MAA1 Tehtäviä kurssin eri aiheista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA1 Tehtäviä kurssin eri aiheista"

Transkriptio

1 MAA Tehtäviä kurssin eri aiheista Samuli Hanski. syyskuuta 0, versio 0.9 Olen kerännyt tähän koosteeseen runsaasti MAA-kurssin aiheisiin liittyviä tehtäviä. Koosteen lopissa on oikeat vastaukset useimpiin tehtäviin ja muutamien ratkaisemiseen on vihjeitä. Iso osa näistä tehtävistä on peräisin Markku Männikön kokoelmista.hänenmatematiikkasivuiltaan löytyylisäätehtäviäjateoriatiivistelmiä. Matematiikkaa oppii vain tekemällä. Toivotan onnea ja innostusta opiskeluun!. markkuma/matematiikka.htm

2 Luvut ja laskutoimitukset Kokonaisluvut. Laske päässä 7+9+3, 7+(35+83), 37 5, Laske päässä 6 (0+), 6 0, Laske päässä , , Kirjoita vastaluku luvulle 5, 7, 0, a, (. 5.Kumpionlukusuorallakauempanaorigosta,a+vaia,kun a>0, a<? 6. Olkoot x ja y toistensa vastalukuja. Sievennä x+y, x y. Rationaaliluvut x + y, 7. Olkoon x rationaaliluku. Ovatko seuraavat luvut rationaalilukuja? x+3, x:3, 3:x, x. 8.Olkoonxrationaalilukujaolkoonx.Osoita,ettäseuraavatluvutovat rationaalilukuja. x+ x+, x+y, x+y. 9. Ilmoita käänteisluku luvulle 5, 3,,7. 3, 0. Olkoot x ja y toistensa käänteislukuja. Sievennä x y, x ( y), x. Laske ilman laskinta , 5, x y, y.

3 . Laske ilman laskinta 3 + 5, Laske ilman laskinta , a 8 9, 3 x y,. Laske ilman laskinta , 5. Esitä tulona 3, x y, 5, 6. Laske ilman laskinta 3 : 5 6, 3 5 :6 7. Potenssi 5 y.. b c d. 7.Kirjoitaluvuillejax neljäs potenssi, vastaluvun viides potenssi, kuudennen potenssin vastaluku. 8. Laske ilman laskinta 3, 3, ( 3), 3, 3, ( ) 3, g) 3, h) 3, i) ( 3), j) ( 3 ), k) 5, l) 5, m) ( ) 5, n) ( ) Laske ilman laskinta 7, 8+7, (8+7), Laske ilman laskinta 0, 3+ 0, (3+) 0, , ( ) 0 +( ).. Laske ilman laskinta 3, 3, 3, ( ) 3, ( ), 3 ( 3, ) (, g) 3) ( h) ( 3. i) ) ), 3

4 . Laske ilman laskinta 3, ( ) 3, 3, 0, ( ) ( ) ( ). 3. Laske ilman laskinta (3, ( 3, ( 3, ( 3, (3, ( 3, g) (ax) 5, h) ( axy) 5.. Mikä sopii sulkeisiin seuraavissa laskuissa? ( ) =x, ( ) 3 =7a 3, ( ) 3 = 6y 3, ( ) =6c. 5. Laske ilman laskinta ( a ), ( x, ( 3) x) a ( 5, 6, x) ( a ) ( ) 7, x. x 3y 6. Mikä sopii sulkeisiin seuraavissa laskuissa? ( ) = x 9, ( )3 = 6 ( ) 3 = 5 ( ) = 0000a x 3, 7. Laske ilman laskinta (a ) 5, (b 3 ) 6, (x 5 ), ( y 3 ) 7, (x 3 ), ( 3a 5 ), [ (a 3 ) ] 5 g). 8. Esitä 5, 8 6, 6 7 luvun potenssina. 9. Laske ilman laskinta a 3 a7, b 5 b6, x 3 x, y 5 y 5, a 5 a6 a7, x 3 3x, g) 6x ( 5x6 ). 30. Laske ilman laskinta a 7 b 6 a 3, x 5 b, x 8 x9 x, x 0, a 5 b 6 a 9, b Laske ilman laskinta 5 3 3, 5 ( 5, ) ,5 00, 8 0 0,500, ( ) 876 ( ) a 3, 8b.

5 3. Laske ilman laskinta , , , 50 6, , Mikä sopii sulkeisiin seuraavissa laskuissa? ( ) =a 6, ( ) 3 =x, ( ) =8y 0, ( ) 5 =3a 0 b Sievennä ilman laskinta x 6 (x3 ), a 36 :a, 36 a : a, an an a, (b x ) 3 (b ) x, (a x ) x, g) [(a x ) x ] x, h) x (x ), i) y 3 ( y) Sievennä ilman laskinta ( ) 3a (x n+ ) 3 b 3, x n, x+ a x+ 3a (a x ), , a x+ a x, , g) a n an , h) a n +a n. 36. Tutki laskinta käyttämättä, kumpi on suurempi, 35 vai6 73, vai7 369, vai80 500, 7 00 vai Luvun desimaaliesitys 37. Muuta desimaaliluvuksi 7 ja 5 8, Miksi 3 ondesimaalilukunajaksollinen? 38. Muuta murtoluvuksi 0,875,, Muuta murtoluvuksi 0, ,, Muuta murtoluvuksi 0,083333,,5... Juuret Tehtäviä neliöjuurista 3. 5

6 . Minkä luvun neliöjuuri on 7, 8, π, π,?. Laske ilman laskinta 8, 00, 500, 0,9, 0,, , g) Millä muuttujan x arvoilla seuraavien lausekkeiden arvot voidaan laskea? x, 5 x,, 3 x+ x 3. x 7. Laske ilman laskinta ( 5), ( 7), (,a 0, ( ), ( 3), ( 3 ), g) 5 5, h) Sievennä ilman laskinta ( 3) 3, ( 3), ( 3) 5, ( x) 6, x 0, ( x) 7, x 0, ( 3) 3, g) ( 3) Sievennä ilman laskinta 6 8, 36x, x 0, 9a, a 0, 6a x, a 0,x 0, 7. Sievennä ilman laskinta 8, 8 8, 3a 7a, a 0, 7x 8x, x 0, Sievennä ilman laskinta a 6,, a 0, x 9y, x 0,y>0, 5x, x>0. 9. Sievennä ilman laskinta 7, 3 0, ab a, a>0,b 0, 3m 3 n mn 3, m>0,n>0,

7 50. Sievennä ilman laskinta, 3 6, 9y 8, a 0, a 0, a 0, a<0, 0x3 5x 9, x 0, g) , h) 3, Sievennä ilman laskinta x 3, x 0, a 5, a 0, 3 9, x 03, x 0, 8x 3, x Sievennä ilman laskinta 9+6, 9+ 6, 69, Sievennä osittain juurtamalla ja ilman laskinta. 9, 0, 7, 3, 5, 63, g) 50, h) Sievennä ilman laskinta 8,, 8, 5a, a 0, 3a 3, a 0, 6, g) 60, h) 600, i) Sievennä ilman laskinta, 3 8 3,, 00x 3, x>0, 6 5x Sievennä ilman laskinta 3+ 3, , , ( ). 57. Sievennä ilman laskinta , ,

8 58. Poista neliöjuuri seuraavien lausekkeiden nimittäjistä., 3 3, 3, 3 6, 3 6, Osoita,että 98+ = Tutki, onko 6 3=, 3= 3. Tehtäviä yleisemmistä juurista 6. Laske ilman laskinta 3 8, 3 7, 5 35, Laske ilman laskinta 6, 8, 8, 6 0, 3 5, 5 3, 6 6, 0 0, g). 63. Millä muuttujan x arvoilla seuraavien lausekkeiden arvot voidaan laskea? x, 6 3 x, 3 3x. 6. Sievennä ilman laskinta 3 a 3, x, x 0, 3 a 6, x, x 0, 5 c 00, 6 y 6, y< Sievennä ilman laskinta ( 3 ) 3, ( ), ( 5 ) 5, ( 5 ) 8, 5 ( ) x Murtopotenssi 66. Esitä murtopotenssina 5, 3 a, 3x, x. Mitäehtojapitäävakioilleajaxasettaakohdissa,ja? 67. Laske ilman laskinta, 8 3, 8 /, 3 5, ( 6, 6) ( ) 6, g) ( 8) /3, h) ( 6). 8 8

9 68. Laske ilman laskinta 5, 8 3, 69. Laske ilman laskinta 8 3, 8 3/, 70. Laske ilman laskinta 3, 7 /3, 7. Sievennä ilman laskinta ( 8), ( ), ( 6 5) /3. 3 3, a a, a>0, :3, ( ) ( 0 7) /3. ( /3 ) 3/. 7. Sievennä ilman laskinta a 3 a, a>0, 3 : 8, x 3 x 6 x, x> Sievennä ilman laskinta ( 9 9,5, 6 ) 3, 3 y 6 y 3, y 0, x 5, x>0, c 3 c. x 7. Sievennä ilman laskinta 6, 5 x x, x 0, a 57 7 a, a>0. 75.Mikäluvuista, 3 3ja onsuurin?äläkäytälaskinta. Yhtälöt Yhtälö ja ensimmäisen asteen yhtälö 76. Onko x=, x=3, x=, x= yhtälönx +=5xratkaisu? 77.Mikäpitäisiollaa:narvo,jotta olisiyhtälön3x+a=7ratkaisu? 78. Ratkaise graafisesti yhtälö x 5=0, 3x 5=0, 79. Ratkaise graafisesti yhtälö x 3 =0. 3x = x+3, x 3=5x 6+ 9

10 80.Mitäonvero,kunostohinta+vero=lasku? 8. Ratkaise yhtälö 5 ( x)=0, [6 (5 x)]=, x(x+) x =7. 8. Ratkaise yhtälö x=8, 5x 00=0, 7x=0, 5[+3(x )]= Ratkaise seuraavista yhtälöistä pyydetty muuttuja. Pohdi, mikä on yhtälöiden merkitys. Ratkaises,kun3600s=h. Ratkaisekm/h,kun3,6km/h=,0m/s. Ratkaiseft,kun3ft=0,9m. 8. Ratkaise yhtälö x 3 =, x =, Ratkaise yhtälö x 3 x =, x x 3x+ =x Ratkaise yhtälö x+ x =x 3, 87. Ratkaise yhtälö x =3, x 7 x = 3x+, Ratkaise yhtälö x 3=x + 3, x 5 =x+, + x+ 3 x+8 3 3x 5 =6, =7. = x 6 x +3. = x 3x+5. x (x )=x Ratkaise yhtälöt x(x+)=x +x, (x ) 3x=x(3x 5) (x+), x +x 3 = 5x, 6 x = x 3 + x Millä vakion a arvolla yhtälöllä ax x=3, a(x )+(x 3)= on täsmälleen yksi ratkaisu? 0

11 9. Millä vakion a arvolla yhtälöllä ax+x=3, ax+x=a ei ole ratkaisua? 9. Millä vakioiden a ja b arvoilla yhtälöllä (a )x=b, ax+3=x+b on äärettömän monta ratkaisua? 93. Ratkaise seuraavista yhtälöistä tuntematon x. Muista, että nollalla ei voi jakaa. (a )x=3, (a )x=3(a ), ax+3=x+a. Ensimmäisen asteen yhtälöön johtavia sanallisia tehtäviä 9. Luvun kolmasosan ja neljäsosan summa on 65 pienempi kuin itse luku. Mikä luku on? 95. Kun luku kerrotaan viidellä, saadaan sama tulos kuin lisättäessä lukuun viisi. Mikä on luku? 96.Mikälukuonvähennettävämurtoluvun 7 9 osoittajastajanimittäjästä,jotta luvun arvoksi tulisi 5? 97. Kahden peräkkäisen kokonaisluvun neliöiden erotus on 9. Määritä luvut. 98.Ympyrärenkaanleveyson5mmjapinta-ala70mm.Määritäsisemmän ympyrän säde. 99. Bussista poistui neljäsosa matkustajista ja seuraavalla pysäkillä kolmasosa jäljelle jääneistä, minkä jälkeen bussissa oli matkustajaa. Montako matkustajaa oli alunperin, kun pysäkeiltä ei tullut uusia? 00. Henriltä kului eräässä kuussa neljäsosa kuukausipalkastaan vuokraan, kuudesosaautolainanlyhentämiseenja 7 ruokaansekämuihinvälttämättömyyksiin.loppukuusta hän joutui vielä korjauttamaan autoaan 000 eurolla. Kaikkiin näihin menoihin ei Henrin palkka riittänyt, vaan hän joutui käyttämään 50 euroa säästöjään. Laske Henrin kuukausipalkka. 0. Desimaaliluvun pilkkua siirrettiin kolme paikkaa oikealle. Näin syntyvä luku oli 97,8 suurempi kuin alkuperäinen. Selvitä alkuperäinen luku. 0. Autoilija halusi kulkea 0 kilometrin matkan,5 tunnissa. Alkumatkan hän kulki nopeudella 75 km/h, ja loppumatkan nopeudella 95 km/h. Missä ja milloin nopeuden muutos tapahtui?

12 Suoraan ja kääntäen verrannollisuus 03. Ovatko suureet A ja B suoraan verrannollisia, kun A =3jaB =7sekäA =jab =8, A =3,jaB =7,sekäA =3jaB =9 ovat toisiaan vastaavia suureiden arvoja? 0. Ovatko suureet A ja B kääntäen verrannollisia, kun A =3jaB =7sekäA =jab =, A =30jaB =sekäa =0jaB = ovat toisiaan vastaavia suureiden arvoja? 05.,7 kg harvinaista metallia maksaa 8 euroa. Kuinka paljon maksaa, kg samaa metallia? 06. Kuusi henkeä kaivaa ojan kolmessa päivässä. Kuinka kauan kuluisi saman ojan kaivamiseen viideltä hengeltä? Oletetaan kaikkien työteho samaksi. 07.KunAon,8,niinBon7,.LaskeB,kunAon3,6jaAjaBovat suoraan verrannollisia, kääntäen verrannollisia. 08.SuureetAjaBovatsuoraanverrannollisia.EsitäBsuureenAavulla,kun A=5jaB=8vastaavattoisiaan. 09.AjaBovatkääntäenverrannollisia.EsitäAsuureenBavulla,kunA=36 ja B = 0,5 vastaavat toisiaan. 0.Suureyonsuoraanverrannollinenx:ntoiseenpotenssiin.Esitäx:navullay, kunx=3,y=7onvastinpari..suureyonkääntäenverrannollinenx:nneliöjuureen.esitäx:navullay,kun (x,y)=(,5)vastinpari. Prosenttilaskenta.Paljonkoon5%luvusta60? 3. Kuinka monta prosenttia on luku 300 luvusta 800?.Mistäluvusta60%on65? 5. Vuoden 0 presidentinvaaleissa oli, miljoonaa äänioikeutettua, joista 7,8% äänesti. Moniko jätti äänestämättä? 6.Sormuksen massaon7g,jasiinäon65gkultaa.mikäonsormuksen kultapitoisuus prosentteina?

13 7. Korkoprosentti on,5%. Kuinka suuri summa on tilillä oltava, jotta korkotuottoolisi0000? 8. Hillon sokeripitoisuuden tulee olla 3%. Paljonko voidaan hillota mansikoita, kunsokeriaonvarattu,6kg? 9. Auton mittari näytti 00 km/h, kun todellinen nopeus oli 9 km/h. Kuinka suuri oli mittarin virheprosentti? 0.Malmilohkareessa,jonkamassaoli,80kg,oli0,00kgkupariaja30,0% rautaa. Kuinka monta kilogrammaa, prosenttia oli muita aineita?. 000-euron kuukausipalkkaan tehdään 8,5-prosentin korotus. Laske korotettu palkka..mikälukuon 0%suurempikuin00, 5% pienempi kuin 0? 3. Millä hinnalla tavara myytiin, kun 5 euron hintaa alennettiin 0%?.Mitälukuaonluku605%suurempi? 5. Kuinka monta prosenttia luku 3 on suurempi kuin? 6. Tavara myytiin 5 prosentin alennuksella hintaan 36 euroa. Mikä oli hinta ennen alennusta? 7.Mansikoidenhintaoli3,80 /kgmuttakg:nlaatikonsaieurolla.montako prosenttia oli alennus? 8.Autoostettiinvuoden00alussahinnalla0000.Kummankinkahden ensimmäisen vuoden aikana auton arvo laski 5%. Vuoden 0 lopussa arvo oli 700.Montakoprosenttiaarvoolilaskenutvuoden0aikana? 9. Laske saatavan liuoksen sokeripitoisuus, kun sekoitetaan,00 kg 5-prosenttista ja 3,00 kg 0-prosenttista sokeriliuosta,,00 kg 5-prosenttista, 3,00 kg 0-prosenttista ja 5,00 kg 5-prosenttista sokeriliuosta. 30. Kuinka moniprosenttiseksi liuos laimenee, kun 3,0 kg:aan 6-prosenttista suolaliuosta lisätään,0 kg vettä? 3

14 3. Kuinka paljon vettä on haihdutettava 5, kg:sta 0-prosenttista suolaliuosta, jotta saataisiin -prosenttinen liuos? 3. Kuinka paljon on 75-prosenttista ja 90-prosenttista kultaa yhdistettävä, jotta saataisiin 00 g 80-prosenttista kultaa? 33.TuoteAon5%kalliimpikuintuoteB.MontakoprosenttiatuoteBon halvempi kuin tuote A? 3. Montako prosenttia neliön ala kasvaa, kun sivut pitenevät 0%? 35. Tuotteen hintaa korotettiin 5%. Alennusmyyntiin hintaa alennettiin ensin 0% ja sitten 5%. Montako prosenttia alkuperäisestä oli lopullinen hinta? 36. Suorakulmion kantaa suurennettiin 0%. Montako prosenttia on korkeutta pienennettävä, jotta ala olisi sama? 37. Hinnat nousevat 3,5 prosenttia ja samalla palkkoja korotetaan, prosentilla. Kuinka paljon palkansaajan ostovoima muuttuu? 38.Eräässäjoukossaoli60%naisiaja0%miehiä.Naistenmääräväheni0% ja miesten määrä kasvoi 0%. Kuinka monta prosenttia naisia oli nyt? Potenssiyhtälöt 39. Ratkaise yhtälöt x 3 =8, x =6, x 5 = 3, x 8 = Ratkaise yhtälöt x 3 +56=0, x 6 =, 9x =0, x 6 8 =0.. Ratkaise yhtälöt x 3 =8, x =8, x 5 =6, 3x + =.. Laske pallon säde, kun sen tilavuus on,0 litraa. 3. Hallituksen tavoitteena on puolittaa työttömyys hallituskauden aikana eli neljässä vuodessa. Kuinka monta prosenttia työttömyys vuosittain vähenee, jos sen oletetaan vähenevän joka vuosi yhtä monta prosenttia?

15 . Ilkka haluaa kehittää juoksukestävyyttään. Hänen tavoitteensa on jaksaa juosta kahden vuoden kuluttua kymmenen kertaa niin pitkä matka kuin nyt. Kuinka monta prosenttia kestävyys paranee kuukaudessa, kun se paranee joka kuukausi yhtä monta prosenttia? 5. Musiikissa puhutaan oktaaveista. Kahden sävelen sanotaan olevan oktaavin päässä toisistaan, jos korkeamman sävelen taajuus on kaksinkertainen matalamman sävelen taajuuteen verrattuna. Pianon koskettimistolla oktaavin etäisyydellä olevat sävelet ovat koskettimen päässä toisistaan. Piano on viritetty tasavireisesti, eli sävelen taajuus kasvaa aina yhtä monta prosenttia, kun siirrytään koskettimesta seuraavaan. Erään a-sävelen taajuus on 0 hertsiä. Laske viisi kosketinta ylempänä olevan f-sävelen taajuus. 6. Kappaleen liike-energia on suoraan verrannollinen kappaleen nopeuden neliöön. Kun luoti eteni nopeudella 600 m/s, sillä oli liike-energiaa, kj. Kuinka nopeasti sama luoti etenee, kun sillä on liike-energiaa,5 kj? 7. Äänen voimakkuutta kuvaava suure äänen intensiteettitaso on kääntäen verrannollinen äänilähteen etäisyyden neliöön. Äänen intensiteettitaso on 70 db, kun ollaan 3,0 metrin päässä kaiuttimesta. Kuinka kaukanan kaiuttimesta ollaan, jos äänen intensiteettitaso on 35 db? 8. Auton jarrutusmatka on suoraan verrannollinen sen nopeuden neliöön. Kun auto alkaa jarruttaa nopeudesta 80 km/h, on jarrutusmatka kuivalla tiellä 7 m. Laske auton nopeus, kun se on alkanut jarruttaa nopeudesta 00 km/h ja on edennytjo0m. Funktiot Funktio 9. Laske arvo lausekkeelle a+3, x+3y, ax y, kuna=,x=5jay= Kolmion kanta on 5. Esitä kolmion ala A korkeuden x lausekkeena. 5.Mansikanhintaon,00 /ljapakkauslaatikoiden0,30 /kpl.esitäkokonaiskustannusten lauseke, kun ostetaan x litraa mansikoita y laatikossa. 5.Laskefunktionf(x)=3x +x 5arvo,kun x=, x=, x=3. 5

16 53. Laske f(0), f( ), f(), kunf(x)=(x+3)/(x+5). 5.Laskef( ),f()jaf(3),kun f(x)= { x x, kunx, x 3, kunx<. 55.Onko, tai 3funktionf(x)=x +x 3nollakohta? 56. Etsi funktion f(x)=x 8, f(x)=x+0, f(x)=3x nollakohdat. 57.Mikäonfunktionf(x)=x x 3merkkikohdassa x=0, x=, x=? nollakohdat. 58. Esitä funktion f(x)=x+3, f(x)= x+, x f(x)= 3x, f(x)= x laajin mahdollinen määrittelyjoukko. 59. Mikä on funktion f(x)=x, f(x)= x, f(x)= x, f(x)=x, x {,0,,} arvojoukko? Käytä tarvittaessa apuna funktion kuvaajaa. Koordinaatisto ja funktion kuvaaja 60. Piirrä käsin kuvaaja funktiolle f(x)= x+3, f(x)=x x, f(x)= 3 x, f(x)= 3 x,x>. Piirrä samat kuvaajat vertailun vuoksi myös laskimella tai tietokoneella. 6.Esitäkoordinaatistossafunktiof(x)=x+3,x {,0,,}. 6.Funktion kuvaajaonkoordinaatistonpisteiden A = (,)jab = (3,) välinen jana AB. Ilmoita funktion määrittely- ja arvojoukot. 63.Millämuuttujanarvoillaf(x)=x 3onpositiivinen? 6

17 6.Kumpionsuurempi,f(x )vaif(x ),kunx = jax = jaf(x)=5 0,00x? 65. Piirrä kuvaaja funktiolle f(x)= { x, kunx, x, kunx<. Potenssifunktio 66. Piirrä laskimella tai tietokoneella funktioiden f(x)=x, f(x)=x 3, f(x)=x, f(x)=x 5, f(x)=x kuvaajat, ja jäljennä ne sitten vihkoosi. 67. Kirjoita potenssifunktio f, jolla f()=8, f( )=6, f( 3)= 3, f(0,)=0 6, f(0)=. Eksponenttifunktio 68.Piirräfunktionf(x) =,5 x kuvaaja.ratkaisekuvaajanavullagraafisesti yhtälö,5 x =. 69. Mitkä seuraavista eksponenttifunktioista ovat kasvavia ja mitkä väheneviä? Minkä kuvaaja on jyrkimmin nouseva? f(x)=π x, f(x)=0, x, f(x)=( 0) x, f(x)= ( ) 987 x Tiedetään,ettäf(x)=a x.mitävoitpäätelläluvustaa,kunf()<f(3)? 7. Kuinka suureksi kasvaa 000 euron pääoma kuudessa vuodessa, kun vuosittainenkorkoon3,5%? 7. Elinkustannusindeksi oli eräänä vuonna 00. Seuraavina viitenä vuotena oli vuotuinen inflaatio,%. Mikä oli elinkustannusindeksi tämän jälkeen? 73.Autoostettiin8000eurolla.Arvoaleneevuosittain5%.Mikäonauton arvo kymmenen vuoden kuluttua sen hankkimisesta? 7. Auto ostettiin eurolla. Arvo alenee kolmen ensimmäisen vuoden aikana0%vuosittainjaseuraavinavuosina0%.mikäonautonarvokymmenen vuoden kuluttua sen hankkimisesta? 7

18 75. Sääskien määrä on kesäkuun alussa 300 yksilöä. Määrä kasvaa päivässä 5%. Paljonko sääskiä on kesäkuun lopussa? 76.Keksisellainenlukux,ettäx < x <x Soluviljelmän solujen määrä kaksinkertaistui viidessä tunnissa. Aluksi viljelmässä oli 00 solua. Kuinka paljon soluja oli tunnin kuluttua? Milloin soluja oli ? 78. Radioaktiivinen aine hajoaa, jolloin sen määrä vähenee eksponentiaalisesti. Ainetta oli tarkastelujakson alussa 30,0 mg ja viikon kuluttua 0,0 mg. Kuinka paljon ainetta oli kolmen päivän kuluttua tästä? Entä paljonko ainetta oli kaksi päivää ennen tarkastelujakson alkua? Vastauksia ja ohjeita. 9, 5. a+, 0., 85, a., , , 6, , 700, 77. 5, 7, 0, a, a. 6. 0, 0, x. 7. On. On. Riippuu luvusta x. Riippuu luvusta x. 8. Aloita merkitsemällä x = m n,jossamjanovatkokonaislukujajan , 3, 5, 3, , x. 5, , , 5, x 3y, ac bd. 8

19 ., 5,. 5. Sopivia tuloja on äärettömästi. Esimerkiksi 3, x y, 5 y , jax, ( ) 5 ja( x) 5, 8. 9, 6 ja x 6. 9, 9, 6, 6, 6, g) 8, h) 8, i) j) 8, 8, k) 0, l) 0, m) 0, n) , 5, 5, 5. 0.,. 33,,, 3. 8, 9, 8, 8, g) h) i) 9, 6, 8 6, 5, , 6, 9, 0, a, 9a, 8b 3, 8b 3, 8a, 8a, g) 3a 5 x 5, h) 3a 5 x 5 y 5.. ±x, a, y, ±c. a, x 8, a5 x 5, 6 x 6, a 7 8x 7, 8y 6x. ± x 3, x, 5 a, 0a 3b. 9

20 7. a 0, 3. 3, , g) g) b 8, x 0, 8y, x 6, 8a 0, a 60. 0, 8, 68. a 0, b, x,, a 8, 6x 7, 30x 0. a, b, x 7, x 7, a, b. 000, 3,, 8,. 0 5, 6, 5 6, 8, ±a 3, x, ±3x 5, a b. 3. x 8, 35. a, 3 a, a 3n+, b 5x, a x, g) a x3, h) x 8, i) y 6. 8a 8 6b, x n+3, 5, a, 3a 5, 8, g), h) a n , 9 000, ,65, ,583..., 0, Jakolaskun : 3 jakojäännös on jakajaa 3 pienempi. Viimeistään 3. jaon jälkeen jokin jakojäännöksistä toistuu. 3 6, 7 00., 7 37., , ei minkään, (π ) eliπ π+, ei minkään,. 0

21 . 9, 0, 50, 0,7, 3,,, g) x, x, x>7,. 5, 7, 3 x 3. a, ei määritelty,, 8, g) 5, h) , 9, 9 3, x 3, x 3 x, 3, g) , 6x, 7a, 8ax. 7.,, 9a, x, , a, x 7y, 5x. 9. 3, 5, b, m n,. 50., 7, 3y, a 007, a 007, 0x 6, g) , h) 0, x x, a a, 8 3, x 006 x, x x. 5. 5, 7, 5, , 5, 3 3,, 3 6, 3 7, g) 5 0, h) , 3, 3, 5 a, a a,, g) 0, h) 0, i) ,,, x, , + 3, 3,

22 57. 9, 6 3, Laventamalla nimittäjällä saadaan, 3, 6, 6, 3, Yhtälön molemmat puolet ovat positiivisia. Korota kummatkin puolet toiseen potenssiin. Tutki, saatko saman luvun. 60. On. Ei ole. 6., 3, 5,, 5,. 6., 3,,,, 0, g) ei määritelty. 63. x. x a, x, Kaikki reaaliluvut kelpaavat. a, x 3, c 0, y. 65., , 5, 9x. 5, a3,a>0, (3x),x>0, x,x Z,x ,, 3,,, 3, g), h) ,, 3, , 7, 7 8, , 8, , a, 8, a5,, x , 3, y, x, 5 c 8.

23 7. x,, a Suuruusjärjestys selviää, kun muunnat luvut samaindeksisiksi juuriksi. 76. On. Ei ole. Ei ole. On. 77.a= Saamasi ratkaisun tarkkuus riippuu piirtämästäsi kuvasta. x,5, x,7, x 3, Saamasi ratkaisun tarkkuus riippuu piirtämästäsi kuvasta. x, x 0, lasku ostohinta. 8. 3, 3, x=9, x=0, x=6, x= s= 3600 h. km/h= 3,6 m/s. ft=0,308m. 8. x=, x=, x= x=, x=7, x= x=, 87. x= 5. x=, x= 3, x=. 88. x=3+ 6, 89. (+ 5), Kaikki reaaliluvut ovat ratkaisuja. Ratkaisuja ei ole. Ratkaisuja ei ole. Kaikki reaaliluvut ovat ratkaisuja. 90. a, a. 9. a=, a=. 9. a=,b=, a=,b= Kuna,niinx = 3. Kun a =, a ratkaisuja ei ole. Kuna,niinx = 3.Kuna =,kaikki reaaliluvut ovat ratkaisuja. Kuna,niinx = a 3. Kun a =, a ratkaisuja ei ole , ja5tai ja mm ,. 0. Autoilija kiihdytti ajettuaan 8, km eli h8min

24 0. Ovat. Eivät ole päivää ,, 9,6. 08.B= 8 5 A. 09.A= 9 B. 0.y= 7 9 x..y= 0 x ,5% , miljoonaa. 6.88% ,kg. 9.8,7%. 0.,96 kg, 6,7% , % ,9%. 8.%. 9. 8%,,5%. 30.,5%. 3. 0,90 kg. 3.33gja67kg. 33.0%. 3.% ,3%. 36.9,%. 37. Ostovoima laskee,%. Ostovoima on palkkojen suhde hintoihin. 38.Naisia oli nyt noin 55%. 39. x=, x=±, x=. Ei ratkaisua. 0. x=, x=±0, x=± 3,. x=, x=± 3, x=, x=± 3.. 7,8 cm. Pallon tilavuuskaavan löydät esimerkiksi taulukkokirjasta. 3.6%..0%. 5.9Hz m/s. 7.,m A= 5 x. 5.x+0,3y. 5. 5, 6, ,, ,, km/h. Laske ensin jarrutusmatka nopeudella00km/h. 55.ja 3ovatnollakohtia, eiole. x=± 3.

25 56., 5, Negatiivinen, negatiivinen, 58. R, positiivinen. x elijoukkona R\{ }, x 3 elijoukkona R\{ 3 }, x eli välimerkinnällä ],]. 59. R, f(x) 0 eli välimerkinnällä [0, [, f(x) 0elijoukkona R\{0}, { 3,,,3}. 6. Määrittelyjoukko: x 3eliväli[,3].Arvojoukko: y eliväli [,]. 63.x>. 6.Suurempi on f(x ). Kuvaajan piirtäminen auttaa. 67. f(x)=x 3, f(x)=x, f(x)=x 5, f(x)=x 6. Tällaista potenssifunktiota ei ole olemassa. Mieti, miksi! 68.x 3,. 69. Kasvava. Vähenevä. Kasvava. Tämä on jyrkimmin kasvava. Kasvava. 70.0<a<. 7.9, Inflaatio tarkoittaa hintatason nousua Kuvan piirtäminen auttaa Noin8tunnin kuluttua alusta. 78.6,8mg.33,7mg. 5

Lukion. Calculus. Funktiot ja yhtälöt. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Funktiot ja yhtälöt. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA Funktiot ja yhtälöt Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Funktiot ja yhtälöt (MAA) Pikatesti ja kertauskokeet Pikatesti

Lisätiedot

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja?

B. 2 E. en tiedä C. 6. 2 ovat luonnollisia lukuja? Nimi Koulutus Ryhmä Jokaisessa tehtävässä on vain yksi vastausvaihtoehto oikein. Laske tehtävät ilman laskinta.. Missä pisteessä suora y = 3x 6 leikkaa x-akselin? A. 3 D. B. E. en tiedä C. 6. Mitkä luvuista,,,

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ.9.013 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan

Lisätiedot

Lue tehtävänannot huolella. Tee pisteytysruudukko 1. konseptin yläreunaan.

Lue tehtävänannot huolella. Tee pisteytysruudukko 1. konseptin yläreunaan. MAA Koe..05 Jussi Tyni Lue tehtävänannot huolella. Tee pisteytysruudukko. konseptin yläreunaan. A-osio. Ilman laskinta! MAOL:in taulukkokirja saa olla käytössä. Laske kaikki tehtävät. Vastaa tälle paperille.

Lisätiedot

2) Kirjoita osoittajaan ja nimittäjään jotkin luvut, joilla yhtälöt ovat voimassa. Keksi kolme eri ratkaisua. 2 = 5 = 35 = 77 = 4 = 10 = 8

2) Kirjoita osoittajaan ja nimittäjään jotkin luvut, joilla yhtälöt ovat voimassa. Keksi kolme eri ratkaisua. 2 = 5 = 35 = 77 = 4 = 10 = 8 Nimi 1 ALGEBRAN KERTAUS 1) Järjestä luvut pienimmästä suurimpaan., 8 3, 8, 8 4, 908, 7, 1, 99, 167, 1, 987, 1011. 4 ) Kirjoita osoittajaan ja nimittäjään jotkin luvut, joilla yhtälöt ovat voimassa. Keksi

Lisätiedot

KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. P( 1) = 3 ( 1) + 2 ( 1) ( 1) 3 = = 4

KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. P( 1) = 3 ( 1) + 2 ( 1) ( 1) 3 = = 4 Huippu Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 7.4.016 KERTAUS KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. P( 1) = 3 ( 1) + ( 1) + 3 ( 1) 3 = 3 + 3 = 4 K. a) x 3x + 7x 5x = 4x + 4x b) 5x 3 (1 x ) = 5x 3 1 + x

Lisätiedot

Lue tehtävänannot huolella. Tee pisteytysruudukko 1. konseptin yläreunaan. ILMAN LASKINTA -OSIO! LASKE KAIKKI SEURAAVAT TEHTÄVÄT:

Lue tehtävänannot huolella. Tee pisteytysruudukko 1. konseptin yläreunaan. ILMAN LASKINTA -OSIO! LASKE KAIKKI SEURAAVAT TEHTÄVÄT: MAA Koe 8.1.014 Arto Hekkanen ja Jussi Tyni Lue tehtävänannot huolella. Tee pisteytysruudukko 1. konseptin yläreunaan. ILMAN LASKINTA -OSIO! LASKE KAIKKI SEURAAVAT TEHTÄVÄT: 1. a) Laske polynomien x x

Lisätiedot

Perustele vastauksesi välivaiheilla! Lue ohjeet ja tehtävänannot huolella! Tee vastauskonseptin yläreunaan pisteytysruudukko

Perustele vastauksesi välivaiheilla! Lue ohjeet ja tehtävänannot huolella! Tee vastauskonseptin yläreunaan pisteytysruudukko MAA1 Koe 2.9.2015 Perustele vastauksesi välivaiheilla! Lue ohjeet ja tehtävänannot huolella! Tee vastauskonseptin yläreunaan pisteytysruudukko Jussi Tyni A-osio. Ratkaise tehtävät tähän monisteelle! Ei

Lisätiedot

A-osio: Laske ilman laskinta tälle paperille, aikaa maksimissaan 60 min. MAOL:ia saa käyttää.

A-osio: Laske ilman laskinta tälle paperille, aikaa maksimissaan 60 min. MAOL:ia saa käyttää. MAA Kurssikoe 9..0 Arto Hekkanen ja Jussi Tyni A-osio: Laske ilman laskinta tälle paperille, aikaa maksimissaan 60 min. MAOL:ia saa käyttää. Nimi:. Kaikki kohdat ½ pisteen arvoisia. a) x x x (x ) b) 0

Lisätiedot

KOMPLEKSILUVUT C. Rationaaliluvut Q. Irrationaaliluvut

KOMPLEKSILUVUT C. Rationaaliluvut Q. Irrationaaliluvut KOMPLEKSILUVUT C Luonnolliset luvut N Kokonaisluvut Z Rationaaliluvut Q Reaaliluvut R Kompleksi luvut C Negat kokonaisluvut Murtoluvut Irrationaaliluvut Imaginaariluvut Erilaisten yhtälöiden ratkaiseminen

Lisätiedot

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.) Tehtävät: 1. Tutki derivaatan avulla funktion f kulkua. a) f(x) = x 4x b) f(x) = x + 6x + 11 c) f(x) = x4 4 x3 + 4 d) f(x) = x 3 6x + 1x + 3. Määritä rationaalifunktion

Lisätiedot

2.2 Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt

2.2 Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt . Neliöjuuri ja sitä koskevat laskusäännöt MÄÄRITELMÄ 3: Lukua b sanotaan luvun a neliöjuureksi, merkitään a b, jos b täyttää kaksi ehtoa: 1o b > 0 o b a Esim.1 Määritä a) 64 b) 0 c) 36 a) Luvun 64 neliöjuuri

Lisätiedot

Kertaustehtävien ratkaisut

Kertaustehtävien ratkaisut Kertaustehtävien ratkaisut. x y = x + 6 (x, y) 0 0 + 6 = 6 (0, 6) + 6 = (, ) + 6 = 0 (, 0) y-akselin leikkauspiste on (0, 6) ja x-akselin (, 0).. x y = x (x, y) 0 0 (0, 0) (, ) (, ) x y = x + (x, y) 0

Lisätiedot

1.1. YHDISTETTY FUNKTIO

1.1. YHDISTETTY FUNKTIO 1.1. YHDISTETTY FUNKTIO (g o f) () = g(f()) Funktio g = yhdistetyn funktion g o f ulkofunktio Funktio f = yhdistetyn funktion g o f sisäfunktio E.2. Olkoon f() = 2 + 3 ja g() = 4-5. Muodosta funktio a)

Lisätiedot

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN 1 LUKULAUSEKKEITA Ratkaise seuraava tehtävä: Retkeilijät ajoivat kahden tunnin ajan polkupyörällä maantietä pitkin 16 km/h nopeudella, ja sitten vielä kävelivät metsäpolkua

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011 PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9..0 Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.. Sievennä a) 9 x x 6x + 9, b) 5 9 009 a a, c) log 7 + lne 7. Muovailuvahasta tehty säännöllinen tetraedri muovataan

Lisätiedot

A Lausekkeen 1,1 3 arvo on 1,13 3,3 1,331 B Tilavuus 0,5 m 3 on sama kuin 50 l 500 l l C Luvuista 2 3, 6 7

A Lausekkeen 1,1 3 arvo on 1,13 3,3 1,331 B Tilavuus 0,5 m 3 on sama kuin 50 l 500 l l C Luvuista 2 3, 6 7 1 Tuotteen hinta nousee ensin 10 % ja laskee sitten 10 %, joten lopullinen hinta on... alkuperäisestä hinnasta. alkuperäisestä hinnasta. YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA 23.3.2016 MATEMATIIKAN KOE PITKÄ

Lisätiedot

OSA 1: YHTÄLÖNRATKAISUN KERTAUSTA JA TÄYDENNYSTÄ SEKÄ FUNKTIO

OSA 1: YHTÄLÖNRATKAISUN KERTAUSTA JA TÄYDENNYSTÄ SEKÄ FUNKTIO OSA : YHTÄLÖNRATKAISUN KERTAUSTA JA TÄYDENNYSTÄ SEKÄ FUNKTIO Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupila, Katja Leinonen, Tuomo Talala, Hanna Tuhkanen ja Pekka Vaaraniemi Alkupala Kolme kaverusta, Olli, Pekka

Lisätiedot

Opettaja: tyk.fi Aika ja paikka: ma, ke klo 18:40-20:05, luokka 26.

Opettaja: tyk.fi Aika ja paikka: ma, ke klo 18:40-20:05, luokka 26. MAB 0: Kertauskurssi Opettaja: Janne.Lemberg @ tyk.fi Aika ja paikka: ma, ke klo 18:40-20:05, luokka 26. Alustava aikataulu: ma 9.1 ke 11.1 ma 16.1 ke 18.1 ma 23.1 ke 25.1 ma 30.1 ke 1.2 ma 6.2 ke 8.2

Lisätiedot

c) x > 0 c) [ 4,8[ ja 4 d) [12, [

c) x > 0 c) [ 4,8[ ja 4 d) [12, [ 0. Prosenttikerroin 00 % +, % 0, %,0 Hinta nyt 0, 0 Hinta 0 vuotta sitten 0,, 0 0,0 Va staus: 0 senttiä Laudatur MAA ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 09. a) 0 < 9 c) > 0 0. a) ],0[ ], [

Lisätiedot

1 Peruslaskuvalmiudet

1 Peruslaskuvalmiudet 1 Peruslaskuvalmiudet 11 Lukujoukot N {1,, 3, 4,} on luonnollisten lukujen joukko (0 mukana, jos tarvitaan), Z {, 3,, 1, 0, 1,, 3,} on kokonaislukujen joukko, Q m n : m, n Z, n 0 on rationaalilukujen joukko,

Lisätiedot

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen

(1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen (1) Desimaaliluvut ja lukujen pyöristäminen Luvun pyöristäminen Mikäli ensimmäinen pois jäävä numero on 5 tai suurempi, korotetaan sen vasemmalla puolella olevan numeron arvoa yhdellä. Luku 123, 3476 yhden

Lisätiedot

KOKEITA KURSSI 1. 1. Pitemmдstд osasta sahaat pois 5. 3 b) Muunna murto- tai sekaluvuksi. d) 0,9 e) 1,3 f) 2,01

KOKEITA KURSSI 1. 1. Pitemmдstд osasta sahaat pois 5. 3 b) Muunna murto- tai sekaluvuksi. d) 0,9 e) 1,3 f) 2,01 KOKEITA KURSSI kurssi (A). Laske. Kirjoita ainakin yksi vдlivaihe. 9 a) :. Merkitse ja laske. a) Lukujen ja tulosta vдhennetддn. Luvusta vдhennetддn lukujen ja erotus. Lukujen ja summan kolmasosa kerrotaan

Lisätiedot

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN

Lukion. Calculus. Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Calculus Lukion MAA7 Derivaatta Paavo Jäppinen Alpo Kupiainen Matti Räsänen Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Derivaatta (MAA7) Pikatesti ja kertauskokeet Tehtävien ratkaisut Pikatesti

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 18.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 18.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 8..05 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo.

Merkitse kertolasku 3 3 3 3 potenssin avulla ja laske sen arvo. 13 Luvun potenssi Kertolasku, jonka kaikki tekijät ovat samoja, voidaan merkitä lyhyemmin potenssin avulla. Potenssimerkinnässä eksponentti ilmaisee, kuinka monta kertaa kantaluku esiintyy tulossa. Potenssin

Lisätiedot

Olkoon funktion f määrittelyjoukkona reaalilukuväli (erityistapauksena R). Jos kaikilla määrittelyjoukon luvuilla x 1 ja x 2 on voimassa ehto:

Olkoon funktion f määrittelyjoukkona reaalilukuväli (erityistapauksena R). Jos kaikilla määrittelyjoukon luvuilla x 1 ja x 2 on voimassa ehto: 4 Reaalifunktiot 4. Funktion monotonisuus Olkoon funktion f määrittelyjoukkona reaalilukuväli (erityistapauksena R). Jos kaikilla määrittelyjoukon luvuilla x ja x on voimassa ehto: "jos x < x, niin f (x

Lisätiedot

k-kantaisen eksponenttifunktion ominaisuuksia

k-kantaisen eksponenttifunktion ominaisuuksia 3.1.1. k-kantaisen eksponenttifunktion ominaisuuksia f() = k (k > 0, k 1) Määrittely- ja arvojoukko M f = R, A f = R + Jatkuvuus Funktio f on jatkuva Monotonisuus Funktio f aidosti kasvava, kun k > 1 Funktio

Lisätiedot

MAA7 HARJOITUSTEHTÄVIÄ

MAA7 HARJOITUSTEHTÄVIÄ MAA7 HARJOITUSTEHTÄVIÄ Selvitä, mitä -akselin väliä tarkoittavat merkinnät: a) < b) U(, ) c) 4 < 0 0 Ilmoita väli a) 4 < < b) ] 5, 765[ tavalla 7 tehtävän a)-kohdan mukaisella kana, kana 0 Palautetaan

Lisätiedot

määrittelyjoukko. 8 piirretään tangentti pisteeseen, jossa käyrä leikkaa y-akselin. Määritä tangentin yhtälö.

määrittelyjoukko. 8 piirretään tangentti pisteeseen, jossa käyrä leikkaa y-akselin. Määritä tangentin yhtälö. MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot 5.4.0 Jussi Tyni. a) Derivoi f ( ) 3e 5 Mikä on funktion f () = ln(5 ) 00 määrittelyjoukko. c) Derivoi g( t) 4ln( t t ). Käyrälle g( ) e 8 piirretään tangentti pisteeseen,

Lisätiedot

Algebra. 1. Ovatko alla olevat väittämät tosia? Perustele tai anna vastaesimerkki. 2. Laske. a) Luku 2 on luonnollinen luku.

Algebra. 1. Ovatko alla olevat väittämät tosia? Perustele tai anna vastaesimerkki. 2. Laske. a) Luku 2 on luonnollinen luku. Algebra 1. Ovatko alla olevat väittämät tosia? Perustele tai anna vastaesimerkki. a) Luku on luonnollinen luku. b) Z c) Luvut 5 6 ja 7 8 ovat rationaalilukuja, mutta luvut ja π eivät. d) sin(45 ) R e)

Lisätiedot

Reaalilukuvälit, leikkaus ja unioni (1/2)

Reaalilukuvälit, leikkaus ja unioni (1/2) Luvut Luonnolliset luvut N = {0, 1, 2, 3,... } Kokonaisluvut Z = {..., 2, 1, 0, 1, 2,... } Rationaaliluvut (jaksolliset desimaaliluvut) Q = {m/n m, n Z, n 0} Irrationaaliluvut eli jaksottomat desimaaliluvut

Lisätiedot

MATEMATIIKAN JOHDANTOKURSSI ASSIn opiskelijoille soveltuvin osin

MATEMATIIKAN JOHDANTOKURSSI ASSIn opiskelijoille soveltuvin osin HAAGA-HELIA MATEMATIIKAN JOHDANTOKURSSI ASSIn opiskelijoille soveltuvin osin Katri Währn Kevät 2012 1 FUNKTIOLASKIMEN KÄYTTÖ Funktiolaskimeen on sisäänrakennettuna laskujärjestelmä eli se osaa laskea kerto-

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 24.9.2014 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 24.9.2014 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 4.9.04 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

NELIÖJUURI. Neliöjuuren laskusääntöjä

NELIÖJUURI. Neliöjuuren laskusääntöjä NELIÖJUURI POLYNOMIFUNKTIOT JA -YHTÄLÖT, MAA2 Tarkoittaa positiivista tai nollaa Määritelmä, neliöjuuri: Luvun a R neliöjuuri, merkitään a, on se ei-negatiivinen luku, jonka neliö (eli toiseen potenssiin

Lisätiedot

Aloitustunti MAA22 Starttikurssi pitkän matematiikan opiskeluun

Aloitustunti MAA22 Starttikurssi pitkän matematiikan opiskeluun Aloitustunti MAA22 Starttikurssi pitkän matematiikan opiskeluun 13. elokuuta 2015 Miksi matikkaa Erityisen tärkeää teknillisillä ja luonnontieteellisillä aloilla Ohjelmointi ja tietojenkäsittelytiede Lääketieteellinen

Lisätiedot

MAS- linjan matematiikan kurssit

MAS- linjan matematiikan kurssit Muutokset Vantaankosken koulun Matemaattis-luonnontieteellisen linjan (MAS) opetussuunnitelmaan lukuvuonna 2012 2013 aloittavista 7. luokista alkaen Kurssisisällöt ja -ajoitus ovat muuttuneet matematiikan

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. KERTAUS Lukujono KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. Ratkaisussa annetaan esimerkit mahdollisista säännöistä. a) Jatketaan lukujonoa: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Rekursiivinen sääntö on, että lukujonon ensimmäinen jäsen

Lisätiedot

Laudatur 1. Opettajan aineisto. Funktiot ja yhtälöt MAA1. Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Laudatur 1. Opettajan aineisto. Funktiot ja yhtälöt MAA1. Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Laudatur Funktiot ja yhtälöt MAA Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola Opettajan aineisto Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Toimittaja: Sanna Mäkitalo Taitto: Tekijät. painos Painovuosi

Lisätiedot

Suhteellisia osuuksia ilmaistaessa käytetään prosenttilukujen ohella myös murtolukuja.

Suhteellisia osuuksia ilmaistaessa käytetään prosenttilukujen ohella myös murtolukuja. PROSENTTILASKUT Prosenttilaskuun ja sen sovelluksiin, jotka ovat kerto- ja jakolaskun sovelluksia, perustuu suuri osa kaikesta laskennasta, jonka avulla talousyksikön toimintaa suunnitellaan ja seurataan.

Lisätiedot

Ma9 Lausekkeita ja yhtälöitä II

Ma9 Lausekkeita ja yhtälöitä II Ma9 Lausekkeita ja yhtälöitä II H Potenssit, juuret ja prosentit. Onko potenssin arvo positiivinen vai negatiivinen, jos potenssin kantaluku on negatiivinen ja eksponentti on parillinen pariton?. Kirjoita

Lisätiedot

Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 2005, sivu 1 / 13. Tehtäviä

Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 2005, sivu 1 / 13. Tehtäviä Sekalaiset tehtävät, 11. syyskuuta 005, sivu 1 / 13 Tehtäviä Tehtävä 1. Johda toiseen asteen yhtälön ax + bx + c = 0, a 0 ratkaisukaava. Tehtävä. Määrittele joukon A R pienin yläraja sup A ja suurin alaraja

Lisätiedot

1 Laskutoimituksia 3. Peruslaskutoimitukset luvuilla 3. Peruslaskutoimitukset polynomeilla 7. Prosentti 11. Prosenteilla vertaaminen 17

1 Laskutoimituksia 3. Peruslaskutoimitukset luvuilla 3. Peruslaskutoimitukset polynomeilla 7. Prosentti 11. Prosenteilla vertaaminen 17 Sisällysluettelo 1 Laskutoimituksia Peruslaskutoimitukset luvuilla Peruslaskutoimitukset polynomeilla 7 Prosentti 11 Prosenteilla vertaaminen 17 Kuvaaminen koordinaatistossa Kertaustehtäviä 9 Lausekkeesta

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

2 arvo muuttujan arvolla

2 arvo muuttujan arvolla Mb Mallikoe Määritä funktion f ( ) arvo muuttujan arvolla a) b) c) k 6 a) Määritä suorien y 0 ja y leikkauspiste b) Määritä suoran yhtälö, kun se kulkee pisteen (, ) kautta ja on yhdensuuntainen suoran

Lisätiedot

Koontitehtäviä luvuista 1 9

Koontitehtäviä luvuista 1 9 11 Koontitehtäviä luvuista 1 9 1. a) 3 + ( 8) + = 3 8 + = 3 b) x x 10 = 0 a =, b = 1, c = 10 ( 1) ( 1) 4 ( 10) 1 81 1 9 x 4 4 1 9 1 9 x,5 tai x 4 4 c) (5a) (a + 1) = 5a a 1 = 4a 1. a) Pythagoraan lause:

Lisätiedot

Funktio 1. a) Mikä on funktion f (x) = x lähtöjoukko eli määrittelyjoukko, kun 0 x 5?

Funktio 1. a) Mikä on funktion f (x) = x lähtöjoukko eli määrittelyjoukko, kun 0 x 5? Funktio. a) Mikä on funktion f (x) = x + lähtöjoukko eli määrittelyjoukko, kun 0 x 5? b) Mikä on funktion f (x) = x + maalijoukko eli arvojoukko? c) Selitä, mikä on funktion nollakohta. Anna esimerkki.

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top 17.11.2005. 2. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:.

MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top 17.11.2005. 2. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:. AMMATIKKA top 17.11.005 MATEMATIIKAN KOE. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu Nimi: Oppilaitos:. Koulutusala:... Luokka:.. Sarjat: MERKITSE OMA SARJA 1. Tekniikka

Lisätiedot

Syksyn 2015 Lyhyen matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Lyhyen matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 015 Lhen matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Tekijät: Olli Karkkulainen ja Markku Parkkonen Ratkaisut on laadittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmalla kättäen Muistiinpanot -sovellusta.

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 23.9.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 23.9.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 3.9.05 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN ALA MATEMATIIKAN PREPPAUSTEHTÄVIÄ Kesä 2015

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN ALA MATEMATIIKAN PREPPAUSTEHTÄVIÄ Kesä 2015 PREPPAUSTA 05.nb LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKAN ALA MATEMATIIKAN PREPPAUSTEHTÄVIÄ Kesä 05 MURTOLUVUT. Laske murtolukujen 3 ja 5 6 summa, tulo ja osamäärä. Summa 3 5 6 4 3 5 6 8 6 5 6 3 6 6. Laske

Lisätiedot

1. Muunna seuraavat yksiköt. Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu. Oppilaitos:.. Koulutusala:...

1. Muunna seuraavat yksiköt. Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu. Oppilaitos:.. Koulutusala:... MATEMATIIKAN KOE Ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikan valmiuksien kilpailu Nimi: Oppilaitos:.. Koulutusala:... Luokka:.. Sarjat: LAITA MERKKI OMAAN SARJAASI. Tekniikka ja liikenne:..

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ MATEMATIIKAN KOE, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 3.3.06 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

7. Resistanssi ja Ohmin laki

7. Resistanssi ja Ohmin laki Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI Tarmo Partanen Teoria (Muista hyödyntää sanastoa) 1. Millä nimellä kuvataan sähköisen komponentin (laitteen, johtimen) sähkön kulkua vastustavaa ominaisuutta? 2. Miten resistanssi

Lisätiedot

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi)

Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 (lukion 2. ja 3. vuosi) Kenguru 2012 Student sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n

Ylioppilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n Ylioilastutkintolautakunta S t u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n MATEMATIIKAN KOE, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ 904 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten iiteiden, sisältöjen ja isteitysten luonnehdinta

Lisätiedot

Kaikkiin tehtäviin ratkaisujen välivaiheet näkyviin! Lue tehtävänannot huolellisesti. Tee pisteytysruudukko B-osion konseptin yläreunaan!

Kaikkiin tehtäviin ratkaisujen välivaiheet näkyviin! Lue tehtävänannot huolellisesti. Tee pisteytysruudukko B-osion konseptin yläreunaan! MAA4 koe 1.4.2016 Kaikkiin tehtäviin ratkaisujen välivaiheet näkyviin! Lue tehtävänannot huolellisesti. Tee pisteytysruudukko B-osion konseptin yläreunaan! Jussi Tyni A-osio: Ilman laskinta. Laske kaikki

Lisätiedot

Testaa taitosi 1: Lauseen totuusarvo

Testaa taitosi 1: Lauseen totuusarvo Testaa taitosi 1: Lauseen totuusarvo 1. a) Laadi lauseen A (B A) totuustaulu. b) Millä lauseiden A ja B totuusarvoilla a-kohdan lause on tosi? c) Suomenna a-kohdan lause, kun lause A on olen vihainen ja

Lisätiedot

Merkitse yhtä puuta kirjaimella x ja kirjoita yhtälöksi. Mikä tulee vastaukseksi? 3x + 2x = 5x + =

Merkitse yhtä puuta kirjaimella x ja kirjoita yhtälöksi. Mikä tulee vastaukseksi? 3x + 2x = 5x + = Mikä X? Esimerkki: Merkitse yhtä puuta kirjaimella ja kirjoita yhtälöksi. Mikä tulee vastaukseksi? 3 + 2 = 5 + = 5 + = 1. Merkitse yhtä päärynää kirjaimella ja kirjoita yhtälöksi? Mikä tulee vastaukseksi?

Lisätiedot

Reaalifunktioista 1 / 17. Reaalifunktioista

Reaalifunktioista 1 / 17. Reaalifunktioista säilyy 1 / 17 säilyy Jos A, B R, niin funktiota f : A B sanotaan (yhden muuttujan) reaalifunktioksi. Tällöin karteesinen tulo A B on (aiempia esimerkkejä luonnollisemmalla tavalla) xy-tason osajoukko,

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, L2

Talousmatematiikan perusteet, L2 Talousmatematiikan perusteet, L2 orms.1030 EPKY / kevät 2011 Toisen Laskutoimitukset tehdään seuraavassa järjestyksessä 1. Sulkujen sisällä olevat (alkaen sisältä ulospäin) 2. potenssit ja juuri 3. kerto-

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE. Pitkä Matematiikka 3.2.2015

PRELIMINÄÄRIKOE. Pitkä Matematiikka 3.2.2015 PRELIMINÄÄRIKOE Pitkä Matematiikka..5 Vastaa enintään kymmeneen tehtävään. Tähdellä merkittyjen (*) tehtävien maksimipistemäärä on 9, muiden tehtävien maksimipistemäärä on 6.. a) Ratkaise epäyhtälö >.

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Huom! (5 4 ) Luetaan viisi potenssiin neljä tai viisi neljänteen. 7.1 Potenssin määritelmä

Huom! (5 4 ) Luetaan viisi potenssiin neljä tai viisi neljänteen. 7.1 Potenssin määritelmä 61 7.1 Potenssin määritelmä Potenssi on lyhennetty merkintä tulolle, jossa kantaluku kerrotaan itsellään niin monta kertaa kuin eksponentti ilmaisee. - luvun toinen potenssi on nimeltään luvun neliö o

Lisätiedot

* Trigonometriset funktiot suorakulmaisessa kolmiossa * Trigonometristen funktioiden kuvaajat

* Trigonometriset funktiot suorakulmaisessa kolmiossa * Trigonometristen funktioiden kuvaajat Trigonometria. a) Määrittele trigonometriset funktiot. b) Vertaa trigonometristen funktioiden ominaisuuksia määritys- ja arvojoukko sekä perusjakso). * Trigonometriset funktiot suorakulmaisessa kolmiossa

Lisätiedot

määrittelemässä alueessa? Laske alueen kärkipisteiden koordinaatit. Piirrä kuvio.

määrittelemässä alueessa? Laske alueen kärkipisteiden koordinaatit. Piirrä kuvio. Yo-tehtäviä Mb06 kurssista Sarja 1 k09/12. Mikä on suurin arvo, jonka lauseke x + y saa epäyhtälöiden x 0, y 0, 2x + 3y 24, 5x + 3y 30 määrittelemässä alueessa? Laske alueen kärkipisteiden koordinaatit.

Lisätiedot

Prosenttilasku-kotitehtäviä 1. Ratkaisuja

Prosenttilasku-kotitehtäviä 1. Ratkaisuja Prosenttilasku-kotitehtäviä 1. Ratkaisuja 1. Italialainen design-laukku maksaa euroa ja vastaava piraattituote 60 euroa. Kuinka monta prosenttia a) design-laukku on piraattilaukkua kalliimpi b) piraattilaukku

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

Harjoituksia MAA4 - HARJOITUKSIA. 6. Merkitse lukusuoralle ne luvut, jotka toteuttavat epäyhtälön x 2 < ½.

Harjoituksia MAA4 - HARJOITUKSIA. 6. Merkitse lukusuoralle ne luvut, jotka toteuttavat epäyhtälön x 2 < ½. MAA4 - HARJOITUKSIA 1 Esitä lauseke 3 x + x 4 ilman itseisarvomerkkejä Ratkaise yhtälö a ) 5x 9 = 6 b) 6x 9 = 0 c) 7x 9 + 6 = 0 3 Ratkaise yhtälö x 7 3 + 4x = 4 Ratkaise yhtälö 5x + = 3x 4 5 Ratkaise yhtälö

Lisätiedot

PERUSKOULUSTA PITKÄLLE

PERUSKOULUSTA PITKÄLLE Raimo Seppänen Tytti Kiiski PERUSKOULUSTA PITKÄLLE KERTAUSTA JA TÄYDENNYSTÄ LUKION PITKÄLLE MATEMATIIKALLE JA MATEMATIIKKAA VAATIVAAN AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN MFKA-KUSTANNUS OY HELSINKI 2007 SISÄLLYS

Lisätiedot

, c) x = 0 tai x = 2. = x 3. 9 = 2 3, = eli kun x = 5 tai x = 1. Näistä

, c) x = 0 tai x = 2. = x 3. 9 = 2 3, = eli kun x = 5 tai x = 1. Näistä Pitkä matematiikka 8.9.0, ratkaisut:. a) ( x + x ) = ( + x + x ) 6x + 6x = + 6x + 6x x = x =. b) Jos x > 0, on x = + x x = + x. Tällä ei ole ratkaisua. Jos x 0, on x = + x x = + x x =. c) x = x ( x) =

Lisätiedot

MAT-13510 Laaja Matematiikka 1U. Hyviä tenttikysymyksiä T3 Matemaattinen induktio

MAT-13510 Laaja Matematiikka 1U. Hyviä tenttikysymyksiä T3 Matemaattinen induktio MAT-13510 Laaja Matematiikka 1U. Hyviä tenttikysymyksiä T3 Matemaattinen induktio Olkoon a 1 = a 2 = 5 ja a n+1 = a n + 6a n 1 kun n 2. Todista induktiolla, että a n = 3 n ( 2) n, kun n on positiivinen

Lisätiedot

Kokelaan sukunimi ja kaikki etunimet selväsi kirjoitetuna. Kaava 1 b =2a 2 b =0,5a 3 b =1,5a 4 b = 1a. 4 5 b =4a 6 b = 5a

Kokelaan sukunimi ja kaikki etunimet selväsi kirjoitetuna. Kaava 1 b =2a 2 b =0,5a 3 b =1,5a 4 b = 1a. 4 5 b =4a 6 b = 5a 1 YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA 28.9.2016 MATEMATIIKAN KOE PITKÄ OPPIMÄÄRÄ A-osa Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät 1 4. Tehtävät arvostellaan pistein 0 6. Kunkin tehtävän ratkaisu kirjoitetaan tehtävän

Lisätiedot

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti MAA8 Ko 5..04 T konsptiin pisttsruudukko! Muista kirjata nimsi ja rhmäsi. Lu ohjt huolllissti A-Osio: Ei saa kättää laskinta. MAOL saa olla alusta asti kätössä. Maksimissaan h aikaa suorittaa A- Osio.

Lisätiedot

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA

MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA EB-TUTKINTO 2008 MATEMATIIKKA 5 VIIKKOTUNTIA PÄIVÄMÄÄRÄ: 5. kesäkuuta 2008 (aamupäivä) KOKEEN KESTO: 4 tuntia (240 minuuttia) SALLITUT APUVÄLINEET: Europpa-koulun antama taulukkovihkonen Funktiolaskin,

Lisätiedot

Matematiikan pohjatietokurssi

Matematiikan pohjatietokurssi Matematiikan pohjatietokurssi Demonstraatio 3, 15.9.014 1. Mitkä seuraavista voisivat olla funktion kuvaajia ja mitkä eivät? Miksi? (a) (b) (c) (d) Vastaus: Kuvaajat b ja c esittävät funktioita. Huomaa,

Lisätiedot

3 x 1 < 2. 2 b) b) x 3 < x 2x. f (x) 0 c) f (x) x + 4 x 4. 8. Etsi käänteisfunktio (määrittely- ja arvojoukkoineen) kun.

3 x 1 < 2. 2 b) b) x 3 < x 2x. f (x) 0 c) f (x) x + 4 x 4. 8. Etsi käänteisfunktio (määrittely- ja arvojoukkoineen) kun. Matematiikka KoTiA1 Demotehtäviä 1. Ratkaise epäyhtälöt x + 1 x 2 b) 3 x 1 < 2 x + 1 c) x 2 x 2 2. Ratkaise epäyhtälöt 2 x < 1 2 2 b) x 3 < x 2x 3. Olkoon f (x) kolmannen asteen polynomi jonka korkeimman

Lisätiedot

Öljysäiliö maan alla

Öljysäiliö maan alla Kaigasniemen koulu Öljysäiliö maan alla Yläkoulun ketaava ja syventävä matematiikan tehtävä Vesa Maanselkä 009 Ostat talon jossa on öljylämmitys. Takapihalle on kaivettu maahan sylintein muotoinen öljysäiliö

Lisätiedot

MATEMATIIKKAKILPAILU

MATEMATIIKKAKILPAILU Tekniikan Opettajat TOP ry Teknologiateollisuuden Kustannusosakeyhtiö Opetushallitus 100-vuotissäätiö Otava AMMATIKKA top 17.11.2011 Toisen asteen ammattillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen MATEMATIIKKAKILPAILU

Lisätiedot

Funktiot, L4. Funktio ja funktion kuvaaja. Funktio ja kuvaus. Yhdistetty funktio. eksponenttifunktio. Logaritmi-funktio. Logaritmikaavat.

Funktiot, L4. Funktio ja funktion kuvaaja. Funktio ja kuvaus. Yhdistetty funktio. eksponenttifunktio. Logaritmi-funktio. Logaritmikaavat. Funktiot, L4 eksponentti-funktio Funktio (Käytännöllinen määritelmä) 1 Linkkejä kurssi2 / Etälukio (edu.fi) kurssi8, / Etälukio (edu.fi) kurssi8, logaritmifunktio / Etälukio (edu.fi) Funktio (Käytännöllinen

Lisätiedot

PRELIMINÄÄRIKOE. Lyhyt Matematiikka 3.2.2015

PRELIMINÄÄRIKOE. Lyhyt Matematiikka 3.2.2015 PRELIMINÄÄRIKOE Lyhyt Matematiikka..015 Vastaa enintään kymmeneen tehtävään. Kaikki tehtävät arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä. 1. a) Sievennä x( x ) ( x x). b) Ratkaise yhtälö 5( x 4) 5 ( x 4). 1 c)

Lisätiedot

1. Murtoluvut, murtolausekkeet, murtopotenssit ja itseisarvo

1. Murtoluvut, murtolausekkeet, murtopotenssit ja itseisarvo 1. Murtoluvut, murtolausekkeet, murtopotenssit ja itseisarvo Olkoot a, b, c mielivaltaisesti valittuja reaalilukuja eli reaaliakselin pisteitä. Ne toteuttavat seuraavat laskulait (ns. kunta-aksioomat):

Lisätiedot

1. a) b) Nollakohdat: 20 = c) a b a b = + ( a b)( a + b) Derivaatan kuvaajan numero. 1 f x x x g x x x x. 3. a)

1. a) b) Nollakohdat: 20 = c) a b a b = + ( a b)( a + b) Derivaatan kuvaajan numero. 1 f x x x g x x x x. 3. a) Pitkä matematiikka YO-koe 9..04. a) b) 7( x ) + = x ( x ) x(5 8 x) > 0 7x + = x x + 8x + 5x > 0 7x = 0 Nollakohdat: 0 8x + 5x = 0 x = 7 x(8x 5) = 0 5 5 x = 0 tai x = Vastaus: 0 < x < 8 8 c) a+ b) a b)

Lisätiedot

Laudatur 2. Opettajan aineisto. Polynomifunktiot MAA2. Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Laudatur 2. Opettajan aineisto. Polynomifunktiot MAA2. Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Laudatur Polynomifunktiot MAA Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola Opettajan aineisto Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Toimittaja: Sanna Mäkitalo Taitto: Tekijät. painos Painovuosi

Lisätiedot

MATEMATIIKAN KOE LYHYT OPPIMÄÄRÄ Osa A 1. Määritellään funktio f(x)=x 3 2x 2 +x+7. a) Laske f(1). b) Laske f (2).

MATEMATIIKAN KOE LYHYT OPPIMÄÄRÄ Osa A 1. Määritellään funktio f(x)=x 3 2x 2 +x+7. a) Laske f(1). b) Laske f (2). 1 YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNTA 28.9.2016 MATEMATIIKAN KOE LYHYT OPPIMÄÄRÄ A-osa Ratkaise kaikki tämän osan tehtävät 1 4. Tehtävät arvostellaan pistein 0 6. Kunkin tehtävän ratkaisu kirjoitetaan tehtävän

Lisätiedot

TEHTÄVIEN RATKAISUT. Tehtäväsarja A. 2. a) a + b = = 1 b) (a + b) = ( 1) = 1 c) a + ( b) = 13 + ( 12) = = 1.

TEHTÄVIEN RATKAISUT. Tehtäväsarja A. 2. a) a + b = = 1 b) (a + b) = ( 1) = 1 c) a + ( b) = 13 + ( 12) = = 1. TEHTÄVIEN RATKAISUT Tehtäväsarja A.. a) a b b) (a b) ( ) c) a ( b) ( ) ). a) 4 4 5 6 6 6 6 6 b) Pienin arvo: ) 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 Suurin arvo: ) 4) 4 8 7 7 4 6 6 6 6 4. @ tekijät ja Sanoma Pro Oy 06 5.

Lisätiedot

2 Yhtälöitä ja epäyhtälöitä

2 Yhtälöitä ja epäyhtälöitä 2 Yhtälöitä ja epäyhtälöitä 2.1 Ensimmäisen asteen yhtälö ja epäyhtälö Muuttujan x ensimmäisen asteen yhtälöksi sanotaan yhtälöä, joka voidaan kirjoittaa muotoon ax + b = 0, missä vakiot a ja b ovat reaalilukuja

Lisätiedot

Henkilötunnus Sukunimi Etunimet

Henkilötunnus Sukunimi Etunimet Valintakokeessa on kaksi osaa: Osa 1 sisältää viisi esseetehtävää kansantaloustieteestä. Osasta 1 voi saada 0 30 pistettä. Osa sisältää kuusi matematiikan laskutehtävää. Osasta voi saada 0 30 pistettä.

Lisätiedot

3 Eksponentiaalinen malli

3 Eksponentiaalinen malli Eksponentiaalinen malli Eksponentiaalinen kasvaminen ja väheneminen 6. Kulunut aika (h) Bakteerien määrä 0 80 0 60 0 0 7 7 0 0 0 6. 90 % 0,90 Pienennöksiä (kpl) Piirroksen korkeus (cm) 0,90 6,0, 0,90 6,0,06,

Lisätiedot

Laudatur 7. Opettajan aineisto. Derivaatta MAA 7. Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Laudatur 7. Opettajan aineisto. Derivaatta MAA 7. Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola. Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Laudatur 7 Derivaatta MAA 7 Tarmo Hautajärvi Jukka Ottelin Leena Wallin-Jaakkola Opettajan aineisto Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava SISÄLLYS Ratkaisut kirjan tehtäviin... Kokeita...57 Otavan asiakaspalvelu

Lisätiedot

MAA4 - HARJOITUKSIA. 1. Esitä lauseke 3 x + 2x 4 ilman itseisarvomerkkejä. 3. Ratkaise yhtälö 2 x 7 3 + 4x = 2 (yksi ratkaisu, eräs neg. kokon.

MAA4 - HARJOITUKSIA. 1. Esitä lauseke 3 x + 2x 4 ilman itseisarvomerkkejä. 3. Ratkaise yhtälö 2 x 7 3 + 4x = 2 (yksi ratkaisu, eräs neg. kokon. MAA4 - HARJOITUKSIA 1. Esitä lauseke 3 + 4 ilman itseisarvomerkkejä.. Ratkaise yhtälö a ) 5 9 = 6 b) 6 9 = 0 c) 7 9 + 6 = 0 3. Ratkaise yhtälö 7 3 + 4 = (yksi ratkaisu, eräs neg. kokon. luku) 4. Ratkaise

Lisätiedot

MATEMATIIKKAKILPAILU

MATEMATIIKKAKILPAILU Tekniikan Opettajat TOP ry Teknologiateollisuuden Kustannusosakeyhtiö Opetushallitus 100-vuotissäätiö Otava AMMATIKKA top 17.11.2011 Toisen asteen ammattillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen MATEMATIIKKAKILPAILU

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 1 Matemaattisesta päättelystä Matemaattisen analyysin kurssin (kuten minkä tahansa matematiikan kurssin) seuraamista helpottaa huomattavasti, jos opiskelija ymmärtää

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN MATEMATIIKAN V. 2010 VALINTAKOETEHTÄVIEN RATKAISUT

AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN MATEMATIIKAN V. 2010 VALINTAKOETEHTÄVIEN RATKAISUT AMMATTIKORKEAKOULUJEN LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN MATEMATIIKAN V. 2010 VALINTAKOETEHTÄVIEN RATKAISUT TEHTÄVÄT 1.a) Oheisessa kuviossa janat ja janoihin liittyvät luvut kuvaavat pisteiden välisiä reittejä

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13

Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.2014 klo 10 13 Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopisto Matematiikan valintakoe 9.6.014 klo 10 13 1. Ratkaise seuraavat yhtälöt ja epäyhtälöt: x + a) 3 x + 1 > 0 c) x x + 1 = 1 x 3 4 b) e x + e x 3

Lisätiedot

1 PROSENTTILASKENTAA 7

1 PROSENTTILASKENTAA 7 SISÄLTÖ 1 PROSENTTILASKENTAA 7 Peruskäsitteitä 8 Prosenttiarvo 9 Prosenttiluku 11 Perusarvo 13 Muutosten laskeminen 15 Lisäys ja vähennys 15 Alkuperäisten arvojen laskeminen 17 Muutosprosentti 19 Prosenttiyksikkö

Lisätiedot

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!!

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!! FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE 30.01.2014 VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!! 1. Vastaa, ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin. Perustelua ei tarvitse kirjoittaa. a) Atomi ei voi lähettää

Lisätiedot