Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, Nousiainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, 21270 Nousiainen"

Transkriptio

1 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Aika klo 18:00-19:20 Paikka Moisiokoti, Henriikkasali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Jäsenen nimeäminen yksilöjaokseen sekä yhteistyötoimikuntaan Sopimus Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten 146 perhehoitoyksikön toiminnasta 83 Kotisairaalatoiminta Perusturvakuntayhtymä Akselissa Tilan vuokraaminen kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja 152 iltapäivätoimintaa varten 85 Kuntien työterveyshuolto ja siirtymäsäännös Ikäihmisten palvelulinjan kuljetustarveselvitys FCG:n selvitystyö, kehittämistoimenpiteiden seuranta Hammashoidon tarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Kotihoidon tukipalvelumaksujen vahvistaminen alkaen Teleoperaattoripalvelut; Telia Sonera Finland Oyj Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelusopimuksen 165 vahvistaminen 92 Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 169

2 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Osallistujat Läsnä Rautalin Outi puheenjohtaja Saastamoinen Merja I varapuheenjohtaja Alastalo Jyrki jäsen Karjalainen Matti jäsen Koskinen Pekka jäsen Lehtonen Esko jäsen Maisila Päivi jäsen Santalainen-Saaros Päivi jäsen Poissa Ala-Karvia Tuula II varapuheenjohtaja Hassinen-Laine Tuija ikäihmisten palvelulinjajohtaja, vt. sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Muu Laivoranta-Nyman Susanna terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Aihinen Taru talous- ja henkilöstöpäällikkö sihteeri Kylämäkilä Juhani Nousiaisten kunnanjohtaja Lumio Rauli Maskun kunnanjohtaja Österberg Seija Mynämäen kunnanjohtaja Tolppanen Timo kuntayhtymän johtaja esittelijä Allekirjoitukset Outi Rautalin puheenjohtaja Taru Aihinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Jyrki Alastalo Matti Karjalainen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on ollut nähtävillä Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tiloissa, osoite Moisiontie 18, Nousiainen.

3 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymähallitus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

4 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymähallitus Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Alastalo ja Matti Karjalainen. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

5 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Esityslistan hyväksyminen Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää hyväksyä esityslistan ja päättää mahdollisten ylimääräisten asioiden käsittelyyn ottamisesta. Yhtymähallitus hyväksyi esityslistan.

6 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Jäsenen nimeäminen yksilöjaokseen sekä yhteistyötoimikuntaan 44/ /2015 Yhtymähallitus Maskun kunnanvaltuusto on myöntänyt Olavi Hillgrenille eron Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallituksen jäsenyydestä. Olavi Hillgren on ollut jäsenenä Perusturvakuntayhtymä Akselin yksilöjaoksessa sekä yhteistyötoimikunnassa. Yhtymähallituksen tulee valita hänen tilalleen uusi jäsen yksilöjaokseen sekä yhteistyötoimikuntaan. Yhtymähallitus valitsee jäsenen yksilöjaokseen sekä yhteistyötoimikuntaan. Matti Karjalainen esitti valittavaksi Pekka Koskista. Yhtymähallitus valitsi yksimielisesti yksilöjaokseen ja yhteistyötoimikuntaan Pekka Koskisen

7 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Sopimus Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toiminnasta 38/ /2015 Yhtymähallitus Ikäihmisten ja kehitysvammaisten asumiseen sekä hoitoon ja huolenpitoon on etsitty Varsinais-Suomessa uusia ratkaisuja seudullisena yhteistyönä. Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toiminta käynnistyi ja yksikön tavoitteena oli ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoidon toteuttaminen ja toimintakäytäntöjen kehittäminen maakunnallisesti. Perhehoidon toteuttaminen isäntäkuntamallilla on herättänyt kiinnostusta eri puolilla Suomea ja perhehoidon koordinaattorit ovat olleet esittelemässä toimintaa sekä valtakunnallisilla ikäihmisten että kehitysvammaisten perhehoidon päivillä. Perusturvakuntayhtymä Akseli ei ole ollut mukana perhehoitoyksikön toiminnassa Perhehoitoyksikkö on rekrytoinut ja valmentanut 40 ikäihmisten sekä 16 kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitoperhettä. Lisäksi perhepankkiin on liittynyt ennen Perhehoitoyksikön toiminnan alkua toimineita kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitoperheitä 18. Perhehoito on välimuoto siitä, kun hoidettava ei pysty enää asumaan itsenäisesti omassa kodissaan, mutta ei ole myöskään laitoshoidon tarpeessa. Perhehoito on yleisesti taloudellisesti edullisempi vaihtoehto kuin palveluasuminen ja on vanhuspalvelulain hengen mukainen. Perhehoitoyksikkö on tiedustellut kunnilta kiinnostusta solmia toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta perhehoitoyksikön toimintaan osallistumisesta. Sopimus voidaan irtisanoa kalenterivuosittain niin, että irtisanomisilmoituksen tulee olla toisen sopimusosapuolen tiedossa irtisanoutumista edeltävän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Sosiaalityön päällikkö Raija Vienonen on selvittänyt kehitysvammaisten mahdollisia perhehoitotarpeita kuntayhtymän alueella. Perhehoidon avulla voitaisiin järjestää mm. omaishoidontuen vapaita ja tarvittaessa pysyvää hoitoa. Mahdollisia perhehoidon käyttäjiä löytyi 26, joista kahden kohdalla voisi tulla kysymykseen pitkäaikainen perhehoito. Ikäihmisten puolella kyseeseen tulisi todennäköisesti lähinnä tilapäishoito erityisesti omaishoidontuen vapaiden järjestämiseksi. Perhehoitoa hyödyntämällä voitaisiin tiettyjä ostopalveluita vähentää ja toisaalta tarjota palveluita sellaisille asiakkaille, joille ei ole tähän mennessä löytynyt sopivaa tilapäishoitopaikkaa. Mikäli kaikki kiinnostuksensa ilmaisseet kunnat solmivat sopimuksen perhehoitoyksikön toiminnasta, muodostuu kuntayhtymän maksuosuudeksi arvion mukaan Mikäli kaikki kunnat eivät lähde mukaan, maksuosuus kasvaa. Sopimusluonnos, alustava maksuosuustaulukko ja selvitys perhehoitoyksikön toiminnasta toimitetaan listan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätiedot: ikäihmisten palvelulinjajohtaja ja sosiaalityön- ja perhepalveluiden vt. palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh

8 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää oikeuttaa kuntayhtymän johtajan solmimaan sopimuksen Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikön toiminnasta alkaen, mikäli suurin osa kiinnostuksensa ilmaisseista kunnista päättää solmia sopimuksen. Keskustelun päätteeksi yhtymähallitus päätti yksimielisesti siirtää asian seuraavaan kokoukseen.

9 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kotisairaalatoiminta Perusturvakuntayhtymä Akselissa Yhtymähallitus Yhtymähallitus on käsitellyt toiminta- ja rakenneselvityksen kuntayhtymän terveyskeskusten vuodeosastoista ja päättänyt perustaa työryhmän selvittämään kotisairaalatoiminnan mahdollisuutta Perusturvakuntayhtymä Akselissa. Kuntayhtymän johtoryhmä nimesi kotisairaalatyöryhmän jäse niksi SAS-koordinaattori Ulla-Maija Niemisen, kotihoidon vastaavan sai raanhoitajan Elina Salosen (työryhmän vetäjä), vuodeosastojen edusta jiksi osastonhoitaja Eija Mäkilän sekä sh Eija Tiihosen (Mynämäen vuode osasto) ja sh Tapio Harmaan (Maskun vuodeosasto), vammaistyön edus tajaksi Satu Aurasen, lääkäriedustajaksi Jenni Viren / Mira Halmen sekä vanhainkotien ja palveluasumisen edustajaksi Susanna Lehtirannan. Kotisairaalatyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran , jolloin paikalla olivat myös kuntayhtymänjohtaja ja ylilääkäri. Palaverissa käytiin läpi osallistujien keräämiä tietoja eri paikoissa toimivista kotisairaalatoiminnois ta ja keskusteltiin eri vaihtoehtoisista toimintamuodoista kotisairaalan toteuttamiseksi Perusturvakuntayhtymä Akselissa. Työryhmässä keskustel tiin mahdollista uutta palvelua parhaiten kuvaavasta toiminnan nimestä ja siihen päätettiin palata seuraavassa kokouksessa. Ainakin siihen asti pää dyttiin toimintaa nimittämään kotisairaalatoiminnaksi. Palaverin jälkeen on sovittu tutustumiskäynti Kaarinan kotisairaalatoimintaan elokuulle sekä Tu run kotiutustiimin esittely Akselille. Kotisairaalatyöryhmän seuraava kokous on Palaverin jälkeen on selvitetty sekä kotihoidon että vuodeosastojen osalta henkilökuntaresurssia, joka voitaisiin irrottaa uuteen toimintaan. Uusia resursseja toimintaan ei ole saatavissa, vaan uusi palvelu olisi osa kuntayhtymän palvelurakenneuudistusta. Kotisairaalatyöryhmän vetäjä Elina Salo nen, vuodeosastojen osastonhoitaja Eija Mäkilä ja ylilääkäri Susanna Laivoranta-Nyman ovat keskustelleet resurssimahdollisuuksista Edeltävästi ennen keskusteluja Elina Salonen oli keskustellut asiasta kotihoidon päällikön Hanna Laineen kanssa. Kuntayhtymän kotihoitoon on tulossa merkittäviä muutoksia. Kotihoitoalu eet muuttuvat alkaen nykyisestä neljästä kahteen ja vielä syksyllä 2014 kotihoidossa otetaan käyttöön kotihoidon mobiili-toiminnanohjausjär jestelmä. Yhtymähallituksen käsittelemässä Perusturva kuntayhtymä Akselin toimintaa koskevassa selvitystyössä todetaan, että ehkäisevässä vanhustyössä keskeisenä tavoitteena tulee olla kotona asu vien määrän kasvattaminen ja että Akselin alueella yli 75-vuotiaiden määrä tulee vuoteen 2029 mennessä kasvamaan 87 %. Näin ollen tällä hetkellä kuntayhtymän kotihoidosta ei voida vähentää henkilöstöresursseja siirtä mällä niitä uuteen kotisairaalatoimintaan. Yhtymähallituksen käsittelemän toiminta- ja rakenneselvityksen kuntayhtymän terveyskeskusten vuodeosastoista mukaisesti kuntayhtymän vuodeosastojen paikkatarve on aiemmasta vähentynyt ja tämän vuoksi vuodeosastopaikkoja on vähitellen vähennetty. Mahdollisen kotisairaalatoiminnan yhtenä tavoitteena on vuodeosastopaikkatarpeen vähenty-

10 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus minen edelleen nykyisestä. Kotisairaalatoiminnalla haettavien hyötyjen saavuttamiseksi siihen tarvi taan vähimmillään 4 sairaanhoitajaa, jotta palvelua voidaan tarjota kaikki na viikonpäivinä aamu- ja iltavuoroissa. Yhtymähallitukselle tuodaan erillinen esitys lähihoitajien toimien muutoksesta sairaanhoitajien toimeksi mikäli organisaatiosta ei pystytä esim. potilasturvallisuus huomioiden irrottamaan tarvittavaa määrää sairaanhoitajia. Muualta saa tu jen tie to jen pe rus teella on ole tet ta vaa, et tä Pe rus tur va kuntayhty mä Ak selin ko koi sella alu eella yöl lä ta pah tu vaa ko ti sai raala toi mintaa ei saatai si kus tan nus tehok kaaksi ja siksi si tä ei aina kaan toistai seksi suunnitella. 4 hoita jan siir tämi nen vuode osas totyöstä ko tisai raalatoi mintaan vaati si vuo de osasto paikko jen vähentä mi sen nykyi ses tä 51 pai kasta 42 paik kaan, jotta vuode osastoil la tarvittava hoi ta ja mi toi tus 0.7 to teutuu. Alkuvuo den ja ke sän 2014 koke musten perus teella ole tet ta vaa on, että kyseiset 42 vuodeosastopai kat oli sivat määräl tään pää sään töisesti kuntayhtymän tar peita vastaavat silloin, jos sen lisäk si tar jolla olisi kotisai raalapalvelua. Tä mä terveyskes kuksen vuodeosasto paik kojen mah dollinen vähentäminen olisi yh tymä hallituksen kä sit te le män selvi tyksen mukai nen. valmistelija/lisätiedot: Elina Salonen, vastaava sairaanhoitaja, kotihoito, ikäihmisten palvelulinja; Eija Mäkilä, osastonhoitaja; Maija Seppälä, johta va hoitaja; Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajoh taja Yhtymähallitus 1) päättää että ko ti sai raa la toi minta aloitetaan kevään 2015 ai ka na. 2) päättää, että henkilöstöresurssit (4 hoitajan toimea) kotisai raalatoimin taan siirretään kuntayhtymän vuodeosastoilta. 3) päättää perustaa uu den kus tan nus pai kan 3606 kotisairaalatoiminta Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus Kotisairaalatyöryhmä on kokoontunut ja jatkanut valmistelutöi tä kotisairaalatoiminnan aloittamiseksi keväällä Kotisairaalatyöryhmä totesi, että toiminta tulisi saada aloitettua mahdollisimman nopeasti kevääl lä 2015, jotta talousarvion 2015 tavoitteisiin vuodeosastojen ja kotisai raa lan osalta on mah dol lis ta päästä. Kotisairaalatyöryhmä aikataulutti kotisai raa la-asian eteenpäin viemisen yhtymähallituk sessa saadun tie don mukaan. Tällöin yhtymähallituksessa ker rottiin, että jäsenkuntien val tuustot käsittelevät kuntayhtymän talousarvion vuodelle ja kokouksissaan. Tämän vuok si ko ti sai raa lan 4 sairaan hoi ta jan toi mea lai tet tiin saman tien si säiseen ha kuun. Ha kuai ka on asti. Mikäli sopi via ha kijoi ta on riittävästi, oli tar koitus tehdä valintapäätök set he ti jä sen kuntien mar ras kuun valtuus tojen jälkeen, jolloin TA 2015 olisi käsi telty. Tä mä olisi mah dollistanut koti sairaa latoimin nan aloituksen

11 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus jo Koti sairaala työ ryhmän kokouk sen ja sisäisten ha kujen informoinnin jäl keen saimme tie don siitä, että Ak selin jä senkunnat ovat siirtä neet kuntayh tymän talous ar vion käsittelyn jou lukuun valtuustoko kouksiin. Talousarvion käsitte lyn siir täminen joulukuulle mahdolli sesti muuttaa koti sairaa latoi minnan aloitusajankohtaa sekä vaikuttaa vuode osastotoiminnan uudelleenjärjestelyihin vuodel le Kotisairaalatoiminta on koko kuntayhtymän toimintaa. Kotisairaalan palve luja tuotetaan kunta laisten kotona, kotisairaalan toimipisteessä tai kunta yhtymän muissa toimi pisteissä. Työryhmä on kes kus tellut ko ti sai raa lan toi mi pis teestä ja eh dot taa ko ti sai raalan toimi pis teek si My nä mäen ter veys kes kuk sen vuo deosas toa. My nä mäen vuode osastolla on ko tisai raala toi min taan sopivan ko koinen huone erillisellä si säänkäynnil lä val miina ole massa. Koti sairaa laan sisälly tettävis tä päivittäi sistä tehtävis tä tie tyt si joittu vat My nämä keen puol taen myös sitä sijaintikuntana. Perusturvakuntayhtymä Akselin hallintosäännön 44 :n mukaan yhtymähallitus määrää maksut ja korvaukset kuntayhtymän palveluista. Kotisairaalatyöryhmä on selvittänyt muiden kuntien kotisairaalamaksuja. Maksut vaihtelevat jonkun verran kunnittain. Salossa, jossa kotisairaalatoimintaa on ollut useamman vuoden ajan, on käytössä kotisairaalan hoitovuorokau simaksu. Maksu sisältää hoitajien ja tarvittaessa lääkärien kotikäynnit lukumäärästä riippumatta, perushoitotarvikkeet, injektiolääkkeet, kokeiluvai heen lääkkeet sekä kyseiseen hoitojaksoon liittyvät röntgen- ja laboratoriotutkimukset. Salossa hoitovuorokausimaksu on valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen mukai nen. Asetuksen päivityksen 842 / :n mukainen ko. päivähoidon maksu voi olla alkaen 17,60. valmistelija/lisätiedot: Eija Mäkilä, osastonhoitaja, Maskun ja Mynämäen vuodeosasto; Maija Seppälä, johtava hoitaja, Taru Aihinen, talous- ja henkilöstöpäällikkö; Susanna Lai vo ran ta-ny man, ter veys pal ve lu jen pal velu lin jajoh taja Yhtymähallitus: 1) merkitsee tiedoksi kotisairaalatyöryhmän tilannetiedot, 2) päättää, et tä ko ti sai raa lan toi mi pis tee nä on My nä mäen ter veyskeskuk sen vuode osastol ta sille jär jes tet tä vät tilat ja 3) päättää kotisairaalatoiminnasta perittäväksi hoitovuorokausimaksuksi 17,60. Pysyvässä laitoshoidossa (vanhainkoti tai tehostettu palvelu asuminen) ole valta asiakkaalta ei peritä erikseen kotisairaalan hoitovuorokausimak sua. Keskustelun kuluessa jäsen Olavi Hillgren ehdotti, että kohta 3) muutetaan kuulumaan "päättää kotisairaalatoiminnasta perittäväksi hoitovuorokausimaksuksi 17,60. Pysyvässä laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa olevalta asiakkaalta ei peritä erikseen kotisairaalan hoitovuoro kausimaksua. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti muutettuna jäsen Hillgrenin tekemällä ehdotuksella.

12 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kotisairaalatoiminta on alkanut Perusturvakuntayhtymä Akselissa Kotisairaalan asiakasmaksut eivät kohtele tällä hetkellä tasapuolisesti kuntalaisia. Maksuissa on ilmennyt kaksi epäkohtaa. 1) Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden asiakasmaksujen perusteet kotihoidosta ovat vastaavat kuin palveluasumisesta perityt asiakasmaksut. Tästä huolimatta yllä olevan päätöksen mukaisesti säännöllisen kotihoidon asiakkailta pitäisi periä kotisairaalapalvelusta hoitovuorokausimaksu, vaikka vastaavaa maksua ei palveluasumisen puolella peritä. 2) Kuntalainen, joka tulee kotisairaalan tiloihin saamaan kotisairaalapalvelua, maksaa palvelusta nyt saman maksun kuin henkilö, jonka kotiin palvelu tullaan antamaan. Kuntalaisten tasavertaiseksi kohtelemiseksi ehdotetaan, että: 1) säännöllisen kotihoidon asiakkailta ei peritä kotisairaalan hoitovuorokausimaksua ja että, 2) kotisairaalan hoitovuorokausimaksu on 10 / vrk, jos asiakas tulee kotisairaalan tiloihin saamaan kotisairaalapalvelua. valmistelija/lisätiedot: Eija Mäkilä, osastonhoitaja, Maskun ja Mynämäen vuodeosasto; Susanna Lehtiranta, johtava hoitaja, Tuija Hassinen-Laine, ikäihmisten palvelulinjajohtaja; Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Yhtymähallitus päättää, että: 1) säännöllisen kotihoidon asiakkailta ei peritä kotisairaalan hoitovuorokausimaksua ja että, 2) kotisairaalan hoitovuorokausimaksu on 10 / vrk, jos asiakas tulee kotisairaalan tiloihin saamaan kotisairaalapalvelua. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

13 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tilan vuokraaminen kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa varten 26/ /2015 Yhtymähallitus Kuntayhtymän Koivikkokujan työ- ja päivätoimintakeskuksessa jär jes te tään kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa kou lu ai koi na osapäiväisesti keskimäärin kuudelle lapselle. Koulujen loma-aikoina tar ve on kokoaikaista ja lasten määrä saattaa olla hieman suurempi alkaen Koivikkokujalle on keskitetty koko kuntayhtymän alueen ke hi tys vam mais ten ja muutamien muiden erityistä tukea tarvitsevien hen ki löi den työ- ja päivätoimintapalvelut. Asiakkaiden kokonaismäärä on n. 60. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta ei sisällä varsinaista säädöstä kou lulais ten iltapäivähoidon järjestämisestä. Kehitysvammaisten kou lu lais ten iltapäivähoitoa kunta voi toteuttaa perusopetuslain mukaisena kou lu lais ten iltapäivätoimintana muun iltapäivähoidon yhteydessä tai ke hi tys vam mais ten erityishuollosta annetun lain mukaisena erityishuoltona. Val vi ra on kantelua koskevassa päätöksessään vuonna 2013 todennut, että ke hi tys vam mais ten lasten tilapäishoidon järjestämistä kehitysvammaisten ai kuis ten palvelujen yhteydessä ei voida pitää hyväksyttävänä. Yhteistoiminta-alueella on tarvetta järjestää kehitysvammaisten kou lu lais ten ilta ja tarvittaessa aamuhoitoa erityishuoltona, koska yh teis toi min ta-alu een kunnissa ei ole voitu järjestää toimintaa perusopetuslain pe rus teel la normaalina palveluna ainakaan kaikille palvelun tarpeessa oleville asiak kail le. Samaa tilaa voitaisiin käyttää myös erilaisten ryhmätoimintojen jär jes tä miseen. Kehitysvammaisten koululaisten osa-päivätoimintatiloja on etsitty pitkään Mynä mäen kunnan alueelta läheltä Koivikkokujan toimintakeskusta, koska henki lös tö tulee olemaan molempien yksiköiden yhteiskäytössä. To teu tus vaih toeh toi na on selvitetty 1. Mynämäen kunnan käytössä oleva päivähoitotila nk. Huvikumpu päivähoito tarvitsee tilan oman käyttöönsä 2. Lounais-Suomen Käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen tilat vapaana olevat tilat ovat hankalasti saavutettavissa (toinen ker ros) 3. Palveluasumisyksikkö Tainiolassa, kakkoskerroksessa oleva kaksio asunto sijaitsee keskellä asumisyksikköä, joten se ei sovellu tä hän tarkoitukseen 4. Palvelutaloyksikkö Tainiolan tila, missä on ollut Mynämäen päi vähoi to toi min taa tila vapautuu huhtikuussa 5. Mynämäen päivähoidon käytössä olleet tilat (Tilhentie 1) tilat soveltuisivat muutoksin kyseiseen käyttöön Tainiolassa vapautuu huhtikuussa 2015 tila, joka on toiminut lasten päi vä kodin väistötilana. Tila sijaitsee alakerrassa lähellä pääsisäänkäyntiä, ruo kai lu tilan vieressä. Tila käsittää yhteensä 148 neliötä, joista liukuovella voi daan erottaa 80 neliön tila. Käytössä on kaksi WC:tä yhteensä 8 neliötä, toi nen invavarusteinen. WC:eet sijaitsevat tilan ulkopuolella käytävällä ja ovat ainoastaan tilavuokraajan käytössä. Lisäksi käytössä on 20 neliötä mm. ulkovaatteille ja apuvälineille. Ulkona on aidattu, leikkivälineitä si säl tä vä piha-alue. Aita ja leikkivälineet ovat Mynämäen kunnan omaisuutta. Täl lä

14 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus hetkellä koko 148 neliön vuokra on /kk (neliöhinta 13,24 ) si säl täen kerran päivässä siivouksen, veden ja sähkön. Tila on osittain ka lus tet tu. Mynämäen kunta on ilmoittanut pihan perustamiskustannuksiksi Mynämäen päivähoidon käytössä olleen tilat Tilhentie yhdessä vaatisivat muu tos töi tä, koska tiloissa ei ole invamitoitettua WC-tilaa eikä aidattua pi haa. Tila sijaitsee erittäin lähellä Koivikkokujan toimintakeskusta. Tar jous ta tilojen vuokrasta ja mahdollisista muutoskuluista ei ole vielä saatu. Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityön päällikkö Raija Vienonen puh ja vt. sosiaalityön- ja perhepalveluiden palvelulinjajohtaja Tuija Hassi nen-lai ne puh Yhtymähallitus päättää, että neuvotteluja jatketaan vaihtoehdoista 4 ja 5 siten, että toukokuun kokoukseen tuodaan ehdotus solmittavasta vuokrasopimuksesta. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus Palvelutalo Tainiolan johtajan Raili Heinon kanssa on alustavasti neuvoteltu tarvittavan tilan vuokraamisesta Tainiolasta. Tähän kyseiseen tarkoitukseen riittäisi liukuovella erotettava 80 neliön tila tarvittavine tukitiloineen (yhteensä 108 neliötä), jolloin vuokraksi muodostuisi n /kk. Hinta saattaisi olla hieman halvempi, jos siivousta ei tarvitsisi tehdä joka päivä. Kyseinen tila soveltuu aamu- ja iltapäiväkerholaisten tarpeisiin, mutta ongelmia saattaisi muodostua käytävälle sijoittuvien wc-tilojen käytöstä. Lisäksi tulisivat Mynämäen kunnan perimät kustannukset leikkipihan aidasta ja leikkivälineistä. Kunta-Asunnot Oy tarjoaa kuntayhtymälle vuokrattavaksi 64 neliön tilaa sisältäen keittiötilan, kaksi WC:tä, laajan eteistilan sekä 15,9 neliön huoneen, jolloin vuokra olisi 740 /kk. Sähkön ja veden kulutus laskutetaan erikseen. Vuokra sisältää 10 euron neliövuokran ja 100 investointilisää viiden vuoden ajalta tarvittavien muutostöiden takia. Muutostöitä ovat aidan rakentaminen ja wc:n oviaukon leventäminen. Kunta-Asunnot Oy edellyttää viiden vuoden määräaikaista vuokrasopimusta, jonka jälkeen se jatkuisi toistaiseksi voimassa olevana 1 kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Sosiaalityön päällikkö Raija Vienonen ja avopalveluiden ohjaaja Leena Sulander esittävät, että kuntayhtymä solmisi Kunta-Asunnot Oy:n kanssa vuokrasopimuksen Tilhentiellä olevasta tilasta, koska * Koivikkokujalta on lyhyt matka Tilhentielle, henkilökunnan aikaa ei kuluisi siirtymiseen * kokonaiskustannukset ovat huomattavasti halvemmat * Tainiolan wc-tilojen käyttö hieman haasteellinen * tiloja olisi mahdollista käyttää myös kuntayhtymän muihin tarpeisiin * Tainiola toimii aikuisten asumisyksikkönä, joten sitä ei ehkä valvontaviranomaisten toimesta pidettäisi erityisen soveltuvana

15 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Valmistelija/lisätiedot: vt. palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh Yhtymähallitus päättää oikeuttaa kuntayhtymän johtajan solmimaan vuokrasopimuksen Kunta-Asunnot Oy:n kanssa Tilhentien tilasta alkaen. Päivi Santalainen-Saaros esitti, että vuokranantajan kanssa neuvotellaan lyhyemmästä vuokrasopimuksesta. Esitystä ei kannatettu. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

16 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kuntien työterveyshuolto ja siirtymäsäännös 36/ /2015 Yhtymähallitus Toukokuun alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Työterveyshuollon lakisääteisiä ennaltaehkäiseviä palveluja yhtiöittämisvelvoite ei koske. Siirtymäsäännöksen mukaan siirtymäaikana ( ) kilpailluilla markkinoilla toimivien kunnallisten työterveyshuoltopalvelujen tuottajien tulee noudattaa markkinaperusteista hinnoittelua. Markkinaperusteinen hinnoittelu edellyttää, että hinnoittelussa huomioidaan kilpailullisesta toiminnasta saadut tulot ja tuottamisesta aiheutuvat muuttuvat kulut ja tähän toimintaan kohdistettavissa oleva osuus kiinteistä kuluista. Investointeihin liittyvät poistot ja rahoituskulut on otettava huomioon kustannuksina siltä osin kuin kyseiset investoinnit ovat välttämättömiä tehtävän hoitamiselle. Lisäksi hinnoittelussa on otettava huomioon toimintaan sitoutuneelle pääomalle kohtuullinen tuotto. Kiinteistä kuluista, investointimenoista ja rahoituskuluista tulee ottaa huomioon se osa, joka vastaa kilpailuilla markkinoilla harjoitetun toiminnan osuutta. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että kaikki kilpailulliseen toimintaan liittyvät kulut tulevat asianmukaisesti kohdistetuksi tähän toimintaan sekä siihen, ettei muuhun toimintaan saatuja julkisia varoja hyödynnetä kilpailluilla markkinoilla tapahtuvassa toiminnassa. Kuntien tulee heti aloittaa työterveyshuollon sairaanhoidon yhtiöittämistä koskevat valmistelu- ja suunnittelutoimenpiteet, koska yhtiöittäminen on kokonaisuudessaan pitkä prosessi, jossa on huomioitava varsin monia eri seikkoja. Jatkettu siirtymäaika mahdollistaa sen, että kunnallisen työterveyshuollon järjestämis- ja tuottamisvastuun toteutuksen suunnittelussa ja täytäntöönpanossa voidaan tulevat palvelurakenteet ja tuotantotavat yhteen sovittaa asianmukaisesti tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutokseen. Kuntien on tarkoituksenmukaista pyrkiä tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä keskenään yhtiöittämisen valmistelussa ja suunnittelussa, jotta tulevan sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen vaikutukset valmistelussa huomioitaisiin riittävän aikaisessa vaiheessa. Hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti työterveyshuolto tulisi toteuttaa yhtenä kokonaisuutena niin, että samat työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat toteuttavat sekä ehkäisevää työterveyshuoltoa että sairaanhoitoa. Tämä tulee huomioida tulevia työterveyshuoltopalveluja suunniteltaessa. Tämänhetkisten tietojen mukaan Perusturvakuntayhtymä Akselin vaihtoehdot työterveyshuoltopalvelujen järjestämiseksi alkaen ovat: - Jatko nykyisellään KL 410/2015 kohta 6 perusteella, paitsi, että sairaanhoitopalveluja ei enää myytäisi jäsenkuntien ja Akselin ulkopuolisille tahoille. - Työterveyshuoltopalvelujen yhtiöitys:

17 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Selvitettävä yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa, mikä on kuntien tahtotila työterveyshuollon yhteistyötä ja yhtiöittämistä ajatellen. Selvityksessä on yhtenä asiana huomioitava, että jos yhtiöitykseen päädyttäisiin ja työterveyshuollon vapaaehtoisia sairaanhoitopalveluja tuotettaisiin laaja-alaisesti siten, että näiden palvelujen osuus ylittäisi liikevaihdosta tietyn osuuden, ei inhouse periaate enää mahdollistuisi. Tällöin ei voitaisi kilpailuttamatta ostaa omalta yhtiöltä oman kuntayhtymän tai jäsenkuntienkaan työntekijöiden työterveyshuoltopalveluja. - Työterveyshuoltopalvelujen tuotannosta luopuminen: Tällöin selvitettäviä asioita olisivat ainakin: 1) Miten täytetään kuntien velvoite THL1326/ työterveyshuollosta? Lain mukaan "kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 :ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut. Kunnan on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 :ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa." 2) Mistä ostetaan työterveyshuoltopalvelut kuntayhtymän ja jäsenkuntien työntekijöille? 3) Mitä tapahtuu kuntayhtymän työterveyshuollon työntekijöille? Yhtymähallitus on päättänyt kuntayhtymän työterveyshuoltopalveluiden hinnoista Työterveyshuolto toimii nettokustannusperiaatteella ja toiminnalla katetaan sille kohdistuneet kulut. valmistelija/lisätiedot: Timo Tolppanen, kuntayhtymän johtaja; Esa Mäkinen, vastaava lääkäri, työterveyshuolto; Susanna Laivoranta-Nyman, terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Yhtymähallitus keskustelee asiasta ja merkitsee sen tässä vaiheessa tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

18 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Ikäihmisten palvelulinjan kuljetustarveselvitys 43/ /2015 Yhtymähallitus Päivätoiminnan ohjaaja Marjut Nummi on laatinut selvityksen ikäihmisten palvelulinjan tämän hetkisistä kuljetuksista sisältäen mm. päivätoiminta-, kerho- ja saunakuljetukset ja niistä aiheutuvat kustannukset. Selvitykset toimitetaan listan oheismateriaalina. Tällä hetkellä kuljetukset maksavat vuositasolla n eikä kaikkia tarvittavia kuljetuksia pystytä järjestämään. Lisäystarvetta olisi mm. kuntosali- ja tasapainoryhmissä, erilaisissa retkissä ja tapahtumissa, laboratoriokuljetuksissa ja kauppakuljetuksissa. Kuntayhtymässä on selvitetty mahdollisuutta hankkia näiden asiakaskuljetusten järjestämistä varten oma kahdeksanpaikkainen auto, jossa olisi nostolaite. Nykyisten kuljetusten lisäksi kyseisellä autolla olisi mahdollista vastata myös jossain määrin lisäystarpeisiin. Kyseistä autoa olisi mahdollisuus käyttää myös iltaisin ja viikonloppuisin. Aikaisemmin tehdyn selvityksen perusteella oman auton hankintakustannukset olisivat n Investoimisen sijaista olisi tarkoituksenmukaisenpaa hankkia leasingauto ja kokeilla omaa kuljetustoimintaa. Auton lisäksi kuljetuspalveluiden järjestämiseksi tarvittaisiin myös kuljettaja. Esim. Kaarinassa on tällaiseen kuljetustoimintaan käytetty työllistettyjä. Kuntaliiton jakelukirje1/2015 kiinnittää huomiota henkilökuljetusten uudistamiseen ja kuljetusten yhteensovittamiseen. Näin ollen tässäkin hankkeessa on tarkoituksenmukaista huomioida kuntayhtymän tarpeiden lisäksi myös jäsenkuntien tarpeet. Valmistelija/lisätiedot: ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh Yhtymähallitus päättää 1. merkitä tehdyn kuljetustarveselvityksen tiedoksi ja käynnistää selvityksen soveltuvan leasingauton hankkimiseksi. 2. lähettää selvityksen jäsenkunnille ja pyytää näitä toimittamaan ikäihmisten palvelulinjajohtajalle tiedot mahdollisista kuljetustarpeistaan ja kiinnostuksestaan työllistetyn käyttämiseen kuljettajana. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

19 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus FCG:n selvitystyö, kehittämistoimenpiteiden seuranta 107/ /2014 Yhtymähallitus Jäsenkunnat päättivät yhteisvastuullisesti, että ulkopuolinen asian tun ti ja tekee pe rusturva kuntayhtymä Ak se lil le työn mi toi tuk sen ja or ga ni soin nin selvityk sen estä mään kus tan nusten nou sua. Selvitystyössä mainitaan kehittämisehdotuksia ja niiden käsittely ja eteenpäinvieminen on aikataulutettu. Selvitystyön tiedot olivat osana vuoden 2015 talousarvion valmistelua. Osa selvitystyössä esiintyneistä kehittämistoimenpiteistä oli jo kuntayhtymässä käynnissä. Selvitystyöstä nos tettiin eri aihealuei ta, joita on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmässä ja yh ty mä hallituksen syys kui sessa seminaarissa. Perusturvakuntayhtymä Akselin kehittämistoimenpiteiden seuranta ja "potentiaalin" vertailua naapurikuntiin vuoden 2013 tilinpäätöstiedoilla on esityslistan oheismateriaalina. Yhtymähallitus merkitsee kehittämistoimenpiteiden seurannan tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akselin johtoryhmä on käynyt vuosineuvottelut jäsenkuntien kanssa toukokuun aikana. Tilaisuuksissa käsiteltiin myös kuntayhtymän toiminnan kehittämistä ja FCG:n konsulttiselvityksessä esitettyjä kehittämistoimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteiden tilaa seurataan erillisessä raportissa, joka on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Yhtymähallitus merkitsee kehittämistoimenpiteiden seurannan raportin tiedoksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

20 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hammashoidon tarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinta Yhtymähallitus Uudenkaupungin kaupunki on pyytänyt tarjouksia hammas hoidon tarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinnasta sopimuskaudeksi vuoden optio. Tarjouspyyntö koski Uudenkaupungin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta, Laitilan kaupungin terveyskeskusta ja Perusturvakuntayhtymä Akselia. Hankintamuotona on käytetty avointa menettelyä. Hankintailmoitus EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta on jätetty Hilma-kanavaan osoitteessa hankintailmoitukset.fi. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Plandent Oy ja Hammasväline Oy. Kuntien vastaavat hammaslääkärit ovat käsitelleet tarjoukset kokoukses saan Tarjouksen valintaperusteina on käytetty hintaa (max 75 pist.), hankintojen kustannustehokkuutta (max 15 pist.) ja toimitusaikaa ja -ehtoja (max 10 pist.). Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on tehnyt Plandent Oy. Uudenkaupungin kaupungin terveyslautakunta on hyväksynyt hammashoi don tarveaineiden ja käsi-instrumenttien toimittajaksi Plandent Oy:n. Jokainen hankintarenkaaseen kuuluva kunta tekee oman hankintapäätöksensä. Esityslistan/pöytäkirjan oheismateriaaleina on yhteenveto tarjoukseen liittyvistä asiakirjoista. valmistelija/lisätiedot: Päivi Antila, vastaava hammaslääkäri Yhtymähallitus päättää hyväksyä hammashoidon tarveaineiden ja käsiinstrumenttien toimittajaksi sopimuskaudeksi vuo den optio Plan dent Oy:n. Option käytöstä tehdään erillinen päätös ennen varsinaisen sopimus kauden päättymistä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Yhtymähallitus Uudenkaupungin kaupungin terveyslautakunta on tehnyt päätöksen optiovuoden käyttämisestä hammashoidon tarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinnassa.

21 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Jokainen hankintarenkaaseen kuuluva kunta tekee oman päätöksensä optiovuoden käytöstä. valmistelija/lisätiedot: Päivi Antila, vastaava hammaslääkäri Yhtymähallitus päättää optiovuoden käyttämisestä hammashoidon tarveaineiden ja käsi-instrumenttien hankinnassa Plandent Oy:ltä. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

22 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kotihoidon tukipalvelumaksujen vahvistaminen alkaen 37/ /2015 Yhtymähallitus Yhtymähallitus on kokouksessaan hyväksynyt taulukon mukaiset kuntayhtymässä perittävät tukipalvelumaksut käyttöön alkaen. Kustannukset ovat nousseet, joten maksuja tulee tarkistaa. tukipalvelu yhtymähallituksen hyväksymät maksut alkaen ehdotus uusiksi maksuiksi alkaen ateriapalvelu: ateria ruokalassa 6 ruokala kohtainen kotiin kuljetettuna 7,50 7,60 pyykkipalvelu: pesu/koneellinen/kuljetu s 6,50 6,80 pyykki ilman kuljetusta 5 5,30 ostopalvelu pesula laskuttaa pesula laskuttaa saunapalvelut: sauna/kahvi/kuljetus 11,5 13,00 sauna/kahvi 5,50 7,00 sauna ilman avustajaa 3 3,50 turvapalvelu: turvapuhelimen auttamiskäynti fysioterapiapalvelut: tilapäinen asiakas tilapäismaksu tilapäismaksu päivätoiminta: päivätoimintamaksu 12,00 15,00 /pv päivätoimintakuljetus 6,00 6,00 kerhomaksu 3,00 3,00 kerhokuljetus 6,00 6,00 kauppapalvelu: tilapäisasiakas tilapäismaksu tilapäismaksu Oheismateriaalina toimitetaan avopalveluiden päällikkö Hanna Laineen tekemä kooste alueen kuntien tukipalvelumaksujen hinnoista. Valmistelija/lisätiedot: palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh , avopalveluiden päällikkö Hanna Laine puh Yhtymähallitus päättää hyväksyä taulukon mukaiset kotihoidon tukipalveluiden hinnat noudatettavaksi alkaen. tukipalvelu ateriapalvelu: ateria ruokalassa ehdotus uusiksi maksuiksi alkaen ruokala kohtainen

23 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus kotiin kuljetettuna 7,60 pyykkipalvelu: pesu/koneellinen/kuljetus 6,80 pyykki ilman kuljetusta 5,30 ostopalvelu saunapalvelut: sauna/kahvi/kuljetus 13,00 sauna/kahvi 7,00 sauna ilman avustajaa 3,50 turvapalvelu: turvapuhelimen auttamiskäynti pesula laskuttaa 10 fysioterapiapalvelut: tilapäinen asiakas päivätoiminta: päivätoimintamaksu päivätoimintakuljetus 6,00 kerhomaksu 3,00 kerhokuljetus 6,00 kauppapalvelu: tilapäisasiakas tilapäismaksu 15,00 /pv tilapäismaksu Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

24 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Teleoperaattoripalvelut; Telia Sonera Finland Oyj 42/ /2015 Yhtymähallitus KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton omistama kuntien yhteishankintayksikkö. Se on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka kilpailuttaa ja neuvottelee kunta-asiakkaittensa puolesta puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia sekä vastaa sopimusten valvonnasta. Kuntahankinnat keskittyy kilpailutuksiin, joissa kunta-asiakas saa selvää ja todennettua mittakaavaetua hintasäästöinä ja alhaisempina prosessikustannuksina ja joissa paikallista tarjontaa ei yleensä ole. Kuntahankinnat kattaa kulunsa palvelumaksuilla, jotka sopimustoimittajat sisällyttävät asiakashintoihin. Kuntahankintojen palvelumaksu puitesopimuksessa on 0,15 % rahoitettavien kohteiden ja palvelujen verottomasta arvosta. Palvelumaksu sisältyy toimittajan veloittamiin hintoihin. KL-Kuntahankinnat Oy (Kuntahankinnat) on kilpailuttanut teleoperaattoripalvelut kesällä Tarjouskilpailun voitti Telia Sonera Oy, jonka kanssa Kuntahankinnat solmi puitesopimuksen. Tämä sopimus on voimassa 10/2014 9/2018. Puitesopimukseen kuuluvat palvelut ovat: Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja palvelut sisältäen mobiilidatan Välitys- ja informaatiojärjestelmät Tavoitettavuuspalvelut Asiakaspalveluratkaisut mm. terveyskeskuksiin ja sairaaloihin Raportointi Puhelunvälityspalvelut Perusturvakuntayhtymä Akseli ja Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen kunnat ovat solmineet vuoden 2011 alusta voimaanastuneen nykyisen teleoperaattoripalveluiden sopimuksen Dna:n kanssa, mikä päättyy (60 kk) ja jatkuu toistaiseksi voimassaolevana (3 kk irtisanomisaika), mikäli sitä ei irtisanota. KL-Kuntahankinnat on järjestänyt teleoperaattoripalveluiden yhteishankinnan, johon kunnat/kuntayhtymä ovat voineet halutessaan liittyä. Sitoumuksessa kunta/kuntayhtymä sitoutuu osallistumaan KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämään yhteishankintaan (avoin puitejärjestely), käyttämään sopimusta ja hankkimaan palveluita sopimustoimittajalta puitesopimuksen ja puitesopimusohjeistuksen mukaisesti. Asiakkaat voivat liittyä puitesopimukseen valintansa mukaisten palveluiden osalta. Asiakas tekee toimittajan kanssa asiakaskohtaisen palvelusopimuksen, jossa määritellään käytettävät palvelut. Asiakokonaisuudesta on käyty virkamiestasolla neuvotteluita jäsenkuntiemme kanssa. Aikaisemman sopimuksen irtisanominen ja uuden sopimuksen tekeminen tehdään yhdessä jäsenkuntien kanssa. Perusturvakuntayhtymä Akselin yhtymähallitus on päättänyt, että Perusturvakuntayhtymä Akseli liittyy KL-Kuntahankintojen yhteishankintoihin teleoperaattoripalvelujen osalta. Tietoliikennesopimuksen

25 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus mukaisia palveluita (ns. kiinteä data) tämä hankinta ei koske. Valmistelija/lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Timo Tolppanen, puh Ehdotus Yhtymähallitus päättää 1) lähettää KL-Kuntahankinnoille teleoperaattoripalvelusopimukseen tarvittavat sitoumuslomakkeet 2) valtuuttaa kuntayhtymäjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat palvelusopimukset Telia Sonera Oy:n kanssa. 3) valtuuttaa kuntayhtymänjohtajan irtisanomaan nykyinen teleoperaattoripalvelusopimus Dna Oy:n kanssa. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelusopimuksen vahvistaminen 31/ /2013 Yhtymähallitus Lastensuojelun laitoshoitoa tarvitsevan avohuollon asiakkaan osalta on tehty asiakaspäätökset ja laadittu alustava ostopalvelusopimus Care Componentin (Mila Pro Oy), kanssa. Sopimus astuisi voimaan takautuvasti. Avohuollon sijoituksista on tehty kaksi päätöstä, SLE/ ajalle ja SLE/ ajalle Asiakas on ollut kiireellisesti sijoitettuna , päätös PEK/ Sijoittamisen syynä on nuoren erityisen tuen tarve ja sijaishuollon keinoin nuoren syrjäytyminen on mahdollista ehkäistä. Perusturvakuntayhtymä Akselin osalta palvelumaksu on 288,56 /pv (ilman laskennallista 5 % alv-palautusta) ja kustannukset ovat /vuosi (huomioitu laskennallinen 5 % alv). Vanhemmilta perittävistä maksuista ei ole vielä tehty päätöstä. Lapsilisästä ja elatustuesta on tehty perintäpäätökset. Kysymyksessä on erikseen määritellyistä yksityiseen asiakkaaseen kohdentuvasta terveydenhoito- ja sosiaalipalveluhankinnoista, joita ei tarvitse erikseen kilpailuttaa ja joiden osalta yhtymähallitus on vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeita hyväksyessään määrittänyt, että yli /vuosi koskevista palveluhankinnoista päättää yhtymähallitus. Valmistelija/lisätiedot: sosiaalityön päällikkö Pirjo Junnila, puh Yhtymähallitus päättää vahvistaa Perusturvakuntayhtymä Akselin lastensuojelun laitoshoitona erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan ostopalvelusopimuksen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

27 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta 40/05.05/2015 Yhtymähallitus Perusturvakuntayhtymä Akseli on saanut JR-Care Oy:n ilmoituksen yksityisten sosiaalipalveluiden tuottamisen aloittamisesta kuntayhtymän alueella JR-Care Oy:n tarkoituksena on tarjota turva-auttajakäyntejä turvapuhelinasiakkaille. Partio on miehitetty aina yhdellä terveydenhuollon ammattipätevyyden omaavalla henkilöllä. JR-Care Oy:n vastuuhenkilönä toimii Jouko Raintola. Jouko Raintolalla on lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan tutkinto, joka soveltuu hyvin turva-auttajapalveluiden järjestämiseen. Esitetty henkilökunta on määrältään ja koulutukseltaan riittävä toiminnan laajuuteen nähden. Edellä esitettyjen seikkojen johdosta voidaan katsoa, että JR-Care Oy:n toiminta täyttää sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset. Valmistelija/lisätiedot: ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine puh Yhtymähallitus ilmoittaa JR-Care Oy:n yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin, koska se katsoo, että JR-Care Oy:n toiminta täyttää sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset. Kuntayhtymän johtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen. Muutettu päätösehdotus: 1. Yhtymähallitus ilmoittaa JR-Care Oy:n yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin, koska se katsoo, että JR-Care Oy:n toiminta täyttää sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa säädetyt edellytykset. 2. Yhtymähallitus päättää, että palvelulinjajohtaja voi antaa aluehallintoviranomaiselle tarvittavat lausunnot koskien yksityisen palvelutuottajien ilmoituksia (Hallintosäännön 4 ). Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.

28 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Viranhaltijapäätökset Yhtymähallitus Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Tukihenkilön työsopimussuhteen täyttäminen Muu päätös Delegointipäätös koskien lapsiperheiden kotihoitoa Sosiaalityön päällikkö aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut Hankintapäätös Omaishoidon vapaan ajaksi järjestettävän lyhytaikaishoidon ostopalvelusopimus Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja Henkilöstöpäätös Henkilöstösiirto, Lehtivuori Ikäihmisten palvelulinjajohtaja Sairaanhoitajan toimen täyttäminen Vastaavan sairaanhoitajan viran uudelleen auki laitto Lähihoitajan toimen täyttäminen. Yhtymähallitus ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin. Kokouksessa jaettiin täydennetty esitys. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

29 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Yhtymähallitus Valvira Päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen. Hakija on pyytänyt yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen myönnetyn luvan muuttamista siten, että sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto hyväksyisi terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan seuraavasti: Hoivapalvelu Metsätähti Oy c/o Mehiläinen Oy Tampere, Hoivapalvelu Metsätähti Oy c/o Mehiläinen Oy Turku, Hoivapalvelu Metsätähti Oy c/o Mehiläinen Oy Helsinki Terveydenhuollon palveluista vastaava johtaja edellä mainituissa toimipaikoissa: Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö Lotta Karoliina Saari. Ratkaisu: Hoivapalvelu Oy Metsätähti Oy:lle myönnettyyn lupaan on tehty hakemuksessa pyydetyt muutokset lukien. Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

30 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Muut asiat Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtaja antoi tilannetiedotuksen uuden hallitusohjelman mukaisesta sote-uudistuksesta, jota lähdetään rakentamaan maakuntamallilla. 3. Ylilääkäri kertoi vuodeosastojen käyttöasteista tammi-huhtikuussa. Maskun vuodeosaston käyttöasten oli 100 % ja Mynämäen vuodeosaston 98 %. Turkulaisia asiakkaita on ollut keskimäärin 2,5 päivässä. 4. Keskusteltiin jäsenkuntien kanssa käydyistä kuntaneuvotteluista. Neuvotteluissa oltiin yksimielisiä siitä, että tuotteistuksesta luovutaan tässä vaiheessa. 5. Keskusteltiin muista ajankohtaisista asioista.

31 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Pykälät: 78-80, 82, 85-87, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät:81, 83, 84, HValL 3 :n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Perusturvakuntayhtymä Akseli, Yhtymähallitus Osoite: Moisiontie 18, Nousiainen Pykälät: 81, 83, 84, Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Oikaisuohje ja valitusosoitus hankintapäätöksestä x on pöytäkirjassa erikseen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Turun hallinto-oikeus Yliopistonkatu 34 PL TURKU Puhelin

32 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 5/ Telefax sähköposti Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika: 30 pv Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika: pv Muu valitusviranomainen: Osoite: Pykälät: Valitusaika: pv Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava: - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laati jan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeise nä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle); nimi ja osoite: Pykälät: TIEDOKSIANTO ASIANOSAISILLE OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tämä päätös on..201 lähetetty postitse tavallisena kirjeenä / saantitodistusta vastaan / luovutettu muulla tavalla, miten: Vastaanottaja: Tiedoksiantaja: virka-asema Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89. Laissa on erikseen säädetty tapauksis ta, joissa maksua ei peritä.

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen

Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 1/2014 1 Yhtymähallitus Aika 22.01.2014 klo 18:00-19:00 Paikka Perusturvakuntayhtymä Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 1 Kokouksen

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81. Yhtymähallitus. Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 3/2015 81 Yhtymähallitus Aika 18.03.2015 klo 18:05-19:50 Paikka Moisiokoti, Henriikka sali, Moisiontie 18, Nousiainen Käsitellyt asiat 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja

345 Akselin jäsenkuntien osalta 214 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2014 talousarvio ja PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 11/2013 339 Yhtymähallitus Aika 17.10.2013 klo 18:00-21:30 Paikka Akselin hallinnon tilat, Moisiontie 19, Nousiainen Käsitellyt asiat 209 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Perusturvalautakunta AIKA 18.11.2014 kello 16:45-17:35 PAIKKA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Vareliuksenkatu 1, Hallinnon kokoustilat III krs KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1. Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Terveyslautakunta 28.04.2015 Aika 28.04.2015 klo 17:30-20:03 Paikka Uudenkaupungin virastotalo, Välskärintie 2 C, kokoushuone 426 Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 Yhtymähallitus Aika 04.06.2015 klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot