I_L_2_FI.DOC 40064

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.balticwood.pl I_L_2_FI.DOC 40064"

Transkriptio

1 FI ILMAN LIIMAUSTA ASENNETTAVAN LAUTAPARKETIN ASENNUSOHJE. TUTUSTU HUOLELLISESTI NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA. ELLEI NÄITÄ OHJEITA OLE NOUDATETTU ASENNUKSESSA, RAUKEAA VALMISTAJAN TAKUUVASTUU. Tärkeää! Lautaparketti tulee aina varastoida vaaka-asennossa tasaisella ja kuivalla alustalla. Ennen asennuksen aloittamista lautaparketti on säilytettävä suljetussa tehdaspakkauksessaan vähintään 48 tuntia noin 18 C huoneenlämmössä. Asennustilan lämpötilan on oltava ennen asennuksen aloittamista ja sen aikana vähintään 18 C. Valmistaja suosittelee lautaparketin asentamista ns. uivaksi lattiaksi. Valmistaja sallii myös parketin liimaamisen alustaansa, mutta lautoja ei missään tapauksessa saa asentaa välittömään puskuun minkään rakennuksen kiinteän pystyrakenteen kanssa. Uudisrakentamisessa lattian asennus tulee jättää viimeiseksi sisätilojen viimeistelytyöksi. Kaikkien muiden sisätilojen asennus- ja viimeistelytöiden ja kuivauksen on oltava valmiit ennen parkettilattian asennusta (ovet voidaan asentaa paikoilleen jälkikäteen, mikäli työmenetelmä sitä vaatii). Asennusalusta (piirros 4) Lautaparketti voidaan asentaa erilaisille koville aluslattioille kuten betonille, anhydriitille, vanhalle puulattialle, keraamisille laatoituksille, PVC-lattiapinnoitteille ym. Pehmeät alustat kuten erilaiset tekstiilimatot on poistettava. Alustan on oltava tasainen, sileä, kuiva ja puhdas myös kaikesta irtoroskasta kuten esim. betonin muruista. Alustan tasaisuuspoikkeamat eivät saa ylittää +/-3 mm 2 metrin matkalla. Mikäli poikkeamat ovat tätä suurempia, on ne tasoitettava soveltuvalla massalla. Jos alusta ei ole tarpeeksi kiinteä tai se pölyää, se on pohjustettava koko alaltaan erikoistasoitteella. Kun parketti tulee vanhan puulattian päälle, on se asennettava poikittain lattialautoihin nähden. Kaikkien asennusalustojen (betoni-, puu-, keramiikka- jne.) on oltava riittävän kuivat seuraavissa raja-arvoissa: Puulattiat: kosteus n. 8 %, suhteellinen ilmankosteus n. 50 % lämpötila C. Betonilattiat CM < 2 % Kipsilattiat kosteusarvo <0,5 CM% (ihannearvo < 0,3 CM%). (%CM = kosteusarvo mitattu CM-mittauslaitteella karbidimenetelmällä). Ennen asennuksen aloittamista on tarkistettava ja dokumentoitava aluslattian kosteus. Kosteussuluksi on levitettävä vanhenemista kestävä 0,20 mm PE-kalvo, jossa käytetään vähintään 200 mm limityksiä tiivistettyinä vaatimukset täyttävällä teipillä. Kalvon reunukset taivutetaan seinille niin korkealle kuin tulevien jalka-/peitelistojen peittävyys sallii. Kalvon päälle asennetaan askeläänien vaimennukseksi esim. kuitulevy, korkkilevy, lattiahuopa tai 2 3 mm PE-solumuovi kuutiotiheydeltään vähintään 30 kg/m3). Vaimennuslevyt on asennettava puskuun, ellei niiden valmistaja toisin määrää (piirros 4). Lattialämmitys Monikerroslautaparketin ja lattialämmityksen yhdistäminen on hyvä ratkaisu, koska siinä yhdistyvät tyylikkyys ja toimivuus. Lautaparketti voi kestää tässäkin käytössä monia vuosia. Seuraavien edellytysten on kuitenkin täytyttävä: Lattian lämpötila ei saa missään kohdassa ylittää 27 C. Tämä koskee myös huonekalujen ja mattojen alustoja Valmistaja sallii lautaparketin asentamisen vesi- tai sähkölattialämmityksen päälle, mutta ainoastaan sillä edellytyksellä, että lämmitysjärjestelmän kehittämää lämpötilaa pystytään mittaamaan ja säätämään erittäin tarkasti

2 Parketin alustan materiaalin ja rakenteen on oltava sellaiset, että lämpö jakautuu tasaisesti koko lattian alalle eikä sallittua korkeamman lämpötilan pisteitä pääse syntymään Yhtenäistä lautaparkettia ei saa asentaa tilaan jossa on lattialämmitys vain osassa lattia-alasta. Lämmitettävä ja lämmittämätön osa parkettipinnasta on erotettava toisistaan liikuntasaumalla Aluslattia lämmityksineen on rakennettava valmistajan ohjeiden mukaan. Asentajan on esilämmitettävä aluslattia ja opetettava menetelmä käyttäjälle. Lisäksi parketin asentajan on vahvistettava kirjallisesti, että kuivuustasovaatimukset ennen asennusta ja asennuksen aikana on täytetty (ks. hyväksyttävät kosteusarvot kohdasta Asennusalusta ). Huomio! Lattialämmityksen päälle ei saa asentaa parkettia, jonka pintakerroksen puulajina on pyökki, vaahtera, jatoba, bilinga tai missanda. Huomioon otettavaa 1 Parketin liimaaminen alustaansa on hyvä ratkaisu pyrittäessä saavuttamaan parempi lämmön siirtyminen järjestelmästä huoneilmaan. Liimaustyö on annettava pätevälle asentajalle ja on käytettävä tähän tarkoitettua liimaa. Tarvittaessa kysy lisäohjeita valmistajan edustajalta tai parketin myyjältä. Huomioon otettavaa 2 Puulattian kosteuden luontaisesta vaihtelusta ja ilman kuivuudesta lähellä lattiaa seuraa, ettei rakojen syntymistä parkettilautojen väliin voida täysin välttää. Raot eivät ole materiaalivika. Jotta ilmiö pysyisi mahdollisimman vähäisenä, valmistaja suosittelee seuraavaa: Valitse asennukseen parkettityyppi, jossa on mekaaninen ponttilukitusliitäntä (siis ilman liimausta) Jos valitaan perinteinen liimausta vaativa liitäntätyyppi, liima on levitettävä myös naaraspontin ylä- ja alapuolelle Valitse kolmikerrosrakenteinen parkettityyppi massiivipuisen sijasta. Näin vältät säröt ja halkeamat, joita voi syntyä parketin kulutuspintaan lämpölaajenemisen vaikutuksesta. Työkalut ja apuvälineet (piirros 1) Valmistaja suosittelee seuraavia työkaluja ja apuvälineitä, jotta saavutetaan asianmukainen asennuksen laatu: erotuskiilat, asennuspalikka eli lyöntilossi, (asennusrauta myös suositeltava), tukikiila, hienohampainen käsi- tai sähkösaha, lyijykynä, rullamitta, suorakulmamitta, taltta, vasara, pora. Asennuksen suunnittelu ja esityöt Asennussuunnaksi valitaan huonetilaan tulevan voimakkaimman luonnonvalon suunta (piirros 2). Pitkissä ja kapeissa tiloissa (esim. käytävät) lautaparketti asennetaan pituussuuntaan. Asennustavasta riippumatta (uiva tai alustaan liimattu parkettilattia) alle 6 m levyisten/pituisten parkettipintojen reunoille on aina jätettävä n. 10 mm liikkumavara seiniin, oviin, kynnyksiin, putkiin jne. Mikäli parkettipinnan jokin mitta ylittää 6 m: Liikuntavaraa on suurennettava n. 1,5 mm jokaista lisämetriä kohti Kun yhtenäinen parkettipinnan ala ylittää 100 m2 ja / tai jokin sen mitta 10 m, on lattia jaettava liikuntasaumalla, jonka rako peitetään listalla (piirros 3) Kun asennustila käsittää useampia kuin yhden huoneen, on parkettipinta jaettava liikuntasaumoilla, ovikynnyksillä tms. Samoin menetellään, kun asennettava parkettipinta on muodoltaan muu kuin suorakaide (esim. L-, H-, T-, F- tai U-muotoa olevat parkettipinnat jaetaan suorakaiteen muotoisiin) Mittaa tila ennen asennuksen aloittamista. Siten saat tietää, onko tarpeen kaventaa sahaamalla ensimmäistä ja/ tai viimeistä parkettilautariviä.

3 Huomio! Kavennetun parkettilaudan leveys ei saa olla alle 5 cm. Monesti on parasta aloittaa asennustyö oviseinustalta. Jos aluslattiassa on esim. oviaukkojen rakenteita tms, on niiden ympärille jätettävä asianmukainen liikkumavara (putkien läpiviennit, ks. piirros 15). Asennus Piirros 5 Aloita asennus nurkasta vasemmalta lautojen naaraspontti oikealla - siis keskilattian puolella. Muista jättää liikuntavara seinän ja rakennuksen kiinteiden rakenteiden ympärille. Piirros 6 Aseta rivin seuraava lauta ensimmäisen eteen ja työnnä se päätyponttiin n. 20 kulmassa. Paina lauta vaakasuoraan. Jos painaessa tuntuu vastusta, älä käytä voimaa vaan selvitä syy, esim. puuroskaa tai hiekkaa ponteissa (ponttien puhtaus on hyvä tarkistaa ennen liittämistä). Asenna näin edeten ensimmäinen lautarivi. Katkaise viimeinen lauta siten, että parketille jää vaadittava liikuntavara myös tähän päätyseinään, mutta ota huomioon, että viimeinen lauta ei saa olla lyhyempi kuin 30 cm. Jos näin on, lyhennä sopivasti rivin ensimmäistä lautaa. Piirrokset 7,8,9 Aloita seuraavan lautarivin asennus jäännöspalalla, joka jäi viimeisimmän laudan lyhennyksestä. Tarkista, että sen pituus on vähintään 50 cm. Jos näin ei ole, ota uusi lauta ja sahaa se puoliksi. Pidä huolta, että vierekkäisten lautarivien päätyponttiliitosten etäisyys toisistaan on aina vähintään 40 cm. Työnnä tämä toisen rivin ensimmäinen lauta n. 20 kulmassa ensimmäisen rivin lautojen sivupontteihin samalla painaen sitä kohti lattiaa. Seuraavaksi aseta tukikiila laudan oikean pään alle siten, että laudan vapaa sivu jää n. 2 cm irti alustasta. Merkitse laudanreunan kohta tukikiilaan. Tämä merkki helpottaa työtäsi jatkossa. Piirros 10 Seuraavan laudan asennat työntämällä se edellisen laudan päätyponttiin n. 20 kulmassa mahdollisimman lähellä viereisen rivin lautaa. Piirrokset 11, 12 Naputtele kevyesti asennuspalikalla laudan sivupontti koko pituudeltaan viereisen rivin ponttiin. Älä koskaan lyö vasaralla suoraan lautaan, koska sillä saatat helposti vahingoittaa ponttia ja laudan reunaa. HUOMIO: Pontin kiristyttyä tarpeeksi lautarivin tulee laskeutua itsestään. Älä yritä painaa sitä alas väkisin. Siirrä tukikiila seuraavaksi asennettavan laudan alle ja asenna se kuten edellisetkin, kunnes koko rivi on asennettu. Ota lopuksi tukikiila pois ja koputtele kiinni kaikki rivin pontit. Piirrokset 13, 14 Jos aloitusseinä ei ole suora, irrota kiilat, työnnä lattia kiinni seinään ja siirrä piirtämällä seinän ääriviiva ensimmäiseen lautariviin. Tässä saattaa olla käytännöllistä lyijykynän kiinnittäminen esim. pieneen puupalikkaan, jota kuljetetaan piirrettäessä pitkin seinää. Seinän ääriviivaa lautaan merkitessäsi muista, ettei reunimmaisten lautarivien leveys saa olla missään kohtaa alle 50 mm. Seuraavaksi pura asennettu parketti. Purku suoritetaan päinvastaisessa järjestyksessä kuin asennus. Viimeiseksi asennetun rivin sivupontin irrotus viereisestä tapahtuu tarttumalla lautarivin etureunaan, kohottamalla sitä ja samalla painamalla tai kopauttamalla liitoskohtaa kevyesti. Päätypontit puretaan kohottamalla rivin viimeisen laudan oikeata päätä ja siirtämällä lautaa kevyesti. Muotoile ensimmäisen rivin laudat seinän ääriviivan mukaisiksi ja kokoa lattia uudestaan. Aseta takaisin seinänviereiset erotuskiilat. Piirros 15 Putkien läpivientien läpimitan on oltava 20 mm suurempi kuin ohitettavan putken läpimitta.

4 Piirros 16 Viimeinen lautarivi - oviseinällä. Selvitä valmiin lattian todellinen korkeus suhteessa oven alareunaan asettamalla valmiin aluslattian päälle parkettilaudan kappale. Voit asettaa sen pitkittäin tai poikittain oviseinään. Sahaa oven alaosasta riittävä pala, jotta ovi voi avautua vapaasti. Poista taltalla osa sivu ja/tai päätypontin (piirros 18a) naaraspuolesta levitä liima ja kiristä seuraavaksi laudat paikoilleen. Käytä laudanpäätyjen ja vasaran välissä lyöntipalikkaa, jotta et vahingoita laudan reunaa, ja naputtele kevyesti (piirros 18d). Piirrokset 17a, b, c, d Viimeinen lautarivi - ei oviseinällä. Kavenna laudat sopiviksi ottaen huomioon pienin sallittu leveys (50 mm) ja vaadittava liikuntavara. Kokoa ensin lautarivi ja liitä se kokonaisena muuhun lattiaan. Piirrokset 18a e Viimeinen lautarivi pitkissä tiloissa. Tässä tapauksessa voit asentaa jokaisen laudan erikseen. Poista varovasti osa päätyponttia ja levitä liima. Jatka samoin seuraavilla laudoilla. Aseta ne mahdollisimman lähelle toisiaan. Yhdistä päätypontit naputtamalla kevyesti vasaralla käyttäen välissä lyöntipalikkaa. Aseta lopuksi erotuskiilat paikoilleen ja poista ne vasta liiman kuivuttua. Asennuksen viimeistely Lattia voidaan ottaa käyttöön välittömästi asennuksen valmistuttua. Poikkeuksena kohdat, joissa on käytetty liimaa; niissä liiman on annettava ensin kuivua. Erotuskiilat poistetaan ja asennetaan jalka-/peitelistat. Niiden asennuksessa on muistettava, etteivät ne saa painaa lattiaa eikä niitä saa kiinnittää parkettiin. Lautaparketin käyttö ja hoito Kuinka suojaat lattiaa Käytä ehdottomasti kynnysmattoja. Veden ja hiekan sekoitus yhdistettynä lattian kovaan käyttöön tekee parketille saman kuin hiekkapaperi. Varmista, että ovimatot ovat tarpeeksi suuret ja rakenteeltaan sellaiset, että hiekka ja vesi eivät jää maton pinnalle vaan putoavat alemmas. Pidä ovimatot puhtaina Käytä kalusteissa suojahuopia. Huonekalujen jalkoihin liimatut huopapalat suojaavat lattian pintaa naarmuilta ja painaumilta. Ostaessasi suojapaloja varmista, että suojukset ovat nimenomaan puulattioita varten suunniteltuja. PVC-matoille tarkoitetut suojapalat vahingoittavat parkettia Lattiaa on suojeltava vedeltä. Jos lattialle kaatuu vettä, se on heti kuivattava Huoneilman suhteellisen kosteuden on oltava % sekä parkettia asennettaessa että pysyvästi myöhemmin. Talvisin lämmityskauden aikana huoneilman suhteellinen kosteus putoaa niin alas, että parkettia uhkaa liiallinen kuivuminen. Tällöin oikea kosteustaso säilytetään tehokkaalla ilmankostutuksella. Lakatut lattiat Erittäin kestävä UV-pintalakkaus on aina ensimmäinen ja tärkein lattian kulutuspinnan suoja. Siksi lakkapintaa on hoidettava niin, että se säilyy mahdollisimman pitkään huippukunnossa. Puhdistus ja hoito Päivittäiseen hoitoon kuuluu pölynpoisto ja lakaisu. Jokainen puulattia on pyyhittävä säännöllisesti hyvällä parketinhoitoaineella lähes kuivaksi puristettua moppia käyttäen. Lakattuja lattioita on hoidettava nimenomaan LAKATUILLE LATTIOILLE TARKOITETUILLA hoitoaineilla, joita on käytettävä tuotepakkauksen kyljessä olevien ohjeiden mukaan. Öljytyt lattiat Öljykäsitelty parkettilattia antaa asuntoon aivan erityislaatuisen luonnonläheisen tunnelman. Jotta tällaisesta lattiasta olisi pitkään iloa, on sitä hoidettava oikein aivan alusta lähtien. Ajan mittaan näin hoidetun lattian pinta tulee yhä enemmän kulutusta kestäväksi, koska hoitokäsittelyt muodostavat siihen uusia suojakerroksia, jotka tekevät lattiasta likaa hylkivän.

5 Puhdistus ja hoito Öljyttyjä lattioita on hoidettava nimenomaan ÖLJYTYILLE LATTIOILLE TARKOITETUILLA hoitoaineilla, joita on käytettävä tuotepakkauksen ohjeiden mukaan (valmistaja suosittelee OSMO-yhtiön lattianhoitotuotteita). Yksityiskohtaiset tiedot lattian hoitotavoista (hoitoaineen annostelu ja käyttö) löytyvät asianmukaisen valmisteen tuotepakkauksen kyljestä. Reklamaatiot Jokainen parkettilauta on tarkastettava huolellisesti ennen asennusta. Reklamaatiota ei hyväksytä, jos näkyvästi viallisia lautoja on asennettu lattiaan, koska siinä tapauksessa. valmistajan takuuvastuu virheestä on rauennut. Kuljetuksen aikana tulleet vauriot on esitettävä toimittajalle 7 päivän kuluessa toimituksesta ja ennen lattian asennuksen aloittamista. Valmistaja ei ota takaisin työstä ylijäänyttä materiaalia. Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin.

REALLOC LUKKOPONTTIPARKETIN ASENNUSOHJE

REALLOC LUKKOPONTTIPARKETIN ASENNUSOHJE REALLOC LUKKOPONTTIPARKETIN ASENNUSOHJE 14 mm:n RealLOC - lukkoponttiparkettilaudat asennetaan nk. uivaksi lattiaksi, kiinnittämättä niitä aluslattiaan. Laudat asennetaan lukitsemalla ne lukkoponttirakenteen

Lisätiedot

Asennusohje Uiva asennus. Puulattiat 8,5 mm 13 mm ja 14 mm 2015

Asennusohje Uiva asennus. Puulattiat 8,5 mm 13 mm ja 14 mm 2015 Asennusohje Uiva asennus Puulattiat 8,5 mm 13 mm ja 14 mm 2015 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että puulattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti

Lisätiedot

Asennusopas Woodloc 2g

Asennusopas Woodloc 2g 2010-05 FI Asennusopas Woodloc 2g Kährs Finland Oy Nuijamiestentie 5 A 5 00400 Helsinki Puhelin: 09-477 75 40 Fax: 09-477 75 477 S-posti: info.finland@kahrs.com www.kahrs.com KÄHRSIN PUULATTIOIDEN ASENNUSOPAS

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET ASENNUSOHJE. Quick-Step -parketit. Ruukinkuja 2, 02330 Espoo puh. (09) 260 660 www.orientoccident.fi 11/11

ASENNUSOHJEET ASENNUSOHJE. Quick-Step -parketit. Ruukinkuja 2, 02330 Espoo puh. (09) 260 660 www.orientoccident.fi 11/11 ASENNUSOHJEET ASENNUSOHJE Quick-Step -parketit 11/11 Ruukinkuja 2, 02330 Espoo puh. (09) 260 660 www.orientoccident.fi QUICK STEP PARKETIT Quick Step Uniclic Multifit -asennusohjeet YLEISTA Uniclic Multifit

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maahantuonti: Novafloor Oy PL 178 puh. 020 7850 340 www.erikoisparketti.fi 65101 Vaasa Teollisuuskatu 4 info@erikoisparketti.

Sisällysluettelo. Maahantuonti: Novafloor Oy PL 178 puh. 020 7850 340 www.erikoisparketti.fi 65101 Vaasa Teollisuuskatu 4 info@erikoisparketti. Sisällysluettelo Asennus lyhyesti Sivu 3 Asennusohjeita Sivu 4 6 Alustaa koskevat vaatimukset Sivu 7 Alusmateriaalit Sivu 8 Asennusvaihtoehtoja Uiva asennus Sivu 9 Kokonaan liimattu Sivu 9 Lattialämmitys

Lisätiedot

Egger-lattioiden asennusohje liimattomalla lukitusjärjestelmällä UNI fit!

Egger-lattioiden asennusohje liimattomalla lukitusjärjestelmällä UNI fit! Egger-lattioiden asennusohje liimattomalla lukitusjärjestelmällä UNI fit! TARKASTUS- JA HUOLELLISUUSVELVOLLISUUS/ASENNUSALUSTAT 1. TARKASTUS- JA HUOLELLISUUSVELVOLLISUUS EGGER-laminaattilattiat valmistetaan

Lisätiedot

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR

KIINNITYSOHJEET. Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR KIINNITYSOHJEET Info ja tarvikkeet kohta 2 2006 UPOFLOOR Sisällysluettelo sivu Yleistä... 1 Pinnoitustyön suunnittelu... 2 Päällysteiden valinta... 2 Rasitustyypit... 2 Työselityksen laadinta... 3 Aluslattiat...

Lisätiedot

Platon-lattiajärjestelmä

Platon-lattiajärjestelmä Platon-lattiajärjestelmä Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma Ja talosi voi hyvin! Betonilattiassa voi Rakennuskosteuden kuivuminen kestää pitkään, jopa useita vuosia. Betonista voi nousta kosteutta

Lisätiedot

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet VAROITUS! Takaamme SpaDealers -kylpytynnyrien korkean laadun vain, kun asentaminen on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Selkeän käsityksen saamiseksi suosittelemme

Lisätiedot

LAATUA JOKA KOSKETTAA FI 14

LAATUA JOKA KOSKETTAA FI 14 LAATUA JOKA KOSKETTAA FI 14 QUALITY IN WOOD SINCE 1857 Kährs sijaitsee Nybrossa, Etelä-Ruotsin metsien sydämessä, siellä missä kaikki alkoi yli 150 vuotta sitten. Vuonna 1857 Johan Kähr perusti pienen

Lisätiedot

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet

Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet Kylpytynnyrin asennus- ja hoito-ohjeet VAROITUS! Takaamme SpaDealers -kylpytynnyrien korkean laadun vain, kun asentaminen on tehty annettujen ohjeiden mukaisesti. Selkeän käsityksen saamiseksi suosittelemme

Lisätiedot

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI

RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI RUUKKI AURINKO- LÄMPÖPAKETTI ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET Johdanto Nämä ohjeet käsittelevät aurinkokeräinten asentamisen katolla, läpiviennin teon sekä siirtoputken asennuksen katolla ja teknisessä

Lisätiedot

926, 926 grano, 986 crossline, 926 serra, 926 satura, 825, 992, 992 grano

926, 926 grano, 986 crossline, 926 serra, 926 satura, 825, 992, 992 grano ASENNUSOHJEET norament -laatat 926, 926 grano, 986 crossline, 926 serra, 926 satura, 825, 992, 992 grano ALUSTA Alustan lujuus- ja kosteustason on oltava yleisten laatuvaatimusten mukainen (SisäRYL 2013).

Lisätiedot

Yleiset kokoamis- ja rakentamisohjeet wc-rakennukselle - kts lisäksi wc-laitteen asennusohjeet ja piirustukset!

Yleiset kokoamis- ja rakentamisohjeet wc-rakennukselle - kts lisäksi wc-laitteen asennusohjeet ja piirustukset! Tärkeää! Säilytä tämä. Yleiset kokoamis- ja rakentamisohjeet wc-rakennukselle - kts lisäksi wc-laitteen asennusohjeet ja piirustukset! 1400 x 1400 / 28 mm = n./ca. 3,6 m 2 0,65 x 1,78 m n./ca. 260 cm n./ca.

Lisätiedot

Omia muistiinpanoja: sivu 2

Omia muistiinpanoja: sivu 2 MITEN RAKENNAN? Talon rakentaminen on helppoa, jos ostaa rakennussarjan PIHAMÖKISTÄ. Jos rakennat taloa ensimmäistä kertaa, voi jossain vaiheessa tulla vastaan kysymyksiä ja epäilyksiä. Me olemme koonneet

Lisätiedot

Laatoitustuotteet ja -ratkaisut. Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet

Laatoitustuotteet ja -ratkaisut. Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet Laatoitustuotteet ja -ratkaisut Laatoitustuotteet, vedeneristeet ja tasoitteet Helsinki 9/2010 Copyright Kaakelikeskus Helsinki Oy Sisällysluettelo Johdanto 5 Yleisimmin käytettyjen tuotteiden tekniset

Lisätiedot

Puulattian asennus. tee itse puusta

Puulattian asennus. tee itse puusta Puulattian asennus tee itse puusta Massiivipuulattiat Massiivipuulattian materiaali on yleensä mäntyä tai kuusta. Lattialaudat ovat yleensä ympäripontattuja. Lattiaa voidaan helposti jatkaa päätypontin

Lisätiedot

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE

KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE 1. ALOITETTAESSA ASENNUSTA... 2 1.1. Toimituksen sisällön tarkastaminen... 2 1.2. Ennen asennusta huomioitavia seikkoja ja määräyksiä... 2 1.3. Suojaetäisyydet ja kotelointi...

Lisätiedot

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana

Säilytä nämä ohjeet lattialämmityssuunnitelmien mukana Sisällys 1. WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä...3 1.1 Toimituksen vastaanottaminen 1.2 Lattialämmityssuunnitelma 1.3 Lattialämmitysputket 2. Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet...4 2.1 Putkitus 3. WehoFloor-järjestelmän

Lisätiedot

1/2 Ø 1/2 Ø. asennusopas

1/2 Ø 1/2 Ø. asennusopas 1/2 Ø 1/2 Ø B asennusopas >> ARMAFLEX H asennusopas asennusopas asennusopas >> ARMAFLEX 1 YLEISTÄ 3» Työskentely Armaflexilla 3» Työkalut Armaflex-asennuksissa 3» Armaflex-liiman oikea käyttö 3» Puskusaumojen

Lisätiedot

Asennusohjeet. Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät

Asennusohjeet. Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät Asennusohjeet Tiilikuviokatteet Katto- ja seinäprofiilit Sadevesijärjestelmät Sisältö Johdanto, Katon osat... 4 Kattoasennuksen valmistelut... 6 Plannjan tiilikuviokatteiden asentaminen... 10 Plannjan

Lisätiedot

HOITO-OPAS ASUIN- JA JULKISET TILAT

HOITO-OPAS ASUIN- JA JULKISET TILAT 2014-10 FI HOITO-OPAS ASUIN- JA JULKISET TILAT Kährs Group Karelia-Upofloor Oy Sinimäentie 8A 02630 Espoo Puhelin: 020 740 9780 Email: tilaukset@kahrs.com www.kahrs.com KÄHRS-PUULATTIOIDEN HOITO 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

Pumpattavat lattiatuotteet

Pumpattavat lattiatuotteet Pumpattavat lattiatuotteet sivut 72-115 Knauf:n kipsipohjaiset pumpattavat lattiatuotteet soveltuvat sisäkäyttöön. Tuotteita voidaan käyttää sekä uudisrakentamiseen että saneerauskohteisiin. 72 Knauf pumpattavat

Lisätiedot

Lattialämmityksen asennus- ja käyttöohje LATTIALÄMMITYS

Lattialämmityksen asennus- ja käyttöohje LATTIALÄMMITYS Lattialämmityksen asennus- ja käyttöohje LATTIALÄMMITYS Sisältö Yleistä...3 Lattialämmityssuunnitelma...4 Lattialämmitys eri rakenteissa...5 Esimerkkejä pintarakenteista...17 Lattialämmitysputket...19

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO THERMO 24 / 36

ASENNUSOHJEET SILENCIO THERMO 24 / 36 ASENNUSOHJEET SILENCIO THERMO 24 / 36 SILENCIO THERMO Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia

Lisätiedot

alfer clipstech - järjestelmämuotolistat

alfer clipstech - järjestelmämuotolistat alfer clipstech - järjestelmämuotolistat Yleiskatsaus ja sisällys Sivut Vakuuttavat edut 4-5 Muotolistajärjestelmä päivittäiseen käytäntöön Kannatinmuotolistat ja asennusvälikkeet 6-9 Oikea valinta ja

Lisätiedot

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje Sandwich panel SPA Asennus- ja huolto-ohje Ruukin tarjoaman paneelijärjestelmän näyttävään ulkonäköön yhdistyy hyvä lämmöneristävyys ja palonkestävyys. Paneelien keveys ja esivalmisteisuus tuovat nopeutta

Lisätiedot

AquaKing. Täydennysohjeet VAROITUS

AquaKing. Täydennysohjeet VAROITUS AquaKing Täydennysohjeet VAROITUS Lue tekniset ohjeet ennen kylvyn asentamista Älä ota teräviä/kovia esineitä mukaan kylpyyn Ota yhteys myyjään jos värimuutoksia ilmenee muovituspinnan alla tai sen päällä

Lisätiedot

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA

LAAT LAA OITTAJ OITT AN KÄSIKIRJA LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA Esipuhe Oikeat rakenneratkaisut ovat merkittävä osa rakentamisen laatua. Märkätilat ovat toiminnallisesti rakennuksen vaativimmat ja märkätilojen suunnittelussa tai toteutuksessa

Lisätiedot