SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 1. Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Aika klo 17:00-19:00 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 74 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 75 Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa 5 76 Ajankohtaiset suunnitteluasiat 6 77 Oikaisuvaatimus lomituspalvelupäällikön päätöksestä 7 78 Pääte- ja harvennushakkuuleimikko Martti Savijoen ero kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä 80 Kuusikon yksityistien anomus Henkilöstön siirtosopimus lomatoiminnan toiminta-alueen laajentumisesta entisen Kiikoisten kunnan alueelle 82 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Saatavien poistaminen Vene vie-esiselvityshanke ja Kokemäenjoen virkistyskäyttöhanke 86 Kirjoituskilpailu nuorille Seppo Torpon oikaisuvaatimus

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Aika klo 17:00-19:00 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Naatula Ilkka puheenjohtaja Lakkinen Sinikka jäsen, varapuheenjohtaja Koskinen Kirsi jäsen Mörtti Tapio jäsen Pärssinen Ari-Pekka jäsen Rajala Timo jäsen Toivo Johanna jäsen Toivola Helvi jäsen Virtanen Seppo jäsen Jokinen Jenni kaupunginhallituksen edustaja Vuorinen Sonja nuorisovaltuuston edustaja Pylsy Katariina kehittämispäällikkö Jukarainen Outi pöytäkirjanpitäjä Puro Raili lomituspalvelupäällikkö 77, 81 Lakkinen Keijo maaseutupäällikkö 76 Saari Reijo kaupunginpuutarhuri 78 Kankaanpää Jouni katurakennusmestari 80, 83 Hanhijärvi Jani hankekoordinaattori 76, saapui Poissa Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Ilkka Naatula Outi Jukarainen Tapio Mörtti, 87 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t Ari-Pekka Pärssinen Timo Rajala Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamala kello Elävän maaseudun hallintotoimisto III-kerrros, Puistokatu 10.

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MAALTK 73 Kuntalain 58 :n mukaan muu kunnan toimielin, kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsun sisällöstä ja lähettämisestä on yleensä määrätty hallintosäännössä. Hallintosäännön 47 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. Käytännössä kokouskutsu sisältyy yleensä esityslistan alkuun, jossa on myös luettelo käsiteltävistä asioista eli esityslistalle otettujen asioiden otsikot. Kun kokouskutsun antaa puheenjohtaja, hän voi viime kädessä määrätä kokouksessa käsiteltävät ja esityslistalle otettavat asiat. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy. Ehdotus kehpääl: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta MAALTK 74 Hallintosäännön 48 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy. Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. että maaseutulautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kahden valitun jäsenen toimesta heti kokouksen jälkeen 2. valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Ari-Pekka Pärssisen ja Timo Rajalan. Päätös: Valittiin Ari-Pekka Pärssinen ja Timo Rajala.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa MAALTK 75 Hallintosäännön 46 :n mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus maaseutulautakunnan kokouksessa on kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla, apulaiskaupunginjohtajalla, kaupunginhallituksen edustajalla sekä nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla, jonka puheoikeudesta lautakunta tekee eri päätöksen (HS 46 ). Muiden läsnäolosta päättää lautakunta erikseen tapauskohtaisesti. Sisäisen valvonnan yleisohjeen (Khall ) mukaan viranhaltija, työntekijä ja luottamushenkilö on itse päävastuussa esteellisyytensä arvioimisessa. Tästä huolimatta myös esimiesten ja toimielinten esittelijöiden tulee valvoa, että esteelliset eivät osallistu päätöksentekoon. Toimielimen jäsenen esteellisyyden ratkaisee toimielin itse. Jäsenten mahdolliset pysyvät esteellisyydet tulee kirjata toimielimen järjestäytymiskokouksessa. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää, 1. että hallintosäännön mukaisen läsnäolo- ja puheoikeuden omaavien lisäksi tässä kokouksessa ovat kehittämispäällikön lisäksi läsnä asiantuntijoina: maaseutupäällikkö Keijo Lakkinen 76 lomituspalvelupäällikkö Raili Puro :t 77 ja 81 katurakennusmestari Jouni Kankaanpää :t 80 ja 83 kaupungin puutarhuri Reijo Saari 78 hankekoordinaattori Jani Hanhijärvi todeta esteellisyydet sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Ajankohtaiset suunnitteluasiat MAALTK 76 Tilannekatsaus maaseutuohjelmasta. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta käy keskustelun maaseutuohjelmasta. Päätös: Maaseutulautakunta kävi keskustelun maaseutuohjelmasta. Merkittiin tiedoksi Keijo Lakkisen selvitys maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnasta.

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Oikaisuvaatimus lomituspalvelupäällikön päätöksestä 749/ /2013 MAALTK Aarre Ojala jätti maaseutulautakunnalle oikaisuvaatimuk sen lomituspalvelupäällikön päätöksestä. "Lomituspalvelupäällikkö Tuntikorvauksen määrä Vaadin, että minulle maksetaan vaatimani tuntikorvaus 38 euroa. Perustelu: Täysin minusta riippumattomista syistä olen pakotettu tekemään korvaushakemuksen. Lomatoimi olisi voinut tehdä sen ihan omatoimisesti. Työnantaja vastaa työntekijänsä kaikista aiheuttamistaan vahingoista työsopimuslain mukaan. Lomatoimi tai/ja Mela ei kuulu minun tuntikorvauksen määritteleminen. 2. Viivekorko Vaadin, että minulle maksetaan korkolain mukainen viivekorko kuukausi hakemus allekirjoituksesta alkaen maksupäivään asti. Perustelu: Asialla on ollut erittäin hyvin tietoa lomatoimella, kun on lähetetty minulle korvaushakemuksenkin. Tuskinpa ensimmäinen korvaushakemuk seni matkalle hukkunut, ei sitä postin etsintä ole löytänyt. Toi nen kirje on mennyt perille joulukuussa. Miksi päätös on tehty nyt vasta kahdeksan kuukautta myöhässä?". Lomituspalvelupäällikön päätös : Korvauksen maksaminen Aarre Ojalalle Perustelut: Aarre Ojala on toimittanut korvaushakemuksen lomatoi mistoon lomittajan aiheuttamasta vahingosta Ojalan maatilalla lomit taessaan Hän on laatinut korvaushakemuksen , ja ha kemus on saapunut joulukuun lopussa Todennäköisesti aikai sempi hake mus on hukkunut. Lomittaja jätti yöksi lehmien päävesihanan kiinni, kun päästi lehmän kuppihanasta vettä vasikoille, missä oli oma hana, jota olisi voinut käyttää.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Maitomäärä oli seuraavana päivänä n. 52 litraa vähem pi. Hakemuksen liitteenä on Osuusmeijerin kuitit maitomääristä, josta arvioitu maidon väheneminen. Liitteenä on myös laskelma maidon hinnasta ja muista menoista. Maidon hinta 15,81 (alv 3,54) Oman työn osuus 1,5 h á 38 =70,11 (sis.alv ) ja postikuluja 8,92. Yhteensä 104,83 ( josta alv 16,65 ). Maatalouslomittaja on todennut vahingon tapahtuneeksi. Päätös: Maksetaan Aarre Ojalalle vahingosta yhteensä 46,19 ( ei alv:n osuutta) Summa koostuu maidon hinnasta 22,27 ja oman työn osuus 1,5 h +a 10,- = 15 ja postituskulut 8,92. Työn osuus on maksettu Melan valtionkorvausohjeiden mukaisesti 10 / tunti." Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. hylätä Aarre Ojalan jättämän oikaisuvaatimuksen tuntikorvauksen osalta. Melan valtionkorvausohjeiden mukaisesti maatalousyrittäjäl le voidaan korvata omana työnä enintään 10 euroa tunnilta. Yrittä jän työtunnin hinta saadaan jakamalla maatalousyrittäjän vuotuinen työ tulo vuotuisten työtuntien määrällä. 2. hyväksyy Aarre Ojalan jättämän oikaisuvaatimuksen viivästysko ron osalta. 3. maksaa Aarre Ojalalle viivästyskorkoa vä liseltä ajalta 10 eu roa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että lomituspalvelupäällikkö poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. MAALTK 77 Aarre Ojala jätti maaseutulautakunnalle oikaisuvaatimuksen " Hylätty tuntikorvausvaatimukseni. Vaadin edelleenkin samaa tuntikorvausta, mitä olen aiemmin vaatinutkin eli 38 euroa/h + Alv puolentoista tunnin ajalta. Perustelu: Työnantaja vastaa aina työntekijänsä aiheuttammista kaikista vahingoilta täysimääräisesti. Se on ihan läkisääteinen asia.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Jollei työnantaja siihen pysty, täytyy asiat hoitaa niin ettei tule mitään korvausvaatimuksia. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että minulla on täysi oikeus määritellä työni hinta edelleenkin, eikä sitä määrittele kukaan muu." Melan asiantuntija Pia Lahinin ohjeistuksen mukaan Mela hyväksyy valtionkorvattavaksi omasta työstä 10 /h. Kunta voi korvata ja maksaa omilla päätöksillään, mutta Mela korvaa kunnalle LPL 35 mukaan " lomituspalveluista aiheutuvat, toiminnan asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisina pidettävät kustannukset vähennettyinä 36 :ssä mainituilla erillä." Mela ei siten edes voi ottaa kantaa siihen, mitä sopimuksia Satamalan kaupunki tekee yrittäjien kanssa. Vuodesta 2009 lukien Sastamalan lomatoiminnalta on edellytetty kokonaisuudessaan +-0 tulosta (ylimääräiset sopimukset yrittäjien kanssa eivät ole Sastamalassa mahdollisia). Vahingonkorvaus maatalouslomituksessa on vastuuvahingon korvaamista, siten se poikkeaa yrittäjän itsensä ottamasta omasta maatilan/kotivakuutuksesta. Vastuuvahinkona voidaan korvata vain, jos lomittaja on aiheuttanut vahingon. Korvaus ei ole verotettava tuloa. Korvaus tulee perustua esineen arvoon, esitettyihin korjauskustannuksiin. Vahingonkorvauksella ei voi "rikastua". Pertti Virtanen: Vahingonkorvaus - laki ja käytännöt, josta ilmenee sivulla 466, miksi asiakkaalle voidaan verottomana korvata tuo 10 /h. "Ongelmia voi aheuttaaa sekin, milloin on kyse verotettavasta tulosta. Pelkkä vahingonkorvaus (joka vastaa lähinnä oman työpanoksen arvoa) ei ole verotettavaa tuloa. Vakuutusyhtiökäytännöissä noin 10 euron tuntikorvausta on vielä pidetty verottomana. Rajanveto johtuu siitä, etttei oman vahingoittuneen omaisuuden korjaaminen ole ansiotoimintaa, eikä tältä osin kyse voi olla verotettavasta tulosta. Mikäli vahingonkärsinyt kuitenkin saisi normaalia ammattimiehen työpalkkaa vastaavan tai edes puhtaasti "ajanmenetyksen" arvoa suuremman korvauksen, hän ei enää saisi korvausta vain ajanmenenetyksestään vaan tuloa vahingosta. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää hylätä Aarre Ojalan jättämän oikaisuvaatimuksen.

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että lomituspalvelupäällikkö Raili Puro poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Pääte- ja harvennushakkuuleimikko 881/ /2012 MAALTK 78 Elävän maaseudun osaprosessi on pyytänyt kirjalliset tarjoukset Mouhijärven Vähä-Tiisalan ja Täytänän tilojen määräaloilla sijaitsevasta pääte- ja harvennushakkuuleimikosta. Päätehakkuu Vähä-Tiisala, kuvio 260, pinta-alaltaan 3,1 ha sekä Päätehakkuu Täytänä, kuviot 212 ja 218,1, pinta-alaltaan 3,2 ha sekä harvennushakkuu Täytänä, kuvio 21, pinta-alaltaan 0,4 ha. Tarjoukset on pyydetty Isojoen Sahalta, Kampin Saha Oy:ltä, Luvian Saha Oy:ltä, Stora Ensolta, Metsä-Group-Metsäliitolta, UPM-Kymmene Oy:ltä, Metsähoitoyhdistys Pirkanmaa Korjuupalvelulta sekä Westas Groupilta. Leimikko on voimassa olevan metsäsuunnitelman mukainen. Kirjalliset tarjoukset tuli jättää kello mennessä osoitteella: Sastamalan kaupunki, Elävä maaseutu Katariina Pylsy PL 23, Sastamala tai sähköisesti Elävän maaseudun toimiston käyntiosoite: Puistokatu 10, Sastamala. Tiedustelut Reijo Saari puh tai Katariina Pylsy Määräaikaan kello mennessä jätettyjen kirjallisten tarjousten kokonaismäärä oli 4 kpl. Metsä Group, Metsäliitto Puunhankinta/ Harri Reunanen UPM-Kymmene Oyj Metsä/ Tapani Sippola Westas Group Raunion Saha Oy/ Tarmo Saarinen Luvian Saha Oy/ Mikko Sampolahti Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy, kaupunginpuutarhuri Reijo Saari Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. hyväksyä Mouhijärven alueen Vähä-Tiisalan ja Täytänän tilojen pääte- ja harvennushakkuuleimikon Metsä Group, Metsäliiton (99 675,00 ) tarjouksen. Lopullinen ostohinta määräytyy mittausten perusteella.

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta valtuuttaa Katariina Pylsyn allekirjoittamaan metsänhakkuusopimuksen Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Maaseutulautakunta Martti Savijoen ero kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä 788/ /2013 KHALL Martti Savijoki on pyytänyt kirjelmällään paikkakunnalta muuton vuoksi eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä se kä maaseu tu lau takunnan varajäsenyydestä läh tien. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, toteutettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Martti Savijoki toimii vuoden 2012 kunnallisvaalien tulosten perus teella Suo men Kris til lis de mo kraa tit r.p:n kolmantena varavaltuutettu na. Maaseutulautakunnan kokoonpano : Jäsen Naatula Ilkka, pj Lakkinen Sinikka, vpj Koskinen Kirsi Mörtti Tapio Pärssinen Ari-Pekka Rajala Timo Toivo Johanna Toivola Helvi Virtanen Seppo Varajäsen Viitala Timo Koiranen Niina Holma Kaisa Väkkärä Markku Kaihlamäki Jari Viander Eerika Huitula Hilkka Savijoki Martti Haapanen Timo Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustol le, että valtuusto - myöntää Martti Savijoelle paikkakunnalta poismuuton vuoksi alkaen eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä sekä - valitsee varajäsenen Martti Savijoen tilalle maaseutulautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Hannu Nikkilä, puh

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Maaseutulautakunta KVALT MAALTK 79 Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustol le, et tä valtuusto - myöntää Martti Savijoelle paikkakunnalta poismuuton vuoksi alkaen eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä sekä - valitsee varajäsenen Martti Savijoen tilalle maaseutulautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto valitsi maaseutulautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun saakka varajäseneksi Repe Mäensivun. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Kaupunginvaltuuston päätös saatetaan maaseutulautakunnalle tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi.

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Kuusikon yksityistien anomus 653/ /2012 MAALTK 80 Sastamalan kaupungin suorittama peruskorjaus kaavatielle Oikopolulle (Häijää) tulee lisäämään jatkossa huomattavasti liikennettä Kuusikon yksityistielle. Oikopolku lähtee koulun pihasta ja päättyy toisesta päästä Kuusikontielle ja täten liikenne tulee kulkemaan pääosin Kuusikontien kautta. Koulun piha-alue tultaneen rauhoittamaan pääsääntöisesti koululiikenteelle. Timo Uotila on ollut asiasta yhteydessä kaupunkiin (Jorma Tuomisto) ja on esitetty (Jouni Kankaanpää), että Kuusikontie laatisi maaseutulautakunnalle hakemuksen, jossa kaupunkia pyydettäisiin ottamaan hoitoon Rieniläntien ja Oikopolun välinen osuus Kuusikontiestä. "Kuusikon yksityistie hakee Rieniläntien ja Oikopolun välistä osuutta Kuusikontiestä kaupungin hoidettavaksi lähtien. Kaupungin kaavatie Oikopolku päättyy toisesta päästä Kuusikon yksityistiehen. Oikopolkua peruskorjataan juuri nyt ja peruskorjausliikenne on pääosin kulkenut Kuusikontietä pitkin, kuten osin urheilukentän rakentamisliikennekin. Odotettavissa on, että uudistetun Oikopolun liikenne tulee lisääntymään huomattavasti (mm liikenne urheilukentälle) ja näin ollen myös Kuusikontien. Kaupungin kaavatien aiheuttaman kasvavan liikennemäärän johdosta haemme em. osuutta Kuusikontiestä kaupungin hoidettavaksi. Kuusikon yksityistien valtuuttamana Sastamalassa Timo Uotila" Tiekunnan mielestä mahdollinen kielteinen päätös johtanee joko Oikopolun liikenteen katkaisemiseen Kuusikontielle tai siirtymistä jonkinlaiseen vuosittaiseen tienkäyttömaksuun. Oikopolun varteen on juuri valmistunut urheilukenttä joka lisää liikennettä Oikopolulla ja Kuusitiellä. Kaava päättyy Oikopolun päähän. Katurakennusmestari Jouni Kankaanpää esittää lausunnossaan, että kaupunki ottaa hoitoonsa Kuusikontien alkupään, Rieniläntieltä Oikopolulle saakka. Kuusikontien loppupää jää yksityistieksi. Valmisteluvastuu:kehittämispäälikkö Katariina Pylsy, katurakennusmestari Jouni Kankaanpää, kunnossapitomestari Heikki Järvensivu

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. ottaa kaupungin hoitoon lukien Kuusikontien alkupään Rieniläntieltä Oikopolulle saakka pituudeltaan 75 metriä. Kuusikontien loppupää 240 metriä jää yksityistieksi. 2. tehdä sopimuksen tiekunnan kanssa yksityisen tien kunnossapidosta lukien. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu, jollei sitä irtisanota vähintään kolme kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua. Tiekunnan tulee pitää hoitokunnan kokous vähintään kahden vuoden välein ja toimittaa kokouksen pöytäkirja kaupungille. Tiekunnan tulee valita keskuudestaan yhdyshenkilö, joka vastaa tietä koskeviin kysymyksiin ja toimii yhdyshenkilönä kaupungin suuntaan. 3. esittää Yhdyskunta ja ympäristö ydinprosessille, että se tekee auraus- ja hiekoitussopimuksen saakka Oikopolun urakoitsijan Sastamalan Ympäristöpalvelun kanssa Kuusikontien osuudesta, joka rajoittuu Rieniläntiehen ja Oikopolkuun. Oikopolun auraus- ja hiekoitussopimushinnottelun mukaisesti. Päätös: Keskustelun kuluessa Tapio Mörtti esitti, että kaupunki ei ota kyseessä olevaa tietä kaupungin hoitoon ja kaupunki ottaa kyseessä olevaan tiehen osaa yksiköiden käyttömaksuna siitä saadun hyödyn mukaan. Kaikki lautakunnan jäsenet kannattivat Mörtin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi Mörtin ehdotuksen tulleen päätökseksi asiassa.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Henkilöstön siirtosopimus lomatoiminnan toiminta-alueen laajentumisesta entisen Kiikoisten kunnan alueelle MAALTK 81 Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) ja Sastamalan kaupunki ovat tehneet uuden toimeksiantosopimuksen lomituspalvelujen paikallisyksiköstä ja sen toiminnasta lukien. Toiminta-alueeseen liitetään entisen Kiikoisten kunnan alueen lomituspalvelut Honkajoen kunnan paikallisyksiköstä. Asiasta on pidetty lomituksen vastuuhenkilöiden palaveri syyskuussa ja 4.10 Honkajoella pidettiin palaveri, jossa mukana myös Honkajoen kunnanjohtaja ja Sastamalan kehitysjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Honkajoen kunnan toimesta lähetettiin kysely Lavian lomittajille, että ketkä ovat mahdollisesti halukkaita siirtymään Sastamalan paikallisyksikön alaisuuteen lukien ns. vanhoina työntekijöinä. Kyselyn perusteella kolme maatalouslomittajaa halusi siirtyä Sastamalan paikallisyksikköön lukien. Kiikoisissa ja Laviassa asuvista lomittajista siirtyy 3 henkilöä Sastamalan paikallisyksikön alaisuuteen ns. vanhoina työntekijöinä. Honkajoen kunnanhallitus päätti :n 222 kohdalla hyväksyä maatalouslomitushenkilöstön siirtosopimuksen Honkajoen kunnan ja Sastamalan kaupungin välillä. Yhteistyötoimikunta merkitsi tiedokseen henkilöstön siirtosopimuksen Henkilöstöjaosto merkitsi tiedokseen lomatoiminnan henkilöstön siirtosopimuksen. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy, lomituspalvelupäällikkö Raili Puro. Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää hyväksyä maatalouslomitushenkilöstön siirtosopimuksen Honkajoen ja Sastamalan kaupungin välillä. Sopimus allekirjoitetaan hallintosäännön mukaisesti. Lautakunnan päätökseen perustuvan kaupungin puolesta tehtävän sopimuksen allekirjoittaa toimielimen esittelijä ja varmentaa valmistelun suorittanut viranhaltija. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Viranhaltijapäätökset MAALTK 82 Maaseutulautakunnan kokouksessa on nähtävillä kehittämispäällikön viranhaltijapäätökset viranhaltijapäätökset viljelysmaan vuokrasopimuksista :t viranhaltijapäätös myöhätyneenä jätetystä pellonvuokratarjouksesta 27 - viranhaltijapäätös tarjouspyynnön vastaisesta pellonvuokraustarjouksesta 28 Lupa-asiat: Kulkulupa kohteelle 1, Kiikoinen 1 Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi saaduiksi. Maseutulautakunta päättää, ettei se käytä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta päätöksiin. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Ilmoitusasiat MAALTK Maaoikeuden päätös M 13/ Tarjouspyyntö maatalouslomituspalveluiden hankinta Sastamalan lomituspalveluille. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Ilmoitusasiat saatetaan maaseutulautakunnalle tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Saatavien poistaminen MAALTK 84 Sastamalan kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnat ja johtokunnat ratkaisevat toimialallaan asiat, jotka koskevat saatavien poistamista tileistä. Tileissä ei pidetä kolmea vuotta vanhempia saatavia. Tileistä poistamista koskevaan päätökseen on merkittävä, minkä saatavan kohdalla perintää ei enää jatketa. Maaseutulautakunnan alaisia saatavia on yhteensä ,25 euroa. Saatavat ovat lomituspalvelumaksuja. Tarkempi saatavien poistoesitys on esillä kokouksessa. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkökehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää poistaa tileistä yhteensä ,25 euron saatavat. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Vene vie-esiselvityshanke ja Kokemäenjoen virkistyskäyttöhanke MAALTK 85 Kehittämisidea Vene vie-hankkeelle syntyi Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Brysselin EU-toimiston kokoon kutsumassa seudullisessa kuntien yhteistyöverkostossa, jossa mietittiin konkreettisia toimenpiteitä kuntien yhteiseksi kehittämistoiminnaksi ja ulkoisen rahoituksen hyödyntämiseksi. Hyväksi yhteistyön kohteeksi todettiin venesatamien ja vesistömatkailun kehittäminen. Kyseessä olevan esiselvityksen päätavoite on kahtalainen: yhtäältä luoda edellytykset vesistömatkailun eri segmenttien ja matkailulle palveluja tuottavien yritysten konkreettiseen yhteen saattamiseen. Tätä varten identifioidaan ja nostetaan alueellisesta, satojen yritysten kirjosta, esiin edustava otos relevantteja nykyisiä tai suunnitteilla olevia uusien palvelujen tuottajia, joilla katsotaan olevan ensi vaiheessa parhaat mahdollisuudet pitkäjänteiseen ja vesistömatkailua monipuolisesti hyödyttävään toimintaan ja joiden kanssa pyritään rakentamaan yhdessä laiva- ja vierasveneyrittäjien kanssa toimivia yhteistyömahdollisuuksia jo lyhyellä tähtäimellä. Toisaalta esiselvityksessä selvitetään kuntien vierasvenesatamien kunnostamis- ja rakentamistarpeet niin, että satamat saataisiin vastaamaan sekä laadullisesti että sijaintinsa puolesta vesistömatkailun tarpeita. Lisätavoitteena on myös kuntien välisen yhteistyön synnyttäminen satamien rakentamisen ja ylläpidon alueilla. Hankkeessa tarkastellaan myös alueen mahdollisuuksia vesistöjen ja matkailun yhdistämiseen myös talvikaudella. Pirkanmaan kunnat ovat päättäneet hakea maakunnan kehittämisrahaa (50 % kustannuksista) Vene vie-esiselvityshankkeelle. Tampereen kaupunki on päättänyt rahoittaa hanketta 24,31 %:n osuudella. Muiden kuntien osuudeksi jäisi 25,69 %. Koko hankkeen kuntaosuuden suuruus on euroa, josta Sastamalan osuus on 5,65 % eli 1327 euroa. Sastamalan Seudun Yrityspalvelun osuus kuntaosuus kuntarahasta olisi 50 % eli 663,50 euroa ja Elävän maaseudun osuus 50 % eli 663,50 euroa. Elävä maaseutu on osallistunut vuonna 2013 Kokemäenjoen virkistyskäyttöhankkeeseen. Vuonna 2013 kuntarahan on maksanut Joutsenten Reitti ry. Kokemäenjoen virkistyskäyttöhankkeen ohjausryhmän kokouksessa esitettiin, että Sastamala olisi hankkeessa mukana myös vuonna 2014 noin euron suuruisella kuntarahoitusosuudella. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää osallistua vuonna 2014 Vene vie-esiselvityshankkeeseen ja Kokemäenjoen virkistyskäyttöhankkeeseen.

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Kirjoituskilpailu nuorille MAALTK 86 Kilpailussa oli kaksi sarjaa: I-sarja: vuosina syntyneet II-sarja: vuosina syntyneet Kirjoituskilpailun otsikko: Sastamalan maaseutu Kirjoituskilpailun tarkoituksena oli paitsi tuoda julki nuorten ääntä Sastamalan uudessa maaseutuohjelmassa myös kiinnittää nuorten huomio maaseutuun ja kerätä nuorten ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia siitä, mitä maaseutu heille merkitsee. Kirjoittaja sai käsitellä kirjoituksessaan joitakin seuraavista aihealueista: - asuminen maaseudulla - maaseudun kulttuuri - maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus - maatalous ja sen muutos - metsien monet mahdollisuudet - maaseutumatkailun kehittäminen - Sastamalan maaseudun tulevaisuus Kilpailutyöt tuli palauttaa mennessä. Määräaikaan mennessä palautettiin 51 työtä Valmisteluvastuu:kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää luovuttaa sarjansa voittajille 100 euroa, kunkin sarjan toinen palkinto on 75 euroa ja kunkin sarjan kolmas palkinto on 50 euroa, sekä kunkin sarjan neljäs palkinto 40 euroa sekä II-sarjan viides palkinto 40 euroa. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Seppo Torpon oikaisuvaatimus MAALTK 87 Seppo Torpo oli jättänyt maaseutulautakunnan puheenjohtaja Ilkka Naatulalle päivätyn oikaisuvaatimuksen. "Pyydän oikaisua viranhaltijan tekemään päätökseen koskien auraussopimusta. Veljekset Saikka Oy:lle on tehty auraussopimus ajalle Kesken meneillään olevan kauden sopimus on kuitenkin siirretty ilman maaseutulautakunnan käsittelyä uudelle perustetulle yhtiölle (Sastamalan Konepalvelu Oy). Uusi yhtiö ei kuitenkaan ole koskaan tehnyt tarjousta ko. alueista. Viranhaltijapäätöksellä sopimus siirrettiin ko. yhtiölle ilman, että kaikki tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset ja muiden vastuiden täyttyminen oli varmistettu. Pyydän maaseutulautakuntaa ottamaan asian lähempään tarkasteluun. Sastamalassa Seppo Torpo" Valmisteluvastuu: puheenjohtaja Ilkka Naatula Ehdotus puheenjohtaja: Maaseutulautakunta merkitsee oikaisuvaatimuksen tiedoksi ja pyytää seuraavilta viranhaltijoilta: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, hallintolakimies Katja Arve-Salonen, kehittämispäällikkö Katariina Pylsy ja kunnossapitomestari Heikki Järvensivu selvitykset asiaan kirjallisina seuraavaan kokoukseen. Tapio Mörtti toimii sihteerinä tämän pykälän ajan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että asian käsittelyyn osallistuivat lautakunnan jäsenet, esittelijä sekä kaupunginhallituksen edustaja. Esittelijä poistui päätöksenteon ajaksi. Asia ei ole julkinen asian keskeneräisyyden vuoksi.

25 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan kaupungin maaseutulautakunta Käyntiosoite: Puistokatu 10 Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15 Elävän maaseudun hallintotoimisto, III ker ros, Puistokatu 10, SASTAMALA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymis tä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 75, 78, Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 76, 79, 87

Sisäisen valvonnan raportti 2013

Sisäisen valvonnan raportti 2013 Sisäisen valvonnan raportti 2013 Sastamalan kaupunki 1.1.2014 Elävä maaseutu Katariina Pylsy Sisällys: 1. SISÄINEN VALVONTA... 4 1.1 Sisäisen valvonnan määritelmä... 4 1.2 Sisäisen valvonnan toimenpiteet...

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 1 Kokousaika Maanantai 4.6.2012 kello 17.40-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 135 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 136 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 20.8.2012 kello 17.00-19:00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 166 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanhallituksen kehittämisjaosto AIKA 05.03.2015 klo 18:00-19:50 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Rakennuslautakunta Aika 11.11.2014 klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 21.11.2013 klo 17:00-18:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 116 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista 66 Kokousaika Maanantai 5.12.2011 kello 18.05 19.01. Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 38 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 117 Ympäristölautakunta 29.08.2013 AIKA 29.08.2013 klo 18:30-20:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot