Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta

2 Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut Oulunsalon kunta, empeleen kunta Genimap Oy, lupal6 Maanmittauslaitos /MYY/ Ilmakuva: empeleen kunta Oulunsalon kunta ulkaisua saatavana: Tiehallinto, Oulun tiepiiri empeleen kunta Oulun kaupunki, tekninen keskus Oulunsalon kunta Tiehallinto, Oulun tiepiiri Veteraanikatu PL 6 9 OULU Puhelinvaihde 8

3 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulunsalon kunta, Oulun kaupunki, empeleen kunta Oulu

4 ALUSANAT VUOOPUHELU A ULISUUS Oulun lentoasemalle johtavan tien linjaukselle on laadittu vuonna pääsuuntaselvitys, jossa tieyhteyden työnimeksi sovittiin Uusi Lentoasemantie. Pääsuuntaselvityksen pohjalta jatkosuunnitteluun valittiin pääsuuntavaihtoehto (aakkuri-ylänpuoli), joka on esitetty myös Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaavassa ja Oulun seudun yleiskaavassa. Tässä raportissa on esitetty Uuden Lentoasemantien aluevaraussuunnitelma, joka palvelee alueen yleis- ja asemakaavasuunnittelua. yseessä on korkealuokkainen väylä, jonka toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun nykyisen Lentokentäntien (mt 8) kapasiteetti ei ole enää riittävä. Ennen uuden tieyhteyden toteuttamista sille laaditaan vielä yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmat, joiden ajankohta riippuu oleellisesti alueen maankäytön ja liikennemäärien kasvusta. Aluevaraussuunnitelman laatimista varten perustettuun työryhmään ovat kuuluneet: isto Leppänen Tiehallinto, Oulun tiepiiri ussi Sääskilahti Tiehallinto, Oulun tiepiiri Matti äinä Oulun kaupunki Erkki Martikainen Oulun kaupunki Timo Vanhala Oulun kaupunki Pekka Salmela empeleen kunta ouko Leskinen Oulunsalon kunta Tapio Tuuttila Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Petri angasniemi Lapin Lennosto ani arjalainen amboll Finland Oy Matti äntti amboll Finland Oy Aluevaraussuunnitelma on tehty konsulttityönä amboll Finland Oy:ssä Oulussa. onsultin projektipäällikkönä on ollut Matti äntti. onsultilta ovat lisäksi työhön osallistuneet tiensuunnittelijoina ani arjalainen ja Sanna aikkonen sekä meluselvitysten laatijana Vesa Laine. Aluevaraussuunnitelman käynnistämisestä on tiedotettu.. alueen joukkoviestimille lähetetyllä tiedotteella, jossa on kerrottu suunnittelu taustoista ja tarkoituksesta. Ilmavoimat /Lapin Lennosto on esittänyt 6.., että hankkeessa varattaisiin tilaa lentokoneiden nousutielle, jota ei tultaisi käyttämään normaalissa harjoitustoiminnassa, vaan se olisi osa poikkeusoloihin varautumista. Em. esityksestä on pyydetty.. empeleen ja Oulunsalon kuntien lausunnot, jotka on saatu.. (Oulunsalo) ja 9.. (empele). Suunnitelmaluonnoksia on esitelty Oulun kaupungin teknisen keskuksen suunnitteluryhmälle 9.., Oulunsalon kunnanhallitukselle.., Oulun tiepiirin johtoryhmälle 7.9. ja empeleen kunnanhallitukselle... Suunnitelmaluonnoksista on järjestetty esittely- ja keskustelutilaisuus.8. Oulunsalossa, jossa oli paikalla yhteensä henkilöä. Tilaisuudesta kuulutettiin 9.8. ja tiedotettiin.8. julkaistulla tiedotteella. Yleisötilaisuuden palautteet koskivat tien sijaintia yksittäisten maanomistajien maiden kohdalla sekä nousutien sijoittamista alueelle. Saatu palaute on käyty läpi ja otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon aluevaraussuunnitelmassa. Alueen maanomistajia on tutustunut suunnitelmaluonnoksiin myös henkilökohtaisesti suunnittelijoiden luona. He ovat esittäneet toivomuksia ja muutosehdotuksia linjauksiin ja tiejärjestelyihin. Ehdotukset on käyty läpi työryhmässä ja otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnitelmassa. Työryhmä joulukuu ALUEVAAUSSUUNNITELMAN ÄSITTELY A ATOTOIMENPITEET Tiehallinnon Oulun tiepiiri pyytää aluevaraussuunnitelmasta lausunnot alueen kunnilta ja muilta sidosryhmiltä. Lausuntojen pohjalta tiepiiri päättää suunnitelman hyväksymisestä, jonka jälkeen se on ohjeena alueen maankäytön suunnittelussa ja asemakaavoituksessa.

5 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma SISÄLTÖ SISÄLTÖ ALUSANAT SISÄLTÖ LÄHTÖOHDAT A TAVOITTEET.... Nykytilanne ja maankäytön suunnitelmat.... Pääsuuntaselvitys.... Maakuntakaava ja seudun yleiskaava.... Tavoitteet... 6 VAIHTOEHTOTAASTELUT Päästien linjausvaihtoehdot antavainion - Perävainion tie- ja liittymävaihtoehdot... 9 ALUEVAAUSSUUNNITELMA.... Päätien linjaus ja mitoitus.... Liittymät.... evyt liikenne.... oukkoliikenne... Melusuojaustarpeet....6 Erikoiskuljetusreitit....7 Maatalousalikulut ja ulkoilureitit....8 Liikenne- ja katualueet....7 Alueen maankäytön jatkosuunnittelu... SUUNNITELMAN ÄSITTELY A ATOTOIMENPITEET... uvat uva : Suunnittelukohde ja sen merkittävimmät työpaikka-aluesuunnitelmat... uva : Nykyisen tien liikennemääriä vuosilta 99 ja sekä liikenteen kasvuprosentit... uva : Liikenne-ennuste... uva : Pääsuuntavaihtoehdot... uva : Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta... uva 6: Ote Oulun kaupunkiseudun yleiskaavasta... uva 7: Päätien alustavia linjausvaihtoehtoja... 6 uva 8: Linjaus ve A ja nousutie... 7 uva 9: Linjaus ve B ja nousutie... 7 uva : Linjaus ve C ja nousutie... 8 uva : Linjaus ve D ja nousutie... 8 uva : Limingantien - Lentoasemantien liittymävaihtoehto A... 9 uva : Limingantien - Lentoasemantien liittymävaihtoehto B... 9 uva : Limingantien - Lentoasemantien liittymävaihtoehto C... 9 uva : Limingantien - Lentoasemantien liittymävaihtoehto C... 9 uva 6: Limingantien eritasoliittymän erikoiskuljetusreitit... uva 7: Lentokenttäkaupungin maankäyttösuunnitelma... uva 8: antavainion - Perävainion alueen maankäyttöluonnos... Liitteet: Suunnitelmakartat Pituus- ja poikkileikkaukset Melualuekartat

6 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma LÄHTÖOHDAT A TAVOITTEET LÄHTÖOHDAT A TAVOITTEET. Nykytilanne ja maankäytön suunnitelmat Suunnittelualue Lentokentäntie eli maantie 8 Maikkula Lentoasema alkaa ainuuntieltä (vt ) ja kulkee Pohjantien (vt, moottoritie) poikki Oulun lentoasemalle. Aluevaraussuunnitelma käsittää välin Pohjantie - lentoasema. Suunnittelualueen länsipäässä kulkee päärata sekä Limingantie (mt 87), joka toimii moottoritien rinnakkaisväylänä. Alueen keskivaiheella kulkee empeleentie eli maantie 8 Oulunsalo empele. Nykyinen lentokentäntie kulkee Oulunsalon keskustan halki. Tie on parannettu vuosina -. Parantamishankkeeseen sisältyy päätien lisäksi kiertoliittymää, katuverkon ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä melusuojauksia. Oulunsalon kuntakeskuksen kohdalla tie on rakennettu noin metrin matkalla leikkaukseen ja tien ylitse on tehty kevyen liikenteen ylikulkukäytävä. Alueen maankäyttö Limingantien - Lentokentäntien liittymän lähistöllä on nykytilanteessa antavainioin ja Perävainion asuntoalueet. Limingantien länsipuolelle on kaavoitettu radan ja Pohjantien väliselle alueelle korkean teknologian työpaikkakeskittymä (Oulunportti), joka mahdollistaa k-m rakentamisen ja noin työpaikkaa. empeleen Vihiluodon yritysalueella on nykyisin noin 8 työpaikka. Alueen asemakaavan mahdollistaa yhteensä työpaikkaa. Oulunsalon kuntakeskuksen länsipuolella on nykyisen lentokentäntien varrella korkean teknologian työpaikkakeskittymä. Nykyisen lentokentäntien eteläpuolelle, lentoaseman läheisyyteen on laadittu työpaikka-alueen maankäyttösuunnitelma. Tämän lentokenttäkaupungin ohjeellinen kerrosalamitoitus on noin 8 m, mikä merkitsee noin 6 työpaikkaa. Vasaraperä tp Tikkanen tp,, km Vihiluodon yritysalue tp Oulun portti tp 8 /v 8 7,7% 97 v /,7% 7, Lentokenttäkaupunki 6 tp 8 /v,9% 9 8 v /,% 7 9%/v Suunniteltava tielinjaus km v. 99 v. Liikennemäärä (ajon/vrk),7 %/v liikennemäärien kasvu vuodessa uva : Suunnittelukohde ja sen merkittävimmät työpaikkaaluesuunnitelmat uva : Nykyisen tien liikennemääriä vuosilta 99 ja sekä liikenteen kasvuprosentit Nykyinen tie ja liikennemäärät Nykyinen lentokentäntie on leveydeltään 9, m, josta ajoradan leveys on 7, m. Tiellä on 6 km/h nopeusrajoitus osuudella Pohjantie antavainio ja 8 km/h rajoitus osuudella antavainio Vihiluoto. Vihiluodosta lentoasemalle on 6 km/h nopeusrajoitus. Limingantien liittymässä on liikennevalot. Oulunsalon keskustan kohdalla on lentokentäntiellä neljä kiertoliittymää noin, kilometrin matkalla. Tie on valaistu koko matkalla. Limingantien Oulunsalon keskustan välisellä osuudella on päätien varrella erillinen väylä ja risteämisjärjestelyt on hoidettu alikulkukäytävien kautta paitsi kuntakeskuksen kohdalla, jossa on kevyen liikenteen ylikulkukäytävä. vuorokausiliikenne autoa ja Limingantien kohdalla lähes. autoa vuorokaudessa. Lentokentäntien vuorokausiliikennemäärä Oulunsalon keskustan kohdalla eri osuuksilla on autoa ja lentoaseman itäpuolella noin.9 autoa. Hailuodontien liittymän kohdalla on Liikennemäärät ovat kasvaneet eri tieosilla vuodesta 99 vuoteen keskimäärin,7-7, % vuodessa, mikä merkitsee, -,8 -kertaista liikenteen kasvua kyseisen kahdeksan vuoden aikana. Oulunsalon asukasmäärä on kasvanut samana aikana 7 asukkaasta 89 asukaaseen eli lähes % vuodessa. Oulun seudun yleiskaavan suunnittelun yhteydessä on laadittu kaupunkiseudun liikenne-ennuste vuodelle, joka perustuu alueen väestö ja työpaikkaennusteisiin. Lentokentäntien liikennemäärien ennustetaan kasvavan vuoteen mennessä -, kertaiseksi riippuen mm. Oulunsalon maankäytön kasvusta sekä lentoliikenteen matkustajamäärien kehityksestä.

7 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma LÄHTÖOHDAT A TAVOITTEET Ve Lintula Lintula a b km, km Nykyinen tielinjaus Ve Ouluntulli Ve ylänpuoli lä li , aakkuri aakkuri a 9 97 Liikennemäärä (ajon/vrk) Suunniteltu eritasoliittymä uva : Pääsuuntavaihtoehdot (Pääsuuntaselvitys ) uva : Liikenne-ennuste. Pääsuuntaselvitys Oulun lentoaseman tieyhteyden kehittämisestä on valmistunut vuonna Uuden Lentoasemantien pääsuuntaselvitys. Selvityksen keskeisin tavoite oli selvittää tulevaisuuden tilavaraus lentoaseman maaliikenneyhteydelle Oulun seudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä alueen kuntien maankäytön suunnittelua varten. Pääsuuntaselvityksessä tutkittiin ja verrattiin neljää pääsuuntaa: - nykyinen tielinja (ve, ve + ja ve ++) - aakkuri ylänpuoli (ve ) - Ouluntulli ylänpuoli (ve ) - empeleenlahti (ve ) uva : Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta atkosuunnittelun pohjaksi on valittu pääsuuntavaihtoehto (aakkuri ylänpuoli), joka tukee Oulun kaupunkiseudun aluerakenteen ja maankäytön kehittämistavoitteita, on liikenteellisesti korkealuokkainen ja on toteutettavissa myös vaiheittain.. Maakuntakaava ja seudun yleiskaava aavat Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on hyväksytty.6. ja Oulun kaupunkiseudun kuntien yhteinen yleiskaava on hyväksytty aavat ovat ympäristöministeriön vahvistettavana. ummassakin em. kaavassa on esitetty Uuden Lentoasemantien linjaus pääsuuntavaihtoehdon mukaisesti. Tien parantaminen nykyisellä paikalla nähdään kuitenkin parhaaksi niin kauan kuin se on mahdollista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta. uva 6: Ote Oulun kaupunkiseudun yleiskaavasta

8 6 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma VAIHTOEHTOTAASTELUT Laatukäytävä Maakuntakaavassa on esitetty lähtökohtia ja suunnittelumääräyksiä Oulun kaupunkiseudulle ja tässä yhteydessä on määritelty käsite laatukäytävä. Seudun sormimaista kaupunkirakennetta vahvistaa ja jäsentää pääteihin tukeutuva Oulun seudun laatukäytävä, joka muodostaa keskeisen ylikunnallisen kehittämisvyöhykkeen. Laatukäytävään sisältyy maankäytön, liikennejärjestelmän, logistiikan ja visuaalisen hahmon eli kaupunkikuvan ja maiseman kehittämistavoitteita. äytävä yhdistää lentoaseman ja yliopiston alueet sekä pääasiassa uusien innovatiivisten yritysten rakentamisesta muodostuvat Oulunsalon, empeleen, aakkurin, Peltolan, uskon ja Linnanmaan työpaikkakeskittymät sekä Oulun keskustan.. Tavoitteet Työn tavoitteena on laatia yleissuunnitelmatarkkuudella aluevaraussuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi siten, että alueen asemakaavoihin voidaan esittää riittävä tilavaraus Uudelle Lentoasemantielle, muille tiejärjestelyille, eritaso- ja tasoliittymäjärjestelyille sekä melusuojauksille. Erityistavoitteena tuli työn kuluessa esille myös ilmavoimien aluevaraustarve lentokoneiden nousutielle. Tavoitteen mukaan Uuden Lentoasemantien suunnittelussa tehtäisiin aluevaraus m pitkälle nousutielle, joka sijoitettaisiin ko. tien sopivaan kohtaan. Nousutietä ei käytettäisi normaalissa harjoitustoiminnassa, vaan se on osa poikkeusoloihin varautumista. VAIHTOEHTOTAASTELUT. Päätien linjausvaihtoehdot Päätien linjauksen suunnittelussa lähtökohtina ovat olleet: - pääsuuntavaihtoehto vuoden pääsuuntaselvityksestä - alueen rakennettu ja suunniteltu maankäyttö sekä ympäristö - korkeatasoisen pääväylän edellyttämä standardi: nopeustaso 8- km/h, paitsi iviniemen eritasoliittymän alueella 6 km/h liikennevalojen takia vaaka- ja pystygeometrian kaaret riittävän suuret - eritasoliittymien sijoittaminen optimaalisesti tieverkon, maankäytön ja liittymien keskinäisen välimatkan kannalta Vaihtoehtoja päätien linjaukselle on tutkittu osuudella lentoasema Vihiluoto, ks kuva 7. Ve sijoittuu liian keskelle peltoaluetta. Ve :ssa pidettiin tielinjan sijaintia liian kaukana etelässä. Ve :ssa pidettiin vaakageometrissa esiintyviä kaaria perustelemattomina, koska niille ei löydy tukea maiseman muodoista tai rakennetusta ympäristöstä.. Nousutien sijaintivaihtoehdot Lapin Lennosto on esittänyt, että Uuden Lentoasemantien suunnittelussa tielinjalta varattaisiin tila lentokoneiden nousutielle ilmavoimien tarpeita varten. Ilmavoimat eivät tule käyttämään nousutietä normaalissa harjoitustoiminnassa, vaan se on osa poikkeusoloihin valmistautumista. Nousutietä varten tarvitaan m pitkä suora tieosa, jonka leveys on m. Nousutien tilavaatimuksiin kuuluu myös korkeusrajoituksia sekä poikki- että pituussuunnassa. = = uva 7: Linjaus ve A: Linjaus ve B: Linjaus ve C: Linjaus ve D: = = 8 = = = m = = 6 Päätien alustavia linjausvaihtoehtoja nousutie sijoitetaan Vihiluodon yritysalueen kohdalle uudelle tielinjalle nousutie sijoitetaan Hailuodontien liittymän itäpuolelle nykyiselle tielle nousutie sijoitetaan Hailuodontien liittymän itäpuolelle nykyiselle tielle, uudella tiellä eri linjaus kuin ve B:ssä nousutie sijoitetaan Vihiluodon yritysalueen kohdelle uudelle tielinjalle, uudella tiellä eri linjaus kuin ve A:ssa Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehto Nousutien sijoittaminen edellyttää Vihiluodon yritysalueen kaavan muuttamista, mikä nähtiin kuitenkin mahdolliseksi, koska muutettavat korttelit ovat vielä rakentamattomia. Vaihtoehdossa A ongelmana on lähimmän asuintalon sijoittuminen noin m etäisyydelle tielinjasta. Vaihtoehtoja B ja C pidettiin ongelmallisina sen takia, että niissä nousutie sijoittuisi nykyiselle tielinjalle, jolloin nykyisten teiden käyttö maaliikenteelle olisi poikkeusoloissa mahdotonta. Nousutien edellyttämä pitkän suoran mahdollisiksi sijaintikohdiksi nähtiin päätien yleisgeometrian perusteella Vihiluodon yritysalueen tienoo. Lisäksi tarkasteltiin nousutien sijoittamismahdollisuudet nykyiselle tielinjalle osuudelle Hailuodontie Limingantie. Suunnittelun yhteydessä tutkittiin linjausvaihtoehtoa, joissa tielinjan sijainnin lisäksi vaihteli myös nousutien sijainti: atkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto D, jota on lopullisessa suunnitelmassa muutettu siten, että empeleentien eritasoliittymän keskipiste on sijoitettu Oulunsalon ja empeleen kuntarajan tuntumaan huomioiden alueella olevat asutut kiinteistöt ja niiden mahdollisimman tasapuolinen kohtelu.

9 Lentäjäntie empeleentie Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma 98 m 8 m m 6 m 8 m = 7 m Uusi lentoasemantie ylänpuolentie Salmiojan uoman siirto Vihiluodontie = vaatii 7 m suoran jatkeen rakentamista 8 m m Lentäjäntie m 6 m 8 m m empeleentie 9 m m = 7 Uusi lentoasemantie ylänpuolentie Salmiojan uoman siirto uva 8: Linjaus ve A ja nousutie uva 9: Linjaus ve B ja nousutie m Vihiluodontie = VAIHTOEHTOTAASTELUT 7

10 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma VAIHTOEHTOTAASTELUT 8 odonti e 8 m Vihilu = m m tie ntie y m ma ase o t n i le jäntie Lentä = 7 8 m tie en ele mp e 6 m 8 m Salmiojan uoman siirto len uo p län 6 m =8 6 s Uu m uva : Linjaus ve C ja nousutie Vihilu odonti e = 8 m 6 m 87 m np Salmiojan uoman siirto e nti e ele = 7 ie ant m e s toa len i s Uu m mp Lentä 7 m uo e e 78 m lä y ti len jäntie uva : Linjaus ve D ja nousutie m

11 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma VAIHTOEHTOTAASTELUT 9. antavainion Perävainion tie- ja liittymävaihtoehdot antavainion - Perävainion alueen liikennejärjestelyvaihtoehtojen muodostamisen lähtökohtina ovat olleet: - Limingantien - Lentoasemantien keskinäinen liittymä edellyttää eritasoliittymää, jonka sovittaminen alueelle on erittäin haastava rakennetun ympäristön takia - pääsuuntaselvityksessä Lentoasemantie esitettiin rakennettavan radan alitse, joka nähtiin ylikulkuvaihtoehtoa riskialttiimmaksi ja kalliimmaksi ts. ylikulkuvaihtoehto tulee ottaa tarkasteltavaksi - Limingantien Lentoasemantie liittymän kaakkoissektorissa sijaitsevan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Eevilän talon ja pihapiirin säilyttämismahdollisuudet tulee tutkia - suurten erikoiskuljetusten reitin sijoittuminen tälle alueelle tulee ottaa suunnittelussa huomioon % % Ve A: Lentoasemantie alittaa radan ja Limingantien (Pääsuuntaselvityksen mukainen järjestely) * uusi tie kulkee leikkauksessa * Limingantie likimäärin nykyisellä korkeustasolla * Eevilän talo kiertoliittymän vieressä Liiketie % M Lentoasemantie, M8 PEÄVAINIO m = d=m 6 7 = 8 Eevilä M Limingantie, M87 uva : Limingantien - Lentoasemantien liittymävaihtoehto A 9 autatie % % 9 Ve C: Lentoasemantie ylittää radan ja Limingantie * uusi tie kulkee hieman penkereellä * Limingantie hieman leikkauksessa (penger/leikkaus puolitettu em. väylillä) * Eevilän talo jää kiertoliittymän alle % Liiketie M Lentoasemantie, M8 m = ve.79. = =6 =6 =6 =6 =8 =8 = = ve d=m Eevilä M Limingantie, M87 9 autatie uva : Limingantien/Lentoasemantien liittymävaihtoehto C =6 =6 =9 Vaihtoehdot on esitetty kuvissa -. n luonnonsuojelualue arinranta Alueelle on mahdollista sijoittaa eritasokiertoliittymä, joka toimii liikenteellisesti hyvin ja vie vähemmän tilaa kuin perinteiset eritasoliittymät. Ve B: Lentoasemantie alittaa radan ja Limingantien * uusi tie kulkee leikkauksessa * Limingantie likimäärin nykyisellä korkeustasolla * Eevilän talo jää kiertoliittymän alle M Limingantie, M87 Ve C: Lentoasemantie ylittää radan ja alittaa Limingantien * uusi tie hieman leikkauksessa * Limingantie korkealla penkereellä * Eevilän talo jää kiertoliittymän alle 6.. M Limingantie, M87 Eevilän talon säilyttäminen ei ole tavoitetilanteen liikennejärjestelyjen yhteydessä mahdollista, koska talo ja sen pihapiiri sijoittuvat liian lähelle liittymäaluetta, ks vaihtoehto A. Liikenneyhteyksien järjestäminen tälle erittäin pienelle alueelle jäävälle kiinteistölle todettiin ongelmalliseksi. Samalla arvioitiin, että talon ja pihapiirin kulttuurihistoriallinen arvo menetettäisiin, mikäli suunnitellut liikennejärjestelyt esitettäisiin lähimmillään noin m päähän rakennuksesta. atkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto C. Vaihtoehdossa C Uusi Lentoasemantie ylittää radan nykyisin ylikulkusillan kautta, mitä pidettiin rakennuskustannusriskien ja vaiheittain rakentamisen kannalta parempana kuin radan alittavaa vaihtoehtoa. Liikennejärjestelyjen tasaukset alueella on optimoitu siten, että Limingantie rakennetaan matalaan leikkaukseen ja Uusi Lentoasemantie matalalle penkereelle. % % 9 % Liiketie M Lentoasemantie, M8 m = ve ve d=m Eevilä uva : Limingantien/Lentoasemantien liittymävaihtoehto B = autatie vainio,% % 9 Liiketie % kv aakkurinoja M Lentoasemantie, M8 = m aakkurinoja s_ putki d=m =6 Eevilä uva : Limingantien/Lentoasemantien liittymävaihtoehto C 9 =6 autatie

12 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma ALUEVAAUSSUUNNITELMA ALUEVAAUSSUUNNITELMA. Liittymät. oukkoliikenne. Päätien linjaus ja mitoitus Uusi Lentoasemantie alkaa Oulun lentoaseman kohdalta nykyiseltä Lentokentäntieltä. Tielinja kulkee Myllymetsän alueen kautta ylänpuolentien ylitse Oulunsalon kuntakeskuksen eteläpuolelta. Tämän jälkeen linjaus kääntyy Salmiojan suuntaiseksi ja kulkee empeleentien ylitse Oulunsalon empeleen kuntarajan kohdalla. Tielinja liittyy nykyiseen Lentokentäntiehen Vihiluodon alueen itäosassa, jonka jälkeen tie kulkee nykyistä linjausta pitkin Perävainion tienoille. Perävainion - antavainion alueella uusi tie sijoittuu nykyisen tien kaakkoispuolelle noin m etäisyydelle. Tämän jälkeen tie kulkee Limingantien ylitse ja liittyy nykyiseen Oulunlahden maantiehen radan ylikulkusillalla. Uusi Lentoasemantie on pituudeltaan noin 8, km. Liikenne-ennuste vuodelle edellyttää + kaistaista poikkileikkausta osuudelle empeleentie (mt 86) Pohjantie (vt ). Ylipitkän aikavälin tilavarauksia varten on tässä vaiheessa + kaistainen tilavaraus suunniteltu myös osuudelle Lentoasema empeleentie. Välivaiheen ratkaisuista päätetään erikseen tarkemmassa suunnittelussa. Tien vaaka- ja pystygeometria mahdollistavat 8- km/h nopeuden muualla paitsi osuudella aakkurin eritasoliittymäalueella, jossa moottoritieltä tulevien ramppiliittymien liikennevalot edellyttävät 6 km/h nopeusrajoitusta. orkealuokkaiset liikennejärjestelyt mahdollistavat päätiellä ja sen liittymissä erittäin sujuvan liikennöinnin. Päätien poikkileikkaus on aluevaraussuunnitelmassa x 9/7. Merkintä tarkoittaa ajorataista tietä, jossa kummankin tien pinnan leveys on 9 m ja ajoradan leveys 7 m. Ajoratojen väliin on varattu 6 m levyinen keskikaista. Tarkemmassa suunnittelussa päätetään erikseen mahdolliset poikkileikkauksen muutoskohdat sekä yksityiskohtainen poikkileikkaus (esim. keskikaiteellinen poikkileikkaustyyppi). Uudelle Lentoasemantielle on suunniteltu yksi tasoliittymä ja eritasoliittymää. Tasoliittymä on lentoaseman läheisyydessä oleva kiertoliittymä. Eritasoliittymät ovat: - Lentokenttäkaupungin etl - empeleentien etl - Vihiluodon etl - Perävainion etl - Limingantien etl Lentokenttäkaupungin eritasoliittymä on suuntaisliittymä, joka mahdollistaa liikenteen lentokenttäkaupungista itään Uudelle Lentoasemantielle ja idästä päin Uudelta Lentoasemantieltä lentokenttäkaupunkiin. empeleentien eritasoliittymä on tyypiltään ns. rombinen eritasoliittymä, jossa kaikissa neljänneksissä on suorat rampit. Liittymätyyppi on soveltuu erityisesti linja-autoliikenteelle ja sopii kapeaan tilaan. Vihiluodon eritasoliittymä on suuntaisliittymä, joka yhdistää nykyisen Lentokentäntien ja Uuden Lentoasemantien Oulun suunnan liikenteen. Perävainion eritasoliittymä on suunniteltu alueen nykyisen ja tulevan maankäytön tarpeiden pohjalta. Limingantien eritasoliittymässä Uusi Lentoasemantie kulkee Limingantien ylitse siten, että Limingantielle on suunniteltu m halkaisijaltaan oleva kiertoliittymä, johon myös Uuden Lentoasemantien rampit liittyvät.. evyt liikenne Päätien varteen ei ole suunniteltu erillistä kevyen liikenteen väylää tielinjan uudella osuudella. Muut kevyen liikenteen järjestelyt on suunniteltu alueen nykyisten ja tulevien maankäyttösuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on turvata kevyen liikenteen turvalliset ja jatkuvat reitit päivittäisille koulu- ja työmatkoille. Oulunsalon ja lentoaseman suunta kuuluvat Oulun seudun laatukäytävään, jossa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tulee parantaa. Uudelle Lentoasemantielle on suunniteltu pysäkit ja niihin kuuluvat kevyen liikenteen yhteydet empeleentien ja Limingantien eritasoliittymien yhteyteen. Melusuojaustarpeet Hankkeen yhteydessä on tarkasteltu liikenne-ennusteen mukaisilla liikennemäärillä melusuojaustarpeet, jotka on esitetty suunnitelmakartoilla. Enimmäismelutasoina on käytetty valtioneuvoston ohjeen mukaisia arvoja. Varsinaiset melusuojaukset suunnitellaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Liitteissä on esitetty melutarkastelut..6 Erikoiskuljetusreitit Limingantien eritasoliittymän kautta menevät erikoiskuljetukset voidaan hoitaa katuverkon kautta osalla matkaa ja osalla matkaa siten, että Uudelle Lentoasemantielle rakennetaan keskikaistan ylityskohta, josta ylikorkea kuljetus ohjataan rampille vastakkaiseen liikennesuuntaan..7 Maatalousalikulut ja ulkoilureitit Aluevaraussuunnitelmassa on esitetty Oulunsalon peltoalueen kohdalle kaksi alikulkukäytävää, joiden sijainti on alustava. Alikulut on tarkoitettu maatalouden ja ulkoilureittien käyttöön. atkosuunnittelussa määritellään alikulkujen tarkemmat sijainnit ja käyttötarkoitus.8 Liikenne- ja katualueet Liikennealueen (suoja-alueen) leveys on päätiellä ja rampeilla m lähimmän ajoradan keskeltä. Muilla väylillä liikenne- ja katualueen leveydeksi on määritelty rakentamisen edellyttämä leveys.

13 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma ALUEVAAUSSUUNNITELMA, SUUNNITELMAN ATOÄSITTELY A ATOTOIMENPITEET Vastakkainen suunta Lintulan eritasoliittymästa SUUNNITELMAN ÄSITTELY A ATOTOIMENPITEET EIOISULETUSEITIT eskikaistalle kunnossapitoaukko Tiehallinnon Oulun tiepiiri pyytää aluevaraussuunnitelmasta lausunnot alueen kunnilta ja muilta sidosryhmiltä. unnat voivat asettaa suunnitelman samaan aikaan nähtäville. Lausuntojen pohjalta tiepiiri päättää suunnitelman hyväksymisestä, jonka jälkeen se on ohjeena alueen maankäytön suunnittelussa ja asemakaavoituksessa. uva 6: Limingantien eritasoliittymän erikoiskuljetusreitit Seuraavina suunnitteluvaiheina ovat yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmat, joiden ajankohta riippuu oleellisesti alueen maankäytön ja liikennemäärien kasvusta. Uuden Lentoasemantien ja sen yhteydessä tehtävien muiden väylien liikenne- ja katualueet on esitetty suunnitelmakartoilla..9 Alueen maankäytön jatkosuunnittelu uva 7: Lentokenttäkaupungin maankäyttösuunnitelma Lentoaseman ympäristö Lentoaseman ympäristöön on laadittu maankäyttösuunnitelma, jonka Oulunsalon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Laadittu maankäyttösuunnitelma on pohjana alueen jatkosuunnittelulle ja suunnitelmassa on esitetty myös tilavaraus Uudelle Lentoasemantielle. Vihiluodon yritysalueen kohta Uuden Lentoasemantien linjaus edellyttää Vihiluodon yritysalueella asemakaavan muutosta sen takia, että uuden tien linjaus ulottuu nykyiselle kaava-alueelle. Liikennealuerajaus on esitetty suunnitelmakartassa. antavainion - Perävainion alue Alueelle on laadittu maankäyttöluonnos samanaikaisesti Uuden Lentoasemantien aluevaraussuunnittelun kanssa. Maankäyttöluonnos on pohjana tarkemmalle maankäytön suunnittelulle. uva 8: antavainion - Perävainion alueen maankäyttöluonnos

14 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE artta 7 artta 6 artta E Limingantien etl 8km artta artta artta artta, km E Perävainion etl 6km 7km km km km E Vihiluodon etl Nousutien tilavaraus km E Lentokenttäkaupungin etl km km E empeleentien etl oulukuu YLEISATTA A LEHTIAO Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta

15 , Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE oulukuu Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta.8.6, ,.., ,,., , pp pp pp..,., pp E M Y m Suunnitelmaraja Lentokenttäkaupunki S. S S Lentokenttäkaupungin eritasoliittymä Ehdotus liikennealuerajaksi M8 Uusi Lentoasemantie Lentäjäntie Lentoasema ATTA, ,,

16 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE E Lentokenttäkaupungin eritasoliittymä S Ehdotus liikennealuerajaksi M M8 Uusi Lentoasemantie P8679 ylänpuolentie P S Melusuojaus S Maatalousalikulku Y Y Lentäjäntie Myllymetsä m oulukuu ATTA Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta

17 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE oulukuu Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta M m Salmioja Ehdotus liikennealuerajaksi M8 Uusi Lentoasemantie S Maatalousalikulku S6 Maatalousalikulku ATTA ylänpuolentie..7.

18 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE oulukuu Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta kr. VL TY VL 6 TY - ET 7 TY - LT VL ET VL T Y Salmiojan uoman siirto M E M Y m Vihiluodontie TY VP LT VL. 9 TY VP VP Ehdotus kevyen liikenteen yhteydeksi Santaniemi Ehdotus katuyhteydeksi Vihiluodon yritysalue M8 Uusi Lentoasemantie Ehdotus liikennealuerajaksi S7 M86 empeleentie empeleentien eritasoliittymä S8 Melusuojaus ATTA Nousutien tilavaraus

19 pv- am Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE 6 7 oulukuu Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta kr EMPELE le le AO T - LYT TY TY VL kr pv P S Ehdotus liikennealuerajaksi EMPELE Vihiluoto S9 P868 Vihiluodontie E Vihiluodon eritasoliittymä M M8 Uusi Lentoasemantie m Melusuojaus ATTA..... M lm v- W..

20 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE 7 antavainio. arilantie.... E Perävainion eritasoliittymä M M8 Uusi Lentoasemantie. 6 Melusuojaus.. S 6.. Ehdotus liikennealuerajaksi. Perävainionkatu ulkuyhteydet kiinteistöille osoitetaan jatkosuunnittelussa. Liiketie. Perävainio. m oulukuu ATTA 6 Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta

21 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE 8 9 oulukuu Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta M antavainio Liiketie M E M m Valtatie arilantie. M87 Limingantie M87 Eteläsuomentie autatie Vasaraperä S S9 S S S Melusuojaus S6 S7 Limingantien eritasoliittymä M8 Uusi Lentoasemantie S8 Ehdotus liikennealuerajaksi S Perävainio Melusuojaus S ATTA 7 d= Suunnitelmaraja

22 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE 9 - Suunnitelmaraja Uusi Lentoasemantie Oulunsalo, Lentoasema. E Lentokenttäkaupungin eritasoliittymä kp-tie S Lentäjäntie Uusi silta. amppien tasaus S= S= S Uusi silta kp-tie ylänpuolentie S=. nyk. maanp aarevuus =7 S= S Maatalousalikulku S=. S6 Maatalousalikulku S= S= nyk. maanp aarevuus = oulukuu PÄÄTIEN PITUUSLEIAUS PLV -8 Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys

Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla. Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Valtatien 8 kehittäminen Limingan kohdalla Kehittämisselvitys Julkaisuluvat: Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupa nro 20/MYY/07 Pohjakartat

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Jääli 18731 Kiiminkijoki 848 849 Kiiminki 18715 20 848 Oulu-Kemi rautatie Jäälinjärvi Haukiputaan kunta 4 Kuivasjärvi Yrityspuisto Jääli Välikylä Oulu Pyykösjärvi Oulujoki

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Hämeen tiepiiri, Hämeen liitto, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta 2007 Valtateiden 10 ja 12 yhteysvälin Hämeenlinna Lahti kehittämisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset Selvitys Hämeen tiepiiri, Hämeen

Lisätiedot

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys

Poikkitien (mt145) liikenne eselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys Poikkitien (mt145) liikenneselvitys 1 ESIPUHE Järvenpään Poikkitiehen (mt145) tukeutuvan maankäytön on suunniteltu kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Laaditussa liikenneselvityksessä

Lisätiedot

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 5 osuuden Leppävirta Kuopio kehittäminen välillä Palokangas Humalajoki, Leppävirta Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri PL 1117 (Kirkkokatu

Lisätiedot

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS

VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS VALTATEIDEN 10 JA 2 MAANKÄYTTÖÄ PALVELEVA KEHITTÄMISSELVITYS Pirkanmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus Forssan kaupunki, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta ALKUSANAT Työn tarkoituksena on ollut laatia

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland

Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland Turku Lieto selvitys valtatien 10 linjausvaihtoehdoista liedossa Valtatie 10 toimii Turun seudulla pitkämatkaisen ja seudullisen liikenteen välittäjänä. Se on Varsinais- Suomen ja Hämeen keskusten välinen

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi

liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi 2 2014 liikenneviraston suunnitelmia Valtatien 20 Oulu Korvenkylä-hankkeen jälkiarviointi Valtatien 20 Oulu Korvenkylähankkeen jälkiarviointi Liikenneviraston suunnitelmia 2/2014 Liikennevirasto Helsinki

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välille Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatien 7 parantaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT

Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT Valtatie 8 Raisio-Nousiainen HANKE JA VAIHTOEHDOT 21 Kuva 9. Vaihtoehto Sinivihreä 2. Verkkoon sisältyy uutena poikittaisyhteytenä Myllymäen yhdystie sekä rinnakkaisteinä yhteys Ruskontieltä valtatien

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä

Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys C Yhdyskuntatoimi / Tonttiosasto JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vt 18 / 23, Keuruuntien meluntorjunnan suunnittelu, Jyväskylä Meluselvitys

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Monnin yleisten rakennusten asemakaava Kortteli 440 KValt.. Lainvoimainen.. 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaava koskee osia Hausjärven kunnan Erkylän kylän tiloista

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Tiesuunnitelman muutos 2014. Suunnittelukohde

Tiesuunnitelman muutos 2014. Suunnittelukohde n muutos 2014 Suunnittelukohde Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs - Hanhimaa, Kittilä 18.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 (1) Piirustusnumero Nimi Mittakaava Pvm OSA A 1T TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Yleiset

Lisätiedot