LAUKAAN KUNTA. VALTUUSTO (Päivitetty ) Kokoukset. Osaa sisällöstä päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA. VALTUUSTO (Päivitetty 7.10.2010) Kokoukset. Osaa sisällöstä päivitetty 7.10.2010"

Transkriptio

1 1 Osaa sisällöstä päivitetty LAUKAAN KUNTA Käyntiosoite Laukaantie 14 (kirkonkylä) S ä h k ö p o s t i Postiosoite PL 6, Laukaa Asian saattaminen vireille tai käsiteltäväksi Vaihde (014) sähköpostilla: Neuvonta (014) Fax (014) Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: Internet Kunnanvirasto eli Kuntala os. Laukaantie 14, on avoinna arkisin ma - to klo ja pe klo Joulun ja juhannuksen aatonaattoina sekä uuden vuoden aattona kunnanvirasto on avoinna yleisölle klo Tarvittaessa viraston päällikkö voi muuttaa viraston aukioloaikoja. Osastopäälliköt voivat muuttaa oman osastonsa ja sen alaisten tulosyksiköiden aukioloaikoja. Kunnanvirastossa noudatettavan liukuvan työajan vuoksi pyydetään klo jälkeen tapahtuvat asioinnit sopimaan etukäteen ao. viran-/toimenhaltijan kanssa. Kunnanviraston päällikkö: Kunnanjohtaja Esko Koliseva, puh. (014) Kunnanviraston johtoryhmä : Kunnanjohtaja Esko Koliseva, puheenjohtaja Henkilöstöjohtaja Erkki Jäppinen, sihteeri Osastopäällikkö, kaavoituspäällikkö Heikki Ala-Tauriala Osastopäällikkö, sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen Osastopäällikkö, koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Osastopäällikkö, ympäristötoimenjohtaja Kalevi Virtanen Va. johtava lääkäri Päivi Jokiranta Talousjohtaja Erkki Nurminen Hallintojohtajan virkaan tuloon asti johdon sihteeri Hely Ingman Elinkeinoasiamies Seppo Niskanen Vapaa-aikatoimenjohtaja Seppo Virta Työntekijäjärjestöjen nimeämä edustaja maataloussihteeri Jari Halttunen Yhteystiedot: /Päätöksenteko/Toimielimet VALTUUSTO (Päivitetty ) Puheenjohtaja Jorma Jolanki KOK varapuheenjohtaja Pirjo Vuorenpää k. t , t , t varapuheenjohtaja Pekka Ahonen PS Sihteeri Henkilöstöjohtaja Erkki Jäppinen Kunnanvirasto, Laukaantie 14 PL 6, Laukaa (014) Kokoukset Vuodeksi 2010 valtuustolle on sovittu viisi kokouspäivää, muutokset mahdollisia: ma 22. maaliskuuta ma 31. toukokuuta; käsittelyssä mm. vuoden 2009 tilinpäätös ja kuntastrategian seurantakatsaus ma 27. syyskuuta ma 15. marraskuuta; käsittelyssä mm. vuoden 2011 kunnallisveroprosentin määrääminen ma 13. joulukuuta; käsittelyssä mm. vuoden 2011 talousarvio

2 2 Kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset Kaikkia kuntalaisia koskevat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan kunnan viralliselle ilmoitustaululle pantavalla kuulutuksella. Lisäksi kaikkia kuntalaisia koskevat kuulutukset ja ilmoitukset Laukaa- Konnevesi lehdessä sekä kunnan internetsivuilla. Kuntalaisten tietoon saatettavat kuulutukset julkaistaan sopivasti lyhennettyinä tai ilmoituksella siitä, missä kuulutus on nähtävänä. Virkoja ja toimia koskevat hakuilmoitukset julkaistaan sillä tavalla kuin viran haettavaksi julistava viranomainen päättää. Kokousilmoitukset Ilmoitetaan erikseen kunnan ilmoitustaululla ja Laukaa-Konnevesi -lehdessä. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja ne pidetään yleensä Kuntalassa tai muussa puheenjohtajan määräämässä paikassa. Valtuuston kokousta edeltävät eriaiheiset seminaarit eivät ole julkisia. Kokousten esityslistat julkaistaan internetissä postituspäivänä (Päätöksenteko/Esityslistat ja pöytäkirjat). Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä torstaina ja se pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuspäivän jälkeisenä arkipäivänä, yleensä perjantaina. Pöytäkirjaan voi tuolloin tutustua Kuntalassa keskushallinnossa viraston aukioloaikana. Internetiin siirretyissä pöytäkirjoissa (ja esityslistoissa) on liitteistä nähtävillä vain sähköisesti julkaistut tiedostot. Valtuuston päätösvalta Kunnallishallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttävän valtuuston jäsenet valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi. Valtuusto mm. valitsee kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet sekä kunnanjohtajan antaa ohje- ja johtosääntöjä viranhaltijoille ja toimielimille päättää kunnan taloudesta mm. talousarviosta ja yleensäkin määrärahoista, kunnallisveroprosentista, kiinteistöverosta jne. päättää kunnan tulevaisuuteen liittyvistä asioista, mm. talous- ja kaavoitussuunnittelusta sekä asunto-ohjelmista. Valtuusto (43) puolueittain: (suluissa naisten määrä) Perussuomalaiset 2 (0) Suomen Keskusta 16 (4) Vihreät 2 (2) Suomen Kansallinen Kokoomus 7 (3) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 10 (3) Kristillisdemokraatit 2 (1) Vasemmistoliitto 4 (1) KUNNANHALLITUS (Päivitetty ) Puheenjohtaja Veikko Haverinen KESK 1. varapuheenjohtaja Leena Kalmari SDP 2. varapuheenjohtaja Arja Paakkinen KOK Esittelijä Sihteeri Kunnanjohtaja Esko Koliseva Kunnanvirasto, Laukaantie 14, PL Laukaa Henkilöstösihteeri Erkki Jäppinen kuten edellä (014) , (014) , Kokoukset Kokoukset pidetään pääsääntöisesti kunkin kuukauden 1. ja 3. arkimaanantaina klo Kokoukset aloitetaan talouskatsauksella ja johtavien viranhaltijoiden selvityksillä ajankohtaisista ja valmisteilla olevista asioista. Mikäli valtuuston kokous on samana maanantaina, kunnanhallitus kokoontuu tällöin tiistaina. Kokoukset pidetään Kuntalassa tai muussa puheenjohtajan määräämässä paikassa. Tarvittaessa

3 3 kokous voidaan jättää pitämättä tai sen pitoaikaa voidaan muuttaa. Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeisenä torstaina ja se pidetään yleisesti nähtävänä tarkastuspäivän jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä, yleensä perjantaina. Pöytäkirjaan voi tuolloin tutustua Kuntalassa keskushallinnossa viraston aukioloaikana. Internetiin siirretyssä pöytäkirjassa (ja esityslistassa) on nähtävillä liitteistä vain sähköisesti julkaistut tiedostot. Kunnanhallituksen päätösvalta Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa ja toimintaa valtuuston asettamien tavoitteiden puitteissa, Hallitus valmistelee asiat valtuuston päätettäväksi ja ohjaa niiden toimeenpanoa. Hallintoa kehitettäessä on pyritty siirtämään päätösvaltaa alaspäin, jolloin hallitus voi paremmin keskittyä käsiteltävien asioiden valmisteluun ja kunnan toiminnan yleisohjaukseen. Hallitus päättää mm. kiinteistökaupoista valtuuston asettamissa rajoissa, pienehköistä asemakaavan muutoksista sekä elinkeino- ja matkailuasioista. Lisäksi kunnanhallitus valvoo kunnan etua mm. tuomioistuimissa ja valtion viranomaisissa, antaa lausuntoja ja selvityksiä, edustaa kuntaa eri yhteisöissä ja tekee sopimuksia sekä seuraa kuntayhtymien ym. elinten toimintaa. Kunnanhallituksen tehtäviin kuuluvat myös henkilöstöasiat sekä materiaalitoimintoja ja tiedottamista koskevien ohjeiden antaminen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Kokouksissa asiat esittelee kunnanjohtaja ja sihteerinä toimii henkilöstöjohtaja. Kunnan käsiteltäväksi tarkoitetun asian voi aina osoittaa kunnanhallitukselle. Kuulutukset ja ilmoitukset Kaikkia kuntalaisia koskevat kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan Laukaa-Konnevesi -lehdessä. Virkoja ja toimia koskevat hakuilmoitukset julkaistaan sillä tavalla kuin toimen haettavaksi julistava viranomainen päättää. Viranhaltijapäätökset yleisesti nähtävänä Kunnanhallituksen alaisen kanslian tulosyksiköissä viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kunkin päätöksiä tekevän viranhaltijan toimipisteessä arkikeskiviikkoisin viraston aukioloaikana tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä klo (pe klo ). KUNNAN KANSLIAN TULOSYKSIKÖT Osastonpäällikkönä sekä kunnanviraston päällikkönä toimii kunnanjohtaja Esko Koliseva, puh. (014) , tekstiviestit Keskushallinto Esimies hallintojohtaja (p.o. tehtäviä hoitaa oto johdon sihteeri sekä valtuuston ja kunnanhallituksen sihteerin tehtäviä oto henkilöstöjohtaja) Keskushallinnon tehtäviä ovat mm. mm. valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten valmistelua, toimeenpanoa sekä tiedotusta ja kuntamarkkinointia hallintojohtaja, puh. (014) , tv johdon sihteeri Hely Ingman puh. (014) kunnan puhelinvaihde ja kunnanviraston neuvonta, puh. (014) palvelusihteerit Kirsi Räikkönen, puh. (014) ja Arja Hurskanen, puh. (014) arkisto- ja tietopalvelut asianhallintapäällikkö Arja Aalto, puh. (014) kunnan kirjaamo- ja tietopalvelut toimistosihteeri, Merja Niininen, puh. (014) monistamopalvelut, myös yksityisille sekä valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten toimeenpano palvelusihteeri Anne Rantanen, puh. (014) Elinkeino- ja maaseututoimi Esimies elinkeinoasiamies Seppo Niskanen, puh. (014) , tekstiviestit Maataloussihteeri Jari Halttunen, puh. (014) , tv

4 4 Toimistosihteeri Hannu Vallipuro, puh. (014) Elinkeinotoimen tehtäviä ja palveluita ovat mm. yritysneuvonta, yritysten rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen, tontti- ja toimitila-asiat, yrittäjäkoulutus ja maaseudun yritystoiminnan kehittäminen paikallisen hanketoiminnan aktivointi ja yhteistyö Jykes Oy:n kanssa (www.jykes.fi). Maaseutuelinkeinohallinnon viranomaistehtävät tukihakemusten vastaanotto, käsittely, hyväksyntä ja maksatus viljelijäkarttojen käsittely ilmoitukset (esim. satovahingot, petoeläinvahingot, hirvivahingot, tulvavahingot yms.) erilaisten maataloushallintoon liittyvien rekisterien ylläpito käyttöoikeuksien antaminen Vipuun (Viljelijätietojen Selainpalvelu) sekä Sikarekisterin kehittäminen investointituet hanketoiminta: lausunnot, arvioinnit ja neuvonta luopumistukihakemukset maidon viitemäärän myymiseen ja ostamiseen liittyvien asioiden seuranta sato-, hirvi-, tulva-, peto- ym. ilmoitusten aiheuttamat arvioinnit hukkakauravalvonnat Taloushallinto Esimies talousjohtaja Erkki Nurminen, puh. (014) , tekstiviestit Taloushallinnon tehtäviä ovat mm. rahoitus, talousarvio, taloussuunnittelu, laskentatoimi ja tietohallinto. maksuliikenne, ostoreskontra, rahoitussihteeri Tarja Houni, puh. (014) saatavien perintä, myyntireskontra, laskentasihteeri Raija Halinen, puh. (014) laskutus, maksukehotukset, vs. laskentasihteeri Pirjo Pöyhönen, puh. (014) Henkilöstöhallinto Esimies henkilöstöjohtaja Erkki Jäppinen, puh. (014) , tekstiviestit Henkilöstösihteeri Auli Manninen, puh. (014) Henkilöstösihteeri Kaija Koskenniemi, puh. (014) Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat mm. palkka- ja palvelusuhdeasiat palkanlaskenta henkilöstön kehittäminen Kunnanhallituksen alaiset toimikunnat (toimikausi sama kuin kunnanhallituksella) Sihteerien sähköpostiosoitteet: Veteraaniasiain neuvottelukunta; kunnan ja veteraanijärjestöjen yhteistoimintaelin. Sihteeri johdon sihteeri Hely Ingman, puh. (014) Vammaisneuvosto; kunnan ja vammaisjärjestöjen sekä kunnassa asuvien vammaisten yhteistoimintaelin. Sihteeri vs. johtava hoitaja Riitta Räsänen, puh. (014) Vanhusneuvosto; kunnan ja eläkeläisjärjestöjen sekä kunnassa asuvien vanhusten yhteistoimintaelin. Sihteeri avopalveluohjaaja Eija Anttonen, puh. (014) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Esittelijä Marko Kytömaa KESK Aila Blomberg SDP Osastopäällikkö, sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen Kunnanvirasto, PL 6, t. (014) k t. puh. (014)

5 5 Esittelijä Sihteeri Laukaantie 14, Laukaa va. johtava lääkäri Päivi Jokiranta Laukaan terveysasema, PL 7, Kantolantie 12, Laukaa vs. talouspäällikkö Maire Hakola osoite kuten em. puh. (014) puh. (014) Kokoukset Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspäivät (sulkeissa pöytäkirjan nähtävänä pitopäivä): ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ). Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston kokouspäivät: , , , , , , , , Kokous pidetään myös silloin, kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai enemmistö lautakunnan jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouspaikka vuonna 2010 on palolaitoksen kokoushuone tai tarvittaessa muu puheenjohtajan määräämä paikka. Tarvittaessa kokous voidaan jättää pitämättä tai sen pitoaikaa voidaan muuttaa. Esityslista salaisia asioita lukuun ottamatta siirretään internetiin heti kun se on valmistunut postitettavaksi. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Salassa pidettäviä asioita lukuun ottamatta pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä virastoaikana Laukaan terveyskeskuksen alakerran hallintotilassa kokousta seuraavana tiistaina. Lisäksi tarkastettu pöytäkirja siirretään em. rajauksin internetiin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston salassa pidettävät esityslistat ja pöytäkirjat eivät ole julkisia. Viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveysosaston tulosyksiköissä ja tulospaikoissa viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kunkin päätöksiä tekevän viranhaltijan toimipisteessä päätöstä seuraavana maanantaina viraston aukioloaikana tai, jos silloin on pyhä, seuraavana arkipäivänä klo LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUT Esimies kasvatustoiminnan johtaja Kaarina Westman, puh. (014) Toimistosihteeri Eila Juutilainen, puh. (014) , laskutus ja maksupäätökset Toimipaikka Virastosydän, Arwidssonintie 15 17, PL 6, Laukaa. Laukaassa on 8 kunnallista päiväkotia, 1 ryhmäperhepäiväkoti ja n. 50 perhepäivähoitajaa. Yksityisiä päiväkoteja 3, ryhmäperhepäiväkoteja 1 ja16 yksityistä perhepäivähoitajaa sekä ostopalvelupäiväkoteja 2. Yksityiseen päivähoitoon on mahdollista hakea kunnan myöntämää palvelurahaa. Päivähoito-paikoista päättävät päiväkotien johtajat ja päivähoidon ohjaajat, joilta saa myös lisätietoja. Kuusivuotiaiden esiopetusta järjestetään päivähoidon ja koulutoimen yhteistyönä eri puolilla kuntaa vuosittain päätettävissä esiopetuspaikoissa. Päivähoitoa tarvitsevat lapset sijoittuvat päiväkotien esiopetusryhmiin ja muut koulun ryhmiin. Erityispäivähoidosta ja sen koordinoinnista vastaa erityispäivähoidon ohjaaja. Päiväkotien lapsiryhmissä työskentelee kaksi erityislastentarhanopettajaa ja yksi vastaava ohjaaja. Päiväkodit Jokiniemi, Yläniementie 27, Laukaa, johtaja Leena Natri, puh. (014) Ketomaa, Ketomaantie 8, Laukaa, va. johtaja Sami Syrjämäki, puh. (014) Leppävesi, Laurintie 21, Leppävesi, johtaja Arja Hujanen, puh. (014) Lievestuore, Männikkötie 7, Lievestuore, päivähoidon ohjaaja Maarit Jokela, puh. (014) Onnentupa, Koulutie 11, Vihtavuori, johtaja Marianne Väätäinen, puh. (014) Sararanta, Sarakuja 4, Laukaa, johtaja Markku Hokkanen, puh. (014) Vehniä, Vehniän kylätie 166, Vehniä, päivähoidon ohjaaja Maija Sysmäläinen, puh. (014) Äijälä, Nurmelantie 4, Äijälä, päivähoidon ohjaaja Marja-Leena Savola, puh. (014) Perhepäivähoito Pohjois-Laukaa ja kirkonkylä päivähoidon ohjaaja Eija Jormakka, puh. (014) , Arwidssonintie 15-17, Laukaa

6 6 Vihtavuori, Leppävesi ja Vehniä päivähoidon ohjaaja Maija Sysmäläinen, puh. (014) , Arwidssonintie 15-17, Laukaa Lievestuore päivähoidon ohjaaja Maarit Jokela, puh. (014) , Männikkötie 7, Lievestuore Erityispäivähoito Erityispäivähoidon ohjaaja Leena Nurminen, puh. (014) , Arwidssonintie 15-17, Laukaa Vastaava ohjaaja Mika Hokkanen, puh. (014) , Engelintie 2, Laukaa KELAN TUKI Kunnallisen päivähoitopaikan vaihtoehtona kunta maksaa kotihoidon tukea tai yksityisen päivähoidon tukea. Lisätietoja KELA Laukaan toimisto, Saratie 3, PL 4, Laukaa, puh , SOSIAALIPALVELUT Esimies osastopäällikkö, sosiaalijohtaja Vuokko Hiljanen, puh. (014) Toimipaikka Laukaan kunnanvirasto, Laukaantie 14, PL Laukaa Sosiaalitoimisto, avoinna arkisin ma - to klo ja pe klo puh. (014) /toimistosihteeri Taina Puupponen, fax (014) Sosiaalityö Toimipaikka Laukaan kunnanvirasto. Johtava sosiaalityöntekijä Pirjo Nieminen, puh. (014) , va. palvelusihteeri Kirsi Ropponen, puh. (014) , vs. etuussihteeri Soile Haukka, puh. (014) Aikuissosiaalityö toimeentulotuki, päihdehuolto ja työttömien aktivointi ja erilaiset sosiaalisia oloja koskevat lausunnot Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika ma pe klo Virka-ajan ulkopuolella päivystää Kriisikeskus Mobile, puh. (014) , Asemakatu 2, Jyväskylä, tai Hätäkeskus puh P o h j o i n e n L a u k a a Sosiaalityöntekijä Ritva Hyttinen, puh. (014) Vehniä, Kärkkää, Valkola, Kuusa, Haapala, Äijälä, Lankamaa, kirkonkylä lukuun ottamatta Kantolan aluetta ja Raunilaa E t e l ä i n e n L a u k a a Sosiaalityöntekijä Kirsi Nurmi, puh. (014) Vihtavuori, Vihtasilta, Leppävesi, kirkonkylän alueesta Raunila L i e v e s t u o r e Sosiaalityöntekijä Asta Taavitsainen, puh. (014) Lievestuoreen taajama Sosiaalityöntekijä Kirsi Nurmi, puh. (014) Pirtinmutka, Kelkkamäki, Varikko, Kuhaniemi, Tarvaala, Oksala, Vuontee, Savio, Hoho, Metsolahti, Puhakka, Saarilampi, Simuna, kirkonkylästä Kantolan alue Keskitetyt palvelut Vammaispalvelut Sosiaalityöntekijä Seija Kankaanperä, puh. (014) Palveluohjaaja vs. Arja Tirkkonen, puh. (014) Lapsiperheiden sosiaalityö Pohjoinen Laukaa / pohjoiset maaseutualueet ja kirkonkylän pohjoisosa Sosiaalityöntekijä Seija Kerkelä, puh. (014) Pohjoinen Laukaa / kirkonkylän eteläinen osa vs. sosiaalityöntekijä Tia Ahonen, puh. (014)

7 7 Eteläinen Laukaa Sosiaalityöntekijä Ella Sirkka, puh. (014) Lievestuoreen alue Sosiaalityöntekijä vs. Mirva Arposuo, puh. (014) Isyys- ja elatusasiat Lastenvalvoja Asta Taavitsainen, puh. (014) Elatustukiasiat Elatustukiasioita hoitaa Kansaneläkelaitos KELA, puh Perhetyö Esimies lastensuojelun perhetyöntekijä Mirva Arposuo, puh. (014) Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta Neuvonta ja ajanvaraus päivystysaikana ti-to klo Puh. (014) Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 37 Postiosoite: Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta, PL 583, Jyväskylä Kehitysvammaisten palvelut Kehitysvammaisten palveluohjaus Tietoa kuntoutuspalveluista, kotihoidon ohjauksesta sekä lasten ja kehitysvammaisten omaishoidontuesta Palveluohjaaja Anne Koivisto puh. (014) Ohjausta tukihenkilötoiminnasta Sosiaalityöntekijä Seija Kankaanperä puh. (014) Asumispalvelut Asumispalveluihin kuuluu kehitysvammaisille järjestettävä eritasoinen, lyhyt- ja pitkäaikainen asuminen (tukiasuminen, perhehoito, kunnan omat asumisyksiköt ja yksityisiltä palveluntuottajilta ostettu palvelu, sekä laitoshoito) Asumispalvelujen johtaja Anne Mari Koukka, puh (014) Mäkelä, Pelloskuja 11, Laukaa, puh (014) tai (014) Jokela, Yläniementie 29, Laukaa puh (014) tai (014) Työ- ja päivätoiminta Kehitysvammaisten työllistämisen ja päivätoiminnan vastuuhenkilö on työ- ja päivätoiminnan johtaja Hannu Heinonen, (014) , Laukaan toimintakeskus, Pelloskuja 7, TERVEYSPALVELUT Esimies va. johtava lääkäri Päivi Jokiranta, puh. (014) Toimipaikka Laukaan terveyskeskus, PL 7, Kantolantie 12, Laukaa (kk) Laukaan terveysasema Kantolantie 12, PL 7, LAUKAA P. (014) vaihde Fax (014) Lievestuoreen terveysasema Liepeentie 45, LIEVESTUORE P. (014) vaihde Fax (014) Vastaanotto Laukaan terveyskeskus tarjoaa väestövastuista perusterveydenhuoltoa omalääkärijärjestelmällä. Oma väestövastuulääkäri määräytyy kotiosoitteen perusteella. Vastaanotot ovat kirkonkylän terveysasemalla Laukaa-Pohjoinen ja Laukaa-Etelä sekä Lievestuoreen terveysasemalla. Vastaanotolla tehdään myös erikoistutkimuksia; tähystyksiä, ultraäänitutkimuksia ja rasitusergometrioita, joihin pääsee tarvittaessa omalääkärin lähetteellä. Ortopedin vastaanotto toimii ostopalveluna saman lähetekäytännön mukaisesti.

8 8 Ajanvaraus/päivystysasiat vastaanotoille A m b u l a n s s i 112 Laukaan terveysasema Puh. (014) Kiireellistä hoitoa tarvitseville joka päivä Arkisin ma - to klo ja pe klo päivystyspotilaat hoitaa ensisijaisesti oma väestövastuulääkäri ajanvarauksella. Iltaisin, viikonloppuisin ja muina päivystysaikoina toiminta ilman ajanvarausta. Ei kiireellisissä asioissa ajanvaraus arkisin ma - pe klo Lievestuoreen terveysasema ma - to klo , pe klo puh. (014) Ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys on Laukaan terveysasemalla. Asioidessanne vastaanottojen ja laboratorioiden ilmoittautumisissa toivomme Teidän ilmoittavan henkilöllisyytenne KELA-kortin tai muun henkilöllisyystodistuksen avulla. Näin pyrimme turvaamaan asiakkaiden tietosuojaa. Lääkärit Laukaa-Pohjoinen: Arja Lehtola, Jari Raudasoja, Anne Sorsa, sijainen Etelä-Laukaa: Pirjo Lahtinen, Leena Hukka, Leena Myllyluoma Lievestuoreen terveysasema: Kari-Pekka Vuori, sijainen Päivystys ilman ajanvarausta ma to klo , pe klo , ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo Hoitaja arvioi hoidon tarpeen. Yöpäivystyksen puhelinneuvonta Keskussairaalan yöpäivystyksen (klo ) puhelinneuvonnan numero on Puhelinneuvonta on tarkoitettu vain päivystysluonteisiin ongelmatilanteisiin, joissa tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilön arvioita välittömän hoidon tarpeesta. Sairaanhoitajan vastaanotto Vastaanottopaikat ja ajanvaraus Laukaan terveysasema Puhelinaika ma - to klo ja , pe klo , Laukaa-Pohjoinen puh. (014) ja Laukaa-Etelä (014) Lievestuoreen terveysasema Ajanvaraus klo ma, ke, pe puh. (014) ja to puh. (014) Diabeteshoitajan vastaanotot Laukaa Insuliinihoitoiset diabetesasiakkaat ja diabetestarvikejakelu. Ajanvaraus ja soittoaika klo puh. (014) Lievestuore Diabeteshoitajan vastaanotolle ja diabetestarvikejakelu. Ajanvaraus ma, to klo puh. (014) Terveydenhoitajan aamuvastaanotto Leppäveden neuvola ajanvarauksella ma to klo Soittoaika klo puh. (014) Vihtavuoren neuvola ajanvarauksella ma to klo Soittoaika klo puh. (014) Reseptien uusinnat Lääkemääräykset uusii oma väestövastuulääkäri. Reseptien uusintaan on varattava yksi viikko. Ne voi jättää uusittavaksi vastaanotoilla oleviin reseptilaatikoihin tai asiakaspalveluun. Uusitut reseptit voi hakea arkisin mieluimmin klo vastaanoton ilmoittautumisesta. Reseptien uusiminen Laukaan apteekin kautta Voitte jättää reseptit uusittavaksi apteekkiin. Reseptit toimitetaan terveysasemalle keskiviikkoisin klo Uusitut reseptit voi hakea apteekista seuraavana keskiviikkona klo alkaen. Uusiminen on maksutonta. Reseptien uusiminen Lievestuoreen apteekin kautta Voitte jättää reseptit uusittavaksi apteekkiin. Reseptit toimitetaan apteekista terveysasemalle

9 9 torstaisin klo Uusitut reseptit voi hakea apteekista seuraavana torstaina klo alkaen. Uusiminen on maksutonta. Terveystietotupa Terveysasemilla asiakkaat voivat mm. itsenäisesti käydä mittaamassa verenpaineensa. Tarvittaessa hoitajat ohjaavat ja auttavat mittaamisessa. Esillä on terveellisen elämän elämäntapaohjeita luettavaksi ja mukaan otettavaksi. Erikoissairaanhoito Palvelu hankitaan Keski-Suomen keskussairaalasta. Erikoissairaanhoitoon lähettämisestä päättää terveyskeskuslääkäri sovitun hoidon porrastuksen ja läheteindikaation perusteella. Mikäli potilas itse hakeutuu hoitoon yksityisesti, ei terveyskeskus ole korvausvelvollinen. Hoitotarvikejakelu Hoitotarvikkeita jaetaan laukaalaisille hoitavan lääkärin tai sairaan-/terveydenhoitajan lähetteen perusteella. Sairaanhoitaja auttaa hoitotarvikkeiden valinnassa ja käytön opastamisessa, minkä jälkeen tarvikkeita voi hakea myös keskusvarastosta. Diabeteshoitajat huolehtivat diabetestarvikkeiden jakelusta. Palveluajat Sairaanhoitajat Laukaa ma pe klo , mieluiten ajanvarauksella Lievestuore ma, to klo Keskusvarasto (sairaalarakennus) ma pe klo Yhteystietoja Päihdehoitaja Marja-Leena Peura, puhelinaika ma pe klo puh. (014) Potilasasiamies: Sosiaalityöntekijä Eija Mäkinen, Palokan terveydenhuollon ky, Ritopohjantie 25, Palokka, puh. (014) , sähköposti: Laukaan terveysasema vaihde (014) Matkailijoiden rokotukset Laukaa: ajanvaraus arkisin klo puh. (014) Lievestuore, ajanvaraus klo puh. (014) Matkailijoiden rokotusasioissa otettava yhteys hyvissä ajoin ennen matkaa Depressiohoitaja puh. (014) , depressiohoitajan vastaanotolle tullaan lääkärin tai hoitajan ohjaamana/lähettämänä Muistihoitaja, terveyspalvelut puh. (014) Tähystyshoitaja puh. (014) Osastonhoitaja Laukaa ja Lievestuore vastaanotot Annikki Kokko, puh. (014) Maksut Maksut päivystyksessä klo välisenä aikana arkisin, juhlapyhinä ja viikonloppuisin päivystysmaksu 18 vuotta täyttäneille on 18,80 euroa/käyntikerta. Keski-Suomen keskussairaalan keskitetyn terveyskeskuspäivystyksen maksu klo välisenä aikana on euroa/käyntikerta. Vastaanotto- ja todistusmaksut Laukaan kunnassa terveyskeskusmaksu on 18 vuotta täyttäneille kalenterivuoden kolmelta ensimmäiseltä käynniltä 13,70 euroa/käyntikerta, ja kolmannen käynnin jälkeen vastaanotto on maksuton. Peruuttamattomasta lääkärin vastaanottoajasta periään 33,80 euroa. Lääkärintodistuksista perittävät maksut: ajokorttitodistus 40,70 euroa laajempi lääkärintodistus (esim. B-, C- tai E-todistus) 33,80 euroa suppeampi lääkärintodistus (esim. INVA-2 todistus, T-todistus) 22,50 euroa ja muut todistukset (esim. A-todistus yli kymmenen päivän sairauslomasta, rokotustodistus tms. 13,70 euroa. Kuvantamispalvelut Terveysaseman röntgen on avoinna ma to klo , pe klo Kuvauksiin ja tutkimuksiin (sydänfilmi, ultraääni) on ajanvaraus puh. (014) Lievestuorelaisilla on mahdollisuus käydä myös natiiviröntgenkuvauksessa Vaajakosken terveysaseman röntgenissä, osoite: Väkkärätie 1, ma to klo , pe klo Lapsipotilailla on oltava mukana saattaja (tarvittaessa kaksi), joka voi toimia myös kiinnipitäjänä kuvauksissa (ei raskaana oleva eikä alle 18-vuotias).

10 10 Tutkimuksia tehdään myös yksityislääkärin lähetteellä. Yksityislääkärin lähetteellä otettavista kuvauksista ja sydänfilmeistä peritään kunnanhallituksen vahvistamat maksut. Erikseen sovittavina aikoina radiologi käy tekemässä varjoainekuvauksia ja ultraäänitutkimuksia. Näihin tarvitaan lääkärin lähete. Laboratorio Näytteenotto Laukaan terveysasemalla Arkipäivisin klo , puh. (014) Lisäksi näytteenotto päivystystapauksia varten arkisin ma -pe klo Laktoosi- ja sokerirasituskokeisiin, Helico-puhallustestiin sekä spirometriaan on aika varattava etukäteen arkisin klo , puh Näytteenotto Lievestuoreen terveysasemalla ti ja to klo EKG-tutkimuksiin, laktoosi- ja sokerirasituskokeisiin sekä Helico-puhallustestiin on aika varattava etukäteen puh. (014) tai Lievestuoreella verinäytteisiin ei ole ajanvarausta. Terveyskeskuksen tai sairaanhoitopiirin hoidossa oleva potilas voi käydä näytteenotossa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tai Laukaan terveyskeskuksen näytteenottopisteissä. Näytteenottoon voi varata ajan etukäteen arkisin klo puh. (014) tai internetissä ympäri vuorokauden, osoite: Terveyskeskussairaala Laukaan kk, Kantolantie 12, Laukaa Osastonlääkäri puh. (014) Kuntoutusyksikkö puh. (014) Akuutti yleissairauksien yksikkö puh. (014) ja (014) Osastonhoitaja puh. (014) ja Sairaalavuodeosastolle tullaan terveysaseman vastaanottojen kautta, erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon sekä lääkinnällisen kuntoutuksen jaksoille fysioterapian jonotuslistan kautta. Sairaalaosastolla on 37 potilaspaikka. Vierailuajat ovat vapaat. Halutessaan omaisilla/läheisillä on mahdollisuus osallistua hoitoon potilaan toiveiden mukaisesti. Toimintaperiaatteena on hoidon ihmisarvon kunnioittaminen, yksilöllisyys, turvallisuus ja kuntouttava työote. Ensimmäisessä kerroksessa on 11-paikkainen kuntoutusyksikkö, jossa hoidetaan mm. aivohalvaus-, lonkka- ja polvileikkaus- sekä amputaatiopotilaita. Lisäksi yksikössä annetaan lääkinnällistä kuntoutusta kahden viikon pituisilla kuntoutusjaksoilla. Myös kirurgisten toimenpiteiden jatkohoitoon, syöpätautien loppuvaiheen hoitoon sekä erilaisiin tutkimuksiin tulevia potilaita on jatkuvasti. Kesäaikaan, pääsiäisenä ja jouluna kuntoutusyksikkö voi olla suljettuna. Toisessa kerroksessa on 26-paikkainen akuutti yleissairauksien yksikkö. Pääasiallisimmat tulosyyt ovat erilaiset sisätaudit. TK-rakennuksessa on kaksio, jota käytetään erilaiseen tilapäismajoitukseen. Majoituksesta peritään korvaus. Hoitovuorokauden hinta lyhytaikaisessa hoidossa on 32,50 euroa. Kuntoutusjaksolla vuorokausihinta on 11,20 euroa. Pitkäaikaishoidossa maksu määräytyy potilaan tulojen mukaan. Laskutusta hoitaa osastonsihteeri puh. (014) Neuvolat Neuvoloissa tarjotaan perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvolapalveluja. Palvelut ovat yksilöllisiä, luottamuksellisia ja perhekeskeisiä. Neuvoloita on Laukaassa neljässä eri toimipisteessä. Ajanvaraukset kaikissa neuvoloissa ma pe klo Neuvoloiden osastonhoitaja puh. (014) Perhesuunnitteluneuvolassa saa neuvontaa ja ohjausta raskauden ehkäisyyn ja keskeytykseen liittyvissä asioissa. Siellä otetaan myös gynekologisia näytteitä, tehdään raskaustestejä ja joukkotarkastuksia. Äitiysneuvolassa seurataan raskauden kulkua, tehdään tarvittavat ultraäänitutkimukset ja annetaan perhevalmennusta. Lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisiä ja heidän perheitään lasten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa tavoitteena lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen. Toimintamuotoja ovat mm. terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveyskasvatus ja neuvonta sekä rokotukset. Ajanvaraukset kaikissa neuvoloissa ma pe klo Kirkonkylän neuvolat Kantolantie 12, Laukaa Alue: osa kirkonkylän keskustaa, Jokiniemi, asuntomessualue, Asemanseutu, Kärkkää, Vehniä ja Valkola Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola

11 11 terveydenhoitaja puh. (014) Lastenneuvola terveydenhoitaja puh. (014) Alue: osa kirkonkylän keskustaa, Lemettilä, Tyvelänniemi, Harhala, Kuhaniemi, Tarvaala, Haapa, Kuusa, Lankamaa ja Äijälä Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola terveydenhoitaja puh. (014) Lastenneuvola terveydenhoitaja puh. (014) Lievestuoreen neuvola Liepeentie 45, Lievestuore Alue: Lievestuore, Hoho, Saarilampi, Savio ja Vuontee Äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola terveydenhoitaja puh. (014) Lastenneuvola tervydenhoitaja puh. (014) Leppäveden neuvola Tiituspohjantie 36, Leppävesi Perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvola terveydenhoitaja puh. (014) Avosairaanhoidon vastaanotto ajanvarauksella ma to Vihtavuoren neuvola Koulutie 2, Vihtavuori Perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvola terveydenhoitaja puh. (014) Avosairaanhoidon vastaanotto ajanvarauksella ma - to Koululaiset ja opiskelijat Kouluterveydenhuoltoa on määrättyinä päivinä kaikilla alakouluilla, kirkonkylän, Vihtavuoren ja Lievestuoreen yläkouluilla sekä Laukaan lukiossa. Opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuuluu Bovalliusammattiopisto Laukaa (ent. Kuhankosken erityisammattikoulu). Tarkemmat tiedot terveydenhoitajien palveluista löytyy kunkin koulun omilta kotisivuilta (). Soittoaika koulujen terveydenhoitajille ma pe klo Leppäveden ja Vihtavuoren koulut, puh. (014) , Tiituspohjan koulu (1-2 lk) ja Tarvaalan koulu, puh. (014) , Kuusan koulu, puh. (014) , Valkolan koulu, puh. (014) , Vehniän koulu, puh. (014) , Äijälän ja Lankamaan koulut, puh. (014) , Kirkonkylän, Haapalan ja Kuhaniemen koulut, puh. (014) , Sydän-Laukaan koulu, puh. (014) , Lievestuoreen ja Laurinkylän koulut, Laukaan lukio, puh. (014) , Savion ja Vuonteen koulut, puh. (014) , Bovallius-ammattiopisto Laukaa, puh. (014) , Perheneuvola Väinönkatu 6 (III kerros), Jyväskylä Puh. (014) , sähköposti: Perheneuvola on Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelu, jonka tehtävä on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Neuvola palvelee myös Laukaan kunnan asukkaita. Lisätietoja perheneuvolan toiminnasta saa Jyväskylän kaupungin kotisivuilta Seulonnat Terveyskeskus järjestää asianomaisille itselleen maksuttomia seulontatutkimuksia kohdunkaulan- ja rintasyövän toteamiseksi. Seulontatutkimuksiin lähetetään henkilökohtainen kutsu kaikille seulontatutkimuksiin oikeutetuille. Kohdunkaulan syövän seulontatutkimukset tehdään 25-, 30-, 35-, 40-, 45-, 50-, ja 55-vuotiaille ja rintasyövän seulontatutkimukset (mammografiat) tehdään mukaisesti vuosittain vuotiaille ja asteittain myös vuotiaille maksuttomana. Henkilökohtaiset kutsut lähetetään molemmille ryhmille kotiin. Työterveyshuolto Työterveyshuolto tarjoaa yrityksille ja yrittäjille lakisääteisiä ja muita terveydenhuolto- ja sairaanhoitopalveluja. Toiminnan sisällön laajuus vaihtelee työpaikoittain sopimuksen sisällön mukaan.

12 12 Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää: työpaikkaselvitykset terveystarkastukset neuvonnan ja ohjauksen vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen seurannan, hoitoon ohjauksen ja kuntoutuksen seurannan muun työkykyä ja -hyvinvointia edistävän toiminnan Terveydenhoitajien sairausvastaanotto ilman ajanvarausta on sairaanhoitosopimuksen tehneille yrityksille ma - pe klo Työterveyslääkärin ajanvaraus tapahtuu työterveyshuollon toimiston kautta, puh. (014) Työfysioterapeutin ajanvaraus suoraan fysioterapeutilta puh. (014) Työterveyshuollon toimipisteet Laukaan terveyskeskus, PL 7, Laukaa käyntiosoite: Kantolantie 12 palvelusihteeri puh. (014) , ajanvaraus ma to klo , pe klo työterveyslääkäri puh. (014) työterveyshoitaja puh. (014) , puhelinaika klo työterveyshoitaja puh. (014) , puhelinaika klo työterveyshoitaja puh. (014) , puhelinaika klo fysioterapeutti puh. (014) Lievestuoreen terveysasema Liepeentie 45, Lievestuore työterveyslääkäri puh. (014) torstaisin työterveyshoitaja puh. (014) , puhelinaika klo Osastonhoitaja puh. (014) Fysioterapiapalvelut Laukaan terveysasema Palveluaika klo Vastaava fysioterapeutti, lääkinnällisen kuntoutuksen päätökset, fysioterapeutin vastaanotto/päivi Stolt, soittoaika ma klo puh. (014) Apuvälineasiat ja lääkinnällinen kuntoutus/tuija Karhila, soittoaika ma pe klo puh. (014) Vuodeosasto ja lääkinnälliset hoitosukat ja lymfaterapia/merja Uikkanen-Karjalainen, soittoaika ma pe klo puh. (014) Vuodeosasto, päiväsairaanhoito ja lääkinnälliset hoitosukat/mari Holm, soittoaika ma pe klo puh. (014) Apuvälinehuolto: Harri Ahonen, soittoaika ti ke klo , puh. (014) Lievestuoreen terveysasema Fysioterapeutti Asta Karonen, vastuualueena yksilö- ja ryhmäterapia, lisäksi työterveysfysioterapia, soittoaika ma pe klo , puh. (014) Fysioterapiapalveluja on sekä Laukaan että Lievestuoreen terveysasemalla. Aukioloaika: ma - to , pe Sairaalan vuodeosastojen potilaille annetaan yksilökuntoutusta lääkärin lähetteen perusteella toimintakyvyn palauttamiseksi. Päiväsairaanhoidossa on mahdollisuus osallistua ryhmäkuntoutukseen ja tarvittaessa lääkärin määräämiin yksilöhoitoihin. Yksilökohtaisesta fysioterapiasta peritään 7,50 euroa/käyntikerta. Avopalveluina asiakas voi hakeutua fysioterapeutin vastaanotolle yksilölliseen ohjaukseen lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä tai tulla omasta aloitteestaan. Asiakasamaksu on tuolloin 7,50 euroa/käyntikerta. Osa koululaisten ryhtitarkastuksista tehdään kouluilla, osa kuntoneuvolassa fysioterapiassa. Työfysioterapeutin palveluja annetaan sovitusti yrityksille, esimerkiksi työpaikkakäynnit, ergonomiset kartoitukset, kuntotestaukset ja ryhmäohjaukset. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin kuuluvat apuvälinepalvelut, asunnon muutostöiden arvioinnit (yhteistyössä sosiaali- ja rakennusvalvonnan kanssa), fysioterapia avohoitona tai kotikäynteinä ja laitoskuntoutusjaksot terveyskeskuksen vuodenosaston kuntoutusyksikössä. Lääkinnällisen kuntoutuksen avo- tai laitoshoitojaksolle tarvitaan lääkärin suositus. Veteraanien kuntoutushakemukset toimitetaan ylilääkärille terveyskeskuksen taloustoimistoon. Suun terveydenhuolto Ajanvaraus puh. (014) Päivystysajanvaraus kiireellisistä ensiapua tarvitseville ma pe klo Kiireettömän hammashoidon ajanvaraus ma pe klo Laukaan hoitola Kantolantie 12, Laukaa

13 13 Saratien hoitola Saratie 11, Laukaa Lievestuoreen hoitola Tervatie 1, Lievestuore Suun terveydenhuolto tuottaa hammas- ja suusairauksien hoitopalveluja koko Laukaan väestölle. Alle 18- vuotiaille hoito on maksutonta. Muun väestön hoidosta peritään maksuasetuksen mukaiset maksut. Perumattomasta poisjäännistä perimme 15-vuotta täyttäneeltä 33,80. Esteestä tulee ilmoittaa vuorokautta aiemmin. Suun terveydenhuollon perustehtävä on tukea ja mahdollistaa laukaalaisten omaa suun terveyden ja puhtauden ylläpitämistä, sekä hoitaa suun sairauksista kärsiviä. Jokaisella tutkimuskäynnillä potilaan kanssa täytetään oma Suun itsehoidon kortti. Korttiin kirjataan itsehoidon tavoitteet ja suositus seuraavan tutkimuksen ajankohdasta. Potilaan tai hänen huoltajansa on itse huolehdittava seuraavan tutkimusajankohdan varaamisesta korttiin kirjatun suosituksen mukaisesti. Hammashoitolasta ei enää tule kutsua hoitoon. Nettiosoitteesta voi tarkistaa harjausohjeita. Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys Kyllön hammashoitolassa Keskussairaalantie 20, Jyväskylä Päivystysajat varataan kyseisenä päivänä puhelimitse klo puh. (014) Viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksessä annetaan vain kiireellistä ensiapua. Lapset ja tapaturmapotilaat hoidetaan ensin. Kiireellistä ensiapua tarvitsette, kun Teillä on esimerkiksi äkillinen kova kipu, joka häiritsee unta ja johon särkylääke ei enää auta verenvuoto, jota ei kotikonstein saa loppumaan voimakas turvotus, johon liittyy hengitys- tai nielemisvaikeuksia tai korkea kuume hampaan irtoaminen tapaturmaisesti tuore hammasvamma, johon liittyy hengitys-, nielemis-, syömis- tai suunavaamisvaikeuksia Kyllön hammashoitolan ensiapua ette tarvitse, jos Teillä on esimerkiksi useita päiviä jatkuneita, lieviä tai vähän haittaavia oireita lohkeama, paikan tai nastahampaan irtoaminen proteesin tai oikomislaitteen rikkoutuminen ym. Edellä mainitut hoidetaan arkipäivänä Laukaan tai Lievestuoreen hammashoitolassa. Alle 18-vuotiaille potilaille päivystyshoito on maksutonta. Aikuisilta peritään tavanomaiset terveyskeskusmaksut. Potilas saa laskun postitse 1-2 viikon kuluessa. Kriisiapu Tapaturman, liikenneonnettomuuden, äkillisen kuoleman sattuessa, laukaalaisilla on käytettävissä välitöntä kriisiapua Kriisikeskus Mobilesta sekä jatkoapua Laukaan kunnan kriisiryhmältä. Ota yhteyttä, älä jää kysymyksinesi yksin. Kriisikeskus Mobile päivystää ja on avoinna ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. Se vastaa kriisin kohdanneiden ensihuollosta ja antaa välitöntä kriisiapua, puh. (014) , Asemakatu 2, Jyväskylä. Laukaan kunnan kriisiryhmä jatkaa ensihuollon jälkeen kriisiavun antamista järjestämällä asianosaisille yhteisiä keskusteluja, joilla pyritään tukemaan toipumista ja lievittämään kriisin pitkäaikaisvaikutuksia, puh , arkisin klo Mielenterveys Laukaan mielenterveystoimisto Arwidssonintie 15-17, Laukaa Puh. (014) Toimiston kanslia avoinna ma to klo ja pe klo sähköposti: Mielenterveystoimisto tarjoaa mielenterveyspalveluja 18 vuotta täyttäneille laukaalaisille. Vastaanotolle voi hakeutua soittamalla itse mielenterveystoimistoon. Akuutissa kriisitilanteessa voi ottaa yhteyttä myös päivystävään työntekijään puh. (014) tai Puhelin on auki virka-aikana. Mielenterveystoimiston palvelumuotoja ovat kriisityö, päivystys, yksilö- ja pariterapia, perhe- ja verkostotapaamiset, kotikäynnit, työkyvyn arviointi, kuntouttavat ryhmät, retkitoiminta ja yksilöllinen kuntoutustoiminta. Kuntoutukseen voi sisältyä myös kuntouttavaa työtoimintaa ja palveluasumista. Mielenterveystoimistossa asioiminen on maksutonta ja luottamuksellista. Ylilääkäri Riitta Teittinen puh. (014) tai Osastonhoitaja Ulla Parviainen puh. (014) tai Kuntoutuksen sairaanhoitaja Joel Jyrinki puh. (014) tai Kuntoutuksen mielenterveyshoitaja Mira Ojansivu puh. (014) tai Päivystäjän puhelin virka-aikana (014) tai

14 14 Päihdehuolto Päihdehuoltoa toteutetaan sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla että avohoidossa. Avohoidossa lääkkeellinen katkaisuhoito tapahtuu omalääkärin ohjauksessa. Päihdeongelmaisten mielenterveyspalvelut järjestetään terveyskeskuksen mielenterveystoimistossa. Katkaisuhoitoon ja kuntoutushoitoon kunnan ulkopuolisissa hoitopaikoissa sekä Seukkalassa vaaditaan kotikunnan maksusitoumus, koska laitosmuotoisen hoidon kustannukset ovat aina selvästi korkeammat kuin asiakkaalta laitoshoidossa perittävä suurin mahdollinen 32,50 euron hoitopäivämaksu. Maksusitoumusta ja hoidon tarpeen arviointia varten on syytä ensin ottaa yhteyttä lääkäriin tai päihdehoitajaan (terveyskeskus) tai alueen sosiaalityöntekijään. Päihdehoitaja on tavattavissa sopimuksen mukaan terveyskeskuksessa, soittoaika ma pe klo puh. (014) Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika on klo , ajanvaraus suoraan asuinalueen sosiaalityöntekijältä. Lääkärin ajanvaraus Pohjois-Laukaa ma pe klo puh. ( Etelä-Laukaa ma- pe klo puh. (014) Lievestuore puh. (014) Laukaan mielenterveystoimisto sijaitsee (valtion)virastotalossa, Arwidssonintie 15 17, puh. (014) Terveysneuvontapiste Laukaan visiitti on tarkoitettu ruiskuhuumeiden käyttäjille ja se toimii kirkonkylän vastaanoton yhteydessä arkitorstaisin klo Mahdollisuus vaihtaa käytetyt ruiskut ja neulat puhtaisiin, saada A- ja B-hepatiittirokotteita, myös ohjaus hepatiitti- ja HIV-vastaainetesteihin. Psykologi Laukaan terveyskeskuksessa työskentelee kaksi psykologia. Vastaanottotilat sijaitsevat Laukaan terveysaseman neuvolakerroksessa. Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi tarkoitetut psykologin palvelut, soittoaika ke klo , puh. (014) Lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön kuuluu kiinteästi yhteistyö perheen ja vanhempien kanssa. Muita keskeisiä yhteistyötahoja ovat mm. neuvolat ja päivähoito. Vaikka työn painopiste on alle kouluikäisissä, myös kouluikäisten kohdalla voidaan ottaa sellaisissa kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, jotka eivät suoranaisesti liity kouluun ja oppimiseen. Sivuvastaanotto sovitusti tiistaisin Lievestuoreen terveysasemalla. Yli 18-vuotiaille tarkoitetut psykologin palvelut on suunnattu aikuisväestölle ja ikääntyvälle väestölle vastaanottokäynteinä ja tarvittaessa myös kotikäynteinä, soittoaika ke klo , puh. (014) Käynneillä suoritetaan tarvittavia tutkimuksia sekä käydään keskusteluja psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi. Syyt yhteydenottoon voivat olla monenlaisia, esim. kuormittava työelämä, huoli omasta voinnista, perheessä kohdatut menetykset tai muut vaikeat elämäntilanteet. Sivuvastaanotto Lievestuoreen terveysasemalla torstaisin. Puheterapeutti Terveyskeskuspuheterapeutin työ on kielen, puheen ja äänen häiriöiden lääkinnällistä ja terapeuttista tutkimusta ja kuntoutusta. Tavoitteena on lieventää kommunikaatiohäiriöitä, poistaa niiden aiheuttamia haittoja ja ennaltaehkäistä niiden syntyä sekä konsultoida kommunikaatio-ongelmissa. Puheterapeuttiin voi ottaa yhteyttä aina, kun lapsen puheenkehitys tai oman puheen ongelmat mietityttävät. Puheterapiaan hakeudutaan mm. seuraavissa puhe- ja äänihäiriöissä: äännevirheet (yleisimmät r, s, l, k) ja puhemotoriset vaikeudet viivästynyt puheenkehitys erityinen kielellinen vaikeus änkytys kuulovamman aiheuttaman puheen ymmärtämisen ja tuottamisen vaikeudet neurologiseen oireistoon liittyvät puheen vaikeudet suulakihalkion jälkihoito äänen häiriöt Puheterapeutin vastaanottoja on Laukaan terveysasemalla, Lievestuoreen terveysasemalla ja sivuneuvoloissa. Puhelinaika ma klo , puh. (14)

15 15 Potilasasiamies Potilaalla on oikeus hyvään hoitoon ja kohteluun sekä tiedonsaantiin ymmärrettävä muodossaan itseään koskevissa asioissa. Mikäli näissä asioissa ilmenee ongelmia, potilas voi ensisijaisesti ottaa yhteyttä suoraan ao. lääkäriin tai hoitohenkilöstöön. Terveyskeskuksessamme on myös käytettävissä potilasasiamies, joka antaa tietoja potilaan oikeuksia koskevissa asioissa neuvoo, miten potilas voi toimia ollessaan tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun neuvoo ja avustaa tarvittaessa muistutuksen, potilasvahinkoilmoituksen, kantelun tai korvaushakemuksen teossa. Potilasasiamies ei ota kantaa henkilökunnan toimintaan eikä tee päätöksiä. Potilasasiamiespalvelut ovat maksuttomia. Potilasasiamies: Sosiaalityöntekijä Eija Mäkinen, puh virka-aikana Palokan terveyskeskus, PL 25, Palokka Potilaspalaute Otamme mielellämme vastaan palautetta palveluistamme kehittääksemme niitä edelleenkin. Palautteen voitte halutessanne antaa suullisesti tai kirjallisesti. Myös sähköpostiosoitteet ovat käytettävissänne. Palautelomakkeita on jokaisessa tulosyksikössä (työpisteessä) ja niitä voitte antaa suoraan henkilökunnalle tai laittaa ne niille varattuun laatikkoon. Mikäli olette tyytymätön saamaanne hoitoon tai kohteluun tai oikeuksianne on muutoin loukattu, voitte ottaa suoraan yhteyttä asianomaiseen lääkäriin tai hoitohenkilöstöön. Tarvittaessa voitte kääntyä yksikön johtavan lääkärin, johtavan hoitajan tai potilasasiamiehen puoleen. Ongelmat voidaan usein ratkaista keskustellen. Teillä on myös mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus yksikön johtajalle. Muistutukseen tulee saada kirjallinen vastaus kohtuullisen ajan kuluessa. Muistutuksen tekeminen ei rajoita oikeutta kannella hoidosta valvontaviranomaisille. Muistutukseen tai kanteluun liittyvissä asioissa saatte tietoa potilasasiamieheltä. Myös potilasvahingoissa voitte ottaa yhteyttä potilasasiamieheen. Maksukatto Kunnallisille sosiaali- ja terveydenhuollon maksuille säädetty maksukatto on tullut voimaan vuoden 2000 alusta toteutetuilla säädösmuutoksilla lukien maksukaton seuranta-aika on kalenterivuosi. Asiakasmaksuille säädetty maksukatto on lukien 633 euroa. Maksujen yhteismäärää laskettaessa otetaan huomioon kalenterivuoden aikana perityt seuraavat maksut: terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksut yksilökohtaiset fysioterapiamaksut päiväkirurgisen hoidon maksut sarjahoitomaksut yö- ja päivähoitomaksut kuntoutushoitomaksut lyhytaikaiset sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoitomaksut Lyhytaikaisesta laitoshoidosta periään maksukaton täyttymisen jälkeen 15 euroa hoitopäivältä. Muita maksukattoon sisältyviä maksuja ei peritä vapaakortin voimassaoloaikana. Jos palvelujen käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 633 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Mikäli vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, menettää palvelun käyttäjä oikeutensa palautukseen. Maksukaton (633 ) täyttymisen jälkeen Laukaan kunnan vapaakortin saa sosiaali- ja terveysosastolta esittämällä laskut ja maksukuitit. käyntiosoite: Laukaan terveyskeskus, sairaalarakennuksen pohjakerros/hallinto, Kantolantie 12, Laukaa postiosoite: Laukaan terveyskeskus, Maksukattoasiat, PL 7, Laukaan Kunta Vapaakortin myöntää hallintosihteeri puh. (014) tai talouspäällikkö puh. (014) jotka antavat tarvittaessa lisätietoja asiasta. Pääsääntöisesti vapaakortti myönnetään siinä yksikössä, jossa maksukatto täyttyy eli jos maksukatto täyttyy esim. keskussairaalassa, haetaan vapaakortti sieltä.

16 16 VANHUSTEN PALVELUT Vanhusten palvelujen tavoitteena on tukea vanhusten omaehtoista asumista omassa kodissa tai kodin omaisissa olosuhteissa. Vanhuspalveluihin sisältyy ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu, kotihoito, omaishoidon tuki, päivätoiminta, asumispalvelut ja hoivapalvelut. Vanhusten palvelujen hallinto Pelloskuja 3, Laukaa Fax (014) Vanhuspalvelujen johtaja Leila Jylhä, puh. (014) Toimistosihteeri Sari Koukka, puh. (014) kotihoidon, päiväsairaanhoidon ja päiväkeskuksen laskutus. KOTIHOITO Kotihoitotoimisto Pelloskuja 3, Laukaa Kotihoitoon sisältyy kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluja. Kotihoitoa toteutetaan yhdessä asiakkaan, omaisen ja eri yhteistyötahojen kanssa ja se perustuu kirjalliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Kotihoidon tarve voidaan selvittää, kun asiakas sairauden, alentuneen toimintakyvyn, vanhuuden tai vammaisuuden vuoksi tarvitsee apua jokapäiväisiin toimiinsa. Kotipalvelu on asiakkaan perushoitoa ja auttamista sellaisissa päivittäisissä toiminnoissa, joista hän ei itse selviydy sekä sosiaalisen kanssakäymisen edistämistä ja tukemista. Kotisairaanhoito on asiakkaan terveyden- ja sairaanhoitoa väestövastuulääkärin tuella silloin, kun henkilö ei kykene käyttämään avoterveydenhuollon palveluja. Tiedustelut kotihoidosta: Pohjoinen alue Avopalveluohjaaja Sari Lavio, puh. (014) , puhelinaika klo kirkonkylän pohjoispuoli - Kuusa, Leinola, Lankamaa, Äijälä, Valkola, Vatia ja Vehniä Eteläinen alue Avopalveluohjaaja Tiina Hellman, puh. (014) , puhelinaika klo kirkonkylän eteläpuoli - Leppävesi, Vihtavuori, Kuhaniemi, Vuontee, rajana Tarvaalan tie Lievestuoreen alue Liepeentie 45, Lievestuore Vs. avopalveluohjaaja Pia Blomberg, puh. (014) , puhelinaika Lievestuore, Hoho, Saarilampi, Simuna, Tarvaala, Iso-Oksala, Savio, Metsolahti - Lievestuoreen päiväkeskus Kotisairaanhoito arkisin klo Pohjois-Laukaa Pirjo Nukarinen, puh. (014) Pohjois-Laukaa Katja Mattila, puh. (014) Etelä-Laukaa Liisa Vento, puh. (014) Etelä-Laukaa, puh. (014) Lievestuore Jaana Janhonen, puh. (014) Lievestuore Hanna Pusa, puh. (014) Varahenkilö Katri Käyhkö, puh. (014) Varahenkilö Hanna Töllinen, puh. (014) Muistihoitaja Sari Patja Puh. (014)

17 17 Ateria- ja turvapalvelut Ateriapalvelu: Kunta järjestää ateriapalvelua pääasiassa palvelutalo Sarahovissa, josta ateriat tarvittaessa myös kuljetetaan asiakkaille. Lievestuoreella ateriapalvelua saa Männikön palvelutalosta. Ateria kotiin kuljetettuna maksaa asiakkaalle 6,60 ja ateriointi ruokailupisteessä 5,60. Turvapalvelu: Turvapalvelu (turvapuhelin) on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt tai jotka kokevat olonsa turvattomaksi. Turvapalvelusta laskutetaan 21 /kk, jos asiakkaalla on lankaliittymä. Jos lankaliittymää ei ole, maksu on 25 /kk. Auttajatahon (Turvatiimi tms.) käynnistä turvapuhelinhälytysten yhteydessä laskutetaan 10 kerralta. Tiedustelut toimistosihteeriltä, puh. (014) Kuljetuspalvelu: Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voi hakea 65 vuotta täyttänyt, jolla on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi tai elinympäristöstä johtuen on vaikeaa käyttää yleisiä kulkuneuvoja, mutta joka ei ole liikkumisen suhteen vaikeavammainen. Monipalveluliikennettä käyttäville kuljetuspalvelua ei myönnetä kuin erityisen painavasta syystä. Mikäli henkilön bruttotulot ovat yli 885,88 /kk ja pariskunnilla yli 1 639,74 /kk niin kuljetuspalvelua ei myönnetä. Kuljetuspalvelu myönnetään talousarvion puitteissa. OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamista. Omaishoidon tuen keskeiset tavoitteet ovat pysyväisluonteisen laitoshoidon välttäminen tai siirtäminen ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta kotiutumisen tukeminen. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta ja hoitoa sekä huolenpitoa tukevista palveluista, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuki myönnetään talousarvion puitteissa ja päätökset ovat voimassa toistaiseksi. Tiedustelut: osastonhoitaja Eva-Kaisa Niemistö puh. (014) Puhelinaika klo SAS-TYÖRYHMÄ Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden sijoittumista asumispaikkoihin, laitospaikoille ja muuhun tehostettuun hoitoon valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisessä moniammatillisessa ns. SAS-työryhmässä - Selvitä, Arvioi, Sijoita. Työryhmässä arvioidaan vaihtoehtoja ja sovitaan yhdessä asiakkaan itsensä ja omaisten kanssa asianmukaisesta hoitopaikasta ja -muodosta. Asian saa käsittelyyn SAS-työryhmässä avopalveluohjaaja Eija Anttosen kautta, puh. (014) tai kertomalla asiasta muille kunnan vanhusten palvelujen työntekijöille. PALVELUASUMINEN Palveluasumisella tarkoitetaan asunnon ja palvelujen järjestämistä niille ikäihmisille, jotka sairautensa tai vammansa vuoksi tarvitsevat toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa vuorokauden eri aikoina. Palveluasuminen on tehostettua, kun henkilökunta on käytettävissä ympäri vuorokauden. Palveluasuminen on avohuoltoa, joka sisältää hoito- ja tukipalvelut. Palveluasuminen perustuu vuokrasuhteeseen. Asiakkaat maksavat itse vuokran, ruoan, lääkkeet, vaatetuksen ja muut tavanomaiset elämiseen kuuluvat menot. Kunta laskuttaa hoidosta asiakkaan tulojen mukaisen hoivapalvelumaksun suoraan asiakkaalta. Hakemukset palveluasumiseen toimitetaan osoitteeseen: Kotihoitotoimisto, Pelloskuja 3, LAUKAA. Hakemukset käsitellään sijoitustyöryhmässä (SAS-työryhmä), joka kokoontuu kaksi kertaa kuukaudessa ja päätöksen palveluasumisesta tekee avopalveluohjaaja. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea Kelan hoito- ja asumistukea. Tiedustelut: avopalveluohjaaja Eija Anttonen, puh. (014) SENIORINEUVONTA Seniorineuvonta on kotihoidon sairaanhoitajan maksuton vastaanotto ilman ajanvarausta. Palvelu on tarkoitettu 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille laukaalaisille. Vastaanotolla saa tietoa palveluista, etuisuuksista ja terveyteen liittyvistä asioista. Asiakasta kannustetaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen sekä tuetaan terveydentilan seurannassa. Tavoitteena on tarjoa kiireetöntä ja luottamuksellista kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Laukaan keskusta: Laukaantie 7 A 2, Laukaa ma - to klo , puh. (014) Leppävesi: Tiituspohjantie 39 (Monikko), Leppävesi ke klo , puh. (014)

18 18 Lievestuore: Liepeentie 6, Lievestuore ke klo , puh. (014) Vihtavuori: Koulutie 2, Vihtavuori (Vihtavuoren neuvola, sisäänkäynti kirjaston ovesta) Parittoman viikon pe klo , puh. (014) Päivätoiminta Päiväsairaanhoito Pelloskuja 3, Laukaa puh. (014) Päivätoiminnalla tuetaan asiakkaiden kotona selviytymistä. Päiväsairaanhoidossa on mahdollisuus saada terveyden- ja sairaanhoidon lisäksi ateria-, sauna-, kuntoutus- ja virkistyspalveluja sekä vapaahetkiä omaishoitajille. Hoitopäiviä voi olla 1-5 arkipäivää viikossa, hoitojaksojen pituus määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelun päivämaksu on asiakkaalle 15 ja kuljetuksen kanssa 21. Osastonhoitaja Eva-Kaisa Niemistö, puh. (014) , puhelinaika klo Päiväkeskus Lievestuoreen päiväkeskus on Männikön palvelutalon yhteydessä, Männiköntie 16 C, LIEVESTUORE. Päiväkeskustoiminnalla tuetaan asiakkaiden kotona selviytymistä. Päiväkeskus tarjoaa ateria-, sauna-, asiointi- ja sairaanhoidollisia palveluja, sekä virkistys- ja viriketoimintaa sekä vapaahetkiä omaishoitajille. Hoitopäivä päiväkeskuksessa maksaa asiakkaalle 15 ja kuljetuksen kanssa 21. Pelkkä kylvetyspalvelu maksaa 5,50 ja kuljetuksen kanssa 11,50. Päiväkeskusohjaaja Maarit Peltonen, puh. (014) , vs. avopalveluohjaaja Pia Blomberg, puh. (014) Puolipäiväinen päiväkeskustoiminta Vanhusten palvelujen järjestämästä päivätoiminnasta vastaavat kotihoidon työntekijät, mutta pääpaino toiminnassa ja sen kehittämisessä on ryhmän jäsenillä. Toiminnassa huomioidaan jokaisen osallistujan kokemukset, tiedot ja taidot. Toimintaa on kahdella kylällä: Tarvaalan koululla tiistaisin klo ja Kuusan Nuorisoseurantalolla keskiviikkoisin klo Päivätoimintaan tullaan omalla kyydillä. Päivätoiminnan hinta on 7, johon sisältyy lounas ja kahvi. Työntekijänä toimii kotihoidon lähihoitaja Lea Hytönen, puh. (014) HOIVAPALVELU Vanhainkoti Kuusela, Pelloskuja 5, LAUKAA Osastonhoitaja Terhi Heikkilä, puh. (014) Vanhainkoti Kuuselassa on kaksi osastoa: Hopeakaari, jossa on 17 pitkäaikaishoitopaikkaa sekä Kultasiipi, jossa on 21 hoitopaikkaa, joista osa on lyhytaikaiskäytössä. Pitkäaikaishoito on tarkoitettu vanhuksille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa. Lyhytaikaishoito on kotona asumista sekä itsenäistä selviytymistä tukevaa hoitoa. Asukkaiden huoneet ovat yhden ja kolmen hengen huoneita ja ne on suurelta osin kalustettu asukkaiden omilla tavaroilla. Jokaisella vanhuksella on Kuuselassa nimetty oma hoitaja, joka huolehtii vanhuksen asioista ja pitää yhteyttä omaisiin. Omaiset voivat osallistua vanhuksen hoitoon mahdollisuuksiensa mukaan. Hopeakaari, puh. (014) Osaston toiminta on kodinomaista, vanhusten turvallisuuden tunnetta ylläpitävää hoitoa. Osastolla hoidetaan pääasiallisesti muistihäiriöisiä vanhuksia. Kultasiipi, puh. (014) Osaston toiminnan tavoitteena on luoda vanhuksille kodinomainen, yksilöllinen, omatoimisuutta tukeva, virikkeellinen hoito. Hoitomaksut Pitkäaikaishoidon maksu määräytyy asiakkaan tulojen mukaan, ja on 85 % asiakkaan nettokuukausituloista. Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä vähintään 97 /kk. Lyhytaikaishoidon maksu on 32,50 /vrk. Maksu peritään sekä tulo- että lähtöpäiviltä. Päivä- tai yöhoidon maksu on 15 /vrk. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hoidettavalle järjestetyistä palveluista peritään 10,60 päivältä. Lakisääteisiä vapaita on oikeus saada kolme päivää kuukaudessa.

19 19 Hoivaosasto, Kantolantie 12, Laukaa Vastaava sairaanhoitaja Aila Keteli-Kattainen puh. (014) Kanslia puh. (014) Terveyskeskuksessa sijaitsevalla hoivaosastolla on 36 paikkaa. Hoivaosastolla hyvään hoitoon kuuluu jokaisen potilaan elämän kunnioittaminen ja kohtelu ihmisarvon mukaisesti. Potilailla on itsemääräämisoikeus omaan hoitoonsa ja heitä hoitaa ammattitaitoinen ja vastuunsa tunteva henkilökunta turvallisesti ja tasa-arvoisesti. Hoivaosasto siirtyi vanhainkoti Kuuselan yhteyteen HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT Esimies vs. talouspäällikkö Maire Hakola, puh. (014) vs. hallintosihteeri Irma Leppisaari, puh. (014) Toimipaikka terveyskeskuksen alakerta, Kantolantie 12, Laukaa Ruokapalvelu Esimies ruokapalvelupäällikkö Ritva Mattila, puh. (014) KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (Päivitetty ) Puheenjohtaja Pertti Parkkonen KESK Varapuheenjohtaja Viljo Kumpulainen VAS Esittelijä Osastopäällikkö, kaavoituspäällikkö (014) Heikki Ala-Tauriala asti Esittelijä Johtava terveystarkastaja Jukka Lappalainen, osoite kuten (014) em. Esittelijä Johtava rakennustarkastaja Päivi Niemi, osoite kuten em. (014) Sihteeri Kokoukset Hallintosihteeri Pentti Salo osoite kuten em. (014) Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Kuntalassa kerran kuussa, arkikeskiviikkoisin klo alkaen. Vuoden 2010 kokouspäivät ovat 27. tammikuuta, 24. helmikuuta, 24. maaliskuuta, 21. huhtikuuta, 19. toukokuuta, 16. kesäkuuta, 25. elokuuta, 22. syyskuuta, 27. lokakuuta, 17. marraskuuta ja 15. joulukuuta. Tarvittaessa kokousaikoja voidaan muuttaa, pitää ylimääräisiä kokouksia tai peruuttaa jokin em. kokouksista. Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä lautakunnan sihteerin, hallintosihteeri Pentti Salon virkahuoneessa viraston aukioloaikana kerran kuukaudessa pääsääntöisesti tarkastuspäivää seuraavana arkimaanantaina. Julkipanon jälkeen annettavien päätösten antopäivä on pääsääntöisesti pöytäkirjan tarkastusta seuraava arkiperjantai. Tarvittaessa pöytäkirjan nähtävilläolopäivä ja päätösten antopäivä päätetään erikseen. Tarkistettu pöytäkirja siirretään myös internetiin. Viranhaltijapäätökset yleisesti nähtävänä Johtava rakennustarkastaja, joka päättää mm. rakennuslupa-asioista, tekee päätöksiä pääsääntöisesti arkikeskiviikkoisin Kuntalassa. Johtavalle rakennustarkastajalle tarkoitetut hakemukset voi tuoda Kuntalaan tai postittaa osoitteelle Laukaan kunta, rakennusvalvontatoimisto, Laukaantie 14, PL 6, Laukaa. Johtavan rakennustarkastajan päätökset annetaan julkipanon jälkeen pääsääntöisesti päätöspäivää seuraavana arkimaanantaina. Kaavoituspäällikön, maankäyttöinsinöörin ja johtavan rakennustarkastajan muut kuin em. päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä pääsääntöisesti arkiperjantaisin hallintosihteeri Pentti Salon virkahuoneessa viraston aukioloaikana. Johtavan terveystarkastajan, terveystarkastajan ja ympäristönsuojelusihteerin viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä päätöstä seuraavan viikon perjantaina tai jos silloin on pyhä, sitä edeltävänä

20 20 arkipäivänä, ympäristötoimessa toimistosihteeri Pia Niemisen huoneessa virka-aikana. Julkipanon jälkeen annettavat päätökset pidetään nähtävänä julkipanoilmoituksessa ilmenevänä aikana. MAANKÄYTTÖOSASTO KAAVOITUS JA SUUNNITTELUTOIMI (Päivitetty ) Kaavoitus- ja suunnittelutoimen päätehtävät ovat kaavoituksen prosessi, maapolitiikan valmistelu, maaainesten oton suunnitteluohjaus ja toimialan hallintotehtävät. Toimisto on avoinna arkisin ma- to klo , pe klo Osastopäällikkö, kaavoituspäällikkö Heikki Ala-Tauriala, puh. (014) Kaavoitusarkkitehti Mari Holmstedt, puh.(014) Tonttimyynti, maankäyttöinsinööri Jarmo Toikka, puh. (014) , rakennustontit (myös ) sekä kiinteistöasiat ja metsät Asiakaspalvelu hallintosihteeri Pentti Salo, puh. (014) Karttakopiot, puh. (014) tai (014) Suunnitteluteknikko Pentti Manninen, kunnallistekninen suunnittelu ja rakennuspaikkojen merkintä, puh. (014) RAKENNUSVALVONTATOIMI Rakennusvalvontatoimen päätehtävät ovat rakennuslupien käsittely, rakentamisen yleinen ohjaus ja valvonta. Lisäksi rakennusvalvonta ohjaa maa-ainesten ottoa ja valvoo ottolupien ehtojen ja lainsäädännön noudattamista. Rakennustarkastajien tapaamisajat - johtava rakennustarkastaja Päivi Niemi, luvat, hallinto, aloituskokoukset, katselmukset, puh (014) toimistoaika ma klo ja pe klo rakennustarkastaja Pertti Ylönen, luvat, aloituskokoukset, katselmukset, puh. (014) toimistoaika to klo rakennustarkastaja Tapio Kainu, aloituskokoukset, katselmukset, maa-ainesoton valvonta, puh. (014) toimistoaika to klo Asiakaspalvelu toimistosihteeri Maire Lehtinen, hakemukset ja neuvonta, puh. (014) Tapaamiset kannattaa sopia mahdollisuuksien mukaan etukäteen puhelimitse. Kunnan Lievestuoreen yhteispalvelupisteessä rakennustarkastaja on tavattavissa kuukauden toisena ja viimeisenä arkikeskiviikkona, puh. (014) YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristöterveydenhuolto Johtava terveystarkastaja Jukka Lappalainen, puh. (014) , toimipaikka Kuntala. ympäristönsuojelun, eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveydenhuollon asioiden esittely lautakunnassa ympäristötoimen yleishallintoasiat, terveysvalvonnan johtotehtävät, kunnan sisäilmatyöryhmän jäsen, asumisterveysasiat (mm. sisäilma), talous- ja uimaveden laadun valvonta (pohjois-laukaan alue), tupakkalain valvonta, terveydensuojelulain mukainen huoneistojen hyväksyminen, eläinsuojelulain valvonta yhteistyössä eläinlääkärin kanssa Vs. terveystarkastaja Mari Peltonen, puh. (014) , toimipaikka Kuntala. elintarvikevalvonta, elintarvikelain mukainen huoneistojen hyväksyminen, talous- ja uimaveden laadun valvonta (Vihtavuori-Leppävesi-Lievestuore alueella), tupakkalain valvonta, tuoteturvallisuuslain valvonta Ympäristönsuojelu Vs. ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh. (014) , toimipaikka Kuntala. ympäristölupien valmistelu, ojitusasiat, jätevesien johtamisasiat, meluilmoitukset, jätehuollon valvonta, kaavoitukseen, maa-ainesten ottoon ja rakennuslupiin liittyvät ympäristöasiat, ympäristökasvatus ja valistus, tiedotus ja koulutus, maasto- ja vesiliikenteen rajoitukset, ajoharjoittelu- ja kilpailuluvat, luonnon- ja maisemansuojelu, luonnon virkistyskäyttö, VOC-luvat ja ilmoitukset Ma. ympäristösuunnittelija Heidi Hokkanen, puh. (014) , toimipaikka Kuntala.

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

2. Virkoja ja toimia koskevat hakuilmoitukset julkaistaan sillä tavoin kuin viran tai toimen haettavaksi julistava viranomainen päättää.

2. Virkoja ja toimia koskevat hakuilmoitukset julkaistaan sillä tavoin kuin viran tai toimen haettavaksi julistava viranomainen päättää. LAUKAAN KUNTA Käyntiosoite Laukaantie 14 (kirkonkylä) Kunnan virallinen sähköpostiosoite: Postiosoite PL 6, kirjaus@laukaa.fi Vaihde (014) 267 5000 Fax (014) 831 525 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014

Jytan lääkärinvastaanottojen toiminta kesällä 2014 1(5) PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KESÄAJAN 2014 TOIMINTA Tietoja vastaanottojen toiminnasta, toimipisteiden sulkemisista, vuosilomista. Tiedotetta päivitetään tarvittaessa, viimeksi päivitetty 19.6.14.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Perustiedot Laatinut Tuomo Reina, yl 27.7.2009 Peruskunnat ja väestö Peruskunnat ovat Keuruu ja Multia Asukkaita Keuruulla on n. 11000, joista keskustaajamassa

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita?

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Päivystys Aika päivystykseen varataan aina ensisijaisesti puhelimitse. Hoidon tarpeen arvioinnin suorittaa aina sairaanhoitaja, joka ohjaa

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A

J U V A N K U N T A T I E D O T T A A K U U L U T U S J U V A N K U N T A T I E D O T T A A Kunnanvirasto on avoinna ma - pe klo 9.00-16.00 Lähiosoite: Juvantie 13, 51900 Juva Puh. 040 755 1100, telefax 015 651 601 Sähköpostiosoite: juva.kunta@juva.fi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00

Vakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TY Kasvatustoiminnan johtaja 1,00 Toimistosihteeri 1,00 Päiväkodin johtaja 5,00 Päivähoidon ohjaaja 3,60 Erityispäivähoidon ohjaaja 1,00 Erityislastentarhanopettaja 2,00 Vastaava

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä ( 86) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Toimikunta 3.3.2009 ( 24) Yhteistoimintaryhmä 30.3.2009 ( 9) Perusturvalautakunta 31.3.2009 ( 21) Kaupunginhallitus 4.5.2009 ( 196) PERUSTURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: Kuntien moniammatilliset kriisiryhmät toimivat terveyskeskusten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA

TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA TALOUDEN JA HALLINNON TOIMIALA TOHMAJÄRVEN KUNNANVIRASTO on avoinna vuonna 2015 maanantaisin klo 9-17 ja tiistaista perjantaihin klo 9-15. Kunnan puhelinvaihde toimii Turussa, nro 040 105 4000, fax. 013

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 9/2014 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 9/2014 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 19 Sosiaali- ja terveysviraston sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen laskujen hyväksyjät HEL 2013-000526 T 00 01 00 Päätös Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtäväalueena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan kuuluvien lakien mukaiset tehtävät. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä, muutokset kv 21.1.2015, voimaan 1.2.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat:

Päätän, että sosiaali - ja terveystoimen toimialan tulosyksiköiden toimintayksiköt ovat alkaen seuraavat: NURMIJÄRVEN KUNTA PÄÄTÖS 18 Sosiaali - ja terveysjohtaja 12.10.2015 Asia n toimintayksiköiden tarkentaminen Selostus Sosiaali - ja terveysjohtaja on päätöksellään 3115.1.2014 tarkentanut toimialan tulosyksiköiden

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 134 LAUSUNTO KIRJEESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATOSTA Terke 2011-284 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti antaa kirjeestä kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 10/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 03.11.2009 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ TAIVALKOSKEN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 93 2/8 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Tehtäväalue... 3 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus

Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen kaupungin vanhuspalvelukeskus Rovaniemen ikäihmisten palvelukokonaisuudet ovat kotihoito, palveluasuminen ja terveyskeskussairaala. Ikäihmisten palveluneuvonta,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA Enonkoski Rantasalmi. Savonlinna Sulkava

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA Enonkoski Rantasalmi. Savonlinna Sulkava SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODESTA 2016 Enonkoski Rantasalmi Savonlinna Sulkava 18.1.2017 Selvityksen laatija: Sosiaali- ja potilasasiamies Heli Korhonen Sosteri/ Itä-Savon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto 51/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto 51/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 157 Sosiaali- ja terveysviraston johtoryhmän nimeäminen HEL 2015-010540 T 00 00 02 Päätös päätti, kumoten asiasta 5.6.2015 114 tekemänsä päätöksen, nimetä sosiaali-

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT 1 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN ALUEELLA TOIMIVAT PSYKOSOSIAALISEN TUEN JA PALVELUIDEN KRIISIRYHMÄT Arkipäivän äkilliset kriisi- ja onnettomuustilanteet: PKSSK:n Aikuispsykiatrian tehostettu avohoito koordinoi

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki. KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo Kuusamon kaupunki KOTIHOITO Apajatie 6-8-E 93600 Kuusamo KOTIHOIDON ARVOT * TURVALLISUUS * IHMISEN ARVOSTAMINEN * LUOVA OSAAMINEN *kunnioitamme asiakkaan vakaumusta, kotia ja yksityisyyttä *työtämme tekevät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN!

TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! TERVETULOA LASTEN- JA NUORTEN OSASTOLLE! VÄLKOMMEN TILL BARN- OCH UNGDOMSAVDELNINGEN! Osaston esittely Lasten- ja nuortenosastolla hoidetaan 0-16 vuotiaita erilaisia sairauksia sairastavia lapsia ja nuoria.

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä

Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 906/06.00.00/2015 200 Kuntouttavien palvelujen hankinta rintamaveteraaneille ja diabeetikoille palvelusetelillä Osastonhoitaja Tiina Virtanen ja johtava ylilääkäri

Lisätiedot