SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 1. Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Aika klo 17:00-19:00 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 74 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 75 Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa 5 76 Ajankohtaiset suunnitteluasiat 6 77 Oikaisuvaatimus lomituspalvelupäällikön päätöksestä 7 78 Pääte- ja harvennushakkuuleimikko Martti Savijoen ero kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä 80 Kuusikon yksityistien anomus Henkilöstön siirtosopimus lomatoiminnan toiminta-alueen laajentumisesta entisen Kiikoisten kunnan alueelle 82 Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Saatavien poistaminen Vene vie-esiselvityshanke ja Kokemäenjoen virkistyskäyttöhanke 86 Kirjoituskilpailu nuorille Seppo Torpon oikaisuvaatimus

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Aika klo 17:00-19:00 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Naatula Ilkka puheenjohtaja Lakkinen Sinikka jäsen, varapuheenjohtaja Koskinen Kirsi jäsen Mörtti Tapio jäsen Pärssinen Ari-Pekka jäsen Rajala Timo jäsen Toivo Johanna jäsen Toivola Helvi jäsen Virtanen Seppo jäsen Jokinen Jenni kaupunginhallituksen edustaja Vuorinen Sonja nuorisovaltuuston edustaja Pylsy Katariina kehittämispäällikkö Jukarainen Outi pöytäkirjanpitäjä Puro Raili lomituspalvelupäällikkö 77, 81 Lakkinen Keijo maaseutupäällikkö 76 Saari Reijo kaupunginpuutarhuri 78 Kankaanpää Jouni katurakennusmestari 80, 83 Hanhijärvi Jani hankekoordinaattori 76, saapui Poissa Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Ilkka Naatula Outi Jukarainen Tapio Mörtti, 87 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t Ari-Pekka Pärssinen Timo Rajala Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamala kello Elävän maaseudun hallintotoimisto III-kerrros, Puistokatu 10.

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus MAALTK 73 Kuntalain 58 :n mukaan muu kunnan toimielin, kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsun sisällöstä ja lähettämisestä on yleensä määrätty hallintosäännössä. Hallintosäännön 47 :n mukaan kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. Käytännössä kokouskutsu sisältyy yleensä esityslistan alkuun, jossa on myös luettelo käsiteltävistä asioista eli esityslistalle otettujen asioiden otsikot. Kun kokouskutsun antaa puheenjohtaja, hän voi viime kädessä määrätä kokouksessa käsiteltävät ja esityslistalle otettavat asiat. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy. Ehdotus kehpääl: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta MAALTK 74 Hallintosäännön 48 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy. Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. että maaseutulautakunnan pöytäkirja tarkastetaan kahden valitun jäsenen toimesta heti kokouksen jälkeen 2. valita tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Ari-Pekka Pärssisen ja Timo Rajalan. Päätös: Valittiin Ari-Pekka Pärssinen ja Timo Rajala.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa MAALTK 75 Hallintosäännön 46 :n mukaan jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus maaseutulautakunnan kokouksessa on kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla, apulaiskaupunginjohtajalla, kaupunginhallituksen edustajalla sekä nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla, jonka puheoikeudesta lautakunta tekee eri päätöksen (HS 46 ). Muiden läsnäolosta päättää lautakunta erikseen tapauskohtaisesti. Sisäisen valvonnan yleisohjeen (Khall ) mukaan viranhaltija, työntekijä ja luottamushenkilö on itse päävastuussa esteellisyytensä arvioimisessa. Tästä huolimatta myös esimiesten ja toimielinten esittelijöiden tulee valvoa, että esteelliset eivät osallistu päätöksentekoon. Toimielimen jäsenen esteellisyyden ratkaisee toimielin itse. Jäsenten mahdolliset pysyvät esteellisyydet tulee kirjata toimielimen järjestäytymiskokouksessa. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää, 1. että hallintosäännön mukaisen läsnäolo- ja puheoikeuden omaavien lisäksi tässä kokouksessa ovat kehittämispäällikön lisäksi läsnä asiantuntijoina: maaseutupäällikkö Keijo Lakkinen 76 lomituspalvelupäällikkö Raili Puro :t 77 ja 81 katurakennusmestari Jouni Kankaanpää :t 80 ja 83 kaupungin puutarhuri Reijo Saari 78 hankekoordinaattori Jani Hanhijärvi todeta esteellisyydet sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Ajankohtaiset suunnitteluasiat MAALTK 76 Tilannekatsaus maaseutuohjelmasta. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta käy keskustelun maaseutuohjelmasta. Päätös: Maaseutulautakunta kävi keskustelun maaseutuohjelmasta. Merkittiin tiedoksi Keijo Lakkisen selvitys maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnasta.

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Oikaisuvaatimus lomituspalvelupäällikön päätöksestä 749/ /2013 MAALTK Aarre Ojala jätti maaseutulautakunnalle oikaisuvaatimuk sen lomituspalvelupäällikön päätöksestä. "Lomituspalvelupäällikkö Tuntikorvauksen määrä Vaadin, että minulle maksetaan vaatimani tuntikorvaus 38 euroa. Perustelu: Täysin minusta riippumattomista syistä olen pakotettu tekemään korvaushakemuksen. Lomatoimi olisi voinut tehdä sen ihan omatoimisesti. Työnantaja vastaa työntekijänsä kaikista aiheuttamistaan vahingoista työsopimuslain mukaan. Lomatoimi tai/ja Mela ei kuulu minun tuntikorvauksen määritteleminen. 2. Viivekorko Vaadin, että minulle maksetaan korkolain mukainen viivekorko kuukausi hakemus allekirjoituksesta alkaen maksupäivään asti. Perustelu: Asialla on ollut erittäin hyvin tietoa lomatoimella, kun on lähetetty minulle korvaushakemuksenkin. Tuskinpa ensimmäinen korvaushakemuk seni matkalle hukkunut, ei sitä postin etsintä ole löytänyt. Toi nen kirje on mennyt perille joulukuussa. Miksi päätös on tehty nyt vasta kahdeksan kuukautta myöhässä?". Lomituspalvelupäällikön päätös : Korvauksen maksaminen Aarre Ojalalle Perustelut: Aarre Ojala on toimittanut korvaushakemuksen lomatoi mistoon lomittajan aiheuttamasta vahingosta Ojalan maatilalla lomit taessaan Hän on laatinut korvaushakemuksen , ja ha kemus on saapunut joulukuun lopussa Todennäköisesti aikai sempi hake mus on hukkunut. Lomittaja jätti yöksi lehmien päävesihanan kiinni, kun päästi lehmän kuppihanasta vettä vasikoille, missä oli oma hana, jota olisi voinut käyttää.

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Maitomäärä oli seuraavana päivänä n. 52 litraa vähem pi. Hakemuksen liitteenä on Osuusmeijerin kuitit maitomääristä, josta arvioitu maidon väheneminen. Liitteenä on myös laskelma maidon hinnasta ja muista menoista. Maidon hinta 15,81 (alv 3,54) Oman työn osuus 1,5 h á 38 =70,11 (sis.alv ) ja postikuluja 8,92. Yhteensä 104,83 ( josta alv 16,65 ). Maatalouslomittaja on todennut vahingon tapahtuneeksi. Päätös: Maksetaan Aarre Ojalalle vahingosta yhteensä 46,19 ( ei alv:n osuutta) Summa koostuu maidon hinnasta 22,27 ja oman työn osuus 1,5 h +a 10,- = 15 ja postituskulut 8,92. Työn osuus on maksettu Melan valtionkorvausohjeiden mukaisesti 10 / tunti." Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. hylätä Aarre Ojalan jättämän oikaisuvaatimuksen tuntikorvauksen osalta. Melan valtionkorvausohjeiden mukaisesti maatalousyrittäjäl le voidaan korvata omana työnä enintään 10 euroa tunnilta. Yrittä jän työtunnin hinta saadaan jakamalla maatalousyrittäjän vuotuinen työ tulo vuotuisten työtuntien määrällä. 2. hyväksyy Aarre Ojalan jättämän oikaisuvaatimuksen viivästysko ron osalta. 3. maksaa Aarre Ojalalle viivästyskorkoa vä liseltä ajalta 10 eu roa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että lomituspalvelupäällikkö poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. MAALTK 77 Aarre Ojala jätti maaseutulautakunnalle oikaisuvaatimuksen " Hylätty tuntikorvausvaatimukseni. Vaadin edelleenkin samaa tuntikorvausta, mitä olen aiemmin vaatinutkin eli 38 euroa/h + Alv puolentoista tunnin ajalta. Perustelu: Työnantaja vastaa aina työntekijänsä aiheuttammista kaikista vahingoilta täysimääräisesti. Se on ihan läkisääteinen asia.

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Jollei työnantaja siihen pysty, täytyy asiat hoitaa niin ettei tule mitään korvausvaatimuksia. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että minulla on täysi oikeus määritellä työni hinta edelleenkin, eikä sitä määrittele kukaan muu." Melan asiantuntija Pia Lahinin ohjeistuksen mukaan Mela hyväksyy valtionkorvattavaksi omasta työstä 10 /h. Kunta voi korvata ja maksaa omilla päätöksillään, mutta Mela korvaa kunnalle LPL 35 mukaan " lomituspalveluista aiheutuvat, toiminnan asianmukaisen hoitamisen kannalta tarpeellisina pidettävät kustannukset vähennettyinä 36 :ssä mainituilla erillä." Mela ei siten edes voi ottaa kantaa siihen, mitä sopimuksia Satamalan kaupunki tekee yrittäjien kanssa. Vuodesta 2009 lukien Sastamalan lomatoiminnalta on edellytetty kokonaisuudessaan +-0 tulosta (ylimääräiset sopimukset yrittäjien kanssa eivät ole Sastamalassa mahdollisia). Vahingonkorvaus maatalouslomituksessa on vastuuvahingon korvaamista, siten se poikkeaa yrittäjän itsensä ottamasta omasta maatilan/kotivakuutuksesta. Vastuuvahinkona voidaan korvata vain, jos lomittaja on aiheuttanut vahingon. Korvaus ei ole verotettava tuloa. Korvaus tulee perustua esineen arvoon, esitettyihin korjauskustannuksiin. Vahingonkorvauksella ei voi "rikastua". Pertti Virtanen: Vahingonkorvaus - laki ja käytännöt, josta ilmenee sivulla 466, miksi asiakkaalle voidaan verottomana korvata tuo 10 /h. "Ongelmia voi aheuttaaa sekin, milloin on kyse verotettavasta tulosta. Pelkkä vahingonkorvaus (joka vastaa lähinnä oman työpanoksen arvoa) ei ole verotettavaa tuloa. Vakuutusyhtiökäytännöissä noin 10 euron tuntikorvausta on vielä pidetty verottomana. Rajanveto johtuu siitä, etttei oman vahingoittuneen omaisuuden korjaaminen ole ansiotoimintaa, eikä tältä osin kyse voi olla verotettavasta tulosta. Mikäli vahingonkärsinyt kuitenkin saisi normaalia ammattimiehen työpalkkaa vastaavan tai edes puhtaasti "ajanmenetyksen" arvoa suuremman korvauksen, hän ei enää saisi korvausta vain ajanmenenetyksestään vaan tuloa vahingosta. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää hylätä Aarre Ojalan jättämän oikaisuvaatimuksen.

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Maaseutulautakunta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että lomituspalvelupäällikkö Raili Puro poistui kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Pääte- ja harvennushakkuuleimikko 881/ /2012 MAALTK 78 Elävän maaseudun osaprosessi on pyytänyt kirjalliset tarjoukset Mouhijärven Vähä-Tiisalan ja Täytänän tilojen määräaloilla sijaitsevasta pääte- ja harvennushakkuuleimikosta. Päätehakkuu Vähä-Tiisala, kuvio 260, pinta-alaltaan 3,1 ha sekä Päätehakkuu Täytänä, kuviot 212 ja 218,1, pinta-alaltaan 3,2 ha sekä harvennushakkuu Täytänä, kuvio 21, pinta-alaltaan 0,4 ha. Tarjoukset on pyydetty Isojoen Sahalta, Kampin Saha Oy:ltä, Luvian Saha Oy:ltä, Stora Ensolta, Metsä-Group-Metsäliitolta, UPM-Kymmene Oy:ltä, Metsähoitoyhdistys Pirkanmaa Korjuupalvelulta sekä Westas Groupilta. Leimikko on voimassa olevan metsäsuunnitelman mukainen. Kirjalliset tarjoukset tuli jättää kello mennessä osoitteella: Sastamalan kaupunki, Elävä maaseutu Katariina Pylsy PL 23, Sastamala tai sähköisesti Elävän maaseudun toimiston käyntiosoite: Puistokatu 10, Sastamala. Tiedustelut Reijo Saari puh tai Katariina Pylsy Määräaikaan kello mennessä jätettyjen kirjallisten tarjousten kokonaismäärä oli 4 kpl. Metsä Group, Metsäliitto Puunhankinta/ Harri Reunanen UPM-Kymmene Oyj Metsä/ Tapani Sippola Westas Group Raunion Saha Oy/ Tarmo Saarinen Luvian Saha Oy/ Mikko Sampolahti Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy, kaupunginpuutarhuri Reijo Saari Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. hyväksyä Mouhijärven alueen Vähä-Tiisalan ja Täytänän tilojen pääte- ja harvennushakkuuleimikon Metsä Group, Metsäliiton (99 675,00 ) tarjouksen. Lopullinen ostohinta määräytyy mittausten perusteella.

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta valtuuttaa Katariina Pylsyn allekirjoittamaan metsänhakkuusopimuksen Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Maaseutulautakunta Martti Savijoen ero kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä 788/ /2013 KHALL Martti Savijoki on pyytänyt kirjelmällään paikkakunnalta muuton vuoksi eroa kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä se kä maaseu tu lau takunnan varajäsenyydestä läh tien. Kuntalain 37 :n mukaan luottamushenkilön menettäessä vaalikelpoisuutensa on sen toimielimen, jonka valittava luottamushenkilö on, toteutettava luottamustoimi päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. Martti Savijoki toimii vuoden 2012 kunnallisvaalien tulosten perus teella Suo men Kris til lis de mo kraa tit r.p:n kolmantena varavaltuutettu na. Maaseutulautakunnan kokoonpano : Jäsen Naatula Ilkka, pj Lakkinen Sinikka, vpj Koskinen Kirsi Mörtti Tapio Pärssinen Ari-Pekka Rajala Timo Toivo Johanna Toivola Helvi Virtanen Seppo Varajäsen Viitala Timo Koiranen Niina Holma Kaisa Väkkärä Markku Kaihlamäki Jari Viander Eerika Huitula Hilkka Savijoki Martti Haapanen Timo Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Hannu Nikkilä Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustol le, että valtuusto - myöntää Martti Savijoelle paikkakunnalta poismuuton vuoksi alkaen eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä sekä - valitsee varajäsenen Martti Savijoen tilalle maaseutulautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallintojohtaja Hannu Nikkilä, puh

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Maaseutulautakunta KVALT MAALTK 79 Ehdotus kh: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustol le, et tä valtuusto - myöntää Martti Savijoelle paikkakunnalta poismuuton vuoksi alkaen eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja maaseutulautakunnan varajäsenyydestä sekä - valitsee varajäsenen Martti Savijoen tilalle maaseutulautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun saakka. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginvaltuusto valitsi maaseutulautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuoden 2016 loppuun saakka varajäseneksi Repe Mäensivun. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Kaupunginvaltuuston päätös saatetaan maaseutulautakunnalle tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduksi.

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Kuusikon yksityistien anomus 653/ /2012 MAALTK 80 Sastamalan kaupungin suorittama peruskorjaus kaavatielle Oikopolulle (Häijää) tulee lisäämään jatkossa huomattavasti liikennettä Kuusikon yksityistielle. Oikopolku lähtee koulun pihasta ja päättyy toisesta päästä Kuusikontielle ja täten liikenne tulee kulkemaan pääosin Kuusikontien kautta. Koulun piha-alue tultaneen rauhoittamaan pääsääntöisesti koululiikenteelle. Timo Uotila on ollut asiasta yhteydessä kaupunkiin (Jorma Tuomisto) ja on esitetty (Jouni Kankaanpää), että Kuusikontie laatisi maaseutulautakunnalle hakemuksen, jossa kaupunkia pyydettäisiin ottamaan hoitoon Rieniläntien ja Oikopolun välinen osuus Kuusikontiestä. "Kuusikon yksityistie hakee Rieniläntien ja Oikopolun välistä osuutta Kuusikontiestä kaupungin hoidettavaksi lähtien. Kaupungin kaavatie Oikopolku päättyy toisesta päästä Kuusikon yksityistiehen. Oikopolkua peruskorjataan juuri nyt ja peruskorjausliikenne on pääosin kulkenut Kuusikontietä pitkin, kuten osin urheilukentän rakentamisliikennekin. Odotettavissa on, että uudistetun Oikopolun liikenne tulee lisääntymään huomattavasti (mm liikenne urheilukentälle) ja näin ollen myös Kuusikontien. Kaupungin kaavatien aiheuttaman kasvavan liikennemäärän johdosta haemme em. osuutta Kuusikontiestä kaupungin hoidettavaksi. Kuusikon yksityistien valtuuttamana Sastamalassa Timo Uotila" Tiekunnan mielestä mahdollinen kielteinen päätös johtanee joko Oikopolun liikenteen katkaisemiseen Kuusikontielle tai siirtymistä jonkinlaiseen vuosittaiseen tienkäyttömaksuun. Oikopolun varteen on juuri valmistunut urheilukenttä joka lisää liikennettä Oikopolulla ja Kuusitiellä. Kaava päättyy Oikopolun päähän. Katurakennusmestari Jouni Kankaanpää esittää lausunnossaan, että kaupunki ottaa hoitoonsa Kuusikontien alkupään, Rieniläntieltä Oikopolulle saakka. Kuusikontien loppupää jää yksityistieksi. Valmisteluvastuu:kehittämispäälikkö Katariina Pylsy, katurakennusmestari Jouni Kankaanpää, kunnossapitomestari Heikki Järvensivu

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää 1. ottaa kaupungin hoitoon lukien Kuusikontien alkupään Rieniläntieltä Oikopolulle saakka pituudeltaan 75 metriä. Kuusikontien loppupää 240 metriä jää yksityistieksi. 2. tehdä sopimuksen tiekunnan kanssa yksityisen tien kunnossapidosta lukien. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu, jollei sitä irtisanota vähintään kolme kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua. Tiekunnan tulee pitää hoitokunnan kokous vähintään kahden vuoden välein ja toimittaa kokouksen pöytäkirja kaupungille. Tiekunnan tulee valita keskuudestaan yhdyshenkilö, joka vastaa tietä koskeviin kysymyksiin ja toimii yhdyshenkilönä kaupungin suuntaan. 3. esittää Yhdyskunta ja ympäristö ydinprosessille, että se tekee auraus- ja hiekoitussopimuksen saakka Oikopolun urakoitsijan Sastamalan Ympäristöpalvelun kanssa Kuusikontien osuudesta, joka rajoittuu Rieniläntiehen ja Oikopolkuun. Oikopolun auraus- ja hiekoitussopimushinnottelun mukaisesti. Päätös: Keskustelun kuluessa Tapio Mörtti esitti, että kaupunki ei ota kyseessä olevaa tietä kaupungin hoitoon ja kaupunki ottaa kyseessä olevaan tiehen osaa yksiköiden käyttömaksuna siitä saadun hyödyn mukaan. Kaikki lautakunnan jäsenet kannattivat Mörtin ehdotusta. Puheenjohtaja totesi Mörtin ehdotuksen tulleen päätökseksi asiassa.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Henkilöstön siirtosopimus lomatoiminnan toiminta-alueen laajentumisesta entisen Kiikoisten kunnan alueelle MAALTK 81 Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) ja Sastamalan kaupunki ovat tehneet uuden toimeksiantosopimuksen lomituspalvelujen paikallisyksiköstä ja sen toiminnasta lukien. Toiminta-alueeseen liitetään entisen Kiikoisten kunnan alueen lomituspalvelut Honkajoen kunnan paikallisyksiköstä. Asiasta on pidetty lomituksen vastuuhenkilöiden palaveri syyskuussa ja 4.10 Honkajoella pidettiin palaveri, jossa mukana myös Honkajoen kunnanjohtaja ja Sastamalan kehitysjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Honkajoen kunnan toimesta lähetettiin kysely Lavian lomittajille, että ketkä ovat mahdollisesti halukkaita siirtymään Sastamalan paikallisyksikön alaisuuteen lukien ns. vanhoina työntekijöinä. Kyselyn perusteella kolme maatalouslomittajaa halusi siirtyä Sastamalan paikallisyksikköön lukien. Kiikoisissa ja Laviassa asuvista lomittajista siirtyy 3 henkilöä Sastamalan paikallisyksikön alaisuuteen ns. vanhoina työntekijöinä. Honkajoen kunnanhallitus päätti :n 222 kohdalla hyväksyä maatalouslomitushenkilöstön siirtosopimuksen Honkajoen kunnan ja Sastamalan kaupungin välillä. Yhteistyötoimikunta merkitsi tiedokseen henkilöstön siirtosopimuksen Henkilöstöjaosto merkitsi tiedokseen lomatoiminnan henkilöstön siirtosopimuksen. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy, lomituspalvelupäällikkö Raili Puro. Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää hyväksyä maatalouslomitushenkilöstön siirtosopimuksen Honkajoen ja Sastamalan kaupungin välillä. Sopimus allekirjoitetaan hallintosäännön mukaisesti. Lautakunnan päätökseen perustuvan kaupungin puolesta tehtävän sopimuksen allekirjoittaa toimielimen esittelijä ja varmentaa valmistelun suorittanut viranhaltija. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Viranhaltijapäätökset MAALTK 82 Maaseutulautakunnan kokouksessa on nähtävillä kehittämispäällikön viranhaltijapäätökset viranhaltijapäätökset viljelysmaan vuokrasopimuksista :t viranhaltijapäätös myöhätyneenä jätetystä pellonvuokratarjouksesta 27 - viranhaltijapäätös tarjouspyynnön vastaisesta pellonvuokraustarjouksesta 28 Lupa-asiat: Kulkulupa kohteelle 1, Kiikoinen 1 Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta merkitsee päätöspöytäkirjat tiedoksi saaduiksi. Maseutulautakunta päättää, ettei se käytä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta päätöksiin. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Ilmoitusasiat MAALTK Maaoikeuden päätös M 13/ Tarjouspyyntö maatalouslomituspalveluiden hankinta Sastamalan lomituspalveluille. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Ilmoitusasiat saatetaan maaseutulautakunnalle tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi saaduiksi.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Saatavien poistaminen MAALTK 84 Sastamalan kaupungin hallintosäännön mukaan lautakunnat ja johtokunnat ratkaisevat toimialallaan asiat, jotka koskevat saatavien poistamista tileistä. Tileissä ei pidetä kolmea vuotta vanhempia saatavia. Tileistä poistamista koskevaan päätökseen on merkittävä, minkä saatavan kohdalla perintää ei enää jatketa. Maaseutulautakunnan alaisia saatavia on yhteensä ,25 euroa. Saatavat ovat lomituspalvelumaksuja. Tarkempi saatavien poistoesitys on esillä kokouksessa. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkökehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää poistaa tileistä yhteensä ,25 euron saatavat. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

21 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Vene vie-esiselvityshanke ja Kokemäenjoen virkistyskäyttöhanke MAALTK 85 Kehittämisidea Vene vie-hankkeelle syntyi Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan Brysselin EU-toimiston kokoon kutsumassa seudullisessa kuntien yhteistyöverkostossa, jossa mietittiin konkreettisia toimenpiteitä kuntien yhteiseksi kehittämistoiminnaksi ja ulkoisen rahoituksen hyödyntämiseksi. Hyväksi yhteistyön kohteeksi todettiin venesatamien ja vesistömatkailun kehittäminen. Kyseessä olevan esiselvityksen päätavoite on kahtalainen: yhtäältä luoda edellytykset vesistömatkailun eri segmenttien ja matkailulle palveluja tuottavien yritysten konkreettiseen yhteen saattamiseen. Tätä varten identifioidaan ja nostetaan alueellisesta, satojen yritysten kirjosta, esiin edustava otos relevantteja nykyisiä tai suunnitteilla olevia uusien palvelujen tuottajia, joilla katsotaan olevan ensi vaiheessa parhaat mahdollisuudet pitkäjänteiseen ja vesistömatkailua monipuolisesti hyödyttävään toimintaan ja joiden kanssa pyritään rakentamaan yhdessä laiva- ja vierasveneyrittäjien kanssa toimivia yhteistyömahdollisuuksia jo lyhyellä tähtäimellä. Toisaalta esiselvityksessä selvitetään kuntien vierasvenesatamien kunnostamis- ja rakentamistarpeet niin, että satamat saataisiin vastaamaan sekä laadullisesti että sijaintinsa puolesta vesistömatkailun tarpeita. Lisätavoitteena on myös kuntien välisen yhteistyön synnyttäminen satamien rakentamisen ja ylläpidon alueilla. Hankkeessa tarkastellaan myös alueen mahdollisuuksia vesistöjen ja matkailun yhdistämiseen myös talvikaudella. Pirkanmaan kunnat ovat päättäneet hakea maakunnan kehittämisrahaa (50 % kustannuksista) Vene vie-esiselvityshankkeelle. Tampereen kaupunki on päättänyt rahoittaa hanketta 24,31 %:n osuudella. Muiden kuntien osuudeksi jäisi 25,69 %. Koko hankkeen kuntaosuuden suuruus on euroa, josta Sastamalan osuus on 5,65 % eli 1327 euroa. Sastamalan Seudun Yrityspalvelun osuus kuntaosuus kuntarahasta olisi 50 % eli 663,50 euroa ja Elävän maaseudun osuus 50 % eli 663,50 euroa. Elävä maaseutu on osallistunut vuonna 2013 Kokemäenjoen virkistyskäyttöhankkeeseen. Vuonna 2013 kuntarahan on maksanut Joutsenten Reitti ry. Kokemäenjoen virkistyskäyttöhankkeen ohjausryhmän kokouksessa esitettiin, että Sastamala olisi hankkeessa mukana myös vuonna 2014 noin euron suuruisella kuntarahoitusosuudella. Valmisteluvastuu: kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää osallistua vuonna 2014 Vene vie-esiselvityshankkeeseen ja Kokemäenjoen virkistyskäyttöhankkeeseen.

22 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Kirjoituskilpailu nuorille MAALTK 86 Kilpailussa oli kaksi sarjaa: I-sarja: vuosina syntyneet II-sarja: vuosina syntyneet Kirjoituskilpailun otsikko: Sastamalan maaseutu Kirjoituskilpailun tarkoituksena oli paitsi tuoda julki nuorten ääntä Sastamalan uudessa maaseutuohjelmassa myös kiinnittää nuorten huomio maaseutuun ja kerätä nuorten ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia siitä, mitä maaseutu heille merkitsee. Kirjoittaja sai käsitellä kirjoituksessaan joitakin seuraavista aihealueista: - asuminen maaseudulla - maaseudun kulttuuri - maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus - maatalous ja sen muutos - metsien monet mahdollisuudet - maaseutumatkailun kehittäminen - Sastamalan maaseudun tulevaisuus Kilpailutyöt tuli palauttaa mennessä. Määräaikaan mennessä palautettiin 51 työtä Valmisteluvastuu:kehittämispäällikkö Katariina Pylsy Ehdotus kehpääl: Maaseutulautakunta päättää luovuttaa sarjansa voittajille 100 euroa, kunkin sarjan toinen palkinto on 75 euroa ja kunkin sarjan kolmas palkinto on 50 euroa, sekä kunkin sarjan neljäs palkinto 40 euroa sekä II-sarjan viides palkinto 40 euroa. Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Maaseutulautakunta Seppo Torpon oikaisuvaatimus MAALTK 87 Seppo Torpo oli jättänyt maaseutulautakunnan puheenjohtaja Ilkka Naatulalle päivätyn oikaisuvaatimuksen. "Pyydän oikaisua viranhaltijan tekemään päätökseen koskien auraussopimusta. Veljekset Saikka Oy:lle on tehty auraussopimus ajalle Kesken meneillään olevan kauden sopimus on kuitenkin siirretty ilman maaseutulautakunnan käsittelyä uudelle perustetulle yhtiölle (Sastamalan Konepalvelu Oy). Uusi yhtiö ei kuitenkaan ole koskaan tehnyt tarjousta ko. alueista. Viranhaltijapäätöksellä sopimus siirrettiin ko. yhtiölle ilman, että kaikki tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset ja muiden vastuiden täyttyminen oli varmistettu. Pyydän maaseutulautakuntaa ottamaan asian lähempään tarkasteluun. Sastamalassa Seppo Torpo" Valmisteluvastuu: puheenjohtaja Ilkka Naatula Ehdotus puheenjohtaja: Maaseutulautakunta merkitsee oikaisuvaatimuksen tiedoksi ja pyytää seuraavilta viranhaltijoilta: tekninen johtaja Jorma Tuomisto, hallintolakimies Katja Arve-Salonen, kehittämispäällikkö Katariina Pylsy ja kunnossapitomestari Heikki Järvensivu selvitykset asiaan kirjallisina seuraavaan kokoukseen. Tapio Mörtti toimii sihteerinä tämän pykälän ajan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että asian käsittelyyn osallistuivat lautakunnan jäsenet, esittelijä sekä kaupunginhallituksen edustaja. Esittelijä poistui päätöksenteon ajaksi. Asia ei ole julkinen asian keskeneräisyyden vuoksi.

25 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jon ka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Sastamalan kaupungin maaseutulautakunta Käyntiosoite: Puistokatu 10 Postiosoite: PL SASTAMALA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut tua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuk sen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aika na kello 9-15 Elävän maaseudun hallintotoimisto, III ker ros, Puistokatu 10, SASTAMALA Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettva oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisu vaatimusajan päättymis tä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: 75, 78, Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KL 91 ): 76, 79, 87

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Maaseutulautakunta Aika 10.12.2014 klo 17:00-17:32 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 22.01.2016 klo 08:30-12:30 Paikka Mouhijärven yhteiskoulu, Uotsolantie 30 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 09:00-13:45 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 40 Kokouksen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 1 tarkastusta varten 14.12.2011 AIKA 14.12.2011 klo 16:30-17:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 28.06.2016 klo 15:00-15:15 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 tarkastusta varten 11.04.2012 AIKA 11.04.2012 klo 16:30-19:15 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Maaseutulautakunta Aika 21.02.2017 klo 17:00-17:54 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1. Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Maaseutulautakunta Aika 24.04.2014 klo 17:00-18:49 Paikka Kauppalantalo, Elävän maaseudun toimisto, Puistokatu 10, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 24 Kokouksen

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (6) Kaupunginhallitus (S) Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (6) Kokoustiedot Aika maanantai klo 13:00-13:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Antti Kivelä, puheenjohtaja Pekka Kantanen,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2013 57 Sivistyslautakunta 25.09.2013 AIKA 25.09.2013 klo 18:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Nimi Tehtävä Lisätiedot ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Itäinen aluejohtokunta Aika 30.11.2017 klo 19:34-19:54 Paikka Valtuustosali Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Taavila Marko pj. Koskimaa Päivi vpj. Autio Raimo

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (12) Omistajaohjausjaosto Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 12:00-13:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Leila Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Kaupunkirakennelautakunta (S) Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (8) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:20-16:30 Paikka Valtuusto-virastotalo, lautakuntien kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Iris Asikainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10.

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, Joensuu. Pirskanen ilkka toimitusjohtaja poistui klo 10. Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.08.2016 kello 10:00-11:09 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoushuone 2, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Tohkanen Matti Karjalainen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Aika 15.11.2016 klo 17:00-19:45 Paikka Kiikoisten rantasauna, Rajalahdentie 45, Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Marjut Lindroos, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Jouko Pirttimäki Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 16.02.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 16.02.2016 tiistai klo 16:00-16:30 Paikka Kokoushuone Vermo, Asemakuja 2 C 4 kerros Saapuvilla olleet jäsenet Marjut Lindroos, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5

Sisällysluettelo. 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 Satamalautakunta 09.04.2013 Sisällysluettelo Sivu 19 Satamaterminaalin ilmastoinnin ja lämmön talteenottojärjestelmän uusinta 3 20 Sataman ajankohtaiset asiat 5 Naantalin

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Toimitilapäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Toimitilapäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1046 Kansalaisopiston vesikattourakka Hankinta sisältää Kaukametsän kansalaisopiston vanhan huopakaton purkamisen ja uuden huopakaton rakentamisen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 19 Vuoden 2016 arviointikertomus 5 20 Muut asiat 6

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 19 Vuoden 2016 arviointikertomus 5 20 Muut asiat 6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (7) Tarkastuslautakunta Aika 24.04.2017 klo 08:00 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Tarkastuslautakunta 05.11.2013 AIKA 05.11.2013 klo 16:45 PAIKKA KPMG:n toimist, Isokatu 32 B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus 3 16 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kokousaika 16.3.2017 kello 17.30-18.40 Kokouspaikka Halikon perhetukikeskus, Juustomestarintie 11 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Hallintotoimisto 31.3.2017 kello 9.00

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43

Jari Vanha Antero Hyvärinen NN puheenjohtaja sihteeri sihteeri 43 AIKA Maanantai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:30. kaupunginhallituksen kokoustila. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 07.11.2016 klo 08:00-10:30 Paikka kaupunginhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Kajaanin Veden verkostopäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Kajaanin Veden verkostopäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-572 Otanmäen venttiilikaivon hankinta Kajaanin Vesi -liikelaitos pyysi tarjouksia Otanmäen venttiilikaivosta kolmelta venttiilikaivovalmistajalta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini

Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén, Petteri Tuomi, Tiina Kupila, Ilkka Niini PÖYTÄKIRJA 1 (7) 3.6.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 1.6.2016 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Kaisa Alaviiri, Pirjo Ajeti, Petri Hokkanen, Elli Perklén,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies. Otsikko Sivu Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 6/2015 42 Tarkastuslautakunta Kokousaika 16.12.2015 kello 15:00-18:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kh Piällysmies Asialista: Otsikko

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/ (8) Tarkastuslautakunta. Aika klo 08:00-10:15. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 27.03.2017 klo 08:00-10:15 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2017 Kunnanjohtajan valintatoimikunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA maanantai 7.8.2017 klo 18.30 19.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tarkastuslautakunta (4) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 10.3.2017 1(4) Tarkastuslautakunnan kokous 10.3.2017 Aika Perjantai 10.3.2017 klo 9.00 14.45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen

Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa Vuopala ja Eeva Hänninen PÖYTÄKIRJA 1 (8) 20.9.2017 LINTUVAARAN KOULU Johtokunnan kokous Aika 20.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Lintuvaaran koulun opettajanhuone Paula Turkkila, Tuomas Timonen, Anna Myllymäki, Tiina Kupila, Vesa

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 20 Tarkastuslautakunta 23.05.2017 AIKA 23.05.2017 klo 09:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Sodankyläntie 1 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 1/2014 Kokousaika: 22.1.2014 klo 13.00-16.35 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kajaanin Veden käyttöpäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Kajaanin Veden käyttöpäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KA JDno-2017-1363 Linnanharjun vedenottamon kiinteän varavoiman hankinta Kajaanin Vesi -liikelaitos pyysi 24.8.2017 Kajaanin kaupungin sähköisen tarjouspalvelun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2017 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2017 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2017 1 19.12.2017 Aika 19.12.2017 klo 17:30-18:30 Paikka Gasthous Pooki, Ylinenkatu 21, Uusikaupunki Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annika Pellonpää ja Timo Frangén.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Annika Pellonpää ja Timo Frangén. PÖYTÄKIRJA 1 (5) 31.5.2017 TAAVINKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 31.5.2017 kello 8.00 Paikka Taavinkylän koulu, Taavilantie 19, 02180 Espoo Läsnä Ilona Piiroinen puheenjohtaja Markku Hakonen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.9.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Sastamalan Veden johtokunta Aika 28.04.2015 klo 17:00-17:35 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 15.10.2016 klo 9.00 11.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Sähköinen kirjallinen päätöksentekomenettely sähköpostitse välisenä aikana

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ Sähköinen kirjallinen päätöksentekomenettely sähköpostitse välisenä aikana LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Lapin liiton hallitus 21.09.2017 AIKA 21.-23.09.2017 PAIKKA Sähköinen kirjallinen päätöksentekomenettely sähköpostitse 21.-23.9.2017 välisenä aikana KÄSITELLYT ASIAT Liitteet

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot