01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika Tiistai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen 02 Vastuuhenkilöt/tositteiden (laskujen) hyväksyjät sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueella 03 Viranhaltijoiden tekemien päätösten tiedoksi saattaminen 04 1 Kunta- ym. laskutus ja muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä asiakasmaksu 05 2 Ostopalvelusopimuksen hyväksyminen Kolarin Palvelutaloyhdistys ry/kolarin kunta 06 3, 4 Vuoden 2011 talousarvion käyttösuunnitelmat sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueella 07 Sairaanhoitajan toimen vastaanottaminen / Kirsti Aarni 08 5 Puheterapiapalvelujen myynti Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymälle 09 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon jäsenten valitseminen 10 6 Mielen Tuki hankkeeseen liittyminen 11 7, 8, 9 Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöjärjestelyt 12 Lupa kokoaikaisen lähihoitajan toimen täyttämiseen (terveyskeskus ja Palvelukoti Tanna) 13 10, 11 12, 13 14, 15 Raportit Lapin aluehallintovirastolle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan toteutumisesta (Vasuraportti), terveydensuojelu-, tupakka- ja kemikaalilain valvontasuunnitelmien toteutumisesta ja kuluttajaturvallisuusvalvonnan toteutumisesta 14 16, 17 Oikaisuvaatimus lähihoitajan toimen täyttämisestä

2 15 18 Sotiemme veteraanien avustajatoiminta Sisu-projekti Liittyminen KanTa-palveluiden (Kansallinen terveysarkisto) eresepti-palvelun käyttäjäksi 17 Lupa psykologin toimen täyttämiseen sosiaali- ja terveystoimessa 18 Osallistuminen Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut (PaKaste 2) hankkeeseen 19 Lausunto Lapin aluehallintovirastolle koskien liiketoiminnan harjoittamista / Avopalvelut Harri Mäkelä Tmi Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta / Akkia oy 21 Eron myöntäminen Kirsi Heinälälle psykologin toimesta 22 Saapuneet kirjeet 23 Muut asiat

3 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 1 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet Hietanen Markku, jäsen jäsenet Hiltunen Ahti, jäsen Kauppinen Helena, jäsen Koivumaa Eija, jäsen Koivumaa Kari, puheenjohtaja Kumpula Keijo, jäsen Pääkkölä Hilde, jäsen Satta Pirjo, varapuheenjohtaja Vaattovaara Birgitta, jäsen Muut saapuvilla Ylläsjärvi Ulla, esittelijä olleet Viuhkola Kirsti, vast. sosiaalityöntekijä Möykkynen Pekka, kunnanhallituksen edustaja Havanka Heikki, kunnanjohtaja Ylilääkkölä Elle, pöytäkirjanpitäjä Poissa Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Hietanen ja Eija Koivumaa. Pöytäkirjan allekirjoitus Kari Koivumaa puheenjohtaja Elle Ylilääkkölä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kolari Allekirjoitukset Markku Hietanen Eija Koivumaa Pöytäkirja on pidetty Sosiaali- ja terveystoimisto klo ja yleisesti nähtävänä Elle Ylilääkkölä talouspäällikkö

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2011 JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Sos-terv.ltk 01 Hallintosäännön 29 :n mukaan toimielinten kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Vuonna 2010 sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksia on pidetty tarpeen mukaan, pääasiallisesti tiistaisin. Pöytäkirja valmistetaan kokouksessa ja tarkastettu sekä allekirjoitettu pöytäkirja on siten nähtävänä heti seuraavana päivänä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vuonna 2011 lautakunnan ja jaoston kokouksia pidetään tarpeen mukaan, lautakunnan kokoukset alkaen kello Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin, kun ei ole kysymyksessä salassa pidettävästä yksityistä henkilöä koskevasta asiasta, sosiaali- ja terveystoimistossa pöytäkirjan tarkastuspäivää seuraavana päivänä eli kokousta seuraavana päivänä, klo ja Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä kuukauden toinen ja neljäs tiistai ko. työyksiköissä, johtavan lääkärin, vast. hammaslääkärin ja terveysvalvonnan johtajan päätösten nähtävillä olopaikka on em. poiketen sosiaali- ja terveystoimistossa. ehdotus hyväksyttiin.

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta VASTUUHENKILÖT / TOSITTEIDEN (LASKUJEN) HYVÄKSYJÄT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEELLA Sos-terv.ltk 02 Hallintokuntien tulee nimetä kullekin tulosalueelle ja tulosyksikölle vastuuhenkilöt, jotka vastaavat ao. tulosyksikön toiminnasta määrärahojen puitteissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vastuuhenkilöt / tositteiden hyväksyjät alkaen: Tulosalueiden esimiehet/vastuuhenkilöt - vastaava sosiaalityöntekijä / perusturvajohtaja lukien - terveysvalvonnan johtaja - johtava lääkäri Tulosyksiköiden esimiehet/vastuuhenkilöt - toimintakeskuksen johtaja - sosiaalityöntekijät - vastaava sairaanhoitaja/palvelukoti Tanna - sosiaaliohjaaja - vastaava hammaslääkäri - avohoidon osastonhoitaja - vuodeosaston osastonhoitaja - ruokapalvelupäällikkö - talouspäällikkö Ym. ollessa estyneitä tai esteellisiä - sijaisina toimivat henkilöt Päävastuualueella lisäksi tositteiden hyväksyjät - osastopäällikkö/varaosastopäälliköt - talouspäällikkö/toimistosihteeri Laskujen tarkastajiksi hyväksytään yksikön henkilöstö (Rondoohjelmassa nimetyt) ja keskitettyjen hankintojen osalta toimistosihteerivarastonhoitaja. ehdotus hyväksyttiin.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJOIDEN TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Sos-terv.ltk 03 Hallintosäännön 9-13 :ien mukaan osastopäällikkö ja tulosalueen ja tulosyksikön esimiehet ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita sekä käyttävät sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen johtosäännön mukaista ratkaisuvaltaa. Päätökset koskevat mm. henkilöstövalintoja, vuosilomien vahvistamista, virkavapauksien/työlomien myöntämistä (esim. koulutus, sairauslomat, palkattomat). Ratkaisuvaltaa käyttävien viranhaltijoiden päätökset ajalta ja *johtava lääkäri/osastopäällikkö *vastaava sosiaalityöntekijä *terveysvalvonnan johtaja *päivähoidon johtaja *päivähoidon johtaja *toimintakeskuksen johtaja *vast. sairaanhoitaja, Tanna *sosiaaliohjaaja *avohoidon osastonhoitaja *vuodeosaston osastonhoitaja *ruokapalvelupäällikkö *vastaava hammaslääkäri *talouspäällikkö Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi päätökset ja päättää ettei se KuntaL 51 :n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan. ehdotus hyväksyttiin.

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta KUNTA- YM. LASKUTUS JA ASIAKASMAKSU MUULTA KUIN SUOMESSA ASUVALTA PERITTÄVÄ Sos-terv.ltk 04 Kuntalaskutuksessa (kiireellinen avosairaanhoito ja kiireellinen hammashoito sekä laitoshoito) ja sopimuslaskutuksessa sekä tapaturma- ja liikennevahingoissa (vakuutusyhtiöt) käytettävät hinnat alkaen: Terveyskeskus *avoterv.-sair.hoitokäynti (neuvolakäynti) *avosairaanhoitokäynti - lääkärillä - hoitajalla *laboratoriokäynti *röntgenkäynti *hammashoitokäynti *laitoshoito *laitoshoito/sotainvalidit *avoterv.-sair.h.käynti/sotainvalidit (nla) *avosairaanhoitokäynti/sotainvalidit *laboratoriokäynti/sotainvalidit *röntgenkäynti/sotainvalidit Vanhustyö *Palv.koti Tanna/sotainv/hoitop *kotipalvelu/sotainvalidit *ateriapalvelut/sotainvalidit *turvapuhelin 59,64 euroa/käynti 114,61 euroa/käynti 69,32 euroa/käynti 25,31 euroa/käynti 45,29 euroa/käynti 102,06 euroa/käynti 203,89 euroa/hoitopäivä 232,08 euroa/hoitopäivä 60,23 euroa/käynti 119,62 euroa/käynti 25,60 euroa/käynti 45,64 euroa/käynti 125,47 euroa/hoitopäivä 38,80 euroa/työtunti 6,18 euroa/ateria 28,70 euroa/puh/kk Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 24 :n mukaan muulta kuin Suomessa asuvalta voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Asiakasmaksut (muulta kuin Suomessa asuvilta) *avosairaanhoitokäynti (lääkärillä) *laboratoriokäynti *röntgenkäynti *hammashoitokäynti *lyhytaikainen laitoshoito 114,61 euroa/käynti 25,31 euroa/käynti 45,29 euroa/käynti 102,06 euroa/käynti 203,89 euroa/hoitopäivä Korvaushinnat ,

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta liite nro 1. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy ym. maksut alkaen - kunta- ja sopimuslaskutuksessa sekä vakuutusyhtiölaskutuksessa (tapaturma- ja liikennevahingot) - muulta kuin Suomessa asuvalta perittävät asiakasmaksut. ehdotus hyväksyttiin.

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta OSTOPALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KOLARIN PALVELUTALOYHDISTYS RY / KOLARIN KUNTA Sos-terv.ltk 05 Ostopalvelusopimus Kolarin Palvelutaloyhdistys ry:n kanssa tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Ostopalvelutoimintaan on talousarvioon 2011 hyväksytty euroa. Ostopalvelusopimus, liite nro 2.. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kolarin Palvelutaloyhdistys ry:n kanssa liitteen mukaisen sopimuksen. ehdotus hyväksyttiin.

10 Sosiaali- ja terveyslautakunta VUODEN 2011 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEELLA Sos-terv.ltk 06 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle Käyttötalouden määrärahat on vahvistettu toimielintasolla siten, että sitova määräraha on päävastuualueen nettomeno. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyn jälkeen talousarvioon ei ole tehty muutoksia. Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimintaohjeiksi hallintokunnille, liite nro 3. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio 2011, määrärahat nettomenot) osamäärärahoittain tulosalueille: (ulkoiset Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva Ympäristöterveydenhuolto Kansanterveystyö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Taulukko määrärahoista tulosalueitten sisällä (ulkoiset), liite nro 4. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy 2011 määrärahat osamäärärahoiksi tulosalueille ja merkitsee tiedoksi myös liitteessä olevan arvion vuoden 2010 talousarvion toteutumisesta. ehdotus hyväksyttiin.

11 Sosiaali- ja terveyslautakunta SAIRAANHOITAJAN TOIMEN VASTAANOTTAMINEN / KIRSTI AARNI Sos-terv.ltk 07 Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi sairaanhoitajan toimeen Kirsti Aarnin. Kirsti Aarni on toimittanut lääkärinlausunnon terveydentilastaan. Aarni ottaa tehtävän vastaan Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelussuhteen alkamisajankohdaksi ehdotus hyväksyttiin.

12 Sosiaali- ja terveyslautakunta PUHETERAPIAPALVELUJEN MYYNTI MUONION-ENONTEKIÖN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄLLE Sos-terv.ltk 08 Kolarin kunnassa on saatu puheterapeutin vakanssi täytettyä ja toimenhaltija on aloittanut palvelussuhteen vuoden alussa. Jo haettaessa työntekijää on ollut tavoitteena palvelujen myynti Muonio- Enontekiön kuntayhtymälle. Johtava lääkäri/osastopäällikkö on neuvotellut Muonion terveyskeskuksen johtavan lääkärin kanssa sopimuksesta. Sopimuksen mukaan Kolari tarjoaa Muonio-Enontekiön ktt:n kuntayhtymälle puheterapiapalveluja tuntihintaan. Sopimuksen neljäkohdan mukaan perittävää hintaa tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen jälkeen. Tuntihinnaksi on laskettu alkaen 40,00 euroa. Sopimus, liite nro 5. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen puheterapiapalvelujen myynnistä Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymälle hintaan 40,00 euroa/tunti alkaen. ehdotus hyväksyttiin.

13 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JAOSTOON JÄSENTEN VALITSEMINEN Sos-terv.ltk 09 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päävastuualueen johtosäännön mukaan lautakunta valitsee keskuudestaan jaoston, jossa on kolme jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jaosto ratkaisee asiat, jotka koskevat yksilöä tai perhettä. 1. Oikaisuvaatimukset viranhaltijoiden päätöksistä ja selvitykset valituksiin. Jaoston valinnassa tulee ottaa tasa-arvolaki huomioon niin varsinaisten kuin varajäsenten kohdalla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano : Varsinainen jäsen Hietanen Markku Hiltunen Ahti Kauppinen Helena Koivumaa Eija Koivumaa Kari, pj Kumpula Keijo Pääkkölä Hilde Satta Pirjo, vpj Vaattovaara Birgitta Varajäsen Jaako Anita Vaattovaara Paula Tolonen Tony Raittimo Minna Vitikka Paavo Pantsar Antero Niva Vesa Hänninen Sari Grip Anne Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vuosille jaostoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi yksimielisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon: Varsinainen jäsen Satta Pirjo Hietanen Markku Koivumaa Kari Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Henkilökohtainen varajäsen Hiltunen Ahti Kauppinen Helena Vaattovaara Birgitta Koivumaa Kari Satta Pirjo

14 Sosiaali- ja terveyslautakunta MIELEN TUKI HANKKEESEEN LIITTYMINEN Sos-terv.ltk 10 Kolarin kunta, kuten muutkin Lapin sairaanhoitopiirin alueen kunnat ovat olleet mukana Tervein mielin Pohjois-Suomessa olevassa hankkeessa. Nyt hankekausi on loppumassa ja jatkona on perustettu Mielen Tuki hanke, joka on perustettu tukemaan ja edistämään tehtävää mielenterveys- ja päihdestrategiatyötä. Tässä hankkeessa kunnalla ei ole rahoitusosuutta. Yhdyshenkilö tulee nimetä. Mielen Tuki hankkeen tavoitteet ja menetelmät ovat seuraavat: 1) Tuetaan kuntien mielenterveys- ja päihdestrategian laatimista siten, että niissä korostuu edistävä ja ehkäisevä työ. Ohjataan valittuja kuntia/alueita kehittävän asiantuntijayhteistyön-menetelmällä kunkin toimijan lähtökohdat huomioon ottaen niin, että tavoite toteutuu. 2) Levitetään ja juurrutetaan edistävän ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Tuetaan asiantuntijaohjaamisella näyttöön perustuvien käytäntöjen käyttöönottoa hyödyntäen kansallisia ja kansainvälisiä materiaaleja. Ohjataan näyttöön perustuvien hyvien käytäntöjen tunnistamista, arviointia, kuvaamista, kehittämistä ja levittämistä. 3) Mallinnetaan edistävän ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön alueellisia koordinaatiorakenteita ja tuetaan niiden implementointia. THL:n kehittämispäällkiön kirje hankkeesta, liite nro 6. Kolarin kunta päättää liittyä Mielen Tuki hankkeeseen ja nimeää yhdyshenkilöksi psykiatrisen sairaanhoitaja Harri Mäkelän. ehdotus hyväksyttiin.

15 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Sos-terv.ltk 11 Sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö ilmoitti keväällä 2010 jäävänsä eläkkeelle Tämän johdosta syntyi kunnanhallituksessa ajatus perustaa perusturvajohtajan virka. Virka on perustettu ja asiaa on käsitelty kokonaisuutena kunnanhallituksen kokouksissa , ja Kokouksessa kunnanhallitus päätti sosiaali- ja terveystoimen osalta seuraavaa: Muutoin kunnanhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan esityksestä, että laaditaan/tarkistetaan toimenkuvat sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa siten, että toimenkuvissa huomioidaan myös kunnanjohtajan esityksessä mainitut työtehtävät ja että toimenkuvat käsitellään kunnanhallituksessa. Kunnanhallituksen pöytäkirjanote , liite nro 7. Pidimme palaverin , jossa paikalla olivat sosiaali- ja terveystoimesta talouspäällikkö, toimistosihteerit (3), sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijät, johtava lääkäri ja kunnanjohtaja. Keskustelimme lastensuojeluasioiden, toimeentulotuen ja vammaispalvelulain mukaisista käsittelyajoista, joihin on kaikkiin tullut hoitotakuu -tyyppiset määräajat. Määräajoissa pysyminen on tuottanut vaikeuksia ja viime vuoden lopulla olikin kokeilu, jossa yksi toimistosihteeri teki päivän viikossa toimeentulotukipäätöksiä sosiaalityöntekijöiden avuksi, jotta sosiaalityöntekijöiden aikaa jäisi enemmän lastensuojeluasioiden käsittelyyn. Lisäksi keskustelimme sosiaali- ja terveystoimistossa olevasta tilanteesta, joka on tällä hetkellä varsin avoin. Kun talouspäällikkö jää eläkkeelle, jää paljon erityisosaamista pois. Nykyinen terveystoimessa oleva osa-aikainen toimistosihteeri (tekee 50 % palkoissa) on sijaistanut talouspäällikköä vuorotteluvapaavuonna 2005 sekä loma-aikoina, joten hän tuntee toimiston työn varsin hyvin. Teimme kokouksessa ns. IVA (ihmiseen vaikutusten arviointi) taulukon eri vaihtoehdoista miten järjestellä tarvittavaa talouspäälliköltä jäävää toimistosihteereille siirrettävää työtä.

16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Vaihtoehto 1: Nykyinen osa.aikainen toimistosihteeri siirtyy täysin palkkoihin ja tilalle palkataan uusi työntekijä. Vaihtoehto 2: Nykyinen osa-aikainen toimistosihteeri siirtyy täysin sosiaali- ja terveystoimistoon ja palkanlaskentaan palkataan uusi työntekijä. Vaihtoehto 3: Nykyinen tilanne, jossa työntekijä on puolet palkanlaskennassa ja puolet sosiaali- ja terveystoimistossa. Iva taulukko, liite nro 8. Taulukosta näkyy, että sosiaali- ja terveystoimistossa on monenlaista erityisosaamista vaativaa työtä ja tukityötä eri yksiköihin ja esimiehille. Asioiden monipuolinen tuntemus on tärkeää ja katko tällaisessa osaamisessa lamaannuttaa toimiston ja eri yksiköiden toimintaa ja esimiestyötä. Jos toimistoon tulee uusi työntekijä, hänen perehdyttäminen hyvin moniin eri osa-alueisiin on todella haastavaa perehdyttäjän puuttuessa. Palkanlaskennassa on toinen palkanlaskija tukena perehdytyksessä. Toimenkuvat, liite nro 9. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että nykyinen osa-aikainen toimistosihteeri, joka tekee 50 % palkoissa, siirretään kokonaan sosiaali- ja terveystoimistoon ja palkanlaskentaan palkataan uusi työntekijä. ehdotus hyväksyttiin.

17 Sosiaali- ja terveyslautakunta LUPA KOKOAIKAISEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN (TERVEYSKESKUS JA PALVELUKOTI TANNA) Sos-terv.ltk 12 Osastonh ja vast sh Lähihoitajan tarve Palvelukoti Tannassa Palvelukoti Tannassa on säännöllisesti 25 asukasta; vuorohoidossa jatkuvasti neljä ja pysyväispaikoilla 21 hoidettavaa. Hoidettavien kunto on huonontunut, somaattisia tai käytösoireita esiintyy useimmalla ja hoitotoimet ovat lisääntyneet. Palvelukoti jakautuu rakenteellisesti kolmeen osastoon ja jokaiseen tarvitaan omat hoitajat toisin kuin aiemmassa vanhainkodissa, joka oli yksiosastoinen. Työvuorossa (yhdessä yksikössä) on yleensä yksi henkilö ja yhteisesti arkipäivinä koko talossa on vastaava hoitaja, saunottaja ja siivooja. Keittiövuoroon ei riitä aina työntekijää. Työntekijämäärä kokonaisuudessaan on 14,5 ja asukasmäärä 25. Näin Tannassa on 0,58 työntekijää asukasta kohden siivooja ja esimies mukaan luettuna. Hoitotyötä tekeviä hoitajia heistä on 0,5/asukas. Työntekijämäärän lisätarve on ilmeinen. Valtakunnallisen laatusuosituksen mukaan ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähimmäismäärä on 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden vuorokaudessa. Korkeampi vaihtoehto vähimmäismitoitukseksi (0,6) on suositeltavaa silloin, kun asiakkailla on vaikeita somaattisia- tai käytösoireita tai kun hoitoympäristön koko ja/tai rakenteelliset puitteet aiheuttavat henkilökunnan lisätarpeita. Hyvä henkilöstön mitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa on 0,7-0,8. Hyväksytyssä vanhus- ja vammaissuunnitelmassa vuosille on suunnitelmakauden tavoitteena nostaa Palvelukoti Tannan hoitajien määrää siten, että saavutetaan henkilökunnan määrässä kohtuullinen taso, 0,65 hoitajaa/asukas. Välinehuoltaja Terveyskeskuksessa välinehuoltajan työtehtäviä on aikaisemmin hoitanut osa-aikaisena perushoitaja (49,67 %). Hänen jäätyään eläkkeelle toimi on tullut avoimeksi ja siihen on saatu täyttämislupa osaaikaisena välinehuoltajan toimena. Välinehuolto antaa palveluja Kolarin terveyskeskuksen vastaanotolle, fysioterapiaan, neuvolaan, laboratorioon, vuodeosastolle, ympäristö- ja työterveyshuoltoon, Palvelukoti Tannaan, sairaankuljetus Äkkihopulle ja

18 Sosiaali- ja terveyslautakunta Äkäslompolon VPK:lle puhdistamalla ja huoltamalla toimipisteiden instrumentit ja välineet. Esitämme, että sosiaali- ja terveyslautakunta antaa luvan perustaa kokoaikaisen lähihoitajan toimen, jonka toimenkuvaan liittyy välinehuoltajan tehtävät, 19 h viikossa ja lähihoitajan tehtävät 19,25 h viikossa. Koulutusvaatimuksena on lähihoitajan ja välinehuoltajan tutkinto. Tarvittaessa työnantaja sitoutuu järjestämään oppisopimuskoulutuksena välinehuoltajan tutkinnon valitulle lähihoitajalle. Perusteluina ovat seuraavat asiat: - välinehuoltajan toimi on ollut haettavana osa-aikaisena, johon ei ollut yhtään pätevää hakijaa - osa-aikainen toimi, 19 h/vko, ei ole mielekäs työntekijän toimeentulon kannalta - välinehuoltajan peruspalkka on alhaisempi kuin lähihoitajan - yhdistetty toimi turvaisi välinehuollon palvelut ja lisätyövoimaa Palvelukoti Tannan henkilöstömäärään. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan täyttää vakinaisesti ym. selvitykseen viitaten kokoaikaisen lähihoitajan toimen siten, että työaika jakautuu välinehuoltoon 49,67 % ja Palvelukoti Tannaan 50,33 %. ehdotus hyväksyttiin.

19 Sosiaali- ja terveyslautakunta RAPORTIT LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE ELINTARVIKEVALVONNAN JA ELÄINTEN TERVEYS- JA HYVINVOINTIVALVONNAN TOTEUTUMISESTA /VASU-RAPORTTI), TERVEYDENSUOJELU-, TUPAKKA- JA KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMIEN TOTEUTUMISESTA JA KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNAN TOTEUTUMISESTA Sos-terv.ltk 13 Terv.tark Evira on ohjeistanut laatimaan raportin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta kunnissa. Kysymyksillä ohjataan kuntia arvioimaan omaa toimintaansa suhteessa elintarvikelainsäädännössä asetettuihin tavoitteisiin ja omaan suunnitelmaansa niin, että vuosiraportointi voidaan Suomen osalta tehdä komission ohjeen mukaisesti ja kansallinen valvontasuunnitelmaasetus huomioon ottaen. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tulee hyväksyä seurantaraportti. Kunnan tulee toimittaa elintarvikevalvontaa koskeva valvontasuunnitelman toteutumisen arviointiraportti Lapin aluehallintovirastoon mennessä (Vasu- ja Eltu-lomakkeet). Kolarin kunnan elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportointi 2010, liitteet nrot 10 ja 11. Valvira on ohjeistanut terveydensuojelu-, tupakka- ja kemikaalilain valvontasuunnitelmien toteutumisesta 2010 ja ne tulee toimittaa Lapin aluehallintovirastolle mennessä. Terveydensuojelu-, tupakka- ja kemikaalilain valvontaa koskevat raportit, liitteet nrot 12,13 ja 14. Tukes on ohjeistanut kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportoinnin 2010 ja se tulee toimittaa Lapin aluehallintovirastolle mennessä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi, liite nro 15. Raportit on lähetetty sähköisesti Lapin aluehallintovirastolle. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset raportit.

20 Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdotus hyväksyttiin.

21 Sosiaali- ja terveyslautakunta OIKAISUVAATIMUS LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISESTÄ Sos.terv.ltk 14 Sos.ohj Päivi Eira Sirkkala vaatii sosiaali- ja terveyslautakuntaa muuttamaan sosiaaliohjaajan päätöstä lähihoitajan toimen valinnasta Kolarin kuntaan. Hän perustelee oikaisuvaatimustaan omalla pitkäaikaisella psykiatrisella työkokemuksellaan, mikä oli hakuilmoituksessa yhtenä vaatimuksena. Oikaisuvaatimus, liite nro 16. Hakuilmoitus ja yhdistelmä hakijoista, liite nro 17. Toimeen valittiin lähihoitaja Marjut Niva, jolla on lähihoitajan koulutus. Niva on ollut Kolarin kunnan palveluksessa 3 v 6 kk. Hän on tehnyt kokoaikaista hoitotyötä ja työ olisi osa-aikaistunut vuoden vaihteessa. Hän on ollut Kolarin kunnan kotipalvelun työntekijänä kesäkuusta 2007 lähtien ja tuntee palvelutalon ja ryhmäkodin käytännöt. Hänen työkuvaansa on kuulunut myös psykiatristen asiakkaiden hoitamista, mihin työhön työntekijä nyt etupäässä valittiin. Niva on selvinnyt työtehtävistään erittäin hyvin ja sopii tähän hoitoyhteisöön. Haastattelutilanteessa saatiin vaikutelma, että Niva on hyvä tiimityöntekijä ja hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot. Haastattelu oli ryhmämuotoista ja haastattelijat olivat psykiatriset erikoissairaanhoitajat ja sosiaaliohjaaja. Molemmilla sekä valitulla että oikaisuvaatimuksen tekijällä on rittävästi tehtävään soveltuvaa työkokemusta. Eira-Sirkkalan työkokemus psykiatristen asiakkaiden hoidosta muodostuu yrittäjänä olemisesta psykiatrisesta hoitoyksiköstä yhdessä aviopuolisonsa kanssa, joka on psykiatrian erikoissairaanhoitaja ja jolla on ollut päävastuu myös hoitoyksikön hoitotyöstä. Sirkkalat ovat toimineet myös yrittäjinä ravintola Lapponicassa, minkä toiminnan pyörittämiseen on tarvittu myös Eira-Sirkkalan työpanosta. Työ omassa psykiatrisessa yrityksessä ei ole ollut kaikin ajoin kokoaikaista.

22 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä Eira-Sirkkalan oikaisuvaatimuksen ym. selvitykseen vedoten ja pysyttää sosiaaliohjaajan päätöksen voimassa. Sosiaaliohjaajan päätös perustuu haettavana olleen työsuhteen kelpoisuusvaatimuksiin sekä laaja-alaiseen harkintaan sisältäen hakijoiden ryhmähaastattelun, joten päätös on myös tarkoituksenmukainen. ehdotus hyväksyttiin.

23 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTIEMME VETERAANIEN AVUSTAJATOIMINTA SISU-PROJEKTI Sos-terv.ltk 15 Sos.ohj Osana valtakunnallista avustajatoimintahanketta Tornion Sairaskotisäätiö on saanut ESR-hankerahoituksen Lapin ELYkeskukselta laajentaakseen veteraanien avustajatoimintaa koko Lapin lääniin. Toiminta Lapin läänin useissa kunnissa on alkanut jo vuonna Avustajatoiminta tukee sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona asumista tarjoamalla apua mm. kodinhoitoon, asiointiin ja ulkoiluun. Avustajatoiminta ei korvaa kunnallista kotipalvelua eikä kilpaile yksityissektorin kanssa, vaan täydentää olemassa olevia palveluja. Avustajatoiminnassa työskentelevät palkkatukeen oikeutetut työntekijät. Avustajalle järjestetään koulutusta Sairaskotisäätiön kautta. Tavoitteena on lisäksi myös kokeilla alle 25-vuotiaiden syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistämistä toimintaan Mestari- Kisälli toimintamallilla. Kolarissa Sisu-projektin toiminnan yhteystaho olisi Nuorten Työpaja. Työpaja organisoi Kolarissa pitkäaikaistyöttömien työllistämistä ja on aikaisemmin vastannut mm. ikääntyneiden kotitalkkaritoiminnasta. Avustajatoiminta-projektissakin Nuorten Työpajan paikallisena yhteistyökumppanina olisi kotipalvelu, veteraanijärjestöt ja kunnan veteraani yhdyshenkilö. Nuorten Työpaja vastaisi erityisesti projektin alussa asiakasvälityksestä ja avustajan paikallistahon ohjauksesta. Projektista ei tule kuntaan kirjanpidollisia velvoitteita. Projekti vastaa palkoista, matkakuluista yms. Avustajatoiminta-projekti anoo Kolarin kunnalta kuntatukea 300 e/kk/työntekijä sotiemme veteraanien avustajaksi palkattavien välityömarkkina-asiakkaiden henkilöstömenoihin. Kuntatukea haetaan: e/vuosi v e/vuosi v e/vuosi v Sisu-projektin hakemus ja projektisuunnitelma, liite nro 18.

24 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy osallistumisen Sotiemme veteraanien avustajatoiminta -Sisu-projektiin ajalle Vuoden 2011 määrärahatarve tarkistetaan loppuvuodesta sosiaali- ja terveystoimessa sekä varataan vuosien talousarvioihin projektin ko. kuntaosuudet. ehdotus hyväksyttiin.

25 Sosiaali- ja terveyslautakunta LIITTYMINEN KANTA-PALVELUIDEN (KANSALLINEN TERVEYSARKISTO) E-RESEPTI- PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI Sos-terv.ltk 16 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon uusille valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille, joita ovat - sähköinen resepti (eresepti) - kansallinen Lääketietokanta - sähköinen potilastiedon arkisto (earkisto) - kansalaisen omien resepti ja potilastietojen katselu. KanTa-palvelut tulevat julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, apteekkien sekä kansalaisten käyttöön vaiheittain. Pääpaino on alkuvaiheessa sähköisen lääkemääräyksen nopeassa levityksessä. Alueellisesta käyttöönottohankkeesta vastaa sairaanhoitopiiri. Lapin sairaanhoitopiirin alueella UULA-projekti vastaa alueellisesta koordinaatiotyöstä vuoden 2011 loppuun ja hankepäällikkönä toimii Sirpa Liimatta. Kuntaliittoon perustettu KunTo-hanketoimisto (jatkossa THL:n operatiivinen yksikkö) huolehtii liittymisen aikataulutuksesta valtakunnallisesti ja koordinaatiotyöstä STM:n, Kelan, THL:n ja Valviran/VRK:n kanssa. KanTa-palveluiden käyttöönotto edellyttää teknisten ratkaisujen selvittämistä koskien mm. toimikorttien käyttöönottoa, palvelinten virtualisointia ja kertakirjautumista sekä STM:n auditointikriteerien täyttämistä. Lapin sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon liittyminen eresepti-palveluun on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja sen jälkeen erikoissairaanhoito. Rekisterinpitäjäkohtainen suunnittelu- ja valmistelutyö ennen liittymistä edellyttävät noin vuoden työaikaa. KanTa-palveluihin liittyvä lainsäädäntö: - Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta, Laki väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta,

26 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kustannukset eresepti-palveluiden ylläpidosta (KELA) tulevat organisaatioille maksettavaksi vuoden 2013 alusta kaikkien osalta olivatpa organisaatiot liittyneet ko. palveluihin tai ei. E-reseptiin valmistautuessa kunnan on päätettävä liittyä ereseptipalveluun sekä sitouduttava tarvittaviin toimiin ja resurssointiin, jotta toimintayksikkö täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat organisaation auditointivaatimukset. Kolarin kunnassa on perustettu työryhmä, joka valmistelee ja suunnittelee käyttöönottoa sairaanhoitopiirin UULA-hankkeen tuella ja harkitsee kulloinkin lisäresurssien tarpeen kunnassa käyttäen asiaan varattua investointimäärärahaa. Työryhmään kuuluu kunnan ATKvastaava Esa Nordberg, avohoidon osastonhoitaja Tellervo Seppälä, röntgenhoitaja Leena Mikkonen ja johtava lääkäri Ulla Ylläsjärvi. Kansalliset auditointivaatimukset terveydenhuollon organisaatioille (sähköisten reseptien toiminnallisuuksien osalta), liite nro 19. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Kolarin terveyskeskus liittyy KELAn KanTa-palveluiden (kansallinen terveysarkisto) ereseptipalvelun käyttäjäksi. Sammalla Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta sitoutuu tarvittaviin toimiin ja resurssointiin, jotta toimintayksikkö täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat organisaation auditointivaatimukset ennen KanTa liittymiseen liittyvän sitoumuksen allekirjoittamista. Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa johtava lääkäri Ulla Ylläsjärven tekemään hakemuksen ja allekirjoittamaan sitoumuksen eresepti-palveluun liittymiseksi, kun sitoumuksen tekeminen on alueen käyttöönottoaikataulun kannalta ajankohtaista. Sitoumus on voimassa toistaiseksi allekirjoittamisesta lähtien, ja sen allekirjoituksella Kolarin terveyskeskus sitoutuu - noudattamaan eresepti-palvelun käytössä sähköistä lääkemääräystä koskevia säädöksiä, säädöksiin perustuvia määräyksiä ja viranomaisten antamia ohjeita sekä KanTa-palvelujen tuottajan (Kela) ylläpitämiä teknisiä määrityksiä - hyväksymään KanTa-palvelujen yleiset toimitusehdot ja ereseptipalvelun palvelukuvauksen liitteineen ja noudattamaan niitä.

27 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö määrää asetuksella toimitusehtoihin kuuluvista KanTa-palveluista perittävistä maksuista - alkamaan eresepti-palvelun käytön, kun Kansaneläkelaitos (KanTapalvelun tuottaja) on ottanut hakemuksen ja sitoumuksen vastaan sekä käyttöönottokokeen jälkeen hyväksynyt Asiakkaan ereseptipalvelun käyttäjäksi - lopettamaan eresepti-palvelun käytön vain mikäli lakiin perustuva eresepti-palvelun käyttövelvollisuus ei ole enää voimassa organisaation osalta - ilmoittamaan sitoumuksen yhteydessä ilmoitettavat itseään, liityntäpisteitään, hallinnollisia ja teknisiä yhteishenkilöitään, tietosuojavastaavaa ja liittymisajankohtaa koskevat tiedot ehdotus hyväksyttiin.

28 Sosiaali- ja terveyslautakunta LUPA PSYKOLOGIN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Sos-terv.ltk 17 Kolarin terveyskeskuksessa on yksi psykologin toimi, joka on ollut täytettynä vakituisesti. Nyt toimenhaltija on ilmoittanut lopettavansa työnsä Kolarissa Koska kunnassa on vain yksi psykologin toimi ja ostopalveluna hankittuna palvelut tulisivat huomattavasti kalliimmiksi, on järkevää täyttää toimi edelleen vakituisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan täyttää psykologin toimen vakituisesti. ehdotus hyväksyttiin.

29 Sosiaali- ja terveyslautakunta OSALLISTUMINEN POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (PAKASTE 2) HANKKEESEEN Sos-terv.ltk 18 Vast.sos.t PaKaste II hanketta haetaan juurruttamaan Pohjois-Suomessa PaKaste I aikana käynnistettyjä toimenpiteitä sekä kehittämään edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä toimintamalleja palvelujen ja yksilöiden hyvinvoinnin edistämiseksi. PaKaste II hankkeen, , strategiset tavoitteet ovat: 1) lisätä osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä ehkäisemällä ongelmia ennalta ja puuttumalla niihin mahdollisimman pian 2) lisätä terveyttä ja hyvinvointia varmistamalla henkilöstön osaaminen ja saatavuus sekä 3) parantaa palveluiden laatua, vaikuttavuutta, saatavuutta ja kaventaa alueellisia eroja luomalla sosiaali- ja terveydenhuoltoon ehyitä palvelukokonaisuuksia ja hyviä toimintamalleja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus pyytää päätöstä osallistumisesta Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut (PaKaste 2) hankkeeseen sekä sitoutumista kuntarahoitusosuuteen sosiaalityön ja vanhustyön osalta hankkeen hakijalle Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle. Alustavassa kyselyssä sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmässä asiaa on käsitelty ja oltu kiinnostuneita sosiaalitoimessa työparityöskentelyn kehittämiseen, mikä tarkoittaa sitä, että kunta voi tilata Poskelta työntekijän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyön prosesseihin, ryhmien ohjaukseen sekä oman työn arviointiin ja kehittämiseen. Posken kanssa on tehty sopimustyöparityöskentelystä ajalle , jolloin työparityö on kunnille maksutonta kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Projektivaiheen aikana kuntaosuus on Kolarin osalta 964 euroa/vuosi. Uutena sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisenä haasteena on vanhusten palveluiden kehittäminen niin sisällöllisesti kuin rakenteellisestikin. Hankkeessa seniori- ja vanhustyön osiossa korostetaan ikäihmisten toimijuutta sekä gerontologisen osaamisen vahvistamista ja välittämistä. Tavoitteena on ikäihmisten toimijuuden lisääminen omassa arjessaan, palveluprosesseissa ja palveluiden kehittäjänä sekä palvelurakenteiden ja prosessien kehittäminen vahvistamalla ja välittämällä gerontologista osaamista. Toimintaa toteutetaan moniammatillisesti huomioiden

30 Sosiaali- ja terveyslautakunta ikäihmisten osallisuus. Geriatri ja kehittäjäsosiaalityöntekijä tekevät sekä kehittävää asiakastyötä kuntien omien tiimien kanssa sekä konsultoivat videoneuvottelutekniikkaa käyttäen muita kuntia. Kuntaosuus vanhustyön hyvien käytäntöjen juurruttamisessa (esim. muistineuvola- ja päivätoimintamallit ja kokonaisvaltaiset palvelusuunnitelmat) on 2500 euroa/vuosi sekä geriatrian asiakastyössä, missä gerontologista osaamista vahvistetaan ja välitetään verkkopalvelujen (verkkoneuvonta-, asiointi- ja konsultaatio) avulla, kuntaosuus tässä on 7000 euroa/vuosi. Talousarviossa 2011 on vanhustyön hankemäärärahaa 2500 euroa. Kustannukset (euroa) vuositasolla sosiaalityön ja vanhustyön osalta: YHT. Sosiaalityö Vanhustyö YHTEENSÄ Kuntaosuudella Kolarin kunta saa sosiaalityön ja vanhuspalveluiden kehittämisen toiminnallisen tuen, koulutukset ja konsultaation sekä mahdollisuuden käyttää työparia. Resurssina kunta saa kunnan työntekijän työskentelyjakson sekä sosiaalityön että vanhustyön kehittämiseen kahtena toimintavuonna. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy osallistumisen PaKaste 2 hankkeeseen ajalle Talousarviovuoden vanhustyön hankemäärärahalla katetaan ensimmäinen vuosi ja määrärahavaraukset seuraaville vuosille tehdään ko. vuosien talousarvioihin. ehdotus hyväksyttiin.

31 Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUSUNTO LAPIN ALUHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN LIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISTA / AVOPALVELUT HARRI MÄKELÄ TMI Sos-terv.ltk 19 Vast.sost Sairaanhoitaja Harri Mäkelä on perustanut Avopalvelut Harri Mäkelä Tmi:n Kolarin kuntaan. Tarkoituksena on tuottaa avohuollon tukipalveluita sekä tehdä ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä. Kyseessä on ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta. Toimintaan kuuluu ammatillinen tukihenkilötoiminta, coachaus, henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta, perhetyö, perheterapia, pariterapia, työnohjaus, asiakaspalvelutehtävät, hallinnointi, koulutus ja jälkihuoltopalvelut. Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta annetun lain ( /603) 6 :n mukaan yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa lain 2 :ssä tarkoitettua muuta toimintaa kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Ilmoituksessa on mainittava lain edellyttämät tiedot. lähetetty Lapin aluehallintovirastoon Ilmoitus on Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Avopalvelut Harri Mäkelän Tmi liiketoiminnan harjoittamisesta Kolarin kunnan alueella. ehdotus hyväksyttiin.

32 Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA / AKKIA OY Sos-terv.ltk 20 Vast.sost Akkia oy on toimittanut ilmoituksen Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunnalle yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta Kolarin kunnan alueella. Toimintaan kuuluu perhetyötä, muuta sosiaalihuollon asiantuntijatoimintaa sekä tukiasumista. Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta annetun lain ( /602) 6 :n mukaan yksityisen palvelun tuottajan, joka harjoittaa lain 2 :ssä tarkoitettua muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta, liite nro 20. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei sillä ole toimitettujen asiakirjojen perusteella huomautettavaa Akkia oy:n liiketoiminnan harjoittamisesta Kolarin kunnan alueella. ehdotus hyväksyttiin.

33 Sosiaali- ja terveyslautakunta ERON MYÖNTÄMINEN KIRSI HEINÄLÄLLE PSYKOLOGIN TOIMESTA Sos-terv.ltk 21 Psykologi Kirsi Heinälän kirje : Sanon itseni irti psykologin toimesta alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää eron Kirsi Heinälälle psykologin toimesta lukien siten, että palvelussuhde päättyy ehdotus hyväksyttiin.

34 Sosiaali- ja terveyslautakunta SAAPUNEET KIRJEET Sos-terv.ltk STM , Kuntainfo 1/2011 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden perheenjäsenten oikeus infektiotautien seulontaan Lapin aluehallintovirasto ; Lapin vammaistyöryhmän kokouspöytäkirja Lapin aluehallintovirasto ; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamispäätös/medilappi oy Lapin aluehallintovirasto ; Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden ennakon määrän vahvistaminen vuodelle 2011 Lapin ELY; Miilu-hankkeen maksatuspäätös ajalle Kansaneläkelaitos ; Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilöille työterveyshuollon korvaamista koskeva svl:n muutos ja hakumenettelyn uudistus Keva / Ilmoitus osa-tk-eläkeratkaisusta Kuntaliitto ; Uusi EY-asetus ohjaamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista voimaan toukokuun alusta 2010 Kuntatyönantajat ; Matkakustannusten korvaukset lukien Kuntatyönantajat ; Työsopimuslain muutos Kuntatyönantajat ; Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä Kuntatyönantajat ; Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta Kunnanvaltuusto Vuoden 2011 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

35 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta - Kunnanhallituksen vaali - Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali - Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuosina Väliraportti sosiaali- ja terveystoimen talousarvion 2010 toteutumisesta - Kolarin kunnan hallintosäännön ja sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen johtosäännön tarkistaminen - Perusturvajohtajan viran täyttö Kunnanhallitus Hälytysrahan, tuplavuorokorvauksen ja vuoronvaihtolisän maksaminen kunnan henkilökunnalle Kunnanhallitus Matkakustannusten korvaukset lukien - Kirjanpidon ja palkanlaskennan toimijärjestelyt - Näyttöpäätelasien hankinta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

36 Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUT ASIAT Sos-terv.ltk 23 Ahti Hiltunen esitti, että harkitaan kuntalaisille kuntoutuslaitteiden vuokraamismahdollisuutta, esim. kuntopyörät.

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 6/2015 49 Kokousaika 7.10.2015 kello 18.00-19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45. 2 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Keskiviikko 11.1.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 1 Kokouksen

Lisätiedot

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.3.2012 Aika Maanantai 19.3.2012 klo 16:00 - Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 23 20 Ruokapalvelupäällikön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 38 KOKOUSAIKA 14.08.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen, pj Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.5.2012 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 17 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Vastaavan sairaanhoitajan valinta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013. Perusturvalautakunta. 10.4.2013 klo 17.00-17.35 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 10.4.2013 klo 17.00-17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 24.01.2012 klo 17.30 18.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.08.2012 kello 18.00 18.26 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Hellgrén Jussi,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2/2017 16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.02.2017 klo 15:00-17:22 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.1.2015 klo 17.00-18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kunnanhallituksen kokoushuone. 51 Viranhaltijoiden tekemien päätösten tiedoksi saattaminen

Kunnanhallituksen kokoushuone. 51 Viranhaltijoiden tekemien päätösten tiedoksi saattaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.09.2010 Aika Tiistai 28.09.2010 klo 16.00 16.25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 51 Viranhaltijoiden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 10.00 10.41 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2017 1 Kokousaika 1.2.2017 kello 18.00 18.52 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.5.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 20.1.2010 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 1 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.4.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2012 1 Kokousaika Ke 21.11.2012 klo 17.00-18.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Tekninen lautakunta 06/2017 25 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.10.2017 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA Uuden virastotalon kokoushuone, Laituritie 1, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017

Kosken Tl kunta Sosiaalilautakunta Esityslista 4/2017 1 Sosiaalilautakunta Kokousaika: Tiistai 10.10.2017 kello 17.00 Kokouspaikka: Kunnanhallituksen kokoushuone, Koski Tl Käsiteltävät asiat 35 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 36 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 11.05.2010 klo 17.30 18.05 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.05.2010 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.08.2014 klo 17.00 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 02.06.2014 klo 17.00 17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 2/2014 1. Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 18.3.2014 klo 17.30-19.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 Sivistyslautakunta 26.01.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 26.01.2010 klo 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta

Laihia Pöytäkirja 1/ (15) Vapaa-aikalautakunta Laihia Pöytäkirja 1/2017 1 (15) Aika 24.01.2017, klo 18:25-18:45 Paikka Nuorisotoimisto, Rauhalantie 2 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18

Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 5/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 17.6.2015 klo 16.00-17.18 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä)

Sosiaalijohtaja Tuomas Aikkila esittelijänä ja. Pöytäkirjanpitäjä. 15-21 (Pykälät 19-21 salassa pidettäviä) Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 9.5.2011 klo 10.00 11.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Harri Markku varajäsen Hannola Janne jäsen Yliluoma Satu jäsen, poistui klo Fofonoff Sergei Kp jäsen

Harri Markku varajäsen Hannola Janne jäsen Yliluoma Satu jäsen, poistui klo Fofonoff Sergei Kp jäsen 9/2017 134 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 28.11.2017 klo 15:00-15:26 Kokouspaikka Virtaniemi, Nellim Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Akujärvi Kari varajäsen Hirvelä Ritva

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 43

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 43 - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 43 KOKOUSAIKA 6.8.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Villa Konnevesi, Kuuselantie 12 JÄSEN: VARAJÄSEN: Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Sivistyslautakunta

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Sivistyslautakunta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2012 Sivistyslautakunta Aika Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 1 Sivistyslautakunnan kokoukset v. 2012, pöytäkirjan

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 0 ASIALISTA Asiat 48 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 49 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 50 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 51 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 52

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1/6 KOKOUSAIKA 10.1.2017 klo 17-17.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Sorjonen Liisa varapuheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/2008 49 Kokousaika Torstai 22.05.2008 klo 19.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10. Kunnantalon takkahuone 1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1( ) VAPAA-AIKAJAOSTO Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.00-19.10 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 43

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 43 - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 43 KOKOUSAIKA 6.8.2013.2013 klo 18.00-19.23 KOKOUSPAIKKA Villa Konnevesi, Kuuselantie 12 JÄSEN: VARAJÄSEN: Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 Kokousaika 29.06.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU klo Viranomainen VESANNON KUNTA. Perusturvalautakunta 4/2017. Kokousaika

KOKOUSKUTSU klo Viranomainen VESANNON KUNTA. Perusturvalautakunta 4/2017. Kokousaika Viranomainen KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta 4/2017 Kokousaika 31.8.2017 klo 13.00- Kokouspaikka Simolan palvelukeskus, Hoivayksikön neuvotteluhuone Käsiteltävät asiat Asia Liite 31 1, 2 Perusturvan osavuosiraportti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013. Perusturvalautakunta. 21.5.2013 klo 17.00 17.45 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 21.5.2013 klo 17.00 17.45 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 15 / 2015 Aika Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00 17.40 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Tiistaina 15.12.2015 klo 17.00-17.40 Kokoushuone 1 (khall) Nro 15 / 2015

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 9/ 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 79 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2012 Sivistyslautakunta. 33 14 Lukion matemaattisten aineiden lehtorin virkavaali

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2012 Sivistyslautakunta. 33 14 Lukion matemaattisten aineiden lehtorin virkavaali KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2012 Sivistyslautakunta Aika Torstai 10.05.2012 klo 17.00 19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 32 13 Luokanopettajan virkavaali 33 14 Lukion

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /4.4.2011 Kokousaika 4.4.2011 klo 15.00 17.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Toholammin

Lisätiedot