SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT"

Transkriptio

1 SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014

2 SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014 Kotimaisissa kesälukioissa myös henkilökohtaista opinto-ohjausta. Tartu tilaisuuteen! Ilmoittautumiset/anmälningar YLEISKESÄLUKIOT OPPIAINEKURSSIT 7 Tuusulanjärven kesälukio Järvenpää ÄIabi, RUBabi/ RUB1/RUB2/RUB4/RUB5, ENAabi/ENA1 3 kert.,enakert., MAA5/MAA6/MAA7, MABabi/MAB3/MAB5 10 Kiljavan kesälukio Kiljava ÄI4/ÄI5, RUB3/RUB4, ENA4/ENA5, MAA6/MAA7, MAB4/MAB5, HI4, YH2/YH3 13 Itä-Lapin kesälukio * Salla RUBvalm., BI05, MABvalm., MAA12, VEB1, KE7, HI1/HI5, MU5, KU1, S2alkeet, S27, ENAvalm., YH1, AT 16 Lahden kesälukio * Lahti ÄIabi, RUBvalm./RUBabi, ENAvalm./ENAabi, MAAabi, MA/FYvalm. 18 Raudaskylän kesälukio * Ylivieska ÄIabi, RUBvalm./RUBabi, ENAvalm./ENAabi, MAvalm./MAAabi, TEEMAKESÄLUKIOT MABabi, BIabi, PSabi 20 Matem.-lt. -kesälukio Punkaharju MAAkert., BI5, KE5, FY1 5kert. 22 Itämeri-kesälukio * Seili BI3, LI3 24 Östersjösommarskolan * Själö BI3, LI3 25 Maahanmuuttajakesälukio * Anjala HOPS, S2, oma äidinkieli ja kulttuuri 27 Kirjoittajakesälukio * Turku ÄI3, luova kirjoittaminen 28 English Communication Camp * Lohja EN, KU 29 Kielisolahdus-kesälukio * Savonlinna ÄI8, S2, RUB1 2kert./RUBabi, ENAkert., VEalkeet, espanja, hindi, ranska, saksa, venäjä 31 Lahden 10+ * Lahti HOPS, opinto-ohjaus, opiskelutaidot, kotitalous 33 Teatteri-ilmaisun kesälukio * Lahti improvisaatio, näyttelijäntyö, dramaturgia, elokuva-analyysi 34 International Art Summer * Anjala KU5 36 Intensivkurs i samhällslära Houtskär SLabi ULKOMAAN KESÄLUKIOT 37 Saksan kesälukio Berliini SA/ENA suull. kielitaito 39 Espanjan kesälukio Valladolid ES suull. kielitaito, LI3 40 Ranskan kesälukio Pariisi RAB7, suull. kielitaito 42 Summer School in England Durham ENA suull. kielitaito 44 Språkbad på Gotland Hemse RUA7, RUB6, RU suull. kielitaito * Myös lukioon tai ammattikouluun siirtyville! Också för dig som börjar på gymnasiet eller på yrkesskolan! Muutokset mahdollisia. Ajankohtaiset tiedot osoitteessa Med reservation för förändringar. För uppdaterad information, se på Esitteen kuvat Kesälukioseuran aiemmilta kursseilta. Painopaikka: Suomen Uusiokuori Oy, Somero Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina Luonua

3 Lukiolaisille, lukioon siirtyville ja muille toisen asteen opiskelijoille! KESÄLUKIOSSA VOIT Valkolakki tavoitteena ja kirjoitukset edessä vaan kursseja uupuu tai kertausta kaivataan? Vai oletko vasta suuntaamassa lukioon ja haluaisit vahvistaa oppimaasi? Kenties oman lukiosi kurssitarjottimelta jotain jää uupumaan, vaikka olisit innokas opiskelemaan mielenkiintoisia, juuri sinua kiinnostavia kursseja jatko-opiskelupaikka mielessäsi siintäen. Kesälukiot tarjoavat mahdollisuuden opiskella kesällä tulevaa varten. Ei oppi ojaan kaada eikä kesälukio ole pelkkää puurtamista! Kesälukiosta saatat jopa saada kipinän jatko-opintoihin ja unelma-ammattiisi! Jos olet lukiolainen, peruskoulun päättävä nuori tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelija, kesälukio on sinua varten! Kesän tarjonnasta löydät itsellesi varmasti sopivat ainevalinnat. kerrata peruskoulun tietoja ja valmistautua tuleviin lukio-opintoihin suorittaa lukiokursseja kerrata lukiossa opittua ja valmistautua ylioppilaskirjoituksiin saada vinkkejä opiskeluun ja oppimiseen osallistua opinto-ohjaukseen ja löytää kiinnostavan opinalan saada kokemuksia kansainvälisestä opiskeluilmapiiristä niin Suomessa kuin ulkomaillakin saada tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista Suomessa ja ulkomailla. KESÄLUKIO ON TOISENLAINEN KOULU Kesälukiot järjestetään kurssikeskuksissa ja kansanopistoissa ympäri Suomea tai ulkomailla. Kesälukiot kestävät viikosta kahteen, ja tarjolla on useita eri aineiden kursseja. Osa kesälukioista on yleiskesälukioita, joissa opiskellaan pääsääntöisesti lukioaineita. Teemakesälukioiden kurssit painottuvat muun muassa taideaineisiin, vieraisiin kieliin, ympäristöön sekä matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin. 3

4 Opiskelu kesälukiossa on kokopäiväistä. Ainevalinnat saat tehdä itse. Kesälukiossa voit keskittyä kunnolla joko yhteen aineeseen tai valita useampia kiinnostavia aineita, joihin et talven aikana ehdi syventyä. Opetuksen lisäksi kesälukiot tarjoavat opiskelijoille majoituksen, ruokailut, retket ja vapaa-ajan ohjelmaa. Kurssikeskuksissa on monipuoliset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. LUKION PAKOLLISIA, SYVENTÄVIÄ TAI SOVELTAVIA KURSSEJA Kesälukioiden tarjoamat lukion oppimäärään kuuluvat kurssit vastaavat sisällöltään, tuntimäärältään (38 tuntia) ja arviointimenetelmiltään lukion opetussuunnitelmille asetettuja vaatimuksia. Kurssien opetuksesta vastaavat pätevät aineenopettajat. Tarjolla on lukion pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja. HUOM! Kesän 2014 aikana kotimaan kesälukioissa järjestetään opinto-ohjausta integroituna aineenopetukseen sekä kiertävien opinto-ohjaajien toimesta. Kaikille yhteisen ohjauksen lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen. Katso ilmoittautumislomake netissä! KESÄLUKIOSSA SUORITETTUJEN KURSSIEN HYVÄKSILUKEMINEN Lukiolaki ( 23) oikeuttaa opiskelijan hyväksilukemaan tutkintoonsa muualla suoritetut lukiokurssit, jotka ovat tavoitteiltaan ja sisällöltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. On tärkeää, että sovit kurssin hyväksi lukemisesta etukäteen oman lukiosi rehtorin tai aineenopettajan kanssa. Opiskelijalle annetaan todistus kesälukiossa suoritetuista kursseista. Pyydettäessä todistuksesta lähetetään kopio myös opiskelijan omaan lukioon. OSALLISTUMISMAKSUT Kotimaassa järjestettävien kesälukioiden osallistumismaksu vaihtelee kesälukion pituuden ja ohjelman mukaan. Mahdolliset oppikirjat opiskelijat hankkivat itse. Katso tarkemmat kurssimaksut kunkin kesälukion kohdalta. Ulkomailla järjestettävien kesälukioiden osallistumismaksu sisältää edestakaisen ryhmämatkan kustannukset Helsingistä kohteeseen. AVUSTUKSET Erillisanomuksella voit hakea tukea tai apurahaa kesälukio-opiskeluun kotikuntasi sosiaalilautakunnalta tai Kesälukioseuralta. Kesälukioseuran avustukset haetaan mennessä. Merkitse anomukseesi henkilö- ja yhteystietojen lisäksi valitsemasi kesälukio ja valitut kurssit. Perustele kesälukio-opintojen tarpeellisuus vapaamuotoisella kirjeellä. Liitä mukaan selvitys taloudellisesta tilanteestasi. Kaikille hakijoille ilmoitetaan kirjallisesti mahdollisesta avustuksesta toukokuun puoleenväliin mennessä. HAE AJOISSA! Täytä hakulomake netissä osoitteessa Lue tarkasti myös hakuohjeet kunkin kesälukion esittelyn kohdalta. Peruutuspaikkoja kannattaa kysyä vielä kesälläkin hakuajan päätyttyä. KESÄLUKIOSEURA RY kesälukioiden keskusjärjestö vuodesta 1965 lähtien sitoutumaton, aatteellinen koulutusjärjestö jäsenjärjestöinä 15 opettaja-, opiskelija-, nuoriso- ja sivistysjärjestöä järjestää suomen kielen ja kulttuurin kursseja ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille sekä oman äidinkielen kursseja Suomessa asuville pakolaislapsille ja -nuorille saa toiminta-avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja Raha-automaattiyhdistykseltä. YHTEYSTIEDOT Kesälukioseura Mariankatu 7 C 1, Helsinki Toimisto, tiedustelut: puh facebook.com/kesalukioseura 4 YLEISKESÄLUKIOT 2014

5 STUDIER VID SOMMARGYMNASIUM Sommargymnasiekurserna är avsedda för gymnasister, grundskolans högstadieelever, studerande vid yrkesskolor och för vuxenstuderande. I SOMMARGYMNASIUM KAN DU: repetera grundskolans ämnen och förbereda dig för gymnasiestudier läsa en eller flera gymnasiekurser repetera gymnasiekurser och förbereda dig för studentskrivningarna få råd i frågor om studier och lärandet samt få idéer för studier efter gymnasiet eller för yrkesval få internationella erfarenheter och kontakter såväl i Finland som utomlands Sommargymnasier arrangeras på kurscentraler och folkhögskolor runtom i Finland. En del kurser arrangeras utomlands. Sommargymnasierna är intensiva studieperioder på en eller ett par veckor. Vid ett sommargymnasium kan du studera obligatoriska och fördjupade gymnasiekurser. En del är fokuserade på gymnasiestudier, andra har något speciellt tema, t ex teater eller natur. Studierna vid sommargymnasiet genomförs som heldagsstudier. Du kan delta i en eller flera gymnasiekurser enligt dina egna önskemål. Kursavgiften omfattar inkvartering med helpension, fritidsprogram och resebiljetter (gruppresa) till sommargymnasier utomlands. TILLGODORÄKNANDE AV STUDIER Gymnasielagen ( 23) säger att en studerande får i gymnasiets lärokurs räkna sig till godo i andra sammanhang slutförda studieprestationer om dessa till sina mål och centrala innehåll motsvarar gymnasiets kurser. Timantalet, målen, innehållet och bedömningen av sommargymnasiernas kurser sker enligt kraven för gymnasiets läroplan. För undervisningen i sommargymnasierna svarar kompetenta gymnasielärare. I fråga om tillgodoräknande av sommargymnasiestudierna ska studeranden på förhand komma överens om detta med rektorn eller ämneslärare vid sitt eget gymnasium. STIPENDIER FÖR STUDIER Sommargymnasiesamfundet kan bevilja ekonomiskt stöd för studerande vid sommargymnasierna på sociala grunder. Ansökan om stipendium bör göras skriftligen till Sommargymnasiesamfundet före den 2 maj Ansökan bör innehålla personuppgifter och uppgifter om vilket sommargymnasium du kommer att delta i. Du kan också bifoga en utredning över din ekonomiska situation. Alla som ansökt om stipendium informeras skriftligen om beslutet inom maj. ANSÖK I TID! Fyll i blanketten på internet på sidan Läs ansökningsinformationen noga på varje sommargymnasiums presentation. Du kan fråga efter sista minutens kursplatser även efter ansökningstidens utgång. SOMMARGYMNASIESAMFUNDET R.F. grundades år 1965 är politiskt obunden, ideell förening som får statsbidrag har 15 olika utbildnings-, skolungdoms- och lärarföreningar som medlemsorganisationer arrangerar utlandsfinska barns och ungdomars kurser i finska och finsk kultur och kurser i det egna modersmålet och kulturen för flyktingbarn och -ungdomar bosatta i Finland finansieras genom medel från Finlands undervisnings- och kulturministerium och från Penningautomatföreningen. KONTAKTINFORMATION Sommargymnasiesamfundet Mariegatan 7 C 1, Helsingfors (information, kansli) facebook.com/kesalukioseura 5

6 Kuva Amelia Román Mikkilä WHAT ARE SUMMER HIGH SCHOOLS ALL ABOUT? Summer high schools are intensive and informal alternatives for regular school education. These alternative schools are arranged in all parts of Finland, most of them located in beautiful unspoiled surroundings of folk high schools. Summer high schools are full-time courses for 15 to 18 year old high school students. In addition to full room and board, a wide range of extracurricular activities together with excursions are included in the course package. Using learner-oriented methods, summer high schools offer a non-traditional approach to the learning process. Students are encouraged to take active part in the process and thus make the most of their study period. Intensive study periods ranging from one to two weeks enable the student to revise and supplement basic high school courses compensate high school courses included in the curriculum explore new arts and crafts try out new hobbies gain personal experience of intercultural learning. To learn foreign languages, we use role-plays, dramatisations, and conversations with students from different countries who are also there to participate in our courses. Professionals in different fields teach arts and crafts. We shall continue our interaction and exchange of ideas during free time: we will have excursions, discuss current topics such as moral philosophy or the uniting Europe, all of this being led by specialists in each field. And, of course, we will sit around the campfire, swim and enjoy the sauna and the Finnish summer! The application deadline for summer high schools held in Finland close in May-June. For more information, do not hesitate to contact the Summer High School Association (Kesälukioseura). If you have any special subjects, hobbies or themes of interest in mind, please, write us about them, so we can make you a personal recommendation for a summer high school. THE SUMMER HIGH SCHOOL ASSOCIATION The Summer High School Association was established in 1965 to provide an alternative for traditional high school education. The association is a private, non-profit, state-subsidised organisation. The functions are financed through funds received from the Finnish Ministry of Education and Culture and Finland s Slot Machine Association RAY. CONTACT DETAILS Kesälukioseura/ The Summer High School Association Mariankatu 7 C 1 FI Helsinki Finland +358-(0) (office) facebook.com/kesalukioseura 6 YLEISKESÄLUKIOT 2014

7 TUUSULANJÄRVEN KESÄLUKIO JÄRVENPÄÄ Tuusulanjärven kesälukiossa voit hioa osaamistasi ylioppilaskirjoituksiin tai kerrata lukion keskeisiä asioita. Voit myös suorittaa yksittäisiä lukiokursseja kauttamme. Kesälukio pidetään Tuusulanjärven rannalla, Järvenpäässä, Seurakuntaopiston idyllisellä kampuksella. KOHDERYHMÄ Lukiolaiset OPETUS Voit valita lukujärjestyksestä itsellesi 1 3 mielekästä kurssia. Kaikkien kurssien toteutumista koskee 10 oppilaan minimiosallistujamääräehto. Kurssien laajuus on 38 tuntia. ÄIDINKIELI Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan ylioppilaskirjoitusten kannalta keskeisiä asioita: tekstilajit, tekstianalyysi, kielenhuolto ja tekstien kirjoittaminen. Kurssin aikana harjoitellaan monipuolisesti essee- ja tekstitaidon koetta varten sekä käydään läpi erilaisia aineistoja ja tehtävänantoja. HuK Ruusa Einiö RUOTSI (B1-KIELI) Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. FM Katja Kurki Perhe ja lähiympäristö (RUB1). Lukion pakollisen kurssin aihepiirejä ovat muun muassa vapaa-aika ja perhe, koulu sekä harrastukset. Kurssilla käsitellään monipuolisesti kielioppia, esimerkiksi sanaluokkia ja sanajärjestystä. Oppikirja Magnet 1. FM Katja Kurki Sosiaaliset verkostot (RUB2). Lukion pakollisen kurssin aihepiireinä ovat Pohjoismaat, ruoka ja asuminen, työ ja rahankäyttö, terveys sekä kännykän käyttö. Kurssin aikana käsitellään kielioppia monipuolisesti. Oppikirja Magnet 2. FM Katja Kurki Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4). Lukion pakollisella kurssilla on tehtäviä jokaiselta kielitaidon osa-alueelta. Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti niin luetun- ja kuullunymmärtämistä kuin kirjoittamista ja puhumista. Kurssilla on lisäksi erillisiä sanaston ja kielioppirakenteiden harjoituksia. Oppikirja Magnet 4. FM Ulla Voutilainen Elinympäristömme (RUB5). Lukion pakollisen kurssin aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Tavoitteena on kehittää lukemisen strategioita ja hioa kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Myös kurssiin kuuluvia kielioppiasioita harjoitellaan monipuolisesti. Oppikirja Magnet 5. FM Ulla Voutilainen ENGLANTI (A-KIELI) Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion oppimäärän keskeisiä sisältöjä ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. FM Katariina Vihervalli 7

8 Kurssien 1 3 kertaus. Soveltavalla kurssilla vahvistetaan kielen rakenteiden ja sanaston hallintaa kertaamalla lukion kurssien 1 3 sisältöjä. FM Anna Pekonen Lukioenglannin perusteet. Kurssi ei vastaa mitään yksittäistä lukion kurssia, vaan kurssilla keskitytään lukiolaisen englannin kielen perustaitojen parempaan hallintaan. FM Anna Pekonen MATEMATIIKKA (PITKÄ) Vektorit (MAA5). Lukion pakollisella kurssilla tutustutaan vektoreihin ja vektorilaskennan perusteisiin. Kurssin aikana tutkitaan kuvioiden ominaisuuksia, koordinaatistojen pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla. FM Eija Lyly Todennäköisyys ja tilastot (MAA6). Lukion pakollisella kurssilla opitaan havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä näiden tunnuslukuja. Kurssilla perehdytään kombinatoriikan käsitteeseen, todennäköisyyden laskusääntöihin ja normaalijakauman soveltamiseen. FM Eija Lyly Derivaatta (MAA7). Lukion pakollisella kurssilla käsitellään käsitteet raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta sekä opitaan derivoimaan polynomi- ja rationaalifunktioita ja tutkimaan niiden kulkua. FM Eija Lyly MATEMATIIKKA (LYHYT) Abikurssi. Soveltavalla kurssilla käydään läpi lyhyen matematiikan pakollisen kurssien sisällöt. Tarkoituksena on tutustua vanhoihin yo-koekysymyksiin ja sitä kautta valmentaa opiskelijat omiin ylioppilaskirjoituksiinsa. Oppimateriaali: Summa. FM Suvi Muotka Matemaattisia malleja I (MAB3). Pakollisella kurssilla tutkitaan matemaattisia riippuvaisuuksia kuvaajien ja funktioiden välillä. Kurssin keskeisiin sisältöihin kuuluvat lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen, potenssiyhtälön ratkaiseminen ja eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla. Oppimateriaali: Summa. FM Suvi Muotka Tilastot ja todennäköisyys (MAB5). Pakollisella kurssilla tavoitteena on tulkita tilastoja ja hallita todennäköisyyslaskennan perusasiat. Kurssin keskeisiin sisältöihin kuuluvat jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen, normaalijakauma ja jakauman normittaminen, kombinatoriikkaa, todennäköisyyden käsite ja todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttö. Oppimateriaali: Summa. FM Suvi Muotka 8 YLEISKESÄLUKIOT 2014

9 MUU OHJELMA Kesälukion täysihoitohintaan kuuluvat: 1. Tuusulanjärven kulttuuriperintö ja miljöö tutuksi kasveista kasvoihin 2. Retki Suomenlinnaan 3. Pelejä ja toimintaa yhdessä Sauna lämpiää useana iltana täysihoitolaisten iloksi, ja saunarannassa on myös nuotiopaikka. Alueella on myös hyvät mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen (uinti, melonta, soutu ja kuntosali) sekä saunomiseen. Lisäksi kävelymatkan päässä ovat monet Tuusulanjärven kulttuurikohteet, kuten Sibeliuksen Ainola sekä Halosenniemi ja Järvenpään keskusta. JÄRJESTÄJÄ Seurakuntaopisto KESÄLUKION REHTORI Koulutuspäällikkö Veka Ohtamaa TIEDUSTELUT Koulutussihteeri Nina Penttinen puh , KESÄLUKIOON HAKEMINEN Täytä sähköinen lomake mennessä. Lomakkeen löydät seurakuntaopisto.fi/koulutus-sivun kautta. Kurssipaikat täytetään hakujärjestyksessä ilmoittautumisen alettua maaliskuun alussa. Viimeinen peruutuspäivä ilman 60 peruutusmaksua on HUOM! Ilmoittautuminen Tuusulanjärven kesälukioon vain Seurakuntaopiston oman sähköisen lomakkeen kautta. OSALLISTUMISMAKSU 495 täysihoidolla (sis. 1 3 kurssin opetus, majoitus, ateriat, iltaohjelma) 280 ilman täysihoitoa (sis. kolmen kurssin opetus) 220 ilman täysihoitoa (sis. kahden kurssin opetus) 130 ilman täysihoitoa (sis. yhden kurssin opetus) Huom! Opiskelijat hankkivat oppikirjat itse. Monisteet ym. oheismateriaali ovat ilmaisia. 9

10 KILJAVAN KESÄLUKIO KILJAVA Tervetuloa kesälukioon Kiljavalle, kauniin Sääksjärven rannalle. Helsingistä matkaa Kiljavalle on noin 50 km, Hyvinkäältä noin 20 km ja Nurmijärveltä noin 10 km. Ympäristö tarjoaa erinomaiset opiskelupuitteet sekä mahdollisuuden verkostoitua muiden opiskelijoiden kanssa. Hotelli Kiljavanrannassa on täysihoidon valinneille opiskelijoille hyvät virkistysmahdollisuudet, kuten tenniskentät, atk-luokat, kirjasto, aamu- ja iltasauna sekä uima-allas ja uimaranta. KOHDERYHMÄ Lukiolaiset OPETUS Kurssimaksu sisältää kaksi kurssia. Lisämaksusta voit valita lisäkurssin. Kaikkien kurssien pituus on 38 tuntia. LUKUJÄRJESTYS MAA6 / MAB4 / HI4 / RUB MAA7 / MAB5 / YH2 / RUB4 / ÄI4 / ENA ÄI5 / YH3 / ENA5 Opiskelija ei voi valita samanaikaisia kursseja, esim. MAA6 ja RUB3 järjestetään samaan aikaan. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4). Lukion pakollisella kurssilla perehdytään kielellä vaikuttamisen keinoihin ja kirjallisuuteen vaikuttajana, harjoitellaan argumentointitaitoja, opetellaan suhtautumaan kriittisesti mediateksteihin sekä tuotetaan vaikuttamaan pyrkiviä suullisia ja kirjallisia tekstejä. Lisäksi kurssilla syvennetään medialukutaitoja ja perehdytään viestijän vastuuseen median käyttäjänä. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5). Lukion pakollisella kurssilla perehdytään länsimaisen kirjallisuuden historian eri aikakausiin ja kirjallisuuden tyyleihin sekä tarkastellaan tekstejä oman aikansa aatteiden ilmentäjinä. Kurssilla tutustutaan myös erilaisiin kirjallisiin tyyleihin sekä hiotaan ja huolletaan omaa kirjallista ilmaisutapaa tyyliseikkoja pohtimalla. RUOTSI (B1-KIELI) Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3). Lukion pakollisen kurssin aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4). Lukion pakollisen kurssin aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu hyvinvointi ja turvallisuus. ENGLANTI (A-KIELI) Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4). Lukion pakollisella kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys 10 YLEISKESÄLUKIOT 2014

11 Kuva Amelia Román Mikkilä -aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Kulttuuri (ENA5). Lukion pakollisella kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus sekä viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. MATEMATIIKKA (PITKÄ) Todennäköisyys ja tilastot (MAA6). Lukion pakollisella kurssilla perehdytään todennäköisyyden käsitteisiin ja laskusääntöihin. Kurssilla harjoitellaan havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja. Lisäksi perehdytään kombinatorisiin menetelmiin, todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja opitaan soveltamaan normaalijakaumaa. Derivaatta (MAA7). Lukion pakollisen kurssin keskeisinä teemoina ovat rationaaliyhtälöt ja -epäyhtälöt, funktion raja-arvot, jatkuvuus ja derivaatta. Kurssilla perehdytään käsitykseen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta sekä harjoitellaan rationaalifunktion sovellusongelmia. MATEMATIIKKA (LYHYT) Matemaattinen analyysi (MAB4). Lukion pakollisella kurssilla syvennytään polynomifunktioon, harjoitellaan määrittämään sen derivaatta, tutkimaan sen merkki ja kulku sekä määrittämään funktion suurin ja pienin arvo. Lisäksi opetellaan käyttämään graafisia ja numeerisia menetelmiä. 11

12 Tilastot ja todennäköisyys (MAB5). Lukion pakollisella kurssilla tutustumme todennäköisyyden käsitteeseen ja laskulakien mallien käyttöön. Lisäksi harjoitellaan määrittämään jatkuvia ja diskreettejä tilastollisia jakaumia. Lisäksi opitaan ymmärtämään, mitä ovat normaalijakauma ja sen normittaminen sekä kombinatoriikka. HISTORIA Suomen historian käännekohtia (HI4). Lukion pakollisella kurssilla tarkastellaan Suomen historiaa Ruotsin vallan ajan päättymisestä autonomian ajan ja itsenäistymisen kautta nykypäivään. Kurssilla tutustutaan Suomen historian keskeisiin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin muutoksiin ja opitaan suhteuttamaan Suomen valtiollinen kehitys yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan. Lisäksi kurssilla tarkastellaan talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäistä riippuvuutta. YHTEISKUNTAOPPI Taloustieto (YH2). Lukion pakollisella kurssilla tutustutaan kansantalouden keskeisiin perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin sekä Suomen ja kansainvälisen talouselämän nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. Kurssilla opitaan taitoja tehdä jokapäiväisiä taloudellisia päätöksiä ja tarkastellaan taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta. Lisäksi opitaan ymmärtämään työnteon ja yrittäjyyden merkitys kansantalouden kannalta. Kansalaisen lakitieto (YH3). Lukion syventävällä kurssilla tavoitteena on, että opiskelija saa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä. Lisäksi pyrkimyksenä on, että opiskelija oppii valvomaan omia oikeuksiaan ja hoitamaan itse yksinkertaisia oikeustoimia sekä löytämään kanavat, joita pitkin asioita hoidetaan. Kurssi ei ole preppausta pyrittäessä oikeustieteelliseen tiedekuntaan, mutta siitä saattaa olla jotain apua. MUU OHJELMA Täysihoidon valinneille kurssilaisille järjestetään yksi illanvietto kurssin puolessa välissä. Illanvietto sisältyy kurssimaksuun. Täysihoidon valinneilla on myös mahdollisuus pelata tennistä tai ulkopelejä, käydä uimassa uimahallissa tai rannalla, käyttää atk-luokkaa sekä saunoa aamuisin ja iltaisin. JÄRJESTÄJÄ Kiljavan opisto KESÄLUKION REHTORI Apulaisrehtori Marjaana Liehu-Törrö KESÄLUKIOON HAKEMINEN JA TIEDUSTELUT Ilmoittaudu mennessä osoitteessa tai sähköpostilla Lisätietoja kurssisihteeri Valeria Nikkiseltä, puh , OSALLISTUMISMAKSU 425 täysihoidolla (Sis. opetus, majoitus, ateriat, opetusmateriaalit, hotellin tarjoamien aktiviteettien, kuten tenniskentän ja atk-luokan, käytön. Hinta sisältää lisäksi majoituksen ja ruokailut kesälukion puoliväliin sijoittuvan viikonlopun aikana.) 305 ilman täysihoitoa (sis. opetus, lounas ja kahvi) HUOM! Opiskelijat hankkivat itse kurssikirjansa. Kesälukion hintaan kuuluu kaksi kurssia. Lisäkurssi on hinnaltaan YLEISKESÄLUKIOT 2014

13 ITÄ-LAPIN KESÄLUKIO Myös lukioon siirtyville ja ammattikoulujen opiskelijoille! SALLA Tule kesälukioon Sallaan, Venäjän rajan tuntumaan! Ohjelmassamme on monia eri kursseja, ja opiskelijoita on perinteisesti ollut myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Tänä kesänä pyrimme järjestämään myös uutta mielenkiintoista vapaa-ajan ohjelmaa. Kesälukion päätteeksi kipuamme jo vakiintuneen tavan mukaan Sallatunturin huipulle maisemia ihailemaan. KOHDERYHMÄ Lukiolaiset, lukioon siirtyvät nuoret, muut toisen asteen opiskelijat ja kaikki perusopetuksen suorittaneet OPETUS Voit valita 1 3 kurssia siten, että kaikki kurssisi ovat ERI aineryhmästä. Kunkin aineryhmän opetustunnit järjestetään samanaikaisesti. Lukion oppimäärään kuuluvien kurssien pituus on 38 tuntia. AINERYHMÄ 1 SUOMI TOISENA TAI VIERAANA KIELENÄ Suomen kielen alkeet. Soveltavalla kurssilla opiskellaan suomen kielen perusteet alkeista lähtien. Kurssilla käsitellään suomen kielen perusrakenteita sekä tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia. RUOTSI Peruskoulusta lukioon (RUB00). Ruotsin soveltavalla kurssilla kerrataan peruskoulun oppimääriä alusta alkaen. Kurssilla käydään läpi kaikki keskeiset rakenneasiat. Puheharjoitusten lisäksi kurssilla harjoitellaan kuullun- ja luetunymmärtämistä sekä lyhyiden viestinnällisten tehtävien kirjoittamista. FM Marjatta Krogerus BIOLOGIA Bioteknologia (BI05). Syventävällä kurssilla käsitellään soluja proteiinin valmistajina, geenien toimintaa ja säätelyä, geeniteknologiaa, sen mahdollisuuksia ja etiikkaa, mikrobeja ja niiden merkitystä, biotekniikkaa teollisuudessa sekä kasvien ja eläinten jalostusta. KUVATAIDE Minä, kuva ja kulttuuri (KU1). Lukion pakollisella kurssilla opetellaan ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja käyttämään taiteen käsitteistöä. FM Hannu Korhonen YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskuntatieto (YH1). Pakollinen kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen. FM Helge Niva AINERYHMÄ 2 SUOMI TOISENA KIELENÄ Puhekieli tarkasteluun (S27). Syventävän kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy suomen puhekielen ominaispiirteisiin, oppii tunnistamaan puhekielisyyksiä ja vertailemaan puhe- ja yleiskieltä toisiinsa. Kurssilla käsitellään puhekielen kielioppia, erityispiirteitä, yleispuhekieltä, slangia ja murteita. FM Taina Luttinen 13

14 ENGLANTI Peruskoulusta lukioon (ENA00). Soveltavalla kurssilla kerrataan englannin peruskielioppia, tehdään puheharjoituksia sekä harjoitellaan kielen käyttöä käytännön arkipäivän tilanteissa. MUSIIKKI Musiikkiprojekti (MU5). Syventävän kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. Kurssilla suunnitellaan, valmistellaan ja järjestetään pienimuotoinen konsertti kesälukion päätöstilaisuuteen. Muusikko Petra Virtanen HISTORIA Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5). Syventävällä kurssilla tarkastellaan Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä. FM Helge Niva KEMIA Kemian työkurssi (KE7). Soveltavalla kurssilla opiskelija syventää kokeellisen työskentelyn taitojaan, oppii käsittelemään kemiallista tietoa kvantitatiivisesti, tulkitsemaan tuloksia, tekemään johtopäätöksiä ja arvioimaan saamansa tiedon luotettavuutta. Kurssin aikana tehdään sellaisia vaativampia kemiallisia kokeita, joita ei ole tehty aiemmilla lukion kemian kursseilla, ja varmistetaan, että opiskelija on harjoitellut mahdollisimman monia kemian työmenetelmiä. FM Tiina Kallio AINERYHMÄ 3 VENÄJÄ Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB301). Syventävällä kurssilla aihepiirit liittyvät aihekokonaisuuksiin kulttuuri-identiteetti ja kulttuurin tuntemus, viestintä- ja mediaosaaminen sekä hyvinvointi ja turvallisuus. Kurssilla opiskellaan venäjän kielen aakkoset ja vastaavat äänteet, kirjoittaminen käsialalla, substantiivien suku ja adjektiivien muodot nominatiivissa. Harjoitellaan lukusanoja, kellonaikoja ja viikonpäiviä. Verbiopista opetellaan I ja II konjugaatio preesenstaivutuksineen sekä preteriti. MATEMATIIKKA (LYHYT) Lyhyen matematiikan johdantokurssi (MAB00). Soveltavalla kurssilla kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opittuja tietoja ja taitoja. Kurssin sisällöt suunnitellaan kurssin alussa opetusryhmän tarpeiden mukaisesti. MATEMATIIKKA (PITKÄ) Numeraalisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12). Syventävällä kurssilla käsitellään absoluuttista ja suhteellista virhettä, Newtonin menetelmää ja iterointia, polynomien jakoalgoritmia ja jakoyhtälöitä sekä muutosnopeutta ja pinta-alaa. FM Jyrki Harju TIETOTEKNIIKKA Peliohjelmoinnin alkeet. Soveltavalla kurssilla perehdytään peliohjelmoinnin alkeisiin ja harjoitellaan ohjelmointia. Tradenomiopiskelija Lasse Takkunen HISTORIA Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI1). Pakollisella kurssilla tarkastellaan ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan. FM Helge Niva 14 YLEISKESÄLUKIOT 2014

15 Kuva Amelia Román Mikkilä MUU OHJELMA Vapaa-ajalla on mahdollisuus harrastaa retkeilyä, uintia ja muuta liikuntaa, esimerkiksi pallopelien parissa. Kesälukiossa järjestetään patikkaretki Sallatunturille. JÄRJESTÄJÄT Sallan lukio ja Sallan kansalaisopisto KESÄLUKION REHTORI Sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas TIEDUSTELUT JA KESÄLUKIOON HAKEMINEN Lisätietoja antaa Sirkka Takkunen, puh , Täytä hakulomake mennessä osoitteessa tai lähetä tiedot sähköpostitse Sirkka Takkuselle, Osallistuminen kesälukioon on vahvistettava viimeistään mennessä. OSALLISTUMISMAKSU 315/375/430 (sis. opetus 1/2/3 kurssilla, täysihoito aterioineen ja majoituksineen, Sallatunturin retki ja vapaa-ajanohjelma) 65/125/180 (sis. pelkkä opetus 1/2/3 kurssilla ja Sallatunturin retki) 15

16 Myös lukioon siirtyville! LAHDEN KESÄLUKIO LAHTI Varmista onnistumisesi ylioppilaskirjoituksissa ja löydä uusia ystäviä! Perinteikkäässä Lahden kesälukiossa voit myös kerrata lukion kursseja tai vahvistaa peruskoulussa opittuja taitoja. Lahden kansanopisto sijaitsee keskustassa lähellä rautatieasemaa. Iltaisin järjestetään vapaa-ajan ohjelmaa. KOHDERYHMÄ Lukion aloittavat tai lukiossa jo opiskelevat, peruskoulun keskeisiä asioita kertaavat, ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvat sekä aikuisopiskelijat ja muut opiskelusta kiinnostuneet. OPETUS Kaikkien kurssien pituus on 38 tuntia. Kertauskurssien korvaavuutta voit kysyä oman koulusi rehtorilta. TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN VALMENTAVAT KURSSIT ENGLANTI (A-KIELI) RUOTSI (B1-KIELI) Saila Saarinen Tiina Roos Kummassakin kieliryhmässä tavoitteena on parantaa kielen ydinkohtien osaamista lukiota ja ammatillista opiskelua varten. Kerrataan keskeisiä kielioppiasioita, tehdään tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia sekä suullisia harjoituksia. MATEMATIIKKA JA FYSIIKKA Yhdistelmäkurssilla pääpaino on peruskoulun matematiikan asioiden kertaamisessa toisen asteen opiskelua varten. Kurssilaisten tarpeiden mukaan käydään läpi myös joitakin fysiikan sisältöjä. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa peruskoulussa opittuja asioita. Päämääränä on erityisesti laskurutiinin kehittyminen. Juhana Marjomäki YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN VALMENTAVAT KURSSIT ENGLANTI (A-KIELI) RUOTSI (B1-KIELI) Ilpo Partanen Ilpo Partanen Kursseilla vahvistetaan soveltavalla tavalla osaamista ylioppilaskirjoituksia varten, kerrataan kielioppia ja sanastoa monipuolisin harjoituksin ja tehdään vanhoja tekstin- ja kuullunymmärtämistehtäviä. MATEMATIIKKA (PITKÄ) Soveltavalla kurssilla kerrataan pitkän matematiikan keskeisiä asioita ja valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin laskemalla paljon vanhoja tutkintotehtäviä. Kurssilla käytetään oppikirjaa Kangasaho - Mäkinen - Oikkonen - Paasonen - Salmela: Pitkä matematiikka 14 Kertaus. (WSOY). Kurssilaiset hankkivat oppikirjan itse. Juhana Marjomäki ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Soveltavan kurssin tavoitteena on vahvistaa äidinkielen osaamista ja tuntemista ylioppilaskirjoituksia varten lukemalla ja analysoimalla ylioppilasaineita ja muita tekstejä. Kirjoittaminen on kurssilla pääosassa. Lisäksi huolletaan kieltä sekä harjoitellaan asiatyylisiä ja persoonallisia ilmaisuja. Maarit Wahlström 16 YLEISKESÄLUKIOT 2014

17 Kuva Amelia Román Mikkilä MUU OHJELMA Sunnuntaina opintoretki lähiympäristöön. Lisäksi vietetään tutustumisillanvietto sekä elokuva- ja peli-iltoja yhdessä samaan aikaan pidettävän Teatteri-ilmaisun kesälukion kanssa. Kansanopiston lähietäisyydellä on myös useita uimarantoja. KESÄLUKION REHTORI Tiina Roos JÄRJESTÄJÄ Lahden kansanopisto TIEDUSTELUT JA KESÄLUKIOON HAKEMINEN Täytä hakulomake mennessä osoitteessa tai Lisätietoja ja hakuohjeet kurssisihteeri Pirkko Wahlfors, p , Vapaita paikkoja voi kysyä kesälukion alkamiseen saakka. OSALLISTUMISMAKSU 390/450/510 (sis. 1/2/3 kurssia, majoituksen yhden hengen huoneessa ja aamiaisen, lounaan, välipalan, päivällisen sekä opintoretken ja vapaa-ajan ohjelman). 120/180/240 (sis. 1/2/3 kurssia, vain opetuksen, opintoretken sekä vapaa-ajan ohjelman). Ruokailumahdollisuus muualla majoittuville 80 (sis. lounaan ja välipalan). Huom! Sunnuntaina tarjotaan vain aamiainen ja lounas. 17

18 Myös lukioon siirtyville! RAUDASKYLÄN KESÄLUKIO YLIVIESKA Tule oppimaan Raudaskylän kauniisiin maisemiin Ylivieskaan! Tarjoamme abikursseja englannista, ruotsista, lyhyestä ja pitkästä matematiikasta, äidinkielestä, psykologiasta ja biologiasta. Lukioon tai toisen asteen opintoihin valmentavia kursseja voit suorittaa matematiikassa, ruotsissa ja englannissa. Tarjoamme erinomaiset puitteet opiskelullesi: rauhallisen ja viihtyisän ympäristön, hyvän ruoan ja mukavan majoittumisen sekä tietenkin upean mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. Opintojen lomassa on tarjolla monipuolista vapaa-ajanohjelmaa: voit liikkua ja retkeillä, pelata frisbeegolfia tai keskittyä soittoharrastukseesi. KOHDERYHMÄ Lukiolaiset, lukioon siirtyvät nuoret ja muut toisen asteen opiskelijat OPETUS Abikurssit on jaettu kolmeksi eri ryhmäksi, ja kustakin ryhmästä voit valita korkeintaan yhden kurssin. A-ryhmä: MAA, MAB, PS; B-ryhmä: BI, RUB; C-ryhmä: ENA, ÄI. Startti kursseista voit valita vaikka kaikki. Kaikkien kurssien laajuus on 38 tuntia. Kurssi toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään kahdeksan. LUKIOON JA TOISEN ASTEEN OPINTOIHIN VALMENTAVAT KURSSIT MATEMATIIKKA Starttikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan peruskoulun oppimäärän pääkohdat ja valmentaudutaan lukion/toisen asteen opintojen aloittamiseen. FM Juuso Mattila ENGLANTI (A1-KIELI) Starttikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan peruskoulun oppimäärän pääkohdat ja valmentaudutaan lukion/toisen asteen opintojen aloittamiseen. RUOTSI (B-KIELI) Starttikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan peruskoulun oppimäärän pääkohdat ja valmentaudutaan lukion/toisen asteen opintojen aloittamiseen. ABIKURSSIT A-RYHMÄ MATEMATIIKKA Pitkän matematiikan abikurssi (MAA). Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion pitkän matematiikan pakollisten kurssien pääkohdat sekä harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. FM Jaana Junttila Lyhyen matematiikan abikurssi (MAB). Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion lyhyen matematiikan pakollisten kurssien pääkohdat ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. FM Juuso Mattila 18 YLEISKESÄLUKIOT 2014

19 PSYKOLOGIA Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion psykologian kurssien pääkohdat ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. KM Päivi Peltoniemi ABIKURSSIT B-RYHMÄ RUOTSI (B1-KIELI) Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion ruotsin kurssien pääkohdat ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. BIOLOGIA Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion biologian kurssien pääkohdat ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. FM Leena Kangas-Järviluoma ABIKURSSIT C-RYHMÄ ENGLANTI (A1-KIELI) Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion englannin kurssien pääkohdat ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. FM Jussi Kangasluoma ÄIDINKIELI Abikurssi. Soveltavalla kurssilla kerrataan lukion äidinkielen kurssien pääkohdat ja harjoitellaan ylioppilaskirjoituksia varten. FM Annukka Kuhajärvi MUU OHJELMA Opintojen lomassa on tarjolla monipuolista vapaaajan ohjelmaa, ja paikalla on iltaisin vapaa-ajan ohjaaja. Vapaapäivänä järjestetään retki Kalajoelle. Retken matkat, päiväkahvit ja päivällinen kuuluvat kesälukion hintaan. Muu toiminta retkellä omakustanteista. JÄRJESTÄJÄ Raudaskylän kristillinen opisto KESÄLUKION REHTORI Apulaisrehtori Sari Ahola-Korpi TIEDUSTELUT Sari Ahola-Korpi, p , KESÄLUKIOON HAKEMINEN Täytä sähköinen lomake mennessä osoitteessa tai lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen Osallistuminen vahvistettava mennessä. Tämän jälkeen peruutukset kirjeitse tai sähköpostitse. Peruutetuista kesälukioista veloitetaan 50 %, ellei opiskelijalla ole näyttää lääkärintodistusta. OSALLISTUMISMAKSU 320/390/450 täysihoitohinta (sis. 1/2/3 kurssin opetus, oppimateriaali, majoitus 1 2 hengen huoneessa, ateriat, vapaa-ajan ohjelma, retki Kalajoelle) 150/230/310 ilman täysihoitoa (sis. 1/2/3 kurssin opetus, oppimateriaali, vapaa-ajan ohjelma) Huom! Materiaalimaksu

20 MATEMAATTIS- LUONNON- TIETEELLINEN KESÄLUKIO PUNKAHARJU Lääketieteellinen ura suunnitteilla tai matemaattis-luonnontieteelliset aineet kiinnostavat? Tule opiskelemaan perinteikkääseen kesälukioon Punkaharjun luonnonkauniiseen kansallismaisemaan Pihlajaveden rannalle. Kesälukiossa voit hioa biologian, fysiikan, kemian ja matematiikan taitojasi sekä saada opinto-ohjausta jatko-opintoja varten. KOHDERYHMÄ Lukiolaiset, lääketieteellisen/matemaattis-luonnontieteellisen alan jatko-opinnoista kiinnostuneet. OPETUS Kesälukio tarjoaa mahdollisuuden suorittaa lukion kemian ja biologian kolmannelle opintovuodelle sijoittuvia kursseja BI5 (Bioteknologia) sekä KE5 (Reaktiot ja tasapaino) sekä fysiikan kokoavan kertauksen kursseista FY1 FY5. Lääketieteellisten alojen valintakoe on reaalikoepohjainen. Tarkoituksena on tutustua valintakokeen tehtäviin, auttaa valmistautumaan tuleviin pääsykokeisiin sekä helpottaa abivuoden opintoja. MATEMATIIKKA Kertauskurssi (MAA). Kurssilla kerrataan ylioppilaskirjoitusten keskeisimpiä kokonaisuuksia. Pääpaino on vektoreissa, funktio-opissa ja differentiaalilaskennassa. BIOLOGIA Bioteknologia (BI5). Syventävällä kurssilla käsitellään solun hienorakennetta, geenien toimintaa, geeniteknologiaa, mikrobeja sekä bio- ja geenitekniikkaa. Kurssiin sisältyy kokeellisia tutkimuksia. FYSIIKKA Kertauskurssi (FY1 FY5). Kurssilla kootaan yhteen fysiikan viiden ensimmäisen kurssin tiedot sekä vahvistetaan luonnonilmiöiden esittämistä matemaattisten ja graafisten menetelmien avulla. Kurssin tavoitteena on saada valmiuksia opiskeluun luonnontieteellisillä ja niitä soveltavilla aloilla. KEMIA Reaktiot ja tasapaino (KE5). Syventävällä kurssilla käsitellään reaktiotasapainoa, happo-emästasapainoa, liukoisuustasapainoa sekä tasapainoon liittyviä graafisia esityksiä. Kurssin tavoitteena on ymmärtää tasapainon merkitys sekä tutustua siihen teollisuuden prosesseissa ja luonnon ilmiöissä. Kurssiin sisältyy kokeellisia tutkimuksia. 20 TEEMAKESÄLUKIOT 2014

21 Kuva Joona Kamu MUU OHJELMA Kesälukiossa tutustutaan metsäntutkimuslaitoksen Punkaharjun toimipaikan toimintaan, metsänjalostukseen ja biotekniikkaan. Opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ohjausta ja kertoo yhteisesti kesälukiolaisille lääketieteellisten alojen uusitusta opiskelijavalinnasta, hakemisesta, opiskelualoista ja -paikkakunnista. Lisäksi kesälukion aikana järjestetään tutustumiskäynti Suomen metsämuseo Lustoon ja tehdään retki Savonlinnaan. Punkaharjulla on hyvät mahdollisuudet ulkona liikkumiseen, patikointiin, ratsastukseen, lento-, sulka- ja jalkapallon sekä pöytätenniksen pelaamiseen ja uimiseen. Asuntolassa ja opiston rannassa sijaitsevat saunat ovat opiskelijoiden käytössä. Kuntosali ja uimahalli sijaitsevat opiston välittömässä läheisyydessä. KESÄLUKION REHTORI FM Esa Ruotsalainen JÄRJESTÄJÄ Itä-Karjalan Kansanopisto, Punkaharju HAKEMINEN JA TIEDUSTELUT Täytä hakulomake mennessä osoitteessa tai ilmoittaudu hakulomakkeella suoraan Itä-Karjalan Kansanopistoon osoitteessa Tiedusteluihin vastaavat kesälukion rehtori puh , helsinki.fi ja Itä-Karjalan Kansanopisto puh , OSALLISTUMISMAKSU 500 (sis. kolme kurssia, majoitus, aamiainen, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala, opintoretki ja vapaa-ajan ohjelma) 300 (sis. kolme kurssia, opintoretki ja vapaa-ajan ohjelma) Ruokailumahdollisuus muualla majoittuville 120 (sis. lounas ja välipala). Huom! Opiskelijat hankkivat oppikirjat itse. Monisteet ym. oheismateriaali ovat ilmaisia. 21

22 ITÄMERI-KESÄLUKIO SEILI Oletko kiinnostunut ympäristökysymyksistä ja Itämeren tilasta? Tahdotko päästä tutkimaan Itämerta pintaa syvemmältä asiantuntijoiden opastuksella? Lähde mukaan tutkimusretkelle Seiliin Turun saaristoon, jossa voit lähestyä Itämerta tieteellisestä näkökulmasta yhdessä muiden innokkaiden tieteentekijöiden kanssa. Lisäksi saat tilaisuuden harjoitella snorklausta ammattisukeltajien ohjauksessa. Itämeri-kesälukio järjestetään Saaristomeren tutkimuslaitoksessa Seilissä, Turun saaristossa (www. seili.utu.fi). Tutkimuslaitos tarjoaa ainutlaatuiset puitteet kesälukiolle ja mieleen painuville luontoelämyksille. Opetuksesta vastaavat suomalaiset alan asiantuntijat. KOHDERYHMÄ Lukiolaiset ja muut Itämeren tilasta kiinnostuneet nuoret OPETUS Kesälukiossa voit suorittaa lukion syventävän kurssin Ympäristöekologia (BI3) ja liikunnan syventävän kurssin Virkisty liikunnasta (LI3). Osallistujat saavat kaksi viikkoa ennen kesälukion alkua ympäristöekologian kurssiin liittyviä ennakkotehtäviä. Kurssin loppukokeeseen osallistujat kutsutaan kesälukion jälkeen erilliseen koetilaisuuteen. Kurssin hyväksilukemisesta on hyvä sopia etukäteen oman koulun aineenopettajan/ rehtorin kanssa. YMPÄRISTÖEKOLOGIA (BI3) Kurssilla paneudutaan Itämeren ekologian nykytilaan, vesiekosysteemiin ja otetaan näytteitä Itämeren eliöstöstä. Omiin havaintoihin ja tutkimuksiin perustuvia raportteja työstetään pienoistutkimuksiksi asiantuntijoiden opastamana. Hydrobiologia Itämeren ekologian nykytila, eliöstö ja erityispiirteet Näytteet Itämeren eliöstöstä Vesiplankton planktonin rooli vesiekosysteemissä, planktonnäytteiden otto tutustuminen planktonin monimuotoisuuteen mikroskoopilla Vesinäytteiden otto biologiset ja kemialliset vesinäytteet vesinäytteiden analysointi Tutkimusraportti raportit tehdyistä pienoistutkimuksista FM Anna Soirinsuo & FM Helena Suomela SNORKLAUS & UINTI (LI3) Ammattisukeltajien johdolla pääset harjoittelemaan snorklausta ja uintia Seilin ympäristössä. Ammattisukeltaja, urheiluvalmentaja Antero Palacin ASIATUNTIJALUENNOT Biologisen tutkimuksen ja luonnonsuojelun haasteet 22 TEEMAKESÄLUKIOT 2014

23 MUU OHJELMA Luontovalokuvauksesta kiinnostuneille järjestetään kesälukion aikana valokuvaustyöpaja valokuvaaja Pekka Tuurin johdolla. Snorklausta ja uintia harjoitellaan päivittäin ammattiohjaajien kanssa. Lisäksi mahdollisuus saunomiseen ja uimiseen. REHTORI Anna Soirinsuo, FM (hydrobiologia) TIEDUSTELUT Kesälukioseura ry, puh , KESÄLUKIOON HAKEMINEN Täytä hakulomake 2.5. mennessä osoitteessa Vapaita paikkoja voi tiedustella vielä ilmoittautumisajankohdan jälkeenkin. OSALLISTUMISMAKSU 420 (sis. majoitus ja ylläpito, opetus ja tarvittavat välineet). Huom! Oppilaat maksavat itse matkakustannuksensa. 23

24 ÖSTERSJÖ- SOMMARSKOLAN SJÄLÖ Är du intresserad av miljöfrågor och Österjöns ekologiska tillstånd? Vill du undersöka Österjön djupare än ytan under handledning av experter? Följ med på en undersökningsresa till Själö i Åbo skärgård där du kan bekanta dig med Östersjön ur en vetenskaplig synvinkel tillsammans med andra entusiastiska unga forskare. På sommargymnasiet får du också tillfälle att öva dig i snorkling under ledning av professionella dykare. Östersjösommarskolan ordnas på Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö i Nagu. Forskningsinstitutet på Själö (www.seili.utu.fi/sv/) erbjuder förstklassiga faciliteter för sommargymnasiet, samt en unik miljö för naturupplevelser. MÅLGRUPP Gymnasieelever samt andra som är intresserade av tillståndet i Östersjön. UNDERVISNING Sommarskolan fokuserar på miljöekologi (gymnasiekurs BI3). Deltagarna får förhandsuppgifter innan sommarskolan börjar. För de som vill tentera av kurs BI3 ordnas ett speciellt slutprov efter sommarskolans slut. I fråga om tillgodoräknande av sommargymnasiestudierna skall den studerande på förhand komma överens om detta med rektor eller ämneslärare vid sitt eget gymnasium. MILJÖEKOLOGI (BI3) Hydrobiologi Östersjöns ekologiska tillstånd och organiska särdrag organiska prov på Östersjön Vattenplankton planktons roll inom vattnets ekosystem, planktonprov undersökning med mikroskop av variationer inom plankton Vattenprov biologiska och kemiska vattenprov analys av vattenprov Rapport egna rapporter och dokumentation av undersökningarna FM Anna Soirinsuo & FM Helena Suomela SNORKLING (LI3) Snorkling i Själös omgivningar under ledning av professionella dykare. Yrkesdykare, idrottstränare Antero Palacin FÖRELÄSNINGAR Utmaningar i biologisk forskning och naturskyddsverksamhet. ANNAT PROGRAM Möjlighet till bastu och simning. För de som är intresserade av miljöfotografering ordnas en fotograferingsverkstad under ledning av fotograf Pekka Tuuri. Snorkling och simning övas dagligen tillsammans med professionella dykare. SOMMARGYMNASIETS REKTOR Anna Soirinsuo, FM (hydrobiologi) FÖRFRÅGNINGAR Sommargymnasiesamfundet, tel , ANSÖKAN TILL SOMMARGYMNASIUM Fyll i ansökningsblankett före 2.5. på nätet DELTAGARAVGIFT 420 helpension (ink. undervisning, inkvartering, måltider och material). Obs! Resekostnader ingår inte till avgiften. 24 TEEMAKESÄLUKIOT 2014

25 MAAHANMUUTTAJA- KESÄLUKIO ANJALA Tervetuloa maahanmuuttajakesälukioon! Kesälukiossa pyritään löytämään juuri sinulle sopiva ammatti ja otetaan selvää ammattiin valmentautumisesta ja opiskelumahdollisuuksista peruskoulun jälkeen. Opetus on jaettu kaikille yhteiseen ja ryhmäkohtaiseen opetukseen. Yhteinen opetus kesälukiossa on suomeksi, yksilö- ja ryhmäohjaus omalla äidinkielellä. Osallistujat jaetaan kahteen rinnakkaiseen ryhmään aiemmin Suomessa suoritettujen opintojen perusteella. Kesälukion aikana tutustumme suomalaiseen työelämään ja koulutusjärjestelmään käytännönläheisesti työpaikkavierailujen ja eri alojen ammattilaisten avulla. Opinto-ohjaajan, suomen kielen opettajan sekä omakielisten ryhmäohjaajien kanssa suunnittelet itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Tutustumme myös toistemme tapaan elää ja vaalia omaa kulttuuria Suomessa. Maahanmuuttajakesälukio järjestetään luonnonkauniissa nuorisokeskus Anjalassa, Kouvolan läheisyydessä. KOHDERYHMÄ 15 vuotta täyttäneet kongolaiset, sudanilaiset, afganistanilaiset ja kurdinuoret. OPETUS SUOMALAINEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ JA TYÖELÄMÄ Millaisia koulutusväyliä sinulla on käytössäsi? Miten eri ammatteihin valmistutaan? Miten työnhaku käytännössä tapahtuu ja minne haluaisit päästä töihin opintojen jälkeen? Opinto-ohjaaja yhdessä omakielisten ohjaajien kanssa HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Ansioluettelo ja henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opinto-ohjaaja yhdessä suomen kielen opettajan kanssa OMA ÄIDINKIELI JA KULTTUURI Opetus pienryhmissä omalla kielellä, oman kulttuurin esittelyiltoja Omakieliset ohjaajat SUOMI TOISENA KIELENÄ Opiskellaan suomen kielen perusteita ja harjoitellaan kieltä erilaisissa vuorovaikutus- ja asiointitilanteissa. Suomen kielen opettaja 25

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT www.kesalukio.fi SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014 SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014 Kotimaisissa kesälukioissa myös henkilökohtaista opinto-ohjausta. Tartu tilaisuuteen! Lukiolaisille, lukioon siirtyville

Lisätiedot

KESÄLUKIOT 2013 TEEMAKESÄLUKIOT. 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k., ENAabi/ENA1 3 k.

KESÄLUKIOT 2013 TEEMAKESÄLUKIOT. 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k., ENAabi/ENA1 3 k. www.kesalukio.fi KESÄLUKIOT 2013 Sommargymnasier KESÄLUKIOT 2013 Sommargymnasier YLEISKESÄLUKIOT OPPIAINEKURSSIT 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k.,

Lisätiedot

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2015 www.kesalukio.fi Kesälukiot 2 015 YLEISKESÄLUKIOT Oppiainekurssit 10 Helsingin kesälukio I 1. 12.6. Helsinki MAAabi/MABabi, AIabi, ENAabi, RUBabi, RABabi, YHabi, PSabi,

Lisätiedot

Kesälukiot 2010. Sommargymnasier. Summer High School Association. Sommargymnasiesamfundet. Kesälukioseura

Kesälukiot 2010. Sommargymnasier. Summer High School Association. Sommargymnasiesamfundet. Kesälukioseura Kesälukiot 2010 Sommargymnasier Kesälukioseura Sommargymnasiesamfundet Summer High School Association Kesälukiot 2010 SOMMARGYMNASIER Yleiskesälukiot Tuusulanjärven kesälukio 7. 18.6. Järvenpää 8 Lohjan

Lisätiedot

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Valintaesite 2011 lukioon hakevalle Kouvolan yhteiskoulun lukio Salpausselänkatu 36 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus Valintaesite 2011 lukioon hakevalle

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

Innostu ja onnistu Sotung in etälukiossa

Innostu ja onnistu Sotung in etälukiossa Innostu ja onnistu Sotung in etälukiossa Sotungin etälukiossa lähdetään lukuvuoteen 2009 10 odottavin ja toiveikkain mielin. Menneiden toimintavuosien kokemukset ovat kehittäneet opettaja- ja henkilökunnan

Lisätiedot

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna. 1 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.fi opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2012 2013 2 SISÄLLYS 1. LUKUVUOSI 2012 2013 4 2. OPETTAJAT 5 3. OPPIAINEET JA KURSSIMÄÄRÄT 6 4. LUKIO 7 5. ARVIOINTI 11 6. AINEIDEN KURSSIKOHTAISET TAVOITTEET 14

Lisätiedot

Kesälukioseuran UlKosUomalaisKUrssit 2013

Kesälukioseuran UlKosUomalaisKUrssit 2013 Kesälukioseuran Ulkosuomalaiskurssit 2013 kesälukioseuran kurssit ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille kesällä 2013 7 9-vuotiaat 29.7. 3.8. Kuortti 6 10 12-vuotiaat 27.7. 2.8. Kuorevesi 8 13 15-vuotiaat

Lisätiedot

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml.

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011 Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja tavoitteet s.3 Aineryhmät Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

tuusulan lukio jokelan toimipiste

tuusulan lukio jokelan toimipiste tuusulan lukio jokelan toimipiste 2012 2013 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Yhteystiedot 03 Iloitse onnistumisista Tuusulan lukiossa 05 Opintojen suunnittelua 06 Opinto-ohjelman laatiminen Jokelan toimipisteen

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

KURSSIOPAS LV. 2015-2016

KURSSIOPAS LV. 2015-2016 1 KURSSIOPAS LV. 2015-2016 2 LUKION KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA, joista PAKOLLISIA 47 (lyhyt mat.) tai 51 (pitkä mat.) SYVENTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 10 OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT lkm (kurssien nrot)

Lisätiedot

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset.

Pohjois-Tapiolan lukio on yleislukio, joka tarjoaa kaikissa aineissa pätevän opetuksen. Suuressa lukiossa valinnan mahdollisuudet ovat monipuoliset. OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE Tämä opas on tarkoitettu jo lukiossa opiskelevalle auttamaan häntä oman opinto-ohjelmansa suunnittelussa niin, että opiskelusta tulisi mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja oppilas

Lisätiedot

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU

LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LAUTTASAAREN YHTEISKOULU LUKION KURSSIT 2013 2014 Yhteystietoja: Koulun kotisivu: www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Sähköpostiosoite: lyk.hki@edu.hel.fi Osoite: Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelinnumerot:

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET Sisällys

KURSSISELOSTEET Sisällys KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA

Lisätiedot