Pienjännitetuotteet, vedenkäsittely 1FI12_05. Pehmokäynnistimet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pienjännitetuotteet, vedenkäsittely 1FI12_05. Pehmokäynnistimet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan"

Transkriptio

1 Pienjännitetuotteet, vedenkäsittely 1FI12_05 Pehmokäynnistimet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

2 Teollinen käyttö Prosessien syöttövesipumput Kaukolämpöpumput Jäähdytysvesipumput Lietepumput Jäteveden siirto Imu- ja poistopumput Vedenkäsittelypumput ja puhaltimet Vedenkäsittely Vedenkäsittelypumput Poistovesi Poistopumput Veden ja jäteveden käsittely on monivaiheinen prosessi. Sen vuoksi otimme asiakkaamme mukaan uusimman pehmokäynnistimemme kehitystyöhön. Vettä löytyy kaikkialta Vesi on maailman tärkein luonnonvara, ja vedenpumppauslaitoksia löytyykin kaikkialta maailmasta. Puhdasvesijärjestelmät tuovat vettä kaupunkeihin, toimistoihin, asuinalueille, tehtaisiin ja rakennuksiin aina pilvenpiirtäjiä myöten. Jätevesijärjestelmät kuljettavat jätevettä vastakkaiseen suuntaan jätevedenpuhdistamoihin, joissa erilliset pumppujärjestelmät siirtelevät vettä puhdistamon eri osien välillä. Vettä käsitellään, kunnes se on riittävän puhdasta pumpattavaksi takaisin järviin tai mereen. Monissa paikoin maailmaa sekä puhdas- että jätevesijärjestelmät rakennetaan kasvavaa väkilukua ja kohoavaa elintasoa silmällä pitäen. Itse asiassa maailmanlaajuisen vedentarpeen odotetaan kasvavan yli 50 prosenttia seuraavan 30 vuoden aikana. Toisilla alueilla taas kaivataan kovasti uusia ja nykyaikaisia vesilaitok sia, koska tämänhetkiset laitokset ovat jo vanhentuneita. Vain muutama prosentti kaikesta maailman vedestä on juoma kelpoista makeaa vettä, ja eri puolilla maailmaa rakennetaankin suolanpoistolaitoksia kasvavan ihmismäärän tarpeisiin. Tämän lisäksi pumppuja käytetään muun muassa kaukolämpöveden kierrätykseen, jäähdytykseen, kasteluun ja viemäriveden pumppaukseen. 2 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

3 Juomaveden jakelu Jakelupumput Paineenkorotuspumput Kastelu Imupumput Jakelupumput Veden siirto Siirtopumput Jakelupumput Paineenkorotuspumput Suolanpoisto Imupumput Merivesipumput Paineenkorotuspumput Korkeapainepumput Juomavesipumput Raakaveden otto Raakaveden imupumput Raakaveden syöttö Syöttövesipumput Jätteenpoltto Poistopumput Puhaltimet Kuljettimet Poistovesi Poistopumput Sovelluksesta riippumatta veden pumppaaminen voi olla vaativa tehtävä ja siinä voi ilmetä erilaisia ongelmia, esimerkiksi veden paineiskuja pumppujen pysäytyksen yhteydessä, verkon jännitevaihteluita pumppumoottorin käynnistyksen yhteydessä sekä jumiutuneista tai tukkeutuneista pumpuista aiheutuvia ongelmia. Kaikki nämä ongelmat täytyy ratkaista, jotta vedenpumppauslaitokset pysyvät toiminnassa ja varmistavat luotettavan vesihuollon. Asiakkaiden kuuleminen on palkitsevaa Koska vesi on elintärkeä resurssi, ABB on panostanut tehokkaiden veden ja jäteveden käsittelyratkaisujen kehittämiseen. Tavoitteenamme on ymmärtää, mikä on tämän hetkinen tilanne ja miten se tulee kehittymään. Samaa ajattelutapaa on sovellettu lähes kaikissa ABB:n tuotteissa, ei ainoastaan pehmokäynnistimissä. Jotta pystyisimme tarjoamaan mahdollisimman kattavan pehmokäynnistinvalikoiman vesi- ja jätevesiratkaisuja varten, olemme haastatelleet asiakkaita eri puolilla maailmaa ja saaneet näin paremman kuvan heidän toiminnastaan ja todellisista tarpeistaan. Tämän perusteella olemme kehittäneet uuden tehokkaan PSE-pehmokäynnistimen, joka täydentää ABB:n vesi- ja jätevesisovelluksiin tarkoitettujen pehmokäynnistimien valikoimaa. Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 3

4 Eri tyyppisiin pumppujärjestelmiin tarvitaan erilaisia ratkaisuja Kuten edellä jo todettiin, pumppujärjestelmiä on kaikkialla. Pumppuja käytetään puhdasveden ja jäteveden kuljetukseen palveluihin joita pidämme usein itsestään selvinä. Pumppujärjestelmiä käytetään myös teollisuudessa, esimerkiksi kemiallisissa prosesseissa. Kiertovettä käytetään lämpimissä maissa jäähdytykseen ja ilmastoltaan kylmemmissä maissa lämmitykseen. Pumppujärjestelmiä on hyvin monenlaisia, mutta päätyypiltään ne ovat joko paineistettuja tai paineistamattomia. Paineistetut järjestelmät Paineistetuissa järjestelmissä on vakiopaine, joka täytyy ylläpitää veden käytön vaihtelusta huolimatta. Perinteisesti tämä on hoidettu vesitornien avulla, mutta nykyaikaisemmassa ratkaisussa järjestelmän paine pidetään säätelemällä vähin tään yhden syöttöpumpun nopeutta. Toisissa paineis tetuissa järjestelmissä vesiputkien painetta kohotetaan paineenkorotuspumpuilla, jotta vettä voidaan siirtää pitkien matkojen päähän. Paineistamattomat järjestelmät Paineistamattomia järjestelmiä käytetään pääasiassa veden siirtämiseen samassa tasossa tai korkeammalla sijaitsevaan kohteeseen. Esimerkiksi jätevesijärjestelmissä vesi virtaa painovoiman avulla ja sitä kerätään erilaisiin vesivarastoihin. Vettä siirretään varastoaltaiden välillä ja pumpataan takaisin järveen tai mereen tavallisesti paineistamattoman järjestelmän avulla. 4 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

5 Paineistetuissa ja paineistamattomissa pumppujärjestelmissä tarvitaan eri laitemalleja ja ratkaisuja, jotta toiminta on luotettavaa ja tehokasta. Pehmokäynnistimien käyttö paineistetuissa järjestelmissä Useimmissa pumppujärjestelmissä käytetään useita pumppuja rinnakkain joustavuuden ja käytettävyyden takaamiseksi. Esimerkiksi juomaveden syöttöputkiston paineen yllä pitä mi seen riittää, kun yhtä pumppua säädetään taajuus muuttajalla. Jos yksi pumppu ei riitä, avuksi voidaan käynnistää vakio nopeudella käytettäviä lisäpumppuja. Nopeussäädettyä pumppua käytetään yhä pitämään yllä jatkuvaa painetta, nyt vain muiden pumppujen avustuksella. Tällaisessa järjestelmässä vakionopeusmoottoreita täytyy käynnistellä ja pysäytellä tarvittavan pumppaustehon mukaan. Näissä käynnistyksissä ja pysäytyksissä voi käynnistystavasta riippuen esiintyä ongelmia, esimerkiksi paineiskuja ja -aaltoja sekä sähköverkon jännitevaihteluita. Ongelmia voidaan kuitenkin vähentää tai ne voidaan poistaa kokonaan edistyneillä pehmokäynnistimillä, esimerkiksi momentinsäätötoiminnon avulla. Pehmokäynnistimien käyttäminen yhdessä taajuusmuuttajien kanssa on kompaktimpi ja kustannustehokkaampi ratkaisu kuin pelkkien taajuusmuuttajien käyttö. Pehmokäynnistimien käyttö paineistamattomissa järjestelmissä Tason ohjaus on esimerkki paineistamattomasta järjes telmästä. Tason ohjauksessa veden pinta pidetään vakiona pumppaamalla ylimääräinen vesi pois altaasta. Useimmissa tasonohjaussovelluksissa vedenpinnan ei tarvitse olla täysin vakio. Sen sijaan tärkeintä on pitää vedenpinnan vaihtelu tiettyjen rajojen sisällä. Kun vesi saavuttaa ylärajan, moottori käynnistyy ja vettä pumpataan pois, kunnes vedenpinta saavuttaa alarajan. Pehmokäynnistimet sopivat täydellisesti tällaisiin paineistamattomiin järjestelmiin, joissa paineiskujen välttämiseen tarvitaan pehmokäynnistystä, eikä nopeudensäätöä tarvita. Jätevesijärjestelmien yleinen ongelma on tukkeutuminen, joka aiheutuu liian hitaasta veden nopeudesta. Tukkeutumat voidaan välttää käyttämällä pehmokäynnistimillä ohjattuja vakionopeusmoottoreita. Pehmokäynnistimet taajuusmuuttajien varmistuksena Kriittisissä järjestelmissä, joissa pumppujen täytyy olla aina toimintakunnossa, voi olla kustannustehokasta käyttää pehmokäynnistimiä taajuusmuuttajien varmistuksena. Jos taajuusmuuttajassa on ongelmia, moottori käynnistetään pehmokäynnistimellä, joka varmistaa pehmokäynnistyksen ja -pysäytyksen. Pehmokäynnistimien käyttäminen yhdessä taajuusmuuttajien kanssa on kompaktimpi ja kustannustehokkaampi ratkaisu kuin pelkkien taajuusmuuttajien käyttö. Paineistettu pumppujärjestelmä Paineistamaton pumppujärjestelmä Tulo Maks. 3 baaria tulo 6 baaria lähtö Taajuusmuuttaja Pehmokäynnistin Pehmokäynnistin Tasot Min. Lähtö Syöttöpumput Kun pehmokäynnistimiä ja taajuusmuuttajia käytetään yhdessä, taajuusmuuttaja voi tarvittaessa ohjata käynnistyksen pehmokäynnistimeen. Uppopumput Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 5

6 Momentinsäätö estää paineiskut ABB:n patentoima momentinsäätötoiminto on kehitetty yhdessä pumpunvalmistajien kanssa, varmis ta maan mahdollisimman pehmeä pysäytys ilman paineiskuja. Paineiskut Yksi pumppusovellusten haastavimmista ongelmista on pumppujen pysäyttäminen. Veden paine, pumppausjärjestelmän suuri kitka ja pumpun matala hitausmomentti vaikuttavat siten, että pumppu pysähtyy hyvin nopeasti suorassa pysäytyksessä. Seurauksena on, että vesipatsas palaa takaisin, iskeytyy sulkuventtiiliä vasten ja voi aiheuttaa paineaaltoja putkistossa. Tätä ilmiötä kutsutaan paineiskuksi, ja sen voi havaita kovana pamauksena ja järjestelmän tärinänä. Vedellä täytettyjen putkien voimat ovat valtaisia. Yksittäinen moottorin pysäytys saa aikaan vain epämiellyttävän äänen, mutta paineisku joka pysäytyksellä päivästä toiseen kuluttaa nopeasti venttiilit, tiivisteet ja putkiliitokset loppuun. Tämä lisää ylläpidon, huollon ja korjausten tarvetta ja mikä pahinta aiheuttaa ennakoimattomia katkoksia, kuten Nokialla kävi kevättalvella Ratkaisu tähän on veden virtauksen asteittainen hidastus järjestelmässä. Koska monet putkijärjestelmät ovat monimutkaisia, tavallinen pehmopysäytys jänniterampin avulla ei välttämättä ole riittävä. Veden virtauksen oikeanlainen hidastaminen vaatii moottorin momentin säätämistä. Momentinsäätötoiminto on kehitetty juuri tähän tarkoitukseen. Momentinsäätö optimoitu pumppujen pysäyttämiseen Perinteisesti pehmokäynnistin suorittaa pehmopysäytyksen rampittamalla jännitteen lineaarisesti täydestä jännitteestä loppujännitteeseen. Kun jännitettä alennetaan, itsekompensoituva moottori pitää nopeutta yllä ottamalla enemmän virtaa verkosta. Kun jännite on alentunut riittävästi, moottorin teho heikkenee liikaa ja nopeus alenee liian nopeasti. Tällainen pysäytys on huomattavasti parempi kuin suora pysäytys, mutta monissa tapauksissa se ei ole riittävä, ja tuloksena voi yhä olla edelleen paineiskuja. Momentinsäätö käyttää pitkälle edistynyttä ohjausalgoritmia ja säätää moottorin momenttia käynnistyksen ja pysäytyksen aikana. Tämä toiminto perustuu suljetun piirin säätelyyn, jossa mitataan sekä jännitettä että moottorin ottamaa virtaa. Näiden tietojen avulla moottorin momentti voidaan koko ajan laskea tarkasti. Moottoriin syötettävää jännitettä säädetään siten, että moottorin momentti pysyy juuri vaaditulla tasolla. Hyvä moottorin momentinsäätö on ratkaiseva tekijä, kun estetään paineiskuja pysäytyksen aikana. Tämäkään ei kuitenkaan vielä riitä: tarvitaan myös syvällistä ymmärrystä moottorin ja pumpun toiminnasta sekä momentin pienentämisestä, jotta paineiskut voidaan estää. ABB on pitkään tehnyt tiivistä yhteistyötä pumpunvalmistajien kanssa saadakseen tätä tietoa. Yli tuhannen eri pumppu- ja moottoriyhdistelmillä tehdyn testin ja simulaation tuloksena ABB on viimeistellyt uusimman pumppujen pysäytystavan. Huolimatta siitä, kuinka pitkälle kehitetty toiminto on, sen tulee olla myös helppo toteuttaa. ABB:n PSE- ja PST(B)- pehmokäynnistimien momentinsäätötoiminnon ansiosta ei tarvita nopeuden takaisinkytkentää moottorista eikä muiden moottoritietojen syöttämistä. Ainoa tarvittava asetus on momentinsäädön aktivointi. Momentinsäätö otetaan käyttöön automaattisesti PST(B)-pehmokäynnistimen ennalta määritettyjen sovellusasetusten mukaisesti pumppusovelluksen valinnan yhteydessä. 6 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

7 Paineiskut ovat yksi pumppusovellusten vakavimmista ongelmista. Ne on poistettava, jotta luotettava toiminta voidaan varmistaa. RPM Pysäytys Jänniteramppi M Momentinsäätö I V A Ptulo Aika Phäviö Pmoott. Tmoott. Tvertailu Momentinsäädön ja tavallisen jänniterampin vertailu Momentinsäädön säätösilmukka Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 7

8 Enemmän hyödyllisiä toimintoja Vaikka veden paineiskut ovat yksi vesijärjestelmien suurimmista haasteista, ne eivät kuitenkaan ole ainoita. Jätevesijärjestelmissä on melko tavallista, että pumppuihin joutuu esineitä, jotka saattavat tukkia juoksupyörän. Jumisuojalla varustetut ABB:n pehmokäynnistimet pystyvät havaitsemaan tämän ja pysäyttämään moottorin, ja ne estävät näin pumpun ja moottorin vahingoittumisen. Pumppujärjestelmiin pääsevät esineet saattavat myös estää pumppujen käynnistymisen. Tämän vuoksi pumput on tavallisesti tehty leikkaamaan tällaiset esineet poikki, mutta tähän tarvitaan tietty momentti. Iskukäynnistyksellä varustettu pehmokäynnistin pystyy saamaan aikaan riittävän momentin ja samalla varmistamaan pehmokäynnistyksen. Toinen mahdollinen ongelma on pumpun käyminen kuivana pumppu jatkaa pyörimistään, vaikka vettä ei enää ole. Normaalikäytössä vesi voitelee pumppua ja vähentää kitkaa. Ilman vettä pumpun mekaaninen kuluminen on nopeampaa ja jotkin pumput voivat jopa vahingoittua. Tämä voidaan välttää, jos pehmokäynnistimessä on alikuormitussuoja, sillä se havaitsee vähän kuormitetun moottorin aiheuttaman alentuneen virran ja pysäyttää pumpun. 8 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

9 Momentinsäädöllä varustettu PSE korvaa muhkeat painesäiliöt Vedenkäsittelylaitos, Irsta, Ruotsi Mälarenergi Luotettavan jäteveden käsittelyn varmistaminen Irsta on ruotsalainen asukkaan kunta, joka sijaitsee noin sata kilometriä Tukholmasta länteen. Koko kunnan jätevesi virtaa painovoimaisesti yhteen pumppaamoon, jossa vesi kootaan altaaseen. Kun vedenpinta saavuttaa ylärajan, toinen kahdesta vuorotellen toimivasta pumpusta käynnistyy. Tämän jälkeen vesi pumpataan kunnalliseen jätevesijärjestelmään, ja lopulta se päätyy vedenkäsittelylaitokseen. Mälarenergi vastaa tästä ja monista muista pumppaamoista tässä osassa Ruotsia. Kun pumppaamot rakennettiin, mootto rit käynnistettiin aluksi suorakäynnistyksellä. Pysäy tyksen yhteydessä esiintyneet paineiskut aiheuttivat kuitenkin suuria ongelmia. Paikoin jouduttiin jopa vaihtamaan paineiskujen rikkomia takaiskuventtiilejä. "Pehmokäynnistimien ansiosta painesäiliöitä ei tarvita. Pumppausaseman moottoreita ohjataan yhdellä ensimmäisistä PSE-pehmokäynnistimistä (PSE30). PSE on sopiva ratkaisu, sillä siinä on momentinsäätö ja lakatut piirikortit, jotka kestävät tavallista paremmin kyseisissä pumppaamoissa joskus esiintyvää rikkihappoa. Ongelmia vähennettiin asentamalla suuria painesäiliöitä, mutta nyt useimmat pumppaamot on rakennettu uudelleen ja moottorien ohjaukseen käytetään pehmokäynnistimiä. Pehmokäynnistimet vähentävät paineiskuja ja ovat huomattavasti painesäiliöitä kompaktimpi ratkaisu. Ne säästävät aikaa ja rahaa. Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 9

10 ABB:n pehmokäynnistimet vähentävät mekaanista kulumista Kuivatuspumppaamo, Dongshan, Jiangning, Kiina Taizhou Taifeng Pump Industry Co., Ltd. Osien uusiminen on vähentynyt merkittävästi sen jälkeen, kun ABB:n pehmokäynnistimet otettiin käyttöön. Aiemmin pumppaamon moottorien ohjaukseen käytettiin tähtikolmiokäynnistimiä, mutta kasvaneiden suorituskykyvaatimusten vuoksi PSTB470-pehmokäynnistimet on otettu käyttöön kaikissa 12 uudessa pumppaamossa. Kuivatuskapasiteetin lisääminen yli kymmenkertaiseksi Dongshanin vanhakaupunki on kulttuurinen ja poliittinen keskus Jiangningin kaupungissa. Lisääntynyt kaupungistuminen on johtanut viemäriverkon riittämättömään pumppaustehoon. Kovat sateet ja vain 7,5 m 3 /s:n kapasiteetti ovat ajoittain johtaneet kaupungin vettymiseen. Äskettäin rakennettiin 12 uutta viemäriveden pumppaamoa, mikä kasvatti verkoston kapasiteetiksi 100 m 3 /s. Kaikissa pumppaamoissa käytetään PSTB-pehmokäynnistimiä pump pu jen käynnistykseen ja pysäytykseen. Tämä vähentää sysäysvirtaa käynnistyksen aikana, ja, mikä tärkeintä, mahdollistaa optimaalisen pumppujen pysäytyksen. Tämän seikan huomaa jo vähentyneestä metelistä. Koska koko pumppujärjestelmän mekaaninen kuluminen on vähentynyt huomattavasti, mekaa nisten osien käyttöikä pitenee. Käytössä on useita edistyneitä sisäänrakennettuja pehmokäynnistimen suojauksia, ja kiinankieliseksi vaihdetta vissa olevan tekstinäytön avulla käyttäjien on helppo ymmärtää, mikä suojaus on vikalaukaissut pehmokäynnistimen. 10 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

11 Kastelu autiomaassa mahdollista ABB:n pehmokäynnistimien avulla Peruna- ja maissiviljelys Wadi El Natron, Egypti Veden pumppaaminen 200 metrin syvyydestä autio maassa Wadi El Natron sijaitsee sata kilometriä luoteeseen Kairosta. Alue olisi normaalisti aavikkoa, mutta tehokkaan kastelun vuok si siinä voidaan nyt kasvattaa perunaa ja maissia. Ei voisi edes kuvitella, että muutama vuosi sitten alue oli hiekan peitossa. Vesi pumpataan metrin syvyydestä suurilla uppopumpuilla. Pumput käynnistetään yleensä vain kerran päivässä, ja niitä käytetään 1520 tuntia. Pehmokäynnistimet ovat erittäin energiatehokas ratkaisu suuren staattisen paineeron ja harvoin suoritettavien käynnistysten vuoksi. Järjestelmään on asennettu ohituskontaktorit, jotta energiaa säästyisi vieläkin enemmän. Vaikka pumput käynnistetään ja pysäytetään tavallisesti vain kerran päivässä, on erittäin tärkeää välttää paineiskut pitkiin pystyputkiin. Tämä oli tärkein syy PST-pehmokäynnistimien valintaan. Merkittävää oli myös se, että asennus ja asetusten määrittäminen on helppoa. ABB:n pehmokäynnistimet kastelevat autiomaata, suojaavat pumppuja ja kestävät ankaria olosuhteita. Tämä kastelualue sisältää 27 erillistä pumppua, joista jokaista ohjaa PST175-pehmokäynnistin. Yhden pumpun pumppauskapasiteetti on 120 m 3 tunnissa. Myös monet PST-pehmokäynnistimien suojaukset ovat käytössä, jotta järjestelmien luotettavuus olisi entistäkin parempi. Suojauksia ovat esimerkiksi jumisuojaus, alikuormitussuoja, vaihe-epätasapainosuojaus, vaihevahtisuojaus ja moottorin ylikuormi tus suojaus. Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 11

12 ABB:n pehmokäynnistinvalikoima Toiminnallisuus Edistyksellinen PST(B)-mallisto ABB:n pehmokäynnistimillä voidaan löytää hyvä käynnistysratkaisu moottorin koosta ja vaadituista toiminnoista riippumatta. Tuotevalikoimaan kuuluu kustannustehokas ja kompakti PSR-mallisto, edistyksellinen PST(B)-mallisto sekä tuoteperheen täydentävä uusi tehokas PSE-mallisto. Tehokas PSE-mallisto Kompakti PSR-mallisto Moottorin koko Kompakti PSR-mallisto Sopii ahtaisiinkin tiloihin Perustoiminnot Jopa 105 A Suora kytkentä Jopa 600 V UUSI tehokas PSE-mallisto Kaikki pumpuille tärkeimmät toiminnot Momentinsäätö Jopa 370 A Suora kytkentä Jopa 600 V Edistyksellinen PST(B)-mallisto Kun tarvitaan kaikkein edistyneimpiä toimintoja Kaikki suojaukset Ohjelmoitavat toiminnot Erittäin raskaat käynnistykset Ylivoimaisesti pienin käynnistysvirta Momentinsäätö Jopa A (1 810 A kolmiokytkennässä) Suora kytkentä tai kolmiokytkentä Jopa 690 V Vakiona L Lisävaruste Ei saatavana 1) Sisäänrakennettu ohitus PSTB Kolmiokytkentä Lakatut piirikortit Näyttö ja näppäimistö Momentinsäätö Aseteltava virranrajoitustoiminto Elektroninen moottorin ylikuormitussuojaus PTC-tulo moottorin suojausta varten Vaihe-epätasapainosuojaus Vaihevahtisuojaus Jumisuojaus Tyristorin ylikuumenemissuojaus Alikuormitussuoja Ohjelmoitavat varoitustoiminnot Analoginen lähtö Kenttäväyläliikenne Tapahtumaloki Erillinen näppäimistö PSR L PSE L L PST(B) 1) L 12 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

13 PSR-pehmokäynnistin Kompakti mallisto Toiminnan kuvaus PSR-mallisto on ABB:n pienin pehmokäynnistinsarja, jonka ansiosta samaan koteloon mahtuu useita laitteita. Moottorinsuojakytkimien järjestelmäkonseptilla saadaan huomattavasti kompaktimpi käynnistysratkaisu kuin esimerkiksi tähtikolmiokäynnistimellä. Tuotekuvaus Laaja nimellinen käyttöjännite V Nimellinen ohjausjännite 24 V DC tai V AC Nimellinen käyttövirta 3105 A Laaja käyttöympäristön lämpötila-alue, C Kaikki koot sisältävät sisäänrakennetun ohituksen, joka säästää energiaa ja lyhentää asennusaikaa Potentiometriasetukset Käyntisignaalirele kaikissa laitteissa TOR-signaalirele malleissa PSR Lisävarusteena kenttäväyläliikenne: Profibus, Modbus, Devicenet tai CANopen DIN-kiskokiinnitys malleissa PSR3 45 Kaikki koot voidaan kiinnittää ruuveilla Kytkentää helpottavat kytkentäsarjat ABB:n moottorinsuojakytkimiin Edistynut ohjausalgoritmi poistaa käynnistystä jarruttavan DC-komponentin ja aikaansaa loistavat käynnistysominaisuudet. Kiinnitys PSR-pehmokäynnistimet 345 A voidaan kiinnittää DINkiskoon, mikä varmistaa nopean ja helpon kiinnityksen. Luonnollisesti kaikki runkokoot voidaan asentaa ruuveilla taustapeltiin. Yksinkertaiset asetukset PSR-käynnistimen asetukset on helppo määrittää ja asettaa etupuolelta kolmen selkeästi merkityn potentiometrin avulla. Sisäänrakennettu ohitus säästää energiaa Sen lisäksi, että kaikkien runkokokojen sisäänrakennettu ohitus säästää energiaa, se myös varmistaa mahdollisimman kompaktin pehmokäynnistimen rakenteen ja nopeuttaa asennusta. Vähentyneen hukkalämmöntuoton ansiosta pehmokäynnistin voidaan asentaa korkean IP-luokan koteloiden sisälle. Sopii pumppujen pysäytykseen Vaikka PSR-mallistossa ei ole momentinsäätöä, laite vähentää paineiskuja, jolloin pysäytys on merkittävästi parempi kuin tähti kolmiokäynnistimen tai suorakäynnistimen suora pysäytys. Moottorinsuojakytkimet sisältävä käynnistysratkaisu Kaikenkokoiset PSR-pehmokäynnistimet voidaan kytkeä helposti vastaaviin ABB:n moottorinsuojakytkimiin erillisillä liitäntäsarjoilla. Tämä helpottaa asentamista ja kytkentää ja tarjoaa erittäin kompaktin käynnistysratkaisun, joka sisältää kaiken mitä tarvitaan: oikosulku- ja lämpösuojauksen, erotustoiminnon ja pehmokäynnistimen. Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 13

14 PSE-pehmokäynnistin Tehokas mallisto Toiminnan kuvaus PSE on maailman ensimmäinen kompakti pehmokäynnistinsarja, jossa on momentinsäätö. Tästä syystä PSE-sarja on erinomainen valinta pumppusovelluksiin, joissa paineiskut ovat normaalisti iso ongelma. Pehmokäynnistin sisältää kaikki tärkeimmät pumppusovellusten toiminnot, joten se on erittäin tehokas käynnistinratkaisu. Momentinsäätö Momentinsäätö on tärkein toiminto pumppujen pysäytyksessä. Koska PSE-pehmokäynnistin on optimoitu pumpuille, toiminto on välttämätön. Tuotekuvaus Laaja nimellinen käyttöjännite V AC Laaja nimellinen ohjausjännite V, 50/60 Hz Nimellinen käyttövirta A (5,4A...370A) Laaja käyttöympäristön lämpötila-alue, C Lakatut piirikortit takaavat luotettavan toiminnan ankarissa olosuhteissa Kaikki koot sisältävät sisäänrakennetun ohituksen, joka säästää energiaa ja lyhentää asennusaikaa Helppokäyttöinen käyttöliittymä, jossa on valaistu kielestä riippumaton näyttö ja neljä näppäintä Lisävarusteena erillinen näppäimistö, IP66 Momentinsäätö pumppujen ohjaukseen Virtaraja, säädettävissä välillä 1,57 x Ie Moottorin ylikuormitussuojaus luokissa 10A, 10, 20 ja 30 Moottorin alikuormitussuojaus, jolla havaitaan pumppujen käyminen kuivana Jumisuojaus, jolla havaitaan jumiutuneet pumput Iskukäynnistys jumiutuneiden pumppujen tai hihnakuljettimien käynnistykseen Analogialähtö, jossa käyttövirran näyttö 420 ma signaalilla Lisävarusteena kenttäväyläliikenne: Profibus, Modbus, Devicenet tai CANopen Edistynut ohjausalgoritmi poistaa käynnistystä jarruttavan DC-komponentin ja aikaansaa loistavat käynnistysominaisuudet. Sisäänrakennettu ohitus säästää energiaa Ohituksen käyttäminen täyden jännitteen saavuttamisen jälkeen vähentää merkittävästi tehohäviötä ja säästää näin energiaa. Kaikissa PSE-sarjan pehmokäynnistimissä on sisäänrakennettu ohitus, mikä tarjoaa kompakteimman käynnistysratkaisun ja yksinkertaistaa asennusta. Lakatut piirikortit Kaikissa uuden PSE-pehmokäynnistimen piirikorteissa on suojaava pinnoite, joka varmistaa luotettavan toiminnan vaativimmissakin ympäristöissä esimerkiksi vedenkäsittelylaitoksissa, joissa voi esiintyä syövyttäviä kaasuja ja happoja. Moottorin suojaus PSE-pehmokäynnistimissä on sisäänrakennettu elektroninen ylikuormasuojaus, joka suojaa moottoria ylikuumenemiselta. Koska erillistä ylikuormitussuojausta ei tarvita, tehokas rakenne vie vähemmän tilaa ja lyhentää asennusaikaa. Analoginen lähtö Analogiset lähtöliittimet voidaan kytkeä analogiseen virtamittariin, joka näyttää virtamäärän käytön aikana, eikä ylimääräistä virtamuuntajaa tarvita. Analogista tulosignaalia voidaan myös käyttää PLC:n analogiatulona. Näyttö ja näppäimistö PSE-pehmokäynnistimessä on valaistu näyttö ja yksinkertainen näppäimistö, joiden avulla asetusten määrittäminen on nopeaa ja helppoa. Näyttöön tulee käytön aikana tärkeitä tilatietoja, kuten laitteen virta ja jännite. Erillinen näppäimistö PSE-pehmokäynnistimeen voidaan liittää lisävarusteena saatava ulkoinen näppäimistö, jolla yksikköä on helppo ohjata ja valvoa keskuksen kantta avaamatta. Näppäimistön avulla voidaan myös kopioida parametrejä pehmokäynnistimestä toiseen. 14 ABB Pienjännitetuotteet Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan

15 PST(B)-pehmokäynnistin monipuolisin tuotesarja Toiminnan kuvaus PST(B)-pehmokäynnistin on kaikkein monipuolisin pehmokäynnistin ABB:n tuotevalikoimassa, ja siinä on lähes kaikki kuviteltavissa olevat toiminnot. Tuotesarjasta löytyy sopiva laite erilaisille sovellutuksille. Momentinsäätö ABB:n momentinsäätötoiminto on kehitetty yhdessä pumpunvalmistajien kanssa varmistamaan mahdollisimman pehmeä pysäytys ilman paineiskuja ja -aaltoja. Tuotekuvaus Laaja nimellinen käyttöjännite V AC Laaja nimellinen ohjausjännite V, 50/60 Hz Nimellinen käyttövirta A (jopa A kolmiokytkennässä) Sekä suora- että kolmiokytkentä Lakatut piirikortit vakiona tyypissä...-70t Tekstinäyttö 14 kielellä ja helppokäyttöinen nelinäppäiminen näppäimistö Lisävarusteena ulkoinen näppäimistö, IP66 PSTB:n sisäänrakennettu ohituskontaktori (alkaen 370 A:sta) säästää energiaa ja helpottaa asennusta PST:ssä erilliset liittimet ohituskontaktorin kytkemiseksi Momentinsäätö pumppujen ohjaukseen Virtaraja, säädettävissä välillä 1,57 x Ie Lisävarusteena kenttäväyläliikenne: Profibus, Modbus, Devicenet tai CANopen Kaksiosainen (käynnistys/käyntitila) moottorin ylikuormitussuojaus luokissa 10A, 10, 20 ja 30 Aseteltava moottorin alikuormitussuojaus, jolla havaitaan pumppujen käyminen kuivana Aseteltava jumisuoja havaitsee jumiutuneet pumput PTC-suojaus suojaa moottoria ylikuumenemiselta Säädettävä iskukäynnistys jumiutuneiden pumppujen käynnistykseen Ohjelmoitavat lähtökoskettimet Ohjelmoitavat ennakkovaroitustoiminnot Tapahtumaloki ja aikaleima Analogiatulo, joka näyttää esim. virta-, jännite- ja tehokertoimen 010 V, 020 ma, 420 ma Energiaa säästävä ohitus Pehmokäynnistimen ohitus täyden jännitteen saavuttamisen jälkeen säästää energiaa ja vähentää laitteen lämpenemistä. PST-pehmokäynnistimet on varustettu erillisillä liittimillä, joiden avulla ulkoisen ohituskontaktorin kytkeminen on help poa ja kaikki suojaukset voidaan pitää aktiivisina ohituksen aikana. PSTB-pehmokäynnistimissä on sisäänrakennettu ABB AF -kontaktori, joka mahdollistaa kompaktin käynnistysratkaisun. Edistyneet suojaustoiminnot PST(B)-pehmokäynnistimissä on lähes kaikki kuviteltavissa olevat moottorin, pehmokäynnistimen ja sovelluksen suojaukseen tarkoitetut toiminnot. Kaikki suojaukset voidaan asetella joustavasti sovelluskohtaisesti. Joustava analogialähtö Analogiset lähtöliittimet voidaan kytkeä analogiseen virta mittariin, joka näyttää virtamäärän käytön aikana, eikä yli määräistä virtamuuntajaa tarvita. Analogista tulosignaalia voidaan myös käyttää PLC:n analogiatulona. Kenttäväyläliikenne ABB FieldBusPlug -kenttäväyläsovitin tukee kaikkia yleisimpiä kenttäväyläprotokollia. PLC-järjestelmän avulla voidaan määrittää pehmokäynnistimen asetuksia, lukea tilatietoja ja ohjata pehmo käynnistintä. Näyttö ja näppäimistö PST(B)-pehmokäynnistimessä on tekstinäyttö, johon kaikki tiedot tulevat selkeänä tekstinä käyttäjän omalla kielellä. Jotta asetusten määrittäminen olisi vaivatonta, laite sisältää vakio asetukset useille yleisille sovelluksille, esimerkiksi keskipako pumpulle. Kun vakioasetukset on valittu, pysäytyksessä kä yte tään automaattisesti sopivia asetuksia, esimerkiksi momentti säätöä. Erillinen näppäimistö PST(B)-pehmokäynnistimeen voidaan liittää lisävarusteena saatava ulkoinen näppäimistö, jolla yksikköä on helppo ohjata ja valvoa keskuksen kantta avaamatta. Näppäimistön avulla voidaan myös kopioida parametrejä pehmokäynnistimestä toiseen. Ratkaisuja veden ja jäteveden hallintaan ABB Pienjännitetuotteet 15

16 Ota yhteyttä ABB Oy HELSINKI PL HELSINKI Puhelin Faksi VAASA PL VAASA Puhelin Faksi Huomautus: Pidätämme kaikki oikeudet tähän asiakirjaan sekä sen sisältämään asia- ja kuvasisältöön. Asiakirjan sisällön tai sen osan jäljentäminen, luovuttaminen kolmansille osapuolille tai käyttö on kielletty ilman lupaa. Copyright 2011 ABB Kaikki oikeudet pidätetään. Pienjännitetuotteet, vedenkäsittely 1FI12_05 Painopaikka: Kopijyvä. Taitto: AAC Global Oy

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE KIINTEISTÖLÄMPÖ 2 + Auringon lämpö maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Katso ulos ikkunasta. Mitä

Lisätiedot

ABB standard drive ACH550-sarjan taajuusmuuttajat talotekniikan sovelluksille, 0,75 355 kw

ABB standard drive ACH550-sarjan taajuusmuuttajat talotekniikan sovelluksille, 0,75 355 kw ABB standard drive ACH550-sarjan taajuusmuuttajat talotekniikan sovelluksille, 0,75 355 kw PROFIILI TEOLLISUUDEN TOIMIALAT TUOTTEET SOVELLUKSET ASIANTUNTEMUS KUMPPANIT PALVELUT Valmiit taajuusmuuttajat

Lisätiedot

SÄHKÖTOIMILAITTEET teollisuusventtiilien automaatioon

SÄHKÖTOIMILAITTEET teollisuusventtiilien automaatioon SÄHKÖTOIMILAITTEET teollisuusventtiilien automaatioon TÄSTÄ ESITTEESTÄ Tämä esite sisältää sähkötoimilaitteiden, toimilaitteiden ohjausyksiköiden ja vaihteiden toiminnan sekä käyttömahdollisuuksien kuvauksen.

Lisätiedot

Danfoss Drives. VLT Tuotekuvasto

Danfoss Drives. VLT Tuotekuvasto Danfoss Drives VLT Tuotekuvasto ++ Taajuusmuuttajien johtava valmistaja Kaksituhatta työntekijää johdettuna Tanskan Gråstenista kehittää, valmistaa, myy ja huoltaa taajuusmuuttajia yli sadassa maassa.

Lisätiedot

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE KIINTEISTÖLÄMPÖ 2 + Auringon lämpö maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Katso ulos ikkunasta. Mitä

Lisätiedot

Edistyksellinen biokaasun tuotanto

Edistyksellinen biokaasun tuotanto ENGINEERED TO WORK Engineered ENEMMÄN TEHOKKUUTTA to work JA TALOUDELLISUUTTA Edistyksellinen biokaasun tuotanto Laitteet ja järjestelmät pumppaukseen, hienonnukseen ja biomassan syöttöön Industry Waste

Lisätiedot

Tulevaisuuden tarpeet huomioitava vesi- ja viemäriverkostoja saneerattaessa 6-7 1 / 2 0 0 9 A S I A K A S L E H T I. SGN Group Uudet toimitilat

Tulevaisuuden tarpeet huomioitava vesi- ja viemäriverkostoja saneerattaessa 6-7 1 / 2 0 0 9 A S I A K A S L E H T I. SGN Group Uudet toimitilat A S I A K A S L E H T I 1 / 2 9 O I K E A SIIRTO S u u t t i m e t p u m p u t m a t e r i a a l i n k ä s i t t e ly Sisällys 2 SGN Group Uudet toimitilat Tankjet 4 - Tehokas suurten säiliöiden pesulaite

Lisätiedot

Pienjännitetaajuusmuuttajat. ABB:n taajuusmuuttajat talotekniikan sovelluksille Kiinteistöautomaation luotettavat työjuhdat

Pienjännitetaajuusmuuttajat. ABB:n taajuusmuuttajat talotekniikan sovelluksille Kiinteistöautomaation luotettavat työjuhdat Pienjännitetaajuusmuuttajat ABB:n taajuusmuuttajat talotekniikan sovelluksille Kiinteistöautomaation luotettavat työjuhdat Toimii kuin unelma Entistä väheän ongelmia EMC-suotimet talotekniikka-alan tarpeisiin,

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmät kotitalouksissa

Lämmitysjärjestelmät kotitalouksissa Lämmitysjärjestelmät kotitalouksissa Tervetuloa kotitalouksien kiertovesipumppujen käsikirjan pariin Grundfos Asentajan käsikirja 4. painos Tämä opas sisältää seuraavat osa-alueet: Sovellukset Pumpun valinta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suihkulähteet 32 Virtausmittaus 33 Vedenlämmittimet 33 Pinnansäätö ja valvonta 34. Suodattimet 36 Painesäiliöt 37 Suihkut 37

Sisällysluettelo. Suihkulähteet 32 Virtausmittaus 33 Vedenlämmittimet 33 Pinnansäätö ja valvonta 34. Suodattimet 36 Painesäiliöt 37 Suihkut 37 Xylem Tuotekuvasto Sisällysluettelo Xylem tarjoaa tuotteita, huoltopalveluita, vuokrausta nesteiden käsittelyyn ja käyttöön teollisuuden, kuntien ja kiinteistöjen kohteissa. Meiltä löydät tuotteita nesteen

Lisätiedot

Ratkaise asennuksen sokkelot. Tehokkaat ratkaisut Murrelektronikilta. Murrelektronik asiakaslehti. Pääkirjoitus

Ratkaise asennuksen sokkelot. Tehokkaat ratkaisut Murrelektronikilta. Murrelektronik asiakaslehti. Pääkirjoitus Numero Murrelektronik asiakaslehti MASI Kanban-järjestelmät Parhaat käytännöt Miten omenan saa helpoimmin pullon sisään? Edistyksellistä logistiikkaa MVK Metal erikoiskäytössä lisää sivulla 0 lisää sivulla

Lisätiedot

Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA

Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA Matti Tuohino TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA TUNTIDATAN HYÖDYNTÄMINEN KAUKOLÄMMÖN PALVELUISSA Matti Tuohino Opinnäytetyö Kevät 2015 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ideapark-yhteistyö jatkuu vuoteen 2025 Canalis ja OptiLine nopeuttivat Ikean sähköasennuksia

Ideapark-yhteistyö jatkuu vuoteen 2025 Canalis ja OptiLine nopeuttivat Ikean sähköasennuksia Schneider Schneider Electric Finland Oy:n asiakaslehti 1/2010 Uutiset Ideapark-yhteistyö jatkuu vuoteen 2025 Canalis ja OptiLine nopeuttivat Ikean sähköasennuksia OP-Pohjola-ryhmä uudisti konesalinsa Pääkirjoitus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Revolutionary outside Evolutionary inside ix ja CoDeSys uudessa teknologiaratkaisussa

Revolutionary outside Evolutionary inside ix ja CoDeSys uudessa teknologiaratkaisussa A Beijer Electronics magazine #NOV 2012 Revolutionary outside Evolutionary inside ix ja CoDeSys uudessa teknologiaratkaisussa Sivut 16 19 Stirling-moottorit muuttavat auringonsäteet sähköksi Sivut 14 15

Lisätiedot

Huippusuorituskykyä ja turvallisuutta

Huippusuorituskykyä ja turvallisuutta No.18 FI Huippusuorituskykyä ja turvallisuutta Technology & Trends 04. Turvallisuuden integrointi liikkeeseen 12. Kasvojentunnistus ja HMI 16. Nopea tiedonkeruu 2 Huippusuorituskykyä ja turvallisuutta

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Energiatehokkuus, tuottavuus ja luotettavuus. Turvatekniikka arvossaan. Oltermanni onnistuu automaatiolla

TeollisuusPartneri. Energiatehokkuus, tuottavuus ja luotettavuus. Turvatekniikka arvossaan. Oltermanni onnistuu automaatiolla TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen www.siemens.fi/teollisuus s Turvatekniikka arvossaan Hitsauskonevalmistaja Kemppi Oy uusi automaatiojärjestelmän. Oltermanni onnistuu automaatiolla

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, STAR-markkinointi FI 10_04. Me pidämme moottorisi pyörimässä ABB:n uudet ohjaus- ja suojauslaitteet

Pienjännitetuotteet, STAR-markkinointi FI 10_04. Me pidämme moottorisi pyörimässä ABB:n uudet ohjaus- ja suojauslaitteet Pienjännitetuotteet, STAR-markkinointi FI 10_04 Me pidämme moottorisi pyörimässä ABB:n uudet ohjaus- ja suojauslaitteet ABB:n moottorinohjaus- ja suojauslaitteet 18,5 kw / 20 hv saakka 2 ABB Oy Yhtenäinen

Lisätiedot

Meet the energy challenge N W. Pumpuilla voi olla välitön ja suuri merkitys energiankulutuksen vähentämisessä maailmanlaajuisesti

Meet the energy challenge N W. Pumpuilla voi olla välitön ja suuri merkitys energiankulutuksen vähentämisessä maailmanlaajuisesti Meet the energy challenge N W Pumpuilla voi olla välitön ja suuri merkitys energiankulutuksen vähentämisessä maailmanlaajuisesti Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät kaikkialla Ilmastonmuutos on koko

Lisätiedot

vacon hvac -taajuusmuuttajat

vacon hvac -taajuusmuuttajat vacon hvac -taajuusmuuttajat viihtyvyyttä ihmisille ja hallittavuutta lvi-sovelluksiin 1 viisas valinta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Rakennusten sisäilman säätämisen päätavoitteena on tehokkuus.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312

Asennus- ja käyttöohjeet 16150214-1 2012-03-08. CTC EcoHeat 300. Malli 306 I 308 I 310 I 312 Asennus- ja käyttöohjeet Malli 306 I 308 I 310 I 312 16150214-1 2012-03-08 Yleistä tietoa Sisällysluettelo YLEISTÄ TIETOA Tarkistuslista 6 Tärkeää! 7 Turvallisuusmääräykset 7 Talon lämpöasetukset 8 1.

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

GRUNDFOS HINNASTO 2015

GRUNDFOS HINNASTO 2015 Yleisimmät tuotteet. Voimassa 1.2.2015 alkaen. GRUNDFOS HINNASTO 2015 HAKEMISTO YLEISIMMÄT TUOTTEET Hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa (alv. 0 %). TUOTERYHMÄT GRUNDFOS SUOMESSA Oy Grundfos Pumput Ab

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE- MAALÄMPÖ 1 NIBE- MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

UPS teknologia. Online / Double conversion (kaksoismuunnos toimintaperiaate) Line Interactive. Offline/Standby

UPS teknologia. Online / Double conversion (kaksoismuunnos toimintaperiaate) Line Interactive. Offline/Standby UPS opas UPS teknologia Coromaticin valikoimasta löytyy erilaisia UPSeja eri hintaluokissa. Hinta määräytyy usein suorituskyvyn ja akuston mukaan, mutta on olemassa myös joitakin perustavanlaatuisia eroja,

Lisätiedot

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw

Drive IT Low Voltage AC Drives. Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw Drive IT Low Voltage AC Drives Käyttäjän opas ACS 160 -taajuusmuuttajat tehoalue 0,55...2,2 kw ACS 160 -taajuusmuuttajat Käyttäjän opas 3BFE 64365941 REV C FI Versiopäivämäärä: 17. 5. 2002 copyright 2002

Lisätiedot

2012 VUOSIKERTOMUS. energianlähteitä.

2012 VUOSIKERTOMUS. energianlähteitä. 2012 VUOSIKERTOMUS tämä on Vacon Oyj:n vuoden 2012 vuosikertomus. Vacon suunnittelee ja valmistaa tuotteita, joilla voidaan laajamittaisesti lisätä energian tehokasta käyttöä, parantaa huomattavasti teollisuuden

Lisätiedot

poreammeet asennus- ja käyttöohje sekä tuotetodistus Tuotetiedot: westerbergs PL 514, 00101 Helsinki

poreammeet asennus- ja käyttöohje sekä tuotetodistus Tuotetiedot: westerbergs PL 514, 00101 Helsinki poreammeet asennus- ja käyttöohje sekä tuotetodistus 2013-06-11 Olet tehnyt viisaan valinnan hankkimalla poreammeesi Westerbergsiltä. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on varmistaa, että nautit poreammeestasi

Lisätiedot