Sosiaali- ja terveystoimi. Omaishoidon strategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimi. Omaishoidon strategia"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimi Omaishoidon strategia

2 Sisällys JOHDANTO OMAISHOITAJA JA OMAISHOIDON TUKI MIKKELIN KAUPUNGIN OMAISHOIDON STRATEGIA MIKKELIN KAUPUNGIN OMAISHOIDON NYKYTILA Maksettujen hoitopalkkioiden jakautuminen Mikkelissä Omaishoidon tuen sopimus ja hoito- ja palvelusuunnitelma Omaishoidettavalle suunnatut Mikkelin kaupungin palvelut Päivätoiminta omaishoidettavalle Lyhytaikaishoito omaishoidettavalle Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut Apuvälineet Kuntoutuspalvelut Kuljetuspalvelut Omaishoitajalle suunnatut Mikkelin kaupungin palvelut Ohjaus ja neuvonta Palveluseteli Omaishoitajan terveyden seuranta Omaishoitajien päiväkuntoutus Omaishoitajien liikuntaryhmä Seniorisentteri Päivätoiminta Omaisten vertaistukiryhmä Muiden yhteistyötahojen järjestämien palveluiden nykytila Yksityiset palveluntuottajat Kolmannen sektorin toimijat Mikkelin seurakuntayhtymä MIKKELIN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TAVOITETILA Talousarvioon varattujen määrärahojen tavoitetila Hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitetila Omaishoidettavien päivätoiminnan tavoitetila Omaishoidettavien lyhytaikaishoidon tavoitetila Kotihoidon palveluiden tavoitetila Kotihoidon tukipalveluiden tavoitetila Ohjauksen ja neuvonnan tarve omaishoitoperheissä Omaishoitajien terveyden seurannan tavoitetila Omaishoitajalle ja omaishoidettavalle suunnattujen kuntoutuspalveluiden tavoitetila Yhteistyön tavoitetila muiden omaishoidon tukipalveluita järjestävien kanssa Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön tavoitetila Yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitetila Mikkelin seurakuntayhtymän kanssa tehtävän yhteistyön tavoitetila Omaishoidontuki vammaispalveluissa Mikkelin kaupungin vammaispalveluiden nykytila Tukipalvelut hoidettavalle Tukipalvelut omaishoitajalle Mikkelin kaupungin vammaispalvelun tavoitetila OMAISHOIDON STRATEGIAN SEURANTA YHTEENVETO OMAISHOIDON STARTEGIASTA LÄHTEET...22 LIITE 1 LAKI OMAISHOIDON TUESTA...23 LIITE 2 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISKRITEERIT...25 LIITE 3 PALVELU- JA HOITOSUUNNITELMA...26 LIITE 4 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET LIITON OMAISHOIDON TEESIT Kannen kuva: Tuija Turunen 2

3 Johdanto Omaishoito ja kotihoidossa olevien määrä on voimakkaasti kasvamassa, koska ikääntyvä väestö lisääntyy, palvelurakenteissa tapahtuu muutoksia ja kuntien taloudellinen tilanne heikkenee. Suomessa päätoimisia auttajia eli omaishoitajia on noin , joista n vastaa pitkäaikaisesta ja vaativasta omaishoidosta (laitoshoitoa ehkäisevä tai korvaava). Mikkelissä heitä arvioidaan olevan n. 3000, joista n. 500 vastaa vaativasta omaishoidosta. Omaishoitolain mukaisen omaishoidon tuen piirissä on noin omaishoitajaa koko maassa. Mikkelissä omaishoidon tuen piirissä vuonna 2009 oli vanhuspalveluissa 206, vammaispalveluissa 78 henkilöä. 23 perheelle vaihtoehtoisesti omaishoidon tuki toteutetaan maksuvapaina palveluina. Etelä-Savon alueella omaishoito ja kotihoidossa olevien määrä on voimakkaasti kasvamassa (taulukko 1), sillä ikääntyvä väestö lisääntyy erityisesti täällä verrattuna koko valtakunnan tasoon. Etelä-Savossa on myös paljon perheitä, joissa nuorempi polvi on siirtynyt työn tai opiskelun perässä kasvukeskuksiin. Hoivavastuusesti jakajia omaishoidon ei ole lähipiirissä. tuki toteutetaan Vaativa ja maksuvapaina sitova hoivavastuu voi näin ollen jäädä yhden ihmisen harteille. palveluina. Omaishoito on elämänmuoto, jossa sairastaminen, auttaminen, hoitaminen ja kuntoutus sovitetaan eri ta- keskinäiseen kanssakäymiseen. Omaishoitajan ja hoidettavan tarpeet liittyvät kiinteästi yhteen. Omaishoitotilanteet ovat aina yksilöllisiä ja niiden kesto voi vaihdella suuresti. Tilanne voi kehittyä vähitellen tai tulla äkillisenä. Tavallista on, että puolison tai vanhemman toimintakyky huononee ikääntyessä niin paljon, ettei hän enää selviydy arjessa ilman apua. Äkillinen omaishoitotilanne voi syntyä esimerkiksi jonkun perheenjäsenen vammautumisen, äkillisen vakavan sairauden tai vammaisen lapsen syntymän seurauksena. Myös mielenterveyshäiriö voi aiheuttaa omaishoidon tarvetta. Omaishoitajuus voi olla lyhytaikainen tai useita kymmeniä vuosia kestävä elämänvaihe. Paljon apua tarvitsevan ja omaisen välille syntyy riippuvuussuhde, joka määrittelee molempien elämää. Uudessa elämäntilanteessa sekä omaishoitaja että hoidettava tarvitsevat tu- 4 kea, ohjausta ja neuvontaa. Riittämättömän tuen seurauksena osa omaishoitajista väsyy ja omaishoidettava van n. 3000, joista n. 500 vastaa vaativasta omaishoidosta. Omaishoitolain mukaisen omaishoidon tuen piirissä on noin omaishoitajaa koko maassa. Mikkelissä omaishoidon tuen piirissä joutuu siirtymään laitoshoitoon. Moni vaativa omaishoitotilanne päättyy 78 henkilöä. siihen, että 23 omaishoitaja perheelle vaihtoehtoi- uupuu - ei vuonna 2009 oli vanhuspalveluissa 206, vammaispalveluissa siihen, että hoidettavan tilanne vaatisi lääketieteellistä hoitoa laitoksessa. Omaishoitajien tekemän työn arvo Etelä-Savon alueella omaishoito ja kotihoidossa olevien kunnalle määrä on merkittävä on voimakkaasti ja se otetaan kasvamassa huomioon, (taulukko 1), sillä ikääntyvä väestö lisääntyy erityisesti suunnitellaan täällä verrattuna omaishoitoperheille koko valtakunnan palveluja tasoon. ja autta- Ete- kun miskeinoja. voin lä-savossa perheen tavalliseen on myös elämään paljon perheitä, ja perheenjäsenten joissa nuorempi polvi on siirtynyt työn tai opiskelun perässä kasvukeskuksiin. Hoivavastuun jakajia ei ole lähipiirissä. Vaativa ja sitova hoivavastuu voi näin ollen jäädä yhden ihmisen harteille. Taulukko 1: Tilastokeskuksen ennusteen mukainen väestörakenteen kehitys Mikkelissä 2009 Taulukko 1. Tilastokeskuksen ennusteen mukainen väestörakenteen kehitys Mikkelissä v v v v v v v yli Omaishoito on elämänmuoto, jossa sairastaminen, auttaminen, hoitaminen ja kuntoutus sovitetaan eri tavoin perheen tavalliseen elämään ja perheenjäsenten keskinäiseen kanssakäymiseen. Omaishoitajan ja hoidettavan tarpeet liittyvät kiinteästi yhteen. Omaishoitotilanteet ovat aina yksilöllisiä ja niiden kesto voi vaihdella suuresti. Tilanne voi kehittyä vähitellen tai tulla äkillisenä. Tavallista on, että puolison tai vanhemman toimintakyky huononee ikääntyessä niin paljon, ettei hän enää selviydy arjessa ilman apua. Äkillinen omaishoitotilanne voi syntyä esimerkiksi jonkun perheenjäsenen vammautumisen, äkillisen vakavan sairauden tai vammaisen lapsen syntymän seurauksena. Myös mielenterveyshäiriö voi aiheuttaa omaishoidon tarvetta. Omaishoitajuus voi olla lyhytaikainen tai useita kymmeniä vuosia kestävä elämänvaihe. Paljon apua tarvitsevan ja omaisen välille syntyy riippuvuussuhde, joka määrittelee molempien elämää. Uudessa elämäntilanteessa sekä omaishoitaja että hoidettava tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa. Riittämättömän tuen seurauksena osa omaishoitajista väsyy ja omaishoidettava joutuu 3siirtymään laitoshoitoon. Moni vaativa omaishoitotilanne päättyy siihen, että omaishoitaja uupuu - ei siihen, että hoidettavan tilanne vaatisi lääke-

4 1. Omaishoitaja ja omaishoidon tuki Omaishoidon tuen piirissä oleva omaishoitaja Omaishoidon tuen piirissä olevaksi omaishoitajaksi määritellään henkilö, joka on saanut päätöksen omaishoidon tuesta ja tehnyt sopimuksen omaishoidosta kunnan kanssa, omaishoitolain mukaisesti (Liite 1). He saavat työhönsä taloudellista tukea ja omaishoitajan työtä tukevia palveluja kotiin. Omaishoitaja voi olla puoliso, lapsi, vanhempi tai joku muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tuen ulkopuolella oleva omaishoitaja Omaishoidon tuen ulkopuolella hoidetaan yhtä vaativia omaistilanteita kuin omaishoidon tuen piirissä olevat hoitavat. Omaishoitajia, jotka eivät tunnista omaishoitajuuttaan, eivätkä osaa lähteä hakemaan palveluja työnsä ja jaksamisensa tueksi, on paljon. Enemmistö omaishoidon tuen ulkopuolella olevista omaishoitajista on iäkkäitä naisia, jotka hoitavat puolisoitaan Joidenkin läheinen on siirtynyt kotoa laitokseen ja omaiset jatkavat auttamistaan laitoksessa / palveluasumisyksikössä, tällöin omaishoitaja ei kuulu kunnallisiin omaishoitajiin. Suomen Omaishoitoverkosto on määritellyt omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestä tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitaja on useimmiten puolison hoitaja, mutta myös oman lapsen, vanhemman, sisaren tai veljen hoitaja. Osa omaishoitajista on ns. etäomaishoitajia, jotka tukevat läheisensä selviytymistä pidemmän matkan päästä. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön omassa kodissa tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja. Omaishoidon tuesta säädetään laissa. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, mikä muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta sekä palveluista, jotka tukevat omaishoitoa. Palkkioon vaikuttaa hoidon sitovuus ja vaativuus. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2010 vahvistettu valtakunnallinen palkkakerroin on 1,231. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 347,41 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 694,83 euroa kuukaudessa. Omaishoitajan ja hoidettavan kanssa on laadittava hoito- ja palvelusuunnitelma, johon liitetään tiedot hoidettavan ja omaishoitajan oikeuksia koskevista säännöksistä. Hoito- ja palvelusuunnitelma on oltava liitteenä omaishoitajan ja kunnan välillä laadittavassa sopimuksessa (L /937). 4

5 2. Mikkelin kaupungin omaishoidon strategia Taustaa Mikkelin kaupungin omaishoidon strategia on laadittu tiiviissä yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja se on yhteydessä kaupungin ikäihmisten palvelustrategiaan. Laadittu omaishoidon strategia perustuu: 1. Lakiin omaishoidon tuesta 2. Lakiin sosiaalihuollosta 3. Valtakunnallisiin suosituksiin ja säädöksiin (STM) 4. Omaishoitajat ja Läheiset liiton tekemiin selvityksiin ja tutkimuksiin 5. Vanhustyön Keskusliiton tekemään tutkimukseen; Omaishoito yhteistyönä (Eloniemi-Sulkava ym. 2006) 6. Mikkelin seudun Muisti ry:n LähDe-hankkeen selvityksiin Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset paikallisyhdistyksen Vene-hankkeessa tehtyihin selvityksiin vuosien välisenä aikana vuosille Omaishoidon strategian tarkoituksena on saada omaishoidon tukemisen kokonaisuuksiin selkeyttä ja suuntaa, lisäksi se on yhteinen tavoitetila siitä, miten voimavarat jaetaan, miten tavoitteet määritellään ja millaisia ovat toimintatavat. Omaishoidon strategia viestii halutusta tulevaisuudesta ja osoittaa keinot sinne pääsemiseksi. Omaishoidon strategia viestii kaupungin palvelujärjestelmän ja kuntapäättäjien tahtotilan omaishoidontuen palveluiden järjestämisestä ja siihen on kirjattu keskeiset määrälliset sekä laadulliset linjaukset palveluista. Omaishoidon strategia mahdollistaa kaupungin järjestämien omaishoitoa tukevien palveluiden pitkäjänteisen ja johdonmukaisen kehittämisen muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategian avulla voidaan tunnistaa toiminnan kannalta keskeiset haasteet ja luoda yhteinen näkemys niiden edellyttämistä muutostarpeista. Omaishoidon strategiaa tarvitaan myös valintojen tekemiseen, se linjaa ja määrittelee sen mitä tehdään. Omaishoidon strategian tavoitteita tarkastellaan ja konkretisoidaan vuosittain. Tarkoitus ja tavoitteet Strategia on Mikkelin kaupungin päätöksen teosta vastaavien toimijoiden, sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden, yksityisten palveluntuottajien sekä kolmannen sektorin omaisjärjestöjen yhteinen näkemys siitä, miten kaupunki aikoo järjestää omaishoitoa tukevia palveluja 5

6 3. Mikkelin kaupungin omaishoidon nykytila Omaishoidon kattavuus vuonna 2009 oli Mikkelin kaupungissa yli 75-vuotiailla 4,7 % (taulukko 2). Yli 50 % omaishoitajista on yli 65-vuotiaita. Kaikista omaishoitajista 75 % on naisia ja 25 % miehiä. Asiakaspalautteen omaishoidon tukeen ja palveluihin liittyvissä asioissa voi antaa vapaasti Mikkelin kaupungin kotisivuilla osoitteessa tai suoraan viranhaltijoille. velut, hoitajan lakisääteiset vapaajärjestelyt ja hoidettavan lyhytaikaisjaksot liittyvät oleellisesti omaishoidon tukeen. Hoidettavan intervallihoidot eivät aiheuta keskeytystä omaishoitajan hoitopalkkion maksuun. Palvelusetelit olivat käytössä vapaapäivien järjestelyissä. 3.2 Omaishoidon tuen sopimus ja hoito- ja palvelusuunnitelma Taulukko 2. Vuoden 2009 tilastotietoa hoidettavien Omaishoidon määristä ikäryhmittäin: tuesta laaditaan aina sopimus omaishoitajan ja kunnan välillä. Sopimuksen omaishoidon tu- 3.1 Maksettujen hoitopalkkioiden Hoidettavat ikäryhmittäin Hoidettavat ikäryhmittäin jakautuminen Mikkelissä 2009 esta tekee omaishoidon tuesta vastaava viranhaltija Vanhuspalvelut lukumäärä Vammaispalvelut yhdessä perheen kanssa. lukumäärä Sopimuksen tehneellä hoitajalla on kaupungin järjestämänä 14 lakisääteinen tapa- Mikkelin kaupunki myöntää kotihoidon tuen palveluissa rahallista 0-17v omaishoidontukipalkkiota 1 sosiaali- ja terveyslautakunnan v hyväksymän määrärahan 3 ja myöntä turmavakuutus ja omaishoidon tuki kartuttaa eläkettä, tietyin edellytyksin. Sopimukseen liitetään hoito- ja miskriteereiden v perusteella (liite 2). 56 Alle 65-vuotiaiden palvelusuunnitelma (liite 3). Omaishoitajalla on myös omaishoidontuet myönnetään vammaispalveluyksiköstä. Omaishoidontuen 75 v hakemukset käsitellään 87 mahdollisuus valita omaishoidontukipalkkion sijaan kotihoidonpalvelu, päivätoiminta tai vapaapäiväjärjestelyt moniammatillisessa vtyöryhmässä kuukausittain. 59 Kiireelliset hakemukset yht. käsitellään välittömästi. Perheeseen 206 tehdään yht. Omaishoidon tuesta ei 78tässä tilanteessa laadita sopi- maksuvapautettuina omaishoitoa tukevina palveluina. aina kokonaistilanteen kartoittava kotikäynti. Myönnetyt omaishoidontuen hoitopalkkiot (maksuluokat I-IV, musta, vaan järjestettävistä palveluista tehdään viranhaltijapäätös, johon liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan aina kun taulukko Asiakaspalautteen 3) määräytyvät omaishoidon hoitotyön sitovuuden tukeen ja vaativuuden kaupungin perusteella. kotisivuilla Kotiin tuotettavat osoitteessa tarvittavat pal- tai hoidettavan suoraan viranhaltijoille. / hoitajan tilanteessa tapahtuu muutoksia. palveluihin liittyvissä asioissa voi antaa vapaasti Mikkelin Maksettujen hoitopalkkioiden jakautuminen Mikkelissä 2009 Taulukko 2: Vuoden 2009 tilastotietoa hoidettavien määristä ikäryhmittäin Taulukko 2. Vuoden 2009 tilastotietoa hoidettavien määristä ikäryhmittäin: Mikkelin Hoidettavat kaupunki ikäryhmittäin myöntää kotihoidon tuen palveluissa Hoidettavat rahallista ikäryhmittäin omaishoidontukipalkkiota sosiaali- Vanhuspalvelut ja terveyslautakunnan hyväksymän lukumäärämäärärahan Vammaispalvelut ja myöntämiskriteereiden lukumäärä perusteella (liite 2). Alle 0-17v65 -vuotiaiden omaishoidontuet 1 myönnetään 0-15 vammaispalveluyksiköstä. 14 Omaishoidontuen hakemukset v käsitellään moniammatillisessa 3 työryhmässä kuukausittain. Kiireelliset 58 hakemukset käsitellään vvälittömästi. Perheeseen 56 tehdään aina kokonaistilanteen kartoittava kotikäynti. Myönnetyt omaishoidontuen 75 v hoitopalkkiot 87(maksuluokat I-IV, taulukko 3) määräytyvät hoitotyön sitovuuden ja vaativuuden v perusteella. Kotiin 59tuotettavat tarvittavat palvelut, hoitajan lakisääteiset vapaajärjestelyt ja yht. hoidettavan lyhytaikaisjaksot 206liittyvät oleellisesti yht. omaishoidon tukeen. 78Hoidettavan intervallihoidot eivät aiheuta keskeytystä omaishoitajan hoitopalkkion maksuun. Palvelusetelit olivat käytössä vapaapäivien Asiakaspalautteen järjestelyissä. omaishoidon tukeen ja palveluihin liittyvissä asioissa voi antaa vapaasti Mikkelin kaupungin kotisivuilla osoitteessa tai suoraan viranhaltijoille. Taulukko 3: Myönnetyt hoitopalkkiot 2009 Taulukko 3. Myönnetyt hoitopalkkiot 2009 Vanhuspalvelut palkkionsuuruus lukumäärä Vammaispalvelut lukumäärä 3.1 Maksettujen hoitopalkkioiden jakautuminen Mikkelissä 2009 I maksuluokka Mikkelin kaupunki myöntää kotihoidon tuen palveluissa rahallista omaishoidontukipalkkiota sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän määrärahan ja myöntämiskriteereiden perusteella (liite 2). II maksuluokka III maksuluokka Alle 65 -vuotiaiden omaishoidontuet myönnetään vammaispalveluyksiköstä. Omaishoidontuen hakemukset käsitellään moniammatillisessa työryhmässä kuukausittain. Kiireelliset hakemukset käsi- IV maksuluokka tellään välittömästi. Perheeseen tehdään aina kokonaistilanteen kartoittava kotikäynti. Myönnetyt omaishoidontuen hoitopalkkiot (maksuluokat I-IV, taulukko 3) määräytyvät hoitotyön sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Kotiin tuotettavat tarvittavat 6 palvelut, hoitajan lakisääteiset vapaajärjestelyt 3.2 Omaishoidon tuen sopimus ja hoito- ja palvelusuunnitelma ja hoidettavan lyhytaikaisjaksot liittyvät oleellisesti omaishoidon tukeen. Hoidettavan intervallihoi- 7

7 8 päivätoiminta tai vapaapäiväjärjestelyt maksuvapautettuina omaishoitoa tukevina palveluina. Omaishoidon tuesta ei tässä tilanteessa laadita sopimusta, vaan järjestettävistä palveluista tehdään 3.3 viranhaltijapäätös, Omaishoidettavalle johon liitetään suunnatut hoito- ja palvelusuunnitelma Kotihoito Hoito- ja kotihoidon ja palvelusuunnitelma tukipalvelut tarkistetaan aina kaupungin kun hoidettavan palvelut / hoitajan tilanteessa tapahtuu Kotihoito muutoksia. muodostuu alueellisesta tiimityöskentelystä Mikkelin sisältäen kodin- ja sairaanhoidollisen valmiuden. Kotihoidon tukipalveluissa on lisäksi 2 työntekijää, joiden Päivätoiminta omaishoidettavalle avulla hoidetaan mm. omaishoitajan vapaapäiväjärjestelyjä kaupungin kotiin. Muita tukipalveluja palvelut ovat ateriapalvelu, 3.3 Omaishoidettavalle suunnatut Mikkelin Päivätoiminnasta vastaavat kaupungin päivätoimintayksiköt: Kiiskinmäki, Tenhola, Rantakylä ja Haukivuoren ja Anttolan palvelukeskus sekä terveyskeskus- kuljetuspalvelu ja turvapalvelut. sosiaalihuoltolain sekä vammaispalvelulain mukainen 8 sairaalan päivätoiminta dementiayksikkö. tai vapaapäiväjärjestelyt Tavoitteena on edistää maksuvapautettuina asiakkaiden Omaishoidon toimintakykyä, tuesta omatoimisuutta ei tässä tilanteessa ja hyvinvointia laadita sopimusta, vaan järjestettävistä palveluista tehdään omaishoitoa tukevina palveluina Päivätoiminta omaishoidettavalle sekä Päivätoiminnasta tukea kotona asumista vastaavat mahdollisimman kaupungin pitkään päivätoimintayksiköt: Apuvälineet Kiiskinmäki, Tenhola, Rantakylä ja viranhaltijapäätös, johon liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan aina kun hoidettavan / hoitajan tilanteessa tapahtuu muutoksia. ja Haukivuoren mahdollistaa omaishoitajille ja Anttolan palvelukeskus vapaata hoitotyöstä. sekä terveyskeskussairaalan Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin dementiayksikkö. on keskitetty Tavoitteena apuvälineyksikkö, ja hyvinvointia josta on mahdollista sekä tukea saada kotona asiakkaan asumista toi- on edistää asiakkaiden toimintakykyä, omatoimisuutta mintakykyä ja asumista helpottavat apuvälineet. Apuvälineen saamiseksi tarvitaan ammattihenkilön arviointi mahdollisimman Lyhytaikaishoito pitkään omaishoidettavalle ja mahdollistaa omaishoitajille vapaata hoitotyöstä. Lyhytaikaisessa 3.3 Omaishoidettavalle laitoshoidossa hoitajien suunnatut toiminnan lähtökohtana Taulukko on hoidettavan 4. Päivätoiminnan toimintakyky nykytila kotona, siksi Mikkelin tarpeesta. kaupungin palvelut lyhytaikaishoidossa keskitytään eri keinoin tukemaan toimintakyvyn Päivätoiminnan pysymistä asiakasmäärät vähintään ennallaan, 2009 mieluiten Tenholan paranevan. Päivätoiminta päivätoiminta Hoitojaksojen omaishoidettavalle avulla tuetaan läheisen 30 Omaishoidettavalle perhettä /vko on tarjolla Tenholan kuntouttavaa Kuntoutuspalvelut kotona Päivätoiminnasta asumista ja ne vastaavat sisältävät arjessa kaupungin kiinnipitävää Kiiskinmäen päivätoiminta päivätoimintayksiköt: päivätoimintaa, henkilö/ Kiiskinmäki, vko Kiiskinmäen Tenhola, päiväkeskuksen Rantakylä päivä-jkuntoutusta ja lisäksi Kyyhkylän kuntoutuskeskukses- toimintaa. Tutkimusten mukaan jopa yli 90-vuotiaiden menestyksekäs Haukivuoren kuntouttaminen päivätoiminta ja Anttolan palvelukeskus lyhytaikaisten laitoshoitojaksojen Anttolan on edistää päivätoiminta avulla asiakkaiden on mahdollista. toimintakykyä, (Muurinen omatoimisuutta ym. 5 terapeutin henkilöä/ ja hyvinvointia palvelut vko ovat sekä myös tukea käytettävissä. kotona asumista Omais- sekä terveyskeskussairaalan 6-8 dementiayksikkö. Tavoitteena sa on henkilöä/ kolme laitoskuntoutuspaikkaa. vko Kotihoidon fysio- 2004, mahdollisimman Salanko-Vuorela pitkään ym. 2006, ja mahdollistaa Elphic ym. 2007). omaishoitajille hoidettavien vapaata liikuntaryhmä hoitotyöstä. kokoontuu kerran viikos- Terveyskeskuksen sairaala dementiayksikössä 10 henkilöä/vko Taulukko 4. Päivätoiminnan nykytila Taulukko 4: Päivätoiminnan nykytila Päivätoiminnan asiakasmäärät Tenholan Lyhytaikaishoito päivätoiminta omaishoidettavalle 30 perhettä /vko Lyhytaikaisessa Kiiskinmäen päivätoiminta laitoshoidossa hoitajien toiminnan lähtökohtana henkilö/ on vko hoidettavan toimintakyky kotona, Haukivuoren siksi lyhytaikaishoidossa päivätoiminta keskitytään eri keinoin 6-8 tukemaan henkilöä/ toimintakyvyn vko pysymistä vähintään ennallaan, Anttolan päivätoiminta mieluiten paranevan. Hoitojaksojen avulla 5 henkilöä/ tuetaan läheisen vko kotona asumista ja ne sisältävät arjessa kiinnipitävää toimintaa. Tutkimusten mukaan jopa yli 90-vuotiaiden menestyksekäs kuntouttaminen Terveyskeskuksen lyhytaikaisten sairaala dementiayksikössä laitoshoitojaksojen avulla 10 henkilöä/vko on mahdollista. (Muurinen ym. 2004, Salanko-Vuorela ym. 2006, Elphic ym. 2007) Lyhytaikaishoito omaishoidettavalle Lyhytaikaisessa Taulukko laitoshoidossa 5: Lyhytaikaispaikkojen hoitajien toiminnan nykytila lähtökohtana ja maksukaton hoidettavan kertyminen toimintakyky kotona, siksi lyhytaikaishoidossa keskitytään eri keinoin tukemaan toimintakyvyn pysymistä vähintään Taulukko 5. Lyhytaikaispaikkojen nykytila ja maksukaton kertyminen Lyhytaikaishoitopaikat ennallaan, mieluiten paranevan. Hoitojaksojen avulla nykytila tuetaan 2009läheisen kotona maksukatto asumista ja ne sisältävät arjessa kiinnipitävää toimintaa. Tutkimusten 8 mukaan paikkaajopa yli 90-vuotiaiden kerryttää menestyksekäs maksukattoa kun- Dementiayksikkö Graanin touttaminen palvelutalo lyhytaikaisten laitoshoitojaksojen avulla 6 paikkaa on mahdollista. (Muurinen ym. 2004, Salanko-Vuorela Haukivuoren ym. palvelukeskus 2006, Elphic ym. 2007). 5 paikkaa Anttolan palvelukeskus 2 paikkaa Lehmuskoti 2 paikkaa Kyyhkylän kuntoutussairaala 2 paikkaa kerryttää maksukattoa Taulukko Pietarinpirtti, 5. Lyhytaikaispaikkojen nykytila ja maksukaton 2 paikkaa kertyminen Yhteensä Lyhytaikaishoitopaikat 25 nykytila paikkaa 2009 maksukatto Dementiayksikkö 8 paikkaa kerryttää maksukattoa Graanin palvelutalo 6 paikkaa Haukivuoren palvelukeskus 5 paikkaa Anttolan palvelukeskus 2 paikkaa 7 Lehmuskoti 2 paikkaa

8 sa Pankarannan vanhainkodilla. Ryhmän vetämisestä vastaa Pankalammen fysioterapiayksikkö. Ryhmään on järjestetty yhteiskuljetus ja mukana avustamassa on Mikkelin seudun Muisti ry:n vapaaehtoistyöntekijöitä. Toiminta on siirtynyt Pankalammen fysioterapiayksikön vastuulle Mikkelin seudun Muisti ry:ltä vuoden 2010 alusta Kuljetuspalvelut Kotona asumisen tueksi voidaan myöntää vammaispalvelulain / sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Palvelun myöntämisen perusteina ovat hakijan toimintakyvyn aleneminen, asumisen sijainti ja sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haettaessa otetaan huomioon hakijan tulot. Erityisesti pyritään huomioimaan omaishoitajat, joiden on vaikea jättää hoidettavaa ilman hoitoa ja valvontaa asiointien ajaksi ja/ tai asuvat heikkojen julkisten kulkuyhteyksien päässä. Asiakkaalta palvelusta perittävä omavastuuosuus muodostuu linja-autotaksan mukaisesti. 3.4 Omaishoitajalle suunnatut Mikkelin kaupungin palvelut Ohjaus ja neuvonta Muistineuvojina toimii Mikkelin kaupungin kotihoidossa 2 sairaanhoitajaa. Muistineuvojan työhön kuuluu omaishoitajien tukeminen, kotikäynteinä ja puhelinaikoina. Käynteihin kuuluu myös hoidettavan lääkevastearvioinnit sekä perheiden kokonaistilanteen seuranta ja palvelutarpeen arviointi yhteistyössä muistipoliklinikan hoitajan kanssa. Omaishoidon tuesta vastaava kotihoidonohjaaja tapaa omaishoitoperheet aina omaishoidon tuen sopimuksen laadinnan yhteydessä. Ohjaus ja neuvonta ovat tärkeä osa omaishoitoprosessia ja valmiutta tähän pyritään ylläpitämään koko kotihoidon henkilöstön osalta Palveluseteli Seudullinen palveluseteli on otettu käyttöön Mikkelissä, sen arvo on 20. Palvelusetelillä voidaan järjestää tilapäisesti kotihoidon palveluja kotiin sekä lyhytaikaista palveluasumisen tai laitoshoidon palvelua hoidettavalle. Omaishoitoperhe valitsee itse palveluntuottajan. Palvelusetelit myönnetään aina palvelutarvearvioinnin perusteella. Asiakkaan omavastuuosuus määritellään palveluseteliä myönnettäessä. Kaupungin oma palvelusetelijärjestelmä mahdollistaa omaishoitajan vapaapäiväjärjestelyt. Kaupungin oma palvelusetelijärjestelmä antaa mahdollisuuden perheen valita sijaishoitaja, jonka kanssa kaupunki tekee sopimuksen omaishoidettavan hoidon järjestämisestä. Maksuluokissa II-IV on käytössä lakisääteisiin vapaisiin oikeutetulla hoitajalla vapaan järjestelyihin palveluseteli, joka on arvoltaan 60 / vapaapäivä Omaishoitajan terveyden seuranta Omaishoitajien voimavarakartoituksella pyritään ennaltaehkäisemään sairauksia sekä tunnistetaan ja ohjataan hoitoon, lisäksi annetaan terveysneuvontaa sekä arvioidaan ja seurataan omaishoitajan työn kuormittavuutta, kuntoutustarvetta. Omaishoitajien voimavarakartoituksista vastaa kotihoidossa oleva omaishoidontiimi. Toiminta on aloitettu vuoden 2010 alusta Omaishoitajien päiväkuntoutus Hyvän olon kahvila toiminta pyrkii omaishoitajan toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen. Omaishoitajia aktivoidaan omaehtoiseen itsestä huolehtimiseen ja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvän olon kahvila -toiminnan kautta omaishoitajilla on mahdollisuus virkistymiseen ja omaan aikaan. Samalla toteutuu myös omaishoitajan jaksamisen kannalta tärkeä vertaistuen saaminen. Toiminta on siirtynyt Pankalammen fysioterapiayksikön vastuulle Mikkelin seudun Muisti ry:ltä vuoden 2010 alusta Omaishoitajien liikuntaryhmä Liikuntaryhmien avulla pyritään ylläpitämään ja edistämään omaishoitajien ja hoidettavien terveyttä sekä toiminta- ja liikuntakykyä. Lisäksi pyritään aktivoimaan osallistujia omaehtoiseen kunnon ylläpitämiseen. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Omaishoitajien liikuntaryhmistä vastaa kaupungin liikuntatoimi. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan TOIMIVA-testeillä. Toiminta suunnitellaan testituloksia hyväksi käyttäen ja ryhmäläisiä ohjataan liikkumaan henkilökohtaisen palautteen perusteella. Ryhmiin on järjestetty yhteiskuljetus. Toiminta on siirtynyt Pankalammen fysioterapiayksikön vastuulle Mikkelin seudun Muisti ry:ltä vuoden 2010 alusta Seniorisentteri Ehkäisevän työn palvelupiste yli 65-vuotiaille mikkeliläisille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Työn tarkoituksena on tukea ja vahvistaa heidän selviytymistään ja hyvinvointiaan kotona. Toimintamuotoina omahoitopiste, jossa on tietoa ikäihmisille suunnatuista palveluista, ohjeita ja esitteitä itsehoidon tueksi sekä mahdollisuus mm. verenpaineen mittaukseen. Ikäneuvontaa saa ajanvarauksella ja siihen kuuluu ohjausta, neuvontaa ja palvelutarpeen arviointia. Ennakoivat kotikäynnit on suunnattu 80 vuotta täyttäville. Niiden tavoitteena on palvelun tarpeen ennakointi, palveluista tiedottaminen ja kotona asumisen tukeminen Päivätoiminta Kiiskinmäen päiväkeskuksessa, tavoitteena on edistää omaishoitajan toimintakykyä ja hyvinvointia tarjoamalla heille ryhmätoimintaa harraste-, kuntosali- ja keskus- 8

9 teluryhmien muodossa. Lisäksi päiväkeskus mahdollistaa omaishoitajien vapaapäivien pitämisen, järjestämällä 1-2 kertaa viikossa tai tarpeen mukaan hoidettavan hoidon. Omaishoitaja voi osallistua päiväkeskuksen kuntouttaviin, virkistäviin ryhmätoimintoihin esim. kuntosali, keramiikka, posliini, kutominen ja kädentaidot. Päiväkeskuksessa omaishoidettavan on mahdollista saada sairauden-, terveydenhoitoon, hygieniaan ja muuhun huolenpitoon, erilaisten tukiasioiden hoitoon, apuvälineisiin sekä kuntoutukseen liittyviä palveluita Omaisten vertaistukiryhmä Kokoontuu kuukauden ensimmäinen maanantai klo: (ei kesä-elokuussa) Kiiskinmäen päiväkeskuksessa. Ryhmän tavoitteena on tukea omaisten jaksamista ja arjessa selviytymistä sekä tarjota mahdollisuus vertaistukeen. Ryhmä on suunnattu muistisairaan läheisille ja sen vetämisestä vastaa muistineuvoja. Ryhmä on avoin, eikä siihen tarvitse olla lähetettä, vaan mukaan pääsee koska vaan. 3.5 Muiden yhteistyötahojen järjestämien palveluiden nykytila Yksityiset palveluntuottajat Palvelut on koottu kaupungin Ikäihmisten palveluoppaaseen. Lisäksi Mikkelin kaupungin internet-sivuilta löytyvät linkit kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista palvelusisältöineen ja palveluhintoineen, Kolmannen sektorin toimijat Omaisjärjestöjen rooli on olla omaishoitajan ja omaishoidettavan etuudenvalvojina, asiaintuntijoina, kouluttajina, viestittäjinä, toimintamallien kehittäjinä, vapaaehtoistyön ja vertaistoiminnan organisoijina. Kaikki kolmannen sektorin toimijat antavat ohjausta ja neuvontaa ja järjestävät virkistys- ja vertaistuki- ja lomatoimintaa. Tarkemmin kolmannen sektorin tarjoamat palvelut omaishoitajille ja omaishoidettaville on koottu Omaishoitojärjestöjen toimintakalenteriin. Toimintakalenterin päivityksestä vastaa vuonna 2010 Mikkelin seudun Muisti ry. Toimintakalentereita on saatavilla keskussairaalan omahoitokeskuksesta, yhteispalvelupisteistä, Seniorisentteristä, Etelä-Savon maakuntakirjastosta, Sentraalista, Kiiskinmäen päiväkeskuksesta sekä Otavankadun (18) SeuraHuoneelta. Toimintakalenteri on saatavissa sähköisessä muodossa: ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja läheiset ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja läheiset ry järjestää omaishoitajien vertaistukiryhmiä seuraavasti: toiminnallinen ryhmä 1x kk, keskusteluryhmä 1x kk, Anttolan ryhmä 1x kk ja Haukivuori 1 x kk Omaishoitajat ja läheiset liitto järjestää omaisille lomatoimintaa. Mikkelin seudun Muisti ry Mikkelin seudun Muisti ry järjestää muistisairaiden ja heidän omaistensa vertaistukitoimintaa kerran viikossa syys-toukokuussa sekä omaishoitajien näytelmäpiiritoimintaa. Lisäksi järjestö järjestää lomatoimintaa muistisairaille ja heidän omaisilleen yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry (OMA) ry on mielenterveyspotilaiden- ja kuntoutujien omaisten ja läheisten tuki- ja edunvalvontajärjestö, perusajatuksena on omaislähtöisyys. Yhdistys tukee kaiken ikäisiä omaisia ja läheisiä, joiden lähipiirissä on psyykkisesti oireileva tai sairastunut henkilö. Omaisille on tarjolla alueellisia tukiryhmiä, virkistystapahtumia ja tiedon jakamiseen keskittyviä te toja. Omaisilla on mahdollisuus myös henkilökohtaisiin keskusteluihin työntekijän kanssa. Tavoitteena on tukea omaisia sairastumiseen liittyvissä tiedon, tuen ja virkistyksen tar-peissa. Yhdistyksen yksi toimipiste sijaitsee Mikkelissä, Otavankatu 18. Yhdistys toimii Etelä- ja Pohjois-Savon alueella. SPR:n omaishoitoa tukeva toiminta SPR:n omaisia tukevaa toimintaa ovat Ystäväpalvelu, Kotona hoito- ja huolenpitokurssit ja omaishoitajien retkitoiminta. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry (ESTERY) Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki toimii Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tukiyhdistyksenä. ESTERY:n tarkoituksena on tukea sekä edistää jäsenyhdistystensä yhteistyötä, vaikuttamismahdollisuuksia, toimintaedellytyksiä ja jäsenistölle tuotettavia palveluita. Tällä hetkellä tukiyhdistykseen kuuluu 23 yhdistystä. Yhdistystalo ESTERY sijaitsee Mikkelissä Otto Mannisenkatu 4:ssä. ESTERY järjestää jäsenyhdistyksilleen monenlaisia tapahtumia ja ryhmiä. Esimerkiksi ESTERY-talolla kokoontuu viikoittain askartelukerho ja kävelykerho. 9

10 Kehitysvammaisten tuki ry Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua, antaa jäsenille tietoa kehitysvammahuollon ajankohtaisista asioista, sosiaaliturvasta, oikeuksista ja mahdollisuuksista. Toiminta-alueenamme ovat Mikkeli, Hirvensalmi ja Ristiina. Toimintamme päätavoitteina on huolehtia edunvalvonnasta, vertaistuesta ja virkistyksestä ja se sisältää mm. tukea ja neuvontaa vanhemmille ja omaisille, asiantuntijaluentoja, koulutusta ja kursseja, retkiä ja matkoja kulttuuritapahtumiin, diskoja ja lavatansseja, juhlia ja illanviettoja jne Mikkelin seurakuntayhtymä Seurakunta järjestää omaishoitajille virkistyspäiviä 2 kertaa vuodessa, kirkkopyhiä 1-2 kertaa vuodessa, leirejä kerran vuodessa sekä retkiä, joissa osallistujilla on mahdollisuus jakaa arjen kokemuksia muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Seurakunta järjestää leiripäiviä, johon voi tulla hoidettavan kanssa yhdessä, mutta molemmille ryhmille järjestetään eri ohjelmaa. Seurakunnan diakoniatyöntekijän voi pyytää myös kotikäynnille. Omaishoitajien ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa talvikauden ajan. Seurakunnalla on mahdollisuus myöntää myös tilapäistä rahallista lomitustukea tarpeessa oleville. Kehitysvammaisille lapsille ja nuorille järjestetään viikonloppuleiri joka toinen vuosi, jonka aikana omaishoitajat voivat saada hoitotyöstä vapaata. 4. Mikkelin kaupungin omiashoidon tavoitetila Tavoitteena on, että kunta turvaa omaishoitoperheille lakisääteiset peruspalvelut. Palvelujen sisältö vastaa omaishoitoperheiden itse määrittämää tarvetta. Palvelujen oikeudenmukainen kohdentaminen edellyttää palvelujen ja tuen hakijoiden yhdenvertaisuuden turvaavaa arviointia ja palveluiden yhtenäisiä myöntämisperusteita. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa huomioiden molempien toimintakyvyn fyysiset, kognitiiviset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä ympäristötekijöihin liittyvät ulottuvuudet sekä moniammatillisen yhteistyön merkitys. (STM, Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, 26). Keskeisinä toimintaa ohjaavina perusarvoina ovat ihmisarvon kunnioittaminen, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Jokaiselle turvataan oikeus arvokkaaseen elämään ja hyvään kohteluun asuin- ja hoitopaikasta, auttamis-, hoito- ja palvelutarpeesta, iästä, sairauden tai vamman laadusta riippumatta. Palveluja suunniteltaessa, kehitettäessä ja suunnattaessa huomioidaan jokaisen kuntalaisen itsemääräämisoikeus siten, että palveluja ja tukea tarvitseva ihminen sekä hänen omaisensa pystyvät tekemään tietoisia valintoja ja saavat päätöksentekoaan varten tietoa ja tukea. Tavoitteena on, että huolenpito omaisista ja läheisistä nähdään yhteisön sosiaalisena pääomana, jolla on suuri inhimillinen ja taloudellinen merkitys. Mikkeli osoittaa omaishoitoa toteuttaville perheille arvostusta, kunnioittaa perheiden itsemääräämisoikeutta, turvaa taloudellisen, henkisen ja konkreettisen tuen. Omaishoitajaksi ryhtyminen on vapaaehtoista. Kaupunki huomioi omaisen hoidosta kieltäytymisestä aiheutuvat vaihtoehtoisten palvelujen kustannukset hoivan järjestämisessä. Mielikuva omaishoidosta Mikkelissä on myönteinen, mikä turvaa uusien omaishoitajien löytymisen tehtävään ja laadun omaishoitoon. Omaishoitoa toteutetaan valtakunnallisten suositusten, ihmisoikeuksien ja muiden sosiaali- ja terveydenhuoltoa säätelevien lakien mukaan ottaen huomioon erityisesti omaishoitolain (2005/937). Omaishoidon tavoitetila vuoteen 2013 Mikkelissä perustuu nykytilanselvityksissä esiin nousseisiin muutostarpeisiin, valtakunnallisiin suosituksiin, ikääntymisen ja sairastavuuden mukanaan tuomiin haasteisiin, kunta- ja palvelurakenneuudistuksiin sekä omaishoitoon sijoittamisen kannattavuuteen. Tavoitteissa on otettu huomioon sekä inhimillinen että taloudellinen puoli. Ne on jaettu määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin, joita seurataan valituilla seurantaindikaattoreilla. 10

11 Omaishoidon tuen laadulliset tavoitteet Omaishoitajien palvelutarpeen arvioinnissa käytetään mittarina voimavarakartoitusta Omaishoidon tuen määrälliset tavoitteet Omaishoidon tukimahdollisuuksista ja tukipalveluista tiedottamista ja opastamista tehdään haa lisätään niin, että se vastaa väestöraken- Talousarvioon vuosittain varattavaa määrära- entistä voimakkaammin kaikilla palvelujärjestelmän eri tasoilla ja sektoreilla teessa tapahtuvia muutoksia Kotihoidon omaishoidon tiimin resursseja vahvistetaan vastaamaan omaishoitoperheiden 15 Palvelutarpeen arviointikriteereitä yhtenäistetään Talousarvioon alueellisesti vuosittain varattavaa määrärahaa tarpeita lisätään niin, niin, että että hoito- se ja vastaa palvelusuunnitelmat väestöraken- - voidaan pitää ajan tasalla Arvioinneissa teessa tapahtuvia otetaan muutoksia huomioon psyykkiset - sairaudet Kotihoidon ja toimintakyky omaishoidon tiimin resursseja vahvistetaan vastaamaan omaishoitoperheiden Palvelutarpeen tarpeita niin, arviointi että hoito- toteutetaan ja palvelusuunnitelmat yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa voidaan pitää ajan tasalla kanssa. 4.1 Talousarvioon varattujen määrärahojen tavoitetila Hoito- ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan vuosittain tai aina palvelutarpeen muuttuessa 4.1 Talousarvioon varattujen määrärahojen Kaupungin tavoitetila talousarvioon varattujen määrärahojen Omaishoidon kokonaisuutta tukevia yhteistyönmuotoja kehitetään yli hallinto- ja kuntarajojen nallisia, mm. Kaste-ohjelman mukaisia suosituksia. osuus omaishoidon tuen osalta tulee vastata valtakun- Kaupungin talousarvioon varattujen määrärahojen osuus Kaste-ohjelman omaishoidon mukaisesti tuen osalta vuoteen tulee 2012 vastata mennessä valtakunnallisiatään vaikuttamaan mm. Kaste-ohjelman siihen, että perheet mukaisia tunnis- suosituksia. 75-vuotiaista Kaste-ohjelman 6 % on omaishoidontuen mukaisesti vuoteen piirissä. Vuonna 2012 Tehostetulla ohjauksella ja neuvonnalla pyri- yli taisivat olevansa omaishoitoperheitä 2012 Mikkelissä se tarkoittaa että yli 75-vuotiaista 279 mennessä yli 75- vuotiaista 6 % on omaishoidontuen piirissä. Vuonna 2012 Mikkelissä se tarkoittaa on omaishoidontuen piirissä. että Kehitetään yli 75- vuotiaista asiakaspalautejärjestelmää, 279 on omaishoidontuen minkä piirissä. avulla kerätään tietoa palveluiden kehittämistä ja oikein kohdentamista varten Taulukko 6. Vanhuspalveluiden Taulukko 6: Vanhuspalveluiden määrälliset määrälliset omaishoidon omaishoidon tuen tavoitteet tuen tavoitteet (Kastehankkeen mukainen tavoite 6 % yli 75-vuotiaista) (Kaste-hankkeen mukainen tavoite 6 % yli 75-vuotiaista) Vanhuspalvelut Omaishoidon tuen piirissä olevat yli 75- vuotiaat 146 = 3,4 % (6 % = 256) 156=3,6 % (6 % =261) 166=3,5 % (6 % =265) 186=4,1 (6 % =271) 200=4,3 % (6 % =279) Talousarvion määräraha ( ) ( ) ( ) ( ) Omaishoidon tuen hakemukset Hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitetila Omaishoidontuki on aina palvelukokonaisuus, jossa huomioidaan sekä hoidettavan että hoitajan tilanne, palvelun- ja avuntarve yksilöllisesti. Palveluiden tarpeen arvioinnissa on huomioitava, että omaishoitaja ja hoidettavan tuen tarpeet liittyvät 11 kiinteästi yhteen. Uudessa elämäntilanteessa sekä

12 4.2 Hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitetila 4.3 Omaishoidettavien päivätoiminnan tavoitetila Omaishoidontuki on aina palvelukokonaisuus, jossa Päivätoiminnan tavoitteena on tukea hoidettavan selviytymistä kotona, ylläpitää sosiaalista aktiivisuutta ja huomioidaan sekä hoidettavan että hoitajan tilanne, palvelun- ja avuntarve yksilöllisesti. Palveluiden tarpeen arvioinnissa on huomioitava, että omaishoitaja ja joutumista sekä tukea omaishoitajaa, mahdollistamalla henkistä vireyttä ja ehkäistä ennenaikaista laitokseen hoidettavan tuen tarpeet liittyvät kiinteästi yhteen. Uudessa elämäntilanteessa sekä omaishoitaja että hoitavuus, saatavuus ja saavutettavuus takaavat toimin- 16 hänelle vapaa-aikaa ja lepoa. Palvelun riittävyys, jousdettava tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa. Palvelujen suutta ja ja tuen osallistumista, tarpeita arvioitaessa kokemusta lähtökohtana ihmisarvon kunnioittamisesta peellista, koska ja kaikille elämän tarvitseville tuntemista ei tällä mielekkääk- hetkellä järnan tuloksellisuutta. Päivätoiminnan lisääminen on tar- aina perheen oma näkemys elämäntilanteestaan ja jesty tarpeenmukaista päivätoimintaa. si. tarvitsemastaan tuesta sekä palveluista. Palvelut suunnitellaan siten, että ne tukevat ja ylläpitävät toimintakykyä, aktiivisuutta ja osallistumista, kokemusta ihmisarvon kunnioittamisesta ja elämän tuntemista mielek- Päivätoiminnan määrälliset HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMAN MÄÄRÄLLISET kääksi. ja laadulliset JA tavoitteet LAADULLISET TAVOIT- TEET: Kehitetään päivätoimintaa niin, että palvelua on - Kaikissa alkavissa vaativissa omaishoitotilanteissa tarjolla tehdään myös selvitys iltaisin ja perheen viikonloppuisin voimavaroista Hoito- yhdessä ja palvelusuunnitelman perheen kanssa ja sen pohjalta omaishoidon Päivätoiminnassa hoito- ja palvelusuunnitelma. mukana oleville perheille Hoito- järjestetään ja vähintään mahdollisuudet kerran vuodessa vertaistapaamisiin ja määrälliset palvelusuunnitelma ja laadulliset tarkistetaan tavoitteet muutostilanteissa - Kaikissa Hoito- alkavissa ja palvelusuunnitelmalomakkeen vaativissa omaishoitotilan- kehittäminen Eri kaupungin niin, että osiin se järjestetään huomioi ns. omaishoitajan yhteisiä teissa yksilöllisemmin tehdään selvitys perheen voimavaroista yhdessä perheen kanssa ja sen pohjalta omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan muutostilanteissa ja vähintään kerran vuodessa Hoito- ja palvelusuunnitelmalomakkeen kehittäminen niin, että se huomioi omaishoitajan yksilöllisemmin olohuoneita omaishoitoperheiden kohtaamispaikoiksi Lyhytaikaisen perhehoidon kehittäminen hajaasutusalueille jatkossa Ammattitaitoisen henkilökunnan pysyvyys turvataan työtapojen, yhteistyön ja työolosuhteiden hyvällä suunnittelulla ja johtamisella Muistisairaiden päivätoiminta keskitetään tulevaan muistikeskukseen, siten että siellä on eri- 4.3 Omaishoidettavien päivätoiminnan tavoitetila tasoisia ryhmiä, jotta kaikenkuntoisilla muistisairailla on mahdollisuus ryhmätoimintaan samana pysyvässä tutussa ympäristössä Päivätoiminnan tavoitteena on tukea hoidettavan selviytymistä kotona, ylläpitää sosiaalista aktiivisuutta ja henkistä vireyttä ja ehkäistä ennenaikaista laitokseen joutumista sekä tukea omaishoitajaa, mahdollistamalla hänelle vapaa-aikaa ja lepoa. Palvelun riittävyys, joustavuus, saatavuus ja saavutettavuus takaavat toiminnan tuloksellisuutta. Päivätoiminnan lisääminen on tarpeellista, koska kaikille tarvitseville ei tällä hetkellä järjesty tarpeenmukaista päivätoimintaa. Taulukko 7: Päivätoiminnan määrälliset tavoitteet Taulukko 7. Päivätoiminnan määrälliset tavoitteet Päivätoiminnan asiakasmäärät nykytila Päivätoiminnan asiakasmäärät tavoitetila Tenholan päivätoiminta n.33 perhettä /vko n.60 perhettä/vko Kiiskinmäen päivätoiminta henkilö/ vko Haukivuoren päivätoiminta 6-8 henkilöä/ vko ennallaan Anttolan päivätoiminta 5 henkilöä/ vko ennallaan Terveyskeskuksen sairaala dementiayksikössä 10 henkilöä/vko ei päivätoimintaa PÄIVÄTOIMINNAN MÄÄRÄLLISET JA LAADULLISET TAVOITTEET: - kehitetään päivätoimintaa niin, että palvelua on tarjolla myös iltaisin ja viikonloppuisin - päivätoiminnassa mukana oleville perheille 12 järjestetään mahdollisuudet vertaistapaamisiin

13 4.4 Omaishoidettavien lyhytaikaishoidon tavoitetila 4.5 Kotihoidon palveluiden tavoitetila Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea hoidettavan selviytymistä kotona, ylläpitää sosiaalista aktiivisuutta ja henkistä vireyttä ja ehkäistä ennenaikaista laitokseen joutumista sekä tukea omaishoitajaa, mahdollistamalla hänelle vapaa-aikaa ja lepoa. Palvelun riittävyys, joustavuus, saatavuus ja saavutettavuus takaavat toiminnan tuloksellisuutta. Lyhytaikaishoidon avulla toteutetaan omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyt sekä omaishoidettavan kuntouttava hoito. Lyhytaikaishoitoa osana palvelujärjestelmää pyritään selkeyttämään ja resurssit kohdentamaan niiden hyväksi, jotka palvelua eniten tarvitsevat. Myös äkillisiin hoidon tarpeisiin varaudutaan nykyistä paremmin, siten että hoitopaikka tarvittaessa järjestyy vaikka heti. Tavoitteena on omaishoitoperheiden selviytymistä tukevien ja kotiin annettavien palveluiden kehittäminen ja lisääminen. Lisäksi varmistetaan riittävä ammattiosaaminen ja turvataan nykyistä paremmin sosiaalityöntekijän palvelut. Tutkimusten mukaan oikea-aikainen ja yksilöllinen kotihoidon palveluiden tarjoaminen ylläpitää ja edistää omaishoitoperheiden toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. 4.6 Kotihoidon tukipalveluiden tavoitetila Kuljetuspalvelut 17 Kuljetuspalvelut suunnataan yksilöllisesti, huomioiden - muistisairaiden päivätoiminta keskitetään tulevaan aina omaishoitoperheiden muistikeskukseen, kokonaistilanne. siten että siellä Palvelu on eritasoisia ryhmiä, jotta kaikenkuntoisilla muistisairailla jestetään niin, on että mahdollisuus perheet voivat ryhmätoimintaan saada palvelusta jär- parhaan mahdollisen hyödyn. samana pysyvässä tutussa ympäristössä Lyhytaikaishoidon määrälliset ja laadulliset tavoitteet Palveluseteli Lyhytaikaishoitoa lisätään omaishoitoperheiden Palvelusetelin käyttöä vakiinnuttamien omaishoitoperheiden palveluiden toteuttamisessa sekä siihen liitty- tarpeita vastaavaksi 4.4 Omaishoidettavien lyhytaikaishoidon vää tavoitetila palvelutarpeen arviointia kehitetään joustavaksi Lyhytaikaista perhehoitoa haja-asutusalueille läpi koko palveluketjun. Lisäksi tavoitteena on hyvän kehitetään yhteistyössä Vanhus-Kaste hankkeen kanssa tavoitteena on tukea hoidettavan selviytymistä kotona, ylläpitää sosiaalista aktii- yhteistyökulttuurin luominen yksityisten palveluntuottajien kanssa, mikä takaa hoitotyön jatkuvuutta ja tiedon Lyhytaikaishoidon visuutta Kehitetään ja henkistä eritasoista vireyttä selvittävää, ja ehkäistä kuntouttavaa ennenaikaista siirtoa. laitokseen Myös uusia joutumista laadukkaita sekä tukipalveluita tukea omaishoitajaa, mahdollistamalla hoivapainotteista lyhytaikaishoitoa hänelle vapaa-aikaa ja lepoa. toperheille Palvelun pyritään riittävyys, kehittämään, joustavuus, huomioiden saatavuus kunnan ja omaishoi- muiden hallintokuntien palvelut, kuten kulttuuri- ja liikuntatoimi sekä liikennepalvelut ja kaupunkisuunnitte- saavutettavuus Pyritään luottamuksellisen takaavat toiminnan ja turvallisen tuloksellisuutta. asiakkuussuhteeseen vapaapäiväjärjestelyt syntymiseen, sekä omaishoidettavan mm. järjes- kuntouttava lu. hoito. Lyhytaikaishoidon avulla toteutetaan omaishoitajietämällä hoito yksilöllisesti aina samassa hoitopaikassa ja huomioimalla hoitojakson pituus Lyhytaikaishoitoa omaishoitoperheen osana tarpeiden palvelujärjestelmää mukaan pyritään selkeyttämään ja resurssit kohdentamaan niiden hyväksi, jotka palvelua eniten tarvitsevat. Myös äkillisiin hoidon tarpeisiin varaudutaan nykyistä paremmin, siten että hoitopaikka tarvittaessa järjestyy vaikka heti. Taulukko 8. Lyhytaikaispaikkojen Taulukko 8: Lyhytaikaispaikkojen määrälliset tavoitteet määrälliset tavoitteet Lyhytaikaishoitopaikat nykytila 2010 tarvetila Terveyskeskussairaalan os 3 1 paikka ei lyhytaikaishoitoa Suonsaaren vanhainkoti 0 5 paikkaa Dementiayksikkö 8 paikkaa 10 paikkaa Muistikeskus (uusi) 0 paikkaa 10 paikkaa Graanin palvelutalo 6 paikkaa 0 Haukivuoren palvelukeskus 5 paikkaa 5 paikkaa Anttolan palvelukeskus 2 paikkaa 2 paikkaa Lehmuskoti 2 paikkaa 2 paikkaa Kyyhkylän kuntoutussairaala 2 paikkaa 8 paikkaa Yhteensä 25 paikkaa 42 paikkaa 13 LYHYTAIKAISHOIDON MÄÄRÄLLISET JA LAADULLISET TAVOITTEET:

14 Omaisten vertaistukiryhmä Tavoitteena on omaisten vertaistukiryhmän markkinoinnin tehostaminen, mm. informoimalla muistipoliklinikan ja päiväkeskuksen tiedotteissa ryhmästä. Hyvän olon kahvilassa käyneille asiakkaille ryhmä on hyvä jatko mahdollisuus. Vetovastuu ryhmästä jaetaan koko muistityöryhmälle. Jatkossa saattaa olla tarvetta järjestää avoimen ryhmän lisäksi myös suljettu ryhmä sekä virka-ajan ulkopuolella kokoontuva ryhmä vanhemmistaan huolehtiville lapsille. Lisäksi omien ryhmien kehittäminen lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan asiakkaiden omaisille tulevaisuudessa on tarpeen. Kotihoidon tukipalveluiden määrälliset ja laadulliset tavoitteet Omaishoidontuen tiimin vahvistaminen, jotta voidaan turvata kotiin annettavat palvelut Lisätään ammatillisen tietotaidon ylläpitoa ja ennaltaehkäisevän näkökulman vahvistamista omaishoitotyössä Jalkautetaan omaishoidontuen toimintamallia läpi palveluketjun, huomioiden yksityiset palveluntuottajat ja kolmas sektori Varmistetaan geriatrin ja sosiaalityöntekijän palvelujen saatavuus Omaisten vertaistukiryhmän markkinoinnin tehostaminen ja uusien ryhmien kehittäminen 4.7 Ohjauksen ja neuvonnan tarve omaishoitoperheissä Ohjausta ja neuvontaa omaishoitoperheissä tarvitaan monista eri asioista, kuten esim. - omaishoitajien vapaapäivien/hoitotyöstä vapauttamisen järjestäminen - mistä saa apua hoitoon ja kodinhoitoon - ristiriitatilanteiden ratkaiseminen - sosiaaliturva - haku - ja valitusmenettelyt - kuljetuspalveluun liittyvät toimintakäytännöt - lyhytaikaishoidosta - omaishoitajille suunnatuista lomista ja kuntoutusmahdollisuuksista - seurakuntien ja yhdistysten järjestämistä virkistyspäivistä - omaisjärjestöjen toiminnasta - sopeutumisvalmennuksesta - palvelujärjestelmistä Omaishoidon kannalta on tarpeellista tietää myös kuinka saada koti toimivaksi ja turvalliseksi sekä mistä saa tarvittaessa taloudellista tukea. Ohjauksen ja neuvonnan määrälliset ja laadulliset tavoitteet Tehostetaan tiedottamista ja palveluohjausta läpi palveluketjun Parannetaan koulutuksen avulla palveluketjun henkilöstön osaamista omaishoitotilanteiden tunnistamisessa ja kyvyssä ohjata omaishoitoa tukevien palvelujen piiriin oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti 4.8 Omaishoitajien terveyde seurannan tavoitetila Omaishoitajille suunnatut voimavarakartoitukset tehdään kaikille omaishoitajille. Voimavarakartoituksessa esiin tulevat ongelmat pyritään ratkaisemaan yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti hyödyntäen palveluketjun osaamista. Omaishoitajien terveyden seurannan määrälliset ja laadulliset tavoitteet Taataan riittävät resurssit toteuttamaan systemaattista omaishoitajien terveydenseurantaa Omaishoitajien voimavarakartoituksista saadun tiedon avulla kehitetään omaishoitajien terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä palveluita 4.9 Omaishoitajalle ja omaishoidettavalle suunnattujen kuntoutuspalveluiden tavoitetila Kuntoutus on tavoitteellinen ja suunnitelmallinen prosessi. Kuntoutus tulee nähdä yksilön ja hänen ympäristön välisenä vuorovaikutuksena, jossa otetaan huomioon yksilön voimavarat, elämänhallinta ja elämänlaatu (Routasalo 2001). Kuntoutuspalveluiden tavoitteena on tukea omaishoitajan ja omaishoidettavan toimintakykyä, elämänhallintaa ja elämänlaatua (Heimonen & Granö 2005, 12). Kuntoutukseen sisältyy prosessi ja tulos/tila näkökulma. Se on luonteeltaan ennakoivaa, jatkuvaa, toiminta- ja työkykyä ylläpitävää, eikä ole aina selkeästi erotettavissa muusta hoidosta tai asiakkaan elämän kokonaistilanteesta. Tavoitteena kuntou- 14

15 tuspalveluiden osalta on kuntoutuksen ammattilaisten resurssien lisääminen, esimerkiksi fysioterapeutti ja / tai toimintaterapeutti. Tavoitteena on hyvän olon kahvila -toiminnan sisällön kehittäminen ja hyväksi havaittujen työskentelytapojen jakaminen eteenpäin käytännöiksi. Omaishoidettavien liikuntaryhmää jatketaan ja markkinoidaan niin, entistä useammalle järjestyisi mahdollisuus osallistua. Ryhmän samanaikainen ajankohta liikuntatoimen järjestämän omaishoitajien ryhmän kanssa mahdollistaa näin molempien osallistumisen. Kuntoutuspalveluiden määrälliset ja laadulliset tavoitteet Kuntoutuksen ammattilaisten antamia palveluita ja tietoa pyritään lisäämään omaishoitoperheiden tukipalveluissa Kuntoutuspalveluiden vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta kerättyä tietoa hyödynnetään kuntoutuspalveluiden kehittämisessä ja kohdentamisessa 4.10 Yhteistyön tavoitetila muiden omaishoidon tukipalveluita järjestävien kanssa Tavoitetilan saavuttaminen edellyttää yhteistyön ja tiedonkulun kehittämistä eri sektoreiden toimijoiden välillä. Omaishoitoperheille suunnatun ohjauksen ja neuvonnan tulisi olla saatavilla, kun voimavaroja on vielä jäljellä. Tarve painottuu omaishoitotilanteen alkuvaiheeseen ja muutoskohtiin. Omaishoitoperheiden ohjaus ja neuvonta on virallisen järjestelmän ja kolmannen sektorin toisiaan täydentävää toimintaa Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön tavoitetila Tavoitteena on hyvän yhteistyökumppanuuden säilyminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyötä kolmannen sektorin ja kunnallisten toimijoiden välillä pyritään myös lisäämään ja tiivistämään, sillä tuntemalla toinen toistensa toimintaa mahdollisimman hyvin, hyödyttää se omaishoitoperheitä parhaiten. Hyvä ja aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin ja kunnallisten toimijoi-den välillä tuo lisäarvoa omaishoitoperheiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Kolmannen sektorin toimijoiden asiantuntijuutta tarvitaan tueksi omaishoidon palveluiden kehittämisessä, lisäksi he tuovat omaishoitajien asiakaspalautetta esille. Kolmas sektori järjestää yhtenä tärkeänä palveluketjun osana kunkin järjestön ja toimijan sen hetkisten resurssien mukaan vertaisryhmiä, virkistys- ja harrastustoimintaa, lomatoimintaa sekä antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitoperheille. Toiminnoista tiedotetaan Omaisjärjestöjen toimintakalenterissa, mitä päivitetään vuosittain Yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitetila Tavoitteena on tiedonkulun tehostaminen kunnallisen ja yksityisten palveluntuottajien välillä, sekä uusien toimintatapojen kehittäminen ja entisten vahvistaminen yhteistyössä Mikkelin seurakuntayhtymän kanssa tehtävän yhteistyön tavoitetila Tulevaisuudessa tiedon kulkua ja tavoitettavuutta tehostetaan, jotta mahdollisimman monet omaishoitotyötä tekevät saisivat tietoa seurakunnan järjestämästä toiminnasta. Omaishoitajia rohkaistaan osallistumaan tilaisuuksiin ja toimintaan. Kolmannen sektorin kanssa tehtävänyhteistyön määrälliset ja laadulliset tavoitteet Omaishoitoa koskevissa asioissa yhteistyön ja tiedonkulun tehostaminen eri sektoreiden välillä Omaishoitajat ovat tietoisia eri tahojen tarjoamista mahdollisuuksista Mikkelin kaupungin ja kolmannen sektorin roolien selkeyttäminen asiakkaan näkökulmasta Mikkelin kaupungin ja kolmannen sektorin yhteiset pelisäännöt asiakkaan hyväksi 4.11 Omaishoidontuki vammaispalveluissa Alle 65-vuotiaiden sekä kaikkien kehitysvammaisten asiakkaiden omaishoidontuet myönnetään vammaispalveluyksiköstä. Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kuntalaisten kanssa mahdollisimman yhdenvertaisesti sekä vähentää vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä Mikkelin kaupungin vammaispalveluiden nykytila Omaishoidon tuesta laaditaan aina sopimus hoitajan kanssa, johon liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitajalla on myös mahdollisuus valita omaishoidontuki palkkion sijaan kotihoidon palvelu, päivätoiminta tai vapaapäiväjärjestelyt maksuvapautettuina omaishoitoa tukevina palveluina. Omaishoidon tuesta ei tässä tilanteessa laadita sopimusta, vaan järjestettävistä palveluista tehdään viranhaltijapäätös, johon liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimuksen tehneellä hoitajalla on kaupungin järjestämä lakisääteinen tapaturmavakuutus. Omaishoidontuki on kokonaisuus, jossa huomioidaan sekä hoidettavan että hoitajan tilanne, palvelun- ja avuntarve yksilöllisesti. 15

16 Kotihoitoa ostetaan yksityisiltä kotipalvelun palveluntuottajilta. Kehitysvammaisten puolella tilapäishoitoa järjestetään Oksakujan palvelukodilla, Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa sekä Palvelusäätiön perhelomituksina. Muita tukipalveluja ovat ELVA (erityislapsenvahti), lyhytaikainen perhehoito, vammaispalvelulain mukainen saattajapalvelu, ateriapalvelu, sosiaalihuolto- sekä vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Tukipalvelut hoidettavalle Tukipalveluja hoidettavalle ovat mm. ateriapalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu ja turvapalvelut. Vaikeavammaisilla omaishoidettavilla on oikeus hakea vammaispalvelulain mukaisia etuuksia kuten vaikeavammaisten kuljetuspalvelu saattajapalveluineen, henkilökohtainen apu, asunnonmuutostyöt. Päivätoiminnasta vastaavat kaupungin päivätoimintayksiköt (Kiiskinmäki, Tenhola, Rantakylä ja Haukivuoren palvelukeskus, Karikon toimintakeskus, Pääskylän palvelukoti, Autististen lasten ja nuorten iltapäivätoiminta Kaarisillassa) ja terveyskeskussairaalan dementiayksikkö. Ostopalveluina päivätoimintaa hankitaan (Invalidien asumispalvelulta, Savon vammaisasuntosäätiöltä, Vaalialan kuntayhtymältä). Muita tukipalveluja ovat lyhytaikainen perhehoito, tilapäishoito sekä ELVA (erityislapsenvahtipalkkio). Pääsääntöisesti Elvaa myönnetään alle 18-vuotiasta kehitysvammaista hoitavalle hoitajalle. Elva-palvelua on myönnetty v asiakkaalle, elvapalkkion suuruus on 5,05 / tunti Tukipalvelut omaishoitajalle Kaupungin kanssa omaishoidon sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, mikäli hän on yhtäjaksoisesti, vähäisin keskeytyksin sidottuna hoitotyöhön. Maksuluokissa II-IV on käytössä lakisääteisiin vapaisiin oikeutetulla hoitajalla vapaan järjestelyihin kolme palveluseteliä kuukautta kohden, palveluseteli on arvoltaan 60. Palvelusetelillä omaishoitaja voi järjestää yksityisen palveluntuottajan avulla kotihoidon palveluja ja lyhytaikaishoitoa hoidettavalle tai yksityishenkilön (sijaishoitajan) avulla palveluja kotiin. Kehitysvammaista omaistaan hoitavien omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseksi on mahdollista käyttää Vaalijalan kuntoutuskeskuksen, Oksakujan palvelukodin sekä kehitysvammaisten palvelusäätiön palveluita. Vaikeavammaisille asiakkaille, mielenterveyskuntoutujille ja omaishoidossa oleville lapsille ja nuorille ei ole tarjolla soveltuvia hoitopaikkoja omaishoitajan vapaapäivien järjestämiseksi Mikkelin alueella. Ympärivuorokautista hoitoa järjestävät terveyskeskuksen vuodeosastot sekä palvelutalot. Lisäksi muita tukipalveluita tarjoavat kolmannen sektorin toimijoista Kehitysvammaisten tuki ry ja seurakunta sekä OMA ry, kts. kohta Mikkelin kaupungin vammaispalvelun tavoitetila Vahvuutena palvelujärjestelmässä ovat hyvät toimintamallit sekä ammattitaitoiset työntekijät, joilla on päivitettyä tietoa omaishoidontuesta sekä muista sosiaali- ja terveystoimen palveluista. Tärkeänä kehityskohteena nähdään vaikeavammaisten nuorten, mielenterveyskuntoutujien ja omaishoidossa olevien kehitysvammaisten lasten tilapäispaikkojen kehittäminen Mikkelin seudulle. Erityisesti tarvetta on viikonloppu- ja iltahoitopaikoista. Tavoitteena on pyrkiä myöntämään omaishoidontuki kaikille niille asiakkaille, joilla on oikeus omaishoidontuen myöntämiskriteerien mukaan omaishoidontukeen. Omaishoidontukeen osoitettuja määrärahoja pyritään lisäämään vuosittain tarvetta vastaavaksi. Lisäksi mahdollistetaan erityisesti nuorten omaishoitajien tarve kokoontua yhdessä niin, että heillä olisi mahdollisuus keskusteluun, vertaistukeen. sekä virkistys- 23 toimintaan. Omaishoidettaville on oltava tarvittaessa mahdollisuus lyhytaikaiseen hoitoon sekä ilta- ja viikonloppuhoitoon. Taulukko 9: Vammaispalvelun nykytila ja määrälliset tavoitteet Taulukko 9. Vammaispalvelun nykytila ja määrälliset tavoitteet Vammaispalvelut palkkionsuuruus nykytila asiakasmäärä tarve vuoteen 2013 maksuluokat I maksuluokka II maksuluokka III maksuluokka IV maksuluokka Yhteensä Palvelusetelin käyttö Taulukko 10. Ikäjakauman nyky- ja tavoitetila vammaispalvelussa Vammaispalvelut nykytila asiakasmäärä 16 ikäjakauma 2009

17 IV maksuluokka Yhteensä Palvelusetelin käyttö Taulukko 10: Ikäjakauman nyky- ja tavoitetila vammaispalvelussa Taulukko 10. Ikäjakauman nyky- ja tavoitetila vammaispalvelussa Vammaispalvelut nykytila asiakasmäärä ikäjakauma v v. 58 yli 65 v. 6 Vammaispalveluiden Erityistä huomiota on kiinnitettävä mielenterveysasiakkaiden JA LAADULLISET palvelun tarpeeseen TAVOITTEET: määrälliset ja laadulliset VAMMAISPALVELUN tavoitteet MÄÄRÄLLISET Talousarvioon varattavien määrärahojen lisääminen vuosittain -niin, Talousarvioon että se vastaa asiantunti- varattavien määrärahojen kajärjestelmän lisääminen luominen vuosittain iltapäivien ja niin, loma-ai- että se vastaa asi Vaikeavammaisten lasten ja nuorten hoitopaikjoiden arvioimaa tarvetta kojen osalta joiden arvioimaa tarvetta Vaikeavammaisten - lasten Vaikeavammaisten ja nuorten, mielenterveyskuntoutujien ja omaishoidossa olevien Vaikeavammaisten lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistaminen lasten ja nuorten, mielenterveyskuntoutujien ja omaishoidossa kehitysvammaisten lasten tilapäishoitopaikkojen lisääminen, erityisesti viikonloppu- ja kehitysvammaisten lasten tilapäishoitopaikkojen lisääminen, erityisesti topaikkojen viikonloppu- osalta. ja iltahoitopaikkojen osalta. - Erityistä huomiota on kiinnitettävä mielenterveysasiakkaiden palvelun tarpeeseen - Vaikeavammaisten lasten ja nuorten hoitopaikkajärjestelmän luominen iltapäivien j aikojen osalta - Vaikeavammaisten lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistaminen 17

18 Omaishoidon strategian seuranta ja päivittäminen tehdään kerran vuodessa omaishoidon yhteistyöryhmän kanssa. Työryhmän tehtävänä on seurata ja arvioida omaishoidon tavoitetilan toteutumista. Työryhmän koollekutsujana toimii Mikkelin kaupungin kotihoidonohjaaja Lea Makkula ja puheenjohtajana kotihoidon esimies Ulla Yli-Karro. 5. Omaishoidon strategian seuranta Omaishoidon strategian laatineeseen yhteistyöryhmään kuuluvat edustajat seuraavista organisaatioista: - Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry Omaishoidon strategian seuranta ja päivittäminen tehdään kerran vuodessa omaishoidon yhteistyöryhmän - Mikkelin seudun Muisti ry kanssa. - Mikkelin Työryhmän kaupungin tehtävänä vammaispalvelu on seurata ja arvioida - Mikkelin seurakuntayhtymä omaishoidon - Mikkelin tavoitetilan kaupungin toteutumista. vanhusten palvelut - Hoiva Osuuskunta Pelakuu Työryhmän - Etelä-Savon koollekutsujana sairaanhoitopiiri toimii Mikkelin kaupungin kotihoidonohjaaja - Vanhusneuvosto Lea Makkula ja puheenjohtajana kotihoidon esimies Ulla Yli-Karro. - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoidon tuen määrällisiä tavoitteita seurataan Omaishoidon strategian laatineeseen yhteistyöryhmään kuuluvat edustajat seuraavista organisaatioista: tavan tuen piirissä olevien hoidettavien määrän suh- omaishoidontukipalkkioiden ja muun palveluina annet- - Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry - Mikkelin seudun Muisti ry teen (taulukko 11). - Mikkelin kaupungin vammaispalvelu - Mikkelin seurakuntayhtymä Jatkossa luodaan seurantakalenteri, missä tuodaan - Mikkelin kaupungin vanhusten palvelut - Hoiva Osuuskunta Pelakuu esille sekä omaishoitajan että omaishoidettavan tukipalveluiden toteutuminen ja kohdentuminen. - Etelä-Savon sairaanhoitopiiri - Vanhusneuvosto - Omaishoidon Mikkelin seudun tuen Omaishoitajat määrällisiä ja tavoitteita Läheiset ryseurataan omaishoidontukipalkkioiden ja muun palveluina annettavan tuen piirissä olevien hoidettavien määrän suhteen (taulukko 11). Taulukko 11. Seuranta taulukko. Omaishoidontukipalkkion piirissä olevien hoidettavien Taulukko 11: Seurantataulukko. Omaishoidontukipalkkion piirissä olevien hoidettavien määrä määrä Vanhuspalveluissa v v.2010 v.2011 v v omaishoidontuen piirissä yli 75 v v v. 3 alle 16 v. 1 Vammaispalveluissa omaishoidon tuen pirissä yli 65 v v v. 14 Jatkossa luodaan seurantakalenteri, missä tuodaan esille sekä omaishoitajan että omaishoidettavan tukipalveluiden toteutuminen ja kohdentuminen. 18

19 6. Yhteenveto omaishoidon strategiasta YHTEENVETO OMAISHOIDON STARTEGIASTA 2010 Määrälliset ja laadulliset omaishoidon tuen tavoitteet Kattavuus: Vuoteen 2012 mennessä yli 75- vuotiaista 6 % on omaishoidontuen piirissä. Toimenpiteet ja aikataulu - Vuoteen 2012 mennessä yli 75- vuotiaista 6 % on omaishoidontuen piirissä. - Vuonna 2013 Mikkelissä se tarkoittaa että yli 75- vuotiaista 276 on omaishoidontuen piirissä. Vastuu- ja toimijatahot Mikkelin kaupungin vanhusten palvelut Hoitopalkkiot: Tukipalvelut: - Talousarvioon varattavien omaishoidontuen määrärahoja lisätään niin, että kaikki Mikkelin sosiaali- ja terveyslautakunnan omaishoidontuen myöntämiskriteerit täyttävät perheet pääsevät omaishoidontuen piiriin Määrälliset toimenpiteet: - Geriatrin palveluiden turvaaminen - Omaishoidontiimin työntekijämäärän kasvattaminen, jotta voidaan turvata kotiin omaishoitajien vapaapäiviä korvaavat palvelut - Kuntoutuksen ammattilaisten lisääminen, esimerkiksi fysioterapeutti ja / tai toimintaterapeutti sekä sosiaalityöntekijän palvelut turvattava nykyistä paremmin - Hoitojärjestelyjen kehittäminen iltaisin ja viikonloppuisin Laadulliset toimenpiteet: - Rahallisista tukimahdollisuuksista ja muista tukipalveluista tiedottamista ja opastamista tehdään entistä voimakkaammin kaikilla palvelujärjestelmän eri tasoilla ja sektoreilla - Palvelutarpeen arviointikriteereitä yhtenäistetään alueellisesti - Arvioinneissa otetaan huomioon psyykkiset sairaudet ja toimintakyky - Palvelutarpeen arviointi toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. - Omaishoitajien palvelutarpeen arvioinnissa käytetään mittarina voimavarakartoitusta - Omaishoidon kokonaisuutta tukevia yhteistyönmuotoja kehitetään yli hallinto- ja kuntarajojen - Yhteistyön ja tiedonkulun kehittäminen eri sektoreiden toimijoiden välillä - Kehitetään asiakaspalautejärjestelmää - Yhtenä mittarina käytetään omaishoitajien vapaapäivien toteutumisen järjestelmällistä seurantaa, minkä avulla kerätään tietoa omaishoidon tukemisen onnistumisesta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, hallitus ja valtuusto Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi/ vanhusten palvelut 19

20 26 Omaishoidettavan palvelut: - Kotihoidon palvelut - Kotihoidon tukipalvelut; kuljetuspalvelut, apuvälineet, asunnon muutostyöt - Päivätoiminta - Lyhytaikaishoito - Kuntoutuspalvelut; liikuntaryhmä - Kolmannen sektorin palvelut Omaishoitajan palvelut: - Omaisten vertaistukiryhmä - Ohjaus ja neuvonta - Lakisääteiset vapaapäivät - Palveluseteli - Omaishoitajien terveydenseuranta - Kuntoutuspalvelut; Hyvän olon kahvila toiminta Kyyhkylässä, liikuntaryhmä - Seniorisentterin palvelut - Kolmannen sektorin palvelut Vammaispalvelu, palvelut hoidettavalle: - Kotihoidon tukipalvelut Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut: - Ammatillisen tietotaidon ylläpitoa ja ennaltaehkäisevän näkökulman vahvistamista omaishoitotyössä pyritään lisäämään - Omaishoidontuen toimintamallia jalkautetaan läpi palveluketjun, huomioiden yksityiset palveluntuottajat ja kolmas sektori Päivätoiminta: - Päivätoiminnan lisääminen Lyhytaikaishoito: - Lyhytaikaishoidon lisääminen omaishoitoperheiden tarpeita vastaavaksi - Lyhytaikaispaikkoja voivat käyttää myös omaishoidonsopimuksen ulkopuoliset perheet - Lyhytaikaista perhehoitoa haja-asutusalueille kehitetään yhteistyössä Vanhus-Kaste hankkeen kanssa - Eritasoisen selvittävän, kuntouttavan ja hoivapainotteisen lyhytaikaishoidon kehittäminen - Suonsaaren vanhainkotiin keskitetään lyhytaikahoito - Muistisairaiden osalta kriisihoito ja lyhytaikapaikat tulevat Pankarannan muistikeskukseen Omaisten vertaistukiryhmä: - ryhmän markkinoinnin tehostaminen ja uusien ryhmien kehittäminen Ohjaus ja neuvonta: - Tehostetulla ohjauksella ja neuvonnalla pyritään vaikuttamaan siihen, että perheet tunnistaisivat olevansa omaishoitoperheitä Vapaapäivät: - Vapaapäiviin 3vrk/kk kaikilla oikeus Palveluseteli: - Palvelusetelin käytön kehittäminen edelleen - Palveluohjauksen kehittäminen työkäytännöksi Omaishoitajien terveydenseuranta: - Kerätään tietoa voimavarakartoituksista, minkä perusteella kehitetään omaishoitajien terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä palveluita Kuntoutuspalvelut omaishoitajalle ja - hoidettavalle: - Tehostetaan tiedottamista ja ohjausta ryhmiin - Kuntoutuspalveluiden vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arvioimiseksi otetaan käyttöön tarkoitusta vastaavat seurantaindikaattorit - Kerättyä tietoa hyödynnetään kuntoutuspalveluiden kehittämisessä ja kohdentamisessa - Vammaispalvelun määrärahojen lisääminen vuosittain niin, että se vastaa asiantuntijoiden arvioimaa tarvetta Mikkelin kaupungin vammaispalvelut/ erityistyöntekijät ja palveluoh- 20

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3

JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3 1 JOHDANTO...2 1 VANHUSPOLITIIKAN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET...3 2 VANHUSPOLITIIKKA NURMIJÄRVELLÄ...4 2.1 SELVITÄ - ARVIOI - SIJOITA (SAS)...5 2.2 VANHUSVÄESTÖN MÄÄRÄN LISÄÄNTYMINEN...6 2.3 DEMENTIAA

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT ja TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA...5 2.1. Vanhuspalveluiden toimintamalli Kangasniemen

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja -

Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI. - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry 10-vuotis JUHLALEHTI - Onneksi on omaishoitaja - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Savilahdenkatu 18 A 4, 50100 Mikkeli Avoinna arkisin 9-15 p. 0400-802

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA

PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPSEN TAI NUOREN OMAISHOITAJAN JAKSAMISEN NÄKÖKULMASTA Katariina Niukkala Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Ylempi ammattikorkeakoulu Sosiaaliala Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015

LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 LEPPÄVIRRAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN HOITO- JA PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2008 2015 Kunnanvaltuusto 2.6.2008 20 Kunnanhallitus 14.1.2008 1 Perusturvalautakunta 13.12.2007 84 1 TIIVISTELMÄ Ikäpolitiikan tavoitteena

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot

OULAISTEN VANHUSTYÖN OHJELMA VUOTEEN 2017

OULAISTEN VANHUSTYÖN OHJELMA VUOTEEN 2017 OULAISTEN VANHUSTÖN OHJELMA VUOTEEN 2017 01.09.2011 1 Vanhustenhuollon palvelujen päivitystyöryhmä: Raimo Luhtavaara, päivitystyöryhmän puheenjohtaja, Oulaisten kaupungin perusturvalautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot