YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSVASTUURAPORTTI 2014"

Transkriptio

1 2014 YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

2 Logon väri: PMS 186 diacorin yritysvastuuraportointi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yritysvastuuraporttiin on yhdistetty myös vuosikertomustiedot. Yritysvastuutavoitteet hyväksytään ja arvioidaan vuosittain yrityksen hallituksessa. Raportin vastuuhenkilö on yrityksen asiantuntijaviestinnästä vastaava päällikkö Esko Heikkinen. Yritysvastuuasioiden ohjausryhmään kuuluvat hänen lisäkseen toimitusjohtaja Laura Raitio, yksityisasiakasliiketoiminnan johtava lääkäri Sari Anthoni, markkinointipäällikkö Susan Patronen sekä henkilöstöasiantuntija Emilia Ljunglin. Yritysvastuuraportointi aloitettiin Diacorissa vuonna 2009 ja haluamme edelleen olla vastuullisen yritystoiminnan suunnannäyttäjä terveyspalvelualalla. diacor terveyspalvelut oy on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön ja LähiTapiolan omistama kotimainen yritys, joka edistää ihmisten terveyttä ja tuottaa sairaanhoidon palveluita. Diacorilla on pääkaupunkiseudulla 13 lääkäriasemaa, Kirkkonummella sijaitseva työterveysyksikkö sekä Helsingin Ruoholahdessa sijaitseva sairaala. Niissä tuotetaan palvelut yksityis- ja yritysasiakasliiketoiminnoillemme. Olemme pääkaupunkiseudulla merkittävä työterveystoimija. Osinkotuotoillaan pääomistajamme auttaa yhteiskunnan kaikkein hädänalaisimpia ihmisiä; Diacor tekee hyvää. Lisätietoja: diacor.fi Y-tunnus: Kotipaikka: Helsinki Osoite: Hiomotie 8, Helsinki JULKAISUN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA TEKSTIT Esko Heikkinen TOIMITUSSIHTEERI Leena Pasanen JULKAISUN GRAAFINEN SUUNNITTELU JA TAITTO Jesse Pasanen KANNEN KUVA Tommi Tuomi / Otavamedia JANNE MIKKILÄ

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus 5 Monien käänteiden vuosi 6 LähiTapiola Diacorin osa-omistajana 7 Palvelukehitystä asiakkaan kanssa 8 Lääkäriasemat 9 Hiiri ystävineen piristää pienimpiä potilaita 9 Toiminnan ja palveluiden kehittäminen auditoinnin avulla 11 Asiakaspalaute hyvän laadun tae 11 Hyvää ja turvallista hoitoa sairaalassa 12 Laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä tunnuslukuja vuodelta Sairaala 13 Tammikuussa juhlaleikkaus 13 Työterveyspalveluissa omistautumisstrategia 14 Mitä tekee työkykykoordinaattori? 14 Henkilöstö 15 Erinomaisen asiakaspalvelun perinne ohjaa myös tukitoiminnoissa 16 Luottamusmies Eila Koskela-Peters 17 Esimiestyön tukea kehitettiin 17 Pitkästä sitoutumisesta palkittuja työntekijöitä ja ammatinharjoittajia 18 Koulutusta vuonna Runfest oli hauska 19 Yritysvastuuraportti 20 Diacorin arvot ja missio 20 Uusi strategia muotoutuu 20 Maailmalta uusia näkökulmia yritysvastuuseen 21 Jatketaan hyvän tekemistä 22 Taloudellinen vastuu 22 Toimivista hoitoketjuista hyötyvät kaikki 23 Sosiaalinen vastuu 24 Työturvallisuus ja työsuojelu ovat vastuullisuutta 24 Pulssi-kysely kertoo: Diacor on terve yritys 25 Ympäristövastuu 25 Olennaiset tekijät Diacorin toiminnassa 26 Muu sidosryhmävaikutus 28 Vuoden 2014 yritysvastuutavoitteiden toteutuminen 28 Yritysvastuutavoitteet vuodelle Henkilöstötiedot 30 Tulostiedot 30 Tuloslaskelma 31 Tase 31 Rahavirtalaskelma 32 Vertailu GRI-suositukseen 33 vastuullinen yritystoiminta on meille Diacorissa aito ja tärkeä asia, jonka puolesta teemme pitkäjänteistä työtä. Julkaisemme vuosikertomuksemme jo kuudetta kertaa GRI-mallia (Global Reporting Initiative) noudattelevana yhdistettynä yritysvastuuraporttina. Perinteisten vuosikertomustietojen lisäksi kerromme toimintamme taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista sekä ympäristökuormastamme. Olemme yhteiskunnallinen yritys, jonka taloudellinen menestys tekee hyvän tekemisen mahdolliseksi. Valtaosa maksamistamme osingoista käytetään pääomistajamme Helsingin Diakonissalaitoksen hankkeisiin, joissa autetaan yhteiskuntamme heikompiosaisia. Taloudellisen menestyksemme turvaaminen hyvän tekemiseksi kannustaa meitä erinomaisiin suorituksiin omassa työssä ja antaa hyvin monelle diacorilaiselle syvemmän merkityksen työnteolle. Tästä kumpuaa erinomainen asiakaspalvelu ja diacorilainen sitoutuneisuus työntekoon. Vuosi 2014 oli monien muutosten vuosi. Toimintaympäristömme oli koko vuoden melkoisessa myllerryksessä. Päättäjät valmistelivat uudistusta yhteiskunnan kustantamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja markkinoille tuli toimijoita uusilla palvelukonsepteilla. Lisäksi terveyspalvelualalla tapahtui erilaisia yritysjärjestelyjä, julkisten terveyspalveluiden ulkoistaminen kunnissa yleistyi ja kilpailu kokonaisuudessaan kiristyi entisestään. Omistusrakenteessamme tapahtui muutos, kun aiemmin Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön täysin omistaman Diacorin osaomistajaksi tuli alkaen LähiTapiola -ryhmä 12,5 prosentin osuudella. Organisaatiossa tapahtui myös muutoksia ja aloitin toimitusjohtajana elokuussa Haasteellinen tilanne markkinassa heijastui tulokseemme. Liikevaihto laski 2,6 prosenttia 75,1 miljoonaan euroon. Tilikauden voitto pystyttiin pitämään positiivisena, noin 2,1 miljoonassa eurossa. Liikevoitto kuitenkin pieneni selvästi vuoden 2013 tuloksesta. Vakuutusyhtiöiden toimintamallien muutoksien myötä sairaalassamme leikattiin vuonna 2014 noin 10 prosenttia vähemmän potilaita kuin vuotta aiemmin. Sairaalan toiminta jatkui muutoin ennallaan painopisteen ollessa vahvasti entiseen malliin päiväkirurgisissa, ortopedisissä toimenpiteissä. Sairaalan asiakastyytyväisyys oli edelleen erinomaisen korkealla tasolla. Diacor säilytti asemansa työterveysliiketoiminnassa, vaikka kilpailutilanne oli tiukka. Vastaamme noin työntekijän terveydestä ja menestyimme hyvin useissa kilpailutuksissa. Yritysasiakkaiden kanssa rakennettiin yhteisesti ratkaisuja työterveystoiminnan kohdistamisesta yhä voimakkaammin ennaltaehkäisevään työhön sekä työhyvinvointihankkeisiin. Yksityisasiakasliiketoimintaan panostettiin vuoden aikana merkittävästi lanseeraamalla uusi kanta-asiakasohjelma, joka nimettiin Arvoasiakas-ohjelmaksi. Yksityisasiakkaille tarjottavia palveluita on kehitetty asiakastarpeita tarkasti kuunnellen. Lisäksi asiakkaille rakennettiin uusia mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin Diacorissa. Uusi lääkäriasemamme Kauppakeskus Kaaren yhteydessä Kannelmäessä on toiminut ensimmäisen kokonaisen vuoden ja kasvattanut iloisesti asiakasmääriään. Helsingin Keskustan lääkäriaseman remontti valmistui suunnitelmien mukaan ja toimintaa on voitu laajentaa myös tällä asemalla. Kirkkonummen lääkäriaseman toiminta muuttui vuoden 2014 alussa supistetumpaan muotoon työterveyspisteeksi. Tämä osoittautui onnistuneeksi ratkaisuksi, ja olemme voineet palvella erinomaisesti paikallisia työterveysasiakkaitamme ja yhdistää voimia mm. lähellä sijaitsevan kauppakeskus Ison Omenan lääkäriaseman kanssa. Diacorissa on tehty erinomaista ja pitkäjänteistä työtä henkilöstön työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittämisessä. Tämä on toimintamme kivijalka, sillä näin voimme taata parhaan mahdollisen kokemuksen ja palvelun asiakkaillemme. Työ on jatkuvaa parantamista, epäkohtiin puuttumista sekä avoimuutta ongelmien äärellä. Toteutimme vuonna 2014 työterveyslaitoksen Parempi Työyhteisö tutkimuksen. Diacorin tulokset tässä tutkimuksessa olivat erinomaiset verrattuna valtakunnallisiin viitearvoihin. Suurin positiivinen yksittäisen ero valtakunnalliseen viitearvoon syntyi diacorilaisten näkemyksestä oman työyhteisön kehittämisedellytyksiin. Aloitimme vuonna 2014 myös uudenlaisen henkilöstön tunnelmista kertovan mittarin eli Terve Yritys -pulssin käytön. Sen avulla mittaamme tunnelmia organisaatiossa huomattavasti useammin. Ammatinharjoittajien osalta Diacor arvioitiin vuonna 2014 Mediuutisten tekemässä laajassa tutkimuksessa parhaaksi työskentelypaikaksi työolosuhteiden osalta niin yksityinen kuin julkinen sektori huomioon ottaen. Diacorissa aloitettiin vuoden 2014 lopussa strategian uudistamistyö. Strategiatyö valmistuu kevään 2015 aikana. Asiakkaan kokemus ja tarpeet ja niihin sopiva palveluvalikoima sekä digitalisoitumisen mahdollisuudet ovat strategiatyössä keskeisessä asemassa. Diacorin vahvuus on korkeassa ammattitaidossa ja henkilöstön poikkeuksellisen voimakkaassa sitoutumisessa työhön. Yrityksessä on yhteinen halu viedä yhtiötä eteenpäin ja olen tästä asiasta erityisen iloinen ja ylpeä. Markkinamme pysyy murroksessa ja me muutumme siinä mukana. Kilpailu on hyvä kirittäjä ja yrityksemme vahva arvopohja antaa kehitykselle ja kehittymiselle erinomaiset lähtökohdat. Toivotan kaikille hyviä lukuhetkiä julkaisumme parissa. Laura Raitio Toimitusjohtaja ARTO WIIKARI / OTAVAMEDIA 4 5

4 MONIEN KÄÄNTEIDEN VUOSI maailmalla vuoden 2014 suuria terveydenhuollon uutisia oli taistelu Ebolaviruksen leviämistä vastaan. Suomessa ja Diacorissakin asiaan varauduttiin asianmukaisesti, vaikka lopulta ongelma ei meillä realisoitunutkaan. Tästä huolimatta Diacorin vuotta 2014 voidaan pitää monien käänteiden vuotena. Yleinen taloudellinen laskusuhdanne tuntui myös yksityisissä terveyspalveluissa. Se ja talouden alavireestä huolimatta jatkunut yksityisen terveyspalvelukapasiteetin lisääntyminen aiheutti hintakilpailua, mikä puolestaan rasitti yrityksien tuloksia. Ensimmäistä kertaa sitten 1990-luvun alun lamavuosien Diacorin kokonaismyynti ja liikevaihto laskivat verrattuna edelliseen vuoteen. Kesäkuussa solmitulla kaupalla LähiTapiola tuli Diacorin vähemmistöosakkaaksi 12,5 prosentin osuudella ja samassa yhteydessä vaihtui myös toimitusjohtaja. Diacoria viisi vuotta luotsanneen Anni Vepsäläisen tilalle astui Laura Raitio, joka aloitti uudessa tehtävässään elokuussa. Vuoden alussa oli jo luovuttu aluepohjaisesta organisaatiorakenteesta, mutta uudet haasteet edellyttivät organisaatiouudistusta, jossa yksinkertaistettiin ja selkeytettiin operatiivista toimintamallia. Tulosvastuullisten liiketoiminta-alueiden johtamista vahvistettiin ja samalla tukitoiminnot integroitiin osaksi liiketoimintojen johtoryhmiä LÄHITAPIOLA Vuoteen 2015 Diacor lähtee seuraavalla organisaatiolla: Laura Raitio Toimitusjohtaja Anja Hallberg Johtaja Lääketieteellinen johto, laatu Tuomas Teuri Johtaja ICT Tatu Tulokas Johtaja Talous, HR Antti Aro Liiketoimintajohtaja B2B Minna Elomaa Liiketoimintajohtaja B2C LähiTapiolan Henkivakuutusyhtiön toimitusjohtaja Minna Kohmo toimii Diacorin hallituksessa. LähiTapiola Diacorin osa-omistajana Konsernin funktionaalinen tuki HR, ICT, Talous helsingin Diakonissalaitoksen säätiö on omistanut Diacor terveyspalvelut Oy:n osake-enemmistön 1980-luvun alusta lähtien. Vielä tulta- me ja toimimme yhteistyössä sellaisten organisaatioiden kanssa, joilla on erilaista ydinosaamista kuin meillä. Vakuutusyhtiön on lain mukaan sijoi- ti järkevää keskittää vakuutusostojaan tehokkaasti ja laadukkaasti toimiville kumppaneille. Diacorilla on iso, noin hen- essa 1990-luvulle Diacorilla oli myös tettava omaisuuttaan tuottavasti ja tur- kilön asiakaskanta työterveydessä. muutamia yksityisosakkaita, mutta vii- vaavasti. Tähän ajatteluun menestyvän Yhteistyön kautta on saatavissa lisä- tietojärjestelmäasiat olivat vuonna 2014 voimakkaasti esillä. Maaliskuussa otettiin käyttöön sähköinen resepti. Sen käyttöönoton yhteydessä tehty potilashallintojärjestelmän päivitys toi mukanaan toiminnallisia haasteita. Potilastietoturvallisuus tai hoidon laatu eivät kuitenkaan vaarantuneet ja haastavat tilanteet hoidettiin määrätietoisesti. Sähköisten lääkemääräysten suosio nousi erittäin nopeasti. Kun loppuvuoden aikana Diacorissa kirjoitettiin yhteensä noin reseptiä, näistä lähes 84 prosenttia oli sähköisiä. vuonna 2013 uudelleen aloitettua asiakaslehteä jatkettiin edelleen kahdella numerolla. Teimme myös venäjänkielisen asiakaslehden, jossa mm. haastattelimme näyttelijä Ville Haapasaloa. Venäläisiä asiakkaita kävi niin lääkäriasemilla kuin sairaalassakin yhtä paljon kuin edellisenä vuonna ja venäjänkielinen sairaanhoitajamme sai viikoittain kymmeniä yhteydenottoja. 5 Лечение варикозного расширения вен 15 Healthcare partner Операция паховой грыжи Вилле Хаапасало: предпочитает лечиться в Финляндии 8 meiset 20 vuotta koko osakekanta on kuulunut Diakonissalaitokselle. Kesäkuussa 2014 asiaan tuli muutos, kun LähiTapiola osti Diacorista 12,5 prosentin osuuden. LähiTapiolan Henkivakuutusyhtiön toimitusjohtaja Minna Kohmo toimii Diacorin hallituksessa. Hän perustelee solmittua kauppaa jo vanhastaan merkittävällä yhteistyökumppanuudella. -LähiTapiola-ryhmän strategiana ei ole rakentaa omaa osaamista tai organisaatiota terveydenhuoltopalveluissa. Keskitymme omaan ydinosaamiseem- terveyspalveluyrityksen omistaminen sopii Kohmon mielestä hyvin. -Yhteistyöllä tehostamme yhteisten asiakkaittemme hoidon kokonaisprosessia siten, että asiakkaiden lisäksi sekä LähiTapiola että Diacor hyötyvät. Kun Diacor menestyy, LähiTapiola hyötyy myös sijoituksellisesta näkökulmasta. Lisäksi LähiTapiolan on taloudellises- hyötyjä ja yhteisten asiakkaiden myötä näiden sitouttaminen molempiin yhtiöihin helpottuu. Sijoituspäätöksen tekemistä helpotti myös Diacorin tausta ja kotimaisuus. -LähiTapiola haluaa sijoittaa Suomeen ja Diacor oli sijoituskohteena sinänsä houkutteleva. Keskinäisenä eli asiakkaittensa omistamana vakuutusyhtiöryhmänä LähiTapiola omaa Diacorin kanssa samankaltaisen arvopohjan, jolle voi rakentaa yhteistyötä. Kaikki nämä asiat nähtiin investointipäätöksen kannalta positiivisena. 6 7

5 LÄÄKÄRIASEMAT olimme mukana TV:n Suurin pudottaja -kisassa. Kardiologi Kirsi Korpi, ravitsemusterapeutti Johanna Pussinen ja fysioterapeutti Ulla Parviainen kantoivat päävastuun ja lisäksi ohjelmassa esiintyi sairaanhoitajiamme. Painonhallintakurssit otettiin myös Diacorin omaan palvelutarjontaan. Urheilussa Diacor näkyi edelleen vahvasti. Keväällä yhdessä Helsingin Urheilulääkäriaseman kanssa järjestetty Urheilulääketiede 2014 oli edelleen maamme suurin vuosittainen urheilulääketieteellinen koulutustilaisuus. Seminaarissa puhuttiin mm. urheilijan ravitsemuksesta, valmennusopin perusteista, jääkiekkoilijoiden aivotärähdyksistä sekä maratonjuoksun vaarallisuudesta. Jatkoimme työtämme Olympiakomitean terveydenhuoltokumppanina ja järjestimme lääkintähuollon sekä Suomi-Ruotsiyleisurheilumaaottelussa että huomattavan suosion saaneessa uudessa yritysjuoksutapahtumassa Runfestissa. Diacorin kummiurheilija Lassi Etelätalo heitti keihästä mainiosti ja oli hetken aikaa kiinni jopa EM-mitalissa. Teimme yhteistyötä myös mm. koripalloseura Panttereiden, TUL:n Suur-Helsingin piirin sekä Suomen Urheilumuseon kanssa. Jälkimmäisessä järjestettiin myös urheilijan ylikuntoa käsittelevä yleisöluentotilaisuus yhdessä Helsingin Urheilulääkäriaseman kanssa. Loppuvuodesta solmimme yhteistyösopimuksen Urheilutoimittajain liiton kanssa. Kardiologi Kirsi Korpi ja ortopedi Oliver Michelsson esiintyivät TV 2:n Juoksukoulussa valmentaen kuntoilijoita maratonjuoksuun. Erinomaista oli niin ikään urheiluyhteistyö HIFK:n jalkapallon kanssa. Ykkösen nousijajoukkue nousi kauden päätteeksi yllättäen suoraan Veikkausliigaan. Ykkösen otteluissa myös vierasjoukkueet kiittelivät HIFK:n lääkintähuollon toimia. Yhteistyömme HIFK:n kanssa jatkuu edelleen myös Veikkausliigassa kesällä PAINONHALLINTAA PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ Liity Diacorin elämäntapatalkoisiin ja anna kiloille kyytiä motivoivassa ympäristössä! Palvelu koostuu lääkäreiden ja muiden huippuammattilaisten ohjaamista tapaamisista, terveyskuntotestistä, mittauksista ja luennoista. Vertaistukiryhmämme on tehokas tapa painonhallintaan ja liikakilojen ehkäisyyn. Avullamme väännät yliotteen epäterveellisistä elämäntavoista. Kysy lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan: tai KATSO LEIKKAUSPÄIVÄT JA VARAA DIACOR.FI AIKA DIACOR.FI TAI diacorin 13 lääkäriasemalla tehtiin vuonna 2014 hieman alle asiakaskäyntiä, mikä merkitsi pientä pudotusta edelliseen vuoteen (-2,4 %). Potilasmäärien kasvu oli voimakkainta Kannelmäessä, jolla oli vasta ensimmäinen kokonainen toimintavuotensa. Asemista kovin kasvaja oli Keskusta (+5,8 %), joka yli potilaskäynnillään on Diacorin selvästi suurin toimintayksikkö. Lääkäriasemilla tehtiin aikaisempien vuosien tapaan muutostöitä. Kirkkonummen uusi työterveysyksikkö avasi ovensa 20. tammikuuta osoitteessa Luostarinportti 2. Tarjontaan kuuluvat työterveyshoitajan, työterveyslääkärin, työfysioterapeutin ja työterveyspsykologin vastaanotot sekä laboratoriopalvelut. Alkuvuodesta saatiin valmiiksi myös WTC-kiinteistön eli Diacor Keskustan 2. ja 3. kerroksen muutostyöt ja lisätilat. Laboratorio ja röntgen siirtyivät uusiin tiloihin, minkä lisäksi asema sai lisää vastaanottohuoneita. Asiakaspalvelun näkökulmasta yksi merkittävä muutos oli uudet hissit, jotka edesauttavat esteetöntä kulkua lääkäriaseman tiloihin. Loppuvuodesta valmistuivat Diacor Tapiolan muutostyöt ja työterveyden laajennustilat. Niillä valmistauduttiin mm. uuden merkittävän työterveysasiakkuuden eli Aalto-yliopiston palvelemiseen. Kesällä valmistui Diacor Ison Omenan uusi leikkipaikka, joka oli alku Diacorin muidenkin lastenlääkärivastaanottojen odotustilojen kasvojenkohotukselle. JANNE MIKKILÄ LÄHELLÄSI. Palvelukehitystä asiakkaan kanssa keväällä 2014 teimme asiakas- asiakkuudeksi. Arvoasiakkuus ei perus- erilaisiin tapahtumiin. Arvoasiakkaat kyselyn, johon vastasi noin 2000 tu erilaisiin tasoihin, eikä ostoista pal- saavat myös säännöllisesti sähköisen Diacorin asiakasta. Tulosten perus- kita. Ohjelman kautta voimme kertoa uutiskirjeen, joka sisältää mm. asian- teella voimme sanoa, että suomalaiset myös Helsingin Diakonissalaitoksen tuntija-artikkeleita sekä ajankohtais- ovat erittäin kiinnostuneita terveydes- ta tietoa terveydestä. Ohjelmaan tään. Tietoa haetaan paljon verkosta ja rekisteröityminen on tehty helpoksi. omaa terveyttä seurataan yhä tarkemmin. Koska haluamme tarjota asiakkail- Se onnistuu joko Diacorin yksiköissä, ajanvarauksen kautta puhelimit- Julle Oinonen Keskustan lääkäriaseman kolmannen kerroksen uusitussa vastaanotossa. lemme aktiivisesti heidän haluamaansa se tai internetissä. Rekisteröitymi- tietoa terveydestä ja sen edistämisestä, käynnistimme asiakkuusohjelman seen tarvitaan vain henkilötunnus ja sähköpostiosoite. Hiiri ystävineen piristää pienimpiä potilaita arvoasiakkuuden. Arvoasiakkuutta tehtiin tunnetuk- Asiakkuusohjelman kautta tar- si televisio-, printti- ja digimainon- lastenlääkäreiden odotusaulat -Diacorin lapsiperheiden palvelujen joamme monipuolisia etuja ja kehi- nan keinoin. Ohjelma käynnistyi vauh- ja leikkipaikat saivat kertomusvuonna parissa oli aiemminkin seikkaillut pie- tämme yhdessä asiakkaiden kanssa dikkaasti ja asetettuihin tavoitteisiin uuden ilmeen. Tavoitteena oli rakentaa ni hiiri, joka nyt haluttiin tuoda tähän palvelujamme. päästiin etuajassa. Asiakkuusohjel- odotusaulasta mieluisa ja mielenkiintoi- aikaan, kertoo markkinointipäällikkö -Uskon, että mitä paremmin tun- monista hyvää tekevistä hankkeista. man rakentaminen on kuitenkin pitkä- nen paikka odottaa lääkärin vastaanot- Susan Patronen. nemme asiakkaat ja heidän tarpeensa, Monikaan asiakkaistamme ei vielä tie- jänteistä toimintaa ja kestää aikansa, toa. Se on usein perheen pienimmille jän- Uutta satumaailmaa pilotoitiin Ison sitä paremmin pystymme heitä palve- dä, että asioimalla Diacorissa auttaa ennen kuin siitä muodostuu jokapäi- nittävä kokemus. Omenan lääkäriasemalla keväällä ja sieltä lemaan. Ohjelma syntyi tästä tarpees- myös yhteiskuntamme vähäosaisimpia. väinen toimintapa henkilöstöllemme Ilmeen suunnittelusta vastasivat saatujen hyvien kokemusten perusteel- ta, toteaa liiketoimintajohtaja Minna Rekisteröitymällä asiakas saa käyt- ja arvostettu ohjelma asiakkaillemme. suunnittelutoimisto Rune & Bergin Hanna la ilmettä on laajennettu asteittain myös Elomaa. töönsä hänelle suunnattuja palvelu- Vuonna 2014 päästiin hienosti liikkeel- Herkama ja Jenny Ruuskanen. Suunnit- muille asemille. Hiirihahmo ystävineen Asiakkuusohjelma nimettiin arvo- ja, alennusta palveluista sekä kutsuja le. Tärkeää työtä jatketaan. telu aloitettiin puhtaalta pöydältä, aino- seikkailee lääkäriasemien ja sairaalan astaan hiirihahmo oli toivomuslistalla. lisäksi myös tarroissa ja värityskuvissa. 8 9

6 Asiakaspalaute hyvän laadun tae palveluiden osalta toimintavuosi ei tuonut merkittäviä uudistuksia. Ruoholahdessa toteutettiin kuitenkin muutama silmätoimenpiteiden leikkauslauantai. Lauantaipäiviin yhdistettiin muitakin erikoislääkäreiden palveluja. Lokakuussa loppui Herttoniemen testausaseman toiminta. Kannattavuushaasteita aiheutti myös vuoden aikana rajusti kiristynyt magneettitutkimusten hintakilpailu. Magneettiyksikön tutkimusmäärissä se tarkoitti noin kymmenen prosentin pudotusta vuoteen 2013 verrattuna. Lääkäriasemat osallistuivat erilaisiin tapahtumiin omilla alueillaan pitkin vuotta. Näistä mainittakoon Kirkkonummipäivät, Kaaren karnevaalit ja Aleksin joulukadun avajaiset. Haluamme näkyä oman alueen asukkaiden arjessa. Tarjoamme tapahtumissa usein maksuttomia mittauksia, jotka poikkeuksetta kiinnostavat ihmisiä. On mukava ilahduttaa asiakkaita ja edistää heidän terveyttään arjen keskellä. Espoon lääkäriasemat olivat aktiivisesti mukana tapahtumissa kauppakeskuksissa, raittikarnevaaleilla, Sellon Sembaloissa ja Seniori walkissa eli kauppakeskuskävelyssä. Seniori walk kerää kerran kuukaudessa alueen vanhuksia kävelemään kauppakeskukseen ja tutustumaan sen palvelun tarjoajiin. Alppikatu puolestaan osallistui vuoden aikana niin Kallio Kukkii -tapahtumaan kuin Hakaniemen hallin 100-vuotisjuhlallisuuksiinkin. Diacorilla oli Kallio Kukkii -tapahtumassa Karhupuistossa oma piste (ks. kuvat alla), jossa esittelimme toimintaamme. Koko perheen tapahtumapäivässä Diacorin punaiset ilmapallot levisivät ihmisten mukana ympäri kaupunkia. Hakaniemen hallin juhlissa tarjosimme maksuttomia verenpainemittauksia. tammikuussa osallistuimme perinteiseen tapaan Lääkäripäiville. Lokakuussa puolestaan kohtasimme tuhansia omasta hyvinvoinnistaan kiinnostuneita ihmisiä I Love Me -messuilla Helsingin messukeskuksessa. Kannelmäessä järjestimme helmikuussa lastenlääkärin vetämän yleisötilaisuuden. asiakkaan kokemus on meille tärkeä ja haluamme palvella asiakkaitamme erinomaisen hyvin. Olemme tehneet palautteen antamisen mahdollisimman helpoksi. Asiakkaamme voivat kertoa kokemuksistaan verkkosivujemme kautta tai suullisesti käynnin yhteydessä. Ainoa tapa onnistua, on kuunnella asiakasta aidosti. Käsittelemme kaikki asiakkaiden antamat palautteet ja kehittämisehdotukset Diacorin palauteprosessin mukaisesti. Lääkäriasemilla ja sairaalassa toimivat asiakaspalautevastaavat huolehtivat palautteen asianmukaisesta käsittelystä. Tarvittaessa olemme yhteydessä asiakkaisiin ja annamme vastineen palautteesta. Kaikki Diacorissa työskentelevät ovat sitoutuneet kehittämään toimintaa asiakkailta saadun palautteen pohjalta. Vuoden 2014 aikana lähes Diacorin palveluita käyttävää asiakasta kertoi meille kokemuksistaan joko vastaamalla asiakastyytyväisyyskyselyyn tai antamalla välitöntä palautetta käyntinsä yhteydessä. Diacorin lääkärit saavat paljon kiitosta erinomaisesta asiakaspalvelusta. Asiakkaat kuvailevat lääkäreitä erittäin ammattitaitoisiksi, asiantunteviksi ja mukaviksi. Lääkärit kuuntelevat asiakkaita, esittävät asiat selkeästi, vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiin ja huomioivat jokaisen asiakkaan yksilöllisesti. Asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa hyvään ja asiantuntevaan hoitoon. Myös lääkäreiden hyvä kielitaito on saanut paljon kiitosta asiakkailta. Seuraamme palvelun laatua myös asiakastyytyväisyyskyselyiden ja reaaliaikaisen palautepäätteen kautta. Niin ikään seuraamme säännöllisesti odotusaikoja eri pisteissä ja puhelinpalvelussa. Haluamme, että puhelinpalvelumme sujuu ja asiakkaamme saavat meihin nopeasti yhteyden. Saapuvista puheluista vastaamme 60 prosenttiin alle 20 sekunnissa. Asiakkaan odotusaika vastaanoton ilmoittautumiseen on 45 sekuntia. JESSE PASANEN TÄMÄN SIVUN KUVAT: LAURI HYTTI Toiminnan ja palveluiden kehittäminen auditoinnin avulla laadun toteutuminen varmistetaan säännöllisillä auditoinneilla ja johdon laatukatselmuksilla. Diacorissa on käytössä systemaattinen ulkoinen auditointiprosessi sekä jatkuva sisäinen auditointi eri toiminnoissa. Sisäiset auditoinnit toteutettiin joulukuussa DNV Certification OY Ab on myöntänyt Diacorille ISO 9001:2008 standardin mukaisen laatusertifikaatin, joka kattaa työterveyspalvelut sitä tukevine toimintoineen. Laatusertifikaatin mukainen määräaikaisarviointi tehtiin marraskuussa Samalla auditoitiin Kannelmäen lääkäriaseman palvelut. Sertifikaatti uusittiin hyvin arvosanoin. Auditointiraportissa todetaan, että muutosten johtaminen Diacorissa on systemaattista ja ketterää ja kehittämiskohteisiin tartutaan välittömästi ja rohkeasti. Johtamisjärjestelmä, toiminnan periaatteet sekä Laatukompassi ohjaavat käytännön toimintaa ja luovat kestävän kehityksen jatkuvalle parantamiselle. Yrityksen toimintakulttuurilla on vankat eettiset perinteet ja organisaatiossa toteutetaan yhteiskuntavastuuta. Ammatinharjoittajat ja muu henkilökunta arvostavat työnantajaansa ja ovat sitoutuneet toimimaan parhaansa mukaan tehtävissään. Kela suoritti Diacor Ruoholahdessa sairaanhoidon suorakorvausten auditoinnin syksyllä. Auditoinnissa ei havaittu poikkeamia sairausvakuutuslaista, sopimuksesta tai Kelan antamasta ohjeistosta

7 Hyvää ja turvallista hoitoa sairaalassa SAIRAALA sairaalan asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista 98 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä hoitohenkilöstön palveluun. Kirurgien palveluihin oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä 98 prosenttia. Yksilöllinen päiväkirurginen syn asiakkaan toivomana ajankohtana. Kyselyyn vastanneista 95 prosenttia koki saaneensa juuri haluamansa ajankohdan leikkaukseen. Sairaalan toimenpiteissä infektioprosentti on erittäin pieni. Niiden seuran- pinnallisiin tai syviin haavatulehduksiin ja infektioihin. Vuoden 2014 kaikista toimenpiteistä raportoituja pinnallisia haavatulehduksia tai infektioita oli 0,55 prosenttia. Syviä haavainfektioita raportoitiin 0,03 prosenttia. päiväkirurgisessa sairaalassamme tehtiin yhteensä 2675 toimenpidettä, mikä oli noin 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pudotusta selittää lähinnä yhden vakuutusyhtiön muuttunut potilasohjaus. Eri osa-alueista nilkka- ja jalkateräkirurgia kasvoi selvästi. Jalkakirurgi Oliver Michelsson valittiin ensimmäisenä suomalaisena European Foot and Ankle societyn hallitukseen ja järjestön jäseniä kävi tutustumis- ja opintomatkalla sairaalassamme. Olkakirurgiassa toimenpiteitä tehtiin suurin piirtein sama määrä kuin aiemminkin. Sairaalan ylilääkäri Harri Heliö kuului asiantuntijana olkapään jännevammojen Käypä hoito -suosituksen laatineeseen työryhmään, joka julkaisi raporttinsa marraskuussa. potilashoito mahdollistaa hoitoon pää- nassa kiinnitetään erityistä huomiota Laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä tunnuslukuja vuodelta 2014 OLIVER MICHELSSON Työterveyden käyttäjäkyselyssä hyviä ja erinomaisia 90 % Diacorin palvelu kokonaisuudessaan 86 % Työterveyslääkärin kuuntelu ja paneutuminen asiakkaan tilanteeseen 88 % Työterveyslääkärin ammattitaito 88 % Työterveyslääkärin kyky esittää asiat selkeästi ja ymmärrettävästi 90 % Työterveyshoitajan kuuntelu ja paneutuminen asiakkaan tilanteeseen 89 % Työterveyshoitajan ammattitaito 89 % Työterveyshoitajan kyky esittää asiat selkeästi ja ymmärrettävästi 96 % Palvelun sujuvuus laboratoriossa 97 % Palvelun sujuvuus röntgenissä Asiakaskokemus Diacorissa 89 % Vastaanotto saapuessa 89 % Asioinnin mukavuus 80 % Palvelun ihmisläheisyys 89 % Hoitoon pääsyn viiveettömyys 77 % Toimitilojen viihtyisyys Magneetin asiakaskyselyssä hyviä ja erinomaisia 99 % Ajanvaraus magneettitutkimukseen 92 % Asiakkaan yksilöllinen huomioiminen magneettitutkimuksessa 93 % Magneetin tilojen viihtyisyys Suosittelun NPS-luvut Sairaalan asiakkaat +83 Magneetin asiakkaat +77 Silmäyksikön asiakkaat +83 Net Promoter Score -luvun laskeminen Asiakkaiden antamat vastaukset luokitellaan seuraavasti: NPS-luku lasketaan vähentämällä arvostelijoiksi merkittyjen 9 10 = Suosittelijat vastaajien prosenttiosuus suosittelijoiksi merkittyjen vastaajien 7 8 = Passiiviset prosenttiosuudesta. 0 6 = Arvostelijat Tulkinta vaihtelee: Yli 50 = hyvä, yli 75 = erinomainen Sari Sajaniemi Yli 60 = erinomainen Laatupäällikkö Saksan jalkakirurgisen yhdistyksen ja European Foot and Ankle Societyn vieraat seuraamassa Oliver Michelssonin (keskellä) leikkaustoimenpidettä. Tammikuussa juhlaleikkaus vuoden 2009 tammikuussa leikattiin Diacorin Ruoholahteen valmistuneen sairaalan ensimmäinen potilas. Täsmälleen viisi vuotta myöhemmin, tiistaina , Harri Heliö avarsi juhlapotilas Kari Törrösen golfissa kovasti vaivannutta vasenta olkaniveltä. Jänne oli jo rispaantunut, joten leikkaukseen päätettiin lähteä ennen kuin se katkeaisi kokonaan. Eläkkeellä oleva EU-komission virkamies Törrönen on kokenut sairaalapotilas Diacorissa, sillä hän ehti kokeilla jo Alppikadun sairaalan leikkaussalia urologi Jaakko Salon potilaana. Puolisentoista vuotta sitten Ilari Airo korjasi napatyrän ja nyt vuorossa oli vasen olkanivel. -Kaikki alkoi siitä, että suvun lääkäriammattilaiset suosittelivat minulle Diacoria. Ei ole tarvinnut katua, Törrönen vakuuttaa. Varsinaisten leikkauksien ohella hänelle on tehty myös pientä pattien poistoa, joten miestä voi todella pitää Diacorin kanta-asiakkaana. Risto Laine toimii Törrösen omalääkärinä, mihin järjestelyyn Törrönen vakuuttaa olevansa erittäin tyytyväinen. Risto on ohjannut tarvittaessa erikoisosaajien vastaanotolle ja toimenpiteet ovat sujuneet erinomaisen hyvin. Puhe sairaalan korkeasta asiakastyytyväisyydestä saa Törröseltä ymmärrystä. -Henkilökunta on erittäin ystävällistä ja huomioivaa. Olen myös pannut merkille, että täällä eivät lääkärit ole juurikaan myöhässä. Minulla on tunne, että olen täällä ammattimaisissa käsissä. Lisäksi on hienoa, että Diacor ei ole aivan niin business-orientoitunut kuin muutamat kilpailijansa. Toiminnan taustan syvällisempi ajatus näkyy minusta täällä kaikessa toiminnassa. Potilaana en ole pelkkä objekti, vaan minua kohdellaan ihmisenä. Ennen toimenpidettä juhlapotilas vakuutti, että paljon ei edes jännitä, vaikka leikkauksiin aina tietysti pieni riski sisältyykin. Kivutkin osataan nykyään hoitaa niin hyvin. Sairaalasta poistuessaan Törrönen sai sairaalalta pienen lahjan

8 työterveyspalveluille vuosi 2014 oli ennen kaikkea uudistumisen vuosi. Alan kilpailu on muuttunut entistä nopeatempoisemmaksi. Tekniset innovaatiot, palveluntuottajat, palvelukonseptit ja tuoteinnovaatiot muokkaavat toimialaa ja tuovat palveluiden loppukäyttäjille uusia vaihtoehtoja. Tämä kehitys on toimialalle erittäin tervetullutta ja pakottaa markkinat toimimaan entistä tehokkaammin ja innovatiivisemmin. Nopea tiedonkulku ja tiedonsaannin kehittyminen näkyvät yritysasiakkaiden vaatimustason kasvuna ja entistä valveutuneempana ostokäyttäytymisenä. Diacorin suhtautuminen markkinamurrokseen on erittäin positiivinen nopeasti muuttunut toimerkittävää sairaalan kannalta oli, että elokuussa aloitettiin lastenkirurgiset toimenpiteet. Ne kattavat perinteisten korva-, nenä- ja kurkkutoimenpiteiden lisäksi myös muun lastenkirurgian. Sairaalassa aloitti vuoden aikana myös oma fysioterapeutti. Kolmas uusi asia oli Diacor hoitotili, jonka avulla sairaalan potilas voi joustavasti rahoittaa tarvitsemansa hoitotoimenpiteen. TYÖTERVEYSPALVELUISSA OMISTAUTUMISSTRATEGIA Mitä tekee työkykykoordinaattori? miala pakottaa meidät uudistumaan, mutta toisaalta myös tietyt työterveystoiminnan lainalaisuudet ovat ja pysyvät. Selviytyminen voittajana edellyttää sopivassa suhteessa hallittua ja harkittua uudistumista sekä toisaalta sen pitkän kokemuksen ja osaamisen hyödyntämistä, joka yrityksellämme on. Vuonna 2014 Diacorin uusien työterveyssopimusten määrä oli 34 prosenttia suurempi kuin sopimuksensa päättäneiden määrä. Keskeisin selittäjä kehitykselle on omistautuminen, asiakasstrategiamme keihäänkärki. Innovaatiot, konseptit ja käytännöt ovat monistettavissa. Ne tuovat hetkellistä kilpailuetua ja ovat tärkeitä jatkuvan kehityktyökykykoordinaattori selvittää yhdessä työnantajan, työeläkeyhtiön ja yrityksen nimetyn työterveystiimin kanssa, mistä yrityksen työkyvyttömyyseläkeriskit muodostuvat. Hän kartoittaa työkyvyttömyyden uhan alla olevien henkilöiden tilanteen ja rakentaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa ratkaisuun johtavat työkyky- ja kuntoutuspolut. Nimikkeensä mukaisesti työkykykoordinaattori koordinoi polkujen toteutumista ja on yhteydessä henkilöihin tehdyn suunnitelman mukaisesti auttaen työkyvyttömyyden uhan alla olevia henkilöitä löytämään työelämässä pysymistä tukevan ratkaisun. Työkykykoordinaattori tekee jatkuvaa arviota mahdollisista realisoituvista työkyvyttömyysriskeistä, avaa niiden taloudellisen merkityksen sekä yritykselle että työterveydelle ja varmistaa, ettei yritykselle tule työeläkekustannuksia, jotka eivät ole olleet ennakkoon tiedossa. Hän tekee tiivistä yhteistyötä henkilöstöhallinnon ja esimiesten kanssa ja on näin osa yrityksen työkyvyn johtamista. Sairaalassa panostettiin edelleen voimakkaasti hoitoketjujen tehokkuuteen. Tätä koskeva artikkeli löytyy raportin sivulta 23. Sairaalan asiakastyytyväisyyskyselyssä (ks. erillinen artikkeli laadusta ja asiakaspalvelusta) noin 95 prosenttia potilaista koki, että valmistautumisohjeet ovat erittäin selkeät tai selkeät. Potilaille tehdään ennen toimenpidettä sähköinen kysely, minkä on havaittu parantavan tiedonkulkua huomattavasti. Työkykykoordinaattori Olli Kaidesoja JESSE PASANEN sen ylläpitäjiä. Omistautuminen on kuitenkin asia, joka on ollut aina keskeinen osa Diacorin yrityskulttuuria. Yrityskulttuurin monistaminen on mahdotonta ja nykyinen kulttuurimme luo meille kilpailuetua joka päivä. Omistautuminen on monitahoinen käsite, mutta meille se tarkoittaa ennen kaikkea omistautumista asiakkaillemme. Diacorissa kaikki tietävät, että ilman tyytyväisiä asiakkaita olemassaolomme ei ole mahdollista. Diacor on aina panostanut laatuun ja huippuammattilaisten rekrytointiin. Ilman erinomaisia ammattilaisiamme strategiassamme onnistuminen ei olisi mahdollista. Työhyvinvoinnin palveluille 2014 oli läpimurtovuosi ja palvelukehityksessä tehtiin erinomaisia valintoja asiakasta kuunnellen. Työhyvinvointi on strateginen kilpailutekijä ja työterveys on jalostunut kokonaisvaltaiseksi hyvinvoinnin johtamiseksi. Olemme yhä useammin asiakkaillemme kriittinen strateginen kumppani. Määrittelimme asiakkaidemme kanssa yhteistyön painopisteitä ja keinoja systemaattisen prosessin eli Terve Yritys työterveysoptimoinnin avulla. Liitymme näin aiempaa vahvemmin ja konkreettisemmin asiakkaan strategian toteuttamiseen ja vahvistamme vaikuttavaa työterveysyhteistyötä. Asiakkaat, joiden kanssa toteutimme työterveysyhteistyön optimointia, ovat kokeneet prosessin merkittäväksi uudistukseksi ja jämäköittämiseksi, liiketoimintaliitoksen lisäksi. Asiakasyritystemme johto on ollut aktiivisesti prosessin omistajana. Työhyvinvointipalveluissa aloitettiin myös työkykykoordinaattorin palvelu, joka tehostaa entisestään mahdollisuuksiamme tukea työkykyriskien hallintaa. Palvelussa vahvistetaan asiakasyrityksen johdon, henkilöstöosaston, esimiesten, työterveyden ja eläkevakuuttajan välistä yhteistyötä ja yhteisten prosessien selkiyttämistä kaikkein suurimman työkyvyttömyysuhan alla olevien tukemiseksi. Myös Terve Yritys Pulssikysely oli 2014 kehitetyistä vuonna 2014 Diacorin henkilöstön kehittämistyön keskeisenä teemana olivat esimerkillisyys eli oman henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen ja työhyvinvoinnin johtaminen, erinomainen asiakaspalvelu sekä organisaation ja toimenkuvien kehittäminen vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin. Edellisten lisäksi työterveysliiketoiminnan henkilöstön valmiuksia kehitettiin Diacorin tarpeisiin räätälöidyllä ratkaisumyyntivalmennuksella. Työilmapiiriä kartoitettiin keväällä 2014 työterveyslaitoksen kehittämällä Parempi Työyhteisö (Party) -tutkimuksella. Diacorin tulos kokonaisuudessaan ylitti valtakunnalliset viitearvot. Suurimmat erot olivat diacorilaisten kokemassa työyhteisön kehittämismahdollisuuksissa ja työyhteisön toimivuudessa. Diacor on HENKILÖSTÖ uusista palveluistamme sellainen, jota asiakkaamme ovat odottaneet; ketterä keino tutkia modernilla sähköisellä työkalulla asiakasyritystemme ilmapiirin, johtamisen ja hyvinvoinnin trendiä. Diacorin digitaaliset palvelut laajenivat työterveyden asiakkaille, kun sähköinen eterveystarkastus otettiin käyttöön vuodenvaihteessa. Tavoitteenamme on tarjota työterveysasiakkaille entistä monipuolisempia kanavia käyttää työterveyspalveluja ja kartoittaa omaa terveydentilaa. Terveystarkastus seuloo työkykyriskit kustannustehokkaasti ja on asiakkaidemme käytettävissä 24/7 elääkäriasemallamme. Terveystutkimuksen perusteella työntekijä saa henkilökohtaiset jatkotoimenpidesuositukset terveydentilastaan. eterveystarkastus on osa työterveyspalveluiden ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja työhyvinvointia. Seulonnan perusteella kohdennettu henkilökohtainen terveystarkastus säästää työntekijän työaikaa ja on vaihtoehtoinen työterveyden palvelumuoto. Palvelun avulla kohonneessa työkykyriskissä olevat työntekijät ohjataan työterveystiimin seurantaan. Lokakuussa Diacorissa vieraili professori Michael Leiter, joka piti työterveyspsykologeille koulutustyöpajan hyvän työkäytöksen (civility) merkityksestä työhyvinvoinnille. Professori Leiter toimii Acadia-yliopistossa Kanadassa ja johtaa siellä Center of Organisational Research and Development -yksikköä. Hän on tunnettu työuupumuksen ehkäisyn ja työhyvinvoinnin asiantuntija. Työterveyspsykologit ovat tehneet jo pitempään yhteistyötä hänen kanssaan ja kehittäneet hänen tutkimustensa ja konseptiensa pohjalta työyhteisön kehittämiseen liittyviä palvelutuotteita, kuten vuorovaikutusverstaan. Työterveyspsykologit kehittivät vuoden aikana muitakin uusia tuotteita. Kiinnostusta herätti ainakin menetelmä, jonka avulla voidaan paremmin selvittää työpaikalla ilmenneet kiusaamisväitteet. tutkitusti yksi Suomen parhaita työpaikkoja. Alkuvuodesta Mediuutiset julkaisi suomalaislääkärien työnantajamielikuvatutkimuksen, jonka tulosten mukaan Diacor on työskentelyolosuhteiltaan paras työpaikka Suomessa. Myös Diacorin omassa ammatinharjoittajatutkimuksessa tulokset olivat hyviä. Erityisen positiivista oli kehittämistarkoituksessa annettujen avovastausten määrä. Diacorin asiakaspalvelu kehittyi vuoteen 2013 verrattuna sekä yksityisasiakkaiden, työterveyden henkilöasiakkaiden kuin työterveysasiakkaiden päättäjien näkökulmasta. Erinomainen asiakaspalvelu on ensimmäinen arvomme, mutta myös vahva sisäisen motivaation lähde ja johtamisen väline

9 kehittämme jatkuvasti asiakkaillemme terveyttä edistäviä tuotteita ja näitä käytetään myös oman henkilökunnan työhyvinvoinnin parantamiseksi. On luontevaa, että asiakkaille kehitettyjä työvälineitä otetaan käyttöön myös omassa yrityksessä. Vuonna 2014 tästä oli hyvänä esimerkkinä Terve Yritys hankkeen pilotointi omalle henkilöstölle. Terve Yritys -pulssikysely on konkreettinen esimiestyön ja johtamisen apuväline, jossa liiketoiminnan ja talouden johtamisen mittareita yhdistetään henkilöstömittareihin ja henkilöstön omaan koettuun työkykyyn. Tavoitteena on seurata henkilöstön työhyvinvointia ja sen korrelaatiota Diacorissa tehtyihin päätöksiin, liiketoiminnan menestykseen ja puuttua oikeilla työvälineillä mahdollisiin haasteellisiin tilanteisiin. Pyrkimyksenä on luonnollisesti myös vahvistaa hyvää diacorissa on käytössä pikapalkintojärjestelmä. Sen kautta työntekijöillä on mahdollisuus kiittää työkaveriaan hyvistä suorituksista. Vuonna 2014 Business Controller Satu Enäjärvi sai jatkuvasti erinomaista palautetta työstään. Satu aloitti Diacorissa Business Controllerina vuoden 2013 kesäkuussa. Hän on työskennellyt monipuolisissa tehtävissä taloustiimissä ja vuoden 2015 alusta myös yritysasiakasliiketoiminnan johtoryhmässä. -On mielenkiintoista osallistua Erinomaisen asiakaspalvelun perinne ohjaa myös tukitoiminnoissa Diacorin kehittämiseen. Minua motivoi erityisesti työskentely eri puolilla organisaatiota toimivien ihmisten kanssa. Pyrin löytämään ratkaisuja, jotka auttavat muita eteenpäin omassa työssään ja vievät samalla koko yritystä eteenpäin. Joka päivä oppii lisää. Monessa asiassa on rikkaus, että erilaiset ihmiset ovat mukana pohtimassa ja kehittämässä toimintaamme. Yhteistyössä on voimaa. -Minulla on ilo olla tiimissä, jossa on erinomaiset puitteet työskennellä. Hyvästä tiimistä saa voimaa toimia haastavissakin tilanteissa. Positiivinen tiimihenki ja vuorovaikutus ovat erittäin tärkeä osa työyhteisöä. Uskon, että kehitystä. Kysely toteutetaan perinteistä työilmapiirikyselyä tiiviimmällä jaksotuksella. Pulssikysely otettiin innokkaasti vastaan ja sen avulla on saavutettu erinomaisia tuloksia jo ensimmäisen puolen vuoden aikana. Yhteistyöfoorumi jatkoi aktiivista toimintaansa hyvällä ja avoimella yhteistyöllä. Se toimii virallisena yhteistyöelimenä yhteistoimintalain mukaisten asioiden käsittelyssä. Yhtä tärkeää on yhteistyöfoorumin epävirallisempi luonne, jossa yrityksen johto keskustelee suunnitelmista ja lähitulevaisuuden näkymistä ja toimintamallivaihtoehdoista henkilöstön mielipiteitä kuunnellen. Foorumi kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa ja foorumin voi tämän lisäksi kutsua koolle sekä työnantajan että henkilöstön edustajat. jokainen voi omalla toiminnallaan rakentaa tätä yhteishenkeä joka päivä. Hyvä yhteishenki näkyy myös ulospäin asiakkaillemme. Jatkossa toivon, että lisäämme yhteistä tekemistä Diacorin sisällä entisestään. -Meillä on paljon meneillään ja kehityksen alla, joten työ on ajoittain hyvinkin hektistä. Kotona kiirettä tasapainottavat kaksi kultaistanoutajaa, jotka pitävät liikkeellä ja tuovat arjen pieniä iloja. Olipa millainen päivä tahansa, niiltä saa aina iloisen tervehdyksen. Tästä voi oppia paljon hyvä fiilis syntyy hetkessä ja tarttuu helposti! Hyvästä tiimistä saa voimaa toimia haastavissakin tilanteissa. -Satu Enäjärvi JESSE PASANEN diacorin yhteistyöfoorumi on henkilöstön ja työnantajan yhteinen toimielin, jonka tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa yhteisymmärryksessä. Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat työntekijöiden työtä, työoloja ja asemaa yrityksessä. Erilaiset innovaatiot ja ideat käsitellään ja viedään yhdessä eteenpäin. Foorumissa keskustellaan avoimesti myös suunnitteilla olevista muutoksista. Henkilöstön pitää tulla kuulluksi ja se on mielestäni hyvin toteutunut yhteisissä tapaamisissamme. Tämä edellyttää Diacorilta luotettavaa, uudistavaa ja kehittävää organisaatiokulttuuria. Tähän onkin erityisesti panostettu viime aikoina. Työntekijän on hyvä oppia näkemään isompia kokonaisuuksia: se mitä minä Luottamusmies Eila Koskela-Peters: diacorissa on pitkä perinne hyvästä johtamisesta, jossa keskeisenä tekijänä ovat arvomaailma, johon kaikki voivat sitoutua. Hyvän tekemisen mahdollistaminen sitouttaa ja antaa syvemmän merkityksen työlle sekä työntekijöiden että ammatinharjoittajien mielestä. Merkittävä asia on myös Diacor olen minä -ajattelu, joka korostaa yrittäjähenkisyyttä ja jokaisen vastuuta osana työyhteisöä. Henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat olivat johdon, esimiesten kuin työyhteisöjenkin agendalla koko toimintavuoden ajan. Työhyvinvoinnin johtamisen taitoja vahvistettiin; esimiehiä valmennettiin johtamaan työhyvinvointia ja omien tiimiensä työtä osana Terve Yritys -projektia. Yhteistyötä työterveyden kanssa tiivistettiin entisestään ja yrityksen henkilöstöpolitiikka päivitettiin. Diacorin työkyvyttömyyden maksuluokka oli tasolla 3, kun koko Suomen keskiarvo on 4. Maksuluokkamme on noussut alhaisimmasta luokasta tasolle 3, mutta olemme ottaneet yhteiseksi tavoitteeksemme sen palauttamisen alhaisimmalle tasolle. Yhteishengen vaalinnassa yrityksen yhteinen pikkujoulu ja siellä tapahtuva pitkäaikaisten diacorilaisten palkitseminen on joka vuosi tärkeä tapahtuma. Pikkujoulut järjestettiin marras- DIACOR Se mitä minä teen, vaikuttaa työkaveriin, työyhteisöön ja koko yrityksen tulokseen ja menestymiseen. -Luottamusmies Eila Koskela-Peters teen, vaikuttaa työkaveriin, työyhteisöön ja koko yrityksen tulokseen ja menestymiseen. Luottamusmiehenä minulla on mahdollisuus sopia työehtosopimuksiin liittyvistä asioista paikallisesti eli työpaikkatasolla. Tarpeet paikalliselle sopimiselle vaihtelevat eri työpaikoilla. Neuvottelemalla henkilöstöjohtajan kanssa olemme voineet paikallisesti sopia mm. työajan, työvuoron ja työaikajakson pituudesta. Paikallinen sopimus tehdään kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi sen voimassaoloaika. Sen avulla on hyvä mahdollisuus kehittää työtä ja työoloja, niin että työntekijät ja työnantaja pysyvät mukana yksityistä terveyspalvelualaa koskevissa muutoksissa. Diacorissa paikallinen sopiminen on sujunut hyvässä hengessä työnantajan edustajan kanssa. ESIMIESTYÖN TUKEA KEHITETTIIN kuussa ja niihin osallistui noin 450 diacorilaista. Diacorilaisten omatoimista liikuntaa tuettiin työnantajan tuella ja lisäksi avasimme loppuvuonna internetissä liikuntayhteisön omalla ajalla tapahtuvan liikunnan tukemiseen. Hyvän tekemisen mahdollistaminen on palkintona myös liikunnan aktivoimisessa yhteisen tavoitteen saavutettuamme palkintona on lahjoitus hyväntekeväisyyteen. Aiempien vuosien tapaan diacorilaiset osallistuivat työnantajan tukemana eri liikuntatapahtumiin. Reippailimme mm. Naisten kympillä ja Kaivopuistossa järjestetyssä Runfest -tapahtumassa. Jälkimmäisessä peräti 14 Diacorin joukkuetta liikkui syksyisenä iltana. Tarjosimme vuoden aikana useita työharjoittelupaikkoja sekä opiskeluun liittyviä projekteja eri ammattiryhmien opiskelijoille. Olemme saaneet heiltä hyvää palautetta ja kehittämisen aihioita. Olemme panostaneet pitkään uusien esimiesten kehittämiseen ja vuoden 2014 aikana toteutettiin jo kuudes johtamisen erikoisammattitutkinto eli JET-ryhmä. Tutkinto on rakennettu erityisesti diacorilaiselle esimiehelle ja tukee Pomo Diacorens -kuvauksen mukaista kehittymistä. JET-työt kerätään yhteen intranet-sivuillemme kaikkien diacorilaisten hyödynnettäviksi. Lisäksi töistä pyritään pitä

10 TYÖNTEKIJÄT 10 vuotta Niina Aho Jaana Ala-Honkola Jutta Antinoja Piia Heikola Saija Kokkoniemi Mari Kujala Marjut Siddiqui Nina-Maria Turpeinen Elise Vartiainen 20 vuotta Hannaleena Lampinen Eva Martas Sari Multanen Pitkästä sitoutumisesta palkittuja työntekijöitä ja ammatinharjoittajia 30 vuotta Anna Anttila Esko Heikkinen Päivi Jäntti Seija Lindberg Kristina Reinikainen AMMATINHARJOITTAJAT 10 vuotta Peter Engman Erkki Kaila Tiina Karppinen-Tiitola Annukka Knuutinen Tarja Mälkönen Heikki Nyländen Leena Raudasoja Sami Riekki 20 vuotta Henrik Mansikka Hannu Parikka Osmo Saarinen Jari Tissari Kaarina Valonen Antti Vitikainen 30 vuotta Rolf Hartman Tapani Jokela Reija Kaskeala Juha Korhonen Auni Loisamo Tapio Mäkinen Eija Saloranta Sari Sovijärvi Terttu Vitikainen 40 vuotta Aarne Kivioja mään raportointeja erilaisissa ryhmissä, jotka voivat hyödyntää työstettyä lopputyötä. JET-koulutus on koulutuksen käyneiden esimiesten mukaan merkittävä henkilökohtaisen esimiestyön kehittymisen matka. Johtamisen kehittämiseen tähtääviä Pomo Diacorens -päiviä jatkettiin vuonna 2014 aiempaan tapaan. Pomo Diacorens päivissä pääteemana on suunnan näyttäminen, innostaminen ja sitouttaminen. Esimiehet toimivat keskeisinä muutosagentteina yksiköissään ja johdolta odotetaan ajankohtaisten asioiden lisäksi suuntaa tulevaisuuden toiminnan kehittämiseksi. Vuoden 2014 pääteemana oli muutos ja muutoksessa johtaminen ja esimiehen ja työyhteisön hyvinvointi sekä kanta-asiakasohjelman lanseeraus ja esimiesten osallistaminen sen jalkauttamiseen. Pomo Diacorens -päivissä kaikki pääsevät vaikuttamaan ja osallistumaan asioiden kehittämiseen. Johto valmistelee esityksensä ja esimiehet ilmaisevat näkemyksensä keskusteluissa ja myös äänestämällä niin johdon strategiakatsauksiin kuin kehittämisen alla oleviin asioihinkin. Vuoden aikana työterveysliiketoiminnassa tehtiin toimintamallimuutos, kun vastaavien työterveyshoitajien tehtävä lakkautettiin ja tilalle luotiin työterveyden palvelupäällikön tulosvastuullinen tehtävä. Muutos toteutettiin hyvässä yhteistoiminnassa henkilöstön ja yrityksen johdon välillä. Palkitsemisen kokonaisuuden kehittäminen aloitettiin syksyllä ja projekti viedään läpi vuoden 2015 aikana. Pyrimme kokonaisvaltaiseen, läpinäkyvään ja kannustavaan palkitsemisen kokonaisuuteen, joka tukee yrityksen menestymistä ja on vertailukelpoinen myös ulkoisen ympäristön kanssa. Haluamme säilyttää aiempia hyviksi koettuja elementtejä, joista mainittakoon kertapalkkiot. Kertapalkkiot olivat aktiivisesti vuoden aikana käytössä ja onnistuneista teoista palkittiin eri ammattiryhmien edustajia. Diacor on mukana koululaisten ja lukiolaisten Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmassa. Kesällä 2014 tarjosimme 14 kesäharjoittelupaikkaa, minkä lisäksi apunamme oli muutamia ammattiopintojaan suorittavia kesätyöntekijöitä. Osalle jälkimmäisistä olemme onnistuneet jättämään Diacor-kipinän, sillä olemme saaneet heitä apuun vuoden varrellakin. Syyskuussa päättyneeseen valtakunnalliseen Kilometrikisaan osallistui Diacorin ja Diakonissalaitoksen yhteinen 59 hengen joukkue nimeltä Auroran Ketju ja Poljin. Joukkue sijoittui kilpailun suursarjassa sijalle 172 ja polki yhteensä ,2 kilometriä. Tuttuun tapaan myös Diacorin golf-mestaruudesta kisattiin. Vuoden 2014 mestari on Flamingon työterveyslääkäri Esko Ruotsalainen. KUVAT: ESKO HEIKKINEN ROOSA SALMINEN Koulutusta vuonna 2014 Työterveyshuollon erikoistu- Asiakaspalvelun Näyttömestaritutkinnon Lean Six Sigma Green belt Runfest oli hauska miskoulutuksensa saivat pää- ammattilainen -koulutuksen suoritti koulutuksen suorittivat tökseen työterveyshoitajat suorittivat Riia Raadla Mikko Koivu elokuinen keskiviikkoilta Kaivopuis- seen kovin tyytyväisiä. Tyytyväisiltä päätteeksi, lääkinnän ollessa jo koti- Sofia Broberg-Vuorio Margit Hietanen Tarja Tenhonen tossa oli välillä sateinen ja välillä aurin- tosin näyttivät kaikki muutkin diacorilai- matkalla, maaliin saapui kuitenkin itse Hilkka Immonen Pia Jokela Terveystieteiden maisteriksi koinen, mutta tunnelma Diacorin ensi- set, uudet juoksupaidat päällään. Viesti kaikki viisi osuutta juossut rauhallinen Mira Kanerva Maija Kakkori valmistuivat aputeltalla oli koko ajan korkealla. kulki erinomaisen hyvässä hengessä ja taivaltaja. Lääkintähuolto palasi tapah- Minna Kähkönen Nina Niininen Marja Hult Mukana oli 14 Diacor-joukkuetta eli kannustusta jaksettiin antaa. tumapaikalle ja antoi ensiavun herran Elsi Lahdenperä Terhi Salokannel Carita Kolster noin 50 juoksijaa. Kunkin osuus oli 4,2 Diacor vastasi myös tapahtuman pahoille rakkojaloille. Onneksi kysees- Riikka Levonmaa Nina-Maria Turpeinen km. Johtoryhmän Tatu Tulokas vastasi lääkintähuollosta ja ensiaputeltta oli sä oli Diacorin työterveysasiakas, joka Tuula Lindström Irina Veziko Terveystieteiden kolmesta osuudesta. Kuva kertoo, että tukikohtana kiva. Palvelujen kysyn- autokyydin lisäksi sai vielä ohjeet men- Marjo Piilo Linda Väänänen kandidaatiksi valmistui joukkueen muut jäsenet Minna Elomaa tä tosin oli aika vähäistä, tapahtuma- nä lääkäriasemalle heti torstaina. Virpi Salmi Saija Rauhamaa ja Esko Heikkinen olivat Tatun panok- han ei ollut urheilukilpailu. Aivan illan Päivi Shaw 18 19

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 2013 YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 julkaisemme yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Diacorin yritysvastuuraportointi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yritysvastuuraporttiin on yhdistetty myös vuosikertomustiedot.

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 2 LOGON VÄRI: 186 PMS Diacor lyhyesti Diacor terveyspalvelut Oy on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön omistama kotimainen yritys, joka edistää ihmisten

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2011

YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 YRITYSVASTUURAPORTTI 2011 2 Diacor lyhyesti diacor terveyspalvelut Oy on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön omistama kotimainen yritys, joka edistää ihmisten terveyttä ja tuottaa

Lisätiedot

Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa

Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa Diacor lyhyesti Diacor terveyspalvelut Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva yritys, joka tuottaa terveyden- ja sairaudenhoitopalveluita. Palveluihimme kuuluvat myös valtakunnalliset työterveyspalvelut yhdessä

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa

Vuosikatsaus 2000. Medivire Työterveyspalvelut Oy. Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Vuosikatsaus 2000 Medivire Työterveyspalvelut Oy Työhyvinvointipalveluita kaikkialla Suomessa Sisällys 4 6 8 10 11 19 20 24 Medivireen hallituksen puheenjohtaja Jukka Wuolijoki: Medivireellä on selvä suunta

Lisätiedot

Yhdessä kohti kestävää kasvua

Yhdessä kohti kestävää kasvua www.pwc.fi/yritysvastuu Yhdessä kohti kestävää kasvua PwC Suomen yritysvastuukatsaus 2014 PwC Suomen yritysvastuukatsaus 2014 Tässä yritysvastuukatsauksessa esittelemme yhteenvedon PwC Suomen eli PricewaterhouseCoopers

Lisätiedot

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen

Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen . The Point Deloitten sidosryhmälehti Terveydenhuoltoalan teemanumero Syksy 2011 Mistä seuraavat innovaatiot? Seoksia terveydenhuoltoalan uudistamiseen Sitra vauhdittaa yhteistyötä Taltioni-palvelun kehittämisessä

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2

autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö 1 Trainers House autamme vahvistamaan arjen johtajuutta 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Missio, visio, arvot, strategia 4 Palvelut 16 Henkilöstö 17 Hallintokäytäntö 18 Sisäinen

Lisätiedot

UUTOSKUMPPANI HOUSE. TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2013

UUTOSKUMPPANI HOUSE. TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2013 UUTOSKUMPPANI 2013 HOUSE Tiedot TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 5 Innostuneet ihmiset - todennettavat asiakastulokset 6 Toimitusjohtajan katsaus 8

Lisätiedot

Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina. Kestävä. antaa työlle. Parempi työkyky on kaikkien etu

Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina. Kestävä. antaa työlle. Parempi työkyky on kaikkien etu Parempi työkyky on kaikkien etu Hyvä johtaminen pitää tavoitteet kirkkaina Kestävä kehitys antaa työlle merkityksen Ilmarisen vuosi 2012 Ilmarinen näkee ihmisen numeroiden takana. Tärkein päämäärämme on

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

ja korkeana sekä yhtenäisenä laatuna toimipaikasta riippumatta.

ja korkeana sekä yhtenäisenä laatuna toimipaikasta riippumatta. Terveystalo tänään Terveystalon strategia Laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelumme edistävät suomalaisten terveyttä ja samalla koko yhteiskunnan hyvinvointia. Arvomme osaaminen ja välittäminen ohjaavat

Lisätiedot

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA

fonectalaiset Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI FONECTA TYÖNANTAJANA Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA fonectalaiset Me FONECTA TYÖNANTAJANA Matkalla Suomen parhaaksi PALVELUYRITYKSEKSI Me fonectalaiset FONECTA TYÖNANTAJANA 1 [ PÄÄKIRJOITUS ] Opintomatkalla SUOMEN PARHAAKSI PALVELUYRITYKSEKSI Fonectan visio

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 2/2012 REKRYTOI TEHOKKAASTI s. 7 s.11 Uusille urille USV ERILAISET TYÖT, ERILAISET TEKIJÄT s.21 PSYKOLOGINEN HENKILÖARVIOINTI s.6 HILJAINEN TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN s.25 EILAKAISLAN

Lisätiedot

LPY. Kunnallisvaaleissa. Lääkäripalvelut ja kuntien talous. Palveluseteli yllätti positiivisesti. HUS:n malli laajenemassa

LPY. Kunnallisvaaleissa. Lääkäripalvelut ja kuntien talous. Palveluseteli yllätti positiivisesti. HUS:n malli laajenemassa LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2012 Palveluseteli yllätti positiivisesti Lääkäripalvelut ja kuntien talous HUS:n malli laajenemassa Asiakkaille vapaus valita Kuntalaisten terveyspalvelut Kunnallisvaaleissa

Lisätiedot

Osaaminen ja välittäminen siivittävät kasvua

Osaaminen ja välittäminen siivittävät kasvua Terveystalo tänään Osaaminen ja välittäminen siivittävät kasvua Jatkuvassa muutoksessa oleva toimintaympäristö tuo suurimmat haasteet terveyspalveluiden tuottamiselle. Terveystalossa tehdyt valinnat ovat

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2012 lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Avainluvut... 9 Päivittäis- ja erikoistavarakauppa...10

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen.

Henkilöstökertomus 2014. Taulukoissa käytetyt lyhenteet. Osaavan työvoiman varmistaminen. Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen. HENKILÖSTÖ- KERTOMUS VANTAAN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS Osaavan työvoiman varmistaminen Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäminen Palkitseminen Terveysjohtaminen Kunta10 Henkilöstökeskuksen palvelut Sammandrag

Lisätiedot

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Me muuttujat Järvenpään kaupungin Asiakkaan asialla -muutoshankkeen lehti, Joulukuu 2012 Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Maahanmuuttaja kaipaa tietoa,

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton liite huhtikuu 2013

Suomalaisen Työn Liiton liite huhtikuu 2013 Suomalaisen Työn Liiton liite huhtikuu 2013 Jutta Urpilainen toivoo designia politiikkaan Suomalaisen työn uusi aika Keittiöistä olohuoneita Yhteisöllinen koti Vastuullinen yritystoiminta kannattaa Käsityöharrastuksesta

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

vi kku Rauhallista joulunaikaa 8/2006 Tampereen kaupungin henkilöstölehti

vi kku Rauhallista joulunaikaa 8/2006 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 8/2006 Rauhallista joulunaikaa 2 VILKKU Tampereen kaupungin henkilöstölehti 42. vuosikerta JULKAISIJA Tampereen kaupungin viestintäyksikkö TOIMITUKSEN OSOITE Vilkku Tampereen kaupunki PL 487, 33101 Tampere

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot