Suomen Kuluttajaliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuluttajaliitto"

Transkriptio

1 Suomen Kuluttajaliitto

2

3 SISÄLLYS 2 Vuosi 2010 Suurten päätösten vuosi 4 Kuluttajaliikkeen yhdistyminen 6 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 11 Elintarvikkeet ja ravitsemus 14 Terveyspalvelut 14 Ympäristö ja eettiset valinnat 16 Jäsenyhteistyö 19 Kansainvälinen yhteistyö ja yhteistyö Euroopan unionin alueella 20 Viestintä ja julkisuus 21 Henkilöstö ja hallinto 22 Liiton talous LIITTEET 25 Suomen Kuluttajaliiton hallitus 26 Suomen Kuluttajaliiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät 26 Suomen Kuluttajaliiton tilintarkastajat 26 Liiton henkilökunta 27 Suomen Kuluttajaliiton jäsenyhdistykset 28 Muut Suomen Kuluttajaliiton jäsenet 28 Tuloslaskelma 30 Tase 31 Suomen Kuluttajaliiton projektit vuonna Suomen Kuluttajaliiton edustukset vuonna Suomen Kuluttajaliiton vuonna 2010 antamat lausunnot 38 Suomen Kuluttajaliiton tiedotteet vuonna

4 Vuosi 2010 Suurten päätösten vuosi Kertomusvuonna tuli kuluneeksi 20 vuotta nykyisen Suomen Kuluttajaliitto ry:n perustamisesta. Liiton toiminta alkoi vuoden 1991 alusta. Liitto ei järjestänyt juhlavuoden kunniaksi erityisiä tapahtumia, vaan tasavuosia juhlittiin kuluttajien edunvalvontatyön ja suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistämisen merkeissä. Kertomusvuosi oli sääntömääräinen liittokokousvuosi. Marraskuun 20. päivänä pidetyssä kokouksessa jäsenistö päätti liiton toimintasuunnitelmasta vuosille ja valitsi luottamushenkilöt seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Liiton puheenjohtajana valittiin jatkamaan yksimielisesti kansanedustaja Krista Kiuru Porin Seudun Kuluttajayhdistyksestä. Suomen Kuluttajaliiton vaati liittokokouskannanotossaan kotitalouksien ostovoiman säilyttämistä vähintään nykyisellä tasolla. Lähiajan tulonsiirtoja ja tukitoimia on suunnattava niihin kuluttajaryhmiin, joiden ostovoima ja toimeentulo on heikoin, kuten lapsiperheisiin, työttömiin ja eläkeläisiin. On myös turvattava kaikkia kuluttajia hyödyttävät laadukkaat julkiset palvelut. Suomen Kuluttajaliitto ry ja Kuluttajat Konsumenterna ry olivat käynnistäneet keväällä 2009 uudelleen keskustelut suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistämisestä. Neuvottelut saatiin loppuun syksyn 2010 aikana ja Kuluttajat Konsumenternan edustajat osallistuivat ensi kertaa vuoden 2010 liittokokoukseen. Liittokokous valitsi Kuluttajat Konsumenternan puheejohtajan Sirkka Shayanin liiton hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtajan Gun Winterin hallituksen yleisvarajäseneksi. Liittokokouksessa päätettiin myös yhdistymisneuvottelujen yhteydessä sovituista sääntömuutoksista, joista merkittävin on liiton nimen muuttaminen: uusi nimi on Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry. Liittokokouksessa kiitettiin myös liiton pääsihteerinä vuodesta 1997 alkaen toiminutta ja vuoden 2011 alusta eläkkeelle siirtynyttä valtiotieteen maisteri Sinikka Turusta pitkäaikaisesta ja menestyksekkäästä toiminnasta liiton hyväksi. Liiton hallitus valitsi marraskuussa hänen seuraajakseen yhteiskuntatieteiden maisteri Jyrki Konolan. Toimintasuunnitelman mukaan tarkoituksena oli järjestää kuluttajaparlamentti, johon oli tarkoitus koota kansalaisjärjestöt keskustelemaan ja ottamaan kantaa ajankohtaisiin kuluttaja-asioihin. Vuoden aikana liiton henkilöstö oli kuitenkin sidottu liittoko- 2

5 kouksen järjestämiseen, suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistymiseen ja uuden pääsihteerin valintaan. Tämän vuoksi kuluttajaparlamenttia ei ollut mahdollista järjestää vielä kertomusvuonna. Vuonna 2009 aloitettu Puhutaan velkaantumisesta! -hanke jatkui eri puolilla Suomea järjestetyillä tapahtumilla, joissa keskusteltiin ihmisten kanssa keinoista, joilla hakea apua velkaantumiseen ja selviytyä arjen rahaongelmista. Hankkeeseen liittyi myös vuoden aikana julkaistu Velkaopas. Kertomusvuosi oli liitolle taloudellisesti vaikea. Liiton saama valtionapu pieneni edellisvuoden eurosta euroon. Valtionapujen vähäisyys johti siihen, että suuri osa voimavaroista kului erilaisia hankkeita suunnitellessa, yhteistyökumppaneita etsiessä ja hankkeista raportoitaessa. Tämä vei myös liiton perustehtävään, kuluttajien edunvalvontaan, käytettävissä olevaa aikaa. Talouden ongelmat ja liitossa tapahtuneet muutokset aiheuttivat liitossa epävarmuutta. Tästä huolimatta toiminnan tulokset olivat jälleen erinomaiset. Henkilöstö ja jäsenistö olivat vahvasti sitoutunutta motivoitunutta ja tuottivat kiinnostavia hankkeita ja tilaisuuksia sekä loistavia ideoita. Jyrki Konola pääsihteeri 3

6 Kuluttajaliikkeen yhdistyminen Suomen Kuluttajaliiton ja koko suomalaisen kuluttajaliikkeen kannalta merkittävin tapahtuma kertomusvuonna oli Suomen Kuluttajaliitto ry:n ja Kuluttajat Konsumenterna ry:n yhdistyminen. Yhdistymisen tavoitteena on saada Suomeen vahva, yhtenäinen ja monipuoliselle kuluttajatoiminnalle avoin kuluttajaliike, jonka yhteiskunnallinen arvostus on korkea. Kuluttajaliikkeen voimien kokoamisen toivotaan vahvistavan suomalaisten kuluttajien edunvalvontaa ja mahdollistavan niukkojen voimavarojen nykyistä tehokkaamman käytön sekä vahvan kuluttaja-asioiden osaamisen. Pyrkimyksenä on saada aikaan järjestö, joka kykenee vaikuttamaan asioihin jo niiden valmisteluvaiheessa sekä kykenee ennakoimaan tulevaa. Suomen Kuluttajaliitto ja Kuluttajat Konsumenterna aloittivat ensimmäisen kerran keskustelut järjestöjen yhdistämisestä kesällä Keskusteluja käytiin kevääseen 1998 saakka. Aika ei kuitenkaan vielä ollut kypsä suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistymiselle, joten asian selvittely keskeytyi. Suomen Kuluttajaliitto ja Kuluttajat Konsumenterna Liittokokousta edeltävänä päivänä järjestetyssä iltatilaisuudes- aloittivat yhdentymiskeskussa Suomen Kuluttajaliiton puheenjohtaja Krista Kiuru ja vara- telut uudestaan vuoden 2004 puheenjohtajat Kauko Vaari sekä Outi Lohi kiittivät Kuluttajat aikana. Keskusteluissa pääkonsumenternan perustajajäsentä ja varapuheenjohtajaa Gun Winteriä hänen pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstään suo- tettiin aloittaa käytännön yhteistyö molempien järjestömalaisessa kuluttajaliikkeessä. jen välillä esimerkiksi yhteisten projektien, tilaisuuksien ja kannanottojen merkeissä. Keskustelut johtivat myös siihen, että yhdistykset asettivat vuonna 2005 yhteiset tavoitteet vahvan ja yhtenäisen kuluttajaliikkeen luomiseksi. Vielä tälläkään kerralla aika ei ollut kypsä ja keskustelut päättyivätkin tuloksettomina. Yhdistymiskeskustelut alkoivat uudelleen vuoden 2007 liittokokouksen jälkeen keväällä Keskusteluja käytiin koko vuosi tuloksetta ja neuvottelut ehtivät jo keskeytyä vuoden 2009 alussa. Keväällä päädyttiin kuitenkin keskustelujen jatkamiseen 4

7 ja alettiin käsitellä yhdistymisen toteuttamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä, kuten yhdistymisen toteuttamistapaa ja aikataulua. Yhdistysneuvottelujen alettua uudelleen molempien yhdistysten hallitukset ilmaisivat kesällä 2009 yhteisen tahtonsa suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdentämiseksi. Joulukuussa Suomen Kuluttajaliitto ja Kuluttajat Konsumenterna allekirjoittivat asiaa koskevan aiesopimuksen. Alkuvuodesta 2010 osapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen yhdistymisen toteuttamistavasta. Samalla päätettiin, että yhdistäminen toteutetaan sellaisessa aikataulussa, että Kuluttajat Konsumenterna on mukana marraskuun liittokokouksessa täysivaltaisena jäsenenä ja uusi yhtenäinen kuluttajajärjestö aloittaa toimintansa vuoden 2011 alussa. Kuluttajat Konsumenterna ry haki Suomen Kuluttajaliiton jäsenyyttä Suomen Kuluttajaliiton hallitus hyväksyi jäsenhakemuksen pidetyssä kokouksessaan. Kuluttajat Konsumenternan edustajat olivat mukana marraskuussa pidetyssä liittokokouksessa. Kuluttajat Konsumenternan puheenjohtaja Sirkka Shayan valittiin liiton hallitukseen. Liittokokous teki myös yhdistymiseen liitty- uttajat Konsumenternan toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaaviä muutoksia liiton sääntöi- Pätsi ja puheenjohtaja Sirkka Shayan keskustelevat Kuopion hin. Muutoksista merkittä- Kuluttajien Rolf Runosen kanssa liittokokouksen aikana. vin on liiton nimen muuttaminen Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:ksi. Muut yhdistymiseen liittyvät sääntömuutokset koskevat liiton tarkoitusta ja jäsenyyttä. Yhdistynyt liitto aloitti toimintansa vuoden 2011 alusta. Tällöin Kuluttajat Konsumenterna toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaa-Pätsi siirtyi uuden liiton palvelukseen. 5

8 Kuluttajan oikeudet Toimialueen tavoitteena oli taata kuluttajille kattava oikeusturva ja tehokas oikeussuojajärjestelmä. Kertomusvuonna kuluttajan -oikeudet toiminta-alueella keskityttiin kuluttajien neuvomiseen sekä kuluttajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön valmisteluun. Lisäksi olimme mukana Kuluttajaviraston perustaman huijausten vastaisen yhteistyöverkoston toiminnassa. Kertomusvuonna toiminnan pääpaino oli neuvonnassa, koulutuksessa ja edunvalvonnassa. Liiton jäsenille kuluttajaneuvontaa annettiin maksutta puhelimitse, sähköpostilla sekä erillisissä paikallisyhdistysten tapahtumien yhteydessä pidetyissä neuvontatilaisuuksissa paikallisyhdistysten muiden tapahtumien yhteydessä. Muille neuvontaa annettiin puhelimitse maksullisessa neuvontanumerossa, lisäksi kuluttajilla oli mahdollisuus kysyä neuvoa ongelmiinsa Porissa järjestetyssä SuomiAreena-tapahtumassa, jossa liitolla oli lakimiesklinikka. Euroopan unionin komissio antoi syksyllä 2008 esityksensä kuluttajansuojaa koskevien direktiivien uudistamiseksi, joka ehdotetussa muodossaan olisi heikentänyt merkittävästi suomalaista kuluttajansuojaa. Uudistusta seurattiin ja liiton kanta tuotiin esiin olemalla mukana oikeusministeriön asiaa käsittelevissä kuulemistilaisuuksissa Asunto-osakeyhtiön remontteja osakkaan näkökulmasta kä- sekä pitämällä aktiivisesti yhsittelevät tilaisuudet olivat kertomusvuonna yhtä suosittuja teyttä Euroopan parlamentin kuin aiempinakin vuosina. suomalaisiin jäseniin. Lainsäädäntötyön painopisteinä olivat oli aikaosuuslainsäädännön uudistaminen ja pikavippejä koskevan lainsäädäntöuudistuksen seuranta. Aihealueen kannanotoissa vaadittiin muun muassa elinkeinoelämältä ryhtiä, vastustettiin kuluttajien pakottamista ennakkomaksamiseen pakkoluotolla ja muistutettiin alennusmyyntien pelisäännöistä. Tietoyhteiskunnan kehittämisessä olimme mukana antamalla lausuntoja. Sähköisen viestinnän nopea tekninen ja muu kehitys aiheutti jatkuvasti tarvetta lainsäädännön muuttamisen ja tästä syystä alueelta piti tehdä runsaasti lausuntoja. Lausunnot käsittelivät paljolti viestintämarkkinalain uudistusta, toimilupia sekä yleispalvelua. Viestintäalan kehitys aiheutti myös tarvetta tekijänoikeuslainsäädännön tarkastelemiseen, 6

9 mikä teetti myös liitolla useita lausuntoja. Muista toimintavuoden lainsäädäntöhankkeista postilainsäädännön uudistaminen oli tärkeä. Asuminen Asumisasioiden neuvonta jatkui Rahaautomaattiyhdistyksen tukemana puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Puhelinneuvontaa annettiin neljänä päivänä viikossa aamupäivisin ja lisäksi yhtenä iltana viikossa. Neuvonnan määrä lisääntyi selvästi edellisestä vuodesta. Neuvonnassa vastattiin puheluun, sähköpostivastauksia oli 923. Neuvontaan tulleista kysymyksistä noin puolet käsitteli asuntoosakeyhtiöitä ja puolet asuinhuoneiston vuokrasuhteita. Asumisoikeus- ja osaomistusasumisesta tuli muutamia Lakimies Ilkka Salminen asumisasioiden neuvontaa antamassa kysymyksiä. Huomattava osa yhteydenotoista on ollut sellaisia, joissa kuluttajaneuvonta on ohjannut kysyjän ottamaan yhteyttä meihin esimerkiksi asunnon vuokraukseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisenä kohderyhmänä asumisasioiden neuvonnassa olivat maahanmuuttajat. Maahanmuuttajille järjestettiin kertomusvuonna yhteistyökumppaneiden kanssa noin 20 koulutus- ja neuvontatilaisuutta pääkaupunkiseudulla. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli noin kolmestakymmenestä eri kansallisuudesta. Paikallisyhdistyksille järjestettiin koulusta ja tilaisuuksia, joiden aihealueena olivat asunto-osakeyhtiöiden remontit osakkaan näkökulmasta. Tilaisuuksissa käsiteltiin vuoden aikana voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain vaikutuksia osakkaan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tilaisuudet olivat niin suosittuja, etteivät kaikki halukkaat aina mahtuneet edes sisään, minkä vuoksi joillakin paikkakunnilla piti järjestää vuoden aikana useita tilaisuuksia. Lisäksi monella paikkakunnalla pidettiin paikallisyhdistysten jäsenille henkilökohtaisia neuvontatilaisuuksia eli asumisneuvontaklinikoita. Lainsäädännössä epäselvyyttä aiheutti uuden asunto-osakeyhtiölain tulkinta erityisesti kunnossapito- ja muutostöitä koskeva osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä maksuista. Liitto julkaisi joulukuussa asiasta oppaan yhdessä oikeusministeriön, Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Isännöintiliiton kanssa. 7

10 Kuluttajan talous Toimialueen edunvalvonnan tavoitteena oli markkinoiden, julkisten palvelujen ja hallinnon toimivuus kuluttajien ja heidän taloutensa hyväksi. Seurannan kohteina olivat kulutustavaroiden ja palvelujen hinnat, niihin sisältyvät verot ja maksut, kulutuksen ja ostovoiman kehitys, kilpailun toimivuus ja julkisten palvelujen saatavuus. Kuluttajan talous -toimintaryhmä kokoontui neljä kertaa. Kokouksissa esitettiin katsaukset kuluttajahintojen, ostovoiman, kulutuksen, korkojen ja lainojen sekä muiden kuluttajan taloudelle merkityksellisten tekijöiden kehityksestä. Lausuntopyynnöistä ja kannanotoista käytiin valmistelevia keskusteluja. Kokouksissa kuultiin kutsuttujen asiantuntijoiden esitelmät pikavipeistä, elintarvikkeiden hintojen muutoksista arvonlisäveron alennuksen jälkeen; ravintolaruokailun arvonlisäveron alennukseen kohdistuvista odotuksista; kuluttajan taloudesta valtion talousarviossa; kulutuksen veroista, niiden kehityksestä ja hintavaikutuksista sekä köyhyydestä ja tuloeroista. Liiton näkemyksiä tuotiin esille valtionhallinnon työryhmissä, eduskunnalle ja ministeriöille annetuissa lausunnoissa, vastauksissa viranomaisten, tutkijoiden ja toimittajien esittämiin kyselyihin sekä haastatteluissa. Lausuntoja annettiin muun muassa energiamerkinnöistä, kansallisesta ruokastrategiasta, maaseutupoliittisesta selonteosta, energia-, makeis- ja jäätelö- sekä energiaverotuksesta sekä maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatioista. sa mukana Takuu-Säätiön järjestämässä Velkatori-tapah- Helmikuussa Suomen Kuluttajatumassa Helsingin Narinkkatorilla. liitto esitti kannanotossaan ravintolaruokailun tehostettua hintaseurantaa arvonlisäveron muuttuessa. Liiton jäsenten ja kansalaisten esittämät kysymykset koskivat useimmiten hintoja ja hintamerkintöjä. Erityisesti esiin nousivat ravintolaruoan hinnat ja arvonlisän laskun vaikutus niihin. 8

11 Vuonna 2009 aloitettu elintarvikkeiden hintaseurantakampanja, jonka tarkoituksena oli selvittää, näkyikö vuoden 2009 lokakuussa toteutettu elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen kuluttajan elintarvikkeista maksamissa hinnoissa vai siirtyikö veroalennuksesta saatava hyöty jonnekin muualle, saatettiin loppuun alkuvuonna Liiton paikallisyhdistys Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys teki oman hintaseurantansa yhteistyössä PohjoisKymen Ammattikorkeakoulun kanssa ja sen tulokset olivat linjassa Kuluttajatutkimuskeskuksen seurantatutkimusten kanssa, joiden mukaan ruoan arvonlisäveron lasku näkyi ruoan hinnassa. Ulkomaisista yhteistyötahoista Kultsi Napponen tapasi lapsia SuomiAreena-tapahtumas- eniten yhteyksiä oli Euroopan kusa Porissa heinäkuussa. luttajajärjestöön BEUCiin ja Euroopan komission sisämarkkinapääosastoon rahoituspalvelujen kuluttajaryhmässä. Näiden kokouksissa saatiin tietoa EU:n ja jäsenmaiden kuluttajapolitiikkaa koskevista näkemyksistä. Talouskasvatus Kertomusvuonna saatettiin päätökseen Puhutaan velkaantumisesta! -hanke. Kertomusvuonna hankkeen puitteissa järjestettiin 10 erilaista talousaiheista messu-, kauppakeskus-, luento- ja keskustelutapahtumaa ympäri Suomen. Osa tapahtumista järjestettiin yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli pitää aihetta yllä keskusteluissa, varautua taantuman aiheuttamiin talousongelmiin, tarjota ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta talous- ja velkaneuvonnan piiriin. Lisäksi SuomiAreena-tapahtumassa Porissa järjestettiin talousaiheinen asiantuntijapaneelikeskustelu aiheesta Voiko fiksu velkaantua? Suomen Kuluttajaliitto vastasi työ- ja elinkeinoministeriön taloushankekokonaisuuden internetsivustolle laaditun aineiston toimittamisesta, sivuston laadinnasta ja ylläpidosta. Sivuille valmistettiin myös testi Uhkaako ylivelkaantuminen testaa taloutesi, joka on saatavilla myös printtiversiona. Kuluttajaliitto tuotti sivustolle velkaantumista käsittelevän aihekokonaisuuden. Tästä painettiin esite Velkaopas neuvoja ja apua rahaasioiden hoitoon. Velkaopas on lähetetty tiedoksi kuntien ta- 9

12 lous- ja velkaneuvontayksiköihin ja sitä on mahdollista tilata liiton kotisivuilta postija käsittelykulujen hinnalla. Kertomusvuonna käynnistettiin myös talousaiheinen Tukea talouteen -hanke, jonka tavoitteena on tarjota asiantuntevaa matalan kynnyksen neuvontaa ja vertaistukea. Kohderyhminä hankkeessa ovat täysi-ikäisyyden tai eläkeiän kynnyksellä olevat tai juuri sen ohittaneet henkilöt. Hanke toteutetaan vertaiskouluttajavetoisella tapahtumakiertueella ja muulla tarkoituksenmukaisella viestinnällä. Hanke jatkuu vuonna 2011 ja toteutetaan yhteistyössä Takuu-Säätiön kanssa. Suomen Kuluttajaliitto julkaisi kertomusvuonna kansallisella tietoturvaviikolla helmikuussa uuden verkkopelin Napposen mainospulmat, jossa liiton maskotti Kultsi Napponen ystävineen kohtaa monenlaista markkinointia. Hankkeen tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten valmiuksia mainosten lukutaitoon ja mediakriittisyyteen, nostaa esille sähköisen markkinoinnin peli- Napposen mainospulmat -nettipeli julkaistiin helmikuussa. sääntöjä ja kannustaa omaksumaan uusia ja tärkeitä kuluttajataitoja digitaalisen median maailmassa. Talousaiheet olivat esillä myös valtakunnallisissa Abi-fakta, Ammatti-fakta ja Oma Aika -kalentereissa. Kalenterien levikki on yhteensä ja niitä jaetaan vuosittain lukioiden, ammattikoulujen ja yläasteiden opiskelijoille maksutta. Kalenterit julkaisee Kustannus Oy Maamerkki. Lapsille ja nuorille suunnattuja Talousaapinen- ja Valtti sivustoja päivitettiin ja pidettiin yllä edelleen kertomusvuonna. 10

13 Elintarvikkeet ja ravitsemus Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli, että kuluttajat voivat säilyttää luottamuksensa elintarvikkeisiin. Liiton tuli valvoa, että elintarvikepolitiikassa otetaan huomioon kuluttajan terveyden turva ja elintarvikkeiden turvallisuus. Ravitsemuskasvatuksen tarkoituksena oli ohjata kuluttajat oman terveytensä edistämiseen hyvien elintarvikevalintojen avulla. Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke Vuoden alussa käynnistettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa pienituloisten nuorten ja lapsiperheiden arjen hallintaa erityisesti terveellisten ruokavalintojen ja oman talouden hallinnan osalta. Hankkeen ensimmäinen vuosi oli materiaalin tuotantoa ja toiminnan suunnittelua, vuosina on tarkoitus jalkautua kohderyhmien pariin. Kevään 2010 aikana kerättiin tietoja hankkeessa toteutettavaa ruokakirjaa varten keräämällä ruokapäiväkirjoja nuorilta ja lapsiperheiltä. Nuoret tavoitettiin Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja lapsiperheet Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta. Päiväkirjoista kerätty tieto toimi ruokakirjan pohjana ja määritteli pitkälti kirjan sisällön. Kirjan teko aloitettiin kesällä Kirja on tarkoitus julkaista helmikuussa Syksyn aika- Napponen oli huhtikuussa mukana Lapsi-messuilla. na markkinoitiin tulevaa vertaiskouluttajan kiertuetta Työpajayhdistyksen jäsenorganisaatioille sekä suunniteltiin sisältö ja tuotettiin materiaalia vertaiskouluttajakiertueelle ja tehtiin kotisivujen sisältö hankkeelle. Lisäksi valmisteltiin helmikuussa 2011 pidettävää seminaaria, jonka tarkoituksena on käynnistää hankkeen toiminnallinen osa. Kesällä 2010 keskusteltiin yhteistyöstä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa, mutta sekä näiden organisaatioiden että liiton elintarvikeasiantuntijan kiireiden vuoksi asia ei edennyt syksyn aikana. 11

14 Kesäkuussa liitto järjesti terveys- ja talousaiheisen pilottikurssituksen PAMin nuorisojäsenten kesäpäivillä. Muut hankkeet Yhteistyössä ammattikorkeakoulu Haaga-Helian kanssa käynnistettiin Laatutyön viestikapula -hanke, jonka tavoitteena on parantaa restonomiopiskelijoiden käsitystä elintarvikeketjussa tehtävästä laatutyöstä. Tarkoituksena on kehittää osallistava opetusmuoto, jossa opiskelijat ovat itse osa elintarvikeketjua. Vuoden aikana suunniteltiin opetusmateriaali sekä toteutettiin ensimmäisen pilottikurssi, jossa materiaali testattiin. Vuoden vaihteessa openapposen onnenpyörä kiinnosti lapsia ja lapsenmielisiä tusmateriaali muokattiin palautsuomiareenassa Porissa. teen perusteella toista, tammikuussa 2011 pidettävää pilottikurssia varten. Hanke jatkuu vielä koko vuoden 2011 ajan. Huhtikuussa 2010 saatiin maa- ja metsätalousministeriön menekin edistämisen määrärahoista avustus hankkeeseen, jonka tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä. Kesän ja syksyn aikana suunniteltiin ja loppuvuodesta tehtiin Napposen kokkikoulu -verkkopeliä. Peli on tarkoitus valmistua vuoden 2011 alkupuoliskolla. Kansan Sivistysrahaston Viola Järvisen rahaston tuella kasvatettiin Nappos-perhettä pienemmille lapsille suunnatulla Napposen puuhavihkolla. Vihkossa käsitellään terveellistä ruokaa, säästämistä ja kierrätystä. Vihkoa jaettiin SuomiAreenalla Porissa kesällä 2010 sekä muissa syksyn tapahtumissa. Napposen puuhavihkossa käsitellään myös terveellisiä ruokavalintoja. 12

15 Muu toiminta Liitto oli mukana huhtikuussa järjestetyillä Lapsi-messuilla, joissa kävi noin vierailijaa. Messuilla jaettiin Nappoja, pakkausmerkintäesitteitä ja Nappos-materiaalia. Vuonna 2009 julkaistua elintarvikemarkkinointia käsittelevää nettisivustoa päivitettiin ja täydennettiin toimintavuoden aikana. Päivitykset ja täydennykset kohdistuivat sivuilla oleviin tuotevertailuihin, joita laajennettiin koskemaan myös aikuisille suunnattuihin tuotteisiin, esimerkiksi ruisleipiin ja maitohappobakteereja sisältäviin jogurtteihin. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin sekä pohjoismaisella tasolla että Euroopan kuluttajajärjestössä BEUCissa. Lisäksi liiton pääsihteeri oli jäsenenä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSAn johtokunnassa. Hankkeiden ohella osallistuttiin lukuisten työryhmien kokouksiin. Liiton edustaja oli jäsenenä noin kahdessakymmenessä toimikunnassa, työryhmässä ja muussa vastaavanlaisessa elimessä. Lisäksi liiton elintarvikeasiantuntija piti useita alustuksia elintarvikkeisiin, ruokaan ja ravitsemukseen liittyvistä aiheista. Aihealueen kannanotot käsittelivät ravitsemussuositusten virheellisiä tulkintoja, makeisveroa, elintarvikemainontaa sekä "jauheliha"pihvien ainesosia. Kuluttajien ruokavalintojen terveellisyys oli peruspainopisteenä koko vuoden ajan. Elintarvikemarkkinointisivuston tuotevertailuja laajennettiin koskemaan myös aikuisille suunnattuja tuotteita. 13

16 Terveyspalvelut Toimialueen tehtävänä oli rohkaista kuluttajia toimimaan oikeutensa ja vastuunsa tuntevina terveyspalvelujen käyttäjinä. Liiton tuli valmentaa kuluttajia tunnistamaan lääkemarkkinoinnin epäasiallisia ja epäeettisiä piirteitä ja arvioimaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä kaupallisia kytköksiä. Voimavarojen puuttumisen takia Suomen Kuluttajaliitolla ei kertomusvuonna ollut mahdollisuutta palkata työntekijää toimialueelle. Toiminta olikin varsin vähäistä. Helmikuussa liiton edustaja osallistui reseptilääkkeiden vähittäismyynnin laajentamista käsitelleeseen Päivittäistavarakauppa ry:n kuulemistilaisuuteen. Lokakuussa liiton edustaja kävi jäsenjärjestönsä Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry:n edustajan kanssa jättämässä peruspalveluministeri Paula Risikolle vaatimuksen Potilaan oikeuksien toteutumista selvittävän työryhmän perustamisesta. Liiton edustaja oli mukana kansallisen potilasturvallisuuden verkoston toiminnassa. Lisäksi aihealueelta järjestettiin yksi yleisötilaisuus ja annettiin kolme tiedotetta. Ympäristö ja eettiset valinnat Aihealueen tavoitteena oli, että kuluttajat ymmärtävät valintojensa vaikutukset ympäristöön ja kanssaihmisiin. Ihmisten tuli yksilöinä ja yhteisöinä käyttää omaa markkinavoimaansa kestävien valintojen hyväksi. Kertomusvuonna ympäristö ja eettiset valinnat -toimintaalueelle ei ollut mahdollista palkata toimihenkilöä. Eettinen valinta -sivuston ylläpitoa ja päivittämistä jatkettiin kuitenkin osa-aikaisesti koko toimintavuoden ajan. Lisäksi vastattiin eettisen kuluttamisen puhelinneuvontaan ja sähköpostitse tulleisiin kysymyksiin. Liiton jäsenille marraskuussa ennen liittokokousta järjestetyssä seminaarissa oli aiheena energian säästäminen. Jäseniä pyrittiin opastamaan ja rohkaisemaan energian säästämiseen. Liitto oli edustettuna useissa toimialueen työryhmissä ja vastaavissa toimielimissä. Lausuntoja annettiin ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja viranomaisille. Ai14

17 heita olivat muun muassa ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnalle asetettavat vaatimukset, Euroopan Yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmän muuttaminen sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen. Suomen Kuluttajaliitto kiinnitti toimintavuoden aikana huomiota tuotantoeläinten hyvinvointiin. Liitto oli toukokuussa mukana SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry:n kanssa järjestämässä Kanat kartanolle -tempausta, jolla pyrittiin tuomaan esiin tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Armi-kanakin oli mukana Kanat kartanolle -tempauksessa. 15

18 Jäsenyhteistyö Kuluttajien omatoimisuuden tukeminen vapaan kansalaistoiminnan keinoin oli eräs Suomen Kuluttajaliiton ydintehtävistä. Paikallisen toiminnan tuli saada sisältönsä edunvalvonnan ja neuvonnan alueille liittyvästä kuluttaja-asioiden osaamisesta. Jäsenyhteistyön lähtökohtana oli, että Suomen Kuluttajaliiton painoarvo suomalaisten kuluttajien edustajana perustuu osaltaan kattavaan jäsenmäärään ja jäsenten aktiiviseen toimintaan. Liiton tunnettuuden lisäämiseksi tarvittiin jäsenistön paikallisen ja alueellisen kuluttajatoiminnan ja yhteistyön entistä parempaa näkyvyyttä. Pyrkimyksenä oli kehittää uusia keinoja voimistamaan kuluttajaliikkeen toiminnan laatua ja määrää. Tavoitteena oli myös tarjota jäsenille neuvontaa ja asiantuntijapalveluita. Vuonna 2010 liitto palveli omia jäseniään monipuolisesti. Jäsenille maksutonta kuluttajaneuvontaa sai kaikissa kuluttamiseen liittyvissä asioissa. Myös liiton tarjoamat koulutustapahtumat eri puolilla Suomea tarjosivat tietoa kuluttajakysymyksistä. Erityisen suosittuja olivat jo vuonna 2008 aloitetut asunto-osakeyhtiöiden remontteja koskevat tilaisuudet, joiden järjestämistä jatkettiin myös vuoden 2010 aikana. Vuonna 2009 aloitettuja paikallisten kuluttajayhdistysten kanssa yhteistyössä järjestettyjä työ- ja elinkeinoministeriön talousneuvontahankkeeseen liittyviä Puhutaan velkaantumisesta! -tilaisuuksia järjestettiin myös kertomusvuonna eri puolilla Suomea. Muiden tilaisuuksien teemoina olivat muun muassa potilaan oikeusturva terveydenhuollossa Kuluttajaliitto oli syyskuussa yhdessä Pohjois-Kymen Ku- sekä yleinen kuluttajansuoja. luttajayhdistyksen kanssa Sadonkorjuutapahtumassa Kouvolassa. Liitto piti yhteyttä kuluttajayhdis- tysjäseniinsä perinteisin yhdistyskirjein, joita lähetettiin kolme toimintavuoden aikana. Paikallisyh- 16

19 distyksiä autettiin omien kotisivujen ylläpidossa ja päivittämisessä. Liiton lehti Kuluttajan Nappo ilmestyi jäsenetuna neljä kertaa. Liittokokousta edeltävänä päivänä päivänä järjestettiin liiton jäsenille ympäristöministeriön rahoittamana Kuluttaja ja energian säästäminen -seminaari. Seminaarin tarkoituksena oli rohkaista ja opastaa liiton jäseniä säästämään energiaa omilla valinnoillaan. Paikalla oli noin kolmekymmentä henkilöä, jotka osallistuivat keskusteluun aktiivisesti. Suomen Kuluttajaliitto osallistui SuomiAreena-tapahtumassa järjestettiin paneelikeskustelu Porissa heinäkuussa järjestettyyn aiheesta Voiko fiksu velkaantua? SuomiAreena -tapahtumaan yh- dessä paikallisen kuluttajayhdistyksen kanssa. Tapahtumassa järjestettiin paneelikeskustelu otsikolla Voiko fiksu velkaantua? Lisäksi tarjolla oli lakimiesklinikka, jossa ihmisillä mahdollisuus saada neuvoja kuluttajaongelmiinsa. Kevyemmästä ohjelmasta vastasivat Napposen onnenpyörä ja liiton maskotti Kultsi Napponen, joka järjesti puuhaa lapsille. Moni liiton paikallisyhdistyksistä oli aktiivinen omalla toimialueellaan. Yhdistykset osallistuivat esimerkiksi messuille ja muihin paikallisiin tapahtumiin, järjestivät keskustelutilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä sekä seurasivat elintarvikkeiden hintoja tai pitivät luentoja kuluttaja-aiheista. Liitto toteutti hallituksen liittokokouskaudelle hyväksymiä jäsenyhteistyön jäsenhankinta- ja palvelusuunnitelmia ja pyrki jäsenmäärän lisäykseen ja jäsenten monipuoliseen Joulukuussa oltiin mukana yhdessä Kuopion Kuluttajayhdistyksen kanssa Kuopion joulumarkkinoilla. palveluun. Toimintavuonna tapahtunut yhdentyminen Kuluttajat Konsumenternan kanssa toi mukanaan 400 uutta ihmistä liiton toiminnan piiriin. Jäsenpalvelu neuvontana ja koulutuksena jatkui suunnilleen edellisvuotisella tasolla. 17

20 Liiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät olivat toimintavuonna seuraavat: järjestötoimintaryhmä, kuluttajan talous, kuluttajan oikeudet, elintarvikkeet ja ravitsemus. Järjestötoimintaryhmä toimi myös eettisen kuluttamisen toimintaryhmänä. Lisäksi oli erillisiä projektiryhmiä. Ryhmät käsittelivät vuoden mittaan aihealueensa kuluttajakysymyksiä ja järjestivät myös pienimuotoisia seminaareja jäsenistölle ja muille kiinnostuneille. Liiton hallituksen nimeämät alueyhdyshenkilöt pyrkivät toimimaan alueillaan kuluttaja-asioiden edistämiseksi. Alueyhdyshenkilöt kokoontuivat toimintavuoden aikana keskustelemaan kuluttajaliikkeen yhdistymisestä. Vuoden aikana liitto piti aktiivisesti yhteyttä myös muihin jäsenyhdistyksiinsä kuin paikallisiin kuluttajayhdistyksiin. Keskusteluissa käsiteltiin suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdentymistä ja millaista yhteistyötä nämä yhdistykset toivoivat Suomen Kuluttajaliitolta. Keskustelut johtivat siihen, että Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry:n kanssa julkaistiin marraskuussa kohtuuhintaisia pankkipalveluja vaativa nettiadressi. Lisäksi EKL kerää allekirjoituksia paperilla olevaan adressiin. Käytännön yhteistyötä tehtiin myös Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n, Toimihenkilöunioni TU ry:n ja Työtehoseura TTS ry:n kanssa. Pohjanmaan suurmessuilla liitto oli yhdessä Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry:n kanssa puhumassa velkaantumisesta. Pirkkalan Kuluttajien kanssa oltiin toukokuussa yhdessä yhdessä yhdistysten kesätoritapahtumassa. 18

21 Yhteistyö Euroopan unionin alueella Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena oli, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyy Euroopan unionissa. Valtioneuvoston vuosille laaditun kuluttajapoliittisen ohjelman mukaan Suomi asettaa omat kuluttajapoliittiset tavoitteensa EU:ssa. Lähtökohtana oli vaikuttaa asioihin jo kansallisessa valmisteluvaiheessa. Liitolla oli tähän hyvät mahdollisuudet, sillä sen asiantuntijat osallistuivat useiden ministeriöiden EU-asioiden komiteoiden laajan kokoonpanon työskentelyyn. EU:n kuluttajansuojaa koskevan direktiivin uudistamista seurattiin aktiivisesti ja tuotiin esiin liiton kanta. Liitto oli mukana oikeusministeriön asiaa käsittelevissä kuulemistilaisuuksissa sekä oli aktiivisesti yhteydessä suomalaisiin Euroopan parlamentin jäseniin. Vuonna 2010 Suomen Kuluttajaliitto osallistui eurooppalaiseen yhteistyöhön kuluttajan oikeutta, taloutta, kilpailukysymyksiä sekä elintarvikkeita ja ravitsemusta koskevissa asioissa. Yhteistyötahoja olivat Euroopan kuluttajajärjestö BEUC ja sen kuluttajan oikeuksia, elintarvikkeita ja terveyttä käsittelevät työryhmät. Toinen kumppani oli Euroopan komissio ja sen puitteissa toimiva kuluttajien neuvoa-antava ryhmä (European Consumer Consultative Group, ECCG) kilpailua ja finanssipalveluita koskevine sekä eurooppalaista kuluttajaliikettä monitoroivine alaryhmineen. Koko elintarvikeketjun asioita käsiteltiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSAn johtokunnassa, jossa liiton pääsihteeri oli jäsenenä. Euroopan unioni kuluttajan arjessa -postikorttisarjaa jatkettiin. Korteista tehtiin sekä suomen- että ruotsinkieliset versiot. Korteissa kerrotaan miten Euroopan unioni on käytännössä vaikuttanut kuluttajan asioihin. Ulkoasianministeriö tuki korttien painatusta. 19

22 Viestintä ja julkisuus Viestinnän avulla Suomen Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internet-kotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Suomen Kuluttajaliiton kotisivut oli uudistettu vuonna 2007, joten kertomusvuonna ei ollut aihetta isoihin muutoksiin. Sivuilla käytiin noin kertaa. Jäsenten omilta sivuilta löytyi tietoa paikallistoiminnasta ja ajankohtaisista kuluttaja-asioista, sekä Kuluttajan Nappo -lehden verkkoversio. Kertomusvuonna järjestetyn liittokokouksen asialista liiteasiakirjoineen oli ensimmäistä kertaa luettavissa erillisellä liittokokoussivustolla. Liiton lausunnot ja kannanotot oli koottu kotisivuille. Sivuston vuorovaikutteisuutta lisäsivät sivuilla olevat Napposen pelit, joiden määrä lisääntyi Napposen mainospulmat -pelillä. Ennestään sivuilla oli jo kaksi peliä: Napposen eväät ja Napposen rahat. Pelisivuilla vierailtiin vuoden aikana yhteensä noin kertaa. Kuluttajan Nappo -lehden ulkoasua oli uudistettu perusteellisesti vuoden 2009 viimeisessä numerossa. Lehti ilmestyi 24-sivuisena neljä kertaa. Lehdessä kerrottiin liiton hankkeista ja kannanotoista sekä jäsenyhdistysten toiminnasta. Toimintavuoden erityisiä teemoja olivat kuluttajaliikkeen yhdentymisen ohella muun muassa kuluttajan oikeudet, lasten hyvinvointi, elintarvikkeiden turvallisuus ja terveellinen ravitsemus sekä asuminen. Vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi liitolla ei ollut mahdollisuuksia ostaa julkisuusseurantaa. Vuoden aikana liitto lähetti tiedotusvälineille 20 tiedotetta. Erityisesti elintarvikeaiheita käsitelleet tiedotteet saivat runsaasti julkisuutta ja herättivät keskustelua. Liitto näkyi myös enenevässä määrin verkkomediassa ja liiton asiantuntijoita haastateltiin radio- ja televisio-ohjelmissa, kuten uutisissa, kuluttaja- ja ajankohtaisohjelmissa. 20

23 Henkilöstö ja hallinto Tavoitteena oli osaava, motivoitunut ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö ja hallinto. Liiton tehtävänä oli varmistaa näiden voimavarojen riittävyys ja ammattitaito. Henkilöstön ja hallinnon toiminnalle tuli asettaa selkeät tavoitteet, joiden tuloksellisuutta tuli seurata. Vuonna 2010 järjestettiin Suomen Kuluttajaliiton liittokokous. Liiton hallitus kokoontui toimintavuonna kolme kertaa ja järjesti yhden sähköpostikokouksen. Lisäksi työvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Sekä hallituksen että liittokokouksen keskeisimmät päätökset liittyivät suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistymiseen. Hallitus käsitteli myös liiton pääsihteerin valintaa ja valitsi uudeksi pääsihteeriksi Jyrki Konolan vuoden 2011 alusta alkaen toimintavuoden lopussa eläkkeelle siirtyvän Sinikka Turusen työn jatkajaksi. Hallitus seurasi puolivuosittain liiton toiminnalle asetettuja tavoitteita. Toimintavuodelle asetetut toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettiin hyvin. Liiton pääsihteeri kävi kehityskeskusteluja toimihenkilöiden kanssa. Näissä keskusteluissa täsmennettiin asetettuja tavoitteita ja arvioitiin saavutettuja tuloksia. Henkilöstön jaksamista kannustettiin liikuntaseteleillä. Lisäksi tuettiin henkilöstön kouluttautumista heidän omilla asiantuntija-alueillaan. Liiton henkilökunta kuvattuna liittokokouksessa. Yläkuvassa lakimies Ilkka Salminen, Ekonomisti Martti Luukko, vuoden 2011 alussa liitossa järjestökoordinaattorina aloittava Kaisa Pannimaa-Pätsi sekä taloussihteeri sirpa Villa. Alakuvassa elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija Annikka Marniemi, projektivastaava Paula Pessi, lakimies Timo Niemi, hallintopäällikkö Reija Aalto sekä johtava lakimies Tuula Sario. 21

24 Liiton talous Suomen Kuluttajaliiton liittokokous asetti tavoitteeksi liiton vakavaraisuuden kasvattamisen. Tavoite tuli saavuttaa lisäämällä oman osaamisen myyntiä sekä kasvattamalla yhteisö- ja henkilöjäsenmäärää. Liiton oman osaamisen myyntiä oli kuluttajapalveluiden myynti ja toimintaan sopivien projektirahoitusten hankinta. Liitto ei onnistunut kertomusvuonna julkisen rahoituksen hankinnassa, vaan harkinnanvarainen valtionapu laski edellisen vuoden eurosta euroon. Hankerahoituksessa sen sijaan onnistuttiin hyvin. Suurin hankerahoittaja oli Raha-automaattiyhdistys, joka rahoitti asumisasioiden neuvontaa eurolla ja uutta ns. TeTa-hanketta (vähävaraisten lapsiperheiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten terveellisempien ravintovalintojen tukeminen) eurolla. Muita rahoittajia olivat maa- ja metsätalousministeriö, ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kansan Sivistysrahasto, Palkansaajasäätiö ja Helsingin kaupunki. Kokonaisrahoituksen pienentyminen vaati supistamista liiton perustoiminnassa. Kustannussäästöistä huolimatta tilivuosi jäi alijäämäiseksi ,14 euroa. Liiton toimintatuotot tilivuonna 2010 olivat ,21 euroa ja toimintakulut ,35 euroa. Liiton oman pääoman määrä toimintavuoden lopussa oli ,94 euroa. Jäsenmäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Liitto tuki toimintavuonna kuluttajayhdistyksiä taloudellisesti tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä. Liiton vastavalittu hallitus väistyvän ja tulevan pääsihteerin kanssa. Takana Vesa Rantala, Hannu Lemström, Jyrki Konola, Kauko Vaari, Antero Alku, Heidi Hännikäinen, Sirkka Shayan ja Eila Sundman. Edessä Lea Jääskeläinen, Marja-Liisa Kettunen, Outi Lohi, Heli Kalliomäki, Sinikka Turunen, Tuula Nironen ja Krista Kiuru. 22

25 LIITTEET 23

26 24

27 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS Puheenjohtaja: Krista Kiuru 1. varapuheenjohtaja Kauko Vaari 2. varapuheenjohtaja Outi Lohi Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Susirajan Tarkat ry Länsi-Lapin Kuluttajat ry Varsinaiset jäsenet: Antero Alku Helsingin Kuluttajat ry Lea Jääskeläinen Pirkkalan Kuluttajat ry Marja-Liisa Kettunen Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry Hannu Lemström Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Timo Leskinen Helsingin Kuluttajat ry Liisa Niekka Merenkurkun Kuluttajat ry Kvarkens Konsumenter rf Tuula Nironen Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Eeva-Kaarina Nissilä Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Eila Sundman Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Heli Tynkynniemi Kotien Puolesta Keskusliitto ry Yleisvarajäsenet: Aino Vainionpää Rolf Runonen Maiju Boenisch Raija Viklund Raimo Martti Seija Kannelsuo-Mäntynen Matti Pulkkinen Petri Järvenpää Marja-Liisa Raunio-Laine Sinikka Rouhiainen Leena Vuorinen Marja-Leena Vaakanainen Merenkurkun Kuluttajat ry Kvarkens Konsumenter rf Kuopion Kuluttajat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumentförening rf Itä-Uudenmaan kuluttajayhdistys ry Östra-Nylands konsumentförening rf Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Karjaanseudun kuluttajat ry Karisnejdens konsumenter rf Kuopion Kuluttajat ry Helsingin Kuluttajat ry Helsingin Kuluttajat ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Korso-Koivukylän Linkki ry Susirajan Tarkat ry Työvaliokunta puheenjohtaja: Krista Kiuru, Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry 1. varapuheenjohtaja: Kauko Vaari, Susirajan Tarkat ry 2. varapuheenjohtaja: Outi Lohi, Länsi-Lapin Kuluttajat ry Jäsenet: Antero Alku, Helsingin Kuluttajat ry; Eila Sundman, Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS ALKAEN Puheenjohtaja: Krista Kiuru Varsinaiset jäsenet: Antero Alku Heidi Hännikäinen Lea Jääskeläinen Heli Kalliomäki Marja-Liisa Kettunen Hannu Lemström Outi Lohi Tuula Nironen Vesa Rantala Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Helsingin Kuluttajat ry Agronomiliitto ry Pirkkalan Kuluttajat ry Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Länsi-Lapin Kuluttajat ry Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry 25

28 Sirkka Shayan-Arani Kuluttajat Konsumenterna ry Eila Sundman Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Kauko Vaari Susirajan Tarkat ry Yleisvarajäsenet: Aino Vainionpää, Rolf Runonen Timo Leskinen Helena Vuori Raimo Martti Maiju Boenisch Gun Winter Liisa Niekka Petri Järvenpää Pekka Kantola Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Kuopion Kuluttajat ry Helsingin Kuluttajat ry Kotien Puolesta Keskusliitto ry Napapiirin Kuluttajat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumentförening rf Kuluttajat Konsumenterna ry Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Helsingin Kuluttajat ry Korso-Koivukylän Linkki ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYH- MÄT Järjestötoimintaryhmä ja eettinen kuluttaminen puheenjohtaja: Eeva-Kaarina Nissilä, Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Kuluttajan oikeudet puheenjohtaja: Antero Alku, Helsingin Kuluttajat ry Kuluttajan talous puheenjohtaja: Keijo Jokinen, Pirkkalan Kuluttajat ry Elintarvikkeet ja ravitsemus puheenjohtaja: Maija Kallio, Agronomiliitto ry Projektiryhmät Kuluttajat elintarvikeviidakossa projektin seurantaryhmä: puheenjohtaja pääsihteeri Sinikka Turunen SUOMEN KULUTTAJALIITON TILINTARKASTAJAT Tilintarkastaja: KHT Osmo Immonen ja Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja: KHT Tom Turja SUOMEN KULUTTAJALIITON HENKILÖKUNTA VUONNA 2010 Aalto Reija Lustig Helena Luukko Martti Marniemi Annikka Niemi Timo Pessi Paula Salminen Ilkka Sario Tuula Turunen Sinikka Villa Sirpa hallintopäällikkö toimitussihteeri, Kuluttajan Nappo ekonomisti elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija lakimies projektivastaava lakimies johtava lakimies pääsihteeri taloussihteeri 26

29 SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENYHDISTYKSET Yhdistyksen nimi Espoon valppaat kuluttajat ry Etelä-Savon ay-kuluttajat ry Finlandssvenska Konsumenter rf Forssan Seudun Kuluttajayhdistys ry Helsingin Kuluttajat ry Helsingin yliopiston kuluttajayhdistys HYLKY ry Hyvinkään Kuluttajapuntari ry Hämeenlinnan Seudun Kuluttajayhdistys ry Iisalmen Kuluttajat ry Imatran Seudun Kuluttajakamari ry Itä-Uudenmaan kuluttajayhdistys ry Östra-Nylands konsumentförening rf Jokilaakson ekopihit ry Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Kaakonkulman kuluttajayhdistys ry Karjaanseudun kuluttajat ry Karisnejdens konsumenter rf Keski-Uudenmaan kuluttajat ry K-M-V-Alueen Kuluttajat ry Kolikonvartijat ry Myntväktarna rf Korso-Koivukylän Linkki Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Kuluttajaluotain ry Kuluttajat Konsumenterna ry Kuluttajayhdistys Hyvä Arki Kuluttajayhdistys KaasuMittari ry Kuluttajayhdistys Kaktus ry Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Kuninkaantien Kuluttajat ry Kuopion Kuluttajat ry Laajasalon hyvä arkipäivä ry Lahden Seudun Kuluttajat ry Lappeenrannan seudun kuluttajayhdistys ry Lohjan Seudun Kuluttajat ry Lopen Kuluttajayhdistys Länsi-Lapin Kuluttajat ry Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Mikkelin seudun kuluttajat ry Naantali-Raision Kuluttajayhdistys ry Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Kotipaikka Espoo Mikkeli Forssa Hyvinkää Hämeenlinna Iisalmi Imatra Loviisa Jämsä Jyväskylä Hamina Karjaa Järvenpää Mänttä Karkkila Vantaa Kotka Järvenpää Espoo Klaukkala Kuopio Lahti Lappeenranta Lohja Loppi Simo Vaasa Ristiina Naantali Rovaniemi 27

30 Nokian Kuluttajayhdistys ry Nuorten kuluttajayhdistys Nulkki ry Oulun Kuluttajat ry Pirkkalan Kuluttajat ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry Huvudstadsregionens Konsumenter rf Raahen Kuluttajayhdistys Majakka ry Rauman Seudun Kuluttajayhdistys ry Riihimäen Seudun Kuluttajat ry Salon Seudun Kuluttajat ry Siltasaaren kuluttajat ry Siuntion kuluttajayhdistys ry Sjundeå konsumentförening rf Sodankylän kuluttajayhdistys ry Susirajan tarkat ry Tampereen Kuluttajayhdistys ry Tasavallan Tarkat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumenförening rf Tuusulan Kuluttajat ry Uudenmaan Kuluttajayhdistys Vahtoojat ry Vakka-Suomen Kuluttajat ry Vammalan Kuluttajatutka ry Vihdin Tarkkamarkka ry Viisaat Kuluttajat ry Ääneseudun Kuluttajat ry Nokia Oulu Pirkkala Kouvola Pori Raahe Rauma Riihimäki Salo Siuntio Sodankylä Joensuu Tampere Turku Tuusula Vantaa Varkaus Uusikaupunki Vammala Vihti Kokkola Äänekoski MUUT SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENET Yhdistyksen nimi Agronomiliitto ry AKAVA ry Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Kotien Puolesta Keskusliitto Ry Pieni- ja Isokenkäiset ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Suomen Elämäntapaliitto ry Suomen Potilasliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry Työtehoseura TTS ry Kotipaikka 28

31 TULOSLASKELMA ( ) ( ) ( ) VARSINAINEN TOIMINTA Kuluttajatoiminta TUOTOT Tuotot , , ,72 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut , , ,96 POISTOT Poistot -920, , ,84 KULUTTAJATOIMINNAN MUUT KULUT Kuluttajatoiminnan muut kulut , , ,44 Kuluttajatoiminnan kulut yhteensä , , ,24 KULUTTAJATOIMINTA YHTEENSÄ , , ,52 Projektitoiminta TUOTOT Projektien tuotot , , ,89 HENKILÖSTÖKULUT Projektien henkilöstökulut , , ,98 PROJEKTITOIMINNAN MUUT KULUT Projektien muut kulut , , ,71 Projektien kulut yhteensä , , ,69 PROJEKTITOIMINTA YHTEENSÄ ,65 675,00 110,80 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,32 VARAINHANKINTA TUOTOT Varainhankinnan tuotot yhteensä , , ,00 KULUT Varainhankinnan kulut yhteensä , , ,28 VARAINHANKINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,72 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,60 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Korkotuotot 1 564, , ,15 Muut rahoitustuotot 880,17 720,00 Tuotot yhteensä 2 445, , ,15 KULUT Korkokulut 0,00 3,41 16,58 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 2 445, , ,57 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,03 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset yhteensä , , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , ,97 29

32 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT ( ) ( ) ( ) Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 2 146, , ,62 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 146, , ,62 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 0,00 823, ,83 Sijoitukset yhteensä 0,00 823, ,83 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 146, , ,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0,00 823, ,25 Siirtosaamiset , , ,97 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , ,22 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , ,41 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , ,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,08 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , , ,57 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,97 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,54 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , , ,41 Muut velat , , ,16 Siirtovelat , , ,97 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , ,08 30

33 SUOMEN KULUTTAJALIITON PROJEKTIT VUONNA 2010 Projektin nimi Rahoittajat Toteuttamisaika Kuluttaja ja energiansäästö Ympäristöministeriö 3 100, Napponen virtuaalimaalimassa -pelihanke Alli Paasikiven säätiö , Puhutaan velkaantumisesta! -hanke Palkansaajasäätiö Työ- ja elinkeinoministeriö 9 085, , Tukea talouteen -hanke Palkansaajasäätiö 4510, Napponen tutuksi -tiedotuskampanja Kansan sivistysrahasto Viola Järvisen rahasto 3 241, Napposen sarjakuvan ja puuhavihkon kustannukset Kansan Sivistysrahasto - Viola Järvisen rahasto 5 000, Vähävaraisten lapsiperheiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten terveellisempien ravintovalintojen tukeminen (TeTa) -hanke Raha-automaattiyhdistys , Kuluttajien terveyden edistämisprojekti Raha-automaattiyhdistys 9 208, Laatutyön viestikapula - hanke Maa- ja metsätalousministeriö 8 435, Napposen marjat -nettisarjakuva -hanke Maa- ja metsätalousministeriö , Asumisasiamiestoiminta Raha-automaattiyhdistys Ympäristöministeriö Kansan Sivistysrahasto - Keski-Suomen rahasto Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto , , , , Euroopan unioni kuluttajan arjessa II -hanke Ulkoasianministeriö Eurooppatiedotus 3 036, YHTEENSÄ ,12 31

34 SUOMEN KULUTTAJALIITON EDUSTUKSET VUONNA 2010 Suomen Kuluttajaliitto ry on vuonna 2010 ollut edustettuna seuraavissa elimissä Elin Aikaosuustyöryhmä ANEC General Assembly -kokous Asunto-osakeyhtiölainsäädännön uudistamistyöryhmä BEUC (The European Consumers' Organisation): elintarvikeryhmä yleiskokous Biotekniikan neuvottelukunta alaryhmät o viestintä o eläinten kloonaus Elintarvikeketjun neuvottelukunta Elintarvikeneuvottelukunta asiantuntijatyöryhmät: o ravitsemus o uudet teknologiat o kuluttajainformaatio Elintarviketalouden kansallinen laatustrategia: laatujohtoryhmä tuotantotapatyöryhmä viestintä yhteistyöryhmä EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: kilpailu, valtiontuki- ja hankintajaosto kuluttaja-asiain jaosto maatalous- ja elintarvikejaosto terveysjaosto ulkosuhdejaosto viestintäjaosto ympäristöjaosto Euroopan komissio Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä (ECCG) o finanssipalvelujen kuluttajaryhmä o kilpailuasioiden kuluttajaryhmä o kuluttajaliikkeen seurannan mittarit Huijausten vastainen yhteistyöverkosto Jätealan yhteistyöryhmä Kansallinen potilasturvallisuusverkosto Kansallinen Ruokastrategia 2020 johtoryhmä Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta Kuluttaja-asiain neuvottelukunta Kuluttajanäkökulma standardisoinnissa Asettaja Oikeusministeriö ANEC Oikeusministeriö BEUC Sosiaali- ja terveysministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Ulkoministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Ympäristöministeriö Euroopan komissio Kuluttajavirasto Ympäristöministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvosto Keskuskauppakamari Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 32

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan Vuosikertomus 2012 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2012 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2013 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 11 Ympäristö ja eettiset valinnat 12 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2008 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 8 Elintarvikkeet ja ravitsemus 10 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1 Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2014 4 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Kestävä ja eettinen kuluttaminen 14 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2002 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2002 5 KULUTTAJAN OIKEUDET 6 KULUTTAJAN TALOUS 7 - Projektit: 7-8 ELINTARVIKKEET JA RAVITSEMUS 9 TERVEYS,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2003 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2003 KULUTTAJAN OIKEUDET Projektit: Asumisasioiden neuvontaprojekti KULUTTAJAN TALOUS Projektit:

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012 N o 4/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Joulukaupan pelisäännöt. Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta.

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2010 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Emäntälehden Monessa mukana -sivuilla julkaistaan yhdistysten lähettämiä kuvia ja juttuja. Nämä kuvat on julkaistu lehdessä vuonna 2004.

Emäntälehden Monessa mukana -sivuilla julkaistaan yhdistysten lähettämiä kuvia ja juttuja. Nämä kuvat on julkaistu lehdessä vuonna 2004. MARTTALIITTO RY Iloa ja turvaa martoissa Vuosikertomus 2004 Emäntälehden Monessa mukana -sivuilla julkaistaan yhdistysten lähettämiä kuvia ja juttuja. Nämä kuvat on julkaistu lehdessä vuonna 2004. MARTTALIITTO

Lisätiedot

110 vuotta marttatoimintaa

110 vuotta marttatoimintaa mar ttaliitto Vuosikertomus 2009 110 vuotta marttatoimintaa m a r t t a l i i t t o 110 vuotta marttatoimintaa Marttaliitto-konsernin vuosikertomus 2009 sisällysluettelo Esipuhe... Marttaliitto - 110 vuotta

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Kuva ylhäällä vas. Runo ja Jokerit olivat mukana Euroopan elinsiirtopäivän

Lisätiedot

SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009

SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009 Kansallisen osteoporoosiohjelman julkaisemisvuosi 2 S i v u V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 toiminta-ajatus Suomen Osteoporoosiliitto edistää kansalaisten

Lisätiedot

Mikä kuluttajaparlamentti? KULUTTAJAN. N o 4/2013. Yhdessä ja erikseen kuluttajan asialla. Valitus, joka ei mennyt kuin unelma.

Mikä kuluttajaparlamentti? KULUTTAJAN. N o 4/2013. Yhdessä ja erikseen kuluttajan asialla. Valitus, joka ei mennyt kuin unelma. N o 4/2013 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Mikä kuluttajaparlamentti? Valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi. Yhdessä ja erikseen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA!

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! 4/ 2007 Kuluttajan napp Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Hinta: 4 euroa LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! sivut 4 6 Ostajalla on iso vastuu Elintarviketurvallisuus Suomessa

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Lastensuojelun Keskusliitto. Vuosikatsaus 2009. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2009 l a s t e n s u o j e l u n ke s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010.

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009 Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tampereella 27.3.2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) Toimintakertomus 2009

Lisätiedot

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria N 0 4/2009 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Vaikuta kaavoitukseen! sivut 4 8 Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria Pääkirjoitus

Lisätiedot

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Vuosikertomus 2005 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen Linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Antero Aaltonen Paino: Painotalo Miktor 2006 Vuosikertomus 2005 Mannerheimin

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot