PELTOLANTIE 400 OSA, 402 JA 403 OSA ASEMAKAAVA MUUTOS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Alueen määrittely:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELTOLANTIE 400 OSA, 402 JA 403 OSA ASEMAKAAVA MUUTOS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. Alueen määrittely:"

Transkriptio

1

2 2 MÄNTSÄLÄ PELTOLANTIE 400 OSA, 402 JA 403 OSA ASEMAKAAVA MUUTOS KAAVATUNNUS PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5. päivänä lokakuuta 2010 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely: Asemakaavan muutos koskee Mäntsälän kunnan kirkonkylän kortteleita 400 osa, 402 osa ja 403, sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Mäntsälän kunnan kirkonkylän korttelit 400 osa ja 402 osa, sekä katualuetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti Mäntsälän keskustassa. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Nimi Peltolantien asemakaavan muutos Tarkoitus Asemakaavan muutoksella korotetaan kerroslukua ja muutetaan kukkakaupan kortteli 400 osa ja kortteli 402 (muodostuu osa korttelia 403) kerrostalorakentamiseen. ASEMAKAAVAN MUUTOS

3 3 MÄNTSÄLÄ PELTOLANTIE 400 OSA, 402 JA 403 OSA ASEMAKAAVA MUUTOS KAAVATUNNUS PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus 2 MÄNTSÄLÄ Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 4 1 Asemakaavan seurantalomakkeet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4 2. TIIVISTELMÄ Käsittelyvaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Toteutus 5 3. LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Yhdyskuntarakenne Rakennukset Liikenne Kunnallistekniikka Luonnonympäristö Suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava, rakennusjärjestys ja -kiellot 12 12

4 4 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Osallisten tavoitteet Kunnan tavoitteet Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö ASEMAKAAVAN KUVAUS Yleiskuvaus Mitoitus Palvelut Tavoitteiden toteutuminen Osallisten tavoitteet Kunnan tavoitteet 14 6 ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Yhdyskuntarakenne ja taloudelliset näkökohdat Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liitteet: 1 Asemakaavan seurantalomake 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

5 5 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Käsittelyvaiheet Maankäyttölautakunta vireille Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta vireille OAS nähtävillä Kunnanhallitus X luonnos nähtäville X luonnos nähtävillä Maankäyttölautakunta X Kunnanhallitus X ehdotus nähtäville X ehdotus nähtävillä X 2.2 Asemakaava Kaavamuutoksella saneerautuvat keskustan 1940 l rakennetut rintamamiestalot kerrostaloin. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Kaava-alueen pinta-alatiedot ja rakennusoikeudet Aluevarausmerkint ä pinta-ala m2 tehokkuu s rakennusoikeus k-m2 AK AK AO K katualueita 1354 yht k-m2 Korttelit on liitetty kunnallistekniikkaan, eikä ratkaisu edellytä uusien katualueiden rakentamista. 2.4 Toteutus Alue toteutuu 5v kuluessa.

6 6 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kuva 1. Peltolantie 2-4 ja Lahdentie risteys. Kuva 2. Peltolantie 6a

7 7 Kuva 3. Peltolantie 6b Kuva 4. Peltolantie 8 Kuva 5. Lahdentieltä Papanapolku 2 MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, MÄNTSÄLÄ

8 8 Kuva 6. Voimassa oleva asemakaava ja pohjakartta ilmakuvalla.. MAANKÄYTTÖPALVELUT HEIKINKUJA 4, MÄNTSÄLÄ

9 Yhdyskuntarakenne Alue sijaitsee lähellä palveluja ja sen täydennysrakentaminen eheyttää yhdyskuntarakennetta. Kortteli on yhdyskuntateknisten verkostojen piirissä Rakennukset Liikenne Alue on kerrostaloin saneerautuvalta osalta rakennettu luvuilla ja pohjoinen säilyvä pientalo on rakennettu 1960-luvulla. Maantie 140 on pääkatu Helsingin suuntaan ja Peltolantie seututie keskustasta rautatieasemalle ja edelleen Sälinkäälle. Mäntsälän keskustan meluselvitys / Insinööritoimisto Heikki Heilimäki 2006: Mt 140 keskustasta etelään v ajoneuvoa/vrk v Peltolantiellä liikennemäärät n ajoneuvoa/vrk Melu korttelialueilla em. selvitystä soveltaen on päivällä 60 65dB ja rakennusten ulkokuoren eritysvaatimus uusille rakennuksille on db. Yöllä melua ei ole arvioitu. Pihoilla melu ylittää suojauksesta huolimatta valtioneuvoston suositukset. Taulukko 1 Valtioneuvoston ohjearvot ulkomelutasoista. A-painotettu keskiäänitaso enintään Ohjearvot ulkona Päivällä Yöllä Asumiseen käytettävät vanhat alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoitolaitoksia palvelevat alueet 55 db 50 db Meluselvityksen äänitasojen perusteella riittävä julkisivujen äänieristys on 30dB, Rakennukset sijoittuvat pääkatujen varteen, rakennuksien elinkaari on 50v.On tarkoituksenmukaista toteuttaa äänieristystaso 35dB uusissa kerrostaloissa. Piha-alueilla Mäntsälän pääkatuihin rajautuvilla tonteilla todettiin kaikkialla riittäväksi 3m korkea melueste Kunnallistekniikka Kunnallistekniset verkostot ovat valmiina Luonnonympäristö Kasvillisuus Pihat ovat hoidettuja puutarhoja Maanomistus Alue on yksityisten omistama.

10 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Liite 1 Ote maakuntakaavasta Uudenmaan maakuntakaavassa alue on keskustatoiminnoille, vahvistettu

11 Yleiskaava Kirkonkylän oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa 2020 alue on merkitty Asuinkerrostaloalueeksi (AK) kv. hyv , lainvoimainen.

12 Asemakaava, rakennusjärjestys ja -kiellot POISTUVA ASEMAKAAVA vahvistettu Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa.

13 13 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Osallisten tavoitteet Rakentaa tiivistä asumista keskustaan. 4.1 Kunnan tavoitteet Rakentaa tiivistä asumista keskustaan. Huomioida keskustaan sisääntulomiljöö erityisesti Mt 140 etelästä saavuttaessa. Suojata asumispihat mahdollisimman hyvin ympäröivältä keskustan yleiseltä katselulta ja melulta. Liikenneturvallisuuden parantaminen / mahdollisimman hyvänä suunnitteleminen. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Maankäyttölautakunta vireille Kunnanhallitus Maankäyttölautakunta vireille OAS nähtävillä Kunnanhallitus X luonnos nähtäville X luonnos nähtävillä Maankäyttölautakunta X Kunnanhallitus X ehdotus nähtäville X ehdotus nähtävillä X 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

14 14 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Yleiskuvaus Kaavamuutos laadittiin tavoitteiden mukaisena. 5.2 Mitoitus Kaava-alueen pinta-alatiedot ja rakennusoikeudet Aluevarausmerkintä pinta-ala m2 tehokkuus rakennusoikeus k-m2 AK AK AO K katualueita 1354 yht k-m2 5.3 Palvelut Keskustassa lähellä ovat kaikki peruspalvelut etäisyydellä 1 km: koulut: peruskoulu ala-aste, peruskoulu yläaste ja lukio kaupat: päivittäistavarakaupat, erikoisliikkeet, korjaamot, huoltoasemat, baarit ja ravintola kunnalliset palvelut: terveyskeskus, kirjasto, kunnanvirasto, päiväkoti ja nuorisotalo urheilupalvelut: urheilukenttä, uimahalli, kuntosali, valaistut pururadat ja hiihtoladut kuljetuspalvelut: rautatie- ja linja-autoasema sekä posti harrastukset: kerhot, toimintapiirit ja järjestöjen yhteistilat Alueella ovat valmiina kunnalliset verkostot. 5.4 Tavoitteiden toteutuminen Osallisten tavoitteet Osallisten tavoitteet toteutuivat Kunnan tavoitteet Kunnan tavoitteet toteutuivat.

15 15 6 Asemakaavan vaikutukset 6.1 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Sisääntulo Mäntsälään hahmottuu yhtenäisenä mt 140 vastapuolen asuinkerrostalojen kanssa. Korttelin 400 talot sijoitettiin samoin kulmittain vastaavilla mittasuhteilla ja korkeudella sekä etäisyydellä mt 140 sisääntulotiehen nähden. Kuva 7. Tavoitteellinen näkymä Mäntsälään saapumisesta, uusi kortteli 400 vasemmalla Ei aiheuta oleellisia muutoksia lähimiljööseen, koska muuttuva alue on yhtenäinen ja rakennukset ovat massoittelultaan kohtuullisen pieniä ja matalia läheisiin keskustan alueisiin verrattaessa. 6.2 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Ei aiheuta muutoksia. 6.3 Yhdyskuntarakenne ja taloudelliset näkökohdat Asemakaavan muutos parantaa Mäntsälän toimivuutta lisätessään rakentamista ja tuo uutta asuntotuotantoa keskustaan. Verkostot ovat valmiina eikä kunnallisia investointeja tarvita. 6.4 Ympäristön häiriötekijät Melua rajoitettiin sijoittamalla mt 140 varressa autokatokset suojaamaan pihaa, sekä määräämällä rakennettavaksi yhtenäinen meluaita muualle. Rakennuksien ulkokuoren eristävyyden tulee olla vähintään 35dBA. 6.5 Kaavamerkinnät ja -määräykset 6.6 Nimistö Mäntsälässä 5. päivänä lokakuuta 2010 Tapio Sillfors, dipl. ins, arkkit yo, SNIL, n:o 259

LAURINTIE KORTTELI 700 OSA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000. Alueen määrittely: Suunnittelualue on Lahdentien (Mt 140) Riihenmäen teollisuusalueella.

LAURINTIE KORTTELI 700 OSA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000. Alueen määrittely: Suunnittelualue on Lahdentien (Mt 140) Riihenmäen teollisuusalueella. 2 MÄNTSÄLÄ Työ 230 LAURINTIE KORTTELI 700 OSA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 1. päivänä maalis 2013 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

RAUTATIEASEMAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000

RAUTATIEASEMAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 2 MÄNTSÄLÄ RAUTATIEASEMAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 11. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE

ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.3.2014 KONTIOLAHDEN KUNTA LEHMO ASEMAKAAVAN LAAJENTAMINEN LEHMONSUON ALUEELLE KAAVASELOSTUS Luonnos 1.3.2014 Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ

JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ JOUTSA KIRKONKYLÄ KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ KAAVASELOSTUS 22.7.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KARIMÄESSÄ Asemakaavan

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS TARKASTAMONKATU 3 (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 148) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS TARKASTAMONKATU 3 (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 148) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1. SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS TARKASTAMONKATU 3 (KAAVOITUSOHJELMA, KOHDE 148) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. VIREILLETULO

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2089 Moisio-Hakkarin asemakaavan muutos, Hattulanmäki LUONNOS 12.2.2015 Kunta: Kylä: LEMPÄÄLÄ KULJU Kaava-alue

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut

Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut Mäntsälän kunta Maankäyttöpalvelut MÄNNIKKÖ POHJOINEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Asemakaavan tunnus: 505 : 209 Asemakaavan nimi: Männikkö Pohjoinen Hyväksymispäivämäärä: Kvalt 20.9.2010/ 81 Asemakaavan

Lisätiedot

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA PÖYTYÄN KUNTA AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Auvaisten kylän asemakaava Pöytyän kunta, Auvaisten asemakaava-alue, korttelit 1, 2, 3, 4 Selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10. Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 15.4.2014 tarkistettu 18.8.2014 Kunta: Kaavan nimi: Mäntsälä ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 444, tontti 10 Hankenumero: 239 Vireilletulo: Maankäyttölautakunta 29.1.2014 6 Käsittely:

Lisätiedot

Kaavaselostus koskee 27.1.2004 päivättyä kaavakarttaa.

Kaavaselostus koskee 27.1.2004 päivättyä kaavakarttaa. YLÖJÄRVI SOPPEENMÄKI Luonnos MÄKKYLÄNRINTEEN ALUE ( 3. vaihe ) ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vireilletuloilmoitus 10.9.2003 Ylöjärven kunta Kaavoitustoimisto Seppo Reiskanen Kaavoitusinsinööri Mirja Korhonen Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS EURAN KUNTA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS VAHENOJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Selostus koskee 13.1.2015 päivättyä asemakaavan muutosluonnosta Vireilletulo Luonnos nähtävillä Ehdotus nähtävillä...... 2 1. PERUS-

Lisätiedot

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015

Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 Kinnulan kunta KORTTELIN 36 (PÄIVÄKODIN) ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luonnos 2.9.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KUNTA : Kinnulan kunta KORTTELIT/TILAT: Kortteli 36 KAAVAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 512-P22022

Kunnanhallitus 512-P22022 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA MUONION KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, M-ALUE JA KORTTELI 37 SELOSTUS Vireille tulo 17.7.2013 Luonnos nähtävillä 23.100 22.11.2013 Ehdotus nähtävillä 25.2.-26.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS

JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA KYRÖN TAAJAMA JUNNIMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Junnimäen alueen asemakaava ja asemakaavan

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Kaava N 141 Nummelan Huhdanmäen asemakaavamuutos kortteleissa 193-195 (osa)

Kaava N 141 Nummelan Huhdanmäen asemakaavamuutos kortteleissa 193-195 (osa) Ympa 1.4.2008 Ympa liite Kaava N 141 Nummelan Huhdanmäen asemakaavamuutos kortteleissa 193-195 (osa) Selostus Ympa 20.5. 08 52 Kh tavoitteet 2.6.08 138 Ympa eh 24.2. 2009 30 Kh eh 2.3.2009 94 om b 1. PERUS-

Lisätiedot

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17

8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17 8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17 Luonnos 27.1.2014 Vireilletulopäivämäärä: 30.12.2013 Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä:

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot