Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄY-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN 24.1.2011 PÄÄTÖSTEN TÄY-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-21:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄY- 40 TÄNTÖÖNPANO 21 VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN NIMEÄMINEN TOIMIALAPÄÄLLIKÖIDEN VARAHENKILÖIDEN JA TULOS- 43 YKSIKÖIDEN ESIMIESTEN NIMEÄMINEN VUODEKSI VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OH- 45 JEET 24 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOLLE HANKIN- 46 TOJEN OSALTA / KUNNANHALLITUKSEN ALAISET 25 TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2011 / KUNNANHAL- 47 LITUKSEN ALAISET TOIMINNOT 26 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALINTA LAUTAKUN- 49 TIIN KUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTIÖIHIN JA YHTEI- 50 SÖIHIN VUOSIKSI VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUN- 51 TIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 29 OLAVI ETELÄISEN VALTUUSTOALOITE / LATUKONE OSMO ASIKAISEN VALTUUSTOALOITE / HEINÄVEDEN 54 KUNNAN LIITTÄMINEN VARKAUDEN KAUPUNKIIN 31 VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA EROANOMUS KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDES- 56 TÄ KAUDELLE LOMA-ASUNTOTONTIN MYYMINEN TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHOJEN MENO- JA TULOARVIOIDEN 59 KOHDENTAMINEN VUODEN 2010 TALOUSARVIOSSA 35 ETELÄ-SAVON KIVIAINESINVENTOINTIPROJEKTI "ETE- 60 LÄ-SAVON POSKI II" 36 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-SAVON ALUEELLISEEN 61 JOUKKOLIIKENNETYÖRYHMÄÄN 37 YHTEISHANKINTASOPIMUSTEN LISÄÄMINEN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUO- 64 SILLE PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY HEINÄ- 65 VEDEN ASUNNOILLE 40 KAMERAVALVONTA JA KULUNVALVONTA TYÖPAIKALLA AUTONLÄMMITYSTOLPPAMAKSUT LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ- 70 KIRJAT 43 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ TYÖELÄMÄÄN - TYÖPAJA- KIERRÄTYSKESKUS-PROJEKTI VARASTOTILAN JA PIHA-ALUEEN VUOKRAAMINEN ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA 76 VUONNA OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN PALOKIN KOSKEN ENNAL- 77 LISTAMISSUUNNITELMA -HANKKEELLE 48 HOIVAKOTIHANKE 79

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TEKNISEN TOIMEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT LATUALUEEN KÄYTTÖOIKEUS PÄÄSKYVUORELLA HONKANIEMEN VAPAA-AJANTONTTIEN HINNOITTELU ILMOITUSASIAT 83 Pu heenjoh taja AUVO GUSTAFSSON

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KOKOUSAIKA klo 17:00-21:50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Gustafsson Auvo 17:00-21:50 puheenjohtaja Kukkonen Timo 17:00-21:50 I varapuheenjohtaja Hokka Mervi 17:00-21:50 II varapuheenjohtaja Koponen Pertti 17:00-21:50 jäsen Mujunen Anna-Liisa 17:00-21:50 jäsen Räsänen Mauno 17:00-21:50 jäsen Suhonen Maija 17:00-21:50 jäsen POISSA Piironen Outi valtuuston II varapj MUU Happonen Aarno 17:00-21:50 valtuuston puh.joht. Tirkkonen Olli 17:00-21:50 valtuuston I varapj Tilus Riitta A. 17:00-21:50 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 17:00-21:50 kunnansihteeri Tiippana Jyrki 17:10-17:30 kunnanmetsätalousinsinööri 50 Korhonen Jouko 17:40-18:30 tekninen johtaja 49 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Pertti Koponen ja Anna-Liisa Mujunen Valittiin Pertti Koponen ja Anna-Liisa Mujunen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Auvo Gustafsson Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Pertti Koponen Anna-Liisa Mujunen Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 36/ /2011 KHALL 20 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jäljempänä esitys valtuuston kokouksen päätösten täytäntöönpa nosta. Kunnanhallitus päättää suorittaessaan laillisuusvalvontaa, että valtuusto on kokouksessaan tehnyt päätökset oi keas sa jär jestyksessä toimivaltansa rajoissa ja lainmukaisesti. Lisäksi kunnanhallitus päättää hyväksyä valtuuston ko kouk sen päätösten täytäntöönpanon seuraavasti: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS VSTO 1 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA VSTO 2 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARA PUHEENJOH- TAJIEN VA LINTA VSTO 3 palkat valitut KUNNANHALLITUKSEN VAALI VSTO 4 palkat valitut Kunnanhallitus hyväksyy päätöksen täytäntöön panon muutoin paitsi kunnanhallituksen varajäsen Osmo Puustisen osalta. Kuntalain 71 :n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole kun nanhallituksen jäsen. Osmo Puustinen on pyytänyt eroa kunnanhallituksen varajäsenyydestä. EROANOMUS PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄSENYY- DESTÄ VSTO 5 palkat ao. henkilöt JUSSI PESUN IRTISANOUTUMINEN LUOT TAMUSTEHTÄ- VISTÄ VSTO 6 palkat ao. henkilöt VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN JA PÖYTÄKIRJO- JEN NÄHTÄ VÄNÄPITÄMI NEN VUONNA 2011 VSTO 7 hallintopalvelut / kuulutus

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KUNNAN ILMOITUSTEN SAATTAMINEN TIE DOKSI VUON- NA 2011 VSTO 8 tulosyksiköt MUUT KUNNANHALLITUKSEN MAHDOLLI SESTI KIIREEL- LISINÄ ESIT TÄ MÄT ASIAT VSTO 9 EROANOMUS PERUSTURVALAUTAKUNNAN VARAJÄSE- NYYDESTÄ VSTO 10 palkat ao. henkilöt VALTUUSTOALOITE VSTO 11 khall VALTUUTETTUJEN ESITTÄMIÄ KYSYMYKSIÄ VSTO 12 VALITUSOSOITUS Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VASTAAVAN HAMMASLÄÄKÄRIN NIMEÄMINEN 37/ /2011 KHALL 21 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Hallintosäännön 8 pykälän mukaan kunnanhallitus määrää, kuka toimii vastaavana hammaslääkärinä sekä kuka toimii hänen sijaisenaan hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan. Kunnanhallitus määrää vuodeksi 2011 vastaavaksi hammaslääkäriksi hammaslääkäri Leila Pitkäsen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. perusturvalk, Leila Pitkänen

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TOIMIALAPÄÄLLIKÖIDEN VARAHENKILÖIDEN JA TULOSYKSIKÖIDEN ESIMIESTEN NIMEÄMI- NEN VUODEKSI / /2011 KHALL 22 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunnan hallintosäännön 4 pykälän mukaan toimialapäällliköitä ovat: yleishallinnon toimiala; kunnansihteeri perusturvan toimiala; perusturvajohtaja sivistystoimen toimiala; sivistysjohtaja teknisen toimen toimiala; tekninen johtaja Hallintosäännössä ei ole määritelty toimialapäälliköille heidän estyneenä tai esteellisenä ollessaan varahenkilöitä, joten kunnanhallituksen tulee nimetä toimialapäälliköiden varahenkilöt toimikaudekseen tai sitä lyhyemmäksi määräämäkseen ajaksi. Edelleen hallintosäännön 4 pykälän mukaan kunnanhallitus määrää tulosyksikön esimiehen sekä heidän varahenkilönsä. Ennen kunnanhallituksen ao. päätöstä kunnanjohtaja pyytää toimialapäälliköltä ehdotuksen tulosyksikön esimieheksi ja hänen varahenkilökseen. Tulosyksikköä johtaa tulosyksikön esimies. Tulosyksikön esimies on tilivelvollinen viranhaltija, jolla on kokonaisvastuu toimialansa tai tulosyksikkönsä toiminnasta ja taloudesta. Esityslistan liitteenä nro 1 on Heinäveden kunnan hallintosäännön tu losyksikön esimiestä koskevia määräyksiä. Tämän lisäksi kunnanhallitus ja lautakunta voivat siirtää eräissä tapauksissa toimivaltaansa edelleen tilivelvollisille viranhaltijoille (hallintosääntö 13, 17, 37, 42 ). Kunnanhallitus 1. nimeää toimialapäälliköiden varahenkilöt vuodeksi 2011 toimialapäällikköjen esityksen mukai sesti seuraa vasti: Yleishallinnon toimiala; pääkirjanpitäjä Perusturvan toimiala; sosiaalityön tekijä Riitta Pakarinen Sivistystoimen toimiala; yläkoulun ja lukion rehtori Tekni sen toimen toimiala; kunnanmetsätalousinsi nööri 2. määrää toimialapäälliköiden esityksen mukaisesti tulosyksiköiden esimiehet ja heidän varahenkilönsä alkaen vuodeksi 2011 seuraavasti:

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PERUSTURVAN TOIMIALA Tulosyksikkö Tulosyksikön esimies Varahenkilö Sosiaalityö perusturvajohtaja sosiaalityöntekijät Kotihoito kotihoidon johtaja vastaava sairaanhoitaja Lasten päivähoito päivähoidon ohjaaja päiväkodin johtaja Avohuollon palvelut terveyskeskuksen osastonhoitaja kotihoidon johtaja Vuodeosasto terveyskeskuksen osastonhoitaja kotihoidon johtaja Erikoissairaanhoito perusturvajohtaja terveyskeskuksen osastonhoitaja Hammashuolto hammaslääkäri, avohuollon osastonhoitaja perusturvajohtaja hallintosäännön 11 :n mukais- ten henkilöstöasioiden osalta Hallinto ja talous perusturvajohtaja perusturvan toimistosihteeri SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA Tulosyksikkö Tulosyksikön esimies Varahenkilö Kirkonkylän koulu rehtori vararehtori Karvion koulu rehtori vararehtori Yläkoulu rehtori apulaisjohtaja Koulutoimisto sivistysjohtaja yläkoulun ja lukion rehtori Lukio rehtori apulaisjohtaja Soisalo-opisto yhdyshenkilö: sivistysjohtaja kirjastotoimen johtaja Kirjasto kirjastotoimen johtaja kirjastovirkailija Nuorisotoimi vapaa-aikaohjaaja sivistysjohtaja Liikuntapalvelut vapaa-aikaohjaaja sivistysjohtaja Kulttuuripalvelut sivistysjohtaja kirjastotoimen johtaja TEKNINEN TOIMIALA Tulosyksikkö Tulosyksikön esimies Varahenkilö Yksityistietoimi maaseutusihteeri kunnanmetsätalousinsinööri Rakennustarkastus rakennustarkastaja kunnanrakennusmestari Palo- ja pelastustoimi tekninen johtaja kunnanmetsätalousinsinööri Tekninen toimisto tekninen johtaja kunnanmetsätalousinsinööri Maa- ja metsäalueet kunnanmetsätalousinsinööri tekninen johtaja Vesi- ja viemärilaitos LVI-teknikko kunnanrakennusmestari Kaavoitus- ja mittaustoimi rakennustarkastaja tekninen johtaja Kiinteistötoimi tekninen johtaja kunnanrakennusmestari YLEISHALLINNON TOIMIALA Tulosyksikkö Tulosyksikön esimies Varahenkilö Ruokahuolto ravitsemuspäällikkö ravitsemustyönjohtaja Yleishallinto kunnansihteeri pääkirjanpitäjä Maaseututoimi maaseutusihteeri kunnansihteeri Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. ao. tulosyksiköt

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 48/ /2011 KHALL 23 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , pääkirjanpitäjä Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , Valtuusto on kokouksessaan hyväksynyt Heinäveden kunnan talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille Kuntalain 23 pykälän 1 momentin mukaan kunnanhalitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Esityslistan liitteenä - nro 2 on vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, - nro 2A on yhteenvetoraportti palvelurakenneselvityksen täytän töönpanotoimista. Kunnanhallitus päättää 1. että hallintokuntien tulee selvittää työajan järjestäminen taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteena on, että henkilöstöä on työssä oikeaan aikaan, oikea määrä ja oikeassa paikassa siten, että toiminnalliset huiput ja hiljai set hetket on otettu huomioon työajan ja työvuoroje sijoitte lussa sekä työajan alkamis- ja päättymishetkien määrittelyllä huomioiden erilaiset työaikakorvaukset. 2. antaa hallintokunnille vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet esityslistan liitten mukaisesti, 3. antaa hallintokunnille toimeenpantavaksi palvelurakenneselvityksen pohjalta laaditun täytäntöönpano-ohjeen toimintojen tehostamiseksi / järjestämiseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. hallintokunnat

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOLLE HANKINTOJEN OSALTA / KUNNANHALLITUK- SEN ALAISET 39/ /2011 KHALL 24 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Hallintosäännön 53 pykälässä määrätään seuraavaa: "Kunnanhallitus hyväksyy hankintaohjeet. Kunnanhallitus ja lautakunta päättävät hallintokunnan omaa tarvetta varten suoritettavista hankinnoista talousarvion rajoissa noudattaen kunnanhallituksen antamia hankinta- tai muita ohjeita. Kunnanhallituksella ja lautakunnalla on oikeus siirtää edellä mainittua toimivaltaa alaisilleen tilivelvollisille viranhaltijoille määräämiensä rajojen puitteissa." Vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hankintojen suorittamisessa noudatetaan hallintosäännön määräyksiä sekä hankintalainsäädäntöä. Hankinnoissa on huomioitava mm. kilpailuttaminen (pääsääntö), tarjousten valintakriteerit erityisesti kun kriteerinä kokonaistaloudellisuus eli myös muut tekijät kuin hinta, viranhal tijapäätösten tekeminen perusteluineen, kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus sekä hankintapäätösten täytäntöönpano ja kirjallisen hankinta sopimuksen tekeminen (Suomen Kuntaliiton yleiskirje 10/80/2007). Kunnanhallitus päättää talousarvioon varattujen hankintamäärärahojen käytöstä vuonna 2011 seuraavaa: 1. Kunnanjohtajalla on oikeus päättää hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä eu roa. Yli menevältä osalta hankin noista päät tää kunnanhallitus. Kysei set hankin nat eivät koh distu suoranaisesti minkään lauta kun nan toimi alaan. 2. Kunnansihteerillä on oikeus päättää yleishallinnon toimialan osalta hankinnoista, joiden yksittäinen hankin tahinta ei ylitä euroa. Ylime ne vältä osalta hankintapää tökset tekee kunnan hallitus. 3. Ruokahuollon tulosyksikön esimiehellä on oikeus päättää hankinnoista, joiden yksittäinen hankintahinta ei ylitä euroa. Ylime ne vältä osal ta hankintapäätökset te kee kunnan hallitus. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. ao. viranhaltijat

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2011 / KUNNANHALLITUKSEN ALAISET TOIMINNOT 40/ /2011 KHALL 25 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kunnanhallituksen antamien vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan lautakunnan ja kunnanhallituksen on vuoden alussa nimettävä ne henkilöt ja heidän varahenkilönsä, joilla on oikeus hyväksyä tositteet. Päätös hyväksyjistä on toimitettava kirjanpitoon maanantaihin men nessä. Laskun hyväksyjä vastaa myös laskun perusteen eli hankinnan tms. tarkoituksenmukaisuudesta. Hyväksyjän on varmistettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavarasta, työsuorituksesta tai muusta palveluksesta on vastaanottoja tarkastusmerkinnät ja että tositteessa on oikea tilimerkintä. Hyväksyjän on toimitettava hyväksymänsä tositteet viipymättä maksettavaksi. Laskun vastaanottajana/tarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Lisäksi kehittämistoiminnan -tehtäväalueen hankkeet -tehtävän osalta tositteiden hyväksyjät on tarkoituksenmukaista vahvistaa erikseen projektieli hankekohtaisesti. Alainen ei saa hyväksyä (esimiesjäävi) esimiestään henkilökohtaisesti koskevia laskuja (koulutus, matkakustannukset, puhelinlaskut yms.). Esi miehen ao.henkilökohtaiset laskut hyväksyy joko tämän esimies, ao. lautakunnan puheenjohtaja tai kunnanjohtaja / kunnansihteeri sekä kunnanjohtajan osalta kunnanhallituksen puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja. Toimialapäällikkö voi hyväksyä toimialansa laskut varsinaisen laskunhyväksyjän poissa ollessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä kunnanhallituksen alaisten toimintojen tositteiden hyväksyjät vuodelle 2011 seuraavasti (ensin ensisi jainen hyväksyjä ja suluissa toissijainen hyväksyjä): KÄYTTÖTALOUSOSA 1100 Kunnanhallitus 1110 Yleishallinto (paitsi alla mainitut poikkeukset) Sinikka Lappalainen (Asta Salo) - kunnanjohtajan laskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varalla kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja 1900 Maaseututoimi Jaana Kainulainen (Sinikka Lappalainen) 1590 Isännöinti- ja tilipalvelut Riitta A. Tilus (Sinikka Lappalainen) 1600 Ruokapalvelut Eija Suihkonen (Leena Kinnunen) 1700 Kehittämistoiminta / 1710 Hankkeet EU-hankkeet Riitta A. Tilus

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (Sinikka Lappalainen) Muut hankkeet Riitta A. Tilus (Sinikka Lappalainen) - yksittäisten hankkeitten laskujen hyväksyjät hankkeen aloittamispäätöksellä 1800 Elinkeinotoimi Riitta A. Tilus (Sinikka Lappalainen) 1850 Työllisyyden edistäminen Sinikka Lappalainen (Riitta A. Tilus) 8000 RAHOITUS Riitta A. Tilus (Sinikka Lappalainen, Asta Salo) 9000 INVESTOINNIT 9001 Kunnanhallitus Riitta A. Tilus (Sinikka Lappalainen, Asta Salo) TASETILIT Muut tasetilit kuin alla mainitut Riitta A. Tilus (Sinikka Lappalainen, Asta Salo) 1100 Tontit tekninen lautakunta 1105 Maa- ja metsätalousmaat tekninen lautakunta 1481 Vesi- ja jätevesimaksut tekninen lautakunta 1482 Korjausavustukset tekninen lautakunta Vesihuolto Oy:n laskutukset tekninen lautakunta Aluelämpö Oy:n laskutukset tekninen lautakunta 2316 Hilda ja Jaakko Hirvosen rahasto sivistyslautakunta 2317 Esko Pietarisen rahasto perusturvalautakunta 2320 Elsa Voutilaisen rahasto perusturvalautakunta 2321 Hilja ja Otto Lappalaisen rahasto perusturvalautakunta Luokkaretkitilit sivistyslautakunta 2391 Vesimaksut tekninen lautakunta 2392 Huollettavien varat perusturvalautakunta 2393 Vesihuolto Oy:n laskutukset tekninen lautakunta 2394 Aluelämpö Oy:n laskutukset tekninen lautakunta 2566 Pro Consona-toimeentulotuki perusturvalautakunta 2567 Pro Consona välitystilit perusturvalautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. hyväksyjät, kpito

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALINTA LAUTAKUNTIIN / /2011 KHALL 26 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunnan hallintosäännön 86 :n mukaan kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla; - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla ja ao. toimialapäälliköllä; Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Hallintosäännön 87 :n mukaan kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen edustajaa ei kuitenkaan määrätä seuraaviin lauta- ja johtokuntiin: keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunta, tarkastuslautakunta ja koulujen kehittämisryhmät. Kunnanhallitus päättää valita edustajansa seuraaviin lautakuntiin vuosiksi : perusturvalautakunta sivistyslautakunta tekninen lautakunta tiejaosto Kunnanhallitus valitsi edustajansa lautakuntiin seuraavasti vuosiksi : perusturvalautakunta Anna-Liisa Mujunen sivistyslautakunta Pertti Koponen tekninen lautakunta Mauno Räsänen tiejaosto Timo Kukkonen ao. lautakunnat

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTAJIEN VALINTA ERI YHTIÖIHIN JA YHTEISÖIHIN VUOSIKSI / /2011 KHALL 27 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kuntakonsernia koskevat kon ser ni oh jeet. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa myös ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Esityslistan liitteenä nro 3 on luettelo yhteisöistä, joihin kunta on valinnut edustajan toimikaudelle ja kunnanhallituksen suositus eri yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksista ja johtokunnista vuosille Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajat ja antaa suosituksen eri yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksista ja johtokunnista toimikaudek si Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajat ja antoi suosituksen eri yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksista ja johtokunnista toimikaudeksi pöytäkirjan liitteen nro 27/1 mukaisesti. Suositus Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen hallituksen jäsenten osalta jätettiin pöydälle. valitut, yhteisöt

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIEN VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTA- MINEN 43/ /2011 KHALL 28 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestys toimitetaan Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: - kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; sekä - laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, ei muusta ryhmästä saa valita kahta edustajaa. Jos vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntia on useita, tulisi pyrkiä siihen, että kaikki huomioon otettavat äänestäjäryhmät saisivat ainakin yhden edustajan vaaliviranomaisiin. Etelä-Savon vaalipiirissä vuoden 2007 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet puoluerekisteriin merkityt puolueet olivat seuraavat: Itsenäisyyspuolue Kansallinen Kokoomus Kommunistinen Työväenpuolue Perussuomalaiset Suomen Keskusta Suomen Kommunistinen Puolue Suomen Kristillisdemokraatit Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Suomen Työväenpuolue Vasemmistoliitto Vihreä liitto Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Näin teh dään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä et tä varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Eduskuntavaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas voi sen sijaan olla vaalilautakunnan jäsenenä. Vaalitoimikuntiin voidaan valita jäseniksi ja varajäseniksi myös vaalilautakuntaan valittavia henkilöitä. Esityslistan liitteenä nro 4 on luettelo vuoden 2009 europarlamenttivaalien vaaliviranomaisista. Kunnanhallitus valitsee vuoden 2011 eduskuntavaalien vaa lilauta kuntien ja vaalitoimikunnan vaaliviranomaiset. Kunnanhallitus valitsi vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaaliviranomaiset pöytäkirjan liitteen nro 28 / 1 mukaisesti. ao. henkilöt

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valtuusto Kunnanhallitus OLAVI ETELÄISEN VALTUUSTOALOITE / LATUKONE VSTO Olavi Eteläisen aloite latukoneen käytöstä on pöytäkirjan liitteenä nro 82 / KHALL 29 Esityslistan liitteenä nro 5 on Olavi Eteläisen aloite. Kunnanhallitus antaa aloitteessa mainitun asian sivistystoimen ja tek ni sen toi men selvitettäväksi. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti, ettei valtuustoaloite anna aihetta enempiin toimenpiteisiin. Liikunta toimen tehtäväksi annetaan kartoittaa ulkoilureittien ongelma-alueet ja tie dottaa niistä työntekijöitään. liikuntatoimi Olavi Eteläinen

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Valtuusto Kunnanhallitus OSMO ASIKAISEN VALTUUSTOALOITE / HEINÄVEDEN KUNNAN LIITTÄMINEN VARKAUDEN KAUPUNKIIN 27/ /2011 VSTO Osmo Asikaisen aloite Heinäveden liittämiseksi Varkauden talousalueelle Varkauden kaupunkiin on pöytäkirjan liitteenä nro 11 / KHALL 30 Osmo Asikainen on jättänyt myös valtuuston kokouksessa val tuu te tuil le ja kuntalaisille kirjallisen kysymyksen, jossa hän esittää käytä väksi arvo kes kustelua mahdollisesta isompaan aluekokonaisuuteen ja työssä käyntialueeseen liittymisestä ottaen huomioon valtiovallan suositukset ja määräykset. Osmo Asikaisen aloite ja kysymys asiasta ovat esityslistan liitteenä nro 6. Kunnanhallitus käy asiasta evästyskeskustelun. Kunnanhallitus toteaa, että tässä vaiheessa kuntaliitosselvittelyyn ei lähdetä, koska valtuuston hyväksymän voimassa olevan strate gian mukaan Heinäveden valtuusto on päättänyt, että kunta säilyy itse näisenä, mutta kunta tekee yhteistyötä eri suuntiin. Aloite ei tässä vaiheessa anna aihetta toimenpiteisiin, koska kuntaliitosselvitys on jo tehty Leppävirran kunnan kanssa. Kunta selvittää jatkuvasti uusia yhteistyömahdollisuuksia. Osmo Asikainen

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA 44/ /2011 KHALL 31 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntaliitto suosittaa, että eduskuntavaalien ulkomainonta aloitetaan niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Kunnallinen vaalimainontakäytäntö on perustunut kuntien keskusjärjestöjen suositukseen ja sitä on noudatettu 1970-luvulta lähtien. Vaalimainonnasta on muodostunut perinne, jolla on edelleen tiedotusarvoa. Vaalimainontaan liittyvät laillisuuskysymykset ovat koskeneet yleensä yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamista eli tasapuolisuutta mainospaikkojen jaossa. Kullekin ehdokkaita asettaneelle ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna vasemmalta oikealle, tulisi määräytyä samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Vaalimainospaikkojen maksullisuus vaihtelee eri kunnissa. Kukin kunta ratkaisee paikallisista lähtökohdista vaalimainospaikkojen maksullisuuden. Suuntauksena on ol lut, et tä kun nat pyr ki vät kat ta maan vaa li mai nos ke hikoista ja nii den pys tyt tämi sestä ja pois ta mi ses ta joh tuvat kus tan nukset ehdokkaita asetta neilta ryh miltä. Kun taliit to ei ole anta nut suosi tuk sia vaalimainospaik kojen mak sulli suudes ta, vaan vaa lien ulko mai non nan järjestäminen hallin nas saan ja määrää misval las saan ole villa alueilla on kunnan vapaasti jär jestet tävissä. Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin. Jo usean vuoden ajan on vaalimainoskehikot sijoitettu kunnanviraston eteen sekä torialueen viereen eteläreunaan kunnan omistamalle maa-alueelle. Kunnanhallitus päättää, että kirkonkylän asemakaava-alueella vuoden 2011 eduskuntavaalien ulkomainonta sallitaan lukien kunnan asettamissa telineissä, jotka sijoitetaan kunnanviraston eteen sekä torialueen viereen eteläreunaan kunnan omistamalle maa-alueelle. Mainospaikkoja vara taan yksi julistetila / ehdokkaita asettava ryhmä / telinepaikka. Vaali mai nos pai kat ovat mak sut to mia. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. tekninen toimi keskusvaalilk, ehdokkaita asettaneet ryhmät

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus EROANOMUS KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ KAUDELLE / /2011 KHALL 32 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtuusto on valinnut kokouksessaan kunnanhalli tuk sen jäsenet ja varajäsenet toimikaudelle seuraavasti: jäsen Auvo Gustafsson Timo Kukkonen Maija Suhonen Pertti Koponen Mervi Hokka Mauno Räsänen Anna-Liisa Mujunen varajäsen Sirpa Mikkonen Osmo Puustinen Jonna Räisänen Esko Jaakkila Elli Kauhanen Lassi Asikainen Anne Karvinen Osmo Puustinen on anonut kirjeellään eroa kunnanhallituksen va ra jä senyydestä kaudelle Kuntalain 71 :n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslauta kuntaan ei ole kunnanhallituksen jäsen. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. myöntää eron Osmo Puustiselle kunnanhallituksen varajäsenyydestä, ja 2. valitsee varajäsenen kunnanhallitukseen Osmo Puustisen tilalle toimikaudeksi Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus LOMA-ASUNTOTONTIN MYYMINEN 47/ /2011 KHALL 33 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtuusto vahvisti kokouksessaan Virranniemen, Honkaniemen ja Juurikkajärven tonttien pohjalunastushinnat ja määritteli muutoin tontin luovutusehdot seuraavasti: - vuosivuokraksi 5 % lunastushinnasta, jota vuokraa ei peritä siltä vuodelta, jona tontti lunastetaan, - rakentamisvelvoitteeksi kaksi vuotta vuokra-ajan alkamisesta lukien, - tonttien lisäalueesta peritään valtuuston vahvistama haja-asutusalueen rantatonttien lunastushinta (tällä hetkellä 1,13 euroa/m2) lisättynä puuston hinnalla. Yhden tontin pinta-ala voi olla enintään 1 ha. - muilta osin tonttien vuokrauksessa ja lunastuksessa noudatetaan kunnassa aikaisemmin hyväksyttyjä periaatteita ja ehtoja, - vuokrata ja rakennusvelvoitteen täytyttyä myydä yhden tontin / ostaja, - kunnanhallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä tarjous sekä ratkaista asia, jos samasta tontista jätetään useampi ostotarjous, - kunta tilaa sähköliittymät tonteille valtuuston päätöksen jälkeen. Kunnanhallitus päätti , että tontin vuosivuokra 5 % tontin lunastushinnasta laskutetaan etukäteen tammikuun loppuun mennessä, ensimmäisenä vuotena yhden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Tontin lunastusvuodelta peritty vuokra palautetaan tontin kaupantekotilaisuudessa. Vuokraamatta jääneistä tonteista voi jatkuvasti jättää tarjouksia jokaisen kuukauden loppuun mennessä ja jätetyt tarjoukset kunnanhallitus käsittelee seuraavan kuukauden ensimmäisessä kokouksessaan mennessä saapuneet tarjoukset avataan kokouksessa ja niistä laa di taan yhdistelmä esityslistan liitteeksi. Kunnanhallitus päättää 1. vuokrata / myydä tontit tarjotulla hinnalla valtuuston ja kun nan halli tuk sen hy väk sy millä ehdoilla, Honkaniemi, tontti nro 7, mikäli tarjous sisältää erityisiä ehtoja, tämä kunnanhallituksen päätös on vastatarjous. Mikäli tarjoaja ei sitä hyväksy, sopi musta ei synny, 3. että vuokrasopimukset tulee allekirjoittaa mennessä ja vuokra-aika alkaa että tämä päätös allekirjoitetaan ja hyväksytään välittömästi tässä kokouksessa.

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. ks pts / vsop. allekirjoitus tarjouksen jättäneet

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHOJEN MENO- JA TULOARVIOIDEN KOHDENTAMINEN VUODEN 2010 TALOUSARVIOSSA 54/ /2011 KHALL 34 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh. (017) , fax (017) , gsm , Käsitellessään henkilöstömenovarauksia koskevaa määrärahan korotusta vuoden 2001 talousarvioon päätti valtuusto seuraavaa: "Vuodesta 2001 lähtien otetaan käytännöksi se, että päätettäessä käyttövarausmäärärahojen käytöstä kohdistetaan kunnanhallituksen päätöksellä (valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa) myös talousarviossa oleva kate sille menokohdalle (tehtävälle/osatehtävälle), minne määrärahan käyttökin kohdistuu". Tätä menettelytapaa noudatetaan mm. henkilöstömenovarausten (ns. varhaiseläkkeiden kuntaosuuksien), työllisyysmäärärahojen ja niihin liittyvien palkkatukitulojen, siviilipalvelusmiesten palkkaamista koskevien määrärahojen, saatavien poiston sekä kunnanhallituksen käyttövarausmäärärahojen osalta. Perusteena katteen siirtämiseen on se, että näin talousarvion määrärahojen ylitysten ja tuloerien ali tusten seuranta helpottuu, kun sekä määrärahan/tuloerän käyttö että sille talousarviossa osoitettu kate kohdistuvat samaan paikkaan. Kokouksessaan kunnanhallitus päätti työllisyysmäärä-rahojen euron ja palkkatukitulojen euron katesiirroista ajalla Esityslistan liitteenä - nro 7 on erittely määrärahojen ja tuloerien siirrosta työlli syysmäärärahojen ja palkkatukitulojen osalta ajalta (sum mat perustuvat kunnanhallituksen vahvistamaan työllisyyssuun nitelmaan ja siihen tehtyihin muutoksiin) - nro 8 on työllistämissuunnitelman toteutuminen Kunnanhallitus päättää kohdistaa vuoden 2010 talousarviossa työllisyys määrärahoja ja palkkatukituloja koskevat katteet ajalla esityslistan liitteen mukaisesti niille meno- ja tulokohdille, joihin ao. määrä rahojen ja tuloerien käyttökin on kirjattu. Ajalla työllistämismääräraho jen katesiirtoja on yhteensä euroa ja palkkatuen katesiirtoja yhteensä eu roa. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. kirjanpito

24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus ETELÄ-SAVON KIVIAINESINVENTOINTIPROJEKTI "ETELÄ-SAVON POSKI II" 53/ /2011 KHALL 35 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Etelä-Savoon ollaan suunnittelemassa laajahkoa kiviainesinventointiprojektia vuosille Projektisuunnitelmaa valmistelevaan ryhmään kuuluu edustajia mm. Etelä-Savon ELY-keskuksesta, GTK:sta, Infra ry:stä sekä joukko Etelä-Savossa toimivia kiviainesalan yrityksiä, kuten mm. Lemminkäinen Infra Oy, Savon Kuljetus Oy ja Destia Oy. Suunnittelu on nyt siinä vaiheessa, että kysellään Etelä-Savon kuntien halukkuutta osallistua projektiin, rahoitukseen ja toimintaan. Projektin valmisteluryhmän mielestä kuntien osallistuminen projektiin olisi toivottavaa ja erittäin tärkeää. Destia Oy / maa-ainesvastaava Matti Varjuksen mukaan tähän mennessä pro jek tiin lupautuneet Etelä-Savon alueen kunnat ovat: Juva, Joroinen, Kangasniemi, Kerimäki, Mäntyharju, Pieksämäki ja Rantasalmi. Yksikään Etelä-Savon alueella olevista kunnista ei ole vielä kieltäytynyt osallistumasta projektiin. Projektin valmisteluryhmä toivoo, että myös Heinäveden kunta lähtisi mukaan osallistumaan hankkeeseen muiden Etelä-Savon kuntien kanssa. Esityslistan liitteenä nro 9 on projektiluonnos. Varsinaisen tarkemman projektisuunnitelman laadinta on aloitettu ja hankkeen kokonaiskustannukset tulevat tarkentumaan lähikuukausina. Projektin alustavat kokonaiskustannukset ovat noin euroa, josta merkittävä osa olisi hankkeelle haettavaa EU-tukea. Kuntien osuus kustannuksista on ajateltu olevan alustavasti noin 5 %. Tekninen johtaja Jouko Korhonen pitää perusteltuna osallistumista esitettyyn kiviainesinventointiprojektiin. Kunnanhallitus päättää alustavasti osallistua suunnitteilla olevaan Etelä-Savon Poski-projekti toiseen vaiheeseen. Lopullinen päätös projektiin osallistumisesta tehdään rahoituspäätösten jälkeen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Destia Oy, tekninen johtaja

25 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KESKI-SAVON ALUEELLISEEN JOUKKOLIIKENNETYÖRYHMÄÄN 55/ /2011 KHALL 36 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on esittänyt Heinäveden kuntaan saapuneessa kir jees sään seuraavaa: "Joukkoliikenteen säädösmuutokset ja tarve käytettävissä olevien resurssien tehostamiseen edellyttävät joukkoliikenteen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvien toimintamallien uudistamista. Tarkastelukulmaa kuntien ja alueiden joukkoliikennepalveluiden järjestämiseen tulee jatkossa laajen taa ja yhteistyötä liikenteiden kehittämis- ja valmistelutyössä on lisättävä. Täten Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes kus) perustaa toimialueelleen seutulippualuejakoon perustuen alueellisia joukkoliikennetyöryhmiä, joissa jäseninä ovat ELY-keskuksen edustajien li säksi kuntien edustajat sekä asiantuntijajäseninä muun muassa linja-auto alan edustajat. Alueellisten joukkoliikennetyöryhmien tehtävät on sovittu jakautuvan seutulipun hallinnointiin liittyviin tehtäviin, joiden osalta työryhmätyöskentelyyn osallistuvat kyseiseen seu tulippualueeseen kuuluvat kunnat. Ryhmälle on asetettu myös muita jouk koliikenteen tehtäviä, joihin osallistuvat kaikki alueen kunnat. Määriteltyjen muiden tehtävien mukaisesti joukkoliikennetyöryhmä: - sopii toimintatavoista, kuinka alueen kuntien joukkoliikennelain mukainen palvelutasomäärittely toteutetaan ja ylläpidetään yhdessä alueen toimival taisten viranomaisten (ELY-keskus) kanssa, - toimii yhteistyössä alueen toimivaltaisten viran omaisten kanssa selvitel täessä joukkoliikennelain mukaista alueellista kilpailutusta (käyt töoikeus sopimus -järjestelmä), - toimii tiiviissä yhteistyössä alueellisen liikennejärjestelmätyöryhmän kanssa, - tekee aloitteita alueensa joukkoliikenteen kehittämiseksi ja ohjaa erikseen sovittavalla tavalla joukkoliikenteen kehittämishankkeita se kä - käsittelee vuosittain ELY-keskuksen ja kuntien liikenteiden hankinnat sekä tekee esityksiä liikennehankintojen kehittämiseksi. Joukkoliikennetyöryhmä kokoontuu puheenjohtajan (ELY-keskuksen edustaja) kutsusta. Työryhmä kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa. ELY-keskus pyytää Heinäveden kuntaa nimeämään edustajansa ja osallistumaan Keski-Savon alu eellisen joukkoliikennetyöryhmän työskentelyyn laaja-alaisemman suunnit telu- ja kehittämistyön käynnistämiseksi. Uusi alueellinen joukkoliikenne työryhmä aloittaa toimintansa vuoden 2011 alussa."

26 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus nimeää edustajaksi Keski-Savon alueelliseen joukkoliikennetyöryhmään joukkoliikenneyhdyshenkilö Leena Vlasoffin ja varalle sivistysjohtaja Maarika Kasosen. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Pohjois-Savon ELY-keskus, valitut

27 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus YHTEISHANKINTASOPIMUSTEN LISÄÄMINEN KHALL 37 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinäveden kunnalla on mukana seuraavien Joensuun seudun hankintatoi men yhteishankintasopimuksissa: astianpesuaineet, avannetarvikkeet, aterioiden kuljetusastiat ja välineet, maitotuotteet, pakaste- ja einesruuat, pakasteet, teollisuuselintarvikkeet ns, kuivat tuotteet, virvoitusjuomat, leipomotuotteet, liha, lihajalosteet, broilertuotteet, teollisuuselintarvikkeet (säilykkeet ym), hammashuollon instrumentit, hammashuollon käsineet ja toimenpidemaskit, hammashuollon oikomistarvikkeet, hammashuollon tarveaineet, hemodialyysitarvikkeet, vaipat, jätepussit ja -säkit, kerta-astiat, koulutarvikkeet, kustannustuotteet, leipomotuotteet, pehmopaperit, peruskoulun oppikirjat, pesu- ja desinfektioaineet, sanoma- ja aikakauslehdet, siivousaineet, siivouskoneet, siivousvälineet, sterilointitarvikkeet, urologiset tarvikkeet, verensokerimittarit ja testiliuskat. Kunnanhallitus päättää, että Heinäveden kunta liittyy Joensuun seudun hankintatoimen yhteishankintasopimuksiin seuraavien tuote ryhmien osalta: - atk-laitteet ja -tarvikkeet (työasemat, oheislaitteet, näytöt, tulostimet ym.) - kopiokoneet - kopiopaperi ja -pahvi - matkapuhelimet ja -huollot - toimisto-, koulu- ja päiväkotikalusteet - toimistotarvikkeet, kalenterit, almanakat - värikasetit Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Joensuun seudun hankintarengas, tulosyksiköiden esimie het, atk-yhdyshenkilö, asiakaspalvelusihteeri

28 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE YTTK Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Työterveyshuoltolain (1383/2001) 11 :n mukaan työnantajalla on ol ta va työterveyshuollosta kirjallinen toimintasuunnitelma, joka tulee sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet. Työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää. Valtioneuvoston asetuksen hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (1484/2001) mukaan työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja haittojen ehkäisy samoin kuin työntekijän terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Esityslistan liitteenä nro 1 on työterveyslääkärin, työterveyshoitajan, työsuo jelupäällikön ja kunnansihteerin valmistelema työterveyshuollon toiminta suunnitelma vuosille Ks: Yhteistyötoimintakunta esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi esityslistan liitteenä olevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille Hyväksyttiin päätösehdotus KHALL 38 Esityslistan liitteenä nro 10 on työterveyshuollon toimintasuunnitema vuosille Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti työterveyshuollon toimintasuunnitelman vuosille Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. sopimuksen allekirjoitus työsuojelupäällikkö, kunnansihteeri, työterveyshuolto

29 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus PÄÄOMALAINAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY HEINÄVEDEN ASUNNOILLE 57/ /2011 KHALL 39 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnot pyytää Heinäveden kunnalta euron pääomalainaa vaikean rahoitustilanteen korjaamiseksi. Anomus on esi tys lis tan liit tee nä nro 11. Osakeyhtiölain 12 luvun 1 :n mukaan yhtiö voi ottaa lainan (pääomalainan), jonka: 1) pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella, 2) pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän, sekä 3) pääoman tai koron maksamisesta yhtiö ei saa antaa vakuutta. Pääomalainan velkojalle tulevan määrän saa kuitenkin maksaa tai vakuuden antaa vasta, kun velkojiensuojamenettelyä edellyttävä toimenpide on rekisteröity. Pääomalainan velkojan suostumuksella pääomalainaa voidaan käyttää osakepääoman korotuksen maksuksi, muuttaa sijoitetuksi va paaksi omaksi pääomaksi tai käyttää yhtiön tappion kattamiseen. Esityslistan liitteenä nro 11A on velkakirja. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Kiinteistö Oy Heinäveden Asunnoille euron pääomalainan käytettäväksi yh tiön sijoitetuksi vapaaksi omaksi pääomaksi esitys lis tan liit tee nä ole van vel ka kir jan mu kai ses ti. Lainasta peritään kiinteä 2 %:n korko ei kä pää oman mak sa mi selle vaadi ta va kuut ta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus Merkitään pöytäkirjaan, että Anna-Liisa Mujunen poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjantar kastajana toimi Mauno Räsänen tältä osin.

30 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus KAMERAVALVONTA JA KULUNVALVONTA TYÖPAIKALLA YTTK Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Henkilöstöön kohdistuvan kameravalvonnan ja kulun valvonnan ja muun tek ni sin menetelmin toteutetun valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja val vonnassa käy tet tävät menetelmät kuuluvat työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa tarkoitetun yhteistoimintamenettelyn piiriin. Yhteistoiminta- tai kuulemismenettelyn jälkeen työnantajan on määriteltävä henkilöstöön kohdistuvan teknisin menetelmin toteutetun valvonnan käyttötarkoitus ja siinä käytettävät menetelmät sekä tiedotettava henkilöstölle valvonnan tarkoituksesta, käyttöönotosta ja siinä käytettävistä menetelmistä. Työnantaja saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävän tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen käyttöön perustuvaa valvontaa (kameravalvontaa) käytössään olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilö kohtaisen turvallisuuden valmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuontaoprosessin asianmukaisen toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. Kameravalvontaa ei kuitenkaan saa käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. Käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa tai muissa henkilöstötiloissa taikka työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa ei myöskään saa olla kameravalvontaa. Kameravalvontaa on käytössä terveyskeskuksessa, palvelukeskuksessa, monitoimitalolla, yläkoululla ja Kar vi on kou lul la ja li säk si rakenteilla olevaan kir kon ky län kou luun tu lee ka mera val vonta. Kulunvalvontalaitteiden hankinta kunnanvirastolle ja kirjastorakennukseen on vireillä. Heinäveden kunnan hallintosäännön 11 :n 8. kohdan mukaan kunnan johta ja ja toi mialapäälliköt päättävät hallintaansa kuuluvien huonetilojen ja piha-alueiden käytöstä. Kunnanjohtaja ja toimialapäälliköt voivat siirtää em. toimivaltaansa alaisilleen tilivelvollisille viranhaltijoille. Ks: Yhteistyötoimikunta esittää, että kunnanhallitus velvoittaa hallintaansa kuuluvien huonetilojen käytöstä päättävät viranhaltijat tiedotta maan henkilöstölle kameravalvonnan ja kulunvalvonnan alkamisesta, to teuttamisesta ja siitä, miten ja missä tilanteissa mahdollisia tallenteita käyte tään sekä kameroiden si jain nista. Kameravalvonnasta ja sen toteuttamis tavasta ilmoite taan näkyvällä tavalla niissä tiloissa, joihin kamerat on sijoi tettu. Hyväksyttiin päätösehdotus

31 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KHALL 40 Kunnanhallitus yhteistyötoimikunnan esityksen mukaisesti velvoittaa hal lin taan sa kuu lu vien huonetilojen käytöstä päättävät viranhaltijat 1. tiedottamaan henkilöstölle kameravalvon nan ja kulunval von nan alkamises ta, sijoituspaikoista, toteuttamisesta ja siitä, miten ja missä tilanteissa mah dol lisia tal lenteita käytetään, 2. ilmoittamaan kameravalvonnasta näkyvällä tavalla niissä tiloissa joihin kamerat on sijoitettu hankkimalla ja asen ta malla ka me roi den si jainnista il moitta vat taulut. Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan päätösehdotus. ao. viranhaltijat henkilöstö

32 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Yhteistyötoimikunta Kunnanhallitus AUTONLÄMMITYSTOLPPAMAKSUT 31/ /2011 YTTK Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Yhteistyötoimikunnan esityksen pohjalta tekninen lautakunta on vuonna 1999 päättänyt - autonlämmityspaikan maksuksi 13 euroa/vuosi (0 alv) - autonlämmityspaikkojen jakamisesta päättää ja maksujen perimisen huolehtii ao. hallintokunta ja maksu peritään palkasta - lisää lämmityspaikkoja ei "pyynnöstä" rakenneta, vaan tarkoituksenmukaisuusperiaatteella talousarvion puitteissa. Ravintokeskuksen työntekijät ovat vaatineet kirjeellään lämmitystolppamaksujen poistamista. Perusteluina vaatimukselleen he esittävät, että heiltä vaaditaan autonkäyttövelvollisuus eikä joka paikassa ole lämmitystolppapaikkoja varattu heille, esim. monitoimitalon alakoululla. Kir je on esi tys lis tan liit tee nä nro 4. Ravintokeskuksen työntekijöiden käytössä on yksi paikka yläkoululla ruokalan läheisyydessä. Kunnan henkilökunnasta muillakin työntekijäryhmillä on autonkäyttövelvollisuus, joten vapautuksen antaminen lämmitystolppamaksuista vain yhdelle työntekijäryhmälle ei ole tasapuolista muita työntekijöitä kohtaan. Heinäveden kunnan hallintosäännön 42 :n 29. kohdan mukaan vapautuksen kunnallisen maksun suorittamisesta myöntää kunnanhallitus. Autonlämmityspaikkamaksujen perusteista päättää kunnanhallituksen delegointipäätöksen mukaan tek ni nen lau ta kun ta. Ks: Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että teknisen toimen tehtäväksi annetaan kartoittaa henkilöstön käytössä olevat lämmitystolpat, laatia ohjeistukset lämmitystolppien käyttöön (mm. sisätilalämmittimien käyttö ym.) sekä luo da seu ran ta jär jes tel mä mak su jen pe rin tään. Hyväksyttiin päätösehdotus KHALL 41 Esityslistan liitteenä nro 12 on ravintokeskuksen työntekijöiden kirje. Kunnanhallitus antaa teknisen toimen tehtäväksi 1. kartoittaa henkilöstön käytössä olevat lämmitystolpat, 2. hinnoitella lämmitystolppamaksut kustannuksia vastaaviksi,

Otsikko Sivu 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 4 VUOSILLE TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 5 3 PALVELURAKENNESELVITYKSEN AIHEUTTAMAT

Otsikko Sivu 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 4 VUOSILLE TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 5 3 PALVELURAKENNESELVITYKSEN AIHEUTTAMAT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Yhteistyötoimikunta 01.02.2011 AIKA 01.02.2011 klo 14:00-15:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 TYÖTERVEYSHUOLLON

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VANHUSNEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VANHUSNEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vanhusneuvosto 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 09:00-11:00 PAIKKA Hoivakoti, Sairaalantie 4 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kaupunginhallitus 14 19.01.2015 Kaupunginhallitus 38 16.02.2015 Eduskuntavaalin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 265/00.00.00/2014 Kaupunginhallitus 19.01.2015 14 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2017 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 30.1.2017 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 33 34

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Tekninen lautakunta 19.1.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Tekninen lautakunta 19.1.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Tekninen lautakunta 19.1.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.1.2011 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA

VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus 321 01.12.2011 Kunnanhallitus 338 19.12.2011 Valtuusto 84 28.12.2011 VUODEN 2012 TALOUSARVIO JA VUOSIA 2013-2014 KOSKEVA TALOUSSUUNNITELMA KHALL 321 Valmistelijat: kunnanjohtaja Riitta A.

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKAS-

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKAS- HEINÄVEDEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2010 1 AIKA 11.01.2011 klo 18:00 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN 2011 3 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 38 Tarkastuslautakunta 2013-2016 21.09.2016 AIKA 21.09.2016 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Laillisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen

Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen Kunnanhallitus 36 24.02.2015 Kunnanhallitus 50 10.03.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalit: vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen KH 36 Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 19.4.2015. En nak

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2014 Sivistyslautakunta 18.03.2014 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 18.03.2014 klo 18.00 19.15 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 13.04.2016 klo 15:00-16:51 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 4 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä.

Aikaisemmin kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on valittu kym me nen. Heille ei valita varajäseniä. Kunnanhallitus 18 14.01.2013 Valtuusto 13 24.01.2013 Kunnanhallitus 102 16.03.2015 Valtuusto 13 26.03.2015 Kunnanhallitus 6 18.01.2016 Valtuusto 8 17.03.2016 Kunnanhallitus 227 22.08.2016 Valtuusto 32

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Aika 14.06.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Satola Sirpa jäsen Suvanto

Lisätiedot