Palveluopas 2014 Palveluopas 2014 Auditoinnit Omavalvonta Hygienianäytteet Tekstiilianalyysit Analyysireagenssit Huoltopalvelut Tuholaistorjunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluopas 2014 Palveluopas 2014 Auditoinnit Omavalvonta Hygienianäytteet Tekstiilianalyysit Analyysireagenssit Huoltopalvelut Tuholaistorjunta"

Transkriptio

1 Palveluopas 2014 Palveluopas 2014 Auditoinnit Omavalvonta Hygienianäytteet Tekstiilianalyysit Analyysireagenssit Huoltopalvelut Tuholaistorjunta

2 Hyvä asiakkaamme Tässä oppaassa esitellään yrityksemme tarjoamia palveluita. Palvelumme liittyvät hyvän hygienian toteutukseen ja seurantaan mitä erilaisimmissa toimintaympäristöissä elintarviketeollisuudesta terveydenhuollon erikoisyksiköihin. Tarjoamme palvelukokonaisuuksia mm. laadun ja kustannusten hallintaan, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja prosessien ja laitosten suunnitteluun, sekä laatujärjestelmien kuten omavalvontasuunnitelmien rakentamiseen. Erityisen tärkeä osa toimintaamme on asiakkaidemme sekä heidän asiakkaidensa asiakastyytyväisyyden lisääminen. Puhtaus yksin ei riitä, vaan jatkuva tavoitteemme on asiakkaan toiminnan kokonaisvaltainen helpottaminen ja kustannusten optimointi. Meillä on vahvaa näyttöä palveluidemme vaikutuksesta asiakkaidemme kustannusten hallintaan, elintarviketeollisuuden ja HoReCa-sektorin asiakkaidemme hävikinhallintaan sekä energian ja veden kulutuksen (mukaan lukien jätevesi) ja kierrätyskustannusten hallintaan. Autamme asiakkaitamme myös erilaisten näytteiden otossa ja analysoinnissa. Otamme pinta- ja omavalvonnan näytteitä pikamenetelmillä, kasvatusmenetelmällä sekä sertifioidulla ja akkreditoidulla ATP-menetelmällä. Kenttähenkilöstömme on näytteenottoon sertifioituja. Ruokanäytteiden analysointipalvelun myötä asiakkaamme saavat akkreditoidun elintarvikelaboratorion virallisen raportin, esimerkiksi omavalvontaansa liitettäväksi ja viranomaisia varten. Koulutustarjontamme kattaa kaikki puhtauden ja hygienian osa-alueet tiettyjen työvaiheiden opastuksesta hygieniaosaamiskokonaisuuksiin. Kokonaisvaltaiseen hygieniakonseptiimme kuuluu myös tuhoeläinten, kuten jyrsijöiden ja lentävien tuholaisten, monitorointi - ja tarvittaessa hävittäminen elintarviketiloista. Hyvä hygienia näkyy näytteissä, mutta ennen kaikkea se näkyy asiakkaidemme tuloksissa sekä henkilökunnan työtyytyväisyytenä! 28. helmik. 14

3 Diversey Consulting -palvelut sivu Palveluryhmä 1 Auditoinnit 4 Palveluryhmä 2 Omavalvonta 5 Palveluryhmä 3 Hygienianäytteet Pintahygienianäytteet Vesinäytteet Elintarvikenäytteet 8 Palveluryhmä 4 Koulutukset 9 Palveluryhmä 5 Tekstiilianalyysit 15 Palveluryhmä 6 Analyysireagenssit 16 Palveluryhmä 7 Huoltopalvelut 17 Palveluryhmä 8 Tuholaistorjunta 18 Huom! Palveluoppaan hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Palveluiden tuotehintojen lisäksi veloitamme: matkatunnit 50 /h kilometrikorvaukset 0,61 /km päivärahat, kokopäivä 39 päiväraha, ½-päivä 18 tarvittaessa majoituskulut Pienin aikaveloitus on 0,5 h. Koulutusten peruutus: Asiakkaan peruuttaessa koulutustilaisuuden 4 viikkoa ennen tilaisuutta laskutamme 25 % tilaisuuden hinnasta ja 2 viikkoa ennen tilaisuutta 50 % hinnasta. Tämän jälkeen laskutamme koko summan. Laskutamme laskutuslisän, jos lasku halutaan jaettavan usean maksajan kesken. 2

4 Palveluryhmä 1 - Auditoinnit Tuotenumero 1Q Hygienia-auditointi Sisältö: Kaikkien ruuanvalmistus-, varastointi- ja käsittelytilojen hygienia-auditointi 1. Omavalvontaan liittyvät: varastointi- ja säilytystilojen arvioinnit lämpötilojen mittaukset päivämäärämerkintöjen seuranta yleishygienian arviointi valmistusprosessin kulun seuranta ja arviointi työhygienian arviointi (käsi-, vaate- ja prosessihygienia) 2. Käyntien yhteydessä voidaan ottaa hygienianäytteet sertifioidulla ATP-menetelmällä esim. viranomaisia varten. Erillinen laskutus. 3. Ruokamyrkytysepäilyt. Yrityksemme asiantuntija voi pyynnöstä osallistua mahdollisten ruokamyrkytysten selvitykseen yhdessä viranomaisten kanssa. Taajuus: 2 3 kertaa vuodessa, määräajoin sovittuina ajankohtina. Hyödyt: Auditoinnin aikana paikannetaan elintarvikehygienian riskipisteet. Palauteyhteenvedossa ohjeistetaan riskin poistaminen. Palaute tukee voimakkaasti hävikin vähentämistä, ja kokemuksemme mukaan sillä voidaan vaikuttaa suoraan työturvallisuuteen ja työviihtyvyyteen. Auditoinnin avulla pystymme tehostamaan energian ja veden käyttöä sekä minimoimaan jäteveden syntymisen. Auditoinnin tuloksien perusteella henkilökunnan täsmäkoulutus tehostuu ja tuloksien avulla pystytään tehokkaammin valmistautumaan virallisiin tarkastuksiin kuten Oiva-arviointeihin. Asiakkaalle: Auditoinnin ja näytteiden tuloksista raportoidaan asiakkaalle ja tuloksen perusteella toimintaa ohjeistetaan kohti parempaa hygieniaa. Hinta: 150 per tunti + mahdolliset näytteet 3

5 Palveluryhmä 2 - Omavalvonta Tuotenumero 1Q Omavalvontapaketti 1 Sisältö: Omavalvonnan perustarkastus keittiö- ja tuotantotilojen siisteyden arviointi kylmävarastojen- ja laitteiden lämpötilatarkastukset pintahygienianäytteenotto akkreditoidulla menetelmällä, viisi näytettä yksi tuotenäyte käsittelyineen kokonaisraportin ja testausselosteen laatiminen Taajuus: 2 3 kertaa vuodessa tai määräajoin sovittuna. Hyödyt: Tarkastuksen avulla todennetaan hygienian ja omavalvonnan toteutuminen, sekä paikannetaan elintarvikehygienian riskipisteet. Palauteyhteenvedossa ohjeistetaan riskin poistaminen. Asiakkaalle: Tarkastuksen ja näytteiden tuloksesta raportoidaan asiakkaalle ja tuloksen perusteella toimintaa ohjeistetaan kohti parempaa hygieniaa. Näytteet ovat akkreditoitu ja käyvät virallisesta dokumentista. Hinta: 320 4

6 Palveluryhmä 3 - Hygienianäytteet 3.1 Pintahygienianäytteet Tuotenumero 1Q Pintahygienianäytteet 1 Sisältö: Pintahygienianäytteet (5 kpl) pikamenetelmällä tai vaihtoehtoisesti kasvatusmenetelmällä. Pikamenetelmät ovat ATP- tai valkuaisainetesti, kasvatusmenetelmä on Hygicult. Näytteenotto suoritetaan Diverseyn näytteenottoon akkreditoidun edustajan käynnin aikana. Taajuus: 2 3 kertaa vuodessa. Hyödyt: ATP-näyte ilmaisee pinnalla olevan orgaanisen lian ja viittaa siten pintojen puhtauteen ja mikrobikasvun potentiaaliin. Tulos annetaan numeroarvona. Valkuaistesti osoittaa pinnalla olevan proteiinin ja viittaa siten pintojen puhtauteen ja mikrobikasvun mahdollisuuteen. Tulos saadaan värimuutoksena, jonka voimakkuus kertoo lian määrän. Kasvatusmenetelmä ilmaisee pinnalla olevien mikrobien määrän ja siten pesun ja desinfektion onnistumisen. Menetelmä on hyvin visuaalinen esimerkiksi henkilöstön koulutuksissa. Hygicult-tulos ilmoitetaan pesäkkeitä muodostavina yksiköinä (PMY). Asiakkaalle: Testien tuloksista raportoidaan asiakkaalle ja tuloksen perusteella toimintaa ohjeistetaan kohti parempaa hygieniaa. Hinta: 80 per testauskerta Tuotenumero 1Q Pintahygienianäytteet 2 Sisältö: Pintahygienianäytteet (5 kpl) akkreditoidulla menetelmällä. Tarvittaessa otetaan tuotenäytteet, kirjataan, pakataan sekä laaditaan raportti ja testausselostus. Taajuus: 2 3 kertaa vuodessa tai omavalvontaan kirjatun suunnitelman mukaisesti. Hyödyt: Näyte osoittaa pinnalla olevan orgaanisen lian ja viittaa siten pintojen puhtauteen ja mikrobikasvun mahdollisuuteen. Tulos annetaan numeroarvona. Asiakkaalle: Testien tuloksista raportoidaan asiakkaalle ja tulosten perusteella toimintaa ohjeistetaan kohti parempaa hygieniaa. Menetelmä ja tulos ovat akkreditoituja. Hinta: 175 per testaus 5

7 3.2 Vesinäytteet Tuotenumero 1Q Elintarvikelaitos käyttövesi, normaali Sisältö: Koliformiset bakteerit Taajuus: Tarvittaessa tai omavalvontaan kirjatun mukaisesti. Hyödyt: Mikrobiologinen laadunarviointi. Lakisääteisten määräysten täyttäminen. Asiakkaalle: Näytteet on akkreditoitu ja raportti on virallinen dokumentti. Hinta: 25 Tuotenumero 1Q Elintarvikelaitos käyttövesi, laaja Sisältö: koliformiset bakteerit enterokokit heterotrofinen pesäkeluku 22 ºC Clostridium perfringens Taajuus: Tarvittaessa tai omavalvontaan kirjatun mukaisesti. Hyödyt: Mikrobiologinen laadunarviointi. Lakisääteisten määräysten täyttäminen. Asiakkaalle: Näytteet on akkreditoitu ja raportti on virallinen dokumentti. Hinta: 90 Tuotenumero 1Q Uima-allasvesi, normaalipaketti Sisältö: heterotrofinen pesäkeluku, 22 ºC heterotrofinen pesäkeluku, 36 ºC Pseudomonas aeruginosa, sameus, ph, vapaa kloori, kokonaiskloori Taajuus: Sopimuksen mukaan Hyödyt: Uima-allasveden mikrobiologinen ja kemiallinen laadunarviointi. Lakisääteisten määräysten täyttäminen. Asiakasviihtyvyyden ja turvallisuuden takaaminen. Asiakkaalle: Kartoituksen tulos raportoidaan asiakkaalle ja toimintaa ohjeistetaan sen perusteella kohti parempaa hygieniaa. Näytteet on akkreditoitu ja raportti on virallinen dokumentti. Hinta: 125 6

8 3.3 Elintarvikenäytteet Tuotenumero 1Q Tuore- ja annossalaatit Sisältö: esikäsittely alustava aistinvarainen arvio E. Coli Bacillus cereus Staphylococcus aureus hiivat ja homeet Hinta 105 Tuotenumero 1Q Valmisruoat Sisältö: Hinta 95 esikäsittely kokonaismikrobit enterobakteerit Bacillus cereus hiivat ja homeet Tuotenumero 1Q Jauheliha-/raakalihavalmiste, iso Sisältö: esikäsittely alustava aistinvarainen arvio Escherichia coli salmonella *) kokonaismikrobit Hinta 105 *) Mahdolliset Salmonella-kannan varmistus- ja tyypityskulut erikseen toteutuman mukaan. 7

9 Palveluryhmä 4 - Koulutukset Koulutustarjottimet, koulutuskokonaisuudet ja hinnoittelu Koulutustarjottimet on rakennettu siten, että asiakas voi poimia niiltä joko yhden tai useampia esityksiä ja rakentaa niistä omiin tarpeisiinsa soveltuvan koulutuskokonaisuuden. Koulutusten tarkempi sisältö suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Koulutuskokonaisuuksien, kuten hygieniaosaamistestiin valmentava koulutus, hinnat löytyvät kyseisen tuotteen kohdalta. Koulutustarjottimen opetustunnin (45 min) hinta on alv. Kts. koulutuskokonaisuuksien kesto oppaasta. Hintaan sisältyy yksi luentomoniste, josta asiakkaalla on lupa ottaa tarvitsemansa määrä kopioita. Emme aseta rajoituksia luentotilaisuuden osallistujamääriin, huomaa että hygieniaosaamistesteissä, joissa osallistujia on yli 40, on Eviran määräysten mukaan oltava lisävalvoja. Valvojan kustannus lisätään testin hintaan. Mikäli Diversey Consulting järjestää koulutustilat ja tarjoilun, laskutamme niistä erikseen omakustannushinnan mukaisesti. Muut hintaan vaikuttavat tekijät: ks. Palveluopas sivu 3/Huom! 8

10 Tuotenumero 1Q Hygieniaosaamistestiin valmentava koulutus (½-päivä) Sisältö: Hinta: 750 Ohjelma muokataan elintarviketurvallisuuden koulutuskokonaisuudesta kohderyhmän tarpeiden mukaan Tuotenumero 1Q Hygieniaosaamistesti ja hylätyn testin uusiminen Sisältö: 45 min hygieniaosaamiskokeen valvonta Kokeiden korjaus ja tulosten vienti rekisteriin Todistukset, todistuksien allekirjoitus ja postitus Hinta: 40 Tuotenumero 1Q Todistuksen perusteella myönnetty osaamistodistus ja uusi todistus kadonneen tilalle Sisältö: Tietojen vieminen rekisteriin Todistukset, allekirjoitus ja postitus Hinta: 30 Tuotenumero 1Q Koulutusohjelmat laadunhallintaan ja - parannukseen, ympäristön hallintaan sekä kemikaalilainsäädäntöön Vastuuhenkilö: Kehityspäällikkö Kai Ahlgren, puh tai Sisältö: Hinta: Laadunhallinta ja parannus, hävikin torjunta Ympäristömyötäisyyden kehittäminen Laite- ja rakennesuunnittelu Yhdistelmätyöntekijä- ja moniosaajakoulutukset Työturvallisuus, ergonomia ja työhyvinvointi Kemikaalilainsäädännön toteutuminen Laajuus ja aihealueet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa kohderyhmän koulutustarpeiden mukaan 225 /tunti 9

11 Tuotenumero - 1Q Siivouksen ja keittiön koulutustarjotin Vastuuhenkilö: menetelmäasiantuntija Minna Konttila puh tai Puhdistusainekemia ja puhdistusaineiden turvallinen käyttö, 3 opetustuntia Puhdistustapahtuman osatekijät Mitä pinnoilta poistamme - lika ja sen eri olomuodot ph-asteikko Puhdistusaineiden tehoaineet ja niiden tehtävät Puhdistusaineiden valintaan vaikuttavat tekijät Puhdistusaineiden oikea annostelu ja annostelulaitteet Tuote-etiketti, varoitusmerkit ja käyttöturvallisuustiedote Suojautuminen ja suojaimet Mikrokuitusiivous, 3 opetustuntia Mikrokuitusiivouksen toteuttamisen osatekijät Mikrokuitu tutkimusten valossa Mihin mikrokuidun puhdistuskyky perustuu Mikrokuitutuotteiden oikea käyttö Siivousvälineiden käyttö ja ergonomiavinkit Mikrokuituisten siivoustekstiilien ja siivousvälineiden puhdistus Lattioiden kunnossapito 1. Pintapesu ja vahaus, 3 opetustuntia Tärkeät asiat pintapesun onnistumiselle Pintapesun oikea ajoitus, aineiden oikea valinta ja annostus Käytettävät välineet ja koneet Pintapesun oikea suoritus Vahausolosuhteet ja käytettävät vahat Paikkavahauksen ja vahauksen oikea suoritus 10

12 Lattioiden kunnossapito, jatkuu 2. Vahanpoisto ja vahaus, 4 opetustuntia Tärkeät asiat peruspesun onnistumiselle Lattiamateriaalien tunnistus Vahanpoistoaineiden koostumus, oikea valinta ja annostus Välineiden ja koneiden valinta ja toimivuus Vahanpoiston oikea suoritus Vahat ja suoja-aineet sekä niiden oikea valinta Vahauksen oikea suoritus ja vahauksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät 3. Lattioiden hoito, 2 opetustuntia Miksi lattioita pitää hoitaa? Vahattujen ja vahaamattomien pintojen hoito Lattianhoitokoneet ja laikat Lattianhoitotuotteet, lattioiden hoitomenetelmät Yhdistelmäkoneen oikea käyttö Keittiön siivous 1. Keittiöhygienia, 3 opetustuntia Miten keittiöhygienia pitää toteuttaa? Käytettävät puhdistus- ja desinfiointiaineet Käytettävät siivousvälineet ja niiden puhdistus Aseptinen työskentely Käytettävien siivousmenetelmien erot Työntekijän henkilökohtainen hygienia 11

13 Märkätilojen siivous 1. Kosteiden tilojen puhtaanapito, 3 opetustuntia Avainasiat kosteiden tilojen puhtaanapidossa Kosteiden tilojen mikrobit Käytettävät puhdistus- ja desinfiointiaineet Kosteiden tilojen siivoustyön toteuttaminen (siivousmenetelmät, aseptinen työskentely, suojautuminen) Annostelulaitteet ja annostelujärjestelmät Käytettävät siivousvälineet ja koneet ja niiden ergonominen käyttö Laadun varmistus ja puhtauden mittaus Ergonomia 1. Siivous- tai keittiötyön ergonomia, 3 opetustuntia Mitä ergonomia on? Siivous- tai keittiötyön kuormittavuus Ergonomia osana työhyvinvointia Miten työskentelen ergonomisesti oikein? Työyhteisön kehittäminen 1. Oman työn suunnittelu, 3 opetustuntia Siivous- tai keittiötyö tänään Työn suunnittelun tarkoitus ja tavoite Työtekijän saama hyöty työn suunnittelusta Työohjeet ja niiden tehtävä Oman työn suunnittelun periaatteet ja sisältö Työpäivän ja työviikon suunnittelu Harvemmin tehtävien töiden suunnittelu Muutokset ja äkkitilanteet 2. Asiakaslähtöisyys siivous- tai keittiötyössä, 3 opetustuntia Mitä palvelu tarkoittaa? Asiakaspalvelun eri vaiheet Asiakkaan odotukset Asiakaspalvelun laatu Vuorovaikutustaidot Tiedottaminen ja yhteistyö Palautteen antaminen, taitolaji 12

14 Tuotenumero - 1Q Tekstiilinpesun koulutustarjotin Vastuuhenkilö: pesulasektorin markkinointipäällikkö Johanna Koskela puh tai Mihin peseminen perustuu, 1 opetustunti Sinnerin ympyrä Lika Pesuprosessi Pesuaineet Emäkset, ph Tehoaineet Valkaisu Neutralointi - Huuhtelu - Viimeistely Pesulajitelmien suunnittelu ja pesuohjelmien rakentaminen, 1 opetustunti Pesulajitelmien rakentaminen: tekstiilityypit likaisuus, likatyyppi konekanta viimeistely Pesuohjelma kullekin lajitelmalle: ohjelman osat ja ajat kullekin ohjelman osalle pesulämpötila veden taso täyttöaste annostukset Pesun laaduntarkkailu, 1 opetustunti Tuotannontekijöiden käytön optimointi eli laadun ja kustannusten tasapaino Vesi, energia, pesuaika pesukemikaalit kankaan kuluminen viimeistelyn onnistuminen uusintapesujen optimointi 13

15 Tekstiilimateriaalit ja tekstiilien hoito-ohjemerkinnät, 1 opetustunti Yleisimmät tekstiilimateriaalit Tekstiilien ominaisuudet Tekstiilien kemiallinen kestävyys Eri tekstiilimateriaalien huolto ja pesuohjelmat Tekstiilien ongelmat ja tahranpoisto Tekstiileissä oleva lika Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja Eri tahratyypit Tahranpoisto Tahranpoistorutiinit Tahrojen tunnistus Ohjeet Palveluryhmä 5 -Tekstiilianalyysit Tuotenumero 1Q Tekstiilianalyysit ja koekankaat Tekstiilityyppi Perus- Laajennettu Alennus analyysi analyysi 3 kpl Liinavaatteet % Pyyhkeet % Työvaatteet % Erikoistekstiilit Tapauskohtaisesti Koekankaat Kertapesukoekangas, 4 kpl pesukerran koekangas + analyysi: tuhkapitoisuus, valkoisuus, fluiditeetti 360 Koekangasanalyysi Kertapesukoekangas (1kpl), sis. pesuteho, tahranpoisto- ja valkaisuteho

16 Palveluryhmä 6 SAP numero Analyysireagenssi Analyysireagenssit Myyntihinta HCl 0,1 M, 1l 44, NaOH 0,1 M, 1l 61, ph-tikkuja 0-14, 100pc 36, Veden titrauskitti pehmeä vesi 246, Veden titrauskitti kokonaiskovuus 249, Metyylioranssi, 250/25ml 9, Peroksidi ppm, 100pc 78, Peroksidijäämät 0,5-25 PPM, 100pc 84, Peretikkahappo-tikkuja 5-50 ppm, 100pc 116, Peretikkahappo-tikkuja ppm, 100pc 108, Kloori ppm, 100pc 89, Puskuriliuos ph4, 1l 86, Puskuriliuos ph7, 1l 86, Puskuriliuos ph10, 1l 86, Fenolftaleiini, 250/25ml 90, Muovinen dekantteri, 100ml 9, Kertakäyttöruisku, 10ml 3, Pipettipullo tulppa 3, Pipettipullon 3, titrauskitti emäksisille tuotteille 50, x x x x Testirasia CN-21P chlorine 265,00 15

17 Palveluryhmä 7 Tuotenumero 1Q Välinehuoltolaitteiden huolto Sisältö: Huuhteludesinfektiolaitteiden (osastojen), instrumenttienpesukoneiden ja tähystinpesukoneiden pesu- ja desinfektiolämpötilan tarkistus, pesuaineannostelun tarkistus ja koneen muu tekninen toiminta. Taajuus: Sopimuksen mukaan Hyödyt: Koneiden toimintakunto varmentuu ja niistä saadaan optimaalinen hyöty. Varmennetaan potilasturvallisuus asianmukaisesti puhdistettujen ja desinfioitujen välineiden kautta. Säästö: pesuainekuluissa oikean annostelun myötä Asiakkaalle: Asiakas saa raportit validoinnin tueksi, ja tarvittaessa tekniikalle toimitetaan tiedot korjaustarpeista Hinta: 85 /kone, lisäksi laskutamme muut kulut oppaan mukaisesti, ks. sivu 3/Huom! 16

18 Palveluryhmä 8 Tuotenumero 1Q Tuholaistorjunta Sisältö: Palvelu sisältää tarpeesta riippuen lentävien hyönteisten monitoroinnin ja torjunnan, jyrsijämonitoroinnin ja torjunnan, sekä ryömivien tuholaisten monitoroinnin ja torjunnan.. Taajuus: Sopimuksen mukaan, monitorointi tyypillisesti 2-4 x vuodessa ja torjuntatoimet tarvittaessa. Hyödyt: Elintarviketurvallisuuden ja hygienian varmistus, laitteiden ja rakenteiden kunnossapito, sekä asiakastyytyväisyys. Palvelulla voidaan ehkäistä myös mm. jyrsijöiden aiheuttamia sähköpaloja. Asiakkaalle: Asiakas saa raportit monitoroinnista ja mahdollisista torjuntatoimista osana omavalvontaansa. Hinta: määräytyy tilojen ja vaadittavien laitteiden ja toimenpiteiden mukaan. Vastuuhenkilö: Kehityspäällikkö Kai Ahlgren, puh tai 17

Puhtaanapito elintarviketiloissa 18.1.2012

Puhtaanapito elintarviketiloissa 18.1.2012 Puhtaanapito elintarviketiloissa 18.1.2012 Elintarvike-, matkailu-, ravitsemis- ja puhdistuspalvelut, ravintolat Opettaja Seija Ikonen ja Eija Maaranen 2 Sisältö Omavalvonta Lika Siivousmenetelmät, - välineet

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto LAADUNVARMISTUS Suomen sisävesiammattikalastajat ry Laatujaosto Jokainen laadunhallintajärjestelmää noudattava kalastaja tai kalastusyritys on täydentänyt omat tietonsa järjestelmään liitteillä - 5. Laadunvarmistuksen

Lisätiedot

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset)

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset) 151 Tampereen kaupunki OHJE 1(15) Yhdyskuntapalvelut Ympäristövalvontayksikkö Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere Puh. 020 716 6700, fax 020 716 6374 Sähköposti: elintarvikevalvonta@tampere.fi

Lisätiedot

SIIVOUSTYÖN ASEPTIIKAN KEHITTÄMINEN Case Ammatillinen oppilaitos

SIIVOUSTYÖN ASEPTIIKAN KEHITTÄMINEN Case Ammatillinen oppilaitos Nina Seppänen SIIVOUSTYÖN ASEPTIIKAN KEHITTÄMINEN Case Ammatillinen oppilaitos Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Joulukuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 7.12.2010

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO 1. Alkusanat Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Toimintaa koskevat osiot on rastitettu sisällysluetteloon X = kuuluu toimintaamme Sivu s. 3 s. 5 s. 6 s. 7 s. 9 s. 10 Asiat ja vastuuhenkilöt 1 Toimipaikan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUUSUUNNITELMA 2014-2016

YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUUSUUNNITELMA 2014-2016 YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUUSUUNNITELMA 2014-2016 on iittiläinen perheyritys, joka on perustettu vuonna 2007. Toiminta-aluettamme on Kymenlaakso ja Päijät-Häme. Tuotamme korkealuokkaisia siivous- ja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA KITTILÄN KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 1 YHTEISEN VALVONTAOHJELMAN JA KUNNAN VALVONTASUUNNITELMAN SISÄL- TÖ 4 1.1 TARKASTUSTEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / s. 2 1. Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus s. 4 2. Omavalvonta ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito s. 5 2.1. Tuotteiden vastaanottotarkastukset

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2011 2014 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 8.12.2010 331 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

PESULATEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

PESULATEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO PESULATEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2002 ISBN 952 13 1612 8 (nid.) ISBN 952 13 1613 6 (pdf) 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 57/011/2002 MÄÄRÄYS Velvoittavana

Lisätiedot

Valvontatutkimusohjelma

Valvontatutkimusohjelma Ruskon kunta Vesihuoltolaitos Valvontatutkimusohjelma RUSKON KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS Voimassa alkaen 1.1.2015 Sisällys SÄÄDÖKSET... 3 1. Laitoksen yhteystiedot... 4 2. Organisaatio, hallinto ja henkilöstö...

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Tilapalvelut

Naantalin kaupunki Tilapalvelut Naantalin kaupunki Tilapalvelut SIIVOUSPALVELUIDEN KEHITYSHANKE 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISKUVAUS SIIVOUSPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA... 3 1.1 ylläpitosiivous / perussiivous... 3 1.2 ostettavat siivouspalvelut...

Lisätiedot

SIENET JA PSEUDOMONAS AERUGINOSA UIMALAITOSTEN JA JULKISTEN LIIKUNTAPAIKKOJEN KOSTEISSA TILOISSA SEKÄ YLEISISSÄ SAUNOISSA

SIENET JA PSEUDOMONAS AERUGINOSA UIMALAITOSTEN JA JULKISTEN LIIKUNTAPAIKKOJEN KOSTEISSA TILOISSA SEKÄ YLEISISSÄ SAUNOISSA Teija Pitkäkangas SIENET JA PSEUDOMONAS AERUGINOSA UIMALAITOSTEN JA JULKISTEN LIIKUNTAPAIKKOJEN KOSTEISSA TILOISSA SEKÄ YLEISISSÄ SAUNOISSA Opinnäytetyö Ympäristöteknologia Helmikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Mikä hygieniapassi on?

Mikä hygieniapassi on? Mikä hygieniapassi on? Kortti ja todistus suoritetusta hygieniaosaamistestistä, tai korvaavasta tutkinnosta. On voimassa toistaiseksi Tekijä Paula Mukka Kuka tarvitsee hygieniapassin? - Henkilö, joka työskentelee

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2012

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSET

TÄYDENNYSKOULUTUKSET TÄYDENNYSKOULUTUKSET SYKSY 2014 - KEVÄT 2015 Tarjoamme osaamista työelämän tarpeisiin. Vahvistamalla omaa ja työyhteisösi osaamista varmistat menestymisen tulevaisuudessa. Tavoitteemme on kouluttaa ja

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TUNTURI LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SODANKYLÄN KUNTA 2.1.2014 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 YLEINEN OSA... 4 1.1. Valvontasuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen... 4

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU

OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU Kotitalousopetus OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 15.12.2010 46 Voimassa toistaiseksi alkaen 1.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOTITALOUSOPETUKSEN KUVAUS, ARVOPERUSTA,

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KOTITYÖPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2005 MÄÄRÄYS 8/011/2005 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2005 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2005 ISBN 952 13 2403

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN LAADUNHALLINTAOHJELMA ( SOSIALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA)

SOSIAALIPALVELUIDEN LAADUNHALLINTAOHJELMA ( SOSIALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA) SOSIAALIPALVELUIDEN LAADUNHALLINTAOHJELMA ( SOSIALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA) 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mehiläinen Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology. LUT Energy Research report Mari Hupponen, Risto Soukka

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ

KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ KOTITYÖPALVELUN LAATUKRITEERISTÖ YRITYKSEN AVAIN MENESTYKSEEN Johtaminen Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta Henkilöstö ja osaaminen Resurssit Prosessit Tämä laatukriteeristö on tarkoitettu yrityksen

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut

Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut Joutsenmerkin kriteerit Siivouspalvelut Versio 2.2 17. maaliskuuta 2009 30. kesäkuuta 2014 Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin.

Lisätiedot