äiazfio il Lappeenrannassa 18. syyskuuta 2011 VALTUUSTOALOITE LAPPEENRANNAN KAUPUNKI keupunginhehitus LAPPEENRANNAN KAUPUNKIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "äiazfio il Lappeenrannassa 18. syyskuuta 2011 VALTUUSTOALOITE LAPPEENRANNAN KAUPUNKI keupunginhehitus LAPPEENRANNAN KAUPUNKIN"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN KAUPUNKIN VALTUUSTOALOITE LAPPEENRANNAN KAUPUNKI keupunginhehitus JÄTEVESIEN LASKEMISEEN HAETTAVA VAIHTOEHTOJA 11 YHTEISTYÖSSÄ YLIOPISTON ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA / äiazfio il Lappeenrannan puhdistettujen jätevesien ohjauksessa asiantuntijamme näyttävät jääräpäisesti pitävän kiinni siitä, että niille rakenettaisiin putkisto ja ohjattaisiin vastustuksesta huolimatta Imatran alapuolelle Vuokseen. Yleinen mielipide on kuitenkin koko tämän ajan vaatinut perustellusti myös muiden nykyaikaisten tekniikoiden tarkastelua vaihtoehdoksi. Esitys Vuokseen laskemisesta on saanut vastustusta sekä asukailtamme kalliista viemäriverkosta että myös Imatran suunnan asukkailta. Lupaa jätevesien laskemiselle ei onneksemme ole saatu hyväksyntää vielä Ympäristöministeriöltä eikä Rajavesikomissioltakaan. Katson asukkailta ja asiantuntijoilta saamani palautteen perusteella velvoitteeksi vaatia, että Lappeenranta tutkii viipymättä yhteistyössä Lappeenrannan Yliopiston kanssa hyödyntää omaa ja maailmalta hankittua tutkimus ja -osaamistietoa nykyaikaisista puhdistusratkaisuista, joissa jätevesi voidaan laskea vaikka suoraan Saimaaseen. Myös tästä saadut ratkaisuvaihtoehdot on tuotava "pöytään" esiteltäväksi meille valtuutetuille. Professori Juha Pyrhösen Etelä-Saimaasa kirjoittama "Jätevesille löydettävissä nykyiaikainen ratkaisua on asiantuntijakirjoitus. Tuntuukin uskomattomalta ettei kaupunkimme vesisasioista vastuulliset henkilöt ja luottamushenkilöt ole vaatinut jo aiemmin yhteydenpitoa paikalliseen Yliopistoon. Kysymys on selkeistä taloudellisista säästöistä ja riskien minimoimisesta jo senkin varalta, että naapurimaamme alkaisi lähetellä jatkossa vaatimuksia ja laskuja jätevesien laskusta heidän puhtaan veden ottopaikoille. Lappeenrannassa 18. syyskuuta 2011 Tapio Arola 1'v kaupunginvaltuutettu

2 3o/o ra/v f/ Lappeenrannan kaupunginvaltuusto Valtuusto aloite: Lappeenrannan kaupunginvaltuustolle tulee tuoda uudestaan päätettäväksi uusi jätevesiratkaisu. Ennen uutta päätöstä tulee kaupungin pyytää Lappeenrannan tekniseltä yliopistolta suunnitelma ja kustannusarvio uuden jätevesipuhdistamon rakentamisesta. Kun saamme suunnitelman uudesta laadukkaasta jätevesi puhdistuslaitoksen rakentamisesta voimme myös tehdä uuden päätöksen että laadukas juomakelpoinen jätevesi voidaan laskea Saimaaseen jonka kautta vesi virtaa Vuokseen. Voimme myös pyytää uuden luvan ympäristö ministeriöitä ja Suomen hallitukselta että laadukas juomakelpoinen jätevesi voidaan laskea Rakkolanjokeen. Liitteenä: Sähkötekniikan professorin mielipide kirjoitus Lappeenrannan jätevesiratkaisusta VTT ja LTY tehostavat membraanisuodatusta reaaliaikaisella mittauksella Teppo Puhakainen Lappeenrannan Kaupunginvaltuutettu '^^W X- 7-,^^ ^

3 Jätevesille löydettävissä nykyaikainen ratkaisu :00 NäkökuhnaLappeenralman jätevesiasiat ovat harmillisesti ajautuneet lähes täydelliseen umpisolmuun. On ajettu Rakkolanjoki-vaihtoehtoa, esitetty yhteistyötä UPM:n kanssa ja pohdittu jäteveden laskupaikaksi Saimaata tai Vuoksea. Vain epämieluisia vaihtoehtoja näyttää jäävän jäljelle. Rajavesikomission ajama päätös estää Rakkolanjoen käytön vastaisuudessa, vaikka viimeisintä puhdistustekniikkaa käyttävän puhdistamon laskema vesi yhdessä lisäveden kanssa voisi suorastaan puhdistaa pahoin likaantunutta vesireittiä. UPM ei halua ottaa vastuuta kaupungin jätevesistä, vaikka niiden osuus olisikin vain rahtunen tehtaan omiin jätemääriin verrattuna Pitkällisen pohdinnan jälkeen on päädytty uuteen, hankalaan ratkaisuun- pumppaamaan puhdistetut jätevedet Imatran alapuolelle Vuokseen. Tätä perustellaan sillä, että imagosyistä jätevettä ei voisi laskea Saimaaseen ja "koska siirtoviemäriin saa valtionavustusta". Tämäkin suunnitelma on jo ehtinyt herättää imatralaisten suuttumuksen ja venäläisten kummastelun. Svetogorskin juomavesi kun otetaan Lappeenrannan jätevesiputken suunnitellun purkuankon vierestä. Myös kansalaismielipide ihmettelee pitkääja kallista siirtoviemäriä, joka sellaisenaan edustaa vanhentunutta tekniikkaa ja ajattelua. Pienenä lisäriesana on Fortumille maksettava korvaus, jos jätevesi virtaa Tainionkosken ja l matrankosken voimalaitosten ohi. Maailmasta löytyy esimerkkejä lähes tai täysin suljetuista teollisista vesikierroista ja ainakin yksi upea esimerkki suljetusta juomavesikiermata. Nykytekniikalla on mahdollista puhdistaa jätevedet uudelleen jopa juomavesiksi. Kyseessä on optimointi siitä, kuinka paljon voimavaroja ja energiaa käytetään jäteveden puhdistamiseen, ja kuinka suuri osa puhdistustyöstä jätetään luonnon tehtäväksi. T ulevaisuudessa tätä tehtävää ei voine jättää enää luonnon harteille. Singapore soveltaa NEWater-nimistä tekniikkaa, jossa jätevettä puhdistetaan juomakelpoiseksi. Prosessi koostuu neljästä osasta : 1. Tavallinen jäteveden käsittely, kuten nyt Lappeenrannassa. 2. Ultrasuodatus, joka poistaa kaikki kiinteät aineet, hyytelömåiset aineet, bakteerit, jotkin virukset ja yksisoluiset organismit. 3. Käänteisosmoosilla poistetaan loput bakteerit, virukset, raskasmetallit, nitraatit, klooriyhdisteet, sulfaatit jne. Tämän jälkeen vesi on jo täysin juomakelpoista. Neljännessä vaiheessa vesi käsitellään vielä turvallisuussyistä ultraviolettivalolla ja lopuksi säädetään veden ph sopivaksi. Tällä hetkellä Singapore tuottaa viidessä laitoksessa viemärivedestä kuutiometriä ultrapuhdasta vettä vuorokaudessa 1,15 dollarin kuutiometrihinnalla. Suuri osa ultrapuhtaasta vedestä käytetäänkin juomaveden asemesta sellaisiin teollisiin tarpeisiin, joissa vaaditaan äärimmäisen puhdasta vettä. Ihmisen juotavaksi kelpaa heikomminkin puhdistettu vesi. Sopisiko lappeenrantalaisille imagosyistä jätevedestä puhdistettu juomavesi? Silloin emme tarvitsisi laskuviemäriä lainkaan. Jäteveden suhteen tulevaisuutta ovat siis Singaporen soveltamat puhdistusprosessit, jotka eivät rasita vesistöjä lainkaan. Lappeenrannassa sen sijaan keskitymme investoimaan menneen maailman tekniikkaan 50 miljoonaa euroa, vaikka kukaan ei siirtoviemäriä haluakaan. Tuohon hintaan saisimme em. ultrapuhdistettua vettä singaporelaishinnalla ainakin 50 miljoonaa kuutiometriä.

4 Lappeenrannassa vettä otetaan kaikkiaan noin kuutiometriä vuorokaudessa eli virtaama on keskimäärin 116 litraa sekunnissa Siirtoviemärin hinnalla saisimme käyttöömme ultrapuhdasta vettä noin 14 vuodeksi. Tarkastellaan lopuksi hieman mittasuhteita : Vuonna 2010 eteläisen Saimaan alueella metsäteollisuuden puhdistettujen jätevesien aiheuttama kuormitus veteen oli tonnia eli keskimäärin 112 tonnia päivässä. Tähän verrattuna Lappeenrannan nykytasoisella puhdistuksella aiheutettujätevesipäästö- noin tonni vuorokaudessa -- edustaa yhden prosentin luokkaa. Metsäteollisuutemme edustaa siis noin viiden miljoonan asukkaan aiheuttamaa kuormitusta Saimaaseen käytettäessä perinteistä jåtevedenpuhdistustekniikkaa. Minusta tuntuu, että lappeenrantalaisten imago ei tästä yhden prosentin lisäpäästöstä Saimaaseen kärsisi yhtään enempää kuin siitä, että olemme oikeasti pilanneet Pien-Saimaan emmekä näköjään kykene puhdistamaan sitä. Ehdotan, että säästetään puolet siirtoviemärin hinnasta, hankitaan hyvä perinteinen puhdistamo ja lasketaan sitten vajaa yhden prosentin lisäkuorma Saimaan päävirtaukseen metsäteollisuuden jätevesien sekaan odottaessamme kykyä investoida käänteisosmoosilaitokseen, joka ei viemäriä tarvitse. Viranomaiset saisivat kuitenkin jo nyt selvittää, mitä käänteisosmoosiprosessi maksaisi Lappeenrannassa. Saisimme käsityksen siitä, mihin hintaan ongelma ratkeaisi lopullisesti. Juha Pyrhösen Kirjoittaja on sähkötekniikan professori Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

5 VTT ja LTY tehostavat membraanisuodatusta reaaliaikaisella mittauksella I I [Kuva: Mikko Pliroinen) Turvallista juoma- ja käyttövettä voidaan tuottaa membraanisuodatuksen avulla. Menetelmällä valmistetaan merivedestä juomavettä esimerkiksi Espanjan Aurinkorannikolla ja Lähi-Idässä. Sillä tuotettiin 37 miljoonaa kuutiometriä juomavettä päivässä laitoksessa vuonna Suomessa membraanisuodatusta käytetään esimerkiksi metsäteollisuuden prosessivesien puhdistuksessa. Puhdistettu prosessivesi voidaan käyttää tehtaassa uudelleen, jolloin sekä tehtaasta poistuvan jäteveden määrä että tehtaaseen otettavan puhtaan veden määrä vähenevät. Membraanisuodatuksen suurimpia haasteita on kuitenkin membraanien likaantuminen suodatuksen aikana. Ukaantuneet membraanit voidaan puhdistaa kemiallisella pesulla. Usein toistuva pesu kuitenkin lyhentää membraanien käyttölkää, mikä huonontaa kustannustehokkuutta. Kustannuksia lisäävät myös pesun aiheuttamat katkokset, kemikaalikustannukset sekä ylimääräiset energiakustannukset. Uusia mahdollisuuksia suomalalsyrltyksille Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja VTT käynnistävät nyt tutkimusprojektin, jossa kehitetään mittausmeneteimiä tehostamaan juoma- ja käyttöveden puhdistuksessa käytettävien membraanisuodattimien toimintaa. Kolmivuotinen projekti rahoitetaan Tekesin Vesi-ohjelmasta. Käynnistettävä No Foul -projekti tähtää membraanisuodatusprosessien kustannus- ja energiatehokkuuden parantamiseen kehittämällä mittausmenetelmiä, joilla membraanien likaantumista voidaan seurata reaallaikalsesti suodatuksen aikana. Reaaliaikaisen tiedon avulla likaantumista voidaan merkittävästi hidastaa, koska prosessiolosuhteita osataan mittausten tuloksena säätää suodatuksen edetessä. Tarkoitukseen soveltuvia mittausjärjesteimiä ei toistaiseksi ole laajalti saatavissa. Projektissa kehitettävät mittausmenetelmät avaavatkin projektissa mukana oleville suomalaisyrityksille uusia Iliketoimintamahdollisuuksia maailmanlaajuisesti kasvavilla vesimarkkinoilla.

Parempi maailma vesikemialla

Parempi maailma vesikemialla Jokainen pisara on tärkeä Vesitehokkuus kasvaa teollisuudessa s. 12 Oikeanlaista kemiaa Suolanpoistoratkaisu Kiinassa s. 20 SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2011 Kultakuumetta Kaivosteollisuus kasvaa Afrikassa s. 22

Lisätiedot

www.vtt.fi/vtt2011 Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus

www.vtt.fi/vtt2011 Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus www.vtt.fi/vtt2011 Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sisältö 3 Pääjohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 4 VTT Group organisaatio 5 Teknologiasta

Lisätiedot

Tavase kyllä vai ei? Valkeakoski-opiston luentosali, 30.5.2011 Ari Nieminen, Valkeakoski

Tavase kyllä vai ei? Valkeakoski-opiston luentosali, 30.5.2011 Ari Nieminen, Valkeakoski Tavase kyllä vai ei? Valkeakoski-opiston luentosali, 30.5.2011 Ari Nieminen, Valkeakoski Sisältö 1. Tekopohjavesilaitoksen toimintaperiaate (erillinen esitys) 2. Hyvän vesihuollon kriteerit 3. Kokemuksia

Lisätiedot

1/2011. Vesiosuuskunnat. hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Hyvä talousvesi. on tutkittu juttu

1/2011. Vesiosuuskunnat. hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Hyvä talousvesi. on tutkittu juttu solina -liikelaitoksen asiakaslehti 1/2011 Vesiosuuskunnat hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa Hyvä talousvesi on tutkittu juttu Pääkirjoitus 1/2011 Hyvä lukija, Puhdas vesi on elämämme perusedellytys.

Lisätiedot

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon päätoimittajalta Iisisti kohti huomista EU:ssä on päätetty, että haja-asutusalueidenkin jätevedet on puhdistettava. Vesistöön ja muualle luontoon ei enää haluta päästää saasteita. Etenkin vesistöjä rehevöittävä

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti www.kymenvesi.fi Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet

Lisätiedot

Mukana myös Vanajavesikeskus 1/2013. HS-Veden asiakaslehti. Suodatinkangas vähentää Vanajaveden. s. 7

Mukana myös Vanajavesikeskus 1/2013. HS-Veden asiakaslehti. Suodatinkangas vähentää Vanajaveden. s. 7 HS-Veden asiakaslehti 1/2013 Suodatinkangas vähentää Vanajaveden typpikuormaa s. 7 Aulanko Golf kastelee kenttiään säästeliäästi s. 3 Kutalanjoen asukkaita etsittiin sähkökalastuksella s. 14 Puhdistamo

Lisätiedot

1/2013. Vihti VIHDIN VEDEN TIEDOTUSLEHTI. Eerola-Yhtiöt vikapäivystäjäksi. Mikä vedessä maksaa?

1/2013. Vihti VIHDIN VEDEN TIEDOTUSLEHTI. Eerola-Yhtiöt vikapäivystäjäksi. Mikä vedessä maksaa? 1/2013 Vihti H2O VIHDIN VEDEN TIEDOTUSLEHTI Eerola-Yhtiöt vikapäivystäjäksi Mikä vedessä maksaa? 1/2013 Vihti H2O Sisältö VIHDIN VEDEN TIEDOTUSLEHTI Kustantaja / julkaisija Vihdin Vesi Asemantie 30 PL

Lisätiedot

PUHDAS VESI. raaka-aineiden aatelia. tiede& tulevaisuus VTT. al gore: kolmisyinen kriisi s. 8. jätevesi hyötykäyttöön s. 24

PUHDAS VESI. raaka-aineiden aatelia. tiede& tulevaisuus VTT. al gore: kolmisyinen kriisi s. 8. jätevesi hyötykäyttöön s. 24 VTT 2.2010 Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta PUHDAS VESI raaka-aineiden aatelia al gore: kolmisyinen kriisi s. 8 jätevesi hyötykäyttöön s. 24 palvelun laatumielikuva on haavoittuvainen

Lisätiedot

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU

46 HENKILÖSTÖ 50 YMPÄRISTÖVASTUU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TUTKIMUS & KEHITYS PAPER MUNICIPAL & INDUSTRIAL OIL & MINING TALOUDELLINEN VASTUU VUOSIKERTOMUS 21 44 TALOUDELLINEN VASTUU Kemira paransi kannattavuuttaan ja kassavirtaansa vuonna 21. Tikkurilan listaaminen pörssiin vahvisti entisestään yhtiön tasetta. 46 HENKILÖSTÖ Vuonna 21 Kemira

Lisätiedot

Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon)

Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon) Yhteenveto Sulkavuoren vaihtoehdon arviointiselostuksesta annetuista mielipiteistä (kuuluu yhteysviranomaisen lausuntoon) Tampereen Maan ystävät ry. Jätevesien keskittäminen suureen laitokseen tuo mukanaan

Lisätiedot

Hankkeesta vastaavan käyttämä konsultti: WSP Environmental Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki

Hankkeesta vastaavan käyttämä konsultti: WSP Environmental Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki Lausunto dnro KASELY/39/07.04/2010 Kaakkois-Suomi 30.9.2011 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi PL 302 53101 Lappeenranta Viite: YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI- SELOSTUKSESTA,

Lisätiedot

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen!

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! H OuluO 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! Oulun Veden asiakastiedote 2013 H Oulu O 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Jaetaan joka talouteen Oulun

Lisätiedot

Kyläpuhdistamo. hyviä kokemuksia Luopajärvellä s. 3. Ilmaista neuvontaa s.3. Jätevesisuunnitelma kannattaa tilata ajoissa s. 5

Kyläpuhdistamo. hyviä kokemuksia Luopajärvellä s. 3. Ilmaista neuvontaa s.3. Jätevesisuunnitelma kannattaa tilata ajoissa s. 5 Pienpuhdistamo saostuskaivoihin s.6 Jätevesisuunnitelma kannattaa tilata ajoissa s. 5 Ilmaista neuvontaa s.3 Kyläpuhdistamo hyviä kokemuksia Luopajärvellä s. 3 Ei kysyvä tieltä eksy ATOMAR OY rakentaa

Lisätiedot

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua

Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA. www.vesitalous.com

VESITALOUS VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA. www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2002 VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2002 VESIHUOLTO- PÄIVÄT PUHDASTA VETTÄ LONTOOLAISILLE SAIMAAN KANAVA SISÄLTÖ Vesihuollon

Lisätiedot

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1

Lupamenettelyjen tarkastelua. 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaara Lupamenettelyjen tarkastelua Tutkija Mika Flöjt 14.9.2011 Mika Flöjt 1 Talvivaaran lupamenettelyjen tarkastelua Näkökulmat: Talvivaaran uraani on aina tiedetty Ympäristölupa 2007 puutteellisin

Lisätiedot

Isännöitsijätoimisto Aimo Astala 40 vuotta

Isännöitsijätoimisto Aimo Astala 40 vuotta Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. www.astala.fi Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti = 1/2011 Isännöitsijätoimisto Aimo Astala 40 vuotta Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy täyttää

Lisätiedot

Labkotec on palvelua.

Labkotec on palvelua. Vol. 2 Ajankohtaislehti Labkotec Oy:n asiakkaille Labkotec on palvelua. Muutimme uusiin tiloihin. Labkotec toimii nyt Pirkkalassa. Katso tarkemmin s. 3. Laajensimme automaation ylläpitopalvelua. Lue käyttäjien

Lisätiedot

"LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ" 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE

LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE "LUONTOVÄEN ASIANTUNTIJARYHMÄ" 11.11.2014 AVOIN KIRJE TALVIVAARAN RAHOITUSTA KÄSITTELEVÄLLE MINISTERIRYHMÄLLE Olemme ryhmä luonto- ja ympäristöaktiiveja. Olemme seuranneet Talvivaaran toimintaa ja tilannetta

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin. JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Haja-asutusalueiden jätevesiasetus koskettaa noin miljoonaa s.11 Tukea jätevesiremonttiin s. 8 Kuivakäymälä helpottaa

Lisätiedot

Lapsiperheen vesileikit. Verkostosaneerauksia asukkaiden hyväksi 8-9 Nurmijärvi tarvitsee lisää vettä 10-11. Nurmijärven Veden asiakaslehti 2014

Lapsiperheen vesileikit. Verkostosaneerauksia asukkaiden hyväksi 8-9 Nurmijärvi tarvitsee lisää vettä 10-11. Nurmijärven Veden asiakaslehti 2014 Nurmijärven Veden asiakaslehti 2014 Lapsiperheen vesileikit Verkostosaneerauksia asukkaiden hyväksi 8-9 Nurmijärvi tarvitsee lisää vettä 10-11 Kun hälytys pirahtaa kännykkään, ei jäädä ihmettelemään. s.7

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 14 viesti Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Vastike ja käyttökorvaus ovat eri asioita s. 14 Liitto laati ohjeen rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Lisätiedot

Kestävää liiketoimintaa biojätteistä ja lietteistä (BIOLIIKE) Tuotteistamis- ja kansainvälisyysselvitys

Kestävää liiketoimintaa biojätteistä ja lietteistä (BIOLIIKE) Tuotteistamis- ja kansainvälisyysselvitys Kestävää liiketoimintaa biojätteistä ja lietteistä (BIOLIIKE) Tuotteistamis- ja kansainvälisyysselvitys Ahola, Piritta Ceder, Minna Elizondo, Raúl Garcia Holm, Sari Hyvärinen, Miika Jukola, Maria Kanerva,

Lisätiedot

Jyri Häkämies: Sähkön hinta on Suomelle elintärkeä kilpailuetu. Laitosvaihtoehtojen vertailtavuus tärkeää OL4-hankkeelle

Jyri Häkämies: Sähkön hinta on Suomelle elintärkeä kilpailuetu. Laitosvaihtoehtojen vertailtavuus tärkeää OL4-hankkeelle 1 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ:N YHTIÖLEHTI 2012 Jyri Häkämies: Sähkön hinta on Suomelle elintärkeä kilpailuetu s. 4 Laitosvaihtoehtojen vertailtavuus tärkeää OL4-hankkeelle s. 8 Vesi on yhtä tärkeää kuin uraani

Lisätiedot

VESITALOUS VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET. www.vesitalous.com

VESITALOUS VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET. www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN HAASTEET www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 www.vesitalous.com VESITALOUS 4 2003 Vol. XLIV VESIHUOLTO JÄTEVESIEN LÄMPÖTILAT ETELÄ-AASIAN

Lisätiedot

ennonen Rosatom tai Toshiba Sijoituspaikalla Kovaa intoa alusta saakka Raahen Energialle Ydinvoimasta Ruukille vakaata sähköä

ennonen Rosatom tai Toshiba Sijoituspaikalla Kovaa intoa alusta saakka Raahen Energialle Ydinvoimasta Ruukille vakaata sähköä ennonen Fennovoiman paikallisjakelu Pyhäjoen seudun asukkaille, toukokuu 2013 Oma sähköntuotanto kannattavaa Raahen Energialle Ydinvoimasta Ruukille vakaata sähköä 2 3 Sijoituspaikalla 4 5 Rosatom tai

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot