SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 1. Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Aika klo 17:00-19:00 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 74 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 75 Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa 5 76 Ajankohtaiset suunnitteluasiat 6 77 Oikaisuvaatimus lomituspalvelupäällikön päätöksestä 7 78 Pääte- ja harvennushakkuuleimikko Martti Savijoen ero kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä 80 Kuusikon yksityistien anomus Henkilöstön siirtosopimus lomatoiminnan toiminta-alueen laajentumisesta entisen Kiikoisten kunnan alueelle 82 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Saatavien poistaminen Vene vie-esiselvityshanke ja Kokemäenjoen virkistyskäyttöhanke 86 Kirjoituskilpailu nuorille Seppo Torpon oikaisuvaatimus

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Aika klo 17:00-19:00 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Naatula Ilkka puheenjohtaja Lakkinen Sinikka jäsen, varapuheenjohtaja Koskinen Kirsi jäsen Mörtti Tapio jäsen Pärssinen Ari-Pekka jäsen Rajala Timo jäsen Toivo Johanna jäsen Toivola Helvi jäsen Virtanen Seppo jäsen Jokinen Jenni kaupunginhallituksen edustaja Vuorinen Sonja nuorisovaltuuston edustaja Pylsy Katariina kehittämispäällikkö Jukarainen Outi pöytäkirjanpitäjä Puro Raili lomituspalvelupäällikkö 77, 81 Lakkinen Keijo maaseutupäällikkö 76 Saari Reijo kaupunginpuutarhuri 78 Kankaanpää Jouni katurakennusmestari 80, 83 Hanhijärvi Jani hankekoordinaattori 76, saapui Poissa Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Ilkka Naatula Outi Jukarainen Tapio Mörtti, 87 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t Ari-Pekka Pärssinen Timo Rajala Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamala kello Elävän maaseudun hallintotoimisto III-kerrros, Puistokatu 10.

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MAALTK 73 Kuntalain 58 :n mukaan muu kunnan toimielin, kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsun sisällöstä ja lähettämisestä on yleensä määrätty hallintosäännössä. Hallintosäännön 47 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. Käytännössä kokouskutsu sisältyy yleensä esityslistan alkuun, jossa on myös luettelo käsiteltävistä asioista eli esityslistalle otettujen asioiden otsikot. Kun kokouskutsun antaa puheenjohtaja, hän voi viime kädessä määrätä kokouksessa käsiteltävät ja esityslistalle otettavat asiat. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy. Ehdotus kehpääl: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta MAALTK 74 Hallintosäännön 48 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy. Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. että maaseutulautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kahden valitun jäsenen toimesta heti kokouksen jälkeen 2. valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Ari-Pekka Pärssisen ja Timo Rajalan. Päätös: Valittiin Ari-Pekka Pärssinen ja Timo Rajala.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa MAALTK 75 Hallintosäännön 46 :n mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus maaseutulautakunnan kokouksessa on kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla, apulaiskaupunginjohtajalla, kaupunginhallituksen edustajalla sekä nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla, jonka puheoikeudesta lautakunta tekee eri päätöksen (HS 46 ). Muiden läsnäolosta päättää lautakunta erikseen tapauskohtaisesti. Sisäisen valvonnan yleisohjeen (Khall ) mukaan viranhaltija, työntekijä ja luottamushenkilö on itse päävastuussa esteellisyytensä arvioimisessa. Tästä huolimatta myös esimiesten ja toimielinten esittelijöiden tulee valvoa, että esteelliset eivät osallistu päätöksentekoon. Toimielimen jäsenen esteellisyyden ratkaisee toimielin itse. Jäsenten mahdolliset pysyvät esteellisyydet tulee kirjata toimielimen järjestäytymiskokouksessa. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää, 1. että hallintosäännön mukaisen läsnäolo- ja puheoikeuden omaavien lisäksi tässä kokouksessa ovat kehittämispäällikön lisäksi läsnä asiantuntijoina: maaseutupäällikkö Keijo Lakkinen 76 lomituspalvelupäällikkö Raili Puro :t 77 ja 81 katurakennusmestari Jouni Kankaanpää :t 80 ja 83 kaupungin puutarhuri Reijo Saari 78 hankekoordinaattori Jani Hanhijärvi todeta esteellisyydet sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Ajankohtaiset suunnitteluasiat MAALTK 76 Tilannekatsaus maaseutuohjelmasta. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta käy keskustelun maaseutuohjelmasta. Päätös: Maaseutulautakunta kävi keskustelun maaseutuohjelmasta. Merkittiin tiedoksi Keijo Lakkisen selvitys maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnasta.

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Oikaisuvaatimus lomituspalvelupäällikön päätöksestä 749/ /2013 MAALTK Aarre Ojala jätti maaseutulautakunnalle oikaisuvaatimuk sen lomituspalvelupäällikön päätöksestä. "Lomituspalvelupäällikkö Tuntikorvauksen määrä Vaadin, että minulle maksetaan vaatimani tuntikorvaus 38 euroa. Perustelu: Täysin minusta riippumattomista syistä olen pakotettu tekemään korvaushakemuksen. Lomatoimi olisi voinut tehdä sen ihan omatoimisesti. Työnantaja vastaa työntekijänsä kaikista aiheuttamistaan vahingoista työsopimuslain mukaan. Lomatoimi tai/ja Mela ei kuulu minun tuntikorvauksen määritteleminen. 2. Viivekorko Vaadin, että minulle maksetaan korkolain mukainen viivekorko kuukausi hakemus allekirjoituksesta alkaen maksupäivään asti. Perustelu: Asialla on ollut erittäin hyvin tietoa lomatoimella, kun on lähetetty minulle korvaushakemuksenkin. Tuskinpa ensimmäinen korvaushakemuk seni matkalle hukkunut, ei sitä postin etsintä ole löytänyt. Toi nen kirje on mennyt perille joulukuussa. Miksi päätös on tehty nyt vasta kahdeksan kuukautta myöhässä?". Lomituspalvelupäällikön päätös : Korvauksen maksaminen Aarre Ojalalle Perustelut: Aarre Ojala on toimittanut korvaushakemuksen lomatoi mistoon lomittajan aiheuttamasta vahingosta Ojalan maatilalla lomit taessaan Hän on laatinut korvaushakemuksen , ja ha kemus on saapunut joulukuun lopussa Todennäköisesti aikai sempi hake mus on hukkunut. Lomittaja jätti yöksi lehmien päävesihanan kiinni, kun päästi lehmän kuppihanasta vettä vasikoille, missä oli oma hana, jota olisi voinut käyttää.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Maitomäärä oli seuraavana päivänä n. 52 litraa vähem pi. Hakemuksen liitteenä on Osuusmeijerin kuitit maitomääristä, josta arvioitu maidon väheneminen. Liitteenä on myös laskelma maidon hinnasta ja muista menoista. Maidon hinta 15,81 (alv 3,54) Oman työn osuus 1,5 h á 38 =70,11 (sis.alv ) ja postikuluja 8,92. Yhteensä 104,83 ( josta alv 16,65 ). Maatalouslomittaja on todennut vahingon tapahtuneeksi. Päätös: Maksetaan Aarre Ojalalle vahingosta yhteensä 46,19 ( ei alv:n osuutta) Summa koostuu maidon hinnasta 22,27 ja oman työn osuus 1,5 h +a 10,- = 15 ja postituskulut 8,92. Työn osuus on maksettu Melan valtionkorvausohjeiden mukaisesti 10 / tunti." Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. hylätä Aarre Ojalan jättämän oikaisuvaatimuksen tuntikorvauksen osalta. Melan valtionkorvausohjeiden mukaisesti maatalousyrittäjäl le voidaan korvata omana työnä enintään 10 euroa tunnilta. Yrittä jän työtunnin hinta saadaan jakamalla maatalousyrittäjän vuotuinen työ tulo vuotuisten työtuntien määrällä. 2. hyväksyy Aarre Ojalan jättämän oikaisuvaatimuksen viivästysko ron osalta. 3. maksaa Aarre Ojalalle viivästyskorkoa vä liseltä ajalta 10 eu roa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että lomituspalvelupäällikkö poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. MAALTK 77 Aarre Ojala jätti maaseutulautakunnalle oikaisuvaatimuksen " Hylätty tuntikorvausvaatimukseni. Vaadin edelleenkin samaa tuntikorvausta, mitä olen aiemmin vaatinutkin eli 38 euroa/h + Alv puolentoista tunnin ajalta. Perustelu: Työnantaja vastaa aina työntekijänsä aiheuttammista kaikista vahingoilta täysimääräisesti. Se on ihan läkisääteinen asia.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Jollei työnantaja siihen pysty, täytyy asiat hoitaa niin ettei tule mitään korvausvaatimuksia. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että minulla on täysi oikeus määritellä työni hinta edelleenkin, eikä sitä määrittele kukaan muu." Melan asiantuntija Pia Lahinin ohjeistuksen mukaan Mela hyväksyy valtionkorvattavaksi omasta työstä 10 /h. Kunta voi korvata ja maksaa omilla päätöksillään, mutta Mela korvaa kunnalle LPL 35 mukaan " lomituspalveluista aiheutuvat, toiminnan asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisina pidettävät kustannukset vähennettyinä 36 :ssä mainituilla erillä." Mela ei siten edes voi ottaa kantaa siihen, mitä sopimuksia Satamalan kaupunki tekee yrittäjien kanssa. Vuodesta 2009 lukien Sastamalan lomatoiminnalta on edellytetty kokonaisuudessaan +-0 tulosta (ylimääräiset sopimukset yrittäjien kanssa eivät ole Sastamalassa mahdollisia). Vahingonkorvaus maatalouslomituksessa on vastuuvahingon korvaamista, siten se poikkeaa yrittäjän itsensä ottamasta omasta maatilan/kotivakuutuksesta. Vastuuvahinkona voidaan korvata vain, jos lomittaja on aiheuttanut vahingon. Korvaus ei ole verotettava tuloa. Korvaus tulee perustua esineen arvoon, esitettyihin korjauskustannuksiin. Vahingonkorvauksella ei voi "rikastua". Pertti Virtanen: Vahingonkorvaus - laki ja käytännöt, josta ilmenee sivulla 466, miksi asiakkaalle voidaan verottomana korvata tuo 10 /h. "Ongelmia voi aheuttaaa sekin, milloin on kyse verotettavasta tulosta. Pelkkä vahingonkorvaus (joka vastaa lähinnä oman työpanoksen arvoa) ei ole verotettavaa tuloa. Vakuutusyhtiökäytännöissä noin 10 euron tuntikorvausta on vielä pidetty verottomana. Rajanveto johtuu siitä, etttei oman vahingoittuneen omaisuuden korjaaminen ole ansiotoimintaa, eikä tältä osin kyse voi olla verotettavasta tulosta. Mikäli vahingonkärsinyt kuitenkin saisi normaalia ammattimiehen työpalkkaa vastaavan tai edes puhtaasti "ajanmenetyksen" arvoa suuremman korvauksen, hän ei enää saisi korvausta vain ajanmenenetyksestään vaan tuloa vahingosta. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää hylätä Aarre Ojalan jättämän oikaisuvaatimuksen.

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että lomituspalvelupäällikkö Raili Puro poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Pääte- ja harvennushakkuuleimikko 881/ /2012 MAALTK 78 Elävän maaseudun osaprosessi on pyytänyt kirjalliset tarjoukset Mouhijärven Vähä-Tiisalan ja Täytänän tilojen määräaloilla sijaitsevasta pääte- ja harvennushakkuuleimikosta. Päätehakkuu Vähä-Tiisala, kuvio 260, pinta-alaltaan 3,1 ha sekä Päätehakkuu Täytänä, kuviot 212 ja 218,1, pinta-alaltaan 3,2 ha sekä harvennushakkuu Täytänä, kuvio 21, pinta-alaltaan 0,4 ha. Tarjoukset on pyydetty Isojoen Sahalta, Kampin Saha Oy:ltä, Luvian Saha Oy:ltä, Stora Ensolta, Metsä-Group-Metsäliitolta, UPM-Kymmene Oy:ltä, Metsähoitoyhdistys Pirkanmaa Korjuupalvelulta sekä Westas Groupilta. Leimikko on voimassa olevan metsäsuunnitelman mukainen. Kirjalliset tarjoukset tuli jättää kello mennessä osoitteella: Sastamalan kaupunki, Elävä maaseutu Katariina Pylsy PL 23, Sastamala tai sähköisesti Elävän maaseudun toimiston käyntiosoite: Puistokatu 10, Sastamala. Tiedustelut Reijo Saari puh tai Katariina Pylsy Määräaikaan kello mennessä jätettyjen kirjallisten tarjousten kokonaismäärä oli 4 kpl. Metsä Group, Metsäliitto Puunhankinta/ Harri Reunanen UPM-Kymmene Oyj Metsä/ Tapani Sippola Westas Group Raunion Saha Oy/ Tarmo Saarinen Luvian Saha Oy/ Mikko Sampolahti Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy, kaupunginpuutarhuri Reijo Saari Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. hyväksyä Mouhijärven alueen Vähä-Tiisalan ja Täytänän tilojen pääte- ja harvennushakkuuleimikon Metsä Group, Metsäliiton (99 675,00 ) tarjouksen. Lopullinen ostohinta määräytyy mittausten perusteella.

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta valtuuttaa Katariina Pylsyn allekirjoittamaan metsänhakkuusopimuksen Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Maaseutulautakunta Martti Savijoen ero kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä 788/ /2013 KHALL Martti Savijoki on pyytänyt kirjelmällään paikkakunnalta muuton vuoksi eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä se kä maaseu tu lau takunnan varajäsenyydestä läh tien. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, toteutettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Martti Savijoki toimii vuoden 2012 kunnallisvaalien tulosten perus teella Suo men Kris til lis de mo kraa tit r.p:n kolmantena varavaltuutettu na. Maaseutulautakunnan kokoonpano : Jäsen Naatula Ilkka, pj Lakkinen Sinikka, vpj Koskinen Kirsi Mörtti Tapio Pärssinen Ari-Pekka Rajala Timo Toivo Johanna Toivola Helvi Virtanen Seppo Varajäsen Viitala Timo Koiranen Niina Holma Kaisa Väkkärä Markku Kaihlamäki Jari Viander Eerika Huitula Hilkka Savijoki Martti Haapanen Timo Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustol le, että valtuusto - myöntää Martti Savijoelle paikkakunnalta poismuuton vuoksi alkaen eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä sekä - valitsee varajäsenen Martti Savijoen tilalle maaseutulautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Hannu Nikkilä, puh

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Maaseutulautakunta KVALT MAALTK 79 Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustol le, et tä valtuusto - myöntää Martti Savijoelle paikkakunnalta poismuuton vuoksi alkaen eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä sekä - valitsee varajäsenen Martti Savijoen tilalle maaseutulautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto valitsi maaseutulautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun saakka varajäseneksi Repe Mäensivun. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Kaupunginvaltuuston päätös saatetaan maaseutulautakunnalle tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi.

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Kuusikon yksityistien anomus 653/ /2012 MAALTK 80 Sastamalan kaupungin suorittama peruskorjaus kaavatielle Oikopolulle (Häijää) tulee lisäämään jatkossa huomattavasti liikennettä Kuusikon yksityistielle. Oikopolku lähtee koulun pihasta ja päättyy toisesta päästä Kuusikontielle ja täten liikenne tulee kulkemaan pääosin Kuusikontien kautta. Koulun piha-alue tultaneen rauhoittamaan pääsääntöisesti koululiikenteelle. Timo Uotila on ollut asiasta yhteydessä kaupunkiin (Jorma Tuomisto) ja on esitetty (Jouni Kankaanpää), että Kuusikontie laatisi maaseutulautakunnalle hakemuksen, jossa kaupunkia pyydettäisiin ottamaan hoitoon Rieniläntien ja Oikopolun välinen osuus Kuusikontiestä. "Kuusikon yksityistie hakee Rieniläntien ja Oikopolun välistä osuutta Kuusikontiestä kaupungin hoidettavaksi lähtien. Kaupungin kaavatie Oikopolku päättyy toisesta päästä Kuusikon yksityistiehen. Oikopolkua peruskorjataan juuri nyt ja peruskorjausliikenne on pääosin kulkenut Kuusikontietä pitkin, kuten osin urheilukentän rakentamisliikennekin. Odotettavissa on, että uudistetun Oikopolun liikenne tulee lisääntymään huomattavasti (mm liikenne urheilukentälle) ja näin ollen myös Kuusikontien. Kaupungin kaavatien aiheuttaman kasvavan liikennemäärän johdosta haemme em. osuutta Kuusikontiestä kaupungin hoidettavaksi. Kuusikon yksityistien valtuuttamana Sastamalassa Timo Uotila" Tiekunnan mielestä mahdollinen kielteinen päätös johtanee joko Oikopolun liikenteen katkaisemiseen Kuusikontielle tai siirtymistä jonkinlaiseen vuosittaiseen tienkäyttömaksuun. Oikopolun varteen on juuri valmistunut urheilukenttä joka lisää liikennettä Oikopolulla ja Kuusitiellä. Kaava päättyy Oikopolun päähän. Katurakennusmestari Jouni Kankaanpää esittää lausunnossaan, että kaupunki ottaa hoitoonsa Kuusikontien alkupään, Rieniläntieltä Oikopolulle saakka. Kuusikontien loppupää jää yksityistieksi. Valmisteluvastuu:kehittämispäälikkö Katariina Pylsy, katurakennusmestari Jouni Kankaanpää, kunnossapitomestari Heikki Järvensivu

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. ottaa kaupungin hoitoon lukien Kuusikontien alkupään Rieniläntieltä Oikopolulle saakka pituudeltaan 75 metriä. Kuusikontien loppupää 240 metriä jää yksityistieksi. 2. tehdä sopimuksen tiekunnan kanssa yksityisen tien kunnossapidosta lukien. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu, jollei sitä irtisanota vähintään kolme kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua. Tiekunnan tulee pitää hoitokunnan kokous vähintään kahden vuoden välein ja toimittaa kokouksen pöytäkirja kaupungille. Tiekunnan tulee valita keskuudestaan yhdyshenkilö, joka vastaa tietä koskeviin kysymyksiin ja toimii yhdyshenkilönä kaupungin suuntaan. 3. esittää Yhdyskunta ja ympäristö ydinprosessille, että se tekee auraus- ja hiekoitussopimuksen saakka Oikopolun urakoitsijan Sastamalan Ympäristöpalvelun kanssa Kuusikontien osuudesta, joka rajoittuu Rieniläntiehen ja Oikopolkuun. Oikopolun auraus- ja hiekoitussopimushinnottelun mukaisesti. Päätös: Keskustelun kuluessa Tapio Mörtti esitti, että kaupunki ei ota kyseessä olevaa tietä kaupungin hoitoon ja kaupunki ottaa kyseessä olevaan tiehen osaa yksiköiden käyttömaksuna siitä saadun hyödyn mukaan. Kaikki lautakunnan jäsenet kannattivat Mörtin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi Mörtin ehdotuksen tulleen päätökseksi asiassa.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Henkilöstön siirtosopimus lomatoiminnan toiminta-alueen laajentumisesta entisen Kiikoisten kunnan alueelle MAALTK 81 Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) ja Sastamalan kaupunki ovat tehneet uuden toimeksiantosopimuksen lomituspalvelujen paikallisyksiköstä ja sen toiminnasta lukien. Toiminta-alueeseen liitetään entisen Kiikoisten kunnan alueen lomituspalvelut Honkajoen kunnan paikallisyksiköstä. Asiasta on pidetty lomituksen vastuuhenkilöiden palaveri syyskuussa ja 4.10 Honkajoella pidettiin palaveri, jossa mukana myös Honkajoen kunnanjohtaja ja Sastamalan kehitysjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Honkajoen kunnan toimesta lähetettiin kysely Lavian lomittajille, että ketkä ovat mahdollisesti halukkaita siirtymään Sastamalan paikallisyksikön alaisuuteen lukien ns. vanhoina työntekijöinä. Kyselyn perusteella kolme maatalouslomittajaa halusi siirtyä Sastamalan paikallisyksikköön lukien. Kiikoisissa ja Laviassa asuvista lomittajista siirtyy 3 henkilöä Sastamalan paikallisyksikön alaisuuteen ns. vanhoina työntekijöinä. Honkajoen kunnanhallitus päätti :n 222 kohdalla hyväksyä maatalouslomitushenkilöstön siirtosopimuksen Honkajoen kunnan ja Sastamalan kaupungin välillä. Yhteistyötoimikunta merkitsi tiedokseen henkilöstön siirtosopimuksen Henkilöstöjaosto merkitsi tiedokseen lomatoiminnan henkilöstön siirtosopimuksen. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy, lomituspalvelupäällikkö Raili Puro. Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää hyväksyä maatalouslomitushenkilöstön siirtosopimuksen Honkajoen ja Sastamalan kaupungin välillä. Sopimus allekirjoitetaan hallintosäännön mukaisesti. Lautakunnan päätökseen perustuvan kaupungin puolesta tehtävän sopimuksen allekirjoittaa toimielimen esittelijä ja varmentaa valmistelun suorittanut viranhaltija. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Viranhaltijapäätökset MAALTK 82 Maaseutulautakunnan kokouksessa on nähtävillä kehittämispäällikön viranhaltijapäätökset viranhaltijapäätökset viljelysmaan vuokrasopimuksista :t viranhaltijapäätös myöhätyneenä jätetystä pellonvuokratarjouksesta 27 - viranhaltijapäätös tarjouspyynnön vastaisesta pellonvuokraustarjouksesta 28 Lupa-asiat: Kulkulupa kohteelle 1, Kiikoinen 1 Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi saaduiksi. Maseutulautakunta päättää, ettei se käytä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta päätöksiin. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Ilmoitusasiat MAALTK Maaoikeuden päätös M 13/ Tarjouspyyntö maatalouslomituspalveluiden hankinta Sastamalan lomituspalveluille. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Ilmoitusasiat saatetaan maaseutulautakunnalle tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Saatavien poistaminen MAALTK 84 Sastamalan kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnat ja johtokunnat ratkaisevat toimialallaan asiat, jotka koskevat saatavien poistamista tileistä. Tileissä ei pidetä kolmea vuotta vanhempia saatavia. Tileistä poistamista koskevaan päätökseen on merkittävä, minkä saatavan kohdalla perintää ei enää jatketa. Maaseutulautakunnan alaisia saatavia on yhteensä ,25 euroa. Saatavat ovat lomituspalvelumaksuja. Tarkempi saatavien poistoesitys on esillä kokouksessa. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkökehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää poistaa tileistä yhteensä ,25 euron saatavat. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Vene vie-esiselvityshanke ja Kokemäenjoen virkistyskäyttöhanke MAALTK 85 Kehittämisidea Vene vie-hankkeelle syntyi Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Brysselin EU-toimiston kokoon kutsumassa seudullisessa kuntien yhteistyöverkostossa, jossa mietittiin konkreettisia toimenpiteitä kuntien yhteiseksi kehittämistoiminnaksi ja ulkoisen rahoituksen hyödyntämiseksi. Hyväksi yhteistyön kohteeksi todettiin venesatamien ja vesistömatkailun kehittäminen. Kyseessä olevan esiselvityksen päätavoite on kahtalainen: yhtäältä luoda edellytykset vesistömatkailun eri segmenttien ja matkailulle palveluja tuottavien yritysten konkreettiseen yhteen saattamiseen. Tätä varten identifioidaan ja nostetaan alueellisesta, satojen yritysten kirjosta, esiin edustava otos relevantteja nykyisiä tai suunnitteilla olevia uusien palvelujen tuottajia, joilla katsotaan olevan ensi vaiheessa parhaat mahdollisuudet pitkäjänteiseen ja vesistömatkailua monipuolisesti hyödyttävään toimintaan ja joiden kanssa pyritään rakentamaan yhdessä laiva- ja vierasveneyrittäjien kanssa toimivia yhteistyömahdollisuuksia jo lyhyellä tähtäimellä. Toisaalta esiselvityksessä selvitetään kuntien vierasvenesatamien kunnostamis- ja rakentamistarpeet niin, että satamat saataisiin vastaamaan sekä laadullisesti että sijaintinsa puolesta vesistömatkailun tarpeita. Lisätavoitteena on myös kuntien välisen yhteistyön synnyttäminen satamien rakentamisen ja ylläpidon alueilla. Hankkeessa tarkastellaan myös alueen mahdollisuuksia vesistöjen ja matkailun yhdistämiseen myös talvikaudella. Pirkanmaan kunnat ovat päättäneet hakea maakunnan kehittämisrahaa (50 % kustannuksista) Vene vie-esiselvityshankkeelle. Tampereen kaupunki on päättänyt rahoittaa hanketta 24,31 %:n osuudella. Muiden kuntien osuudeksi jäisi 25,69 %. Koko hankkeen kuntaosuuden suuruus on euroa, josta Sastamalan osuus on 5,65 % eli 1327 euroa. Sastamalan Seudun Yrityspalvelun osuus kuntaosuus kuntarahasta olisi 50 % eli 663,50 euroa ja Elävän maaseudun osuus 50 % eli 663,50 euroa. Elävä maaseutu on osallistunut vuonna 2013 Kokemäenjoen virkistyskäyttöhankkeeseen. Vuonna 2013 kuntarahan on maksanut Joutsenten Reitti ry. Kokemäenjoen virkistyskäyttöhankkeen ohjausryhmän kokouksessa esitettiin, että Sastamala olisi hankkeessa mukana myös vuonna 2014 noin euron suuruisella kuntarahoitusosuudella. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää osallistua vuonna 2014 Vene vie-esiselvityshankkeeseen ja Kokemäenjoen virkistyskäyttöhankkeeseen.

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Kirjoituskilpailu nuorille MAALTK 86 Kilpailussa oli kaksi sarjaa: I-sarja: vuosina syntyneet II-sarja: vuosina syntyneet Kirjoituskilpailun otsikko: Sastamalan maaseutu Kirjoituskilpailun tarkoituksena oli paitsi tuoda julki nuorten ääntä Sastamalan uudessa maaseutuohjelmassa myös kiinnittää nuorten huomio maaseutuun ja kerätä nuorten ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia siitä, mitä maaseutu heille merkitsee. Kirjoittaja sai käsitellä kirjoituksessaan joitakin seuraavista aihealueista: - asuminen maaseudulla - maaseudun kulttuuri - maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus - maatalous ja sen muutos - metsien monet mahdollisuudet - maaseutumatkailun kehittäminen - Sastamalan maaseudun tulevaisuus Kilpailutyöt tuli palauttaa mennessä. Määräaikaan mennessä palautettiin 51 työtä Valmisteluvastuu:kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää luovuttaa sarjansa voittajille 100 euroa, kunkin sarjan toinen palkinto on 75 euroa ja kunkin sarjan kolmas palkinto on 50 euroa, sekä kunkin sarjan neljäs palkinto 40 euroa sekä II-sarjan viides palkinto 40 euroa. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Seppo Torpon oikaisuvaatimus MAALTK 87 Seppo Torpo oli jättänyt maaseutulautakunnan puheenjohtaja Ilkka Naatulalle päivätyn oikaisuvaatimuksen. "Pyydän oikaisua viranhaltijan tekemään päätökseen koskien auraussopimusta. Veljekset Saikka Oy:lle on tehty auraussopimus ajalle Kesken meneillään olevan kauden sopimus on kuitenkin siirretty ilman maaseutulautakunnan käsittelyä uudelle perustetulle yhtiölle (Sastamalan Konepalvelu Oy). Uusi yhtiö ei kuitenkaan ole koskaan tehnyt tarjousta ko. alueista. Viranhaltijapäätöksellä sopimus siirrettiin ko. yhtiölle ilman, että kaikki tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset ja muiden vastuiden täyttyminen oli varmistettu. Pyydän maaseutulautakuntaa ottamaan asian lähempään tarkasteluun. Sastamalassa Seppo Torpo" Valmisteluvastuu: puheenjohtaja Ilkka Naatula Ehdotus puheenjohtaja: Maaseutulautakunta merkitsee oikaisuvaatimuksen tiedoksi ja pyytää seuraavilta viranhaltijoilta: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, hallintolakimies Katja Arve-Salonen, kehittämispäällikkö Katariina Pylsy ja kunnossapitomestari Heikki Järvensivu selvitykset asiaan kirjallisina seuraavaan kokoukseen. Tapio Mörtti toimii sihteerinä tämän pykälän ajan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että asian käsittelyyn osallistuivat lautakunnan jäsenet, esittelijä sekä kaupunginhallituksen edustaja. Esittelijä poistui päätöksenteon ajaksi. Asia ei ole julkinen asian keskeneräisyyden vuoksi.

25 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan kaupungin maaseutulautakunta Käyntiosoite: Puistokatu 10 Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15 Elävän maaseudun hallintotoimisto, III ker ros, Puistokatu 10, SASTAMALA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymis tä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 75, 78, Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 76, 79, 87

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Maaseutulautakunta Aika 10.12.2014 klo 17:00-17:32 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 28.06.2016 klo 15:00-15:15 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sastamalan Veden johtokunta Aika 28.04.2015 klo 17:00-17:35 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 2/2011. Aika Tiistai klo Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 2/2011 Aika Tiistai 1.3.2011 klo 16.30-17.30 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-14:15 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 5.11.2013 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen, poistui 16.45 Markku Fabritius, jäsen Jari Tuukkanen, jäsen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/ (10) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta Pohjois-Savon pelastuslaitos Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:30 Paikka Aluepelastuslautakunnan kokoushuone, Volttikatu 1 A, Kuopio Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2013 1 Vammaisneuvosto 08.01.2013 Aika 08.01.2013 klo 14:30-16:00 Paikka Merililjakoti Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo

Riitta Pulli Anja Farin Juhani Tähtivaara Paikka ja pvm Tervo 1 (8) KOKOUSAIKA 16.12.2016 klo 9.00-12.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PÖYTÄKIRJAN ALLE-

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:25. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 09.01.2017 klo 08:00-10:25 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 4/2016 1 Palvelutuotannon lautakunnan tiejaosto Aika 20.06.2016 klo 17:30-18:22 Paikka Yhdyskuntatekniikan kokoushuone Kielo, Ervastintie 2, Kirkkonummi Läsnäolijat Liuhta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO

ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO 1 ILOMANTSIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEURAKUNNAN NEUVOSTO Seurakunnan neuvoston kokous Aika 20. maaliskuuta 2012 klo 16.00-18.12 Paikka Läsnä Seurakuntatalo, Mantsintie 7 Ilomantsi isä

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.02.2013 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 28.02.2013 torstai klo 17:30-21:05 tauko klo 19.36-19.46 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone

PÖYTÄKIRJA Kilon koulun päärakennus, opettajien huone PÖYTÄKIRJA 1 Kilon koulu 28.9.2016 KILON KOULU Johtokunnan kokous 0316 Aika 28.9.2016.2016 klo 17.00-18.45 Paikka Läsnä Poissa Kilon koulun päärakennus, opettajien huone Sahi Markku, puheenjohtaja Kupila

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 24/2014 Elinkeino-osasto Elinkeinojohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Kaupunginkanslia 24/2014 Elinkeino-osasto Elinkeinojohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 78 Helsinki-lisä hakemus Y543 HEL 2014-013835 T 02 05 01 00 Päätös Kulttuuriosuuskunta Partuuna on hakenut Helsinki-lisää henkilön ********** palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (10) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (10) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-15:00 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (12) Omistajaohjausjaosto. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 6/

Muonion kunta Esityslista / 6/ Muonion kunta Esityslista / 6/2015 28.10.2015 Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 11.11.2015 klo 16 Paikka valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja Pentti

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 47 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.12.2015 AIKA 08.12.2015 18:00-19:37 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 49 34

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot