Huhmarin rantapuistosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huhmarin rantapuistosta"

Transkriptio

1 Huhmarin rantapuistosta Aika: klo Paikka: Kangasalan kunnan valtuustosali Hannu Majuri tekniikan tohtori

2 VE1 on lain- ja määräysten sekä suositusten vastainen Ve2 on oleellisesti parempi Nähtävästi VE3 on paras (jossa löydetään sopiva kompromissi)

3 Kaavahistoriaa 1 Rakennuskaava 1967 (Huhmarissa puisto, jossa varaus leikkikentälle) Pirkanmaan 3. seutukaava 1997 Taajamien osayleiskaava v. 2000

4 Kaavahistoriaa 2 Maakuntakaava 2007: Maakuntakaavan määräyksen mukaisesti taajamien rakentamattomat ranta-alueet säilytetään pääsääntöisesti rakentamattomina ja osoitetaan virkistyskäyttöön. Osayleiskaavaluonnos 2030

5 Kunnan kannanottoja 1 Maapoliittinen ohjelma, kv : Maapoliittisen toimintalinjan tulee olla johdonmukainen. Hankalissakin tilanteissa tulisi toimia valitun strategian mukaisesti. On painotettava pakkokeinojen luonnetta vasta prosessin loppuun sijoittuvana mahdollisuutena, joka kuitenkin uskottavana sellaisena myös edistää vapaaehtoisten sopimusten syntymistä.

6 Kunnan kannanottoja 2 Kunnanhallitus : alue on kehittynyt vahvistetun asemakaavan mukaiseksi ja yleisten alueiden toteuttaminen on tullut ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi. ( KH 415 )

7 Kunnan etuostopolitiikasta Lyhyesti: Poukkoileva ja linjaton (poliittista peliä). Tarkemmin: Kunnanhallitus ei perustele päätöksiään, jotka vastoin virkamiesten perusteltuja esityksiä (hallintolain :ien sekä perustuslain 21 :n vastaista) Esimerkki: Perustelu esitetty jälkikäteen AL:n yleisönosastossa (vedottu korkeaan hintaan ja moraaliseen velvollisuuteen hankkia koko virkistysalue). Kannanotto on outo ja vastoin kunnan maapoliittista ohjelmaa sekä vahvistettua maakuntakaavaa.

8 Valtakunnallinen kannanotto Ympäristöministeriön hallitussihteeri Tapani Kajamaa Jos ei sopua, tulisi kunnan toteuttaa kaavassa osoitettu puisto kiinteistökaupoin tai käyttämällä lunastusoikeutta

9 Huhmarin rantapuiston ominaisuuksista 1 Pinta-ala 1,16 ha Kahdeksan tilan edustalla Vesijärven rannalla, useimmilla useita omistajia ja käyttöoikeuden omistajia Kaavassa vahvistetusta puistoalueesta noin 90 % korkeudeltaan rakennuskelvotonta (alle N60+87,85)

10 Huhmarin rantapuiston ominaisuuksista 2 Vain kolmen tilan edustalla rakennuskelpoista aluetta neliömetriä Alueella viemärilinja ja pumppaamo sekä maalämpölaitteita. Nämä rajoittavat lisäksi rakentamista, vaikka tontin korkeustaso sen mahdollistaisi.

11 Onko puisto rakennuskelpoinen? Edellä esitetyn perusteella rakennuslupien myöntäminen ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaan mahdollista.

12 Kartta, jossa korkeuskäyrä 88,00 ja viemäri

13 Puistoalueella liikkumisesta Yksityisen omistamassa puistossa voi liikkua vapaasti, ellei aiheuta kotirauhan ja kotipiirin loukkausta Kulkemisen kieltävien kylttien laittaminen ei ole lain sallimaa (on siis jokamiehenoikeuden laitonta rajoittamista) Poliisi ratkaisee kotirauhan ja kotipiirin osalta

14 Sovintoyrityksistä Yritys 1: Tarjottu maanomistajille korvaus neljän tilan kulkuoikeudesta rantaan Yritys 2: Pyydetty rakennuslautakuntaa välittäjäksi Yritys3:Tehty esitys kunnalle etuostooikeuden käyttämisestä (ei kuitenkaan rakennuspaikan osalta)

15 Muita vaihtoehtoja Tehty esitys kaavan toteuttamisesta. VE2 täyttää esityksen päämäärän. Kompromissiesitys : Kulkumahdollisuus pussikatujen päästä rantaan, jossa kapea vyöhyke puistoa, muilta osin puisto liitetään kahdeksaan tilaan.

16 Osayleiskaavaluonnoksesta 2030, VE1 Perustuu keskustan väkimäärän lisääntymiseen 2500:lla Perusteltu maankäytön tehostamisella Tehostaminen perustuu muun ohella puistojen pienentämiseen Puistoa esitetty poistettavaksi myös ranta-alueilla, joille ei voi rakentaa (vastoin maakuntakaavan nimenomaista määräystä)

17 Osayleiskaavaluonnoksesta 2030, VE2 Kangasalan rantamaisemaltaan paras rantapuisto keskustassa säilyy (maisema on virkistysalueen olennaisin osa).

18 Kysymys Onko yleisen edun mukaista antaa kappale Kangasalan keskustan näköalaltaan kauneinta rakennuskelvotonta järvenrantapuistoa muutamille tontinomistajille?

19 Vastaus Ei ole esitetty eikä ole olemassa yhtään perusteltua syytä. Ainoa esitetty peruste, rahan puute kunnalla (AL ), ei tietenkään voi olla todellinen syy.

20 Mahdollisuus Puistosta on mahdollista tehdä viehättävä lähipuisto, joka mahdollistaa lyhyen, mutta kauniin rantamaisemaan tukeutuvan ulkoilureitin. Kaunista rantaviivaa on noin 300 m. Osittain katuverkon kautta mahdollistaa myös pitkän harju- ja rantamaisemaan tukeutuvan upean kävelyreitin, joka yhdistää kaksi korkealuokkaista uimarantaa.

21 VE 2 on kiistatta paras esitetyistä. Nähtävästi löytyy vielä parempi niin, että kohtuullinen sopu säilyy.

22 Liite Huhmarin puistoalueen oleelliset tapahtumat /Hannu Majuri

23 Huhmarin rantapuistoalueen oleelliset tapahtumat Hannu Majuri Rakennuskaava, jossa puistoksi on osoitettu noin 1,16 ha, johon sisältyy ohjeellinen leikkikenttä Ympäristöministeriö vahvisti Pirkanmaan 3. seutukaavan, siinä mukana Huhmarin puisto Neljän maanomistaja yhteinen ostotarjous pienestä ranta-alueen osasta mk, silloinen maanomistaja (Mäkisen perikunta) hylkäsi tarjouksen ( ) Kulkuyhteysasia, kulkuyhteyttä ei myönnetty. Asian käsittelyssä lukuisia selviä virheitä (muun muassa tiejaoston päätöksessä ja sen perusteluissa kahdeksan oleellista virhettä, kaavoitusarkkitehdin lausunnossa, virheitä ei pyynnöstä huolimatta korjattu, oleellisia virheitä myös maaoikeuden käsittelyssä) Kauppa, jossa myytiin neliömetrin rakennuspaikka ja noin neliömetriä vahvistetun kaavan mukaista puistoaluetta ja vähäinen tiealue kunnan johtavalle viranhaltijalle. Tämän jälkeen puistoalueen vaikutuspiirissä kaksi johtavaa kunnan viranhaltijaa, joista toinen kaavoittaja Yhteenveto kunnan etuosto-oikeuden käyttämisestä ajalla Ehdotus kunnalle etuosto-oikeuden käyttämisestä (jonka lopputuloksena kunnan johtavalle viranhaltijalle olisi jäänyt rakennuspaikka ja kunnalle puistoalue) Kiinteistövälittäjäliitto: Välittäjän on kerrottava etuosto-oikeudesta Geodeetin esitys: Etuosto-oikeutta on syytä käyttää yhdyskuntarakentamista ja virkistystarkoituksia varten Kunnanhallitus jätti pöydälle Geodeetti: Ei syntynyt sopimusta katu- ja puistoalueiden ostamisesta Kunnanjohtaja: Kunta käyttää etuosto-oikeutta, perusteltu Kunnanhallitus: Kunta ei käytä etuosto-oikeutta, ei perusteltu Yhteydenottopyyntö (HM) kunnanhallituksen puheenjohtajalle, EI OTTANUT YHTEYTTÄ Kirjoitus Aamulehdessä: Leikkikenttäalue meni kunnan virkamiehelle (PH) Kunnanhallituksen puheenjohtajan (Pekka Lehtonen) kirjoitus Aamulehdessä: Miksi etuosto-oikeutta ei käytetty? Kirjoitukset Kangasalan Sanomissa: Kappale puistoa virkamiehelle (PH) ja nimimerkille Kangasalan kuntalainen (kh:n phj Pekka Lehtonen) Kirje kunnanhallituksen puheenjohtajalle (PH) Kirje Vesa Mäkiselle (HM) Kirje Heikki A. Ollilalle (HM) Helsingin Sanomat: Yleisönosastokirjoitus (HM): Voiko puisto muuttua pihamaaksi? HM pyytänyt yhteydenottoa kunnanhallituksen jäseniltä. EI VASTAUSTA H. Majurin kysymyksiä rakennustarkastaja J. Jauhialle. Miten on mahdollista, että puistoksi merkityllä alueella myllätään ja rakennetaan maalämpöputkia, vaikka alueelle leikkikenttävaraus ja kunnan viemäri. Onko lupia tai ilmoituksia, piirustuksia? Kuntalaisen kirjoitus Kangasalan Sanomissa: Moraalinen velvollisuus lunastukseen Sähköposti kunnanjohtajalle ja tiedoksi kh:n ja kv:n phj:ille (HM) Rakennustarkastaja J. Jauhian vastauksia: Puistoalueen käyttämiseen (maalämpöputkien sijoittamiseen) ei ole annettu lupaa, on vain todettu, että lupaa ei tarvita ja omalla alueellannehan toimitte. Kommentti: On syntynyt tilanne, jossa leikkikenttävarauksen ja viemäriputkien kohdalle on rakennettu

24 maalämpöputkisto, jonka sijainnista vaaka- ja pystytasossa ei ole kenelläkään selvyyttä. Tällainen rajoittaa aikanaan leikkikentän rakentamista ja viemärin kunnossapitoa. Uskomatonta ja aivan selvästi virheellistä viranomaistoimintaa Sähköposti kunnanjohtajalle (PH) Kirjoitus (PH) Kangasalan Sanomissa: Miksi kunta ei toteuta Huhmarin puistoa? Ympäristöministeriön hallitussihteeri Tapani Kajamaa: Jokamiehenoikeudet yksityisen omistamassa puistossa Professori Erkki Hollo: Yksityinen puisto ja liikkuminen ym Tapani Kajamaa: Jos ei sopua, tulisi kunnan toteuttaa kaavassa osoitettu puisto kiinteistökaupoin tai käyttämällä lunastusoikeutta Kv: Kangasalan kunnan maapoliittinen ohjelma. Ohjelmassa ei ole päiväystä! Kantelu oikeusasiamiehelle (HM ja PH) Epätietoisen kirjoitus Kangasalan Sanomissa: Muuttuuko pakkolunastuskäytäntö? YM:n Pekka Tuunanen: Puisto ja jokamiehenoikeudet Selvitys (HM): Jokamiehenoikeus ja puistoalueet Tapahtumia Rantasipinkujalla (PH) Neuvottelu Hytönen, Majuri, kunnanjohtaja Mäkelä ja geodeetti PK Riitakorven ym. kirje, saapunut Kangasalan kunnanhallitukselle. Puistot muutettava tonteiksi Toimenpidepyyntö Pirkanmaan ympäristökeskukselle (PH) Pirkanmaan ympäristökeskuksen kirje, vastinepyyntö kunnalta Kirje kunnallisvaaliehdokkaille ja puolueille, kirjoitus Kangasalan Sanomissa (PH) Kannanotto kunnanjohtajalle ja tiedoksi kh:n ja kv:n puheenjohtajille (HM) Kannanotto kunnanjohtajalle ja tiedoksi kh:n ja kv:n puheenjohtajille???? Perusteltu vastustava kannanotto puistoalueen muuttamisesta tonteiksi (PH ja HM) Geodeetin selvitys Kunnanhallituksen vastineessa todettu: alue on kehittynyt vahvistetun asemakaavan mukaiseksi ja yleisten alueiden toteuttaminen on tullut ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi. ( KH 415 ) Pirkanmaan ympäristökeskuksen vastaselityspyyntö Vastaselitys Pirkanmaan ympäristökeskukselle (PH) Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus. Viranomaisten toimissa ei huomautettavaa Kaavoitusarkkitehdin vastaus A. Riitakorvelle ym. Annetaan ymmärtää, että kaavan muutoksen käsittely siirtynee syksyyn Kommentti: Eihän kaavoitusarkkitehti voi päättää, että kaavaa muutetaan? Kyseessä on nähtävästi erittäin vakava (virka)virhe. Kirjeessään kaavoitusarkkitehti myös kiittää yhteistyöstä, avoimeksi jää, mitä tällä tarkoitetaan Pirkanmaan ympäristökeskuksen kirje Kunnan toiminnassa ei moitittavaa. Kanta perustuu kunnan vastineessa annettuihin tietoihin ja kannanottoihin. Kommentti: Kh:n vastauksessa olevalla kaavan toteuttamista koskevalla lupauksella on merkitystä. Yleiskäyttöoikeus on yksityisen omistamassa puistossa siten, ettei kotirauhaa ja kotipiiriä loukata Rantasipinkujalaisten esitys Kangasalan kunnanhallitukselle kaavan toteuttamisesta puistonkin osalta Sähköposti kunnanjohtajalle sekä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajille sekä kunnan geodeetille? (HM) 2

25 Kaavoitusarkkitehdin esitys: viitataan toisessa kappaleessa pysyvän asutuksen lisäämiseen rannoilla P. Hytösen ja erään Huhmarin ranta-asukkaan keskustelu puistoasiasta. Ranta-asukas ilmoitti, ettei Hytösen ja muiden ajama asia onnistu (ovat varmistaneet asian) ja että he eivät luovu pumppaamosta saatavista vuokratuloista. TIETO, EI ASIAKIRJAA P. Hytösen käynti kaavoitusarkkitehdin luona + sähköposti Kaavoitusarkkitehdin sähköposti P. Hytöselle Kaavoitusarkkitehdin esitys Kangasalan kunnan ympäristölautakunta Kysymyksiä kunnanhallitukselle (PH) Kunnanjohtajan esitys, asia siirretään lisäselvityksiä varten Kunnanhallituksen päätös: hyväksytty kunnanjohtajan esitys Kaavoitusarkkitehdin selvitys Kunnanjohtajan esitys: Ympäristölautakunnan esitys hyväksytään Kunnanhallitus, 2002 : Kunnanhallituksen esitys hyväksytty Raportti omarantaisesta asumisesta Asemakaavoissa omarantaisia tontteja on Liutussa, Huhmarissa, Vesaniemessä, Ukkijärvellä ja Halimajärvellä, yhteisrantaisia tontteja on Liutussa, Pitkäjärvellä, Huhmarissa, Ukkijärvellä ja Huutijärvellä ja kaavoja vireillä mm. Kaivannossa, Pikonlinnassa, Kuohunharjulla ja Pitkäjärvellä. Yleiskaavoissa on noin neljäsataa pysyvän asunnon rakennuspaikkaa rannoilla, joista valtaosa on rakennettu, Suinulan - Havisevan alueella on yli kaksikymmentä tonttia rannoilla ja laadittavassa maaseutuyleiskaavanrakennesuunnitelmassa on kyläalueita rannoilla Sähköposti kaavoitusarkkitehdille? (PH) Sähköposti kaavoitusarkkitehdille ja tiedoksi kunnanjohtajalle (PH) 2006 Kaavoituskatsaus: Huhmari. Huhmarintien itäpuolen asemakaavaa muutetaan täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Asemakaava tulee ehdotusvaiheeseen keväällä Sähköposti kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajille (kertyneet asiakirjat ja yhteenveto) (PH) M. Lahtisen ja P. Kujalan kirje P. Hytöselle. Keskustan osayleiskaavaluonnos ja valmisteluaineisto tulee nähtäville syksyllä Osayleiskaava saataneen hyväksytyksi vuoden 2008 aikana Kannanotto kunnanhallituksen kokoukselle Hallintokantelu ympäristöministeriölle (PH) Kunnanhallituksen esityslista, joka koskee kokousta EI EDES MAININTAA TULLEESTA KIRJEESTÄ. Kyseessä vakava ja moitteenveroinen kuntalaisen oikeusturvaa loukkaava ja vähättelevä menettely, jossa on käsillä virkavirheen tuntomerkit Itseoikaisupyyntö kunnanhallituksen päätökseen (PH) Osayleiskaavaehdotusvaihtoehdosta VE1 voidaan todeta seuraavaa: Vaihtoehtoa 1 on perusteltu rakennusoikeuden tehokkuuden lisäämisellä. Alin suositeltava rakentamiskorkeus Vesijärven rannalla on asiantuntijaviranomaisen mukaan N60+87,85. Tämän korkeuden alle ei rakennuslautakunnan tulisi sallia rakentamista. Näin on ilmeisesti kuitenkin käynyt. Huhmarin puiston osalta rakentamiskorkeus kuitenkin tarkoittaa seuraavaa:

26 4 1) Puistoalueeksi vahvistetussa kaavassa merkitystä alueesta (1,16 ha) on rakennuskelvotonta seuraavat likimääräiset pinta-alat tiloittain: RN:o Kokonaispinta-ala (m 2 ) Rakennuskelvoton pinta-ala (m 2 ) 2: : : ======================================== 2: : : : : YHT ) Voidaan näin ollen todeta, ettei puiston muuttaminen Huhmarissa tonteiksi lisää rakennustehokkuutta lainkaan, koska puistoalue ei ole sovelias rakentamiseen korkeussuhteidensakaan vuoksi. Kysymyksessä on ainoastaan itsepäinen ja lyhytnäköinen yritys muuttaa yleiseen käyttöön tarkoitettu puistoalue tonttimaaksi, toisin sanoen hyötyä muiden kuntalaisten kustannuksella. Kiinteistöjen mahdolliset arvonmuutokset ovat tapahtuneet vuonna Se seikka, että on saanut nauttia kunnan saamattomuudesta, ei muodosta edes moraalista oikeutta kaikille kuntalaisille tarkoitetun virkistysmahdollisuuden poistamiseen, pikemminkin päinvastoin. Nyt muutamalla tontinomistajalla on tarkoitus muuttaa näitä arvoja muutaman tontin omistajan hyväksi poistamalla kaikkien kuntalaisten käyttöön tarkoitettu puisto, joka sijaitsee miltei kunnan keskustassa puhtaan järven rannalla. Puistosta on mahdollista tehdä viehättävä lähipuisto, joka mahdollistaa lyhyen, mutta kauniin rantamaisemaan tukeutuvan ulkoilureitin. Kaunista rantaviivaa on noin 300 m. Puiston poistamisyritys on vastoin maankäyttö- ja rakennuslain kirjainta ja tarkoitusta sekä valtakunnallisia ohjeita. Se on niin ikään vastoin kunnan omaa maapoliittista ohjelmaa, joka on vahvistettu vuonna Lisäksi voidaan todeta, että pyrkimys on vahvasti ristiriidassa kunnanhallituksen ottaman kannan kanssa. 3) Lopuksi voidaan todeta, ettei se seikka, että puiston vaikutusalueella asuu kaksi kunnan johtavaa virkamiestä tai se, että joku kunnan virkamiehistä tai luottamushenkilöistä on nähtävästi ilman valtuuksia luvannut puiston tuttavuuksien tai muiden epäasiallisten perusteiden nojalla omistajille jotakin, voi olla minkäänlainen perusta kaavoittamalla: - rikkoa lakia - rikkoa lain tarkoitusta - rikkoa valtakunnallisia ohjeita - rikkoa kunnan omaa maapoliittista ohjelmaa ja - rikkoa kunnanhallituksen omaa päätöstä. Asiassa on syytä vertailla, kumpi on tärkeämpää, muutaman tontinomistajan ja kahden johtavan virkamiehen hyöty vai kaikkien kuntalaisten hyöty. Viimeksi mainittu edustaa kiistatta yleistä etua.

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVA, HAAKENPOLKU 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 27.1.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 728 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KYLÄ JOKIOINEN/410 KORTTELIT

Lisätiedot

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma

Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma KEMIÖNSAAREN KUNTA Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma Hyväksytty: Kunnanhallituksessa 28.3.2012 Valtuustossa 10.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. LÄHTÖTILANNE 2.1. Maapoliittinen ohjelma 2.2. Asunto-ohjelma

Lisätiedot

Maankäytön makupaloja

Maankäytön makupaloja Virrat Keuruu Mänttä-Vilppula Ruovesi Juupajoki Maankäytön makupaloja vertailutietoa ja ideoita kuntien maankäytön ohjaukseen Kangasala Pälkäne Esipuhe Sisällys Tämän Maankäytön makupaloja -raportin tavoitteena

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

ESITYSLISTA 30.8.2011

ESITYSLISTA 30.8.2011 nro 6/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 62 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 63 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 64 Lappersin osayleiskaavan muutoshanke (rakennusoikeuden muuttaminen/tilat

Lisätiedot

TAMPERE 1 (6) Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Pvm 7.3.2014

TAMPERE 1 (6) Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Pvm 7.3.2014 TAMPERE 1 (6) YLÄ-PISPALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN I-VAIHE, KAAVAT NRO 8256 JA 8257 VIRANOMAISNEUVOTTELU MUISTIO Aika 4.12.2013 klo 13.00 15.20 Paikka Tampereen kaupungin

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaavan toinen palauteraportti

Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaavan toinen palauteraportti Lempäälän kunta Tekninen toimi Kaavoitus 1 Kuokkalan-Hakkarin-Herralan osayleiskaavan toinen palauteraportti kaavoitus- ja rakennusjaosto 2.10.2014 kunnanhallitus 17.11.2014 kunnan valtuusto 26.11.2014

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2260 Diaarinumero 4145/1/09 1 (19) Asia Valittaja Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskeva valitus Pieksämäen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2015 30.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2015 SISÄLLYSLUETTELO KV 15 KV 16 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 investointimäärärahojen ylitykset KV 17 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvion ylitykset vuonna 2014 KV 18 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 5/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 28.04.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2010 12.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Kaavoituskatsaus vuodelle 2010 TEKNLTK 3 Störsvikin uuden tulotien alueen asemakaavoitus TEKNLTK 4 Hakemus Pohjois-n osayleiskaavan

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2015 Aika: Keskiviikko 14.1.2015 klo. 17.00 18.28 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Elina Kyyhkyharju

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keuruun kaupunginhallitus Keuruu@keuruu.fi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Oinonen Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Harri Oksanen

Keuruun kaupunginhallitus Keuruu@keuruu.fi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Oinonen Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Harri Oksanen Keuruun kaupunginhallitus Keuruu@keuruu.fi Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lauri Oinonen Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Harri Oksanen Itseoikaisuvaatimus Turhaa työtä, eihän kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön

Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään asuinkäyttöön Nastolan kunta Selvitys vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta pysyvään Erillisselvitys, maapoliittinen ohjelma 2014 - Maapoliittinen työryhmä 28.2.2014 Nastolan kunta Kaavoitus Päivitetty: Nastolan kunta

Lisätiedot

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269

Kylväjänkuja 12. Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Kylväjänkuja 12 Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002269 1. Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen.

Kysymyksistä 2 4 (Kallio) Sinun tulee vastata kahteen ja kumpikin vastaus saa olla enintään yhden (1) sivun mittainen. Ympäristöoikeus Oikeudenalojen perusteet 15.4.2015 Ennen vastaamista lue tämä ohje huolellisesti! Kaikki vastaavat kysymykseen 1 (Kallio). Vastauksen pituus saa olla enintään kaksi (2) käsinkirjoitettua

Lisätiedot