ETK/ETM OPISKELIJOIDEN HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETK/ETM OPISKELIJOIDEN HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA"

Transkriptio

1 ELINTARVIKE EKONOMIA ETK/ETM OPISKELIJOIDEN HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lukuvuosi opas HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Haagan toimipiste Pajuniityntie HELSINKI

2 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULUUN! HAAGA HELIA AMMATTIKORKEAKOULU OPISKELU HAAGAN TOIMIPISTEESSÄ, HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN KOULUTUSYKSIKÖSSÄ OPETUSJÄRJESTELYT HOTELLI, RAVINTOLA JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT VÄHINTÄÄN 25 OP LUKUVUODEN AIKATAULUT JA LÄSNÄOLO HAAGAN LUKUJÄRJESTYKSET OPINTO OHJAUS OPINTOSUORITUSTEN ARVIOINTI TENTTIKERRAT TYÖHARJOITTELU ATK OHJEET WinhaWille reaaliaikainen opintosuoritusrekisteri Moodle HAAGAN TOIMIPISTEEN PALVELUITA OPINTOTOIMISTO KIRJASTO JA TIETOPALVELU KANSAINVÄLISYYSTOIMINTA MATERIAALIPALVELU (MATSKU) JA VAHTIMESTARIT RUOKAILU OPISKELIJATOIMINTA HYVÄ TIETÄÄ LIITTEET Liite 1. Luokat Liite 2. Työharjoitteluohje 1

3 1 Tervetuloa opiskelemaan HAAGA HELIA ammattikorkeakouluun! Joka esittää kysymyksen, on minuutin ajan typerys. Joka ei sitä tee, säilyy narrina loputtomiin. Kiinalainen sananlasku Tämä opas on tarkoitettu Helsingin yliopiston maatalous metsätieteellisen tiedekunnan elintarvike ekonomiaa pääaineena lukeville opiskelijoille, joilla on erikoistumislinjana hotelli, ravintola ja matkailuala. Opinnot on tarkoitus aloittaa ensimmäisen vuoden syksynä. Opas sisältää ohjeita erikoistumislinjaan sisältyvistä HAAGA HELIA ammattikorkeakoulussa suoritettavista opinnoista. Opetus järjestetään Haagan toimipisteessä, joka on ammattikorkeakoulun matkailu, ravitsemis ja talousalan opetuksesta vastaava yksikkö. ETK / ETM tutkintoon sisällytetään vuodesta 2005 eteenpäin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti vähintään 25 opintopistettä Haagassa suoritettavia ammatillisesti painottuneita opintoja. Opetus tapahtuu yhdessä restonomi (AMK) tutkintoa suorittavien opiskelijoiden kanssa. ETM tutkinnon suorittamiseen liittyvää tietoa löytyy monesta lähteestä: maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan opinto oppaan lisäksi saat tietoa HAAGA HELIAN opinto oppaasta, jonka löydät internetsivuiltamme opas HAAGA HELIAN opinto opas eroaa yliopiston opinto oppaasta siten, että se ei sisällä esim. tutkintovaatimuksia eikä opintojaksokuvauksia. helia.fi/fi/opiskelu sivuilta ja opiskelijan extranetistä helia.fi saat opinto oppaan sähköisenä opetussuunnitelma opintojaksokuvaukset Haagan toimipisteen ilmoitustaulun lukujärjestykset opettajien vastaanottoajat ja yhteystiedot ja paljon muuta opintojen suorittamisessa hyödyllistä materiaalia, ATK ohjeet Muilta osin opiskeluasi koskevat tiedot ja ohjeet löytyvät maatalous metsätieteellisen tiedekunnan ja Helsingin yliopiston kielikeskuksen opinto oppaasta. Haagassa Johanna Rajakangas Tolsa opettaja ETM opintojen yhteyshenkilö Haagassa 2

4 2 HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu sopivat vuonna 2005 uuden ammattikorkeakoulun perustamisesta toimintansa yhdistämällä. Uusi ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa HAAGA HELIA ammattikorkeakoulun rehtori on Ritva Laakso Manninen ja Haagan toimipisteen koulutusjohtajana toimii Jouni Ahonen. HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu muodostuu seitsemästä ammattikorkeakouluopetusta järjestävästä toimipisteestä: Pasila Haaga Vallila Malmi Porvoo POINT talo Porvoo POMO talo Vierumäki HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli, ravintola ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. Hotelli, ravintola ja matkailualan ohjelmien tutkintonimikkeet ovat restonomi (AMK) ja Bachelor of Hospitality Management. Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ohjelmien tutkintonimikkeet ovat tradenomi ja Bachelor of Business Administration. Liikunnan ja vapaa ajan koulutusohjelman tutkintonimikkeet ovat liikunnanohjaaja (AMK) ja Bachelor of Sports and Leisure. Kukin tutkinto on 210 opintopisteen laajuinen korkeakoulututkinto, joka on tarkoitettu suoritettavaksi 3,5 vuodessa. Lisäksi HAAGA HELIAssa voi suorittaa ylemmän amk tutkinnon mm. Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa. Tutkintonimike marata alalla on restonomi (ylempi AMK). Ylempi amk tutkinto on 90 opintopisteen laajuinen ja suunniteltu suoritettavaksi noin kahdessa kolmessa vuodessa työn ohessa. Se tarjoaa ammattikorkeakouluista valmistuneille uuden vaihtoehdon ammatillisen osaamisensa kehittämiseen. Suunnitteilla on, että hotrama erikoistumislinjaa opiskelevat voisivat suorittaa osan maisteriopinnoistaan Palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa Yhteystiedot: Haaga Instituutti, Pajuniityntie 11, Helsinki puh fax. (09) e mail helia.fi internet helia.fi helia.fi 3

5 3 Opiskelu Haagan toimipisteessä, hotelli, ravintola ja matkailualan koulutusyksikössä HAAGA HELIA ammattikorkeakoulun Haagan toimipisteen taustalla on vuonna 1969 toimintansa aloittanut Hotelli ja ravintolaopisto, joka perustettiin hotelli ja ravintolaelinkeinon toimesta turvaamaan alan esimies ja johtotason koulutusta. Koulun nimi muuttui Haaga Instituutiksi vuonna Kolmivuotisen restonomikoulutuksen kokemuksia hyödynnettiin, kun Haaga Instituutin väliaikainen ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa vuonna Ammattikorkeakoulu vakinaistettiin vuonna Haaga Instituutin ammattikorkeakoulu ja Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu HELIA perustivat uuden ammattikorkeakoulun, joka aloitti toimintansa Matkailu ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkintoon, restonomi (AMK), tähtäävät opinnot järjestetään nuorille opiskelijoille kokopäiväopiskeluna ammattikorkeakoulun Haagan yksikössä kolmena suomen ja kahtena englanninkielisenä koulutusohjelmana: Hotelli ja ravintola alan liikkeenjohdon koulutusohjelma Hotelli ja ravintola alan koulutusohjelma (ruokatuotanto) Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Degree Programme in Experience and Wellness Management Ensimmäisen vuosikurssin opetusryhmistä RH1A, RH1B ja RH1D opiskelevat hotelli ja ravintola alan liikkeenjohdon koulutusohjelmaa. RR1E puolestaan opiskelee uutta hotellija ravintola alan koulutusohjelmaa, jonka opinnoissa painottuvat ruokatuotannon johtamisen eri osa alueet. RL1F ja RL1G opiskelevat matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmaa. Luokkien RB1C, RB2C, RB3C sekä RBM1 iskelijat opiskelevat englanninkielistä koulutusohjelmaa Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management. RBM:n opetus toteutetaan iltaopiskeluna kahtena päivänä viikossa. Liitteessä yksi on esitetty opetusryhmät/luokat vuonna Tarkoitus on, että ETK/ETM tutkintoa lukevat suorittavat opintojaan yhdessä näiden Haagan toimipisteen koulutusohjelmien eri opetusryhmien kanssa. Edellisten lisäksi Haagan toimipiste järjestää restonomi (AMK) tutkintoon tähtäävää koulutusta aikuisopiskelijoille monimuotokoulutuksena, joka muodostuu lähi ja etäopetuksesta. Myös näiden ryhmien kanssa on mahdollista opiskella. Tutkinnot on tarkoitettu suoritettavaksi kokopäiväisen työskentelyn ohessa. Tarjolla ovat seuraavat suomenkieliset koulutusohjelmat monimuotototeutuksina: Hotelli ja ravintola alan liikkeenjohdon koulutusohjelma Hotelli ja ravintola alan koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma 4

6 3.1 Opetusjärjestelyt Restonomi tutkintoon johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina ja kullakin koulutusohjelmalla on oma opetussuunnitelmansa, vrt. yliopistotutkinnon tutkintovaatimukset. Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään opintojakson osina vrt. yliopiston kurssit. Haagassa opiskellaan pääsääntöisesti luokkamuotoisesti. Opiskelijoiden luokkiin sijoittamisessa huomioidaan opiskelijoiden tekemät valinnat (mm. suuntautumisopinnot ja kielivalinnat). Luokan eli opiskeluryhmän opiskelijoiden määrä voi vaihdella välillä. Lukuvuonna yksittäisistä kursseista siirryttiin integroituihin kokonaisuuksiin eli opintojaksoihin. Opiskelu toteutetaan suurempina kokonaisuuksina, joita on yhteensä 12. Näiden opintojaksojen nimet ovat: Palveluosaaminen, Toimintaympäristö, Asiakkuus, Työharjoittelu, Palveluprosessit, Asiakaslähtöinen kehittäminen, Kannattava yksikkö, Työyhteisön johtaminen, Syventävä harjoittelu, Strateginen johtaminen, Vaihtoehtoinen moduuli ja Tuloksellinen yritys. Kussakin opintojaksossa on viisi opintojakson osaa. ETK/ETM opiskelijoita suositellaan valitsemaan opintojaksot Toimintaympäristö ja Palveluprosessit. Myös yksittäisiä kursseja voi valita opintojaksokokonaisuuksista. Tällöin opiskelija ei pysty kuitenkaan osallistumaan opintojakson toiminnalliseen tehtävään, joka esimerkiksi Palveluprosessit opintojaksossa on ollut viime vuosina todellisen kevättai syyslounaan järjestäminen 400 henkilölle. Opiskelijatiimissä toimiminen myös lisää verkostoitumismahdollisuuksia haagalaisiin. 3.2 Hotelli, ravintola ja matkailualan erikoistumislinjan opinnot vähintään 25 op Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy erikoistumisopintojen kautta hotelli, ravintolaja matkailualaan. Opiskelijat opiskelevat Haagassa 25 op sivuaineopintoja kandidaatin tutkintoon. Lisäksi he voivat suorittaa 10 opintopistettä erikseen sovittavia opintoja ETK tutkinnon muut opinnot kohtaan sekä harkinnan mukaan 6 opintopistettä vapaavalintaiset opinnot kohtaan. Haagan vastuulla on myös ko. linjan opintoihin liittyvä harjoittelu 1, RHA6RH004A (liite 2). Suunnitteilla on, että osan maisteriopinnoistaan hotrama linjan valinnut voisi suorittaa yhdessä Palveluliiketoiminnan koulutusohjelman (ylempi amk tutkinto) opiskelijoiden kanssa. Kaikki Haagassa suoritettavat opinnot ovat restonomin koulutusohjelmien opintojaksoja tai niiden osia. Niiden opetussuunnitelmat löytyvät internetsivuilta ja opiskelijan extranetistä. Opiskelijan tulee valita opintonsa pääosin joko hotelli ja ravintola alan liikkeenjohdon tai matkailun liikkeenjohdon tai hotelli ja ravintola alan (ruokatuotannon) tai Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management koulutusohjelmasta. Näin hän valitsee alan, johon haluaa erikoistua. Opiskelija opiskelee syksystä 2008 alkaen seuraavat opintojakson osat: 5

7 Opintojaksojen osia, jotka perehdyttävät hotelli, ravintola ja matkailualaan: RPO1RH001B Matkailun perusteet RAS1RH003E Majoituspalvelut RTO1RH002D Ravintolapalvelun perusteet RTO1RH002C Ruokatuotannon perusteet Nämä opintojakson osat voi valita opintojaksoista Palveluosaaminen, Toimintaympäristö ja Asiakkuus. Näiden opintojaksojen osien lisäksi suositellaan oman erikoistumisen osalta seuraavia 15 opintopisteen kokonaisuuksia: Toimintaympäristö ja Palveluprosessit. Näissä kokonaisuuksissa sisällöt vaihtelevat koulutusohjelmien mukaan. Toimintaympäristö kokonaisuus suositellaan valittavaksi ensimmäisen opiskelusyksyn aikana (esimerkiksi yliopiston 2. periodin tilalla). Näin opiskelijat pääsevät heti mukaan erikoistumislinjansa opintoihin. Edellä mainittujen opintojen lisäksi Haagassa voi opiskella liikkeenjohtoon (laskentatoimi, markkinointi, johtaminen) tai yrittäjyyteen liittyviä opintoja sekä vieraita kieliä, joilla voi korvata Helsingin yliopiston 1. vieraan kielen tai valinnaisia kieliopintoja. Haagan vapaasti valittavissa opinnossa on myös useita hotelli, ravintola ja matkailualaan liittyviä syventäviä tai alan tuntemusta laajentavia opintojaksoja. Tässä joitakin esimerkkejä: Hotelli, ravintola ja matkailualan ammattitaitoa syventäviä opintojakson osia, joista osa saattaa rakentua jonkin edellä mainitun jakson tietojen pohjalle: Majoitusliiketoiminnot: RKY2RH007E, Majoitusliiketoiminta RTJ2RH008K, Majoitusliikkeen esimiestyö RSJ3RH010K, Majoitusliiketoiminnan suunnittelu ja johtaminen RHM4RB011A, Concept Based Product Development (Majoitusyrityksen liikeideapohjainen tuotekehitys) RHM4RB011B, Hotel Distribution Channel Management (Majoitusyrityksen jakelukanavien hallinta) RSM3RB010K, Managing Hotel Business Operations Matkailu: RKY2RH007E Matkailun ohjelmapalvelut RTO1RL002D Ravintolapalvelut ja ruokatuotanto RAS1RL003E Liikennepalveluiden perusteet RPA1RL005D Matkailun jakelutiet RPA1RL005E Matkailumaantiede RAK2RL006E Matkailun asiakaslähtöinen tuotekehitys RKY2RL007E Special Interest Tourism Ravintolapalveluiden ja ruokatuotannon johtaminen: RTJ2RH008L Ravintolan kontrollitoiminnot RSJ3RH010L Ravintolapalvelujen suunnittelu RSJ3RR010E Ruokatuotannon suunnittelu ja johtaminen RVA4RR011A Kylmät perusruoat RVA4RR011B Lämpimät perusruoat RVA4RR011C Ruoanvalmistuksen teoreettiset perusteet RES8RH026/4 Elintarvikehygieeninen osaaminen 6

8 Haagan vapaasti valittavat opintojaksot julkaistaan internetissä omana yhteenvetonaan, josta näet opintojaksojen yksityiskohtaista tietoa, mm. opintopiste ja kontaktituntimäärät sekä opetusaikataulun. Ilmoittautuminen tapahtuu vapaavalintaisille opintojaksoille WinhaWille opiskelijaliittymän kautta ilmoittautumisaikataulun mukaisesti. WinhaWilletunnukset saa opintotoimistosta. 3.3 Lukuvuoden aikataulut ja läsnäolo viikko päivät Orientointi/ vk periodi vk Intensiiviviikko vk periodi vk Intensiiviviikko vk periodi vk Intensiiviviikko vk periodi vk Intensiiviviikot vk Ei opetusta vk 52, vk Läsnäolo Ammattikorkeakoululainsäädäntö edellyttää opiskelijoiden läsnäolo tai poissaoloilmoittautumista joka lukuvuosi. Läsnäolevaksi ilmoittaudutaan lukuvuodeksi kerrallaan syyslukukauden alussa ennen opetuksen alkua. Poissaolevaksi voi ilmoittautua myös lukukaudeksi kerrallaan. Ilmoittautumiset tehdään WinhaPron opiskelijaliittymä WinhaWillellä, ks. Atk ohjeet ja WinhaWille. Myös opiskelijavaihdossa tai työharjoittelussa olevien sekä pelkästään opinnäytetyötä tekevien opiskelijoiden on ilmoittauduttava läsnä olevaksi. 7

9 Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menettää opiskeluoikeutensa. Jos tällainen opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava ammattikorkeakoululta uudelleen opiskeluoikeutta. Opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan. Tätä aikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys, isyys tai vanhempainloma, hoitovapaa ja sairausloma ilmoitetaan poissaolona. Poissaolon syytä ei tarvitse ilmoittaa. Opiskelijan on syytä käyttää harkiten poissaolomahdollisuuttaan. Jos opiskelija käyttää poissaolomahdollisuutensa esimerkiksi työssäoloon, voi käydä niin, että niin sanotun pätevän esteen sattuessa säädetty opiskeluaika voi ylittyä ja seurauksena on opiskeluoikeuden menettäminen. Poissaolevaksi ei voi ilmoittautua työkautta lyhyemmäksi ajaksi. Jos opiskelija on esimerkiksi jäämässä äitiyslomalle marraskuussa, hän voi ilmoittautua läsnä olevaksi koko syyskaudeksi ja opiskella syyskauden ensimmäisen jakson ajan. Ensimmäinen poissaololukukausi olisi tässä tapauksessa seuraava kevätlukukausi. Poissaoleva opiskelija ei voi opiskella HAAGA HELIAssa, ei myöskään suorittaa uusintakokeita ei voi olla työharjoittelussa ei saa opinnäytetyön ohjausta ei saa mitään opintososiaalisia etuja ei voi käyttää HAAGA HELIAn tietoteknisiä palveluita Sähköpostin voi ohjata edelleen toiseen osoitteeseen (ks. ohje palvelut/kayttoohjeita/sahkoposti/edelleenohjaus.html). 3.4 Haagan lukujärjestykset ETK /ETM tutkintoon kuuluvat Haagassa suoritettavat opintojakson osat (kurssit) voivat olla joko restonomitutkinnon pakollisia tai vapaasti valittavia opintojaksoja. Oman aikataulusi suunnittelua varten tarvitset Haagan periodikohtaiset työjärjestykset. Ne löytyvät HAAGA HELIAN internetsivuilta opiskelijan pikalinkistä Lukujärjestys. Haagan toimipisteen alta löydät lukujärjestyksen 4. ja 5. periodeille, sekä samat tiedot Excel taulukkona. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja opetus alkaa tasatunnein (tunti 1 alkaa normaalisti klo 8.00 tai 9.00). Haagan toimipisteessä opetus järjestetään siten, että opetusta on kerralla 3 tai 6 tuntia ja ruokailuajat sekä tauot sovitaan erikseen opettajan kanssa. Lukujärjestyksissä on restonomitutkinnon pakollinen opetus luokittain, samat tiedot löytyvät Excel lukujärjestyksestä, josta voit etsiä tietyn kurssin toteutusajankohtaa rajaamalla valintoja alasvetovalikoista. Restonomiopiskelijat suorittavat ensimmäisenä lukuvuonna yhden periodin ajan työharjoitteluaan Hotelli Haagassa ja tänä aikana ko. luokalla ei ole työjärjestyksen mukaista opetusta. 8

10 Lukujärjestyksen mukaisesti voit osallistua minkä tahansa restonomiluokan tai ryhmän opetukseen. Kaikille kursseille ilmoittaudutaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana WinhaWillessä. Syksyn kursseille ilmoittaudutaan keväällä, paitsi ykkösvuosikurssin kursseille elokuussa, ja kevään kursseille ilmoittaudutaan joulukuussa. Sinun kannattaa sopia aika Haagan opinto ohjaajasi kanssa, joka avustaa sinua oman työjärjestyksesi laatimisessa. Myös Haagan opintosihteerit opintoimistossa avustavat kaikissa opintoihin ja niiden ajoitukseen liittyvissä asioissa. 3.5 Opinto ohjaus ETK/ETM hotelli, ravintola ja matkailualan erikoistumislinjan yhteyshenkilönä toimii Haagassa opettaja Johanna Rajakangas Tolsa. Hän on tavattavissa sopimuksen mukaan, puhelimitse tai sähköpostilla johanna.rajakangas helia.fi Yliopistolla yhteyshenkilönä toimii yliassistentti Eeva Lindroth. Hän on tavattavissa vastaanottoaikanaan tiistaisin klo tai sopimuksen mukaan. Eevan puhelinnumero on (09) ja sähköpostiosoite 3.6 Opintosuoritusten arviointi HAAGA HELIAN opiskelijoiden opintosuoritukset arvioidaan joko hyväksytyiksi tai hylätyiksi tai asteikolla: tyydyttävä (1,2), hyvä (3,4) ja kiitettävä (5). Asteikko on yhteneväinen yliopiston arviointiasteikon kanssa. Tiedot kunkin tentin ajankohdasta, laajuudesta ja sisältövaatimuksista antaa tentin järjestävä opettaja. Haaga varaa tenttitilaisuuksiin vastauspaperit. Opettajat tarkastavat tentit ja antavat arvosanat viimeistään kolmen työviikon kuluessa tenttipäivästä. Arvosanat tulevat näkyviin WinhaWilleen. Haagan opintotoimisto toimittaa opintojakson suoritusmerkinnät taloustieteen laitokselle rekisteröitäväksi. Jos et ole tyytyväinen tentin arvosteluun, ota välittömästi tenttitulokset saatuasi yhteys arvostelun suorittaneeseen opettajaan keskustellaksesi arvioinnista. Lisätietoja arvioinnista löydät tutkintosäännöstä, joka on opinto oppaassa. 3.7 Tenttikerrat Kuhunkin opintojaksoon sisältyvän kuulustelun, joka pidetään pääsääntöisesti viimeisellä opetuskerralla, lisäksi opiskelijalla on oikeus osallistua kahden seuraavan periodin sisällä opintojakson päättymisestä korkeintaan kaksi kertaa uusintakuulusteluihin yleisinä tenttipäivinä, ellei opettaja toisin määrää. Muussa tapauksessa jakso on suoritettava uudestaan. Jos sinulla on todistus luvallisesta poissaolosta (esim. lääkärintodistus), sinun tulee esittää se opettajalle välittömästi tentin järjestämisen (poissaolon päättymisen) jälkeen, muuten tentti tulkitaan sinulle yrityskerraksi. Ryhmän tai luokan yhteisiin tenttitilaisuuksiin ei vaadita ennakkoilmoittautumista. Tentissä opiskelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä. Lisätietoja yleisistä tenttipäivistä ja niihin ilmoittautumisesta HAAGA HELIAN opiskelijan extranetistä. Haagan yleisiin tentteihin ilmoittaudutaan lukuvuonna extranetistä löytyvällä lomakkeella, ei WinhaWillen kautta. 9

11 3.8 Työharjoittelu Elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu aineopintoihin liittyvä harjoittelujakso (RHA6RH004A), joka tehdään hotelli, ravintola ja matkailualan yrityksessä. Lisätietoja elintarvike ekonomian 1. harjoittelusta on liitteessä ATK ohjeet Käyttäjätunnukset Jokaisella HAAGA HELIAn opiskelijalla on kaksi käyttäjätunnusta: Winhan tunnus ja verkkotunnus HAAGA HELIAn verkkotunnuksesi on a+opiskelijanumero esim. a (Huomaa, että a kirjoitetaan pienellä!) Verkkotunnuksella pääset kirjautumaan seuraaviin järjestelmiin: HAAGA HELIAn työasemat Moodle (elearn.haaga helia.fi/moodle) BlackBoard (bb.haaga helia.fi) Myy sähköposti (imp.haaga helia.fi) Myy palvelimeen SSH:lla (myy.haaga helia.fi) Opiskelijan Extranet Huomaa, että WinhaWilleen on eri tunnus ja salasana! Verkkotunnuksen oletussalasana Uusilla Haagan toimipisteen opiskelijoilla oletussalasana muodostuu seuraavasti: 3 ensimmäistä kirjainta sukunimestäsi + 2 ensimmäistä kirjainta etunimestäsi + 2 viimeistä merkkiä henkilötunnuksestasi. Skandeista ja erikoismerkeistä jää pisteet pois Kaikki kirjaimet kirjoitetaan pienellä esim. Sukunimi: Höök Etunimi: Sari Hetu: a Salasana: hoosa3a HUOM! Kun kirjaudut työasemalle ensimmäisen kerran, vaihda salasanasi heti uuteen. Salasanan vaihto HAAGA HELIAn verkkotunnukseen liittyvän salasanan voit vaihtaa tämän ohjeen mukaan. Salasana vaihtuu samalla työasemalle, sähköpostiin sekä verkkooppimisympäristöihin. Kirjaudu HAAGA HELIAn työasemalle verkkotunnuksellasi Paina Ctrl+Alt+Del 10

12 Valitse avautuvasta Windows Security ikkunasta Change Password ja anna uusi salasana. Uudessa salasanassa pitää olla vähintään 5 merkkiä. Salasanassa ei saa olla ääkkösiä eikä erikoismerkkejä: ä, ö, #. Salasanaa ei voi vaihtaa toistaiseksi muualta kuin HAAGA HELIAn työasemilta. Ongelmia? Jos verkkotunnuksen tai salasanan kanssa tulee ongelmia tai unohdat jommankumman, ota yhteys HAAGA HELIAn Helpdeskiin. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai tehdä suoran tukipyynnön. numerossa ma ke klo 8:00 19:15 to 8:00 13:00 ja 16:00 19:15 pe 8:00 16:00 Muina kuin opetusviikkoina arkisin klo Tukipyynnöt web lomakkeella: Oheisesta linkistä voit tehdä tukipyynnön web lomakkeella. (Huom! toimii vain HAAGA HELIAn työasemilta.) sähköpostilla: helpdesk(at)haaga helia.fi tai helpdesk(at)myy.haaga helia.fi Kun teet tukipyynnön kirjoita viestiin: Oma nimesi Opiskelijanumerosi, jos olet opiskelija Yhteystiedot: Sähköposti, puhelin ja sijaintisi (esim. työhuone tai luokka) Mahdollisimman selkeä kuvaus pyynnön aiheesta tai ongelmasta Pyyntöä tehdessäsi ota huomioon, että HAAGA HELIAlla on useita toimipisteitä ja tukihenkilöitä, yli 2500 tietokonetta ja tuhansia käyttäjiä. Epäselvästi ja puutteellisesti annetut tiedot tukipyynnössä saattavat viivästyttää tai jopa kokonaan estää tukipyynnön hoitamisen WinhaWille reaaliaikainen opintosuoritusrekisteri o näet opintosuorituksesi ja voit tulostaa epävirallisen opintorekisteriotteen o ohjelmaan pääset helia.fi pääsivun alalaidassa olevasta Winha Wille pikalinkistä o käyttäjätunnus on opiskelijanumero ilman a:ta esim Salasanan WinhaWilleen saat opintotoimistosta. Tietoturvasyistä tunnuksia ei anneta puhelimessa tai sähköpostissa. o WinhaWillessä ilmoittaudutaan läsnä olevaksi sekä pakollisille että vapaavalintaisille opintojakson osille ilmoittautumisaikana. o Jos yhteystietosi (puhelinnumero tai koti /sähköpostiosoite) muuttuvat, voit päivittää tietosi WinhaWillessä 11

13 Jos sinulla ilmenee ongelmia WinhaWilleen kirjautumisessa tai sen käytössä, opintotoimisto auttaa. Salasanan vaihto Asetukset: Salasanan vaihto > anna uusi salasana. Salasanan pitää olla vähintään 7 merkkiä pitkä ja se saa sisältää vain kirjaimia ja numeroita. HUOM! Jos unohdat WinhaWillen salasanan, sen vaihtaa opintotoimisto. Helpdesk ei pysty vaihtamaan WinhaWillen salasanoja. Läsnä olevaksi ilmoittautuminen Ilmoittautumiset: Läsnäolo > merkitse itsesi läsnä tai poissaolevaksi > vahvista Opintojaksoille ilmoittautuminen WinhaWillellä Ilmoittautumiset: Toteutukseen Opinnon tunnus: esim. RPO1RH001B > HAE Valitse haluamasi toteutus (yleensä määritelty valmiiksi lukujärjestyksessä) Vahvista ilmoittautuminen Henkilökohtainen opintosuunnitelma Opiskelija: Hops Tätä kautta voit tarkastella kurssi ilmoittautumisia, kursseille hyväksymisiä, suoritettuja kursseja sekä niiden arvosanoja. Selitykset ilmoittautumiset: opintojaksot, joille olet ilmoittautunut, mutta osallistumista ei ole vielä vahvistettu osallistumiset: opintojaksot, joille olet ilmoittautunut ja osallistuminen on vahvistettu suoritukset: opintojaksot, joista on annettu arvosana suunnitellut opinnot: opintojaksot, joille olet ilmoittautunut, mutta et ole tullut hyväksytyksi (kurssi täynnä, liian vähän opintoja tms.) Huom! Opintojaksoja, joille osallistumisesi on jo vahvistettu, et voi itse poistaa, vaan se on tehtävä opintotoimiston kautta. Henkilötietojen muuttaminen Opiskelija: Osoitteen muutos Tätä kautta voit itse muuttaa postiosoitteesi sekä sähköpostiosoitteen, mikäli haluat koulun sähköpostien tulevan muualle kuin myy postilaatikkoon. Huom! Sukunimen tai kotikunnan muutos on tehtävä opintotoimistossa henkilökohtaisesti! Lopetus Kun poistut Winhasta, klikkaa Lopetus. 12

14 3.9.2 Moodle Moodlen on HAAGA HELIA ammattikorkeakoulun verkko oppimisympäristö. Tässä oppaassa on kuvattu lyhyesti Moodlen yleisimmät toiminnot (huom. kaikki eivät välttämättä ole käytössä kaikilla opintojaksoilla). Sisäänkirjautuminen HAAGA HELIAn Moodleen Moodle oppimisympäristöön pääset seuraavasti: Avaa internet selaimesi ja mene osoitteeseen helia.fi/moodle. Kirjautumislinkki löytyy myös helia.fi etusivulta. Kirjaudu Moodleen HAAGA HELIAn verkkotunnuksillasi. Kirjauduttuasi näet ne, opintojaksot, joilla Moodle on käytössä. Opintojakson Moodle etusivu 1.Jokainen opintojakso Moodlessa voi näyttää hieman erilaiselta riippuen siitä, miten se on rakennettu. 2.Kurssin sisältö on koottuna Moodlen keskipalstalle. Vieritä sivua alas vierityspalkista. 3.Kurssin aineiston, keskustelut ja tehtävät löydät kootusti Aktiviteetit valikosta 4.Opintojakson osallistujat näet Osallistujat valikosta. 5.Takaisin kurssin etusivulle pääset klikkaamalla navigaatiopalkista kurssin lyhytnimeä. Keskustelu Keskustelufoorumeiden edessä on ikoni. Voit avata keskustelun sen nimeä klikkaamalla. Keskustelufoorumiin tulleet viestit listautuvat sivun alareunaan. Voit itse aloittaa uuden viestin kirjoittamisen Lisää uusi keskustelu painikkeella. Kirjoita avautuvan ikkunan aihe kenttään viestin otsikko ja viestikenttään itse viestisi. Jos haluat liittää viestiisi liitetiedoston (esim. julkaistavan raportin) hae se omalta koneeltasi sivun alareunassa olevalla Selaa painikkeella. Paina lopuksi Lähetä viesti painiketta. Jos haluat vastata jo tulleeseen viestiin, klikkaa ensin tulleen viestin otsikkoa. Sinulle avautuu viesti ja sen alareunasta löydät vastaa linkin. Tehtävät Tehtäviä on erityyppisiä. Tehtävien arviointitiedot tulevat näkyviin samaan paikkaan, kun opettajasi on arvioinut tehtävät. Kirjoitustehtävä Tämän tyyppiseen tehtävään vastataan joko tuomalla omalta koneelta liitetiedosto Selaa painikkeella tai kirjoittamalla vastauskenttään lyhytvastaus. Tentti/monivalinta Tenttityökalua käytetään monivalintatyyppisten tehtävien yhteydessä. Monivalintatehtävissä valitset mielestäsi oikean vastausvaihtoehdon tai kirjoitat lyhytvastauksen kenttään. Wiki 13

15 Wiki työkalua käytetään yhteisen dokumentin työstämiseen. Jokaisella ryhmän jäsenellä on yhteisen dokumentin muokkausoikeus ja historia välilehdeltä voi nähdä versiomuutokset. Chat Chat huone on tarkoitettu reaaliaikaiseen keskusteluun: keskustelijat ovat ympäristössä samanaikaisesti keskustelemassa ja vaihtamassa ajatuksia. Apua ongelmatilanteissa saa Anne Naumaselta, helia.fi, puh. (09) HAAGAN TOIMIPISTEEN PALVELUITA 4.1 Opintotoimisto Opintoihin liittyvää neuvontaa antavat myös Haagan opintosihteerit. Haagan toimipisteen opintotoimisto sijaitsee Pajuniityntie 11:ssa, 2. kerroksessa heti pääovien jälkeen etuoikealla, huoneessa A335. Opintotoimiston postilokero on numero 138. Yhteystiedot Puhelin: Faxi: (09) Sähköposti: helia.fi Aukioloajat Opintotoimiston henkilökunta vastaa puhelimeen ma pe klo Palvelutiski on avoinna ma, ke pe klo ja ti klo Palvelut Opintotoimistosta saat mm. opiskelutodistuksen, opintosuoritusotteen (esim. joukkoliikennettä varten) ja ateriatukikortin uuden salasanan WinhaWilleen muita opintoihin liittyviä tukipalveluja Huom! Osoitetiedot opiskelija voi itse päivittää WinhaWillellä. Ilmoitus henkilötietojen muutoksesta toimitetaan opintotoimistoon kirjallisesti, esim. nimenmuutos tai muu vastaava. Nimenmuutosta varten pitää olla liitteenä virkatodistus tms. Opintosihteerit Taru Hinkka, Maarit Kalamies, Arja Ruponen Emilia Sarja ja Päivi Vepsä 4.2 Kirjasto ja tietopalvelu HAAGA HELIAn kirjasto on ajanmukainen ja monipuolinen ammattikorkeakoulukirjasto. Se edistää toiminnallaan asiakkaidensa opiskelua, opettamista ja tutkimusta. 14

16 Kirjaston painettu ja sähköinen kokoelma on liiketalouden, tietotekniikan, hotelli, ravintola ja matkailualan, viestinnän ja kasvatustieteen aloilta. Hotelli, ravintola ja matkailualan koulutusyksikön kirjasto ja tietopalvelu sijaitsee Restonomican eli G rakennuksen alimmassa kerroksessa. Sisäänkäynti on Nuijamiestentieltä tai Pajuniityntieltä. puh sähköposti: helia.fi Aukioloajat lukukausien aikana: ma to klo 9 18 pe klo 9 16 Poikkeusaukioloajoista ilmoitetaan erikseen kirjaston intrenet sivuilla. Haagan kirjasto on hotelli, ravintola ja matkailualan erikoiskirjasto. Kirjasto tarjoaa opiskelijoiden käyttöön niin painettua kuin elektronistakin materiaalia. Kirjaston kokoelmat käsittävät noin kirjaa ja yli 200 alan ammattilehteä. Haagassa tehdyt opinnäytetyöt säilytetään kirjastossa. Lisäksi kirjastossa on erillinen verkkotyöpaja opiskelijoiden itseopiskelua tai tietokantojen käyttöä varten. Kurssikirjojen laina aika on 14 päivää ja muiden lainattavien kirjojen laina aika on 28 päivää. Erääntyneistä lainoista peritään hinnaston mukainen myöhästymismaksu. Lehdet ja opinnäytetyöt eivät ole lainattavissa, mutta niitä voi kopioida kirjaston tiloissa. Kurssikirjoista on yksi lukusalikappale, jota annetaan viikonloppu ja yölainaan. Lainojen uusiminen on mahdollista puhelimitse, sähköpostilla tai netin välityksellä. Lisätietoja HH:n kirjastosta ja muiden toimipisteiden kirjastoista löydät osoitteesta helia.fi/fi/kirjasto. Kotisivulta löytyy mm. kirjaston kokoelmatietokanta, HALTIA, josta on haettavissa kirjat, lehdet ja opinnäytetyöt. Kotisivulta löytyy myös lista kirjastoon tulevista lehdistä, uusista kirjoista sekä kirjaston käyttösäännöt. Haagan kirjasto ylläpitää myös hotelli, ravintola ja matkailualan suomalaista linkkikokoelmaa osoitteessa HAAGAN HELIAN kirjastojen sähköisiä aineistoja on myös mahdollista käyttää kotikoneelta. Lisätietoja sähköisten aineistojen hyödyntämisestä ja apua tiedonhakuun saa kirjastosta. 4.3 Kansainvälisyystoiminta HAAGA HELIA ammattikorkeakoulun kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tukea opiskelijan kehittymistä aktiiviseksi toimijaksi kansainvälisissä työ ja elämän ympäristöissä. Ammattikorkeakoulu tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä ja sillä on yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa. Kansainvälisen toiminnan muotoja ovat opiskelija ja harjoittelijavaihto, opettaja ja asiantuntijavaihto sekä kansainväliset projektit. ETK/ETM (hotelli, ravintola ja matkailualan erikoistumislinja) tutkintoa suorittavat opiskelijat voivat rajoitetusti osallistua Haagan kansainvälisyystoimintaan. Lisätietoja saa Haagan kansainvälisten asioiden toimistosta: Katri Salmi puh helia.fi 15

17 4.4 Materiaalipalvelu (Matsku) ja vahtimestarit Materiaalipalvelu Matsku ja vahtimestarit löytyvät Haagan toimipisteen aulasta, Pajuniityntie 11:ssa, suoraan pääovien jälkeen oikealla. Matskusta voi ostaa mm. oppimateriaaleja, kirjoja ja opiskeluun liittyviä tarvikkeita Materiaalipalvelussa sinua palvelee Mona Selin. Yhteystiedot Puhelin: Sähköposti: helia.fi Aukioloajat ma pe klo Vahtimestarimme ovat Pekka Kotamäki, Hannu Laine ja Jari Mäkinen. Yhteystiedot Puhelin: Sähköposti: helia.fi Aukioloajat ma to klo pe klo Ruokailu Haagassa opiskellessasi sinulla on mahdollisuus ruokailla opiskelija ja henkilöstöravintola Caffelissa. Opiskelija ja henkilöstöravintolassa on tarjolla aamiais, lounas ja kahvilatuotteita. Saadaksesi lounaan opiskelijahintaan, alennushintaisen aterian saa voimassa olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia näyttämällä. Opiskelija ja henkilöstöruokala Caffeli Aukioloajat ma klo ti to pe klo Lounas klo Opiskelijatoiminta HAAGA HELIAn opiskelijat ovat järjestäytyneet yhtenäiseksi opiskelijakunnaksi nimeltään HELGA. Sen lisäksi HAAGA HELIAssa toimii useita koulutusalakohtaisia ainejärjestöjä ja yksikkökohtaisia paikallisyhdistyksiä. Nämä yhdessä vastaavat HAAGA HELIAn opiskelijatoiminnasta. Opiskelijakunta sekä ainejärjestöt ja paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ja 16

18 juhlia, joissa opiskelijat voivat rentoutua opiskelun ohessa ja tutustua toisiinsa paremmin. Tutustu opiskelijatoimintaan paremmin osoitteessa Haagan toimipisteessä toimii Haaga Instituutin opiskelijayhdistys Pore ry. Ajankohtaisia asioita ja yhteystietoja löydät Pore ry:n ilmoitustauluilta, jotka sijaitsevat toimiston edustalla (Pajuniityntie 10) sekä G siivessä, 2. kerroksessa. 4.7 Hyvä tietää Tupakointi Haagan toimipiste on savuton opiskeluyhteisö. Tupakointi on ehdottomasti kiellettyä pääoven välittömässä läheisyydessä. Tupakointi on sallittua vain etupihalla sijaitsevissa tupakkakatoksissa. Ympäristöasiat Jokainen haagalainen ottaa ympäristöasiat huomioon luonnollisena osana jokapäiväistä toimintaansa. Kannattaa miettiä omassa toiminnassaan mm. lajittelua, materiaalien käyttöä sekä energian ja veden kulutusta. Ympäristötyötä suunnittelee, organisoi ja toteuttaa Ekotiimi, jossa on edustajia kaikista eri osastoista sekä oppilaskunnasta. Ekotiimi rekrytoi uusia jäseniä aina lukuvuoden alussa. Jos haluat olla kehittämässä omaa opiskeluympäristöäsi, ota yhteyttä: helia.fi. Lisää tietoa Ekotiimistä löydät osoitteesta helia.fi/fi/haagahelia/ymparistoasiat/haagan ekotiimi. Ekologinen toiminta on kuin palapeli, jonka kokoamiseen sinunkin pelisilmääsi tarvitaan. 17

19 LIITE 1. OPETUSRYHMÄT/LUOKAT RH=Hotelli ja ravintola alan liikkeenjohdon koulutusohjelma RR= Hotelli ja ravintola alan koulutusohjelma RL= Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma RB= Hotel, Restaurant and Tourism management 1. vuosikurssi ryhmä opisk.n. koulutusohjelma RH1A 22 Hotelli/Ravintola RH1B 22 Hotelli/Ravintola RB1C 22 Englanninkielinen RH1D 44 Hotelli/Ravintola RR1E 22 Ruokatuotanto RL1F 33 Matkailu RL1G 33 Matkailu 2. vuosikurssi ryhmä opisk.n. ko/suuntautumismoduuli RH2A 22 Hotelli/Ravintola RH2B 22 Hotelli/Ravintola RB2C 24 Englanninkielinen RH2D 44 Hotelli/Ravintola RR2E 15 Ruokatuotanto RL2F 35 Matkailu RL2G 28 Matkailu 3. vuosikurssi ryhmä opisk.n. ko/suuntautumismoduuli RH3A 25 Hotel Management RB3C 20 Hotel Management RH3D 38 Ravintolapalveluiden johtaminen RR3E 20 Ruokatuotanto RL3F 34 Matkailukohteen suunnittelu ja johtaminen RHL3J 32 Muu suuntautuminen (muu kuin yllämainitut) (RH3B+RL3G) 18

20 LIITE 2. Elintarvike ekonomian 1. harjoittelu: Hotelli, ravintola ja matkailualan aineopintojen harjoittelu (lähde: Helsingin yliopisto Opiskelijoiden harjoittelu ja oppiaineiden harjoittelu: elintarvikeekonomia. Luettavissa: luettu ) 1. Mitä elintarvike ekonomian harjoittelu on Haagan erikoistumislinjalla? Elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluu aineopintoihin liittyvä harjoittelujakso. Hotelli, ravintola ja matkailualan erikoistumislinjan aineopintojen harjoittelua valvoo Kristiina Jaakonaho HAAGA HELIA ammattikorkeakoulusta, Haagan toimipisteestä. Harjoittelupaikka hyväksytetään hänellä. Harjoittelu on tärkeä osa elintarvike ekonomian opintoja. Opiskelijalle se on arvokas tilaisuus soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön työelämässä. Harjoittelu avaa näkökulman työelämään ja harjoittelussa saadun käytännön kokemuksen avulla voit myös tehdä paremmin työelämää vastaavia opiskeluvalintoja. Harjoitteluaikana hankittu työkokemus on arvokas osa koulutusta ja harjoittelupaikkaa hakiessasi opit myös työnhakutaitoja. Aineopintoihin liittyvän harjoittelun aikana opiskelija perehtyy harjoittelupaikan työympäristöön yleensä työntekijätasoisissa tehtävissä, hotelli, ravintola ja matkailualan yrityksessä. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija monipuolisesti erikoistumisopintojensa toimintoihin, asiakaspalvelutilanteisiin ja työtehtäviin. Tavoitteena on syventää mahdollista aiempaa osaamista sekä mahdollistaa opiskelijalle kykyä arvioida alalla noudatettavia standardeja, työtapoja sekä eri tehtävien valmiusvaatimuksia. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelijan kyky oman toimintansa havainnointiin ja arviointiin kehittyy. Tavoitteena on myös, että opiskelijan on mahdollista luoda suhteita ja saada kontakteja sekä verkostoitua alalla toimiviin organisaatioihin ja ihmisiin, jotka tulevaisuudessa osaltaan saattavat mahdollistaa 2. harjoittelunharjoittelu paikansaamisen tai opintojen jälkeisen työllistymisen. Mikäli opiskelijalla on ennen opintojen aloittamista hankittu yli vuoden kokopäiväistä työskentelyä vastaavaa työkokemus hotelli, ravintola tai matkailualalta, mikä vastaa harjoitteluille asetettuja vaatimuksia, harjoittelunvalvoja voi hyväksyä sen harjoitteluksi. Harjoittelukertomus tehdään tällöinkin ohjeen mukaan. Harjoittelun kesto on 12 viikkoa ja siitä laaditaan harjoitteluraportti. Harjoittelukertomuksen laadinta tuottaa aineopinnoissa yhden opintoviikon. Ohjeet raportin tekoa varten löytyvät tämän liitteen luvusta Milloin harjoittelu suoritetaan? Elintarvike ekonomian ensimmäinen harjoittelu sijoittuu normaalisti ensimmäisen tai toisen opintovuoden jälkeiseen kesään. Suurin osa opiskelijoista suorittaa harjoittelun kesällä. Huomioi silti, että työnantajat saattavat ottaa harjoittelijoita mielellään myös kesäajan ulkopuolella, jolloin työtehtävät voivat olla mielekkäämpiä ja ohjaus parempaa. 19

21 1.2 Miten harjoittelupaikka hankitaan ja millainen paikka on sopiva? Harjoittelupaikan hankinnasta vastaa opiskelija itse. Harjoittelupaikka voi olla hotelli, ravintola ja matkailualan yrityksessä, Suomessa tai ulkomailla. Tärkeintä on, että hankit itseäsi kiinnostavan harjoittelupaikan. Jos olet epävarma harjoittelupaikan sopivuudesta, varmista asia harjoittelun valvojan kanssa. Jos teet opintojen ohessa osa aikatöitä, voi harjoittelupaikaksi sopia myös tämä työpaikka. Harjoittelupaikan hankinnasta ja yleensä harjoittelun suorittamisesta saa lisää tietoja harjoittelun valvojalta. Helsingin yliopistossa toimii myös Rekrytointipalvelu, joka auttaa mm. sekä valmistuneita työnhaussa että opiskelijoita harjoittelupaikan saamisessa. Oma aloitteisuus on harjoittelupaikan hankinnassa avainsana. Vain harvoista harjoittelupaikosta ilmoitetaan lehdissä tai oppilaitosten ilmoitustauluilla. Pelkkä avoimen hakemuksen lähettäminen ei useinkaan riitä työnantajan mielenkiinnon herättämiseksi. Harjoittelupaikkaa hakiessa ei kannata luottaa siihen, että työnantaja on ennalta edes tietoinen siitä, mitä elitarvike ekonomia on. Kannattaakin siten kokeilla eri viestintäkanavia kuten soittoa, ja sen jälkeen hakemuksen lähettämistä. Jonkin ajan päästä on myös hyvä varmistaa, että hakemus on saapunut määränpäähän. Työnantajat toivovatkin opiskelijan olevan itse aktiivinen yhteydenotoissaan. Useilla yrityksillä on jatkuva haku harjoitteilja tai kesätyöpaikoista. Hakulomake löytyy useissa tapauksissa internetissä. Apua harjoittelupaikan hankkimiseen: helia.fi/rekrytointi/pages/default.aspx 1.3 Harjoittelukertomus Opiskelija laatii harjoittelustaan selostuksen. Harjoittelupaikassa opiskelijan on syytä kertoa toimipaikalla selostuksen tekemisestä ja sen sisällöstä. Harjoittelukertomuksen suositeltava pituus ilman liitteitä on sivua. Raportissa pitää olla joko kannet tai sen on oltava muutoin yhteen sidottu. Harjoittelukertomus on hyväksytettävä myös harjoittelupaikassa, mikäli harjoittelupaikka niin edellyttää. Työ(tai harjoittelu )todistuksesta tulee ilmetä työtehtävät sekä työsuhteen alkamis ja päättymisajankohdat. Mikäli kyseessä ei ole normaali täysipäiväinen ja jatkuva työsuhde, on todistuksesta käytävä ilmi, että työssäolo vastaa 12 viikon täysaikaista työjaksoa. Opiskelija toimittaa harjoittelun valvojalle harjoittelukertomuksen, jonka liitteenä on työtodistus, aina tammikuun loppuun mennessä. Erityisistä syistä harjoittelukertomuksia tarkastetaan ja harjoitteluja hyväksytään muinakin ajankohtina. Harjoittelu arvostellaan asteikolla 1 5. Harjoittelunvalvoja hyväksyy harjoittelun samalla kun harjoittelukertomus on hyväksytty. Harjoittelukertomus palautetaan opiskelijalle. Harjoitteluraportin sisältö: 1. Yleiskatsaus yritykseen 1.1 Yrityksen historia, toiminta ajatus ja toimialat 1.2 Koko organisaatioon ja hallintoon liittyvä yleiskuvaus 1.3 Yrityksen toiminnan tavoitteet

22 esim. liikeidea, vuosisuunnitelman keskeisiä tavoitteita, painopistealueita ja kehittämiskohteita 1.4. Yrityksen taloudellinen ja kilpailullinen asema 2. Yrityksen toiminnan kuvaus (voi käsittää seuraavia osa alueita) 2.1. Markkinointi ja myynti kilpailutilanne ja keinot, markkinointisuunnitelmat, jne 2.2. Tuotanto tuote ja palvelutarjonta, logistiikka, tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2.3. Laskentatoimi ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi, raportointi, yrityksen taloudellinen asema: vuosikertomuksen tulos ja taselaskelmien tarkastelu 2.4. Henkilöstöjohtaminen organisaatio, henkilöstöpolitiikka, johtamistavat, rekrytointi ja koulutus, jne 2.5. Toimintaan liittyviä tunnuslukuja esim. myyntituotot eri näkökulmasta, käyttöaste, kiertonopeus, yrityksen tuloslaskelman ja taseen analysointia 2.6. Laadunhallinta laatujärjestelmät, organisaatio, omavalvonnan toteutus 2.7. Tutkimus ja tuotekehitys tärkeimmät kohteet ja tavoitteet, organisaatio, yhteydet valmistukseen ja markkinointiin 3. Harjoittelun tavoitteet ja oman työtehtävän kuvaus 3.1. Harjoittelulle asetetut tavoitteet 3.2. Oma oppiminen, esimerkiksi mitä taitoja opin, missä niitä opin ja mikä oppimisen sai aikaan. Kuinka kehityin/kehityn hotelli ja ravintola alan ammattilaisena harjoittelussa oppimieni asioiden vaikutuksesta? Mitä olisin halunnut oppia, mutten oppinut sekä pohdintaa oppimisen esteistä 3.3. Omat kokemukset osaamisesta työtehtävässä ja mahdolliset kehittämisehdotukset 4. Kirjallisuusluettelo opiskelijan käyttämät ammattikirjallisuus ja muut lähteet 5. Liitteet esim. yrityksen tai toimipaikan organisaatiokaavio, esitteitä, ruokalistoja, tuloslaskelma ja tase sekä työtodistus 6. Raportointitapa käytetään joko yliopiston tai Haaga Helian raportointiohjetta Harjoittelukertomuksen palautus: Kertomus liitteineen palautetaan harjoittelun valvojalle: HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu/haagan toimipiste Johanna Rajakangas Tolsa Pajuniityntie Helsinki 21

23

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012

WINHAWILLE 1 (6) Opiskelijasivut Opiskelijan ohjaus/hh/versio2 27.9.2012 WINHAWILLE 1 (6) 1 Käyttäjätunnus ja salasana WinhaWillen opiskelijaliittymä on toteutettu web-versiona ja pääset käyttämään opiskelijasivuja vain antamalla henkilökohtaisen tunnuksen ja salasanan. Käyttäjätunnuksena

Lisätiedot

ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA ELINTARVIKE-EKONOMIA ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lukuvuosi 2012-201as HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Haagan

Lisätiedot

ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA ELINTARVIKE-EKONOMIA ETK/ETM-OPISKELIJOIDEN HOTELLI-, RAVINTOLA- JA MATKAILUALAN ERIKOISTUMISLINJAN OPINNOT HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lukuvuosi 2008-2009 opas HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Haagan

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (8) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

WinhaWille-opas opiskelijoille

WinhaWille-opas opiskelijoille WinhaWille-opas opiskelijoille Sisällys Esittely 2 Sisäänkirjautuminen 2 Omien tietojen tarkistaminen ja muuttaminen 3, 4 Omien suoritusten ja opiskelusuunnitelman seuraaminen 5 Ilmoittautumiset 6 HOPS:n

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita

WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita WinhaWille www opiskelijasivujen ohjeita 1 KIRJAUTUMINEN... 2 2 YLEISTÄ... 3 3 OPINTOJAKSOLLE ILMOITTAUTUMINEN... 4 4 UUSINTATENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN... 4 5 SUUNNITELTUJEN OPINTOJAKSOJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ!

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! Tämä on opiskelijan Moodle-opas, josta saat tärkeimmät neuvot opiskellessasi LOVe lääkehoidon verkkokursseilla Moodle- oppimisympäristössä. Seuraamalla

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815.

WinhaWilho 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelukeskus / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wilho\PHKK\Salpaus\Wilho_huoltajanohje_Winha89_190815. 2 (17) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kirjautuminen WinhaWilho -huoltajaliittymään... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Etusivu... 5 4. Henkilötiedot -linkki... 6

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio

2015-16. Opinto-opas. Kerimäen lukio 2015-16 Opinto-opas Kerimäen lukio Opinto-opas Näin opiskellaan Kerimäen lukiossa Tervetuloa opiskelemaan Kerimäen lukioon! Opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat rehtori, opinto-ohjaaja ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS. Ryhmä MTTT10S

OPISKELIJAN OPAS. Ryhmä MTTT10S OPISKELIJAN OPAS Ryhmä MTTT10S SISÄLTÖ 1. OPETUSRYHMÄ... 2 2. KOULUTUKSEN KESTO... 2 3. TILAT JA VAHTIMESTARI... 2 4. RUOKAILU... 2 5. TIETOJÄRJESTELMÄT JA TUNNUKSIEN JAKAMINEN... 3 6. TIETOTEKNISET ONGELMAT...

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE 1 WebOodin käyttäjätunnukset... 1 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku... 1 3 Henkilötiedot... 2 4 Opetukseen / tentteihin ilmoittautuminen... 3 5 Suoritusotteen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 3 Opetus-välilehti... 3 Tentit välilehti... 4 Tutkintorakenteet välilehti... 4 Opintojaksot

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET Yleistä Opiston Internet-ilmoittautuminen perustuu siihen, että jokaisella ilmoittautujalla täytyy olla oma käyttäjätunnus ja salasana, jolla ilmoittautuminen

Lisätiedot

Wilma. https://wilma.sakky.fi

Wilma. https://wilma.sakky.fi Wilma https://wilma.sakky.fi Mikä Wilma on? Opiskelijan Wilma lukujärjestykset suorituksien seuranta poissaolojen seuranta oppilaitoksen tiedotteet viestintä opettajien kanssa kurssien valinta kyselyihin

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 11.6.2013 klo 14-16 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille

Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille Wilma-ohje Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen opiskelijoille 2 Sisällys YLEISTÄ WILMASTA... 3 WILMAN TOIMINNOT... 4 OMIEN TIETOJEN MUUTTAMINEN... 5 ASETUKSET... 6 TYÖJÄRJESTYS... 7 OPINNOT...

Lisätiedot

StudentaPluS. Opiskelijan ohje

StudentaPluS. Opiskelijan ohje StudentaPluS Opiskelijan ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Opiskelijaliittymän rakenne ja toiminta... 4 1.2.1 Etusivu... 4 1.2.2 Muokkausnäytön rakenne... 5 1.3 Lukujärjestys...

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito

Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Lappeenrannan Akateeminen tiedonhankinta - yliopisto-opiskelun perustaito Marja Talikka informaatikko 31.8.2017 1 Akateeminen tiedonhankinta tiedonhankinta on olennainen osa akateemista opiskelua ja tutkimusta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin

Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Orientointi Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan maantiedettä Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! Syytä valmistautua ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti opinto-ohjelmaan.

Lisätiedot

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakemista ja arviointilomakkeen täyttämistä varten työnantaja / työpaikkakouluttaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen. Tämän jälkeen

Lisätiedot

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT

OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT OPINTOJEN OHJAUS & OPINTOPALVELUT 1 Opiskelijapalvelut Opintojen ohjaus -tiimimme ja opiskelijoiden asiakaspalvelutiimimme auttavat ja tukevat sinua kaikissa mahdollisissa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

EXAM opiskelijan ohjeet

EXAM opiskelijan ohjeet 1 EXAM opiskelijan ohjeet Sisältö Ilmoittautuminen tenttiin ja tenttitilan varaaminen... 1 Ajankohdan vaihtaminen... 5 Tentti-ilmoittautumisen peruminen... 5 Tenttitilat... 5 Tenttiin tulo... 5 Tenttiminen...

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

Tavoitteena voi olla

Tavoitteena voi olla elukio-opiskelu Tavoite elukion verkkosivut elukioon ja sen kursseille ilmoittautuminen Kurssivalinnat Opiskelu Opetus Koeviikko Kurssin arviointimerkinnät Uusintakoe Ohjaus Tavoitteena voi olla o o o

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen Ohje opiskelijalle 1 (7) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi on ajankohtaista, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy työpaikkakouluttajasi kanssa

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ke klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ke klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ke 20.9.2017 klo 17.00 Tervetuloa! Opiskelu avoimessa yliopistossa Kuuntele ja katsele tallenne opiskelusta avoimessa yliopistossa Kuuntele ja katsele tallenne WebOodin

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

WinhaWille 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelut / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wille\PHKK\Salpaus\Wille_opiskelijanohje_Winha89_190815.

WinhaWille 8.9. Käyttöohje. Opiskelijapalvelut / ja. X:\Yhteiset\OPHJ-ohjeet\Wille\PHKK\Salpaus\Wille_opiskelijanohje_Winha89_190815. Opiskelijapalvelut / ja 2 (18) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Opiskelijan käyttäjätunnus ja salasana... 4 2.1. Kirjautuminen... 4 2.2. Jos kirjautuminen ei onnistu... 4 3. Muut käyttäjät... 4 3.1.

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Opiskelijan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE Sisällys Täysi-ikäinen opiskelija... 1 ehops... 4 Tuntimerkinnät... 5 Opiskelijan työssäoppiminen Wilmassa... 7 Pankkiyhteys ateriakorvauksiin... 9 Työssäoppiminen alkaa...

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen Ohje opiskelijalle 1 (7) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi on ajankohtaista, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy työpaikkaohjaajasi kanssa

Lisätiedot

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla

ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla ehops Henkilökohtainen opintosuunnitelma Hopsin tekeminen WebOodin ehops toiminnolla Mikä on ehops? ehops on WebOodin toiminto, jolla voit laatia sähköisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli hopsin

Lisätiedot

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE

TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE TenttiWilho 2.0 UUSINTA- JA KOROTUSTENTTIJÄRJESTELMÄ OPISKELIJAN OHJE Virve Peltoniemi TAMK, 17.02.2012, Versio 2.0 (muokattu ohjeesta: Laurea-ammattikorkeakoulu/Jori Komulainen) 1 Yleistä 1.1 Uusintatenttikelpoisuus

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto

Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Aikuisten perusopetus Raudaskylän Kristillinen Opisto Etäopiskelun opas 2014-2015 Sisällys 1 Yleiset käytännöt... 3 2 Yhteistyö työpajan tai muun vastaavan tahon kanssa... 4 3 Opintojen toteutus lyhyesti...

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2015 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin?

Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Aiemmin tehdyt opinnot Miten eteenpäin? Opintotutorit Marja Elonheimo ja Salla Mäkinen Opintotutor-biz@aalto.fi Vastaanotto tiistaisin klo 12-13 BIZ Opiskelijapalvelut, U-249 Tiistai 6.9.2016 Oletko muistanut

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet)

HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) HOPS - HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA (Tietojenkäsittelytieteet) Nimi: Täytetty..2016 Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijoille, jotka suorittavat sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon. Tässä

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Tavoitteena voi olla

Tavoitteena voi olla elukio-opiskelu Tavoite elukion verkkosivut elukioon ja sen kursseille ilmoittautuminen Kurssivalinnat Opiskelu Opetus Koeviikko Kurssin arviointimerkinnät Uusintakoe Ohjaus Tavoitteena voi olla o ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille.

Opetussuunnitelman rakenteesta opiskelija näkee opintojen sijoittumisen eri lukuvuosille. 1 OPETUSSUUNNITELMAN KÄYTTÖOHJE 1. Miksi opiskelijan tulee tutustua jo heti opintojen alussa koulutusohjelmansa sisältöön ja rakenteeseen? Opiskelijan tulee ymmärtää koulutusohjelmansa rakenne ja sen merkitys

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU 1 (7) TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys. Hän on ammattilainen, joka

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE

OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE OHJEITA WEBOODIN KÄYTTÄJILLE Aloitus ja sähköisen opinto-oppaan löytäminen... 1 Sähköinen Opinto -opas... 3 Opetustiedot... 5 Ilmoittautuminen... 7 Ilmoittautumisen peruminen... 8 Johannes Tuovinen 2006

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö

Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Opettajatutorin SoleOPS- ja HOPS-toiminnot ja keskustelupohjan käyttö Kirjaudu SoleOPSiin SAMK-tunnuksillasi. Voit selata yksittäisen opiskelijan HOPSia päävalikon HOPSien selaus toiminnolla. Päävalikon

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WebOodissa opiskelija voi tarkastaa omat henkilötietonsa, muuttaa tai lisätä yhteystietojaan, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, ilmoittautua yliopistoon, selata omia opintojaan

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi

ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE. www.laurea.fi ASIO-OHJE HENKILÖSTÖLLE www.laurea.fi ASIOssa henkilöstö voi: Varata tiloja mistä tahansa Laurean kampukselta Tarkastella omaa opetusaikataulua ja opetukselle varattuja tiloja kalenterinäkymässä Saada

Lisätiedot

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma

Wilman käyttöopas. huoltajille. www.edu.hel.fi > Wilma Wilman käyttöopas huoltajille 1 Sisällysluettelo Wilmaan kirjautuminen... 3 Oma etusivu... 4 Pikaviestit... 5 Työjärjestys... 6 Kokeet... 6 Suoritukset... 6 Tuntimerkinnät... 7 Selvitä tuntimerkintöjä...7

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ti klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2014 Tiedotustilaisuus ti 19.11.2013 klo 14.00-15.00 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot