- Säiliöauton ollessa satama-alueella on ajoportin edusta pidettävä täysin vapaana turvallisuussyistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- Säiliöauton ollessa satama-alueella on ajoportin edusta pidettävä täysin vapaana turvallisuussyistä"

Transkriptio

1 Näiden sääntöjen tarkoituksena on varmistaa sataman turvallisuus ja viihtyisyys sekä jäsenistön tasapuolinen kohtelu. Säännöt on tarkoituksellisesti laadittu mahdollisimman yksityiskohtaisiksi, jotta ne antavat selkeät vastaukset käytännön yksittäistapausten oikeaan tulkintaan. Sääntöjen kieliasu on mahdollisimman lyhyt ja norminmukainen. Kulku satamaan - Sataman ajoportti on tarkoitettu polttoaine- ja muihin satama-alueen kuljetuksiin. Ajoporttien eteen kadulle pysäköinti ei ole sallittu edes lyhytaikaisesti. - Säiliöauton ollessa satama-alueella on ajoportin edusta pidettävä täysin vapaana turvallisuussyistä - Kerhoon kuulumattomia henkilöitä ei saa laskea satama-alueelle, jäsen voi tuoda vieraita itse; porttia ei saa avata kuin omille vierailleen - Jäsenet ovat vastuussa vieraistaan ja näiden tekemisistä vierailun ajan - Muut kuin jäsenet eivät saa tuoda vieraitaan satamaan - Portit on pidettävä kiinni tavaroiden lastauksen ja purkauksen aikana, jotta alueelle ei livahda ulkopuolisia (turisteja jäänyt mm. vessaan loukkuun livahtaessaan sisälle) - Jäsen ei saa luovuttaa avaintaan kerhoon kuulumattomalle Ajoneuvojen pitäminen satamassa - Ainoastaan polkupyörien ja mopojen säilytys satamassa on sallittu veneilykauden aikana. - Polkupyörät on poistettava talveksi (viimeistään, kun satama suljetaan). Satamassa talven yli säilytetystä pyörästä otetaan 10 säilytys- ja käsittelymaksu. - Moottoripyörien pito satama-alueella ei ole sallittu - Seuraavien henkilöiden ajoneuvot saavat olla satamassa, kun niiden haltijat ovat paikalla työtehtävissä: toiminnanjohtaja, huoltoasemanhoitaja ja satamakapteeni - Yövartijat voivat pitää ajoneuvojaan satamassa klo välisenä aikana, sijainti takaportin ja roskisten takana Yleiset käyttäytymissäännöt satamassa - Järjestyslain lisäksi on satamassa noudatettava alla olevia käyttäytymissääntöjä - Polkupyörällä, rullalaudalla tai rullaluistimilla liikkuminen satama-alueella on kielletty

2 - Kaikenlainen roskaaminen on kielletty. Myöskään veteen ei saa heittää mitään roskia. - Tyhjät juoma-astiat ja roskat on siivottava pois pöydiltä niille varattuihin jäteastioihin - Tavaran säilytys satamassa ei ole sallittu - Tavarankuljetuskärryt pitää käytön jälkeen palauttaa omille paikoilleen. Kärryjä ei saa jättää laiturille muuten kuin lastauksen/purkauksen ajaksi. - Laitureilla grillaaminen on kielletty. Satamassa saa käyttää vain kerhon grilliä sille osoitetussa paikassa - Kaikenlainen kaupallinen toiminta on satamassa kielletty. Ainoastaan Meriurheilu Oy saa harjoittaa kaupallista toimintaa satama-alueella - Metelin tuottaminen kello välillä on satamassa kielletty - Asiattomat sekä sataman järjestystä, hyviä tapoja ja annettuja määräyksiä rikkoneet henkilöt voidaan poistaa satama-alueelta, tarvittaessa poliisiviranomaisen avustuksella, yövartijalla on velvollisuus puuttua häiritsevään toimintaan vartioaikana - Järjestyksestä satamassa vastaavat satamakapteeni, toiminnanjohtaja ja työvuorossa oleva huoltoaseman hoitaja. Kello välisenä aikana ovat vartiomiehet vastuussa sataman järjestyksestä. - Satamakapteenin tai muiden satamaohjesäännön noudattamista valvovien päätöksistä voi jättää kirjallisen valituksen kerhon hallitukselle 7 vuorokauden sisällä valitukseen johtaneesta tapahtumasta. Polttoainevuodot satamassa - Satama-alueella meressä näkyvistä öljy- ja polttoaineläikistä on välittömästi ilmoitettava toimistolle tai huoltoasemalle. Mikäli vuoto on suuri eikä huoltoasema ole auki on välittömästi tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle numeroon 112 sekä tarvittaessa odotettava portilla pelastuslaitoksen tuloa. Ajoportin avaimen saa vartiotuvan avainsälöstä, mikäli portti pitää avata. Vesivuodot satamassa Kotieläimet - Laitureilla oleva vesivuoto on heti ilmoitettava toimistolle tai huoltoasemalle, tai vuotava vesilinja on pyrittävä sulkemaan omin voimin. Ohjeet vesilinjojen sulkemisesta löytyvät vartiotuvassa olevasta vartiomiehen kansiosta. - Eläinten pito irrallaan satama-alueella on kielletty

3 - Eläimen omistaja siivoaa eläimensä jätökset - Kotieläimiä ei saa viedä sisätiloihin kerhorakennukseen eikä huoltoasemalle (huomioidaan allergiset) Jäteastioiden käyttö - Jätehuoltomaksujen pitäminen kohtuutasolla edellyttää että jäsenet laittavat jätteet niille osoitettuihin astioihin - Jätekatokseen ja astioihin ei saa tuoda asunnon tai kesäasunnon jätteitä, vaan ainoastaan veneistä tulevia jätteitä - Jätteitä ei saa jättää maahan jäteastioiden viereen - Jäteöljyt on jokaisen kaadettava itse jäteöljysäiliöön ja laitettava tyhjät astiat sekajäteastiaan (tilan säästämiseksi mieluimmin litistettynä). Jäteöljysäiliöön ei saa laittaa pilssivettä, rättejä, trasselia tms. kiinteätä jätettä. - Kiinteät öljyiset jätteet kuten esim. öljysuodattimet on laitettava niille varattuun punaiseen astiaan, johon ei saa laittaa muita jätteitä - Pilssivesiä ei saa pumpata mereen, vaan ne on toimitettava niille varattuun säiliöön jätekatoksessa - Pantilliset tyhjät juomapullot ja purkit kerätään niitä varten varattuun astiaan. Muut kuin pantilliset pullot ja purkit pyydetään laittamaan sekajäteastiaan (tilan säästämiseksi mieluimmin rutistettuna) - Tyhjiä juomapulloja ja purkkeja ei saa viedä niille varatusta astiasta (niistä saadut tulot käytetään kerhon hyväksi) - Kartonkijäteastiaan laitettavat pahvikartongit pyydetään tilan säästämiseksi litistämään - Romuakut ja käytetyt patterit on laitettava niille varattuun säiliöön. Akkuja ei saa jättää maahan säiliön viereen. Romuakkuja ei saa luovuttaa muut kuin satamakapteeni tai kerhon toimisto Septitankin tyhjennyspumpun käyttö - Septitankin tyhjennyspumppua ei saa käyttää pilssin tms. tyhjentämiseen. - Pumpun käytössä on noudatettava pumpun kaapissa olevia ohjeita - Tyhjennysletkua on käsiteltävä huolellisesti suukappaleen särkymisen välttämiseksi.

4 Kemiallisen WCn tyhjennys - Kemiallisen WC:n saa tyhjentää ainoastaan tähän tarkoitukseen varattuun käymälään, jonka oven huoltoasema avaa. Mastonosturin käyttö - Vene on valmisteltava ennen mastonosturille kiinnittymistä siten, että nosturin käyttöaika jää mahdollisimman lyhyeksi. Näin ei muiden tarvitse odottaa pitkään vuoroaan. Kun maston nosto/lasku on suoritettu, on vene siirrettävä välittömästi pois nosturilta joko omalle paikalle tai varustelulaituriin. - Mastonosturin käytössä on ehdottomasti noudatettava nosturissa ja nosturikaapissa olevia ohjeita - Nostoliinoja ei saa ottaa niille varatusta korista muuhun kuin nostokäyttöön - Mastonosturin avainta säilytetään vartiotuvassa. Avainta ei saa luovuttaa kerhon ulkopuoliselle henkilölle. Kerhon ulkopuoliset saavat käyttää nosturia kerhon toimiston tai huoltoaseman aukioloaikoina. Yövartiointi (erillinen ohje vartiotuvassa) Venepaikat - Esteen sattuessa on vartijan itse hankittava itselleen sijainen. Sijaisen on täytettävä vartio-ohjesäännön vartijalle asettamat vaatimukset. Lista mahdollisista varavartijoista yhteystietoineen on vartiotuvassa. Kerhon toimisto ei toimi sijaisen välittäjänä. - Yövartijan on oltava täysi-ikäinen kerhon jäsen - Yövartija ei saa olla alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alainen - Vartiovuorosta myöhästyminen, etuajassa poistuminen, vartiopaikalta poistuminen (esim. veneeseen) tai vartiovuoron laiminlyönti johtaa ehdottomaan sanktioon. Rikkomuksesta riippuen voi kerhon hallitus määrätä varoituksen, sanktiomaksun tai venepaikan menetyksen. - Korkea ikä, invaliditeetti, rajoittava sairaus, tms. kerhon hallitukselle esitetty perusteltu syy voi vapauttaa vartiointivelvollisuudesta joko tilapäisesti tai pysyvästi - Jäsen, joka on täyttänyt 75 vuotta vapautuu automaattisesti vartiointivelvollisuudesta - Venepaikkaa haetaan joka vuosi 28.2 mennessä. Venepaikkamaksu on suoritettava mennessä. Maksamatta jättäminen katsotaan venepaikan luovuttamiseksi. Venepaikkamaksua ei palauteta jälkeen.

5 - Venepaikka annetaan ja laskutetaan täydeltä kaudelta. Osakausisopimuksia ei voida tehdä, koska Liikuntavirasto laskuttaa paikat täydeltä kaudelta. - Venepaikkojen jaosta vastaa satamakapteeni tai joku toinen kerhon hallituksen tähän tehtävään valtuuttama henkilö - Venepaikat jaetaan seuraavassa järjestyksessä: 1. edellisellä kaudella paikan saaneet ja velvoitteensa hoitaneet jäsenet 2. vanhat velvoitteensa hoitaneet jäsenet, jotka hakevat uudestaan venepaikkaa 3. uudet velvoitteensa hoitaneet jäsenet 4. maksut myöhässä maksaneet, katsastuksen laiminlyöneet tai rangaistut jäsenet, jotka ovat kuitenkin nyt hoitaneet velvoitteensa, siinä järjestyksessä kun venepaikkahakemukset ovat tulleet niin kauan kuin vapaita paikkoja riittää - Kerho ei vastaa satamassa olevista veneistä, niiden varusteista tai niiden muille veneille tai laitureille aiheuttamista vahingoista - Satamassa ei saa olla katsastamattomia eikä vakuuttamattomia veneitä eikä sellaisille voida antaa venepaikkaa - Veneitä ei saa tuoda satamaan keväällä ennen kuin sataman kunto on selvitetty ja satama on avattu ja venepaikka ja muut kerhon maksut ovat maksettu. - Veneet on poistettava satamasta mennessä - Venepaikka on vene- ja jäsenkohtainen eivätkä jäsenet saa keskenään vaihtaa venepaikkoja ilman kerhon toimiston suostumusta - Venepaikalla saa olla vain se vene, jolle paikka on myönnetty - Venepaikkaa ei saa vuokrata tai lainata, ei edes kerhon toiselle jäsenelle. Venepaikkaa ei voi luovuttaa veneen myynnin yhteydessä uudelle omistajalle. - Koska satama toimii myös vierasvenesatamana on jäsenien ilmoitettava venepaikkansa pidempiaikainen (yli 1 viikkoa) vapaanaolo huoltoasemalle tai kerhon toimistoon, jotta paikka voidaan luovuttaa vieraskäyttöön. - Venepaikan haltija, joka haluaa muutosta venepaikkaansa voi ottaa yhteyttä satamakapteeniin tai kerhon toimistoon - Veneissä, jotka on kiinnitetty laitureiden reunahirsissä oleviin renkaisiin, on käytettävä köysissä joustimia (reunahirsien) vahingoittumisen välttämiseksi

6 Veneet - Veneiden kiinnitysköysien tai laturiin ohjausköysien kiinnittäminen valo- tai sähkötolppiin on ehdottomasti kielletty. - Satamakapteeni asentaa pyydettäessä lisää kiinnitysrenkaita merkityille paikoille (tussilla X). Tilaus renkaan siirrosta tai lisärenkaista on tehtävä huoltoasemalle. - Veneet saa kiinnittää vain niitä varten tehdyille ja merkityille paikoille, ei laitureiden päihin tai laitureiden sivuille tyhjiin tiloihin. - Luvatta satamaan tuotu vene kytketään ja lukitaan kerhon toimesta laituriin. Veneen saa lunastaa vain maksettuja lukitus- ja avausmaksua sekä mahdollista vierasmaksua vastaa. - Ammattiliikenteen harjoittaminen satamassa on kielletty. Ammattiliikenteeseen tarkoitettua venettä voi säilyttää satamassa, mutta matkustajat on otettava ja jätettävä muualla - Jäsen, jolla ei ole kotisatamassa venepaikkaa, mutta telakoi veneensä Verkkosaaressa, saa pitää venettään satamassa 3 vuorokautta maksutta (nosto tai laskutilaus hyväksytty ja toimisto on vahvistanut paikan ja antanut porttikoodit) Ylimenevästä ajasta veloitetaan normaali vierasvenemaksu. - (Periaatteena on että) Satamassa saa olla vain sellaisia veneitä, joiden peruskatsastus (runkokatsastus) ja vuosikatsastus (varustekatsastus) on voimassa. Muualla kuin kerhon toimesta tehdyt katsastukset hyväksytään katsastustodistusta vastaan. Katsastamaton vene aiheuttaa katsastussanktiomaksun eikä sille voida taata paikkaa seuraavalla kaudella. - Jos veneellä on useampia omistajia, tulee kaikkien olla kerhon jäseniä - Veneiden kyljillä on pidettävä kunnollisia ja riittävän suuria laitasuojia, vähintään 2 kpl kummallakin puolella venettä - Veneen keula tai veneen kannelle laskettu masto ei saisi ulottua yli 0,5 metriä laiturin päälle. Laiturin päälle ylettyvä masto tulee merkitä esimerkiksi valkoisella muovipussilla tms. - Purjeveneiden purjeiden nostimet on asetettava siten, että ne eivät hakkaa mastoon muodostaen turhaa melua - Veneiden peräliput on laskettava yöksi viimeistään klo 21:00 - Veneissä yöpyminen on sallittu tilapäisesti. Jatkuva asuminen veneessä on kielletty. - Laiturista veneellä lähdettäessä ja laituriin tultaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Satama-alueella ajettaessa on veneen nopeus säädettävä sellaiseksi, ettei veneen synnyttämä aallokko aiheuta vaaraa laituriin kiinnitetyille

7 Varustelulaituri veneille. Vahingon sattuessa on tapahtumasta ilmoitettava välittömästi satamakapteenille, kerhon toimistoon tai huoltoasemalle. - Varustelulaituri on tarkoitettu lyhytaikaiseen kiinnittymiseen, jolloin kippari on veneessä tai satama-alueella. Yön yli veneitä ei voi laituriin jättää. - Venepaikoilla voi tehdä pieniä huoltotöitä, mutta esim. hitsauslaitetta tai kulmahiomakonetta saa käyttää ainoastaan varustelulaiturissa. Pitkäaikaisemmista tai suurista huoltotöistä varustelulaiturissa on sovittava satamakapteenin kanssa. Laitureiden sähkökaapit ja veneiden jatkojohdot - Laiturikaapeissa olevat vikavirtasuojat ja automaattisulakkeet ovat suojalaitteita, eikä niitä saa käyttää kytkiminä - Jatkojohtoina saa käyttää vain ulkotilaan tarkoitettuja kaapeleita ja pistokkeita - Itsetehdyt jatkojohdot on ennen käyttöönottoa hyväksytettävä satamakapteenilla, jolla on velvollisuus poistaa vaaralliseksi katsomansa johdot Kerhotupa ja kerhotuvan keittiö Pesutupa - Kerhotupaa voi sopimuksen mukaan korvausta vastaan käyttää omiin eikaupallisiin tilaisuuksiin. Tilaisuuden ajankohta ja luonne sekä korvaus on sovittava kerhon toimiston kanssa. - Kerhon grilliä voi korvausta vastaan käyttää kerhon toimiston osoittamalla alueella. Grillin käytössä on noudatettava avotulen käyttöä koskevia määräyksiä ja erityistä varovaisuutta. Käytön jälkeen on grilli siivottava - Kerhotupaa ei saa käyttää varastotilana - Kerhotupa ja kerhotuvan keittiö on siivottava käytön jälkeen - Pesutupa on tarkoitettu pääasiassa vierasveneilijöiden käyttöön, mutta voidaan antaa myös jäsenen käyttöön korvausta vastaan. Pesutuvassa pestään vain veneessä tullutta pyykkiä, ei kesäasunnon tai asunnon lakanoita tms. Ilmoitukset vioittuneista laitteista - Kaikki vika-ilmoitukset tulee tehdä ensisijaisesti huoltoasemalle. Kiireellisessä tapauksessa huoltoaseman ollessa suljettuna pyydetään ilmoitus tekemään suoraan satamakapteenille. Kerhotoimintavelvoite

8 - Kerhotoimintavelvoite (kerhon sääntöjen pykälä 11a) velvoittaa jäseniä osallistumaan kerhon omaisuuden huolto- ja korjaustoimintaan. Tällaista toimintaa on mm.: Vahingon sattuessa Löytötavara o Satamatalkoot ja omatoiminen kunnostustyö o Sataman vuokrasopimuksessa on määrätty vesialueen siistinä pitäminen. Jäsen voi omatoimisesti poimia roskia merestä huoltoaseman seinällä olevan haavin avulla o Satamakapteenilta voi kysellä pieniä ja suurempia tehtäviä - Kerhon omaisuudelle sattunut vahinko pitää heti ilmoittaa joko huoltoasemalle tai satamakapteenille. Vahingoista ei sakoteta, mutta välinpitämättömyydestä tai väärästä käytöstä johtuva kerhon omaisuuden vahingoittuminen saattaa johtaa korvausvaatimukseen. - Löytötavara pyydetään toimittamaan huoltoasemalle. Vedestä poimitut irralliset laitasuojat pyydetään viemään jätekatokseen josta mahdollinen omistaja voi hakea omansa Palkattu henkilöstö - Kerholle ja huoltoasemalle palkattu henkilöstö, toiminnanjohtaja ja huoltoasemahenkilöstö, on kerhon hallituksen toimesta ohjeistettu noudattamaan kerhon sääntöjä ja valvomaan niiden noudattamista. - Palkattu henkilöstö toimii kerhon hallituksen ohjeiden pohjalta eikä ole velvollinen ottamaan käskyjä jäseniltä - Huoltoasemahenkilöstö ei hoida kerhon jäsenasioita - Huoltoasema ei ota vastaan mitään tavaraa säilytykseen - Jos jäsen tuntee tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti palkatun henkilöstön taholta, on hänen annettava tällaisesta kohtelusta välittömästi tieto kerhon hallitukselle. - Mahdolliset erimielisyydet jäsenien ja palkatun henkilöstön välillä on osapuolien toimesta saatettava kerhon hallituksen ratkaistavaksi Nämä säännöt koskevat kaikkia kerhon jäseniä sekä tietyin osin myös heidän vieraitaan. Kerhon hallitus voi jäsenen pyynnöstä hyvään syyhyn, kuten esimerkiksi invaliditeetti, rajoittava sairaus, korkea ikä, tms. perustuen lieventää sääntöä, jota jäsenen on mainitusta syystä mahdoton tai

9 hyvin vaikea sellaisenaan noudattaa. Tällainen lievennys on aina yksilökohtainen ja tapauskohtaisesti määräaikainen tai pysyvä. Satamakapteeni ja toiminnanjohtaja, sekä huoltoaseman hoitaja satamakapteenin tai toiminnanjohtajan luvalla, voivat erittäin painavasta syystä harkintansa mukaan poiketa näistä säännöistä, mikäli yleinen turvallisuus tai kerhon etu niin vaatii. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi henkilöön tai omaisuuteen kohdistuva uhka, viranomaistoiminta, jne. Tällainen tapaus tulee ensi tilassa saattaa myös kerhon hallituksen tietoon. Tämän satamaohjesäännön Helsingin moottorivenekerho ry:n vuosikokous on hyväksynyt ja vahvistanut ja se korvaa kaikki aiemmat satamaa koskevat ohjeet. Näiden sääntöjen rikkomisesta voi satamakapteeni, toiminnanjohtaja tai huoltoasemanhoitaja antaa huomautuksen, ja kerhon hallitus varoituksen tai vakavassa tapauksessa määrätä sanktion tai peruuttaa venepaikan määräajaksi tai pysyvästi. Erittäin vakava tai toistuva ja jatkuva sääntörikkomus johtaa jäsenen erottamiseen kerhosta. Nämä säännöt pidetään jäsenien nähtävillä vartiotuvassa ja huoltoasemalla sekä kerhon extranetissä. Kerhon hallitus velvoittaa kaikkia kerhon jäseniä sekä työntekijöitä tutustumaan näihin sääntöihin ja noudattamaan niitä.

A) KANTVIKIN PIENVENESATAMAN VENEPAIKKOJEN YLEISET VUOKRAUSPERIAATTEET

A) KANTVIKIN PIENVENESATAMAN VENEPAIKKOJEN YLEISET VUOKRAUSPERIAATTEET 1 16.3.2005 MERI-KANTVIK ry A) KANTVIKIN PIENVENESATAMAN VENEPAIKKOJEN YLEISET VUOKRAUSPERIAATTEET Kantvikin pienvenesatama telakointialueineen on Kirkkonummen kunnan omistuksessa oleva satama, jonka hallinnointia

Lisätiedot

Kotisatamaa hoitaa ja sen kehittämistä suunnittelee satamatoimikunta jota valvoo Turun Pursiseuran hallitus.

Kotisatamaa hoitaa ja sen kehittämistä suunnittelee satamatoimikunta jota valvoo Turun Pursiseuran hallitus. TURUN PURSISEURA KOTISATAMAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Seuraavien sääntöjen ja ohjeiden tarkoituksena on kotisataman alueella liikkuvien seuran jäsenten ja heidän vieraidensa vapaa-ajan toimien ja yleisen viihtyvyyden

Lisätiedot

Tiistaina 10.4.2012 Peltolan koululla osoitteessa Lummetie 27, 01300 VANTAA,

Tiistaina 10.4.2012 Peltolan koululla osoitteessa Lummetie 27, 01300 VANTAA, PORSLAHDEN VENEKERHO RY PÖYTÄKIRJA 1(2) PL 265, 01301 Vantaa 10.4.2012 www.plvk.fi toimisto@plvk.fi Sääntömääräinen kevätkokous SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2012 Aika ja paikka Tiistaina 10.4.2012 Peltolan

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro ASUKASOPAS SISÄLLYSLUETTELO HAKUSANATAULUKKO... 1 KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET... 9 1 Yleistä... 9 2 Yleiset alueet... 10 3 Jätehuolto... 10 4 Vesihuolto...

Lisätiedot

Kodin asumisopas. Tarjoamme viihtyisiä, turvallisia, laadultaan hyviä asuntoja ja asuinympäristöjä sekä ammattitaitoista kiinteistöjen hallintaa.

Kodin asumisopas. Tarjoamme viihtyisiä, turvallisia, laadultaan hyviä asuntoja ja asuinympäristöjä sekä ammattitaitoista kiinteistöjen hallintaa. Kodin asumisopas Tarjoamme viihtyisiä, turvallisia, laadultaan hyviä asuntoja ja asuinympäristöjä sekä ammattitaitoista kiinteistöjen hallintaa. TERVETULOA KOUVOLAN ASUNNOT OY:N ASUKKAAKSI Tämä kodin asumisopas

Lisätiedot

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan Satamajärjestys I Yleiset säännökset II Satamalle tehtävät ilmoitukset III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan IV Sataman turvallisuus V Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi VI Ympäristömääräyksiä

Lisätiedot

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Tervetuloa Lahden Taloihin! Sisältö Käy taloksi! 3 Vuokrasopimus Muuttoilmoitus Sähkösopimus Internet-yhteys Vuokran maksaminen Saunavuoro ja autopaikka Vakuusmaksu

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET

HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET 1 HOLLOLAN KUNNAN VENESATAMASÄÄNNÖT 1.1.2015 ALKAEN SEKÄ MESSILÄN VENESATAMAN SÄHKÖJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJEET Tekninen lautakunta 16.12.2014 126 Sisältö Yleistä... 2 Ajoneuvojen pysäköinti ja nopeusrajoitukset

Lisätiedot

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään

Ovien aukaisupalvelu Oven aukaisupalvelun voi saada vain isännöitsijätoimiston asukasluetteloon merkitty henkilö. Aukaisupalvelusta peritään HATTULA-KIINTEISTÖT OY 1 (15) ASUMISOPAS Tämä asumisopas jaetaan jokaiseen huoneistoon ja taloon muuttaville uusille asukkaille. Asumisoppaan tarkoituksena on tutustuttaa Sinut Hattulan kunnan vuokratalojen

Lisätiedot

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Tervetuloa Lahden Taloihin! Tervetuloa Lahden Talojen asukkaaksi! Varmistaaksemme asumisesi turvallisuuden ja viihtyisyyden olemme koneet Sinulle tämän asukasoppaan.

Lisätiedot

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä

Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Turvallista asumista Opas asumiskäytännöistä Tervetuloa Lahden Taloihin! Sisältö Käy taloksi! 3 Vuokrasopimus Muuttoilmoitus Sähkösopimus Internet-yhteys Vuokran maksaminen Saunavuoro ja autopaikka Vakuusmaksu

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Venesatamaohjeet Veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet 6 05 02

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Venesatamaohjeet Veneiden ja trailereiden kausisäilytysohjeet 6 05 02 I VENESATAMAOHJEET II VENEIDEN JA TRAILEREIDEN KAUSISÄILYTYSOHJEET I VENESATAMAOHJEET Tekninen lautakunta hyväksynyt 10.2.2015 Voimaantulopäivä 1.3.2015 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Näitä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015 70 Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro A S U K A S O P A S

KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro A S U K A S O P A S KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄ Mökki nro A S U K A S O P A S KIINTEISTÖ OY KESÄHEINÄN ASUKASOPAS Sivu 1(1) 1.5..2007 / PÄIVITYS 07.07.2011 Osa 2: S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Osa Sivujen pohjavärit 1 KANSILEHTI

Lisätiedot

SAVOLAISTEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN ASUKASINFO

SAVOLAISTEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN ASUKASINFO SAVOLAISTEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN ASUKASINFO 1 1 TÄRKEITÄ YHTEISTIETOJA...3 2 SISÄÄNMUUTTO... 4 Takuumaksu... 4 Asunnon avain ja muuttoilmoituslomake... 4 Muuta muistettavaa... 4 3 ASUMINEN... 4 Vuokranmaksu...

Lisätiedot

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS

I YLEISET SÄÄNNÖT MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ 1. TORIPAIKAN SAAJAN VELVOLLISUUDET 1.1. YLEINEN JÄRJESTYS MIKKELIN KAUPUNGIN TORISÄÄNTÖ Hyväksytty: Tekninen lautakunta 21.4.2015.. Voimassa : 1.5.2015 alkaen, torikartta 1.5.2014 alkaen Tämä torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria sekä Anttolan, Haukivuoren

Lisätiedot

Opiskelijakodin asumisopas

Opiskelijakodin asumisopas Opiskelijakodin asumisopas Lue ja säilytä! TERVETULOA ASUKKAAKSI! Tämä opiskelijakodin asumisopas sisältää ohjeita asumisesta ja asunnon hoitamisesta. Tutustu oppaaseen ja säilytä opas asunnossasi. Muistathan,

Lisätiedot

Asumisen opas. Lahden vanhusten asuntosäätiö SÄILYTÄ ASUMISEN OPAS HUONEISTOSSA.

Asumisen opas. Lahden vanhusten asuntosäätiö SÄILYTÄ ASUMISEN OPAS HUONEISTOSSA. Asumisen opas Lahden vanhusten asuntosäätiö SÄILYTÄ ASUMISEN OPAS HUONEISTOSSA. Hyvä Lahden vanhusten asuntosäätiön asukas, Lahden vanhusten asuntosäätiö on toiminut jo vuodesta 1964 lahtelaisten ikäihmisten

Lisätiedot

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori Sisällysluettelo 1. Yleiset säännökset 2. Satama-alueen turvallisuus 3. Ympäristöasioiden hoitaminen 4. Satamaan tehtävät

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

SAVOLAISTEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN ASUKASINFO

SAVOLAISTEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN ASUKASINFO SAVOLAISTEN YLIOPPILAIDEN SÄÄTIÖN ASUKASINFO 1 Sisältö 1 TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA... 3 2 SISÄÄNMUUTTO... 4 Takuumaksu... 4 Asunnon avain ja muuttoilmoituslomake... 4 Muuta muistettavaa... 4 3 ASUMINEN...

Lisätiedot

Hyvät Helsingin kaupungin aravavuokratalojen asukkaat

Hyvät Helsingin kaupungin aravavuokratalojen asukkaat VALTION ASUNTOLAINOITTAMAT HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖYHTIÖT...6 Helsingin kaupunki aravavuokrataloyhtiöiden omistajana 6 Kiinteistöyhtiöt kuuluvat Helsinki -konserniin 6 Vuokranmääritysyksiköt...7

Lisätiedot

SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA

SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA SATAMAKÄSIKIRJA Tämä käsikirja on tarkoitettu Itämeren alueen satamien pitäjille ja niiden henkilökunnalle. Käsikirja neuvoo käytännönläheisesti, miten turvallinen satama toteutetaan ja

Lisätiedot

Turvallisen asumisen opas

Turvallisen asumisen opas Turvallisen asumisen opas Turvallisen asumisen opas Sisällys: Ennen muuttoa Asunnon hakeminen ja vastaanotto Vakuusraha Vuokrasopimuksen allekirjoitus Avaimet Muuttajan muistilista muuta huomioitavaa muutettaessa

Lisätiedot

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf.

ASUMISOPAS. Ole hyvä tarkista asumisoppaan viimeisin versio www-sivuiltamme, http://www.oppilastalo.fi/asumisopas.pdf. ASUMISOPAS OPPILASTALO OY:LLÄ on Lahdessa noin 1200 asuntopaikkaa opiskelijoille. Yhtiö on sitoutunut huolehtimaan siitä, että asunnot ovat kunnossa, laadukkaita ja viihtyisiä. Asunnot antavat terveellisen

Lisätiedot

Malmin Kiinteistöt Oy

Malmin Kiinteistöt Oy Asumisopas 2002 Malmin Kiinteistöt Oy Säilytä tämä asunnossasi! HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖYHTIÖT Graafinen suunnittelu, kuvitus, taitto: Eija Nygård Paino: Edita Prima Oy SISÄLLYSLUETTELO Hyvät Helsingin

Lisätiedot

Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä

Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä Koteja kaikille Pisteet kotiin - asukasetujärjestelmä JVA palkitsee pitkäaikaisia asukkaita ja asukasaktiiveja Toivomme, että tunnet asunnon kodiksesi ja viihdyt pitkään. Asukasetuun oikeuttavia pisteitä

Lisätiedot

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY

SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY SILTAMÄKIOPAS SILTAMÄEN HUOLTO OY 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 JÄRJESTYSMÄÄRÄYKSET 6 Yleistä 7 Ulko-ovet ja yhteiset tilat 7 Jätehuolto 7 Pysäköinti ja huoltoajo 7 Huoneistot 8 Parvekkeet ja terassipihat

Lisätiedot

Joensuun Tilan satama, käyttöehdot

Joensuun Tilan satama, käyttöehdot 1 Joensuun Tilan satama, käyttöehdot Sataman toiminta Sataman toiminnasta vastaa Joensuun Tila Oy, Y-tunnus 1763469-1. Sataman alueella kaikki toiminta tapahtuu Joensuun Tila Oy:n (jatkossa JT) valvonnassa

Lisätiedot