KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2013"

Transkriptio

1 KATSAUS POHJOISPOHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2013 Katsauksen sisältö: 1. Kansi; työttömyysasteet kunnittain 8. Alle 25vuotiaat työttömät työnhakijat 2. Katsaus PohjoisPohjanmaan tilanteeseen v Yli 50vuotiaat työttömät työnhakijat 3. Keskiarvot kunnittain 10. Yli vuoden työttömänä olleet työnhakijat 4. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta 11. Vammaiset ja pitkäaikaissairaat työttömät työnhakijat 12. Avoimet työpaikat 5. Työttömät työnhakijat 13. Työttömät työnhakijat kunnissa ammattiryhmittäin 6. Työttömät naiset 14. Vertailu; vuodet 2012, Työttömät miehet 15. Kuvio; työttömyysasteet v. 2012, 2013 PohjoisPohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus Postiosoite: PL 86, OULU, Sposti: Vaihteen numero Veteraanikatu 15 Viestikatu 1 Valtakatu OULU OULU YLIVIESKA

2 KATSAUS 2013 Työllisyys kasvoi PohjoisPohjanmaalla keskimäärin 2000 henkilöllä Työllisyysaste eli työllisten osuus 1564 vuotiaasta väestöstä oli PohjoisPohjanmaalla 65,8 % vuonna Vuotta aiemmin osuus oli 0,9 %yksikköä alhaisempi eli 64,9. Työllisten määrä nousi PohjoisPohjanmaalla keskimäärin 2000:lla eli :sta :een. Työllisyys koheni viime vuoden 2. ja edelleen 3. neljänneksellä, mutta laski vuoden lopussa :een. (Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) Koko maassa työllisyysaste laski puoli %yksikköä ollen viime vuonna 68,5 % ja edellisenä vuonna 69,0 %. Työllisiä oli vuonna 2013 koko maassa ja työllisten määrä laski henkilöllä vuodesta (Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus) Avoimien työpaikkojen määrä väheni PohjoisPohjanmaalla kuukautta kohden 345:llä edelliseen vuoteen verrattuna. Täyttyneitä työpaikkoja oli vuonna 2013 kaikkiaan , mikä on n vähemmän kuin vuonna Työpaikkoja täyttyi edellisvuotta enemmän teollisuus ja varastotyön sekä rakennus ja kaivostyön aloilla. Työpaikkojen täyttyminen väheni kuitenkin useilla aloilla kuten kauppallinen työ, tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ, palvelutyö sekä maa ja metsätaloustyö. (Lähde: TEM, vuositilastot). Työttömiä työnhakijoita keskimäärin enemmän kuin vuonna 2012 Vuonna 2013 työttömien määrä nousi edellisestä vuodesta keskimäärin 17,2 %, mikä on reilut työtöntä lisää kuukaudessa. PohjoisPohjanmaan työ ja elinkeinotoimistossa oli asiakkaina keskimäärin työtöntä työnhakijaa kuukaudessa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli Koko maassa työttömyys nousi PohjoisPohjanmaata vähemmän eli 16,2 % ja työttömiä työnhakijoita oli kuukaudessa keskimäärin , mikä on edellisvuotta enemmän. Työttömyysaste oli PohjoisPohjanmaalla 10,0 % ja koko maassa 8,3 %. (Lähde: TEM, Tilastokeskus; työvoimatutkimus) Vuoden 2013 aikana työttömyys lähti laskuun alkuvuodesta ollen matalimmillaan toukokuussa työtöntä työnhakijaa. Työttömyys nousi kesäkuussa ja heinäkuussa aina työttömään, laski elo ja syyskuussa uudelleen, mutta kääntyi loppuvuotta kohden jälleen nousuun kohoten joulukuussa lähes samoihin lukemiin kuin heinäkuussa eli työttömään työnhakijaan. Työttömien määrä ylitti vuonna 2013 edellisen taantuman korkeimman lukeman, , vuoden 2009 heinäkuulta (Kuvio 1). Myös työttömyyden kesto piteni. Pitkäaikaistyöttömyys nousi jo tammikuusta alkaen edellisvuotta korkeammalle tasolle. Yli vuoden työttömänä olleita oli vuonna 2013 keskimäärin henkilöä kuukaudessa, kun vastaava luku v oli Alle 25vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä oli kuukaudessa keskimäärin 135, 2549vuotiaita ja yli 50vuotiaita henkilöä. Työttömyys nousi vuoteen 2012 verrattuna kaikissa ammattiryhmissä. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi eniten teollisuuden vaatetus, kone, puu ja sähkötyön (+679), tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn(+509) sekä terveydenhuolto ja sosiaalityön (+525) aloilla. Työttömyys nousi vähiten aloilla, joilla myös hakijoiden volyymit ovat edellisiä pienempiä: maatalous, metsätalous ja kalastusala (+36), muu teollisuus ja varastoala (+68) sekä kuljetusja liikenneala (+115). Ulkomaiden kansalaisia PohjoisPohjanmaalla oli vuonna 2013 työttömänä keskimäärin 980 (v. 2012; 740). EUkansalaisia työttömistä oli kuukaudessa keskimäärin 200 ja muita ulkomaalaisia 780 henkilöä. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli 35,5 % (ed. vuonna 29,3 %). Koko maassa osuus oli 28,4 % (ed. vuonna 25,1 %).

3 Kuvio 1. Työttömät työnhakijat PohjoisPohjanmaalla kuukausittain ja kausitasoitettuna vuosina Lomautusten määrä kasvoi etupäässä miesvaltaisilla aloilla Ryhmälomautusmenettelyn muutoksen vuoksi uusia ryhmälomautuksia ei jälkeen enää ilmoitettu TEtoimistoon. Ko. ajankohtaa aikaisemmin alkaneet voimassa olevat ryhmälomautukset kuitenkin laskettiin vuoden 2013 loppuun saakka. Yli 10 hengen ryhmälomautuksia oli viime vuonna keskimäärin 301 kuukaudessa, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 363. Ryhmälomautetuista oli vuonna 2013 kokoaikaisesti lomautettuja (=työttömiä) 70 % ja loput lyhennetyllä työviikolla olevia. Lomautusmenettelyn muutos vaikutti lisäävästi lomautusten määrään työnvälitystilastossa. Osa kasvusta oli myös taloudellisen taantuman aikaan saamaa lisäystä. Vuoden 2013 alussa henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja rekisteröitiin TEtoimistossa ja joulukuussa Elokuussa lomautukset kävivät alimmillaan 1 250:ssa (Kuvio 2.). Keskimääräinen lomautettujen määrä vuonna 2013 oli 1 870, mikä oli 440 edellisvuotta korkeampi (v. 2012: 1 430). Työttömyys ja lomautukset kohdistuivat enemmän miehiin kuin naisiin ammattialojen erojen vuoksi. Lomautetuista oli miehiä 85 prosenttia, mikä oli keskimäärin henkilöä kuukaudessa. Miesten lomautusten määrä kasvoi eniten teollisuuden, tukku ja vähittäiskaupan sekä ajoneuvojen korjaus toimialoilla. Naisten lomautuksia oli hieman edellisvuotta enemmän majoitus ja ravitsemistoiminnassa. Lomautettujen määrän kehitys PohjoisPohjanmaalla vuosina Lomautetut (henk.koht.ilm.) Trendi Kuvio 2. TEtoimistoon henkilökohtaisesti ilmoittautuneet lomautetut PohjoisPohjanmaalla kuukausittain ja kausitasoitettuna vuosina

4 Nuorten työttömyydessä nousua, kasvu keskimäärin 755 henkilöä kuukautta kohden Nuorten työttömyys nousi koko vuoden 2013 ajan edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Kaikkiaan nuorten työttömyys nousi edellisvuodesta 22,1 %. PohjoisPohjanmaalla nuoria alle 25vuotiaita työttömiä oli viime vuonna keskimäärin henkilöä kuukaudessa, mikä on 755 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Nuorten työttömien määrä vaihtelee suuresti kausittain. Toukokuussa nuoria oli työttömänä vähiten eli ja korkeimmillaan työttömyys kävi kesäheinäkuussa eli 5 290:ssä. Toinen muita kuukausia korkeamman työttömyyden jakso on joulutammikuussa, jolloin vastavalmistuneita on myös paljon työmarkkinoilla (Kuvio 3.). Vuositasolla nuorten osuus työttömistä työnhakijoista oli keskimäärin 16,8 %, kun se edellisenä vuonna oli 16,2 %. Nuorten osuus työttömistä oli PohjoisPohjanmaalla edelleen koko maan tasoa (13,2 %) korkeampi. Vuonna 2013 alle 25vuotiaiden työttömien osuus oman ikäluokkansa työvoimasta oli PohjoisPohjanmaalla 21,0 % ja koko maassa 14,6 % (TEM, Tilastokeskus). Kunnittain nuoria työttömiä oli keskimäärin eniten Oulussa (2 549), Raahessa (279), Kuusamossa (141), Kempeleessä (135) ja Ylivieskassa (131). Oulussa nuorten työttömyys nousi edellisestä vuodesta keskimäärin 442, Raahessa 88, Kuusamossa 21, Kempeleessä 32 ja Ylivieskassa 37 hakijalla kuukaudessa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta keskimäärin 4 henkilön verran Kärsämäellä ja Pyhännällä. Nuorisotakuun voimaantulo vuonna 2013 ei vähentänyt nuorten työttömyyttä PohjoisPohjanmaalla, mutta sen avulla ja työllisyydenhoidon resursseilla saatiin kuitenkin estettyä merkittävästi työttömyyden suurempaa kasvua. TEtoimiston erilaisissa aktiivitoimiin kuuluvissa palveluissa oli keskimäärin 1765 työtöntä nuorta kuukaudessa. Eniten nuoria ko. palveluissa oli marraskuussa (2 187). Alle 25vuotiaiden työttömien aktivointiaste vuonna 2013 oli keskimäärin 29,7 %. Aktivointiasteeseen lasketaan työvoimakoulutus, valmennukset, työllistäminen/työharjoittelu, työ ja koulutuskokeilut ja muut palvelut, kuten vuorottelusijaisuudet, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu. Alle 25vuotiaat työttömät työnhakijat PohjoisPohjanmaalla vuosina Alle 25 vuotiaat työttömät Trendi Kuvio 3. Alle 25vuotiaat työttömät työnhakijat PohjoisPohjanmaalla kuukausittain ja kausitasoitettuna vuosina Työllisyystilanne heikkeni lähes kaikissa kunnissa Oulun työttömyysaste 4. korkein (15,2%) PohjoisPohjanmaan kunnista työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuonna 2013 keskimääräisesti matalin Reisjärvellä (6,6 %) ja korkein Taivalkoskella (16,8 %). Työttömyysaste sijoittui alle 10 prosentin kuudessa kunnassa. Työttömyysaste laski edellisestä vuodesta vain Hailuodossa, 1,5 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus työvoimasta nousi siten 28 kunnassa. Suurimpia muutokset olivat Pyhäjoella (+2,9 %yksikköä) ja Raahessa (+2,7 % yksikköä). Oulun kaupungin työttömyysaste nousi 2,1 % yksikköä edellisestä vuodesta, ja oli neljänneksi korkein Taivalkosken, Pudasjärven ja Iin jälkeen eli keskimäärin 15,2 % kuukaudessa. Työttö

5 miä työnhakijoita oli Oulussa keskimäärin hlöä kuukaudessa ja heidän määränsä nousi edelliseen vuoteen verrattuna keskimäärin 2 158:lla. Työttömyyden kasvu heikkeni Oulussa loppuvuotta kohden lukuun ottamatta joulukuuta, jolloin työttömyys nousi osittain kausivaihtelusta johtuen vielä 2 000:lla hakijalla. Työ ja elinkeinotoimiston tuloksellisuudesta Keskeisimmät työhallinnon toimet työllisyyden hoidossa olivat myös vuonna 2013 palkkatuettu työ ja työvoimakoulutus. Tukityöllistämisen volyymi kasvoi edellisestä vuodesta 120:llä. Tuetussa työssä oli keskimäärin lähes henkilöä kuukaudessa. Heistä 915 oli työssä kuntasektorilla ja 78 valtion työtehtävissä. Yksityisellä sektorilla tukityöllistettynä oli siten n henkilöä kuukaudessa. Erityisesti nuorten työttömyyttä torjuttiin palkkatuen avulla. Työvoimakoulutuksessa oli keskimäärin henkilöä (v. 2012; 2 050), työ ja koulutuskokeiluissa 660 henkilöä, valmennuksissa 50 ja muissa palveluissa henkilöä kuukaudessa. Muissa palveluissa vuorotteluvapaan sijaisina oli 600 henkilöä, kuntouttavassa työtoiminnassa 900 ja omaehtoisessa opiskelussa henkilöä kuukaudessa. Osa ammatillisesta koulutuksesta voidaan toteuttaa yhdessä työnantajan kanssa. Kaikkiaan yhteishankintoja aloitettiin vuonna 2013 neljänkymmenen yrityksen kanssa, ja niihin osallistui lähes 600 henkilöä. PohjoisPohjanmaan ELYkeskus ja TEtoimisto käyttivät työllisyyden hoitoon vuonna 2013 n. 55 milj. euroa. Palkkatuettuun työllistämiseen käytettiin n. 24,8 milj. euroa (työmarkkinatuki mukaan lukien) ja työvoimakoulutuksen rahoitukseen n. 22,7 milj. euroa. Lisätiedot: Elinkeinot, työvoima ja osaaminen vastuualueen johtaja Leila Helaakoski, p , gsm PohjoisPohjanmaan TEtoimiston johtaja Maire Mäki, p , gsm Rakennerahastoyksikön päällikkö Riitta Ilola, p , gsm Tutkimussihteeri Helena Suvanto, p , gsm Verkkojulkaisu: >ELYkeskukset >PohjoisPohjanmaa > Alueen tila ja näkymät >Työmarkkinoiden, työvoimatarpeen ja talouden kehitys > Alueellista tilastotietoa

6 PohjoisPohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELYkeskus) Lähde: TEM,Työnvälitystilasto, tilannekatsaus kuukauden lopussa, taulu TK14A T yövoima, T yöttömie n työnha kijoide n osuus työvoima sta, T yöttömä t työnha kija t, T yöttömä t na ise t, Alle 25 vuotia a t työttömä t työnha kija t, Yli 50 vuotia a t työttömä t työnha kija t, Yli vuode n työttömä nä olle e t, Va mma ise t ja pitkä a ika issa ira a t työttömä t työnha kija t se kä Avoime t työpa ika t kunnitta in ke skimä ä rin kk:ssa vuonna 2013 Kunnat Työvoima Työttömien Työttömät Työttömät Alle 25v. Yli 50v. Yli vuoden Vamm. ja Avoimet 1) osuus työ työnhak. naiset työttömät työttömät tyött. olleet pitkäaik.s. työpaikat voimasta,% keskim. keskim. keskim. keskim. keskim. keskim. keskim. Alavieska , Haapajärvi , Haapavesi , Hailuoto 416 9, Ii , Kalajoki , Kempele , Kuusamo , Kärsämäki , Liminka , Lumijoki , Merijärvi , Muhos , Nivala , Oulainen , Oulu , Pudasjärvi , Pyhäjoki , Pyhäjärvi , Pyhäntä , Raahe , Reisjärvi , Sievi , Siikajoki , Siikalatva , Taivalkoski , Tyrnävä , Utajärvi , Ylivieska , Pohjois 2) Pohjanmaa , ) Kuntien työvoima (1574 vuotiaat) on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston lopullinen tieto vuodelta ) ELYkeskuksen työttömien työnhakijoiden osuus (%) työvoimasta saadaan tästä taulukosta kuntapohjaisena.

7 PohjoisPohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto Työllistettynä olevat yhteensä, Kuntiin työllistetyt, Valtiolle työllistetyt, Työ ja koulutuskokeilussa olevat, Työvoimakoulutuksessa olevat ja Muissa palveluissa olevat kunnittain keskimmärin vuonna 2013 Työllistettynä olevat Työ tai koul. Työvoima Muissa kokeilussa koulutuk. palveluissa Kunta Yhteensä Kuntiin Valtiolle olevat olevat olevat Alavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Pohjois Pohjanmaa

8 PohjoisPohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) TK14A; Tilannekatsausseuranta (tilanne kuukauden lopussa) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2013 Alavieska 12,0 10,6 11,3 10,4 9,8 9,9 10,3 10,3 11,5 11,3 11,0 13,2 11,0 Haapajärvi 10,0 9,4 9,6 8,6 8,0 9,8 10,6 9,1 8,3 8,4 8,9 10,8 9,3 Haapavesi 11,6 12,1 12,3 11,4 10,3 11,6 11,6 11,0 10,9 11,6 12,0 12,8 11,6 Hailuoto 12,5 11,3 12,0 10,3 8,2 8,7 9,1 8,2 8,9 8,2 8,2 10,8 9,7 Ii 16,8 16,7 16,4 16,3 14,6 15,4 15,7 15,3 14,9 15,7 15,9 18,5 16,0 Kalajoki 10,6 9,4 9,2 8,9 8,2 9,4 10,3 9,2 9,2 10,0 9,6 11,1 9,6 Kempele 11,1 10,8 10,8 10,7 10,5 12,5 13,2 11,4 10,8 11,2 11,1 12,4 11,4 Kuusamo 14,3 14,2 14,1 14,7 13,9 14,7 15,0 13,4 13,5 14,1 14,4 16,0 14,4 Kärsämäki 14,2 14,2 13,6 12,7 10,5 11,2 13,5 11,8 11,7 11,7 11,7 13,4 12,5 Liminka 9,4 9,8 9,9 9,6 8,9 10,7 11,3 9,3 8,7 8,8 9,4 11,1 9,7 Lumijoki 13,3 12,6 12,6 11,6 10,5 12,0 11,7 10,0 9,7 9,7 10,4 11,8 11,3 Merijärvi 12,5 11,4 11,6 11,2 9,7 11,0 12,7 12,7 12,0 11,8 11,8 13,1 11,8 Muhos 12,3 12,8 12,5 12,5 11,5 12,9 13,8 12,4 12,3 12,8 13,2 14,7 12,8 Nivala 10,7 10,7 11,4 10,8 9,8 10,8 11,9 11,0 10,7 11,0 11,5 13,1 11,1 Oulainen 12,8 12,8 12,7 12,0 11,1 12,3 13,0 12,0 11,8 12,4 12,4 14,5 12,5 Oulu 14,9 14,7 14,8 14,5 14,3 16,7 17,3 15,0 14,4 14,6 14,8 16,3 15,2 Pudasjärvi 17,2 16,7 16,2 17,0 14,0 15,6 16,7 15,0 15,2 15,0 16,4 19,2 16,2 Pyhäjoki 10,5 10,8 11,4 10,5 8,9 9,6 10,5 9,6 10,8 11,0 11,3 12,5 10,6 Pyhäjärvi 13,3 13,0 12,0 11,7 11,1 12,0 11,7 10,9 11,0 11,5 11,9 13,7 12,0 Pyhäntä 14,8 13,0 11,9 11,0 8,5 9,1 9,4 9,4 11,2 12,0 12,4 15,0 11,5 Raahe 12,4 12,3 12,4 12,0 10,3 12,2 12,9 11,9 12,8 12,8 12,9 14,0 12,4 Reisjärvi 7,5 6,9 5,9 5,9 5,6 7,1 7,5 6,1 6,1 6,6 6,1 8,2 6,6 Sievi 10,0 10,4 10,3 9,3 7,9 9,6 10,5 9,0 9,3 9,6 9,9 11,6 9,8 Siikajoki 11,8 11,4 11,3 10,4 9,4 10,2 11,6 10,7 10,8 11,5 11,9 12,7 11,1 Siikalatva 13,5 12,4 11,5 11,2 9,9 10,9 10,9 10,2 10,3 9,9 10,5 11,8 11,1 Taivalkoski 16,4 16,3 16,5 16,9 16,1 17,4 16,8 16,1 15,7 18,0 17,1 18,0 16,8 Tyrnävä 11,2 11,2 11,5 11,5 10,1 11,7 12,2 10,9 10,6 11,4 12,1 13,2 11,5 Utajärvi 13,4 12,9 11,7 11,5 11,0 12,2 12,1 10,4 11,3 11,1 11,4 13,1 11,8 Ylivieska 11,1 10,6 10,5 10,3 10,0 11,7 12,3 11,1 11,6 11,9 11,8 13,1 11,3 Pohjois Pohjanmaa 13,6 13,4 13,4 13,1 12,5 14,4 15,0 13,2 12,9 13,2 13,5 15,0 13,6 TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT KUNNITTAIN VUONNA 2013 Alavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Pohjois Pohjanmaa

9 TYÖTTÖMÄT NAISET KUNNITTAIN VUONNA 2013 Alavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Pohjois Pohjanmaa TYÖTTÖMÄT MIEHET KUNNITTAIN VUONNA 2013 Alavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Pohjois Pohjanmaa

10 ALLE 25VUOTIAAT TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT KUNNITTAIN VUONNA 2013 Alavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Pohjois Pohjanmaa YLI 50VUOTIAAT TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT KUNNITTAIN VUONNA 2013 Alavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Pohjois Pohjanmaa

11 YLI VUODEN TYÖTTÖMÄNÄ OLLEET TYÖNHAKIJAT KUNNITTAIN VUONNA 2013 Alavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Pohjois Pohjanmaa VAMMAISET JA PITKÄAIKAISSAIRAAT TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT KUNNITTAIN VUONNA 2013 Alavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Pohjois Pohjanmaa

12 PohjoisPohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELY) TK14A; Tilannekatsausseuranta (tilanne kuukauden lopussa) AVOIMET TYÖPAIKAT KUNNITTAIN VUONNA 2013 Alavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Pohjois Pohjanmaa Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

13 PohjoisPohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELYkeskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto, tilannekatsaus kuukauden lopussa Työttömät työnhakijat (lomautetut mukaan lukien) työnvälityksessä ammattiryhmittäin ja kunnittain keskimäärin kuukaudessa vuonna 2013 Kunta Tiet., Terv.h. Hall. Kau Maa, Kulj. Rak. ja Teolli Muu teol. Pal Muualla Amtekn. ja ja sos. toim.ja pallin. metsät., ja liik. kaivos suus ja varasto velu luokitt. matit tait. ala ala itala ala kalast. ala ala ala ala ala ala työ yht. Alavieska Haapajärvi Haapavesi Hailuoto Ii Kalajoki Kempele Kuusamo Kärsämäki Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Nivala Oulainen Oulu Pudasjärvi Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Taivalkoski Tyrnävä Utajärvi Ylivieska Pohjois Pohjanmaa

14 PohjoisPohjanmaan elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELYkeskus) TEM, Työnvälitystilasto TK14A; tilannekatsaus kuukauden lopussa Vertailu; Työttömät työnhakijat ja työttömien osuus työvoimasta keskimäärin kuukaudessa PohjoisPohjanmaan kunnissa vuosina 2012 ja 2013 Kunta Työttöm ät Työttöm ät Muutos Muutos, Tyött. Tyött. Muutos työnhak. työnhak. 2013/ % aste, % aste, % % yks. keskim. 12 keskim keskim. 12 keskim /2012 Alavieska ,2 9,3 11,0 1,7 Haapajärvi ,4 9,1 9,3 0,2 Haapavesi ,0 9,9 11,6 1,7 Hailuoto ,1 11,2 9,7 1,5 Ii ,7 14,1 16,0 1,9 Kalajoki ,0 8,2 9,6 1,4 Kempele ,9 9,8 11,4 1,6 Kuusamo ,0 12,5 14,4 1,9 Kärsämäki ,8 11,6 12,5 0,9 Liminka ,7 8,1 9,7 1,6 Lumijoki ,0 10,7 11,3 0,6 Merijärvi ,8 11,4 11,8 0,4 Muhos ,0 10,3 12,8 2,5 Nivala ,6 8,6 11,1 2,5 Oulainen ,6 11,6 12,5 0,9 Oulu ,2 13,1 15,2 2,1 Pudasjärvi ,5 15,4 16,2 0,8 Pyhäjoki ,3 7,7 10,6 2,9 Pyhäjärvi ,8 11,2 12,0 0,8 Pyhäntä ,3 11,3 11,5 0,2 Raahe ,9 9,7 12,4 2,7 Reisjärvi ,5 6,0 6,6 0,6 Sievi ,6 8,6 9,8 1,2 Siikajoki ,0 10,1 11,1 1,0 Siikalatva ,4 11,0 11,1 0,1 Taivalkoski ,9 15,2 16,8 1,6 Tyrnävä ,1 9,9 11,5 1,6 Utajärvi ,7 11,5 11,8 0,3 Ylivieska ,5 9,6 11,3 1,7 Pohjois Pohjanmaa ,2 11,7 13,6 1,9

15 Työttömien työnhakijoiden osuus (%) työvoimasta PohjoisPohjanmaan kunnissa PohjoisPohjanmaa v. 2012: 11,7 %, v. 2013: 13,6 % Taivalkoski Pudasjärvi Ii Oulu Kuusamo Muhos Oulainen Kärsämäki Raahe Pyhäjärvi Utajärvi Merijärvi Haapavesi Tyrnävä Pyhäntä Kempele Ylivieska Lumijoki Siikalatva Siikajoki Nivala Alavieska Pyhäjoki Sievi Liminka Hailuoto Kalajoki Haapajärvi Reisjärvi 15,2 15,4 14,1 13,1 12,5 10,3 11,6 11,6 9,7 11,2 11,5 11,4 9,9 9,9 11,3 9,8 9,6 10,7 11,0 10,1 8,6 9,3 7,7 8,6 8,1 11,2 8,2 9,1 6,0 6,6 12,8 12,5 12,5 12,4 12,0 11,8 11,8 11,6 11,5 11,5 11,4 11,3 11,3 11,1 11,1 11,1 11,0 10,6 9,8 9,7 9,7 9,6 9,3 16,8 16,2 16,0 15,2 14, ,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012 KATSAUS POHJOISPOHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2012 Katsauksen sisältö: 1. Kansi; työttömyysasteet kunnittain 8. Alle 25vuotiaat työttömät työnhakijat 2. Katsaus PohjoisPohjanmaan tilanteeseen v.

Lisätiedot

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2010

KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2010 KATSAUS POHJOIS-POHJANMAAN ALUEEN TYÖLLISYYTEEN VUONNA 2010 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 Katsauksen sisältö: 1. Kansi; työttömyysasteet kunnittain 8. Yli 50 -vuotiaat työttömät työnhakijat 2. Katsaus

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,1

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 13 Haapajärvi

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Alavieska 11,0 11,1 10,3 9,4 8,9 8,4 10

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS SYYSKUU 2010

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS SYYSKUU 2010 POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS SYYSKUU 2010 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU Kutsunumero 020 63

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 07/2013

Työllisyyskatsaus 07/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2013 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 07/2013 Julkaisuvapaa 20.8.2013 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Heinäkuussa työttömiä työnhakijoita oli 27 350,

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS Pohjois-Pohjanmaa, Elokuu 2011

TYÖLLISYYSKATSAUS Pohjois-Pohjanmaa, Elokuu 2011 TYÖLLISYYSKATSAUS Pohjois-Pohjanmaa, Elokuu 2011 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 Lisätiedot, ELY-keskus: Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue: johtaja Leila Helaakoski, puh. 044

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 01/2014

Työllisyyskatsaus 01/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 01/2014 Julkaisuvapaa 25.02.2014 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 27

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 04/2013

Työllisyyskatsaus 04/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 04/2013 Julkaisuvapaa 21.5.2013 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työttömiä 500 vähemmän kuin maaliskuussa, mutta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS Pohjois-Pohjanmaa, Tammikuu 2012

TYÖLLISYYSKATSAUS Pohjois-Pohjanmaa, Tammikuu 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS PohjoisPohjanmaa, Tammikuu 2012 alle 5 5 9,9 10 14,9 15 19,9 20 24,9 Lisätiedot: Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELYkeskus): Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS MARRASKUU 2010

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS MARRASKUU 2010 POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS MARRASKUU 2010 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU Kutsunumero 020 63

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS JOULUKUU 2010

POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS JOULUKUU 2010 POHJOIS-POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS JOULUKUU 2010 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU Kutsunumero 020 63

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 8/2012

Työllisyyskatsaus 8/2012 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 8/2012 Julkaisuvapaa 25.9.2012 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työttömiä työnhakijoita 1 560 enemmän kuin vuotta aikaisemmin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.01.2016 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusia avoimia

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 10/2013

Työllisyyskatsaus 10/2013 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 10/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työttömiä työnhakijoita 24 140, mikä on vielä liki

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS Pohjois-Pohjanmaa, Syyskuu 2011

TYÖLLISYYSKATSAUS Pohjois-Pohjanmaa, Syyskuu 2011 TYÖLLISYYSKATSAUS Pohjois-Pohjanmaa, Syyskuu 2011 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 Lisätiedot, ELY-keskus: Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue: johtaja Leila Helaakoski, puh. 044

Lisätiedot

alle 5 5-9, , , ,9 Pohjois-Pohjanmaa 13,4 % Taiv alkoski 21,6 % Työttömien työnhakij oiden osuus työv oimasta (% ) Reisj ärv i 9,3 %

alle 5 5-9, , , ,9 Pohjois-Pohjanmaa 13,4 % Taiv alkoski 21,6 % Työttömien työnhakij oiden osuus työv oimasta (% ) Reisj ärv i 9,3 % TYÖLLISYYSKATSAUS TAMMIKUU 2010 Taiv alkoski 21,6 % Työttömien työnhakij oiden osuus työv oimasta (% ) Pohjois-Pohjanmaa 13,4 % Reisj ärv i 9,3 % alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 11/2012

Työllisyyskatsaus 11/2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2012 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 11/2012 Julkaisuvapaa 21.12.2012 klo 9.00 Kuvio 1. Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työttömiä työnhakijoita 2 740 enemmän

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 04/2014

Työllisyyskatsaus 04/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 04/2014 Julkaisuvapaa 20.05.2014 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa 25

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS Pohjois-Pohjanmaa, Helmikuu 2012

TYÖLLISYYSKATSAUS Pohjois-Pohjanmaa, Helmikuu 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS PohjoisPohjanmaa, Helmikuu 2012 alle 5 5 9,9 10 14,9 15 19,9 20 24,9 Lisätiedot: Elinkeino, liikenne ja ympäristökeskus (ELYkeskus): Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue:

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 214 puh. 29 54 85 ja 29 54 8253 Julkistettavissa 24.6.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 11/2013

Työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 11/2013 Julkaisuvapaa 20.12.2013 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työttömiä työnhakijoita 24 520, mikä on vajaa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 24.9.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 9/2012

Työllisyyskatsaus 9/2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 9/2012 Julkaisuvapaa 23.10.2012 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työttömiä työnhakijoita 2 370 enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.4.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.7.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 1/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 1/2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 1/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.2.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusien avoimien työpaikkojen

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 26.8.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 2/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 2/2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 2/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusien avoimien työpaikkojen

Lisätiedot

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Yli työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Yli 9 000 työtöntä Etelä-Savossa kesäkuun lopussa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 22.7.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli kesäkuun lopussa

Lisätiedot

POHJOIS POHJANMAA. Työllisyyskatsaus

POHJOIS POHJANMAA. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Työttömyyden lasku jatkui maaliskuussa; työttömiä 27 570 Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kuusamo 13,6 Ii Pudasjärvi Taivalkoski 17,7 16,2 18,2 Oulu 16,5 Hailuoto

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 8/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 8/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusien työpaikkojen määrä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 6/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 6/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 6/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusien avoimien työpaikkojen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 10/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 10/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusia avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten

Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten NÄKYMIÄ JOULUKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste marraskuussa Etelä-Savossa lähes 5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2013 20.12.2013 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Etelä-Savossa TE-toimiston aktivointipalveluissa 350 henkilöä edellisvuoden lokakuuta vähemmän. Työllisyyskatsaus, lokakuu klo 9.

Etelä-Savossa TE-toimiston aktivointipalveluissa 350 henkilöä edellisvuoden lokakuuta vähemmän. Työllisyyskatsaus, lokakuu klo 9. NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa TE-toimiston aktivointipalveluissa 350 henkilöä edellisvuoden lokakuuta vähemmän Työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 24.11.2015 klo 9.00 Työttömät

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.9.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1. Työttömät

Lisätiedot

Palkkatuella työllistettyjen määrä lähes puolittunut Etelä-Savossa vuodentakaisesta. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.

Palkkatuella työllistettyjen määrä lähes puolittunut Etelä-Savossa vuodentakaisesta. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9. NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Palkkatuella työllistettyjen määrä lähes puolittunut Etelä-Savossa vuodentakaisesta Työllisyyskatsaus, marraskuu 2015 22.12.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2011 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 24.1.2012 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 22.1.2013 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusia avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.1.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

alle 5 5-9, , , ,9

alle 5 5-9, , , ,9 POHJOIIS--POHJANMAAN TYÖLLISYYSKATSAUS HEIINÄKUU 2010 alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 POHJOIS-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Veteraanikatu 1, PL 86, 90101 OULU Kutsunumero 020

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömiä yhtä paljon viimeksi tammi-helmikuussa 2006 Työllisyyskatsaus, joulukuu 2013 21.1.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus lokakuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus lokakuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Iitti

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 4/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.5.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusien avoimien

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 25.1.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Työttömyys kasvoi Etelä-Savossa heinäkuussa. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9.00

Työttömyys kasvoi Etelä-Savossa heinäkuussa. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9.00 NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys kasvoi Etelä-Savossa heinäkuussa Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 25.8.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli heinäkuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä

Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys on lisääntynyt vuodentakaisesta tilanteesta koko maata vähemmän kaikissa ammattiryhmissä Työllisyyskatsaus, lokakuu 2013 26.11.2013

Lisätiedot

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu

Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän. Työllisyyskatsaus, tammikuu NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työpaikkoja avoinna työnvälityksessä 14 % edellisvuoden tammikuuta enemmän Työllisyyskatsaus, tammikuu 2014 25.2.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 5/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 5/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusien avoimien

Lisätiedot

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän Työllisyyskatsaus, syyskuu 2014 21.10.2014 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: LOKAKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 2.11.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

alle 5 5-9, , , ,9 Pohjois-Pohjanmaa 12,2 % Taiv alkoski 18,5 % Työttömien työnhakij oiden osuus työv oimasta (% ) Reisj ärv i 8,2 %

alle 5 5-9, , , ,9 Pohjois-Pohjanmaa 12,2 % Taiv alkoski 18,5 % Työttömien työnhakij oiden osuus työv oimasta (% ) Reisj ärv i 8,2 % TYÖLLISYYSKATSAUS MAALISKUU 2010 Taiv alkoski 18,5 % Työttömien työnhakij oiden osuus työv oimasta (% ) Pohjois-Pohjanmaa 12,2 % Reisj ärv i 8,2 % alle 5 5-9,9 10-14,9 15-19,9 20-24,9 POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 212 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.2.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.12.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.8. klo 9.00 Työttömyys kasvaa, mutta hitaasti Naisten työttömyys kasvaa, miesten vähenee Työttömyyden kasvu jatkui myös kuussa,

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.6.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys lisääntynyt vuodentakaisesta vähemmän kuin koko maassa Työllisyyskatsaus, syyskuu 2013 22.10.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.7.2012 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Työttömiä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus toukokuu 2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.3.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 25.8.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Iitti

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 212 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.4.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9:00

Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9:00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa elokuun työttömyysluvut pahimmat sitten vuoden 2005 Työllisyyskatsaus, elokuu 2013 24.9.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 NÄKYMIÄ 2014 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 Julkistettavissa 24.4.2014 klo 9.00 Lomautukset ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lisäsivät Kainuun työttömyyttä Kainuussa oli maaliskuun

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömyys lisääntyi kesäkuussa vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00

Etelä-Savossa työttömyys lisääntyi kesäkuussa vähemmän kuin koko maassa. Työllisyyskatsaus, kesäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömyys lisääntyi kesäkuussa vähemmän kuin koko maassa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 23.7.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 21.12.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

TE-toimiston aktivointipalvelut alensivat maaliskuussa työttömyysastetta Etelä-Savossa yli 6 prosenttiyksikköä

TE-toimiston aktivointipalvelut alensivat maaliskuussa työttömyysastetta Etelä-Savossa yli 6 prosenttiyksikköä NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS TE-toimiston aktivointipalvelut alensivat maaliskuussa työttömyysastetta Etelä-Savossa yli 6 prosenttiyksikköä Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 24.4.2014 klo

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.5.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2015 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 20.10.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Iitti

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän. Työllisyyskatsaus, maaliskuu klo 9.00

Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän. Työllisyyskatsaus, maaliskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2015 23.4.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus marraskuu 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi Iitti

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.7. klo 9.00 Kesäkuu ei tuonut ta työttömyyden kokonaiskuvaan Vuosimuutokset ovat pieniä, Kajaanin työttömyys kasvoi touko-kuussa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 21.8.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00

Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys helpottui vain hieman tammikuusta helmikuuhun Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2014 25.3.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2013

Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu 2013 NÄKYMIÄ SYYSKUU HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsaus elokuu Julkaisuvapaa 24.9. kello 9.00 Opiskelujen aloittaminen vähentää nuorten työttömien lukumäärää Elokuussa työttömyysluvut

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

POHJOIS POHJANMAA. Työllisyyskatsaus

POHJOIS POHJANMAA. Työllisyyskatsaus Työllisyyskatsaus Toukokuussa työttömien määrä laski alle 24 000:een Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kunnittain Kuusamo 13,1 Ii Pudasjärvi Taivalkoski 14,6 15,0 17,9 Oulu 14,7 Hailuoto 9,5

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 11/2014

Työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 11/2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi vuoden takaisesta

Lisätiedot

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00

Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua. Työllisyyskatsaus, elokuu klo 9.00 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömyys väheni Etelä-Savossa koulujen alettua Työllisyyskatsaus, elokuu 2015 22.9.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli elokuun lopussa työttömänä

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 11/2014

Työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 11/2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi vuoden takaisesta

Lisätiedot

Nuorten aktivointiaste Etelä-Savossa heinäkuussa koko maan toiseksi korkein. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9:00

Nuorten aktivointiaste Etelä-Savossa heinäkuussa koko maan toiseksi korkein. Työllisyyskatsaus, heinäkuu klo 9:00 NÄKYMIÄ ELOKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Nuorten aktivointiaste Etelä-Savossa heinäkuussa koko maan toiseksi korkein Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2013 20.8.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2015

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus joulukuu 2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS Kaakkois-Suomen työllikatsaus kuu 2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2016 klo 9.00 Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Savitaipale Taipalsaari Imatra Lemi

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 12/2014

Työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa 20.01.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi edellisen vuoden

Lisätiedot