Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. Muutamista piispa Henrikin surmavirressä esiintyvistä nimistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. Muutamista piispa Henrikin surmavirressä esiintyvistä nimistä"

Transkriptio

1 Sananjalkojen 1 55 artikkeliluettelo (v ) SJ 1 (1959) Paavo Ravila Paavo Numminen Hans Fromm Mauno Koski Toivo Vuorela Esko Aaltonen Elsa Erho Leevi Valkama Kerttu Tanner Esko Ervasti Kielitieteen yhtenäisyys Eräistä lauseenjäsennyksen seikoista Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä Muutamista piispa Henrikin surmavirressä esiintyvistä nimistä Kylien ja maatilojen nimien vaihtumisesta ja muuttumisesta eräissä Lounais-Suomen pitäjissä Hanho eli kousa Ihmisten ulkomuodon luonnehtiminen kansankielessä Tšeremissin perfekti Maiju Lassilan tyylistä Tunnelma sanan käytöstä F. E. Sillanpään Elämässä ja auringossa Kehtolaulut suomalaisessa lyriikassa Metafyysisten voimien probleemista V. A. Koskenniemen varhaisemmassa lyriikassa Niilo Ikola ja Jussi Uotila Suomen Kielen Seuran vaiheita SJ 2 (1960) Martti Rapola Paavo Ravila Paavo Siro Göran Karlsson Eeva Maria Närhi Kielemme rakennusaineet Reunamerkintöjä Juhana Cajanuksen virren julkaisuasuihin Adjektiiviattribuutin kongruenssin synty suomen kielessä Suomen yksinäislauseen perustuvia ongelmia Pari huomiota suomen muoto-opin alalta Tienviittaa merkitsevistä sanoista rasti, tikka ja osviitta

2 Laura Jokinen Suomen kielen maaginen viha J. A. Lopmeri Kalanti -ongelma uudesta näkökulmasta Keijo Ahti Esko Aaltonen Ilmar Talve Kauko Kyyrö Eino Krohn Elsa Erho Kerttu Tanner Lauseenvastikkeiden yleisyydestä Toivo Pekkasen kielessä Kansankielen ilmauksia ihmisten luonteenominaisuuksista ja käyttäytymisestä Virolainen sauna Poliittiset allegoriat suomenkielisessä runoudessa helmikuun manifestista suurlakkoon Graal-taru suomalaisessa runoudessa Ihmisasumisesta johtuva tuoksu F. E. Sillanpään tuotannossa Meri Uuno Kailaan runoudessa SJ 3 (1961) Hans Fromm Jouko Vahe Rauni Kivistö Paavo Numminen Ilmar Talve Martti Haavio Lauri Honko Kauko Kyyrö Kerttu Tanner Elsa Erho Esko Ervasti Suomen tahra-sanan etymologiasta Lisäpiirteitä lounaismurteiden äännehistoriaan Eräistä elää-verbin ja sen johdosten merkityksistä suomen murteissa Artikkelityylimme kuvat Keinu ja keinuminen suomessa Iski tulta ilman herra Funktioanalyyttisesta tutkimustavasta Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ja Aleksis Kivi Oiva Paloheimon lapsikuvauksesta Vuoden- ja vuorokauden ajoista V. A. Koskenniemen runoudessa Kaarlo Sarkian Unen kaivo runon lyyrisistä motiiveista

3 SJ 4 (1962) Ilmari Kohtamäki Kotimaisen kirjallisuuden ja kirjallisuudentutkimuksen näkymiä J. A. Lopmeri Varsinaissuomalaisia kylännimiä Vappu Vainio Kustaa Vilkuna Ahti Paulaharju Ilmar Talve Elsa Erho Mauno Koski Kotva-sanueen merkityksistä Ensimmäinen ja toinen Talviapajan avaaminen Rymättylän vesillä Hailuodon kansantarinat Suomen sahatyöläisten työstä, työajasta ja palkkaustavasta ennen 1920-lukua...runoin pääsi mä seppelöin. Eräs V. A. Koskenniemen klassistinen runokuva Aleksis Kiven Keinu-runon Onnela SJ 5 (1963) Niilo Ikola Eero Matinolli Paavo Siro Göran Karlsson Marja-Leena Soininen Mikael Agricolan suomentamat Raamatun kohdat ja niiden osuus koko Raamatusta Samuel Forseenin elämänvaiheista Muuttuva kielioppi Eräiden suomen sanojen varhaisesiintymiä, niiden merkityshistoriaa ja vanhempaa synonyymistoa Eräästä 1600-luvun kirjasuomen tyylipiirteestä Kvasirakenteen muodosta ja käytöstä suomen murteissa Paavo Siro Lauri Kettunen Ilmar Talve Hans Fromm Kerttu Tanner Suomalainen kansatiede. Tähänastista kehitystä ja tulevaisuuden tehtäviä Lemminkäinen ja Balder Aapeli Muttinen Joel Lehtosen alter ego. Yhteiskunnallisia näkökohtia

4 G. Rancken K. A. Gottlund opettavien satuainesten käyttäjänä Sulo Haltsonen Elsa Erho Varhaisin Schillerin suomennosmukaelma Konsuli Brennerin jälkikesä. V. A. Koskenniemen ainoa romaani SJ 6 (1964) Martti Rapola Paavo Siro Marjatta Kärkkäinen Aimo Hakanen Paavo Numminen Ilmar Talve Lauri Honko Kerttu Tanner Gunnar R. Rancken Herbert Salu Pyhät ja profaanit kiusaukset. Vanhan kirjasuomeen kohdistuva sanatutkielma Infinitiivin asema suomen kieliopissa Vepsän klusiilisysteemi Aamun aikojen ilmaiseminen suomen kielessä Suomen kielen elki-sanue Verbin ja substantiivin taistelu Kannakselainen säärikokko Siirtymäriitit Maa ja avaruus Lauri Viljasen runoudessa Faabelien ja niissä käytettyjen tyyppien syntyhistoriaa Sanomalehden alakerta Virossa viime vuosisadan lopulla SJ 7 (1965) Ilmari Kohtamäki Göran Karlsson Ilmar Talve Modernin proosan ongelmia Käteinen ja luotto. Parin suomen maksutermin historiaa Suomen kielen kehityskaudet Suomen kansanomaisesta kalkinpoltosta J. Eenilä Lautojen ja lankkujen käsinsahaus Suomessa Jussi Kallio Leevi Valkama Pahan sulhon saanut Kuvakielen funktioista Aleksis Kiven Kullervossa

5 Elsa Erho Kerttu Saarenheimo V. A. Koskenniemi akateemisena juhlarunoilijana Nuori Voima kirjallisena aikakauslehtenä 1930-luvulla SJ 8 (1966) Lauri Hakulinen Göran Karlsson Matti Liimola Tuuli Åkerman Martti Haavio Niilo Ikola Ilmari Kohtamäki Pekka Mattila Kerttu Saarenheimo Elsa Erho Gunnar E. Rancken Polysemiasta Eräitä tilastollisia tietoja subjektin ja predikaatin numeruskongruenssista suomen murteissa Sanahistoriallisia huomioita Päästä meitä pahasta. Eräs itämerensuomalaisten kielten objektikysymys Adverbiaalisesta genetiivistä Satakuntalaisen ruokatalouden muuttumisesta 1900-luvulla Lehtikelikko Mikael Agricolan Uuden Testamentin painatusvaiheita August Ahlqvist ja kansallinen teatteri Eräitä ranskalaisuuden piirteitä V. A. Koskenniemen esseetyylissä Tolstoilaisuudesta Johannes Linnankosken Pakolaisissa Tie ja kulkijat Pentti Haanpään tuotannossa Faabelimuistumien maailmasta SJ 9 (1967) Lauri Hakulinen Terho Itkonen Unkarin kielen yliopisto-opetuksesta Suomessa Genetiivi tšeremissin sijasysteemissä Vuohenkalma A. Alhoniemi Rauman seudun murteen sisäheitosta M. K. Suojanen Turun kouluslangista

6 Kaino Heikkilä Pentti Vartiainen Tellervo Salonen Matti Liimola Lauri Honko Helmer Tegengren Leevi Valkama Pirkko Alhoniemi Kerttu Saarenheimo Elsa Erho Etymologisia huomioita mordvalaisesta kaunokirjallisuudesta Verbien nominaalirakenteista Eräistä suomen kielen pleonastisista verbi-ilmauksista Vogulin βə-, βi- jne. ottaa -verbin pleonastisesta käytöstä Perinnelajianalyysin tehtävistä Aleksis Kivi ja yksijalkainen koira Papin tyttärestä Mirdjaan. Hiukan suomalaisen romaanin muotohistoriaa Veijo Meren Peiliin piirretty nainen. Aineksia ja rakenteen piirteitä Ompelijatar ohjelmarealismissa Pentti Haanpään ilmaisuraivo SJ 10 (1968) Martti Rapola Martti Parvio Pentti Virrankoski Labuntur anni fugaces (Niilo Ikolan 85-vuotispäivän johdosta) Mikael Agricola ja hänen Uusi Testamenttinsa Kuka oli Narvan ilolaulun sepittäjä IGHS? Verbi- ja objektikategorioiden keskinäisistä suhteista A. Alhonieni Suomen ja tšeremissin kielen suuntasijajärjestelmien funktionaalisesta rakenteesta Jaakko Sarvela Kasvinnimi sana(n)jalka Veikko Anttila Rymättylän talvinuottakalastus muuttuvana elinkeinona Hans Fromm Kristiina Rokala Pirkko Alhoniemi Gunnar E. Rancken Karjalainen satu kiovalaisen bylinan säilyttäjänä Älä kihlo kirkkotiellä Vårt land ja virikkeet Abraham Poppiuksen runoja faabeliaiheista

7 Elsa Erho Liisi Putto Unto Seppäsen kotiseututaiteesta Metsäherra Ilmari Kiannon tuotannossa SJ 11 (1969) Paavo Ravila Martti Rapola Robert Hinderling Kielentutkimuksemme tietään etsimässä Anonyymi Eurén Torjuuko suomen kielen rakenne vierasperäisiä sanoja? Agenttirakenteen syntaktista taustaa A. Alhoniemi Datiivin epäadverbiaalisesta käytöstä tšeremissin kielessä László Jakab Martti Haavio Lauri Honko Unkarin kielen käänteissanakirja ja kielihistorian tutkimus Suomalainen Junckari-jumala Rooliteorian soveltamisesta uskontotieteessä M. K. Suojanen Nainen Oiva Paloheimon symboliikassa Maila Valkeakari Eläytymisesityksen tulo suomalaiseen kirjallisuuteen SJ 12 (1970) Terho Itkonen Valma Yli-Vakkuri Juha Pentikäinen Ahti Paulaharju Leevi Valkama Kerttu Saarenheimo Etsimisen ja löytämisen alalta Runo kielimuotona Konkreettisen substantiivin paikallissija-attribuutti suomen paikallissijajärjestelmässä Perinne- ja uskontoantropologisen syvätutkimuksen menetelmästä Eräitä Tenon ja Inarijoen kesäpaikkoja Kuusi ja seitsemän veljestä Helka Hiisku runoilijana

8 SJ 13 (1970) Pertti Virtaranta Göran Karlsson Outi Lehtipuro Matleena Tornberg Elsa Erho Pirkko Alhoniemi Martti Rapola 80-vuotias Lauseenvastikkeista ja upotetuista lauseista Kardinaalilukusanaa edeltävän attribuutin numeruksesta Yhteisöntutkimus ja folkloristiikka Kuusamolainen suurperhe työ- ja elinyhteisönä Jorma Korpelan kirjallisista virikkeistä Marja-Liisa Vartion Hänen olivat linnut SJ 14 (1971) Alho Alhoniemi Aimo Hakanen Pekka Lehtimäki Lauri Honko Unto Salo Päivikki Suojanen Aili Nenola-Kallio Pirkko Alhoniemi Liisi Huhtala Sampo Haahtela Synkronisen tutkimuksen merkityksestä fennougristiikalle Kirjakieli ja puhekieli, yleiskieli ja murre Genetiivin funktioista Normaalilause ja eksistentiaalilause Mem messää haje vissa Perinne-ekologiaa miten ja miksi? Merikarvian tonttukivet Spontaani saarna Itkuvirsien henkilönnimitysten typologiaa Realistien ihanteista Ison isännän torpparit Kohtalonsa on sanoillakin SJ 15 (1973) Aimo Hakanen Valma Yli-Vakkuri Assosiaatio, motivaatio ja presuppositio Suomen virke ja lause

9 Auli Hakulinen Valentin Kiparsky Päivikki Suojanen Aili Nenola-Kallio Toivo Tikkanen Pekka Mattila Pirkko Alhoniemi Semanttisia huomioita lauseenvastikkeista Tonttukivet Kuurinmaalla? Lähteiden käyttö spontaanissa saarnassa Inkerin itkuvirsialuejako Rannikkokalastuksemme koneellistumisesta 1870-luvulta 1920-luvulle Romaaneja vai novellikokoelmia? Christen Kihlmanin sininen äiti SJ 16 (1974) Bertel Fortelius Seppo Räsänen Fred Karlsson Turunmaan ruotsalaisperäistä ja suomalaisperäistä paikannimistöä Tuuleen viritetty korva Sukupuoliroolien kielellisistä heijastumista E. Kiuru Piirilaulu, liekkilaulu ja röntyskä Inkerin lauluperinteessä Ilmar Talve Pekka Mattila Reetta Nieminen Suomessa käytetyistä veriruoista Runon rytmi ja merkityssuhteet Kaupunkimiljöö Arvi Kivimaan varhaistuotannossa SJ 17 (1975) Alho Alhoniemi Auli Hakulinen Fred Karlsson Ilmar Talve Jenny Lilja Eräistä suomen kielen paikallissijojen keskeisistä käyttötavoista Suomen sitä: pragmatiikan heijastuma syntaksissa Kielen mutaatioista Suomen kielen tulevaisuus Hämäläinen riukujuhla ja uunin särkeminen Sisäkkäiset todellisuudet

10 Pekka Mattila Irmeli Niemi Fiktiivisen todellisuuden tasoja Antti Hyryn epiikassa Syytös hätämerkki nauru SJ 18 (1976) Ilkka Hirvonen Östen Dahl Fred Karlsson Valma Yli-Vakkuri Kaisa Häkkinen Tuula Leimu Lauri Honko Pekka Mattila Kerttu Saarenheimo Sisko Ukkonen Antti Lizelius suomen kielen viljelijänä Kuinka omintakeinen on Agricolan Uuden Testamentin ns. toinen alkupuhe? Verbien aspektit ja objektin sijamerkintä: vertailua suomen ja venäjän välillä Onko suomen kvalitatiivinen astevaihtelu epäproduktiivinen jäänne? Vokaalisynteesiin perustuva tutkimus suomen ja unkarin vokaalifoneemien rajoista Suomen teollisuustyöväestön työvaatteista Riittien luokituksesta Pari aspektia novellitaiteestamme Risorgimentorunoudestamme Volter Kilven Albatrossin tarina SJ 19 (1977) Fred Karlsson Kaisa Häkkinen Tuula Leimu Lauri Honko Aili Nenola-Kallio Leevi Valkama Verbien piiloderivaatiosta Eräistä morfologian teorian ajankohtaisista ongelmista Tilastotietoja suomen kielen äännerakenteesta Tehdastyöläisten työpaikkaruokailusta Kansanlääkintä kehityksen näkökulmasta Inkerin itkuvirsien ja kalevalamittaisen runouden suhteista Alkion ja Koskenniemen kirjeenvaihtoa

11 Pirkko Alhoniemi Christer Kihlmanin Varo, autuas! SJ 20 (1978) Unto Salo Helena Rautala Jussi Kallio Aili Nenola-Kallio Markku Aukia Pirkko Alhoniemi Pekka Mattila Jorma Rakkolainen Suomen esihistoriallinen menneisyys ja sen arkeologinen kuva lappalaiskulttuurin tarjoamien analogioiden valossa Verbien sisäisestä aspektista Subjektin määräisyyden ja epämääräisyyden ilmaisukeinot englannissa ja suomessa Kolmannen persoonan dilemmat Niin miä elän kui kylmäs sarajas. Inkeriläiset tilapääitkuvirret Reikätuoleista leikkikehiin Salamiin kuninkaat: Runebergin testamentti? Runebergin novellit tradition lähtökohtina Hänen Majesteettinsa Elenius ensimmäinen SJ 21 (1979) Seppo Räsänen Päivi Tammi Ilkka Hirvonen Lauri Honko Martti Junnonaho Päivikki Suojanen Leevi Valkama Pirjo Vaittinen Epätarkkuus kielen käyttökelpoisuutta lisäävänä tekijänä Huomioita suomen sijojen frekvensseistä Muotinimiä ja nimimuoteja. Turkulaisten suosikkinimistä tällä vuosisadalla Onko ims. huikea skandinaavista alkuperää? Perinteen sopeutumisesta Vastakulttuurin käsiteanalyysia Veisuuaktien antropologiaa Muuan näkökulma Santeri Alkion Murtuvia voimia Säädyllinen murhenäytelmä: romaani muutosten kourissa

12 SJ 22 (1980) Hans Fromm Fred Karlsson Ilkka Hirvonen Aimo Hakanen Leena Hilpinen Satu Apo Stig Söderholm Onerva Kylmämetsä-Kiiski Kalevalan reseption historiaa Miten tieto kasvaa kielitieteessä? Suomen kielen persoonallisesta passiivista Spesieksen kategoriasta suomen kielen kuvauksessa Oliko Vammala oikea valinta? Pihtirasvaa ja vetolaastaria Suomen teollisuustyöväestön tulokastavoista 1900-luvun ensimmäisella puoliskolla Ihmesatujen teemat ja niiden tulkinta Sielulintumotiivit karjalaisissa kuolinitkuissa Kristian Korpista Leo Arneen. Katsaus Mika Waltarin salanimija nimimerkkikirjoituksiin SJ 23 (1981) Unto Salo Jorma Kytömäki Esihistoriallisen asutuksen jatkuvuudesta Suomen rannikolla Maantieteellinen tutkimus lingvistin apuna M. K. Suojanen Puhe, tilanne, rooli Leena Salomaa Osmo Nikkilä Juhani Pahikkala Pentti Leino Péter Simoncsics Turkulaisten kielellisistä asenteista Germaanisperäisiä reippaita sanoja itämerensuomessa Pääpainottomien tavujen diftongit Maskun murteessa Itämerensuomalaisen itkuvirsikielen tutkimusongelmia Syntaktomorfeemi -É: unkarin syntaksin läpileikkauskuva SJ 24 (1982) Kaisa Häkkinen Kari Nahkola Suomen kielen sanaston suomalais-ugrilaiset juuret Havaintoja perihämäläisen murteen muuttumisesta Derivaatiokielioppia I: verbijohdokset

13 Katri Sarmavuori Paul Kokla Kehityspsykologista kielioppia kohti Kielenuudistus ja kielensäätely viron kirjakielen kehittämismalleina Etelävirolainen käsikirja vuodelta 1691 Päivi Lappalainen Sampo Haahtela Pirjo Vaittinen Kritiikki essee kirjallisuudentutkimus: terminologista rajankäyntiä Näkökulma Seunalan Annan kehtolauluun Kieli ja kerronta maailmankatsomuksen kuvastajina Teuvo Pakkalan romaanissa Pieni elämäntarina SJ 25 (1983) Eira Söderholm Päivikki Suojanen Lassi Saressalo Timo Juhani Virtanen Pirjo Vaittinen Porthan kielentutkijana Derivaatiokielioppia 2: verbikantaiset nominijohdokset Alattion murteen vesistöappellatiivit Sanaton viestintä kulttuuriantropologisena ongelmana Identiteetin nurja puoli: etnisten stereotyyppien tarkastelua Olohuone Sillanpään Nuorena nukkuneen vastaanotto Ruotsissa SJ 26 (1984) Sirkka-Liisa Hahmo Esko Koivusalo Helena Rautala Arja Koskinen Kalevala ja Alankomaat Mikael Agricola ja suomalainen lakikieli Suomen partitiivisubjektin kääntyminen englantiin: kontrastiivinen analyysi Kulttuurikonteksti käännösongelmana: Günter Grassin Kampela suomalaisissa vesissä Derivaatiokielioppia 3: nominikantaiset nominijohdokset

14 Lauri Honko Risto Känsälä Lea Rojola Tyhjät tekstit, täydet merkitykset: folkloren tranformaaleista merkityksistä Sivukamaritupa Toivo Pekkasen Mustan hurmion rakenteellinen symboliikka SJ 27 (1985) Aimo Hakanen Matti Larjavaara Leenä Kytömäki Tapani Lehtinen Pentti Leino Ulla Palomäki Virpi Nurmi Suomen kielen tutkimuksen tehtävistä Suomen demonstratiivisysteemin rakenne Puhutun ja kirjoitetun kielen välisistä syntaktisista eroista Kielioppia kieliopin vuoksi: sillä-konjunktio äidinkielen oppikirjoissa Venäjän verbisemantiikkaa itämerensuomessa: karjalan ja vepsän inkoatiiviverbit Memoraattien ja tarinoiden supranormaalit merkit Maalaisten apostoli: Haanpää talonpoikien kuvaajana Ulkomaalaiset lasinpuhaltajat Suomessa SJ 28 (1986) Aimo Hakanen Jorma Toivainen Leena Kytömäki Jüri Valge Annikki Kaivola-Bregenhøj Ilmar Talve Possessiivisuffiksin apologia Satakuntalaismurteiden lauseenvastikkeista Suomen subjektin piirteitä Kielen lipsahduksia: kielellisen leikittelyn anatomiaa Lauri Kettunen ja muuan viron oikeinkirjoituskiista Kertomuksen toistaminen Unikeonpäivä: kylpyläjuhlasta kaupunkitapahtumaksi Pekka Mattila Luova muisti ja muiston pysyvyys: näkökulma V. A. Koskenniemen tuotantoon

15 Pirjo Vaittinen Noitarummun ja tuohitorven kaikuja: suomalaislyriikka ruotsalaissilmin SJ 29 (1987) Kaisa Häkkinen Jorma Toivainen Ilkka Norri Sirkka Saarinen Leena Kytömäki Kerttu Saarenheimo Ilmar Talve Suomen kielen vanhoista ja uusista yhdysverbeistä Agricolan canssa ja cansa Kielen aikasuhteet ja lapsi Komponenttianalyysin käytöstä eufemismien ja eieufemismien erottamisessa Loputtomaan pylvääseen kiipeän pää ylösalaisin: marilaisen arvoituksen rakenne Kieleen muuttanut ihminen: Pentti Saarikosken suhde kieleen F. E. Sillanpää ja V. A. Koskenniemi: aikalaiskirjeenvaihtoa Morsiamesta nuorikoksi: häiden rakenne itämerensuomalaisilla SJ 30 (1988) Veikko Anttila Alho Alhoniemi Tuomo Jämsä Juhani Pahikkala Seija Rasku Lauri Honko Matti Räsänen Pekka Leimu Humansitin muotokuva: Ilmar Talve seitsenkymppinen Suomalais-ugrilaisia aikasuhteita Postpositiorakenteiden synkroniaa ja diakroniaa Lappi pakenee, lanta sikenee: sanojen Lappi ja lappalainen alkuperä Lounaismurteiden passiivin toisen partisiipin ongelma Köllit kyläyhteisössä Perinnelajiteoria Työväenkulttuuri: vastakulttuurista valtakulttuuriin Pentti Haanpää ja Nikke Pärmi

16 SJ 31 (1989) Päivi Rintala Alho Alhoniemi Jorma Koivulehto Aimo Hakanen Leena Kytömäki Reet Kasik Rohkeasti uusille teille Suomen ja mordvan vanhat erosijat omilla teillään Post- ja prepositioiden rektiosijoista Etymologioinnin periaatteita: suomen keto, saamen gieďde Liekovesi ja Houhajärvi Teettoverbit: johdon ja taivutuksen välimaastoa Eestin ja suomen verbinjohto Gizella Labádi Sirkka Saarinen Suomen ja unkarin deskriptiiviverbien syntaksia Maija Grönholm Paula Sjöblom Satu Apo Tarja-Liisa Hypén Päivi Lappalainen Ruotsalaislainojen pejoroituminen Turun murteessa Kieliyhteisö sukunimistön muokkaajana Kaksi luokkaa, kaksi satuperinnettä: havaintoja 1800-luvun kansan- ja taidesaduista Kansalliskirjailijan myytti: aikalaisvastaanoton suhde Juhani Ahon kirjailijankuvaan Lukijan elämystä etsimässä: Lauri Viljanen Kilven ja Sillanpään kriitikkona SJ 32 (1990) Silva Kiuru Pirkko Forsman Svensson Leena Kytömäki Arja Lampinen Lauri Honko Lea Rojola Aulikki Jalava Tekstivertailu vanhan kirjasuomen tutkimuskeinona Teonnimijohdin -minen 1600-luvun kirjasuomessa ja nykyproosassa Nominikantaisten verbijohdosten rakennemalleja Suomen kielen kohteliasuusstrategiat Folkloreprosessi Volter Kilpi ja sisäinen ihminen Lea Helon tuotannon vastaanotto ja aika

17 SJ 33 (1991) Leena Kytömäki Mikä on johdosten paikka? Kaisa Häkkinen Pia Björkqvist Varhaisnykysuomen yhdyssanat Hannu Remes Timo Haukioja Rauni Kaskenviita Pirkko Alhoniemi Tuija Takala Ulla Nygren Vertaillen vertailusta: suomen ja viron komparaation morfologiaa Varsi-sanue kognitiivisen semantiikan valossa Alluusiot Asterix-sarjan kulttuurisidonnaisena käännösongelmana Vaellus kuvien mukaan: Paavo Rintalan kaksi taiteilijaromaania Tulenkantajien proosa ja kirjallisuushistorioiden modernismikäsitykset Minuuden kokemus motiivina Paavo Haavikon varhaislyriikassa Silloista Synnyinmaahan SJ 34 (1992) Aimo Hakanen Alho Alhoniemi Päivi Rintala Leena Kytömäki Valma Yli-Vakkuri Jaana Reinikka Unto Salo Lauri Honko Terhi Laaksonen Opere honestatur artifex Pienimuotoinen kieliperimämme Mordvan sijasynkretismistä Suomen kirjakielen normeista Suomen verbinjohto ja sen kuvausongelmat Suomen kielen omistusliitteen tulevaisuus Suomen kielen lempi-sanue Raudan synty: rautatekniikan varhaisvaiheista Suomessa Dialogisesta kenttämetodista Todellisuuskäsityksen hajoaminen Marko Tapion romaanissa Aapo Heiskasen viikatetanssi

18 SJ 35 (1994) Kaisa Häkkinen Raija Bartens Silva Kiuru Aimo Hakanen Kaija Mallat Arja Lampinen Katriina Siivonen Pekka Mattila Ulla-Maija Juutila Suomen lukusanasysteemin historiaa Permiläiset l ja s -koaffiksit Agricolaa tekstilajeittain Partisiippiattribuutit kirjoitetun yleiskielen tyylipiirre Kyöpelinvuoret Jyväskylän uniikkinimet Ihmisten ulkoasujen viestit ja niiden tulkinta Kineettisyyden ja vivahteiden voima Kaarlo Sarkian lyriikassa Ruumiillisuus, seksuaalisuus ja naisen identiteetti Iris Uurron romaanituotannossa SJ 36 (1994) Siva Kiuru Alpo Räisänen Tuomo Tuomi Tuomas Huumo Luigi de Anna Me toiwotam, me toiwotamma, me toiwotamme onnea! Persoonapäätteen variaatio vuoden 1642 Bibliassa Potentiaali suomalaisessa Raamatussa ja vähän muuallakin Derivaatio kielellisenä prosessina Kainuun murteen nta (nti) -johtimiset teonnimet Jäännöslopukenomineista ja variaatiosta Etelä-Pohjanmaan Järviseudun murteissa Suomen kielen lokaalisten adverbiaalien vaikutusalahierarkia Italian kielen suomalaiset lainasanat kulttuurihistorian näkökulmasta Matti Räsänen Timo J. Virtanen Kulttuurien kohtaaminen: pakolainen, siirtolainen, vierastyöläinen

19 SJ 37 (1995) Kaisa Häkkinen Tuomas Huumo Renate Pajusalu Sakari Hinneri Lauri Honko Päivikki Suojanen Liisi Huhtala Tilamorfeemit, kielijärjestelmän kodittomat kulmakivet Itse-sanan syntaktinen käyttö suomen yleiskielessä ja murteissa Paikallissijan kieliopillistuminen datiivi-genetiivin funktioon: uralilaisen n-sijan ja itämerensuomalaisen adessiivin kehityksen vertailua Pronominit see, tema ja ta viron puhekielessä Niittyjen ja peltojen nimistä ja nimityksistä Vakka-Suomen vanhoissa kylissä ekologinen näkökulma Multiformit ja pitkän eepoksen arvoitus Tutkijan kuva kohteesta: metodologisia näkökohtia Kulttuuri-ihmisen kärsimykset: Maila Talvion matkakirjeiden diskurssit SJ 38 (1996) Kaisa Häkkinen Tuomas Huumo Sirkka Saarinen Kirsti Toivainen Piritta Hietanen Matti K. Suojanen Indouralilainen arvoitus ja sen mahdollinen ratkaisu Abessiivin käyttö suomen yleiskielessä ja murteissa Ei-temporaalisten tila-adverbiaalien temporaalisista tulkinnoista Kaksi yhteenkietoutunutta perinteenlajin nimitystä Aikaviitteisyys kolmivuotiaiden suomalaislasten kielessä Hectorin laulutekstit ja suomalaisen lyriikan perinne Kertomukset päivittäisviestinnässä H. K. Riikonen Katseita kotimaahan: Suomi, Karjala ja Vironlahti Pentti Saarikosken Ruotsin-kauden tuotannossa Pirkko Alhoniemi Kalle Pihlainen Orfeus toisessa maailmansodassa: Paavo Rintalan proosateos Sarmatian Orfeus Akseli Gallen-Kallelan Kalman kukka

20 SJ 39 (1997) Alho Alhoniemi Mauno Koski Kaisa Häkkinen Ilkka Hirvonen Tuomas Huumo Kirsi Elsayed Teppo Korhonen Mikko Kero Liisa Saariluoma Kerttu Saarenheimo Minna Aalto Fennougristiikan monet kasvot Selkä Kuinka ruotsin kieli on vaikuttanut suomeen? Mikä on sanojen juhla ja joulu germaanis-skandinaavinen alkuperä? Partitiivisubjekti ja tilajatkumot Infinitiivin subjekti manipuloinnin kohteena Pääsiäiskortti Viinalla ajaminen omavaraistalouden vaihdantaperinne ja sen katoaminen Romaaniteorian asema kirjallisuudentutkimuksessa Elina Vaara ja Viro Helmi Setälä vuosisadan alun naiskirjailijana SJ 40 (1998) Sana raamattu Agricolalla ja uudemmassa kirjasuomessa Kaisa Häkkinen Pia Blomqvist Suomea suomalaisille suomeksi vuodesta 1836: Elias Lönnrotin kieliopilliset kirjoitukset Mehiläisessä Päivi Rintala Krista Ojutkangas Petri Kallio Marjut Huuskonen Helena Ruotsala Kaisa Kurikka Kielikäsitys ja kielenohjailu Itämerensuomalainen näkökulma kieliopillistumiseen Kalja Kotoperäiset perinnelajitermit tulkinnan viitoittajina Vaatteeni kertokoon kenen kotoa ja mistä päin olen poissa. Lapinpuvun sisältämät viestit käyttäjän näkökulmasta Nimiä vai titteleitä? Erisnimien tematisoituminen Algot Untolan tuotannossa

21 Irmeli Niemi Olek, mitä pahaa se taikina unessa tietäisi. Unet ja enteet Maria Jotunin proosassa SJ 41 (1999) Lars-Gunnar Larsson Tuomas Huumo Pirkko Forsman Svensson Arja Lampinen Vesa Jarva Tommi Kurki Karl Pajusalu Janne Savela Päivi Mikola Taina Ukkonen Reetta Nieminen Bengt Skytte ja Ruotsin fennougristiikan traditio Kieltolauseen partitiivisubjektin semantiikkaa Vanhan kirjasuomen kvasirakenne Havaintoja komitatiivin käytöstä suomen murteissa ja yleiskielessä Iloisa Sisko ja Reima Veikko miten kaksosten nimet muodostavat parin? tytinä aladobi -sanan motivaatiosta Havaintoja Eurajoen murteen muuttumisesta Etelä-Viron murremaisemat uudessa valaistuksessa Tutkimus komisyrjäänin ja suomen vokaalifoneemien rakenteesta Juhlamenyy tutkimus turkulaisita ruokalistoista vuosilta Turkulaisten telakoiden arki telakkatyöläisnaisten muistoissa Naisen tie L. Onervan novelleissa SJ 42 (2000) Aimo Hakanen Nobufumi Inaba Onks teijä heitin? Monikon persoonapronomineiksi luokiteltujen muotojen käytöstä suomen murteissa ja kirjakielessä Genetiivin ja partitiivin datiivinen käyttö vanhassa kirjasuomessa: sijamerkinnän ja sijajärjestelmän suhteesta Marja Saanilahti Kari Nahkola Suomalainen slangi kielellisenä ja sosiaalisena ilmiönä Laura Pertilä Passiivimuotojen aktiivistuminen suomen kielessä

22 Paula Sjöblom Kirsti Siitonen Pasi Enges Outi Figerroos Ulla-Maija Juutila Yritysnimet rajanvetoja Nollapersoonalauseet edistyneen suomenoppijan käytössä ja tulkittavina Supranormaalit elämykset ja merkitysten variaatio Sähkö ja valon aika näkökulma maaseudun moderniin muutokseen ennen 1960-lukua Naiset sodassa. Sota paremman maailman puolesta Elvi Sinervon teoksessa Toveri, älä petä SJ 43 (2001) Pirkko Forsman Svensson Nobufumi Inaba Markku Varis Päivi Laine Ilona Nagy Kaisa Häkkinen Anne Heimo Satu Jaatinen Meri Lintu Potentiaali varhaisnykysuomen kynnyksellä Elollistarkoitteinen lähde ja sen s-sijainen merkintä itämerensuomalaisissa kielissä Sienten nimet sienestäjän oppaana August Ahlqvist maantieteen sanaston kehittäjänä Unkarin vanhan kirjakielen rinnasteisten sanaparien taustasta Nestor Eemil Setälän kouluaikaiset kieli- ja kulttuuriharrastukset Vuoden 1918 muistin paikat Sammatissa Emännät kautta Suomen kotirintaman naiset jatkosodan mainonnan silmin Keräilijän kehityskaari SJ 44 (2002) Pentti Vartiainen Jenni Hurme Kolmannen persoonan possessiivisuffiksin viittaussuhteet suomen yleiskielessä Biitti ei piisaa koko ruokavalioksi. Musiikkiviitteisten ruokametaforailmausten systemaattinen käyttö Suosikin musiikkiarvosteluteksteissä Aila Mielikäinen Marjatta Palander Suomalaisten murreasenteista

23 Touko Issakainen Anna Niemi Kati Launis Kaisa Kurikka Tulenväki on kaikkein väkevin, se kun polttaa niin kovasti. Kansanuskon väki-kategorian uudelleenarviointia Myytävä tontti Saaristolaiskylästä. Imago ja asuinpaikan valinta Minervan temppelissä. Naiset ja lukeminen luvun naisten kirjoittamissa romaaneissa Satua ja seikkailua naisille 1920-luvun lopun elokuvaromaanit SJ 45 (2003) Jussi Ylikoski Tanja Vaittinen Havaintoja suomen ns. viidennen infinitiivin käytöstä Vanhan kirjasuomen yhdysverbit Risto Pulkkinen Marko Salmenkivi Antti Leino Heikki Mannila Louhi ja Naistenmaa kalevalaisten runojen Pohjolan sijainti peruskartan nimistön valossa Kaarina Koski Pasi Enges Riina Haanpää Uskomusperinne, yksilö ja yhteisö Tarinat Pukkilan Jaskasta eteläpohjalaisuuden ilmentäjänä Helena Ruotsala Porometsässä. Poronhoidon ympäristö ja perinteinen ympäristötieto Outi Paloposki 1800-luvun Tuhat ja yksi yötä suomalaisittain SJ 46 (2004) Elina Karsikas Mauno Koski Ulla Vanhatalo Kalevi Koukkunen Outi Fingerroos Kyllä me ollaan oikealla tiellä. Spatiaalisen sijainnin ilmaiseminen fiktiivisenä liikkeenä Sekundaarinimiä ja opettajien viittausnimiä Koehenkilöiden taustan merkitys kokeellisessa leksikaalisessa semantiikassa ja sen sovelluksissa Kaikki sen tietävät G. E. Eurenin Suomalais-Ruotsalaisen Sanakirjan (1860) synnyttämä polemiikki Muistojen Karjala utopiat paikasta

24 Sirpa Wahlqvist Koivistolaiset sotakorvauskuunareiden rakentajina Raumalla F. W. Hollming OY:n telakalla vuosina Karoliina Lummaa Miten runoa katsotaan? Visuaalisuus ja reflektio Tomi Kontion runossa Valo puhuu variksen äänellä SJ 47 (2005) Tuomas Huumo Emmi Hynönen Merlijn de Smit Ilkka Hirvonen Aila Mielikäinen Petri Lauerma Jaakko Linnovaara Kirsi Hänninen Tiina Mahlamäki Kognition kieli: Miten suomen kieli käsitteistää aistihavainnon? Essiivisijaisten predikatiiviadverbiaalien temporaaliset, kausaaliset ja konditionaaliset implikaatiot Nesessiivirakenteiden subjektimerkinnästä vanhimpien lainsuomennosten kielessä Perustuvatko suomen mätäkuu ja ruotsin rötmånad käännösvirheeseen? Matkimuksista määritelmiin. Miten murteista puhutaan Gustaf Renvall suomen kirjakielen standardoijana Polylause virkkeensisäisenä tekstijaksona Esko Raennon romaanissa Yksinäisyys Ufokontaktin rakentaminen ja tulkinta kokemuskertomuksissa Kodin kronotoopit Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa SJ 48 (2006) Kirsi-Maria Nummila Piia Seppa la Kaisa Ha kkinen Kirsti Siitonen Jutta Jarvansalo Merja Leppa lahti Havaintoja substantiivien muodostuksesta Henrik Florinuksen sanaston ensiesiintymissa Idiomaattisten ilmausten merkityksilla leikittely Alivaltiosihteerin loppuheitoissa Aforismin kieli ja mieli Mainokset kannustamassa itsekkyyteen ja ro yhkeyteen Ruijansaamen ita murteen vokaalija rjestelma Vironsusia Suomen maisemassa. Ihmissusi uskomusperinteessa ja kaunokirjallisuudessa

25 Satu Jaatinen Katri-Agnes Motuste Mehila isen merkissa Semmosta joutilaan työtä ku ei olis ollu muuta pirtanauhojen kudontaa ja kutojia Ita meren alueella SJ 49 (2007) Kaisa Häkkinen Anna Viinamäki Agricolan eläintarha Huomata-verbistä ja sen kanssa esiintyvistä paikallissijailmauksista Minna Hjort Nyt mun täytyy kyllä vaihtaa rekisteriä, eli siis vittu Voimasanankäytöstä Mikko Rimmisen Pussikaljaromaanissa Anne Heimo Leena Rossi Marketta Wall Maria Vanha-Similä Alkaneet suuret levottomuudet kautta maan Fredrik Litzénin almanakkamerkintöjä keväältä 1918 Valta muistitietotutkimuksessa Hyvon Kudeneule Oy valloitti Hangon Työjuhdasta kilpaurheilijaksi. Kansallishevosen vaiheita SJ 50 (2008) Katariina Rajala Johan Schalin Kirsi-Maria Nummila Petri Lauerma Kirsti Siitonen Katri Öster Erja Hyytiäinen Leena Rossi Helena Ruotsala Tunteeko tuleva opettaja pilkun paikan? Ahuenmaa ja Alandh Kurkunkuristaja, jäsenkolottaja ja rinnanpistäjä eräiden eläviksi olennoiksi käsitettyjen tautien nimityksistä suomen kielessä Paavo Ruotsalaisen kirjeiden kielestä Sävypronomini hän Intiimien tekstien lumoissa. Katsaus päiväkirjojen maailmaan Lama synnytti työosuuskuntien uuden aallon Tunteet haastattelututkimuksessa Lasi viiniä parvekkeella kun ystävistä tulee haastateltavia

26 SJ 51 (2009) Tuomas Huumo Heidi Salmi Tanja Vaittinen Petra Hebedová Leena Rossi Kirsi Niukko Riitta Jytilä Rooli, yksilö ja näkökulma: vaihtaa-verbin partitiiviobjektin motivaatiosta Mikael Agricolan kielen keski-vartaloiset adpositiot Vastoinkäymisyys-tyyppiset johdokset vanhassa kirjasuomessa Suomen ja viron astevaihtelun ongelmalliset kohdat kielen oppijalle Haastattelijan dilemma: Olenko minä oikea henkilö haastattelemaan tätä kertojaa? Rintamamiestalo jälleenrakennuskauden tyyppitalokulttuurin ilmauksena "Tämä on minun puheenvuoroni" naistekijä ja oman äänen ongelma Eira Stenbergin romaanissa Häikäisy SJ 52 (2010) Kirsti Siitonen Tommi Kurki Aimo Hakanen 75 vuotta Tuomas Huumo Krista Ojutkangas Mikä erottaa muodot sisällä ja sisässä? Synonyymisten muotojen analyysi Piia Seppälä Ilmari Ivaska Fred Karlsson Matti Wiberg Päivi Rintala Kirsi-Maria Nummila Juha Ruohonen Tiina Mahlamäki Kautta-postposition semantiikkaa Eksistentiaalilauseen subjektijäsen edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Puolueohjelmien kieliopillinen kompleksisuus Suomen -loinen-johtimiset adjektiivit Katinhännästä katinhännille eräästä periferiaan viittaavasta nimityksestä Jättiläinen, paholainen, kuolema? Koljo kansanperinteessä, nimistössä ja maastossa Seitsemän veljeksen salattu maa. Emanuel Swedenborgin ideoiden läsnäolo Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teoksessa

27 SJ 53 (2011) Jari Sivonen Katja Västi Salla Nurminen Suorittamisen paine. Kognitiivinen näkökulma nykysuomen suorittaa-konstruktioon Mihin verbittömien konstruktioiden merkitystyypit perustuvat? Skemaattiset ja polyseemiset tapahtumanilmaukset Aspektin ilmaiseminen suomen kielessä lauseen ominaisuus Tommi Kurki Kirsti Siitonen Milja Väänänen Ilmari Ivaska Jari Ekberg Ensi havaintoja Satakuntalaisuus puheessa -hankkeesta Torbjörn Söder Jenny Niemelä Laura Tyysteri Tuomas Hovi Helena Ruotsala Henrik Hanssonin vermlanninsuomalainen käännös maaherra Henrik Adolf Widmarkin viisivuotiskertomuksesta vuosilta Nopeasti kieltä omaksuvan lapsen äänteellinen kehitys. Tapaustutkimus. Sukupuolen merkitseminen Nykysuomen sanakirjan ja Kielitoimiston sanakirjan nais- ja mies-alkuisissa yhdyssubstantiiveissa Synkkä turismi Kaksi kukkaroa ja kaksi kelloa ylirajaisuutta ja monipaikkaisuutta Tornion Haaparannan kaksoiskaupungissa SJ 54 (2012) Kirsi-Maria Nummila Katri Priiki Mikko Heikkilä Kalevi Koukkunen Niina Koskihaara Päivi Roivainen Suomen keskiaikaisten kadunnimien kaupunkihistoriallinen kulttuuritausta ja esikuvat Läsnäolijaan viittaava hän Harjavallan, Kokemäen ja Huittisten nykypuhekielessä Etymologinen tapaus Tammerkoski Kaikilla pitää piletit oleman walmisna All must have their tickets ready. Suomalais-englantilaisten sanakirjojen historiaa Neljä vuosikymmentä meidän toimintaa. Kyläyhdistykset maaseudun yhteistoiminnallisina kehittäjinä Terve, reipas ja punaposkinen! Lasten ulkovaatteet ja ihanteellinen lapsuus

28 Heidi Grönstrand Kjell Westö kielisiltojen rakentaja ja kulttuurisen järjestyksen uudelleen muotoilija SJ 55 (2013) Tuomas Huumo Kersten Lehismets Aila Mielikäinen Kaiken edellä on nainen suomen dynaamisten akseligrammien järjestelmä ja sen käyttö paikan ja ajan ilmauksissa Verbit ja väylät Kirkollisen kielen vanhurskas-sanue ja sen ainekset. Vanhurskas, vaka ja hurskas kirjasuomen kehityksessä Kirsi-Maria Nummila Krista Ojutkangas Pyytämättä ja yllätyksenä. Paratagmakonstruktiot luvun kirjasuomessa Kaisa Häkkinen Jorma Hannikainen Tukholman suomalaisen seurakunnan luterilainen graduale Marja Järventausta Johan Stråhlmanin suomen kielioppi vuodelta 1816 Maria Vanha-Similä Pirkko Alhoniemi Karoliina Lummaa Kyllä se aina jollainlailla sitten taas järjesty. Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä luvuilla Ruhtinas ja runoilija eli Paavo Haavikon Gagarin Luonnontieteellinen tieto lintuolemuksen rakentajana Alexis Kourosin Gondwanan lapsissa

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 752,91 Salaojitus T2013-10012 5551,47 Yhteensä 6304,38 Nimi Tunnus Valtaojitus

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 774,89 Salaojitus T2013-10012 5583,45 Yhteensä 6358,34 Valtaojitus T2013-10009

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

Sija No Nimi Seura 500m 1500m pist. yhteispist. Sija No Nimi Seura 500m 1000m pist. yhteispist. Sija No Nimi Seura 500m 1500m pist. yhteispist.

Sija No Nimi Seura 500m 1500m pist. yhteispist. Sija No Nimi Seura 500m 1000m pist. yhteispist. Sija No Nimi Seura 500m 1500m pist. yhteispist. A Pojat 1. 10 Aatu HAUTAMÄKI SU 40,50 2.11,56 43,853 84,353 A Tytöt 1. 15 Miina PELTONEN HLK 46,09 1.34,38 47,190 93,280 2. 13 Susanna LEHTINIEMI SU 46,79 1.35,94 47,970 94,760 3. 14 Veera SARKANEN SU

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 04.09.2011 19:30:55 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

Suomen kielen variaatio 1. Puhuttu ja kirjoitettu kieli Suomen puhekielen vaihtelu

Suomen kielen variaatio 1. Puhuttu ja kirjoitettu kieli Suomen puhekielen vaihtelu Suomen kielen variaatio 1 Puhuttu ja kirjoitettu kieli Suomen puhekielen vaihtelu Puhuttu ja kirjoitettu kieli Puhuttu kieli on ensisijaista. Lapsi oppii (omaksuu) puhutun kielen luonnollisesti siinä ympäristössä,

Lisätiedot

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset

Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Riihi-JousetSeniori18mSM 3.3.2012 Riihi-Jouset Lopputulokset Yleinen 70 Talja, alkukilpailu m m Yht. 10 X 1. Rantanen Pauli TapErä 274 270 544 2. Leivonen Keijo Ascella 271 272 543 3. Koivunen Osmo Ku-Ry

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA

YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA YHTEENVETO KAIKISTA JAKSOISTA nimi kort la aamu la ilta su aamu su ilta Akseli Heino ÅSK - erävoittopalkinnot erävoittajapalkinnot lähetti lähetti Anders Nordquist Aui II #PUUTTUU! käännöstark #PUUTTUU!

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA LAS TOIMINTAKESKUS, Vanhatie 22, Lahti 07. - 08.02.2015 10:23:52 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Teemu Lipponen NoSA 97 94 95 98 95 97 576 2. Niklas Mäkelä NoSA 96 98 98 95 93 95 575 3. Antti Raittinen

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 1. Salla Hovatov Ruokolahden Urheilukalastajat 40g/2 837g/1 3 2. Roni Kuusela Kuusankosken Kalastusseura 213g/1 381g/2 3 Nuoret 15 1. Asa Palhomaa Vapa Varkaus 1 1040g/2

Lisätiedot

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1

Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Luettelo voittajista ja voitoista Huomisen Rakenta -tukiryhmän arpajaisissa 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 657 Hannu Hokkanen Jyskä 1 Akvarellimaalaus: Päivi Riihinen 600,00 1311 Sirpa Martins

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

Yhdyssana suomen kielessä ja puheessa

Yhdyssana suomen kielessä ja puheessa Yhdyssana suomen kielessä ja puheessa Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Anna Lantee Tampereen yliopisto 37. Kielitieteen päivät Helsingissä 20. 22.5.2010 Yhdyssanan ortografian historia yhdyssanan käsite

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero

Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29. Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Virtain Soutu 24.5.2014 T U L O K S E T 24.5.2014 Virtain Urheilijat --------------- 16:29 Sija Nimi Seura Loppuaika Ero Kirkkovene miehet 10 km Joukkue ================================== 1. Kuopion Soutajat

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN

ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN Äänestyksen tiedot Kokous / Sammanträde Aiheen nimi: ASIA/ÄRENDE 8 Äänestyksen nimi: Äänestyksen aihe: ASIA/ÄRENDE 8 JAA: KLAR EI: VASTAAN Äänestys alkaa / Omröstningen

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Hylkilä Marja

Lisätiedot

ASIA/ÄRENDE 9 JAA: KH EI: LAUKKANEN

ASIA/ÄRENDE 9 JAA: KH EI: LAUKKANEN ASIA/ÄRENDE 9 JAA: KH EI: LAUKKANEN Äänestyksen tiedot Kokous / Sammanträde Aiheen nimi: Äänestyksen nimi: Äänestyksen aihe: Äänestys alkaa / Omröstningen börjar Äänestys päättynyt / Omröstningen avslutad:

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

N:o 94 X LEIJONA-ajot

N:o 94 X LEIJONA-ajot N10 matka 10 km 1. Julia Sirén Akilles 20.06,7 2. Terhi Luhtala JurvU 23.58,4-3.51,7 3. Emma Granö IF Kraft 27.10,8-7.04,1 3 lähtenyttä 3 ilmoittautunutta M10 matka 10 km 1. Petri Väljä KauKa 20.22,3 2.

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ainassaari Mika Juhani K2 Alahäivälä Jussi Petteri Alahäivälä Ville Johannes K3 Elo Pauli Armas Elo Helena

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104

Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104 NOKIAN LUKIO/KERTAUSTILAISUUDET kevät 2012 Äidinkieli: Opettaja: Eija Vuorinen keskiviikko 22.2. klo 8.00-10.50 luokka: 104 Haakana Marianne Kaikkonen Johanna Kalliokoski Tytti Koskinen Suvi Lahdenpohja

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk)

TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016. Harju Ulla-Riitta (sdp) Hirvikoski Ville (kesk) TOHOLAMMIN KUNNAN TOIMIELIMET JA JÄSENET / EDUSTAJAT KUNTAYHTYMIEN YM. TOIMIELIMISSÄ 2013 2016 TOHOLAMMIN KUNNANVALTUUSTO 2013 2016 Harju Ulla-Riitta (sdp) II vpj. Hirvikoski Ville (kesk) Isosaari Jouko

Lisätiedot

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04.

Sukunimi /yhteisö Etunimet /Edust. Osoite Asuinpaikka Synt. aika Lehtiniemi Tapio Johannes Kotitontuntie 24 A 4 02200 Espoo 29.04. YHTEISMETSÄN PERUSTAMISSOPIMUS 1. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on perustaa yhteismetsä jäljempänä mainittuihin kiinteistöihin kuuluvista, tässä sopimuksessa määritellyistä alueista. Lisäksi

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ Osanottajia 78 pelaajaa ja kilpailuluokkia 17. TULOKSET: Miesten joukkue 1. Tomi Penttilä/Tero Kallio, Metalli

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista. Aakkoset ja äänteet

Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista. Aakkoset ja äänteet Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista Sivu 1 / 13 Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista Kolmannen sarakkeen merkit ilmaisevat harjoituksen vaikeustasoa seuraavasti: A = alkeet, K =

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011 Turku 05. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Hanna Pitkänen KaA 99 98 98 99 394 28x 2. Elin Liewendahl ÅSSF 99 96 99 100 394 25x 3. Jenni Leppänen V-SA 94 97 97 97 385 4. Hanna Nivus KaA 94 97 96 97 384

Lisätiedot

Oppitunti 9 - osa 1. lihaa ja perunasose perunasose = perunamuusi perunasoseuttaja ja kolme perunaa perunamuusi ja kanaa (kanankoipi) kurpitsasose

Oppitunti 9 - osa 1. lihaa ja perunasose perunasose = perunamuusi perunasoseuttaja ja kolme perunaa perunamuusi ja kanaa (kanankoipi) kurpitsasose Oppitunti 9 - osa 1 numeroita ehjä - rikki sata kaksisataa kolmesataa neljäsataa tuhat kaksituhatta kolmetuhatta neljätuhatta kymmenentuhatta kaksikymmentätuhatta satatuhatta miljoona 1 lihaa ja perunasose

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2012-03-01. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Alatalo Pertti Antero K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski

Lisätiedot

Autonrengas Naiset 5 kg

Autonrengas Naiset 5 kg Autonrengas Naiset 5 kg pvm 1 Pirjo Saukkonen LepU 15,61 8.10.2011 Heinävesi 2 Riikka Ruuth KivKiv 13,78 22.4.2011 Kuopio 3 Ulvi Jurikivi KU-58 12,62 24.9.2011 Leppävirta 4 Lotta Kirvesmies MikKV 12,40

Lisätiedot

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset

Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset Sivu 1 / 6 Bruunon kisat 24.7.2013 Ratinan stadion Tulokset 100m juoksu M30 +0,5m/s 1) Sami Koivunen Noormarkun Nopsa 12,21 +0,5m/s 1) Juho-Pekka Karjalainen Kunto-Pirkat 11,91 2) Aku Kallio Kosken Kaiku

Lisätiedot