01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen"

Transkriptio

1 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika Tiistai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 01 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukset vuonna 2011 ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen 02 Vastuuhenkilöt/tositteiden (laskujen) hyväksyjät sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueella 03 Viranhaltijoiden tekemien päätösten tiedoksi saattaminen 04 1 Kunta- ym. laskutus ja muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä asiakasmaksu 05 2 Ostopalvelusopimuksen hyväksyminen Kolarin Palvelutaloyhdistys ry/kolarin kunta 06 3, 4 Vuoden 2011 talousarvion käyttösuunnitelmat sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueella 07 Sairaanhoitajan toimen vastaanottaminen / Kirsti Aarni 08 5 Puheterapiapalvelujen myynti Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymälle 09 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon jäsenten valitseminen 10 6 Mielen Tuki hankkeeseen liittyminen 11 7, 8, 9 Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöjärjestelyt 12 Lupa kokoaikaisen lähihoitajan toimen täyttämiseen (terveyskeskus ja Palvelukoti Tanna) 13 10, 11 12, 13 14, 15 Raportit Lapin aluehallintovirastolle elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan toteutumisesta (Vasuraportti), terveydensuojelu-, tupakka- ja kemikaalilain valvontasuunnitelmien toteutumisesta ja kuluttajaturvallisuusvalvonnan toteutumisesta 14 16, 17 Oikaisuvaatimus lähihoitajan toimen täyttämisestä

2 15 18 Sotiemme veteraanien avustajatoiminta Sisu-projekti Liittyminen KanTa-palveluiden (Kansallinen terveysarkisto) eresepti-palvelun käyttäjäksi 17 Lupa psykologin toimen täyttämiseen sosiaali- ja terveystoimessa 18 Osallistuminen Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut (PaKaste 2) hankkeeseen 19 Lausunto Lapin aluehallintovirastolle koskien liiketoiminnan harjoittamista / Avopalvelut Harri Mäkelä Tmi Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta / Akkia oy 21 Eron myöntäminen Kirsi Heinälälle psykologin toimesta 22 Saapuneet kirjeet 23 Muut asiat

3 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 1/2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta sivu 1 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet Hietanen Markku, jäsen jäsenet Hiltunen Ahti, jäsen Kauppinen Helena, jäsen Koivumaa Eija, jäsen Koivumaa Kari, puheenjohtaja Kumpula Keijo, jäsen Pääkkölä Hilde, jäsen Satta Pirjo, varapuheenjohtaja Vaattovaara Birgitta, jäsen Muut saapuvilla Ylläsjärvi Ulla, esittelijä olleet Viuhkola Kirsti, vast. sosiaalityöntekijä Möykkynen Pekka, kunnanhallituksen edustaja Havanka Heikki, kunnanjohtaja Ylilääkkölä Elle, pöytäkirjanpitäjä Poissa Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markku Hietanen ja Eija Koivumaa. Pöytäkirjan allekirjoitus Kari Koivumaa puheenjohtaja Elle Ylilääkkölä pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Kolari Allekirjoitukset Markku Hietanen Eija Koivumaa Pöytäkirja on pidetty Sosiaali- ja terveystoimisto klo ja yleisesti nähtävänä Elle Ylilääkkölä talouspäällikkö

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2011 JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Sos-terv.ltk 01 Hallintosäännön 29 :n mukaan toimielinten kokoukset pidetään toimielimen päättäminä aikoina. Vuonna 2010 sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksia on pidetty tarpeen mukaan, pääasiallisesti tiistaisin. Pöytäkirja valmistetaan kokouksessa ja tarkastettu sekä allekirjoitettu pöytäkirja on siten nähtävänä heti seuraavana päivänä. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että vuonna 2011 lautakunnan ja jaoston kokouksia pidetään tarpeen mukaan, lautakunnan kokoukset alkaen kello Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin, kun ei ole kysymyksessä salassa pidettävästä yksityistä henkilöä koskevasta asiasta, sosiaali- ja terveystoimistossa pöytäkirjan tarkastuspäivää seuraavana päivänä eli kokousta seuraavana päivänä, klo ja Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä kuukauden toinen ja neljäs tiistai ko. työyksiköissä, johtavan lääkärin, vast. hammaslääkärin ja terveysvalvonnan johtajan päätösten nähtävillä olopaikka on em. poiketen sosiaali- ja terveystoimistossa. ehdotus hyväksyttiin.

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta VASTUUHENKILÖT / TOSITTEIDEN (LASKUJEN) HYVÄKSYJÄT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEELLA Sos-terv.ltk 02 Hallintokuntien tulee nimetä kullekin tulosalueelle ja tulosyksikölle vastuuhenkilöt, jotka vastaavat ao. tulosyksikön toiminnasta määrärahojen puitteissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vastuuhenkilöt / tositteiden hyväksyjät alkaen: Tulosalueiden esimiehet/vastuuhenkilöt - vastaava sosiaalityöntekijä / perusturvajohtaja lukien - terveysvalvonnan johtaja - johtava lääkäri Tulosyksiköiden esimiehet/vastuuhenkilöt - toimintakeskuksen johtaja - sosiaalityöntekijät - vastaava sairaanhoitaja/palvelukoti Tanna - sosiaaliohjaaja - vastaava hammaslääkäri - avohoidon osastonhoitaja - vuodeosaston osastonhoitaja - ruokapalvelupäällikkö - talouspäällikkö Ym. ollessa estyneitä tai esteellisiä - sijaisina toimivat henkilöt Päävastuualueella lisäksi tositteiden hyväksyjät - osastopäällikkö/varaosastopäälliköt - talouspäällikkö/toimistosihteeri Laskujen tarkastajiksi hyväksytään yksikön henkilöstö (Rondoohjelmassa nimetyt) ja keskitettyjen hankintojen osalta toimistosihteerivarastonhoitaja. ehdotus hyväksyttiin.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJOIDEN TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMINEN Sos-terv.ltk 03 Hallintosäännön 9-13 :ien mukaan osastopäällikkö ja tulosalueen ja tulosyksikön esimiehet ratkaisevat alaisiaan koskevia henkilöstöasioita sekä käyttävät sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen johtosäännön mukaista ratkaisuvaltaa. Päätökset koskevat mm. henkilöstövalintoja, vuosilomien vahvistamista, virkavapauksien/työlomien myöntämistä (esim. koulutus, sairauslomat, palkattomat). Ratkaisuvaltaa käyttävien viranhaltijoiden päätökset ajalta ja *johtava lääkäri/osastopäällikkö *vastaava sosiaalityöntekijä *terveysvalvonnan johtaja *päivähoidon johtaja *päivähoidon johtaja *toimintakeskuksen johtaja *vast. sairaanhoitaja, Tanna *sosiaaliohjaaja *avohoidon osastonhoitaja *vuodeosaston osastonhoitaja *ruokapalvelupäällikkö *vastaava hammaslääkäri *talouspäällikkö Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi päätökset ja päättää ettei se KuntaL 51 :n mukaisessa tarkoituksessa käytä otto-oikeuttaan. ehdotus hyväksyttiin.

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta KUNTA- YM. LASKUTUS JA ASIAKASMAKSU MUULTA KUIN SUOMESSA ASUVALTA PERITTÄVÄ Sos-terv.ltk 04 Kuntalaskutuksessa (kiireellinen avosairaanhoito ja kiireellinen hammashoito sekä laitoshoito) ja sopimuslaskutuksessa sekä tapaturma- ja liikennevahingoissa (vakuutusyhtiöt) käytettävät hinnat alkaen: Terveyskeskus *avoterv.-sair.hoitokäynti (neuvolakäynti) *avosairaanhoitokäynti - lääkärillä - hoitajalla *laboratoriokäynti *röntgenkäynti *hammashoitokäynti *laitoshoito *laitoshoito/sotainvalidit *avoterv.-sair.h.käynti/sotainvalidit (nla) *avosairaanhoitokäynti/sotainvalidit *laboratoriokäynti/sotainvalidit *röntgenkäynti/sotainvalidit Vanhustyö *Palv.koti Tanna/sotainv/hoitop *kotipalvelu/sotainvalidit *ateriapalvelut/sotainvalidit *turvapuhelin 59,64 euroa/käynti 114,61 euroa/käynti 69,32 euroa/käynti 25,31 euroa/käynti 45,29 euroa/käynti 102,06 euroa/käynti 203,89 euroa/hoitopäivä 232,08 euroa/hoitopäivä 60,23 euroa/käynti 119,62 euroa/käynti 25,60 euroa/käynti 45,64 euroa/käynti 125,47 euroa/hoitopäivä 38,80 euroa/työtunti 6,18 euroa/ateria 28,70 euroa/puh/kk Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 24 :n mukaan muulta kuin Suomessa asuvalta voidaan periä enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu, jollei Suomea sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Asiakasmaksut (muulta kuin Suomessa asuvilta) *avosairaanhoitokäynti (lääkärillä) *laboratoriokäynti *röntgenkäynti *hammashoitokäynti *lyhytaikainen laitoshoito 114,61 euroa/käynti 25,31 euroa/käynti 45,29 euroa/käynti 102,06 euroa/käynti 203,89 euroa/hoitopäivä Korvaushinnat ,

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta liite nro 1. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy ym. maksut alkaen - kunta- ja sopimuslaskutuksessa sekä vakuutusyhtiölaskutuksessa (tapaturma- ja liikennevahingot) - muulta kuin Suomessa asuvalta perittävät asiakasmaksut. ehdotus hyväksyttiin.

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta OSTOPALVELUSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN KOLARIN PALVELUTALOYHDISTYS RY / KOLARIN KUNTA Sos-terv.ltk 05 Ostopalvelusopimus Kolarin Palvelutaloyhdistys ry:n kanssa tehdään kalenterivuodeksi kerrallaan. Ostopalvelutoimintaan on talousarvioon 2011 hyväksytty euroa. Ostopalvelusopimus, liite nro 2.. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy Kolarin Palvelutaloyhdistys ry:n kanssa liitteen mukaisen sopimuksen. ehdotus hyväksyttiin.

10 Sosiaali- ja terveyslautakunta VUODEN 2011 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEELLA Sos-terv.ltk 06 Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle Käyttötalouden määrärahat on vahvistettu toimielintasolla siten, että sitova määräraha on päävastuualueen nettomeno. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyn jälkeen talousarvioon ei ole tehty muutoksia. Kunnanhallitus on hyväksynyt vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimintaohjeiksi hallintokunnille, liite nro 3. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio 2011, määrärahat nettomenot) osamäärärahoittain tulosalueille: (ulkoiset Sosiaalipalvelut Toimeentuloturva Ympäristöterveydenhuolto Kansanterveystyö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Taulukko määrärahoista tulosalueitten sisällä (ulkoiset), liite nro 4. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy 2011 määrärahat osamäärärahoiksi tulosalueille ja merkitsee tiedoksi myös liitteessä olevan arvion vuoden 2010 talousarvion toteutumisesta. ehdotus hyväksyttiin.

11 Sosiaali- ja terveyslautakunta SAIRAANHOITAJAN TOIMEN VASTAANOTTAMINEN / KIRSTI AARNI Sos-terv.ltk 07 Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi sairaanhoitajan toimeen Kirsti Aarnin. Kirsti Aarni on toimittanut lääkärinlausunnon terveydentilastaan. Aarni ottaa tehtävän vastaan Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelussuhteen alkamisajankohdaksi ehdotus hyväksyttiin.

12 Sosiaali- ja terveyslautakunta PUHETERAPIAPALVELUJEN MYYNTI MUONION-ENONTEKIÖN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄLLE Sos-terv.ltk 08 Kolarin kunnassa on saatu puheterapeutin vakanssi täytettyä ja toimenhaltija on aloittanut palvelussuhteen vuoden alussa. Jo haettaessa työntekijää on ollut tavoitteena palvelujen myynti Muonio- Enontekiön kuntayhtymälle. Johtava lääkäri/osastopäällikkö on neuvotellut Muonion terveyskeskuksen johtavan lääkärin kanssa sopimuksesta. Sopimuksen mukaan Kolari tarjoaa Muonio-Enontekiön ktt:n kuntayhtymälle puheterapiapalveluja tuntihintaan. Sopimuksen neljäkohdan mukaan perittävää hintaa tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen jälkeen. Tuntihinnaksi on laskettu alkaen 40,00 euroa. Sopimus, liite nro 5. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen sopimuksen puheterapiapalvelujen myynnistä Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymälle hintaan 40,00 euroa/tunti alkaen. ehdotus hyväksyttiin.

13 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JAOSTOON JÄSENTEN VALITSEMINEN Sos-terv.ltk 09 Sosiaali- ja terveyslautakunnan päävastuualueen johtosäännön mukaan lautakunta valitsee keskuudestaan jaoston, jossa on kolme jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jaosto ratkaisee asiat, jotka koskevat yksilöä tai perhettä. 1. Oikaisuvaatimukset viranhaltijoiden päätöksistä ja selvitykset valituksiin. Jaoston valinnassa tulee ottaa tasa-arvolaki huomioon niin varsinaisten kuin varajäsenten kohdalla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano : Varsinainen jäsen Hietanen Markku Hiltunen Ahti Kauppinen Helena Koivumaa Eija Koivumaa Kari, pj Kumpula Keijo Pääkkölä Hilde Satta Pirjo, vpj Vaattovaara Birgitta Varajäsen Jaako Anita Vaattovaara Paula Tolonen Tony Raittimo Minna Vitikka Paavo Pantsar Antero Niva Vesa Hänninen Sari Grip Anne Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsee vuosille jaostoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi yksimielisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostoon: Varsinainen jäsen Satta Pirjo Hietanen Markku Koivumaa Kari Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Henkilökohtainen varajäsen Hiltunen Ahti Kauppinen Helena Vaattovaara Birgitta Koivumaa Kari Satta Pirjo

14 Sosiaali- ja terveyslautakunta MIELEN TUKI HANKKEESEEN LIITTYMINEN Sos-terv.ltk 10 Kolarin kunta, kuten muutkin Lapin sairaanhoitopiirin alueen kunnat ovat olleet mukana Tervein mielin Pohjois-Suomessa olevassa hankkeessa. Nyt hankekausi on loppumassa ja jatkona on perustettu Mielen Tuki hanke, joka on perustettu tukemaan ja edistämään tehtävää mielenterveys- ja päihdestrategiatyötä. Tässä hankkeessa kunnalla ei ole rahoitusosuutta. Yhdyshenkilö tulee nimetä. Mielen Tuki hankkeen tavoitteet ja menetelmät ovat seuraavat: 1) Tuetaan kuntien mielenterveys- ja päihdestrategian laatimista siten, että niissä korostuu edistävä ja ehkäisevä työ. Ohjataan valittuja kuntia/alueita kehittävän asiantuntijayhteistyön-menetelmällä kunkin toimijan lähtökohdat huomioon ottaen niin, että tavoite toteutuu. 2) Levitetään ja juurrutetaan edistävän ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä. Tuetaan asiantuntijaohjaamisella näyttöön perustuvien käytäntöjen käyttöönottoa hyödyntäen kansallisia ja kansainvälisiä materiaaleja. Ohjataan näyttöön perustuvien hyvien käytäntöjen tunnistamista, arviointia, kuvaamista, kehittämistä ja levittämistä. 3) Mallinnetaan edistävän ja ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön alueellisia koordinaatiorakenteita ja tuetaan niiden implementointia. THL:n kehittämispäällkiön kirje hankkeesta, liite nro 6. Kolarin kunta päättää liittyä Mielen Tuki hankkeeseen ja nimeää yhdyshenkilöksi psykiatrisen sairaanhoitaja Harri Mäkelän. ehdotus hyväksyttiin.

15 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Sos-terv.ltk 11 Sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö ilmoitti keväällä 2010 jäävänsä eläkkeelle Tämän johdosta syntyi kunnanhallituksessa ajatus perustaa perusturvajohtajan virka. Virka on perustettu ja asiaa on käsitelty kokonaisuutena kunnanhallituksen kokouksissa , ja Kokouksessa kunnanhallitus päätti sosiaali- ja terveystoimen osalta seuraavaa: Muutoin kunnanhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan esityksestä, että laaditaan/tarkistetaan toimenkuvat sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa siten, että toimenkuvissa huomioidaan myös kunnanjohtajan esityksessä mainitut työtehtävät ja että toimenkuvat käsitellään kunnanhallituksessa. Kunnanhallituksen pöytäkirjanote , liite nro 7. Pidimme palaverin , jossa paikalla olivat sosiaali- ja terveystoimesta talouspäällikkö, toimistosihteerit (3), sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijät, johtava lääkäri ja kunnanjohtaja. Keskustelimme lastensuojeluasioiden, toimeentulotuen ja vammaispalvelulain mukaisista käsittelyajoista, joihin on kaikkiin tullut hoitotakuu -tyyppiset määräajat. Määräajoissa pysyminen on tuottanut vaikeuksia ja viime vuoden lopulla olikin kokeilu, jossa yksi toimistosihteeri teki päivän viikossa toimeentulotukipäätöksiä sosiaalityöntekijöiden avuksi, jotta sosiaalityöntekijöiden aikaa jäisi enemmän lastensuojeluasioiden käsittelyyn. Lisäksi keskustelimme sosiaali- ja terveystoimistossa olevasta tilanteesta, joka on tällä hetkellä varsin avoin. Kun talouspäällikkö jää eläkkeelle, jää paljon erityisosaamista pois. Nykyinen terveystoimessa oleva osa-aikainen toimistosihteeri (tekee 50 % palkoissa) on sijaistanut talouspäällikköä vuorotteluvapaavuonna 2005 sekä loma-aikoina, joten hän tuntee toimiston työn varsin hyvin. Teimme kokouksessa ns. IVA (ihmiseen vaikutusten arviointi) taulukon eri vaihtoehdoista miten järjestellä tarvittavaa talouspäälliköltä jäävää toimistosihteereille siirrettävää työtä.

16 Sosiaali- ja terveyslautakunta Vaihtoehto 1: Nykyinen osa.aikainen toimistosihteeri siirtyy täysin palkkoihin ja tilalle palkataan uusi työntekijä. Vaihtoehto 2: Nykyinen osa-aikainen toimistosihteeri siirtyy täysin sosiaali- ja terveystoimistoon ja palkanlaskentaan palkataan uusi työntekijä. Vaihtoehto 3: Nykyinen tilanne, jossa työntekijä on puolet palkanlaskennassa ja puolet sosiaali- ja terveystoimistossa. Iva taulukko, liite nro 8. Taulukosta näkyy, että sosiaali- ja terveystoimistossa on monenlaista erityisosaamista vaativaa työtä ja tukityötä eri yksiköihin ja esimiehille. Asioiden monipuolinen tuntemus on tärkeää ja katko tällaisessa osaamisessa lamaannuttaa toimiston ja eri yksiköiden toimintaa ja esimiestyötä. Jos toimistoon tulee uusi työntekijä, hänen perehdyttäminen hyvin moniin eri osa-alueisiin on todella haastavaa perehdyttäjän puuttuessa. Palkanlaskennassa on toinen palkanlaskija tukena perehdytyksessä. Toimenkuvat, liite nro 9. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että nykyinen osa-aikainen toimistosihteeri, joka tekee 50 % palkoissa, siirretään kokonaan sosiaali- ja terveystoimistoon ja palkanlaskentaan palkataan uusi työntekijä. ehdotus hyväksyttiin.

17 Sosiaali- ja terveyslautakunta LUPA KOKOAIKAISEN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN (TERVEYSKESKUS JA PALVELUKOTI TANNA) Sos-terv.ltk 12 Osastonh ja vast sh Lähihoitajan tarve Palvelukoti Tannassa Palvelukoti Tannassa on säännöllisesti 25 asukasta; vuorohoidossa jatkuvasti neljä ja pysyväispaikoilla 21 hoidettavaa. Hoidettavien kunto on huonontunut, somaattisia tai käytösoireita esiintyy useimmalla ja hoitotoimet ovat lisääntyneet. Palvelukoti jakautuu rakenteellisesti kolmeen osastoon ja jokaiseen tarvitaan omat hoitajat toisin kuin aiemmassa vanhainkodissa, joka oli yksiosastoinen. Työvuorossa (yhdessä yksikössä) on yleensä yksi henkilö ja yhteisesti arkipäivinä koko talossa on vastaava hoitaja, saunottaja ja siivooja. Keittiövuoroon ei riitä aina työntekijää. Työntekijämäärä kokonaisuudessaan on 14,5 ja asukasmäärä 25. Näin Tannassa on 0,58 työntekijää asukasta kohden siivooja ja esimies mukaan luettuna. Hoitotyötä tekeviä hoitajia heistä on 0,5/asukas. Työntekijämäärän lisätarve on ilmeinen. Valtakunnallisen laatusuosituksen mukaan ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähimmäismäärä on 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden vuorokaudessa. Korkeampi vaihtoehto vähimmäismitoitukseksi (0,6) on suositeltavaa silloin, kun asiakkailla on vaikeita somaattisia- tai käytösoireita tai kun hoitoympäristön koko ja/tai rakenteelliset puitteet aiheuttavat henkilökunnan lisätarpeita. Hyvä henkilöstön mitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa on 0,7-0,8. Hyväksytyssä vanhus- ja vammaissuunnitelmassa vuosille on suunnitelmakauden tavoitteena nostaa Palvelukoti Tannan hoitajien määrää siten, että saavutetaan henkilökunnan määrässä kohtuullinen taso, 0,65 hoitajaa/asukas. Välinehuoltaja Terveyskeskuksessa välinehuoltajan työtehtäviä on aikaisemmin hoitanut osa-aikaisena perushoitaja (49,67 %). Hänen jäätyään eläkkeelle toimi on tullut avoimeksi ja siihen on saatu täyttämislupa osaaikaisena välinehuoltajan toimena. Välinehuolto antaa palveluja Kolarin terveyskeskuksen vastaanotolle, fysioterapiaan, neuvolaan, laboratorioon, vuodeosastolle, ympäristö- ja työterveyshuoltoon, Palvelukoti Tannaan, sairaankuljetus Äkkihopulle ja

18 Sosiaali- ja terveyslautakunta Äkäslompolon VPK:lle puhdistamalla ja huoltamalla toimipisteiden instrumentit ja välineet. Esitämme, että sosiaali- ja terveyslautakunta antaa luvan perustaa kokoaikaisen lähihoitajan toimen, jonka toimenkuvaan liittyy välinehuoltajan tehtävät, 19 h viikossa ja lähihoitajan tehtävät 19,25 h viikossa. Koulutusvaatimuksena on lähihoitajan ja välinehuoltajan tutkinto. Tarvittaessa työnantaja sitoutuu järjestämään oppisopimuskoulutuksena välinehuoltajan tutkinnon valitulle lähihoitajalle. Perusteluina ovat seuraavat asiat: - välinehuoltajan toimi on ollut haettavana osa-aikaisena, johon ei ollut yhtään pätevää hakijaa - osa-aikainen toimi, 19 h/vko, ei ole mielekäs työntekijän toimeentulon kannalta - välinehuoltajan peruspalkka on alhaisempi kuin lähihoitajan - yhdistetty toimi turvaisi välinehuollon palvelut ja lisätyövoimaa Palvelukoti Tannan henkilöstömäärään. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan täyttää vakinaisesti ym. selvitykseen viitaten kokoaikaisen lähihoitajan toimen siten, että työaika jakautuu välinehuoltoon 49,67 % ja Palvelukoti Tannaan 50,33 %. ehdotus hyväksyttiin.

19 Sosiaali- ja terveyslautakunta RAPORTIT LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE ELINTARVIKEVALVONNAN JA ELÄINTEN TERVEYS- JA HYVINVOINTIVALVONNAN TOTEUTUMISESTA /VASU-RAPORTTI), TERVEYDENSUOJELU-, TUPAKKA- JA KEMIKAALILAIN VALVONTASUUNNITELMIEN TOTEUTUMISESTA JA KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNAN TOTEUTUMISESTA Sos-terv.ltk 13 Terv.tark Evira on ohjeistanut laatimaan raportin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta kunnissa. Kysymyksillä ohjataan kuntia arvioimaan omaa toimintaansa suhteessa elintarvikelainsäädännössä asetettuihin tavoitteisiin ja omaan suunnitelmaansa niin, että vuosiraportointi voidaan Suomen osalta tehdä komission ohjeen mukaisesti ja kansallinen valvontasuunnitelmaasetus huomioon ottaen. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tulee hyväksyä seurantaraportti. Kunnan tulee toimittaa elintarvikevalvontaa koskeva valvontasuunnitelman toteutumisen arviointiraportti Lapin aluehallintovirastoon mennessä (Vasu- ja Eltu-lomakkeet). Kolarin kunnan elintarvikevalvonnan ja eläinten terveys- ja hyvinvointivalvonnan raportointi 2010, liitteet nrot 10 ja 11. Valvira on ohjeistanut terveydensuojelu-, tupakka- ja kemikaalilain valvontasuunnitelmien toteutumisesta 2010 ja ne tulee toimittaa Lapin aluehallintovirastolle mennessä. Terveydensuojelu-, tupakka- ja kemikaalilain valvontaa koskevat raportit, liitteet nrot 12,13 ja 14. Tukes on ohjeistanut kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportoinnin 2010 ja se tulee toimittaa Lapin aluehallintovirastolle mennessä. Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi, liite nro 15. Raportit on lähetetty sähköisesti Lapin aluehallintovirastolle. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteiden mukaiset raportit.

20 Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdotus hyväksyttiin.

21 Sosiaali- ja terveyslautakunta OIKAISUVAATIMUS LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISESTÄ Sos.terv.ltk 14 Sos.ohj Päivi Eira Sirkkala vaatii sosiaali- ja terveyslautakuntaa muuttamaan sosiaaliohjaajan päätöstä lähihoitajan toimen valinnasta Kolarin kuntaan. Hän perustelee oikaisuvaatimustaan omalla pitkäaikaisella psykiatrisella työkokemuksellaan, mikä oli hakuilmoituksessa yhtenä vaatimuksena. Oikaisuvaatimus, liite nro 16. Hakuilmoitus ja yhdistelmä hakijoista, liite nro 17. Toimeen valittiin lähihoitaja Marjut Niva, jolla on lähihoitajan koulutus. Niva on ollut Kolarin kunnan palveluksessa 3 v 6 kk. Hän on tehnyt kokoaikaista hoitotyötä ja työ olisi osa-aikaistunut vuoden vaihteessa. Hän on ollut Kolarin kunnan kotipalvelun työntekijänä kesäkuusta 2007 lähtien ja tuntee palvelutalon ja ryhmäkodin käytännöt. Hänen työkuvaansa on kuulunut myös psykiatristen asiakkaiden hoitamista, mihin työhön työntekijä nyt etupäässä valittiin. Niva on selvinnyt työtehtävistään erittäin hyvin ja sopii tähän hoitoyhteisöön. Haastattelutilanteessa saatiin vaikutelma, että Niva on hyvä tiimityöntekijä ja hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot. Haastattelu oli ryhmämuotoista ja haastattelijat olivat psykiatriset erikoissairaanhoitajat ja sosiaaliohjaaja. Molemmilla sekä valitulla että oikaisuvaatimuksen tekijällä on rittävästi tehtävään soveltuvaa työkokemusta. Eira-Sirkkalan työkokemus psykiatristen asiakkaiden hoidosta muodostuu yrittäjänä olemisesta psykiatrisesta hoitoyksiköstä yhdessä aviopuolisonsa kanssa, joka on psykiatrian erikoissairaanhoitaja ja jolla on ollut päävastuu myös hoitoyksikön hoitotyöstä. Sirkkalat ovat toimineet myös yrittäjinä ravintola Lapponicassa, minkä toiminnan pyörittämiseen on tarvittu myös Eira-Sirkkalan työpanosta. Työ omassa psykiatrisessa yrityksessä ei ole ollut kaikin ajoin kokoaikaista.

22 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hylätä Eira-Sirkkalan oikaisuvaatimuksen ym. selvitykseen vedoten ja pysyttää sosiaaliohjaajan päätöksen voimassa. Sosiaaliohjaajan päätös perustuu haettavana olleen työsuhteen kelpoisuusvaatimuksiin sekä laaja-alaiseen harkintaan sisältäen hakijoiden ryhmähaastattelun, joten päätös on myös tarkoituksenmukainen. ehdotus hyväksyttiin.

23 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTIEMME VETERAANIEN AVUSTAJATOIMINTA SISU-PROJEKTI Sos-terv.ltk 15 Sos.ohj Osana valtakunnallista avustajatoimintahanketta Tornion Sairaskotisäätiö on saanut ESR-hankerahoituksen Lapin ELYkeskukselta laajentaakseen veteraanien avustajatoimintaa koko Lapin lääniin. Toiminta Lapin läänin useissa kunnissa on alkanut jo vuonna Avustajatoiminta tukee sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona asumista tarjoamalla apua mm. kodinhoitoon, asiointiin ja ulkoiluun. Avustajatoiminta ei korvaa kunnallista kotipalvelua eikä kilpaile yksityissektorin kanssa, vaan täydentää olemassa olevia palveluja. Avustajatoiminnassa työskentelevät palkkatukeen oikeutetut työntekijät. Avustajalle järjestetään koulutusta Sairaskotisäätiön kautta. Tavoitteena on lisäksi myös kokeilla alle 25-vuotiaiden syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työllistämistä toimintaan Mestari- Kisälli toimintamallilla. Kolarissa Sisu-projektin toiminnan yhteystaho olisi Nuorten Työpaja. Työpaja organisoi Kolarissa pitkäaikaistyöttömien työllistämistä ja on aikaisemmin vastannut mm. ikääntyneiden kotitalkkaritoiminnasta. Avustajatoiminta-projektissakin Nuorten Työpajan paikallisena yhteistyökumppanina olisi kotipalvelu, veteraanijärjestöt ja kunnan veteraani yhdyshenkilö. Nuorten Työpaja vastaisi erityisesti projektin alussa asiakasvälityksestä ja avustajan paikallistahon ohjauksesta. Projektista ei tule kuntaan kirjanpidollisia velvoitteita. Projekti vastaa palkoista, matkakuluista yms. Avustajatoiminta-projekti anoo Kolarin kunnalta kuntatukea 300 e/kk/työntekijä sotiemme veteraanien avustajaksi palkattavien välityömarkkina-asiakkaiden henkilöstömenoihin. Kuntatukea haetaan: e/vuosi v e/vuosi v e/vuosi v Sisu-projektin hakemus ja projektisuunnitelma, liite nro 18.

24 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy osallistumisen Sotiemme veteraanien avustajatoiminta -Sisu-projektiin ajalle Vuoden 2011 määrärahatarve tarkistetaan loppuvuodesta sosiaali- ja terveystoimessa sekä varataan vuosien talousarvioihin projektin ko. kuntaosuudet. ehdotus hyväksyttiin.

25 Sosiaali- ja terveyslautakunta LIITTYMINEN KANTA-PALVELUIDEN (KANSALLINEN TERVEYSARKISTO) E-RESEPTI- PALVELUN KÄYTTÄJÄKSI Sos-terv.ltk 16 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon uusille valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille, joita ovat - sähköinen resepti (eresepti) - kansallinen Lääketietokanta - sähköinen potilastiedon arkisto (earkisto) - kansalaisen omien resepti ja potilastietojen katselu. KanTa-palvelut tulevat julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, apteekkien sekä kansalaisten käyttöön vaiheittain. Pääpaino on alkuvaiheessa sähköisen lääkemääräyksen nopeassa levityksessä. Alueellisesta käyttöönottohankkeesta vastaa sairaanhoitopiiri. Lapin sairaanhoitopiirin alueella UULA-projekti vastaa alueellisesta koordinaatiotyöstä vuoden 2011 loppuun ja hankepäällikkönä toimii Sirpa Liimatta. Kuntaliittoon perustettu KunTo-hanketoimisto (jatkossa THL:n operatiivinen yksikkö) huolehtii liittymisen aikataulutuksesta valtakunnallisesti ja koordinaatiotyöstä STM:n, Kelan, THL:n ja Valviran/VRK:n kanssa. KanTa-palveluiden käyttöönotto edellyttää teknisten ratkaisujen selvittämistä koskien mm. toimikorttien käyttöönottoa, palvelinten virtualisointia ja kertakirjautumista sekä STM:n auditointikriteerien täyttämistä. Lapin sairaanhoitopiirin alueen perusterveydenhuollon liittyminen eresepti-palveluun on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja sen jälkeen erikoissairaanhoito. Rekisterinpitäjäkohtainen suunnittelu- ja valmistelutyö ennen liittymistä edellyttävät noin vuoden työaikaa. KanTa-palveluihin liittyvä lainsäädäntö: - Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta, Laki väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta,

26 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kustannukset eresepti-palveluiden ylläpidosta (KELA) tulevat organisaatioille maksettavaksi vuoden 2013 alusta kaikkien osalta olivatpa organisaatiot liittyneet ko. palveluihin tai ei. E-reseptiin valmistautuessa kunnan on päätettävä liittyä ereseptipalveluun sekä sitouduttava tarvittaviin toimiin ja resurssointiin, jotta toimintayksikkö täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat organisaation auditointivaatimukset. Kolarin kunnassa on perustettu työryhmä, joka valmistelee ja suunnittelee käyttöönottoa sairaanhoitopiirin UULA-hankkeen tuella ja harkitsee kulloinkin lisäresurssien tarpeen kunnassa käyttäen asiaan varattua investointimäärärahaa. Työryhmään kuuluu kunnan ATKvastaava Esa Nordberg, avohoidon osastonhoitaja Tellervo Seppälä, röntgenhoitaja Leena Mikkonen ja johtava lääkäri Ulla Ylläsjärvi. Kansalliset auditointivaatimukset terveydenhuollon organisaatioille (sähköisten reseptien toiminnallisuuksien osalta), liite nro 19. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Kolarin terveyskeskus liittyy KELAn KanTa-palveluiden (kansallinen terveysarkisto) ereseptipalvelun käyttäjäksi. Sammalla Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta sitoutuu tarvittaviin toimiin ja resurssointiin, jotta toimintayksikkö täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat organisaation auditointivaatimukset ennen KanTa liittymiseen liittyvän sitoumuksen allekirjoittamista. Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunta valtuuttaa johtava lääkäri Ulla Ylläsjärven tekemään hakemuksen ja allekirjoittamaan sitoumuksen eresepti-palveluun liittymiseksi, kun sitoumuksen tekeminen on alueen käyttöönottoaikataulun kannalta ajankohtaista. Sitoumus on voimassa toistaiseksi allekirjoittamisesta lähtien, ja sen allekirjoituksella Kolarin terveyskeskus sitoutuu - noudattamaan eresepti-palvelun käytössä sähköistä lääkemääräystä koskevia säädöksiä, säädöksiin perustuvia määräyksiä ja viranomaisten antamia ohjeita sekä KanTa-palvelujen tuottajan (Kela) ylläpitämiä teknisiä määrityksiä - hyväksymään KanTa-palvelujen yleiset toimitusehdot ja ereseptipalvelun palvelukuvauksen liitteineen ja noudattamaan niitä.

27 Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysministeriö määrää asetuksella toimitusehtoihin kuuluvista KanTa-palveluista perittävistä maksuista - alkamaan eresepti-palvelun käytön, kun Kansaneläkelaitos (KanTapalvelun tuottaja) on ottanut hakemuksen ja sitoumuksen vastaan sekä käyttöönottokokeen jälkeen hyväksynyt Asiakkaan ereseptipalvelun käyttäjäksi - lopettamaan eresepti-palvelun käytön vain mikäli lakiin perustuva eresepti-palvelun käyttövelvollisuus ei ole enää voimassa organisaation osalta - ilmoittamaan sitoumuksen yhteydessä ilmoitettavat itseään, liityntäpisteitään, hallinnollisia ja teknisiä yhteishenkilöitään, tietosuojavastaavaa ja liittymisajankohtaa koskevat tiedot ehdotus hyväksyttiin.

28 Sosiaali- ja terveyslautakunta LUPA PSYKOLOGIN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA Sos-terv.ltk 17 Kolarin terveyskeskuksessa on yksi psykologin toimi, joka on ollut täytettynä vakituisesti. Nyt toimenhaltija on ilmoittanut lopettavansa työnsä Kolarissa Koska kunnassa on vain yksi psykologin toimi ja ostopalveluna hankittuna palvelut tulisivat huomattavasti kalliimmiksi, on järkevää täyttää toimi edelleen vakituisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus antaa sosiaali- ja terveystoimelle luvan täyttää psykologin toimen vakituisesti. ehdotus hyväksyttiin.

29 Sosiaali- ja terveyslautakunta OSALLISTUMINEN POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (PAKASTE 2) HANKKEESEEN Sos-terv.ltk 18 Vast.sos.t PaKaste II hanketta haetaan juurruttamaan Pohjois-Suomessa PaKaste I aikana käynnistettyjä toimenpiteitä sekä kehittämään edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä toimintamalleja palvelujen ja yksilöiden hyvinvoinnin edistämiseksi. PaKaste II hankkeen, , strategiset tavoitteet ovat: 1) lisätä osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä ehkäisemällä ongelmia ennalta ja puuttumalla niihin mahdollisimman pian 2) lisätä terveyttä ja hyvinvointia varmistamalla henkilöstön osaaminen ja saatavuus sekä 3) parantaa palveluiden laatua, vaikuttavuutta, saatavuutta ja kaventaa alueellisia eroja luomalla sosiaali- ja terveydenhuoltoon ehyitä palvelukokonaisuuksia ja hyviä toimintamalleja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus pyytää päätöstä osallistumisesta Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut (PaKaste 2) hankkeeseen sekä sitoutumista kuntarahoitusosuuteen sosiaalityön ja vanhustyön osalta hankkeen hakijalle Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle. Alustavassa kyselyssä sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmässä asiaa on käsitelty ja oltu kiinnostuneita sosiaalitoimessa työparityöskentelyn kehittämiseen, mikä tarkoittaa sitä, että kunta voi tilata Poskelta työntekijän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyön prosesseihin, ryhmien ohjaukseen sekä oman työn arviointiin ja kehittämiseen. Posken kanssa on tehty sopimustyöparityöskentelystä ajalle , jolloin työparityö on kunnille maksutonta kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Projektivaiheen aikana kuntaosuus on Kolarin osalta 964 euroa/vuosi. Uutena sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisenä haasteena on vanhusten palveluiden kehittäminen niin sisällöllisesti kuin rakenteellisestikin. Hankkeessa seniori- ja vanhustyön osiossa korostetaan ikäihmisten toimijuutta sekä gerontologisen osaamisen vahvistamista ja välittämistä. Tavoitteena on ikäihmisten toimijuuden lisääminen omassa arjessaan, palveluprosesseissa ja palveluiden kehittäjänä sekä palvelurakenteiden ja prosessien kehittäminen vahvistamalla ja välittämällä gerontologista osaamista. Toimintaa toteutetaan moniammatillisesti huomioiden

30 Sosiaali- ja terveyslautakunta ikäihmisten osallisuus. Geriatri ja kehittäjäsosiaalityöntekijä tekevät sekä kehittävää asiakastyötä kuntien omien tiimien kanssa sekä konsultoivat videoneuvottelutekniikkaa käyttäen muita kuntia. Kuntaosuus vanhustyön hyvien käytäntöjen juurruttamisessa (esim. muistineuvola- ja päivätoimintamallit ja kokonaisvaltaiset palvelusuunnitelmat) on 2500 euroa/vuosi sekä geriatrian asiakastyössä, missä gerontologista osaamista vahvistetaan ja välitetään verkkopalvelujen (verkkoneuvonta-, asiointi- ja konsultaatio) avulla, kuntaosuus tässä on 7000 euroa/vuosi. Talousarviossa 2011 on vanhustyön hankemäärärahaa 2500 euroa. Kustannukset (euroa) vuositasolla sosiaalityön ja vanhustyön osalta: YHT. Sosiaalityö Vanhustyö YHTEENSÄ Kuntaosuudella Kolarin kunta saa sosiaalityön ja vanhuspalveluiden kehittämisen toiminnallisen tuen, koulutukset ja konsultaation sekä mahdollisuuden käyttää työparia. Resurssina kunta saa kunnan työntekijän työskentelyjakson sekä sosiaalityön että vanhustyön kehittämiseen kahtena toimintavuonna. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy osallistumisen PaKaste 2 hankkeeseen ajalle Talousarviovuoden vanhustyön hankemäärärahalla katetaan ensimmäinen vuosi ja määrärahavaraukset seuraaville vuosille tehdään ko. vuosien talousarvioihin. ehdotus hyväksyttiin.

31 Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUSUNTO LAPIN ALUHALLINTOVIRASTOLLE KOSKIEN LIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISTA / AVOPALVELUT HARRI MÄKELÄ TMI Sos-terv.ltk 19 Vast.sost Sairaanhoitaja Harri Mäkelä on perustanut Avopalvelut Harri Mäkelä Tmi:n Kolarin kuntaan. Tarkoituksena on tuottaa avohuollon tukipalveluita sekä tehdä ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä. Kyseessä on ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta. Toimintaan kuuluu ammatillinen tukihenkilötoiminta, coachaus, henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta, perhetyö, perheterapia, pariterapia, työnohjaus, asiakaspalvelutehtävät, hallinnointi, koulutus ja jälkihuoltopalvelut. Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta annetun lain ( /603) 6 :n mukaan yksityisen palvelujen tuottajan, joka harjoittaa lain 2 :ssä tarkoitettua muuta toimintaa kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Ilmoituksessa on mainittava lain edellyttämät tiedot. lähetetty Lapin aluehallintovirastoon Ilmoitus on Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Avopalvelut Harri Mäkelän Tmi liiketoiminnan harjoittamisesta Kolarin kunnan alueella. ehdotus hyväksyttiin.

32 Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUS YKSITYISESTÄ SOSIAALIPALVELUTOIMINNASTA / AKKIA OY Sos-terv.ltk 20 Vast.sost Akkia oy on toimittanut ilmoituksen Kolarin sosiaali- ja terveyslautakunnalle yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta Kolarin kunnan alueella. Toimintaan kuuluu perhetyötä, muuta sosiaalihuollon asiantuntijatoimintaa sekä tukiasumista. Yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta annetun lain ( /602) 6 :n mukaan yksityisen palvelun tuottajan, joka harjoittaa lain 2 :ssä tarkoitettua muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta, liite nro 20. Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, ettei sillä ole toimitettujen asiakirjojen perusteella huomautettavaa Akkia oy:n liiketoiminnan harjoittamisesta Kolarin kunnan alueella. ehdotus hyväksyttiin.

33 Sosiaali- ja terveyslautakunta ERON MYÖNTÄMINEN KIRSI HEINÄLÄLLE PSYKOLOGIN TOIMESTA Sos-terv.ltk 21 Psykologi Kirsi Heinälän kirje : Sanon itseni irti psykologin toimesta alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää eron Kirsi Heinälälle psykologin toimesta lukien siten, että palvelussuhde päättyy ehdotus hyväksyttiin.

34 Sosiaali- ja terveyslautakunta SAAPUNEET KIRJEET Sos-terv.ltk STM , Kuntainfo 1/2011 Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden perheenjäsenten oikeus infektiotautien seulontaan Lapin aluehallintovirasto ; Lapin vammaistyöryhmän kokouspöytäkirja Lapin aluehallintovirasto ; Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttamispäätös/medilappi oy Lapin aluehallintovirasto ; Perustoimeentulotuen kustannusten valtionosuuden ennakon määrän vahvistaminen vuodelle 2011 Lapin ELY; Miilu-hankkeen maksatuspäätös ajalle Kansaneläkelaitos ; Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilöille työterveyshuollon korvaamista koskeva svl:n muutos ja hakumenettelyn uudistus Keva / Ilmoitus osa-tk-eläkeratkaisusta Kuntaliitto ; Uusi EY-asetus ohjaamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista voimaan toukokuun alusta 2010 Kuntatyönantajat ; Matkakustannusten korvaukset lukien Kuntatyönantajat ; Työsopimuslain muutos Kuntatyönantajat ; Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä Kuntatyönantajat ; Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta Kunnanvaltuusto Vuoden 2011 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

35 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta - Kunnanhallituksen vaali - Sosiaali- ja terveyslautakunnan vaali - Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuosina Väliraportti sosiaali- ja terveystoimen talousarvion 2010 toteutumisesta - Kolarin kunnan hallintosäännön ja sosiaali- ja terveystoimen päävastuualueen johtosäännön tarkistaminen - Perusturvajohtajan viran täyttö Kunnanhallitus Hälytysrahan, tuplavuorokorvauksen ja vuoronvaihtolisän maksaminen kunnan henkilökunnalle Kunnanhallitus Matkakustannusten korvaukset lukien - Kirjanpidon ja palkanlaskennan toimijärjestelyt - Näyttöpäätelasien hankinta Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee saapuneet kirjeet tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

36 Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUT ASIAT Sos-terv.ltk 23 Ahti Hiltunen esitti, että harkitaan kuntalaisille kuntoutuslaitteiden vuokraamismahdollisuutta, esim. kuntopyörät.

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta

24 Eron myöntäminen Pirjo Seppäselle puheterapeutin toimesta KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.3.2012 Aika Maanantai 19.3.2012 klo 16:00 - Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 23 20 Ruokapalvelupäällikön

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011. 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2012-2014 Lapin sairaanhoitopiirin KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2011 Kunnanhallitus 7.9.2011 Aika Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 - Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat nro Liite nro 290 192 Lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmaan

Lisätiedot

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen

7 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta. 10 4 Sivistystoimen johtosäännön ja Kolarin kunnan hallintosäännön muuttaminen KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Tiistai 13.3.2012 klo 17.00 Valtuuston kyselytunti klo 16.45 Kokouspaikka Valtuuston kokoushuone Käsiteltävät asiat nro Liite nro 6 Kokouksen

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45. Perusturvalautakunta. Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15. Kunnanvirasto, valtuustosali. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 45 Perusturvalautakunta Aika 10.04.2015 klo 10:25-12:15 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 25 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO 30 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2013-30.6.2013 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE... 60 31 VUODEN 2013 TALOUSARVIO

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 16 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 30.12.2008 klo 13.00 14.25 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 21.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 HYVINVOINTILAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2014 JA KOKOUSKUTSU... 2 2 PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄPITO... 4 3 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN

Lisätiedot

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ

ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN SIIRTYMISTÄ PERUSTURVALAUTAKUNTA ASIALISTA KOKOUS 5/2014 Kokousaika 19.8.2014, klo 17.00 18.23 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 34-42 ENNEN KOKOUKSEN ALKUA IT-PALVELUT ESITTELEE PAPERITTOMAAN LAUTAKUNTATYÖSKENTELYYN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 16.30-19.55 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30

Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 1 Kiinteistön kauppa / Vinkuva RN:o

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 29.01.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 29.01.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 29.01.2014 Kokoustiedot Aika 29.01.2014 Keskiviikko klo 14.00-16.20 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2014 1 Kokousaika 29.1.2014 klo 12.00-14.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2011 151 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 28.11.2011 KLO 14.00 17.50 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2015 99 Kuntayhtymähallitus 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 09:00-13:15 PAIKKA Reisjärvi, kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot