RAPORTTI TERVEYSPÄIVÄ-KYSELYSTÄ TYKS T-SAIRAALASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI TERVEYSPÄIVÄ-KYSELYSTÄ TYKS T-SAIRAALASSA"

Transkriptio

1 RAPORTTI TERVEYSPÄIVÄ-KYSELYSTÄ TYKS T-SAIRAALASSA Juho Härkönen Tradenomiharjoittelija TYKS Vakka-Suomen sairaala Heinäkuu 2010

2 Sisällysluettelo: 1. Terveyspäivä 1 2. Terveyspäivä-kysely 1 3. Terveyspäivä-kyselyn tulokset Sisälsikö sairaalassa järjestetty Terveyspäivä Sinulle hyödyllistä tietoa? Osallistuitko Terveyspäivänä joihinkin mittaustapahtumiin (häkämittaus, kehonkoostumus, verensokeri, verenpaine)? Saitko mittaustapahtumista (häkämittaus, kehon koostumus, verensokeri, verenpaine) Sinulle hyödyllistä tietoa? Oliko Terveyspäivä kokonaisuudessaan hyvä tapa huomioida henkilöstöä? Oletko osallistunut aikaisempiin Terveyspäivätapahtumiin, esimerkiksi viime vuonna? Oletko hyödyntänyt aikaisemmista Terveyspäivistä saamaasi tietoa omassa elämässäsi tai potilasohjauksessa? Miten kehittäisit Terveyspäivää, mikäli sellainen järjestetään uudelleen ensi vuonna? Mistä toiminnasta/ tapahtumasta pidit eniten Terveyspäivä-tapahtumassa? 4 4. Yhteenveto ja johtopäätökset 7 Liite Terveyspäivä-kysely 2010 TYKS T-sairaala 9

3 1. Terveyspäivä Tämän raportin käsittelemä Terveyspäivä oli TYKS T-sairaalassa henkilökunnalle järjestetty tapahtuma, joka oli osa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä toteutettavaa terveyden edistämiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan tavoitteena on edistää terveyttä ja ehkäistä sairauksia terveysneuvonnalla, tuottamalla terveysaineistoa ja hyviä käytäntöjä sekä järjestämällä koulutusta ja teemapäiviä. Sairaanhoitopiirin terveyden edistämiseen tähtäävän toiminnan lopullisena tavoitteena on potilaiden, henkilökunnan ja koko väestön parempi terveydentila, kansansairauksien vähentäminen ja terveyserojen kaventaminen eri väestöryhmien välillä. Edellinen Terveyspäivätapahtuma TYKS T-sairaalassa järjestettiin viime vuonna. Tämän vuotisessa Terveyspäivä-tapahtumassa sairaalan henkilökunnan terveyttä ja työhyvinvointia edistettiin erilaisten toimintapisteiden, luentojen ja esittelyjen avulla. Tapahtumassa oli esillä seuraavia terveyteen liittyviä teemoja: tupakoimattomuuden edistäminen, alkoholin riskikäytön tunnistaminen, seksuaali- ja lisääntymisterveys, mielenterveys, ravitsemus ja painonhallinta, verenpaine, diabeteksen ja osteoporoosin ehkäisy, sekä henkilöstö- ja työsuojeluasiat. Tapahtumassa oli myös mahdollista teettää erilaisia mittauksia, kuten kehonkoostumus, sokeri- ja häkämittauksia. 2. Terveyspäivä-kysely Terveyspäivästä toteutettiin Webropol-ohjelmistolla kysely, jonka tarkoituksena on antaa Terveyspäivän järjestämisestä vastaaville henkilöille tietoa siitä, minkälaisena Terveyspäivä koettiin henkilökunnan keskuudessa ja kuinka tapahtumaa voitaisiin jatkossa kehittää, mikäli sellainen järjestetään uudelleen. Kyselyssä selvitettiin myös, ovatko vastaajat hyödyntäneet viime vuonna järjestetystä Terveyspäivästä saamaansa terveystietoa omassa elämässään. Terveyspäivä-kyselyn kysymysten sisällöstä ja kyselyn toteuttamisesta vastasi tradenomiharjoittelija Juho Härkönen. Terveyspäivä-kysely lähetettiin sähköpostitse Terveyspäivätapahtumassa TYKS T-sairaalassa sähköpostiosoitteensa antaneille. Kyselyn saivat sähköpostiinsa kaikkiaan 147 työntekijää. Tästä joukosta kyselyyn vastasi 63 henkilöä, eli noin 43 % kyselyn vastaanottajista. Kysely kokonaisuudessaan on nähtävissä tämän raportin liitteessä 1. 1

4 3. Terveyspäivä-kyselyn tulokset Seuraavissa luvuissa on käsitelty Terveyspäivä-kyselyn vastaukset kysymys kerrallaan. Vastauksista on laadittu kuvaajat, joiden yhteydessä on myös sanallisesti käsitelty kysymysten tulokset. 3.1 Sisälsikö sairaalassa järjestetty Terveyspäivä Sinulle hyödyllistä tietoa? Kyselyyn vastasi 63 henkilöä ja heistä 61 (noin 97 %) koki Terveyspäivän sisältäneen hyödyllistä tietoa. Kaksi vastaajista (noin 3 %) ei osannut sanoa, sisälsikö Terveyspäivä heille hyödyllistä tietoa. 3.2 Osallistuitko Terveyspäivänä joihinkin mittaustapahtumiin (häkämittaus, kehonkoostumus, verensokeri, verenpaine)? Kysymykseen vastasi 63 henkilöä, eli jokainen kyselyyn vastanneista. Heistä 44 (noin 70 %) oli osallistunut mittaustapahtumiin Terveyspäivän aikana. Vastaajista 19 (noin 30 %) ei ollut osallistunut Terveyspäivän aikana mittaustapahtumiin. 2

5 3.3 Saitko mittaustapahtumista (häkämittaus, kehon koostumus, verensokeri, verenpaine) Sinulle hyödyllistä tietoa? Terveyspäivänä mittaustapahtumiin osallistuneista 44 henkilöstä 43 (noin 98 %) koki saaneensa mittaustapahtumista hyödyllistä tietoa. Yksi (noin 2 %) mittaustapahtumiin osallistuneista koki, että mittauksista ei saanut hyödyllistä tietoa. 3.4 Oliko Terveyspäivä kokonaisuudessaan hyvä tapa huomioida henkilöstöä? Kyselyyn vastanneista 63 henkilöstä jokainen piti Terveyspäivää hyvänä tapana huomioida henkilöstöä. 3.5 Oletko osallistunut aikaisempiin Terveyspäivä-tapahtumiin, esimerkiksi viime vuonna? Kyselyyn vastanneista 63 henkilöstä 18 (noin 29 %) oli osallistunut myös aikaisemmin järjestettyyn Terveyspäivään. Vastaajista 45 (noin 71 %) ei ollut osallistunut aikaisemmin järjestettyyn Terveyspäivään. 3

6 3.6 Oletko hyödyntänyt aikaisemmista Terveyspäivistä saamaasi tietoa omassa elämässäsi tai potilasohjauksessa? Kyselyyn vastanneista 63 henkilöstä 18 oli osallistunut aikaisemmin järjestettyyn Terveyspäivään. Heistä 14 (78 %) ilmoitti hyödyntäneensä Terveyspäivästä saamaansa tietoa kuluneen vuoden aikana. Kolme henkilöä (noin 17 %) ei ollut hyödyntänyt aikaisemmasta Terveyspäivästä saamaansa tietoa kuluneen vuoden aikana. Yksi vastaajista (noin 6 %) ei osannut sanoa, oliko hän hyödyntänyt Terveyspäivästä saamaansa tietoa. 3.7 Miten kehittäisit Terveyspäivää, mikäli sellainen järjestetään uudelleen ensi vuonna? Mistä toiminnasta/tapahtumasta pidit eniten Terveyspäivä-tapahtumassa? Tämän avoimen kysymyksen vastaukset on listattu alkuperäisessä muodossaan alla: Olisin halunnut tutustua terveyspäivien mittauksiin ja neuvontaan mutta töiden vuoksi en ehtinyt seisomaan esim. kehonkoostumusmittausjonossa. Joten mittauspisteitä esimerkiksi pitäisi olla enemmän. Mittauspisteet ruuhkauttivat paikan. Odotusaika oli liian pitkä (yli 1 tunti) tähän kun keksii oivan ratkaisun, että kaikki menisi eteenpäin joustavasti. Aiheet olivat ihan hyviä. Jokainen on kiinnostunut omasta kunnostaan. Kehonkoostumus-, verenpaine- ja verensokerimittaukset kerran vuodessa on hyvä tapa saada tietoa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Havahduttaakin myös. Henkilökohtainen neuvonta mittauspisteissä ansaitsee isot plussat. Terveyspäivä oli hyvin toteutettu. Ehkä vielä tietoa ja neuvontaa enemmän liikuntamahdollisuuksista Tyksin omissa tms. harrastusmahdollisuuksissa. Tietoa ja kannustusta vaikkapa massaliikuntatapahtumiin osallistumiseen. Kehonkoostumuksen mittaus oli mielenkiintoisin minulle. Mittauspisteisiin liian pitkät jonot. En saanut selvyyttä, jonotettiinko esim. verenpaineen mittaukseen erikseen vai kerralla kaikkiin juttuihin. Henkilöstöllä oli epävarmuutta onko tilaisuus todellakin meille tarkoitettu, saako sinne mennä noin vain kesken työpäivän jne. Hyvät havainnollistavat esimerkit rasva- ja sokerimääristä eri elintarvikkeissa. Ketä oranssipaidat olivat? Oman talon väkeä vai jotain ulkopuolisia? Oliko työterveys edustettuna? Pidin eniten mittauksista, erityisesti kehon koostumusmittauksesta. Jonoja voisi yrittää saada lyhyemmiksi, vaikka tiedän sen olevan vaikeaa. Mittaukset olivat hyviä, sai vähän tietoa, missä mennään. Terveyspäivässä oli mukavasti eri "toimipisteitä" ja neuvontaa. Seksuaalipiste oli myös hyvä juttu. Joka pisteellä tapasi iloisia asiantuntijoita, ja myös opiskelijoiden käyttäminen mittauspisteillä oli hyödyllistä opintojen kannalta! 4

7 Aika ruuhkainen oli, muuten hyvä. Mahd. osallistumisaika liian lyhyt tapahtumaan, pitäisi pystyä esim. sitomalla työaikaa mahdollistamaan osallistuminen kys. tapahtumaan (5-10 min esim. ruokailutauon yhteydessä ei riitä). Terveyspäivässä useimpia kiinnostaa varmaankin eril. mittaukset, kuten RR, verensokeri, kehon koostumus. Jonkin verran ärsyttäviä sen sijaan ovat erilaiset "syntisten" ruokien ja juomien esillepanot. Jää miettimään, miten niistä aina tuleekin vaikutelma, että on olemassa joitakin tosi syljettäviä ruokia ja juomia -vaikkapa esim. metwursti ja olut - joita kunnon terveyspuritaani ei suuhunsa pistä. -- Terveyspäivä voisi jalkautua kiertäen eri työpisteitä, jotta useammilla olisi mahdollisuus osallistua; Turun kaupungin alueellakin on useita shp:n työpaikkoja kantasairaalan lisäksi, joista on vaikea, mahdotontakin kesken työpäivän lähteä mittauksille. Mittauspisteitä voisi olla enemmän, jotta selviytyisi nopeammin takaisin potilaiden pariin. Voisiko mahdollisesti työfysioterapeutti olla myös paikalla? Kehonkoostumus oli mielenkiintoisin. Verensokerin ja verenpaineen mittaus myös ok. Oikein hyvä tapahtuma. Useampia mittauspisteitä olisi hyvä olla, koska työpäivän lomassa ei ehdi jonottaa Tilajärjestely ei ollut oikein onnistunut. Info-pöydät olivat niin lähekkäin, että jo muutama henkilö pöytien vieressä teki tilan ahtaaksi. Mittaukset taas olivat niin, että jäi vähän epäselväksi, oliko yksi jono kaikkiin mittauksiin vai olisiko pitänyt osata mennä oikean jonon päähän. Helpointa oli jättää mittaukset tällä kertaa väliin. Eli tapahtuman tilajärjestelyyn kannattaa kiinnittää huomiota. "Hairmaistiaiset" miellyttivät minua, mutta arvatenkin ei kaikkia. Vieressäni istui nuoria lääkäreitä, jotka suhtautuivat esitykseen siihen tyyliin, että mitä nuokin täällä hilluvat ja "kyllä minäkin osaisin noin heilua". Minusta oli mukavaa, että harrastajat tuotiin näyttämään, mitä ovat tekemässä. Vastaava kevennystuokio harrastusten parista olisi seuraavalla kerrallakin mukava. Tämä oli hauska tapahtuma, mutta ehkä vähän ahtaassa tilassa, ainakin minä olin siellä sellaiseen aikaan, että ihmisiä oli paljon. Hei! Upea tilaisuus ja tieto tosi hyvää, en tiennyt, en ollut huomannut aiemmin. Satuin paikalle mutta en ehtinyt jäädä mittauksiin. Ehkä useammassa pisteessä yhtä aikaa tai pidemmän aikaa? Verensokerin ja verenpaineen mittauspisteitä voisi olla useampia, mikäli mahdollista myös kehonkoostumuksen mittaavia laitteita saisi olla useampi. Nyt meni aika paljon aikaa jonottamiseen. Pidin:Kehon mittaus!? (rasva,luusto yms),alkotiedosta. Henkilökohtaiset mittaukset kiinnostavat. Jonotusajat voisivat olla lyhyempiä Kaikki tieto on tervetullutta. Tila saisi olla avarampi. Tutkimuspisteitä voisi olla useampia, jotta mahd. moni ehtisi tutkimuksen käydä läpi. Tapahtumaan ei voi paljon työntekijä varata aikaa keskellä työpäivää. Ravitsemusasiat kolahtivat, kun sokeripalat olivat kasassa oli vaikutus aivan toinen kuin kuultuna/luettuna! Karkkisyöppönä kauhistuin 53 palaa pikku namupussissa:) En pystynyt täysin hyödyntämään päivän antia, sillä olin koulutuspäivällä. Jatkaa kannattaa! Kiitos. Tapahtuma oli hyvä, jatketaan samaan malliin... Testipaikkoja oli liian vähän määrään nähden. Olisin halunnut mennä, mutta aikapulan takia en ehtinyt. Mielestäni kaikki mittaukset kuten verenpaine, verensokeri ja kehonkoostumus ovat todella hyviä. Niistä saa itselle hyvää tietoa ja pontta esimerkiksi elintapojen muutokselle ja painon laskulle. Kaikki tällainen mikä koskee ihmisen omaa hyvinvointia ja jaksamista on arvossaan tällä hetkellä, koska "työpaineet" ovat aika kovat. Pitäisi pitää säästävapaata ja säästää talolle, mutta meistä otetaan kaikki irti ja vähän enemmänkin. 5

8 Erinäiset mittaukset Tapahtuma pitäisi järjestää A-, U- ja T-sairaalassa. Tänä vuonna tapahtuma oli vain T-sairaalassa ja kävijämäärä jäi siksi vähäiseksi. Kehonkoostumuksen mittaus ja muutkin mittaukset ovat hyödyllisiä ja tärkeitä, koska henkilökunnalle ei ole toimivaa terveydenhuoltoa. Kehonkoostumusmittaus antoi uutta mielenkiintoista tietoa. Sellaiseen olisi hyvä päästä ensi vuonnakin, niin voisi vertailla tuloksia. Myös kaikki jaettava materiaali hyvää. Vaikka terveysasioista kaikilla on paljon tietoa, asian äärelle pysähtyminen aika ajoin tärkeää. Hienoa, että työnantaja on myös kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista niin, että tällaisten päivien järjestäminen on mahdollista. Mittaukset olivat hyviä ja niistä sai paljon tietoa tilanteestaan. Oli myös helppoa ottaa tarjonnasta itselle mitä halusi/kiinnosti. Matala kynnys ja vapaa tunnelma helpottavat kiinnostusta. On kiva välillä saada itselleen jotain, kun on aina antavana osapuolena työnsä puolesta. Miten voisitte minimoida jonot? Kaikesta mitattavasta kaksi mittauspistettä. Kesken työpäivän on syyllinen olo seistessä jonossa kun työt samaan aikaan odottavat tekijäänsä. Todella hyvä tapahtuma työn liikakuormittamille ihmisille. Kehonkoostumusmittaus, oli erinomaisen hyvä asia, myös verensokeri ja verenpaine. Toivoisin veren rautapitoisuuden mittausta ja kolesterolin mittausta, josko mahdollista pikatestinä tehdä. Luuston kunnon pikamittaus myös olisi mielenkiintoinen. Minua olisi kiinnostanut vielä hemoglobiinin mittaus sekä kolesterolin mittaus muiden kehon pitoisuuksien lisäksi. Pidin eniten mittauksista, vaikka esitteetkin olivat hyviä ja hyödyllisiä. uusia ideoita ensi vuodelle, kaikkiaan hyvä tapahtuma. Kehonkoostumuksen mittaus oli todella suosittu mutta moni joutui jättämään sen väliin pitkien jonotusaikojen vuoksi. Olisi voinut olla esim.2 vaakaa. Pieni tila isolle kävijämäärälle. Monipuolisesta tarjonnasta. Se voisi tulla myös Kirurgiseen sairaalaan. Konkreettiset testit hyviä. Pidin konkreettisista esimerkeistä, kun pöydällä oli sokeripaloja tai "rasvaa" saman verran kun tietyissä tuotteissa. Tuotteiden suolapitoisuuden voisi myös ottaa mukaan ensi kerralla. Mittaukset kivoja! Kehonkoostumusmittaus oli mielenkiintoisin ja siinä oli vähän turhan pitkä jono. Jaettavat prosyyrit esittelypisteissä olivat hyviä. Kävin läpi kaikki esittelypisteet ja totesin olevani terve ja eläväni terveellisesti. Senkin tiedon vahvistaminen itselle toi lisäintoa huolehtia edelleenkin itsestä. 6

9 4. Yhteenveto ja johtopäätökset Tämän vuotiseen Terveyspäivä-kyselyyn TYKS T-sairaalassa vastasi kaikkiaan 63 henkilöä, eli noin 43 % kyselyn vastaanottajista. Kyselyyn vastanneista 61, eli lähes jokainen, koki saaneensa Terveyspäivästä hyödyllistä tietoa. Kaikki kyselyyn vastanneet pitivätkin Terveyspäivää hyvänä tapana huomioida henkilökuntaa. Kyselyyn vastanneista 18 henkilöä (noin 29 %) oli osallistunut myös aikaisemmin järjestettyyn Terveyspäivään, ja heistä 14, eli noin 78 %, oli hyödyntänyt aikaisemmasta Terveyspäivästä saamaansa terveystietoa kuluneen vuoden aikana. Kyselyn vastauksista voidaan nähdä, että Terveyspäivänä järjestetyt mittaustapahtumat (häkä, verensokeri, verenpaine ja kehonkoostumus) olivat suosittuja. 63 vastaajasta 44, eli noin 70 % oli osallistunut erilaisiin mittaustapahtumiin. Mittauksiin osallistuneista henkilöistä 43, eli käytännössä jokainen, koki saaneensa mittauksista hyödyllistä tietoa. Erityisen suosittu oli kehonkoostumusmittaus, jota kehuttiin kyselyn viimeisen, avoimen kysymyksen vastauksissa toistuvasti. Tuleviin Terveyspäiviin toivottiin erilaisia mittaustapahtumia entistä enemmän. Vaikka mittauksiin oli osallistunut 70 % kyselyyn vastanneista, oli esimerkiksi Salon (91 %) ja Loimaan (84 %) aluesairaaloissa sekä TYKS Vakka-Suomen sairaalassa (noin 94 %) Terveyspäivänä järjestettyihin mittauksiin osallistuneiden osuus vielä korkeampi, ainakin kyselytulosten perusteella. Tähän lienee syynä TYKS T-sairaalan Terveyspäivä-kyselyn avoimen kysymyksen vastauksissa esille tullut tapahtuman ruuhkautuminen. Mittauspisteitä oli TYKS T-sairaalan Terveyspäivässä kävijämäärään nähden aivan liian vähän. Kyselyn viimeisessä, avoimessa kysymyksessä tiedusteltiin kehittämisehdotuksia sekä sitä, mikä Terveyspäivään sisältynyt tapahtuma oli vastaajien mielestä kiinnostavin. Vastauksissa nousi esille joitakin kehittämiskohteita sekä selvä suosikkitapahtuma. Kaikki mittaustapahtumat olivat suosittuja mutta kehonkoostumusmittaus oli selvästi Terveyspäivään osallistuneiden suosikkitapahtuma. Palautteissa toivottiin lisää mittaustapahtumia (esim. hemoglobiini, luusto ja kolesteroli) tulevina Terveyspäivinä, ja kehonkoostumusmittausta toivottiin järjestettäväksi uudelleen, jotta kukin voisi tarkistaa, onko koostumus muuttunut vuoden aikana parempaan suuntaan. Terveyttä edistävää konkreettista tietoa ravitsemuksesta ja painonhallinnasta (erilaisten tuotteiden sisältämän rasvan ja sokerin määrä havainnollistettuna) pidettiin vastauksissa myös kiinnostavana ja hyödyllisenä. Sokeri- ja rasvapitoisuuksien lisäksi olisi toivottu tuotteiden suolapitoisuuksien esittelyä. Toisaalta eräs vastaaja koki tuotteiden listaamisen syntisten ruokien-listalle hieman ärsyttäväksi. Kritiikkiä annettiin useissa avoimen kysymyksen vastauksissa erityisesti tapahtuman ruuhkautumisesta ja tilojen ahtaudesta. Terveyspäivä- 7

10 tapahtumassa TYKS T-sairaalassa mittauspisteet ruuhkautuivat pahasti, ja kävijät joutuivat jonottamaan vuoroaan turhan pitkään (erään vastaajan mukaan jopa tunnin). Jonotus mittauspisteisiin ei myöskään toiminut kunnolla, ja joillekin oli epäselvää mihin jonoon olisi ollut syytä asettua. Useilla kävijöillä ei ollut töiden vuoksi aikaa odottaa vuoroaan, joten he eivät ehtineet osallistua mittaustapahtumiin ollenkaan. Myös tila, jossa Terveyspäivä järjestettiin, koettiin ahtaaksi suurelle kävijämäärälle. Osalle henkilöstöstä oli myös epäselvää, saako Terveyspäivä-tapahtumaan osallistua kesken työpäivän. Johtopäätös Kyselyn tuloksia tarkastelemalla on selvää, että Terveyspäivä-tapahtuma tuotti iloa ja hyödyllistä terveystietoa sairaalan henkilökunnalle. Kyselyn myötä saatiin myös näyttöä siitä, että Terveyspäivään osallistuneet henkilöt ovat hyödyntäneet tapahtumasta saamaansa tietoa omassa elämässään. Terveyspäivänä järjestetyt mittaustapahtumat saivat suurta kiitosta, ja niitä toivottiin tapahtumaan mukaan aikaisempaa enemmän. Ravitsemusasiat ja etenkin tuotteiden sokeri- ja rasvamäärien esittely koettiin myös hyödyllisiksi. Terveyspäivä-tapahtuman järjestelyt TYKS T-sairaalassa saivat hieman enemmän kritiikkiä kuin muissa sairaanhoitopiirin sairaaloissa järjestettyjen Terveyspäivien järjestelyt. T-sairaalassa tapahtuman käytössä olleet tilat olivat turhan ahtaat, ja mittauspisteitä oli liian vähän kävijämäärän nähden. Ongelmia ei varmaankaan olisi muodostunut, jos mittauspisteitä olisi ollut enemmän tai tapahtuma olisi kestänyt pidemmän aikaa, jolloin kävijämäärä olisi jakaantunut pidemmälle ajalle. Kaiken kaikkiaan Terveyspäivä TYKS T-sairaalassa oli kuitenkin henkilökunnalle mieluisa ja onnistunut tapahtuma. Tapahtuman järjestelyjä tulee uudistaa, jotta pitkät jonotusajat mittaustapahtumiin voidaan välttää seuraavalla kerralla. Kyselyn vastauksissa Terveyspäivää toivottiin järjestettäväksi jatkossa myös muissa TYKSin toimipisteissä, kuten A- ja U-sairaaloissa. 8

11 LIITE 1/1 (1) Terveyspäivä-kysely 2010 TYKS T-sairaala Sisälsikö sairaalassa järjestetty Terveyspäivä Sinulle hyödyllistä tietoa? En osaa sanoa Osallistuitko Terveyspäivänä joihinkin mittaustapahtumiin (häkämittaus, kehonkoostumus, verensokeri, verenpaine)? Seuraava kysymys näytettiin, mikäli vastaaja oli osallistunut mittaustapahtumiin: Saitko mittaustapahtumista (häkämittaus, kehonkoostumus, verensokeri, verenpaine) Sinulle hyödyllistä tietoa? En osaa sanoa Oliko Terveyspäivä kokonaisuudessaan hyvä tapa huomioida henkilöstöä? En osaa sanoa Oletko osallistunut aikaisempiin Terveyspäivä-tapahtumiin, esimerkiksi viime vuonna? Seuraava kysymys näytettiin, mikäli vastaaja oli osallistunut aikaisempaan Terveyspäivään: Oletko hyödyntänyt aikaisemmista Terveyspäivistä saamaasi tietoa omassa elämässäsi tai potilasohjauksessa? En osaa sanoa Miten kehittäisit Terveyspäivää, mikäli sellainen järjestetään uudelleen ensi vuonna? Mistä toiminnasta/tapahtumasta pidit eniten Terveyspäivä-tapahtumassa? 9

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointipäivien moniammatillinen suunnittelu ja toteutus

Terveys- ja hyvinvointipäivien moniammatillinen suunnittelu ja toteutus Terveys- ja hyvinvointipäivien moniammatillinen suunnittelu ja toteutus Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto Mun Vuoro! -hanke 2009-2011 Loppuarviointi Tiina Tuomisto 2011 Sisältö Arvioinnin tarkoitus... 3 Lapsille suunnattu kysely... 3 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA Evankelisten kansanopistojen laatu- ja kehittämishanke 2010-2011 Loppuraportti 25.4.2012 Sirkka Hokkanen verkostovastaava 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2014 Pirita Ruokonen Tämä jäsenkysely toteutettiin huhtikuussa 2014. Edellinen jäsenkysely on toteutettu keväällä 2011. Kyselyyn vastasi yhteensä 562 henkilöä.

Lisätiedot

Aalto-yliopisto. Pafos Tulenkantajat. Miten Pafos on vaikuttanut seminaarille osallistuneiden Tulenkantajatstipendiaattien.

Aalto-yliopisto. Pafos Tulenkantajat. Miten Pafos on vaikuttanut seminaarille osallistuneiden Tulenkantajatstipendiaattien. Aalto-yliopisto Pafos Tulenkantajat Miten Pafos on vaikuttanut seminaarille osallistuneiden Tulenkantajatstipendiaattien elämään? Laura Korhonen 11.11.2013 Pafos. Ilman sinua en olisi tässä. Kiitos. [Tekstistä

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1

Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Käyttäjäprofiili: Opiskelija 1 Hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä, aiempia kokemuksia Vanhempi opiskelija, hakeutunut opiskelemaan käytettävyyttä Opiskelumotivaationa kiinnostus Käyt opiskelun ohessa

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

Menu-messut 2012 Vanha ylioppilastalo 28.11.2012 klo 13-18

Menu-messut 2012 Vanha ylioppilastalo 28.11.2012 klo 13-18 7.1.2013 Menu-messut 2012 Vanha ylioppilastalo 28.11.2012 klo 13-18 Näytteilleasettajien antama palaute 1. Saitteko messuilla tai messujen välittömänä seurauksena uusia vapaaehtoisia? Vastaajien määrä:

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna

TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE. Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna 2 TERVEYSPÄIVÄ STOORIN & SALLIN ASIAK- KAILLE Sofia Nguyen, Annina Salonen & Tarja Wasastjerna Kehittämistehtävä,

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä

TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA. Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä TUOTTAJIEN KANSAINVÄLINEN OSAAMINEN AVAINASEMASSA Ajatuksia suomalaisen taiteen kansainvälistymisestä ja viennin edistämisestä Loppuraportti: TAIVEX -vientivalmennus 2009-2011 TAIVEXIN TOTEUTUKSESTA VASTASIVAT

Lisätiedot

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Ulla Halonen Uudistuvat työnkuvat -hanke kevät-kesä 2012 Pitäisi löytää ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ja valmiita sitoutumaan

Lisätiedot

Asiakkuuksien hallinta ja arvomyynti

Asiakkuuksien hallinta ja arvomyynti Asiakkuuksien hallinta ja arvomyynti Rajakahakan arviointi ja kehittäminen Elävä Lappi -hanke Jenni Kangas, Heidi Pikkuhookana, Miia Miettunen, Johanna Mäkelä, Saara Siikavirta & Jenni Ylitalo Yritystoiminta

Lisätiedot

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon?

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Seminaariin osallistuneista (160) terveydenhuollon toimijoista yhteensä 72

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

toy taloustutkimus oy

toy taloustutkimus oy toy taloustutkimus oy VAARA-KARJALAN KANSALAISVERKON KÄYTTÄJÄTUTKIMUS MAALISKUU 2001 Kari Roose 30.3.2001 Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia tai osia siitä ei saa

Lisätiedot

Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot elokuussa 2013

Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot elokuussa 2013 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot elokuussa 203 kokemuksia ja yhteenveto palautteesta Taustaa Uusien opetussuunnitelmien myötä matematiikan opettajat järjestivät elokuussa 203 ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Rakentaja 2006 -näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyys TUTKIMUSRAPORTTI

Rakentaja 2006 -näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyys TUTKIMUSRAPORTTI Rakentaja 2006 -näyttelyn yleisö- ja näytteilleasettajatyytyväisyys TUTKIMUSRAPORTTI Sanna Heinilä Tampereen ammattikorkeakoulu Sanna Heinilä TUTKIMUSRAPORTTI 2 (37) Rakentaja 2006 -näyttelyn yleisö- ja

Lisätiedot

ATOPIALIITON ATOMI-PROJEKTIN (2006-2008) LOPPURAPORTTI

ATOPIALIITON ATOMI-PROJEKTIN (2006-2008) LOPPURAPORTTI ATOPIALIITON ATOMI-PROJEKTIN (2006-2008) LOPPURAPORTTI Vertaistukea, voimia ja tietoa perheille ja nuorille 23.4.2009 Aino Ovaskainen 1 KUVAILULEHTI Atopialiitto ry Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki www.atopialiitto.fi

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely

Raportointi >> Perusraportti Upseeriliiton verkkopalvelun käyttäjäkysely hannusipila (Upseeriliitto Ry), olet kirjautuneena sisään. 7. syyskuuta 2010 14:51:56 Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi >>

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset 1. Psykososiaalisen tuen merkitys Liite 5 Traumaattisten tilanteiden kuten onnettomuuksien jälkeen

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2008 NOKIA Päiväys: 25.9.2008 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot