ETK/ETM OPISKELIJOIDEN HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETK/ETM OPISKELIJOIDEN HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA"

Transkriptio

1 ELINTARVIKE EKONOMIA ETK/ETM OPISKELIJOIDEN HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lukuvuosi opas HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Haagan toimipiste Pajuniityntie HELSINKI

2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUUN! HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELU HAAGAN TOIMIPISTEESSÄ, HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN KOULUTUSYKSIKÖSSÄ OPETUSJÄRJESTELYT HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT VÄHINTÄÄN 25 OP LUKUVUODEN AIKATAULUT JA LÄSNÄOLO HAAGAN LUKUJÄRJESTYKSET OPINTO OHJAUS OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI TENTTIKERRAT TYÖHARJOITTELU ATK OHJEET WinhaWille reaaliaikainen opintosuoritusrekisteri Moodle HAAGAN TOIMIPISTEEN PALVELUITA OPINTOTOIMISTO KIRJASTO JA TIETOPALVELU KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA MATERIAALIPALVELU (MATSKU) JA VAHTIMESTARIT RUOKAILU OPISKELIJATOIMINTA HYVÄ TIETÄÄ LIITTEET Liite 1. Luokat Liite 2. Työharjoitteluohje 1

3 1 Tervetuloa opiskelemaan HAAGA HELIA ammattikorkeakouluun! Joka esittää kysymyksen, on minuutin ajan typerys. Joka ei sitä tee, säilyy narrina loputtomiin. Kiinalainen sananlasku Tämä opas on tarkoitettu Helsingin yliopiston maatalous metsätieteellisen tiedekunnan elintarvike ekonomiaa pääaineena lukeville opiskelijoille, joilla on erikoistumislinjana hotelli, ravintola ja matkailuala. Opinnot on tarkoitus aloittaa ensimmäisen vuoden syksynä. Opas sisältää ohjeita erikoistumislinjaan sisältyvistä HAAGA HELIA ammattikorkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Opetus järjestetään Haagan toimipisteessä, joka on ammattikorkeakoulun matkailu, ravitsemis ja talousalan opetuksesta vastaava yksikkö. ETK / ETM tutkintoon sisällytetään vuodesta 2005 eteenpäin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti vähintään 25 opintopistettä Haagassa suoritettavia ammatillisesti painottuneita opintoja. Opetus tapahtuu yhdessä restonomi (AMK) tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa. ETM tutkinnon suorittamiseen liittyvää tietoa löytyy monesta lähteestä: maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan opinto oppaan lisäksi saat tietoa HAAGA HELIAN opinto oppaasta, jonka löydät internetsivuiltamme opas HAAGA HELIAN opinto opas eroaa yliopiston opinto oppaasta siten, että se ei sisällä esim. tutkintovaatimuksia eikä opintojaksokuvauksia. helia.fi/fi/opiskelu sivuilta ja opiskelijan extranetistä helia.fi saat opinto oppaan sähköisenä opetussuunnitelma opintojaksokuvaukset Haagan toimipisteen ilmoitustaulun lukujärjestykset opettajien vastaanottoajat ja yhteystiedot ja paljon muuta opintojen suorittamisessa hyödyllistä materiaalia, ATK ohjeet Muilta osin opiskeluasi koskevat tiedot ja ohjeet löytyvät maatalous metsätieteellisen tiedekunnan ja Helsingin yliopiston kielikeskuksen opinto oppaasta. Haagassa Johanna Rajakangas Tolsa opettaja ETM opintojen yhteyshenkilö Haagassa 2

4 2 HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu sopivat vuonna 2005 uuden ammattikorkeakoulun perustamisesta toimintansa yhdistämällä. Uusi ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa HAAGA HELIA ammattikorkeakoulun rehtori on Ritva Laakso Manninen ja Haagan toimipisteen koulutusjohtajana toimii Jouni Ahonen. HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu muodostuu seitsemästä ammattikorkeakouluopetusta järjestävästä toimipisteestä: Pasila Haaga Vallila Malmi Porvoo POINT talo Porvoo POMO talo Vierumäki HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli, ravintola ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. Hotelli, ravintola ja matkailualan ohjelmien tutkintonimikkeet ovat restonomi (AMK) ja Bachelor of Hospitality Management. Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ohjelmien tutkintonimikkeet ovat tradenomi ja Bachelor of Business Administration. Liikunnan ja vapaa ajan koulutusohjelman tutkintonimikkeet ovat liikunnanohjaaja (AMK) ja Bachelor of Sports and Leisure. Kukin tutkinto on 210 opintopisteen laajuinen korkeakoulututkinto, joka on tarkoitettu suoritettavaksi 3,5 vuodessa. Lisäksi HAAGA HELIAssa voi suorittaa ylemmän amk tutkinnon mm. Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa. Tutkintonimike marata alalla on restonomi (ylempi AMK). Ylempi amk tutkinto on 90 opintopisteen laajuinen ja suunniteltu suoritettavaksi noin kahdessa kolmessa vuodessa työn ohessa. Se tarjoaa ammattikorkeakouluista valmistuneille uuden vaihtoehdon ammatillisen osaamisensa kehittämiseen. Suunnitteilla on, että hotrama erikoistumislinjaa opiskelevat voisivat suorittaa osan maisteriopinnoistaan Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa Yhteystiedot: Haaga Instituutti, Pajuniityntie 11, Helsinki puh fax. (09) e mail helia.fi internet helia.fi helia.fi 3

5 3 Opiskelu Haagan toimipisteessä, hotelli, ravintola ja matkailualan koulutusyksikössä HAAGA HELIA ammattikorkeakoulun Haagan toimipisteen taustalla on vuonna 1969 toimintansa aloittanut Hotelli ja ravintolaopisto, joka perustettiin hotelli ja ravintolaelinkeinon toimesta turvaamaan alan esimies ja johtotason koulutusta. Koulun nimi muuttui Haaga Instituutiksi vuonna Kolmivuotisen restonomikoulutuksen kokemuksia hyödynnettiin, kun Haaga Instituutin väliaikainen ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vuonna Ammattikorkeakoulu vakinaistettiin vuonna Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu HELIA perustivat uuden ammattikorkeakoulun, joka aloitti toimintansa Matkailu ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkintoon, restonomi (AMK), tähtäävät opinnot järjestetään nuorille opiskelijoille kokopäiväopiskeluna ammattikorkeakoulun Haagan yksikössä kolmena suomen ja kahtena englanninkielisenä koulutusohjelmana: Hotelli ja ravintola alan liikkeenjohdon koulutusohjelma Hotelli ja ravintola alan koulutusohjelma (ruokatuotanto) Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Degree Programme in Experience and Wellness Management Ensimmäisen vuosikurssin opetusryhmistä RH1A, RH1B ja RH1D opiskelevat hotelli ja ravintola alan liikkeenjohdon koulutusohjelmaa. RR1E puolestaan opiskelee uutta hotellija ravintola alan koulutusohjelmaa, jonka opinnoissa painottuvat ruokatuotannon johtamisen eri osa alueet. RL1F ja RL1G opiskelevat matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmaa. Luokkien RB1C, RB2C, RB3C sekä RBM1 iskelijat opiskelevat englanninkielistä koulutusohjelmaa Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management. RBM:n opetus toteutetaan iltaopiskeluna kahtena päivänä viikossa. Liitteessä yksi on esitetty opetusryhmät/luokat vuonna Tarkoitus on, että ETK/ETM tutkintoa lukevat suorittavat opintojaan yhdessä näiden Haagan toimipisteen koulutusohjelmien eri opetusryhmien kanssa. Edellisten lisäksi Haagan toimipiste järjestää restonomi (AMK) tutkintoon tähtäävää koulutusta aikuisopiskelijoille monimuotokoulutuksena, joka muodostuu lähi ja etäopetuksesta. Myös näiden ryhmien kanssa on mahdollista opiskella. Tutkinnot on tarkoitettu suoritettavaksi kokopäiväisen työskentelyn ohessa. Tarjolla ovat seuraavat suomenkieliset koulutusohjelmat monimuotototeutuksina: Hotelli ja ravintola alan liikkeenjohdon koulutusohjelma Hotelli ja ravintola alan koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma 4

6 3.1 Opetusjärjestelyt Restonomi tutkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina ja kullakin koulutusohjelmalla on oma opetussuunnitelmansa, vrt. yliopistotutkinnon tutkintovaatimukset. Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojakson osina vrt. yliopiston kurssit. Haagassa opiskellaan pääsääntöisesti luokkamuotoisesti. Opiskelijoiden luokkiin sijoittamisessa huomioidaan opiskelijoiden tekemät valinnat (mm. suuntautumisopinnot ja kielivalinnat). Luokan eli opiskeluryhmän opiskelijoiden määrä voi vaihdella välillä. Lukuvuonna yksittäisistä kursseista siirryttiin integroituihin kokonaisuuksiin eli opintojaksoihin. Opiskelu toteutetaan suurempina kokonaisuuksina, joita on yhteensä 12. Näiden opintojaksojen nimet ovat: Palveluosaaminen, Toimintaympäristö, Asiakkuus, Työharjoittelu, Palveluprosessit, Asiakaslähtöinen kehittäminen, Kannattava yksikkö, Työyhteisön johtaminen, Syventävä harjoittelu, Strateginen johtaminen, Vaihtoehtoinen moduuli ja Tuloksellinen yritys. Kussakin opintojaksossa on viisi opintojakson osaa. ETK/ETM opiskelijoita suositellaan valitsemaan opintojaksot Toimintaympäristö ja Palveluprosessit. Myös yksittäisiä kursseja voi valita opintojaksokokonaisuuksista. Tällöin opiskelija ei pysty kuitenkaan osallistumaan opintojakson toiminnalliseen tehtävään, joka esimerkiksi Palveluprosessit opintojaksossa on ollut viime vuosina todellisen kevättai syyslounaan järjestäminen 400 henkilölle. Opiskelijatiimissä toimiminen myös lisää verkostoitumismahdollisuuksia haagalaisiin. 3.2 Hotelli, ravintola ja matkailualan erikoistumislinjan opinnot vähintään 25 op Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy erikoistumisopintojen kautta hotelli, ravintolaja matkailualaan. Opiskelijat opiskelevat Haagassa 25 op sivuaineopintoja kandidaatin tutkintoon. Lisäksi he voivat suorittaa 10 opintopistettä erikseen sovittavia opintoja ETK tutkinnon muut opinnot kohtaan sekä harkinnan mukaan 6 opintopistettä vapaavalintaiset opinnot kohtaan. Haagan vastuulla on myös ko. linjan opintoihin liittyvä harjoittelu 1, RHA6RH004A (liite 2). Suunnitteilla on, että osan maisteriopinnoistaan hotrama linjan valinnut voisi suorittaa yhdessä Palveluliiketoiminnan koulutusohjelman (ylempi amk tutkinto) opiskelijoiden kanssa. Kaikki Haagassa suoritettavat opinnot ovat restonomin koulutusohjelmien opintojaksoja tai niiden osia. Niiden opetussuunnitelmat löytyvät internetsivuilta ja opiskelijan extranetistä. Opiskelijan tulee valita opintonsa pääosin joko hotelli ja ravintola alan liikkeenjohdon tai matkailun liikkeenjohdon tai hotelli ja ravintola alan (ruokatuotannon) tai Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management koulutusohjelmasta. Näin hän valitsee alan, johon haluaa erikoistua. Opiskelija opiskelee syksystä 2008 alkaen seuraavat opintojakson osat: 5

7 Opintojaksojen osia, jotka perehdyttävät hotelli, ravintola ja matkailualaan: RPO1RH001B Matkailun perusteet RAS1RH003E Majoituspalvelut RTO1RH002D Ravintolapalvelun perusteet RTO1RH002C Ruokatuotannon perusteet Nämä opintojakson osat voi valita opintojaksoista Palveluosaaminen, Toimintaympäristö ja Asiakkuus. Näiden opintojaksojen osien lisäksi suositellaan oman erikoistumisen osalta seuraavia 15 opintopisteen kokonaisuuksia: Toimintaympäristö ja Palveluprosessit. Näissä kokonaisuuksissa sisällöt vaihtelevat koulutusohjelmien mukaan. Toimintaympäristö kokonaisuus suositellaan valittavaksi ensimmäisen opiskelusyksyn aikana (esimerkiksi yliopiston 2. periodin tilalla). Näin opiskelijat pääsevät heti mukaan erikoistumislinjansa opintoihin. Edellä mainittujen opintojen lisäksi Haagassa voi opiskella liikkeenjohtoon (laskentatoimi, markkinointi, johtaminen) tai yrittäjyyteen liittyviä opintoja sekä vieraita kieliä, joilla voi korvata Helsingin yliopiston 1. vieraan kielen tai valinnaisia kieliopintoja. Haagan vapaasti valittavissa opinnossa on myös useita hotelli, ravintola ja matkailualaan liittyviä syventäviä tai alan tuntemusta laajentavia opintojaksoja. Tässä joitakin esimerkkejä: Hotelli, ravintola ja matkailualan ammattitaitoa syventäviä opintojakson osia, joista osa saattaa rakentua jonkin edellä mainitun jakson tietojen pohjalle: Majoitusliiketoiminnot: RKY2RH007E, Majoitusliiketoiminta RTJ2RH008K, Majoitusliikkeen esimiestyö RSJ3RH010K, Majoitusliiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen RHM4RB011A, Concept Based Product Development (Majoitusyrityksen liikeideapohjainen tuotekehitys) RHM4RB011B, Hotel Distribution Channel Management (Majoitusyrityksen jakelukanavien hallinta) RSM3RB010K, Managing Hotel Business Operations Matkailu: RKY2RH007E Matkailun ohjelmapalvelut RTO1RL002D Ravintolapalvelut ja ruokatuotanto RAS1RL003E Liikennepalveluiden perusteet RPA1RL005D Matkailun jakelutiet RPA1RL005E Matkailumaantiede RAK2RL006E Matkailun asiakaslähtöinen tuotekehitys RKY2RL007E Special Interest Tourism Ravintolapalveluiden ja ruokatuotannon johtaminen: RTJ2RH008L Ravintolan kontrollitoiminnot RSJ3RH010L Ravintolapalvelujen suunnittelu RSJ3RR010E Ruokatuotannon suunnittelu ja johtaminen RVA4RR011A Kylmät perusruoat RVA4RR011B Lämpimät perusruoat RVA4RR011C Ruoanvalmistuksen teoreettiset perusteet RES8RH026/4 Elintarvikehygieeninen osaaminen 6

8 Haagan vapaasti valittavat opintojaksot julkaistaan internetissä omana yhteenvetonaan, josta näet opintojaksojen yksityiskohtaista tietoa, mm. opintopiste ja kontaktituntimäärät sekä opetusaikataulun. Ilmoittautuminen tapahtuu vapaavalintaisille opintojaksoille WinhaWille opiskelijaliittymän kautta ilmoittautumisaikataulun mukaisesti. WinhaWilletunnukset saa opintotoimistosta. 3.3 Lukuvuoden aikataulut ja läsnäolo viikko päivät Orientointi/ vk periodi vk Intensiiviviikko vk periodi vk Intensiiviviikko vk periodi vk Intensiiviviikko vk periodi vk Intensiiviviikot vk Ei opetusta vk 52, vk Läsnäolo Ammattikorkeakoululainsäädäntö edellyttää opiskelijoiden läsnäolo tai poissaoloilmoittautumista joka lukuvuosi. Läsnäolevaksi ilmoittaudutaan lukuvuodeksi kerrallaan syyslukukauden alussa ennen opetuksen alkua. Poissaolevaksi voi ilmoittautua myös lukukaudeksi kerrallaan. Ilmoittautumiset tehdään WinhaPron opiskelijaliittymä WinhaWillellä, ks. Atk ohjeet ja WinhaWille. Myös opiskelijavaihdossa tai työharjoittelussa olevien sekä pelkästään opinnäytetyötä tekevien opiskelijoiden on ilmoittauduttava läsnä olevaksi. 7

9 Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menettää opiskeluoikeutensa. Jos tällainen opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava ammattikorkeakoululta uudelleen opiskeluoikeutta. Opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan. Tätä aikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys, isyys tai vanhempainloma, hoitovapaa ja sairausloma ilmoitetaan poissaolona. Poissaolon syytä ei tarvitse ilmoittaa. Opiskelijan on syytä käyttää harkiten poissaolomahdollisuuttaan. Jos opiskelija käyttää poissaolomahdollisuutensa esimerkiksi työssäoloon, voi käydä niin, että niin sanotun pätevän esteen sattuessa säädetty opiskeluaika voi ylittyä ja seurauksena on opiskeluoikeuden menettäminen. Poissaolevaksi ei voi ilmoittautua työkautta lyhyemmäksi ajaksi. Jos opiskelija on esimerkiksi jäämässä äitiyslomalle marraskuussa, hän voi ilmoittautua läsnä olevaksi koko syyskaudeksi ja opiskella syyskauden ensimmäisen jakson ajan. Ensimmäinen poissaololukukausi olisi tässä tapauksessa seuraava kevätlukukausi. Poissaoleva opiskelija ei voi opiskella HAAGA HELIAssa, ei myöskään suorittaa uusintakokeita ei voi olla työharjoittelussa ei saa opinnäytetyön ohjausta ei saa mitään opintososiaalisia etuja ei voi käyttää HAAGA HELIAn tietoteknisiä palveluita Sähköpostin voi ohjata edelleen toiseen osoitteeseen (ks. ohje palvelut/kayttoohjeita/sahkoposti/edelleenohjaus.html). 3.4 Haagan lukujärjestykset ETK /ETM tutkintoon kuuluvat Haagassa suoritettavat opintojakson osat (kurssit) voivat olla joko restonomitutkinnon pakollisia tai vapaasti valittavia opintojaksoja. Oman aikataulusi suunnittelua varten tarvitset Haagan periodikohtaiset työjärjestykset. Ne löytyvät HAAGA HELIAN internetsivuilta opiskelijan pikalinkistä Lukujärjestys. Haagan toimipisteen alta löydät lukujärjestyksen 4. ja 5. periodeille, sekä samat tiedot Excel taulukkona. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja opetus alkaa tasatunnein (tunti 1 alkaa normaalisti klo 8.00 tai 9.00). Haagan toimipisteessä opetus järjestetään siten, että opetusta on kerralla 3 tai 6 tuntia ja ruokailuajat sekä tauot sovitaan erikseen opettajan kanssa. Lukujärjestyksissä on restonomitutkinnon pakollinen opetus luokittain, samat tiedot löytyvät Excel lukujärjestyksestä, josta voit etsiä tietyn kurssin toteutusajankohtaa rajaamalla valintoja alasvetovalikoista. Restonomiopiskelijat suorittavat ensimmäisenä lukuvuonna yhden periodin ajan työharjoitteluaan Hotelli Haagassa ja tänä aikana ko. luokalla ei ole työjärjestyksen mukaista opetusta. 8

10 Lukujärjestyksen mukaisesti voit osallistua minkä tahansa restonomiluokan tai ryhmän opetukseen. Kaikille kursseille ilmoittaudutaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana WinhaWillessä. Syksyn kursseille ilmoittaudutaan keväällä, paitsi ykkösvuosikurssin kursseille elokuussa, ja kevään kursseille ilmoittaudutaan joulukuussa. Sinun kannattaa sopia aika Haagan opinto ohjaajasi kanssa, joka avustaa sinua oman työjärjestyksesi laatimisessa. Myös Haagan opintosihteerit opintoimistossa avustavat kaikissa opintoihin ja niiden ajoitukseen liittyvissä asioissa. 3.5 Opinto ohjaus ETK/ETM hotelli, ravintola ja matkailualan erikoistumislinjan yhteyshenkilönä toimii Haagassa opettaja Johanna Rajakangas Tolsa. Hän on tavattavissa sopimuksen mukaan, puhelimitse tai sähköpostilla johanna.rajakangas helia.fi Yliopistolla yhteyshenkilönä toimii yliassistentti Eeva Lindroth. Hän on tavattavissa vastaanottoaikanaan tiistaisin klo tai sopimuksen mukaan. Eevan puhelinnumero on (09) ja sähköpostiosoite 3.6 Opintosuoritusten arviointi HAAGA HELIAN opiskelijoiden opintosuoritukset arvioidaan joko hyväksytyiksi tai hylätyiksi tai asteikolla: tyydyttävä (1,2), hyvä (3,4) ja kiitettävä (5). Asteikko on yhteneväinen yliopiston arviointiasteikon kanssa. Tiedot kunkin tentin ajankohdasta, laajuudesta ja sisältövaatimuksista antaa tentin järjestävä opettaja. Haaga varaa tenttitilaisuuksiin vastauspaperit. Opettajat tarkastavat tentit ja antavat arvosanat viimeistään kolmen työviikon kuluessa tenttipäivästä. Arvosanat tulevat näkyviin WinhaWilleen. Haagan opintotoimisto toimittaa opintojakson suoritusmerkinnät taloustieteen laitokselle rekisteröitäväksi. Jos et ole tyytyväinen tentin arvosteluun, ota välittömästi tenttitulokset saatuasi yhteys arvostelun suorittaneeseen opettajaan keskustellaksesi arvioinnista. Lisätietoja arvioinnista löydät tutkintosäännöstä, joka on opinto oppaassa. 3.7 Tenttikerrat Kuhunkin opintojaksoon sisältyvän kuulustelun, joka pidetään pääsääntöisesti viimeisellä opetuskerralla, lisäksi opiskelijalla on oikeus osallistua kahden seuraavan periodin sisällä opintojakson päättymisestä korkeintaan kaksi kertaa uusintakuulusteluihin yleisinä tenttipäivinä, ellei opettaja toisin määrää. Muussa tapauksessa jakso on suoritettava uudestaan. Jos sinulla on todistus luvallisesta poissaolosta (esim. lääkärintodistus), sinun tulee esittää se opettajalle välittömästi tentin järjestämisen (poissaolon päättymisen) jälkeen, muuten tentti tulkitaan sinulle yrityskerraksi. Ryhmän tai luokan yhteisiin tenttitilaisuuksiin ei vaadita ennakkoilmoittautumista. Tentissä opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Lisätietoja yleisistä tenttipäivistä ja niihin ilmoittautumisesta HAAGA HELIAN opiskelijan extranetistä. Haagan yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan lukuvuonna extranetistä löytyvällä lomakkeella, ei WinhaWillen kautta. 9

11 3.8 Työharjoittelu Elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu aineopintoihin liittyvä harjoittelujakso (RHA6RH004A), joka tehdään hotelli, ravintola ja matkailualan yrityksessä. Lisätietoja elintarvike ekonomian 1. harjoittelusta on liitteessä ATK ohjeet Käyttäjätunnukset Jokaisella HAAGA HELIAn opiskelijalla on kaksi käyttäjätunnusta: Winhan tunnus ja verkkotunnus HAAGA HELIAn verkkotunnuksesi on a+opiskelijanumero esim. a (Huomaa, että a kirjoitetaan pienellä!) Verkkotunnuksella pääset kirjautumaan seuraaviin järjestelmiin: HAAGA HELIAn työasemat Moodle (elearn.haaga helia.fi/moodle) BlackBoard (bb.haaga helia.fi) Myy sähköposti (imp.haaga helia.fi) Myy palvelimeen SSH:lla (myy.haaga helia.fi) Opiskelijan Extranet Huomaa, että WinhaWilleen on eri tunnus ja salasana! Verkkotunnuksen oletussalasana Uusilla Haagan toimipisteen opiskelijoilla oletussalasana muodostuu seuraavasti: 3 ensimmäistä kirjainta sukunimestäsi + 2 ensimmäistä kirjainta etunimestäsi + 2 viimeistä merkkiä henkilötunnuksestasi. Skandeista ja erikoismerkeistä jää pisteet pois Kaikki kirjaimet kirjoitetaan pienellä esim. Sukunimi: Höök Etunimi: Sari Hetu: a Salasana: hoosa3a HUOM! Kun kirjaudut työasemalle ensimmäisen kerran, vaihda salasanasi heti uuteen. Salasanan vaihto HAAGA HELIAn verkkotunnukseen liittyvän salasanan voit vaihtaa tämän ohjeen mukaan. Salasana vaihtuu samalla työasemalle, sähköpostiin sekä verkkooppimisympäristöihin. Kirjaudu HAAGA HELIAn työasemalle verkkotunnuksellasi Paina Ctrl+Alt+Del 10

12 Valitse avautuvasta Windows Security ikkunasta Change Password ja anna uusi salasana. Uudessa salasanassa pitää olla vähintään 5 merkkiä. Salasanassa ei saa olla ääkkösiä eikä erikoismerkkejä: ä, ö, #. Salasanaa ei voi vaihtaa toistaiseksi muualta kuin HAAGA HELIAn työasemilta. Ongelmia? Jos verkkotunnuksen tai salasanan kanssa tulee ongelmia tai unohdat jommankumman, ota yhteys HAAGA HELIAn Helpdeskiin. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai tehdä suoran tukipyynnön. numerossa ma ke klo 8:00 19:15 to 8:00 13:00 ja 16:00 19:15 pe 8:00 16:00 Muina kuin opetusviikkoina arkisin klo Tukipyynnöt web lomakkeella: Oheisesta linkistä voit tehdä tukipyynnön web lomakkeella. (Huom! toimii vain HAAGA HELIAn työasemilta.) sähköpostilla: helpdesk(at)haaga helia.fi tai helpdesk(at)myy.haaga helia.fi Kun teet tukipyynnön kirjoita viestiin: Oma nimesi Opiskelijanumerosi, jos olet opiskelija Yhteystiedot: Sähköposti, puhelin ja sijaintisi (esim. työhuone tai luokka) Mahdollisimman selkeä kuvaus pyynnön aiheesta tai ongelmasta Pyyntöä tehdessäsi ota huomioon, että HAAGA HELIAlla on useita toimipisteitä ja tukihenkilöitä, yli 2500 tietokonetta ja tuhansia käyttäjiä. Epäselvästi ja puutteellisesti annetut tiedot tukipyynnössä saattavat viivästyttää tai jopa kokonaan estää tukipyynnön hoitamisen WinhaWille reaaliaikainen opintosuoritusrekisteri o näet opintosuorituksesi ja voit tulostaa epävirallisen opintorekisteriotteen o ohjelmaan pääset helia.fi pääsivun alalaidassa olevasta Winha Wille pikalinkistä o käyttäjätunnus on opiskelijanumero ilman a:ta esim Salasanan WinhaWilleen saat opintotoimistosta. Tietoturvasyistä tunnuksia ei anneta puhelimessa tai sähköpostissa. o WinhaWillessä ilmoittaudutaan läsnä olevaksi sekä pakollisille että vapaavalintaisille opintojakson osille ilmoittautumisaikana. o Jos yhteystietosi (puhelinnumero tai koti /sähköpostiosoite) muuttuvat, voit päivittää tietosi WinhaWillessä 11

13 Jos sinulla ilmenee ongelmia WinhaWilleen kirjautumisessa tai sen käytössä, opintotoimisto auttaa. Salasanan vaihto Asetukset: Salasanan vaihto > anna uusi salasana. Salasanan pitää olla vähintään 7 merkkiä pitkä ja se saa sisältää vain kirjaimia ja numeroita. HUOM! Jos unohdat WinhaWillen salasanan, sen vaihtaa opintotoimisto. Helpdesk ei pysty vaihtamaan WinhaWillen salasanoja. Läsnä olevaksi ilmoittautuminen Ilmoittautumiset: Läsnäolo > merkitse itsesi läsnä tai poissaolevaksi > vahvista Opintojaksoille ilmoittautuminen WinhaWillellä Ilmoittautumiset: Toteutukseen Opinnon tunnus: esim. RPO1RH001B > HAE Valitse haluamasi toteutus (yleensä määritelty valmiiksi lukujärjestyksessä) Vahvista ilmoittautuminen Henkilökohtainen opintosuunnitelma Opiskelija: Hops Tätä kautta voit tarkastella kurssi ilmoittautumisia, kursseille hyväksymisiä, suoritettuja kursseja sekä niiden arvosanoja. Selitykset ilmoittautumiset: opintojaksot, joille olet ilmoittautunut, mutta osallistumista ei ole vielä vahvistettu osallistumiset: opintojaksot, joille olet ilmoittautunut ja osallistuminen on vahvistettu suoritukset: opintojaksot, joista on annettu arvosana suunnitellut opinnot: opintojaksot, joille olet ilmoittautunut, mutta et ole tullut hyväksytyksi (kurssi täynnä, liian vähän opintoja tms.) Huom! Opintojaksoja, joille osallistumisesi on jo vahvistettu, et voi itse poistaa, vaan se on tehtävä opintotoimiston kautta. Henkilötietojen muuttaminen Opiskelija: Osoitteen muutos Tätä kautta voit itse muuttaa postiosoitteesi sekä sähköpostiosoitteen, mikäli haluat koulun sähköpostien tulevan muualle kuin myy postilaatikkoon. Huom! Sukunimen tai kotikunnan muutos on tehtävä opintotoimistossa henkilökohtaisesti! Lopetus Kun poistut Winhasta, klikkaa Lopetus. 12

14 3.9.2 Moodle Moodlen on HAAGA HELIA ammattikorkeakoulun verkko oppimisympäristö. Tässä oppaassa on kuvattu lyhyesti Moodlen yleisimmät toiminnot (huom. kaikki eivät välttämättä ole käytössä kaikilla opintojaksoilla). Sisäänkirjautuminen HAAGA HELIAn Moodleen Moodle oppimisympäristöön pääset seuraavasti: Avaa internet selaimesi ja mene osoitteeseen helia.fi/moodle. Kirjautumislinkki löytyy myös helia.fi etusivulta. Kirjaudu Moodleen HAAGA HELIAn verkkotunnuksillasi. Kirjauduttuasi näet ne, opintojaksot, joilla Moodle on käytössä. Opintojakson Moodle etusivu 1.Jokainen opintojakso Moodlessa voi näyttää hieman erilaiselta riippuen siitä, miten se on rakennettu. 2.Kurssin sisältö on koottuna Moodlen keskipalstalle. Vieritä sivua alas vierityspalkista. 3.Kurssin aineiston, keskustelut ja tehtävät löydät kootusti Aktiviteetit valikosta 4.Opintojakson osallistujat näet Osallistujat valikosta. 5.Takaisin kurssin etusivulle pääset klikkaamalla navigaatiopalkista kurssin lyhytnimeä. Keskustelu Keskustelufoorumeiden edessä on ikoni. Voit avata keskustelun sen nimeä klikkaamalla. Keskustelufoorumiin tulleet viestit listautuvat sivun alareunaan. Voit itse aloittaa uuden viestin kirjoittamisen Lisää uusi keskustelu painikkeella. Kirjoita avautuvan ikkunan aihe kenttään viestin otsikko ja viestikenttään itse viestisi. Jos haluat liittää viestiisi liitetiedoston (esim. julkaistavan raportin) hae se omalta koneeltasi sivun alareunassa olevalla Selaa painikkeella. Paina lopuksi Lähetä viesti painiketta. Jos haluat vastata jo tulleeseen viestiin, klikkaa ensin tulleen viestin otsikkoa. Sinulle avautuu viesti ja sen alareunasta löydät vastaa linkin. Tehtävät Tehtäviä on erityyppisiä. Tehtävien arviointitiedot tulevat näkyviin samaan paikkaan, kun opettajasi on arvioinut tehtävät. Kirjoitustehtävä Tämän tyyppiseen tehtävään vastataan joko tuomalla omalta koneelta liitetiedosto Selaa painikkeella tai kirjoittamalla vastauskenttään lyhytvastaus. Tentti/monivalinta Tenttityökalua käytetään monivalintatyyppisten tehtävien yhteydessä. Monivalintatehtävissä valitset mielestäsi oikean vastausvaihtoehdon tai kirjoitat lyhytvastauksen kenttään. Wiki 13

15 Wiki työkalua käytetään yhteisen dokumentin työstämiseen. Jokaisella ryhmän jäsenellä on yhteisen dokumentin muokkausoikeus ja historia välilehdeltä voi nähdä versiomuutokset. Chat Chat huone on tarkoitettu reaaliaikaiseen keskusteluun: keskustelijat ovat ympäristössä samanaikaisesti keskustelemassa ja vaihtamassa ajatuksia. Apua ongelmatilanteissa saa Anne Naumaselta, helia.fi, puh. (09) HAAGAN TOIMIPISTEEN PALVELUITA 4.1 Opintotoimisto Opintoihin liittyvää neuvontaa antavat myös Haagan opintosihteerit. Haagan toimipisteen opintotoimisto sijaitsee Pajuniityntie 11:ssa, 2. kerroksessa heti pääovien jälkeen etuoikealla, huoneessa A335. Opintotoimiston postilokero on numero 138. Yhteystiedot Puhelin: Faxi: (09) Sähköposti: helia.fi Aukioloajat Opintotoimiston henkilökunta vastaa puhelimeen ma pe klo Palvelutiski on avoinna ma, ke pe klo ja ti klo Palvelut Opintotoimistosta saat mm. opiskelutodistuksen, opintosuoritusotteen (esim. joukkoliikennettä varten) ja ateriatukikortin uuden salasanan WinhaWilleen muita opintoihin liittyviä tukipalveluja Huom! Osoitetiedot opiskelija voi itse päivittää WinhaWillellä. Ilmoitus henkilötietojen muutoksesta toimitetaan opintotoimistoon kirjallisesti, esim. nimenmuutos tai muu vastaava. Nimenmuutosta varten pitää olla liitteenä virkatodistus tms. Opintosihteerit Taru Hinkka, Maarit Kalamies, Arja Ruponen Emilia Sarja ja Päivi Vepsä 4.2 Kirjasto ja tietopalvelu HAAGA HELIAn kirjasto on ajanmukainen ja monipuolinen ammattikorkeakoulukirjasto. Se edistää toiminnallaan asiakkaidensa opiskelua, opettamista ja tutkimusta. 14

16 Kirjaston painettu ja sähköinen kokoelma on liiketalouden, tietotekniikan, hotelli, ravintola ja matkailualan, viestinnän ja kasvatustieteen aloilta. Hotelli, ravintola ja matkailualan koulutusyksikön kirjasto ja tietopalvelu sijaitsee Restonomican eli G rakennuksen alimmassa kerroksessa. Sisäänkäynti on Nuijamiestentieltä tai Pajuniityntieltä. puh sähköposti: helia.fi Aukioloajat lukukausien aikana: ma to klo 9 18 pe klo 9 16 Poikkeusaukioloajoista ilmoitetaan erikseen kirjaston intrenet sivuilla. Haagan kirjasto on hotelli, ravintola ja matkailualan erikoiskirjasto. Kirjasto tarjoaa opiskelijoiden käyttöön niin painettua kuin elektronistakin materiaalia. Kirjaston kokoelmat käsittävät noin kirjaa ja yli 200 alan ammattilehteä. Haagassa tehdyt opinnäytetyöt säilytetään kirjastossa. Lisäksi kirjastossa on erillinen verkkotyöpaja opiskelijoiden itseopiskelua tai tietokantojen käyttöä varten. Kurssikirjojen laina aika on 14 päivää ja muiden lainattavien kirjojen laina aika on 28 päivää. Erääntyneistä lainoista peritään hinnaston mukainen myöhästymismaksu. Lehdet ja opinnäytetyöt eivät ole lainattavissa, mutta niitä voi kopioida kirjaston tiloissa. Kurssikirjoista on yksi lukusalikappale, jota annetaan viikonloppu ja yölainaan. Lainojen uusiminen on mahdollista puhelimitse, sähköpostilla tai netin välityksellä. Lisätietoja HH:n kirjastosta ja muiden toimipisteiden kirjastoista löydät osoitteesta helia.fi/fi/kirjasto. Kotisivulta löytyy mm. kirjaston kokoelmatietokanta, HALTIA, josta on haettavissa kirjat, lehdet ja opinnäytetyöt. Kotisivulta löytyy myös lista kirjastoon tulevista lehdistä, uusista kirjoista sekä kirjaston käyttösäännöt. Haagan kirjasto ylläpitää myös hotelli, ravintola ja matkailualan suomalaista linkkikokoelmaa osoitteessa HAAGAN HELIAN kirjastojen sähköisiä aineistoja on myös mahdollista käyttää kotikoneelta. Lisätietoja sähköisten aineistojen hyödyntämisestä ja apua tiedonhakuun saa kirjastosta. 4.3 Kansainvälisyystoiminta HAAGA HELIA ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä aktiiviseksi toimijaksi kansainvälisissä työ ja elämän ympäristöissä. Ammattikorkeakoulu tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä ja sillä on yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa. Kansainvälisen toiminnan muotoja ovat opiskelija ja harjoittelijavaihto, opettaja ja asiantuntijavaihto sekä kansainväliset projektit. ETK/ETM (hotelli, ravintola ja matkailualan erikoistumislinja) tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat rajoitetusti osallistua Haagan kansainvälisyystoimintaan. Lisätietoja saa Haagan kansainvälisten asioiden toimistosta: Katri Salmi puh helia.fi 15

17 4.4 Materiaalipalvelu (Matsku) ja vahtimestarit Materiaalipalvelu Matsku ja vahtimestarit löytyvät Haagan toimipisteen aulasta, Pajuniityntie 11:ssa, suoraan pääovien jälkeen oikealla. Matskusta voi ostaa mm. oppimateriaaleja, kirjoja ja opiskeluun liittyviä tarvikkeita Materiaalipalvelussa sinua palvelee Mona Selin. Yhteystiedot Puhelin: Sähköposti: helia.fi Aukioloajat ma pe klo Vahtimestarimme ovat Pekka Kotamäki, Hannu Laine ja Jari Mäkinen. Yhteystiedot Puhelin: Sähköposti: helia.fi Aukioloajat ma to klo pe klo Ruokailu Haagassa opiskellessasi sinulla on mahdollisuus ruokailla opiskelija ja henkilöstöravintola Caffelissa. Opiskelija ja henkilöstöravintolassa on tarjolla aamiais, lounas ja kahvilatuotteita. Saadaksesi lounaan opiskelijahintaan, alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Opiskelija ja henkilöstöruokala Caffeli Aukioloajat ma klo ti to pe klo Lounas klo Opiskelijatoiminta HAAGA HELIAn opiskelijat ovat järjestäytyneet yhtenäiseksi opiskelijakunnaksi nimeltään HELGA. Sen lisäksi HAAGA HELIAssa toimii useita koulutusalakohtaisia ainejärjestöjä ja yksikkökohtaisia paikallisyhdistyksiä. Nämä yhdessä vastaavat HAAGA HELIAn opiskelijatoiminnasta. Opiskelijakunta sekä ainejärjestöt ja paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ja 16

18 juhlia, joissa opiskelijat voivat rentoutua opiskelun ohessa ja tutustua toisiinsa paremmin. Tutustu opiskelijatoimintaan paremmin osoitteessa Haagan toimipisteessä toimii Haaga Instituutin opiskelijayhdistys Pore ry. Ajankohtaisia asioita ja yhteystietoja löydät Pore ry:n ilmoitustauluilta, jotka sijaitsevat toimiston edustalla (Pajuniityntie 10) sekä G siivessä, 2. kerroksessa. 4.7 Hyvä tietää Tupakointi Haagan toimipiste on savuton opiskeluyhteisö. Tupakointi on ehdottomasti kiellettyä pääoven välittömässä läheisyydessä. Tupakointi on sallittua vain etupihalla sijaitsevissa tupakkakatoksissa. Ympäristöasiat Jokainen haagalainen ottaa ympäristöasiat huomioon luonnollisena osana jokapäiväistä toimintaansa. Kannattaa miettiä omassa toiminnassaan mm. lajittelua, materiaalien käyttöä sekä energian ja veden kulutusta. Ympäristötyötä suunnittelee, organisoi ja toteuttaa Ekotiimi, jossa on edustajia kaikista eri osastoista sekä oppilaskunnasta. Ekotiimi rekrytoi uusia jäseniä aina lukuvuoden alussa. Jos haluat olla kehittämässä omaa opiskeluympäristöäsi, ota yhteyttä: helia.fi. Lisää tietoa Ekotiimistä löydät osoitteesta helia.fi/fi/haagahelia/ymparistoasiat/haagan ekotiimi. Ekologinen toiminta on kuin palapeli, jonka kokoamiseen sinunkin pelisilmääsi tarvitaan. 17

19 LIITE 1. OPETUSRYHMÄT/LUOKAT RH=Hotelli ja ravintola alan liikkeenjohdon koulutusohjelma RR= Hotelli ja ravintola alan koulutusohjelma RL= Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma RB= Hotel, Restaurant and Tourism management 1. vuosikurssi ryhmä opisk.n. koulutusohjelma RH1A 22 Hotelli/Ravintola RH1B 22 Hotelli/Ravintola RB1C 22 Englanninkielinen RH1D 44 Hotelli/Ravintola RR1E 22 Ruokatuotanto RL1F 33 Matkailu RL1G 33 Matkailu 2. vuosikurssi ryhmä opisk.n. ko/suuntautumismoduuli RH2A 22 Hotelli/Ravintola RH2B 22 Hotelli/Ravintola RB2C 24 Englanninkielinen RH2D 44 Hotelli/Ravintola RR2E 15 Ruokatuotanto RL2F 35 Matkailu RL2G 28 Matkailu 3. vuosikurssi ryhmä opisk.n. ko/suuntautumismoduuli RH3A 25 Hotel Management RB3C 20 Hotel Management RH3D 38 Ravintolapalveluiden johtaminen RR3E 20 Ruokatuotanto RL3F 34 Matkailukohteen suunnittelu ja johtaminen RHL3J 32 Muu suuntautuminen (muu kuin yllämainitut) (RH3B+RL3G) 18

20 LIITE 2. Elintarvike ekonomian 1. harjoittelu: Hotelli, ravintola ja matkailualan aineopintojen harjoittelu (lähde: Helsingin yliopisto Opiskelijoiden harjoittelu ja oppiaineiden harjoittelu: elintarvikeekonomia. Luettavissa: luettu ) 1. Mitä elintarvike ekonomian harjoittelu on Haagan erikoistumislinjalla? Elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu aineopintoihin liittyvä harjoittelujakso. Hotelli, ravintola ja matkailualan erikoistumislinjan aineopintojen harjoittelua valvoo Kristiina Jaakonaho HAAGA HELIA ammattikorkeakoulusta, Haagan toimipisteestä. Harjoittelupaikka hyväksytetään hänellä. Harjoittelu on tärkeä osa elintarvike ekonomian opintoja. Opiskelijalle se on arvokas tilaisuus soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön työelämässä. Harjoittelu avaa näkökulman työelämään ja harjoittelussa saadun käytännön kokemuksen avulla voit myös tehdä paremmin työelämää vastaavia opiskeluvalintoja. Harjoitteluaikana hankittu työkokemus on arvokas osa koulutusta ja harjoittelupaikkaa hakiessasi opit myös työnhakutaitoja. Aineopintoihin liittyvän harjoittelun aikana opiskelija perehtyy harjoittelupaikan työympäristöön yleensä työntekijätasoisissa tehtävissä, hotelli, ravintola ja matkailualan yrityksessä. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija monipuolisesti erikoistumisopintojensa toimintoihin, asiakaspalvelutilanteisiin ja työtehtäviin. Tavoitteena on syventää mahdollista aiempaa osaamista sekä mahdollistaa opiskelijalle kykyä arvioida alalla noudatettavia standardeja, työtapoja sekä eri tehtävien valmiusvaatimuksia. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelijan kyky oman toimintansa havainnointiin ja arviointiin kehittyy. Tavoitteena on myös, että opiskelijan on mahdollista luoda suhteita ja saada kontakteja sekä verkostoitua alalla toimiviin organisaatioihin ja ihmisiin, jotka tulevaisuudessa osaltaan saattavat mahdollistaa 2. harjoittelunharjoittelu paikansaamisen tai opintojen jälkeisen työllistymisen. Mikäli opiskelijalla on ennen opintojen aloittamista hankittu yli vuoden kokopäiväistä työskentelyä vastaavaa työkokemus hotelli, ravintola tai matkailualalta, mikä vastaa harjoitteluille asetettuja vaatimuksia, harjoittelunvalvoja voi hyväksyä sen harjoitteluksi. Harjoittelukertomus tehdään tällöinkin ohjeen mukaan. Harjoittelun kesto on 12 viikkoa ja siitä laaditaan harjoitteluraportti. Harjoittelukertomuksen laadinta tuottaa aineopinnoissa yhden opintoviikon. Ohjeet raportin tekoa varten löytyvät tämän liitteen luvusta Milloin harjoittelu suoritetaan? Elintarvike ekonomian ensimmäinen harjoittelu sijoittuu normaalisti ensimmäisen tai toisen opintovuoden jälkeiseen kesään. Suurin osa opiskelijoista suorittaa harjoittelun kesällä. Huomioi silti, että työnantajat saattavat ottaa harjoittelijoita mielellään myös kesäajan ulkopuolella, jolloin työtehtävät voivat olla mielekkäämpiä ja ohjaus parempaa. 19

21 1.2 Miten harjoittelupaikka hankitaan ja millainen paikka on sopiva? Harjoittelupaikan hankinnasta vastaa opiskelija itse. Harjoittelupaikka voi olla hotelli, ravintola ja matkailualan yrityksessä, Suomessa tai ulkomailla. Tärkeintä on, että hankit itseäsi kiinnostavan harjoittelupaikan. Jos olet epävarma harjoittelupaikan sopivuudesta, varmista asia harjoittelun valvojan kanssa. Jos teet opintojen ohessa osa aikatöitä, voi harjoittelupaikaksi sopia myös tämä työpaikka. Harjoittelupaikan hankinnasta ja yleensä harjoittelun suorittamisesta saa lisää tietoja harjoittelun valvojalta. Helsingin yliopistossa toimii myös Rekrytointipalvelu, joka auttaa mm. sekä valmistuneita työnhaussa että opiskelijoita harjoittelupaikan saamisessa. Oma aloitteisuus on harjoittelupaikan hankinnassa avainsana. Vain harvoista harjoittelupaikosta ilmoitetaan lehdissä tai oppilaitosten ilmoitustauluilla. Pelkkä avoimen hakemuksen lähettäminen ei useinkaan riitä työnantajan mielenkiinnon herättämiseksi. Harjoittelupaikkaa hakiessa ei kannata luottaa siihen, että työnantaja on ennalta edes tietoinen siitä, mitä elitarvike ekonomia on. Kannattaakin siten kokeilla eri viestintäkanavia kuten soittoa, ja sen jälkeen hakemuksen lähettämistä. Jonkin ajan päästä on myös hyvä varmistaa, että hakemus on saapunut määränpäähän. Työnantajat toivovatkin opiskelijan olevan itse aktiivinen yhteydenotoissaan. Useilla yrityksillä on jatkuva haku harjoitteilja tai kesätyöpaikoista. Hakulomake löytyy useissa tapauksissa internetissä. Apua harjoittelupaikan hankkimiseen: helia.fi/rekrytointi/pages/default.aspx 1.3 Harjoittelukertomus Opiskelija laatii harjoittelustaan selostuksen. Harjoittelupaikassa opiskelijan on syytä kertoa toimipaikalla selostuksen tekemisestä ja sen sisällöstä. Harjoittelukertomuksen suositeltava pituus ilman liitteitä on sivua. Raportissa pitää olla joko kannet tai sen on oltava muutoin yhteen sidottu. Harjoittelukertomus on hyväksytettävä myös harjoittelupaikassa, mikäli harjoittelupaikka niin edellyttää. Työ(tai harjoittelu )todistuksesta tulee ilmetä työtehtävät sekä työsuhteen alkamis ja päättymisajankohdat. Mikäli kyseessä ei ole normaali täysipäiväinen ja jatkuva työsuhde, on todistuksesta käytävä ilmi, että työssäolo vastaa 12 viikon täysaikaista työjaksoa. Opiskelija toimittaa harjoittelun valvojalle harjoittelukertomuksen, jonka liitteenä on työtodistus, aina tammikuun loppuun mennessä. Erityisistä syistä harjoittelukertomuksia tarkastetaan ja harjoitteluja hyväksytään muinakin ajankohtina. Harjoittelu arvostellaan asteikolla 1 5. Harjoittelunvalvoja hyväksyy harjoittelun samalla kun harjoittelukertomus on hyväksytty. Harjoittelukertomus palautetaan opiskelijalle. Harjoitteluraportin sisältö: 1. Yleiskatsaus yritykseen 1.1 Yrityksen historia, toiminta ajatus ja toimialat 1.2 Koko organisaatioon ja hallintoon liittyvä yleiskuvaus 1.3 Yrityksen toiminnan tavoitteet

22 esim. liikeidea, vuosisuunnitelman keskeisiä tavoitteita, painopistealueita ja kehittämiskohteita 1.4. Yrityksen taloudellinen ja kilpailullinen asema 2. Yrityksen toiminnan kuvaus (voi käsittää seuraavia osa alueita) 2.1. Markkinointi ja myynti kilpailutilanne ja keinot, markkinointisuunnitelmat, jne 2.2. Tuotanto tuote ja palvelutarjonta, logistiikka, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2.3. Laskentatoimi ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi, raportointi, yrityksen taloudellinen asema: vuosikertomuksen tulos ja taselaskelmien tarkastelu 2.4. Henkilöstöjohtaminen organisaatio, henkilöstöpolitiikka, johtamistavat, rekrytointi ja koulutus, jne 2.5. Toimintaan liittyviä tunnuslukuja esim. myyntituotot eri näkökulmasta, käyttöaste, kiertonopeus, yrityksen tuloslaskelman ja taseen analysointia 2.6. Laadunhallinta laatujärjestelmät, organisaatio, omavalvonnan toteutus 2.7. Tutkimus ja tuotekehitys tärkeimmät kohteet ja tavoitteet, organisaatio, yhteydet valmistukseen ja markkinointiin 3. Harjoittelun tavoitteet ja oman työtehtävän kuvaus 3.1. Harjoittelulle asetetut tavoitteet 3.2. Oma oppiminen, esimerkiksi mitä taitoja opin, missä niitä opin ja mikä oppimisen sai aikaan. Kuinka kehityin/kehityn hotelli ja ravintola alan ammattilaisena harjoittelussa oppimieni asioiden vaikutuksesta? Mitä olisin halunnut oppia, mutten oppinut sekä pohdintaa oppimisen esteistä 3.3. Omat kokemukset osaamisesta työtehtävässä ja mahdolliset kehittämisehdotukset 4. Kirjallisuusluettelo opiskelijan käyttämät ammattikirjallisuus ja muut lähteet 5. Liitteet esim. yrityksen tai toimipaikan organisaatiokaavio, esitteitä, ruokalistoja, tuloslaskelma ja tase sekä työtodistus 6. Raportointitapa käytetään joko yliopiston tai Haaga Helian raportointiohjetta Harjoittelukertomuksen palautus: Kertomus liitteineen palautetaan harjoittelun valvojalle: HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu/haagan toimipiste Johanna Rajakangas Tolsa Pajuniityntie Helsinki 21

23

ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA ELINTARVIKE-EKONOMIA ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lukuvuosi 2008-2009 opas HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Haagan

Lisätiedot

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1.

OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. 1 OHJEITA LUKIJALLE... 4 1. TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO, Porin yksikkö... 5 2. TEKNISTIETEELLINEN TUTKINTOKOULUTUS... 6 2.1. Insinööristä diplomi-insinööriksi koulutus... 6 2.2. Jatko-opinnot... 7

Lisätiedot

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008

Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Opinto-opas 2007 2008 Guide Book 2007-2008 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Kopijyvä, Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA DEAR STUDENT...

Lisätiedot

2013-2014 Y L E I S O PA S

2013-2014 Y L E I S O PA S 2013-2014 YLEISOPAS Sisältö 2 Palvelut pähkinänkuoressa...4 1 Vaasan yliopisto...7 1.1 Kampusalue...7 1.1.1 Tilojen numerointi...8 1.1.2 Kopiokoneet...8 1.1.3 Opiskelijaravintolat...9 1.1.4 Pysäköinti...9

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008

Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008 Opas avoimeen ammattikorkeakouluopiskeluun Lukuvuosi 2007 2008 Päivitetty 3.8.2007 2 3 TERVETULOA OPISKELEMAAN AVOIMEEN AMMATTIKORKEAKOULUUN Tämä opas on tarkoitettu Vaasan ammattikorkeakoulun avoimessa

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2014 2015

OPINTO-OPAS 2014 2015 1 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Raportti 14 Tampere University of Technology. Pori Department. Report 14 OPINTO-OPAS 2014 2015 Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos Pori 2014 2

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook STUDENT S HANDBOOK Opiskelijan nimi Student s name Opiskelijan käsikirja Student s Handbook www.kyamk.fi/opiskelijankasikirja www.kyamk.fi/handbook - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lisätiedot

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Julkaisija Toimitus Kansi Painopaikka Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/ Kehittämis- ja palvelukeskus Opetussuunnittelutyöryhmä Mainostoimisto

Lisätiedot

Opinto-opas 2006 2007

Opinto-opas 2006 2007 1 Opinto-opas 2006 2007 Guide Book 2006-2007 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Sirpa Hietala Saarijärven Offset Oy 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ SAVONIA BUSINESSIN OPISKELIJA

Lisätiedot

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1

Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN. käsikirja 2013 2014. Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Student s Handbook 2013 2014 OPISKELIJAN käsikirja 2013 2014 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 1 Opiskelijan nimi Student s name 2 Opiskelijan käsikirja Student s Handbook OPISKELIJAN KÄSIKIRJA

Lisätiedot

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA

UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Tieto- ja viestintätekniikka: nuorten koulutus UUSI OPISKELIJA OPPIJAN POLULLA Opiskelijan opas: syksy 2015 Tervetuloa opiskelemaan! Olet tehnyt hyvän valinnan! Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO

Opinto-opas. 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO Opinto-opas 2013 2014 verkkojulkaisu AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2013 2014 verkkojulkaisu Julkaisija: Vaasan yliopiston avoin yliopisto Toimittaja: Mikael Mäenpää Taitto: Mikael Mäenpää

Lisätiedot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot

O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot VAASAN YLIOPISTO 2011-2012 O P I N TO - O PA S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite:

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007-2008

OPINTO-OPAS 2007-2008 OPINTO-OPAS 2007-2008 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas

Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 1 Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Opiskelijan opas 2 Sisältö Ylempi ammattikorkeakoulututkinto... 4 Diak lyhyesti... 5 HUMAK lyhyesti... 6 Opiskelu Diakissa ja HUMAKissa...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009

OPINTO-OPAS 2008-2009 OPINTO-OPAS 2008-2009 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja opintoasiainsihteeri Katriina Lindfors Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016

MAMK = SUOMEN PARAS. Lukuvuosi 2015 2016 MAMK = SUOMEN ARAS Lukuvuosi 2015 2016 Opiskelijan nimi Ryhmätunnus Lukuvuosi 2015 2016 TOIMITUSTIEDOT Toimitus Xamk viestintä- ja markkinointipalvelut Graafinen suunnittelu ja taitto Xamk viestintä- ja

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot