TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen, poistui :n 348 aikana Nurmio Merja jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Salminen Päivi varajäsen Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra, poistui :n 348 aikana Öhman Björn kirkkoherra Laaksonen Jari vt.kirkkoherra, poistui :n 348 aikana Heino Paula tiedotuspäällikkö Hokka Irma talousjohtaja Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja Kallio Hannu hallintojohtaja, sihteeri Kosola Seppo kiinteistöjohtaja Poissa Rinne Heimo puheenjohtaja Paasio Pertti jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Saksa Kirsti kv:n vpj Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Katri kirkkoherra Toljamo Outi vt.kirkkoherra 331 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokouksen puheenjohtajana toimi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Nappu. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 333 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 334 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 335 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Puhakka ja Merja Nurmio. 336 ILMOITUSASIAT 1. Pöytäkirjoja diakoniatyön johtokunta 4/ kasvatusasiain johtokunta 7/ lähetystyön toimikunta 1/ lähetystyön toimikunta 2/ lähetystyön toimikunta 3/ Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunta 3/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat / Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta.

3 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 337 VERKKOTIEDOTTAJAN VIRAN AVOIMEKSI JULISTAMINEN Kirkkoneuvosto käsitteli verkkotiedottajan viran avoimeksi julistamista pidetyssä kokouksessa ja palautti asian uuteen valmisteluun viran palkkaukseen ja pätevyysvaatimuksiin liittyvien asioiden täsmentämiseksi. Kirkkoneuvoston kokoukseen hallintojohtaja oli valmistellut asiaa ja hankkimansa lisäselvityksen perusteella esitti, että verkkotiedottajan viran vaativuusryhmä olisi 602, mikä on sama kuin tiedotustoimistossa olevien kahden muun tiedottajan palkkaus. Viran osaamiskriteerien mukainen koulutusvaatimus olisi ylempi korkeakoulututkinto. Kirkkoneuvostossa käydyn keskustelun ja koeäänestyksen jälkeen asia palautettiin uuteen valmisteluun. Kirkkoneuvoston kokouksessa käytiin keskustelua verkkotiedotuksen ammattilaisten koulutuspohjasta ja katsottiin, että nopeasti kehittyneelle alalle on mahdollista saada päteviä hakijoita myös muun kuin ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden joukosta. Alalle koulutetaan ammattikorkeakouluissa mm. medianomeja, jotka saattavat olla varteenotettavia hakijoita. Kokouksessa esitettyjen näkökohtien mukaan vaihtoehdoton esittelyn mukainen ylemmän korkeakoulututkinnon vaatimus saattaisi aiheuttaa monien tosiasiallisesti riittävän pätevien karsiutumisen hakijoiden joukosta. Asiaa pohdittiin myös siitä näkökohdasta, ohjaako väljempi koulutuspohjavaatimus osan pätevimmistä hakijoista haun ulkopuolelle. Mikäli tehtävän pätevyysvaatimukseksi määritellään ammattikorkeakoulututkinto, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vahvistetun palkkausjärjestelmän soveltamisohjeiden mukaisesti määritelty viran palkkaus on 503/80. Mikäli viran vaativuusryhmä määriteltäisiin samaan vaativuusryhmään kuin muilla tiedottajilla on, palkkaus olisi 601/40. Tällöin kelpoisuusedellytyksenä pitäisi olla ylempi korkeakoulututkinto. Näiden kahden vaativuusryhmän erotus ilman vuosisidonnaista osaa on noin 234 euroa. Kirkon palkkausjärjestelmän mukaan tehtävän vaativuus, mukaan lukien siihen kuuluva osaamistaso, tulee määritellä ennen tehtävän täyttämistä, ei sen mukaan millaista osaamista ja kokemusta hakijoiden keskuudessa on. Tämän vuoksi tehtävää ei voi julistaa haettavaksi liukuvalla vaativuuskriteeristöllä.

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoton käsittelyssä esiin tulleet näkökohdat huomioiden esittelijä on päätynyt sellaiseen vaativuuskriteeristöön, jonka mukainen koulutusvaatimus on soveltuva korkeakoulututkinto ja tämän mukaisesti vaativuusryhmä 503. Edellä olevien selvitysten mukaisesti viran uusi tehtävänkuvaus olisi liitteen mukaisesti seuraava. Liite Kirkkoneuvosto julistaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän viestinnässä auki verkkotiedottajan viran alkaen Hakuilmoitus tulee lokakuussa 2014 suppeampana Turun Sanomiin ja Kotimaa-lehteen ja kokonaisuudessaan Oikotielle, evl.fi -rekrytointisivuille ja yhtymän Avoimet työpaikat -sivuille. Hakijoiden haastattelut ovat marraskuussa. Haastatteluryhmään pyydetään mukaan tiedotustoimikunnan edustaja. valinnasta tehdään niin, että valittu voi aloittaa vuoden 2015 alusta. Virka on sijoitettu vaativuusryhmään 503, positio 80 % ja siinä on vaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun tulee esittää ennen viranhoidon alkua hyväksytty lääkärintodistus. Samalla tiedotustoimikunta pyytää, että yhteinen kirkkoneuvosto valtuuttaa tiedotuspäällikkö Paula Heinon hoitamaan viran täyttöprosessin niin, että esitys virkaan valittavasta tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi. Alla lokakuussa Oikotielle, Turun Sanomiin ja Kotimaa-lehteen laitettava hakuilmoitus. Lehtiin ilmoitus tulee suppeana ja siinä viitataan Oikotiehen, evl.fi-sivujen rekrytointi-ilmoituksiin ja seurakuntayhtymän nettisivujen Avoimiin työpaikkoihin. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä noin 500. Haemme seurakuntayhtymän viestintään vakituista VERKKOVIESTINNÄSTÄ VASTAAVAA TIEDOTTAJAA lukien. Tehtävänäsi on huolehtia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verkkopalvelusta ja verkkoviestinnän kehittämisestä yhdessä viestintäyksikön ja seurakuntayhtymän yksiköiden kanssa. Samalla vastaat myös osaltasi seurakuntayhtymän yleisestä viestinnästä yhteistyössä muiden tiedottajien kanssa. Odotamme, että sinulla on:

5 Yhteinen kirkkoneuvosto tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto monipuolinen viestinnän alan osaaminen ja työkokemus vahva journalistinen ammattitaito ja sosiaalisen median osaaminen kokemus verkkopalvelujen kehittämisestä ja verkkoviestinnän sisällöntuotannosta valmius toimia verkkoviestinnän kouluttajana ja tukihenkilönä ja että olet konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Lisäksi odotamme, että sinulla on visuaalista ja journalistista näkemystä, valmiuksia sopeutua tiiviiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä tehdä joustavasti ja oma-aloitteisesti kaikkia pienen viestintäyksikön tehtäviä. Kirkon ja seurakuntaelämän tuntemus sekä html-kielen hallinta on eduksi. Virka täytetään alkaen ja siinä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaa maksamme Kirkon virka- ja työehtosopimuksen ja vaativuusryhmän positio 80 % mukaan. Virkaan valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksytty lääkärintodistus. Virkaan haetaan Oikotie-palvelun kautta sähköisesti mennessä. Lisätietoja tehtävästä antaa: tiedotuspäällikkö Paula Heino, p tai s-posti Kirkkoneuvosto Ilmoitus tiedotuspäällikölle ja henkilöstöpäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa. 338 KANTTORIN VIRANSIJAISEN PALKKAAMINEN MARTINSEURAKUNTAAN AJALLE Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto myönsi kokouksessaan kanttori Atte Tenkaselle opintovapaata kanttorinvirasta ajalle Seurakunnassa on tällä hetkellä kaksi kanttorinvirkaa, muuta piispankokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävän viran jäätyä lukien täyttämättä. Koska seurakunnalla olisi lukien virassa vain yksi kanttori, on Tenkasen opintovapaan ajaksi välttämätöntä palkata viransijainen. Kanttori Päivi Hannuksela on ilmoittanut olevansa käytettävissä viransijaisuuteen. Hän on tehnyt aiemminkin pitkäaikaisen sijaisuuden Martinseurakunnassa, joten seurakunnan toimintaympäristö on hänelle entuudestaan

6 Yhteinen kirkkoneuvosto tuttu. Sekä johtava kanttori että kirkkoherra ovat keskustelleet Päivi Hannukselan kanssa ja pitävät häntä tehtävään hyvin sopivana. Päivi Hannukselalla on muuhun piispankokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään virkaan vaadittava pätevyys (C-kanttori). Virka, jota hän tulee hoitamaan, on ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä virka. Hoidettavan viran pätevyyden puuttuminen tulee siten huomioida palkkauksessa. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto myöntäisi oikeuden palkata Päivi Hannukselan ajalle hoitamaan viransijaisena ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa. Palkkaukseksi seurakuntaneuvosto esittää vaativuusryhmän 601/ 20 mukaista palkkaa vähennettynä 5 % johtuen siitä, että Päivi Hannukselalla ei ole hoidettavaan virkaan vaadittavaa pätevyyttä, mutta yli kolme vuotta työkokemusta. Kirkkoneuvosto myöntää oikeuden palkata Päivi Hannukselan ajalle hoitamaan viransijaisena ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa. Palkkaus määritetään vaativuusryhmän 601/ 20 mukaisesti vähennettynä 5 % johtuen siitä, että Päivi Hannukselalla ei ole hoidettavaan virkaan vaadittavaa pätevyyttä, mutta yli kolme vuotta työkokemusta. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Martinseurakunnan seurakuntaneuvostolle, Päivi Hannukselalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle hyväksyttiin. 339 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN KAHDEN LASTENOHJAAJAN TYÖVAPAAN SIJAISTUS Varhaiskasvatuksen yksikössä on avoimena kahden lastenohjaajan työvapaan sijaisuudet, jotka sijoittuvat ajanjaksoille ja Kasvatusasiain johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että kaksi lastenohjaajan sijaisuutta täytettäisiin, koska työkauden työtehtävät on määritelty siten, että työpanosta tarvitaan kerhotoiminnan toteuttamiseksi. Varhaiskasvatuksen yksikössä on avoimena lastenohjaajan työsuhde, jonka hakuaika päättyi Lapsityön johtaja esittää, että kahteen sijaisuuteen pyritään rekrytoimaan kaksi määräaikaista lastenohjaajaa samassa haastattelussa, jossa rekrytoidaan henkilöä avoinna olevaan työsuhteeseen. Ellei sopivaa osaamista löydy, voidaan rekrytointia jatkaa pidentämällä ha-

7 Yhteinen kirkkoneuvosto kuaikaa. Kahdesta sijaisuudesta ilmoitettaisiin välittömästi kirkon rekrytointiohjelman ja seurakuntien verkkosivun välityksellä sekä varhaiskasvatuksen yksikön verkkosivujen kautta. Kirkkoneuvosto myöntää kasvatusasiain johtokunnalle luvan rekrytoida kaksi määräaikaista lastenohjaajaa sijaistamaan ja työvapailla olevaa kahta lastenohjaajaa. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle, taloustoimistoon ja henkilöstöpäällikölle. hyväksyttiin. 340 KANTTORI KAARINA PELTOSEN LUOTTAMUSTOIMEN HOIDON KESKEYTYS Kaarina Peltonen on seurakuntavaaleissa 2010 valittu jäseneksi Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja varajäseneksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon. Kaarinan seurakunnan kirkkoherran tekemällä päätöksellä Kaarina Peltonen on palkattu väliseksi ajaksi kanttorin vuorotteluvapaan viransijaiseksi Kaarinan seurakuntaan. Kirkkolain mukaan Seurakuntavaaleissa ei seurakunnan luottamustoimeen saa valita tämän seurakunnan palveluksessa olevaa henkilöä. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, ei seurakuntayhtymän eikä siihen kuuluvan seurakunnan palveluksessa oleva henkilö ole vaalikelpoinen tämän seurakuntayhtymän eikä siihen kuuluvan seurakunnan luottamustoimeen. (KL 23 3) Luottamushenkilö ei menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan 3 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun palvelussuhteeseen enintään kuuden kuukauden pituiseksi määräajaksi. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan. (KL 23 4) Viransijaisuuden kesto on kuusi kuukautta, joten Peltonen ei menetä vaalikelpoisuuttaan luottamustoimiin. Hän ei kuitenkaan voi määräaikaisen palvelussuhteensa aikana toimia Kaarinan seurakunnan luottamushenkilönä. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on nimennyt Kaarina Peltosen tilalle seurakuntaneuvoston varsinaiseksi jäseneksi saman ehdokaslistan vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä seuraavana olevan henkilöstökoordinaattori, sosiaaliohjaaja Mirja Airion. Yhteisen kirkkovaltuuston tulee todeta Kaarina Peltosen luottamustoimen keskeytyminen kirkkovaltuuston varajäsenenä ajaksi

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle todettavaksi Kaarina Peltosen luottamustoimen hoidon keskeytys yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenenä ajaksi , jolloin hän hoitaa Kaarinan seurakunnan kanttorin viransijaisuutta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 341 DIAKONIAKESKUKSEN VANHAINKOTIEN PASTORI ANNE NORVASUON SIVUTOIMILU- PA-ANOMUS Vanhainkotien pastori Anne Norvasuon päivätty sivutoimilupaanomus kuuluu seuraavasti: Anon sivutoimilupaa toimiakseni asiantuntijana, kouluttajana ja konsulttina työyhteisöissä, sekä työnohjaajana kirkon ulkopuolisille tahoille. Vuosina toimin Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kutsumana työyhteisökonsulttina liittyen arkkihiippakunnan seurakuntien rakennemuutoksiin. Sen jälkeen toimin työnohjaajana ja työyhteisöjen konsulttina satunnaisesti. Anon sivutoimeni hoitamiseen 25 tuntia kuukaudessa. Toimin Diakoniakeskuksessa vanhainkotien pastorin virassa sekä vanhusja vapaaehtoistyön tiimin työalavastaavana ja lähiesimiehenä. Toimin myös seurakuntayhtymässä työnohjaajana ja suoritan parhaillaan Kirkon prosessikonsulttikoulutusta. Sivutoimeni hoitaminen ei estä virkani asianmukaista hoitamista. Esimieheni diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa sivutoimilupaanomustani. Kirkkolain 6 luvun 30 :n mukaan sivutoimesta, johon ei käytetä työaikaa, on ilmoitettava sille viranomaiselle, joka myöntää sivutoimiluvan. Mikäli viranhaltijalla ei ole kiinteää työaikaa, sivutoimeen vaaditaan sivutoimilupa. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai, jos se muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana vahingoittaa työnantajaa. Myönnetty sivutoimilupa voidaan myös edellä mainituilla perusteilla työnantajan toimesta peruuttaa. Seurakuntayhtymässä on viime vuosina myönnetty muutamia toistaiseksi voimassa olevia sivutoimilupia, niissä sivutoimiluvan laajuudeksi on yleensä määritelty 10 tuntia kuukaudessa. Kirkkoneuvosto myöntää vanhainkotien pastori Anne Norvasuolle sivutoimiluvan anomuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Sivutoimiluvan laajuus on 10 tuntia kuukaudessa, mikä on yhteneväinen muiden seurakuntayhtymässä myönnettyjen vastaavien sivutoimilupien kanssa.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Anne Norvasuolle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua vapaa-ajalla, se ei saa haitata Norvasuon toimintaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhainkotien pastorina eikä vaarantaa luottamusta Norvasuon tasapuolisuuteen viranhoidossa. Anne Norvasuo ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi. Käsittely Esittelyn valmistumisen jälkeen on käynyt ilmeiseksi, että sivutoimilupaa haetaan lähinnä sen vuoksi, että hakijalle on tuomiokapitulin toimesta osoitettu konsultointitehtävä Porin seurakuntayhtymässä. On kohtuullista myöntää sivutoimilupa anotun 25 tunnin laajuisena, mutta ottaen huomioon muut vastaavat viimeaikoina myönnetyt sivutoimiluvat, tehdä päätös määräaikaisena vuoden 2017 loppuun saakka. Ilmoitus Anne Norvasuolle, diakoniajohtaja Hannu Suihkoselle ja henkilöstöpäällikölle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. 342 TURUN VANHAN HAUTAUSMAAN TYÖNJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan myöntää työnjohtaja Ari Vuoriolle vuorotteluvapaata edellytyksellä, että seurakuntayhtymän palvelukseen palkataan samaksi ajaksi työtön työnhakija. Johtoryhmä päätti, että viransijaisuus pannaan sisäiseen hakuun ja vuorotteluvapaasijaisuus ratkaistaan erikseen. Kirkkoneuvosto päätti valita Turun hautausmaan työnjohtajan viransijaiseksi puutarhuri Heikki Haapan. Ari Vuorio ei palannut töihin, vaan jäi virkavapaalle. Kirkkoneuvosto päätti tuolloin jatkaa Heikki Haapan viransijaisuutta. Näin tapahtui useammankin kerran, kunnes kirkkoneuvosto totesi Ari Vuorion palvelussuhteen päättyvän Heikki Haapan viransijaisuus on jatkunut ja jatkuu edelleen. Turun Vanha hautausmaa on hautausmaidemme selvästi työvoimavaltaisin työnjohto-osasto johtuen siitä, että kumpuhauta-alueen työt ovat valtaosin käsitöitä eikä niitä voida juurikaan koneellistaa. Haapalla oli kuluneena kesänä alaisenaan 3,5 vakituista työntekijää ja enimmillään 40 kausityöntekijää. Vanha hautausmaa on monessa mielessä yhtymän hautausmaiden vaativin ja erikoisin työnjohto-osasto. Se on työvoimavaltaisin, siellä on ainutlaatuisen arvokas kulttuurihistoria, jonka vaaliminen ei voi olla yhdentekevää ja lisäksi siellä liikkuvat omaiset ja muut vierailijat ovat vaativimpia: pieninkin puute johtaa yleisönosastokirjoitukseen.

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkolain 6 luvun 11 säätelee viran täyttämistä ilman julkista hakumenettelyä. Julkisesta hakumenettelystä voidaan poiketa, kun menettelyyn on erityisen painava syy. Haapa on siirretty vakituisesta työstä tähän viransijaisuuteen. Ensimmäisinä vuosina hänen entisiä tehtäviään hoiti määräaikaisissa työsuhteissa sijainen, mutta talouden tiukentuessa järjestettiin Heikki Haapan entisten tehtävien hoito pysyvästi jakamalla tehtävät useammalle työntekijälle. Virkaan esitetään nimitettäväksi virkaa auki julistamatta puutarhuri Heikki Haapa. Hän on hoitanut virkaa menestyksellisesti viransijaisena kohta 6 vuotta. Viransijaisuuden hoito ei ole ollut pätkätyöluonteesta johtuen mitenkään kadehdittavaa, koska oman pitkäjänteisen työnäyn luominen ei ole ollut mahdollista. Silti Haapa on osannut hoitaa työnsä erinomaisesti. Kirkkoneuvosto päättää nimittää lukien Turun Vanhan hautausmaan työnjohtajaksi virkaa auki julistamatta puutarhuri Heikki Haapan. Viran tehtäväkohtainen vaativuusryhmä on % välyksestä. Vanhana työntekijänä Heikki Haapan ei tarvitse esittää terveydentilatodistusta. Tiedoksi Heikki Haapa, Seppo Kosola, Markku Mannerkorpi ja taloustoimisto Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talousjohtajan asiat 343 VEROKERTYMÄ SYYSKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä syyskuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ Verotulot yhteensä Verotulot yhteensä ,31 % Arvio Toteutunut % 85,91 Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,53 % Toteutunut % 78,31 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,02 % Toteutunut % 87,61 Kirkollisvero- ja yhteisöverokertymä yhteensä syyskuun loppuun mennessä on euroa. Se on eli 0,3 % yli vuoden 2013 syyskuun yh-

11 Yhteinen kirkkoneuvosto teenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 1,0 prosentilla. Vielä kesäja heinäkuussa ylitystä edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymään oli 1 % mutta jo elokuussakin alitusta oli 1 %. Yhteisöverokertymä ylittää elokuun 2013 kertymän eurolla eli 7,5 prosentilla. Kesä- ja heinäkuussa yhteisöverokertymä ylitti edellisen vuoden kertymän 10 prosentilla, elokuussa 6 prosentilla. Syyskuun lopun kertymä on kirkollisveron osalta tilastollisesti ollut noin 84 prosenttia koko vuoden kertymästä ja yhteisöverokertymä syyskuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on tilastollisesti ollut noin 75 prosenttia. Vuoden 2014 budjettiin vertailtaessa on mennessä kertynyt kirkollisveroa 88 prosenttia arvioidusta ja yhteisöveroa 78 prosenttia arvioidusta. Tilastollisesti katsoen näyttäisivät arvioidut verotulot olevan kertymässä. Verottajan julkaiseman ennakkotiedon mukaan marraskuussa 2014 tapahtuvassa verovuoden 2013 maksuunpanon mukaisessa tilityksessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä takaisinperittävä kirkollisvero on noin 2,6 milj euroa. Keskimääräinen kuukausikertymä on 2,4 milj euroa. Yksi arvio vuonna 2014 kertyväksi kirkollisveroksi voidaan tehdä kertomalla keskimääräinen kuukausikertymä yhdellätoista, jolloin päästään noin 26,4 milj euroon. Vuoden 2013 kirkollisverokertymä oli 26,1 milj euroa ja yhteisöverokertymä 5,1 milj euroa. 1 prosentin vähennys edellisen vuoden kirkollisveroon johtaisi 25,8 milj euroon ja 7,5 prosentin kasvu yhteisöveroon johtaisi 5,5 milj euroon. On edelleen todennäköistä, että talousarvioon merkitty 30,1 milj euron kokonaiskertymä ainakin saavutetaan. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa:

12 Yhteinen kirkkoneuvosto kirkollisvero yhteisövero syyskuu (elokuu) syyskuu (elokuu) Koko maa - 0,6-0,6 + 9,6 + 8,5 Espoo - 1,7-1,7 + 10,4 + 9,6 Helsinki - 1,7-1,7 + 11,9 + 10,7 Kuopio - 0,7-0,7 + 10,5 + 9,4 Lahti - 1,8-1,8 + 7,7 + 6,6 Lieto + 0,3 + 0,3 + 10,3 + 9,2 Naantali + 5,7 + 5,6-4,0-5,0 Oulu - 1,2-1,3 + 12,5 + 11,4 Paimio + 12,8 + 12,6 + 3,6 + 2,5 Parainen - 1,0-1,0 + 3,6 + 2,6 Porvoo - 0,4-0,4 + 0,4-0,5 Raisio - 0,5-0,5 + 12,3 + 11,1 Salo + 10,8 + 10,6 + 14,2 + 13,9 Tampere - 1,4-1,3 + 15,1 + 14,0 Uusikaupunki - 1,4-1,4 + 21,5 + 20,6 Vantaa - 1,7-1,7 + 9,2 + 8,1 Turku - 1,0-1,0 + 7,5 + 6,3 Kirkollisverokertymän ja yhteisöverokertymän muutos edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymään nähden on pysytellyt syyskuussa lähes samansuuruisena kuin elokuussa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta kertymien muutokset eivät ole hälyttäviä verrattuna muihin. Ansioja pääomatuloveron osalta Paimion ja Salon seurakunnat erottuvat edelleen joukosta. Naantalin seurakuntayhtymässä yhteisöverokertymän muutos on edelleen negatiivinen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä syyskuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 344 VUODEN 2015 KIRKOLLISEN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Verotusmenettelystä annetun lain 11 luvun 91 a :n mukaan tuloveroprosentin suuruus tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Seurakuntayhtymän talouden perusta on veroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero, joten siitä päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua. Kirkkolain kommentaarissa todetaan, että veroprosentin määrääminen ei ole matemaattinen laskutoimitus vaan seurakuntaa ja sen jäseniä koskeva talouspoliitti-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto nen ratkaisu, jota tehtäessä vaaditaan sekä varovaisuutta että taitoa ennakoida tulevaa kehitystä. Turun, Kaarinan ja Piikkiön yhteinen väestömäärä vuoden 2008 lopussa oli ja vuoden 2013 lopussa eli väestömäärä seurakuntayhtymän alueella lisääntyi hengellä. Vuoden 2008 lopussa seurakuntayhtymään kuuluvien 10 seurakunnan yhteinen jäsenmäärä oli ja vuoden 2013 lopussa Samassa ajassa kun väestömäärä seurakuntayhtymän alueella lisääntyi hengellä, seurakuntayhtymän jäsenmäärässä oli vähennystä eli 4,6 prosenttia. Kesäkuun lopussa 2014 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli eli vähennystä vuoden alusta oli 546. Syyskuun lopussa 2014 jäsenmäärä oli eli heinä-syyskuun lisäys oli 882. Jäsenmäärän vaihtelu tammi-kesäkuussa ja heinä- syyskuussa heijastanee opiskelijoiden liikehdintää. Syyskuun loppuun mennessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärässä on kasvua 336 edellisen vuoden lopusta mutta vuoden lähestyessä loppuaan yleensä ilmenee kirkosta eroamista. Kirkkoneuvosto asetti kokouksessaan toimikunnan pohtimaan, miten tiukkenevan talouden olosuhteissa säästötoimet voitaisiin kohdistaa oikeudenmukaisesti ja miten säästöjen vaikuttavuus toimintaan olisi mahdollisimman vähäinen. Kirkkoneuvosto tutustui kokouksessaan toimikunnan loppuraporttiin ja järjesti sen jälkeen neljä seminaaritilaisuutta, joissa keskusteltiin raportin esille nostamista kysymyksistä ja kehittämistarpeista. Raportissa esille nostetut seurakuntatalouden heikkenevät tulevaisuudennäkymät sekä koko ajan tasaisena jatkuva jäsenkato edellyttävät kaiken toiminnan sekä toiminnallisten rakenteiden tarkastelua, jotta tulevaisuudessa käytettävissä olevilla henkilöstö- ja muilla voimavaroilla voitaisiin huolehtia kirkon kaikista perustehtävistä nykyistä tavoittavammalla ja vaikuttavammalla tavalla. Kirkkoneuvosto onkin asettanut kokouksessaan seurakunta- ja yhtymärakenteiden kehittämishanketta varten 16-jäsenisen ohjausryhmän ja valinnut samassa kokouksessa 214 määräaikaisen työsuhteisen kehittämishankkeen projektityöntekijän ajalle Kehittämishanketyöskentelyn tulokset tullaan esittelemään yhteiselle kirkkoneuvostolle mennessä. Veroprosentin nostaminen ja sen myötä jäsenyytensä säilyttävien henkilöiden taloudellisen taakan lisääminen olisi liian hätiköity ratkaisu juuri nyt, kun ollaan selvittämässä mahdollisuuksia seurakuntayhtymän talouden tervehdyttämiseen sekä toiminnan tehostamisen että rakenteiden uudistamisen kautta. Vuoden 2014 kirkollisveroarvio on 24,6 milj euroa. Syyskuun lopun kertymä 21,6 milj euroa osoittaisi kokonaiskertymän kipuavan 26 milj euron tuntumaan.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Vaikka kirkollinen tuloveroprosentti ei vaikuta seurakuntatalouksille tilitettäviin yhteisöverotilityksiin, esitetään tässä yhteydessä myös yhteisöveron tämänhetkinen toteutuma sekä arvio vuoden 2014 kokonaistoteutumasta, koska yhteisövero osaltaan vaikuttaa seurakuntayhtymän talouden tilaan. Yhteisöveroarvio vuodelle 2014 on 5,5 milj euroa ja mennessä on kertynyt 4,3 milj euroa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että koko vuoden yhteisöverokertymä tulee olemaan varsin lähellä arvioitua. Yhteensä kirkollisveron ja yhteisöveron tuotoksi vuonna 2014 on budjetoitu 30,1 milj euroa, mikä näyttäisi tämänhetkisen tilanteen mukaan olevan jonkin verran ylittymässä. Vuoden 2014 alussa yhteisöverokantaa alennettiin 4,5 prosenttiyksiköllä eli 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisöverokannan alentumisesta aiheutuva verotulon menetys seurakunnille ja kunnille kompensoidaan korottamalla niiden osuutta yhteisöveron tuotosta ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti. Yhteisöveron tuotoksi vuonna 2015 talousarvioehdotuksessa esitetään 4,7 milj euroa. Keväällä 2014 annettujen vuoden 2015 talousarvioehdotuksen laatimisohjeiden lähtökohtana on ollut, että kirkollisveron tuloveroprosentti on edelleen yksi. Veroprosentilla 1,00 kertyväksi kirkollisveroksi on vuoden 2015 talousarvioehdotukseen merkitty 25,7 milj euroa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Turussa ja Kaarinassa noudatettavaksi kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,00 prosenttia vuodelle Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 345 OMAKOTITONTIN VUOKRAOIKEUDEN SIIRTO Urho Salmisen kuolinpesän osakkaat ovat tehneet perinnönjakosopimuksen, jossa Turun kaupungin Kastun kaupunginosan korttelissa 29 sijaitsevan tontin nro 11 vuokraoikeus on siirtynyt Sakari Salmiselle. Sakari Salminen pyytää vuokranantajaa merkitsemään tiedoksi vuokraoikeuden siirron voidakseen kirjata sen maanmittauslaitoksessa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi, että Turun kaupungin Kastun kaupunginosan 29 korttelin tontin nro 11 vuokraoikeus on siirtynyt Sakari Salmiselle

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus: Sakari Salminen ja kiinteistötoimisto. hyväksyttiin. 346 KAARINAN KIRKON SISÄILMAN PARANTAMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMI- NEN PARANNUSTÖILLE VUODELLE 2014 Kaarinan kirkolla työskentelevät ovat ilmoittaneet tyytymättömyyttä kirkon sisäilman laatuun. Tyytymättömyys on ilmennyt ilman riittämättömyytenä, tunkkaisuutena ja esimerkiksi uuden työntekijän kokemana kurkun ärsytyksenä ja äänen käheytenä. Kiinteistötoimisto teetätti syksyllä 2013 kirkkoon sisäilmatutkimuksen ja sen perusteella vielä tarkemmat tutkimukset kevätkesällä Tutkimukset laati sisäilmakartoituksiin erikoistunut yritys Sirate Oy. Tutkimustulos on nähtävänä kokouksessa. Tutkimusten perusteella tyytymättömyys sisäilman laatuun johtuu seuraavista rakenteellisista puutteista ja virheistä, mitkä on tehty kirkkoa rakennettaessa 1980-luvun alussa: - rakennuksen julkisivun muuraus on ulotettu maan alle, jolloin seinän tuuletus on puutteellinen ja eristeet, jotka ovat maan alla, ovat todennäköisesti kostuneet - maan alla olevissa sokkeleissa ei ole kosteuseristystä - uudemman osan etelänpuoleisen seinän ikkunoiden ylileveät tiilipalkit ovat halkeilleet ja vuotaneet vettä seinän sisään ja rakennuksen lattialle - alakerrassa oleva lattian alapuolinen putkikanaali ei ole tiivis, vaan siinä on ilmavuotoja huonetiloihin - entisen ulkovaraston seinä on kostunut ja se tulee purkaa - ilmanvaihtokoneissa ja ilmanvaihtokanavissa on käytetty eristeenä mineraalivillaa ja näitä kuituja on lähtenyt liikkeelle eristeistä ja niitä on löytynyt huonetilojen ilmatutkimuksissa sekä ilmanvaihtokanavista - sisääntulon vasemmalla puolella oleva kasviallas vuotaa vettä alakerran seinän läpi - osa ikkunavesipelleistä on aivan vaakasuorassa tai ns. vastafallissa, jolloin sadevesi voi ohjautua seinän sisään.

16 Yhteinen kirkkoneuvosto Kiinteistötoimisto on teetättänyt korjaussuunnitelmat, joiden perusteella tulee tehdä seuraavat korjaustyöt: - maan alla oleva julkisivumuuraus puretaan ja tilalle tehdään betonisokkeli; vanhat ja uudet betonisokkelit kosteuseristetään ja mahdollisesti kostuneet eristeet uusitaan; tiiliseinän alaosa, joka jää silloin maan pinnalle, varustetaan riittävillä tuuletusaukoilla - haljenneet tiili-ikkunapalkit puretaan ja rakennetaan uudestaan käyttäen riittävää kannatusrautaa palkkina - alakerran putkikanaali puhdistetaan ja tiivistetään sekä alipaineistetaan - ilmanvaihtokoneiden mineraalivillaeristeet poistetaan ja koneet puhdistetaan; vanhat äänenvaimentimet uusitaan; ilmanvaihtokanavat puhdistetaan ja lopuksi ilmanvaihto tasapainotetaan - kasvit poistetaan seinän vierustoilta ja sisääntulon kasviallas puretaan keväällä seinä- ja lattiarakenteiden saumat tiivistetään ilmavuotojen estämiseksi - lopuksi kaikki tilat siivotaan huolellisesti. Tiloissa voi nyt hyvin edelleen työskennellä eli väistötiloja ei tarvita. Korjaustöiden aikana työskentely kirkolla on myös mahdollista, mutta kun sisätiloissa tehdään puhdistus-, nuohous- ja siivoustöitä, ovat sen ajan ko. tilat pois käytöstä. Näistä sovitaan erikseen Kaarinan seurakunnan kanssa. Nyt tehtävien korjaustöiden kustannusarvio on ja koska tälle vuodelle ei ole varattu näille töille varoja, tulee kirkkovaltuustolta hakea lisämäärärahaa vuodelle Vuodelle 2015 on talousarvioehdotuksessa varattu , mutta sekin summa tarkentuu, kun korjaustöissä edetään. Mikäli rakenteita lisää avattaessa löytyy ikäviä yllätyksiä, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia, tullaan niistä tiedottamaan ja hakemaan lisää määrärahoja. Kiinteistötoimisto on vuoden 2014 aikana myynyt asuntoja ja maa-alueen ja saanut näistä ylimääräistä tuloa n Näitä varoja voidaan nyt käyttää rakennusten korjaamiseen. Kiinteistölautakunta käsittelee myös asiaa kokouksessaan ja kiinteistölautakunnan kanta tuodaan esille kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi selostuksen Kaarinan kirkon sisäilman parantamiseksi ja päättää esittää kirkkovaltuustolle, että esitettyihin korjaustöihin ryhdytään viipymättä ja edelleen esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää Kaarinan kirkon sisäilman parantamiseen lisämäärärahan vuodelle 2014.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 347 DIAKONIAKESKUKSEN SISÄILMAN PARANTAMINEN Diakoniakeskus sijaitsee Koulukadun ja Puutarhakadun kulmauksessa. Tilat on saneerattu 2000-luvun alussa vanhoihin hirsitaloihin, jotka on suojeltu. Diakoniakeskuksen työntekijät ovat usean vuoden ajan valitelleet sisäilman laadusta ja työskentelyoloista. Valituksen aiheena on ollut tilojen kylmyys talvella, kuumuus kesällä, ilmanvaihdon riittämättömyys ja ilman tunkkaisuus. Työterveyshuolto teki henkilöstön keskuudessa vuonna 2011 kyselyn työskentelyolosuhteista. Kyselyn mukaan kymmenen työntekijää 16:sta on kärsinyt jonkinlaisista oireista. Kyselyn tulos on nähtävänä kokouksessa. Kiinteistötoimisto on vuosien varrella säätänyt ja parantanut tilojen ilmanvaihtoa sekä hankkinut huonetiloihin jäähdytinlaitteet. Kevätkesällä 2014 teetettiin diakoniakeskuksen tiloista sisäilmakartoitus. Kartoituksen teki Vahanen Turku. Kartoituksen perusteella kahdessa huonetilassa oli mikrobipitoisuudet hieman koholla ja muissa pitoisuudet olivat matalia. Eli kartoituksen perusteella tilanne ei kiinteistötoimiston mielestä ole mitenkään hälyttävä. Sisäilmakartoitus on nähtävänä kokouksessa. Koska työntekijät kuitenkin valittivat huonosta ilmanlaadusta, teetätti kiinteistötoimisto tiloista korjaussuunnitelmat. Korjaussuunnitelmien ja tutkimusten perusteella rakennuksen ryömintätilasta kulkeutuu ilmaa huonetiloihin ja sen mukana erilaisia mikrobeja, jolloin herkät henkilöt voivat saada niistä oireita. Jotta tilanne saataisiin korjattua, tulisi ryömintätilan tuuletusta lisätä, tasapainottaa koko rakennuksen ilmanvaihto niin, että ryömintätilasta ei imetä ilmaa sisätiloihin sekä tiivistää seinien ja lattioiden liittymät. Vuosien aikana on maa painunut talon reunoilla ja sadevettä on päässyt valumaan ryömintätilaan. Tämän ongelman kiinteistötoimisto korjasi jo kesällä Lisäksi seinien alaosissa on paikoin lahovaurioita, jotka tulee korjata. Korjaussuunnitelmat muodostuivat lopulta niin laajoiksi, että niiden mukaan käytännössä kaikki lattiat olisi tullut purkaa, samoin kuin kaikkien huoneiden seinien alaosat 60 cm korkeuteen. Tämän jälkeen rakenteet olisi tiivistetty ja pintarakenteet uusittu. Tämän korjauksen kustannusarvio nousi korkeaksi eli n euroon. Tiloja on 650 m².

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Kiinteistötoimisto esittikin, että korjaustyöt tehtäisiin vaiheittain siten, että huonetiloja ei purettaisi, vaan ryömintätilan ilmanvaihto parannetaan ja huonetilojen ilmanvaihto tasapainotetaan niin, että ryömintätilasta johtuva ilmanvuoto saadaan minimoitua. Lopuksi tilat olisi puhdistettu. Näiden toimenpiteiden jälkeen olisi tehty uusi sisäilmamittaus, jolloin oltaisiin päästy vertaamaan, ollaanko oikealla tiellä sisäilman parantamisen suhteen. Kustannusarvio näille töille olisi n Tämä lähestyminen ei kuitenkaan tyydyttänyt diakoniakeskuksen työntekijöiden edustajia, vaan he ovat laajan korjauksen kannalla. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätyi siihen, että kustannukseltaan euron laajuista korjausta 650 m²:n tiloihin ei tule tässä vaiheessa tehdä, vaan on mietittävä muita vaihtoehtoja. Kiinteistötoimisto on pohtinut eri vaihtoehtoja ja niitä on mm. seuraavat: 1. Korjataan tilat laajan korjausvaihtoehdon mukaan, jolloin kustannuksia tulee Tätä vaihtoehtoa johtoryhmä ei tue. 2. Tehdään suppeampi korjaus, jolla saadaan parannettua tilannetta ja mitataan tilojen ilmanlaatu sen jälkeen. Tätä vaihtoehtoa ei diakoniakeskuksen työntekijät tue. 3. Siirretään diakoniakeskuksen työntekijät seurakuntayhtymän muihin tiloihin. Esimerkiksi Yrjänän seurakuntakoti on vapaana. Lisäksi on eri seurakunnilla lukuisia tiloja diakoniatyöntekijöille, joihin voitaisiin diakoniakeskuksen työntekijät hajasijoittaa. Tällöin olisi mahdollisuus myös voimistaa seurakuntien diakoniatyön ja diakoniakeskuksen työn yhteistyötä. Kiinteistölautakunta käsittelee myös asiaa kokouksessaan ja kiinteistölautakunnan kanta tuodaan esille kirkkoneuvoston kokouksessa. Kiinteistötoimiston kanta on, että diakoniakeskuksen tilat tyhjennetään ja työntekijät sijoitetaan eri seurakuntien diakoniatiloihin toistaiseksi. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi selostuksen diakoniakeskuksen sisäilman tilanteesta. Edelleen kirkkoneuvosto tekee päätöksen, millä esitetyillä vaihtoehdoilla 1 3 edetään tai löytyykö muita vaihtoehtoja. Mikäli kirkkoneuvosto päätyy vaihtoehtoihin 1 tai 2, esittää kirkkoneuvosto yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntää diakoniakeskuksen sisäilman parantamiseksi lisämäärärahan (vaihtoehto 1) tai (vaihtoehto 2) vuodelle 2014.

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola kertoi kokouksessa kiinteistölautakunnan päätöksestä , joka kuuluu seuraavasti: Lautakunta merkitsi tiedoksi saadut selvitykset ja selostuksen diakoniakeskuksen sisäilmatilanteesta. Lautakunta kannattaa esityksen vaihtoehtoa 3 ja esittää tiloille muuta käyttöä tai luopumista niistä. Lautakunnan käsityksen mukaan laajan korjausvaihtoehdon euron kustannusarvion riittävyydestä ei ole mitään takeita. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi selostuksen diakoniakeskuksen sisäilman tilanteesta ja päättää hyväksyä esityksen vaihtoehdon 3. Yhteisten työmuotojen johtajan asiat 348 VARHAISKASVATUKSEN HINNASTO TOIMINTAKAUDELLA , MUUTOS ILTA- PÄIVÄTOIMINNAN MAKSUISSA Turun kaupungin nuorisolautakunta on päättänyt korottaa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja siten, että uudet hinnat ovat voimassa alkaen. koskee sellaisenaan myös kasvatusasiainkeskusta, joka toimii Turun kaupungin palveluntuottajana. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa 101/ ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle hintojen tarkistamista Turun päätöksen mukaisiksi. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vahvistaa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuiksi alkaen: 80 / kuukaudessa 760 tuntia (4 tuntia päivässä, klo 11-15) 95 / kuukaudessa laajempi palvelu (klo 11-17). Tiedoksi Kasvatusasiain johtokunta ja Mirkka Torppa. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto TURUN SEUDUN USKONNONOPETTAJIEN KERHON ESITYS STIPENDIEN MYÖNTÄMI- SESTÄ USKONNON YLIOPPILASKIRJOITUKSISSA MENESTYNEILLE YLIOPPILAILLE Turun seudun uskonnonopettajien kerho on esittänyt, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä palkitsisi uskonnon ylioppilaskirjoituksissa parhaiten menestyneitä uusia ylioppilaita 100 :n suuruisella stipendillä siten, että jokaisesta Turun 10 lukiosta ja Kaarinan lukiosta palkittaisiin vuosittain yksi oppilas. Stipendien myöntäminen edellyttäisi vuosittain euron määrärahaa. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa 107/ ja päättänyt esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että yhtymä ryhtyisi myöntämään stipendejä uskonnonopettajien esityksen mukaisesi. Liite Määrärahan myöntämisen lisäksi prosessi edellyttää Stipendit -nimisen kustannuspaikan avaamista kasvatusasiainkeskuksen toimiston budjetin yhteyteen. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kasvatusasiainkeskuksen talousarvioon tarkoitukseen varatulle kustannuspaikalle Stipendit merkitään vuosittain määräraha käytettäväksi uskonnon ylioppilaskirjoituksissa parhaiten menestyneiden uusien ylioppilaiden palkitsemiseen siten, että jokaisesta Turun ja Kaarinan lukiosta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän myöntämän 100 :n stipendin saa vuosittain yksi uusi ylioppilas. Stipendien jaon suorittaa Turun seudun uskonnonopettajien kerho. Tiedoksi Kasvatusasiain johtokunta ja Turun seudun uskonnonopettajien kerho. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 350 VARHAISKASVATUSTA SEKÄ OPPILAITOSTYÖTÄ KOSKEVIEN YHTEISTYÖSOPIMUS- TEN LAATIMINEN Kasvatusasiainkeskuksessa on noussut esiin ajatus yhteistyösopimusten solmimisesta yhtymän sekä Turun ja Kaarinan kaupunkien varhaiskasvatuksen ja alueen oppilaitosten kanssa. Ajatuksen taustalla on kirkon aseman vähittäinen heikkeneminen kuntasektorin toimintojen parissa. Myös kirkkohallitus on innostanut sopimusten tekemiseen. Kuntamaailman ovista kulkeminen on helpompaa, kun siellä voidaan olla varmoja siitä, että kirkko toimii sen maaperällä yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaan.

21 Yhteinen kirkkoneuvosto Tässä vaiheessa neuvottelut koskisivat varhaiskasvatusta ja oppilaitostyötä, joissa kasvatusasiainkeskus on pääasiallinen toimija. Varhaiskasvatuksen osalta neuvotteluista vastaisi lapsityön johtaja Mirkka Torppa. Oppilaitostyö osalta oppilaitospapit Atte Airaksinen, Laura Kajala ja Mia Pusa. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt asiaa 108/ ja päättänyt pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa neuvottelujen käynnistämiseen. Mahdollisesti aikaan saatavat sopimukset tulevat aikanaan kirkkoneuvoston vahvistettaviksi. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto myöntää kasvatusasiainkeskukselle luvan ryhtyä neuvottelemaan yhteistyösopimuksista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun ja Kaarinan kaupunkien varhaiskasvatuksen sekä niiden oppilaitosten kanssa, joissa yhtymän oppilaitostyöntekijät työskentelevät. Mahdollisesti aikaan saatavat sopimukset tulevat kirkkoneuvoston vahvistettaviksi. Kasvatusasiain johtokunta, Mirkka Torppa, Atte Airaksinen, Laura Kajala, Mia Pusa. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 351 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. 352 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Juha Nappu kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

22 Yhteinen kirkkoneuvosto Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Maria Puhakka Merja Nurmio Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2014 40

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2014 40 Yhteinen kirkkovaltuusto 30.10.2014 40 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.10.2014 klo 18.00 18.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 6.2.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2014 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.3.2015 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 18.6.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.10.2013 116

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 31.10.2013 116 Yhteinen kirkkovaltuusto 31.10.2013 116 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 31.10.2013 klo 18.00 20.30 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 17.10.2013 435 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.10.2013 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.2.2008 56 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 65 95 Aika torstai 7.2.2008 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot