Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. Muutamista piispa Henrikin surmavirressä esiintyvistä nimistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. Muutamista piispa Henrikin surmavirressä esiintyvistä nimistä"

Transkriptio

1 Sananjalkojen 1 55 artikkeliluettelo (v ) SJ 1 (1959) Paavo Ravila Paavo Numminen Hans Fromm Mauno Koski Toivo Vuorela Esko Aaltonen Elsa Erho Leevi Valkama Kerttu Tanner Esko Ervasti Kielitieteen yhtenäisyys Eräistä lauseenjäsennyksen seikoista Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä Muutamista piispa Henrikin surmavirressä esiintyvistä nimistä Kylien ja maatilojen nimien vaihtumisesta ja muuttumisesta eräissä Lounais-Suomen pitäjissä Hanho eli kousa Ihmisten ulkomuodon luonnehtiminen kansankielessä Tšeremissin perfekti Maiju Lassilan tyylistä Tunnelma sanan käytöstä F. E. Sillanpään Elämässä ja auringossa Kehtolaulut suomalaisessa lyriikassa Metafyysisten voimien probleemista V. A. Koskenniemen varhaisemmassa lyriikassa Niilo Ikola ja Jussi Uotila Suomen Kielen Seuran vaiheita SJ 2 (1960) Martti Rapola Paavo Ravila Paavo Siro Göran Karlsson Eeva Maria Närhi Kielemme rakennusaineet Reunamerkintöjä Juhana Cajanuksen virren julkaisuasuihin Adjektiiviattribuutin kongruenssin synty suomen kielessä Suomen yksinäislauseen perustuvia ongelmia Pari huomiota suomen muoto-opin alalta Tienviittaa merkitsevistä sanoista rasti, tikka ja osviitta

2 Laura Jokinen Suomen kielen maaginen viha J. A. Lopmeri Kalanti -ongelma uudesta näkökulmasta Keijo Ahti Esko Aaltonen Ilmar Talve Kauko Kyyrö Eino Krohn Elsa Erho Kerttu Tanner Lauseenvastikkeiden yleisyydestä Toivo Pekkasen kielessä Kansankielen ilmauksia ihmisten luonteenominaisuuksista ja käyttäytymisestä Virolainen sauna Poliittiset allegoriat suomenkielisessä runoudessa helmikuun manifestista suurlakkoon Graal-taru suomalaisessa runoudessa Ihmisasumisesta johtuva tuoksu F. E. Sillanpään tuotannossa Meri Uuno Kailaan runoudessa SJ 3 (1961) Hans Fromm Jouko Vahe Rauni Kivistö Paavo Numminen Ilmar Talve Martti Haavio Lauri Honko Kauko Kyyrö Kerttu Tanner Elsa Erho Esko Ervasti Suomen tahra-sanan etymologiasta Lisäpiirteitä lounaismurteiden äännehistoriaan Eräistä elää-verbin ja sen johdosten merkityksistä suomen murteissa Artikkelityylimme kuvat Keinu ja keinuminen suomessa Iski tulta ilman herra Funktioanalyyttisesta tutkimustavasta Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ja Aleksis Kivi Oiva Paloheimon lapsikuvauksesta Vuoden- ja vuorokauden ajoista V. A. Koskenniemen runoudessa Kaarlo Sarkian Unen kaivo runon lyyrisistä motiiveista

3 SJ 4 (1962) Ilmari Kohtamäki Kotimaisen kirjallisuuden ja kirjallisuudentutkimuksen näkymiä J. A. Lopmeri Varsinaissuomalaisia kylännimiä Vappu Vainio Kustaa Vilkuna Ahti Paulaharju Ilmar Talve Elsa Erho Mauno Koski Kotva-sanueen merkityksistä Ensimmäinen ja toinen Talviapajan avaaminen Rymättylän vesillä Hailuodon kansantarinat Suomen sahatyöläisten työstä, työajasta ja palkkaustavasta ennen 1920-lukua...runoin pääsi mä seppelöin. Eräs V. A. Koskenniemen klassistinen runokuva Aleksis Kiven Keinu-runon Onnela SJ 5 (1963) Niilo Ikola Eero Matinolli Paavo Siro Göran Karlsson Marja-Leena Soininen Mikael Agricolan suomentamat Raamatun kohdat ja niiden osuus koko Raamatusta Samuel Forseenin elämänvaiheista Muuttuva kielioppi Eräiden suomen sanojen varhaisesiintymiä, niiden merkityshistoriaa ja vanhempaa synonyymistoa Eräästä 1600-luvun kirjasuomen tyylipiirteestä Kvasirakenteen muodosta ja käytöstä suomen murteissa Paavo Siro Lauri Kettunen Ilmar Talve Hans Fromm Kerttu Tanner Suomalainen kansatiede. Tähänastista kehitystä ja tulevaisuuden tehtäviä Lemminkäinen ja Balder Aapeli Muttinen Joel Lehtosen alter ego. Yhteiskunnallisia näkökohtia

4 G. Rancken K. A. Gottlund opettavien satuainesten käyttäjänä Sulo Haltsonen Elsa Erho Varhaisin Schillerin suomennosmukaelma Konsuli Brennerin jälkikesä. V. A. Koskenniemen ainoa romaani SJ 6 (1964) Martti Rapola Paavo Siro Marjatta Kärkkäinen Aimo Hakanen Paavo Numminen Ilmar Talve Lauri Honko Kerttu Tanner Gunnar R. Rancken Herbert Salu Pyhät ja profaanit kiusaukset. Vanhan kirjasuomeen kohdistuva sanatutkielma Infinitiivin asema suomen kieliopissa Vepsän klusiilisysteemi Aamun aikojen ilmaiseminen suomen kielessä Suomen kielen elki-sanue Verbin ja substantiivin taistelu Kannakselainen säärikokko Siirtymäriitit Maa ja avaruus Lauri Viljasen runoudessa Faabelien ja niissä käytettyjen tyyppien syntyhistoriaa Sanomalehden alakerta Virossa viime vuosisadan lopulla SJ 7 (1965) Ilmari Kohtamäki Göran Karlsson Ilmar Talve Modernin proosan ongelmia Käteinen ja luotto. Parin suomen maksutermin historiaa Suomen kielen kehityskaudet Suomen kansanomaisesta kalkinpoltosta J. Eenilä Lautojen ja lankkujen käsinsahaus Suomessa Jussi Kallio Leevi Valkama Pahan sulhon saanut Kuvakielen funktioista Aleksis Kiven Kullervossa

5 Elsa Erho Kerttu Saarenheimo V. A. Koskenniemi akateemisena juhlarunoilijana Nuori Voima kirjallisena aikakauslehtenä 1930-luvulla SJ 8 (1966) Lauri Hakulinen Göran Karlsson Matti Liimola Tuuli Åkerman Martti Haavio Niilo Ikola Ilmari Kohtamäki Pekka Mattila Kerttu Saarenheimo Elsa Erho Gunnar E. Rancken Polysemiasta Eräitä tilastollisia tietoja subjektin ja predikaatin numeruskongruenssista suomen murteissa Sanahistoriallisia huomioita Päästä meitä pahasta. Eräs itämerensuomalaisten kielten objektikysymys Adverbiaalisesta genetiivistä Satakuntalaisen ruokatalouden muuttumisesta 1900-luvulla Lehtikelikko Mikael Agricolan Uuden Testamentin painatusvaiheita August Ahlqvist ja kansallinen teatteri Eräitä ranskalaisuuden piirteitä V. A. Koskenniemen esseetyylissä Tolstoilaisuudesta Johannes Linnankosken Pakolaisissa Tie ja kulkijat Pentti Haanpään tuotannossa Faabelimuistumien maailmasta SJ 9 (1967) Lauri Hakulinen Terho Itkonen Unkarin kielen yliopisto-opetuksesta Suomessa Genetiivi tšeremissin sijasysteemissä Vuohenkalma A. Alhoniemi Rauman seudun murteen sisäheitosta M. K. Suojanen Turun kouluslangista

6 Kaino Heikkilä Pentti Vartiainen Tellervo Salonen Matti Liimola Lauri Honko Helmer Tegengren Leevi Valkama Pirkko Alhoniemi Kerttu Saarenheimo Elsa Erho Etymologisia huomioita mordvalaisesta kaunokirjallisuudesta Verbien nominaalirakenteista Eräistä suomen kielen pleonastisista verbi-ilmauksista Vogulin βə-, βi- jne. ottaa -verbin pleonastisesta käytöstä Perinnelajianalyysin tehtävistä Aleksis Kivi ja yksijalkainen koira Papin tyttärestä Mirdjaan. Hiukan suomalaisen romaanin muotohistoriaa Veijo Meren Peiliin piirretty nainen. Aineksia ja rakenteen piirteitä Ompelijatar ohjelmarealismissa Pentti Haanpään ilmaisuraivo SJ 10 (1968) Martti Rapola Martti Parvio Pentti Virrankoski Labuntur anni fugaces (Niilo Ikolan 85-vuotispäivän johdosta) Mikael Agricola ja hänen Uusi Testamenttinsa Kuka oli Narvan ilolaulun sepittäjä IGHS? Verbi- ja objektikategorioiden keskinäisistä suhteista A. Alhonieni Suomen ja tšeremissin kielen suuntasijajärjestelmien funktionaalisesta rakenteesta Jaakko Sarvela Kasvinnimi sana(n)jalka Veikko Anttila Rymättylän talvinuottakalastus muuttuvana elinkeinona Hans Fromm Kristiina Rokala Pirkko Alhoniemi Gunnar E. Rancken Karjalainen satu kiovalaisen bylinan säilyttäjänä Älä kihlo kirkkotiellä Vårt land ja virikkeet Abraham Poppiuksen runoja faabeliaiheista

7 Elsa Erho Liisi Putto Unto Seppäsen kotiseututaiteesta Metsäherra Ilmari Kiannon tuotannossa SJ 11 (1969) Paavo Ravila Martti Rapola Robert Hinderling Kielentutkimuksemme tietään etsimässä Anonyymi Eurén Torjuuko suomen kielen rakenne vierasperäisiä sanoja? Agenttirakenteen syntaktista taustaa A. Alhoniemi Datiivin epäadverbiaalisesta käytöstä tšeremissin kielessä László Jakab Martti Haavio Lauri Honko Unkarin kielen käänteissanakirja ja kielihistorian tutkimus Suomalainen Junckari-jumala Rooliteorian soveltamisesta uskontotieteessä M. K. Suojanen Nainen Oiva Paloheimon symboliikassa Maila Valkeakari Eläytymisesityksen tulo suomalaiseen kirjallisuuteen SJ 12 (1970) Terho Itkonen Valma Yli-Vakkuri Juha Pentikäinen Ahti Paulaharju Leevi Valkama Kerttu Saarenheimo Etsimisen ja löytämisen alalta Runo kielimuotona Konkreettisen substantiivin paikallissija-attribuutti suomen paikallissijajärjestelmässä Perinne- ja uskontoantropologisen syvätutkimuksen menetelmästä Eräitä Tenon ja Inarijoen kesäpaikkoja Kuusi ja seitsemän veljestä Helka Hiisku runoilijana

8 SJ 13 (1970) Pertti Virtaranta Göran Karlsson Outi Lehtipuro Matleena Tornberg Elsa Erho Pirkko Alhoniemi Martti Rapola 80-vuotias Lauseenvastikkeista ja upotetuista lauseista Kardinaalilukusanaa edeltävän attribuutin numeruksesta Yhteisöntutkimus ja folkloristiikka Kuusamolainen suurperhe työ- ja elinyhteisönä Jorma Korpelan kirjallisista virikkeistä Marja-Liisa Vartion Hänen olivat linnut SJ 14 (1971) Alho Alhoniemi Aimo Hakanen Pekka Lehtimäki Lauri Honko Unto Salo Päivikki Suojanen Aili Nenola-Kallio Pirkko Alhoniemi Liisi Huhtala Sampo Haahtela Synkronisen tutkimuksen merkityksestä fennougristiikalle Kirjakieli ja puhekieli, yleiskieli ja murre Genetiivin funktioista Normaalilause ja eksistentiaalilause Mem messää haje vissa Perinne-ekologiaa miten ja miksi? Merikarvian tonttukivet Spontaani saarna Itkuvirsien henkilönnimitysten typologiaa Realistien ihanteista Ison isännän torpparit Kohtalonsa on sanoillakin SJ 15 (1973) Aimo Hakanen Valma Yli-Vakkuri Assosiaatio, motivaatio ja presuppositio Suomen virke ja lause

9 Auli Hakulinen Valentin Kiparsky Päivikki Suojanen Aili Nenola-Kallio Toivo Tikkanen Pekka Mattila Pirkko Alhoniemi Semanttisia huomioita lauseenvastikkeista Tonttukivet Kuurinmaalla? Lähteiden käyttö spontaanissa saarnassa Inkerin itkuvirsialuejako Rannikkokalastuksemme koneellistumisesta 1870-luvulta 1920-luvulle Romaaneja vai novellikokoelmia? Christen Kihlmanin sininen äiti SJ 16 (1974) Bertel Fortelius Seppo Räsänen Fred Karlsson Turunmaan ruotsalaisperäistä ja suomalaisperäistä paikannimistöä Tuuleen viritetty korva Sukupuoliroolien kielellisistä heijastumista E. Kiuru Piirilaulu, liekkilaulu ja röntyskä Inkerin lauluperinteessä Ilmar Talve Pekka Mattila Reetta Nieminen Suomessa käytetyistä veriruoista Runon rytmi ja merkityssuhteet Kaupunkimiljöö Arvi Kivimaan varhaistuotannossa SJ 17 (1975) Alho Alhoniemi Auli Hakulinen Fred Karlsson Ilmar Talve Jenny Lilja Eräistä suomen kielen paikallissijojen keskeisistä käyttötavoista Suomen sitä: pragmatiikan heijastuma syntaksissa Kielen mutaatioista Suomen kielen tulevaisuus Hämäläinen riukujuhla ja uunin särkeminen Sisäkkäiset todellisuudet

10 Pekka Mattila Irmeli Niemi Fiktiivisen todellisuuden tasoja Antti Hyryn epiikassa Syytös hätämerkki nauru SJ 18 (1976) Ilkka Hirvonen Östen Dahl Fred Karlsson Valma Yli-Vakkuri Kaisa Häkkinen Tuula Leimu Lauri Honko Pekka Mattila Kerttu Saarenheimo Sisko Ukkonen Antti Lizelius suomen kielen viljelijänä Kuinka omintakeinen on Agricolan Uuden Testamentin ns. toinen alkupuhe? Verbien aspektit ja objektin sijamerkintä: vertailua suomen ja venäjän välillä Onko suomen kvalitatiivinen astevaihtelu epäproduktiivinen jäänne? Vokaalisynteesiin perustuva tutkimus suomen ja unkarin vokaalifoneemien rajoista Suomen teollisuustyöväestön työvaatteista Riittien luokituksesta Pari aspektia novellitaiteestamme Risorgimentorunoudestamme Volter Kilven Albatrossin tarina SJ 19 (1977) Fred Karlsson Kaisa Häkkinen Tuula Leimu Lauri Honko Aili Nenola-Kallio Leevi Valkama Verbien piiloderivaatiosta Eräistä morfologian teorian ajankohtaisista ongelmista Tilastotietoja suomen kielen äännerakenteesta Tehdastyöläisten työpaikkaruokailusta Kansanlääkintä kehityksen näkökulmasta Inkerin itkuvirsien ja kalevalamittaisen runouden suhteista Alkion ja Koskenniemen kirjeenvaihtoa

11 Pirkko Alhoniemi Christer Kihlmanin Varo, autuas! SJ 20 (1978) Unto Salo Helena Rautala Jussi Kallio Aili Nenola-Kallio Markku Aukia Pirkko Alhoniemi Pekka Mattila Jorma Rakkolainen Suomen esihistoriallinen menneisyys ja sen arkeologinen kuva lappalaiskulttuurin tarjoamien analogioiden valossa Verbien sisäisestä aspektista Subjektin määräisyyden ja epämääräisyyden ilmaisukeinot englannissa ja suomessa Kolmannen persoonan dilemmat Niin miä elän kui kylmäs sarajas. Inkeriläiset tilapääitkuvirret Reikätuoleista leikkikehiin Salamiin kuninkaat: Runebergin testamentti? Runebergin novellit tradition lähtökohtina Hänen Majesteettinsa Elenius ensimmäinen SJ 21 (1979) Seppo Räsänen Päivi Tammi Ilkka Hirvonen Lauri Honko Martti Junnonaho Päivikki Suojanen Leevi Valkama Pirjo Vaittinen Epätarkkuus kielen käyttökelpoisuutta lisäävänä tekijänä Huomioita suomen sijojen frekvensseistä Muotinimiä ja nimimuoteja. Turkulaisten suosikkinimistä tällä vuosisadalla Onko ims. huikea skandinaavista alkuperää? Perinteen sopeutumisesta Vastakulttuurin käsiteanalyysia Veisuuaktien antropologiaa Muuan näkökulma Santeri Alkion Murtuvia voimia Säädyllinen murhenäytelmä: romaani muutosten kourissa

12 SJ 22 (1980) Hans Fromm Fred Karlsson Ilkka Hirvonen Aimo Hakanen Leena Hilpinen Satu Apo Stig Söderholm Onerva Kylmämetsä-Kiiski Kalevalan reseption historiaa Miten tieto kasvaa kielitieteessä? Suomen kielen persoonallisesta passiivista Spesieksen kategoriasta suomen kielen kuvauksessa Oliko Vammala oikea valinta? Pihtirasvaa ja vetolaastaria Suomen teollisuustyöväestön tulokastavoista 1900-luvun ensimmäisella puoliskolla Ihmesatujen teemat ja niiden tulkinta Sielulintumotiivit karjalaisissa kuolinitkuissa Kristian Korpista Leo Arneen. Katsaus Mika Waltarin salanimija nimimerkkikirjoituksiin SJ 23 (1981) Unto Salo Jorma Kytömäki Esihistoriallisen asutuksen jatkuvuudesta Suomen rannikolla Maantieteellinen tutkimus lingvistin apuna M. K. Suojanen Puhe, tilanne, rooli Leena Salomaa Osmo Nikkilä Juhani Pahikkala Pentti Leino Péter Simoncsics Turkulaisten kielellisistä asenteista Germaanisperäisiä reippaita sanoja itämerensuomessa Pääpainottomien tavujen diftongit Maskun murteessa Itämerensuomalaisen itkuvirsikielen tutkimusongelmia Syntaktomorfeemi -É: unkarin syntaksin läpileikkauskuva SJ 24 (1982) Kaisa Häkkinen Kari Nahkola Suomen kielen sanaston suomalais-ugrilaiset juuret Havaintoja perihämäläisen murteen muuttumisesta Derivaatiokielioppia I: verbijohdokset

13 Katri Sarmavuori Paul Kokla Kehityspsykologista kielioppia kohti Kielenuudistus ja kielensäätely viron kirjakielen kehittämismalleina Etelävirolainen käsikirja vuodelta 1691 Päivi Lappalainen Sampo Haahtela Pirjo Vaittinen Kritiikki essee kirjallisuudentutkimus: terminologista rajankäyntiä Näkökulma Seunalan Annan kehtolauluun Kieli ja kerronta maailmankatsomuksen kuvastajina Teuvo Pakkalan romaanissa Pieni elämäntarina SJ 25 (1983) Eira Söderholm Päivikki Suojanen Lassi Saressalo Timo Juhani Virtanen Pirjo Vaittinen Porthan kielentutkijana Derivaatiokielioppia 2: verbikantaiset nominijohdokset Alattion murteen vesistöappellatiivit Sanaton viestintä kulttuuriantropologisena ongelmana Identiteetin nurja puoli: etnisten stereotyyppien tarkastelua Olohuone Sillanpään Nuorena nukkuneen vastaanotto Ruotsissa SJ 26 (1984) Sirkka-Liisa Hahmo Esko Koivusalo Helena Rautala Arja Koskinen Kalevala ja Alankomaat Mikael Agricola ja suomalainen lakikieli Suomen partitiivisubjektin kääntyminen englantiin: kontrastiivinen analyysi Kulttuurikonteksti käännösongelmana: Günter Grassin Kampela suomalaisissa vesissä Derivaatiokielioppia 3: nominikantaiset nominijohdokset

14 Lauri Honko Risto Känsälä Lea Rojola Tyhjät tekstit, täydet merkitykset: folkloren tranformaaleista merkityksistä Sivukamaritupa Toivo Pekkasen Mustan hurmion rakenteellinen symboliikka SJ 27 (1985) Aimo Hakanen Matti Larjavaara Leenä Kytömäki Tapani Lehtinen Pentti Leino Ulla Palomäki Virpi Nurmi Suomen kielen tutkimuksen tehtävistä Suomen demonstratiivisysteemin rakenne Puhutun ja kirjoitetun kielen välisistä syntaktisista eroista Kielioppia kieliopin vuoksi: sillä-konjunktio äidinkielen oppikirjoissa Venäjän verbisemantiikkaa itämerensuomessa: karjalan ja vepsän inkoatiiviverbit Memoraattien ja tarinoiden supranormaalit merkit Maalaisten apostoli: Haanpää talonpoikien kuvaajana Ulkomaalaiset lasinpuhaltajat Suomessa SJ 28 (1986) Aimo Hakanen Jorma Toivainen Leena Kytömäki Jüri Valge Annikki Kaivola-Bregenhøj Ilmar Talve Possessiivisuffiksin apologia Satakuntalaismurteiden lauseenvastikkeista Suomen subjektin piirteitä Kielen lipsahduksia: kielellisen leikittelyn anatomiaa Lauri Kettunen ja muuan viron oikeinkirjoituskiista Kertomuksen toistaminen Unikeonpäivä: kylpyläjuhlasta kaupunkitapahtumaksi Pekka Mattila Luova muisti ja muiston pysyvyys: näkökulma V. A. Koskenniemen tuotantoon

15 Pirjo Vaittinen Noitarummun ja tuohitorven kaikuja: suomalaislyriikka ruotsalaissilmin SJ 29 (1987) Kaisa Häkkinen Jorma Toivainen Ilkka Norri Sirkka Saarinen Leena Kytömäki Kerttu Saarenheimo Ilmar Talve Suomen kielen vanhoista ja uusista yhdysverbeistä Agricolan canssa ja cansa Kielen aikasuhteet ja lapsi Komponenttianalyysin käytöstä eufemismien ja eieufemismien erottamisessa Loputtomaan pylvääseen kiipeän pää ylösalaisin: marilaisen arvoituksen rakenne Kieleen muuttanut ihminen: Pentti Saarikosken suhde kieleen F. E. Sillanpää ja V. A. Koskenniemi: aikalaiskirjeenvaihtoa Morsiamesta nuorikoksi: häiden rakenne itämerensuomalaisilla SJ 30 (1988) Veikko Anttila Alho Alhoniemi Tuomo Jämsä Juhani Pahikkala Seija Rasku Lauri Honko Matti Räsänen Pekka Leimu Humansitin muotokuva: Ilmar Talve seitsenkymppinen Suomalais-ugrilaisia aikasuhteita Postpositiorakenteiden synkroniaa ja diakroniaa Lappi pakenee, lanta sikenee: sanojen Lappi ja lappalainen alkuperä Lounaismurteiden passiivin toisen partisiipin ongelma Köllit kyläyhteisössä Perinnelajiteoria Työväenkulttuuri: vastakulttuurista valtakulttuuriin Pentti Haanpää ja Nikke Pärmi

16 SJ 31 (1989) Päivi Rintala Alho Alhoniemi Jorma Koivulehto Aimo Hakanen Leena Kytömäki Reet Kasik Rohkeasti uusille teille Suomen ja mordvan vanhat erosijat omilla teillään Post- ja prepositioiden rektiosijoista Etymologioinnin periaatteita: suomen keto, saamen gieďde Liekovesi ja Houhajärvi Teettoverbit: johdon ja taivutuksen välimaastoa Eestin ja suomen verbinjohto Gizella Labádi Sirkka Saarinen Suomen ja unkarin deskriptiiviverbien syntaksia Maija Grönholm Paula Sjöblom Satu Apo Tarja-Liisa Hypén Päivi Lappalainen Ruotsalaislainojen pejoroituminen Turun murteessa Kieliyhteisö sukunimistön muokkaajana Kaksi luokkaa, kaksi satuperinnettä: havaintoja 1800-luvun kansan- ja taidesaduista Kansalliskirjailijan myytti: aikalaisvastaanoton suhde Juhani Ahon kirjailijankuvaan Lukijan elämystä etsimässä: Lauri Viljanen Kilven ja Sillanpään kriitikkona SJ 32 (1990) Silva Kiuru Pirkko Forsman Svensson Leena Kytömäki Arja Lampinen Lauri Honko Lea Rojola Aulikki Jalava Tekstivertailu vanhan kirjasuomen tutkimuskeinona Teonnimijohdin -minen 1600-luvun kirjasuomessa ja nykyproosassa Nominikantaisten verbijohdosten rakennemalleja Suomen kielen kohteliasuusstrategiat Folkloreprosessi Volter Kilpi ja sisäinen ihminen Lea Helon tuotannon vastaanotto ja aika

17 SJ 33 (1991) Leena Kytömäki Mikä on johdosten paikka? Kaisa Häkkinen Pia Björkqvist Varhaisnykysuomen yhdyssanat Hannu Remes Timo Haukioja Rauni Kaskenviita Pirkko Alhoniemi Tuija Takala Ulla Nygren Vertaillen vertailusta: suomen ja viron komparaation morfologiaa Varsi-sanue kognitiivisen semantiikan valossa Alluusiot Asterix-sarjan kulttuurisidonnaisena käännösongelmana Vaellus kuvien mukaan: Paavo Rintalan kaksi taiteilijaromaania Tulenkantajien proosa ja kirjallisuushistorioiden modernismikäsitykset Minuuden kokemus motiivina Paavo Haavikon varhaislyriikassa Silloista Synnyinmaahan SJ 34 (1992) Aimo Hakanen Alho Alhoniemi Päivi Rintala Leena Kytömäki Valma Yli-Vakkuri Jaana Reinikka Unto Salo Lauri Honko Terhi Laaksonen Opere honestatur artifex Pienimuotoinen kieliperimämme Mordvan sijasynkretismistä Suomen kirjakielen normeista Suomen verbinjohto ja sen kuvausongelmat Suomen kielen omistusliitteen tulevaisuus Suomen kielen lempi-sanue Raudan synty: rautatekniikan varhaisvaiheista Suomessa Dialogisesta kenttämetodista Todellisuuskäsityksen hajoaminen Marko Tapion romaanissa Aapo Heiskasen viikatetanssi

18 SJ 35 (1994) Kaisa Häkkinen Raija Bartens Silva Kiuru Aimo Hakanen Kaija Mallat Arja Lampinen Katriina Siivonen Pekka Mattila Ulla-Maija Juutila Suomen lukusanasysteemin historiaa Permiläiset l ja s -koaffiksit Agricolaa tekstilajeittain Partisiippiattribuutit kirjoitetun yleiskielen tyylipiirre Kyöpelinvuoret Jyväskylän uniikkinimet Ihmisten ulkoasujen viestit ja niiden tulkinta Kineettisyyden ja vivahteiden voima Kaarlo Sarkian lyriikassa Ruumiillisuus, seksuaalisuus ja naisen identiteetti Iris Uurron romaanituotannossa SJ 36 (1994) Siva Kiuru Alpo Räisänen Tuomo Tuomi Tuomas Huumo Luigi de Anna Me toiwotam, me toiwotamma, me toiwotamme onnea! Persoonapäätteen variaatio vuoden 1642 Bibliassa Potentiaali suomalaisessa Raamatussa ja vähän muuallakin Derivaatio kielellisenä prosessina Kainuun murteen nta (nti) -johtimiset teonnimet Jäännöslopukenomineista ja variaatiosta Etelä-Pohjanmaan Järviseudun murteissa Suomen kielen lokaalisten adverbiaalien vaikutusalahierarkia Italian kielen suomalaiset lainasanat kulttuurihistorian näkökulmasta Matti Räsänen Timo J. Virtanen Kulttuurien kohtaaminen: pakolainen, siirtolainen, vierastyöläinen

19 SJ 37 (1995) Kaisa Häkkinen Tuomas Huumo Renate Pajusalu Sakari Hinneri Lauri Honko Päivikki Suojanen Liisi Huhtala Tilamorfeemit, kielijärjestelmän kodittomat kulmakivet Itse-sanan syntaktinen käyttö suomen yleiskielessä ja murteissa Paikallissijan kieliopillistuminen datiivi-genetiivin funktioon: uralilaisen n-sijan ja itämerensuomalaisen adessiivin kehityksen vertailua Pronominit see, tema ja ta viron puhekielessä Niittyjen ja peltojen nimistä ja nimityksistä Vakka-Suomen vanhoissa kylissä ekologinen näkökulma Multiformit ja pitkän eepoksen arvoitus Tutkijan kuva kohteesta: metodologisia näkökohtia Kulttuuri-ihmisen kärsimykset: Maila Talvion matkakirjeiden diskurssit SJ 38 (1996) Kaisa Häkkinen Tuomas Huumo Sirkka Saarinen Kirsti Toivainen Piritta Hietanen Matti K. Suojanen Indouralilainen arvoitus ja sen mahdollinen ratkaisu Abessiivin käyttö suomen yleiskielessä ja murteissa Ei-temporaalisten tila-adverbiaalien temporaalisista tulkinnoista Kaksi yhteenkietoutunutta perinteenlajin nimitystä Aikaviitteisyys kolmivuotiaiden suomalaislasten kielessä Hectorin laulutekstit ja suomalaisen lyriikan perinne Kertomukset päivittäisviestinnässä H. K. Riikonen Katseita kotimaahan: Suomi, Karjala ja Vironlahti Pentti Saarikosken Ruotsin-kauden tuotannossa Pirkko Alhoniemi Kalle Pihlainen Orfeus toisessa maailmansodassa: Paavo Rintalan proosateos Sarmatian Orfeus Akseli Gallen-Kallelan Kalman kukka

20 SJ 39 (1997) Alho Alhoniemi Mauno Koski Kaisa Häkkinen Ilkka Hirvonen Tuomas Huumo Kirsi Elsayed Teppo Korhonen Mikko Kero Liisa Saariluoma Kerttu Saarenheimo Minna Aalto Fennougristiikan monet kasvot Selkä Kuinka ruotsin kieli on vaikuttanut suomeen? Mikä on sanojen juhla ja joulu germaanis-skandinaavinen alkuperä? Partitiivisubjekti ja tilajatkumot Infinitiivin subjekti manipuloinnin kohteena Pääsiäiskortti Viinalla ajaminen omavaraistalouden vaihdantaperinne ja sen katoaminen Romaaniteorian asema kirjallisuudentutkimuksessa Elina Vaara ja Viro Helmi Setälä vuosisadan alun naiskirjailijana SJ 40 (1998) Sana raamattu Agricolalla ja uudemmassa kirjasuomessa Kaisa Häkkinen Pia Blomqvist Suomea suomalaisille suomeksi vuodesta 1836: Elias Lönnrotin kieliopilliset kirjoitukset Mehiläisessä Päivi Rintala Krista Ojutkangas Petri Kallio Marjut Huuskonen Helena Ruotsala Kaisa Kurikka Kielikäsitys ja kielenohjailu Itämerensuomalainen näkökulma kieliopillistumiseen Kalja Kotoperäiset perinnelajitermit tulkinnan viitoittajina Vaatteeni kertokoon kenen kotoa ja mistä päin olen poissa. Lapinpuvun sisältämät viestit käyttäjän näkökulmasta Nimiä vai titteleitä? Erisnimien tematisoituminen Algot Untolan tuotannossa

21 Irmeli Niemi Olek, mitä pahaa se taikina unessa tietäisi. Unet ja enteet Maria Jotunin proosassa SJ 41 (1999) Lars-Gunnar Larsson Tuomas Huumo Pirkko Forsman Svensson Arja Lampinen Vesa Jarva Tommi Kurki Karl Pajusalu Janne Savela Päivi Mikola Taina Ukkonen Reetta Nieminen Bengt Skytte ja Ruotsin fennougristiikan traditio Kieltolauseen partitiivisubjektin semantiikkaa Vanhan kirjasuomen kvasirakenne Havaintoja komitatiivin käytöstä suomen murteissa ja yleiskielessä Iloisa Sisko ja Reima Veikko miten kaksosten nimet muodostavat parin? tytinä aladobi -sanan motivaatiosta Havaintoja Eurajoen murteen muuttumisesta Etelä-Viron murremaisemat uudessa valaistuksessa Tutkimus komisyrjäänin ja suomen vokaalifoneemien rakenteesta Juhlamenyy tutkimus turkulaisita ruokalistoista vuosilta Turkulaisten telakoiden arki telakkatyöläisnaisten muistoissa Naisen tie L. Onervan novelleissa SJ 42 (2000) Aimo Hakanen Nobufumi Inaba Onks teijä heitin? Monikon persoonapronomineiksi luokiteltujen muotojen käytöstä suomen murteissa ja kirjakielessä Genetiivin ja partitiivin datiivinen käyttö vanhassa kirjasuomessa: sijamerkinnän ja sijajärjestelmän suhteesta Marja Saanilahti Kari Nahkola Suomalainen slangi kielellisenä ja sosiaalisena ilmiönä Laura Pertilä Passiivimuotojen aktiivistuminen suomen kielessä

22 Paula Sjöblom Kirsti Siitonen Pasi Enges Outi Figerroos Ulla-Maija Juutila Yritysnimet rajanvetoja Nollapersoonalauseet edistyneen suomenoppijan käytössä ja tulkittavina Supranormaalit elämykset ja merkitysten variaatio Sähkö ja valon aika näkökulma maaseudun moderniin muutokseen ennen 1960-lukua Naiset sodassa. Sota paremman maailman puolesta Elvi Sinervon teoksessa Toveri, älä petä SJ 43 (2001) Pirkko Forsman Svensson Nobufumi Inaba Markku Varis Päivi Laine Ilona Nagy Kaisa Häkkinen Anne Heimo Satu Jaatinen Meri Lintu Potentiaali varhaisnykysuomen kynnyksellä Elollistarkoitteinen lähde ja sen s-sijainen merkintä itämerensuomalaisissa kielissä Sienten nimet sienestäjän oppaana August Ahlqvist maantieteen sanaston kehittäjänä Unkarin vanhan kirjakielen rinnasteisten sanaparien taustasta Nestor Eemil Setälän kouluaikaiset kieli- ja kulttuuriharrastukset Vuoden 1918 muistin paikat Sammatissa Emännät kautta Suomen kotirintaman naiset jatkosodan mainonnan silmin Keräilijän kehityskaari SJ 44 (2002) Pentti Vartiainen Jenni Hurme Kolmannen persoonan possessiivisuffiksin viittaussuhteet suomen yleiskielessä Biitti ei piisaa koko ruokavalioksi. Musiikkiviitteisten ruokametaforailmausten systemaattinen käyttö Suosikin musiikkiarvosteluteksteissä Aila Mielikäinen Marjatta Palander Suomalaisten murreasenteista

23 Touko Issakainen Anna Niemi Kati Launis Kaisa Kurikka Tulenväki on kaikkein väkevin, se kun polttaa niin kovasti. Kansanuskon väki-kategorian uudelleenarviointia Myytävä tontti Saaristolaiskylästä. Imago ja asuinpaikan valinta Minervan temppelissä. Naiset ja lukeminen luvun naisten kirjoittamissa romaaneissa Satua ja seikkailua naisille 1920-luvun lopun elokuvaromaanit SJ 45 (2003) Jussi Ylikoski Tanja Vaittinen Havaintoja suomen ns. viidennen infinitiivin käytöstä Vanhan kirjasuomen yhdysverbit Risto Pulkkinen Marko Salmenkivi Antti Leino Heikki Mannila Louhi ja Naistenmaa kalevalaisten runojen Pohjolan sijainti peruskartan nimistön valossa Kaarina Koski Pasi Enges Riina Haanpää Uskomusperinne, yksilö ja yhteisö Tarinat Pukkilan Jaskasta eteläpohjalaisuuden ilmentäjänä Helena Ruotsala Porometsässä. Poronhoidon ympäristö ja perinteinen ympäristötieto Outi Paloposki 1800-luvun Tuhat ja yksi yötä suomalaisittain SJ 46 (2004) Elina Karsikas Mauno Koski Ulla Vanhatalo Kalevi Koukkunen Outi Fingerroos Kyllä me ollaan oikealla tiellä. Spatiaalisen sijainnin ilmaiseminen fiktiivisenä liikkeenä Sekundaarinimiä ja opettajien viittausnimiä Koehenkilöiden taustan merkitys kokeellisessa leksikaalisessa semantiikassa ja sen sovelluksissa Kaikki sen tietävät G. E. Eurenin Suomalais-Ruotsalaisen Sanakirjan (1860) synnyttämä polemiikki Muistojen Karjala utopiat paikasta

24 Sirpa Wahlqvist Koivistolaiset sotakorvauskuunareiden rakentajina Raumalla F. W. Hollming OY:n telakalla vuosina Karoliina Lummaa Miten runoa katsotaan? Visuaalisuus ja reflektio Tomi Kontion runossa Valo puhuu variksen äänellä SJ 47 (2005) Tuomas Huumo Emmi Hynönen Merlijn de Smit Ilkka Hirvonen Aila Mielikäinen Petri Lauerma Jaakko Linnovaara Kirsi Hänninen Tiina Mahlamäki Kognition kieli: Miten suomen kieli käsitteistää aistihavainnon? Essiivisijaisten predikatiiviadverbiaalien temporaaliset, kausaaliset ja konditionaaliset implikaatiot Nesessiivirakenteiden subjektimerkinnästä vanhimpien lainsuomennosten kielessä Perustuvatko suomen mätäkuu ja ruotsin rötmånad käännösvirheeseen? Matkimuksista määritelmiin. Miten murteista puhutaan Gustaf Renvall suomen kirjakielen standardoijana Polylause virkkeensisäisenä tekstijaksona Esko Raennon romaanissa Yksinäisyys Ufokontaktin rakentaminen ja tulkinta kokemuskertomuksissa Kodin kronotoopit Eeva Joenpellon Lohja-sarjassa SJ 48 (2006) Kirsi-Maria Nummila Piia Seppa la Kaisa Ha kkinen Kirsti Siitonen Jutta Jarvansalo Merja Leppa lahti Havaintoja substantiivien muodostuksesta Henrik Florinuksen sanaston ensiesiintymissa Idiomaattisten ilmausten merkityksilla leikittely Alivaltiosihteerin loppuheitoissa Aforismin kieli ja mieli Mainokset kannustamassa itsekkyyteen ja ro yhkeyteen Ruijansaamen ita murteen vokaalija rjestelma Vironsusia Suomen maisemassa. Ihmissusi uskomusperinteessa ja kaunokirjallisuudessa

25 Satu Jaatinen Katri-Agnes Motuste Mehila isen merkissa Semmosta joutilaan työtä ku ei olis ollu muuta pirtanauhojen kudontaa ja kutojia Ita meren alueella SJ 49 (2007) Kaisa Häkkinen Anna Viinamäki Agricolan eläintarha Huomata-verbistä ja sen kanssa esiintyvistä paikallissijailmauksista Minna Hjort Nyt mun täytyy kyllä vaihtaa rekisteriä, eli siis vittu Voimasanankäytöstä Mikko Rimmisen Pussikaljaromaanissa Anne Heimo Leena Rossi Marketta Wall Maria Vanha-Similä Alkaneet suuret levottomuudet kautta maan Fredrik Litzénin almanakkamerkintöjä keväältä 1918 Valta muistitietotutkimuksessa Hyvon Kudeneule Oy valloitti Hangon Työjuhdasta kilpaurheilijaksi. Kansallishevosen vaiheita SJ 50 (2008) Katariina Rajala Johan Schalin Kirsi-Maria Nummila Petri Lauerma Kirsti Siitonen Katri Öster Erja Hyytiäinen Leena Rossi Helena Ruotsala Tunteeko tuleva opettaja pilkun paikan? Ahuenmaa ja Alandh Kurkunkuristaja, jäsenkolottaja ja rinnanpistäjä eräiden eläviksi olennoiksi käsitettyjen tautien nimityksistä suomen kielessä Paavo Ruotsalaisen kirjeiden kielestä Sävypronomini hän Intiimien tekstien lumoissa. Katsaus päiväkirjojen maailmaan Lama synnytti työosuuskuntien uuden aallon Tunteet haastattelututkimuksessa Lasi viiniä parvekkeella kun ystävistä tulee haastateltavia

26 SJ 51 (2009) Tuomas Huumo Heidi Salmi Tanja Vaittinen Petra Hebedová Leena Rossi Kirsi Niukko Riitta Jytilä Rooli, yksilö ja näkökulma: vaihtaa-verbin partitiiviobjektin motivaatiosta Mikael Agricolan kielen keski-vartaloiset adpositiot Vastoinkäymisyys-tyyppiset johdokset vanhassa kirjasuomessa Suomen ja viron astevaihtelun ongelmalliset kohdat kielen oppijalle Haastattelijan dilemma: Olenko minä oikea henkilö haastattelemaan tätä kertojaa? Rintamamiestalo jälleenrakennuskauden tyyppitalokulttuurin ilmauksena "Tämä on minun puheenvuoroni" naistekijä ja oman äänen ongelma Eira Stenbergin romaanissa Häikäisy SJ 52 (2010) Kirsti Siitonen Tommi Kurki Aimo Hakanen 75 vuotta Tuomas Huumo Krista Ojutkangas Mikä erottaa muodot sisällä ja sisässä? Synonyymisten muotojen analyysi Piia Seppälä Ilmari Ivaska Fred Karlsson Matti Wiberg Päivi Rintala Kirsi-Maria Nummila Juha Ruohonen Tiina Mahlamäki Kautta-postposition semantiikkaa Eksistentiaalilauseen subjektijäsen edistyneiden suomenoppijoiden kirjoituksessa Puolueohjelmien kieliopillinen kompleksisuus Suomen -loinen-johtimiset adjektiivit Katinhännästä katinhännille eräästä periferiaan viittaavasta nimityksestä Jättiläinen, paholainen, kuolema? Koljo kansanperinteessä, nimistössä ja maastossa Seitsemän veljeksen salattu maa. Emanuel Swedenborgin ideoiden läsnäolo Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -teoksessa

27 SJ 53 (2011) Jari Sivonen Katja Västi Salla Nurminen Suorittamisen paine. Kognitiivinen näkökulma nykysuomen suorittaa-konstruktioon Mihin verbittömien konstruktioiden merkitystyypit perustuvat? Skemaattiset ja polyseemiset tapahtumanilmaukset Aspektin ilmaiseminen suomen kielessä lauseen ominaisuus Tommi Kurki Kirsti Siitonen Milja Väänänen Ilmari Ivaska Jari Ekberg Ensi havaintoja Satakuntalaisuus puheessa -hankkeesta Torbjörn Söder Jenny Niemelä Laura Tyysteri Tuomas Hovi Helena Ruotsala Henrik Hanssonin vermlanninsuomalainen käännös maaherra Henrik Adolf Widmarkin viisivuotiskertomuksesta vuosilta Nopeasti kieltä omaksuvan lapsen äänteellinen kehitys. Tapaustutkimus. Sukupuolen merkitseminen Nykysuomen sanakirjan ja Kielitoimiston sanakirjan nais- ja mies-alkuisissa yhdyssubstantiiveissa Synkkä turismi Kaksi kukkaroa ja kaksi kelloa ylirajaisuutta ja monipaikkaisuutta Tornion Haaparannan kaksoiskaupungissa SJ 54 (2012) Kirsi-Maria Nummila Katri Priiki Mikko Heikkilä Kalevi Koukkunen Niina Koskihaara Päivi Roivainen Suomen keskiaikaisten kadunnimien kaupunkihistoriallinen kulttuuritausta ja esikuvat Läsnäolijaan viittaava hän Harjavallan, Kokemäen ja Huittisten nykypuhekielessä Etymologinen tapaus Tammerkoski Kaikilla pitää piletit oleman walmisna All must have their tickets ready. Suomalais-englantilaisten sanakirjojen historiaa Neljä vuosikymmentä meidän toimintaa. Kyläyhdistykset maaseudun yhteistoiminnallisina kehittäjinä Terve, reipas ja punaposkinen! Lasten ulkovaatteet ja ihanteellinen lapsuus

28 Heidi Grönstrand Kjell Westö kielisiltojen rakentaja ja kulttuurisen järjestyksen uudelleen muotoilija SJ 55 (2013) Tuomas Huumo Kersten Lehismets Aila Mielikäinen Kaiken edellä on nainen suomen dynaamisten akseligrammien järjestelmä ja sen käyttö paikan ja ajan ilmauksissa Verbit ja väylät Kirkollisen kielen vanhurskas-sanue ja sen ainekset. Vanhurskas, vaka ja hurskas kirjasuomen kehityksessä Kirsi-Maria Nummila Krista Ojutkangas Pyytämättä ja yllätyksenä. Paratagmakonstruktiot luvun kirjasuomessa Kaisa Häkkinen Jorma Hannikainen Tukholman suomalaisen seurakunnan luterilainen graduale Marja Järventausta Johan Stråhlmanin suomen kielioppi vuodelta 1816 Maria Vanha-Similä Pirkko Alhoniemi Karoliina Lummaa Kyllä se aina jollainlailla sitten taas järjesty. Lapsiperheiden arki Forssan tehdasyhteisössä luvuilla Ruhtinas ja runoilija eli Paavo Haavikon Gagarin Luonnontieteellinen tieto lintuolemuksen rakentajana Alexis Kourosin Gondwanan lapsissa

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Historialliset johtokunnat

Historialliset johtokunnat r.y. Sivu 1 (14) 1902-1903 Historialliset johtokunnat 1897 Väliaikainen toimikunta (valittu 10.10.97) Santeri Ingman (Ivalo) 3+ 8 v. Alpo Noponen J.H. Erkko Matti Kurikka rahastonhoitaja 1898-1899 Santeri

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton

Hassen Lokamaratooonin ( ) tulokset. Maraton Hassen Lokamaratooonin (03.10.2015) tulokset Maraton 1.Ollila Veikko 3.49.06 (M 60/1) 2.Shelepen Viatseslav 3.52.13 (M 50/1) 3.Tetri Eino 3.54.10 (M 50/2) 4.Bäckström Miikka 3.57.26 (M alle 40/1) 5.Tints

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

HRK- uistelu

HRK- uistelu HSVU Tulostettu 2.8.2014 Sivut 1 / 21 39 Niko Saarinen, Jyri Korkeila 6805 kuha 5480 6805 13610 1 17 Salonen Kari, Niittymaa Jani, 5210 2800 kuha 2800 8010 10810 2 30 Huhkamo, Virtanen, Karjalainen 10060

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010

Artur Erik LINDELL. s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo. Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Artur Erik LINDELL s. 26.12.1922 Porvoo k. 2.10.2010 Porvoo Porvoon siunauskappeli, 19.10.2010 Antero, Äiti, Aulikki Oliver, Antero, Helena Aulikki, Lefa Anna-Maija, Jorma Arja, Jorma Ilkka, Kaisa,

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen

Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45, Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44, Leppävirta 3 Heidi Korkalainen Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 45,37 6.8.2011 Leppävirta 2 Tuija Salonen Ronttoset 44,69 6.8.2011 Leppävirta 3 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 4 Meri-Tuulia Kouhia LepU

Lisätiedot

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki

Nuoret alle 12 1 Karvanen Eino Pansion Peto 534. Nuoret alle15 1 Hurttila Juho Pilkki L-S Vapaa-ajankalastajien PM-pilkki 2015 Säkylä / Kristalliranta 15.2.2015. Järjesti NSUK Henkilökohtaiset tulokset Naiset joukk saalis 1 Leino Leena Kankaanp KS 1814 2 Karvanen Maarit Pansion Peto 1772

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Tulokset Honkasaari parikilpailu

Tulokset Honkasaari parikilpailu Tulokset 20.1.2013 Honkasaari parikilpailu 1 Pekka Turunen 7305 Pekka Leskinen 2733 10038 gr 2 Jaakko Villanen 5949 Terttu Huhtiniemi 1847 7796 gr 3 Jaakko Pöntinen 4449 Jari Karhu 3030 7479 gr 4 Leo Korhonen

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Kevätilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla 27.02.-01.03.2009, tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 98 99 100 98 99 98 592 2. Jaakko Björkbacka KarMAS 95 97 97 97 97 93 576 3. Markku Niemi AlavA 95 92 95 92 96 96 566 4. Veli Ylinen AlavA 91 96 92 96

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Nro Nimi seura 1 tulos 2 tulos 3 tulos paras sija 109 Pirjo Kekäle 5,08 5,48 5,86 5, Rosanna Kiiramo Anttolan ryhmäkoti 5,63 5,29 5,21 5,63 2

Nro Nimi seura 1 tulos 2 tulos 3 tulos paras sija 109 Pirjo Kekäle 5,08 5,48 5,86 5, Rosanna Kiiramo Anttolan ryhmäkoti 5,63 5,29 5,21 5,63 2 Laji: Kuula NAISET Nro Nimi seura 1 tulos 2 tulos 3 tulos paras sija 109 Pirjo Kekäle 5,08 5,48 5,86 5,86 1 102 Rosanna Kiiramo Anttolan ryhmäkoti 5,63 5,29 5,21 5,63 2 92 Riikka Sysmäläinen Kaarisilta

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi

Tulokset Jäsentenvälinen Hanhijärvi Tulokset 15.1.2012 Jäsentenvälinen Hanhijärvi NAISET 1 Aili Jäppinen 1548 gr 2 Laila Helsten 691 gr 3 Varpu Korhonen 344 gr 4 Arja Villanen 288 gr 5 Terttu Huhtiniemi 233 gr MIEHET 1 Kimmo Hyvärinen 2220

Lisätiedot

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 6/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (07.03.2015) Maraton 1.Ollila Veikko 3.37.40 (M 60/1) 2.Saarinen Janne 3.54.09 (M alle 40/1) 3.Kemiläinen Juha 4.10.53 (M 55/1) 4.Palenius Juha 4.18.58

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

8IT Nimi ja seura 1. osak. 2.osak. 3.osak. 4.osak. 5.osak. yht. keskiarvo Oskari Wallin PuKu 10 10

8IT Nimi ja seura 1. osak. 2.osak. 3.osak. 4.osak. 5.osak. yht. keskiarvo Oskari Wallin PuKu 10 10 Lounais-Suomen ja Hämeen alueen suvisarjakilpailu 20 Kivääri 8IT Nimi ja seura 1. osak. 2.osak. 3.osak. 4.osak. 5.osak. yht. keskiarvo Oskari Wallin PuKu 10 10 10IT Nimi ja seura 1. osak. 2.osak. 3.osak.

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut

Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Länsi-Suomen lääninmestaruuskilpailut Kuortane, 18.02.2017 Yksilökilpailut Kävely, alle 65 1. Koivumäki Aimo 71 Po 572 576 (96) 1148 2. Valkealahti Marko 86 Po 540 576 (96) 1116 3. Hill Raimo 75 Po 518

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA

HÄMEEN ALUEMESTARUUSKILPAILUT, IA LAS TOIMINTAKESKUS, Vanhatie 22, Lahti 07. - 08.02.2015 10:23:52 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja M 1. Teemu Lipponen NoSA 97 94 95 98 95 97 576 2. Niklas Mäkelä NoSA 96 98 98 95 93 95 575 3. Antti Raittinen

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu.

07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. 07/07/2014 08:54:02 Turnaus aloitettu. 07/07/2014 08:54:05 Kierros 1 paritettu. Harry Ulvi* - Seppo Järvisalo Stig Svens - Vesa Ala-Kulju* Erkki Saarinen - Lasse Wallin Teuvo Lahti - Kalevi Lehtinen Jussi

Lisätiedot

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016

VETERAN'S NORDIC CHAMPIONSHIPS 2016 Hollolan Hälvälä ja Vierumäki Areena 07. - 10.07.2016 14.21.40 50m Pistooli erä 1, torstai 7.7.2016 klo 13:15-15:00 1 2 Tarja Sorri FIN D45 3 Helena Peltoniemi FIN D45 4 Kirsti Kaaro FIN D45 5 Jaana Salo

Lisätiedot

Asemajuoksu Riihimäki

Asemajuoksu Riihimäki Pojat 11v Lähtö : klo 11:00 1 - Elias Hietanen - 5:00,3 2 2 Ville Mustonen - 5:25,2 Osanottajia sarjassa 2 Tytöt 11v Lähtö : klo 11:00 1 32 Emmi Hietanen 4:20,0 2 1 Nea Hyvärinen Riihimäen Kisko 4:53,9

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen

TUPI ja STPU parisprintti Tulostettu klo Sivu 1. H21 2Sivu AIRIX Ympäristö 1. osuus Antti Ryynänen TUPI ja STPU parisprintti 13.5.213 Tulostettu 11.5.13 klo 1.2.24 Sivu 1 H21 2Sivu 1 48 AIRIX Ympäristö Antti Ryynänen 4822 Jari Jaakkola 15983 Antti Ryynänen 4822 4. osuus Jari Jaakkola 15983 49 Kaarinan

Lisätiedot

1 ( 5 ) Lista Ylivieska toimitukset

1 ( 5 ) Lista Ylivieska toimitukset 1 ( 5 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) K1 Ahistus Jorma Tapio Ahistus Eeva-maija K2 Eskola Ilkka Tapani Eskola Sirpa Aune Helena K3 Eskola Seppo Erkki Martimo

Lisätiedot

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,

Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47, Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46, Linkopallo Ranking 2012 Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Tuija Salonen Ronttoset 47,91 30.6.2012 Joroinen 2 Heidi Korkalainen PieSa 46,67 24.6.2012 Leppävirta 3 Milla Koski-Vähälä Lumijoen Lumiukot 43,94 30.6.2012

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT

EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT EKL:n KYMEN PIIRIN PILKKIMESTARUUSKILPAILUT 12.3.2014 IITIN URAJÄRVELLÄ TULOKSET: NAISET ALLE 70V: 1. Lämsä Lilja Iitin Eläkkeensaajat 1714g 2. Pölönen Terttu Haminanseudun Oloneuvokset 1668g 3. Huhtiniemi

Lisätiedot

N:o 94 X LEIJONA-ajot

N:o 94 X LEIJONA-ajot N10 matka 10 km 1. Julia Sirén Akilles 20.06,7 2. Terhi Luhtala JurvU 23.58,4-3.51,7 3. Emma Granö IF Kraft 27.10,8-7.04,1 3 lähtenyttä 3 ilmoittautunutta M10 matka 10 km 1. Petri Väljä KauKa 20.22,3 2.

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN MÄYRÄKOIRAKERHO RY:N HALLITUKSET KAUTTA AIKOJEN 1969 1970 1971 Jaakko Virintie puheenjohtaja Jaakko Virintie puheenjohtaja Jaakko Virintie puheenjohtaja Börje Ehnberg varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5

VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 VUODEN 2013 VIRALLISTEN KISOJEN TALKOOVUOROT Päivitetty 31.5.2013 Sivu 1/5 TYÖNTEKIJÄLISTA MAALISKUU LAUANTAI 02.03.2013 3 LK Anne Laine Jenni Sokura Satu Tolonen Anni Rämä Linda Laurikainen Sonja Meuronen

Lisätiedot

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus

Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18, Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17, Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus Linkopallo Naiset 1 Anne Karvinen Heinävesi 18,89 15.5.2013 Heinävesi 2 Marja-Leena Ukkonen LepU 17,15 24.5.2013 Leväniemi 3 Paula Kaivoselkä Varkaus 16,90 7.5.2013 Varkaus 4 Pirjo Venäläinen Varkaus 16,32

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Valkeakoski

Valkeakoski Valkeakoski 21.8.2016 9:00 SM ALKUERÄ 1 2 LS Maiju Kainlauri 1 4.38.63 1 TAKO Liisa Taponen 2 4.50.49 3 NS Vilma Kangasmäki 3 4.58.62 4 TS Vilma Halava 4 5.29.41 9:10 SM ALKUERÄ 2 1 SMARK Julia Lindström

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo:

Lehtimäen Ampujat ry:n avoimet alueelliset Syysilma-asekilpailut Pilkan ilma-aseradalla , tulosluettelo: Yleinen sarja, ilmakivääri 60 ls 1. Juho Kurki KaA 100 100 99 97 100 99 595 45x 2. Mikko Luoma KokMAS 93 94 93 93 97 94 564 18x 3. Markku Niemi AlavA 96 91 91 94 97 91 560 19x 4. Markku Haukkala HSA 93

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

JALASJÄRVI tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry.

JALASJÄRVI tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry. JALASJÄRVI 11.10.2014 25 tikkaa kansal. Järj. Jalasjärven Tikka ry. päivitetty 11.10.2014 klo 19.20 MM 1. Järvinen Tarmo JST 43 43 38 48 40 212 2. Mäkinen Mauno VaaTi 41 43 44 40 40 208 3. Tammi Aimo TurTi

Lisätiedot

Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO

Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO Kotiseutuni KIRJOITUKSIA KOTISEUDUN & HIIDENKIVEN SADALTA VUODELTA TOIMITTANEET PEKKA LAAKSONEN & 1 LASSI SARESSALO SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA HELSINKI Sisällys Alkusanat Kotiseudun ja Hiidenkiven

Lisätiedot

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38,

Linkopallo Ikäsarjat Naiset 0,7 kg. 1 N17 Heidi Korkalainen PieSa 41, Leppävirta. 1 N30 Piia Aaltokoski LepU 38, Linkopallo Naiset 0,7 kg 1 Pirjo Saukkonen LepU 42,49 15.5.2011 Leppävirta 2 Heidi Korkalainen PieSa 41,15 26.6.2011 Leppävirta 3 Piia Aaltokoski LepU 38,22 26.6.2011 Leppävirta 4 Kirsi Heiskanen KiiU

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat

SAUL SM -rullahiihdot /Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat SAUL SM -rullahiihdot 11.9.2016/Nokia: Tulokset Kunto-Pirkat (Kaikissa sarjoissa ensiksi sprinttimatka, sitten pitkä matka ja joukkuekilpailu: Sija Nimi Seura Loppuaika Ero) M30H Miehet 30 vuotta 7.2 km

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN

PELAAJAT JOUKKUEITTAIN PELAAJAT JOUKKUEITTAIN AMIGOS Kone MP HyZä Porski Tenuskebat Rockottajat Kotipojat Yhteensä 15 pelaajaa O M S Y J Intke Niko AMIGOS 0+0 0+0 0+0 0+0 0+1 0+1 6 0 2 2 0 Hassinen Mikko AMIGOS ei pel. ei pel.

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20

Jurvan Metsästysseura ry Ilma-asehalli, Salontie 20 POHJANMAAN III KULTAHIPPUKARSINNAT JA Y/N SARJOJEN AVOIN ILMA-ASEKILPAILU Tulokset ilmapistooli: IT 8 1 Tuomas Olli LappA 95 + 96 = 191 2 Aleksi Heinonen LappA 93 + 90 = 183 3 Topias Teikari IU 82 + 81

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

Hassen 5/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 5/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 5/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (28.02.2015) Maraton 1.Borenius Henrik 3.27.24 (M alle 40/1) 2.Mäenpää Seppo 3.29.18 (M 45/1) 3.Perttula Mikko 3.42.55 (M 50/1) 4.Ollila Veikko 3.46.24

Lisätiedot

Hassen 9/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton

Hassen 9/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset ( ) Maraton Hassen 9/10 Tervasaari-hölkkämaratoonin tulokset (08.11.2014) Maraton 1.Borenius Henrik 3.23.55 (M alle 40/1) 2.Ollila Veikko 3.35.12 (M 60/1) 3.Saarinen Janne 3.45.24 (M alle 40/2) 4.Itkonen Erkki 3.47.20

Lisätiedot