Perusturvalautakunta nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusturvalautakunta nro 2/2014 5.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 13 Kokouksen järjestäytyminen PTLTK 14 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta PTLTK 15 Perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarvion ylittäminen PTLTK 16 Perusturvalautakunnan myöntämät avustukset PTLTK 17 Etevan perussopimuksen muutos PTLTK 18 KASTE-hanke kotona kokonainen elämä PTLTK 19 Perusturvalautakunnan talouden toteuma 1/2014

2 Sivu 2 Nro 2/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo Läsnäolevat jäsenet Dahlström Kaj, jäsen, puheenjohtaja Elo Tuula, jäsen Kaisla Sirpa, jäsen Mäenpää Mika, jäsen Nordenswan-Lindén Eva, jäsen Pekkinen Vesa-Matti, jäsen Tarnanen Keijo, jäsen Muut läsnäolevat Svanfeldt Stefan, kh:n edustaja, saapui klo Öberg Benita, perusturvajohtaja, esittelijä Wetterstrand Cathrinne, vanhuspalvelupäällikkö, sihteeri Asiat Allekirjoitukset Kaj Dahlström puheenjohtaja Cathrinne Wetterstrand pöytäkirjanpitäjä Tuula Elo pöytäkirjantarkastaja Sirpa Kaisla pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Martina Kinnunen toimistosihteeri

3 Sivu 3 PTLTK 13 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Päätös: 1. totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valitsi pöytäkirjan Tuula Elon ja Sirpa Kaislan tarkastajiksi.

4 Sivu 4 PTLTK 14 Oheismateriaali VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA Lautakunnalle on toimitettu lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja kuluvan vuoden aikana tehdyistä päätöksistä, jotka voidaan kuntalain 51 :n mukaan ottaa lautakunnan käsiteltäväksi. Oheismateriaali ja liitteet - pöytäkirjat ja päätösluettelot ovat oheismateriaalina Ehdotus: Lautakunta päättää - kuntalain 51 :n nojalla olla ottamatta käsiteltäväkseen seuraavia perusturvalautakunnan alaisen viranhaltijoiden pöytäkirjoissa olevia asioita: Perusturvajohtaja Benita Öbergin päätösluettelo , 5-12/2014 Sosiaalipalvelupäällikkö Pia Mäkeläisen päätösluettelo ei päätöksiä 2/2013 jälkeen Vanhuspalvelupäällikkö Cathrinne Wetterstrand ei päätöksiä 1/2014 jälkeen Päätös: Ehdotuksen mukaan.

5 Sivu 5 KH:521 /2012 PTLTK 15 PERUSTURVALAUTAKUNNAN VUODEN 2013 TALOUSARVION YLITTÄMINEN Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2013 talousarvion. Kokouksessaan kunnanvaltuusto päätti muuttaa perusturvalautakunnan vuoden 2013 talousarviota siten, että perusturvalautakunnan toimintakate oli euroa aikaisemmin budjetoidun toimintakatteen euron sijaan. Perusturvaosaston talousarvion laadinta oli haastavaa, koska palvelun järjestämisestä ei ollut tietoa ja aikaisempaa taloudellista tietoa talousarvion toteutumisesta ei ollut saatavana. Tämä osaltaan johti siihen, että talousarvio oli normaalia epätarkempi. Talousarvioon ei myöskään ollut sisällytetty n euron suuruisia eläkemenoperusteisiä maksuja eikä jaksotettuja palkkoja euron määrästä. Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttävät määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia. Valtuuston hyväksymän vuoden 2013 talousarvion mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien käyttötalouden toimintakatteista voidaan poiketa vain valtuuston päätöksin. Tämä tarkoittaa sitä, että määrärahojen korottamista tai tuloarvion alentamista koskeva talousarviomuutos, joka muuttaa toimintakatetta on käsiteltävä valtuustossa riippumatta siitä, johtuuko poikkeama arvioitujen bruttomenojen ylittymisestä vai bruttotulojen alittumisesta. Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajan tehtävänä on tarkistaa, onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Jos tilinpäätöksessä esiintyy olennaisia toimintakatteen ylityksiä, joita ei ole käsitelty talousarviovuoden aikana valtuustossa, ei voida todeta, että kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Jotta tilintarkastaja voisi puoltaa vastuuvapauden myöntämistä tilinpäätöksen osalta, tulisi talousarviota koskevat ylitykset viedä valtuustoon ja hyväksyä talousarvioylityksenä. Talousarviomuutoksia ei voida pitää hyvän hallintotavan mukaisina talousarviovuoden jälkeen. Valtuuston hyväksymää vuoden 2013 muutettua talousarviota ylitettiin Erikoissairaanhoidon kustannuksia on seurattu koko vuoden aikana, mutta HUSin lopputilitykseen tammikuussa 2014 sisältyi sellaisia kustannuksia, joista ei talousarviovuonna ollut ilmoitettu kunnalle ja näin ollen näitä ei voitu huomioida seurantaa tehtäessä. Kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kuitenkin n arviota pienemmät.

6 Sivu 6 Doctagon Oy:n kanssa solmitussa sopimuksessa on sovittu korvauksesta erikoissairaanhoidon kustannusten pienentämiseksi sekä euron kuukausittaisesta korvauksesta mikäli sopimus päättyy ennen Nämä kustannukset on huomioitu kokonaisylityksessä Henkilöstökustannusten ylitys on , josta suorat palkkakustannukset ovat n ja muut henkilöstökustannukset n Muiden henkilöstökustannusten ylitys muodostuu eläkemenoperusteisista maksuista. Suorien palkkakustannusten ylitys selittynee omaan toimintaan panostamisella ja tältä osin ostopalveluja on voitu vähentää. Ostopalvelujen osalta alitus on Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät vuoden 2013 muutettuun talousarvioon verrattuna. Tästä summasta kalusto, ATK-laitteisto ja ohjelmistot olivat n , lääkkeet ja hoitotarvikkeet n sekä muu materiaali n Perusturvalautakunnan toiminnan muut kustannukset ylittyivät Nämä kustannukset syntyivät toiminnan käynnistämisen seurauksena. Maksetut avustukset ylitettiin n Tästä summasta omaishoidontuki on n Suositusten mukaan kuntien tulisi panostaa omaishoidontukeen, koska tämä vähentää hoitopaikkojen määrää ja ostopalvelua. Toimeentulotuen osalta ylitys oli n Muut ylitykset ovat mm. vammaispalvelulain edellyttämät tuet ja työmarkkinatuki, yhteensä n Tulot olivat arviota suuremmat. Toimintakate kokonaisuudessaan vuodelta 2013 on euro. Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: 1. Toteaa, että saadut selvitykset vuoden 2013 perusturvalautakunnan talousarvioylityksistä ovat riittävät. 2. Ehdottaa kunnanhallitukselle, että saatujen selvitysten perusteella kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2013 talousarvion toimintakatteeksi perusturvaosastolle euroa. Ehdotuksen mukaan.

7 Sivu 7 PERUSTLTK:12 /2014 PTLTK 16 PTLTK PERUSTURVALAUTAKUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön 5 :n mukaan perusturvalautakunnan tehtävänä on päättää tehtäväalueensa avustuksista. n kunnan perusturvatoimi on vuosittain myöntänyt avustuksia kunnan alueella tai Länsi-Uudellamaalla toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Vuonna 2014 talousarvioon on varattu avustuksia varten 500 e. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunnalliset kuulutukset ja ilmoitukset julkistetaan kunnan ilmoitustaululla ja verkkosivuilla. on hyväksynyt seuraavat yleiset myöntämisehdot: 1. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua n kunnan asukkaisiin. 2. Ensisijaisesti tuetaan ssa toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä. 3. Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että toiminta tukee ja täydentää kunnallisia palveluita. 4. Avustuksia on tarkoituksenmukaista kohdentaa niin, että niistä on mahdollisimman paljon hyötyä, toisin sanoen että avustussumma on merkittävä yhdistyksen toiminnan kannalta. 5. Avustuksen käyttötarkoitus on yksilöitävä hakemuksessa. 6. Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen jaettavaksi. 7. Avustusta ei myönnetä ammattialapohjaisille eikä poliittisille järjestöille. 8. Avustajien saajien tulee antaa kunnan viranomaiselle sen tarpeeksi katsomat tiedot järjestön tai yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta ja järjestettävä kirjanpito siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata. sekä seuraavia myöntämisperusteita: 1. Ensisijaisesti myönnetään avustusta sellaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimintaan, joka kohdistuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta merkityksellisiin, vaikkakin pieniin väestöryhmiin. 2. Anotun avustuksen määrä ja esitetty käyttötarkoitus Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , Ehdotus: Lautakunta päättää - käyttää avustusten myöntämisperiaatteena perusturvalautakunnan hyväksymät perusteet ja ehdot - että jaettavat avustukset ovat enintään 500

8 Sivu 8 Päätös: Ehdotuksen mukaan. ===== PTLTK 16 Liitteet 1-2 päätti kokouksessaan jakaa avustuksia kunnan alueella tai Länsi-Uudellamaalla toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Hakuaika oli ajalla klo mennessä. Lautakunnan päätöksen mukaisesti myös aikaisemmin tänä vuonna saapuneet hakemukset huomioidaan. Finlands Svenska Socialförbund rf on jättänyt toimintaavustushakemuksensa ja Mannerheimin lastensuojeluliitto FSSF järjestää ruotsinkielisiä koulutustilaisuuksia ja kursseja. Rahaautomaattiyhdistys (RAY) tukee yhdistyksen toimintaa. Kuntien avustukset muodostavat kuitenkin tärkeän osan. FSSF anoo kunnalta avustusta, joka olisi esimerkiksi 3 senttiä jokaista ruotsinkielistä asukasta kohden. FSSF:n ehdotuksen mukainen avustus 3 senttiä/ruotsinkielinen asukas tarkoittaisi n kunnan osalta n. 60. Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) hakee avustusta puhelin ja internetpalveluja varten lapsille ja nuorille. Toiminnan tarkoitus on tukea alle 21 vuotiaita lapsia ja nuoria. Toiminta on käyttäjälleen ilmainen ja nuoret voivat palvelua käyttäessään esiintyä nimettöminä. MLL hakee kunnalta avustusta 500. Summa perustuu ssa asuvien 7-20 vuotiaiden määrään. Liitteet: - liitteenä 1 Finlands Svenska Socialförbund rf:n toimintaavustushakemus vuodelle liitteenä 2 MLL:n avustushakemus puhelin ja internetpalveluja varten vuodelle 2014 Valmistelu: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , Ehdotus: Päätös: Lautakunta päättää - myöntää yhteensä 500 avustuksia seuraavasti: 100 Finlands Svenska Socialförbund rf:lle ja 400 Mannerheimin Lastensuojeluliitto r.y.:lle. Ehdotuksen mukaan.

9 Sivu 9 KH:17 /2014 PTLTK 17 ETEVAN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS Liitteet 3-4 Eteva kuntayhtymän tehtävänä on tuottaa vammaispalveluja ja muita jäsenkuntien tilaamia kuntayhtymän toimialaan kuuluvia sosiaali- ja kuntoutusalan sekä erityisopetuksen palveluja. n kunta on Eteva kuntayhtymän jäsen. Eteva kuntayhtymän hallitus on päättänyt kokouksissaan ja kuntayhtymän perussopimuksen muutoksista. Eteva kuntayhtymän perussopimusta on muutettu seuraavasti: - 3 :ssä on päivitetty jäsenkuntien luettelo Karjalohjan ja Nummi- Pusulan liityttyä Lohjan kaupunkiin - 8 :ssä on lisätty yhtymäkokouksen tehtäviin uusi kohta. Kuntalakia on muutettu (324/2012) koskien mm. sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kunnissa. Osa säädöksistä tulee voimaan Muutoksella on vaikutusta kuntien ja kuntayhtymien johtosääntöihin kuten perussopimukseen ja hallintosääntöön. Edellisen johdosta Etevan kuntayhtymän perussopimuksen kohtaa Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta (8 ) on muutettu siten, että yhtymäkokouksen tehtävien luetteloon on lisätty kohta 20: päättää kuntayhtymän ja konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista :ään on lisätty uusi 3 momentti. Nykyisen käytännön mukaan eläkeperusteiset maksut peritään osana Etevan palvelumaksua samoin kuin kaikki muutkin Etevan kustannukset. Poikkeukselliset maksuperusteet on lueteltu perussopimuksessa 16 Poikkeukselliset maksuperusteet ja eläkemenoperusteisten maksujen perintä ei sisälly niihin. Asiaa valmistellut työryhmä on kuullut Kevan asiantuntijaa, jonka mukaan eläkemenoperusteisella maksulla katetaan menneisyydessä syntynyttä eläkemaksualijäämää. Näin ongelman muodostavat kuntayhtymät, joiden toiminta on supistunut ja erityinen ongelma ovat erityishuoltopiirit, joilta kunnat ovat siirtäneet toimintoja itselleen. Näitä on ratkaistu siten, että eläkemenoperusteinen maksu on siirretty perittäväksi muulla tavalla kuin palvelumaksuissa. 3. momentti kuuluu seuraavasti: Jäsenkunnan osuus Kevan kuntayhtymälle määräämästä kunkin toimintavuoden eläkemenoperusteisesta maksusta kohdennetaan entisten Uudenmaan erityispalvelu kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän jäsenkunnille niiden ennen vuotta 2005 toteutuneen palvelujen käytön suhteessa mainituissa kuntayhtymissä. Maksun perintä muutetaan alkaen siten, että Keva veloittaa eläkemenoperusteiset maksut suoraan jäsenkunnilta.

10 Sivu 10 Kuntalain 79 :n mukaisesti Etevan yhtymähallitus on lähettänyt muutetun perussopimuksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi mennessä. Oheismateriaali ja liitteet: - liitteenä 3 Eteva kuntayhtymän muutettu perussopimus - liitteenä 4 Eteva kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös sekä perussopimuksen käsittelyä koskeva saatekirje kuntiin Valmistelija: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh , s-posti: Ehdotus: Päätös: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se ehdottaa kunnanvaltuustolle että Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muutokset hyväksytään. Ehdotuksen mukaan.

11 Sivu 11 PTLTK 18 KASTE-HANKE KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ n kotihoito on mukana KASTE -hankkeen osaohjelmassa Kotona Kokonainen Elämä, yhdessä Hangon, Inkoon, Lohjan, PTKY Karviaisen, Järvenpään ja Hyvinkään kanssa. Osakokonaisuuden tavoitteena on kotihoidon sisällön ja työprosessien kehittäminen, jotta ikääntynyt henkilö voisi halutessaan asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Yksi keskeisemmistä toimenpiteistä hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi on työntekijöiden työajan kohdentaminen mahdollisimman suurelta osin välittömään asiakastyöhön samalla huomioiden koko henkilöstön työssäjaksaminen. Välittömällä asiakastyöllä tarkoitetaan asiakkaan läsnä ollessa suoritettua asiakaan hyväksi tehtävää työtä. Osakokonaisuuden tavoitteeseen pyritään kehittämällä kotihoidon toiminnanohjausta, selkiyttämällä palveluprosesseja sekä vahvistamalla johtamista ja henkilöstön osaamista. n kotihoidon henkilökunta on ansiokkaasti lähtenyt kehittämään omaa työtään tavoitteena välittömän asiakastyöajan lisääminen ja hukkatyön karsiminen. Kehittämistyötä on lähdetty tekemään kuvaamalla nykytilaa ja selkiyttämällä yhteisiä pelisääntöjä työyhteisön sisällä. Oman työn suunnittelun tueksi on otettu käyttöön kotihoidon vuosikello, joka myös vahvistaa yhteisiä työtapoja kotihoidon sisällä. KASTE hankkeeseen liittyvien lähipäivien lisäksi toiminnan kehittämistä on viety työyhteisössä eteenpäin järjestämällä omia, koko työyhteisölle suunnattuja työpajoja, joissa on yhdessä pohdittu olemassa olevia toimintaprosesseja ja rohkeasti lähdetty niitä kehittämään. Ensimmäinen työpaja järjestettiin n kotihoidossa lokakuussa 2013 ja toinen työpaja pidettiin helmikuussa Seuraava työpaja on suunnitteilla syksylle 2014, jolloin kerätään käynnissä olevien kehittämistoimenpiteiden tulokset sekä suunnitellaan seuraavat kehittämistoimenpiteet. Tiedonkulkua on n kotihoidossa tehostettu kokouskäytäntöjä tehostamalla ja raportointitavoista sopimalla. Kirjaamisen yhtenäisyyttä pyritään lisäämään ja sen laatu takaamaan. Perusturvassa on työn alla yhtenäiset minimikirjausohjeet hoitohenkilökunnan käyttöön. Asiakkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmat on tarkistettu ja verrattu niitä todelliseen asiakkaan luona käytettyyn työaikaan työaikatilastoinnin ja hoitajien omien arvioiden avulla. Välittömän asiakastyöajan osuutta työtunneista on alustavasti mitattu syysja marraskuussa 2013 viikon pituisilla mittauksilla kehittämistyön taustatiedoksi. Työnjako on keskeinen osa kotihoidon työpäivän sujuvuutta ja on kotihoidon toiminnan ohjauksessa avainasemassa. Työnjaon pelisäännöt on kirjattu yhteisesti ja viikoittaiseen työnjakoon pyritään jatkossa osallistumaan laajasti työyhteisön sisällä. Työnjakoa tullaan kehittämään kohti tarvepohjaista työnsuunnittelua (vrt. resurssipohjainen suunnittelu). Työnjaon toimivuutta

12 Sivu 12 työyhteisössä on mitattu kyselyllä lokakuussa 2013 ja sama kysely tullaan uusimaan keväällä 2014, jotta nähdään tehtyjen muutosten vaikutukset työnjaon toimivuuteen. Työnjaon kehittämisellä saadaan myös vähennettyä aikaa, joka hoitajilla menee toimistolla asiakaskäynteihin valmistautumiseen ja käsillä olevan työpäivän organisoimiseen. Kokeiluun on helmikuussa 2014 otettu etukäteen jaetut asiakasreitit. Valmiita reittejä on lähdetty ensimmäiseksi kokeilemaan viikonloppuvuoroissa sekä arki-illoissa. Valmiit reittijaot nopeuttavat hoitajien liikkeelle- lähtöä, yhtenäistävät toimintatapoja ja varmistavat sekä tasapuolisen että aikakriittisen asiakasjaon eri reittien kesken. Asiakaskäyntien aikakriittinen tarkastelu helpottaa käyntimäärien ruuhkahuippujen tasoittamista ja lisää näiltä osin myös työntekijöiden jaksamista työssä. Kotihoidon turvallisen ja laadukkaan hoidon tärkeä osa on potilastietojärjestelmäosaaminen ja yhtenäinen kirjaaminen. Välittömän asiakastyöprosentin kasvattamiseksi on tulevaisuudessa syytä kartoittaa mobiili- kirjaamisen mahdollisuuksia. Asiakkaiden kotona tapahtuva kirjaaminen lisäisi hoitajien välittömästi asiakkaan luona käyttämää aikaa ja mahdollistaisi esimerkiksi laboratoriotietojen tarkastelun tai lääkärin kirjauksiin palaamisen välittömästi tarpeen ilmaantuessa jo asiakkaan kotoa käsin. Mobiilikirjaamisen myötä mahdollistuisi myös reaaliaikainen kotihoidon toiminnanohjaus. Nykyään paperille viikoittain suunniteltavat työnjaot ovat kankeita etenkin äkillisissä muutostilanteissa. Sähköisen toiminnanohjauksen myötä hoitohenkilökunnan liikuteltavuus paranee sekä toiminnan raportointi helpottuu. Käytännössä hoitohenkilökunta voisi esimerkiksi saada suoraan mobiililaitteeseensa viestin ylimääräisestä akuuttikäynnistä asiakkaan luona ja sitä kautta myös tarvittavat tiedot mukaansa käynnille ilman erillistä toimistolla käymistä. Potilastietojärjestelmäosaamista on kartoitettu työyhteisössä kyselyn avulla lokakuussa Esiinnousseita asioita on käsitelty viikkopalavereissa. PEGASOS -osaamisen ylläpitämiseksi ja yhtenäisten toimintatapojen varmistamiseksi on valmistunut PEGASOS -ohjeistuksia yhteistyössä perusturvan sovellusasiantuntijan kanssa. Ohjeistukset on julkaistu n kunnan sisäisessä INTRAssa, josta ne ovat helposti kaikkien niitä tarvitsevien käytössä. Lisäkoulutusta PEGASOS -asioissa on tulossa syksyllä 2014 versiopäivityksen yhteydessä. Syksyn 2014 PEGASOS -koulutusten jälkeen tullaan työyhteisössä suorittamaan uusintakysely PEGASOS -osaamistason kehittymisen seuraamiseksi. Syksyn 2013 aikana on n kotihoidossa tehty lukuisia pieniä edellä kuvattuja kehittämistoimenpiteitä. Joulukuussa 2013 KASTE -projektin kautta toteutettu nykytila-analyysi näyttää selkeää kehitystä välittömän asiakastyön prosentuaalisena lisääntymisenä kehittämistoimenpiteiden seu-

13 Sivu 13 rauksena n kotihoidossa. Välittömän asiakastyön prosentti oli alkusyksystä 2013 keskimäärin 36,5 %, kun vastaava prosentti oli joulukuussa ,5 %. Kehittämistoimenpiteet jatkuvat ja yhdessä kehittäminen on tullut osaksi kotihoidon arkea. Yhteisesti luodut pelisäännöt lisäävät työhön sitoutumista ja selkeät toimintatavat helpottavat työssä jaksamista ja lisäävät työviihtyvyyttä. Helmikuussa 2014 toteutetaan kotihoidossa asiakastyytyväisyyshaastattelut vastuuhoitajien suorittamina säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Näitä tuloksia tullaan hyödyntämään kotihoidon toiminnan kehittämisessä. Tulevaisuudessa tullaan suunnittelemaan vanhuspalveluiden koordinointi- ja neuvontapalveluja sekä keskitytään edelleen luomaan hoitohenkilökunnalle parhaat mahdolliset toimintatavat ja laitteet toteuttaa hoitotyötä asiakkaiden kotona yhdessä asiakkaiden kanssa, mahdollistamalla näin asiakkaiden kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Valmistelu: hoivapalveluesimies Katja Palkoranta, puh , s-posti Ehdotus: Päätös: Lautakunta merkitsee tiedoksi Kaste-hanke Kotona kokonainen elämän nykytilanne. Merkittiin tiedoksi.

14 Sivu 14 PTLTK 19 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA 1/2014 Oheismateriaali Perusturvalautakunnan talousarvion käyttötalouden toteuma on tilanteen mukaan 9,9 prosenttia. Tasaisen toteuman periaatteen mukaan käyttötalouden toteuma saisi tammikuun lopun tasolla olla 8,3 prosenttia. Tammikuun 2014 raportissa ei ole huomioitu tuloja hoitopaikkojen myynnistä toisille kunnille. Tämä summa muodostaa lisätuloa n , joka liittyy tammikuun toimintaan. Näin ollen tuloennuste on n. 9 prosenttia. Vuoden alussa on maksettu laskuja, jotka koskevat koko vuotta mutta näkyvät tammikuun menoina. Erikoissairaanhoidon kustannukset on myös laskutettu arviona eikä todelliseen käyttöön perustuen. Erikoissairaanhoidon käyttö on n. 4 % talousarviota pienemmät. Lisäksi erityisen kalliista hoidosta maksettu ennakko on maksettu tammikuussa HUSille. Mikäli ennuste näiden tietojen valossa toteutuu, voidaan arvioida, että perusturvaosaston toimintatulos toteutuu vuoden 2014 talousarvion mukaisesti. Oheismateriaali: - Oheismateriaalina talouden toteumatilasto 1/2014 ja HUSin graafinen esitys palvelutuoteseurannasta Valmistelija: perusturvajohtaja Benita Öberg, puh s-posti: Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä asian tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

15 Sivu 15 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös perusteet koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 13, 14, 15, 18, 19 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 16, 17 Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja - aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea kirjallisen oikaisuvaatimuksen., jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, posti- ja e-postiosoite: n kunta Puistopolku Pykälät: 16, 17 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN Muutoksenhakuviranomainen ja - aika Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten, Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, voi jättää kirjallisen muutoshakemuksen osoitteella: Pykälät: Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon kyseisestä päätöksestä sekä hakemusosoituksen. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

16 Sivu 16 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: 20 Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät: Valitusaika päivää Valituskirjelmä Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolaissa säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/2010 26.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 54 SIVLTK 55 SIVLTK 56 SIVLTK 57 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Apurahan myöntäminen taljajousiammunnan mm-kultaa voittaneelle

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2015 8.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Ehdotus Tsekin opintomatkan lisäämiseksi Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014-2015

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 8/2013 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 69 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 70 Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2014 TEKNLTK 71 Toiminnalliset tavoitteet TEKNLTK 72 Teknisen lautakunnan esitys talouden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2010 21.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 2 Sivistyslautakunnan kokoukset vuonna 2010 SIVLTK 3 Kirjastossa perittävien maksujen tarkistus SIVLTK 4 Urheilijoiden apurahat ja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 9/2013 7.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 79 SIVLTK 80 SIVLTK 81 SIVLTK 82 SIVLTK 83 SIVLTK 84 SIVLTK 85 SIVLTK 86 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n kunnan varhaiskasvatus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 10/2012 29.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 95 SIVLTK 96 SIVLTK 97 SIVLTK 98 SIVLTK 99 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Pro Fanjunkars - säätiön ja n kunnan välisen yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 12/2011 3.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 12/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 201 KH 202 KH 203 KH 204 KH 205 KH 206 KH 207 KH 208 KH 209 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 9/2011 12.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 124 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 125 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta YMPJARAKL 126 Aloite

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot