Sosiaali- ja terveystoimi. Omaishoidon strategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveystoimi. Omaishoidon strategia"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimi Omaishoidon strategia

2 Sisällys JOHDANTO OMAISHOITAJA JA OMAISHOIDON TUKI MIKKELIN KAUPUNGIN OMAISHOIDON STRATEGIA MIKKELIN KAUPUNGIN OMAISHOIDON NYKYTILA Maksettujen hoitopalkkioiden jakautuminen Mikkelissä Omaishoidon tuen sopimus ja hoito- ja palvelusuunnitelma Omaishoidettavalle suunnatut Mikkelin kaupungin palvelut Päivätoiminta omaishoidettavalle Lyhytaikaishoito omaishoidettavalle Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut Apuvälineet Kuntoutuspalvelut Kuljetuspalvelut Omaishoitajalle suunnatut Mikkelin kaupungin palvelut Ohjaus ja neuvonta Palveluseteli Omaishoitajan terveyden seuranta Omaishoitajien päiväkuntoutus Omaishoitajien liikuntaryhmä Seniorisentteri Päivätoiminta Omaisten vertaistukiryhmä Muiden yhteistyötahojen järjestämien palveluiden nykytila Yksityiset palveluntuottajat Kolmannen sektorin toimijat Mikkelin seurakuntayhtymä MIKKELIN KAUPUNGIN OMAISHOIDON TAVOITETILA Talousarvioon varattujen määrärahojen tavoitetila Hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitetila Omaishoidettavien päivätoiminnan tavoitetila Omaishoidettavien lyhytaikaishoidon tavoitetila Kotihoidon palveluiden tavoitetila Kotihoidon tukipalveluiden tavoitetila Ohjauksen ja neuvonnan tarve omaishoitoperheissä Omaishoitajien terveyden seurannan tavoitetila Omaishoitajalle ja omaishoidettavalle suunnattujen kuntoutuspalveluiden tavoitetila Yhteistyön tavoitetila muiden omaishoidon tukipalveluita järjestävien kanssa Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön tavoitetila Yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitetila Mikkelin seurakuntayhtymän kanssa tehtävän yhteistyön tavoitetila Omaishoidontuki vammaispalveluissa Mikkelin kaupungin vammaispalveluiden nykytila Tukipalvelut hoidettavalle Tukipalvelut omaishoitajalle Mikkelin kaupungin vammaispalvelun tavoitetila OMAISHOIDON STRATEGIAN SEURANTA YHTEENVETO OMAISHOIDON STARTEGIASTA LÄHTEET...22 LIITE 1 LAKI OMAISHOIDON TUESTA...23 LIITE 2 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISKRITEERIT...25 LIITE 3 PALVELU- JA HOITOSUUNNITELMA...26 LIITE 4 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET LIITON OMAISHOIDON TEESIT Kannen kuva: Tuija Turunen 2

3 Johdanto Omaishoito ja kotihoidossa olevien määrä on voimakkaasti kasvamassa, koska ikääntyvä väestö lisääntyy, palvelurakenteissa tapahtuu muutoksia ja kuntien taloudellinen tilanne heikkenee. Suomessa päätoimisia auttajia eli omaishoitajia on noin , joista n vastaa pitkäaikaisesta ja vaativasta omaishoidosta (laitoshoitoa ehkäisevä tai korvaava). Mikkelissä heitä arvioidaan olevan n. 3000, joista n. 500 vastaa vaativasta omaishoidosta. Omaishoitolain mukaisen omaishoidon tuen piirissä on noin omaishoitajaa koko maassa. Mikkelissä omaishoidon tuen piirissä vuonna 2009 oli vanhuspalveluissa 206, vammaispalveluissa 78 henkilöä. 23 perheelle vaihtoehtoisesti omaishoidon tuki toteutetaan maksuvapaina palveluina. Etelä-Savon alueella omaishoito ja kotihoidossa olevien määrä on voimakkaasti kasvamassa (taulukko 1), sillä ikääntyvä väestö lisääntyy erityisesti täällä verrattuna koko valtakunnan tasoon. Etelä-Savossa on myös paljon perheitä, joissa nuorempi polvi on siirtynyt työn tai opiskelun perässä kasvukeskuksiin. Hoivavastuusesti jakajia omaishoidon ei ole lähipiirissä. tuki toteutetaan Vaativa ja maksuvapaina sitova hoivavastuu voi näin ollen jäädä yhden ihmisen harteille. palveluina. Omaishoito on elämänmuoto, jossa sairastaminen, auttaminen, hoitaminen ja kuntoutus sovitetaan eri ta- keskinäiseen kanssakäymiseen. Omaishoitajan ja hoidettavan tarpeet liittyvät kiinteästi yhteen. Omaishoitotilanteet ovat aina yksilöllisiä ja niiden kesto voi vaihdella suuresti. Tilanne voi kehittyä vähitellen tai tulla äkillisenä. Tavallista on, että puolison tai vanhemman toimintakyky huononee ikääntyessä niin paljon, ettei hän enää selviydy arjessa ilman apua. Äkillinen omaishoitotilanne voi syntyä esimerkiksi jonkun perheenjäsenen vammautumisen, äkillisen vakavan sairauden tai vammaisen lapsen syntymän seurauksena. Myös mielenterveyshäiriö voi aiheuttaa omaishoidon tarvetta. Omaishoitajuus voi olla lyhytaikainen tai useita kymmeniä vuosia kestävä elämänvaihe. Paljon apua tarvitsevan ja omaisen välille syntyy riippuvuussuhde, joka määrittelee molempien elämää. Uudessa elämäntilanteessa sekä omaishoitaja että hoidettava tarvitsevat tu- 4 kea, ohjausta ja neuvontaa. Riittämättömän tuen seurauksena osa omaishoitajista väsyy ja omaishoidettava van n. 3000, joista n. 500 vastaa vaativasta omaishoidosta. Omaishoitolain mukaisen omaishoidon tuen piirissä on noin omaishoitajaa koko maassa. Mikkelissä omaishoidon tuen piirissä joutuu siirtymään laitoshoitoon. Moni vaativa omaishoitotilanne päättyy 78 henkilöä. siihen, että 23 omaishoitaja perheelle vaihtoehtoi- uupuu - ei vuonna 2009 oli vanhuspalveluissa 206, vammaispalveluissa siihen, että hoidettavan tilanne vaatisi lääketieteellistä hoitoa laitoksessa. Omaishoitajien tekemän työn arvo Etelä-Savon alueella omaishoito ja kotihoidossa olevien kunnalle määrä on merkittävä on voimakkaasti ja se otetaan kasvamassa huomioon, (taulukko 1), sillä ikääntyvä väestö lisääntyy erityisesti suunnitellaan täällä verrattuna omaishoitoperheille koko valtakunnan palveluja tasoon. ja autta- Ete- kun miskeinoja. voin lä-savossa perheen tavalliseen on myös elämään paljon perheitä, ja perheenjäsenten joissa nuorempi polvi on siirtynyt työn tai opiskelun perässä kasvukeskuksiin. Hoivavastuun jakajia ei ole lähipiirissä. Vaativa ja sitova hoivavastuu voi näin ollen jäädä yhden ihmisen harteille. Taulukko 1: Tilastokeskuksen ennusteen mukainen väestörakenteen kehitys Mikkelissä 2009 Taulukko 1. Tilastokeskuksen ennusteen mukainen väestörakenteen kehitys Mikkelissä v v v v v v v yli Omaishoito on elämänmuoto, jossa sairastaminen, auttaminen, hoitaminen ja kuntoutus sovitetaan eri tavoin perheen tavalliseen elämään ja perheenjäsenten keskinäiseen kanssakäymiseen. Omaishoitajan ja hoidettavan tarpeet liittyvät kiinteästi yhteen. Omaishoitotilanteet ovat aina yksilöllisiä ja niiden kesto voi vaihdella suuresti. Tilanne voi kehittyä vähitellen tai tulla äkillisenä. Tavallista on, että puolison tai vanhemman toimintakyky huononee ikääntyessä niin paljon, ettei hän enää selviydy arjessa ilman apua. Äkillinen omaishoitotilanne voi syntyä esimerkiksi jonkun perheenjäsenen vammautumisen, äkillisen vakavan sairauden tai vammaisen lapsen syntymän seurauksena. Myös mielenterveyshäiriö voi aiheuttaa omaishoidon tarvetta. Omaishoitajuus voi olla lyhytaikainen tai useita kymmeniä vuosia kestävä elämänvaihe. Paljon apua tarvitsevan ja omaisen välille syntyy riippuvuussuhde, joka määrittelee molempien elämää. Uudessa elämäntilanteessa sekä omaishoitaja että hoidettava tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa. Riittämättömän tuen seurauksena osa omaishoitajista väsyy ja omaishoidettava joutuu 3siirtymään laitoshoitoon. Moni vaativa omaishoitotilanne päättyy siihen, että omaishoitaja uupuu - ei siihen, että hoidettavan tilanne vaatisi lääke-

4 1. Omaishoitaja ja omaishoidon tuki Omaishoidon tuen piirissä oleva omaishoitaja Omaishoidon tuen piirissä olevaksi omaishoitajaksi määritellään henkilö, joka on saanut päätöksen omaishoidon tuesta ja tehnyt sopimuksen omaishoidosta kunnan kanssa, omaishoitolain mukaisesti (Liite 1). He saavat työhönsä taloudellista tukea ja omaishoitajan työtä tukevia palveluja kotiin. Omaishoitaja voi olla puoliso, lapsi, vanhempi tai joku muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tuen ulkopuolella oleva omaishoitaja Omaishoidon tuen ulkopuolella hoidetaan yhtä vaativia omaistilanteita kuin omaishoidon tuen piirissä olevat hoitavat. Omaishoitajia, jotka eivät tunnista omaishoitajuuttaan, eivätkä osaa lähteä hakemaan palveluja työnsä ja jaksamisensa tueksi, on paljon. Enemmistö omaishoidon tuen ulkopuolella olevista omaishoitajista on iäkkäitä naisia, jotka hoitavat puolisoitaan Joidenkin läheinen on siirtynyt kotoa laitokseen ja omaiset jatkavat auttamistaan laitoksessa / palveluasumisyksikössä, tällöin omaishoitaja ei kuulu kunnallisiin omaishoitajiin. Suomen Omaishoitoverkosto on määritellyt omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestä tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omaishoitaja on useimmiten puolison hoitaja, mutta myös oman lapsen, vanhemman, sisaren tai veljen hoitaja. Osa omaishoitajista on ns. etäomaishoitajia, jotka tukevat läheisensä selviytymistä pidemmän matkan päästä. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön omassa kodissa tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja. Omaishoidon tuesta säädetään laissa. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, mikä muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta sekä palveluista, jotka tukevat omaishoitoa. Palkkioon vaikuttaa hoidon sitovuus ja vaativuus. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmista hoitopalkkioista säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Lain 6 :n mukaan hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2010 vahvistettu valtakunnallinen palkkakerroin on 1,231. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on lukien 347,41 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 694,83 euroa kuukaudessa. Omaishoitajan ja hoidettavan kanssa on laadittava hoito- ja palvelusuunnitelma, johon liitetään tiedot hoidettavan ja omaishoitajan oikeuksia koskevista säännöksistä. Hoito- ja palvelusuunnitelma on oltava liitteenä omaishoitajan ja kunnan välillä laadittavassa sopimuksessa (L /937). 4

5 2. Mikkelin kaupungin omaishoidon strategia Taustaa Mikkelin kaupungin omaishoidon strategia on laadittu tiiviissä yhteistyössä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja se on yhteydessä kaupungin ikäihmisten palvelustrategiaan. Laadittu omaishoidon strategia perustuu: 1. Lakiin omaishoidon tuesta 2. Lakiin sosiaalihuollosta 3. Valtakunnallisiin suosituksiin ja säädöksiin (STM) 4. Omaishoitajat ja Läheiset liiton tekemiin selvityksiin ja tutkimuksiin 5. Vanhustyön Keskusliiton tekemään tutkimukseen; Omaishoito yhteistyönä (Eloniemi-Sulkava ym. 2006) 6. Mikkelin seudun Muisti ry:n LähDe-hankkeen selvityksiin Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset paikallisyhdistyksen Vene-hankkeessa tehtyihin selvityksiin vuosien välisenä aikana vuosille Omaishoidon strategian tarkoituksena on saada omaishoidon tukemisen kokonaisuuksiin selkeyttä ja suuntaa, lisäksi se on yhteinen tavoitetila siitä, miten voimavarat jaetaan, miten tavoitteet määritellään ja millaisia ovat toimintatavat. Omaishoidon strategia viestii halutusta tulevaisuudesta ja osoittaa keinot sinne pääsemiseksi. Omaishoidon strategia viestii kaupungin palvelujärjestelmän ja kuntapäättäjien tahtotilan omaishoidontuen palveluiden järjestämisestä ja siihen on kirjattu keskeiset määrälliset sekä laadulliset linjaukset palveluista. Omaishoidon strategia mahdollistaa kaupungin järjestämien omaishoitoa tukevien palveluiden pitkäjänteisen ja johdonmukaisen kehittämisen muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategian avulla voidaan tunnistaa toiminnan kannalta keskeiset haasteet ja luoda yhteinen näkemys niiden edellyttämistä muutostarpeista. Omaishoidon strategiaa tarvitaan myös valintojen tekemiseen, se linjaa ja määrittelee sen mitä tehdään. Omaishoidon strategian tavoitteita tarkastellaan ja konkretisoidaan vuosittain. Tarkoitus ja tavoitteet Strategia on Mikkelin kaupungin päätöksen teosta vastaavien toimijoiden, sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden, yksityisten palveluntuottajien sekä kolmannen sektorin omaisjärjestöjen yhteinen näkemys siitä, miten kaupunki aikoo järjestää omaishoitoa tukevia palveluja 5

6 3. Mikkelin kaupungin omaishoidon nykytila Omaishoidon kattavuus vuonna 2009 oli Mikkelin kaupungissa yli 75-vuotiailla 4,7 % (taulukko 2). Yli 50 % omaishoitajista on yli 65-vuotiaita. Kaikista omaishoitajista 75 % on naisia ja 25 % miehiä. Asiakaspalautteen omaishoidon tukeen ja palveluihin liittyvissä asioissa voi antaa vapaasti Mikkelin kaupungin kotisivuilla osoitteessa tai suoraan viranhaltijoille. velut, hoitajan lakisääteiset vapaajärjestelyt ja hoidettavan lyhytaikaisjaksot liittyvät oleellisesti omaishoidon tukeen. Hoidettavan intervallihoidot eivät aiheuta keskeytystä omaishoitajan hoitopalkkion maksuun. Palvelusetelit olivat käytössä vapaapäivien järjestelyissä. 3.2 Omaishoidon tuen sopimus ja hoito- ja palvelusuunnitelma Taulukko 2. Vuoden 2009 tilastotietoa hoidettavien Omaishoidon määristä ikäryhmittäin: tuesta laaditaan aina sopimus omaishoitajan ja kunnan välillä. Sopimuksen omaishoidon tu- 3.1 Maksettujen hoitopalkkioiden Hoidettavat ikäryhmittäin Hoidettavat ikäryhmittäin jakautuminen Mikkelissä 2009 esta tekee omaishoidon tuesta vastaava viranhaltija Vanhuspalvelut lukumäärä Vammaispalvelut yhdessä perheen kanssa. lukumäärä Sopimuksen tehneellä hoitajalla on kaupungin järjestämänä 14 lakisääteinen tapa- Mikkelin kaupunki myöntää kotihoidon tuen palveluissa rahallista 0-17v omaishoidontukipalkkiota 1 sosiaali- ja terveyslautakunnan v hyväksymän määrärahan 3 ja myöntä turmavakuutus ja omaishoidon tuki kartuttaa eläkettä, tietyin edellytyksin. Sopimukseen liitetään hoito- ja miskriteereiden v perusteella (liite 2). 56 Alle 65-vuotiaiden palvelusuunnitelma (liite 3). Omaishoitajalla on myös omaishoidontuet myönnetään vammaispalveluyksiköstä. Omaishoidontuen 75 v hakemukset käsitellään 87 mahdollisuus valita omaishoidontukipalkkion sijaan kotihoidonpalvelu, päivätoiminta tai vapaapäiväjärjestelyt moniammatillisessa vtyöryhmässä kuukausittain. 59 Kiireelliset hakemukset yht. käsitellään välittömästi. Perheeseen 206 tehdään yht. Omaishoidon tuesta ei 78tässä tilanteessa laadita sopi- maksuvapautettuina omaishoitoa tukevina palveluina. aina kokonaistilanteen kartoittava kotikäynti. Myönnetyt omaishoidontuen hoitopalkkiot (maksuluokat I-IV, musta, vaan järjestettävistä palveluista tehdään viranhaltijapäätös, johon liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan aina kun taulukko Asiakaspalautteen 3) määräytyvät omaishoidon hoitotyön sitovuuden tukeen ja vaativuuden kaupungin perusteella. kotisivuilla Kotiin tuotettavat osoitteessa tarvittavat pal- tai hoidettavan suoraan viranhaltijoille. / hoitajan tilanteessa tapahtuu muutoksia. palveluihin liittyvissä asioissa voi antaa vapaasti Mikkelin Maksettujen hoitopalkkioiden jakautuminen Mikkelissä 2009 Taulukko 2: Vuoden 2009 tilastotietoa hoidettavien määristä ikäryhmittäin Taulukko 2. Vuoden 2009 tilastotietoa hoidettavien määristä ikäryhmittäin: Mikkelin Hoidettavat kaupunki ikäryhmittäin myöntää kotihoidon tuen palveluissa Hoidettavat rahallista ikäryhmittäin omaishoidontukipalkkiota sosiaali- Vanhuspalvelut ja terveyslautakunnan hyväksymän lukumäärämäärärahan Vammaispalvelut ja myöntämiskriteereiden lukumäärä perusteella (liite 2). Alle 0-17v65 -vuotiaiden omaishoidontuet 1 myönnetään 0-15 vammaispalveluyksiköstä. 14 Omaishoidontuen hakemukset v käsitellään moniammatillisessa 3 työryhmässä kuukausittain. Kiireelliset 58 hakemukset käsitellään vvälittömästi. Perheeseen 56 tehdään aina kokonaistilanteen kartoittava kotikäynti. Myönnetyt omaishoidontuen 75 v hoitopalkkiot 87(maksuluokat I-IV, taulukko 3) määräytyvät hoitotyön sitovuuden ja vaativuuden v perusteella. Kotiin 59tuotettavat tarvittavat palvelut, hoitajan lakisääteiset vapaajärjestelyt ja yht. hoidettavan lyhytaikaisjaksot 206liittyvät oleellisesti yht. omaishoidon tukeen. 78Hoidettavan intervallihoidot eivät aiheuta keskeytystä omaishoitajan hoitopalkkion maksuun. Palvelusetelit olivat käytössä vapaapäivien Asiakaspalautteen järjestelyissä. omaishoidon tukeen ja palveluihin liittyvissä asioissa voi antaa vapaasti Mikkelin kaupungin kotisivuilla osoitteessa tai suoraan viranhaltijoille. Taulukko 3: Myönnetyt hoitopalkkiot 2009 Taulukko 3. Myönnetyt hoitopalkkiot 2009 Vanhuspalvelut palkkionsuuruus lukumäärä Vammaispalvelut lukumäärä 3.1 Maksettujen hoitopalkkioiden jakautuminen Mikkelissä 2009 I maksuluokka Mikkelin kaupunki myöntää kotihoidon tuen palveluissa rahallista omaishoidontukipalkkiota sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän määrärahan ja myöntämiskriteereiden perusteella (liite 2). II maksuluokka III maksuluokka Alle 65 -vuotiaiden omaishoidontuet myönnetään vammaispalveluyksiköstä. Omaishoidontuen hakemukset käsitellään moniammatillisessa työryhmässä kuukausittain. Kiireelliset hakemukset käsi- IV maksuluokka tellään välittömästi. Perheeseen tehdään aina kokonaistilanteen kartoittava kotikäynti. Myönnetyt omaishoidontuen hoitopalkkiot (maksuluokat I-IV, taulukko 3) määräytyvät hoitotyön sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Kotiin tuotettavat tarvittavat 6 palvelut, hoitajan lakisääteiset vapaajärjestelyt 3.2 Omaishoidon tuen sopimus ja hoito- ja palvelusuunnitelma ja hoidettavan lyhytaikaisjaksot liittyvät oleellisesti omaishoidon tukeen. Hoidettavan intervallihoi- 7

7 8 päivätoiminta tai vapaapäiväjärjestelyt maksuvapautettuina omaishoitoa tukevina palveluina. Omaishoidon tuesta ei tässä tilanteessa laadita sopimusta, vaan järjestettävistä palveluista tehdään 3.3 viranhaltijapäätös, Omaishoidettavalle johon liitetään suunnatut hoito- ja palvelusuunnitelma Kotihoito Hoito- ja kotihoidon ja palvelusuunnitelma tukipalvelut tarkistetaan aina kaupungin kun hoidettavan palvelut / hoitajan tilanteessa tapahtuu Kotihoito muutoksia. muodostuu alueellisesta tiimityöskentelystä Mikkelin sisältäen kodin- ja sairaanhoidollisen valmiuden. Kotihoidon tukipalveluissa on lisäksi 2 työntekijää, joiden Päivätoiminta omaishoidettavalle avulla hoidetaan mm. omaishoitajan vapaapäiväjärjestelyjä kaupungin kotiin. Muita tukipalveluja palvelut ovat ateriapalvelu, 3.3 Omaishoidettavalle suunnatut Mikkelin Päivätoiminnasta vastaavat kaupungin päivätoimintayksiköt: Kiiskinmäki, Tenhola, Rantakylä ja Haukivuoren ja Anttolan palvelukeskus sekä terveyskeskus- kuljetuspalvelu ja turvapalvelut. sosiaalihuoltolain sekä vammaispalvelulain mukainen 8 sairaalan päivätoiminta dementiayksikkö. tai vapaapäiväjärjestelyt Tavoitteena on edistää maksuvapautettuina asiakkaiden Omaishoidon toimintakykyä, tuesta omatoimisuutta ei tässä tilanteessa ja hyvinvointia laadita sopimusta, vaan järjestettävistä palveluista tehdään omaishoitoa tukevina palveluina Päivätoiminta omaishoidettavalle sekä Päivätoiminnasta tukea kotona asumista vastaavat mahdollisimman kaupungin pitkään päivätoimintayksiköt: Apuvälineet Kiiskinmäki, Tenhola, Rantakylä ja viranhaltijapäätös, johon liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan aina kun hoidettavan / hoitajan tilanteessa tapahtuu muutoksia. ja Haukivuoren mahdollistaa omaishoitajille ja Anttolan palvelukeskus vapaata hoitotyöstä. sekä terveyskeskussairaalan Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin dementiayksikkö. on keskitetty Tavoitteena apuvälineyksikkö, ja hyvinvointia josta on mahdollista sekä tukea saada kotona asiakkaan asumista toi- on edistää asiakkaiden toimintakykyä, omatoimisuutta mintakykyä ja asumista helpottavat apuvälineet. Apuvälineen saamiseksi tarvitaan ammattihenkilön arviointi mahdollisimman Lyhytaikaishoito pitkään omaishoidettavalle ja mahdollistaa omaishoitajille vapaata hoitotyöstä. Lyhytaikaisessa 3.3 Omaishoidettavalle laitoshoidossa hoitajien suunnatut toiminnan lähtökohtana Taulukko on hoidettavan 4. Päivätoiminnan toimintakyky nykytila kotona, siksi Mikkelin tarpeesta. kaupungin palvelut lyhytaikaishoidossa keskitytään eri keinoin tukemaan toimintakyvyn Päivätoiminnan pysymistä asiakasmäärät vähintään ennallaan, 2009 mieluiten Tenholan paranevan. Päivätoiminta päivätoiminta Hoitojaksojen omaishoidettavalle avulla tuetaan läheisen 30 Omaishoidettavalle perhettä /vko on tarjolla Tenholan kuntouttavaa Kuntoutuspalvelut kotona Päivätoiminnasta asumista ja ne vastaavat sisältävät arjessa kaupungin kiinnipitävää Kiiskinmäen päivätoiminta päivätoimintayksiköt: päivätoimintaa, henkilö/ Kiiskinmäki, vko Kiiskinmäen Tenhola, päiväkeskuksen Rantakylä päivä-jkuntoutusta ja lisäksi Kyyhkylän kuntoutuskeskukses- toimintaa. Tutkimusten mukaan jopa yli 90-vuotiaiden menestyksekäs Haukivuoren kuntouttaminen päivätoiminta ja Anttolan palvelukeskus lyhytaikaisten laitoshoitojaksojen Anttolan on edistää päivätoiminta avulla asiakkaiden on mahdollista. toimintakykyä, (Muurinen omatoimisuutta ym. 5 terapeutin henkilöä/ ja hyvinvointia palvelut vko ovat sekä myös tukea käytettävissä. kotona asumista Omais- sekä terveyskeskussairaalan 6-8 dementiayksikkö. Tavoitteena sa on henkilöä/ kolme laitoskuntoutuspaikkaa. vko Kotihoidon fysio- 2004, mahdollisimman Salanko-Vuorela pitkään ym. 2006, ja mahdollistaa Elphic ym. 2007). omaishoitajille hoidettavien vapaata liikuntaryhmä hoitotyöstä. kokoontuu kerran viikos- Terveyskeskuksen sairaala dementiayksikössä 10 henkilöä/vko Taulukko 4. Päivätoiminnan nykytila Taulukko 4: Päivätoiminnan nykytila Päivätoiminnan asiakasmäärät Tenholan Lyhytaikaishoito päivätoiminta omaishoidettavalle 30 perhettä /vko Lyhytaikaisessa Kiiskinmäen päivätoiminta laitoshoidossa hoitajien toiminnan lähtökohtana henkilö/ on vko hoidettavan toimintakyky kotona, Haukivuoren siksi lyhytaikaishoidossa päivätoiminta keskitytään eri keinoin 6-8 tukemaan henkilöä/ toimintakyvyn vko pysymistä vähintään ennallaan, Anttolan päivätoiminta mieluiten paranevan. Hoitojaksojen avulla 5 henkilöä/ tuetaan läheisen vko kotona asumista ja ne sisältävät arjessa kiinnipitävää toimintaa. Tutkimusten mukaan jopa yli 90-vuotiaiden menestyksekäs kuntouttaminen Terveyskeskuksen lyhytaikaisten sairaala dementiayksikössä laitoshoitojaksojen avulla 10 henkilöä/vko on mahdollista. (Muurinen ym. 2004, Salanko-Vuorela ym. 2006, Elphic ym. 2007) Lyhytaikaishoito omaishoidettavalle Lyhytaikaisessa Taulukko laitoshoidossa 5: Lyhytaikaispaikkojen hoitajien toiminnan nykytila lähtökohtana ja maksukaton hoidettavan kertyminen toimintakyky kotona, siksi lyhytaikaishoidossa keskitytään eri keinoin tukemaan toimintakyvyn pysymistä vähintään Taulukko 5. Lyhytaikaispaikkojen nykytila ja maksukaton kertyminen Lyhytaikaishoitopaikat ennallaan, mieluiten paranevan. Hoitojaksojen avulla nykytila tuetaan 2009läheisen kotona maksukatto asumista ja ne sisältävät arjessa kiinnipitävää toimintaa. Tutkimusten 8 mukaan paikkaajopa yli 90-vuotiaiden kerryttää menestyksekäs maksukattoa kun- Dementiayksikkö Graanin touttaminen palvelutalo lyhytaikaisten laitoshoitojaksojen avulla 6 paikkaa on mahdollista. (Muurinen ym. 2004, Salanko-Vuorela Haukivuoren ym. palvelukeskus 2006, Elphic ym. 2007). 5 paikkaa Anttolan palvelukeskus 2 paikkaa Lehmuskoti 2 paikkaa Kyyhkylän kuntoutussairaala 2 paikkaa kerryttää maksukattoa Taulukko Pietarinpirtti, 5. Lyhytaikaispaikkojen nykytila ja maksukaton 2 paikkaa kertyminen Yhteensä Lyhytaikaishoitopaikat 25 nykytila paikkaa 2009 maksukatto Dementiayksikkö 8 paikkaa kerryttää maksukattoa Graanin palvelutalo 6 paikkaa Haukivuoren palvelukeskus 5 paikkaa Anttolan palvelukeskus 2 paikkaa 7 Lehmuskoti 2 paikkaa

8 sa Pankarannan vanhainkodilla. Ryhmän vetämisestä vastaa Pankalammen fysioterapiayksikkö. Ryhmään on järjestetty yhteiskuljetus ja mukana avustamassa on Mikkelin seudun Muisti ry:n vapaaehtoistyöntekijöitä. Toiminta on siirtynyt Pankalammen fysioterapiayksikön vastuulle Mikkelin seudun Muisti ry:ltä vuoden 2010 alusta Kuljetuspalvelut Kotona asumisen tueksi voidaan myöntää vammaispalvelulain / sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua. Palvelun myöntämisen perusteina ovat hakijan toimintakyvyn aleneminen, asumisen sijainti ja sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua haettaessa otetaan huomioon hakijan tulot. Erityisesti pyritään huomioimaan omaishoitajat, joiden on vaikea jättää hoidettavaa ilman hoitoa ja valvontaa asiointien ajaksi ja/ tai asuvat heikkojen julkisten kulkuyhteyksien päässä. Asiakkaalta palvelusta perittävä omavastuuosuus muodostuu linja-autotaksan mukaisesti. 3.4 Omaishoitajalle suunnatut Mikkelin kaupungin palvelut Ohjaus ja neuvonta Muistineuvojina toimii Mikkelin kaupungin kotihoidossa 2 sairaanhoitajaa. Muistineuvojan työhön kuuluu omaishoitajien tukeminen, kotikäynteinä ja puhelinaikoina. Käynteihin kuuluu myös hoidettavan lääkevastearvioinnit sekä perheiden kokonaistilanteen seuranta ja palvelutarpeen arviointi yhteistyössä muistipoliklinikan hoitajan kanssa. Omaishoidon tuesta vastaava kotihoidonohjaaja tapaa omaishoitoperheet aina omaishoidon tuen sopimuksen laadinnan yhteydessä. Ohjaus ja neuvonta ovat tärkeä osa omaishoitoprosessia ja valmiutta tähän pyritään ylläpitämään koko kotihoidon henkilöstön osalta Palveluseteli Seudullinen palveluseteli on otettu käyttöön Mikkelissä, sen arvo on 20. Palvelusetelillä voidaan järjestää tilapäisesti kotihoidon palveluja kotiin sekä lyhytaikaista palveluasumisen tai laitoshoidon palvelua hoidettavalle. Omaishoitoperhe valitsee itse palveluntuottajan. Palvelusetelit myönnetään aina palvelutarvearvioinnin perusteella. Asiakkaan omavastuuosuus määritellään palveluseteliä myönnettäessä. Kaupungin oma palvelusetelijärjestelmä mahdollistaa omaishoitajan vapaapäiväjärjestelyt. Kaupungin oma palvelusetelijärjestelmä antaa mahdollisuuden perheen valita sijaishoitaja, jonka kanssa kaupunki tekee sopimuksen omaishoidettavan hoidon järjestämisestä. Maksuluokissa II-IV on käytössä lakisääteisiin vapaisiin oikeutetulla hoitajalla vapaan järjestelyihin palveluseteli, joka on arvoltaan 60 / vapaapäivä Omaishoitajan terveyden seuranta Omaishoitajien voimavarakartoituksella pyritään ennaltaehkäisemään sairauksia sekä tunnistetaan ja ohjataan hoitoon, lisäksi annetaan terveysneuvontaa sekä arvioidaan ja seurataan omaishoitajan työn kuormittavuutta, kuntoutustarvetta. Omaishoitajien voimavarakartoituksista vastaa kotihoidossa oleva omaishoidontiimi. Toiminta on aloitettu vuoden 2010 alusta Omaishoitajien päiväkuntoutus Hyvän olon kahvila toiminta pyrkii omaishoitajan toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen. Omaishoitajia aktivoidaan omaehtoiseen itsestä huolehtimiseen ja oman hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvän olon kahvila -toiminnan kautta omaishoitajilla on mahdollisuus virkistymiseen ja omaan aikaan. Samalla toteutuu myös omaishoitajan jaksamisen kannalta tärkeä vertaistuen saaminen. Toiminta on siirtynyt Pankalammen fysioterapiayksikön vastuulle Mikkelin seudun Muisti ry:ltä vuoden 2010 alusta Omaishoitajien liikuntaryhmä Liikuntaryhmien avulla pyritään ylläpitämään ja edistämään omaishoitajien ja hoidettavien terveyttä sekä toiminta- ja liikuntakykyä. Lisäksi pyritään aktivoimaan osallistujia omaehtoiseen kunnon ylläpitämiseen. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa. Omaishoitajien liikuntaryhmistä vastaa kaupungin liikuntatoimi. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan TOIMIVA-testeillä. Toiminta suunnitellaan testituloksia hyväksi käyttäen ja ryhmäläisiä ohjataan liikkumaan henkilökohtaisen palautteen perusteella. Ryhmiin on järjestetty yhteiskuljetus. Toiminta on siirtynyt Pankalammen fysioterapiayksikön vastuulle Mikkelin seudun Muisti ry:ltä vuoden 2010 alusta Seniorisentteri Ehkäisevän työn palvelupiste yli 65-vuotiaille mikkeliläisille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Työn tarkoituksena on tukea ja vahvistaa heidän selviytymistään ja hyvinvointiaan kotona. Toimintamuotoina omahoitopiste, jossa on tietoa ikäihmisille suunnatuista palveluista, ohjeita ja esitteitä itsehoidon tueksi sekä mahdollisuus mm. verenpaineen mittaukseen. Ikäneuvontaa saa ajanvarauksella ja siihen kuuluu ohjausta, neuvontaa ja palvelutarpeen arviointia. Ennakoivat kotikäynnit on suunnattu 80 vuotta täyttäville. Niiden tavoitteena on palvelun tarpeen ennakointi, palveluista tiedottaminen ja kotona asumisen tukeminen Päivätoiminta Kiiskinmäen päiväkeskuksessa, tavoitteena on edistää omaishoitajan toimintakykyä ja hyvinvointia tarjoamalla heille ryhmätoimintaa harraste-, kuntosali- ja keskus- 8

9 teluryhmien muodossa. Lisäksi päiväkeskus mahdollistaa omaishoitajien vapaapäivien pitämisen, järjestämällä 1-2 kertaa viikossa tai tarpeen mukaan hoidettavan hoidon. Omaishoitaja voi osallistua päiväkeskuksen kuntouttaviin, virkistäviin ryhmätoimintoihin esim. kuntosali, keramiikka, posliini, kutominen ja kädentaidot. Päiväkeskuksessa omaishoidettavan on mahdollista saada sairauden-, terveydenhoitoon, hygieniaan ja muuhun huolenpitoon, erilaisten tukiasioiden hoitoon, apuvälineisiin sekä kuntoutukseen liittyviä palveluita Omaisten vertaistukiryhmä Kokoontuu kuukauden ensimmäinen maanantai klo: (ei kesä-elokuussa) Kiiskinmäen päiväkeskuksessa. Ryhmän tavoitteena on tukea omaisten jaksamista ja arjessa selviytymistä sekä tarjota mahdollisuus vertaistukeen. Ryhmä on suunnattu muistisairaan läheisille ja sen vetämisestä vastaa muistineuvoja. Ryhmä on avoin, eikä siihen tarvitse olla lähetettä, vaan mukaan pääsee koska vaan. 3.5 Muiden yhteistyötahojen järjestämien palveluiden nykytila Yksityiset palveluntuottajat Palvelut on koottu kaupungin Ikäihmisten palveluoppaaseen. Lisäksi Mikkelin kaupungin internet-sivuilta löytyvät linkit kaupungin hyväksymistä palveluntuottajista palvelusisältöineen ja palveluhintoineen, Kolmannen sektorin toimijat Omaisjärjestöjen rooli on olla omaishoitajan ja omaishoidettavan etuudenvalvojina, asiaintuntijoina, kouluttajina, viestittäjinä, toimintamallien kehittäjinä, vapaaehtoistyön ja vertaistoiminnan organisoijina. Kaikki kolmannen sektorin toimijat antavat ohjausta ja neuvontaa ja järjestävät virkistys- ja vertaistuki- ja lomatoimintaa. Tarkemmin kolmannen sektorin tarjoamat palvelut omaishoitajille ja omaishoidettaville on koottu Omaishoitojärjestöjen toimintakalenteriin. Toimintakalenterin päivityksestä vastaa vuonna 2010 Mikkelin seudun Muisti ry. Toimintakalentereita on saatavilla keskussairaalan omahoitokeskuksesta, yhteispalvelupisteistä, Seniorisentteristä, Etelä-Savon maakuntakirjastosta, Sentraalista, Kiiskinmäen päiväkeskuksesta sekä Otavankadun (18) SeuraHuoneelta. Toimintakalenteri on saatavissa sähköisessä muodossa: ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja läheiset ry Mikkelin seudun Omaishoitajat ja läheiset ry järjestää omaishoitajien vertaistukiryhmiä seuraavasti: toiminnallinen ryhmä 1x kk, keskusteluryhmä 1x kk, Anttolan ryhmä 1x kk ja Haukivuori 1 x kk Omaishoitajat ja läheiset liitto järjestää omaisille lomatoimintaa. Mikkelin seudun Muisti ry Mikkelin seudun Muisti ry järjestää muistisairaiden ja heidän omaistensa vertaistukitoimintaa kerran viikossa syys-toukokuussa sekä omaishoitajien näytelmäpiiritoimintaa. Lisäksi järjestö järjestää lomatoimintaa muistisairaille ja heidän omaisilleen yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry (OMA) ry on mielenterveyspotilaiden- ja kuntoutujien omaisten ja läheisten tuki- ja edunvalvontajärjestö, perusajatuksena on omaislähtöisyys. Yhdistys tukee kaiken ikäisiä omaisia ja läheisiä, joiden lähipiirissä on psyykkisesti oireileva tai sairastunut henkilö. Omaisille on tarjolla alueellisia tukiryhmiä, virkistystapahtumia ja tiedon jakamiseen keskittyviä te toja. Omaisilla on mahdollisuus myös henkilökohtaisiin keskusteluihin työntekijän kanssa. Tavoitteena on tukea omaisia sairastumiseen liittyvissä tiedon, tuen ja virkistyksen tar-peissa. Yhdistyksen yksi toimipiste sijaitsee Mikkelissä, Otavankatu 18. Yhdistys toimii Etelä- ja Pohjois-Savon alueella. SPR:n omaishoitoa tukeva toiminta SPR:n omaisia tukevaa toimintaa ovat Ystäväpalvelu, Kotona hoito- ja huolenpitokurssit ja omaishoitajien retkitoiminta. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry (ESTERY) Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki toimii Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tukiyhdistyksenä. ESTERY:n tarkoituksena on tukea sekä edistää jäsenyhdistystensä yhteistyötä, vaikuttamismahdollisuuksia, toimintaedellytyksiä ja jäsenistölle tuotettavia palveluita. Tällä hetkellä tukiyhdistykseen kuuluu 23 yhdistystä. Yhdistystalo ESTERY sijaitsee Mikkelissä Otto Mannisenkatu 4:ssä. ESTERY järjestää jäsenyhdistyksilleen monenlaisia tapahtumia ja ryhmiä. Esimerkiksi ESTERY-talolla kokoontuu viikoittain askartelukerho ja kävelykerho. 9

10 Kehitysvammaisten tuki ry Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua, antaa jäsenille tietoa kehitysvammahuollon ajankohtaisista asioista, sosiaaliturvasta, oikeuksista ja mahdollisuuksista. Toiminta-alueenamme ovat Mikkeli, Hirvensalmi ja Ristiina. Toimintamme päätavoitteina on huolehtia edunvalvonnasta, vertaistuesta ja virkistyksestä ja se sisältää mm. tukea ja neuvontaa vanhemmille ja omaisille, asiantuntijaluentoja, koulutusta ja kursseja, retkiä ja matkoja kulttuuritapahtumiin, diskoja ja lavatansseja, juhlia ja illanviettoja jne Mikkelin seurakuntayhtymä Seurakunta järjestää omaishoitajille virkistyspäiviä 2 kertaa vuodessa, kirkkopyhiä 1-2 kertaa vuodessa, leirejä kerran vuodessa sekä retkiä, joissa osallistujilla on mahdollisuus jakaa arjen kokemuksia muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Seurakunta järjestää leiripäiviä, johon voi tulla hoidettavan kanssa yhdessä, mutta molemmille ryhmille järjestetään eri ohjelmaa. Seurakunnan diakoniatyöntekijän voi pyytää myös kotikäynnille. Omaishoitajien ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa talvikauden ajan. Seurakunnalla on mahdollisuus myöntää myös tilapäistä rahallista lomitustukea tarpeessa oleville. Kehitysvammaisille lapsille ja nuorille järjestetään viikonloppuleiri joka toinen vuosi, jonka aikana omaishoitajat voivat saada hoitotyöstä vapaata. 4. Mikkelin kaupungin omiashoidon tavoitetila Tavoitteena on, että kunta turvaa omaishoitoperheille lakisääteiset peruspalvelut. Palvelujen sisältö vastaa omaishoitoperheiden itse määrittämää tarvetta. Palvelujen oikeudenmukainen kohdentaminen edellyttää palvelujen ja tuen hakijoiden yhdenvertaisuuden turvaavaa arviointia ja palveluiden yhtenäisiä myöntämisperusteita. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa huomioiden molempien toimintakyvyn fyysiset, kognitiiviset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä ympäristötekijöihin liittyvät ulottuvuudet sekä moniammatillisen yhteistyön merkitys. (STM, Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, 26). Keskeisinä toimintaa ohjaavina perusarvoina ovat ihmisarvon kunnioittaminen, yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. Jokaiselle turvataan oikeus arvokkaaseen elämään ja hyvään kohteluun asuin- ja hoitopaikasta, auttamis-, hoito- ja palvelutarpeesta, iästä, sairauden tai vamman laadusta riippumatta. Palveluja suunniteltaessa, kehitettäessä ja suunnattaessa huomioidaan jokaisen kuntalaisen itsemääräämisoikeus siten, että palveluja ja tukea tarvitseva ihminen sekä hänen omaisensa pystyvät tekemään tietoisia valintoja ja saavat päätöksentekoaan varten tietoa ja tukea. Tavoitteena on, että huolenpito omaisista ja läheisistä nähdään yhteisön sosiaalisena pääomana, jolla on suuri inhimillinen ja taloudellinen merkitys. Mikkeli osoittaa omaishoitoa toteuttaville perheille arvostusta, kunnioittaa perheiden itsemääräämisoikeutta, turvaa taloudellisen, henkisen ja konkreettisen tuen. Omaishoitajaksi ryhtyminen on vapaaehtoista. Kaupunki huomioi omaisen hoidosta kieltäytymisestä aiheutuvat vaihtoehtoisten palvelujen kustannukset hoivan järjestämisessä. Mielikuva omaishoidosta Mikkelissä on myönteinen, mikä turvaa uusien omaishoitajien löytymisen tehtävään ja laadun omaishoitoon. Omaishoitoa toteutetaan valtakunnallisten suositusten, ihmisoikeuksien ja muiden sosiaali- ja terveydenhuoltoa säätelevien lakien mukaan ottaen huomioon erityisesti omaishoitolain (2005/937). Omaishoidon tavoitetila vuoteen 2013 Mikkelissä perustuu nykytilanselvityksissä esiin nousseisiin muutostarpeisiin, valtakunnallisiin suosituksiin, ikääntymisen ja sairastavuuden mukanaan tuomiin haasteisiin, kunta- ja palvelurakenneuudistuksiin sekä omaishoitoon sijoittamisen kannattavuuteen. Tavoitteissa on otettu huomioon sekä inhimillinen että taloudellinen puoli. Ne on jaettu määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin, joita seurataan valituilla seurantaindikaattoreilla. 10

11 Omaishoidon tuen laadulliset tavoitteet Omaishoitajien palvelutarpeen arvioinnissa käytetään mittarina voimavarakartoitusta Omaishoidon tuen määrälliset tavoitteet Omaishoidon tukimahdollisuuksista ja tukipalveluista tiedottamista ja opastamista tehdään haa lisätään niin, että se vastaa väestöraken- Talousarvioon vuosittain varattavaa määrära- entistä voimakkaammin kaikilla palvelujärjestelmän eri tasoilla ja sektoreilla teessa tapahtuvia muutoksia Kotihoidon omaishoidon tiimin resursseja vahvistetaan vastaamaan omaishoitoperheiden 15 Palvelutarpeen arviointikriteereitä yhtenäistetään Talousarvioon alueellisesti vuosittain varattavaa määrärahaa tarpeita lisätään niin, niin, että että hoito- se ja vastaa palvelusuunnitelmat väestöraken- - voidaan pitää ajan tasalla Arvioinneissa teessa tapahtuvia otetaan muutoksia huomioon psyykkiset - sairaudet Kotihoidon ja toimintakyky omaishoidon tiimin resursseja vahvistetaan vastaamaan omaishoitoperheiden Palvelutarpeen tarpeita niin, arviointi että hoito- toteutetaan ja palvelusuunnitelmat yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa voidaan pitää ajan tasalla kanssa. 4.1 Talousarvioon varattujen määrärahojen tavoitetila Hoito- ja palvelusuunnitelmat tarkistetaan vuosittain tai aina palvelutarpeen muuttuessa 4.1 Talousarvioon varattujen määrärahojen Kaupungin tavoitetila talousarvioon varattujen määrärahojen Omaishoidon kokonaisuutta tukevia yhteistyönmuotoja kehitetään yli hallinto- ja kuntarajojen nallisia, mm. Kaste-ohjelman mukaisia suosituksia. osuus omaishoidon tuen osalta tulee vastata valtakun- Kaupungin talousarvioon varattujen määrärahojen osuus Kaste-ohjelman omaishoidon mukaisesti tuen osalta vuoteen tulee 2012 vastata mennessä valtakunnallisiatään vaikuttamaan mm. Kaste-ohjelman siihen, että perheet mukaisia tunnis- suosituksia. 75-vuotiaista Kaste-ohjelman 6 % on omaishoidontuen mukaisesti vuoteen piirissä. Vuonna 2012 Tehostetulla ohjauksella ja neuvonnalla pyri- yli taisivat olevansa omaishoitoperheitä 2012 Mikkelissä se tarkoittaa että yli 75-vuotiaista 279 mennessä yli 75- vuotiaista 6 % on omaishoidontuen piirissä. Vuonna 2012 Mikkelissä se tarkoittaa on omaishoidontuen piirissä. että Kehitetään yli 75- vuotiaista asiakaspalautejärjestelmää, 279 on omaishoidontuen minkä piirissä. avulla kerätään tietoa palveluiden kehittämistä ja oikein kohdentamista varten Taulukko 6. Vanhuspalveluiden Taulukko 6: Vanhuspalveluiden määrälliset määrälliset omaishoidon omaishoidon tuen tavoitteet tuen tavoitteet (Kastehankkeen mukainen tavoite 6 % yli 75-vuotiaista) (Kaste-hankkeen mukainen tavoite 6 % yli 75-vuotiaista) Vanhuspalvelut Omaishoidon tuen piirissä olevat yli 75- vuotiaat 146 = 3,4 % (6 % = 256) 156=3,6 % (6 % =261) 166=3,5 % (6 % =265) 186=4,1 (6 % =271) 200=4,3 % (6 % =279) Talousarvion määräraha ( ) ( ) ( ) ( ) Omaishoidon tuen hakemukset Hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitetila Omaishoidontuki on aina palvelukokonaisuus, jossa huomioidaan sekä hoidettavan että hoitajan tilanne, palvelun- ja avuntarve yksilöllisesti. Palveluiden tarpeen arvioinnissa on huomioitava, että omaishoitaja ja hoidettavan tuen tarpeet liittyvät 11 kiinteästi yhteen. Uudessa elämäntilanteessa sekä

12 4.2 Hoito- ja palvelusuunnitelman tavoitetila 4.3 Omaishoidettavien päivätoiminnan tavoitetila Omaishoidontuki on aina palvelukokonaisuus, jossa Päivätoiminnan tavoitteena on tukea hoidettavan selviytymistä kotona, ylläpitää sosiaalista aktiivisuutta ja huomioidaan sekä hoidettavan että hoitajan tilanne, palvelun- ja avuntarve yksilöllisesti. Palveluiden tarpeen arvioinnissa on huomioitava, että omaishoitaja ja joutumista sekä tukea omaishoitajaa, mahdollistamalla henkistä vireyttä ja ehkäistä ennenaikaista laitokseen hoidettavan tuen tarpeet liittyvät kiinteästi yhteen. Uudessa elämäntilanteessa sekä omaishoitaja että hoitavuus, saatavuus ja saavutettavuus takaavat toimin- 16 hänelle vapaa-aikaa ja lepoa. Palvelun riittävyys, jousdettava tarvitsevat tukea, ohjausta ja neuvontaa. Palvelujen suutta ja ja tuen osallistumista, tarpeita arvioitaessa kokemusta lähtökohtana ihmisarvon kunnioittamisesta peellista, koska ja kaikille elämän tarvitseville tuntemista ei tällä mielekkääk- hetkellä järnan tuloksellisuutta. Päivätoiminnan lisääminen on tar- aina perheen oma näkemys elämäntilanteestaan ja jesty tarpeenmukaista päivätoimintaa. si. tarvitsemastaan tuesta sekä palveluista. Palvelut suunnitellaan siten, että ne tukevat ja ylläpitävät toimintakykyä, aktiivisuutta ja osallistumista, kokemusta ihmisarvon kunnioittamisesta ja elämän tuntemista mielek- Päivätoiminnan määrälliset HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMAN MÄÄRÄLLISET kääksi. ja laadulliset JA tavoitteet LAADULLISET TAVOIT- TEET: Kehitetään päivätoimintaa niin, että palvelua on - Kaikissa alkavissa vaativissa omaishoitotilanteissa tarjolla tehdään myös selvitys iltaisin ja perheen viikonloppuisin voimavaroista Hoito- yhdessä ja palvelusuunnitelman perheen kanssa ja sen pohjalta omaishoidon Päivätoiminnassa hoito- ja palvelusuunnitelma. mukana oleville perheille Hoito- järjestetään ja vähintään mahdollisuudet kerran vuodessa vertaistapaamisiin ja määrälliset palvelusuunnitelma ja laadulliset tarkistetaan tavoitteet muutostilanteissa - Kaikissa Hoito- alkavissa ja palvelusuunnitelmalomakkeen vaativissa omaishoitotilan- kehittäminen Eri kaupungin niin, että osiin se järjestetään huomioi ns. omaishoitajan yhteisiä teissa yksilöllisemmin tehdään selvitys perheen voimavaroista yhdessä perheen kanssa ja sen pohjalta omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan muutostilanteissa ja vähintään kerran vuodessa Hoito- ja palvelusuunnitelmalomakkeen kehittäminen niin, että se huomioi omaishoitajan yksilöllisemmin olohuoneita omaishoitoperheiden kohtaamispaikoiksi Lyhytaikaisen perhehoidon kehittäminen hajaasutusalueille jatkossa Ammattitaitoisen henkilökunnan pysyvyys turvataan työtapojen, yhteistyön ja työolosuhteiden hyvällä suunnittelulla ja johtamisella Muistisairaiden päivätoiminta keskitetään tulevaan muistikeskukseen, siten että siellä on eri- 4.3 Omaishoidettavien päivätoiminnan tavoitetila tasoisia ryhmiä, jotta kaikenkuntoisilla muistisairailla on mahdollisuus ryhmätoimintaan samana pysyvässä tutussa ympäristössä Päivätoiminnan tavoitteena on tukea hoidettavan selviytymistä kotona, ylläpitää sosiaalista aktiivisuutta ja henkistä vireyttä ja ehkäistä ennenaikaista laitokseen joutumista sekä tukea omaishoitajaa, mahdollistamalla hänelle vapaa-aikaa ja lepoa. Palvelun riittävyys, joustavuus, saatavuus ja saavutettavuus takaavat toiminnan tuloksellisuutta. Päivätoiminnan lisääminen on tarpeellista, koska kaikille tarvitseville ei tällä hetkellä järjesty tarpeenmukaista päivätoimintaa. Taulukko 7: Päivätoiminnan määrälliset tavoitteet Taulukko 7. Päivätoiminnan määrälliset tavoitteet Päivätoiminnan asiakasmäärät nykytila Päivätoiminnan asiakasmäärät tavoitetila Tenholan päivätoiminta n.33 perhettä /vko n.60 perhettä/vko Kiiskinmäen päivätoiminta henkilö/ vko Haukivuoren päivätoiminta 6-8 henkilöä/ vko ennallaan Anttolan päivätoiminta 5 henkilöä/ vko ennallaan Terveyskeskuksen sairaala dementiayksikössä 10 henkilöä/vko ei päivätoimintaa PÄIVÄTOIMINNAN MÄÄRÄLLISET JA LAADULLISET TAVOITTEET: - kehitetään päivätoimintaa niin, että palvelua on tarjolla myös iltaisin ja viikonloppuisin - päivätoiminnassa mukana oleville perheille 12 järjestetään mahdollisuudet vertaistapaamisiin

13 4.4 Omaishoidettavien lyhytaikaishoidon tavoitetila 4.5 Kotihoidon palveluiden tavoitetila Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea hoidettavan selviytymistä kotona, ylläpitää sosiaalista aktiivisuutta ja henkistä vireyttä ja ehkäistä ennenaikaista laitokseen joutumista sekä tukea omaishoitajaa, mahdollistamalla hänelle vapaa-aikaa ja lepoa. Palvelun riittävyys, joustavuus, saatavuus ja saavutettavuus takaavat toiminnan tuloksellisuutta. Lyhytaikaishoidon avulla toteutetaan omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyt sekä omaishoidettavan kuntouttava hoito. Lyhytaikaishoitoa osana palvelujärjestelmää pyritään selkeyttämään ja resurssit kohdentamaan niiden hyväksi, jotka palvelua eniten tarvitsevat. Myös äkillisiin hoidon tarpeisiin varaudutaan nykyistä paremmin, siten että hoitopaikka tarvittaessa järjestyy vaikka heti. Tavoitteena on omaishoitoperheiden selviytymistä tukevien ja kotiin annettavien palveluiden kehittäminen ja lisääminen. Lisäksi varmistetaan riittävä ammattiosaaminen ja turvataan nykyistä paremmin sosiaalityöntekijän palvelut. Tutkimusten mukaan oikea-aikainen ja yksilöllinen kotihoidon palveluiden tarjoaminen ylläpitää ja edistää omaishoitoperheiden toimintakykyä ja arjessa selviytymistä. 4.6 Kotihoidon tukipalveluiden tavoitetila Kuljetuspalvelut 17 Kuljetuspalvelut suunnataan yksilöllisesti, huomioiden - muistisairaiden päivätoiminta keskitetään tulevaan aina omaishoitoperheiden muistikeskukseen, kokonaistilanne. siten että siellä Palvelu on eritasoisia ryhmiä, jotta kaikenkuntoisilla muistisairailla jestetään niin, on että mahdollisuus perheet voivat ryhmätoimintaan saada palvelusta jär- parhaan mahdollisen hyödyn. samana pysyvässä tutussa ympäristössä Lyhytaikaishoidon määrälliset ja laadulliset tavoitteet Palveluseteli Lyhytaikaishoitoa lisätään omaishoitoperheiden Palvelusetelin käyttöä vakiinnuttamien omaishoitoperheiden palveluiden toteuttamisessa sekä siihen liitty- tarpeita vastaavaksi 4.4 Omaishoidettavien lyhytaikaishoidon vää tavoitetila palvelutarpeen arviointia kehitetään joustavaksi Lyhytaikaista perhehoitoa haja-asutusalueille läpi koko palveluketjun. Lisäksi tavoitteena on hyvän kehitetään yhteistyössä Vanhus-Kaste hankkeen kanssa tavoitteena on tukea hoidettavan selviytymistä kotona, ylläpitää sosiaalista aktii- yhteistyökulttuurin luominen yksityisten palveluntuottajien kanssa, mikä takaa hoitotyön jatkuvuutta ja tiedon Lyhytaikaishoidon visuutta Kehitetään ja henkistä eritasoista vireyttä selvittävää, ja ehkäistä kuntouttavaa ennenaikaista siirtoa. laitokseen Myös uusia joutumista laadukkaita sekä tukipalveluita tukea omaishoitajaa, mahdollistamalla hoivapainotteista lyhytaikaishoitoa hänelle vapaa-aikaa ja lepoa. toperheille Palvelun pyritään riittävyys, kehittämään, joustavuus, huomioiden saatavuus kunnan ja omaishoi- muiden hallintokuntien palvelut, kuten kulttuuri- ja liikuntatoimi sekä liikennepalvelut ja kaupunkisuunnitte- saavutettavuus Pyritään luottamuksellisen takaavat toiminnan ja turvallisen tuloksellisuutta. asiakkuussuhteeseen vapaapäiväjärjestelyt syntymiseen, sekä omaishoidettavan mm. järjes- kuntouttava lu. hoito. Lyhytaikaishoidon avulla toteutetaan omaishoitajietämällä hoito yksilöllisesti aina samassa hoitopaikassa ja huomioimalla hoitojakson pituus Lyhytaikaishoitoa omaishoitoperheen osana tarpeiden palvelujärjestelmää mukaan pyritään selkeyttämään ja resurssit kohdentamaan niiden hyväksi, jotka palvelua eniten tarvitsevat. Myös äkillisiin hoidon tarpeisiin varaudutaan nykyistä paremmin, siten että hoitopaikka tarvittaessa järjestyy vaikka heti. Taulukko 8. Lyhytaikaispaikkojen Taulukko 8: Lyhytaikaispaikkojen määrälliset tavoitteet määrälliset tavoitteet Lyhytaikaishoitopaikat nykytila 2010 tarvetila Terveyskeskussairaalan os 3 1 paikka ei lyhytaikaishoitoa Suonsaaren vanhainkoti 0 5 paikkaa Dementiayksikkö 8 paikkaa 10 paikkaa Muistikeskus (uusi) 0 paikkaa 10 paikkaa Graanin palvelutalo 6 paikkaa 0 Haukivuoren palvelukeskus 5 paikkaa 5 paikkaa Anttolan palvelukeskus 2 paikkaa 2 paikkaa Lehmuskoti 2 paikkaa 2 paikkaa Kyyhkylän kuntoutussairaala 2 paikkaa 8 paikkaa Yhteensä 25 paikkaa 42 paikkaa 13 LYHYTAIKAISHOIDON MÄÄRÄLLISET JA LAADULLISET TAVOITTEET:

14 Omaisten vertaistukiryhmä Tavoitteena on omaisten vertaistukiryhmän markkinoinnin tehostaminen, mm. informoimalla muistipoliklinikan ja päiväkeskuksen tiedotteissa ryhmästä. Hyvän olon kahvilassa käyneille asiakkaille ryhmä on hyvä jatko mahdollisuus. Vetovastuu ryhmästä jaetaan koko muistityöryhmälle. Jatkossa saattaa olla tarvetta järjestää avoimen ryhmän lisäksi myös suljettu ryhmä sekä virka-ajan ulkopuolella kokoontuva ryhmä vanhemmistaan huolehtiville lapsille. Lisäksi omien ryhmien kehittäminen lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan asiakkaiden omaisille tulevaisuudessa on tarpeen. Kotihoidon tukipalveluiden määrälliset ja laadulliset tavoitteet Omaishoidontuen tiimin vahvistaminen, jotta voidaan turvata kotiin annettavat palvelut Lisätään ammatillisen tietotaidon ylläpitoa ja ennaltaehkäisevän näkökulman vahvistamista omaishoitotyössä Jalkautetaan omaishoidontuen toimintamallia läpi palveluketjun, huomioiden yksityiset palveluntuottajat ja kolmas sektori Varmistetaan geriatrin ja sosiaalityöntekijän palvelujen saatavuus Omaisten vertaistukiryhmän markkinoinnin tehostaminen ja uusien ryhmien kehittäminen 4.7 Ohjauksen ja neuvonnan tarve omaishoitoperheissä Ohjausta ja neuvontaa omaishoitoperheissä tarvitaan monista eri asioista, kuten esim. - omaishoitajien vapaapäivien/hoitotyöstä vapauttamisen järjestäminen - mistä saa apua hoitoon ja kodinhoitoon - ristiriitatilanteiden ratkaiseminen - sosiaaliturva - haku - ja valitusmenettelyt - kuljetuspalveluun liittyvät toimintakäytännöt - lyhytaikaishoidosta - omaishoitajille suunnatuista lomista ja kuntoutusmahdollisuuksista - seurakuntien ja yhdistysten järjestämistä virkistyspäivistä - omaisjärjestöjen toiminnasta - sopeutumisvalmennuksesta - palvelujärjestelmistä Omaishoidon kannalta on tarpeellista tietää myös kuinka saada koti toimivaksi ja turvalliseksi sekä mistä saa tarvittaessa taloudellista tukea. Ohjauksen ja neuvonnan määrälliset ja laadulliset tavoitteet Tehostetaan tiedottamista ja palveluohjausta läpi palveluketjun Parannetaan koulutuksen avulla palveluketjun henkilöstön osaamista omaishoitotilanteiden tunnistamisessa ja kyvyssä ohjata omaishoitoa tukevien palvelujen piiriin oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti 4.8 Omaishoitajien terveyde seurannan tavoitetila Omaishoitajille suunnatut voimavarakartoitukset tehdään kaikille omaishoitajille. Voimavarakartoituksessa esiin tulevat ongelmat pyritään ratkaisemaan yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti hyödyntäen palveluketjun osaamista. Omaishoitajien terveyden seurannan määrälliset ja laadulliset tavoitteet Taataan riittävät resurssit toteuttamaan systemaattista omaishoitajien terveydenseurantaa Omaishoitajien voimavarakartoituksista saadun tiedon avulla kehitetään omaishoitajien terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä palveluita 4.9 Omaishoitajalle ja omaishoidettavalle suunnattujen kuntoutuspalveluiden tavoitetila Kuntoutus on tavoitteellinen ja suunnitelmallinen prosessi. Kuntoutus tulee nähdä yksilön ja hänen ympäristön välisenä vuorovaikutuksena, jossa otetaan huomioon yksilön voimavarat, elämänhallinta ja elämänlaatu (Routasalo 2001). Kuntoutuspalveluiden tavoitteena on tukea omaishoitajan ja omaishoidettavan toimintakykyä, elämänhallintaa ja elämänlaatua (Heimonen & Granö 2005, 12). Kuntoutukseen sisältyy prosessi ja tulos/tila näkökulma. Se on luonteeltaan ennakoivaa, jatkuvaa, toiminta- ja työkykyä ylläpitävää, eikä ole aina selkeästi erotettavissa muusta hoidosta tai asiakkaan elämän kokonaistilanteesta. Tavoitteena kuntou- 14

15 tuspalveluiden osalta on kuntoutuksen ammattilaisten resurssien lisääminen, esimerkiksi fysioterapeutti ja / tai toimintaterapeutti. Tavoitteena on hyvän olon kahvila -toiminnan sisällön kehittäminen ja hyväksi havaittujen työskentelytapojen jakaminen eteenpäin käytännöiksi. Omaishoidettavien liikuntaryhmää jatketaan ja markkinoidaan niin, entistä useammalle järjestyisi mahdollisuus osallistua. Ryhmän samanaikainen ajankohta liikuntatoimen järjestämän omaishoitajien ryhmän kanssa mahdollistaa näin molempien osallistumisen. Kuntoutuspalveluiden määrälliset ja laadulliset tavoitteet Kuntoutuksen ammattilaisten antamia palveluita ja tietoa pyritään lisäämään omaishoitoperheiden tukipalveluissa Kuntoutuspalveluiden vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta kerättyä tietoa hyödynnetään kuntoutuspalveluiden kehittämisessä ja kohdentamisessa 4.10 Yhteistyön tavoitetila muiden omaishoidon tukipalveluita järjestävien kanssa Tavoitetilan saavuttaminen edellyttää yhteistyön ja tiedonkulun kehittämistä eri sektoreiden toimijoiden välillä. Omaishoitoperheille suunnatun ohjauksen ja neuvonnan tulisi olla saatavilla, kun voimavaroja on vielä jäljellä. Tarve painottuu omaishoitotilanteen alkuvaiheeseen ja muutoskohtiin. Omaishoitoperheiden ohjaus ja neuvonta on virallisen järjestelmän ja kolmannen sektorin toisiaan täydentävää toimintaa Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön tavoitetila Tavoitteena on hyvän yhteistyökumppanuuden säilyminen kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyötä kolmannen sektorin ja kunnallisten toimijoiden välillä pyritään myös lisäämään ja tiivistämään, sillä tuntemalla toinen toistensa toimintaa mahdollisimman hyvin, hyödyttää se omaishoitoperheitä parhaiten. Hyvä ja aktiivinen yhteistyö kolmannen sektorin ja kunnallisten toimijoi-den välillä tuo lisäarvoa omaishoitoperheiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Kolmannen sektorin toimijoiden asiantuntijuutta tarvitaan tueksi omaishoidon palveluiden kehittämisessä, lisäksi he tuovat omaishoitajien asiakaspalautetta esille. Kolmas sektori järjestää yhtenä tärkeänä palveluketjun osana kunkin järjestön ja toimijan sen hetkisten resurssien mukaan vertaisryhmiä, virkistys- ja harrastustoimintaa, lomatoimintaa sekä antaa ohjausta ja neuvontaa omaishoitoperheille. Toiminnoista tiedotetaan Omaisjärjestöjen toimintakalenterissa, mitä päivitetään vuosittain Yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitetila Tavoitteena on tiedonkulun tehostaminen kunnallisen ja yksityisten palveluntuottajien välillä, sekä uusien toimintatapojen kehittäminen ja entisten vahvistaminen yhteistyössä Mikkelin seurakuntayhtymän kanssa tehtävän yhteistyön tavoitetila Tulevaisuudessa tiedon kulkua ja tavoitettavuutta tehostetaan, jotta mahdollisimman monet omaishoitotyötä tekevät saisivat tietoa seurakunnan järjestämästä toiminnasta. Omaishoitajia rohkaistaan osallistumaan tilaisuuksiin ja toimintaan. Kolmannen sektorin kanssa tehtävänyhteistyön määrälliset ja laadulliset tavoitteet Omaishoitoa koskevissa asioissa yhteistyön ja tiedonkulun tehostaminen eri sektoreiden välillä Omaishoitajat ovat tietoisia eri tahojen tarjoamista mahdollisuuksista Mikkelin kaupungin ja kolmannen sektorin roolien selkeyttäminen asiakkaan näkökulmasta Mikkelin kaupungin ja kolmannen sektorin yhteiset pelisäännöt asiakkaan hyväksi 4.11 Omaishoidontuki vammaispalveluissa Alle 65-vuotiaiden sekä kaikkien kehitysvammaisten asiakkaiden omaishoidontuet myönnetään vammaispalveluyksiköstä. Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kuntalaisten kanssa mahdollisimman yhdenvertaisesti sekä vähentää vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä Mikkelin kaupungin vammaispalveluiden nykytila Omaishoidon tuesta laaditaan aina sopimus hoitajan kanssa, johon liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitajalla on myös mahdollisuus valita omaishoidontuki palkkion sijaan kotihoidon palvelu, päivätoiminta tai vapaapäiväjärjestelyt maksuvapautettuina omaishoitoa tukevina palveluina. Omaishoidon tuesta ei tässä tilanteessa laadita sopimusta, vaan järjestettävistä palveluista tehdään viranhaltijapäätös, johon liitetään hoito- ja palvelusuunnitelma. Sopimuksen tehneellä hoitajalla on kaupungin järjestämä lakisääteinen tapaturmavakuutus. Omaishoidontuki on kokonaisuus, jossa huomioidaan sekä hoidettavan että hoitajan tilanne, palvelun- ja avuntarve yksilöllisesti. 15

16 Kotihoitoa ostetaan yksityisiltä kotipalvelun palveluntuottajilta. Kehitysvammaisten puolella tilapäishoitoa järjestetään Oksakujan palvelukodilla, Vaalijalan kuntoutuskeskuksessa sekä Palvelusäätiön perhelomituksina. Muita tukipalveluja ovat ELVA (erityislapsenvahti), lyhytaikainen perhehoito, vammaispalvelulain mukainen saattajapalvelu, ateriapalvelu, sosiaalihuolto- sekä vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Tukipalvelut hoidettavalle Tukipalveluja hoidettavalle ovat mm. ateriapalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu ja turvapalvelut. Vaikeavammaisilla omaishoidettavilla on oikeus hakea vammaispalvelulain mukaisia etuuksia kuten vaikeavammaisten kuljetuspalvelu saattajapalveluineen, henkilökohtainen apu, asunnonmuutostyöt. Päivätoiminnasta vastaavat kaupungin päivätoimintayksiköt (Kiiskinmäki, Tenhola, Rantakylä ja Haukivuoren palvelukeskus, Karikon toimintakeskus, Pääskylän palvelukoti, Autististen lasten ja nuorten iltapäivätoiminta Kaarisillassa) ja terveyskeskussairaalan dementiayksikkö. Ostopalveluina päivätoimintaa hankitaan (Invalidien asumispalvelulta, Savon vammaisasuntosäätiöltä, Vaalialan kuntayhtymältä). Muita tukipalveluja ovat lyhytaikainen perhehoito, tilapäishoito sekä ELVA (erityislapsenvahtipalkkio). Pääsääntöisesti Elvaa myönnetään alle 18-vuotiasta kehitysvammaista hoitavalle hoitajalle. Elva-palvelua on myönnetty v asiakkaalle, elvapalkkion suuruus on 5,05 / tunti Tukipalvelut omaishoitajalle Kaupungin kanssa omaishoidon sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, mikäli hän on yhtäjaksoisesti, vähäisin keskeytyksin sidottuna hoitotyöhön. Maksuluokissa II-IV on käytössä lakisääteisiin vapaisiin oikeutetulla hoitajalla vapaan järjestelyihin kolme palveluseteliä kuukautta kohden, palveluseteli on arvoltaan 60. Palvelusetelillä omaishoitaja voi järjestää yksityisen palveluntuottajan avulla kotihoidon palveluja ja lyhytaikaishoitoa hoidettavalle tai yksityishenkilön (sijaishoitajan) avulla palveluja kotiin. Kehitysvammaista omaistaan hoitavien omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseksi on mahdollista käyttää Vaalijalan kuntoutuskeskuksen, Oksakujan palvelukodin sekä kehitysvammaisten palvelusäätiön palveluita. Vaikeavammaisille asiakkaille, mielenterveyskuntoutujille ja omaishoidossa oleville lapsille ja nuorille ei ole tarjolla soveltuvia hoitopaikkoja omaishoitajan vapaapäivien järjestämiseksi Mikkelin alueella. Ympärivuorokautista hoitoa järjestävät terveyskeskuksen vuodeosastot sekä palvelutalot. Lisäksi muita tukipalveluita tarjoavat kolmannen sektorin toimijoista Kehitysvammaisten tuki ry ja seurakunta sekä OMA ry, kts. kohta Mikkelin kaupungin vammaispalvelun tavoitetila Vahvuutena palvelujärjestelmässä ovat hyvät toimintamallit sekä ammattitaitoiset työntekijät, joilla on päivitettyä tietoa omaishoidontuesta sekä muista sosiaali- ja terveystoimen palveluista. Tärkeänä kehityskohteena nähdään vaikeavammaisten nuorten, mielenterveyskuntoutujien ja omaishoidossa olevien kehitysvammaisten lasten tilapäispaikkojen kehittäminen Mikkelin seudulle. Erityisesti tarvetta on viikonloppu- ja iltahoitopaikoista. Tavoitteena on pyrkiä myöntämään omaishoidontuki kaikille niille asiakkaille, joilla on oikeus omaishoidontuen myöntämiskriteerien mukaan omaishoidontukeen. Omaishoidontukeen osoitettuja määrärahoja pyritään lisäämään vuosittain tarvetta vastaavaksi. Lisäksi mahdollistetaan erityisesti nuorten omaishoitajien tarve kokoontua yhdessä niin, että heillä olisi mahdollisuus keskusteluun, vertaistukeen. sekä virkistys- 23 toimintaan. Omaishoidettaville on oltava tarvittaessa mahdollisuus lyhytaikaiseen hoitoon sekä ilta- ja viikonloppuhoitoon. Taulukko 9: Vammaispalvelun nykytila ja määrälliset tavoitteet Taulukko 9. Vammaispalvelun nykytila ja määrälliset tavoitteet Vammaispalvelut palkkionsuuruus nykytila asiakasmäärä tarve vuoteen 2013 maksuluokat I maksuluokka II maksuluokka III maksuluokka IV maksuluokka Yhteensä Palvelusetelin käyttö Taulukko 10. Ikäjakauman nyky- ja tavoitetila vammaispalvelussa Vammaispalvelut nykytila asiakasmäärä 16 ikäjakauma 2009

17 IV maksuluokka Yhteensä Palvelusetelin käyttö Taulukko 10: Ikäjakauman nyky- ja tavoitetila vammaispalvelussa Taulukko 10. Ikäjakauman nyky- ja tavoitetila vammaispalvelussa Vammaispalvelut nykytila asiakasmäärä ikäjakauma v v. 58 yli 65 v. 6 Vammaispalveluiden Erityistä huomiota on kiinnitettävä mielenterveysasiakkaiden JA LAADULLISET palvelun tarpeeseen TAVOITTEET: määrälliset ja laadulliset VAMMAISPALVELUN tavoitteet MÄÄRÄLLISET Talousarvioon varattavien määrärahojen lisääminen vuosittain -niin, Talousarvioon että se vastaa asiantunti- varattavien määrärahojen kajärjestelmän lisääminen luominen vuosittain iltapäivien ja niin, loma-ai- että se vastaa asi Vaikeavammaisten lasten ja nuorten hoitopaikjoiden arvioimaa tarvetta kojen osalta joiden arvioimaa tarvetta Vaikeavammaisten - lasten Vaikeavammaisten ja nuorten, mielenterveyskuntoutujien ja omaishoidossa olevien Vaikeavammaisten lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistaminen lasten ja nuorten, mielenterveyskuntoutujien ja omaishoidossa kehitysvammaisten lasten tilapäishoitopaikkojen lisääminen, erityisesti viikonloppu- ja kehitysvammaisten lasten tilapäishoitopaikkojen lisääminen, erityisesti topaikkojen viikonloppu- osalta. ja iltahoitopaikkojen osalta. - Erityistä huomiota on kiinnitettävä mielenterveysasiakkaiden palvelun tarpeeseen - Vaikeavammaisten lasten ja nuorten hoitopaikkajärjestelmän luominen iltapäivien j aikojen osalta - Vaikeavammaisten lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistaminen 17

18 Omaishoidon strategian seuranta ja päivittäminen tehdään kerran vuodessa omaishoidon yhteistyöryhmän kanssa. Työryhmän tehtävänä on seurata ja arvioida omaishoidon tavoitetilan toteutumista. Työryhmän koollekutsujana toimii Mikkelin kaupungin kotihoidonohjaaja Lea Makkula ja puheenjohtajana kotihoidon esimies Ulla Yli-Karro. 5. Omaishoidon strategian seuranta Omaishoidon strategian laatineeseen yhteistyöryhmään kuuluvat edustajat seuraavista organisaatioista: - Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry Omaishoidon strategian seuranta ja päivittäminen tehdään kerran vuodessa omaishoidon yhteistyöryhmän - Mikkelin seudun Muisti ry kanssa. - Mikkelin Työryhmän kaupungin tehtävänä vammaispalvelu on seurata ja arvioida - Mikkelin seurakuntayhtymä omaishoidon - Mikkelin tavoitetilan kaupungin toteutumista. vanhusten palvelut - Hoiva Osuuskunta Pelakuu Työryhmän - Etelä-Savon koollekutsujana sairaanhoitopiiri toimii Mikkelin kaupungin kotihoidonohjaaja - Vanhusneuvosto Lea Makkula ja puheenjohtajana kotihoidon esimies Ulla Yli-Karro. - Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoidon tuen määrällisiä tavoitteita seurataan Omaishoidon strategian laatineeseen yhteistyöryhmään kuuluvat edustajat seuraavista organisaatioista: tavan tuen piirissä olevien hoidettavien määrän suh- omaishoidontukipalkkioiden ja muun palveluina annet- - Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry - Mikkelin seudun Muisti ry teen (taulukko 11). - Mikkelin kaupungin vammaispalvelu - Mikkelin seurakuntayhtymä Jatkossa luodaan seurantakalenteri, missä tuodaan - Mikkelin kaupungin vanhusten palvelut - Hoiva Osuuskunta Pelakuu esille sekä omaishoitajan että omaishoidettavan tukipalveluiden toteutuminen ja kohdentuminen. - Etelä-Savon sairaanhoitopiiri - Vanhusneuvosto - Omaishoidon Mikkelin seudun tuen Omaishoitajat määrällisiä ja tavoitteita Läheiset ryseurataan omaishoidontukipalkkioiden ja muun palveluina annettavan tuen piirissä olevien hoidettavien määrän suhteen (taulukko 11). Taulukko 11. Seuranta taulukko. Omaishoidontukipalkkion piirissä olevien hoidettavien Taulukko 11: Seurantataulukko. Omaishoidontukipalkkion piirissä olevien hoidettavien määrä määrä Vanhuspalveluissa v v.2010 v.2011 v v omaishoidontuen piirissä yli 75 v v v. 3 alle 16 v. 1 Vammaispalveluissa omaishoidon tuen pirissä yli 65 v v v. 14 Jatkossa luodaan seurantakalenteri, missä tuodaan esille sekä omaishoitajan että omaishoidettavan tukipalveluiden toteutuminen ja kohdentuminen. 18

19 6. Yhteenveto omaishoidon strategiasta YHTEENVETO OMAISHOIDON STARTEGIASTA 2010 Määrälliset ja laadulliset omaishoidon tuen tavoitteet Kattavuus: Vuoteen 2012 mennessä yli 75- vuotiaista 6 % on omaishoidontuen piirissä. Toimenpiteet ja aikataulu - Vuoteen 2012 mennessä yli 75- vuotiaista 6 % on omaishoidontuen piirissä. - Vuonna 2013 Mikkelissä se tarkoittaa että yli 75- vuotiaista 276 on omaishoidontuen piirissä. Vastuu- ja toimijatahot Mikkelin kaupungin vanhusten palvelut Hoitopalkkiot: Tukipalvelut: - Talousarvioon varattavien omaishoidontuen määrärahoja lisätään niin, että kaikki Mikkelin sosiaali- ja terveyslautakunnan omaishoidontuen myöntämiskriteerit täyttävät perheet pääsevät omaishoidontuen piiriin Määrälliset toimenpiteet: - Geriatrin palveluiden turvaaminen - Omaishoidontiimin työntekijämäärän kasvattaminen, jotta voidaan turvata kotiin omaishoitajien vapaapäiviä korvaavat palvelut - Kuntoutuksen ammattilaisten lisääminen, esimerkiksi fysioterapeutti ja / tai toimintaterapeutti sekä sosiaalityöntekijän palvelut turvattava nykyistä paremmin - Hoitojärjestelyjen kehittäminen iltaisin ja viikonloppuisin Laadulliset toimenpiteet: - Rahallisista tukimahdollisuuksista ja muista tukipalveluista tiedottamista ja opastamista tehdään entistä voimakkaammin kaikilla palvelujärjestelmän eri tasoilla ja sektoreilla - Palvelutarpeen arviointikriteereitä yhtenäistetään alueellisesti - Arvioinneissa otetaan huomioon psyykkiset sairaudet ja toimintakyky - Palvelutarpeen arviointi toteutetaan yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. - Omaishoitajien palvelutarpeen arvioinnissa käytetään mittarina voimavarakartoitusta - Omaishoidon kokonaisuutta tukevia yhteistyönmuotoja kehitetään yli hallinto- ja kuntarajojen - Yhteistyön ja tiedonkulun kehittäminen eri sektoreiden toimijoiden välillä - Kehitetään asiakaspalautejärjestelmää - Yhtenä mittarina käytetään omaishoitajien vapaapäivien toteutumisen järjestelmällistä seurantaa, minkä avulla kerätään tietoa omaishoidon tukemisen onnistumisesta Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, hallitus ja valtuusto Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi/ vanhusten palvelut 19

20 26 Omaishoidettavan palvelut: - Kotihoidon palvelut - Kotihoidon tukipalvelut; kuljetuspalvelut, apuvälineet, asunnon muutostyöt - Päivätoiminta - Lyhytaikaishoito - Kuntoutuspalvelut; liikuntaryhmä - Kolmannen sektorin palvelut Omaishoitajan palvelut: - Omaisten vertaistukiryhmä - Ohjaus ja neuvonta - Lakisääteiset vapaapäivät - Palveluseteli - Omaishoitajien terveydenseuranta - Kuntoutuspalvelut; Hyvän olon kahvila toiminta Kyyhkylässä, liikuntaryhmä - Seniorisentterin palvelut - Kolmannen sektorin palvelut Vammaispalvelu, palvelut hoidettavalle: - Kotihoidon tukipalvelut Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut: - Ammatillisen tietotaidon ylläpitoa ja ennaltaehkäisevän näkökulman vahvistamista omaishoitotyössä pyritään lisäämään - Omaishoidontuen toimintamallia jalkautetaan läpi palveluketjun, huomioiden yksityiset palveluntuottajat ja kolmas sektori Päivätoiminta: - Päivätoiminnan lisääminen Lyhytaikaishoito: - Lyhytaikaishoidon lisääminen omaishoitoperheiden tarpeita vastaavaksi - Lyhytaikaispaikkoja voivat käyttää myös omaishoidonsopimuksen ulkopuoliset perheet - Lyhytaikaista perhehoitoa haja-asutusalueille kehitetään yhteistyössä Vanhus-Kaste hankkeen kanssa - Eritasoisen selvittävän, kuntouttavan ja hoivapainotteisen lyhytaikaishoidon kehittäminen - Suonsaaren vanhainkotiin keskitetään lyhytaikahoito - Muistisairaiden osalta kriisihoito ja lyhytaikapaikat tulevat Pankarannan muistikeskukseen Omaisten vertaistukiryhmä: - ryhmän markkinoinnin tehostaminen ja uusien ryhmien kehittäminen Ohjaus ja neuvonta: - Tehostetulla ohjauksella ja neuvonnalla pyritään vaikuttamaan siihen, että perheet tunnistaisivat olevansa omaishoitoperheitä Vapaapäivät: - Vapaapäiviin 3vrk/kk kaikilla oikeus Palveluseteli: - Palvelusetelin käytön kehittäminen edelleen - Palveluohjauksen kehittäminen työkäytännöksi Omaishoitajien terveydenseuranta: - Kerätään tietoa voimavarakartoituksista, minkä perusteella kehitetään omaishoitajien terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä ja edistäviä palveluita Kuntoutuspalvelut omaishoitajalle ja - hoidettavalle: - Tehostetaan tiedottamista ja ohjausta ryhmiin - Kuntoutuspalveluiden vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden arvioimiseksi otetaan käyttöön tarkoitusta vastaavat seurantaindikaattorit - Kerättyä tietoa hyödynnetään kuntoutuspalveluiden kehittämisessä ja kohdentamisessa - Vammaispalvelun määrärahojen lisääminen vuosittain niin, että se vastaa asiantuntijoiden arvioimaa tarvetta Mikkelin kaupungin vammaispalvelut/ erityistyöntekijät ja palveluoh- 20

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 Liite 5 OMAISHOIDON SEUDULLINEN TOIMINTAOHJELMA 2015 2016

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 Liite 5 OMAISHOIDON SEUDULLINEN TOIMINTAOHJELMA 2015 2016 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 Liite 5 OMAISHOIDON SEUDULLINEN TOIMINTAOHJELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10 Omaishoidon nykytilanne Laki omaishoidon tuesta voimaan 1.1.2006 Omaishoidon tuki on hoidettavan

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry

Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry VAIKUTA KUNNALLISVAALEISSA Kunnallisvaalimateriaali omaishoidosta paikallisyhdistyksille ja puolueiden ehdokkaille Kunnallisvaalit 28.10.2012 ennakkoäänestys kotimaassa

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki OMAIS JA PERHEHOITO 8.9.2017 Sari Lähteenmäki Omaishoitosopimukset Omaishoidon sopimuksia yhteensä 1207 kpl alaikäiset 157 18 64 v. 180 65 74 v. 207 75 84 v. 399 +85 v. 264 Omaishoidettavista 72 % yli

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA 21.8.2014 1 Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus , Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut P

Kaupunginhallitus , Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut P Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1.12.2014, Liite 235/2014 Hyvinvointipalvelut Omaishoito Perusturvalautakunta P 20.9.2016 115 1 (6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.7.2016 ALKAEN 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuonna 2015

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuonna 2015 Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuonna 2015 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Omaishoidontuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (2005/937). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 21.10.2014 Perusturvalautakunta 24.2.2015 11 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat:

Omaishoito on porrastettu neljään luokkaan hoidon ja huolenpidon tarpeen perusteella, ja vuonna 2005 hoitopalkkiot eri luokissa ovat: LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet yli 18-vuotiaiden osalta 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit

Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidontuki Espoossa yli 50 -vuotiaat 15.10.2014 Suur-Leppävaaran asukasfoorumin senioritreffit Omaishoidon tuen palveluohjaus ja päätöksenteko Espoossa Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulosyksikön vammaisten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.5.2013 ALKAEN 1. OMAISHOITO Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.

LIITE 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012. (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2. Kuopion kaupunki Omaishoidon tuki 2012 1 (5) Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna 2012 (vahvistettu Kuopion perusturva- ja terveyslautakunnassa 25.2.2012) LIITE 4 Perusteet Omaishoidon tuki on lain

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P

Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P Kaarinan kaupunki 1 (6) Hyvinvointipalvelut Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 20.9.2016 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET ALLE 16-VUOTIAILLE 1.7.2016 ALKAEN 1 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidon tukea

Lisätiedot

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 17.12.2014 98 LIMINGAN KUNNAN OMAISHOIDON MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Yleistä Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI

OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI OMAISHOITO JA OMAISHOIDON TUKI SOSIAALIJAOSTO 20.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 1 2. OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 1 2.1 Omaishoidettavan palvelutarpeen

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011)

Lakeuden Omaishoitajat ry YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) YHDESSÄ TEHDEN AJOISSA OMAISHOITAJAN TUKENA PROJEKTI (2009-2011) OMAISHOITAJA - RESURSSI VAI YHTEISTYÖKUMPPANI? Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa - kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Lisätiedot

RAI-vertailukehittämisen seminaari Palvelujärjestelmä ja omaiset

RAI-vertailukehittämisen seminaari Palvelujärjestelmä ja omaiset RAI-vertailukehittämisen seminaari Palvelujärjestelmä ja omaiset 4.4.2013 Helsinki Elli Aaltonen Ylijohtaja, Kansallisen omaishoitotyöryhmän puheenjohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Elli

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet 1.5.2017 alkaen Sisältö Hoiva- ja vanhuspalvelut...1 Hoiva- ja vanhuspalveluiden termit...2 Lyhytaikaishoito...3 Lyhytaikaishoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen yleiset periaatteet:

Omaishoidon tuen myöntämisen yleiset periaatteet: Hallinnollinen ohje 1 (6) Kehitysvammaisten, vammaisten ja sairaiden henkilöiden omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2018 alkaen Omaishoidontuki Omaishoitolain (937/2005) mukaan omaishoidolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontuen toimintaohje Omaishoidontuen toimintaohje 1/2015 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 2. Omaishoidontuen myöntämisedellytykset... 2 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 2 4. Päätös omaishoidontuesta sekä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö

Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Helsingin kaupungin vanhusten palvelujen vastuualueen Omaishoidon kärkihanke 2012 9.3.2012 Merja Etholén-Rönnberg, sosiaali- ja lähityön päällikkö Omaishoidon toimintaedellytysten parantaminen Omannäköinen

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.1.2015 alkaen 1. Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan. Omaishoitajille

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen

LIITE 2. Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI. Myöntämisperusteet ja ohjeet. 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen LIITE 2 Kirkkonummen kunta OMAISHOIDON TUKI Myöntämisperusteet ja ohjeet 1. Yleiset edellytykset ja omaishoidon tuen hakeminen Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ

Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ Jyväskylän kaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JYVÄSKYLÄSSÄ 2013 SISÄLLYSLUETTELO OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET... 3 Omaishoidon

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT. Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta. Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT. Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta. Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet Päivätoiminta Laatija: Hyväksyjä: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Kuntouttava kotihoidon päivätoiminta Palvelukuvaus ja myöntämisperusteet Päivätoiminta Laatija: Hyväksyjä: Päivätoiminta

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito

Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito Kaarinan kaupunki Kaupunginhallitus 1 (6) Hyvinvointipalvelut 1.12.2014, Liite 235/2014 Omaishoito P PERUSTURVALAUTAKUNTA 21.10.2014 Perusturvalautakunta 24.2.2015 11 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski

Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella. Taivalkoski Omaishoitajan vapaa sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella Taivalkoski 20.10.2015 Taivalkosken sosiaali- ja terveyspalvelut Hyväksytty 04.08.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 1.1 Omaishoitajan vapaan

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KEMPELEEN KUNNASSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mitä omaishoidon tuki on?... 3 2. Omaishoidon tuen myöntämisen edellytykset... 3 3. Omaishoidon tuen hakeminen... 4 3.1 Palvelutarpeen

Lisätiedot

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi

asettavat vaatimuksia monimuotoiselle ja yksilölliselle tukemiselle Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 1 www.omaishoitajat.fi Laitoshoitoa vähennetään Tavoitteena, että laitoshoidossa vain 3 % yli 75 vuotiaista omaishoidon tarve kasvaa omaishoitoa ei tueta riittävästi Omaishoidon tuen saajia 39.000; kustannukset noin 170miljoonaa

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03.

Perusturvalautakunta 33 17.03.2016. Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013. Perusturvalautakunta 17.03. Perusturvalautakunta 33 17.03.2016 Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2016 alkaen 649/05.12.00/2013 Perusturvalautakunta 17.03.2016 33 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta

SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 1 SUONENJOEN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2015 Perusteet Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jonka myöntäminen perustuu kunnan harkintaan.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien

KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien KIIKOISTEN KUNTA Ohjeet omaishoidon tuen myöntämiseksi 1.2.2011 lukien Perusturvalautakunta 24.01.2011 8 1 Sisällys: 1. Omaishoidontuen määritelmä ja perusteet...2 2. Omaishoidontuen kriteerit ja tuen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Salon omaishoidon tuen myöntämisohjeet 65 vuotta täyttäneille vuonna 2015

Salon omaishoidon tuen myöntämisohjeet 65 vuotta täyttäneille vuonna 2015 Salon omaishoidon tuen myöntämisohjeet 65 vuotta täyttäneille vuonna 2015 Yleistä omaishoidontuesta Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

Omaishoidon tuen uudistukset sosiaalija terveysvirastossa

Omaishoidon tuen uudistukset sosiaalija terveysvirastossa Omaishoidon tuen uudistukset sosiaalija terveysvirastossa Vammaistyön kuntalaistilaisuus 22.3.2017 Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö Mitä omaishoidon tuki on? - Omaishoidon tuella tarkoitetaan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut. OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE lukien. 1. Lainsäädännöllinen perusta

HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut. OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE lukien. 1. Lainsäädännöllinen perusta HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2017 lukien 1. Lainsäädännöllinen perusta Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Vesannon kunta Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Perusteet

Vesannon kunta Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Perusteet Vesannon kunta Perusturvalautakunta OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Perusteet Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, minkä järjestämisestä kunta vastaa määrärahojen puitteissa. Omaishoitajille

Lisätiedot

Uudelle polulle. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf

Uudelle polulle. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Uudelle polulle Omaishoitajako. Kuka hän on? Mitä hän tekee? Hän nostaa, kantaa, pesee, pukee, syöttää, juottaa. Touhuaa päivät, valvoo yöt. Hän itkee, rukoilee, nauraa, laulaa. Hän väsyy tiuskii, komentaa.

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

Miten omaishoito kehittyy? Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman valmistelu

Miten omaishoito kehittyy? Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman valmistelu Miten omaishoito kehittyy? Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman valmistelu Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n ja paikallisyhdistysten hallitusten neuvottelupäivät 30.8.2013 Anne-Mari Raassina,

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot