Laatutyö ruokaketjussa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laatutyö ruokaketjussa"

Transkriptio

1 DIA 1 Laatutyö ruokaketjussa Kuluttaja Kuljetus Kauppa ja ravitsemispalvelut Teollisuus Panosteollisuus Maatila Perustuu Laatutyö elintarvikeketjussa verkko opiskelumateriaaliin

2 DIA 2 Tuntijako Luento 1 Luento 2 Luento 3 RUOKAKETJU ESITTELYKIERROS: Tutustuminen Ruokaketjun merkitys Suomessa Ruokaketjun toimenpideohjelma Keskustelu: Ajatuksia ruokaketjusta LAATUTYÖ Keskustelu: Oma kokemus laadusta Mitä on laatu? Ryhmätyö 1: Laadun toteuttamisen työkaluja tehtävänanto ja esitys (á 5 min) Ryhmätyö 2: Laatutyö ruokaketjussa 1. tehtävänanto VIERAILEVAT LUENNOITSIJAT TAI RYHMÄTYÖN 2 VIERAILUT ryhmätyön 2 tekeminen

3 DIA 3 Luento 4 Luento 5 Luento 6 Luento 7 Luento 8 RYHMÄTYÖT Ryhmätyö 2: Laatutyö ruokaketjussa 1 esitykset (á 15 min) Ryhmätyö 3: Laatutyö ruokaketjussa 2 tehtävänanto Kuluttaja on osa ruokaketjua OMAVALVONTA Mitä on omavalvonta? Miksi ja miten omavalvontaa tehdään? Ryhmätyö 4 : HACCP, Omavalvonnan prosessikartta tehtävänanto Keskustelu: Mitä on ja miksi omavalvontaa tulee tehdä? LAATUTYÖ AMMATTIKEITTIÖSSÄ Laatutyön osa alueet Laatutyön rakentuminen ammattikeittiössä Keskustelu: Mikä on ravitsemispalveluiden tehtävä? RYHMÄTYÖ 3 esitykset (á 30 min) ja oppilaiden palaute ryhmätyöstä TENTTI ja KURSSIPALAUTE

4 Luento 2 LAADUN TOTEUTTAMISEN TYÖKALUJA DIA 4 Laatupalkinnot (Business Excellence mallit) Yleistä: Yritykset voivat kattavasti arvioida omien toimintojensa vahvuuksia ja parantamistarpeita sekä laatia kehittämissuunnitelmia Arvioitava menettelytapojen lisäksi käytetyillä menettelytavoilla saavutettuja tuloksia Malleihin rakennettu luotettava arviointimenettely, jonka tuloksena yritys antaa toimintansa eri osa alueista pisteitä pisteiden avulla yritykset voivat verrata omaa tasoaan muihin yrityksiin Esimerkiksi: Malcolm Balridge National Quality Award (USA) Euroopan laatupalkintomalli (EFQM) Maatilan kilpailukykykriteeristö (www.proagria.fi)

5 Luento 2 LAADUN TOTEUTTAMISEN TYÖKALUJA DIA 5 ISO 9000 STANDARDIT Syntyi tarpeesta yhtenäisten laatustandardien luomiselle kansainvälisen kaupan ja vuorivaikutuksen lisääntyessä Helpottavat yrityksiä erityisesti valitessa raaka aineita ja tavaroiden valmistajia Standardisarjassa lukuisia eri standardeja ja ohjeistoja ISO 9001 määrittelee ne asia, jotka yrityksessä on oltava kunnossa ja jokaisessa yrityksessä suunnitellaan ja toteutetaan omat menettelyt kyseisten asioiden hallinnalle peruslähtökohtana yrityksen asiakkaan vakuuttaminen siitä, että asiakas saa sitä mitä hänelle on luvattu ja että toimivalla yrityksellä on sellaiset sisäiset menettelytavat (esim. tuotekehitys, alihankinta), joiden kautta myös asiakkaan muuttuvat tarpeet voidaan täyttää

6 Luento 2 LAADUN TOTEUTTAMISEN TYÖKALUJA DIA 6 GLOBAL GAP hyvät maataloustuotannon käytännöt yksityisen sektorin vapaaehtoisesti laatimia tuotantotapavaatimuksia lähinnä raaka aineiden tuotannolle Tavoite osoittaa kuluttajille, että maataloustuotanto toimii eettisesti ja vastuullisesti keskitytään haitallisten ympäristövaikutusten minimointiin sekä työntekijöiden ja eläinten hyvinvoinnin varmistamiseen kasvi ja eläintuotanto, kalatalous monet eurooppalaiset kauppaketjut raaka aineen toimittajien ja valmistajien on täytettävä Global Gap standardin vaatimukset ja haettava tuotannolleen sertifikaatti

7 Luento 2 LAADUN TOTEUTTAMISEN TYÖKALUJA DIA 7 LAATUTARHA ohjeisto Suomessa Kotimaiset Kasvikset ry:n hallinnoima Luotu puutarha ja peruna alalle yhteistyössä toimialojen ja päivittäistavarakaupan edustajien kanssa Sisältö muistuttaa Global Gap vaatimuksia Noudattamalla ohjeistoa toimija saa oikeuden käyttää tuotteissaan kotimaisuudesta ja ohjeiston mukaisesta tuotantotavan noudattamisesta kertovaa sirkkalehtilippua Auditoinnit joka viides vuosi

8 Luento 2 LAADUN TOTEUTTAMISEN TYÖKALUJA DIA 8 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET osana laatutyötä EMAS (the Eco Management and Audit Scheme) yksityisen sektorin sekä julkishallinnon yrityksille ja organisaatioille tarkoitettu vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä ympäristöjohtamisen väline sitoutuu ympäristölainsäädännön noudattamiseen, ympäristönsuojelunsa tason jatkuvaan parantamiseen ja julkiseen raportointiin ympäristöasioistaan Ympäristötoiminnan painopisteitä: Veden ja energian säästäminen Jätevesikuormituksen vähentäminen Kuljetusten ja pakkausten ympäristövaikutusten minimointi Pakkausten kierrätettävyys

9 Luento 2 LAADUN TOTEUTTAMISEN TYÖKALUJA DIA 9 TYÖTERVEYS JA TURVALLISUUS osana laatutyötä Organisaatiot luovat perustan toiminnan jatkuvuudelle ja terveelle kehitykselle sekä vaikuttavat myönteisesti yrityksen imagoon Työterveys ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä OHSAS voi hallita työterveys ja turvallisuusriskejään parantaa terveys ja turvallisuustoiminnan tasoaan täy ää nykyisen työturvallisuuslain ase amat vaa mukset päämääränä parantaa yrityksen työturvallisuu a ja työntekijöiden hyvinvoin a

10 Luento 2 ja 5 LAADUN TOTEUTTAMISEN TYÖKALUJA ja OMAVALVONTA DIA 10 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) Järjestelmällistä prosessien riskien arviointia ja hallintaa sekä tehokkuuden säännöllistä arviointia 7. Tulosten kirjaaminen 1. Vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskin suuruuden arviointi 6. Varmistusjärjestelmän laatiminen 5. Korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen HACCP 4. Kriittisten ohjauspisteiden seuranta käytännön luominen 2. Kriittisten ohjauspisteiden määrittäminen 3. Vaatimusten ja sallittujen vaihtelurajojen määrittäminen

11 Luento 5 OMAVALVONTA DIA 11 HACCP HA = vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskin suuruuden arviointi CCP= kriittisten ohjauspisteiden määrittäminen kehitetty USA:ssa miehitettyjä avaruuslentoja varten mahdollisimman turvallinen elintarvikeohjelma otettiin käyttöön elintarviketeollisuudessa 1970 luvulla painopiste prosessin valvonnassa mikrobiologisten, kemiallisten ja fysikaalisten vaarojen valvontaan

12 Luento 5 OMAVALVONTA DIA 12 Omavalvonta ammattikeittiössä 1) Elintarvikkeiden hankinta, kuljetus ja vastaanotto tunnetut ja luotettavat tavarantoimittajat vastaanottotarkastuksessa varmistetaan tuotteiden hygieeninen laatu ja se, että ne vastaavat tilausta määrällisesti ja laadullisesti päiväysmerkinnät ja lämpötilat lämpötilat kirjataan kerran viikossa ja aina kun todetaan poikkeamia

13 Luento 5 OMAVALVONTA DIA 13 Omavalvonta ammattikeittiössä 2) Varastointi ja kylmäsäilytys jokaisessa kylmälaitteessa on oltava oma lämpömittari tarkistetaan päivittäin kirjataan kerran viikossa Elintarvike maito, kerma, juustot Varaston lämpötila enintään + 8 º C Varastointiperiaatteita saapuneet raaka aineet ja elintarvikkeet siirretään välittömästi varastoihin first in firstout raa at ja kypsät elintarvikkeet erillään pesemättömät ja pestyt kasvikset erillään toisistaan elintarvikkeita ei saa sijoittaa säilytystilojen lattioille einekset, jälkiruoat, konditoriavalmisteet liha, lihavalmisteet, jauheliha, elimet liha, lihavalmisteet, jauheliha, elimet kuoritut ja pilkotut kasvikset tuore kala, mäti, äyriäiset, nilviäiset pakasteet ja jäätelö enintään + 8 º C enintään + 6 º C (säädös) enintään + 4 º C (suositus) enintään + 8 º C º C 18 º C

14 Luento 5 OMAVALVONTA DIA 14 Omavalvonta ammattikeittiössä 3) Ruoan valmistus ja tarjoilu pakastetut tai jäädytetyt ruoat sulatetaan kylmiössä kuumentamalla valmistettavat ruoat 70 º C / 75 º C siipikarja kuumina pidettävät ruoat ( 60 º C / 2 h) jäähdytettävät ruoat ( enintään 4 h:ssa, miel. 2 h:ssa) kylmät ruoat (enintään + 8 º C ) uudelleen kuumennettavat ruoat (75 º C) muualle toimitettava ruoka (kuuma kuumana, kylmä kylmänä)

15 Luento 5 OMAVALVONTA DIA 15 Omavalvonta ammattikeittiössä 4) Elintarvikkeiden maahantuonti tuotaessa muista EU maista eläinperäisiä elintarvikkeita on tehtävä ilmoitus toiminnan aloittamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle (ensisaapumispaikka) jokaisesta tuotavasta erästä ilmoitus kirjallisesti saapumispäivänä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle (salmonellatodistus/ näyte)

16 Luento 5 OMAVALVONTA DIA 16 Omavalvonta ammattikeittiössä 5) Siivous ja puhdistus siivous ja puhdistusohjelma käyttöturvallisuustiedotteet puhtaustarkistukset astianpesu (muista lämpötilat) ilmavaihtolaitteiden puhdistus

17 Luento 5 OMAVALVONTA DIA 17 Omavalvonta ammattikeittiössä 6) Jätehuoltosuunnitelma jätteitä ja pilaantuneita elintarvikkeita ei saa säilyttää elintarvikehuoneistossa jäähdytetty tila elintarvikkeet eivät saa joutua tekemisiin jätemateriaalin kanssa jäteastioista ei saa aiheutua hajua tai muuta terveyshaittaa eläinten pääsy on estettävä puhdistettavissa olevia

18 Luento 5 OMAVALVONTA DIA 18 Omavalvonta ammattikeittiössä 7) Tuholaisten torjunta yrityksen nimi ja yhteystiedot, johon voi ottaa yhteyttä, jos haittaeläimiä todetaan 8) Henkilökunnan hygienia, koulutus ja työhöntulotarkastus hygieniaosaaminen työhöntulotarkastukset ja salmonellatodistukset perehdytys ja hygieniaopastus 9) Asiakaspalautteet

19 Luento 5 OMAVALVONTA DIA 19 Omavalvonta ammattikeittiössä 10) Ruokamyrkytys ja ruokamyrkytysepäily ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle ruokamyrkytyksen aiheuttanutta elintarviketta ei saa hävittää suurista ruokamääristä 200 gramman näyte kahdeksi viikoksi pakkaseen kirjataan ruokamyrkytykseen sairastuneiden yhteystiedot 11) Asiakirjojen säilytys vähintään vuoden ajan omavalvonnan seurantalomakkeita (esim. lämpötilavalvonta) 12) Viranomaisten tarkastuskäynnit 13) Liitteet ja seurantalomakkeet

20 LIITE 1. Taustamateriaali Ryhmätyö 2 DIA 20 Laatutyö tuotantopanosteollisuudessa Eläinten hyvinvointi Kauppa ja ravitsemispalvelut Tuotantopanosteollisuus: rehut siemenet kasvinsuojeluaineet taimet lannoitteet Lopputuotteen laatu Maatila Teollisuus Kuljetus Kuluttaja

21 LIITE 2. Taustamateriaali Ryhmätyö 2 DIA 21 Laatutyö maatiloilla Viljelijöiden laatukoulutus Ympäristöasiat Laatujärjestelmät Laatujärjestelmän sertifiointi Kuluttaja Eläintautien torjunta Laatutyö maatiloilla Kuljetus Kauppa ja ravitsemispalvelut Eläinten terveys ruuan laadun takeena Teollisuus

22 LIITE 3. Taustamateriaali Ryhmätyö 2 DIA 22 Laatutyö elintarviketeollisuudessa Ympäristöasiat Laatujärjestelmät Sopimustuotanto Kauppa ja ravitsemispalvelut Omavalvonta Kuluttaja Tutkimus, tuotekehitys Elintarviketeollisuus Kuljetus Henkilökunnan osaaminen Hyvät tuotantoja toimintatavat

23 LIITE 4. Taustamateriaalia Ryhmätyö 2 DIA 23 Laatutyö kuljetuksessa Eläimet Elintarvikkeet Kauppa ja ravitsemispalvelut Ympäristöasiat Kuluttaja Kuljetus

24 LIITE 5. Taustamateriaali Ryhmätyö 2 DIA 24 Laatutyö kaupassa/tukkukaupassa Työntekijöiden koulutus Omavalvonta Kuluttajapalaute Kuluttaja Kauppa

25 LIITE 6. Taustamateriaali Ryhmätyö 2 DIA 25 Viranomaisten tekemä laatutyö Pakkausmateriaalit, astiat Elintarvike hygienia Omavalvonta Geenimuuntelu, uuselintarvikkeet Elintarvikevalvonta Pakkausmerkinnät, ravintoaineet Luomuelintarvikkeet Vierasaineet, jäämät Lisäaineet, koostumus

Verkko opiskelumateriaali 2011 2012

Verkko opiskelumateriaali 2011 2012 Laatutyö elintarvikeketjussa 1 Verkko opiskelumateriaali 2011 2012 Kuluttaja Tuotteet ja palvelut Kauppa ja ravitsemispalvelut Kuljetus Teollisuus Laatutyö elintarvikeketjussa Panosteollisuus Maatila Tarpeet

Lisätiedot

Kurssi alina kurssin alit

Kurssi alina kurssin alit Opettajan materiaali 1 Laatutyö ruokaketjussa kurssi Laatutyö ruokaketjussa kurssin tavoitteena on opettaa suomalaisessa ruokaketjussa tehtävää laatutyötä. Kurssin jälkeen opiskelijalla tulisi olla selkeä

Lisätiedot

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA

RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA RAVITSEMISLIIKE OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / s. 2 1. Toimipaikan perustiedot ja toiminnan kuvaus s. 4 2. Omavalvonta ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito s. 5 2.1. Tuotteiden vastaanottotarkastukset

Lisätiedot

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT

Sisä-Savon seutuyhtymä. Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Omavalvontaopas TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO 1. Alkusanat Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen

Lisätiedot

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi

Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ohje omavalvontasuunnitelman laatimiseksi Ympäristöterveydenhuolto 8.7.2014 JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Y-tunnus: 2220682-7 Ympäristöterveydenhuolto, Asematie 5, 60800 ILMAJOKI terveystarkastajat@jikky.fi

Lisätiedot

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille

Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Luonnovaraja biotalouden tutkimus 10/2015 Hyvän käytännön ohje tuorekasviksia pilkkoville yrityksille Marja Lehto, Maarit Mäki, Risto Kuisma ja Hanna-Riitta Kymäläinen HYVÄN KÄYTÄNNÖN OHJE TUOREKASVIKSIA

Lisätiedot

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Laadittu / TARJOILUPAIKKOJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Toimintaa koskevat osiot on rastitettu sisällysluetteloon X = kuuluu toimintaamme Sivu s. 3 s. 5 s. 6 s. 7 s. 9 s. 10 Asiat ja vastuuhenkilöt 1 Toimipaikan

Lisätiedot

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta.

16.7.2014. Jos yrityksellä on pitopalvelutoimintaa, kerro yleiset periaatteet toiminnasta ja sopimusten laadinnasta. OHJE 1 (8) OHJEITA OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI 1. TOIMINNAN KUVAUS Selitetään yrityksen asiakaskunta, tarjoilu- ja valmistustilat, tuotevalikoima, mahdolliset anniskeluluvat sekä yrityksen yhteystiedot

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu elintarvikeketjussa

Yhteiskuntavastuu elintarvikeketjussa Yhteiskuntavastuu elintarvikeketjussa Selvitys vastuullisista toimintatavoista ja käytännöistä kotimaisessa elintarvikeketjussa Elintarviketeollisuusliitto ry Sisältö Esipuhe...5 Käsitteet ja lyhenteet...6

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Yleisosa Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Yleisosa Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma, jota

Lisätiedot

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto

LAADUNVARMISTUS. Suomen sisävesiammattikalastajat ry. Laatujaosto LAADUNVARMISTUS Suomen sisävesiammattikalastajat ry Laatujaosto Jokainen laadunhallintajärjestelmää noudattava kalastaja tai kalastusyritys on täydentänyt omat tietonsa järjestelmään liitteillä - 5. Laadunvarmistuksen

Lisätiedot

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI KOKKOLAN KAUPUNKI 1(5) OHJE ELINTARVIKEKULJETUKSILLE OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Omavalvonta on yrityksen omaa toimintaa, jolla se pyrkii säilyttämään käsittelemiensä elintarvikkeiden laadun hyvänä

Lisätiedot

Mikä hygieniapassi on?

Mikä hygieniapassi on? Mikä hygieniapassi on? Kortti ja todistus suoritetusta hygieniaosaamistestistä, tai korvaavasta tutkinnosta. On voimassa toistaiseksi Tekijä Paula Mukka Kuka tarvitsee hygieniapassin? - Henkilö, joka työskentelee

Lisätiedot

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset)

LEIPOMON OMAVALVONTASUUNNITELMA (huomioituna lihavalmistehygieniapäätöksen mukaiset vaatimukset) 151 Tampereen kaupunki OHJE 1(15) Yhdyskuntapalvelut Ympäristövalvontayksikkö Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tampere Puh. 020 716 6700, fax 020 716 6374 Sähköposti: elintarvikevalvonta@tampere.fi

Lisätiedot

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira HACCP-JÄRJESTELMÄ, periaatteet ja soveltaminen (Eviran ohje 10002/1) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Marjoriikka Keränen Sivu/sivut 1 / 29 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 2 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma LAPIN AMMATTIOPISTO/TUOTANTOALAT/ METSÄRUUSUN TOIMIPISTE Omavalvontasuunnitelma Esikäsittelytila, Ruokapaja Rauni Korva-Hyötylä 3.4.2013 Sisällys 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TOIMINNAN KUVAUS... 3 2.1 Asiakkaat...

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. sivu 1/20 Maa- ja metsätalousministeriön asetus 37/EEO/06 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala***......2 2 Suhde muihin säädöksiin***......2 3 Määritelmät***......2

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011. 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2011 1367/2011 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta Annettu Helsingissä 20

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden laadunohjaus- ja omavalvonta raportti. Johtaja Seppo Heiskanen Elintarvikeasiantuntija Elisa Piesala 8.10.

Elintarviketeollisuuden laadunohjaus- ja omavalvonta raportti. Johtaja Seppo Heiskanen Elintarvikeasiantuntija Elisa Piesala 8.10. Elintarviketeollisuuden laadunohjaus- ja omavalvonta raportti Johtaja Seppo Heiskanen Elintarvikeasiantuntija Elisa Piesala 8.10.2008 Omavalvonta- ja laadunohjausraportti 2 (37) Sisällysluettelo 1. Elintarviketeollisuusliitto

Lisätiedot

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille

Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille Laatujärjestelmäopas elintarvikealan PK-yrityksille VUOKKO NIEMITALO SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe....3 1. Pieni laatusanasto...4 2. Laadun portaat....5 3. Laatujärjestelmän hyödyt...7 4. Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari-Luukkonen Sivu/sivut 1 / 26 Ohjeessa käsitellään elintarvikkeiden säännöllistä ja tilapäistä käsittelyä, myyntiä ja tarjoilua koskevaa lainsäädäntöä ja sen soveltamista ulkotiloissa.

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Sisältö. Esipuhe...3. Omavalvonta... 32 Omavalvontavelvoite...33 Omavalvontasuunnitelma...33 Kriittiset hallintapisteet...34

Sisältö. Esipuhe...3. Omavalvonta... 32 Omavalvontavelvoite...33 Omavalvontasuunnitelma...33 Kriittiset hallintapisteet...34 Oppilasmateriaali Sisältö Esipuhe...3 Hygieniaosaaminen...4 Kotikeittiöstä ammatilliseen elintarvikkeiden käsittelyyn...5 Hygieniapassi...5 Elintarvike...6 Elintarvikehygienia...7 Elintarvikkeiden hygieniaa

Lisätiedot

Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto

Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Ympäristökäsikirja Ympäristöjärjestelmän yhteenvetokuvaus ja rakentamisohjeisto 1. Soveltamisala... 3 2. Standardien ja suositusten soveltaminen... 3 3. Termit ja määritelmät...

Lisätiedot

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen

Hygieniamateriaalin tekijät: Heidi Heikkinen Heidi Jutila Markus Hjelt Anne-Mari Kaapu Riikka Kuningas Lenita Pihlaja Heli Salonen Hygieniaosaaminen Sisältö MATERIAALIN KÄYTTÄJÄLLE... 4 1 MITÄ ELINTARVIKEHYGIENIA ON JA MIKSI SITÄ TARVITAAN?... 5 1.1 JOHDANTO... 5 1.2 LAKI... 6 1.3 ELINTARVIKEHUONEISTO... 8 1.4 HELPOSTI PILAANTUVAT

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kasvis- ja marjateollisuus Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Kasvis- ja marjateollisuus Versio 5/2006 Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen

Lisätiedot

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta

Eviran ohje 16044/1. Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Eviran ohje 16044/1 Elintarvikehuoneiston riskiperusteinen valvonta Esittelijä Anne Fagerlund Sivu/sivut 1 / 16 ELINTARVIKEHUONEISTON RISKIPERUSTEINEN VALVONTA SISÄLTÖ 1 Yleistä... 3 2 Valvontaviranomaiset,

Lisätiedot

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje

Ulkomyyntiohje. Ulkomyyntiohje Esittelijä Mia Piipari Sivu/sivut 1 / 24 Viranomaisen toiminnan tulee perustua lainsäädännössä määriteltyyn toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee noudattaa lainsäädännön vaatimuksia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kalateollisuus

Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje. Kalateollisuus Elintarviketeollisuuden HACCP-pohjainen omavalvontaohje Kalateollisuus Versio 8.5.2006 Ohjeen käyttäjälle Uusi elintarvikelaki edellyttää, että elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen oma valvontasuunnitelma,

Lisätiedot

ISO 22000:2005 -STANDARDIN MUKAISEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSET ELINTARVIKETURVALLISUUTEEN

ISO 22000:2005 -STANDARDIN MUKAISEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSET ELINTARVIKETURVALLISUUTEEN ISO 22000:2005 -STANDARDIN MUKAISEN TOIMINTAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSET ELINTARVIKETURVALLISUUTEEN Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Terveyden biotieteiden koulutusohjelma

Lisätiedot