Hallinto Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto. Toiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallinto 2-3. 4-5 Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto. Toiminta"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S

2 Toimialue

3 Sisältö IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ OY VUOSIKERTOMUS 2005 Hallinto 2-3 Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Organisaatio 6-7 Omistus ja hallinto Toiminta 8-9 Verkkoliiketoiminta Energialiiketoiminta Kehittämishankkeet Henkilöstö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 18 Tuloslaskelmat Taseet 21 Rahoituslaskelmat 22 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 23 Tilintarkastuskertomus 24 Hallintoneuvoston lausunto

4 Toimitusjohtajan katsaus Korotuksesta huolimatta olemme jakelualueemme edullisin sähkön myyjä ja tyyppikäyttäjien keskihinnat ovat alle koko maan keskihinnan. Samat kysymykset kuin vuosi sitten ovat edelleen energia-alan ajankohtaisia puheenaiheita niin Suomessa kuin muuallakin. Energiamarkkinoiden toiminta, päästöjen vähentäminen, sähkön hinta, sähkön ansioton arvonnousu ja huoltovarmuus ovat nyt entistä voimakkaammin esillä, kun sähkönkäyttäjien kannalta synkimmätkin kehitysennusteet sähkön hinnasta ja toimitusvarmuudesta ovat käyneet toteen. Alan toimijoilla samoin kuin pelisäännöistä vastuullisilla viranomaisilla ja päätöksentekijöillä on kaikilla omat intressinsä ja tavoitteensa, joten yhteisen näkemyksen löytyminen tarvittavista toimenpiteistä tilanteen normalisoimiseksi kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla on erittäin vaikeaa. Omien kansallisten tai alan suurimpien toimijoiden edun nimissä näyttää helposti unohtuvan vapaiden ja vastuullisesti toimivien energiamarkkinoiden kehittäminen ja yhteiset pelisäännöt. Tästä ovat valitettavina esimerkkeinä mm. Ruotsin ja Venäjän asettamat talven kulutushuipun aikaiset sähkön tuontirajoitukset Suomeen sekä Ruotsin ja Norjan haluttomuus kehittää sähköpörssin tuotevalikoimaa Suomen tuotantorakenteen tarpeita paremmin palveleviksi. Em syistä johtuen myöskään EU-maiden ener- 2 ISSOY 2005

5 giamarkkinoiden avaaminen pohjoismaita lukuunottamatta ei ole toteutunut suunnitellun aikataulun mukaisesti. Imatran Seudun Sähkö Oy yhtiöitti verkkoliiketoimintansa kuluvan vuoden alusta lukien Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy nimiseen operointiyhtiöön, joka vastaa emoyhtiöltä vuokraamansa verkon käytöstä ja ylläpidosta. Vuokra määräytyy Energiamarkkinaviraston vahvistaman sallitun kohtuullisen tuoton mukaisesti. Imatran Seudun Sähkö Oy:n yhdessä 72 muun sähköyhtiön kanssa jo reilu vuosi sitten markkinaoikeudelle tekemä valitus energiamarkkinaviraston määrittelemien verkkoliiketoiminnan kohtuullisen tuoton arviointiperusteiden tarkistamiseksi on vasta loppukeväästä tulossa markkinaoikeuden käsittelyyn. Mikäli valituksen lopputulos on myönteinen, se edesauttaa mm. yhtiöiden sähkön toimitusvarmuutta parantavien verkostoinvestointien toteutusmahdollisuuksia. Päästöoikeuskauppa on nostanut Nord Poolin pörssihinnat uudelle, lähes keskieurooppalaiselle tasolle huolimatta suhteellisen hyvästä vesitilanteesta. Useat sähköyhtiöt ovat jo reagoineet markkinahintojen muutokseen tarkistamalla loppuasiakasmyyntinsä hintoja. Imatran Seudun Sähkö Oy:n lähtien voimassa olleita myyntihintoja korotettiin alkaen keskimäärin kymmenen prosenttia. Korotuksesta huolimatta olemme jakelualueemme edullisin sähkön myyjä ja tyyppikäyttäjien keskihinnat ovat alle koko maan keskihinnan. Sähkön käyttö supistui Suomessa 2,5 prosenttia edellisen vuoden tasoon verrattuna. Lähinnä paperiteollisuuden pitkästä lakosta johtuen teollisuuden sähköntarve väheni 6,5 prosenttia. Koti- ja maatalouksien sähkön käyttö lisääntyi noin yhdellä prosenttiyksiköllä. Imatran Seudun Sähkö Oy:n alueella jakeluverkkoomme liitettyjen asiakkaiden sähkön käyttö pysyi lähes edellisen vuoden tasolla ja lisäystä kertyi vain 0,8 prosenttia. Sähkönmyynnin markkinaosuudessa ei myöskään tapahtunut oleellisia muutoksia. Asiakkaamme arvostavat paikallisuutta ja paikallisista lähtökohdista ohjautuvaa toimintaamme, mikä näkyy myös asiakasuskollisuutena. Kanta-asiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa oli kpl eli 58,3 prosenttia koko asiakaskunnasta. Taloudellisesti vuosi oli edellisvuosien hyvää tasoa ja konsernin liikevoitto oli yhteensä 3,6 miljoonaa euroa eli 22,3 prosenttia liikevaihdosta. Tulos osaltaan varmistaa mahdollisuutemme jatkossakin panostaa jakelualueemme energiahuollon pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kertomusvuonna käynnistyneet toiminnan kehittämishankkeet jatkuvat pääosin myös kuluvana vuonna. Verkkoyhtiön toiminnan sisäänajo, Rajapatsaan uuden 110/20 kv sähköaseman rakennuttaminen, voimalaitoksen perusparannusinvestoinnit sekä asiakas- ja taloushallinnon uusien tietojärjestelmien käyttöönotto vaativat koko henkilökunnalta jaksamista ja tavallista suurempaa työpanosta. Kiitän henkilökuntaa ja hallintoa määrätietoisesta ja tuloksekkaasta toiminnasta toimialueemme energiahuollon kehittämiseksi ja yhtiön kaikkia sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta. Aimo Sepponen toimitusjohtaja 3 ISSOY 2005

6 Organisaatio Konsernin rakenne Imatran Seudun Sähkö Oy konsernin emoyhtiö Imatran Seudun Sähkörakennus Oy tytäryhtiö (omistus 100 %) Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy tytäryhtiö (omistus 100 %) Imatran Energia Oy tytäryhtiö (omistus 75 %) Konsernin avaintiedot Liikevaihto (milj. euroa) 16,2 16,6 Liikevoitto (%) 22,3 23,2 Tilikauden voitto (milj.euroa) 3,6 3,3 Investoinnit (milj. euroa) 4,5 4,1 Tase (milj. euroa) 42,3 37,8 Sähkön siirto (GWh) Käyttöpaikkoja (kpl) Sähköverkostoa (km) Sähköasemia (kpl) 5 5 Konsernin henkilöstö keskim ISSOY 2005

7 Tytär- ja omistusyhteysyritykset Imatran Seudun Sähkörakennus Oy Imatran Seudun Sähkörakennus Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö, joka tuottaa verkoston rakentamis- ja kunnossapitopalveluja erityisesti emoyhtiölleen Imatran Seudun Sähkö Oy:lle. Yhtiön palveluksessa on noin 30 henkilöä. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy Imatran Seudun Sähkö Oy yhtiöitti siirtoliiketoimintansa alkaen. Uuden yhtiön nimi on Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy. Perustettu yhtiö on Imatran Seudun Sähkö Oy:n 100 %:sti omistama tytäryhtiö ja se vastaa sähkönjakelusta sekä rakennuttaa ja ylläpitää jakeluverkkoa. Yhtiön palveluksessa on kuusi vakinaista henkilöä. Imatran Energia Oy Imatran Energia Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n ja Imatran kaupungin yhdessä omistama yhtiö, joka tuottaa sähköä ja lämpöä kaasuturbiinivoimalaitoksessaan. Imatran Seudun Sähkö Oy omistusosuus yhtiöstä on 75 % ja Imatran kaupungin osuus 25 %. Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Kaakon Energia Oy Kaakon Energia Oy on Imatran Seudun Sähkö Oy:n ja kolmen muun energiayhtiön omistama yhtiö, joka hoitaa osakasyritysten sähkön hankinnan ja toimii valtakunnallisena tasevastaavana. Imatran Seudun Sähkö Oy:n omistusosuus yhtiöstä on 46 %. Yhtiön palveluksessa on kolme toimihenkilöä. Suomen Voimatieto Oy Suomen Voimatieto Oy on kuuden energiayhtiön omistama yhtiö, joka tarjoaa tietohallintoon liittyviä palveluja osakasyhtiöilleen. Imatran Seudun Sähkö Oy:n omistusosuus yhtiöstä vuonna 2005 on ollut 30 %. Yhtiöllä on yksi palkattu toimihenkilö. Liiketoiminta-alueet vuonna 2005 Verkkoliiketoiminta maastosuunnittelu suunnittelu rakennuttaminen käyttö kunnossapito sähköliittymät ja tekninen neuvonta verkostoautomaatio sähkön mittaus Energialiiketoiminta sähkön myynti ja markkinointi sähkön hankinta ja tuotanto voimalaitosautomaatio voimalaitoksen käyttö ja kunnossapito Konserni- ja yrityspalvelut -liiketoiminta hallinto henkilöstö tietohallinto viestintä taloushallinto raportointi asiakkuudenhallinta laskutus mittarointi ja mittaus 5 ISSOY 2005

8 Omistus ja hallinto Omistuksen rakenne Imatran Seudun Sähkö Oy:n osakkeet on jaettu kahteen sarjaan; A-sarjaan ja S-sarjaan. A-sarjan osakkeilla on 1 ääni/osake ja S-sarjan osakkeilla 20 ääntä/osake. Molempien osakkeiden nimellisarvo on 10 markkaa eli 1,68 euroa. Yhtiökokouksessa on käytössä äänileikkuri, jonka mukaan kokousedustaja ei voi äänestää enemmällä kuin 800 A-osakkeen äänellä ja S-osakkeen äänellä. Vuoden 2005 lopussa yhtiön osakkeenomistajia oli yhteensä kpl. Yhtiökokous Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous. Imatran Seudun Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Imatralla Imatran Seudun Sähkö Oy:n toimitalon koulutustiloissa. Kokouksessa oli läsnä edustettuina 100 osakasta, jotka edustivat yhteensä A-osaketta ja S-osaketta. Kokouksessa läsnä olevien yhteinen äänimäärä oli ääntä. Hallintoneuvosto Imatran Seudun Sähkö Oy:n hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä. Heistä kolmannes eli kahdeksan jäsentä on vuosittain erovuorossa. Hallintoneuvoston valitsee yhtiökokous. Osakkeiden jakautuminen lukumääräisesti Kunnat 3 kpl Yritykset ja yhteisöt 94 kpl Yksityiset kpl Omistajia yhteensä kpl 6 ISSOY 2005

9 Vuoden 2005 lopussa hallintoneuvostoon kuuluivat seuraavat jäsenet: Pekonen Pekka, rehtori, pj. Hanski Maili, toiminnanjohtaja, varapj. Anttolainen Jukka, aluejohtaja Flang Jorma, työsuojelupäällikkö Gummerus Martti, yrittäjä Heiskanen Pekka, toimitusjohtaja Hinkkanen Pentti, rahoitusjohtaja Jäppinen Paavo, professori Kemppinen Veli-Matti, maanviljelijä Kurronen Vesa, maanviljelijä Kärkäs Rauno, maanviljelijä Luukkonen Helinä, liikkeenharjoittaja Miikki Reino, yrittäjä Moilanen Tauno, kaupunginjohtaja Molkentin Esko, toimitusjohtaja Niemeläinen Asko, tekninen johtaja Nykänen Harri, aluepäällikkö Ojalainen Paavo, agronomi Puuska Heikki, projektipäällikkö Ruotsalainen Pekka, toimitusjohtaja Saarelainen Pekka, koulutuspäällikkö Saarelainen Tommi, proviisori, FaT Tuuha Kaija, agrologi-artesaani Veijalainen Timo, maanviljelijä Hallintoneuvosto kokoontui kolme kertaa vuonna Hallitus Yhtiön hallituksen valitsee hallintoneuvosto. Hallitus valitaan aina vuodeksi kerrallaan eli koko hallitus on aina erovuorossa. Vuoden 2005 lopulla hallitukseen kuuluivat: Sepponen Aimo, yhtiön toimitusjoht., yli-insinööri, pj. Rahikainen Heikki, ekonomi, taloustirehtööri, varapj. Huhtanen Markku, teknikko Komi Pentti, kunnallisneuvos Koponen Ari, kauppatieteiden maisteri Multisilta Aulis, talousjohtaja Nevalainen Risto, koulunjohtaja Parkkinen Hannele, kauppatieteiden maisteri Välimäki Kari, metsätalousinsinööri Hallituksen sihteerinä toimi verkostopäällikkö Tapio Ollila. Vuoden 2005 aikana hallitus kokoontui yhteensä 14 kertaa. Tilintarkastajat Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous aina vuodeksi kerrallaan. Imatran Seudun Sähkö Oy:n tilintarkastajina ovat vuonna 2005 toimineet KHT Matti Pettersson ja toimitusjohtaja HTM Asko Tuomainen. Varatilintarkastajina vuonna 2005 ovat toimineet KHT Antti Pitkäniemi ja HTM Juha Pulkkinen. Osakkeiden jakautuminen osakelajeittain Ääntä/ Nimellis- Yhteensä Yhteensä osake arvo /kpl kpl A-sarja 1 1, S-sarja 20 1, Ulkona olevat osakkeet Osakkeiden jakaantuminen prosentuaalisesti Kunnat 13,0 % Yksityiset 58,0 % Yritykset ja yhteisöt 29,0 % 7 ISSOY 2005

10 Verkkoliiketoiminta Jakeluverkon rakennuttaminen ja suunnittelu Sähköverkkoa rakennutettiin hiukan enemmän kuin edellisenä vuonna. Imatrankosken keskustan rakennustyömaa saatiin päätökseen ja Fortumin asuntoalueen kaksi muuntopiiriä liitettiin osaksi Imatran Seudun Sähkön jakelualuetta. Alueen sähköverkko rakennettiin käytännössä kokonaan uudelleen. Vuoksenniskalla ja Mansikkalassa valmistui uutta sähköverkkoa asiakastarpeista johtuen. Tienhaaran alueella aloitettiin aluesaneerausta, joka jatkuu vielä tänä vuonna. Puntalassa, Jukajärvellä ja Kyläniemessä saneerattiin iäkästä verkkoa uusien liittymien rakentamisen yhteydessä. Merkittävä uudissähköistysalue oli Kalholammin alueen sähköistys. Uusien kesämökkialueiden sähköistäminen jatkunee vilkkaana tulevaisuudessakin Ruokolahdella. Kunnossapito ja käyttö Sähköverkon kunnossapitotarkastuksissa jatkettiin maastotietokoneiden hyödyntämistä. Tarkastuksissa löydettyjä yksittäisiä lahopylväitä vaihdettiin uusiin. Johtokatujen raivausta teetettiin niin 20 kv kuin 0,4 kv osalta. Vuosi 2005 oli lyhyiden sähkökatkojen osalta edellisen vuoden kaltainen. Ukkonen, linnut ja eläimet aiheuttavat suurimman osan lyhyistä sähkökatkoista. Pidempiä sähkökatkoja oli taasen edellistä vuotta enemmän johtuen loppusyksyn tuulista ja myrskyistä. Etelä-Karjalaa koetteli syysmyrsky Tämä myrsky aiheutti noin euron kustannukset ja tämän lisäksi jouduttiin maksamaan vakiokorvauksia noin 300 asiakkaalle yhteensä noin euroa. Hyödynsimme helikopteria myrskyn jälkiselvittelyssä hyvällä menestyksellä. Pääsimme lentämään myös valtakunnan rajan läheisyydessä olevat johdot. 8 ISSOY 2005

11 Kokonaiskeskeytysaika oli 6,5 tuntia, josta 5,1 tuntia oli erilaisten vikojen aiheuttamia keskeytyksiä ja 1,4 tuntia oli suunniteltuja huolto- ja työkeskeytyksiä. Uutta verkkoa on rakennettu viiden viimeisen vuoden aikana seuraavasti: Vuosi Uutta 20 kv verkostoa Uutta pienjänniteverkkoa Keskeytysajat viideltä viimeiseltä vuodelta ovat olleet seuraavat: Vuosi Keskeytysaika yhteensä Vikojen aiheuttamat keskeytykset Suunnitellut keskeytykset ,0 3,6 0, ,0 7,1 0, ,0 1,9 1, ,1 1,8 1, ,5 5,1 1,4 Uudet liittymät Uusia liittymissopimuksia tehtiin vuoden 2005 aikana 110 kpl. Näistä kesäasuntoja oli 43 kpl. Vuosi Uudet liittymät Kesäasuntojen liittymät Liittymien määrän kehitys viiden viimeisen vuoden aikana. 9 ISSOY 2005

12 Energialiiketoiminta Sähkön hankinta Vesitilanne Skandinaviassa kohentui vuoden alussa kuivan edellisvuoden jälkeen lähelle pitkän ajan keskiarvoa. Vuoden alussa alkoi myös EU:n laajuinen hiilidioksidin päästökauppa. Päästöoikeuksista tuli uusi ja merkittävä energian hintaan vaikuttava tekijä, joka käänsi sähkön hinnat nousuun parantuneesta vesitilanteesta huolimatta. Myös öljyn ja hiilen markkinahinnat olivat korkealla tasolla. Energiakustannusten kohoaminen loi nousupaineita sähkön vähittäishintoihin. Sähkönhankintamme vuoden 2005 aikana oli 196,1 GWh, jossa laskua viime vuoteen oli 2,1 %. Imatran Energia Oy:n maakaasuvoimalaitoksen tuotanto kattoi sähkön hankinnastamme noin 14,2 %. Muu osa sähkön tarpeesta ostettiin Kaakon Energia Oy:ltä, joka hankki sähkönsä pohjoismaisesta sähköpörssistä ja kahdenkeskisillä ostosopimuksilla. Sähkön myynti Asiakkaidemme sähkön kulutus pieneni hieman johtuen pääasiassa talvikuukausien suhteellisen leudoista ulkolämpötiloista. Imatran Seudun Sähkön sähkönmyyntihintoja korotettiin joulukuun alussa noin 10 %, mikä vastaa kokonaissähkölaskussa keskimäärin noin 5 % nousua. Sähkön myyntihintamme olivat lähes koko vuoden ajan alle Suomen kaikkien sähkönmyyjien keskihinnan. Viereisen sivun taulukossa on vertailu K2-tyyppikäyttäjän sähkön hinnasta (pientalo, ei sähkölämmitystä, kulutus kwh vuodessa, pääsulake 3 x 25 A). Kanta-asiakkaita vuoden lopussa oli kpl eli lähes 60 % myyntisopimuksistamme. Uusia kantaasiakkaita tuli vuoden aikana 949 kpl. 10 ISSOY 2005

13 Yhtiö on tarjonnut asiakkaille myös Norppasähkö- ja Tuulisähkö-tuotteita, mutta niiden kysyntä pysyi edelleen vähäisenä. ISS Oy sähkön alkuperä % ydinvoima Energialähteet Sähkön alkuperän ilmoittamista koskevan lain mukaan ilmoitti Imatran Seudun Sähkö Oy vuonna 2005 asiakkailleen vuoden 2004 sähkön alkuperää koskevat tiedot. Vuoden 2005 tiedot saadaan markkinasähkön osalta vasta kesällä 2006 pohjoismaisten sähkötilastojen valmistuttua. 33 % fossiiliset ja turve Norppasähkö: 100 % uusiutuvaa voimaa Tuulisähkö: 100 % tuulivoimaa 46 % uusiutuvat Energialähteiden CO 2 -ominaispäästö: 269 g/kwh Energialähteiden käytetty ydinpolttoaine: 0,643 mg/kwh K2-tyyppikäyttäjän verollinen sähköenergian keskihinta snt/kwh tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Imatran Seudun Sähkö Oy Koko maan painotettu keskiarvo 11 ISSOY 2005

14 Kehittämishankkeet Asiakastietojärjestelmähanke Asiakastietojärjestelmän uusimishanke aloitettiin jo vuoden 2003 lopulla, jolloin perustettiin kuuden energiayhtiön omistama Suomen Voimatieto Oy. Hankintaprojekti toteutettiin yhteistyössä Voimatiedon ja sen osakasyhtiöiden kanssa. Hankintaa valmisteli käytännössä osakasyhtiöiden asiantuntijoista koottu projektiryhmä, joka tutustui laajasti koko alalla olevaan ohjelmistotarjontaan. Projektin vetäjänä toimi Voimatiedon tietohallinnon asiantuntija. Ohjelmistotoimittajaksi valittiin lopulta Tietoenator ja sopimus allekirjoitettiin vuoden 2005 alussa. Heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen aloitettiin käyttöönottoprojektin valmistelu ja koulutusten suunnittelu. Uuden sovelluksen käyttöönotot eri yhtiöissä tapahtuvat vaiheittain. Ensimmäiset sovelluksen käyttöönotot on suunniteltu vuoden 2006 alkupuolelle. Imatran Seudun Sähkö Oy:n käyttöönotto tapahtuu ensimmäisten joukossa. Käyttäjien koulutukset aloitettiin loppukesästä ja niitä jatketaan edelleen osittain yhteiskoulutuksina ja osittain yhtiökohtaisina toteuttaen. Uuden asiakastietojärjestelmän myötä on yhtiöllä mahdollista tarjota asiakkaille entistä monipuolisempia palveluita. Tuleva asiakastietojärjestelmä antaa mahdollisuuksia myös sähköisten palvelujen käyttöönottoon. Uutena ominaisuutena asiakkailla on jatkossa mahdollisuus omien laskutustietojensa tarkistamiseen sekä asiakastietojensa muuttamiseen verkkosivujen kautta. Samoin jatkossa voidaan myös yksityisasiakkaille tarjota mahdollisuus saada laskunsa sähköisesti omaan verkkopankkiin. Vuoden 2005 aikana paperisia laskuja lähetettiin vielä yli kpl, kun sähköisessä muodossa olevia laskuja lähetettiin runsaat kpl. Suoraveloituksen piirissä asiakaskunnasta oli vuoden lopulla liki 50 %. Karhuttujen laskujen määrä väheni, mutta perintään siirrettyjen laskujen määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. 12 ISSOY 2005

15 Taloushallinnon tietojärjestelmähanke Taloushallinnon tietojärjestelmän uusimisprojekti toteutettiin samoin kuin asiakastietojärjestelmähanke. Suomen Voimatieto Oy:n osakasyhtiöiden asiantuntijoista koostuva projektiryhmä ja projektipäällikkönä toiminut Voimatiedon tietohallinnon asiantuntija valmistelivat taloushallinnon tietojärjestelmähankinnan. Valmistelutyön tuloksena allekirjoitettiin vuoden 2005 keväällä toimitussopimus talous-, materiaali- ja henkilöstöjärjestelmästä. Ohjelmistotoimittajana oli Visma Software. Sovellusten käyttöönottoprojektien ja koulutusten suunnittelu aloitettiin välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Käyttäjien koulutukset aloitettiin kesällä 2005 ja ensimmäiset käyttöönotot tehtiin vuoden vaihteessa neljässä Voimatiedon osakasyhtiöissä. Myös Imatran Seudun Sähkö Oy:ssä sekä sen tytärja osakkuusyhtiöissä otettiin sovellukset käyttöön vuoden vaihteessa. Kerralla käyttöönotettavien sovellusten määrä oli todella huomattava. Uudella järjestelmän tavoitteena on saada konsernitasolla hyötyjä sähköisten laskujen kierrosta yhtiöiden välillä sekä parantaa raportoinnin täsmällisyyttä ja käytettävyyttä. 192 kpl. Mittareiden kaukoluentaprojekti jatkuu vielä tulevina vuosina ja kaikkiaan on tarkoitus tämän projektin puitteissa asentaa noin kaukoluettavaa mittaria. Mittareiden kaukoluenta tulee jatkossa muuttamaan huomattavasti mittareiden luentakäytäntöä. Vuonna 2005 mittarinlukijat kävivät lukemassa yhteensä mittaria (2004 vuonna mittaria) ja itseluentakortteja lähetettiin kaikkiaan kpl (vuonna kpl). Työmaakeskusten mittareita käytiin lukemassa 73 kertaa. Mittareiden kaukoluenta Vuonna 2003 aloitettiin mittareiden kaukoluentaprojekti, jota jatkettiin vuoen 2005 aikana asentamalla kaukoluentamittalaitteita Imatrankosken keskustaan, Vuoksenniskalle, Mehiläismäelle, Virasojalle, Meltolaan ja Mansikkalaan. Kaukoluettavia mittalaitteita asennettiin vuoden aikana kaikkiaan kpl. Suurimman osan uusista kaukoluettavista mittareista asensi Kuusitunturi Oy:n asentajat sekä Imatran Seudun Sähkörakennus Oy:n asentajat. Kaukoluettavia kohteita oli vuoden 2005 lopussa kaikkiaan kpl, joista tuntimitattuja kohteita oli 13 ISSOY 2005

16 Henkilöstö Palvelusaika ja ikä Henkilöstön palvelusaika yrityksessä vuoden 2005 lopussa oli seuraava (luvuissa ovat mukana myös määräaikaisessa työsuhteessa olleet kolme henkilöä): Palvelusaika Henkilöiden % yrityksessä lukumäärä < 1 vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta > vuotta Yhteensä Henkilöstön sukupuolijakauma on eli 19 naista ja 18 miestä. Henkilöstön keski-ikä on 46 vuotta, joka on lähes sama kuin edellisenäkin vuonna. Alle 30- vuotiaita oli viime vuoden lopussa 3 henkilöä, jotka kaikki olivat määräaikaisessa työsuhteessa. Ikäluokassa vuotiaita oli 7 henkilöä, vuotiaita 13 henkilöä ja yli 50-vuotiaita 14 henkilöä. Henkilöstön koulutus Keskeisimmät henkilöstön koulutukset vuonna 2005 olivat uusiin tietojärjestelmiin liittyvät koulutukset. Koulutuksista osa järjestettiin Suomen Voimatieto Oy:n osakasyhtiöiden henkilöiden kanssa yhteiskoulutuksena ja osa yhtiökohtaisena koulutuksena. Henkilöstöä on myös kannustettu suorittamaan omaan alaan liittyviä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, ja vuonna 2005 valmistui yksi erikoisammattitutkinto 14 ISSOY 2005

17 ja yksi ammattitutkinto. Yhden ammattitutkinnon suorittaminen jatkuu vielä vuoden 2006 puolelle. Henkilöstö on lisäksi osallistunut aktiivisesti muihin oman alan koulutustapahtumiin. Henkilöstösosiaalinen toiminta Henkilöstön työterveyshuolto järjestetään lakisääteistä työterveyshuoltopalvelua laajempana ja palvelut ostetaan yksityiseltä paikalliselta työterveyspalvelujen tuottajalta. Henkilöstö saa lakisääteisen työterveyshuoltopalvelun lisäksi maksutta sairauden toteamiseksi tarvittavat lääkärikäynnit sekä tutkimukset. Lisäksi henkilöstölle on järjestetty mahdollisuus osallistua vuosittain kuntotesteihin ja henkilökohtaiseen terveysohjaukseen. Keväällä järjestettiin myös henkilöstölle painonhallintaa tukeva kurssi, jossa oli sekä luentoja että liikuntaa. Henkiseen jaksamisen tueksi on yhtiö järjestänyt henkilöstölle ja heidän perheenjäsenilleen EAPpalvelun (ennakoivan avun palvelu). Palvelu on luonteeltaan keskusteluapua, jossa pyritään tukemaan henkilön omaa ongelmanratkaisua. Kyseessä ei ole julkisten palvelujen kilpailija, vaan EAP-palvelu on muita palveluja tukevaa toimintaa ja sitä tehdään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Yhtiössä on myös sairauskassa, johon kuuluu Imatran Seudun Sähkö Oy:n, Imatran Seudun Sähkörakennus Oy:n ja Kaakon Energia Oy:n palveluksessa oleva henkilöstö. Kulunut vuosi oli sairauskassan 55. vuosi. Kassan kautta korvataan henkilöstölle aiheutuvat lääke- ja hoitokulut sekä hammaslääkäripalvelut ja silmälasien hankinta tiettyyn rajaan saakka. Palvelusvuosimuistamiset Pitkään ISS-konsernissa palvelleita henkilöstön ja hallinnon edustajia muistettiin yhtiön vuosipäivän ajankohtaan pidetyssä tilaisuudessa. 40 palvelusvuotta: Liisa Hietanen 35 palvelusvuotta: Rauno Kärkäs (hallintoneuvosto) 30 palvelusvuotta: Tapio Laakkonen Ismo Monthan Lea Rautio Jouko Tanskanen Seija Tanskanen Pentti Turunen 25 palvelusvuotta: Matti Kukkurainen Heikki Rahikainen (hallitus) 20 palvelusvuotta: Jari Hurskainen Vuoden lopulla kunnioitettiin edesmenneitä entistä hallintoneuvoston puheenjohtaja Risto Miikkiä ja entistä hallituksen varapuheenjohtaja Lauri Rahikaista julkaisemalla heidän muotokuvansa. Yhtiön vuosipäivänä julkistettiin myös muotokuvat yhtiön nykyisestä hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Pekosesta, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Aimo Sepposesta sekä hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Rahikaisesta. Kaikkien muotokuvien tekijänä oli taiteilija Jouko Solonen Onttolasta. 15 ISSOY 2005

18 Hallituksen toimintakertomus Vuosi 2005 oli Imatran 18. ja emoyhtiö Imatran Seudun Sähkö Oy:n 77. toimintavuosi. Konserniin kuuluvat verkonrakennus- ja kunnossapitoyhtiö Imatran Seudun Sähkörakennus Oy ja verkkoliiketoimintayhtiö Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy, jotka emoyhtiö omistaa kokonaan, sekä energian tuotantoyhtiö Seudun Sähkö -konsernin Imatran Energia Oy, josta emoyhtiön omistusosuus on 75 prosenttia. Imatran Energia Oy:llä ei ole palveluksessaan omaa henkilökuntaa ja sen omistama voimalaitos on emoyhtiön hallinnassa ja käytössä. Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy aloitti varsinaisen liiketoimintansa , joten verkkoliiketoiminta sisältyy kertomusvuoden osalta emoyhtiön tilinpäätökseen. Tytäryhtiöiden toiminta ja talous on selostettu em. yhtiöiden toimintakertomuksissa. Liiketoiminta Imatran Seudun Sähkö Oy:n sähkön hankinta, verkostohäviöt ja oma käyttö mukaan luettuna oli yhteensä 196,1 GWh, josta tytäryhtiö Imatran Energia Oy:n tuotanto kattoi 14,2 prosenttia. Loppuasiakasmyynti oli yhteensä 186,1 GWh. Hankinta pieneni edellisvuoteen verrattuna 1,2 %. Sähkönmyynnin markkinaosuudessa omalla jakelualueella ei tapahtunut oleellisia muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Jakeluverkostoon liitetyille sähkökäyttäjille kirjattiin sähkön siirtoa yhteensä 260,3 GWh, jossa oli kasvua 0,8 %. Lämmön tuotanto väheni 7,6 % ja oli yhteensä 83,1 GWh. Sähköntuotanto väheni vastaavasti 18,5 % ja oli yhteensä 28,8 GWh. Tuotannon väheneminen edellisestä ennätysvuodesta johtui lämpimistä säistä sekä parhaaseen tuotantokauteen sattuneesta laitevauriosta. Konsernin ulkopuolelta tuleva sähkö hankittiin osakkuusyhtiö Kaakon Energia Oy:n (omistusosuus 46%) välityksellä suoraan tuottajilta ja sähköpörssistä. Verkkoon liitettyjen käyttöpaikkojen lukumäärä vuoden lopussa oli kpl (edellisenä vuonna ). Uusia liittymiä kytkettiin 110 kpl (103), joista kesämökkejä 43 kpl (37). Kanta-asiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa oli kpl eli 58,3 % koko asiakaskunnasta. Talous ja keskeisimmät yhtiön kehitystä kuvaavat tunnusluvut Konsernin liikevaihto oli 16,2 miljoonaa euroa, mikä on 2,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna lähtien voimassa olleita sähköenergian myyntituotteiden hintoja korotettiin alkaen keskimäärin 10 %. Siirtohinnat olivat koko vuoden määritetyllä tasolla. Kanta-asiakasalennus on koko vuoden ollut 6 prosenttia myyntituotteiden hinnasta. Konsernin liikevoitto oli 3,6 miljoonaa euroa eli 22,3 % liikevaihdosta (3,9 miljoonaa euroa/23,2 % vuonna 2004). Emoyhtiön liikevoittoprosentti oli 26,9 (28,9). Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 4,5 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa vuonna 2004), josta sähköverkoston osuus oli 3,9 miljoonaa (3,7 vuonna 2004). Emoyhtiön omavaraisuusaste oli 61,0 % (61,0) ja konsernin 54,2 % (54,3). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti emoyhtiössä oli 14,7 % (13,1) ja konsernissa 14,9 % (13,3). Yhtiökokous Varsinaisessa yhtiökokouksessa annettiin hallitukselle valtuudet vuoden ajaksi yhtiökokouksesta päättää suunnatusta uusmerkinnästä. Valtuutusta ei kertomusvuonna ole käytetty. 16 ISSOY 2005

19 Esitys voitonjaoksi tilikaudella Osinkoa jaetaan 4,25 /osake ,00 Käyttörahastoon siirretään ,77 Tulostilille jätetään Tilikauden voitto ,77 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Konserni 2005 Emo 2005 Muut rahastot Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto määrä, joka on jätettävä jakamatta/vararahastosiirto -9-9 Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus Voitonjakokelpoiset varat yht _ oman kohtuullista tuottoa vastaavalla tasolla. Konsernin kokonaisinvestointien arvioidaan olevan noin 5,1 miljoonaa euroa, josta jakeluverkoston osuus on noin 4,0 miljoonaa. Suurin yksittäinen kohde on Rajapatsaan 110/20 kv sähköasema siihen liittyvine verkostotöineen. Ydinvoiman lisärakentamishanke etenee hieman jäljessä alkuperäisestä aikataulusta eräiden osatoimitusten osalta. Mahdollinen viivästyminen ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi yhtiön sähkönhankintakustannuksiin tehtyjen suojauskauppojen ansiosta. Olemme mukana hankkeessa Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n (EPV) osakkaana. EPV:n tytäryhtiö Tornion Voima Oy rakentaa kotimaisiin polttoaineisiin perustuvan energiatehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen Tornioon Outokumpu Tornio Worksin tehtaan yhteyteen. Laitoksen käyttöönotto on vuoden 2008 alussa. Imatran Seudun Sähkö Oy on mukana hankkeessa sekä EPV:n että Kaakon Energia Oy:n osakkaana. Yhtiön taloudellisen tilanteen odotetaan kehittyvän suhteellisen vakaasti. Liiketoiminnan tulos jää kuitenkin kuluvana tilikautena edellisvuotta pienemmäksi, johtuen sähkön markkinahintojen heti vuoden vaihteessa tapahtuneesta odotettua voimakkaammasta noususta. Tulevaisuuden näkymät Imatran Seudun Sähkö Oy:n sähkönmyynnin kilpailukyvyn odotetaan markkinahintojen viime aikaisesta voimakkaasta noususta huolimatta pysyvän hyvänä. Myyntituotteiden hintataso ja -rakenne tarkistetaan tarvittaessa markkinatilanteen ja -hintojen muutoksia vastaavasti. Tavoitteena on kuitenkin jatkossakin pitkäjänteinen vakaa hinnoittelu. Tytäryhtiö Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy:lle vuokratun jakeluverkoston vuokra (ja tytäryhtiön siirtotariffien taso) pidetään Energiamarkkinaviraston määrittelemällä jakeluverkostoon sitoutuneen pää- Riskit Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisin riski on sähkön hankinnan hintariski. Suurin osa yhtiön asiakkaille välittämästä sähköstä ostetaan joko pörssistä tai kahdenvälisillä kaupoilla. Hintariskiin on varauduttu siten, että hankintahinnan suojauskaupat on tehty käytettävissä olevilla johdannaistuotteilla hallituksen hyväksymien riskienhallintaperiaatteiden mukaisesti. Yhtiöllä on lisäksi hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty yhtiön vakuuttamisen periaatteet. Toiminnan riskikartoitukset ja vakuutuspolitiikka päivitetään kahden vuoden välein. 17 ISSOY 2005

20 Tuloslaskelmat: konserni ja emoyhtiö KONSERNI EMOYHTIÖ Liikevaihto , , , ,38 Valmiiden ja keskener. varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön , ,13 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,47 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja energia Ostot tilikauden aikana , , , ,49 Varastojen muutos , ,20 Ulkopuoliset palvelut , , , ,66 Materiaalit ja palvelut yhteensä , , , ,15 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,68 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , ,09 Muut henkilösivukulut , , , ,30 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,07 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Johtoalueiden kertakaikkiset korvaukset , , , ,28 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,74 Rakennukset , , , ,66 Verkosto , , , ,89 Koneet ja kalusto , , , ,64 Konsernireservin tuloutus 1 473,55 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , , , ,21 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,17 Liikevoitto , , , ,25 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot , , , ,08 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,95 Osuus osakkuusyhtiön voitosta/tappiosta , ,60 Arvonalentumiset pysyvien vast. osakkeista , ,60 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista , , , ,03 Korkokulut ja muut rahoituskulut 3, , ,54 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , ,52 Voitto ennen satunnaisia eriä , , , ,77 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ,00 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , , , ,77 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,23 Tuloverot , , , ,48 Laskennalliset verot , ,00 Vähemmistöosuudet ,04 Tilikauden voitto , , , ,06 18 ISSOY 2005

21 Taseet: konserni ja emoyhtiö KONSERNI EMO VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Johtoalueiden kertakaikkiset korvaukset , , , ,91 Liittymismaksut , , , ,53 Muut pitkävaikutteiset menot , , , , , , , ,11 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , , , ,41 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,28 Verkosto , , , ,37 Koneet ja kalusto , , , ,53 Enn.maksut ja kesk.eräiset hankinnat , , , , , , , ,69 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,69 Osuudet omistusyhteysyrityksissä , , , ,16 Muut osakkeet ja osuudet , , , , , , , ,46 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,26 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,45 Keskeneräiset työt 3 015, , ,55 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut lainasaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,92 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , , , , , ,97 Laskennallinen verosaaminen , ,85 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,74 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,99 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,62 Lainasaamiset 6 055, , , ,70 Siirtosaamiset , , , , , , , ,09 Rahoitusarvopaperit , , , ,38 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,74 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,18 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,44 19 ISSOY 2005

22 VASTATTAVAA KONSERNI EMO Oma pääoma Osakepääoma , , , ,29 Osakeanti Ylikurssirahasto , , , ,04 Muut rahastot Vararahasto 9 130, , , ,10 Käyttörahasto , , , ,67 Edellisten tilikausien voitto , ,76 Tilikauden voitto , , , , , , , ,16 Vähemmistöosuus , ,91 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,20 Pakolliset varaukset Eläkevaraus , , , ,00 Ympäristövaraus , ,62 Vieras pääoma Laskennallinen verovelka , ,88 Pitkäaikainen Muut velat Liittymismaksut , , , , , , , ,58 Lyhytaikainen Saadut ennakot 8 531, , , ,59 Ostovelat , , , ,06 Velat saman konsernin yrityksille , ,19 Velat omistusyhteysyrityksille , ,90 Muut velat , , , ,17 Siirtovelat , , , , , , , ,88 Vieras pääoma yhteensä , , , ,46 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,44 20 ISSOY 2005

23 Rahoituslaskelmat: konserni ja emoyhtiö KONSERNI EMOYHTIÖ Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto , , , ,25 Oikaisut liikevoittoon: Poistot , , , ,21 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,52 Muut oikaisut , , , ,65 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , , , ,33 Käyttöpääoman muutos: Vaihto-omaisuus +/ , ,20 Korottomien lyhytaik. saamisten muutos +/ , , , ,81 Korottomien lyhytaik. velkojen muutos +/ , , , ,48 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , ,66 Välittömät verot , , , ,48 Rahavirta ennen satunnaisia eriä , , , ,18 Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) ,00 Liiketoiminnan rahavirta (A) , , , ,18 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (-) , , , ,54 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot (+) , ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin (-) , , , ,80 Luovutustulot muista sijoituksista (+) , ,25 Korollisten lainasaamisten muutos +/ , , , ,18 Investointien rahavirta (B) , , , ,91 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos: Korottomien liittymismaks. muutos (netto) , , , ,68 Muitten korottomien pitkäaikaisten velkojen muutos (netto) , ,00 Rahoitusarvopapereitten muutos (netto) , , , ,01 Maksetut osingot (-) , , , ,98 Rahoituksen rahavirta (C) , , , ,29 Rahavarojen muutos (A+B+C) Lisäys (+) / vähennys (-) , , , ,02 Rahavarat , , , ,76 Rahavarojen muutos , , , ,02 Rahavarat , , , ,74 Rahoitusarvopaperit , , , ,38 Rahoituslaskelma on johdettu tuloslaskelman ja taseen eristä. 21 ISSOY 2005

24 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Imatralla Aimo Sepponen Markku Huhtanen Pentti Komi puheenjohtaja Ari Koponen Aulis Multisilta Risto Nevalainen Hannele Parkkinen Heikki Rahikainen Kari Välimäki Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Imatralla Matti Pettersson KHT Asko Tuomainen HTM 22 ISSOY 2005

25 Tilintarkastuskertomus Imatran Seudun Sähkö Oy:n osakkeenomistajille: Olemme tarkastaneet Imatran Seudun Sähkö Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää sekä konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja emoyhtiön hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Imatralla 15. päivänä maaliskuuta 2006 Matti Pettersson KHT Asko Tuomainen HTM 23 ISSOY 2005

26 Hallintoneuvoston lausunto Hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut Imatran Seudun Sähkö Oy:n tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen vuodelta Hallintoneuvosto yhtyy ehdotukseen yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta. Imatralla maaliskuun 16 päivänä 2006 Hallintoneuvoston puolesta Pekka Pekonen puheenjohtaja 24 ISSOY 2005

27 Tunnuslukujen kehitys Liikevaihto, milj. euroa Käyttökateprosentti ,2 11, ,2 11,7 15,7 13,0 16,6 13,8 16,2 14, Konserni Emoyhtiö ,6 31,7 41,2 34,2 40,8 33,5 38,9 34,0 37,9 33, Konserni Emoyhtiö Liikevoitto, milj. euroa 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,2 3,0 3,7 3,4 4,0 3,8 3,9 4,0 3,8 3, Konserni Emoyhtiö Sijoitetun pääoman tuottoprosentti ,1 13,2 13,213,0 14,114,4 13,4 13,0 14,914, Konserni Emoyhtiö Omavaraisuusasteprosentti Imatran Seudun Sähkö Oy, osinko ja tulos/osake (euroa) ,3 58,8 59,0 61,0 61,0 50,6 52,0 52,2 54,3 54, Konserni Emoyhtiö ,62 8,00 5,97 5,35 3,00 3,50 3,50 1,75 4,25 9, Osinko/osake Tulos/osake Tunnuslukujen laskenta Tunnuslukujen laskenta perustuu kirjanpitolautakunnan antamaan yleisohjeeseen valtionvarainministeriön asetuksessa (538/2002) tarkoitetun tilinpäätöksen, tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen laatimisesta Tulos/osake: Tulos ennen satunnaisia eriä verot /+ vähemmistöosuus Osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä Tuloveroina otetaan huomioon tilikauden veron ja tuloslaskelmaan merkityn laskennallisen veron yhteismäärä. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI): Tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma - korottomat velat Taseen loppusumma lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen keskiarvona. Korottomia velkoja ovat yleensä osto- ja siirtovelat sekä laskennallinen verovelka. Liittymismaksuja ei ole huomioitu velkana. Omavaraisuusaste: Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma - saadut ennakot Omaan pääomaan lasketaan mukaan tilinpäätössiirtojen kertymä.

28 Luotettava yhteistyökumppani suuntaa tulevaan.

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: Meur = miljoonaa euroa 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h)

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2012

IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2012 IMATRAN SEUDUN SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Tunnuslukujen kehitys ja laskentakaavat...3 Imatran Seudun Sähkö lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä...8 ISS toimii

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011. Parikkalan Valo Oy

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011. Parikkalan Valo Oy VUOSIKERTOMUS 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Yrityshallinto 5 Organisaatio 7 Henkilöstö ja koulutus 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 12 Energialiiketoiminta 23 Verkkoliiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1999 2 SISÄLTÖ Atria Oyj lyhyesti... s. 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... s. 2 Yhtiökokous... s. 3 Konsernirakenne... s. 3 Yhtiön esittely... s. 4 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet... s. 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus.. 4 Yrityshallinto. 6 Hallinto.. 7 Verkkotoiminta.. 9 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus 10 Tuloslaskelma.. 11 Tase. 12 Rahoituslaskelma..

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20

Toimintakertomus 4. Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLLYS Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 16 Tase 17 Emoyhtiö Tuloslaskelma 18 Tase 19 Rahoituslaskelma 20 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23801 Laitila

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 Etelä-Pohjanmaan Voima Oy 2007 EPV:N TÄRKEIMMÄT OMISTUKSET SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................... 2 Hallitus 2007................................... 6 Toimitusjohtajan katsaus.......................

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1

Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 VUOSIKERTOMUS 2012 -2- Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄLTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Tunnuslukuja Liikevaihdon jakautuminen Käynnissäpito ja urakointipalvelut 6,4 % Kaukolämmön myynti 20,5 % Sähkön myynti 36,6 % Talouden tunnuslukuja Pori Energia Oy, konserni 2013

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot