Aistitiedon käsittelyn erilaisuus/häiriöt. Kirjallisuutta: Aistimodaliteetit. Hermoston toiminta aistitiedon käsittelyn perustana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aistitiedon käsittelyn erilaisuus/häiriöt. Kirjallisuutta: Aistimodaliteetit. Hermoston toiminta aistitiedon käsittelyn perustana 29.09."

Transkriptio

1 AISTITIEDON KOULUTUS - Sensorisen integraation näkökulmaa Oulun läänin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry Oulu Anu Kippola-Pääkkönen, toimintaterapeutti, YTK ADHD-liiton järjestösuunnittelija luentolyhennelmistä poistettu osa luentomateriaalista Kuristimme itseämme kaulasta, kunnes sinerryimme, yskimme ja haukoimme väkisin ilmaa. Yritimme painaa silmämme sisään, jotta näkyisi värejä, ja huusimme ja kiljuimme kurkkumme käheiksi ja kirkkaanpunaisiksi. Minusta se oli hurjan hauskaa. Olin oppinut jakamaan fyysisen aistimuksen toisen kanssa. Muiden seurassa aistini tylsistyivät (D. Williams, 1993) Kirjallisuutta: Aistitiedon käsittelyn erilaisuus/häiriöt Perusteista ja käsitteistä Aistitiedon käsittelyn erilaisuus / häiriöt Arvioinnista Kuntoutuksesta videocase Näkö (visuaalinen) Kuulo (auditiivinen) Aistimodaliteetit Haju (olfactorinen) Maku (gustatorinen) Tunto (taktiilinen) Tasapaino- ja liikeaisti (vestibulaarinen) Lihas-nivelaisti=asento- ja liikeaisti (proprioseptiivinen / kinesteettinen) 5 Hermoston toiminta aistitiedon käsittelyn perustana Välittää tietoisuuteemme ympäristön ulkoiset ja elimistön sisäiset ärsykkeet. Muokkaa ja varastoi sisäisestä ja ulkoisesta ympäristöstämme tulevaa tietoa. Aisti-informaation käsittely ja tulkinta vaatii monimutkaista hermoston eri osa-alueiden kiinteää yhteistyötä; aistielin->selkäydin->talamus->aivokuori bottom-up ja top-down tiedonkäsittelyä; esim. tarkkaavaisuus, muistiin tallentunut informaatio, tehtäväja tilannesidonnaisuus vaikuttavat siihen, miten aistitietoa TULKITAAN 6 Anu Kippola-Pääkkönen /ADHD-liitto 1

2 Yksilölliset neurobiologiset erot aistimusten käsittelyssä / vuorovaikutus ympäristössä, kokemukset. Vuorovaikutuksen kautta voidaan vahvistaa lapsen itsesäätelykykyä (self-regulation) - kykyä säädellä aistimuksia, vireystasoa, tunnetilaa ja käyttäytymistä tilanteeseen sopivaksi Aistimukset omasta kehosta ja ympäristöstä Aistimustulva organisoituu hyvältä tuntuviin tuntemuksiin sekä kipeisiin, uhkaavalta ja pahalta tuntuviin tuntemuksiin Tuntemukset luovat lähtökohdan tunteiden syntymiselle ja kehittymiselle...joskus se teetättää vain enemmän työtä. 7 Kasvupohja inhimillisen ajattelun kehittymiselle mukaellen Brummer, Enckell, Mitä keho kertoo? Kehoaistijärjestelmien merkitys lapsen kehitykselle Vastasyntynyt on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa riippuvainen sensomotorisista kyvyistään. Kosketus- ja liikeaistimukset ohjaavat varhaista kiintymiskäyttäytymistä ja edistävät lapsen käytöksen ja fysiologian säätelyä (Schore, 2003) Kehoaistijärjestelmistä saatavan tiedon integrointi edellytyksenä fyysisen minätietoisuuden kehittymiselle. Lapsen minä- ja ruumiinkuva perustuu fyysiseen kokemukseen hoivaajan sensitiivisyys ja hellyys tärkeää Sensomotorisen toiminnan kautta lapsi oppii käsitteitä ja suuntia ja kehittää motorista koordinaatiota -> oppimisen sensomotorinen perusta 9 Aistitiedon erilaisuutta, temperamenttieroja, häiriöitä? Temperamenttieroja vai häiriöitä? (esim. Fox & Pollack, 2004; Keltinkangas-Järvinen, 2004, 2006; Goldsmith ym. 2006) Temperamenttiteorioiden mukaan temperamentti on synnynnäisten valmiuksien ja taipumusten kokoelma, joka määrää ihmisen yksilöllisen ja hänelle ominaisen reagoimis- tai käyttäytymistyylin. Temperamenttipiirteinä esim. sensitiivisyys Korkea sensitiivisyys: Lapsi reagoi voimakkaasti sekä fyysisesti että emotionaalisesti kaikkeen esim. vaatteiden istuvuuteen, ympäristön meluun, työskentelytilan lämpötilaan ja valoisuuteen, tuolin mukavuuteen jne. Matala sensitiivisyys: Lapsi ei reagoi herkästi ympäristön ärsykkeisiin. Esim. häntä ei haittaa lämmin maito, kivi kengässä tai makkaralla olevat sukat. 10 Sensory Processing Disorder SPD Aistitiedon käsittelyn häiriö Ei uusi asia, esim. Ayres kuvannut taktiilista defensiivisyyttä ( tactile defensiveness ) jo 1964 artikkelissaan 1980 Sensory defensiveness, Knickerbocker , Perceptual-motor dysfunction, Sensory Integration Dysfunction 2005, D-C:0-3R Regulation Disorders of Sensory Processing 2005, ICDL-DMIC Regulatory-Sensory Processing Disorder 2010, DSM-5:een pohdinnassa Sensory Processing Disorder 1994, D-C:0-3 Regulatory Disorders 2004, Miller ym. Sensory Processing Disorder Anu Kippola-Pääkkönen /ADHD-liitto 2

3 Erilaisia käsitteellisiä jäsentämisiä / luokitteluja Aistitiedon käsittelyn, erityisesti säätelyn ongelmat on nousemassa diagnostisten kriteereiden tasolle autismikirjon häiriössä tulevassa DSM-5:ssa; Hyper-or hypo-reactivity to sensory input or unusual interest in sensory aspects of environment; (such as apparent indifference to pain/heat/cold, adverse response to specific sounds or textures, excessive smelling or touching of objects, fascination with lights or spinning objects). 13 Miller ym., Sensory Modulation Disorder,SMD Aistitiedon Säätelyn Häiriö Sensory Over-Responsivity (=overresponsive, hypersensitive, hyperresponsive, sensory defensiveness, sensory sensitivity) Lapsi voi reagoida tavanomaisiin aistiärsykkeisiin epätyypillisen yliherkästi YLIHERKÄSTI REGOIVA lapsi voi kuormittua vaatteiden vaihdosta, pesutilanteista, ruoan hajuista, toisen kosketuksesta, ryhmän melusta jne. Kuormittuessa lapsi voi reagoida aggressiivisesti esim. lyömällä tai vetäytymällä omiin oloihinsa. 15 huomioitavaa: sensitiivisyys lapsen reaktioille ja tunteille! älä pakota lasta toimintoihin, mitkä aiheuttavat negatiivisen käyttäytymisvasteen rajaa ja vähennä kuormittavia ärsykkeitä vaikuttamalla ympäristöön ja tilanteisiin siedätä lasta pikkuhiljaa ärsykkeisiin esim. motivoivan toiminnan yhteydessä ->keskitä huomio leikin juoneen, ei leikissä saataviin ärsykkeisiin käytä rinnalla jäsentäviä aistimuksia lisää aistiärsykkeiden määrää ja laatua vähitellen ennakoi ja valmistele lasta kestämään kuormitusta aiheuttavia ärsykkeitä 16 huomioitavaa: Sensory Under-Responsivity (= hyposensitive, underresponsive, low registration) HEIKOSTI AISTIÄRSYKKEISIIN REAGOIVA lapsi ei vastaa tavanomaisiin ympäristön ärsykkeisiin. Lapsi tarvitsee tavallista intensiivisempiä ja vahvempia aistimuksia pystyäkseen olemaan vuorovaikutuksessa ja osallisena tehtävässä / ympäristössä. Käyttäytymisen tasolla kuvataan esim. passiivisuutta, vetäytyvyyttä, omaan maailmaan vajoamista. Lapsi ei välttämättä tunne kipua. 17 mieti ensin, onko lapsen hermosto ylikuormittunut? tapahtuiko shut down? -> tarjoa rauhoittavia aistimuksia Mihin ärsykkeisiin lapsi reagoi? Käytä niitä rikastetusti toimintaa ohjaamaan ja yhdistä niitä myös vaikeammin reagoitaviin ärsykkeisiin Tarvitsevat usein passiivista stimulaatiota -> tavoitteena kuitenkin henkilön oma aktiivinen toiminta Käytä voimakkaita, epätavanomaisia, uusia ärsykkeitä (nopea keinuttaminen, ennalta arvaamaton liike, yllättäviä ääniä, visuaalisesti stimuloivia esineitä, viileää lämpötilaa esim. jääkaapissa jäähdytetty lelu) 18 Anu Kippola-Pääkkönen /ADHD-liitto 3

4 käytä paljon toistoja anna aikaa tarkoituksenmukaisen käyttäytymisvasteen ilmaantumiseen -odota reaktiota ja ole alussa iloinen pienestäkin reaktiosta suojaa lasta, voi esim. loukata itseään, koska ei reagoi kivulle normaalisti Sensory Seeking / Craving (=sensory stimulation seeking / impulsive, sensation seeking) AISTIHAKUINEN lapsi nauttii ja hakee tavallista enemmän aistimuksia. Hän on esim. jatkuvassa liikkeessä, hyppii, pomppii, mätkähtelee, koskettelee kaikkea ja hänen on vaikea inhiboida tällaista käyttäytymistä. Käyttäytymisen tasolla kuvataan esim. yliaktiivisuutta, impulsiivisuutta, räjähtelevyyttä, vaikeutta rauhoittua, huomiohakuisuutta huomioitavaa: Sensory Discrimination Disorder, SDD Aistimusten Erottelun Häiriöt Havainnoi, mitä ärsykkeitä lapsi janoaa ja tarjoa niitä rikastetusti tarkoituksenmukaisen toiminnan yhteydessä sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla Esim. jos lapsi on hyvin liikehakuinen Paljon liikunnallista toimintaa Pöytätyöskentelyssä pyörillä olevalla tuolilla, ilmatyynyn, T-tuolin tai ison jumppapallon päällä istuminen Osoita lapselle tehtäviä, missä hän saa liikkua hyväksyttävästi esim. liitutaulun pyyhkiminen, tehtävien hakeminen toiselta pöydältä = perception problems / dysfunctions = hahmottamisen ongelmat Riittämätöntä tai epätarkkaa aistitiedon organisointia. Esim. vaikeutta erotella ärsykkeen olennaisia piirteitä, yksi ärsyke toisesta, ärsykkeiden keskinäistä / ajallisia / avaruudellisia suhteita, ärsykkeitä kokonaisuutena Pulmat riippuvat siitä, minkä aistijärjestelmän alueella erottelun vaikeutta on. Joitakin esimerkkejä; Visuaalisen erottelun vaikeudet voivat ilmetä rakenteluissa, palapelien teossa, sosiaalisessa havaitsemisessa (ilmeiden ja eleiden tulkinta) Tuntoaistimusten erottelun vaikeudet voivat heijastua vaikeutena erotella kosketusta ja esineitä pelkän tuntoaistin varassa ja suorittaa päivittäisiä toimintoja ilman näön ohjausta (esim. vetoketjun aukaisu ja kiinnilaitto, lusikan vieminen suuhun, hahmottaa onko vaatteet kiertyneenä päällä, avaimen löytäminen taskusta, työvälineen käyttö). Kinesteettisen erottelun (proprioseptiivisen, lihas-nivelasitijärjestelmän kautta välittyvä tieto) Vaikeudet voivat ilmetä esim. voiman säätelyssä, kömpelyytenä maidon kaatamisessa lasiin ja erilaisten työvälineiden käytössä, kirjainten liikemallien vakiintuminen työlästä jne. 23 Sensory-Based Motor Disorder, SBMD Aistipohjaiset Motoriset Häiriöt Postural Disorders = Asennon hallinnan ongelmat Lapsella voi olla matala lihasjäntevyys, makoilee pulpetilla, heikko tasapaino ja kaatuu herkästi, heikko kestävyys ja väsyy herkästi. Lapsi voi vaikuttaa laiskalta ja vaikeasti motivoituvalta. Dyspraxia = Motorisen toiminnan suunnittelun ja tuoton vaikeudet Lapsi tietää, mitä pitäisi tehdä, mutta ei osaa organisoida motorista toimintaa ratkaistakseen ongelmaa. Lapsella on vaikeus oppia uusia motorisia toimintoja. Erityisen työlästä on liikkeiden ennakointi, ajoittaminen ja sarjoittaminen. Kirjoittamisen ongelmat ovat tavallisia. Leikeissä lapsi suosii ehkä fantasiapelejä tai puhumista enemmän kuin konkreettista tekemistä. 24 Anu Kippola-Pääkkönen /ADHD-liitto 4

5 Arvioinnista Normitetut testit esim; Sensory Integration and Praxis Tests = SIPT (Ayres, 1989) Normitetut kyselylomakkeet esim; Sensory Profile (Dunn, 1999), Sensory Profile Supplement (Dunn, 2006) Sensory Processing Measure, SPM (Parham ym. 2007) Kliininen havainnointi Haastattelu Autismin kirjo ja aistitiedon käsittelyn haasteet Paljon lisääntyvää tutkimustietoa esim. Kientz & Dunn, 1997; Gillberg & Billstedt 2000; Gillberg & Coleman 2000; Baranek 2002; Dunn ym. 2002; Rogers & Ozonoff 2005; Baranek ym. 2006; Blakemore ym. 2006; Iarocci & McDonald 2006; Kern ym. 2007,2007b; Tomchek & Dunn 2007; Baker ym. 2008; Ben-Sasson ym. 2008; Cascio ym. 2008; Corbet ym., 2009; Hilton ym. 2010; Joosten & Bundy, 2010; Lane ym. 2010; Borremans 2011; Dudova ym. 2011; Paterson & Beck > Tutkimustiedon valossa autismin kirjon henkilöillä vahvasti erilaisia aistitiedon käsittelyn ja sensomotorisen kehityksen ongelmia Epätyypillistä aistitiedon säätelyä tai reagointia n %:lla autismikirjon henkilöistä (esim.kientz & Dunn 1997; Baranek 2002; Baranek ym. 2007; Leekam ym. 2007; Tomchek & Dunn, 2007; Borremans 2011) Ongelmia todettu eri aistimodaliteettien alueella ja multisensorisessa prosessoinnissa erilaisina variaatioina Ei tyypillinen sensorinen reagointi ja sosiaaliset pulmat korreloivat vahvasti keskenään (Hilton ym. 2010) Toistuva stereotyyppinen käytös tai voimakas välttämisreaktio liittyy usein aistikokemusten tuottamiseen tai välttämiseen tai tietynlaisen säätelyn tavoittelemiseen (esim. Baker ym. 2008) Sensoriset häiriöt voivat olla yhteydessä mm. ahdistuneisuusoireiluun/-häiriöön, depressioon, minäkuvan ja sosiaalisen empatiakyvyn heikompaan rakentumiseen (esim. Pfeiffer ym. 2005; Ben-Sasson ym. 2009; Joosten & Bundy 2010) Kuntoutuksesta Pohjautuu tehtyyn arviointiin Ei valmista keittokirjaa, vaan teoriatieto lapsen psyykkisestä ja sensomotorisesta kehityksestä sekä lapsen ja perheen YKSILÖLLISET tarpeet ohjaavat interventioprosessia Voi sisältää yksilöllistä terapiaa (esim. toimintaterapia SIlähestymistapaa käyttäen), vanhempien ja lasta ympäröivien lähiaikuisten ohjausta, kompensaatiokeinojen kehittämistä, ympäristön muokkaamista ja kognitiivisten strategioiden opettamista 29 Protokolla tai ohjelma perustaista Passiivista Sanallisesti ohjattua SENSORISEN INTEGRAATION TERAPIA Si-terapia EI ole Sensorista stimulaatiota Terapeutti johtoista Si-terapia ON Aistirikastettua toimintaa Lapsesta ohjautuvaa ja vuorovaikutukseen perustuvaa Leikkisää, joustavaa ja erityisessä ympäristössä tehtävää, luottamuksellista vuorovaikutusta Aktiivista Yhteistä ongelman ratkaisua, kokemusperäistä ja tutkivaa Williamson, Anzalone 2001 Anu Kippola-Pääkkönen /ADHD-liitto 5

6 Vanhemman lapsen kanssa kognitiivisten strategioiden opettelua KUINKA MOOTTORI HURISEE? MITÄ PITÄISI TEHDÄ, ETTÄ SE HURISEE JUURI SOPIVASTI? Perusperiaate: rajataan mahdollisuuksien mukaan lasta kuormittavaa ärsyketulvaa ja lisätään käyttäytymistä jäsentäviä ja/tai oppimista tukevia aistimuksia yleisesti hyväksyttävän vuorovaikutteisen toiminnan kautta. Sensitiivisyys lapsen tarpeille, tunteille ja motivaatiolle. Ei tehdä lapselle, vaan lapsen kanssa Lasta pitää auttaa, mutta lasta ei saa muuttaa. (Koivikko & Sipari, 2006) Jatkuvan kehityksen korostamisen seurauksena yhteisö voi psykoemotionaalisesti vammauttaa lapsen. Tärkeä tunnustaa lapsen nykyisen elämänvaiheen arvokkuus ilman jatkuvaa suorituspainetta. (Vehkakoski, 2006) Sanoilla luomme tulevaisuutta, kerrommeko myönteistä vai negatiivista tarinaa (vrt. aistitiedon häiriö aistitiedon erilaisuus, ongelma mahdollisuus). 33 Jaetun ilon kokemukset tärkeitä niin terapiahetkissä kuin arjen tilanteissa kotona, päiväkodissa ja koulussa. Yhdessä koettu ilo muuttuu kyvyksi tuntea hyviä tunteita ja hakea uusia yhteyden hetkiä ja niissä vahvistuvaa iloa. Paras tapa vahvistaa lasta selviämään kasvuun liittyvistä vaikeuksista ja paineista on jakaa hyviä tunteita hänen kanssaan. (Mäkelä, 2010) 34 Anu Kippola-Pääkkönen /ADHD-liitto 6

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA

AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA AISTIEN MERKITYS VUOROVAIKUTUKSESSA Kontakti kahden ihmisen välille syntyy aistien kautta. Näillä sivuilla kerrotaan aistien toiminnasta, kehityksestä ja siitä, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, jos aistit

Lisätiedot

AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0. AiMo-käsikirja. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta

AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0. AiMo-käsikirja. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta. Opas aistimonivammaisuudesta Opas aistimonivammaisuudesta Opas aistimonivammaisuudesta AiMo-käsikirja 1.0 Opas aistimonivammaisuudesta AiMo-käsikirja 1.0 AiMo-käsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2014 Eteva kuntayhtymä 2014 Eteva kuntayhtymä

Lisätiedot

TARKKAAVUUDEN SUUNTAAMINEN OPPIMISESSA. Helena Nykänen KM, eo, lo 30.1.2012 Haapavesi/ Hyttikallion koulu

TARKKAAVUUDEN SUUNTAAMINEN OPPIMISESSA. Helena Nykänen KM, eo, lo 30.1.2012 Haapavesi/ Hyttikallion koulu TARKKAAVUUDEN SUUNTAAMINEN OPPIMISESSA Helena Nykänen KM, eo, lo Haapavesi/ Hyttikallion koulu Helena Nykänen 1 TARKKAAVUUSHÄIRIÖ (ADHD) YLEISESTI DIAGNOOSIN LUONTEESTA: Määrittävät käyttäytymisen piirteet

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

Aistit ja aistitiedon käsittelyn ongelmia kouluikäisillä. Toimintaterapeutti Maria Kananen 17.1.2008 Vaasan AMK

Aistit ja aistitiedon käsittelyn ongelmia kouluikäisillä. Toimintaterapeutti Maria Kananen 17.1.2008 Vaasan AMK Aistit ja aistitiedon käsittelyn ongelmia kouluikäisillä Toimintaterapeutti Maria Kananen 17.1.2008 Vaasan AMK Aistit Aivoihin tulee aistitietoa kaikkialta kehostamme Jokainen aistimus on tietolähde, joka

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA

HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA HAVAINNOINTI JA PEDAGOGINEN TUKI 3-5 VUOTIAIDEN LASTEN VARHAISKASVATUKSESSA Lasten päivähoito Oppaita ja työkirjoja 2008:3 1 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD SOCIALVERKET CITY OF HELSINKI

Lisätiedot

Poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten kuntoutus eli PoKe kuntoutus

Poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten kuntoutus eli PoKe kuntoutus Marita Sandström Fil.lis, neurofysiologi Mahdollisuus lapselle ry 1 Poikkeavasti kehittyvien lasten ja nuorten kuntoutus eli PoKe kuntoutus Johdanto Vammaisten lasten vanhempien yhdistys Mahdollisuus lapselle

Lisätiedot

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään

Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Lea Karjalainen Rentoutumalla hyvinvointia koulupäivään Rentoutustuokioiden vaikutus kouluikäisten oppimistilanteisiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Psykomotoriikan erikoistumisopinnot Kehittämistyö 25.10.2013

Lisätiedot

NEPSYTIETO I II Autismikirjo, Tourette ja adhd/add, dysfasia ominaisuudet = nepsy oireet

NEPSYTIETO I II Autismikirjo, Tourette ja adhd/add, dysfasia ominaisuudet = nepsy oireet Alle kouluikäisen NEPSYTIETO I II Autismikirjo, Tourette ja adhd/add, dysfasia ominaisuudet = nepsy oireet LUENNOITSIJA: Elina Pohjankunnas Erityislastentarhanopettaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen/adhd

Lisätiedot

ARKI TOIMIMAAN. - vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen. ADHD-liitto ry Barnavårdsföreningen i Finland r.f. ADHD-keskus RAY

ARKI TOIMIMAAN. - vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen. ADHD-liitto ry Barnavårdsföreningen i Finland r.f. ADHD-keskus RAY ARKI TOIMIMAAN - vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen ADHD-liitto ry Barnavårdsföreningen i Finland r.f. ADHD-keskus RAY ARKI TOIMIMAAN - vinkkejä lapsen myönteiseen tukemiseen ADHD-liitto ry Barnavårdsföreningen

Lisätiedot

Draamallinen aistitarina kokemus alle kahdeksan vuotiaille moni- ja liikuntavammaisille lapsille

Draamallinen aistitarina kokemus alle kahdeksan vuotiaille moni- ja liikuntavammaisille lapsille Draamallinen aistitarina kokemus alle kahdeksan vuotiaille moni- ja liikuntavammaisille lapsille Havukainen, Heidi 2010 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila DRAAMALLINEN AISTITARINA KOKEMUS ALLE

Lisätiedot

Konstikas kirjoittaminen ja kirjoittamisen konstit

Konstikas kirjoittaminen ja kirjoittamisen konstit Konstikas kirjoittaminen ja kirjoittamisen konstit 1. ja 2. luokan oppilaiden kirjoittamisen kehitys, vaikeudet ja tukeminen toimintaterapian näkökulmasta Toimintaterapian koulutusohjelma, Toimintaterapeutti

Lisätiedot

Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä

Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä Mitä tehdä, kun lapsella on haastavaa käyttäytymistä Syitä, haastavan tilanteen purkaminen ja muuttaminen Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL, asiantuntijapalvelun päällikkö Eteva ky Haastavan käyttäytymisen

Lisätiedot

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille Arja Törnroos Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Liikettä laskuihin. Metropolia ammattikorkeakoulu MATEMATIIKAN PERUSKÄSITTEIDEN VAHVISTAMINEN MUSIIKIN JA LIIKUNNAN TUELLA.

Liikettä laskuihin. Metropolia ammattikorkeakoulu MATEMATIIKAN PERUSKÄSITTEIDEN VAHVISTAMINEN MUSIIKIN JA LIIKUNNAN TUELLA. Liikettä laskuihin MATEMATIIKAN PERUSKÄSITTEIDEN VAHVISTAMINEN MUSIIKIN JA LIIKUNNAN TUELLA Metropolia ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Psykomotoriikan erikoistumisopinnot Kehittämistyö 26.11.2008

Lisätiedot

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / sosionomi Tanja Lehtimäki & Minna Puntti SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN Opinnäytetyö 2012

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA!

MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! MAAHANMUUTTAJATAUSTAISEN LAPSEN PUHEEN KEHITYS JA SEN TUKEMINEN TERVETULOA! Kouluttaja: FM, puheterapeutti Heli Knuutila, Tutoris Oy Ohjelma: 8.30 9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.00 10.15 Teoriaa

Lisätiedot

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta

Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Tuula Iivanainen Sirpa Puska Minna Sillanpää Toiminnanohjaus oppilaan koulutyössä suunnitellusti kohti tavoitetta Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena

Lisätiedot

KUNNA(O)LLISET ERITYISLIIKUNTAPALVELUT JA NUORILLE

KUNNA(O)LLISET ERITYISLIIKUNTAPALVELUT JA NUORILLE KUNNA(O)LLISET ERITYISLIIKUNTAPALVELUT JA NUORILLE LAPSILLE Kartoitus ja kehittämisehdotuksia Kymenlaakson kuntiin LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Katri Lehtonen Piharakenteluleikki. 52 sivua + 2 liitettä 6.1.2014. Lehtori Anita Alhstrand

Katri Lehtonen Piharakenteluleikki. 52 sivua + 2 liitettä 6.1.2014. Lehtori Anita Alhstrand Katri Lehtonen Piharakenteluleikki Psykomotorinen näkökulma päiväkodin pihatoimintaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena Kehittämistyö 6.1.2014 Päivämäärä

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

JES, MINUSSA EI OLEKAAN MI- TÄÄN VIKAA

JES, MINUSSA EI OLEKAAN MI- TÄÄN VIKAA Mervi Heiskanen, Sari Venäläinen JES, MINUSSA EI OLEKAAN MI- TÄÄN VIKAA Sensomotorisen kuntoutuksen hyöty asiakkaiden kokemana Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2004 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA

TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA TIETOA VUOROVAIKUTUKSESTA Tässä kokonaisuudessa kerrotaan ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Sivuilta löytyy tietoa vuorovaikutuksen varhaiskehityksestä, vuorovaikutuksen toimivuuteen liittyvistä seikoista

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012. Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD. Verkkosivut Terveysnettiin

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012. Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD. Verkkosivut Terveysnettiin Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012 Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD Verkkosivut Terveysnettiin OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyö Hoitotyön

Lisätiedot

Liikuntaa liikkujille soveltaen sopivaksi. Minna Teiska (toim.) Suomen CP-liitto ry

Liikuntaa liikkujille soveltaen sopivaksi. Minna Teiska (toim.) Suomen CP-liitto ry Liikuntaa liikkujille soveltaen sopivaksi Minna Teiska (toim.) Suomen CP-liitto ry Julkaisija: Suomen CP-liitto ry Kirjoittajat: Minna Teiska, Pauli Rintala, Jaanet Salminen, Heidi Huttunen, Mari Jokitalo-Trebs,

Lisätiedot

Koulutus on tarkoitettu 7-10-vuotiaiden uimareiden vanhemmille, ohjaajille, valmentajille ja tekniikkakoulujen vetäjille.

Koulutus on tarkoitettu 7-10-vuotiaiden uimareiden vanhemmille, ohjaajille, valmentajille ja tekniikkakoulujen vetäjille. VESIRALLI OHJAAJAN ENNAKKOMATERIAALI Tervetuloa Vesiralli-ohjaajakoulutukseen! Vesiralli-ohjaajakoulutuksen tavoitteet ja sisältö Koulutus antaa ohjaajalle perustiedot ja -taidot ohjaamiseen sekä valmiudet

Lisätiedot