Myönteiset kuvat - tulokselliset tavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myönteiset kuvat - tulokselliset tavoitteet"

Transkriptio

1 Myönteiset kuvat - tulokselliset tavoitteet Mag. a Monika Neuhauser Opetusmateriaalit FI

2 Tämä koulutusmateriaali laadittiin Innovaation kehityshankkeeseen Career Learning as a Success Factor for Lifelong Learning / CLLL 2012 Hankkeen kumppanit: Itävalta Belgia Suomi Saksa Alankomaat Puola Skotlanti Espanja SAB Schul- und Ausbildungsberatung, Graz Monika Neuhauser Dienst Beroepsopleiding, Bryssel Tanja Biebaut Kokkolan Kauppaopisto, Kokkola Natascha Skog Volkshochschule Mainburg Matthias Bendl Landstede, Zwolle Theo van Geffen (hankekoordinaattori) Społeczna Akademia Nauk, Łódź Marta Kędzia, Grażyna Budzioska, Małgorzata Klimka Adam Smith College, Kirkcaldy Anne Gillen ITG Tajamar Madrid Santiago García Gutiérrez Kumppanit ovat yhdessä hyväksyneet kaikki hankkeen lopputuotteen materiaalit. Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa julkaisun tietojen mahdollisesta käytöstä. 2

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto 6 2. Kohderyhmät: opettajat, kouluttajat, valmentajat, opiskelijat 6 3. Henkisen huipun menetelmä 7 4. Henkisen huipun koulutusmateriaalit Neljä perusasiaa Henkisen huipun ohjelmasta Affirmaatio - Myönteinen ajattelutapa Ajattelun yhdeksän sääntöä Henkisen huipun visualisointitekniikka Myönteinen ajattelu - Tuloksellinen uraoppiminen 19 Liitteet 1. Harjoitukset 24 Lähteet 34 3

4 Nuoret 2000-luvulla - Elämän mahdollisuudet ja suunnitelmat Marina KEEGAN. Yksinäisyyden vastakohta Olemme niin nuoria. Olemme niin nuoria. Olemme 22-vuotiaita. Meillä on niin paljon aikaa. Minut valtaa aina joskus eräs tunne, tunne, joka hiipii yhteiseen tietoisuutemme, kun makoilemme yksin juhlien jälkeen, tai kun luovutamme, pakkaamme kirjat kassiin ja lähdemme ulos - että jotenkin on liian myöhäistä. Että toiset ovat jotenkin edellä meitä. Taitavampia, erikoistuneempia. Enemmän matkalla pelastamaan maailmaa, matkalla luomaan, keksimään, kehittämään. Että on jo myöhäistä ALOITTAA uusi alku ja meidän on tyydyttävä jatkuvuuteen ja valmistumiseen. Kun saavuimme Yaleen, oli tunne mahdollisuudesta. Valtava, määrittelemätön mahdollisuuden energia - ja helposti tuntuu kuin se olisi livahtanut karkuun. Meidän ei koskaan ollut tarvinnut tehdä valintoja ja nyt yhtäkkiä meidän on ollut pakko. Jotkut meistä ovat pysyneet keskittyneinä. Jotkut meistä tietävät täsmälleen, mitä haluavat, ja ovat matkalla tavoitteeseensa; jo matkalla lääkikseen, töissä täydellisessä kansalaisjärjestössä, tai tekemässä tutkimusta. Teille meistä haluan sanoa onnittelut ja sen, että olette syvältä. Useimmat meistä ovat kuitenkin hieman hukassa yleissivistävien tieteiden viidakossa. Emme ole varmoja, millä tiellä olemme, ja olisiko pitänyt valita jokin toinen. Kunpa olisinkin ottanut pääaineekseni biologian...kunpa olisin perehtynyt journalistiikkaan heti ensimmäisenä vuonna...kunpa olisin tajunnut hakea sinne ja tänne... Meidän on muistettava, että voimme yhä tehdä ihan mitä tahansa. Voimme muuttaa mielemme. Voimme aloittaa alusta. Tehdä jatkotutkinnon, tai kokeilla kirjoittamista ensimmäistä kertaa. Ajatus siitä, että olisi myöhäistä tehdä mitä tahansa, on koominen. Valmistumme korkeakoulusta. Olemme niin nuoria. Me emme voi, me emme SAA menettää tätä mahdollisuuden tunnetta, koska loppujen lopuksi meillä ei ole muuta....olemme tässä yhdessä, vuosiluokka Pistetään jotain tapahtumaan tässä maailmassa. Marina Keegan valmistui Yalen yliopistosta vuonna Yksinäisyyden vastakohta oli hänen loppupuheensa, joka julkaistiin Yale Daily News -yliopistolehden erikoisnumerossa, joka jaettiin vuonna 2012 valmistuneiden juhlassa. Kaksi päivää myöhemmin, 1. kesäkuuta 2012, hän kuoli autokolarissa. Hän oli 22-vuotias. 4

5 MENESTYS ALKAA MIELESTÄ Saavutusten salaisuus on pitää mielessään kuva onnistuneesta lopputuloksesta. (Henry David Thoreau, Yhdysvallat) Ainoastaan se, mikä on varastoituna visuaaliseen muistiimme, vaikuttaa käytökseemme. (Ernst Pöppel, München) Tunteet voittavat aina. (Hans Immler, Kassel) Vallitsevat ajatuksesi vetävät samankaltaisia olosuhteita elämääsi. Jos ajattelet epäonnistumista, vaikeuksia, tai rahapulaa suurimaan osan ajastasi, saat juuri näitä asioita, mutta jos odotat menestystä, onnea, tai vaurautta, houkutat niitä ennen pitkää elämääsi. (Remez Sasson, Petah Tikva, Israel) Ainoa asia, joka takaa epäilyttävälle hankkeelle onnistuneen lopputuloksen, on alusta lähtien vakaa usko pystymiseesi. (William James, Yhdysvallat) 5

6 1. Johdanto 2. Kohderyhmät: opettajat, kouluttajat, valmentajat, opiskelijat Uraoppiminen elinikäisen oppimisen menestystekijänä - hanke pohjautuu Euroopan unionin elinikäisen oppimisen ohjelmaan, joka pyrkii kannustamaan ja auttamaan ihmisiä oman uransa itseohjaamisessa. Monikulttuurisen yhteiskuntamme elämänkäsitysten kirjo, informaatioteknologian eteenpäin vievä globalisaatioprosessi sekä kiivastahtisen maailmamme työn uudenlainen sosiaalinen järjestys vaativat ihmisiltä yhä enemmän joustavuutta, mukautuvuutta sekä luovuutta. Erityisesti nuorten täytyy jo varhaisessa vaiheessa omaksua taitoja, joilla selviytyä jatkuvien muutosten ja haasteiden maailmassa. Suuri kysymys Mitä oikein teen elämälläni? on hyvin ajankohtaisen kasvaville sukupolville. Itseohjautuva elämänhallinta voi onnistua vain, jos nuorilla on hallussaan välttämättömät uranhallintataidot, kuten päätöksentekokyky, työidentiteetti ja minäpystyvyys. Eksymisen tunne, uudet riskit sekä pitkäkestoisen urakehityksen arvaamattomuus vaativat ihmiseltä elämänsä suunnan reflektointia. Vain kokemusten kautta sekä reflektoimalla itseään ja koettua ympäristöään pystyvät nuoret sopeutumaan ja kehittämään uusia taitoja sekä rakentamaan minäkäsitystään. Osana tätä hanketta, huippu-urheilusta tutun Henkisen huipun menetelmän tekniikoita on muokattu ja sovellettu uraoppimiseen ja uranhallintaan. Tämän tarkoituksena on auttaa opiskelijoita keskittymään tavoitteisiinsa, säilyttämään motivaationsa, kehittämään positiivisten odotusten asennettaan ja ottamaan vastuuta tavoitteisiinsa tähtäävistä toimista. Henkisen huipun tekniikka voi osoittautua lupaavaksi lähestymistavaksi uraoppimiseen. Euroopan unionin elinikäisen oppimisen projektin Uraoppiminen elinikäisen oppimisen menestystekijänä lähtökohtana oli projektin kumppanimaissa vuotiaille opiskelijoille tehty kysely, joka koski kolmea teemaa: Valintojen tekeminen, Työidentiteetti ja Minäpystyvyys. Opiskelijapaneelien tulokset osoittavat, että monilla opiskelijoilla on vaikeuksia säilyttää keskittymisensä koulutukseensa ja urapolkuunsa. Monet opiskelijat ovat epävarmoja siitä, miten toteuttaa oppimaansa käytännössä, kuinka käyttää resurssejaan ja kuinka saavuttaa ammatilliset tavoitteensa. Koulussa opettajat, kouluttajat ja valmentajat voivat tukea opiskelijoiden uraosaamisen kehitystä luomalla sopivan oppimisympäristön, ohjaamalla opiskelijoita dialogisella tavalla 6

7 ja opettamalla opiskelijoille menetelmiä, jotka lisäävät heidän tietoisuutta itsestään, itsetuntoaan, itseohjautuvuuttaan ja itseoivallustaan. Laaditut materiaalit esittelevät johdannon Henkisen huipun ohjelmaan ja syväluotaavan katsauksen Henkisen huipun tekniikoiden perusteisiin. Opettajille, kouluttajille ja valmentajille pitäisi antaa mahdollisuus arvioida Henkisen huipun menetelmää sekä käyttää Henkisen huipun tekniikoita sopivissa tilanteissa päivittäisessä työssään opiskelijoiden kanssa. 3. Henkisen huipun menetelmä (MentalTOP) Henkinen huippu pyrkii optimoimaan henkisen kunnon biomentaalisten interventioiden, kinetiikan, aivoharjoitusten, visualisoinnin ja myönteisen ajattelun kautta. Henkinen huippu perustuu tuoreisiin aivotutkimuksen ja neuropsykologian tieteellisiin tutkimustuloksiin. Henkinen huippu hyödyntää kokeiltuja ja hyväksi havaittuja metodeja niin psykologiasta kuin pedagogiikasta. Henkiseen huippuun perustuva koulutuksellinen ja ammatillinen valmennus ei käy terapiasta mutta sen tulisi edesauttaa opiskelijoiden kykyä auttaa itseään. Henkinen huippu keskittyy yksilön resursseihin ja pyrkii hyödyntämään ja kehittämään tämän koko potentiaalia. Henkisen huipun ohjelma on holistinen menetelmä, jolla optimoidaan oppimista ja emotionaalista vakautta. Ohjelmaa voidaan hyödyntää ammatillisessa, koulutuksellisessa ja henkilökohtaisessa kontekstissa lupaavana urakehityksen, uraohjauksen ja elinikäisen oppimisen työvälineenä. Koulutuksellisessa ja ammatillisessa ohjauksessa Henkisen huipun tekniikoita voidaan soveltaa tiettyihin tilanteisiin ja ongelmaympäristöihin. Tekniikoita voidaan myös sisällyttää meneillään oleviin laajempiin uraoppimisohjelmiin. Henkisen huipun metodiin kuuluvien myönteisen ajattelun ja visualisoinnin tekniikoiden hallinta helpottaa nuorten keskittymistä tavoitteisiin, motivaation säilyttämistä, tiedostamattoman mielen aktivointia, myönteisten odotusten asenteen kehitystä, uskon vahvistumista omaan potentiaaliin, määrätietoista toimintaa, mielikuvituksen ja luovuuden käyttöä sekä vastuunottamista niistä toimista, joita tavoitteiden saavuttaminen vaatii. Henkinen huippu kannustaa nuoria saamaan aikaan sen, mitä he elämältä haluavat. Käyttämällä Henkisen huipun työvälineitä ja tekniikoita opiskelijat: oppivat käyttämään tiedostamattoman mielensä voimaa elämänsä parantamiseen 7

8 oppivat käyttämään myönteisen ajattelun voimaa tulokselliseen tavoitteiden saavuttamiseen oppivat muuttamaan ajattelutapojaan sekä muuttamaan ja parantamaan elämäänsä 4. Henkisen huipun koulutusmateriaali Laaditut koulutusmateriaalit sisältävät johdannon Henkisen huipun ohjelmaan, kuvauksen Henkisen huipun perusasioista ja soveltuvia esimerkkiharjoituksia. Koulutuksellisen ja ammatillisen ohjauksen parissa työskentelevien opettajien, kouluttajien ja valmentajien tulisi päästä tutustumaan Henkisen huipun tekniikoihin ja käyttämään niitä sopivissa tilanteissa päivittäisessä työssään. Opettajille ja ammatillisille kouluttajille tulisi antaa mahdollisuus arvioida Henkisen huipun menetelmää ja opettaa sen tekniikoita opiskelijoilleen. Opiskelijoiden tulisi oppia Henkisen huipun menetelmän myönteisen ajattelun ja visualisoinnin tekniikat, jotta ne voimaannuttaisivat opiskelijoita henkisesti, auttaisivat heitä keskittymään koulutuksellisiin, ammatillisiin ja henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa sekä säilyttämään motivaationsa ja onnistumaan elämänsä eri tilanteissa ja haasteissa. 8

9 4.1. Henkisen huipun ohjelman 4 perusasiaa 1. Biomentaaliset interventiot 2.Kinetiikka 3. Aivoharjoitukset 3. Brain Training Perusasia 1: Biomentaaliset interventiot 4. Visualisointi Myönteinen ajattelu Neurobiologiset tutkimukset vahvistavat ruuan vaikutuksen aivojen suorituskykyyn. Mitä monipuolisempi opiskelijoiden ruokavalio on (paljon hedelmiä ja kasviksia, vähän tyydyttyneitä rasvoja, matalan GI:n ja korkean kuitupitoisuuden ruokaa) sitä keskittyneempiä, pitkäjänteisempiä ja tehokkaampia he ovat. Optimaaliseen aivotoimintaan ja aistihavainnointiin tarvitaan KORKEA GI VEREN GLUKOOSIARVO MATALA GI AIKA TUNTEINA Hiilihydraattien määrän on oltava sama viite- ja testiruuassa. Terveellistä ruokaa oikeaan aikaan ( aamiaisesta alkuun ) Riittävästi nesteitä ( vältä janoa ) Riittävästi unta ja kohtuullisesti median kulutusta Glykeeminen indeksi (GI) mittaa ruuan hiilihydraattien vaikutusta verensokeritasoihin. Kuva osoittaa, että korkean GI:n ruokien kohdalla verensokeri kohoaa nopeasti ja jyrkästi sekä laskee nopeasti ja hyvin alas. Matalan GI:n ruokien kohdalla verensokeritaso pysyy suhteellisen vakaana. Tämä takaa pitkäkestoisemman keskittymiskyvyn ja aivokapasiteetin. Matalan GI:n ruokia: useimmat hedelmät ja vihannekset, palkokasvit, täysjyväviljat, pähkinät, fruktoosi Korkean GI:n ruokia: vaalea leipä, useimmat valkoiset riisit, monet aamiaismurot, glukoosi, maltoosi, maltodekstriinit Perusasia 2: kinetiikka 9

10 Tietoiset liikkeet: Aivoissa on kaksi aivopuoliskoa, vasen ja oikea, joita yhdistää hermoratojen kimppu nimeltään aivokurkiainen. Kumpikin aivopuolisko hoitaa eri tehtäviä. Jotta aivot mahdollistavat oppimisen, kommunikoinnin ja liikkumisen, kummankin aivopuoliskon on toimittava samanaikaisesti. Ristikkäisliikeharjoitukset yhdistävät oikean- ja vasemmanpuoleisen aivopuoliskon toiminnot integraatioprosessissa. Tiedostamattomat liikkeet, kuten purkan syöminen, raapustelu ja kävely, lisäävät keskittymiskykyä. Harjoitus 1: Aivoharjoitus: Molempien aivopuoliskojen aktivointi (Aakkoset ja liikkeet L R Z) Perusasia 3: Aivoharjoitukset Aivojen järjestäytyminen oikean käden kontrolli vasemman käden kontrolli kirjoitus tunneilmaisu kieli tilanhahmotus tieteelliset taidot musiikki matematiikka luovuus listat mielikuvitus logiikka mittasuhteet Gestalt (koko kuva) VASEN AIVOPUOLISKO OIKEA AIVOPUOLISKO LINEAARINEN AJATTELU HOLISTINEN AJATTELU Harjoitus 2: Aivoharjoitus: Keskittyminen (Sana-väri -testi) Neuroplastisuus tai aivojen plastisuus tarkoittaa aivojen kykyä MUUTOKSEEN koko eliniän. Aivoilla on kyky järjestäytyä uudelleen muodostamalla uusia yhteyksiä aivosolujen (neuronien) välille. Ihminen voi kehittää keskittymiskykyään, tarkkaavaisuuttaan, tietojenkäsittelyn nopeuttaan ja muistikapasiteettiaan erilaisin aivoharjoituksin (esim. Neurobic aivojumppa, käsitekartat, avainsanatekniikat, narratiivinen menetelmä, paikkamenetelmä, PQRST-lukemismenetelmä) 10

11 Perusasia 4: Visualisointi: Myönteinen ajattelu Luova visualisointi on mentaalinen tekniikka, joka käyttää mielen voimaa ja mielikuvitusta saamaan aikaan sen, mitä elämältä haluamme. Tekniikan avulla voimme muokata elämäämme, persoonaamme ja elämäntilanteitamme ja houkutella puoleemme niitä mahdollisuuksia, ihmisiä ja asioita, joita haluamme. (Remez Sasson) NEGATIIVINEN AJATTELU POSITIIVINEN AJATTELU Negatiivinen asenne Positiivinen asenne ja ja automaattiset ajatukset ja positiivinen ajattelu Stressi ja Negatiiviset odotukset, Hyvinvointi ja Positiiviset odotukset, negatiiviset uskomukset mieliala ja tunteet positiiviset uskomukset mieliala ja tunteet Negatiiviset fyysiset oireet käyttäytyminen Enemmän tietoisuutta positiivisesta käyttäytymisestä ja kehityksestä Ihminen ajattelee päivässä noin 9000 kuvan kautta. Visualisointi toimii luomalla myönteisiä kuvia - kuviteltuja mielen skenaarioita tapahtumista ja tilanteista - näkemällä loppupisteen täydellisen yksityiskohtaisesti kaikkia aisteja käyttäen: näkemällä, kuulemalla, tuntemalla, haistamalla ja jopa maistamalla henkilökohtaisen tavoitteen. Visualisoinnin periaate on - yksinkertaisesti ilmaistuna - itseään toteuttavan ennusteen periaate. Mielikuvat stimuloivat niin tietoista kun tiedostamatonta mieltä. Visualisoinnilla luodut myönteiset kuvat käynnistävät positiivisia tunnetiloja ja tiedostamaton mieli käynnistää ärsyke-reaktio -ketjun. Tiedostamattomalla mielellä on taipumus tehdä jokainen ajatus todeksi ja se reagoi kaikkein voimakkaimmin kuviin - mitä elävämpi kuva sen parempi. Usein toistettu ajatus vahvistuu ja on taipuvainen toteutumaan. Tässä on luova visualisointi pähkinänkuoressa. (Remez Sasson) Harjoitus 3: Erilaisten muotoilujen vaikutukset (Minun on pakko../minä päätän...) Harjoitus 4: Visualisointiharjoitus (Sitruunan syöminen) 11

12 4.2. Affirmaatio - myönteinen ajattelutapa Kuinka tehdä omia affirmaatioita Harjoitus 5: Affirmaatio (Tee itsellesi affirmaatioita) Myönteisen ajattelutavan kehittäminen on yksi tehokkaimmista elämänstrategioista. Myönteisten ajattelumetodien, visualisoinnin ja positiivisen affirmaation käyttö auttaa ihmistä kehittämään vahvan ja positiivisen elämänasenteen, joka taas on olennaista menestyksellisen elämän kannalta. Affirmaatiot ovat myönteisiä lauseita, jotka keskittyvät myönteisiin ajatuksiin, tunteisiin ja lopputuloksiin ja joiden tarkoitus on luoda myönteinen tunne tai usko itseen ja omiin kykyihin. Affirmaatiot ovat yleensä sanoja tai lauseita, joita luetaan tai kirjoitetaan. Affirmaatio voi olla myös kuva. Myös kuvat ja toiminta voivat yhdessä muodostaa affirmaation, muistuttaen läheisesti ankkuroinnin käsitettä, joka tunnetaan psykologisissa oppimisteorioissa (ehdollistuminen). Ankkurointi (neuraalinen yhdistäminen) hyödyntää emotionaalista assosiaatiota vahvistamaan affirmaatioiden vaikutusta. Yhdistämällä affirmaatio neuraalisesti ihmisen muistissa jo oleviin myönteisiin tunteisiin, saadaan aikaan emotionaalisia ankkureita, jotka tekevät affirmaatioista entistäkin tehokkaampia. Kun visuaalisia, auditiivisia, kinesteettisiä sekä haju- ja makuaistikanavia aktivoidaan samalla, kun ihminen kokee uudelleen myönteisen hetken (esim. unohtumattoman koripallo-ottelun), voidaan vahvistaa affirmaation herättämää neuraalista yhdistymistä kuvien ja tunteen välillä (esim. Olen loistava ). Ankkurin (myönteinen kuva, muisto, liike, aihe, sana...) avulla ihminen voi välittömästi palauttaa myönteisiä tunteita tiedostamattomasta mielestään. Aloita miettimällä niitä elämänalueita, joita haluisit parantaa ja sitä, millaisen elämän haluaisit. Tätä prosessia ei kannata kiirehtiä. Kirjaa tärkeimmät asiat listaksi. Käy nyt yksitellen läpi asiat listallasi ja kirjoita jokaisesta muutama positiivinen lause. Lauseiden täytyy olla myönteisiä ja preesensissä. Keskity siihen, mitä haluat, älä siihen, mitä et halua. Jos minulle tärkeiden asioiden listalla olisi esimerkiksi... Mielekäs työ Affirmaationi voisi näyttää tältä: Minulla on loistava työ, joka on monella tasolla mielekäs. 12

13 4.3. Ajattelun yhdeksän sääntöä (Tri T. Pizzecco) 1. sääntö: Ajattelemme kuvina 2. sääntö: Aivot sisäistävät kuvat peräkkäin 3. sääntö: Aivot eivät osaa käsitellä kielteisiä komentoja, kuten Älä ajattele vaaleanpunaista elefanttia! 13

14 4. sääntö: Aivot tallentavat kaikki havaitut ja koetut kuvat 5. sääntö: Kaikki kuvat varastoituvat tiedostamattomaan mieleemme 6. sääntö: Jokainen uusi kuva limittyy edellisen kuvan kanssa 14

15 7. sääntö: Muistaminen varastoi olemassa olevat kuvat uudelleen (oppimisprosessi) 8. Kaikkien varastoitujen kuvien summa määrittää tiedostamattoman mielemme ja sisäisen tilamme 9. Tiedostamaton mieli on tietoista mieltä voimallisempi 15

16 4.4. Henkisen huipun visualisointitekniikka (pohjautuen prof. E. Pöppeliin, LMU München) 1. askel: Tavoitteiden asettaminen Selkeät tavoitteet ovat välttämättömiä, jotta voi menestyä koulutuksellisessa, ammatillisessa ja henkilökohtaisessa kontekstissa. Keskittyminen selkeisiin tavoitteisiin auttaa valitsemaan, mihin tahtoo elämässään päästä ja auttaa pitämään motivaatiota yllä. Kun tietää tarkasti, mitä haluaa saavuttaa, tietää myös mihin täytyy tarmonsa keskittää. Henkilökohtainen tavoite (esim. onnistunut työhaastattelu, työpaikka, eteneminen uralla) täytyy selventää ja määritellä tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Prosessi määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi täytyy mielessään yhdistää motivoiviin vaikutelmiin (esim. musiikki) ja motivoiviin kuviin (korkean vuorenhuipun saavuttaminen, valtavan meren yli purjehdus, kävely rannalla auringonlaskussa), jotta toivotun onnistumien kuva yhdistyy positiivisiin tunteisiin. Tiedostamaton mieli laukaisee automaattisesti ärsyke-reaktio -ketjun ja pyrkii toteuttamaan/saavuttamaan määritellyn tavoitteen. Säännöt tavoitteiden muotoiluun Sääntö Päätelmä Vaikutus kompetenssiin Lauseet minä-muodossa Minä olen kapteeni Minä määrään laivani kurssin Minä määritän arvoni Minä määrittelen onnistumisen kriteerini Minä teen valinnat Minä määritän tavoitteeni Minä päätän polkuni Minä määrittelen mitä? miten? ja milloin? Minä suunnittelen elämäni Aktiivinen rooli Minäsuhde Itseohjautuvuus Minäpystyvyys Vastuu Itsereflektio Preesenslauseet Affirmaatio Affirmatiiviset lauseet Tavoitteen saavuttaminen esitetään tosiasiana Tuottaa varmuutta ja onnistumista Positiiviset tunteet Positiivinen elämänkatsomus Huomio keskittyy positiivisiin asenteisiin ja tilanteisiin Optimismi Itseluottamus Henkinen voimaantuminen Itsevarmuus Omanarvontunto Motivaatio Henkinen voimaantuminen Itseään toteuttavan ennusteen herättäminen Ratkaisukeskeinen toiminta 16

17 Viisi kriteeriä tavoitteenasettelulle (perustuu Paul J. Meyerin teokseen Attitude is Everything, Asenne ratkaisee ) S M A R T Tavoitteen tulisi olla Spesifi: Mitä tarkkoja askelia tavoitteeseesi pääsy vaatii? Mitattava : Kuinka mittaat ja tunnistat edistymisesi? Aiheellinen: Sopiiko tavoite yhteen tarkoituksiesi, toiveidesi ja tarpeidesi kanssa? Realistinen: Onko tavoite realistinen ja saavutettavissa? Tarkasti ajoitettu: Millä tarkalla aikataululla aiot tavoitteesi saavuttaa? Spesifit tavoitteet vastaavat yleensä näihin viiteen kysymykseen: Mitä: Mitä haluan saavuttaa? Miksi: syyt, tarkoitus tai edut tavoitteen saavuttamiselle. Kuka: Keitä tavoitteeseen liittyy? Missä: Määritä paikka. Mikä: Tunnista vaatimukset ja rajoitukset. Mitattavat tavoitteet vastaavat yleensä tämänkaltaisiin kysymyksiin: Kuinka paljon? Kuinka monta? Mistä tiedän, että tavoite on saavutettu? Aiheelliset tavoitteet vastaavat yleensä näihin kysymyksiin: Vaikuttaako tämä kannattavalta? Onko tämä oikea aika? Sopiiko tämä muihin pyrkimyksiimme/tarpeisiimme/tarkoituksiimme/toiveisiimme? Oletko sinä oikea ihminen? Realistiset tavoitteet vastaavat yleensä näihin: Voiko tavoitteen toteuttaa? Miten: Miten tavoitteen voi saavuttaa? Tarkasti ajoitetut tavoitteet vastaavat yleensä näihin kysymyksiin: Milloin? Mitä voin tehdä 6 kuukauden päästä? Mitä voin tehdä 6 viikon päästä? Mitä voin tehdä tänään? Harjoitus 6: Tavoitteen asettaminen (SMART-kriteerit) 17

18 2. Askel: Rentoutuminen Visualisointi vaatii rentoutuneen olotilan, jossa eläviä kuvia luodaan useita aistikanavia käyttäen. Täten on tärkeää, että vapautat itsesi raskaista ongelmista ja stressaavista elämäntilanteista. Rentoutusharjoitusten tavoite on rauhoittaa mieli ja sallia ajatusten virta tasaisena, pehmeänä virtana ja näin saada aikaan rentoutumisen reaktio. Voidaan käyttää monenlaisia rentoutusharjoituksia ja - tekniikoita, kuten autogeeniset harjoitukset, progressiivinen lihasrentoutus, syvähengitys, meditaatio, tai visualisointirentoutus. Visualisointirentoutus on taito, jonka voi oppia. Mitä enemmän sitä harjoittelee sitä tehokkaampi tekniikasta tulee. Visualisointirentoutusta voi harjoittaa niin usein kuin tahtoo keinona tarjota itselleen henkinen loman aina, kun on sen tarpeessa. Visualisointirentoutus toteutetaan esimerkiksi rakentamalla mieleensä ihanan paikan ( minun pieni paratiisini ), jossa olo on hyvä ja johon pääsee vetäytymään henkisesti. Visualisointirentoutus on tehokas tapa rentouttaa sekä mieli että keho kuvittelemalla rentouttava näkymä. Perusteet rentoutusharjoituksiin Mikään rentoutusmenetelmä ei toimi kaikille. Ota selvää, mitkä tekniikat toimivat sinulle. Valitse rentoutumiseen antaa mennä vaan -lähestymistapa. Rentoudu hiljaisessa ympäristössä, missä on mahdollisimman vähän häiriötekijöitä, ja tee olosi mukavaksi. Aloita lyhyillä, noin 5 minuutin, rentoutuspätkillä. Harjoitus 7: Rentoutustekniikka (Syvähengitys) Harjoitus 8: Visualisointirentoutus (Oma paratiisini) 18

19 3. askel: Filmitekniikka - Mielen elokuva Visualisoinnin keinoin voit ennakoida menestystä missä tahansa vaiheessa. Kun tarvitset motivaatiota saavuttamaan määrittelemäsi tavoite, saat apua oman henkilökohtaisen elokuvasi suunnittelusta. Elokuva vaatii tarkkaan mietityn käsikirjoituksen, joka puolestaan edellyttää tarkan kuvitelman ja kuvauksen tunteista ja tuntemuksista, joita koet saavutettuasi tavoitteesi. Käsikirjoitus on tehtävä minä-muodossa: Minä olen...minulla on... ja preesensissä (ks. sivu 13). Anna tavoitteen onnistunutta saavuttamista esittävien kuvien ja visuaalisen prosessin pyöriä sisäisesti silmiesi edessä. Katso mielesi elokuvaa keskittyneesti ja arvostavasti ulkoisen katselijan (elokuvissa kävijän) näkökulmasta uudestaan ja uudestaan. Elokuva synnyttää myönteisiä tunteita, kuten Minä tein sen ja Minä onnistuin. Myönteiset onnistumisen ja saavutuksen tunteet tulee kokea tietoisesti ja niistä tulee nauttia. Kun katsot mielesi elokuvaa toistuvasti pitkällä aikavälillä, sisäistät mentaalielokuvasi sisällön ja näin se siirtyy tiedostamattomaan mieleesi. Tiedostamaton mieli ei erota mielikuvituksen tuotetta todellisuudesta ja reagoi ärsykkeeseen positiivisella reaktiolla. Ohjeet mielen elokuvan tekemiseen Seuraavat kysymykset ovat merkityksellisiä, kun teet mielen elokuvaasi Miltä sinusta tuntuu, kun saavutat tavoitteesi? (itsevarmalta, ylpeältä, tyytyväiseltä, onnistuneelta, innostuneelta, onnelliselta) Käytä kaikkia aistikanaviasi: Mitä kuulet, näet, haistat, maistat? Miltä näytät? Miten puhut? Millainen asento ja käytös sinulla on? (ryhdikäs, rennot hartiat, suora katse, hymyilet) Miten sosiaalinen ympäristösi reagoi? (positiivinen palaute, suosionosoitukset, arvostus, hyväksyntä) Harjoitus 9: Visualisointitekniikka (Tee oma mielen elokuvasi) 19

20 4.5. Myönteinen ajattelu - tuloksellinen uraoppiminen (pohjautuu Myönteinen ajattelu Myönteinen toiminta Kompetenssit Käytä sanoja, jotka luovat mielikuvan vahvuudesta ja menestyksestä Yritä täyttää ajatuksesi sanoilla, jotka auttavat sinua tuntemaan itsesi vahvaksi, onnelliseksi ja elämäsi hallitsijaksi. Näe vaivaa ja keskity näihin sanoihin, älä niihin, jotka saavat sinut tuntemaan olosi epäonnistuneeksi tai osaamattomaksi. Oma motivaatio Omanarvontunto Harjoittele myönteistä affirmaatiota Yksi suosituimmista myönteisen ajattelun harjoituksista on myönteinen affirmaatio. Se tarkoittaa sitä, että toistat itsellesi säännöllisesti myönteistä Oma motivaatio lausetta, kuten Ansaitsen onnellisuuden tai Olen Omanarvontunto rakkauden arvoinen. Kun uskot lauseiden olevan totta ja muistutat itseäsi siitä, voit omaksua myönteisemmän elämänkatsomuksen. Usko onnistumiseesi Mikään ei tuota onnistunutta todellisuutta yhtä hyvin kuin usko itseesi. Usko itsestäsi hyvää ja usko saavuttavasi tavoitteesi onnistuneesti. Omanarvontunto Henkinen voimaantuminen Analysoi, mikä meni pieleen Myönteinen ajattelu ei tarkoita kaikkien epäkohtien kieltämistä. Päinvastoin, anna itsellesi aikaa miettiä, miten päädyit nykytilanteeseen, jotta voit välttää tulevat virheet ja odottaa parempaa huomista. Itsereflektio Oppivaisuus Tiedostaminen Opi menneestä Mennyt on mennyttä, ja miten tahansa pieleen asiat Itsereflektio menivätkin, et voi muuttaa niitä enää. Aina, kun Oppivaisuus tunnet menneisyyden negatiivisten asioiden puskevan pintaan, korvaa ne myönteisillä ajatuksilla tulevasta. Muuttuvaisuus Näe asiat mahdollisuuksina Joskus myös näennäisen negatiiviset asiat Oppivaisuus elämässämme tarjoavat mahdollisuuden johonkin, jonka toteuttamiseen meillä ei muutoin olisi ehkä ollut Peräänantamattomu riittävästi rohkeutta. Ehkä työpaikan menettäminen on us mahdollisuus, jonka tarvitsit aloittaaksesi oman Itsevarmuus yrityksen tai jatkaaksesi opiskelua. Työstä visualisointia Kuvittelemalla mielessäsi, mitä haluat, ja millainen ihminen haluaisit olla voit motivoida itseäsi pääsemään mihin haluat ja säilyttämään myönteinen asenne jäljellä olevasta matkasta päämäärääsi. Motivaatio Pohdi tapoja siirtää visualisointi toiminnaksi Seuraava askel prosessissa on miettiä, kuinka pääset sinne, missä mielikuvissasi olet. Pelkkä kuvittelu ei tee siitä todellisuutta, joten tee suunnitelma, jossa etenet askeleen kerrallaan kohti päämäärääsi. Oma motivaatio Määrätietoisuus Voit saada apua siitä, että kuvittelet mielessäsi projektin saattamisen onnistuneesti loppuun, tai Oma motivaatio Visualisoi onnistunut lopputulos toivomasi ylennyksen. Tämä voi kannustaa sinua ja saa olosi paremmaksi nykytilanteessa. 20

21 Rentoudu ja anna asioiden tapahtua Katso tilannetta eri näkökulmasta Joskus ongelmatilanteissa on paras vain rentoutua ja antaa asioiden mennä omalla painollaan. Asiat vaikuttavat usein isommilta kuin ovatkaan, ja tämän muistaminen auttaa sinua rentoutumaan ja vähentää stressiäsi. Muuta totuttua ajattelukaavaasi ja yritä nähdä asiat eri näkökulmasta, vaikka kollegoidesi, pomojesi, tai kenen tahansa puolueettoman näkökulmasta. Tämä auttaa sinua näkemään, missä menit pieleen ja myös ymmärtämään toisten huolen tai mielipahan. Rentoutuminen Stressin poisto Identiteetin oppiminen Työidentiteetti Elämäntarinan uudelleen rakennus Kirjaa ajatuksiasi Tarkastele itseäsi järkevästi Kun huomaat ajattelevasi negatiivisia ajatuksia, kokeile kirjoittaa niitä ylös. Saatat huomata niissä kaavan, ja Introspektio sitä kautta keksiä keinoja muuttaa tapaa, jolla näet Itsekontrolli itsesi tai negatiiviset tilanteet. On helppo masentua vaikka möhläyksistä töissä, ihan Itsereflektio pienistäkin asioista. Mutta kokeile tarkastella tilannetta hieman etäämmältä. Voit hyvinkin huomata, Itsearviointi että vaikka luulit möhläystä valtavaksi, sillä ei Minäpystyvyys todellisuudessa ole mitään väliä. Etsi mahdollisuuksia Jokaisessa epäonnistumisessa on mahdollisuus kehittymiseen. Mieti ajan kanssa, miten voit kääntää työvastoinkäymiset tulevaksi menestykseksi. Joustavuus Uran muotoutuminen Hyödy toisten asenteista Etsi joku, jonka kanssa jakaa asioita Osaako joku ystävistäsi sanoa juuri oikeat sanat, jotka saavat sinut tuntemaan kaiken kääntyvän parhain päin? Hae lohtua ympärilläsi olevista ihmisistä, joiden asenne on positiivinen ja jotka saavat olosi paremmaksi tilanteessa kuin tilanteessa. Tieto siitä, ettet ole yksin, voi olla parantava kokemus. Jaa negatiiviset tunteesi ystävän, perheenjäsenen, tai jopa mielenterveyden ammattilaisen kanssa. Todennäköisesti olosi on parempi saatuasi asioita sydämeltäsi ja saatuasi tilittää jonkun kanssa avoimesti. Verkostoituminen Sosiaalinen kanssakäyminen Verkostoituminen Osallistuminen Sosiaalinen kanssakäyminen Tee jotain mukavaa Hemmottele itseäsi Kaipaatko parempaa oloa? Kokeile tehdä jotain mukavaa jollekin läheisellesi. Mukava teko antaa tuo sinulle hyvän olon ja saatat samalla pelastaa läheisesi päivän. Yksi tapa muistuttaa itseäsi elämän hyvistä asioista on hemmotella itseäsi jollain, mistä pidät. Anna itsellesi rentouttava hetki vaikkapa suklaan, hieronnan, tai uuden videopelin muodossa. Tunteet Henkinen kehitys Voimaantuminen Tarkkaile tajunnanvirtaasi Kun vain istut ja ajattelet, jyräävätkö negatiiviset ajatukset kaiken muun yli? Tarkkaile, mihin mielesi vaeltaa lepotilassa ja opettele ohjaamaan ajatuksesi onnellisempiin muistoihin. Introspektio Itsekontrolli 21

22 Keskity toimintaan, joka vie sinua tavoitteisiisi Jos yrität laihduttaa, älä käytä viikonloppuasi keksinleivontaan, sillä ne houkuttavat sinua kalorimässäilyyn. Parempi idea on nostattaa henkeä lähtemällä vaeltamaan, tai ystävän kanssa tennistä pelaamaan, tai muuten vain olemaan aktiivinen. Toiminta Tavoitesuuntautumin en Keskity hauskoihin asioihin elämässäsi Tutkaile maailmaa ympärilläsi Innostu Keksi naurun aiheita Vaikka raadat 40 tuntia viikossa työpöytäsi ääressä, sinulla on varmaan elämässäsi myös hauskoja asioita, joista nautit. Keskity näihin asioihin ja mieti uusia, innostavia tapoja pitää hauskaa silloin, kun mieli on maassa. Varasta huomio negatiivisilta ajatuksilta hyppäämällä seikkailunhalusi valtaan. Tutustu kaupunginosaan, jossa et ole käynyt, käy retkellä paikallisella viinitilalla, tai vain heittäydy onnellisiin muistoihin käymällä läpi vanhoja tavaroita kotonasi. Tunteet Tarkoituksellisuus Henkinen voimaantuminen Avoin ajattelutapa Mukautuvuus Identiteetin oppiminen Itsevarmuus Vaikka tuleva maanantai tuo tullessaan miljoona kammottavaa tehtävää, keksi edes yksi asia, joka Tunteellisuus innostaa sinua. Jo tuo yksi asia vaikuttaa merkittävästi Tarkoituksellisuus tunnetilaasi ja siihen, miten lähestyt päivän haasteita. Tunteellisuus Jos päivän aikana ei ole sattunut mitään erityisen hauskaa, muistele asiaa, joka naurattaa sinua aina. On Optimismi vaikea olla negatiivinen, kun hymyilet ja naurat. Henkinen kehitys Kuvittele itsesi onnelliseen paikkaan Visualisointi on tehokas työväline, jolla voit kiidättää itsesi tilanteesta, jossa olet onneton, tilanteeseen, joka tuo hymyn huulillesi. Suljet vain silmäsi ja kuvittelet itsesi johonkin, missä olosi on mahtava. Oma motivaatio Itsevarmuus Henkinen voimaantuminen Aloita pienistä Pyrkiminen suoraan todella suureen tavoitteeseen voi tuntua ylivoimaiselta ja lannistavalta. Etene pieni askel Itsearviointi kerrallaan ja pienissä paloissa löydät tiesi lopulliseen päämäärääsi. Kohtaa rohkeasti muutokset Maailma muuttuu jatkuvasti, samoin sinä itse ja ihmiset ympärilläsi. Solmi rauha muutosten kanssa ja hyväksy, että vaikka muutokset tarkoittavat jotain erilaista, ne eivät aina tarkoita onnellisuuden päättymistä. Mukautuvuus Joustavuus Toiminta Tee tietoinen päätös olla peräänantamaton Voit joko antaa elämän haasteiden murtaa sinut ja tehdä maailmasta sinulle negatiivisen paikan, tai voit Peräänantamattom kerätä voimat, joita et tiennyt omaavasikaan, ja nousta uus tilanteen yli. Valitse jälkimmäinen - koskaan ei ole liian myöhäistä. 22

23 Kohtaa asiat rohkeasti Joskus paras tapa suhtautua negatiivisiin asioihin elämässä, on vain tarttua rohkeasti toimeen. Ratkaisun löytäminen, tai ainakin siihen pyrkiminen, kohottaa melko varmasti mielialaasi tilanteessa kuin tilanteessa. Toiminta Keskity ratkaisun löytämiseen Älä jää vellomaan ongelmiisi vaan keskity ratkaisun löytämiseen ja tilanteen selvittämiseen. Näin saat tunteen proaktiivisesta otteesta ja elämänhallinnasta. Ratkaisukeskeinen ajattelutapa Itsevarmuus Pysy oikealla polulla Tee itse omat päätöksesi On helppoa olla heikko ja harhautua polulta kohti tavoittelemaasi päämäärää, koska se vain on siinä hetkessä helpompaa. Älä kuitenkaan anna periksi heikkoudelle - se vain pahentaa oloasi myöhemmin. Muistuta tästä itseäsi, jotta säilytät positiivisen ajattelutapasi ja pysyt oikealla polulla. Sinä olet oman elämäsi tapahtumien pomo, vaikka tuntuisi, ettei sinulla ole mahdollisuus valita. Ota takaisin oman elämäsi päätäntävalta ja päätä olla onnellisempi ja positiivisempi. Tavoitesuuntautun eisuus Itsekontrolli Itseohjautuvuus Itsevarmuus Itseoivallus Kun huomaat itsessäsi negatiivisia tunteita asioista, joita et ole saavuttanut, mieti rauhassa, haluatko niitä Pohdi rauhassa, mitä oikeasti todella. Kun selvität itsellesi, mitä todella haluat, haluat säästät itsesi monilta negatiivisilta tunteilta sellaisista asioista, joita et edes todella halua. Järjellistäminen Merkityksenanto Identiteetin oppiminen Itsevarmuus Aseta realistisia tavoitteita Usko kykyysi muuttua Päätä, miksi haluat mitä haluat Tietenkin turhaudut, jos asetat itsellesi tavoitteita, jotka ovat saavuttamattomia vaikka näkisit kuinka paljon vaivaa tahansa. Aseta pienempiä tai realistisempia tavoitteita, jotta saat päivittäin kokea onnistumista lannistumisen sijaan. Kaikilla on piirteitä, joista he eivät itsessään pidä ja jotka joskus saavat mielen synkäksi. Usko, että voit muuttaa noita piirteitä ja niin alatkin huomata pieniä keinoja muutoksen mahdollistamiseksi. Jos sinulla on paha mieli siksi, ette tunne saavasi haluamiasi asioita elämässä, pohdi hetki, miksi oikeastaan haluat noita asioita. Saatat huomata, etteivät ne ole sinulle niin tärkeitä kuin luulet. Itsereflektio Itsearviointi Identiteetin oppiminen Mukautuvuus Minäpystyvyys Itsevarmuus Optimismi Itseohjautuvuus Vastuu Minäpystyvyys Hymyile Joskus hyvän olon savuttamiseen riittää, että hymyilet. Optimismi Harjoittele hymyn saamista huulille vaikka ei niin kovin Emotionaalinen hymyilyttäisikään. kehitys 23

24 LIITE 1 HARJOITUKSET Harjoitus 1: Aivoharjoitus: Molempien aivopuoliskojen aktivointi Aakkoset ja liikkeet L R Z Tehtävä Lue aakkosia ääneen ja liikuta samalla käsiäsi L: vasen käsi oikealle olkapäälle R: oikea käsi vasemmalle olkapäälle Z: molemmat kädet olkapäille A B C D E L R Z Z R F G H I J L Z L R L K L M N O Z R R L Z P Q R S T R R Z R L U V W X Y Z Z R Z L R R 24

25 Harjoitus 2: Aivoharjoitus: Keskittyminen Sana-väri -testi Tehtävä 1. askel: Lue sanat ääneen. 2. askel: Älä lue SANOJA vaan sano ääneen VÄRIT, joilla sanat on kirjoitettu. KELTAINEN SININEN ORANSSI MUSTA PUNAINEN VIHREÄ PURPPURA KELTAINEN PUNAINEN ORANSSI VIHREÄ MUSTA SININEN PUNAINEN PURPPURA VIHREÄ SININEN ORANSSI 25

26 Harjoitus 3: Erilaisten muotoilujen vaikutukset Minun on pakko../minä päätän... Tehtävä Kirjoita 3 lausetta, jotka alkavat: Kirjoita 3 lausetta, jotka alkavat: Kirjoita 3 lausetta, jotka alkavat: Minun on pakko / Minä päätän Minä en voi / Minä haluan Minun todellakin täytyy / Minä haluaisin Kirjoita lauseet hitaasti ja tietoisesti ja keskity samalla tunteisiisi! Miltä sinusta tuntuu? Minun on pakko Minun on pakko Minun on pakko Minä päätän Minä päätän Minä päätän Minä en voi Minä en voi Minä en voi Minä haluan... Minä haluan... Minä haluan... Minun todellakin täytyy... Minun todellakin täytyy... Minun todellakin täytyy... Minä haluaisin... Minä haluaisin... Minä haluaisin... 26

27 Harjoitus 4: Visualisointiharjoitus Sitruunan syöminen Tehtävä Lue teksti hitaasti keskittyen tunteisiisi ja fyysisiin reaktioihisi Kuvittele itsesi keittiöön. Penkillä on korillinen sitruunoita. Kurotat ja valitset kypsän, keltaisen sitruunan. Tunnet sitruunan painon kädessäsi...liu utat sormeasi tasaista vahaista pintaa vasten...tunnet hieman koloisen rakenteen...nostat sitruunan kasvoillesi ja hengität sen sitruunaista tuoksua.. sitten halkaiset sitruunan...samalla kun kirkkaankeltainen hedelmäliha paljastuu, näet mehun valuvan ulos...ihastuttava sitruksinen aromi täyttää koko huoneen. Leikkaat hedelmästä siivun ja laitat sen suuhusi. Puraiset sitä hieman...mehu valuu kielellesi...suusi täyttyy sitruunamehun maulla... 27

28 Harjoitus 5: Affirmaatio Tee itsellesi affirmaatioita Esimerkkejä: Minulla on täydellinen työ; Olen loistava matematiikassa; Olen menestynyt; Minulla on ihanat välit ystäviini Tehtävä 5 askelta 1. Etsi muistisi kätköistä sellainen positiivinen tapahtuma elämässäsi, jonka koit olleen erityisen voimaannuttava; hetki, jolloin tunsit onnistumisen, innostuksen tai voiton sykähdyttävän tunteen. 2. Tee lista positiivisista tapahtumista, jotta voit tunnistaa ne myöhemmin vaikeuksitta. 3. Sulje silmäsi ja anna itsellesi mahdollisuus kokea tapahtuma uudelleen ja tutkailla, mitä näet, kuulet, tunnet ja haistat. 4. Kirjaa ylös joitakin vaikutelmiasi. Mitä tunteita kokemus herätti? 5. Valitse yksi affirmaatioistasi. 6. Sulje silmäsi uudestaan ja anna itsellesi tilaisuus kokea uudelleen tuo voimakas muisto, tuoden esiin kaikki aistivaikutelmat, tunteet ja tunnetilat, joita siihen liittyy. Toista uusi affirmaatiosi, joko ääneen tai hiljaisesti mielessäsi. 28

29 Harjoitus 6: SMART-kriteerit Tavoitteen asettaminen Spesifi Mitä tarkkoja askelia tavoitteeseesi pääsy vaatii? Mitattava Aiheellinen kanssa? Realistinen Tarkasti ajoitettu Kuinka mittaat ja tunnistat edistymisesi? Sopiiko tavoite yhteen tarkoituksiesi, toiveidesi ja tarpeidesi Onko tavoite realistinen ja saavutettavissa? Millä tarkalla aikataululla aiot tavoitteesi saavuttaa? Tehtävä: Muuta tavoitteen asettelun muotoilua huomioiden SMART-kriteerit. Kirjoita preesensissä, minä-muodossa, negatiivisia muotoja välttäen affirmaatioita. Muutettu muotoilu Haluan menestyä työssäni. Ensi vuonna pääsen arvostettuun asemaan yritykseni markkinointiosaston johdossa. S M A R T En halua pelätä kokeita. S M A R T Haluaisin olla onnellinen. S M A R T Toivon, että harrastaisin enemmän liikuntaa. S M A R T 29

30 Lisää henkilökohtainen tavoitteesi: S M A R T Harjoitus 7: Rentoutustekniikka Syvähengitys Kun olemme stressaantuneita tai huolissamme, hengityksemme nopeutuu. Syvähengitys ei pelkästään poista huolta ja stressiä vaan se saa myös aikaan rentoutta. Alla oleva tehtävä on keino hidastaa hengitystä samalla, kun hengität syvään ja kokonaan uloshengittäen. Tehtävä Hengitä sisään ja laske samalla neljään (laske hitaasti; tahtiin yk-si, kak-si...). Pysähdy ja laske kolmeen. Hengitä ulos ja laske samalla viiteen. Hengittäminen menee näin: Hengitä sisään... kaksi, kolme, neljä...pysähdy...kaksi, kolme...hengitä ulos...kaksi, kolme, neljä, viisi... Hengitä sisään... kaksi, kolme, neljä...pysähdy...kaksi, kolme...hengitä ulos...kaksi, kolme, neljä, viisi... Toista minuutti tai kaksi. 30

31 Harjoitus 8: Visualisointirentoutus Oma paratiisini Tehtävä Aloita lukea ranta-aiheista visualisointirentoutustekstiä tästä: Tee olosi mukavaksi. Istu tukevassa tuolissa tai käy selinmakuulle. Rentouta kehosi vapauttamalla kaikki jännittyneet osat. Anna käsivarsiesi valahtaa täysin veltoksi...sitten jalkojesi... Tunne, kuinka kätesi ja jalkasi muuttuvat löysäksi ja rennoksi. Rentouta nyt niskasi ja selkäsi rentouttamalla selkärankasi...päästä lihaksesi täysin rennoksi alkaen päästäsi, alas niskaa pitkin...nikama nikamalta aina selkärankasi päähän asti... Vedä syvään henkeä palleaasi, vedä ilmaa keuhkosi täyteen...sitten päästä ilma ulos suhinan kera... Hengitä uudelleen sisään, hitaasti...pidä pieni tauko...ja hengitä ulos... Vedä syvään henkeä sisään...ja ulos... Sisään...ulos... Tulet jokaisella hengenvedolla rentoutuneemmaksi... Tunne, kuinka kehosi luopuu kaikesta jännityksestä...tullen yhä rennommaksi... ja levolliseksi... rauhalliseksi... Tunne, kuinka rentouden aalto virtaa jalkapohjistasi nilkkoihisi, sitten sääriin, lonkkiin, lantion seudulle, vatsaan, rintaan, selkään, käsiin, käsivarsiin, kyynärpäihin, hauiksiin, olkapäihin ja hartioihin, niskaan, takaraivoon, kasvoihin, ja lopulta päälaellesi... Anna koko kehosi levätä raskaana istuma- tai makuupaikkaasi vasten. Nyt kun koko kehosi on täysin rentoutunut, visualisointirentoutus voi alkaa. Kuvittele käveleväsi valtamerta kohti...kävelet läpi kauniin, trooppisen metsän... Kuulet aallot jossain edessäsi...tunnet nenässäsi meren tuoksun...ilma on kostea ja lämmin...tunnet miellyttävän, viileän tuulenvireen puhaltavan puiden välissä... Kuljet polkua pitkin...tulet lähemmäs merta...kun saavut metsän reunaan, näet edessäsi meren heleän sinivihreän sävyn... Tulet ulos metsästä valkoiselle hiekalle, joka ulottuu kauas eteesi...hiekka on pehmeää kuin puuteri...kuvittele riisuvasi kenkäsi ja käveleväsi kuumalla, valkoisella hiekalla kohti vettä... Ranta on pitkä ja leveä... Kuule, kuinka aallon lyövät rantaan... Tunnet nenässäsi puhtaan suolaisen veden ja rannan tuoksun... Nostat taas katseesi kohti vettä...se on kirkkaan sinivihreää... 31

32 Näet aaltojen huuhtoutuvan rantaan...ja vetäytyvän taas mereen...huuhtovan...ja virtaavaan taas pois...nauti aaltojen ikiaikaisesta toistuvasta rytmistä... Kuvittele, miten kävelet kohti vettä...pitkin hienoa, kuumaa hiekkaa...sinulla on hyvin kuuma... Kun lähestyt merta, tunnet valtameren sumun ihollasi. Kävelet lähemmäs aaltoja ja tunnet, kuinka hiekka jalkojesi alla muuttuu märäksi ja lujaksi... Aalto huuhtoutuu hiekan yli sinuun päin...ja koskettaa varpaitasi juuri ennen kuin vetäytyy pois... Kun astut eteenpäin, jalkojasi huuhtelevat useammat aallot...tunnet, kuinka viileä vesi tarjoaa helpotusta kuumuuteen... Kävele pidemmälle puhtaaseen, kirkkaaseen veteen...näet valkoisen hiekan veden alla...vesi on miellyttävän, rentouttavan lämpöistä...se tarjoaa virkistystä auringon kuumuudelta...se on virkistävää muttei kylmää... Voit kävellä syvemmälle veteen, jos tahdot...uida, jos tahdot...nauti merestä muutama minuutti...anna visualisointirentoutuskokemuksen syventyä...tulet aina vain rentoutuneemmaksi...nauti merestä... Olosi on levollinen ja virkistynyt... Kävelet pois vedestä rannalle... Käveleksit rantaa pitkin vesirajassa...täysin vailla huolia...ei stressiä...levollisena...lomastasi nauttien... Edessäsi on mukava löhötuoli ja pyyhe, ihan sinua varten... Istu tai käy pitkällesi tuoliin, tai levitä pyyhe hiekalle...rentoudu tuolissa tai pyyhkeellä...nauti auringosta...tuulenvireestä...aalloista... Olet rauhallinen ja rentoutunut...anna kaiken stressin sulaa pois... Kun olet valmis palaamaan lomaltasi, palaa hitaasti... Palauta itsesi normaaliin tietoisuuden ja valppauden tilaasi...tuo mukanasi levollisuuden ja rentouden tunne...tunnet olevasi valmis palaamaan tähän päivään... Avaa silmäsi, venytä lihaksiasi...ja tule taas täysin tietoiseksi... virkistyneenä...ja täynnä energiaa. 32

33 Harjoitus 9: Visualisointitekniikka Tee oma mielen elokuvasi Tehtävä Muotoile tavoitteesi: Kuvaile tunteitasi/mielialaasi, kun olet saavuttanut tavoitteesi Kuvaile asentoasi ja käytöstäsi Kuvaile aistihavaintojasi: mitä näet/kuulet/haistat... Kuvaile sosiaalisen ympäristösi, esim. ystäviesi, vanhempiesi, työkavereidesi ja opettajasi myönteisiä reaktioita 33

34 Lähteet Scriptum Career Learning Positive Pictures: Successful Goals! MentalTOP, Gesundheitsakademie Mainburg Altmann, Claudia: Das Kino im Kopf. Baschab, Thomas & Prange, Peter: Träume wagen! Der mentale Weg zum Erfolg. München Blech, Jörg: Dünger fürs Gehirn. In Der Spiegel Immler, Hans: Vorgehensweise der Visualisierung. Universität Kassel, Knierim, Andreas: Die kreative Ziel- Arbeit im Coaching. In Handbuch Coaching, C. Rauen (Hg.) Kogler, Alois: Die Kunst der Höchstleistung Meyer, Paul J.: Attitude Is Everything! If you want to succeed above and beyond! Pizzecco, Toni: MUT machen oder MIES machen? Die Kunst des Denkens. Bozen Pöppel, Ernst: Vorgehensweise der Visualisierung. München Pöppel, Ernst: Der Rahmen. Ein Blick des Gehirns auf unser Ich. München Sasson, Remez: Visualize and Achieve. Schütz, A. & Hoge, L: Positives Denken. Vorteile Risiken Alternativen. Stuttgart Stavemann, Harlich, H.: Im Gefühlsdschungel. Weinheim Positive Thinking Exercises Guided Imagery Scripts: Free Relaxation Scripts: 34

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti

Tehtävät. Elämänpolku opettaa. Selviytymistyylejä on monia. 114 ole oman elämäsi tähti Tehtävät 1 Elämänpolku opettaa A. Miten olet selvinnyt vaikeista hetkistä elämässäsi? Voit palata tarkastelemaan ensimmäisessä luvussa piirtämääsi elämänjanaa ja pohtia tehtävää sen avulla. B. Kirjoita

Lisätiedot

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta

Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta Opiskelukyky, stressinhallinta ja ajanhallinta 7.9. ja 7.10. 2015 Timo Tapola Opintopsykologi Aalto-yliopisto LES Student services Yhteystieto: timo.tapola@aalto.fi Opiskelukyky http://www.opiskelukyky.fi/video-opiskelukyvysta/

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti

Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Stressinhallintaa itsensä johtamisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin avulla Anne Karilahti Valmennuksen sisältö Mitä stressi on? Mielen ja tunteiden johtaminen Itsensä johtaminen stressin hallinnan työkaluna

Lisätiedot

SISÄINEN VOIMA PIKAOPAS THE NEXT LEVEL

SISÄINEN VOIMA PIKAOPAS THE NEXT LEVEL SISÄINEN VOIMA PIKAOPAS THE NEXT LEVEL Unelmasi ansaitsee tulla toteutetuksi En tiedä millaista unelmaa kannat sydämessäsi. Sillä ei ole väliä, kuinka suurta epätoivoa olet saattanut tuntea, kun ponnisteluistasi

Lisätiedot

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen

Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Lapsen vahvuuksien ja terveen kehoitsetunnon tukeminen Erityisopettaja Anne Kuusisto Neuvokas perhe Syömisen ja liikkumisen tavat lapsiperheen arjessa Tämän hetken lapset kuulevat paljon ruoka- ja liikkumiskeskustelua

Lisätiedot

kotitehtävät Valmennuksen paketoiminen tuotteeksi

kotitehtävät Valmennuksen paketoiminen tuotteeksi 1 Valmennuksen paketoiminen tuotteeksi Ohjeet kotitehtävien tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ja ota mukaasi nämä tehtävät. Varaa keskeytymätöntä

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen OPPIMINEN Oppimiseen liittyy usein jotain vanhaa, tai osatun käyttöä uudella tavalla Oppiminen on hyödyllistä liittää jo osattuun Oppiminen on prosessi emme tule koskaan valmiiksi

Lisätiedot

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit

Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit MINÄKUVA JA ASENNE Johdanto Elämä on 10 % sitä mitä sinulle tapahtuu ja 90 % sitä miten siihen reagoit O losuhteet vaihtelevat mutta kytkeytyvät meihin siinä, miten me niihin asennoidumme. Tässä jaksossa

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA

MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MIELEN HYVINVOINTIA TIETOISUUSTAIDOILLA ELI MINDFULNESSILLA MINDFULNESS ON TIETOISTA LÄSNÄOLOA Mindfulness on valintaa ja tietoinen päätös kohdistaa huomio nykyhetkeen. Tavoitteena on luoda uudenlainen

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Oppiminen ja oivaltaminen

Oppiminen ja oivaltaminen Oppiminen ja oivaltaminen Pohdittavaa Kuinka hyvä lapsestasi tulee, jos opetat hänelle kaiken sen mitä jo osaat? Riittääkö tämä lapselle? Kuinka hyvä pelaajasta tulee 2025, jos hän tekee kaiken sen, mitä

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014

FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana. kesän peleihin. Markku Gardin 1.4.2014 FcJazzC14 Mentaalisesti vahvana kesän peleihin Markku Gardin 1.4.2014 Mentaalitarinoita "Peliä edeltävänä iltana makaan vuoteessani ja kuvittelen mielessäni, kuinka teen maalin ja kuinka pelaan hyvin.

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

Polven alueen harjoitukset. Ft-suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr Polven alueen harjoitukset Ft-suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Reisilihaksen aktivointi Selinmakuulla. SUORITUS Vedä nilkat koukkuun ja paina samanaikaisesti polvitaipeet tiukasti

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Erikseen varattuna hetkenä 20-60 minuuttia Harjoituslomakkeet ja kynät Tavoitteet Harjoitella kiinnittämään ajoissa huomiota mahdollisen negatiivisen stressin kertymiseen

Lisätiedot

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy

Muutos ja minä. TEK/ Urailta Sirpa Etzell. AS3 Finland Oy Muutos ja minä TEK/ Urailta 7.9.2015 17.00 19.30 Sirpa Etzell AS3 Finland Oy Pohjoismainen valmennusyritys Perustettu 1989 500 työntekijää ja sertifioitua valmentajaa Isoimmissa kaupungeissa paikalliset

Lisätiedot

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys.

Minua opastaa vapaa tahto! Minua tasapainottaa tunneälykkyys. Luomisvoimani ovat yllätys ja mielenselkeys. Päivä 67 3.8 Sininen Lunaarinen Käsi Mistä pitää kiinni kaksin käsin ja mistä irrottaa ote? Haasteen lunaarinen sointu tarjoilee valintoja ja vastakohtia. On aika valita niin että oma voima saa virrata

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1

Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen Aija Paakkunainen 1 Hallitsevat uskomukset ja minäkuvan työstäminen 3.12.2015 Aija Paakkunainen 1 Tunnista hallitsevat uskomukset ja tunnelukkosi Väärät uskomukset: itsestä, työstä, parisuhteesta, onnellisuudesta Uskomus

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Ajatuksia oppimisesta

Ajatuksia oppimisesta Ajatuksia oppimisesta Turun normaalikoulun kouluttajat Tampereen normaalikoulun 3. 6. sekä 7. 9. luokkalaiset Tampereen yliopiston 2.vsk luokanopettajaopiskelijat OPPIMINEN ON MUUTOS. Luonto ja opetus

Lisätiedot

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen?

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen? 17.4.2012, Onneksi on omaishoitaja Mistä voimia arkeen? Teemat joita käsittelen Voimia vapaa-ajasta Voimia itsestä Voimia läheisistä Luvan antaminen itselle Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY

The Adult Temperament Questionnaire (the ATQ, 77-item short form) AIKUISEN TEMPERAMENTTIKYSELY 2007 Mary K. Rothbart, D. E. Evans. All Rights Reserved. Finnish translation: Professor Katri Räikkönen-Talvitie and the Developmental Psychology Research Group, University of Helsinki, Finland The Adult

Lisätiedot

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA?

JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? JOS ET SINÄ, NIIN KUKA? Aina, kun haluat asioiden muuttuvan parempaan suuntaan, sinun on otettava ohjat omiin käsiisi. Kun päätät, että olet omien valintojesi arvoinen, voit ottaa vastuun omasta elämästäsi

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena

Työpaikkavalmentajana työllistyvän työssä jaksamisen tukena a työllistyvän työssä jaksamisen tukena Sisältö Esimerkkinä ja puskurina toimiminen suhteessa työyhteisöön Kiireen kesytys ja tylsyyden karkotus Stressinhallinta Voimavara-akku Lyhyt palautumisen kysely

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

2.4. Oppimistyyleistä

2.4. Oppimistyyleistä 2.4. Oppimistyyleistä 1. Käytännölliset Näin ajattelevilla todellisuus koostuu siitä, mitä he aistivat näkemällä, koskettamalla, kuulemalla, haistamalla ja maistamalla. He huomaavat ja pystyvät palauttamaan

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

KOSKETUS. -tunteiden tulkki. Pirkko Säily

KOSKETUS. -tunteiden tulkki. Pirkko Säily KOSKETUS -tunteiden tulkki Pirkko Säily Sana koskettaa merkitsee fyysisen kontaktin luomista tai tunteisiin vetoamista Kosketuksessa on aina kyseessä vuorovaikutustapahtuma, jossa on vähintään kaksi osa

Lisätiedot

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet

Miksi lasten vanhemmat tarvitsevat liikuntaa? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi Psyykkisen terveyden ylläpitämiseksi Sosiaaliset suhteet Miksi lapset tarvitsevat liikuntaa? Selviytyäkseen jokapäiväisen elämän tarpeista ja vaatimuksista Päivittäisen hyvinvoinnin tueksi Saavuttaakseen uusien asioiden oppimiseen vaadittavia edellytyksiä Terveyden

Lisätiedot

Oppiminen yliopistossa

Oppiminen yliopistossa Oppiminen yliopistossa Taija Tuominen CMT 22.10.2012 opintopsykologi@uta.fi Mistä menestyksekäs opiskelu koostuu? IDENTITEETTI OPISKELUTAIDOT OPISKELUTYÖ Identiteetti Vastaus kysymykseen: Kuka minä olen?

Lisätiedot

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo

HOT-testin tulokset. Nimi: Teija Tahto Pvä: Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo HOT-testin tulokset Nimi: Teija Tahto Pvä: 12.10.2012 Ikä: 17 vuotta Ryhmä: Virpiniemien golf juniorit Jakelu: valmentaja Pekka Palo PALJON KEHITETTÄVÄÄ SELKEÄ VAHVUUS Tavoitteen asettelu Motivaatio Itsekuri

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta Tässä on kuvattuna jokainen harjoitemateriaalin sisältyvä harjoite. Harjoituksesta kuvataan sen tavoite ja toteutustapa lyhyesti. Voit tutustua harjoitteisiin alustavasti kuvausten avulla. Voit myös hakea

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

Ole se muutos, jonka haluat nähdä ympärilläsi.

Ole se muutos, jonka haluat nähdä ympärilläsi. Inspiraatiokirjanen Sinä olet itse oman ilosi lähde. Anna itsesi inspiroitua omasta itsestäsi. Ota tietoisesti vastuu omasta hyvinvoinnistasi ja ole oman elämäsi luoja. Sinä pystyt siihen ja sinä olet

Lisätiedot

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Prof. Sanna Järvelä Oulun yliopisto Oppijan taidot & oppivan yhteiskunnan haasteet Tarvitaan ehjät ja pidemmät työurat. Pään sisällä tehtävän työn osuus

Lisätiedot

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet.

Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Ihminen toimii parhaimmillaan, luovimmillaan ja innovaatiokykyisimmillään, kun lähtökohdaksi otetaan kunkin olemassa olevat vahvuudet. Coachingin tavoitteena on asiakkaan parempi itsetuntemus sekä asiakkaan

Lisätiedot

Mammakavereiden keinot. joilla. pysyt rauhallisena. kiukkukohtauksen yltyessä. infernaaliseksi... (C) KATJA KOSKI, mammakaveri.fi

Mammakavereiden keinot. joilla. pysyt rauhallisena. kiukkukohtauksen yltyessä. infernaaliseksi... (C) KATJA KOSKI, mammakaveri.fi Mammakavereiden keinot joilla pysyt rauhallisena kiukkukohtauksen yltyessä infernaaliseksi... (C) KATJA KOSKI, mammakaveri.fi Sivut 2 Miksi aikuinen ryhtyy huutamaan, kun lapsi saa kiukkukohtauksen? 3

Lisätiedot

Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun

Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun PPJ 02 Kausi 2014-2015 Harjoitteet Alkulämmittely Juokse pallon kanssa vähintään 3 min. Tee erilaisia aktivoivia liikkeitä, joita teemme myös joukkueen alkulämmittelyssä.

Lisätiedot

Harjoite 6: Uskomusten tarkistaminen

Harjoite 6: Uskomusten tarkistaminen Harjoite 6: Uskomusten tarkistaminen Tutustuminen ja suunnittelu yksilöllisesti Pitkäjänteinen työskentely Suunnittelun voi tehdä kotitehtävänä Harjoituslomake Tavoitteet Harjoite auttaa pureutumaan monesti

Lisätiedot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot

Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Lyhyet harjoitteiden kuvaukset: Keskittymisen valmiudet, perustaidot ja huipputaidot Keskittymisen valmiuksien tavoitteita Mitä keskittyminen tarkoittaa sekä omien keskittymisen tapojen ja taitojen tunnistaminen

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

Iloisia harjoitteluhetkiä!

Iloisia harjoitteluhetkiä! Tämä opas on tehty tukemaan kotona tapahtuvaa liikuntaharjoittelua. Se sisältää osiot lihaskunto-, liikkuvuus ja tasapainoharjoittelusta. Liikkeet ja harjoitteet on valittu siten, että ne pystytään suorittamaan

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

treeniohjelma: Lämmittely

treeniohjelma: Lämmittely treeniohjelma: Lämmittely HARJOITTELE NÄIN: Treenaa kolmesti viikossa vaikkapa maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina, niin keho ehtii palautua treenien välillä. Harjoitus koostuu aina lämmittelystä

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

OLEN YSTÄVYSTYN MIELESSÄNI OLEVAAN APINAAN. Andrea Phillips, LCSW Child and Youth Military Family Life Consultant

OLEN YSTÄVYSTYN MIELESSÄNI OLEVAAN APINAAN. Andrea Phillips, LCSW Child and Youth Military Family Life Consultant OLEN YSTÄVYSTYN MIELESSÄNI OLEVAAN APINAAN Utah National Guard Family Programs Kelly Barnes State Youth Coordinator 801.878.5796 Andrea Phillips, LCSW Child and Youth Military Family Life Consultant 801.598.0729

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK

KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK KUINKA ONNISTUN TYÖHAASTATTELUSSA? URAVALMENTAJA RIKU RIMMI TEKNIIKAN AKATEEMISET TEK Riku Rimmi @TEK_akateemiset 2 99,0%, jos hakijoita on 100 99,5%, jos hakijoita on 200 99,7%, jos hakijoita on 300 1.

Lisätiedot

Tiibetiläiset tietoisen unen harjoitukset

Tiibetiläiset tietoisen unen harjoitukset Tiibetiläiset tietoisen unen harjoitukset Unijoogakurssi 12.2.2008 Olli Erjanti, FM 12.2.2008 Unijooga (c) Olli Erjanti 2008 1 Tiibetiläinen unijooga "Tarkastele unikokemustasi huomataksesi oletko todella

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Vuonna 2016 uudistetussa

Lisätiedot

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu

Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Harjoite 2: Oman kilpailuvireen ja kilpailujännityksen tarkastelu Tavoitteet 30-60 minuuttia, käy kotitehtäväksi Harjoituslomake ja kynä Aiempien valmistautumiseen liittyvien harjoitteiden lomakkeet Harjoitteen

Lisätiedot

Esimiehen koutsaus ja valmennus

Esimiehen koutsaus ja valmennus Esimiehen koutsaus ja valmennus Tallinna 20.5.2016 YTM, työnohjaaja, coach Liisa Kallio Esityksen sisältö 1. Oma taustani 2. Mitä Coaching on 3. ICF ydintaidot A. Coaching työskentelyn perusta B. Suhteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105

KÄYTTÖOHJE. Suomen kirjainpalikat art. 1105 KÄYTTÖOHJE Suomen kirjainpalikat art. 1105 LAATU Käsityö Taitavat mestarit valmistavat tuotteemme käsityönä. Käytämme nykyaikaisia ja innovatiivisia työkaluja. Valitsemme materiaalit huolellisesti ja valvomme

Lisätiedot

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus

Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus Tutustu itsemyötätuntoon - verkkokoulutus 18.10.2016 Emilia Kujala Sosiaalipsykologi (VTM), mindfulness-kouluttaja, sertifioitu jooganopettaja, KKT-psykoterapeuttiopiskelija Jos joku ystävistäsi puhuisi

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi

CHERMUG-pelien käyttö opiskelijoiden keskuudessa vaihtoehtoisen tutkimustavan oppimiseksi Tiivistelmä CHERMUG-projekti on kansainvälinen konsortio, jossa on kumppaneita usealta eri alalta. Yksi tärkeimmistä asioista on luoda yhteinen lähtökohta, jotta voimme kommunikoida ja auttaa projektin

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 Määrittelyjoukoista Tarkastellaan funktiota, jonka määrittelevä yhtälö on f(x) = x. Jos funktion lähtöjoukoksi määrittelee vaikkapa suljetun välin [0, 1], on funktio

Lisätiedot

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo

Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta. Mika Lehkosuo Pelirohkeus jalkapallossa yksilön ja joukkueen näkökulmasta Mika Lehkosuo KIRJE PELAAJILLE Moi Pelaajat, Pelirohkeus on sana joka usein esiintyy, kun kuvataan meidän pelitapaamme ja ajatteluamme jalkapallon

Lisätiedot

Kyllä minä tästä selviän aikuisopiskelijan minäpystyvyysuskomukset ohjauksen lähtökohtana

Kyllä minä tästä selviän aikuisopiskelijan minäpystyvyysuskomukset ohjauksen lähtökohtana Kyllä minä tästä selviän aikuisopiskelijan minäpystyvyysuskomukset ohjauksen lähtökohtana Anne Partanen Minäpystyvyyskouluttaja, KT annpartanen@gmail.com http://sites.google.com/site/annpartanen/ 040-7023678

Lisätiedot

Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja)

Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja) Onnellisen kohtaaminen millainen hän on? Outi Reinola-Kuusisto Emäntä Kitinojalta (Psykologi, teologi, toimittaja) HARJOITUS: MIKÄ SINULLE ON ONNEA? Johtopäätös: Onnen hetket ovat hyvin henkilökohtainen

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

RESILIENSSI l. joustava palautuvuus Resilientit yksilöt ponnahtavat takaisin stressaavasta kokemuksesta nopeasti ja tehokkaasti.

RESILIENSSI l. joustava palautuvuus Resilientit yksilöt ponnahtavat takaisin stressaavasta kokemuksesta nopeasti ja tehokkaasti. RESILIENSSI l. joustava palautuvuus Resilientit yksilöt ponnahtavat takaisin stressaavasta kokemuksesta nopeasti ja tehokkaasti. Reagoi nykyiseen todellisuuteen, parhaillaan tapahtuvaan, murehtii vähemmän

Lisätiedot

Reseptejä asiakassuhteisiin

Reseptejä asiakassuhteisiin Reseptejä asiakassuhteisiin Asiakasta ei jätetä! Mikko Ojanen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1936-2 ISBN 978-952-14-1937-9 (sähkökirja) Kansi ja kuvat:

Lisätiedot

Spray Bark Controll Collar

Spray Bark Controll Collar Spray Bark Controll Collar Sitruunapannan käyttöohjeet JOHDANTO Haukkuminen on koiran normaalia käyttäytymistä. Joskus kuitenkin haukkuminen on ongelma omistajalle. Vastuuntuntoinen omistaja ei voi antaa

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille

TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille TEHOKAS TAUKO - Taukoliikuntaopas päiväkodin työntekijöille SISÄLTÖ LUKIJALLE 4 TEHOKAS TAUKO 5 Milloin taukoliikuntaa? 6 Virkistävä tauko 6 Rentouttava tauko 8 LUKIJALLE Lyhyt taukoliikuntahetki työn

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

Onnistu opiskelussa. Ajankäyttö sujumaan! Opintopsykologi Minna Nevala. Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä

Onnistu opiskelussa. Ajankäyttö sujumaan! Opintopsykologi Minna Nevala. Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä Onnistu opiskelussa Ajankäyttö sujumaan! 22.9.2016 Opintopsykologi Minna Nevala Materiaalit: opintopsykologit Minna Nevala ja Merita Petäjä Miten opiskelu Aallossa eroaa aiemmista opinnoistasi? Mitä taitoja

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot