ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS Asianumero 2509/ /2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN MUUTOS 681/AKM RANTAKASINO SELOSTUS EHDOTUS 12.8.2014. Asianumero 2509/10.02.03/2013"

Transkriptio

1 Asianumero 509/0.0.0/0 ASEMAKAAVAN MUUTOS 68/AKM RANTAKASNO SELOSTUS EHDOTUS.8.04 HYVÄKSYMSPÄVÄ- MÄÄRÄT: Vireilletulo: Tekninen lautakunta Kaavaehdotus: Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus..0. Lainvoima

2 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 SSÄLLYSLUETTELO PERUS- JA TUNNSTETEDOT.... Tunnistetiedot.... Kaava-alueen sijainti.... Kaavan nimi ja tarkoitus... TVSTELMÄ.... Kaavaprosessin vaiheet (valmistelun olennaiset vaiheet).... Asemakaavan sisältö... SUUNNTTELUN LÄHTÖKOHDAT.... Alueen yleiskuvaus..... Luonnonympäristö ja maisema..... Rakennettu ympäristö..... Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset... 5 ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat suunnitelmat Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Satama-alue Yleiset määräykset koko kaava-alueelle Kaavamerkinnät ja määräykset KAAVAN VAKUTUKSET hmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset... 0

3 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 5. Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset Liikenteelliset vaikutukset Kulttuuriympäristö, maisema- ja kaupunkikuva Muut vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus...

4 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liite : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite : Liite : Tilastolomake Asemakaavakartta (:000) merkintöineen ja määräyksineen Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista RKY Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 99, päivitys 009 MARY Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, 006 KUKUSE Heinolan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 005 Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, 007

5 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 PERUS- JA TUNNSTETEDOT. Tunnistetiedot 68/Akm Rantakasino asemakaavan muutos. Selostus koskee.8.04 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaava koskee (.) kaupunginosan korttelin 5 tonttia sekä yleistä aluetta L400.. Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Heinolan keskustassa Kymenvirran rannalla. Aluetta rajaavat pohjoisessa Maaherranpuisto ja etelässä Kymeen virta, idässä alue rajautuu kylpylän uimarantaan.. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimeksi on valittu Rantakasino. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,65 hehtaaria. Kaavamuutoksen tavoite on mahdollistaa ravitsemustilojen yhteyteen rakennettavat sauna- ja kabinettitilat sekä katettu terassi. Kaavamuutoksen perusteluna on, että kaupunki edellisellä kerralla tehdessään kaavamuutosta, jolla pienennettiin vuokraaluetta, vähensi samalla epähuomiossa tontin rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden määrä oli ilmoitettu tehokkuuslukuna. Kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu tämä asia ja kaupunki on luvannut korjata virheensä. Kyseessä on vaikutukseltaan vähäinen asemakaavan muutos. TVSTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet (valmistelun olennaiset vaiheet) Tekninen lautakunta päätti aloittaa kaavan laatimisen ja asemakaavoituksen vireilletulosta ilmoitettiin kuulutuksella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungintalon maankäyttöosaston kaavoitusyksikön ilmoitustaululla ja Kirkonkylän Kyläpirtillä sekä kaupungin internet-sivulla alkaen ehdotuksen nähtävillä oloon saakka. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö on tarkistettu Tekninen lautakunta käsitteli kaavaluonnoksen Kaavaluonnos oli nähtävillä em. paikoissa Tekninen lautakunta käsitteli kaavaehdotuksen Kaavaehdotus oli nähtävillä kaupungintalolla maankäyttöosaston kaavoitusyksikön ilmoitustaululla ja Kirkonkylän Kyläpirtillä sekä kaupungin kotisivuilla

6 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta..0. Lainvoimaiskuullutus..0.. Asemakaavan sisältö Asemakaavalla osoitetaan liikennerakennusten korttelialue (KL-) tontille sekä satama-alue (LS-) yleiselle alueelle L400. Kaavalla muodostuu yksi tontti liikerakennusten korttelialueelle, jolle on osoitettu rakennusoikeutta 750 k-m². Asemakaavan muutoksen yhteydessä päivitetään myös alueen maanalaisten kaapeleiden merkinnät ja osoitetaan suojeltavia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita ja rakennuksia. SUUNNTTELUN LÄHTÖKOHDAT. Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee Heinolan keskustassa Kymenvirran rannalla. Aluetta rajaa puistoalueet sekä Kymenvirta. Alue on yhteydessä Maaherranpuistoon, Kylpylänpuistoon ja Rantapuistoon. Alueella toimii ravintola, kahvila sekä polttoaineen jakeluasema. Alue sijoittuu kokonaisuudessaan Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Ruokaravintola RantaCasino sijaitsee Heinolan kesäteatterin läheisyydessä ja sen sisällä on n. 00 asiakaspaikkaa ja ulkona terassipaikkoja on n. 00. Kahvila Tyyrpuuri on A-oikeuksin toimiva kesäkahvila. Polttoaineenjakeluasema palvelee veneliikennettä välisenä aikana ja sen yhteydessä on myös veneiden laskupaikka sekä septityhjennyspiste. Suunnittelualue ja arvioitu vaikutusalue.

7 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0.. Luonnonympäristö ja maisema Suunnittelualue sijaitsee Jyrängönvirran rannalla. Virtaa reunustavat puistot sekä virran yli kaareutuvat sillat muodostavat kokonaisuuden, joka on oleellinen osa keskustan maisemakuvaa. Suunnittelualueelle aukeaa näkymät Savontien silloilta ja Rautatiesillalta tultaessa kaupunkiin etelästä päin ja se sijoittuu Heinolan kaupungin tärkeimmälle porttikohdalle tultaessa kaupunkiin. Alueella ei ole tiedossa olevia erityisiä luontoarvoja... Rakennettu ympäristö Suunnittelualueella ei ole asutusta. Alue kuuluu Heinolan kaupungin keskustaalueeseen jonka yhdyskuntarakenne on tiivis. Kaava-alueella toimii Ruokaravintola Rantacasino, Kahvila Tyyrpuuri sekä polttoaineenjakeluasema joka on auki välisenä aikana. Suunnittelualueella sijaitsevat yritykset työllistävät noin 0 henkilöä. Lähialueella on useita virkistysalueita, suunnittelualue on yhteydessä Maaherranpuistoon, Kylpylänpuistoon ja Rantapuistoon. Kylpylänpuistossa sijaitsee uimaranta ja kahvila Tyyrpuurin kohdalla toimii Heinolan henkilövesiliikenteen satama. Rantapuiston yhteydessä on kaupungin vierasvenelaiturit, joidenka palvelupiste sijaitsee Ravintola Rantacasinon päädyssä. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kaava-alue kuuluu Heinolan Perspeiivi, nykyinen Maaherranpuisto valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön, joka tulee säilyttää. RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä..009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta..00 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan ja sen tarkistus (RKY Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, Heinolan Perspeiivi alueen rajaus.

8 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 Kaava-alue sijoittuu Maaherranpuiston ja Rantapuiston maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön rajausten sisälle. Alueen maisemakokonaisuus tulee säilyttää. (MARY Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Henrik Wager, Päijät-Hämeen Liitto,006). Maakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet, Heinolan keskustan ympäristössä. Kansallinen kaupunkipuisto Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Kansallinen kaupunkipuisto on maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty kaupunkiympäristössä sijaitseva arvokkaiden kulttuuri- ja luonnonmaisemien sekä virkistysalueiden laaja kokonaisuus, jonka säilyttämiseen ja hoitamiseen kaupunki tai kunta on sitoutunut. Tekninen huolto Suunnittelualue on liitetty kaupungin vesi ja viemäriverkkoon. Alueella sijaitsevat veneliikennettä palvelevat septityhjennyspisteet ovat myös liitetty Heinolan kaupungin viemäriverkkoon. Erityistoiminnat Aluella sijaitsee Heinolan kaupungin henkilöliikennesatama ja suunnittelualueen läheisyydessä vierasvenelaiturit. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella sijaitsee polttoaineen jakeluasema. Heinolan kaupunki ympäristölautakunta on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan..00. Polttoaine varastoidaan maanalaisessa säiliössä ja jakelualueen ja täyttöpaikan pintavedet viemäröidään öljyn ja bensiininerottimen kautta sadevesiviemäriin. Säiliöauto käy veneilykauden aikana -4 kertaa kuukaudessa täyttämässä maanalaiset polttoainesäiliöt. 4

9 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 Sosiaalinen ympäristö Alue sijaitsee kolmen puiston risteämiskohdassa. Alue on suosittu kohtaamispaikka paikallisille ja houkutteleva matkailukohde ulkopaikkakuntalaisille. Lähialueella järjestetään säännöllisesti konsertteja ja yleisötapahtumia.. Maanomistus Suunnittelualueen maapohja on Heinolan kaupungin omistuksessa. Korttelin 5 tontti numero on vuokrattu RantaCasinon kiinteistön omistajalla..045 asti. Kiinteistön omistus on siirtynyt Arto Mussalolta Stephen ja Marika Cronin lle Ravintolan ulkoterassialueen laajennus on rakennettu osittain yleiselle alueelle L400. Tästä on tehty erillinen vuokrasopimus kiinteistön omistajan kanssa. Satama-alueella sijaitseva polttoaineenjakeluaseman alueet vuokrataan yrittäjälle vuosi kerrallaan. Heinolan kaupunki omistaa Kahvila Tyyrpuurin kiinteistön ja vuokraa sitä ravintolayrittäjälle. Rakennuksen kerrospinta-ala on 05 m²..4 Suunnittelutilanne.4. Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset Päijät-Hämeen maakuntakaava 006 (..008) Päijät-Hämeen maakuntakaavaluonnos 04 (.6.0) Heinolan strateginen yleiskaava 05 ehdotus (4..0) Heinolan kaupungin rakennusjärjestys (8.6.0). RKY Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 99, päivitys 009 MARY Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, 006 KUKUSE Heinolan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 005 Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, 007 Pohjakarttana käytetään Heinolan kaupungin maankäyttöosaston kiinteistö- ja mittausyksikön ylläpitämää veorimuotoista pohjakarttaa. Aluetta ei ole määrätty rakennuskieltoon kaavan laatimisen ajaksi. ASEMAKAAVAN SUUNNTTELUN VAHEET. Asemakaavan suunnittelun tarve Kaupunki edellisellä kerralla tehdessään kaavamuutosta, jolla pienennettiin vuokraaluetta, vähensi samalla epähuomiossa tontin rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden määrä oli ilmoitettu tehokkuuslukuna. Kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu tämä asia ja kaupunki on luvannut korjata virheensä. Nyt voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 5 tontin numero rakennusoikeus on kaupungin virheen vuoksi 540 kerrosalaneliömetriä, aikaisemmin vuokra-alueen 5

10 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 rakennusoikeus oli 750 kerrosalaneliömetriä, sama rakennusoikeus, jota myös tässä asemakaavan muutoksessa ehdotetaan.. Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat suunnitelmat Korttelin 5 tontin numero kiinteistön vuokraoikeuden haltija on tehnyt kaavamuutosanomuksen.9.008, jossa hän pyytää oikaisemaan vuoden 00 kaavamuutoksessa epähuomiossa tapahtuneen tontin rakennusoikeuden vähennyksen sekä samalla lisäämään rakennusoikeutta siten, että rakennukseen voidaan toteuttaa matkailijoita palveleva saunaosasto sekä terassin laajennus, jonka tulisi olla myös tarpeen mukaan rajattavissa ulkoilmasta. Tekninen lautakunta päätti kaavoituksen aloittamisesta Osallistuminen ja yhteistyö.. Osalliset Osallisia tässä kaavassa ovat: Kiinteistöjen omistajat naapurikiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yrittäjät Elenia Sähkö Oy Sonera Oyj Dna Oy Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (satama-alue) Ympäristöministeriö (kansallinen kaupunkipuisto) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Heinolan kaupunki: ympäristö- ja rakennuslautakunta, kunnallistekninen osasto, vesihuoltolaitos.. Vireilletulo Kaava on tullut virallisesti vireille kuulutuksella tä-häme -lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla... Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Luonnosvaiheen palaute ja niiden vastineet: Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen liitolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. 6

11 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Ympäristöterveyskeskus, Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Hämeen ELY-keskus,..0 Lausunnon pääkohdat: Alueella tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudisrakentaminen rakennustavaltaan ja sijainniltaan liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan ja että alueen puusto säilyy mahdollisimman hyvin. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) katsoo, että asemakaavaa muutettaessa tulee pitää maankäyttö- ja rakennuslain 66 mukainen viranomaisneuvottelu. Neuvotteluun tulee kutsua osallisina kansallisen kaupunkipuiston takia myös ympäristöministeriö. Vastine: Viranomaisneuvottelu järjestettiin Hämeen ELY-keskuksen kanssa ja paikalla oli ympäristöministeriön edustaja. Kokous pidettiin Hämeen Ely-keskuksen Lahden toimipisteessä. Liikennevirasto, Lausunnon pääkohdat: Kaava-alueen lähistössä sijaitsee valtion ylläpitämä julkinen vesiväylä. Rakennusten ja rantarakenteiden suunnittelussa, sijoittamisessa ja toteuttamisessa tulee huomioida vesiliikenteen aiheuttama aallokko ja rantaeroosio. Vastine: Ei aiheuta muutoksia asemakaavan muutoksen sisältöön. Lahden kaupunginmuseo, Lausunnon pääkohdat: Suunnittelualue sijaitsee Kymenvirran rannalla Heinolan satamassa Perspeiivin, nykyisen Maaherran puiston päätteenä. Satama sisältyy kokonaisuudessaan yhdessä viereisen Kylpylänpuiston ja Rantapuiston kanssa Perspeiivin valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (RKY 009) ja Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Päivitetty valtakunnallinen inventointi (RKY 009) ja rajaus tulee mainita osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa sekä merkitä kaavaan. Alueelle suunniteltua lisärakentamista tulee ohjata Keskustan osayleiskaavan (008) hengessä niin, että rantacasinon laajennusosa ja katettu 7

12 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 terassi sopeutuvat kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen ympäristöön eivätkä sulje näkymiä Kymenvirralle. Vastine: RKY Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt selvitys on lisätty osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Asemakaavakarttaan on lisätty RKY rajaus sekä määräyksiin kansallisen kaupunkipuiston rajaus..4 Asemakaavan tavoitteet.4. Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Alueella pyritään säilyttämään ennallaan valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö eli Heinolan Perspeiivin alue (nykyinen Maaherranpuisto). Alue sijoittuu kokonaisuudessaan Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Kaavoituksessa huomioidaan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteet..4. Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavan tavoitteisiin ei ole tullut muutoksia. Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen Kaavan luonnosvaiheessa jo olleita määräyksiä on muokattu ja uusia on lisätty sekä kaavakartan merkintöihin on lisätty kansallisen kaupunkipuiston rajaus..5 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Tekninen lautakunta teki kaavoituspäätöksen. Valmisteluvaiheessa tekninen lautakunta päätti asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot. Ehdotusvaiheessa tekninen lautakunta päätti (.8.04) asettaa kaavaehdotuksen nähtäville ja pyytää tarvittavat lausunnot. 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4. Kaavan rakenne 4.. Mitoitus Kaava-alueen pinta-ala on 0,65 hehtaaria. Alueen kokonaisrakennusoikeus on 750 kerrosalaneliömetriä. Tilastolomake LTE 4.. Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Kaavan toteutuksessa tulee noudattaa kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa. 8

13 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 4. Aluevaraukset 4.. Korttelialueet Kortteli 5 KL- Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa ravitsemukseen, kulttuuriin ja matkailuun liittyviä liiketiloja. Maisemallisesti merkittävä alueen osa, jolla alueen puusto ja maaston luonne tulee säilyttää siten, että vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Tonttia ei saa aidata. Autopaikkoja on varattava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 85 m² kohti. Vaaditut autopaikoikat pitää sijoittaa viereiselle satama-alueelle LS- (yleinen alue L400). Tontilla ei sallita pysäköintiä. 4.. Satama-alue LS- Satama-alue. Alueelle saa rakentaa vesiliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia kuten esim. varastorakennuksia, kuormauslaitteita, laiturirakennelmia, ravitsemukseen liittyviä liiketiloja sekä polttoainejakeluaseman. Alueelle varataan myös 9 pysäköintipaikkaa palvelemaan viereistä liikerakennusten korttelialuetta KL- (--5-). 4.. Yleiset määräykset koko kaava-alueelle Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa (MRL 4 ja 7.). Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus MRL 8). Puuston säilymiseen yleisillä alueilla kuten mm. katualueilla ja korttelialueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaadetun tai tuhoutuneen puun tilalle tulee istuttaa riittävän kokoinen samaa puulajia oleva puu. Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan, ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen, kaupunkikuvaan soveltuva kokonaisuus. Uudisrakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota katutason julkisivun, räystäslinjan ja kattomaiseman suunnitteluun siten, että katutilojen ominaispiirteet säilyvät. Rakentamattomat korttelin osat on istutettava puistomaiseksi. 4. Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset LTE 9

14 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 5 KAAVAN VAKUTUKSET 5. hmisen elinoloihin kohdistuvat vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia alueen terveellisyyteen tai turvallisuuteen. Alueen sosiaaliset olot paranevat ravitsemusliiketilojen maltillisen kasvun ja vierasveneilijöiden palvelupisteen paranevien palvelujen myötä. 5. Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset Asemakaavan muutoksella ei muodostu merkittäviä ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. 5. Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvat vaikutukset Alueen yhdyskuntarakenne ei tule muuttumaan asemakaavan muutoksen myötä. 5.4 Liikenteelliset vaikutukset Asemakaavanmuutos parantaa henkilöliikennesataman palveluja. 5.5 Kulttuuriympäristö, maisema- ja kaupunkikuva Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alueen suojelumerkintöjä on vahvistettu, joten alueen rakennettu kulttuuriympäristö säilyminen on taattu. Kaavassa osoitetaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt sekä osoitetaan alueiden sisällä yksittäinen kohde suojelu-merkinnällä. Kaupunki- ja maisemakuva Korttelin 5 tontin numero maltillinen rakennusoikeuden korotus ei tule kasvattamaan rakennuksen massaa niin paljon että se vaikuttaisi merkittävästi kaupunki- tai maisemakuvaa. 5.6 Muut vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Asemakaavan muutoksella ei tule uusia yhdyskuntateknisiä rakennusvelvoitteita kaupungille. Ravitsemusliiketilojen maltillinen kasvu ja uudelleen järjestely nostaa alueen houkuttelevuutta ja samalla alueella olevien yritysten taloudellista tulosta. Ympäristöhäiriöt Asemakaavan muutoksella ei osoiteta toimintaa, joka aiheuttaisi ympäristöhäiriöitä. 0

15 68/Akm Rantakasino Asianumero 509/0.0.0/0 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Kaavakartan ja määräysten lisäksi ei ole vielä muita suunnitelmia. 6. Toteuttaminen ja ajoitus Alueen toteutuksen hoitaa yksityinen ravintolayrittäjä omalla aikataulullaan ja kustannuksellaan. Heinolassa Marko Luukkonen Ossi Lukkaroinen va. kaavoituspäällikkö suunnittelija Heinolan kaupunki Tekninen toimi / Maankäyttöosasto / Kaavoitusyksikkö Rauhankatu 800 HENOLA

16 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM ASEMAKAAVAN MUUTOS 68/AKM RANTAKASNO Keskustan () kaupunginosan korttelin 5 tontti ja yleinen alue L400 OSALLSTUMS- JA ARVONTSUUNNTELMA TARKSTETTU

17 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM. SUUNNTTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Keskustan () kaupunginosassa Kymenvirran rannalla. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 0,65 hehtaaria. -alustava suunnittelu- ja vaikutusalue KANSKUVA. SUUNNTTELUN TARVE JA TAVOTTEET Arto Mussalo on jättänyt kaavoitusaloitteen alueen osalta Kaavamuutoksen tavoite on mahdollistaa ravitsemustilojen yhteyteen rakennettavat sauna- ja kabinettitilat sekä katettu terassi. Kaavamuutoksen perusteluna on, että kaupunki edellisellä kerralla tehdessään kaavamuutosta, jolla pienennettiin vuokra-aluetta, vähensi samalla epähuomiossa tontin rakennusoikeutta. Rakennusoikeuden määrä oli ilmoitettu tehokkuuslukuna. Kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu tämä asia ja kaupunki on luvannut korjata virheensä. Voimassa olevassa asemakaavassa tontin rakennusoikeus on 540 kerrosalaneliömetriä, aikaisemmin vuokra-alueen rakennusoikeus oli 750 kerrosalaneliömetriä. Alue kuuluu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön sekä on osa Heinolan kansallista kaupunkipuistoa. Kaavamuutoksen yhteydessä päivitetään kaavamääräykset näiltä osin.. SUUNNTTELUN LÄHTÖKOHDAT.. Kaavoituspäätös Varsinainen kaavoituspäätös tehdään tämän asiakirjan käsittelyn yhteydessä teknisessä lautakunnassa. Asemakaavan muutos on vaikutuksiltaan vähäinen. Kaavamuutos tehdään Heinolan kaupungin aloitteesta... Maanomistus Suunnittelualue on Heinolan kaupungin omistuksessa. Korttelin 5 tontti numero on vuokrattu kiinteistön omistajalle..045 asti... Kaavatilanne Valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (RKY) Kaava-alue kuuluu Heinolan Perspeiivi -nimiseen valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön, joka tulee säilyttää. RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä..009 otettu maankäyttöja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta..00 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut maan ja sen tarkistus..009.

18 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Alueen kuvaus: Heinolan Perspeiivi, nykyinen Maaherranpuisto, on 785 asemakaavaan merkityn maaherran residenssin keskeinen kaupunkitila. Uuden, vastaperustetun hallintokaupungin edustavaksi asemakaavalliseksi ratkaisuksi toteutettu Perspeiivi on Suomen ensimmäisiä uudentyyppisiä julkisia puistoalueita. Perspeiivin toisena päätepisteenä on nykyinen Heinolan kylpyläpuisto ja toisena seminaarin alue. Puistokadun (nyk. Maaherrankatu) varrella on säilynyt yksi lääninhallinnon virkamiehille varatuille tonteille rakennetuista 700-luvun lopun taloista, Lääninkivalteri Aschanin talo puutarhoineen. Heinolan kaupunginmuseon käytössä olevat puurakennukset sijaitsevat Maaherrankadun varrella, aivan puiston vieressä. Heinolan Perspeiivi on Vaasan Hovioikeudenpuistikon ohella toinen Suomessa 700-luvun lopulla toteutetuista merkittävistä puistosommitelmista. Puiston nykyinen asu on 800-luvun lopulta. Maaherranpuistikkoon liittyvät Jyrängönkosken rannalla 800-luvun loppupuolella perustetut Kylpyläpuisto, Rantapuisto ja Heinolan satama. Residenssiajalta Rantapuistossa ovat säilyneet entisen maaherran puutarhan huvimajat, joista vanhempi on 80-luvulta. Heinolan Perspeiivi, alueen rajaus. (RKY Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt,

19 Heinolan kansallinen kaupunkipuisto Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Heinolan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu Sen hoito- ja käyttösuunnitelma on vahvistettu ympäristöministeriössä Hoito- ja käyttösuunnitelman kaupungin keskustaa koskevassa analyysikartassa on satama-alue rakennuksineen merkitty maamerkiksi. Ote Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmasta: Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 006 suunnittelualue on osoitettu Keskustatoimintojen alueena (C). Merkinnällä osoitetaan palveluiltaan kaupunkitasoisten palvelu-, hallinto- ja muiden toimintojen sekä asumisen alueita niihin liittyvine liikennealueineen ja puistoineen. Suunnittelualue sijoittuu myös Heinolan kansallisen kaupunkipuiston rajauksen sisälle. 4

20 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Ote maakuntakaavasta 006, suunnittelualue sijaitsee keltaisen ympyrän keskellä. Ydinkeskustan osayleiskaavassa 00 suunnittelualueella on osoitettu liikerakennusten alue, jonka ympäristö säilytetään (KL/s ). S -lisämerkinnällä varustetuilla alueilla tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne siten, että uudisrakentaminen rakennustavaltaan ja sijainniltaan liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan ja että alueen puusto säilyy mahdollisimman hyvin. Alueella on myös satama-alue, jonka ympäristö säilytetään (LS/s). S-lisämerkinnällä varustetuilla alueilla suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne. Suunnittelualue sijoittuu Heinolan kansallisen kaupunkipuiston rajauksen sisälle. Suunnittelualueen läheisyydessä on yleinen pysäköintialue, virkistysaluetta sekä uimaranta-alue. Ote Ydinkeskustan osayleiskaavasta 00, suunnittelualue sijaitsee keltaisen ympyrän sisällä. 5

21 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Yleiskaavan kaavamääräykset: Liikerakennusten alue. Satama-alue. Rakentamismääräys: Alueelle voidaan rakentaa alueen käyttöön liittyviä rakennuksia ja rakennelmia. Alue, jolla ympäristö säilytetään. Suunnittelumääräys: Suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas luonne. Rakennushistoriallisesti merkittävä kohde. Suojelumääräys: Satamamakasiini tulee säilyttää. Kansallinen kaupunkipuisto. Suunnittelumääräys: Heinolan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu siihen sisältyvien erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi (ympäristöministeriön päätös nro 4/554/000). Muut aluetta koskevat määräykset on annettu hoito- ja käyttösuunnitelmassa (ympäristöministeriön päätös Dnro YM/554/007). Näiden arvojen säilyminen on varmistettava jatkosuunnittelu- ja toteuttamisratkaisuissa. Kaupunkikuvallisesti arvokas alue. Suojelumääräys: Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö Jyrängön kulttuurimaisema tulee säilyttää (Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, valtioneuvoston päätös ). Maisemallisesti arvokas alue. Suojelumääräys: Maakunnallisesti arvokas Jyrängönvirran kulttuuriympäristö ja maisemakokonaisuus tulee säilyttää. 6

22 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM 7

23 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM Voimassa olevassa asemakaavassa (vahvistettu ) muutosalueella on liikerakennusten korttelialue (KL-h), satama-alue (LSa) ja vesialue (W). KL-h Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa ravitsemukseen, kulttuuriin ja matkailuun liittyviä liiketiloja. Tontille saa sijoittaa yhden asuinhuoneiston kiinteistönhoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Autopaikkoja on rakennettava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 85 m² kohti. Vaadituista autopaikoista 9 autopaikkaa voidaan sijoittaa satama-alueen yläkirjaimella osoittamalle ohjeelliselle pysäköimispaikalle. Tonttia ei saa aidata. LSa Satama-alue. Alueelle saa rakentaa vesiliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia kuten esim. varastorakennuksia, kuormauslaitteita, laiturirakennelmia sekä polttoainejakeluaseman. e=0.0 Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. s-5 Maisemallisesti merkittävä alueen osa, jolla alueen puusto ja maaston luonne tulee säilyttää siten, että vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. 8

24 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM.4. Rakennusjärjestys Heinolan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Selvitykset Aluetta koskevat selvitykset: RKY Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt, 99, päivitys 009 MARY Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, 006 KUKUSE Heinolan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, 005 Heinolan kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelma, VAKUTUSALUE Asemakaavan muutoksen vaikutusalueeseen kuuluu (ks. kansikuva). 5. KAAVALUONNOS Kaavaluonnos on osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä. LTE 6. OSALLSET Osallisia ovat ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia tässä asemakaavassa ovat: Heinolan kaupunki Elenia Oy DNA Oy Sonera Oyj Keskustan kehittämisyhdistys, Heinolan Kaupunkisydän ry vaikutus- ja lähialueen omistajat, asukkaat, yhdistykset ja yrittäjät Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (satama-alue) Liikennevirasto (satama-alue) Päijät-Hämeen liitto Ympäristöministeriö (Kansallinen kaupunkipuisto) Päijät-Hämeen pelastuslaitos Heinolan kaupungin elinkeinotoimikunta Heinolan kaupungin ympäristöosasto (ympäristönsuojelusihteeri ja rakennustarkastaja) 7. VRANOMASYHTESTYÖ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedoksi Hämeen ELY-keskukseen ja sen riittävyydestä keskustellaan ELY:n edustajien kanssa kuukausikokouksessa. Viranomaisneuvottelu järjestetään ennen kaavaehdotuksen laatimista, koska alueella on valtakunnallista merkittävyyttä (RKY-alue ja kansallinen kaupunkipuisto). Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot kaupungin ympäristösuojelusihteeriltä ja rakennustarkastajalta sekä muilta asianosaisilta viranomaisilta tarpeen mukaan. Kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen. 9

25 Asianumero 509/0.0.0/0 OAS 68/AKM 8. SELVTETTÄVÄT VAKUTUKSET Asemakaavan muutoksen pienimuotoisuuden vuoksi, sillä ei ole arvioitavia vaikutuksia. 9. KAAVOTUKSEN KULKU, AKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO Kaavamuutoksen käsittelyn aikana saadut huomautukset ja muistutukset huomioidaan ja katsotaan, aiheuttavatko ne mahdollisesti muutoksia ja tarkennuksia kaavaan. Kaavoituksen kulku, alustava aikataulu ja osallisten osallistumismahdollisuudet: Vaihe Ajankohta Osallistuminen OAS / nähtävillä ehdotukseen asti* Mielipiteen esittäminen* Kaavaluonnos / nähtävillä 4 pv* syksy 0 Huomautuksen esittäminen* Kaavaehdotus / tekninen lautakunta syksy 04 Kaupunginhallituksen hyväksymispäätös / nähtävillä 4 pv* Muistutuksen esittäminen* Muutoksenhaku kaavan hyväksymispäätöksestä hallinto-oikeudelle * Huomautukset ja muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävillä oloaikojen päättymistä osoitteella Heinolan kaupunki, Rauhankatu, 800 Heinola tai sähköpostilla: 0. OSALLSTUMNEN JA TEDOTTAMNEN Asemakaavan muutoksen viralliset kuulutukset julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla ja tä-häme -lehdessä. Asiakirjat (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus) ovat valmistuttuaan nähtävillä kaupungintalolla Teknisen toimen maankäyttöosaston suunnitteluyksikössä, Rauhankatu,. kerros ja Kirkonkylän Kyläpirtillä, Vanhatie 4 sekä YHTEYSTEDOT Heinolan kaupunki / Teknisen toimen kirjaamo / Rauhankatu, 800 HENOLA Lisätietoja antavat: Ossi Lukkaroinen, suunnittelija, puh Ritva-Maija Kuuskoski, suunnitteluarkkitehti, puh. (0) PALAUTE OSALLSTUMS- JA ARVONTSUUNNTELMASTA Palaute kaavaa koskevista asioista tulee antaa Heinolan kaupungin teknisen toimen maankäyttöosastolle. Kirjallisen palautteen tueksi on saatavilla kaavaote piirrosta varten. Osallisella on mahdollisuus esittää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä OAS:n riittävyydestä vielä ennen kuin kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (MRL 64 ). Heinola , tarkistettu Ritva-Maija Kuuskoski Ossi Lukkaroinen va. kaavoituspäällikkö suunnittelija 0

26 P00 K P00 K U00 L400 P500 L500 K : : :86 : M M Ojakatu Kymenkartano Kirkkokatu Kauppakatu Maaherrankatu Kymenkartanonpolku a ar var kri ar a ar tr ar Wpk:n talo Kesäteatteri al ar V ar mlä mlä Taidemuseo mlä tr tr Ravintola kri tr ar ar Ravintola ki Ras 6 Ras 6 Ras 6 Ras 5 Ras 6 Ras 6 Ras 6 Ras HAN RANTA U SEPÄNNEMENPUSTO MAAHERRANKA MAAHERRAN- PUSTO PUSTO KYLPYLÄN- KYMENKARTANONK KAUPPA KAUPPAKATU MAAHERRANKATU KYMEN KARTANONPOLKU RANTAPUSTO KYMEN VRTA 7 8 VL VP- PL e=0.85 PALLOLUALUE e=0, V =0 max p a pp hu-s pp =0 pp LEKKALUE sr =0 pp pp ma- pp/t 9.0 m (/0/) 9 m kl =0 s p sr- pp p d pp sr UV W W LS LP-6 LP- LV P VP VP- VL P K-7 Y-5d ALK-9 ALK-9 AK-7 AL- ALK-9 AL- AL AK-7 AK-7 KESKUSTA p z s KL-0 LS-

27 ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KL-0 Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa ravitsemukseen, kulttuuriin ja matkailuun liittyviä liiketiloja. Tontille saa sijoittaa yhden asuinhuoneiston kiinteistönhoidolle välttämätöntä henkilökuntaa varten. Maisemallisesti merkittävä alueen osa, jolla alueen puusto ja maaston luonne tulee säilyttää siten, että vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Autopaikkoja on varattava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 85 m² kohti. Vaaditut autopaikoikat pitää sijoittaa viereiselle satama-alueelle LS- (yleinen alue L400). Tontilla ei sallita pysäköintiä. LS- Satama-alue. Alueelle saa rakentaa vesiliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia kuten esim. varastorakennuksia, kuormauslaitteita, laiturirakennelmia, ravitsemukseen liittyviä liiketiloja sekä polttoainejakeluaseman. Alueelle varataan 9 pysäköintipaikkaa palvelemaan viereistä liikerakennusten korttelialuetta KL-0 (--5-). m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. KES 5 Kaupungin- tai kunnanosan numero. Kaupungin- tai kunnanosan nimi. Korttelin numero. Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. 750 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. p Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Johtoa varten varattu alueen osa. (s = sadevesiviemäri, z = sähkökaapeli, p = puhelinkaapeli)

28 68/AKM ASEMAKAAVAN MUUTOS - RANTAKASNO KESKUSTA Asemakaava koskee Keskustan (.) kaupunginosan korttelin 5 tonttia ja yleistä aluetta L400. LUONNOS MTTAKAAVA :000 Luonnos.07.0 suunnittelija Ossi Lukkaroinen Tekninen lautakunta, vireilletulo xx.xx.xxxx xx Tekninen lautakunta, OAS xx.xx.xxxx xx Tekninen lautakunta, luonnos xx.xx.xxxx xx Valmisteluvaiheen kuuleminen, luonnos xx.xx.-xx.xx.xxxx Tekninen lautakunta, ehdotus xx.xx.xxxx xx Nähtäville asettaminen, ehdotus xx.xx.-xx.xx.xxxx Kaupunginhallitus, hyväksyminen xx.xx.xxxx xx Lainvoimaisuuskuulutus xx.xx.xxxx..0 va. kaavoituspäällikkö Ritva-Maija Kuuskoski Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 84/999 vaatimukset...0 maankäyttöinsinööri Juho Lumme Heinolan kaupunginhallituksen/valtuuston hyväksymä xx..0 kansliapäällikkö Sinikka Malin HENOLAN KAUPUNK TEKNNEN TOM MAANKÄYTTÖOSASTO KAAVOTUSYKSKKÖ

29 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta Heinola Täyttämispvm Kaavan nimi 68/Akm Rantakasino Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus -68/Akm Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,654 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,654 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0,654 00, , 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0,700 4, ,8 0, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,84 58,6 0,0000 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Yhteensä Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

30 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala Tehokkuus Pinta-alan Kerrosalan muut. [ha] [%] [k-m²] [e] muut. [ha +/-] [k-m² +/-] Yhteensä 0,654 00, , 0, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 0,700 4, ,8 0, KL 0,700 00, ,8 0, T yhteensä V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0,84 58,6 0,0000 LS 0,84 00,0 0,0000 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Suojellut rakennuksetsuojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä Asemakaava

31 P00 K P00 K U00 L400 P500 L500 K : : :86 : M M Ojakatu Kymenkartano Kirkkokatu Kauppakatu Maaherrankatu Kymenkartanonpolku ar var kri a ar tr ar Wpk:n talo Kesäteatteri al ar V ar mlä mlä Taidemuseo mlä tr tr Ravintola kri tr ar ar Ravintola ki Ras 6 Ras 6 Ras 6 Ras 5 Ras 6 Ras 6 Ras 6 Ras HAN RANTA SEPÄNNEMENPUSTO MAAHERRAN- PUSTO PUSTO KYLPYLÄN- KAUPPA RANTAPUSTO KYMEN VRTA 7 8 VL VP- PL e=0.85 PALLOLUALUE e=0, V =0 max p a pp hu-s pp =0 pp LEKKALUE sr =0 pp pp ma- pp/t 9.0 m (/0/) 9 m kl =0 s p sr- pp p d pp sr UV W W LS LP-6 LP- LV P VP VP- VL P K-7 Y-5d ALK-9 ALK-9 AK-7 AL- ALK-9 AL- AL AK-7 AK-7 KESKUSTA p z s sr kmv- kmm- kmp- kp kp KL- LS-

32 ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET KL- Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa ravitsemukseen, kulttuuriin ja matkailuun liittyviä liiketiloja. Maisemallisesti merkittävä alueen osa, jolla alueen puusto ja maaston luonne tulee säilyttää siten, että vain maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet sallitaan. Tonttia ei saa aidata. Autopaikkoja on varattava yksi autopaikka kutakin kerrosalan 85 m² kohti. Vaaditut autopaikoikat pitää sijoittaa viereiselle satama-alueelle LS- (yleinen alue L400). Tontilla ei sallita pysäköintiä. LS- Satama-alue. Alueelle saa rakentaa vesiliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia kuten esim. varastorakennuksia, kuormauslaitteita, laiturirakennelmia, ravitsemukseen liittyviä liiketiloja sekä polttoainejakeluaseman. Alueelle varataan 9 pysäköintipaikkaa palvelemaan viereistä liikerakennusten korttelialuetta KL- (--5-). m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. KES Kaupungin- tai kunnanosan numero. Kaupungin- tai kunnanosan nimi. Korttelin numero. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. s Johtoa varten varattu alueen osa. (s = sadevesiviemäri, z = sähkökaapeli, p = puhelinkaapeli) sr Rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus tai rakennelma. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Rakennuksessa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti arvokas tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

33 kmv- Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka ominaispiirteet ja luonne tulee säilyttää. Rakentamisessa tulee huomioida rakentamisen sopeutuminen tyyliltään, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään ympäröivään rakennuskantaan. kmm- Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka ominaispiirteet ja luonne tulee säilyttää. Rakentamisessa tulee huomioida rakentamisen sopeutuminen tyyliltään, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään ympäröivään rakennuskantaan. kmp- Paikallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka ominaispiirteet ja luonne tulee säilyttää. Rakentamisessa tulee huomioida rakentamisen sopeutuminen tyyliltään, mittasuhteiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään ympäröivään rakennuskantaan. kp Kansallinen kaupunkipuisto Alue kuuluu kokonaisuudessaan Heinolan kansalliseen kaupunkipuistoon. Suunnittelumääräys: Heinolan kansallinen kaupunkipuisto on perustettu siihen sisältyvien erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi (ympäristöministeriön päätös nro 4/554/000). Muut aluetta koskevat määräykset on annettu kansallisen kaupunkipuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa (ympäristöministeriön päätös Dnro YM/554/007). Näiden arvojen säilyminen on varmistettava jatkosuunnittelu- ja toteuttamisratkaisuissa. Yleiset määräykset: Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa (MRL 4 ja 7.). Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus MRL 8). Puuston säilymiseen yleisillä alueilla kuten mm. katualueilla ja korttelialueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kaadetun tai tuhoutuneen puun tilalle tulee istuttaa riittävän kokoinen samaa puulajia oleva puu. Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan, ja materiaaleiltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen, kaupunkikuvaan soveltuva kokonaisuus. Uudisrakennusten suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota katutason julkisivun, räystäslinjan ja kattomaiseman suunnitteluun siten, että katutilojen ominaispiirteet säilyvät. Rakentamattomat korttelin osat on istutettava puistomaiseksi.

34 68/AKM ASEMAKAAVAN MUUTOS - RANTAKASNO KESKUSTA Asemakaava koskee Keskustan (.) kaupunginosan korttelin 5 tonttia ja yleistä aluetta L400. MTTAKAAVA :000 Luonnos suunnittelija Ehdotus Ossi Lukkaroinen Tekninen lautakunta, vireilletulo Tekninen lautakunta, OAS Tekninen lautakunta, luonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen, luonnos Tekninen lautakunta, ehdotus Nähtäville asettaminen, ehdotus Kaupunginhallitus, hyväksyminen Lainvoimaisuuskuulutus..0 va. kaavoituspäällikkö Marko Luukkonen Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista ja kaavojen pohjakartoista annetun asetuksen 84/999 vaatimukset...0 maanmittausinsinööri Timo Strandén Heinolan kaupunginhallituksen hyväksymä xx..0 hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin HENOLAN KAUPUNK TEKNNEN TOM MAANKÄYTTÖOSASTO KAAVOTUSYKSKKÖ

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 690/AKM TORI Keskustan (1) kaupunginosan torialue sekä siihen liittyvät katualueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9.

ASEMAKAAVA 690/AKM TORI Keskustan (1) kaupunginosan torialue sekä siihen liittyvät katualueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9. 690/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 690/AKM TORI Keskustan (1) kaupunginosan torialue sekä siihen liittyvät katualueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

690/AKM Tori. Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asianumero 69/ /2016 (4751/ /2015) LIITE 1

690/AKM Tori. Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asianumero 69/ /2016 (4751/ /2015) LIITE 1 Asianumero 69/10.02.03/2016 (4751/10.02.03/2015) LIITE 1 Asemakaavan muutos 690/AKM Tori Keskustan (1) kaupunginosan torialue sekä siihen liittyvät katualueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9.2015,

Lisätiedot

690/AKM Tori. Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asianumero 69/ /2016 (4751/ /2015) LIITE 1

690/AKM Tori. Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asianumero 69/ /2016 (4751/ /2015) LIITE 1 Asianumero 69/10.02.03/2016 (4751/10.02.03/2015) LIITE 1 Asemakaavan muutos 690/AKM Tori Keskustan (1) kaupunginosan torialue sekä siihen liittyvät katualueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.9.2015,

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3.

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3. ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.3.2016 Kaavan muutosalue ja arvioitu vaikutusalue. 1. OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM SILTAKODIN LAAJENNUS Keskustan (1.) kaup.osan korttelin 24 tontit 3 ja 11 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.04.2014.

ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM SILTAKODIN LAAJENNUS Keskustan (1.) kaup.osan korttelin 24 tontit 3 ja 11 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.04.2014. ASEMAKAAVAN MUUTOS 685/AKM SILTAKODIN LAAJENNUS Keskustan (1.) kaup.osan korttelin 24 tontit 3 ja 11 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.04.2014. 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee keskustan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS SIUNTIO BOTÅKER ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 12.6.2014 Vireille tulosta ilmoitettu: Tekninen lautakunta 26.2.2014. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

SEMINAARIN (2.) KAUP.OSAN KORTTELIN 5 OSA LAMPIKATU 7

SEMINAARIN (2.) KAUP.OSAN KORTTELIN 5 OSA LAMPIKATU 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS 669 AKM dnro 151/10.02.03/2012 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 28.12.2012 HEINOLAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KRISTIINAKOTI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 669 AKM 28.12.2012 SEMINAARIN (2.) KAUP.OSAN KORTTELIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 686/AKM REUMANMÄKI Rainion (9) kaupunginosan kortteli 24 sekä vesi- ja viheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.

ASEMAKAAVAN MUUTOS 686/AKM REUMANMÄKI Rainion (9) kaupunginosan kortteli 24 sekä vesi- ja viheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8. Asianumero 1983/10.02.03/2012 ASEMAKAAVAN MUUTOS 686/AKM REUMANMÄKI Rainion (9) kaupunginosan kortteli 24 sekä vesi- ja viheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2015 Asianumero 1983/10.02.03/2012

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ranta-asemakaava- ranta-asemakaavan muutos 63/RAK Ojantaka - Pianniemi - Virpilampi III

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ranta-asemakaava- ranta-asemakaavan muutos 63/RAK Ojantaka - Pianniemi - Virpilampi III Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ranta-asemakaava- ranta-asemakaavan muutos 63/RAK Ojantaka - Pianniemi - Virpilampi III Suunnittelualueen likimääräinen sijainti 1 Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos 698 AKM Kortteli 213 / Pienimäki 3.4.2017 698 Akm, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.4.2017 2 / 11 1 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 18 tonttia 10 ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 1. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

623/AKM KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

623/AKM KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS 623/AKM LIITE 1 623/AKM KIRKONKYLÄN KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Luhtapaunin (24.) ja Kirkonseudun (25.) kaupunginosissa Lakeasuontien, Kalemontien, Pappilantien, Kirkkotien ja Vanhatien rajaamalla alueella

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 LIITE 2. päivitetty 6.3.2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA 740-544-11-59 Sijaintikartta Punkaharjun Pihlajavedeltä. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8

Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutos nro A-2663, Jalkaranta, Kankolankatu 8 25.4.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta).

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 695/AKM VANHA PALOASEMA Supin kaupunginosan (04) Kortteli 7, tontti 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.2.2016. Kaavan muutosalue ja arvioitu vaikutusalue. 1. OSALLISTUMIS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO SELOSTUS HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO SUURMETSÄ, PUISTOLA TONTIT 41274/2 JA 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 12092 SELOSTUS 2011:12092 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 1 KAAVASELOSTUS Kuva: Blom Kartta Oy MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9055 tontti 8, Ylijukkolantie 1-3 Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS 4.5.2016 KAAVOITUS 2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2676 Jalkarannan (33.) kaupunginosan Kiikunkärjenkatu 11 8.11.2016 Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki Kilpeläinen Sijaintikartta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2017 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa, kortteli 130 tontti 11, Koskikatu OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ilmakuva suunnittelualueesta, suunnittelualue rajattu punaisella viivalla. Pictometry,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto 25.9.2017 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Kaavamuutoskohde

Lisätiedot

TAPANINKYLÄ Tontti 39335/7 (Rasmuksentie 7) Asemakaavan muutoksen nro selostus

TAPANINKYLÄ Tontti 39335/7 (Rasmuksentie 7) Asemakaavan muutoksen nro selostus HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO 2012:12131 TAPANINKYLÄ Tontti 39335/7 (Rasmuksentie 7) Asemakaavan muutoksen nro 12131 selostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOSKARTTA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot