NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17.1.2011 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA"

Transkriptio

1 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA Mekaaniset, fysikaaliset ja kemialliset puhdistusprosessit

2 LUENNON SISÄLTÖ Fysikaaliset puhdistusprosessit Välppäys Virtauksen tasaaminen Flokkulointi ja sekoitus Hiekanerotus Selkeytys Flotaatio Ilmastusjärjestelmät Kemialliset puhdistusprosessit Koagulaatio Saostus Kemiallinen hapetus Neutralointi Kemikaalien varastointi ja syöttö VÄLPPÄYS Kahdenlaisia välppiä voidaan käyttää jäteveden esikäsittelyssä Karkea välppä Aukkokoko mm Käytetään pumppujen, venttiileiden, putkistojen ja muiden varusteiden suojelemiseen Tukkeutumisten ehkäisyyn Hieno välppä Aukkokoko < 6 mm Käytetään kiintoaineen poistamiseen primäärivaiheen ulosvirtauksesta tukkeutumisten ehkäisemiseksi jatkokäsittelyssä 2

3 VÄLPPÄYS LÄHDE: Tchopanoglous VIRTAUKSEN TASAAMINEN Tasausallas tarvitaan virtausvaihteluiden tuomien ongelmien välttämiseksi jäteveden jatkokäsittelyiden suorituskyvyn parantamiseksi jatkokäsittelyvaiheissa tarvittavien järjestelmien ja laitteiden kokoluokan ja kustannusten pienentämiseksi 3

4 TASAUSALLASJÄRJESTELYT In-line järjestely Koko jätevesivirta johdetaan tasausaltaan kautta Puhdistusprosessiin kulkeutuvat epäpuhtauspitoisuudet ja jätevesivirta pienenevät Off-line järjestely Ainoastaan virtaus, jonka suuruus ylittää ennalta määrätyn rajan, ohjataan tasausaltaaseen Pumppauskustannukset minimoituvat Puhdistusprosessiin kulkeutuviin epäpuhtauspitoisuuksiin järjestely ei vaikuta niin paljoa VIRTAUKSEN TASAAMISEN - HYÖDYT Virtauksen tasaaminen on houkutteleva vaihtoehto ylikuormitettujen jätevesipuhdistamoiden suorituskyvyn parantamiseksi Biologisen prosessin toiminta paranee Huippukuormat eliminoituvat Mikrobitoiminnan kannalta haitalliset yhdisteet laimenevat ph-vaihtelut pienenevät Jälkiselkeyttimen poistovirtauksen laatu ja sakeuttamiskyky paranevat kiintoainekuormasakeuden paranemisesta johtuen Ulosvirtauksen suodatuspinta-alavaatimukset pienenevät, suodattimen suorituskyky paranee ja säännönmukaiset pesuvaiheet mahdollistuvat Kemiallisessa käsittelyssä kemikaalien syötön säätö helpottuu samoin kuin prosessin luotettavuus 4

5 VIRTAUKSEN TASAAMISEN - EPÄKOHDAT Virtauksen tasaamiseen tarvitaan melko suuria maa-aloja ja altaita Altaat saattaa olla syytä kattaa hajuongelmien välttämiseksi Käyttö- ja kunnossapitotarve lisääntyy Pääomakustannukset kasvavat VIRTAUKSEN TASAAMISEN OPTIMAALINEN SIJAINTI Vaihtelee tapauskohtaisesti Keräysjärjestelmän ominaisuuksien mukaan Käsiteltävän jäteveden mukaan Tilantarpeiden mukaan Käsittelytarpeiden mukaan Jäähdytystornin edeltäessä tasausallasta, voidaan suihkutornissa olevien puhaltimien pyörimisnopeutta säätää sitä seuraavan tasausaltaan lämpötilan mukaan 5

6 VIRTAUKSEN TASAAMISEN OPTIMAALINEN SIJAINTI Tasaus voi olla Primäärikäsittelyn ja biologisen vaiheen välissä Vähemmän saostumien aiheuttamia ongelmia Vähemmän vaahdon muodostusta Ennen primäärikäsittelyä Saostumien ehkäisemiseksi tarvitaan sekoitusta Hajuongelmien välttämiseksi tarvitaan ilmastusta VIRTAUKSEN TASAAMINEN - MITOITUS LÄHDE: Tchopanoglous 6

7 VIRTAUKSEN TASAAMINEN - MITOITUS Tasaamiseen tarvittavan altaan määritystavat a) Jos sisääntulovirtauskäyrä ei ylitä keskimääräistä virtausta kuvaavaa suoraa Keskimääräisen päivittäisen tilavuusvirran kanssa samansuuntainen viiva piirretään massan sisääntulovirtauskäyrän tangenttina Tarvittava tilavuus on tällöin pystysuoraetäisyys tangenttipisteen ja keskimääräistä virtausta kuvaavan suoran välillä b) Jos sisääntulovirtauskäyrä ylittää keskimääräistä virtausta kuvaavan suoran Keskimääräisen päivittäisen tilavuusvirran kanssa samansuuntainen viiva piirretään suurimpiin poikkeamakohtiin massan sisääntulovirtauskäyrän tangenttina Tarvittava tilavuus on tällöin pystysuoraetäisyys tangenttipisteen kautta piirrettyjen viivojen välillä PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA LÄHDE: Tchopanoglous 7

8 PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA Kiintoaine (total suspended solids) > 1 µm Voidaan erottaa painovoimaisesti selkeyttämällä Kolloidisia partikkeleita (0,01 1 µm) ei voida erottaa selkeyttämällä kohtuullisessa ajassa Tarvitaan kemiallisia menetelmiä niiden erottamiseksi PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA Kolloidisten partikkeleiden määrällä käsittelemättömässä jätevedessä on suuri merkitys valittaviin puhdistusmenetelmiin Partikkeleiden muoto vaikuttaa niiden sähköisiin ominaisuuksiin, partikkeleiden väliseen vuorovaikutukseen sekä partikkelin ja liuottimen väliseen vuorovaikutukseen Partikkeleiden välinen vuorovaikutus on parhaimmillaankin ainoastaan karkea arvio todellisuudesta 8

9 PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA Kolloidisten partikkeleiden käyttäytymistä nesteessä voidaan selvittää kolmella ilmiöllä Hydrofobinen Hylkii vesimolekyylejä Vesimolekyylejä voi jonkun verran absorboitua partikkeleiden pinnalle Hydrofiilinen Vetää puoleensa vesimolekyylejä Reaktiot vesimolekyylien ja kolloidisten hiukkasten välillä merkittäviä Edellisten yhdistelmä Saadaan tyypillisesti aikaiseksi pinta-aktiivisilla aineilla PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA Jäteveden kolloidisilla partikkeleilla on tyypillisesti negatiivinen pintavaraus Kolloidisten partikkeleiden koko (0,01 1 µm) on sellainen, että partikkeleiden välillä vaikuttavat puoleensa vetävät voimat ovat merkittävästi vähäisempiä kuin niiden väliset sähköisten varausten aiheuttamat hylkivät voimat Molekyylien lämpöliike, jonka aikaansaa partikkelia ympäröivien vesimolekyylien lämpöliike, pitää ne suspendoituneena 9

10 PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA LÄHDE: Tchopanoglous PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA Kolloidin tai partikkelin pinnan varautuessa niiden pinnalle kiinnittyvät vastakkaismerkkisen varauksen omaavat ionit Niitä pitää kiinni toisissaan sähköstaattinen voima ja van der Waalsin vetovoima Tämän kiinteän ionikerroksen ympärillä on hajaantuneiden ionien muodostama kerros Sen muodostuminen kiinteäksi kaksoiskerrokseksi estetään sekoituksella 10

11 PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA LÄHDE: Tchopanoglous FLOKKULOINTI Flokkulaatioon prosessi, jossa partikkelien törmäyksiä aikaan saamalla muodostetaan suurempia partikkeleita, jotka voidaan edelleen erottaa edullisesti selkeyttämällä tai suodattamalla Flokkulantti on kemikaali, tyypillisesti orgaaninen, jota lisätään flokkulaatioprosessin edistämiseksi 11

12 FLOKKULOINTI Voidaan toteuttaa tarkoitusta varten suunnitellussa altaassa tai säiliössä käsittelylaitokselle johtavissa putkissa ja kanavissa selkeyttimien yhteydessä Flokkulointia on kahta eri tyyppiä Mikroflokkulointi Makroflokkulointi FLOKKULOINTI MIKRO- JA MAKROFLOKKULAATIO LÄHDE: Tchopanoglous 12

13 FLOKKULOINTI MIKRO- JA MAKROFLOKKULAATIO Mikroflokkulaatio on kyseessä kun molekyylien satunnainen lämpöliike aiheuttaa partikkeleiden yhdistymisen merkittävää partikkelikokoluokassa 0,001 1 µm Makroflokkulaatio on kyseessä, kun kun partikkelien nopeuserot aiheuttavat partikkeleiden yhdistymisen kun partikkelien laskeutumisnopeudet aiheuttavat partikkeleiden yhdistymisen merkittävää partikkelikokoluokassa 1 2 µm ei vaikutusta kolloidisille partikkeleille ennen kuin ne kasvavat kokoluokkaan 1 10 µm Brownian liikkeen tai sekoituksen johdosta SEKOITUS Flokkulaatio usein seuraa nopeaa sekoitusta Mekaanisella tai ilmaan perustuvalla sekoituksella tavoitellaan kiintoaineen ja BOD:n erotuksen tehostumista primäärikäsittelyssä teollisuusjätteitä sisältävän jäteveden olosuhteiden säätöä aktiivilieteprosessin jälkiselkeyttimen suorituskyvyn parantamista sekundäärivaiheen ulosvirtauksen esikäsittelyä suodatusta varten 13

14 SELKEYTYS Päätarkoitus on tuottaa puhtaampi ulostulovirtaus, mutta tärkeää on myös tuottaa sellaisen kiintoainepitoisuuden omaavaa lietettä, että sitä voidaan helposti käsitellä LÄHDE: Tchopanoglous ETUSELKEYTIN Figure. The AF-Sed Clarifier from Aquaflow Ltd. (Edited. AquaFlow AF-Sed) Liete erotetaan painovoiman vaikutuksesta Veden sisään virtaus tapahtuu altaan keskeltä Ulos virtaus tapahtuu altaan reunoilta Liete poistetaan altaan keskeltä Kemikaalien avulla voidaan erotusta tehostaa 14

15 JÄLKISELKEYTIN Figure 15. The AF-Sed Clarifier from Aquaflow Ltd. (AquaFlow AF-Sed) Ilmastusvaiheessa tuotettu biologinen liete poistetaan jälkiselkeyttimessä Toiminta kuten etuselkeyttimellä, mutta halkaisija suurempi ja tiivistinosa leveämpi Veden sisään virtaus tapahtuu altaan keskeltä, rauhoituslieriö Ulos virtaus tapahtuu altaan reunoilta Liete poistetaan altaan keskeltä SELKEYTYSILMIÖT Erillishiukkasten laskeutus (Discrete particle settling) Alhainen kiintoainepitoisuus suspensiossa Hiukkaset vajoavat painovoiman johdosta vaikuttamatta mainittavassa määrin toinen toisiinsa Flokkuloiva laskeutus (Flocculent particle settling) Melko laiha kiintoainesuspensio Hiukkaset törmäävät toisiinsa selkeytysaltaassa, ja se aiheuttaa hiukkaskoon kasvun. Tämä puolestaan lisää niiden laskeutumisnopeutta. 15

16 SELKEYTYSILMIÖT Vyöhykelaskeutus (Hindered (zone) settling) Kohtalainen kiintoainepitoisuus suspensiossa Hiukkasten suuri määrä vaikuttaa estävästi laskeutumisprosessiin Hiukkasten keskinäiset etäisyydet säilyvät laskeutumisprosessissa Laskeutuvan massan yläpuolelle kehittyy kiinteän aineen ja nesteen rajapinta Painumislaskeutus (compression) Lisälaskeutuminen voi tapahtua ainoastaan rakenteen painumisella Painuminen on seurausta hiukkasten painosta, joita kertyy rakenteeseen koko ajan selkeytymisen johdosta SELKEYTYSILMIÖIDEN ESIINTYMISKOHTEET SELKEYTYSILMIÖ Erillishiukkasten laskeutus (Discrete particle settling) Flokkuloiva laskeutus (Flocculent particle settling) Vyöhykelaskeutus (Hindered (zone) settling) Painumislaskeutus (Compression) Flotaatio ESIINTYMINEN Hiekkapartikkelien yms. erottamiseen jätevedestä Osan käsittelemättömän jäteveden sisältämästä kokonaiskiintoaineesta erottaminen etuselkeyttimellä sekä jälkiselkeyttimen yläosassa. Poistaa myös selkeytysaltaissa muodostuneen kemiallisen flokin. Tapahtuu biologisen puhdistusvaiheen jälkiselkeyttimessä Tapahtuu syvän kiintoainemassan alemmissa kerroksissa kuten syvän jälkiselkeyttimen pohjalla Poistaa rasvoja ja öljyjä sekä hitaasti laskeutuvaa, pientä ja kevyttä materiaalia 16

17 FLOTAATIO Flotaatiossa liuenneet yhdisteet jätevedestä flokataan kemikaalien avulla kiintoaineflokeiksi, jotka voidaan poistaa flotaatiolla Flotaation etuja perinteisiin selkeytysaltaisiin verrattuna ovat hyvä puhdistustulos, lyhyt viipymäaika ja melko suurien pintakuormien käyttö FLOTAATIO Liuenneen ilman flotaatiossa(daf) ilma liuotetaan jäteveteen useamman ilmakehän paineessa, jonka jälkeen se vapautetaan ilmakehän paineeseen Virtausta varastoidaan paineen alaisena säiliössä useiden minuuttien ajan Virtaus johdetaan paineenalennusventtiilin kautta flotaatioaltaaseen, jossa ilma tulee ulos liuoksesta erittäin hienojakoisina kuplina Flotaatioaltaanreaktioalueella ilmakuplat ja flokit törmäävät ja kiinnittyvät keskenään Puhdistettu vesi esikäsitellään kemikaaleilla ennen flotaatiota Koagulantin avulla partikkelien ja kolloidien yhdistymistä haittaavat tekijät poistetaan Syntyneet mikroflokit yhdistetään suuremmiksi flokeiksi flokkulantilla 17

18 DAF-FLOTAATIO LÄHDE: Tchopanoglous DAF-FLOTAATIO Suuremmissa DAF-yksiköissä osa flotaation ulosvirtauksesta ( %) kierrätetään, paineistetaan ja puolikyllästetään ilmalla Kierrätysvirta sekoitetaan paineistamattoman pääjätevesivirran kanssa juuri ennen flotaatioallasta (ilma tulee ulos liuoksesta) LÄHDE: Tchopanoglous 18

19 FLOTAATIO Figure. AF-Float unit (diameter from 5 to 22 meters) from Aquaflow Ltd. Veden sisään virtaus tapahtuu altaan keskeltä Paineilma ja vesi = dispersiovesi lisätään flotaatioyksikön keskeltä Ulos virtaus tapahtuu altaan reunoilta ILMASTUSJÄRJESTELMÄT Ilmastusprosessi on jätevedenpuhdistamon eniten energiaa kuluttava prosessi Paineilmaa syötetään ilmastimille Energian kulutus 3 4,3 Wh/m 3 m (basin) Ilmastustehokkuudella on suuri merkitys energiatehokkuuden kannalta KUVA. Pintailmastusjärjestelmät 19

20 ILMASTUSJÄRJESTELMÄT Pohjailmastinjärjestelmä Pohjailmastinjärjestelmä EDI ILMASTUSJÄRJESTELMÄT Ilmaan perustuvat järjestelmät (diffused-air system) Pohjailmastimet Pintailmastimet o Hienokuplailmastimet Niillä voidaan saavuttaa korkea happipitoisuus sekä hoitaa altaan sekoitustarve Tyypillinen hienokuplailmastin on esimerkiksi altaan pohjalle sijoitettava EDIilmastin o Karkeakuplailmastimet Karkeakuplailmastimissa on vaarana, että kuplat eivät ehdi liueta veteen ennen niiden nousemista pintaan Mekaaninen ilmastus Pinta- ja pohjailmastimet, pysty- ja vaakasuuntaiset Happi-ilmastus 20

21 HAPPI-ILMASTUS Tehokas menetelmä tehostaa ilmastusta, kun Lisäilmastimille ei ole tilaa Ilmastuskapasiteetti ei riitä ilmalla huippukuorman aikana Usein kannattavaa, jos tehdasalueella on olemassa oleva happilaitos KOAGULOINTI Koaguloinnissa edistetään partikkelien kykyä kasvaa partikkelien törmätessä Koagulantti on kemikaali, jota syötetään partikkelien kasvuedellytysten parantamiseksi 21

22 MIKROFLOKKULAATION EDISTÄMINEN Kolloidisten partikkelien varausta tulee pienentää Vahvaa happoa tai emästä lisätään, jotta metallioksidien tai hydroksidien varaus saadaan lähelle nollaa Partikkelin yhdistymistä hidastavan varauksen vaikutuksen poistaminen Elektrolyyttiä lisätään, jolloin pienennetään partikkelien hylkiviä voimia (zeta potentiaalia) PARTIKKELIEN YHDISTYMISEN EDISTÄMINEN POLYELEKTROLYYTEILLÄ Voivat toimia koagulantteina, jotka neutraloivat tai alentavat jäteveden partikkelien varausta Voivat niputtaa partikkeleja toisiinsa (bridging) Niputtuneet partikkelit yhdistyvät toisiin niputtuneisiin partikkeleihin flokkulaation yhteydessä Molemmat edellä mainitut yhdessä 22

23 PARTIKKELIEN NIPUTTAMINEN TOISIINSA LÄHDE: Tchopanoglous PARTIKKELIEN YHDISTYMISEN EDISTÄMINEN ALUMIINI- TAI RAUTASULFAATILLA Monimutkainen prosessi ph-arvon säätö tarpeen Korkeilla ph-arvoilla pienet alumiiniannokset eivät yleensä tehoa Pilot-kokeita tehtävä annostelumäärän selvittämiseksi Nopea alkusekoitus tarpeen 23

24 KEMIALLINEN SAOSTUS Kemiallista saostusta käytettiin usein parantamaan kiintoaineen ja biologisen hapenkulutuksen erotustehokkuutta 70-luvulta lähtien orgaanisten yhdisteiden ja ravinteiden (typpi ja fosfori) erotustehokkuusvaatimusten kiristyminen on aiheuttanut kiinnostuksen lisääntymistä menetelmää kohtaan KEMIALLINEN SAOSTUS Kolloidiset hiukkaset muutetaan sellaiseen muotoon, että ne ovat mekaanisesti erotettavissa Lisätään kemikaalia kolloidien sähköisiä poistovoimia aiheuttavien varausten poistamiseksi Tavallisesti Al- tai Fe-suolaliuos Koaguloidut osaset flokataan suuremmiksi hiukkasiksi, jolloin ne laskeutuvat paremmin Samassa yhteydessä poistuu myös osa liuenneista aineista Muodostavat mm. metalli-ionin kanssa niukkaliukoisia yhdisteitä 24

25 KEMIALLINEN SAOSTUS Ferrikloridi on rautasuola, jota useimmiten käytetään saostussovelluksissa Kun ferrikloridia lisätään jäteveteen, tapahtuu seuraava reaktio: HCO3 2Fe OH 3CaCl2 2 2FeCl CO 3 3Ca Jos kalkkia lisätään täydentämään luonnollista alkalisuutta, reaktioyhtälön voidaan ajatella noudattavan seuraavaa muotoa: OH 2Fe OH 2 2FeCl CaCl 3 3Ca Esimerkki 6-1 KEMIALLINEN SAOSTUS FOSFORIN POISTAMISEKSI Fosforin kemiallinen saostus alumiinilla tai raudalla tapahtuu seuraavien perusreaktioiden mukaisesti Al 3 H 3 n npo4 AlPO4 nh Fe 3 H 3 n npo4 FePO4 nh Kilpailevien reaktioiden suuren määrän johdosta yhtälöitä ei kuitenkaan voida suoraan käyttää annostelumäärän laskemisessa Tarvittavat annostelumäärät määritetään testein joko laboratorio-olosuhteissa tai todellisissa olosuhteissa 25

26 KEMIALLINEN SAOSTUS Tarvittavan kemikaaliannoksen määrittämisen ohella suunnittelussa huomioitavia tekijöitä ovat: Tarvittavien lietteen käsittelylaitteiden suunnittelu Kemikaalien varastoinnin, syöttämisen, putkitusten ja ohjausjärjestelmän suunnittelu KEMIALLINEN SAOSTUS esisaostus Esisaostus etuselkeyttimen yhteydessä Erotustehokkuudet: Kiintoaineelle TSS % (ilman kemikaalien syöttöä %) BOD:lle % (ilman kemikaalien syöttöä %) Bakteereille % (ilman kemikaalien syöttöä %) 26

27 KEMIALLINEN SAOSTUS heikkoudet Hankala hallittavuus raja-arvojen saavuttamiseksi Kemikaalikustannukset Lisääntyvän lietemäärän käsittely Huonot kuivatusominaisuudet Lisääntyvän lietemäärän loppusijoitus Jälkikäsittelytarve toksisten yhdisteiden poistamiseksi KEMIALLINEN HAPETUS Jäteveden käsittelyssä kemiallinen hapetus tarkoittaa seuraavien hapettimen käyttöä Otsoni O 3 Vetyperoksidi H 2 O 2 Permanganaatti MnO 4 Klooridioksidi ClO 2 Kloori joko Cl tai HOCl Happi 27

28 NEUTRALOINTI Yleisesti käytettävä kemikaali happamuuden poistoon on kalkki Etuna on sen helppo saatavuus ja edullisuus. Myös natriumhydroksidia (NaOH) ja natriumkarbonaattia (Na 2 CO 3 ) voidaan käyttää Yleensä näiden aineiden käyttö rajautuu pieniin puhdistamoihin, joilla kemikaalitarve on pienempi. Emäksisen jäteveden neutralisointiin käytetään rikkihappoa (H 2 SO 4 ). KEMIKAALIEN VARASTOINTI JA SYÖTTÖ kuiva kemikaalin syöttöjärjestelmä LÄHDE: Tchopanoglous 28

29 KEMIKAALIEN VARASTOINTI JA SYÖTTÖ Kuivakemikaalin syöttöjärjestelmä Kemikaalin syöttimet voivat perustua joko tilavuuden tai massan mittaamiseen Liuotusoperaatio on kriittisin vaihe Liuotussäiliön kapasiteetti määräytyy viipymäajan mukaan, johon vaikuttaa kemikaalin kastuvuus ja liukenemisnopeus Kemikaalin syöttöpumput pumppaavat kemikaalin liuottamisen jälkeen käyttökohteeseen 29

Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi

Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi Perinteisesti pumpuilla pumpataan nestettä tai kaasua. Monifaasipumpulla voidaan pumpata samanaikaisesti sekä nestettä että kaasua. Tämä mahdollistaa kaasun liuottamisen nesteen joukkoon pumppauksen yhteydessä.

Lisätiedot

Veden sisältämät epäpuhtaudet ja raakaveden esikäsittely Susanna Vähäsarja ÅF-Consult

Veden sisältämät epäpuhtaudet ja raakaveden esikäsittely Susanna Vähäsarja ÅF-Consult Veden sisältämät epäpuhtaudet ja raakaveden esikäsittely Susanna Vähäsarja ÅFConsult 4.2.2016 1 Sisältö Vesilähteet Veden sisältämien epäpuhtauksien jaottelu Veden epäpuhtauksien aiheuttamat ongelmat Veden

Lisätiedot

HUBER Flotaatiolaite HDF

HUBER Flotaatiolaite HDF HUBER Flotaatiolaite HDF Tehokas ja luotettava ratkaisu: Jätevedenkäsittelyyn Arvokkaan aineksen talteenottoon Veden kierrätykseen HUBER Flotaatiolaite HDF (jäte) veden jatkokäsittelyyn käsittely mikroilmakuplilla

Lisätiedot

BIOVAC Puhdas ympäristö

BIOVAC Puhdas ympäristö Puhdas ympäristö Gamla Godbyvägen Kisakaarteentie 2 018-23 14, 100 42700 Keuruu +358 18 526 Keilanrannankatu 416 0144948-3 5, 70840 Kuopio office@.goodtech.fi Svartbölentie 10, 04130 Sipoo Jätevesipuhdistamot

Lisätiedot

Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson 3.4.2008 Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus

Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson 3.4.2008 Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa Kaj Jansson Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus 1 Veden laadun tavoitteet Turvallinen talousvesi Ympäristökuormituksen hallinta jätevedessä Fosfori, kiintoaine,

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

raita.com Jätevedenpuhdistukseen tarvikkeita Laadukkaat ratkaisut kustannustehokkaasti. Ilmantuottolaitteet - ilmastimet Jätevedenpuhdistukseen

raita.com Jätevedenpuhdistukseen tarvikkeita Laadukkaat ratkaisut kustannustehokkaasti. Ilmantuottolaitteet - ilmastimet Jätevedenpuhdistukseen Jätevedenpuhdistukseen tarvikkeita 0400 912 111 helpdesk@ Ilmantuottolaitteet - ilmastimet Laadukkaat ratkaisut kustannustehokkaasti. Jätevedenpuhdistukseen 0400 912 111 helpdesk@ Jäteveden hapettaminen

Lisätiedot

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI VESI KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä poikkeuksellisen

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä

Jaksollinen järjestelmä Jaksollinen järjestelmä (a) Mikä on hiilen järjestysluku? (b) Mikä alkuaine kuuluu 15:een ryhmään ja toiseen jaksoon? (c) Montako protonia on berylliumilla? (d) Montako elektronia on hapella? (e) Montako

Lisätiedot

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle

Lisätiedot

HAITTA-AINEIDEN KÄYTTÄYTYMINEN PUHDISTUSPROSESSISSA NYKYTEKNIIKALLA JA UUSILLA TEKNIIKOILLA

HAITTA-AINEIDEN KÄYTTÄYTYMINEN PUHDISTUSPROSESSISSA NYKYTEKNIIKALLA JA UUSILLA TEKNIIKOILLA HAITTA-AINEIDEN KÄYTTÄYTYMINEN PUHDISTUSPROSESSISSA NYKYTEKNIIKALLA JA UUSILLA TEKNIIKOILLA ANNA MIKOLA TILANNE HAITTA-AINEIDEN POISTAMISEN OSALTA Uuteen asetukseen on tullut PFOS, jolle Suomi on ratifioimassa

Lisätiedot

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi?

Johdantoa. Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi? Mitä on kemia? Johdantoa REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Kemia on elektronien liikkumista/siirtymistä. Miksi? Kaikissa kemiallisissa reaktioissa tapahtuu energian muutoksia, jotka liittyvät vanhojen sidosten

Lisätiedot

Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy

Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy En kyllä tajua, mistä betoniin tulee ylimääräistä ilmaa. Betonissa

Lisätiedot

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

Seokset ja liuokset. 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen

Seokset ja liuokset. 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen Seokset ja liuokset 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen Hapot, emäkset ja ph 1. Hapot, emäkset ja ph-asteikko 2. ph -laskut 3. Neutralointi 4. Puskuriliuokset Seostyypit

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus

Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus Turvetuotannon vesiensuojelurakenteet ja niiden teho Anssi Karppinen, Suomen ympäristökeskus Luonnonvarainstituutti ja Bioenergiakeskus Saarijärvi 6.9.2013 Turvetuotannossa käytettävät vesiensuojeluratkaisut

Lisätiedot

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA Membraanibioreaktori Aktiivilieteprosessi Membraanisuodatus CAS + = Jätevedenkäsittely (orgaanisten partikkeleiden pilkkoutuminen) tehdään aktiivilieteprosessissa

Lisätiedot

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että

Lisätiedot

Kemiallinen reaktio

Kemiallinen reaktio Kemiallinen reaktio REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Johdantoa: Syömme elääksemme, emme elä syödäksemme! sanonta on totta. Kun elimistömme hyödyntää ravintoaineita metaboliassa eli aineenvaihduntareaktioissa,

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

VESI JA VESILIUOKSET

VESI JA VESILIUOKSET VESI JA VESILIUOKSET KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä

Lisätiedot

Kemiallisia näkökulmia vedenkäsittelyyn

Kemiallisia näkökulmia vedenkäsittelyyn LUMAT 1(1), 2013 Kemiallisia näkökulmia vedenkäsittelyyn Tero Luukkonen Kemian laitos, Oulun yliopisto tero.luukkonen@oulu.fi Emma-Tuulia Tolonen Kemian laitos, Oulun yliopisto emma-tuulia.tolonen@oulu.fi

Lisätiedot

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - KÄYTTÖ, HUOLTO

Raita PA bio ja biokem puhdistamot - KÄYTTÖ, HUOLTO K PA BIO normaali alueille PA biokem PA puhdistamon asennus, hoito, huolto. Kiitos, että valitsit PA puhdistamon puhdistamaan kiinteistösi jätevettä. Vaikka PA on helppo asentaa ja ylläpitää, tarvitsee

Lisätiedot

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin

LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM. laajennettavissa tarpeen mukaan. HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA-SELKEYTTIMET LAMELLA TM laajennettavissa tarpeen mukaan HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin LAMELLA LAAJENNETTAVISSA TARPEEN MUKAAN Lamella-selkeyttimiä on saatavana sekä yksittäisinä laitteina

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen SULKEMISSUUNNITELMA 16UEC0192 25.3.2015 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 16UEC0192 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite.

NatWat-prosessi. Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto. Tekninen NatWat-esite. NatWat-prosessi Luonnollinen veden puhdistaminen: raudan, mangaanin ja hapankaasujen poisto Ferro Environment Tekninen NatWat-esite Ferroplan NW Natural water Pohjaveden puhdistusmoduulit Ferroplan Natural

Lisätiedot

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua

Lisätiedot

Kaiva.fi. Vedenpoisto

Kaiva.fi. Vedenpoisto Kaiva.fi Vedenpoisto 1 Johdanto Rikasteiden vedenpoisto tapahtuu kaksivaiheisesti: ensin sakeuttamalla ja sitten suodattamalla Joskus saatetaan käyttää kolmantena kuivausvaiheena rumpukuivaimia 2 Sakeutus

Lisätiedot

Typenpoiston toiminnan optimointi Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamolla

Typenpoiston toiminnan optimointi Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamolla Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Typenpoiston toiminnan optimointi Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamolla Oulussa 18.1.2011 Tekijä: Enni Sohlo Työn

Lisätiedot

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa

Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Biodiesel Tuotantomenetelmien kemiaa Tuotantomenetelmät Kasviöljyjen vaihtoesteröinti Kasviöljyjen hydrogenointi Fischer-Tropsch-synteesi Kasviöljyt Rasvan kemiallinen rakenne Lähde: Malkki, Rypsiöljyn

Lisätiedot

Kestävä sanitaatio Jätevedet

Kestävä sanitaatio Jätevedet Kestävä sanitaatio Jätevedet 11.2.2015 Kepa, Helsinki Vesa Arvonen Suomen ympäristöopisto SYKLI vesa.arvonen@sykli.fi Esityksen sisältö Vesihuollon historiaa Jätevesi Viemäröinti Jäteveden käsittely isoissa

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen 21.9.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen I

Lisätiedot

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Luku 13 Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Uutta Jatkuvuusyhtälö Bernoullin laki Virtauksen mallintaminen Esitiedot Voiman ja energian käsitteet Liike-energia ja potentiaalienergia Itseopiskeluun jää

Lisätiedot

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15

Lisätiedot

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe 1.4.017 Tee kuusi tehtävää. 1. Tämä tehtävä koostuu kuudesta monivalintaosiosta, joista jokaiseen on yksi oikea vastausvaihtoehto. Kirjaa vastaukseksi numero-kirjainyhdistelmä

Lisätiedot

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT:

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: 5 ) Lietteenkäsittely Puhdistusprosessi tuottaa ylijäämälietettä. Lietettä poistetaan lietepumpulla (SP) prosessin loppuvaiheessa (8 h 25 min). Lietettä kerätään lietekoriin,

Lisätiedot

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat DYNASAND JATKUVATOIMINEN HIEKKASUODATIN DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin DYNASAND-SUODATTIMEN TOIMINTA Ennen veden syöttämistä suodatinlaitokselle tulee vedestä

Lisätiedot

Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa

Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa Törmäysteoria Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa tarpeeksi suurella voimalla ja oikeasta suunnasta. 1 Eksotermisen reaktion energiakaavio E

Lisätiedot

Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla. Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla. Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Suunnittelutoimisto, painopisteenä kalliotilojen suunnittelu Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

1. Malmista metalliksi

1. Malmista metalliksi 1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa

Lisätiedot

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy)

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy) Pesukemian perusteet Veden pesuominaisuudet 1. kostuttaa 2. liuottaa (dipoli) 3. laimentaa 4. liikkuva vesi tekee mekaanista työtä 5. kuljettaa kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm.

Lisätiedot

Käytännön esimerkkejä on lukuisia.

Käytännön esimerkkejä on lukuisia. PROSESSI- JA Y MPÄRISTÖTEKNIIK KA Ilmiömallinnus prosessimet allurgiassa, 01 6 Teema 4 Tehtävien ratkaisut 15.9.016 SÄHKÖKEMIALLISTEN REAKTIOIDEN TERMODYNAMIIKKA JA KINETIIKKA Yleistä Tämä dokumentti sisältää

Lisätiedot

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät Esimerkki 1. a) 100 ml:ssa suolaista merivettä on keskimäärin 2,7 g NaCl:a. Mikä on meriveden NaCl-pitoisuus ilmoitettuna molaarisuutena? b) Suolaisen meriveden MgCl 2 -pitoisuus

Lisätiedot

782630S Pintakemia I, 3 op

782630S Pintakemia I, 3 op 782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus

Lisätiedot

LIETELANNAN HAJUNPOISTO JA FRAKTIOINTI Erkki Aura. Tiivistelmä

LIETELANNAN HAJUNPOISTO JA FRAKTIOINTI Erkki Aura. Tiivistelmä 1 LIETELANNAN HAJUNPOISTO JA FRAKTIOINTI Erkki Aura Tiivistelmä Lietelanta sisältää noin 95 % painosta vettä. Levityksessä konetyö on lähinnä veden käsittelyä, mikä vaikeuttaa tehokkaan ja typen haihtumista

Lisätiedot

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen 1 Ennakkokysymyksiä 2 Metallien reaktioita ja jännitesarja Fe(s) + CuSO 4 (aq) Cu(s) + AgNO 3 (aq) taulukkokirja s.155 3 Metallien

Lisätiedot

Metli. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Gasumin kaasurahaston seminaari 10.12.2013 (Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20)

Metli. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Gasumin kaasurahaston seminaari 10.12.2013 (Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20) Metli Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä Hankkeen esittely Gasumin kaasurahaston seminaari 10.12.2013 (Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20) Toteuttajat: FM Maarit Janhunen (Savonia), FT

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden KEMIAN KOE 22.3.2013 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua.

Lisätiedot

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem Saneerausmallit: P BioChem kaivopuhdistamo - asennetaan hyväkuntoisiin sakokaivoihin; - betonikaivot dia 700-1200. Erilaisia toteutusmalleja Panoksen keräys Lietteenkäsittely 2. Biologis-kemiallinen puhdistus

Lisätiedot

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset Epäpuhtaudet vesihöyrypiirissä lähteet ja vaikutukset Susanna Vähäsarja ÅFConsult 11.2.2016 1 Sisältö Epäpuhtauksien lähteet ja kulkeutuminen vesihöyrypiirissä Korroosiovauriot ja muodot vesihöyrypiirissä

Lisätiedot

Jätevesien hygienisoinnin menetelmät

Jätevesien hygienisoinnin menetelmät Jätevesien hygienisoinnin menetelmät Jätevedet ja hygienia 14.1.2010 Ari Niemelä 14.1.2010 / ANi Hygienisoinnin tavoitteet Käsitellyn jäteveden mikrobit (Tekes, Vesihuolto 2001): fekaaliset koliformit:

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali Hapot ja emäkset 19 Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali happamuuden aiheuttavat oksoniumionit Monet marjat, hedelmät ja esimerkiksi piimä maistuvat happamilta. Happamuus seuraa siitä kun happo

Lisätiedot

Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia

Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia Humusvesi -loppuseminaari Veli Seppänen, Pentti Pirkonen, Juha Heikkinen VTT Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus NRM Natural Resource Management

Lisätiedot

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle - Lannankäsittelytekniikat nyt ja tulevaisuudessa- Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy 6/30/2009 4/15/2009 12/10/2010

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä

LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Suomen Salaojakeskus LokaPuts-hanke Euroopan aluekehitysrahasto EAKR LokaPuts hankkeen työnäytös Kiteellä Työnäytösraportti 4. SUOMEN SALAOJAKESKUS OY Oulun toimisto: Kauppurienkatu 23, 90100 OULU, puh.

Lisätiedot

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos ympäristö ympäristö 15.12.2016 REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos Kaikilla aineilla (atomeilla, molekyyleillä) on asema- eli potentiaalienergiaa ja liike- eli

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY 29.8.2016 Suunnittelutilanne Riitta Moisio, Lappeenrannan Lämpövoima Oy Kristian Sahlstedt, Pöyry Finland Oy SUUNNITTELUTILANNE Siirtolinjasuunnittelu

Lisätiedot

Tavoite. Projektissa tutkitaan ja prosessoidaan mineraalivarantoja ja teollisuuden sekä voimalaitosten yhteydessä syntyviä sivuvirtoja ja poisteita.

Tavoite. Projektissa tutkitaan ja prosessoidaan mineraalivarantoja ja teollisuuden sekä voimalaitosten yhteydessä syntyviä sivuvirtoja ja poisteita. GEOMATERIALS Tavoite Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää geopolymeeritekniikkaan pohjautuvia uusia tuotteita ja luoda näin uusia korkean teknologian liiketoimintamahdollisuuksia. Projektissa tutkitaan

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

HUBER Hiekanerotusjärjestelmät

HUBER Hiekanerotusjärjestelmät WASTE WATER Solutions HUBER Hiekanerotusjärjestelmät Luotettavat kompaktilaitteet välppeen ja hiekan erotukseen Erilaisia hiekanerotinjärjestelmiä mineraalisten partikkeleiden erotukseen Optimaalinen järjestelmä

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Biologis-kemialliset pakettipuhdistamot: Omakotitalot, loma-asunnot, yhteispuhdistamot, kyläpuhdistamot, maitotilapuhdistamot

Lisätiedot

Puhdistetun veden tärkeys välinehuollossa. Reijo Heikkinen Välihuoltajien koulutuspäivät

Puhdistetun veden tärkeys välinehuollossa. Reijo Heikkinen Välihuoltajien koulutuspäivät Puhdistetun veden tärkeys välinehuollossa Reijo Heikkinen Välihuoltajien koulutuspäivät 12-13.10.2017 Talousvesi Käyttäjävaatimusten määrittäminen Veden kontaminaatioriskit Talousveden puhtaus ja siihen

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 014 Insinöörivalinnan kemian koe 8.5.014 MALLIRATKAISUT ja PISTEET Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu

Lisätiedot

Vesikemikaalien annostelutyökalun kehittäminen: Flotaation perusteet, koejaksot ja mallinnus

Vesikemikaalien annostelutyökalun kehittäminen: Flotaation perusteet, koejaksot ja mallinnus SÄÄTÖTEKNIIKAN LABORATORIO Vesikemikaalien annostelutyökalun kehittäminen: Flotaation perusteet, koejaksot ja mallinnus Iiris Ainali, Esko Juuso ja Aki Sorsa Raportti B No 35, Marraskuu 2001 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste P3-topax 56 Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste OMINAISUUDET Erinomainen poistamaan mineraalisaostumia Poistaa hyvin rasvaa ja proteiinia Erittäin tehokas matalissa konsentraateissa Parannellut

Lisätiedot

FLOTAATIOLAITTEISTON TOIMINNAN OPTIMOINTI

FLOTAATIOLAITTEISTON TOIMINNAN OPTIMOINTI Opinnäytetyö (AMK) Bio- ja elintarviketekniikka Biotekniikka 2015 Heini Hirvinen FLOTAATIOLAITTEISTON TOIMINNAN OPTIMOINTI OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Bio- ja elintarviketekniikka

Lisätiedot

Jätevedenpuhdistamon ohitusvesien fosforikuorman pienentäminen kiekkosuodatuksella

Jätevedenpuhdistamon ohitusvesien fosforikuorman pienentäminen kiekkosuodatuksella Jätevedenpuhdistamon ohitusvesien fosforikuorman pienentäminen kiekkosuodatuksella Kiekkosuodatuskoeajot Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolla Iida Sormanen 10.5.2017 Sisältö Ohitusvedet Kiekkosuodatus

Lisätiedot

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p KEMA221 2009 KERTAUSTA IDEAALIKAASU JA REAALIKAASU ATKINS LUKU 1 1 IDEAALIKAASU Ideaalikaasu Koostuu pistemäisistä hiukkasista Ei vuorovaikutuksia hiukkasten välillä Hiukkasten liike satunnaista Hiukkasten

Lisätiedot

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Liite 1: Mitoitusperusteet Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Mitoitusperusteet Sisältö Liite 1 - Mitoitusperusteet 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2

Lisätiedot

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KE4, KPL. 3 muistiinpanot Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KPL 3: Ainemäärä 1. Pohtikaa, miksi ruokaohjeissa esim. kananmunien ja sipulien määrät on ilmoitettu kappalemäärinä, mutta makaronit on ilmoitettu

Lisätiedot

Yhdisteiden nimeäminen

Yhdisteiden nimeäminen Yhdisteiden nimeäminen Binääriyhdisteiden nimeäminen 1. Ioniyhdisteet 2. Epämetallien väliset yhdisteet Kompleksiyhdisteiden nimeäminen Kemiallinen reaktio 1. Reaktioyhtälö 2. Määrälliset laskut 3. Reaktionopeuteen

Lisätiedot

125,0 ml 0,040 M 75,0+125,0 ml Muodostetaan ionitulon lauseke ja sijoitetaan hetkelliset konsentraatiot

125,0 ml 0,040 M 75,0+125,0 ml Muodostetaan ionitulon lauseke ja sijoitetaan hetkelliset konsentraatiot 4.4 Syntyykö liuokseen saostuma 179. Kirjoita tasapainotettu nettoreaktioyhtälö olomuotomerkintöineen, kun a) fosforihappoliuokseen lisätään kaliumhydroksidiliuosta b) natriumvetysulfaattiliuokseen lisätään

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY 22.11.2016 Suunnittelutilanne Kristian Sahlstedt, Pöyry Finland Oy SUUNNITTELUTILANNE Siirtolinjasuunnittelu Yleissuunnittelu pääosin valmis Pumppaamon

Lisätiedot

10.1.2011 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA. Luennon sisältö. Nestemäisten päästöjen hallintatarve 10.1.2011

10.1.2011 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA. Luennon sisältö. Nestemäisten päästöjen hallintatarve 10.1.2011 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA Nestemäisten päästöjen hallintatarve 10.1.2011 Luennon sisältö Veden hankintaan liittyvä haaste Pohjavesien suojeleminen Pintavesien suojeleminen Pintavesiä kuormittavat

Lisätiedot

+ PH. Puhdistamo tarkastus 1: 1) Tarkistetaan poistuvan veden seuranta-astian näyte (1).

+ PH. Puhdistamo tarkastus 1: 1) Tarkistetaan poistuvan veden seuranta-astian näyte (1). Puhdistamo tarkastus 1: + PH 1 Päivämäärä: Seuranta-astian näyte: PH: Panoksia alkaen: Prosessi vaihe: Lietteenmäärä: emikaalin määrä: Lietteenpoisto: 8.2.2008 O EI 7.0 Prosessi: Odotus: % Litraa Päällä

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

Kestävä sanitaatio Juomavesi

Kestävä sanitaatio Juomavesi Kestävä sanitaatio Juomavesi 11.2.2015 Kepa, Helsinki Vesa Arvonen Suomen ympäristöopisto SYKLI vesa.arvonen@sykli.fi Esityksen sisältö Hyvä talousvesi Veden hankinta Veden käsittely 1 Hyvä talousvesi

Lisätiedot

Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen

Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /Metsätieteiden laitos 10.10.2013 1 Kunnostusojitukset ja humuskuormitus Suomen soista yli puolet (54

Lisätiedot

24.1.2011 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA

24.1.2011 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA Biologiset prosessit 24.1.2011 1 LUENNON SISÄLTÖ Biologisen puhdistusprosessin tavoitteet Biologisten puhdistusprosessien jaottelu Puhdistusprosessien periaatteiden esittelyä

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 10 Noste Nesteeseen upotettuun kappaleeseen vaikuttaa nesteen pintaa kohti suuntautuva nettovoima, noste F B Kappaleen alapinnan kohdalla nestemolekyylien

Lisätiedot

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK 1 JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi Tomi Onttonen Karelia-AMK Sisältö 2 - Perustuu opinnäytetyöhöni - Aineisto kerätty hajautetut

Lisätiedot

Kemimekaanisen puhdistamon toimintaan vaikuttavien tekijöiden hallinta

Kemimekaanisen puhdistamon toimintaan vaikuttavien tekijöiden hallinta Kemimekaanisen puhdistamon toimintaan vaikuttavien tekijöiden hallinta Pro gradu-tutkielma Maarit Janhunen Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Soveltavan kemian osasto 20.8.2007 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa OULUN YLIOPISTO Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Kuivauksen tarve Perinteisen kuivan raaka-aineen riittämättömyys, purun kuivaus

Lisätiedot

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Reaktioyhtälö Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Empiirinen kaava (suhdekaava) ilmoittaa, missä suhteessa yhdiste sisältää eri alkuaineiden

Lisätiedot

METSÄMAAN HIILEN VIRRAT VEDEN MUKANA

METSÄMAAN HIILEN VIRRAT VEDEN MUKANA METSÄMAAN HIILEN VIRRAT VEDEN MUKANA John Derome ja Antti-Jussi Lindroos Latvusto Karike Metsikkösadanta Hiilidioksidi Humuskerros Maavesi MAAVEDEN HIILI KOKONAIS-HIILI (TC)

Lisätiedot

Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jari Kinnunen

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

Maan happamuus ja kalkitus. Ravinnepiika, kevätinfo Helena Soinne

Maan happamuus ja kalkitus. Ravinnepiika, kevätinfo Helena Soinne Maan happamuus ja kalkitus Ravinnepiika, kevätinfo 23.3.2016 Helena Soinne Happo, emäs ja ph H(happo) E(emäs) + (protoni) liuoksen ph on -ionien aktiivisuuden negatiivinen logaritmi ph = -log [ ] [H+]

Lisätiedot

JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET

JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET VVY:n toimeksianto keväällä 2015 Tavoitteena arvioida jätevesien käsittelyn tehostamisen varteenotettavia

Lisätiedot