Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. Muutamista piispa Henrikin surmavirressä esiintyvistä nimistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. Muutamista piispa Henrikin surmavirressä esiintyvistä nimistä"

Transkriptio

1 Sananjalkojen 1 55 artikkeliluettelo (v ) SJ 1 (1959) Paavo Ravila Paavo Numminen Hans Fromm Mauno Koski Toivo Vuorela Esko Aaltonen Elsa Erho Leevi Valkama Kerttu Tanner Esko Ervasti Kielitieteen yhtenäisyys Eräistä lauseenjäsennyksen seikoista Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä Muutamista piispa Henrikin surmavirressä esiintyvistä nimistä Kylien ja maatilojen nimien vaihtumisesta ja muuttumisesta eräissä Lounais-Suomen pitäjissä Hanho eli kousa Ihmisten ulkomuodon luonnehtiminen kansankielessä Tšeremissin perfekti Maiju Lassilan tyylistä Tunnelma sanan käytöstä F. E. Sillanpään Elämässä ja auringossa Kehtolaulut suomalaisessa lyriikassa Metafyysisten voimien probleemista V. A. Koskenniemen varhaisemmassa lyriikassa Niilo Ikola ja Jussi Uotila Suomen Kielen Seuran vaiheita SJ 2 (1960) Martti Rapola Paavo Ravila Paavo Siro Göran Karlsson Eeva Maria Närhi Kielemme rakennusaineet Reunamerkintöjä Juhana Cajanuksen virren julkaisuasuihin Adjektiiviattribuutin kongruenssin synty suomen kielessä Suomen yksinäislauseen perustuvia ongelmia Pari huomiota suomen muoto-opin alalta Tienviittaa merkitsevistä sanoista rasti, tikka ja osviitta

2 Laura Jokinen Suomen kielen maaginen viha J. A. Lopmeri Kalanti -ongelma uudesta näkökulmasta Keijo Ahti Esko Aaltonen Ilmar Talve Kauko Kyyrö Eino Krohn Elsa Erho Kerttu Tanner Lauseenvastikkeiden yleisyydestä Toivo Pekkasen kielessä Kansankielen ilmauksia ihmisten luonteenominaisuuksista ja käyttäytymisestä Virolainen sauna Poliittiset allegoriat suomenkielisessä runoudessa helmikuun manifestista suurlakkoon Graal-taru suomalaisessa runoudessa Ihmisasumisesta johtuva tuoksu F. E. Sillanpään tuotannossa Meri Uuno Kailaan runoudessa SJ 3 (1961) Hans Fromm Jouko Vahe Rauni Kivistö Paavo Numminen Ilmar Talve Martti Haavio Lauri Honko Kauko Kyyrö Kerttu Tanner Elsa Erho Esko Ervasti Suomen tahra-sanan etymologiasta Lisäpiirteitä lounaismurteiden äännehistoriaan Eräistä elää-verbin ja sen johdosten merkityksistä suomen murteissa Artikkelityylimme kuvat Keinu ja keinuminen suomessa Iski tulta ilman herra Funktioanalyyttisesta tutkimustavasta Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ja Aleksis Kivi Oiva Paloheimon lapsikuvauksesta Vuoden- ja vuorokauden ajoista V. A. Koskenniemen runoudessa Kaarlo Sarkian Unen kaivo runon lyyrisistä motiiveista

3 SJ 4 (1962) Ilmari Kohtamäki Kotimaisen kirjallisuuden ja kirjallisuudentutkimuksen näkymiä J. A. Lopmeri Varsinaissuomalaisia kylännimiä Vappu Vainio Kustaa Vilkuna Ahti Paulaharju Ilmar Talve Elsa Erho Mauno Koski Kotva-sanueen merkityksistä Ensimmäinen ja toinen Talviapajan avaaminen Rymättylän vesillä Hailuodon kansantarinat Suomen sahatyöläisten työstä, työajasta ja palkkaustavasta ennen 1920-lukua...runoin pääsi mä seppelöin. Eräs V. A. Koskenniemen klassistinen runokuva Aleksis Kiven Keinu-runon Onnela SJ 5 (1963) Niilo Ikola Eero Matinolli Paavo Siro Göran Karlsson Marja-Leena Soininen Mikael Agricolan suomentamat Raamatun kohdat ja niiden osuus koko Raamatusta Samuel Forseenin elämänvaiheista Muuttuva kielioppi Eräiden suomen sanojen varhaisesiintymiä, niiden merkityshistoriaa ja vanhempaa synonyymistoa Eräästä 1600-luvun kirjasuomen tyylipiirteestä Kvasirakenteen muodosta ja käytöstä suomen murteissa Paavo Siro Lauri Kettunen Ilmar Talve Hans Fromm Kerttu Tanner Suomalainen kansatiede. Tähänastista kehitystä ja tulevaisuuden tehtäviä Lemminkäinen ja Balder Aapeli Muttinen Joel Lehtosen alter ego. Yhteiskunnallisia näkökohtia

4 G. Rancken K. A. Gottlund opettavien satuainesten käyttäjänä Sulo Haltsonen Elsa Erho Varhaisin Schillerin suomennosmukaelma Konsuli Brennerin jälkikesä. V. A. Koskenniemen ainoa romaani SJ 6 (1964) Martti Rapola Paavo Siro Marjatta Kärkkäinen Aimo Hakanen Paavo Numminen Ilmar Talve Lauri Honko Kerttu Tanner Gunnar R. Rancken Herbert Salu Pyhät ja profaanit kiusaukset. Vanhan kirjasuomeen kohdistuva sanatutkielma Infinitiivin asema suomen kieliopissa Vepsän klusiilisysteemi Aamun aikojen ilmaiseminen suomen kielessä Suomen kielen elki-sanue Verbin ja substantiivin taistelu Kannakselainen säärikokko Siirtymäriitit Maa ja avaruus Lauri Viljasen runoudessa Faabelien ja niissä käytettyjen tyyppien syntyhistoriaa Sanomalehden alakerta Virossa viime vuosisadan lopulla SJ 7 (1965) Ilmari Kohtamäki Göran Karlsson Ilmar Talve Modernin proosan ongelmia Käteinen ja luotto. Parin suomen maksutermin historiaa Suomen kielen kehityskaudet Suomen kansanomaisesta kalkinpoltosta J. Eenilä Lautojen ja lankkujen käsinsahaus Suomessa Jussi Kallio Leevi Valkama Pahan sulhon saanut Kuvakielen funktioista Aleksis Kiven Kullervossa

5 Elsa Erho Kerttu Saarenheimo V. A. Koskenniemi akateemisena juhlarunoilijana Nuori Voima kirjallisena aikakauslehtenä 1930-luvulla SJ 8 (1966) Lauri Hakulinen Göran Karlsson Matti Liimola Tuuli Åkerman Martti Haavio Niilo Ikola Ilmari Kohtamäki Pekka Mattila Kerttu Saarenheimo Elsa Erho Gunnar E. Rancken Polysemiasta Eräitä tilastollisia tietoja subjektin ja predikaatin numeruskongruenssista suomen murteissa Sanahistoriallisia huomioita Päästä meitä pahasta. Eräs itämerensuomalaisten kielten objektikysymys Adverbiaalisesta genetiivistä Satakuntalaisen ruokatalouden muuttumisesta 1900-luvulla Lehtikelikko Mikael Agricolan Uuden Testamentin painatusvaiheita August Ahlqvist ja kansallinen teatteri Eräitä ranskalaisuuden piirteitä V. A. Koskenniemen esseetyylissä Tolstoilaisuudesta Johannes Linnankosken Pakolaisissa Tie ja kulkijat Pentti Haanpään tuotannossa Faabelimuistumien maailmasta SJ 9 (1967) Lauri Hakulinen Terho Itkonen Unkarin kielen yliopisto-opetuksesta Suomessa Genetiivi tšeremissin sijasysteemissä Vuohenkalma A. Alhoniemi Rauman seudun murteen sisäheitosta M. K. Suojanen Turun kouluslangista

6 Kaino Heikkilä Pentti Vartiainen Tellervo Salonen Matti Liimola Lauri Honko Helmer Tegengren Leevi Valkama Pirkko Alhoniemi Kerttu Saarenheimo Elsa Erho Etymologisia huomioita mordvalaisesta kaunokirjallisuudesta Verbien nominaalirakenteista Eräistä suomen kielen pleonastisista verbi-ilmauksista Vogulin βə-, βi- jne. ottaa -verbin pleonastisesta käytöstä Perinnelajianalyysin tehtävistä Aleksis Kivi ja yksijalkainen koira Papin tyttärestä Mirdjaan. Hiukan suomalaisen romaanin muotohistoriaa Veijo Meren Peiliin piirretty nainen. Aineksia ja rakenteen piirteitä Ompelijatar ohjelmarealismissa Pentti Haanpään ilmaisuraivo SJ 10 (1968) Martti Rapola Martti Parvio Pentti Virrankoski Labuntur anni fugaces (Niilo Ikolan 85-vuotispäivän johdosta) Mikael Agricola ja hänen Uusi Testamenttinsa Kuka oli Narvan ilolaulun sepittäjä IGHS? Verbi- ja objektikategorioiden keskinäisistä suhteista A. Alhonieni Suomen ja tšeremissin kielen suuntasijajärjestelmien funktionaalisesta rakenteesta Jaakko Sarvela Kasvinnimi sana(n)jalka Veikko Anttila Rymättylän talvinuottakalastus muuttuvana elinkeinona Hans Fromm Kristiina Rokala Pirkko Alhoniemi Gunnar E. Rancken Karjalainen satu kiovalaisen bylinan säilyttäjänä Älä kihlo kirkkotiellä Vårt land ja virikkeet Abraham Poppiuksen runoja faabeliaiheista

7 Elsa Erho Liisi Putto Unto Seppäsen kotiseututaiteesta Metsäherra Ilmari Kiannon tuotannossa SJ 11 (1969) Paavo Ravila Martti Rapola Robert Hinderling Kielentutkimuksemme tietään etsimässä Anonyymi Eurén Torjuuko suomen kielen rakenne vierasperäisiä sanoja? Agenttirakenteen syntaktista taustaa A. Alhoniemi Datiivin epäadverbiaalisesta käytöstä tšeremissin kielessä László Jakab Martti Haavio Lauri Honko Unkarin kielen käänteissanakirja ja kielihistorian tutkimus Suomalainen Junckari-jumala Rooliteorian soveltamisesta uskontotieteessä M. K. Suojanen Nainen Oiva Paloheimon symboliikassa Maila Valkeakari Eläytymisesityksen tulo suomalaiseen kirjallisuuteen SJ 12 (1970) Terho Itkonen Valma Yli-Vakkuri Juha Pentikäinen Ahti Paulaharju Leevi Valkama Kerttu Saarenheimo Etsimisen ja löytämisen alalta Runo kielimuotona Konkreettisen substantiivin paikallissija-attribuutti suomen paikallissijajärjestelmässä Perinne- ja uskontoantropologisen syvätutkimuksen menetelmästä Eräitä Tenon ja Inarijoen kesäpaikkoja Kuusi ja seitsemän veljestä Helka Hiisku runoilijana

8 SJ 13 (1970) Pertti Virtaranta Göran Karlsson Outi Lehtipuro Matleena Tornberg Elsa Erho Pirkko Alhoniemi Martti Rapola 80-vuotias Lauseenvastikkeista ja upotetuista lauseista Kardinaalilukusanaa edeltävän attribuutin numeruksesta Yhteisöntutkimus ja folkloristiikka Kuusamolainen suurperhe työ- ja elinyhteisönä Jorma Korpelan kirjallisista virikkeistä Marja-Liisa Vartion Hänen olivat linnut SJ 14 (1971) Alho Alhoniemi Aimo Hakanen Pekka Lehtimäki Lauri Honko Unto Salo Päivikki Suojanen Aili Nenola-Kallio Pirkko Alhoniemi Liisi Huhtala Sampo Haahtela Synkronisen tutkimuksen merkityksestä fennougristiikalle Kirjakieli ja puhekieli, yleiskieli ja murre Genetiivin funktioista Normaalilause ja eksistentiaalilause Mem messää haje vissa Perinne-ekologiaa miten ja miksi? Merikarvian tonttukivet Spontaani saarna Itkuvirsien henkilönnimitysten typologiaa Realistien ihanteista Ison isännän torpparit Kohtalonsa on sanoillakin SJ 15 (1973) Aimo Hakanen Valma Yli-Vakkuri Assosiaatio, motivaatio ja presuppositio Suomen virke ja lause

9 Auli Hakulinen Valentin Kiparsky Päivikki Suojanen Aili Nenola-Kallio Toivo Tikkanen Pekka Mattila Pirkko Alhoniemi Semanttisia huomioita lauseenvastikkeista Tonttukivet Kuurinmaalla? Lähteiden käyttö spontaanissa saarnassa Inkerin itkuvirsialuejako Rannikkokalastuksemme koneellistumisesta 1870-luvulta 1920-luvulle Romaaneja vai novellikokoelmia? Christen Kihlmanin sininen äiti SJ 16 (1974) Bertel Fortelius Seppo Räsänen Fred Karlsson Turunmaan ruotsalaisperäistä ja suomalaisperäistä paikannimistöä Tuuleen viritetty korva Sukupuoliroolien kielellisistä heijastumista E. Kiuru Piirilaulu, liekkilaulu ja röntyskä Inkerin lauluperinteessä Ilmar Talve Pekka Mattila Reetta Nieminen Suomessa käytetyistä veriruoista Runon rytmi ja merkityssuhteet Kaupunkimiljöö Arvi Kivimaan varhaistuotannossa SJ 17 (1975) Alho Alhoniemi Auli Hakulinen Fred Karlsson Ilmar Talve Jenny Lilja Eräistä suomen kielen paikallissijojen keskeisistä käyttötavoista Suomen sitä: pragmatiikan heijastuma syntaksissa Kielen mutaatioista Suomen kielen tulevaisuus Hämäläinen riukujuhla ja uunin särkeminen Sisäkkäiset todellisuudet

10 Pekka Mattila Irmeli Niemi Fiktiivisen todellisuuden tasoja Antti Hyryn epiikassa Syytös hätämerkki nauru SJ 18 (1976) Ilkka Hirvonen Östen Dahl Fred Karlsson Valma Yli-Vakkuri Kaisa Häkkinen Tuula Leimu Lauri Honko Pekka Mattila Kerttu Saarenheimo Sisko Ukkonen Antti Lizelius suomen kielen viljelijänä Kuinka omintakeinen on Agricolan Uuden Testamentin ns. toinen alkupuhe? Verbien aspektit ja objektin sijamerkintä: vertailua suomen ja venäjän välillä Onko suomen kvalitatiivinen astevaihtelu epäproduktiivinen jäänne? Vokaalisynteesiin perustuva tutkimus suomen ja unkarin vokaalifoneemien rajoista Suomen teollisuustyöväestön työvaatteista Riittien luokituksesta Pari aspektia novellitaiteestamme Risorgimentorunoudestamme Volter Kilven Albatrossin tarina SJ 19 (1977) Fred Karlsson Kaisa Häkkinen Tuula Leimu Lauri Honko Aili Nenola-Kallio Leevi Valkama Verbien piiloderivaatiosta Eräistä morfologian teorian ajankohtaisista ongelmista Tilastotietoja suomen kielen äännerakenteesta Tehdastyöläisten työpaikkaruokailusta Kansanlääkintä kehityksen näkökulmasta Inkerin itkuvirsien ja kalevalamittaisen runouden suhteista Alkion ja Koskenniemen kirjeenvaihtoa

11 Pirkko Alhoniemi Christer Kihlmanin Varo, autuas! SJ 20 (1978) Unto Salo Helena Rautala Jussi Kallio Aili Nenola-Kallio Markku Aukia Pirkko Alhoniemi Pekka Mattila Jorma Rakkolainen Suomen esihistoriallinen menneisyys ja sen arkeologinen kuva lappalaiskulttuurin tarjoamien analogioiden valossa Verbien sisäisestä aspektista Subjektin määräisyyden ja epämääräisyyden ilmaisukeinot englannissa ja suomessa Kolmannen persoonan dilemmat Niin miä elän kui kylmäs sarajas. Inkeriläiset tilapääitkuvirret Reikätuoleista leikkikehiin Salamiin kuninkaat: Runebergin testamentti? Runebergin novellit tradition lähtökohtina Hänen Majesteettinsa Elenius ensimmäinen SJ 21 (1979) Seppo Räsänen Päivi Tammi Ilkka Hirvonen Lauri Honko Martti Junnonaho Päivikki Suojanen Leevi Valkama Pirjo Vaittinen Epätarkkuus kielen käyttökelpoisuutta lisäävänä tekijänä Huomioita suomen sijojen frekvensseistä Muotinimiä ja nimimuoteja. Turkulaisten suosikkinimistä tällä vuosisadalla Onko ims. huikea skandinaavista alkuperää? Perinteen sopeutumisesta Vastakulttuurin käsiteanalyysia Veisuuaktien antropologiaa Muuan näkökulma Santeri Alkion Murtuvia voimia Säädyllinen murhenäytelmä: romaani muutosten kourissa

12 SJ 22 (1980) Hans Fromm Fred Karlsson Ilkka Hirvonen Aimo Hakanen Leena Hilpinen Satu Apo Stig Söderholm Onerva Kylmämetsä-Kiiski Kalevalan reseption historiaa Miten tieto kasvaa kielitieteessä? Suomen kielen persoonallisesta passiivista Spesieksen kategoriasta suomen kielen kuvauksessa Oliko Vammala oikea valinta? Pihtirasvaa ja vetolaastaria Suomen teollisuustyöväestön tulokastavoista 1900-luvun ensimmäisella puoliskolla Ihmesatujen teemat ja niiden tulkinta Sielulintumotiivit karjalaisissa kuolinitkuissa Kristian Korpista Leo Arneen. Katsaus Mika Waltarin salanimija nimimerkkikirjoituksiin SJ 23 (1981) Unto Salo Jorma Kytömäki Esihistoriallisen asutuksen jatkuvuudesta Suomen rannikolla Maantieteellinen tutkimus lingvistin apuna M. K. Suojanen Puhe, tilanne, rooli Leena Salomaa Osmo Nikkilä Juhani Pahikkala Pentti Leino Péter Simoncsics Turkulaisten kielellisistä asenteista Germaanisperäisiä reippaita sanoja itämerensuomessa Pääpainottomien tavujen diftongit Maskun murteessa Itämerensuomalaisen itkuvirsikielen tutkimusongelmia Syntaktomorfeemi -É: unkarin syntaksin läpileikkauskuva SJ 24 (1982) Kaisa Häkkinen Kari Nahkola Suomen kielen sanaston suomalais-ugrilaiset juuret Havaintoja perihämäläisen murteen muuttumisesta Derivaatiokielioppia I: verbijohdokset

13 Katri Sarmavuori Paul Kokla Kehityspsykologista kielioppia kohti Kielenuudistus ja kielensäätely viron kirjakielen kehittämismalleina Etelävirolainen käsikirja vuodelta 1691 Päivi Lappalainen Sampo Haahtela Pirjo Vaittinen Kritiikki essee kirjallisuudentutkimus: terminologista rajankäyntiä Näkökulma Seunalan Annan kehtolauluun Kieli ja kerronta maailmankatsomuksen kuvastajina Teuvo Pakkalan romaanissa Pieni elämäntarina SJ 25 (1983) Eira Söderholm Päivikki Suojanen Lassi Saressalo Timo Juhani Virtanen Pirjo Vaittinen Porthan kielentutkijana Derivaatiokielioppia 2: verbikantaiset nominijohdokset Alattion murteen vesistöappellatiivit Sanaton viestintä kulttuuriantropologisena ongelmana Identiteetin nurja puoli: etnisten stereotyyppien tarkastelua Olohuone Sillanpään Nuorena nukkuneen vastaanotto Ruotsissa SJ 26 (1984) Sirkka-Liisa Hahmo Esko Koivusalo Helena Rautala Arja Koskinen Kalevala ja Alankomaat Mikael Agricola ja suomalainen lakikieli Suomen partitiivisubjektin kääntyminen englantiin: kontrastiivinen analyysi Kulttuurikonteksti käännösongelmana: Günter Grassin Kampela suomalaisissa vesissä Derivaatiokielioppia 3: nominikantaiset nominijohdokset

14 Lauri Honko Risto Känsälä Lea Rojola Tyhjät tekstit, täydet merkitykset: folkloren tranformaaleista merkityksistä Sivukamaritupa Toivo Pekkasen Mustan hurmion rakenteellinen symboliikka SJ 27 (1985) Aimo Hakanen Matti Larjavaara Leenä Kytömäki Tapani Lehtinen Pentti Leino Ulla Palomäki Virpi Nurmi Suomen kielen tutkimuksen tehtävistä Suomen demonstratiivisysteemin rakenne Puhutun ja kirjoitetun kielen välisistä syntaktisista eroista Kielioppia kieliopin vuoksi: sillä-konjunktio äidinkielen oppikirjoissa Venäjän verbisemantiikkaa itämerensuomessa: karjalan ja vepsän inkoatiiviverbit Memoraattien ja tarinoiden supranormaalit merkit Maalaisten apostoli: Haanpää talonpoikien kuvaajana Ulkomaalaiset lasinpuhaltajat Suomessa SJ 28 (1986) Aimo Hakanen Jorma Toivainen Leena Kytömäki Jüri Valge Annikki Kaivola-Bregenhøj Ilmar Talve Possessiivisuffiksin apologia Satakuntalaismurteiden lauseenvastikkeista Suomen subjektin piirteitä Kielen lipsahduksia: kielellisen leikittelyn anatomiaa Lauri Kettunen ja muuan viron oikeinkirjoituskiista Kertomuksen toistaminen Unikeonpäivä: kylpyläjuhlasta kaupunkitapahtumaksi Pekka Mattila Luova muisti ja muiston pysyvyys: näkökulma V. A. Koskenniemen tuotantoon

15 Pirjo Vaittinen Noitarummun ja tuohitorven kaikuja: suomalaislyriikka ruotsalaissilmin SJ 29 (1987) Kaisa Häkkinen Jorma Toivainen Ilkka Norri Sirkka Saarinen Leena Kytömäki Kerttu Saarenheimo Ilmar Talve Suomen kielen vanhoista ja uusista yhdysverbeistä Agricolan canssa ja cansa Kielen aikasuhteet ja lapsi Komponenttianalyysin käytöstä eufemismien ja eieufemismien erottamisessa Loputtomaan pylvääseen kiipeän pää ylösalaisin: marilaisen arvoituksen rakenne Kieleen muuttanut ihminen: Pentti Saarikosken suhde kieleen F. E. Sillanpää ja V. A. Koskenniemi: aikalaiskirjeenvaihtoa Morsiamesta nuorikoksi: häiden rakenne itämerensuomalaisilla SJ 30 (1988) Veikko Anttila Alho Alhoniemi Tuomo Jämsä Juhani Pahikkala Seija Rasku Lauri Honko Matti Räsänen Pekka Leimu Humansitin muotokuva: Ilmar Talve seitsenkymppinen Suomalais-ugrilaisia aikasuhteita Postpositiorakenteiden synkroniaa ja diakroniaa Lappi pakenee, lanta sikenee: sanojen Lappi ja lappalainen alkuperä Lounaismurteiden passiivin toisen partisiipin ongelma Köllit kyläyhteisössä Perinnelajiteoria Työväenkulttuuri: vastakulttuurista valtakulttuuriin Pentti Haanpää ja Nikke Pärmi

16 SJ 31 (1989) Päivi Rintala Alho Alhoniemi Jorma Koivulehto Aimo Hakanen Leena Kytömäki Reet Kasik Rohkeasti uusille teille Suomen ja mordvan vanhat erosijat omilla teillään Post- ja prepositioiden rektiosijoista Etymologioinnin periaatteita: suomen keto, saamen gieďde Liekovesi ja Houhajärvi Teettoverbit: johdon ja taivutuksen välimaastoa Eestin ja suomen verbinjohto Gizella Labádi Sirkka Saarinen Suomen ja unkarin deskriptiiviverbien syntaksia Maija Grönholm Paula Sjöblom Satu Apo Tarja-Liisa Hypén Päivi Lappalainen Ruotsalaislainojen pejoroituminen Turun murteessa Kieliyhteisö sukunimistön muokkaajana Kaksi luokkaa, kaksi satuperinnettä: havaintoja 1800-luvun kansan- ja taidesaduista Kansalliskirjailijan myytti: aikalaisvastaanoton suhde Juhani Ahon kirjailijankuvaan Lukijan elämystä etsimässä: Lauri Viljanen Kilven ja Sillanpään kriitikkona SJ 32 (1990) Silva Kiuru Pirkko Forsman Svensson Leena Kytömäki Arja Lampinen Lauri Honko Lea Rojola Aulikki Jalava Tekstivertailu vanhan kirjasuomen tutkimuskeinona Teonnimijohdin -minen 1600-luvun kirjasuomessa ja nykyproosassa Nominikantaisten verbijohdosten rakennemalleja Suomen kielen kohteliasuusstrategiat Folkloreprosessi Volter Kilpi ja sisäinen ihminen Lea Helon tuotannon vastaanotto ja aika

17 SJ 33 (1991) Leena Kytömäki Mikä on johdosten paikka? Kaisa Häkkinen Pia Björkqvist Varhaisnykysuomen yhdyssanat Hannu Remes Timo Haukioja Rauni Kaskenviita Pirkko Alhoniemi Tuija Takala Ulla Nygren Vertaillen vertailusta: suomen ja viron komparaation morfologiaa Varsi-sanue kognitiivisen semantiikan valossa Alluusiot Asterix-sarjan kulttuurisidonnaisena käännösongelmana Vaellus kuvien mukaan: Paavo Rintalan kaksi taiteilijaromaania Tulenkantajien proosa ja kirjallisuushistorioiden modernismikäsitykset Minuuden kokemus motiivina Paavo Haavikon varhaislyriikassa Silloista Synnyinmaahan SJ 34 (1992) Aimo Hakanen Alho Alhoniemi Päivi Rintala Leena Kytömäki Valma Yli-Vakkuri Jaana Reinikka Unto Salo Lauri Honko Terhi Laaksonen Opere honestatur artifex Pienimuotoinen kieliperimämme Mordvan sijasynkretismistä Suomen kirjakielen normeista Suomen verbinjohto ja sen kuvausongelmat Suomen kielen omistusliitteen tulevaisuus Suomen kielen lempi-sanue Raudan synty: rautatekniikan varhaisvaiheista Suomessa Dialogisesta kenttämetodista Todellisuuskäsityksen hajoaminen Marko Tapion romaanissa Aapo Heiskasen viikatetanssi

18 SJ 35 (1994) Kaisa Häkkinen Raija Bartens Silva Kiuru Aimo Hakanen Kaija Mallat Arja Lampinen Katriina Siivonen Pekka Mattila Ulla-Maija Juutila Suomen lukusanasysteemin historiaa Permiläiset l ja s -koaffiksit Agricolaa tekstilajeittain Partisiippiattribuutit kirjoitetun yleiskielen tyylipiirre Kyöpelinvuoret Jyväskylän uniikkinimet Ihmisten ulkoasujen viestit ja niiden tulkinta Kineettisyyden ja vivahteiden voima Kaarlo Sarkian lyriikassa Ruumiillisuus, seksuaalisuus ja naisen identiteetti Iris Uurron romaanituotannossa SJ 36 (1994) Siva Kiuru Alpo Räisänen Tuomo Tuomi Tuomas Huumo Luigi de Anna Me toiwotam, me toiwotamma, me toiwotamme onnea! Persoonapäätteen variaatio vuoden 1642 Bibliassa Potentiaali suomalaisessa Raamatussa ja vähän muuallakin Derivaatio kielellisenä prosessina Kainuun murteen nta (nti) -johtimiset teonnimet Jäännöslopukenomineista ja variaatiosta Etelä-Pohjanmaan Järviseudun murteissa Suomen kielen lokaalisten adverbiaalien vaikutusalahierarkia Italian kielen suomalaiset lainasanat kulttuurihistorian näkökulmasta Matti Räsänen Timo J. Virtanen Kulttuurien kohtaaminen: pakolainen, siirtolainen, vierastyöläinen

19 SJ 37 (1995) Kaisa Häkkinen Tuomas Huumo Renate Pajusalu Sakari Hinneri Lauri Honko Päivikki Suojanen Liisi Huhtala Tilamorfeemit, kielijärjestelmän kodittomat kulmakivet Itse-sanan syntaktinen käyttö suomen yleiskielessä ja murteissa Paikallissijan kieliopillistuminen datiivi-genetiivin funktioon: uralilaisen n-sijan ja itämerensuomalaisen adessiivin kehityksen vertailua Pronominit see, tema ja ta viron puhekielessä Niittyjen ja peltojen nimistä ja nimityksistä Vakka-Suomen vanhoissa kylissä ekologinen näkökulma Multiformit ja pitkän eepoksen arvoitus Tutkijan kuva kohteesta: metodologisia näkökohtia Kulttuuri-ihmisen kärsimykset: Maila Talvion matkakirjeiden diskurssit SJ 38 (1996) Kaisa Häkkinen Tuomas Huumo Sirkka Saarinen Kirsti Toivainen Piritta Hietanen Matti K. Suojanen Indouralilainen arvoitus ja sen mahdollinen ratkaisu Abessiivin käyttö suomen yleiskielessä ja murteissa Ei-temporaalisten tila-adverbiaalien temporaalisista tulkinnoista Kaksi yhteenkietoutunutta perinteenlajin nimitystä Aikaviitteisyys kolmivuotiaiden suomalaislasten kielessä Hectorin laulutekstit ja suomalaisen lyriikan perinne Kertomukset päivittäisviestinnässä H. K. Riikonen Katseita kotimaahan: Suomi, Karjala ja Vironlahti Pentti Saarikosken Ruotsin-kauden tuotannossa Pirkko Alhoniemi Kalle Pihlainen Orfeus toisessa maailmansodassa: Paavo Rintalan proosateos Sarmatian Orfeus Akseli Gallen-Kallelan Kalman kukka

20 SJ 39 (1997) Alho Alhoniemi Mauno Koski Kaisa Häkkinen Ilkka Hirvonen Tuomas Huumo Kirsi Elsayed Teppo Korhonen Mikko Kero Liisa Saariluoma Kerttu Saarenheimo Minna Aalto Fennougristiikan monet kasvot Selkä Kuinka ruotsin kieli on vaikuttanut suomeen? Mikä on sanojen juhla ja joulu germaanis-skandinaavinen alkuperä? Partitiivisubjekti ja tilajatkumot Infinitiivin subjekti manipuloinnin kohteena Pääsiäiskortti Viinalla ajaminen omavaraistalouden vaihdantaperinne ja sen katoaminen Romaaniteorian asema kirjallisuudentutkimuksessa Elina Vaara ja Viro Helmi Setälä vuosisadan alun naiskirjailijana SJ 40 (1998) Sana raamattu Agricolalla ja uudemmassa kirjasuomessa Kaisa Häkkinen Pia Blomqvist Suomea suomalaisille suomeksi vuodesta 1836: Elias Lönnrotin kieliopilliset kirjoitukset Mehiläisessä Päivi Rintala Krista Ojutkangas Petri Kallio Marjut Huuskonen Helena Ruotsala Kaisa Kurikka Kielikäsitys ja kielenohjailu Itämerensuomalainen näkökulma kieliopillistumiseen Kalja Kotoperäiset perinnelajitermit tulkinnan viitoittajina Vaatteeni kertokoon kenen kotoa ja mistä päin olen poissa. Lapinpuvun sisältämät viestit käyttäjän näkökulmasta Nimiä vai titteleitä? Erisnimien tematisoituminen Algot Untolan tuotannossa

21 Irmeli Niemi Olek, mitä pahaa se taikina unessa tietäisi. Unet ja enteet Maria Jotunin proosassa SJ 41 (1999) Lars-Gunnar Larsson Tuomas Huumo Pirkko Forsman Svensson Arja Lampinen Vesa Jarva Tommi Kurki Karl Pajusalu Janne Savela Päivi Mikola Taina Ukkonen Reetta Nieminen Bengt Skytte ja Ruotsin fennougristiikan traditio Kieltolauseen partitiivisubjektin semantiikkaa Vanhan kirjasuomen kvasirakenne Havaintoja komitatiivin käytöstä suomen murteissa ja yleiskielessä Iloisa Sisko ja Reima Veikko miten kaksosten nimet muodostavat parin? tytinä aladobi -sanan motivaatiosta Havaintoja Eurajoen murteen muuttumisesta Etelä-Viron murremaisemat uudessa valaistuksessa Tutkimus komisyrjäänin ja suomen vokaalifoneemien rakenteesta Juhlamenyy tutkimus turkulaisita ruokalistoista vuosilta Turkulaisten telakoiden arki telakkatyöläisnaisten muistoissa Naisen tie L. Onervan novelleissa SJ 42 (2000) Aimo Hakanen Nobufumi Inaba Onks teijä heitin? Monikon persoonapronomineiksi luokiteltujen muotojen käytöstä suomen murteissa ja kirjakielessä Genetiivin ja partitiivin datiivinen käyttö vanhassa kirjasuomessa: sijamerkinnän ja sijajärjestelmän suhteesta Marja Saanilahti Kari Nahkola Suomalainen slangi kielellisenä ja sosiaalisena ilmiönä Laura Pertilä Passiivimuotojen aktiivistuminen suomen kielessä

22 Paula Sjöblom Kirsti Siitonen Pasi Enges Outi Figerroos Ulla-Maija Juutila Yritysnimet rajanvetoja Nollapersoonalauseet edistyneen suomenoppijan käytössä ja tulkittavina Supranormaalit elämykset ja merkitysten variaatio Sähkö ja valon aika näkökulma maaseudun moderniin muutokseen ennen 1960-lukua Naiset sodassa. Sota paremman maailman puolesta Elvi Sinervon teoksessa Toveri, älä petä SJ 43 (2001) Pirkko Forsman Svensson Nobufumi Inaba Markku Varis Päivi Laine Ilona Nagy Kaisa Häkkinen Anne Heimo Satu Jaatinen Meri Lintu Potentiaali varhaisnykysuomen kynnyksellä Elollistarkoitteinen lähde ja sen s-sijainen merkintä itämerensuomalaisissa kielissä Sienten nimet sienestäjän oppaana August Ahlqvist maantieteen sanaston kehittäjänä Unkarin vanhan kirjakielen rinnasteisten sanaparien taustasta Nestor Eemil Setälän kouluaikaiset kieli- ja kulttuuriharrastukset Vuoden 1918 muistin paikat Sammatissa Emännät kautta Suomen kotirintaman naiset jatkosodan mainonnan silmin Keräilijän kehityskaari SJ 44 (2002) Pentti Vartiainen Jenni Hurme Kolmannen persoonan possessiivisuffiksin viittaussuhteet suomen yleiskielessä Biitti ei piisaa koko ruokavalioksi. Musiikkiviitteisten ruokametaforailmausten systemaattinen käyttö Suosikin musiikkiarvosteluteksteissä Aila Mielikäinen Marjatta Palander Suomalaisten murreasenteista

23 Touko Issakainen Anna Niemi Kati Launis Kaisa Kurikka Tulenväki on kaikkein väkevin, se kun polttaa niin kovasti. Kansanuskon väki-kategorian uudelleenarviointia Myytävä tontti Saaristolaiskylästä. Imago ja asuinpaikan valinta Minervan temppelissä. Naiset ja lukeminen luvun naisten kirjoittamissa romaaneissa Satua ja seikkailua naisille 1920-luvun lopun elokuvaromaanit SJ 45 (2003) Jussi Ylikoski Tanja Vaittinen Havaintoja suomen ns. viidennen infinitiivin käytöstä Vanhan kirjasuomen yhdysverbit Risto Pulkkinen Marko Salmenkivi Antti Leino Heikki Mannila Louhi ja Naistenmaa kalevalaisten runojen Pohjolan sijainti peruskartan nimistön valossa Kaarina Koski Pasi Enges Riina Haanpää Uskomusperinne, yksilö ja yhteisö Tarinat Pukkilan Jaskasta eteläpohjalaisuuden ilmentäjänä Helena Ruotsala Porometsässä. Poronhoidon ympäristö ja perinteinen ympäristötieto Outi Paloposki 1800-luvun Tuhat ja yksi yötä suomalaisittain SJ 46 (2004) Elina Karsikas Mauno Koski Ulla Vanhatalo Kalevi Koukkunen Outi Fingerroos Kyllä me ollaan oikealla tiellä. Spatiaalisen sijainnin ilmaiseminen fiktiivisenä liikkeenä Sekundaarinimiä ja opettajien viittausnimiä Koehenkilöiden taustan merkitys kokeellisessa leksikaalisessa semantiikassa ja sen sovelluksissa Kaikki sen tietävät G. E. Eurenin Suomalais-Ruotsalaisen Sanakirjan (1860) synnyttämä polemiikki Muistojen Karjala utopiat paikasta

24 Sirpa Wahlqvist Koivistolaiset sotakorvauskuunareiden rakentajina Raumalla F. W. Hollming OY:n telakalla vuosina Karoliina Lummaa Miten runoa katsotaan? Visuaalisuus ja reflektio Tomi Kontion runossa Valo puhuu variksen äänellä SJ 47 (2005) Tuomas Huumo Emmi Hynönen Merlijn de Smit Ilkka Hirvonen Aila Mielikäinen Petri Lauerma Jaakko Linnovaara Kirsi Hänninen Tiina Mahlamäki Kognition kieli: Miten suomen kieli käsitteistää aistihavainnon? Essiivisijaisten predikatiiviadverbiaalien temporaaliset, kausaaliset ja konditionaaliset implikaatiot Nesessiivirakenteiden subjektimerkinnästä vanhimpien lainsuomennosten kielessä Perustuvatko suomen mätäkuu ja ruotsin rötmånad käännösvirheeseen? Matkimuksista määritelmiin. Miten murteista puhutaan Gustaf Renvall suomen kirjakielen standardoijana Polylause virkkeensisäisenä tekstijaksona Esko Raennon romaanissa Yksinäisyys Ufokontaktin rakentaminen ja tulkinta kokemuskertomuksissa Kodin kronotoopit Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa SJ 48 (2006) Kirsi-Maria Nummila Piia Seppa la Kaisa Ha kkinen Kirsti Siitonen Jutta Jarvansalo Merja Leppa lahti Havaintoja substantiivien muodostuksesta Henrik Florinuksen sanaston ensiesiintymissa Idiomaattisten ilmausten merkityksilla leikittely Alivaltiosihteerin loppuheitoissa Aforismin kieli ja mieli Mainokset kannustamassa itsekkyyteen ja ro yhkeyteen Ruijansaamen ita murteen vokaalija rjestelma Vironsusia Suomen maisemassa. Ihmissusi uskomusperinteessa ja kaunokirjallisuudessa

25 Satu Jaatinen Katri-Agnes Motuste Mehila isen merkissa Semmosta joutilaan työtä ku ei olis ollu muuta pirtanauhojen kudontaa ja kutojia Ita meren alueella SJ 49 (2007) Kaisa Häkkinen Anna Viinamäki Agricolan eläintarha Huomata-verbistä ja sen kanssa esiintyvistä paikallissijailmauksista Minna Hjort Nyt mun täytyy kyllä vaihtaa rekisteriä, eli siis vittu Voimasanankäytöstä Mikko Rimmisen Pussikaljaromaanissa Anne Heimo Leena Rossi Marketta Wall Maria Vanha-Similä Alkaneet suuret levottomuudet kautta maan Fredrik Litzénin almanakkamerkintöjä keväältä 1918 Valta muistitietotutkimuksessa Hyvon Kudeneule Oy valloitti Hangon Työjuhdasta kilpaurheilijaksi. Kansallishevosen vaiheita SJ 50 (2008) Katariina Rajala Johan Schalin Kirsi-Maria Nummila Petri Lauerma Kirsti Siitonen Katri Öster Erja Hyytiäinen Leena Rossi Helena Ruotsala Tunteeko tuleva opettaja pilkun paikan? Ahuenmaa ja Alandh Kurkunkuristaja, jäsenkolottaja ja rinnanpistäjä eräiden eläviksi olennoiksi käsitettyjen tautien nimityksistä suomen kielessä Paavo Ruotsalaisen kirjeiden kielestä Sävypronomini hän Intiimien tekstien lumoissa. Katsaus päiväkirjojen maailmaan Lama synnytti työosuuskuntien uuden aallon Tunteet haastattelututkimuksessa Lasi viiniä parvekkeella kun ystävistä tulee haastateltavia

26 SJ 51 (2009) Tuomas Huumo Heidi Salmi Tanja Vaittinen Petra Hebedová Leena Rossi Kirsi Niukko Riitta Jytilä Rooli, yksilö ja näkökulma: vaihtaa-verbin partitiiviobjektin motivaatiosta Mikael Agricolan kielen keski-vartaloiset adpositiot Vastoinkäymisyys-tyyppiset johdokset vanhassa kirjasuomessa Suomen ja viron astevaihtelun ongelmalliset kohdat kielen oppijalle Haastattelijan dilemma: Olenko minä oikea henkilö haastattelemaan tätä kertojaa? Rintamamiestalo jälleenrakennuskauden tyyppitalokulttuurin ilmauksena "Tämä on minun puheenvuoroni" naistekijä ja oman äänen ongelma Eira Stenbergin romaanissa Häikäisy SJ 52 (2010) Kirsti Siitonen Tommi Kurki Aimo Hakanen 75 vuotta Tuomas Huumo Krista Ojutkangas Mikä erottaa muodot sisällä ja sisässä? Synonyymisten muotojen analyysi Piia Seppälä Ilmari Ivaska Fred Karlsson Matti Wiberg Päivi Rintala Kirsi-Maria Nummila Juha Ruohonen Tiina Mahlamäki Kautta-postposition semantiikkaa Eksistentiaalilauseen subjektijäsen edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Puolueohjelmien kieliopillinen kompleksisuus Suomen -loinen-johtimiset adjektiivit Katinhännästä katinhännille eräästä periferiaan viittaavasta nimityksestä Jättiläinen, paholainen, kuolema? Koljo kansanperinteessä, nimistössä ja maastossa Seitsemän veljeksen salattu maa. Emanuel Swedenborgin ideoiden läsnäolo Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teoksessa

27 SJ 53 (2011) Jari Sivonen Katja Västi Salla Nurminen Suorittamisen paine. Kognitiivinen näkökulma nykysuomen suorittaa-konstruktioon Mihin verbittömien konstruktioiden merkitystyypit perustuvat? Skemaattiset ja polyseemiset tapahtumanilmaukset Aspektin ilmaiseminen suomen kielessä lauseen ominaisuus Tommi Kurki Kirsti Siitonen Milja Väänänen Ilmari Ivaska Jari Ekberg Ensi havaintoja Satakuntalaisuus puheessa -hankkeesta Torbjörn Söder Jenny Niemelä Laura Tyysteri Tuomas Hovi Helena Ruotsala Henrik Hanssonin vermlanninsuomalainen käännös maaherra Henrik Adolf Widmarkin viisivuotiskertomuksesta vuosilta Nopeasti kieltä omaksuvan lapsen äänteellinen kehitys. Tapaustutkimus. Sukupuolen merkitseminen Nykysuomen sanakirjan ja Kielitoimiston sanakirjan nais- ja mies-alkuisissa yhdyssubstantiiveissa Synkkä turismi Kaksi kukkaroa ja kaksi kelloa ylirajaisuutta ja monipaikkaisuutta Tornion Haaparannan kaksoiskaupungissa SJ 54 (2012) Kirsi-Maria Nummila Katri Priiki Mikko Heikkilä Kalevi Koukkunen Niina Koskihaara Päivi Roivainen Suomen keskiaikaisten kadunnimien kaupunkihistoriallinen kulttuuritausta ja esikuvat Läsnäolijaan viittaava hän Harjavallan, Kokemäen ja Huittisten nykypuhekielessä Etymologinen tapaus Tammerkoski Kaikilla pitää piletit oleman walmisna All must have their tickets ready. Suomalais-englantilaisten sanakirjojen historiaa Neljä vuosikymmentä meidän toimintaa. Kyläyhdistykset maaseudun yhteistoiminnallisina kehittäjinä Terve, reipas ja punaposkinen! Lasten ulkovaatteet ja ihanteellinen lapsuus

28 Heidi Grönstrand Kjell Westö kielisiltojen rakentaja ja kulttuurisen järjestyksen uudelleen muotoilija SJ 55 (2013) Tuomas Huumo Kersten Lehismets Aila Mielikäinen Kaiken edellä on nainen suomen dynaamisten akseligrammien järjestelmä ja sen käyttö paikan ja ajan ilmauksissa Verbit ja väylät Kirkollisen kielen vanhurskas-sanue ja sen ainekset. Vanhurskas, vaka ja hurskas kirjasuomen kehityksessä Kirsi-Maria Nummila Krista Ojutkangas Pyytämättä ja yllätyksenä. Paratagmakonstruktiot luvun kirjasuomessa Kaisa Häkkinen Jorma Hannikainen Tukholman suomalaisen seurakunnan luterilainen graduale Marja Järventausta Johan Stråhlmanin suomen kielioppi vuodelta 1816 Maria Vanha-Similä Pirkko Alhoniemi Karoliina Lummaa Kyllä se aina jollainlailla sitten taas järjesty. Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä luvuilla Ruhtinas ja runoilija eli Paavo Haavikon Gagarin Luonnontieteellinen tieto lintuolemuksen rakentajana Alexis Kourosin Gondwanan lapsissa

Sisällysluettelot. Kalevalaseuran vuosikirja 85 a. Hakemistot Kalevalaseuran vuosikirjoihin 1 85. Toimittanut Eija Hukka. SKS, Helsinki 2006.

Sisällysluettelot. Kalevalaseuran vuosikirja 85 a. Hakemistot Kalevalaseuran vuosikirjoihin 1 85. Toimittanut Eija Hukka. SKS, Helsinki 2006. Kalevalaseuran vuosikirja 85 a Hakemistot Kalevalaseuran vuosikirjoihin 1 85 Toimittanut Eija Hukka SKS, Helsinki 2006 Sisällys Saatteeksi Hakemistot Kalevalaseuran vuosikirjoihin 1 85 Asiahakemisto Henkilöhakemisto

Lisätiedot

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen OULU 2007 B 79 ACTA Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN JUHLAKIRJA PROFESSORI HELENA SULKALAN 60-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS

Lisätiedot

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä

Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusaiheisia opinnäytetöitä Nais- ja sukupuolentutkimusta ei voi opiskella Suomessa pääaineena, mutta siitä voi valmistua filosofian maisteriksi erillisestä maisteriohjelmasta (vuodesta

Lisätiedot

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN?

VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? 2/2008 Etelä-Pohjanmaa 9,80 e VEROTIEDOT VIIMEISEN KERRAN? EY oikeus pohtii parhaillaan vero- tietojen kieltämistä www.veroporssi.com Veropörssi paljastaa maataloustukitiedot - sivu 61 VEROPÖRSSIN LUKUOHJE

Lisätiedot

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin

Suomen tietokirjailijat ry:n syyskokous järjestettiin Suomen tietokirjailijat ry JÄSENTIEDOTE 6/2014 Syyskokous valitsi hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet Tietopöllö-palkinto myönnettiin Marjut Hjeltille Syksyn apurahoja jaettiin lähes 1,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Työväentutkimus VUOSIKIRJA 2012

Työväentutkimus VUOSIKIRJA 2012 Työväentutkimus VUOSIKIRJA 2012 Sisältö Pääkirjoitus Erkki Vasara: Laaja kirjo työväentutkimusta...3 Artikkelit Kati Launis: Työväenkirjallisuuden klassikko Kössi Kaatra...7 Jaana Torninoja-Latola: Elääkseen

Lisätiedot

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehti on ilmestynyt yli 40 vuoden ajan. Lehdessä vuosina 1981-2013 ilmestyneet artikkelit ja referaatit on luetteloitu kronologisessa järjestyksessä.

Lisätiedot

Runokerhossa pi spa Askolan runo Kirkon Numero 15

Runokerhossa pi spa Askolan runo Kirkon Numero 15 Usko kestää haasteiden keskellä Sivu 6 Runokerhossa piispa Askolan runo Sivu 6 Vapaaehtoisen on ajateltava myös itseään Sivu 12 Kirkonseutu Numero 15 Keskiviikkona 7.8.2013 Kahden kulttuurin liitto Sivu

Lisätiedot

Synodaalikokouksen pöytäkirja 2. Liitteet 5

Synodaalikokouksen pöytäkirja 2. Liitteet 5 Sisällys Synodaalikokouksen pöytäkirja 2 Liitteet 5 Synodaalikokouksen osanottajat Synodaalikokouksen ohjelma Piispa Eero Huovisen saarna Muistosanat vainajista Dos. Antti Raunion esitelmä Kanavien alustukset

Lisätiedot

Nimekelistassa mainitut hinnat ovat alennettuja hintoja ja ne sisältävät alv:n. Tuotenumero Tekijä Nimi Kustantaja Hinta

Nimekelistassa mainitut hinnat ovat alennettuja hintoja ja ne sisältävät alv:n. Tuotenumero Tekijä Nimi Kustantaja Hinta Ostotuki 2011 Nimekelistassa mainitut hinnat ovat alennettuja hintoja ja ne sisältävät alv:n. Kaunokirjallisuus Tuotenumero Tekijä Nimi Kustantaja Hinta 9789525860030 Aalto, Markku Reilummin blingiä viimeiseen

Lisätiedot

Professori Markku Löytönen

Professori Markku Löytönen Suomen tietokirjailijat ry Jäsentiedote 6/2011 Markku Heikkilä ja Terhi Pietiläinen hallitukseen, Jari Koskinen uudelle kaudelle Tietokirjailija! Ilmoittaudu jäsentilaisuuteen Educa-messuille 28.1. Syksyn

Lisätiedot

Suomen puhekielisten ilmausten kääntäminen viroksi Marja-Leena Tiaisen nuortenromaanissa

Suomen puhekielisten ilmausten kääntäminen viroksi Marja-Leena Tiaisen nuortenromaanissa Suomen puhekielisten ilmausten kääntäminen viroksi Marja-Leena Tiaisen nuortenromaanissa Suomen kielen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopistossa toukokuussa 2008 Marjaana Saastamoinen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

ASENNETTA Kalenteri 2006

ASENNETTA Kalenteri 2006 ASENNETTA Kalenteri 2006 Pääkirjoitus S Taide elämään eison vieraassa kaupungissa, aurinko paistaa niin talviselta taivaalta kuin etelässä on mahdollista, silmäni ovat liimaantuneet valtaviin edessäni

Lisätiedot

3629 Mäkikossa, Oma Yhteiskunnalle omistettu elämä : Miina Sillanpään elämän ja työn vaiheita. Helsinki : Tammi, 1947. - 392 s. : k u v.

3629 Mäkikossa, Oma Yhteiskunnalle omistettu elämä : Miina Sillanpään elämän ja työn vaiheita. Helsinki : Tammi, 1947. - 392 s. : k u v. 321 362 Mäkikossa, Oma Yhteiskunnalle omistettu elämä : Miina Sillanpään elämän ja työn vaiheita. Helsinki : Tammi, 147. - 32 s. : k u v. - Mäkinen, Aili Uskollista työtä työkansan asian puolesta. // SKP

Lisätiedot

Suomentaja normien ylläpitäjänä ja rakentajana Johan Bäckvall ja Topeliuksen Luonnon-kirjan suomennosprosessi

Suomentaja normien ylläpitäjänä ja rakentajana Johan Bäckvall ja Topeliuksen Luonnon-kirjan suomennosprosessi Kaarina Pitkänen-Heikkilä Suomentaja normien ylläpitäjänä ja rakentajana Johan Bäckvall ja Topeliuksen Luonnon-kirjan suomennosprosessi Zakharias Topeliuksen Naturens Bok ilmestyi ruotsiksi vuonna 1856.

Lisätiedot

Minna suvun saappaissa. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Maahanmuuttajan tukena arjessa. Kinkereillä Syrjälässä

Minna suvun saappaissa. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily. Maahanmuuttajan tukena arjessa. Kinkereillä Syrjälässä K S KIRKONSEUTU e u r a k u n t a l e h t i j o k a i s e e n k o t i i n 2 3.1. 2 0 0 8 2 / 2 0 0 8 A s i k k a l a n, H e i n o l a n j a L a h d e n s e u r a k u n n a t Kristus, Jumalan kirkkauden

Lisätiedot

Elämää edessä. Urban Light tavoittelee lahtelaisia nuoria Sivu 3. Hollolassa järjestettiin oma juttu äideille ja tyttärille Sivu 4

Elämää edessä. Urban Light tavoittelee lahtelaisia nuoria Sivu 3. Hollolassa järjestettiin oma juttu äideille ja tyttärille Sivu 4 K Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 15/2009 5.8.2009 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat PAVEL BEIRAD Elämää edessä Sivu 5 Urban Light tavoittelee lahtelaisia

Lisätiedot

Namibiassa kiitetään läheteistäsivu 6. Toivo kantaa, vaikka usko rakoilisi Sivu 7. Oma äänite toteutti haaveen Sivu 12

Namibiassa kiitetään läheteistäsivu 6. Toivo kantaa, vaikka usko rakoilisi Sivu 7. Oma äänite toteutti haaveen Sivu 12 K Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 15/2011 3.8.2011 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Kärkölän, Lahden, Nastolan ja Padasjoen seurakunnat teija kuuppo Namibiassa kiitetään läheteistäsivu 6 Toivo kantaa, vaikka

Lisätiedot

SUOMEN KIRJAKIELEN SAAMELAISET LAINAT

SUOMEN KIRJAKIELEN SAAMELAISET LAINAT KAISA HÄKKINEN SUOMEN KIRJAKIELEN SAAMELAISET LAINAT Suomen kirjakieleen kotiutuneista lainasanoista on valtaosa peräisin indoeurooppalaisista kielistä tai ne on ainakin saatu indoeurooppalaisten kielten

Lisätiedot

Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä

Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä Suomen kielen pitää-modaalirakenteen synnystä Henrika Kurkimäki Kandidaattitutkielma Finska, kandidatkurs, 30 hp Stockholms Universitet Sisällys 1. Johdanto...3 2. Käsitteet ja teoriat...6 3. Suomen aineiston

Lisätiedot

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin 16 Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 16 HELSINKI 2012 ISSN 1236-4304 (SARJA; PDF) Viipurin viisas - näkökulmia Jaakko Juteiniin toimittaneet

Lisätiedot

Minerva Kustannus Oy. Viitaniementie 13 40720 Jyväskylä. Puistokatu 3 B 18 00140 Helsinki. puh. (014) 3386 845. faksi (014) 3386 812

Minerva Kustannus Oy. Viitaniementie 13 40720 Jyväskylä. Puistokatu 3 B 18 00140 Helsinki. puh. (014) 3386 845. faksi (014) 3386 812 Minervan kevät 2007 Minerva Kustannus Oy Puistokatu 3 B 18 00140 Helsinki Viitaniementie 13 40720 Jyväskylä puh. (014) 3386 845 faksi (014) 3386 812 www.minervakustannus.fi etunimi.sukunimi@minervakustannus.fi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKIRJASTO. Aikuisten kasettiäänikirjat

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKIRJASTO KESKI-SUOMEN MAAKUNTAKIRJASTO. Aikuisten kasettiäänikirjat Aikuisten kasettiäänikirjat Päivitetty 2/2009 KAUNOKIRJALLISUUS ÄÄNITTEINÄ...2 SUOMENKIELISET KASETTIÄÄNIKIRJAT...2 80 Kaunokirjalliset kokoomateokset...2 81 Kansanrunous...3 82 Runot...4 83.2 Kuunnelmat...7

Lisätiedot

KUOPION ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KIRJASTO

KUOPION ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KIRJASTO KUOPION ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN KIRJASTO Teoksen nimi Tekijä/tekijät Ilmestymisvuosi ISSN ISBN Kustantamo Painopaikka Sivumäärä Kappalemäärä Koodi Ihmeidentekijä aikanamme 1989 Ristin Voitto Ry A1A 1.

Lisätiedot

Aapeli. Elmo, Elmeri. Ruut. Lea, Leea. Harri. Aku, Aukusti. Titta, Hilppa. Nyyrikki. Kari, Karri. Toini. Nuutti. Sakari, Saku. Solja.

Aapeli. Elmo, Elmeri. Ruut. Lea, Leea. Harri. Aku, Aukusti. Titta, Hilppa. Nyyrikki. Kari, Karri. Toini. Nuutti. Sakari, Saku. Solja. Joonatan TAMMIKUU Vainojen uhrien muistopäivä Viljo 0 0 0 0 Uudenvuodenpäivä Loppiainen Aapeli Elmo, Elmeri Ruut Lea, Leea Harri Aku, Aukusti Titta, Hilppa Veikko, Veli, Veijo Nyyrikki Kari, Karri Toini

Lisätiedot

0 YLEISTEOKSET. KIRJA-ALA. KIRJASTOTOIMI YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA. JOUKKOTIEDOTUS Luokka Tekijä Nimeke Materiaali Niteet

0 YLEISTEOKSET. KIRJA-ALA. KIRJASTOTOIMI YLEINEN KULTTUURIPOLITIIKKA. JOUKKOTIEDOTUS Luokka Tekijä Nimeke Materiaali Niteet Keuruu 1 / 31 Uutuusluettelo 5.8.2015 Uutuudet ajalla 1.5.2015-5.8.2015 Uutuuksia: 580 nimekettä Kirjasto: Keuruu Osasto: Aikuistenosasto Materiaali: Kirjat TIETOKIRJALLISUUS 0 YLEISTEOKSET. KIRJA-ALA.

Lisätiedot

Apurahan saaja Hankkeen nimi Myönnetty apuraha. Aho Merja Saarenmaan matkaopas 2000. Airaksinen Timo Turvallisuuden rajoilla 3000

Apurahan saaja Hankkeen nimi Myönnetty apuraha. Aho Merja Saarenmaan matkaopas 2000. Airaksinen Timo Turvallisuuden rajoilla 3000 SYKSYN APURAHAT 2010 Hallituksen päätös 2.12.2010 Apurahan saaja Hankkeen nimi Myönnetty apuraha Aho Merja Saarenmaan matkaopas 2000 Airaksinen Timo Turvallisuuden rajoilla 3000 Airola Anneli Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia

Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia Anna Makkonen (14.7.2006 alkaen Anna Kuismin) -bibliografia Laadittu syksyllä 2006. Laatija Eeva-Liisa Haanpää Bibliografiaa ylläpidetään jatkuvasti. Päivitetty viimeksi 6/2013. Sisällys A. Artikkelit...

Lisätiedot

SUOMALAISEN NAISLIITON KIRJASTO 2012 -

SUOMALAISEN NAISLIITON KIRJASTO 2012 - SUOMALAISEN NAISLIITON KIRJASTO 2012 - Julkaisujen tekijä ja nimeketiedot olen kopioinut LINDA:sta, yliopistojen yhteistietokannasta www.linda Julkaisua koskevat tiedot (painos, julkaisuvuosi, julkaisija,

Lisätiedot