SUOMI. Taustatietoa. Ohjelmatyö ja työllisyysvaikutukset. Alueellinen Työllisyyssopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMI. Taustatietoa. Ohjelmatyö ja työllisyysvaikutukset. Alueellinen Työllisyyssopimus"

Transkriptio

1 SUOMI Taustatietoa Suomen työministeriö käynnisti kansallisella tasolla 50 alueellista työllisyyssopimusta, joiden osana Euroopan komission teknistä apua koskeneen hakemuksen tehneistä alueista hyväksyttiin seuraavat seitsemän: Itä-Lappi, Kemi, Iisalmi, Tampere, Lahti, Turku ja Lohja. Kemin ja Itä-Lapin sopimukset saavat rakennerahastojen tavoite 6 -tukea, Lahden sopimus tavoite 2 -tukea ja Iisalmen sopimus tavoite 5b -tukea. Lohjan, Tampereen ja Turun sopimukset saavat tukea tavoitteiden 3 ja 4 mukaisesti. Euroopan komissio hyväksyi Suomen seitsemän sopimuksen toimintasuunnitelmat huhti-kesäkuussa Sopimuksilla on laajennettu paikallisen ja kansallisen tason viranomaisten sekä sosiaali- ja talouselämän toimijoiden välistä vuoropuhelua, joka on yksi työministeriön kansallisessa työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelmassa asettamista tavoitteista. Laajennettujen kumppanuuksien hyödyntäminen työllisyysongelmien ratkaisemiseksi on uudenlainen lähestymistapa Suomessa, ja siihen on kohdistunut monenlaisia odotuksia. Monissa sopimuksissa työttömät osallistuvat työttömien paikallisyhdistysten perustamiin kumppanuuksiin. Sopimuksissa on myös pyritty laajentamaan kumppanuutta ottamalla mukaan uusia toimijoita. Suomen seitsemän sopimuksen osapuolet tapaavat säännöllisesti ja pitävät yllä vilkasta keskustelua. Sopimukset ovat alusta asti saaneet paljon julkisuutta, ja niiden toimia seurataan sekä paikallisissa että kansallisissa tiedotusvälineissä. Suomen sopimusten tavoitteena on myös osallistua laajemmin yhteistyöhön muiden alueellisten työllisyyssopimusten kanssa Euroopassa ja vaihtaa ajatuksia hyvistä käytännöistä. Ohjelmatyö ja työllisyysvaikutukset Suomen sopimuksissa keskitytään pääasiassa henkilöresurssien kehittämiseen ja työmarkkinoille sijoittumisen parantamiseen. Näille toimenpiteille on myönnetty 34,3 % kokonaisbudjetista, ja niiden avulla on tarkoitus synnyttää 42,3 % suunnitelluista uusista työpaikoista. Kolmas merkittävä toimenpidekokonaisuus on alueiden omien mahdollisuuksien kehittäminen (51 % kokonaisbudjetista ja 28,8 % luotavista työpaikoista). Kokonaisbudjetista käytetään 7,7 % yritysten taloudellisen toimintaympäristön kehittämiseen (neuvontapalvelut) ja 3,8 % ympäristön ja elinkeinoelämän perusrakenteisiin. Tampereen, Turun ja Lohjan sopimuksissa keskitytään henkilöresurssien (koulutusjärjestelmät, työllistämistuki) sekä alueen omien mahdollisuuksien kehittämiseen (erityisesti uudet työllisyyslähteet). Lohjan ja Tampereen sopimuksissa tuetaan myös ympäristön ja elinkeinoelämän perusrakenteita. Lahden, Itä-Lapin ja Kemin paketeissa pääosassa ovat alueiden omien mahdollisuuksien kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet (90,5 %, 84,7 % ja 46,3 % budjetista), joissa keskitytään erityisesti uusiin työllisyyslähteisiin, sekä henkilöresurssien kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet. Iisalmen sopimuksessa edistetään yritysten taloudellista ympäristöä kehittäviä toimenpiteitä (44 % budjetista ja 40 % suunnitelluista uusista työpaikoista) sekä henkilöresurssien kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä (27,2 % budjetista ja 50 % suunnitelluista uusista työpaikoista). Se sisältää myös suunnitelmat pienten yritysten lisäämiseksi, matkailun kehittämiseksi ja uusien työllisyyslähteiden luomiseksi (yhteensä 18 % budjetista). Pilottijärjestelmän vaikutusalueella asuu yhteensä henkeä. Seitsemällä sopimuksella on tarkoitus luoda yhteensä noin välitöntä työpaikkaa. Varat on jaettu sopimusten kesken seuraavasti (euroina): Sopimus Kokonaisbudjetti EU-rahoitus Iisalmen seutu Itä-Lappi Kemi Lahti Lohja Tampere Turun seutu

2 Iisalmen seutu Sopimuksen ohjausryhmä tapaa kymmenen kertaa vuodessa tarkastellakseen alustavia sosioekonomisia tutkimuksia, edistääkseen kumppanien välistä yhteisymmärrystä ja valvoakseen hankkeita niiden käynnistysvaiheessa. Sekä työministeriö että Euroopan unioni tekevät arvion sopimuksella saavutetuista tuloksista. : Iisalmen kaupunki Sonkajärven kunta Vieremän kunta Kuopion Työvoima- ja elinkeinokeskus Iisalmen työvoimatoimisto Ylä-Savon Kehittämisyhtiö Ylä-Savon Aluekehityssäätiö Ylä-Savon yhteistyötoimikunta Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän yrittäjäjärjestöt Lyhyesti S opimuksen yleistavoitteena on vähentää merkittävästi työttömyydestä johtuvan maatalousjärjestöt metsäalan järjestöt Keskeisessä Suomessa sijaitsevalle Iisalmen seudulle on luonteenomaista harva asukastiheys (10 asukasta/km 2 ) ja 20 prosentin ylittävä työttömyysaste. Työttömyydestä johtuvan sosiaalisen syrjäytymisen todellisen uhan välttäminen edellyttää vapaaehtoisuuteen ja alueelliseen lähestymistapaan perustuvan politiikan soveltamista nopeasti työpaikkojen luomiseksi. työttömien tukeminen uudet yritykset kärkiyritykset metsä ympäristö maaseutu julkinen sektori kolmas sektori Iisalmen kaupunki sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnat paikallisviranomaiset työvoimatoimisto työttömien yhdistykset metsätyöryhmä erilaiset yhdistykset ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä. sosiaalisen syrjäytymisen uhkaa. Vuosina toteutettavien toimenpiteiden avulla julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisjärjestöjen yhteistyötä lisätään, jotta pitkäaikaistyöttömien osuutta työnhakijoista voitaisiin pienentää. Kansalaisten ja työnantajien on yhdistettävä voimansa työllisyystilanteen parantamiseksi. Sopimuksen ensisijaisena tavoitteena on luoda 150 uutta työpaikkaa, eli alentaa työttömyyttä nettomääräisesti yhdellä prosenttiyksiköllä. Työmarkkinoille heikoiten sijoittuvien ryhmien, erityisesti nuorten, työnsaanti helpottuu, jos talouden tilanne yleisesti parantuu samalla kun toteutetaan konkreettisia työllistämisaloitteita. Tähän päästään vain kehittämällä uusia työllisyyslähteitä. Nykyiset hankkeet arvioidaan vielä esiintyvien ongelmien selvittämiseksi, ja tätä hyödynnetään uusien hankkeiden kehittämiseksi erityisesti matkailuun ja kulttuuriperintöön, työn ositukseen ja yhdistysten tukitoimintaan liittyvillä aloilla. Pekka Niininmäki PL 99, Riistakatu 5, 3. krs Iisalmi Puhelin: Faksi: Sähköposti: työttömien yhdistykset Iisalmen Nuorison Tuki ry Ylä-Savon Matkailu ry Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon liitto ammattijärjestöt (SAK, STTK, AKAVA) Ylä-Savon Käsi- ja taideteollisuus ry työosuuskunta Rivakka Evakkosäätio osuuskunta Savon Pellava Iisalmen seurakunta Pohjois-Savon maaseutukeskus noin 10 paikallista yritystä. 6 7

3 Itä-Lappi Sopimushankkeiden vetäjät toivovat myös saavansa yhteistyöehdotuksia tai -pyyntöjä eurooppalaisilta yrityksiltä, jotka haluavat kehittää yhteistyötä tai alihankintatoimintaa maaseutualueilla. Itä-Lappi on syyskuusta 1997 alkaen pyrkinyt nykyaikaistamaan kuvaansa paitsi matkailijoiden ja mahdollisten investoijien houkuttamiseksi myös asukkaidensa tyytyväisyyden lisäämiseksi. Sopimushankkeiden vetäjien laatimassa tiedotusmateriaalissa painotetaankin esimerkkinä toimivia hyviä käytäntöjä. Kemijärven kaupunki Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen ja Posion kunnat ammattiyhdistykset työttömien yhdistykset vapaaehtoisjärjestöt Itä-Lapin ammatti-instituutti Lapin yliopisto Itä-Lappi sijaitsee Venäjän federaation länsirajalla. Asukastiheys on 1,18 asukasta/km 2, mikä on Euroopan alhaisimpia. Työttömyysaste vaihtelee Kemijärven 25 prosentista Sallan 33,9 prosenttiin. Työnhakijat etsivät paikkoja lähinnä rakennus- ja tehdasteollisuuden sekä maa- ja metsätalouden aloilta. Suurin rakenteellinen ongelma alueella on yksityisen sektorin kapeus. Nuorten, dynaamisimpien ja parhaiten koulutettujen henkilöiden poismuuton pysäyttäminen Kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin yhteistyöverkoston perustaminen työllisyyden parantamiseen tähtäävän toimintakehyksen laatimiseksi Alihankintatoiminnan tukeminen Etätyön kehittäminen. Kunnan viranomaiset paikalliset työvoimatoimistot ammattiyhdistykset työttömien yhdistykset vapaaehtoisjärjestöt Lapin yliopisto ja ammattioppilaitokset tärkeimmät työnantajat. E räs tärkeimmistä toimintamuodoista on työttömien tulevaisuudennäkymien parantaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömälle rakennetaan sopimukseen osallistuvien erilaisten kumppanien avustuksella henkilökohtainen työllistymispolku kunkin omista lähtökohdista. Kemijärven yrityshautomon tuki on tässä merkittävää. Kehitteillä on myös muunlaisia työpaikkoja luovia aloitteita, ja sopimuksen osana on tarkoitus kokeilla uudenlaista osuustoiminnallisen yrityksen mallia. Alueen harvasta asutuksesta johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi metsäalalle laaditaan kausityöjärjestelmä. Sallan kunta ja Sallatunturi aikovat kehittää yhdessä ekomatkailuhanketta, ja joukko muita kumppanuusosapuolia keskittää voimavaransa ja taitotietonsa Pyhätunturin matkailualueen kehittämiseen. Kemijärven ammattiopisto osallistuu elintarvikealan kehityskeskuksen koulutusverkostoon. puu-, rakennus-, elektroniikka- ja matkailualan tärkeimmät työntekijät. Yhteystiedot: Markus Mustajärvi, projektipäällikkö Kuumaniemenkatu Kemijärvi Puhelin: Faksi: Sähköposti: 8 9

4 Sopimuksen vaikutusalueeseen kuuluvat Kemin kaupunki ja Keminmaan kunta, joissa on yhteensä asukasta. Kemissä on ollut ongelmana pieniin teollisuusyrityksiin painottuneen teollisuuden rakennemuutos. Alueen vahvuuksia ovat korkean teknologian yritykset, pitkät perinteet puuteollisuusalalla ja matkailu. Matkailuelinkeinon edistäminen osuustoiminnalliset yritykset pitkäaikaistyöttömien ja kolmannen sektorin työllistämismahdollisuudet kulttuuri työllisyyslähteenä metalli- ja puuteollisuuden alihankintatoiminta. Hallintoviranomaiset ja työvoimatoimistot, työttömien yhdistykset, suurimmat yritykset ja paikalliset pk-yritykset, yrittäjien yhdistykset, kehittämistyötä tekevät tahot, kauppakamarit, ammattiyhdistykset ja ammattioppilaitokset. K Kemi emin kumppanuusprojektissa on toteutettu muun muassa seuraavat kolme hanketta: Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen kolmannen sektorin työllistämishankkeessa yksilöllistetyn koulutuksen avulla. Tavoitteena on tarjota peruskoulutus niillä aloilla, joilla on työllistymismahdollisuuksia. Monitarmohankkeessa esimerkiksi kunnostetaan ja myydään käytettyjä kodinkoneita. Tarkoituksena on luoda 20 henkilölle yksilöllinen koulutus- ja työllistymissuunnitelma, ja vähintään joka toisen osallistujan odotetaan työllistyvän tai jatkavan erityiskoulutusta kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Kalaisan Kemijoen alueella edistetään matkailua. Kemijoki on Kemin seudun ehtymätön luonnonvara, jonka hyödyntäminen matkailun alalla on vasta alullaan. Runsaiden istutusten ja kalaportaiden ansiosta Kemijokisuu vetää puoleensa paitsi monipuolista kalalajistoa, enenevässä määrin myös kauempaa saapuvia kalastusmatkailijoita. Koska kalastuksella on ollut perinteisesti suuri merkitys Kemijokisuun asukkaille, sen kehittäminen vaikuttaa merkittävästi myös työllisyyteen. Tavoitteena on, että heti hankkeen alettua noin 30 henkilöä saa toimeentulonsa alueelle sijoittuvista alan yrityksistä. Hankkeen edetessä uusien yritysten on entistä helpompaa tulla mukaan alueen kehitykseen. Kulttuuria hyödynnetään Työllisty kädentaidoilla -hankkeessa. Lappi on tunnettu käsitöistään, ja Nykyaikaisen tietoverkon ja tehokkaiden toimien avulla Lappi-kuvaa voidaan hyödyntää yleisessä markkinoinnissa. Lapin käsityöläisperinnettä tukemalla voidaan luoda työpaikkoja työttömille ja työttömyysuhan alaisille käsityöläisille. Työllisyysohjelmaa laatiessaan kumppaneilla oli kolme perusajatusta. Ensinnäkin se, että työpaikkojen luomisessa onnistutaan parhaiten, jos siinä keskitytään Kemin seudun vahvoille aloille, eli puuteollisuuteen, matkailuun ja kolmanteen sektoriin sekä uuteen tieto- ja tietoliikenneteknologiaan. Seuraavassa vaiheessa pyrittiin varmistamaan, että aloitteet ovat työmarkkinoille soveltuvia. Työnhakijoita autetaan ylittämään pitkittyneestä työttömyydestä aiheutuvat henkilökohtaiset ja sosiaaliset esteet esimerkiksi tarjoamalla heille mahdollisuutta lyhytaikaiseen työsuhteeseen työnhakijan työllistymisedellytyksistä lähtevän monivaiheisen koulutusjakson osana. Kolmanneksi kiinnitettiin erityistä huomiota kolmanteen eli voittoa tavoittelemattomaan sektoriin, jonka merkitystä pidetään suurena työllistymismahdollisuuksien yksityissektorilla osoittauduttua odotettua vähäisemmiksi. Työllisyyssopimukseen liittyvien erilaisten palveluhankkeiden avulla työpaikkojen luominen ja paikallisväestön elämänlaadun parantaminen voidaan yhdistää. Tästä saatavaa hyötyä ei voida laskea pelkästään rahassa. Työllisyyssopimuksen soveltaminen Kemissä on mahdollistanut joissakin paikallishankkeissa jo käytetyn kumppanuuteen perustuvan toimintatavan laajentamisen ja sen tarkemman tutkimisen. projektissa on koottu työryhmiä, joissa tiettyyn erityisaiheeseen liittyvät eturyhmät vaikuttavat. Kemin sopimusosapuolet ovat myös kiinnittäneet erityistä huomiota 'hyvien käytäntöjen' vaihtoon niin paikallisella, alueellisella kuin Euroopan tasolla. Kemin kumppanuusprojektin päättävänä elimenä toimii ohjausryhmä, johon kuuluvat seuraavien tahojen edustajat: Kemin kaupunki, Kemin Seudun Työttömät ry, Keminmaan Työttömät ry, Kemin työvoimatoimisto, eri alojen yrittäjien yhdistykset, Kemin Kauppiaat ry sekä Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus. Tämän tehokkaaseen yhteistyöhön tähtäävän ydinjoukon lisäksi kumppaneihin kuuluvat Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus, Kemi- Tornio Ammattikorkeakoulu, kauppakamari, suurimmat yritykset ja paikalliset pk-yritykset. Osallistujat on jaettu aihekohtaisiin työryhmiin, joihin työttömät osallistuvat. Seurannassa ja arviointityössä avustavat Helsingin yliopiston täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskukseen kuuluva maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkelissä, työministeriön tutkijat ja paikallistasolla Kemi- Tornio ammattikorkeakoulu. Kemin kumppanuusprojekti Jouni Salmivirta Valtakatu Kemi Puhelin: GSM: Faksi: Sähköposti: käsityöläisille on luotu oma verkosto

5 Lahti projektissa taasen perustetaan kattava kotipalveluja ja perusterveydenhoitoa tarjoava keskus yli sadan asukkaan lähinnä vammaisia Työllisyyssopimuksen ohjausryhmä tai liikuntaesteisiä kerrostaloyhteisöön. perustettiin heinäkuussa Sen Tavoitteena on vähentää alueen sosiaalisia puheenjohtajana on nykyään Orimattilan ongelmia, sosiaalista syrjäytymistä ja kaupunginjohtaja ja varapuheenjohtajana työttömyyttä. Kolmannessa hankkeessa Lahden kaupungin työvoima-asiamies. keskitytään Lahden kaupungin lähiöiden Ryhmässä ovat edustettuina seuraavat tahot: elvyttämiseen ja asukkaiden aktiivisuuden ja viihtyvyyden parantamiseen. Alueilla on pitkäaikaistyöttömyydestä, alkoholin ja huumeiden väärinkäytöstä sekä kielellisistä ja Päijät-Hämeen liitto (hallintoviranomainen), työttömien yhdistykset, Lahden työvoimatoimisto, Hämeen TE-keskus, Lahden ev.lut. seurakunnat, Lahden kaupunki, Lahden kulttuurisista ennakkoluuloista johtuvasta Lahden alueellisen työllisyyssopimuksen kauppakamari sekä joukko maahanmuuttajien syrjäytymisestä aiheutuneita avulla on tarkoitus synnyttää laajaa yhteistyötä ammattiyhdistyksiä ja yrittäjien ja 3. sektorin ongelmia. ja verkottumista alueella. Eri toimijaryhmien yhdistyksiä. Lahden seudulla Päijät-Hämeessä on toivotaan aktivoituvan ja ottavan yhteisesti Kahdessa muussa hankkeessa pyritään asukkaita , joista suurin osa asuu Ohjausryhmän tehtävänä on seurata kehittämään ja vahvistamaan kolmatta sektoria. kaupunkialueilla. Eteläisen Suomen vastuun alueen laajasta työttömyysongelmasta. sopimuksen toteuttamista, mutta se antaa vauraisiin alueisiin kuuluneen Lahden Paikalliskumppanuuksissa on tärkeää laajaalainen, tasavertainen, avoin ja innovatiivinen Ensimmäinen hanke toteutetaan yksinomaan seudun talous romahti 1990-luvun alussa myös lausuntoja yksittäisistä hankeehdotuksista. perustuu Orimattilassa, ja toisessa keskitytään 3. sektorin pääasiassa Neuvostoliiton kaupan rajun sosiaali- ja terveydenhoitoalan palvelujen vähentymisen vuoksi. Teollisuudessa, yhteistyö. tuottamiseen. täydellisen tasavertaisuuden periaatteelle, ja etenkin metalli-, huonekalu-, elintarvike- ja tekstiilialalla, menetettiin yli projektissa kiinnitetään paljon siinä pyritään saamaan aikaan avointa työpaikkaa vain viidessä vuodessa. huomiota yksilöön ja työttömyyden vaikutuksiin. Lahden kumppanuusprojektin toimissa on keskustelua ja alhaalta ylöspäin lähteviä Työttömyysaste on nyt keskimäärin 18,4 %, keskitytty alueen tarpeista lähtevän aktiivisen mikä ylittää kansallisen keskiarvon neljällä Tavoitteena on auttaa yksilöitä säilyttämään innovatiivisia ratkaisuja alueen prosentilla. pätevyytensä ja omanarvontuntonsa ja saada paikalliskumppanuuden luomiseen Päijättyöttömyysongelmaan. heidät tuntemaan itsensä tarpeellisiksi Hämeen 12 kunnan välillä. Projektissa keskustelun ja yhteistyön synnyttäminen työttömyysjaksojen aikana sekä parantaa heidän kannustetaan paikallistoimijoita tuottamaan paikallisten kumppanuussopimusten avulla työttömille suunnattuja hankkeita ja autetaan yksilöllisten työllistymispolkujen yleistä elämänlaatuansa. Projektissa kehittäminen etenkin yli 40-vuotiaille kehitetäänkin räätälöityjä työllistymispolkuja erityisesti nuoria löytämään oppisopimus-, työttömien toimintakeskuksen ja sen koulutus- tai työpaikka. toimintojen kehittäminen etenkin yli 40-vuotiaille työttömille. työmarkkinoilta syrjäytymisen estäminen Lahden kumppanuudessa on yhteistyössä auttamalla työnhakijoita säilyttämään Työn jakaminen, osuuskunta- ja yhteisötoiminta, ammattitaitonsa, itseluottamuksensa ja oppisopimusjärjestelmät ja etätyö on monissa paikallisviranomaisten kanssa luotu itsekunnioituksensa ja kohentamalla innovatiivista toimintaa ja hyödynnetty Pähkyläprojektista, viiden sosiaali- ja heidän elämänlaatuaan yleisesti tapauksissa todettu erityisen innovatiivisiksi keskittyminen erityisesti työn ositukseen, tavoiksi. hoitamattomiin palveluihin, terveydenhuoltoalan hankkeen ryhmästä, oppisopimuskoulutukseen, etätyöhön, Sopimusta toteutetaan monilla hankkeilla. saatuja kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. nuoriin ja EU-hankkeisiin. Näihin kuuluu kolme lähiöhanketta, joissa Lahden seudun kumppanuus parannetaan asutusalueiden viihtyvyyttä sekä Eva Riihikorpi Alueviranomaiset, alueen kunnat ja työvoimatoimistot ympäristöä ja tietyillä alueilla heikommassa Vapaudenkatu 9 C 3 ammattiyhdistykset, työnantajajärjestöt, asemassa oleville ryhmille tarjottavia palveluja Lahti yrittäjien ja 3. sektorin yhdistykset ja Launeen lähiöprojektin tavoitteena on paikallinen kauppakamari Puhelin: paikalliset sosiaali- ja talouselämän asiakaslähtöisen palvelutuotannon kehittäminen Faksi: järjestöt. liikuntavammaisille ja heidän perheilleen sekä Sähköposti: muille vaikeassa tilanteessa oleville. Liipola

6 Erityishankkeisiin kerätään tukiryhmät, ja yrityskonsultit neuvovat uusien työpaikkojen Lohja luomisessa teollisuus- ja palvelualoilla ja tukevat yritysten välisten alihankintaverkostojen kehittämistä. Konsultit selvittävät myös alueen vientimahdollisuuksia ja auttavat pk-yrityksiä niiden hyödyntämisessä. projektissa viedään myös eteenpäin laajennetun kumppanuuden osana esitettyjä työkulttuurin muutokseen ja työn uudelleenorganisointiin tähtääviä ehdotuksia. Tätä toimintatapaa on tähän mennessä käytetty metsähakkeen käytön lisäämisessä projektia seuraa ja ohjaa Lohjan kaupungin elinkeinojaosto. Ohjausryhmään kuuluvat Lohjan kaupungin edustajat, työvoimatoimisto, Länsi-Uudenmaan täydennyskoulutuslaitos, kauppakamarit ja ammattiyhdistykset. Lohjan seudun kumppanuussopimuksen on allekirjoittanut yli 40 yritystä ja organisaatiota: Lohjan työvoimatoimisto, yritysten järjestöt, Lohjan suurimmat teollisuusyritykset: Lohjan Paperi Oy, Metsä- Serla Oy Kirkniemen tehtaat, Partek Oy, Lohjan kaupungin väkiluku on ja työttömyysaste 11,3 %. Vuonna 1991 alkaneen rakennusteollisuuden taantumisen seurauksena menetettiin työpaikkaa kolmen vuoden aikana, ja tämän lisäksi työpaikkoja menetettiin välillisesti Vuoden 1990 ja vuoden 1994 lopun välisenä aikana työttömyysaste nousi huimasti yhdestä prosentista 20 prosenttiin, mikä johti alueen talousrakenteen heikkenemiseen ja yleisen ilmapiirin lamaantumiseen. Vuoden 1995 lopussa työllisyys jakautui eri alojen välillä seuraavasti: kauppa, kuljetus ja palvelut 55 %, teollisuus 34 %, rakennusala 6 %, maa- ja metsätalous 2% ja muut 3 %. pk-yritysten uudistaminen työllistämismahdollisuuksien luominen matalan tuottavuuden aloilla viennin lisääminen työkulttuurin muutoksen ja työn uudelleenorganisoinnin edistäminen. L ohjan alueellisen työllisyyssopimuksen yleistavoitteena on löytää uusia työllistymismahdollisuuksia alueella paikallisten yritysten, järjestöjen ja työttömien laajan yhteistyön avulla. ohjelma on laadittu teollisuuden kilpailukyvystä keväällä ja kesällä 1997 tehdyn tutkimuksen ja yritysten kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. Ohjelmaan on otettu vain sellaisia hankkeita, jotka tähtäävät samanaikaisesti yritysten kilpailukyvyn lisäämiseen ja työpaikkojen säilyttämiseen tai luomiseen. Tavoitteena on luoda Lohjalle 300 uutta työpaikkaa. Työpaikkojen luomisessa keskitytään teollisuusja palvelualoille, joissa alueella on vahva taitotietopohja. Toimintasuunnitelmassa pyritään uudistamaan seudun pk-yrityksiä uusien työpaikkojen luomiseksi erityisesti viennin avulla ja keskittymällä paperi- ja metallialalle sekä sähkötekniseen ja puusepän teollisuuteen, elintarviketeollisuuteen, palvelualalle, vähittäiskauppaan ja matkailuun. Joissakin toimissa pyritään myös kehittämään työllistymismahdollisuuksia matalan tuottavuuden aloilla kuten kotityö ja hoiva-ala, energianlähteenä, puuseppä- ja kalusteteollisuuden verkoston kehittämisessä ja metallialan kehittämishankkeessa. prosessin yhteydessä työttömistä muodostetaan samoista asioista kiinnostuneita tai muutoin yhteensopivia keskusteluryhmiä, joiden tarkoituksena on ottaa työttömät mukaan työttömyysongelmien ratkaisemiseen. Työttömien ideat ja näkemykset työllistymisen esteistä otetaan huomioon samalla kun painotetaan työllistymismahdollisuuksia ja osuuskuntatoiminnan edistämistä. Viisi yhdistystä ovat yhdessä perustaneet toimintakeskuksia, joissa annetaan aktivoivaa ohjausta, koulutusta ja kehitetään työttömien yhteistä toimintaa. Nuorisoprojektin tavoitteena on edistää työttömien, syrjäytymisvaarassa olevien, koulunsa keskeyttäneiden tai kouluttamattomien nuorten työllistymistä koulutuksen ja työharjoittelun avulla. Strategisen ajattelun, laajan kumppanuuden, ekologisiin hankkeisiin perustuvan kestävän Elcoteq Network Oy, NCC-Puolimatka Oy, Orthex Oy, mediayrityksiä, Lohjan pankit, yrityspalveluyksiköt sekä Lohjan tärkeimmät järjestöt, puolueiden, yrittäjien, työntekijöiden ja työttömien järjestöt, oppilaitoksia ja Lohjan seurakunta. Kaikki osallistuvat kumppanuuteen aktiivisesti, ja uusia kumppaneita liittyy yhteisöön jatkuvasti. Lohja TEP Kaupunginhallitus, Lohjan kaupungin elinkeinojaosto ja työvoimatoimisto, oppilaitokset, kauppakamarit sekä yksityisyritykset ja pankit, poliittiset järjestöt, ammattiyhdistykset ja työttömät. korjausrakentaminen, ympäristön säilyttäminen, jätehuolto, kierrätys jne. paikalliskehityksen ja uusien ajatusten vaihtoehtoisten etsimistapojen edistäminen tekevät Lohjan seudun kumppanuusprojektista sekä innovatiivisen että kunnianhimoisen hankkeen. Pekka Linnapuomi, projektipäällikkö Kauppakatu Lohja Puhelin: Faksi: Sähköposti: 14 15

7 Tampere - Yritysten tarpeisiin perustuva kehitys- ja koulutustoiminta, jolla pyritään erityisesti kilpailukyvyn parantamiseen. Yhdessä hankkeessa pyritään kehittämään Tampereen seudun oppilaitosten ja paikallisen metalli- ja elektroniikkateollisuuden välistä yhteistyötä ja kannustamaan nuoria hakeutumaan näille aloille. Tampereen oppisopimustoimisto, Tampereen työvoimatoimisto ja paikalliset yritykset järjestävät lisäksi vuosittain Työelämään tutustuminen (TET) - harjoittelujaksoja. Julkishallinnon edustajien Tampereen kaupunki, Nokian kaupunki sekä Pirkkalan, Lempäälän, Vesilahden, Ylöjärven ja Kangasalan kunnat, työministeriö, työvoimaja oppisopimustoimistot, oppilaitokset sekä työvoima- ja elinkeinokeskus lisäksi kumppanuuteen osallistuvat mm. seuraavat tahot: yhteiskunnalliset järjestöt ja kansalaisjärjestöt sekä erilaiset yhdistykset (etenkin työttömien yhdistykset), koulutuskeskukset, teollisuusyritykset T ampereen-pirkkalan kumppanuusprojektin tavoitteena on saada vuosittain työtöntä mukaan työllistymiseen johtaviin Työllisyyttä, teollisuutta ja kaupunkiyhteisön kehittämistä tukevat investoinnit. Tavoitteena on saada kumppanuusyhteisöön kuuluvat toimijatahot perehtymään kaupunkikehityksen (metalli- ja elektroniikkateollisuudesta), joiden työntekijät osallistuvat usein aktiivisesti hankkeisiin, kolmas sektori, korkeakouluasteen oppilaitokset, seurakunnat jne. projektilla on toimiin. Ensisijaisia toimintalinjoja on kolme: kannalta tärkeisiin kehittämis-, työllisyys- ja 15-jäseninen johtoryhmä, 55-jäseninen Tampereen kaupungin, Nokian kaupungin sekä neuvottelukunta, jossa on edustajat kaikista Pirkkalan, Lempäälän, Vesilahden, Ylöjärven ja - Helpottaa nuorten ja pitkäaikaistyöttömien elinkeinopoliittisiin hankkeisiin sekä niihin allekirjoittajayhteisöistä, ja erityisesti varojen Kangasalan kuntien väestömäärä on yhteensä sijoittumista työelämään ja ehkäistä kuuluvan infrastruktuurin rakentamiseen ja Perinteinen työvoimavaltainen optimaalisesta käytöstä vastaava sosiaalista syrjäytymistä. Aiesopimukseen osallistumaan yhdessä keskusteluun teollisuus (tekstiili-, vaate- ja jalkineteollisuus) projektitoimisto. Seuranta- ja kuuluvia toimenpiteitä ovat nuorten on lähes hävinnyt, mistä syystä rakenteellinen erilaisista kansallisen tai EU:n tason arviointijärjestelmä kehitetään yhteistyössä työttömyys tammikuussa 1999 oli korkea: 16,7 tukityöllistäminen ja urasuunnitelman hankkeista, joissa Tampereen seudun Tampereen yliopiston kanssa. % Tampereella, 16,6 % Nokialla, 14,2 % laatiminen oppisopimustoimiston avulla, Pirkkalassa, 13,6 % Lempäälässä, 13 % vuorotteluvapaan ja osa-aikalisän käytön edunvalvonta työllisyysasioissa on tarpeen. Vesilahdella, 12,7 % Ylöjärvellä ja 12,6 % edistäminen, kesätyöpaikkojen järjestäminen, Kangasalla. Pitkäaikaistyöttömyydestä kärsivät Tampereen-Pirkkalan kumppanuusprojektissa työmarkkinatuki- ja etenkin vähän koulutetut vanhemmat henkilöt. harjaantumisharjoittelijoiden ottaminen, halutaan luoda avoin yhteistyön ja yhteisyyden vapaaehtoistyön yhteispalvelupisteen kulttuuri ja käyttää kaikkia mahdollisia helpottaa nuorten ja pitkäaikaistyöttömien avaaminen Tampereella, sijoittumista työelämään ja ehkäistä foorumeja työllisyysaloitteiden sekä sosiaalista syrjäytymistä nuorisomusikaalihanke yhteistyössä tehokkaiden elinkeino- ja sosiaalipoliittisten yritysten tarpeisiin perustuva kehitys- ja Tampereen Teatterin kanssa, sosiaali- ja toimenpiteiden edistämiseksi. Tavoitteena on koulutustoiminta terveysalan yhdistysten toimien koordinointi työllisyyttä, teollisuutta ja sekä työ- ja koulutuspaikkojen järjestäminen edelleen synnyttää verkostoja, joiden kautta kaupunkiyhteisön kehittämistä tukevat Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n avulla. hyödynnetään optimaalisesti olemassa olevia investoinnit. Yhdistelmätukiprojektissa pyritään löytämään resursseja. Projektissa pyritään myös toimimaan uusia työnantajia kolmannella sektorilla ja Tampere-Pirkkala TEP Paikallis- ja alueviranomaiset (Tampereen yhteistyössä ja vaihtamaan kokemuksia muiden yksityisiä kotitalouksia, jotka ovat Matti Luukinen kaupunki, Nokian kaupunki sekä Pirkkalan, kumppanuusprojektien kanssa sekä Suomessa Kauppakatu 3 B, 5. krs Lempäälän, Vesilahden, Ylöjärven ja kiinnostuneita palkkaamaan yhdistelmätukeen että useilla muilla vastaavanlaisten rakenne- ja Kangasalan kunnat), paikalliset oikeutettuja pitkäaikaistyöttömiä, ja annetaan Tampere työvoimatoimistot, yhteiskunnalliset järjestöt työttömille tietoa tuista. Jotkut hankkeet työllisyysongelmien kanssa kamppailevilla Puhelin: ja erilaiset yhdistykset, oppilaitokset, liittyvät työmarkkinoilta syrjäytyneille Euroopan alueilla. Faksi: työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajat, sosiaaliryhmille suunnattuun Integraohjelmaan. Sähköposti: kauppakamarit jne

8 Turun seutu taitotiedon lisääminen, kulttuuristen vahvuuksien hyödyntäminen sekä teollisuuden ja kaupan kehittäminen. Lisäksi pyritään kehittämään osuuskuntatoimintaa ja kolmatta sektoria. Seuraavat ovat konkreettisia esimerkkejä sopimuksen osana tällä hetkellä toteutettavista hankkeista: SMEDEG (Turun seudun pk-yritysten kehittämisryhmä) SMEDEGin tavoitteena on yrityskäyntien avulla nopeuttaa pk-sektorin kehitystä osaamisalueittain ja luoda siten työpaikkoja. ARSNET ARSNET-hanke on päässyt vauhtiin vasta hiljattain. Siinä edistetään kulttuuriyrittäjyyttä ruohonjuuritasolla ja korostetaan toimijoiden monialaisen yhteistyön merkitystä sekä kulttuuriosaamisen tuotteistamista. Oleellinen osa hanketta on paikallisten yritysten mukaan saaminen. Yhteensä Turun toimintasuunnitelmalla on tarkoitus varmistaa noin 700 henkilön työpaikat ja tarjota koulutusmahdollisuus useille tuhansille. Turun seutuun kuuluvat Turun kaupunki, Kaarina, Raisio, Lieto ja Naantali. Niiden väestömäärä on yhteensä Palvelualan osuus elinkeinotoiminnasta on 68,4 % ja teollisuuden 27,9 %. Elinkeinoelämä kärsii rakennemuutoksesta, ja työttömyysaste on 17,6 % (näistä 20 % on pitkäaikaistyöttömiä). Räätälöidyt työllistymisratkaisut pkyrityksissä (esim. kulttuurin alalla) työllisyyden lisääminen teollisuuden ja kaupan kehittäminen. Paikallisviranomaiset, yhdistykset, yritykset, Turun seudun kehittämiskeskus, yliopisto, sponsoriorganisaatiot ja ammattiyhdistykset. Turun seudulle laaditussa työllisyyden toimintaohjelmassa korostetaan koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen mukauttamista yksilön tarpeisiin. Tällä pyritään estämään sosiaalinen syrjäytyminen ja tukemaan paluuta työmarkkinoille. Hankkeen tavoitteisiin kuuluukin ohjata oppilaitosten koulutustoimia ja erilaisia julkisia palveluja tähän suuntaan. T urun seudun työllisyyssopimushanketta koordinoi ABONET, Turun seudun alueellisten toimijoiden verkosto. ABONET syntyi kahden melko erilaisen yhteisön, syksyllä 1995 kahdeksasta työttömien omasta yhteisöstä syntyneen ja Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan laaja-alaisen työllistämisaloitteen, Masina-pilottihankkeen, ja TAD Centren, Turun alueen elinkeinopoliittisen palveluorganisaation, yhteistyön tuloksena. ABONET käynnistää ja toteuttaa todelliseen tarpeeseen perustuvia, toisiaan tukevia työllisyys- ja elinkeinohankkeita, jotka perustuvat julkisella, yksityisellä ja niin sanotulla kolmannella sektorilla (järjestöt, yhdistykset, säätiöt jne.) syntyneisiin ajatuksiin, joista muokataan sektorirajat ylittäviä innovatiivisia hankkeita. Turun seudun alueellisen työllisyyssopimuksen toimet on jaettu kahteen pääalueeseen: perushankkeisiin, jotka luovat perustan kaikille sopimushankkeille, ja kumppanuuden alahankkeisiin. Jälkimmäiset ovat aihekokonaisuuksia, joita seurataan pohjaselvityksistä toteutusvaiheeseen. Ne perustuvat joko Turun kumppanuushankkeiden erityistarpeisiin tai verkostoon osallistuvien ehdotuksiin. Turun seudun kumppanuushanke pyrkii laajaalaisen kumppanuuden avulla saavuttamaan strategian päätavoitteet: yritysten työllistämisedellytysten parantaminen, työnhakijoiden ammattitaidon parantaminen, Vuorovaikutteisissa yrityskäynneissä keskitytään oleellisiin johtamistaitoihin: atk, markkinointi ja johtaminen, tuotekehitys ja rahoitushallinto. Käynneillä pyritään kiihdyttämään näiden kilpailukyvyn kannalta merkittävien osaalueiden kehitystä. SMEDEG tarjoaa pk-yrityksille välitöntä neuvontapalvelua ja muille keskeisille toimijoille ehdotuksia työllistävistä ratkaisuista. Analyysin perusteella voidaan toteuttaa onnistuneita toimia. SMEDEG määrittää ja mallintaa työllistämisratkaisuja, joita voidaan soveltaa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Projektiässät Projektiässät on korkeakouluihin suuntautuva kumppanuushanke. Siinä koulutetaan korkeakouluopiskelijoista EU-hankkeiden ja muiden alueellisten kehittämishankkeiden suunnittelussa tarvittavia osaajia Turun seudun järjestöjen ja yritysten käyttöön. Masina Masina-hankkeesta on tällä hetkellä meneillään 2-vaihe, jota rahoitetaan osittain ESR:sta tavoitteen 3 mukaisesti. Siinä on kuusi osiota: työnhakukeskus, terveyspiste, teatteri, käsityökeskus, kielikoulutuskeskus ja lounasruokala. Toimenpiteissä keskitytään yksilön kehittämiseen ja osallistujien työllistymismahdollisuuksien lisäämiseen. Yhteistyötä toteutetaan käytännön tason hankevalmisteluissa, jotka kohdistuvat etenkin lähiöiden ongelmiin ja osittain SMEDEG-hankkeen tuloksiin (osuuskunnat, työmarkkinatiedotus). Hankkeen kumppanuusjärjestelyt perustuvat Turussa heinäkuussa 1997 perustettuihin kumppanuuksiin, joihin osallistuu laaja joukko elinkeinoelämän uudelleenjärjestelyyn ja työttömyyden vähentämiseen pyrkiviä paikallisia tahoja, kuten paikallisviranomaiset työvoimatoimistot yritykset (erityisesti pk-yritykset) oppilaitokset yliopisto TAD Centre sponsoriorganisaatiot ammattiyhdistysten järjestöt vapaaehtoisjärjestöt. Yleisen kumppanuussopimuksen laatiminen vei hanketta huimasti eteenpäin. Tämä sopimus perustuu asianomaisten kuntien ja työministeriön välisiin alkuperäisiin työllisyyssopimuksiin. Teknistä apua käytetään työttömyyttä ja työnantajia koskevan tiedon keräämiseksi ja analysoimiseksi jatkuvasti. Sopimuksen osana voidaan myös tehdä ehdotuksia innovatiivisista tavoista edistää kansainvälistä yhteistyötä. Yhteyshenkilö Turun kaupunki / ABONET Turun seudun TEP Antti Kirkkola Yliopistonkatu 24 A Turku Puhelin: / Faksi: Sähköposti: 18 19

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä

ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR tekee tulevaisuutta - hyviä käytäntöjä ESR edistää työllisyyttä ja osaamista Tämä esite kertoo Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamasta toiminnasta Suomessa. Esimerkit kuvaavat sitä, miten

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma

Kohti avoimia työmarkkinoita. Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma Kohti avoimia työmarkkinoita Pohjois-Savon pitkittyneen työttömyyden alentamisen toimeenpanosuunnitelma 2015 2017 Rohkeutta, osallisuutta ja yhteistyötä työllisyyden edistämiseen Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA

KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA KESKI-UUDENMAAN SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN STRATEGIA SOSVOIMA-kehittämiskumppanuus Helsinki 2006 1 SOSVOIMA Julkaisu 1 ISBN (10): 952-493-007-2 (nid.) ISBN (13): 978-952-493-007-9 (nid.) ISBN (10): 952-493-008-0

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan

Välittäjäorganisaatiot saavat. Pienet toimijat toimimaan Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan Sisältö Pienet toimijat, suuret teot...3 Välittäjäorganisaatiot saavat Pienet toimijat toimimaan...4 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry AVOT rakentaa

Lisätiedot

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA

Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013. Hakemus Leader- toimintaryhmäksi. Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA Kolmen Ajan Rannikon kehittämisohjelma II vuosille 2007 2013 Hakemus Leader- toimintaryhmäksi Maaseudun kehittämisyhdistys RAVAKKA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. KEHITTÄMISEN LÄHTÖTILANNE... 4 2.1 Kolmen

Lisätiedot

KOKONAISVALTAISTA TUKEA YKSILÖLLE

KOKONAISVALTAISTA TUKEA YKSILÖLLE KOKONAISVALTAISTA TUKEA YKSILÖLLE Equal-ohjelman kansallisessa teematyössä kerättyjä käytäntöjä, kokemuksia ja tuloksia Mika Ala-Kauhaluoma Hanna-Mari Lempola Kristiina Härkäpää Kokonaisvaltaista tukea

Lisätiedot

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja

Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Rakennerahastojen hyödyntäminen pk-yrityksiä ja yrittäjyyttä koskevassa politiikassa Yritys- ja teollisuustoiminta 6

Lisätiedot

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan

Kilpailun avaamista EU menettää kilpailukykyään maailman markkinoilla, koska mm. Ranska ja Italia eivät ole todellisesti avanneet kilpailuaan Työllisyys- ja työvoimafoorumi ammattijärjestöjen roolista aluetason työllisyyden hoidon ja työelämäosaamisen verkostoyhteistyöstä Viking Mariellalla 5.-7.1.2006 Lähes 600 ammattijärjestöjen toimijaa SAK:n,

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille

Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille Euroopan rakenne- ja investointirahastot Ohjeet jäsenvaltioille ja ohjelmaviranomaisille Ohjeet tuensaajille Paikallisyhteisöjen kehittämistoimintaa koskevat ohjeet paikallisille toimijoille Versio 2:

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 Maakuntahallitus 15.9.2014 Maakunnan yhteistyöryhmä 30.9.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a215 * 2014 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA

Lisätiedot

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet

perustietoa basfakta EU-rahoituksen opas kunskap 173 2007 europa ulkoasiainministeriö utrikesministeriet perustietoa eurooppa tietoa No kunskap 173 2007 europa basfakta EU-rahoituksen opas 2007 2013 ulkoasiainministeriö utrikesministeriet EU-rahoituksen OPAS 2007 2013 EU-RAHOITUKSEN OPAS 1 2 EU-RAHOITUKSEN

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA

YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOM (97) 7 Brysselissä YHTEENKUULUVUUS JA TIETOYHTEISKUNTA KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE ALUEIDEN KOMITEALLE SEKÄ TALOUS-JA SOSIAALIKOMITEALLE - JOHDANTO - ASIA - TAUSTA RAKENNERAHASTOJEN

Lisätiedot

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi

Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Hakemus ohjelmakaudella 2014 2020 toimivaksi paikalliseksi toimintaryhmäksi Vesuri-ryhmä ry:n paikallinen kehittämisstrategia 2014 2020, luonnos 14.6.2013 1 Sisällys 1. Vesuri-ryhmä toiminta-alue ja väestömäärä...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat

OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat OECD:n maaseutupolitiikan OECD:n maatutkinnat maaseutupolitiikan maatutkinnat Suomi S U O MI I tekstiä OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat Suomi OECD:n maaseutupolitiikan maatutkinnat: Suomi 1 OECD

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009)

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) Rakennerahastotoiminta Suomessa Suomen kehittäminen on suomalaisten yhteinen asia. On kaikkien

Lisätiedot