Sammutuslaitteiston hankintaprosessi, monikriteeri-ilmaisimet (henkilöturvallisuuskohteet)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sammutuslaitteiston hankintaprosessi, monikriteeri-ilmaisimet (henkilöturvallisuuskohteet)"

Transkriptio

1 Sammutuslaitteiston hankintaprosessi, monikriteeri-ilmaisimet (henkilöturvallisuuskohteet) Tapio Sten Tampereen aluepelastuslaitos palotarkastusinsinööri

2 Esitys Poistumisturvallisuusselvitysvelvoite Lainsäädäntö Uudisrakentaminen/luvanvarainen rakentaminen Käytössä olevat kohteet Sammutuslaitteiston hankinta Monikriteeri-ilmaisimet

3 Vastuu paloturvallisuudesta Toiminnanharjoittaja vastaa asukkaiden /hoidettavien poistumisturvallisuudesta Pelastusviranomainen edistää omalla toiminnallaan toiminnanharjoittajan paloturvallisuustyötä (ohjaus, neuvonta, valvonta) Onnettomuuden tapahduttua pelastusviranomainen suorittaa pelastustoimia resurssien (toimintavalmiuden) puitteissa

4 Säädöstilanne (pelastustoimi) olemassa olevat kohteet Pelastuslainsäädäntö (2011) poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen. ( laki 18) Toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina

5 - PelL : Säädöstilanne (pelastustoimi) olemassa olevat kohteet Hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumiskohteen toiminnanharjoittajan on laadittava selvitys siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä (poistumisturvallisuusselvitys). - Vastaavansisältöinen säädös oli vuoden 2003 Pelastuslaissa. Kohderyhmä oli laajempi.

6 Säädöstilanne (pelastustoimi) olemassa olevat kohteet Pelastuslainsäädäntö (2011) poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen. ( laki 18) sairaaloihin, vanhainkoteihin ja muihin laitoshuollon kohteisiin, suljettuihin rangaistuslaitoksiin ja muihin näihin verrattaviin kohteisiin (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestettyihin palvelu- ja tukiasuntoihin. Mitä tarkoitetaan asumisyksiköllä? Koko talo/rakennus, yksittäiset asunnot kerrostalossa?

7 Säädöstilanne (rakentaminen) Uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen E1 uusittu 2002, 2011 E1 kohta 11.7 turvallisuusselvitys. Laadittava mm. seuraaviin kohteisiin (YM:n opas 39): sairaalat, vanhainkodit, vanhusten ja muiden erityisryhmien palvelutalot, dementiakodit, hoitokodit, ryhmäasunnot, senioritalot ja vastaavat tilat. Ympäristöopas on uusiutumassa lähiaikoina

8 Paloturvallisuustyötä ohjaava periaate (D1/03/S1) Tulipalokuolemia ei pidä hyväksyä Ihmisten asuinolosuhteiden on oltava sellaiset, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua tulipalossa

9 Esimerkki Asuinkerrostalo, josta tuetun asumisen asumispalveluita kunnalle tuottava säätiö oli hankkinut 50 saneerattua pienasuntoa asunnottomien käyttöön Kohteesta oli saneerauksen yhteydessä laadittu turvallisuusselvitys/poistumisturvallisuusselvitys Kohteessa ei ollut automaattista sammutuslaitteistoa Asukkaiden pelastaminen oli palovaroitinjärjestelmän ja henkilökunnan suorittaman pelastamisen varassa

10 Esimerkki Selvityksessä oli todettu, että toimintakyvyn aleneminen hidastaa ainakin yhden käyttäjän itsenäistä poistumista. Selvityksessä oli kuitenkin todettu, että palvelu- ja tukiasuntona käytettävässä kohteessa on aina koulutettua henkilökuntaa paikalla ja asunnon palovaroittimesta on järjestetty hälytys henkilökunnan puhelimeen. Toiminnanharjoittaja oli selvityksessä todennut, että henkilökunta pystyy pelastamaan syttyneen asunnon asukkaan 2-3 minuutissa. Lisäksi selvityksessä oli todettu, että kohteeseen laadittu pelastussuunnitelma oli tiedotettu henkilökunnalle, henkilökunta oli saanut toimipaikkakohtaisen turvallisuuskoulutuksen ennen toiminnan aloittamista, henkilökunta hallitsee pelastamisen ja alkusammutuksen.

11 Esimerkki Palvelu- ja tukiasuntona käytetyn rakennuksen palokuolematapauksessa oli henkilökuntaa paikalla 24 tuntia vuorokaudessa. Asunto oli varustettu kahdella palovaroittimella. Toinen varoitin oli yhdistetty palovaroitinjärjestelmään, josta oli yhteys paikalla olleen talonmiehen matkapuhelimeen. Asunnon makuuhuoneessa oli ns. erillinen palovaroitin. Talon asukas oli kuullut palovaroittimen hälyttävän jossakin ja hän meni kertomaan asiasta henkilökunnalle. Hoitaja lähti paikantamaan hälyttävää kohdetta. Matkalla hän tapasi talonmiehen, joka oli saanut hälytyksen matkapuhelimeensa. Työntekijä avasi ensin väärän huoneiston oven. Seuraavaksi hän avasi syttyneen huoneiston oven. Tässä vaiheessa savua oli asunnossa niin paljon, ettei hän voinut mennä sisälle vaan poistui paikalta. Henkilökunnan on arvioitu olleen paikalla 2 minuutin kuluessa palovaroitinjärjestelmän hälytyksestä.

12 Esimerkki Henkilöä ei kyetty pelastamaan henkilökunnan toimenpitein syttymisen ja pelastustoimien alkamisen välisen liian pitkän ajan vuoksi. Vastaavanlaisiin selvityksiin on aina suhtauduttava kriittisesti!!

13 2 kuoli, asuntoa ei ollut varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Palo sammui itsestään.

14 Asukkaiden tai potilaiden oma toimintakyky arvioidaan yleensä liian hyväksi

15 Henkilökunnan pelastamismahdollisuuden arvioidaan usein liian hyviksi. HUOMIOITAVA TYÖTURVALLISUUSLAIN- SÄÄDÄNTÖ. EI SAA AIHEUTTAA VAARAA TYÖNTEKIJÖILLE

16 Henkilökunnan suorittaman pelastamisen aikakaavio (Yleensä käsitys henkilökunnan nopeudesta liian optimistinen) Pelastamiseen kuluva aika RSET saa olla korkeintaan 2-3 min.

17 Palokunnan todellinen toimintavalmius? -aika syttymisestä aktiivisen pelastamisen aloittamiseen -miesvahvuus tilanteen alkuvaiheessa -yhden ihmisen pelastamiseen kuluva aika

18 Palokunnan suorittaman pelastamisen aikakaavio (Yleensä käsitys palokunnan nopeudesta liian optimistinen)

19 Yleiset virheet paloturvallisuuden arvioinnissa tulipalon vaarallisuutta ei ymmärretä asukkaiden tai potilaiden oma toimintakyky arvioidaan väärin henkilökunnan ja palokunnan pelastamismahdollisuudet arvioidaan väärin

20 Maaningan palon oppi Henkilöiden toimintakyky (=havaintokyky, liikuntakyky ja ymmärryskyky) pitää ottaa huomioon paloturvallisuutta mitoitettaessa.

21 Vanhusten palvelutalon tulipalo Maaningalla vanhusta menehtyi palo syttyi pöytälampun pudottua lattialle asunnossa 2

22 Lopputulos Nykyisillä henkilökunnan määrillä ja palokunnan toimintavalmiudella turvallisuusselvitys johtaa lähes aina kohteen varustamiseen automaattisella sammutuslaitteistolla.

23 1. Suojaustason valinta poistumisturvallisuusselvityksen perusteella

24 Turvallisuusselvityksen laatiminen Pystyykö asukas/potilas itse poistumaan asunnosta/huoneesta -enintään 2-3 minuutissa asunnosta tai potilashuoneesta palon havaitsemisesta Ehtivätkö auttajat ajoissa - pelastaminen syttyneestä huoneesta 2-3 minuutissa - evakuointi potilasosastosta enintään 15 minuutissa - evakuointi naapuriasunnoista 30 tai 60 minuutissa ei ei Automaattinen sammutuslaitteisto (sprinklaus) -vaatimus, mikäli asukkaiden/potilaiden poistuminen tai pelastaminen ei onnistu riittävän nopeasti kyllä kyllä Palovaroitin Automaattinen paloilmoitin

25 Lähdemateriaali Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselosteet mm. A2/1999/Y Vanhusten palvelutalon palo Maaningalla ja 17 muuta paloa vastaavissa taloissa D1/2003/Y Asumiskäytössä olleen koulurakennuksen palo Jyväskylän maalaiskunnassa ja viisi muuta paloa B1/2007/Y Tulipalo Pitkäniemen sairaalassa Nokialla , tutkintalautakunta antoi muun muassa suosituksen, hoitolaitosten suojaamiseksi automaattisella sammutuslaitteistolla. - B1/2011/Y Rakennuksen evakuointiin johtanut sairaalapalo Turussa , Onnettomuustutkintakeskus toistaa Pitkäniemen sairaalapalon (2007) tutkinnassa annetun suosituksen hoito- ja huoltolaitosten suojaamisesta automaattisella sammutusjärjestelmällä.

26 Lähdemateriaali Turvallisuusselvityksen laadintaopas (SPEK opastaa 18) paloturvallisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon vanhusten palvelutaloissa ja hoitolaitoksissa sekä muissa toimintakyvyltään alentuneiden tai rajoitettujen henkilöiden käyttöön tarkoitetuissa kohteissa

27 Tilanne Pirkanmaalla Käytössä oleviin kohteisiin sekä uudisrakentamis- tai korjausrakentamiskohteisiin on tehty vuonna 2003 tai sen jälkeen turvallisuusselvitys/poistumisturvallisuusselvitys noin 410 kohteeseen, joista n. 350 kohdetta suojataan automaattisella sammutuslaitteistolla nyt valmiina yli 300 kohdetta päätökset muiden aikatauluista ja rahoituksesta on pääosin tehty projektin loppuun saattaminen vaatii vielä ohjausta, neuvontaa ja valvontaakin

28 Tilanne Pirkanmaalla

29 Automaattisen sammutuslaitteiston hankintaprosessi

30 Automaattinen sammutuslaitteisto henkilösuojauksessa Asukkaiden/potilaiden paloturvallisuus on pitkälti automaattisen sammutuslaitteiston varassa Toimintavarmuudelle asetettava erittäin korkeat vaatimukset Kokemukset sprinklauksesta oikeuttavat odottamaan korkeaa onnistumisprosenttia

31 Hankintaprosessi aikajärjestyksessä 1. Päätös sammutuslaitteiston hankinnasta 2. Lupamenettelyn selvittäminen rakennusvalvonnasta 3. Esisuunnittelu 4. Selvitys suunnitteluperusteista rakennusvalvonnalle ja pelastusviranomaiselle 5. Rakennusluvan tai toimenpideluvan hakeminen 6. Urakkatarjouspyynnöt ja tarjoukset 7. Tarvittaessa tarkastuslaitoksen lausunto 8. Urakkasopimusten tekeminen 9. Lopullinen suunnittelu 10. Asennus

32 Hankintaprosessi aikajärjestyksessä 11. Asennusliikkeen suorittama tarkastus (asennustodistus) 12. Kunnossapito-ohjelman laatiminen 13. Tarkastuslaitoksen suorittama käyttöönottotarkastus 14. Rakennusvalvonnan lopputarkastus 15. Vastaanottotarkastus ja luovutus tilaajalle 16. Henkilökunnan koulutus 17. Huolto ja kunnossapito

33 Automaattisen sammutuslaitteiston toimintavarmuus Suunnittelun, asentamisen, tarkastuksen, huollon ja kunnossapidon oltava SM:n asetuksen mukaista

34 Automaattisen sammutuslaitteiston toimintavarmuus Noudatetaan yleensä standardeja SFS-EN tai SFS 5980 suunnittelukohteen olosuhteiden mukaisesti. Standardista SFS 5980 tyyppi 3 kohteissa, joissa henkilöt tarvitsevat apua poistumisessa

35 Pelastusviranomaisen rooli sammutuslaitteiston hankintaprosessissa Arvioi selvityksen sammutuslaitteiston suunnitteluperusteista. Suojauksen laajuus, sprinkleriluokka, vesilähde. Ei ohjaa toteutusta muutoin Ei pidä myöntää lupaa standardeista poikkeavaan toteutukseen

36 Suunnittelijan rooli sammutuslaitteiston hankintaprosessissa Vastaa laitteiston sääntöjen mukaisesta suunnittelusta Laatii selvityksen suunnitteluperusteista Suunnittelua ei ole auktorisoitu

37 Asennusliikkeen rooli sammutuslaitteiston hankintaprosessissa Asennusliikkeen on oltava TUKESin hyväksymä liike Vastaa siitä, että asennettu laitteisto on sääntöjen mukainen ja, että laitteisto täyttää kaikki siihen sovellettavat vaatimukset asennustodistus

38 Sprinklerilaitteisto oli suunniteltu hälyttämään palovaroittimen välityksellä 24 tuntia vuorokaudessa miehitettynä olevaan kiinteistövalvomoon, mutta hälytysyhteys oli poikki vioittuneen SIMkortin vuoksi. MAHDOLLISTA TYYPEISSÄ I JA II, EI TYYPPI III:SSA!! Automaattisen sammutuslaitteiston toimintavarmuus Palon syttymisestä naapurin havaitsemaan palovaroittimen hälytysääneen on arvioitu kuluneen noin 5 minuuttia. Palovaroittimen äänen kuultuaan naapuri ei heti soittanut hätäkeskukseen vaan vasta arviolta noin minuutin kuluttua. Hätäkeskuksessa ilmoituksen käsittelyyn on kulunut 1 minuutti 52 sekuntia. Palokunnan 1+3 vahvuisen pelastusyksikön toimintavalmiusaika kohteeseen oli 7 minuuttia 25 sekuntia (toimintavalmiusaika ohjeen A71mukainen). Tämän lisäksi aikaa on kulunut vielä palomiesten suorittamiin alkutoimenpiteisiin ennen kuin asukasta on alettu pelastamaan. Palon havaitsemisesta pelastustoiminnan alkamiseen kohteessa oli kulunut aikaa vähintään noin 30 minuuttia. Koko tämän ajan syttyneen huoneiston asukas oli asunnossa.

39 Automaattisen sammutuslaitteiston toimintavarmuus Voidaan käyttää myös muuta automaattista sammutuslaitteistoa, jos se täyttää asetuksen vaatimukset Muista laitteistoista on ainakin toistaiseksi syytä vaatia esitettäväksi tarkastuslaitoksen lausunto siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu asetuksessa säädetyt vaatimukset??

40 Kokemuksia asuntojen sprinklauksesta 30 vuoden ajalta maailmalla on runsaasti sprinklattuja asuntoja sprinklatussa asunnossa tulipalossa asukas ei kuole tai loukkaannu vakavasti omaisuusvahingot ovat olleet noin 20% vastaavien sprinklaamattomien asuntojen palovahingoista

41 Paloturvallisuuden kokonaisuus Automaattinen sammutuslaitteisto on uusi taso henkilöturvallisuuskohteissa liian heikon paloturvallisuuden kompensointiin (kun muut keinot eivät riitä) Kaikki aiemmat paloturvallisuustoimet ovat edelleen vähintään yhtä tärkeitä kuin aiemminkin

42 Yhteenveto Paloturvallisuus on osa kaikkea toimintaa, ei erillinen jonkun muun hoitama asia Toiminnanharjoittaja kantaa päävastuun paloturvallisuudesta Viranomaisten asia on edistää kohteen paloturvallisuustyötä ohjaamalla, neuvomalla ja myös valvomalla (ja tarvittaessa reagoimalla) Viranomaisyhteistyötä pitää kehittää edelleen

43 Kokemuksia Pirkanmaalla Vuoden 2009 aikana ollut kolme tulipaloa sprinklatussa kohteessa Sammutuslaitteisto sammutti kaikki palot Sammutuslaitteisto säästi ihmishenkiä!!!!! Vahingot muutaman tuhannen euron luokkaa/palo Omaisuusvahingot ovat jääneet murto-osaan verrattuna siihen, jos kohteita ei olisi ollut suojattu sammutuslaitteistolla

44

45

46

47

48 TÄÄLLÄ SOPPA KIEHUU ON KOKKEJA MILJOONA MÄÄRIN, TÄÄLLÄ KAIKKI AINA KAIKEN TAJUAA VÄÄRIN Juice&Mikko

49 ILMAISINVALINTA MAHDOLLISIMMAN AIKAINEN ALKAVAN PALON HAVAINNOINTI SITEN, ETTÄ EI AIHEUTETA TARPEETTOMIA ERHEELLISIÄ ILMOITUKSIA. VALITTUJEN ILMAISIMEN TULEE OLLA SELLAISIA, ETTÄ NE ANTAVAT AIKAISIMMAN LUOTETTAVAN ILMOITUKSEN NIISTÄ YMPÄRISTÖOLOSUHTEISTA, JOIHIN NE ON SIJOITETTU. TÄMÄ TULEE ERITYISESTI OTTAA HUOMIOON JOISSAKIN TUOTANTOTILOISSA SEKÄ MAJOITUS- JA ASUINTILOISSA, JOISSA TUOTANTOPROSESSI, RUOANLAITTO, PESUTILOJEN VESIHÖYRY, TULISIJAT TMS. SAATTAVAT SAADA YHDEN TYYPIN ILMAISIMEN TOIMIMAAN. TÄMÄN TYYPPISISSÄ TILOISSA KÄYTETÄÄN YHDISTELMÄILMAISIMIA.

50 ILMAISINVALINTA PÄÄASIALLISESTI KÄYTETÄÄN MONIKRITEERI- ILMAISINTA. HENKILÖTURVALLISUUDEN KANNALTA VAIN SAVUUN REAGOIVALLA ILMAISIMELLA SAADAAN AIKAAN RIITTÄVÄN NOPEA ILMOITUS ALKANEESTA PALOSTA (PELASTUSLAINSÄÄDÄNTÖ JA SM:N ASETUS PALOVAROITTIMIEN SIJOITTAMISESTA JA KUNNOSSAPIDOSTA). ILMAISIN VALITAAN KOHTEEN OLOSUHTEIDEN JA KÄYTTÖTARKOITUKSEN PERUSTEELLA. ILMAISIMEN SOVELTUVUUS KUHUNKIN TILAAN JA JÄRJESTELMÄÄN ON VARMISTETTAVA LAITETOIMITTAJAN SUUNNITTELUOHJEESTA.

51 TEKNIIKKA Ilmaisimen summatoiminto samanaikainen savuja lämpötoiminto. Keskuksen on kyettävä hyödyntämään summatoiminta.

52 ILMAISIMIEN SIJOITTELU, K KONEELLINEN ILMANVAIHTO PÄÄSÄÄNTÖ: ILMAISIN ASENNETAAN ENINTÄÄN 2 METRIN ETÄISYYDELLE VAAKATASOSSA MITATTUNA JOKAISESTA POISTOILMA-AUKOSTA. EI SAA KÄYTTÄÄ KUITENKAAN SAVUILMAISIMIIN TILOISSA, JOISSA TOIMINNASTA JOHTUEN ON ERHEELLISEN ILMOITUKSEN MAHDOLLISUUS ESIM. SAUNALLA TAI TAKALLA VARUSTETTU AJOITUSHUONE TAI MAJOITUSHUONEEN SUIHKUTILAN OVEN EDUSTA TUPAKEITTIÖ TAI KEITTOKOMEROLLA VARUSTETTU ASUINHUONEISTO. LIEDEN POISTOA EI TÄSSÄ TAPAUKSESSA KATSOTA POISTOILMA-AUKOKSI.

53 ESIMERKKI

54 ILMAISINVALINTA

55 ILMAISINVALINTA

56 ILMAISINVALINTA

57 ILMAISINVALINTA Keittiöön Savuilmaisin vai lämpöilmaisin vai muutosnopeuslämpöilmaisin vai monikriteeri-ilmaisin? Vai riittääkö, että huoneistossa on väh. 1 savuilmaisin tai monikriteeri-ilamisin jokaista alkavaa 60 m2 kohden

58 YLEISIMPIÄ VIRHEITÄ TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA ESITETÄÄN PELASTUSVIRANOMAISELLE RAKENNUKSEN KÄYTTÖÖNOTTOVAIHEESSA ESIM. PALOILMOITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSEN JÄLKEEN. VALITAAN VÄÄRÄNTYYPPISIÄ ILMAISIMIA ESIM. ASUNTOJEN KEITTIÖTILOIHIN EI TIEDOSTETA POIKKEUSTA 2 METRIN SÄÄNNÖSTÄ KONEELLISEN ILMANVAIHDON POISTOILMA-AUKOSTA SIJOITETAAN ILMAISIMIA SUIHKUTILOJEN OVEN ETEEN

59 Savuun perustuva ilmaisu Automaattisella sammutuslaitteistolla suojatussa rakennuksessa savuilmaisimien sijoitustiheyden on oltava vähintään sama kuin pelastuslain ja SM:n asetuksessa on määritelty palovaroittimien osalta. Jokainen majoitus- ja potilashuone sekä kulkureitit uloskäytäviin tulee varustaa vähintään yhdellä savuilmaisimella tai palovaroittimella silloin, kun E1 ei edellytä asennettavaksi automaattista paloilmoitinta.

60 KIITOS, TACK

Turvallisuustilanne vanhusten asumisessa ja suositukset sen parantamiseksi

Turvallisuustilanne vanhusten asumisessa ja suositukset sen parantamiseksi Tutkintaselostus A 2/1999 Y Turvallisuustilanne vanhusten asumisessa ja suositukset sen parantamiseksi Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi.

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon. PÄÄTÖS 24.03.2010 Dnro OKV/8/50/2008 1/11 ASIA Tukiasunnon paloturvallisuus ASIAN VIREILLETULO Espoon kaupungissa tapahtui 27.3.2008 kaupungin omistuksessa olevan rintamiestalon tulipalo, jossa menehtyi

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi.

Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET. Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. Kiinteistön omistajan ja altijan VELVOLLISUUDET Opas on päivitetty 1.3.2015. Uusin versio on saatavilla Ifin kotisivuilta if.fi. KIINTEISTÖN OMISTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET Sisällys.. Johdanto...

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri 31.3.2014 Kirsi Rajaniemi VALTIONEUVOSTON ASETUS POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSESTÄ

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri 31.3.2014 Kirsi Rajaniemi VALTIONEUVOSTON ASETUS POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSESTÄ SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri 31.3.2014 Kirsi Rajaniemi VALTIONEUVOSTON ASETUS POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSESTÄ Yleistä Hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa on vuodesta 2004

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2

Pelastussuunnitelma. Tampereen Kotilinnasäätiö Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 2014 Pelastussuunnitelma Pappilanpuiston Kotilinna/palvelukeskus Kourutaltankatu 2 1 Yleistiedot... 4 1.1 Kohteen yleistiedot... 4 1.2 Tärkeitä yhteystietoja... 4 1.3 Asumispalvelujen toiminnanharjoittajat,

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI. 1. Johdanto

TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI. 1. Johdanto KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS OHJE 1 (6) 2.9.2013 TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1. Johdanto Tämä ohje on laadittu pelastuslaitosten kumppanuusverkoston asettaman, erheellisten

Lisätiedot

TUKES ajankohtaispäivä 20.11.2013 Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

TUKES ajankohtaispäivä 20.11.2013 Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy TUKES ajankohtaispäivä 20.11.2013 Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy NYKYTILANNE Määräys SM :A 60 Paloilmoittimen hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotosta ja tarkastuksesta on kumoutunut (sammutuslaitteistoasetusta

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää.

Tulipalon sattuessa asiakkaiden, työntekijöiden ja pelastushenkilöstön turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. EUROOPPALAISTEN HOTELLIEN PALOTURVALLISUUTTA KOSKEVAT OHJEET Hotellien paloturvallisuus HRJ (Hallinta, Rakennus ja Järjestelmät) Menetelmät Eurooppalaisten hotellien paloturvallisuusohjeisto, jonka HOTREC

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä

KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä KUNSTENNIEMEN LEIRIKESKUS Kunstenniementie 233 21140 Rymättylä Leirikeskuksen pelastussuunnitelma 2006 Leirikeskuksen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita leirikeskuksessa työskentelevien

Lisätiedot

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 PELASTUSSUUNNITELMA Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 07.09.2014 Päivittäjä: Safetum

Lisätiedot

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi

Opas on saatavana sähköisenä osoitteessa www.turva-alanyrittajat.fi JULKAISIJAT Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Annankatu 24 00100 Helsinki Puhelin (09) 4767 5711 www.rakli.fi Turva-alan yrittäjät ry PL 55 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 www.turva-alanyrittajat.fi

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007

LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 HEINÄNOKKA HEINÄNOKANTIE 66 LEIRIALUEEN PELASTUSSUUNNITELMA 2007 Heinänokan pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa työskentelevien, majoittuvien ja oleskelevien henkilöiden omatoimiseen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2002 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2002

Lisätiedot

Tutkintaselostus. Kuhmoisten hotellipalo 23.12.1995 4/1995

Tutkintaselostus. Kuhmoisten hotellipalo 23.12.1995 4/1995 Tutkintaselostus 4/1995 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY

ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY 1 (12) ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY Helsingin kaupungin pelastuslaitos Päivitetty 1.7.2011 2 (12) Sisältö Johdanto... 3 1 Käsitteet... 4 2 Erheellisten paloilmoitusten syyt... 5 2.1 Huolimattomuus

Lisätiedot