Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, Nousiainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-19:20 Paikka Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Jäsenen nimeäminen yksilöjaokseen sekä yhteistyötoimikuntaan Sopimus Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten 146 perhehoitoyksikön toiminnasta 83 Kotisairaalatoiminta Perusturvakuntayhtymä Akselissa Tilan vuokraaminen kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja 152 iltapäivätoimintaa varten 85 Kuntien työterveyshuolto ja siirtymäsäännös Ikäihmisten palvelulinjan kuljetustarveselvitys FCG:n selvitystyö, kehittämistoimenpiteiden seuranta Hammashoidon tarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Kotihoidon tukipalvelumaksujen vahvistaminen alkaen Teleoperaattoripalvelut; Telia Sonera Finland Oyj Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelusopimuksen 165 vahvistaminen 92 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 169

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Karjalainen Matti jäsen Koskinen Pekka jäsen Lehtonen Esko jäsen Maisila Päivi jäsen Santalainen-Saaros Päivi jäsen Poissa Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja, vt. sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Muu Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö sihteeri Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja esittelijä Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Taru Aihinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Jyrki Alastalo Matti Karjalainen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa, osoite Moisiontie 18, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Alastalo ja Matti Karjalainen. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten ylimääräisten asioiden käsittelyyn ottamisesta. Yhtymähallitus hyväksyi esityslistan.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Jäsenen nimeäminen yksilöjaokseen sekä yhteistyötoimikuntaan 44/ /2015 Yhtymähallitus Maskun kunnanvaltuusto on myöntänyt Olavi Hillgrenille eron Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallituksen jäsenyydestä. Olavi Hillgren on ollut jäsenenä Perusturvakuntayhtymä Akselin yksilöjaoksessa sekä yhteistyötoimikunnassa. Yhtymähallituksen tulee valita hänen tilalleen uusi jäsen yksilöjaokseen sekä yhteistyötoimikuntaan. Yhtymähallitus valitsee jäsenen yksilöjaokseen sekä yhteistyötoimikuntaan. Matti Karjalainen esitti valittavaksi Pekka Koskista. Yhtymähallitus valitsi yksimielisesti yksilöjaokseen ja yhteistyötoimikuntaan Pekka Koskisen

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Sopimus Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toiminnasta 38/ /2015 Yhtymähallitus Ikäihmisten ja kehitysvammaisten asumiseen sekä hoitoon ja huolenpitoon on etsitty Varsinais-Suomessa uusia ratkaisuja seudullisena yhteistyönä. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toiminta käynnistyi ja yksikön tavoitteena oli ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toteuttaminen ja toimintakäytäntöjen kehittäminen maakunnallisesti. Perhehoidon toteuttaminen isäntäkuntamallilla on herättänyt kiinnostusta eri puolilla Suomea ja perhehoidon koordinaattorit ovat olleet esittelemässä toimintaa sekä valtakunnallisilla ikäihmisten että kehitysvammaisten perhehoidon päivillä. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei ole ollut mukana perhehoitoyksikön toiminnassa Perhehoitoyksikkö on rekrytoinut ja valmentanut 40 ikäihmisten sekä 16 kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitoperhettä. Lisäksi perhepankkiin on liittynyt ennen Perhehoitoyksikön toiminnan alkua toimineita kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitoperheitä 18. Perhehoito on välimuoto siitä, kun hoidettava ei pysty enää asumaan itsenäisesti omassa kodissaan, mutta ei ole myöskään laitoshoidon tarpeessa. Perhehoito on yleisesti taloudellisesti edullisempi vaihtoehto kuin palveluasuminen ja on vanhuspalvelulain hengen mukainen. Perhehoitoyksikkö on tiedustellut kunnilta kiinnostusta solmia toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta perhehoitoyksikön toimintaan osallistumisesta. Sopimus voidaan irtisanoa kalenterivuosittain niin, että irtisanomisilmoituksen tulee olla toisen sopimusosapuolen tiedossa irtisanoutumista edeltävän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Sosiaalityön päällikkö Raija Vienonen on selvittänyt kehitysvammaisten mahdollisia perhehoitotarpeita kuntayhtymän alueella. Perhehoidon avulla voitaisiin järjestää mm. omaishoidontuen vapaita ja tarvittaessa pysyvää hoitoa. Mahdollisia perhehoidon käyttäjiä löytyi 26, joista kahden kohdalla voisi tulla kysymykseen pitkäaikainen perhehoito. Ikäihmisten puolella kyseeseen tulisi todennäköisesti lähinnä tilapäishoito erityisesti omaishoidontuen vapaiden järjestämiseksi. Perhehoitoa hyödyntämällä voitaisiin tiettyjä ostopalveluita vähentää ja toisaalta tarjota palveluita sellaisille asiakkaille, joille ei ole tähän mennessä löytynyt sopivaa tilapäishoitopaikkaa. Mikäli kaikki kiinnostuksensa ilmaisseet kunnat solmivat sopimuksen perhehoitoyksikön toiminnasta, muodostuu kuntayhtymän maksuosuudeksi arvion mukaan Mikäli kaikki kunnat eivät lähde mukaan, maksuosuus kasvaa. Sopimusluonnos, alustava maksuosuustaulukko ja selvitys perhehoitoyksikön toiminnasta toimitetaan listan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätiedot: ikäihmisten palvelulinjajohtaja ja sosiaalityön- ja perhepalveluiden vt. palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää oikeuttaa kuntayhtymän johtajan solmimaan sopimuksen Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toiminnasta alkaen, mikäli suurin osa kiinnostuksensa ilmaisseista kunnista päättää solmia sopimuksen. Keskustelun päätteeksi yhtymähallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kotisairaalatoiminta Perusturvakuntayhtymä Akselissa Yhtymähallitus Yhtymähallitus on käsitellyt toiminta- ja rakenneselvityksen kuntayhtymän terveyskeskusten vuodeosastoista ja päättänyt perustaa työryhmän selvittämään kotisairaalatoiminnan mahdollisuutta Perusturvakuntayhtymä Akselissa. Kuntayhtymän johtoryhmä nimesi kotisairaalatyöryhmän jäse niksi SAS-koordinaattori Ulla-Maija Niemisen, kotihoidon vastaavan sai raanhoitajan Elina Salosen (työryhmän vetäjä), vuodeosastojen edusta jiksi osastonhoitaja Eija Mäkilän sekä sh Eija Tiihosen (Mynämäen vuode osasto) ja sh Tapio Harmaan (Maskun vuodeosasto), vammaistyön edus tajaksi Satu Aurasen, lääkäriedustajaksi Jenni Viren / Mira Halmen sekä vanhainkotien ja palveluasumisen edustajaksi Susanna Lehtirannan. Kotisairaalatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran , jolloin paikalla olivat myös kuntayhtymänjohtaja ja ylilääkäri. Palaverissa käytiin läpi osallistujien keräämiä tietoja eri paikoissa toimivista kotisairaalatoiminnois ta ja keskusteltiin eri vaihtoehtoisista toimintamuodoista kotisairaalan toteuttamiseksi Perusturvakuntayhtymä Akselissa. Työryhmässä keskustel tiin mahdollista uutta palvelua parhaiten kuvaavasta toiminnan nimestä ja siihen päätettiin palata seuraavassa kokouksessa. Ainakin siihen asti pää dyttiin toimintaa nimittämään kotisairaalatoiminnaksi. Palaverin jälkeen on sovittu tutustumiskäynti Kaarinan kotisairaalatoimintaan elokuulle sekä Tu run kotiutustiimin esittely Akselille. Kotisairaalatyöryhmän seuraava kokous on Palaverin jälkeen on selvitetty sekä kotihoidon että vuodeosastojen osalta henkilökuntaresurssia, joka voitaisiin irrottaa uuteen toimintaan. Uusia resursseja toimintaan ei ole saatavissa, vaan uusi palvelu olisi osa kuntayhtymän palvelurakenneuudistusta. Kotisairaalatyöryhmän vetäjä Elina Salo nen, vuodeosastojen osastonhoitaja Eija Mäkilä ja ylilääkäri Susanna Laivoranta-Nyman ovat keskustelleet resurssimahdollisuuksista Edeltävästi ennen keskusteluja Elina Salonen oli keskustellut asiasta kotihoidon päällikön Hanna Laineen kanssa. Kuntayhtymän kotihoitoon on tulossa merkittäviä muutoksia. Kotihoitoalu eet muuttuvat alkaen nykyisestä neljästä kahteen ja vielä syksyllä 2014 kotihoidossa otetaan käyttöön kotihoidon mobiili-toiminnanohjausjär jestelmä. Yhtymähallituksen käsittelemässä Perusturva kuntayhtymä Akselin toimintaa koskevassa selvitystyössä todetaan, että ehkäisevässä vanhustyössä keskeisenä tavoitteena tulee olla kotona asu vien määrän kasvattaminen ja että Akselin alueella yli 75-vuotiaiden määrä tulee vuoteen 2029 mennessä kasvamaan 87 %. Näin ollen tällä hetkellä kuntayhtymän kotihoidosta ei voida vähentää henkilöstöresursseja siirtä mällä niitä uuteen kotisairaalatoimintaan. Yhtymähallituksen käsittelemän toiminta- ja rakenneselvityksen kuntayhtymän terveyskeskusten vuodeosastoista mukaisesti kuntayhtymän vuodeosastojen paikkatarve on aiemmasta vähentynyt ja tämän vuoksi vuodeosastopaikkoja on vähitellen vähennetty. Mahdollisen kotisairaalatoiminnan yhtenä tavoitteena on vuodeosastopaikkatarpeen vähenty-

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus minen edelleen nykyisestä. Kotisairaalatoiminnalla haettavien hyötyjen saavuttamiseksi siihen tarvi taan vähimmillään 4 sairaanhoitajaa, jotta palvelua voidaan tarjota kaikki na viikonpäivinä aamu- ja iltavuoroissa. Yhtymähallitukselle tuodaan erillinen esitys lähihoitajien toimien muutoksesta sairaanhoitajien toimeksi mikäli organisaatiosta ei pystytä esim. potilasturvallisuus huomioiden irrottamaan tarvittavaa määrää sairaanhoitajia. Muualta saa tu jen tie to jen pe rus teella on ole tet ta vaa, et tä Pe rus tur va kuntayhty mä Ak selin ko koi sella alu eella yöl lä ta pah tu vaa ko ti sai raala toi mintaa ei saatai si kus tan nus tehok kaaksi ja siksi si tä ei aina kaan toistai seksi suunnitella. 4 hoita jan siir tämi nen vuode osas totyöstä ko tisai raalatoi mintaan vaati si vuo de osasto paikko jen vähentä mi sen nykyi ses tä 51 pai kasta 42 paik kaan, jotta vuode osastoil la tarvittava hoi ta ja mi toi tus 0.7 to teutuu. Alkuvuo den ja ke sän 2014 koke musten perus teella ole tet ta vaa on, että kyseiset 42 vuodeosastopai kat oli sivat määräl tään pää sään töisesti kuntayhtymän tar peita vastaavat silloin, jos sen lisäk si tar jolla olisi kotisai raalapalvelua. Tä mä terveyskes kuksen vuodeosasto paik kojen mah dollinen vähentäminen olisi yh tymä hallituksen kä sit te le män selvi tyksen mukai nen. valmistelija/lisätiedot: Elina Salonen, vastaava sairaanhoitaja, kotihoito, ikäihmisten palvelulinja; Eija Mäkilä, osastonhoitaja; Maija Seppälä, johta va hoitaja; Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajoh taja Yhtymähallitus 1) päättää että ko ti sai raa la toi minta aloitetaan kevään 2015 ai ka na. 2) päättää, että henkilöstöresurssit (4 hoitajan toimea) kotisai raalatoimin taan siirretään kuntayhtymän vuodeosastoilta. 3) päättää perustaa uu den kus tan nus pai kan 3606 kotisairaalatoiminta Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus Kotisairaalatyöryhmä on kokoontunut ja jatkanut valmistelutöi tä kotisairaalatoiminnan aloittamiseksi keväällä Kotisairaalatyöryhmä totesi, että toiminta tulisi saada aloitettua mahdollisimman nopeasti kevääl lä 2015, jotta talousarvion 2015 tavoitteisiin vuodeosastojen ja kotisai raa lan osalta on mah dol lis ta päästä. Kotisairaalatyöryhmä aikataulutti kotisai raa la-asian eteenpäin viemisen yhtymähallituk sessa saadun tie don mukaan. Tällöin yhtymähallituksessa ker rottiin, että jäsenkuntien val tuustot käsittelevät kuntayhtymän talousarvion vuodelle ja kokouksissaan. Tämän vuok si ko ti sai raa lan 4 sairaan hoi ta jan toi mea lai tet tiin saman tien si säiseen ha kuun. Ha kuai ka on asti. Mikäli sopi via ha kijoi ta on riittävästi, oli tar koitus tehdä valintapäätök set he ti jä sen kuntien mar ras kuun valtuus tojen jälkeen, jolloin TA 2015 olisi käsi telty. Tä mä olisi mah dollistanut koti sairaa latoimin nan aloituksen

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus jo Koti sairaala työ ryhmän kokouk sen ja sisäisten ha kujen informoinnin jäl keen saimme tie don siitä, että Ak selin jä senkunnat ovat siirtä neet kuntayh tymän talous ar vion käsittelyn jou lukuun valtuustoko kouksiin. Talousarvion käsitte lyn siir täminen joulukuulle mahdolli sesti muuttaa koti sairaa latoi minnan aloitusajankohtaa sekä vaikuttaa vuode osastotoiminnan uudelleenjärjestelyihin vuodel le Kotisairaalatoiminta on koko kuntayhtymän toimintaa. Kotisairaalan palve luja tuotetaan kunta laisten kotona, kotisairaalan toimipisteessä tai kunta yhtymän muissa toimi pisteissä. Työryhmä on kes kus tellut ko ti sai raa lan toi mi pis teestä ja eh dot taa ko ti sai raalan toimi pis teek si My nä mäen ter veys kes kuk sen vuo deosas toa. My nä mäen vuode osastolla on ko tisai raala toi min taan sopivan ko koinen huone erillisellä si säänkäynnil lä val miina ole massa. Koti sairaa laan sisälly tettävis tä päivittäi sistä tehtävis tä tie tyt si joittu vat My nämä keen puol taen myös sitä sijaintikuntana. Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosäännön 44 :n mukaan yhtymähallitus määrää maksut ja korvaukset kuntayhtymän palveluista. Kotisairaalatyöryhmä on selvittänyt muiden kuntien kotisairaalamaksuja. Maksut vaihtelevat jonkun verran kunnittain. Salossa, jossa kotisairaalatoimintaa on ollut useamman vuoden ajan, on käytössä kotisairaalan hoitovuorokau simaksu. Maksu sisältää hoitajien ja tarvittaessa lääkärien kotikäynnit lukumäärästä riippumatta, perushoitotarvikkeet, injektiolääkkeet, kokeiluvai heen lääkkeet sekä kyseiseen hoitojaksoon liittyvät röntgen- ja laboratoriotutkimukset. Salossa hoitovuorokausimaksu on valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukai nen. Asetuksen päivityksen 842 / :n mukainen ko. päivähoidon maksu voi olla alkaen 17,60. valmistelija/lisätiedot: Eija Mäkilä, osastonhoitaja, Maskun ja Mynämäen vuodeosasto; Maija Seppälä, johtava hoitaja, Taru Aihinen, talous- ja henkilöstöpäällikkö; Susanna Lai vo ran ta-ny man, ter veys pal ve lu jen pal velu lin jajoh taja Yhtymähallitus: 1) merkitsee tiedoksi kotisairaalatyöryhmän tilannetiedot, 2) päättää, et tä ko ti sai raa lan toi mi pis tee nä on My nä mäen ter veyskeskuk sen vuode osastol ta sille jär jes tet tä vät tilat ja 3) päättää kotisairaalatoiminnasta perittäväksi hoitovuorokausimaksuksi 17,60. Pysyvässä laitoshoidossa (vanhainkoti tai tehostettu palvelu asuminen) ole valta asiakkaalta ei peritä erikseen kotisairaalan hoitovuorokausimak sua. Keskustelun kuluessa jäsen Olavi Hillgren ehdotti, että kohta 3) muutetaan kuulumaan "päättää kotisairaalatoiminnasta perittäväksi hoitovuorokausimaksuksi 17,60. Pysyvässä laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa olevalta asiakkaalta ei peritä erikseen kotisairaalan hoitovuoro kausimaksua. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti muutettuna jäsen Hillgrenin tekemällä ehdotuksella.

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kotisairaalatoiminta on alkanut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Kotisairaalan asiakasmaksut eivät kohtele tällä hetkellä tasapuolisesti kuntalaisia. Maksuissa on ilmennyt kaksi epäkohtaa. 1) Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden asiakasmaksujen perusteet kotihoidosta ovat vastaavat kuin palveluasumisesta perityt asiakasmaksut. Tästä huolimatta yllä olevan päätöksen mukaisesti säännöllisen kotihoidon asiakkailta pitäisi periä kotisairaalapalvelusta hoitovuorokausimaksu, vaikka vastaavaa maksua ei palveluasumisen puolella peritä. 2) Kuntalainen, joka tulee kotisairaalan tiloihin saamaan kotisairaalapalvelua, maksaa palvelusta nyt saman maksun kuin henkilö, jonka kotiin palvelu tullaan antamaan. Kuntalaisten tasavertaiseksi kohtelemiseksi ehdotetaan, että: 1) säännöllisen kotihoidon asiakkailta ei peritä kotisairaalan hoitovuorokausimaksua ja että, 2) kotisairaalan hoitovuorokausimaksu on 10 / vrk, jos asiakas tulee kotisairaalan tiloihin saamaan kotisairaalapalvelua. valmistelija/lisätiedot: Eija Mäkilä, osastonhoitaja, Maskun ja Mynämäen vuodeosasto; Susanna Lehtiranta, johtava hoitaja, Tuija Hassinen-Laine, ikäihmisten palvelulinjajohtaja; Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Yhtymähallitus päättää, että: 1) säännöllisen kotihoidon asiakkailta ei peritä kotisairaalan hoitovuorokausimaksua ja että, 2) kotisairaalan hoitovuorokausimaksu on 10 / vrk, jos asiakas tulee kotisairaalan tiloihin saamaan kotisairaalapalvelua. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tilan vuokraaminen kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa varten 26/ /2015 Yhtymähallitus Kuntayhtymän Koivikkokujan työ- ja päivätoimintakeskuksessa jär jes te tään kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa kou lu ai koi na osapäiväisesti keskimäärin kuudelle lapselle. Koulujen loma-aikoina tar ve on kokoaikaista ja lasten määrä saattaa olla hieman suurempi alkaen Koivikkokujalle on keskitetty koko kuntayhtymän alueen ke hi tys vam mais ten ja muutamien muiden erityistä tukea tarvitsevien hen ki löi den työ- ja päivätoimintapalvelut. Asiakkaiden kokonaismäärä on n. 60. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta ei sisällä varsinaista säädöstä kou lulais ten iltapäivähoidon järjestämisestä. Kehitysvammaisten kou lu lais ten iltapäivähoitoa kunta voi toteuttaa perusopetuslain mukaisena kou lu lais ten iltapäivätoimintana muun iltapäivähoidon yhteydessä tai ke hi tys vam mais ten erityishuollosta annetun lain mukaisena erityishuoltona. Val vi ra on kantelua koskevassa päätöksessään vuonna 2013 todennut, että ke hi tys vam mais ten lasten tilapäishoidon järjestämistä kehitysvammaisten ai kuis ten palvelujen yhteydessä ei voida pitää hyväksyttävänä. Yhteistoiminta-alueella on tarvetta järjestää kehitysvammaisten kou lu lais ten ilta ja tarvittaessa aamuhoitoa erityishuoltona, koska yh teis toi min ta-alu een kunnissa ei ole voitu järjestää toimintaa perusopetuslain pe rus teel la normaalina palveluna ainakaan kaikille palvelun tarpeessa oleville asiak kail le. Samaa tilaa voitaisiin käyttää myös erilaisten ryhmätoimintojen jär jes tä miseen. Kehitysvammaisten koululaisten osa-päivätoimintatiloja on etsitty pitkään Mynä mäen kunnan alueelta läheltä Koivikkokujan toimintakeskusta, koska henki lös tö tulee olemaan molempien yksiköiden yhteiskäytössä. To teu tus vaih toeh toi na on selvitetty 1. Mynämäen kunnan käytössä oleva päivähoitotila nk. Huvikumpu päivähoito tarvitsee tilan oman käyttöönsä 2. Lounais-Suomen Käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen tilat vapaana olevat tilat ovat hankalasti saavutettavissa (toinen ker ros) 3. Palveluasumisyksikkö Tainiolassa, kakkoskerroksessa oleva kaksio asunto sijaitsee keskellä asumisyksikköä, joten se ei sovellu tä hän tarkoitukseen 4. Palvelutaloyksikkö Tainiolan tila, missä on ollut Mynämäen päi vähoi to toi min taa tila vapautuu huhtikuussa 5. Mynämäen päivähoidon käytössä olleet tilat (Tilhentie 1) tilat soveltuisivat muutoksin kyseiseen käyttöön Tainiolassa vapautuu huhtikuussa 2015 tila, joka on toiminut lasten päi vä kodin väistötilana. Tila sijaitsee alakerrassa lähellä pääsisäänkäyntiä, ruo kai lu tilan vieressä. Tila käsittää yhteensä 148 neliötä, joista liukuovella voi daan erottaa 80 neliön tila. Käytössä on kaksi WC:tä yhteensä 8 neliötä, toi nen invavarusteinen. WC:eet sijaitsevat tilan ulkopuolella käytävällä ja ovat ainoastaan tilavuokraajan käytössä. Lisäksi käytössä on 20 neliötä mm. ulkovaatteille ja apuvälineille. Ulkona on aidattu, leikkivälineitä si säl tä vä piha-alue. Aita ja leikkivälineet ovat Mynämäen kunnan omaisuutta. Täl lä

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus hetkellä koko 148 neliön vuokra on /kk (neliöhinta 13,24 ) si säl täen kerran päivässä siivouksen, veden ja sähkön. Tila on osittain ka lus tet tu. Mynämäen kunta on ilmoittanut pihan perustamiskustannuksiksi Mynämäen päivähoidon käytössä olleen tilat Tilhentie yhdessä vaatisivat muu tos töi tä, koska tiloissa ei ole invamitoitettua WC-tilaa eikä aidattua pi haa. Tila sijaitsee erittäin lähellä Koivikkokujan toimintakeskusta. Tar jous ta tilojen vuokrasta ja mahdollisista muutoskuluista ei ole vielä saatu. Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityön päällikkö Raija Vienonen puh ja vt. sosiaalityön- ja perhepalveluiden palvelulinjajohtaja Tuija Hassi nen-lai ne puh Yhtymähallitus päättää, että neuvotteluja jatketaan vaihtoehdoista 4 ja 5 siten, että toukokuun kokoukseen tuodaan ehdotus solmittavasta vuokrasopimuksesta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus Palvelutalo Tainiolan johtajan Raili Heinon kanssa on alustavasti neuvoteltu tarvittavan tilan vuokraamisesta Tainiolasta. Tähän kyseiseen tarkoitukseen riittäisi liukuovella erotettava 80 neliön tila tarvittavine tukitiloineen (yhteensä 108 neliötä), jolloin vuokraksi muodostuisi n /kk. Hinta saattaisi olla hieman halvempi, jos siivousta ei tarvitsisi tehdä joka päivä. Kyseinen tila soveltuu aamu- ja iltapäiväkerholaisten tarpeisiin, mutta ongelmia saattaisi muodostua käytävälle sijoittuvien wc-tilojen käytöstä. Lisäksi tulisivat Mynämäen kunnan perimät kustannukset leikkipihan aidasta ja leikkivälineistä. Kunta-Asunnot Oy tarjoaa kuntayhtymälle vuokrattavaksi 64 neliön tilaa sisältäen keittiötilan, kaksi WC:tä, laajan eteistilan sekä 15,9 neliön huoneen, jolloin vuokra olisi 740 /kk. Sähkön ja veden kulutus laskutetaan erikseen. Vuokra sisältää 10 euron neliövuokran ja 100 investointilisää viiden vuoden ajalta tarvittavien muutostöiden takia. Muutostöitä ovat aidan rakentaminen ja wc:n oviaukon leventäminen. Kunta-Asunnot Oy edellyttää viiden vuoden määräaikaista vuokrasopimusta, jonka jälkeen se jatkuisi toistaiseksi voimassa olevana 1 kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Sosiaalityön päällikkö Raija Vienonen ja avopalveluiden ohjaaja Leena Sulander esittävät, että kuntayhtymä solmisi Kunta-Asunnot Oy:n kanssa vuokrasopimuksen Tilhentiellä olevasta tilasta, koska * Koivikkokujalta on lyhyt matka Tilhentielle, henkilökunnan aikaa ei kuluisi siirtymiseen * kokonaiskustannukset ovat huomattavasti halvemmat * Tainiolan wc-tilojen käyttö hieman haasteellinen * tiloja olisi mahdollista käyttää myös kuntayhtymän muihin tarpeisiin * Tainiola toimii aikuisten asumisyksikkönä, joten sitä ei ehkä valvontaviranomaisten toimesta pidettäisi erityisen soveltuvana

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Valmistelija/lisätiedot: vt. palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh Yhtymähallitus päättää oikeuttaa kuntayhtymän johtajan solmimaan vuokrasopimuksen Kunta-Asunnot Oy:n kanssa Tilhentien tilasta alkaen. Päivi Santalainen-Saaros esitti, että vuokranantajan kanssa neuvotellaan lyhyemmästä vuokrasopimuksesta. Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kuntien työterveyshuolto ja siirtymäsäännös 36/ /2015 Yhtymähallitus Toukokuun alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Työterveyshuollon lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä palveluja yhtiöittämisvelvoite ei koske. Siirtymäsäännöksen mukaan siirtymäaikana ( ) kilpailluilla markkinoilla toimivien kunnallisten työterveyshuoltopalvelujen tuottajien tulee noudattaa markkinaperusteista hinnoittelua. Markkinaperusteinen hinnoittelu edellyttää, että hinnoittelussa huomioidaan kilpailullisesta toiminnasta saadut tulot ja tuottamisesta aiheutuvat muuttuvat kulut ja tähän toimintaan kohdistettavissa oleva osuus kiinteistä kuluista. Investointeihin liittyvät poistot ja rahoituskulut on otettava huomioon kustannuksina siltä osin kuin kyseiset investoinnit ovat välttämättömiä tehtävän hoitamiselle. Lisäksi hinnoittelussa on otettava huomioon toimintaan sitoutuneelle pääomalle kohtuullinen tuotto. Kiinteistä kuluista, investointimenoista ja rahoituskuluista tulee ottaa huomioon se osa, joka vastaa kilpailuilla markkinoilla harjoitetun toiminnan osuutta. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että kaikki kilpailulliseen toimintaan liittyvät kulut tulevat asianmukaisesti kohdistetuksi tähän toimintaan sekä siihen, ettei muuhun toimintaan saatuja julkisia varoja hyödynnetä kilpailluilla markkinoilla tapahtuvassa toiminnassa. Kuntien tulee heti aloittaa työterveyshuollon sairaanhoidon yhtiöittämistä koskevat valmistelu- ja suunnittelutoimenpiteet, koska yhtiöittäminen on kokonaisuudessaan pitkä prosessi, jossa on huomioitava varsin monia eri seikkoja. Jatkettu siirtymäaika mahdollistaa sen, että kunnallisen työterveyshuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun toteutuksen suunnittelussa ja täytäntöönpanossa voidaan tulevat palvelurakenteet ja tuotantotavat yhteen sovittaa asianmukaisesti tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutokseen. Kuntien on tarkoituksenmukaista pyrkiä tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä keskenään yhtiöittämisen valmistelussa ja suunnittelussa, jotta tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen vaikutukset valmistelussa huomioitaisiin riittävän aikaisessa vaiheessa. Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti työterveyshuolto tulisi toteuttaa yhtenä kokonaisuutena niin, että samat työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat toteuttavat sekä ehkäisevää työterveyshuoltoa että sairaanhoitoa. Tämä tulee huomioida tulevia työterveyshuoltopalveluja suunniteltaessa. Tämänhetkisten tietojen mukaan Perusturvakuntayhtymä Akselin vaihtoehdot työterveyshuoltopalvelujen järjestämiseksi alkaen ovat: - Jatko nykyisellään KL 410/2015 kohta 6 perusteella, paitsi, että sairaanhoitopalveluja ei enää myytäisi jäsenkuntien ja Akselin ulkopuolisille tahoille. - Työterveyshuoltopalvelujen yhtiöitys:

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Selvitettävä yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa, mikä on kuntien tahtotila työterveyshuollon yhteistyötä ja yhtiöittämistä ajatellen. Selvityksessä on yhtenä asiana huomioitava, että jos yhtiöitykseen päädyttäisiin ja työterveyshuollon vapaaehtoisia sairaanhoitopalveluja tuotettaisiin laaja-alaisesti siten, että näiden palvelujen osuus ylittäisi liikevaihdosta tietyn osuuden, ei inhouse periaate enää mahdollistuisi. Tällöin ei voitaisi kilpailuttamatta ostaa omalta yhtiöltä oman kuntayhtymän tai jäsenkuntienkaan työntekijöiden työterveyshuoltopalveluja. - Työterveyshuoltopalvelujen tuotannosta luopuminen: Tällöin selvitettäviä asioita olisivat ainakin: 1) Miten täytetään kuntien velvoite THL1326/ työterveyshuollosta? Lain mukaan "kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 :ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut. Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 :ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa." 2) Mistä ostetaan työterveyshuoltopalvelut kuntayhtymän ja jäsenkuntien työntekijöille? 3) Mitä tapahtuu kuntayhtymän työterveyshuollon työntekijöille? Yhtymähallitus on päättänyt kuntayhtymän työterveyshuoltopalveluiden hinnoista Työterveyshuolto toimii nettokustannusperiaatteella ja toiminnalla katetaan sille kohdistuneet kulut. valmistelija/lisätiedot: Timo Tolppanen, kuntayhtymän johtaja; Esa Mäkinen, vastaava lääkäri, työterveyshuolto; Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Yhtymähallitus keskustelee asiasta ja merkitsee sen tässä vaiheessa tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Ikäihmisten palvelulinjan kuljetustarveselvitys 43/ /2015 Yhtymähallitus Päivätoiminnan ohjaaja Marjut Nummi on laatinut selvityksen ikäihmisten palvelulinjan tämän hetkisistä kuljetuksista sisältäen mm. päivätoiminta-, kerho- ja saunakuljetukset ja niistä aiheutuvat kustannukset. Selvitykset toimitetaan listan oheismateriaalina. Tällä hetkellä kuljetukset maksavat vuositasolla n eikä kaikkia tarvittavia kuljetuksia pystytä järjestämään. Lisäystarvetta olisi mm. kuntosali- ja tasapainoryhmissä, erilaisissa retkissä ja tapahtumissa, laboratoriokuljetuksissa ja kauppakuljetuksissa. Kuntayhtymässä on selvitetty mahdollisuutta hankkia näiden asiakaskuljetusten järjestämistä varten oma kahdeksanpaikkainen auto, jossa olisi nostolaite. Nykyisten kuljetusten lisäksi kyseisellä autolla olisi mahdollista vastata myös jossain määrin lisäystarpeisiin. Kyseistä autoa olisi mahdollisuus käyttää myös iltaisin ja viikonloppuisin. Aikaisemmin tehdyn selvityksen perusteella oman auton hankintakustannukset olisivat n Investoimisen sijaista olisi tarkoituksenmukaisenpaa hankkia leasingauto ja kokeilla omaa kuljetustoimintaa. Auton lisäksi kuljetuspalveluiden järjestämiseksi tarvittaisiin myös kuljettaja. Esim. Kaarinassa on tällaiseen kuljetustoimintaan käytetty työllistettyjä. Kuntaliiton jakelukirje1/2015 kiinnittää huomiota henkilökuljetusten uudistamiseen ja kuljetusten yhteensovittamiseen. Näin ollen tässäkin hankkeessa on tarkoituksenmukaista huomioida kuntayhtymän tarpeiden lisäksi myös jäsenkuntien tarpeet. Valmistelija/lisätiedot: ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh Yhtymähallitus päättää 1. merkitä tehdyn kuljetustarveselvityksen tiedoksi ja käynnistää selvityksen soveltuvan leasingauton hankkimiseksi. 2. lähettää selvityksen jäsenkunnille ja pyytää näitä toimittamaan ikäihmisten palvelulinjajohtajalle tiedot mahdollisista kuljetustarpeistaan ja kiinnostuksestaan työllistetyn käyttämiseen kuljettajana. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus FCG:n selvitystyö, kehittämistoimenpiteiden seuranta 107/ /2014 Yhtymähallitus Jäsenkunnat päättivät yhteisvastuullisesti, että ulkopuolinen asian tun ti ja tekee pe rusturva kuntayhtymä Ak se lil le työn mi toi tuk sen ja or ga ni soin nin selvityk sen estä mään kus tan nusten nou sua. Selvitystyössä mainitaan kehittämisehdotuksia ja niiden käsittely ja eteenpäinvieminen on aikataulutettu. Selvitystyön tiedot olivat osana vuoden 2015 talousarvion valmistelua. Osa selvitystyössä esiintyneistä kehittämistoimenpiteistä oli jo kuntayhtymässä käynnissä. Selvitystyöstä nos tettiin eri aihealuei ta, joita on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä ja yh ty mä hallituksen syys kui sessa seminaarissa. Perusturvakuntayhtymä Akselin kehittämistoimenpiteiden seuranta ja "potentiaalin" vertailua naapurikuntiin vuoden 2013 tilinpäätöstiedoilla on esityslistan oheismateriaalina. Yhtymähallitus merkitsee kehittämistoimenpiteiden seurannan tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin johtoryhmä on käynyt vuosineuvottelut jäsenkuntien kanssa toukokuun aikana. Tilaisuuksissa käsiteltiin myös kuntayhtymän toiminnan kehittämistä ja FCG:n konsulttiselvityksessä esitettyjä kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteiden tilaa seurataan erillisessä raportissa, joka on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus merkitsee kehittämistoimenpiteiden seurannan raportin tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hammashoidon tarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Yhtymähallitus Uudenkaupungin kaupunki on pyytänyt tarjouksia hammas hoidon tarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinnasta sopimuskaudeksi vuoden optio. Tarjouspyyntö koski Uudenkaupungin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta, Laitilan kaupungin terveyskeskusta ja Perusturvakuntayhtymä Akselia. Hankintamuotona on käytetty avointa menettelyä. Hankintailmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty Hilma-kanavaan osoitteessa hankintailmoitukset.fi. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Plandent Oy ja Hammasväline Oy. Kuntien vastaavat hammaslääkärit ovat käsitelleet tarjoukset kokoukses saan Tarjouksen valintaperusteina on käytetty hintaa (max 75 pist.), hankintojen kustannustehokkuutta (max 15 pist.) ja toimitusaikaa ja -ehtoja (max 10 pist.). Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Plandent Oy. Uudenkaupungin kaupungin terveyslautakunta on hyväksynyt hammashoi don tarveaineiden ja käsi-instrumenttien toimittajaksi Plandent Oy:n. Jokainen hankintarenkaaseen kuuluva kunta tekee oman hankintapäätöksensä. Esityslistan/pöytäkirjan oheismateriaaleina on yhteenveto tarjoukseen liittyvistä asiakirjoista. valmistelija/lisätiedot: Päivi Antila, vastaava hammaslääkäri Yhtymähallitus päättää hyväksyä hammashoidon tarveaineiden ja käsiinstrumenttien toimittajaksi sopimuskaudeksi vuo den optio Plan dent Oy:n. Option käytöstä tehdään erillinen päätös ennen varsinaisen sopimus kauden päättymistä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus Uudenkaupungin kaupungin terveyslautakunta on tehnyt päätöksen optiovuoden käyttämisestä hammashoidon tarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinnassa.

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Jokainen hankintarenkaaseen kuuluva kunta tekee oman päätöksensä optiovuoden käytöstä. valmistelija/lisätiedot: Päivi Antila, vastaava hammaslääkäri Yhtymähallitus päättää optiovuoden käyttämisestä hammashoidon tarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinnassa Plandent Oy:ltä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kotihoidon tukipalvelumaksujen vahvistaminen alkaen 37/ /2015 Yhtymähallitus Yhtymähallitus on kokouksessaan hyväksynyt taulukon mukaiset kuntayhtymässä perittävät tukipalvelumaksut käyttöön alkaen. Kustannukset ovat nousseet, joten maksuja tulee tarkistaa. tukipalvelu yhtymähallituksen hyväksymät maksut alkaen ehdotus uusiksi maksuiksi alkaen ateriapalvelu: ateria ruokalassa 6 ruokala kohtainen kotiin kuljetettuna 7,50 7,60 pyykkipalvelu: pesu/koneellinen/kuljetu s 6,50 6,80 pyykki ilman kuljetusta 5 5,30 ostopalvelu pesula laskuttaa pesula laskuttaa saunapalvelut: sauna/kahvi/kuljetus 11,5 13,00 sauna/kahvi 5,50 7,00 sauna ilman avustajaa 3 3,50 turvapalvelu: turvapuhelimen auttamiskäynti fysioterapiapalvelut: tilapäinen asiakas tilapäismaksu tilapäismaksu päivätoiminta: päivätoimintamaksu 12,00 15,00 /pv päivätoimintakuljetus 6,00 6,00 kerhomaksu 3,00 3,00 kerhokuljetus 6,00 6,00 kauppapalvelu: tilapäisasiakas tilapäismaksu tilapäismaksu Oheismateriaalina toimitetaan avopalveluiden päällikkö Hanna Laineen tekemä kooste alueen kuntien tukipalvelumaksujen hinnoista. Valmistelija/lisätiedot: palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh , avopalveluiden päällikkö Hanna Laine puh Yhtymähallitus päättää hyväksyä taulukon mukaiset kotihoidon tukipalveluiden hinnat noudatettavaksi alkaen. tukipalvelu ateriapalvelu: ateria ruokalassa ehdotus uusiksi maksuiksi alkaen ruokala kohtainen

23 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus kotiin kuljetettuna 7,60 pyykkipalvelu: pesu/koneellinen/kuljetus 6,80 pyykki ilman kuljetusta 5,30 ostopalvelu saunapalvelut: sauna/kahvi/kuljetus 13,00 sauna/kahvi 7,00 sauna ilman avustajaa 3,50 turvapalvelu: turvapuhelimen auttamiskäynti pesula laskuttaa 10 fysioterapiapalvelut: tilapäinen asiakas päivätoiminta: päivätoimintamaksu päivätoimintakuljetus 6,00 kerhomaksu 3,00 kerhokuljetus 6,00 kauppapalvelu: tilapäisasiakas tilapäismaksu 15,00 /pv tilapäismaksu Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

24 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Teleoperaattoripalvelut; Telia Sonera Finland Oyj 42/ /2015 Yhtymähallitus KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton omistama kuntien yhteishankintayksikkö. Se on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka kilpailuttaa ja neuvottelee kunta-asiakkaittensa puolesta puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia sekä vastaa sopimusten valvonnasta. Kuntahankinnat keskittyy kilpailutuksiin, joissa kunta-asiakas saa selvää ja todennettua mittakaavaetua hintasäästöinä ja alhaisempina prosessikustannuksina ja joissa paikallista tarjontaa ei yleensä ole. Kuntahankinnat kattaa kulunsa palvelumaksuilla, jotka sopimustoimittajat sisällyttävät asiakashintoihin. Kuntahankintojen palvelumaksu puitesopimuksessa on 0,15 % rahoitettavien kohteiden ja palvelujen verottomasta arvosta. Palvelumaksu sisältyy toimittajan veloittamiin hintoihin. KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) on kilpailuttanut teleoperaattoripalvelut kesällä Tarjouskilpailun voitti Telia Sonera Oy, jonka kanssa Kuntahankinnat solmi puitesopimuksen. Tämä sopimus on voimassa 10/2014 9/2018. Puitesopimukseen kuuluvat palvelut ovat: Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja palvelut sisältäen mobiilidatan Välitys- ja informaatiojärjestelmät Tavoitettavuuspalvelut Asiakaspalveluratkaisut mm. terveyskeskuksiin ja sairaaloihin Raportointi Puhelunvälityspalvelut Perusturvakuntayhtymä Akseli ja Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen kunnat ovat solmineet vuoden 2011 alusta voimaanastuneen nykyisen teleoperaattoripalveluiden sopimuksen Dna:n kanssa, mikä päättyy (60 kk) ja jatkuu toistaiseksi voimassaolevana (3 kk irtisanomisaika), mikäli sitä ei irtisanota. KL-Kuntahankinnat on järjestänyt teleoperaattoripalveluiden yhteishankinnan, johon kunnat/kuntayhtymä ovat voineet halutessaan liittyä. Sitoumuksessa kunta/kuntayhtymä sitoutuu osallistumaan KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämään yhteishankintaan (avoin puitejärjestely), käyttämään sopimusta ja hankkimaan palveluita sopimustoimittajalta puitesopimuksen ja puitesopimusohjeistuksen mukaisesti. Asiakkaat voivat liittyä puitesopimukseen valintansa mukaisten palveluiden osalta. Asiakas tekee toimittajan kanssa asiakaskohtaisen palvelusopimuksen, jossa määritellään käytettävät palvelut. Asiakokonaisuudesta on käyty virkamiestasolla neuvotteluita jäsenkuntiemme kanssa. Aikaisemman sopimuksen irtisanominen ja uuden sopimuksen tekeminen tehdään yhdessä jäsenkuntien kanssa. Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus on päättänyt, että Perusturvakuntayhtymä Akseli liittyy KL-Kuntahankintojen yhteishankintoihin teleoperaattoripalvelujen osalta. Tietoliikennesopimuksen

25 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus mukaisia palveluita (ns. kiinteä data) tämä hankinta ei koske. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Ehdotus Yhtymähallitus päättää 1) lähettää KL-Kuntahankinnoille teleoperaattoripalvelusopimukseen tarvittavat sitoumuslomakkeet 2) valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat palvelusopimukset Telia Sonera Oy:n kanssa. 3) valtuuttaa kuntayhtymänjohtajan irtisanomaan nykyinen teleoperaattoripalvelusopimus Dna Oy:n kanssa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelusopimuksen vahvistaminen 31/ /2013 Yhtymähallitus Lastensuojelun laitoshoitoa tarvitsevan avohuollon asiakkaan osalta on tehty asiakaspäätökset ja laadittu alustava ostopalvelusopimus Care Componentin (Mila Pro Oy), kanssa. Sopimus astuisi voimaan takautuvasti. Avohuollon sijoituksista on tehty kaksi päätöstä, SLE/ ajalle ja SLE/ ajalle Asiakas on ollut kiireellisesti sijoitettuna , päätös PEK/ Sijoittamisen syynä on nuoren erityisen tuen tarve ja sijaishuollon keinoin nuoren syrjäytyminen on mahdollista ehkäistä. Perusturvakuntayhtymä Akselin osalta palvelumaksu on 288,56 /pv (ilman laskennallista 5 % alv-palautusta) ja kustannukset ovat /vuosi (huomioitu laskennallinen 5 % alv). Vanhemmilta perittävistä maksuista ei ole vielä tehty päätöstä. Lapsilisästä ja elatustuesta on tehty perintäpäätökset. Kysymyksessä on erikseen määritellyistä yksityiseen asiakkaaseen kohdentuvasta terveydenhoito- ja sosiaalipalveluhankinnoista, joita ei tarvitse erikseen kilpailuttaa ja joiden osalta yhtymähallitus on vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita hyväksyessään määrittänyt, että yli /vuosi koskevista palveluhankinnoista päättää yhtymähallitus. Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityön päällikkö Pirjo Junnila, puh Yhtymähallitus päättää vahvistaa Perusturvakuntayhtymä Akselin lastensuojelun laitoshoitona erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan ostopalvelusopimuksen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

27 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta 40/05.05/2015 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akseli on saanut JR-Care Oy:n ilmoituksen yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisen aloittamisesta kuntayhtymän alueella JR-Care Oy:n tarkoituksena on tarjota turva-auttajakäyntejä turvapuhelinasiakkaille. Partio on miehitetty aina yhdellä terveydenhuollon ammattipätevyyden omaavalla henkilöllä. JR-Care Oy:n vastuuhenkilönä toimii Jouko Raintola. Jouko Raintolalla on lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan tutkinto, joka soveltuu hyvin turva-auttajapalveluiden järjestämiseen. Esitetty henkilökunta on määrältään ja koulutukseltaan riittävä toiminnan laajuuteen nähden. Edellä esitettyjen seikkojen johdosta voidaan katsoa, että JR-Care Oy:n toiminta täyttää sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset. Valmistelija/lisätiedot: ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh Yhtymähallitus ilmoittaa JR-Care Oy:n yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin, koska se katsoo, että JR-Care Oy:n toiminta täyttää sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset. Kuntayhtymän johtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen. Muutettu päätösehdotus: 1. Yhtymähallitus ilmoittaa JR-Care Oy:n yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin, koska se katsoo, että JR-Care Oy:n toiminta täyttää sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset. 2. Yhtymähallitus päättää, että palvelulinjajohtaja voi antaa aluehallintoviranomaiselle tarvittavat lausunnot koskien yksityisen palvelutuottajien ilmoituksia (Hallintosäännön 4 ). Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

28 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Tukihenkilön työsopimussuhteen täyttäminen Muu päätös Delegointipäätös koskien lapsiperheiden kotihoitoa Sosiaalityön päällikkö aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Hankintapäätös Omaishoidon vapaan ajaksi järjestettävän lyhytaikaishoidon ostopalvelusopimus Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Henkilöstösiirto, Lehtivuori Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Sairaanhoitajan toimen täyttäminen Vastaavan sairaanhoitajan viran uudelleen auki laitto Lähihoitajan toimen täyttäminen. Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Kokouksessa jaettiin täydennetty esitys. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

29 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus Valvira Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen. Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyisi terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan seuraavasti: Hoivapalvelu Metsätähti Oy c/o Mehiläinen Oy Tampere, Hoivapalvelu Metsätähti Oy c/o Mehiläinen Oy Turku, Hoivapalvelu Metsätähti Oy c/o Mehiläinen Oy Helsinki Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja edellä mainituissa toimipaikoissa: Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö Lotta Karoliina Saari. Ratkaisu: Hoivapalvelu Oy Metsätähti Oy:lle myönnettyyn lupaan on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset lukien. Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

30 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtaja antoi tilannetiedotuksen uuden hallitusohjelman mukaisesta sote-uudistuksesta, jota lähdetään rakentamaan maakuntamallilla. 3. Ylilääkäri kertoi vuodeosastojen käyttöasteista tammi-huhtikuussa. Maskun vuodeosaston käyttöasten oli 100 % ja Mynämäen vuodeosaston 98 %. Turkulaisia asiakkaita on ollut keskimäärin 2,5 päivässä. 4. Keskusteltiin jäsenkuntien kanssa käydyistä kuntaneuvotteluista. Neuvotteluissa oltiin yksimielisiä siitä, että tuotteistuksesta luovutaan tässä vaiheessa. 5. Keskusteltiin muista ajankohtaisista asioista.

31 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Pykälät: 78-80, 82, 85-87, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät:81, 83, 84, HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Perusturvakuntayhtymä Akseli, Yhtymähallitus Osoite: Moisiontie 18, Nousiainen Pykälät: 81, 83, 84, Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuohje ja valitusosoitus hankintapäätöksestä x on pöytäkirjassa erikseen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 PL TURKU Puhelin

32 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Telefax sähköposti Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät: TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tämä päätös on..201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta vastaan / luovutettu muulla tavalla, miten: Vastaanottaja: Tiedoksiantaja: virka-asema Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89. Laissa on erikseen säädetty tapauksis ta, joissa maksua ei peritä.

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen

Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 16.12.2015 klo 18:00-18:54 Paikka Moision vanhainkoti, Henriikkasali Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ (9 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (9 ) Tarkastuslautakunta 14.03.2017 AIKA 14.03.2017 klo 14:33-16:33 PAIKKA Valtuustosali 9. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 12/2013 375 Yhtymähallitus Aika 29.10.2013 klo 18:00-20:15 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 227 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107

Sivu 59 Ilmoitusasiat Koululautakunnan esittelijöiden päätösluettelot ajalta Luumäen kunnan alakoulujen todistusmallit 107 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 103 Koululautakunta Aika 08.12.2016 klo 18:05-19:17 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Merja Kolehmainen, Raili Kyllönen. kaupunginhallituksen edustaja. Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 6/2008 44 KOKOUSAIKA Torstai 18.12.2008 klo 18-18.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2011 1 Keskusvaalilautakunta Aika 15.04.2011 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot