CONVI. Käyttö- ja huolto-ohje. Visco Probe sf_5.doc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CONVI. Käyttö- ja huolto-ohje. Visco Probe. 10100sf_5.doc 29-04-2008"

Transkriptio

1 CONVI ApS - DK 5270 Odense N Puh Fax s-posti :

2 1. TIEDOT...1 A. ESIPUHE...1 B. TYYPPIKILPI TURVALLISUUSOHJEITA TEKNISET TIEDOT...2 A. KÄYTTÖ...2 B. MITAT...3 i. Anturi...3 ii. Vastaanotin KUVAUS...4 A. ANTURI...4 B. VASTAANOTIN ASENNUS...5 A. VASTAANOTTO...5 B. ANTURIN SIJOITUSPAIKKA...5 i. Kaksoisakselisekoitin...5 ii. Tasosekoittimet...7 C. ASENNUS SEKOITTIMEEN...8 i. Anturi...8 ii. Vastaanotin...8 D. KYTKENTÄ IRROTUS JA HÄVITTÄMINEN KUNNOSSAPITO...9 A. PUHDISTUS...9 B. AKUN VAIHTAMINEN...10 C. MITTAUSJÄRJESTELMÄN TARKASTUS...10 D. ANTURIKUULAN JA ANTURIVARREN VAIHTAMINEN...11 E. VASTAANOTTIMEN JA ANTURIN VAIHTAMINEN VIANMÄÄRITYS...11 A. MITTAUSTULOKSISSA ON ÄKILLISIÄ POIKKEAMIA...11 B. MITTAUSTULOKSET PUUTTUVAT...12 C. MITTAUSTULOKSET PUUTTUVAT EDELLEEN OHJELMAN ASENNUS JÄRJESTELMÄN ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN...13 A. JOHDANTO...13 B. KÄYTTÖLIITTYMÄ...14 C. MITTAUKSEN KÄYNNISTÄMINEN/PYSÄYTTÄMINEN...15 D. TILATIEDOT...15 E. RESEPTIT...16 F. OHJELMAN SULKEMINEN...16

3 11. VASTAANOTTIMEN ASETUKSET ANTURIN ASETUKSET MUIDEN ARVOJEN MÄÄRITTÄMINEN LOKIJÄRJESTELMÄN ASETUKSET KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄN ASETUKSET...23 LIITE KÄYTTÖÖNOTTO SKAKO A/S:N PROSESSIOHJAUKSEN SK600 KANSSA...24 LIITE KÄYTTÖÖNOTTO HAARUP MASKINFABRIK A/S:N PROSESSIOHJAUKSEN MIXODATAMAT KANSSA.26

4 Sivu 1 1. Tiedot a. Esipuhe Tämä CONVI-viskositeettimittarin käyttö- ja huolto-ohje on tarkoitettu kaikille laitetta käyttäville: käyttäjille sekä puhdistus-, huolto- ja kunnossapitohenkilökunnalle. Mittalaitteen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että tutustut ennen käyttöä huolellisesti tähän käyttö- ja huolto-ohjeeseen ja noudatat kaikkia siinä mainittuja turvallisuutta, käyttö ja huoltoa koskevia ohjeita ja määräyksiä. Koneen omistaja vastaa siitä, että koneen käyttäjä, puhdistus-, huolto- ja kunnossapitohenkilökunta ovat lukeneet ja ymmärtäneet tässä käyttö- ja huoltoohjeessa mainitut, laitteen käytön kannalta merkitykselliset asiat. Lisäksi koneen omistaja vastaa myös siitä, että kaikilla mittalaitetta käyttävillä on riittävät taidot suoriutua heille annetuista tehtävistä. Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä, ota yhteys CONVI ApS-yhtiöön. b. Tyyppikilpi Anturissa tyyppikilpi on asennettu sisään akun taakse. Vastaanottimessa se on asennettu kahden kiinnitysruuvin väliin. Kuva 1 Kaikissa CONVI ApS:lle osoitetuissa mittalaitetta koskevissa tiedusteluissa on mainittava tyyppikilvessä annetut tiedot. Näin nopeutat asian käsittelyä ja vältät väärinkäsitykset. y./no 0X-00Y CE Type B/S 00Z CONVI ApS DK-5270 Odense N Kuva 2

5 Sivu 2 2. Turvallisuusohjeita Mittalaitteen kuljetukseen, asennukseen, käyttöön ja huoltoon ei liity mitään turvallisuusriskejä. Asennuksen ja huollon yhteydessä on ehdottomasti noudatettava sen koneen turvallisuusohjeita, johon mittalaite asennetaan. CONVI ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että tämän ohjeen määräyksiä ei ole noudatettu. Laitteen omistajan tulee jatkuvasti valvoa, että kalibrointi ja mittaus ovat oikein suhteessa haluttuun tulokseen. 3. Tekniset tiedot a. Käyttö Convi on tarkoitettu viskositeetin mittaukseen newtonilaisista nesteistä ja materiaaleista, jotka ovat osittain juoksevia ja noudattavat Bingham-mallia. a ei saa käyttää seuraavien mittaukseen: i. Kuumat materiaalit, joiden lämpötila on yli 60 C. ii. Palavat tai räjähdysalttiit materiaalit. iii. Elintarvikkeet. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys CONVI ApS yhtiöön tarkempaa arviointia varten.

6 Sivu 3 b. Mitat i. Anturi Kuva 3 Ellei a voida asentaa vakiopituisella anturilla, on mahdollista tilata erikoisversio, jossa anturin pituus on sovitettu käyttötarkoitukseen. ii. Vastaanotin Kuva 4

7 Sivu 4 4. Kuvaus koostuu kahdesta pääosasta: anturi, joka asennetaan sekoittajan pyöriviin osiin ja vastaanotin, joka asennetaan sekoittajan ulkopuolelle. (Katso toimituksen sisältö kappaleesta Asennus). a. Anturi Anturi näkyy kuvassa 5. Sen pääosat on kuvattu alla. Kiristyssanka Kiinnitysvarso Anturikotelo Piirilevyn pidin Akku Anturivarsi Kuula Kuva 5 Anturi saa käyttöjännitteen ladattavasta akusta. Käytön aikana anturi liikkuu betonissa, jolloin siihen kohdistuu tietty voima. Anturiin kohdistuva voima mitataan ja rekisteröidään anturikotelossa olevalla elektroniikalla. Anturin ohjelmisto käsittelee kirjatut mittaustiedot ja lähettää ne radiosignaalina vastaanottimeen. b. Vastaanotin Vastaanotin näkyy kuvassa 4. Se sisältää tarvittavan elektroniikan ja ohjelmiston, jotta se voi vastaanottaa radiosignaalit mittatietoineen anturilta ja välittää ne kaapelin kautta tietokoneeseen.

8 Sivu 5 5. Asennus a. Vastaanotto n vastaanoton yhteydessä ja ennen asennuksen aloittamista tulee lähetyksen sisältö tarkastaa mahdollisten puutteiden, kuljetusvaurioiden ja muiden näkyvien vikojen varalta. Anturin mukana toimitetaan alla olevassa kuvassa näkyvä asennusjärjestelmä, jolla anturi asennetaan kaksoisakselisekoittimeen. Järjestelmän tulee sisältää ilmoitetut osat. Kytkentärasia Latauslaite Akku Vastaanotin Anturi Magneetti Teräsvaijeri Kiinnitysvarsi Avain Ohjelma CD-R Kuva 6 Jos järjestelmä asennetaan tasosekoittimeen, lähetykseen sisältyy kaksi anturia ja kaksi kiinnitysvartta. b. Anturin sijoituspaikka i. Kaksoisakselisekoitin Mukana toimitettu kiinnitysvarsi (30x30 mm neliöprofiili) hitsataan sekoitussiipeen 50 mm siiven keskiön takapuolelle ja yhdensuuntaisesti sen säteen kanssa, jolle anturi asennetaan. Katso kuva 7. Jotta kiinnitysvarsi saadaan oikeaan asentoon, sitä on

9 Sivu 6 sovitettava. Voi myös olla tarpeen kiinnittää sekoitussiipeen pala paksua teräslevyä ja hitsata kiinnitysvarsi tähän levyyn. Hitsaus pitää teettää luokkahitsaajalla, koska heikkolaatuinen hitsausjälki voi aiheuttaa sen, että anturi putoaa ja rikkoutuu ja mahdollisesta vaurioittaa sekoitinta ja jäljempänä prosessissa olevia koneita. Paksu teräslevy Liikesuunta Sekoitussiiven keskiö 50 R Laskettu säde Kuva 7 HUOMAA! Kiinnitysvarsi on asennettu kyljelleen ja sen pitää olla vaakasuorassa. Korkeus sekoittimen pohjasta ilmenee mittapiirroksesta kuvassa 3. Anturi sijoitetaan sekoituskauhan eteen niin, että etäisyys kauhaan on 1 / 4 1 / 3 etäisyydestä edelliseen kauhaan. Etäisyys sekoitussiiven keskeltä anturin keskelle on R. R määritellään seuraavien perusteella. Anturin pitää olla betonin sisällä koko ajan siinä osassa sekoitusprosessia, jossa mittaukset tehdään. Se ei saa liikkua alueella, josta edellinen kauha on poistanut betonin. Anturin maksimi- ja miniminopeuksien suhteen tulisi olla 1,6-3:1. Nämä ehdot täyttävän säteen laskemiseksi tulee joko tuntea tai mitata seuraavat: C [m] = etäisyys sekoittimen keskeltä sekoitussiiven keskelle n1 [o/min] = hammaspyörästön/sivukaapimen pyörimisnopeus n2 [o/min] = sekoitussiipien pyörimisnopeus hammaspyörästön suhteen K + 1 n1 Säde R [m] = C [m], jossa K valitaan väliltä 1,6 3 niin, että R sopii K 1 n1+ n2 mahdollisimman hyvin sekoittimen tiloihin ja täyttää edellä mainitut vaatimukset. Tarkasta, ettei anturi osu sekoitustyökaluihin, kun sekoitin käynnistetään!

10 Sivu 7 Ohjelman asetusten määrittelyn yhteydessä pitää määrittää anturin maksimi- ja miniminopeudet. Nopeudet lasketaan seuraavasti: 2π Maksiminopeus V max. [m/s] = ( n2 xr + n 1 (C+R)) 60 2π Miniminopeus V min. [m/s] = (n2 xr -n 1 (C-R)) 60 ii. Tasosekoittimet Tämän tyyppiseen sekoittimeen asennetaan kaksi anturia. Nämä asennetaan pyörivään osaan tietylle etäisyydelle sekoittimen keskipisteestä. Katso kuva 8. Mukana toimitettu kiinnitysvarsi (30x30 mm neliöprofiili) hitsataan esim. kaavinvarteen 50 mm kaavinvarren taakse ja yhdensuuntaisesti sen säteen kanssa, jolle anturi asennetaan. Katso kuva 8. Jotta kiinnitysvarsi saadaan oikeaan asentoon, sitä on sovitettava. Voi myös olla tarpeen kiinnittää kaavinvarteen pala paksua teräslevyä ja hitsata kiinnitysvarsi tähän levyyn. Hitsaus pitää teettää luokkahitsaajalla, koska heikkolaatuinen hitsausjälki voi aiheuttaa sen, että anturi putoaa ja rikkoutuu ja mahdollisesta vaurioittaa sekoitinta ja jäljempänä prosessissa olevia koneita. Anturit sijoitetaan niin, että etäisyys anturista ja astian reunaan/keskiputkeen on mm Liikesuunta Astian kylki Sekoittajan säde 50 Keskiputki Kuva 8 HUOMAA! Kiinnitysvarsi on asennettu kyljelleen ja sen pitää olla vaakasuorassa. Korkeus sekoittimen pohjasta ilmenee mittapiirroksesta kuvassa 3. Anturi sijoitetaan sekoituskauhan eteen niin, että etäisyys kauhaan on 1 / 4 1 / 3 etäisyydestä edelliseen kauhaan.

11 Sivu 8 c. Asennus sekoittimeen i. Anturi Anturi kiinnitetään kiinnitysvarteen niin, että se on oikealla etäisyydellä sekoittimen keskipisteestä ja osoittaa liikesuuntaan kuvissa 7 ja 8 osoitetulla tavalla. Ruuvit rasvataan ja tiukataan 160 Nm kireyteen. ii. Vastaanotin Vastaanotin asennetaan sekoittimen kannen päälle paikkaan, jossa se ei ole tiellä. Kanteen leikataan ø 95 mm reikä ja mukana toimitettu hitsilaippa asennetaan leikatun reiän päälle. Laippa hitsataan 25-prosenttisesti. Hitsin jäähdyttyä vastaanotin ruuvataan kiinni hitsilaippaan. Jos mahdollista vastaanotinta käännetään niin, että liitännät ovat alaspäin. Tämä vähentää kosteusvaurioiden riskiä. d. Kytkentä Vastaanotin kytketään tietokoneeseen suojatulla verkkokaapelilla, tyyppi: CAT5e 4x2x0,51 mm AWG24 S-FTP. Kaapelissa tulee olla RJ45 liitin. Liitin asennetaan vastaavaan läpivientiin. Vastanottimen kansi ruuvataan irti mukana toimitetulla avaimella. Kaapeli asennetaan vastaanottimen piirikortin oikeaan liitäntään ja verkkokaapeli pujotetaan läpiviennin kautta ulos kotelosta. (Vaihtoehtoisesti liitin asennetaan paikan päällä). Jos järjestelmään sisältyy useita vastaanottimia, ne kytketään sarjaan yhdistämällä vastaanottimen toinen liitäntä seuraavaan vastaanottimeen jne. Jos järjestelmässä on useita sarjaan kytkettyjä vastaanottimia, piirikortissa heti liittimien alapuolella oleva siltaus pitää poistaa kaikista paitsi viimeisestä vastaanottimesta. Kun verkkokaapeli on sopivan tiukalla, läpiviennin mutteri kiristetään ja vastaanottimen kansi ruuvataan paikalleen. Mukana toimitettuun kytkentärasiaan kytketään 230 V syöttö ja verkkokaapeli vastaanottimesta. Verkkokaapeli kytketään seuraavasti: Liitin 5 Liitin 6 Liitin 7 Liitin 8 Liitin 9 Liitin 10 Liitin 35 Liitin 46 valkoinen/oranssi oranssi valkoinen/vihreä sininen valkoinen/sininen vihreä valkoinen/ruskea ruskea

12 Sivu 9 Jos Convi-ohjelma on integroitu prosessinohjaukseen, kytkentärasiassa on USBkaapeli. Tämä kytketään tietokoneeseen ja ohjain asennetaan mukana toimitetulta CD- R-levyltä tai verkon kautta. Jos järjestelmässä siirretään analogisia arvoja, kytkentärasiassa on kaksi USBkaapelia. Nämä kytketään yksitellen ja ohjaimet asennetaan mukana toimitetulta CD- R-levyltä tai verkon kautta. Kytkentärasian releeseen kytketään 24 V DC jännite aina kun sekoitin tyhjennetään. Näin rekisteröidään viimeksi mitatut arvot ennen tyhjennystä. Prosessiohjaukseen siirrettävät analogiset signaalit ovat liittimissä 1-4. Yksi analoginen viskositeettisignaali (0-20 ma.) voidaan ottaa liittimistä 1 ja 2. Yksi analoginen myötörajasignaali (0-20 ma.) voidaan ottaa liittimistä 3 ja 4. Asenna ohjelmisto tietokoneeseen kappaleessa 9 kuvatulla tavalla. Vaihda anturin akku (katso kappale Akun vaihtaminen). Määritä ohjelman asetukset kappaleessa 10 kuvatulla tavalla. Tarkasta mittausarvot kappaleessa Mittausjärjestelmän tarkastaminen kuvatulla tavalla. 6. Irrotus ja hävittäminen Anturi irrotetaan löysäämällä kiristyssangan kaksi M16 ruuvia ja vetämällä anturi pois kiinnitysvarrelta. Jos kiinnitysvarsikin halutaan poistaa, se leikataan irti kulmahiomakoneella tai polttoleikkurilla. Vastaanotin irrotetaan irrottamalla kuusi M6 kuusiokoloruuvia. Ellei vastaanotinta asenneta takaisin, tulee reikä sekoittimen kannessa peittää, jotta reiästä ei leviä pölyä ympäristöön. Osat tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti. Kierrätystiedot: viskositeettimittari sisältää terästä, elektroniikkakomponentteja, akun sekä PA-, PEHD- ja PEEK-muovia. Akut ja elektroniikkakomponentit palautetaan CONVI ApS -yhtiölle. 7. Kunnossapito a. Puhdistus Anturi puhdistetaan täydellisesti kerran 8 tunnin vuoron aikana. Betoni poistetaan huolella anturikuulasta, anturin varresta ja kotelosta. Painepesurin liiallista käyttöä tulisi välttää. Sekoittimen sisäpuoliset vastaanottimen osat puhdistetaan päivittäin.

13 Sivu 10 Sekoittimen ulkopuoliset vastaanottimen osat puhdistetaan viikoittain. Varo verkkokaapeleita puhdistuksen yhteydessä ja vältä liiallista painepesurin käyttöä. b. Akun vaihtaminen Akku tulee vaihtaa, kun järjestelmä antaa ilmoituksen Akkujännite alhainen (katso kappale 10.d). Keskeytyksettömän toiminnan varmistamiseksi akku kannattaa vaihtaa säännöllisin väliajoin. Akun toiminta-aika riippuu mittaustoiminnasta ja vaihtelee 2 ja 4 viikon välillä. Akku irrotetaan mukana toimitetulla erikoisavaimella. Puhdista mahdollinen lika kierteistä ja kahdesta liitinpinnasta. Kierrä akku sitten kevyesti paikalleen käsin tai erikoisavaimella. Käyttämätön akku kytketään latauslaitteeseen. Latauslaite vaihtaa automaattisesti ylläpitolataukseen, kun akku on täynnä, joten latauslaitetta ei tarvitse kytkeä irti. Käytetyt akun on helpoin hävittää palauttamalla ne CONVI ApS:lle, joka vastaa siitä, että ne hävitetään voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. c. Mittausjärjestelmän tarkastus Mittausjärjestelmän herkkyys on tarkastettu ennen toimitusta. Asennuksen jälkeen tulee suorittaa mittauksen tarkastus tunnetulla painolla (3 5 kg). Paino ripustetaan anturiin kuvan 9 mukaisesti. Käynnistä mittausjärjestelmä (katso 10.c). Lue myötöraja Vaijeri Avain Paino Irrota paino ja lue myötöraja. Kirjaa ja tallenna mittaukset sekä paino! Kuva 9 Rekisteröidyt arvot pitää tarkastaa joka toinen kuukausi.

14 Sivu 11 d. Anturikuulan ja anturivarren vaihtaminen Kun anturikuula on kulunut niin, että sen pienin läpimitta on 95 mm, se pitää vaihtaa mittauspoikkeamien välttämiseksi. Anturivarsi pitää vaihtaa, kun sen pienin läpimitta on alle 25 mm. Anturikuula kierretään irti putkipihdeillä, anturivarren pää puhdistetaan, kierre rasvataan ja uusi anturikuula tiukataan 10 mm kuusiokoloavaimella (tiukkausmomentti 81 Nm). Anturivarsi kierretään irti anturipäästä 27 mm kiintoavaimella tai putkipihdeillä. Anturikotelon alapuoli puhdistetaan betonista. Kierre puhdistetaan ja rasvataan. Anturivarsi kierretään paikoilleen. Varsi kiristetään momenttiavaimella, joka on asennettu 27 mm kiintoavaimeen. Anturivarsi tiukataan 330 Nm kireyteen. Virheellinen tiukkuus voi aiheuttaa anturikotelon mittausakselin vaurioitumisen. Anturivarren ja anturikuulan asennuksen jälkeen tulee suorittaa mittauksen tarkastus tarkastuspunnituksella (katso Mittausjärjestelmän tarkistus). e. Vastaanottimen ja anturin vaihtaminen Toimitettaessa anturin ja vastaanottimen osoitteeksi on määritetty 0. Jos järjestelmässä on vain yksi vastaanotin ja anturi, vaihto voidaan tehdä ilman perusosoitteen muutosta. Kun järjestelmässä on useita vastaanottimia ja/tai antureita, kaikille osille on määritetty nollasta poikkeava perusosoite, jotta kaikki lähettävät eri taajuuksilla eivätkä häiritse toisiaan. Lue myös kappale Vastaanottimen asetukset. Uuden anturin osoite on aina 0. Osoite vaihdetaan ohjelmassa avaamalla kyseisen anturin välilehti ja napsauttamalla Tyhjennä. Järjestelmä etsii nyt anturin ja sovittaa osoitteen. Uuden vastaanottimen osoite on aina 0. Osoite vaihdetaan ohjelmassa avaamalla kyseisen vastaanottimen välilehti ja asettamalla se näyttämään vastaanottimen 0 asetukset. Tämän jälkeen vaihdetaan vastaanottimen osoite halutuksi ja napsautetaan Lähetä. Samaa menettelyä käytetään, kun vaihdetaan koko järjestelmä tai asennetaan uusi järjestelmä. 8. Vianmääritys a. Mittaustuloksissa on äkillisiä poikkeamia

15 Sivu 12 Tarkista, että anturivarsi ja anturikuula ovat ehjiä. Suorita päivittäinen puhdistus. Tarkasta ja jälkisäädä tarvittaessa anturin taaraus (katso kappale 12). Suorita tarkastusmittaus (katso 7.c). b. Mittaustulokset puuttuvat Napsauta käynnistyspainiketta ja napsauta uudelleen painiketta Aloita mittaus. Mene asetuksiin (katso kappale 12), napsauta Aktivoi anturi ja noin 15 sekunnin kuluttua napsauta Vastaanota. Toista tarvittaessa muutaman kerran. c. Mittaustulokset puuttuvat edelleen Mene vastaanottimen asetuksiin ja tarkasta vastaanottimen jännite (katso kappale 11). Jos vastaanotin ei saa jännitettä: Tarkasta onko jännitteensyöttö kytketty kytkentärasiaan. Tarkasta että kaapeli kytkentärasiasta on kytketty oikein tietokoneeseen. Tarkasta että kytkentärasian ja vastaanottimen välinen kaapeli on ehjä. Ellei vikaa löytynyt, sulje CONVI-ohjelma ja kytke jännitteensyöttö irti kytkentärasiasta. Odota hetki ja kytke sitten jännitteensyöttö kytkentärasiaan ja käynnistä CONVI-ohjelma. Ellei vastaanotin saa vieläkään jännitettä, kirjoita virheilmoitus muistiin ja ota yhteys CONVI ApS -yhtiöön. Jos vastaanotin saa jännitteen, mene anturin välilehdelle ja tarkasta, että anturi saa jännitteen (katso kappale 12). Jos anturi ei saa jännitettä: Tarkasta, että akku on täynnä. Vaihda tarvittaessa latauslaitteessa ollut akku. Napsauta Aktivoi anturi ja noin 15 sekunnin kuluttua napsauta Vastaanota. Toista tarvittaessa muutaman kerran. Jos anturi ei saa vieläkään jännitettä, sulje koko järjestelmä. Tämä tehdään irrottamalla anturin akku, katkaisemalla vastaanottimen jännitteensyöttö ja sulkemalla CONVI-ohjelma. Odota hetki ja kytke sitten jännitteensyöttö kytkentärasiaan, kierrä akku anturiin ja käynnistä CONVI-ohjelma. Ellei anturi saa jännitettä, napsauta Aktivoi anturi ja noin 15 sekunnin kuluttua napsauta Vastaanota. Toista tarvittaessa muutaman kerran. Ellei anturi saa vieläkään jännitettä, kirjoita virheilmoitus muistiin ja ota yhteys CONVI ApS -yhtiöön.

16 Sivu Ohjelman asennus Ohjelma sisältää seuraavat tiedostot: Convis.exe Convis.ini Convis.mdb Conviserver.exe Conviserver.ini RegServer.bat UnRegServer.bat Mfc70.dll,msvcp70.dll,msvcrt.dll, Msvcr70.dll Ohjelman näyttö- ja asennusosa. Asennustiedosto edelliselle. Access-tietokanta, jossa tekstit ja reseptit. Ohjainosa tiedonsiirrolla mittausjärjestelmän kanssa. Asennustiedosto ohjaimelle. Bat-tiedosto, ohjaimen rekisteröintiin Bat-tiedosto, ohjaimen rekisteröinnin poistoon. Microsoftin vakiokirjastoja, joita ohjelma käyttää. Kaikki tiedostot ovat mukana toimitetun CD-R-levyn kansiossa Convi. Kopioi Convi-kansio tietokoneen kiintolevylle juureen C:\ tai kansioon C:\Program Filer\ Rekisteröi ohjain kaksoisnapsauttamalla RegServer.bat. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla convis.exe, jonka voit siirtää työpöydälle pikakuvakkeeksi. Kun ohjelma on käynnistynyt, pitää ensin valita Com.portti ja perusosoite (katso kappale 11). 10. Järjestelmän asetusten määrittäminen a. Johdanto Mukana toimitettu ohjelmisto on ohjelma, jota käytetään vastaanottimen ja anturi(e)n määrittämiseen konsistenssimittaukseen betonisekoittimessa. Sekoittimeen asennettu anturi mittaa jatkuvasti seoksen konsistenssia mittaamalla anturiin kohdistuvan voiman, kun se pyörii sekoittimessa ja betoni vastustaa sen liikettä. Mittausanturiin kohdistuva voima mitataan kahdella eri nopeudella. Anturiin on asennettu piirikortti, joka saa jännitteen sisäänrakennetusta akusta. Anturi lähettää mittaustulokset langattomasti vastaanottimeen, joka on kiinnitetty sekoittimen päälle. Vastaanottimesta mittaustulokset siirretään tietokoneeseen RS485-kaapelin välityksellä. Ohjelma näyttää mittaustulokset jatkuvasti kolmessa käyrästössä.

17 Sivu 14 b. Käyttöliittymä Vasemman yläkulman käyrästössä näytetään jatkuvat mittaustulokset kahdelle nopeudelle. Oikean yläkulman käyrästössä näytetään hetkellinen mittaustulos muunnettuna viivaksi, joka näyttää myötörajan anturin nopeuden funktiona. Lisäksi näytetään syötettyjen maksimipoikkeamien määrittämät rajat (oikea alakulma). X-akselille on merkitty kahta mittausnopeutta vastaavat arvot. Vasemman alakulman käyrästössä näytetään myötöraja viskositeetin funktiona. Tässä käyrästössä mittaustulos näytetään yhtenä pisteenä. Lisäksi näytetään syötettyjen maksimipoikkeamien määrittämät rajat. Kun arvot ovat maksimipoikkeamien sisäpuolella, kenttä on vihreä. Jos eivät, kenttä muuttuu punaiseksi. Oikeassa yläkäyrästössä näytetään lisäksi viskositeetin ja myötörajan lukuarvot.

18 Sivu 15 c. Mittauksen käynnistäminen/pysäyttäminen Kun Aloita mittaus -painiketta napsautetaan, käynnistyy tietojen vastaanotto anturilta ja käyrästöt päivittyvät jatkuvasti. Samalla mittausarvot tallennetaan tiedostoon RcvValue.Log. Kun napsautat Kommentti-painiketta, näyttöön tulee seuraava ikkuna: Tähän voi kirjoittaa huomautuksen, esim Lisätty 10 litraa vettä tai vastaavan. Huomautus tallennetaan lokitiedostoon RcvValue.log, joten se näkyy mahdollisen lokitiedoston analysoinnin yhteydessä. Kun Aloita mittaus painiketta on napsautettu, painike muuttuu Lopeta mittaus - painikkeeksi. Kun painiketta nyt napsautetaan, lopetetaan tietojen vastaanotto. d. Tilatiedot Tilakentässä näytetään anturin tila muodossa: OK, Akun varaus alhainen tai mahdollinen virheilmoitus. Kentässä Toteutuneet arvot näkyy valitun reseptin numero tai nimi. Kentässä näkyvät myös tälle reseptille määritetyt asetusarvot viskositeetille ja myötörajalle sekä niihin liittyvät maksimipoikkeamat.

19 Sivu 16 e. Reseptit Kun napsautat Resepti-painiketta, näyttöön tulee seuraava ikkuna: Tässä voit valita käytettävän reseptin. Valinta tehdään napsauttamalla halutun reseptin numeroa ja sen jälkeen OK-painiketta. Voit myös laatia uusia reseptejä tai muuttaa jo luotujen reseptien arvoja. Uusi resepti luodaan napsauttamalla painiketta Uusi. Kentät muuttuvat nyt valkoisiksi ja niihin voi syöttää uudet arvot. Kun olet valmis, napsauta Tallenna ja sitten OK. Olemassa olevan reseptin arvoja voi muuttaa napsauttamalla Muuta. Kentät muuttuvat nyt valkoisiksi ja arvot voi muuttaa halutuiksi. Kun olet valmis, napsauta Tallenna ja sitten OK. Resepti voidaan poistaa merkitsemällä kyseinen reseptinumero listassa ja napsauttamalla Poista. f. Ohjelman sulkeminen Lopeta mittaus ennen ohjelman sulkemista. Tämä tehdään napsauttamalla Lopeta.

20 Sivu Vastaanottimen asetukset Kun napsautat CONVI-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja valitset asetukset, näyttöön tulee seuraava ikkuna. Kentässä Kommunikointiportti valitaan sarjaportti, johon järjestelmä on kytketty. Jos kommunikointiportiksi valitaan Ei mitään, ohjelma ajetaan esittelytilassa, jolloin sen toimintaa voi esitellä ilman kytkettyjä antureita. Kentässä Näytä asetukset valitaan sen vastaanottimen osoite, johon halutaan muodostaa yhteys. Jos kyseessä on uusi vastaanotin, osoitteeksi valitaan 0, koska uusien vastaanottimien osoite on aina 0. Kun napsautat Vastaanota, haetaan parametrit vastaanottimesta ja ne näytetään harmaissa kentissä. Voit muuttaa arvoja luetteloruutujen avulla. Lähetä parametrit lopuksi vastaanottimeen napsauttamalla Lähetä. Parametrit haetaan välittömästi uudelleen harmaisiin kenttiin osoituksena siitä, että lähetys onnistui. Alimpana näkyy viimeisen komennon tila:

21 Sivu 18 Versiokentässä näkyy vastaanottimen piirilevyn ohjelmistoversio. Jos valitaan uusi perusosoite, vastaanottimen osoite muutetaan tähän arvoon. Kun Lähetä on napsautettu ja osoite on muuttunut, uusi osoite päivittyy automaattisesti kenttään Näytä asetukset. Kentässä Anturien määrä nähdään kuinka monta anturia on liitetty vastaanottimeen; 1 vai 2. Tietotyypeissä valittavana ovat Normaali, Testi tai Suodatettu testi. Normaalin tulee aina olla valittuna. Muita asetuksia saa käyttää vain CONVI tai yhdessä CONVIn kanssa järjestelmätestausta varten. Kentässä Jännite (ulkoinen) näytetään vastaanottimen syöttöjännite ja kentässä Jännite (sisäinen) näytetään vastaanottimen sisäinen säädelty syöttöjännite. Kun anturien määräksi muutetaan 1 tai 2, ikkunaan tulee välilehtiä anturien asetusten määrittämiseen.

22 Sivu Anturin asetukset Napsauta määritettävän anturin välilehteä. Versiokentässä näkyy anturin piirilevyn ohjelmistoversio. Kenttään Nollapiste pitää syöttää kaksi arvoa anturin taaraamiseksi haluttuun lähtöarvoon. Tämä tehdään tarkastamalla arvo kentässä Jännitysarvo. Anturi kuormittamattomana sen pitää olla välillä Napsauttamalla Auto offset painiketta asetukset tehdään automaattisesti. Jos nollapistesiirrossa ei näy arvoja harmaissa eikä valkoisissa kentissä, napsauta Auto offset painiketta uudelleen. Jos seuraavaksi suoritetaan taaraus, se tehdään napsauttamalla CONVI-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja valitsemalla Nollapiste. Näyttöön tulevassa ikkunassa valitaan anturin numero ja Auto offset sekä OK. Taarauksen aikana sekoittimen pitää olla paikallaan ja anturin pitää olla puhdas.

23 Sivu 20 Kenttään Vahvistus syötetään miten paljon anturin signaalia pitää vahvistaa. Pienemmillä arvoilla saadaan suurempi vahvistus. Vahvistusta mukautetaan niin, ettei Jännitysarvo ole yli 4000 anturin maksimikuormituksella. Normaalisti tämä vaatii asetuksen välillä 1-4. Kentässä Jaksoaika määritetään anturin kiinnitysvarren kiertoaika. Aika ilmoitetaan 1/10 sekunnin tarkkuudella. Ts. 20 vastausta 2 sekunnissa. Kentässä Salli deaktivointi määritetään voiko anturi mennä automaattisesti lepotilaan ja säästää näin akkua. Normaaleissa olosuhteissa suositellaan deaktivoinnin sallimista. Arvoksi annetaan erotus maks- ja minimivaikutuksesta, jolla anturi herää lepotilasta. 5 varmistaa normaalisti, että anturi menee lepotilaan kun sekoitin pysähtyy. Mitä korkeampi arvo, sitä pitempi akun käyttöaika. Arvoa ei saa asettaa niin korkeaksi, että anturi menee lepotilaan sekoituksen aikana. Kentässä Lämpötila näytetään anturin sisäinen lämpötila. Kentässä Jännitysarvo näytetään hetkellinen anturiin kohdistuva rasitus, joka ilmaistaan numeroarvolla Kentässä Jännitys heräte näytetään mittausjärjestelmän herätejännite. Kentässä Jännite (ulkoinen) näytetään akun jännite ja kentässä Jännite (sisäinen) näytetään sisäinen säädelty syöttöjännite. Kun Jännite (ulkoinen) lähestyy arvoa Jännite (sisäinen), akku on aika vaihtaa. Anturille voi lähettää uudet arvot kirjoittamalla ne valkoisiin kenttiin ja napsauttamalla Lähetä. Kun Vastaanota napsautetaan, päivitetään kaikki arvot anturin hetkellisiksi arvoiksi. Tyhjennä-painikkeen napsauttaminen nollaa sekä vastaanottimen että anturin, mutta molemmat säilyttävät asetetut parametrit. Palauta oletusarvot -painikkeen napsauttaminen nollaa sekä vastaanottimen että anturin ja kaikki arvot palautetaan vakioasetuksiin. Deaktivoi anturi -painikkeen napsauttaminen siirtää anturin lepotilaan, joka säästää akkua.

24 Sivu 21 Aktivoi anturi -painikkeen napsauttaminen herättää anturin lepotilasta (kestää noin 15 sekuntia). Kun napsautat Lähetä tai Vastaanota, siirretään parametrit kaikilta asetusvälilehdiltä samaan aikaan. 13. Muiden arvojen määrittäminen Välilehdellä Näytön parametrit määritetään arvot, joita ohjelma käyttää mittausten näytön yhteydessä. Näitä arvoja ei siirretä vastaanottimeen eikä anturiin, vaan niitä käytetään sisäisesti grafiikka-asetuksina ja vastaanotettujen arvojen skaalaukseen. Mitään Näytön asetukset välilehden asetuksia ei saa muuttaa käyttöönoton jälkeen. Tälle välilehdelle syötetään arvot anturin pienelle ja suurelle nopeudelle. Nopeudet lasketaan kappaleessa 5.b kuvatulla tavalla.

25 Sivu 22 Laskettuja nopeuksia skaalataan ylöspäin niin, että suuri nopeus on välillä ja molemmat nopeudet ovat lähellä kokonaislukua. Skaalatut arvot pyöristetään kokonaisluvuiksi ja syötetään kenttiin. Nopeuspisteet näkyvät merkintöinä x-akselilla ja ne vaikuttavat siihen, miten anturiin vaikuttava voima muunnetaan myötörajaksi ja viskositeetiksi. Nollapistesiirtoa ja signaalin vahvistusta käytetään näytön mukautukseen. Keskiarvolla 1 määritetään kuinka monta mittausta käytetään anturin min- ja maks.mittausten keskiarvon laskentaan ja Keskiarvolla 2 määritetään kuinka monta mittausta käytetään myötörajan ja viskositeetin keskiarvon laskentaan. Suurempia arvoja käytettäessä saadaan vakaampi mittaustulos, mutta järjestelmä reagoi toisaalta hitaammin. Arvojen ei tulisi olla alle 2 eikä yli Lokijärjestelmän asetukset Kun napsautat CONVI-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja valitset Lokiasetukset, näyttöön tulee seuraava ikkuna. Järjestelmä asetetaan simulointitilaan valitsemalla ruutu kohdan Simulointi vieressä. Simulointitilasta poistutaan poistamalla merkintä. Napsauttamalla painiketta Simulaatiotiedosto voidaan valita simulointiin käytettävä tiedosto. Tiedoston tiedot luetaan ja niitä käytetään mittausjärjestelmästä saatujen tietojen sijaan. Simulointitiedostoina voidaan käyttää todellisten mittausajojen lokitiedostoja. Kun Simulointi on merkitty, mittaustiedot luetaan valitusta lokitiedostosta. Näin voidaan näyttää sekoitusjakso ilman, että anturi on betonissa. Jos kommunikointiportiksi on asetettu Ei mitään, ohjelmaa voidaan ajaa simulointitilassa ilman, että se on liitetty mittausjärjestelmään.

26 Sivu 23 Jos Simulointi on valittu mutta kommunikointiportiksi on asetettu oikea portti ja mittausjärjestelmä on kytketty, simuloidaan vain mittaustiedot mutta käytetään kytketyn järjestelmän parametriasetuksia. Sarjaliitännän lokitaso ja Vastaanotettu data arvoiksi voi muuttaa luetteloruutujen avulla Kaikki, Vian yhteydessä tai Ei mitään. Ellei CONVI ApS:n kanssa ole toisin sovittu, molempien pitää olla Kaikki. Tarkistussumma-ruudun pitää aina olla merkitty! 15. Koordinaattijärjestelmän asetukset Kun napsautat koordinaatistoja hiiren kakkospainikkeella, näyttöön tulee seuraava ikkuna. Tässä voidaan valita akselien arvoalue.

27 Sivu 24 Liite 1 Käyttöönotto SKAKO A/S:n prosessiohjauksen SK600 kanssa Kun järjestelmän asetukset on tehty käyttöohjeen ohjeiden mukaan, voidaan aloittaa SK600-prosessiohjauksen sisäänajo ja käyttöönotto. 1. Reseptikohtaisten arvojen määrittäminen a. Vesimäärän laskentaan käytettävien mittausarvojen mittausajankohta pitää määrittää. Ajankohta määritetään tarkastelemalla viskositeetin ja myötörajan mittauskäyriä ja arvoja sekoitusprosessin aikana. Mittaus voidaan suorittaa, kun mittauskäyrät vakiintuvat ja ovat lähes vaakasuoria ja kun viskositeetin ja myötörajan arvot pienenevät tasaisesti. b. Loppusekoitusaika ts. aika mittauksesta ja veden annostelusta siihen, kun sekoitus on valmis, valitaan kyseisestä sekoittimesta saatujen kokemusten perusteella. Yksi peruste on se, että n mittaustulokset ovat vakaita. c. Viskositeetin ja myötörajan asetusarvot rekisteröidään. Normaalin tuotannon aikana rekisteröidään viskositeetin ja myötörajan tavoitearvot samalla kun laboratorio arvioi sekoituksia. Kun sekoitus on tarkasti halutun kaltainen, kyseisen sekoituksen arvoja käytetään asetusarvoina (Arvot täydellä annoksella). d. Jotta voidaan laskea vesimäärä, jonka n tulee lisätä, pitää määrittää kaksi suhdetta, nimittäin jälkikehitys ja herkkyys. Arvot määritetään täydellä annoksella. Täyden annoksen tulee olla se arvo, joka annetaan SK600-prosessiohjauksessa. 1. Viskositeetin ja myötörajan muutos ilman veden lisäystä pitää määrittää. Tämä tehdään lukemalla arvot mittaushetkellä ja uudelleen, kun sekoitusaika päättyy. Arvojen välinen ero on viskositeetin ja myötörajan jälkikehitys. Tämä kannattaa määrittää useammalla sekoituksella ja käyttää arvojen keskiarvoa. 2. Betonin herkkyys vedelle (korjaus yksikköä kohti) pitää määrittää. Tämä tehdään lukemalla viskositeetti mittaushetkellä ja lisäämällä 5 litraa vettä betonikuutiota kohti. Viskositeetti luetaan uudelleen sekoitusajan loputtua. Tämä kannattaa määrittää useammalla sekoituksella ja käyttää arvojen keskiarvoa. Herkkyys on: 5/(muutos 5 litran lisäyksellä jälkikehitys) 2. Automaattinen arvojen kirjaus Ohjelmassa on järjestelmä seuraavien automaattista kirjausta varten: mittausaika, laskettu jälkikehitys ja laskettu korjaus yksikköä kohti. Kun napsautat CONVI-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja valitset Testiresepti, näyttöön tulee seuraava ikkuna. Ylimpänä näkyvät hetkelliset viskositeetin ja myötörajan mittausarvot.

28 Sivu 25 Siinä kohdassa sekoitusjaksoa, josta laskenta mittausajankohtaan aloitetaan, painetaan Sekoitus alkoi -painiketta. Kun mittaus on vakaa, napsautetaan Vakaa arvo -painiketta. Tällöin rekisteröidään aika aloituksesta vakaaseen mittaukseen sekä viskositeetin tavoitearvo kyseisenä ajankohtana. Kun sekoitusaika loppuu, napsautetaan Sekoitus loppui ja viskositeetin tavoitearvo rekisteröidään. Kahden viskositeettimittauksen välinen ero näytetään arvojen välisessä kentässä. Jos jälkikehitys -kentässä on 0, arvot siirretään myös tähän kenttään. Nyt sekoitetaan toinen annos, johon lisätään 5-10 litraa vettä betonikuutiota kohti juuri ennen Vakaa arvo -kohtaa. Sen jälkeen syötetään lisätty vesimäärä ja annoksen koko kuutiometreinä. Järjestelmä laskee nyt korjauksen yksikköä kohti. Koska jälkikehitys tunnetaan, arvot voidaan syöttää. Tässä tapauksessa ensimmäinen annos voidaan jättää pois. 3. Riippuvuus annoskoosta rekisteröidään sekoittamalla täysi annos halutuilla asetusarvoilla. Betonitaso sekoittimessa mitataan. Tämän jälkeen tyhjennetään käsin 25 % annoksesta. Sekoitin käynnistetään ja kun n mittauksen ovat vakaita, ne rekisteröidään. Sekoitin pysäytetään ja betonitaso mitataan. Tämä toistetaan, kunnes saavutetaan minimiannoskoko. Asettamalla mitatut arvot koordinaatistoon ja piirtämällä viivan niiden välille, saadaan arvot 75 %, 50 % ja 25% täydestä annoksesta. Arvoja käytetään korjaukseen xx annoksella. 4. Kohdan d.2 rekisteröintien arvioinnin perusteella valitaan sopivat arvot maksimipoikkeamalle +/-. n valinta sekä edellä mainittujen arvojen ja muiden reseptin arvojen syöttö tehdään SK600-käyttöohjeen ohjeiden mukaan. Sekoitusjakson asetukset määritetään SK600-käyttöohjeen mukaan.

29 Sivu 26 Liite 2 Käyttöönotto Haarup Maskinfabrik A/S:n prosessiohjauksen Mixodatamat kanssa Kun järjestelmän asetukset on tehty käyttöohjeen ohjeiden mukaan, voidaan aloittaa Mixodatamat-prosessiohjauksen sisäänajo ja käyttöönotto. 1. Reseptikohtaisten arvojen määrittäminen a. Vesimäärän laskentaan käytettävien mittausarvojen mittausajankohta pitää määrittää. Ajankohta määritetään tarkastelemalla viskositeetin ja myötörajan mittauskäyriä ja arvoja sekoitusprosessin aikana. Mittaus voidaan suorittaa, kun mittauskäyrät vakiintuvat ja ovat lähes vaakasuoria ja kun viskositeetin ja myötörajan arvot pienenevät tasaisesti. b. Loppusekoitusaika ts. aika mittauksesta ja veden annostelusta siihen, kun sekoitus on valmis, valitaan kyseisestä sekoittimesta saatujen kokemusten perusteella. Yksi peruste on se, että n mittaustulokset ovat vakaita. c. Viskositeetin ja myötörajan asetusarvot rekisteröidään. Normaalin tuotannon aikana rekisteröidään viskositeetin ja myötörajan tavoitearvot samalla kun laboratorio arvioi sekoituksia. Kun sekoitus on tarkasti halutun kaltainen, kyseisen sekoituksen arvoja käytetään asetusarvoina (QuickDoser-vaikutus.. ja Tallenna myötöraja). d. Jotta voidaan laskea vesimäärä, jonka n tulee lisätä, pitää määrittää kaksi suhdetta, nimittäin jälkikehitys ja herkkyys. Arvot määritetään täydellä annoksella. Täyden annoksen tulee olla se arvo, joka annetaan Mixodatamatprosessiohjauksessa. 1. Viskositeetin muutos ilman veden lisäystä pitää määrittää. Tämä tehdään lukemalla arvot mittaushetkellä ja uudelleen, kun sekoitusaika päättyy. Arvojen välinen ero on viskositeetin muutos ilman veden lisäystä (jälkikehitys). Tämä kannattaa määrittää useammalla annoksella ja käyttää arvojen keskiarvoa. 2. Betonin herkkyys vedelle (herkkyys / 1000 kg) pitää määrittää. Tämä tehdään lukemalla viskositeetti mittaushetkellä ja lisäämällä 2 litraa vettä 1000 betonikiloa kohti. Viskositeetti luetaan uudelleen sekoitusajan loputtua. Tämä kannattaa määrittää useammalla annoksella ja käyttää arvojen keskiarvoa. Herkkyys / 1000 kg: 2/(muutos 2 litran lisäyksellä jälkikehitys) 2. Automaattinen arvojen kirjaus Ohjelmassa on järjestelmä seuraavien automaattista kirjausta varten: mittausaika, laskettu jälkikehitys ja laskettu korjaus yksikköä kohti. Kun napsautat CONVI-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja valitset Testiresepti, näyttöön tulee seuraava ikkuna. Ylimpänä näkyvät hetkellisen viskositeetin ja myötörajan mittausarvot.

30 Sivu 27 Siinä kohdassa sekoitusjaksoa, josta laskenta mittausajankohtaan aloitetaan, painetaan Sekoitus alkoi -painiketta. Kun mittaus on vakaa, napsautetaan Vakaa arvo -painiketta. Tällöin rekisteröidään aika aloituksesta vakaaseen mittaukseen sekä viskositeetin tavoitearvo kyseisenä ajankohtana. Kun sekoitusaika loppuu, napsautetaan Sekoitus loppui ja viskositeetin tavoitearvo rekisteröidään. Kahden viskositeettimittauksen välinen ero on näytetään arvojen välisessä kentässä. Jos jälkikehitys -kentässä on 0, arvot siirretään myös tähän kenttään. Nyt sekoitetaan toinen annos, johon lisätään 5 litraa vettä 1000 betonikiloa kohti juuri ennen Vakaa arvo -kohtaa. (Mixodatamat laskee 1000 kiloina eikä kuutioina) Sen jälkeen syötetään lisätty vesimäärä ja annoksen koko 1000 kiloina. Järjestelmä laskee nyt herkkyyden / 1000 kg. Koska jälkikehitys tunnetaan, arvot voidaan syöttää. Tässä tapauksessa ensimmäinen annos voidaan jättää pois. 3. Riippuvuus annoskoosta rekisteröidään sekoittamalla täysi annos halutuilla asetusarvoilla. Betonitaso sekoittimessa mitataan. Tämän jälkeen tyhjennetään käsin 25 % annoksesta. Sekoitin käynnistetään ja kun n mittauksen ovat vakaita, ne rekisteröidään. Sekoitin pysäytetään ja betonitaso mitataan. Tämä toistetaan, kunnes saavutetaan minimiannoskoko. Asettamalla mitatut arvot koordinaatistoon ja piirtämällä viivan niiden välille, saadaan arvot 90%, 80% ja 70% jne. täydestä annoksesta. Arvot lisätään annoskoon korjaustaulukkoon. 4. Kohdan d.2 rekisteröintien arvioinnin perusteella valitaan sopivat arvot maksimipoikkeamalle +/-. n valinta sekä edellä mainittujen arvojen ja muiden reseptin arvojen syöttö tehdään Mixodatamat-käyttöohjeen ohjeiden mukaan.

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE engcon DC2

ASENNUSOHJE engcon DC2 ASENNUSOHJE engcon DC2 Versio 201602 Tuotenro 841606 KONEKOHTAINEN CATERPILLAR M313D M322D Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tämän asennusohjeen tarkoituksena on antaa tarvittavat

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, ASENNUS GOLDen GATE Lonworks FTT-10, TBLZ-3-1-1-41 ja TBLZ-1-2-1-41 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACT-koneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet

TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN. Käyttöohjeet TIEHÖYLÄN TERÄN KALTEVUUDEN SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ GRADER WATCHMAN Käyttöohjeet 2 Sisällysluettelo sivu 1. Käyttötarkoitus 3 2. Terän kaltevuuden säätöjärjestelmän rakenne 4 3. Tekniset tiedot 4 4 Tiehöylän

Lisätiedot

Midland BTNext -päivityssovellus

Midland BTNext -päivityssovellus Midland BTNext -päivityssovellus Kun olet ladannut BTNext-päivityssovelluksen web-sivultamme, kaksoisnapsauta sitä ja seuraa asennusmenettelyä. BTNext-päivityssovellus asentuu automaattisesti "Program"-valikkoon,

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Käyttämisen aloittaminen!

Käyttämisen aloittaminen! Käyttämisen aloittaminen! FI Tervetuloa Kiitos, että valitsit Optapadin ergonomiseksi hiireksi. Tämän käyttöohjeen voi ladata suomeksi, ruotsiksi tanskaksi, norjaksi ja englanniksi osoitteesta optapad.com.

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Värähtelymittaus Tämän harjoituksen jälkeen:

Värähtelymittaus Tämän harjoituksen jälkeen: Värähtelymittaus Tämän harjoituksen jälkeen: ymmärrät mittausvahvistimen käytön ja differentiaalimittauksen periaatteen, olet kehittänyt osaamista värähtelyn mittaamisesta, siihen liittyvistä ilmiöstä

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten

padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten padvisor - pikaohje - työkalu SATRON Smart/Hart dp- ja painelähettimiä varten Sisältö: 1. Ohjelman toimintojen kuvaus 2. Ohjelman asennus 3. padvisor-ohjelman perustoiminnot 3.1 Ohjelman käynnistys 3.2

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi

Release Notes 6.0 CABAS. Päivämäärät pakolliseksi Release Notes 6.0 Release Notesit näytetään suoraan ja automaattisesti tässä ikkunassa. Kun olette lukeneet seuraavat Release Notesit, ruksittakaa alhaalta valintaruutu Olen lukenut ja ymmärrän. Linkit

Lisätiedot

Äänellä vauhtia robottiin

Äänellä vauhtia robottiin Äänellä vauhtia robottiin Tehtävä Rakentaa ja ohjelmoida Lego Mindstorms NXT-sarjalla robotti, joka väistää esteitä ja kulkee sitä nopeampaa mitä kovempi ääni sen lähistöllä on. Robotti tunnistaa esteet

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Tuotetta koskeva ilmoitus

Tuotetta koskeva ilmoitus Suojaus Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot