Rauhaisaa Joulua! Siirtohinnat laskivat Korpelalle kolme tytäryhtiötä Varo vaaraa! Torpan ratsut joulutunnelmissa Varavoimaa myrskyn

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauhaisaa Joulua! Siirtohinnat laskivat Korpelalle kolme tytäryhtiötä Varo vaaraa! Torpan ratsut joulutunnelmissa Varavoimaa myrskyn"

Transkriptio

1 Rauhaisaa Joulua! Siirtohinnat laskivat Korpelalle kolme tytäryhtiötä Varo vaaraa! Torpan ratsut joulutunnelmissa Varavoimaa myrskyn Korpela varalle Plus 3/2005

2 Tj:n katsaus Korpelan Voiman uudet tytäryhtiöt Joulukuussa 2004 voimaantullut sähkömarkkinalain muutos määrää, että tietyn raja-arvon ylittävien energiayhtiöiden on eriytettävä sähköverkkotoiminta sähkön tuotanto- ja myyntitoiminnoista vuoden 2006 loppuun mennessä. Korpelan Voiman eriyttämisprosessissa perustetaan vuoden 2006 loppuun mennessä kolme tytäryhtiötä, joiden päätoimialat ovat: sähkön myynti, sähköverkkotoiminta & urakointi ja lämpötoiminta. Toteutettava yritysrakenteiden muutos on Korpelan Voiman pitkäaikaisen liiketoimintajaon mukainen, mistä johtuen sen vaikutukset ovat enemmän hallinnollisia kuin toiminnallisia. Rakennemuutos ei muuta Korpelan Voiman perustehtäviä. Uskomme, että muutos selkeyttää asiakkaillemme verkkotoiminnan ja sähkön myynnin rooleja ja mahdollistaa sitä kautta nykyistäkin laadukkaamman palvelutuotannon ja korkeamman asiakastyytyväisyyden. Sähkön myynti Sähkön myynti ei ole ollut kymmeneen vuoteen luvanvaraista toimintaa, mikä on näkynyt mm. kilpailun lisääntymisenä ja perinteisistä sähköyhtiöistä riippumattomien sähkönmyyjien ja välittäjien tulona markkinoille. Kilpailuympäristö on merkinnyt monia myönteisiä asioita sähkön käyttäjille, mutta se on johtanut myös voimakkaasti vaihtelevaan hintatasoon, joka ei aina ole sähkönkäyttäjien etujen mukaista. Uusiin toimijoihin suomalaisilla sähkömarkkinoilla kuuluu myös pohjoismainen sähköpörssi, joka täydentää sähkön tuottajien ja myyjien hankinta- ja myyntimahdollisuuksia. Varsinaisen kaupankäynnin lisäksi pörssissä muodostuu sähkön markkinahinta, jota käytetään yleisesti kilpailtujen sähkömyyntisopimusten hintareferenssinä. Pienten sähkönkäyttäjien etujen turvaamiseksi alueella määräävässä markkina-asemassa olevalla sähkön vähittäismyyjällä on lakisääteinen sähkön toimitusvelvollisuus. Toimitusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että myyjän on toimitettava asiakkaalle sähköä julkisin hinnoin ja ehdoin, jos asiakkaalla ei ole muita kilpailukykyisiä hankintamahdollisuuksia. Korpelan Voiman tehtävänä on turvata pit- källä aikajänteellä vakaat, keskimääräistä edullisemmat myyntihinnat toimialueensa sähkönkäyttäjille. Sähköverkkotoiminta Sähköverkot muodostavat markkinapaikan, joka palvelee tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin kaikkia sähkön myyjiä ja sähkönkäyttäjiä. Sähköverkkotoimintaan vaaditaan Energiamarkkinaviraston myöntämä verkkolupa. Verkkolupaan liittyy maantieteellinen vastuualue, jolla sähköverkonhaltijalla on yksinoikeus rakentaa verkkoa. Sähköverkonhaltijat vastaavat omalla toimialueellaan siitä, että asiakas saa hyvänlaatuista sähköä huolehtimalla tarvittavan sähköverkon rakentamisesta, kunnossapidosta ja vikojen korjauksesta. Korpelan Voimalla on verkkolupa pääosin sen yhdentoista omistajakunnan alueella. Sähköverkonhaltijat kattavat toimintakulunsa sähköverkon vuokrana perittävillä siirtomaksuilla ja liittyjiltä perittävillä liittymismaksuilla. Hinnat vaihtelevat yhtiöittäin, mutta niitä asiakkaat eivät voi kilpailuttaa. Yhtiökohtaisiin hintoihin vaikuttavat mm. yhtiöiden toimintaympäristö (kaupunki/maaseutu), luonnonolosuhteet ja omistajien hinnoittelupolitiikka. Asiakaskohtaiseen hintaan vaikuttavat mm. toimitetun sähköenergian määrä ja tehontarve. Korpelan Voiman omistajakuntien pitkäaikaisena strategiana on ollut tarjota korkealaatuisia ja pysyvästi edullisia verkkopalveluja alueen sähkönkäyttäjille. Strategian toteutuminen näkyy paikallisena asiakaspalveluna, korkeana sähkön toimitusvarmuutena ja huomattavan edullisina hintoina. Korpelan Voima on jo pitkään ollut yksi Suomen edullisimmista maaseutuolosuhteissa toimivista verkkoyhtiöistä; verkkoliiketoiminnan taloudellinen hyöty jaetaan edullisten hintojen kautta suoraan sähkönkäyttäjille. Alueellisen verkkoyhtiön investointi- ja hinnoittelupolitiikalla on suuri merkitys asiakkaille, sillä vaikka palveluntaso ja hinnat vaihtelevat yhtiöittäin, asiakkaat eivät voi kilpailuttaa verkkopalveluita. Tuula Loikkanen toimitusjohtaja Korpela Plus 3/2005

3 Korpelan siirtohinnat laskivat Korpelan Voima alensi alkaen sähkön siirtohintoja noin neljä prosenttia. Hinnanalennuksen taustalla on yhtymän hinnoittelustrategia, jonka mukaan Korpelan Voiman on pysyvästi kuuluttava Suomen edullisimpien maaseutuolosuhteissa toimivien jakeluverkkoyhtiöiden joukkoon. Tällä hetkellä Korpelan Voima kuuluu kaikissa asiakasryhmissä edullisimman n e l j ä n n e k s e n j o u k k o o n. M a a s e u t u - olosuhteissa t o i m i v i a jakeluverkkoy h t i ö i t ä on 57. Sähkölasku muodostuu kahdesta eri hyödykkeestä, sähkön siirtopalvelusta ja sähköenergiasta sekä niihin liittyvistä veroista. Valtakunnallisten tilastojen mukaan vuonna 2004 kotitalousasiakkaan sähkölaskusta noin 35 prosenttia muodostui sähkön siirrosta, noin 39 prosenttia sähköenergiasta ja noin 26 prosenttia veroista. Siirtomaksun määräytymiseen vaikuttaa mm. asiakkaalle toimitetun sähköenergian määrä ja tehontarve sekä jännitetaso, jolla asiakas on liittynyt verkkoon. Siirtopalveluiden hinnat eri yhtiöiden jakeluverkoissa poikkeavat toisistaan, mutta niitä asiakkaat eivät voi kilpailuttaa. Yhtiökohtaisiin hintaeroihin vaikuttavat mm. maantieteelliset olosuhteet ja omistajapolitiikka. Korpelan Voiman oma 11 kuntaa kattava sähkönsiirron jakelualue. plus 3/05 Varovaisuutta sähkötöihin...4 Lämmintä läheltä...6 Ensiaputaidot tärkeitä sähköalalla...7 Torpan Ratsutalli esittelyssä...8 Varavoimaa myrskyn varalle...10 Tulevaisuutta: Kaukoluentaa omakotitaloissa...11 Korpelan Voiman toiminnot yhtiöitetään...11 Jihaa!...12 Mittarit mukana kehityksessä...14 Jouluvisa...16 KORPELA plus Nro 3/2005 KORPELAN VOIMAN ASIAKASLEHTI 7. vuosikerta ISSN Julkaisija: Korpelan Voima Puhelin (06) PL 13, KANNUS Painos: kpl Vastaava toimittaja: Margetta Santala Toimituskunta: Liisa Ängeslevä, Jorma Rekonen, Outi Yli-Arvo, Johanna Rantanen Kannen kuva: Anja Jussila Ulkoasu: Taikahattu, Tiina Fors Paino: Art-Print Oy 2005 Osoitelähde: Korpelan Voiman asiakasrekisteri Plus 2/05 krypton voittajat: Rauno Heinoja, Kokkola, Aini Luoma, Toholampi ja Lars From, Kaustinen. Onnittelut! Korpela Plus 3/2005

4 Varovaisuutta sähkötöihin! Itsetehdyt ja vialliset jatkojohdot usein syynä sähkötapaturmiin OUTI YLI-ARVO Piirrokset: Tukes Miesten tapaturmat kodin remonttitöissä ovat lisääntyneet. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien osuus on jo lähes kolme neljästä kaikista vuoden aikana sattuvista tapaturma- ja väkivaltatilanteista. Miesten tapaturmat kodin remonttitöissä ja huoltotöissä ulkona ovat lähes kolminkertaistuneet 15 vuodessa. Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat sitä vastoin ovat vähentyneet parinkymmenen vuoden aikana. Silti näitä vain sattuu. Tässä pari esimerkkiä kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista. Vuonna 1983 eläkeläinen sai kuolemaan johtaneen sähköiskun kokeillessaan ulkona itse tekemäänsä pensasleikkuria. Viime vuoden elokuussa mies sai kuolemaan johtaneen sähköiskun painepesurilla työskennellessään. Pesuria syötettiin kahdella jatkojohdolla. Jälkimmäisen huonokuntoisen ja vaihejohdin pääsi koskettamaan maadoitusliuskaa jatkopistorasian sisällä. Ensimmäinen jatkojohto oli tehty määräysten vastaisesti kaksinapaisesta johdosta kokonaan ilman suojamaadoituspiiriä. Painepesurin pistooliosa tuli jännitteiseksi kohtalokkain seurauksin. Edelliset Turvatekniikan keskuksen esimerkit kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista ovat tyypillisiä tilanteita kyseisistä onnettomuuksista. Itse tehtyjen laitteiden tai jatkojohtojen kanssa voi tulla vahinkoja. Ne ovat yleinen syy sähkötapaturmiin, toteaa Korpelan Voiman verkostoinsinööri Ari Koskinen. Sähkötapaturmat vähentyneet Turvatekniikan keskuksen tilastojen mukaan kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet merkittävästi koko ajan. Väheneminen saattaa johtua siitä, että kaupassa myytävät valmiit jatkojohdot ovat vähentäneet itse tehtyjä jatkojohtoja. Kaupasta ostettu johto tulee halvemmaksi kuin itse tekemä. Valmiit jatkojohdot ovat varmasti parantaneet tilannetta, Koskinen kertoo. Sähkötöitä saavat yleensä tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Pääperiaate on, että tavallinen kuluttuja ei saa tehdä kiinteitä sähköasennuksia, joita ovat esimerkiksi kiinteiden valaisimien ja peilikaappien asennukset. Tavallinen sähkönkäyttäjä saa tehdä ainoastaan pieniä töitä, joita hän tietää varmasti osaavansa. Kaikille sähkönkäyttäjille sallittuja Tee sallituista töistä itse vain ne, jotka varmasti osaat. Korpela Plus 3/2005

5 Ari Koskinen testaa jännitteettömyyden hyväksytyllä jännitteenkoettimella. Toimenpide on sallittu myös tavalliselle sähkönkäyttäjälle. Valaisimen liittäminen vaatii jo tarkkuutta maadoitusjohtimen kanssa. toimenpiteitä ovat muun muassa sulakkeen vaihto, valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto, jännitteettömyyden toteaminen hyväksytyllä jännitteenkoettimella sekä vikavirtasuojakytkimen toiminnan testaus. Kaikissa sähkötöissä on tärkeää muistaa katkaista sähkö pääkytkimestä tai poistamalla sulakkeet, muistuttaa Ari Koskinen. Sähkötöitä tekevän on myös syytä varmistaa, että kukaan ei pääse vahingossa kytkemään virtaa sähkötöiden aikana. Sallitut korjaus- ja asennustyöt Korjaus- ja asennustöistä tavalliset sähkönkäyttäjät saavat tehdä muun muassa yksivaiheisen jatkojohdon valmistuksen tai korjauksen. Sallittua on myös sähkölaitteen rikkoontuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto, valaisimen liitäntäjohdon rikkoontuneen välikytkimen vaihto ja sisustusvalaisimen liittäminen sokeripalalla. Kiinteässä asennuksessa valaisinliittimen voi korvata uuden järjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla. Tavallinen sähkönkäyttäjä voi myös asentaa valaisinpistotulpan sekä vaihtaa vioittuneen tulpan. Jännitteettömät pistorasiat ja kytkimien kannet voi poistaa vaikkapa maalaamisen ja tapetoinnin ajaksi. Sulake vaihdetaan oikean kokoiseen, pääkytkin avattuna. Huolellisuutta ulkokäyttöön Ari Koskinen muistuttaa tavallisia kuluttajia jatkojohtojen oikeasta käytöstä ulkona. Tavalliset jatkojohdot on roiskesuojattu. Niitä ei saa uittaa vesilätäköissä eikä pitää vesisateessa. Joulun aikaan yleinen sähköturvallisuusriski on ulos viedyt sisäkäyttöön tarkoitetut jouluvalot, joissa on muuntaja mukana. Sisäkäyttöön tarkoitetut johdot eivät välttämättä kestä pakkasta. Ne voivat murtua, ja siten niistä voi saada sähköiskun, Ari Koskinen kertoo riskeistä. Ilmat saattavat muutella plusasteiden puolelle, joten johdot voivat myös kastua, jolloin sähköiskun riski kasvaa. Suosittelen, että ostetaan sellaisia tuotteita, joista löytyy ainakin FI-merkintä. Sellaiset tuotteet on testattu Suomessa, eikä niiden kanssa ole koskaan ollut isompia ongelmia, opastaa Koskinen kuluttajia. Vie vioittunut laitteesi ammattilaisen korjattavaksi. Lisätietoja saa Kodin turvallisuusoppaasta: Korpela Plus 3/2005

6 Lämpökattilan sisällä on 900 asteinen hiekka, jonka seassa polttoaine palaa. Lämmintä läheltä JOHANNA RANTANEN Keväällä 2003 Sieviin valmistuneen uuden lämpölaitoksen tekniikka on alansa huippua. Lämpölaitoksessa poltetaan pääosin turvetta ja haketta. Moderni kattila polttaa puhtaasti ja tehokkaasti, ja sähköinen suodatin pitää huolen siitä, että piipusta taivaalle pääsee lähinnä vesihöyryä. Myyntijohtaja Juhani Asiainen kertoo, että lämpölaitoksen koko ei edellyttänyt sähkösuodattimen asentamista, mutta Korpelan Voima päätti investoida puhtaamman ilman ja paremman laadun eteen. Sievin lämpölaitoksen päästöt ovat alle neljäsosan sallitusta, tavoitteemme on että hanki lämpölaitoksen ympärillä on puhtaan valkoista. Edullista lämmitystä Uudella lämpölaitoksella on satakunta asiakasta Sievin keskustassa. Tehokkaassa kattilassa riittää potkua isommallekin joukolle ja myyntijohtaja Asiainen toivottaa uudet asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi. Nykyisillä hinnoilla öljylämmitys on noin 50 prosenttia kaukolämpöä kalliimpaa. Kun vanhan öljykattilan aika alkaa lähennellä loppuaan, kannattaa tosissaan harkita uusiiko kattilan vai liittyykö kaukolämpöön. Uuden kattilan ja kaukolämmön liittymiskustannukset ovat lähellä toisiaan. Sievin lämpölaitos voi myös kehuskella tuovansa lämmintä läheltä, laitoksen käyttämä turve ja hake ovat kotoisin omalta alueelta. Moderni kattila Uuden lämpölaitoksen kattila on tehokas ja uudenaikainen. Kattilan pohjalla on paksu ja kuuma, noin asteinen hiekkakerros, jonka seassa polttoaine palaa ja pyörii kuin kuumassa puurokattilassa. Kattilassa poltetaan turpeen ja hakkeen sekoitusta, jonka suhdetta vaihdellaan kuormitustarpeen mukaan. Turpeesta lämpöä tulee tehokkaammin kuin hakkeesta. Hiekan pitää olla yli 600 asteista ennen kuin kattilaan syötetään polttoainetta, silloin turve ja hake kaasuuntuvat palaen puhtaasti ja tehokkaasti. Syntyvä tuhka on lentotuhkaa, jonka sähkösuodatin kerää tuhkalavalle, eikä piipusta pääse taivaalle epäpuhtauksia. Juhani Asiainen kehuu, että lämpölaitoksen prosessia on kehitetty Korpelan Voiman oman miehen, projektivastaava Ari Jämsän ideoimana. Jämsän työn ansiosta kattilaa voidaan ajaa myös pienellä teholla, jolloin kesälläkin saadaan puhdasta ja lämmintä. Korpela Plus 3/2005

7 Ensiaputaidot tärkeitä sähköalalla LIISA ÄNGESLEVÄ Sähköalan koulutukseen kuuluu olennaisena osana turvallisuusasiat. Korpelan Voiman työntekijöiden perehdyttämisessä on turvallisuus merkittävänä osana. Työsuojelupäällikkö Ahti Packalénin mukaan ammattilaisille sattuukin harvoin sähkötapaturmia. Korpelan Voimalla on panostettu vahvasti turvalliseen työskentelyyn ja turva- ja suojavälineisiin. Suurempia onnettomuuksia ei ole sattunutkaan, enimmäkseen on selvitty nilkan nyrjähdyksillä, joita tulee epätasaisessa maastossa liikkuessa. Ammattihenkilöille sattuu vain vähän onnettomuuksia. Alalla asenne turvallisuuteen on erittäin hyvä ja on syytä ollakin, kun oma henki on kyseessä, sanoo Packalén. Toki vaarat ovat aina olemassa. Sähkön parissa työskenneltäessä ei ole varaa erehdyksiin vaan työtavat ja menetelmät on suunniteltu niin, että vaaratekijät vältetään. Työ on turvallista, kun noudatetaan hyväksyttyjä työohjeita. Kuitenkin on aina varauduttava mahdolliseen tapaturmaan. Korpelan Voimalla on kiinnitetty huomiota ensiaputaitoihin ja pylvästyöskentelyn turvallisuuteen. Syksyllä järjestettiin hätäensiapu ja EA 1-kurssi, joiden taitoja ylläpidetään kolmen vuoden kuluttua kertauskurssilla. Siten Sähkötyöhön osallistuville järjestettiin keväällä pylväästä alaslaskukoulutus. Jatkossa sitä harjoitellaan kerran vuodessa työpareittain. Jokaisen on saatava tapaturman tai sairauskohtauksen uhri alas pylväästä. ensiaputaidot pysyvät voimassa. Henkilöstö otti ensiapukurssit innostuneesti vastaan ja koulutus järjestettiin koko henkilökunnalle. Mukana olivat kaikki sähkötyöhön osallistuvat ja suurin osa muistakin. Myöhemmin ensiapukoulutus järjestetään niille, jotka eivät tällä kertaa voineet osallistua siihen. Nyt saatiin hyvä pohjataso, jota aletaan pitää yllä, sanoo työsuojelupäällikkö. Sähkötyötä tehdään yleensä kahden hengen työpareina ja silloin on jokaisen osattava hätäensiaputaidot eli elvyttäminen, verenvuodon tyrehdyttäminen sekä avun hälyttäminen. Sähkötyössähän on aina mukana sähköiskun vaara ja korkealla työskenteleminen lisää tapaturman riskiä. Työhön kuuluu olennaisesti se, että me lähdemme liikkeelle myrskyssä kuin myrskyssä. Silloin on yleensä pimeää sateen ja kovan tuulen lisäksi. Joskus joudumme odottamaan pahimman tuulen laantumista, ennen kuin on mahdollista lähteä töihin. Korpela Plus 3/2005

8 & Hevoset tykkäävät rutiineista, mutta jouluna syödään omenoita pork JOHANNA RANTANEN Torpan Ratsutallille joulu tulee heti joulukuun alussa. Silloin tallikahvioon ilmestyy rehevä joulukuusi ja jouluvalot syttyvät. Tallin joulussa on tunnelmaa. AATTO KUULUU HANNALLE! Jouluaattoaamun tunnelma tallissa on Hannasta jotain ainutlaatuista. Silloin haluan aina olla itse ensimmäisenä tallissa toivottamassa hevosille Hyvää Joulua! Torpan Ratsutallilla jokainen hevonen saa jouluksi oman joulukuusen järsittäväkseen, hevosten omat hoitajat tuovat myös hoidokeilleen kauniita joulukortteja, pieniä paketteja ja vähän herkkujakin. Hoitajat toimittavat oikeastaan tallitonttujen virkaa. Usein on jouluna oman hoitohevosen tai -ponin harjaan solmittuna rusetteja ja talli on tip top -kunnossa perusteellisen joulu- Jouluvalmistelut ovat aina äitini Tuulan vastuulla. Hän tuo kuusen tallikahvioon, laittaa koristeet ja valot paikoilleen, Torpan Ratsutallin omistaja, ratsastuksenohjaaja Hanna Yli-Jylhä kertoo. Ratsutallin toiminta sai alkusykäyksensä kolmetoista vuotta sitten, kun Hanna Yli-Jylhä muutti kymmenisen vuotta tyhjänä olleelle isänsä kotitilalle. Ensin Hanna osti yhden hevosen ja pikkuhiljaa katras on kasvanut. Vuonna 1998 perustetun Torpan Ratsutallin pihapiiriin on rakennettu maneesi ja komea talli, jossa asuu jo kolmetoista omaa hevosta sekä yksi täysihoitoasiakas. Ratsutalli myös kasvattaa ja myy varsoja. Ei varsoja oikein meinaa raaskia myydä, kuusi niitä on kaikkiaan meille syntynyt ja vasta yksi on myyty, toinen on nyt myytävänä, Hanna mainitsee hieman haikeana. En ole syntyjäni maatilan tyttö, kotini on Kannuksen keskustassa. Aloitin hevosharrastuksen siskoni kanssa ollessani 8-vuotias ja sille tielle olen jäänyt, iloinen Hanna kertoo pitkät letit hulmuten. Vuosien aikana tallille ovat muodostuneet omat jouluperinteet. Joulun alla tallin väki järjestää yhteisen pikkujoulun, aaton aattona ja aattoaamuna järjestetään aina maastoretki ja Tapaninpäivänä rekiretki. Rekiajeluita järjestetään myös tilauksesta Maastoretkellä ratsastamme noin puolitoista tuntia pitkin metsiä, sen päälle syödään kinkkuvoileipiä, torttuja ja kuumaa glögiä. Se on semmoinen ihana rauhoittumisen paikka, Hanna kuvailee. Korpela Plus 3/2005

9 kanoita! siivon jälkeen. Hevonen on eläin, joka rakastaa tuttuja arkisia rutiineita, mutta kyllä jouluna aina saa muutaman ylimääräisen porkkanan ja omenoita, Hanna kuvailee tallin joulua. HYVÄ HARRASTUS Tällä hetkellä Torpan Ratsutallilla on noin sata vakituista asiakasta Kannuksesta ja lähikunnista. Moni nuorista ratsastajista on käynyt tallilla alusta saakka. On ollut kiva seurata ratsastajatyttöjen kasvua ja taitojen kehittymistä sekä nuorina että ratsastajina. Useimmat tytöt aloittavat ratsastamisen noin kymmenvuotiaina, jos kiinnostus ja into säilyy yli murrosiän myllerryksen, niin sitten se yleensä säilyy koko elämän, Hanna toteaa. Viime vuosina hevosten määrä Suomessa on kasvanut koko ajan ja niin on kasvanut myös harrastuksen suosio. Suurimman kasvun huomaa siinä, että aikuiset ovat kiinnostuneet ratsastamisesta, meilläkin on jo useita aikuisille tarkoitettuja ryhmiä. Oma äitinikin aloitti ratsastamisen vasta lähempänä viittäkymmentä ja on käynyt Torpan Ratsutallin perustamisesta saakka ratsastamassa kerran viikossa. Yleensä tallille tulevat aikuiset ovat joko löytäneet harrastuksen uudestaan vuosien tauon jälkeen, tulevat tallille omien lasten mukana ja innostuvat itsekin tai ovat kenties haaveilleet ratsastamisesta jo lapsesta asti ja toteuttavat unelmansa aikuisina. Jotkut aikuisena aloittaneista ovat kaukaa ihailun lisäksi jopa pelänneet hevosia, mutta lopulta keränneet rohkeutensa ja tulleet tallille. Pelon voittaminen ja ratsastuksesta nauttiminen on upea kokemus. Ratsastusta käytetään paljon myös terapiamuotona, Torpan Ratsutallillakin käy säännöllisesti vaihtelevankuntoisia asiakkaita, joille jokaiselle löydetään yhdessä sopiva muoto nauttia hevosten lämmöstä ja läheisyydestä. Minulla on myös vammaisratsastusohjaajan pätevyys, mutta ei terapiaoikeutta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että vammaisasiakkaamme eivät ole oikeutettuja KELAn korvauksiin vaan maksavat ratsastustuntinsa itse, Hanna Yli-Jylhä toteaa. Nuorin ratsastaja Torpan Ratsutallilla on Hannan mukaan ollut hänen kolmen kuukauden ikäinen kummityttönsä, joka pötkötti hevosen selässä, ja iäkkäin vakituisesti tallilla käynyt ratsastaja kulki jo kahdeksannella kymmenellä. Jokaiselle löytyy sopiva ratsu. Tietty liikunnallisuus tietysti auttaa ratsastuksen aloittamisessa. Ratsastuksessa tarvitaan notkeutta, ketteryyttä ja tasapainoa. Pienillä lapsilla on yleensä hillitön tasapaino ja erinomainen vartalonhallinta. Kun noin 1 5 -vuotiaan lapsen pistää hevosen selkään, he ovat siellä usein kuin kotonaan. Aikuisten ratsastusbuumin lisäksi Etelä-Suomessa on herännyt into myös vauvaratsastukseen. Alle vuoden ikäisiä vauvoja viedään jo ratsastustunneille, ehkä vielä meilläkin sellainen kurssi järjestetään, Hanna naurahtaa. Hevosetkin puetaan tonttulakkeihin jouluna. Hanna Yli-Jylhä joulunodotustunnelmissa vaaleaharjaisen Tuulen Kuiskeen (vas.) ja tämän varsan Torpan Tuiskeen (isä: V. P. Jehu) kanssa. Korpela Plus 3/2005

10 Varavoimaa myrskyjen varalle LIISA ÄNGESLEVÄ Kannuslainen Ahto Huhtala on yksi niistä paristakymmenestä isännästä, jotka hankkivat yhteisostona varavoimalaitteet viime kesänä. Aggregaatin kätevyyden voimanlähteenä hän pääsi kokemaan melkein saman tien työkoneiden korjauksessa pellolla. Huhtalan tilan sähköistys vaati uusimista ja varavoimalaitetta päästiin kokeilemaan varsinaisessa sähkönsyötössä vasta marraskuussa. Laitoin suurimman myllyn päälle ja hyvin toimi, naurahtaa Huhtala. Hänen mielestään on tärkeää hankkia varavoimalaite, vaikka kukaan ei toivokaan sitä joutuvansa käyttämään. Maataloudet pyörivät niin sähkön varassa, että lyhytkin katkos saattaa aiheuttaa suuret taloudelliset tappiot. Varavoiman hankkimista Huhtala ryhtyi miettimään siinä vaiheessa kun myrskyjä alkoi olla myös kotimaassa. Korpelan Voima on varma sähköntuottaja, mutta ei sekään voi luonnonvoimille mitään, huomauttaa Huhtala. Avustusta varavoiman hankkimiseen myöntää TE-keskus, mutta Huhtalan mukaan se ei ratkaise kenenkään kohdalla hankintaa. Avustus on verotettavaa tuloa. Toki avustus vauhdittaa hankintoja. Korpelan Voiman verkostoinsinööri Ari Koskisen mukaan varavoimalaitteita on hankittu yhteisostoilla Sievin lisäksi Kälviällä. Lohtajalla on parhaillaan menossa yhteishanke. Varavoimalaitteita on hankittu parin viime vuoden aikana ja niitä on puolensataa Korpelan Voiman alueella. Koskisen mukaan varavoimaa kannattaa hankkia kotieläintiloille. Käsin ei niissä pysty töitä hoitamaan, jos myrsky tulee ja sähköt ovat poikki vaikka lyhyemmänkin ajan. Muutaman tunninkin viivästys aiheuttaa jo harmia suurimmilla tiloilla. Isommilla tiloilla niin ruokinta kuin lypsykin ovat automatisoituja ja myös maidon jäähdytykseen tarvitaan sähköä, huomauttaa Koskinen. 10 Korpela Plus 3/2005 Ahto Huhtala on tyytyväinen hankintaansa, vaikka toivoo, ettei joutuisi koskaan varavoimaa käyttämään sähkönsyöttöön. Korpelan Voiman toimitusjohtaja Tuula Loikkanen ja K-maatalouden konemyyjä Ilkka Jokitalo tutustuivat varavoimalaitteisiin varavoimapäivillä. Hänen mukaansa useampi tila voi helposti toimia myös yhteisellä varavoimalla. Silloin hankintahintakin pysyy kohtuullisena. Varavoimalaitteita ei ole ollut vielä kovin pitkään edes myynnissä. Kysyntää on tullut sitä mukaa kun tarjontaakin on ollut. Korpelan Voima tekee neuvontatyötä varavoiman hankinnassa. Tavallisesti esillä on kysymys siitä, minkä kokoinen laite kannattaa hankkia ja miten liitännät pitää tehdä. Korpelan Voimalta käydään usein erilaisissa tilaisuuksissa antamassa neuvoja varavoiman hankinnasta. Myös Korpelan Voima on pitänyt itse muutaman varavoimapäivän. Pelastuslaitoksen kanssa on epävirallisesti sovittu, että Korpelan Voima lainaa omaa aggregaattiaan pelastuslaitokselle silloin, jos sellaista joskus tarvitaan. Varavoimageneraattorin on oltava kyllin tehokas käynnistämään tilan suuret sähkömoottorit. Varavoiman tehon kva:ssa on oltava vähintään kaksi kertaa sähkömoottorin teho kw:ssa, kun moottori käynnistetään tähtikolmiokytkimellä tai muita sähkölaitteita ei ole päällä. Generaattorin tehontarve on laskettava aina tilakohtaisesti. Kytkennät pitää teettää sähköammattimiehellä ja käyttöönottovaiheessa katsottava että vaihejärjestys on oikea.

11 Tulevaisuutta: Kaukoluentaa omakotitalokohteissa JORMA REKONEN Kaukoluenta tulee yleistymään tulevaisuudessa myös omakotitaloihin. Korpelan Voiman alueella ensimmäiset kiinteistöt kaukoluennan piiriin kytkettiin vuonna Me olimme tässä ensimmäisten joukossa Suomessa, verkostoinsinööri Ari Koskinen sanoo. Hän kertoo nyt kaukoluennassa olevan yli 700 kohdetta. Korpelan Voimalla on kaikkiaan vajaat mittauspaikkaa. Koskinen sanoo, että sellaisille sähkönkäyttäjille, joilla on suuri sähkönkulutus ja paljon vaihtelua sähkönkulutuksessa, esimerkiksi tuotannon vaihdellessa, kannattaa asentaa kaukoluenta. Siten myös laskutus toteutuu todellisen käytön mukaan kaukoluennan avulla kuukausittain. Koskinen selvittää laitteita olevan isoissa yrityksissä ja maatiloilla, jotka tänä päivänä ovat ilman muuta jo luokiteltavissa yrityksiksi. Kaukoluentalaitteella on kuitenkin sen verran hintaa, eli yli 200 euroa, ettei sitä ole tarkoituksenmukaista asentaa esimerkiksi omakotitaloihin. Rivitaloissa, joiden huoneistoissa asukkaat usein vaihtuvat ja mittariluentoja saattaa olla vuosittain useita, kaukolaite kuitenkin on paikallaan, Koskinen päättelee. Kaukolaitteen käytännön toiminnan osalta suurin haaste kautta aikojen on ollut tiedonsiirtoyhteyksien järjestämisessä. Sen pitää olla taloudellisesti kannattavaa. Tällä hetkellä on niin puhelin- kuin sähköverkonkin kautta luettavia laitteita. GPRS luentamahdollisuus näyttäisi olevan tulossa. Ari Koskinen veikkaa, että kymmenen vuoden sisällä kaukoluenta on laitteiden hintojen laskun myötä yleistynyt myös omakotitaloihin. Yleensä nyt uusitaan mittari kokonaan, kun kohde siirtyy kaukoluentaan. Laite on mittarissa valmiina. Korpelan Voiman toiminnot yhtiöitetään Yhtymäkokous päätti eriyttää Korpelan Voiman liiketoiminnat sähkömarkkinalain muutoksen johdosta kuntayhtymän kokonaan omistamiin kolmeen osakeyhtiöön. Perustettavat kuntayhtymän tytäryhtiöt harjoittavat verkko- & urakointitoimintaa, sähkön myyntitoimintaa ja lämpötoimintaa. Strategisten omaisuuserien (mm. jakeluverkon) omistus säilyy suoraan kuntayhtymän omistuksessa ja ohjauksessa. Rakenteellinen muutos ei muuta Korpelan Voiman perustehtäviä. Järjestely ei tule vaikuttamaan Korpelan Voiman asiakkaisiin eikä se edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Korpela Plus 3/

12 Teksti JOHANNA RANTANEN, tanssikuvat TORE FAGERNÄS Kaustislaiset sisarukset Outi Rauma ja Heli Hohenthal ovat harrastaneet kantritanssia jo muutaman vuoden ajan. Ensin Outi meni Elina Peltoniemen vetämälle kansalaisopiston kurssille syksyllä 2000 ja veti siskon mukaan seuraavana vuonna. Nyt takana on jo kantritanssiohjaajan I ja II -kurssit ja menossa neljäs kausi kurssinvetäjinä Kaustisen kansalaisopistossa. JIH Nykyään Perhonjokilaakson Kantritanssijoihin kuuluu noin 50 jäsentä ja jonkin verran kansalaisopiston puitteissa järjestettävissä harjoituksissa käy sellaisiakin, jotka eivät ole vielä yhdistykseen liittyneet. Aktiivijäseniä on kolmisenkymmentä, viimeksi Lokatansseissa esiintyessämme meitä oli kasassa 26:n hengen edustava joukko. Kaikkiaan Suomessa harrastajia on noin 4-5 tuhatta, suosio on kasvanut tasaiseen tahtiin, Outi Rauma kertoo. Kaikki mukaan, miehet myös! Kantritanssia Outi ja Heli suosittelevat lämpimästi harrastukseksi kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Vuosien varrella on muutama mieskin nähty harjoituksissa, ja ensimmäisellä kerralla Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla oli yksi rohkea esiintymässäkin. Olisi mukava saada miehiä mukaan porukkaan. Tällä hetkellä joukkomme ikähaitari on 10-kesäisestä yli kuusikymppiseen. Valtaosa porukasta taitaa olla vuotiaita, siskokset kertovat. Outi ja Heli tunnustavat, että ensimmäisillä kerroilla kantritanssijoiden ideapäiville osallistuessaan joidenkin tanssijoiden pukeutuminen viimeisen päälle lännentyyliin JIHAA! -huutojen kera hymyilytti ainakin sisään päin, mutta nykyään moinen huuto voisi päästä omastakin suusta. Sitä on päässyt jo kunnolla tähän harrastukseen sisälle. Orponakin voi tulla Ehkä suuri syy siihen, miksi kantritanssi on erityisesti naisten suosiossa on se, että kurssille voi tulla ilman paria. Ei ole pakko raahata vastustelevaa puolisoa parketille kompuroimaan. Monet ovat myös kertoneet ensin ihailleensa kauempaa kantritanssijoiden esiintymisiä ja päättäneet sitten tulla itsekin kokeilemaan. Useat kantritanssiyhdistykset järjestävät kurssinsa itse, mutta ainakin toistaiseksi Perhonjokilaaksossa kurssit on järjestetty kansalaisopiston piirissä, keväisin ja syksyisin. Erityisiä vaatimuksia aloittelijoille ei aseteta. Kukaan ei odota, että ensikertalaisella olisi bootsit jalassa ja stetson päässä. Pääasia on, että on mukava jalkineet. Kovapohjaisuus on tietysti etu, sillä silloin kantritanssiin olennaisesti kuuluvat kan- Outi Rauma (vas.) ja Heli Hohenthal suosittelevat kantritanssiharrastusta ihan kaikille! tapääiskut kuuluvat kunnolla. Rytmitajusta on tietysti apua askelkuvioiden omaksumisessa ja esimerkiksi jumppaa harrastaneiden on helppo päästä kantritanssin juonesta kiinni. Sitten, kun taidot riittävät e s i i n - t y m i - s e e n r y h m ä n m u k a n a, o n aika hankkia stetson, sillä sen puutt u m i - 12 Korpela Plus 3/2005

13 AA! nen näkyy kauas. Bootsit ehtii hankkia myöhemminkin, Outi Rauma kertoo. Kun minä olin ensimmäistä kertaa mukana, olin aivan pihalla koko hommasta ja ajattelin, etten ikään tule tänne takaisin, kunhan loppuun asti ekasta k e r r a s t a hengissä selviän, H e l i H o h e n - thal nauraa. Heli lähti kuitenkin vielä toisenkin kerran ja alkoi päästä asiasta jyvälle: Oman kokemukseni perusteella olen sanonut kaikille aloittelijoille, että vähintään kaksi kertaa pitää käydä, ennen ei saa luovuttaa. Tunnissa oppii ensimmäisen tanssin ja saa sellaisen tunteen, että tämä alkaa luonnistua. Kun harrastusta jatkaa pidemmälle, tulee koko ajan uusia tansseja, monimutkaisia ja pitkiä askelsarjoja, jotka on opittava muistamaan. Sopivia haasteita on tarjolla kaikentasoisille harrastajille, Heli kuvailee. Siskokset kehuvat kantritanssia oivaksi tavaksi pitää huolta terveydestään: Kantritanssi ei ole niin rytkivää kuin jumppa usein on ja sopii siksi hyvin myös varttuneemmille liikkujille. Alku on yleensä rauhallinen ja usein tanssijat kerrospukeutuvat harjoituksiin tullessaan. Pikkuhiljaa hien pukatessa pintaan saa heittää paksumpaa paitaa pois. Kantritanssien luonteeseen kuuluvat tömistävät iskut suoraan lattiaan, tärähtely ja notkahtelevat liikkeet. Eivätkös ne ole omiaan vahvistamaan luustoa? Suomalaisia versioita Outi Rauma ja Heli Hohenthal kertovat yksissä tuumin, että muutaman vuoden harrastamisen jälkeen on tullut halu kokeilla uutta. Kantritansseja tanssitaan nykyään hyvin monenlaisen musiikin tahtiin, taustalla voi soida muutakin kuin Johnny Cash, siskokset naurahtavat. Lokakuussa Kaustisella Kansantaiteenkeskuksessa tanssittuihin Lokatansseihin Perhonjokilaakson Kantritanssijat lähtivät aivan uudenlaisella esityksellä ja saivat siitä runsaasti positiivista palautetta. Jaloissa oli kumisaappaat ja päällä flanellipaita, tanssijoiden seassa hortoili eksynyt lehmä ja taustalla soi Mikko Alatalo. Hulluimmat ideat osoittautuvat usein parhaimmiksi! Tänä vuonna Kantritanssijat ovat esiintyneet Lokatanssien lisäksi myös Kaustisen Kansanmusiikkijuhlilla ja parissa muussa tapahtumassa, parina aiempana vuonna esiintymisiä on ollut enemmänkin. Emme ole oikein muistaneet ja joutaneet markkinoida itseämme, mutta mielellämme lähdemme esiintymään myös esimerkiksi pikkujouluihin. Olemme tanssineetkin muun muassa Sinivuorten yön tahtiin. Meillä on muuntuvainen porukka, jonka koko määräytyy tilan ja tarpeen mukaan! Heli ja Outi mainostavat. Korpela Plus 3/

14 Korpelan Voiman museosta löytyy monenlaista mittaria, vanhimmat 1930 luvulta. Valovirrasta voimavirtaan Mittarit mukana kehityksessä Kun sähkö tuli aikanaan kyliin, tärkeintä olivat valot. Paljoa muusta ei siinä vaiheessa haaveiltukaan. Pian kuitenkin kehitys toi uusia laitteita ja koneita niin omakotitaloihin, maatalouteen kuin tietysti myös teollisuuteen. JORMA REKONEN Korpelan Voiman myyntijohtaja Juhani Asiainen sanoo tämän tietysti tuoneen haasteita myös sähkölaitokselle. Piti pysyä kehityksen mukana. Sähkövalo otettiin mahdollisesti ensiksi vain tuvan puolelle, mutta kun lyhdystä siirryttiin sähkövaloaikakauteen myös navetan puolella, kulutus lisääntyi. Sähköhella vaati virtaa 1950-luvulla tuli talouksiin sähköra- dioita. Seuraavalla vuosikymmenellä jääkaapit alkoivat yleistyä. Lypsykoneet tulivat navetoihin, josta tavallaan alkoi myös maatalouden sähköinen koneellistuminen. Kulutus kasvoi kaiken aikaa. Kun sähköhellat tulivat talouksiin, niin nepä eivät enää toimineetkaan valovirralla. Nyt tarvittiin voimavirtaa. Kun hella pistettiin valovirralla päälle, itse valot olivat kuin lihapalat, myyntijohtaja Juhani Asiainen toteaa. Tuolloin oli edessä mittarin ja mittauskeskuksen vaihtaminen, sekä usein myös verkoston vahvistaminen. Tilaa vain neljälle numerolle Kun oli kulutettu 9999,9, mittari pyörähti nollille ja aloitti laskun alusta. Monissa talouksissa kulutuksen kasvaessa ensimmäinen todennäköisesti jäi laskuttamatta. Mittarinlukija kävi lukemassa mittarin kerran vuodessa ja ennen sitä mittari oli jo saattanut pyörähtää nollille ja aloittanut laskun alusta. 14 Korpela Plus 3/2005

15 Kun mittari oli hukassa... Sähkömittari asteikko oli joskus 1940 luvulla tällainen. Vanhoissa mittareissa oli tilaa neljälle numerolle ja yhdelle desimaalille. P a l v e l u n e u v o j a Juhani Saarenpää on tehnyt mittarinvaihtokeikkoja jo useamman vuosikymmenen aikana. Yksi mieliinpainuvimmista tapahtui Saarenpään mukaan 1960-luvun lopulla. Lähdin erääseen taloon työtoverini kanssa vaihtamaan mittaria. Siinä alkoivat jo minunkin poskeni punottamaan, kun Palveluneuvoja Juhani Saarenpää sanoo vuosikymmenten aikana sattuneen kohdalle monenlaista mittarinvaihtokeikkaa. etsin mittaria, Saarenpää aloittaa. Hän sanoo talossa asuneen ison perheen. Elämä oli monella tapaa erilaista kuin tänä päivänä. Talonväki oli todella mukavaa. Heti kun menimme, pyydettiin kahville, nykyisin Korpelan Voiman palveluneuvojana toimiva Juhani Saarenpää muistelee. Hän sanoo työtoverinsa menneenkin talonväen kanssa keittiön puolelle, ja minä menin huoneeseen, jossa mittari piti vaihtaa. Siihen aikaan mittarit olivat sisätiloissa. Etsin aikani, enkä löytänyt. Nostelin verhoja, eikä vain osunut mittaria silmiin. Siinä ei auttanut muu kuin raottaa ovea ja vinkkasin kaverini katsomaan tilannetta. Hänkin etsi aikansa, mutta sitten löytyi. Mittari oli niin sankan hämähäkkiverkon takana, ettei sitä tahtonut huomata millään. Juhani Saarenpää pyyhkäisi kädellään verkkoa mittarin päältä niin, että ratina vain kuului. Sen jälkeen vaihto onnistui Tämän päälle ryypättiin kahvit, Juhani Saarenpää muistaa. Kasvun vuosikymmeniä 1970-luvulla sähköisten koneiden ja sähkölämmitysten tullessa talouksiin kulutus kasvoi Korpelan Voiman alueella parhaimmillaan jopa 35 prosentin vuosivauhdilla. Sähkölämmitys yleistyi ja pyykinpesu- ja astianpesukoneet tulivat yleisimmiksi 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvulla astuivat kuvaan mukaan kuivausrummut ja tietokoneet, joten sähkön kulutustarpeet ovat lisääntyneet automaattisesti kehityksen myötä. Maatalous on verrattavissa tänä päivänä aivan täysin teolliseen yritystoimintaan. Monimutkaista automaatiota on paljon, Asiainen huomauttaa. Kiekkomittarit häviämässä Sähkömittarin elinikä on varsin pitkä. Kun se huolletaan 25 vuoden käytön jälkeen, se pyörii vielä vuotta. Tänä päivänä tosin ei enää pyöriviä kiekkomittareita asenneta, vaan ne ovat elektronisia. Ennen aikaan mittarit asennettiin asuinrakennuksen sisälle, mutta nyt ne on viimeisten vuosikymmenien aikana pistetty poikkeuksetta ulos. Tämä muutos yksistään jo sen vuoksi, että mittari on luettavissa, vaikka talonväki ei olisikaan kotona. Korpela Plus 3/

16 Jouluvisa Tutustu asiakaslehteemme ja vastaa alla oleviin kysymyksiin. Vastaukset löydät tämän lehden sivuilta. Samalla voit kertoa toiveistasi tulevien lehtiemme suhteen. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kävelysauvat ja askelmittarin. Miksi sisäkäyttöön tarkoitettuja johtoja ei saa käyttää ulkona? Minkä ikäinen on ollut nuorin ratsastaja Torpan Ratsutallilla? Mikä on varavoimalaitteen toinen nimitys? Mikä oli tämän asiakaslehden kiinnostavin juttu? Mistä aiheista haluaisit lukea seuraavissa Korpela Plus -lehdissä? Palauta sivu meille mennessä osoitteella: Korpelan Voima kuntayhtymä, Korpela Plus / jouluvisa, PL 13, Kannus. Nimi: Puh. Osoite: 16 Korpela Plus 3/2005

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3690/06/2004 Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Turussa 9.8.2004 Tutkijaryhmä: Olli Tiainen ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus Kuolemaan johtanut sähkötapaturma

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2016 ALKAEN Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. Hinnasto on voimassa Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) Siirtotuote perushinta VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 kokonaishinta kokonaishinta

Lisätiedot

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1

Oma koti kaukolämpöön. Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Oma koti kaukolämpöön Opas vanhan ja uuden pientalon liittämisestä kaukolämpöverkkoon 1 Kaukolämpö on ympäristöystävällinen, taloudellinen ja turvallinen vaihtoehto omakotitalossa Raumalla 95 prosenttia

Lisätiedot

Varavoima maatiloilla

Varavoima maatiloilla Varavoima maatiloilla Poista tarpeettomat logot Pihtauspäivä 15.3.2013 Jarmo Viitala Sähkökatkon aiheuttajat Lähde: energiateollisuus 2 Sähkökatkon aiheuttajat maaseudulla ja taajamissa Lähde: energiateollisuus

Lisätiedot

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina

Tästä se alkoi Tiinan talli. 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina Tästä se alkoi Tiinan talli 8.6.1985 BLACK EDITION - tum0r Tiina 2 Tässä se kauan odotettu kirjoitus, mitä joskus vuosia sitten lupasin ja itse asiassa jo aloitinkin. Eli mistä kaikki alkoi. Vuosi -85

Lisätiedot

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat

Sähkön hinta. Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 040-5066564. J.Partanen www.lut.fi/lutenergia Sähkömarkkinat Sähkön hinta Jarmo Partanen jarmo.partanen@lut.fi 0405066564 1 LUT strategiset painopistealueet Energiatehokkuus* ja energiamarkkinat Strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen Tieteellinen

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

Tervetuloa. ratsastamaan!

Tervetuloa. ratsastamaan! Tervetuloa ratsastamaan! Miksi ratsastus? Hevoset ovat ihania. Siihen kiteytyy, miksi 170 000 suomalaista ratsastaa. Ratsastus tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia harrastaa monin eri tavoin. Hevosen kanssa

Lisätiedot

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2015 alkaen Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella.

SÄHKÖNSIIRTOHINNAT 1.1.2015 alkaen Hinnasto on voimassa Savon Voima Verkko Oy:n jakelualueella. SÄHKÖNKÄYTÖN SIIRTOHINNAT KAUSI-, YÖ-, JA YLEISSÄHKÖN SIIRTOMAKSUT (sis. alv. 24 %) VEROLUOKKA 1 VEROLUOKKA 2 Siirtotuote Siirtomaksun perushinta Kausisähkön siirto 16.11. 15.3. klo 07 21 Muulloin Yösähkön

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko

Kiinteistön sähköverkko Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä

Lisätiedot

Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla

Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla Liite 9.6.2008 65. vuosikerta Numero 2 Sivut 8 9 Automatisointi säästää työtunteja hevostallilla Hanna Lensu, Maaseudun Tulevaisuus Keijo Viertoman ja Tiina Tuomisen tilan 30 vuotta vanhan mullinavetan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen

Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia. Markus Lankinen Aurinkovoimaa Lappeenrannassa: Kokemuksia ja mahdollisuuksia Aurinkosähkön tuottaja vuodesta 2013 Teho: 3 KW, 10 paneelia Invertteri: Fronius Tuotanto 8/2013-24.5.2016: 5000 kwh 5/2016: keskimäärin 11-18

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET KUIVAKÄYMÄLÄ RAUTAKAUPASTA HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Käytä kuivana! Sisäkäymälä hankinnasta käyttöön suomenkielinen seminaari 23.8.2012 21.8.2012 Carita Tuli 1 TULI-SÄHKÖ OY EKOKÄYMÄLÖIDEN EDELLÄKÄVIJÄ

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri

ORIMATTILAN LÄMPÖ OY. Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILAN LÄMPÖ OY Hevosenlanta -ympäristöuhka vai hukattu mahdollisuus? -seminaari 4.11.2009 Toimitusjohtaja Reijo Hutri ORIMATTILA 2 ORIMATTILAN HEVOSKYLÄ Tuottaa n. 20 m³/vrk kuivikelantaa, joka sisältää

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Ratsastuksen ja hevosenhoidon yhteydessä sattuu silloin tällöin tapaturmia. Parasta tapaturmien torjuntaa on niiden ennaltaehkäisy.

Ratsastuksen ja hevosenhoidon yhteydessä sattuu silloin tällöin tapaturmia. Parasta tapaturmien torjuntaa on niiden ennaltaehkäisy. Talliturvallisuusohjelma Liite 1. OHJEITA TALLILLA LIIKKUJALLE Liite 2. TURVALLISUUSOHJEITA RATSASTAJALLE Vironmäen Ponitallin TALLITURVALLISUUSOHJELMA Ratsastuksen ja hevosenhoidon yhteydessä sattuu silloin

Lisätiedot

Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla

Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla Mökkisähköistyksen toteutus tuulivoimalla Tämä esitys pyrkii vastaamaan kysymykseen kuinka mökkisähköistyksen voi toteuttaa käyttäen tuulivoimaa. 1. Sähköistys tuulivoimalla Sähköistys toteutetaan tuulivoimalan

Lisätiedot

Kysely kuntosuunnistajille

Kysely kuntosuunnistajille Kokonaisvastaajamäärä: 13 Kysely kuntosuunnistajille 1. Vastaajan sukupuoli Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 1,5) (1.1) Mies 53,8% 7 (1.2) Nainen 6 2. Vastaajan ikä Kysymykseen vastanneet: 13 (ka: 4,6)

Lisätiedot

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy

Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Sähköverkkotoimiala myrskyn silmässä - seminaari Miten tästä selvitään. Toimitusjohtaja Raimo Härmä Kymenlaakson Sähköverkko Oy Kymenlaakson Sähkö Perustettu 1918 13 kaupungin ja kunnan omistama sähköyhtiö

Lisätiedot

Tervetuloa selkoryhmään!

Tervetuloa selkoryhmään! Tervetuloa selkoryhmään! SELKOESITE 1 Jutteletko mielelläsi erilaisista asioista? Haluatko saada tietoa maailman tapahtumista selkokielellä? Haluatko sanoa mielipiteesi, mutta et aina uskalla? Tuntuuko

Lisätiedot

Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja

Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja Sähköturvallisuus = tietoa, tahtoa ja tekoja Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat 1930-2003 kymmenen viimeksi kuluneen vuoden keskiarvo Sähköisku Kun jännite jää alle 50 voltin, ei se aiheuta yleensä vaarallista

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan

Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan 1/14 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Tavoite: Minä ja työkaverit terveinä kotiin työpäivän jälkeen! 2 Sähkötyöt turvallisesti SFS 6002 mukaan Sähkötapaturmien

Lisätiedot

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti

SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus - sähkötyöturvallisuuskortti SFS6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 - sähkötyöturvallisuuskoulutus: on kaikille Suomessa sähkötöitä tekeville pakollinen.

Lisätiedot

Ettei homma jäisi kesken. Rakenna ja remontoi turvallisesti

Ettei homma jäisi kesken. Rakenna ja remontoi turvallisesti Ettei homma jäisi kesken Rakenna ja remontoi turvallisesti Esipuhe Ei vahinko tule kello kaulassa. Se tulee ämpäri päässä. Rakentamisessa ja remontoinnissa vaaroja saattaa esiintyä monessa käänteessä.

Lisätiedot

Omatoiminen varautuminen 2014 (%)

Omatoiminen varautuminen 2014 (%) Väestön omatoiminen varautuminen on yleistynyt ja kehittynyt myönteisesti Omatoimisen varautumisen velvollisuuksia on jokaisella ihmisillä ja taloyhtiöillä. Pelastuslain velvoitteiden tavoitteena on, että

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014

RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014 RIKKIHEKSAFLUORIDIN (SF6) KÄYTTÖ SÄHKÖNJAKELULAITTEISSA yhteenveto verkonhaltijoille tehdystä kyselystä, tilastovuosi 2014 Sähköverkonhaltijoille (jakelu-, alue- ja kantaverkko) lähetettiin keväällä 2015

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta

DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta DNA: Tutkimus puhelimen rikkoutumisesta 2016 Julkinen 1 Tutkimuksen tausta, menetelmä ja tiedonkeruu Tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää puhelimelle sattuneita vahinkoja sekä rikkoutumisen riskitilanteita.

Lisätiedot

Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Ypäjällä

Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Ypäjällä Hevostutkimuksen infopäivä 17.3.2011 Ypäjällä Työn aiheen valintaan johtivat omat kokemukseni sekä hevosurheilun harrastajana että hevosalan koulutettuna työntekijänä kuin myös pitkä kokemus vapaaehtoisella

Lisätiedot

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY

Turvallisuus. Ymmärrys. Lämpö. Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Ylivertainen Palvelukokemus TERVEYSTALON HALUTUN PALVELUKOKEMUKSEN MÄÄRITTELY Turvallisuus Lämpö & Ymmärrys Terveystalossa tunnen olevani parhaissa käsissä. Asiakkaalle välittyy lämmin tunnelma. Minusta

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa!

Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! Ratsastus on tärkeä suomalaisten liikuttaja! Kisa-areenoilla, harrastuksena ja katsomoissa! 1 Ratsastus on hieno harrastus Ratsastus on luonnonläheinen ja tasa-arvoinen laji. Ratsastus on monipuolinen

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,

Lisätiedot

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä.

Turku Energia LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013. Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Kissaihmisten oma kahvila!

Kissaihmisten oma kahvila! Kissaihmisten oma kahvila! Teksti ja kuvat: Annika Pitkänen Jo ulkopuolelta voi huomata, ettei tamperelainen Purnauskis ole mikä tahansa kahvila. Ikkunalaudalla istuu kissa katselemassa uteliaana ohikulkevia

Lisätiedot

Kuntien 6. ilmastokonferenssi Alustus paneelikeskustelu, energian tuotanto ja käyttö murroksessa - omistajapolitiikka avainkysymys

Kuntien 6. ilmastokonferenssi Alustus paneelikeskustelu, energian tuotanto ja käyttö murroksessa - omistajapolitiikka avainkysymys Kuntien 6. ilmastokonferenssi Alustus paneelikeskustelu, energian tuotanto ja käyttö murroksessa - omistajapolitiikka avainkysymys 3.5.2012 Juha Lindholm Oma henkilökuva lyhyesti: DI, ikä 58 Energia-alalla

Lisätiedot

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä

Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä VAIHDA MUKAVAMPAAN. Oikeanlainen koti kaikkiin elämäntilanteisiin Mukana elämäsi suurimmissa päätöksissä Sp-Koti on perustettu juuri sinua ja sinun asuntoasioitasi varten. Meidän arvomaailmamme lähtee

Lisätiedot

Ratsastus. - koko elämän harrastus

Ratsastus. - koko elämän harrastus Ratsastus - koko elämän harrastus Nouse ratsaille! Ratsastus on luonnonläheinen, tasa-arvoinen ja monipuolinen liikuntamuoto, joka sopii lähes kaikille ikään, kokoon ja sukupuoleen katsomatta. Ratsastusta

Lisätiedot

Merisuo & Storm Monenlaista luettavaa 2. Sisältö

Merisuo & Storm Monenlaista luettavaa 2. Sisältö Merisuo & Storm 2 Sisältö Opettajalle.................................... 3 Leijona ja hiiri (kansansatua mukaellen).............. 5 Kyyhkynen ja muurahainen (La Fontainea mukaellen).. 8 Korppi ja muurahainen

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen.

Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen. Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO

Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO Mitä on energia? Energia on voiman, kappaleen tai systeemin kyky tehdä työtä Energian summa on aina vakio, energiaa ei häviä eikä synny Energian

Lisätiedot

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Lehtojuuri, rkm Omakotiliiton rakennusneuvoja Juuan Omakotiyhdistys ry:n puheenjohtaja Uusavuttomuus - uusi ilmiö Jorma Lehtojuuri Wikipedia määrittelee uusavuttomuuden varsinkin nuorten aikuisten

Lisätiedot

Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla.

Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla. HIPPOS Nro 8/2010 Melkein paratiisissa Mannerheimin Kiinan-reitin ratsastanut Tony Ilmoni pääsi kokeilemaan maisemaratsastusta läntisellä Uudellamaalla. Teksti ja kuvat TONY ILMONI Snappertuna 90 kilometrin

Lisätiedot

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy.

Dnro 1455/10.03.02/2015 S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA. 1. Osapuolet. 1.1. Toimittaja. Salo Energia c/o Areva Group Oy. S O P I M U S SÄHKÖENERGIAN TOIMITTAMISESTA 1. Osapuolet 1.1. Toimittaja Salo Energia c/o Areva Group Oy Satamakatu 20 24100 SALO Yhteyshenkilö: Esa Areva, hallituksen jäsen 1.2. Asiakas Salon kaupunki

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan

Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Asukkaiden asenteet energiansäästöön ja kulutusseurantaan Sami Karjalainen, tekn. toht. VTT Suomen automaatioseura Rakennusautomaatiojaosto BAFF Seminaari 22.5.2008 SISÄLTÖ Käyttäjätutkimuksen energiansäästöön

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Toiminnanhoitajan katsaus. Vuodet 2013-2014

Toiminnanhoitajan katsaus. Vuodet 2013-2014 Toiminnanhoitajan katsaus Vuodet 2013-2014 Vuosi 2013 Kuluja saatu huomattavasti karsittua Tilitoimiston palveluita käytetty aiempaa vähemmän,n. 10.000 kuin edellisenä vuonna Kokouksia aiempaa vähemmän

Lisätiedot

Tiedonvälityshanke. Urpo Hassinen 6.10.2009

Tiedonvälityshanke. Urpo Hassinen 6.10.2009 Tiedonvälityshanke Urpo Hassinen 6.10.2009 Puhdasta, uusiutuvaa lähienergiaa ÖLJYSTÄ HAKELÄMPÖÖN Osuuskunnan perustava kokous 15.9.1999, perustajajäseniä 12, jäseniä tällä hetkellä 51 Hoidettavana vuonna

Lisätiedot

Taksan määräytymisen perusteet

Taksan määräytymisen perusteet Kunnanhallitus 25 24.02.2004 Kunnanhallitus 30 16.03.2004 ALUELÄMPÖLAITOKSEN TAKSA 16/03/031/2004 419/53/2002 KH 25 Kj:n ehdotus: Päätös: Kunnanhallitukselle jaetaan aluelämpölaitoksen taksan määräytymisperusteet

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ

MITTAROINTI ETENEE -laskutus muuttuu KESKIAUKEAMALLA LEIKIN LOMASSA KANTA-ASIAKAS- JÄRJESTELMÄN ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ENERGIAPOLARIN JA ROVAKAIRAN ASIAKASLEHTI 3 2011 ENERGIAPOLLARI NEUVOO NYT NETISSÄ ROVAKAIRAN OMAT SIVUT KESKIAUKEAMALLA Omien rajojen ylittämistä ja oppia LEIKIN LOMASSA sivut 6-7 Energiapolar aloittaa

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

TIETOJA AIRAMIN JOULUTUOTEVALIKOIMASTA. Oy AIRAM ELECTRIC Ab

TIETOJA AIRAMIN JOULUTUOTEVALIKOIMASTA. Oy AIRAM ELECTRIC Ab TIETOJA AIRAMIN JOULUTUOTEVALIKOIMASTA Oy AIRAM ELECTRIC Ab Yleistä Airamista Airam on suomalainen perheyritys. Markkinajohtaja myös joulu- ja koristevaloissa 2009 mallistossa yli 300 tuotetta. Olemme

Lisätiedot

+18 % Mediafakta 2013 9/2013

+18 % Mediafakta 2013 9/2013 Lukijamäärän kasvu +18 Mediafakta 2013 9/2013 Levikki ja lukijamäärä Kokonaispainos: 25 000 Lukijamäärä: 79 000 Vuonna 2013 ilmestyy 10 numeroa. Levikki 15 834 kpl + osoitteellinen lisäjakelu Suomen 7

Lisätiedot

Öljylämpö on. Pienet päästöt Energiataloudellinen ja turvallinen Edullisin asentaa

Öljylämpö on. Pienet päästöt Energiataloudellinen ja turvallinen Edullisin asentaa Öljylämpö on Pienet päästöt Energiataloudellinen ja turvallinen Edullisin asentaa 1Ekologisesti yhtä tehokasta ja nopeasti kehittyvää lämmitystapaa saa etsiä. 150 m²:n omakotitalon vuotuiset päästöt (2006)

Lisätiedot

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä

7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä 7 keinoa lisätä kirjasi myyntiä montako tietokirjaa pitää myydä, että olisit suomessa bestseller? Bestseller-listalle Suomessa tietokirjalla on päässyt vuonna 2014 jos on myynyt yli 13500 kappaletta tai

Lisätiedot

Öljylämpö on. Pienet päästöt Energiataloudellinen ja turvallinen Edullisin asentaa

Öljylämpö on. Pienet päästöt Energiataloudellinen ja turvallinen Edullisin asentaa Öljylämpö on Pienet päästöt Energiataloudellinen ja turvallinen Edullisin asentaa 1Ekologisesti yhtä tehokasta ja nopeasti kehittyvää lämmitystapaa saa etsiä. 150 m²:n omakotitalon vuotuiset päästöt (2006)

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla

Lisätiedot

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012

Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012 Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava

Lisätiedot