Suomen Kuluttajaliitto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Kuluttajaliitto"

Transkriptio

1 Suomen Kuluttajaliitto

2

3 SISÄLLYS 2 Vuosi 2010 Suurten päätösten vuosi 4 Kuluttajaliikkeen yhdistyminen 6 Kuluttajan oikeudet 8 Kuluttajan talous 11 Elintarvikkeet ja ravitsemus 14 Terveyspalvelut 14 Ympäristö ja eettiset valinnat 16 Jäsenyhteistyö 19 Kansainvälinen yhteistyö ja yhteistyö Euroopan unionin alueella 20 Viestintä ja julkisuus 21 Henkilöstö ja hallinto 22 Liiton talous LIITTEET 25 Suomen Kuluttajaliiton hallitus 26 Suomen Kuluttajaliiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät 26 Suomen Kuluttajaliiton tilintarkastajat 26 Liiton henkilökunta 27 Suomen Kuluttajaliiton jäsenyhdistykset 28 Muut Suomen Kuluttajaliiton jäsenet 28 Tuloslaskelma 30 Tase 31 Suomen Kuluttajaliiton projektit vuonna Suomen Kuluttajaliiton edustukset vuonna Suomen Kuluttajaliiton vuonna 2010 antamat lausunnot 38 Suomen Kuluttajaliiton tiedotteet vuonna

4 Vuosi 2010 Suurten päätösten vuosi Kertomusvuonna tuli kuluneeksi 20 vuotta nykyisen Suomen Kuluttajaliitto ry:n perustamisesta. Liiton toiminta alkoi vuoden 1991 alusta. Liitto ei järjestänyt juhlavuoden kunniaksi erityisiä tapahtumia, vaan tasavuosia juhlittiin kuluttajien edunvalvontatyön ja suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistämisen merkeissä. Kertomusvuosi oli sääntömääräinen liittokokousvuosi. Marraskuun 20. päivänä pidetyssä kokouksessa jäsenistö päätti liiton toimintasuunnitelmasta vuosille ja valitsi luottamushenkilöt seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Liiton puheenjohtajana valittiin jatkamaan yksimielisesti kansanedustaja Krista Kiuru Porin Seudun Kuluttajayhdistyksestä. Suomen Kuluttajaliiton vaati liittokokouskannanotossaan kotitalouksien ostovoiman säilyttämistä vähintään nykyisellä tasolla. Lähiajan tulonsiirtoja ja tukitoimia on suunnattava niihin kuluttajaryhmiin, joiden ostovoima ja toimeentulo on heikoin, kuten lapsiperheisiin, työttömiin ja eläkeläisiin. On myös turvattava kaikkia kuluttajia hyödyttävät laadukkaat julkiset palvelut. Suomen Kuluttajaliitto ry ja Kuluttajat Konsumenterna ry olivat käynnistäneet keväällä 2009 uudelleen keskustelut suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistämisestä. Neuvottelut saatiin loppuun syksyn 2010 aikana ja Kuluttajat Konsumenternan edustajat osallistuivat ensi kertaa vuoden 2010 liittokokoukseen. Liittokokous valitsi Kuluttajat Konsumenternan puheejohtajan Sirkka Shayanin liiton hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtajan Gun Winterin hallituksen yleisvarajäseneksi. Liittokokouksessa päätettiin myös yhdistymisneuvottelujen yhteydessä sovituista sääntömuutoksista, joista merkittävin on liiton nimen muuttaminen: uusi nimi on Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry. Liittokokouksessa kiitettiin myös liiton pääsihteerinä vuodesta 1997 alkaen toiminutta ja vuoden 2011 alusta eläkkeelle siirtynyttä valtiotieteen maisteri Sinikka Turusta pitkäaikaisesta ja menestyksekkäästä toiminnasta liiton hyväksi. Liiton hallitus valitsi marraskuussa hänen seuraajakseen yhteiskuntatieteiden maisteri Jyrki Konolan. Toimintasuunnitelman mukaan tarkoituksena oli järjestää kuluttajaparlamentti, johon oli tarkoitus koota kansalaisjärjestöt keskustelemaan ja ottamaan kantaa ajankohtaisiin kuluttaja-asioihin. Vuoden aikana liiton henkilöstö oli kuitenkin sidottu liittoko- 2

5 kouksen järjestämiseen, suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistymiseen ja uuden pääsihteerin valintaan. Tämän vuoksi kuluttajaparlamenttia ei ollut mahdollista järjestää vielä kertomusvuonna. Vuonna 2009 aloitettu Puhutaan velkaantumisesta! -hanke jatkui eri puolilla Suomea järjestetyillä tapahtumilla, joissa keskusteltiin ihmisten kanssa keinoista, joilla hakea apua velkaantumiseen ja selviytyä arjen rahaongelmista. Hankkeeseen liittyi myös vuoden aikana julkaistu Velkaopas. Kertomusvuosi oli liitolle taloudellisesti vaikea. Liiton saama valtionapu pieneni edellisvuoden eurosta euroon. Valtionapujen vähäisyys johti siihen, että suuri osa voimavaroista kului erilaisia hankkeita suunnitellessa, yhteistyökumppaneita etsiessä ja hankkeista raportoitaessa. Tämä vei myös liiton perustehtävään, kuluttajien edunvalvontaan, käytettävissä olevaa aikaa. Talouden ongelmat ja liitossa tapahtuneet muutokset aiheuttivat liitossa epävarmuutta. Tästä huolimatta toiminnan tulokset olivat jälleen erinomaiset. Henkilöstö ja jäsenistö olivat vahvasti sitoutunutta motivoitunutta ja tuottivat kiinnostavia hankkeita ja tilaisuuksia sekä loistavia ideoita. Jyrki Konola pääsihteeri 3

6 Kuluttajaliikkeen yhdistyminen Suomen Kuluttajaliiton ja koko suomalaisen kuluttajaliikkeen kannalta merkittävin tapahtuma kertomusvuonna oli Suomen Kuluttajaliitto ry:n ja Kuluttajat Konsumenterna ry:n yhdistyminen. Yhdistymisen tavoitteena on saada Suomeen vahva, yhtenäinen ja monipuoliselle kuluttajatoiminnalle avoin kuluttajaliike, jonka yhteiskunnallinen arvostus on korkea. Kuluttajaliikkeen voimien kokoamisen toivotaan vahvistavan suomalaisten kuluttajien edunvalvontaa ja mahdollistavan niukkojen voimavarojen nykyistä tehokkaamman käytön sekä vahvan kuluttaja-asioiden osaamisen. Pyrkimyksenä on saada aikaan järjestö, joka kykenee vaikuttamaan asioihin jo niiden valmisteluvaiheessa sekä kykenee ennakoimaan tulevaa. Suomen Kuluttajaliitto ja Kuluttajat Konsumenterna aloittivat ensimmäisen kerran keskustelut järjestöjen yhdistämisestä kesällä Keskusteluja käytiin kevääseen 1998 saakka. Aika ei kuitenkaan vielä ollut kypsä suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistymiselle, joten asian selvittely keskeytyi. Suomen Kuluttajaliitto ja Kuluttajat Konsumenterna Liittokokousta edeltävänä päivänä järjestetyssä iltatilaisuudes- aloittivat yhdentymiskeskussa Suomen Kuluttajaliiton puheenjohtaja Krista Kiuru ja vara- telut uudestaan vuoden 2004 puheenjohtajat Kauko Vaari sekä Outi Lohi kiittivät Kuluttajat aikana. Keskusteluissa pääkonsumenternan perustajajäsentä ja varapuheenjohtajaa Gun Winteriä hänen pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstään suo- tettiin aloittaa käytännön yhteistyö molempien järjestömalaisessa kuluttajaliikkeessä. jen välillä esimerkiksi yhteisten projektien, tilaisuuksien ja kannanottojen merkeissä. Keskustelut johtivat myös siihen, että yhdistykset asettivat vuonna 2005 yhteiset tavoitteet vahvan ja yhtenäisen kuluttajaliikkeen luomiseksi. Vielä tälläkään kerralla aika ei ollut kypsä ja keskustelut päättyivätkin tuloksettomina. Yhdistymiskeskustelut alkoivat uudelleen vuoden 2007 liittokokouksen jälkeen keväällä Keskusteluja käytiin koko vuosi tuloksetta ja neuvottelut ehtivät jo keskeytyä vuoden 2009 alussa. Keväällä päädyttiin kuitenkin keskustelujen jatkamiseen 4

7 ja alettiin käsitellä yhdistymisen toteuttamiseen liittyviä käytännön kysymyksiä, kuten yhdistymisen toteuttamistapaa ja aikataulua. Yhdistysneuvottelujen alettua uudelleen molempien yhdistysten hallitukset ilmaisivat kesällä 2009 yhteisen tahtonsa suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdentämiseksi. Joulukuussa Suomen Kuluttajaliitto ja Kuluttajat Konsumenterna allekirjoittivat asiaa koskevan aiesopimuksen. Alkuvuodesta 2010 osapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen yhdistymisen toteuttamistavasta. Samalla päätettiin, että yhdistäminen toteutetaan sellaisessa aikataulussa, että Kuluttajat Konsumenterna on mukana marraskuun liittokokouksessa täysivaltaisena jäsenenä ja uusi yhtenäinen kuluttajajärjestö aloittaa toimintansa vuoden 2011 alussa. Kuluttajat Konsumenterna ry haki Suomen Kuluttajaliiton jäsenyyttä Suomen Kuluttajaliiton hallitus hyväksyi jäsenhakemuksen pidetyssä kokouksessaan. Kuluttajat Konsumenternan edustajat olivat mukana marraskuussa pidetyssä liittokokouksessa. Kuluttajat Konsumenternan puheenjohtaja Sirkka Shayan valittiin liiton hallitukseen. Liittokokous teki myös yhdistymiseen liitty- uttajat Konsumenternan toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaaviä muutoksia liiton sääntöi- Pätsi ja puheenjohtaja Sirkka Shayan keskustelevat Kuopion hin. Muutoksista merkittä- Kuluttajien Rolf Runosen kanssa liittokokouksen aikana. vin on liiton nimen muuttaminen Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:ksi. Muut yhdistymiseen liittyvät sääntömuutokset koskevat liiton tarkoitusta ja jäsenyyttä. Yhdistynyt liitto aloitti toimintansa vuoden 2011 alusta. Tällöin Kuluttajat Konsumenterna toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaa-Pätsi siirtyi uuden liiton palvelukseen. 5

8 Kuluttajan oikeudet Toimialueen tavoitteena oli taata kuluttajille kattava oikeusturva ja tehokas oikeussuojajärjestelmä. Kertomusvuonna kuluttajan -oikeudet toiminta-alueella keskityttiin kuluttajien neuvomiseen sekä kuluttajien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön valmisteluun. Lisäksi olimme mukana Kuluttajaviraston perustaman huijausten vastaisen yhteistyöverkoston toiminnassa. Kertomusvuonna toiminnan pääpaino oli neuvonnassa, koulutuksessa ja edunvalvonnassa. Liiton jäsenille kuluttajaneuvontaa annettiin maksutta puhelimitse, sähköpostilla sekä erillisissä paikallisyhdistysten tapahtumien yhteydessä pidetyissä neuvontatilaisuuksissa paikallisyhdistysten muiden tapahtumien yhteydessä. Muille neuvontaa annettiin puhelimitse maksullisessa neuvontanumerossa, lisäksi kuluttajilla oli mahdollisuus kysyä neuvoa ongelmiinsa Porissa järjestetyssä SuomiAreena-tapahtumassa, jossa liitolla oli lakimiesklinikka. Euroopan unionin komissio antoi syksyllä 2008 esityksensä kuluttajansuojaa koskevien direktiivien uudistamiseksi, joka ehdotetussa muodossaan olisi heikentänyt merkittävästi suomalaista kuluttajansuojaa. Uudistusta seurattiin ja liiton kanta tuotiin esiin olemalla mukana oikeusministeriön asiaa käsittelevissä kuulemistilaisuuksissa Asunto-osakeyhtiön remontteja osakkaan näkökulmasta kä- sekä pitämällä aktiivisesti yhsittelevät tilaisuudet olivat kertomusvuonna yhtä suosittuja teyttä Euroopan parlamentin kuin aiempinakin vuosina. suomalaisiin jäseniin. Lainsäädäntötyön painopisteinä olivat oli aikaosuuslainsäädännön uudistaminen ja pikavippejä koskevan lainsäädäntöuudistuksen seuranta. Aihealueen kannanotoissa vaadittiin muun muassa elinkeinoelämältä ryhtiä, vastustettiin kuluttajien pakottamista ennakkomaksamiseen pakkoluotolla ja muistutettiin alennusmyyntien pelisäännöistä. Tietoyhteiskunnan kehittämisessä olimme mukana antamalla lausuntoja. Sähköisen viestinnän nopea tekninen ja muu kehitys aiheutti jatkuvasti tarvetta lainsäädännön muuttamisen ja tästä syystä alueelta piti tehdä runsaasti lausuntoja. Lausunnot käsittelivät paljolti viestintämarkkinalain uudistusta, toimilupia sekä yleispalvelua. Viestintäalan kehitys aiheutti myös tarvetta tekijänoikeuslainsäädännön tarkastelemiseen, 6

9 mikä teetti myös liitolla useita lausuntoja. Muista toimintavuoden lainsäädäntöhankkeista postilainsäädännön uudistaminen oli tärkeä. Asuminen Asumisasioiden neuvonta jatkui Rahaautomaattiyhdistyksen tukemana puhelimitse ja sähköpostin välityksellä. Puhelinneuvontaa annettiin neljänä päivänä viikossa aamupäivisin ja lisäksi yhtenä iltana viikossa. Neuvonnan määrä lisääntyi selvästi edellisestä vuodesta. Neuvonnassa vastattiin puheluun, sähköpostivastauksia oli 923. Neuvontaan tulleista kysymyksistä noin puolet käsitteli asuntoosakeyhtiöitä ja puolet asuinhuoneiston vuokrasuhteita. Asumisoikeus- ja osaomistusasumisesta tuli muutamia Lakimies Ilkka Salminen asumisasioiden neuvontaa antamassa kysymyksiä. Huomattava osa yhteydenotoista on ollut sellaisia, joissa kuluttajaneuvonta on ohjannut kysyjän ottamaan yhteyttä meihin esimerkiksi asunnon vuokraukseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisenä kohderyhmänä asumisasioiden neuvonnassa olivat maahanmuuttajat. Maahanmuuttajille järjestettiin kertomusvuonna yhteistyökumppaneiden kanssa noin 20 koulutus- ja neuvontatilaisuutta pääkaupunkiseudulla. Osallistujia näissä tilaisuuksissa oli noin kolmestakymmenestä eri kansallisuudesta. Paikallisyhdistyksille järjestettiin koulusta ja tilaisuuksia, joiden aihealueena olivat asunto-osakeyhtiöiden remontit osakkaan näkökulmasta. Tilaisuuksissa käsiteltiin vuoden aikana voimaan tulleen uuden asunto-osakeyhtiölain vaikutuksia osakkaan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tilaisuudet olivat niin suosittuja, etteivät kaikki halukkaat aina mahtuneet edes sisään, minkä vuoksi joillakin paikkakunnilla piti järjestää vuoden aikana useita tilaisuuksia. Lisäksi monella paikkakunnalla pidettiin paikallisyhdistysten jäsenille henkilökohtaisia neuvontatilaisuuksia eli asumisneuvontaklinikoita. Lainsäädännössä epäselvyyttä aiheutti uuden asunto-osakeyhtiölain tulkinta erityisesti kunnossapito- ja muutostöitä koskeva osakkaan ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoituksen käsittelystä perittävistä maksuista. Liitto julkaisi joulukuussa asiasta oppaan yhdessä oikeusministeriön, Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen Isännöintiliiton kanssa. 7

10 Kuluttajan talous Toimialueen edunvalvonnan tavoitteena oli markkinoiden, julkisten palvelujen ja hallinnon toimivuus kuluttajien ja heidän taloutensa hyväksi. Seurannan kohteina olivat kulutustavaroiden ja palvelujen hinnat, niihin sisältyvät verot ja maksut, kulutuksen ja ostovoiman kehitys, kilpailun toimivuus ja julkisten palvelujen saatavuus. Kuluttajan talous -toimintaryhmä kokoontui neljä kertaa. Kokouksissa esitettiin katsaukset kuluttajahintojen, ostovoiman, kulutuksen, korkojen ja lainojen sekä muiden kuluttajan taloudelle merkityksellisten tekijöiden kehityksestä. Lausuntopyynnöistä ja kannanotoista käytiin valmistelevia keskusteluja. Kokouksissa kuultiin kutsuttujen asiantuntijoiden esitelmät pikavipeistä, elintarvikkeiden hintojen muutoksista arvonlisäveron alennuksen jälkeen; ravintolaruokailun arvonlisäveron alennukseen kohdistuvista odotuksista; kuluttajan taloudesta valtion talousarviossa; kulutuksen veroista, niiden kehityksestä ja hintavaikutuksista sekä köyhyydestä ja tuloeroista. Liiton näkemyksiä tuotiin esille valtionhallinnon työryhmissä, eduskunnalle ja ministeriöille annetuissa lausunnoissa, vastauksissa viranomaisten, tutkijoiden ja toimittajien esittämiin kyselyihin sekä haastatteluissa. Lausuntoja annettiin muun muassa energiamerkinnöistä, kansallisesta ruokastrategiasta, maaseutupoliittisesta selonteosta, energia-, makeis- ja jäätelö- sekä energiaverotuksesta sekä maatalouden tuottaja- ja toimialaorganisaatioista. sa mukana Takuu-Säätiön järjestämässä Velkatori-tapah- Helmikuussa Suomen Kuluttajatumassa Helsingin Narinkkatorilla. liitto esitti kannanotossaan ravintolaruokailun tehostettua hintaseurantaa arvonlisäveron muuttuessa. Liiton jäsenten ja kansalaisten esittämät kysymykset koskivat useimmiten hintoja ja hintamerkintöjä. Erityisesti esiin nousivat ravintolaruoan hinnat ja arvonlisän laskun vaikutus niihin. 8

11 Vuonna 2009 aloitettu elintarvikkeiden hintaseurantakampanja, jonka tarkoituksena oli selvittää, näkyikö vuoden 2009 lokakuussa toteutettu elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen kuluttajan elintarvikkeista maksamissa hinnoissa vai siirtyikö veroalennuksesta saatava hyöty jonnekin muualle, saatettiin loppuun alkuvuonna Liiton paikallisyhdistys Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys teki oman hintaseurantansa yhteistyössä PohjoisKymen Ammattikorkeakoulun kanssa ja sen tulokset olivat linjassa Kuluttajatutkimuskeskuksen seurantatutkimusten kanssa, joiden mukaan ruoan arvonlisäveron lasku näkyi ruoan hinnassa. Ulkomaisista yhteistyötahoista Kultsi Napponen tapasi lapsia SuomiAreena-tapahtumas- eniten yhteyksiä oli Euroopan kusa Porissa heinäkuussa. luttajajärjestöön BEUCiin ja Euroopan komission sisämarkkinapääosastoon rahoituspalvelujen kuluttajaryhmässä. Näiden kokouksissa saatiin tietoa EU:n ja jäsenmaiden kuluttajapolitiikkaa koskevista näkemyksistä. Talouskasvatus Kertomusvuonna saatettiin päätökseen Puhutaan velkaantumisesta! -hanke. Kertomusvuonna hankkeen puitteissa järjestettiin 10 erilaista talousaiheista messu-, kauppakeskus-, luento- ja keskustelutapahtumaa ympäri Suomen. Osa tapahtumista järjestettiin yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli pitää aihetta yllä keskusteluissa, varautua taantuman aiheuttamiin talousongelmiin, tarjota ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta talous- ja velkaneuvonnan piiriin. Lisäksi SuomiAreena-tapahtumassa Porissa järjestettiin talousaiheinen asiantuntijapaneelikeskustelu aiheesta Voiko fiksu velkaantua? Suomen Kuluttajaliitto vastasi työ- ja elinkeinoministeriön taloushankekokonaisuuden internetsivustolle laaditun aineiston toimittamisesta, sivuston laadinnasta ja ylläpidosta. Sivuille valmistettiin myös testi Uhkaako ylivelkaantuminen testaa taloutesi, joka on saatavilla myös printtiversiona. Kuluttajaliitto tuotti sivustolle velkaantumista käsittelevän aihekokonaisuuden. Tästä painettiin esite Velkaopas neuvoja ja apua rahaasioiden hoitoon. Velkaopas on lähetetty tiedoksi kuntien ta- 9

12 lous- ja velkaneuvontayksiköihin ja sitä on mahdollista tilata liiton kotisivuilta postija käsittelykulujen hinnalla. Kertomusvuonna käynnistettiin myös talousaiheinen Tukea talouteen -hanke, jonka tavoitteena on tarjota asiantuntevaa matalan kynnyksen neuvontaa ja vertaistukea. Kohderyhminä hankkeessa ovat täysi-ikäisyyden tai eläkeiän kynnyksellä olevat tai juuri sen ohittaneet henkilöt. Hanke toteutetaan vertaiskouluttajavetoisella tapahtumakiertueella ja muulla tarkoituksenmukaisella viestinnällä. Hanke jatkuu vuonna 2011 ja toteutetaan yhteistyössä Takuu-Säätiön kanssa. Suomen Kuluttajaliitto julkaisi kertomusvuonna kansallisella tietoturvaviikolla helmikuussa uuden verkkopelin Napposen mainospulmat, jossa liiton maskotti Kultsi Napponen ystävineen kohtaa monenlaista markkinointia. Hankkeen tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten valmiuksia mainosten lukutaitoon ja mediakriittisyyteen, nostaa esille sähköisen markkinoinnin peli- Napposen mainospulmat -nettipeli julkaistiin helmikuussa. sääntöjä ja kannustaa omaksumaan uusia ja tärkeitä kuluttajataitoja digitaalisen median maailmassa. Talousaiheet olivat esillä myös valtakunnallisissa Abi-fakta, Ammatti-fakta ja Oma Aika -kalentereissa. Kalenterien levikki on yhteensä ja niitä jaetaan vuosittain lukioiden, ammattikoulujen ja yläasteiden opiskelijoille maksutta. Kalenterit julkaisee Kustannus Oy Maamerkki. Lapsille ja nuorille suunnattuja Talousaapinen- ja Valtti sivustoja päivitettiin ja pidettiin yllä edelleen kertomusvuonna. 10

13 Elintarvikkeet ja ravitsemus Aihealueen keskeisenä tavoitteena oli, että kuluttajat voivat säilyttää luottamuksensa elintarvikkeisiin. Liiton tuli valvoa, että elintarvikepolitiikassa otetaan huomioon kuluttajan terveyden turva ja elintarvikkeiden turvallisuus. Ravitsemuskasvatuksen tarkoituksena oli ohjata kuluttajat oman terveytensä edistämiseen hyvien elintarvikevalintojen avulla. Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke Vuoden alussa käynnistettiin Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kolmivuotinen Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hanke. Hankkeen tavoitteena on parantaa pienituloisten nuorten ja lapsiperheiden arjen hallintaa erityisesti terveellisten ruokavalintojen ja oman talouden hallinnan osalta. Hankkeen ensimmäinen vuosi oli materiaalin tuotantoa ja toiminnan suunnittelua, vuosina on tarkoitus jalkautua kohderyhmien pariin. Kevään 2010 aikana kerättiin tietoja hankkeessa toteutettavaa ruokakirjaa varten keräämällä ruokapäiväkirjoja nuorilta ja lapsiperheiltä. Nuoret tavoitettiin Valtakunnallisen työpajayhdistyksen ja lapsiperheet Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta. Päiväkirjoista kerätty tieto toimi ruokakirjan pohjana ja määritteli pitkälti kirjan sisällön. Kirjan teko aloitettiin kesällä Kirja on tarkoitus julkaista helmikuussa Syksyn aika- Napponen oli huhtikuussa mukana Lapsi-messuilla. na markkinoitiin tulevaa vertaiskouluttajan kiertuetta Työpajayhdistyksen jäsenorganisaatioille sekä suunniteltiin sisältö ja tuotettiin materiaalia vertaiskouluttajakiertueelle ja tehtiin kotisivujen sisältö hankkeelle. Lisäksi valmisteltiin helmikuussa 2011 pidettävää seminaaria, jonka tarkoituksena on käynnistää hankkeen toiminnallinen osa. Kesällä 2010 keskusteltiin yhteistyöstä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa, mutta sekä näiden organisaatioiden että liiton elintarvikeasiantuntijan kiireiden vuoksi asia ei edennyt syksyn aikana. 11

14 Kesäkuussa liitto järjesti terveys- ja talousaiheisen pilottikurssituksen PAMin nuorisojäsenten kesäpäivillä. Muut hankkeet Yhteistyössä ammattikorkeakoulu Haaga-Helian kanssa käynnistettiin Laatutyön viestikapula -hanke, jonka tavoitteena on parantaa restonomiopiskelijoiden käsitystä elintarvikeketjussa tehtävästä laatutyöstä. Tarkoituksena on kehittää osallistava opetusmuoto, jossa opiskelijat ovat itse osa elintarvikeketjua. Vuoden aikana suunniteltiin opetusmateriaali sekä toteutettiin ensimmäisen pilottikurssi, jossa materiaali testattiin. Vuoden vaihteessa openapposen onnenpyörä kiinnosti lapsia ja lapsenmielisiä tusmateriaali muokattiin palautsuomiareenassa Porissa. teen perusteella toista, tammikuussa 2011 pidettävää pilottikurssia varten. Hanke jatkuu vielä koko vuoden 2011 ajan. Huhtikuussa 2010 saatiin maa- ja metsätalousministeriön menekin edistämisen määrärahoista avustus hankkeeseen, jonka tavoitteena oli edistää lasten ja nuorten kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä. Kesän ja syksyn aikana suunniteltiin ja loppuvuodesta tehtiin Napposen kokkikoulu -verkkopeliä. Peli on tarkoitus valmistua vuoden 2011 alkupuoliskolla. Kansan Sivistysrahaston Viola Järvisen rahaston tuella kasvatettiin Nappos-perhettä pienemmille lapsille suunnatulla Napposen puuhavihkolla. Vihkossa käsitellään terveellistä ruokaa, säästämistä ja kierrätystä. Vihkoa jaettiin SuomiAreenalla Porissa kesällä 2010 sekä muissa syksyn tapahtumissa. Napposen puuhavihkossa käsitellään myös terveellisiä ruokavalintoja. 12

15 Muu toiminta Liitto oli mukana huhtikuussa järjestetyillä Lapsi-messuilla, joissa kävi noin vierailijaa. Messuilla jaettiin Nappoja, pakkausmerkintäesitteitä ja Nappos-materiaalia. Vuonna 2009 julkaistua elintarvikemarkkinointia käsittelevää nettisivustoa päivitettiin ja täydennettiin toimintavuoden aikana. Päivitykset ja täydennykset kohdistuivat sivuilla oleviin tuotevertailuihin, joita laajennettiin koskemaan myös aikuisille suunnattuihin tuotteisiin, esimerkiksi ruisleipiin ja maitohappobakteereja sisältäviin jogurtteihin. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin sekä pohjoismaisella tasolla että Euroopan kuluttajajärjestössä BEUCissa. Lisäksi liiton pääsihteeri oli jäsenenä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSAn johtokunnassa. Hankkeiden ohella osallistuttiin lukuisten työryhmien kokouksiin. Liiton edustaja oli jäsenenä noin kahdessakymmenessä toimikunnassa, työryhmässä ja muussa vastaavanlaisessa elimessä. Lisäksi liiton elintarvikeasiantuntija piti useita alustuksia elintarvikkeisiin, ruokaan ja ravitsemukseen liittyvistä aiheista. Aihealueen kannanotot käsittelivät ravitsemussuositusten virheellisiä tulkintoja, makeisveroa, elintarvikemainontaa sekä "jauheliha"pihvien ainesosia. Kuluttajien ruokavalintojen terveellisyys oli peruspainopisteenä koko vuoden ajan. Elintarvikemarkkinointisivuston tuotevertailuja laajennettiin koskemaan myös aikuisille suunnattuja tuotteita. 13

16 Terveyspalvelut Toimialueen tehtävänä oli rohkaista kuluttajia toimimaan oikeutensa ja vastuunsa tuntevina terveyspalvelujen käyttäjinä. Liiton tuli valmentaa kuluttajia tunnistamaan lääkemarkkinoinnin epäasiallisia ja epäeettisiä piirteitä ja arvioimaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä kaupallisia kytköksiä. Voimavarojen puuttumisen takia Suomen Kuluttajaliitolla ei kertomusvuonna ollut mahdollisuutta palkata työntekijää toimialueelle. Toiminta olikin varsin vähäistä. Helmikuussa liiton edustaja osallistui reseptilääkkeiden vähittäismyynnin laajentamista käsitelleeseen Päivittäistavarakauppa ry:n kuulemistilaisuuteen. Lokakuussa liiton edustaja kävi jäsenjärjestönsä Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry:n edustajan kanssa jättämässä peruspalveluministeri Paula Risikolle vaatimuksen Potilaan oikeuksien toteutumista selvittävän työryhmän perustamisesta. Liiton edustaja oli mukana kansallisen potilasturvallisuuden verkoston toiminnassa. Lisäksi aihealueelta järjestettiin yksi yleisötilaisuus ja annettiin kolme tiedotetta. Ympäristö ja eettiset valinnat Aihealueen tavoitteena oli, että kuluttajat ymmärtävät valintojensa vaikutukset ympäristöön ja kanssaihmisiin. Ihmisten tuli yksilöinä ja yhteisöinä käyttää omaa markkinavoimaansa kestävien valintojen hyväksi. Kertomusvuonna ympäristö ja eettiset valinnat -toimintaalueelle ei ollut mahdollista palkata toimihenkilöä. Eettinen valinta -sivuston ylläpitoa ja päivittämistä jatkettiin kuitenkin osa-aikaisesti koko toimintavuoden ajan. Lisäksi vastattiin eettisen kuluttamisen puhelinneuvontaan ja sähköpostitse tulleisiin kysymyksiin. Liiton jäsenille marraskuussa ennen liittokokousta järjestetyssä seminaarissa oli aiheena energian säästäminen. Jäseniä pyrittiin opastamaan ja rohkaisemaan energian säästämiseen. Liitto oli edustettuna useissa toimialueen työryhmissä ja vastaavissa toimielimissä. Lausuntoja annettiin ministeriöille, eduskunnan valiokunnille ja viranomaisille. Ai14

17 heita olivat muun muassa ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnalle asetettavat vaatimukset, Euroopan Yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmän muuttaminen sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen. Suomen Kuluttajaliitto kiinnitti toimintavuoden aikana huomiota tuotantoeläinten hyvinvointiin. Liitto oli toukokuussa mukana SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto ry:n kanssa järjestämässä Kanat kartanolle -tempausta, jolla pyrittiin tuomaan esiin tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Armi-kanakin oli mukana Kanat kartanolle -tempauksessa. 15

18 Jäsenyhteistyö Kuluttajien omatoimisuuden tukeminen vapaan kansalaistoiminnan keinoin oli eräs Suomen Kuluttajaliiton ydintehtävistä. Paikallisen toiminnan tuli saada sisältönsä edunvalvonnan ja neuvonnan alueille liittyvästä kuluttaja-asioiden osaamisesta. Jäsenyhteistyön lähtökohtana oli, että Suomen Kuluttajaliiton painoarvo suomalaisten kuluttajien edustajana perustuu osaltaan kattavaan jäsenmäärään ja jäsenten aktiiviseen toimintaan. Liiton tunnettuuden lisäämiseksi tarvittiin jäsenistön paikallisen ja alueellisen kuluttajatoiminnan ja yhteistyön entistä parempaa näkyvyyttä. Pyrkimyksenä oli kehittää uusia keinoja voimistamaan kuluttajaliikkeen toiminnan laatua ja määrää. Tavoitteena oli myös tarjota jäsenille neuvontaa ja asiantuntijapalveluita. Vuonna 2010 liitto palveli omia jäseniään monipuolisesti. Jäsenille maksutonta kuluttajaneuvontaa sai kaikissa kuluttamiseen liittyvissä asioissa. Myös liiton tarjoamat koulutustapahtumat eri puolilla Suomea tarjosivat tietoa kuluttajakysymyksistä. Erityisen suosittuja olivat jo vuonna 2008 aloitetut asunto-osakeyhtiöiden remontteja koskevat tilaisuudet, joiden järjestämistä jatkettiin myös vuoden 2010 aikana. Vuonna 2009 aloitettuja paikallisten kuluttajayhdistysten kanssa yhteistyössä järjestettyjä työ- ja elinkeinoministeriön talousneuvontahankkeeseen liittyviä Puhutaan velkaantumisesta! -tilaisuuksia järjestettiin myös kertomusvuonna eri puolilla Suomea. Muiden tilaisuuksien teemoina olivat muun muassa potilaan oikeusturva terveydenhuollossa Kuluttajaliitto oli syyskuussa yhdessä Pohjois-Kymen Ku- sekä yleinen kuluttajansuoja. luttajayhdistyksen kanssa Sadonkorjuutapahtumassa Kouvolassa. Liitto piti yhteyttä kuluttajayhdis- tysjäseniinsä perinteisin yhdistyskirjein, joita lähetettiin kolme toimintavuoden aikana. Paikallisyh- 16

19 distyksiä autettiin omien kotisivujen ylläpidossa ja päivittämisessä. Liiton lehti Kuluttajan Nappo ilmestyi jäsenetuna neljä kertaa. Liittokokousta edeltävänä päivänä päivänä järjestettiin liiton jäsenille ympäristöministeriön rahoittamana Kuluttaja ja energian säästäminen -seminaari. Seminaarin tarkoituksena oli rohkaista ja opastaa liiton jäseniä säästämään energiaa omilla valinnoillaan. Paikalla oli noin kolmekymmentä henkilöä, jotka osallistuivat keskusteluun aktiivisesti. Suomen Kuluttajaliitto osallistui SuomiAreena-tapahtumassa järjestettiin paneelikeskustelu Porissa heinäkuussa järjestettyyn aiheesta Voiko fiksu velkaantua? SuomiAreena -tapahtumaan yh- dessä paikallisen kuluttajayhdistyksen kanssa. Tapahtumassa järjestettiin paneelikeskustelu otsikolla Voiko fiksu velkaantua? Lisäksi tarjolla oli lakimiesklinikka, jossa ihmisillä mahdollisuus saada neuvoja kuluttajaongelmiinsa. Kevyemmästä ohjelmasta vastasivat Napposen onnenpyörä ja liiton maskotti Kultsi Napponen, joka järjesti puuhaa lapsille. Moni liiton paikallisyhdistyksistä oli aktiivinen omalla toimialueellaan. Yhdistykset osallistuivat esimerkiksi messuille ja muihin paikallisiin tapahtumiin, järjestivät keskustelutilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä sekä seurasivat elintarvikkeiden hintoja tai pitivät luentoja kuluttaja-aiheista. Liitto toteutti hallituksen liittokokouskaudelle hyväksymiä jäsenyhteistyön jäsenhankinta- ja palvelusuunnitelmia ja pyrki jäsenmäärän lisäykseen ja jäsenten monipuoliseen Joulukuussa oltiin mukana yhdessä Kuopion Kuluttajayhdistyksen kanssa Kuopion joulumarkkinoilla. palveluun. Toimintavuonna tapahtunut yhdentyminen Kuluttajat Konsumenternan kanssa toi mukanaan 400 uutta ihmistä liiton toiminnan piiriin. Jäsenpalvelu neuvontana ja koulutuksena jatkui suunnilleen edellisvuotisella tasolla. 17

20 Liiton hallituksen nimeämät toimintaryhmät olivat toimintavuonna seuraavat: järjestötoimintaryhmä, kuluttajan talous, kuluttajan oikeudet, elintarvikkeet ja ravitsemus. Järjestötoimintaryhmä toimi myös eettisen kuluttamisen toimintaryhmänä. Lisäksi oli erillisiä projektiryhmiä. Ryhmät käsittelivät vuoden mittaan aihealueensa kuluttajakysymyksiä ja järjestivät myös pienimuotoisia seminaareja jäsenistölle ja muille kiinnostuneille. Liiton hallituksen nimeämät alueyhdyshenkilöt pyrkivät toimimaan alueillaan kuluttaja-asioiden edistämiseksi. Alueyhdyshenkilöt kokoontuivat toimintavuoden aikana keskustelemaan kuluttajaliikkeen yhdistymisestä. Vuoden aikana liitto piti aktiivisesti yhteyttä myös muihin jäsenyhdistyksiinsä kuin paikallisiin kuluttajayhdistyksiin. Keskusteluissa käsiteltiin suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdentymistä ja millaista yhteistyötä nämä yhdistykset toivoivat Suomen Kuluttajaliitolta. Keskustelut johtivat siihen, että Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry:n kanssa julkaistiin marraskuussa kohtuuhintaisia pankkipalveluja vaativa nettiadressi. Lisäksi EKL kerää allekirjoituksia paperilla olevaan adressiin. Käytännön yhteistyötä tehtiin myös Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n, Toimihenkilöunioni TU ry:n ja Työtehoseura TTS ry:n kanssa. Pohjanmaan suurmessuilla liitto oli yhdessä Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry:n kanssa puhumassa velkaantumisesta. Pirkkalan Kuluttajien kanssa oltiin toukokuussa yhdessä yhdessä yhdistysten kesätoritapahtumassa. 18

21 Yhteistyö Euroopan unionin alueella Suomen Kuluttajaliiton tavoitteena oli, että parhaiden maiden kuluttajansuojan taso säilyy Euroopan unionissa. Valtioneuvoston vuosille laaditun kuluttajapoliittisen ohjelman mukaan Suomi asettaa omat kuluttajapoliittiset tavoitteensa EU:ssa. Lähtökohtana oli vaikuttaa asioihin jo kansallisessa valmisteluvaiheessa. Liitolla oli tähän hyvät mahdollisuudet, sillä sen asiantuntijat osallistuivat useiden ministeriöiden EU-asioiden komiteoiden laajan kokoonpanon työskentelyyn. EU:n kuluttajansuojaa koskevan direktiivin uudistamista seurattiin aktiivisesti ja tuotiin esiin liiton kanta. Liitto oli mukana oikeusministeriön asiaa käsittelevissä kuulemistilaisuuksissa sekä oli aktiivisesti yhteydessä suomalaisiin Euroopan parlamentin jäseniin. Vuonna 2010 Suomen Kuluttajaliitto osallistui eurooppalaiseen yhteistyöhön kuluttajan oikeutta, taloutta, kilpailukysymyksiä sekä elintarvikkeita ja ravitsemusta koskevissa asioissa. Yhteistyötahoja olivat Euroopan kuluttajajärjestö BEUC ja sen kuluttajan oikeuksia, elintarvikkeita ja terveyttä käsittelevät työryhmät. Toinen kumppani oli Euroopan komissio ja sen puitteissa toimiva kuluttajien neuvoa-antava ryhmä (European Consumer Consultative Group, ECCG) kilpailua ja finanssipalveluita koskevine sekä eurooppalaista kuluttajaliikettä monitoroivine alaryhmineen. Koko elintarvikeketjun asioita käsiteltiin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSAn johtokunnassa, jossa liiton pääsihteeri oli jäsenenä. Euroopan unioni kuluttajan arjessa -postikorttisarjaa jatkettiin. Korteista tehtiin sekä suomen- että ruotsinkieliset versiot. Korteissa kerrotaan miten Euroopan unioni on käytännössä vaikuttanut kuluttajan asioihin. Ulkoasianministeriö tuki korttien painatusta. 19

22 Viestintä ja julkisuus Viestinnän avulla Suomen Kuluttajaliiton tuli kertoa tavoitteistaan ja keskeisistä kuluttajan asemaan vaikuttavista muutoksista. Viestinnän tuli palvella kuluttajia ja tavoittaa yhteiskunnan päätöksentekijät. Internet-kotisivujen tarkoituksena oli tehdä liiton toiminta tunnetuksi myös laajoille ihmisryhmille. Suomen Kuluttajaliiton kotisivut oli uudistettu vuonna 2007, joten kertomusvuonna ei ollut aihetta isoihin muutoksiin. Sivuilla käytiin noin kertaa. Jäsenten omilta sivuilta löytyi tietoa paikallistoiminnasta ja ajankohtaisista kuluttaja-asioista, sekä Kuluttajan Nappo -lehden verkkoversio. Kertomusvuonna järjestetyn liittokokouksen asialista liiteasiakirjoineen oli ensimmäistä kertaa luettavissa erillisellä liittokokoussivustolla. Liiton lausunnot ja kannanotot oli koottu kotisivuille. Sivuston vuorovaikutteisuutta lisäsivät sivuilla olevat Napposen pelit, joiden määrä lisääntyi Napposen mainospulmat -pelillä. Ennestään sivuilla oli jo kaksi peliä: Napposen eväät ja Napposen rahat. Pelisivuilla vierailtiin vuoden aikana yhteensä noin kertaa. Kuluttajan Nappo -lehden ulkoasua oli uudistettu perusteellisesti vuoden 2009 viimeisessä numerossa. Lehti ilmestyi 24-sivuisena neljä kertaa. Lehdessä kerrottiin liiton hankkeista ja kannanotoista sekä jäsenyhdistysten toiminnasta. Toimintavuoden erityisiä teemoja olivat kuluttajaliikkeen yhdentymisen ohella muun muassa kuluttajan oikeudet, lasten hyvinvointi, elintarvikkeiden turvallisuus ja terveellinen ravitsemus sekä asuminen. Vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi liitolla ei ollut mahdollisuuksia ostaa julkisuusseurantaa. Vuoden aikana liitto lähetti tiedotusvälineille 20 tiedotetta. Erityisesti elintarvikeaiheita käsitelleet tiedotteet saivat runsaasti julkisuutta ja herättivät keskustelua. Liitto näkyi myös enenevässä määrin verkkomediassa ja liiton asiantuntijoita haastateltiin radio- ja televisio-ohjelmissa, kuten uutisissa, kuluttaja- ja ajankohtaisohjelmissa. 20

23 Henkilöstö ja hallinto Tavoitteena oli osaava, motivoitunut ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö ja hallinto. Liiton tehtävänä oli varmistaa näiden voimavarojen riittävyys ja ammattitaito. Henkilöstön ja hallinnon toiminnalle tuli asettaa selkeät tavoitteet, joiden tuloksellisuutta tuli seurata. Vuonna 2010 järjestettiin Suomen Kuluttajaliiton liittokokous. Liiton hallitus kokoontui toimintavuonna kolme kertaa ja järjesti yhden sähköpostikokouksen. Lisäksi työvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Sekä hallituksen että liittokokouksen keskeisimmät päätökset liittyivät suomalaisen kuluttajaliikkeen yhdistymiseen. Hallitus käsitteli myös liiton pääsihteerin valintaa ja valitsi uudeksi pääsihteeriksi Jyrki Konolan vuoden 2011 alusta alkaen toimintavuoden lopussa eläkkeelle siirtyvän Sinikka Turusen työn jatkajaksi. Hallitus seurasi puolivuosittain liiton toiminnalle asetettuja tavoitteita. Toimintavuodelle asetetut toiminnan ja talouden tavoitteet saavutettiin hyvin. Liiton pääsihteeri kävi kehityskeskusteluja toimihenkilöiden kanssa. Näissä keskusteluissa täsmennettiin asetettuja tavoitteita ja arvioitiin saavutettuja tuloksia. Henkilöstön jaksamista kannustettiin liikuntaseteleillä. Lisäksi tuettiin henkilöstön kouluttautumista heidän omilla asiantuntija-alueillaan. Liiton henkilökunta kuvattuna liittokokouksessa. Yläkuvassa lakimies Ilkka Salminen, Ekonomisti Martti Luukko, vuoden 2011 alussa liitossa järjestökoordinaattorina aloittava Kaisa Pannimaa-Pätsi sekä taloussihteeri sirpa Villa. Alakuvassa elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija Annikka Marniemi, projektivastaava Paula Pessi, lakimies Timo Niemi, hallintopäällikkö Reija Aalto sekä johtava lakimies Tuula Sario. 21

24 Liiton talous Suomen Kuluttajaliiton liittokokous asetti tavoitteeksi liiton vakavaraisuuden kasvattamisen. Tavoite tuli saavuttaa lisäämällä oman osaamisen myyntiä sekä kasvattamalla yhteisö- ja henkilöjäsenmäärää. Liiton oman osaamisen myyntiä oli kuluttajapalveluiden myynti ja toimintaan sopivien projektirahoitusten hankinta. Liitto ei onnistunut kertomusvuonna julkisen rahoituksen hankinnassa, vaan harkinnanvarainen valtionapu laski edellisen vuoden eurosta euroon. Hankerahoituksessa sen sijaan onnistuttiin hyvin. Suurin hankerahoittaja oli Raha-automaattiyhdistys, joka rahoitti asumisasioiden neuvontaa eurolla ja uutta ns. TeTa-hanketta (vähävaraisten lapsiperheiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten terveellisempien ravintovalintojen tukeminen) eurolla. Muita rahoittajia olivat maa- ja metsätalousministeriö, ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Kansan Sivistysrahasto, Palkansaajasäätiö ja Helsingin kaupunki. Kokonaisrahoituksen pienentyminen vaati supistamista liiton perustoiminnassa. Kustannussäästöistä huolimatta tilivuosi jäi alijäämäiseksi ,14 euroa. Liiton toimintatuotot tilivuonna 2010 olivat ,21 euroa ja toimintakulut ,35 euroa. Liiton oman pääoman määrä toimintavuoden lopussa oli ,94 euroa. Jäsenmäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Liitto tuki toimintavuonna kuluttajayhdistyksiä taloudellisesti tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisessä. Liiton vastavalittu hallitus väistyvän ja tulevan pääsihteerin kanssa. Takana Vesa Rantala, Hannu Lemström, Jyrki Konola, Kauko Vaari, Antero Alku, Heidi Hännikäinen, Sirkka Shayan ja Eila Sundman. Edessä Lea Jääskeläinen, Marja-Liisa Kettunen, Outi Lohi, Heli Kalliomäki, Sinikka Turunen, Tuula Nironen ja Krista Kiuru. 22

25 LIITTEET 23

26 24

27 SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS Puheenjohtaja: Krista Kiuru 1. varapuheenjohtaja Kauko Vaari 2. varapuheenjohtaja Outi Lohi Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Susirajan Tarkat ry Länsi-Lapin Kuluttajat ry Varsinaiset jäsenet: Antero Alku Helsingin Kuluttajat ry Lea Jääskeläinen Pirkkalan Kuluttajat ry Marja-Liisa Kettunen Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry Hannu Lemström Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Timo Leskinen Helsingin Kuluttajat ry Liisa Niekka Merenkurkun Kuluttajat ry Kvarkens Konsumenter rf Tuula Nironen Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Eeva-Kaarina Nissilä Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Eila Sundman Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Heli Tynkynniemi Kotien Puolesta Keskusliitto ry Yleisvarajäsenet: Aino Vainionpää Rolf Runonen Maiju Boenisch Raija Viklund Raimo Martti Seija Kannelsuo-Mäntynen Matti Pulkkinen Petri Järvenpää Marja-Liisa Raunio-Laine Sinikka Rouhiainen Leena Vuorinen Marja-Leena Vaakanainen Merenkurkun Kuluttajat ry Kvarkens Konsumenter rf Kuopion Kuluttajat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumentförening rf Itä-Uudenmaan kuluttajayhdistys ry Östra-Nylands konsumentförening rf Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Karjaanseudun kuluttajat ry Karisnejdens konsumenter rf Kuopion Kuluttajat ry Helsingin Kuluttajat ry Helsingin Kuluttajat ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Korso-Koivukylän Linkki ry Susirajan Tarkat ry Työvaliokunta puheenjohtaja: Krista Kiuru, Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry 1. varapuheenjohtaja: Kauko Vaari, Susirajan Tarkat ry 2. varapuheenjohtaja: Outi Lohi, Länsi-Lapin Kuluttajat ry Jäsenet: Antero Alku, Helsingin Kuluttajat ry; Eila Sundman, Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUS ALKAEN Puheenjohtaja: Krista Kiuru Varsinaiset jäsenet: Antero Alku Heidi Hännikäinen Lea Jääskeläinen Heli Kalliomäki Marja-Liisa Kettunen Hannu Lemström Outi Lohi Tuula Nironen Vesa Rantala Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Helsingin Kuluttajat ry Agronomiliitto ry Pirkkalan Kuluttajat ry Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Kaakonkulman Kuluttajayhdistys ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Länsi-Lapin Kuluttajat ry Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry 25

28 Sirkka Shayan-Arani Kuluttajat Konsumenterna ry Eila Sundman Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Kauko Vaari Susirajan Tarkat ry Yleisvarajäsenet: Aino Vainionpää, Rolf Runonen Timo Leskinen Helena Vuori Raimo Martti Maiju Boenisch Gun Winter Liisa Niekka Petri Järvenpää Pekka Kantola Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Kuopion Kuluttajat ry Helsingin Kuluttajat ry Kotien Puolesta Keskusliitto ry Napapiirin Kuluttajat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumentförening rf Kuluttajat Konsumenterna ry Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Helsingin Kuluttajat ry Korso-Koivukylän Linkki ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry SUOMEN KULUTTAJALIITON HALLITUKSEN NIMEÄMÄT TOIMINTARYH- MÄT Järjestötoimintaryhmä ja eettinen kuluttaminen puheenjohtaja: Eeva-Kaarina Nissilä, Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Kuluttajan oikeudet puheenjohtaja: Antero Alku, Helsingin Kuluttajat ry Kuluttajan talous puheenjohtaja: Keijo Jokinen, Pirkkalan Kuluttajat ry Elintarvikkeet ja ravitsemus puheenjohtaja: Maija Kallio, Agronomiliitto ry Projektiryhmät Kuluttajat elintarvikeviidakossa projektin seurantaryhmä: puheenjohtaja pääsihteeri Sinikka Turunen SUOMEN KULUTTAJALIITON TILINTARKASTAJAT Tilintarkastaja: KHT Osmo Immonen ja Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja: KHT Tom Turja SUOMEN KULUTTAJALIITON HENKILÖKUNTA VUONNA 2010 Aalto Reija Lustig Helena Luukko Martti Marniemi Annikka Niemi Timo Pessi Paula Salminen Ilkka Sario Tuula Turunen Sinikka Villa Sirpa hallintopäällikkö toimitussihteeri, Kuluttajan Nappo ekonomisti elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija lakimies projektivastaava lakimies johtava lakimies pääsihteeri taloussihteeri 26

29 SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENYHDISTYKSET Yhdistyksen nimi Espoon valppaat kuluttajat ry Etelä-Savon ay-kuluttajat ry Finlandssvenska Konsumenter rf Forssan Seudun Kuluttajayhdistys ry Helsingin Kuluttajat ry Helsingin yliopiston kuluttajayhdistys HYLKY ry Hyvinkään Kuluttajapuntari ry Hämeenlinnan Seudun Kuluttajayhdistys ry Iisalmen Kuluttajat ry Imatran Seudun Kuluttajakamari ry Itä-Uudenmaan kuluttajayhdistys ry Östra-Nylands konsumentförening rf Jokilaakson ekopihit ry Jyvässeudun Kuluttajakompassi ry Kaakonkulman kuluttajayhdistys ry Karjaanseudun kuluttajat ry Karisnejdens konsumenter rf Keski-Uudenmaan kuluttajat ry K-M-V-Alueen Kuluttajat ry Kolikonvartijat ry Myntväktarna rf Korso-Koivukylän Linkki Kotkan Seudun Kuluttajayhdistys ry Kuluttajaluotain ry Kuluttajat Konsumenterna ry Kuluttajayhdistys Hyvä Arki Kuluttajayhdistys KaasuMittari ry Kuluttajayhdistys Kaktus ry Kuluttajayhdistys Suomen Potilasasiamiehet ry Konsumentförening Patientombudsmännen i Finland rf Kuninkaantien Kuluttajat ry Kuopion Kuluttajat ry Laajasalon hyvä arkipäivä ry Lahden Seudun Kuluttajat ry Lappeenrannan seudun kuluttajayhdistys ry Lohjan Seudun Kuluttajat ry Lopen Kuluttajayhdistys Länsi-Lapin Kuluttajat ry Merenkurkun Kuluttajat Kvarkens Konsumenter ry Mikkelin seudun kuluttajat ry Naantali-Raision Kuluttajayhdistys ry Napapiirin Kuluttajayhdistys ry Kotipaikka Espoo Mikkeli Forssa Hyvinkää Hämeenlinna Iisalmi Imatra Loviisa Jämsä Jyväskylä Hamina Karjaa Järvenpää Mänttä Karkkila Vantaa Kotka Järvenpää Espoo Klaukkala Kuopio Lahti Lappeenranta Lohja Loppi Simo Vaasa Ristiina Naantali Rovaniemi 27

30 Nokian Kuluttajayhdistys ry Nuorten kuluttajayhdistys Nulkki ry Oulun Kuluttajat ry Pirkkalan Kuluttajat ry Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys ry Porin Seudun Kuluttajayhdistys ry Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry Huvudstadsregionens Konsumenter rf Raahen Kuluttajayhdistys Majakka ry Rauman Seudun Kuluttajayhdistys ry Riihimäen Seudun Kuluttajat ry Salon Seudun Kuluttajat ry Siltasaaren kuluttajat ry Siuntion kuluttajayhdistys ry Sjundeå konsumentförening rf Sodankylän kuluttajayhdistys ry Susirajan tarkat ry Tampereen Kuluttajayhdistys ry Tasavallan Tarkat ry Turun Kuluttajayhdistys ry Åbo Konsumenförening rf Tuusulan Kuluttajat ry Uudenmaan Kuluttajayhdistys Vahtoojat ry Vakka-Suomen Kuluttajat ry Vammalan Kuluttajatutka ry Vihdin Tarkkamarkka ry Viisaat Kuluttajat ry Ääneseudun Kuluttajat ry Nokia Oulu Pirkkala Kouvola Pori Raahe Rauma Riihimäki Salo Siuntio Sodankylä Joensuu Tampere Turku Tuusula Vantaa Varkaus Uusikaupunki Vammala Vihti Kokkola Äänekoski MUUT SUOMEN KULUTTAJALIITON JÄSENET Yhdistyksen nimi Agronomiliitto ry AKAVA ry Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Kotien Puolesta Keskusliitto Ry Pieni- ja Isokenkäiset ry Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Suomen Elämäntapaliitto ry Suomen Potilasliitto ry Toimihenkilöunioni TU ry Työtehoseura TTS ry Kotipaikka 28

31 TULOSLASKELMA ( ) ( ) ( ) VARSINAINEN TOIMINTA Kuluttajatoiminta TUOTOT Tuotot , , ,72 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut , , ,96 POISTOT Poistot -920, , ,84 KULUTTAJATOIMINNAN MUUT KULUT Kuluttajatoiminnan muut kulut , , ,44 Kuluttajatoiminnan kulut yhteensä , , ,24 KULUTTAJATOIMINTA YHTEENSÄ , , ,52 Projektitoiminta TUOTOT Projektien tuotot , , ,89 HENKILÖSTÖKULUT Projektien henkilöstökulut , , ,98 PROJEKTITOIMINNAN MUUT KULUT Projektien muut kulut , , ,71 Projektien kulut yhteensä , , ,69 PROJEKTITOIMINTA YHTEENSÄ ,65 675,00 110,80 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,32 VARAINHANKINTA TUOTOT Varainhankinnan tuotot yhteensä , , ,00 KULUT Varainhankinnan kulut yhteensä , , ,28 VARAINHANKINNAN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,72 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,60 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Korkotuotot 1 564, , ,15 Muut rahoitustuotot 880,17 720,00 Tuotot yhteensä 2 445, , ,15 KULUT Korkokulut 0,00 3,41 16,58 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA YHTEENSÄ 2 445, , ,57 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ , , ,03 YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset yhteensä , , ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , , ,97 29

32 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT ( ) ( ) ( ) Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 2 146, , ,62 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 146, , ,62 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 0,00 823, ,83 Sijoitukset yhteensä 0,00 823, ,83 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 146, , ,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0,00 823, ,25 Siirtosaamiset , , ,97 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , ,22 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , ,41 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , , ,41 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , ,63 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , ,08 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , , ,57 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,97 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,54 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat , , ,41 Muut velat , , ,16 Siirtovelat , , ,97 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , ,54 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , ,08 30

33 SUOMEN KULUTTAJALIITON PROJEKTIT VUONNA 2010 Projektin nimi Rahoittajat Toteuttamisaika Kuluttaja ja energiansäästö Ympäristöministeriö 3 100, Napponen virtuaalimaalimassa -pelihanke Alli Paasikiven säätiö , Puhutaan velkaantumisesta! -hanke Palkansaajasäätiö Työ- ja elinkeinoministeriö 9 085, , Tukea talouteen -hanke Palkansaajasäätiö 4510, Napponen tutuksi -tiedotuskampanja Kansan sivistysrahasto Viola Järvisen rahasto 3 241, Napposen sarjakuvan ja puuhavihkon kustannukset Kansan Sivistysrahasto - Viola Järvisen rahasto 5 000, Vähävaraisten lapsiperheiden ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten terveellisempien ravintovalintojen tukeminen (TeTa) -hanke Raha-automaattiyhdistys , Kuluttajien terveyden edistämisprojekti Raha-automaattiyhdistys 9 208, Laatutyön viestikapula - hanke Maa- ja metsätalousministeriö 8 435, Napposen marjat -nettisarjakuva -hanke Maa- ja metsätalousministeriö , Asumisasiamiestoiminta Raha-automaattiyhdistys Ympäristöministeriö Kansan Sivistysrahasto - Keski-Suomen rahasto Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto , , , , Euroopan unioni kuluttajan arjessa II -hanke Ulkoasianministeriö Eurooppatiedotus 3 036, YHTEENSÄ ,12 31

34 SUOMEN KULUTTAJALIITON EDUSTUKSET VUONNA 2010 Suomen Kuluttajaliitto ry on vuonna 2010 ollut edustettuna seuraavissa elimissä Elin Aikaosuustyöryhmä ANEC General Assembly -kokous Asunto-osakeyhtiölainsäädännön uudistamistyöryhmä BEUC (The European Consumers' Organisation): elintarvikeryhmä yleiskokous Biotekniikan neuvottelukunta alaryhmät o viestintä o eläinten kloonaus Elintarvikeketjun neuvottelukunta Elintarvikeneuvottelukunta asiantuntijatyöryhmät: o ravitsemus o uudet teknologiat o kuluttajainformaatio Elintarviketalouden kansallinen laatustrategia: laatujohtoryhmä tuotantotapatyöryhmä viestintä yhteistyöryhmä EU-asioiden komitea, laaja kokoonpano: kilpailu, valtiontuki- ja hankintajaosto kuluttaja-asiain jaosto maatalous- ja elintarvikejaosto terveysjaosto ulkosuhdejaosto viestintäjaosto ympäristöjaosto Euroopan komissio Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosasto Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä (ECCG) o finanssipalvelujen kuluttajaryhmä o kilpailuasioiden kuluttajaryhmä o kuluttajaliikkeen seurannan mittarit Huijausten vastainen yhteistyöverkosto Jätealan yhteistyöryhmä Kansallinen potilasturvallisuusverkosto Kansallinen Ruokastrategia 2020 johtoryhmä Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta Kuluttaja-asiain neuvottelukunta Kuluttajanäkökulma standardisoinnissa Asettaja Oikeusministeriö ANEC Oikeusministeriö BEUC Sosiaali- ja terveysministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Ulkoministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Ympäristöministeriö Euroopan komissio Kuluttajavirasto Ympäristöministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Valtioneuvosto Keskuskauppakamari Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 32

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 580,00 580,00 370,00 370,00 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 540,50 540,50 0,00 0,00 TASE VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 44 44 66 66 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 44 66 AINEELLISET HYÖDYKKEET

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tase-erittely, Suomen LVI-Liitto, SuLVI ry,y-tunnus Sivu 1(4)

Tase-erittely, Suomen LVI-Liitto, SuLVI ry,y-tunnus Sivu 1(4) Tase-erittely, 01.01.2015-31.12.2015 Suomen LVI-Liitto, SuLVI ry,y-tunnus 0116963-3 Sivu 1(4) TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet 1160 Koneet ja kalusto Tilinavaus 13 351,63 31.12.2015

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015

Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 Työvaliokunta 26.4.2016 Hallitus 13.5.2016 Kevätkokous 2.6.2016 Vuosikertomus 2015 Årsberättelse 2015 1 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Järjestö toimii valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen yhteenliittymänä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:n toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos liittokokouskaudelle

Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:n toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos liittokokouskaudelle 1 Esityslistan liite nro 6 Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:n hallitus 27.8.2016 käsitellään vain, jos liiton sääntömuutosta ei hyväksytä Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry:n toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Y-tunnus 0222474-5 Kotipaikka: Helsinki Säilytä 31.12.2021 asti Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Asokotien asukashallinto 1.5.2015

Asokotien asukashallinto 1.5.2015 4.5.2015 Asokotien asukashallinto 1.5.2015 1 ( 7 ) Sisältö 1. Asukashallinnon tarkoitus 2. Asukkaiden kokous a) Asukkaiden kokouksen tehtävät b) Asukkaiden kokouksen koollekutsuminen c) Asukkaiden kokouksen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. kesäkuuta 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 SAATE Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9181/05 SAN 67 Asia: Neuvoston päätelmät

Lisätiedot