Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. Muutamista piispa Henrikin surmavirressä esiintyvistä nimistä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. Muutamista piispa Henrikin surmavirressä esiintyvistä nimistä"

Transkriptio

1 Sananjalkojen 1 55 artikkeliluettelo (v ) SJ 1 (1959) Paavo Ravila Paavo Numminen Hans Fromm Mauno Koski Toivo Vuorela Esko Aaltonen Elsa Erho Leevi Valkama Kerttu Tanner Esko Ervasti Kielitieteen yhtenäisyys Eräistä lauseenjäsennyksen seikoista Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä Muutamista piispa Henrikin surmavirressä esiintyvistä nimistä Kylien ja maatilojen nimien vaihtumisesta ja muuttumisesta eräissä Lounais-Suomen pitäjissä Hanho eli kousa Ihmisten ulkomuodon luonnehtiminen kansankielessä Tšeremissin perfekti Maiju Lassilan tyylistä Tunnelma sanan käytöstä F. E. Sillanpään Elämässä ja auringossa Kehtolaulut suomalaisessa lyriikassa Metafyysisten voimien probleemista V. A. Koskenniemen varhaisemmassa lyriikassa Niilo Ikola ja Jussi Uotila Suomen Kielen Seuran vaiheita SJ 2 (1960) Martti Rapola Paavo Ravila Paavo Siro Göran Karlsson Eeva Maria Närhi Kielemme rakennusaineet Reunamerkintöjä Juhana Cajanuksen virren julkaisuasuihin Adjektiiviattribuutin kongruenssin synty suomen kielessä Suomen yksinäislauseen perustuvia ongelmia Pari huomiota suomen muoto-opin alalta Tienviittaa merkitsevistä sanoista rasti, tikka ja osviitta

2 Laura Jokinen Suomen kielen maaginen viha J. A. Lopmeri Kalanti -ongelma uudesta näkökulmasta Keijo Ahti Esko Aaltonen Ilmar Talve Kauko Kyyrö Eino Krohn Elsa Erho Kerttu Tanner Lauseenvastikkeiden yleisyydestä Toivo Pekkasen kielessä Kansankielen ilmauksia ihmisten luonteenominaisuuksista ja käyttäytymisestä Virolainen sauna Poliittiset allegoriat suomenkielisessä runoudessa helmikuun manifestista suurlakkoon Graal-taru suomalaisessa runoudessa Ihmisasumisesta johtuva tuoksu F. E. Sillanpään tuotannossa Meri Uuno Kailaan runoudessa SJ 3 (1961) Hans Fromm Jouko Vahe Rauni Kivistö Paavo Numminen Ilmar Talve Martti Haavio Lauri Honko Kauko Kyyrö Kerttu Tanner Elsa Erho Esko Ervasti Suomen tahra-sanan etymologiasta Lisäpiirteitä lounaismurteiden äännehistoriaan Eräistä elää-verbin ja sen johdosten merkityksistä suomen murteissa Artikkelityylimme kuvat Keinu ja keinuminen suomessa Iski tulta ilman herra Funktioanalyyttisesta tutkimustavasta Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ja Aleksis Kivi Oiva Paloheimon lapsikuvauksesta Vuoden- ja vuorokauden ajoista V. A. Koskenniemen runoudessa Kaarlo Sarkian Unen kaivo runon lyyrisistä motiiveista

3 SJ 4 (1962) Ilmari Kohtamäki Kotimaisen kirjallisuuden ja kirjallisuudentutkimuksen näkymiä J. A. Lopmeri Varsinaissuomalaisia kylännimiä Vappu Vainio Kustaa Vilkuna Ahti Paulaharju Ilmar Talve Elsa Erho Mauno Koski Kotva-sanueen merkityksistä Ensimmäinen ja toinen Talviapajan avaaminen Rymättylän vesillä Hailuodon kansantarinat Suomen sahatyöläisten työstä, työajasta ja palkkaustavasta ennen 1920-lukua...runoin pääsi mä seppelöin. Eräs V. A. Koskenniemen klassistinen runokuva Aleksis Kiven Keinu-runon Onnela SJ 5 (1963) Niilo Ikola Eero Matinolli Paavo Siro Göran Karlsson Marja-Leena Soininen Mikael Agricolan suomentamat Raamatun kohdat ja niiden osuus koko Raamatusta Samuel Forseenin elämänvaiheista Muuttuva kielioppi Eräiden suomen sanojen varhaisesiintymiä, niiden merkityshistoriaa ja vanhempaa synonyymistoa Eräästä 1600-luvun kirjasuomen tyylipiirteestä Kvasirakenteen muodosta ja käytöstä suomen murteissa Paavo Siro Lauri Kettunen Ilmar Talve Hans Fromm Kerttu Tanner Suomalainen kansatiede. Tähänastista kehitystä ja tulevaisuuden tehtäviä Lemminkäinen ja Balder Aapeli Muttinen Joel Lehtosen alter ego. Yhteiskunnallisia näkökohtia

4 G. Rancken K. A. Gottlund opettavien satuainesten käyttäjänä Sulo Haltsonen Elsa Erho Varhaisin Schillerin suomennosmukaelma Konsuli Brennerin jälkikesä. V. A. Koskenniemen ainoa romaani SJ 6 (1964) Martti Rapola Paavo Siro Marjatta Kärkkäinen Aimo Hakanen Paavo Numminen Ilmar Talve Lauri Honko Kerttu Tanner Gunnar R. Rancken Herbert Salu Pyhät ja profaanit kiusaukset. Vanhan kirjasuomeen kohdistuva sanatutkielma Infinitiivin asema suomen kieliopissa Vepsän klusiilisysteemi Aamun aikojen ilmaiseminen suomen kielessä Suomen kielen elki-sanue Verbin ja substantiivin taistelu Kannakselainen säärikokko Siirtymäriitit Maa ja avaruus Lauri Viljasen runoudessa Faabelien ja niissä käytettyjen tyyppien syntyhistoriaa Sanomalehden alakerta Virossa viime vuosisadan lopulla SJ 7 (1965) Ilmari Kohtamäki Göran Karlsson Ilmar Talve Modernin proosan ongelmia Käteinen ja luotto. Parin suomen maksutermin historiaa Suomen kielen kehityskaudet Suomen kansanomaisesta kalkinpoltosta J. Eenilä Lautojen ja lankkujen käsinsahaus Suomessa Jussi Kallio Leevi Valkama Pahan sulhon saanut Kuvakielen funktioista Aleksis Kiven Kullervossa

5 Elsa Erho Kerttu Saarenheimo V. A. Koskenniemi akateemisena juhlarunoilijana Nuori Voima kirjallisena aikakauslehtenä 1930-luvulla SJ 8 (1966) Lauri Hakulinen Göran Karlsson Matti Liimola Tuuli Åkerman Martti Haavio Niilo Ikola Ilmari Kohtamäki Pekka Mattila Kerttu Saarenheimo Elsa Erho Gunnar E. Rancken Polysemiasta Eräitä tilastollisia tietoja subjektin ja predikaatin numeruskongruenssista suomen murteissa Sanahistoriallisia huomioita Päästä meitä pahasta. Eräs itämerensuomalaisten kielten objektikysymys Adverbiaalisesta genetiivistä Satakuntalaisen ruokatalouden muuttumisesta 1900-luvulla Lehtikelikko Mikael Agricolan Uuden Testamentin painatusvaiheita August Ahlqvist ja kansallinen teatteri Eräitä ranskalaisuuden piirteitä V. A. Koskenniemen esseetyylissä Tolstoilaisuudesta Johannes Linnankosken Pakolaisissa Tie ja kulkijat Pentti Haanpään tuotannossa Faabelimuistumien maailmasta SJ 9 (1967) Lauri Hakulinen Terho Itkonen Unkarin kielen yliopisto-opetuksesta Suomessa Genetiivi tšeremissin sijasysteemissä Vuohenkalma A. Alhoniemi Rauman seudun murteen sisäheitosta M. K. Suojanen Turun kouluslangista

6 Kaino Heikkilä Pentti Vartiainen Tellervo Salonen Matti Liimola Lauri Honko Helmer Tegengren Leevi Valkama Pirkko Alhoniemi Kerttu Saarenheimo Elsa Erho Etymologisia huomioita mordvalaisesta kaunokirjallisuudesta Verbien nominaalirakenteista Eräistä suomen kielen pleonastisista verbi-ilmauksista Vogulin βə-, βi- jne. ottaa -verbin pleonastisesta käytöstä Perinnelajianalyysin tehtävistä Aleksis Kivi ja yksijalkainen koira Papin tyttärestä Mirdjaan. Hiukan suomalaisen romaanin muotohistoriaa Veijo Meren Peiliin piirretty nainen. Aineksia ja rakenteen piirteitä Ompelijatar ohjelmarealismissa Pentti Haanpään ilmaisuraivo SJ 10 (1968) Martti Rapola Martti Parvio Pentti Virrankoski Labuntur anni fugaces (Niilo Ikolan 85-vuotispäivän johdosta) Mikael Agricola ja hänen Uusi Testamenttinsa Kuka oli Narvan ilolaulun sepittäjä IGHS? Verbi- ja objektikategorioiden keskinäisistä suhteista A. Alhonieni Suomen ja tšeremissin kielen suuntasijajärjestelmien funktionaalisesta rakenteesta Jaakko Sarvela Kasvinnimi sana(n)jalka Veikko Anttila Rymättylän talvinuottakalastus muuttuvana elinkeinona Hans Fromm Kristiina Rokala Pirkko Alhoniemi Gunnar E. Rancken Karjalainen satu kiovalaisen bylinan säilyttäjänä Älä kihlo kirkkotiellä Vårt land ja virikkeet Abraham Poppiuksen runoja faabeliaiheista

7 Elsa Erho Liisi Putto Unto Seppäsen kotiseututaiteesta Metsäherra Ilmari Kiannon tuotannossa SJ 11 (1969) Paavo Ravila Martti Rapola Robert Hinderling Kielentutkimuksemme tietään etsimässä Anonyymi Eurén Torjuuko suomen kielen rakenne vierasperäisiä sanoja? Agenttirakenteen syntaktista taustaa A. Alhoniemi Datiivin epäadverbiaalisesta käytöstä tšeremissin kielessä László Jakab Martti Haavio Lauri Honko Unkarin kielen käänteissanakirja ja kielihistorian tutkimus Suomalainen Junckari-jumala Rooliteorian soveltamisesta uskontotieteessä M. K. Suojanen Nainen Oiva Paloheimon symboliikassa Maila Valkeakari Eläytymisesityksen tulo suomalaiseen kirjallisuuteen SJ 12 (1970) Terho Itkonen Valma Yli-Vakkuri Juha Pentikäinen Ahti Paulaharju Leevi Valkama Kerttu Saarenheimo Etsimisen ja löytämisen alalta Runo kielimuotona Konkreettisen substantiivin paikallissija-attribuutti suomen paikallissijajärjestelmässä Perinne- ja uskontoantropologisen syvätutkimuksen menetelmästä Eräitä Tenon ja Inarijoen kesäpaikkoja Kuusi ja seitsemän veljestä Helka Hiisku runoilijana

8 SJ 13 (1970) Pertti Virtaranta Göran Karlsson Outi Lehtipuro Matleena Tornberg Elsa Erho Pirkko Alhoniemi Martti Rapola 80-vuotias Lauseenvastikkeista ja upotetuista lauseista Kardinaalilukusanaa edeltävän attribuutin numeruksesta Yhteisöntutkimus ja folkloristiikka Kuusamolainen suurperhe työ- ja elinyhteisönä Jorma Korpelan kirjallisista virikkeistä Marja-Liisa Vartion Hänen olivat linnut SJ 14 (1971) Alho Alhoniemi Aimo Hakanen Pekka Lehtimäki Lauri Honko Unto Salo Päivikki Suojanen Aili Nenola-Kallio Pirkko Alhoniemi Liisi Huhtala Sampo Haahtela Synkronisen tutkimuksen merkityksestä fennougristiikalle Kirjakieli ja puhekieli, yleiskieli ja murre Genetiivin funktioista Normaalilause ja eksistentiaalilause Mem messää haje vissa Perinne-ekologiaa miten ja miksi? Merikarvian tonttukivet Spontaani saarna Itkuvirsien henkilönnimitysten typologiaa Realistien ihanteista Ison isännän torpparit Kohtalonsa on sanoillakin SJ 15 (1973) Aimo Hakanen Valma Yli-Vakkuri Assosiaatio, motivaatio ja presuppositio Suomen virke ja lause

9 Auli Hakulinen Valentin Kiparsky Päivikki Suojanen Aili Nenola-Kallio Toivo Tikkanen Pekka Mattila Pirkko Alhoniemi Semanttisia huomioita lauseenvastikkeista Tonttukivet Kuurinmaalla? Lähteiden käyttö spontaanissa saarnassa Inkerin itkuvirsialuejako Rannikkokalastuksemme koneellistumisesta 1870-luvulta 1920-luvulle Romaaneja vai novellikokoelmia? Christen Kihlmanin sininen äiti SJ 16 (1974) Bertel Fortelius Seppo Räsänen Fred Karlsson Turunmaan ruotsalaisperäistä ja suomalaisperäistä paikannimistöä Tuuleen viritetty korva Sukupuoliroolien kielellisistä heijastumista E. Kiuru Piirilaulu, liekkilaulu ja röntyskä Inkerin lauluperinteessä Ilmar Talve Pekka Mattila Reetta Nieminen Suomessa käytetyistä veriruoista Runon rytmi ja merkityssuhteet Kaupunkimiljöö Arvi Kivimaan varhaistuotannossa SJ 17 (1975) Alho Alhoniemi Auli Hakulinen Fred Karlsson Ilmar Talve Jenny Lilja Eräistä suomen kielen paikallissijojen keskeisistä käyttötavoista Suomen sitä: pragmatiikan heijastuma syntaksissa Kielen mutaatioista Suomen kielen tulevaisuus Hämäläinen riukujuhla ja uunin särkeminen Sisäkkäiset todellisuudet

10 Pekka Mattila Irmeli Niemi Fiktiivisen todellisuuden tasoja Antti Hyryn epiikassa Syytös hätämerkki nauru SJ 18 (1976) Ilkka Hirvonen Östen Dahl Fred Karlsson Valma Yli-Vakkuri Kaisa Häkkinen Tuula Leimu Lauri Honko Pekka Mattila Kerttu Saarenheimo Sisko Ukkonen Antti Lizelius suomen kielen viljelijänä Kuinka omintakeinen on Agricolan Uuden Testamentin ns. toinen alkupuhe? Verbien aspektit ja objektin sijamerkintä: vertailua suomen ja venäjän välillä Onko suomen kvalitatiivinen astevaihtelu epäproduktiivinen jäänne? Vokaalisynteesiin perustuva tutkimus suomen ja unkarin vokaalifoneemien rajoista Suomen teollisuustyöväestön työvaatteista Riittien luokituksesta Pari aspektia novellitaiteestamme Risorgimentorunoudestamme Volter Kilven Albatrossin tarina SJ 19 (1977) Fred Karlsson Kaisa Häkkinen Tuula Leimu Lauri Honko Aili Nenola-Kallio Leevi Valkama Verbien piiloderivaatiosta Eräistä morfologian teorian ajankohtaisista ongelmista Tilastotietoja suomen kielen äännerakenteesta Tehdastyöläisten työpaikkaruokailusta Kansanlääkintä kehityksen näkökulmasta Inkerin itkuvirsien ja kalevalamittaisen runouden suhteista Alkion ja Koskenniemen kirjeenvaihtoa

11 Pirkko Alhoniemi Christer Kihlmanin Varo, autuas! SJ 20 (1978) Unto Salo Helena Rautala Jussi Kallio Aili Nenola-Kallio Markku Aukia Pirkko Alhoniemi Pekka Mattila Jorma Rakkolainen Suomen esihistoriallinen menneisyys ja sen arkeologinen kuva lappalaiskulttuurin tarjoamien analogioiden valossa Verbien sisäisestä aspektista Subjektin määräisyyden ja epämääräisyyden ilmaisukeinot englannissa ja suomessa Kolmannen persoonan dilemmat Niin miä elän kui kylmäs sarajas. Inkeriläiset tilapääitkuvirret Reikätuoleista leikkikehiin Salamiin kuninkaat: Runebergin testamentti? Runebergin novellit tradition lähtökohtina Hänen Majesteettinsa Elenius ensimmäinen SJ 21 (1979) Seppo Räsänen Päivi Tammi Ilkka Hirvonen Lauri Honko Martti Junnonaho Päivikki Suojanen Leevi Valkama Pirjo Vaittinen Epätarkkuus kielen käyttökelpoisuutta lisäävänä tekijänä Huomioita suomen sijojen frekvensseistä Muotinimiä ja nimimuoteja. Turkulaisten suosikkinimistä tällä vuosisadalla Onko ims. huikea skandinaavista alkuperää? Perinteen sopeutumisesta Vastakulttuurin käsiteanalyysia Veisuuaktien antropologiaa Muuan näkökulma Santeri Alkion Murtuvia voimia Säädyllinen murhenäytelmä: romaani muutosten kourissa

12 SJ 22 (1980) Hans Fromm Fred Karlsson Ilkka Hirvonen Aimo Hakanen Leena Hilpinen Satu Apo Stig Söderholm Onerva Kylmämetsä-Kiiski Kalevalan reseption historiaa Miten tieto kasvaa kielitieteessä? Suomen kielen persoonallisesta passiivista Spesieksen kategoriasta suomen kielen kuvauksessa Oliko Vammala oikea valinta? Pihtirasvaa ja vetolaastaria Suomen teollisuustyöväestön tulokastavoista 1900-luvun ensimmäisella puoliskolla Ihmesatujen teemat ja niiden tulkinta Sielulintumotiivit karjalaisissa kuolinitkuissa Kristian Korpista Leo Arneen. Katsaus Mika Waltarin salanimija nimimerkkikirjoituksiin SJ 23 (1981) Unto Salo Jorma Kytömäki Esihistoriallisen asutuksen jatkuvuudesta Suomen rannikolla Maantieteellinen tutkimus lingvistin apuna M. K. Suojanen Puhe, tilanne, rooli Leena Salomaa Osmo Nikkilä Juhani Pahikkala Pentti Leino Péter Simoncsics Turkulaisten kielellisistä asenteista Germaanisperäisiä reippaita sanoja itämerensuomessa Pääpainottomien tavujen diftongit Maskun murteessa Itämerensuomalaisen itkuvirsikielen tutkimusongelmia Syntaktomorfeemi -É: unkarin syntaksin läpileikkauskuva SJ 24 (1982) Kaisa Häkkinen Kari Nahkola Suomen kielen sanaston suomalais-ugrilaiset juuret Havaintoja perihämäläisen murteen muuttumisesta Derivaatiokielioppia I: verbijohdokset

13 Katri Sarmavuori Paul Kokla Kehityspsykologista kielioppia kohti Kielenuudistus ja kielensäätely viron kirjakielen kehittämismalleina Etelävirolainen käsikirja vuodelta 1691 Päivi Lappalainen Sampo Haahtela Pirjo Vaittinen Kritiikki essee kirjallisuudentutkimus: terminologista rajankäyntiä Näkökulma Seunalan Annan kehtolauluun Kieli ja kerronta maailmankatsomuksen kuvastajina Teuvo Pakkalan romaanissa Pieni elämäntarina SJ 25 (1983) Eira Söderholm Päivikki Suojanen Lassi Saressalo Timo Juhani Virtanen Pirjo Vaittinen Porthan kielentutkijana Derivaatiokielioppia 2: verbikantaiset nominijohdokset Alattion murteen vesistöappellatiivit Sanaton viestintä kulttuuriantropologisena ongelmana Identiteetin nurja puoli: etnisten stereotyyppien tarkastelua Olohuone Sillanpään Nuorena nukkuneen vastaanotto Ruotsissa SJ 26 (1984) Sirkka-Liisa Hahmo Esko Koivusalo Helena Rautala Arja Koskinen Kalevala ja Alankomaat Mikael Agricola ja suomalainen lakikieli Suomen partitiivisubjektin kääntyminen englantiin: kontrastiivinen analyysi Kulttuurikonteksti käännösongelmana: Günter Grassin Kampela suomalaisissa vesissä Derivaatiokielioppia 3: nominikantaiset nominijohdokset

14 Lauri Honko Risto Känsälä Lea Rojola Tyhjät tekstit, täydet merkitykset: folkloren tranformaaleista merkityksistä Sivukamaritupa Toivo Pekkasen Mustan hurmion rakenteellinen symboliikka SJ 27 (1985) Aimo Hakanen Matti Larjavaara Leenä Kytömäki Tapani Lehtinen Pentti Leino Ulla Palomäki Virpi Nurmi Suomen kielen tutkimuksen tehtävistä Suomen demonstratiivisysteemin rakenne Puhutun ja kirjoitetun kielen välisistä syntaktisista eroista Kielioppia kieliopin vuoksi: sillä-konjunktio äidinkielen oppikirjoissa Venäjän verbisemantiikkaa itämerensuomessa: karjalan ja vepsän inkoatiiviverbit Memoraattien ja tarinoiden supranormaalit merkit Maalaisten apostoli: Haanpää talonpoikien kuvaajana Ulkomaalaiset lasinpuhaltajat Suomessa SJ 28 (1986) Aimo Hakanen Jorma Toivainen Leena Kytömäki Jüri Valge Annikki Kaivola-Bregenhøj Ilmar Talve Possessiivisuffiksin apologia Satakuntalaismurteiden lauseenvastikkeista Suomen subjektin piirteitä Kielen lipsahduksia: kielellisen leikittelyn anatomiaa Lauri Kettunen ja muuan viron oikeinkirjoituskiista Kertomuksen toistaminen Unikeonpäivä: kylpyläjuhlasta kaupunkitapahtumaksi Pekka Mattila Luova muisti ja muiston pysyvyys: näkökulma V. A. Koskenniemen tuotantoon

15 Pirjo Vaittinen Noitarummun ja tuohitorven kaikuja: suomalaislyriikka ruotsalaissilmin SJ 29 (1987) Kaisa Häkkinen Jorma Toivainen Ilkka Norri Sirkka Saarinen Leena Kytömäki Kerttu Saarenheimo Ilmar Talve Suomen kielen vanhoista ja uusista yhdysverbeistä Agricolan canssa ja cansa Kielen aikasuhteet ja lapsi Komponenttianalyysin käytöstä eufemismien ja eieufemismien erottamisessa Loputtomaan pylvääseen kiipeän pää ylösalaisin: marilaisen arvoituksen rakenne Kieleen muuttanut ihminen: Pentti Saarikosken suhde kieleen F. E. Sillanpää ja V. A. Koskenniemi: aikalaiskirjeenvaihtoa Morsiamesta nuorikoksi: häiden rakenne itämerensuomalaisilla SJ 30 (1988) Veikko Anttila Alho Alhoniemi Tuomo Jämsä Juhani Pahikkala Seija Rasku Lauri Honko Matti Räsänen Pekka Leimu Humansitin muotokuva: Ilmar Talve seitsenkymppinen Suomalais-ugrilaisia aikasuhteita Postpositiorakenteiden synkroniaa ja diakroniaa Lappi pakenee, lanta sikenee: sanojen Lappi ja lappalainen alkuperä Lounaismurteiden passiivin toisen partisiipin ongelma Köllit kyläyhteisössä Perinnelajiteoria Työväenkulttuuri: vastakulttuurista valtakulttuuriin Pentti Haanpää ja Nikke Pärmi

16 SJ 31 (1989) Päivi Rintala Alho Alhoniemi Jorma Koivulehto Aimo Hakanen Leena Kytömäki Reet Kasik Rohkeasti uusille teille Suomen ja mordvan vanhat erosijat omilla teillään Post- ja prepositioiden rektiosijoista Etymologioinnin periaatteita: suomen keto, saamen gieďde Liekovesi ja Houhajärvi Teettoverbit: johdon ja taivutuksen välimaastoa Eestin ja suomen verbinjohto Gizella Labádi Sirkka Saarinen Suomen ja unkarin deskriptiiviverbien syntaksia Maija Grönholm Paula Sjöblom Satu Apo Tarja-Liisa Hypén Päivi Lappalainen Ruotsalaislainojen pejoroituminen Turun murteessa Kieliyhteisö sukunimistön muokkaajana Kaksi luokkaa, kaksi satuperinnettä: havaintoja 1800-luvun kansan- ja taidesaduista Kansalliskirjailijan myytti: aikalaisvastaanoton suhde Juhani Ahon kirjailijankuvaan Lukijan elämystä etsimässä: Lauri Viljanen Kilven ja Sillanpään kriitikkona SJ 32 (1990) Silva Kiuru Pirkko Forsman Svensson Leena Kytömäki Arja Lampinen Lauri Honko Lea Rojola Aulikki Jalava Tekstivertailu vanhan kirjasuomen tutkimuskeinona Teonnimijohdin -minen 1600-luvun kirjasuomessa ja nykyproosassa Nominikantaisten verbijohdosten rakennemalleja Suomen kielen kohteliasuusstrategiat Folkloreprosessi Volter Kilpi ja sisäinen ihminen Lea Helon tuotannon vastaanotto ja aika

17 SJ 33 (1991) Leena Kytömäki Mikä on johdosten paikka? Kaisa Häkkinen Pia Björkqvist Varhaisnykysuomen yhdyssanat Hannu Remes Timo Haukioja Rauni Kaskenviita Pirkko Alhoniemi Tuija Takala Ulla Nygren Vertaillen vertailusta: suomen ja viron komparaation morfologiaa Varsi-sanue kognitiivisen semantiikan valossa Alluusiot Asterix-sarjan kulttuurisidonnaisena käännösongelmana Vaellus kuvien mukaan: Paavo Rintalan kaksi taiteilijaromaania Tulenkantajien proosa ja kirjallisuushistorioiden modernismikäsitykset Minuuden kokemus motiivina Paavo Haavikon varhaislyriikassa Silloista Synnyinmaahan SJ 34 (1992) Aimo Hakanen Alho Alhoniemi Päivi Rintala Leena Kytömäki Valma Yli-Vakkuri Jaana Reinikka Unto Salo Lauri Honko Terhi Laaksonen Opere honestatur artifex Pienimuotoinen kieliperimämme Mordvan sijasynkretismistä Suomen kirjakielen normeista Suomen verbinjohto ja sen kuvausongelmat Suomen kielen omistusliitteen tulevaisuus Suomen kielen lempi-sanue Raudan synty: rautatekniikan varhaisvaiheista Suomessa Dialogisesta kenttämetodista Todellisuuskäsityksen hajoaminen Marko Tapion romaanissa Aapo Heiskasen viikatetanssi

18 SJ 35 (1994) Kaisa Häkkinen Raija Bartens Silva Kiuru Aimo Hakanen Kaija Mallat Arja Lampinen Katriina Siivonen Pekka Mattila Ulla-Maija Juutila Suomen lukusanasysteemin historiaa Permiläiset l ja s -koaffiksit Agricolaa tekstilajeittain Partisiippiattribuutit kirjoitetun yleiskielen tyylipiirre Kyöpelinvuoret Jyväskylän uniikkinimet Ihmisten ulkoasujen viestit ja niiden tulkinta Kineettisyyden ja vivahteiden voima Kaarlo Sarkian lyriikassa Ruumiillisuus, seksuaalisuus ja naisen identiteetti Iris Uurron romaanituotannossa SJ 36 (1994) Siva Kiuru Alpo Räisänen Tuomo Tuomi Tuomas Huumo Luigi de Anna Me toiwotam, me toiwotamma, me toiwotamme onnea! Persoonapäätteen variaatio vuoden 1642 Bibliassa Potentiaali suomalaisessa Raamatussa ja vähän muuallakin Derivaatio kielellisenä prosessina Kainuun murteen nta (nti) -johtimiset teonnimet Jäännöslopukenomineista ja variaatiosta Etelä-Pohjanmaan Järviseudun murteissa Suomen kielen lokaalisten adverbiaalien vaikutusalahierarkia Italian kielen suomalaiset lainasanat kulttuurihistorian näkökulmasta Matti Räsänen Timo J. Virtanen Kulttuurien kohtaaminen: pakolainen, siirtolainen, vierastyöläinen

19 SJ 37 (1995) Kaisa Häkkinen Tuomas Huumo Renate Pajusalu Sakari Hinneri Lauri Honko Päivikki Suojanen Liisi Huhtala Tilamorfeemit, kielijärjestelmän kodittomat kulmakivet Itse-sanan syntaktinen käyttö suomen yleiskielessä ja murteissa Paikallissijan kieliopillistuminen datiivi-genetiivin funktioon: uralilaisen n-sijan ja itämerensuomalaisen adessiivin kehityksen vertailua Pronominit see, tema ja ta viron puhekielessä Niittyjen ja peltojen nimistä ja nimityksistä Vakka-Suomen vanhoissa kylissä ekologinen näkökulma Multiformit ja pitkän eepoksen arvoitus Tutkijan kuva kohteesta: metodologisia näkökohtia Kulttuuri-ihmisen kärsimykset: Maila Talvion matkakirjeiden diskurssit SJ 38 (1996) Kaisa Häkkinen Tuomas Huumo Sirkka Saarinen Kirsti Toivainen Piritta Hietanen Matti K. Suojanen Indouralilainen arvoitus ja sen mahdollinen ratkaisu Abessiivin käyttö suomen yleiskielessä ja murteissa Ei-temporaalisten tila-adverbiaalien temporaalisista tulkinnoista Kaksi yhteenkietoutunutta perinteenlajin nimitystä Aikaviitteisyys kolmivuotiaiden suomalaislasten kielessä Hectorin laulutekstit ja suomalaisen lyriikan perinne Kertomukset päivittäisviestinnässä H. K. Riikonen Katseita kotimaahan: Suomi, Karjala ja Vironlahti Pentti Saarikosken Ruotsin-kauden tuotannossa Pirkko Alhoniemi Kalle Pihlainen Orfeus toisessa maailmansodassa: Paavo Rintalan proosateos Sarmatian Orfeus Akseli Gallen-Kallelan Kalman kukka

20 SJ 39 (1997) Alho Alhoniemi Mauno Koski Kaisa Häkkinen Ilkka Hirvonen Tuomas Huumo Kirsi Elsayed Teppo Korhonen Mikko Kero Liisa Saariluoma Kerttu Saarenheimo Minna Aalto Fennougristiikan monet kasvot Selkä Kuinka ruotsin kieli on vaikuttanut suomeen? Mikä on sanojen juhla ja joulu germaanis-skandinaavinen alkuperä? Partitiivisubjekti ja tilajatkumot Infinitiivin subjekti manipuloinnin kohteena Pääsiäiskortti Viinalla ajaminen omavaraistalouden vaihdantaperinne ja sen katoaminen Romaaniteorian asema kirjallisuudentutkimuksessa Elina Vaara ja Viro Helmi Setälä vuosisadan alun naiskirjailijana SJ 40 (1998) Sana raamattu Agricolalla ja uudemmassa kirjasuomessa Kaisa Häkkinen Pia Blomqvist Suomea suomalaisille suomeksi vuodesta 1836: Elias Lönnrotin kieliopilliset kirjoitukset Mehiläisessä Päivi Rintala Krista Ojutkangas Petri Kallio Marjut Huuskonen Helena Ruotsala Kaisa Kurikka Kielikäsitys ja kielenohjailu Itämerensuomalainen näkökulma kieliopillistumiseen Kalja Kotoperäiset perinnelajitermit tulkinnan viitoittajina Vaatteeni kertokoon kenen kotoa ja mistä päin olen poissa. Lapinpuvun sisältämät viestit käyttäjän näkökulmasta Nimiä vai titteleitä? Erisnimien tematisoituminen Algot Untolan tuotannossa

21 Irmeli Niemi Olek, mitä pahaa se taikina unessa tietäisi. Unet ja enteet Maria Jotunin proosassa SJ 41 (1999) Lars-Gunnar Larsson Tuomas Huumo Pirkko Forsman Svensson Arja Lampinen Vesa Jarva Tommi Kurki Karl Pajusalu Janne Savela Päivi Mikola Taina Ukkonen Reetta Nieminen Bengt Skytte ja Ruotsin fennougristiikan traditio Kieltolauseen partitiivisubjektin semantiikkaa Vanhan kirjasuomen kvasirakenne Havaintoja komitatiivin käytöstä suomen murteissa ja yleiskielessä Iloisa Sisko ja Reima Veikko miten kaksosten nimet muodostavat parin? tytinä aladobi -sanan motivaatiosta Havaintoja Eurajoen murteen muuttumisesta Etelä-Viron murremaisemat uudessa valaistuksessa Tutkimus komisyrjäänin ja suomen vokaalifoneemien rakenteesta Juhlamenyy tutkimus turkulaisita ruokalistoista vuosilta Turkulaisten telakoiden arki telakkatyöläisnaisten muistoissa Naisen tie L. Onervan novelleissa SJ 42 (2000) Aimo Hakanen Nobufumi Inaba Onks teijä heitin? Monikon persoonapronomineiksi luokiteltujen muotojen käytöstä suomen murteissa ja kirjakielessä Genetiivin ja partitiivin datiivinen käyttö vanhassa kirjasuomessa: sijamerkinnän ja sijajärjestelmän suhteesta Marja Saanilahti Kari Nahkola Suomalainen slangi kielellisenä ja sosiaalisena ilmiönä Laura Pertilä Passiivimuotojen aktiivistuminen suomen kielessä

22 Paula Sjöblom Kirsti Siitonen Pasi Enges Outi Figerroos Ulla-Maija Juutila Yritysnimet rajanvetoja Nollapersoonalauseet edistyneen suomenoppijan käytössä ja tulkittavina Supranormaalit elämykset ja merkitysten variaatio Sähkö ja valon aika näkökulma maaseudun moderniin muutokseen ennen 1960-lukua Naiset sodassa. Sota paremman maailman puolesta Elvi Sinervon teoksessa Toveri, älä petä SJ 43 (2001) Pirkko Forsman Svensson Nobufumi Inaba Markku Varis Päivi Laine Ilona Nagy Kaisa Häkkinen Anne Heimo Satu Jaatinen Meri Lintu Potentiaali varhaisnykysuomen kynnyksellä Elollistarkoitteinen lähde ja sen s-sijainen merkintä itämerensuomalaisissa kielissä Sienten nimet sienestäjän oppaana August Ahlqvist maantieteen sanaston kehittäjänä Unkarin vanhan kirjakielen rinnasteisten sanaparien taustasta Nestor Eemil Setälän kouluaikaiset kieli- ja kulttuuriharrastukset Vuoden 1918 muistin paikat Sammatissa Emännät kautta Suomen kotirintaman naiset jatkosodan mainonnan silmin Keräilijän kehityskaari SJ 44 (2002) Pentti Vartiainen Jenni Hurme Kolmannen persoonan possessiivisuffiksin viittaussuhteet suomen yleiskielessä Biitti ei piisaa koko ruokavalioksi. Musiikkiviitteisten ruokametaforailmausten systemaattinen käyttö Suosikin musiikkiarvosteluteksteissä Aila Mielikäinen Marjatta Palander Suomalaisten murreasenteista

23 Touko Issakainen Anna Niemi Kati Launis Kaisa Kurikka Tulenväki on kaikkein väkevin, se kun polttaa niin kovasti. Kansanuskon väki-kategorian uudelleenarviointia Myytävä tontti Saaristolaiskylästä. Imago ja asuinpaikan valinta Minervan temppelissä. Naiset ja lukeminen luvun naisten kirjoittamissa romaaneissa Satua ja seikkailua naisille 1920-luvun lopun elokuvaromaanit SJ 45 (2003) Jussi Ylikoski Tanja Vaittinen Havaintoja suomen ns. viidennen infinitiivin käytöstä Vanhan kirjasuomen yhdysverbit Risto Pulkkinen Marko Salmenkivi Antti Leino Heikki Mannila Louhi ja Naistenmaa kalevalaisten runojen Pohjolan sijainti peruskartan nimistön valossa Kaarina Koski Pasi Enges Riina Haanpää Uskomusperinne, yksilö ja yhteisö Tarinat Pukkilan Jaskasta eteläpohjalaisuuden ilmentäjänä Helena Ruotsala Porometsässä. Poronhoidon ympäristö ja perinteinen ympäristötieto Outi Paloposki 1800-luvun Tuhat ja yksi yötä suomalaisittain SJ 46 (2004) Elina Karsikas Mauno Koski Ulla Vanhatalo Kalevi Koukkunen Outi Fingerroos Kyllä me ollaan oikealla tiellä. Spatiaalisen sijainnin ilmaiseminen fiktiivisenä liikkeenä Sekundaarinimiä ja opettajien viittausnimiä Koehenkilöiden taustan merkitys kokeellisessa leksikaalisessa semantiikassa ja sen sovelluksissa Kaikki sen tietävät G. E. Eurenin Suomalais-Ruotsalaisen Sanakirjan (1860) synnyttämä polemiikki Muistojen Karjala utopiat paikasta

24 Sirpa Wahlqvist Koivistolaiset sotakorvauskuunareiden rakentajina Raumalla F. W. Hollming OY:n telakalla vuosina Karoliina Lummaa Miten runoa katsotaan? Visuaalisuus ja reflektio Tomi Kontion runossa Valo puhuu variksen äänellä SJ 47 (2005) Tuomas Huumo Emmi Hynönen Merlijn de Smit Ilkka Hirvonen Aila Mielikäinen Petri Lauerma Jaakko Linnovaara Kirsi Hänninen Tiina Mahlamäki Kognition kieli: Miten suomen kieli käsitteistää aistihavainnon? Essiivisijaisten predikatiiviadverbiaalien temporaaliset, kausaaliset ja konditionaaliset implikaatiot Nesessiivirakenteiden subjektimerkinnästä vanhimpien lainsuomennosten kielessä Perustuvatko suomen mätäkuu ja ruotsin rötmånad käännösvirheeseen? Matkimuksista määritelmiin. Miten murteista puhutaan Gustaf Renvall suomen kirjakielen standardoijana Polylause virkkeensisäisenä tekstijaksona Esko Raennon romaanissa Yksinäisyys Ufokontaktin rakentaminen ja tulkinta kokemuskertomuksissa Kodin kronotoopit Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa SJ 48 (2006) Kirsi-Maria Nummila Piia Seppa la Kaisa Ha kkinen Kirsti Siitonen Jutta Jarvansalo Merja Leppa lahti Havaintoja substantiivien muodostuksesta Henrik Florinuksen sanaston ensiesiintymissa Idiomaattisten ilmausten merkityksilla leikittely Alivaltiosihteerin loppuheitoissa Aforismin kieli ja mieli Mainokset kannustamassa itsekkyyteen ja ro yhkeyteen Ruijansaamen ita murteen vokaalija rjestelma Vironsusia Suomen maisemassa. Ihmissusi uskomusperinteessa ja kaunokirjallisuudessa

25 Satu Jaatinen Katri-Agnes Motuste Mehila isen merkissa Semmosta joutilaan työtä ku ei olis ollu muuta pirtanauhojen kudontaa ja kutojia Ita meren alueella SJ 49 (2007) Kaisa Häkkinen Anna Viinamäki Agricolan eläintarha Huomata-verbistä ja sen kanssa esiintyvistä paikallissijailmauksista Minna Hjort Nyt mun täytyy kyllä vaihtaa rekisteriä, eli siis vittu Voimasanankäytöstä Mikko Rimmisen Pussikaljaromaanissa Anne Heimo Leena Rossi Marketta Wall Maria Vanha-Similä Alkaneet suuret levottomuudet kautta maan Fredrik Litzénin almanakkamerkintöjä keväältä 1918 Valta muistitietotutkimuksessa Hyvon Kudeneule Oy valloitti Hangon Työjuhdasta kilpaurheilijaksi. Kansallishevosen vaiheita SJ 50 (2008) Katariina Rajala Johan Schalin Kirsi-Maria Nummila Petri Lauerma Kirsti Siitonen Katri Öster Erja Hyytiäinen Leena Rossi Helena Ruotsala Tunteeko tuleva opettaja pilkun paikan? Ahuenmaa ja Alandh Kurkunkuristaja, jäsenkolottaja ja rinnanpistäjä eräiden eläviksi olennoiksi käsitettyjen tautien nimityksistä suomen kielessä Paavo Ruotsalaisen kirjeiden kielestä Sävypronomini hän Intiimien tekstien lumoissa. Katsaus päiväkirjojen maailmaan Lama synnytti työosuuskuntien uuden aallon Tunteet haastattelututkimuksessa Lasi viiniä parvekkeella kun ystävistä tulee haastateltavia

26 SJ 51 (2009) Tuomas Huumo Heidi Salmi Tanja Vaittinen Petra Hebedová Leena Rossi Kirsi Niukko Riitta Jytilä Rooli, yksilö ja näkökulma: vaihtaa-verbin partitiiviobjektin motivaatiosta Mikael Agricolan kielen keski-vartaloiset adpositiot Vastoinkäymisyys-tyyppiset johdokset vanhassa kirjasuomessa Suomen ja viron astevaihtelun ongelmalliset kohdat kielen oppijalle Haastattelijan dilemma: Olenko minä oikea henkilö haastattelemaan tätä kertojaa? Rintamamiestalo jälleenrakennuskauden tyyppitalokulttuurin ilmauksena "Tämä on minun puheenvuoroni" naistekijä ja oman äänen ongelma Eira Stenbergin romaanissa Häikäisy SJ 52 (2010) Kirsti Siitonen Tommi Kurki Aimo Hakanen 75 vuotta Tuomas Huumo Krista Ojutkangas Mikä erottaa muodot sisällä ja sisässä? Synonyymisten muotojen analyysi Piia Seppälä Ilmari Ivaska Fred Karlsson Matti Wiberg Päivi Rintala Kirsi-Maria Nummila Juha Ruohonen Tiina Mahlamäki Kautta-postposition semantiikkaa Eksistentiaalilauseen subjektijäsen edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Puolueohjelmien kieliopillinen kompleksisuus Suomen -loinen-johtimiset adjektiivit Katinhännästä katinhännille eräästä periferiaan viittaavasta nimityksestä Jättiläinen, paholainen, kuolema? Koljo kansanperinteessä, nimistössä ja maastossa Seitsemän veljeksen salattu maa. Emanuel Swedenborgin ideoiden läsnäolo Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teoksessa

27 SJ 53 (2011) Jari Sivonen Katja Västi Salla Nurminen Suorittamisen paine. Kognitiivinen näkökulma nykysuomen suorittaa-konstruktioon Mihin verbittömien konstruktioiden merkitystyypit perustuvat? Skemaattiset ja polyseemiset tapahtumanilmaukset Aspektin ilmaiseminen suomen kielessä lauseen ominaisuus Tommi Kurki Kirsti Siitonen Milja Väänänen Ilmari Ivaska Jari Ekberg Ensi havaintoja Satakuntalaisuus puheessa -hankkeesta Torbjörn Söder Jenny Niemelä Laura Tyysteri Tuomas Hovi Helena Ruotsala Henrik Hanssonin vermlanninsuomalainen käännös maaherra Henrik Adolf Widmarkin viisivuotiskertomuksesta vuosilta Nopeasti kieltä omaksuvan lapsen äänteellinen kehitys. Tapaustutkimus. Sukupuolen merkitseminen Nykysuomen sanakirjan ja Kielitoimiston sanakirjan nais- ja mies-alkuisissa yhdyssubstantiiveissa Synkkä turismi Kaksi kukkaroa ja kaksi kelloa ylirajaisuutta ja monipaikkaisuutta Tornion Haaparannan kaksoiskaupungissa SJ 54 (2012) Kirsi-Maria Nummila Katri Priiki Mikko Heikkilä Kalevi Koukkunen Niina Koskihaara Päivi Roivainen Suomen keskiaikaisten kadunnimien kaupunkihistoriallinen kulttuuritausta ja esikuvat Läsnäolijaan viittaava hän Harjavallan, Kokemäen ja Huittisten nykypuhekielessä Etymologinen tapaus Tammerkoski Kaikilla pitää piletit oleman walmisna All must have their tickets ready. Suomalais-englantilaisten sanakirjojen historiaa Neljä vuosikymmentä meidän toimintaa. Kyläyhdistykset maaseudun yhteistoiminnallisina kehittäjinä Terve, reipas ja punaposkinen! Lasten ulkovaatteet ja ihanteellinen lapsuus

28 Heidi Grönstrand Kjell Westö kielisiltojen rakentaja ja kulttuurisen järjestyksen uudelleen muotoilija SJ 55 (2013) Tuomas Huumo Kersten Lehismets Aila Mielikäinen Kaiken edellä on nainen suomen dynaamisten akseligrammien järjestelmä ja sen käyttö paikan ja ajan ilmauksissa Verbit ja väylät Kirkollisen kielen vanhurskas-sanue ja sen ainekset. Vanhurskas, vaka ja hurskas kirjasuomen kehityksessä Kirsi-Maria Nummila Krista Ojutkangas Pyytämättä ja yllätyksenä. Paratagmakonstruktiot luvun kirjasuomessa Kaisa Häkkinen Jorma Hannikainen Tukholman suomalaisen seurakunnan luterilainen graduale Marja Järventausta Johan Stråhlmanin suomen kielioppi vuodelta 1816 Maria Vanha-Similä Pirkko Alhoniemi Karoliina Lummaa Kyllä se aina jollainlailla sitten taas järjesty. Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä luvuilla Ruhtinas ja runoilija eli Paavo Haavikon Gagarin Luonnontieteellinen tieto lintuolemuksen rakentajana Alexis Kourosin Gondwanan lapsissa

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP

1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET. Lyöntipeli HCP 1 ( 7 ) TENAN TUOPPI 2014 TULOKSET 17.9.2014 Lyöntipeli HCP # Pelaaja Seura OUT IN TOT Slope Tulos CBA +/- 1 Laahanen Reino VG 49 45 94 23 71-0.8 2 Aalto Timo VG 48 39 87 15 72-0.9 3 Martin Tuomo VG 45

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 17:04:04 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi SA 566 566

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 12.3.2017 päivitetty 12.3.2017 klo 22.30 MM 1. Järvinen Tarmo JST 39 39 40 44 45 207 2. Jäntti Reijo SST 42 42 40 43 36 203 4*10 3. Lampinen Juha TurTi 40 42

Lisätiedot

päivitetty klo 20.30

päivitetty klo 20.30 ÄHTÄRI 11.9.2016 25 tikkaa kansallinen Järjestäjä: Ähtärin Seudun Tikka yhteensä 85 kilpailijaa päivitetty 5.10.2016 klo 20.30 MM tulos 1. Ylönen Niilo JST 46 43 41 39 42 211 2. Tammi Aimo TurTi 37 44

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lohdutusmaratoonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lohdutusmaratoonin (26.09.2015) tulokset Maraton 1.Borenius Henrik 3.21.20 (M alle 40/1) 2.Laasonen Lauri 3.44.57 (M 60/1) 3.Ollila Veikko 3.52.29 (M 60/2) 4.Perttula Mikko 3.56.44 (M 50/1) 5.Tanskanen

Lisätiedot

edellisestä kuukaudesta

edellisestä kuukaudesta Päivitetty 31.10.2008 A-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-osake Muutos edellisestä kuukaudesta B-uudet Muutos edellisestä kuukaudesta Osakkeiden määrä Osuus Osuus äänistä 1 Koskenkorva Matti Olavi

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Sija No Nimi Seura 500m 1000m pist. yhteispist. Sija No Nimi Seura 500m 1000m pist. yhteispist. Sija No Nimi Seura 500m 1000m pist. yhteispist.

Sija No Nimi Seura 500m 1000m pist. yhteispist. Sija No Nimi Seura 500m 1000m pist. yhteispist. Sija No Nimi Seura 500m 1000m pist. yhteispist. A Pojat 1. 10 Valle Viertola SU 41,93 1.25,05 42,525 84,455 B Pojat 1. 12 Antero Eskola HLK 40,76 1.22,56 41,280 82,040 2. 14 Eemil-Oskar Oras PoPy 46,31 1.34,75 47,375 93,685 3. 11 Mikko Räsänen ML 54,42

Lisätiedot

Vuoden 2014 maratoonit

Vuoden 2014 maratoonit Vuoden 2014 maratoonit Absetz Ilmari 2/10 3.44.28 (M 55/2) Absetz Ilmari 8/10 3.52.11 (M 55/2) Ahonen Jani Lohdutus 4.21.23 (M alle 40/3) Airaksinen Pekka 1/10 5.05.37 (M 60/9) Airaksinen Pekka 8/10 5.07.07

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit)

Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Henkilökohtaiset SM-mitalit ajanjaksolla 1921 2010 (mukana myös joukkuemitalit) Nimi Kulta Hopea Pronssi Yhteensä Aila Virkberg 15 17 9 41 Teija Virkberg 21 7 8 36 Petri Keskitalo 25 4 3 32 Arto Peltoniemi

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

Tulokset Honkasaari parikilpailu

Tulokset Honkasaari parikilpailu Tulokset 20.1.2013 Honkasaari parikilpailu 1 Pekka Turunen 7305 Pekka Leskinen 2733 10038 gr 2 Jaakko Villanen 5949 Terttu Huhtiniemi 1847 7796 gr 3 Jaakko Pöntinen 4449 Jari Karhu 3030 7479 gr 4 Leo Korhonen

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat Kansalliset kilpailut 24.9.2016, Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat päivitetty 24.9.2016 klo 22 25 tikkaa MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 39 44 41 44 209 2. Leskinen Veikko VaaTi 41 41 42 42 42 208

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailut

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailut Säkylä 02. - 17:31:44 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja M 1. Jesse Forstén SA 99 98 100 98 99 99 593 2. Sami Koskela SA 100 98 100 96 96 99 589 3. Jouko Forstén SäSA 98 94 100 98 97 98 585 4. Juha Rinta-Keturi

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Kunnossapitokustannusten osittelu. Toimitusnro 1(17) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 5,3 1,14 522 522 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 2,65

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 1(20) TK1 Rantala 614-407-12-10 Rantala Kynsijärvi Jari Vesa Rainer Kynsijärvi Jaakko Matti Metsä MeL 21,6 4 86 86 TK2 Kunnari 614-407-12-17 Kunnari Kynsijärvi Ossi Henrik Metsä MeL 13,4 4 54 54 TK3 Keskitalo

Lisätiedot

HRK.fi uistelu Petäys Resort

HRK.fi uistelu Petäys Resort HSVU Tulostettu 1.8.2015 Sivut 1 / 21 SUURIN KALA 4 Kai Martiskainen, Kimmo Niemi, Tero Niemi 10265 Hauki 6900 10265 10265 1 23 Topi Salo, Mika Salo 4050 2485 6535 9020 2 15 Jani Hellsten, Veikko Hellsten,

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Clas Thunbergin muistokilpailut ja SM-kilpailut Parijärjestykset: 300m (250m rata) Helsingin Luistinkiitäjät ry.

Clas Thunbergin muistokilpailut ja SM-kilpailut Parijärjestykset: 300m (250m rata) Helsingin Luistinkiitäjät ry. 300m (250m rata) 1. I 44 Tuomas Koivisto HLK E pojat O 43 Pyry Kilpeläinen KENSU E pojat 2. I 48 Sampsa Santtila SU E pojat O 45 Rasmus Toivainen HLK E pojat 3. I 47 Joonatan Salin SU E pojat O 46 Urho

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 752,91 Salaojitus T2013-10012 5551,47 Yhteensä 6304,38 Nimi Tunnus Valtaojitus

Lisätiedot

535-402-6-170 (K108-1) KURU

535-402-6-170 (K108-1) KURU Toimitusnro 2008-262892 1 (87) 535-402-6-170 (K108-1) KURU Haapala Anneli Marjatta Uusioja Maarit Hannele Valtaojitus T2013-10009 774,89 Salaojitus T2013-10012 5583,45 Yhteensä 6358,34 Valtaojitus T2013-10009

Lisätiedot

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa

Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa Kainuun maakuntaviestisuunnistus Paljakassa 15.9.2013 Puolangan Ryhti T U L O K S E T Naiset 1. KaSu 1 Kajaanin Suunnistajat 1.51.12,3 2. SoJy 3 Sotkamon Jymy 1.54.51,4 3.39,1 3. SuRa Suomussalmen Rasti

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Saappaanheitto 2017 Naiset. Saappaanheitto 2017 Miehet

Saappaanheitto 2017 Naiset. Saappaanheitto 2017 Miehet Saappaanheitto 2017 Naiset 1 Heidi Korkalainen Savon Saapas 41,87 2.7.2017 Pielavesi 2 Virpi Kostama KeiKu 33,46 4.6.2017 Pielavesi 3 Pirjo Saukkonen LepU 33,20 14.4.2017 Kuopio 4 Tanja Saastamoinen Savon

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

Hassen 10/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) sekä vuoden 2016 Paras kymmenestä ja kolmesta kilpailun tulokset

Hassen 10/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) sekä vuoden 2016 Paras kymmenestä ja kolmesta kilpailun tulokset Hassen 10/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (19.11.2016) sekä vuoden 2016 Paras kymmenestä ja kolmesta kilpailun tulokset Maraton 1.Halmeenpää Marko 3.48.07 (M 50/1) 2.Cottam John 3.50.52 (M 45/1)

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain

Suunnistusmestaruuskilpailut Suunnistusmestaruuskilpailut Tulokset radoittain Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Masku, Naantali, Nousiainen ja Raisio Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Suunnistusmestaruuskilpailut 20.9.2017 Tulokset radoittain Tulokset sarjoittain 2,1 km

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Hassen 9/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 9/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 9/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (29.10.2016) Maraton 1.Tolksdorf Jonathan 3.40.14 (M alle 40/1) 2.Ollila Veikko 3.47.36 (M 60/1) 3.Moilanen Martti 3.53.20 (M 65/1) 4.Perttula Mikko 4.12.27

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

Sija No Nimi Seura 500m 1500m pist. yhteispist. Sija No Nimi Seura 500m 1000m pist. yhteispist. Sija No Nimi Seura 500m 1500m pist. yhteispist.

Sija No Nimi Seura 500m 1500m pist. yhteispist. Sija No Nimi Seura 500m 1000m pist. yhteispist. Sija No Nimi Seura 500m 1500m pist. yhteispist. A Pojat 1. 10 Aatu HAUTAMÄKI SU 40,50 2.11,56 43,853 84,353 A Tytöt 1. 15 Miina PELTONEN HLK 46,09 1.34,38 47,190 93,280 2. 13 Susanna LEHTINIEMI SU 46,79 1.35,94 47,970 94,760 3. 14 Veera SARKANEN SU

Lisätiedot

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi Tulokset 15.1.2012 Jäsentenvälinen Hanhijärvi NAISET 1 Aili Jäppinen 1548 gr 2 Laila Helsten 691 gr 3 Varpu Korhonen 344 gr 4 Arja Villanen 288 gr 5 Terttu Huhtiniemi 233 gr MIEHET 1 Kimmo Hyvärinen 2220

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

Nro Nimi seura 1 tulos 2 tulos 3 tulos paras sija 109 Pirjo Kekäle 5,08 5,48 5,86 5, Rosanna Kiiramo Anttolan ryhmäkoti 5,63 5,29 5,21 5,63 2

Nro Nimi seura 1 tulos 2 tulos 3 tulos paras sija 109 Pirjo Kekäle 5,08 5,48 5,86 5, Rosanna Kiiramo Anttolan ryhmäkoti 5,63 5,29 5,21 5,63 2 Laji: Kuula NAISET Nro Nimi seura 1 tulos 2 tulos 3 tulos paras sija 109 Pirjo Kekäle 5,08 5,48 5,86 5,86 1 102 Rosanna Kiiramo Anttolan ryhmäkoti 5,63 5,29 5,21 5,63 2 92 Riikka Sysmäläinen Kaarisilta

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

8IT Nimi ja seura 1. osak. 2.osak. 3.osak. 4.osak. 5.osak. yht. keskiarvo Oskari Wallin PuKu 10 10

8IT Nimi ja seura 1. osak. 2.osak. 3.osak. 4.osak. 5.osak. yht. keskiarvo Oskari Wallin PuKu 10 10 Lounais-Suomen ja Hämeen alueen suvisarjakilpailu 20 Kivääri 8IT Nimi ja seura 1. osak. 2.osak. 3.osak. 4.osak. 5.osak. yht. keskiarvo Oskari Wallin PuKu 10 10 10IT Nimi ja seura 1. osak. 2.osak. 3.osak.

Lisätiedot