Hallinto Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto. Toiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinto 2-3. 4-5 Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto. Toiminta"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S

2 Toimialue

3 Sisältö IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ OY VUOSIKERTOMUS 2005 Hallinto 2-3 Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto Toiminta 8-9 Verkkoliiketoiminta Energialiiketoiminta Kehittämishankkeet Henkilöstö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 18 Tuloslaskelmat Taseet 21 Rahoituslaskelmat 22 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 23 Tilintarkastuskertomus 24 Hallintoneuvoston lausunto

4 Toimitusjohtajan katsaus Korotuksesta huolimatta olemme jakelualueemme edullisin sähkön myyjä ja tyyppikäyttäjien keskihinnat ovat alle koko maan keskihinnan. Samat kysymykset kuin vuosi sitten ovat edelleen energia-alan ajankohtaisia puheenaiheita niin Suomessa kuin muuallakin. Energiamarkkinoiden toiminta, päästöjen vähentäminen, sähkön hinta, sähkön ansioton arvonnousu ja huoltovarmuus ovat nyt entistä voimakkaammin esillä, kun sähkönkäyttäjien kannalta synkimmätkin kehitysennusteet sähkön hinnasta ja toimitusvarmuudesta ovat käyneet toteen. Alan toimijoilla samoin kuin pelisäännöistä vastuullisilla viranomaisilla ja päätöksentekijöillä on kaikilla omat intressinsä ja tavoitteensa, joten yhteisen näkemyksen löytyminen tarvittavista toimenpiteistä tilanteen normalisoimiseksi kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla on erittäin vaikeaa. Omien kansallisten tai alan suurimpien toimijoiden edun nimissä näyttää helposti unohtuvan vapaiden ja vastuullisesti toimivien energiamarkkinoiden kehittäminen ja yhteiset pelisäännöt. Tästä ovat valitettavina esimerkkeinä mm. Ruotsin ja Venäjän asettamat talven kulutushuipun aikaiset sähkön tuontirajoitukset Suomeen sekä Ruotsin ja Norjan haluttomuus kehittää sähköpörssin tuotevalikoimaa Suomen tuotantorakenteen tarpeita paremmin palveleviksi. Em syistä johtuen myöskään EU-maiden ener- 2 ISSOY 2005

5 giamarkkinoiden avaaminen pohjoismaita lukuunottamatta ei ole toteutunut suunnitellun aikataulun mukaisesti. Imatran Seudun Sähkö Oy yhtiöitti verkkoliiketoimintansa kuluvan vuoden alusta lukien Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy nimiseen operointiyhtiöön, joka vastaa emoyhtiöltä vuokraamansa verkon käytöstä ja ylläpidosta. Vuokra määräytyy Energiamarkkinaviraston vahvistaman sallitun kohtuullisen tuoton mukaisesti. Imatran Seudun Sähkö Oy:n yhdessä 72 muun sähköyhtiön kanssa jo reilu vuosi sitten markkinaoikeudelle tekemä valitus energiamarkkinaviraston määrittelemien verkkoliiketoiminnan kohtuullisen tuoton arviointiperusteiden tarkistamiseksi on vasta loppukeväästä tulossa markkinaoikeuden käsittelyyn. Mikäli valituksen lopputulos on myönteinen, se edesauttaa mm. yhtiöiden sähkön toimitusvarmuutta parantavien verkostoinvestointien toteutusmahdollisuuksia. Päästöoikeuskauppa on nostanut Nord Poolin pörssihinnat uudelle, lähes keskieurooppalaiselle tasolle huolimatta suhteellisen hyvästä vesitilanteesta. Useat sähköyhtiöt ovat jo reagoineet markkinahintojen muutokseen tarkistamalla loppuasiakasmyyntinsä hintoja. Imatran Seudun Sähkö Oy:n lähtien voimassa olleita myyntihintoja korotettiin alkaen keskimäärin kymmenen prosenttia. Korotuksesta huolimatta olemme jakelualueemme edullisin sähkön myyjä ja tyyppikäyttäjien keskihinnat ovat alle koko maan keskihinnan. Sähkön käyttö supistui Suomessa 2,5 prosenttia edellisen vuoden tasoon verrattuna. Lähinnä paperiteollisuuden pitkästä lakosta johtuen teollisuuden sähköntarve väheni 6,5 prosenttia. Koti- ja maatalouksien sähkön käyttö lisääntyi noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Imatran Seudun Sähkö Oy:n alueella jakeluverkkoomme liitettyjen asiakkaiden sähkön käyttö pysyi lähes edellisen vuoden tasolla ja lisäystä kertyi vain 0,8 prosenttia. Sähkönmyynnin markkinaosuudessa ei myöskään tapahtunut oleellisia muutoksia. Asiakkaamme arvostavat paikallisuutta ja paikallisista lähtökohdista ohjautuvaa toimintaamme, mikä näkyy myös asiakasuskollisuutena. Kanta-asiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa oli kpl eli 58,3 prosenttia koko asiakaskunnasta. Taloudellisesti vuosi oli edellisvuosien hyvää tasoa ja konsernin liikevoitto oli yhteensä 3,6 miljoonaa euroa eli 22,3 prosenttia liikevaihdosta. Tulos osaltaan varmistaa mahdollisuutemme jatkossakin panostaa jakelualueemme energiahuollon pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kertomusvuonna käynnistyneet toiminnan kehittämishankkeet jatkuvat pääosin myös kuluvana vuonna. Verkkoyhtiön toiminnan sisäänajo, Rajapatsaan uuden 110/20 kv sähköaseman rakennuttaminen, voimalaitoksen perusparannusinvestoinnit sekä asiakas- ja taloushallinnon uusien tietojärjestelmien käyttöönotto vaativat koko henkilökunnalta jaksamista ja tavallista suurempaa työpanosta. Kiitän henkilökuntaa ja hallintoa määrätietoisesta ja tuloksekkaasta toiminnasta toimialueemme energiahuollon kehittämiseksi ja yhtiön kaikkia sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta. Aimo Sepponen toimitusjohtaja 3 ISSOY 2005

6 Organisaatio Konsernin rakenne Imatran Seudun Sähkö Oy konsernin emoyhtiö Imatran Seudun Sähkörakennus Oy tytäryhtiö (omistus 100 %) Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy tytäryhtiö (omistus 100 %) Imatran Energia Oy tytäryhtiö (omistus 75 %) Konsernin avaintiedot Liikevaihto (milj. euroa) 16,2 16,6 Liikevoitto (%) 22,3 23,2 Tilikauden voitto (milj.euroa) 3,6 3,3 Investoinnit (milj. euroa) 4,5 4,1 Tase (milj. euroa) 42,3 37,8 Sähkön siirto (GWh) Käyttöpaikkoja (kpl) Sähköverkostoa (km) Sähköasemia (kpl) 5 5 Konsernin henkilöstö keskim ISSOY 2005

7 Tytär- ja omistusyhteysyritykset Imatran Seudun Sähkörakennus Oy Imatran Seudun Sähkörakennus Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö, joka tuottaa verkoston rakentamis- ja kunnossapitopalveluja erityisesti emoyhtiölleen Imatran Seudun Sähkö Oy:lle. Yhtiön palveluksessa on noin 30 henkilöä. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Imatran Seudun Sähkö Oy yhtiöitti siirtoliiketoimintansa alkaen. Uuden yhtiön nimi on Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy. Perustettu yhtiö on Imatran Seudun Sähkö Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja se vastaa sähkönjakelusta sekä rakennuttaa ja ylläpitää jakeluverkkoa. Yhtiön palveluksessa on kuusi vakinaista henkilöä. Imatran Energia Oy Imatran Energia Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n ja Imatran kaupungin yhdessä omistama yhtiö, joka tuottaa sähköä ja lämpöä kaasuturbiinivoimalaitoksessaan. Imatran Seudun Sähkö Oy omistusosuus yhtiöstä on 75 % ja Imatran kaupungin osuus 25 %. Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Kaakon Energia Oy Kaakon Energia Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n ja kolmen muun energiayhtiön omistama yhtiö, joka hoitaa osakasyritysten sähkön hankinnan ja toimii valtakunnallisena tasevastaavana. Imatran Seudun Sähkö Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 46 %. Yhtiön palveluksessa on kolme toimihenkilöä. Suomen Voimatieto Oy Suomen Voimatieto Oy on kuuden energiayhtiön omistama yhtiö, joka tarjoaa tietohallintoon liittyviä palveluja osakasyhtiöilleen. Imatran Seudun Sähkö Oy:n omistusosuus yhtiöstä vuonna 2005 on ollut 30 %. Yhtiöllä on yksi palkattu toimihenkilö. Liiketoiminta-alueet vuonna 2005 Verkkoliiketoiminta maastosuunnittelu suunnittelu rakennuttaminen käyttö kunnossapito sähköliittymät ja tekninen neuvonta verkostoautomaatio sähkön mittaus Energialiiketoiminta sähkön myynti ja markkinointi sähkön hankinta ja tuotanto voimalaitosautomaatio voimalaitoksen käyttö ja kunnossapito Konserni- ja yrityspalvelut -liiketoiminta hallinto henkilöstö tietohallinto viestintä taloushallinto raportointi asiakkuudenhallinta laskutus mittarointi ja mittaus 5 ISSOY 2005

8 Omistus ja hallinto Omistuksen rakenne Imatran Seudun Sähkö Oy:n osakkeet on jaettu kahteen sarjaan; A-sarjaan ja S-sarjaan. A-sarjan osakkeilla on 1 ääni/osake ja S-sarjan osakkeilla 20 ääntä/osake. Molempien osakkeiden nimellisarvo on 10 markkaa eli 1,68 euroa. Yhtiökokouksessa on käytössä äänileikkuri, jonka mukaan kokousedustaja ei voi äänestää enemmällä kuin 800 A-osakkeen äänellä ja S-osakkeen äänellä. Vuoden 2005 lopussa yhtiön osakkeenomistajia oli yhteensä kpl. Yhtiökokous Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous. Imatran Seudun Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Imatralla Imatran Seudun Sähkö Oy:n toimitalon koulutustiloissa. Kokouksessa oli läsnä edustettuina 100 osakasta, jotka edustivat yhteensä A-osaketta ja S-osaketta. Kokouksessa läsnä olevien yhteinen äänimäärä oli ääntä. Hallintoneuvosto Imatran Seudun Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä. Heistä kolmannes eli kahdeksan jäsentä on vuosittain erovuorossa. Hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous. Osakkeiden jakautuminen lukumääräisesti Kunnat 3 kpl Yritykset ja yhteisöt 94 kpl Yksityiset kpl Omistajia yhteensä kpl 6 ISSOY 2005

9 Vuoden 2005 lopussa hallintoneuvostoon kuuluivat seuraavat jäsenet: Pekonen Pekka, rehtori, pj. Hanski Maili, toiminnanjohtaja, varapj. Anttolainen Jukka, aluejohtaja Flang Jorma, työsuojelupäällikkö Gummerus Martti, yrittäjä Heiskanen Pekka, toimitusjohtaja Hinkkanen Pentti, rahoitusjohtaja Jäppinen Paavo, professori Kemppinen Veli-Matti, maanviljelijä Kurronen Vesa, maanviljelijä Kärkäs Rauno, maanviljelijä Luukkonen Helinä, liikkeenharjoittaja Miikki Reino, yrittäjä Moilanen Tauno, kaupunginjohtaja Molkentin Esko, toimitusjohtaja Niemeläinen Asko, tekninen johtaja Nykänen Harri, aluepäällikkö Ojalainen Paavo, agronomi Puuska Heikki, projektipäällikkö Ruotsalainen Pekka, toimitusjohtaja Saarelainen Pekka, koulutuspäällikkö Saarelainen Tommi, proviisori, FaT Tuuha Kaija, agrologi-artesaani Veijalainen Timo, maanviljelijä Hallintoneuvosto kokoontui kolme kertaa vuonna Hallitus Yhtiön hallituksen valitsee hallintoneuvosto. Hallitus valitaan aina vuodeksi kerrallaan eli koko hallitus on aina erovuorossa. Vuoden 2005 lopulla hallitukseen kuuluivat: Sepponen Aimo, yhtiön toimitusjoht., yli-insinööri, pj. Rahikainen Heikki, ekonomi, taloustirehtööri, varapj. Huhtanen Markku, teknikko Komi Pentti, kunnallisneuvos Koponen Ari, kauppatieteiden maisteri Multisilta Aulis, talousjohtaja Nevalainen Risto, koulunjohtaja Parkkinen Hannele, kauppatieteiden maisteri Välimäki Kari, metsätalousinsinööri Hallituksen sihteerinä toimi verkostopäällikkö Tapio Ollila. Vuoden 2005 aikana hallitus kokoontui yhteensä 14 kertaa. Tilintarkastajat Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous aina vuodeksi kerrallaan. Imatran Seudun Sähkö Oy:n tilintarkastajina ovat vuonna 2005 toimineet KHT Matti Pettersson ja toimitusjohtaja HTM Asko Tuomainen. Varatilintarkastajina vuonna 2005 ovat toimineet KHT Antti Pitkäniemi ja HTM Juha Pulkkinen. Osakkeiden jakautuminen osakelajeittain Ääntä/ Nimellis- Yhteensä Yhteensä osake arvo /kpl kpl A-sarja 1 1, S-sarja 20 1, Ulkona olevat osakkeet Osakkeiden jakaantuminen prosentuaalisesti Kunnat 13,0 % Yksityiset 58,0 % Yritykset ja yhteisöt 29,0 % 7 ISSOY 2005

10 Verkkoliiketoiminta Jakeluverkon rakennuttaminen ja suunnittelu Sähköverkkoa rakennutettiin hiukan enemmän kuin edellisenä vuonna. Imatrankosken keskustan rakennustyömaa saatiin päätökseen ja Fortumin asuntoalueen kaksi muuntopiiriä liitettiin osaksi Imatran Seudun Sähkön jakelualuetta. Alueen sähköverkko rakennettiin käytännössä kokonaan uudelleen. Vuoksenniskalla ja Mansikkalassa valmistui uutta sähköverkkoa asiakastarpeista johtuen. Tienhaaran alueella aloitettiin aluesaneerausta, joka jatkuu vielä tänä vuonna. Puntalassa, Jukajärvellä ja Kyläniemessä saneerattiin iäkästä verkkoa uusien liittymien rakentamisen yhteydessä. Merkittävä uudissähköistysalue oli Kalholammin alueen sähköistys. Uusien kesämökkialueiden sähköistäminen jatkunee vilkkaana tulevaisuudessakin Ruokolahdella. Kunnossapito ja käyttö Sähköverkon kunnossapitotarkastuksissa jatkettiin maastotietokoneiden hyödyntämistä. Tarkastuksissa löydettyjä yksittäisiä lahopylväitä vaihdettiin uusiin. Johtokatujen raivausta teetettiin niin 20 kv kuin 0,4 kv osalta. Vuosi 2005 oli lyhyiden sähkökatkojen osalta edellisen vuoden kaltainen. Ukkonen, linnut ja eläimet aiheuttavat suurimman osan lyhyistä sähkökatkoista. Pidempiä sähkökatkoja oli taasen edellistä vuotta enemmän johtuen loppusyksyn tuulista ja myrskyistä. Etelä-Karjalaa koetteli syysmyrsky Tämä myrsky aiheutti noin euron kustannukset ja tämän lisäksi jouduttiin maksamaan vakiokorvauksia noin 300 asiakkaalle yhteensä noin euroa. Hyödynsimme helikopteria myrskyn jälkiselvittelyssä hyvällä menestyksellä. Pääsimme lentämään myös valtakunnan rajan läheisyydessä olevat johdot. 8 ISSOY 2005

11 Kokonaiskeskeytysaika oli 6,5 tuntia, josta 5,1 tuntia oli erilaisten vikojen aiheuttamia keskeytyksiä ja 1,4 tuntia oli suunniteltuja huolto- ja työkeskeytyksiä. Uutta verkkoa on rakennettu viiden viimeisen vuoden aikana seuraavasti: Vuosi Uutta 20 kv verkostoa Uutta pienjänniteverkkoa Keskeytysajat viideltä viimeiseltä vuodelta ovat olleet seuraavat: Vuosi Keskeytysaika yhteensä Vikojen aiheuttamat keskeytykset Suunnitellut keskeytykset ,0 3,6 0, ,0 7,1 0, ,0 1,9 1, ,1 1,8 1, ,5 5,1 1,4 Uudet liittymät Uusia liittymissopimuksia tehtiin vuoden 2005 aikana 110 kpl. Näistä kesäasuntoja oli 43 kpl. Vuosi Uudet liittymät Kesäasuntojen liittymät Liittymien määrän kehitys viiden viimeisen vuoden aikana. 9 ISSOY 2005

12 Energialiiketoiminta Sähkön hankinta Vesitilanne Skandinaviassa kohentui vuoden alussa kuivan edellisvuoden jälkeen lähelle pitkän ajan keskiarvoa. Vuoden alussa alkoi myös EU:n laajuinen hiilidioksidin päästökauppa. Päästöoikeuksista tuli uusi ja merkittävä energian hintaan vaikuttava tekijä, joka käänsi sähkön hinnat nousuun parantuneesta vesitilanteesta huolimatta. Myös öljyn ja hiilen markkinahinnat olivat korkealla tasolla. Energiakustannusten kohoaminen loi nousupaineita sähkön vähittäishintoihin. Sähkönhankintamme vuoden 2005 aikana oli 196,1 GWh, jossa laskua viime vuoteen oli 2,1 %. Imatran Energia Oy:n maakaasuvoimalaitoksen tuotanto kattoi sähkön hankinnastamme noin 14,2 %. Muu osa sähkön tarpeesta ostettiin Kaakon Energia Oy:ltä, joka hankki sähkönsä pohjoismaisesta sähköpörssistä ja kahdenkeskisillä ostosopimuksilla. Sähkön myynti Asiakkaidemme sähkön kulutus pieneni hieman johtuen pääasiassa talvikuukausien suhteellisen leudoista ulkolämpötiloista. Imatran Seudun Sähkön sähkönmyyntihintoja korotettiin joulukuun alussa noin 10 %, mikä vastaa kokonaissähkölaskussa keskimäärin noin 5 % nousua. Sähkön myyntihintamme olivat lähes koko vuoden ajan alle Suomen kaikkien sähkönmyyjien keskihinnan. Viereisen sivun taulukossa on vertailu K2-tyyppikäyttäjän sähkön hinnasta (pientalo, ei sähkölämmitystä, kulutus kwh vuodessa, pääsulake 3 x 25 A). Kanta-asiakkaita vuoden lopussa oli kpl eli lähes 60 % myyntisopimuksistamme. Uusia kantaasiakkaita tuli vuoden aikana 949 kpl. 10 ISSOY 2005

13 Yhtiö on tarjonnut asiakkaille myös Norppasähkö- ja Tuulisähkö-tuotteita, mutta niiden kysyntä pysyi edelleen vähäisenä. ISS Oy sähkön alkuperä % ydinvoima Energialähteet Sähkön alkuperän ilmoittamista koskevan lain mukaan ilmoitti Imatran Seudun Sähkö Oy vuonna 2005 asiakkailleen vuoden 2004 sähkön alkuperää koskevat tiedot. Vuoden 2005 tiedot saadaan markkinasähkön osalta vasta kesällä 2006 pohjoismaisten sähkötilastojen valmistuttua. 33 % fossiiliset ja turve Norppasähkö: 100 % uusiutuvaa voimaa Tuulisähkö: 100 % tuulivoimaa 46 % uusiutuvat Energialähteiden CO 2 -ominaispäästö: 269 g/kwh Energialähteiden käytetty ydinpolttoaine: 0,643 mg/kwh K2-tyyppikäyttäjän verollinen sähköenergian keskihinta snt/kwh tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Imatran Seudun Sähkö Oy Koko maan painotettu keskiarvo 11 ISSOY 2005

14 Kehittämishankkeet Asiakastietojärjestelmähanke Asiakastietojärjestelmän uusimishanke aloitettiin jo vuoden 2003 lopulla, jolloin perustettiin kuuden energiayhtiön omistama Suomen Voimatieto Oy. Hankintaprojekti toteutettiin yhteistyössä Voimatiedon ja sen osakasyhtiöiden kanssa. Hankintaa valmisteli käytännössä osakasyhtiöiden asiantuntijoista koottu projektiryhmä, joka tutustui laajasti koko alalla olevaan ohjelmistotarjontaan. Projektin vetäjänä toimi Voimatiedon tietohallinnon asiantuntija. Ohjelmistotoimittajaksi valittiin lopulta Tietoenator ja sopimus allekirjoitettiin vuoden 2005 alussa. Heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen aloitettiin käyttöönottoprojektin valmistelu ja koulutusten suunnittelu. Uuden sovelluksen käyttöönotot eri yhtiöissä tapahtuvat vaiheittain. Ensimmäiset sovelluksen käyttöönotot on suunniteltu vuoden 2006 alkupuolelle. Imatran Seudun Sähkö Oy:n käyttöönotto tapahtuu ensimmäisten joukossa. Käyttäjien koulutukset aloitettiin loppukesästä ja niitä jatketaan edelleen osittain yhteiskoulutuksina ja osittain yhtiökohtaisina toteuttaen. Uuden asiakastietojärjestelmän myötä on yhtiöllä mahdollista tarjota asiakkaille entistä monipuolisempia palveluita. Tuleva asiakastietojärjestelmä antaa mahdollisuuksia myös sähköisten palvelujen käyttöönottoon. Uutena ominaisuutena asiakkailla on jatkossa mahdollisuus omien laskutustietojensa tarkistamiseen sekä asiakastietojensa muuttamiseen verkkosivujen kautta. Samoin jatkossa voidaan myös yksityisasiakkaille tarjota mahdollisuus saada laskunsa sähköisesti omaan verkkopankkiin. Vuoden 2005 aikana paperisia laskuja lähetettiin vielä yli kpl, kun sähköisessä muodossa olevia laskuja lähetettiin runsaat kpl. Suoraveloituksen piirissä asiakaskunnasta oli vuoden lopulla liki 50 %. Karhuttujen laskujen määrä väheni, mutta perintään siirrettyjen laskujen määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. 12 ISSOY 2005

15 Taloushallinnon tietojärjestelmähanke Taloushallinnon tietojärjestelmän uusimisprojekti toteutettiin samoin kuin asiakastietojärjestelmähanke. Suomen Voimatieto Oy:n osakasyhtiöiden asiantuntijoista koostuva projektiryhmä ja projektipäällikkönä toiminut Voimatiedon tietohallinnon asiantuntija valmistelivat taloushallinnon tietojärjestelmähankinnan. Valmistelutyön tuloksena allekirjoitettiin vuoden 2005 keväällä toimitussopimus talous-, materiaali- ja henkilöstöjärjestelmästä. Ohjelmistotoimittajana oli Visma Software. Sovellusten käyttöönottoprojektien ja koulutusten suunnittelu aloitettiin välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Käyttäjien koulutukset aloitettiin kesällä 2005 ja ensimmäiset käyttöönotot tehtiin vuoden vaihteessa neljässä Voimatiedon osakasyhtiöissä. Myös Imatran Seudun Sähkö Oy:ssä sekä sen tytärja osakkuusyhtiöissä otettiin sovellukset käyttöön vuoden vaihteessa. Kerralla käyttöönotettavien sovellusten määrä oli todella huomattava. Uudella järjestelmän tavoitteena on saada konsernitasolla hyötyjä sähköisten laskujen kierrosta yhtiöiden välillä sekä parantaa raportoinnin täsmällisyyttä ja käytettävyyttä. 192 kpl. Mittareiden kaukoluentaprojekti jatkuu vielä tulevina vuosina ja kaikkiaan on tarkoitus tämän projektin puitteissa asentaa noin kaukoluettavaa mittaria. Mittareiden kaukoluenta tulee jatkossa muuttamaan huomattavasti mittareiden luentakäytäntöä. Vuonna 2005 mittarinlukijat kävivät lukemassa yhteensä mittaria (2004 vuonna mittaria) ja itseluentakortteja lähetettiin kaikkiaan kpl (vuonna kpl). Työmaakeskusten mittareita käytiin lukemassa 73 kertaa. Mittareiden kaukoluenta Vuonna 2003 aloitettiin mittareiden kaukoluentaprojekti, jota jatkettiin vuoen 2005 aikana asentamalla kaukoluentamittalaitteita Imatrankosken keskustaan, Vuoksenniskalle, Mehiläismäelle, Virasojalle, Meltolaan ja Mansikkalaan. Kaukoluettavia mittalaitteita asennettiin vuoden aikana kaikkiaan kpl. Suurimman osan uusista kaukoluettavista mittareista asensi Kuusitunturi Oy:n asentajat sekä Imatran Seudun Sähkörakennus Oy:n asentajat. Kaukoluettavia kohteita oli vuoden 2005 lopussa kaikkiaan kpl, joista tuntimitattuja kohteita oli 13 ISSOY 2005

16 Henkilöstö Palvelusaika ja ikä Henkilöstön palvelusaika yrityksessä vuoden 2005 lopussa oli seuraava (luvuissa ovat mukana myös määräaikaisessa työsuhteessa olleet kolme henkilöä): Palvelusaika Henkilöiden % yrityksessä lukumäärä < 1 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta > vuotta Yhteensä Henkilöstön sukupuolijakauma on eli 19 naista ja 18 miestä. Henkilöstön keski-ikä on 46 vuotta, joka on lähes sama kuin edellisenäkin vuonna. Alle 30- vuotiaita oli viime vuoden lopussa 3 henkilöä, jotka kaikki olivat määräaikaisessa työsuhteessa. Ikäluokassa vuotiaita oli 7 henkilöä, vuotiaita 13 henkilöä ja yli 50-vuotiaita 14 henkilöä. Henkilöstön koulutus Keskeisimmät henkilöstön koulutukset vuonna 2005 olivat uusiin tietojärjestelmiin liittyvät koulutukset. Koulutuksista osa järjestettiin Suomen Voimatieto Oy:n osakasyhtiöiden henkilöiden kanssa yhteiskoulutuksena ja osa yhtiökohtaisena koulutuksena. Henkilöstöä on myös kannustettu suorittamaan omaan alaan liittyviä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, ja vuonna 2005 valmistui yksi erikoisammattitutkinto 14 ISSOY 2005

17 ja yksi ammattitutkinto. Yhden ammattitutkinnon suorittaminen jatkuu vielä vuoden 2006 puolelle. Henkilöstö on lisäksi osallistunut aktiivisesti muihin oman alan koulutustapahtumiin. Henkilöstösosiaalinen toiminta Henkilöstön työterveyshuolto järjestetään lakisääteistä työterveyshuoltopalvelua laajempana ja palvelut ostetaan yksityiseltä paikalliselta työterveyspalvelujen tuottajalta. Henkilöstö saa lakisääteisen työterveyshuoltopalvelun lisäksi maksutta sairauden toteamiseksi tarvittavat lääkärikäynnit sekä tutkimukset. Lisäksi henkilöstölle on järjestetty mahdollisuus osallistua vuosittain kuntotesteihin ja henkilökohtaiseen terveysohjaukseen. Keväällä järjestettiin myös henkilöstölle painonhallintaa tukeva kurssi, jossa oli sekä luentoja että liikuntaa. Henkiseen jaksamisen tueksi on yhtiö järjestänyt henkilöstölle ja heidän perheenjäsenilleen EAPpalvelun (ennakoivan avun palvelu). Palvelu on luonteeltaan keskusteluapua, jossa pyritään tukemaan henkilön omaa ongelmanratkaisua. Kyseessä ei ole julkisten palvelujen kilpailija, vaan EAP-palvelu on muita palveluja tukevaa toimintaa ja sitä tehdään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Yhtiössä on myös sairauskassa, johon kuuluu Imatran Seudun Sähkö Oy:n, Imatran Seudun Sähkörakennus Oy:n ja Kaakon Energia Oy:n palveluksessa oleva henkilöstö. Kulunut vuosi oli sairauskassan 55. vuosi. Kassan kautta korvataan henkilöstölle aiheutuvat lääke- ja hoitokulut sekä hammaslääkäripalvelut ja silmälasien hankinta tiettyyn rajaan saakka. Palvelusvuosimuistamiset Pitkään ISS-konsernissa palvelleita henkilöstön ja hallinnon edustajia muistettiin yhtiön vuosipäivän ajankohtaan pidetyssä tilaisuudessa. 40 palvelusvuotta: Liisa Hietanen 35 palvelusvuotta: Rauno Kärkäs (hallintoneuvosto) 30 palvelusvuotta: Tapio Laakkonen Ismo Monthan Lea Rautio Jouko Tanskanen Seija Tanskanen Pentti Turunen 25 palvelusvuotta: Matti Kukkurainen Heikki Rahikainen (hallitus) 20 palvelusvuotta: Jari Hurskainen Vuoden lopulla kunnioitettiin edesmenneitä entistä hallintoneuvoston puheenjohtaja Risto Miikkiä ja entistä hallituksen varapuheenjohtaja Lauri Rahikaista julkaisemalla heidän muotokuvansa. Yhtiön vuosipäivänä julkistettiin myös muotokuvat yhtiön nykyisestä hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Pekosesta, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Aimo Sepposesta sekä hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Rahikaisesta. Kaikkien muotokuvien tekijänä oli taiteilija Jouko Solonen Onttolasta. 15 ISSOY 2005

18 Hallituksen toimintakertomus Vuosi 2005 oli Imatran 18. ja emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy:n 77. toimintavuosi. Konserniin kuuluvat verkonrakennus- ja kunnossapitoyhtiö Imatran Seudun Sähkörakennus Oy ja verkkoliiketoimintayhtiö Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, jotka emoyhtiö omistaa kokonaan, sekä energian tuotantoyhtiö Seudun Sähkö -konsernin Imatran Energia Oy, josta emoyhtiön omistusosuus on 75 prosenttia. Imatran Energia Oy:llä ei ole palveluksessaan omaa henkilökuntaa ja sen omistama voimalaitos on emoyhtiön hallinnassa ja käytössä. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy aloitti varsinaisen liiketoimintansa , joten verkkoliiketoiminta sisältyy kertomusvuoden osalta emoyhtiön tilinpäätökseen. Tytäryhtiöiden toiminta ja talous on selostettu em. yhtiöiden toimintakertomuksissa. Liiketoiminta Imatran Seudun Sähkö Oy:n sähkön hankinta, verkostohäviöt ja oma käyttö mukaan luettuna oli yhteensä 196,1 GWh, josta tytäryhtiö Imatran Energia Oy:n tuotanto kattoi 14,2 prosenttia. Loppuasiakasmyynti oli yhteensä 186,1 GWh. Hankinta pieneni edellisvuoteen verrattuna 1,2 %. Sähkönmyynnin markkinaosuudessa omalla jakelualueella ei tapahtunut oleellisia muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Jakeluverkostoon liitetyille sähkökäyttäjille kirjattiin sähkön siirtoa yhteensä 260,3 GWh, jossa oli kasvua 0,8 %. Lämmön tuotanto väheni 7,6 % ja oli yhteensä 83,1 GWh. Sähköntuotanto väheni vastaavasti 18,5 % ja oli yhteensä 28,8 GWh. Tuotannon väheneminen edellisestä ennätysvuodesta johtui lämpimistä säistä sekä parhaaseen tuotantokauteen sattuneesta laitevauriosta. Konsernin ulkopuolelta tuleva sähkö hankittiin osakkuusyhtiö Kaakon Energia Oy:n (omistusosuus 46%) välityksellä suoraan tuottajilta ja sähköpörssistä. Verkkoon liitettyjen käyttöpaikkojen lukumäärä vuoden lopussa oli kpl (edellisenä vuonna ). Uusia liittymiä kytkettiin 110 kpl (103), joista kesämökkejä 43 kpl (37). Kanta-asiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa oli kpl eli 58,3 % koko asiakaskunnasta. Talous ja keskeisimmät yhtiön kehitystä kuvaavat tunnusluvut Konsernin liikevaihto oli 16,2 miljoonaa euroa, mikä on 2,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna lähtien voimassa olleita sähköenergian myyntituotteiden hintoja korotettiin alkaen keskimäärin 10 %. Siirtohinnat olivat koko vuoden määritetyllä tasolla. Kanta-asiakasalennus on koko vuoden ollut 6 prosenttia myyntituotteiden hinnasta. Konsernin liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa eli 22,3 % liikevaihdosta (3,9 miljoonaa euroa/23,2 % vuonna 2004). Emoyhtiön liikevoittoprosentti oli 26,9 (28,9). Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 4,5 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa vuonna 2004), josta sähköverkoston osuus oli 3,9 miljoonaa (3,7 vuonna 2004). Emoyhtiön omavaraisuusaste oli 61,0 % (61,0) ja konsernin 54,2 % (54,3). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti emoyhtiössä oli 14,7 % (13,1) ja konsernissa 14,9 % (13,3). Yhtiökokous Varsinaisessa yhtiökokouksessa annettiin hallitukselle valtuudet vuoden ajaksi yhtiökokouksesta päättää suunnatusta uusmerkinnästä. Valtuutusta ei kertomusvuonna ole käytetty. 16 ISSOY 2005

19 Esitys voitonjaoksi tilikaudella Osinkoa jaetaan 4,25 /osake ,00 Käyttörahastoon siirretään ,77 Tulostilille jätetään Tilikauden voitto ,77 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Konserni 2005 Emo 2005 Muut rahastot Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto määrä, joka on jätettävä jakamatta/vararahastosiirto -9-9 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus Voitonjakokelpoiset varat yht _ oman kohtuullista tuottoa vastaavalla tasolla. Konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 5,1 miljoonaa euroa, josta jakeluverkoston osuus on noin 4,0 miljoonaa. Suurin yksittäinen kohde on Rajapatsaan 110/20 kv sähköasema siihen liittyvine verkostotöineen. Ydinvoiman lisärakentamishanke etenee hieman jäljessä alkuperäisestä aikataulusta eräiden osatoimitusten osalta. Mahdollinen viivästyminen ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi yhtiön sähkönhankintakustannuksiin tehtyjen suojauskauppojen ansiosta. Olemme mukana hankkeessa Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n (EPV) osakkaana. EPV:n tytäryhtiö Tornion Voima Oy rakentaa kotimaisiin polttoaineisiin perustuvan energiatehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen Tornioon Outokumpu Tornio Worksin tehtaan yhteyteen. Laitoksen käyttöönotto on vuoden 2008 alussa. Imatran Seudun Sähkö Oy on mukana hankkeessa sekä EPV:n että Kaakon Energia Oy:n osakkaana. Yhtiön taloudellisen tilanteen odotetaan kehittyvän suhteellisen vakaasti. Liiketoiminnan tulos jää kuitenkin kuluvana tilikautena edellisvuotta pienemmäksi, johtuen sähkön markkinahintojen heti vuoden vaihteessa tapahtuneesta odotettua voimakkaammasta noususta. Tulevaisuuden näkymät Imatran Seudun Sähkö Oy:n sähkönmyynnin kilpailukyvyn odotetaan markkinahintojen viime aikaisesta voimakkaasta noususta huolimatta pysyvän hyvänä. Myyntituotteiden hintataso ja -rakenne tarkistetaan tarvittaessa markkinatilanteen ja -hintojen muutoksia vastaavasti. Tavoitteena on kuitenkin jatkossakin pitkäjänteinen vakaa hinnoittelu. Tytäryhtiö Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:lle vuokratun jakeluverkoston vuokra (ja tytäryhtiön siirtotariffien taso) pidetään Energiamarkkinaviraston määrittelemällä jakeluverkostoon sitoutuneen pää- Riskit Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin riski on sähkön hankinnan hintariski. Suurin osa yhtiön asiakkaille välittämästä sähköstä ostetaan joko pörssistä tai kahdenvälisillä kaupoilla. Hintariskiin on varauduttu siten, että hankintahinnan suojauskaupat on tehty käytettävissä olevilla johdannaistuotteilla hallituksen hyväksymien riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti. Yhtiöllä on lisäksi hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty yhtiön vakuuttamisen periaatteet. Toiminnan riskikartoitukset ja vakuutuspolitiikka päivitetään kahden vuoden välein. 17 ISSOY 2005

20 Tuloslaskelmat: konserni ja emoyhtiö KONSERNI EMOYHTIÖ Liikevaihto , , , ,38 Valmiiden ja keskener. varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön , ,13 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,47 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja energia Ostot tilikauden aikana , , , ,49 Varastojen muutos , ,20 Ulkopuoliset palvelut , , , ,66 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,15 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,68 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,09 Muut henkilösivukulut , , , ,30 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,07 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Johtoalueiden kertakaikkiset korvaukset , , , ,28 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,74 Rakennukset , , , ,66 Verkosto , , , ,89 Koneet ja kalusto , , , ,64 Konsernireservin tuloutus 1 473,55 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , , , ,21 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,17 Liikevoitto , , , ,25 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , , , ,08 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,95 Osuus osakkuusyhtiön voitosta/tappiosta , ,60 Arvonalentumiset pysyvien vast. osakkeista , ,60 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista , , , ,03 Korkokulut ja muut rahoituskulut 3, , ,54 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,52 Voitto ennen satunnaisia eriä , , , ,77 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , , , ,77 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,23 Tuloverot , , , ,48 Laskennalliset verot , ,00 Vähemmistöosuudet ,04 Tilikauden voitto , , , ,06 18 ISSOY 2005

21 Taseet: konserni ja emoyhtiö KONSERNI EMO VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Johtoalueiden kertakaikkiset korvaukset , , , ,91 Liittymismaksut , , , ,53 Muut pitkävaikutteiset menot , , , , , , , ,11 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,41 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,28 Verkosto , , , ,37 Koneet ja kalusto , , , ,53 Enn.maksut ja kesk.eräiset hankinnat , , , , , , , ,69 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , , ,16 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , ,46 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,26 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,45 Keskeneräiset työt 3 015, , ,55 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut lainasaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,92 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , , , , , ,97 Laskennallinen verosaaminen , ,85 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,74 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,99 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,62 Lainasaamiset 6 055, , , ,70 Siirtosaamiset , , , , , , , ,09 Rahoitusarvopaperit , , , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,74 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,18 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,44 19 ISSOY 2005

22 VASTATTAVAA KONSERNI EMO Oma pääoma Osakepääoma , , , ,29 Osakeanti Ylikurssirahasto , , , ,04 Muut rahastot Vararahasto 9 130, , , ,10 Käyttörahasto , , , ,67 Edellisten tilikausien voitto , ,76 Tilikauden voitto , , , , , , , ,16 Vähemmistöosuus , ,91 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,20 Pakolliset varaukset Eläkevaraus , , , ,00 Ympäristövaraus , ,62 Vieras pääoma Laskennallinen verovelka , ,88 Pitkäaikainen Muut velat Liittymismaksut , , , , , , , ,58 Lyhytaikainen Saadut ennakot 8 531, , , ,59 Ostovelat , , , ,06 Velat saman konsernin yrityksille , ,19 Velat omistusyhteysyrityksille , ,90 Muut velat , , , ,17 Siirtovelat , , , , , , , ,88 Vieras pääoma yhteensä , , , ,46 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,44 20 ISSOY 2005

23 Rahoituslaskelmat: konserni ja emoyhtiö KONSERNI EMOYHTIÖ Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto , , , ,25 Oikaisut liikevoittoon: Poistot , , , ,21 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,52 Muut oikaisut , , , ,65 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , ,33 Käyttöpääoman muutos: Vaihto-omaisuus +/ , ,20 Korottomien lyhytaik. saamisten muutos +/ , , , ,81 Korottomien lyhytaik. velkojen muutos +/ , , , ,48 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , ,66 Välittömät verot , , , ,48 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , , , ,18 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) ,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , ,18 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (-) , , , ,54 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot (+) , ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin (-) , , , ,80 Luovutustulot muista sijoituksista (+) , ,25 Korollisten lainasaamisten muutos +/ , , , ,18 Investointien rahavirta (B) , , , ,91 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos: Korottomien liittymismaks. muutos (netto) , , , ,68 Muitten korottomien pitkäaikaisten velkojen muutos (netto) , ,00 Rahoitusarvopapereitten muutos (netto) , , , ,01 Maksetut osingot (-) , , , ,98 Rahoituksen rahavirta (C) , , , ,29 Rahavarojen muutos (A+B+C) Lisäys (+) / vähennys (-) , , , ,02 Rahavarat , , , ,76 Rahavarojen muutos , , , ,02 Rahavarat , , , ,74 Rahoitusarvopaperit , , , ,38 Rahoituslaskelma on johdettu tuloslaskelman ja taseen eristä. 21 ISSOY 2005

24 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Imatralla Aimo Sepponen Markku Huhtanen Pentti Komi puheenjohtaja Ari Koponen Aulis Multisilta Risto Nevalainen Hannele Parkkinen Heikki Rahikainen Kari Välimäki Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Imatralla Matti Pettersson KHT Asko Tuomainen HTM 22 ISSOY 2005

25 Tilintarkastuskertomus Imatran Seudun Sähkö Oy:n osakkeenomistajille: Olemme tarkastaneet Imatran Seudun Sähkö Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää sekä konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja emoyhtiön hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Imatralla 15. päivänä maaliskuuta 2006 Matti Pettersson KHT Asko Tuomainen HTM 23 ISSOY 2005

26 Hallintoneuvoston lausunto Hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut Imatran Seudun Sähkö Oy:n tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen vuodelta Hallintoneuvosto yhtyy ehdotukseen yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta. Imatralla maaliskuun 16 päivänä 2006 Hallintoneuvoston puolesta Pekka Pekonen puheenjohtaja 24 ISSOY 2005

27 Tunnuslukujen kehitys Liikevaihto, milj. euroa Käyttökateprosentti ,2 11, ,2 11,7 15,7 13,0 16,6 13,8 16,2 14, Konserni Emoyhtiö ,6 31,7 41,2 34,2 40,8 33,5 38,9 34,0 37,9 33, Konserni Emoyhtiö Liikevoitto, milj. euroa 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,2 3,0 3,7 3,4 4,0 3,8 3,9 4,0 3,8 3, Konserni Emoyhtiö Sijoitetun pääoman tuottoprosentti ,1 13,2 13,213,0 14,114,4 13,4 13,0 14,914, Konserni Emoyhtiö Omavaraisuusasteprosentti Imatran Seudun Sähkö Oy, osinko ja tulos/osake (euroa) ,3 58,8 59,0 61,0 61,0 50,6 52,0 52,2 54,3 54, Konserni Emoyhtiö ,62 8,00 5,97 5,35 3,00 3,50 3,50 1,75 4,25 9, Osinko/osake Tulos/osake Tunnuslukujen laskenta Tunnuslukujen laskenta perustuu kirjanpitolautakunnan antamaan yleisohjeeseen valtionvarainministeriön asetuksessa (538/2002) tarkoitetun tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laatimisesta Tulos/osake: Tulos ennen satunnaisia eriä verot /+ vähemmistöosuus Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Tuloveroina otetaan huomioon tilikauden veron ja tuloslaskelmaan merkityn laskennallisen veron yhteismäärä. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI): Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma - korottomat velat Taseen loppusumma lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen keskiarvona. Korottomia velkoja ovat yleensä osto- ja siirtovelat sekä laskennallinen verovelka. Liittymismaksuja ei ole huomioitu velkana. Omavaraisuusaste: Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma - saadut ennakot Omaan pääomaan lasketaan mukaan tilinpäätössiirtojen kertymä.

28 Luotettava yhteistyökumppani suuntaa tulevaan.

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 TOIMIALUE Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008

KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 KENET Oy HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 TILIKAUDEN TAPAHTUMAT Vuosi 2008 oli KENET Oy:n kolmas tilivuosi ja toinen varsinainen toimintavuosi. Yhtiö on osa Kokkolan kaupungin energialiiketoimintaa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot