CONVI. Käyttö- ja huolto-ohje. Visco Probe sf_5.doc

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CONVI. Käyttö- ja huolto-ohje. Visco Probe. 10100sf_5.doc 29-04-2008"

Transkriptio

1 CONVI ApS - DK 5270 Odense N Puh Fax s-posti :

2 1. TIEDOT...1 A. ESIPUHE...1 B. TYYPPIKILPI TURVALLISUUSOHJEITA TEKNISET TIEDOT...2 A. KÄYTTÖ...2 B. MITAT...3 i. Anturi...3 ii. Vastaanotin KUVAUS...4 A. ANTURI...4 B. VASTAANOTIN ASENNUS...5 A. VASTAANOTTO...5 B. ANTURIN SIJOITUSPAIKKA...5 i. Kaksoisakselisekoitin...5 ii. Tasosekoittimet...7 C. ASENNUS SEKOITTIMEEN...8 i. Anturi...8 ii. Vastaanotin...8 D. KYTKENTÄ IRROTUS JA HÄVITTÄMINEN KUNNOSSAPITO...9 A. PUHDISTUS...9 B. AKUN VAIHTAMINEN...10 C. MITTAUSJÄRJESTELMÄN TARKASTUS...10 D. ANTURIKUULAN JA ANTURIVARREN VAIHTAMINEN...11 E. VASTAANOTTIMEN JA ANTURIN VAIHTAMINEN VIANMÄÄRITYS...11 A. MITTAUSTULOKSISSA ON ÄKILLISIÄ POIKKEAMIA...11 B. MITTAUSTULOKSET PUUTTUVAT...12 C. MITTAUSTULOKSET PUUTTUVAT EDELLEEN OHJELMAN ASENNUS JÄRJESTELMÄN ASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN...13 A. JOHDANTO...13 B. KÄYTTÖLIITTYMÄ...14 C. MITTAUKSEN KÄYNNISTÄMINEN/PYSÄYTTÄMINEN...15 D. TILATIEDOT...15 E. RESEPTIT...16 F. OHJELMAN SULKEMINEN...16

3 11. VASTAANOTTIMEN ASETUKSET ANTURIN ASETUKSET MUIDEN ARVOJEN MÄÄRITTÄMINEN LOKIJÄRJESTELMÄN ASETUKSET KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄN ASETUKSET...23 LIITE KÄYTTÖÖNOTTO SKAKO A/S:N PROSESSIOHJAUKSEN SK600 KANSSA...24 LIITE KÄYTTÖÖNOTTO HAARUP MASKINFABRIK A/S:N PROSESSIOHJAUKSEN MIXODATAMAT KANSSA.26

4 Sivu 1 1. Tiedot a. Esipuhe Tämä CONVI-viskositeettimittarin käyttö- ja huolto-ohje on tarkoitettu kaikille laitetta käyttäville: käyttäjille sekä puhdistus-, huolto- ja kunnossapitohenkilökunnalle. Mittalaitteen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että tutustut ennen käyttöä huolellisesti tähän käyttö- ja huolto-ohjeeseen ja noudatat kaikkia siinä mainittuja turvallisuutta, käyttö ja huoltoa koskevia ohjeita ja määräyksiä. Koneen omistaja vastaa siitä, että koneen käyttäjä, puhdistus-, huolto- ja kunnossapitohenkilökunta ovat lukeneet ja ymmärtäneet tässä käyttö- ja huoltoohjeessa mainitut, laitteen käytön kannalta merkitykselliset asiat. Lisäksi koneen omistaja vastaa myös siitä, että kaikilla mittalaitetta käyttävillä on riittävät taidot suoriutua heille annetuista tehtävistä. Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä, ota yhteys CONVI ApS-yhtiöön. b. Tyyppikilpi Anturissa tyyppikilpi on asennettu sisään akun taakse. Vastaanottimessa se on asennettu kahden kiinnitysruuvin väliin. Kuva 1 Kaikissa CONVI ApS:lle osoitetuissa mittalaitetta koskevissa tiedusteluissa on mainittava tyyppikilvessä annetut tiedot. Näin nopeutat asian käsittelyä ja vältät väärinkäsitykset. y./no 0X-00Y CE Type B/S 00Z CONVI ApS DK-5270 Odense N Kuva 2

5 Sivu 2 2. Turvallisuusohjeita Mittalaitteen kuljetukseen, asennukseen, käyttöön ja huoltoon ei liity mitään turvallisuusriskejä. Asennuksen ja huollon yhteydessä on ehdottomasti noudatettava sen koneen turvallisuusohjeita, johon mittalaite asennetaan. CONVI ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitä, että tämän ohjeen määräyksiä ei ole noudatettu. Laitteen omistajan tulee jatkuvasti valvoa, että kalibrointi ja mittaus ovat oikein suhteessa haluttuun tulokseen. 3. Tekniset tiedot a. Käyttö Convi on tarkoitettu viskositeetin mittaukseen newtonilaisista nesteistä ja materiaaleista, jotka ovat osittain juoksevia ja noudattavat Bingham-mallia. a ei saa käyttää seuraavien mittaukseen: i. Kuumat materiaalit, joiden lämpötila on yli 60 C. ii. Palavat tai räjähdysalttiit materiaalit. iii. Elintarvikkeet. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys CONVI ApS yhtiöön tarkempaa arviointia varten.

6 Sivu 3 b. Mitat i. Anturi Kuva 3 Ellei a voida asentaa vakiopituisella anturilla, on mahdollista tilata erikoisversio, jossa anturin pituus on sovitettu käyttötarkoitukseen. ii. Vastaanotin Kuva 4

7 Sivu 4 4. Kuvaus koostuu kahdesta pääosasta: anturi, joka asennetaan sekoittajan pyöriviin osiin ja vastaanotin, joka asennetaan sekoittajan ulkopuolelle. (Katso toimituksen sisältö kappaleesta Asennus). a. Anturi Anturi näkyy kuvassa 5. Sen pääosat on kuvattu alla. Kiristyssanka Kiinnitysvarso Anturikotelo Piirilevyn pidin Akku Anturivarsi Kuula Kuva 5 Anturi saa käyttöjännitteen ladattavasta akusta. Käytön aikana anturi liikkuu betonissa, jolloin siihen kohdistuu tietty voima. Anturiin kohdistuva voima mitataan ja rekisteröidään anturikotelossa olevalla elektroniikalla. Anturin ohjelmisto käsittelee kirjatut mittaustiedot ja lähettää ne radiosignaalina vastaanottimeen. b. Vastaanotin Vastaanotin näkyy kuvassa 4. Se sisältää tarvittavan elektroniikan ja ohjelmiston, jotta se voi vastaanottaa radiosignaalit mittatietoineen anturilta ja välittää ne kaapelin kautta tietokoneeseen.

8 Sivu 5 5. Asennus a. Vastaanotto n vastaanoton yhteydessä ja ennen asennuksen aloittamista tulee lähetyksen sisältö tarkastaa mahdollisten puutteiden, kuljetusvaurioiden ja muiden näkyvien vikojen varalta. Anturin mukana toimitetaan alla olevassa kuvassa näkyvä asennusjärjestelmä, jolla anturi asennetaan kaksoisakselisekoittimeen. Järjestelmän tulee sisältää ilmoitetut osat. Kytkentärasia Latauslaite Akku Vastaanotin Anturi Magneetti Teräsvaijeri Kiinnitysvarsi Avain Ohjelma CD-R Kuva 6 Jos järjestelmä asennetaan tasosekoittimeen, lähetykseen sisältyy kaksi anturia ja kaksi kiinnitysvartta. b. Anturin sijoituspaikka i. Kaksoisakselisekoitin Mukana toimitettu kiinnitysvarsi (30x30 mm neliöprofiili) hitsataan sekoitussiipeen 50 mm siiven keskiön takapuolelle ja yhdensuuntaisesti sen säteen kanssa, jolle anturi asennetaan. Katso kuva 7. Jotta kiinnitysvarsi saadaan oikeaan asentoon, sitä on

9 Sivu 6 sovitettava. Voi myös olla tarpeen kiinnittää sekoitussiipeen pala paksua teräslevyä ja hitsata kiinnitysvarsi tähän levyyn. Hitsaus pitää teettää luokkahitsaajalla, koska heikkolaatuinen hitsausjälki voi aiheuttaa sen, että anturi putoaa ja rikkoutuu ja mahdollisesta vaurioittaa sekoitinta ja jäljempänä prosessissa olevia koneita. Paksu teräslevy Liikesuunta Sekoitussiiven keskiö 50 R Laskettu säde Kuva 7 HUOMAA! Kiinnitysvarsi on asennettu kyljelleen ja sen pitää olla vaakasuorassa. Korkeus sekoittimen pohjasta ilmenee mittapiirroksesta kuvassa 3. Anturi sijoitetaan sekoituskauhan eteen niin, että etäisyys kauhaan on 1 / 4 1 / 3 etäisyydestä edelliseen kauhaan. Etäisyys sekoitussiiven keskeltä anturin keskelle on R. R määritellään seuraavien perusteella. Anturin pitää olla betonin sisällä koko ajan siinä osassa sekoitusprosessia, jossa mittaukset tehdään. Se ei saa liikkua alueella, josta edellinen kauha on poistanut betonin. Anturin maksimi- ja miniminopeuksien suhteen tulisi olla 1,6-3:1. Nämä ehdot täyttävän säteen laskemiseksi tulee joko tuntea tai mitata seuraavat: C [m] = etäisyys sekoittimen keskeltä sekoitussiiven keskelle n1 [o/min] = hammaspyörästön/sivukaapimen pyörimisnopeus n2 [o/min] = sekoitussiipien pyörimisnopeus hammaspyörästön suhteen K + 1 n1 Säde R [m] = C [m], jossa K valitaan väliltä 1,6 3 niin, että R sopii K 1 n1+ n2 mahdollisimman hyvin sekoittimen tiloihin ja täyttää edellä mainitut vaatimukset. Tarkasta, ettei anturi osu sekoitustyökaluihin, kun sekoitin käynnistetään!

10 Sivu 7 Ohjelman asetusten määrittelyn yhteydessä pitää määrittää anturin maksimi- ja miniminopeudet. Nopeudet lasketaan seuraavasti: 2π Maksiminopeus V max. [m/s] = ( n2 xr + n 1 (C+R)) 60 2π Miniminopeus V min. [m/s] = (n2 xr -n 1 (C-R)) 60 ii. Tasosekoittimet Tämän tyyppiseen sekoittimeen asennetaan kaksi anturia. Nämä asennetaan pyörivään osaan tietylle etäisyydelle sekoittimen keskipisteestä. Katso kuva 8. Mukana toimitettu kiinnitysvarsi (30x30 mm neliöprofiili) hitsataan esim. kaavinvarteen 50 mm kaavinvarren taakse ja yhdensuuntaisesti sen säteen kanssa, jolle anturi asennetaan. Katso kuva 8. Jotta kiinnitysvarsi saadaan oikeaan asentoon, sitä on sovitettava. Voi myös olla tarpeen kiinnittää kaavinvarteen pala paksua teräslevyä ja hitsata kiinnitysvarsi tähän levyyn. Hitsaus pitää teettää luokkahitsaajalla, koska heikkolaatuinen hitsausjälki voi aiheuttaa sen, että anturi putoaa ja rikkoutuu ja mahdollisesta vaurioittaa sekoitinta ja jäljempänä prosessissa olevia koneita. Anturit sijoitetaan niin, että etäisyys anturista ja astian reunaan/keskiputkeen on mm Liikesuunta Astian kylki Sekoittajan säde 50 Keskiputki Kuva 8 HUOMAA! Kiinnitysvarsi on asennettu kyljelleen ja sen pitää olla vaakasuorassa. Korkeus sekoittimen pohjasta ilmenee mittapiirroksesta kuvassa 3. Anturi sijoitetaan sekoituskauhan eteen niin, että etäisyys kauhaan on 1 / 4 1 / 3 etäisyydestä edelliseen kauhaan.

11 Sivu 8 c. Asennus sekoittimeen i. Anturi Anturi kiinnitetään kiinnitysvarteen niin, että se on oikealla etäisyydellä sekoittimen keskipisteestä ja osoittaa liikesuuntaan kuvissa 7 ja 8 osoitetulla tavalla. Ruuvit rasvataan ja tiukataan 160 Nm kireyteen. ii. Vastaanotin Vastaanotin asennetaan sekoittimen kannen päälle paikkaan, jossa se ei ole tiellä. Kanteen leikataan ø 95 mm reikä ja mukana toimitettu hitsilaippa asennetaan leikatun reiän päälle. Laippa hitsataan 25-prosenttisesti. Hitsin jäähdyttyä vastaanotin ruuvataan kiinni hitsilaippaan. Jos mahdollista vastaanotinta käännetään niin, että liitännät ovat alaspäin. Tämä vähentää kosteusvaurioiden riskiä. d. Kytkentä Vastaanotin kytketään tietokoneeseen suojatulla verkkokaapelilla, tyyppi: CAT5e 4x2x0,51 mm AWG24 S-FTP. Kaapelissa tulee olla RJ45 liitin. Liitin asennetaan vastaavaan läpivientiin. Vastanottimen kansi ruuvataan irti mukana toimitetulla avaimella. Kaapeli asennetaan vastaanottimen piirikortin oikeaan liitäntään ja verkkokaapeli pujotetaan läpiviennin kautta ulos kotelosta. (Vaihtoehtoisesti liitin asennetaan paikan päällä). Jos järjestelmään sisältyy useita vastaanottimia, ne kytketään sarjaan yhdistämällä vastaanottimen toinen liitäntä seuraavaan vastaanottimeen jne. Jos järjestelmässä on useita sarjaan kytkettyjä vastaanottimia, piirikortissa heti liittimien alapuolella oleva siltaus pitää poistaa kaikista paitsi viimeisestä vastaanottimesta. Kun verkkokaapeli on sopivan tiukalla, läpiviennin mutteri kiristetään ja vastaanottimen kansi ruuvataan paikalleen. Mukana toimitettuun kytkentärasiaan kytketään 230 V syöttö ja verkkokaapeli vastaanottimesta. Verkkokaapeli kytketään seuraavasti: Liitin 5 Liitin 6 Liitin 7 Liitin 8 Liitin 9 Liitin 10 Liitin 35 Liitin 46 valkoinen/oranssi oranssi valkoinen/vihreä sininen valkoinen/sininen vihreä valkoinen/ruskea ruskea

12 Sivu 9 Jos Convi-ohjelma on integroitu prosessinohjaukseen, kytkentärasiassa on USBkaapeli. Tämä kytketään tietokoneeseen ja ohjain asennetaan mukana toimitetulta CD- R-levyltä tai verkon kautta. Jos järjestelmässä siirretään analogisia arvoja, kytkentärasiassa on kaksi USBkaapelia. Nämä kytketään yksitellen ja ohjaimet asennetaan mukana toimitetulta CD- R-levyltä tai verkon kautta. Kytkentärasian releeseen kytketään 24 V DC jännite aina kun sekoitin tyhjennetään. Näin rekisteröidään viimeksi mitatut arvot ennen tyhjennystä. Prosessiohjaukseen siirrettävät analogiset signaalit ovat liittimissä 1-4. Yksi analoginen viskositeettisignaali (0-20 ma.) voidaan ottaa liittimistä 1 ja 2. Yksi analoginen myötörajasignaali (0-20 ma.) voidaan ottaa liittimistä 3 ja 4. Asenna ohjelmisto tietokoneeseen kappaleessa 9 kuvatulla tavalla. Vaihda anturin akku (katso kappale Akun vaihtaminen). Määritä ohjelman asetukset kappaleessa 10 kuvatulla tavalla. Tarkasta mittausarvot kappaleessa Mittausjärjestelmän tarkastaminen kuvatulla tavalla. 6. Irrotus ja hävittäminen Anturi irrotetaan löysäämällä kiristyssangan kaksi M16 ruuvia ja vetämällä anturi pois kiinnitysvarrelta. Jos kiinnitysvarsikin halutaan poistaa, se leikataan irti kulmahiomakoneella tai polttoleikkurilla. Vastaanotin irrotetaan irrottamalla kuusi M6 kuusiokoloruuvia. Ellei vastaanotinta asenneta takaisin, tulee reikä sekoittimen kannessa peittää, jotta reiästä ei leviä pölyä ympäristöön. Osat tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti. Kierrätystiedot: viskositeettimittari sisältää terästä, elektroniikkakomponentteja, akun sekä PA-, PEHD- ja PEEK-muovia. Akut ja elektroniikkakomponentit palautetaan CONVI ApS -yhtiölle. 7. Kunnossapito a. Puhdistus Anturi puhdistetaan täydellisesti kerran 8 tunnin vuoron aikana. Betoni poistetaan huolella anturikuulasta, anturin varresta ja kotelosta. Painepesurin liiallista käyttöä tulisi välttää. Sekoittimen sisäpuoliset vastaanottimen osat puhdistetaan päivittäin.

13 Sivu 10 Sekoittimen ulkopuoliset vastaanottimen osat puhdistetaan viikoittain. Varo verkkokaapeleita puhdistuksen yhteydessä ja vältä liiallista painepesurin käyttöä. b. Akun vaihtaminen Akku tulee vaihtaa, kun järjestelmä antaa ilmoituksen Akkujännite alhainen (katso kappale 10.d). Keskeytyksettömän toiminnan varmistamiseksi akku kannattaa vaihtaa säännöllisin väliajoin. Akun toiminta-aika riippuu mittaustoiminnasta ja vaihtelee 2 ja 4 viikon välillä. Akku irrotetaan mukana toimitetulla erikoisavaimella. Puhdista mahdollinen lika kierteistä ja kahdesta liitinpinnasta. Kierrä akku sitten kevyesti paikalleen käsin tai erikoisavaimella. Käyttämätön akku kytketään latauslaitteeseen. Latauslaite vaihtaa automaattisesti ylläpitolataukseen, kun akku on täynnä, joten latauslaitetta ei tarvitse kytkeä irti. Käytetyt akun on helpoin hävittää palauttamalla ne CONVI ApS:lle, joka vastaa siitä, että ne hävitetään voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. c. Mittausjärjestelmän tarkastus Mittausjärjestelmän herkkyys on tarkastettu ennen toimitusta. Asennuksen jälkeen tulee suorittaa mittauksen tarkastus tunnetulla painolla (3 5 kg). Paino ripustetaan anturiin kuvan 9 mukaisesti. Käynnistä mittausjärjestelmä (katso 10.c). Lue myötöraja Vaijeri Avain Paino Irrota paino ja lue myötöraja. Kirjaa ja tallenna mittaukset sekä paino! Kuva 9 Rekisteröidyt arvot pitää tarkastaa joka toinen kuukausi.

14 Sivu 11 d. Anturikuulan ja anturivarren vaihtaminen Kun anturikuula on kulunut niin, että sen pienin läpimitta on 95 mm, se pitää vaihtaa mittauspoikkeamien välttämiseksi. Anturivarsi pitää vaihtaa, kun sen pienin läpimitta on alle 25 mm. Anturikuula kierretään irti putkipihdeillä, anturivarren pää puhdistetaan, kierre rasvataan ja uusi anturikuula tiukataan 10 mm kuusiokoloavaimella (tiukkausmomentti 81 Nm). Anturivarsi kierretään irti anturipäästä 27 mm kiintoavaimella tai putkipihdeillä. Anturikotelon alapuoli puhdistetaan betonista. Kierre puhdistetaan ja rasvataan. Anturivarsi kierretään paikoilleen. Varsi kiristetään momenttiavaimella, joka on asennettu 27 mm kiintoavaimeen. Anturivarsi tiukataan 330 Nm kireyteen. Virheellinen tiukkuus voi aiheuttaa anturikotelon mittausakselin vaurioitumisen. Anturivarren ja anturikuulan asennuksen jälkeen tulee suorittaa mittauksen tarkastus tarkastuspunnituksella (katso Mittausjärjestelmän tarkistus). e. Vastaanottimen ja anturin vaihtaminen Toimitettaessa anturin ja vastaanottimen osoitteeksi on määritetty 0. Jos järjestelmässä on vain yksi vastaanotin ja anturi, vaihto voidaan tehdä ilman perusosoitteen muutosta. Kun järjestelmässä on useita vastaanottimia ja/tai antureita, kaikille osille on määritetty nollasta poikkeava perusosoite, jotta kaikki lähettävät eri taajuuksilla eivätkä häiritse toisiaan. Lue myös kappale Vastaanottimen asetukset. Uuden anturin osoite on aina 0. Osoite vaihdetaan ohjelmassa avaamalla kyseisen anturin välilehti ja napsauttamalla Tyhjennä. Järjestelmä etsii nyt anturin ja sovittaa osoitteen. Uuden vastaanottimen osoite on aina 0. Osoite vaihdetaan ohjelmassa avaamalla kyseisen vastaanottimen välilehti ja asettamalla se näyttämään vastaanottimen 0 asetukset. Tämän jälkeen vaihdetaan vastaanottimen osoite halutuksi ja napsautetaan Lähetä. Samaa menettelyä käytetään, kun vaihdetaan koko järjestelmä tai asennetaan uusi järjestelmä. 8. Vianmääritys a. Mittaustuloksissa on äkillisiä poikkeamia

15 Sivu 12 Tarkista, että anturivarsi ja anturikuula ovat ehjiä. Suorita päivittäinen puhdistus. Tarkasta ja jälkisäädä tarvittaessa anturin taaraus (katso kappale 12). Suorita tarkastusmittaus (katso 7.c). b. Mittaustulokset puuttuvat Napsauta käynnistyspainiketta ja napsauta uudelleen painiketta Aloita mittaus. Mene asetuksiin (katso kappale 12), napsauta Aktivoi anturi ja noin 15 sekunnin kuluttua napsauta Vastaanota. Toista tarvittaessa muutaman kerran. c. Mittaustulokset puuttuvat edelleen Mene vastaanottimen asetuksiin ja tarkasta vastaanottimen jännite (katso kappale 11). Jos vastaanotin ei saa jännitettä: Tarkasta onko jännitteensyöttö kytketty kytkentärasiaan. Tarkasta että kaapeli kytkentärasiasta on kytketty oikein tietokoneeseen. Tarkasta että kytkentärasian ja vastaanottimen välinen kaapeli on ehjä. Ellei vikaa löytynyt, sulje CONVI-ohjelma ja kytke jännitteensyöttö irti kytkentärasiasta. Odota hetki ja kytke sitten jännitteensyöttö kytkentärasiaan ja käynnistä CONVI-ohjelma. Ellei vastaanotin saa vieläkään jännitettä, kirjoita virheilmoitus muistiin ja ota yhteys CONVI ApS -yhtiöön. Jos vastaanotin saa jännitteen, mene anturin välilehdelle ja tarkasta, että anturi saa jännitteen (katso kappale 12). Jos anturi ei saa jännitettä: Tarkasta, että akku on täynnä. Vaihda tarvittaessa latauslaitteessa ollut akku. Napsauta Aktivoi anturi ja noin 15 sekunnin kuluttua napsauta Vastaanota. Toista tarvittaessa muutaman kerran. Jos anturi ei saa vieläkään jännitettä, sulje koko järjestelmä. Tämä tehdään irrottamalla anturin akku, katkaisemalla vastaanottimen jännitteensyöttö ja sulkemalla CONVI-ohjelma. Odota hetki ja kytke sitten jännitteensyöttö kytkentärasiaan, kierrä akku anturiin ja käynnistä CONVI-ohjelma. Ellei anturi saa jännitettä, napsauta Aktivoi anturi ja noin 15 sekunnin kuluttua napsauta Vastaanota. Toista tarvittaessa muutaman kerran. Ellei anturi saa vieläkään jännitettä, kirjoita virheilmoitus muistiin ja ota yhteys CONVI ApS -yhtiöön.

16 Sivu Ohjelman asennus Ohjelma sisältää seuraavat tiedostot: Convis.exe Convis.ini Convis.mdb Conviserver.exe Conviserver.ini RegServer.bat UnRegServer.bat Mfc70.dll,msvcp70.dll,msvcrt.dll, Msvcr70.dll Ohjelman näyttö- ja asennusosa. Asennustiedosto edelliselle. Access-tietokanta, jossa tekstit ja reseptit. Ohjainosa tiedonsiirrolla mittausjärjestelmän kanssa. Asennustiedosto ohjaimelle. Bat-tiedosto, ohjaimen rekisteröintiin Bat-tiedosto, ohjaimen rekisteröinnin poistoon. Microsoftin vakiokirjastoja, joita ohjelma käyttää. Kaikki tiedostot ovat mukana toimitetun CD-R-levyn kansiossa Convi. Kopioi Convi-kansio tietokoneen kiintolevylle juureen C:\ tai kansioon C:\Program Filer\ Rekisteröi ohjain kaksoisnapsauttamalla RegServer.bat. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla convis.exe, jonka voit siirtää työpöydälle pikakuvakkeeksi. Kun ohjelma on käynnistynyt, pitää ensin valita Com.portti ja perusosoite (katso kappale 11). 10. Järjestelmän asetusten määrittäminen a. Johdanto Mukana toimitettu ohjelmisto on ohjelma, jota käytetään vastaanottimen ja anturi(e)n määrittämiseen konsistenssimittaukseen betonisekoittimessa. Sekoittimeen asennettu anturi mittaa jatkuvasti seoksen konsistenssia mittaamalla anturiin kohdistuvan voiman, kun se pyörii sekoittimessa ja betoni vastustaa sen liikettä. Mittausanturiin kohdistuva voima mitataan kahdella eri nopeudella. Anturiin on asennettu piirikortti, joka saa jännitteen sisäänrakennetusta akusta. Anturi lähettää mittaustulokset langattomasti vastaanottimeen, joka on kiinnitetty sekoittimen päälle. Vastaanottimesta mittaustulokset siirretään tietokoneeseen RS485-kaapelin välityksellä. Ohjelma näyttää mittaustulokset jatkuvasti kolmessa käyrästössä.

17 Sivu 14 b. Käyttöliittymä Vasemman yläkulman käyrästössä näytetään jatkuvat mittaustulokset kahdelle nopeudelle. Oikean yläkulman käyrästössä näytetään hetkellinen mittaustulos muunnettuna viivaksi, joka näyttää myötörajan anturin nopeuden funktiona. Lisäksi näytetään syötettyjen maksimipoikkeamien määrittämät rajat (oikea alakulma). X-akselille on merkitty kahta mittausnopeutta vastaavat arvot. Vasemman alakulman käyrästössä näytetään myötöraja viskositeetin funktiona. Tässä käyrästössä mittaustulos näytetään yhtenä pisteenä. Lisäksi näytetään syötettyjen maksimipoikkeamien määrittämät rajat. Kun arvot ovat maksimipoikkeamien sisäpuolella, kenttä on vihreä. Jos eivät, kenttä muuttuu punaiseksi. Oikeassa yläkäyrästössä näytetään lisäksi viskositeetin ja myötörajan lukuarvot.

18 Sivu 15 c. Mittauksen käynnistäminen/pysäyttäminen Kun Aloita mittaus -painiketta napsautetaan, käynnistyy tietojen vastaanotto anturilta ja käyrästöt päivittyvät jatkuvasti. Samalla mittausarvot tallennetaan tiedostoon RcvValue.Log. Kun napsautat Kommentti-painiketta, näyttöön tulee seuraava ikkuna: Tähän voi kirjoittaa huomautuksen, esim Lisätty 10 litraa vettä tai vastaavan. Huomautus tallennetaan lokitiedostoon RcvValue.log, joten se näkyy mahdollisen lokitiedoston analysoinnin yhteydessä. Kun Aloita mittaus painiketta on napsautettu, painike muuttuu Lopeta mittaus - painikkeeksi. Kun painiketta nyt napsautetaan, lopetetaan tietojen vastaanotto. d. Tilatiedot Tilakentässä näytetään anturin tila muodossa: OK, Akun varaus alhainen tai mahdollinen virheilmoitus. Kentässä Toteutuneet arvot näkyy valitun reseptin numero tai nimi. Kentässä näkyvät myös tälle reseptille määritetyt asetusarvot viskositeetille ja myötörajalle sekä niihin liittyvät maksimipoikkeamat.

19 Sivu 16 e. Reseptit Kun napsautat Resepti-painiketta, näyttöön tulee seuraava ikkuna: Tässä voit valita käytettävän reseptin. Valinta tehdään napsauttamalla halutun reseptin numeroa ja sen jälkeen OK-painiketta. Voit myös laatia uusia reseptejä tai muuttaa jo luotujen reseptien arvoja. Uusi resepti luodaan napsauttamalla painiketta Uusi. Kentät muuttuvat nyt valkoisiksi ja niihin voi syöttää uudet arvot. Kun olet valmis, napsauta Tallenna ja sitten OK. Olemassa olevan reseptin arvoja voi muuttaa napsauttamalla Muuta. Kentät muuttuvat nyt valkoisiksi ja arvot voi muuttaa halutuiksi. Kun olet valmis, napsauta Tallenna ja sitten OK. Resepti voidaan poistaa merkitsemällä kyseinen reseptinumero listassa ja napsauttamalla Poista. f. Ohjelman sulkeminen Lopeta mittaus ennen ohjelman sulkemista. Tämä tehdään napsauttamalla Lopeta.

20 Sivu Vastaanottimen asetukset Kun napsautat CONVI-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja valitset asetukset, näyttöön tulee seuraava ikkuna. Kentässä Kommunikointiportti valitaan sarjaportti, johon järjestelmä on kytketty. Jos kommunikointiportiksi valitaan Ei mitään, ohjelma ajetaan esittelytilassa, jolloin sen toimintaa voi esitellä ilman kytkettyjä antureita. Kentässä Näytä asetukset valitaan sen vastaanottimen osoite, johon halutaan muodostaa yhteys. Jos kyseessä on uusi vastaanotin, osoitteeksi valitaan 0, koska uusien vastaanottimien osoite on aina 0. Kun napsautat Vastaanota, haetaan parametrit vastaanottimesta ja ne näytetään harmaissa kentissä. Voit muuttaa arvoja luetteloruutujen avulla. Lähetä parametrit lopuksi vastaanottimeen napsauttamalla Lähetä. Parametrit haetaan välittömästi uudelleen harmaisiin kenttiin osoituksena siitä, että lähetys onnistui. Alimpana näkyy viimeisen komennon tila:

21 Sivu 18 Versiokentässä näkyy vastaanottimen piirilevyn ohjelmistoversio. Jos valitaan uusi perusosoite, vastaanottimen osoite muutetaan tähän arvoon. Kun Lähetä on napsautettu ja osoite on muuttunut, uusi osoite päivittyy automaattisesti kenttään Näytä asetukset. Kentässä Anturien määrä nähdään kuinka monta anturia on liitetty vastaanottimeen; 1 vai 2. Tietotyypeissä valittavana ovat Normaali, Testi tai Suodatettu testi. Normaalin tulee aina olla valittuna. Muita asetuksia saa käyttää vain CONVI tai yhdessä CONVIn kanssa järjestelmätestausta varten. Kentässä Jännite (ulkoinen) näytetään vastaanottimen syöttöjännite ja kentässä Jännite (sisäinen) näytetään vastaanottimen sisäinen säädelty syöttöjännite. Kun anturien määräksi muutetaan 1 tai 2, ikkunaan tulee välilehtiä anturien asetusten määrittämiseen.

22 Sivu Anturin asetukset Napsauta määritettävän anturin välilehteä. Versiokentässä näkyy anturin piirilevyn ohjelmistoversio. Kenttään Nollapiste pitää syöttää kaksi arvoa anturin taaraamiseksi haluttuun lähtöarvoon. Tämä tehdään tarkastamalla arvo kentässä Jännitysarvo. Anturi kuormittamattomana sen pitää olla välillä Napsauttamalla Auto offset painiketta asetukset tehdään automaattisesti. Jos nollapistesiirrossa ei näy arvoja harmaissa eikä valkoisissa kentissä, napsauta Auto offset painiketta uudelleen. Jos seuraavaksi suoritetaan taaraus, se tehdään napsauttamalla CONVI-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja valitsemalla Nollapiste. Näyttöön tulevassa ikkunassa valitaan anturin numero ja Auto offset sekä OK. Taarauksen aikana sekoittimen pitää olla paikallaan ja anturin pitää olla puhdas.

23 Sivu 20 Kenttään Vahvistus syötetään miten paljon anturin signaalia pitää vahvistaa. Pienemmillä arvoilla saadaan suurempi vahvistus. Vahvistusta mukautetaan niin, ettei Jännitysarvo ole yli 4000 anturin maksimikuormituksella. Normaalisti tämä vaatii asetuksen välillä 1-4. Kentässä Jaksoaika määritetään anturin kiinnitysvarren kiertoaika. Aika ilmoitetaan 1/10 sekunnin tarkkuudella. Ts. 20 vastausta 2 sekunnissa. Kentässä Salli deaktivointi määritetään voiko anturi mennä automaattisesti lepotilaan ja säästää näin akkua. Normaaleissa olosuhteissa suositellaan deaktivoinnin sallimista. Arvoksi annetaan erotus maks- ja minimivaikutuksesta, jolla anturi herää lepotilasta. 5 varmistaa normaalisti, että anturi menee lepotilaan kun sekoitin pysähtyy. Mitä korkeampi arvo, sitä pitempi akun käyttöaika. Arvoa ei saa asettaa niin korkeaksi, että anturi menee lepotilaan sekoituksen aikana. Kentässä Lämpötila näytetään anturin sisäinen lämpötila. Kentässä Jännitysarvo näytetään hetkellinen anturiin kohdistuva rasitus, joka ilmaistaan numeroarvolla Kentässä Jännitys heräte näytetään mittausjärjestelmän herätejännite. Kentässä Jännite (ulkoinen) näytetään akun jännite ja kentässä Jännite (sisäinen) näytetään sisäinen säädelty syöttöjännite. Kun Jännite (ulkoinen) lähestyy arvoa Jännite (sisäinen), akku on aika vaihtaa. Anturille voi lähettää uudet arvot kirjoittamalla ne valkoisiin kenttiin ja napsauttamalla Lähetä. Kun Vastaanota napsautetaan, päivitetään kaikki arvot anturin hetkellisiksi arvoiksi. Tyhjennä-painikkeen napsauttaminen nollaa sekä vastaanottimen että anturin, mutta molemmat säilyttävät asetetut parametrit. Palauta oletusarvot -painikkeen napsauttaminen nollaa sekä vastaanottimen että anturin ja kaikki arvot palautetaan vakioasetuksiin. Deaktivoi anturi -painikkeen napsauttaminen siirtää anturin lepotilaan, joka säästää akkua.

24 Sivu 21 Aktivoi anturi -painikkeen napsauttaminen herättää anturin lepotilasta (kestää noin 15 sekuntia). Kun napsautat Lähetä tai Vastaanota, siirretään parametrit kaikilta asetusvälilehdiltä samaan aikaan. 13. Muiden arvojen määrittäminen Välilehdellä Näytön parametrit määritetään arvot, joita ohjelma käyttää mittausten näytön yhteydessä. Näitä arvoja ei siirretä vastaanottimeen eikä anturiin, vaan niitä käytetään sisäisesti grafiikka-asetuksina ja vastaanotettujen arvojen skaalaukseen. Mitään Näytön asetukset välilehden asetuksia ei saa muuttaa käyttöönoton jälkeen. Tälle välilehdelle syötetään arvot anturin pienelle ja suurelle nopeudelle. Nopeudet lasketaan kappaleessa 5.b kuvatulla tavalla.

25 Sivu 22 Laskettuja nopeuksia skaalataan ylöspäin niin, että suuri nopeus on välillä ja molemmat nopeudet ovat lähellä kokonaislukua. Skaalatut arvot pyöristetään kokonaisluvuiksi ja syötetään kenttiin. Nopeuspisteet näkyvät merkintöinä x-akselilla ja ne vaikuttavat siihen, miten anturiin vaikuttava voima muunnetaan myötörajaksi ja viskositeetiksi. Nollapistesiirtoa ja signaalin vahvistusta käytetään näytön mukautukseen. Keskiarvolla 1 määritetään kuinka monta mittausta käytetään anturin min- ja maks.mittausten keskiarvon laskentaan ja Keskiarvolla 2 määritetään kuinka monta mittausta käytetään myötörajan ja viskositeetin keskiarvon laskentaan. Suurempia arvoja käytettäessä saadaan vakaampi mittaustulos, mutta järjestelmä reagoi toisaalta hitaammin. Arvojen ei tulisi olla alle 2 eikä yli Lokijärjestelmän asetukset Kun napsautat CONVI-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja valitset Lokiasetukset, näyttöön tulee seuraava ikkuna. Järjestelmä asetetaan simulointitilaan valitsemalla ruutu kohdan Simulointi vieressä. Simulointitilasta poistutaan poistamalla merkintä. Napsauttamalla painiketta Simulaatiotiedosto voidaan valita simulointiin käytettävä tiedosto. Tiedoston tiedot luetaan ja niitä käytetään mittausjärjestelmästä saatujen tietojen sijaan. Simulointitiedostoina voidaan käyttää todellisten mittausajojen lokitiedostoja. Kun Simulointi on merkitty, mittaustiedot luetaan valitusta lokitiedostosta. Näin voidaan näyttää sekoitusjakso ilman, että anturi on betonissa. Jos kommunikointiportiksi on asetettu Ei mitään, ohjelmaa voidaan ajaa simulointitilassa ilman, että se on liitetty mittausjärjestelmään.

26 Sivu 23 Jos Simulointi on valittu mutta kommunikointiportiksi on asetettu oikea portti ja mittausjärjestelmä on kytketty, simuloidaan vain mittaustiedot mutta käytetään kytketyn järjestelmän parametriasetuksia. Sarjaliitännän lokitaso ja Vastaanotettu data arvoiksi voi muuttaa luetteloruutujen avulla Kaikki, Vian yhteydessä tai Ei mitään. Ellei CONVI ApS:n kanssa ole toisin sovittu, molempien pitää olla Kaikki. Tarkistussumma-ruudun pitää aina olla merkitty! 15. Koordinaattijärjestelmän asetukset Kun napsautat koordinaatistoja hiiren kakkospainikkeella, näyttöön tulee seuraava ikkuna. Tässä voidaan valita akselien arvoalue.

27 Sivu 24 Liite 1 Käyttöönotto SKAKO A/S:n prosessiohjauksen SK600 kanssa Kun järjestelmän asetukset on tehty käyttöohjeen ohjeiden mukaan, voidaan aloittaa SK600-prosessiohjauksen sisäänajo ja käyttöönotto. 1. Reseptikohtaisten arvojen määrittäminen a. Vesimäärän laskentaan käytettävien mittausarvojen mittausajankohta pitää määrittää. Ajankohta määritetään tarkastelemalla viskositeetin ja myötörajan mittauskäyriä ja arvoja sekoitusprosessin aikana. Mittaus voidaan suorittaa, kun mittauskäyrät vakiintuvat ja ovat lähes vaakasuoria ja kun viskositeetin ja myötörajan arvot pienenevät tasaisesti. b. Loppusekoitusaika ts. aika mittauksesta ja veden annostelusta siihen, kun sekoitus on valmis, valitaan kyseisestä sekoittimesta saatujen kokemusten perusteella. Yksi peruste on se, että n mittaustulokset ovat vakaita. c. Viskositeetin ja myötörajan asetusarvot rekisteröidään. Normaalin tuotannon aikana rekisteröidään viskositeetin ja myötörajan tavoitearvot samalla kun laboratorio arvioi sekoituksia. Kun sekoitus on tarkasti halutun kaltainen, kyseisen sekoituksen arvoja käytetään asetusarvoina (Arvot täydellä annoksella). d. Jotta voidaan laskea vesimäärä, jonka n tulee lisätä, pitää määrittää kaksi suhdetta, nimittäin jälkikehitys ja herkkyys. Arvot määritetään täydellä annoksella. Täyden annoksen tulee olla se arvo, joka annetaan SK600-prosessiohjauksessa. 1. Viskositeetin ja myötörajan muutos ilman veden lisäystä pitää määrittää. Tämä tehdään lukemalla arvot mittaushetkellä ja uudelleen, kun sekoitusaika päättyy. Arvojen välinen ero on viskositeetin ja myötörajan jälkikehitys. Tämä kannattaa määrittää useammalla sekoituksella ja käyttää arvojen keskiarvoa. 2. Betonin herkkyys vedelle (korjaus yksikköä kohti) pitää määrittää. Tämä tehdään lukemalla viskositeetti mittaushetkellä ja lisäämällä 5 litraa vettä betonikuutiota kohti. Viskositeetti luetaan uudelleen sekoitusajan loputtua. Tämä kannattaa määrittää useammalla sekoituksella ja käyttää arvojen keskiarvoa. Herkkyys on: 5/(muutos 5 litran lisäyksellä jälkikehitys) 2. Automaattinen arvojen kirjaus Ohjelmassa on järjestelmä seuraavien automaattista kirjausta varten: mittausaika, laskettu jälkikehitys ja laskettu korjaus yksikköä kohti. Kun napsautat CONVI-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja valitset Testiresepti, näyttöön tulee seuraava ikkuna. Ylimpänä näkyvät hetkelliset viskositeetin ja myötörajan mittausarvot.

28 Sivu 25 Siinä kohdassa sekoitusjaksoa, josta laskenta mittausajankohtaan aloitetaan, painetaan Sekoitus alkoi -painiketta. Kun mittaus on vakaa, napsautetaan Vakaa arvo -painiketta. Tällöin rekisteröidään aika aloituksesta vakaaseen mittaukseen sekä viskositeetin tavoitearvo kyseisenä ajankohtana. Kun sekoitusaika loppuu, napsautetaan Sekoitus loppui ja viskositeetin tavoitearvo rekisteröidään. Kahden viskositeettimittauksen välinen ero näytetään arvojen välisessä kentässä. Jos jälkikehitys -kentässä on 0, arvot siirretään myös tähän kenttään. Nyt sekoitetaan toinen annos, johon lisätään 5-10 litraa vettä betonikuutiota kohti juuri ennen Vakaa arvo -kohtaa. Sen jälkeen syötetään lisätty vesimäärä ja annoksen koko kuutiometreinä. Järjestelmä laskee nyt korjauksen yksikköä kohti. Koska jälkikehitys tunnetaan, arvot voidaan syöttää. Tässä tapauksessa ensimmäinen annos voidaan jättää pois. 3. Riippuvuus annoskoosta rekisteröidään sekoittamalla täysi annos halutuilla asetusarvoilla. Betonitaso sekoittimessa mitataan. Tämän jälkeen tyhjennetään käsin 25 % annoksesta. Sekoitin käynnistetään ja kun n mittauksen ovat vakaita, ne rekisteröidään. Sekoitin pysäytetään ja betonitaso mitataan. Tämä toistetaan, kunnes saavutetaan minimiannoskoko. Asettamalla mitatut arvot koordinaatistoon ja piirtämällä viivan niiden välille, saadaan arvot 75 %, 50 % ja 25% täydestä annoksesta. Arvoja käytetään korjaukseen xx annoksella. 4. Kohdan d.2 rekisteröintien arvioinnin perusteella valitaan sopivat arvot maksimipoikkeamalle +/-. n valinta sekä edellä mainittujen arvojen ja muiden reseptin arvojen syöttö tehdään SK600-käyttöohjeen ohjeiden mukaan. Sekoitusjakson asetukset määritetään SK600-käyttöohjeen mukaan.

29 Sivu 26 Liite 2 Käyttöönotto Haarup Maskinfabrik A/S:n prosessiohjauksen Mixodatamat kanssa Kun järjestelmän asetukset on tehty käyttöohjeen ohjeiden mukaan, voidaan aloittaa Mixodatamat-prosessiohjauksen sisäänajo ja käyttöönotto. 1. Reseptikohtaisten arvojen määrittäminen a. Vesimäärän laskentaan käytettävien mittausarvojen mittausajankohta pitää määrittää. Ajankohta määritetään tarkastelemalla viskositeetin ja myötörajan mittauskäyriä ja arvoja sekoitusprosessin aikana. Mittaus voidaan suorittaa, kun mittauskäyrät vakiintuvat ja ovat lähes vaakasuoria ja kun viskositeetin ja myötörajan arvot pienenevät tasaisesti. b. Loppusekoitusaika ts. aika mittauksesta ja veden annostelusta siihen, kun sekoitus on valmis, valitaan kyseisestä sekoittimesta saatujen kokemusten perusteella. Yksi peruste on se, että n mittaustulokset ovat vakaita. c. Viskositeetin ja myötörajan asetusarvot rekisteröidään. Normaalin tuotannon aikana rekisteröidään viskositeetin ja myötörajan tavoitearvot samalla kun laboratorio arvioi sekoituksia. Kun sekoitus on tarkasti halutun kaltainen, kyseisen sekoituksen arvoja käytetään asetusarvoina (QuickDoser-vaikutus.. ja Tallenna myötöraja). d. Jotta voidaan laskea vesimäärä, jonka n tulee lisätä, pitää määrittää kaksi suhdetta, nimittäin jälkikehitys ja herkkyys. Arvot määritetään täydellä annoksella. Täyden annoksen tulee olla se arvo, joka annetaan Mixodatamatprosessiohjauksessa. 1. Viskositeetin muutos ilman veden lisäystä pitää määrittää. Tämä tehdään lukemalla arvot mittaushetkellä ja uudelleen, kun sekoitusaika päättyy. Arvojen välinen ero on viskositeetin muutos ilman veden lisäystä (jälkikehitys). Tämä kannattaa määrittää useammalla annoksella ja käyttää arvojen keskiarvoa. 2. Betonin herkkyys vedelle (herkkyys / 1000 kg) pitää määrittää. Tämä tehdään lukemalla viskositeetti mittaushetkellä ja lisäämällä 2 litraa vettä 1000 betonikiloa kohti. Viskositeetti luetaan uudelleen sekoitusajan loputtua. Tämä kannattaa määrittää useammalla annoksella ja käyttää arvojen keskiarvoa. Herkkyys / 1000 kg: 2/(muutos 2 litran lisäyksellä jälkikehitys) 2. Automaattinen arvojen kirjaus Ohjelmassa on järjestelmä seuraavien automaattista kirjausta varten: mittausaika, laskettu jälkikehitys ja laskettu korjaus yksikköä kohti. Kun napsautat CONVI-kuvaketta vasemmassa yläkulmassa ja valitset Testiresepti, näyttöön tulee seuraava ikkuna. Ylimpänä näkyvät hetkellisen viskositeetin ja myötörajan mittausarvot.

30 Sivu 27 Siinä kohdassa sekoitusjaksoa, josta laskenta mittausajankohtaan aloitetaan, painetaan Sekoitus alkoi -painiketta. Kun mittaus on vakaa, napsautetaan Vakaa arvo -painiketta. Tällöin rekisteröidään aika aloituksesta vakaaseen mittaukseen sekä viskositeetin tavoitearvo kyseisenä ajankohtana. Kun sekoitusaika loppuu, napsautetaan Sekoitus loppui ja viskositeetin tavoitearvo rekisteröidään. Kahden viskositeettimittauksen välinen ero on näytetään arvojen välisessä kentässä. Jos jälkikehitys -kentässä on 0, arvot siirretään myös tähän kenttään. Nyt sekoitetaan toinen annos, johon lisätään 5 litraa vettä 1000 betonikiloa kohti juuri ennen Vakaa arvo -kohtaa. (Mixodatamat laskee 1000 kiloina eikä kuutioina) Sen jälkeen syötetään lisätty vesimäärä ja annoksen koko 1000 kiloina. Järjestelmä laskee nyt herkkyyden / 1000 kg. Koska jälkikehitys tunnetaan, arvot voidaan syöttää. Tässä tapauksessa ensimmäinen annos voidaan jättää pois. 3. Riippuvuus annoskoosta rekisteröidään sekoittamalla täysi annos halutuilla asetusarvoilla. Betonitaso sekoittimessa mitataan. Tämän jälkeen tyhjennetään käsin 25 % annoksesta. Sekoitin käynnistetään ja kun n mittauksen ovat vakaita, ne rekisteröidään. Sekoitin pysäytetään ja betonitaso mitataan. Tämä toistetaan, kunnes saavutetaan minimiannoskoko. Asettamalla mitatut arvot koordinaatistoon ja piirtämällä viivan niiden välille, saadaan arvot 90%, 80% ja 70% jne. täydestä annoksesta. Arvot lisätään annoskoon korjaustaulukkoon. 4. Kohdan d.2 rekisteröintien arvioinnin perusteella valitaan sopivat arvot maksimipoikkeamalle +/-. n valinta sekä edellä mainittujen arvojen ja muiden reseptin arvojen syöttö tehdään Mixodatamat-käyttöohjeen ohjeiden mukaan.

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso Tobiin sivustolta osoitteesta www.tobii.com, onko tästä oppaasta päivitettyä

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa

Lisätiedot

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li

Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li Käyttöohje GARDENA Robottikäyttöisistä R40Li SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 R40Li symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje Käyttöohje Nimike: Tulostettu: 26-Sep-2013 13:22 Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje 2 Sisältö 1 6 2 Päivittäinen käyttö 7 2.1 Käynnistäminen ja sammuttaminen 7 2.2 Käyttäjän valinta 7 2.3

Lisätiedot

Tobii PCEyen käyttöopas. Käyttöopas Tobii PCEye. Celebrating Communication

Tobii PCEyen käyttöopas. Käyttöopas Tobii PCEye. Celebrating Communication Käyttöopas Tobii PCEye Celebrating Communication Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso Tobiin sivustolta osoitteesta www.tobii. com, onko tästä oppaasta päivitettyä versiota. Oppaan

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower.

Auto Mower. Käyttöohje 101 89 90-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. Auto Mower Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja tutustu sen sisältöön, ennen kuin alat käyttää Auto Mower. 0 89 90- Haluamme onnitella sinua valittuasi Husqvarna Auto Mowerin. Toivomme, että valitsemasi

Lisätiedot

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas

WCM-control. Versio 4.0. Käyttäjän opas WCM-control Versio 4.0 Käyttäjän opas Sisältö 1. Johdanto..............................................................3 2. Osat...................................................................3 2.1

Lisätiedot

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI

BL-NET. Bootloader. Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer. Versio 2.19-1 FI BL-NET Versio 2.19-1 FI Bootloader Käyttö Winsol Memory Manager TA-Designer fi Sisällysluettelo Laitteisto/Yleistä... 4 Jännitteensyöttö... 4 DL-väylä... 4 CAN-väylä ja infrapunaliitäntä IR-CAN... 5 USB...

Lisätiedot

Super WISE sivuston käyttöohje

Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE ohjelmaversio 1.25 Pidätämme oikeudet muutoksiin. www.swegon.fi 1 Sisällys Super WISE ohjelmaversio 1.25... 1 Super WISE ohjelmaversio 1.25... 3 1. Yleistä...

Lisätiedot

Käyttöohje EAGLE-30 NC-sorville Fanuc 0-TD ohjauksella versio 1.0

Käyttöohje EAGLE-30 NC-sorville Fanuc 0-TD ohjauksella versio 1.0 Käyttöohje EAGLE-30 NC-sorville Fanuc 0-TD ohjauksella versio 1.0 1/64 Esipuhe Tämän ohjekirjan kirjoitus lähti tarpeesta saada työvälinevalmistajien NC sorvi oppilaskäyttöön. Suurin ongelma oli koneen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NAVIGON 2100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3952117

Käyttöoppaasi. NAVIGON 2100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3952117 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NAVIGON 2100. Löydät kysymyksiisi vastaukset NAVIGON 2100 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Tietokoneen vianmääritys- ja huolto-opas

Tietokoneen vianmääritys- ja huolto-opas Tietokoneen vianmääritys- ja huolto-opas Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut sisältyvät tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavaan takuuilmoitukseen. Mikään tässä mainittu ei muodosta kattavampaa

Lisätiedot

TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TOIMINTAKYKYTUTKIMUS

TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TOIMINTAKYKYTUTKIMUS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä TOIMINTAKYKYTUTKIMUS SISÄLLYSLUETTELO LUKIJALLE 1. TOIMINTAKYKYPISTEEN KOKOAMINEN JA PURKAMINEN... 2 1.1. TILAVAATIMUKSET JA KALUSTEET...

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

DM220-sarja Digitaalinen postimaksujärjestelmä (PRA0-sarja)

DM220-sarja Digitaalinen postimaksujärjestelmä (PRA0-sarja) Lähetys ja postitus Postimaksukoneet Käyttöohjeet DM220-sarja Digitaalinen postimaksujärjestelmä (PRA0-sarja) Sisällysluettelo Luku 1 Johdanto Tärkeää tietoa digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Tobii PCEye Go Käyttäjän opas

Tobii PCEye Go Käyttäjän opas Käyttäjänopas TobiiPCEyeGo Tobii PCEye Go Käyttäjän opas Versio 2.5 06/2014 Kaikki oikeudet pidätetään. Tobii Technology AB Tämän asiakirjan tiedot ovat Tobii Technology -yhtiön omaisuutta. Osittainen

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Ettan Digester. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Ettan Digester Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat

Lisätiedot

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 fi PremiumLine X11-X15 Käyttöohje Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 Onneksi olkoon uuden rajattoman lämpöpumpun valinnan johdosta! Olemme iloisia siitä, että valitsit uuden PremiumLine-lämpöpumpun. Se edustaa

Lisätiedot

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone.

Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Käyttöohje: Älykäs hedelmällisyystietokone. Lady-Comp Onnittelumme henkilökohtaisen Lady-Comphedelmällisyystietokoneen valinnasta. Lady-Comp- ja Lady-Comp baby -laitteiden valmistajalla on yli 25 vuoden

Lisätiedot

Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0

Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0 Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0 Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 9 VGB 70 fi Painos 8/05 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1. Yleistä... 3 1.2 Yhteensopivuus... 3 1.3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-S500. Kameran hyödyntäminen. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Valikon käyttö. Asetus-näytön käyttö

Cyber-shot-käsikirja DSC-S500. Kameran hyödyntäminen. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Valikon käyttö. Asetus-näytön käyttö Kameran hyödyntäminen Valikon käyttö Digital Still Camera Cyber-shot-käsikirja Asetus-näytön käyttö Tietokoneen käyttäminen DSC-S500 Valokuvien tulostaminen Kameran kytkeminen televisioon Digital Still

Lisätiedot

WirelessHD Transmitter Käyttäjän opas (vain EH-TW9200W/EH-TW8200W)

WirelessHD Transmitter Käyttäjän opas (vain EH-TW9200W/EH-TW8200W) Käyttäjän opas Oppaan organisointi ja oppaassa käytetyt merkinnät Kunkin oppaan käyttö Tämän projektorin oppaat on organisoitu alla esitetyllä tavalla. Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja

Lisätiedot

Käyttöopas. www.packardbell.com SISÄLLYSLUETTELO

Käyttöopas. www.packardbell.com SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja käyttömukavuus...3 Turvallisuusohjeet...3 Tietokoneen turvallinen käyttäminen...3 Perustiedot...5 Tietokoneen säätimet...5 Tietokoneen kytkeminen päälle ja pois päältä...8

Lisätiedot