SISÄLLYSLUETTELO. LIITE: Lempäälän seurakunnan henkilöstö tehtäväryhmittäin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. LIITE: Lempäälän seurakunnan henkilöstö tehtäväryhmittäin 31.12.2014."

Transkriptio

1 Lempäälän seurakunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä Henkilöstön rakenne Tehtäväryhmärakenne Henkilöstön ikärakenne Henkilöstön palvelusaika HENKILÖSTÖN TILA Henkilöstön työkyky ja terveys Työaika ja sen seuranta Työaikaa koskevat määräykset Perhevapaiden ja muiden virkavapaiden tai työlomien käyttö HENKILÖSTÖKULUT 4.1 Palkka- ja henkilöstökustannukset Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönoton valmistelu Henkilöstön kehittäminen ja koulutus TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA 5.1 Työterveyshuolto Työkykyä ylläpitävä (TYKY) toiminta ja virkistys Työntekijöiden hengellinen ohjaus 5.4 Työpaikkaruokailu Työsuojelutoiminta ja työympäristötoimikunta Tasa-arvo JOHTOPÄÄTÖKSIÄ... LIITE: Lempäälän seurakunnan henkilöstö tehtäväryhmittäin

3 1. JOHDANTO Lempäälän seurakunnassa on laadittu henkilökertomus osana tilinpäätöstä vuodesta 2008 lähtien. Tämä henkilöstökertomus on Lempäälän seurakunnan kuudes. Vuonna 2010 henkilöstökertomusta ei tehty. Henkilöstökertomukseen on koottu keskeistä tilastollista tietoa ja tunnuslukuja seurakunnan henkilöstöstä sekä kuvattu myös sanallisesti henkilöstöhallinnon eri osa-alueiden toimintaa. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on antaa luottamushenkilöille ja johdolle kokonaiskuva ja tietoa työntekijöiden kehittämistä ja suunnittelua koskevan päätöksenteon pohjaksi. Myös henkilöstö itse voi antaa kertomuksen avulla seurakunnan toiminnasta kiinnostuneille tietoja seurakunnan henkilöstön rakenteesta ja henkilöstöön tehdyistä investoinneista. Tässä henkilöstökertomuksessa on käytetty vuoden 2013 kertomuksen tietoja vertailuaineistona. Vuosittain laadittuna vertailujen tekeminen edellisten vuosien tietoihin on mahdollista, ja henkilöstökertomus luo osaltaan kuvaa myös pidemmän aikavälin henkilöstöä koskevista muutoksista.

4 2. HENKILÖSTÖ 2.1 Henkilöstön määrä Kirkkohallituksen antaman suosituksen mukaan henkilöstön määrällä tarkoitetaan raportointiajankohtana seurakuntaan palvelussuhteessa olevien henkilöiden lukumäärää. Tässä henkilöstökertomuksessa esitetyissä henkilöstöä koskevissa lukumäärissä ovat mukana kaikki ne henkilöt, joilla oli voimassa oleva palvelussuhde (ks. liite). Henkilöstön lukumäärään sisältyvät myös erilaisilla virka- tai työvapailla olevat henkilöt sekä heidän sijaisensa. Lempäälän seurakunnan henkilöstöön kuuluvat viranhaltijat ja työsopimussuhteiset työntekijät. Seurakunnan palveluksessa oli yhteensä 53 viranhaltijaa ja työsopimussuhteista työntekijää, joista vakinaisessa palvelussuhteessa oli 42 henkilöä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 11 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön osuus työntekijöistä 79 prosenttia. Määräaikaiset toimivat pääosin vakituisten työntekijöiden sijaisina. Naisia oli 40 henkilöä ja miehiä 13 henkilöä. Vakinaisen henkilöstön rinnalla seurakunnan eri työaloilla työskenteli joukko vapaaehtoisia ja palkkiotoimisia työntekijöitä. Palkkioita on maksettu kertaluontoisista tai lyhytaikaisista tehtävistä esim. ulkopuolisille musiikkiesiintyjille ja luennoitsijoille, puhujille sekä luottamushenkilöille. Myös rippikoulun isosille ja varhaisnuorisontyön kausityöntekijöille on maksettu palkkioita. Pääsääntöisesti vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkaa tai palkkioita. Seurakunnassa maksettiin vuonna 2014 palkkoja ja palkkioita kaikkiaan 349 eri saajalle. Heistä 115 henkilöä oli erimittaisissa palvelussuhteissa. Erilaisia palkkioita maksettiin 198:lle lyhytaikaista työtä tehneelle henkilölle. Palkkioita maksetaan esiintyjille, isosille, lastenohjaajille, toimituspalkkiolaisille, papiston ja kanttoreiden sijaisille. Luottamusmiespalkkioita maksettiin 36 henkilölle. Kokonaispalkkasumma vuonna 2014 oli euroa. Tämä jakautui siten, että vakinaisille viranhaltijoille maksettiin euroa, määräaikaisille viranhaltijoille euroa, vakinaisille työsuhteisille työntekijöille euroa ja määräaikaisille työsuhteisille euroa. Palkkioita maksettiin yhteensä euroa ja luottamushenkilöpalkkioita euroa. Vuonna 2014 erilaisissa vapaaehtoistehtävissä työskenteli yhteensä noin 200 seurakuntalaista. Vapaaehtoistyö on erittäin arvokasta seurakunnille ja sitä kannattaa vaalia ja kehittää. Vapaaehtoisten työpanos merkitsee tulevaisuudessa seurakuntien toiminnalle yhä enemmän. Tässä henkilöstökertomuksessa keskitytään kuitenkin pääasiassa palkattua henkilöstöä koskevien tietojen esittämiseen. Henkilöstön jakautumista eri palvelussuhdelajeihin kuvaa seuraava taulukko:

5 A Taulukko 1. Henkilöstön jakautuminen eri palvelussuhdelajeihin. Palvelussuhdelaji Virkasuhteet Työsopimussuhteet Yhteensä Kesäkaudella Lempäälän seurakunnan henkilöstömäärä kasvaa kesä- k kausityöntekijöiden myötä. Vuonna 2014 hautausmaan kausityöntekijöiden määrä oli 12 henkilöä. h Näistä puolen vuoden mittaisissaa palvelussuhteissa oli neljä henkilöä. Rippikoulu- ja nuorisotyöhn hön palkattiin kesäksi yhteensä neljä henkilöä tilapäisiin virkasuhteisiin. Kirkon oppaana toimi yksi henkilö. Lempäälän seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa Lisäksi poissaolevana oli 375 seurakunnan jäsentä.. ulkomaillaa Seuraavassa kaaviossa on kuvattu henkilöstön ja seurakunnan läsnä olevan väestön suhdetta vuosina Vuoden 2014 lopussa jokaista seurakunnan työntekijää kohden oli 324 seurakuntalaista. Vastaava luku vuonna 2013 oli 312. Kuva 1. Henkilöstönn määrä suhteessa seurakunnann väkilukuun Henkilöstön rakenne Tehtäväryhmärakenne Seuraavassa taulukossa ja kuvassa onn kuvattu päätoimisen henkilöstön jakautuminenn sukupuolittain eri tehtäväryhmiin vuonna 2014 sekä heidän osuutensaa eri tehtäväryhmien naisten ja miesten yhteismäärästä. Mukana ovat työntekijät, joiden palvelussuhde oli voimassaa

6 Taulukko 2. Päätoimisen henkilöstön jakautumien sukupuolen mukaan eri tehtäväryhmissä. Tehtäväryhmä Miehet Naiset Yhteensä Miehet % Naiset % Yhteensä % Seurakuntapapit ja -lehtorit Kirkkomuusikot Diakoniatyöntekijät Nuorisotyöntekijät Lapsityöntekijät , Lähetyssihteeri ,0 2 2 Tiedottaja ,0 2 2 Hallinto- ja toimistotyöntekijät , Hautausmaa- ja kiinteistötyöntekijät Majakkayhteisötyöntekijä ,0 2 Yhteensä Kuva 2. Tehtäväryhmärakenne ja päätoimisen henkilöstön jakautuminen tehtäväryhmiin sukupuolen mukaan vuonna Majakkayhteistötyöntekijä 2 % Hautausmaa ja kiinteistötyöntekijät 17 % Tehtäväryhmärakenne 2014 Seurakuntapapit ja lehtorit 13 % Kirkkomuusikot 6 % Hallinto ja toimistotyöntekijät 11 % Diakoniatyöntekijät 9 % Tiedottaja 2 % Nuorisotyöntekijät 9 % Lähetyssihteeri 2 % Lapsityöntekijät 30 % Tarkastelu osoittaa, että miesvaltaisin ala oli nuorisotyöntekijät sekä seurakuntapapit ja -lehtorit. Naisvaltaisimpia aloja olivat kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät, hallinto- ja toimistotyöntekijät sekä diakoniatyö ja lastenohjaajat.

7 Suurin työntekijäryhmä vuonna 2014 oli lapsityöntekijät ja seuraavaksi suurin kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät. Sukupuolirakenteen yksipuolistuminen on yksi seurakuntatyöyhteisöjen haaste tulevina vuosina Henkilöstön ikärakenne Alla olevassa kuviossa työntekijöiden ikärakennetta on tarkasteltu sukupuolittain vuonna Kuva 3: Työntekijöiden ikärakenne sukupuolen mukaan vuonna Miehet Naiset Päätoimisen henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 47,5 vuotta. Seurakunnan henkilöstö on naisvaltaista ja keski-ikäistä. Naisia henkilöstöstä oli 79 prosenttia ja miehiä 21 prosenttia. Naisten keski-ikä oli 49,4 vuotta ja miesten keski-ikä 41,8 vuotta. Keski-ikä vaihtelee jonkin verran tehtäväryhmittäin. Keski-ikä on korkein hautausmaa- ja kiinteistötyöntekijöillä ja lapsityöntekijöillä. Kuten kuva osoittaa, työntekijöitä oli eniten ikäryhmässä vuotiaat, yhteensä 16 henkilöä. Eniten on yli 51-vuotiaita, joiden osuus oli 31 prosenttia. Yli 60-vuotiaiden osuus oli 13 prosenttia. Nuorempien alle 30-vuotiaiden osuus oli 1,6 prosenttia. Esimiehet seuraavat ja arvioivat työntekijöiden siirtymistä eläkkeelle. Tiedon avulla voidaan ennakoida ja suunnitella työtehtävien resursointia. Lempäälän seurakunnan henkilöstön eläketurvasta vastaa Kirkon keskusrahasto. Eläketurvan toimeenpanosta huolehtii Kuntien eläkevakuutus (Keva). Arvion mukaan Lempäälän seurakunnan henkilöstöstä tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana jäämään eläkkeelle 16 henkilöä eli 30 prosenttia työntekijöistä. Vuonna 2014 seurakunnan palveluksessa oli seitsemän yli 60-vuotiasta. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi kaksi henkilöä.

8 A Henkilöstön palvelusaika Henkilöstön työhistoriaa ja vaihtuvuutta tarkastellaan henkilöstön palvelussuhteen keston sekä palveluksessa aloittaneiden ja palveluksesta lähteneiden määrän m avulla. Keskimääräinenn palvelussuhteen pituus vuonna 2014 oli 11,4 vuotta. Vuonna 2014 seurakunnassa oli suurinn osa, 20 henkilöä ja 36 prosenttia 1 5 vuotta palveluksessa olleita. Toiseksi suurin s ryhmä oli yli 20 vuotta palveluksessp sa olleita, joita j oli 12 henkilöä (22 %). Alle vuoden palveluksessaa olleiden määrä oli 9 prosenttia. p Edellisten vuosien tapaan työntekijöiden vaihtuvuus ei ollut seurakunnassa suurta. Vuoden 2014 aikana seurakunnan palvelukseen tuli yksi uusi henkilö. Vakinaisen henkilöstön poistuma oli samoin yksi henkilö. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyi kaksi henkilöä. Opinto- ja vuorotteluvapaita ei ollut vuonna Alla olevassa kuviossa on esitetty päätoimisen, yli 6 kuukauden palvelussuhteessa olevan henkilöstön palvelusaika vuonna Kuva 4. Päätoimisen henkilöstön palvelusaika vuonna Henkilöstön palvelusaikaa % 2 % 2 % 10 % alle 1 v 1 5 v 9 % 26 % 6 15 v v v 422 % v yli 36 v

9 3. HENKILÖSTÖN TILA 3.1. Henkilöstön työkyky ja terveys Esimiehet seuraavat ja analysoivat työntekijöiden sairauspoissaoloja. Se on tärkeää, jotta voitaisiin toimia ennaltaehkäisevästi ja vaikuttaa sairauslomien syihin ja siten vähentää sairauspoissaolojen ja niistä aiheutuvien ongelmien määrää. Sairauspoissaolot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 20 prosentilla. Sairauden vuoksi poissa työstä oli 49 henkilöä. Heillä oli yhteensä 97 sairauslomajaksoa, jotka yhteensä olivat 484 sairauspäivää kalenteripäivinä laskettuna. Laskelmassa ovat mukana kaikki vuoden 2014 aikana seurakunnan palveluksessa olleet työntekijät, myös kausityöntekijät. Koko henkilöstöön suhteutettuna sairauspäiviä oli henkilöä kohden keskimäärin seitsemän. Työtapaturmasta johtuvia sairauslomia oli yhdellä henkilöllä. Poissaolopäiviä hänelle kertyi yhteensä 32 kalenteripäivää. Sairauspoissaoloista 68 oli lyhyitä, 1 3 päivän mittaisia. Yli 60 päivää kestäneitä poissaoloja ei ollut lainkaan vuonna Seuraavan taulukkoon on koottu yhteismäärät sairaudesta ja työtapaturmista aiheutuneista poissaoloista. Taulukko 3. Sairauspoissaolot niiden keston mukaan vuonna Sairauspoissaolo/päivää yli 60 Yhteensä Poissaolokerrat Työpäiviä Sairaudesta johtuvia poissaoloja oli vuonna 2014 keskimäärin 9,3 kalenteripäivää työntekijää kohden Työaika ja sen seuranta Työaikaa koskevat määräykset Kirkon palveluksessa olevat viranhaltijat ja työntekijät voidaan työaikamääräysten osalta jakaa pääosin kolmeen eri ryhmään: 1) hengellisen työn viranhaltijoihin, 2) hengellisen työn työsopimussuhteisiin työntekijöihin ja 3) muihin kuin hengellisen työn viranhaltijoihin ja työntekijöihin sekä 4) palkkion saajiin. Viimeksi mainittu ryhmä jakautuu vielä niihin, joihin sovelletaan työaikalakia ja niihin, joihin työaikalakia ei sovelleta (virkaehtosopimuksen tarkoittamat johtavat viranhaltijat). Hengellisen työn työajattomuutta koskevia määräyksiä sovelletaan uskonnollisia toimituksia ja välittömästi julistus-, kasvatus-, opetus-, lähetys- ja diakoniatyötä tekeviin viranhaltijoihin.

10 Pääosa seurakunnan viranhaltijoista ja työntekijöistä, esim. toimistotyöntekijät, kirkonpalvelijat, kiinteistö- ja hautausmaatyöntekijät sekä lastenohjaajat (leirityötä lukuun ottamatta) kuuluvat normaalien työaikamääräysten piiriin. Viranhaltijan ja työntekijän yleinen säännöllinen työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa sekä ja 6 8 tuntia vuorokaudessa paitsi virasto- tai muussa toimistotyössä, jossa viranhaltijan säännöllinen työaika on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa ja 7 tuntia 15 minuuttia vuorokaudessa. Toimistotyössä on käytössä liukuva työaika. Työaikalain alaisten työntekijöiden työaikaa seurataan työtuntilistoilla. Seurakunnalla ei ole käytössä sähköistä työajan seurantajärjestelmää. Henkilötyövuosi sopii henkilöstön määrän kuvaamiseen etenkin silloin, kun henkilöstöllä on erilaisia työaikoja tai henkilöstössä on paljon tuntityötä tekeviä. Henkilötyövuosia laskettaessa summasta vähennetään palkattomat poissaolot. Osa-aikaisten henkilötyövuodet lasketaan osaaikaisuuden suhteessa. Lempäälän seurakunnassa tehtiin vuonna 2014 yhteensä 44,19 henkilötyövuotta. Hautausmaan kausi- ja kesätyöntekijät tekivät 3,23 henkilötyövuotta ja rippikoulun sekä nuorisotyön kausityöntekijät tekivät 0,48 henkilötyövuotta Perhevapaiden ja muiden virkavapaiden tai työlomien käyttö Työehtosopimuksen ja työlainsäädännön säännösten nojalla henkilöstöllä on oikeus erilaisten perhevapaiden käyttöön. Perhevapaita käytti yhteensä kolme henkilöä. Perhevapaisiin luetaan äitiys-, vanhempain-, isyys- ja hoitovapaa. Perhevapaita käytettiin yhteensä 1023 työpäivää. Virkavapaalla toisen tehtävän hoidossa muualla oli kaksi henkilöä. Vapaiden kesto oli yhteensä 307 työpäivää. Työvapaalla toisen tehtävän hoidossa muualla oli yksi henkilö. Vapaan kesto oli 136 työpäivää. 4. HENKILÖSTÖKULUT 4.1 Palkka- ja henkilöstökustannukset Palkkakustannuksilla tarkoitetaan säännöllistä palkkaa, lisä- ja ylityökorvauksia, muita lisäpalkkioita tai palkanlisiä sekä lomapalkkaa ja lomarahaa. Henkilöstökustannuksilla tarkoitetaan palkkakustannuksiin liittyviä sivukuluja eli sosiaaliturvamaksuja ja muita välillisiä kustannuksia, esim. eläke- ja vakuutusmaksuja. Seurakunta on hyvin työvoimavaltainen yhteisö, mikä näkyy erityisesti palkka- ja henkilöstökustannuksissa. Vuonna 2014 henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista oli 62 prosenttia.

11 Taulukko 4. Vakinaisten palvelussuhteiden kustannukset vuosina 2014 ja vertailuvuonna Kustannuslaji Palkkakustannukset Muut palkat Henkilöstökustannukset Yhteensä Taulukossa on ilmoitettu palkkoihin liittyvät menoerät yhteensä sekä sivukulut yhteensä. Vuonna 2014 Lempäälän seurakunnassa oli mahdollisuus vaihtaa lomarahat vapaaksi lomakaudella, joka alkoi Lomarahavapaa-oikeutta käytti yhteensä 12 henkilöä. Vapaina otettiin 3 15 päivää henkilöä kohti. Rahallinen säästö oli euroa. 4.2 Harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) käyttöönoton valmistelu Toimintavuonna 2014 seurakunnassa jatkettiin harkinnanvaraisen palkanosan (HAVA) käyttöönoton valmisteluja. Valmistelun etenemisestä vastasi työryhmä, johon kuului talousjohtaja, kirkkoherra sekä luottamusmiehet. Harkinnanvarainen palkanosa on osa kirkon vuonna 2007 voimaan tullutta uutta palkkausjärjestelmää. Se perustuu lähiesimiehen tekemään viranhaltijan tai työntekijän työsuorituksen arviointiin. Harkinnanvaraisen palkanosan myöntämisestä päättävät kirkkoherra ja talousjohtaja. 4.3 Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Henkilöstön kehittämisellä edistetään henkilöstön tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia, jotta se pystyy suoriutumaan nykyisistä ja muuttuvista tehtävistään entistä paremmin. Lisäksi seurakunta järjestää henkilöstölle ammattitaidon ylläpitämiseen tähtäävää koulutusta. Vuosittainen henkilöstökoulutus toteutetaan kirkkoneuvoston hyväksymän henkilöstönkehittämissuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2014 koulutuksista aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat euroa. Koulutuksista aiheutuneet kulut suhteessa kokonaishenkilöstökuluihin olivat prosentin verran. Vuonna 2013 koulutuksista aiheutuneet kokonaiskustannukset olivat euroa. Koulutuksista aiheutuneet kulut suhteessa kokonaishenkilöstökuluihin olivat 0,7 prosenttia.

12 5. TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA JA YHTEISTOIMINTA 5.1 Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen ja sisältö eivät ole muuttuneet edellisestä vuodesta. Henkilöstön työterveyshuoltopalvelut tuotti toimintavuoden aikana Työterveyspalvelu Viisari. Työterveyshuoltoon sisältyi ennaltaehkäisevä työterveyshuolto (KELA:n korvausluokka I) sekä työterveyshuoltosopimuksen mukainen sairaanhoito (KELA:n korvausluokka II). Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto käsittää työpaikan olosuhteisiin kohdistuvan toiminnan, lakisääteisen tietojen antamisen, ohjauksen ja terveysneuvonnan, terveystarkastukset, vajaakuntoisen terveydentilan seurannan, työkykyä ylläpitävän toiminnan, tapaturmien torjunnan sekä ensiapuvalmiuden ylläpidon. Sairaanhoitopalveluihin kuuluvat työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin vastaanotot niihin liittyvine laboratorio- ja röntgenpalveluineen, työfysioterapeutin sekä psykologin vastaanotot ja erikoislääkärin konsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä. Työterveyshuollon kustannukset laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 21 prosenttia. Työterveyshuollon kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat euroa (vuonna 2013 ne olivat euroa). Kelan korvauksen jälkeen nettomenoksi jäi 8606 euroa. Työterveyshuollon kustannukset henkilöä kohden olivat 391 euroa. Kela korvaa vuosittain 50 prosenttia hyväksymistään työterveyshuollon kustannuksista. Osalta ennaltaehkäisevää toimintaa korvataan 60 prosenttia. Lempäälän seurakunnan vuoden 2014 Kelalta saamat korvaukset olivat euroa. 5.2 Työkykyä ylläpitävä (TYKY) toiminta ja virkistys Vuoden 2014 aikana työntekijöillä oli käytettävissä Smartum-liikunta- ja kulttuurisetelit, joka on joustava ja taloudellinen tapa huolehtia työtekijöiden hyvinvoinnista. Seteleitä voi käyttää sekä liikuntaan että kulttuuriin oman valinnan mukaan. Niitä tilattiin vuonna 2014 yhteensä kappaletta ja niitä käytti lähes kaikki työntekijät. Kuntoutusta työkykyä ylläpitävänä, terveyttä edistävänä tai terveydenhoitoon liittyvänä käytti yhteensä kahdeksan henkilöä. Kuntoutusten kesto oli yhteensä 87 työpäivää. Lisäksi seurakunnan työntekijöille pidettiin joulukuussa joulujuhla Lempoisten seurakuntalolla. Yhteistyötoimikunta ja kirkkoneuvosto ovat päättäneet tsemppipäivästä. Vuoden 2014 alusta lähtien oli kaikilla vähintään 55-vuotiailla vakituisilla työntekijöillä tai pitkäaikaisilla sijaisilla (työhistoria jatkunut seurakunnassa vähintään kaksi vuotta) mahdollisuus pitää yksi ylimääräinen lomapäivä rennoissa merkeissä. Lempäälän seurakunta kustansi vapaapäivän lisäksi viidenkymmenen euron vapaavalintaisen hoidon tai muun virkistymiskeinon yksin tai yhdessä muiden kanssa. Työalat ovat myös tehneet myös omia virkistysretkiä.

13 Henkilöstön muistamisessa noudatettiin hyväksyttyä muistamiskäytäntöä. Työntekijöitä muistetaan täysistä palvelusvuosista, 50- ja 60-vuotispäivinä sekä palvelussuhteen päättyessä. Käytännössä noudetaan verohallinnon henkilökuntalahjoista antamaa ohjeistusta. Lisäksi henkilökuntaa muistettiin joululahjalla, joka jaettiin henkilökunnalle joulujuhlan yhteydessä. Henkilöstö on seurakuntatyönantajan tärkein voimavara. Päämääränä on hyvän työympäristön ja yhteishengen sekä riittävän resursoinnin varaan rakentuva henkilöstön hyvinvointi. Jatkuvat muutokset ovat haastaneet entistä enemmän pohtimaan, kenen tehtävä on huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja mitkä tekijät aiheuttavat työn ja työhyvinvoinnin ongelmia. 5.3 Työntekijöiden mentorointi- ja työnohjaussuhteet Seurakunnan yksittäisillä työntekijöillä oli mentorointi- ja työnohjaussuhteita. 5.4 Työpaikkaruokailu Työntekijät ovat voineet halutessaan käyttää lounasseteleitä ja ruokailla itse valitsemassaan lounaspaikassa. Lounasseteleitä tilattiin yhteensä 1400 kpl ja seurakunnan maksama osuus oli 4511 euroa. 5.5 Työsuojelutoiminta ja työympäristötoimikunta Laissa tarkoitettua työsuojelun yhteistoimintaa sekä muuta työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ja sen seurakunnissa määrittelee yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnissa. Yleissopimuksen mukaan yhteistoimintaa varten seurakunnassa on työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettuja sekä työympäristötoimikunta. Yleissopimuksen mukaisena yhteistyöelimenä toimii työympäristötoimikunta. Sen jäseninä vuonna 2014 oli yhteensä kahdeksan henkilöä, joista kolme oli työnantajan edustajaa (työsuojelupäällikkö, kirkkoherra sekä talousjohtaja). Työntekijöiden edustajina olivat kaksi työsuojeluvaltuutettua varavaltuutettuineen sekä kolme seurakunnan työntekijää. Nykyinen työympäristötoimikunta aloitti toimikautensa vuoden 2013 alusta. Yhteistoiminnan tarkoituksena on turvata henkilöstön tiedonsaanti- ja vaikuttamismahdollisuudet omaa työtä ja työolosuhteita koskevien päätösten valmistelussa ja seurannassa sekä edistää seurakunnan palvelukykyä ja sen toiminnan tuloksellisuutta. Työolosuhteisiin vaikuttamalla pyritään edistämään työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä henkilöstön työssä jaksamista. Työympäristötoimikunta kokoontui neljä kertaa vuonna Tasa-arvo Tasa-arvosuunnitelma laadittiin ensimmäisen kerran vuonna Tasa-arvosuunnitelman tarkoitus on kiinnittää huomiota siihen, että sekä miehet että naiset voisivat hakeutua seurakuntaan töihin. Samoin eri ammattiryhmien sisällä on pyrittävä jakamaan työt tasaisesti. Palkkauksessa on noudatettava samapalkkaisuutta samoista tehtävistä. Koulutuksessa ja kohtelussa sekä työaikojen joustoissa on noudatettava tasapuolisuutta.

14 7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ Lempäälän seurakunnan henkilöstö on ammattitaitoista ja sen koulutustaso on korkea. Vaihtuvuutta tehtävissä on tarkasteluvuoden aikana esiintynyt jonkin verran, mutta toisaalta seurakunnan viran- ja toimenhaltijoista suuri osa on palvellut seurakuntaa pitkään. Vuosien varrella henkilöstön vaihtuvuus on ollut suhteellisen pientä. Tästä johtuen on tyypillistä, että seurakunnan palvelussuhteet ovat keskimäärin pitkiä. Henkilöstöä on kannustettu koulutuksiin ja annettu mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. Työssä jaksamisen elementteihin on kiinnitetty huomiota. Lempäälän seurakunnassa on luotu myös olosuhteet, joissa työntekijät ovat voineet vaikuttaa työympäristönsä muutoksiin ja kehittämiseen. Henkilöstösuunnittelussa tulee aina pyrkiä huomioimaan tilanteet, joissa työyhteisöön tulee uusia työntekijöitä. Pitkä työkokemus on suuri voimavara ja tuo mukanaan vakautta työn tekemiseen. Lähes kaikkiin ammatteihin sisältyy paljon ns. hiljaista tai näkymätöntä tietoa, jota on usein hyvin vaikea pukea sanoiksi. Tämä tekee uusien työntekijöiden tehtäviin perehdyttämisen joskus haasteelliseksi. Yhtäältä tulee voida kunnioittaa perinteen ja tradition arvoa ja toisaalta nähdä osaamisen kehittämisen välttämättömyys muuttuvissa työolosuhteissa. Kysymykset työvoiman saatavuudesta ja seurakunnan vetovoimasta työnantajana saattavat tulla lähitulevaisuudessa ajankohtaisiksi. Tällöin joudutaan pohtimaan miten saadaan palvelukseen ammatillisesti osaavaa, motivoitunutta ja kirkon työhön sitoutunutta henkilöstöä. Tällöin korostuvat työyhteisön ja työntekijöiden hyvinvointi, palkkauksen tasapuolisuus ja palkkausjärjestelmän palkitsevuus, oikeudenmukaisuus, osaava ja ammattitaitoinen henkilöstön johtaminen sekä tasa-arvon toteutuminen käytännön työn tasolla. Samalla on huolehdittava siitä, että jokaisen työntekijän tehtävänkuva on mielekäs ja työkuormitus sopiva. Henkilöstösuunnittelun haasteellisuutta lisää samanaikaisesti kokonaiskirkon tasolla käynnissä olevat väestökirjanpitoa ja taloushallintoa koskevat muutoshankkeet (Kirjuri ja KiPa), jotka tulevat vaikuttamaan erityisesti tukipalveluiden henkilöstön asemaan ja työnkuvaan. Laatutyöskentelyn edistämisessä ja laatuprosessien kehittämisessä keskeisenä tiedon keräämisen muotona ovat erilaiset palautejärjestelmät. Palautteen antamisen mahdollisuuksiin on perusteltua kiinnittää huomiota. Palautetta voidaan kerätä työyhteisön sisällä, mutta myös seurakuntalaisilta. Tehokas palautejärjestelmä helpottaa toiminnan laadun tarkastelua ja tukee liikkuvien resurssien suuntaamista toiminnan painopisteisiin. Seurakunnan mahdollinen jäsenmäärän lasku ja taloustilanteen tiukentuminen asettavat paineita henkilöstömäärän vähentämiselle pidemmällä tähtäimellä. Henkilöstön ikärakenne mahdollistaa sen, että tähän voidaan pyrkiä ensisijaisesti luonnollisen poistuman kautta. Seuraavan kymmenen vuoden ( ) aikana eläkkeelle siirtyy arvioilta 16 henkilöä eli 30 prosenttia Lempäälän seurakunnan nykyisestä vakinaisesta henkilöstöstä.

15 LIITE Lempäälän seurakunnan henkilöstö tehtäväryhmittäin Nimike Nimi Virkasuhde = V Työsuhde = T YLEISHALLINTO Talousjohtaja Puntola Aulikki V Kirjanpitäjä Backman Marja-Leena V Palkanlaskija Lähdekorpi Arja, osa-aikainen T Seurakuntasihteeri Tukiainen Kristiina V Tiedottaja Miettinen Marita T Toimistosihteeri Lehtikuusi Pia, vs T Toimistosihteeri Räihä Hanna, työvapaa T Toimistosihteeri Salo Päivi V SEURAKUNTATYÖ Kirkkoherra Oikarinen Mikko V Kappalainen Partanen Ensio V Kappalainen Vehviläinen Matti V Seurakuntapastori Aikasalo Päivi V Seurakuntapastori Kasari Eija, vs. V Seurakuntapastori Karvinen Henri V Seurakuntapastori Korpi Emmi V Seurakuntapastori Sorsa Leena, virkavapaa V B-kanttori Keränen Terhi-Tuulia, osa-aikainen V B-kanttori Korhonen Pietari V B-kanttori Naukkarinen Kaisa V LAPSITYÖ Työalajohtaja Blomqvist Lea V Vastaava lastenohjaaja Tanni Regina T Lastenohjaaja Aaltonen Lotta T Lastenohjaaja Ahtosaari Vuokko T Lastenohjaaja Haapaniemi Leila T Lastenohjaaja Heikkilä Pirjo T Lastenohjaaja Huusko Mari, osa-aikainen T Lastenohjaaja Lampi Sanna, osa-aikainen T Lastenohjaaja Lumirae Päivi, osa-aikainen T Lastenohjaaja Malmström Elina, työvapaalla T Lastenohjaaja Mäki Ritva T Lastenohjaaja Palander-Singh Tuija T Lastenohjaaja Perttu Marja, osa-aikainen T

16 Lastenohjaaja Perälä Taina, osa-aikainen T Lastenohjaaja Rantamäki Tarja T Lastenohjaaja Rintamäki Heli T Lastenohjaaja Virtanen Merja, osa-aikainen T KIINTEISTÖ - ja HAUTAUSMAAHALLINTO Kiinteistönhoitaja Hämäläinen Veli-Pekka T Seurakuntamestari Lindqvist Krista T Seurakuntapuutarhuri Solja Petri V Vahtimestari Aavajoki Minna T Vahtimestari Finsk Kaija, osa-aikainen T Vahtimestari Hänninen Kirsti T Vahtimestari Kuusjärvi Pirkko T Vahtimestari Moilanen Erja T Vahtimestari Peltonen Seija T DIAKONIA JA LÄHETYS Diakonian työalajohtaja Tarri Henriikka V Diakoni Haavisto Tom V Diakoni Kettunen Irene V Diakoni Kylmälahti Johanna V Lähetyssihteeri Paul Raili V NUORISOTYÖ (nuoriso-, tyttö- ja poikatyö) Erityisnuorisotyönohjaaja Lämsä Kimmo V Nuorisotyönohjaaja Koskinen Tiina, virkavapaa V Nuorisotyönohjaaja Vaitniemi Jussi, vs. V Nuorisotyöntekijä Orre Heli V Nuorisotyöntekijä Salo Jussi V Nuora-projekti Leijo Tatu V

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖ... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Henkilöstön rakenne... 5 2.2.1 Tehtäväryhmärakenne... 5 2.2.2 Henkilöstön ikärakenne... 6 2.2.3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖ... 4 2.1 Henkilöstön määrä... 4 2.2 Henkilöstön rakenne... 5 2.2.1 Tehtäväryhmärakenne... 5 2.2.2 Henkilöstön ikärakenne... 6

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi

Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi Leppävirran kunta Puh. (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi henkilöstötilinpäätös 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo 1. HENKILÖSTÖ... 1 1.1. Vakinainen henkilöstö toimialoittain

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 9/2016 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 7.6.2016, klo 17.30 19.47 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 89 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

Tilastotietoja KiEL eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi

Tilastotietoja KiEL eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi Tilastotietoja KiEL eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden KiEL eläkehakemusten määrä eläkelajeittain 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos, % Vanhuuseläkkeet 837 814 2,8

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 HENKILÖSTÖRAPORTTI 216 Henkilöstöraportti 216 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 216... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 215 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 215... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2013 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS

TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki.3. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 3. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 3 lopussa oli henkilöä (vuonna henkilöä). Henkilötyövuosia kertyi

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus

ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ. Ehdotus kaupunginhallitus ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSÄÄNTÖ Valtuusto 14.11.2011 Voimaan 1.1.2012 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 2 Perustaminen, muuttaminen ja lakkauttaminen

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä

1 Johdanto. 2 Henkilöstön määrä ja rakenne. 2.1. Henkilöstön määrä 1 1 Johdanto Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa vuosittain luottamushenkilöille, esimiehille ja henkilöstölle kokonaiskuva henkilöstön määrästä ja rakenteesta. Se sisältää määrällistä perustietoa henkilöstön

Lisätiedot

44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 47 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA v.

44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN. 47 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA v. Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 10.12.2013, klo 18.00-20.25 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 43 KOKOUKSEN AVAUS 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 45 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista

Hannu Issakainen 14.2.2011. HAKU- hankkeen tunnusluvuista Hannu Issakainen 14.2.2011 HAKU- hankkeen tunnusluvuista Henkilötyöpäivä ja -vuosi Htp= henkilötyöpäivä = täyden työajan kalenteripäivä Htv = henkilötyövuosi = 365 (366) htp Htt = henkilötyötunti (sopimatta)

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2007 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 5 2.4.

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ

MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ MUISTAMIS- JA PALKITSEMISSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanhallituksessa x.x.2014 x SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 MUISTAMISTILAISUUDET... 3 2.1 Työmerkkipäivät... 3 2.2 Läksiäistilaisuus... 3 2.3 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006

SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 SYSMÄN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2006 2 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 3 2.2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 4 2.3. Määräaikaisen henkilöstön osuus 4 2.4.

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013

Hausjärven kunta. Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Hausjärven kunta Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Käsitelty: Kunnanhallitus 25.3.2014, 118 Kehittämistoimikunta 22.4.2014, 13 Tarkastuslautakunta 3.4.2014, 12 Kunnanhallitus 27.5.2014, 205 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

3. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 3.1. Tavoitteet. s Toimenpiteet... s TASA-ARVOSUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA s.

3. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 3.1. Tavoitteet. s Toimenpiteet... s TASA-ARVOSUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA s. B 11 LIITE päivitetty 27.3.2014 TASA-ARVOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1. Lainsäädäntötausta s. 2 1.2. Hallinto- ja toimielinten kiintiöperiaate. s. 3 1.3.Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016

Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2016 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 216 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 216 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka avulla on mahdollisuus seurata

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2016

Henkilöstöraportti 2016 Henkilöstöraportti 2016 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1 Henkilöstömäärä... 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain... 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika...

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2015 Kirkkoneuvosto

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2015 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 09.06.2015 kello 18.30 20.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 44 KOKOUKSEN AVAUS 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 46 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus

SYSMÄN KUNTA. Hallintopalvelukeskus SYSMÄN KUNTA Hallintopalvelukeskus HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE 3 2.1. Henkilöstön määrä 2.2. Henkilötyövuosi 4 2.3. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 5 2.4.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014

Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 Paimion kaupunki HENKILÖSTÖKATSAUS 2014 1 Sisällys 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 1.1. Henkilöstön määrä 31.12.... 3 1.2. Henkilötyövuodet 2014... 3 1.3. Ikä- ja sukupuolijakauma... 4 2. HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto 4.9.2012. Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kirkkoneuvosto 4.9.2012. Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 4.9.2012 klo 17.30 19.25 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja, poistui 107 ajaksi Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot