Pienjännitetuotteet, vedenkäsittely 1FI12_05. Pehmokäynnistimet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienjännitetuotteet, vedenkäsittely 1FI12_05. Pehmokäynnistimet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan"

Transkriptio

1 Pienjännitetuotteet, vedenkäsittely 1FI12_05 Pehmokäynnistimet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

2 Teollinen käyttö Prosessien syöttövesipumput Kaukolämpöpumput Jäähdytysvesipumput Lietepumput Jäteveden siirto Imu- ja poistopumput Vedenkäsittelypumput ja puhaltimet Vedenkäsittely Vedenkäsittelypumput Poistovesi Poistopumput Veden ja jäteveden käsittely on monivaiheinen prosessi. Sen vuoksi otimme asiakkaamme mukaan uusimman pehmokäynnistimemme kehitystyöhön. Vettä löytyy kaikkialta Vesi on maailman tärkein luonnonvara, ja vedenpumppauslaitoksia löytyykin kaikkialta maailmasta. Puhdasvesijärjestelmät tuovat vettä kaupunkeihin, toimistoihin, asuinalueille, tehtaisiin ja rakennuksiin aina pilvenpiirtäjiä myöten. Jätevesijärjestelmät kuljettavat jätevettä vastakkaiseen suuntaan jätevedenpuhdistamoihin, joissa erilliset pumppujärjestelmät siirtelevät vettä puhdistamon eri osien välillä. Vettä käsitellään, kunnes se on riittävän puhdasta pumpattavaksi takaisin järviin tai mereen. Monissa paikoin maailmaa sekä puhdas- että jätevesijärjestelmät rakennetaan kasvavaa väkilukua ja kohoavaa elintasoa silmällä pitäen. Itse asiassa maailmanlaajuisen vedentarpeen odotetaan kasvavan yli 50 prosenttia seuraavan 30 vuoden aikana. Toisilla alueilla taas kaivataan kovasti uusia ja nykyaikaisia vesilaitok sia, koska tämänhetkiset laitokset ovat jo vanhentuneita. Vain muutama prosentti kaikesta maailman vedestä on juoma kelpoista makeaa vettä, ja eri puolilla maailmaa rakennetaankin suolanpoistolaitoksia kasvavan ihmismäärän tarpeisiin. Tämän lisäksi pumppuja käytetään muun muassa kaukolämpöveden kierrätykseen, jäähdytykseen, kasteluun ja viemäriveden pumppaukseen. 2 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

3 Juomaveden jakelu Jakelupumput Paineenkorotuspumput Kastelu Imupumput Jakelupumput Veden siirto Siirtopumput Jakelupumput Paineenkorotuspumput Suolanpoisto Imupumput Merivesipumput Paineenkorotuspumput Korkeapainepumput Juomavesipumput Raakaveden otto Raakaveden imupumput Raakaveden syöttö Syöttövesipumput Jätteenpoltto Poistopumput Puhaltimet Kuljettimet Poistovesi Poistopumput Sovelluksesta riippumatta veden pumppaaminen voi olla vaativa tehtävä ja siinä voi ilmetä erilaisia ongelmia, esimerkiksi veden paineiskuja pumppujen pysäytyksen yhteydessä, verkon jännitevaihteluita pumppumoottorin käynnistyksen yhteydessä sekä jumiutuneista tai tukkeutuneista pumpuista aiheutuvia ongelmia. Kaikki nämä ongelmat täytyy ratkaista, jotta vedenpumppauslaitokset pysyvät toiminnassa ja varmistavat luotettavan vesihuollon. Asiakkaiden kuuleminen on palkitsevaa Koska vesi on elintärkeä resurssi, ABB on panostanut tehokkaiden veden ja jäteveden käsittelyratkaisujen kehittämiseen. Tavoitteenamme on ymmärtää, mikä on tämän hetkinen tilanne ja miten se tulee kehittymään. Samaa ajattelutapaa on sovellettu lähes kaikissa ABB:n tuotteissa, ei ainoastaan pehmokäynnistimissä. Jotta pystyisimme tarjoamaan mahdollisimman kattavan pehmokäynnistinvalikoiman vesi- ja jätevesiratkaisuja varten, olemme haastatelleet asiakkaita eri puolilla maailmaa ja saaneet näin paremman kuvan heidän toiminnastaan ja todellisista tarpeistaan. Tämän perusteella olemme kehittäneet uuden tehokkaan PSE-pehmokäynnistimen, joka täydentää ABB:n vesi- ja jätevesisovelluksiin tarkoitettujen pehmokäynnistimien valikoimaa. Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 3

4 Eri tyyppisiin pumppujärjestelmiin tarvitaan erilaisia ratkaisuja Kuten edellä jo todettiin, pumppujärjestelmiä on kaikkialla. Pumppuja käytetään puhdasveden ja jäteveden kuljetukseen palveluihin joita pidämme usein itsestään selvinä. Pumppujärjestelmiä käytetään myös teollisuudessa, esimerkiksi kemiallisissa prosesseissa. Kiertovettä käytetään lämpimissä maissa jäähdytykseen ja ilmastoltaan kylmemmissä maissa lämmitykseen. Pumppujärjestelmiä on hyvin monenlaisia, mutta päätyypiltään ne ovat joko paineistettuja tai paineistamattomia. Paineistetut järjestelmät Paineistetuissa järjestelmissä on vakiopaine, joka täytyy ylläpitää veden käytön vaihtelusta huolimatta. Perinteisesti tämä on hoidettu vesitornien avulla, mutta nykyaikaisemmassa ratkaisussa järjestelmän paine pidetään säätelemällä vähin tään yhden syöttöpumpun nopeutta. Toisissa paineis tetuissa järjestelmissä vesiputkien painetta kohotetaan paineenkorotuspumpuilla, jotta vettä voidaan siirtää pitkien matkojen päähän. Paineistamattomat järjestelmät Paineistamattomia järjestelmiä käytetään pääasiassa veden siirtämiseen samassa tasossa tai korkeammalla sijaitsevaan kohteeseen. Esimerkiksi jätevesijärjestelmissä vesi virtaa painovoiman avulla ja sitä kerätään erilaisiin vesivarastoihin. Vettä siirretään varastoaltaiden välillä ja pumpataan takaisin järveen tai mereen tavallisesti paineistamattoman järjestelmän avulla. 4 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

5 Paineistetuissa ja paineistamattomissa pumppujärjestelmissä tarvitaan eri laitemalleja ja ratkaisuja, jotta toiminta on luotettavaa ja tehokasta. Pehmokäynnistimien käyttö paineistetuissa järjestelmissä Useimmissa pumppujärjestelmissä käytetään useita pumppuja rinnakkain joustavuuden ja käytettävyyden takaamiseksi. Esimerkiksi juomaveden syöttöputkiston paineen yllä pitä mi seen riittää, kun yhtä pumppua säädetään taajuus muuttajalla. Jos yksi pumppu ei riitä, avuksi voidaan käynnistää vakio nopeudella käytettäviä lisäpumppuja. Nopeussäädettyä pumppua käytetään yhä pitämään yllä jatkuvaa painetta, nyt vain muiden pumppujen avustuksella. Tällaisessa järjestelmässä vakionopeusmoottoreita täytyy käynnistellä ja pysäytellä tarvittavan pumppaustehon mukaan. Näissä käynnistyksissä ja pysäytyksissä voi käynnistystavasta riippuen esiintyä ongelmia, esimerkiksi paineiskuja ja -aaltoja sekä sähköverkon jännitevaihteluita. Ongelmia voidaan kuitenkin vähentää tai ne voidaan poistaa kokonaan edistyneillä pehmokäynnistimillä, esimerkiksi momentinsäätötoiminnon avulla. Pehmokäynnistimien käyttäminen yhdessä taajuusmuuttajien kanssa on kompaktimpi ja kustannustehokkaampi ratkaisu kuin pelkkien taajuusmuuttajien käyttö. Pehmokäynnistimien käyttö paineistamattomissa järjestelmissä Tason ohjaus on esimerkki paineistamattomasta järjes telmästä. Tason ohjauksessa veden pinta pidetään vakiona pumppaamalla ylimääräinen vesi pois altaasta. Useimmissa tasonohjaussovelluksissa vedenpinnan ei tarvitse olla täysin vakio. Sen sijaan tärkeintä on pitää vedenpinnan vaihtelu tiettyjen rajojen sisällä. Kun vesi saavuttaa ylärajan, moottori käynnistyy ja vettä pumpataan pois, kunnes vedenpinta saavuttaa alarajan. Pehmokäynnistimet sopivat täydellisesti tällaisiin paineistamattomiin järjestelmiin, joissa paineiskujen välttämiseen tarvitaan pehmokäynnistystä, eikä nopeudensäätöä tarvita. Jätevesijärjestelmien yleinen ongelma on tukkeutuminen, joka aiheutuu liian hitaasta veden nopeudesta. Tukkeutumat voidaan välttää käyttämällä pehmokäynnistimillä ohjattuja vakionopeusmoottoreita. Pehmokäynnistimet taajuusmuuttajien varmistuksena Kriittisissä järjestelmissä, joissa pumppujen täytyy olla aina toimintakunnossa, voi olla kustannustehokasta käyttää pehmokäynnistimiä taajuusmuuttajien varmistuksena. Jos taajuusmuuttajassa on ongelmia, moottori käynnistetään pehmokäynnistimellä, joka varmistaa pehmokäynnistyksen ja -pysäytyksen. Pehmokäynnistimien käyttäminen yhdessä taajuusmuuttajien kanssa on kompaktimpi ja kustannustehokkaampi ratkaisu kuin pelkkien taajuusmuuttajien käyttö. Paineistettu pumppujärjestelmä Paineistamaton pumppujärjestelmä Tulo Maks. 3 baaria tulo 6 baaria lähtö Taajuusmuuttaja Pehmokäynnistin Pehmokäynnistin Tasot Min. Lähtö Syöttöpumput Kun pehmokäynnistimiä ja taajuusmuuttajia käytetään yhdessä, taajuusmuuttaja voi tarvittaessa ohjata käynnistyksen pehmokäynnistimeen. Uppopumput Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 5

6 Momentinsäätö estää paineiskut ABB:n patentoima momentinsäätötoiminto on kehitetty yhdessä pumpunvalmistajien kanssa, varmis ta maan mahdollisimman pehmeä pysäytys ilman paineiskuja. Paineiskut Yksi pumppusovellusten haastavimmista ongelmista on pumppujen pysäyttäminen. Veden paine, pumppausjärjestelmän suuri kitka ja pumpun matala hitausmomentti vaikuttavat siten, että pumppu pysähtyy hyvin nopeasti suorassa pysäytyksessä. Seurauksena on, että vesipatsas palaa takaisin, iskeytyy sulkuventtiiliä vasten ja voi aiheuttaa paineaaltoja putkistossa. Tätä ilmiötä kutsutaan paineiskuksi, ja sen voi havaita kovana pamauksena ja järjestelmän tärinänä. Vedellä täytettyjen putkien voimat ovat valtaisia. Yksittäinen moottorin pysäytys saa aikaan vain epämiellyttävän äänen, mutta paineisku joka pysäytyksellä päivästä toiseen kuluttaa nopeasti venttiilit, tiivisteet ja putkiliitokset loppuun. Tämä lisää ylläpidon, huollon ja korjausten tarvetta ja mikä pahinta aiheuttaa ennakoimattomia katkoksia, kuten Nokialla kävi kevättalvella Ratkaisu tähän on veden virtauksen asteittainen hidastus järjestelmässä. Koska monet putkijärjestelmät ovat monimutkaisia, tavallinen pehmopysäytys jänniterampin avulla ei välttämättä ole riittävä. Veden virtauksen oikeanlainen hidastaminen vaatii moottorin momentin säätämistä. Momentinsäätötoiminto on kehitetty juuri tähän tarkoitukseen. Momentinsäätö optimoitu pumppujen pysäyttämiseen Perinteisesti pehmokäynnistin suorittaa pehmopysäytyksen rampittamalla jännitteen lineaarisesti täydestä jännitteestä loppujännitteeseen. Kun jännitettä alennetaan, itsekompensoituva moottori pitää nopeutta yllä ottamalla enemmän virtaa verkosta. Kun jännite on alentunut riittävästi, moottorin teho heikkenee liikaa ja nopeus alenee liian nopeasti. Tällainen pysäytys on huomattavasti parempi kuin suora pysäytys, mutta monissa tapauksissa se ei ole riittävä, ja tuloksena voi yhä olla edelleen paineiskuja. Momentinsäätö käyttää pitkälle edistynyttä ohjausalgoritmia ja säätää moottorin momenttia käynnistyksen ja pysäytyksen aikana. Tämä toiminto perustuu suljetun piirin säätelyyn, jossa mitataan sekä jännitettä että moottorin ottamaa virtaa. Näiden tietojen avulla moottorin momentti voidaan koko ajan laskea tarkasti. Moottoriin syötettävää jännitettä säädetään siten, että moottorin momentti pysyy juuri vaaditulla tasolla. Hyvä moottorin momentinsäätö on ratkaiseva tekijä, kun estetään paineiskuja pysäytyksen aikana. Tämäkään ei kuitenkaan vielä riitä: tarvitaan myös syvällistä ymmärrystä moottorin ja pumpun toiminnasta sekä momentin pienentämisestä, jotta paineiskut voidaan estää. ABB on pitkään tehnyt tiivistä yhteistyötä pumpunvalmistajien kanssa saadakseen tätä tietoa. Yli tuhannen eri pumppu- ja moottoriyhdistelmillä tehdyn testin ja simulaation tuloksena ABB on viimeistellyt uusimman pumppujen pysäytystavan. Huolimatta siitä, kuinka pitkälle kehitetty toiminto on, sen tulee olla myös helppo toteuttaa. ABB:n PSE- ja PST(B)- pehmokäynnistimien momentinsäätötoiminnon ansiosta ei tarvita nopeuden takaisinkytkentää moottorista eikä muiden moottoritietojen syöttämistä. Ainoa tarvittava asetus on momentinsäädön aktivointi. Momentinsäätö otetaan käyttöön automaattisesti PST(B)-pehmokäynnistimen ennalta määritettyjen sovellusasetusten mukaisesti pumppusovelluksen valinnan yhteydessä. 6 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

7 Paineiskut ovat yksi pumppusovellusten vakavimmista ongelmista. Ne on poistettava, jotta luotettava toiminta voidaan varmistaa. RPM Pysäytys Jänniteramppi M Momentinsäätö I V A Ptulo Aika Phäviö Pmoott. Tmoott. Tvertailu Momentinsäädön ja tavallisen jänniterampin vertailu Momentinsäädön säätösilmukka Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 7

8 Enemmän hyödyllisiä toimintoja Vaikka veden paineiskut ovat yksi vesijärjestelmien suurimmista haasteista, ne eivät kuitenkaan ole ainoita. Jätevesijärjestelmissä on melko tavallista, että pumppuihin joutuu esineitä, jotka saattavat tukkia juoksupyörän. Jumisuojalla varustetut ABB:n pehmokäynnistimet pystyvät havaitsemaan tämän ja pysäyttämään moottorin, ja ne estävät näin pumpun ja moottorin vahingoittumisen. Pumppujärjestelmiin pääsevät esineet saattavat myös estää pumppujen käynnistymisen. Tämän vuoksi pumput on tavallisesti tehty leikkaamaan tällaiset esineet poikki, mutta tähän tarvitaan tietty momentti. Iskukäynnistyksellä varustettu pehmokäynnistin pystyy saamaan aikaan riittävän momentin ja samalla varmistamaan pehmokäynnistyksen. Toinen mahdollinen ongelma on pumpun käyminen kuivana pumppu jatkaa pyörimistään, vaikka vettä ei enää ole. Normaalikäytössä vesi voitelee pumppua ja vähentää kitkaa. Ilman vettä pumpun mekaaninen kuluminen on nopeampaa ja jotkin pumput voivat jopa vahingoittua. Tämä voidaan välttää, jos pehmokäynnistimessä on alikuormitussuoja, sillä se havaitsee vähän kuormitetun moottorin aiheuttaman alentuneen virran ja pysäyttää pumpun. 8 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

9 Momentinsäädöllä varustettu PSE korvaa muhkeat painesäiliöt Vedenkäsittelylaitos, Irsta, Ruotsi Mälarenergi Luotettavan jäteveden käsittelyn varmistaminen Irsta on ruotsalainen asukkaan kunta, joka sijaitsee noin sata kilometriä Tukholmasta länteen. Koko kunnan jätevesi virtaa painovoimaisesti yhteen pumppaamoon, jossa vesi kootaan altaaseen. Kun vedenpinta saavuttaa ylärajan, toinen kahdesta vuorotellen toimivasta pumpusta käynnistyy. Tämän jälkeen vesi pumpataan kunnalliseen jätevesijärjestelmään, ja lopulta se päätyy vedenkäsittelylaitokseen. Mälarenergi vastaa tästä ja monista muista pumppaamoista tässä osassa Ruotsia. Kun pumppaamot rakennettiin, mootto rit käynnistettiin aluksi suorakäynnistyksellä. Pysäy tyksen yhteydessä esiintyneet paineiskut aiheuttivat kuitenkin suuria ongelmia. Paikoin jouduttiin jopa vaihtamaan paineiskujen rikkomia takaiskuventtiilejä. "Pehmokäynnistimien ansiosta painesäiliöitä ei tarvita. Pumppausaseman moottoreita ohjataan yhdellä ensimmäisistä PSE-pehmokäynnistimistä (PSE30). PSE on sopiva ratkaisu, sillä siinä on momentinsäätö ja lakatut piirikortit, jotka kestävät tavallista paremmin kyseisissä pumppaamoissa joskus esiintyvää rikkihappoa. Ongelmia vähennettiin asentamalla suuria painesäiliöitä, mutta nyt useimmat pumppaamot on rakennettu uudelleen ja moottorien ohjaukseen käytetään pehmokäynnistimiä. Pehmokäynnistimet vähentävät paineiskuja ja ovat huomattavasti painesäiliöitä kompaktimpi ratkaisu. Ne säästävät aikaa ja rahaa. Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 9

10 ABB:n pehmokäynnistimet vähentävät mekaanista kulumista Kuivatuspumppaamo, Dongshan, Jiangning, Kiina Taizhou Taifeng Pump Industry Co., Ltd. Osien uusiminen on vähentynyt merkittävästi sen jälkeen, kun ABB:n pehmokäynnistimet otettiin käyttöön. Aiemmin pumppaamon moottorien ohjaukseen käytettiin tähtikolmiokäynnistimiä, mutta kasvaneiden suorituskykyvaatimusten vuoksi PSTB470-pehmokäynnistimet on otettu käyttöön kaikissa 12 uudessa pumppaamossa. Kuivatuskapasiteetin lisääminen yli kymmenkertaiseksi Dongshanin vanhakaupunki on kulttuurinen ja poliittinen keskus Jiangningin kaupungissa. Lisääntynyt kaupungistuminen on johtanut viemäriverkon riittämättömään pumppaustehoon. Kovat sateet ja vain 7,5 m 3 /s:n kapasiteetti ovat ajoittain johtaneet kaupungin vettymiseen. Äskettäin rakennettiin 12 uutta viemäriveden pumppaamoa, mikä kasvatti verkoston kapasiteetiksi 100 m 3 /s. Kaikissa pumppaamoissa käytetään PSTB-pehmokäynnistimiä pump pu jen käynnistykseen ja pysäytykseen. Tämä vähentää sysäysvirtaa käynnistyksen aikana, ja, mikä tärkeintä, mahdollistaa optimaalisen pumppujen pysäytyksen. Tämän seikan huomaa jo vähentyneestä metelistä. Koska koko pumppujärjestelmän mekaaninen kuluminen on vähentynyt huomattavasti, mekaa nisten osien käyttöikä pitenee. Käytössä on useita edistyneitä sisäänrakennettuja pehmokäynnistimen suojauksia, ja kiinankieliseksi vaihdetta vissa olevan tekstinäytön avulla käyttäjien on helppo ymmärtää, mikä suojaus on vikalaukaissut pehmokäynnistimen. 10 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

11 Kastelu autiomaassa mahdollista ABB:n pehmokäynnistimien avulla Peruna- ja maissiviljelys Wadi El Natron, Egypti Veden pumppaaminen 200 metrin syvyydestä autio maassa Wadi El Natron sijaitsee sata kilometriä luoteeseen Kairosta. Alue olisi normaalisti aavikkoa, mutta tehokkaan kastelun vuok si siinä voidaan nyt kasvattaa perunaa ja maissia. Ei voisi edes kuvitella, että muutama vuosi sitten alue oli hiekan peitossa. Vesi pumpataan metrin syvyydestä suurilla uppopumpuilla. Pumput käynnistetään yleensä vain kerran päivässä, ja niitä käytetään 1520 tuntia. Pehmokäynnistimet ovat erittäin energiatehokas ratkaisu suuren staattisen paineeron ja harvoin suoritettavien käynnistysten vuoksi. Järjestelmään on asennettu ohituskontaktorit, jotta energiaa säästyisi vieläkin enemmän. Vaikka pumput käynnistetään ja pysäytetään tavallisesti vain kerran päivässä, on erittäin tärkeää välttää paineiskut pitkiin pystyputkiin. Tämä oli tärkein syy PST-pehmokäynnistimien valintaan. Merkittävää oli myös se, että asennus ja asetusten määrittäminen on helppoa. ABB:n pehmokäynnistimet kastelevat autiomaata, suojaavat pumppuja ja kestävät ankaria olosuhteita. Tämä kastelualue sisältää 27 erillistä pumppua, joista jokaista ohjaa PST175-pehmokäynnistin. Yhden pumpun pumppauskapasiteetti on 120 m 3 tunnissa. Myös monet PST-pehmokäynnistimien suojaukset ovat käytössä, jotta järjestelmien luotettavuus olisi entistäkin parempi. Suojauksia ovat esimerkiksi jumisuojaus, alikuormitussuoja, vaihe-epätasapainosuojaus, vaihevahtisuojaus ja moottorin ylikuormi tus suojaus. Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 11

12 ABB:n pehmokäynnistinvalikoima Toiminnallisuus Edistyksellinen PST(B)-mallisto ABB:n pehmokäynnistimillä voidaan löytää hyvä käynnistysratkaisu moottorin koosta ja vaadituista toiminnoista riippumatta. Tuotevalikoimaan kuuluu kustannustehokas ja kompakti PSR-mallisto, edistyksellinen PST(B)-mallisto sekä tuoteperheen täydentävä uusi tehokas PSE-mallisto. Tehokas PSE-mallisto Kompakti PSR-mallisto Moottorin koko Kompakti PSR-mallisto Sopii ahtaisiinkin tiloihin Perustoiminnot Jopa 105 A Suora kytkentä Jopa 600 V UUSI tehokas PSE-mallisto Kaikki pumpuille tärkeimmät toiminnot Momentinsäätö Jopa 370 A Suora kytkentä Jopa 600 V Edistyksellinen PST(B)-mallisto Kun tarvitaan kaikkein edistyneimpiä toimintoja Kaikki suojaukset Ohjelmoitavat toiminnot Erittäin raskaat käynnistykset Ylivoimaisesti pienin käynnistysvirta Momentinsäätö Jopa A (1 810 A kolmiokytkennässä) Suora kytkentä tai kolmiokytkentä Jopa 690 V Vakiona L Lisävaruste Ei saatavana 1) Sisäänrakennettu ohitus PSTB Kolmiokytkentä Lakatut piirikortit Näyttö ja näppäimistö Momentinsäätö Aseteltava virranrajoitustoiminto Elektroninen moottorin ylikuormitussuojaus PTC-tulo moottorin suojausta varten Vaihe-epätasapainosuojaus Vaihevahtisuojaus Jumisuojaus Tyristorin ylikuumenemissuojaus Alikuormitussuoja Ohjelmoitavat varoitustoiminnot Analoginen lähtö Kenttäväyläliikenne Tapahtumaloki Erillinen näppäimistö PSR L PSE L L PST(B) 1) L 12 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

13 PSR-pehmokäynnistin Kompakti mallisto Toiminnan kuvaus PSR-mallisto on ABB:n pienin pehmokäynnistinsarja, jonka ansiosta samaan koteloon mahtuu useita laitteita. Moottorinsuojakytkimien järjestelmäkonseptilla saadaan huomattavasti kompaktimpi käynnistysratkaisu kuin esimerkiksi tähtikolmiokäynnistimellä. Tuotekuvaus Laaja nimellinen käyttöjännite V Nimellinen ohjausjännite 24 V DC tai V AC Nimellinen käyttövirta 3105 A Laaja käyttöympäristön lämpötila-alue, C Kaikki koot sisältävät sisäänrakennetun ohituksen, joka säästää energiaa ja lyhentää asennusaikaa Potentiometriasetukset Käyntisignaalirele kaikissa laitteissa TOR-signaalirele malleissa PSR Lisävarusteena kenttäväyläliikenne: Profibus, Modbus, Devicenet tai CANopen DIN-kiskokiinnitys malleissa PSR3 45 Kaikki koot voidaan kiinnittää ruuveilla Kytkentää helpottavat kytkentäsarjat ABB:n moottorinsuojakytkimiin Edistynut ohjausalgoritmi poistaa käynnistystä jarruttavan DC-komponentin ja aikaansaa loistavat käynnistysominaisuudet. Kiinnitys PSR-pehmokäynnistimet 345 A voidaan kiinnittää DINkiskoon, mikä varmistaa nopean ja helpon kiinnityksen. Luonnollisesti kaikki runkokoot voidaan asentaa ruuveilla taustapeltiin. Yksinkertaiset asetukset PSR-käynnistimen asetukset on helppo määrittää ja asettaa etupuolelta kolmen selkeästi merkityn potentiometrin avulla. Sisäänrakennettu ohitus säästää energiaa Sen lisäksi, että kaikkien runkokokojen sisäänrakennettu ohitus säästää energiaa, se myös varmistaa mahdollisimman kompaktin pehmokäynnistimen rakenteen ja nopeuttaa asennusta. Vähentyneen hukkalämmöntuoton ansiosta pehmokäynnistin voidaan asentaa korkean IP-luokan koteloiden sisälle. Sopii pumppujen pysäytykseen Vaikka PSR-mallistossa ei ole momentinsäätöä, laite vähentää paineiskuja, jolloin pysäytys on merkittävästi parempi kuin tähti kolmiokäynnistimen tai suorakäynnistimen suora pysäytys. Moottorinsuojakytkimet sisältävä käynnistysratkaisu Kaikenkokoiset PSR-pehmokäynnistimet voidaan kytkeä helposti vastaaviin ABB:n moottorinsuojakytkimiin erillisillä liitäntäsarjoilla. Tämä helpottaa asentamista ja kytkentää ja tarjoaa erittäin kompaktin käynnistysratkaisun, joka sisältää kaiken mitä tarvitaan: oikosulku- ja lämpösuojauksen, erotustoiminnon ja pehmokäynnistimen. Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 13

14 PSE-pehmokäynnistin Tehokas mallisto Toiminnan kuvaus PSE on maailman ensimmäinen kompakti pehmokäynnistinsarja, jossa on momentinsäätö. Tästä syystä PSE-sarja on erinomainen valinta pumppusovelluksiin, joissa paineiskut ovat normaalisti iso ongelma. Pehmokäynnistin sisältää kaikki tärkeimmät pumppusovellusten toiminnot, joten se on erittäin tehokas käynnistinratkaisu. Momentinsäätö Momentinsäätö on tärkein toiminto pumppujen pysäytyksessä. Koska PSE-pehmokäynnistin on optimoitu pumpuille, toiminto on välttämätön. Tuotekuvaus Laaja nimellinen käyttöjännite V AC Laaja nimellinen ohjausjännite V, 50/60 Hz Nimellinen käyttövirta A (5,4A...370A) Laaja käyttöympäristön lämpötila-alue, C Lakatut piirikortit takaavat luotettavan toiminnan ankarissa olosuhteissa Kaikki koot sisältävät sisäänrakennetun ohituksen, joka säästää energiaa ja lyhentää asennusaikaa Helppokäyttöinen käyttöliittymä, jossa on valaistu kielestä riippumaton näyttö ja neljä näppäintä Lisävarusteena erillinen näppäimistö, IP66 Momentinsäätö pumppujen ohjaukseen Virtaraja, säädettävissä välillä 1,57 x Ie Moottorin ylikuormitussuojaus luokissa 10A, 10, 20 ja 30 Moottorin alikuormitussuojaus, jolla havaitaan pumppujen käyminen kuivana Jumisuojaus, jolla havaitaan jumiutuneet pumput Iskukäynnistys jumiutuneiden pumppujen tai hihnakuljettimien käynnistykseen Analogialähtö, jossa käyttövirran näyttö 420 ma signaalilla Lisävarusteena kenttäväyläliikenne: Profibus, Modbus, Devicenet tai CANopen Edistynut ohjausalgoritmi poistaa käynnistystä jarruttavan DC-komponentin ja aikaansaa loistavat käynnistysominaisuudet. Sisäänrakennettu ohitus säästää energiaa Ohituksen käyttäminen täyden jännitteen saavuttamisen jälkeen vähentää merkittävästi tehohäviötä ja säästää näin energiaa. Kaikissa PSE-sarjan pehmokäynnistimissä on sisäänrakennettu ohitus, mikä tarjoaa kompakteimman käynnistysratkaisun ja yksinkertaistaa asennusta. Lakatut piirikortit Kaikissa uuden PSE-pehmokäynnistimen piirikorteissa on suojaava pinnoite, joka varmistaa luotettavan toiminnan vaativimmissakin ympäristöissä esimerkiksi vedenkäsittelylaitoksissa, joissa voi esiintyä syövyttäviä kaasuja ja happoja. Moottorin suojaus PSE-pehmokäynnistimissä on sisäänrakennettu elektroninen ylikuormasuojaus, joka suojaa moottoria ylikuumenemiselta. Koska erillistä ylikuormitussuojausta ei tarvita, tehokas rakenne vie vähemmän tilaa ja lyhentää asennusaikaa. Analoginen lähtö Analogiset lähtöliittimet voidaan kytkeä analogiseen virtamittariin, joka näyttää virtamäärän käytön aikana, eikä ylimääräistä virtamuuntajaa tarvita. Analogista tulosignaalia voidaan myös käyttää PLC:n analogiatulona. Näyttö ja näppäimistö PSE-pehmokäynnistimessä on valaistu näyttö ja yksinkertainen näppäimistö, joiden avulla asetusten määrittäminen on nopeaa ja helppoa. Näyttöön tulee käytön aikana tärkeitä tilatietoja, kuten laitteen virta ja jännite. Erillinen näppäimistö PSE-pehmokäynnistimeen voidaan liittää lisävarusteena saatava ulkoinen näppäimistö, jolla yksikköä on helppo ohjata ja valvoa keskuksen kantta avaamatta. Näppäimistön avulla voidaan myös kopioida parametrejä pehmokäynnistimestä toiseen. 14 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

15 PST(B)-pehmokäynnistin monipuolisin tuotesarja Toiminnan kuvaus PST(B)-pehmokäynnistin on kaikkein monipuolisin pehmokäynnistin ABB:n tuotevalikoimassa, ja siinä on lähes kaikki kuviteltavissa olevat toiminnot. Tuotesarjasta löytyy sopiva laite erilaisille sovellutuksille. Momentinsäätö ABB:n momentinsäätötoiminto on kehitetty yhdessä pumpunvalmistajien kanssa varmistamaan mahdollisimman pehmeä pysäytys ilman paineiskuja ja -aaltoja. Tuotekuvaus Laaja nimellinen käyttöjännite V AC Laaja nimellinen ohjausjännite V, 50/60 Hz Nimellinen käyttövirta A (jopa A kolmiokytkennässä) Sekä suora- että kolmiokytkentä Lakatut piirikortit vakiona tyypissä...-70t Tekstinäyttö 14 kielellä ja helppokäyttöinen nelinäppäiminen näppäimistö Lisävarusteena ulkoinen näppäimistö, IP66 PSTB:n sisäänrakennettu ohituskontaktori (alkaen 370 A:sta) säästää energiaa ja helpottaa asennusta PST:ssä erilliset liittimet ohituskontaktorin kytkemiseksi Momentinsäätö pumppujen ohjaukseen Virtaraja, säädettävissä välillä 1,57 x Ie Lisävarusteena kenttäväyläliikenne: Profibus, Modbus, Devicenet tai CANopen Kaksiosainen (käynnistys/käyntitila) moottorin ylikuormitussuojaus luokissa 10A, 10, 20 ja 30 Aseteltava moottorin alikuormitussuojaus, jolla havaitaan pumppujen käyminen kuivana Aseteltava jumisuoja havaitsee jumiutuneet pumput PTC-suojaus suojaa moottoria ylikuumenemiselta Säädettävä iskukäynnistys jumiutuneiden pumppujen käynnistykseen Ohjelmoitavat lähtökoskettimet Ohjelmoitavat ennakkovaroitustoiminnot Tapahtumaloki ja aikaleima Analogiatulo, joka näyttää esim. virta-, jännite- ja tehokertoimen 010 V, 020 ma, 420 ma Energiaa säästävä ohitus Pehmokäynnistimen ohitus täyden jännitteen saavuttamisen jälkeen säästää energiaa ja vähentää laitteen lämpenemistä. PST-pehmokäynnistimet on varustettu erillisillä liittimillä, joiden avulla ulkoisen ohituskontaktorin kytkeminen on help poa ja kaikki suojaukset voidaan pitää aktiivisina ohituksen aikana. PSTB-pehmokäynnistimissä on sisäänrakennettu ABB AF -kontaktori, joka mahdollistaa kompaktin käynnistysratkaisun. Edistyneet suojaustoiminnot PST(B)-pehmokäynnistimissä on lähes kaikki kuviteltavissa olevat moottorin, pehmokäynnistimen ja sovelluksen suojaukseen tarkoitetut toiminnot. Kaikki suojaukset voidaan asetella joustavasti sovelluskohtaisesti. Joustava analogialähtö Analogiset lähtöliittimet voidaan kytkeä analogiseen virta mittariin, joka näyttää virtamäärän käytön aikana, eikä yli määräistä virtamuuntajaa tarvita. Analogista tulosignaalia voidaan myös käyttää PLC:n analogiatulona. Kenttäväyläliikenne ABB FieldBusPlug -kenttäväyläsovitin tukee kaikkia yleisimpiä kenttäväyläprotokollia. PLC-järjestelmän avulla voidaan määrittää pehmokäynnistimen asetuksia, lukea tilatietoja ja ohjata pehmo käynnistintä. Näyttö ja näppäimistö PST(B)-pehmokäynnistimessä on tekstinäyttö, johon kaikki tiedot tulevat selkeänä tekstinä käyttäjän omalla kielellä. Jotta asetusten määrittäminen olisi vaivatonta, laite sisältää vakio asetukset useille yleisille sovelluksille, esimerkiksi keskipako pumpulle. Kun vakioasetukset on valittu, pysäytyksessä kä yte tään automaattisesti sopivia asetuksia, esimerkiksi momentti säätöä. Erillinen näppäimistö PST(B)-pehmokäynnistimeen voidaan liittää lisävarusteena saatava ulkoinen näppäimistö, jolla yksikköä on helppo ohjata ja valvoa keskuksen kantta avaamatta. Näppäimistön avulla voidaan myös kopioida parametrejä pehmokäynnistimestä toiseen. Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 15

16 Ota yhteyttä ABB Oy HELSINKI PL HELSINKI Puhelin Faksi VAASA PL VAASA Puhelin Faksi Huomautus: Pidätämme kaikki oikeudet tähän asiakirjaan sekä sen sisältämään asia- ja kuvasisältöön. Asiakirjan sisällön tai sen osan jäljentäminen, luovuttaminen kolmansille osapuolille tai käyttö on kielletty ilman lupaa. Copyright 2011 ABB Kaikki oikeudet pidätetään. Pienjännitetuotteet, vedenkäsittely 1FI12_05 Painopaikka: Kopijyvä. Taitto: AAC Global Oy

Pienjännitetuotteet, Pehmo-panorama 1FI12_04. Pehmokäynnistimet Laaja pehmokäynnistinmallisto

Pienjännitetuotteet, Pehmo-panorama 1FI12_04. Pehmokäynnistimet Laaja pehmokäynnistinmallisto Pienjännitetuotteet, Pehmo-panorama 1FI12_04 Pehmokäynnistimet Laaja pehmokäynnistinmallisto Miksi pehmokäynnistys? Ratkaisu sekä mekaniikka- että sähköongelmiin AC-moottorit, "teollisuuden työhevoset",

Lisätiedot

Säästöä ja tuotantovarmuutta ABB:n moottoreilla!

Säästöä ja tuotantovarmuutta ABB:n moottoreilla! MOOTTORIT ABB:n nykyaikaiset energiatehokkaat moottorit tuovat sinulle käytönaikaista säästöä. Moottorit ylittävät pakolliset hyötysuhdevaatimukset ja tämä on saavutettu jo ennestään laadukkaita tuotteita

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

ABB:n pehmokäynnistimet

ABB:n pehmokäynnistimet ABB:n pehmokäynnistimet ABB Electrification products, 2016 Ohjauslaitteen tavanomaista korkeampi toimintakyky antaa mahdollisuuden tavanomaista parempiin lopputuloksiin. Pehmokäynnistimet Uusi PSTX-mallisto

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

Käynnistä ja pysäytä hallitusti Solcon pehmeäkäynnistimillä

Käynnistä ja pysäytä hallitusti Solcon pehmeäkäynnistimillä Pehmeäkäynnistimet Käynnistä ja pysäytä hallitusti Solcon pehmeäkäynnistimillä Solcon Industries Ltd. on valmistanut pehmeäkäynnistimiä jo yli 25 vuotta. Pitkäaikainen kokemus pehmeäkäynnistimien tuotekehityksestä,

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Esite ODIN 1 FI 02_01 1SCC480001C1801 ODIN-mittari Sisältö Yleiskuvaus...3 OD4165,suoraan kytketty 3-vaihemittari(enintään 65 A)...4 OD4110,virtamuuntajaan kytketty 3-vaihemittari...5

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän Repijäuppopumppu Paineviemärijärjestelmän sydän Parhaimmillaan paineen alla Kun korkeuserot ja välimatkat estävät viettoviemärin käytön, jää vain yksi kustannustehokas ja joustava ratkaisu jäljelle. Jopa

Lisätiedot

FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus

FINDRI REF- TECHNOLOGY. Findri Ref-Control. Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Findri Ref-Control Lauhduttimien ja nesteja a hdyttimien puhaltimien seka pumppujen ohjauskeskus Kohteeseen kuin kohteeseen optimoitavat Findri Ref-Control -ohjauskeskukset Oy Yleiskylma -Findri tarjoaa

Lisätiedot

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1 Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu

Lisätiedot

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin

Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Pehmokäynnistys 1FI12_01. Pehmokäynnistinopas

Pienjännitetuotteet, Pehmokäynnistys 1FI12_01. Pehmokäynnistinopas Pienjännitetuotteet, Pehmokäynnistys 1FI12_01 Pehmokäynnistinopas ABB Pienjännitetuotteet Pehmokäynnistinopas SAATTEEKSI Tämä opas on tarkoitettu yleisohjeeksi pehmokäynnistinsovellusten parissa työskenteleville

Lisätiedot

Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille

Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille ABB Title Lorem Ipsum dolor sit Possible Subtitle Uudet pumppu- ja

Lisätiedot

Tasavirtajarrut. Tasavirtajarrujen käyttö parantaa sekä turvallisuutta. Dold tasavirtajarruja

Tasavirtajarrut. Tasavirtajarrujen käyttö parantaa sekä turvallisuutta. Dold tasavirtajarruja Tehoelektroniikka Tehoelektroniikka DOLD tehoelektroniikka Doldilla on yli 70 vuoden kokemus sähköteknisten laitteiden valmistuksesta. Dold on yksi Euroopan johtavia relevalmistajia. Toiminta on sertifioitu

Lisätiedot

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007. SUOVESIEN PUMPPAUSJÄRJESTELYT Jyväskylä 14.11.2007

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007. SUOVESIEN PUMPPAUSJÄRJESTELYT Jyväskylä 14.11.2007 Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007 SUOVESIEN PUMPPAUSJÄRJESTELYT Osatehtävä: Vesienkäsittelyn ja turvekentän kuivattamisen tehostaminen pumppausta kehittämällä Tavoite: Laaditaan pumppausohje,

Lisätiedot

Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen

Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Seppo Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivä Sokos Hotel Vaakuna 12.3. 2014 Kouvola Käynnistysvirrat, yleistä Moottori ottaa käynnistyshetkellä ns. jatkuvan

Lisätiedot

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa.

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Grindex pumppukoulu Grindex pumppukoulu Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Osa 1: Oikean pumpun

Lisätiedot

PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. www.kolmeks.fi. Head. 3m/s. 1m/s. 5m/s. 2m/s. 4m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow.

PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. www.kolmeks.fi. Head. 3m/s. 1m/s. 5m/s. 2m/s. 4m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø8 8 Ø 14 2 6 15 Ø3 4 Ø128 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 12 14 3 m/h

Lisätiedot

YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT HAARUKKATRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO. CLX-ketjunostin INNOVATIIVISTA KUORMANKÄSITTELYÄ

YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT HAARUKKATRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO. CLX-ketjunostin INNOVATIIVISTA KUORMANKÄSITTELYÄ TEOLLISUUSNOSTURIT YDINVOIMALANOSTURIT SATAMANOSTURIT RASKAAT HAARUKKATRUKIT KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO TYÖPISTENOSTURIT CLX-ketjunostin INNOVATIIVISTA KUORMANKÄSITTELYÄ Konecranes CLX-ketjunostin UUDISTA

Lisätiedot

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään?

vacon 10 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? vacon 0 machinery millaisena haluaisit taajuusmuuttajasi tänään? helppo muunnella asiakkaan tarpeiden mukaan Vacon 0 Machinery on erityisesti kone ja laitevalmistajien tarpeisiin soveltuva, erittäin kompakti

Lisätiedot

Termostaatit Laaja valikoima termostaatteja kaikkiin ympäristöihin

Termostaatit Laaja valikoima termostaatteja kaikkiin ympäristöihin Termostaatit Termostaatit Laaja valikoima termostaatteja kaikkiin ympäristöihin Käyttökohteet Fricon termostaatit takaavat mukavuuden ja säästävät energiaa julkisissa, kaupallisissa ja asuinkiinteistöissä.

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

www.koja.fi HiFEK-huippuimurit Korkean hyötysuhteen huippuimuri

www.koja.fi HiFEK-huippuimurit Korkean hyötysuhteen huippuimuri www.koja.fi HiFEK-huippuimurit Korkean hyötysuhteen huippuimuri HiFEK EC Energiatehokas ja käyntiääneltään hiljainen toimisto-, liike-, julkis- ja asuinrakennusten poistopuhallin ILMAMÄÄRÄ JOPA 4,5 m³/s

Lisätiedot

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R VARISCO itseimevät jätepumput ST-R Varisco ST-R -sarjan pumput ovat itseimeviä kierrätyspumppuja ja soveltuvat suuria kiintoaineita sisältävien lietteiden pumppaamiseen. Pumput asennetaan pumpattavan nesteen

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä

Lisätiedot

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS

PIKAOHJE UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. UUDIS- TAI PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON SISÄLTYY TASAPAINOTUS -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo

Lisätiedot

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö GRUNDFOS Conlift Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö conlift - huolehtii kondenssivedestä CONLIFT luotettava ratkaisu kondensiveden poistoon GRUNDFOSIN KONDENSSIVEDEN POISTOON TARKOITETTUJEN PUMPPAAMOIDEN

Lisätiedot

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii

PIKAOHJE. -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo. RUN valo palaa pumppu pyörii SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. Kohteet joissa kiertopiirin ja siirtimen painehäviö on pieni sekä virtauksen vaihtelut ovat suhteellisen pieniä. KOHTEET, JOIHIN SISÄLTYY TASAPAINOTUS

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

WA-800 Tuoteperhe. Tekniset tiedot. Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810. Ohjaimet WA-804 WA-805 WA-806 WA-807

WA-800 Tuoteperhe. Tekniset tiedot. Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810. Ohjaimet WA-804 WA-805 WA-806 WA-807 Ahjokatu 4 A, P.O.B. 22 FI-15801 Lahti, Finland Tel. +358 3 829 21 Fax +358 3 829 4100 www.lahtiprecision.com WA-800 Tuoteperhe Tekniset tiedot Vaakapäätteet WA-801 WA-802 WA-802r WA-810 Ohjaimet WA-804

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ==================================================

ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5. Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== ACS 400 Tekniset tiedot Sivu 1/5 Pienitehoisten ACS 400 -vaihtovirtakäyttöjen tekniset tiedot ================================================== Yleistä ------------ ACS 400 on mikroprosessoripohjainen,

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Panorama 2CMC481005B0201 FI Energiamittarit Luotettava tapa mitata energiankulutusta

Panorama 2CMC481005B0201 FI Energiamittarit Luotettava tapa mitata energiankulutusta Panorama 2CMC481005B0201 FI Energiamittarit Luotettava tapa mitata energiankulutusta Miksi sähköenergiaa mitataan? Energian hinta nousee jatkuvasti, siksi energiankulutuksen mittaaminen on sekä yritys-

Lisätiedot

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN

PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa Pumppu pyörii Näyttö 4-digit

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

PIKAOHJE PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA

PIKAOHJE PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA SCB-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUS- KOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo

Lisätiedot

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin LÄMPÖPUHALTIMET RASKAISIIN YMPÄRISTÖIHIN AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet raskaisiin ympäristöihin AW-puhaltimet

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Korkean hyötysuhteen huippuimuri

Korkean hyötysuhteen huippuimuri Korkean hyötysuhteen huippuimuri Energiatehokas ja käyntiääneltään hiljainen toimisto-, liike-, julkis- ja asuinrakennusten poistopuhallin ILMAMÄÄRÄ JOPA 4,5 M³/S Hifek -huippuimurin moottoriin on sovellettu

Lisätiedot

TUNTUUKO TOISINAAN, ETTÄ NAAPURIN ISÄSSÄ ON ENEMMÄN INSINÖÖRIÄ KUIN SINUSSA?

TUNTUUKO TOISINAAN, ETTÄ NAAPURIN ISÄSSÄ ON ENEMMÄN INSINÖÖRIÄ KUIN SINUSSA? TUNTUUKO TOISINAAN, ETTÄ NAAPURIN ISÄSSÄ ON ENEMMÄN INSINÖÖRIÄ KUIN SINUSSA? Älä huoli. Grundfos tarjoaa laadukasta helppokäyttöisyyttä myös sinunkin käyttöösi. SQ JA SP-UPPOPUMPUT KOTITALOUKSIE GRUNDFOS

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

SUPER SHREDDER Kaikkiruokainen linjamurskain

SUPER SHREDDER Kaikkiruokainen linjamurskain 1 SUPER SHREDDER Kaikkiruokainen linjamurskain SUPER SHREDDER pienentää putkistoissa virtaavat kovat kiintoaineet. Se on erittäin tehokas murskain, jolla on virtaviivainen, helppohoitoinen rakenne ja vain

Lisätiedot

...ILMAN KOMPROMISSEJA!

...ILMAN KOMPROMISSEJA! ...ILMAN KOMPROMISSEJA! MODUULIRAKENNE Kentällä laajennettavissa yksittäisillä venttiilipaikoilla Venttiilimäärä valittavissa aina 16 paikkaan asti Saatavana laadukkaita lisätarvikkeita Kaksi eri kokoa

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ

PIKAOHJE SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ SCC VAK-PUMPUN OHJAUS KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN PUTKISTOSSA VAKIOPAINE-ERO VAK:N SÄÄTÄJÄLLÄ -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Pehmot 1FI13_06. Pehmokäynnistimet

Pienjännitetuotteet, Pehmot 1FI13_06. Pehmokäynnistimet Pienjännitetuotteet, Pehmot 1FI13_06 Pehmokäynnistimet Uudistuneita ominaisuuksia PSE-sarja maailman ensimmäinen kaksivaiheohjattu pehmokäynnistin, jossa on momenttisäästö PSE-pehmokäynnistin on viimeisin

Lisätiedot

Altivar 12. Suorituskykyä pienessä paketissa. Taajuusmuuttajat oikosulkumoottoreille: 0,18 2,2 kw, 240 voltin yksivaiheinen syöttöjännite

Altivar 12. Suorituskykyä pienessä paketissa. Taajuusmuuttajat oikosulkumoottoreille: 0,18 2,2 kw, 240 voltin yksivaiheinen syöttöjännite Altivar 12 Suorituskykyä pienessä paketissa Taajuusmuuttajat oikosulkumoottoreille: 0,18 2,2 kw, 240 voltin yksivaiheinen syöttöjännite Tekniikkaa, joka helpottaa työtäsi Pieni Kekseliäs Luotettava Suorituskykyinen

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä.

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Puhtaan juomaveden tuotto merestä 25 litraa/tunti, ja järvestä sekä kaivosta 50 litraa/tunti. 72 x 28 x 29

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

MILTON ROY - ANNOSTUSPUMPUT

MILTON ROY - ANNOSTUSPUMPUT Mekaanisesti toimiva kalvo Sähkömagneettiset LMI ROYTRONIC -sarjan pumput Maksimaalinen muunneltavuus: Uusi annostuspään rakenne - FastPrime & AutoPrime; nopea ja helppo pumpun käyttöönotto Tarkempi kemikaalien

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

PIKAOHJE SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA

PIKAOHJE SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA SCC-KIERTOPUMPUN PAINE-EROSÄÄTÖ LÄMMÖNJAKOKESKUKSESSA. PERUSPARANNUSKOHDE, JOHON EI SISÄLLY TASAPAINOTUSTA -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Kontaktorit FI14_03. Moottorin ohjaus ja sähkönjakelu Moottorinsuojakytkimet, kontaktorit ja lämpöreleet

Pienjännitetuotteet, Kontaktorit FI14_03. Moottorin ohjaus ja sähkönjakelu Moottorinsuojakytkimet, kontaktorit ja lämpöreleet Pienjännitetuotteet, Kontaktorit FI14_03 Moottorin ohjaus ja sähkönjakelu Moottorinsuojakytkimet, kontaktorit ja lämpöreleet ABB asettaa moottorin ohjauksen ja sähkönjakelun vaatimukset uudelle tasolle

Lisätiedot

Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla

Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla Sähkönlaatuasiantuntija Urakoitsijapäivä Kouvola Lähtötiedot Asiakasvalitus välkynnästä ok-talo Valo välähtää usein, ajoittain

Lisätiedot

Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja

Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja Teollisuuden liikkeelle paneva voima VEM MOTORS FINLAND OY Vaihteen valinta Mihin vaihdetta tarvitaan? > nopeuden ja momentin muuttaminen > suuri vääntömomentti

Lisätiedot

VARISCO itseimevät keskipakopumput J

VARISCO itseimevät keskipakopumput J VARISCO itseimevät keskipakopumput J Teollisuuskäyttökohteet Nesteensiirto: puhtaat tai likaiset nesteet, neutraalit nesteet, hapot, emäkset; hiekka, muta- tai kiintoainesuspensiot; puhtaat tai likaiset

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AMV 10 AMV 13 AMV 20, AMV 30 AMV 23, AMV 33 3-pisteohjattuja toimilaitteita

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä

MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille Yksinkertainen ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan toimivuuden 1 Sovitetut liukurengastiivisteet TB1, TB1F ja TB2 on suunniteltu

Lisätiedot

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle

CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään

Lisätiedot

Keskusimurijärjestelmät

Keskusimurijärjestelmät Keskusimurijärjestelmät ammatti- ja teollisuuskäyttöön RATKAISU JOKAISEEN KESKUSIMURITARPEESEEN www.sistemair.com LIMITED WARRANTY Ke TEOLLISUUS Professional YEARS Ammattimainen suorituskyky Soveltuu jatkuvaan

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245

Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 Asennusohje alashunttaukselle NIBE F1145/F1245 IHB FI 1006-1 ECS 40 IFB FI 1 Asennusohje ECS 40 Yleistä Tätä lisävarustetta käytetään, kun F1145/ F1245 on asennettu rakennukseen, jossa on enintään neljä

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia

Kemira DesinFix. Innovatiivista veden desinfiointia Kemira DesinFix Innovatiivista veden desinfiointia Kemira - kemian alan huippuosaamista, tuotteita ja vedenkäsittelyteknologiaa maailmanlaajuisesti Vuoteen 2050 mennessä maapallon väestö kasvaa arviolta

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS. Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS Hiljainen koneikko Danfossilta REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION OPTYMA PLUS Koneikko alhaisia äänitasoja ja nopeaa asennusta ajatellen

Lisätiedot

AIR STYLE. Hiljainen. Erittäin ohut. Erinomainen Energialuokitus. Monipuolinen. Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI

AIR STYLE. Hiljainen. Erittäin ohut. Erinomainen Energialuokitus. Monipuolinen. Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI AIR STYLE ARKKITEHTUURINEN HELMI Hiljainen Erittäin ohut Erinomainen Energialuokitus Monipuolinen Ilman ulkoyksikköä WWW.ILMALAMPOCENTER.FI Toimisto tyyliin Järjestelmä on tehokas ja pystyy suorituskyvyltään

Lisätiedot

Super Combi. Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä!

Super Combi. Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä! Rolba SUPER COMBI Super Combi Luotettava kumppani kun työ on tehtävä. Ei ole väliä kuinka vaativa tehtävä on, Super Combi huolehtii siitä! Monen vuoden kokemus ja asiakkailtamme saamamme palaute ovat tehneet

Lisätiedot

Kabeldon-kaapelijakokaappi, kv Ohjeita tuotteen valintaan

Kabeldon-kaapelijakokaappi, kv Ohjeita tuotteen valintaan Pienjännitetuotteet, Kabeldon HDC FI 04_14 Kabeldon-kaapelijakokaappi, 12 36 kv Ohjeita tuotteen valintaan Asiakirjan nimi HDC-A 630 brochure finnish 2010-09-01+CSE-A.indd 1 18.4.2014 11:50:28 Kabeldon-kaapelijakokaappi

Lisätiedot

ENERGIAN SÄÄSTÖ JÄTEVEDENPUMPPAUKSESSA JA UUDET PUMPPAUSTAVAT ERILAISET PUMPPAAMOVAIHTOEHDOT

ENERGIAN SÄÄSTÖ JÄTEVEDENPUMPPAUKSESSA JA UUDET PUMPPAUSTAVAT ERILAISET PUMPPAAMOVAIHTOEHDOT ENERGIAN SÄÄSTÖ JÄTEVEDENPUMPPAUKSESSA JA UUDET PUMPPAUSTAVAT Ominaisenergian optimointi isoilla pumppaamoilla Jäteveden paineenkorotuspumppaamot, avoin tai suljettu ratkaisumalli Kombi vai 2-neuvoinen

Lisätiedot

EA Sähköiset seinäasenteiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset seinäasenteiset ilmanlämmittimet Sähköiset seinäasenteiset ilmanlämmittimet Sähköiset lämpöpuhaltimet seinäasennukseen on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Referenssi - AutoLog ControlMan ja Langattomat anturit Kaatopaikan etävalvontaa pilvipalveluna

Referenssi - AutoLog ControlMan ja Langattomat anturit Kaatopaikan etävalvontaa pilvipalveluna Referenssi - AutoLog ControlMan ja Langattomat anturit Kaatopaikan etävalvontaa pilvipalveluna Copyright FF-Automation 2011 PROJEKTIN KUVAUS: ONGELMA: Kaatopaikan haitallisia vaikutuksia ympäristöön pyritään

Lisätiedot

Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi

Ammattimainen Vastuullinen Avoin EDUR-MONIFAASIPUMPUT. www.hyxo.fi Perinteisesti pumpuilla pumpataan nestettä tai kaasua. Monifaasipumpulla voidaan pumpata samanaikaisesti sekä nestettä että kaasua. Tämä mahdollistaa kaasun liuottamisen nesteen joukkoon pumppauksen yhteydessä.

Lisätiedot

TKS Kuhn FeedMixerissä pystyruuvit synnyttävät hienojakoisen ja kevyen massan, jossa rehun rakenne säilyy ennallaan. Alhaisen kuivaainepitoisuuden

TKS Kuhn FeedMixerissä pystyruuvit synnyttävät hienojakoisen ja kevyen massan, jossa rehun rakenne säilyy ennallaan. Alhaisen kuivaainepitoisuuden kaikki edellytykset www.tks-as.no TKS ja Kuhn ovat yhteistyössä kehittäneet vahvan ja toimintavarman sekoitusratkaisun. on kehitetty tarjoamaan paras sekoitustulos mahdollisimman lyhyessä ajassa ja mahdollisimman

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot