Palveluopas 2014 Palveluopas 2014 Auditoinnit Omavalvonta Hygienianäytteet Tekstiilianalyysit Analyysireagenssit Huoltopalvelut Tuholaistorjunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluopas 2014 Palveluopas 2014 Auditoinnit Omavalvonta Hygienianäytteet Tekstiilianalyysit Analyysireagenssit Huoltopalvelut Tuholaistorjunta"

Transkriptio

1 Palveluopas 2014 Palveluopas 2014 Auditoinnit Omavalvonta Hygienianäytteet Tekstiilianalyysit Analyysireagenssit Huoltopalvelut Tuholaistorjunta

2 Hyvä asiakkaamme Tässä oppaassa esitellään yrityksemme tarjoamia palveluita. Palvelumme liittyvät hyvän hygienian toteutukseen ja seurantaan mitä erilaisimmissa toimintaympäristöissä elintarviketeollisuudesta terveydenhuollon erikoisyksiköihin. Tarjoamme palvelukokonaisuuksia mm. laadun ja kustannusten hallintaan, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja prosessien ja laitosten suunnitteluun, sekä laatujärjestelmien kuten omavalvontasuunnitelmien rakentamiseen. Erityisen tärkeä osa toimintaamme on asiakkaidemme sekä heidän asiakkaidensa asiakastyytyväisyyden lisääminen. Puhtaus yksin ei riitä, vaan jatkuva tavoitteemme on asiakkaan toiminnan kokonaisvaltainen helpottaminen ja kustannusten optimointi. Meillä on vahvaa näyttöä palveluidemme vaikutuksesta asiakkaidemme kustannusten hallintaan, elintarviketeollisuuden ja HoReCa-sektorin asiakkaidemme hävikinhallintaan sekä energian ja veden kulutuksen (mukaan lukien jätevesi) ja kierrätyskustannusten hallintaan. Autamme asiakkaitamme myös erilaisten näytteiden otossa ja analysoinnissa. Otamme pinta- ja omavalvonnan näytteitä pikamenetelmillä, kasvatusmenetelmällä sekä sertifioidulla ja akkreditoidulla ATP-menetelmällä. Kenttähenkilöstömme on näytteenottoon sertifioituja. Ruokanäytteiden analysointipalvelun myötä asiakkaamme saavat akkreditoidun elintarvikelaboratorion virallisen raportin, esimerkiksi omavalvontaansa liitettäväksi ja viranomaisia varten. Koulutustarjontamme kattaa kaikki puhtauden ja hygienian osa-alueet tiettyjen työvaiheiden opastuksesta hygieniaosaamiskokonaisuuksiin. Kokonaisvaltaiseen hygieniakonseptiimme kuuluu myös tuhoeläinten, kuten jyrsijöiden ja lentävien tuholaisten, monitorointi - ja tarvittaessa hävittäminen elintarviketiloista. Hyvä hygienia näkyy näytteissä, mutta ennen kaikkea se näkyy asiakkaidemme tuloksissa sekä henkilökunnan työtyytyväisyytenä! 28. helmik. 14

3 Diversey Consulting -palvelut sivu Palveluryhmä 1 Auditoinnit 4 Palveluryhmä 2 Omavalvonta 5 Palveluryhmä 3 Hygienianäytteet Pintahygienianäytteet Vesinäytteet Elintarvikenäytteet 8 Palveluryhmä 4 Koulutukset 9 Palveluryhmä 5 Tekstiilianalyysit 15 Palveluryhmä 6 Analyysireagenssit 16 Palveluryhmä 7 Huoltopalvelut 17 Palveluryhmä 8 Tuholaistorjunta 18 Huom! Palveluoppaan hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Palveluiden tuotehintojen lisäksi veloitamme: matkatunnit 50 /h kilometrikorvaukset 0,61 /km päivärahat, kokopäivä 39 päiväraha, ½-päivä 18 tarvittaessa majoituskulut Pienin aikaveloitus on 0,5 h. Koulutusten peruutus: Asiakkaan peruuttaessa koulutustilaisuuden 4 viikkoa ennen tilaisuutta laskutamme 25 % tilaisuuden hinnasta ja 2 viikkoa ennen tilaisuutta 50 % hinnasta. Tämän jälkeen laskutamme koko summan. Laskutamme laskutuslisän, jos lasku halutaan jaettavan usean maksajan kesken. 2

4 Palveluryhmä 1 - Auditoinnit Tuotenumero 1Q Hygienia-auditointi Sisältö: Kaikkien ruuanvalmistus-, varastointi- ja käsittelytilojen hygienia-auditointi 1. Omavalvontaan liittyvät: varastointi- ja säilytystilojen arvioinnit lämpötilojen mittaukset päivämäärämerkintöjen seuranta yleishygienian arviointi valmistusprosessin kulun seuranta ja arviointi työhygienian arviointi (käsi-, vaate- ja prosessihygienia) 2. Käyntien yhteydessä voidaan ottaa hygienianäytteet sertifioidulla ATP-menetelmällä esim. viranomaisia varten. Erillinen laskutus. 3. Ruokamyrkytysepäilyt. Yrityksemme asiantuntija voi pyynnöstä osallistua mahdollisten ruokamyrkytysten selvitykseen yhdessä viranomaisten kanssa. Taajuus: 2 3 kertaa vuodessa, määräajoin sovittuina ajankohtina. Hyödyt: Auditoinnin aikana paikannetaan elintarvikehygienian riskipisteet. Palauteyhteenvedossa ohjeistetaan riskin poistaminen. Palaute tukee voimakkaasti hävikin vähentämistä, ja kokemuksemme mukaan sillä voidaan vaikuttaa suoraan työturvallisuuteen ja työviihtyvyyteen. Auditoinnin avulla pystymme tehostamaan energian ja veden käyttöä sekä minimoimaan jäteveden syntymisen. Auditoinnin tuloksien perusteella henkilökunnan täsmäkoulutus tehostuu ja tuloksien avulla pystytään tehokkaammin valmistautumaan virallisiin tarkastuksiin kuten Oiva-arviointeihin. Asiakkaalle: Auditoinnin ja näytteiden tuloksista raportoidaan asiakkaalle ja tuloksen perusteella toimintaa ohjeistetaan kohti parempaa hygieniaa. Hinta: 150 per tunti + mahdolliset näytteet 3

5 Palveluryhmä 2 - Omavalvonta Tuotenumero 1Q Omavalvontapaketti 1 Sisältö: Omavalvonnan perustarkastus keittiö- ja tuotantotilojen siisteyden arviointi kylmävarastojen- ja laitteiden lämpötilatarkastukset pintahygienianäytteenotto akkreditoidulla menetelmällä, viisi näytettä yksi tuotenäyte käsittelyineen kokonaisraportin ja testausselosteen laatiminen Taajuus: 2 3 kertaa vuodessa tai määräajoin sovittuna. Hyödyt: Tarkastuksen avulla todennetaan hygienian ja omavalvonnan toteutuminen, sekä paikannetaan elintarvikehygienian riskipisteet. Palauteyhteenvedossa ohjeistetaan riskin poistaminen. Asiakkaalle: Tarkastuksen ja näytteiden tuloksesta raportoidaan asiakkaalle ja tuloksen perusteella toimintaa ohjeistetaan kohti parempaa hygieniaa. Näytteet ovat akkreditoitu ja käyvät virallisesta dokumentista. Hinta: 320 4

6 Palveluryhmä 3 - Hygienianäytteet 3.1 Pintahygienianäytteet Tuotenumero 1Q Pintahygienianäytteet 1 Sisältö: Pintahygienianäytteet (5 kpl) pikamenetelmällä tai vaihtoehtoisesti kasvatusmenetelmällä. Pikamenetelmät ovat ATP- tai valkuaisainetesti, kasvatusmenetelmä on Hygicult. Näytteenotto suoritetaan Diverseyn näytteenottoon akkreditoidun edustajan käynnin aikana. Taajuus: 2 3 kertaa vuodessa. Hyödyt: ATP-näyte ilmaisee pinnalla olevan orgaanisen lian ja viittaa siten pintojen puhtauteen ja mikrobikasvun potentiaaliin. Tulos annetaan numeroarvona. Valkuaistesti osoittaa pinnalla olevan proteiinin ja viittaa siten pintojen puhtauteen ja mikrobikasvun mahdollisuuteen. Tulos saadaan värimuutoksena, jonka voimakkuus kertoo lian määrän. Kasvatusmenetelmä ilmaisee pinnalla olevien mikrobien määrän ja siten pesun ja desinfektion onnistumisen. Menetelmä on hyvin visuaalinen esimerkiksi henkilöstön koulutuksissa. Hygicult-tulos ilmoitetaan pesäkkeitä muodostavina yksiköinä (PMY). Asiakkaalle: Testien tuloksista raportoidaan asiakkaalle ja tuloksen perusteella toimintaa ohjeistetaan kohti parempaa hygieniaa. Hinta: 80 per testauskerta Tuotenumero 1Q Pintahygienianäytteet 2 Sisältö: Pintahygienianäytteet (5 kpl) akkreditoidulla menetelmällä. Tarvittaessa otetaan tuotenäytteet, kirjataan, pakataan sekä laaditaan raportti ja testausselostus. Taajuus: 2 3 kertaa vuodessa tai omavalvontaan kirjatun suunnitelman mukaisesti. Hyödyt: Näyte osoittaa pinnalla olevan orgaanisen lian ja viittaa siten pintojen puhtauteen ja mikrobikasvun mahdollisuuteen. Tulos annetaan numeroarvona. Asiakkaalle: Testien tuloksista raportoidaan asiakkaalle ja tulosten perusteella toimintaa ohjeistetaan kohti parempaa hygieniaa. Menetelmä ja tulos ovat akkreditoituja. Hinta: 175 per testaus 5

7 3.2 Vesinäytteet Tuotenumero 1Q Elintarvikelaitos käyttövesi, normaali Sisältö: Koliformiset bakteerit Taajuus: Tarvittaessa tai omavalvontaan kirjatun mukaisesti. Hyödyt: Mikrobiologinen laadunarviointi. Lakisääteisten määräysten täyttäminen. Asiakkaalle: Näytteet on akkreditoitu ja raportti on virallinen dokumentti. Hinta: 25 Tuotenumero 1Q Elintarvikelaitos käyttövesi, laaja Sisältö: koliformiset bakteerit enterokokit heterotrofinen pesäkeluku 22 ºC Clostridium perfringens Taajuus: Tarvittaessa tai omavalvontaan kirjatun mukaisesti. Hyödyt: Mikrobiologinen laadunarviointi. Lakisääteisten määräysten täyttäminen. Asiakkaalle: Näytteet on akkreditoitu ja raportti on virallinen dokumentti. Hinta: 90 Tuotenumero 1Q Uima-allasvesi, normaalipaketti Sisältö: heterotrofinen pesäkeluku, 22 ºC heterotrofinen pesäkeluku, 36 ºC Pseudomonas aeruginosa, sameus, ph, vapaa kloori, kokonaiskloori Taajuus: Sopimuksen mukaan Hyödyt: Uima-allasveden mikrobiologinen ja kemiallinen laadunarviointi. Lakisääteisten määräysten täyttäminen. Asiakasviihtyvyyden ja turvallisuuden takaaminen. Asiakkaalle: Kartoituksen tulos raportoidaan asiakkaalle ja toimintaa ohjeistetaan sen perusteella kohti parempaa hygieniaa. Näytteet on akkreditoitu ja raportti on virallinen dokumentti. Hinta: 125 6

8 3.3 Elintarvikenäytteet Tuotenumero 1Q Tuore- ja annossalaatit Sisältö: esikäsittely alustava aistinvarainen arvio E. Coli Bacillus cereus Staphylococcus aureus hiivat ja homeet Hinta 105 Tuotenumero 1Q Valmisruoat Sisältö: Hinta 95 esikäsittely kokonaismikrobit enterobakteerit Bacillus cereus hiivat ja homeet Tuotenumero 1Q Jauheliha-/raakalihavalmiste, iso Sisältö: esikäsittely alustava aistinvarainen arvio Escherichia coli salmonella *) kokonaismikrobit Hinta 105 *) Mahdolliset Salmonella-kannan varmistus- ja tyypityskulut erikseen toteutuman mukaan. 7

9 Palveluryhmä 4 - Koulutukset Koulutustarjottimet, koulutuskokonaisuudet ja hinnoittelu Koulutustarjottimet on rakennettu siten, että asiakas voi poimia niiltä joko yhden tai useampia esityksiä ja rakentaa niistä omiin tarpeisiinsa soveltuvan koulutuskokonaisuuden. Koulutusten tarkempi sisältö suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Koulutuskokonaisuuksien, kuten hygieniaosaamistestiin valmentava koulutus, hinnat löytyvät kyseisen tuotteen kohdalta. Koulutustarjottimen opetustunnin (45 min) hinta on alv. Kts. koulutuskokonaisuuksien kesto oppaasta. Hintaan sisältyy yksi luentomoniste, josta asiakkaalla on lupa ottaa tarvitsemansa määrä kopioita. Emme aseta rajoituksia luentotilaisuuden osallistujamääriin, huomaa että hygieniaosaamistesteissä, joissa osallistujia on yli 40, on Eviran määräysten mukaan oltava lisävalvoja. Valvojan kustannus lisätään testin hintaan. Mikäli Diversey Consulting järjestää koulutustilat ja tarjoilun, laskutamme niistä erikseen omakustannushinnan mukaisesti. Muut hintaan vaikuttavat tekijät: ks. Palveluopas sivu 3/Huom! 8

10 Tuotenumero 1Q Hygieniaosaamistestiin valmentava koulutus (½-päivä) Sisältö: Hinta: 750 Ohjelma muokataan elintarviketurvallisuuden koulutuskokonaisuudesta kohderyhmän tarpeiden mukaan Tuotenumero 1Q Hygieniaosaamistesti ja hylätyn testin uusiminen Sisältö: 45 min hygieniaosaamiskokeen valvonta Kokeiden korjaus ja tulosten vienti rekisteriin Todistukset, todistuksien allekirjoitus ja postitus Hinta: 40 Tuotenumero 1Q Todistuksen perusteella myönnetty osaamistodistus ja uusi todistus kadonneen tilalle Sisältö: Tietojen vieminen rekisteriin Todistukset, allekirjoitus ja postitus Hinta: 30 Tuotenumero 1Q Koulutusohjelmat laadunhallintaan ja - parannukseen, ympäristön hallintaan sekä kemikaalilainsäädäntöön Vastuuhenkilö: Kehityspäällikkö Kai Ahlgren, puh tai Sisältö: Hinta: Laadunhallinta ja parannus, hävikin torjunta Ympäristömyötäisyyden kehittäminen Laite- ja rakennesuunnittelu Yhdistelmätyöntekijä- ja moniosaajakoulutukset Työturvallisuus, ergonomia ja työhyvinvointi Kemikaalilainsäädännön toteutuminen Laajuus ja aihealueet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa kohderyhmän koulutustarpeiden mukaan 225 /tunti 9

11 Tuotenumero - 1Q Siivouksen ja keittiön koulutustarjotin Vastuuhenkilö: menetelmäasiantuntija Minna Konttila puh tai Puhdistusainekemia ja puhdistusaineiden turvallinen käyttö, 3 opetustuntia Puhdistustapahtuman osatekijät Mitä pinnoilta poistamme - lika ja sen eri olomuodot ph-asteikko Puhdistusaineiden tehoaineet ja niiden tehtävät Puhdistusaineiden valintaan vaikuttavat tekijät Puhdistusaineiden oikea annostelu ja annostelulaitteet Tuote-etiketti, varoitusmerkit ja käyttöturvallisuustiedote Suojautuminen ja suojaimet Mikrokuitusiivous, 3 opetustuntia Mikrokuitusiivouksen toteuttamisen osatekijät Mikrokuitu tutkimusten valossa Mihin mikrokuidun puhdistuskyky perustuu Mikrokuitutuotteiden oikea käyttö Siivousvälineiden käyttö ja ergonomiavinkit Mikrokuituisten siivoustekstiilien ja siivousvälineiden puhdistus Lattioiden kunnossapito 1. Pintapesu ja vahaus, 3 opetustuntia Tärkeät asiat pintapesun onnistumiselle Pintapesun oikea ajoitus, aineiden oikea valinta ja annostus Käytettävät välineet ja koneet Pintapesun oikea suoritus Vahausolosuhteet ja käytettävät vahat Paikkavahauksen ja vahauksen oikea suoritus 10

12 Lattioiden kunnossapito, jatkuu 2. Vahanpoisto ja vahaus, 4 opetustuntia Tärkeät asiat peruspesun onnistumiselle Lattiamateriaalien tunnistus Vahanpoistoaineiden koostumus, oikea valinta ja annostus Välineiden ja koneiden valinta ja toimivuus Vahanpoiston oikea suoritus Vahat ja suoja-aineet sekä niiden oikea valinta Vahauksen oikea suoritus ja vahauksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät 3. Lattioiden hoito, 2 opetustuntia Miksi lattioita pitää hoitaa? Vahattujen ja vahaamattomien pintojen hoito Lattianhoitokoneet ja laikat Lattianhoitotuotteet, lattioiden hoitomenetelmät Yhdistelmäkoneen oikea käyttö Keittiön siivous 1. Keittiöhygienia, 3 opetustuntia Miten keittiöhygienia pitää toteuttaa? Käytettävät puhdistus- ja desinfiointiaineet Käytettävät siivousvälineet ja niiden puhdistus Aseptinen työskentely Käytettävien siivousmenetelmien erot Työntekijän henkilökohtainen hygienia 11

13 Märkätilojen siivous 1. Kosteiden tilojen puhtaanapito, 3 opetustuntia Avainasiat kosteiden tilojen puhtaanapidossa Kosteiden tilojen mikrobit Käytettävät puhdistus- ja desinfiointiaineet Kosteiden tilojen siivoustyön toteuttaminen (siivousmenetelmät, aseptinen työskentely, suojautuminen) Annostelulaitteet ja annostelujärjestelmät Käytettävät siivousvälineet ja koneet ja niiden ergonominen käyttö Laadun varmistus ja puhtauden mittaus Ergonomia 1. Siivous- tai keittiötyön ergonomia, 3 opetustuntia Mitä ergonomia on? Siivous- tai keittiötyön kuormittavuus Ergonomia osana työhyvinvointia Miten työskentelen ergonomisesti oikein? Työyhteisön kehittäminen 1. Oman työn suunnittelu, 3 opetustuntia Siivous- tai keittiötyö tänään Työn suunnittelun tarkoitus ja tavoite Työtekijän saama hyöty työn suunnittelusta Työohjeet ja niiden tehtävä Oman työn suunnittelun periaatteet ja sisältö Työpäivän ja työviikon suunnittelu Harvemmin tehtävien töiden suunnittelu Muutokset ja äkkitilanteet 2. Asiakaslähtöisyys siivous- tai keittiötyössä, 3 opetustuntia Mitä palvelu tarkoittaa? Asiakaspalvelun eri vaiheet Asiakkaan odotukset Asiakaspalvelun laatu Vuorovaikutustaidot Tiedottaminen ja yhteistyö Palautteen antaminen, taitolaji 12

14 Tuotenumero - 1Q Tekstiilinpesun koulutustarjotin Vastuuhenkilö: pesulasektorin markkinointipäällikkö Johanna Koskela puh tai Mihin peseminen perustuu, 1 opetustunti Sinnerin ympyrä Lika Pesuprosessi Pesuaineet Emäkset, ph Tehoaineet Valkaisu Neutralointi - Huuhtelu - Viimeistely Pesulajitelmien suunnittelu ja pesuohjelmien rakentaminen, 1 opetustunti Pesulajitelmien rakentaminen: tekstiilityypit likaisuus, likatyyppi konekanta viimeistely Pesuohjelma kullekin lajitelmalle: ohjelman osat ja ajat kullekin ohjelman osalle pesulämpötila veden taso täyttöaste annostukset Pesun laaduntarkkailu, 1 opetustunti Tuotannontekijöiden käytön optimointi eli laadun ja kustannusten tasapaino Vesi, energia, pesuaika pesukemikaalit kankaan kuluminen viimeistelyn onnistuminen uusintapesujen optimointi 13

15 Tekstiilimateriaalit ja tekstiilien hoito-ohjemerkinnät, 1 opetustunti Yleisimmät tekstiilimateriaalit Tekstiilien ominaisuudet Tekstiilien kemiallinen kestävyys Eri tekstiilimateriaalien huolto ja pesuohjelmat Tekstiilien ongelmat ja tahranpoisto Tekstiileissä oleva lika Yleisiä ongelmia ja ratkaisuja Eri tahratyypit Tahranpoisto Tahranpoistorutiinit Tahrojen tunnistus Ohjeet Palveluryhmä 5 -Tekstiilianalyysit Tuotenumero 1Q Tekstiilianalyysit ja koekankaat Tekstiilityyppi Perus- Laajennettu Alennus analyysi analyysi 3 kpl Liinavaatteet % Pyyhkeet % Työvaatteet % Erikoistekstiilit Tapauskohtaisesti Koekankaat Kertapesukoekangas, 4 kpl pesukerran koekangas + analyysi: tuhkapitoisuus, valkoisuus, fluiditeetti 360 Koekangasanalyysi Kertapesukoekangas (1kpl), sis. pesuteho, tahranpoisto- ja valkaisuteho

16 Palveluryhmä 6 SAP numero Analyysireagenssi Analyysireagenssit Myyntihinta HCl 0,1 M, 1l 44, NaOH 0,1 M, 1l 61, ph-tikkuja 0-14, 100pc 36, Veden titrauskitti pehmeä vesi 246, Veden titrauskitti kokonaiskovuus 249, Metyylioranssi, 250/25ml 9, Peroksidi ppm, 100pc 78, Peroksidijäämät 0,5-25 PPM, 100pc 84, Peretikkahappo-tikkuja 5-50 ppm, 100pc 116, Peretikkahappo-tikkuja ppm, 100pc 108, Kloori ppm, 100pc 89, Puskuriliuos ph4, 1l 86, Puskuriliuos ph7, 1l 86, Puskuriliuos ph10, 1l 86, Fenolftaleiini, 250/25ml 90, Muovinen dekantteri, 100ml 9, Kertakäyttöruisku, 10ml 3, Pipettipullo tulppa 3, Pipettipullon 3, titrauskitti emäksisille tuotteille 50, x x x x Testirasia CN-21P chlorine 265,00 15

17 Palveluryhmä 7 Tuotenumero 1Q Välinehuoltolaitteiden huolto Sisältö: Huuhteludesinfektiolaitteiden (osastojen), instrumenttienpesukoneiden ja tähystinpesukoneiden pesu- ja desinfektiolämpötilan tarkistus, pesuaineannostelun tarkistus ja koneen muu tekninen toiminta. Taajuus: Sopimuksen mukaan Hyödyt: Koneiden toimintakunto varmentuu ja niistä saadaan optimaalinen hyöty. Varmennetaan potilasturvallisuus asianmukaisesti puhdistettujen ja desinfioitujen välineiden kautta. Säästö: pesuainekuluissa oikean annostelun myötä Asiakkaalle: Asiakas saa raportit validoinnin tueksi, ja tarvittaessa tekniikalle toimitetaan tiedot korjaustarpeista Hinta: 85 /kone, lisäksi laskutamme muut kulut oppaan mukaisesti, ks. sivu 3/Huom! 16

18 Palveluryhmä 8 Tuotenumero 1Q Tuholaistorjunta Sisältö: Palvelu sisältää tarpeesta riippuen lentävien hyönteisten monitoroinnin ja torjunnan, jyrsijämonitoroinnin ja torjunnan, sekä ryömivien tuholaisten monitoroinnin ja torjunnan.. Taajuus: Sopimuksen mukaan, monitorointi tyypillisesti 2-4 x vuodessa ja torjuntatoimet tarvittaessa. Hyödyt: Elintarviketurvallisuuden ja hygienian varmistus, laitteiden ja rakenteiden kunnossapito, sekä asiakastyytyväisyys. Palvelulla voidaan ehkäistä myös mm. jyrsijöiden aiheuttamia sähköpaloja. Asiakkaalle: Asiakas saa raportit monitoroinnista ja mahdollisista torjuntatoimista osana omavalvontaansa. Hinta: määräytyy tilojen ja vaadittavien laitteiden ja toimenpiteiden mukaan. Vastuuhenkilö: Kehityspäällikkö Kai Ahlgren, puh tai 17

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Kolmas luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Laatujärjestelmän kehittämisen vaiheet 1. Yrityksen johdon roolin selvittäminen 2. RABC

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö. Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola Eurofins Scientific Finland Oy, Kokkola PL 1100 (Kemirantie 1) 67101 KOKKOLA Puh. 0447819001 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2013 Anaerobiset

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 SeiLab Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Vaasantie 1 C 60100 SEINÄJOKI Puh. 06 425 5701 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

LIITE 1. REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky Elintarvike- ja vesilaboratorio Kallionkatu 10-16 C 11100 Riihimäki EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr NMKL 86:2006

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Ramboll Finland Oy Ramboll Analytics Niemenkatu 73 15140 LAHTI Puh. 0403567895 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Formaldehydi akkr STM:n Asumisterveysohje (2003:1), Asumisterveysopas

Lisätiedot

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009

Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Rauman kaupunki, Ympäristölaboratorio PL 238 26101 Rauma EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveys Sieni-itiöt, materiaalit arv Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2009 Sieni-itiöt, pintanäytteet

Lisätiedot

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008

Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja Asumisterveysopas 2008 Jyväskylän kaupunki, Ympäristötoimen laboratorio Eeronkatu 10 40720 Jyväskylä EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Keräinnäytteen tutkiminen arv STM:n Asumisterveysohje 2003 ja

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Hallinto-osasto Suunnittelu- ja ohjausyksikkö 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Porilab Tiedepuisto 4, A-rakennus 28600 PORI Puh. 0447013343 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit ISO 4833-1:2013

Lisätiedot

1. Yleispuhdistusaine

1. Yleispuhdistusaine Liite 1. 1/16 Tarjoaja ja puh.nro: Valkeakoski ja Akaa / pesu- ja puhdistusaineet, henkilöhygieniatuotteet, siivousvälineet, suojakäsineet, jätesäkit, konetiski- ja huuhtelukirkasteaineet Mikäli kaikkia

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuun laboratorio Jokikatu 8 80220 JOENSUU Puh. 017 2647200 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat, ja aktino), pitoisuus

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012

Oulun seudun ympäristötoimi. Raportti 2/2012 Oulun seudun ympäristötoimi Raportti 2/2012 Ravintolakeittiön puhtausprojekti 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 1 3. KEITTIÖN PUHTAANAPIDON ARVIOINTI... 2 3.1. Lattia- ja

Lisätiedot

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO TUTKINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI PAKOLLISET OSAT: 2 PUHDISTAMINEN JA DESINFEKTIO NÄYTTÖYMPÄRISTÖ/ YMPÄRISTÖT Aseptisesti työskenteleminen noudattaa hyviä sairaalahygieniatapoja sekä aseptista työjärjestystä edeten puhtaasta likaiseen

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES

Pvm/Datum/Date Aerobiset mikro-organismit akkr ISO :2013 Myös rohdosvalmisteet ja ravintolisät. Sisäinen menetelmä, OES 1 Novalab Oy, Kemian ja mikrobiologian osastot Lepolantie 9 03600 KARKKILA Puh. 09 2252860 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Aerobiset mikro-organismit akkr ISO 4833-1:2013 Myös rohdosvalmisteet

Lisätiedot

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus

Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Siipikarjatilan omavalvontakuvaus Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 134/2006 edellyttää alkutuotannon toimijoilta

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Salaattibaarit. Hanketiivistelmä. Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari. Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin

Salaattibaarit. Hanketiivistelmä. Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari. Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin Salaattibaarit Hanketiivistelmä Kuva haettu Googlen kuvahaulla salaattibaari Helmikuu 2016 Terveystarkastaja Annika Porthin Johdanto Vuoden 2015 valvontasuunnitelmaan sisältyi hanke nimeltä Ruokakauppojen

Lisätiedot

Hygieniariskin hallinta

Hygieniariskin hallinta Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Toinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Hygieniariskin hallinta KEUDA 2 1 Hygieniariskin hallinta Vesi Tekstiilit Kontaminoituminen

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa

ROVANIEMEN KAUPUNKI. Hyvinvoiva lapsi. Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa ROVANIEMEN KAUPUNKI Hyvinvoiva lapsi Hygienia ja infektioiden torjunta perhepäivähoidossa Varhaiskasvatuspalvelut 2015 Työryhmä: Ahlsved Matias, tartuntataudeista vastaava hoitaja, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp

Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen ja asiakkaan

Lisätiedot

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet

Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Perhepäivähoidon hygieniaohjeet Hygienia ja puhtaus Hygienia on aikuisen ja lasten henkilökohtaista hygieniaa sekä työympäristön-, lelujen ja elintarvikkeiden puhtautta. Hygienian tehostaminen päivähoidossa

Lisätiedot

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORION PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT alkaen OULU 2014

ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORION PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT alkaen OULU 2014 ELINTARVIKE- JA YMPÄRISTÖLABORATORION PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2014 alkaen OULU 2014 Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos Elintarvike- ja ympäristölaboratorio Postiosoite PL 19, 90015 Oulun

Lisätiedot

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut

Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa. Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Ruokahuolto ja omavalvonta hoitolaitoksissa Kati Kankare VSSHP Ravintopalvelut Kuka valvoo ruokaa? Elintarvikelaki ohjaa ruokahuoltoa. Kunnan terveystarkastajat valvovat elintarvikehygieniaa. (iva tarkastus)

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Puhdistuspalvelujen osaamisala, toimitilahuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus Näyttö

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

OPETUS JA TUTKIMUSTAUSTA

OPETUS JA TUTKIMUSTAUSTA TUTKITTUA PUHTAUTTA Tuula Suontamo Oy Puhtausalan koulutus ja konsultointi Puhtauden laadun mittaus Kenttätutkimukset OPETUS JA TUTKIMUSTAUSTA Siivouskemian opettaja ja kouluttaja vuodesta 198 Keski-Suomen

Lisätiedot

Ravintoloiden jääpalojen hygieeninen laatu

Ravintoloiden jääpalojen hygieeninen laatu OULU OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI RAPORTTI 6/2009 Ravintoloiden jääpalojen hygieeninen laatu SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 PROJEKTIN TOTEUTUS... 2 POHJATIETOA... 3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA RAJA-ARVOT... 3

Lisätiedot

SIIVOUSKEMIAN HAASTEET PUHTAUSPALVELUISSA

SIIVOUSKEMIAN HAASTEET PUHTAUSPALVELUISSA LUMAT 3(7), 2015 SIIVOUSKEMIAN HAASTEET PUHTAUSPALVELUISSA Tuula Suontamo Tuula Suontamo Oy Tiivistelmä Puhtaus on meille kaikille monella tapaa tuttu käsite. Tiedämme, että puhtaus on terveyden tekijä,

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2

Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 1 Siivouspalvelukuvaus LIITE 2 Asiakas Sopimuskohde / osoite Ylläpitosiivous Wiitaunioni; siivouspalvelut Muurasjärven kotipalvelu Toukolantie 7 44 880 Muurasjärvi Siivottava pinta-ala 49,5 m2 Säännöllisin

Lisätiedot

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista

Ajankohta Arvioinnin kohteet tutkinnon perusteista TUTKINNON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA: KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen osaamisala, kodinhuoltaja Tutkinnon osa Näytön kuvaus ja kesto Näyttö

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio

Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio HINNASTO 1.2.2012- Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio Haapaveden kaupungin ympäristölaboratorio on Finas-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Ammoniakki, aktiivikeräys arv-16 Methods of air sampling and analysis, 3rd

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T032/M24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH OF SAIMAA Tunnus Code

Lisätiedot

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus

Laboratorioprosessin. koostuu Labquality-päivät PSHP Laboratoriokeskus Laboratorioprosessin i laatu; mistä elementeistä laatu koostuu Labquality-päivät 5.2.2010 Oili Liimatainen PSHP Laboratoriokeskus Laadussa huomioitava Preanalytiikka Analytiikka Postanalytiikka Kansainvälisiin

Lisätiedot

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa

Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Ensimmäinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Tekstiilihuollon laadunhallinnan kehitys 2001 Valkopesun laadunvalvonnan nimi muutetaan

Lisätiedot

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide:

3. Puhtaanapito 3.1. Tilojen yleinen siisteys ja puhtaus Oiva-huomio: Toimenpide: Liite 1qs, Elintarvikkeiden myynti ja tarjoilu (13.1.2014) Sivu 1 / 5 Tarkastuksen suorittaja Tarkastuksen pvm Huoneiston nimi ja osoite Läsnä: Toteutus A B C D Ei sovelleta Ei tarkasteta 1. Omavalvontasuunnitelma

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

Testausseloste 2009-2611-1 1(1) Vesinäyte 31.07.2009

Testausseloste 2009-2611-1 1(1) Vesinäyte 31.07.2009 Testausseloste 2009-2611-1 1(1) Vesinäyte 31.07.2009 Ulvilan Näytetiedot Näyte Näyte otettu 28.07.2009 Näytteen ottaja Haanpää Saapunut 28.07.2009 Näytteenoton syy Jatkuva valvonta Tutkimus alkoi 28.07.2009

Lisätiedot

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono

Arviointiasteikko: A = hyvä, B = tyydyttävä, C = välttävä, D = huono 1 Tarkastuksen suorittajan nimi: Tarkastuksen päivämäärä: Laitoksen nimi: tulee esitäytettynä KUTI 1 -tietona Hyväksymisnumero: tulee esitäyt. KUTI 1 -tietona Läsnä: 1 Yleistä 1.1 Tilojen sijoittelu (ristikontaminaation

Lisätiedot

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta

Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta RAPORTTI 3/2006 OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRASTO Elintarvikekioskien omavalvonnan tason arviointi ja tupakan myynnin omavalvonta SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Elintarvikekioskien omavalvontasuunnitelma...

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

e-water PINTAHYGIENIAN JA SIIVOUSTYÖ LAADUN VARMISTUS Suomen Vesikoulutus Puhdasvesi Risteily 2016

e-water PINTAHYGIENIAN JA SIIVOUSTYÖ LAADUN VARMISTUS Suomen Vesikoulutus Puhdasvesi Risteily 2016 e-water PINTAHYGIENIAN JA SIIVOUSTYÖ LAADUN VARMISTUS Suomen Vesikoulutus Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Suomen Vesikoulutus Suomen Vesi-isännöinti www.puhdasvesi.fi e-water.fi -palvelu e-water.fi on Suomen

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

Siivouspalvelujen palvelukuvaus

Siivouspalvelujen palvelukuvaus Siivouspalvelujen palvelukuvaus Tarvasmäen päiväkoti, Versotie 1, 13300 Hämeenlinna Tuulikaappi Ovista ja ovenpielistä likaantuneiden kohtien pyyhintä Kura-aikoina mattojen imurointi joka päivä; Muina

Lisätiedot

Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002

Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002 Uimahallien puhtausnäyteprojekti 2002 II Oulun kaupunki F. Ympanstovlrasto ~ Raportti 4/2002 .. SISALLYSLUETTELO 1. Johdanto 1 Sivu 2. Yleistä 1 3. Projektin toteutus 2 4. Tutkimustulokset 2 5. Tulosten

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 211333 (4359/TALVES), saapunut 6.9.2016 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 25581 Raakavesi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi?

Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Ryhtyisinkö elintarvikealan yrittäjäksi? Salon kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Hornintie 2-4, 24800 Halikko, terveystarkastaja p. 02 778 4608, marjo.harkonen@salo.fi Tarvittavat ilmoitukset/hakemukset

Lisätiedot

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet

Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Influenssapotilaan pisaraja kosketusvarotoimet Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 17.10.2016 Tuula Keränen, hygieniahoitaja infektioiden torjuntayksikkö

Lisätiedot

Siivouspalvelukuvaus Liite 3

Siivouspalvelukuvaus Liite 3 1 Siivouspalvelukuvaus Liite 3 Asiakas Sopimuskohde / osoite Wiitaunioni; siivouspalvelut Kuntoutumiskeskus Miekku Haapaniementie 27 44 500 VIITASAARI Siivottava pinta-ala 440,40 m 2 Työaika on 2,0 h/kerta;

Lisätiedot

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua

Kliinisesti merkittävien bakteerien jaottelua Johdanto kliinisesti merkittäviin bakteereihin Miksi kliininen bakteriologia on tärkeää? Bakteerien luokittelusta Bakteeri-infektiot Patogeeni Tartunnanlähde Ennaltaehkäisy Bakteriologista diagnostiikkaa

Lisätiedot

FinnClean Seminaari Tähtien sali

FinnClean Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? FinnClean 2011 26.10.2011 Seminaari Tähtien sali PITÄVÄTKÖ PALVELUNTUOTTAJAN LAATULUPAUKSET? MITÄ ON PYYDETTY TARJOUSPYYNNÖSSÄ? MITÄ TARJOAJA LUPAA TARJOUKSESSAAN?

Lisätiedot

Kunnon välineillä siivous sujuu

Kunnon välineillä siivous sujuu Kunnon välineillä siivous sujuu Siivoaminen on tärkeää näkymätöntä työtä, jonka ansiosta pinnat pysyvät hyvinä, viihtyvyys lisääntyy, eivätkä mikrobit pääse lisääntymään. Jotta siivoustyö sujuisi mahdollisimman

Lisätiedot

PUHTAASTI PAREMPI PINTA

PUHTAASTI PAREMPI PINTA PUHTAASTI PAREMPI PINTA PUHTAASTI PAREMPI PINTA HYVÄ ASIAKAS: Tarjoamme teille uudenlaista pinnoitusta tiloihinne puhtaanapitoa ja hygieenisyyttä helpottamaan. Suomalaisen nanoteknologian huipputuotteilla

Lisätiedot

Mikrobiologiset ohje-arvot työryhmä. Ajankohtaista laboratoriorintamalla Laatupäällikkö Sanna Raunila, Saarioinen Oy

Mikrobiologiset ohje-arvot työryhmä. Ajankohtaista laboratoriorintamalla Laatupäällikkö Sanna Raunila, Saarioinen Oy Mikrobiologiset ohje-arvot työryhmä Ajankohtaista laboratoriorintamalla 1.10.2014 Laatupäällikkö Sanna Raunila, Saarioinen Oy Mikä työryhmä? EVIRAn Elintarvikelaboratoriotoimikunta (ELATO) on perustanut

Lisätiedot

Hämeenlinna

Hämeenlinna Hämeenlinna 24.5.2016 MIKÄ OIVA? Valtakunnallista uutta elintarvikevalvonnan tietojen julkistamisjärjestelmää kutsutaan Oivaksi. Valvontatietojen julkistaminen perustuu elintarvikelakiin (23/2006). MIKÄ

Lisätiedot

Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje. Päivi Aalto

Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje. Päivi Aalto Laivatarkastuksen uusi kansallinen soveltamisohje Päivi Aalto 18.1.2016 Terveydensuojelulaki Kunnan terveydensuojeluviranomainen tarkastaa alukset ja antaa terveyssäännöstön liitteen 3 mukaisen todistuksen

Lisätiedot

PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN

PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN PINTAPUHTAUDEN MITTAAMINEN 41. Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 10.3.2015 Katja Koukkari HUS, Hyvinkään sairaala Taustatietoa testaukselle Hoitoympäristön merkityksestä hoitoon liittyvien infektioiden

Lisätiedot

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta

Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Elintarvikkeiden suoramyynti lainsäädäntö ja omavalvonta Huomisen Osaajat hanke KASVUA HÄMEESSÄ HUOMISEN HÄMÄLÄINEN RUOKA Maatilamyynnin omavalvontaneuvoja koulutus MAATILAMYYNNIN OMAVALVONTA- NÄYTTEET

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

yksilöllisiä ja testattuja laitostekstiilejä Mikrokuituiset toimipaikkapuvut

yksilöllisiä ja testattuja laitostekstiilejä Mikrokuituiset toimipaikkapuvut Mikrokuituiset toimipaikkapuvut 1989-380 MEDI / BRÅDIS OY Mitä puhdastilavaatetus tarkoittaa? Säädetty EU- standardissa EN 13795 Leikkausliinat, leikkaustakit ja puhdasilmapuvut, joita käytetään terveydenhuollon

Lisätiedot

Salmonellavalvonnan ja torjunnan kustannushyötyanalyysi

Salmonellavalvonnan ja torjunnan kustannushyötyanalyysi Salmonellavalvonnan ja torjunnan kustannushyötyanalyysi Jarkko Niemi ja Katriina Heinola Luonnonvarakeskus, Talous ja yhteiskunta 1 12.10.2016 Johdanto Suomalaisissa elintarvikkeissa salmonellan esiintyvyys

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

Nestemäinen, emäksinen ei-hapettava puhdistus- ja desinfiointiaine vaahtopesuun juoma- ja elintarviketeollisuudessa

Nestemäinen, emäksinen ei-hapettava puhdistus- ja desinfiointiaine vaahtopesuun juoma- ja elintarviketeollisuudessa P3-topax 960 Nestemäinen, emäksinen ei-hapettava puhdistus- ja desinfiointiaine vaahtopesuun juoma- ja elintarviketeollisuudessa Ominaisuudet vaahto helpottaa visuaalista kontrollia tehoaa hyvin bakteereja

Lisätiedot

Kuopiolainen kv-tason vesitutkimus

Kuopiolainen kv-tason vesitutkimus Kuopiolainen kv-tason vesitutkimus Ilkka Miettinen Kuopio 22.3.2011 Maailman vesipäivä / Ilkka Miettinen, THL 1 Kuopion tiedepuisto - vesiosaaminen Kuopiossa hyvä tutkimukseen perustuva asiantuntijuus

Lisätiedot

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi

Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello Syyslukukausi Malli:KATSELMOINTIDOKUMENTTI_haapop_laadukas-hankkeen tulokset - Vuosikello 16-17 Syyslukukausi Elokuu Johtaminen Ammattitutkinto tiimi Tutkintotiimi VS-tiimi Yhteiset palvelut -tiimi Hankkeet Laadunhallinta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Ympäristökeskus Elintarviketurvallisuusosasto Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (5) 29 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Nimet Yildizaydin:lle HEL 2014-008718 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. Sisäinen menetelmä, suoraviljelytekniikka. akkr ISO :2013, suora mikroskopointi

Pvm/Datum/Date akkr ISO Sisäilmanäyte. Sisäinen menetelmä, suoraviljelytekniikka. akkr ISO :2013, suora mikroskopointi 1 Metropolilab Oy Viikinkaari 4 00790 Helsinki Puh. 010 391 350 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Ammoniakki, aktiivikeräys arv-16 Methods of air sampling and analysis, 3rd

Lisätiedot

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA

PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA PROJEKTIYHTEENVETO KEBABIN HYGIEENINEN LAATU VUONNA 2016 JOHDANTO Projektin tavoitteena oli selvittää kebabravintoloiden kebabin mikrobiologista laatua. Vantaan lisäksi projektiin osallistui Helsingin

Lisätiedot

IP Perusertifiointi Kasviksille

IP Perusertifiointi Kasviksille IP Perusertifiointi Kasviksille Sertifiointijärjestelmä Standardi omavalvonta ja riskinarviointi Vedenkäytön vuosittainen riskinarviointi Kasvinsuojelu Sertifiointijärjestelmä Laatujärjestelmä astui voimaan

Lisätiedot

PALVELUMAKSUHINNASTO. Tonttijohtoihin liittyvät maksut asemakaava-alueella Uusien liittymien maksuluokat

PALVELUMAKSUHINNASTO. Tonttijohtoihin liittyvät maksut asemakaava-alueella Uusien liittymien maksuluokat PALVELUMAKSUHINNASTO Tonttijohtoihin liittyvät maksut asemakaava-alueella Uusien liittymien maksuluokat Maksuluokka I Omakoti- ja paritalot Maksuluokka II Kiinteistön vesijohto Ø 63, jätevesiviemäri 160

Lisätiedot

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia

Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Myymälässä pakattujen juustojen mikrobiologinen laatu ja käsittelyhygienia Projektiyhteenveto 2014 Pääkaupunkiseudun kunnissa toteutettiin touko-lokakuussa 2014 yhteinen projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei?

Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Mitä moniresistentin mikrobin kantajuus tarkoittaa? Eristääkö vai ei? Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Alueellinen koulutuspäivä 29.11.2016 Hygieniahoitaja, Anu Harttio-Nohteri/VSSHP

Lisätiedot

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet

MCF HYGIENIAPAKETTI. Bakteerit, hiivat. Homeet, levät, sienet Bakteerit, hiivat Homeet, levät, sienet Mitä Hygieniapaketti on ja miten se toimii? MCF Hygieniapaketti on käsittely- ja tuotekokonaisuus, jonka avulla hyvän hygienian ylläpito on taloudellista ja tehokasta!

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

KiiltoClean kosteissa tiloissa

KiiltoClean kosteissa tiloissa KiiltoClean kosteissa tiloissa KiiltoClean kosteissa tiloissa Kosteiden tilojen kuten pesu-, kylpyhuoneet, saunat, pukuhuoneet ja wc-tilat käyttötarkoitus edellyttää tiloilta korkeaa hygieniaa. Tiloissa

Lisätiedot

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2016 n kaupunki Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat lla 2016 Aamusta Iltaan Palvelut Oy - Kotipalvelu ark. klo 18-21 - Kotipalvelu ark. klo 21-06 34,34 / tunti 40,06 / tunti p. 045 1221 000 - Kotipalvelu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

PUHTAANAPIDON HAASTEET

PUHTAANAPIDON HAASTEET PUHTAANAPIDON HAASTEET UIMAHALLEISSA JA KYLPYLÖISSÄ 9.5.2016 ILOMANTSI PÄIVÄN SISÄLTÖÄ Puhtaanapidon haasteet uimahalliympäristössä Rakenteet ja materiaalit, kiinteistönhoito ja siivous, yhteistyö ja asiakasopastus

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.02.2003 Edellinen päiväys: 27.12.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja

MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1. MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja MAMK/Talotekniikka/Heikki Salomaa 1 MAMK/YT/Talotekniikka/LVI havaintoja Ensimmäiset insinöörityöt MTOL:ssa syksyllä 1988 - aluksi vapaaehtoinen - pian pakollinen - myös teknikkotöitä Iso muutos opiskeluun

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet

Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Sairaalarakennusten ilmanvaihtojärjestelmien puhdistamisen haasteet Rauno Holopainen Työterveyslaitos, Laadukas sisäympäristö teema Terve ja turvallinen sairaalarakennus työympäristönä 23.4.2009 Helsinki

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö

Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Eviran uusi opas elintarvikkeiden mikrobiologisista tutkimuksista Ylitarkastaja Taina Niskanen Hygieniayksikkö Ajankohtaista laboratoriorintamalla, Helsinki 13.10.2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Projektin yhteenveto. Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä

Projektin yhteenveto. Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä 1 Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä Vladimir Vanhanen, Espoon seudun ympäristöterveys Tuija Myllymäki, Espoon seudun ympäristöterveys Emma Laamanen, Espoon seudun ympäristöterveys

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Käsihygieniakampanja 2012. ivä 7.11.2011

Käsihygieniakampanja 2012. ivä 7.11.2011 Käsihygieniakampanja 2012 Tk -yhdysjäsenten senten koulutuspäiv ivä 7.11.2011 Käsihygieniakampanja Tavoitteena parantaa käsihygienian k toteutumista Vähentää hoitoon liittyviä infektioita Käsihygienian

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 261466 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2016, näytteet otettu 16.6.2016 Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 274317 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 27.10.2016, näytteet otettu 27.10.2016 (9-12) Näytteenottaja: Ville Kiviharju

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot