Tiistaina klo teknisessä toimistossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiistaina 25.8.2015 klo 9.00-11.00 teknisessä toimistossa"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta 3/ (-88) Aika Tiistai klo Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Haaranen Maire (Päivi Hyytiäisen tilalla) Kettunen Leena Kuikka Jyrki Kuronen Toni Pietarinen Airi Rintamäki Jaakko Sahlman Merja Suvanto Martti MUUT SAAPUVILLA OLLEET Khall. puheenjohtaja Khall. edustaja rakennuspäällikkö/esittelijä pöytäkirjanpitäjä Mustonen Asko Hakkarainen Jarmo Asiat :t Allekirjoitukset Hirvonen Veijo puheenjohtaja Hakkarainen Jarmo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kettunen Leena Pöytäkirjantarkastaja Pietarinen Airi Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Tiistaina klo teknisessä toimistossa Hakkarainen Jarmo rakennuspäällikkö

2 Tekninen lautakunta / Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Välitie 2, neuvotteluhuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite ,13 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Raportti ajalta Kallioniementien liikennejärjestelyt Sotkuman koulun liikuntapaikkojen hoito Lupa ammattimiehen toimen täyttämiseen Toimintakeskus Turvalan peruskorjaus/muutostyö Ilmoitusasiat Puheenjohtaja Veijo Hirvonen

3 Tekninen lautakunta / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekn.ltk. 33 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekn.ltk. 34 Lautakunta valitsee kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentään. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Leena Kettunen ja Airi Pietarinen.

4 Tekninen lautakunta / Raportti ajalta Tekn.ltk. 35 Kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti lautakuntien alaisten johtavien viranhaltijoiden tulee antaa lautakunnille kaksi kertaa vuodessa raportti talousarvion toteutumisesta. Raportit annetaan kesäkuun lopun tilanteesta ja joulukuun lopun tilanteesta. Joulukuun raportti on samalla toimintakertomus. Raporteissa tulee selvittää poikkeamat talousarvioon sekä vaikutukset taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Hallintojohtajan kirjeen mukaan hallintokuntien tulee toimittaa raportit tilanteesta hallintojohtajalle mennessä. Luonnokset voi toimittaa jo ennen lautakuntakäsittelyä, mutta raportit tulee käsitellä myös lautakunnissa. Valtuustolle talousarvion toteutumisesta raportoidaan lähettämällä kunnanhallituksen kokoama raportti tiedoksi. Liitteenä 9 on teknisen lautakunnan tulosalueen puolivuotisraportti ajalta Lautakunta hyväksyy ajalta laaditun raportin liitteen 9 mukaisesti. hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Tekninen lautakunta / Kallioniementien liikennejärjestelyt Tekn.ltk. 36 Kallioniementien peruskorjaus valmistuu lokakuussa Kallioniementie on pääväylä, johon liittyy pienempiä sivuteitä. Peruskorjauksen valmistuttua pääväylä-vaikutelma edelleen korostuu, kun tiellä on uusi, hyväkuntoinen asfaltti ja liittymätiet ovat sorapintaisia. Erityisesti Kallioniemestä keskustaan ajettaessa autoilijoiden on vaikea hahmottaa, että liittymät ovat tasaarvoisia ja väistämisvelvollisuus on Kallioniementietä ajavalla. Peruskorjauksen valmistuttua on perusteltua muuttaa liikennejärjestelyjä niin, että Kallioniementiehen liittyvillä teillä on väistämisvelvollisuus. Lautakunta päättää, että Kallioniementiehen liittyville teille asennetaan liikennemerkit, väistämisvelvollisuus risteyksessä 231, Kallioniementien II-vaiheen peruskorjauksen valmistuttua. Liite 10. hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Tekninen lautakunta / Sotkuman koulun liikuntapaikkojen hoito Tekn.ltk. 37 Sotkuman koulunjohtaja on kirjeellään (liite 11) esittänyt, että Sotkuman koulun liikuntapaikkojen hoito otettaisiin teknisen toimen hoidettavaksi. Sotkuman koulun yhteyteen on rakennettu talkoilla jalkapallokenttä ja kyläyhdistys on rakentanut talkoilla myös luistinradalle jääkiekkokaukalon. Kirjeessään koulunjohtaja perustelee liikuntapaikkojen hoitovastuun siirtämistä kunnalle opetussuunnitelman mukaisella tarpeella sekä yhdenmukaisella hoitoperiaatteella kirkonkylän koulun kanssa. Asiasta on neuvoteltu sivistysjohtajan kanssa ja myös hänen mielestään Sotkuman koulun liikuntapaikkojen hoito voidaan ottaa teknisen toimen vastuulle. Hoitokustannukset sisältyisivät sisäiseen vuokraan. Lautakunta päättää, että Sotkuman koulun jääkiekkokaukalon ja urheilukentän hoito otetaan alkaen teknisen toimen vastuulle. Hoidossa tehdään yhteistyötä kyläyhdistyksen kanssa. Hoitokustannukset sisällytetään koulun sisäiseen vuokraan. hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Tekninen lautakunta / Lupa ammattimiehen toimen täyttämiseen Tekn.ltk. 38 Teknisen toimen käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön vahvuus on seuraava: 4 kiinteistönhoitajaa, 3 laitosmiestä, 3 ammattimiestä, 1 sähköasentaja ja 1 putkiasentaja. Yksi laitosmies jäi eläkkeelle , putkiasentaja on jäämässä eläkkeelle , sähköasentaja on vuorotteluvapaalla ja yksi kiinteistönhoitaja on vuorotteluvapaalla. Yksi ammattimies toimii pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna ja on käytännössä poissa teknisen toimen töistä yli puolet työajasta. Käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön keski-ikä on 54 v 3 kk. Kunnan henkilöstöpolitiikan periaatteena on ollut, että vapautuvien työpaikkojen täyttämisessä pyritään tehtävät järjestämään sisäisin järjestelyin ja jos tehtävään joudutaan palkkaamaan henkilö kunnan ulkopuolelta, täytyy siihen saada lupa kunnanhallitukselta. Teknisellä osastolla käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön määrä ja ikärakenne on harjoitetun henkilöstöpolitiikan myötä muodostunut edellä kuvatun kaltaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että omana työnä pystytään hoitamaan vain käyttö- ja ylläpitotehtäviä ja loma-aikana näidenkin tehtävien asianmukainen hoitaminen on haasteellista. Lautakunta päättää pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää ammattimiehen toimi. hyväksyttiin yksimielisesti.

8 Tekninen lautakunta / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Toimintakeskus Turvalan peruskorjaus/muutostyö Sos. ja terv.ltk. 58 Vuoden 2012 talousarviossa sosiaali-terveystoimen tulosalueella oli määräraha hoiva-asumisen hankesuunnitelman laatimiseksi. Sosiaali-terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan pitkäaikaisen laitoshoidon vähentämistä. Esittelijä esitti vuodeosaston tilojen peruskorjauksen suunnittelun aloittamista yhdessä teknisen toimen kanssa. Illansini-tiimi muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi, jossa asukasmäärä on 24. Kehräkodin peruskorjaussuunnitelma laaditaan ja muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi, asukasmäärä on Sosiaalitoimiston tilojen käyttösuunnitelma laaditaan. Lautakunta päätti yksimielisesti siirtää asian kunnanhallituksen käsittelyyn (kopio päätöksestä esityslistan mukana). Kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan lautakunnan esityksen ja päätti nimetä asiaa valmistelevan työryhmän, johon kuuluu kunnanjohtaja, johtava lääkäri, laitoshoidon esimies ja rakennuspäällikkö. Työryhmän ohjauksessa hanketta valmisteltiin v Vuoden 2013 talousarviossa teknisen toimen tulosalueella on määräraha toimintakeskus Turvalan muutos/peruskorjaustyölle. Talousarvion perusteluissa on todettu, että määrärahalla muutetaan vuodenosaston tiloja osittain hoiva-asumista varten. Hankkeen valmistelua on jatkettu sos.terveystoimen kanssa. Toimintakeskus Turvalaa on pyritty tarkastelemaan kokonaisuutena, ei ainoastaan vuodeosaston tilojen muuttamista. Koska kyseessä on olemassa olevien tilojen muutostyö, on tilaohjelma laadittu tarveselvityksen pohjalta alustavien luonnospiirustusten muotoon. Luonnospiirustuksiin on koottu sos.terveystoimen toiveet tilojen muuttamiseksi. Vuodeosastolla potilashuoneiden muuttaminen asunnoiksi, riittävän pienien toiminnallisten yksiköiden luominen, tarvittavine oleskelu-, kanslia- ja aputiloineen vaatii mittavat muutostyöt.

9 Tekninen lautakunta / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Erityisesti Illansini-tiimin osalla rakennustekniset ja LVIS-muutokset ovat laajoja. Kehräkodin I-kerroksessa huoneet ovat jo yhden hengen huoneita ja muutostyöt ovat vähäisempiä. Suurimmat rakennustekniset muutokset ovat uuden kanslian rakentaminen sekä luiskan rakentaminen takapihan nurmialueelle. Seinä- ja lattiapinnat uusitaan, ovet, kalusteet ja varusteet kunnostetaan ja uusitaan tarvittavilta osin. Märkätiloihin tehdään tarvittavat korjaus- ja muutostyöt. IV-järjestelmään tehdään tarvittavat muutostyöt, sekä rakennetaan jäähdytys yhteisiin oleskelutiloihin. Kehräkodin II-kerroksessa isommat asunnot muutetaan pienemmiksi yksiköiksi. Pienemmistä asunnoista puretaan keittiökalusteet pois, seinä- ja lattiapinnat uusitaan tarvittavilta osin, märkätiloissa tehdään tarvittavat korjaus- ja muutostyöt, IV-järjestelmään tehdään tarvittavat muutostyöt, rakennetaan jäähdytys yhteisiin oleskelutiloihin. Peruskorjaus- ja muutostyön yhteydessä lämmitys-, ilmanvaihto-, sähkö-, ATK-, hälytys-, kulunvalvonta-, lukitus-, kiinteistöautomaatio- ja sprinklausjärjestelmiin tehdään tarvittavat uusimis-, korjaus- ja muutostyöt. Muutostyön jälkeen toimintakeskus Turvalassa on paikkoja seuraavasti: Illansini-tiimi Hoku-tiimi Kehräkoti I-kerros Kehräkoti II-kerros 20 tehostetun palveluasumisen paikkaa 9 lyhytaikaista laitospaikkaa 10 pitkäaikaista laitospaikkaa, joka myöhemmin muutetaan tehostetun palvelun asiakaspaikoiksi 22 tehostetun palveluasumisen paikkaa 21 tehostetun palveluasumisen paikkaa Peruskorjaus- ja muutostyö on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan vuodeosaston peruskorjaus- ja muutostyö, toisessa vaiheessa kehräkodin laajennusosan ja kolmannessa vaiheessa kehräkodin vanhan osan peruskorjaus- ja muutostyöt. Alustavan tilatarveselvityksen perusteella on laadittu alustava kustannusarvio. I-vaiheen kustannusarvio 1,5 milj. euroa II-vaiheen kustannusarvio 1,1 milj. euroa III-vaiheen kustannusarvio 0,8 milj. euroa yhteensä 3,4 milj. euroa (alv. 0 %)

10 Tekninen lautakunta / Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Sosiaali- ja terveystoimen kanssa on sovittu, että tekninen lautakunta valmistelee peruskorjauksen ja muutostyön tekniset ja tekniseen toteutukseen liittyvät asiat sekä kustannusarvion. Sosiaali- ja terveyslautakuntaan valmistellaan toiminnalliset ja taloudelliset asiat ja hanketta esitellään yhteistilaisuudessa teknisen lautakunnan ja sosiaali-terveyslautakunnan kanssa klo valtuustosalissa. Liitteet: Turvalan alustavat luonnospiirustukset liite 1/ 58 Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys laitospaikkojen vähentämiseksi ja kunnanhallituksen päätös liite 2/ 58 Toiminnallinen ja taloudellinen suunnitelma pitkäaikaisen laitoshoidon muuttamisesta palveluasumiseksi liite 3/ 58. Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen ja johtava lääkäri Raili Mönttinen esittelivät kokouksen alussa asiaa tekniselle lautakunnalle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Laitoshoidon hoitopaikat vähenevät nykyisestä 69:stä hoitopaikasta 12 hoitopaikalla. Hoitopaikoista 10 on varattu akuuttisairaanhoidolle ja loput 47 on tehostettua palveluasumista. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy toiminnallisen ja taloudellisen suunnitelma pitkäaikaisen laitoshoidon muuttamisesta palveluasumiseksi. Lisäksi lautakunta merkitsee toimintakeskus Turvalan peruskorjaus- ja muutostyön tilaohjelman pohjalta laaditut alustavat luonnospiirustukset ARK , ARK , ARK ja kustannusarvion tiedokseen ja esittää ne kunnanhallituksen/kunnanvaltuuston käsiteltäviksi yhdessä pitkäaikaisen laitoshoidon muuttamisesta palveluasumiseksi suunnitelman kanssa. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 156 Kunnanhallitus hyväksyy esityksen ja esittää edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

11 Tekninen lautakunta / Valtuusto Valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Valt. 52 Käydyn keskustelun aikana Veijo Hirvonen esitti Veikko Isoniemen kannattamana, että asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Riitta Kuronen kannatti kunnanhallituksen esityksen hyväksymistä ja asian käsittelyä tässä kokouksessa. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu pöydällepanoehdotus joten on äänestettävä asian käsittelyn jatkamisesta tässä kokouksessa. Puheenjohtajan esityksestä äänestys päätettiin suorittaa nimenhuutoäänestyksenä siten, että ne, jotka kannattavat asia käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Veijo Hirvosen pöydällepanoehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 JAA ääntä ja 15 EI ääntä. Liite nro 2. Puheenjohtaja totesi valtuuston päättäneen jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Liite nro 3. Valt. 65 Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen ja johtava lääkäri Raili Mönttinen selostavat asiaa valtuustolle kokouksessa. Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen ja johtava lääkäri Raili Mönttinen selostivat asiaa valtuustolle kokouksessa. Käydyn keskustelun jälkeen valtuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Liite nro 2.

12 Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Khall 121 Valtuuston tekemällä päätöksellä on linjattu Polvijärven vanhustenhuollon tulevaisuuden suuntaviivoja ja hyväksytty toimintakeskus Turvalan peruskorjauksen ja muutostyön alustava suunnitelma. Turvalan muutos- ja peruskorjaustyöhön on varattu kunnan vuoden 2014 talousarviossa euroa ja lisäksi talousuunnitelmassa on varattu vuosille 2015 ja 2016 yhteensä euroa eli kokonaisvaraus on yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Turvalassa on meneillään rakennuksen kuntotutkimus, mikä valmistuu kevään aikana ja tämän jälkeen on käynnistymässä yksityiskohtainen suunnittelutyö. Asiaa valmisteltaessa kunnan viranhaltijajohdon keskuudessa on noussut esille, että ennen Turvalan peruskorjaussuunnittelua on paikallaan vielä tarkastella Polvijärven vanhustenhuollon tulevaa palvelujärjestelmää. Asiasta on neuvoteltu kunta-alan asiantuntijana toimivan FCG Konsultointi Oy:n konsultti Pirjo Haukkapää-Haaran kanssa. Neuvottelun pohjalta mainittu konsulttiyhtiö on tehnyt Polvijärven kunnalle tarjouksen Polvijärven vanhustenhuollon nykyhetken ja tulevaisuuden vaihtoehtojen tarkastelusta. Kunnanhallituksen kokoukseen osallistuville toimitetaan esityslistan liitteenä kopio Polvijärven kunnalle tehdystä tarjouksesta. Tarjottavassa työssä selvitetään kattavasti Polvijärven kunnan vanhustenhuollon palvelujen nykytila ja tulevaisuuden palvelutarpeet sekä palvelujen järjestämisen vaihtoehdot ja mahdollisuudet tarkastelun kohdistuessa vanhusten asumispalveluihin, laitoshoitoon sekä kotihoidon järjestämiseen. Tarjouksen hinta on euroa + alv ja liiteaineistossa on yksityiskohtainen työsuunnitelma työlle. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Polvijärven vanhustenhuoltoa koskevan FCG Konsultointi Oy:n tarjouksen liitteen mukaisesti ja tarkoitukseen käytetään Turvalan peruskorjaukseen varattua määrärahaa. hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

13 Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Khall 193 Kunnan tilaama vanhustenhuollon tulevaisuuden suuntaviivoja käsittelevä konsulttiselvitys on valmistunut ja selvitystä on esitelty vanhustenhuollon henkilöstölle, kunnanhallitukselle ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille järjestetyissä tilaisuuksissa. Esityslistan liitteenä toimitetaan selvitys niille kunnanhallituksen jäsenille, jotka eivät olleet paikalla esittelytilaisuudessa. Kunnanhallitus päättää tässä vaiheessa merkitä tiedoksi konsulttiselvityksen ja jättää asian vaatimat jatkotoimet viranhaltijavalmisteluun. hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 216 Toimintakeskus Turvalan perusparannuksen yksityiskohtaisen suunnittelun eteenpäin viemistä varten valtuuston on vielä linjattava toimintakeskus Turvalan hoitopaikkojen sisältö. : Kunnanhallitus päättää pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnan kannantoton toimintakeskus Turvalan peruskorjauksen ja muutostyön suunnitelmasta siten, että erityisesti lautakunnan kannanottoa pyydetään: - paikkamääristä, - tehostetusta palveluasumisesta ja palveluasumisesta, - tilajärjestelyistä huomioiden toimintakykyä ylläpitävä toiminta. Lausunto tulee toimittaa mennessä. Konsulttiselvityksessä esiintulleita asiakkuus- ja henkilöstöasioita sekä toimintatapoja lähdetään läpikäymään ja läpikäyntiä tarkennetaan paikkamäärien jne. määrittelyn jälkeen tavoitteena, että vanhustenhuollon henkilöstöresurssit suunnataan keskeisiin palvelutehtäviin. Kunnanhallitus tässä vaiheessa saattaa vanhustenhuollon suuntaviivoja käsittelevän kunnan tilaaman konsulttiselvityksen tiedoksi valtuustolle. Paikkamäärien jne määrittelyn yhteydessä toimintakeskus Turvalan peruskorjauksen ja muutostyön suunnittelu viedään valtuustolle päätettäväksi marraskuun kokoukseen.

14 Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Käydyn laajan keskustelun jälkeen kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Sos. ja terv.ltk 96 Kunnanhallitus pyytää sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausuntoa toimintakeskus Turvalan peruskorjauksen ja muutostyön suunnitelmasta mennessä. Konsulttiselvityksen ja vanhuspalvelulain mukaan on Turvalan peruskorjauksen ja muutostyön suunnitelmaa tarkasteltu uudelleen. Nykyinen paikkaluku säilytetään Palvelutalolla ja Kehräkodilla, joissa toteutetaan tavallista palveluasumista. Nykyisen vuodeosaston paikkaluku muuttuu eniten. Hokutiimin paikkaluku on 9-10, jossa toteutetaan lyhytaikaista hoitoa. Nykyiset kahden hengen huoneet muutetaan yhden hengen huoneiksi ja tehostetuksi palveluasumiseksi, joten paikkaluku on (kaksi huonetta varataan kahden hengen huoneiksi). Hokutiimi siirtyy nykyisen Illansini-tiimin paikalle terveyskeskuksen läheisyyteen. Päiväkeskustoimintaa ei tällä hetkellä ole kunnan järjestämänä, koska tilat ovat muussa käytössä. Toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ei tässä muodossa ole ollut. Muutostyön jälkeen toimintakeskus Turvalassa on paikkoja seuraavasti: Illansini-tiimi Hoku-tiimi Kehräkoti I-kerros Kehräkoti II-kerros (palvelutalo) tehostetun palveluasumisen paikkaa 9 10 lyhytaikaista laitospaikkaa 22 tavallisen palveluasumisen paikkaa 20 tavallisen palveluasumisen paikkaa Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kunnanhallituksen kannanottona toimintakeskus Turvalan peruskorjaus ja muutostyön suunnitelmasta edellä olevan mukaisesti. Lautakunta pyytää kunnanhallitusta suunnittelemaan korvaavat tilat nykyisen päivätoiminnan tiloissa työskenteleville tai päiväkeskustoiminnalle. hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus Valtuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Khall 237 FCG Konsultointi Oy:stä johtava konsultti Pirjo Haukkapää-Haara tulee valtuuston kokoukseen esittelemään tehtyä konsulttiselvitystä Polvijärven vanhustenhuollon tulevaisuuden suuntaviivoista. Kunnanhallituksen jäsenille, valtuuston puheenjohtajistolle ja sosiaali- ja terveys-lautakunnan jäsenille tarkoitettu vastaavanlainen esittelytilaisuus pidettiin Polvijärven koulukeskuksen auditoriossa. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle järjestettiin myös erillinen konsulttiselvityksen esittelytilaisuus. Konsulttiselvityksessä esiin tulleiden asiakkuus- ja henkilöstöasioiden sekä toimintatapojen läpikäyntiä jatketaan tavoitteena, että vanhustenhuollon henkilöstöresurssit suunnataan keskeisiin palvelutehtäviin. Toimintakeskus Turvalassa on jonkin verran tilojen järjestelymahdollisuuksia, jotka on hyödynnettävissä päiväkeskustoimintaa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa varten. : Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy yksityiskohtaisen suunnittelun pohjaksi sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämät muutokset asiassa valtuuston tekemään päätökseen. hyväksyttiin yksimielisesti. Valt. 47 Asian käsittelyn aluksi johtava konsultti Pirjo Haukkapää-Haara FCG Konsultointi Oy:stä esitteli tehtyä konsulttiselvitystä. Kokouksessa olivat läsnä myös johtava lääkäri Raili Mönttinen ja rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen. Merkittiin, että valtuutettu Jyrki Kuikka saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Anja Hyvärisen esityksestä valtuuston tahdon olevan, että kunnanhallituksen esityksen esittelytekstissä ennen ehdotusta oleva viimeinen kappale tulisi olla muodossa: Toimintakeskus Turvalassa on tilat, jotka on hyödynnettävissä päiväkeskustoimintaa ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa varten.

16 Tekninen lautakunta / Valtuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Käydyn keskustelun kuluessa esitti Riitta Kuronen, että valtuusto toteaa, että Kehräkodin I-kerroksessa on 22 palveluasumisen paikkaa ja Kehräkodin II-kerroksessa 20 palveluasumisen paikkaa, eli sanat tavallisen jäisivät pois. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että Riitta Kurosen esitystä ei ole kannatettu, joten se raukeaa. Valtuusto yksimielisesti hyväksyi kunnanhallituksen esityksen Anja Hyvärisen esittämällä tekstimuutoksella tarkennettuna. Tekn.ltk. 21 Turvalan luonnossuunnittelua on jatkettu valtuuston päättämän paikkamäärän pohjalta. Liitteessä 7 on vertailu valtuuston päätöksen ja mukaisista paikkamääristä sekä jakautumisesta laitos/palveluasuminen/tehostettu palveluasuminen. Kevään aikana on laadittu luonnoksia sos.terveystoimen viranhaltijoiden toiveiden mukaisesti. Esityslistan liitteenä olevat luonnokset on sos.terveystoimen virkamiesjohdon hyväksymiä ja he ovat käyneet luonnokset läpi myös henkilöstön kanssa. Suurimmat muutokset valtuuston hyväksymiin luonnoksiin verrattuna ovat seuraavat: Hoku-tiimi: kahden potilashuoneen yhteiset wc/s-tilat muutettu erilliseksi molemmille huoneille Illansini-tiimi: pitkäaikaishoidon osasto muutettu 6 palveluasunnoksi kahden huoneen yhteiset wc/s-tilat muutettu erilliseksi molemmille huoneille kanslia/taukotila poistettu kylpyhuone poistettu ja palautettu yhden hengen huoneeksi kahden hengen tehostetun palveluasumisen huoneet muutettu yhden hengen huoneiksi monitoimitila muutettu henkilökunnan taukotilaksi ulkoilualue suurennettu Kehräkoti, 3A, 3B, 1.kerros kanslia/taukotila poistettu osasta 3A ulkoilualueelle johtava luiska korvattu hissillä

17 Tekninen lautakunta / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kehräkoti, 3A, 3B, 2. kerros uudet wc/s-tilat poistettu ja huoneistojakoja muutettu hissi lisätty osaan 3B piha-alueelle käyntiä varten Muutossuunnitteluun lisätty osa 2B, mihin on suunniteltu tarvittavat muutokset päivätoimintatiloille sekä toimistotilat vanhuspalvelun esimiehelle, vanhuspalvelun fysioterapeutille, vanhuspalvelujen sosiaaliohjaajalle, terveystoimen toimistonhoitajalle sekä yksi ylimääräinen toimistohuone. Keittiö- ja pesulatiloihin ei ole suunnitelmassa muutoksia eikä peruskorjaustoimenpiteitä. Rakennuksen ja talotekniikan kuntotutkimuksissa on esitetty havaitut riskikohteet ja korjausehdotukset. Suurimmat rakennustekniset korjaustarpeet ovat wc/suihkutilojen puuttuvat vesieristykset sekä kellarin lattian kapillaarisesta kosteudesta aiheutuvat muovipinnoiterakenteiden kosteusvauriot, jotka aiheuttavat sisäilmaan VOC-päästöjä. Lisäksi 2B-osastolla lattiarakenteessa on osalla alueella lastuvillaeristys, joka joudutaan poistamaan. Talotekniikan kuntoselvityksessä todetaan ilmamäärien olevan liian pieniä nykymääräyksiin verrattuna. Selvityksessä esitetään IV-järjestelmän täydellistä uusimista. Perusteena on järjestelmän ikä sekä ilmamäärien riittämättömyys nykyisiin ohjeisiin verrattuna. Keskitettyä jäähdytysjärjestelmää ei voida toteuttaa alakattotilan mataluuden vuoksi. Jäähdytys on suunniteltu tehtäväksi päivähuone- ja oleskelutiloissa tilakohtaisella jäähdytyslaitteella. Käyttövesiverkosto on esitetty uusittavaksi tilamuutosten ja verkoston iän perusteella. Lämmitys- ja viemärijärjestelmään sekä sähköjärjestelmään ei ole esitetty peruskorjaustoimenpiteitä, ainoastaan tilamuutoksista johtuvat muutokset tehdään. Hälytys-, valvonta-, kutsu- ja lukitusjärjestelmä uusitaan koko rakennuksen osalta. Sprinklaus- ja paloilmoitusjärjestelmään joudutaan tekemään muutostöitä tila- ja käyttötarkoitusmuutosten johdosta. Yhteenvetona voidaan todeta, että talotekniikan järjestelmillä on vielä teknistä käyttöikää jäljellä, mutta näin laajan peruskorjaus- ja muutostyön yhteydessä järjestelmää ei kannata jättää uusimatta.

18 Tekninen lautakunta / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Rakennustapaselostuksessa on esitetty tehtävät rakennustyöt rakennusvaiheittain. Muutostöiden ja pintamateriaalien uusimisen laajuutta määriteltäessä on sama ongelma kuin talotekniikassakin. Muutostöiden ja yhtenäisen kokonaisuuden vuoksi joudutaan uusimaan sellaisia rakennusosia, joilla on vielä käyttöaikaa jäljellä. Huonetilaohjelmat, rakennustapaselostukset ja kustannusarviot on tehty vaiheittain. Sos.terveystoimen toiveen mukaisesti vaiheistus on seuraava: I-vaihe II-vaihe III-vaihe 3A-osa 3B ja 2B, 2A kellarikerros 1A, 1B I ja III-vaiheen toteutusjärjestys on vaihdettu alkuperäiseen toteutusjärjestykseen verrattuna. Esityslistan mukana toimitetaan huonetilaohjelmat, rakennustapaselostukset ja kustannusarviot vaiheittain sekä luonnospiirustukset. Mittakaavassa 1:100 tulostetut piirustukset on nähtävissä teknisessä toimistossa sekä kokouksessa. Lautakunta hyväksyy toimintakeskus Turvalan peruskorjaus- ja muutostyön L2 piirustukset ; 3A ja 3B kellarikerros, 1.kerros, 2.kerros, 2A ja 2B 1.kerros, 1A ja 1B 1.kerros, huonetilaohjelmat , rakennustapaselostukset sekä alustavat kustannusarviot vaiheittain. I-vaihe 3A-osa II-vaihe 3B, 2B ja 2A kellarikerros III-vaihe 1A, 1B yhteensä ja esittää ne kunnanhallituksen/kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Luonnospiirustusten, huonetilaohjelman, rakennustapaselostuksen ja kustannusarvion esittelyn jälkeen asiasta käytiin laaja ja perusteellinen keskustelu. Keskustelun jälkeen puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnan kantaa esittelijän esitykseen lautakunta päätti yksimielisesti seuraavaa: 1. Selvitetään uuden Y-kortteliin käytöstä poistettujen virastorakennusten tilalle rakennettavan palvelutalon kustannukset.

19 Tekninen lautakunta / Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Khall Laaditaan kustannusarvio toimintakeskus Turvalassa vaadittavista välttämättömistä korjaus- ja muutostöistä. Päätöksen perusteluna on peruskorjaus- ja muutostyön liian korkeat kustannukset suhteutettuna saavutettavaan tilojen tasoon ja toiminnallisuuteen. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. selvitetään uuden Y-korttelin käytöstä poistettujen virastorakennusten tilalle rakennettavan palvelutalon kustannukset 2. laaditaan kustannusarvio toimintakeskus Turvalassa vaadittavista välttämättömistä korjaus- ja muutostöistä. Rakennuspäällikkö Jarmo Hakkarainen oli kokouksessa esittelemässä ko. hankkeen asiakirjoja. Käydyn keskustelun aikana Veikko Isoniemi esitti, että Turvalan rakennussuunnitelma toteutetaan teknisen lautakunnan viranhaltijaesityksen mukaan, sillä näyttää siltä, että selvittelyä halutaan jatkaa ja päätöksiä lykätä tarkoituksella niin pitkälle, että Polvijärven kunta menettää itsenäisen sote-investointeja koskevan päätösvallan ja peruskorjaus jäisi kokonaan tekemättä. Sinikka Eronen kannatti Veikko Isoniemen esitystä ja korosti hankkeen mahdollisimman nopeaa eteenpäin viemistä. Käydyn keskustelun aikana Seppo Lavikainen esitti asian jättämistä pöydälle. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Seppo Lavikaisen esitystä asian pöydälle jättämisestä ei ole kannatettu, joten esitys raukeaa. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestystavaksi kädennostoäänestystä. Äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Tekninen lautakunta / Kunnanhallitus Valtuusto Puheenjohtaja esitti, että ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat päätösehdotuksen kannalla äänestävät JAA ja nostavat kätensä ensin. Ne kunnanhallituksen jäsenet, jotka ovat Veikko Isoniemen tekemän esityksen kannalla äänestävät EI ja nostavat kätensä sitten. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 JAA -ääntä ja 2 EI -ääntä. JAA äänestivät Asko Mustonen, Raili Tanskanen, Jyrki Kuikka, Harri Kaituri, Seppo Lavikainen, Riitta Kuronen ja Tiina Mustonen EI äänestivät Veikko Isoniemi ja Sinikka Eronen. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen päätösehdotuksen. Liite nro 1. Valt. 32 Käydyn keskustelun aikana Osmo Korhonen esitti mm. Heli Routa-Mutasen ja Veikko Isoniemen kannattamana, että valtuusto hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan esityksen asiasta, jotta piirustukset ja suunnitelmat hyväksytään ja lähdetään käynnistämään mahdollisimman nopeasti peruskorjausta perustellen esitystä siten, että viivyttely saattaa vaarantaa Turvalan koko peruskorjauksen toteuttamisen. Sinikka Eronen kannatti Osmo Korhosen esitystä todeten perusteluina, että aluehallintoviraston toimintaohjeet otetaan huomioon Turvalassa todettujen puutteiden korjaamiseksi ja viivyttely asiassa saattaa vaarantaa koko Turvalan peruskorjauksen toteuttamisen. Sinikka Erosen esityksestä valtuusto piti neuvottelutauon klo Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin äänestää nimenhuudolla niin, että, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Osmo Korhosen esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 16 JAA -ääntä ja 10 EI -ääntä. Liite nro 4. Puheenjohtaja totesi, että asiassa tulee kunnanhallituksen esitys valtuuston päätökseksi. Liite nro 5.

21 Tekninen lautakunta / Tekn.ltk. 39 Uuden palvelutalon kustannusten selvittämiseksi on laadittu alustava huonetilaohjelma. (Liite 12). Huonetilaohjelmassa palveluasuntoja on suunniteltu rakennettavan 20 kpl. Huoneiston kooksi on arvioitu 25 m 2. Rakennuksen pinta-alaksi on arvioitu 1128 brm 2. Palvelutalo voitaisiin rakentaa liitteessä 13 esitettyyn paikkaan jo aiemmin puretun virastotalo 3:n ja purettavan virastotalo 2:n paikalle. Uuden palvelutalon alustava kustannusarvio on Lisäksi virastotalo 2:n purkukustannuksiin tulisi varata Toimintakeskus Turvalan peruskorjaus/muutostyön välttämättömistä korjaus- ja muutostöistä on laadittu kustannusarvio. Arvion laatiminen ilman suunnitelmia on haastavaa. Kustannusarvio perustuu seuraaviin oletuksiin: Yleistä - Kuntotutkimuksessa todetut rakennustekniset puutteet korjataan. - Vesijohdot uusitaan. - Ikkunat kunnostetaan. - Sähköistykseen tehdään tilamuutoksista ja rakennusteknisistä töistä johtuvat muutokset. - Kulunvalvonta-, lukitus-, hälytys- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmät uusitaan. Osa 1A-1B - 1A:n Hoku-tiimi luonnoksen mukainen. - 1A:n Illansini-siipi muutetaan sosiaalitoimen toimistotiloiksi. - Oleskelu-ruokailutilaa eikä terasseja rakenneta 1A-1B:n sisäkulmaan (exitus, vuodehuolto ja levottomat potilaat). - 1B Illansini luonnoksen mukainen paitsi tilaa ja ei muuteta. - Ilmanvaihto ja vesijohdot uusitaan.

22 Tekninen lautakunta / Osa 2B - Tilamuutoksia ei tehdä. - Kuntotutkimuksessa esitetyt lattiakorjaukset tehdään. - Vesijohdot uusitaan. - Ilmanvaihto ennallaan. - Alakatot uusitaan. - Seinä- ja kattopinnat huoltomaalataan. - Lattiapinnoitteet uusitaan tarvittavilta osin. Osa 3A - Tilamuutoksia ei tehdä. - Ilmanvaihto ennallaan. - Vesijohdot uusitaan. - Saunaosasto kunnostetaan. - Alakatot uusitaan. - Aulojen ja käytävien lattiapinnoitteet uusitaan. - Huoneiden kalusteet ennallaan. - Seinä- ja kattopinnat huoltomaalataan. Osa 3B, 2A kellarikerros - Tilamuutoksia ei tehdä. - Uusi hissi rakennetaan ja entinen peruskorjataan. - Ilmanvaihto ennallaan. - Vesijohdot uusitaan. - Alakatot uusitaan. - Aulojen ja käytävien lattiapinnoitteet uusitaan. - Huoneiden kalusteet ja wc-tilojen ovet ennallaan. - Seinä- ja kattopinnat huoltomaalataan. - Kellarikerroksessa tehdään kuntotutkimuksessa esitetyt korjaukset. Kustannusarviot on laadittu rakennusvaiheittain käyttäen edellä kuvattuja oletuksia tehtävistä korjaus- ja muutostöistä. I-vaihe 3A II-vaihe 3B, 2B ja 2A kellarikerros III-vaihe 1A, 1B yhteensä

23 Tekninen lautakunta / Lautakunta hyväksyy : 1 Y-kortteliin rakennettavan, 20 asuntoa käsittävän palvelutalon alustavan huonetilaohjelman (liite 12) perusteella laaditun alustavan kustannusarvion Toimintakeskus Turvalan välttämättömien korjaus- ja muutostöiden kustannusarvion ja esittää ne kunnanhallituksen/kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta päätti yksimielisesti, että sosiaali- ja ja terveyslautakunta käsittelisi uuden palvelutalon huonetilaohjelman ja kustannusarvion sekä Turvalan välttämättömistä korjaus- ja muutostöistä laaditun toimenpideluettelon ja kustannusarvion ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

24 Tekninen lautakunta / Ilmoitusasiat Tekn.ltk. 40 Lautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat. Viranhaltijoiden päätökset: rakennuspäällikkö yhdyskuntateknikko kanslisti Pöytäkirjat ja muistiot Kallioniementien peruskorjaus 2-vaihe, työmaakokouspöytäkirja Kaukolämpölaitos, akselivaaka/ Rakennusurakan aloituskokous sekä työturvallisuuslain tarkoittamien turvallisuusasioiden aloituskokous Joensuun Vesi Kuhasalon jätevedenpuhdistamon neljännesvuosiraportti 1/ Tarkastuskertomus Opetus- ja kulttuuriministeriö Uuden urheilukentän suunnittelu ja rakentaminen, päätös valtionavustusta koskevassa asiassa Kuntalaisaloite : Turvalantien varteen kevyen liikenteen kaista. hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Kunta/kuntayhtymä POLVIJÄRVI OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 87 Hallitus/lautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät Tekninen lautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua, täytäntöönpanoa tai hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaa asiaa Pykälät 35, 38, 39 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 33, 34, 36, 37, 40 HallintolainkäyttöL 5 :n/mukaan lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunta Tekninen lautakunta Välitie 2 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät 33, 34, 36, 37, 40 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

26 Kokouspäivämäärä Pykälät Tekninen lautakunta VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Itä-Suomen hallinto-oikeus Puijonkatu 29 A, 2 krs PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 Valitusaika päivää päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite; sähköposti: Pykälät Valitusaika Vallitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/ valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 ) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

27 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide 33 Ei toimenpiteitä 34 Ei toimenpiteitä 35 Ote kunnanhallitukselle 36 Ote Ari Soikkelille ja Sami Nygrenille 37 Ote Sami Nygrenille, Rauni Mutaselle ja Jukka Oreniukselle 38 Ote kunnanhallitukselle 39 Ote kunnanhallitukselle ja sos.terveyslautakunnalle 40 Kirje kuntalaisaloitteen tekijälle

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Sivistyslautakunta 5/2015 68 (-88) Aika Keskiviikkona 20.5.2015 klo 18.30-21.38 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Aika Tiistai 18.02.2014 klo 17.00 19.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 12/2009 271 KOKOUSAIKA 8.6.2009 klo 16.00-18.12 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 142 (klo 16.10-16.25)

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot