Arviointi- ja kehittämispäivien avaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointi- ja kehittämispäivien avaus"

Transkriptio

1

2 SISÄLLYS Johdanto 2 Arviointi- ja kehittämispäivien avaus 3 Aloitekanava.fi-palvelun tilannekatsaus 4 Työryhmätyöskentelyä palvelun kehittämistarpeista 7 Aloitekanavaklinikka: tekniset ja moderointiin liittyvät kysymykset 9 Nuoren näkökulma palveluiden markkinointiin 11 Aloitekanava World Café 12 Yhteisöllinen media tukemassa Aloitekanavan näkyvyyttä 17 Palvelun kehittämissuunnitelma 22 Kuulumiset Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskukselta 23 Seminaariohjelma 26 Osallistujaluettelo 27 Aloitekanavan arviointi- ja kehittämispäivät vuonna

3 Johdanto Aloitekanava.fi-verkkodemokratiapalvelun vuosittaiset arviointi- ja kehittämispäivät kokoavat palvelun moderaattoreita eri puolilta Suomea keskustelemaan palvelusta ja sen kehittämisestä. Vuonna 2011 arviointi- ja kehittämispäivät järjestettiin Oulussa Hotelli-ravintola Lasaretissa Kaksipäiväiseen seminaariin osallistui yhteensä 36 henkilöä, pääasiassa palvelun moderaattoreita eri puolilta Suomea. Edustettuna oli 20 Aloitekanavakuntaa. Lisäksi osallistujina oli edustajia esimerkiksi seutukunnallisista tieto- ja neuvontapalveluiden hankkeista. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös Oulun Nuorten Edustajisto ONEn jäsen esittelemään Oulun kaupungin vaikuttamismallia ja ajatuksia Aloitekanava-palvelun roolista eri vaikuttamisvälineiden yhdistämisessä. Koordinaatti-keskus vastaa Aloitekanava.fi-palvelun koordinoinnista, moderaattoreiden koulutuksista sekä Aloitekanavakuntien tukipalveluista. Palvelua kehitetään käyttäjäpalautteen ja käytettävyystutkimusten perusteella yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä palvelun teknisestä toteutuksesta vastaavan Ponsi Interactive Oy:n kanssa. Arviointi- ja kehittämispäivien tarkoituksena on saattaa palvelun moderaattorit yhteen keskustelemaan parhaista käytännöistä sekä jakamaan kokemuksia ja ajatuksia moderoinnista ja palvelun markkinoinnista kunnissa. Päivien aikana käsitellään kentältä nousevia kehittämistarpeita, jotka liittyvät palvelun tekniseen kehittämiseen, moderaattoreiden työn tukemiseen sekä palvelun markkinointiin ja tiedottamiseen. Seminaariohjelma koostui puheenvuoroista sekä työryhmätyöskentelystä, jossa hyödynnettiin erilaisia menetelmiä. Palvelun kehittämiseksi on tärkeä kokoontua säännöllisesti ja keskustella kokemuksista ja ideoida tulevaa jatkokehitystä. Tämän lisäksi koulutukset ja seminaarit toimivat palvelun kanssa työskenteleville paikkana saada tukea sekä neuvoja ja vinkkejä oman työnsä kehittämiseen. 2

4 Arviointi- ja kehittämispäivien avaus Jaana Fedotoff Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Kuuleminen Osallisuus Vaikuttaminen Aidosti - Kohtaaminen nuori ja aikuinen - Tunne, tarve, tieto - Aika ja paikka - Välineet ja menetelmät, niiden synergia - Tiedot syistä ja seurauksista, miksi KOVA - Työntekijöiden osaaminen, ammattitaito soveltaa ja reagoida - Läsnäolo ja kuuleminen - innostaminen, tuki ja ohjaus - tsemppari, sparraaja, coach - vakuuttaja, viestinviejä, lobbari - erilaiset kohderyhmät, eri syistä ja tarpeista - Ei extraa, ei ylimääräistä tai jotain ulkopuolista, päälle liimattua vaan osa kaikkea toimintaa ja työtä Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma Luonnos oli lausuntokierroksella 4 viikkoa ja kierros päättyi Yhteensä saapui 136 lausuntoa - Uusi Lanuke on tiiviimpi kuin edellinen ja sisältää paljon vähemmän toimenpiteitä. - Uusi ohjelma sisältää tällä hetkellä kymmenen strategista tavoitetta o niistä ensimmäinen koskee "Lasten ja nuorten kasvua aktiivisiksi ja yhteisvastuullisiksi kansalaisiksi" - Tämän tavoitteen alle mahtuu mm. kuuleminen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, eli Aloitekanava. o Tavoitteena on lisätä ja aktivoida osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Suunnittelija Eva Roosin terveiset - Meidän on kehitettävä lasten ja nuorten kuulemista sekä heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiaan parantavia toimintamuotoja yhdessä juuri lasten ja nuorten kanssa. - Tärkeintä on miettiä miten me tavoitamme lapset ja nuoret, miten me saamme heidät mukaan, ja erityisesti mitä nuoret haluavat. Sitä emme voi tietää kysymättä heiltä ja sitähän Aloitekanava tekeekin ansiokkaasti, säännöllisesti ja jatkuvasti. suunnittelija Eva Roos, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta 3

5 Aloitekanava.fi-palvelun tilannekatsaus Merja-Maaria Oinas Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Aloitekanavakuntia Laukaa avaa marraskuun lopulla - Ideoita ja aloitteita Rekisteröityneitä käyttäjiä Lokakuun tilastot Käynnit Kävijät: suora liikenne 22 %, hakukoneet 26 %, viittaavat sivustot 51 % Yleisimmät: Facebook.com, Po1nt.fi, Google.com Kävijät Suosituimmat kanavat Raahe ja Ylivieska - Koulutuksia järjestetty yhteensä viisi vuoden 2011 aikana o Tulossa Laukaa Tilastoja palvelun kehittämisvaiheilta Aktiivisia käyttäjiä Kirjautumisia Uusia käyttäjiä Ideoita Kommentteja Kannatuksia

6 Tilannekatsausta - Aamunavauskampanja - DemokratiaAvain: oppituntirunko Aloitekanavasta - Aloitekanavan hyödyntäminen osana keskustelu- ja arviointitilaisuuksia - Pilotti: ideointi ja kommentointi ilman rekisteröitymistä - Valtakunnalliset aloitteet ja niiden moderointi - Palvelun tekninen kehittäminen ja päivitykset - Kyselytutkimus nuorille palvelusta (kevät 2012) Koordinaatti-keskus tukipalveluna - Aloitekanava-palvelun koordinointi kansallisesti - Yhteyshenkilö Merja-Maaria Oinas: puhelin Moderaattoreiden koulutukset, ohjaaminen ja neuvominen ja tukeminen ongelmatilanteissa - Markkinointi- ja tiedotusmateriaalit julisteet, esitteet, mainokset, tiedotepohjat, esitykset. logot, prosessikaaviot ja -kuvat palkinnot: kangaskassit, pipot messuteline (lainaaminen, materiaalin toimittaminen) - Palvelun markkinointi ja tiedottaminen siitä valtakunnallisella tasolla - Palvelun tekninen toteuttaja Ponsi Interactive Oy, jossa yhteyshenkilönä Markus Tammi: puhelin Palvelun tekninen kehittäminen 2011 Toteutettuja kehittämiskohteita - RSS-syötteiden toiminnan ja toteutuksen optimointi - Välimuistin kehittäminen - Sähköpostikoosteen kehittäminen, tilaaminen päivittäin/viikoittain - Linkkien lisääminen, ongelmia IE selaimella - Idean kopioituminen aloite-kenttään - Seuranta-vaiheen sisällön uudelleen suunnittelu: tarkempi jaottelu, päivitysajan automaattinen lisääminen ja vastaukselle oma näkymä - Ideoiden ja aloitteiden arkisto erillään seurannasta - Kuvan lisääminen seurantatietoihin (esim. menestystarinasta) ja uutisten yhteyteen Palvelun tekninen kehittäminen 2011 ja 2012 Alustavia kehittämiskohteita: 5

7 - Yksittäisiä kehityskohteita ja pieniä korjauksia (kommentoi-painike, kommentin piilottaminen sen lisääjän toimesta, palautetekstit, idean muokkaaminen tietyn ajan sisällä lisäämisestä) - Ylläpitonäkymän kehittäminen pääkäyttäjille ja moderaattoreille kokoamalla ylläpitotoimet ja tehtävät yhteen paneeliin - Käytettävyystestit moderaattoreille ja peruskäyttäjille - Valtakunnalliset ideat ja valtakunnallinen kuulemisosio - Mobiiliversio Aloitekanavasta Pilotointi: ideointi ja kommentointi ilman rekisteröitymistä - Yhteensä 18 Aloitekanavakuntaa pilotoi ominaisuutta - Aika: joulukuu 2010/tammikuu 2011-toukokuu Pilotointiajan päätyttyä toteutettiin mukana olleille kunnille kysely, johon vastasi 17 henkilöä 15 eri kunnasta - Moderaattoreiden ajankäyttö ja työmäärä: o 60 % vastanneista käyttää aikaa moderointiin alle 30min/viikko, loput yli tunnin o lisääntyivät huomattavasti tai jonkin verran, 41 %, ei lisääntynyt verrattuna aikasempaan 41 % - Ideoiden määrä Aloitekanavalla: o lisääntyi huomattavasti tai jonkin verran, 52 %, ei lisääntynyt, 35 % o kommenttien määrä lisääntyi huomattavasti tai jonkin verran, 59 %, ei lisääntynyt 24 % o käyttäjämäärä vierailuja -kohta: lisääntyi huomattavasti tai jonkin verran 50 % (30 % ei osannut sanoa) rekisteröityneet käyttäjät: lisääntyi huomattavasti tai jonkin verran 53 % - Aloitekanavan sääntöjen muuttaminen siten, että ideointi, kommentointi ja aloitteiden tukeminen sekä Kunta kysyy -osion kommentointi voisi tapahtua myös ilman rekisteröitymistä: o kyllä vastasi 16/17 o ennakkomoderoinnin ottaminen käyttöön: kyllä 47 % ei 53 % o palautetta mukana olleilta moderaattoreilta: kokemukset positiivisia mahdollisuus ottaa yhteyttä idean lisääjään ja tarkentaa tietoja ja ohjeistaa jne. olisi tärkeää ja sen mahdollistaa rekisteröityminen moderointiin olisi ollut varattava enemmän aikaa rekisteröimättömyys helpompi nuorille, madaltaa kynnystä ideoida ja kommentoida huomattavasti helpompi markkinoida palvelua kun ei edellytetä rekisteröitymistä paljon uusia ja hyviä ideoita, ei tarvinnut poistaa kommentteja vaikea vertailla aikaisempaan, sillä palvelu ollut vähän aikaa käytössä ennakkomoderoinnin testaaminen, kirosanafiltteri tms. olisi hyvä idea jatkossa - Jatko: päätös ominaisuuden käyttöönotosta tehdään keväällä 2012 ja mahdolliset muutokset palveluun sekä sääntöihin aikataulutetaan muun teknisen kehittämisen yhteyteen 6

8 Työryhmätyöskentelyä palvelun kehittämistarpeista Työskentely tapahtui pienryhmissä. Työskentelyaikaa oli noin 45 minuuttia ja pohdittavana oli yksi kysymys per ryhmä. Jokainen ryhmä tuotti lyhyen yhteenvedon siitä, mihin loppupäätelmään he ovat keskusteluissaan päätyneet ja esittelivät sen muille. 1. Pilotti: ideointi ja kommentointi ilman rekisteröitymistä Mitkä asiat puoltavat/eivät puolla palvelun sääntöjen muuttamista siten, että voisi ideoida ja kommentoida ilman rekisteröitymistä palveluun? Miinukset - Voi antaa + ja - kommentteja niin paljon kuin haluaa - Vaarana aiheettomat viestit ei juurikaan kokemusta - Onko kaikki LIIAN helppoa - Jos kysymyksiä, ei voida ottaa yhteyttä - Moderaattoreita hyödyttäisi muutama ekstratieto nuorista (ikä, sukupuoli) tilastot - Ideoiden & kommenttien määrä rekisteröityneiden käyttäjämäärin sijaan tarvitaanko kilpailutilastoja? Plussat - Jotkut kunnat aloittivat heti pilotoinnilla, helppo jatkaa niin - Helppous, matala kynnys - Laiskuutta ei voi käyttää syynä rekisteröitymättömyyteen - Todennäköinen käyttäjämäärän kasvu - Kirjautumistietoja ei tarvitse muistaa Hyvä pitää molemmat? 2. Aloitekanavan käyttökokemuksen parantaminen ja kehittäminen moderaattorin ja käyttäjän näkökulmasta Mitkä asiat tai toiminnot ovat tärkeitä palvelun käyttökokemuksen parantamiseksi? - Säännöllinen työaika - Tue aloitetta -vaihe ylimääräisen oloinen ja sekava o Eri nimi? Mietintämyssyvaihe - Aloitteen tekijän ohjeistus - Markkinointi esim. koululla opettajille ja rehtoreille - Tekniset ongelmat - Mahdollisuus kuulua useampaan kuntaan kerralla - Palvelu heittää ulos siirryttäessä sivulta toiselle - Pdf-tiedostoon ei tule aloitetekstiä, jos aloitetta ei ole tuettu - Nimettömänä kirjoitetut aloitteet eivät aina mene eteenpäin - Sähköpostikooste viikoittain hyvä, päivittäinen kooste liikaa - Tehoton esim. Facebookiin verrattuna - toisaalta ei voi verrata, mutta käyttää esim. markkinointikeinona - Vaikeuksia kuvan lisäämisessä - Open-id - Prosessi nuorille vaikea - Nuoriin vaikea saada kontakti, jos yhteystiedot eivät näy - Vastuutetaanko nuoria tarpeeksi? Kynnys liian matala? 7

9 3. Aloitekanavan juurruttaminen osaksi kunnan peruspalveluita Millaiset toimenpiteet tukevat palvelun juurruttamista osaksi kunnan peruspalveluita? - Nuorisolaki - Osallisuus on koko kunnan asia - Resurssit (vakityöntekijän työnkuvassa) - Asenteet nuorisovaltuusto esittelemään - Aloitekanavan näkyvyyden lisääminen (menestystarinat) - Aloitekanava aloitussivuksi - Oppilaskuntiin Aloitekanavavastaavat - Kouluyhteistyö (opot, yhteiskuntaopin opettajat ym.) - Moderaattorin työkalupakki - Säännöllinen koulutus viranhaltijoille, päättäjille, yrittäjille, kolmas sektori - Kirjataan viralliseksi vaikutuskanavaksi (linjaus: tätä on tehtävä!) - Jokaiseen hallintokuntaan määrätään vastuuhenkilö 8

10 Aloitekanavaklinikka: tekniset ja moderointiin liittyvät kysymykset Aloitekanavaklinikalla keskusteltiin osallistujien esittämistä asioista, jotka liittyivät palvelun kehittämistarpeisiin sekä teknisiin ongelmatilanteisiin tai kysymyksiin. Palvelun moderaattoreiden ja käyttäjien palautteet ovat tärkeitä palvelun kehittämisen ja mahdollisten ongelmien esilletulon kannalta. Aloitekanava.fi-palveluun liittyvät kehittämisehdotukset - Ideointiprosessi liian pitkä? Kommentointi ok, tukemisaika ei? - Selkeämpi näkymä: ideat, aloitteet, seuranta. Voisiko listauksia parantaa esimerkiksi välilehtien avulla? - Moderaattorille mahdolliseksi kirjoittaa puolueettomat kommentit. Esimerkiksi siinä tapauksessa, jos aloitteen teko venyy yms. tai edellytetään tarkempaa kuvausta tai käytännön toimintaehdotusta. - Aloitteiden lähettäminen eteenpäin olisi hyvä olla mahdollista palvelun kautta suoraan esimerkiksi lomakkeella. Tällä vältettäisiin se, ettei tarvitsisi tehdä sitä erikseen sähköpostilla. - Toteutettavaksi oma aamunavauksensa myös päättäjille. - Aloitekanavan aamunavauksen sekä biisin sanat olisi hyvä olla ladattavissa kirjallisena jostakin. Tekniset kysymykset ja vastaukset Teknisissä ongelmatilanteissa on aina tärkeä kirjata mahdollisimman tarkasti ylös tilanne, jossa se tapahtuu. Tämä helpottaa ongelman paikantamista ja sen korjaamista. Esimerkiksi se, mikä kohta sivusta oli auki, mitä klikattiin ja missä järjestyksessä. Kun ongelmatilanteista kirjaa tarkan kuvauksen, se voidaan välittää Koordinaatti-keskuksen yhteyshenkilölle, joka välittää niitä eteenpäin. Akuutit tekniset ongelmatilanteet on hyvä lähettää suoraan myös Ponsi Interactiven yhteyshenkilölle. Mitä tehdä, jos on unohtanut salasanan? - Sähköpostiin saa tilattua uuden salasanan. Klikkaa Unohditko salasanasi? -linkkiä, joka löytyy palvelun oikeasta ylälaidasta Sisään painikkeen oikealta puolelta. Kirjoita sen jälkeen avautuvaan kenttään sähköpostiosoitteesi, jolla olet rekisteröitynyt palveluun ja klikkaa painiketta. Tämän jälkeen uusi salasana lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Muista vaihtaa kirjautumisen jälkeen salasana uuteen profiilin Käyttäjätunnus -välilehdellä. Miten saadaan sähköpostiin tieto uudesta tapahtumasta tai aloitteesta? - Palvelusta voi tilata päivittäisen/viikottaisen koosteen kaikista tapahtumista. Tämän lisäksi useisiin sähköpostiohjelmiin on mahdollista tilata RSS-syöte, jolloin uusi idea näkyy omassa RSS-syöte - kansiossaan lukemattomana viestinä. Miten voin tilata sähköpostikoosteen? - Kirjaudu sisään palveluun ja valitse omasta profiilista Sähköposti-välilehti. Sähköpostikoosteen oman kotikunnan Aloitekanavan tapahtumista voi tilata tulemaan sähköpostiin päivittäin tai viikoittain vaihtamalla valinnan haluttuun kohtaan. Miten tiedän, paljonko kävijöitä on omalla kanavalla? - Jokaisen kuntakohtaisen Aloitekanavan etusivulta löytyy tilastoja kyseisestä kanavasta. Siellä on nähtävissä mm. rekisteröityneiden käyttäjien sekä vierailujen lukumäärä. Vierailut-kohta laskee kaikki kyseisen kunnan kanavalle tulleet yksittäiset kävijät. Nämä luvut on muistettava merkitä itselle ylös, jos haluaa tarkemmin seurata kanavan kävijöitä. Pdf-tiedoston laatiminen: jos aloitetta ei tuettu, aloiteteksti ja toimenpide-ehdotusteksti eivät tule tiedostoon - Tämä virhe oli jäänyt huomaamatta uuden päivityksen julkaisun jälkeen. Virhe on nyt korjattu. 9

11 Kuvan lisääminen etusivulle: vaatiiko tiettyä kokoa, muotoa tms.? Miten se lisätään? - Kirjaudu palveluun ja avaa oman kunnan etusivu klikkaamalla kunnan nimeä vasemmalla yläkulmassa. Kuvan ja etusivun tekstin vieressä on linkki Muokkaa etusivua (Ändra startsidan), jota klikkaamalla avautuu modeorointilomake. Täältä voit lisätä kuvan etusivulle sekä muokata tekstin. - Kuvan lisääminen: kuvan on suositeltavaa olla pystykuva ja tiedostomuodon tulee olla joko.gif,.jpg tai.png. Kuvan maksimikoko on 350 kt, mikä varmistaa etusivun nopean latautumisen. - Lisää kuva klikkaamalla Selaa ja etsi haluttu kuva tietokoneeltasi ja klikkaa linkkiä "Lisää kuva". Anna kuvalle nimi ja poistu muokkaustilasta. - Kuvan voi poistaa kilkkaamalla linkkiä Poista kuva ja sen voi myös vaihtaa. Jos lisätty kuva poistetaan, oletuskuva palautuu. Aloitteiden numerojärjestys: minne katoavat numerot välistä? - Jokainen Aloitekanavalle kirjoitettu idea tai Kunta kysyy -osiossa julkaistu kysymys saavat oman numeronsa. Tämä helpottaa niiden löytämistä ja jakamista myös linkkinä (löytyy muodossa: Ideat ja kysymykset saavat numeronsa siinä järjestyksessä kuin ne palveluun kirjoitetaan. Esimerkiksi yhden päivänä aikana ideoita voidaan kirjoittaa useasta eri Aloitekanavakunnasta, joten saman kunnan numerot eivät ole välttämättä peräkkäisiä. 10

12 Nuoren näkökulma palveluiden markkinointiin Tuomas Alfthan Oulun Nuorten Edustajisto ONE - Oulussa on alueellisia osallisuusryhmiä yhteensä kymmenen ja näissä ryhmissä on edustus jokaisesta alueella toimivasta koulusta. Ryhmissä on keskimäärin jäsentä, jotka ovat iältään 8-16-vuotiaita. Ryhmän ohjaamisesta vastaa alueen nuorisotyöntekijä ja jokaisella koululla toimii yhdysopettaja. - Oulun Nuorten Edustajisto, ONEen kuuluu 21 jäsentä ja 7 varajäsentä. Aktiivisia jäseniä on tällä hetkellä noin 12. ONE vaikuttaa merkittäviin nuoria koskeviin päätöksiin Oulun kaupungin päätöksenteossa ja ONE:n puheenjohtaja osallistuu kaupunginhallituksen infoihin. ONE tekee esitykset nuorten NEROtoimintarahan käytöstä. Lisäksi ONE järjestää lukuisia tapahtumia. Esimerkiksi ONE on järjestänyt Rusko Open Air -tapahtuman, joka järjestettiin Ruskon jätekeskuksessa. - Tällä hetkellä eri vaikuttamiskanavilla ei ole Oulussa yhteistä suunnitelmaa siitä, miten nuoret tavoitetaan. Esimerkiksi Aloitekanava ei näy tällä hetkellä tarpeeksi osallisuusryhmien toiminnassa. Ehdotuksia: 1) Voitaisiin luoda yhteinen nettisivusto, josta nuori voisi tarkastella erilaisia tapoja vaikuttaa ja valita mieleisensä. 2) Aloitekanavan voisi ottaa yhdeksi työkaluksi osallisuusryhmien toimintaan. Esimerkiksi kokousten alussa voisi käydä Aloitekanavan ideoita läpi. 3)Tämä lisäisi myös osallisuusryhmien välistä yhteistyötä ja helpottaisi toiminnan ideointia. - Kaupunkikokous on Oulussa vuosittain järjestettävä tilaisuus, jossa lapset ja nuoret esittelevät säästö-, määräraha- ja lausuntoesityksiä. Eniten ääniä saaneet säästö- ja lausuntoesitykset viedään eteenpäin kaupunkikokouksen julkilausumina. Osallisuusryhmät koostavat esitykset alueilta saapuneista ideoista. Jokaisessa koulussa ja jokaisessa luokassa on mahdollisuus ideoida. Kaupunkikokous on oululaisen vaikuttamisen suurin yksittäinen tapahtuma. - Vaikuttamismallin haasteet ja mahdollisuudet tiedottamisesta: Tällä hetkellä tieto ei kulje tarpeeksi hyvin vaikuttajaryhmien ja koulujen välillä. Tavalliset nuoret eivät tiedä toiminnasta tai palveluista, joilla voisi vaikuttaa. On haastavaa tehdä toimintaa tunnetuksi, koska ryhmät tekevät paljon näkymätöntä työtä, eivätkä aloitteet yleensä muuta asioita välittömästi. - Uudessa Oulussa pitää turvata vaikuttamistoiminnan alueellinen kattavuus. Aloitekanava on yksi mainio työkalu, jolla saadaan ideoita eri alueilta. 11

13 Aloitekanava World Café Aloitekanavan arviointi- ja kehittämispäivillä koulutustilaan luotiin kahvilan tuntua koristelemalla tila mm. pöytäliinoilla ja kukilla, soittamalla taustamusiikkia ja kiinnittämällä huomiota työntekijöiden vaatetukseen (tarjoilijan essut.) Paikalle tuotiin myös virvoitusjuomia ja pikkusyötävää (ks. menu). Menetelmän mukaisesti jokaiseen pöytään jaettiin ryhmille tietty määrä liimattavia viestilappuja aina yhtä kysymystä kohti. Ryhmät sekoittuivat aina uuden kysymyksen tullessa käsiteltäväksi, eikä lappuja voinut säästää seuraavaan kysymykseen. Keskustelujen kautta muodostuneet ideat kirjoitettiin lapuille ja ne toimivat samalla ryhmän maksuvälineinä. Tarjoilijat (ohjaajat/kouluttajat) vaihtoivat viestilappuja kahvilatuotteisiin. Lopuksi kaikki vastaukset käytiin yhteisesti läpi ja pohdittiin tärkeysjärjestystä. World Café menetelmän avulla on mahdollista keskustella eri kysymyksistä rennossa ilmapiirissä. Lisätietoja menetelmän käytöstä löytyy osoitteesta: ALOITEKANAVA WORLD CAFÉ MENU Tuote Hessu Hopon virtapähkinät Kuivattu papaija Kouvolan lakritsi Kuivatut mustikat Kookospalat Wasabi-maapähkinät Japanilainen riisisnacksekoitus Tummalla suklaalla kuorrutettu inkivääri Pistaasipähkinät Hunajakuorrutetut pähkinät Virvoitusjuoma Hinta 1 idea 1 idea 1 idea 1 idea 1 idea 1 idea 1 idea 1 idea 1 idea 1 idea 1 idea Palveluraha ei sisälly hintaan 12 - hyödynnä ideasi!

14 Kysymys 1: Miten edistää Aloitekanavan ja erilaisten nuorten osallisuus- ja vaikuttajaryhmien välistä yhteistyötä? Toiminta lähtee sisältä - Vaikuttajaryhmälle Aloitekanavavastaava - Osallisuusryhmissä vastuuhenkilö Aloitekanavaan - Vaikuttajanuorista moderaattoreita - Säännöllinen toiminta - Ohjaajat yms.: avoimuus, aktiivisuus, tavoitettavissa oleminen - Aloitteiden käsittely osallisuusryhmien kokouksissa - Aloitekanavaan tulleisiin ideoihin voi pyytää tarvittaessa lausuntoa nuorisovaltuustolta tai muulta vaikuttajaryhmältä Markkinointi - Vaikuttajaryhmien nuoret itse ovat kertomassa Aloitekanava.fi-palvelusta - Vaikuttajanuoret kanavan aktiivimarkkinoijina täsmäkoulutuksen jälkeen - Nuorisovaltuusto tai muu vaikuttajaryhmä mukaan markkinointiin - Markkinointia nykytekniikkaa hyödyntäen - NUORTEN TEKEMÄ! - Tietojen kokoaminen yhteen foorumiin - Aloitekanavalle välilehti, jossa kunnan eri vaikuttajaryhmien yhteystiedot + vaikuttamisen muodot - Linkitykset Aloitekanavalta vaikuttajaryhmäsivuihin ja toisin päin Kunta kysyy - Kunta kysyy -osio ryhmien säännölliseen käyttöön - Nuorisovaltuusto tms. voi käyttää Aloitekanavan Kunta kysyy -osiota (moderoijan kautta) - Nuorisovaltuusto kysyy - Aloitekanavassa Vaikuttajaryhmien yhteistyö - Ei päällekkäisiä asioita - Toinen vaikuttajaryhmä pyytää lausuntoa toiselta käsiteltävään asiaan - Vaikuttajaryhmien päivät, joissa kokoonnutaan yhteen Muita huomioita - Aloitekanava vietävä nuorten luokse tavata vaikuttajaryhmä - Täsmäkoulutusta Aloitekanavasta vaikuttajaryhmänuorille - Telkkarimainos ennen salkkareita - Ideoimisriihet ja -tapaamiset eri vaikuttajaryhmien välillä - Kaikilla nuorten kanssa työskentelevillä tietoa vaikuttamismahdollisuuksista, kuten Aloitekanavasta - Vaikuttajaryhmät seuraamaan muiden kuntien ideoita (Aloitekanavasta) - Saada vaikuttajanuoret rekisteröitymään Kysymys 2: Miten markkinoin päättäjille ja virkamiehille Aloitekanavaa osana nuorten kuntalaisten vaikuttamista ja kuulemista? - Nuoret ja nuorisotyöntekijät kokoukseen mukaan - Päättäjille ja virkamiehille Aloitekanavapaketit pähkinänkuoressa - Vetoaminen lakiin nuorten kuulemisesta - Lanseeraustilaisuus, johon kutsutaan päättäjiä ja lehdistöä - Aloitekanava aloitussivuksi virkaläppäreihin ja pöytäkoneisiin - Aloitteen tekeminen nuoren näkökulmasta - Pyydetään henkilökohtaisesti Aloitekanavan yhdyshenkilöksi omassa yksikössä tai toimialalla - kunniatehtävä! - Päättäjät ja virkamiehet voivat hyödyntää omassa työssään: o Painotetaan Kunta kysyy -osiota päättäjille markkinoinnissa (keskustelu, tiedotus ym.) 13

15 o Kunta kysyy -osio esille! o Päällekkäismarkkinointi yhtäaikaisesti nuorille sekä Kunta kysyy -osion mahdollisille kysyjille - saadaan virrat kanavalle, ei voida vedota siihen ettei tapahdu mitään - Hyvä suora kontakti: o Esittelyt johtoryhmiin, lautakuntiin, valtuustoon, rehtoreille o Toiminnallinen markkinatilaisuus: nuorten ja päättäjien/virkamiesten peli, retki, lenkki, työpaja -> rennompi tilaisuus - Nuoret osallisina markkinoinnissa: o Nuoret markkinoimaan esim. nuorten tekemä esittelyvideo o Luovat markkinointikeinot (video, kuva ) o Koko perheen Aloitekanavarock o Aloitekanava-biisikilpailu, runo tms. o Nuoret vs. valtuustovirkamiehet Aloitekanava Amazing race - Konkreettinen tulos näkyviin, palaute aina tärkeää o Jatkuva tiedottaminen + päättäjien rakastamat luvut o Seurantataulukko lautakuntiin aina kauden päätteeksi o Kunnan sivuilta suora linkki Aloitekanavaan o Menestystarinat kunnan/kaupungin nettisivuille (etusivulle) o Myös Kunta kysyy -menestystarinat o Menestystarinat esiin kertomalla tai tutustumalla Kysymys 3: Miten ja miksi Aloitekanavan markkinointi eroaa isoissa ja pienissä kunnissa? Iso kunta - Työryhmä tekee markkinointia, ei yhden ihmisen vastuulla - Omat markkinointityöntekijät - Voidaan tehdä todella isolla volyymilla isot markkinointikoneistot tuovat näkyvyyttä - Esimerkiksi 1 työntekijä Aloitekanavan asialla, pienessä kunnassa työntekijällä 100 asiaa - Markkinoinnin resurssit vähäiset suhteutettuna nuoriin - Markkinointiin tarvitaan enemmän rahallisia resursseja - Verkoston luominen työläämpää - Paremmat resurssit asioiden toteuttamiseen - Moderaattorit usein toimistotöissä eikä suoraa kontaktia nuoriin - Pieni kunta - Pieni verkosto - Työ henkilöityy yhteen henkilöön - Aloitteet tulevat monesti face-to-face - perustelut miksi kirjoittaa Aloitekanavaan? - Ajatusmallit tarttuu helposti kaikkiin (esim. Aloitekanavakielteisyys tai -myönteisyys) - Helpommin tilaa paikallislehdissä, kuntatiedotteessa - Asiat ovat enemmän yhteisiä - Ei päällekkäisiä kilpailevia Aloitekanavan tyyppisiä palveluita - Helppo markkinoida kunnan yksiköihin, isoissa kunnissa pidempi prosessi - Markkinointi mahdollista tehdä jopa naamatusten, koska toimijoita vähän - Vähemmän päättäjiä vakuutettavana - Yhteisöllisyys ja vedetään yhtä köyttä -meininki - Vähemmän resursseja, yksin ei ehdi markkinoida - Kouluyhteistyö helpompaa 14

16 Kysymys 4: Miten viedä Aloitekanavaa osaksi koulujen toimintaa huomioiden eri kohderyhmät? - Asian ottaminen esille tukioppilas- ja oppilaskuntakokouksissa - Oppilaskunnat suunnittelemaan ja viemään eteenpäin - Oppilaskunnan idealaatikko Aloitekanavaan postilaatikon tilalle - Oppilaskunnan hallitukset - Opettajille aktiivinen tiedotus Kunta kysyy -osion mahdollisuudesta toimia oppilaiden mielipiteiden kerääjänä - Tietoa kouluihin opettajien kautta - Ohjaava opettaja esittelisi asiaa muille opettajille - VESOpäivät - Kouluille yhdysopettajia / moderaattoreita - Suunnitelmallista o oppilaskuntien kanssa o luokkien vastuuhenkilöiden kanssa o henkilökunnan kanssa - Aloitekanava ja muut osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet osaksi yhteiskuntaopin opetusta - Aloitekanava opetussuunnitelmaan - Aloitekanava osaksi esim. yhteiskuntaoppia - Opetussuunnitelmaan - Erityiskoulujen huomioonottaminen - Tiedotus/työpajat/teemapäivät koulussa - Viedä Aloitekanava kouluille, esitellä palvelua, vetää tunti Demokratiaoppaan avulla - haastaa opettaja sitoutumaan - Oppituntien järjestäminen - Aloitekanava vuosikelloon - osallisuus- ja vaikuttamisviikko/kuukausi - Aamunavaukset, videokampanjat eri tyyleillä - kaikki ei räppää - Vaikuttamis-osallisuuskerho kouluun o Aloitekanava osana kerhoa o ELYn kerhotoiminta- tai koulun kerhotoimintarahoituksella - Aloitekanava-välitunti - nuoret saavat olla sisällä - Aloitekanava esille seiskojen ryhmäyttämiseen - Välituntipiste, aamunavaukset, tietokoneille aloitussivuksi - Välitunneille Aloitekanavatietoiskuja/tempauksia - Menestystarinan huomioiminen koulussa o Kiitos keksijälle/ideoijalle o Pieni palkinto yllättäen - ei palkintokilpailu-tyyliä kuitenkaan Kysymys 5: Millaisia viestinnällisiä tukipalveluita odotatte Koordinaatti-keskukselta markkinoinnin tueksi? - Verkossa materiaali-ideapankki käytetyistä markkinointimenetelmistä, intranet? - Moderaattoreiden yhteystiedot yhteen paikkaan - Yleinen moderaattorichat, jossa voisi jakaa asioita ja kysyä, näkyisi kaikille moderaattoreille - Työkalupakki moderaattoreille - Aloitekanava-työkalupaketti nuorille, päättäjille ja moderaattoreille - Uudet koulutusmenetelmät, oppituntimallit - Valtakunnallinen suoramarkkinointi esim. TV/radio/verkko - Video menestystarinoista - Aloitekanava-markkinointivideo - Opetus- ja esittelyvideo - Kansallista markkinointia 15

17 - Saatekirje aloitteen tueksi, jossa kerrotaan lyhyesti, mikä Aloitekanava on (yhtenäinen teksti) - Tietoa Koordinaatin (/ministeriön) kautta kuntien päättäjille - Tiedotepohja Aloitekanavasta kuntatiedotteisiin yms. - Lisää jaettavaa materiaalia nuorille! - Aloitekanava-markkinointimateriaali esim. pipot, kynät uusia tuotteita säännöllisesti, kehitetään ja päivitetään koko ajan - Yhteinen logo, johon mahdollista muokata kuntakohtaisesti jotain pientä - Markkinointiopas - miten markkinoida eri kohderyhmille - Markkinointipaketteja jakoon - Kaksikieliset palvelut (+ materiaali, aamunavaukset yms.) - Alueellisia koulutuksia vaikuttajaryhmille - Kiertävä/liikkuva markkinointitiimi, myös kesällä - Markkinointimateriaalia: pelikortit, lautapeli, pelivälineitä (frisbee ym) - Menestystarinat-Oscar-gaala - Moderaattoreiden viestintäkoulutus - Tapahtumanäkyvyys banderollein yms. - Aloitekanavakummi 16

18 Yhteisöllinen media tukemassa Aloitekanavan näkyvyyttä Markus Tammi Ponsi Interactive Oy Kysymykset - Mitä on yhteisöllinen / sosiaalinen media? - Miksi yhteisöllinen media on tärkeä osa Aloitekanavan markkinointia? - Miten yhteisöllinen / sosiaalinen media voi tukea Aloitekanavan näkyvyyttä? - Mitä sisältöjä Aloitekanavassa syntyy ja miten niitä voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa? Mitä on yhteisöllinen / sosiaalinen media? 17

19 Mitä asioita jaat verkossa? Sosiaalinen objekti - SoMe/web 2.0-palveluiden idea yksinkertaistettuna perustuu sosiaalisiin objekteihin, joita jaetaan ja joista keskustellaan - Aloitekanavassa sosiaalinen objekti on idea, jota jalostetaan yhdessä nuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa 18

20 Sosiaalinen media on ensisijaisesti henkilökohtainen media, vai onko? CASE: Nasa Twitter.com/Astro_Mike Sosiaalinen media auttaa oikein käytettynä organisaatioita välittämään viestiään mutta se ei auta viestin luomisessa. Miten organisaatio voi jakaa tietoa yhteisöllisessä mediassa? CASE: Porkkanamafia www-sivut, Flickr, Youtube, Twitter, Facebook Miksi yhteisöllinen media on tärkeä osa Aloitekanavan markkinointia? - Viimeisen kuukauden aikana kolmannes Aloitekanavan liikenteestä tuli Facebookin kautta (32,34 % / 1995 käyntiä) - EU Kids Online -tutkimuksen mukaan EU-tasolla 46 % vuotiaista käyttää Facebookia, Suomen luku vielä suurempi - Suomessa vuotiaista 86 % on viimeisen kolmen kuukauden aikana seurannut yhteisöpalveluita Mitä sisältöjä Aloitekanavassa syntyy ja miten niitä voidaan jakaa sosiaalisessa mediassa? - Menestystarinat!!! Kuvin, videoin, tiedottein, twiitein etc. - Ajankohtaiset ja kiinnostavat yksittäiset ideat kommenttien ja tuen saamiseksi - Uudet ideat RSS-syötteiden avulla - Kunta kysyy -aiheet - Aktiivisimmat käyttäjät? Aktiivisimmat kunnat? 19

21 20

22 21

23 Palvelun kehittämissuunnitelma Merja-Maaria Oinas Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Aloitekanavan painopistealueita - Palvelun tunnettuuden lisääminen - Nuorten vaikuttamisen, osallistumisen ja kuulemisen tukeminen osana koulujen verkkodemokratiakasvatusta - Kuntapäättäjien ja virkamiesten sitouttaminen verkkodemokratiapalvelu Aloitekanava.fi:n käyttöön Aloitekanavan moderointi - Käyttökokemuksen parantaminen - Moderaattorin työkalupakki, perehdyttämisopas - Intranet, jossa mahdollista ladata uusimmat materiaalit, keskustella muiden moderaattoreiden kanssa - Kysymyksiä ja keskustelua moderoinnista: o Kuinka kauan idealistalla pidetään Aloitekanavaan lisättyjä ideoita? o o Aloitekanavan markkinointi Milloin aloite siirretään arkistoon/poistetaan palvelusta ja säilyvätkö ne jossakin? Pitääkö kaikkiin ideoihin laittaa jokin vastaus, vaikka varsinaisesti me emme voi asiaan vaikuttaa/viedä sitä eteenpäin/idea on "älytön"? - Säännöllisyys - Nuoret mukaan - Menestystarinoiden tekeminen näkyväksi - Tunnettuuden lisääminen o mainokset, lehtijutut, seminaarit ja messut, tiedotteet, kirjeet - Nuoria kiinnostavat materiaalit - Videot: aamunavaus päättäjille - Printtimateriaalin tilaukset verkkolomakkeen kautta https://www.webropolsurveys.com//s/c430e921ef7c686f.par - Palkinnot: pipot ja kangaskassit o tilaukset sähköpostitse Heidi Leppäkarilta, heidi.leppakari(at)ouka.fi Tekninen kehittämissuunnitelman 2012 tavoitteet - Palvelun käyttökokemuksen parantaminen - Käytettävyystestaus eri käyttäjäryhmille: palvelun ylläpitäjät, moderaattorit ja peruskäyttäjät - Kehittämiskokonaisuuksia esimerkiksi ylläpitonäkymän kehittäminen ja mobiilikäytön sujuvuus 22

24 Kuulumiset Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskukselta Mika Pietilä Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Kansallisen verkkopalvelun prosessi - Ensimmäinen kokeilu 2000 luvun alussa verkoston toimesta ei resursseja eikä yhteistä koordinaatiota - Uudelleen keskusteluun vuonna 2006 paljon uusia alueellisia nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalveluja, arvioinnin ja keskustelun tulos ettei ole tarvetta - Uudelleen keskusteluun ja suunnitteluun 2009 palveluiden tunnettuuden lisääminen palveluiden markkinointi kansallisesti nykyisen prosessin käynnistyminen, idean työstäminen ja kehittäminen alkoivat Nuorten tieto- ja neuvontatyön kansallinen verkkopalvelu käsitteellinen rakenne 23

25 Nuorten tieto- ja neuvontatyön kansallisen verkkopalvelun prosessi Nuorten tieto- ja neuvontatyön ammattilaisten kansallinen verkkopalvelu - Verkkopalvelun ammattilaisten osuus Mitä on nuorten tieto- ja neuvontatyö Avataan mitä on nuorten tieto- ja neuvontatyö käytännössä, arkityössä. Pyritään avaamaan mahdollisimman laajasti ja tarkasti työn tavoitteita, sisältöjä, menetelmiä, historiaa ja rakenteita, huomioiden myös työn arviointiin ja laatuun liittyvät asiat. Osiossa avataan myös nuorten tieto- ja neuvontatyön roolia nuorisotyön peruspalveluna. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Esitellään nuorten tieto- ja neuvontapalvelut Suomessa, esimerkiksi kartan avulla, josta voi porautua alueelliselle tai paikalliselle tasolle. Yksittäisen palvelun esittelyssä avataan mitä palveluja alueellisella/paikallisella tasolla tarjotaan (piste/keskus/verkkoperustainen palvelu/nuorten vertaistiedotus jne). Tässä osiossa esitellään myös aluekoordinaattorien työtä. Asiantuntija- ja tukipalvelut Kuvataan tarkemmin keskuksen tarjoamia asiantuntija- ja tukipalveluja. Materiaalipankki Materiaalipankkiin kootaan erilaisia materiaaleja liittyen työmuotoon. Materiaalipankin sisällönhallinnasta vastaa pääasiallisesti Koordinaatin henkilökunta. 24

26 Ammatillinen yhteistyö Kuvataan mitä yhteystyötä Koordinaatti tekee eri toimijoiden kanssa työmuodon kehittämiseksi ja toiminnan tukemiseksi. Sisältöön sisällytetään myös eri hankkeen joita keskus vetää tai joissa se on kumppanina mukana. Koordinaatti Keskuksen toiminnan ja henkilökunnan esittely. Sisältölabra (vielä työnimi) Yhteistuotannollinen alue, jossa voidaan yhteisöllisesti tuottaa tekstiä ja sisältöjä mm. eri nuorten tieto- ja neuvontatyön verkkopalveluiden tietoteemoihin. Alueella kerätään myös linkkilistaa eri aihealueisiin liittyen. Nuorille suunnattu valtakunnallinen verkkopalvelu - Yksi osoite, jolla voidaan markkinoida kaikkia palveluja ja ohjata nuoret asiakkaat helpommin paikallisten palveluiden piiriin - Ei korvaa paikallisia ja alueellisia palveluja o sisältöjä mm. tietoalueet, paikalliset palvelut, kysy-vastaa palvelu o nimestä ja osoitteesta nimikilpailu Paikallisen ja alueellisen tason verkkopalvelut Paikallisen tai alueellisen tason verkkopalvelut, jotka sisältävät erilaisia mm. tietoalueita sekä palveluita paikallisella tasolla nuorille, palvelun tarpeiden mukaisesti. Voivat käyttää kehittämistyönä syntyvää julkaisujärjestelmää omien verkkoperustaisten palveluidensa tuottamisessa. 25

27 Seminaariohjelma Keskiviikko :00 Ilmoittautuminen alkaa 12:30 Tervetulokahvit 13:00 Päivän avaus koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 13:15 Aloitekanava.fi-palvelun tilannekatsaus suunnittelija Merja-Maaria Oinas Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 13:45 Aloitekanavakuntien kuulumiset 15:00 Työryhmätyöskentelyä palvelun kehittämistarpeista 16:30 Aloitekanavaklinikka: tekniset ja moderointiin liittyvät kysymykset suunnittelija Merja-Maaria Oinas verkkosuunnittelija Markus Tammi, Ponsi Interactive Oy 17:15 Päivän päätös 19:30 Illallinen ravintola Rauhala Mannenkatu 1 Torstai :00 Nuoren näkökulma palveluiden markkinointiin Case-esimerkkinä Oulun vaikuttamismalli Tuomas Alfthan Oulun nuorten edustajisto ONE 9:30 Työryhmätyöskentelyä markkinoinnista 12:00 Lounas 13:00 Yhteisöllinen media tukemassa Aloitekanavan näkyvyyttä verkkosuunnittelija Markus Tammi 14:00 Kahvitauko 14:30 Palvelun kehittämissuunnitelma suunnittelija Merja-Maaria Oinas 15:15 Kuulumiset Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskukselta suunnittelija Mika Pietilä Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 16:00 Päivän päätös 26

28 Osallistujaluettelo Pauliina Tiiro Hannu Liljamo Lea Packalen Reija Kankilampi Anne Kärkkäinen Nina Ruti Mika Pietilä Heidi Leppäkari Merja-Maaria Oinas Jaana Fedotoff Jari Hyvönen Miina Ratilainen Marjo Keskinen Hanna Liimatainen Milla Kakko Airiina Tenhovuori Salla Mertala Pirjo Kovalainen Tuomo Haapala Juha Alatalo Tuomas Alfthan Esa Niskanen Markus Tammi Noora Liuhonen Satu Viitala Virpi Tuovinen Elina Matkaselkä Henna Leskinen Anna-Maija Heikkilä Minna Laitinen Anne Saari Ann-Mari Lehti Mirja Teräs Anne-Mari Pipatti Anneli Heikkinen Kirsi Lappi Hailuodon kunta Haukiputaan kumppanuusyhdistys ry Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus Huittisten kaupunki, nuoriso- ja liikuntapalvelut Iisalmen kaupungin nuorisopalvelut Kangasniemen kunta Koordinaatti Koordinaatti Koordinaatti Koordinaatti Kuopion kaupunki / Savon nuorisotiedotushanke Kuopion kaupunki / Savon nuorisotiedotushanke Kuortaneen kunta / Quume-nuorisoinfo Laukaan kunta / vapaa-aikatoimi Limingan kunta Limingan kunta Lumijoen vapaa-aikatoimi Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskus Oulun Nuorten Edustajisto ONE Oulunsalon kunta Ponsi Interactive Oy Porin kaupunki / vapaa-aikavirasto / nuorisoyksikkö Porin kaupunki / vapaa-aikavirasto / Karhukunnat Puumalan kunta / nuorisopalvelut Raahen kaupungin nuorisotoimi Raahen kaupungin nuorisotoimi Raahen kaupungin nuorisotoimi Rautalammin kunta Rautalammin kunta Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus Turun kaupungin nuorisoasiainkeskus Vaasan kaupungin nuoriso-osasto Varkauden kaupungin nuorisopalvelut Ylivieskan kaupunki 27

29 Aloitekanavan arviointi- ja kehittämispäivät vuonna 2012 Aloitekanavan arviointi- ja kehittämispäivät järjestetään seuraavan kerran alustavien suunnitelmien mukaan Helsingissä. Seminaarin järjestelyissä otetaan jälleen huomioon moderaattoreiden mielipiteitä ja toiveita sisältöihin sekä menetelmiin liittyen. Yksi tärkeä suunnittelun lähtökohta ovat aikaisempien vuosien osallistujapalautteet tapahtumasta. Vuoden 2011 arviointi- ja kehittämispäivistä kerättiin palautetta verkkolomakkeella aikavälillä Kyselyyn vastasi 21 henkilöä. Ajankohta - Kaikkien kysymykseen vastanneiden mielestä hyvä ajankohta seminaarille on syksyllä loka-marraskuussa Paikkakunta - Keski-Suomea ehdotettiin valtaosassa vastauksia, paikkakuntaesimerkkeinä Jyväskylä ja Tampere - Muita ehdotuksia: Seinäjoki, Vaasa, Helsinki, joku pienempi paikkakunta, Lappi, vuorostaan vähän etelämmässä Teema - Ajankohtaista - Palvelun kehittäminen - Nuoret vaikuttajina yhteiskunnassamme - Palvelun näkeminen arkityökaluna niin, ettei sitä tarvitse enää markkinoida - Nuorten innostaminen ja aktivoiminen - Aloitekanava-toiminnan toteuttaminen eri paikkakunnilla - Aloitekanava nuorten kokemana Käsiteltäviä aiheita - Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia - vaikka epäonnistumisiakin - Kuulumiset, kokemukset, puutteet, kehittämisideat - Aloitekanava-sivuston ulkoasu ja käyttömukavuus - Sivuston kehittäminen oikeasti siten, että vanhoista bugeista päästäisiin eroon - Nuorten vaikuttamismahdollisuudet - Markkinointi, nuorten innostaminen - Kunnan päättäjien ja virkamiesten innostaminen - Aloitekanavaklinikka Pääpuhujia - Koordinaatin henkilökunta - Markus Tammi - ministeri Henna Virkkunen - Jonkin kunnan virkamiehen, päättäjän näkökulma Aloitekanavaan Menetelmiä - Vaihtelevia! - World Cafén kaltaisia luovia menetelmiä - Toiminnallisia menetelmiä - Hyviä, käytännössä nuorten kanssa hyödynnettäviä menetelmiä - Toiminnallisuutta, ryhmätyöskentelyä, keskustelua - Osallistavia 28

Aloitekanava.fi. Aloitekanavan arviointi- ja kehittämispäivät 7.-8.11.2012 Helsinki Raportti

Aloitekanava.fi. Aloitekanavan arviointi- ja kehittämispäivät 7.-8.11.2012 Helsinki Raportti Aloitekanava.fi Aloitekanavan arviointi- ja kehittämispäivät 7.-8.11.2012 Helsinki Raportti 1 Aloitekanava.fi Aloitekanavan arviointi- ja kehittämispäivät 7.-8.11.2012 Helsinki Raportti Koordinaatti Nuorten

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti 0 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010 Raportti 0 1 SISÄLLYS 1. Alkusanat... 1 2. Seminaarin avaus: Sosiaaliset verkot ja hankepyydykset... 2 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Vaikuta viestinnällä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 3.-4.10.2013 Seinäjoki Raportti

Vaikuta viestinnällä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 3.-4.10.2013 Seinäjoki Raportti Vaikuta viestinnällä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 3.-4.10.2013 Seinäjoki Raportti 1 Vaikuta viestinnällä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 3.-4.10.2013 Seinäjoki Raportti

Lisätiedot

Nuorten oikeus tietoon

Nuorten oikeus tietoon 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Kyllönen Nuorten oikeus tietoon Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti 1 Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Koordinaatti

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto SISÄLLYS Johdanto Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3 Perustiedot YAD:sta 4 YAD:n tausta ja tarkoitus 5 Organisaatio 6 YAD:n toimintamuodot - tieto 7 YAD:n toimintamuodot - tuki 8 YAD:n toimintamuodot

Lisätiedot

Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005

Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005 Suomen nuorisotiedotusverkoston ja opetusministeriön työseminaari Oulussa 2.3.2005 Nutipalvelut Suomessa 1.4.2005 Seminaariraportti Nuorten tieto- ja neuvontakeskus Nappi SISÄLLYS Esipuhe...3 Nuorten tieto-

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto

Mun Vuoro! -hanke 2009-2011. Loppuarviointi. Tiina Tuomisto Mun Vuoro! -hanke 2009-2011 Loppuarviointi Tiina Tuomisto 2011 Sisältö Arvioinnin tarkoitus... 3 Lapsille suunnattu kysely... 3 Järjestöjen ohjaajien, paikallistason toimijoiden ja liittotason toimijoiden

Lisätiedot

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle

NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE. Opas asuntolaohjaajalle NUORI TEKEE, OHJAAJA TUKEE Opas asuntolaohjaajalle Miten auttaa ja kannustaa nuoria tekemään itse? Tämä opas on tehty tueksi asuntolatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Se antaa ideoita arjen työssä

Lisätiedot

Nuorisotyö bloggaa. Nuorisotyö bloggaa. Verke. Blogit ja bloggaaminen I 1

Nuorisotyö bloggaa. Nuorisotyö bloggaa. Verke. Blogit ja bloggaaminen I 1 Nuorisotyö bloggaa Verke Blogit ja bloggaaminen I 1 Nuorisotyö bloggaa Verke Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus Toimittajat: Tero Huttunen, Heikki Lauha, Henna Middeke & Veera Säilä Kansi

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Nuorisotiedotuskeskus Kompassi

Nuorisotiedotuskeskus Kompassi Nuorisotiedotuskeskus Kompassi 2002 Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, nuorisotiedotus- ja neuvontatyö Nuorisotiedotuskeskus Kompassissa 2002 Sisältö Nuorten tiedontarvetyypit s. 2 Nuorisotiedotus-

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Uusi paikallisuus

Lasten ja nuorten Uusi paikallisuus Liisa Ojala Lasten ja nuorten Uusi paikallisuus Toimintamuodot Kemissä, Kemijärvellä ja Rovaniemellä vuonna 2013 Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi Paikallisuus -hanke 5/2014 SISÄLLYS ESIPUHE 1. UUSI PAIKALLISUUS

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot