Teiskon Museon museosuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teiskon Museon museosuunnitelma"

Transkriptio

1 Teiskon Museon museosuunnitelma Yleistä: museosuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet Teiskon Museo on erilaisten Teisko-Seura ry:n omistuksessa olevien rakennusten muodostama kotiseutuperinnettä esittelevä kokonaisuus, joka sijaitsee Tampereen kaupungin omistamalla 3,3 ha:n tontilla Teiskon Terälahdessa Koveron kylässä olevalla entisen Kauniston tilan alueella. Alueella on rakennuksia neljätoista ja niistä museokäytössä on yhdeksän. Yleisölle avoimia ovat museon päärakennus, vuonna 1796 rakennettu ja 1974 Teiskoon siirretty karoliininen vieraspytinki sekä kaksi piha-aittaa, Kalliovaarin pirtti, Ruotusotamiehen pirtti, seppä Ilmarisen paja, savusauna ja veteraanien lahjoittama näköisrakennus Teiskon komppanian sota-ajan korsusta. Toistaiseksi yleisölle avoinna eivät ole puimalato, sen sisällä oleva riihirakennus, sirkkelisaharakennus ja niittyladot (3 kpl). Varsinaisen museoalueen ulkopuolella Teisko-Seuran omistuksessa on Kalmakurjen mylly ja myllärin pirtti sekä Kirkkojärven rantaan rakennettu hirsinen nuottalato ja Tapulilahden rantaan, nuottaladon taakse sijoitettu vanha aitta sekä niiden läheisyydessä sijaitseva venetalas. Teiskon Museo on Tampereen kaupungin alueella ainoa kotiseutumuseo.. Museosuunnitelma on tehty museoalueen kunnossapitoa ja kehittämistä varten. Suunnitelmassa käsitellään museoalueen ja kokoelmien hoitoa ja arvioidaan lisätilan tarvetta. Lisäksi esitetään ideoita, joilla museon toimintaa voidaan kehittää. Suunnitelma sisältää myös vuosittain keväällä päivittyvän osion alueen tilanteesta. Teiskon Museon toiminta-ajatus Teiskon kunta lakkautettiin, kun se siirtyi 1972 osaksi Tampereen kaupunkia. Entisenä kuntana Teiskolla on kuitenkin enemmän kuin pelkkä kaupunginosastatus: se on laajempi kokonaisuus. Museotoiminnan tehtävänä on tallentaa paikkakunnan aineellista ja henkistä kulttuuria. Samalla jaetaan tietoa myös kulttuuriympäristöstä: kotipaikan ympäristön ja historian tuntemus vahvistaa paikallisidentiteettiä, joka on erityisen tärkeää uusien teiskolaisten paikkakunnalle kotiutumisessa ja uusien sukupolvien kasvatuksessa. Teiskon Museo on Tampereen kaupungin ainoa kotiseutumuseo. Museoalue muodostaa kokonaisuuden, jossa vierailijat pääsevät seuraamaan kotiseutu- ja yleishistoriallisia asuin- ja työympäristöjä luvuilta. Museoalue tarjoaa tilan myös teatteri-, kansantanssi- ja tanhuesityksille, markkinoille ja työnäytöksille. Näin museo palvelee monipuolisesti alueen asukkaita, kesämökkiläisiä ja matkailijoita.

2 Rakennusten ja piha-alueen hoito Tärkeintä rakennusten hoidossa on huolehtia kosteuden torjunnasta muun muassa pitämällä katot kunnossa ja raivaamalla kasvillisuutta rakennusten ympäriltä. Kattojen vuosihuoltoon kuuluu puhdistus lehdistä ja neulasista tarpeen mukaan. Useimmat museoalueen rakennusten katot on uusittu. Mikäli korjaustarvetta tulevaisuudessa ilmenee, katteena käytetään kolmiorimahuopaa. Kasvillisuuden leviämistä rakennusten ympärillä on jatkuvasti tarkkailtava ja liika kasvusto poistetaan tarpeen mukaan. Museon piha-alueen nurmikenttä siistitään kesän aikana säännöllisesti ja kukkamaa pidetään kunnossa. Kosteuden torjunnan lisäksi rakennusten kunnosta huolehditaan säännöllisellä siivouksella. Samalla tarkkaillaan, ettei tuhohyönteisiä ole päässyt leviämään esineisiin tai rakenteisiin. Mikäli tarvitaan torjuntatoimenpiteitä, on ensin tehtävä tarkka lajinmääritys ja oltava yhteydessä maakuntamuseoon. Kokoelmat Museossa on yli 2000 luetteloitua esinettä ja jonkin verran luetteloimatonta esineistöä. Luetteloidut esineet on numeroitu punaisella maalilla. Luettelotietoja täydennetään ja pyritään siihen, että kaikki museoesineet tulevat luetteloiduiksi. teisko-seura on aloittanut kokoelmien sähköisen luetteloinnin ja valokuvauksen Sähköiset tiedot siirretään Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteiseen Siiritietokantaan. Esineiden historiasta kertovat tiedot lisäävät esineen museaalista arvoa, joten niitä liitetään luettelotietoihin mahdollisuuksien mukaan. Museon perusesineistö sisältää maataloudessa käytettäviä työkaluja, keittiövälineistöä, huonekaluja, vaatteita sekä muita tekstiilejä. Myös kirjoja on runsaasti. Päärakennuksessa on esillä asumiseen liittyvää esineistöä ja piharakennuksissa rakennuksen luonteeseen liittyvä perusnäyttely. Ulkorakennuksissa on myös rekiä ja kärryjä ym. joiden kunto pitäisi tarkastaa. Käyttökelpoiset esineet tulisi kunnostaa näyttelykäyttöön. Museoesineistä ei ole tehty keruusuunnitelmaa, mutta mikäli luettelotiedoissa ilmenee puutteita joidenkin esineiden osalta, keruusuunnitelma olisi tehtävä. Esineiden hoidon kannalta tärkeintä on puhtaus ja sopivien säilytysolosuhteiden takaaminen. Varasto- ja muut yleiset tilat Museoalueella ei ole varsinaista varastotilaa. Museoesineitä, jotka eivät ole näytteillä, säilytetään pääasiassa päärakennuksen ullakolla ja niissä rakennuksissa, jotka eivät ole yleisölle avoinna. Puutarhatyökaluja, kuten ruohonleikkuria ja kottikärryjä säilytetään pihavajassa, joka on pystytetty keväällä Ihanteellista olisi, jos museoalueelle tulevaisuudessa saataisiin isompi varastorakennus, jossa olisi lämmintä tilaa ensisijaisesti tekstiilien, paperin ja metallin säilytystä varten ja kylmää (5-10 C asteen

3 talvilämpö) tilaa suuria esineitä varten. Resurssit huomioon ottaen tämä ei kuitenkaan liene mahdollista ainakaan lähivuosina, ainoastaan ullakolle pystytään rakentamaan tarpeellista hyllytilaa. Museoalueella ei ole varsinaista työ- tai toimistotilaa. Museorakennusten uudistuvat näyttelyt Museorakennukset on sisustettu niin, että ne kuvaavat aikakausiensa asukkaiden elämää. Lisäksi rakennuksiin voidaan rakentaa työmenetelmien ja muiden historiaan liittyvien osa-alueiden teemanäyttelyitä. Päärakennuksessa on pysyväksi näyttelyksi rakennettu kolme kamaria, jotka on nimetty asukkaiden mukaan vanhan emännän kamariksi, nuoren emännän kamariksi ja isännän huoneeksi. Kalliovaarin pirtti kuvaa oman ajankohtansa suurperheen asuinsijaa ja sepän paja on sisustettu ammatin harjoittajan asunnoksi, jossa on mahdollista esitellä myös sepän työmenetelmiä, pikkuaitassa on kangaspuut ja kutomiseen liittyvää esineistöä, isossa aitassa leipomiseen liittyvää esineistöä. Museoalueella näytteillä oleva korsu on rekonstruointi sota-ajan korsusta, eikä ole tilana museotyyppinen, mutta sinne voisi kerätä sotahistoriasta kertovaa esineistöä ja tietoa, mikäli tilan kosteuseristys saataisiin toimivaksi. Näyttelyiden yhteyteen voidaan sijoittaa toimintapisteitä, joissa voi tutustua esineisiin ja työmenetelmiin konkreettisesti kokeilemalla. Museon päärakennuksen salissa olevan flyygelin ympärille on rakennettu pienimuotoinen rikkaamman väen nurkka, koska flyygeliä ei ole mahdollista varastoida muualle. Alueen elävöittäminen Museota elävöitetään esimerkiksi työnäytöksin ja lisäksi alueella järjestetään teatteri- ja musiikkiesityksiä, koulutusta, markkinoita ja muita tapahtumia. Museon piha-alueelle on kolme pöytää penkkeineen ja vastakkain istuttava keinu. Hyötykasvipuutarha perustetaan ja hankitaan tarpeen mukaan marjapensaita takapihalla olevien lisäksi. Pihan koristekukkamaata hoidetaan ja laajennetaan. Istutuksissa käytetään perinnekasveja. Suunnitelmissa on myös ollut hevospatsaan hankkiminen/rakentaminen auran tms. työkoneen eteen puimaladon läheisyyteen. Tulevaisuudessa ehkä myös lasten museo Mahdolliseen tulevaisuudessa perustettavaan lasten museon toimintaan kuuluisivat lasten teemapäivät, jolloin museolla on ohjattua toimintaa ja tarinakierroksia lapsille. Tarinat olisivat kuvitteellisia, mutta ne pohjautuisivat Teiskon menneisyyteen. Lapsille varattaisiin myös omaa tilaa, jossa he voisivat leikin ja luovan toiminnan avulla miettiä kokemaansa. Sopivaan tilaan sisustettaisiin lasten leikkimuseo, jossa kaikkiin esineisiin

4 saa koskea. Lapsille voitaisiin järjestää myös puuhatilaa, jossa askarrellaan, tunnistetaan esineitä tai kirjoitetaan ja piirretään. Yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa kehitetään ja museon näyttelyistä laaditaan opetuspaketteja vanhempien oppilaiden materiaaliksi. Kulttuuriperinnön opetuksessa tehdään yhteistyöstä esimerkiksi paikallisten päiväkotien ja koulujen kanssa. Asiaa viivyttää henkilökunnan ja tilan puute. Tiedotus ja markkinointi Markkinointi suunnataan sekä paikalliselle väestölle että kesäasukkaille ja -vieraille paikallisten tiedotuskanavien avulla. Toiminnan mukaan tiedotusta voidaan laajentaa maakuntaan. Teisko-Seuralla ja museolla on internetsivut, joilla kerrotaan toiminnasta, ja Teisko-Seura näkyy myös Pirkanmaan Museokompassi -portaalissa, kaupunkikierros-sivustolla sekä Go Tampere - esitteessä. Tiedotusta suunnataan eri tapahtumien kohdeyleisölle, ja myös kouluille ja päiväkodeille. Suhdetoimintaan kuuluu myös henkilökohtainen yhteydenpito seuran jäseniin, päättäjiin, lahjoittajiin ja yhteistyökumppaneihin. Työvoima Aikataulu Museon hoito tapahtuu pääosin vapaaehtoistyövoiman avulla. Museovastaava on hankkinut tarvittaessa talkootyövoimaa eri työkohteisiin. Kesäajaksi museolla on ollut palkattuna museo-opas. Rakennus- ja kunnostustöihin tarvitaan ammattitaitoista työvoimaa, jota palkataan tapauskohtaisesti. Museon kehittämisessä jatkuvasti ajankohtaisia ovat hoito- ja kunnostustyöt. Rakennusten ympäriltä raivataan kasvillisuutta ja tilannetta tarkkaillaan vuosittain. Korjaus- ja kunnostustarpeet rakennuksien ja esineistön osalta tarkistetaan myös vuosittain. Muut toimenpiteet: katso kohdat: Rakennusten ja piha-alueen hoito, Museoalueen elävöittäminen ja lasten museo, Tilannetiedot. Luettelointia täydennetään ja tiedot tallennetaan sähköisesti. Tarvittaessa tehdään keruu- ja näyttelysuunnitelma jo olemassa olevia museorakennuksia varten. Kustannukset ja tulonlähteet Museotoiminnan ensisijainen rahoittaja on kunta. Lisäksi voidaan saada avustusta museovirastolta perusteltuihin hankkeisiin, jotka edistävät museotoimintaa. Lisätuloja voidaan saada pääsymaksuista, tilatuista opastuskierroksista ja myyntituloista. Suhdetoiminnan avulla on mahdollista kehittää sponsori- ja lahjoitusrahoitusta. Eniten rahavaroja vaativat museoalueen ja esineistön ylläpito, korjausrakentaminen ja työvoiman palkkaaminen.

5 Tilanne keväällä 2015 (Työlista sisältää havainnot keväällä 2014 sekä aiempien vuosien toistaiseksi toteutumattomat listaukset) Vuosittaiset työt: päärakennuksen edessä olevia ruusupensaita on karsittava, jotta talon seinustojen edustat säilyvät vapaina piha-alueen ympärille kasvavia vesakoita on karsittava ja raivattava piha-alueen kukkamaata hoidetaan ja lisää perinnekasveja hankitaan tarpeen mukaan nurmi on leikattava tarpeen mukaan rakennusten ja kalusteiden kunto tarkastettava ja raportoitava toimenpiteitä varten Kertaluonteiset työt elokuussa 2012 alkanutta museoesineiden luettelointia ja kuvaamista Siiri-tietokantaan jatketaan mikäli siihen saadaan rahoitusta museoesineiden lajittelua varastointipakkausta jatketaan museolle laaditaan kokoelmaohje museolle tehdään keruusuunnitelma museon ullakolle rakennetaan lisää säilytystilaa museoesineitä puhdistetaan ja laaditaan konservointilista museon puolen hehtaarin alueen puuston kunnostus- ja raivaustyöhön on kaupunki luvannut kaksi metsuria kesälle Ei ole toteutunut. porakaivon kaivonrenkaan laitto sekä kaivon maisemointi museon porttipuomin suoristus ja uudelleen valu pihalle on suunniteltu hyötypuutarhaa, jota täydennetään mahdollisuuksien mukaan, työ aloitettu kesäkuussa 2013 museoesittelyn kieliversiot olisi uusittava ja esittelyä varten olisi tehtävä sanasto myös esineistä ja niiden käytöstä useammalla kielellä museolla olevien kirjojen kunnostusta jatketaan mahdollisuuksien mukaan. puimalatoa, sen sisällä olevaa riihtä toivotaan näyttelykäyttöön. Ladossa on säilytyksessä mm. rekiä, rattaita ym. tavaraa, joille pitäisi keksiä uusi sijoituspaikka päärakennuksen vuoteiden patjaoljet vaihdettava piha-aittojen raput uusittava/korjattava Kalmakurjen myllärinpirtin korjaus jatkuu. Työ aloitettu kesällä Kalmakurjen myllyn kunnostukseen ei taloudellisia mahdollisuuksia tänäkään vuonna museon ikkunoiden kiinnitykset olisi tarkistettava, ja paikallaan pysymättömät korjattava tai merkittävä Ei avausta -tekstillä puimaladon lähistöllä maastossa sijaitsevien hevosvetoisten maatyökalujen eteen voisi suunnitella puusta, risuista, pellistä tms. tehtyä reaalikokoista hevosta

Teiskon Museon museosuunnitelma

Teiskon Museon museosuunnitelma Teiskon Museon museosuunnitelma Yleistä: Museosuunnitelman lähtökohdat ja tavoitteet Teiskon Museo on erilaisten Teisko-Seura ry:n omistuksessa olevien rakennusten muodostama kotiseutuperinnettä esittelevä

Lisätiedot

MUSEO Mäntyharjun esineellinen muisti KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA. Mäntyharjun museo

MUSEO Mäntyharjun esineellinen muisti KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA. Mäntyharjun museo MUSEO Mäntyharjun esineellinen muisti KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Mäntyharjun museo 2012 Teksti: Anne Närhi, FM Taitto: Anu Yli-Pyky Etukannen kuvatiedot: Ylhäällä vasemmalta oikealle: Elettiin täällä

Lisätiedot

IITIN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA

IITIN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA IITIN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA 21.11.2013 2 IITIN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA Sisällys ESIPUHE... 3 KOKOELMAN KEHITYS JA NYKYTILA... 4 KOKOELMAKÄYTÄNNÖT... 6 Esineet... 6 Valokuvat... 7 ARVOLUOKITUS...

Lisätiedot

P. E. SVINHUFVUDIN KOTIMUSEO EHDOTUKSIA KOTKANIEMEN KEHITTÄMISEKSI

P. E. SVINHUFVUDIN KOTIMUSEO EHDOTUKSIA KOTKANIEMEN KEHITTÄMISEKSI P. E. SVINHUFVUDIN KOTIMUSEO EHDOTUKSIA KOTKANIEMEN KEHITTÄMISEKSI Selvitys Tekijä: FT Vesa Määttä Tilaaja: P. E. Svinhufvudin Muistosäätiö 15.12.2010 1 P. E. SVINHUFVUDIN KOTIMUSEO EHDOTUKSIA KOTKANIEMEN

Lisätiedot

KUORSALON KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA 7.7.2013

KUORSALON KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA 7.7.2013 KUORSALON KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA 7.7.2013 2 KUORSALON KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA Sisällys ESIPUHE... 3 KOKOELMAN KEHITYS JA NYKYTILA... 4 KOKOELMAKÄYTÄNNÖT... 5 Esineet... 5 ARVOLUOKITUS...

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon

Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon 1 28.1.2012 Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseon KOKOELMAOHJELMA 2013 2017 Laatinut: Tampereen Suojeluskunta- ja Lottamuseoyhdistyksen hallitus 2 1. MUSEON TOIMINTA-AJATUS, TAVOITTEET JA STRATEGIAT

Lisätiedot

Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010

Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010 Jyväskylän museoverkkoselvitys Liite 1 Nykytilanne Museoiden tilakulut ja %-osuus vuonna 2010 Museo Tilat m2 Vuokrat /vuosi /m2 Menot vuonna 2010 Tulot vuonna 2010 Henkilöstökulut Toimintamenot Menot yht

Lisätiedot

RAAHEN MUSEON KOKOELMAPOLITIIKKA

RAAHEN MUSEON KOKOELMAPOLITIIKKA RAAHEN MUSEON KOKOELMAPOLITIIKKA E. Klemolan ehdotuksen pohjalta muokannut Miska Eilola 16.3.2015 1 KOKOELMAPOLITIIKKA Kokoelmapolitiikka määrittelee kokoelmatehtävän ja pyrkii kiteyttämään Raahen museon

Lisätiedot

RUK-museon kokoelmaohjelma

RUK-museon kokoelmaohjelma RUK-museon kokoelmaohjelma 30.5.2013 2 RUK-museon kokoelmaohjelma Sisällys ESIPUHE... 3 KOKOELMAN KEHITYS JA NYKYTILA... 4 KOKOELMAKÄYTÄNNÖT... 5 Esineet... 5 Valokuvat... 6 Museoarkisto... 6 ARVOLUOKITUS...

Lisätiedot

Kotkaniemen kehittämishanke

Kotkaniemen kehittämishanke Kotkaniemen kehittämishanke Esiselvitysraportti Anna-Kaisa Ek Kaisa Munukka Erikoismuseot ja linnat Museovirasto 2 Kuvailu Tekijät Anna-Kaisa Ek, Kaisa Munukka Nimike Kotkaniemen kehittämishanke esiselvitysraportti

Lisätiedot

PYHTÄÄN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA

PYHTÄÄN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA PYHTÄÄN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA 3.9.2013 1 2 PYHTÄÄN KOTISEUTUMUSEON KOKOELMAOHJELMA Sisällys ESIPUHE... 3 KOKOELMAN KEHITYS JA NYKYTILA... 4 KOKOELMAKÄYTÄNNÖT... 5 Esineet... 5 Valokuvat... 6

Lisätiedot

Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille

Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille Opas harkinnanvaraisten avustusten hakuun museoille Opas museoiden harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemiseen, käyttöön ja selvittämiseen Museovirasto jakaa vuosittain museoille harkinnanvaraisia

Lisätiedot

Toteuttaja/hakija: Nivala-Seura ry. Rahoittajaviranomainen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteuttaja/hakija: Nivala-Seura ry. Rahoittajaviranomainen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Katvalan kehittämishanke Raportti Toteuttaja/hakija: Nivala-Seura ry. Rahoittajaviranomainen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ohjelma: Pohjois-Suomi Toimintalinja: Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla

SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla SEURANTALO PAIKALLISENA VOIMAVARANA: seurantalojen toimintaa ja korjausprojekteja Uudellamaalla Suomen Kotiseutuliiton tutkimusraportti Tapani Sainio SISÄLLYS JOHDANTO...3 Taustaa tutkimukselle...3 Tietoa

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 21.12.2010 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Kalle Kallio Kimmo Kestinen Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO

HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA HOTELLI- JA RAVINTOLAMUSEO 13.4.2011 Frigidaire-jääkaappi Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmista. Kuva: Ilari Järvinen / Museokuva Kaapelitehdas Tallberginkatu 1 G 60 00180

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 15.12.2006 - TYÖRYHMÄ Teemu Ahola Kalle Kallio Kimmo Kestinen Päivi Lehtisalo Marita Viinamäki 2 TYÖVÄENMUSEO WERSTAS -- KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

Lisätiedot

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA TYÖVÄENMUSEO WERSTAS KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA Voimassa 7.4.2014 PÄIVITYSTYÖRYHMÄ Teemu Ahola Leena Ahonen Mia Heinimaa Kalle Kallio Kimmo Kestinen Tiina Naukkarinen Marita Viinamäki 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan

Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Suomen merimuseon siirtyiminen Kotkaan Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2004:4 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.

Lisätiedot

Kotkaniemen kehittämishanke Esiselvitysraportti

Kotkaniemen kehittämishanke Esiselvitysraportti Kotkaniemen kehittämishanke Esiselvitysraportti Anna-Kaisa Ek ja Kaisa Munukka Erikoismuseot ja linnat, Museovirasto Tiivistelmä Raportissa on selvitetty Kotkaniemen alueen sekä kotimuseon nykytilaa ja

Lisätiedot

MUURIANKKURI. SUOMEN KULTTUURIPERINNÖN TUKI r.y. FRÄMJANDET AV KULTURARVET I FINLAND r.f.

MUURIANKKURI. SUOMEN KULTTUURIPERINNÖN TUKI r.y. FRÄMJANDET AV KULTURARVET I FINLAND r.f. 2 2005 MUURIANKKURI SUOMEN KULTTUURIPERINNÖN TUKI r.y. FRÄMJANDET AV KULTURARVET I FINLAND r.f. Pääkirjoitus Joukot liikkeelle Kulttuuriperintösemiaari Retulan Ylikartanossa Maaseudun maiseman - ja luonnonhoito

Lisätiedot

ANKKAPURHAN TEOLLISUUSMUSEON KOKOELMAOHJELMA

ANKKAPURHAN TEOLLISUUSMUSEON KOKOELMAOHJELMA ANKKAPURHAN TEOLLISUUSMUSEON KOKOELMAOHJELMA Hyväksytty 18.12.2012 2 Ankkapurhan teollisuusmuseon kokoelmaohjelma Sisällys ESIPUHE... 3 KOKOELMAN KEHITYS JA NYKYTILA... 4 KOKOELMAKÄYTÄNNÖT... 4 Esineet...

Lisätiedot

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA

KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA S A L O N T A I D E M U S E O V E T U R I T A L L I KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA RC 1.0 8.3.2010 TYÖRYHMÄ: Pirjo Juusela-Sarasmo Ulla Leino Jonni Saloluoma SISÄLLYS: 1. JOHDANTO 4 1.1 Museotoiminnan perusteet

Lisätiedot

Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne

Johdanto. Kokoelmien historia ja nykytilanne Johdanto Museolain (729/1992, 1166/1996, 644/1998, 877/2005) ja -asetuksen (1312/1992, 1192/2005) mukaan museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja lisätä kansalaisten ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan

Lisätiedot

Suomen rakennustaiteen museoja tiedotuskeskussäätiön kokoelmapolitiikka 2009

Suomen rakennustaiteen museoja tiedotuskeskussäätiön kokoelmapolitiikka 2009 Suomen rakennustaiteen museoja tiedotuskeskussäätiön kokoelmapolitiikka 2009 Sisällysluettelo 1. Lait ja asetukset 3 1.a. Museolaki 2006 3 1.b. ICOMin eettiset ohjeistukset 3 1.c. Kokoelmapoliittinen ohjelma

Lisätiedot

MUSEOTALO WARPUSEN KOKOELMAOHJELMA

MUSEOTALO WARPUSEN KOKOELMAOHJELMA MUSEOTALO WARPUSEN KOKOELMAOHJELMA Hyväksytty 18.12.2012 Museotalo Warpusen kokoelmaohjelma Sisällys ESIPUHE... 3 KOKOELMAN KEHITYS JA NYKYTILA... 4 KOKOELMAKÄYTÄNNÖT... 4 Esineet... 4 ARVOLUOKITUS...

Lisätiedot

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA

KOTKANIEMI. Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys. arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA KOTKANIEMI Maisema-, rakennushistoria- ja tilaselvitys arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto talli oy Vilhelm Helander, Juha Leiviskä, arkkitehdit SAFA 9.3.2012 1 2 TIIVISTELMÄ Tässä selvityksessä on yhdistetty

Lisätiedot

Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja

Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja HANNELE PARTANEN ARTO MUTIKAINEN TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 34 Nurmijärvi 2008 Maisemanhoitoyrittäjän käsikirja Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

Lisätiedot

Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma

Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma 1 Pien-Toijolan talomuseo Hoitosuunnitelma Marko Huttunen 050-530 6300 Arkkitehtitoimisto Livady Hämeentie 4 C 11 00530 HELSINKI puh 09-348 70501 fax 09-348 70502 huttunen@livady.fi Pien-Toijola vuonna

Lisätiedot