NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "17.1.2011 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA"

Transkriptio

1 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA Mekaaniset, fysikaaliset ja kemialliset puhdistusprosessit

2 LUENNON SISÄLTÖ Fysikaaliset puhdistusprosessit Välppäys Virtauksen tasaaminen Flokkulointi ja sekoitus Hiekanerotus Selkeytys Flotaatio Ilmastusjärjestelmät Kemialliset puhdistusprosessit Koagulaatio Saostus Kemiallinen hapetus Neutralointi Kemikaalien varastointi ja syöttö VÄLPPÄYS Kahdenlaisia välppiä voidaan käyttää jäteveden esikäsittelyssä Karkea välppä Aukkokoko mm Käytetään pumppujen, venttiileiden, putkistojen ja muiden varusteiden suojelemiseen Tukkeutumisten ehkäisyyn Hieno välppä Aukkokoko < 6 mm Käytetään kiintoaineen poistamiseen primäärivaiheen ulosvirtauksesta tukkeutumisten ehkäisemiseksi jatkokäsittelyssä 2

3 VÄLPPÄYS LÄHDE: Tchopanoglous VIRTAUKSEN TASAAMINEN Tasausallas tarvitaan virtausvaihteluiden tuomien ongelmien välttämiseksi jäteveden jatkokäsittelyiden suorituskyvyn parantamiseksi jatkokäsittelyvaiheissa tarvittavien järjestelmien ja laitteiden kokoluokan ja kustannusten pienentämiseksi 3

4 TASAUSALLASJÄRJESTELYT In-line järjestely Koko jätevesivirta johdetaan tasausaltaan kautta Puhdistusprosessiin kulkeutuvat epäpuhtauspitoisuudet ja jätevesivirta pienenevät Off-line järjestely Ainoastaan virtaus, jonka suuruus ylittää ennalta määrätyn rajan, ohjataan tasausaltaaseen Pumppauskustannukset minimoituvat Puhdistusprosessiin kulkeutuviin epäpuhtauspitoisuuksiin järjestely ei vaikuta niin paljoa VIRTAUKSEN TASAAMISEN - HYÖDYT Virtauksen tasaaminen on houkutteleva vaihtoehto ylikuormitettujen jätevesipuhdistamoiden suorituskyvyn parantamiseksi Biologisen prosessin toiminta paranee Huippukuormat eliminoituvat Mikrobitoiminnan kannalta haitalliset yhdisteet laimenevat ph-vaihtelut pienenevät Jälkiselkeyttimen poistovirtauksen laatu ja sakeuttamiskyky paranevat kiintoainekuormasakeuden paranemisesta johtuen Ulosvirtauksen suodatuspinta-alavaatimukset pienenevät, suodattimen suorituskyky paranee ja säännönmukaiset pesuvaiheet mahdollistuvat Kemiallisessa käsittelyssä kemikaalien syötön säätö helpottuu samoin kuin prosessin luotettavuus 4

5 VIRTAUKSEN TASAAMISEN - EPÄKOHDAT Virtauksen tasaamiseen tarvitaan melko suuria maa-aloja ja altaita Altaat saattaa olla syytä kattaa hajuongelmien välttämiseksi Käyttö- ja kunnossapitotarve lisääntyy Pääomakustannukset kasvavat VIRTAUKSEN TASAAMISEN OPTIMAALINEN SIJAINTI Vaihtelee tapauskohtaisesti Keräysjärjestelmän ominaisuuksien mukaan Käsiteltävän jäteveden mukaan Tilantarpeiden mukaan Käsittelytarpeiden mukaan Jäähdytystornin edeltäessä tasausallasta, voidaan suihkutornissa olevien puhaltimien pyörimisnopeutta säätää sitä seuraavan tasausaltaan lämpötilan mukaan 5

6 VIRTAUKSEN TASAAMISEN OPTIMAALINEN SIJAINTI Tasaus voi olla Primäärikäsittelyn ja biologisen vaiheen välissä Vähemmän saostumien aiheuttamia ongelmia Vähemmän vaahdon muodostusta Ennen primäärikäsittelyä Saostumien ehkäisemiseksi tarvitaan sekoitusta Hajuongelmien välttämiseksi tarvitaan ilmastusta VIRTAUKSEN TASAAMINEN - MITOITUS LÄHDE: Tchopanoglous 6

7 VIRTAUKSEN TASAAMINEN - MITOITUS Tasaamiseen tarvittavan altaan määritystavat a) Jos sisääntulovirtauskäyrä ei ylitä keskimääräistä virtausta kuvaavaa suoraa Keskimääräisen päivittäisen tilavuusvirran kanssa samansuuntainen viiva piirretään massan sisääntulovirtauskäyrän tangenttina Tarvittava tilavuus on tällöin pystysuoraetäisyys tangenttipisteen ja keskimääräistä virtausta kuvaavan suoran välillä b) Jos sisääntulovirtauskäyrä ylittää keskimääräistä virtausta kuvaavan suoran Keskimääräisen päivittäisen tilavuusvirran kanssa samansuuntainen viiva piirretään suurimpiin poikkeamakohtiin massan sisääntulovirtauskäyrän tangenttina Tarvittava tilavuus on tällöin pystysuoraetäisyys tangenttipisteen kautta piirrettyjen viivojen välillä PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA LÄHDE: Tchopanoglous 7

8 PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA Kiintoaine (total suspended solids) > 1 µm Voidaan erottaa painovoimaisesti selkeyttämällä Kolloidisia partikkeleita (0,01 1 µm) ei voida erottaa selkeyttämällä kohtuullisessa ajassa Tarvitaan kemiallisia menetelmiä niiden erottamiseksi PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA Kolloidisten partikkeleiden määrällä käsittelemättömässä jätevedessä on suuri merkitys valittaviin puhdistusmenetelmiin Partikkeleiden muoto vaikuttaa niiden sähköisiin ominaisuuksiin, partikkeleiden väliseen vuorovaikutukseen sekä partikkelin ja liuottimen väliseen vuorovaikutukseen Partikkeleiden välinen vuorovaikutus on parhaimmillaankin ainoastaan karkea arvio todellisuudesta 8

9 PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA Kolloidisten partikkeleiden käyttäytymistä nesteessä voidaan selvittää kolmella ilmiöllä Hydrofobinen Hylkii vesimolekyylejä Vesimolekyylejä voi jonkun verran absorboitua partikkeleiden pinnalle Hydrofiilinen Vetää puoleensa vesimolekyylejä Reaktiot vesimolekyylien ja kolloidisten hiukkasten välillä merkittäviä Edellisten yhdistelmä Saadaan tyypillisesti aikaiseksi pinta-aktiivisilla aineilla PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA Jäteveden kolloidisilla partikkeleilla on tyypillisesti negatiivinen pintavaraus Kolloidisten partikkeleiden koko (0,01 1 µm) on sellainen, että partikkeleiden välillä vaikuttavat puoleensa vetävät voimat ovat merkittävästi vähäisempiä kuin niiden väliset sähköisten varausten aiheuttamat hylkivät voimat Molekyylien lämpöliike, jonka aikaansaa partikkelia ympäröivien vesimolekyylien lämpöliike, pitää ne suspendoituneena 9

10 PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA LÄHDE: Tchopanoglous PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA Kolloidin tai partikkelin pinnan varautuessa niiden pinnalle kiinnittyvät vastakkaismerkkisen varauksen omaavat ionit Niitä pitää kiinni toisissaan sähköstaattinen voima ja van der Waalsin vetovoima Tämän kiinteän ionikerroksen ympärillä on hajaantuneiden ionien muodostama kerros Sen muodostuminen kiinteäksi kaksoiskerrokseksi estetään sekoituksella 10

11 PARTIKKELIT JÄTEVEDENPUHDISTUKSESSA LÄHDE: Tchopanoglous FLOKKULOINTI Flokkulaatioon prosessi, jossa partikkelien törmäyksiä aikaan saamalla muodostetaan suurempia partikkeleita, jotka voidaan edelleen erottaa edullisesti selkeyttämällä tai suodattamalla Flokkulantti on kemikaali, tyypillisesti orgaaninen, jota lisätään flokkulaatioprosessin edistämiseksi 11

12 FLOKKULOINTI Voidaan toteuttaa tarkoitusta varten suunnitellussa altaassa tai säiliössä käsittelylaitokselle johtavissa putkissa ja kanavissa selkeyttimien yhteydessä Flokkulointia on kahta eri tyyppiä Mikroflokkulointi Makroflokkulointi FLOKKULOINTI MIKRO- JA MAKROFLOKKULAATIO LÄHDE: Tchopanoglous 12

13 FLOKKULOINTI MIKRO- JA MAKROFLOKKULAATIO Mikroflokkulaatio on kyseessä kun molekyylien satunnainen lämpöliike aiheuttaa partikkeleiden yhdistymisen merkittävää partikkelikokoluokassa 0,001 1 µm Makroflokkulaatio on kyseessä, kun kun partikkelien nopeuserot aiheuttavat partikkeleiden yhdistymisen kun partikkelien laskeutumisnopeudet aiheuttavat partikkeleiden yhdistymisen merkittävää partikkelikokoluokassa 1 2 µm ei vaikutusta kolloidisille partikkeleille ennen kuin ne kasvavat kokoluokkaan 1 10 µm Brownian liikkeen tai sekoituksen johdosta SEKOITUS Flokkulaatio usein seuraa nopeaa sekoitusta Mekaanisella tai ilmaan perustuvalla sekoituksella tavoitellaan kiintoaineen ja BOD:n erotuksen tehostumista primäärikäsittelyssä teollisuusjätteitä sisältävän jäteveden olosuhteiden säätöä aktiivilieteprosessin jälkiselkeyttimen suorituskyvyn parantamista sekundäärivaiheen ulosvirtauksen esikäsittelyä suodatusta varten 13

14 SELKEYTYS Päätarkoitus on tuottaa puhtaampi ulostulovirtaus, mutta tärkeää on myös tuottaa sellaisen kiintoainepitoisuuden omaavaa lietettä, että sitä voidaan helposti käsitellä LÄHDE: Tchopanoglous ETUSELKEYTIN Figure. The AF-Sed Clarifier from Aquaflow Ltd. (Edited. AquaFlow AF-Sed) Liete erotetaan painovoiman vaikutuksesta Veden sisään virtaus tapahtuu altaan keskeltä Ulos virtaus tapahtuu altaan reunoilta Liete poistetaan altaan keskeltä Kemikaalien avulla voidaan erotusta tehostaa 14

15 JÄLKISELKEYTIN Figure 15. The AF-Sed Clarifier from Aquaflow Ltd. (AquaFlow AF-Sed) Ilmastusvaiheessa tuotettu biologinen liete poistetaan jälkiselkeyttimessä Toiminta kuten etuselkeyttimellä, mutta halkaisija suurempi ja tiivistinosa leveämpi Veden sisään virtaus tapahtuu altaan keskeltä, rauhoituslieriö Ulos virtaus tapahtuu altaan reunoilta Liete poistetaan altaan keskeltä SELKEYTYSILMIÖT Erillishiukkasten laskeutus (Discrete particle settling) Alhainen kiintoainepitoisuus suspensiossa Hiukkaset vajoavat painovoiman johdosta vaikuttamatta mainittavassa määrin toinen toisiinsa Flokkuloiva laskeutus (Flocculent particle settling) Melko laiha kiintoainesuspensio Hiukkaset törmäävät toisiinsa selkeytysaltaassa, ja se aiheuttaa hiukkaskoon kasvun. Tämä puolestaan lisää niiden laskeutumisnopeutta. 15

16 SELKEYTYSILMIÖT Vyöhykelaskeutus (Hindered (zone) settling) Kohtalainen kiintoainepitoisuus suspensiossa Hiukkasten suuri määrä vaikuttaa estävästi laskeutumisprosessiin Hiukkasten keskinäiset etäisyydet säilyvät laskeutumisprosessissa Laskeutuvan massan yläpuolelle kehittyy kiinteän aineen ja nesteen rajapinta Painumislaskeutus (compression) Lisälaskeutuminen voi tapahtua ainoastaan rakenteen painumisella Painuminen on seurausta hiukkasten painosta, joita kertyy rakenteeseen koko ajan selkeytymisen johdosta SELKEYTYSILMIÖIDEN ESIINTYMISKOHTEET SELKEYTYSILMIÖ Erillishiukkasten laskeutus (Discrete particle settling) Flokkuloiva laskeutus (Flocculent particle settling) Vyöhykelaskeutus (Hindered (zone) settling) Painumislaskeutus (Compression) Flotaatio ESIINTYMINEN Hiekkapartikkelien yms. erottamiseen jätevedestä Osan käsittelemättömän jäteveden sisältämästä kokonaiskiintoaineesta erottaminen etuselkeyttimellä sekä jälkiselkeyttimen yläosassa. Poistaa myös selkeytysaltaissa muodostuneen kemiallisen flokin. Tapahtuu biologisen puhdistusvaiheen jälkiselkeyttimessä Tapahtuu syvän kiintoainemassan alemmissa kerroksissa kuten syvän jälkiselkeyttimen pohjalla Poistaa rasvoja ja öljyjä sekä hitaasti laskeutuvaa, pientä ja kevyttä materiaalia 16

17 FLOTAATIO Flotaatiossa liuenneet yhdisteet jätevedestä flokataan kemikaalien avulla kiintoaineflokeiksi, jotka voidaan poistaa flotaatiolla Flotaation etuja perinteisiin selkeytysaltaisiin verrattuna ovat hyvä puhdistustulos, lyhyt viipymäaika ja melko suurien pintakuormien käyttö FLOTAATIO Liuenneen ilman flotaatiossa(daf) ilma liuotetaan jäteveteen useamman ilmakehän paineessa, jonka jälkeen se vapautetaan ilmakehän paineeseen Virtausta varastoidaan paineen alaisena säiliössä useiden minuuttien ajan Virtaus johdetaan paineenalennusventtiilin kautta flotaatioaltaaseen, jossa ilma tulee ulos liuoksesta erittäin hienojakoisina kuplina Flotaatioaltaanreaktioalueella ilmakuplat ja flokit törmäävät ja kiinnittyvät keskenään Puhdistettu vesi esikäsitellään kemikaaleilla ennen flotaatiota Koagulantin avulla partikkelien ja kolloidien yhdistymistä haittaavat tekijät poistetaan Syntyneet mikroflokit yhdistetään suuremmiksi flokeiksi flokkulantilla 17

18 DAF-FLOTAATIO LÄHDE: Tchopanoglous DAF-FLOTAATIO Suuremmissa DAF-yksiköissä osa flotaation ulosvirtauksesta ( %) kierrätetään, paineistetaan ja puolikyllästetään ilmalla Kierrätysvirta sekoitetaan paineistamattoman pääjätevesivirran kanssa juuri ennen flotaatioallasta (ilma tulee ulos liuoksesta) LÄHDE: Tchopanoglous 18

19 FLOTAATIO Figure. AF-Float unit (diameter from 5 to 22 meters) from Aquaflow Ltd. Veden sisään virtaus tapahtuu altaan keskeltä Paineilma ja vesi = dispersiovesi lisätään flotaatioyksikön keskeltä Ulos virtaus tapahtuu altaan reunoilta ILMASTUSJÄRJESTELMÄT Ilmastusprosessi on jätevedenpuhdistamon eniten energiaa kuluttava prosessi Paineilmaa syötetään ilmastimille Energian kulutus 3 4,3 Wh/m 3 m (basin) Ilmastustehokkuudella on suuri merkitys energiatehokkuuden kannalta KUVA. Pintailmastusjärjestelmät 19

20 ILMASTUSJÄRJESTELMÄT Pohjailmastinjärjestelmä Pohjailmastinjärjestelmä EDI ILMASTUSJÄRJESTELMÄT Ilmaan perustuvat järjestelmät (diffused-air system) Pohjailmastimet Pintailmastimet o Hienokuplailmastimet Niillä voidaan saavuttaa korkea happipitoisuus sekä hoitaa altaan sekoitustarve Tyypillinen hienokuplailmastin on esimerkiksi altaan pohjalle sijoitettava EDIilmastin o Karkeakuplailmastimet Karkeakuplailmastimissa on vaarana, että kuplat eivät ehdi liueta veteen ennen niiden nousemista pintaan Mekaaninen ilmastus Pinta- ja pohjailmastimet, pysty- ja vaakasuuntaiset Happi-ilmastus 20

21 HAPPI-ILMASTUS Tehokas menetelmä tehostaa ilmastusta, kun Lisäilmastimille ei ole tilaa Ilmastuskapasiteetti ei riitä ilmalla huippukuorman aikana Usein kannattavaa, jos tehdasalueella on olemassa oleva happilaitos KOAGULOINTI Koaguloinnissa edistetään partikkelien kykyä kasvaa partikkelien törmätessä Koagulantti on kemikaali, jota syötetään partikkelien kasvuedellytysten parantamiseksi 21

22 MIKROFLOKKULAATION EDISTÄMINEN Kolloidisten partikkelien varausta tulee pienentää Vahvaa happoa tai emästä lisätään, jotta metallioksidien tai hydroksidien varaus saadaan lähelle nollaa Partikkelin yhdistymistä hidastavan varauksen vaikutuksen poistaminen Elektrolyyttiä lisätään, jolloin pienennetään partikkelien hylkiviä voimia (zeta potentiaalia) PARTIKKELIEN YHDISTYMISEN EDISTÄMINEN POLYELEKTROLYYTEILLÄ Voivat toimia koagulantteina, jotka neutraloivat tai alentavat jäteveden partikkelien varausta Voivat niputtaa partikkeleja toisiinsa (bridging) Niputtuneet partikkelit yhdistyvät toisiin niputtuneisiin partikkeleihin flokkulaation yhteydessä Molemmat edellä mainitut yhdessä 22

23 PARTIKKELIEN NIPUTTAMINEN TOISIINSA LÄHDE: Tchopanoglous PARTIKKELIEN YHDISTYMISEN EDISTÄMINEN ALUMIINI- TAI RAUTASULFAATILLA Monimutkainen prosessi ph-arvon säätö tarpeen Korkeilla ph-arvoilla pienet alumiiniannokset eivät yleensä tehoa Pilot-kokeita tehtävä annostelumäärän selvittämiseksi Nopea alkusekoitus tarpeen 23

24 KEMIALLINEN SAOSTUS Kemiallista saostusta käytettiin usein parantamaan kiintoaineen ja biologisen hapenkulutuksen erotustehokkuutta 70-luvulta lähtien orgaanisten yhdisteiden ja ravinteiden (typpi ja fosfori) erotustehokkuusvaatimusten kiristyminen on aiheuttanut kiinnostuksen lisääntymistä menetelmää kohtaan KEMIALLINEN SAOSTUS Kolloidiset hiukkaset muutetaan sellaiseen muotoon, että ne ovat mekaanisesti erotettavissa Lisätään kemikaalia kolloidien sähköisiä poistovoimia aiheuttavien varausten poistamiseksi Tavallisesti Al- tai Fe-suolaliuos Koaguloidut osaset flokataan suuremmiksi hiukkasiksi, jolloin ne laskeutuvat paremmin Samassa yhteydessä poistuu myös osa liuenneista aineista Muodostavat mm. metalli-ionin kanssa niukkaliukoisia yhdisteitä 24

25 KEMIALLINEN SAOSTUS Ferrikloridi on rautasuola, jota useimmiten käytetään saostussovelluksissa Kun ferrikloridia lisätään jäteveteen, tapahtuu seuraava reaktio: HCO3 2Fe OH 3CaCl2 2 2FeCl CO 3 3Ca Jos kalkkia lisätään täydentämään luonnollista alkalisuutta, reaktioyhtälön voidaan ajatella noudattavan seuraavaa muotoa: OH 2Fe OH 2 2FeCl CaCl 3 3Ca Esimerkki 6-1 KEMIALLINEN SAOSTUS FOSFORIN POISTAMISEKSI Fosforin kemiallinen saostus alumiinilla tai raudalla tapahtuu seuraavien perusreaktioiden mukaisesti Al 3 H 3 n npo4 AlPO4 nh Fe 3 H 3 n npo4 FePO4 nh Kilpailevien reaktioiden suuren määrän johdosta yhtälöitä ei kuitenkaan voida suoraan käyttää annostelumäärän laskemisessa Tarvittavat annostelumäärät määritetään testein joko laboratorio-olosuhteissa tai todellisissa olosuhteissa 25

26 KEMIALLINEN SAOSTUS Tarvittavan kemikaaliannoksen määrittämisen ohella suunnittelussa huomioitavia tekijöitä ovat: Tarvittavien lietteen käsittelylaitteiden suunnittelu Kemikaalien varastoinnin, syöttämisen, putkitusten ja ohjausjärjestelmän suunnittelu KEMIALLINEN SAOSTUS esisaostus Esisaostus etuselkeyttimen yhteydessä Erotustehokkuudet: Kiintoaineelle TSS % (ilman kemikaalien syöttöä %) BOD:lle % (ilman kemikaalien syöttöä %) Bakteereille % (ilman kemikaalien syöttöä %) 26

27 KEMIALLINEN SAOSTUS heikkoudet Hankala hallittavuus raja-arvojen saavuttamiseksi Kemikaalikustannukset Lisääntyvän lietemäärän käsittely Huonot kuivatusominaisuudet Lisääntyvän lietemäärän loppusijoitus Jälkikäsittelytarve toksisten yhdisteiden poistamiseksi KEMIALLINEN HAPETUS Jäteveden käsittelyssä kemiallinen hapetus tarkoittaa seuraavien hapettimen käyttöä Otsoni O 3 Vetyperoksidi H 2 O 2 Permanganaatti MnO 4 Klooridioksidi ClO 2 Kloori joko Cl tai HOCl Happi 27

28 NEUTRALOINTI Yleisesti käytettävä kemikaali happamuuden poistoon on kalkki Etuna on sen helppo saatavuus ja edullisuus. Myös natriumhydroksidia (NaOH) ja natriumkarbonaattia (Na 2 CO 3 ) voidaan käyttää Yleensä näiden aineiden käyttö rajautuu pieniin puhdistamoihin, joilla kemikaalitarve on pienempi. Emäksisen jäteveden neutralisointiin käytetään rikkihappoa (H 2 SO 4 ). KEMIKAALIEN VARASTOINTI JA SYÖTTÖ kuiva kemikaalin syöttöjärjestelmä LÄHDE: Tchopanoglous 28

29 KEMIKAALIEN VARASTOINTI JA SYÖTTÖ Kuivakemikaalin syöttöjärjestelmä Kemikaalin syöttimet voivat perustua joko tilavuuden tai massan mittaamiseen Liuotusoperaatio on kriittisin vaihe Liuotussäiliön kapasiteetti määräytyy viipymäajan mukaan, johon vaikuttaa kemikaalin kastuvuus ja liukenemisnopeus Kemikaalin syöttöpumput pumppaavat kemikaalin liuottamisen jälkeen käyttökohteeseen 29

Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi

Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi Perinteisesti pumpuilla pumpataan nestettä tai kaasua. Monifaasipumpulla voidaan pumpata samanaikaisesti sekä nestettä että kaasua. Tämä mahdollistaa kaasun liuottamisen nesteen joukkoon pumppauksen yhteydessä.

Lisätiedot

BIOVAC Puhdas ympäristö

BIOVAC Puhdas ympäristö Puhdas ympäristö Gamla Godbyvägen Kisakaarteentie 2 018-23 14, 100 42700 Keuruu +358 18 526 Keilanrannankatu 416 0144948-3 5, 70840 Kuopio office@.goodtech.fi Svartbölentie 10, 04130 Sipoo Jätevesipuhdistamot

Lisätiedot

HUBER Flotaatiolaite HDF

HUBER Flotaatiolaite HDF HUBER Flotaatiolaite HDF Tehokas ja luotettava ratkaisu: Jätevedenkäsittelyyn Arvokkaan aineksen talteenottoon Veden kierrätykseen HUBER Flotaatiolaite HDF (jäte) veden jatkokäsittelyyn käsittely mikroilmakuplilla

Lisätiedot

Veden sisältämät epäpuhtaudet ja raakaveden esikäsittely Susanna Vähäsarja ÅF-Consult

Veden sisältämät epäpuhtaudet ja raakaveden esikäsittely Susanna Vähäsarja ÅF-Consult Veden sisältämät epäpuhtaudet ja raakaveden esikäsittely Susanna Vähäsarja ÅFConsult 4.2.2016 1 Sisältö Vesilähteet Veden sisältämien epäpuhtauksien jaottelu Veden epäpuhtauksien aiheuttamat ongelmat Veden

Lisätiedot

Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson 3.4.2008 Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus

Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa. Kaj Jansson 3.4.2008 Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus Mittausten rooli vesienkäsittelyprosesseissa Kaj Jansson Kemira Oyj, Oulun Tutkimuskeskus 1 Veden laadun tavoitteet Turvallinen talousvesi Ympäristökuormituksen hallinta jätevedessä Fosfori, kiintoaine,

Lisätiedot

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech)

Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Viemäröinti ja jätevedenpuhdistus Anna Mikola TkT D Sc (Tech) Kytkeytyminen oppimistavoitteisiin Pystyy kuvailemaan yhdyskuntien vesi- ja jätehuollon kokonaisuuden sekä niiden järjestämisen perusperiaatteet

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä

Jaksollinen järjestelmä Jaksollinen järjestelmä (a) Mikä on hiilen järjestysluku? (b) Mikä alkuaine kuuluu 15:een ryhmään ja toiseen jaksoon? (c) Montako protonia on berylliumilla? (d) Montako elektronia on hapella? (e) Montako

Lisätiedot

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013

Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla. Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 Mädätys HSY:n jätevedenpuhdistamoilla Mädätyksen rakenne- ja laitetekniikka seminaari 15.10.2013 HSY - Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä HSY tuottaa jäte- ja vesihuoltopalveluita yli miljoonalle

Lisätiedot

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia

Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia Yhteiskäsittely pienlaitoksessa Case Laihia! Laihia pähkinänkuoressa Laihia on suomalaisittain keskisuuri kunta Pohjanmaalla Vaasan naapurina. Kunnan pinta-ala 508 neliökilometriä. Asukkaita oli 7500 vuonna

Lisätiedot

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO

HS- JÄTEVEDENPUHDISTAMON HOITO Tämän hoito-ohjeen tiedot on tarkoitettu puhdistamon hoidon lisäksi puhdistamoiden suunnittelu, asennus, tarjous ja lupakäsittelyihin (mm. rakennusluvan liitteeksi). Kaikki mallimme ovat suojatut mallisuojin

Lisätiedot

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA

JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA JOHDANTO PERUSTIETOA MBR- TEKNIIKASTA Membraanibioreaktori Aktiivilieteprosessi Membraanisuodatus CAS + = Jätevedenkäsittely (orgaanisten partikkeleiden pilkkoutuminen) tehdään aktiivilieteprosessissa

Lisätiedot

VESI JA VESILIUOKSET

VESI JA VESILIUOKSET VESI JA VESILIUOKSET KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Johdantoa: Vesi on elämälle välttämätöntä. Se on hyvä liuotin, energian ja aineiden siirtäjä, lämmönsäätelijä ja se muodostaa vetysidoksia, jotka tekevät siitä

Lisätiedot

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta

energiatehottomista komponenteista tai turhasta käyntiajasta LUT laboratorio- ato o ja mittauspalvelut ut Esimerkkinä energiatehokkuus -> keskeinen keino ilmastomuutoksen hallinnassa Euroopan sähkönkulutuksesta n. 15 % kuluu pumppusovelluksissa On arvioitu, että

Lisätiedot

Kestävä sanitaatio Jätevedet

Kestävä sanitaatio Jätevedet Kestävä sanitaatio Jätevedet 11.2.2015 Kepa, Helsinki Vesa Arvonen Suomen ympäristöopisto SYKLI vesa.arvonen@sykli.fi Esityksen sisältö Vesihuollon historiaa Jätevesi Viemäröinti Jäteveden käsittely isoissa

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

Kemiallisia näkökulmia vedenkäsittelyyn

Kemiallisia näkökulmia vedenkäsittelyyn LUMAT 1(1), 2013 Kemiallisia näkökulmia vedenkäsittelyyn Tero Luukkonen Kemian laitos, Oulun yliopisto tero.luukkonen@oulu.fi Emma-Tuulia Tolonen Kemian laitos, Oulun yliopisto emma-tuulia.tolonen@oulu.fi

Lisätiedot

Kaiva.fi. Vedenpoisto

Kaiva.fi. Vedenpoisto Kaiva.fi Vedenpoisto 1 Johdanto Rikasteiden vedenpoisto tapahtuu kaksivaiheisesti: ensin sakeuttamalla ja sitten suodattamalla Joskus saatetaan käyttää kolmantena kuivausvaiheena rumpukuivaimia 2 Sakeutus

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen 21.9.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen I

Lisätiedot

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua

Lisätiedot

Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa

Törmäysteoria. Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa Törmäysteoria Törmäysteorian mukaan kemiallinen reaktio tapahtuu, jos reagoivat hiukkaset törmäävät toisiinsa tarpeeksi suurella voimalla ja oikeasta suunnasta. 1 Eksotermisen reaktion energiakaavio E

Lisätiedot

Typenpoiston toiminnan optimointi Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamolla

Typenpoiston toiminnan optimointi Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamolla Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Typenpoiston toiminnan optimointi Oulun kaupungin jätevedenpuhdistamolla Oulussa 18.1.2011 Tekijä: Enni Sohlo Työn

Lisätiedot

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3 76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen

LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen SULKEMISSUUNNITELMA 16UEC0192 25.3.2015 LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY Toikansuon jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen 16UEC0192 1 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat DYNASAND JATKUVATOIMINEN HIEKKASUODATIN DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin DYNASAND-SUODATTIMEN TOIMINTA Ennen veden syöttämistä suodatinlaitokselle tulee vedestä

Lisätiedot

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT:

8h 30min PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: PUHDISTUSPROSESSIN TOIMINNAT: 5 ) Lietteenkäsittely Puhdistusprosessi tuottaa ylijäämälietettä. Lietettä poistetaan lietepumpulla (SP) prosessin loppuvaiheessa (8 h 25 min). Lietettä kerätään lietekoriin,

Lisätiedot

1. Malmista metalliksi

1. Malmista metalliksi 1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem

Saneerausmallit: KP BioChem kaivopuhdistamo. PA0.8 sa BioChem Saneerausmallit: P BioChem kaivopuhdistamo - asennetaan hyväkuntoisiin sakokaivoihin; - betonikaivot dia 700-1200. Erilaisia toteutusmalleja Panoksen keräys Lietteenkäsittely 2. Biologis-kemiallinen puhdistus

Lisätiedot

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy)

kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm. höyrysilitysraudoissa (saostumien ehkäisy) Pesukemian perusteet Veden pesuominaisuudet 1. kostuttaa 2. liuottaa (dipoli) 3. laimentaa 4. liikkuva vesi tekee mekaanista työtä 5. kuljettaa kemiallisesti puhdas vesi : tislattua vettä käytetään mm.

Lisätiedot

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät

5 LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät LIUOKSEN PITOISUUS Lisätehtävät Esimerkki 1. a) 100 ml:ssa suolaista merivettä on keskimäärin 2,7 g NaCl:a. Mikä on meriveden NaCl-pitoisuus ilmoitettuna molaarisuutena? b) Suolaisen meriveden MgCl 2 -pitoisuus

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS sivu 1/6 Kohderyhmä: Työ on suunniteltu lukiolaisille Aika: n. 1h + laskut KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS TAUSTATIEDOT tarkoitaa veden sisältämien kemiallisesti hapettuvien orgaanisten aineiden määrää. Koeolosuhteissa

Lisätiedot

Tavoite. Projektissa tutkitaan ja prosessoidaan mineraalivarantoja ja teollisuuden sekä voimalaitosten yhteydessä syntyviä sivuvirtoja ja poisteita.

Tavoite. Projektissa tutkitaan ja prosessoidaan mineraalivarantoja ja teollisuuden sekä voimalaitosten yhteydessä syntyviä sivuvirtoja ja poisteita. GEOMATERIALS Tavoite Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää geopolymeeritekniikkaan pohjautuvia uusia tuotteita ja luoda näin uusia korkean teknologian liiketoimintamahdollisuuksia. Projektissa tutkitaan

Lisätiedot

782630S Pintakemia I, 3 op

782630S Pintakemia I, 3 op 782630S Pintakemia I, 3 op Ulla Lassi Puh. 0400-294090 Sposti: ulla.lassi@oulu.fi Tavattavissa: KE335 (ma ja ke ennen luentoja; Kokkolassa huone 444 ti, to ja pe) Prof. Ulla Lassi Opintojakson toteutus

Lisätiedot

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden KEMIAN KOE 22.3.2013 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden ja sisältöjen luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua.

Lisätiedot

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN

KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN KALKKIA VEDENPUHDISTUKSEEN Vesi tärkein elintarvikkeemme SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena kalkki

Lisätiedot

Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia

Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia Kenttäkokeiden puhdistustehon ja kustannusten arviointia Humusvesi -loppuseminaari Veli Seppänen, Pentti Pirkonen, Juha Heikkinen VTT Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus NRM Natural Resource Management

Lisätiedot

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali Hapot ja emäkset 19 Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali happamuuden aiheuttavat oksoniumionit Monet marjat, hedelmät ja esimerkiksi piimä maistuvat happamilta. Happamuus seuraa siitä kun happo

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle

Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle Ympäristöteema 2010: Maatilojen biokaasun mahdollisuudet hyödyt ympäristölle ja taloudelle - Lannankäsittelytekniikat nyt ja tulevaisuudessa- Toni Taavitsainen, Envitecpolis Oy 6/30/2009 4/15/2009 12/10/2010

Lisätiedot

125,0 ml 0,040 M 75,0+125,0 ml Muodostetaan ionitulon lauseke ja sijoitetaan hetkelliset konsentraatiot

125,0 ml 0,040 M 75,0+125,0 ml Muodostetaan ionitulon lauseke ja sijoitetaan hetkelliset konsentraatiot 4.4 Syntyykö liuokseen saostuma 179. Kirjoita tasapainotettu nettoreaktioyhtälö olomuotomerkintöineen, kun a) fosforihappoliuokseen lisätään kaliumhydroksidiliuosta b) natriumvetysulfaattiliuokseen lisätään

Lisätiedot

+ PH. Puhdistamo tarkastus 1: 1) Tarkistetaan poistuvan veden seuranta-astian näyte (1).

+ PH. Puhdistamo tarkastus 1: 1) Tarkistetaan poistuvan veden seuranta-astian näyte (1). Puhdistamo tarkastus 1: + PH 1 Päivämäärä: Seuranta-astian näyte: PH: Panoksia alkaen: Prosessi vaihe: Lietteenmäärä: emikaalin määrä: Lietteenpoisto: 8.2.2008 O EI 7.0 Prosessi: Odotus: % Litraa Päällä

Lisätiedot

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos ympäristö ympäristö 15.12.2016 REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos Kaikilla aineilla (atomeilla, molekyyleillä) on asema- eli potentiaalienergiaa ja liike- eli

Lisätiedot

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy

JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät

Lisätiedot

HUBER Hiekanerotusjärjestelmät

HUBER Hiekanerotusjärjestelmät WASTE WATER Solutions HUBER Hiekanerotusjärjestelmät Luotettavat kompaktilaitteet välppeen ja hiekan erotukseen Erilaisia hiekanerotinjärjestelmiä mineraalisten partikkeleiden erotukseen Optimaalinen järjestelmä

Lisätiedot

LIETELANNAN HAJUNPOISTO JA FRAKTIOINTI Erkki Aura. Tiivistelmä

LIETELANNAN HAJUNPOISTO JA FRAKTIOINTI Erkki Aura. Tiivistelmä 1 LIETELANNAN HAJUNPOISTO JA FRAKTIOINTI Erkki Aura Tiivistelmä Lietelanta sisältää noin 95 % painosta vettä. Levityksessä konetyö on lähinnä veden käsittelyä, mikä vaikeuttaa tehokkaan ja typen haihtumista

Lisätiedot

Vesikemikaalien annostelutyökalun kehittäminen: Flotaation perusteet, koejaksot ja mallinnus

Vesikemikaalien annostelutyökalun kehittäminen: Flotaation perusteet, koejaksot ja mallinnus SÄÄTÖTEKNIIKAN LABORATORIO Vesikemikaalien annostelutyökalun kehittäminen: Flotaation perusteet, koejaksot ja mallinnus Iiris Ainali, Esko Juuso ja Aki Sorsa Raportti B No 35, Marraskuu 2001 Oulun yliopisto

Lisätiedot

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY

HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY HYVÄ-HANKKEEN YLEISSUUNNITTELU LAPPEENRANNAN LÄMPÖVOIMA OY 29.8.2016 Suunnittelutilanne Riitta Moisio, Lappeenrannan Lämpövoima Oy Kristian Sahlstedt, Pöyry Finland Oy SUUNNITTELUTILANNE Siirtolinjasuunnittelu

Lisätiedot

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com

Kuusikkotie 25 01380 Vantaa. Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Kuusikkotie 25 01380 Vantaa Puh 09 857 1187 fax 09 857 1258 info@raita.com www.raita.com Biologis-kemialliset pakettipuhdistamot: Omakotitalot, loma-asunnot, yhteispuhdistamot, kyläpuhdistamot, maitotilapuhdistamot

Lisätiedot

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus

Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen

Lisätiedot

Metli. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Gasumin kaasurahaston seminaari 10.12.2013 (Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20)

Metli. Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä. Gasumin kaasurahaston seminaari 10.12.2013 (Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20) Metli Palveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä Hankkeen esittely Gasumin kaasurahaston seminaari 10.12.2013 (Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20) Toteuttajat: FM Maarit Janhunen (Savonia), FT

Lisätiedot

Puhtaat aineet ja seokset

Puhtaat aineet ja seokset Puhtaat aineet ja seokset KEMIAA KAIKKIALLA, KE1 Määritelmä: Puhdas aine sisältää vain yhtä alkuainetta tai yhdistettä. Esimerkiksi rautatanko sisältää vain Fe-atomeita ja ruokasuola vain NaCl-ioniyhdistettä

Lisätiedot

10.1.2011 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA. Luennon sisältö. Nestemäisten päästöjen hallintatarve 10.1.2011

10.1.2011 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA. Luennon sisältö. Nestemäisten päästöjen hallintatarve 10.1.2011 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA Nestemäisten päästöjen hallintatarve 10.1.2011 Luennon sisältö Veden hankintaan liittyvä haaste Pohjavesien suojeleminen Pintavesien suojeleminen Pintavesiä kuormittavat

Lisätiedot

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset Epäpuhtaudet vesihöyrypiirissä lähteet ja vaikutukset Susanna Vähäsarja ÅFConsult 11.2.2016 1 Sisältö Epäpuhtauksien lähteet ja kulkeutuminen vesihöyrypiirissä Korroosiovauriot ja muodot vesihöyrypiirissä

Lisätiedot

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p.

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p. Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 014 Insinöörivalinnan kemian koe 8.5.014 MALLIRATKAISUT ja PISTEET Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu

Lisätiedot

Jätevesien hygienisoinnin menetelmät

Jätevesien hygienisoinnin menetelmät Jätevesien hygienisoinnin menetelmät Jätevedet ja hygienia 14.1.2010 Ari Niemelä 14.1.2010 / ANi Hygienisoinnin tavoitteet Käsitellyn jäteveden mikrobit (Tekes, Vesihuolto 2001): fekaaliset koliformit:

Lisätiedot

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen

KE4, KPL. 3 muistiinpanot. Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KE4, KPL. 3 muistiinpanot Keuruun yläkoulu, Joonas Soininen KPL 3: Ainemäärä 1. Pohtikaa, miksi ruokaohjeissa esim. kananmunien ja sipulien määrät on ilmoitettu kappalemäärinä, mutta makaronit on ilmoitettu

Lisätiedot

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa OULUN YLIOPISTO Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Kuivauksen tarve Perinteisen kuivan raaka-aineen riittämättömyys, purun kuivaus

Lisätiedot

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p KEMA221 2009 KERTAUSTA IDEAALIKAASU JA REAALIKAASU ATKINS LUKU 1 1 IDEAALIKAASU Ideaalikaasu Koostuu pistemäisistä hiukkasista Ei vuorovaikutuksia hiukkasten välillä Hiukkasten liike satunnaista Hiukkasten

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

FLOTAATIOLAITTEISTON TOIMINNAN OPTIMOINTI

FLOTAATIOLAITTEISTON TOIMINNAN OPTIMOINTI Opinnäytetyö (AMK) Bio- ja elintarviketekniikka Biotekniikka 2015 Heini Hirvinen FLOTAATIOLAITTEISTON TOIMINNAN OPTIMOINTI OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Bio- ja elintarviketekniikka

Lisätiedot

Kestävä sanitaatio Juomavesi

Kestävä sanitaatio Juomavesi Kestävä sanitaatio Juomavesi 11.2.2015 Kepa, Helsinki Vesa Arvonen Suomen ympäristöopisto SYKLI vesa.arvonen@sykli.fi Esityksen sisältö Hyvä talousvesi Veden hankinta Veden käsittely 1 Hyvä talousvesi

Lisätiedot

24.1.2011 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA

24.1.2011 NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA NESTEMÄISTEN PÄÄSTÖJEN HALLINTA Biologiset prosessit 24.1.2011 1 LUENNON SISÄLTÖ Biologisen puhdistusprosessin tavoitteet Biologisten puhdistusprosessien jaottelu Puhdistusprosessien periaatteiden esittelyä

Lisätiedot

Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen

Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen Kunnostusojituksen aiheuttama humuskuormitus Marjo Palviainen Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta /Metsätieteiden laitos 10.10.2013 1 Kunnostusojitukset ja humuskuormitus Suomen soista yli puolet (54

Lisätiedot

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA! Luento 14.9.2015 / T. Paloposki / v. 03 Tämän päivän ohjelma: Aineen tilan kuvaaminen pt-piirroksella ja muilla piirroksilla, faasimuutokset Käsitteitä

Lisätiedot

Kemimekaanisen puhdistamon toimintaan vaikuttavien tekijöiden hallinta

Kemimekaanisen puhdistamon toimintaan vaikuttavien tekijöiden hallinta Kemimekaanisen puhdistamon toimintaan vaikuttavien tekijöiden hallinta Pro gradu-tutkielma Maarit Janhunen Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Soveltavan kemian osasto 20.8.2007 Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK

JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi 14.11.2013 Tomi Onttonen Karelia-AMK 1 JÄRVIMALMIN JALOSTUS PUUPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVISSÄ LÄMPÖLAITOKSISSA Hajautetut biojalostamot: tulosfoorumi Tomi Onttonen Karelia-AMK Sisältö 2 - Perustuu opinnäytetyöhöni - Aineisto kerätty hajautetut

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 10 Noste Nesteeseen upotettuun kappaleeseen vaikuttaa nesteen pintaa kohti suuntautuva nettovoima, noste F B Kappaleen alapinnan kohdalla nestemolekyylien

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste

Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste P3-topax 56 Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste OMINAISUUDET Erinomainen poistamaan mineraalisaostumia Poistaa hyvin rasvaa ja proteiinia Erittäin tehokas matalissa konsentraateissa Parannellut

Lisätiedot

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Reaktioyhtälö Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Empiirinen kaava (suhdekaava) ilmoittaa, missä suhteessa yhdiste sisältää eri alkuaineiden

Lisätiedot

SAMI FRANSSILA PINTAVESILAITOKSEN SAOSTUSLIETTEIDEN TIIVISTYS, VE- DENEROTUS JA LOPPUSIJOITUS

SAMI FRANSSILA PINTAVESILAITOKSEN SAOSTUSLIETTEIDEN TIIVISTYS, VE- DENEROTUS JA LOPPUSIJOITUS SAMI FRANSSILA PINTAVESILAITOKSEN SAOSTUSLIETTEIDEN TIIVISTYS, VE- DENEROTUS JA LOPPUSIJOITUS Diplomityö Tarkastaja: professori Jukka Rintala Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 16.9.2014.

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 16.9.2014. Kemian tekniikan korkeakoulu Kemian tekniikan tutkinto-ohjelma Maija Renkonen Esisaostuksen mahdollisuudet aktiivilieteprosessin kuormitusvaihteluiden hallinnassa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

ACTIFLO. selkeytys. Koagulointi, mikrohiekalla tehostettu flokkaus ja laskeutus. vesilaitokset. prosessivesi. jäteveden käsittely

ACTIFLO. selkeytys. Koagulointi, mikrohiekalla tehostettu flokkaus ja laskeutus. vesilaitokset. prosessivesi. jäteveden käsittely ACTIFLO selkeytys Koagulointi, mikrohiekalla tehostettu flokkaus ja laskeutus vesilaitokset prosessivesi jäteveden käsittely Korkeakuormitteinen, kompakti prosessi Actiflo -prosessi on kompakti selkeytysprosessi,

Lisätiedot

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus

Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Mäkikylän jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus Vesihuoltopäivät 19.3.2015 Kouvola Jussi Lindholm jussi.lindholm@fcg.fi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 3.3.2015 Page 1 Mäkikylän jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Maan happamuus ja kalkitus. Ravinnepiika, kevätinfo Helena Soinne

Maan happamuus ja kalkitus. Ravinnepiika, kevätinfo Helena Soinne Maan happamuus ja kalkitus Ravinnepiika, kevätinfo 23.3.2016 Helena Soinne Happo, emäs ja ph H(happo) E(emäs) + (protoni) liuoksen ph on -ionien aktiivisuuden negatiivinen logaritmi ph = -log [ ] [H+]

Lisätiedot

JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET

JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET JÄTEVEDEN UUSIEN KÄSITTELYVAATIMUKSIEN TOTEUTTAMINEN JA SEN KUSTANNUKSET TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET VVY:n toimeksianto keväällä 2015 Tavoitteena arvioida jätevesien käsittelyn tehostamisen varteenotettavia

Lisätiedot

8a. Kestomagneetti, magneettikenttä

8a. Kestomagneetti, magneettikenttä Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI 8. Kestomagneetti, magneettikenttä (molemmat mopit) Tarmo Partanen 8a. Kestomagneetti, magneettikenttä Tee aluksi testi eli ympyröi alla olevista kysymyksistä 1-8 oikeaksi arvaamasi

Lisätiedot

22.11.2012. Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012

22.11.2012. Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012 Biolaitosyhdistys päivät 15-16.11. 2012 Suomen Ekolannoite Oy Perustettu 2011 Kehittänyt innovatiivisen lietteenkäsittely menetelmän, josta jätetty patenttihakemus Menetelmä kemiallisesti hydroloimalla

Lisätiedot

Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jari Kinnunen

Lisätiedot

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet

Sisällys WehoPuts jäteveden pienpuhdistamot WehoSeptic-maapuhdistamot WehoSeptic-mökkituotteet WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet Sisällys WehoPuts 5-10... 3 WehoPuts-tarvikkeet... 3 WehoPuts 15-95... 4 WehoSeptic-maapuhdistamot...5-6 WehoSeptic-mökkituotteet... 6 WehoSeptic-kuivakäymälätuotteet... 7 Hanakat-toimipaikat... 8 WehoPuts

Lisätiedot

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä.

Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö, eli jätevesiä ei kuormiteta wc:n jätevesillä. Ohjeellinen malli: Jätevesilaskelmasta Valintaperusteista RAITA BioBox XL harmaavesi -puhdistamolla: Kohdetiedot: Loma-asunnot Pientalot Kohteessa on käymäläratkaisuna ympäristöystävällinen tai umpisäiliö,

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

VESIHUOLLON ENERGIATEHOKKUUDEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET TUOTANNONOHJAUSJÄRJESTELMÄÄ HYÖDYNTÄEN

VESIHUOLLON ENERGIATEHOKKUUDEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET TUOTANNONOHJAUSJÄRJESTELMÄÄ HYÖDYNTÄEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö VESIHUOLLON ENERGIATEHOKKUUDEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET TUOTANNONOHJAUSJÄRJESTELMÄÄ

Lisätiedot

Saloy Oy. Tehokas fosforin, humuksen ja kiintoaineen vähentämismenetelmä. Päästösieppari fosforin ja orgaanisen aineksen (humuksen) saostamiseen

Saloy Oy. Tehokas fosforin, humuksen ja kiintoaineen vähentämismenetelmä. Päästösieppari fosforin ja orgaanisen aineksen (humuksen) saostamiseen Saloy Oy Tehokas fosforin, humuksen ja kiintoaineen vähentämismenetelmä Päästösieppari fosforin ja orgaanisen aineksen (humuksen) saostamiseen Pystylaskeutusputkisto kiintoaineen vähentämiseen 18.8.2014

Lisätiedot

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka

Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kaikenlaisia sidoksia yhdisteissä: ioni-, kovalenttiset ja metallisidokset Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Kertausta IONIEN MUODOSTUMISESTA Jos atomi luovuttaa tai

Lisätiedot

Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut Kuinka erinomainen juomavesi syntyy? Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 3 Pääkaupunkiseudun raikkaan veden salaisuus on maailman pisin kalliotunneli. Raakavesi virtaa pääkaupunkiseudulle yli 120 kilometriä

Lisätiedot

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus Huomaat, että vedenkeittimessäsi on valkoinen saostuma. Päättelet, että saostuma on peräisin vedestä. Haluat varmistaa, että vettä on turvallista juoda ja viet sitä tutkittavaksi laboratorioon. Laboratoriossa

Lisätiedot

Tanska käskyttäminen hyväksyttyä ympäristöasioissa

Tanska käskyttäminen hyväksyttyä ympäristöasioissa DT konferenssi 06, 18.8.06 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVESIHUOLTO ERILAISIA LÄHESTYMISTAPOJA SEN PARANTAMISEKSI; Hankkeen rahoitus Suomen Ympäristöministeriön lähialuetuki Suomen ja Liettuan kahdenvälinen ympäristöyhteistyö

Lisätiedot

JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin.

JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin. JMS Malli 410 Malli 410 vedenpehmennyssuodatin on tarkoitettu pienen talouden käyttöön Markkinoiden pienin ja tehokkain vedenpehmennyssuodatin. suodattaa sedimenttia 20 Mittaa veden virtausta 54,6x29,2x47

Lisätiedot

Humusvedet. Tummien vesien ekologiaa. Lauri Arvola. Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema

Humusvedet. Tummien vesien ekologiaa. Lauri Arvola. Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema Humusvedet Tummien vesien ekologiaa Lauri Arvola Helsingin yliopisto Lammin biologinen asema Sisältö Mitä humus on? Humusaineiden mittaamisesta Humusaineiden hajoaminen Mistä vesistöjen humusaineet ovat

Lisätiedot

POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ

POHDITTAVAKSI ENNEN TYÖTÄ MUSTIKKATRIO KOHDERYHMÄ: Työ voidaan suorittaa kaikenikäisten kanssa, jolloin teoria sovelletaan osaamistasoon. KESTO: n. 1h MOTIVAATIO: Arkipäivän ruokakemian ilmiöiden tarkastelu uudessa kontekstissa.

Lisätiedot

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] A) p 1, V 1, T 1 ovat paine tilavuus ja lämpötila tilassa 1 p 2, V 2, T 2 ovat paine tilavuus ja

Lisätiedot

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson Perusvuorovaikutukset Tapio Hansson Perusvuorovaikutukset Vuorovaikutukset on perinteisesti jaettu neljään: Gravitaatio Sähkömagneettinen vuorovaikutus Heikko vuorovaikutus Vahva vuorovaikutus Sähköheikkoteoria

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006

TKK, TTY, LTY, OY, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 31.5.2006 TKK, TTY, LTY, Y, TY, VY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 1.5.006 1. Uraanimetallin valmistus puhdistetusta uraanidioksidimalmista koostuu seuraavista reaktiovaiheista: (1) U (s)

Lisätiedot

Absol. monipuolinen imeytysaine

Absol. monipuolinen imeytysaine Absol monipuolinen imeytysaine Absol ehdottomasti oikea valinta ympäristölle vaarallisten nesteiden imeytykseen Absol sitoo, puhdistaa ja neutraloi nopeasti ja tehokkaasti ympäristölle vaaralliset nesteet.

Lisätiedot

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio:

c) Tasapainota seuraava happamassa liuoksessa tapahtuva hapetus-pelkistysreaktio: HTKK, TTY, LTY, OY, ÅA / Insinööriosastot Valintakuulustelujen kemian koe 26.05.2004 1. a) Kun natriumfosfaatin (Na 3 PO 4 ) ja kalsiumkloridin (CaCl 2 ) vesiliuokset sekoitetaan keske- nään, muodostuu

Lisätiedot

ALLASVEDEN PUHDISTUSTEKNIIKKA

ALLASVEDEN PUHDISTUSTEKNIIKKA ALLASVEDEN PUHDISTUSTEKNIIKKA Uimahallin henkilöstön koulutuspäivät Lapin aluehallintovirasto, Kemi 22-23.10.2015 Timo Erkkilä MIKÄ UIMAVETTÄ LIKAA Ensisijaisesti asiakkaat Veden laatuun vaikuttavat erityisesti:

Lisätiedot

Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena. Tiivistelmä / Abstract. 1. Johdanto

Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena. Tiivistelmä / Abstract. 1. Johdanto Rengasrouhe biosuodattimen kantoaineena Sanni Pisto*, Ville Alho, Pirjo Rinnepelto, Mervi Matilainen Apila Group Ltd., Länsikatu 15, FI-811 Joensuu, * Corresponding author, sanni.pisto@apilagroup.fi, Tel.:

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO

Lisätiedot