MOBIVISION LIIKKUVA NÄÖNTUTKIMUS- JA TERVEYDENHOITOYKSIKKÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOBIVISION LIIKKUVA NÄÖNTUTKIMUS- JA TERVEYDENHOITOYKSIKKÖ"

Transkriptio

1 1 MOBIVISION LIIKKUVA NÄÖNTUTKIMUS- JA TERVEYDENHOITOYKSIKKÖ MARKKINOINTI Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Hovilainen Jesse Keisala Noora Löfström Sara Toivonen Tiina

2 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MARKKINOINTI Kuluttajamarkkinat ja organisaationaaliset markkinat Organisaatiossa ostamiseen vaikuttavat tekijät Markkinointikeinot Henkilökohtainen myyntityö DVD tai muu taltiointi Tietopaketti Esitteet Internet Mainonta PR Yksikön ulkoasu MARKKINOINTI SAIRAANHOITOPIIREILLE Palveluiden markkinointi sairaanhoitopiireille Metropolian liikkuvan tutkimusyksikön tuomat edut julkisille terveyspalveluille Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Esimerkki: Markkinointi Lohjan sairaanhoitoalueelle Lapin sairaanhoitopiiri Kohderyhmät ja palvelut MARKKINOINTI PALVELUKESKUKSILLE Julkiset palvelukeskukset Yksityiset palvelukeskukset Senioriryhmät MARKKINOINTI YRITYKSILLE Uusimaa/ Fortum Lappi/ Outokumpu Oy JÄRJESTÖ- JA YHDISTYSTOIMINTA, SÄÄTIÖT MARKKINOINTI KOULUILLE MARKKINOINTI RAHOITTAJILLE LÄHTEET... 20

3 2 1 JOHDANTO Tehtävänämme oli laatia markkinointisuunnitelma innovaatioprojektille: Mobivision - liikkuva tutkimusyksikkö. Työssämme pohdimme ja tutkimme erilaisia markkinointikeinoja ja mahdollisuuksia potentiaalisen asiakaskunnan tavoittamiseksi. Tutkimusyksikön toiminta päätettiin rajata Helsingin- ja Uudenmaan sekä Lapin sairaanhoitopiirien toiminta-alueille. Aluksi käsittelemme hieman markkinoinnin teoriaa sekä esitellään lyhyesti erilaisia Mobivisionin markkinoinnissa käytettäviä markkinointikeinoja. Pääasiallisesti työssä on kuitenkin keskitytty esimerkein kertomaan markkinoinnista eri kohderyhmille. 2 MARKKINOINTI Markkinoinnin tavoitteena on saavuttaa potentiaaliset asiakkaat sekä saada heidät ostamaan palveluita. Markkinointia käytetään ja kohdistetaan erilailla riippuen siitä kuka tai mikä on markkinoinnin kohteena. Jotta markkinointi sekä Mobivisionin toiminta olisivat mahdollisimman tehokkaita, kannattaa mahdolliset asiakkaat segmentoida maantieteellisesti eri alueisiin. Esimerkiksi Helsingin seudulla lukuisten palveluiden läheisyydessä asuvien asiakasryhmien tarpeet poikkeavat selvästi niiden asiakasryhmien tarpeista, jotka asuvat niin sanotuilla haja-asutusalueilla pidemmän matkustusajan päässä tarvittavista palveluista. 2.1 Kuluttajamarkkinat ja organisaationaaliset markkinat Markkinat voidaan jakaa kuluttaja- ja organisationaalisiin markkinoihin. Organisationaalisiin markkinoihin kuuluvat yritykset, järjestöt ja julkiset organisaatiot kuten kuntien ja valtion yksiköt. Kuluttajien ja organisaatioiden ostamistapa on erilainen ja siksi myös markkinointitoimenpiteiden tulee vastata kohderyhmän ostotapaa. Erityisesti markki-

4 3 nointi eroaa ostoprosessissa, tarveperusteissa ja ostamisen toteutuksessa. (Rope 2000:60 61) Kuva 1 Organisaatio- ja kulutusmarkkinoiden ostamisen ominaispiirteet (Rope 2000:60) 2.2 Organisaatiossa ostamiseen vaikuttavat tekijät Alla oleva kuvio kuvaa ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Kaikki tekijät vaikuttavat myös toisiinsa ja siten kaikki osa-alueet tulee huomioida. Kuva 2 Organisaatiomarkkinoilla ostamiseen vaikuttavat tekijät (Rope 2000:62) Organisaatiorakenteessa ostoprosessiin vaikuttaa monia eri tehtävissä ja rooleissa vaikuttavia henkilöitä. Markkinointi täytyy suunnitella ja toteuttaa siten, että se vaikuttaa positiivisesti ostoprosessin eri vaiheissa ostopäätökseen. Tällöin täytyy ottaa huomioon eri vaiheissa vaikuttavien henkilöiden eri roolit ja pyrkiä vaikuttamaan näiden henkilöiden tärkeiksi kokemiin asioihin. (Rope 2000:63 64)

5 4 Kuva 3 Organisationaalinen ostoprosessi ja henkilöiden osallistuminen eri rooleissa (Rope 2000:63) 2.3 Markkinointikeinot Tässä luvussa on esitelty markkinointikeinoja, joita ajattelimme voitavan hyödyntää Mobivisionin markkinoinnissa. Tulemme viittaamaan näihin markkinointikeinoihin myöhemmissä esimerkeissä Henkilökohtainen myyntityö Alussa on tärkeää keskittyä verkostoitumiseen ja se onnistuu parhaiten henkilökohtaisella myyntityöllä. Ensimmäinen askel mobivisionin markkinoinnissa julkiselle sektorille on mennä esittelemään palvelua sairaanhoitopiiriin tai kuntaan taholle, joka voi tunnistaa palvelun tarpeen. Esimerkiksi silmäpoliklinikan lääkärit tuntevat oman alueensa ja voivat nähdä palvelulle tarvetta. Tässä yhteydessä jaetut ja hyvin valmistetut markkinointimateriaalit kasvattavat luottamusta toimijaa kohtaan ja edistävät kaupan syntyä. Ostosta päättää kuitenkin ylemmällä taholla ostoryhmä tai vastaava. Organisaatiossa ostoprosessi on pitkä ja tulee varautua moniin esittelyihin ja siihen, että ostoon vaikuttavilla osapuolilla on eri intressit joko puoltaa tai olla puoltamatta kaupan syntyä.

6 DVD tai muu taltiointi Tehdään Mobivisionin toimintaa kuvaava filmi, jossa esitellään kaikki palvelut joita voidaan tarjota. Näin asiakas varmistuu tilojen toimivuudesta ja saa kokonaiskäsityksen palvelusta. Filmi toimii hyvänä markkinoinnin työvälineenä esitellessä terveyskeskuksille ja sairaanhoitopiireille Mobivisionin toimintaa. Lyhennettynä ja kohdennettuna filmiä voi käyttää myös terveydenhuollon sisäisessä markkinoinnissa sekä nettisivuilla Tietopaketti Kootaan kansio, jossa kuvaillaan kaikki tuotettavat palvelut. Kustannuslaskelmia erilaisille palvelupaketeille sekä DVD- materiaali liitetään myös mukaan. Koska referenssejä ei ole vielä, niin voidaan kertoa muualla toteutetuista vastaavanlaisista palveluista ja niiden toimivuudesta, kuten Kajaanin Suupirssi ja Oulun Yliopistollisen Sairaalan silmäklinikan liikkuva tutkimusyksikkö Esitteet Muutaman sivun esittelyvihkosia valmistetaan jaettavaksi seminaareihin tai muihin esittelytilaisuuksiin. Lehtisiä tehdään jaettavaksi terveyskeskuksissa, järjestöissä ym. mahdollisille palvelun käyttäjille Internet Mobivisionille laaditaan omat verkkosivut, joilta yhteystietojen lisäksi on luettavissa perustietoa Mobivision- projektista sekä tutkimusyksikön toiminnasta. Myös Mobivisionin kiinteä aikataulu löytyy sivuilta, joilla on mahdollisuus myös suorittaa ajanvaraus. Verkkosivusto pidetään yksinkertaisena, sillä asiakaskohderyhmänä ovat etenkin seniorit, jotka eivät vielä nykyisin ole kovinkaan kokeneita Internetin käyttäjiä. Esimerkiksi

7 6 terveyskeskuksien sivuille laitetaan linkki Mobivisionin verkkosivuille, jotta asiakkaat löytäisivät tietoa palveluista mahdollisimman helposti. Tietoa Mobivisionin toiminnasta sekä linkki verkkosivuillemme voidaan laittaa myös esimerkiksi Sosiaaliviraston seniori-info-sivuille. Sähköposti on tehokas väline saavuttaa sekä palvelua asiakkaille suosittelevat terveydenhuollon ammattilaiset sekä mahdollisesti myös palvelun käyttäjät Mainonta Haja-asutusalueilla kylätuvat, kyläkoulut tai muut kokoontumispaikat ovat hyviä paikkoja mainostaa palvelua. Myös paikallisiin sanomalehtiin voidaan laitta ilmoitus yksikön saapumisesta paikkakunnalle. Osassa pienempiä kuntia jaetaan talouksille kuntaposti, jossa kerrotaan kyseisen alueen tapahtumista. Mobivisionin palvelut ja aikataulut voidaan liittää postin mukaan. Myös eri järjestöjen omat lehdet tavoittavat suuren osan potentiaalisesta asiakaskunnasta, minkä vuoksi mainoksia laitetaan myös kyseisiin lehtiin PR Lehdistöä on hyvä informoida uudesta palvelusta ja paikallislehdet ottavat yleensä mielellään vastaa jutunaiheita. Myös radio tai tv voi kiinnostua tekemään juttua uudesta palvelusta. Näkyvyys medioissa tuo tehokkaasti tunnettavuutta. Lisäksi tehokas keino saada palvelun olemassaolo ihmisten tietoon on puskaradio. Erilaiset koulutusseminaarit ammattilaisille tai järjestöjen teemapäivät ovat oivallisia tapahtumia käydä esittelemässä toimintaa. Näin saavutetaan ihmisjoukko, joka on jo valmiiksi kiinnostunut aiheesta. Monipuoliset messutapahtumat, kuten Kauneus- ja Terveysmessut mahdollistavat toiminnan esittelyn suurelle yleisömäärälle. Toiminnan esittely onnistuu myös käytännössä, kun asiakkaat pääsevät osallistumaan tutkimuksiin ja seulontoihin.

8 Yksikön ulkoasu Auton tai vaunun kyljet tarjoavat monta neliötä hyvää mainostilaa. Yksikön ulkoasu tulee tehdä huomiota herättäväksi ja siitä tulee heti käydä selväksi mitä palveluita se tarjoaa. 3 MARKKINOINTI SAIRAANHOITOPIIREILLE Liikkuvan näön- ja terveydenhuoltoyksikön toiminta on päätetty kohdistaa kahdelle alueelle Suomessa. Nämä kaksi aluetta ovat Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Lapin sairaanhoitopiiri. Tässä luvussa pohditaan palvelun tuomia etuja julkiseen terveydenhoitoon sekä kuvataan julkisen terveydenhoidon rakennetta näillä valituilla alueilla Palveluiden markkinointi sairaanhoitopiireille Verkostoituminen ja suhdetoiminta ovat avainasemassa, kun halutaan myydä palvelua julkiselle sektorille. On tärkeää tuntea ihmisiä, jotka voivat vaikuttaa ostopäätöksen tekoon. Julkisella sektorilla ostoista päättää usein ostoryhmä, joka koostuu ammattiostajasta ja ostokohteen asiantuntijoista. Tarpeen tiedostaa useimmiten käyttäjätaso, joten markkinointia täytyy suunnata päättäjätason lisäksi esim. silmäpoliklinikan lääkäreille ja hoitajille. Palvelun ostamisesta päättävät kuitenkin työryhmät ylemmällä tasolla. Tuotetta/palvelua esitellessä aikaisemmin mainitsemamme DVD on hyvä markkinointiväline. Kustannuslaskelmat tulee myös tehdä, jotta voidaan vakuuttaa ostaja hyödyistä. Julkiset hankinnat täytyy usein kilpailuttaa ennen päätöstä, mikä hidastaa ostopäätöksen tekemistä. Toisaalta julkiset hankinnat voidaan tehdä suorahankintana, jos vastaavaa tuotetta ei ole muilla tarjolla.

9 8 3.2 Metropolian liikkuvan tutkimusyksikön tuomat edut julkisille terveyspalveluille Tuomalla palvelut ihmistä lähelle tavoitetaan myös kauempana haja-asutusalueilla olevat ihmiset, jotka eivät muuten pääsisi palveluita käyttämään. Usein vanhemmalla väestöllä on liikkumisongelmia ja he tarvitsevat saattajaa ja kyytiä palvelun luo. Tuomalla palvelu ihmisten luo voidaan ennaltaehkäistä sairauksia sekä voidaan minimoida niiden tuomia haittoja. Palvelun ollessa helpommin saavutettavissa syrjäseuduilla ja pienillä paikkakunnilla tuetaan myös alueellista yhdenvertaisuus -periaatetta. Liikkuvan tutkimusyksikön avulla terveyskeskukset pystyvät tarjoamaan jopa erikoissairaanhoidon tasoista palvelua lähellä potilasta pienissäkin kunnissa ja kaukana keskussairaaloista. Liikkuvan tutkimusyksikön henkilökunta on hyvin koulutettua ja asiantuntevaa sekä hallitsee laitteiden käytön. Kunnat pystyvät tarjoamaan potilaille asiantuntevasti myös kunnassa harvoin tarvittuja tutkimuksia eikä terveyskeskusten ei tarvitse ostaa kalliita laitteita, jos niiden käyttö on vähäistä ja näin säästyy rahaa käytettäväksi muihin asioihin. 3.3 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on Suomen suurin sairaanhoitopiiri. Vuonna 2010 HUS -sairaaloiden palveluja käyttäneitä eri henkilöitä oli Potilastapahtumia oli noin 2,4 miljoonaa. Jäsenkuntien maksuosuudet palvelutuloista olivat 823,1 euroa asukasta kohden vuonna Valtaosa hoitoa saavista tulee sairaanhoitopiirin jäsenkunnista, joiden alueella asuu noin 1,5 miljoonaa asukasta. Lisäksi HUS vastaa joistakin valtakunnallisesti keskitetyistä erityistason erikoissairaanhoidon palveluista koko maassa. Näitä ovat muun muassa elinsiirrot. HUS on jaettu viiteen sairaanhoitoalueeseen: HYKS-sairaanhoitoalue Sairaanhoitoalue palvelee pääasiassa Helsingin, Espoon, Vantaan, Kirkkonummen, Keravan ja Kauniaisten potilaita. Sairaanhoitoalueen johtaja Jorma Lauharanta, (09)

10 9 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen jäsenkuntia ovat Hanko, Inkoo ja Raasepori. Sairaanhoitoalueen johtaja, johtava lääkäri Marianne Gripenberg-Gahmberg, (019) Hyvinkään sairaanhoitoalue Hyvinkään sairaanhoitoalueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirin jäsenkunnista Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula. Sairaanhoitoalueen johtaja, johtava lääkäri Asko Saari, (019) Porvoon sairaanhoitoalue Porvoon sairaanhoitoalueeseen kuuluvat sairaanhoitopiirin kunnista Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo. Sairaanhoitoalueen johtaja Sune Lang, (019) Lohjan sairaanhoitoalue Lohjan sairaanhoitoalueeseen kuuluvat Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Sammatti, Siuntio ja Vihti. Sairaanhoitoalueen johtaja Raimo Kekkonen (019) Esimerkki: Markkinointi Lohjan sairaanhoitoalueelle Sairaaloita Lohjan sairaanhoitoalueella on kaksi; Lohjan sairaala ja sen psykiatrisena yksikkönä toimiva Paloniemen sairaala. Jotkut erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan HUS: n sairaaloissa. Lohjan sairaalassa silmätautien poliklinikalla tehdään silmäsairauksiin liittyviä tutkimuksia, mm. näkökenttätutkimuksia, silmänpohjakuvauksia ja pientoimenpiteitä. Silmätautien poliklinikalla hoidetaan kaihileikkauspotilaita ennen ja jälkeen leikkauksen. Kaihileikkaukset tehdään päiväkirurgisesti leikkaussalissa. Ylilääkärinä silmäklinikalla toimii Fouad Qadri. Lohjan sairaanhoitoalueen kunnat ovat perustaneet kaksi kuntayhtymää hoitamaan kuntien perusterveydenhuoltoa ja sosiaalitoimea: Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä. Kuntayhtymän väestöpohja on n asukasta. Alueella toimii neljä terveysasemaa; Karkkilan terveysasema,

11 10 Nummi-Pusulan terveysasema, Vihdin kirkonkylän terveysasema ja Nummelan terveysasema. Karviaisen työikäisten palvelulinjan johtajana toimii Pirkko Hynynen ja ikäihmisten palvelulinjan johtajana Ritva Lundbom. (Kuntayhtymä Karviainen. 2011) Lohjan sosiaali- ja terveydenhuoltoalue LOSTin yhteistoiminta-alueen kuntia ovat tällä hetkellä Lohja, Siuntio, Inkoo ja Karjalohja. Asukkaita alueelle on noin Vastaanotot sijaitsevat Lohjalla Keskustan, Mäntynummen, Roution, Tynninharjun ja Virkkalan terveysasemilla sekä Sammatin terveysasemalla, Siuntion terveysasemalla, Inkoon terveysasemalla ja Karjalohjan terveysasemalla. Yhteistoiminta-alueen järjestelyihin tullee muutoksia kuntaliitosten mukana vuonna (Lohjan kaupunki. 2011) Alueella on laadittu Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille Selvityksessä on tutkittu mm. ikääntyvien asukkaiden itsenäistä selviytymistä arjessa sekä tuki- ja terveyspalvelujen tarvetta. Ohjelman kehitysehdotusten mukaan ikäihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseksi on tarkoitus tiivistää yhteistyötä julkisen sektorin, vapaa-ehtoisten toimijoiden, seurakunnan, kolmannen sektorin ja yritysten välillä. Metropolian liikkuvan tutkimusyksikön kannattaakin tarjota palveluitaan tälle alueelle. Ensimmäisten asiakkaiden saaminen ilman valmista tuotetta on yleensä haastavaa. Tuotteen esittely ilman valmista tuotetta ja toiminnan referenssien puuttuminen hankaloittavat markkinointia. Jo tuotteen suunnitteluvaiheessa kannattaa käydä alustavia keskusteluja joidenkin potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Näin voidaan kehittää paremmin kohdeasiakkaalle sopiva tuote. Tässä vaiheessa voidaan esitellä muualla Suomessa toimivien vastaavien yksiköiden toimintaa, kuten Oulun sairaanhoitopiirin Liikkuvaa silmäklinikkaa tai Savon suupirssiä. Esimerkkialueella Lohjan sairaanhoitoalueella otetaan yhteyttä sairaanhoitoalueen johtajaan sekä kuntien yhteistyöliittymiin Karviaiseen sekä LOSTiin. Käyttäjätasolla tarpeen tunnistaminen silmätutkimusten kohdalla tapahtuu Lohjan sairaalan Silmäpoliklinikalla. Fysioterapian ja terveydenhoitajan palveluiden tarpeen tunnistaminen tapahtuu sairaalan lisäksi myös terveysasemilla. Näille kannattaa siis myös kohdistaa markkinointia. 3.4 Lapin sairaanhoitopiiri Lapin sairaanhoitopiiri on laajuudeltaan mitattuna Suomen suurin sairaanhoitopiiri. Sen omistaa 15 lapin alueen kuntaa. Sairaanhoitopiiri vastaa alueella tarjottavista erikoissairaanhoidon palveluista ja päihdeongelmaisten hoidosta. Muut terveydenhuollon pal-

12 11 velut tuottaa perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto kuntakohtaisesti. (Lapin sairaanhoitopiiri ) Lapin sairaanhoitopiirin yksiköissä hoidetaan pääasiassa piirin jäsen- ja sopimuskuntien asukkaita. Jäsenkuntia ovat Enontekiö, Inari, Kittilä, Kolari, Kemijärvi, Muonio, Pello, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki sekä sopimuskuntia on tällä hetkellä Kuusamo. (Lapin sairaanhoitopiiri ) Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien kanssa kuntien asukkaita voidaan ottaa lähetteen perusteella hoitoon Lapin sairaanhoitopiiriin. Samoin Lapin sairaanhoitopiirin asukkaat voivat saada hoitoa edellä mainituissa sairaanhoitopiireissä. Lisäksi Norjan Finnmarkin suomenkieliset voidaan hoitaa Lapin sairaanhoitopiirissä ja Finnmarkin saamekieliset erikoissairaanhoidon palvelut ovat Lapin sairaanhoitopiirin väestön käytettävissä. (Lapin sairaanhoitopiiri ) Välimatkat Lapissa ovat pitkiä. Kauimmaiset kunnat sijaitsevat jopa 450 km keskussairaalasta. Tämä tuo haasteita sairaanhoidon suunnittelulle. Pitkät välimatkat tuovat kustannuksia, jos potilaiden täytyy kulkea esimerkiksi lyhytkestoista seurantatutkimusta varten satoja kilometrejä. Vanhuksilla matkanteko voi olla jopa este seurantaan osallistumiselle, sillä matka saattaa rasittaa liikaa. Peruspalvelut tuotetaan lähempänä kuntalaisia, mutta kunnan sisälläkin matkat palvelukeskukseen saattavat olla yli sata kilometriä pikkuteitä pitkin Kohderyhmät ja palvelut Asukkaita Lapin läänissä oli vuonna 2006 noin Yli 64 -vuotiaita asukkaita lapin läänissä on 17,9 % väestöstä (v.2006) eli reilut Ikääntyvä väestö tulee tarvitsemaan terveydenhoitopalveluita enenevissä määrin. Liikkuvassa terveydenhoitoyksikössä palvelut tulevat lähelle potilaita. Silmänpohjan tutkimuksille on myös tulevaisuudessa väestön ikääntyessä tarvetta nykyistä enemmän. Säännöllistä seurantaa vaativaa glaukoomaa sairastaa Suomessa noin 1,5 % väestöstä. Näin ollen Lapin alueella tutkittavia on noin Myös diabeetikoiden silmiä on jatkuvasti seurattava. Lapin alueella on 1 ja 2 tyypin diabeetikkoja noin Näiden suurien ryhmien lisäksi tarvitaan näönseulontaa, jotta mahdollisiin silmäsairauksiin pystytään puuttumaan ajoissa ja minimoimaan vahingot.

13 12 Silmänpohjankuvausten lisäksi yksikössä tehdään näöntarkastuksia. Matkaoptikko voi tehdä näöntarkastuksia yli 7 -vuotiaille, joille ei ole tehty silmäleikkausta tai joilla ei ole silmäsairauksia. Yksikössä on tarkoitus myös pitää pientä kehysmyymälää, jotta voidaan toimitta myös valmiit lasit asiakkaalle vaikka postitse. Myös lasien huoltoa on tarjolla. Yksikkö pystyy tarjoamaan myös terveydenhoitajan palvelut sekä terveysneuvontaa. Yksikössä on mahdollista mittauttaa mm. verensokeriarvot, hemoglobiinin, verenpaineen sekä virtsan u-stix arvot. Nämä ovat tarjolla kaiken ikäisille. Lisäksi yksikössä on mahdollista tuottaa fysioterapiapalveluita. Fysioterapiaan pääsee vain lääkärin lähetteellä.. 4 MARKKINOINTI PALVELUKESKUKSILLE Mobivisionin kohderyhmäksi on valittu ne ihmisryhmät, joiden on vaikea itse liikkua tarvitsemiensa palveluiden luo. Pääasiassa markkinoinnissa keskitytään ikäihmisiin, mutta huomioitava on myös esimerkiksi liikuntavammaiset, joiden pääsy palveluiden lähelle voi olla hyvinkin hankalaa. Palvelukeskukset on suunnattu niille ikääntyneille tai muuten toimintakyvyltään rajoittuneille ihmisille, jotka eivät enää pärjää yksin kotonaan, vaan tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa. Laki määrää kunnan tarvittaessa järjestämään palveluasumisen vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat jatkuvaa ja jopa ympärivuorokautista hoivaa päivittäisistä toimistaan selviytyäkseen. (Invalidiliitto 2011.) 4.1 Julkiset palvelukeskukset Julkisen sektorin palvelukeskuksien tavoittaminen vaatii yhteistyötä paitsi kunnan myös sen sairaanhoitopiirin kanssa, johon kunta kuuluu. Näin ollen liikkuvan palveluyksikön tuomat edut tulee markkinoida kunnan päättäjille, jotta palvelu ostettaisiin sairaanhoitopiirin palvelukeskuksille. Toiminnan ostamista on pelkkien toimintasuunnitelmien ja laskelmien lisäksi hyvä perustella palvelukeskusten asukkaiden terveyden edistymisellä. Palvelukeskuksissa asuville henkilöille on palveluiden hakeminen usein hankalaa, sillä etenkin paikalle

14 13 pääseminen on monelle suuri haaste. Esimerkiksi silmälääkärin vastaanotolle päästäkseen tulee asukkaalle järjestää vähintäänkin kyyti, joissain tapauksissa jopa saattaja. Etenkin liikuntavammaisille on silmälääkärin tai optikon palveluiden saaminen usein haasteellista. Näöntarkastustilat ovat usein erittäin pienet, joten pyörätuolilla kulkevan voi olla erittäin vaikea mahtua tarkastushuoneeseen. Liikuntavammaisten mukana tulee näin olla avustaja, joka on tottunut kyseisen henkilön nostamiseen ja muuhun avustamiseen. Se luonnollisesti lisää henkilökunnan työtaakkaa sekä valitettavasti harventaa palvelukeskuksien asukkaiden pääsyä palveluiden luo. Esimerkiksi silmälääkärin vastaanotolle ei välttämättä mennä niin usein kuin olisi suotavaa, koska sen järjestäminen on niin hankalaa. Mobivisionin avulla palvelut tuotaisiin asiakkaiden luo, jolloin moni palvelutalon asukas voitaisiin tutkia saman päivän aikana, eikä henkilökunnan tarvitsisi uhrata resurssejaan kuljetusten ja/tai saattajien järjestämiseen. Myös terveydentilan- ja näön seulonnat voitaisiin Mobivisionin avulla toteuttaa tehokkaasti, minkä ansiosta mahdolliset ongelmat havaittaisiin nopeammin ja niihin voitaisiin puuttua tehokkaammin. Ainoastaan palvelukeskuksen työtaakka ei siis helpottuisi, vaan myös asukkaiden elämänlaatuun voitaisiin saada selkeä parannus havaittuihin ongelmiin puuttumalla. Myös palvelukeskuksien tällä hetkellä hiukan ryvettyneeseen imagoon voitaisiin tällä keinolla saada parannusta. 4.2 Yksityiset palvelukeskukset Yksityiset palvelukeskukset ovat joko yksityishenkilöiden tai erilaisten järjestöjen omistamia. Yksityisille markkinoitaessa käytetään hyvin samoja keinoja kuin julkisellekin puolelle, mutta ne kohdistetaan yksityiseen yrittäjään tai palvelukeskuksen johtajaan. Henkilökohtaiset esittelykäynnit ovat tärkeimmässä osassa myös markkinoitaessa Mobivisionia yksityisen sektorin palvelutaloille ja keskuksille. Pääargumentteina ovat asukkaiden terveyden edistäminen sekä henkilökunnan työtaakan vähentäminen, kuten myös julkisten palvelukeskuksien kohdalla. Esittelykäynneillä mukana on myös toiminnasta kertova DVD sekä tietopaketti jätettäväksi päättäjälle. Erittäin tärkeää on luonnollisesti myös palveluasumista järjestävien järjestöjen informoiminen ja Mobivisionin tarjoamien etujen kertominen näille tahoille. Esimerkiksi Vanhustyön Keskusliitto ylläpitää palvelukeskuksia ja vanhainkoteja ympäri maata. Myös liiton julkaisema Vanhustyö-lehti on oiva kanava lisätä tietoisuutta Mobivisionista potentiaalisen asiakaskunnan parissa. Mainoksien lisäksi lehdessä voidaan julkaista esimerkiksi artikkeli Mobivisionin toiminnasta ja sen tarjoamista eduista. Yksi markkinointikikka on osoittaa

15 14 palvelun tarpeellisuus ja sen tuomat edut järjestämällä esimerkiksi näönseulontatempaus palvelu- tai vanhainkodissa. Tällöin päättäjät näkevät konkreettisesti miten Mobivision toimii eikä heidän tarvitse tehdä päätöstä puhtaasti teoreettisen esityksen perusteella. Tempaus markkinointikeinona toimii parhaiten yksityisellä sektorilla, jossa päätösten teko ei edellytä samanlaista byrokratiaa kuin julkisella puolella. Palveluiden tarpeen tiheydestä riippuen palvelukeskukset voivat joko varata aina tarvittaessa päivän, jolloin Mobivision tulee palvelemaan heidän asukkaitaan. Vaihtoehtoisesti Mobivisionilla voisi olla kolmena viikkona kuukaudessa kiinteä aikataulu siten, että esimerkiksi maanantaisin se kiertää Kemin palvelukeskuksia ja tiistaisin vuorossa ovat Pellon palvelukeskukset ja niin edelleen. Palvelukeskukset voivat sitten varata kyseisille päiville aikoja tarpeen mukaan. Myös yksityisillä henkilöillä on mahdollisuus varata aika Mobivisioniin auton ollessa heidän paikkakunnallaan. Ajanvaraus tapahtuu netin kautta, mutta koska palvelu on suunnattu etenkin ikäihmisille, on ajan varaaminen mahdollista myös puhelimitse. Kuukauden jäljelle jääneellä viikolla ryhmät tai palvelukeskukset voivat tilata Mobivisionin käyttöönsä. 4.3 Senioriryhmät Potentiaalisia asiakasryhmiä ovat myös erilaiset senioriryhmät, joita esimerkiksi sosiaalivirasto ylläpitää ja järjestää yhdessä palvelukeskuksien kanssa. Aktiiviset eläkeläiset haluavat pysyä virkeinä ja terveinä mahdollisimman pitkään ja harrastavat siksi yhdessä. Seniorit kokoontuvat esimerkiksi juttutuvissa tai jumpparyhmissä. Nämä ikäihmiset haluavat huolehtia terveydestään ja ovat siksi potentiaalinen asiakasryhmä ostamaan Mobivisionin palveluita. Tutkimuksiin saataisiin näin helposti isompikin ryhmä, mikä olisi kannattavaa myös Mobivisionin kannalta. Tieto ryhmille saadaan paitsi palvelukeskuksien myös eri senioripalveluita tuottavien järjestöjen, esimerkiksi Vanhusten Keskusliiton ja Punaisen Ristin, kautta. Myös kunnat ovat merkittävässä roolissa senioritoiminnan järjestämisessä, joten myös heidän kauttaan levitetään tietoa senioriryhmille. Myös esitteitä viedään esimerkiksi juttutupien tiloihin ja kahviloihin. Senioripäivät ovat erinomainen paikka markkinoida Mobivisionia. Siellä voidaan paitsi kertoa yrityksen toiminnasta myös lisätä ihmisten tietoisuutta iän mukanaan tuomista ongelmista sekä niiden seulonnan tärkeydestä, sillä moni ikäihminen ei välttämättä tiedä iän vaikutuksia esimerkiksi silmään ja näköön. Mahdollisuuksien mukaan voidaan

16 15 senioripäivien yhteyteen järjestää myös näön ja terveydentilan seulontaa, johon senioreilla on halutessaan mahdollisuus osallistua. 5 MARKKINOINTI YRITYKSILLE Ylipäätänsä erilaiset yritykset ovat loistavan potentiaalinen asiakaskunta mobivisionin toiminnalle. Yksinkertaisesti Mobivisionin palveluita markkinoitaisiin työterveyden lisänä ja täydentäjänä. 5.1 Uusimaa/ Fortum Uudenmaan alueella toimivia yrityksiä voi periaatteessa herätellä Mobivisionin toimintaan mukaan käyttämällä paljon medianäkyvyyttä. Kuitenkin toiminnan alkuvaiheessa laaja medianäkyvyys on kallista suhteessa saatuihin etuihin. Laajat kampanjat toimivat kuitenkin paremmin esimerkiksi Uudenmaan alueella, kuin lapissa jossa potentiaalisia yrityksiä on vähemmän suuremmalla alueella. Muutama täsmämainos televisiossa tai radiossa voisi toimia. Kuitenkin pääpainona olisi kohdistaa markkinointi kenttätoimintaan ja henkilökohtaisiin esittelykäynteihin. Otetaan esimerkkinä suurehko yritys Fortum jonka pääkonttori sijaitsee Espoon Keilaniemessä. Henkilöstöä yrityksessä kokonaisuudessaan Perusoletuksena on, että näin suuressa yrityksessä työterveyshuolto on toimiva ja se on suunniteltu tarkkaan ja kustannustehokkaasti. Markkinoinnissa täytyy pystyä todistamaan Mobivisionin tehokkuus ja sen tuomat edut yritykselle. Hintojen täytyy olla kilpailukykyiset. Fortumin kaltaisella yrityksellä työterveys on suunniteltu kokonaisuutena. Mobivisionin tärkein markkinointikikka olisi tarjota räätälöityjä ja yksilöllisiä terveyspalveluita. Toiminta voisi esimerkiksi alkaa pääkonttorilta ja siirtyä sieltä edelleen pienempiin toimipisteisiin ympäri Suomen. Esimerkkinä Mobivisionin hyödystä Fortumille voisi olla seuraavanlainen: Suuri osa pääkonttorin henkilökunnasta työskentelee näyttöpäätteen ääressä. Työntekijät saavat työterveyden lähetteen kautta fysioterapeutin mittaamaan työpisteensä ergonomian ja sieltä saadun lähetteen kautta henkilökunta voisi tutkituttaa näkönsä nopeasti ja joustavasti töiden lomassa Mobivisionissa. Henkilökunnan työaikaa säästyy eikä matkakustannuksia synny lainkaan.

17 Lappi/ Outokumpu Oy Lapin yksi suurimmista yrityksistä henkilöstömäärällä katsottuna on Outokumpu Oy. Outokummun tytäryhtiö Outokumpu Chrome Oy (kromikaivos) sijaitsee Kemissä. Yhtiön toimitusjohtaja on Ahtiainen Jaakko Taneli. Henkilöstömäärä vuonna 2009 n Toinen tytäryhtiö Outokumpu Stainless Oy (levytuotannon keskus) sijaitsee Torniossa. Yhtiön toimitusjohtaja on Hautala Hannu Olavi. Henkilöstömäärä tehtaalla oli vuonna 2010 reilu Mobivisionin markkinoinnissa Outokumpu Oy:n tytäryhtiöille käytetään jälleen kerran henkilökohtaista myyntityötä. Tavoitteena on saada asiakas innostumaan ja tekemään ostopäätös mahdollisimman nopeasti. Yritykseen otetaan yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla ja pyritään sopimaan tapaamisaika henkilökohtaiseen esittelyyn. Mobivisionista voisi olla mukana havainnollistava video eri asiakastilanteista, lyhyt powerpoint esitys sen kaikista eri käyttömahdollisuuksia ja näiden käyttämisen tuomat edut ytimekkäästi. Muistoksi käynnistä jätetään paikalle selkeitä ja innoittavia esitteitä. Esitteistä tulisi helposti löytyä yhteystiedot jonne tarjouspyynnön voi jättää. Ensimmäisen esittelykäynnin jälkeen myyntityö on aktiivista - ollaan yhteyksissä mahdolliseen asiakkaaseen sähköpostein jne. ja rohkaistaan tekemään ostopäätös ellei sitä tehty heti. Asiakas voisi Mobivisionin palveluista ostaa ns. kokeiluerän jonka jälkeen asiakas saa päättää jatketaanko yhteistyötä. Tietenkin tarkoituksena olisi saada aikaan pysyvä ja monivuotinen ratkaisu yrityksen ja Mobivisionin välille. 6 JÄRJESTÖ- JA YHDISTYSTOIMINTA, SÄÄTIÖT Järjestöjen toiminnan periaatteena on jäsentensä hyvinvoinnin edistäminen. Jäsenistö on kiinnostunut parantamaan omaa terveyttään ja täten myös mahdollisesti kiinnostunut käyttämään Mobivisionin palveluita. Järjestö- ja yhdistystoiminnat sekä säätiöt voivat olla osana markkinointia yksityisille ihmisille. Järjestöt voivat toimia itse ostajana liikkuvan tutkimusyksikön palveluille sekä markkinoinnin välikappaleena jäsenilleen.

18 17 Myös järjestöt voivat hyödyntää Mobivisionia omassa markkinoinnissaan. Mobivision voi tarvittaessa tarjota tutkittavalle tietoa esimerkiksi glaukoomasta sekä oman alueen glaukoomajärjestöstä. Esimerkkejä tahoista, jotka voisivat olla kiinnostuneita Mobivisionin palveluista: - Näkövammaisten Keskusliitto Ry:n kautta Lapin Näkövammaiset ry ja Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry - Pääkaupunkiseudun glaukoomapotilaat ry - Diabetesliiton aluejärjestöt - Kuntoutussäätiö - Invalidisäätiö Keinoja, joilla Mobivision- liikkuvaa näöntutkimusyksikköä voitaisiin markkinoida kouluille ja korkeakouluille ovat mm. yhteistyö koulujen kanssa, näköongelmia ennakoivat seulonnat, peruskouluterveydenhuollon avustaminen tarpeen mukaan. Tarkoituksena on markkinoida oppilaitoksille koululle tuotavaa palvelua, jolla parantaa oppilaiden terveyttä ja lisätä tietämystä terveydestä. Opetushallituksen kouluille ohjeistamassa opetussuunnitelmien perusteissa kouluja ja oppilaitoksia kannustetaan aktiiviseen yhteistyöhön yritysten ja yhteisöjen kanssa osana normaalia koulutyötä ja opiskelua. Kysymys on monimuotoisten ympäristöjen käyttämisestä mahdollisimman hyvin oppimisen edistämiseen. Mobivisionia voidaan tässä mielessä markkinoida kouluille niin tutkimuksen ja hoidon näkökulmasta mutta myös opetusmielessä. Yhteistyön muotoja niin koulujen kuin korkeakoulujen ja Mobivisionin välillä voivat olla esimerkiksi: vierailut koulussa, yhteiset projektit, tapahtumat ja opinnäytetyöt. Paikalliseen opetussuunnitelmaan tulee sisältyä kuvaus yhteistyöstä. Tämä merkitsee sitä, että kerrotaan tutkimuksen ja hoidon menetelmistä ja mikäli yhteistyö sisältää opetusta, niin on syytä käydä läpi, mistä oppilaat saavat lisäoppia Mobivisionin avulla ja miten tämä opetus tukee esimerkiksi koulun terveyskasvatuksen opetusta. Erityisesti työelämään perehtymis- ja työssä oppimisjaksoilla sekä ammatillisen osaamisen näytöissä Mobivision voi olla oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisympäristö. Oppilaitos ympäristö asettaa myös erityisehtoja Mobivisionin markkinointiin. Jos oppilaat ja opiskelijat osallistuvat Mobivisionin järjestämiin markkinointia sisältäviin tapah-

19 18 tumiin, heille tulee selittää, mistä on kysymys. Alaikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden vanhemmilta tulee pyytää osallistumislupa. Lisäksi mahdollinen jaettava materiaali tulee pitää mahdollisimman informatiivisena eli ei pelkästään mainoksena. Oppilaitosten ostaessa palveluitaan Mobivisionilta on myös muistettava tutkittavien oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet. Selkeintä on, että mikäli Mobivisionin palveluita myydään yhteistyössä koulujen kanssa oppilaille ja opiskelijoille, niin alaikäisten oppilaiden kohdalla myyntitarjoukset tehdään suoraan oppilaan huoltajille. Näköongelmien ennakoiminen voidaan hoitaa kouluissa tehtävillä seulonnoilla, joissa suuri määrä oppilaita tai opiskelijoita voidaan tutkia ilman, että tarvitaan erillisjärjestelyitä kuljetusten suhteen tutkimusyksikköön, koska Mobivision voidaan tuoda oppilaitosten luokse. Tällöin saavutetaan kustannussäästöjä ja samalla voidaan käytännössä myös tukea oppilaitosten terveydenhuoltoa, koska Mobivision voi olla myös varustuksellaan ja henkilökunnallaan avustaa terveydenhoitajaa työssään. Markkinoidessa Mobivisionia oppilaitoksille on tehtävä vertailu paljonko palvelun tuominen paikalle kustantaa ja vie aikaa verrattuna tutkittavien vieminen tutkittavaksi muualle. 7 MARKKINOINTI KOULUILLE Keinoja, joilla Mobivision- liikkuvaa näöntutkimusyksikköä voitaisiin markkinoida kouluille ja korkeakouluille ovat mm. yhteistyö koulujen kanssa, näköongelmia ennakoivat seulonnat, peruskouluterveydenhuollon avustaminen tarpeen mukaan. Tarkoituksena on markkinoida oppilaitoksille koululle tuotavaa palvelua, jolla parantaa oppilaiden terveyttä ja lisätä tietämystä terveydestä. Opetushallituksen kouluille ohjeistamassa opetussuunnitelmien perusteissa kouluja ja oppilaitoksia kannustetaan aktiiviseen yhteistyöhön yritysten ja yhteisöjen kanssa osana normaalia koulutyötä ja opiskelua. Kysymys on monimuotoisten ympäristöjen käyttämisestä mahdollisimman hyvin oppimisen edistämiseen. Mobivisionia voidaan tässä mielessä markkinoida kouluille niin tutkimuksen ja hoidon näkökulmasta mutta myös opetusmielessä. Yhteistyön muotoja niin koulujen kuin korkeakoulujen ja Mobivisionin välillä voivat olla esimerkiksi: vierailut koulussa, yhteiset projektit, tapahtumat ja opinnäytetyöt.

20 19 Paikalliseen opetussuunnitelmaan tulee sisältyä kuvaus yhteistyöstä. Tämä merkitsee sitä, että kerrotaan tutkimuksen ja hoidon menetelmistä ja mikäli yhteistyö sisältää opetusta, niin on syytä käydä läpi, mistä oppilaat saavat lisäoppia Mobivisionin avulla ja miten tämä opetus tukee esimerkiksi koulun terveyskasvatuksen opetusta. Erityisesti työelämään perehtymis- ja työssä oppimisjaksoilla sekä ammatillisen osaamisen näytöissä Mobivision voi olla oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisympäristö. Oppilaitos ympäristö asettaa myös erityisehtoja Mobivisionin markkinointiin. Jos oppilaat ja opiskelijat osallistuvat Mobivisionin järjestämiin markkinointia sisältäviin tapahtumiin, heille tulee selittää, mistä on kysymys. Alaikäisten oppilaiden ja opiskelijoiden vanhemmilta tulee pyytää osallistumislupa. Lisäksi mahdollinen jaettava materiaali tulee pitää mahdollisimman informatiivisena eli ei pelkästään mainoksena. Oppilaitosten ostaessa palveluitaan Mobivisionilta on myös muistettava tutkittavien oppilaiden ja opiskelijoiden oikeudet. Selkeintä on, että mikäli Mobivisionin palveluita myydään yhteistyössä koulujen kanssa oppilaille ja opiskelijoille, niin alaikäisten oppilaiden kohdalla myyntitarjoukset tehdään suoraan oppilaan huoltajille. Näköongelmien ennakoiminen voidaan hoitaa kouluissa tehtävillä seulonnoilla, joissa suuri määrä oppilaita tai opiskelijoita voidaan tutkia ilman, että tarvitaan erillisjärjestelyitä kuljetusten suhteen tutkimusyksikköön, koska Mobivision voidaan tuoda oppilaitosten luokse. Tällöin saavutetaan kustannussäästöjä ja samalla voidaan käytännössä myös tukea oppilaitosten terveydenhuoltoa, koska Mobivision voi olla myös varustuksellaan ja henkilökunnallaan avustaa terveydenhoitajaa työssään. Markkinoidessa Mobivisionia oppilaitoksille on tehtävä vertailu paljonko palvelun tuominen paikalle kustantaa ja vie aikaa verrattuna tutkittavien vieminen tutkittavaksi muualle. 8 MARKKINOINTI RAHOITTAJILLE Rahoittajat täytyy saada vakuuttuneeksi hankkeen toimivuudesta, hyödyllisyydestä ja tuottavuudesta. Tämä onnistuu tarkoilla toimintasuunnitelmilla ja tuottolaskelmilla. Pääosassa on vakuuttava henkilökohtainen myyntityö.

21 20 Laitteisto- ja välinetuottajilta on mahdollista saada sponsorirahoitusta. Saamme välineiden hankinnoista alennusta lupaamalla mainostaa heitä tutkimusyksikön tiloissa. Yritykset voivat hyödyntää yhteistyötä Mobivisionin kanssa myös omassa markkinoinnissaan, yrityskuva paranee positiivisten mielikuvien myötä. Asiakasvirta kasvaa, kun yhteistyö on selkeästi esillä asiakkaille. Mahdollisia hankkeen rahoittajia ovat Sitra, ESR-ohjelma, Keksintösäätiö, Finnvera, Ely-keskus, Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Kaste, terveys 2015-kansanterveysohjelma, TEKES.

22 21 LÄHTEET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2011.[WWW-dokumentti] <http://www.hus.fi/>(luettu ) Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto [WWW-dokumentti] < > (Luettu ) Invalidiliitto [WWW-dokumentti] <(http://www.invalidiliitto.fi/portal/fi/tietoa_ja_tukea/neuvonta/pieni_palveluopas/palvelu asuminen/) > (Luettu ) Kuluttajavirasto [WWW-dokumentti] < 738f53d30eae/Koulujen+ja+oppilaitosten+sek%C3%A4+yritysten+ja+yhteis%C3%B6je n+v%c3%a4linen+yhteisty%c3%b6,+markkinointi+ja+sponsorointi.pdf > (Luettu ) Kuntayhtymä Karviainen [www-dokumentti] <http://www.karviainen.fi/> (luettu ) Lapin Sairaanhoitopiiri [WWW-dokumentti] <http://www.lshp.fi/default.aspx?nodeid=10420&contentlan=1>. (Luettu ) Lapin sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiiri. Hoitoon pääsy. [WWW-dokumentti] <http://www.lshp.fi/default.aspx?nodeid=10417&contentlan=1>. (Luettu ) Lohjan kaupunki [www-dokumentti] <http://www.lohja.fi/ >(luettu ) Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille [www-dokumentti] <http://www.lohja.fi/liitetiedostot/perusturva/lost_b5_netti.pdf> (luettu ) Opetushallitus [WWW-dokumentti]< (Luettu ) Rope, Timo. Suuri markkinointikirja Kauppakaari. Helsinki Vanhustyön Keskusliitto [WWW-dokumentti] < > (Luettu ). Venture Cup Finland [WWW-dokumentti] < (Luettu )

23 22 LIITE Paikallaolijat: Jesse Hovilainen, Noora Keisala, Tiina Toivonen, Sara Löfström - ryhmäjohtajan ja sihteerin valinta: Tiina Toivonen ja Sara Löfström - aikataulutuksen suunnittelu - sisällön pohtiminen mind map - tehtävien jako kenelle markkinoidaan miten markkinoidaan mille alueelle markkinoidaan markkinoinnin eri välineet ja keinot jokaiselle oma kohderyhmä, jolle markkinointia tulee pohtia ja selvittää Aamulla koko Mobivision projektityöryhmän kokous. Esiteltiin ryhmien aikaansaannokset muille ryhmille ja kommentoitiin niitä. Markkinointiryhmän kokous klo 11 - Paikalla Tiina Toivonen, Jesse Hovilainen ja Noora Keisala. - Keskusteltiin, mitä huomioon otettavaa tuli toisten ryhmien esityksistä. - Opettaja ohjeisti, että tehdään markkinointisuunnitelma yksityiskohtaisin esimerkein. Markkinoinnille ei tehdä budjettia. - Sovittiin, että jokainen jatkaa itsenäisesti oman tekstiosuutensa työstämistä

24 23 Paikallaolijat: Sara Löfström ja Tiina Toivonen - markkinointisuunnitelman jäsentäminen ja raportin sisällön hahmottelu Paikallaolijat: Jesse Hovilainen, Noora Keisala, Sara Löfström, Tiina Toivonen - yhdistettiin jokaisen itsenäisesti kokoamia markkinointikeinoja - kirjoitettiin johdanto sekä muokattiin jo valmiita tekstejä - kirjoitettiin raportin raakaversio valmiiksi - sovittiin, että Sara muokkaa tekstin valmiiksi Paikalla: Noora Keisala, Jesse Hovilainen, Tiina Toivonen, Sara Löfström - tehtiin posteri - muokattiin raportin asetukset kirjallisen työn ohjeita vastaaviksi

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Asukasinfo Missä mennään kuntauudistuksessa?

Asukasinfo Missä mennään kuntauudistuksessa? Asukasinfo 31.1.2013 Missä mennään kuntauudistuksessa? Järvenpään kaupunki Järvenpään kaupunki Erkki Kukkonen 31.1.2013 1 2 14.2.2012 3 14.2.2012 Lähde: Suomen Kuvalehti 13.1.2012 Tilaisuuden aihe Järvenpään

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 1 Toimintaympäristö 3 % koko maan väestöstä - väkiluku 180 848 (joulukuu 2015) - 75-v täyttäneitä 18209, 2030 ennuste 10 800 enemmän 30 % koko Suomen maapinta-alasta - maapinta-ala

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, lokakuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, lokakuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle

www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle www.metropolia.fi/onni ESR Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle Onni tulee puun takaa hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle ESR -hanke 2015-2017

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) Kaupunginvaltuusto Stj/15 07.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 366 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen HEL 2012-013867 T 00 01 06 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, maaliskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, maaliskuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo

Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014. Matti Vatilo Metropolialueen kuntajakoselvitys Vihdin valtuustoinfo 2.10.2014 Matti Vatilo Selvityksen tarkoitus Tehtävänä arvioida edellytyksiä yhdistää kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi. Myös

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa ja sähköisen hyvinvointikertomuksen malli 12.5.2011 Lapin johtavien lääkäreiden päivät Tuula Kokkonen Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, joulukuu Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan ELY-keskuksen alueella, Uudenmaan ELY-keskus Tutkija Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema 6.2.14 Satu Simolin Palvelupäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri, terveysasemien vastaanotot Me olemme Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali-

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus 2005 2004 Pelkosenniemi 5 770 5 159 Enontekiö 5 188 4 708 Utsjoki 4 955 5 244 Muonio 4 873 4 279 Sodankylä

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Pumppu-hanke Laurean osahanke. Kehittämässä terveyttä edistäviä palveluita Karkkilan ja Vihdin alueella Projektitutkija Hanna Tuohimaa

Pumppu-hanke Laurean osahanke. Kehittämässä terveyttä edistäviä palveluita Karkkilan ja Vihdin alueella Projektitutkija Hanna Tuohimaa Pumppu-hanke Laurean osahanke Kehittämässä terveyttä edistäviä palveluita Karkkilan ja Vihdin alueella Projektitutkija Hanna Tuohimaa Case Karviainen - tavoitteet Kuvata terveyden edistämisen palveluita

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, heinäkuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, elokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli.. kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana.. kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, helmikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, toukokuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) Kaupunginhallitus Stj/1 03.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2012 86 (408) 1347 V Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö päätti esittää kaupunginvaltuustolle,

Lisätiedot

Siuntio. Kuntaraportti

Siuntio. Kuntaraportti Siuntio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pornainen. Kuntaraportti

Pornainen. Kuntaraportti Pornainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tuusula. Kuntaraportti

Tuusula. Kuntaraportti Tuusula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Porvoo. Kuntaraportti

Porvoo. Kuntaraportti Porvoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, huhtikuu 2015 Tutkija Linnea Alho Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Inkoo. Kuntaraportti

Inkoo. Kuntaraportti Inkoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kerava. Kuntaraportti

Kerava. Kuntaraportti Kerava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pukkila. Kuntaraportti

Pukkila. Kuntaraportti Pukkila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 7.3.217 1 Sisältö Terveydenedistämisaktiivisuus Lapin maakunnassa

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: valtionavustus 11.3. (15.1.m ) m 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Kokonaisuutta koordinoi,

Lisätiedot

Kuntalaisten kuulemistilaisuus Kommuninvånarna åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 2.9.2014

Kuntalaisten kuulemistilaisuus Kommuninvånarna åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 2.9.2014 Metropolialueen kuntajakoselvitys Metropolområdets kommununtredning Kuntalaisten kuulemistilaisuus Kommuninvånarna åhörs Kirkkonummi/Kyrkslätt 2.9.2014 Mikko Pukkinen, Cay Sevón, Matti Vatilo Kuntajakoselvittäjät

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: 11.3. milj. euroa 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Ehdot mm.: Yhteistyö muiden valtakunnallisten

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotyöttömyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus 1 Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden

Lisätiedot

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta

(Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta (Lapinlahden terveyspiste, Savo-Karjalan piiri) Terveyspistetoiminta TERVEYS JA TURVALLISUUS 23.5.2013 SPR:n toimintamuodot (Asetus 3 ) Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö: 1) ylläpitää auttamisvalmiutta

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA

PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA PÄIHDEPOTILAS PÄIVYSTYKSESSÄ JA OSASTOLLA Psykososiaalisten interventiomallien ja hoitoonohjauskäytäntöjen kehittäminen. Pilottina Hyvinkään sairaala SOCCA, Helsinki 10.02.2015 Sisko Vierimaa Linjaesimies/vastaava

Lisätiedot

Palveluja pyörillä - Mallu-auto

Palveluja pyörillä - Mallu-auto Palveluja pyörillä - Mallu-auto 22.5.2014 Marika Wikström-Koikkalainen, koordinaattori Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Me olemme Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998

Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 Järjestöjen järjestö Perustettu 1998 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY JA YHTEISÖLLISYYS kotona asumisen tukeminen kansalaisaktiivisuuden edistäminen toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen työllistäminen

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio

Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Metropolitutkimusseminaari 7.12.2011 Teemoina kaupunkitalous ja segregaatio Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 Vahva peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta Yhteenveto: metropolialueella

Lisätiedot

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 Olettamuksia rahan ja kehityshankkeiden suhteesta Teoria 1: Kehityshankkeet pyrkivät tuloksiin, joita ainakin

Lisätiedot

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain 2.10.2017 HELSINKI Äänestys % 102 Tehyn Hyksin Naistensairaalan ammattiosasto ry 34,4 104 Tehyn HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan ammattiosasto

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy

LIITE 1: Omistajat SITOVASTI MUKANA OLEVAT YHTEISÖT. KuntaPro Oy 1 LIITE 1: Omistajat Yhteishankintayksikön kilpailuttamia sopimuksia voivat hyödyntää KuntaPro Oy:n ja sen tytäryhteisöjen lisäksi kaikki KuntaPro Oy:n omistajayhteisöt ja niiden omistajayhteisöt. SITOVASTI

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa Palveluvaaka.fi avuksi

Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa Palveluvaaka.fi avuksi Asiakkaan valinnanvapaus kasvaa Palveluvaaka.fi avuksi 1 Lyhyesti seuraavista aiheista Terveydenhuoltolaki lisää asiakkaiden ja potilaiden valinnanvapautta Palveluvaaka.fi ja sen ideologinen perusta 2

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan

Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan viestintäsuunnittelija Anne Honkanen Kaikki mukaan ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Liikkeellä voimaa vuosiin -seminaari, 29.4.2014 Toimenpideohjelman

Lisätiedot

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR)

HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) HEA Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen (Etelä-Suomen EAKR) Metropolia, Hyto Tuula Mikkola Projektipäällikkö 28.2..2013 1 HEA pähkinän kuoressa Kesto 2.5 vuotta: 9/11 2/14 hankekokonaisuus, jossa

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke

Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke Etelä-Suomen mielenterveysja päihdepalvelujen kehittämishanke Hanke-esittely Kuosmanen Lauri, hankejohtaja Kurki Marjo, hankekoordinaattori Lepistö Päivi, hankesuunnittelija Positiivisuus Luottamus Yhtenäisyys

Lisätiedot

PaKaste2 Lapin osahanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen

PaKaste2 Lapin osahanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen PaKaste2 Lapin osahanke Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen Pakaste 2 sosiaalityö tilannekatsaus PaKaste 1:n aikana kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN. Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö

VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN. Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö VALTUUSTOSEMINAARI POHJAKSI PANEELIKESKUSTELUUN Sinikka Bots, ylilääkäri Perusterveydenhuollon yksikkö SOTE JA MAKU TAVOITTEET + Terveys ja hyvinvointi + Yhdenvertaisuus Terveyserot VÄLINEET Digitalisaatiolla

Lisätiedot

Palveluratkaisu-toimintamalli

Palveluratkaisu-toimintamalli Palveluratkaisu-toimintamalli Carina Lusikka, johtava sosiaalityöntekijä Marketta Salminen, kehittämispäällikkö Johtamisen opintopiiri 22.11.2017 VamO-hanke 1 Eteva 2016 pähkinänkuoressa Suurin vammaisalan

Lisätiedot

Uuden soten kulmakivet

Uuden soten kulmakivet Mikä ihmeen SOTE? Uuden soten kulmakivet 1. Palvelut järjestää tulevaisuudessa 18 maakuntaa 2. Palvelut tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus 4. Kustannusten kasvun hillintä 5. Digitalisaatio VIDEO: Mikä SOTE?

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Kh 19.1.2015 25 KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava

Lisätiedot

VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN HANKEJOHTAJA KESKI-UUDENMAAN SOTE

VALINNANVAPAUSKOKEILU PIRJO LAITINEN-PARKKONEN HANKEJOHTAJA KESKI-UUDENMAAN SOTE VALINNANVAPAUSKOKEILU 31.1 2017 PIRJO LAITINEN-PARKKONEN HANKEJOHTAJA KESKI-UUDENMAAN SOTE KESKI-UUDENMAAN SOTE Hankkeessa suunnitellaan Keski-Uudenmaan alueellinen sote-malli Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille. Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki

Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille. Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki Kyselyn toteuttaminen Webpropol-kysely touko-kesäkuussa johtaville lääkäreille Vastauksia saatiin 12:sta kunnasta/kuntayhtymästä

Lisätiedot