MAASEUTUOHJELMAN JA UUSIEN SÄÄDÖSTEN EDELLYTYKSET RAKENTAMISINVESTOINNEILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAASEUTUOHJELMAN JA UUSIEN SÄÄDÖSTEN EDELLYTYKSET RAKENTAMISINVESTOINNEILLE"

Transkriptio

1 Tampere Oulu Kuopio Maatalouden investointitukien alueelliset ajankohtaispäivät MAASEUTUOHJELMAN JA UUSIEN SÄÄDÖSTEN EDELLYTYKSET RAKENTAMISINVESTOINNEILLE yliarkkitehti / chief architect Maa- ja metsätalousministeriö / Ministry of Agriculture and Forestry Maaseudun kehittämisyksikkö / Rural Development Unit PL 30 / PO BOX VALTIONEUVOSTO/ FIN GOVERNMENT, Finland Mob

2 SUOMEN MAASEUTUOHJELMA hyväksytty Maaseutuohjelman strategiset painopisteet Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa. Sivu 2

3 MAASEUTUOHJELMAN TAVOITTEET- kaikissa tuettavissa hankkeissa Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen tehostuvat Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu Sivu 3 Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia

4 Tavoitteita ja edellytyksiä maatilainvestoinneille EU-säädöksistä ja maaseutuohjelmasta useita yleisiä ja kohdennettuja tavoitteita Maatalouden rakennetukisäädökset sis. MMM:n rakentamista koskevat asetukset Muut kansalliset rakentamista, eläinten hyvinvointia, työturvallisuutta jne koskevat säädökset 4

5 Edellytyksiä tuettaville investoinneille investoinnilla kehitetään tehokkuutta ja laatua maatalouden tuotantotoiminnassa (L7 1) yritystoiminnalla oltava edellytykset jatkuvaan kannattavuuteen (L10 /1) tukea voidaan myöntää em. investoinnista aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin (L7 2) rakentamista koskevassa suunnitelmassa käytävä ilmi toimivuus, tarkoituksenmukaisuus, ympäristöön sopivuus (L13 3) hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä määritetään investoinnin kohteeseen sovellettavien yksikkökustannusten avulla; jos niitä ei annettu, selvitys kustannusten perustumisesta tavanomaiseen hintatasoon ( L7 2) tuotannonalaa koskevia pakollisia vaatimuksia noudatettava (L12 1) ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä - tukea ei voi myöntää aloitettuun toimenpiteeseen 5

6 Mikä on rakentamisinvestointi maatalouden tuotantotoimintaan käytettävä rakennus tai rakennelma em. uudisrakentaminen, laajennus, peruskorjaus, muu käyttöajaltaan pitkäaikaisen omaisuuden hankkiminen em. rakentamisen yhteydessä käyttötarkoitukseen ja toimivuuteen liittyvien välttämättömien koneiden ja laitteiden hankkiminen HUOM. eläintiloja sisältävässä uudisrakentamisessa ja laajennuksessa -> oltava asianmukainen varavoimajärjestelmä 6

7 Rakentamisinvestoinnit 1 Lypsy- ja nautakarjatalous* ( rak.investointi) Sikatalous* Lihasiipikarjatalous* Lammas- ja vuohitalous* Hevostalous* Mehiläistalous Turkistalous (rak.investointi, ei palvelutoimintaan) (rak.investointi, kone, laite) (varjotalo, eristämätön eläinhalli, käsittelytilat, lantala, tuote- ja tarvikevarasto, tarha-aita) * kun samaan aikaan haetaan jaloittelutarhan, lantalan, maataloustuotannossa välttämättömän tuote- ja tarvikevaraston rakentamisinvestointia = tukitaso tuotantorakennuksen mukainen 7

8 Rakentamisinvestoinnit 2 Kasvihuonetuotanto* Kuivaamo* Salaojitus (rak.investointi, elintarv. puutarhakasvin kasvutunneli) (rak.investointi, hyöd.uusiutuvaa energiaa) (pellon salaojitus, säätösalaojitus) Sadonkorjuukone yhteiskäyttöön (peruna, sokerijuurikas) Tuotantovarasto Konevarasto Energiantuotanto (tuote-, tuotantopanos-, tarvikevarasto) (maatalouskoneiden säilytys) (rak.investoinnille tukea energian maatal.tuotantoon käyt. osalta; uusiutuva energia, turve osana; sähköä biomassasta-> lämpöenergiaa käytettävä väh. 10% energian kokonaistuotannosta) Maataloustuotteiden myyntikunnostus (rak.investointi, kone, laite; hyödynnetään pääosin maatilan raaka-aineita; tuotteet myyntiin; tuotteen pysyttävä maataloustuotteena) * kun samaan aikaan haetaan maataloustuotannossa tarvittava tuote- ja tarvikevarasto = tukitaso tuotantorakennuksen mukainen 8

9 Rakentamisinvestoinnit 3 Investoinnit, jotka edistävät 1. työympäristöä 2. tuotantohygieniaa 3. eläinten hyvinvointia 4. ympäristön tilaa 1-3 kohdissa tukea vain, jos investointi parantaa jo olevaa tuotantorakennusta eikä lisää olevaa tuotantokapasiteettia 1-3. esim. investoinnit rehustukseen, kuivitukseen, parsien puhtaanapitämiseen 4. esim. lannan käsittelyn monipuolistamiseen, energian käytön tehostamiseen 9

10 Muutoksia investointitukeen ei yksikkökokovaatimusta korvaava investointi mahdollinen korjausrakentaminen mahdollista - ei enää 50% peruskorjausvaatimusta osamaksu ja ostoleasing tukikelpoisia, ei esim. rahoituskulujen osalta käytetyt koneet, laitteet ym eivät ole rahoituskelpoisia 10

11 Tuen ulkopuolelle jääviä kustannuksia Tukikelvottomia kustannuksia EU- säädöksissä säädetyt Käytetyt koneet ja laitteet Pienkuormaajat ja traktorit Perheenjäseniltä tehdyt hankinnat Omat kuljetukset Viranomaisluvat, liittymämaksut, vastaavat kulut 11

12 Rakennussuunnitelma Asiakirjat / riittävän yksityiskohtaiset! (huom. suunnittelijoista ja asiakirjoista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain säädöksissä) Pääpiirustukset Erikoissuunnitelmat, jos merkitystä toimivuutta ja hyväksyttäviä kustannuksia arvioitaessa Rakennusselostus Rakennusselostuksen perustuva rakennusosakohtainen kustannusarvio tai laskelma Lisäksi: - asiakirjojen yksityiskohtaisuus ja laajuus suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin - selvitys toiminnan laajentamismahdollisuuksista - selvitys korvattavan rakennuksen jatkokäytöstä (uudisrakentamisessa) ELY arvioi investoinnin tukikelpoisuuden rakennussuunnitelma-asiakirjojen ja liiketoimintasuunnitelman perusteella -> valintamenettelyä varten 12

13 Salaojitussuunnitelma suunnitelmakartta suunnitelmaselostus työselostus kustannusarvio Suunnittelijan perehtyneisyys 13

14 MMM:n tuettua rakentamista koskevat asetukset investointituen ehtoja eläinten hyvinvointi, kuten vähimmäismitoitukset yksikkökustannukset rakentaminen/rakentamissaadokset/rakentamissaadokset_lista.html 14

15 Investoinnin ajoitus ja viranomaiskäsittelyt asiakirjojen laadun ja tarkkuuden vaikutus liiketaloussuunnitelmaan, rakentamisen toimivuuteen, laatuun ja kustannuksiin, saatavien tarjousten laatuun, lupien myöntämiseen, valintamenettelyyn, ym riittävä suunnitteluaika rakentamisajankohdan suunnittelussa otettava huomioon suunnitteluaika, viranomaiskäsittelyt, valintamenettely, aloituskielto, rahoitus -> hakemus on valmis hakuhetkellä viranomaisluvat saatu, suunnitelma ja kustannusarvio realistiset -> merkittäviä muutoksia ei voi tehdä valintamenettelyn ja myöntöpäätöksen jälkeen ilman uutta hakua (vrt. hakijoiden tasapuolinen kohtelu, valitukset) 15

16 Investointien suunnittelussa otettava lisäksi huomioon (muuttuneita säädöksiä / ympäristöministeriö) Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300/2015) VN asetukset ; voimaan : - Rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytyminen (A1 ja A2 kumotaan) - Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtävät Nitraattiasetus (VNA 1250/2014 eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta) - vaatimukset esim. uusien lantaloiden ja jaloittelutarhojen rakentamisesta, kattamisesta, lannan säilytyksestä, levityksestä; koskee kaikkia eläintiloja Ympäristönsuojeluasetuksen muutos esim. - lupakynnyksissä pieniä muutoksia (luvan tarve- kunta-avi) - eläinyksikkökertoimen laskeminen muuttui 16

17 RAKENNUSINVESTOINNIN ELINKAARIEDULLISUUS- MONIN TAVOIN KESTÄVÄÄ RAKENTAMISTA TARKOITUKSENMUKAINEN, TOIMIVA, TALOUDELLINEN, MUUNTOJOUSTAVA KIITOS 17

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 241/2015 Valtioneuvoston asetus. maatilan investointituen kohdentamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 241/2015 Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Maatalouden investointitukijärjestelmä 2015 - Varsinais-Suomen ELY-keskus

Maatalouden investointitukijärjestelmä 2015 - Varsinais-Suomen ELY-keskus Maatalouden investointitukijärjestelmä 2015 - Varsinais-Suomen ELY-keskus Hallitusohjelmassa: Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi - Maatalouden kannattavaan kasvuun panostetaan Makeran (maatilatalouden

Lisätiedot

MAATALOUDEN INVESTOINTITUET 2014

MAATALOUDEN INVESTOINTITUET 2014 MAATALOUDEN INVESTOINTITUET 2014 Pirkanmaan ELY-keskus Maaseutu ja energia -yksikkö Rahoituspäällikkö Heli Hantula p. 0295 036 044 Maatalousrahoituksen asiantuntija Mikko Teivaala p. 0295 036 108 Rakennusinsinööri

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN RAKENTAMISEEN JA RAKENNETUUN YMPÄRISTÖÖN SUUNNATTAVIEN INEVSTOINTITUKIEN AVULLA 23.11.2009. Pohjois-Savon TE- keskus Kuopio Yliarkkitehti Raija Seppänen Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA 12.2.2013.Heureka Yliarkkitehti RAIJA SEPPÄNEN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ruokaosasto Maaseudun kehittämisyksikkö raija.seppanen@mmm.fi +358

Lisätiedot

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Elinkeinojen kehittäminen Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Sivu 1 9.6.2015 Maaseutuohjelman kolme strategista painopistettä Edistetään biotaloutta ja sen osana

Lisätiedot

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA

MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA MAASEUTURAKENTAMISEN NYKYTILA, RAHOITUS JA TULEVIA HAASTEITA 20.2.2013. Oulu Yliarkkitehti RAIJA SEPPÄNEN MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Ruokaosasto Maaseudun kehittämisyksikkö raija.seppanen@mmm.fi +358

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSALAN JA MAASEUDUN YRITYSTUISTA Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Riihimäki 1.9.

AJANKOHTAISTA MAATALOUSALAN JA MAASEUDUN YRITYSTUISTA Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Riihimäki 1.9. AJANKOHTAISTA MAATALOUSALAN JA MAASEUDUN YRITYSTUISTA Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Riihimäki 1.9.2015 Kari Palvaila Hämeen ELY-keskus Sivu 1 Eurooppa 2020

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset Marianne Selkäinaho MMM, maaseudun kehittämisyksikkö Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen 2014 2020

Maaseudun kehittäminen 2014 2020 Maaseudun kehittäminen 2014 2020 Pirjo Pöllönen Kaakkois-Suomen ELY -keskus Sivu 1 13.3.2014 Maaseudun kehittäminen ohjelmakaudella 2014-2020/ohjelmarakenne 1. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 240/2015 Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET Ajankohtaista maatalouden investointien rahoituksesta

MAATALOUDEN RAKENNETUET Ajankohtaista maatalouden investointien rahoituksesta MAATALOUDEN RAKENNETUET Ajankohtaista maatalouden investointien rahoituksesta Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä Kuopio, 23.11.2009 Esko Leinonen Maaseutuvirasto Maaseutu- ja rakenneyksikkö Rakennetuen

Lisätiedot

Maatalouden investointituki 2007-2013

Maatalouden investointituki 2007-2013 Maatalouden investointituki 2007-2013 Hakuaika menettely Hakuja 3-4 vuosittain (4 kpl v.2011) Menossa rahoitustuen haku; 24.11-21.1.2011 Lisäksi vielä; 2.2-31.3, 15.4-15.8 ja 1.9-17.10 nuoren viljelijän

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin

OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin OHJELMAKAUSI 2007-2013 - viljelijätuet 2008 - tuet tallien uudisrakennuksiin, laajennuksiin ja peruskorjauksiin Esko Leinonen Maaseutuvirasto Hevosjalostusliittojen toiminnanjohtajien ja ProAgrian neuvojien

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 80/2015 Valtioneuvoston asetus. maaseudun yritystuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2015 80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN INVESTOINTITUKI

MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN INVESTOINTITUKI MAATALOUDEN RAKENNETUET MAATALOUDEN INVESTOINTITUKI Yritystutkija Jorma Ojala Satakunnan TE-keskus 23.04.2008 Amorella Perustuu osittain säädösluonnoksiin 1 Investointitukien hakeminen (1) Investointituet

Lisätiedot

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit

Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Uusi maaseutuohjelma ja investoinnit Kuopio 7.10.2014 Sanna Koivumäki Ruokaosasto/ Maaseudun kehittämisyksikkö Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 9.10.2014 Ruokaosaston tehtäväalueen yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Maatalouden rahoitustukijärjestelmä

Maatalouden rahoitustukijärjestelmä Maatalouden rahoitustukijärjestelmä - Maatilojen investointituet - Nuoren viljelijän aloitustuki Kari Ojala ja Aulis Kuusela Tampere 05.05.2015 Oulu 06.05.2015 Kuopio 07.05.2015 Sivu 1 8.5.2015 #153049

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 yritysrahoitus investointeihin Paimio 9.6.2015 Toimialapäällikkö Markku Alm Sivu 1 Esityksen sisältö Maaseudun yritysrahoitus investointeihin ohjelmakaudella

Lisätiedot

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020

Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 Maatalouden investointituet rahoituskaudella 2014(5)-2020 EU-tulotukikoulutus Kuopio 25.3.2015 Sivu 1 27.3.2015 Investoinnit viime ohjelmakaudella Pohjois-Savossa on rahoitettu viime ohjelmakauden aikana

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Kari Kivikko, Hämeen ELY-keskus 3.4.2014 Sivu 1 Maaseutuohjelman tavoitteet 1. Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät. 2. Ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1

ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1 Maatalouden investointien i i ja sukupolvenvaihdosten rahoitus ohjelmakaudella 2014 2020 Sivu 1 Sivu 2 Maatalouden tulevaisuuden näkymät Vuoden 2012 noin 57 000 tilasta jatkaisi vuonna 2020 noin 43 000

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla

Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 19.3.2015 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseudun hanke- ja yritystukien

Maaseudun hanke- ja yritystukien Maaseudun hanke- ja yritystukien rahoittaminen Pirkanmaalla 10.3.2015 Virrat 12.3.2015 Valkeakoski 17.3.2015 Sastamala 1 Ikaalinen Sivu 1 klo 16.00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus klo 16.10 Yleishyödyllisten

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus. Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihen rahoituksen painopisteet ja valintamenettely Investointien kustannukset & rahoitus Korpilahti 7.5.2015 Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry JyväsRiihi ry Kaikille avoin maaseudun kehittämisyhdistys

Lisätiedot