Suomen Kuluttajaliitto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuluttajaliitto"

Transkriptio

1 Suomen Kuluttajaliitto

2

3 SISÄLLYS 2 Vuosi 2010 Suurten päätösten vuosi 4 Kuluttajaliikkeen yhdistyminen 6 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 11 Elintarvikkeet ja ravitsemus 14 Terveyspalvelut 14 Ympäristö ja eettiset valinnat 16 Jäsenyhteistyö 19 Kansainvälinen yhteistyö ja yhteistyö Euroopan unionin alueella 20 Viestintä ja julkisuus 21 Henkilöstö ja hallinto 22 Liiton talous LIITTEET 25 Suomen Kuluttajaliiton hallitus 26 Suomen Kuluttajaliiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät 26 Suomen Kuluttajaliiton tilintarkastajat 26 Liiton henkilökunta 27 Suomen Kuluttajaliiton jäsenyhdistykset 28 Muut Suomen Kuluttajaliiton jäsenet 28 Tuloslaskelma 30 Tase 31 Suomen Kuluttajaliiton projektit vuonna Suomen Kuluttajaliiton edustukset vuonna Suomen Kuluttajaliiton vuonna 2010 antamat lausunnot 38 Suomen Kuluttajaliiton tiedotteet vuonna

4 Vuosi 2010 Suurten päätösten vuosi Kertomusvuonna tuli kuluneeksi 20 vuotta nykyisen Suomen Kuluttajaliitto ry:n perustamisesta. Liiton toiminta alkoi vuoden 1991 alusta. Liitto ei järjestänyt juhlavuoden kunniaksi erityisiä tapahtumia, vaan tasavuosia juhlittiin kuluttajien edunvalvontatyön ja suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistämisen merkeissä. Kertomusvuosi oli sääntömääräinen liittokokousvuosi. Marraskuun 20. päivänä pidetyssä kokouksessa jäsenistö päätti liiton toimintasuunnitelmasta vuosille ja valitsi luottamushenkilöt seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Liiton puheenjohtajana valittiin jatkamaan yksimielisesti kansanedustaja Krista Kiuru Porin Seudun Kuluttajayhdistyksestä. Suomen Kuluttajaliiton vaati liittokokouskannanotossaan kotitalouksien ostovoiman säilyttämistä vähintään nykyisellä tasolla. Lähiajan tulonsiirtoja ja tukitoimia on suunnattava niihin kuluttajaryhmiin, joiden ostovoima ja toimeentulo on heikoin, kuten lapsiperheisiin, työttömiin ja eläkeläisiin. On myös turvattava kaikkia kuluttajia hyödyttävät laadukkaat julkiset palvelut. Suomen Kuluttajaliitto ry ja Kuluttajat Konsumenterna ry olivat käynnistäneet keväällä 2009 uudelleen keskustelut suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistämisestä. Neuvottelut saatiin loppuun syksyn 2010 aikana ja Kuluttajat Konsumenternan edustajat osallistuivat ensi kertaa vuoden 2010 liittokokoukseen. Liittokokous valitsi Kuluttajat Konsumenternan puheejohtajan Sirkka Shayanin liiton hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtajan Gun Winterin hallituksen yleisvarajäseneksi. Liittokokouksessa päätettiin myös yhdistymisneuvottelujen yhteydessä sovituista sääntömuutoksista, joista merkittävin on liiton nimen muuttaminen: uusi nimi on Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry. Liittokokouksessa kiitettiin myös liiton pääsihteerinä vuodesta 1997 alkaen toiminutta ja vuoden 2011 alusta eläkkeelle siirtynyttä valtiotieteen maisteri Sinikka Turusta pitkäaikaisesta ja menestyksekkäästä toiminnasta liiton hyväksi. Liiton hallitus valitsi marraskuussa hänen seuraajakseen yhteiskuntatieteiden maisteri Jyrki Konolan. Toimintasuunnitelman mukaan tarkoituksena oli järjestää kuluttajaparlamentti, johon oli tarkoitus koota kansalaisjärjestöt keskustelemaan ja ottamaan kantaa ajankohtaisiin kuluttaja-asioihin. Vuoden aikana liiton henkilöstö oli kuitenkin sidottu liittoko- 2

5 kouksen järjestämiseen, suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistymiseen ja uuden pääsihteerin valintaan. Tämän vuoksi kuluttajaparlamenttia ei ollut mahdollista järjestää vielä kertomusvuonna. Vuonna 2009 aloitettu Puhutaan velkaantumisesta! -hanke jatkui eri puolilla Suomea järjestetyillä tapahtumilla, joissa keskusteltiin ihmisten kanssa keinoista, joilla hakea apua velkaantumiseen ja selviytyä arjen rahaongelmista. Hankkeeseen liittyi myös vuoden aikana julkaistu Velkaopas. Kertomusvuosi oli liitolle taloudellisesti vaikea. Liiton saama valtionapu pieneni edellisvuoden eurosta euroon. Valtionapujen vähäisyys johti siihen, että suuri osa voimavaroista kului erilaisia hankkeita suunnitellessa, yhteistyökumppaneita etsiessä ja hankkeista raportoitaessa. Tämä vei myös liiton perustehtävään, kuluttajien edunvalvontaan, käytettävissä olevaa aikaa. Talouden ongelmat ja liitossa tapahtuneet muutokset aiheuttivat liitossa epävarmuutta. Tästä huolimatta toiminnan tulokset olivat jälleen erinomaiset. Henkilöstö ja jäsenistö olivat vahvasti sitoutunutta motivoitunutta ja tuottivat kiinnostavia hankkeita ja tilaisuuksia sekä loistavia ideoita. Jyrki Konola pääsihteeri 3

6 Kuluttajaliikkeen yhdistyminen Suomen Kuluttajaliiton ja koko suomalaisen kuluttajaliikkeen kannalta merkittävin tapahtuma kertomusvuonna oli Suomen Kuluttajaliitto ry:n ja Kuluttajat Konsumenterna ry:n yhdistyminen. Yhdistymisen tavoitteena on saada Suomeen vahva, yhtenäinen ja monipuoliselle kuluttajatoiminnalle avoin kuluttajaliike, jonka yhteiskunnallinen arvostus on korkea. Kuluttajaliikkeen voimien kokoamisen toivotaan vahvistavan suomalaisten kuluttajien edunvalvontaa ja mahdollistavan niukkojen voimavarojen nykyistä tehokkaamman käytön sekä vahvan kuluttaja-asioiden osaamisen. Pyrkimyksenä on saada aikaan järjestö, joka kykenee vaikuttamaan asioihin jo niiden valmisteluvaiheessa sekä kykenee ennakoimaan tulevaa. Suomen Kuluttajaliitto ja Kuluttajat Konsumenterna aloittivat ensimmäisen kerran keskustelut järjestöjen yhdistämisestä kesällä Keskusteluja käytiin kevääseen 1998 saakka. Aika ei kuitenkaan vielä ollut kypsä suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistymiselle, joten asian selvittely keskeytyi. Suomen Kuluttajaliitto ja Kuluttajat Konsumenterna Liittokokousta edeltävänä päivänä järjestetyssä iltatilaisuudes- aloittivat yhdentymiskeskussa Suomen Kuluttajaliiton puheenjohtaja Krista Kiuru ja vara- telut uudestaan vuoden 2004 puheenjohtajat Kauko Vaari sekä Outi Lohi kiittivät Kuluttajat aikana. Keskusteluissa pääkonsumenternan perustajajäsentä ja varapuheenjohtajaa Gun Winteriä hänen pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstään suo- tettiin aloittaa käytännön yhteistyö molempien järjestömalaisessa kuluttajaliikkeessä. jen välillä esimerkiksi yhteisten projektien, tilaisuuksien ja kannanottojen merkeissä. Keskustelut johtivat myös siihen, että yhdistykset asettivat vuonna 2005 yhteiset tavoitteet vahvan ja yhtenäisen kuluttajaliikkeen luomiseksi. Vielä tälläkään kerralla aika ei ollut kypsä ja keskustelut päättyivätkin tuloksettomina. Yhdistymiskeskustelut alkoivat uudelleen vuoden 2007 liittokokouksen jälkeen keväällä Keskusteluja käytiin koko vuosi tuloksetta ja neuvottelut ehtivät jo keskeytyä vuoden 2009 alussa. Keväällä päädyttiin kuitenkin keskustelujen jatkamiseen 4

7 ja alettiin käsitellä yhdistymisen toteuttamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä, kuten yhdistymisen toteuttamistapaa ja aikataulua. Yhdistysneuvottelujen alettua uudelleen molempien yhdistysten hallitukset ilmaisivat kesällä 2009 yhteisen tahtonsa suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdentämiseksi. Joulukuussa Suomen Kuluttajaliitto ja Kuluttajat Konsumenterna allekirjoittivat asiaa koskevan aiesopimuksen. Alkuvuodesta 2010 osapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen yhdistymisen toteuttamistavasta. Samalla päätettiin, että yhdistäminen toteutetaan sellaisessa aikataulussa, että Kuluttajat Konsumenterna on mukana marraskuun liittokokouksessa täysivaltaisena jäsenenä ja uusi yhtenäinen kuluttajajärjestö aloittaa toimintansa vuoden 2011 alussa. Kuluttajat Konsumenterna ry haki Suomen Kuluttajaliiton jäsenyyttä Suomen Kuluttajaliiton hallitus hyväksyi jäsenhakemuksen pidetyssä kokouksessaan. Kuluttajat Konsumenternan edustajat olivat mukana marraskuussa pidetyssä liittokokouksessa. Kuluttajat Konsumenternan puheenjohtaja Sirkka Shayan valittiin liiton hallitukseen. Liittokokous teki myös yhdistymiseen liitty- uttajat Konsumenternan toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaaviä muutoksia liiton sääntöi- Pätsi ja puheenjohtaja Sirkka Shayan keskustelevat Kuopion hin. Muutoksista merkittä- Kuluttajien Rolf Runosen kanssa liittokokouksen aikana. vin on liiton nimen muuttaminen Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:ksi. Muut yhdistymiseen liittyvät sääntömuutokset koskevat liiton tarkoitusta ja jäsenyyttä. Yhdistynyt liitto aloitti toimintansa vuoden 2011 alusta. Tällöin Kuluttajat Konsumenterna toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaa-Pätsi siirtyi uuden liiton palvelukseen. 5

8 Kuluttajan oikeudet Toimialueen tavoitteena oli taata kuluttajille kattava oikeusturva ja tehokas oikeussuojajärjestelmä. Kertomusvuonna kuluttajan -oikeudet toiminta-alueella keskityttiin kuluttajien neuvomiseen sekä kuluttajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön valmisteluun. Lisäksi olimme mukana Kuluttajaviraston perustaman huijausten vastaisen yhteistyöverkoston toiminnassa. Kertomusvuonna toiminnan pääpaino oli neuvonnassa, koulutuksessa ja edunvalvonnassa. Liiton jäsenille kuluttajaneuvontaa annettiin maksutta puhelimitse, sähköpostilla sekä erillisissä paikallisyhdistysten tapahtumien yhteydessä pidetyissä neuvontatilaisuuksissa paikallisyhdistysten muiden tapahtumien yhteydessä. Muille neuvontaa annettiin puhelimitse maksullisessa neuvontanumerossa, lisäksi kuluttajilla oli mahdollisuus kysyä neuvoa ongelmiinsa Porissa järjestetyssä SuomiAreena-tapahtumassa, jossa liitolla oli lakimiesklinikka. Euroopan unionin komissio antoi syksyllä 2008 esityksensä kuluttajansuojaa koskevien direktiivien uudistamiseksi, joka ehdotetussa muodossaan olisi heikentänyt merkittävästi suomalaista kuluttajansuojaa. Uudistusta seurattiin ja liiton kanta tuotiin esiin olemalla mukana oikeusministeriön asiaa käsittelevissä kuulemistilaisuuksissa Asunto-osakeyhtiön remontteja osakkaan näkökulmasta kä- sekä pitämällä aktiivisesti yhsittelevät tilaisuudet olivat kertomusvuonna yhtä suosittuja teyttä Euroopan parlamentin kuin aiempinakin vuosina. suomalaisiin jäseniin. Lainsäädäntötyön painopisteinä olivat oli aikaosuuslainsäädännön uudistaminen ja pikavippejä koskevan lainsäädäntöuudistuksen seuranta. Aihealueen kannanotoissa vaadittiin muun muassa elinkeinoelämältä ryhtiä, vastustettiin kuluttajien pakottamista ennakkomaksamiseen pakkoluotolla ja muistutettiin alennusmyyntien pelisäännöistä. Tietoyhteiskunnan kehittämisessä olimme mukana antamalla lausuntoja. Sähköisen viestinnän nopea tekninen ja muu kehitys aiheutti jatkuvasti tarvetta lainsäädännön muuttamisen ja tästä syystä alueelta piti tehdä runsaasti lausuntoja. Lausunnot käsittelivät paljolti viestintämarkkinalain uudistusta, toimilupia sekä yleispalvelua. Viestintäalan kehitys aiheutti myös tarvetta tekijänoikeuslainsäädännön tarkastelemiseen, 6

9 mikä teetti myös liitolla useita lausuntoja. Muista toimintavuoden lainsäädäntöhankkeista postilainsäädännön uudistaminen oli tärkeä. Asuminen Asumisasioiden neuvonta jatkui Rahaautomaattiyhdistyksen tukemana puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Puhelinneuvontaa annettiin neljänä päivänä viikossa aamupäivisin ja lisäksi yhtenä iltana viikossa. Neuvonnan määrä lisääntyi selvästi edellisestä vuodesta. Neuvonnassa vastattiin puheluun, sähköpostivastauksia oli 923. Neuvontaan tulleista kysymyksistä noin puolet käsitteli asuntoosakeyhtiöitä ja puolet asuinhuoneiston vuokrasuhteita. Asumisoikeus- ja osaomistusasumisesta tuli muutamia Lakimies Ilkka Salminen asumisasioiden neuvontaa antamassa kysymyksiä. Huomattava osa yhteydenotoista on ollut sellaisia, joissa kuluttajaneuvonta on ohjannut kysyjän ottamaan yhteyttä meihin esimerkiksi asunnon vuokraukseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisenä kohderyhmänä asumisasioiden neuvonnassa olivat maahanmuuttajat. Maahanmuuttajille järjestettiin kertomusvuonna yhteistyökumppaneiden kanssa noin 20 koulutus- ja neuvontatilaisuutta pääkaupunkiseudulla. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli noin kolmestakymmenestä eri kansallisuudesta. Paikallisyhdistyksille järjestettiin koulusta ja tilaisuuksia, joiden aihealueena olivat asunto-osakeyhtiöiden remontit osakkaan näkökulmasta. Tilaisuuksissa käsiteltiin vuoden aikana voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain vaikutuksia osakkaan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tilaisuudet olivat niin suosittuja, etteivät kaikki halukkaat aina mahtuneet edes sisään, minkä vuoksi joillakin paikkakunnilla piti järjestää vuoden aikana useita tilaisuuksia. Lisäksi monella paikkakunnalla pidettiin paikallisyhdistysten jäsenille henkilökohtaisia neuvontatilaisuuksia eli asumisneuvontaklinikoita. Lainsäädännössä epäselvyyttä aiheutti uuden asunto-osakeyhtiölain tulkinta erityisesti kunnossapito- ja muutostöitä koskeva osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä maksuista. Liitto julkaisi joulukuussa asiasta oppaan yhdessä oikeusministeriön, Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Isännöintiliiton kanssa. 7

10 Kuluttajan talous Toimialueen edunvalvonnan tavoitteena oli markkinoiden, julkisten palvelujen ja hallinnon toimivuus kuluttajien ja heidän taloutensa hyväksi. Seurannan kohteina olivat kulutustavaroiden ja palvelujen hinnat, niihin sisältyvät verot ja maksut, kulutuksen ja ostovoiman kehitys, kilpailun toimivuus ja julkisten palvelujen saatavuus. Kuluttajan talous -toimintaryhmä kokoontui neljä kertaa. Kokouksissa esitettiin katsaukset kuluttajahintojen, ostovoiman, kulutuksen, korkojen ja lainojen sekä muiden kuluttajan taloudelle merkityksellisten tekijöiden kehityksestä. Lausuntopyynnöistä ja kannanotoista käytiin valmistelevia keskusteluja. Kokouksissa kuultiin kutsuttujen asiantuntijoiden esitelmät pikavipeistä, elintarvikkeiden hintojen muutoksista arvonlisäveron alennuksen jälkeen; ravintolaruokailun arvonlisäveron alennukseen kohdistuvista odotuksista; kuluttajan taloudesta valtion talousarviossa; kulutuksen veroista, niiden kehityksestä ja hintavaikutuksista sekä köyhyydestä ja tuloeroista. Liiton näkemyksiä tuotiin esille valtionhallinnon työryhmissä, eduskunnalle ja ministeriöille annetuissa lausunnoissa, vastauksissa viranomaisten, tutkijoiden ja toimittajien esittämiin kyselyihin sekä haastatteluissa. Lausuntoja annettiin muun muassa energiamerkinnöistä, kansallisesta ruokastrategiasta, maaseutupoliittisesta selonteosta, energia-, makeis- ja jäätelö- sekä energiaverotuksesta sekä maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatioista. sa mukana Takuu-Säätiön järjestämässä Velkatori-tapah- Helmikuussa Suomen Kuluttajatumassa Helsingin Narinkkatorilla. liitto esitti kannanotossaan ravintolaruokailun tehostettua hintaseurantaa arvonlisäveron muuttuessa. Liiton jäsenten ja kansalaisten esittämät kysymykset koskivat useimmiten hintoja ja hintamerkintöjä. Erityisesti esiin nousivat ravintolaruoan hinnat ja arvonlisän laskun vaikutus niihin. 8

11 Vuonna 2009 aloitettu elintarvikkeiden hintaseurantakampanja, jonka tarkoituksena oli selvittää, näkyikö vuoden 2009 lokakuussa toteutettu elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen kuluttajan elintarvikkeista maksamissa hinnoissa vai siirtyikö veroalennuksesta saatava hyöty jonnekin muualle, saatettiin loppuun alkuvuonna Liiton paikallisyhdistys Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys teki oman hintaseurantansa yhteistyössä PohjoisKymen Ammattikorkeakoulun kanssa ja sen tulokset olivat linjassa Kuluttajatutkimuskeskuksen seurantatutkimusten kanssa, joiden mukaan ruoan arvonlisäveron lasku näkyi ruoan hinnassa. Ulkomaisista yhteistyötahoista Kultsi Napponen tapasi lapsia SuomiAreena-tapahtumas- eniten yhteyksiä oli Euroopan kusa Porissa heinäkuussa. luttajajärjestöön BEUCiin ja Euroopan komission sisämarkkinapääosastoon rahoituspalvelujen kuluttajaryhmässä. Näiden kokouksissa saatiin tietoa EU:n ja jäsenmaiden kuluttajapolitiikkaa koskevista näkemyksistä. Talouskasvatus Kertomusvuonna saatettiin päätökseen Puhutaan velkaantumisesta! -hanke. Kertomusvuonna hankkeen puitteissa järjestettiin 10 erilaista talousaiheista messu-, kauppakeskus-, luento- ja keskustelutapahtumaa ympäri Suomen. Osa tapahtumista järjestettiin yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli pitää aihetta yllä keskusteluissa, varautua taantuman aiheuttamiin talousongelmiin, tarjota ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta talous- ja velkaneuvonnan piiriin. Lisäksi SuomiAreena-tapahtumassa Porissa järjestettiin talousaiheinen asiantuntijapaneelikeskustelu aiheesta Voiko fiksu velkaantua? Suomen Kuluttajaliitto vastasi työ- ja elinkeinoministeriön taloushankekokonaisuuden internetsivustolle laaditun aineiston toimittamisesta, sivuston laadinnasta ja ylläpidosta. Sivuille valmistettiin myös testi Uhkaako ylivelkaantuminen testaa taloutesi, joka on saatavilla myös printtiversiona. Kuluttajaliitto tuotti sivustolle velkaantumista käsittelevän aihekokonaisuuden. Tästä painettiin esite Velkaopas neuvoja ja apua rahaasioiden hoitoon. Velkaopas on lähetetty tiedoksi kuntien ta- 9

12 lous- ja velkaneuvontayksiköihin ja sitä on mahdollista tilata liiton kotisivuilta postija käsittelykulujen hinnalla. Kertomusvuonna käynnistettiin myös talousaiheinen Tukea talouteen -hanke, jonka tavoitteena on tarjota asiantuntevaa matalan kynnyksen neuvontaa ja vertaistukea. Kohderyhminä hankkeessa ovat täysi-ikäisyyden tai eläkeiän kynnyksellä olevat tai juuri sen ohittaneet henkilöt. Hanke toteutetaan vertaiskouluttajavetoisella tapahtumakiertueella ja muulla tarkoituksenmukaisella viestinnällä. Hanke jatkuu vuonna 2011 ja toteutetaan yhteistyössä Takuu-Säätiön kanssa. Suomen Kuluttajaliitto julkaisi kertomusvuonna kansallisella tietoturvaviikolla helmikuussa uuden verkkopelin Napposen mainospulmat, jossa liiton maskotti Kultsi Napponen ystävineen kohtaa monenlaista markkinointia. Hankkeen tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten valmiuksia mainosten lukutaitoon ja mediakriittisyyteen, nostaa esille sähköisen markkinoinnin peli- Napposen mainospulmat -nettipeli julkaistiin helmikuussa. sääntöjä ja kannustaa omaksumaan uusia ja tärkeitä kuluttajataitoja digitaalisen median maailmassa. Talousaiheet olivat esillä myös valtakunnallisissa Abi-fakta, Ammatti-fakta ja Oma Aika -kalentereissa. Kalenterien levikki on yhteensä ja niitä jaetaan vuosittain lukioiden, ammattikoulujen ja yläasteiden opiskelijoille maksutta. Kalenterit julkaisee Kustannus Oy Maamerkki. Lapsille ja nuorille suunnattuja Talousaapinen- ja Valtti sivustoja päivitettiin ja pidettiin yllä edelleen kertomusvuonna. 10

13 Elintarvikkeet ja ravitsemus Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli, että kuluttajat voivat säilyttää luottamuksensa elintarvikkeisiin. Liiton tuli valvoa, että elintarvikepolitiikassa otetaan huomioon kuluttajan terveyden turva ja elintarvikkeiden turvallisuus. Ravitsemuskasvatuksen tarkoituksena oli ohjata kuluttajat oman terveytensä edistämiseen hyvien elintarvikevalintojen avulla. Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke Vuoden alussa käynnistettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa pienituloisten nuorten ja lapsiperheiden arjen hallintaa erityisesti terveellisten ruokavalintojen ja oman talouden hallinnan osalta. Hankkeen ensimmäinen vuosi oli materiaalin tuotantoa ja toiminnan suunnittelua, vuosina on tarkoitus jalkautua kohderyhmien pariin. Kevään 2010 aikana kerättiin tietoja hankkeessa toteutettavaa ruokakirjaa varten keräämällä ruokapäiväkirjoja nuorilta ja lapsiperheiltä. Nuoret tavoitettiin Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja lapsiperheet Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta. Päiväkirjoista kerätty tieto toimi ruokakirjan pohjana ja määritteli pitkälti kirjan sisällön. Kirjan teko aloitettiin kesällä Kirja on tarkoitus julkaista helmikuussa Syksyn aika- Napponen oli huhtikuussa mukana Lapsi-messuilla. na markkinoitiin tulevaa vertaiskouluttajan kiertuetta Työpajayhdistyksen jäsenorganisaatioille sekä suunniteltiin sisältö ja tuotettiin materiaalia vertaiskouluttajakiertueelle ja tehtiin kotisivujen sisältö hankkeelle. Lisäksi valmisteltiin helmikuussa 2011 pidettävää seminaaria, jonka tarkoituksena on käynnistää hankkeen toiminnallinen osa. Kesällä 2010 keskusteltiin yhteistyöstä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa, mutta sekä näiden organisaatioiden että liiton elintarvikeasiantuntijan kiireiden vuoksi asia ei edennyt syksyn aikana. 11

14 Kesäkuussa liitto järjesti terveys- ja talousaiheisen pilottikurssituksen PAMin nuorisojäsenten kesäpäivillä. Muut hankkeet Yhteistyössä ammattikorkeakoulu Haaga-Helian kanssa käynnistettiin Laatutyön viestikapula -hanke, jonka tavoitteena on parantaa restonomiopiskelijoiden käsitystä elintarvikeketjussa tehtävästä laatutyöstä. Tarkoituksena on kehittää osallistava opetusmuoto, jossa opiskelijat ovat itse osa elintarvikeketjua. Vuoden aikana suunniteltiin opetusmateriaali sekä toteutettiin ensimmäisen pilottikurssi, jossa materiaali testattiin. Vuoden vaihteessa openapposen onnenpyörä kiinnosti lapsia ja lapsenmielisiä tusmateriaali muokattiin palautsuomiareenassa Porissa. teen perusteella toista, tammikuussa 2011 pidettävää pilottikurssia varten. Hanke jatkuu vielä koko vuoden 2011 ajan. Huhtikuussa 2010 saatiin maa- ja metsätalousministeriön menekin edistämisen määrärahoista avustus hankkeeseen, jonka tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä. Kesän ja syksyn aikana suunniteltiin ja loppuvuodesta tehtiin Napposen kokkikoulu -verkkopeliä. Peli on tarkoitus valmistua vuoden 2011 alkupuoliskolla. Kansan Sivistysrahaston Viola Järvisen rahaston tuella kasvatettiin Nappos-perhettä pienemmille lapsille suunnatulla Napposen puuhavihkolla. Vihkossa käsitellään terveellistä ruokaa, säästämistä ja kierrätystä. Vihkoa jaettiin SuomiAreenalla Porissa kesällä 2010 sekä muissa syksyn tapahtumissa. Napposen puuhavihkossa käsitellään myös terveellisiä ruokavalintoja. 12

15 Muu toiminta Liitto oli mukana huhtikuussa järjestetyillä Lapsi-messuilla, joissa kävi noin vierailijaa. Messuilla jaettiin Nappoja, pakkausmerkintäesitteitä ja Nappos-materiaalia. Vuonna 2009 julkaistua elintarvikemarkkinointia käsittelevää nettisivustoa päivitettiin ja täydennettiin toimintavuoden aikana. Päivitykset ja täydennykset kohdistuivat sivuilla oleviin tuotevertailuihin, joita laajennettiin koskemaan myös aikuisille suunnattuihin tuotteisiin, esimerkiksi ruisleipiin ja maitohappobakteereja sisältäviin jogurtteihin. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin sekä pohjoismaisella tasolla että Euroopan kuluttajajärjestössä BEUCissa. Lisäksi liiton pääsihteeri oli jäsenenä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSAn johtokunnassa. Hankkeiden ohella osallistuttiin lukuisten työryhmien kokouksiin. Liiton edustaja oli jäsenenä noin kahdessakymmenessä toimikunnassa, työryhmässä ja muussa vastaavanlaisessa elimessä. Lisäksi liiton elintarvikeasiantuntija piti useita alustuksia elintarvikkeisiin, ruokaan ja ravitsemukseen liittyvistä aiheista. Aihealueen kannanotot käsittelivät ravitsemussuositusten virheellisiä tulkintoja, makeisveroa, elintarvikemainontaa sekä "jauheliha"pihvien ainesosia. Kuluttajien ruokavalintojen terveellisyys oli peruspainopisteenä koko vuoden ajan. Elintarvikemarkkinointisivuston tuotevertailuja laajennettiin koskemaan myös aikuisille suunnattuja tuotteita. 13

16 Terveyspalvelut Toimialueen tehtävänä oli rohkaista kuluttajia toimimaan oikeutensa ja vastuunsa tuntevina terveyspalvelujen käyttäjinä. Liiton tuli valmentaa kuluttajia tunnistamaan lääkemarkkinoinnin epäasiallisia ja epäeettisiä piirteitä ja arvioimaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä kaupallisia kytköksiä. Voimavarojen puuttumisen takia Suomen Kuluttajaliitolla ei kertomusvuonna ollut mahdollisuutta palkata työntekijää toimialueelle. Toiminta olikin varsin vähäistä. Helmikuussa liiton edustaja osallistui reseptilääkkeiden vähittäismyynnin laajentamista käsitelleeseen Päivittäistavarakauppa ry:n kuulemistilaisuuteen. Lokakuussa liiton edustaja kävi jäsenjärjestönsä Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry:n edustajan kanssa jättämässä peruspalveluministeri Paula Risikolle vaatimuksen Potilaan oikeuksien toteutumista selvittävän työryhmän perustamisesta. Liiton edustaja oli mukana kansallisen potilasturvallisuuden verkoston toiminnassa. Lisäksi aihealueelta järjestettiin yksi yleisötilaisuus ja annettiin kolme tiedotetta. Ympäristö ja eettiset valinnat Aihealueen tavoitteena oli, että kuluttajat ymmärtävät valintojensa vaikutukset ympäristöön ja kanssaihmisiin. Ihmisten tuli yksilöinä ja yhteisöinä käyttää omaa markkinavoimaansa kestävien valintojen hyväksi. Kertomusvuonna ympäristö ja eettiset valinnat -toimintaalueelle ei ollut mahdollista palkata toimihenkilöä. Eettinen valinta -sivuston ylläpitoa ja päivittämistä jatkettiin kuitenkin osa-aikaisesti koko toimintavuoden ajan. Lisäksi vastattiin eettisen kuluttamisen puhelinneuvontaan ja sähköpostitse tulleisiin kysymyksiin. Liiton jäsenille marraskuussa ennen liittokokousta järjestetyssä seminaarissa oli aiheena energian säästäminen. Jäseniä pyrittiin opastamaan ja rohkaisemaan energian säästämiseen. Liitto oli edustettuna useissa toimialueen työryhmissä ja vastaavissa toimielimissä. Lausuntoja annettiin ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja viranomaisille. Ai14

17 heita olivat muun muassa ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnalle asetettavat vaatimukset, Euroopan Yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmän muuttaminen sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen. Suomen Kuluttajaliitto kiinnitti toimintavuoden aikana huomiota tuotantoeläinten hyvinvointiin. Liitto oli toukokuussa mukana SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry:n kanssa järjestämässä Kanat kartanolle -tempausta, jolla pyrittiin tuomaan esiin tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Armi-kanakin oli mukana Kanat kartanolle -tempauksessa. 15

18 Jäsenyhteistyö Kuluttajien omatoimisuuden tukeminen vapaan kansalaistoiminnan keinoin oli eräs Suomen Kuluttajaliiton ydintehtävistä. Paikallisen toiminnan tuli saada sisältönsä edunvalvonnan ja neuvonnan alueille liittyvästä kuluttaja-asioiden osaamisesta. Jäsenyhteistyön lähtökohtana oli, että Suomen Kuluttajaliiton painoarvo suomalaisten kuluttajien edustajana perustuu osaltaan kattavaan jäsenmäärään ja jäsenten aktiiviseen toimintaan. Liiton tunnettuuden lisäämiseksi tarvittiin jäsenistön paikallisen ja alueellisen kuluttajatoiminnan ja yhteistyön entistä parempaa näkyvyyttä. Pyrkimyksenä oli kehittää uusia keinoja voimistamaan kuluttajaliikkeen toiminnan laatua ja määrää. Tavoitteena oli myös tarjota jäsenille neuvontaa ja asiantuntijapalveluita. Vuonna 2010 liitto palveli omia jäseniään monipuolisesti. Jäsenille maksutonta kuluttajaneuvontaa sai kaikissa kuluttamiseen liittyvissä asioissa. Myös liiton tarjoamat koulutustapahtumat eri puolilla Suomea tarjosivat tietoa kuluttajakysymyksistä. Erityisen suosittuja olivat jo vuonna 2008 aloitetut asunto-osakeyhtiöiden remontteja koskevat tilaisuudet, joiden järjestämistä jatkettiin myös vuoden 2010 aikana. Vuonna 2009 aloitettuja paikallisten kuluttajayhdistysten kanssa yhteistyössä järjestettyjä työ- ja elinkeinoministeriön talousneuvontahankkeeseen liittyviä Puhutaan velkaantumisesta! -tilaisuuksia järjestettiin myös kertomusvuonna eri puolilla Suomea. Muiden tilaisuuksien teemoina olivat muun muassa potilaan oikeusturva terveydenhuollossa Kuluttajaliitto oli syyskuussa yhdessä Pohjois-Kymen Ku- sekä yleinen kuluttajansuoja. luttajayhdistyksen kanssa Sadonkorjuutapahtumassa Kouvolassa. Liitto piti yhteyttä kuluttajayhdis- tysjäseniinsä perinteisin yhdistyskirjein, joita lähetettiin kolme toimintavuoden aikana. Paikallisyh- 16

19 distyksiä autettiin omien kotisivujen ylläpidossa ja päivittämisessä. Liiton lehti Kuluttajan Nappo ilmestyi jäsenetuna neljä kertaa. Liittokokousta edeltävänä päivänä päivänä järjestettiin liiton jäsenille ympäristöministeriön rahoittamana Kuluttaja ja energian säästäminen -seminaari. Seminaarin tarkoituksena oli rohkaista ja opastaa liiton jäseniä säästämään energiaa omilla valinnoillaan. Paikalla oli noin kolmekymmentä henkilöä, jotka osallistuivat keskusteluun aktiivisesti. Suomen Kuluttajaliitto osallistui SuomiAreena-tapahtumassa järjestettiin paneelikeskustelu Porissa heinäkuussa järjestettyyn aiheesta Voiko fiksu velkaantua? SuomiAreena -tapahtumaan yh- dessä paikallisen kuluttajayhdistyksen kanssa. Tapahtumassa järjestettiin paneelikeskustelu otsikolla Voiko fiksu velkaantua? Lisäksi tarjolla oli lakimiesklinikka, jossa ihmisillä mahdollisuus saada neuvoja kuluttajaongelmiinsa. Kevyemmästä ohjelmasta vastasivat Napposen onnenpyörä ja liiton maskotti Kultsi Napponen, joka järjesti puuhaa lapsille. Moni liiton paikallisyhdistyksistä oli aktiivinen omalla toimialueellaan. Yhdistykset osallistuivat esimerkiksi messuille ja muihin paikallisiin tapahtumiin, järjestivät keskustelutilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä sekä seurasivat elintarvikkeiden hintoja tai pitivät luentoja kuluttaja-aiheista. Liitto toteutti hallituksen liittokokouskaudelle hyväksymiä jäsenyhteistyön jäsenhankinta- ja palvelusuunnitelmia ja pyrki jäsenmäärän lisäykseen ja jäsenten monipuoliseen Joulukuussa oltiin mukana yhdessä Kuopion Kuluttajayhdistyksen kanssa Kuopion joulumarkkinoilla. palveluun. Toimintavuonna tapahtunut yhdentyminen Kuluttajat Konsumenternan kanssa toi mukanaan 400 uutta ihmistä liiton toiminnan piiriin. Jäsenpalvelu neuvontana ja koulutuksena jatkui suunnilleen edellisvuotisella tasolla. 17

20 Liiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät olivat toimintavuonna seuraavat: järjestötoimintaryhmä, kuluttajan talous, kuluttajan oikeudet, elintarvikkeet ja ravitsemus. Järjestötoimintaryhmä toimi myös eettisen kuluttamisen toimintaryhmänä. Lisäksi oli erillisiä projektiryhmiä. Ryhmät käsittelivät vuoden mittaan aihealueensa kuluttajakysymyksiä ja järjestivät myös pienimuotoisia seminaareja jäsenistölle ja muille kiinnostuneille. Liiton hallituksen nimeämät alueyhdyshenkilöt pyrkivät toimimaan alueillaan kuluttaja-asioiden edistämiseksi. Alueyhdyshenkilöt kokoontuivat toimintavuoden aikana keskustelemaan kuluttajaliikkeen yhdistymisestä. Vuoden aikana liitto piti aktiivisesti yhteyttä myös muihin jäsenyhdistyksiinsä kuin paikallisiin kuluttajayhdistyksiin. Keskusteluissa käsiteltiin suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdentymistä ja millaista yhteistyötä nämä yhdistykset toivoivat Suomen Kuluttajaliitolta. Keskustelut johtivat siihen, että Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry:n kanssa julkaistiin marraskuussa kohtuuhintaisia pankkipalveluja vaativa nettiadressi. Lisäksi EKL kerää allekirjoituksia paperilla olevaan adressiin. Käytännön yhteistyötä tehtiin myös Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n, Toimihenkilöunioni TU ry:n ja Työtehoseura TTS ry:n kanssa. Pohjanmaan suurmessuilla liitto oli yhdessä Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry:n kanssa puhumassa velkaantumisesta. Pirkkalan Kuluttajien kanssa oltiin toukokuussa yhdessä yhdessä yhdistysten kesätoritapahtumassa. 18

21 Yhteistyö Euroopan unionin alueella Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena oli, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyy Euroopan unionissa. Valtioneuvoston vuosille laaditun kuluttajapoliittisen ohjelman mukaan Suomi asettaa omat kuluttajapoliittiset tavoitteensa EU:ssa. Lähtökohtana oli vaikuttaa asioihin jo kansallisessa valmisteluvaiheessa. Liitolla oli tähän hyvät mahdollisuudet, sillä sen asiantuntijat osallistuivat useiden ministeriöiden EU-asioiden komiteoiden laajan kokoonpanon työskentelyyn. EU:n kuluttajansuojaa koskevan direktiivin uudistamista seurattiin aktiivisesti ja tuotiin esiin liiton kanta. Liitto oli mukana oikeusministeriön asiaa käsittelevissä kuulemistilaisuuksissa sekä oli aktiivisesti yhteydessä suomalaisiin Euroopan parlamentin jäseniin. Vuonna 2010 Suomen Kuluttajaliitto osallistui eurooppalaiseen yhteistyöhön kuluttajan oikeutta, taloutta, kilpailukysymyksiä sekä elintarvikkeita ja ravitsemusta koskevissa asioissa. Yhteistyötahoja olivat Euroopan kuluttajajärjestö BEUC ja sen kuluttajan oikeuksia, elintarvikkeita ja terveyttä käsittelevät työryhmät. Toinen kumppani oli Euroopan komissio ja sen puitteissa toimiva kuluttajien neuvoa-antava ryhmä (European Consumer Consultative Group, ECCG) kilpailua ja finanssipalveluita koskevine sekä eurooppalaista kuluttajaliikettä monitoroivine alaryhmineen. Koko elintarvikeketjun asioita käsiteltiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSAn johtokunnassa, jossa liiton pääsihteeri oli jäsenenä. Euroopan unioni kuluttajan arjessa -postikorttisarjaa jatkettiin. Korteista tehtiin sekä suomen- että ruotsinkieliset versiot. Korteissa kerrotaan miten Euroopan unioni on käytännössä vaikuttanut kuluttajan asioihin. Ulkoasianministeriö tuki korttien painatusta. 19

22 Viestintä ja julkisuus Viestinnän avulla Suomen Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internet-kotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Suomen Kuluttajaliiton kotisivut oli uudistettu vuonna 2007, joten kertomusvuonna ei ollut aihetta isoihin muutoksiin. Sivuilla käytiin noin kertaa. Jäsenten omilta sivuilta löytyi tietoa paikallistoiminnasta ja ajankohtaisista kuluttaja-asioista, sekä Kuluttajan Nappo -lehden verkkoversio. Kertomusvuonna järjestetyn liittokokouksen asialista liiteasiakirjoineen oli ensimmäistä kertaa luettavissa erillisellä liittokokoussivustolla. Liiton lausunnot ja kannanotot oli koottu kotisivuille. Sivuston vuorovaikutteisuutta lisäsivät sivuilla olevat Napposen pelit, joiden määrä lisääntyi Napposen mainospulmat -pelillä. Ennestään sivuilla oli jo kaksi peliä: Napposen eväät ja Napposen rahat. Pelisivuilla vierailtiin vuoden aikana yhteensä noin kertaa. Kuluttajan Nappo -lehden ulkoasua oli uudistettu perusteellisesti vuoden 2009 viimeisessä numerossa. Lehti ilmestyi 24-sivuisena neljä kertaa. Lehdessä kerrottiin liiton hankkeista ja kannanotoista sekä jäsenyhdistysten toiminnasta. Toimintavuoden erityisiä teemoja olivat kuluttajaliikkeen yhdentymisen ohella muun muassa kuluttajan oikeudet, lasten hyvinvointi, elintarvikkeiden turvallisuus ja terveellinen ravitsemus sekä asuminen. Vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi liitolla ei ollut mahdollisuuksia ostaa julkisuusseurantaa. Vuoden aikana liitto lähetti tiedotusvälineille 20 tiedotetta. Erityisesti elintarvikeaiheita käsitelleet tiedotteet saivat runsaasti julkisuutta ja herättivät keskustelua. Liitto näkyi myös enenevässä määrin verkkomediassa ja liiton asiantuntijoita haastateltiin radio- ja televisio-ohjelmissa, kuten uutisissa, kuluttaja- ja ajankohtaisohjelmissa. 20

23 Henkilöstö ja hallinto Tavoitteena oli osaava, motivoitunut ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö ja hallinto. Liiton tehtävänä oli varmistaa näiden voimavarojen riittävyys ja ammattitaito. Henkilöstön ja hallinnon toiminnalle tuli asettaa selkeät tavoitteet, joiden tuloksellisuutta tuli seurata. Vuonna 2010 järjestettiin Suomen Kuluttajaliiton liittokokous. Liiton hallitus kokoontui toimintavuonna kolme kertaa ja järjesti yhden sähköpostikokouksen. Lisäksi työvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Sekä hallituksen että liittokokouksen keskeisimmät päätökset liittyivät suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistymiseen. Hallitus käsitteli myös liiton pääsihteerin valintaa ja valitsi uudeksi pääsihteeriksi Jyrki Konolan vuoden 2011 alusta alkaen toimintavuoden lopussa eläkkeelle siirtyvän Sinikka Turusen työn jatkajaksi. Hallitus seurasi puolivuosittain liiton toiminnalle asetettuja tavoitteita. Toimintavuodelle asetetut toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettiin hyvin. Liiton pääsihteeri kävi kehityskeskusteluja toimihenkilöiden kanssa. Näissä keskusteluissa täsmennettiin asetettuja tavoitteita ja arvioitiin saavutettuja tuloksia. Henkilöstön jaksamista kannustettiin liikuntaseteleillä. Lisäksi tuettiin henkilöstön kouluttautumista heidän omilla asiantuntija-alueillaan. Liiton henkilökunta kuvattuna liittokokouksessa. Yläkuvassa lakimies Ilkka Salminen, Ekonomisti Martti Luukko, vuoden 2011 alussa liitossa järjestökoordinaattorina aloittava Kaisa Pannimaa-Pätsi sekä taloussihteeri sirpa Villa. Alakuvassa elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija Annikka Marniemi, projektivastaava Paula Pessi, lakimies Timo Niemi, hallintopäällikkö Reija Aalto sekä johtava lakimies Tuula Sario. 21

24 Liiton talous Suomen Kuluttajaliiton liittokokous asetti tavoitteeksi liiton vakavaraisuuden kasvattamisen. Tavoite tuli saavuttaa lisäämällä oman osaamisen myyntiä sekä kasvattamalla yhteisö- ja henkilöjäsenmäärää. Liiton oman osaamisen myyntiä oli kuluttajapalveluiden myynti ja toimintaan sopivien projektirahoitusten hankinta. Liitto ei onnistunut kertomusvuonna julkisen rahoituksen hankinnassa, vaan harkinnanvarainen valtionapu laski edellisen vuoden eurosta euroon. Hankerahoituksessa sen sijaan onnistuttiin hyvin. Suurin hankerahoittaja oli Raha-automaattiyhdistys, joka rahoitti asumisasioiden neuvontaa eurolla ja uutta ns. TeTa-hanketta (vähävaraisten lapsiperheiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten terveellisempien ravintovalintojen tukeminen) eurolla. Muita rahoittajia olivat maa- ja metsätalousministeriö, ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kansan Sivistysrahasto, Palkansaajasäätiö ja Helsingin kaupunki. Kokonaisrahoituksen pienentyminen vaati supistamista liiton perustoiminnassa. Kustannussäästöistä huolimatta tilivuosi jäi alijäämäiseksi ,14 euroa. Liiton toimintatuotot tilivuonna 2010 olivat ,21 euroa ja toimintakulut ,35 euroa. Liiton oman pääoman määrä toimintavuoden lopussa oli ,94 euroa. Jäsenmäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Liitto tuki toimintavuonna kuluttajayhdistyksiä taloudellisesti tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä. Liiton vastavalittu hallitus väistyvän ja tulevan pääsihteerin kanssa. Takana Vesa Rantala, Hannu Lemström, Jyrki Konola, Kauko Vaari, Antero Alku, Heidi Hännikäinen, Sirkka Shayan ja Eila Sundman. Edessä Lea Jääskeläinen, Marja-Liisa Kettunen, Outi Lohi, Heli Kalliomäki, Sinikka Turunen, Tuula Nironen ja Krista Kiuru. 22

25 LIITTEET 23

26 24

27 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS Puheenjohtaja: Krista Kiuru 1. varapuheenjohtaja Kauko Vaari 2. varapuheenjohtaja Outi Lohi Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Susirajan Tarkat ry Länsi-Lapin Kuluttajat ry Varsinaiset jäsenet: Antero Alku Helsingin Kuluttajat ry Lea Jääskeläinen Pirkkalan Kuluttajat ry Marja-Liisa Kettunen Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry Hannu Lemström Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Timo Leskinen Helsingin Kuluttajat ry Liisa Niekka Merenkurkun Kuluttajat ry Kvarkens Konsumenter rf Tuula Nironen Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Eeva-Kaarina Nissilä Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Eila Sundman Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Heli Tynkynniemi Kotien Puolesta Keskusliitto ry Yleisvarajäsenet: Aino Vainionpää Rolf Runonen Maiju Boenisch Raija Viklund Raimo Martti Seija Kannelsuo-Mäntynen Matti Pulkkinen Petri Järvenpää Marja-Liisa Raunio-Laine Sinikka Rouhiainen Leena Vuorinen Marja-Leena Vaakanainen Merenkurkun Kuluttajat ry Kvarkens Konsumenter rf Kuopion Kuluttajat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumentförening rf Itä-Uudenmaan kuluttajayhdistys ry Östra-Nylands konsumentförening rf Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Karjaanseudun kuluttajat ry Karisnejdens konsumenter rf Kuopion Kuluttajat ry Helsingin Kuluttajat ry Helsingin Kuluttajat ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Korso-Koivukylän Linkki ry Susirajan Tarkat ry Työvaliokunta puheenjohtaja: Krista Kiuru, Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry 1. varapuheenjohtaja: Kauko Vaari, Susirajan Tarkat ry 2. varapuheenjohtaja: Outi Lohi, Länsi-Lapin Kuluttajat ry Jäsenet: Antero Alku, Helsingin Kuluttajat ry; Eila Sundman, Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS ALKAEN Puheenjohtaja: Krista Kiuru Varsinaiset jäsenet: Antero Alku Heidi Hännikäinen Lea Jääskeläinen Heli Kalliomäki Marja-Liisa Kettunen Hannu Lemström Outi Lohi Tuula Nironen Vesa Rantala Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Helsingin Kuluttajat ry Agronomiliitto ry Pirkkalan Kuluttajat ry Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Länsi-Lapin Kuluttajat ry Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry 25

28 Sirkka Shayan-Arani Kuluttajat Konsumenterna ry Eila Sundman Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Kauko Vaari Susirajan Tarkat ry Yleisvarajäsenet: Aino Vainionpää, Rolf Runonen Timo Leskinen Helena Vuori Raimo Martti Maiju Boenisch Gun Winter Liisa Niekka Petri Järvenpää Pekka Kantola Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Kuopion Kuluttajat ry Helsingin Kuluttajat ry Kotien Puolesta Keskusliitto ry Napapiirin Kuluttajat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumentförening rf Kuluttajat Konsumenterna ry Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Helsingin Kuluttajat ry Korso-Koivukylän Linkki ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYH- MÄT Järjestötoimintaryhmä ja eettinen kuluttaminen puheenjohtaja: Eeva-Kaarina Nissilä, Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Kuluttajan oikeudet puheenjohtaja: Antero Alku, Helsingin Kuluttajat ry Kuluttajan talous puheenjohtaja: Keijo Jokinen, Pirkkalan Kuluttajat ry Elintarvikkeet ja ravitsemus puheenjohtaja: Maija Kallio, Agronomiliitto ry Projektiryhmät Kuluttajat elintarvikeviidakossa projektin seurantaryhmä: puheenjohtaja pääsihteeri Sinikka Turunen SUOMEN KULUTTAJALIITON TILINTARKASTAJAT Tilintarkastaja: KHT Osmo Immonen ja Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja: KHT Tom Turja SUOMEN KULUTTAJALIITON HENKILÖKUNTA VUONNA 2010 Aalto Reija Lustig Helena Luukko Martti Marniemi Annikka Niemi Timo Pessi Paula Salminen Ilkka Sario Tuula Turunen Sinikka Villa Sirpa hallintopäällikkö toimitussihteeri, Kuluttajan Nappo ekonomisti elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija lakimies projektivastaava lakimies johtava lakimies pääsihteeri taloussihteeri 26

29 SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENYHDISTYKSET Yhdistyksen nimi Espoon valppaat kuluttajat ry Etelä-Savon ay-kuluttajat ry Finlandssvenska Konsumenter rf Forssan Seudun Kuluttajayhdistys ry Helsingin Kuluttajat ry Helsingin yliopiston kuluttajayhdistys HYLKY ry Hyvinkään Kuluttajapuntari ry Hämeenlinnan Seudun Kuluttajayhdistys ry Iisalmen Kuluttajat ry Imatran Seudun Kuluttajakamari ry Itä-Uudenmaan kuluttajayhdistys ry Östra-Nylands konsumentförening rf Jokilaakson ekopihit ry Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Kaakonkulman kuluttajayhdistys ry Karjaanseudun kuluttajat ry Karisnejdens konsumenter rf Keski-Uudenmaan kuluttajat ry K-M-V-Alueen Kuluttajat ry Kolikonvartijat ry Myntväktarna rf Korso-Koivukylän Linkki Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Kuluttajaluotain ry Kuluttajat Konsumenterna ry Kuluttajayhdistys Hyvä Arki Kuluttajayhdistys KaasuMittari ry Kuluttajayhdistys Kaktus ry Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Kuninkaantien Kuluttajat ry Kuopion Kuluttajat ry Laajasalon hyvä arkipäivä ry Lahden Seudun Kuluttajat ry Lappeenrannan seudun kuluttajayhdistys ry Lohjan Seudun Kuluttajat ry Lopen Kuluttajayhdistys Länsi-Lapin Kuluttajat ry Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Mikkelin seudun kuluttajat ry Naantali-Raision Kuluttajayhdistys ry Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Kotipaikka Espoo Mikkeli Forssa Hyvinkää Hämeenlinna Iisalmi Imatra Loviisa Jämsä Jyväskylä Hamina Karjaa Järvenpää Mänttä Karkkila Vantaa Kotka Järvenpää Espoo Klaukkala Kuopio Lahti Lappeenranta Lohja Loppi Simo Vaasa Ristiina Naantali Rovaniemi 27

30 Nokian Kuluttajayhdistys ry Nuorten kuluttajayhdistys Nulkki ry Oulun Kuluttajat ry Pirkkalan Kuluttajat ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry Huvudstadsregionens Konsumenter rf Raahen Kuluttajayhdistys Majakka ry Rauman Seudun Kuluttajayhdistys ry Riihimäen Seudun Kuluttajat ry Salon Seudun Kuluttajat ry Siltasaaren kuluttajat ry Siuntion kuluttajayhdistys ry Sjundeå konsumentförening rf Sodankylän kuluttajayhdistys ry Susirajan tarkat ry Tampereen Kuluttajayhdistys ry Tasavallan Tarkat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumenförening rf Tuusulan Kuluttajat ry Uudenmaan Kuluttajayhdistys Vahtoojat ry Vakka-Suomen Kuluttajat ry Vammalan Kuluttajatutka ry Vihdin Tarkkamarkka ry Viisaat Kuluttajat ry Ääneseudun Kuluttajat ry Nokia Oulu Pirkkala Kouvola Pori Raahe Rauma Riihimäki Salo Siuntio Sodankylä Joensuu Tampere Turku Tuusula Vantaa Varkaus Uusikaupunki Vammala Vihti Kokkola Äänekoski MUUT SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENET Yhdistyksen nimi Agronomiliitto ry AKAVA ry Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Kotien Puolesta Keskusliitto Ry Pieni- ja Isokenkäiset ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Suomen Elämäntapaliitto ry Suomen Potilasliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry Työtehoseura TTS ry Kotipaikka 28

31 TULOSLASKELMA ( ) ( ) ( ) VARSINAINEN TOIMINTA Kuluttajatoiminta TUOTOT Tuotot , , ,72 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut , , ,96 POISTOT Poistot -920, , ,84 KULUTTAJATOIMINNAN MUUT KULUT Kuluttajatoiminnan muut kulut , , ,44 Kuluttajatoiminnan kulut yhteensä , , ,24 KULUTTAJATOIMINTA YHTEENSÄ , , ,52 Projektitoiminta TUOTOT Projektien tuotot , , ,89 HENKILÖSTÖKULUT Projektien henkilöstökulut , , ,98 PROJEKTITOIMINNAN MUUT KULUT Projektien muut kulut , , ,71 Projektien kulut yhteensä , , ,69 PROJEKTITOIMINTA YHTEENSÄ ,65 675,00 110,80 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,32 VARAINHANKINTA TUOTOT Varainhankinnan tuotot yhteensä , , ,00 KULUT Varainhankinnan kulut yhteensä , , ,28 VARAINHANKINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,72 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,60 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Korkotuotot 1 564, , ,15 Muut rahoitustuotot 880,17 720,00 Tuotot yhteensä 2 445, , ,15 KULUT Korkokulut 0,00 3,41 16,58 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 2 445, , ,57 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,03 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset yhteensä , , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , ,97 29

32 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT ( ) ( ) ( ) Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 2 146, , ,62 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 146, , ,62 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 0,00 823, ,83 Sijoitukset yhteensä 0,00 823, ,83 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 146, , ,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0,00 823, ,25 Siirtosaamiset , , ,97 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , ,22 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , ,41 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , ,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,08 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , , ,57 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,97 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,54 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , , ,41 Muut velat , , ,16 Siirtovelat , , ,97 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , ,08 30

33 SUOMEN KULUTTAJALIITON PROJEKTIT VUONNA 2010 Projektin nimi Rahoittajat Toteuttamisaika Kuluttaja ja energiansäästö Ympäristöministeriö 3 100, Napponen virtuaalimaalimassa -pelihanke Alli Paasikiven säätiö , Puhutaan velkaantumisesta! -hanke Palkansaajasäätiö Työ- ja elinkeinoministeriö 9 085, , Tukea talouteen -hanke Palkansaajasäätiö 4510, Napponen tutuksi -tiedotuskampanja Kansan sivistysrahasto Viola Järvisen rahasto 3 241, Napposen sarjakuvan ja puuhavihkon kustannukset Kansan Sivistysrahasto - Viola Järvisen rahasto 5 000, Vähävaraisten lapsiperheiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten terveellisempien ravintovalintojen tukeminen (TeTa) -hanke Raha-automaattiyhdistys , Kuluttajien terveyden edistämisprojekti Raha-automaattiyhdistys 9 208, Laatutyön viestikapula - hanke Maa- ja metsätalousministeriö 8 435, Napposen marjat -nettisarjakuva -hanke Maa- ja metsätalousministeriö , Asumisasiamiestoiminta Raha-automaattiyhdistys Ympäristöministeriö Kansan Sivistysrahasto - Keski-Suomen rahasto Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto , , , , Euroopan unioni kuluttajan arjessa II -hanke Ulkoasianministeriö Eurooppatiedotus 3 036, YHTEENSÄ ,12 31

34 SUOMEN KULUTTAJALIITON EDUSTUKSET VUONNA 2010 Suomen Kuluttajaliitto ry on vuonna 2010 ollut edustettuna seuraavissa elimissä Elin Aikaosuustyöryhmä ANEC General Assembly -kokous Asunto-osakeyhtiölainsäädännön uudistamistyöryhmä BEUC (The European Consumers' Organisation): elintarvikeryhmä yleiskokous Biotekniikan neuvottelukunta alaryhmät o viestintä o eläinten kloonaus Elintarvikeketjun neuvottelukunta Elintarvikeneuvottelukunta asiantuntijatyöryhmät: o ravitsemus o uudet teknologiat o kuluttajainformaatio Elintarviketalouden kansallinen laatustrategia: laatujohtoryhmä tuotantotapatyöryhmä viestintä yhteistyöryhmä EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: kilpailu, valtiontuki- ja hankintajaosto kuluttaja-asiain jaosto maatalous- ja elintarvikejaosto terveysjaosto ulkosuhdejaosto viestintäjaosto ympäristöjaosto Euroopan komissio Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä (ECCG) o finanssipalvelujen kuluttajaryhmä o kilpailuasioiden kuluttajaryhmä o kuluttajaliikkeen seurannan mittarit Huijausten vastainen yhteistyöverkosto Jätealan yhteistyöryhmä Kansallinen potilasturvallisuusverkosto Kansallinen Ruokastrategia 2020 johtoryhmä Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta Kuluttaja-asiain neuvottelukunta Kuluttajanäkökulma standardisoinnissa Asettaja Oikeusministeriö ANEC Oikeusministeriö BEUC Sosiaali- ja terveysministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Ulkoministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Ympäristöministeriö Euroopan komissio Kuluttajavirasto Ympäristöministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvosto Keskuskauppakamari Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 32

Vuosi 2011 Muutosten vuosi

Vuosi 2011 Muutosten vuosi Vuosikertomus 2011 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2011 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 12 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 16 Yhteistyö

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2009 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 12 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014

Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet/Työvaliokunta Pöytäkirja 1/2014 Aika: keskiviikko 12.02.2014 kello 13.00-15.25 Paikka: Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, 4. krs, Helsinki, pääsihteerin

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Kilpailutoiminta 78 894,40 82 946,76 Muut kulut - 20 189,25-33 222,51 Toiminnan yleiskulut Muut kulut - 48 094,11-67 354,28 Tuotto/kulujäämä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007

Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007 Vuosikertomus 2007 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2007 säksi liiton asiantuntijat osallistuivat yhä useamman valtionhallinnon elimen työskentelyyn. Kertomusvuosi oli jälleen liittokokousvuosi. Marraskuun

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto

Suomen Kuluttajaliitto Suomen Kuluttajaliitto SISÄLLYS 2 Suomen Kuluttajaliiton toimintavuosi 2008 4 Kuluttajan oikeudet 6 Kuluttajan talous 8 Elintarvikkeet ja ravitsemus 10 Terveyspalvelut 12 Ympäristö ja eettiset valinnat

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2013 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 9 Elintarvikkeet ja ravitsemus 11 Ympäristö ja eettiset valinnat 12 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Hallituksen kokous 3/2015

Hallituksen kokous 3/2015 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry ESITYSLISTA 3/2015 1 Hallituksen kokous 3/2015 AIKA Keskiviikkona 30.9.2015 klo 16.30 PAIKKA Ravintola Lapintiira, neuvotteluhuone Kattohaikara Fredrikinkatu 42, 7.

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan

Vuosi 2012 Valmistautumista tulevaan Vuosikertomus 2012 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2012 4 Kuluttajan oikeudet 7 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Ympäristö ja eettiset valinnat 14 Jäsenyhteistyö 17 Yhteistyö

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2006 Kertomusvuonna Suomi hoiti Euroopan unionin puheenjohtajuutta heinäkuusta alkaen. Suomen Kuluttajaliitto esitteli yhdessä Euroopan kuluttajaliiton

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry

TOIMINTAKERTOMUS. SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry TOIMINTAKERTOMUS 2004 SUOMEN KULUTTAJALIITTO ry 2 SISÄLLYSLUETTELO SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2004 KULUTTAJAN OIKEUDET Projektit: Asumisasioiden neuvontaprojekti, Arjen pilarit projekti KULUTTAJAN

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta

Bioenergia Ry. Y-tunnus: Pien- ja mikroyritysasetuksen. mukainen tilinpäätös. ajalta 1 / 11 Bioenergia Ry Ytunnus: 24782369 Pien ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY Kalevankatu 30 00100 Helsinki

Lisätiedot

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1

SISÄLLYS. Vuosikertomus 2015 1 Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS 2 Kuluttajaliiton toimintavuosi 2014 4 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 10 Elintarvikkeet ja ravitsemus 13 Kestävä ja eettinen kuluttaminen 14 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005

SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005 2005 SUOMEN KULUTTAJALIITON TOIMINTAVUOSI 2005 Kertomusvuosi oli Suomen Kuluttajaliiton juhlavuosi. Kesällä 2005 oli kulunut 15 vuotta siitä, kun liitto organisoitiin uudeksi kuluttajien etujärjestöksi.

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

LIITON STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2020 LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

LIITON STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2020 LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Esityslistan liite nro 6 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry Hallitus 10.4.2013 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:n sääntömääräinen liittokokous 15.4.2013 LIITON STRATEGISET TAVOITTEET 2014 2020

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot