LiikePro Tuotanto- ja palveluprosessit. Seppo Pannula. Lamesa Oy / Suomen Turvahallinta Puistokatu 34 A 2.krs OULU, FINLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LiikePro 2014-2015. Tuotanto- ja palveluprosessit. Seppo Pannula. Lamesa Oy / Suomen Turvahallinta Puistokatu 34 A 2.krs 90120 OULU, FINLAND"

Transkriptio

1 LiikePro Tuotanto- ja palveluprosessit Seppo Pannula Lamesa Oy / Suomen Turvahallinta Puistokatu 34 A 2.krs OULU, FINLAND

2 Toiminnan suunnittelu Strateginen suunnittelu Toiminnan suunnittelua, pitkä aikaväli n. viisi vuotta Taktinen suunnittelu Resurssien käytön suunnittelu, aikaväli n. 2-3 vuotta Projektiohjelma, projektisalkku Operatiivinen suunnittelu Varattujen resurssien käytön suunnittelu, aikaväli n. 1 vuosi Yksittäiset projektit

3 Mitä pitkän aikavälin suunni;elu on? Karkeasuunni;elu Ei tavallises? ohjaa toimintaa, vaan päähuomio on eri resurssien sopeu;amisessa toimintaa vastaavalle tasolle Hienosuunni;elu Aikajänne tyypillises? päivästä viikkoon Yksityiskoh?en suunni;elu Työvaiheiden ajoitus Resurssien tarkka käy;ösuunnitelma

4 Suunni;elu pitkällä aikavälillä Toimintaedellytyksistä huoleh?mista: KapasiteeL: rii;ävyys, kunnossapito, huolto Henkilöstö: rii;ävyys, terveys, turvallisuus Ympäristö: kierrätys, ekologisuus Asiakasrajapinnat Materiaalien hallinta: oikeaa materiaalia saatavilla rii;äväs?, ei turhaa varastoin?a Rahalliset resurssit:?edetään paljonko tarvitaan, huolehditaan rii;ävyydestä Muotoseikat kunnossa: laatujärjestelmät, lainsäädäntö, sopimukset, jne.

5 Prosessi vs. Projekti Prosessi Säännönmukainen, jatkuva kokonaisuus Pyrkimys toistuvaa, varmaan lopputulokseen Puitteet vaihtuvat varsin vähän Projekti Ainutkertainen, ei jatkuva Aikarajattu Puitteet vaihtuvat

6 Prosessi Prosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja sekä niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit ja ohjaus, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset Any set of activities that when taken together, transform a series of inputs into an output, producing a result of value to a customer Sequence of tasks that are performed in series or in parallel by two or more individuals or computer applications to reach a common goal

7 Prosessi Sillä on selvä alku (input) ja loppu (output) Se koostuu aktiviteeteista, joilla on tietty järjestys ja logiikka tuotoksen aikaansaamiseksi Sillä on aina asiakas, joko sisäinen tai ulkoinen Prosessin työvaiheiden pitää lisätä jotain hyödyllistä edellisen vaiheen tuotokseen Se on joka tapauksessa olemassa organisaatiossa Input Output

8 Prosessi ylittää toimintorajat Korjaamo Pelti Maalaus Huolto Kolari auto Korjattu auto

9 Prosessi toimii mallina tehdä asioita TOIMINTA MALLI YMMÄRRYS KEHITTÄMINEN JOHTAMINEN

10 Prosessiajattelu Prosessiajattelun avulla kaikki osalliset saadaan ymmärtämään kokonaisuus ja heidän osuutensa siinä

11

12 Resurssit Prosessi nelikenttä Tavoitteet, toimintasuunnitelmat mittarit, ohjeet, rutiinit, luvat lait, palautteet Ohjaus ja valvonta Tietoa raaka-aineita tarvikkeet materiaalit palvelut Panos Mekanismit Tekeminen Tuotos Informaatio ratkaisut tuotteet palvelut Koneet, laitteet, järjestelmät työkalut, tilat, työvoima ammattitaito, hiljainen tieto

13 Miten pitää kokonaisuus kasassa

14 Prosessi on yhdistetty ratkaisu MILLOIN * alku * loppu * vaiheet MIKSI * ohjaavat tekijät MITÄ PROSESSI MITEN KENELLE KUKA * vastuut MISSÄ * infrastruktuuri * järjestelmät

15 Prosessien kehittäminen ja tunnistaminen

16 Prosessien hallinta MÄÄRITTELE MALLINNA TOTEUTA OPTIMOI MITTAA

17 Prosessien kehittäminen alkaa prosessien tunnistamisesta Tavoitteet ja mittarit Riskit Muutokset Henkilöstön oppiminen Vastuut ja työnjako Resurssitarpeiden arviointi Pullonkaulojen selvittäminen Ristiriidat ja epäselvyydet Päällekkäisyydet TUNNISTA ongelma / idea MITTAA ja ANALYSOI VIRTAVIIVAISTA VALVO ja RAPORTOI KOULUTA

18 Prosessien kehittäminen Strategiset tavoitteet Prosessien analysointi Prosessien kehittäminen Muutosten toteuttaminen Prosessien johtaminen Mittareiden kehittäminen Mittareiden käyttöönotto Toimenpiteet mittausten perusteella

19 Prosessikartta

20 Prosessien tunnistustapoja The Big Picture -periaate mistä prosesseista toimintamme muodostuu Sidosryhmien tarpeista lähtien mitä meiltä odotetaan milla prosesseilla täytämme tarpeet Organisaation päämääristä ja tavoitteista lähtien millä prosesseilla toteutamme erilaiset päämäärät, tavoitteet, missiomme ja visiomme Asiakkaan prosessia analysoimalla-mitä asiakas tekee vetoketjuperiaate - millä prosesseilla liitymme asiakkaan prosesseihin miten tuotamme lisäarvoa asiakkaan prosesseihin

21 Prosessien kuvaaminen Tietojen kerääminen Työvaiheet Vastuut Tiedonhallinta jne Nykytilan kuvaaminen AS - IS Alku ja loppu Vaiheet Päätöksentek o- pisteet jne Tavoitetilan mahdollisuuksien tunnistaminen Tavoitteena esim. - yksi vastuutaho - yhtenäinen järjestelmätuki - kerralla oikein - läpimenoaika lyhenee - kustannukset alentuvat TO - BE Tavoitetilan kuvaaminen

22 Prosessien ryhmittely auttaa määrittelyssä Ohjaavat prosessit johtaminen suunta tavoitteet organisointi seuranta ja mittaaminen Ydinprosessit perustoimintaa mission ja strategian toteuttamiseksi ulkoinen asiakas Tukiprosessit mahdollistajat perustoimintaa tukevat tarjoavat tarkoituksenmukaiset järjestelmät, laitteet, tilat, henkilöstön jne. ydinprosessien käyttöön sisäisiä asiakkaita

23 Prosessien ryhmittely auttaa määrittelyssä Avainprosessit organisaation menestymiselle tärkeä ydinprosessi tai tukiprosessi mm. johtaminen, oppiminen, kehittäminen, markkinointi ja asiakasyhteistyö Osaprosessit ylemmän prosessikuvauksen auki purettu vaihe Tehtävät prosessikuvauksen perusyksikkö, jota ei ole enää tarkoituksenmukaista kuvata erikseen osaprosessina

24 Ref: J Moisio, Ossi Ritola, Qualitas Fennica Oy, 09/2005

25 IKEAN Prosessikar;a?

26 Ref: J Moisio, Ossi Ritola, Qualitas Fennica Oy, 09/2005

27 Ref: J Moisio, Ossi Ritola, Qualitas Fennica Oy, 09/2005

28 Verkostotoiminta Yritysten välinen avoin yhteistyö luo synergiaa ja taloudellista lisäarvoa mutta edistää myös verkon tuomaa suuruuden etua Yrityksiin kertynyt kokemus ja osaaminen koituvat yhteiseksi eduksi Yritysmuotona voi olla kokonaan verkostojen varaan rakennettu organisaatio, jolla ei välttämättä ole omaa tuotantokalustoa, mutta joka luo liikeideansa nojautuen markkinoille jotain uutta arvonlisää

29 Verkostotoiminta Verkossa pääoma ei ole ratkaiseva tuotannon tekijä, vaan inhimilliset voimavarat ja tiedon hyväksikäyttö Korkean arvonlisän tavoittelu ei vaadi isoja resursseja Nopea, vapaa ja selkeä tiedonkulku -> ongelmanratkaisut ajoissa Yhteistoiminta horisontaalista

30 Verkostotoiminta Mitä paremmin suuruuden filosofia ja pienten yksiköiden toiminta kyetään hallitsemaan, sitä paremmin yritys toimii ja menestyy suuruuden voiman hyväksikäyttö pienten yksityiskohtien ja asioiden hallinta

31 Tilaus-toimitusprosessi Sakki 2006

32 Tilaus-toimitusprosessi Tilaaja - Asiakas Blomqvist 2005

33 Tilaus-toimitusprosessi Tyypillisiä toimitusketjun ongelmia Salmi 2002

34 Logistiikka Tieto- ja materiaalivirtojen hallintaa koko toimitusketjussa raaka-ainelähteiltä loppuasiakkaille, tavoitteena oikeat tuotteet oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikean laatuisina mahdollisimman alhaisilla kokonaiskustannuksilla Kysynnän tyydyttäminen mahdollisimman alhaisilla varastoilla Virtojen hallinta on prosessi, johon kuuluu suunnittelu toteutus ohjaus Tanskanen

35 Logistiikka Logistiikan päämääränä on yrityksen kilpailukyvyn parantaminen kehittämällä lisäarvoa tuotteisiin ja palveluihin asiakkaiden ja teollisuuden välisessä arvoketjussa vähentämällä teollisuuden, kaupan ja loppukäyttäjän arvoketjuun sitomaa kokonaispääomaa parantamalla logististen palvelujen kustannustehokkuutta lisäämällä palvelujen laatua ja luotettavuutta

36 Logistiikan vaikutus menoihin varastokustannukset vaihto-omaisuuden kustannukset kuljetus- ja materiaalinkäsittelykustannukset pakkauskustannukset hallinto- ja informaatiokustannukset 5-10% liikevaihdosta Tanskanen

37 Logistiikan vaikutus tuloihin Saatavuuden parantaminen vähentää menetettyä myyntiä eli kasvattaa myyntiä. Paremmalla asiakaspalvelulla lisätään asiakkaiden pysyvyyttä. jatkuva tasainen tulovirta Logistinen palvelu voi myös vaikuttaa hintaan. (Asiakas on valmis maksamaan saamastaan lisäpalvelusta! Esim. kotiin- kuljetuksesta.) Tanskanen

38 Logistiikan vaikutus sitoutuneeseen pääomaan Logistiikan vaatimiin koneisiin, laitteisiin ja rakennuksiin sitoutunut pääoma varastorakennukset varaston laitteet kuljetuskalusto vaihto-omaisuuteen sidottu pääoma esim ennakkomaksut raaka-aineet puolivalmisteet valmiit tuotteet Tanskanen

39 Materiaalihallinnan suunni;elu Ns. Pareton sääntö: 20 % nimikkeistä aiheu;aa 80 % kustannuksista. Näiden harvojen mu;a olennaisten nimikkeiden käy;ö, varastoin?, ja?laus täytyy op?moida. Tavoi;eena on Vähentää sitoutunu;a pääomaa hillitsemällä varastotasoja Vähentää hävikistä aiheutuneita kustannuksia. Voidaan selvi;ää ABC- analyysin avulla.

40 Pareton periaate (20% italialaisista omistaa 80% Italian talouselämästä) Nimikkeet Kustannukset 20 % 80 % 80 % 20 %

41 Materiaalinimikkeiden ABC- analyysi Taulukoidaan nimikkeet tai tuoteryhmät tai toimi;ajat. Selvitetään vuosi;ainen (tai kuukausi;ainen) kulutus (kpl). Yksikköhinnan kau;a selvitetään vuosikulutusarvo. Suhteutetaan vuosikulutusarvo kaikkien nimikkeiden yhteenlaske;uun vuosikulutusarvoon. Ryhmitellään nimikkeet: A- ryhmä: korkein vuosikulutusarvo (80%) B- ryhmä: toiseksi korkein vuosikulutusarvo (15%) C- ryhmä: pienin vuosikulutusarvo. (5%)

42 Kaikkien nimikkeiden yhteenlaskettu vuosikulutus: Esimerkki 1

43 Esimerkki 2

44 Luokkien vaikutus materiaalipäätöksiin

45 Kapasitee?n suunni;elu KapasiteeL = tuotantolaitoksen tai tuotantoprosessin tai lai.een suurin mahdollinen tuotantokyky. Voidaan ilmoi;aa esimerkiksi tonneina vuodessa, euromääräisenä tuotoksena vuodessa jne. KapasiteeL koostuu mm. Tuotanto?loista Varastoin?in ja logis?ikkaan lii;yvistä?loista Koneista ja lai;eista Työvoimasta

46 Kapasitee?n käy;öaste Se osa kapasitee?sta, joka yrityksellä on kulloinkin käytössä. Esimerkiksi: Tuotantolinja kykenee tuo;amaan 1,2 miljoonaa suklaatuula vuodessa ( tuula kuukaudessa) Kesä- ja heinäkuussa tuotetaan tuula/kk Muina aikoina (10 kk ajan) tuula/kk Käy;öasteet kesällä ja muina aikoina? Keskimääräinen käy;öaste?

47 Kapasitee?n käy;öaste (esimerkki) Käy;öaste kesällä: Tuotetaan tuula/kk, kapasiteel tuula/kk ( / ) * 100 % = 95,0 % Käy;öaste muulloin: Tuotetaan tuula/kk, kapasiteel tuula/kk ( / ) * 100 % = 31,0 % Keskimääräinen käy;öaste: Yhteensä tuotetaan x x 10 = tuula/ vuosi KapasiteeL tuula/vuosi ( / ) * 100 % = 41,7 %

48 Kapasitee?n varamarginaali Kapasitee?n varamarginaali on se osa kapasiteela, mikä ei yleensä ole käytössä. Voidaan laskea: 100 % - tavanomainen käy;öaste. Varamarginaalia tarvitaan hetkellisiin kysynnän muutoksiin.

49 Kapasitee?n varamarginaali Varamarginaalia voidaan pienentää suunni;elemalla kuormitus tasaiseksi. Esimerkiksi asiakaspalveluprosessissa kuormitusta ei väl;ämä;ä voi tasata! varamarginaalia on oltava enemmän.

50 Joustava kapasiteel Joustava kapasiteel on tavanomaisen, kiinteän kapasitee?n ulkopuolella olevaa lisäkapasiteela. Joustavaa kapasiteela tarvitaan, jos Kapasitee?n varamarginaalia ei ole (eikä sitä haluta pitää) Töitä ei voida siirtää tai ajoi;aa rii;äväs? kapasitee?n kuormituksen tasaamiseksi (esim. palveluprosessissa).

51 Joustava kapasiteel Joustavan kapasitee?n keinoja: Työaikapankki Ylityöt tai lisävuoron käy;ööno;o Vuokratyövoima Osa- aikaiset, määräaikaiset tai joustavat työsuhteet Osaajaverkosto tai sijaisrinki Vuokrakoneet Alihankinta.

52 Kapasitee?n mitoitus Lähtökohtana kapasitee?n keskimääräinen perustarve + varamarginaali Lisäksi huomioitava kehityssuunta (kysynnän lisääntyminen/vähentyminen). Kiinteä vai joustava varamarginaali?

53

54

55 Ulrich ja Eppinger (1995)

56 Innovaatioprosessi Asiakkaan tarpeeseen tarkoitettu keksintö jalostuu kaupalliseksi tuotteeksi Voidaan kuvata erilaisilla malleilla Tunnetuin peräkkäismalli (vesiputousmalli)

57 Palvelustrategia

58 Tuotekehitysstrategioita Pioneeri Tutkimus ja kehitys Tekninen osaaminen Markkinatutkimukset Resurssit Riskien o;okyky Seurailija Tehokas organisaa?o Joustava yhteistyö (markkinoin?, tuotanto, tuotekehitys) Tehokas tuotesuunni;elu

59 Tuotekehitysstrategioita Soveltaja ja erikoistarpeiden tyydy;äjä Valmistuskustannuksiin Tuotevalikoiman runsauteen Tulosaja;eluun ja talouden tarkkailuun Uusilla tuo;eilla nykyisille markkinoille Perustuu pieniin osamarkkinoihin Jälji;elijä Tuotannon tehokkuuteen Massatuotannon vaa?miin tutkimus- ja kehitystoimintaan Tiukkaan kustannusseurantaan Perustuu massatuotannon hyvään toimituskykyyn ja pieniin kustannuksiin

60 Tuotekehitysprosessi Tuotekehitysprosessi on ideasta lähtevä prosessi, jonka lopputuloksena on valmis tuote tai palvelu Tuotekehitysprosessia kuvaamaan on kehite;y useita erilaisia prosessimalleja Prosessimallit voidaan jakaa kahteen pääryhmään, perinteisiin ja uudempiin ke;eriin malleihin

61 Tuotekehitysprosessi Eri vuosikymmeninä tuotekehityksessä on painote;u erilaisia asioita luvulla valmiste;avuus, pyrilin suuriin volyymeihin luvulla kustannusten alentaminen ja luvuilla avoin globaali kilpailu joh? tuotekehitysmenetelmien avulla hae;avaan kilpailuetuun luvulla on korostunut en?sestään tuotekehitysmenetelmien kehi;äminen, johtuen tuo;eiden monimutkaisuudesta, nopeimmista kiertoajoista ja tehokkuus vaa?muksista

62 Tuote Tuotekehityksen ideologia Kaikkea sitä mistä asiakkaat maksavat Toimiva laite Toiminto Palvelu Takuu

63 Tuotekehityksen ideologia Yrityksen keskeinen kilpailuetua luova prosessi Tuo;aa asiakkaiden tarpeet täy;äviä tuo;eita Löytää toimiva kilpailukonsep? Löytää tuo;een kriilset kohdat Pitää tuntea tuo;een kaikki osa- alueet Päämääränä Vanhan liiketoiminnan ylläpito ja kehi;äminen (parannetaan tuo;eita) Liiketoiminnan uudistaminen (uudet tuo;eet) Onnistuminen Projek:en tekeminen oikein Oikeiden projek:en tekeminen

64 Perinteiset tuotekehitysmallit Alun perin suunniteltu pääasiassa teknisten ja fyysisten tuo;eiden tuotekehitykseen ja teollisen tuotannon tarpeisiin. Karl Urlichin ja Steven Eppingerin kuusivaiheinen systemaalnen tuotekehitysmalli Cooperin vaiheinen porlmalli. Roycen ja Pressmannin kuusivaiheinen vesiputousmalli Caganin ja Vogelin kolmivaiheinen käy;äjäkeskeinen malli Nämä mallit ovat yleises? käyte;yjä ja teknisestä taustastaan huolima;a yksinkertaisia ja selkeitä malleja, joten niitä voisi ajatella sovelle;avaksi myös palvelualalle

65 Perinteiset tuotekehitysmallit Yleinen kuusivaiheinen systemaalnen tuotekehitysmalli Suunni;elu; kaikki toiminnot jotka edeltävät tuotekehitysprojek?a Strateginen tuotesuunni;elu Yksityiskohtainen projek?suunni;elu Linkki aiempiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin Sisältää iteroin?a Konsep?n kehitys Tunnistetaan asiakastarpeet Määritetään tuo;een/palvelun spesifikaa?ot Järjestelmätason suunni;elu Jaetaan tuote/palvelu komponen;eihin Kokoonpanosuunnitelma Toimintomääri;ely Virtauskaavio

66 Perinteiset tuotekehitysmallit Yleinen kuusivaiheinen systemaalnen tuotekehitysmalli Yksityiskohtainen suunni;elu Määritellään lopulliset materiaalit Valitaan valmiina toisilta?la;avat osat/palvelut Yksityiskohtaiset ohjeet valmistukseen/toteutukseen Testaus ja viimeistely Täy;ääkö asetetut asiakasvaa?mukset Tarvitaanko muutoksia suorituskykyyn, laatuun tai luote;avuuteen Tuotannon käynnistäminen Työvoiman ope;aminen/harjoi;aminen PiloLasiakkaat Julkaistaan ja laitetaan yleises? saataville

67 Yleinen tuotekehitysprosessi

68 PorLmalli

69 PorLmalli

70 Vesiputousmalli

71 Perinteiset tuotekehitysmallit Kolmivaiheinen käy;äjäkeskeinen malli Suunni;elu Mahdollisuuksien havaitseminen Mahdollisuuksien ymmärtäminen Mahdollisuuksien käsi;eellistäminen Mahdollisuuksien toteu;aminen Tuotekehitysohjelman hyväksyntä Kehi;äminen ja testaus Lanseeraus Yritys voi muokata itselleen sopivaksi

72 Lähtö?lanteen määri;ely ja arvioin? Jos et :edä, minne olet menossa, niin on aivan saman tekevää, minkä :en valitset - Liisa Ihmemaassa Toisaalta on myös tärkeää ymmärtää mistä on lähdössä, mistä työ aloitetaan

73 Vaa?musmääri;ely (Asiakasvaa?mukset) Ei ole suunni;elua edeltävä, vaan on suunni;eludokumenl Laa?minen on usein keskeinen yhteistyö?lanne Määri;elyprosessi itsessään on usein tärkeämpi kuin syntyvä dokumenl Prosessi tarvi;avat kuvaukset, mallit, selvitykset, sopimukset Sopimus yhteinen näkemys, mitä ollaan kehi;ämässä (laatutekijät, menestystekijät) Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto 1998

74 Vaa?musmääri;ely (Asiakasvaa?mukset) Dokumentaa?o yhteinen näkemys; asiakas- toimi;aja, tuotekehityksen osapuolet, johto, projek?ryhmä Konsep?n kuvaus Tavoi;eiden kuvaus Lähtö?etojen kuvaus Reunaehtojen kuvaus Toiminnalliset vaa?mukset mitä tekee Ei- toiminnalliset vaa?mukset millainen on Toiminnallisen laadun vaa?mukset miten hyvin pitää tehdä se minkä tekee Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto 1998

75 Vaa?musmääri;ely (Mistä asiakas löytyy) Jos prosessi ei lähde asiakkaasta, asiakas lähtee prosessista Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto 1998

76 Lähtö?lanteen määri;ely ja arvioin? Resurssien osaaminen Rii;ävätkö omat resurssit Onko osaaminen oikealla tasolla Taloudellinen?lanne, mitä voidaan toteu;aa Strategiset valmiudet Mitä halutaan ja miksi Millaiseksi meidän tulisi muu;ua Tavoite?lan selkeys ja ymmärre;ävyys Muutosvalmiudet Miten viedä muutos tehokkaas? läpi Miten hallita muutosvastarinta; mikä muu;uu, miksi muu;uu, onko yrityksen johto valmis ja sitoutunut

77 Lähtö?lanteen määri;ely ja arvioin? Projek?valmiudet Miten projek? suunnitellaan, työnnetäänkö köydellä? Miten projek? läpi viedään, onko työjuh?a, sitkey;ä ja kykyä saada suunnitelmat toimimaan Koulutusvalmiudet Mitä, milloin ja ketkä koulutetaan, onko suunnitelmaa, koulu;avatko esimiehet alaisensa Prosessiaja;eluvalmiudet Mitä prosessijohtaminen on Miten prosessit mallinnetaan Miten prosesseja ohjataan

78 Lähtö?lanteen määri;ely ja arvioin? Käy;ööno;ovalmiudet Ketkä toimivat Miten hidastelijat otetaan ja ohjataan mukaan Onko asenne, työkalut, osaaminen ja innostaminen mukana Kehi;ämisvalmiudet Miten prosesseja, rakenteita ja resursseja kehitetään jatkuvas? Miten uudistutaan strategian mukaises?

79 SWOT

80 Tuotekehityksen vaiheet Tarpeiden kokoaminen Mitä asiakaskunta tarvitsee, heidän unelmat Mitkä ovat yrityksen unelmat Mitä mahdollisuuksia maailmassa on Missä on läpilyönnin mahdollisuuksia Projek? suunni;elu Kehi;äminen tapahtuu yleensä projek?maises? Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto 1998

81 Tuotekehityksen vaiheet Konsep?suunni;elu Mitä aletaan kehi;ämään markkinoin?a varten Kenelle tuote;a kehitetään Mihin tarkoitukseen, millaiseen käy;öön, mihin olosuhteisiin Miten se saadaan kaupaksi Tuo;een sijoi;uminen markkinoilla ja kilpailussa Liiketaloudellinen tavoi;eenmääri;ely Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto 1998

82 Konsep? Selkeäs' kirja-u kuvaus, visuaalinen esitys tai uu-a tuote-a hahmo-ava malli. Tuo;een, palvelun tai ratkaisun varhainen kuvaus. Alustaa toteutusprojek?a suuntaamalla ideaa koh? tuote- / palvelumääri;elyä. Tuote- /palvelukehityksen alkuvaiheet voivat olla epämääräisiä ja ja ideoin? arvaamatonta. Konsep?n rakentaminen on kuitenkin oltava selkeää ja täsmällistä. Yksilöi tärkeimmät tuoteominaisuudet ja asiakasedut sekä luonnostelee tarvi;avat teknologiat. Konsep?n määritelmä ero;aa sen selkeäs? pelkästä ideasta, tarpeesta tai aloi;eesta. Virike Consulting

83 Tuotekehityksen vaiheet Perusratkaisuiden suunni;elu Konsep?n konkre?soin? Millainen tuote, millainen toiminnallisuus Käyte;ävät ratkaisut, tekniikat ja teknologiat Tyylilajit Laatutekijöiden määri;ely Edut asiakkaille ja käy;äjille Miten tuote toteutetaan ja valmistetaan Tuotannon suunni;elu Valmistusratkaisujen suunni;elu Miten tuote markkinoidaan Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto 1998

84 Tuotekehitys- projek?n synty Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto 1998

85 Tuotekehityksen tavoi;eet Kenelle ja mihin tarkoitukseen Toiminnallisuus Rakenteet Teknologiat Laatu Kompromissit käyte;ävyys Aikataulut Etapit Asiakkaan ase;amat tavoiteaikataulut

86 Alustavat selvitykset / analyysit Kilpailijaselvitys Markkinaselvitys Asiakasselvitys Uutuustutkimus Materiaaliselvitys Liiketoimintaselvitys Volyymit Kate Turvallisuustutkimus Tuotevastuu Turvastandardit Käy;öohjeet

87 Alustavat selvitykset / analyysit Elinkaarianalyysi Tuotantoanalyysi Rahoitusanalyysi Aikataulusuunnitelma Tuotekehityskulut Investoinnit Osaamisanalyysi Tuoteominaisuudet Palvelukuvaus Ympäristöanalyysi / Tilanneanalyysi

88 Ympäristöanalyysi / Tilanneanalyysi

89 Alkuvaiheen haasteet Asiakkaan tarpeita ei tunneta Käy;äjiä ja tuo;een realis?sia käy;ötapoja ei tunneta Käy;äjä unohdetaan alkuselvitysten jälkeen Suunni;elussa otetaan vain primääri kohderyhmä huomioon suurimmat ongelmat ja tuotevastuuriski voi syntyä markkinoinnin kannalta sekundäärisistä käy;äjäryhmistä, odo;ama;omissa käy;öolosuhteissa tai?lanteissa Lähtö?etojen määri;ely on usein puu;eellista Liian aikainen sitoutuminen?e;yihin ratkaisuihin

90 Alkuvaiheen haasteet Ei mie?tä vaihtoehtoisia konsepteja Päätöksenteossa kriteerit paino;uvat väärin; ei aitoa monikriteerisyy;ä Alkuvaiheissa ei aitoa suunni;elua, vaan määri;elyä Tuo;een käsi;eellinen hallinta puu;eellista esimerkiksi tuotekonsep? voi olla vieras sana Uskon puute konsep?n uskotaan olevan täysin valmis, ei enää mahdollisuuksia kehitellä Kaikkia olennaisia ammalryhmiä, vaikkapa muotoilijaa ei oteta jo tässä vaiheessa mukaan projek?in Käyte;ävyysasiantuntemusta ei oteta jo tässä vaiheessa mukaan projek?in Konsep?n toteutusosaamista yrityksessä ei varmisteta

91 Tuote- /palvelukehityksen menestystekijät Erilaiste;ujen, ylivertaisten tuo;eiden/palveluiden etsintä Syvällinen analysoin? ja testaus Asiakkaan äänen huomioiminen Tuo;een tarkka, vakaa ja aikaisessa vaiheessa tehty määri;ely Tuo;een lanseerauksen suunni;elu aikaisessa vaiheessa Projek?ryhmiä tukeva organisaa?o Keski;yminen tuo;eisiin, jotka hyödyntävät yrityksen ydinosaamista Kansainvälisten markkinoiden huomioiminen jo alkuvaiheessa Korkeimman johdon tuki

92 Ketterät menetelmät Agile

93

94 Prosessikuvaus SUPPORT PROCESSES CONTRACT OFFER PLANNING EXECUTION RAMP DOWN AFTER SALES RELEASE BACKLOG IMPLEMENT PRIORITIZE

95 Agile-menetelmien ominaispiirteitä Liiketoiminnallisesti tärkeimmät toiminnot toteutetaan ensin Toimiva tuote on edistymisen mittari Tuloksia on nähtävillä jo projektin alkuvaiheessa Asiakas osallistuu tiiviisti kehitysprosessiin, tehdään oikeita asioita ja mahdolliset muutokset ovat joustavasti toteutettavissa Toimintatavat sovelletaan aina toimintaympäristön mukaiseksi

96 Agile-menetelmien ominaispiirteitä Itseorganisoituvat ja itseohjautuvat tiimit suunnittelevat ja seuraavat työn edistymistä yhdessä. Jatkuva reaaliaikaisen tiedon tuottaminen projektin tilasta. Tukee päivittäistä työskentelyä ja tuottaa ajantasaisia raportteja ja tietoa projektin etenemisestä eri sidosryhmille. Laajat ja hajautetut projektit lisäävät haasteita Tukeutuvat suurelta osin ihmisten väliseen suoraan kommunikaatioon ja joustavaan suunnitteluun Pyritään visualisoimaan asioita perinteisten työkalujen avulla (tussitaulut, keltaiset laput jne)

97 Ke;erät tuotekehitysmallit Ke;erien menetelmien neljä ydinajatusta: 1. Yksilöt ja vuorovaikutus on tärkeämpää kuin prosessit ja työkalut 2. Toimiva tuote/palvelu on tärkeämpää kuin ka-ava dokumentaa'o 3. Yhteistyö asiakkaan kanssa on tärkeämpää kuin sopimusneuvo-elut 4. Muutoksiin reagoiminen on tärkeämpää kuin suunnitelman nouda-aminen

98 Ke;erät tuotekehitysmallit Scrum Visioin? Tuo;eentyölista Sprin?n suunni;elu (itsenäinen kehitysjakso, viikko > 2 kk) Sprin?n työlista SprinL (toteutus) Sprin?n jälkitarkastelu Tuo;een julkaisu Scrum?imissä Tuo;een omistaja (asiakkaan edustaja) Scrum mestari Monitaitoiset jäsenet

99 Scrum sanastoa Sprint: 1 4 viikkoa kestävä kehityssykli, päätteeksi esitellään testatut, toimivat tulokset Daily scrum: päivittäinen 5 15 minuutin pituinen tiimin tilannekatsaus Retrospective: sprintin jälkeinen tiimin sisäinen prosessin analysointija kehityspalaveri. Product owner: hallinnoi projektia ja vastaa siitä, että tiimit toteuttavat liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä asioita. ScrumMaster: edesauttaa projektin tehokasta etenemistä, ei johda tiimiä vaan poistaa toiminnan esteitä, mahdollistaja. Product backlog: tuotteen toiminnallisuusluettelo, jossa ominaisuudet on listattu priorisoituna työmääräarvioineen. Product owner päivittää ja tarkentaa jatkuvasti projektin edetessä. Product backlogin avulla seurataan projektin etenemistä ja hallitaan sen laajuutta. Sprint backlog: Kuvaa kehityssyklin aikana toteutettavat tehtävät tarkalla tasolla. Tiimi luo

100 Scrum

101 Scrum käytännössä Product backlog High level Pb Daily Scrum meeting 24 h Product backlogs Sprint backlog 1-4 weeks Potentially shippable products Fudeco Oy

102 Product Backlog User story A user story is formulated as one sentence wri;en from the user point of view. It is oqen wri;en like this: As <an actor> I would like to <ac?on> so that <achievement> Use case A use case is much more detailed than a user story. A use case is oqen formulated with several fields like; name, descrip?on, standard flow, alternate flow, precondi?ons, post condi?on and so on. Story card Sisältää joko user story:n tai use case:n

103 Ke;erät tuotekehitysmallit Kanban Kanban- taulun avulla seurataan työn etenemistä Tehtävät etenevät vasemmalta oikealle (valmiusaste) Taulun sarakkeissa asetetaan toteutuksessa olevien töi;en määrä Kun työ valmistuu, siihen valitaan he? seuraava Tehtävä voidaan siirtää mihin työvaiheeseen tahansa ja niin usein kuin on tarve;a

104 Kanban Visualisoidaan eri työvaiheet. (kanban = visuaaliset kortit, näkyvä taulu) Työtehtävät merkitään korteille ja kortit kulkevat prosessia eteenpäin. Jokaisessa työvaiheessa on ns. wip- rajoitus (work in progress) liialliselle työkuormalle. Yksinkertaisimmillaan kanbanin käyttö vaatii vain post-it lappuja ja valkotaulun. Valkotaulu jaetaan eri työvaiheiden mukaisesti sarakkeisiin. Jokaiselle työvaiheelle määritellään rajoitus yhtäaikaisille töille.

105 Kanban Tehtävälista Seuraavat Työnalla Käyttöönotto

106 Sprint backlog Story point Scrum tiimin käyttämä mittayksikkö kuvaamaan user story:n tai use case:n tekemiseen tarvittavaa työmäärää Voi olla riippuvainen esim. tehtävän monimutkaisuudesta, vielä tuntemattomista/ ratkaisemattomista ominaisuuksista jne Usein käytetään arvoja Fibonaccin lukujonosta Ei suoraa riippuvuutta aikaan

107 Scrum-ban Scrumin ja Kanbanin suurimmat erot Scrumissa sprintit ovat rajoitettuja ajan suhteen, Kanban on jatkuvaa. Scrumissa työvaihetaulu (Sprintlog) tyhjennetään sprintin jälkeen. Kanbanissa tehtävät liikkuvat jatkuvasti samalla taululla. Scrum painottaa tiimejä, joissa on monenlaista osaamista. Kanban mahdollistaa erikoistuneet, toiminnalliset tiimit. Scrum-ban on ohjelmistotuotannon malli, joka perustuu Scrum- ja Kanban-menetelmiin. Scrum-ban soveltuu erityisesti ylläpitoprojekteihin tai (järjestelmä)projekteihin, joissa käyttötarinoita tai ohjelmistovirheitä tulee jatkuvasti ja yllättäen. Tällöin Scrumin aikarajoitteisista sprinteistä ei ole mainittavaa hyötyä.

108 Prosessiajattelu Prosessiajattelun avulla kaikki osalliset saadaan ymmärtämään kokonaisuus ja heidän osuutensa siinä

109 Prosessi toimii mallina tehdä asioita TOIMINTA MALLI YMMÄRRYS KEHITTÄMINEN JOHTAMINEN

110 Prosessi ylittää toimintorajat Korjaamo Pelti Maalaus Huolto Kolari auto Korjattu auto

111 Prosessilähtöisyys erottaa toiminnan ja johtamisen Prosessin omistajat päättävät prosessin operatiivisesta toiminnasta Johtajat vastaavat organisaation johtamisesta sekä resurssien varaamisesta ja kehittämisestä Prosessin omistaja johtaa yhteistoimintaa ja ongelmien ratkaisua, kutoo eri funktioita yhteen

112 Process vs Functional Management

113 Ominaista prosesseille poikkiorganisatorisesti suuntautunut nostaa esiin asiakastarpeet monipuoliset tehtävät matalampi organisaatiomalli päätösvaltuudet ja yhteistoiminta mahdollistavat nopean reagoinnin ja toiminnan funktioille painottaa erityisosaamista ja sen syvää kehittämistä sisäiset tarpeet ja resurssien tehokas käyttö tähtäimessä vastuut määritelty kapeaalaisesti ja rajoitetusti useita esimiehiä päätökset ja reagointi voivat kestää liian kauan

114 Toimintokeskeinen Yritys Sisäinen Funk?onaalinen Keskite;y Valvoja Puskurivarastot LIIKETOIMINNAN PAINOPISTE ORGANISAATIORAKENNE ASIAKASKONTAKTIT JOHDON ROOLI KESKENERÄINEN TYÖ Prosessilähtöinen Yritys Asiakas Prosessit ja?imit Moniportainen Valmentaja JIT Taloudellisia SUORITUSMITTARIT Toiminnallisia Toimintolähtöisiä TIETOJÄRJESTELMÄT Asiakaslähtöisiä

115 Toimintokeskeinen yritys JOHTO * Päällekkäisiä toimintoja * Asioiden hoito vaa? paljon hyväksyntöjä * Reviirikiistoja

116 Prosessilähtöinen yritys Toiminto 1 Toiminto 2 Toiminto 3 * Toiminnot tukevat prosesseja tarjoamalla osaamista ja resursseja * Prosessin omistaja vastaa prosessista alusta loppuun * Työntekijät,?imit ja esimiehet vastaavat prosessin ja asiakastarpeiden mukaisesta toiminnasta

117 Prosessipohjainen organisaatio sd

118 Prosessien kuvaaminen Tietojen kerääminen Työvaiheet Vastuut Tiedonhallinta jne Nykytilan kuvaaminen AS - IS Alku ja loppu Vaiheet Päätöksentek o- pisteet jne Tavoitetilan mahdollisuuksien tunnistaminen Tavoitteena esim. - yksi vastuutaho - yhtenäinen järjestelmätuki - kerralla oikein - läpimenoaika lyhenee - kustannukset alentuvat TO - BE Tavoitetilan kuvaaminen

119 Prosessien kehittäminen Strategiset tavoitteet Prosessien analysointi Prosessien kehittäminen Muutosten toteuttaminen Prosessien johtaminen Mittareiden kehittäminen Mittareiden käyttöönotto Toimenpiteet mittausten perusteella

120 Prosessijohtaminen Prosessit ja mittarit muodostavat järjestelmän, jota voidaan johtaa faktapohjaisesti Keskittyy asiakastarpeisiin ja -tyytyväisyyteen Mahdollistaa eri osastojen yhteistyön, yhteiset tavoitteet Auttaa kohdistamaan kehityspanostukset asiakkaan ja organisaation kannalta oikein

121 Prosessijohtaminen Huomio prosessien tavoitteissa, ei funktioiden Strategia jalkautetaan prosessien tavoitteiksi Tehokas resurssien kokonaiskäyttö Henkilökunta tietoinen asiakkaalle syntyvästä lisäarvosta Auttaa prosessimittareiden avulla oppimaan ja jakamaan oppeja muihinkin prosesseihin

122 Prosessimittareita läpimenoaika käyttöaste hylky kustannukset virheet saanto asiakaspalautteet tai -tyytyväisyys toimitusvarmuus toimitusaika keskeneräinen työ vasteaika

123 Prosessin mittarit Tuote- tai palvelulaatu prosessivirheet (taajuus) työvaiheiden virheet olosuhteiden vaihtelut Toimitusvarmuus ja varaston kierto raaka-aine-, väli- ja lopputuotevarastot Turvallisuus onnettomuudet, tapaturmat, menetetty työaika Työmoraali poissaolot, sitoutuneisuus, aloitteellisuus Tuottavuus per henkilö, per tunti Kustannustekijät minimoinnin onnistuminen budjetti vs toteutunut, erot ja syyt

124 Prosessin mittaussuunnitelma Mikä on mittauksen tarkoitus? mitä mitataan mitä varten mitataan Miten tiedot kerätään? mitä tietoja mistä ja miten milloin ja miten usein miten varmistetaan tietojen luotettavuus Miten tiedot yhdistetään ja raportoidaan? miten tiedot käsitellään miten tiedot esitetään kenelle ja milloin tiedot jaetaan Miten vastuut määritetään? kuka vastaa tietojen keruusta, käsittelystä ja raportoinnista kuka vastaan tavoitteiden asettamisesta

125 Miksi mitata? ohjaa käyttäytymistä läpivalaisee mikä toimii, mikä ei kohdistaa huomion tärkeänä pidettyihin asioihin viestii odotusten toteutumisesta mahdollistaa vastuiden kohdistamisen mahdollistaa tavoitteiden asettamisen mahdollistaa ja tukee tavoitteiden toteuttamista mahdollistaa palautteen annon tukee samaan maaliin pelaamista tukee päätöksentekoa tukee ongelman ratkaisua mahdollistaa ennakoinnin lisää asioiden ymmärtämistä mahdollistaa ennusteiden laatimisen tukee motivointia ja kannustamista

126 Prosessijohtamisen pääelementit Strategiataso Strategia ja päämäärät Prosessitaso Prosessi- arkkitehtuuri, mi;arit Toteutustaso Henkilöstö,?imit, valmentajat Ohjelmistot, data, verkostot Tilat, lai;eet

127 Prosessijohtaminen Prosessijohtaminen on toimintatapa, jossa organisaation toiminta perustuu prosesseihin ja sitä johdetaan prosessien avulla Puhdas prosessijohtaminen merkitsee luopumista funktionaalisesta organisaatiosta ja organisaation johto muodostuu tällöin tärkeimpien prosessien omistajista

128 Mihin johtajien aika kuluu PJ = Prosessijohdetut ja laatupalkitut yritykset, pääomasijoi;ajien suosiossa M = Muut yritykset, ei pääomasijoi;ajien suosiossa Kiireinen (Usein ulkosyntyinen) Ei-kiireinen (Usein sisäsyntyinen) Tärkeä Akuutti 20-25% - PJ 25-30% - M Proaktiivinen 65-80% - PJ 15% - M Ei tärkeä Reaktiivinen 15% - PJ 50-60% - M Passiivinen, Illuusio Alle 1% - PJ 2-3% - M

129 Prosessijohtamisen kulmakiviä Kytke prosessien johtaminen organisaatiosi strategiaan ja suorituskyvyn mittaamiseen Hallitse muutoksen johtaminen Poista teknologiset siilot prosessien tieltä Mahdollista prosessien jatkuva parantaminen Kytke liiketoiminta ja IT tukemaan toisiaan

130 Good processes doesn t make winners; winners make good processes!

Ideasta li keideaksi

Ideasta li keideaksi Ideasta liikeideaksi Tutkinnon perusteet Strategia Yrityksen tietoinen keskeisten suuntaviivojen valinta, joilla yritys uskoo pääsevänsä itse valitsemaansa tulevaisuuden tahtotilaansa Strategia Strategia

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013!

Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Siirtyminen ketterien menetelmien maailmaan! Maarit Laanti 24 October 2013! Sisältö! 1. Tilanne nyt: waterscrumming! 2. Kokonaisvaltainen ketteryys mitä sillä haetaan, mitä sillä saadaan?! 3. Ketterän

Lisätiedot

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.

Scrum is Not Enough. Scrum ei riitä. Ari Tanninen & Marko Taipale. Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12. Scrum is Not Enough Scrum ei riitä Ari Tanninen & Marko Taipale Nääsvillen oliopäivä 2009 Tampereen teknillinen yliopisto 9.12.2009 Ari Tanninen Vanhempi ohjelmistoinsinööri Marko Taipale Teknologiajohtaja,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Sosiaaliset yritykset

Sosiaaliset yritykset Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009

III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Välkky-projektin teema- ja kehittämistyöskentely Sosiaaliset yritykset III Workshop Strateginen suunnittelu 16.10.2009 Jussi Mankki Jaana Merenmies Syfo Aamupäivän ohjelma 8.30 Aloitus, kotitehtävän purku

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka

LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA. Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka LOGISTIIKKAKESKUS TOIMINNAN MUUTOKSESSA Jyrki Putkonen toimitusjohtaja HUS-Logistiikka VIITEKEHYS 2 HUS-LOGISTIIKKA LUKUINA Liikevaihto 190 milj. euroa Henkilöstö 260 Tuotevalikoima > 55 000 nimikettä

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Miten kerätä tietoa toiminnan jatkuvaan kehittämiseen Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Mitä kehitetään? Asiakaspalvelua Osaamista Toiminnan sujuvuutta, tehokkuutta Tekniikkaa, toimintaympäristöä

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012

PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT. Timo Aro 2012 PROJEKTITUOTTEISTAMISEN AAKKOSET JA KUOLEMANSYNNIT Hankemaailman paradokseja Jos ei ole tuotetta, ei ole mitään tuotteistettavaa Mutta jos tuote on Tuotteistaminen tarkoittaa sitä työtä, jonka tuloksena

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto TEM/EIO nostaa keskusteluun yrityksille tärkeitä pullonkauloja ja luo edellytyksiä toimivalle toimintaympäristölle jossa yritykset voivat uudistua ja kasvaa. Tunnistamme

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN. C Harjoitteita. J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017

PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN. C Harjoitteita. J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017 PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN C Harjoitteita J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017 1 H1) Ohessa on esimerkkejä hankaluuksista, joita esiintyy

Lisätiedot

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ.

konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. konsultointia parhaasta päästä TYÖMME ON ETSIÄ SÄÄSTÖJÄ. HALUATKO SINÄ SÄÄSTÖJÄ. Toimintaperiaatteemme Maailma kehittyy koko ajan. Yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakivistä on tämän kehityksen mukana

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj

Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla Nestori Syynimaa Sovelto Oyj Kun scrum ei riitä - skaalaa ketterä tuotekehitys SAFe lla 28.10.2016 Nestori Syynimaa Sovelto Oyj 1 Puhujasta Seniori-konsultti Nestori Syynimaa SAFe, Scrum, Lean IT, ITIL, kokonaisarkkitehtuuri,.. PhD

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011

Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Matkailuilta Karjaa 24.3.2011 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80 % systematiikkaa 20 % palveluasennetta

Lisätiedot

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus

Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus Projekti, projektinhallinta ja projektiliiketoiminta. Projektin ympäristö, päämäärä, tavoitteet, elinkaari, laajuus ja työn ositus 25.1.2013 Karlos Artto TU-22.1120 Projektien suunnittelu ja ohjaus, kevät

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen

Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli. 6.3.2014 Suvi Leinonen Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli 6.3.2014 Suvi Leinonen S Etelä-Savon luomulogistiikan nykyinen malli - Lihantuottajat S Hankkeen lihantuottajat, naudat ja lampaat http://maps.yandex.com/? um=o3klinp0z0xkjxbusmk89pix_o1hipgq&l=map

Lisätiedot

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä

Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Tuotekehitys ja yrityksen laatujärjestelmä Torstai 9.11.2017 Marika Kilpivuori Toimintajärjestelmä vs. käytännön tuotekehitys Suunnitelmallista Dokumentoitu näyttö Vastuut ja valtuudet kuvattu Riskit ja

Lisätiedot

Tuotekehitys palveluna

Tuotekehitys palveluna Kumppani joka tukee menestystäsi Tuotekehitys palveluna Tekniikka 2010, Jyväskylä Ville Volanen Koko tuotekehitysprojekti samasta paikasta Protoshop tarjoaa tuotekehitystä yhdistettynä tuotteen kaupallistamiseen,

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti

Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14. 3.12.2014 Ruoholahti Innovaatioilmaston muutostalkoot Inno-barometri 2011-14 3.12.2014 Ruoholahti Organisaation innovaatiokyvykkyys = TIEDOT + TAIDOT = OSAAMINEN * ALUSTAT Innovaatioilmasto ja -kulttuuri Tahtotila ja tavoitteet

Lisätiedot

Ketterä projektinhallinta

Ketterä projektinhallinta Ketterä projektinhallinta Petri Heiramo Agile Coach, CST 1 Petri Heiramo Ikä: 37 (vielä pari päivää ) Oma koulutus- ja valmennusyritys, Agilecraft Oy, reilut 3 viikkoa Lähes 10v ohjelmistokehitys- ja -prosessitausta

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case. Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy

Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case. Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case OP-Pohjola Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy Agenda Scrum lyhyesti Jatkuvan palvelun DW-projekti- Case OP-Pohjola Lähtötilanne ennen Scrumia Scrumin

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät

Tenttikysymykset. + UML- kaavioiden mallintamistehtävät Tenttikysymykset 1. Selitä mitä asioita kuuluu tietojärjestelmän käsitteeseen. 2. Selitä kapseloinnin ja tiedon suojauksen periaatteet oliolähestymistavassa ja mitä hyötyä näistä periaatteista on. 3. Selitä

Lisätiedot

Kehittämisprosessi. Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012

Kehittämisprosessi. Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa seminaari 16.5.2012 Kehittämisprosessi Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus Projektitoiminnan ulottuvuudet Johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu

Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa. Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Miten varmistaa laboratoriotoiminnan hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa Tuija Sinervo FINAS akkreditointipalvelu Hyvä laatu Laboratorion menestystekijät Laboratorion hyvä laatu perustuu asiakkaiden tarpeiden

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Specifica(on by Example Vaa(mukset ja testaus ke9erissä projekteissa. Marko Taipale

Specifica(on by Example Vaa(mukset ja testaus ke9erissä projekteissa. Marko Taipale Specifica(on by Example Vaa(mukset ja testaus ke9erissä projekteissa Marko Taipale Mitä on ke*erä (testaus) Mitä on Specifica(on by Example Omat kokemukset Agile / Lean Mitä on ke9erä (testaus) Mitä

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla. Projektisalkku ohjausvälineenä. Projektisalkun kehittäminen

Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla. Projektisalkku ohjausvälineenä. Projektisalkun kehittäminen Projektisalkun kehittäminen - kilpailuetua toimituksiin projektisalkulla Projektisalkku ohjausvälineenä Projektisalkun kehittäminen Kilpailukyvyn parantaminen PLUS Akatemia Projektitoiminnan ja -johtamisen

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

10 v. työkokemus teknologiaprojekteista, tiiminvedosta ja agile menetelmistä.

10 v. työkokemus teknologiaprojekteista, tiiminvedosta ja agile menetelmistä. 1 Heikki Paananen, MSc., Lehtori Lahden Ammattikorkeakoulu, Liiketalouden Ala Tietojenkäsittely vuodesta 2011 Mm. Ketterät projektinhallintatekniikat, projektiohjaus. 10 v. työkokemus teknologiaprojekteista,

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä

Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä Scrumin käyttö ketterässä sovelluskehityksessä 9.4.2008 Janne Kuha Manager, Java Services Descom Oy Janne Kuha Manager, Java Services janne.kuha@descom.fi Kuka? Descom Oy:llä, sitä ennen Wanadu Inc., Mountain

Lisätiedot

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Paavo Heikkinen Paavo.heikkinen@ael.fi Puhelin 050 3641 802 www.ael.fi AEL on profiloitunut

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa!

Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin. Jos et voi mitata, et voi johtaa! Mobiilit ratkaisut yrityksesi seurannan ja mittaamisen tarpeisiin Jos et voi mitata, et voi johtaa! Ceriffi Oy:n seuranta- ja mittauspalveluiden missio Ceriffi Oy:n henkilöstö on ollut rakentamassa johtamis-,

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Smart Tampere

Smart Tampere Smart Tampere 06.04.2017 SRV/Studio Libeskind Kestävän kehityksen älykaupunki Älykkään, kestävän kehityksen kaupungin tavoite on parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua, kaupungin palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING

METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING METALLIALAN OSUUSKUNTASELVITYS, RAMBOLL MANAGEMENT CONSULTING Alustavien selvitystulosten esittely Ryhmätyöskentely Me-TALLI liiketoimintamallissa Ryhmä 1: Tarjonta ja asiakas näkökulma, Ryhmä 2: Toiminnan

Lisätiedot

Talousjohtamisen uusi rooli

Talousjohtamisen uusi rooli 1 25.4.2013 Author / Subject Talousjohtamisen uusi rooli - case Ponsse Oyj Petri Härkönen, Ponsse Oyj 25.4.2013 Sanomatalo, Helsinki 2 Ponsse Oyj Talousjohtamisen muuttunut ja täydentyvä rooli Talousjohtaminen

Lisätiedot

Ohjattua suorituskykyä.

Ohjattua suorituskykyä. Ohjattua suorituskykyä. Yhdyskuntatekniset ajoneuvot Toimiala Rakennuskoneet Maa- ja metsätalouskoneet Kuljetus ja logistiikka Suorituskykyä. Kaikkien komponentien täydellisen integroinnin ansiosta saavutetaan

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software QPR Software Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software Agenda QPR Software Oyj lyhyesti Menetelmän esittely

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Toimitusjohtajakurssi

Toimitusjohtajakurssi Sivu 1 / 5 Toimitusjohtajakurssi Kohderyhmä Tavoitteet Johtotehtäviin siirtyvät, vähän aikaa johtotehtävissä toimineet ja sellaiset yritysten avainhenkilöt, jotka haluavat oppia toimimaan johtajina, päivittää

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Onnistunut ohjelmistoprojekti

Onnistunut ohjelmistoprojekti Onnistunut ohjelmistoprojekti 2.12.2008 Hermanni Hyytiälä Reaktor Innovations Oy Agenda Yritysesittely Keinoja onnistuneeseen ohjelmistoprojektiin Ihmiset Menetelmät Käytännöt ja työkalut Tulevaisuuden

Lisätiedot