Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus"

Transkriptio

1 Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus

2 K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä. Nämä ihmiset ovat oivallista täsmätyövoimaa erityisesti työpaikkojen avustaviin työtehtäviin. Heidän työhön sitoutumisensa on ollut monessa paikassa esimerkkinä koko työyhteisölle. K-kauppiasliitto on laatinut tämän oppaan K-kauppiasyrittäjille helpottamaan kehitysvammaisen henkilön palkkaamista K-kauppoihin. Ohjeistus on K-kauppiasliiton suositus. Ajatus oppaan kokoamisesta syntyi Kehitysvammaliiton kanssa yhteistyössä toteutetun Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeen innostamana. Huom! Opas on julkaistu 09/2013 ja siinä on käytetty kyseisenä ajankohtana voimassa olevia lakeja ja lukuja. Mahdolliset muutokset päivitetään K-kauppiassivuille Monenlaisia tuloksentekijöitä -hankkeen kohdalle Toimittanut: K-kauppiasliitto ry Kannen kuvassa: K-kauppias Minna Lundén ja Tiina Sulander, K-supermarket Härkätie, Somero Kuvat: Timo Flinkkilä, Saara Huovinen, Hannu Lehmusvuori, Kirsi Suurnäkki-Vuorinen Paino: Hämeen Kirjapaino, Tampere

3 Sisältö 1 Kehitysvammaiset henkilöt työelämän voimavarana Käsitteet 6 2 Avotyötoiminta vs. työsuhde Työosuusraha korvauksena avotyötoiminnasta Avotyötoiminnasta työsuhteeseen 10 3 Työhönvalmennus 11 4 Rekrytointi ja työnteko Työnteko eläkkeellä Ennen rekrytointia huomioitavia asioita 14 5 Työkokeilu Työkokeilusopimus Kriteerit työkokeiluun 18 6 Työsopimus Yksityisyyden suoja Koeaika Mahdolliset ongelmat ja ratkaisuvaihtoehdot 20 7 Kehitysvammaisen työntekijän palkkaus Palkkatuki Työolosuhteiden järjestelytuki Kuntalisä 26 8 Miten etenen ideasta työllistää ja kuka minua opastaa? 27 9 K-kauppiasliitto suosittelee työsuhdetta Esimerkkejä K-ryhmästä K-citymarket Vuosaari, Helsinki Neste Oil K-market Paimio Lisätietoja 35 LÄHTEET 36 LIITTEET 37 Liite 1: Sopimus työkokeilusta työpaikalla 38 Liite 2: Työsopimuspohja 40 Liite 3: Palkkatukihakemus -lomake 41 Liite 4: Palkkatuen maksatushakemus -lomake 45 Liite 5: Työolosuhteiden järjestelytukihakemus -lomake 48 Liite 6: Työolosuhteiden järjestelytuen maksatushakemus -lomake 49 Liite 7: Kuntalisähakemus-lomake, esimerkkinä Helsinki-lisä -hakemus ja päätös -lomake 50 3

4 Marjaana Vainio, Neste Oil K-market Paimio. 1 Kehitysvammaiset henkilöt työelämän voimavarana Avoimeen työpaikkaan voi olla työnhakijana kehitysvammainen henkilö ja vieläpä sellainen, jolle on myönnetty työkyvyttömyyseläke. Työnantaja voi pohtia, voiko eläkkeen saanut ihminen olla työkykyinen ja voiko hänet palkata? Kaupan alan moninaisten työtehtävien sujuva ja taloudellinen järjestäminen tuottaa K-kauppiasyrittäjille usein päänvaivaa. On paljon työtehtäviä, joihin olisi järkevää palkata täsmätyövoimaa, usein osa-aikaista, mutta sellaisen löytäminen voi olla vaikeaa. Mistä löytyisi luotettava, pitkäaikaiseen työsuhteeseen sitoutunut työntekijä hyllytykseen, siistimiseen, pakkauslaatikoiden raivaamiseen, lounasastioista ja -tiskeistä huolehtimiseen tai pitämään pullonpalautuksen toiminnassa? Kehitysvammaisen työntekijän palkkaamisen mahdollisuus jää yleensä selvittämättä. Tämä vaihtoehto on kuitenkin osoittautunut käytännössä hyväksi ratkaisuksi monessa kaupassa ja lounaskahviossa. Paikkakunnalta saattaa löytyä ammatillista koulutusta saanut, moneen pystyvä ja motivoitunut kehitysvammainen mies tai nainen, joka voi olla juuri se henkilö, jota kauppias on pitkään etsinyt. 4

5 Juha-Pekka Rautiainen, K-market Jälkkäri, Palokka. Timo Wiikari, K-supermarket Hattula. Työkykyisiä kehitysvammaisia on tuhansia. He ovat nykyään myös koulutetumpia kuin ennen. Monella on ammatillista koulutusta, jopa tutkinto. Kokemukset kehitysvammaisesta työntekijästä ovat olleet hyviä. He ovat hyvää työvoimaa erityisesti työpaikkojen avustaviin työtehtäviin. Heidän työhön sitoutumisensa on ollut monessa paikassa esimerkkinä koko työyhteisölle. Kehitysvammaisella henkilöllä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumista. Työkyky liittyy työsuorituksiin. Työntekijä on työkykyinen, jos hänen yksilölliset edellytyksensä, muun muassa terveydentila, ovat tasapainossa työn asettaminen vaatimusten kanssa. Etukäteen ennen työllistymistä ja työntekoa ei voi tietää, mikä on henkilön työkyky, mahdollinen työkyvyn vajavuus selviää työtä tehtäessä. Kehitysvammaisia ei tule siis pitää lähtökohtaisesti työkyvyttöminä, vaan tavoitteena on löytää heille työyhteisöstä työtehtäviä, joiden tekemiseen vammaisuus ei vaikuta. Ihmiset eivät yleensä ole joko täysin työkykyisiä tai täysin työkyvyttömiä, vaan monet meistä ovat jossakin siellä välimaastossa. Paljon riippuu työtehtävistä, työn vaativuudesta ja rasittavuudesta sekä siitä, miten laaja-alaista toimintakykyä työ edellyttää. Kun työtehtävät ja toimintakyky vastaavat toisiaan, ihminen on työhön täysin työkykyinen. Kehitysvammaisille nuorille on yleensä myönnetty työkyvyttömyyseläke pelkästään heidän diagnoosinsa takia jo 16 vuoden iässä. Työkyvyttömyyseläke on tarkoitettu turvaamaan niiden ihmisten toimeentulo, joilla on vaikeuksia pysyä tai päästä työelämään mukaan esimerkiksi vammansa takia. Moni on kuitenkin opiskellut eläkkeen saannin jälkeen ammattikoulussa ja saanut työkokemusta erilaisista työkokeiluista ja -harjoitteluista. Vaikka heidän kohdallaan puhutaan vammasta ja vammaisuudesta, useimmat ovat terveitä ja hyväkuntoisia. Vamma saattaa olla ymmärtämisen ja oppimisen alueella ja aiheuttaa sen, että työtehtävien haltuun ottoon tarvitaan aikaa ja tukea. 5

6 Nykyisin pyritään siihen, että ihmiset työllistyvät työsuhteeseen. Tämä on pohjimmiltaan ihmisoikeuskysymys. Työssään ja työyhteisössään ihminen on ensisijassa työntekijä eikä kehitysvammainen, ja jos hän tekee työnsä niin kuin pitää, hänelle kuuluu siitä palkka kuten muillekin työntekijöille. Suomessa on työsuhteeseen työllistyneitä kehitysvammaisia ihmisiä muutama sata ja heidän määränsä on kasvamassa. Monissa muissa maissa kehitysvammaisten osallistuminen työelämän eri sektoreille on paljon pidemmällä. Parhaat tulokset on saatu siellä, missä on panostettu työllistymiseen työhönvalmentajan ts. työvalmentajan tuella. Kehitysvammaisen työnhakijan työllistämiseen tarvitaan yleensä työvalmentajan tukea. 1.1 Käsitteet Tämä ohjeistus on kohdennettu ainoastaan kehitysvammaisten henkilöiden työllistämiseen. Tässä muutama asiaselvennys, jotta ohjeistuksen lukeminen on helpompaa. Mitä kehitysvammaisuus tarkoittaa? Kehitysvammaisten erityishuollosta säädetyn lain (1977/519) mukaan kehitysvammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka henkinen toiminta tai kehitys on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia. Kehitysvammaisuus pähkinänkuoressa: Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita. Kehitysvammaisuus ei ole sairaus. Kehitysvammaisuus rajoittaa vain osaa ihmisen toiminnoista. Jokaisella henkilöllä on erilaisia vahvuuksia ja kykyjä. Kehitysvammaisuuden aste vaihtelee hyvin paljon. Kehitysvammaisuutta ei tule sekoittaa muihin vammaisuuden muotoihin, kuten liikuntavammoihin tai cp-vammaan. Toki ihmisellä voi olla useampi kuin yksi vamma. Kehitysvammaisuuden syitä on todella paljon, esimerkiksi häiriöistä perintötekijöissä tai odotusajan ongelmista. Kehitysvammaisuus voi johtua myös esimerkiksi synnytyksen aikaisesta hapen puutteesta, lapsuusiässä tapahtuneesta onnettomuudesta tai lapsuusiän sairaudesta. Nykyisin geenitutkimus on löytänyt uusia syitä kehitysvammaisuuteen. Suomessa arvioidaan olevan noin ihmistä, joilla on kehitysvamma. Kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeus osallistua yhteiskuntaan sen täysivaltaisina jäseninä. 6

7 Mitä on avotyötoiminta, työtoiminta, työosuusraha? Avotyötoiminta syntyi kehitysvammahuollossa 1990-luvulla. Avotyötoiminnalla tarkoitetaan työ- ja toimintakeskuksissa työtoimintaan osallistuvien henkilöiden sijoittamista virallisille työpaikoille. Avotyötoiminnassa tehdään työtä työpaikalla ilman työsuhdetta ja ilman palkkaa. Korvauksena avotyöntekijä saa ns. työosuusrahaa, joka on 0-12 / työskentelypäivä. Työosuusrahan maksaa kunta tai avotyöpaikan järjestäjä. Sosiaalihuoltolain 27 e :ssä on säädetty, että työtoiminta ei ole työsuhteista vaikka se tehtäisiinkin virallisilla työpaikoilla. Mitä on työkyky? Ihmisen työkyvyn vakuutuslääketieteellisen määritelmän mukaan työkyky koostuu ihmisen terveydentilasta ja työn vaatimuksista. Henkilölle tulee oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen (työkyvyttömyyseläke 35 ), jos hänen työkykynsä on heikennyt sairauden, vian tai vamman vuoksi osittain tai kokonaan. Henkilö voi käyttää jäljellä olevaa kykyä hankkiakseen itselleen ansiotuloja sellaisella työllä, jonka hänen voi kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon henkilön koulutus, aikaisempi toiminta, ikä jne. Tässä ohjeistuksessa lähtökohtana ovat ne kehitysvammaiset henkilöt, jotka kykenevät suoriutumaan työsuhteisesta työstä mahdollisimman itsenäisesti työvalmentajan opastuksella. Henkilö, joka saa kansaneläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä, voi ansaita hiukan tuloja eläkkeensä lisäksi. Työhönvalmennuspalvelu ja työvalmentaja Työhönvalmennuspalvelu on vammaiselle, pitkäaikaissairaalle tai muulle työllistymiseen tukea tarvitsevalle henkilölle hankittava palvelu, jossa ulkopuolinen työvalmentaja tukee työllistyjää, työnantajaa ja työyhteisöä työntekijän rekrytoinnin ja työtehtävien omaksumisen eri vaiheissa. Työvalmentaja auttaa työnantajaa löytämään sopivan työntekijän ja työntekijää löytämään sopivan työn. Työvalmentaja valmentaa työntekijän työhön. Hän tukee työntekijää, työnantajaa ja työyhteisöä kaikissa työhön liittyvissä kysymyksissä. Työvalmentajan maksuton palvelu jatkuu niin pitkään, kun asianomaisten välillä on sopimus. Työsuhteen tunnusmerkit Työsopimuslain tarkoittama työsuhde tarkoittaa, että työtä tehdään henkilökohtaisesti työnantajan lukuun työnantajan johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työehtosopimus Kun tässä ohjeistuksessa viitataan työehtosopimukseen, tarkoitetaan sillä kaupan alan työehtosopimusta. 7

8 2 Avotyötoiminta vs. työsuhde Avotyötoiminta syntyi kehitysvammahuollossa 1990-luvulla. Avotyötoiminnalla tarkoitetaan työ- ja toimintakeskuksissa työtoimintaan osallistuvien henkilöiden sijoittamista avoimille työpaikoille. Mallia pidettiin tuolloin edistyksellisenä keinona integroida vammaisia oikeaan työhön ja se oli myös kustannustehokas. Sittemmin avotyötoimintaa on käytetty myös muiden vammaisryhmien ja eri perustein työmarkkinoiden ulkopuolella olevien henkilöiden työllistymiseksi. Tänä päivänä avotyömallia ei enää pidetä niin positiivisena, koska siinä tehdään työtä ilman työsuhdetta. Kun ei-työsuhteinen työ tavallisessa työyhteisössä jatkuu pitkään, ei sillä saavuteta järjestelyn alkuperäistä tavoitetta. Välivaiheeksi tarkoitettu avotyötoiminta onkin käytännössä usean kohdalla muuttunut pysyväksi, mikä herättää ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymyksen. Alla olevassa taulukossa on eroteltu avotyötoimintaa ja työsuhdetta. Molemmissa tapauksissa vammainen tekee samaa työtä / työtehtäviä. AVOTYÖTOIMINTA Sosiaalihuoltolain 27 e :ssä on säädetty, että työtoiminta ei ole työsuhteista. Kehitysvammalaissa ei säädetä mitään työtoiminnan oikeudellisesta luonteesta. Kehitysvammaisten työtoimintaa on kuitenkin perinteisesti pidetty ei-työsuhteisena huoltosuhteena. Avotyöntekijä ei saa palkkaa. Avotyöntekijä ei saa kokonaisuudessaan työterveyshuollon palveluita ainoastaan työturvallisuuslain mukaiset palvelut. Avotyöntekijälle ei kerry työnteosta vuosilomaa eikä työeläkettä. Avotyötoiminnassa työnantajalla on työyhteisön määräysvalta, mutta ei työnjohdollisia oikeuksia avotyöntekijään. TYÖSUHDE Työsopimus. Työehtosopimuksen mukainen palkkaus ja työaika sekä muut työpaikan edut. Työterveyshuolto. 8

9 Vuosilomaoikeus. Työeläke. Kehitysvammaista työntekijää velvoittavat samat työelämän säännöt kuin muitakin työntekijöitä. Maksuton työhönvalmennuspalvelu on työntekijän, työnantajan ja työyhteisön tukena koko työsuhteen ajan. 2.1 Työosuusraha korvauksena avotyötoiminnasta Kehitysvammaisen henkilön tekemä työ voi olla työnantajalle ilmainen tai lähettävä organisaatio (kunta) voi periä työnantajalta avotyöntekijälle maksettavan ns. työosuusrahaa vastaavan korvauksen. Tuloverolain mukaan työosuusrahaa tai vastaavaa avustusta voi maksaa verottomasti kunta, sosiaali- tai terveydenhuoltoa harjoittava muu julkisyhteisö tai yleishyödyllinen yhteisö. Maksunsaajana voi olla kehitysvammainen tai muu sosiaalihuollon asiakas. Maksun perusteena on oltava asiakkaan hoidon, kuntoutumisen tai yhteiskuntaan sopeutumisen tukeminen. Työtoimintaan eli ns. avotyötoimintaan osallistuville maksetaan perinteisesti työosuusrahaa. Sen suuruus vaihtelee kunnittain ja usein se on sidottu työn vaativuuteen ja henkilön yksilöllisiin kykyihin. Tuloverolain mukaan tällaista korvausta voidaan maksaa tietyin edellytyksin verovapaana sosiaalietuutena. Työosuusrahan enimmäismäärä on keskimäärin 12 euroa päivässä. Käytännössä se on keskimäärin viisi euroa päivässä. Avotyötoimintapaikan tarjoava työnantaja ei maksa palkkaa tai korvauksia avotyötoimintaan osallistuvalle. Jossain tapauksissa on kuitenkin sovittu siitä, että työnantaja tarjoaa avotyötoimintaan osallistuvalle esimerkiksi lounaan. Avotyötoiminnassa ei makseta palkkaa, koska kyseessä on ei-työsuhteinen työ. Kunta maksaa avotyöntekijälle työosuusrahaa 0-12 / päivä. Työnantaja voi joissakin tapauksissa tarjota avotyöntekijälle lounaan korvaukseksi päivän työstä. Avotyötoiminnassa tehdään työpaikan normaaleja työtehtäviä. Työtä voidaan näin ollen pitää työpaikalle arvokkaana riippumatta siitä, että vammaisten henkilöiden työkyky vaihtelee yksilöllisesti. Avotyötoiminnassa olevien henkilöiden työtehtävät on yksilöllisesti räätälöity vastaamaan heidän osaamistaan. Harjaantumisjakson jälkeen he suoriutuvat tehtävistään mahdollisimman itsenäisesti. Avotyötoiminnassa työskentelevien kehitysvammaisten henkilöiden työaika on noin 18 tuntia viikossa. 9

10 2.2 Avotyötoiminnasta työsuhteeseen Avotyötoiminta tulisi nähdä entistä enemmän tavalliseen työelämään tutustumisen ja työyhteisön jäsenyyden kokeilumahdollisuutena. Avotyötoimintavaiheen aikana olisi opittava uusia taitoja aidossa työympäristössä avoimien työmarkkinoiden työpaikalla, josta onnistumisen myötä siirrytään palkkatyösuhteeseen. Käytäntö on osoittanut, että avotyötoiminnassa olleet henkilöt voivat pärjätä hyvin työsuhteessa, kun he ovat saaneet työvalmentajan tukea ja heidän työtehtävänsä, työolosuhteensa ja työaikansa on räätälöity. Kyseistä toimintatapaa kutsutaan tuetuksi työksi tai tuetuksi työllistymiseksi työvalmentajan avulla (työhönvalmennuspalvelu). Avotyötoiminnasta työsuhteeseen siirtyminen merkitsee muutosta sekä vammaiselle työntekijälle että työnantajan asemaan. Avotyötoiminnan aikana ei ole maksettu palkkaa eikä työlainsäädäntöä ole tarvinnut kuin osittain noudattaa (työturvallisuus + työterveyshuolto). Avotyötoiminnasta työsuhteeseen siirtymisen jälkeen työlainsäädäntö tulee täysimittaisesti noudatettavaksi. Työnantajan tulee ottaa huomioon muun muassa verotukseen ja työnantajan sosiaaliturvamaksuihin liittyvät velvoitteet. Ne tulee täyttää kuten missä tahansa työsuhteessa. Työsuhteeseen siirtyminen vaikuttaa myös kehitysvammaisen henkilön elämään. Merkittävä taloudellinen kysymys on palkan vaikutus sosiaaliturvaan ym. etuuksiin. Jokaisen työsuhteeseen siirtyvän on syytä etukäteen selvittää eläkkeen tai muun mahdollisen sosiaalietuuden maksajalta, miten tuleva työansio vaikuttaa etuuksiin. Päätös kiinnostuksesta työsuhteeseen on tehtävä tämän jälkeen. Työsuhde tuo mukanaan työntekijän velvoitteet ja täysimittaisen työntekijäaseman. Vaikka avotyötoimintaan olisi jo osallistuttu samassa työpaikassa ja saman työyhteisön jäsenenä, voi työsuhteeseen siirtyminen olla kuitenkin suuri muutos. Tässä muutoksessa työvalmentajan tuki ja ammattitaito on hyödyksi. Avotyötoiminnasta siirtyminen työsuhteeseen on turvallisinta työkokeilun kautta. Kehitysvammainen henkilö siirtyy osittain kehitysvammahuollosta TE-palvelujen piiriin. Hänelle voidaan myöntää sitä kautta työkokeilu, joka suoritetaan esimerkiksi samassa työpaikassa, missä hän on tehnyt avotyötoimintaa. Työkokeilun jälkeen on juridisesti oikein siirtyä työsuhteeseen, esimerkiksi palkkatuen turvin. Työvalmentaja, joka on monesti työntekijälle ja työnantajalle jo ennestään tuttu avotyötoiminnasta, jatkaa tuen antamista entiseen malliin vaikka kyse olisikin nyt virallisesta työsuhteesta. Sama henkilö ei voi olla samassa työpaikassa työsuhteessa ja avotyötoiminnassa tehden avotyötä. Työntekijä voi kuitenkin tehdä osa-aikatyötä työsuhteessa esimerkiksi kaupassa ja työskennellä tämän lisäksi muualla muutamana päivänä viikossa, esimerkiksi paikallisessa toimintakeskuksessa (ns. avotyötoiminta). Näin hän pysyy kehitysvammahuollon asiakkaana, mutta myös samalla TE-toimiston asiakkaana, esimerkiksi palkkatuetun työn myötä. 10

11 3 Työhönvalmennus Työhönvalmennuspalvelu on vammaiselle, pitkäaikaissairaalle tai muulle työllistymiseen tukea tarvitsevalle henkilölle hankittava palvelu, jossa ulkopuolinen työvalmentaja tukee työllistyjää, työnantajaa ja työyhteisöä työntekijän rekrytoinnin ja työtehtävien omaksumisen eri vaiheissa. Työhönvalmennuspalvelua tarjoavat mm. kuntien ja kaupunkien vammais- tai kehitysvammapalvelut, erilaiset yritykset, alan järjestöt ja säätiöt, yhdistykset tai sosiaaliset yritykset. TE-toimisto voi kartoittaa työhönvalmennuspalvelut kehitysvammaiselle henkilölle, joka haluaa työllistyä työsuhteiseen työhön. Yhteydenotto oman kunnan vammaispalvelutoimistoon tai lähimpään kehitysvammaisten työ- tai toimintakeskukseen auttaa usein tavoittamaan lähimmän työvalmentajan, jolta voi tiedustella työhönvalmennukseen liittyvistä asioista. Työvalmentaja auttaa työnantajaa löytämään sopivan työntekijän ja työntekijää löytämään sopivan työn. Hän toimii linkkinä työntekijän ja työnantajan välillä. Hän tukee työntekijää, työnantajaa ja työyhteisöä kaikissa työhön liittyvissä kysymyksissä. 11 K-kauppias Tero Lehtonen, Juha- Pekka Rautiainen ja työvalmentaja Juha Hurmerinta, K-market Jälkkäri (helmikuussa 2013).

12 Työvalmentaja tukee työntekijää ottamaan haltuun uudet tehtävänsä ja uuden roolinsa työyhteisön jäsenenä. Samalla hän keskustelee muun työyhteisön kanssa ja auttaa heitä tutustumaan uuteen jäseneensä. Työvalmentaja opastaa työnantajaa työsopimuksen laadinnassa, mikä voi olla tarpeen esim. silloin, kun sovitetaan palkkaa ja eläkettä yhteen. Työvalmentajan tuki jatkuu niin pitkään kuin on tarpeen. Palvelut ovat työnantajalle ja työntekijälle maksuttomia. Työvalmentaja tukee työntekijää työnhaussa työsuhdeneuvotteluissa työtehtävien oppimisessa työyhteisöön tutustumisessa työssä kehittymisessä ja työn jatkumisen tukemisessa työsuhteeseen liittyvissä seikoissa (esim. työsopimus, verokortti, palkan ja muiden tukien yhteensovittaminen) työnantajaa sopivan työntekijän etsimisessä työsuhdeneuvotteluissa työtehtävien määrittelemisessä ja räätälöinnissä työntekijän perehdyttämisessä työhön työsuhteeseen liittyvissä seikoissa (esim. työsopimus, palkkatuen ym. tukien hakeminen) Kehitysvammaisen ihmisen työllistyminen työvalmentajan tuella on hyvä rekrytointitapa. Työvalmentaja tuntee usein hyvin työllistyjäasiakkaansa osaamisen ja pystyy antamaan oikean kuvan työllistyjän työkyvystä. 12

13 K-kauppias Tero Lehtonen ja Juha- Pekka Rautiainen, K-market Jälkkäri (helmikuussa 2013). 4 Rekrytointi ja työnteko Monellakaan työnantajalla ei ole aikaisempaa kokemusta kehitysvammaisesta työntekijästä, mutta moni on pohtinut mielessään tätä mahdollisuutta. Työnantajan olisi hyvä käydä aiheesta keskustelua työyhteisönsä kanssa ennen kuin hän ryhtyy tuumasta toimeen. Vanhat asenteet ja tietämättömyys kehitysvammaisuudesta tai vammaisesta työntekijästä voi johtaa pahimmassa tapauksessa konflikteihin työyhteisössä. Moni työntekijä hyväksyy työkaveriksi kehitysvammaisen henkilön, mutta voi esimerkiksi vieroksua ulkopuolista henkilöä, työvalmentajaa, joka tulee uuden työntekijän mukana työyhteisöön. Avoin keskustelu koko työyhteisön kanssa helpottaa työnantajan rekrytointipäätöstä. On pitkälti kiinni työyhteisöstä, millä tavalla toimitaan. Kehitysvammaisen työntekijän näkökulmasta olisi hyvä, että hänen tuleminen työyhteisöön on etukäteen tiedossa ja hän voi tarvittaessa tukeutua muihin työntekijöihin. Uuden työntekijän tuleminen työyhteisöön vaatii oman opettelunsa ja totuttelunsa, varsinkin, jos uusi työkaveri on kehitysvammainen. Hän voi puhua eri tavalla kuin muut ja hänen opastamisessaan ja neuvomisessaan voi olla omia niksejä. Perehdytysvaihe 13

14 ei välttämättä ole yhtään monimutkaisempi verrattuna muihin uusiin työntekijöihin, koska työvalmentaja auttaa työyhteisöä näissä asioissa. Työvalmentaja tuntee valmennettavan, joten hän on kuin liima, joka sitoo vammaisen työntekijän muuhun työyhteisöön. Moni kehitysvammainen työntekijä on osoittanut sitoutunutta työmoraalia ja tuonut siten työyhteisön ilmapiiriin myönteistä vaikutusta. Työpaikan pelisäännöissä on paljon opeteltavaa ja niiden suhteen voi varsinkin alussa tulla kertauksen tarvetta, mutta niistä päästään yleensä yli. Suuret, ylitsepääsemättömät yhteistyövaikeudet ovat hyvin harvinaisia. Työvalmentaja pysyy taustatukena vielä itse työllistymisvaiheen jälkeenkin. Häneen voi ottaa yhteyttä aina, pienimmissäkin asioissa. 4.1 Työnteko eläkkeellä Monille kehitysvammaisille henkilöille on vamman tai sairauden vuoksi myönnetty työkyvyttömyyseläke. Työtulot vaikuttavat työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen, eläkkeensaajan asumistukeen sekä eläkkeen verotukseen. Eläkkeensaaja voi eläkkeensä lisäksi tehdä ansiotöitä. Vuonna 2013 ansaintaraja on 733,80 / kk (*). Työkyvyttömyyseläkeläinen voi olla myös palkkatuetussa työssä ja ansaita enintään kyseisen summan. Palkkatukea myönnetään osa-aikatyöhön vähennettynä ja työaikaan suhteutettuna. Työaikaa suunniteltaessa on otettava huomioon, että työkyvyttömyyseläkeläisen ansaintaraja ei ylity, koska ylimenevä osa vähentää eläkkeen kokonaismäärää. Eläkkeellä oleva henkilö voi myös ottaa ansaintarajan ylittävän työn vastaan ja tehdä kokoaikatyötä. Tällöin hänen on kuitenkin jätettävä eläkkeensä lepäämään. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö säilyttää oikeutensa työkyvyttömyyseläkkeeseen kahden vuoden ajan työsuhteen alkamisesta, mutta eläkkeen maksaminen keskeytyy (**). Moni kehitysvammainen ihminen saattaa kuitenkin arkailla eläkkeen lepäämään jättämistä, jonka vuoksi yleisin ratkaisu on osa-aikatyön tekeminen ansaintarajan puitteissa. 4.2 Ennen rekrytointia huomioitavia asioita Suunniteltaessa kehitysvammaisen henkilön palkkaamista tulee muistaa, että jos yrityksessä on osa-aikaisia, lomautettuja tai taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanottuja työntekijöitä, on ennen uuden työntekijöiden palkkaamista selvitettävä mahdollisuudet tarjota työtä näille työntekijöille. Palkkatuen myöntämisen edellytyksenä on, että työtä on tarjottu ko. henkilöille. Jos työn vastaanottaminen edellyttää sellaista *Tiedot perustuvat vuonna 2013 voimassa oleviin etuuksien määriin. Ajan tasalla olevat etuuksien määrät löytyvät K-kauppiassivuilta, ** Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluun edistämiseksi annettu laki (738/2009) on voimassa saakka. 14

15 koulutusta, jonka työnantaja voi työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella järjestää, työntekijälle on annettava tällainen koulutus. Työn tarjoaminen muille ennen kehitysvammaisen palkkaamista 1. Mahdolliset lomautetut työntekijät tulee kutsua takaisin töihin ennen kehitysvammaisen palkkaamista. 2. Seuraavaksi työtä on tarjottava jo työsuhteessa olevalle, samantyyppistä työtä tekevälle osa-aikatyöntekijälle, joka on halukas tekemään lisätyötä. Edellytyksenä kuitenkin on, että työtä on mahdollista tarjota esimerkiksi työaikojen sijoittelun, vuosilomien yms. seikkojen puitteissa. Jos osa-aikatyöntekijä kieltäytyy lisätyöstä, on syytä pyytää ilmoitus asiasta kirjallisena. Työntekijää kannattaa myös muistuttaa siitä, että kysymys saattaa olla määräaikaisesta lisätyöstä, eikä työsuhde muutu kokoaikaiseksi. Tällöin lisätyön teettämisen päätyttyä palataan työsopimuksen mukaiseen viikkotyöaikaan. Yksi käyttökelpoinen tapa voi olla esimerkiksi, että kauppias tiedustelee jokaiselta osa-aikaiselta (kirjallista) suostumusta kehitysvammaisen työllistämiseen perustellen tilannetta siten, että kehitysvammaisen mahdollisesti tekemät työt tehtäisiin muuten normaalin työajan puitteissa. 3. Kolmanneksi töitä tulee tarjota henkilölle, jonka työnantaja on taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä irtisanonut samankaltaisesta työtehtävästä. Työn tarjoamisvelvollisuus kestää 9 kuukautta työsuhteen päättymishetkestä (ns. takaisinottovelvollisuus). 15

16 Timo Wiikari, K-supermarket Hattula. 5 Työkokeilu Jos työnantajana pohdit, kykeneekö vammainen henkilö suoriutumaan työstä ja sopeutuuko hän työelämään, voi ensisijaisena ratkaisuna olla 1-3 kk mittainen työkokeilujakso. TE-toimisto päättää työkokeilusta. Työkokeilu on tarkoitettu työttömille työnhakijoille ja vammaisille henkilöille ammatinvalinta- tai uravaihtoehtojen selvittämiseksi tai työmarkkinoille työhön paluun tukemiseksi. TE-toimisto voi lähettää henkilön työkokeiluun työpaikalle. Työkokeilu ei ole työsuhde. Se on työnantajalle ilmainen, mutta henkilö, joka on työkokeilussa, saa työttömyysetuutta sekä tietyin edellytyksin kulukorvausta. 16

17 Työkokeilujakson työtehtävät ja -aika suunnitellaan työn mukaisesti. Työvalmentaja valmentaa hänet työtehtäviin, työyhteisöön ja työelämän sääntöihin. Jos työt sujuvat suunnitellun mukaisesti, on työnantajan ja työllistettävän helppo pohtia siirtymistä työsuhteeseen. Työvalmentaja tietää työkokeilun jälkeen, mikä on kehitysvammaisen henkilön motiivi työhön ja mikä on hänen työkyky tai mihin tarvitaan vielä valmennusta. Työyhteisö on jo työkokeilujakson aikana tutustunut uuteen tulokkaaseen. TEtoimisto päättää työkokeilujakson jälkeen palkkatuetusta työstä, jos työnantaja haluaa sitä anoa kyseisen työllistettävän työllistämiseen. Työkokeilu pähkinänkuoressa: Työkokeilun avulla saadaan selville työttömän henkilön työkyky. Vammainen henkilö voi saada työkokeilun ajaksi työvalmentajan tukea. Työnantajalle ilmainen. Työkokeilun kesto samalla työnantajalla on yleensä 1-3 kk, max. 6 kk. Työttömän työnhakijan pitää olla yhtäjaksoisesti työttömänä vähintään 12 kk, alle 25-v. työttömyysjakso vähintään 3 kk ennen uutta työkokeilujaksoa. Samassa työpaikassa pidettyjen työkokeilujen väli pitää olla vähintään 2 viikkoa. 5.1 Työkokeilusopimus TE-toimisto, työnantaja ja työkokeiluun tuleva henkilö tekevät määräaikaisen työkokeilusopimuksen (liite 1), josta tulee käydä ilmi: työkokeilun tavoitteet suoritusaika ja paikka työkokeilun päivittäinen kesto (vähintään 4 h, enintään 8 h) viikoittainen työpäivien määrä (enintään 5 päivää, ma - pe) työtehtävät ohjauksesta ja valvonnasta työpaikalla vastaava henkilö Työkokeilujakson päätyttyä työpaikka antaa TE-toimistolle arvion henkilön soveltuvuudesta työhön, ammattiin tai alalle. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää työkokeiluun osallistuville ryhmävastuuvakuutuksen. 17

18 5.2 Kriteerit työkokeiluun Työkokeilu ei ole mahdollista, jos työpaikalla on viimeisen yhdeksän kuukauden aikana ollut tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomisia tai lomautuksia taikka työajan lyhennyksiä. à Työkokeilulle ei ole estettä, jos lomautukset ovat päättyneet, irtisanotuille on tarjottu töitä ja työajan lyhennetyille tarjottu lisätöitä. työkokeilu aiheuttaisi muiden työntekijöiden irtisanomisia tai lomautuksia taikka muuten huonontaisi muiden työntekijöiden työsuhteista asemaa. vääristäisi alan kilpailua. työkokeilu alkaisi 2 viikon kuluessa edellisen 6 kk kestäneen työkokeilun päätymisestä. henkilö on jo työsuhteessa kyseisellä työnantajalla. 18

19 6 Työsopimus Työnantajan on noudatettava kaupan alan työehtosopimusta. Sitä sovelletaan myös kehitysvammaisen työntekijän työsuhteessa aivan samalla tavoin kuin muiden työntekijöiden työsuhteissa. Vammaisuus ei voi sellaisenaan olla peruste jättää noudattamatta työehtosopimusta. Työntekijää on pidettävä työkykyisenä, jos hänen yksilölliset edellytyksensä, kuten terveydentila, ovat tasapainossa työn asettamien vaatimusten kanssa. Henkilö, jolla ei ole täyttä työkykyä, ei sitä vastoin selviydy täydellisesti työnsä asettamista vaatimuksista. Pelkkä diagnoosi ei osoita työkyvyn vajetta, vaan ratkaisevaa on nimenomaan selviytyminen konkreettisessa työtehtävässä. Kun kehitysvammainen henkilö palkataan työsuhteeseen, on työnantajan laadittava virallinen työsopimus. Työsuhdetta ei saa rinnastaa avotyösuhteeseen, ns. avotyöhön, jolloin avotyöntekijällä on huoltosuhde kuntaan. Työsuhteessa noudatetaan molemmin puolin samoja työlakien ja -elämän sääntöjä kuin muidenkin työntekijöiden kohdalla. Työsopimus takaa lain mukaisen turvallisuuden molemmille osapuolille. Työvalmentaja opastaa vammaista henkilöä ja työnantajaa työsuhteen solmimiseen liittyvissä asioissa. Esimerkiksi TE-toimiston myöntämän palkkatuen ehtona on, että työntekijä ja työnantaja laativat työsopimuksen (liite 2) alan työehtosopimuksen mukaan. Työsopimuslain mukaan työsopimus tulee pääsäännön mukaan solmia toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi. Ensimmäinenkin määräaikainen työsopimus edellyttää aina perusteltua syytä. Perusteena voi olla sijaisuus, ruuhkahuipun tasaaminen, projektiluonteinen työ, kausiluonteisuus tai muu vastaava syy. Syyn on liityttävä teetettävään työhön, ja syyn on osoitettava, että työnantajalla ei ole tehtävään pysyvää työvoiman tarvetta. Kehitysvammaisen kohdalla ja palkkatuetussa työssä voidaan solmia määräaikainen työsopimus. Palkkatuetun jakson ja määräaikaisen työsuhteen aikana työnantaja havainnoi kehitysvammaisen työntekijän työkykyä ja motivointia sekä sitoutumista työhön. Määräaikaisuuden peruste on kuitenkin arvioitava jokaisessa tapauksessa erikseen eikä määräaikainen sopimus ole aina automaatio kehitysvammaisen henkilön kohdalla. Ota tarvittaessa yhteyttä K-kauppiasliittoon. Määräaikaiseen työsopimukseen voidaan sovittaessa liittää irtisanomislauseke. Voidaan sopia, että: Työsopimus on voimassa saakka, ellei sopimusta sitä ennen puolin tai toisin irtisanota. Tällaisesta sekamuotoisesta työsopimuksesta ei ole laissa säädetty, mutta sitä pidetään sallittuna. Määräaikaisuuden perusteen on näissäkin tapauksissa oltava lain mukainen. Ehto antaa mahdollisuuden sekä työnantajalle että työntekijälle irtaantua sopimuksesta samoilla perusteilla ja samaa menettelyä noudattaen kuin toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta irtisanottaessa. 19

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS

TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS TYÖTOIMINNAN KÄYTÄNTÖ JA KOKEMUS Kriittisiä arvioita kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille järjestettävästä työtoiminnasta Tea Kairi Tua Nummelin Antti Teittinen Helsinki 2010 KEHITYSVAMMALIITON

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan

Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan Yksin ei riitä rahkeet Ajankohtaista työsuhdeasiaa yrityksen arkea tukemaan SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto: Yksin ei riitä rahkeet 2. Virvon työsuhde- ja palkanlaskentapalvelut 3. Asiantuntija-artikkeli:

Lisätiedot

Luottamushenkilön tasa-arvo opas

Luottamushenkilön tasa-arvo opas Luottamushenkilön tasa-arvo opas Marja Erkkilä Marja Erkkilä ISBN 951-714-239-0 Ulkoasun suunnittelu ja taitto: Tero Valtonen & Tommi Luhtanen, Vihreä Peto Oy Paino: Kalevaprint 2005 SAK Esipuhe 1 Luottamushenkilön

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014

MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 2012-2014 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITON JA PUU- JA ERITYISALOJEN LIITON VÄLINEN MAASEUTUELINKEINOJEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2012 31.1.2014 Ohjeita tämän työehtosopimuksen soveltamisesta antavat ainoastaan allekirjoittaneiden

Lisätiedot