Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi Lentoasemantie (mt 815) välillä lentoasema - vt 4 ALUEVARAUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele, km Oulusalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta

2 Pohjakartat: Oulun kaupunki, tekninen keskus, kartastopalvelut Oulunsalon kunta, empeleen kunta Genimap Oy, lupal6 Maanmittauslaitos /MYY/ Ilmakuva: empeleen kunta Oulunsalon kunta ulkaisua saatavana: Tiehallinto, Oulun tiepiiri empeleen kunta Oulun kaupunki, tekninen keskus Oulunsalon kunta Tiehallinto, Oulun tiepiiri Veteraanikatu PL 6 9 OULU Puhelinvaihde 8

3 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt ALUEVAAUSSUUNNITELMA Oulunsalo, Oulu, empele Tiehallinto, Oulun tiepiiri Oulunsalon kunta, Oulun kaupunki, empeleen kunta Oulu

4 ALUSANAT VUOOPUHELU A ULISUUS Oulun lentoasemalle johtavan tien linjaukselle on laadittu vuonna pääsuuntaselvitys, jossa tieyhteyden työnimeksi sovittiin Uusi Lentoasemantie. Pääsuuntaselvityksen pohjalta jatkosuunnitteluun valittiin pääsuuntavaihtoehto (aakkuri-ylänpuoli), joka on esitetty myös Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaavassa ja Oulun seudun yleiskaavassa. Tässä raportissa on esitetty Uuden Lentoasemantien aluevaraussuunnitelma, joka palvelee alueen yleis- ja asemakaavasuunnittelua. yseessä on korkealuokkainen väylä, jonka toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun nykyisen Lentokentäntien (mt 8) kapasiteetti ei ole enää riittävä. Ennen uuden tieyhteyden toteuttamista sille laaditaan vielä yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmat, joiden ajankohta riippuu oleellisesti alueen maankäytön ja liikennemäärien kasvusta. Aluevaraussuunnitelman laatimista varten perustettuun työryhmään ovat kuuluneet: isto Leppänen Tiehallinto, Oulun tiepiiri ussi Sääskilahti Tiehallinto, Oulun tiepiiri Matti äinä Oulun kaupunki Erkki Martikainen Oulun kaupunki Timo Vanhala Oulun kaupunki Pekka Salmela empeleen kunta ouko Leskinen Oulunsalon kunta Tapio Tuuttila Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Petri angasniemi Lapin Lennosto ani arjalainen amboll Finland Oy Matti äntti amboll Finland Oy Aluevaraussuunnitelma on tehty konsulttityönä amboll Finland Oy:ssä Oulussa. onsultin projektipäällikkönä on ollut Matti äntti. onsultilta ovat lisäksi työhön osallistuneet tiensuunnittelijoina ani arjalainen ja Sanna aikkonen sekä meluselvitysten laatijana Vesa Laine. Aluevaraussuunnitelman käynnistämisestä on tiedotettu.. alueen joukkoviestimille lähetetyllä tiedotteella, jossa on kerrottu suunnittelu taustoista ja tarkoituksesta. Ilmavoimat /Lapin Lennosto on esittänyt 6.., että hankkeessa varattaisiin tilaa lentokoneiden nousutielle, jota ei tultaisi käyttämään normaalissa harjoitustoiminnassa, vaan se olisi osa poikkeusoloihin varautumista. Em. esityksestä on pyydetty.. empeleen ja Oulunsalon kuntien lausunnot, jotka on saatu.. (Oulunsalo) ja 9.. (empele). Suunnitelmaluonnoksia on esitelty Oulun kaupungin teknisen keskuksen suunnitteluryhmälle 9.., Oulunsalon kunnanhallitukselle.., Oulun tiepiirin johtoryhmälle 7.9. ja empeleen kunnanhallitukselle... Suunnitelmaluonnoksista on järjestetty esittely- ja keskustelutilaisuus.8. Oulunsalossa, jossa oli paikalla yhteensä henkilöä. Tilaisuudesta kuulutettiin 9.8. ja tiedotettiin.8. julkaistulla tiedotteella. Yleisötilaisuuden palautteet koskivat tien sijaintia yksittäisten maanomistajien maiden kohdalla sekä nousutien sijoittamista alueelle. Saatu palaute on käyty läpi ja otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon aluevaraussuunnitelmassa. Alueen maanomistajia on tutustunut suunnitelmaluonnoksiin myös henkilökohtaisesti suunnittelijoiden luona. He ovat esittäneet toivomuksia ja muutosehdotuksia linjauksiin ja tiejärjestelyihin. Ehdotukset on käyty läpi työryhmässä ja otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon suunnitelmassa. Työryhmä joulukuu ALUEVAAUSSUUNNITELMAN ÄSITTELY A ATOTOIMENPITEET Tiehallinnon Oulun tiepiiri pyytää aluevaraussuunnitelmasta lausunnot alueen kunnilta ja muilta sidosryhmiltä. Lausuntojen pohjalta tiepiiri päättää suunnitelman hyväksymisestä, jonka jälkeen se on ohjeena alueen maankäytön suunnittelussa ja asemakaavoituksessa.

5 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma SISÄLTÖ SISÄLTÖ ALUSANAT SISÄLTÖ LÄHTÖOHDAT A TAVOITTEET.... Nykytilanne ja maankäytön suunnitelmat.... Pääsuuntaselvitys.... Maakuntakaava ja seudun yleiskaava.... Tavoitteet... 6 VAIHTOEHTOTAASTELUT Päästien linjausvaihtoehdot antavainion - Perävainion tie- ja liittymävaihtoehdot... 9 ALUEVAAUSSUUNNITELMA.... Päätien linjaus ja mitoitus.... Liittymät.... evyt liikenne.... oukkoliikenne... Melusuojaustarpeet....6 Erikoiskuljetusreitit....7 Maatalousalikulut ja ulkoilureitit....8 Liikenne- ja katualueet....7 Alueen maankäytön jatkosuunnittelu... SUUNNITELMAN ÄSITTELY A ATOTOIMENPITEET... uvat uva : Suunnittelukohde ja sen merkittävimmät työpaikka-aluesuunnitelmat... uva : Nykyisen tien liikennemääriä vuosilta 99 ja sekä liikenteen kasvuprosentit... uva : Liikenne-ennuste... uva : Pääsuuntavaihtoehdot... uva : Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta... uva 6: Ote Oulun kaupunkiseudun yleiskaavasta... uva 7: Päätien alustavia linjausvaihtoehtoja... 6 uva 8: Linjaus ve A ja nousutie... 7 uva 9: Linjaus ve B ja nousutie... 7 uva : Linjaus ve C ja nousutie... 8 uva : Linjaus ve D ja nousutie... 8 uva : Limingantien - Lentoasemantien liittymävaihtoehto A... 9 uva : Limingantien - Lentoasemantien liittymävaihtoehto B... 9 uva : Limingantien - Lentoasemantien liittymävaihtoehto C... 9 uva : Limingantien - Lentoasemantien liittymävaihtoehto C... 9 uva 6: Limingantien eritasoliittymän erikoiskuljetusreitit... uva 7: Lentokenttäkaupungin maankäyttösuunnitelma... uva 8: antavainion - Perävainion alueen maankäyttöluonnos... Liitteet: Suunnitelmakartat Pituus- ja poikkileikkaukset Melualuekartat

6 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma LÄHTÖOHDAT A TAVOITTEET LÄHTÖOHDAT A TAVOITTEET. Nykytilanne ja maankäytön suunnitelmat Suunnittelualue Lentokentäntie eli maantie 8 Maikkula Lentoasema alkaa ainuuntieltä (vt ) ja kulkee Pohjantien (vt, moottoritie) poikki Oulun lentoasemalle. Aluevaraussuunnitelma käsittää välin Pohjantie - lentoasema. Suunnittelualueen länsipäässä kulkee päärata sekä Limingantie (mt 87), joka toimii moottoritien rinnakkaisväylänä. Alueen keskivaiheella kulkee empeleentie eli maantie 8 Oulunsalo empele. Nykyinen lentokentäntie kulkee Oulunsalon keskustan halki. Tie on parannettu vuosina -. Parantamishankkeeseen sisältyy päätien lisäksi kiertoliittymää, katuverkon ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä melusuojauksia. Oulunsalon kuntakeskuksen kohdalla tie on rakennettu noin metrin matkalla leikkaukseen ja tien ylitse on tehty kevyen liikenteen ylikulkukäytävä. Alueen maankäyttö Limingantien - Lentokentäntien liittymän lähistöllä on nykytilanteessa antavainioin ja Perävainion asuntoalueet. Limingantien länsipuolelle on kaavoitettu radan ja Pohjantien väliselle alueelle korkean teknologian työpaikkakeskittymä (Oulunportti), joka mahdollistaa k-m rakentamisen ja noin työpaikkaa. empeleen Vihiluodon yritysalueella on nykyisin noin 8 työpaikka. Alueen asemakaavan mahdollistaa yhteensä työpaikkaa. Oulunsalon kuntakeskuksen länsipuolella on nykyisen lentokentäntien varrella korkean teknologian työpaikkakeskittymä. Nykyisen lentokentäntien eteläpuolelle, lentoaseman läheisyyteen on laadittu työpaikka-alueen maankäyttösuunnitelma. Tämän lentokenttäkaupungin ohjeellinen kerrosalamitoitus on noin 8 m, mikä merkitsee noin 6 työpaikkaa. Vasaraperä tp Tikkanen tp,, km Vihiluodon yritysalue tp Oulun portti tp 8 /v 8 7,7% 97 v /,7% 7, Lentokenttäkaupunki 6 tp 8 /v,9% 9 8 v /,% 7 9%/v Suunniteltava tielinjaus km v. 99 v. Liikennemäärä (ajon/vrk),7 %/v liikennemäärien kasvu vuodessa uva : Suunnittelukohde ja sen merkittävimmät työpaikkaaluesuunnitelmat uva : Nykyisen tien liikennemääriä vuosilta 99 ja sekä liikenteen kasvuprosentit Nykyinen tie ja liikennemäärät Nykyinen lentokentäntie on leveydeltään 9, m, josta ajoradan leveys on 7, m. Tiellä on 6 km/h nopeusrajoitus osuudella Pohjantie antavainio ja 8 km/h rajoitus osuudella antavainio Vihiluoto. Vihiluodosta lentoasemalle on 6 km/h nopeusrajoitus. Limingantien liittymässä on liikennevalot. Oulunsalon keskustan kohdalla on lentokentäntiellä neljä kiertoliittymää noin, kilometrin matkalla. Tie on valaistu koko matkalla. Limingantien Oulunsalon keskustan välisellä osuudella on päätien varrella erillinen väylä ja risteämisjärjestelyt on hoidettu alikulkukäytävien kautta paitsi kuntakeskuksen kohdalla, jossa on kevyen liikenteen ylikulkukäytävä. vuorokausiliikenne autoa ja Limingantien kohdalla lähes. autoa vuorokaudessa. Lentokentäntien vuorokausiliikennemäärä Oulunsalon keskustan kohdalla eri osuuksilla on autoa ja lentoaseman itäpuolella noin.9 autoa. Hailuodontien liittymän kohdalla on Liikennemäärät ovat kasvaneet eri tieosilla vuodesta 99 vuoteen keskimäärin,7-7, % vuodessa, mikä merkitsee, -,8 -kertaista liikenteen kasvua kyseisen kahdeksan vuoden aikana. Oulunsalon asukasmäärä on kasvanut samana aikana 7 asukkaasta 89 asukaaseen eli lähes % vuodessa. Oulun seudun yleiskaavan suunnittelun yhteydessä on laadittu kaupunkiseudun liikenne-ennuste vuodelle, joka perustuu alueen väestö ja työpaikkaennusteisiin. Lentokentäntien liikennemäärien ennustetaan kasvavan vuoteen mennessä -, kertaiseksi riippuen mm. Oulunsalon maankäytön kasvusta sekä lentoliikenteen matkustajamäärien kehityksestä.

7 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma LÄHTÖOHDAT A TAVOITTEET Ve Lintula Lintula a b km, km Nykyinen tielinjaus Ve Ouluntulli Ve ylänpuoli lä li , aakkuri aakkuri a 9 97 Liikennemäärä (ajon/vrk) Suunniteltu eritasoliittymä uva : Pääsuuntavaihtoehdot (Pääsuuntaselvitys ) uva : Liikenne-ennuste. Pääsuuntaselvitys Oulun lentoaseman tieyhteyden kehittämisestä on valmistunut vuonna Uuden Lentoasemantien pääsuuntaselvitys. Selvityksen keskeisin tavoite oli selvittää tulevaisuuden tilavaraus lentoaseman maaliikenneyhteydelle Oulun seudun alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä alueen kuntien maankäytön suunnittelua varten. Pääsuuntaselvityksessä tutkittiin ja verrattiin neljää pääsuuntaa: - nykyinen tielinja (ve, ve + ja ve ++) - aakkuri ylänpuoli (ve ) - Ouluntulli ylänpuoli (ve ) - empeleenlahti (ve ) uva : Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta atkosuunnittelun pohjaksi on valittu pääsuuntavaihtoehto (aakkuri ylänpuoli), joka tukee Oulun kaupunkiseudun aluerakenteen ja maankäytön kehittämistavoitteita, on liikenteellisesti korkealuokkainen ja on toteutettavissa myös vaiheittain.. Maakuntakaava ja seudun yleiskaava aavat Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on hyväksytty.6. ja Oulun kaupunkiseudun kuntien yhteinen yleiskaava on hyväksytty aavat ovat ympäristöministeriön vahvistettavana. ummassakin em. kaavassa on esitetty Uuden Lentoasemantien linjaus pääsuuntavaihtoehdon mukaisesti. Tien parantaminen nykyisellä paikalla nähdään kuitenkin parhaaksi niin kauan kuin se on mahdollista liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta. uva 6: Ote Oulun kaupunkiseudun yleiskaavasta

8 6 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma VAIHTOEHTOTAASTELUT Laatukäytävä Maakuntakaavassa on esitetty lähtökohtia ja suunnittelumääräyksiä Oulun kaupunkiseudulle ja tässä yhteydessä on määritelty käsite laatukäytävä. Seudun sormimaista kaupunkirakennetta vahvistaa ja jäsentää pääteihin tukeutuva Oulun seudun laatukäytävä, joka muodostaa keskeisen ylikunnallisen kehittämisvyöhykkeen. Laatukäytävään sisältyy maankäytön, liikennejärjestelmän, logistiikan ja visuaalisen hahmon eli kaupunkikuvan ja maiseman kehittämistavoitteita. äytävä yhdistää lentoaseman ja yliopiston alueet sekä pääasiassa uusien innovatiivisten yritysten rakentamisesta muodostuvat Oulunsalon, empeleen, aakkurin, Peltolan, uskon ja Linnanmaan työpaikkakeskittymät sekä Oulun keskustan.. Tavoitteet Työn tavoitteena on laatia yleissuunnitelmatarkkuudella aluevaraussuunnitelma asemakaavoituksen pohjaksi siten, että alueen asemakaavoihin voidaan esittää riittävä tilavaraus Uudelle Lentoasemantielle, muille tiejärjestelyille, eritaso- ja tasoliittymäjärjestelyille sekä melusuojauksille. Erityistavoitteena tuli työn kuluessa esille myös ilmavoimien aluevaraustarve lentokoneiden nousutielle. Tavoitteen mukaan Uuden Lentoasemantien suunnittelussa tehtäisiin aluevaraus m pitkälle nousutielle, joka sijoitettaisiin ko. tien sopivaan kohtaan. Nousutietä ei käytettäisi normaalissa harjoitustoiminnassa, vaan se on osa poikkeusoloihin varautumista. VAIHTOEHTOTAASTELUT. Päätien linjausvaihtoehdot Päätien linjauksen suunnittelussa lähtökohtina ovat olleet: - pääsuuntavaihtoehto vuoden pääsuuntaselvityksestä - alueen rakennettu ja suunniteltu maankäyttö sekä ympäristö - korkeatasoisen pääväylän edellyttämä standardi: nopeustaso 8- km/h, paitsi iviniemen eritasoliittymän alueella 6 km/h liikennevalojen takia vaaka- ja pystygeometrian kaaret riittävän suuret - eritasoliittymien sijoittaminen optimaalisesti tieverkon, maankäytön ja liittymien keskinäisen välimatkan kannalta Vaihtoehtoja päätien linjaukselle on tutkittu osuudella lentoasema Vihiluoto, ks kuva 7. Ve sijoittuu liian keskelle peltoaluetta. Ve :ssa pidettiin tielinjan sijaintia liian kaukana etelässä. Ve :ssa pidettiin vaakageometrissa esiintyviä kaaria perustelemattomina, koska niille ei löydy tukea maiseman muodoista tai rakennetusta ympäristöstä.. Nousutien sijaintivaihtoehdot Lapin Lennosto on esittänyt, että Uuden Lentoasemantien suunnittelussa tielinjalta varattaisiin tila lentokoneiden nousutielle ilmavoimien tarpeita varten. Ilmavoimat eivät tule käyttämään nousutietä normaalissa harjoitustoiminnassa, vaan se on osa poikkeusoloihin valmistautumista. Nousutietä varten tarvitaan m pitkä suora tieosa, jonka leveys on m. Nousutien tilavaatimuksiin kuuluu myös korkeusrajoituksia sekä poikki- että pituussuunnassa. = = uva 7: Linjaus ve A: Linjaus ve B: Linjaus ve C: Linjaus ve D: = = 8 = = = m = = 6 Päätien alustavia linjausvaihtoehtoja nousutie sijoitetaan Vihiluodon yritysalueen kohdalle uudelle tielinjalle nousutie sijoitetaan Hailuodontien liittymän itäpuolelle nykyiselle tielle nousutie sijoitetaan Hailuodontien liittymän itäpuolelle nykyiselle tielle, uudella tiellä eri linjaus kuin ve B:ssä nousutie sijoitetaan Vihiluodon yritysalueen kohdelle uudelle tielinjalle, uudella tiellä eri linjaus kuin ve A:ssa Vaihtoehto Vaihtoehto Vaihtoehto Nousutien sijoittaminen edellyttää Vihiluodon yritysalueen kaavan muuttamista, mikä nähtiin kuitenkin mahdolliseksi, koska muutettavat korttelit ovat vielä rakentamattomia. Vaihtoehdossa A ongelmana on lähimmän asuintalon sijoittuminen noin m etäisyydelle tielinjasta. Vaihtoehtoja B ja C pidettiin ongelmallisina sen takia, että niissä nousutie sijoittuisi nykyiselle tielinjalle, jolloin nykyisten teiden käyttö maaliikenteelle olisi poikkeusoloissa mahdotonta. Nousutien edellyttämä pitkän suoran mahdollisiksi sijaintikohdiksi nähtiin päätien yleisgeometrian perusteella Vihiluodon yritysalueen tienoo. Lisäksi tarkasteltiin nousutien sijoittamismahdollisuudet nykyiselle tielinjalle osuudelle Hailuodontie Limingantie. Suunnittelun yhteydessä tutkittiin linjausvaihtoehtoa, joissa tielinjan sijainnin lisäksi vaihteli myös nousutien sijainti: atkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto D, jota on lopullisessa suunnitelmassa muutettu siten, että empeleentien eritasoliittymän keskipiste on sijoitettu Oulunsalon ja empeleen kuntarajan tuntumaan huomioiden alueella olevat asutut kiinteistöt ja niiden mahdollisimman tasapuolinen kohtelu.

9 Lentäjäntie empeleentie Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma 98 m 8 m m 6 m 8 m = 7 m Uusi lentoasemantie ylänpuolentie Salmiojan uoman siirto Vihiluodontie = vaatii 7 m suoran jatkeen rakentamista 8 m m Lentäjäntie m 6 m 8 m m empeleentie 9 m m = 7 Uusi lentoasemantie ylänpuolentie Salmiojan uoman siirto uva 8: Linjaus ve A ja nousutie uva 9: Linjaus ve B ja nousutie m Vihiluodontie = VAIHTOEHTOTAASTELUT 7

10 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma VAIHTOEHTOTAASTELUT 8 odonti e 8 m Vihilu = m m tie ntie y m ma ase o t n i le jäntie Lentä = 7 8 m tie en ele mp e 6 m 8 m Salmiojan uoman siirto len uo p län 6 m =8 6 s Uu m uva : Linjaus ve C ja nousutie Vihilu odonti e = 8 m 6 m 87 m np Salmiojan uoman siirto e nti e ele = 7 ie ant m e s toa len i s Uu m mp Lentä 7 m uo e e 78 m lä y ti len jäntie uva : Linjaus ve D ja nousutie m

11 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma VAIHTOEHTOTAASTELUT 9. antavainion Perävainion tie- ja liittymävaihtoehdot antavainion - Perävainion alueen liikennejärjestelyvaihtoehtojen muodostamisen lähtökohtina ovat olleet: - Limingantien - Lentoasemantien keskinäinen liittymä edellyttää eritasoliittymää, jonka sovittaminen alueelle on erittäin haastava rakennetun ympäristön takia - pääsuuntaselvityksessä Lentoasemantie esitettiin rakennettavan radan alitse, joka nähtiin ylikulkuvaihtoehtoa riskialttiimmaksi ja kalliimmaksi ts. ylikulkuvaihtoehto tulee ottaa tarkasteltavaksi - Limingantien Lentoasemantie liittymän kaakkoissektorissa sijaitsevan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Eevilän talon ja pihapiirin säilyttämismahdollisuudet tulee tutkia - suurten erikoiskuljetusten reitin sijoittuminen tälle alueelle tulee ottaa suunnittelussa huomioon % % Ve A: Lentoasemantie alittaa radan ja Limingantien (Pääsuuntaselvityksen mukainen järjestely) * uusi tie kulkee leikkauksessa * Limingantie likimäärin nykyisellä korkeustasolla * Eevilän talo kiertoliittymän vieressä Liiketie % M Lentoasemantie, M8 PEÄVAINIO m = d=m 6 7 = 8 Eevilä M Limingantie, M87 uva : Limingantien - Lentoasemantien liittymävaihtoehto A 9 autatie % % 9 Ve C: Lentoasemantie ylittää radan ja Limingantie * uusi tie kulkee hieman penkereellä * Limingantie hieman leikkauksessa (penger/leikkaus puolitettu em. väylillä) * Eevilän talo jää kiertoliittymän alle % Liiketie M Lentoasemantie, M8 m = ve.79. = =6 =6 =6 =6 =8 =8 = = ve d=m Eevilä M Limingantie, M87 9 autatie uva : Limingantien/Lentoasemantien liittymävaihtoehto C =6 =6 =9 Vaihtoehdot on esitetty kuvissa -. n luonnonsuojelualue arinranta Alueelle on mahdollista sijoittaa eritasokiertoliittymä, joka toimii liikenteellisesti hyvin ja vie vähemmän tilaa kuin perinteiset eritasoliittymät. Ve B: Lentoasemantie alittaa radan ja Limingantien * uusi tie kulkee leikkauksessa * Limingantie likimäärin nykyisellä korkeustasolla * Eevilän talo jää kiertoliittymän alle M Limingantie, M87 Ve C: Lentoasemantie ylittää radan ja alittaa Limingantien * uusi tie hieman leikkauksessa * Limingantie korkealla penkereellä * Eevilän talo jää kiertoliittymän alle 6.. M Limingantie, M87 Eevilän talon säilyttäminen ei ole tavoitetilanteen liikennejärjestelyjen yhteydessä mahdollista, koska talo ja sen pihapiiri sijoittuvat liian lähelle liittymäaluetta, ks vaihtoehto A. Liikenneyhteyksien järjestäminen tälle erittäin pienelle alueelle jäävälle kiinteistölle todettiin ongelmalliseksi. Samalla arvioitiin, että talon ja pihapiirin kulttuurihistoriallinen arvo menetettäisiin, mikäli suunnitellut liikennejärjestelyt esitettäisiin lähimmillään noin m päähän rakennuksesta. atkosuunnittelun pohjaksi valittiin vaihtoehto C. Vaihtoehdossa C Uusi Lentoasemantie ylittää radan nykyisin ylikulkusillan kautta, mitä pidettiin rakennuskustannusriskien ja vaiheittain rakentamisen kannalta parempana kuin radan alittavaa vaihtoehtoa. Liikennejärjestelyjen tasaukset alueella on optimoitu siten, että Limingantie rakennetaan matalaan leikkaukseen ja Uusi Lentoasemantie matalalle penkereelle. % % 9 % Liiketie M Lentoasemantie, M8 m = ve ve d=m Eevilä uva : Limingantien/Lentoasemantien liittymävaihtoehto B = autatie vainio,% % 9 Liiketie % kv aakkurinoja M Lentoasemantie, M8 = m aakkurinoja s_ putki d=m =6 Eevilä uva : Limingantien/Lentoasemantien liittymävaihtoehto C 9 =6 autatie

12 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma ALUEVAAUSSUUNNITELMA ALUEVAAUSSUUNNITELMA. Liittymät. oukkoliikenne. Päätien linjaus ja mitoitus Uusi Lentoasemantie alkaa Oulun lentoaseman kohdalta nykyiseltä Lentokentäntieltä. Tielinja kulkee Myllymetsän alueen kautta ylänpuolentien ylitse Oulunsalon kuntakeskuksen eteläpuolelta. Tämän jälkeen linjaus kääntyy Salmiojan suuntaiseksi ja kulkee empeleentien ylitse Oulunsalon empeleen kuntarajan kohdalla. Tielinja liittyy nykyiseen Lentokentäntiehen Vihiluodon alueen itäosassa, jonka jälkeen tie kulkee nykyistä linjausta pitkin Perävainion tienoille. Perävainion - antavainion alueella uusi tie sijoittuu nykyisen tien kaakkoispuolelle noin m etäisyydelle. Tämän jälkeen tie kulkee Limingantien ylitse ja liittyy nykyiseen Oulunlahden maantiehen radan ylikulkusillalla. Uusi Lentoasemantie on pituudeltaan noin 8, km. Liikenne-ennuste vuodelle edellyttää + kaistaista poikkileikkausta osuudelle empeleentie (mt 86) Pohjantie (vt ). Ylipitkän aikavälin tilavarauksia varten on tässä vaiheessa + kaistainen tilavaraus suunniteltu myös osuudelle Lentoasema empeleentie. Välivaiheen ratkaisuista päätetään erikseen tarkemmassa suunnittelussa. Tien vaaka- ja pystygeometria mahdollistavat 8- km/h nopeuden muualla paitsi osuudella aakkurin eritasoliittymäalueella, jossa moottoritieltä tulevien ramppiliittymien liikennevalot edellyttävät 6 km/h nopeusrajoitusta. orkealuokkaiset liikennejärjestelyt mahdollistavat päätiellä ja sen liittymissä erittäin sujuvan liikennöinnin. Päätien poikkileikkaus on aluevaraussuunnitelmassa x 9/7. Merkintä tarkoittaa ajorataista tietä, jossa kummankin tien pinnan leveys on 9 m ja ajoradan leveys 7 m. Ajoratojen väliin on varattu 6 m levyinen keskikaista. Tarkemmassa suunnittelussa päätetään erikseen mahdolliset poikkileikkauksen muutoskohdat sekä yksityiskohtainen poikkileikkaus (esim. keskikaiteellinen poikkileikkaustyyppi). Uudelle Lentoasemantielle on suunniteltu yksi tasoliittymä ja eritasoliittymää. Tasoliittymä on lentoaseman läheisyydessä oleva kiertoliittymä. Eritasoliittymät ovat: - Lentokenttäkaupungin etl - empeleentien etl - Vihiluodon etl - Perävainion etl - Limingantien etl Lentokenttäkaupungin eritasoliittymä on suuntaisliittymä, joka mahdollistaa liikenteen lentokenttäkaupungista itään Uudelle Lentoasemantielle ja idästä päin Uudelta Lentoasemantieltä lentokenttäkaupunkiin. empeleentien eritasoliittymä on tyypiltään ns. rombinen eritasoliittymä, jossa kaikissa neljänneksissä on suorat rampit. Liittymätyyppi on soveltuu erityisesti linja-autoliikenteelle ja sopii kapeaan tilaan. Vihiluodon eritasoliittymä on suuntaisliittymä, joka yhdistää nykyisen Lentokentäntien ja Uuden Lentoasemantien Oulun suunnan liikenteen. Perävainion eritasoliittymä on suunniteltu alueen nykyisen ja tulevan maankäytön tarpeiden pohjalta. Limingantien eritasoliittymässä Uusi Lentoasemantie kulkee Limingantien ylitse siten, että Limingantielle on suunniteltu m halkaisijaltaan oleva kiertoliittymä, johon myös Uuden Lentoasemantien rampit liittyvät.. evyt liikenne Päätien varteen ei ole suunniteltu erillistä kevyen liikenteen väylää tielinjan uudella osuudella. Muut kevyen liikenteen järjestelyt on suunniteltu alueen nykyisten ja tulevien maankäyttösuunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on turvata kevyen liikenteen turvalliset ja jatkuvat reitit päivittäisille koulu- ja työmatkoille. Oulunsalon ja lentoaseman suunta kuuluvat Oulun seudun laatukäytävään, jossa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tulee parantaa. Uudelle Lentoasemantielle on suunniteltu pysäkit ja niihin kuuluvat kevyen liikenteen yhteydet empeleentien ja Limingantien eritasoliittymien yhteyteen. Melusuojaustarpeet Hankkeen yhteydessä on tarkasteltu liikenne-ennusteen mukaisilla liikennemäärillä melusuojaustarpeet, jotka on esitetty suunnitelmakartoilla. Enimmäismelutasoina on käytetty valtioneuvoston ohjeen mukaisia arvoja. Varsinaiset melusuojaukset suunnitellaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa. Liitteissä on esitetty melutarkastelut..6 Erikoiskuljetusreitit Limingantien eritasoliittymän kautta menevät erikoiskuljetukset voidaan hoitaa katuverkon kautta osalla matkaa ja osalla matkaa siten, että Uudelle Lentoasemantielle rakennetaan keskikaistan ylityskohta, josta ylikorkea kuljetus ohjataan rampille vastakkaiseen liikennesuuntaan..7 Maatalousalikulut ja ulkoilureitit Aluevaraussuunnitelmassa on esitetty Oulunsalon peltoalueen kohdalle kaksi alikulkukäytävää, joiden sijainti on alustava. Alikulut on tarkoitettu maatalouden ja ulkoilureittien käyttöön. atkosuunnittelussa määritellään alikulkujen tarkemmat sijainnit ja käyttötarkoitus.8 Liikenne- ja katualueet Liikennealueen (suoja-alueen) leveys on päätiellä ja rampeilla m lähimmän ajoradan keskeltä. Muilla väylillä liikenne- ja katualueen leveydeksi on määritelty rakentamisen edellyttämä leveys.

13 Uusi Lentoasemantie (mt 8) välillä lentoasema - vt, aluevaraussuunnitelma ALUEVAAUSSUUNNITELMA, SUUNNITELMAN ATOÄSITTELY A ATOTOIMENPITEET Vastakkainen suunta Lintulan eritasoliittymästa SUUNNITELMAN ÄSITTELY A ATOTOIMENPITEET EIOISULETUSEITIT eskikaistalle kunnossapitoaukko Tiehallinnon Oulun tiepiiri pyytää aluevaraussuunnitelmasta lausunnot alueen kunnilta ja muilta sidosryhmiltä. unnat voivat asettaa suunnitelman samaan aikaan nähtäville. Lausuntojen pohjalta tiepiiri päättää suunnitelman hyväksymisestä, jonka jälkeen se on ohjeena alueen maankäytön suunnittelussa ja asemakaavoituksessa. uva 6: Limingantien eritasoliittymän erikoiskuljetusreitit Seuraavina suunnitteluvaiheina ovat yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmat, joiden ajankohta riippuu oleellisesti alueen maankäytön ja liikennemäärien kasvusta. Uuden Lentoasemantien ja sen yhteydessä tehtävien muiden väylien liikenne- ja katualueet on esitetty suunnitelmakartoilla..9 Alueen maankäytön jatkosuunnittelu uva 7: Lentokenttäkaupungin maankäyttösuunnitelma Lentoaseman ympäristö Lentoaseman ympäristöön on laadittu maankäyttösuunnitelma, jonka Oulunsalon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Laadittu maankäyttösuunnitelma on pohjana alueen jatkosuunnittelulle ja suunnitelmassa on esitetty myös tilavaraus Uudelle Lentoasemantielle. Vihiluodon yritysalueen kohta Uuden Lentoasemantien linjaus edellyttää Vihiluodon yritysalueella asemakaavan muutosta sen takia, että uuden tien linjaus ulottuu nykyiselle kaava-alueelle. Liikennealuerajaus on esitetty suunnitelmakartassa. antavainion - Perävainion alue Alueelle on laadittu maankäyttöluonnos samanaikaisesti Uuden Lentoasemantien aluevaraussuunnittelun kanssa. Maankäyttöluonnos on pohjana tarkemmalle maankäytön suunnittelulle. uva 8: antavainion - Perävainion alueen maankäyttöluonnos

14 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE artta 7 artta 6 artta E Limingantien etl 8km artta artta artta artta, km E Perävainion etl 6km 7km km km km E Vihiluodon etl Nousutien tilavaraus km E Lentokenttäkaupungin etl km km E empeleentien etl oulukuu YLEISATTA A LEHTIAO Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta

15 , Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE oulukuu Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta.8.6, ,.., ,,., , pp pp pp..,., pp E M Y m Suunnitelmaraja Lentokenttäkaupunki S. S S Lentokenttäkaupungin eritasoliittymä Ehdotus liikennealuerajaksi M8 Uusi Lentoasemantie Lentäjäntie Lentoasema ATTA, ,,

16 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE E Lentokenttäkaupungin eritasoliittymä S Ehdotus liikennealuerajaksi M M8 Uusi Lentoasemantie P8679 ylänpuolentie P S Melusuojaus S Maatalousalikulku Y Y Lentäjäntie Myllymetsä m oulukuu ATTA Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta

17 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE oulukuu Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta M m Salmioja Ehdotus liikennealuerajaksi M8 Uusi Lentoasemantie S Maatalousalikulku S6 Maatalousalikulku ATTA ylänpuolentie..7.

18 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE oulukuu Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta kr. VL TY VL 6 TY - ET 7 TY - LT VL ET VL T Y Salmiojan uoman siirto M E M Y m Vihiluodontie TY VP LT VL. 9 TY VP VP Ehdotus kevyen liikenteen yhteydeksi Santaniemi Ehdotus katuyhteydeksi Vihiluodon yritysalue M8 Uusi Lentoasemantie Ehdotus liikennealuerajaksi S7 M86 empeleentie empeleentien eritasoliittymä S8 Melusuojaus ATTA Nousutien tilavaraus

19 pv- am Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE 6 7 oulukuu Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta kr EMPELE le le AO T - LYT TY TY VL kr pv P S Ehdotus liikennealuerajaksi EMPELE Vihiluoto S9 P868 Vihiluodontie E Vihiluodon eritasoliittymä M M8 Uusi Lentoasemantie m Melusuojaus ATTA..... M lm v- W..

20 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE 7 antavainio. arilantie.... E Perävainion eritasoliittymä M M8 Uusi Lentoasemantie. 6 Melusuojaus.. S 6.. Ehdotus liikennealuerajaksi. Perävainionkatu ulkuyhteydet kiinteistöille osoitetaan jatkosuunnittelussa. Liiketie. Perävainio. m oulukuu ATTA 6 Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta

21 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE 8 9 oulukuu Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta M antavainio Liiketie M E M m Valtatie arilantie. M87 Limingantie M87 Eteläsuomentie autatie Vasaraperä S S9 S S S Melusuojaus S6 S7 Limingantien eritasoliittymä M8 Uusi Lentoasemantie S8 Ehdotus liikennealuerajaksi S Perävainio Melusuojaus S ATTA 7 d= Suunnitelmaraja

22 Uuden Lentoasemantien (mt 8) aluevaraussuunnitelma LIITE 9 - Suunnitelmaraja Uusi Lentoasemantie Oulunsalo, Lentoasema. E Lentokenttäkaupungin eritasoliittymä kp-tie S Lentäjäntie Uusi silta. amppien tasaus S= S= S Uusi silta kp-tie ylänpuolentie S=. nyk. maanp aarevuus =7 S= S Maatalousalikulku S=. S6 Maatalousalikulku S= S= nyk. maanp aarevuus = oulukuu PÄÄTIEN PITUUSLEIAUS PLV -8 Oulunsalon kunta Oulun kaupunki empeleen kunta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 Jalasjärven meluselvitys SISÄLLYSLUETTELO 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...5 2 LÄHTÖTIEDOT...5 2.1 Liikenne...5 2.2 Maastoaineisto...5 3 SOVELLETTAVAT OHJEARVOT...5

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta, Maankäyttöpalvelut Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.3.2015 MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT MÄNNIKÖN JATKE, ASEMAKAAVAN YMPÄRISTÖMELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA, MAANKÄYTTÖPALVELUT

Lisätiedot

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI

HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Vastaanottaja Ylöjärven kaupunki Asiakirjatyyppi Aluevaraussuunnitelma Päivämäärä 06/2014 HEINIKON YRITYSALUEEN ERITASOLIITTYMÄN ALUE- VARAUSSUUNNITELMA, YLÖJÄRVI Tarkastus Sari Kirvesniemi Päivämäärä

Lisätiedot

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi

Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Meluselvitys, Ylikylä - Vennivaara, Rovaniemi Tammikuu 2008 Viite Versio 1 Pvm 7.2.2008 Hyväksynyt Tarkistanut Kirjoittanut DI Marja Pussinen Ramboll Kiviharjuntie 11 90220 Oulu Finland Puhelin: 020 755

Lisätiedot

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus

Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 12.9.2016 Yleiskartta 2 Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelma Tavoitteena on korvata nykyinen silta uudella kiinteällä yhteýdellä Lähtökohtana on,

Lisätiedot

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS

MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS Vastaanottaja Haukiputaan kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.8.2011 MELUSELVITYS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS JOKIKYLÄ, HAUKIPUDAS 1 Päivämäärä 30.8.2011 Laatija Marja Pussinen Tarkastaja Sanna Kaikkonen

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä

Meluselvitys vt 4 Alakorkalo- Niskanperä Ramboll Finland Oy Rovaniemen kaupunki eluselvitys vt 4 lakorkalo- Niskanperä eluselvitys Helmikuu 2007 eluselvitys vt 4 lakorkalo-niskanperä Helmikuu 2007 iite ersio 1 Pvm 20.2.2007 Hyväksynyt Tarkistanut

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS

HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS repo002.dot 2013-09-20 HIRVASKANKAAN (VT 4/UURAISTENTIE) MELUSELVITYS E26192 SWECO YMPÄRISTÖ OY repo002.dot 2013-09-20 Muutoslista Hannele Kemppi Hannele Kemppi Elisa Huotari VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere,

ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS. Työ: E Tampere, ALAVIESKA KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN MELUSELVITYS Työ: E26215 Tampere, 17.4.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu 17.4.2013 Alavieskan

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE

VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE VALTATIEN 9 ITÄISEN KEHÄTIEN ERITASOLIITTYMÄTARKASTELU, TAMPERE 27.1.2017 JOHDANTO Selvityksessä on tutkittu uuden eritasoliittymän toteuttamista Tampereen itäiselle kehätielle valtatielle 9 Hallilan eritasoliittymän

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - 19.4.2014 ALKUSANAT Suunnittelukohteena on valtatie 4 välillä Kirri - Tikkakoski. Suunnittelualue alkaa Jyväskylän keskustan pohjoispuolelta

Lisätiedot

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta Pennasentien alikulkukäytävä Pennasentien alikulkukäytävä Hl 18,0 + 15,75 m Kokonaispituus 14,15 m Vinous 0 gon > 3,782 m 124 300 (i=136,3) Siltapaikka sijaitsee Oulun kaupungin Kaakkurissa Vt4:n paalulla

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus

Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III-Lahnus 1 Vihdintien kehittämisselvitys välillä Kehä III Lahnus Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Destia Selvitysalue Vihdintien

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma. Yleisötilaisuus Kouvola Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus Kouvola 12.3.2013 Tilaisuuden ohjelma Klo 17.30-17.45 Tilaisuuden avaus ja työn taustojen esittely Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI-

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI- Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.3.2017 PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5.

Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto. Johdanto. Liikenneselvitys. Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys Yhteenveto 4.5. 4.5.2016 1 (5) Vaitinaron liikenne- ja liittymäselvitys, yhteenveto Johdanto Tampereen kaupunki kehittää uutta Hiedanrannan asuin- ja työpaikka-aluetta kaupungin länsiosaan nykyisen Lielahden kaupan alueen

Lisätiedot

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi

Kehä III:sta uusi Vaalimaa 12.12.2007 Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien ratkaisemiseksi Tiehallinnon suunnitelmat Kehä III:n liikenneongelmien Kehä III on osa E 18 tietä 2 Vanhasen II hallituksen ohjelma: "Suomi on sitoutunut toteuttamaan Helsinki Vaalimaa -moottoritien E 18 vuoteen 2015

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS

Vastaanottaja Trafix Oy. Asiakirjatyyppi Meluselvitys. Päivämäärä YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA MELUSELVITYS Vastaanottaja Trafix Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 18.11.013 YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ- SUUNNITELMA YLÖJÄRVEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Päivämäärä 18.11.013 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS

MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Vastaanottaja Mäntsälän kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 04/2013 MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS MÄNTSÄLÄN KUNTA MELUSELVITYS Päivämäärä 23/04/2013 Laatija Timo Korkee Tarkastaja Jussi Kurikka-Oja

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla. Tieverkon jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot sekä ratkaisusuositukset

Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla. Tieverkon jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot sekä ratkaisusuositukset Valtatien 6 parantaminen Kouvolan kohdalla Tieverkon jatkosuunnitteluun valitut vaihtoehdot sekä ratkaisusuositukset 20.11.2013 Palvelutasopuutteiden analyysi Tarkastellaan palvelutasopuutteita ja ongelmia

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki

St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Loviisa MELUSELVITYS. Lokakuu 2009. Loviisan kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, Lokakuu 2009 n kaupunki St 178 Valkontie välillä Petaksentie - Solvikintie, 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.6.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 18.6.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys

Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SEINÄJOEN KAUPUNKI Nurmon keskustan OYK:n tarkistuksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.9.2015 P25797P001 Raportti i P25797P001 Matti Manninen

Lisätiedot

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

1-1. Vastaanottaja Muhoksen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä MELUSELVITYS MUHOS. Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-1 Vastaanottaja Muhoksen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.7.2015 MELUSELVITYS MUHOS Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. 1-2 1. JOHDANTO Tämä tarkastelu tehtiin Muhoksen kirkonkylän osayleiskaavan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat

Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie- ja rakennussuunnitelmat Destia Oy Infrasuunnittelu Vantaa 20.1.2012 ALKUSANAT Ruskontien (Mt 309) jatkeen tie-

Lisätiedot

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60

Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Rambøll Finland Oy Tampereen kaupunki Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Ympäristömeluselvitys 25.11.2008 Korkinmäki tilat r:no 2:45 ja 2:60 Tampereen kaupunki Meluselvitys 25.11.2008 Viite 82109415 Versio

Lisätiedot

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula

Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Ramboll Finland Oy Tuusulan kunta Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Meluselvitys 27.3.2014 Lahelanpelto II asemakaava ja asemakaavan muutos, Tuusula Tuusulan kunta Meluselvitys

Lisätiedot

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1,

Vt 6 Kouvolan kohdalla YS. Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, Vt 6 Kouvolan kohdalla YS Vt 6 YS, vt 15 aluevaraussuunnitelma Esittelytilaisuus 1, 12.3.2013 3 VT 6 KOUVOLAN KOHDALLA - ESITTELYTILAISUUS 12.3.2013 Suunnittelualue 4 Työn aikataulu ja päävaiheet Kerätty

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS

SIILINJÄRVEN KUNTA PYÖREÄLAHDEN ASEMAKAAVA, MELUSELVITYS Vastaanottaja Siilinjärven kunta Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivääärä 13.10.2014 SIILINJÄRV KUNTA PYÖREÄLAHD ASEMAKAAVA, RISUHARJUN ASEMAKAAVA SIILINJÄRV KUNTA Päivääärä 13.10.2014 Laatija Jari Hosiokangas

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Joutsa Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Aluevaraussuunnitelma 2014 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA

22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Jussi Jääoja, Tuomo Sirkiä KÄSITTELYVERSIO 10042012 18 (33) LAUSUNNOT 1. Rakennuslautakunta 16.3.2012 Dnro HAMINA: 393 /2011 22 LAUSUNTO SUMMAN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa

Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa Vt 10 ja st 284, Ojalanmäen ja Parkkiaron meluselvitys, Forssa MELUSELVITYS Forssan kaupunki Helmikuu 2013 2 (6) Alkusanat Tämä liikennemeluselvitys on tehty palvelemaan vireillä olevia Ojalanmäen ja Parkkiaron

Lisätiedot

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi

Alustava yleissuunnittelu valtatie 3:n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten arviointi TIEDOTE 1 () Valtatie :n parantaminen Ylöjärven ja Hämeenkyrön välillä Alustava yleissuunnittelu valtatie :n parantamiseksi välillä Ylöjärvi Hämeenkyrö alkaa; samalla käynnistyy hankkeen ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Vt 12 Teiskontie MELUSELVITYS. Tampere. Helmikuu Tiehallinto. Tampereen kaupunki

Vt 12 Teiskontie MELUSELVITYS. Tampere. Helmikuu Tiehallinto. Tampereen kaupunki Vt 12 Teiskontie MELUSELVITYS Tampere Helmikuu 2008 Tiehallinto Tampereen kaupunki Vt 12 Teiskontie, Tampere 2 (7) MELUSELVITYS SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Korvenkylän-Välikylän liikennejärjestelyt. Aluevaraussuunnitelma

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Korvenkylän-Välikylän liikennejärjestelyt. Aluevaraussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Korvenkylän-Välikylän liikennejärjestelyt Aluevaraussuunnitelma Korvenkylän-Välikylän liikennejärjestelyt Aluevaraussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa Oulu, 20 2 IÄLLY

Lisätiedot

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus

Pohjolankatu 25, Tampere MELUSELVITYS. Toukokuu 2010. Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere Toukokuu 2010 Joulukuu 2010 täydennetty Tampereen kaupunki, Tilakeskus Pohjolankatu 25, Tampere 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT... 3

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu

VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu VT 9:N RINNAKKAISYHTEYS Juvankatu - Heikkilänkatu Aitolahdentie Johdanto Juvankadulla Kaukajärvellä ja Aitolahdentiellä Koilliskeskuksessa on todettu liikenteellisiä ongelmia, niin ruuhkautumiseen kuin

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla Tekninen lautakunta 146 19.04.2017 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Kaakkois-Suomen maanteiden hallinnollisesta asemasta ja kehittämisestä asemakaava-alueilla 247/00.04.00/2017 TEKLA 146 Liite

Lisätiedot

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS

Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS Vastaanottaja Akaan kaupunki / Lasse Majuri Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.4.2011 AKAAN KAUPUNKI YRITYSKONHON ASEMAKAAVAN ME- LUSELVITYS AKAAN KAUPUNKI Tarkastus Tiina Kumpula Päivämäärä 18.4.2011

Lisätiedot