RAPORTTI TERVEYSPÄIVÄ-KYSELYSTÄ TYKS T-SAIRAALASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI TERVEYSPÄIVÄ-KYSELYSTÄ TYKS T-SAIRAALASSA"

Transkriptio

1 RAPORTTI TERVEYSPÄIVÄ-KYSELYSTÄ TYKS T-SAIRAALASSA Juho Härkönen Tradenomiharjoittelija TYKS Vakka-Suomen sairaala Heinäkuu 2010

2 Sisällysluettelo: 1. Terveyspäivä 1 2. Terveyspäivä-kysely 1 3. Terveyspäivä-kyselyn tulokset Sisälsikö sairaalassa järjestetty Terveyspäivä Sinulle hyödyllistä tietoa? Osallistuitko Terveyspäivänä joihinkin mittaustapahtumiin (häkämittaus, kehonkoostumus, verensokeri, verenpaine)? Saitko mittaustapahtumista (häkämittaus, kehon koostumus, verensokeri, verenpaine) Sinulle hyödyllistä tietoa? Oliko Terveyspäivä kokonaisuudessaan hyvä tapa huomioida henkilöstöä? Oletko osallistunut aikaisempiin Terveyspäivätapahtumiin, esimerkiksi viime vuonna? Oletko hyödyntänyt aikaisemmista Terveyspäivistä saamaasi tietoa omassa elämässäsi tai potilasohjauksessa? Miten kehittäisit Terveyspäivää, mikäli sellainen järjestetään uudelleen ensi vuonna? Mistä toiminnasta/ tapahtumasta pidit eniten Terveyspäivä-tapahtumassa? 4 4. Yhteenveto ja johtopäätökset 7 Liite Terveyspäivä-kysely 2010 TYKS T-sairaala 9

3 1. Terveyspäivä Tämän raportin käsittelemä Terveyspäivä oli TYKS T-sairaalassa henkilökunnalle järjestetty tapahtuma, joka oli osa Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirissä toteutettavaa terveyden edistämiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan tavoitteena on edistää terveyttä ja ehkäistä sairauksia terveysneuvonnalla, tuottamalla terveysaineistoa ja hyviä käytäntöjä sekä järjestämällä koulutusta ja teemapäiviä. Sairaanhoitopiirin terveyden edistämiseen tähtäävän toiminnan lopullisena tavoitteena on potilaiden, henkilökunnan ja koko väestön parempi terveydentila, kansansairauksien vähentäminen ja terveyserojen kaventaminen eri väestöryhmien välillä. Edellinen Terveyspäivätapahtuma TYKS T-sairaalassa järjestettiin viime vuonna. Tämän vuotisessa Terveyspäivä-tapahtumassa sairaalan henkilökunnan terveyttä ja työhyvinvointia edistettiin erilaisten toimintapisteiden, luentojen ja esittelyjen avulla. Tapahtumassa oli esillä seuraavia terveyteen liittyviä teemoja: tupakoimattomuuden edistäminen, alkoholin riskikäytön tunnistaminen, seksuaali- ja lisääntymisterveys, mielenterveys, ravitsemus ja painonhallinta, verenpaine, diabeteksen ja osteoporoosin ehkäisy, sekä henkilöstö- ja työsuojeluasiat. Tapahtumassa oli myös mahdollista teettää erilaisia mittauksia, kuten kehonkoostumus, sokeri- ja häkämittauksia. 2. Terveyspäivä-kysely Terveyspäivästä toteutettiin Webropol-ohjelmistolla kysely, jonka tarkoituksena on antaa Terveyspäivän järjestämisestä vastaaville henkilöille tietoa siitä, minkälaisena Terveyspäivä koettiin henkilökunnan keskuudessa ja kuinka tapahtumaa voitaisiin jatkossa kehittää, mikäli sellainen järjestetään uudelleen. Kyselyssä selvitettiin myös, ovatko vastaajat hyödyntäneet viime vuonna järjestetystä Terveyspäivästä saamaansa terveystietoa omassa elämässään. Terveyspäivä-kyselyn kysymysten sisällöstä ja kyselyn toteuttamisesta vastasi tradenomiharjoittelija Juho Härkönen. Terveyspäivä-kysely lähetettiin sähköpostitse Terveyspäivätapahtumassa TYKS T-sairaalassa sähköpostiosoitteensa antaneille. Kyselyn saivat sähköpostiinsa kaikkiaan 147 työntekijää. Tästä joukosta kyselyyn vastasi 63 henkilöä, eli noin 43 % kyselyn vastaanottajista. Kysely kokonaisuudessaan on nähtävissä tämän raportin liitteessä 1. 1

4 3. Terveyspäivä-kyselyn tulokset Seuraavissa luvuissa on käsitelty Terveyspäivä-kyselyn vastaukset kysymys kerrallaan. Vastauksista on laadittu kuvaajat, joiden yhteydessä on myös sanallisesti käsitelty kysymysten tulokset. 3.1 Sisälsikö sairaalassa järjestetty Terveyspäivä Sinulle hyödyllistä tietoa? Kyselyyn vastasi 63 henkilöä ja heistä 61 (noin 97 %) koki Terveyspäivän sisältäneen hyödyllistä tietoa. Kaksi vastaajista (noin 3 %) ei osannut sanoa, sisälsikö Terveyspäivä heille hyödyllistä tietoa. 3.2 Osallistuitko Terveyspäivänä joihinkin mittaustapahtumiin (häkämittaus, kehonkoostumus, verensokeri, verenpaine)? Kysymykseen vastasi 63 henkilöä, eli jokainen kyselyyn vastanneista. Heistä 44 (noin 70 %) oli osallistunut mittaustapahtumiin Terveyspäivän aikana. Vastaajista 19 (noin 30 %) ei ollut osallistunut Terveyspäivän aikana mittaustapahtumiin. 2

5 3.3 Saitko mittaustapahtumista (häkämittaus, kehon koostumus, verensokeri, verenpaine) Sinulle hyödyllistä tietoa? Terveyspäivänä mittaustapahtumiin osallistuneista 44 henkilöstä 43 (noin 98 %) koki saaneensa mittaustapahtumista hyödyllistä tietoa. Yksi (noin 2 %) mittaustapahtumiin osallistuneista koki, että mittauksista ei saanut hyödyllistä tietoa. 3.4 Oliko Terveyspäivä kokonaisuudessaan hyvä tapa huomioida henkilöstöä? Kyselyyn vastanneista 63 henkilöstä jokainen piti Terveyspäivää hyvänä tapana huomioida henkilöstöä. 3.5 Oletko osallistunut aikaisempiin Terveyspäivä-tapahtumiin, esimerkiksi viime vuonna? Kyselyyn vastanneista 63 henkilöstä 18 (noin 29 %) oli osallistunut myös aikaisemmin järjestettyyn Terveyspäivään. Vastaajista 45 (noin 71 %) ei ollut osallistunut aikaisemmin järjestettyyn Terveyspäivään. 3

6 3.6 Oletko hyödyntänyt aikaisemmista Terveyspäivistä saamaasi tietoa omassa elämässäsi tai potilasohjauksessa? Kyselyyn vastanneista 63 henkilöstä 18 oli osallistunut aikaisemmin järjestettyyn Terveyspäivään. Heistä 14 (78 %) ilmoitti hyödyntäneensä Terveyspäivästä saamaansa tietoa kuluneen vuoden aikana. Kolme henkilöä (noin 17 %) ei ollut hyödyntänyt aikaisemmasta Terveyspäivästä saamaansa tietoa kuluneen vuoden aikana. Yksi vastaajista (noin 6 %) ei osannut sanoa, oliko hän hyödyntänyt Terveyspäivästä saamaansa tietoa. 3.7 Miten kehittäisit Terveyspäivää, mikäli sellainen järjestetään uudelleen ensi vuonna? Mistä toiminnasta/tapahtumasta pidit eniten Terveyspäivä-tapahtumassa? Tämän avoimen kysymyksen vastaukset on listattu alkuperäisessä muodossaan alla: Olisin halunnut tutustua terveyspäivien mittauksiin ja neuvontaan mutta töiden vuoksi en ehtinyt seisomaan esim. kehonkoostumusmittausjonossa. Joten mittauspisteitä esimerkiksi pitäisi olla enemmän. Mittauspisteet ruuhkauttivat paikan. Odotusaika oli liian pitkä (yli 1 tunti) tähän kun keksii oivan ratkaisun, että kaikki menisi eteenpäin joustavasti. Aiheet olivat ihan hyviä. Jokainen on kiinnostunut omasta kunnostaan. Kehonkoostumus-, verenpaine- ja verensokerimittaukset kerran vuodessa on hyvä tapa saada tietoa omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Havahduttaakin myös. Henkilökohtainen neuvonta mittauspisteissä ansaitsee isot plussat. Terveyspäivä oli hyvin toteutettu. Ehkä vielä tietoa ja neuvontaa enemmän liikuntamahdollisuuksista Tyksin omissa tms. harrastusmahdollisuuksissa. Tietoa ja kannustusta vaikkapa massaliikuntatapahtumiin osallistumiseen. Kehonkoostumuksen mittaus oli mielenkiintoisin minulle. Mittauspisteisiin liian pitkät jonot. En saanut selvyyttä, jonotettiinko esim. verenpaineen mittaukseen erikseen vai kerralla kaikkiin juttuihin. Henkilöstöllä oli epävarmuutta onko tilaisuus todellakin meille tarkoitettu, saako sinne mennä noin vain kesken työpäivän jne. Hyvät havainnollistavat esimerkit rasva- ja sokerimääristä eri elintarvikkeissa. Ketä oranssipaidat olivat? Oman talon väkeä vai jotain ulkopuolisia? Oliko työterveys edustettuna? Pidin eniten mittauksista, erityisesti kehon koostumusmittauksesta. Jonoja voisi yrittää saada lyhyemmiksi, vaikka tiedän sen olevan vaikeaa. Mittaukset olivat hyviä, sai vähän tietoa, missä mennään. Terveyspäivässä oli mukavasti eri "toimipisteitä" ja neuvontaa. Seksuaalipiste oli myös hyvä juttu. Joka pisteellä tapasi iloisia asiantuntijoita, ja myös opiskelijoiden käyttäminen mittauspisteillä oli hyödyllistä opintojen kannalta! 4

7 Aika ruuhkainen oli, muuten hyvä. Mahd. osallistumisaika liian lyhyt tapahtumaan, pitäisi pystyä esim. sitomalla työaikaa mahdollistamaan osallistuminen kys. tapahtumaan (5-10 min esim. ruokailutauon yhteydessä ei riitä). Terveyspäivässä useimpia kiinnostaa varmaankin eril. mittaukset, kuten RR, verensokeri, kehon koostumus. Jonkin verran ärsyttäviä sen sijaan ovat erilaiset "syntisten" ruokien ja juomien esillepanot. Jää miettimään, miten niistä aina tuleekin vaikutelma, että on olemassa joitakin tosi syljettäviä ruokia ja juomia -vaikkapa esim. metwursti ja olut - joita kunnon terveyspuritaani ei suuhunsa pistä. -- Terveyspäivä voisi jalkautua kiertäen eri työpisteitä, jotta useammilla olisi mahdollisuus osallistua; Turun kaupungin alueellakin on useita shp:n työpaikkoja kantasairaalan lisäksi, joista on vaikea, mahdotontakin kesken työpäivän lähteä mittauksille. Mittauspisteitä voisi olla enemmän, jotta selviytyisi nopeammin takaisin potilaiden pariin. Voisiko mahdollisesti työfysioterapeutti olla myös paikalla? Kehonkoostumus oli mielenkiintoisin. Verensokerin ja verenpaineen mittaus myös ok. Oikein hyvä tapahtuma. Useampia mittauspisteitä olisi hyvä olla, koska työpäivän lomassa ei ehdi jonottaa Tilajärjestely ei ollut oikein onnistunut. Info-pöydät olivat niin lähekkäin, että jo muutama henkilö pöytien vieressä teki tilan ahtaaksi. Mittaukset taas olivat niin, että jäi vähän epäselväksi, oliko yksi jono kaikkiin mittauksiin vai olisiko pitänyt osata mennä oikean jonon päähän. Helpointa oli jättää mittaukset tällä kertaa väliin. Eli tapahtuman tilajärjestelyyn kannattaa kiinnittää huomiota. "Hairmaistiaiset" miellyttivät minua, mutta arvatenkin ei kaikkia. Vieressäni istui nuoria lääkäreitä, jotka suhtautuivat esitykseen siihen tyyliin, että mitä nuokin täällä hilluvat ja "kyllä minäkin osaisin noin heilua". Minusta oli mukavaa, että harrastajat tuotiin näyttämään, mitä ovat tekemässä. Vastaava kevennystuokio harrastusten parista olisi seuraavalla kerrallakin mukava. Tämä oli hauska tapahtuma, mutta ehkä vähän ahtaassa tilassa, ainakin minä olin siellä sellaiseen aikaan, että ihmisiä oli paljon. Hei! Upea tilaisuus ja tieto tosi hyvää, en tiennyt, en ollut huomannut aiemmin. Satuin paikalle mutta en ehtinyt jäädä mittauksiin. Ehkä useammassa pisteessä yhtä aikaa tai pidemmän aikaa? Verensokerin ja verenpaineen mittauspisteitä voisi olla useampia, mikäli mahdollista myös kehonkoostumuksen mittaavia laitteita saisi olla useampi. Nyt meni aika paljon aikaa jonottamiseen. Pidin:Kehon mittaus!? (rasva,luusto yms),alkotiedosta. Henkilökohtaiset mittaukset kiinnostavat. Jonotusajat voisivat olla lyhyempiä Kaikki tieto on tervetullutta. Tila saisi olla avarampi. Tutkimuspisteitä voisi olla useampia, jotta mahd. moni ehtisi tutkimuksen käydä läpi. Tapahtumaan ei voi paljon työntekijä varata aikaa keskellä työpäivää. Ravitsemusasiat kolahtivat, kun sokeripalat olivat kasassa oli vaikutus aivan toinen kuin kuultuna/luettuna! Karkkisyöppönä kauhistuin 53 palaa pikku namupussissa:) En pystynyt täysin hyödyntämään päivän antia, sillä olin koulutuspäivällä. Jatkaa kannattaa! Kiitos. Tapahtuma oli hyvä, jatketaan samaan malliin... Testipaikkoja oli liian vähän määrään nähden. Olisin halunnut mennä, mutta aikapulan takia en ehtinyt. Mielestäni kaikki mittaukset kuten verenpaine, verensokeri ja kehonkoostumus ovat todella hyviä. Niistä saa itselle hyvää tietoa ja pontta esimerkiksi elintapojen muutokselle ja painon laskulle. Kaikki tällainen mikä koskee ihmisen omaa hyvinvointia ja jaksamista on arvossaan tällä hetkellä, koska "työpaineet" ovat aika kovat. Pitäisi pitää säästävapaata ja säästää talolle, mutta meistä otetaan kaikki irti ja vähän enemmänkin. 5

8 Erinäiset mittaukset Tapahtuma pitäisi järjestää A-, U- ja T-sairaalassa. Tänä vuonna tapahtuma oli vain T-sairaalassa ja kävijämäärä jäi siksi vähäiseksi. Kehonkoostumuksen mittaus ja muutkin mittaukset ovat hyödyllisiä ja tärkeitä, koska henkilökunnalle ei ole toimivaa terveydenhuoltoa. Kehonkoostumusmittaus antoi uutta mielenkiintoista tietoa. Sellaiseen olisi hyvä päästä ensi vuonnakin, niin voisi vertailla tuloksia. Myös kaikki jaettava materiaali hyvää. Vaikka terveysasioista kaikilla on paljon tietoa, asian äärelle pysähtyminen aika ajoin tärkeää. Hienoa, että työnantaja on myös kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista niin, että tällaisten päivien järjestäminen on mahdollista. Mittaukset olivat hyviä ja niistä sai paljon tietoa tilanteestaan. Oli myös helppoa ottaa tarjonnasta itselle mitä halusi/kiinnosti. Matala kynnys ja vapaa tunnelma helpottavat kiinnostusta. On kiva välillä saada itselleen jotain, kun on aina antavana osapuolena työnsä puolesta. Miten voisitte minimoida jonot? Kaikesta mitattavasta kaksi mittauspistettä. Kesken työpäivän on syyllinen olo seistessä jonossa kun työt samaan aikaan odottavat tekijäänsä. Todella hyvä tapahtuma työn liikakuormittamille ihmisille. Kehonkoostumusmittaus, oli erinomaisen hyvä asia, myös verensokeri ja verenpaine. Toivoisin veren rautapitoisuuden mittausta ja kolesterolin mittausta, josko mahdollista pikatestinä tehdä. Luuston kunnon pikamittaus myös olisi mielenkiintoinen. Minua olisi kiinnostanut vielä hemoglobiinin mittaus sekä kolesterolin mittaus muiden kehon pitoisuuksien lisäksi. Pidin eniten mittauksista, vaikka esitteetkin olivat hyviä ja hyödyllisiä. uusia ideoita ensi vuodelle, kaikkiaan hyvä tapahtuma. Kehonkoostumuksen mittaus oli todella suosittu mutta moni joutui jättämään sen väliin pitkien jonotusaikojen vuoksi. Olisi voinut olla esim.2 vaakaa. Pieni tila isolle kävijämäärälle. Monipuolisesta tarjonnasta. Se voisi tulla myös Kirurgiseen sairaalaan. Konkreettiset testit hyviä. Pidin konkreettisista esimerkeistä, kun pöydällä oli sokeripaloja tai "rasvaa" saman verran kun tietyissä tuotteissa. Tuotteiden suolapitoisuuden voisi myös ottaa mukaan ensi kerralla. Mittaukset kivoja! Kehonkoostumusmittaus oli mielenkiintoisin ja siinä oli vähän turhan pitkä jono. Jaettavat prosyyrit esittelypisteissä olivat hyviä. Kävin läpi kaikki esittelypisteet ja totesin olevani terve ja eläväni terveellisesti. Senkin tiedon vahvistaminen itselle toi lisäintoa huolehtia edelleenkin itsestä. 6

9 4. Yhteenveto ja johtopäätökset Tämän vuotiseen Terveyspäivä-kyselyyn TYKS T-sairaalassa vastasi kaikkiaan 63 henkilöä, eli noin 43 % kyselyn vastaanottajista. Kyselyyn vastanneista 61, eli lähes jokainen, koki saaneensa Terveyspäivästä hyödyllistä tietoa. Kaikki kyselyyn vastanneet pitivätkin Terveyspäivää hyvänä tapana huomioida henkilökuntaa. Kyselyyn vastanneista 18 henkilöä (noin 29 %) oli osallistunut myös aikaisemmin järjestettyyn Terveyspäivään, ja heistä 14, eli noin 78 %, oli hyödyntänyt aikaisemmasta Terveyspäivästä saamaansa terveystietoa kuluneen vuoden aikana. Kyselyn vastauksista voidaan nähdä, että Terveyspäivänä järjestetyt mittaustapahtumat (häkä, verensokeri, verenpaine ja kehonkoostumus) olivat suosittuja. 63 vastaajasta 44, eli noin 70 % oli osallistunut erilaisiin mittaustapahtumiin. Mittauksiin osallistuneista henkilöistä 43, eli käytännössä jokainen, koki saaneensa mittauksista hyödyllistä tietoa. Erityisen suosittu oli kehonkoostumusmittaus, jota kehuttiin kyselyn viimeisen, avoimen kysymyksen vastauksissa toistuvasti. Tuleviin Terveyspäiviin toivottiin erilaisia mittaustapahtumia entistä enemmän. Vaikka mittauksiin oli osallistunut 70 % kyselyyn vastanneista, oli esimerkiksi Salon (91 %) ja Loimaan (84 %) aluesairaaloissa sekä TYKS Vakka-Suomen sairaalassa (noin 94 %) Terveyspäivänä järjestettyihin mittauksiin osallistuneiden osuus vielä korkeampi, ainakin kyselytulosten perusteella. Tähän lienee syynä TYKS T-sairaalan Terveyspäivä-kyselyn avoimen kysymyksen vastauksissa esille tullut tapahtuman ruuhkautuminen. Mittauspisteitä oli TYKS T-sairaalan Terveyspäivässä kävijämäärään nähden aivan liian vähän. Kyselyn viimeisessä, avoimessa kysymyksessä tiedusteltiin kehittämisehdotuksia sekä sitä, mikä Terveyspäivään sisältynyt tapahtuma oli vastaajien mielestä kiinnostavin. Vastauksissa nousi esille joitakin kehittämiskohteita sekä selvä suosikkitapahtuma. Kaikki mittaustapahtumat olivat suosittuja mutta kehonkoostumusmittaus oli selvästi Terveyspäivään osallistuneiden suosikkitapahtuma. Palautteissa toivottiin lisää mittaustapahtumia (esim. hemoglobiini, luusto ja kolesteroli) tulevina Terveyspäivinä, ja kehonkoostumusmittausta toivottiin järjestettäväksi uudelleen, jotta kukin voisi tarkistaa, onko koostumus muuttunut vuoden aikana parempaan suuntaan. Terveyttä edistävää konkreettista tietoa ravitsemuksesta ja painonhallinnasta (erilaisten tuotteiden sisältämän rasvan ja sokerin määrä havainnollistettuna) pidettiin vastauksissa myös kiinnostavana ja hyödyllisenä. Sokeri- ja rasvapitoisuuksien lisäksi olisi toivottu tuotteiden suolapitoisuuksien esittelyä. Toisaalta eräs vastaaja koki tuotteiden listaamisen syntisten ruokien-listalle hieman ärsyttäväksi. Kritiikkiä annettiin useissa avoimen kysymyksen vastauksissa erityisesti tapahtuman ruuhkautumisesta ja tilojen ahtaudesta. Terveyspäivä- 7

10 tapahtumassa TYKS T-sairaalassa mittauspisteet ruuhkautuivat pahasti, ja kävijät joutuivat jonottamaan vuoroaan turhan pitkään (erään vastaajan mukaan jopa tunnin). Jonotus mittauspisteisiin ei myöskään toiminut kunnolla, ja joillekin oli epäselvää mihin jonoon olisi ollut syytä asettua. Useilla kävijöillä ei ollut töiden vuoksi aikaa odottaa vuoroaan, joten he eivät ehtineet osallistua mittaustapahtumiin ollenkaan. Myös tila, jossa Terveyspäivä järjestettiin, koettiin ahtaaksi suurelle kävijämäärälle. Osalle henkilöstöstä oli myös epäselvää, saako Terveyspäivä-tapahtumaan osallistua kesken työpäivän. Johtopäätös Kyselyn tuloksia tarkastelemalla on selvää, että Terveyspäivä-tapahtuma tuotti iloa ja hyödyllistä terveystietoa sairaalan henkilökunnalle. Kyselyn myötä saatiin myös näyttöä siitä, että Terveyspäivään osallistuneet henkilöt ovat hyödyntäneet tapahtumasta saamaansa tietoa omassa elämässään. Terveyspäivänä järjestetyt mittaustapahtumat saivat suurta kiitosta, ja niitä toivottiin tapahtumaan mukaan aikaisempaa enemmän. Ravitsemusasiat ja etenkin tuotteiden sokeri- ja rasvamäärien esittely koettiin myös hyödyllisiksi. Terveyspäivä-tapahtuman järjestelyt TYKS T-sairaalassa saivat hieman enemmän kritiikkiä kuin muissa sairaanhoitopiirin sairaaloissa järjestettyjen Terveyspäivien järjestelyt. T-sairaalassa tapahtuman käytössä olleet tilat olivat turhan ahtaat, ja mittauspisteitä oli liian vähän kävijämäärän nähden. Ongelmia ei varmaankaan olisi muodostunut, jos mittauspisteitä olisi ollut enemmän tai tapahtuma olisi kestänyt pidemmän aikaa, jolloin kävijämäärä olisi jakaantunut pidemmälle ajalle. Kaiken kaikkiaan Terveyspäivä TYKS T-sairaalassa oli kuitenkin henkilökunnalle mieluisa ja onnistunut tapahtuma. Tapahtuman järjestelyjä tulee uudistaa, jotta pitkät jonotusajat mittaustapahtumiin voidaan välttää seuraavalla kerralla. Kyselyn vastauksissa Terveyspäivää toivottiin järjestettäväksi jatkossa myös muissa TYKSin toimipisteissä, kuten A- ja U-sairaaloissa. 8

11 LIITE 1/1 (1) Terveyspäivä-kysely 2010 TYKS T-sairaala Sisälsikö sairaalassa järjestetty Terveyspäivä Sinulle hyödyllistä tietoa? En osaa sanoa Osallistuitko Terveyspäivänä joihinkin mittaustapahtumiin (häkämittaus, kehonkoostumus, verensokeri, verenpaine)? Seuraava kysymys näytettiin, mikäli vastaaja oli osallistunut mittaustapahtumiin: Saitko mittaustapahtumista (häkämittaus, kehonkoostumus, verensokeri, verenpaine) Sinulle hyödyllistä tietoa? En osaa sanoa Oliko Terveyspäivä kokonaisuudessaan hyvä tapa huomioida henkilöstöä? En osaa sanoa Oletko osallistunut aikaisempiin Terveyspäivä-tapahtumiin, esimerkiksi viime vuonna? Seuraava kysymys näytettiin, mikäli vastaaja oli osallistunut aikaisempaan Terveyspäivään: Oletko hyödyntänyt aikaisemmista Terveyspäivistä saamaasi tietoa omassa elämässäsi tai potilasohjauksessa? En osaa sanoa Miten kehittäisit Terveyspäivää, mikäli sellainen järjestetään uudelleen ensi vuonna? Mistä toiminnasta/tapahtumasta pidit eniten Terveyspäivä-tapahtumassa? 9

RAPORTTI TERVEYSPÄIVÄ-KYSELYSTÄ TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALASSA, LOIMAAN ALUESAIRAALASSA JA SALON ALUESAIRAALASSA TOUKOKUUSSA 2010

RAPORTTI TERVEYSPÄIVÄ-KYSELYSTÄ TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALASSA, LOIMAAN ALUESAIRAALASSA JA SALON ALUESAIRAALASSA TOUKOKUUSSA 2010 RAPORTTI TERVEYSPÄIVÄ-KYSELYSTÄ TYKS VAKKA-SUOMEN SAIRAALASSA, LOIMAAN ALUESAIRAALASSA JA SALON ALUESAIRAALASSA TOUKOKUUSSA 2010 Juho Härkönen Tradenomiharjoittelija Toukokuu 2010 Riikka Maijala Suunnittelija

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN PUHEEKSI OTTAMISEN TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN

SÄHKÖISTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN PUHEEKSI OTTAMISEN TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN Terveyden edistämisen hyvien käytäntöjen kehittäminen ja välittäminen SÄHKÖISTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN PUHEEKSI OTTAMISEN TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN Mervi Siekkinen, projektisuunnittelija TH hanke 20.10.2011

Lisätiedot

TKI-päivät 2012. Palautekysely

TKI-päivät 2012. Palautekysely TKI-päivät 2012 Palautekysely Kyselyn toteuttaminen Kysely toteutettiin ajalla 22.2. 2.3.2012 Kysely lähetettiin sähköpostitse 244 seminaariosallistujalle Vastauksia saatiin 95 kpl Vastausprosentti 39

Lisätiedot

TerveysTowin esittelypisteisiin tutustumassa

TerveysTowin esittelypisteisiin tutustumassa TerveysTowin esittelypisteisiin tutustumassa Koulullamme järjestettiin tapahtuma, jonka olivat järjestäneet WinNovan keskustan alueen terveydenhoitajat ja kuraattorit, mutta paikalla oli myös paljon terveyteen

Lisätiedot

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle!

Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Meillä on matala kynnys käykää vaan peremmälle! Sosiaali- ja terveystoimiala Lahden Terveyskioskista Neuvontaa kaikenikäisille Lahti avasi ensimmäisenä suurena kaupunkina Terveyskioskin 10.3.2010 Kauppakeskus

Lisätiedot

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa

Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa Annukka Pukkila Terveyden edistämisen johtaminen sairaalassa - Työvälineitä hoitotyön johtajille Hankkeen tausta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoiman Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin

PYLL-seminaari 30.3.2011. Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin johtopäätöksiin PYLL-seminaari 30.3.2011 Näkökulmia Etelä-Savon shp:n väestön hyvinvoinnin seurantaan ja strategisiin Sairaalajohtaja Jari Välimäki PYLL -menetelmä perustuu kuolleen iän ja odotettavissa olevan eliniän

Lisätiedot

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero.

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero. Esittely Täyttäkää työpaikan terveyden edistämiskysely ja selvittäkää onko terveyden edistäminen jo osa työpaikkanne toimintaa vai onko työpaikallanne ehkä vielä parantamisen varaa. Kyselyyn vastaaminen

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet

Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää. HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Laurea-Ammattikorkeakoulu Laurea Järvenpää HYVÄ VANHUUS JA RUOKA Studia Generalia Luennon palautteet Perttu Niitynpää Jari Martikainen 1.3.7 Selostus Oheisessa raportissa on viimekertaisen Studia Generalia

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen, TH projektisuunnittelija, TtM 20.10.2011 Tehtävä 6 Tavoitteena on lisätä sosiaali- ja hoitotyön johtajien tietoja väestön terveyden

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä

ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä ASIAKASPALAUTE JYTA:n IKÄNEUVOLASTA 2015 75-vuotiaiden terveystarkastuksessa käyneiltä Yhteenveto: Asiakaskysely tehtiin vuonna 2015 75 -vuotta täyttäneille, jotka kävivät Ikäneuvolan terveystarkastuksessa.

Lisätiedot

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA?

MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? MITEN MENEE, UUSI OPISKELIJA? Raportti syksyn 2012 kyselystä Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. TULOKSET... 4 2.1 Vastaajien taustatiedot... 4 2.2 Asuinpaikan muutos ja uusi

Lisätiedot

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013

Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.-15.2.2013 Palautekysely CE Hki Pietari 2013 festivaalista 11.15.2.2013 1. Olen Opiskelija Opettaja tai muuta henkilökuntaa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. Sukupuoli Nainen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.2007 Liikelahjat-messut t Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely Liikelahjat-messut 6.-7.9.2007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 242 Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua Satu Jyväkorpi Gerontologinen ravitsemus Gery ry satu.jyvakorpi@gery.fi Kurssien satoa

Lisätiedot

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Palaute Nyytin ja SPR:n Hengailuillasta 4.11.2011 Yhteenvetoraportti Osallistujia 31, joista 8 miestä. Palautteita 24 Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Nainen 16 66,67% 2. Mies

Lisätiedot

Yleisiä kommentteja kokeesta.

Yleisiä kommentteja kokeesta. Lukuvuoden fysiikan valtakunnallisen kokeen palaute.6. Palautteita yhteensä 454 oppilaan tuloksesta. Pistekeskiarvo 7,6 joka vastaa arvosanaa 6,5. Oppilaita per pistemäärä 5 5 5 5 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012

RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 1 RAKSAN KESÄTYÖKYSELY 2012 24 kysymystä sisältänyt kysely toteutettiin sähköisesti 11.1.2012 20.1.2012 Tieto kyselystä lähetettiin sähköpostitse TARAKI:n jäsenille ja sitä mainostettiin koko TTY:n sähköisessä

Lisätiedot

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet

Ikäjakauma 3 % 1 % alle 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 -> ikävuodet Kysely SKAL:n jäsenille 5.1.26/MV Toukokuussa SKAL:n jäsenlehdessä (nro 4/6) olleen kyselyn avulla pyrittiin selvittämään liikenteen ammattilaisten työnaikaisia ravitsemus- ja liikuntatottumuksista sekä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Virkeänä ratissa ruoasta terveyttä tien päälle 2008-2011 tiimipäällikkö Jaana Laitinen, Työterveyslaitos Hankkeen kuvaus yksissä kansissa Hankkeen tavoitteet 1. Ammattikuljettajilla

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala. Julkinen raportti. Niina Lampi & Juha Salmi. Opiskelijakunta JAMKO JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen raportti Niina Lampi & Juha Salmi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO 10TUSISÄLLYSLUETTELOU10T... 2 10TUJohdantoU10T...

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015

Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015 Kytäjä Golf ry Seniorikysely Helmikuu 2015 Kytäjä Golf Ry:n Seniorikysely Ajankohta: Helmikuu 2015 Sähköpostiosoitteet: Kytäjä Golf Ry:n jäsenrekisteri Jäsenrekisterissä 1.2.2015 273 senioria (miehet 55v,

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Kirjaston asiakastutkimus 2008. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto Kirjaston asiakastutkimus 2008 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyyn vastanneet Porin kaupunginkirjaston vuoden 2008 asiakaskysely toteutettiin kirjaston eri toimipisteisiin jaetuilla

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15

Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Anna-Maija Koivusalo 26.5.15 Kivuton sairaala projekti vuonna 214 Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin yhdeksännen kerran syksyllä 214 pääosin Euroopan kipuviikolla (viikko 42). Mukana

Lisätiedot

Terveys- ja hyvinvointipäivien moniammatillinen suunnittelu ja toteutus

Terveys- ja hyvinvointipäivien moniammatillinen suunnittelu ja toteutus Terveys- ja hyvinvointipäivien moniammatillinen suunnittelu ja toteutus Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit

Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit Verkostoituvat tietojärjestelmälääkärit FILIP SCHEPERJANS, LT NEUROLOGIAN ERIKOISLÄÄKÄRI, HYKS TIETOJÄRJESTELMÄLÄÄKÄREIDEN ALAOSASTON JOHTOKUNNAN PJ, SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO Lääkäreiden rooli terveydenhuollon

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja

JUPINAVIIKOT 2015. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja JUPINAVIIKOT 2015 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Ilona Palonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Contents

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

hjyhdyh kaloja suolaa reissu toimi jdy testi ruokasaalis ilma hieno kooo vio onneksi

hjyhdyh kaloja suolaa reissu toimi jdy testi ruokasaalis ilma hieno kooo vio onneksi Tekstikysymysraportti Perusraportti Aikajakso: 01.01.2002-31.08.2012 saalispaikat varmistaa hienoa retken ruokia varmemmat kalastuksen hauska saanti annokset reissu plats ateravaihtoehto oppaalle tasoa

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj Työsuhdesairaanhoitotyönantajan velvollisuus vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj 1 2005 Nokia Työsuhdesairaanhoito.ppt / 2005-09-29 / JS Käsitteen määrittely Työsuhdesairaanhoito

Lisätiedot

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk

Kuntatalo 8.2 2013 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Kuntatalo 8.2 213 Johtava ylilääkäri Johanna Stenqvist Kirkkonummen tk Tavoite: Hyvä vastaanotto-projekti syksy 21-kevät 211 Vastaanottojen lääkäreiden ja hoitajien aikojen saatavuuden parantaminen Jonojen

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016

Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito. Suomen Sydänliitto 2016 Kohonnut verenpaine merkitys ja hoito Mikä on verenpaine? Ellei painetta, ei virtausta Sydän supistuu sykkivä paineaalto Paineaallon kohdalla systolinen (yläpaine) Lepovaiheen aikana diastolinen (alapaine)

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Kengurupalaute 2011. Palautekyselyn vastaukset kokonaisuudessaan

Kengurupalaute 2011. Palautekyselyn vastaukset kokonaisuudessaan Kengurupalaute 2011 Palautekyselyn vastaukset kokonaisuudessaan Kilpailusarjat (Kaikki) 1. Kilpailusarjat? (78) (EOS: 0) Mihin sarjoihin koulu osallistui? Kilpailusarjat? Kilpailu jäi tällä kertaa pitämättä,

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset

Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset Terveys 2011 -tutkimuksen perustulosten julkistamistilaisuus 21.11.2012 Terveys 2011 -tutkimus ja sen päätulokset Seppo Koskinen Miksi tarvittiin Terveys 2011 -tutkimus? Yhteiskuntapolitiikan keskeisiin

Lisätiedot

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? o 3 kertaa viikossa tai useammin o 1 3 kertaa viikossa o 1 3 kertaa kuukaudessa o Harvemmin

Lisätiedot

OMAISHOITAJALOMALLA 2012 OLLEET seurantakysely 03-2013

OMAISHOITAJALOMALLA 2012 OLLEET seurantakysely 03-2013 OMAISHOITAJALOMALLA 2012 OLLEET seurantakysely 03-2013 Seurantakysely lähetettiin maaliskuussa 2013 satunnaisotoksena sadalle omaishoitajalomalle vuoden 2012 aikana osallistuneelle omaishoitajalle. Vastausprosentti

Lisätiedot

Essi Gustafsson. Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla

Essi Gustafsson. Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla Essi Gustafsson Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla Dispositio WASI hanke taustaa & hankkeen kuvaus Metal Age menetelmä osallistujien mielipiteitä Johtopäätöksiä - mitä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn?

RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? RAY TUKEE BAROMETRI 1. Kuinka usein olet osallistunut 12 viime kuukauden aikana sen järjestön toimintaan, josta sait tämän kyselyn? 1 3 kertaa viikossa tai useammin 2 1-3 kertaa viikossa 3 1-3 kertaa kuukaudessa

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus

PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus PALVELUITA JA PIENYRITTÄJYYTTÄ KYLILLE Palvelutarpeen kartoitus Palveluita ja pienyrittäjyyttä kylille -hankkeen aikana Posiolla on toteutettu laaja palvelutarpeen kartoitus. Palvelutarpeen arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011

Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä. Espoonlahti kevät 2011 Ensiasuntoon muuttaneiden nuorten ryhmä Espoonlahti kevät 2011 Suunnitelma alle 25-vuotiaita sosiaalitoimen asiakkaita, jotka ovat saaneet/saamassa oman ensiasunnon tai joilla on ollut aikaisemmin vaikeuksia

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl Nurmijärvi NYT yritysten ja Keudan tapahtumalauantai 26.10.2013 Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta Mielipidekyselyn ajankohta 31.10 10.11.2013 Kyselyn kohderyhmänä olivat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tilannekatsaus

Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvoinnin tilannekatsaus Hyvinvointikertomus 2014 Tytti Solankallio-Vahteri Hyvinvointikoordinaattori 26.10.2015 26.10.2015 Hyvinvoinnin edistäminen kunnan tehtävänä Kunnan tehtävänä on (Kuntalaki 410/2015)

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 5 Palautteiden tiivistelmä... 6 5. Mitä mieltä olet saamastasi

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Talvisalon koulu. Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013. Vanhempainillat. 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin?

Talvisalon koulu. Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013. Vanhempainillat. 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin? Talvisalon koulu Kysely huoltajille / tulokset, kevät 2013 Vanhempainillat 1. Oletko osallistunut syksyn vanhempainiltoihin? 94 Kyllä 28 Ei Kyllä Ei 2. Kuinka hyödyllisinä koet vanhempainillat? 51 Erittäin

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot

Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke. Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja hallittu muutos hanke Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen metsänomistajain liitot Metsänhoitoyhdistysväen hyvinvointi ja Tavoitteet: hallittu muutos -hanke 1. Toimihenkilöiden

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

Varsinais-Suomen välinehuolto - ajankohtaista Välinehuoltajien alueelliset koulutuspäivät 19.5.2015

Varsinais-Suomen välinehuolto - ajankohtaista Välinehuoltajien alueelliset koulutuspäivät 19.5.2015 Varsinais-Suomen välinehuolto - ajankohtaista Välinehuoltajien alueelliset koulutuspäivät 19.5.2015 Palvelualuejohtaja Hanna Mäkilä Välinehuollon nykytila vuonna 2015 välinehuoltokeskustoimintaa 79 % VSV

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014

Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014 Miten infektiontorjunnan laatua voidaan mitata ja arvioida pitkäaikaishoitolaitoksissa Eliisa Yli-Takku Hygieniahoitaja Sairaalahygienia ja infektiontorjuntayksikkö VSSHP 2014 NÄKÖKULMIA LAATUUN JA LAADUN

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen

Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen. Sari Mettiäinen Virtuaaliammattikorkeakouluopintojen keskeyttäminen Sari Mettiäinen 6.5.009 Miksi tällainen kysely? Arviolta noin 9 % VirtuaaliAMK:n opintojaksoille vuonna 008 hyväksytyistä opiskelijoista jäi ilman opintosuoritusta

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011

Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 Kun on hyvä keksitty ja kehitetty, sitä pitää jatkaa! Päätösseminaari 14.11.2011 MITEN PAIKALLISTA MUISTITYÖTÄ VOI KEHITTÄÄ? Varsinais-Suomen MuistiLuotsi - toiminnan tuloksia Minna Rosendahl ja Sanna

Lisätiedot

Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. Melko. Hyvin. huonosti

Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. Melko. Hyvin. huonosti Sidosryhmäkysely Kysely lähetetty 105 sidosryhmäläiselle, vastauksia 34. Vastausprosentti 32 %. 1. Mitä organisaatiota edustat? Vastaajien määrä: 33 Avoimet vastaukset: Muu - oppilaitos 2. Hankkeen toiminta

Lisätiedot

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus

Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi. Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Terveyserot Helsingissä ja toimenpiteitä niiden vähentämiseksi Pikkuparlamentti 22.11.2010 Riitta Simoila Kehittämisjohtaja Helsingin terveyskeskus Helsinkiläisten terveyseroista (1) Helsinkiläisten miesten

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Arvostusta ammattikeittiöille -hanke 2015-2016 Projektipäällikkö Virpi Kulomaa Ammattikeittiöosaajat ry 1.4.2016 Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille

Lisätiedot

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyttä edistävä yhteistyö tulevassa sotessa seminaari 19.3.2015 Toimitusjohtaja Aki Lindén 1 Terveyden edistäminen tarkoittaa

Lisätiedot

Leo Heinonen, H2 Mobiilisti Meikussa 2 3.12.2014

Leo Heinonen, H2 Mobiilisti Meikussa 2 3.12.2014 Leo Heinonen, H2 Mobiilisti Meikussa 2 3.12.2014 ipadeja pilotoineen vuosikurssin kokemukset Tuen määrä vähäinen Laitteen käytön opettelu lisäkuormitus opiskelujen alussa ipad-vertaistuutoroinnin idea

Lisätiedot

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana?

Koulutusala: Liiketalous/Matkailu, Tekniikka, Sosiaali-Hoitoala, Tietojenkäsittely. Kuinka moneen tapahtumaan osallistuit viikon aikana? LIITE 1 1(8) FIRST WEEK FESTIVAL PALAUTEKYSELY VAMOK järjesti lukuvuoden alussa First Week Festivalin, joka piti sisällään 5 erilaista tapahtumaa. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa opiskelijoiden

Lisätiedot

PETRI VIRTANEN MARJO SINOKKI HYVINVOINTIA TYÖSTÄ

PETRI VIRTANEN MARJO SINOKKI HYVINVOINTIA TYÖSTÄ HYVINVOINTIA TYÖSTÄ PETRI VIRTANEN MARJO SINOKKI HYVINVOINTIA TYÖSTÄ Työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt TIETOSANOMA HELSINKI Tietosanoma Oy ja kirjoittajat ISBN 978-951-885-367-4 KL 36.13

Lisätiedot