SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 1. Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Aika klo 17:00-19:00 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 74 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 75 Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa 5 76 Ajankohtaiset suunnitteluasiat 6 77 Oikaisuvaatimus lomituspalvelupäällikön päätöksestä 7 78 Pääte- ja harvennushakkuuleimikko Martti Savijoen ero kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä 80 Kuusikon yksityistien anomus Henkilöstön siirtosopimus lomatoiminnan toiminta-alueen laajentumisesta entisen Kiikoisten kunnan alueelle 82 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Saatavien poistaminen Vene vie-esiselvityshanke ja Kokemäenjoen virkistyskäyttöhanke 86 Kirjoituskilpailu nuorille Seppo Torpon oikaisuvaatimus

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Aika klo 17:00-19:00 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Naatula Ilkka puheenjohtaja Lakkinen Sinikka jäsen, varapuheenjohtaja Koskinen Kirsi jäsen Mörtti Tapio jäsen Pärssinen Ari-Pekka jäsen Rajala Timo jäsen Toivo Johanna jäsen Toivola Helvi jäsen Virtanen Seppo jäsen Jokinen Jenni kaupunginhallituksen edustaja Vuorinen Sonja nuorisovaltuuston edustaja Pylsy Katariina kehittämispäällikkö Jukarainen Outi pöytäkirjanpitäjä Puro Raili lomituspalvelupäällikkö 77, 81 Lakkinen Keijo maaseutupäällikkö 76 Saari Reijo kaupunginpuutarhuri 78 Kankaanpää Jouni katurakennusmestari 80, 83 Hanhijärvi Jani hankekoordinaattori 76, saapui Poissa Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Ilkka Naatula Outi Jukarainen Tapio Mörtti, 87 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t Ari-Pekka Pärssinen Timo Rajala Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamala kello Elävän maaseudun hallintotoimisto III-kerrros, Puistokatu 10.

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MAALTK 73 Kuntalain 58 :n mukaan muu kunnan toimielin, kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsun sisällöstä ja lähettämisestä on yleensä määrätty hallintosäännössä. Hallintosäännön 47 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. Käytännössä kokouskutsu sisältyy yleensä esityslistan alkuun, jossa on myös luettelo käsiteltävistä asioista eli esityslistalle otettujen asioiden otsikot. Kun kokouskutsun antaa puheenjohtaja, hän voi viime kädessä määrätä kokouksessa käsiteltävät ja esityslistalle otettavat asiat. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy. Ehdotus kehpääl: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta MAALTK 74 Hallintosäännön 48 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy. Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. että maaseutulautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kahden valitun jäsenen toimesta heti kokouksen jälkeen 2. valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Ari-Pekka Pärssisen ja Timo Rajalan. Päätös: Valittiin Ari-Pekka Pärssinen ja Timo Rajala.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa MAALTK 75 Hallintosäännön 46 :n mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus maaseutulautakunnan kokouksessa on kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla, apulaiskaupunginjohtajalla, kaupunginhallituksen edustajalla sekä nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla, jonka puheoikeudesta lautakunta tekee eri päätöksen (HS 46 ). Muiden läsnäolosta päättää lautakunta erikseen tapauskohtaisesti. Sisäisen valvonnan yleisohjeen (Khall ) mukaan viranhaltija, työntekijä ja luottamushenkilö on itse päävastuussa esteellisyytensä arvioimisessa. Tästä huolimatta myös esimiesten ja toimielinten esittelijöiden tulee valvoa, että esteelliset eivät osallistu päätöksentekoon. Toimielimen jäsenen esteellisyyden ratkaisee toimielin itse. Jäsenten mahdolliset pysyvät esteellisyydet tulee kirjata toimielimen järjestäytymiskokouksessa. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää, 1. että hallintosäännön mukaisen läsnäolo- ja puheoikeuden omaavien lisäksi tässä kokouksessa ovat kehittämispäällikön lisäksi läsnä asiantuntijoina: maaseutupäällikkö Keijo Lakkinen 76 lomituspalvelupäällikkö Raili Puro :t 77 ja 81 katurakennusmestari Jouni Kankaanpää :t 80 ja 83 kaupungin puutarhuri Reijo Saari 78 hankekoordinaattori Jani Hanhijärvi todeta esteellisyydet sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Ajankohtaiset suunnitteluasiat MAALTK 76 Tilannekatsaus maaseutuohjelmasta. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta käy keskustelun maaseutuohjelmasta. Päätös: Maaseutulautakunta kävi keskustelun maaseutuohjelmasta. Merkittiin tiedoksi Keijo Lakkisen selvitys maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnasta.

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Oikaisuvaatimus lomituspalvelupäällikön päätöksestä 749/ /2013 MAALTK Aarre Ojala jätti maaseutulautakunnalle oikaisuvaatimuk sen lomituspalvelupäällikön päätöksestä. "Lomituspalvelupäällikkö Tuntikorvauksen määrä Vaadin, että minulle maksetaan vaatimani tuntikorvaus 38 euroa. Perustelu: Täysin minusta riippumattomista syistä olen pakotettu tekemään korvaushakemuksen. Lomatoimi olisi voinut tehdä sen ihan omatoimisesti. Työnantaja vastaa työntekijänsä kaikista aiheuttamistaan vahingoista työsopimuslain mukaan. Lomatoimi tai/ja Mela ei kuulu minun tuntikorvauksen määritteleminen. 2. Viivekorko Vaadin, että minulle maksetaan korkolain mukainen viivekorko kuukausi hakemus allekirjoituksesta alkaen maksupäivään asti. Perustelu: Asialla on ollut erittäin hyvin tietoa lomatoimella, kun on lähetetty minulle korvaushakemuksenkin. Tuskinpa ensimmäinen korvaushakemuk seni matkalle hukkunut, ei sitä postin etsintä ole löytänyt. Toi nen kirje on mennyt perille joulukuussa. Miksi päätös on tehty nyt vasta kahdeksan kuukautta myöhässä?". Lomituspalvelupäällikön päätös : Korvauksen maksaminen Aarre Ojalalle Perustelut: Aarre Ojala on toimittanut korvaushakemuksen lomatoi mistoon lomittajan aiheuttamasta vahingosta Ojalan maatilalla lomit taessaan Hän on laatinut korvaushakemuksen , ja ha kemus on saapunut joulukuun lopussa Todennäköisesti aikai sempi hake mus on hukkunut. Lomittaja jätti yöksi lehmien päävesihanan kiinni, kun päästi lehmän kuppihanasta vettä vasikoille, missä oli oma hana, jota olisi voinut käyttää.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Maitomäärä oli seuraavana päivänä n. 52 litraa vähem pi. Hakemuksen liitteenä on Osuusmeijerin kuitit maitomääristä, josta arvioitu maidon väheneminen. Liitteenä on myös laskelma maidon hinnasta ja muista menoista. Maidon hinta 15,81 (alv 3,54) Oman työn osuus 1,5 h á 38 =70,11 (sis.alv ) ja postikuluja 8,92. Yhteensä 104,83 ( josta alv 16,65 ). Maatalouslomittaja on todennut vahingon tapahtuneeksi. Päätös: Maksetaan Aarre Ojalalle vahingosta yhteensä 46,19 ( ei alv:n osuutta) Summa koostuu maidon hinnasta 22,27 ja oman työn osuus 1,5 h +a 10,- = 15 ja postituskulut 8,92. Työn osuus on maksettu Melan valtionkorvausohjeiden mukaisesti 10 / tunti." Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. hylätä Aarre Ojalan jättämän oikaisuvaatimuksen tuntikorvauksen osalta. Melan valtionkorvausohjeiden mukaisesti maatalousyrittäjäl le voidaan korvata omana työnä enintään 10 euroa tunnilta. Yrittä jän työtunnin hinta saadaan jakamalla maatalousyrittäjän vuotuinen työ tulo vuotuisten työtuntien määrällä. 2. hyväksyy Aarre Ojalan jättämän oikaisuvaatimuksen viivästysko ron osalta. 3. maksaa Aarre Ojalalle viivästyskorkoa vä liseltä ajalta 10 eu roa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että lomituspalvelupäällikkö poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. MAALTK 77 Aarre Ojala jätti maaseutulautakunnalle oikaisuvaatimuksen " Hylätty tuntikorvausvaatimukseni. Vaadin edelleenkin samaa tuntikorvausta, mitä olen aiemmin vaatinutkin eli 38 euroa/h + Alv puolentoista tunnin ajalta. Perustelu: Työnantaja vastaa aina työntekijänsä aiheuttammista kaikista vahingoilta täysimääräisesti. Se on ihan läkisääteinen asia.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Jollei työnantaja siihen pysty, täytyy asiat hoitaa niin ettei tule mitään korvausvaatimuksia. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että minulla on täysi oikeus määritellä työni hinta edelleenkin, eikä sitä määrittele kukaan muu." Melan asiantuntija Pia Lahinin ohjeistuksen mukaan Mela hyväksyy valtionkorvattavaksi omasta työstä 10 /h. Kunta voi korvata ja maksaa omilla päätöksillään, mutta Mela korvaa kunnalle LPL 35 mukaan " lomituspalveluista aiheutuvat, toiminnan asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisina pidettävät kustannukset vähennettyinä 36 :ssä mainituilla erillä." Mela ei siten edes voi ottaa kantaa siihen, mitä sopimuksia Satamalan kaupunki tekee yrittäjien kanssa. Vuodesta 2009 lukien Sastamalan lomatoiminnalta on edellytetty kokonaisuudessaan +-0 tulosta (ylimääräiset sopimukset yrittäjien kanssa eivät ole Sastamalassa mahdollisia). Vahingonkorvaus maatalouslomituksessa on vastuuvahingon korvaamista, siten se poikkeaa yrittäjän itsensä ottamasta omasta maatilan/kotivakuutuksesta. Vastuuvahinkona voidaan korvata vain, jos lomittaja on aiheuttanut vahingon. Korvaus ei ole verotettava tuloa. Korvaus tulee perustua esineen arvoon, esitettyihin korjauskustannuksiin. Vahingonkorvauksella ei voi "rikastua". Pertti Virtanen: Vahingonkorvaus - laki ja käytännöt, josta ilmenee sivulla 466, miksi asiakkaalle voidaan verottomana korvata tuo 10 /h. "Ongelmia voi aheuttaaa sekin, milloin on kyse verotettavasta tulosta. Pelkkä vahingonkorvaus (joka vastaa lähinnä oman työpanoksen arvoa) ei ole verotettavaa tuloa. Vakuutusyhtiökäytännöissä noin 10 euron tuntikorvausta on vielä pidetty verottomana. Rajanveto johtuu siitä, etttei oman vahingoittuneen omaisuuden korjaaminen ole ansiotoimintaa, eikä tältä osin kyse voi olla verotettavasta tulosta. Mikäli vahingonkärsinyt kuitenkin saisi normaalia ammattimiehen työpalkkaa vastaavan tai edes puhtaasti "ajanmenetyksen" arvoa suuremman korvauksen, hän ei enää saisi korvausta vain ajanmenenetyksestään vaan tuloa vahingosta. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää hylätä Aarre Ojalan jättämän oikaisuvaatimuksen.

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että lomituspalvelupäällikkö Raili Puro poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Pääte- ja harvennushakkuuleimikko 881/ /2012 MAALTK 78 Elävän maaseudun osaprosessi on pyytänyt kirjalliset tarjoukset Mouhijärven Vähä-Tiisalan ja Täytänän tilojen määräaloilla sijaitsevasta pääte- ja harvennushakkuuleimikosta. Päätehakkuu Vähä-Tiisala, kuvio 260, pinta-alaltaan 3,1 ha sekä Päätehakkuu Täytänä, kuviot 212 ja 218,1, pinta-alaltaan 3,2 ha sekä harvennushakkuu Täytänä, kuvio 21, pinta-alaltaan 0,4 ha. Tarjoukset on pyydetty Isojoen Sahalta, Kampin Saha Oy:ltä, Luvian Saha Oy:ltä, Stora Ensolta, Metsä-Group-Metsäliitolta, UPM-Kymmene Oy:ltä, Metsähoitoyhdistys Pirkanmaa Korjuupalvelulta sekä Westas Groupilta. Leimikko on voimassa olevan metsäsuunnitelman mukainen. Kirjalliset tarjoukset tuli jättää kello mennessä osoitteella: Sastamalan kaupunki, Elävä maaseutu Katariina Pylsy PL 23, Sastamala tai sähköisesti Elävän maaseudun toimiston käyntiosoite: Puistokatu 10, Sastamala. Tiedustelut Reijo Saari puh tai Katariina Pylsy Määräaikaan kello mennessä jätettyjen kirjallisten tarjousten kokonaismäärä oli 4 kpl. Metsä Group, Metsäliitto Puunhankinta/ Harri Reunanen UPM-Kymmene Oyj Metsä/ Tapani Sippola Westas Group Raunion Saha Oy/ Tarmo Saarinen Luvian Saha Oy/ Mikko Sampolahti Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy, kaupunginpuutarhuri Reijo Saari Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. hyväksyä Mouhijärven alueen Vähä-Tiisalan ja Täytänän tilojen pääte- ja harvennushakkuuleimikon Metsä Group, Metsäliiton (99 675,00 ) tarjouksen. Lopullinen ostohinta määräytyy mittausten perusteella.

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta valtuuttaa Katariina Pylsyn allekirjoittamaan metsänhakkuusopimuksen Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Maaseutulautakunta Martti Savijoen ero kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä 788/ /2013 KHALL Martti Savijoki on pyytänyt kirjelmällään paikkakunnalta muuton vuoksi eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä se kä maaseu tu lau takunnan varajäsenyydestä läh tien. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, toteutettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Martti Savijoki toimii vuoden 2012 kunnallisvaalien tulosten perus teella Suo men Kris til lis de mo kraa tit r.p:n kolmantena varavaltuutettu na. Maaseutulautakunnan kokoonpano : Jäsen Naatula Ilkka, pj Lakkinen Sinikka, vpj Koskinen Kirsi Mörtti Tapio Pärssinen Ari-Pekka Rajala Timo Toivo Johanna Toivola Helvi Virtanen Seppo Varajäsen Viitala Timo Koiranen Niina Holma Kaisa Väkkärä Markku Kaihlamäki Jari Viander Eerika Huitula Hilkka Savijoki Martti Haapanen Timo Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustol le, että valtuusto - myöntää Martti Savijoelle paikkakunnalta poismuuton vuoksi alkaen eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä sekä - valitsee varajäsenen Martti Savijoen tilalle maaseutulautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Hannu Nikkilä, puh

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Maaseutulautakunta KVALT MAALTK 79 Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustol le, et tä valtuusto - myöntää Martti Savijoelle paikkakunnalta poismuuton vuoksi alkaen eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä sekä - valitsee varajäsenen Martti Savijoen tilalle maaseutulautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto valitsi maaseutulautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun saakka varajäseneksi Repe Mäensivun. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Kaupunginvaltuuston päätös saatetaan maaseutulautakunnalle tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi.

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Kuusikon yksityistien anomus 653/ /2012 MAALTK 80 Sastamalan kaupungin suorittama peruskorjaus kaavatielle Oikopolulle (Häijää) tulee lisäämään jatkossa huomattavasti liikennettä Kuusikon yksityistielle. Oikopolku lähtee koulun pihasta ja päättyy toisesta päästä Kuusikontielle ja täten liikenne tulee kulkemaan pääosin Kuusikontien kautta. Koulun piha-alue tultaneen rauhoittamaan pääsääntöisesti koululiikenteelle. Timo Uotila on ollut asiasta yhteydessä kaupunkiin (Jorma Tuomisto) ja on esitetty (Jouni Kankaanpää), että Kuusikontie laatisi maaseutulautakunnalle hakemuksen, jossa kaupunkia pyydettäisiin ottamaan hoitoon Rieniläntien ja Oikopolun välinen osuus Kuusikontiestä. "Kuusikon yksityistie hakee Rieniläntien ja Oikopolun välistä osuutta Kuusikontiestä kaupungin hoidettavaksi lähtien. Kaupungin kaavatie Oikopolku päättyy toisesta päästä Kuusikon yksityistiehen. Oikopolkua peruskorjataan juuri nyt ja peruskorjausliikenne on pääosin kulkenut Kuusikontietä pitkin, kuten osin urheilukentän rakentamisliikennekin. Odotettavissa on, että uudistetun Oikopolun liikenne tulee lisääntymään huomattavasti (mm liikenne urheilukentälle) ja näin ollen myös Kuusikontien. Kaupungin kaavatien aiheuttaman kasvavan liikennemäärän johdosta haemme em. osuutta Kuusikontiestä kaupungin hoidettavaksi. Kuusikon yksityistien valtuuttamana Sastamalassa Timo Uotila" Tiekunnan mielestä mahdollinen kielteinen päätös johtanee joko Oikopolun liikenteen katkaisemiseen Kuusikontielle tai siirtymistä jonkinlaiseen vuosittaiseen tienkäyttömaksuun. Oikopolun varteen on juuri valmistunut urheilukenttä joka lisää liikennettä Oikopolulla ja Kuusitiellä. Kaava päättyy Oikopolun päähän. Katurakennusmestari Jouni Kankaanpää esittää lausunnossaan, että kaupunki ottaa hoitoonsa Kuusikontien alkupään, Rieniläntieltä Oikopolulle saakka. Kuusikontien loppupää jää yksityistieksi. Valmisteluvastuu:kehittämispäälikkö Katariina Pylsy, katurakennusmestari Jouni Kankaanpää, kunnossapitomestari Heikki Järvensivu

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. ottaa kaupungin hoitoon lukien Kuusikontien alkupään Rieniläntieltä Oikopolulle saakka pituudeltaan 75 metriä. Kuusikontien loppupää 240 metriä jää yksityistieksi. 2. tehdä sopimuksen tiekunnan kanssa yksityisen tien kunnossapidosta lukien. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu, jollei sitä irtisanota vähintään kolme kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua. Tiekunnan tulee pitää hoitokunnan kokous vähintään kahden vuoden välein ja toimittaa kokouksen pöytäkirja kaupungille. Tiekunnan tulee valita keskuudestaan yhdyshenkilö, joka vastaa tietä koskeviin kysymyksiin ja toimii yhdyshenkilönä kaupungin suuntaan. 3. esittää Yhdyskunta ja ympäristö ydinprosessille, että se tekee auraus- ja hiekoitussopimuksen saakka Oikopolun urakoitsijan Sastamalan Ympäristöpalvelun kanssa Kuusikontien osuudesta, joka rajoittuu Rieniläntiehen ja Oikopolkuun. Oikopolun auraus- ja hiekoitussopimushinnottelun mukaisesti. Päätös: Keskustelun kuluessa Tapio Mörtti esitti, että kaupunki ei ota kyseessä olevaa tietä kaupungin hoitoon ja kaupunki ottaa kyseessä olevaan tiehen osaa yksiköiden käyttömaksuna siitä saadun hyödyn mukaan. Kaikki lautakunnan jäsenet kannattivat Mörtin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi Mörtin ehdotuksen tulleen päätökseksi asiassa.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Henkilöstön siirtosopimus lomatoiminnan toiminta-alueen laajentumisesta entisen Kiikoisten kunnan alueelle MAALTK 81 Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) ja Sastamalan kaupunki ovat tehneet uuden toimeksiantosopimuksen lomituspalvelujen paikallisyksiköstä ja sen toiminnasta lukien. Toiminta-alueeseen liitetään entisen Kiikoisten kunnan alueen lomituspalvelut Honkajoen kunnan paikallisyksiköstä. Asiasta on pidetty lomituksen vastuuhenkilöiden palaveri syyskuussa ja 4.10 Honkajoella pidettiin palaveri, jossa mukana myös Honkajoen kunnanjohtaja ja Sastamalan kehitysjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Honkajoen kunnan toimesta lähetettiin kysely Lavian lomittajille, että ketkä ovat mahdollisesti halukkaita siirtymään Sastamalan paikallisyksikön alaisuuteen lukien ns. vanhoina työntekijöinä. Kyselyn perusteella kolme maatalouslomittajaa halusi siirtyä Sastamalan paikallisyksikköön lukien. Kiikoisissa ja Laviassa asuvista lomittajista siirtyy 3 henkilöä Sastamalan paikallisyksikön alaisuuteen ns. vanhoina työntekijöinä. Honkajoen kunnanhallitus päätti :n 222 kohdalla hyväksyä maatalouslomitushenkilöstön siirtosopimuksen Honkajoen kunnan ja Sastamalan kaupungin välillä. Yhteistyötoimikunta merkitsi tiedokseen henkilöstön siirtosopimuksen Henkilöstöjaosto merkitsi tiedokseen lomatoiminnan henkilöstön siirtosopimuksen. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy, lomituspalvelupäällikkö Raili Puro. Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää hyväksyä maatalouslomitushenkilöstön siirtosopimuksen Honkajoen ja Sastamalan kaupungin välillä. Sopimus allekirjoitetaan hallintosäännön mukaisesti. Lautakunnan päätökseen perustuvan kaupungin puolesta tehtävän sopimuksen allekirjoittaa toimielimen esittelijä ja varmentaa valmistelun suorittanut viranhaltija. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Viranhaltijapäätökset MAALTK 82 Maaseutulautakunnan kokouksessa on nähtävillä kehittämispäällikön viranhaltijapäätökset viranhaltijapäätökset viljelysmaan vuokrasopimuksista :t viranhaltijapäätös myöhätyneenä jätetystä pellonvuokratarjouksesta 27 - viranhaltijapäätös tarjouspyynnön vastaisesta pellonvuokraustarjouksesta 28 Lupa-asiat: Kulkulupa kohteelle 1, Kiikoinen 1 Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi saaduiksi. Maseutulautakunta päättää, ettei se käytä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta päätöksiin. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Ilmoitusasiat MAALTK Maaoikeuden päätös M 13/ Tarjouspyyntö maatalouslomituspalveluiden hankinta Sastamalan lomituspalveluille. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Ilmoitusasiat saatetaan maaseutulautakunnalle tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Saatavien poistaminen MAALTK 84 Sastamalan kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnat ja johtokunnat ratkaisevat toimialallaan asiat, jotka koskevat saatavien poistamista tileistä. Tileissä ei pidetä kolmea vuotta vanhempia saatavia. Tileistä poistamista koskevaan päätökseen on merkittävä, minkä saatavan kohdalla perintää ei enää jatketa. Maaseutulautakunnan alaisia saatavia on yhteensä ,25 euroa. Saatavat ovat lomituspalvelumaksuja. Tarkempi saatavien poistoesitys on esillä kokouksessa. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkökehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää poistaa tileistä yhteensä ,25 euron saatavat. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Vene vie-esiselvityshanke ja Kokemäenjoen virkistyskäyttöhanke MAALTK 85 Kehittämisidea Vene vie-hankkeelle syntyi Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Brysselin EU-toimiston kokoon kutsumassa seudullisessa kuntien yhteistyöverkostossa, jossa mietittiin konkreettisia toimenpiteitä kuntien yhteiseksi kehittämistoiminnaksi ja ulkoisen rahoituksen hyödyntämiseksi. Hyväksi yhteistyön kohteeksi todettiin venesatamien ja vesistömatkailun kehittäminen. Kyseessä olevan esiselvityksen päätavoite on kahtalainen: yhtäältä luoda edellytykset vesistömatkailun eri segmenttien ja matkailulle palveluja tuottavien yritysten konkreettiseen yhteen saattamiseen. Tätä varten identifioidaan ja nostetaan alueellisesta, satojen yritysten kirjosta, esiin edustava otos relevantteja nykyisiä tai suunnitteilla olevia uusien palvelujen tuottajia, joilla katsotaan olevan ensi vaiheessa parhaat mahdollisuudet pitkäjänteiseen ja vesistömatkailua monipuolisesti hyödyttävään toimintaan ja joiden kanssa pyritään rakentamaan yhdessä laiva- ja vierasveneyrittäjien kanssa toimivia yhteistyömahdollisuuksia jo lyhyellä tähtäimellä. Toisaalta esiselvityksessä selvitetään kuntien vierasvenesatamien kunnostamis- ja rakentamistarpeet niin, että satamat saataisiin vastaamaan sekä laadullisesti että sijaintinsa puolesta vesistömatkailun tarpeita. Lisätavoitteena on myös kuntien välisen yhteistyön synnyttäminen satamien rakentamisen ja ylläpidon alueilla. Hankkeessa tarkastellaan myös alueen mahdollisuuksia vesistöjen ja matkailun yhdistämiseen myös talvikaudella. Pirkanmaan kunnat ovat päättäneet hakea maakunnan kehittämisrahaa (50 % kustannuksista) Vene vie-esiselvityshankkeelle. Tampereen kaupunki on päättänyt rahoittaa hanketta 24,31 %:n osuudella. Muiden kuntien osuudeksi jäisi 25,69 %. Koko hankkeen kuntaosuuden suuruus on euroa, josta Sastamalan osuus on 5,65 % eli 1327 euroa. Sastamalan Seudun Yrityspalvelun osuus kuntaosuus kuntarahasta olisi 50 % eli 663,50 euroa ja Elävän maaseudun osuus 50 % eli 663,50 euroa. Elävä maaseutu on osallistunut vuonna 2013 Kokemäenjoen virkistyskäyttöhankkeeseen. Vuonna 2013 kuntarahan on maksanut Joutsenten Reitti ry. Kokemäenjoen virkistyskäyttöhankkeen ohjausryhmän kokouksessa esitettiin, että Sastamala olisi hankkeessa mukana myös vuonna 2014 noin euron suuruisella kuntarahoitusosuudella. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää osallistua vuonna 2014 Vene vie-esiselvityshankkeeseen ja Kokemäenjoen virkistyskäyttöhankkeeseen.

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Kirjoituskilpailu nuorille MAALTK 86 Kilpailussa oli kaksi sarjaa: I-sarja: vuosina syntyneet II-sarja: vuosina syntyneet Kirjoituskilpailun otsikko: Sastamalan maaseutu Kirjoituskilpailun tarkoituksena oli paitsi tuoda julki nuorten ääntä Sastamalan uudessa maaseutuohjelmassa myös kiinnittää nuorten huomio maaseutuun ja kerätä nuorten ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia siitä, mitä maaseutu heille merkitsee. Kirjoittaja sai käsitellä kirjoituksessaan joitakin seuraavista aihealueista: - asuminen maaseudulla - maaseudun kulttuuri - maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus - maatalous ja sen muutos - metsien monet mahdollisuudet - maaseutumatkailun kehittäminen - Sastamalan maaseudun tulevaisuus Kilpailutyöt tuli palauttaa mennessä. Määräaikaan mennessä palautettiin 51 työtä Valmisteluvastuu:kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää luovuttaa sarjansa voittajille 100 euroa, kunkin sarjan toinen palkinto on 75 euroa ja kunkin sarjan kolmas palkinto on 50 euroa, sekä kunkin sarjan neljäs palkinto 40 euroa sekä II-sarjan viides palkinto 40 euroa. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Seppo Torpon oikaisuvaatimus MAALTK 87 Seppo Torpo oli jättänyt maaseutulautakunnan puheenjohtaja Ilkka Naatulalle päivätyn oikaisuvaatimuksen. "Pyydän oikaisua viranhaltijan tekemään päätökseen koskien auraussopimusta. Veljekset Saikka Oy:lle on tehty auraussopimus ajalle Kesken meneillään olevan kauden sopimus on kuitenkin siirretty ilman maaseutulautakunnan käsittelyä uudelle perustetulle yhtiölle (Sastamalan Konepalvelu Oy). Uusi yhtiö ei kuitenkaan ole koskaan tehnyt tarjousta ko. alueista. Viranhaltijapäätöksellä sopimus siirrettiin ko. yhtiölle ilman, että kaikki tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset ja muiden vastuiden täyttyminen oli varmistettu. Pyydän maaseutulautakuntaa ottamaan asian lähempään tarkasteluun. Sastamalassa Seppo Torpo" Valmisteluvastuu: puheenjohtaja Ilkka Naatula Ehdotus puheenjohtaja: Maaseutulautakunta merkitsee oikaisuvaatimuksen tiedoksi ja pyytää seuraavilta viranhaltijoilta: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, hallintolakimies Katja Arve-Salonen, kehittämispäällikkö Katariina Pylsy ja kunnossapitomestari Heikki Järvensivu selvitykset asiaan kirjallisina seuraavaan kokoukseen. Tapio Mörtti toimii sihteerinä tämän pykälän ajan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että asian käsittelyyn osallistuivat lautakunnan jäsenet, esittelijä sekä kaupunginhallituksen edustaja. Esittelijä poistui päätöksenteon ajaksi. Asia ei ole julkinen asian keskeneräisyyden vuoksi.

25 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan kaupungin maaseutulautakunta Käyntiosoite: Puistokatu 10 Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15 Elävän maaseudun hallintotoimisto, III ker ros, Puistokatu 10, SASTAMALA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymis tä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 75, 78, Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 76, 79, 87

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Maaseutulautakunta Aika 10.12.2014 klo 17:00-17:32 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Maaseutulautakunta Aika 24.04.2014 klo 17:00-18:49 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Kokouksen

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sastamalan Veden johtokunta Aika 28.04.2015 klo 17:00-17:35 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Sivistyslautakunta 16.06.2015. Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30. Kunnantalo, kokoushuone Lahna. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (11) Aika 16.06.2015, klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 Pöytäkirjan tarkastus 24 Rehtorin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen. Pöytäkirja 4/2015 1. Henkilöstöjaosto. Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Pöytäkirja 4/2015 1 Henkilöstöjaosto Aika 15.06.2015 kello 11:00-11:15 Paikka Keskussairaala, talo 7/7 krs neuvotteluhuone Saapuvilla olleet jäsenet Jormanainen Laura Vainikka Pekka Varis Minna Parkkonen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1. Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Maaseutulautakunta Aika 28.10.2015 klo 17:00-18:09 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Kaupungin tarkastuslautakunta 03.02.2012 Aika 03.02.2012 klo 09:00-11:55 Paikka Merituulikoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 8/2013 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 7.11.2013 klo 18.00-19.05 Paikka Yläkoulun opettajainhuone Asiat 100 Kokouksen avaaminen 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 102 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Tuomas Keskitalo Elli-Maria Kultima Janne Näkkäläjärvi Antti Tonteri Helinä Hautamäki Miliza Kimmel ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Perantai 13.12.2013 klo 15.10-15.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo p olleet äsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Tekninen lautakunta Nro 1/2012. Torstai 15.3.2012 kello 18.00. Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2012 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.3.2012 kello 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro 1 2-4 1 2 3 4 5 6 Kunnanvirasto, alakerran varakokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT. Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-17.15 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 3 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 12 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Tiistai 22.6.2010 kello 16.30-.15 Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Varsinainen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 16 Tarkastuslautakunta 2013-2016 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 18:02-19:29 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 18 13

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37. Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 37 Hyvinvointilautakunta 08.06.2015 AIKA 8.6.2015 klo 18:00 18.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Samola Riitta JHTT, BDO Audiator Oy, sihteeri LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 35 Tarkastuslautakunta AIKA 12.05.2015 klo 17:30-21:07 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Hagfors Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA Kiinteistölautakunnan kokous Aika tiistai 8.1.2013 klo 16.30 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi Hoskonen Oiva,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot