SOSIAALITURVA. Oppimisvaikeuksiin puututtava ajoissa 6/02. vuotta. Huhtikuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALITURVA. Oppimisvaikeuksiin puututtava ajoissa 6/02. vuotta. Huhtikuu"

Transkriptio

1 SOSIAALITURVA 90 vuotta Huhtikuu 6/02 Oppimisvaikeuksiin puututtava ajoissa

2 Pääkirjoitus 9. huhtikuuta 2002 Oppimisvaikeudet ovat syrjäytymisriski Oppimisvaikeuksista johtuva toistuva epäonnistuminen masentaa, ja syrjäytyminen jatkokoulutuksesta heikon koulumenestyksen vuoksi heikentää työelämään sijoittumista. Erilaisten oppijoiden liiton mukaan suurella osalla vangeista, alkoholisteista, huumeiden käyttäjistä, pitkäaikaistyöttömistä ja mielenterveyspotilaista on erilaisen oppijan tausta. Toisaalta liitolla on myös esittää joukko oppimisvaikeuksistaan huolimatta yhteiskunnassa hyvin menestyneitä henkilöitä. Nämä ovat esimerkkinä siitä, että oppimisvaikeudet ovat voitettavissa. Jyväskylän seudulla tehdyn selvityksen mukaan esikoululaisista ja peruskoulun ensi- ja toisluokkalaisista neljänneksellä on oppimisvaikeuksia, erityisesti tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn ongelmia. Päiväkodeista tulee viestejä, että erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten määrä kasvaa. Eräs selitys tähän on, että erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset on subjektiivisen päivähoito-oikeuden aikana ohjattu päiväkoteihin kuntoutukseen. Toinen selitys on, että vanhemmat ohjaavat lapsiaan aiempaa heikommin. Kasvatuspsykologien mukaan vanhempien arkielämän tilanteissa antamasta kielellisestä ohjauksesta kehittyy lapsen oma sisäinen ääni, joka ohjaa lapsen käyttäytymistä. Jos lapsi on kovin impulsiivinen ja keskittymiskyvytön, hänen sisäinen säätelynsä on jäänyt kehittymättä. Voikin kysyä, onko viimeaikaisessa yhteiskunnallisessa kehityksessä ollut tekijöitä, jotka ovat heikentäneet vanhempien kykyä ja mahdollisuuksia ohjata lapsiaan. Ongelmat ovat tiedossa, ja myös niiden laajuus: jokaisessa ikäluokassa on noin erityisopetusta tarvitsevaa lasta. Samaan aikaan yhteiskuntamme on muuttumassa elinikäisen oppimisen yhteiskunnaksi, jossa pärjäämisen perusedellytyksenä on hyvä lukutaito ja muut oppimistaidot. Terve järki ja asiantuntijat sanovat, että oppimisvaikeudet pitää tunnistaa ja niihin pitää puuttua mahdollisimman varhain. Lasten kehityksestä ja oppimisvaikeuksista on paljon tietoa, samoin on kuntoutuskeinoja. Onkin tärkeää, että tunnistamis- ja kuntoutuskeinot eivät jää vain asiantuntijoiden ja tutkijoiden tietoon vaan ne saadaan lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten ja myös lasten vanhempien tietoon ja käyttöön. Vakavampien, neurologisista kehityshäiriöistä johtuvien oppimisvaikeuksien kuntoutukseen eivät riitä kasvatuksen ja opetuksen yleiset keinot. Neurologiset tutkimukset tehdään yleensä erikoissairaanhoidossa, mutta asiantuntijoiden mielestä pitkäaikaisen neuropsykologisen kuntoutusvastuun sälyttäminen erikoissairaanhoidolle tulee turhan kalliiksi. Päivähoidon ja koulun erityisopetuksen ja erikoissairaanhoidon väliin pitäisi saada koko maan kattava neuropsykologinen kuntoutusjärjestelmä. Nykyisin neuropsykologista kuntoutusta ja terapiaa antavia yksiköitä on liian vähän ja vain suurimmissa kaupungeissa. Eräs mahdollisuus olisi kehittää perheneuvoloista välitason kuntoutuspaikkoja. Valtioneuvosto on juuri julkaissut varhaiskasvatuksen uudet linjaukset. Niissä painotetaan muun muassa erityistuen turvaamista sitä tarvitseville lapsille. Näinä päivinä annetaan hallituksen lapsipoliittinen selonteko. Kunnille on tässä yhteydessä luvassa korvamerkittyä rahaa lasten ongelmien ratkaisemiseen. Sen yhtenä kohteena voisi olla oppimisvaikeuksista kärsivien lasten kuntoutus. Merja Moilanen SOSIAALITURVA 6/ vsk Perustettu 1912 Ilmestyy 19 kertaa vuonna 2002 Julkaisija Huoltaja-säätiö talouspäällikkö Yrjö Saarinen p , vuotta Säätiö edistää ja tukee sosiaalihuoltoon kohdistuvaa ja siihen läheisesti liittyvää tieteellistä tutkimusta, alalla toimivien ammattikoulutusta sekä valistus- ja tiedotustoimintaa. Isännistön pj. Jaakko Tuomi varapj. Elli Aaltonen Hallitus: Aulikki Kananoja, pj. Alpo Komminaho, varapj. Päivi Ahonen Leena Niemi Riitta Pihlaja Sosiaaliturvan toimitus Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki p , fax päätoimittaja Merja Moilanen p toimitussihteeri Arja Jokinen-Virta p toimittaja Kati Pitkänen p toimitussihteeri Erja Saarinen (vap.) toimitussihteeri Lea Suoninen (vap.) Taitto: Tanja Varonen,Vihreä Peto Oy Tilaukset ja osoitteenmuutokset Internet: Puh , fax Tilaushinnat /vuosi, kestotilaus 45 /vuosi 6 kk 30 Sosiaaliturva-lehden irtonumeroita saa toimituksesta 4,20 (25 mk)/kpl, yli 10 kappaleen tilauksista alennus 25 %. Koulutus- ja työpaikkailmoitukset tekstin jälkeen, hinta 3,32 (19,74 mk) palstamm:ltä, palstan leveys 90 mm. Hintaan lisätään alv. 22 %. Eija Hautamäki p , fax Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki Mainosilmoitukset Julkaisu Bookers Oy Lautatarhankatu 6 p Aikakauslehtien liiton jäsen Painotalo Auranen Oy Forssa - ISO ISSN SOSIAALITURVA 6/2002

3 Tässä numerossa Lukibussi kuljettaa tietoa oppimisvaikeuksista ja erilaisesta oppimisesta Suomen kuntiin. Lukibussi -hanketta valmistelevat Erilaisten oppijoiden liitto ja Suomen Kuntaliitto. TERO VALTONEN s. 8 SOKU-projektissa koulutettiin uusia tulkkeja puhevammaisille. Päätösjuhlatunnelmissa projektikoordinaattori Satu Rautiainen ja tuore tulkki Henri Parkkonen. s. 24 HELINÄ SEHRODERUS 2 Oppimisvaikeudet ovat syrjäytymisriski Merja Moilanen 4 Lasten oppimisvaikeuksiin puututtava mahdollisimman varhain Merja Moilanen 7 VARTU tukee kasvatusalan ammattilaisia Merja Moilanen 8 Erilaisten oppijoiden Lukibussi vierailee kunnissa Arja Jokinen-Virta 9 Yleisradion Sanasolmusta kaikki alkoi Arja Jokinen-Virta 10 Koulunkäynnin vaikeudet tutkittava ajoissa Reima Kangas 13 Varhaiskasvatukselle uudet linjaukset. Lasten erityisongelmiin luvassa tukea Arja Jokinen-Virta 14 Keskonen pääsee kotiin mitä nyt? Johanna Honkamaa 16 Nuorten usko koulutukseen: Vankka muttei yhteinen Heikki Silvennoinen 18 Kipinöitä erilaisen oppijan lukemaan oppimiseen Merja Moilanen 20 Uusiin tehtäviin 20 Kolumni 21 Pitkäaikaistyöttömyyden riskitekijöitä voidaan ennustaa jo 8-vuotiaiden käytöksestä Kati Pitkänen 22 Sensomotorinen kuntoutus poistaa oppimisen esteitä Kati Pitkänen 24 Kuopiossa koulutettiin puhevammaisten tulkkeja Liisa Tapanen 25 Sanoin kuvatut Kuvin sanotut 26 Kirjallisuutta 27 Uutta lainsäädäntöä Kannen kuva: Eeva Mehto Seuraava Sosiaaliturva 7/02 postitetaan lukijoille Siihen aiottujen työpaikka- ja koulutusilmoitusten on oltava toimituksessa viimeistään SOSIAALITURVA 6/2002 3

4 Lasten oppimisvaikeuksiin puututtava mahdollisimman varhain Lapsen oppimisvaikeuksien riski voidaan havaita jo varhain, joskus jopa ennen lapsen syntymää. Kun oppimisvaikeuksiin päästään puuttumaan heti, niiden haittaa lapsen elämään voidaan vähentää tai ehkäistä kokonaan. Jyväskylän yliopistossa on paljon tietoa oppimisvaikeuksista. Psykologian laitoksen Lapsitutkimuskeskuksen toiminta on painottunut kehityspsykologiaan ja erityiskasvatukseen. Kiinteästi yliopiston kanssa yhteistyössä toimiva Niilo Mäki Instituutti puolestaan tutkii oppimisvaikeuksia. Lasten kehityksen tutkimusta tuottaa myös psykologian laitoksella toimiva Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät -huippututkimusyksikkö.yksikkö on Suomen Akatemian nimeämä, ja se on Akatemian huippututkimusohjelmaan sisältyvän Psykocenterin ydin. Psykocenter on monien tieteenalojen tutkijaryhmien sateenvarjo-organisaatio, jossa tutkimukseen yhdistetään myös ihmislähtöisen tietoteknologian monitieteinen kehittäminen. Tähän on hyvät edellytykset Psykocenterin uusissa tiloissa yliopiston Agora-rakennuksessa. Mietimme, miten tätä kaikkea osaamista voisi hyödyntää oppimisvaikeuksien varhaisessa tunnistamisessa ja puuttumisessa, Lapsitutkimuksen keskuksen koordinaattori Merja Adenius-Jokivuori kertoo. Oppimisvaikeudet kartoitettiin Jyväskylässä lähdettiin tyvestä puuhun. Lapsitutkimuskeskus teki yhdessä Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän seudun neljän kunnan, Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Laukaan ja Muuramen kanssa kartoituksen oppimisvaikeuksista. Esiopetuksen ja peruskoulujen ensimmäisten ja toisten luokkien opettajat arvioivat, kuinka moni heidän oppilaistaan tarvitsee erityisopetusta. Esikouluryhmissä oli keskimäärin 17 lasta, ja opettajat arvioivat heistä neljän, viiden tarvitsevan erityistä tukea. Koululuokissa oli oppilaita keskimäärin 20, ja erityisopetusta tarvitsi keskimäärin viidestä kuuteen oppilasta. Määrä oli yllättävän suuri. Neljännes esikoululaisista ja melkein kolmasosa peruskoulun ensi- ja toisluokkalaisista tarvitsisi lisätukea oppimiseen. Kartoitus tehtiin lukuvuonna Opettajien arvioinnin mukaan erityisen tuen tarve oli samansuuruista kuin yleensä. Lukuvuosi ei ollut mitenkään poikkeuksellinen. Kun lapsella on perinnöllinen riski tai neurologinen syy oppimisvaikeuksiin, varhaiskuntoutus on erityisen tärkeää, professori Timo Ahonen korostaa. MERJA MOILANEN Merja Adenius-Jokivuoren mielestä päivähoidon ja koulun erityisopetuksen ja erikoissairaanhoidon väliin olisi saatava valtakunnallisesti kattava oppimisvaikeuksien kuntoutusjärjestelmä. MERJA MOILANEN 4 SOSIAALITURVA 6/2002

5 PEKKA HÄNNINEN Neljännes esikoululaisista ja melkein kolmasosa peruskoulun ensi- ja toisluokkalaisista tarvitsisi opettajien arvion mukaan lisätukea oppimiseen. Opettajat tarvitsevat tukea Kehityspsykologian professori Timo Ahonen Niilo Mäki Instituutista huomauttaa, että kysymyksessä on opettajien arvio, ei tutkimuksen perusteella tehty diagnoosi. Se kertoo kuitenkin todellisen tilanteen. Opettajilla on ryhmissään useita oppilaita, joiden opettamiseen he kokevat usein taitonsa riittämättömiksi. Kartoituksessa tuli myös esiin opettajien suuri tuen tarve. Puolet opettajista koki, etteivät he itse saa riittävästi tukea erityistukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen. Merja Adenius-Jokivuori arvelee, että jos Jyväskylän seudulla puolet opettajista kokee saavansa liian vähän tukea, muualla Suomessa tarve voi olla vielä suurempi. Jyväskylän seudun kunnissa ollaan keskimääräistä valveutuneimpia oppimisvaikeusasioissa.täällä päättäjät ymmärtävät, että niihin pitää puuttua ajoissa.ymmärrys ei aina kuitenkaan näy määrärahoissa ja riittävinä voimavaroina. Uskon, että Suomessa on kuntia, joissa joutuu vielä tekemään valistustyötä oppimisvaikeuksiin puuttumisen puolesta. Kartoituksessa ilmeni, että päiväkotien yhteydessä toimivien esikoulujen opettajat kokivat saavansa enemmän tukea kuin koulujen opettajat. Adenius-Jokivuoren mukaan tämä voi johtua siitä, että päivähoidossa kiertävät erityislastentarhanopettajat tukevat opettajaa ohjaamaan oppimishäiriöistä lasta. Koulussa taas erityisopettajat ottavat oppimishäiriöisiä lapsia pienryhmiin erityisopetukseen. Oppimisvaikeudet kasaantuvat Opettajien arvion mukaan lapsilla oli eniten tarkkaavaisuuden häiriöitä, toiseksi eniten lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen vaikeuksia ja kolmanneksi tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen vaikeuksia.yli puolella lapsista oli vaikeuksia, kolmella tai useammalla vaikeuksia oli oppimisen ja kehityksen alueella. Timo Ahosen mukaan opettajien havainnot vahvistavat käsitystä, että oppimisvaikeudet eivät ole erillisiä viipaleita vaan ryppäitä. Erilaiset oppimisvaikeudet esiintyvät usein yhdessä. Oppimisvaikeuksien näkeminen erillisinä johtuu ehkä tutkimuksen pirstoutumisesta kielen kehityksen, lukemaan oppimisen, tarkkaavaisuuden ja motorisen kehityksen tutkimuksiksi. SOSIAALITURVA 6/2002 5

6 Niilo Mäki Instituutin koulukotinuorten oppimisvaikeuksia selvittäneessä tutkimuksessa todettiin, että koulukotinuorilla oli viisinkertaisesti kielellisiä vaikeuksia muihin nuoriin verrattuna. Aluksi ajateltiin, että vaikeudet johtuivat siitä, että nuoret ovat olleet paljon pois koulusta ja jääneet sen vuoksi kielellisissä taidoissa jälkeen muista. Nuorten kielelliset ongelmat esiintyivät kuitenkin sellaisissa perustaidoissa, että ne tuskin johtuvat vain kouluhistorian risaisuudesta. Timo Ahonen olettaakin, että kielelliset vaikeudet heikentävät lapsen kykyä jäsentää kielellisesti elämänsä tapahtumia, kokemuksia ja tunteita ja se saattaa osaltaan johtaa käyttäytymishäiriöihin ja epäsosiaaliseen kehitykseen. Oppimisvaikeuksilla usein neurologinen perusta Tarkkaavaisuuden häiriöllä tarkoitetaan vaikeuksia ärsykkeiden valikoinnissa ja huomion kiinnittämisessä niihin. Lapsi on ärsykkeiden armoilla, kun hän ei pysty itse hallitsemaan niitä. Timo Ahonen toteaa, että jos tarkkaavaisuuden häiriöt ovat vakavia, niillä on usein neurologista perustaa. Neurologinen poikkeavuus altistaa lapsen tarkkaavaisuuden häiriöille. Myös lukivaikeudet ovat osittain perinnöllisiä. Noin puolella lapsista, joilla on lukivaikeuksia, niitä on ollut myös lähisukulaisilla. Myös kaksostutkimuksissa on todettu, että riski lukivaikeuksiin periytyy. Näihin havaintoihin pohjaa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella meneillään oleva 200 perheen seurantatutkimus lukivaikeuksien riskitekijöistä. Timo Ahonen korostaa, että vaikka oppimisvaikeuksien todetaan olevan neurologisperäisiä ja johtuvan perinnöllisistä tekijöistä, se ei merkitse sitä, ettei niille voi tehdä mitään. Päinvastoin, jos lapsella on perinnöllinen riski, silloin on erityisen tärkeää tehdä mahdollisimman varhain jotain lapsen kehityksen tukemiseksi. Esimerkiksi lasten varhaiskuntoutuksen ryhmissä voidaan vanhempia ohjata vahvistamaan lapsen oppimisvalmiuksia. Kielellisestä ohjauksesta sisäinen ääni Hyvällä ohjauksella ja turvallisuutta luovalla kasvuympäristöllä voidaan vähentää tai ehkäistä neurologisen poikkeavuuden lapselle aiheuttamia haittoja. Toisaalta kasvuolojen puutteet voivat voimistaa kehityshäiriöiden, vaikkapa kielellisten ongelmien tai tarkkaavaisuushäiriöiden vaikutuksia. Vanhempien arkielämän tilanteissa antamasta kielellisestä ohjauksesta kehittyy lapsen oma sisäinen kieli, joka ohjaa hänen käyttäytymistään. Jos lapsi on kovin impulsiivinen, tekee ensin ja ajattelee vasta sitten, hänen sisäinen säätelynsä on jäänyt kehittymättä. Hienoin tulos varhaiskuntoutuksesta on Ahosen mielestä se, että havaittu geneettinen riski ei aiheutakaan ennakoitua haittaa lapsen kehitykselle. Ehkäisevässä kuntoutuksessa on ongelmana, että sen arvoa ei aina huomata, silloin kun se toimii. Jos lasten oppimisvaikeuksien riskit eivät toteudu, ajatellaan helposti, että riskiä ei ollutkaan ja toiminta katsotaan tarpeettomaksi. Kun kunnissa on rahasta tiukkaa, tarpeettomaksi katsotut toiminnat leikataan pois. Oppimisvaikeuksia voi ennakoida Tähän asti on ajateltu, että oppimisvaikeudet ovat jotenkin yllättäviä ja ne ilmenevät yhtäkkiä koulussa. Oppimisvaikeuksia seuraavat sitten muut vaikeudet, kun lapsi tuntee huonommuutta oppimisvaikeuksien vuoksi. Timo Ahosen mukaan nykytietämyksen mukaan oppimisvaikeuksia voidaan ennakoida jo paljon aikaisemmin. Esimerkiksi kielen kehityksen ongelmien ja tarkkaavaisuuden häiriöiden yhteenkietoutuminen alkaa ilmeisesti paljon luultua aiemmin. Samoin jo puolivuotiaiden vauvojen kyvystä erotella kuulemiaan äänteitä voidaan tutkimushavaintojen perusteella ennakoida kielellistä kehitystä. Itse asiassa oppimisvaikeuksia voi ennakoida jo ennen lapsen syntymää, jos lähisukulaisilla on ollut niitä. Yhdistelemällä tietoja lapsen perimästä, kasvuympäristöstä ja tekemällä havaintoja lapsesta voidaan ennakoida oppimisvaikeuksien riskejä. Jos esimerkiksi kaksivuotias ei puhu, sen ei välttämättä tarvitse olla merkki tulevista oppimisvaikeuksista. Puolen vuoden kuluttua hän voi puhua pulputtaa vaikka kuinka paljon. Mutta jos puhumattoman kaksivuotiaan lähisukulaisilla on ollut vaikeuksia kielellisessä kehityksessä, pitää ottaa paljon vakavammin huomioon myös oppimisvaikeuksien riski. Kuntoutusta mahdollisimman varhain Lapsen oppimisvaikeudet pitäisi tunnistaa mahdollisimman varhain lapsen jokapäiväisessä ympäristössä. Tätä varten lastenneuvolan ja päivähoidon henkilöstöllä sekä koulujen opettajilla pitää olla tietoa oppimisvaikeuksista. Neuvola tavoittaa kaikki lapset.timo Ahosen mielestä suomalaisen neuvolajärjestelmän vahvuus on ollut lasten jatkuva seuranta. Se on tärkeää lasten oppimisvaikeuksien havaitsemisessa. Merja Adenius-Jokivuoren mielestä neuvola on myös luonteva paikka kysellä lähisukulaisten oppimisvaikeuksista, kun kartoitetaan lapsen oppimisvaikeuksien taustaa. Ahosen mukaan oppimisvaikeuksista kärsivät lapset tarvitsevat psykologis-pedagogista kuntoutusta.yleensä heidät ohjataan koulun ja päivähoidon erityisopetukseen. Kun se ei riitä, turvaudutaan erikoissairaanhoitoon tai vaikkapa neuropsykologiseen kuntoutukseen, jonka voimavarat ovat erittäin vähäiset. Erikoissairaanhoito on turhan kallista ja neuropsykologisia kuntoutuspalveluja on vain suurimmissa kaupungeissa. Nyt kun oppimisvaikeuksista on alettu puhua enemmän, monet lastenneurologian tutkimus- ja kuntoutusyksiköt ovat aivan täynnä,timo Ahonen toteaa. Oppimisvaikeuksille oma kuntoutusjärjestelmä Timo Ahosen ja Merja Adenius-Jokivuoren mielestä päivähoidon ja koulun erityisopetuksen ja erikoissairaanhoidon väliin pitäisi saada koko maan kattava oppimisvaikeuksien kuntoutusjärjestelmä. Vaikka olisi erittäin tärkeää, että kehityksessään viivästyneet lapset tutkittaisiin ainakin kerran neurologisesti, jotta voitaisiin sulkea pois neurologiset, hoidettavissa olevat sairaudet, pitkäaikaisen hoito- ja kuntoutusvastuun pitäisi olla erikoissairaanhoitoa alemmalla portaalla, Timo Ahonen sanoo. Itselläni on perheneuvolatausta, olen toiminut pitkään perheneuvolan psykologina. Perheneuvoloissa on tarjolla erilaisia lasten terapiapalveluita. Siihen kirjoon sopisi lasten oppimisvaikeuksien kuntoutuskin. Lasten oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa on tärkeä moniammatillisuus. Esimerkiksi Niilo Mäki Instituutin klinikalla toimivat yhdessä psykologi, erityisopettaja ja puheterapeutti.tämä olisi hyvä kuntoutustyöryhmä oppimisvaikeuksiin. Monissa perheneuvoloissa ei ole tällä hetkellä riittävästi moniammatillista henkilöstöä. Voidakseen toimia oppimisvaikeuksien kuntouttajana, niiden pitäisi yhdistää voimansa alueellisesti. Tämä ei ole mikään uusi idea. Joissakin perheneuvoloissa on jo vuosia toiminut lasten kuntoutustyöryhmiä. Mutta järjestelmä pitäisi saada kattavaksi. Lapset ovat aika epätasa-arvoisessa asemassa riippuen siitä, missä kunnassa perhe sattuu asumaan, Timo Ahonen sanoo. Merja Adenius-Jokivuori toteaa, että välitason kuntoutuksen järjestämistä olisi mietittävä valtakunnallisesti. Vaikka kuntoutusyksiköt olisivatkin yksityisiä, pitäisi taata, että kaikilla alueilla toimii jokin yksikkö ja kaikilla lapsilla on mahdollisuus päästä oppimisvaikeuksissa kuntoutukseen kohtuullisen matkan päähän. Merja Moilanen Niilo Mäki ( ) oli Suomen merkittävin neuropsykologian ja erityisopetuksen kehittäjä. Vuonna 2002 on kulunut 100 vuotta Niilo Mäen syntymästä. Lisätietoa Niilo Mäki Instituutista 6 SOSIAALITURVA 6/2002

7 VARTU tukee kasvatusalan ammattilaisia VARTU luotiin tukemaan kasvatusalan ammattilaisia tunnistamaan oppimisvaikeuksia ja kehittämään osaamistaan oppimisvaikeuksien varhaisessa kuntouttamisessa. Esikouluopettajia VARTUn ryhmäohjauksessa Jyväskylän yliopiston Agorassa maaliskuussa Syksystä asti kokoontuneen ryhmän aiheena oli tällä kertaa maahanmuuttajalasten kielellinen kehitys. Ryhmäläiset kertoivat omista kokemuksistaan ja Jyväskylän kiertävä erityislastentarhanopettaja Taru Kivijärvi alusti aiheesta. Äidinkielensä lapsi oppii yleensä perheessä ja suomen päiväkodissa. Sinä olet hänen suomen kielen opettajansa,taru Kivijärvi muistutti. Hän kehotti esikouluopettajia ottamaan selvää lapsen suomen osaamisen tasosta ja seuraamaan kielen kehitystä säännöllisesti nauhoittamalla sitä tai muistiinpanoin. Lapselle on puhuttava tavallista selkeää kieltä. Lapsi oppii kielen vuorovaikutuksessa ja toiminnan kautta. Myönteinen tunneilmasto on tärkeä kielen oppimisessa,kivijärvi korosti. Jyväskylässä oli ollut ajatuksia perustaa seudullinen oppimisvaikeuksien varhaiseen toteamiseen, ehkäisyyn ja kuntoutukseen keskittyvä resurssi- tai osaamiskeskus. Oppimisvaikeuksien kartoituksessa opettajilta kysyttiin, millaista toimintaa he siltä toivoisivat. Opettajista 80 prosenttia esitti toiveita. Opettajien toiveet voi tiivistää kolmeen sanaan: koordinaatio, konsultaatio ja koulutus. Opettajien toiveita toteuttamaan perustettiin VARTU -oppimisen varhainen tuki. VARTUn kustannukset maksavat mukana olevat kunnat asukaslukunsa suhteessa. VARTUa vetävät Merja Adenius-Jokivuori ja psykologi Pirkko Leppänen. Merja Adenius-Jokivuori toteaa, että päivähoidon, neuvolan ja koulun henkilöstöllä on paljon tietoa oppimisvaikeuksista. Heillä on myös valikoima erilaisia toimintoja ja keinoja, joilla lasten kehitystä voidaan tukea. Tukea tarvitaan lähinnä osaamisen oikeaan suuntaamiseen ja tietojen päivittämiseen. Esimerkiksi lasten liikunta voitaisiin suunnitella eri tavoin lasten motorista kehitystä tukevaksi. Harjoitukset olisi osattava kohdistaa oikein juuri niille lapsille, jotka tukea tarvitsevat. Toinen tärkeä tehtävä on lasten kielellisen tietoisuuden kehittäminen, jota jo paljon tehdäänkin.tämäntyyppisissä asioissa opettajat tarvitsevat tukea ja ohjausta. VARTUa ei pidä sekoittaa Stakesin internetissä ylläpitämään valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen palveluun Varttuaan. MERJA MOILANEN Nettisivut keskeinen osa toimintaa VARTU kerää tietoa ja materiaalia oppimisvaikeuksista ja varhaisesta kuntoutuksesta ja välittää sitä edelleen. Nettisivut ovat keskeinen osa VARTUn toimintaa. VARTUn portaali ja internetsivut on rakennettu Agorassa toimivan helppokäyttöisen Pedanet-järjestelmän pohjalle. Pedanet on tarkoitettu työvälineeksi myös kouluille ja koululaisille. Nettisivuilla on muun muassa tiedotteitta Jyväskylän seudulla järjestettävistä oppimisvaikeuksiin liittyvistä tapahtumista ja koulutuksesta. Parhaillaan on alkamassa alueellisen erityisosaamisen koordinointi. Alan ammattilaiset voivat ilmoittautua kokemusverkkoon ja kertoa, miltä erityisalueelta heillä on tietoja ja kokemusta toisille jaettavaksi. Tietoa tarvitsevat puolestaan voivat etsiskellä verkon kautta neuvoja erilaisissa pulmatilanteissa. Kokemusverkkotoiminta aloitettiin tämän vuoden alussa, mutta keskustelu ei vielä ole lähtenyt käyntiin. Jyväskylän seudulla kaikissa päiväkodeissa on tietokone nettiyhteyksineen, mutta se on yleensä johtajan huoneessa ja muu henkilöstö kokee sen käytön hankalaksi. Johtajat puolestaan sanovat, että koneen käyttö on vain järjestelykysymys. Merja Adenius-Jokivuori arvelee, että lastentarhanopettajilla voi olla myös tottumattomuutta tietokoneen käytössä. Kerran vuodessa VARTU järjestää seminaarin oppimisen varhaisesta tukemisesta. Lisäksi järjestetään pedagogisia iltapäiviä varhaiskasvatuksen, neuvoloiden ja koulujen henkilöstölle. Niissä keskustellaan asiantuntijoiden alustusten pohjalta. Iltapäivät ovat olleet hyvin suosittuja, mutta lähes kaikki osanottajat ovat olleet päivähoidon henkilöstöä lastenhoitajista erityislastentarhanopettajiin. Koulujen yleis- ja erityisopettajia ei ole saatu mukaan, Adenius-Jokivuori pahoittelee. Ryhmäohjausta esikouluopettajille Kuluvana lukuvuotena on järjestetty lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen sekä tarkkaavaisuuden ja toiminnan ohjauksen valmiuksien tukemiseksi ja vaikeuksien ehkäisemiseksi ryhmäohjausta neljälle esikoulun opettajien ryhmälle. Kahteen ryhmään osallistuu esikoulun opettajia työpareittain ja kahteen yksittäisiä opettajia.tarkoituksena on vertailla työparillisten ja yksittäisten kokemuksia. Ryhmäohjaus on koulutuksen ja työnohjauksen välimuoto. Ryhmät kokoontuvat kolmen viikon välein. Ryhmissä keskustellaan luetun materiaalin tai alustusten pohjalta, tehdään harjoituksia ja pidetään työpäiväkirjaa. Merja Moilanen Vartusta saa lisää tietoja osoitteesta: SOSIAALITURVA 6/2002 7

8 Erilaisten oppijoiden Lukibussi vierailee kunnissa Lukibussi kuljettaa tietoa oppimisvaikeuksista ja erilaisesta oppimisesta Suomen kuntiin. Lukibussi -hanketta valmistelevat Erilaisten oppijoiden liitto ja Suomen Kuntaliitto. TERO VALTONEN Miten tunnistaa oppimisvaikeuksia? Vastauksia löytyy Lukibussista, joka kiertää Suomen kuntia ensi syksynä. Lukibussissa on asiantuntijoita, jotka kertovat myös siitä, minkälaisia tukitoimia paikkakunnalla on henkilölle, jolla on oppimisvaikeuksia. Bussista saattaa löytyä jopa uusi aluekoordinaattori, joka tietää oman alueesi palveluista erilaisille oppijoille. Erilainen oppija Lukibussi välittää sanomaa, että oppimisvaikeuksissa on kyse erilaisesta tavasta oppia. Ongelmia ja vaikeuksia syntyy ennen kaikkea siksi, että koulumaailmassa tätä asiaa ei ole aina ymmärretty. Erilaisia oppijoita on pidetty tyhminä ja laiskoina, vaikka kysymys on vain erilaisesta tavasta oppia ja hallita tietoa, kertoo Airi Valkama,Erilaisten oppijoiden liiton hallituksen puheenjohtaja. Kunnissa kiertelee kaksi Lukibussia. Lukibussista löytyy erilaisille oppijoille tietoaineistoa, kirjoja ja tietokoneohjelmia sekä yhteystietoja kuntoutuspalveluista. Vielä ei ole päätetty, millä alueilla lukibussit liikkuvat. Nyt eletään valmisteluvaihetta, ja rahoituspäätökset varmistuvat toukokuun aikana. Hankkeen lähtölaukaus ammutaan Erilaisten oppijoiden liiton vuosittaisessa seminaarissa, joka pidetään syksyllä YK:n lukutaitopäivänä, Valkama sanoo. Hankkeen takana on Erilaisten oppijoiden liitto, ja sitä hallinnoi Suomen Kuntaliitto. Toiminta rahoitetaan Euroopan unionin Equal-yhteisöaloitteen turvin. Ohjausryhmässä on mukana monia tahoja: Kuntoutussäätiö, Niilo Mäki Instituutti, Suomen kirjastoseura,yleisradio, Opetushallitus, Kirkkohallitus, Kirkon kasvatusasiainkeskus, Kansalais- ja työväenopistojen liitto sekä Helsingin seudun erilaiset oppijat, Hero. Hankkeen tukijalista on myös pitkä. Hankkeen valmistelua hoitaa projektipäällikkö Esa Alaraudanjoki. Hankkeella on myös kansainvälisiä yhteistyötahoja, koska tukea saadaan Equal-rahoituksesta. Kansainvälisiä partnereita valitaan parhaillaan. Partnereita löytyisi Euroopasta vaikka kuinka paljon, mutta nyt on valittava pari sopivinta, kertoo Alaraudanjoki. Miten saada tieto perille? Valkama on lukibussi-idean äiti. Maineikkaan Oikeus oppimiseen -kampanjan jälkeen Valkama luki opetusministeriön kehityssuunnitelmaa, jossa erilaiset oppijat ovat kiitettävästi esillä. Suunnitelmassa sanottiin, että vuoteen 2004 mennessä kaikki opettajat pitäisi kouluttaa tuntemaan erilainen oppija. Ajattelin, että mitenkähän tämä on mahdollista, kun asiaa ei ole saatu edes opettajien peruskoulutukseen. Sitten näin vision, että bussi alkaa valua Utsjoelta etelää kohti. Juttelin asiasta useille ihmisille ja kaikki sanoivat, että idea on hyvä, ja että se kannattaisi toteuttaa, kertoo Valkama. Kun Equal -hankkeiden suunnittelu lähti käyntiin, niin laitoimme anomuksen. Anomus hyväksyttiin, joskin anomamme rahasumma puolitettiin. Raha ei riitä bussiin, mutta toivottavasti kuitenkin asuntovaunuun. Ideaa on jouduttu muotoilemaan uudelleen. Hanke lähtee liikkeelle aluekoordinaattorien koulutuksella. Aluksi koulutetaan viisi ensimmäistä aluekoordinaattoria pilottihankkeena.toimintaa arvioidaan ja vasta sitten päätetään jatkosta. Aluekoordinaattorit luovat omalla alueellaan paikallisten tarpeiden mukaiset ratkaisut erilaisten oppijoiden auttamiseksi, selvittää Valkama. Erilaisille oppijoille tukipiste Paikkakunnille luodaan omat tukipisteet ja verkosto, joka kullakin alueella on omaleimainen ja mielekäs erilaisten oppijoiden asioiden edistämiseksi. Tietoa viedään sosiaalitoimen ja terveyden huollon edustajille, opettajille, työvoimahallintoon, erilaisten oppijoiden vanhemmille ja aikuisille lukivaikeuksista kärsiville henkilöille. Tärkeitä kohteita ovat myös kuntien virkamiehet ja poliittiset päättäjät. Arja Jokinen-Virta 8 SOSIAALITURVA 6/2002

9 ADHD DYSLEKSIA ADD MBD HERO Airi Valkama on äskettäin jäänyt eläkkeelle toimittajan työstään Yleisradiosta, ja nyt hän käyttää aikansa Erilaisten oppijoiden asioihin. Valkama on ollut moottorina monissa erilaisten oppijoiden hankkeissa. Hän toimii hallituksen puheenjohtajana sekä Helsingin Seudun Erilaisissa Oppijoissa, Herossa, että Erilaisten oppijoiden liitossa. Erilaisten oppijoiden historia juontuu 80-luvulta, jolloin Valkama sai tehtäväkseen suunnitella ohjelmia lukivaikeuksista Yleisradiolle. Monet varmasti muistavat vielä YLE:n Sanasolmu-ohjelman. Airin poika Jouka Valkama määritteli ohjelman aiheen näin: Sanasolmu tarkoittaa sitä, että sanat ovat solmussa kun kirjoittaa, puhuu tai lukee. Sanasolmu-ohjelmia tehdessä aukenivat omatkin ongelmani ja myös omien lasteni ongelmat. Aikoinaan jo koulussa oli ihmetelty, mikä minulla oli, kun oli erilaisia vaikeuksia. Nyt vaikeuksille löytyi nimi, muistelee Valkama. Tein sarjan ohjelmia teemoista: Miksi en opi? Opin kuitenkin, En osaa, mutta haluan oppia, kertoo Valkama. Yleisradion ohjelmien ympärillä pidettiin puhelintunteja ja niihin tuli satoja soittoja. Puhelinnumero jäi Yleisradiosta ihmisille mieleen ja sitten syntyi erilaisia pienryhmiä, jotka järjestivät työväenopistoon lukikursseja. Kallion kirjastoon syntyi Lukinurkka. Mukaan tulivat kansalais- ja työväenopistot sekä Kuntoutussäätiö. Heron ja Kuntoutussäätiön lukikuntoutus on palkittu yhtenä Raha-automaattiyhdistyksen mallihankkeena. HERO DAMP Yleisradion Sanasolmusta kaikki alkoi Erilaisten oppijoiden Lukibussihankkeen vetäjät projektipäällikkö Esa Alaraudanjoki (vas. ), Heron puheenjohtaja Airi Valkama (keskellä) ja Heron toiminnanjohtaja Riitta Salin (oik.) HERO Käpylän iltaoppikoulu lähti mukaan uusiin koulutushankkeisiin. Niissä järjestettiin uusi mahdollisuus lukiongelmaisille henkilöille, joilla ei ollut peruskoulun päästötodistusta.tarvittiin sitoutuneita opettajia ja silloin löytyivät erityisopettaja Anna-Maija Hintikka,matematiikan opettaja Kerttu Selin ja kielten opettaja Kari Moilanen,joiden saavutukset tunnetaan jo ympäri maata. Vähitellen vuonna 1994 syntyi Suomen ensimmäinen lukiyhdistys Helsingin Seudun Erilaiset Oppijat, Hero.Yhdistyksen nimestä haluttiin myönteinen ja erilainen oppija tuntui sopivan myönteiseltä ja sallivalta nimeltä. Pian syntyi yhdistyksiä myös Turkuun ja Tampereelle, ja nyt toimii jo Erilaisten oppijoiden liitto. ARJA JOKINEN-VIRTA DYSFASIA HERO Erilaisista erinomaisiksi oppijoiksi Erilaisten oppijoiden liitto on tehnyt työtä, jotta erilaisista oppijoista tulisi erinomaisia oppijoita. Liiton kampanjoille ovat lainanneet kasvonsa monet julkisuuden henkilöt, jotta erilaiselta oppijalta poistuisi kielteinen leima. Erilaiset oppijat ovat usein myös lahjakkaita, mutta tämä puoli heissä ei pääse näkyviin.tiesittekö, että erilaisia oppijoita ovat olleet arkkitehti Alvar Aalto,liikemies Hjallis Harkimo,fyysikko ja nobelisti Albert Einstein,taiteilija Pablo Picasso, presidentti Bill Clinton, pääministeri ja nobelisti Winston Churchill? Listaa voisi jatkaa pitkään. Syrjäytymiskierteen ehkäisyä Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että tunnistamaton ja hoitamaton lukivaikeus on usein syynä syrjäytymiskierteeseen. Uutisissa on yhä useammin kerrottu, miten lukivaikeudet ja keskittymisongelmat lisääntyvät koululaisten keskuudessa.erilaisten oppijoiden järjestöllä on tietoa myös siitä, että suurella osalla vangeista, alkoholisteista, huumeiden käyttäjistä, pitkäaikaistyöttömistä ja mielenterveyspotilaista on erilaisen oppijan tausta. Mikäli erilaiset oppijat tunnistetaan varhain, niin erilaisuudesta ei pääse kehittymään ongelmaa. Varhaiskasvattajien ja opettajien tunnistamistaitojen kehittyminen ovat avainasioita tässä työssä.tärkeässä asemassa voivat olla myös vanhemmat ja kaikki lasten kasvatuksessa toimivat tahot. Arja Jokinen-Virta HERO Helsingin seudun erilaiset oppijat, Hero Hero on vuonna 1994 perustettu oppimisvaikeuksisten etuja ajava yhdistys. Heron toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle, mutta Hero on alusta alkaen antanut koko maahan neuvontaa, ohjausta ja materiaalia. Vuoden 2001 kesällä rekisteröitiin valtakunnallinen lukiyhdistysten katto-organisaatio, Erilaisten oppijoiden liitto, jonka siipien suojissa on perustettu kymmenkunta lukiyhdistystä muualle maahan. Hero on vakiinnuttanut asemansa asiantuntijaja palvelujärjestönä, jonka puoleen käännytään kun tarvitaan ohjausta oman lapsen koulunkäynnissä tai kun pyydetään lausuntoja lakiesityksiin. Hero antaa ohjausta ja neuvontaa oppimisvaikeuksisille itselleen, heidän läheisilleen sekä opetus- ja muiden alojen ammattilaisille. Heron toiminnan päätavoitteena ovat opettajakoulutuksen kehittäminen ja erilaisen oppijan huomioiminen jo opettajien peruskoulutuksessa. Hero pyrkii ottamaan huomioon myös ammatillisen koulutuksen opettajat. Toinen tärkeä alue Heron toiminnassa on alle kouluikäisten kanssa toimivien ammattiryhmien tietoisuuden kasvattaminen erilaisesta oppimisesta. Ongelmien varhainen tunnistaminen sekä oikeanlaiset ja oikea-aikaiset pienetkin toimenpiteeet voivat saada aikaan isoja muutoksia oppimisvaikeuksisen lapsen elämässä. Hero on viime vuosina panostanut esikouluhenkilöstön kouluttamiseen. LISÄTIETOJA HEROSTA: Helsingin Seudun Erilaiset Oppijat ry, Vilhonkatu 4 B13, Helsinki Yleisiä oppimishäiriö-termejä Agnosia on aivotoiminnan häiriötila, jolloin henkilö on usein kyvytön tunnistamaan tuttuja esineitä ja asioita huolimatta aistien normaalista toiminnasta. Dysfasia tarkoittaa aivoperäistä puhehäiriötä, joka ilmenee puheen tuottamisen vaikeutena ja/tai puheen ymmärtämisen vaikeutena. Dysgrafia on aivoperäinen kirjoittamishäiriö. Dysleksia tarkoittaa aivoperäistä lukemisvaikeutta. Lukihäiriö, lukivaikeus.näillä määritelmillä tarkoitetaan synnynnäistä eri asteista vaikeutta oppia lukemaan ja kirjoittamaan. Lukihäiriö tai lukivaikeus voi esiintyä erillisenä tai yhdessä muiden oppimishäiriöiden kanssa. MBD-oireyhtymä (Minimal Brain Dysfunction) tarkoittaa vähäistä aivotoiminnan häiriötä, joka usein ilmenee tarkkaavuuden, motoriikan ja hahmottamisen häiriöinä, impulsiivisuutena ja oppimishäiriöinä. Käytettyjä lyhenteitä ovat DAMP, ADD ja ADHD.Ks.tarkemmin oppimisvaikeuksista s.12. SOSIAALITURVA 6/2002 9

10 Reima Kangas Koulunkäynnin vaikeudet tutkittava ajoissa Tarkkaavaisuushäiriöstä voi kasvaa iso ongelma Pietiläisen perheessä tiedetään, että lapsen käyttäytymishäiriöt, ahdistusoireet ja masennus voivat olla seurausta siitä, ettei lapsen tarkkaavaisuushäiriöön ole kiinnitetty huomiota. Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksista voi kasvaa iso ongelmakimppu, joka uhkaa paitsi koulunkäynnin onnistumista myös lapsen terveyttä. Pietiläisen perheessä tiedetään myös, että oikeilla tukitoimilla ja oikealla koulumuodon valinnalla lapsi voi selvitä voiton puolelle hankalastakin tilanteesta. Nyt kuudetta luokkaa käyvän Ossin koulunkäynnin ongelmat alkoivat ensimmäisellä luokalla. Pojan ylivilkkaus aiheutti sen, ettei hän jaksanut keskittyä opetukseen. Ossi ei saanut tuntien aikana suoritettua yhtä paljon tehtäviä kuin luokkatoverit. Kotiin tehtäväksi jäi valtava määrä läksyjä. Pahimmassa tapauksessa läksyjä tehtiin vielä kolme tuntia kotona, Ossin äiti Päivi Pietiläinen huokaa. Käytöshäiriöiden vuoksi Ossi leimautui varhain niinsanotuksi tuhmaksi lapseksi. Käytöshäiriöt pahenivat kolmannelle luokalle siirryttäessä. Siihen mennessä Ossilla oli ollut jo neljä eri opettajaa, vaikka hän oli koko ajan käynyt samaa koulua. Opettajien jatkuva vaihtuminen ei ainakaan auttanut asiaa. Tarkkaavaisuushäiriöisellä lapsella uusiin ihmisiin tutustuminen vie pitkän aikaa. Kolmas luokka toi mukanaan myös uusia aineita ja paineita. Ossin käytöshäiriöt pahenivat silmittömästi, ja hän nujakoi jo opettajienkin kanssa. Hän lähti koulusta kesken pois ja sai raivokohtauksia, Pietiläinen muistelee. Kolmannen luokan kevätlukukauden Ossi aloitti erityiskoulussa pienryhmässä. Nyt olivat tutkimuksetkin edenneet niin, että Ossi sai diagnoosin tarkkaavaisuushäiriöstä. Hänet todettiin älyllisesti normaaliksi. Silmäkäsi-yhteistyössä sen sijaan oli ongelmia: kirjoittaminen oli Ossille vaikeaa. Koulu on kankea poikkeuksille Päivi Pietiläinen toteaa, ettei jälkiviisaus tai jossittelu kannata, mutta... Päivi Pietiläisen mukaan oppimishäiriöisen lapsen kanssa eläminen on kuin vastavirtaan uimista. Töitä on luvassa, jotta saa lapselleen sen minkä haluaa.ammatti-ihmiset eivät aina tiedä asioita parhaiten, usein vanhemmat tietävät ongelmat paremmi, hän sanoo. Lääkärit ja opettajat eivät ymmärtäneet sitä, mikä oli vallitseva todellisuus.totta kai, kun Ossille tuli ongelmia kynän käytössä, hän jäi jälkeen muista. Se nosti pintaan pettymyksen, joka purkautui häiriökäyttäytymisenä, eli Ossi sai raivarin, Pietiläinen toteaa. Silmän ja käden yhteistyön harjaannuttaminen jäi kodin vastuulle. Kotona rakenneltiin legoja ja palapelejä, myöhemmin pienoismalleja sekä vuoleskeltiin puuta. Kirjoittamisen vaikeudet korostuivat koetilanteissa. Ossi saattoi huomata kirjoittavansa vasta ensimmäistä vastausta vierustoverin tehdessä jo neljättä. Siitä seurasi välitön hätä ja johtopäätös, ettei koko koetta saa tehdyksi millään. Päivi Pietiläinen ehdotti vaihtoehtoista tapaa. Jos Ossi aloittaisi tehtävien teon viimeisestä ja etenisi toisin päin, hän ei voisi verrata itseään toisiin. Se ei kuitenkaan sopinut. Ei koulussa vaan tehdä niin. Kotona kehiteltiin hulppeita systeemejä läksyjen teon helpottamiseksi; huone pimennettiin vetämällä verhot alas, jotta huomio ei karkaa muualle. Kohdevalo suunnattiin kirjaan. Musiikistakin löytyi apua. Ossi REIMA KANGAS 10 SOSIAALITURVA 6/2002

11 REIMA KANGAS MBD-yhdistyksellä suuri merkitys REIMA KANGAS Ossin koulunkäynti alkoi sujua paremmin, kun oikeanlainen koulu lopulta löytyi viime syksynä. Jyväskylän lähellä asuva Päivi Pietiläinen toimii aktiivisesti Keski- Suomen MBD-yhdistyksessä.Yhdistyksellä on ollut hänelle iso merkitys. On ollut suuri tuki, kun tietää muillakin olevan näitä ongelmia.,päivi toteaa. Vertaisryhmässä toiset tukevat, kun itsellä on vaikeaa. Tapaamisissa voi vapautuneesti puhua omasta tilanteestaan. Kukaan ei päivittele toisten sattumuksia, vaan vaikeuksia yritetään ratkaista yhdessä. Muilta yhdistyksen jäseniltä saa myös vinkkejä siitä, mistä apua kulloinkin voisi löytää. Päivi kuuli yhdistyksestä sopeutumisvalmennuskurssilla vuonna Hänen poikansa Ossi oli juuri saanut diagnoosin tarkkaavaisuushäiriöstä. Keski Suomen MBD-yhdistyksen toiminta oli silloin lamassa, mutta Päivi ryhtyi muutaman muun naisen kanssa puuhaamaan sitä taas henkiin. Meitä kävi alussa 3-4 naista per kokous. Yhdessä pähkäiltiin ongelmajuttuja, joita perheessä on,hän kertoo. Nyt yhdistyksessä on 60 jäsenperhettä. Kokouksien yhteydessä on pidetty opintokerhoa ja kutsuttu asiantuntijoita puhumaan. Itse olen yrittänyt ottaa selvää kaikista mahdollisista kursseista ja Kelan jutuista ja levittää tietoa yhdistyksessä. Olemme tehneet kivoja reissuja, viettäneet pikkujouluja ja käyneet risteilyllä.viimeisten parin vuoden aikana on tullut miehiäkin mukaan toimintaan,päivi kertoo. Lemmikkikani on eläinrakkaalle Ossille tärkeä kaveri. sai kuunnella musiikkia korvalapuilla läksyjä tehdessään. Tuntuu käsittämättömältä, että joku voi keskittyä läksyihin huudattamalla musiikkia korvalapuilla kovaa, mutta niin se vaan toimii.teoriani on, että siinä on vain se yksi ärsyke monen sijasta, ärsykkeiden voimakkuus ei ole niin ratkaiseva kuin määrä, Pietiläinen toteaa. Musiikin käyttö olisi sopinut avuksi myös koetilanteisiin.tarkkaavaisuushäiriöiselle hiljainen luokka voi olla kestämätön paikka, kun pieninkin risahdus vie huomion muualle. Syntipukin roolista vaikea päästä eroon Neljännen luokan aikana Ossin käyttäytymishäiriöön puututtiin koulussa yhä enem- Ossi rakentelee pienoisautoja huvin vuoksi. Äidin mukaan harrastus on myös hienomotoriikkaa kehittävää terapiaa. REIMA KANGAS SOSIAALITURVA 6/

12 män. Toimenpiteitä vaativasta tarkkaavaisuuden häiriöstä ei edelleenkään puhuttu. Se ikään kuin unohdettiin toisarvoisena. Ongelmat silmän ja käden yhteistyössä eivät saaneet senkään vertaa huomiota. Kun Ossi kerta kaikkiaan kieltäytyi kirjoittamasta kaunokirjoitusta, koululla katsottiin, että hän vain haluaa ottaa valtaa. Erikoisluokka jolla Ossi oli, aiheutti yllättäviä ongelmia. Luokan oppilaiden ikähaitari venyi viidettä luokkaa käyneestä 11-vuotiaasta Ossista 17-vuotiaisiin kymppiluokkalaisiin. Fyysinen kehitys oli aivan eri vaiheessa, kiinnostuksen kohteet erilaiset. 17-vuotias kasvattaa partaa ja miettii jo vaikka seurusteluasioita, joita 11-vuotias ei ymmärrä. Ossi joutui yllättäen keskelle aivan erilaista maailmaa, Pietiläinen sanoo. Viidennen luokan aikana Ossi masentui. Häntä kiusattiin erityiskoulussa käymisen vuoksi. Kun taustalla oli käyttäytymishäiriöitä, Ossista tuli helposti syyllinen kaikkeen, Pietiläinen toteaa. Pojalle kouluvaikeudet ja syntipukin rooli aiheuttivat ahdistusta ja eristäytymistä. Päivi Pietiläinen näkee, että Ossin ahdistusoireet ja masennus olivat seurausta siitä, ettei tarkkaavaisuushäiriöön kiinnitetty ajoissa huomiota. Ossin koulunkäynnistä oli kadonnut ilo. Hauskojen aineiden, kuten liikunnan, käsityön, kuvaamataidon ja musiikin tunneilla hänet vielä laitettiin muiden aineiden tukiopetukseen. Ossin kouluhistoria esikoulu, aloitus jo 5-vuotiaana 1995 syksyllä koulun aloitus normaaliluokalla 1998 alusta siirtyminen erityiskouluun 2000 syksyllä koulu keskeytyy dramaattisesti, kriisihoitojakso jonka jälkeen kotikoulua pari kuukautta (äiti opettaa) 2000 myöhemmin syksyllä siirtyminen pieneen kyläkouluun normaaliluokalle 2001 tammikuussa koulu keskeytyy (käytöshäiriöt), pari viikkoa kotikoulua 2001 helmikuussa aloittaa Haukkalan sairaalakoulussa ensin 2 tuntia viikossa, kouluaikaa lisätään asteittain 2001 keväällä perhe muuttaa uudelle paikkakunnalle Ossiin kohdistuvan kiusaamisen vuoksi 2001 keväällä yksilöllinen kuntoutusjakso 2001 syksyllä aloitus normaalikoulussa kuudennella luokalla 2001 syyskuussa yksilöllinen kuntoutusjakso 2001 joulukuussa yksilöllinen kuntoutusjakso Itsetuhoista käytöstä pidettiin häiriköintinä Kuudennen luokan alkaessa Ossin pahoinvointi sai dramaattisia piirteitä. Pian koulun alkamisen jälkeen hän tuli kesken päivän kotiin. Koulusta karkaaminen ei kotona ollutta äitiä yllättänyt syy sen sijaan kyllä. Itsetuhoiset ajatukset olivat huipentuneet lapsen vakavaan yritykseen vahingoittaa itseään. Koululla välikohtausta pidettiin häiriköintinä. Kukaan ei edes soittanut vaan lapsi päästettiin lähtemään yksin kotiin! Päätin, että siihen kouluun Ossi ei enää takaisin mene, Pietiläinen puuskahtaa. Kriisihoitojakson jälkeen Ossi oli taas äidin opetuksessa kotikoulussa. Epätyypillistä masennusta poteva Ossi ei halunnut olla tekemisissä entisen opettajansa kanssa. Koulupaikka löytyi loppujen lopuksi oman kunnan ulkopuolelta normaaliluokalta. Koulunkäynti alkoi lupaavasti, vaikka pitkät koulumatkat ja yhtä aikaa meneillään olevat terapiat venyttivät koulupäivät pitkäksi. Pienellä kylällä jutut kulkevat nopeasti, eikä mennyt kauaakaan kun ihmiset tiesivät, miksi Ossi oli vaihtanut koulua. Kiusaaminen alkoi taas, Pietiläinen toteaa. Tammikuussa haukutuksi tullut Ossi nujakoi välitunnilla eikä saanut enää palata kouluun. Kouluvaihtoehdot alkoivat olla vähissä. Onneksi Ossi otettiin Haukkalaan sairaalakouluun. Tietokoneesta apu opiskeluun Klinikkakoulussa Ossi opiskeli ensin opettajan kanssa kahdestaan. Koulupäivän pituutta lisättiin asteittain. Terapiaa ja testauksia jatkettiin samalla. Ossi eteni kevään aikana enemmän kuin kolmen edellisen vuoden aikana yhteensä. Henkilökohtaisella kuntoutusjaksolla paneuduttiin tutkimaan, mikä koulunkäynnissä oikeasti mättää, Pietiläinen huomauttaa. Ossin kohdalla selvisi, että muuten kyvykkään ja älykkään lapsen koulunkäynnin pullonkaula on kirjoittamiseen painottuvat lukivaikeudet; käden motoriikan heikkous ja siitä johtuva kirjoittamisen hitaus. Tietokoneella kirjoittaen Ossi tuottaa vivahteikasta ja virheetöntä tekstiä. Tietokonetta suositellaan apuvälineeksi, jotta Ossi pystyisi keskittymään oppiaineiden sisältöön eikä tekstin motoriseen tuottamiseen. Hän tarvitsisi myös oppikirjat omakseen, jotta voisi tehdä niihin muistiinpanoja. Se olisi välttämätöntä, jotta hän oppisi erottamaan tärkeät asiat suurista kokonaisuuksista. Koulukirja-asia tulee ajankohtaiseksi erityisesti ensi vuonna ylä-asteelle siirryttäessä. Ossiin kohdistuvan kiusaamisen vuoksi Pietiläisen perhe muutti viime keväänä toiselle paikkakunnalle. Päätös on osoittautunut oikeaksi. Ossi aloitti syksyllä kuudennen luokan uudestaan normaaliluokalla. Englantia hän opiskelee mukautetusti. Ossi viihtyy koulussa ja kuvailee opettajaansa tavalliseksi ihmiseksi. Aluksi en meinannut uskoa, kun koululta ei soiteltu. Soitin sitten itse kysyäkseni, miten asiat ovat. Opettaja sanoi, ettei ole soitellut, kun ei voi mistään valittaa, Pietiläinen hämmästelee. Tietokoneen käyttö ei ole koululla kynnyskysymys, ja kokeiden suorittamista jopa suullisesti pidetään mahdollisena. Mikä ihmeen MBD ja tarkkaavaisuushäiriö? MBD (minimal brain dysfunction) eli vähäinen aivotoiminnan häiriö on tarkoittaa tarkkaavaisuushäiriötä neurologisena oireyhtymänä. Oireita ovat mm. keskittymisvaikeudet, oppimisvaikeudet, hahmottamisen häiriöt ja motoriset vaikeudet. Oireisiin kuuluu usein myös kielellisiä erityisvaikeuksia sekä vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä ja käyttäytymisessä. Termiä MBD ei enää käytetä virallisessa tautiluokituksessa.tilalle on tullut termi AD/HD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) eli tarkkaavaisuus-ylivilkkaushäiriö. Käsitteenä MBD on kattanut enemmän oireita kuin AD/HD. Nykyisin tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön lisäksi mahdollisille lisäoireille annetaan oma diagnoosi. Varsinkin aikuisten oireista käytetään epävirallisemmin myös kirjainyhdistelmää ADD (Attention Deficit Disorder) eli tarkkaavaisuushäiriö. LISÄTIETOJA: Michelsson, Saresma,Valkama,Virtanen.MBD ja ADHD, diagnosointi, kuntoutus ja sopeutuminen. 160 s. Suomen MBD-liitto. Lisätietoja MBD-oireyhtymästä ja tukea ongelmiin saa Suomen MBD-liitosta. Liitto tukee, ohjaa ja kuntouttaa eri ikäisiä henkilöitä, joilla on oppimis- ja keskittymisvaikeuksia, sekä heidän perheitään. Liitosta saa tietoa myös eri puolilla Suomea toimivista paikallisyhdistyksistä. MBD-termin jäädessä vähitellen käytöstä myös MBD-liitto muuttaa nimeään. Tämän vuoden loppuun saakka nimi kuitenkin säilyy nykyisellään. LISÄTIETOJA: osoitteesta tai Suomen MBD-liitto, Sitratie 7, Helsinki. 12 SOSIAALITURVA 6/2002

13 Varhaiskasvatukselle uudet linjaukset: Lasten erityisongelmiin luvassa tukea Hallitus haluaa korjata lasten erityisongelmia parantamalla eri hallinnon alojen yhteistyötä. Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara lupaili kunnille myös korvamerkittyä lisämäärärahaa. Varhaiskasvatuksen periaatteet on ajanmukaistettu, ja ne vastaavat nyt uusinta kasvatustieteellistä tietämystä. Valtioneuvosto vahvisti asian helmikuussa, ja tänä keväänä käynnistyy lainsäädäntö- ja suunnittelutyö. Asiantuntijat eri tahoilla ovat kiitelleet uusia linjauksia. Niissä painottuu eri hallintokuntien yhteistyön tärkeys lasten ja perheiden varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä. Korvamerkittyä tukirahaa lasten ongelmiin Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara esitteli Säätytalolla valtioneuvoston tekemiä varhaiskasvatuksen linjauksia. Soininvaara totesi, että lasten ongelmien hoitamiseen on myös luvassa korvamerkittyjä määrärahoja kunnille. Kunnat saavat lähi aikoina korvamerkittyä lisämäärärahaa, joka on tarkoitettu juuri lasten erityisongelmien hoitoon, sanoi peruspalveluministeri Soininvaara.Tarkempaa tietoa määrärahan ehdoista ja käyttötavasta ei vielä ole annettu julkisuuteen. Lasten yksilöllisyys Ensisijainen oikeus ja vastuu lasten kasvatuksesta on edelleen vanhemmilla, mutta yhteiskunta tukee vanhempia entistä tehokkaammin. Päivähoito eri muotoineen on tavallisin yhteiskunnallisen varhaiskasvatuksen muoto, ja esiopetus on osa suunnitelmallista opetus- ja kasvatustyötä. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen on muodostettava saumaton kokonaisuus, joka tukee joustavasti jokaisen lapsen yksilöllistä kehitystä. Tukea lasten erityistarpeisiin Päivähoidon tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista kasvua sekä oppimista. Tavoitteissa painottuvat päivähoidon mahdollisuudet ehkäistä ja korjata lapsen kehityksen viiveitä. Päivähoidon edellytykset tukea jokaisen lapsen myönteistä kasvua ja ottaa huomioon myös lapsen erityisen tuen tarpeet tulisi turvata lailla. Varhaiskasvatussuunnitelma Stakes laatii valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja opetushallituksen sekä Suomen Kuntaliiton kanssa. Suunnitelmaan kirjataan varhaiskasvatuksen toteuttamista ohjaava lapsi- ja oppimiskäsitys, millainen on hyvä kasvu- ja oppimisympäristö sekä millaisia ovat varhaiskasvatuksen toimintatavat.valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma toimii kunnallisten, yksikkökohtaisten ja lapsikohtaisten suunnitelmien pohjana. Kunnissa laaditaan vastaavia kunnallisia linjauksia esimerkiksi osana kunnan lapsi- ja perhepoliittista strategiaa. Lainsäädäntöä uudistetaan Lasten päivähoidon lainsäädäntö uudistetaan varhaiskasvatusta ohjaavien periaatteiden pohjalta.varhaiskasvatustoiminta on tärkeä palvelu kotihoidossa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen, perhepäivähoitajille lapsiryhmineen sekä pienille koululaisille. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee lainsäädännön uudistamisen. Lain turva erityistuelle Varhaiskasvatuksen uusien linjausten mukaan lailla tulee turvata jokaisen lapsen myönteinen kasvu ja lasten päivähoidon mahdollisuudet saada erityistä tukea sitä tarvitsevalle lapselle. Lapsella voi olla erityisen tuen tarvetta fyysisen, tiedollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Myös lapsen kasvuoloista voi seurata erityisen tuen tarvetta. Päivähoidossa tarvitaan riittävää asiantuntemusta lapsen tuen tarpeiden tunnistamiseen sekä tarvittavien tukitoimien järjestämiseen. Pitkäaikaissairaat ja vähemmistökulttuurit Suunnitelma sisältää myös erityistä tukea tarvitsevien ja pitkäaikaissairaiden lasten sekä vähemmistökulttuureihin kuuluvien lasten varhaiskasvatuksen toteuttamisen. Suunnitelmassa huolehditaan myös siitä, että varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat ehyen jatkumon. Kooste toimenpiteistä Uudenlaista yhteistyötä Sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen yhteistyössä tarvitaan uusia käytäntöjä. Neuvola ja päivähoito tavoittavat yhdessä suurimman osan lapsiperheistä. Lasten neuvolan ja varhaiskasvatuspalveluiden välistä yhteistyötä on tarpeen tiivistää ja kehittää edelleen.tiivistämällä yhteistyötä voidaan jo varhaisessa vaiheessa järjestää erityistä tukea sitä tarvitseville lapsille. Oppimisvaikeuksien ehkäisy ja iltapäivähoito Sosiaali- ja opetustoimen yhteistyön haasteita ovat pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kattava järjestäminen, oppimisvaikeuksien ehkäisy ja korjaaminen sekä kulttuurivähemmistöjen lasten äidinkielen sekä suomen tai ruotsin kielen tukeminen. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen jatkuvuutta turvaa varhaiskasvatuspalveluiden ja koulun tiivis yhteistyö. Näillä työtavoilla voidaan yhteisvoimin edistää ja tukea vanhemmuutta. Syrjäytymisen ehkäisyä Varhaiskasvatuspalveluilla ehkäistään tehokkaasti lasten syrjäytymistä. Kunnallisten palvelujen järjestämisessä ja voimavarojen suuntaamisessa otetaan huomioon kunnan sisäiset alueelliset erot. Varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisessä tarvitaan verkostoitumista sekä kunnan sisällä eri hallintokuntien kesken että kuntien välillä.yhteistyössä useamman kunnan kanssa voidaan ratkaista sellaisia varhaiskasvatuspalveluihin liittyviä tarpeita, joihin kunnan omat voimavarat eivät yksin riitä. Kunnat laativat omat varhaiskasvatuksen linjauksensa osana kuntien lapsi- ja perhepoliittisia ohjelmia. Arja Jokinen-Virta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes laatii valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja opetushallituksen sekä Suomen Kuntaliiton kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö ja oppilaitokset huolehtivat siitä, että koulutuksen sisältöjä arvioidaan. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö ja kunnat huolehtivat siitä, että varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutukseen ja työnohjaukseen luodaan toimivat rakenteet. Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa varhaiskasvatuksen asiantuntijaryhmän. Ministeriö huolehtii, että sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnassa kiinnitetään riittävää huomiota varhaiskasvatuksen kehittämiseen tasavertaisesti muun sosiaalihuollon kanssa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes kehittää varhaiskasvatuksen laadun toteutumisen ja vaikuttavuuden säännöllistä seurantaa ja arviointia. Stakes kehittää ja tutkii tieto- ja viestintätekniikan kehittämisen mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Kunnat laativat omat varhaiskasvatuksen linjauksensa osana kuntien lapsi- ja perhepoliittisia. SOSIAALITURVA 6/

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04 SOSIAALITURVA 2/04 VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa Pääkirjoitus 2. helmikuuta 2004 Vepin perintöä ei saa hukata Vuoden vaihteessa päättyi kuusi vuotta kestänyt

Lisätiedot

Huolet rohkeasti puheeksi! Olen hyvä, olen ainutlaatuinen

Huolet rohkeasti puheeksi! Olen hyvä, olen ainutlaatuinen Elokuu 12/00 SOSIAALITURVA Huolet rohkeasti puheeksi! Hämeenkyrössä saa apua oppimisvaikeuksiin Lapsen ääni kuuluviin Olen hyvä, olen ainutlaatuinen SOSIAALITURVA 12/2000 1 1 3/9/06, 2:05 PM SOSIAALITURVA

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan SOSIAALITURVA 8/04 Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan Pääkirjoitus 10. toukokuuta 2004 Lasten psykososiaalinen tuki on kuntien vastuulla Asiantuntijat varoittivat

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Mihin lapset unohtuivat? 2/02. vuotta. Helmikuu

SOSIAALITURVA. Mihin lapset unohtuivat? 2/02. vuotta. Helmikuu SOSIAALITURVA 90 vuotta Helmikuu 2/02 Mihin lapset unohtuivat? Pääkirjoitus 1. helmikuuta 2002 Lasten hyvinvointi on tahdon asia Tulevaisuus on lasten ja lapsissa on tulevaisuus! Minkälainen tämä tulevaisuus

Lisätiedot

1/03 Iäkkäät maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseen

1/03 Iäkkäät maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseen SOSIAALITURVA 1/03 Iäkkäät maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseen Pääkirjoitus 16. tammikuuta 2003 Maahanmuuttajavanhuksia ei saa unohtaa kotouttamistyössä Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 6/04. Kunnat iltapäivätoiminnan pyörittäjiksi

SOSIAALITURVA 6/04. Kunnat iltapäivätoiminnan pyörittäjiksi SOSIAALITURVA 6/04 Kunnat iltapäivätoiminnan pyörittäjiksi Pääkirjoitus 5. huhtikuuta 2004 Päivähoidon puutelista lyhenee Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi viime vuosikymmenen lopulla taloudelliselta

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Alkoholi on ykköspäihde huumehoito vie rahat Vertaistukea verkossa Sosiaalipalvelut Firenzessä ja Helsingissä 12/02.

SOSIAALITURVA. Alkoholi on ykköspäihde huumehoito vie rahat Vertaistukea verkossa Sosiaalipalvelut Firenzessä ja Helsingissä 12/02. SOSIAALITURVA 90 vuotta 12/02 Alkoholi on ykköspäihde huumehoito vie rahat Vertaistukea verkossa Sosiaalipalvelut Firenzessä ja Helsingissä Pääkirjoitus 20. elokuuta 2002 ENNÄTYKSIÄ JA VIRTUAALISTA VERTAISTUKEA

Lisätiedot

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

4/04 Kielenopetus avaa maahanmuuttajalle tien työelämään

4/04 Kielenopetus avaa maahanmuuttajalle tien työelämään SOSIAALITURVA 4/04 Kielenopetus avaa maahanmuuttajalle tien työelämään Pääkirjoitus 3. maaliskuuta 2004 Riittämätön kielen opetus pitää yllä maahanmuuttajien syrjintää Tutkija Toby Archer pitää Ulkopoliittisen

Lisätiedot

10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa

10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa SOSIAALITURVA 10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa Pääkirjoitus 15. kesäkuuta 2005 Maahanmuuttajaperheet tarvitsevat tukea Maahanmuuttajien määrä on Suomessa viidessätoista

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN YHDISTÄMISELLÄ VAMMAISET KESKENÄÄN

VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN YHDISTÄMISELLÄ VAMMAISET KESKENÄÄN SOSIAALITURVA 8/05 Laki velvoittaa taas täydennyskoulutukseen Teknisiin apuvälineisiin perehtymiseen tarvitaan aikaa ja apua Vammaisten lastensuojelu jää helposti vamman varjoon VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta SOSIAALITURVA 90 vuotta 17/02 Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä Pääkirjoitus 6. marraskuuta 2002 Tietotekniikka antaa uusia mahdollisuuksia asiakaslähtöiseen työhön Kunnissa uusitaan

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa Syyskuu 14/01 SOSIAALITURVA Onko sukulaissijoitus hyvä vaihtoehto lapselle? Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa SOSIAALITURVA

Lisätiedot

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa SOSIAALITURVA 1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa Pääkirjoitus 16. tammikuuta 2004 SOSIAALIHUOLTO IHMISARVOISIA TEKOJA Sosiaalihuolto on laajentunut ja kehittynyt mittavasti niistä

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa

15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa SOSIAALITURVA 15/04 Työnohjaus ja mentorointi vapauttavat katsomaan työtä kauempaa Pääkirjoitus 5. lokakuuta 2004 Osaamispolitiikalla voi kääntää niukkuuden kehän Kilpailu sosiaalialan työntekijöistä kiristyy.

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03 SOSIAALITURVA 15/03 Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista Pääkirjoitus 2. lokakuuta 2003 Lapsilla on oikeus päihteettömään ympäristöön Kun ensi vuonna alkoholin

Lisätiedot

Juhlalehti 2009. ADHD-liiton jäsenlehti. ADHD-liitto ry 20 vuotta ADHD-förbundet rf 20 år

Juhlalehti 2009. ADHD-liiton jäsenlehti. ADHD-liitto ry 20 vuotta ADHD-förbundet rf 20 år ADHD-liiton jäsenlehti ADHD-liitto ry 20 vuotta ADHD-förbundet rf 20 år ADHD-LIITTO s i s ä l l y s 20 VUOTTA 20-vuotisjuhlanumero 4 Pääkirjoitus: Pala palalta 6 Tässä, nyt ja huomenna suuntana tulevaisuus

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Lasten pahoinpitelyt selvitetään. sosiaalityöntekijän, lääkärin ja poliisin yhteistyöllä 3/04

SOSIAALITURVA. Lasten pahoinpitelyt selvitetään. sosiaalityöntekijän, lääkärin ja poliisin yhteistyöllä 3/04 SOSIAALITURVA Lasten pahoinpitelyt selvitetään sosiaalityöntekijän, lääkärin ja poliisin yhteistyöllä 3/04 Pääkirjoitus 17. helmikuuta 2004 Lasten pahoinpitelyt julki Stakes julkaisi viime vuonna ohjeet

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti

SOSIAALITURVA. Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä monipuolisesti SOSIAALITURVA 5/06 Tietojärjestelmän käyttöönotto on vaativa kehittämisprojekti Itä-Lapissa kuntalaiset saavat sosiaalineuvontaa verkosta Tilaaja-tuottajamalli Tukholmassa Sosiaalityöntekijät käyttävät

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 10/02. vuotta

SOSIAALITURVA 10/02. vuotta SOSIAALITURVA 90 vuotta 10/02 Hoivayrittäjät verkostoituvat Ruotsissa kuntalainen voi valita palvelunsa Kotkassa kilpailutettiin kotihoito ylikansallinen yritys voitti Pääkirjoitus 14. kesäkuuta 2002 Suomessa

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miltä näyttää ura sosiaalialalla? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14/05. Töitä riittää, mutta osalle vain pätkittäin

SOSIAALITURVA. Miltä näyttää ura sosiaalialalla? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14/05. Töitä riittää, mutta osalle vain pätkittäin SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14/05 Töitä riittää, mutta osalle vain pätkittäin Opiskelija on rikkaus työpaikalla Opintolaina opiskelijoiden toimeentuloturvana Helsingissä opiskelijat

Lisätiedot

KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET

KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET KASVATUSALAN HENKILÖSTÖ JA ADHD-LAPSET Pekka Marttala Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalialan suuntautumisvaihtoehto Sosionomi

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Luokituksella selkeyttä sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijät ikääntyvät. Miten markkinoida sosiaalialaa? 3/02. vuotta.

SOSIAALITURVA. Luokituksella selkeyttä sosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijät ikääntyvät. Miten markkinoida sosiaalialaa? 3/02. vuotta. SOSIAALITURVA 90 vuotta Luokituksella selkeyttä sosiaalityöhön Sosiaalityöntekijät ikääntyvät Miten markkinoida sosiaalialaa? Helmikuu 3/02 Pääkirjoitus 15. helmikuuta 2002 Sosiaalityötä rimaa hipoen Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ehkäistään perheiden ongelmia

Ehkäistään perheiden ongelmia 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 10 2006 Sosiaalipolitiikka paljon esillä EU-puheenjohtajuuskaudella Kansanvallan juhlia juhlitaan liian aikaisin Lastensuojelulain pakkokeinojen muutokset: Kiinnipitäminen

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06

SOSIAALITURVA. Miten saada kehittämistyön tulokset juurtumaan? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3/06 Isä on vankilassa, mitä kertoa lapsille? Kehittämisohjelma vahvistaa 2000-luvun lastensuojelua Sosiaalipolitiikka yksityistämisensä polun alussa

Lisätiedot

SADUTTAMINEN ERITYISEN TUEN TARPEESSA OLEVIEN LASTEN INTERVENTIONA

SADUTTAMINEN ERITYISEN TUEN TARPEESSA OLEVIEN LASTEN INTERVENTIONA SADUTTAMINEN ERITYISEN TUEN TARPEESSA OLEVIEN LASTEN INTERVENTIONA Helsingin yliopisto Kasvatustieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikka Proseminaarityö Ulla-Maija Grönroos Laila

Lisätiedot

VANHEMPIEN 1 SANOMAT

VANHEMPIEN 1 SANOMAT VANHEMPIEN 1 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I 0 9 1 3 5 1 1 7 7 KOHTI TERVEEMPÄÄ KASVUYMPÄRISTÖÄ Eroon homekouluista vuoteen

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 5/04. Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa

SOSIAALITURVA 5/04. Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa SOSIAALITURVA 5/04 Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa Pääkirjoitus 18. maaliskuuta 2004 Sosiaaliasiamiestoiminnasta kertyvä tieto kannattaa hyödyntää Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot