Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus"

Transkriptio

1 Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta (Accidental Damage with Theft Prtectin). Vakuutuskirjasta ja Dellin laskusta näkyy, letk hankkinut 1. pelkän vahinkvakuutuksen vai 2. vahink- ja varkausvakuutuksen. Saamasi tuen laajuus määräytyy sen mukaan, kuinka laajan vakuutuksen let valinnut. Se ilmenee vakuutuskirjastasi ja Dellin laskusta. Tämän vahinkvakuutusspimuksen tai vahink- ja varkausvakuutusspimuksen ( Spimus ) n allekirjittanut Lndn General Insurance Cmpany Limited -yhtiö, jnka rekisterinumer n ja rekisteröity site Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Yhtiö n nimennyt Dell Prductsin (jnka pääknttrin site n Raheen Industrial Estate, Limerick, Ireland) edustajakseen myymään tätä vakuutustutetta ja hallinnimaan tästä vakuutusspimuksesta aiheutuvia vahingnkrvausvaatimuksia. Hankkimalla Dellin laskussa mainitun vahinkvakuutuksen tai vahink- ja varkausvakuutuksen hyväksyt tämän asiakirjan ehdt ja situdut nudattamaan niitä. Pyydämme lukemaan tämän Spimuksen kknaan. Nämä ehdt täydentävät muita mahdllisia ensisijaisesti svellettavia sinun ja Dellin välisiä spimusehtja, tai js muuta spimusta ei le, Dellin yleisiä myyntiehtja. Spimussapulina vat sinä ja Lndn General Insurance Cmpany Limited. Dell n laskuttava sapuli. Islla alkukirjaimella alkavia termejä, jita ei määritellä tässä asiakirjassa, käytetään edellä mainitun allekirjitetun spimuksen tai Dellin yleisten myyntiehtjen mukaisessa merkityksessä. Vahinkvakuutuksen sekä vahink- ja varkausvakuutuksen vi hankkia laitteist- ja mbiilitutteille, mutta tutteen hankkiminen Delliltä ei edellytä vahinkvakuutuksen tai vahink- ja varkausvakuutuksen hankkimista. Dellin laskusta ilmenee, letk hankkinut vahinkvakuutuksen tai vahink- ja varkausvakuutuksen. Lasku n samalla myös kuitti. Tute yksilöidään sarjanumerlla ( Palvelutunniste ), jnka avulla vidaan tdeta, letk hankkinut vahinkvakuutuksen tai vahink- ja varkausvakuutuksen. Jkaisesta tutteesta, jnka halutaan kuuluvan tämän Spimuksen piiriin, n maksettava erillinen vakuutusmaksu. Kannettavaa tietknetta kskeva Spimus ei esimerkiksi kske kannettavan tietkneen yhteydessä hankittua tulstinta. Sekä tulstimelle että kannettavalle tietkneelle n hankittava ma vakuutus. Tietkne- ja mbiilitutteiden (kuten matkapuhelimet ja älypuhelimet) lisäksi erillisen vakuutusturvan vi hankkia tietyille heislaitteille. Js let hankkinut vakuutuksen heislaitteelle, vakuutus kskee vain sia, jtka n asennettu heislaitteen perusyksikön sisälle tai päälle, mukaan lukien perusyksikön tavanmaisen käytön kannalta välttämättömät sat tai lisälaitteet, jtka lähetetään myyntipaikasta, kuten sisäinen muisti, laitteeseen sisältyvä nestekidenäyttö, sisäiset kmpnentit/kytkimet, sisäänrakennetut painikkeet, laatikt, kannet tai paneelit, kauksäätimet, telakintiasemat tai jhdt. Vakuutuksen tiedt Vahinkvakuutus (Accidental Damage Prtectin) vimassa vain, js vahinkvakuutus n hankittu ja vakuutuskirjassa sekä Dellin laskussa mainittu vakuutusmaksu n maksettu.

2 Mitä vakuutus kattaa? Js tutteellesi tapahtuu vahink vakuutuksen vimassalaikana, me krjaamme laitteen tai annamme tilalle tisen näiden ehtjen mukaisesti. Krjaus Krjaamme tutteen tämän Spimuksen vimassalaikana ja Spimuksen asettamissa rajissa siltä sin kuin se n tarpeen tutteen kärsimän vaurin pistamiseksi, js vauri n aiheutunut tutteen tavallisessa ja tavanmaisessa käytössä ja syynä n vahink. Js krjaamme tutteen, let tietinen ja hyväksyt sen, että vimme krvata alkuperäiset sat jk alkuperäisen valmistajan tai eri valmistajan uusilla tai käytetyillä silla. Krvaavat sat vastaavat timinnaltaan alkuperäisiä sia. Vimme harkintamme mukaan teettää tutteen krjauksen jllakin sakkuusyhtiöllä tai muulla tahlla. Vaihtaminen Js edustajamme päättää, että tutetta ei kannata krjata vaan se n vaihdettava, tute vaihdetaan mahdllisuuksien mukaan tiseen tutteeseen, jka n vastaava tai parempi kuin alun perin Delliltä hankittu tute. Edustajamme valitsee tutteen man harkintansa mukaan. Ymmärrät ja hyväksyt, että js vaihdamme tutteen, krvaava tute vi sisältää alkuperäisen valmistajan tai eri valmistajan alkuperäisiä tai käytettyjä sia. Ennaltaehkäisevä hult ei kuulu tämän Spimuksen piiriin. Tutteen ennaltaehkäisevä hult ei le tämän Spimuksen sveltamisalaan kuuluvan tutteen krjauksen tai vaihtamisen edellytyksenä. Vasteaika Tämän Spimuksen mukaisen krjauksen tai vaihdn vasteaika n sama kuin tutteen takuun tai palvelupaketin vasteaika. Se ei kuitenkaan saa lla pidempi kuin Next Business Day On-Site Service After Remte Diagnsis -vasteaika, jka määritellään Dell PrSupprt -palvelukuvauksessa sitteessa Js let ulkmailla, vasteaika saattaa vaihdella. Tute pyritään krjaamaan tai vaihtamaan niin npeasti, kuin khtuudella n mahdllista. Varasat Hankitusta palvelun vasteajasta riippumatta jidenkin tutteiden sat n suunniteltu niin, että asiakkaat vivat helpsti irrttaa ja asentaa ne: tällaisia sia santaan CSR (Custmer Self Replaceable) -siksi eli asiakkaan itse vaihdettaviksi siksi. Js Dellin asiantuntija tteaa diagnsin yhteydessä, että krjaus vidaan surittaa CSR-salla, Dell timittaa CSR-san suraan asiakkaalle. CSR-sia n kahta tyyppiä. Valinnaiset CSR-sat: tarkitettu asiakkaan vaihdettaviksi. Tuetulle tutteelle hankitun palvelutyypin mukaan Dell vi lähettää teknikn paikan päälle vaihtamaan sat. Ota yhteys tekniseen asiantuntijaan, js haluat tietää, mitkä valinnaiset CSR-sat ja palvelun vasteajat ikeuttavat asennukseen paikan päällä ilman lisämaksua. Paklliset CSR-sat: asiakkaan n vaihdettava nämä sat itse. Dell ei tarja asennusta näille sille. Js asiakas pyytää Delliä asentamaan tällaisia sia, asiakkaan n maksettava tästä palvelusta maksu. Maantieteelliset rajitukset ja sijaintipaikan muuttuminen Tämän Spimuksen mukainen krjaus tai vaiht tteutetaan laskussa mainituissa paikissa. Vasteajat, teknisen tuen aukilajankhdat ja vasteajat paikan päällä vaihtelevat maantieteellisen sijainnin mukaan. Tietyt vaihtehdt eivät le välttämättä saatavilla kaikkialla. Alkuperäisestä paikasta siirretyn tutteen krjaus- tai vaihtvelvllisuus riippuu paikallisesta palvelutarjnnasta ja saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Tute n mahdllisesti myös tarkastettava ja sertifiitava uudelleen kyseisen ajankhdan työaika- ja materiaalikustannuksin. Js krvausvaatimus esitetään eri maassa, kuin missä vakuutus n hankittu, krvauksiin svelletaan khtuusperiaatetta ja kaikki asiakkaat eivät välttämättä kuulu vakuutustuksen piiriin. Tuki ulkmailla ei myöskään sisällä kk yksiköiden vaihta. Lisätietja saa Dellin teknisen tuen asiantuntijalta. Sinun n tarjttava Dellille riittävä, turvallinen ja maksutn pääsy tilihisi, jtta Dell vi täyttää velvitteensa. Rajitukset Vahinkvakuutukseen perustuvia krvausvaatimuksia eivät kske vakuutusturvan vimassalaikana mitkään rajitukset. Vakuutusturva kattaa vain laitteet. Mbiilitutteiden rajitukset Js Dell n lukitellut tutteen (kuten älypuhelimen tai tablet-laitteen) mbiilitutteeksi, vahinkturvan alaisia vaatimuksia vidaan esittää rajituksetta tämän spimuksen aikana seuraavin rajituksin:

3 Js mbiilitutetta ei vi krjata, vaan laite n vaihdettava kknaisuudessaan, tämän palvelun kautta n saatavilla enintään kaksi laitetta minkä tahansa jatkuvan kahdentista kuukauden mittaisen ajanjaksn aikana tai palvelun vimassaln ajan sen mukaan, kumpi ajanjaks n lyhyempi. Js let esimerkiksi stanut vahinkturvan kahdeksi vudeksi tammikuusta alkaen ja vaadit laitteen vaihta tukkuussa, sinulla n ikein yhteen lisävaihtlaitteeseen vain seuraavan kahdentista kuukauden ajan tukkuusta alkaen. Lisävaihtlaitteisiin ei le ikeutta ennen tisen spimusvuden tukkuuta. Mitä vakuutus ei kata? Tätä spimusta ei svelleta eikä edustaja le velvllinen krjaamaan tai vaihtamaan 1. tutetta, js let hankkinut vakuutuksen tietkne- tai mbiililaitteelle ja vahink khdistuu heislaitteisiin tai siin, kuten (rajittamatta) telakintiasemiin, ulkisiin mdeemeihin, ulkisiin kaiuttimiin, pelilaitteisiin, kantlaukkuihin, lisänäyttöihin, kannettavien tietkneiden ulkisiin hiiriin tai näppäimistöihin tai muihin siin, jtka eivät le tietknelaitteen sisäisiä. 2. tutetta, js let hankkinut vakuutuksen heis- tai mbiililaitteelle ja vahink khdistuu heis- tai mbiililaitteeseen ulkisesti liitettyihin tietkneisiin, heislaitteisiin tai muihin laitteisiin, jita vidaan käyttää vakuutuksen kattaman tutteen yhteydessä, siin, ktelihin, televisin tai näytön seinäkiinnikkeisiin, jhtihin tai esineisiin, jtka lukitellaan lisäsiksi tai tarvikkeiksi ja jita ei le asennettu perusyksikön sisälle tai päälle, kuten paristihin, akkuihin, hehkulamppuihin, kertakäyttöisiin/vaihdettaviin tulstus-/mustekasetteihin, tulstus- tai valkuvapaperiin, tallennuslevyihin, kertakäyttöisiin tallennusvälineisiin, jhtliittimiin, kantlaukkuihin, ksketuskyniin, telakintiasemiin, ulkisiin mdeemeihin, ulkisiin kaiuttimiin, pelilaitteisiin, pelilevyihin, lisänäyttöihin, ulkisiin hiiriin tai muihin syöttö- /tulstuslaitteisiin, muihin siin, jtka eivät le vakuutuksen kattaman tutteen sisäisiä, tai muihin siin, jita käyttäjän n hullettava säännöllisesti. 3. hjelmista, mukaan lukien muun muassa seuraavat: (1) viat tai vaurit (mukaan lukien muun muassa viruksen aiheuttamat vaurit) hjelmistlle, jka n esiladattu tutteeseen, hankittu sen yhteydessä tai ladattu siihen muuten, ja (2) hjelmistt, jtka n ladattu Custm Factry Integratin -palvelulla tai muut CFI-palvelun avulla tehdyt lisäykset. Tute pyritään krjaamaan tai vaihtamaan khtuuperiaatetta nudattaen, mutta Spimuksessa ei taata sellaisten Custm Factry Integratin -sien krjausta tai vaihta, jtka eivät le hjelmist-sia tai eivät muuten kuulu vakuutuksen piiriin. 4. tutetta, jka sijaitsee muualla kuin laskussa tai muussa tilausvahvistuksessa mainitussa maassa tai paikassa. 5. vaurita tai vikaa, jka n vain ksmeettinen tai ei muuten vaikuta tutteen timivuuteen. tutteen nrmaalia kulumista ja muita pinnallisia vauriita, kuten naarmuja ja klhuja, jtka eivät vaikuta lennaisesti tutteen käyttöön. 6. tutetta, jta jku muu kuin edustaja n yrittänyt krjata. Tämän Spimuksen vimassal lakkaa, js jku muu tah kuin me tai edustaja krjaa tai yrittää krjata tämän Spimuksen sveltamisalaan kuuluvan tutteen. Emme krvaa kustannuksia, jtka aiheutuvat siitä, että sinä tai jku muu henkilö krjaa tai yrittää krjata tutteen. 7. tutetta, jka vauriituu asiakkaan tekemän virheellisen tai puutteellisen asennuksen yhteydessä tai seurauksena. Asiakkaan tekemä asennus käsittää seuraavat sinun tai muun henkilön sinun pulestasi surittamat timet: (1) tutteen purkaminen pakkauksesta tai tutteen siirtäminen, (2) tutteen asentaminen tai kiinnittäminen seinälle tai muuhun rakenteeseen (tai irrttaminen asennuksen jälkeen) ja (3) kiinnitystelineiden tai muiden sellaisten apuvälineiden kiinnittäminen tutteeseen, jilla tute n tarkitus asentaa tai kiinnittää seinälle tai muuhun rakenteeseen (tai niiden irrttaminen). Asiakkaan tekemä asennus ei sisällä Delliltä hankittuja asennuspalveluja. 8. tutetta, jka n kadnnut tai varastettu (ellet le hankkinut myös varkausvakuutusta se mainitaan vakuutuskirjassa). Jtta vimme krjata tai vaihtaa tutteen, sinun n palautettava vauriitunut tute meille kknaisuudessaan. 9. tutetta, jka n vauriitunut tutteen ulkpulelta alkunsa saaneesta tulesta tai jnka vaurit n aiheutettu tahallisesti. Js löydämme näyttöä tahallisesta vaurista, meidän ei tarvitse krjata tai vaihtaa tutetta. 10. tutteeseen tallennettujen tietjen palautusta tai siirta. Vastuu tutteelle tallennetuista tiedista n yksinmaan sinun. Emme tarja sinulle tietjen palautuspalveluja tämän Spimuksen perusteella. Js tutteen kvalevy n vaihdettava, edustaja asentaa laitteeseen velituksetta niiden keskeisten hjelmistjen ja sen käyttöjärjestelmän versit, jtka hankit alun perin Delliltä, mukaan lukien mahdlliset laitteeseen asennetut Custm Factry Integratin - svellukset. Emme kuitenkaan lupaa tai takaa eikä tämä Spimus velvita meitä varmistamaan, että asennetut Custm Factry Integratin -svellukset vat yhteenspivia krvaavan tutteen kanssa. 11. vauriita, jtka vat seurausta sdasta, mellakasta, terrri-iskuista tai lunnnmullistuksista, kuten rajittamatta salamaniskut, tulvat, trnadt, maanjäristykset ja hurrikaanit.

4 Vahinkvakuutukseen perustuvan krvausvaatimuksen tekeminen Tee vahinkvakuutukseen perustuva krvausvaatimus sittamalla vahinkvakuutukseen perustuvia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle numerssa Mitä minun n tehtävä? Sittaessasi numern sinulta pyydetään palvelutunnisteen numera, jka löytyy tutteen phjasta tai takasasta, Dellin laskusta ja vakuutuskirjan etusivulta. Kun vahinkvakuutuksesi vimassal n tarkistettu, sinulle saatetaan esittää kysymyksiä, jilla pyritään selvittämään tutteelle aiheutuneen vaurin laatu ja syy. Sinun n timittava yhteistyössä edustajamme kanssa, jtta vit saada tähän Spimukseen perustuvan vakuutuksen ja jtta tutteesi vidaan krjata kunnlla. Tekninen asiantuntija esittää sinulle kysymyksiä selvittääkseen tutteelle aiheutuneen vaurin laadun ja syyn. Vianmääritysvaihe saattaa edellyttää pitkää puhelinkeskustelua tai useampia puhelinkeskusteluja, ja sinua saatetaan pyytää avaamaan laitteen ktel, js se n turvallista. Edustajamme saattaa pyytää asiakasta palauttamaan tutteen varastlle, js tute n kärsinyt merkittäviä vahinkja (esim. saanut nesteriskeita tai pudnnut krkealta), vaikka asiakkaalla lisi ikeus paikan päällä annettavaan tukeen. Syynä tähän n se, että tutteessa saattaa lla piileviä vahinkja, jita ei vi tdeta, ennen kuin ilmeiset vahingt n krjattu. Js nudatat edustajamme hjeita, maksamme kaikki kulut, jtka aiheutuvat tutteesi palautuksesta edustajamme krjausyksikköön. Kun tute n timitettu edustajamme krjausyksikköön, tutteelle aiheutuneen vaurin laatu arviidaan, minkä jälkeen tute krjataan tai edustajamme lähettää sinulle krvaavan tutteen. Js puhelimitse tehtävällä vianmäärityksellä vidaan tdeta, että tutteen vaihtaminen n välttämätöntä, edustajamme vi harkintansa mukaan lähettää sinulle krvaavan tutteen välittömästi. Js et kuitenkaan palauta meille vauriitunutta tutetta kknaisuudessaan, velitamme sinulta krvaavan tutteen vähittäismyyntihinnan. Asiakastuki ei le avinna sen maan vakiintuneina yleisinä vapaapäivinä, jssa palvelu tarjtaan. Edustajamme tai me emme le vastuussa siitä, js palvelu jää timittamatta sinulle tai se viivästyy, js syynä n jkin seikka, jhn emme vi vaikuttaa. Vakuutuksen tiedt Varkausvakuutus vimassa vain, js vahink- ja varkausvakuutus n hankittu ja vakuutuskirjassa sekä Dellin laskussa mainittu vakuutusmaksu n maksettu. Mitä vakuutus kattaa? Vaihtaminen Js tutteesi varastetaan vakuutusturvan ja näiden spimusehtjen vimassalaikana, annamme tilalle krvaavan tutteen, jka vastaa alun perin stamaasi tutetta. Edustajamme valitsee tutteen man harkintansa mukaan. Js vastaavaa krvaavaa tutetta ei le enää saatavana, vimme maksaa krvauksena enintään tutteen alkuperäisen hankintahinnan suuruisen summan. Päätämme summasta man harkintamme mukaan. Maailmanlaajuinen vakuutusturva Spimus tarjaa maailmanlaajuisen vakuutusturvan varkauden varalta. Vaihdamme tutteen kuitenkin vain seuraavissa maissa: Alankmaat, Belgia, Espanja, Etelä-Afrikka, Irlanti, Is-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Nrja, Prtugali, Pula, Ranska, Rutsi, Saksa, Slvakia, Sumi, Sveitsi, Tanska ja Tsekin tasavalta. Js tutteesi varastetaan tämän Spimuksen vimassalaikana edellä mainittujen maiden ulkpulella, lähetämme krvaavan tutteen vain mainittuihin maihin. Rajitukset Varkausvakuutuksen vimassalaikana hyväksytään enintään yksi vahingnkrvausvaatimus, jka kskee vain laitetta.

5 Mitä vakuutus ei kata? Vakuutus ei krvaa 1. hjelmistjen krvaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Keskeisten hjelmistjen ja käyttöjärjestelmän versit, jtka hankit alun perin Delliltä, asennetaan kuitenkin tämän varkausvakuutuksen perusteella krvattavaan tutteeseen tai timitetaan sen yhteydessä velituksetta. 2. tutteeseen tallennettujen tietjen palautusta tai siirta. Vastuu tutteelle tallennetuista tiedista n yksinmaan sinun. Emme tarja sinulle tietjen palautuspalveluja tämän Spimuksen perusteella. Edustaja kuitenkin asentaa laitteeseen velituksetta keskeisten hjelmistjen ja käyttöjärjestelmän versit, jtka hankit alun perin Delliltä, mukaan lukien mahdlliset laitteeseen asennetut Custm Factry Integratin -svellukset. Emme kuitenkaan lupaa tai takaa eikä tämä Spimus velvita meitä varmistamaan, että asennetut Custm Factry Integratin -svellukset vat yhteenspivia krvaavan tutteen kanssa. 3. muita varkauksia kuin ryöstöstä tai murrsta jhtuvia varkauksia. 4. lisälaitteiden ja tarvikkeiden varkauksia. 5. varkauksia, js tutteen varastamista ei le pyritty estämään kaikin khtuullisina pidettävin vartimin. 6. tutteen varkautta, js tute n annettu klmannen sapulen haltuun tai käyttöön. 7. tutteen varastamista ajneuvsta, ellei tute le varkauden hetkellä lukitussa tavaratilassa tai hansikaslkerssa pis näkyviltä ja mikäli ajneuvn n murtauduttu ja krvausvaatimukseen liitetään tdiste murrsta. 8. varkautta, js let jättänyt tutteen malle työpaikallesi tai jhnkin muuhun timistn, kuluun tai muuhun julkiseen tilaan ja js sitä ei le kiinnitetty turvakaapeliin tai suljettu turvalliseen kaappiin, tallelkern tai vastaavaan lukittavaan säilytystilaan, jnka vain sinä vit avata, ja turvakaapeli, suljettu turvallinen kaappi, tallelker tai vastaava lukittava säilytystila n irrtettu tai avattu väkivallin ja siitä esitetään näyttö krvausvaatimuksen yhteydessä. 9. varkauksia, jista ei le ilmitettu pliisille 72 tunnin kuluessa siitä, kun varkaus n havaittu. 10. tutteen vaihtamista, js tute n kadnnut myös yllättävän, väistämättömän tapahtuman seurauksena, jhn ei le itse vinut vaikuttaa. 11. varkautta, js siihen n syynä ma tahallinen väärinkäytöksesi. Varkausvakuutukseen perustuvan krvausvaatimuksen tekeminen Varkausvakuutukseen perustuvan krvausvaatimuksen vi tehdä Internetissä sitteessa Krvausvaatimuksen tekeminen verkssa takaa, että vaatimuksesi käsitellään mahdllisimman npeasti. Sinun n ilmitettava vakuutuskirjassa mainittu tutteen palvelutunniste/spimusnumer sekä täytettävä ja lähetettävä krvausvaatimuslmake verkssa. Internetissä n tarkat hjeet. Vit myös tehdä krvausvaatimuksen sittamalla varkausvakuutukseen perustuvia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle numerssa +358 (0) Puhelun aikana asian käsittelijä pyytää tietja varkausvakuutuksen vimassaln selvittämiseksi ja saat hjeet, kuinka vit tehdä krvausvaatimuksen ja/tai lähettää krvausvaatimuslmakkeen käsiteltäväksi. Jtta krvausvaatimuksesi käsiteltäisiin mahdllisimman npeasti, n susiteltavaa, että palautat kaikki asiakirjat faksaamalla tai skannattuna sähköisenä liitetiedstna. Mitä minun n tehtävä? 1. Ilmita varkaudesta pliisille 72 tunnin kuluessa sen havaitsemisesta ja anna heille seuraavat tiedt: varastetun tutteen tiedt, mukaan lukien laitemalli ja -tyyppi sekä palvelutunnisteen numer, jka löytyy tutteen phjasta tai takasasta, Dellin laskusta ja vakuutuskirjan etusivulta. varkauteen liittyvät lsuhteet yksityiskhtaisesti

6 2. Tee ilmitus varkausvakuutukseen perustuvia krvausvaatimuksia käsittelevälle sastlle 10 arkipäivän kuluessa varkauden ajankhdasta ja timita sastlle seuraavat asiakirjat: krvausvaatimuslmake kknaan täytettynä krvausvaatimuslmakkeen vi ladata sitteesta tutteen varkautta kskevan riksilmituksen kpi, mukaan lukien riksilmituksen viitenumer tdisteet murrsta tai ryöstöstä 3. Lisäksi sinua vidaan pyytää timittamaan a. lääkärintdistus tai tdistajanlausunt, js kyse n ryöstöstä. Pidätämme ikeuden saada käyttöömme alkuperäiset asiakirjat krvausvaatimuksen käsittelyä varten. b. varkauteen liittyviä maisuuden krjauskuluja kskeva hinta-arvi tai kuitti. Vaatimuksessa vi ilmittaa muun muassa kulut, jtka liittyvät klmannen sapulen tekemästä murrsta aiheutuneisiin ajneuvn, turvakaapelin, turvallisen kaapin, tallelkern tai vastaavan lukittavan säilytystilan vauriihin. Pidätämme ikeuden saada käyttöömme alkuperäiset asiakirjat krvausvaatimuksen käsittelyä varten. c. Tsite siitä, että henkilökhtaisen maisuutesi, yrityksen maisuuden tai ajneuvn vakuutuksenantajille n ilmitettu murrsta. Yleiset ehdt Käsitteiden merkitys Vahink: Mikä tahansa tutteeseen khdistuva sattumanvarainen, yllättävä ja dttamatn ulkpulisen tekijän aiheuttama vauri, jka vaikuttaa tutteen timintaan. Vahink- ja varkausvakuutus: Paikka, jsta let hankkinut vahink- ja varkausvakuutuksen. Edustaja: Dell Prducts tai mikä tahansa muu sapuli, jnka lemme valtuuttaneet krjaamaan tai vaihtamaan tutteita tai tarjamaan palveluja tämän Spimuksen perusteella. Ryöstö: Klmannen sapulen ilmaisema fyysinen uhkaus tai tteuttama väkivaltainen tek tutteen riistämiseksi sinulta. Murt: Rakennuksen tai ajneuvn mihin tahansa lukkn khdistuva vimankäyttö tai vauri tai lukn tuhaminen. Vakuutusturva: Itse valitsemasi ja tämän Spimuksen perusteella sinulle kuuluvat edut ja vakuutusturva, jtka mainitaan vakuutuskirjassa. Vahinkvakuutus kattaa vahingt Spimuksen asianmaisen khdan mukaisesti ja varkausvakuutus kattaa varkaudet Spimuksen asianmaisen khdan mukaisesti, mikäli asianmukainen vakuutusmaksu n maksettu. Dell: Dell Prducts ja mikä tahansa Dell Prductsin mistaja- tai tytäryhtiö tai mikä tahansa sellaisen mistajayhtiön tytäryhtiö, jka n edustaja. Tute: Vakuutuskirjassa ja Dellin laskussa mainitut tutteet, jista n maksettu asianmukainen vakuutusmaksu. Vakuutusmaksu: Spimuksen mukaisesti maksettu hinta. Vakuutuskirja: Asiakirja, jssa yksilöidään tästä Spimuksesta jhtuva vakuutusturva. Varkaus: Tutteen menettäminen ryöstön tai klmannen sapulen tekemän murrn seurauksena. Klmas sapuli: Kuka tahansa muu kuin sinä, pulissi tai avpulissi, lapsesi tai vanhempasi tai työntekijäsi, js let juridinen henkilö, tai kuka tahansa, jta et le valtuuttanut käyttämään tutetta. Me: Lndn General Insurance Cmpany Limited, rekisterinumer: Sinä: Henkilö, yritys tai tah, jka n nimetty vakuutuskirjassa vakuutuksenttajaksi. Vastuun rajitus Emme me eivätkä meidän tytäryhtiömme, kumppanimme, virkailijamme, jhtajamme, työntekijämme tai edustajamme le vastuussa sinulle tai kenellekään tutteen myöhemmälle mistajalle tai muulle käyttäjälle mistään välillisistä tai seurannaisvauriista, mukaan lukien muun muassa vastuu siitä, että tute ei le käytettävissä, tietjen tai hjelmistjen menetyksestä tai vahingittumisesta, henkilövahingista, kulemasta, muista välillisistä menetyksistä tutteen viittumisen vuksi tai mistä tahansa välillisistä, erityisistä tai seurannaisvauriista, jtka jhtuvat tutteen käytöstä tai suritustehsta tai liittyvät siihen, vaikka lisit ilmittanut meille kyseisten vauriiden mahdllisuudesta. Allekirjittamalla tämän Spimuksen luvut nimenmaisesti kaikista tässä kappaleessa kuvatuista krvausvaatimuksista. Hyväksyt ja tiedstat, että me emme vastaa vauriista kuin enintään kustannusten verran, jtka aiheutuvat tutteesi vaihtamisesta

7 vastaavaan tutteeseen kunkin tämän Spimuksen perusteella esitetyn krvausvaatimuksen salta. Me emme vastuussa arvnlisävern maksamisesta sillin, kun sinut n rekisteröity paikalliseen arvnlisäverrekisteriin. Vimassalaika ja uusiminen: Vakuutusturva alkaa päivänä, jna saat tutteen Delliltä tai hankit Spimuksen riippuen siitä, kumpi tapahtuu myöhemmin. Vakuutus päättyy vakuutuskirjassa mainittuna ajankhtana tai sillin, kun tute vaihdetaan vahink- ja varkausvakuutuksen perusteella. Vakuutus päättyy vain varkausvakuutuksen salta. Vahinkvakuutuksen vakuutus jatkuu vakuutuskirjassa mainitun vimassalajan lppuun asti. Kumpikaan spimuspuli ei le velvllinen jatkamaan tätäspimusta tai uusimaan sitä. Salassapit ja mistusikeudet Hyväksyt, että mitkään edustajallemme tai meille puhelimitse, sähköisesti tai muuten antamasi tai lähettämäsi tiedt eivät le luttamuksellisia etkä mista niitä. Vakuutusturvan siirtäminen Jäljellä levan vakuutuksen vi siirtää tutteen seuraaville mistajille. Siirrsta n ilmitettava meille ja siihen n pyydettävä lupa. Siirtihin saatetaan sveltaa lisäehtja ja -maksuja. Peruminen Vakuutus alkaa päivänä, jna saat tutteen Delliltä tai hankit Spimuksen riippuen siitä, kumpi tapahtuu myöhemmin. Vit perua tämän Spimuksen neljäntista (14) päivän kuluessa siitä, kun let vastaanttanut Spimuksen lähettämällä meille kirjallisen ilmituksen sitteeseen: Dell Accidental Damage Prtectin and Accidental Damage with Theft Prtectin Service Department Lndn General Insurance Cmpany Limited The Aspen Building Flr 2, Vantage Pint Business Village, Mitcheldean Glucestershire GL17 0AF United Kingdm Js perut tämän Spimuksen neljäntista (14) päivän kuluessa sen saamisesta, hyvitämme vakuutusmaksun kknaisuudessaan, ellet le saanut tähän Spimukseen perustuvaa vahingnkrvausta, jllin vakuutusmaksua ei hyvitetä ja vakuutus päättyy autmaattisesti. Js perut tämän Spimuksen yli neljäntista (14) päivän jälkeen sen saamisesta, vakuutusmaksua ei palauteta. Vimme perua tämän Spimuksen, js et maksa vakuutusmaksua ja Spimukseen svellettavia verja Dellin yleisten myyntiehtjen mukaisesti, annat meille tai edustajallemme harhaanjhtavia tietja tai rikt muuten tästä Spimuksesta jhtuvia velvitteitasi. Me emme peru tätä Spimusta mistään muusta syystä. Js perumme tämän Spimuksen, lähetämme sinulle kirjallisen peruutusilmituksen tiedssamme levaan sitteeseen. Ilmituksessa mainitaan perumisen syy ja Spimuksen päättymispäivä. Päätämme vakuutusmaksun palauttamisesta man harkintamme mukaan. Jkaisen tutteen Spimus n peruttava erikseen. Yksinmainen spimus Nämä ehdt mudstavat yksinmaisen asiaa kskevan spimuksen sinun ja meidän välillämme. Työntekijämme tai edustajamme eivät saa muuttaa Spimuksen ehtja suullisesti. Petkset Mikään tässä Spimuksessa santtu ei rajita vastuuta petksista tai harhaanjhtavien tietjen antamisesta. Emme me eikä edustajamme hyväksy krvausvaatimustasi, js meidän n khtuudella syytä epäillä, että let timinut tämän Spimuksen yhteydessä petllisesti tai laittmasti.

8 Sijaantul-ikeus Varaamme ikeuden vaatia krvausta pulestasi ja alittaa ikeudenkäyntimenettelyn nimissäsi maksi eduksemme sekä vaatia vahingnkrvausta, ja meillä n täydellinen harkintavalta kyseisten ikeudenkäyntimenettelyjen salta. Sinun n annettava meille kaikki tarvittavat tiedt ja tuki. Tietjen salaaminen Js annat meille virheellisiä tietja tai salaat meiltä tietja, jtka visivat vaikuttaa vahingnkrvausvaatimuksesi arviintiin tai krvausvaatimusta kskevan päätöksen tekemiseen, tästä Spimuksesta jhtuva vakuutuksesi päättyy ja sinulla ei le ikeutta etuun tai palautukseen. Muu turva Saat tämän vakuutuksen perusteella tiettyjä laillisia ikeuksia. Sinulla vi lla myös muita laillisia ikeuksia. Tämä vakuutus ei le takuu. Delliltä hankkimaasi tutteeseen kuuluu myös rajitettu Dellin takuu tai muiden sellaisten valmistajien takuu, jiden tutteita Dell myy. Lisätietja kyseisiin rajitettuihin takuisiin perustuvista ikeuksista ja krvauksista saa Dellin rajitettua takuuta kskevista takuuehdista. Svellettava laki Ellei nimenmaisesti muuta svita, tähän Spimukseen svelletaan Englannin lainsäädäntöä ja Englannin tumiistuinten ei-yksinmaista tumivaltaa. Tietsuja Timitamme sinulle maksua vastaan kpin hallussamme levista henkilötiedistasi. Henkilötiedilla n lain suja. Käsittelemme henkilötietjasi ainastaan krvausvaatimuksesi ja/tai vakuutusspimuksesi käsittelemiseksi. Säilytämme henkilötietjasi asiaankuuluvalla tavalla. Asiakkaat, jilla n erityistarpeita Vimme pyynnöstä tarjta tiettyjä palveluja asiakkaille, jilla n erityisiä tarpeita. Ilmita, js let kiinnstunut näistä palveluista, niin vimme kerta niistä tarkemmin. Asiakaspalvelu Js sinulla n tämän vakuutusspimuksen myyntiin liittyviä kysymyksiä tai humautettavaa, ta yhteys Delliin. Yhteystiedt löytyvät Dellin Sumen verkksivuilta tai laskusta. Js sinulla n vahinkvakuutukseen perustuvien krvausvaatimusten käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai humautettavaa, ta yhteys Delliin kirjallisesti. Yhteystiedt löytyvät Dellin Sumen verkksivuilta tai laskusta. Js sinulla n varkausvakuutukseen perustuvien krvausvaatimusten käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai humautettavaa, kirjita sitteeseen Custmer Care Manager f Lndn General Insurance at The Aspen Building, Flr 2, Vantage Pint Business Village, Mitcheldean, Glucestershire GL17 0AF, United Kingdm. Js saamasi vastaus ei tyydytä, vit kirjittaa asiakaspalvelupäällikölle samaan sitteeseen. Js sinulla n tämän vakuutusspimuksen ehtihin liittyviä kysymyksiä tai humautettavaa, kirjita vakuutuksenantajalle sitteeseen Lndn General Insurance Cmpany Limited, A & T Custmer Services Manager at The Aspen Building, Flr 2, Vantage Pint Business Village, Mitcheldean, Glucestershire GL17 0AF, United Kingdm. Js saamasi vastaus ei tyydytä, vit kirjittaa vakuutuksenantajan timitusjhtajalle samaan sitteeseen. Js kenelle tahansa edellä mainitulle sapulelle sittamaasi valitusta ei ratkaista mielestäsi tyydyttävällä tavalla tai js haluat kysyä neuva pulueettmalta asiantuntijalta, vit ttaa yhteyden ikeusasiamieheen sitteessa Financial Ombudsman Service, Suth Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Lndn, E14 9SR, United Kingdm. Kuvaile tarkasti, mistä valituksessa n kyse ja mainitse, kenelle alun perin sitit valituksen. Vakuutuksenantajat

9 Tämän vahinkvakuutuksen tai vahink- ja varkausvakuutuksen vakuutuksenantaja n Lndn General Insurance Cmpany Limited, rekisterinumer , rekisteröity site Integra Huse, Vicarage Rad, Egham, Surrey TW20 9JZ, United Kingdm. Krvaukset FSCS:n tehtävänä n varmistaa, että tietty prsenttisuus summista, jita selvitystilassa levan vakuutusyhtiön lisi maksettava vakuutuksenttajille, maksetaan heille, js vakuutusyhtiö ei pysty täyttämään velvitteitaan täysimääräisesti. Scheme General Insurance -vakuutus kattaa 90 % kk krvausvaatimuksesta ilman ylärajaa. Krvausjärjestelmää kskevat tietyt rajitukset, ja kaikki vakuutuksenttajat eivät välttämättä kuulu sen piiriin.. Lisätietja saa FSCS:ltä sitteesta 7 th Flr, Llyds Chambers, Prtsken Street, Lndn, E1 8DN, United Kingdm. Lisätietja saa myös sittamalla FSCS:n numern

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä

VAIHTOSOPIMUS RCI. Koska lomanne on meille tärkeä VAIHTOSOPIMUS RCI Vaihtosopimus 2 Liite 1 - Vakiomuotoinen tietolomake vaihtosopimuksille 4 Liite 2 - Erillinen, vakiomuotoinen peruuttamislomake vaihtojärjestelmän jäsensopimuksen peruuttamisoikeuden

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1

Suomalaisen julkishallinnon VETUMA-palvelu Kutsurajapinnan määrittely versio 2.1 Sumalaisen julkishallinnn VETUMA-palvelu versi 2.1 VETUMA Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant...3 2. VETUMA-rajapinnan yleiset minaisuudet...3 2.1 Kutsu- ja vastausviestien välitys...3

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011

NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvoja. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2011 NUORET JA PÄIHTEET - Varhaisen puuttumisen neuvja Suuphjan peruspalveluliikelaitskuntayhtymä 2011 SISÄLLYS 1 VANHEMPIEN VASTUU 1 VANHEMIPIEN VASTUU 2 MITÄ LAKI SANOAA 3 TUPAKKA, ALHOKOHOLI JA MUUT RIIPPUVUUTTA

Lisätiedot

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero:

Turva. Tärkeät yhteystiedot. Nazar Turva Allianz Global Assistance + 358 9 37 47 74 30 assistance@falck.fi Vakuutusnumero: Tärkeät yhteystiedot Asiakaspalvelu: (kyselyt matkavakuutuksestasi): Puhelinnumero: +35 306 22 75 75 Sähköpostiosoite: info@nazar.fi 2 tunnin hätäpalvelu: Puhelinnumero: +35 9 37 7 7 30 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS

BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS BLACKBERRY-RATKAISUN LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN ASENNAT TAI KÄYTÄT OHJELMISTOA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISTAVAT RIMin VASTUUN SINUA KOHTAAN JA

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi

Falck Oy. 00700 Helsinki Suomi FLYING BLUE-MATKAVAKUUTUS VAKUUTUSERITTELY Saadaksenne apua välittömästi sairaus- tai kuolemantapauksissa tai Suomeen kuljettamisessa olkaaa hyvä ja ottakaa heti yhteys: Falck Oy, puh + 358 9 37 47 72

Lisätiedot

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten.

Asiakas, joka tilaa palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa varten. MAXISAT OY:N MAXIVISION-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 01.03.2015 1. SOVELTAMISALA 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Maxisatin asiakkaalle tarjoamiin Maxivision tuotteisiin ja palveluihin ja

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista

palvelu, joka kotimaista ja sijainnista Edistyneet Dell v verkonvalvontapalvelut Palvelukuvaus 1. PALVELUSOPIMUKSEN ESITTELY Edistynyt verkonvalvonta: Verkkokatkoksista tai verkon suorituskykyhäiriöistä aiheutuu merkittäviä kulujaa päivittäistoiminnoissa.

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013

Valintaperiaatteet maratonmelonnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Sumen melnta- ja sutuliitt ry 6.2.2013 Valintaperiaatteet maratnmelnnan kansainvälisiin kilpailuihin 2013 Yleiset periaatteet Yleisenä pyrkimyksenä n täyttää kaikki kansainvälisissä kilpailuissa Sumen

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

RIMin tietosuojakäytäntö

RIMin tietosuojakäytäntö RIMin tietosuojakäytäntö Research In Motion Limited ja sen konserniyhtiöt ( RIM ) ovat sitoutuneet noudattamaan käyttämäänsä pitkäaikaista henkilökohtaisten tietojen yksityisyyden ja tietoturvan ylläpitokäytäntöä;

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI

VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI Kuluttajaoikeuden linjauksia VERKKOKAUPPA JA MUU ETÄMYYNTI 1 LINJAUKSEN LÄHTÖKOHTIA... 2 2 ETÄMYYNTISÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN JA LAIN PAKOTTAVUUS... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 2 4 MILLOIN KYSEESSÄ ON ETÄMYYNTI...

Lisätiedot

Edellytykset ja ehdot Struers ehkäisevä ylläpitohuoltosopimus & laajennettu takuu (jos sopimus on tehty)

Edellytykset ja ehdot Struers ehkäisevä ylläpitohuoltosopimus & laajennettu takuu (jos sopimus on tehty) Edellytykset ja ehdot Struers ehkäisevä ylläpitohuoltosopimus & laajennettu takuu (jos sopimus on tehty) (Preventive Maintenance Plan- PMP) (Katso myös www.struers.com/dk-terms) Struers A/S:n (Struers)

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa

Lisätiedot