Rauhaisaa Joulua! Siirtohinnat laskivat Korpelalle kolme tytäryhtiötä Varo vaaraa! Torpan ratsut joulutunnelmissa Varavoimaa myrskyn

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rauhaisaa Joulua! Siirtohinnat laskivat Korpelalle kolme tytäryhtiötä Varo vaaraa! Torpan ratsut joulutunnelmissa Varavoimaa myrskyn"

Transkriptio

1 Rauhaisaa Joulua! Siirtohinnat laskivat Korpelalle kolme tytäryhtiötä Varo vaaraa! Torpan ratsut joulutunnelmissa Varavoimaa myrskyn Korpela varalle Plus 3/2005

2 Tj:n katsaus Korpelan Voiman uudet tytäryhtiöt Joulukuussa 2004 voimaantullut sähkömarkkinalain muutos määrää, että tietyn raja-arvon ylittävien energiayhtiöiden on eriytettävä sähköverkkotoiminta sähkön tuotanto- ja myyntitoiminnoista vuoden 2006 loppuun mennessä. Korpelan Voiman eriyttämisprosessissa perustetaan vuoden 2006 loppuun mennessä kolme tytäryhtiötä, joiden päätoimialat ovat: sähkön myynti, sähköverkkotoiminta & urakointi ja lämpötoiminta. Toteutettava yritysrakenteiden muutos on Korpelan Voiman pitkäaikaisen liiketoimintajaon mukainen, mistä johtuen sen vaikutukset ovat enemmän hallinnollisia kuin toiminnallisia. Rakennemuutos ei muuta Korpelan Voiman perustehtäviä. Uskomme, että muutos selkeyttää asiakkaillemme verkkotoiminnan ja sähkön myynnin rooleja ja mahdollistaa sitä kautta nykyistäkin laadukkaamman palvelutuotannon ja korkeamman asiakastyytyväisyyden. Sähkön myynti Sähkön myynti ei ole ollut kymmeneen vuoteen luvanvaraista toimintaa, mikä on näkynyt mm. kilpailun lisääntymisenä ja perinteisistä sähköyhtiöistä riippumattomien sähkönmyyjien ja välittäjien tulona markkinoille. Kilpailuympäristö on merkinnyt monia myönteisiä asioita sähkön käyttäjille, mutta se on johtanut myös voimakkaasti vaihtelevaan hintatasoon, joka ei aina ole sähkönkäyttäjien etujen mukaista. Uusiin toimijoihin suomalaisilla sähkömarkkinoilla kuuluu myös pohjoismainen sähköpörssi, joka täydentää sähkön tuottajien ja myyjien hankinta- ja myyntimahdollisuuksia. Varsinaisen kaupankäynnin lisäksi pörssissä muodostuu sähkön markkinahinta, jota käytetään yleisesti kilpailtujen sähkömyyntisopimusten hintareferenssinä. Pienten sähkönkäyttäjien etujen turvaamiseksi alueella määräävässä markkina-asemassa olevalla sähkön vähittäismyyjällä on lakisääteinen sähkön toimitusvelvollisuus. Toimitusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että myyjän on toimitettava asiakkaalle sähköä julkisin hinnoin ja ehdoin, jos asiakkaalla ei ole muita kilpailukykyisiä hankintamahdollisuuksia. Korpelan Voiman tehtävänä on turvata pit- källä aikajänteellä vakaat, keskimääräistä edullisemmat myyntihinnat toimialueensa sähkönkäyttäjille. Sähköverkkotoiminta Sähköverkot muodostavat markkinapaikan, joka palvelee tasapuolisin ja kohtuullisin ehdoin kaikkia sähkön myyjiä ja sähkönkäyttäjiä. Sähköverkkotoimintaan vaaditaan Energiamarkkinaviraston myöntämä verkkolupa. Verkkolupaan liittyy maantieteellinen vastuualue, jolla sähköverkonhaltijalla on yksinoikeus rakentaa verkkoa. Sähköverkonhaltijat vastaavat omalla toimialueellaan siitä, että asiakas saa hyvänlaatuista sähköä huolehtimalla tarvittavan sähköverkon rakentamisesta, kunnossapidosta ja vikojen korjauksesta. Korpelan Voimalla on verkkolupa pääosin sen yhdentoista omistajakunnan alueella. Sähköverkonhaltijat kattavat toimintakulunsa sähköverkon vuokrana perittävillä siirtomaksuilla ja liittyjiltä perittävillä liittymismaksuilla. Hinnat vaihtelevat yhtiöittäin, mutta niitä asiakkaat eivät voi kilpailuttaa. Yhtiökohtaisiin hintoihin vaikuttavat mm. yhtiöiden toimintaympäristö (kaupunki/maaseutu), luonnonolosuhteet ja omistajien hinnoittelupolitiikka. Asiakaskohtaiseen hintaan vaikuttavat mm. toimitetun sähköenergian määrä ja tehontarve. Korpelan Voiman omistajakuntien pitkäaikaisena strategiana on ollut tarjota korkealaatuisia ja pysyvästi edullisia verkkopalveluja alueen sähkönkäyttäjille. Strategian toteutuminen näkyy paikallisena asiakaspalveluna, korkeana sähkön toimitusvarmuutena ja huomattavan edullisina hintoina. Korpelan Voima on jo pitkään ollut yksi Suomen edullisimmista maaseutuolosuhteissa toimivista verkkoyhtiöistä; verkkoliiketoiminnan taloudellinen hyöty jaetaan edullisten hintojen kautta suoraan sähkönkäyttäjille. Alueellisen verkkoyhtiön investointi- ja hinnoittelupolitiikalla on suuri merkitys asiakkaille, sillä vaikka palveluntaso ja hinnat vaihtelevat yhtiöittäin, asiakkaat eivät voi kilpailuttaa verkkopalveluita. Tuula Loikkanen toimitusjohtaja Korpela Plus 3/2005

3 Korpelan siirtohinnat laskivat Korpelan Voima alensi alkaen sähkön siirtohintoja noin neljä prosenttia. Hinnanalennuksen taustalla on yhtymän hinnoittelustrategia, jonka mukaan Korpelan Voiman on pysyvästi kuuluttava Suomen edullisimpien maaseutuolosuhteissa toimivien jakeluverkkoyhtiöiden joukkoon. Tällä hetkellä Korpelan Voima kuuluu kaikissa asiakasryhmissä edullisimman n e l j ä n n e k s e n j o u k k o o n. M a a s e u t u - olosuhteissa t o i m i v i a jakeluverkkoy h t i ö i t ä on 57. Sähkölasku muodostuu kahdesta eri hyödykkeestä, sähkön siirtopalvelusta ja sähköenergiasta sekä niihin liittyvistä veroista. Valtakunnallisten tilastojen mukaan vuonna 2004 kotitalousasiakkaan sähkölaskusta noin 35 prosenttia muodostui sähkön siirrosta, noin 39 prosenttia sähköenergiasta ja noin 26 prosenttia veroista. Siirtomaksun määräytymiseen vaikuttaa mm. asiakkaalle toimitetun sähköenergian määrä ja tehontarve sekä jännitetaso, jolla asiakas on liittynyt verkkoon. Siirtopalveluiden hinnat eri yhtiöiden jakeluverkoissa poikkeavat toisistaan, mutta niitä asiakkaat eivät voi kilpailuttaa. Yhtiökohtaisiin hintaeroihin vaikuttavat mm. maantieteelliset olosuhteet ja omistajapolitiikka. Korpelan Voiman oma 11 kuntaa kattava sähkönsiirron jakelualue. plus 3/05 Varovaisuutta sähkötöihin...4 Lämmintä läheltä...6 Ensiaputaidot tärkeitä sähköalalla...7 Torpan Ratsutalli esittelyssä...8 Varavoimaa myrskyn varalle...10 Tulevaisuutta: Kaukoluentaa omakotitaloissa...11 Korpelan Voiman toiminnot yhtiöitetään...11 Jihaa!...12 Mittarit mukana kehityksessä...14 Jouluvisa...16 KORPELA plus Nro 3/2005 KORPELAN VOIMAN ASIAKASLEHTI 7. vuosikerta ISSN Julkaisija: Korpelan Voima Puhelin (06) PL 13, KANNUS Painos: kpl Vastaava toimittaja: Margetta Santala Toimituskunta: Liisa Ängeslevä, Jorma Rekonen, Outi Yli-Arvo, Johanna Rantanen Kannen kuva: Anja Jussila Ulkoasu: Taikahattu, Tiina Fors Paino: Art-Print Oy 2005 Osoitelähde: Korpelan Voiman asiakasrekisteri Plus 2/05 krypton voittajat: Rauno Heinoja, Kokkola, Aini Luoma, Toholampi ja Lars From, Kaustinen. Onnittelut! Korpela Plus 3/2005

4 Varovaisuutta sähkötöihin! Itsetehdyt ja vialliset jatkojohdot usein syynä sähkötapaturmiin OUTI YLI-ARVO Piirrokset: Tukes Miesten tapaturmat kodin remonttitöissä ovat lisääntyneet. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien osuus on jo lähes kolme neljästä kaikista vuoden aikana sattuvista tapaturma- ja väkivaltatilanteista. Miesten tapaturmat kodin remonttitöissä ja huoltotöissä ulkona ovat lähes kolminkertaistuneet 15 vuodessa. Kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat sitä vastoin ovat vähentyneet parinkymmenen vuoden aikana. Silti näitä vain sattuu. Tässä pari esimerkkiä kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista. Vuonna 1983 eläkeläinen sai kuolemaan johtaneen sähköiskun kokeillessaan ulkona itse tekemäänsä pensasleikkuria. Viime vuoden elokuussa mies sai kuolemaan johtaneen sähköiskun painepesurilla työskennellessään. Pesuria syötettiin kahdella jatkojohdolla. Jälkimmäisen huonokuntoisen ja vaihejohdin pääsi koskettamaan maadoitusliuskaa jatkopistorasian sisällä. Ensimmäinen jatkojohto oli tehty määräysten vastaisesti kaksinapaisesta johdosta kokonaan ilman suojamaadoituspiiriä. Painepesurin pistooliosa tuli jännitteiseksi kohtalokkain seurauksin. Edelliset Turvatekniikan keskuksen esimerkit kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista ovat tyypillisiä tilanteita kyseisistä onnettomuuksista. Itse tehtyjen laitteiden tai jatkojohtojen kanssa voi tulla vahinkoja. Ne ovat yleinen syy sähkötapaturmiin, toteaa Korpelan Voiman verkostoinsinööri Ari Koskinen. Sähkötapaturmat vähentyneet Turvatekniikan keskuksen tilastojen mukaan kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat vähentyneet merkittävästi koko ajan. Väheneminen saattaa johtua siitä, että kaupassa myytävät valmiit jatkojohdot ovat vähentäneet itse tehtyjä jatkojohtoja. Kaupasta ostettu johto tulee halvemmaksi kuin itse tekemä. Valmiit jatkojohdot ovat varmasti parantaneet tilannetta, Koskinen kertoo. Sähkötöitä saavat yleensä tehdä vain sähköalan ammattilaiset. Pääperiaate on, että tavallinen kuluttuja ei saa tehdä kiinteitä sähköasennuksia, joita ovat esimerkiksi kiinteiden valaisimien ja peilikaappien asennukset. Tavallinen sähkönkäyttäjä saa tehdä ainoastaan pieniä töitä, joita hän tietää varmasti osaavansa. Kaikille sähkönkäyttäjille sallittuja Tee sallituista töistä itse vain ne, jotka varmasti osaat. Korpela Plus 3/2005

5 Ari Koskinen testaa jännitteettömyyden hyväksytyllä jännitteenkoettimella. Toimenpide on sallittu myös tavalliselle sähkönkäyttäjälle. Valaisimen liittäminen vaatii jo tarkkuutta maadoitusjohtimen kanssa. toimenpiteitä ovat muun muassa sulakkeen vaihto, valaisimen lampun ja sytyttimen vaihto, jännitteettömyyden toteaminen hyväksytyllä jännitteenkoettimella sekä vikavirtasuojakytkimen toiminnan testaus. Kaikissa sähkötöissä on tärkeää muistaa katkaista sähkö pääkytkimestä tai poistamalla sulakkeet, muistuttaa Ari Koskinen. Sähkötöitä tekevän on myös syytä varmistaa, että kukaan ei pääse vahingossa kytkemään virtaa sähkötöiden aikana. Sallitut korjaus- ja asennustyöt Korjaus- ja asennustöistä tavalliset sähkönkäyttäjät saavat tehdä muun muassa yksivaiheisen jatkojohdon valmistuksen tai korjauksen. Sallittua on myös sähkölaitteen rikkoontuneen yksivaiheisen liitäntäjohdon ja pistotulpan vaihto, valaisimen liitäntäjohdon rikkoontuneen välikytkimen vaihto ja sisustusvalaisimen liittäminen sokeripalalla. Kiinteässä asennuksessa valaisinliittimen voi korvata uuden järjestelmän mukaisella valaisinliitinpistorasialla. Tavallinen sähkönkäyttäjä voi myös asentaa valaisinpistotulpan sekä vaihtaa vioittuneen tulpan. Jännitteettömät pistorasiat ja kytkimien kannet voi poistaa vaikkapa maalaamisen ja tapetoinnin ajaksi. Sulake vaihdetaan oikean kokoiseen, pääkytkin avattuna. Huolellisuutta ulkokäyttöön Ari Koskinen muistuttaa tavallisia kuluttajia jatkojohtojen oikeasta käytöstä ulkona. Tavalliset jatkojohdot on roiskesuojattu. Niitä ei saa uittaa vesilätäköissä eikä pitää vesisateessa. Joulun aikaan yleinen sähköturvallisuusriski on ulos viedyt sisäkäyttöön tarkoitetut jouluvalot, joissa on muuntaja mukana. Sisäkäyttöön tarkoitetut johdot eivät välttämättä kestä pakkasta. Ne voivat murtua, ja siten niistä voi saada sähköiskun, Ari Koskinen kertoo riskeistä. Ilmat saattavat muutella plusasteiden puolelle, joten johdot voivat myös kastua, jolloin sähköiskun riski kasvaa. Suosittelen, että ostetaan sellaisia tuotteita, joista löytyy ainakin FI-merkintä. Sellaiset tuotteet on testattu Suomessa, eikä niiden kanssa ole koskaan ollut isompia ongelmia, opastaa Koskinen kuluttajia. Vie vioittunut laitteesi ammattilaisen korjattavaksi. Lisätietoja saa Kodin turvallisuusoppaasta: Korpela Plus 3/2005

6 Lämpökattilan sisällä on 900 asteinen hiekka, jonka seassa polttoaine palaa. Lämmintä läheltä JOHANNA RANTANEN Keväällä 2003 Sieviin valmistuneen uuden lämpölaitoksen tekniikka on alansa huippua. Lämpölaitoksessa poltetaan pääosin turvetta ja haketta. Moderni kattila polttaa puhtaasti ja tehokkaasti, ja sähköinen suodatin pitää huolen siitä, että piipusta taivaalle pääsee lähinnä vesihöyryä. Myyntijohtaja Juhani Asiainen kertoo, että lämpölaitoksen koko ei edellyttänyt sähkösuodattimen asentamista, mutta Korpelan Voima päätti investoida puhtaamman ilman ja paremman laadun eteen. Sievin lämpölaitoksen päästöt ovat alle neljäsosan sallitusta, tavoitteemme on että hanki lämpölaitoksen ympärillä on puhtaan valkoista. Edullista lämmitystä Uudella lämpölaitoksella on satakunta asiakasta Sievin keskustassa. Tehokkaassa kattilassa riittää potkua isommallekin joukolle ja myyntijohtaja Asiainen toivottaa uudet asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi. Nykyisillä hinnoilla öljylämmitys on noin 50 prosenttia kaukolämpöä kalliimpaa. Kun vanhan öljykattilan aika alkaa lähennellä loppuaan, kannattaa tosissaan harkita uusiiko kattilan vai liittyykö kaukolämpöön. Uuden kattilan ja kaukolämmön liittymiskustannukset ovat lähellä toisiaan. Sievin lämpölaitos voi myös kehuskella tuovansa lämmintä läheltä, laitoksen käyttämä turve ja hake ovat kotoisin omalta alueelta. Moderni kattila Uuden lämpölaitoksen kattila on tehokas ja uudenaikainen. Kattilan pohjalla on paksu ja kuuma, noin asteinen hiekkakerros, jonka seassa polttoaine palaa ja pyörii kuin kuumassa puurokattilassa. Kattilassa poltetaan turpeen ja hakkeen sekoitusta, jonka suhdetta vaihdellaan kuormitustarpeen mukaan. Turpeesta lämpöä tulee tehokkaammin kuin hakkeesta. Hiekan pitää olla yli 600 asteista ennen kuin kattilaan syötetään polttoainetta, silloin turve ja hake kaasuuntuvat palaen puhtaasti ja tehokkaasti. Syntyvä tuhka on lentotuhkaa, jonka sähkösuodatin kerää tuhkalavalle, eikä piipusta pääse taivaalle epäpuhtauksia. Juhani Asiainen kehuu, että lämpölaitoksen prosessia on kehitetty Korpelan Voiman oman miehen, projektivastaava Ari Jämsän ideoimana. Jämsän työn ansiosta kattilaa voidaan ajaa myös pienellä teholla, jolloin kesälläkin saadaan puhdasta ja lämmintä. Korpela Plus 3/2005

7 Ensiaputaidot tärkeitä sähköalalla LIISA ÄNGESLEVÄ Sähköalan koulutukseen kuuluu olennaisena osana turvallisuusasiat. Korpelan Voiman työntekijöiden perehdyttämisessä on turvallisuus merkittävänä osana. Työsuojelupäällikkö Ahti Packalénin mukaan ammattilaisille sattuukin harvoin sähkötapaturmia. Korpelan Voimalla on panostettu vahvasti turvalliseen työskentelyyn ja turva- ja suojavälineisiin. Suurempia onnettomuuksia ei ole sattunutkaan, enimmäkseen on selvitty nilkan nyrjähdyksillä, joita tulee epätasaisessa maastossa liikkuessa. Ammattihenkilöille sattuu vain vähän onnettomuuksia. Alalla asenne turvallisuuteen on erittäin hyvä ja on syytä ollakin, kun oma henki on kyseessä, sanoo Packalén. Toki vaarat ovat aina olemassa. Sähkön parissa työskenneltäessä ei ole varaa erehdyksiin vaan työtavat ja menetelmät on suunniteltu niin, että vaaratekijät vältetään. Työ on turvallista, kun noudatetaan hyväksyttyjä työohjeita. Kuitenkin on aina varauduttava mahdolliseen tapaturmaan. Korpelan Voimalla on kiinnitetty huomiota ensiaputaitoihin ja pylvästyöskentelyn turvallisuuteen. Syksyllä järjestettiin hätäensiapu ja EA 1-kurssi, joiden taitoja ylläpidetään kolmen vuoden kuluttua kertauskurssilla. Siten Sähkötyöhön osallistuville järjestettiin keväällä pylväästä alaslaskukoulutus. Jatkossa sitä harjoitellaan kerran vuodessa työpareittain. Jokaisen on saatava tapaturman tai sairauskohtauksen uhri alas pylväästä. ensiaputaidot pysyvät voimassa. Henkilöstö otti ensiapukurssit innostuneesti vastaan ja koulutus järjestettiin koko henkilökunnalle. Mukana olivat kaikki sähkötyöhön osallistuvat ja suurin osa muistakin. Myöhemmin ensiapukoulutus järjestetään niille, jotka eivät tällä kertaa voineet osallistua siihen. Nyt saatiin hyvä pohjataso, jota aletaan pitää yllä, sanoo työsuojelupäällikkö. Sähkötyötä tehdään yleensä kahden hengen työpareina ja silloin on jokaisen osattava hätäensiaputaidot eli elvyttäminen, verenvuodon tyrehdyttäminen sekä avun hälyttäminen. Sähkötyössähän on aina mukana sähköiskun vaara ja korkealla työskenteleminen lisää tapaturman riskiä. Työhön kuuluu olennaisesti se, että me lähdemme liikkeelle myrskyssä kuin myrskyssä. Silloin on yleensä pimeää sateen ja kovan tuulen lisäksi. Joskus joudumme odottamaan pahimman tuulen laantumista, ennen kuin on mahdollista lähteä töihin. Korpela Plus 3/2005

8 & Hevoset tykkäävät rutiineista, mutta jouluna syödään omenoita pork JOHANNA RANTANEN Torpan Ratsutallille joulu tulee heti joulukuun alussa. Silloin tallikahvioon ilmestyy rehevä joulukuusi ja jouluvalot syttyvät. Tallin joulussa on tunnelmaa. AATTO KUULUU HANNALLE! Jouluaattoaamun tunnelma tallissa on Hannasta jotain ainutlaatuista. Silloin haluan aina olla itse ensimmäisenä tallissa toivottamassa hevosille Hyvää Joulua! Torpan Ratsutallilla jokainen hevonen saa jouluksi oman joulukuusen järsittäväkseen, hevosten omat hoitajat tuovat myös hoidokeilleen kauniita joulukortteja, pieniä paketteja ja vähän herkkujakin. Hoitajat toimittavat oikeastaan tallitonttujen virkaa. Usein on jouluna oman hoitohevosen tai -ponin harjaan solmittuna rusetteja ja talli on tip top -kunnossa perusteellisen joulu- Jouluvalmistelut ovat aina äitini Tuulan vastuulla. Hän tuo kuusen tallikahvioon, laittaa koristeet ja valot paikoilleen, Torpan Ratsutallin omistaja, ratsastuksenohjaaja Hanna Yli-Jylhä kertoo. Ratsutallin toiminta sai alkusykäyksensä kolmetoista vuotta sitten, kun Hanna Yli-Jylhä muutti kymmenisen vuotta tyhjänä olleelle isänsä kotitilalle. Ensin Hanna osti yhden hevosen ja pikkuhiljaa katras on kasvanut. Vuonna 1998 perustetun Torpan Ratsutallin pihapiiriin on rakennettu maneesi ja komea talli, jossa asuu jo kolmetoista omaa hevosta sekä yksi täysihoitoasiakas. Ratsutalli myös kasvattaa ja myy varsoja. Ei varsoja oikein meinaa raaskia myydä, kuusi niitä on kaikkiaan meille syntynyt ja vasta yksi on myyty, toinen on nyt myytävänä, Hanna mainitsee hieman haikeana. En ole syntyjäni maatilan tyttö, kotini on Kannuksen keskustassa. Aloitin hevosharrastuksen siskoni kanssa ollessani 8-vuotias ja sille tielle olen jäänyt, iloinen Hanna kertoo pitkät letit hulmuten. Vuosien aikana tallille ovat muodostuneet omat jouluperinteet. Joulun alla tallin väki järjestää yhteisen pikkujoulun, aaton aattona ja aattoaamuna järjestetään aina maastoretki ja Tapaninpäivänä rekiretki. Rekiajeluita järjestetään myös tilauksesta Maastoretkellä ratsastamme noin puolitoista tuntia pitkin metsiä, sen päälle syödään kinkkuvoileipiä, torttuja ja kuumaa glögiä. Se on semmoinen ihana rauhoittumisen paikka, Hanna kuvailee. Korpela Plus 3/2005

9 kanoita! siivon jälkeen. Hevonen on eläin, joka rakastaa tuttuja arkisia rutiineita, mutta kyllä jouluna aina saa muutaman ylimääräisen porkkanan ja omenoita, Hanna kuvailee tallin joulua. HYVÄ HARRASTUS Tällä hetkellä Torpan Ratsutallilla on noin sata vakituista asiakasta Kannuksesta ja lähikunnista. Moni nuorista ratsastajista on käynyt tallilla alusta saakka. On ollut kiva seurata ratsastajatyttöjen kasvua ja taitojen kehittymistä sekä nuorina että ratsastajina. Useimmat tytöt aloittavat ratsastamisen noin kymmenvuotiaina, jos kiinnostus ja into säilyy yli murrosiän myllerryksen, niin sitten se yleensä säilyy koko elämän, Hanna toteaa. Viime vuosina hevosten määrä Suomessa on kasvanut koko ajan ja niin on kasvanut myös harrastuksen suosio. Suurimman kasvun huomaa siinä, että aikuiset ovat kiinnostuneet ratsastamisesta, meilläkin on jo useita aikuisille tarkoitettuja ryhmiä. Oma äitinikin aloitti ratsastamisen vasta lähempänä viittäkymmentä ja on käynyt Torpan Ratsutallin perustamisesta saakka ratsastamassa kerran viikossa. Yleensä tallille tulevat aikuiset ovat joko löytäneet harrastuksen uudestaan vuosien tauon jälkeen, tulevat tallille omien lasten mukana ja innostuvat itsekin tai ovat kenties haaveilleet ratsastamisesta jo lapsesta asti ja toteuttavat unelmansa aikuisina. Jotkut aikuisena aloittaneista ovat kaukaa ihailun lisäksi jopa pelänneet hevosia, mutta lopulta keränneet rohkeutensa ja tulleet tallille. Pelon voittaminen ja ratsastuksesta nauttiminen on upea kokemus. Ratsastusta käytetään paljon myös terapiamuotona, Torpan Ratsutallillakin käy säännöllisesti vaihtelevankuntoisia asiakkaita, joille jokaiselle löydetään yhdessä sopiva muoto nauttia hevosten lämmöstä ja läheisyydestä. Minulla on myös vammaisratsastusohjaajan pätevyys, mutta ei terapiaoikeutta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että vammaisasiakkaamme eivät ole oikeutettuja KELAn korvauksiin vaan maksavat ratsastustuntinsa itse, Hanna Yli-Jylhä toteaa. Nuorin ratsastaja Torpan Ratsutallilla on Hannan mukaan ollut hänen kolmen kuukauden ikäinen kummityttönsä, joka pötkötti hevosen selässä, ja iäkkäin vakituisesti tallilla käynyt ratsastaja kulki jo kahdeksannella kymmenellä. Jokaiselle löytyy sopiva ratsu. Tietty liikunnallisuus tietysti auttaa ratsastuksen aloittamisessa. Ratsastuksessa tarvitaan notkeutta, ketteryyttä ja tasapainoa. Pienillä lapsilla on yleensä hillitön tasapaino ja erinomainen vartalonhallinta. Kun noin 1 5 -vuotiaan lapsen pistää hevosen selkään, he ovat siellä usein kuin kotonaan. Aikuisten ratsastusbuumin lisäksi Etelä-Suomessa on herännyt into myös vauvaratsastukseen. Alle vuoden ikäisiä vauvoja viedään jo ratsastustunneille, ehkä vielä meilläkin sellainen kurssi järjestetään, Hanna naurahtaa. Hevosetkin puetaan tonttulakkeihin jouluna. Hanna Yli-Jylhä joulunodotustunnelmissa vaaleaharjaisen Tuulen Kuiskeen (vas.) ja tämän varsan Torpan Tuiskeen (isä: V. P. Jehu) kanssa. Korpela Plus 3/2005

10 Varavoimaa myrskyjen varalle LIISA ÄNGESLEVÄ Kannuslainen Ahto Huhtala on yksi niistä paristakymmenestä isännästä, jotka hankkivat yhteisostona varavoimalaitteet viime kesänä. Aggregaatin kätevyyden voimanlähteenä hän pääsi kokemaan melkein saman tien työkoneiden korjauksessa pellolla. Huhtalan tilan sähköistys vaati uusimista ja varavoimalaitetta päästiin kokeilemaan varsinaisessa sähkönsyötössä vasta marraskuussa. Laitoin suurimman myllyn päälle ja hyvin toimi, naurahtaa Huhtala. Hänen mielestään on tärkeää hankkia varavoimalaite, vaikka kukaan ei toivokaan sitä joutuvansa käyttämään. Maataloudet pyörivät niin sähkön varassa, että lyhytkin katkos saattaa aiheuttaa suuret taloudelliset tappiot. Varavoiman hankkimista Huhtala ryhtyi miettimään siinä vaiheessa kun myrskyjä alkoi olla myös kotimaassa. Korpelan Voima on varma sähköntuottaja, mutta ei sekään voi luonnonvoimille mitään, huomauttaa Huhtala. Avustusta varavoiman hankkimiseen myöntää TE-keskus, mutta Huhtalan mukaan se ei ratkaise kenenkään kohdalla hankintaa. Avustus on verotettavaa tuloa. Toki avustus vauhdittaa hankintoja. Korpelan Voiman verkostoinsinööri Ari Koskisen mukaan varavoimalaitteita on hankittu yhteisostoilla Sievin lisäksi Kälviällä. Lohtajalla on parhaillaan menossa yhteishanke. Varavoimalaitteita on hankittu parin viime vuoden aikana ja niitä on puolensataa Korpelan Voiman alueella. Koskisen mukaan varavoimaa kannattaa hankkia kotieläintiloille. Käsin ei niissä pysty töitä hoitamaan, jos myrsky tulee ja sähköt ovat poikki vaikka lyhyemmänkin ajan. Muutaman tunninkin viivästys aiheuttaa jo harmia suurimmilla tiloilla. Isommilla tiloilla niin ruokinta kuin lypsykin ovat automatisoituja ja myös maidon jäähdytykseen tarvitaan sähköä, huomauttaa Koskinen. 10 Korpela Plus 3/2005 Ahto Huhtala on tyytyväinen hankintaansa, vaikka toivoo, ettei joutuisi koskaan varavoimaa käyttämään sähkönsyöttöön. Korpelan Voiman toimitusjohtaja Tuula Loikkanen ja K-maatalouden konemyyjä Ilkka Jokitalo tutustuivat varavoimalaitteisiin varavoimapäivillä. Hänen mukaansa useampi tila voi helposti toimia myös yhteisellä varavoimalla. Silloin hankintahintakin pysyy kohtuullisena. Varavoimalaitteita ei ole ollut vielä kovin pitkään edes myynnissä. Kysyntää on tullut sitä mukaa kun tarjontaakin on ollut. Korpelan Voima tekee neuvontatyötä varavoiman hankinnassa. Tavallisesti esillä on kysymys siitä, minkä kokoinen laite kannattaa hankkia ja miten liitännät pitää tehdä. Korpelan Voimalta käydään usein erilaisissa tilaisuuksissa antamassa neuvoja varavoiman hankinnasta. Myös Korpelan Voima on pitänyt itse muutaman varavoimapäivän. Pelastuslaitoksen kanssa on epävirallisesti sovittu, että Korpelan Voima lainaa omaa aggregaattiaan pelastuslaitokselle silloin, jos sellaista joskus tarvitaan. Varavoimageneraattorin on oltava kyllin tehokas käynnistämään tilan suuret sähkömoottorit. Varavoiman tehon kva:ssa on oltava vähintään kaksi kertaa sähkömoottorin teho kw:ssa, kun moottori käynnistetään tähtikolmiokytkimellä tai muita sähkölaitteita ei ole päällä. Generaattorin tehontarve on laskettava aina tilakohtaisesti. Kytkennät pitää teettää sähköammattimiehellä ja käyttöönottovaiheessa katsottava että vaihejärjestys on oikea.

11 Tulevaisuutta: Kaukoluentaa omakotitalokohteissa JORMA REKONEN Kaukoluenta tulee yleistymään tulevaisuudessa myös omakotitaloihin. Korpelan Voiman alueella ensimmäiset kiinteistöt kaukoluennan piiriin kytkettiin vuonna Me olimme tässä ensimmäisten joukossa Suomessa, verkostoinsinööri Ari Koskinen sanoo. Hän kertoo nyt kaukoluennassa olevan yli 700 kohdetta. Korpelan Voimalla on kaikkiaan vajaat mittauspaikkaa. Koskinen sanoo, että sellaisille sähkönkäyttäjille, joilla on suuri sähkönkulutus ja paljon vaihtelua sähkönkulutuksessa, esimerkiksi tuotannon vaihdellessa, kannattaa asentaa kaukoluenta. Siten myös laskutus toteutuu todellisen käytön mukaan kaukoluennan avulla kuukausittain. Koskinen selvittää laitteita olevan isoissa yrityksissä ja maatiloilla, jotka tänä päivänä ovat ilman muuta jo luokiteltavissa yrityksiksi. Kaukoluentalaitteella on kuitenkin sen verran hintaa, eli yli 200 euroa, ettei sitä ole tarkoituksenmukaista asentaa esimerkiksi omakotitaloihin. Rivitaloissa, joiden huoneistoissa asukkaat usein vaihtuvat ja mittariluentoja saattaa olla vuosittain useita, kaukolaite kuitenkin on paikallaan, Koskinen päättelee. Kaukolaitteen käytännön toiminnan osalta suurin haaste kautta aikojen on ollut tiedonsiirtoyhteyksien järjestämisessä. Sen pitää olla taloudellisesti kannattavaa. Tällä hetkellä on niin puhelin- kuin sähköverkonkin kautta luettavia laitteita. GPRS luentamahdollisuus näyttäisi olevan tulossa. Ari Koskinen veikkaa, että kymmenen vuoden sisällä kaukoluenta on laitteiden hintojen laskun myötä yleistynyt myös omakotitaloihin. Yleensä nyt uusitaan mittari kokonaan, kun kohde siirtyy kaukoluentaan. Laite on mittarissa valmiina. Korpelan Voiman toiminnot yhtiöitetään Yhtymäkokous päätti eriyttää Korpelan Voiman liiketoiminnat sähkömarkkinalain muutoksen johdosta kuntayhtymän kokonaan omistamiin kolmeen osakeyhtiöön. Perustettavat kuntayhtymän tytäryhtiöt harjoittavat verkko- & urakointitoimintaa, sähkön myyntitoimintaa ja lämpötoimintaa. Strategisten omaisuuserien (mm. jakeluverkon) omistus säilyy suoraan kuntayhtymän omistuksessa ja ohjauksessa. Rakenteellinen muutos ei muuta Korpelan Voiman perustehtäviä. Järjestely ei tule vaikuttamaan Korpelan Voiman asiakkaisiin eikä se edellytä asiakkailta toimenpiteitä. Korpela Plus 3/

12 Teksti JOHANNA RANTANEN, tanssikuvat TORE FAGERNÄS Kaustislaiset sisarukset Outi Rauma ja Heli Hohenthal ovat harrastaneet kantritanssia jo muutaman vuoden ajan. Ensin Outi meni Elina Peltoniemen vetämälle kansalaisopiston kurssille syksyllä 2000 ja veti siskon mukaan seuraavana vuonna. Nyt takana on jo kantritanssiohjaajan I ja II -kurssit ja menossa neljäs kausi kurssinvetäjinä Kaustisen kansalaisopistossa. JIH Nykyään Perhonjokilaakson Kantritanssijoihin kuuluu noin 50 jäsentä ja jonkin verran kansalaisopiston puitteissa järjestettävissä harjoituksissa käy sellaisiakin, jotka eivät ole vielä yhdistykseen liittyneet. Aktiivijäseniä on kolmisenkymmentä, viimeksi Lokatansseissa esiintyessämme meitä oli kasassa 26:n hengen edustava joukko. Kaikkiaan Suomessa harrastajia on noin 4-5 tuhatta, suosio on kasvanut tasaiseen tahtiin, Outi Rauma kertoo. Kaikki mukaan, miehet myös! Kantritanssia Outi ja Heli suosittelevat lämpimästi harrastukseksi kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta. Vuosien varrella on muutama mieskin nähty harjoituksissa, ja ensimmäisellä kerralla Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla oli yksi rohkea esiintymässäkin. Olisi mukava saada miehiä mukaan porukkaan. Tällä hetkellä joukkomme ikähaitari on 10-kesäisestä yli kuusikymppiseen. Valtaosa porukasta taitaa olla vuotiaita, siskokset kertovat. Outi ja Heli tunnustavat, että ensimmäisillä kerroilla kantritanssijoiden ideapäiville osallistuessaan joidenkin tanssijoiden pukeutuminen viimeisen päälle lännentyyliin JIHAA! -huutojen kera hymyilytti ainakin sisään päin, mutta nykyään moinen huuto voisi päästä omastakin suusta. Sitä on päässyt jo kunnolla tähän harrastukseen sisälle. Orponakin voi tulla Ehkä suuri syy siihen, miksi kantritanssi on erityisesti naisten suosiossa on se, että kurssille voi tulla ilman paria. Ei ole pakko raahata vastustelevaa puolisoa parketille kompuroimaan. Monet ovat myös kertoneet ensin ihailleensa kauempaa kantritanssijoiden esiintymisiä ja päättäneet sitten tulla itsekin kokeilemaan. Useat kantritanssiyhdistykset järjestävät kurssinsa itse, mutta ainakin toistaiseksi Perhonjokilaaksossa kurssit on järjestetty kansalaisopiston piirissä, keväisin ja syksyisin. Erityisiä vaatimuksia aloittelijoille ei aseteta. Kukaan ei odota, että ensikertalaisella olisi bootsit jalassa ja stetson päässä. Pääasia on, että on mukava jalkineet. Kovapohjaisuus on tietysti etu, sillä silloin kantritanssiin olennaisesti kuuluvat kan- Outi Rauma (vas.) ja Heli Hohenthal suosittelevat kantritanssiharrastusta ihan kaikille! tapääiskut kuuluvat kunnolla. Rytmitajusta on tietysti apua askelkuvioiden omaksumisessa ja esimerkiksi jumppaa harrastaneiden on helppo päästä kantritanssin juonesta kiinni. Sitten, kun taidot riittävät e s i i n - t y m i - s e e n r y h m ä n m u k a n a, o n aika hankkia stetson, sillä sen puutt u m i - 12 Korpela Plus 3/2005

13 AA! nen näkyy kauas. Bootsit ehtii hankkia myöhemminkin, Outi Rauma kertoo. Kun minä olin ensimmäistä kertaa mukana, olin aivan pihalla koko hommasta ja ajattelin, etten ikään tule tänne takaisin, kunhan loppuun asti ekasta k e r r a s t a hengissä selviän, H e l i H o h e n - thal nauraa. Heli lähti kuitenkin vielä toisenkin kerran ja alkoi päästä asiasta jyvälle: Oman kokemukseni perusteella olen sanonut kaikille aloittelijoille, että vähintään kaksi kertaa pitää käydä, ennen ei saa luovuttaa. Tunnissa oppii ensimmäisen tanssin ja saa sellaisen tunteen, että tämä alkaa luonnistua. Kun harrastusta jatkaa pidemmälle, tulee koko ajan uusia tansseja, monimutkaisia ja pitkiä askelsarjoja, jotka on opittava muistamaan. Sopivia haasteita on tarjolla kaikentasoisille harrastajille, Heli kuvailee. Siskokset kehuvat kantritanssia oivaksi tavaksi pitää huolta terveydestään: Kantritanssi ei ole niin rytkivää kuin jumppa usein on ja sopii siksi hyvin myös varttuneemmille liikkujille. Alku on yleensä rauhallinen ja usein tanssijat kerrospukeutuvat harjoituksiin tullessaan. Pikkuhiljaa hien pukatessa pintaan saa heittää paksumpaa paitaa pois. Kantritanssien luonteeseen kuuluvat tömistävät iskut suoraan lattiaan, tärähtely ja notkahtelevat liikkeet. Eivätkös ne ole omiaan vahvistamaan luustoa? Suomalaisia versioita Outi Rauma ja Heli Hohenthal kertovat yksissä tuumin, että muutaman vuoden harrastamisen jälkeen on tullut halu kokeilla uutta. Kantritansseja tanssitaan nykyään hyvin monenlaisen musiikin tahtiin, taustalla voi soida muutakin kuin Johnny Cash, siskokset naurahtavat. Lokakuussa Kaustisella Kansantaiteenkeskuksessa tanssittuihin Lokatansseihin Perhonjokilaakson Kantritanssijat lähtivät aivan uudenlaisella esityksellä ja saivat siitä runsaasti positiivista palautetta. Jaloissa oli kumisaappaat ja päällä flanellipaita, tanssijoiden seassa hortoili eksynyt lehmä ja taustalla soi Mikko Alatalo. Hulluimmat ideat osoittautuvat usein parhaimmiksi! Tänä vuonna Kantritanssijat ovat esiintyneet Lokatanssien lisäksi myös Kaustisen Kansanmusiikkijuhlilla ja parissa muussa tapahtumassa, parina aiempana vuonna esiintymisiä on ollut enemmänkin. Emme ole oikein muistaneet ja joutaneet markkinoida itseämme, mutta mielellämme lähdemme esiintymään myös esimerkiksi pikkujouluihin. Olemme tanssineetkin muun muassa Sinivuorten yön tahtiin. Meillä on muuntuvainen porukka, jonka koko määräytyy tilan ja tarpeen mukaan! Heli ja Outi mainostavat. Korpela Plus 3/

14 Korpelan Voiman museosta löytyy monenlaista mittaria, vanhimmat 1930 luvulta. Valovirrasta voimavirtaan Mittarit mukana kehityksessä Kun sähkö tuli aikanaan kyliin, tärkeintä olivat valot. Paljoa muusta ei siinä vaiheessa haaveiltukaan. Pian kuitenkin kehitys toi uusia laitteita ja koneita niin omakotitaloihin, maatalouteen kuin tietysti myös teollisuuteen. JORMA REKONEN Korpelan Voiman myyntijohtaja Juhani Asiainen sanoo tämän tietysti tuoneen haasteita myös sähkölaitokselle. Piti pysyä kehityksen mukana. Sähkövalo otettiin mahdollisesti ensiksi vain tuvan puolelle, mutta kun lyhdystä siirryttiin sähkövaloaikakauteen myös navetan puolella, kulutus lisääntyi. Sähköhella vaati virtaa 1950-luvulla tuli talouksiin sähköra- dioita. Seuraavalla vuosikymmenellä jääkaapit alkoivat yleistyä. Lypsykoneet tulivat navetoihin, josta tavallaan alkoi myös maatalouden sähköinen koneellistuminen. Kulutus kasvoi kaiken aikaa. Kun sähköhellat tulivat talouksiin, niin nepä eivät enää toimineetkaan valovirralla. Nyt tarvittiin voimavirtaa. Kun hella pistettiin valovirralla päälle, itse valot olivat kuin lihapalat, myyntijohtaja Juhani Asiainen toteaa. Tuolloin oli edessä mittarin ja mittauskeskuksen vaihtaminen, sekä usein myös verkoston vahvistaminen. Tilaa vain neljälle numerolle Kun oli kulutettu 9999,9, mittari pyörähti nollille ja aloitti laskun alusta. Monissa talouksissa kulutuksen kasvaessa ensimmäinen todennäköisesti jäi laskuttamatta. Mittarinlukija kävi lukemassa mittarin kerran vuodessa ja ennen sitä mittari oli jo saattanut pyörähtää nollille ja aloittanut laskun alusta. 14 Korpela Plus 3/2005

15 Kun mittari oli hukassa... Sähkömittari asteikko oli joskus 1940 luvulla tällainen. Vanhoissa mittareissa oli tilaa neljälle numerolle ja yhdelle desimaalille. P a l v e l u n e u v o j a Juhani Saarenpää on tehnyt mittarinvaihtokeikkoja jo useamman vuosikymmenen aikana. Yksi mieliinpainuvimmista tapahtui Saarenpään mukaan 1960-luvun lopulla. Lähdin erääseen taloon työtoverini kanssa vaihtamaan mittaria. Siinä alkoivat jo minunkin poskeni punottamaan, kun Palveluneuvoja Juhani Saarenpää sanoo vuosikymmenten aikana sattuneen kohdalle monenlaista mittarinvaihtokeikkaa. etsin mittaria, Saarenpää aloittaa. Hän sanoo talossa asuneen ison perheen. Elämä oli monella tapaa erilaista kuin tänä päivänä. Talonväki oli todella mukavaa. Heti kun menimme, pyydettiin kahville, nykyisin Korpelan Voiman palveluneuvojana toimiva Juhani Saarenpää muistelee. Hän sanoo työtoverinsa menneenkin talonväen kanssa keittiön puolelle, ja minä menin huoneeseen, jossa mittari piti vaihtaa. Siihen aikaan mittarit olivat sisätiloissa. Etsin aikani, enkä löytänyt. Nostelin verhoja, eikä vain osunut mittaria silmiin. Siinä ei auttanut muu kuin raottaa ovea ja vinkkasin kaverini katsomaan tilannetta. Hänkin etsi aikansa, mutta sitten löytyi. Mittari oli niin sankan hämähäkkiverkon takana, ettei sitä tahtonut huomata millään. Juhani Saarenpää pyyhkäisi kädellään verkkoa mittarin päältä niin, että ratina vain kuului. Sen jälkeen vaihto onnistui Tämän päälle ryypättiin kahvit, Juhani Saarenpää muistaa. Kasvun vuosikymmeniä 1970-luvulla sähköisten koneiden ja sähkölämmitysten tullessa talouksiin kulutus kasvoi Korpelan Voiman alueella parhaimmillaan jopa 35 prosentin vuosivauhdilla. Sähkölämmitys yleistyi ja pyykinpesu- ja astianpesukoneet tulivat yleisimmiksi 1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvulla astuivat kuvaan mukaan kuivausrummut ja tietokoneet, joten sähkön kulutustarpeet ovat lisääntyneet automaattisesti kehityksen myötä. Maatalous on verrattavissa tänä päivänä aivan täysin teolliseen yritystoimintaan. Monimutkaista automaatiota on paljon, Asiainen huomauttaa. Kiekkomittarit häviämässä Sähkömittarin elinikä on varsin pitkä. Kun se huolletaan 25 vuoden käytön jälkeen, se pyörii vielä vuotta. Tänä päivänä tosin ei enää pyöriviä kiekkomittareita asenneta, vaan ne ovat elektronisia. Ennen aikaan mittarit asennettiin asuinrakennuksen sisälle, mutta nyt ne on viimeisten vuosikymmenien aikana pistetty poikkeuksetta ulos. Tämä muutos yksistään jo sen vuoksi, että mittari on luettavissa, vaikka talonväki ei olisikaan kotona. Korpela Plus 3/

16 Jouluvisa Tutustu asiakaslehteemme ja vastaa alla oleviin kysymyksiin. Vastaukset löydät tämän lehden sivuilta. Samalla voit kertoa toiveistasi tulevien lehtiemme suhteen. Arvomme kaikkien vastaajien kesken kävelysauvat ja askelmittarin. Miksi sisäkäyttöön tarkoitettuja johtoja ei saa käyttää ulkona? Minkä ikäinen on ollut nuorin ratsastaja Torpan Ratsutallilla? Mikä on varavoimalaitteen toinen nimitys? Mikä oli tämän asiakaslehden kiinnostavin juttu? Mistä aiheista haluaisit lukea seuraavissa Korpela Plus -lehdissä? Palauta sivu meille mennessä osoitteella: Korpelan Voima kuntayhtymä, Korpela Plus / jouluvisa, PL 13, Kannus. Nimi: Puh. Osoite: 16 Korpela Plus 3/2005

Valkoista talvea! Esittelyssä Sievin Savi. Kalaporrasta rakentamaan. Korpelan Voiman sähköenergia edullista. LIITE: Sähkön myyntija

Valkoista talvea! Esittelyssä Sievin Savi. Kalaporrasta rakentamaan. Korpelan Voiman sähköenergia edullista. LIITE: Sähkön myyntija Valkoista talvea! Kalaporrasta rakentamaan Korpelan Voiman sähköenergia edullista Esittelyssä Sievin Savi LIITE: Sähkön myyntija siirtohinnat 1.1.2012 Ota talteen! KORPELA PLUS 3 / 2011 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kevättä kohti! LIITE: Sähkötuotteet ja sähkön myyntija siirtohinnat 1.5.2010 alkaen. Vanhanajan talvi, pakkasta ja lunta

Kevättä kohti! LIITE: Sähkötuotteet ja sähkön myyntija siirtohinnat 1.5.2010 alkaen. Vanhanajan talvi, pakkasta ja lunta Kevättä kohti! Vanhanajan talvi, pakkasta ja lunta Rakentajan muistilista Teijo-Talot tuo valmiin talon tontille LIITE: Sähkötuotteet ja sähkön myyntija siirtohinnat 1.5.2010 alkaen KORPELA PLUS 1 / 2010

Lisätiedot

Pirteää kevätpäivää! Rakentajan sähkömuistilista. Korpela pärjää hintavertailuissa. Käyttökeskus tiedottaa ja palvelee. Elisa liikuttaa ilman palkkaa

Pirteää kevätpäivää! Rakentajan sähkömuistilista. Korpela pärjää hintavertailuissa. Käyttökeskus tiedottaa ja palvelee. Elisa liikuttaa ilman palkkaa Pirteää kevätpäivää! Korpela pärjää hintavertailuissa Käyttökeskus tiedottaa ja palvelee Rakentajan sähkömuistilista Elisa liikuttaa ilman palkkaa KORPELA PLUS 1 / 2011 Sisältö Korpela Plus 1 / 2011 Korpelan

Lisätiedot

Valoisaa kevään odotusta! SIIRTOHINNAT halvimpien JOUKOSSA! UUDET LIITTYMISMAKSUT. Minkä väristä SÄHKÖ ON? Näin täytät MITTARI- LUKEMAN ILMOITUSKORTIN

Valoisaa kevään odotusta! SIIRTOHINNAT halvimpien JOUKOSSA! UUDET LIITTYMISMAKSUT. Minkä väristä SÄHKÖ ON? Näin täytät MITTARI- LUKEMAN ILMOITUSKORTIN 1-2007 KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄKONSERNIN ASIAKASLEHTI Valoisaa kevään odotusta! SIIRTOHINNAT halvimpien JOUKOSSA! Minkä väristä SÄHKÖ ON? UUDET LIITTYMISMAKSUT Näin täytät MITTARI- LUKEMAN ILMOITUSKORTIN

Lisätiedot

nette Maisemapylväs on ILLUUSIO Nette testasi kuviosahat Ilmalämpöpumppu säästi rahaa VAASAN SÄHKÖN ASIAKASLEHTI 1/2008

nette Maisemapylväs on ILLUUSIO Nette testasi kuviosahat Ilmalämpöpumppu säästi rahaa VAASAN SÄHKÖN ASIAKASLEHTI 1/2008 nette VAASAN SÄHKÖN ASIAKASLEHTI 1/2008 Maisemapylväs on ILLUUSIO Nette testasi kuviosahat Ilmalämpöpumppu säästi rahaa A S I A K A S PA LV E L U TIEDOTTAA Näin siirryt e-laskuun Jos haluat saada sähkö-,

Lisätiedot

2/2009 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI. Parikkala kohti hiilineutraaliutta s.5 Mikkolanniemi vireä kylä s.14 Hyvästit hehkulampulle s.

2/2009 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI. Parikkala kohti hiilineutraaliutta s.5 Mikkolanniemi vireä kylä s.14 Hyvästit hehkulampulle s. 2/2009 ValoViesti PARIKKALAN VALO OY:N ASIAKASLEHTI Parikkala kohti hiilineutraaliutta s.5 Mikkolanniemi vireä kylä s.14 Hyvästit hehkulampulle s.18 2 ValoViesti 2/2009 VALOVIESTI SISÄLTÖ 4 PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Nautitaan talvesta! Korpelan Voima panostaa SÄHKÖN LAATUUN. tunnelmaa... virkistyy! löytyy syvältä. VALOT luovat "AVANNOSSA" KALLIOLÄMPÖÄ

Nautitaan talvesta! Korpelan Voima panostaa SÄHKÖN LAATUUN. tunnelmaa... virkistyy! löytyy syvältä. VALOT luovat AVANNOSSA KALLIOLÄMPÖÄ Nautitaan talvesta! KALLIOLÄMPÖÄ löytyy syvältä VALOT luovat tunnelmaa... Korpelan Voima panostaa SÄHKÖN LAATUUN "AVANNOSSA" virkistyy! KORPELA PLUS 4 / 2008 Toimitusjohtajan katsaus Sähköinen ysikymppinen

Lisätiedot

Teleksin laululyriikan juuret ovat Porvoossa PBEzone helpottaa työn tekemistä kotona Suurinvestointeja sähköverkkoon

Teleksin laululyriikan juuret ovat Porvoossa PBEzone helpottaa työn tekemistä kotona Suurinvestointeja sähköverkkoon JOUKKOKIRJE Teleksin laululyriikan juuret ovat Porvoossa PBEzone helpottaa työn tekemistä kotona Suurinvestointeja sähköverkkoon Klaus Hellberg: Porvoolaisuus ei unohdu Arkadianmäellä VÄND 1 Poliitikon

Lisätiedot

Nautitaan kesästä! Monenlaista työtä verkon URAKOINTIRYHMÄLLÄ. Asiakkaan vastuu EI PÄÄTY SEINÄÄN. Kesäenergiaa PUUTARHALTA. JUHANNUStaikoja!

Nautitaan kesästä! Monenlaista työtä verkon URAKOINTIRYHMÄLLÄ. Asiakkaan vastuu EI PÄÄTY SEINÄÄN. Kesäenergiaa PUUTARHALTA. JUHANNUStaikoja! Nautitaan kesästä! JUHANNUStaikoja! Monenlaista työtä verkon URAKOINTIRYHMÄLLÄ Asiakkaan vastuu EI PÄÄTY SEINÄÄN Kesäenergiaa PUUTARHALTA KORPELA PLUS 2/2007 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuodenaikojen monet

Lisätiedot

Talousmiehenä Porvoon johdossa 2/2005. Matti Nuutti. Liitteenä uudet sähköntoimitusehdot. Sisältää uuden sähköhinnaston

Talousmiehenä Porvoon johdossa 2/2005. Matti Nuutti. Liitteenä uudet sähköntoimitusehdot. Sisältää uuden sähköhinnaston JOUKKOKIRJE PORVOON ENERGIA -YHTIÖT 2/2005 PORVOON ENERGIA -YHTIÖIDEN ASIAKASLEHTI Liitteenä uudet sähköntoimitusehdot Sisältää uuden sähköhinnaston Eija Klaucke: Minussa elää puutarhuri Matti Nuutti Talousmiehenä

Lisätiedot

Leppoisaa kesää! Älä anna ukkosen yllättää Varavoimaa! Grillausvinkkejä Hylkeenpyyntiä

Leppoisaa kesää! Älä anna ukkosen yllättää Varavoimaa! Grillausvinkkejä Hylkeenpyyntiä Leppoisaa kesää! Älä anna ukkosen yllättää Varavoimaa! Grillausvinkkejä Hylkeenpyyntiä Korpela Plus 2/2006 Tj:n katsaus SÄHKÖISTÄ KASVUA Sähkönkäytön ennustetaan kasvavan tulevien vuosikymmenien aikana

Lisätiedot

Käsillä tekemisen iloa. Vantaan kuvataidekoulu: Ota talteen vuoden 2009 kalenteri

Käsillä tekemisen iloa. Vantaan kuvataidekoulu: Ota talteen vuoden 2009 kalenteri asiakaslehti 4/2008 Turvallisesti sähkön kanssa Navigaattoreiden toiminnoissa rajana mielikuvitus Ota talteen vuoden 2009 kalenteri Vantaan kuvataidekoulu: Käsillä tekemisen iloa Energiavirtaa Vantaan

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Vuosikatsaus 2010 Vuosi sujui menestyksekkäästi 6 Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

asiakaspalvelumme Näin toimii PORVOON Energiansäästövinkkejä Porvoo puetaan juhla-asuun HopLopissa liikunnan riemua Sivu 4 Loviisalaisperheen arkeen

asiakaspalvelumme Näin toimii PORVOON Energiansäästövinkkejä Porvoo puetaan juhla-asuun HopLopissa liikunnan riemua Sivu 4 Loviisalaisperheen arkeen PORVOON Porvoon Energia -yhtiöiden asiakaslehti 1/2009 Energiansäästövinkkejä arkeen Sivu 10 Porvoo puetaan juhla-asuun Sivu 13 HopLopissa liikunnan riemua Sivu 4 Loviisalaisperheen hyvä talonmies Sivu

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS

SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS SÄHKÖ- JA SAUNALAITOS KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 2 2010 Energiaa puusta ja turpeesta Kun myrsky iskee s. 8 Stefan Finnilä tunnistaa kodin sähkösyöpöt s. 12 ENERGISTÄ PALVELUA www.kokkolanenergia.fi

Lisätiedot

Kohti kesää... Korpelan sähköverkko priimakunnossa. Etäluettavien. Rakentaja: Muista tilata sähköliittymä! Esittelyssä Pietilän Lomatalot

Kohti kesää... Korpelan sähköverkko priimakunnossa. Etäluettavien. Rakentaja: Muista tilata sähköliittymä! Esittelyssä Pietilän Lomatalot Kohti kesää... ETÄLUENTAAN SIIRTYMINEN aiheuttaa muutoksia. Tiedote sivulla 8. Korpelan sähköverkko priimakunnossa Etäluettavien mittarien asennukset alkavat Rakentaja: Muista tilata sähköliittymä! Esittelyssä

Lisätiedot

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010 Asokoti Talkoilla paikat uusiksi ASOKOTIEN lehti 1/2010 Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOjärjestelmä 1990 2010 Asojärjestelmä on löytänyt paikkansa ti-ti-tyy sisältö 1/2010 18 Talkootoiminta

Lisätiedot

Sähkö on lämmön sivutuote 9. Frenckellin patomuuria. Turvajärjestelmä suojaa kotia 12. Tampereen. Itsensä voittajat 4

Sähkö on lämmön sivutuote 9. Frenckellin patomuuria. Turvajärjestelmä suojaa kotia 12. Tampereen. Itsensä voittajat 4 Frenckellin patomuuria korjataan 6 Sähkö on lämmön sivutuote 9 Turvajärjestelmä suojaa kotia 12 Tampereen Sähkölaitoksen asiakaslehti 3/2011 Itsensä voittajat 4 Turvallisuutta Tampereelle Kun Frenckellin

Lisätiedot

Tunnetko jo digiboksin? Toripörssin Harri Paronen kertoo digiboksin nousseen hittituotteeksi. Vinkkejä boksin hankintaan.

Tunnetko jo digiboksin? Toripörssin Harri Paronen kertoo digiboksin nousseen hittituotteeksi. Vinkkejä boksin hankintaan. Ilopilkku 1. 04 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Pääkytkin 3 4 Puhuttava sähkön hinta Sähkö ja sen hinta on aina ajankohtainen ja puhuttava aihe. Lue tuoreet sähkökuulumiset. Puhuttava sähkön hinta

Lisätiedot

Asumisen turvaa. Asokotien lehti 2/2014. 8 Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja

Asumisen turvaa. Asokotien lehti 2/2014. 8 Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja Asokotien lehti 2/2014 Asumisen turvaa 8 Asuntosäätiö & Asokodit: Haluamme tarjota enemmän vaihtoehtoja 14 Asopaketti: Äidin ja tyttären Rakkauden sali 29 Uutta! Asoristikko pääkirjoitus sisältö 2/2014

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 2/2008. Sähköä Suomelle häiriöittä sivu 4. Voimajohto ja pihapuut sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 2/2008. Sähköä Suomelle häiriöittä sivu 4. Voimajohto ja pihapuut sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 2/2008 Sähköä Suomelle häiriöittä sivu 4 Voimajohto ja pihapuut sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 11. vuosikerta 2/2008 Toimitus Puhelin: 030 395 5153. Telekopio:

Lisätiedot

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpö Yritykset luovat ohjauskeinoja vähäpäästöisempään tulevaisuuteen Automaattiset linjansäätöventtiilit tekevät tuloaan Suomeen Sähkölämmitys on myös tulevaisuuden

Lisätiedot

Sähkö- ja Saunalaitos

Sähkö- ja Saunalaitos Sähkö- ja Saunalaitos KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 1/2014 Kokkolan Energialla jo 3 000 kaukolämpöasiakasta 8 Liikunta parantaa työhyvinvointia 14 Yrityskylä kasvattaa aktiiviseksi kansalaiseksi 4 Sähkölinjaan

Lisätiedot

VAASAN SÄHKöN ASIAKASLEHTI 2/2011. Maalia pintaan - pensselillä vai ruiskulla? Vaasan rata sähköistyy Nette vieraili kuminatehtaalla

VAASAN SÄHKöN ASIAKASLEHTI 2/2011. Maalia pintaan - pensselillä vai ruiskulla? Vaasan rata sähköistyy Nette vieraili kuminatehtaalla nette VAASAN SÄHKöN ASIAKASLEHTI 2/2011 Maalia pintaan - pensselillä vai ruiskulla? Vaasan rata sähköistyy Nette vieraili kuminatehtaalla Riihimäellä SISÄLLYS ASIAKASPALVELU TIEDOTTAA Asiakaspalvelu 06

Lisätiedot

Suloista suvea! Huolehdi kesällä oikein LEMMIKISTÄSI. Kiinteistökauppa & SÄHKÖN LIITTYMISSOPIMUKSEN SIIRTO. huima suosio!

Suloista suvea! Huolehdi kesällä oikein LEMMIKISTÄSI. Kiinteistökauppa & SÄHKÖN LIITTYMISSOPIMUKSEN SIIRTO. huima suosio! Suloista suvea! Kiinteistökauppa & SÄHKÖN LIITTYMISSOPIMUKSEN SIIRTO ILMALÄMPÖPUMPUN huima suosio! Huolehdi kesällä oikein LEMMIKISTÄSI KORPELA PLUS 2 / 2009 VA L I T S E K A U K O L Ä M P Ö Kaukolämpöverkko

Lisätiedot

Sähkö- ja Saunalaitos

Sähkö- ja Saunalaitos Sähkö- ja Saunalaitos KOKKOLAN ENERGIAN ASIAKASLEHTI 2/2014 Kuluttajasta sähkön tuottajaksi 4 Dokumentoijat ahkeroivat taustalla 8 Rakentamista hyvällä yhteistyöllä 12 Tässä numerossa: Sähkö- ja Saunalaitos

Lisätiedot

Wello puristaa energiaa aalloista

Wello puristaa energiaa aalloista VAASAN SÄHKÖN ASIAKASLEHTI 3/2011 Wello puristaa energiaa aalloista Vaasan katuvalot vaihtuvat energiatehokkaampiin Testissä mikroaaltouunit SISÄLLYS ASIAKASPALVELU TIEDOTTAA Asiakaspalvelu 06 324 5750

Lisätiedot

Hyvää kesää! OTA TALTEEN LIITTEET! Sähkön uudet siirtohinnat ja sopimusehdot 1.8.2010 alkaen. Lupahakemus kalatien rakentamiseksi

Hyvää kesää! OTA TALTEEN LIITTEET! Sähkön uudet siirtohinnat ja sopimusehdot 1.8.2010 alkaen. Lupahakemus kalatien rakentamiseksi Hyvää kesää! Lupahakemus kalatien rakentamiseksi Suojaudu ukkoselta Perunantuottajalla työtä ympäri vuoden OTA TALTEEN LIITTEET! Sähkön uudet siirtohinnat ja sopimusehdot 1.8.2010 alkaen KORPELA PLUS 2

Lisätiedot

Testissä painepesurit

Testissä painepesurit VAASAN SÄHKÖN ASIAKASLEHTI 2/2015 Unelmien koti nousee kaava-alueen ulkopuolelle Työ on turvallista, kun käytössä on oikeanlaiset työkalut Asiakasvisiitti Onnelan puutarhalla Testissä painepesurit nette

Lisätiedot