JÄSENLEHTI PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Klaus Sohlberg: Puheenjohtajan testamentti 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄSENLEHTI PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Klaus Sohlberg: Puheenjohtajan testamentti 2"

Transkriptio

1 JÄSENLEHTI Klaus Sohlberg: Puheenjohtajan testamentti 2 Pääkirjoitus Syysseminaarissa esillä perheyritysten ulkopuoliset luottohenkilöt 4 Enston Marjo Raitavuosta liiton puheenjohtaja 7 Valtiovarainministeri Sauli Niinistö liiton syyskokouksessa 8 Ajankohtaista Aarikka Oy: Kaikki alkoi puunapeista 12 Yritysesittely Halvan Jean Karavokyros: Makea perhebusiness 18 Uusi sukupolvi Johtajuus ja yhteiskunta -valmennusohjelma II käynnistyy 20 Koulutus Perheyritysbarometri 2002: Perheyritykset vastustavat yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumista 22 Tutkimus Tuloverotuksen kehittämistyöryhmältä ennakoitu ehdotus 25 Tietoa verotuksesta Uusia jäsenyrityksiä 29 Yhteistyökumppanimme PERHEYRITYS PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND

2 Puheenjohtajan testamentti Hyvät kollegat, perheyrittäjien edustajat Kun olen ollut remmissä aina liittomme perustamisesta asti viisi ja puoli vuotta sitten ja niistä viimeiset kolme puheenjohtajana on varmasti aika siirtyä sivuun ja antaa tilaa muille. Teen sen iloisena niistä saavutuksista, joita liittomme on näinä vuosina saanut aikaan. Olen jossain vuosikokouksemme avauksessa todennut liittomme olevan aktiivisuudeltaan juuri sellainen millaiseksi sen jäsenet sen tekevät. Paras osoitus siitä, että näin on asianlaita on tämän syksyinen maailmankonferenssi Helsingissä. Tuo jäsenistömme laajan tuen avulla järjestetty tilaisuus sujui niin hyvin, että kiitosta on tullut kaikilta palautetta antaneilta. Parhaiten mielestäni tilaisuuden onnistumista kuvaa nimitys, jonka eräs palautteen antaja sille antoi, nimittäin Hymyilevä konferenssi. Haluankin vielä kerran kiittää kaikkia teitä siitä tuesta, jonka olette antaneet liiton hallitukselle ja erityisesti järjestelytoimikunnalle ja sen puheenjohtajalle Lena Jungellille tämän haasteellisen tehtävän toteuttamisessa. Mutta eivät hommat tähän lopu. Niin verkottumisen kuin myös edunvalvonnan puolella on vielä suuria haasteita edessä tulevalla hallituksella. Jäsenkuntamme, vaikka onkin lisääntynyt merkittävästi näiden vuosien aikana, edustaa vieläkin vain pientä osaa siitä kokonaispotentiaalista, jonka asialla olemme. Alueellisen toiminnan aloittaminen toivottavasti luo lisää kiinnostusta meidän ajamiamme asioita kohtaan ja tuo lisää jäseniä liittoomme. Verkottuminen ja keskinäinen kokemustenvaihto ovat asioita, jotka kiinnostavat niitäkin perheyrityksiä, joille edunvalvonta vielä toistaiseksi tuntuu etäiseltä. Edunvalvonnassa edessämme on todellinen näytön paikka. Kaksi veroasioita pohtinutta komiteaa on juuri antanut julkisuuteen kannanottonsa verotuksen kehittämiseksi. Nämä mietinnöt tulevat toimimaan keskustelujen pohjana, kun keväällä eduskuntavaalien jälkeen mietitään hallitusohjelmaa. Jos me emme saa muutettua komiteoiden esittämiä linjauksia vaan ne tulevat hyväksytyksi sellaisenaan, voidaan sanoa hyvästit omaa pääomaa tukevalle verotukselle. Vastuullista omistajuutta ei silloin arvosteta muuta kun puheissa. Nykyisen avoir fiscal -järjestelmän edut oman pääoman kertymiselle ja samalla yritysveron tuoton kehitykselle ovat kaikkien tiedossa. Koska sukupolvenvaihdoksen verotuksessa ilmenee edelleenkin merkittäviä perheyrityksiä taloudellisesti rasittavia epäkohtia, on osinkojen yhdenkertainen verotus tarjonnut mahdollisuuden minimoida maksuunpantujen perintöverojen yritysten kehittämiselle koituneet haitat. Sukupolvenvaihdos ja siihen liittyvät verotukselliset korjaustarpeet ovat olleet ajankohtaisuudestaan johtuen PERHEYRITYS Perheyritysten liitto ry Koska minulla nyt on tilaisuus eroavana puheenjohtajana lausua villejäkin ajatuksia mietittäväksi, haluan tuoda esille yhden asian, jonka koen ongelmalliseksi nykyisten sukupolvenvaihdosta tukevien verohuojennusmallien suhteen. Verohuojennus on sidottu liian vahvasti omistuksen määrään eli nykyisellään vain 10 prosentin omistuksen perintönä tai lahjana saava osakas kuuluu huojennuksen piiriin. Yksinkertaisella laskutoimituksella voimme todeta tällaisen lähestymistavan mahdollistavan huojennuksen vain kohtuullisen kapean omistuspohjan omaaville yrityksille. Ovatko tällaiset yritykset sitten niitä ainoita, jotka täyttävät perheyrityksen keskeisen tunnusmerkin eli vastuullisen omistajuuden. Mielestäni eivät ole. Tärkeämpää kuin yksittäisen henkilön omistuksen määrä ovat ne arvot, joita yhtiössä noudatetaan ja se hallintotapa, jolla sitä johdetaan. Omasta kokemuksestani voin kertoa, että edustamani yhtiön osakkaista ei meidän sukupolvessamme olisi kukaan päässyt nykyiselläkään lainsäädännöllä noiden huojennusten piiriin aikaisemmasta puhumattakaan. Kuitenkin katson mitä suuremmin perustein edustavani erästä niistä monista perheyrityksistä, jotka ovat osoittaneet pystyvänsä toimimaan noiden kriittisten sukupolvenvaihdosten yli ainakin neljänteen polveen saakka. Onko lainsäätäjän tahto sitten ajaa tämänlaiset muillekin esimerkkinä toimineet yritykset myyntiin tai julkisesti noteeratuiksi ja mitä hyvää se luulee siitä yritykselle ja sen sidosryhmille koituvan? Vastausta ei tiedä mutta nykyisellä lainsäädännöllä ei vaihtoehtoja ole monia. Erääksi sellaiseksi haluaisinkin nostaa vastuullisen omistajuuden keskeisen tunnusmerkin eli omistuksen pitkäaikaisuuden. Perheyrityksen sukupolvenvaihdosta verotuksellisesti tulisi tukea riippumatta yksittäisen osakkaan omistuksen määrästä mikäli osakeomistuksesta yli puolet on ollut nykyisten omistajien tai heidän vanhempiensa omistuksessa yli tietyn ajan esim. 15 vuotta ja he sitoutuisivat omistuksen hallussapitoon vielä viideksi vuodeksi saannon tapahtumisen jälkeen. Tiedän tällaisen ajattelun olevan vaikeasti läpivietävissä mutta samansuuntaisia muutosajatuksia on esiintynyt myös muissa EU jäsenmaissa. Ja jos ei mitään yritä niin ei voi mitään saavuttaakaan. Haluan lopuksi kiittää teitä kaikkia siitä hyvästä yhteistyöstä, jonka olen kohdannut näinä hallitusvuosinani. Jätän tehtäväni luottavaisin mielin ja uskoen liittomme ja sen jäsenten menestymiseen. 2 P Ä Ä K I R J O I T U S edunvalvonnassamme etualalla. Jotain muutoksia saatiin aikaan nykyisen hallituksen aikana, mutta olemme varmasti kaikki sitä mieltä, että ei tarpeeksi. Klaus Sohlberg 3 PÄÄTOIMITTAJA Anders Blom TOIMITUS Krista Elo-Pärssinen, Päivi Hirvola, Terhi Ikonen TAITTO On Joulussa tuoksua, lämpöä, taikaa. On Joulussa hitunen mennyttä aikaa. Perheyritysten liitto toivottaa Hyvää ja Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! PAINOPAIKKA Michael Diedrichs Hansaprint, Salo TOIMITUKSEN OSOITE Perheyritysten liitto ry, PL 800, Helsinki POSTIOSOITE PL 800, Helsinki KÄYNTIOSOITE World Trade Center WTC, Helsinki Aleksanterinkatu 17, Helsinki PUHELIN (09) FAKSI (09) SÄHKÖPOSTI VERKKOSIVUT OSOITTEENMUUTOKSET PERHEYRITYS

3 Ulkopuoliset luottohenkilöt perheyrityksissä puhuttivat seminaarissa Tämän vuoden syysseminaarin teemana oli ulkopuoliset luottohenkilöt perheyrityksissä. Teema oli koonnut Hotelli Palacen konferenssisaliin satakunta liittomme jäsentä kuulemaan mm. millainen on hyvä omistaja, mikä on toimitusjohtajan rooli sukupolvenvaihdoksessa ja miten lakimies luottohenkilönä tuo lisäarvoa perheyritykseen. Lisäksi päivän aikana keskusteltiin mitä eroja palkkajohtaja näkee pörssiyrityksen ja perheyrityksen välillä. Lopuksi kuultiin erinomainen esimerkki siitä, miten henkilökuntaa arvostetaan perheyrityksessä. Omistaja pysyköön lestissään Ensto Oy:n toimitusjohtaja Seppo Martikainen on työskennellyt 15 vuotta perheyrityksessä. Ulkopuolisena toimitusjohtajana Seppo esitti 5 teesiä, joiden hän toivoisi toteutuvan, jotta omistajan ja ulkopuolisen toimitusjohtajan yhteistyö olisi hedelmällistä. Martikainen piti myös tärkeänä sitä, että omistajien ja toimitusjohtajan henkilökemioiden pitää toimia. Samantyyppisten ihmisten toimiminen keskenään ei vie liikaa energiaa. Martikaisen viimeinen teesi liittyi palkitsemiseen: Huippusuoritukset syntyvät vain, jos reiluusolettama on voimassa. Martikaisen mukaan selkään puukottamisen vaara ja se, että hyvistä suorituksista ei palkita oikeudenmukaisesti johtavat siihen, että huippusuorituksia ei enää saada. Ammattijohtajaksi henkilöjohtaja Enston hallituksen puheenjohtaja Marjo Raitavuo korosti puheenvuorossaan ensin tilanneanalyysin tekemistä: missä vaiheessa yritys on. Enstossa omistajat miettivät aluksi itsekseen mikä on minun elämäni strategia, mitä haluan yrityksestä ja millaisesta liiketoiminnasta olen kiinnostunut. Tämän jälkeen omistajat kävivät keskusteluja yhdessä. Tätä taustaa vasten lähdimme etsimään yritykselle toimitusjohtajaa ja päädyimme ulkopuoliseen toimitusjohtajaan, kertoi Marjo Enston tilanneanalyysista. Enston tapauksessa ulkopuoliselle toimitusjohtajalle asetettiin kriteereiksi henkilöjohtajuus ja kansainvälisyys ja alan tuntemus. Marjo oli Sepon kanssa samaa mieltä siitä, että perheen täytyy luoda selkeät pelisäännöt, jotta ulkopuolinen toimitusjohtaja voisi toimia perheyrityksessä. Helkama Veloxin toimitusjohtaja Jarkko Pohjonen kertoi hallituksen marraskuun alun päätöksestä, jonka mukaan jokaiselle tyttärelle laaditaan ohjelma, johon sisältyy perehdyttämistä sekä hallinnollisiin että operatiivisiin tehtäviin. Pohjonen näki perehdyttämisen koko henkilökunnan asiaksi. Hänen mielestään toimitusjohtajan roolina on toimia informaation jakajana henkilökunnalle, asiakkaille ja uusille omistajille. Informaation pitää olla selkeää ja yksinkertaista tietoa perusasioista. Sitä on jaettu virallisilla foorumeilla ja epävirallisesti. Uudet omistajat ovat olleet mukana erilaisissa yrityksen tapahtumissa, mm. suunnittelupalavereissa, kauppiasvierailuissa, henkilökuntatilaisuuksissa ja teollisuusyhdistyksen toiminnassa. Lisäksi uusilla omistajilla on ollut kahdenkeskisiä palavereita päälliköiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Perheyrityksessä omistajat läsnä Toimitusjohtaja Juhani Kangas, Lappset Group Oy tarkasteli esityksessään laajasti pörssiyhtiön ja perheyrityksen eroja. Hän on toiminut parisenkymmentä vuotta Sampo-konsernin ylimmän johdon jäsenenä, mikä antaa näkökulmaa kasvottoman yrityksen toimintaan. Lappsetista Juhanilla on kokemusta nelisen vuotta, ensin hallituksen jäsenenä ja sitten toimitusjohtajana. Juhani vertaili kokemuksiaan perheyrityksestä ja kasvottomasta yrityksestä ottaen näkökulmiksi julkisuuden, suhteen osakkeenomistajiin, johtamisen, voimavarojen, yhteiskunnallisen vastuun ja yrityskulttuurin. Perheyrityksessä julkisuus on markkinalahtöistä ja yrityksen oma valinta. Pörssiyhtiön on taas täytettävä lain sille asettamat vaatimukset. Perheyrityksessä omistajat ovat läsnä vaikuttaen ja sitoutuen päätökseentekoon laajemmin kuin pörssiyhtiössä ja heidän mielenkiintonsa on pitkän aikavälin tuloksissa. Organisaatio on perheyrityksissä matala ja nopeasti reagoiva. Toimivasta luottosuhteesta lisäarvoa Asianajaja Juhani Mäkinen Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:stä kertoi lakimiehen roolista perheyrityksen luottohenkilönä. Luottohenkilönä lakimies voi tuoda peliin asiantuntijuutensa ja omien kokemustensa kautta hankittua uutta näkökulmaa. Luottohenkilön on tärkeää pystyä ottamaan sekä omistajan että liiketoiminnan näkökulmat huomioon. Luottohenkilönä lakimies toimii omistajien, hallituksen ja toimivan johdon rajapinnassa. Tärkeitä seikkoja ovat riippumattomuus, pitkäjänteinen yhteistyö, sitoutuminen ja vastuu sekä hyvä henkilökemia. Luottohenkilönä lakimiehellä voi olla useita rooleja, esimerkiksi keskusteluskumppani, sparraaja, sovittelija, kriitikko ja tasapainottaja. Lakimieheltä vaadittavia ominaisuuksia ovat kyky analysoida sekä valmius ja kyky ottaa kantaa ja tarvittaessa kyky ja uskallus esittää myös yrityksen johdon näkemyksistä poikkeava kantansa. Lakimies toimii itsenäisenä ja riippumattomana asiantuntijana alueilla, jotka liittyvät olennaisesti omistukseen, yritysrakenteisiin ja liiketoimintaan. Erityisiä tilanteita, joissa lakimiesluottohenkilöä voidaan tarvita ovat sukupolvenvaihdokset, luopumiset, laajentuminen, investoinnit, rahoitus, realisoinnit, kumppanuudet, pääomamarkkinat ja johtoresurssit. Lakimiehen ammatillinen osaaminen on luonnollinen perusta luottosuhteelle, mutta on siinä vain osa kokonaisuutta. u Martikaisen ensimmäisenä teesinä oli Purjehtiminen ilman sovittua määränpäätä voi olla hauskaa, mutta ei vie perille. Hänen mielestään omistajan pitää viestiä johdolle, mihin suuntaan omistaja haluaa luotsata yritystä. Toinen teesi oli: Omistaja pysyköön lestissään. Omistajien on keskenään keskusteltava ja päätettävä, mikä on kunkin rooli omistajana, selitti Seppo toista teesiään. Aikaisemmin Enstossa roolit eivät välttämättä olleet selkeitä. Nyt vuoden verran Marjo Raitavuo on toiminut hallituksen puheenjohtajana ja hän tuo toimitusjohtajalle omistajien näkemykset. Kolmantena asiana Martikainen korosti työrauhaa. Omistajien on myös ymmärrettävä, että toimitusjohtaja ei voi aina olla omistajien käytettävissä. Tiettyinä päivinä toimitusjohtajan energia on varattu joukkojen johtamiseen. Operatiivisiin asioihin omistaja ei Martikaisen mukaan saa sekaantua. Johdolla tärkeä rooli sukupolvenvaihdoksessa Emoyhtiö laiva- ja viestintäkaapeliyritys Helkama Bica ja tytäryhtiö pyörätehdas Helkama Veloxin omistaja Jukka Helkama myi vuonna 1999 kolmelle tyttärelleen jokaiselle 20 % osuuden osakkeistaan. Tällä hetkellä toimitusjohtajien rooli tyttärien valmentajina on korostumassa yhä enemmän. Tyttärillä on vuoteen 2005 asti aikaa miettiä, mikä on heidän roolinsa Helkaman omistajina. Suurin ero voimavaroissa on se, että perheyrityksen on luotava omaa pääomaa tuloksen kautta. Perheyrityksen yrityskulttuuri näkee henkilöstön kanssaihmisinä eikä pelkästään voimavarana. Yritys huolehtii myös yksilöstä. Tärkeää Lappsetissa on juuri perheyrityskulttuurin jatkuvuuden turvaaminen. 4 A J A N K O H T A I S T A 5

4 Tämän vuoden perheyrityspäivälliset järjestettiin Ravintola Tervasaaren aitassa. Paikalle oli kokoontunut kuutisenkymmentä nuorta ja vähän vanhempaa perheyrittäjää. Ilta sujui rattoisasti Beaujolais Nouveaun ja jazz-musiikin parissa. Henkilökunnalle 10 % nettotuloksesta Berner Osakeyhtiön toimitusjohtaja George Berner puhui henkilöstöstä perheyrityksen voimavarana. Berner Osakeyhtiön arvot, työ rehellisyys ihminen, ovat pysyneet muuttumattomina yhtiön perustamisesta saakka. Bernerillä lähtökohtana on aina ollut kaikkien työntekijöiden pitäminen tasa-arvoisina yksilöinä asemastaan riippumatta. Näiden arvojen mukaisesti ainoana työntekijöitä erottavana tekijänä on pidetty sitä, että vastuullisemmasta työstä on maksettu enemmän. Yritys on ollut reippaasti aikaansa edellä tulospalkkiojärjestelmän käyttämisessä. Kaikki työntekijät ovat tulospalkkauksen piirissä. Jo Bernerin hallituksen kokouksen pöytäkirjasta vuodelta 1945 löytyy maininta päätöksestä jakaa kaikille työntekijöille palkkojen suhteessa 10 %:a yhtiön nettotuloksesta ennen veroja. Tämä voitto-osuusjärjestelmä koetaan tärkeänä työn motivointitekijänä, joka parantaa tuottavuutta ja edistää työrauhaa sekä kustannustietoutta. Järjestelmän myötä työntekijöiden vaihtuvuus vähenee ja henkilökunta ymmärtää yrityksen voiton merkityksen. Kiitos kaikille esiintyjille ja osallistujille! Teitte taas yhdestä seminaarista onnistuneen tapahtuman Liiton hallituksen muiksi jäseniksi valittiin: Johanna Lohivesi Atoy Oy Sole Molander Raute Oyj, hallituksen jäsen Jukka Paasikivi Oras Oy, johtaja (uusi) Martti Paloheimo Paloheimo Oy, hallituksen puheenjohtaja Timo Parmasuo Meconet Oy, hallituksen puheenjohtaja (uusi) Jarmo Pouttu Pouttu Oy, markkinointijohtaja Torkel Tallqvist Oy Hartwall Ab (uusi) Maarit Toivanen-Koivisto Onninen Oy, hallituksen puheenjohtaja Sole Molander, Martti Paloheimo, Johanna Lohivesi, Marjo Raitavuo, Jarmo Pouttu, Torkel Tallqvist, Timo Parmasuo Enston Marjo Raitavuosta Perheyritysten liiton uusi puheenjohtaja Perheyritysten liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin syyskokouksessa Ensto Oy:n hallituksen puheenjohtaja Marjo Raitavuo Porvoosta. Raitavuo on Perheyritysten liiton järjestyksessään neljäs puheenjohtaja, joka seuraa tehtävässä kolme vuotta toiminutta Klaus Sohlbergia. Liiton ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Peter Fazer ja hänen jälkeensä vuorineuvos Krister Ahlström. Raitavuolla on pitkäaikainen kokemus liitosta. Ensto Oy on yksi Perheyritysten liiton perustajajäsenistä ja Raitavuo on toiminut mm. liiton hallituksen jäsenenä vuosina Hallituksesta jäivät pois Helkaman Jukka Helkama, Machineryn Janne Timonen ja Gummeruksen Pekka Salojärvi. Pääsihteeri kiitti erovuoroisia kauniilla sanoilla ja Aarikan enkeleillä. Väistyvää puheenjohtajaa Klaus Sohlbergia pääsihteeri muisti lisäksi Turun Tuomiokirkon ovi-aiheisella grafiikka-teoksella. Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös uudet jäsenmaksut vuodelle Jäsenmaksukategorioita lisättiin kolmesta kuuteen siten, että maksu on aiempaan tapaan porrastettu suhteessa yrityksen liikevaihtoon. Aja B -kategorioihin kuuluvat saavat nimetä liittoon perinteiseen tapaan kolme yrityksen edustajaa, C ja D -kategorioiden jäsenyritykset neljä edustajaa, E-luokan yritykset viisi ja suurimman liikevaihdon F-kategorian yritykset kuusi henkilöä. Liiton sääntömääräisissä vuosikokouksissa kutakin jäsenyritystä voi kuitenkin jatkossakin edustaa äänivaltaisesti vain kolme henkilöä. Vuosikokouksen pöytäkirja, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2003 löytyvät liitton www-sivujen jäsensivuilta Olen kuitenkin huomannut, että Perheyritysten Uudelta puheenjohtajalta: Elääkö perheyrittäjä tehdäkseen työtä vai tekeekö hän työtä elääkseen? Yleisesti suomalaiseen perinteeseen kuuluu raataa niska limassa ja otsa hiessä. Työhön suhtaudutaan vakavuudella ja se on elämän suola ja sokeri. Työ on siis monelle vakava asia eikä siitä kovinkaan usein kuule puhuttavan joutavia. liiton tilaisuuksissa työstä puhutaan usein ja ilmassa on erityisen positiivista energiaa. Uskon, että aito kiinnostus työhön ja siihen liittyviin asioihin ilmenee keskuudessamme innostuneena puheensorinana ja runsaina kysymyksinä. Tätähän yhteiset tapaamisemme ovat olleetkin ja sitä perinnettä ei ole syytä muuttaa. Avoin ja runsas viestintä on sydäntäni lähellä. Olemme ottamassa nyt askelta kohti järjestäytyneempää Perheyritysten liittoa kuin aikaisemmin. Jotta tämä onnistuisi, se vaatii panostusta avoimeen vuoropuheluun. Toivonkin kaikilta liiton jäseniltä niin hyviä kuin huonojakin palautteita ja olen varma, että perheyrittäjät jos mitkä löytävät yhdessä puhumisen taidon. Ja kun me perheyrittäjät olemme heränneet, me emme nukahda vaan pyrimme kokoamaan ihmisiä yhteen, jotta me voimme puhua ja ajatella yhdessä. Eikö tällainen keskustelu ole kokemuksista ylevintä. Me nykyihmiset janoamme mielekkyyttä ja keinoja, joilla voimme löytää ne yhdessä. Emme välttämättä halua palata heimoelämään, mutta meillä on polttava halu elää arvokkaasti ja mielekkäästi. Kun löydämme keinot tähän, huokaamme hiljaa helpotuksesta. Olemme löytäneet tiemme. Jatkakaamme matkaamme sillä tiellä. Erittäin lämmintä perhejoulua ja yritteliästä uutta vuotta kaikille! Marjo 7

5 Valtiovarainministeri Sauli Niinistö liiton syyskokouksessa: Perheyrityksissä tahdonvoimaa Perheyritysten liiton syyskokous 22. marraskuuta keräsi runsaat sata henkeä Palaceen kuulemaan valtiovarainministeri Sauli Niinistöä ja linjaamaan liiton toimintaa vuodelle Vuoden vaihteessa väistyvä liiton puheenjohtaja Klaus Sohlberg avasi kokouksen muistellen kuluneita vuosia ja kiittäen hyvästä yhteistyöstä. Sauli Niinistön puheenvuoro vetosi kuulijoihin sekä nokkeluudella että analyyttisyydellä. Niinistö aloitti pohtimalla, mistä perheyrittämisessä oikeastaan on kyse. Hän luonnehti perheyrittämistä asian omaksi ottamiseksi ja elämiseksi jonkin projektin kanssa. Keskeisimpänä teemana hän mainitsi omistamisen ja pohti eroaako perheyrityksen omistaminen esimerkiksi valtion omistamisesta. Hieman sarkastisesti hän totesi mm. valtionyhtiöiden omistamisen puhuttavan kovasti etenkin niitä tahoja, jotka eivät ole aiemmin olleet oikein sinut omistamisen kanssa. Niinistö totesi myös, että perheyrityksissä ei ole Enrontyyppisiä tapauksia, eikä yliampuvia johdon optiojärjestelmiä. Omistaminen on perheyrityksissä hänen näkemyksensä mukaan staattinen asia, joka ei parane sillä, että se saadaan näyttämään paremmalta kuin todellisuudessa on. Perheyritykset tärkeitä kansantalouden ja sisäisen hengen ja voiman kannalta Omistamisen ohella Niinistö korosti jatkuvuutta. Hän puhui onnistumisen riskistä ja siitä, miten tahdonvoiman jatkuminen on äärimmäisen tärkeä asia myös kansantaloudessa. Onko onnistujalla halua jatkaa onnistumista? Riittääkö tahdonvoima vai tyydytäänkö tiettyyn tasoon? Perheyritykset Niinistö näkee tahdonvoiman ylläpitäjinä, sillä perheyrityksillä on myös muita tavoitteita kuin voiton saaminen. Toisena tahdonvoiman ylläpitäjänä perheyrityksissä Niinistö mainitsi pitkän historian. Suomessa Niinistö näki riskin olevan nyt siinä, että ollaan ehkä tyytyneitä tähän tilanteeseen. Ominaispiirteistä valtiovarainministeri siirtyi pohtimaan, mitä politiikan avulla voidaan tehdä perheyritysten ja yleensä taloudellisen toiminnan eteen. Niinistö ei lähtenyt kehumaan puolueensa tai hallituksen ansioita, vaan totesi olevansa pohjimmiltaan sitä mieltä, että politiikan rooli on poissapysyjän rooli. Jarruja ei ole tarpeellista asettaa, vaan olennaista on poissapysymisen taito ja se, että poliittinen kenttä onnistuu viestittämään talouden toimijoille olosuhteiden raamit. Raamituksella Niinistö tarkoitti tulevaisuuden paalutusta suurten linjojen osalta. Keskeisinä asioina hän mainitsi kansantalouden vakauden (julkisen sektorin on toimittava niin, ettei se herätä kysymysmerkkejä) ja Euroopan integraation (vapaus ja varmuus lisääntyneet). Reilun pelin signaali Veropolitiikan suhteen valtiovarainministeri totesi nyt elettävän huonoa aikaa. Ei ole selkeää signaalia, vaan kaksi työryhmätason signaalia. Niinistö esittikin, että reilun pelin (fair play) -henki pitäisi saada nyt heti viestittyä. Työryhmien ehdotuksista Niinistö totesi, että mikään ei tule voimaan siten, ettei sitä voisi suunnitella ajoissa. Spekulaatioita ei hänen mukaansa pidä lähteä toteuttamaan. Sukupolvenvaihdoksesta valtiovarainministeri totesi, että asia ei sinänsä ollut mukana työryhmien työssä, mutta ilmassa on ajatuksia mahdollisista veron lykkäyskäytännöistä. Nyökkäilyä nähtiin salissa myös siinä vaiheessa, kun valtiovarainministeri arvosteli veroale-termiä. Veroalessa kun on Niinistön mukaan tosiasiassa kyse ottamisen vähentämisestä. Puheen päätteeksi Niinistölle esitettiin kysymyksiä ennen kaikkea yhtiöveron hyvistysjärjestelmään liittyen. Liiton neuvottelukunnan puheenjohtaja Magnus Bargum peräänkuulutti Niinistön itsensäkin mainitsemaa signaalia rauhoittamaan tilannetta. Koko kuulijakunnan oli varmasti helppo yhtyä valtiovarainministerin lopputoteamukseen Ei saisi olla niin, että pyörä keksitään uudelleen joka kymmenes vuosi. Toimintakalenteri 2003 tammikuu Johtajuus & yhteiskunta -ohjelman infotilaisuus, WTC, Helsinki, klo Pääsihteerikirje 1/2003 helmikuu maaliskuu Perheyrityslounas / aluetapaaminen * Viestintäpäivä Kansallinen perheyritystutkijatapaaminen Tampereella Jäsenlehti huhtikuu toukokuu Nuoren polven viikonloppu Naisverkoston tapaaminen Kevätkokous, seminaari ja päivällinen F.B.N. Next Generation Meeting Venetsiassa Pääsihteerikirje 2/2003 kesäkuu Jäsenlehti heinäkuu (kesäloma) elokuu syyskuu Nuoren polven rapuillallinen Perheyrityslounas / aluetapaaminen * F.B.N. 14th Annual World Conference, Lausanne Pääsihteerikirje 3/2003 lokakuu marraskuu joulukuu Perheyrityslounas / aluetapaaminen * Jäsenlehti Syyskokous, seminaari ja päivällinen 8 A J A N K O H T A I S T A Jäsenlehti * aluetapaamisia järjestetään ympäri Suomea useilla eri paikkakunnilla. Lisää liiton aluetoiminnan kehityksestä sivulla 11. Toimintakalenteria päivitetään liiton www-sivujen jäsensivuille.

6 Länsirannikon perheyritystapaaminen Raumalla Perheyritysten liiton ensimmäinen virallinen alueellinen perheyritystapaaminen järjestettiin Raumalla. Tilaisuuden primus motorina toimi liiton tiedotustyöryhmässä pitkään vaikuttanut Länsi-Suomi -konsernin toimitusjohtaja Heikki Marva. Marva on kolmannen polven perheyrittäjä ja nimetty nyt liiton aluevastaavaksi Satakunnan alueelle. Perheyritystapaamiseen kutsuttiin Rauman ja Porin talousalueiden perheyritysten omistajia ja puhujavieraiksi kaksi alueen kansanedustajaa (Kokoomuksen Anne Holmlund ja SDP:n Reijo Kallio) ja yksi kansanedustajaehdokas (Kokoomuksen Vesa Heino). Juhlahovissa järjestettyyn lounastilaisuuteen osallistui vajaat kaksikymmentä perheyritysten edustajaa, joista noin puolet olivat liiton jäsenyrityksistä ja puolet uusia kasvoja. Rauman tilaisuuden järjestelyistä vastannut Heikki Marva pitää tärkeänä, että alueellisen päivän ohjelma on hyvin valmisteltu ja alueellisesti kiinnostava. Perheyrittäjät tulivat innokkaasti mukaan ja palaute on ollut positiivista. Uusia tilaisuuksia kannattaa järjestää ehdottomasti. Erityistä huomiota pitää kiinnittää myös tilaisuuksien ilmapiiriin. Sen tulisi olla sellainen, että ujoinkin perheyrittäjä rohkaistuu puhumaan ja kertomaan omista perheyrittämiseen liittyvistä asioista, toteaa Marva. Kansanedustajat liiton näkemysten kannalla Lounastilaisuuden pääpaino oli ajankohtaisten verokysymysten käsittelyssä. Pääsihteeri Anders Blom esitteli kuulijoille liiton toimintaa ja kehitystä ja alusti sukupolvenvaihdokseen liittyvistä ongelmista ja haasteista. Kansanedustajien puheenvuorot herättivät kiinnostusta ja osin myös tyytyväistä hyminää. Äärimmäisen perheyritysmyönteisiä olivat kaikkien puheenvuorot puolekannasta riippumatta. Alueellista toimintaa tarvitaan Tilaisuuden päätteeksi tahtotila alueellisen toiminnan jatkamiseksi ja edelleen kehittämiseksi oli vahva. Osanottajat totesivat kaikkien tarvitsevan verkostoitumista myös alueellisella tasolla. Omat aluetilaisuudet ovat myös oiva tapa yhteydenpitoon eri sidosryhmien, kuten kaupungin, seutukuntayhteisöjen ja kansanedustajien kanssa. Aluetapaamisen yhteydessä myös liiton tiedotustyöryhmä vieraili Heikki Marvan vieraana Raumalla. Työryhmän ohjelmaan kuului normaalin työryhmäkokouksen lisäksi muun muassa vierailu Oras Oy:ssä ja opastettu kierros Vanhassa Raumassa. Hyvin onnistunut aluetapaaminen ja äärimmäisen mukavasti sujunut tiedotustyöryhmän vierailu ovat hyvä alku liiton uudelle aluetoiminnalle. Kansanedustajat vierailevat perheyrityksissä Osana edunvalvontahanketta liitto järjestetää tapaamisohjelman, jonka tarkoituksena on tutustuttaa kansanedustajat ja joukko kansanedustajaehdokkaita perheyrityksiin. Varsin monet kansanedustajat ja uudet ehdokkaat ovat osoittaneet kiinnostustaan vierailla perheyrityksissä. Tämän vuoden lopulla toteutuu toistakymmentä yritysvierailua ja tammikuullekin on jo sovittuna tapaamisia. Tapaamisten tarkoituksena on keskustelu ja henkilökohtainen vuoropuhelu, jotta päättäjät puoluekannasta riippumatta voivat tehdä perheyrityksiä koskevat päätöksensä faktoihin perustuen. Liiton jäsenyritykset eri vaalipiireissä ovat lähteneet aktiivisesti mukaan hankkeeseen ja saatu palaute on ollut erittäin myönteistä. Toimitusjohtaja Maria Axo paraislaisesta Axo:n leipomosta tapasi Varsinais-Suomen vaalipiirin kansanedustaja Marjukka Karttusen (kok) viime viikolla. Hyvä keskusteluyhteys syntyi ja perheyrittäjyyden ominaispiirteet tuli viestitetyksi kansanedustajalle, toteaa Maria Axo tyytyväisenä. Jos ette ole vielä ilmoittautuneet mukaan tapaamisohjelmaan, ja haluaisitte kuulla lisää aiheesta, niin ottakaa yhteyttä Anne-Mari Virolaiseen, puhelin , Alueellinen toiminta käynnistyy - Haluatko aluevastaavaksi? Perheyritysten liitto on aloittelemassa vuoden 2003 alussa alueellista toimintaa, jota varten etsimme aluevastaavia. Tarkoituksena on löytää eri puolelta Suomea kymmenisen aktiivista jäsentä aluevastaaviksi. Heidän tehtävänään on luoda ja organisoida alueellista toimintaa. He toimivat myös yhteydenpitäjinä paikallisten yritysten ja liiton välillä. Tarkoituksena on saada jäsenkunnan näkemykset entistä tehokkaammin liiton käytettäviksi. Tavoitteena paikallisen toiminnan herättäminen Alueellisen toiminnan tavoitteena on edistää paikallisten perheyrittäjien välistä kommunikointia. Tavoitteena on myös parantaa perheyritysten suhteita paikallisiin sidosryhmiin, mm. poliittisiin päättäjiin, elinkeinojärjestöihin sekä mediaan, ja näin saada perheyritysten ääni paremmin kuuluviin myös paikallisesti. Liiton alueellinen toiminta konkretisoituu vuoden aikana järjestettävissä muutamissa tapaamisissa, esim. lounastilaisuuksissa. Liitto tukee alueellista toimintaa, mm. avustamalla tilaisuuksien suunnitteluissa, järjestelyissä ja muissa käytännön asioissa. Jokainen aluevastaava tuo tietysti toimintaan oman persoonallisen leimansa. Mitä aluevastaavilta vaaditaan? Olet etsimämme henkilö, jos olet aidosti kiinnostunut perheyritysten asian edistämisestä ja haluat nostaa perheyritysten paikallista profiilia. Aluevastaavana toimiminen laajentaa kontaktiverkostoasi ja pääset toimimaan perheyritys-asioiden polttopisteessä. Ota yhteyttä Perheyritysten liittoon ja tule rakentamaan alueellisesta verkostosta toimiva osa liiton palveluja! Perheyritysten liitto ry kiittää Länsi-Suomi -konsernia ja sen toimitusjohtaja Heikki Marvaa tilaisuuksien järjestelyistä.

7 Aarikka Oy taikoo iloa puusta Aarikka niin sanana kuin tuotteenakin on monelle käsite. Vuonna 1954 perustetun Aarikka Oy:n toimialaan kuuluvat pääasiassa suomalaisesta puusta valmistetut lahja- ja käyttöesineet, koriste-esineet ja korut. Aarikassa on luova design ja markkinointitaito yhdistetty tuloksekkaasti. Yritys on kasvanut yhden naisen käsityöpajasta yritykseksi, jonka toiminta pohjautuu vahvasti puun jalostamiseen salonkikelpoiseksi. Toiminnastaan Aarikka Oy palkittiin vuonna 1984 yrittäjäpalkinnolla. Yli neljänkymmenen vuoden aikana Aarikasta on kehittynyt merkittävä yritys omalla alallaan, puun taitajana. Omaperäinen tuotesuunnittelu yhdessä korkealaatuisen tuotannon kanssa ovat rakentaneet johdonmukaista yrityskuvaa. Aarikka Oy on viime vuosina laajentanut ja voimistanut toimintaansa franchising-periaatteella toimiviin myymälöihin, joissa tuotteiden myynti perustuu myymälöiden yhtenäiseen ilmeeseen niin pakkausten kuin kalustuksenkin osalta. Aarikka-myymälöitä on 16, joista 10 omia ja loput franchising-periaatteella toimivia. Henkilöstöä on 72. Kaikki alkoi napista Aarikan tarina on yhtä aikaa arkinen ja hämmästyttävä kertomus sattumasta ja luovasta innostuksesta. Elettiin vuotta 1954 ja opiskelija Kaija Aarikka valmisteli lopputyötään Ateneumin tekstiililinjalle. Hänen valmistamaansa villakankaiseen kävelypukuun ei kuitenkaan löytynyt sopivia nappeja sen ajan valikoimista. Niinpä Kaija Aarikka osti puuta, suunnitteli ja teki itse puiset napit. Napit herättivät ihastusta kurssitovereissa ja opettajissa, jotka pyysivät Kaijaa suunnittelemaan heillekin nappeja. Opiskelijatoverinsa kanssa Kaija suunnitteli ja teki kokeita erilaisilla puulajeilla. Mieheltään Erkki Ruokoselta hän sai apua markkinointiin ja pian he perustivat Aarikka-Koru Ky:n ja ensimmäisen oman myymälän, nappikaupan. Napeista ei ollut pitkä matka koruihin. Puu alkoi elää ja saada uusia muotoja Kaija Aarikan ajatusten ja ideoiden myötä. Nappien jälkeen syntyivät jalopuukorut. Melko pian korujen puulaji vaihtui kotimaiseen koivuun. Ensimmäinen oma verstas oli nuoren parin kotona alivuokralaisasunnossa. Esikoisen synnyttyä perhe muutti isompaan asuntoon, jossa yrityksen toiminta jatkui autotallissa. Tuolloin syntyneet Aarikan värilliset puukorut olivat jotakin uutta. Uutta oli myös hopean yhdistäminen puukoruihin. Kaijan keittiökokeilujen tuloksena syntyi koivulle ja männylle värjäystekniikka, jonka tarkoin varjeltu resepti on käytössä Aarikassa edelleen. Kaija Aarikan omaperäinen tuotanto herätti huomiota suomalaisen taideteollisuuden piirissä ja mediassa jo varhaisessa vaiheessa. Tuotteet saivat näyttävää julkisuutta Milanon triennalessa ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä. Yritys laajeni pikkuhiljaa. Vuonna 1959 palkattiin ensimmäinen ulkopuolinen työntekijä. Mukana ajan hengessä Aarikan valttina on ollut herkkyys reagoida ympäröivän yhteiskunnan ja ihmisten tarpeisiin. Kuusikymmenluvulla suomalainen kaupunkikulttuuri muuttui rakennemuutoksen ja maaltapaon seurauksena, syntyi uusi kuluttajaryhmä uusine tarpeineen. Maaltamuuttaneiden kotiseudun kaipaus synnytti kynttilänjalkabuumin ja kynttilänjaloista muodostui Aarikan yksi tärkeimmistä tuoteryhmistä. Muutakin lahjatavaraa alkoi ilmestyä kokoelmiin. Ruotsiin siirtolaisina muuttaneet veivät kotimaan muotoilua mukanaan. Jo kuusikymmenluvulla Aarikka olikin tunnettu Ruotsissa. Ruotsi on edelleenkin Aarikan tärkeimpiä vientimaita Japanin ja Saksan ohella. Lelutuotanto alkoi nuorimman tyttären Meliinan synnyttyä Aarikan puulelut olivat ajan hengen mukaisia ja erityisen suosittuja luvuilla. Aarikka-lelut ovat saaneet vuosien varrella useita kansainvälisiä tunnustuspalkintoja leikkiominaisuuksiensa ja muotoilun vuoksi. Jo klassikon aseman saavuttanut Aarikan symboli, mäntyinen Pässi vuodelta 1973 täyttää 30 vuotta ensi vuonna luvulla tulivat myös joulukoristeet, joiden suosio yllätti. Varsinkin turistit ostavat paljon joulukoristeita kesät talvet. Tällä hetkellä jännätään kumpi voittaa joulutuotteiden suosiossa tänä vuonna, tonttu- vai enkeli-aihe, kertoo Pauliina Aarikka. Kolme sisarusta Sukupolvenvaihdos on Aarikassa toteutettu ja vastuu on siirtynyt pääasiassa toiselle sukupolvelle. Kaija Aarikka toimii edelleen yhtenä viidestä suunnittelijasta ja eläkkeellä oleva Erkki Ruokonen on taustatukena. Toimitusjohtaja Pekka Rissanen on perheen ulkopuolelta. Kolmesta tyttärestä esikoinen Sarianna Partanen vastaa hankintasihteerinä osien toimituksesta ja hankinnasta. Pauliina Aarikka on työskennellyt suunnittelijana Aarikassa vuodesta 1985 alkaen. Perheyrityksen omaleimaisuus ja kiinnostavuus valkeni hänelle ulkomaan opintojen aikana, jolloin työ perheyrityksessä alkoi kiinnostaa yhä enemmän. Maailmalla Aarikan tuotteet ovat olleet jo vuosikymmeniä mukana luomassa Suomi-kuvaa. Suurimmat vientimaat ovat Saksa, Japani, Pohjoismaat ja USA. Liikevaihto vuonna 2001 oli 5,1 miljoonaa euroa. Yhä tiuhempaan tahtiin alkoi Kaijan piirustuspöydältä ilmestyä suunnitelmia erilaisista käyttö-, koriste- ja lahjaesineistä, joiden materiaali oli useimmiten kotimainen mänty. Kaija Aarikan merkitys suomalaisen puuperinteen henkiinherättäjänä onkin ollut suuri. Sisarusparven nuorin, Meliina Ruokonen, on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja on tehnyt uransa perheyrityksen ulkopuolella, mutta osallistuu perheyritykseen tiiviisti hallituksen puheenjohtajan roolissa. Työkokemus perheyrityksen ulkopuolelta on hänen kokemuksensa mukaan tukenut perheyritystä antamalla uutta näkökulmaa yritykseen. Perheyritykseen on saanut tulla mukaan omista lähtökohdista käsin. Perheyrittäminen on tullut itsestään. Meidät on otettu mukaan pienestä pitäen ja kaikki olemme olleet kesätöissä tehtaalla tai jouluapulaisena liikkeissä. Koskaan ei ole kuitenkaan pakotettu mukaan, sanoo Meliina Ruokonen. u 12 Y R I T Y S E S I T T E L Y 13 PERHEYRITYS

8 Toisen polven haasteet Aarikan arvot; luonnonläheisyys, perinteiden kunnioitus ja kotimaisuus määrittyvät tuotteiden kautta, jotka ovat suomalaisista materiaaleista ja Suomessa tehtyjä. Niiden perimmäisenä tarkoituksena on ilon tuominen ihmisille, kiteyttää Pauliina Aarikka yrityksen arvot. Aarikan tuotteet teetetään mahdollisimman lähellä Helsinkiä alihankkijoilla, jotka ovat suurimmaksi osaksi yhden miehen verstaita. Nokiantien toimitiloihin Helsingin Vallilaan on keskitetty yrityksen suunnittelu, hallinto, markkinointi, varasto ja tehtaanmyymälä. Toimiva logistiikka on tärkeää pienten pajojen kanssa toimivalle yritykselle, jonka tuotteet valmistetaan vaihe kerrallaan eri alihankkijoilla. Kuluttajan vaatimukset muuttuvat jatkuvasti ja malliston uusiutuminen on suuri haaste nykypäivänä. Kun seitsemänkahdeksankymmenluvulla riitti yksi mallisto vuodessa, odottavat nykypäivän kuluttajat jatkuvasti uutta. Mallistoa uusitaankin usein, jokaisessa mallistossa on aina noin 20 % uutta ja loputkin tuotteista mahdollisesti eri värisenä kuin aikaisemmin. Tuotanto valmistaa myyntiin yli 600 (1000 jos eriväriset korut lasketaan eri tuotteiksi) erilaista tuotemallia vuosittain. Lahjatavaroissa halpatuontitavarat tuovat kilpailuhaastetta, koruissa taas muodin vaihtelut määräävät mitä kulloinkin menee kaupaksi. -Vaikka joskus on ollut kiusaus luopua jommasta kummasta tuoteryhmästä niin olemme huomanneet, että nämä kaksi päätuoteryhmäämme, korut ja lahjatavarat tukevat hyvin toisiaan, sillä niiden menekki kulkee sykleissä. Kun toisella menee huonosti niin toisen myynti vetää, sanoo Pauliina Aarikka. Anja Caspers Novametor Oy Hyvä strategia on enemmän kuin hyvä ajatteleminen Perheyritysten liiton jäsen Anja Caspers Novametor Oy:stä haastatteli professori John L. Wardia kirjasta Strategic Planning for Family Businesses. John, sinä ja Randel S. Carlock kirjoititte vuodelta 1987 olevan kirjasi Keeping the Family Business Healthy täysin uudelleen viime vuonna. Miksi tämä täydellinen siirtyminen strategiaaiheeseen? Randy vakuutti minut siitä, että maailma ja perheyritysten luonne olivat muuttuneet ratkaisevasti. Meillä molemmilla oli uusia ideoita, joita halusimme kehittää ja jotka halusimme tuoda esille. Mitä ymmärrät strategialla? Eikö ole jo tarpeeksi kirjoja olemassa strategiasta ja strateegisesta suunnittelusta? Strategia on yrityksiä (ja niiden omistajia) koskevien hyvien päätösten tekemistä. En usko, että on olemassa toista strategiakirjaa, joka saattaa yhteen strategian ja yrityksen omistajien toiveet ja arvot eikä varmasti perheyrityksille. Miksi kenenkään varsinkaan pienempien yritysten kannattaisi tehdä strategiasuunnitelmia tällaisina aikoina, jolloin tulevaisuus on täysin epävarma? Eikö se olisi ajanhukkaa, tai vaarallistakin, tehdä pitkäaikaisia strategiasuunnitelmia? Varsinkin pienillä yrityksillähän on kyky reagoida nopeasti niiden taloudellisessa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Useat ihmiset, jotka kehittävät strategioita, hiljentävät yrityksen vauhtia tai sitovat ne jäykkiin päätöksiin, joista pian tulee vanhentuneita. Varsinkin yrittäjät ja pienten yritysten omistajat uskovat usein näin. Heille se on kuitenkin vain tekosyy - tekosyy olla ottamatta muita yrityksen yleisen strategia-ajattelun prosessiin. Pääoma on harvoin menestyvien perheyritysten rajoite, varsinkaan niiden, joilla on hyvä strategia ja jotka ovat tuottavia. Harvat menestyvät yritykset tarvitsevat enemmän pääomaa, kuin mitä toiminta tuottaa. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa pääoma on rajoite tavallisesti jonkun perheenjäsenen ostaessa osakkeet yritys voi kasvaa hitaammin tai siirtää strategiansa vähemmän pääomaa tarvitsevaan toimintaan. Uskon, että useimmat perheyritykset tekisivät virheen, jos ne listautuisivat. Jos ne ovat pörssissä, niillä ei ole mitään niistä eduista, joita yksityisillä yrityksillä on, mutta useimmat julkisten yritysten haitat. Useimmat perheyritykset tulevat julkisiksi vääristä syistä, ja ne harvoin käyttävät julkisia markkinoita ensimmäisen osakeannin jälkeen. Luonnollisesti tästä on useita poikkeuksiakin. Kirjassanne te annatte perheyrityksille uuden apuvälineen. Voisitko kuvailla sitä tarkemmin? Tämä apuväline, The Parallel Planning Process (Rinnakkkainen suunnitteluprosessi), tarjoaa mahdollisuuden yhdistää strategisessa suunnittelussa perheen omistajaperspektiivin ja yrityksen johtamisperspektiivin. Se myös antaa suuntaviivat perheen suunnitteluun perheenä. Rinnakkainen suunnitteluprosessi on integroitu ja keskinäisesti riippuvainen prosessi, joka heijastaa sitä, mitä edistyneet perheyritysperheet jo tekevät tiedostamattaan. Se auttaa kaikkia perheenjäseniä tuntemaan roolinsa ja tietämään enemmän yrityksestä. Se auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään paremmin perheyrityksessä työskentelyn erityispiirteitä. Teillä on monta yksityiskohtaista lomaketta kirjassanne. Eikö ole kovin aikaaviepää täyttää niitä? Kenen tulisi tehdä se tämän päivän johdon vai vaikkapa seuraavan polven? Mitkä taulukot olvat ehdottoman tärkeitä? Mille yrityksille ne kaavakkeet ovat parhaiten sopivia (koko? omistusrakenne?)? Ja, kuinka usein pitäisi tämä suunnitteluprosessi lomakkeiden avulla toistaa? Mitä tapahtuu, jos kaikki perheenjäsenet eivät suostu tähän monimutkaiseen prosessiin, joko siksi, etteivät he pidä sitä tarpeellisena tai hyödyllisenä, tai yksinkertaisesti vain siksi, etteivät he ymmärrä sitä? Rinnakkainen suunnitteluprosessi on esitetty niin, että sitä voidaan käyttää monella tasolla. Niille, jotka ovat vähemmän innostuneita tai jotka muuten lannistuisivat, voivat ottaa esille vain olennaiset ja helpoiten lähestyttävät aiheet. Lopulta jokainen prosessin osa johtaa muihin osiin. Se on perheyritysten luonne, ainutlaatuinen luonne. Voisitko kertoa joistakin käytännön tapauksista, kuinka perheet ovat käyttäneet lomakkeita? Kauanko he tarvitsivat niiden täyttämiseen? Mitkä olivat tulokset? Koska kirja ilmestyi viime vuonna, me olemme kuulleet eri perheiltä ja eri neuvonantajilta, kuinka hyödyllinen prosessi oli heille. Jotkut sovelsivat mallia omaan tapaukseensa yhteisenä viikonloppuna. Toiset taas käyttivät siihen useita suunnittelutapaamisia monen kuukauden aikana. Jotkut tarttuivat vain yhteen osaan esimerkiksi varojen uudelleeninvestointi - analyysiin tai sitten Family Continuity Plan in osiin valaistakseen omaa tilannettaan. Kaikkein antoisinta on, että olemme kuulleet monilta perheiltä prosessin todella saattaneen heidät yhteen perheenä ja parantaneen tuntuvasti kommunikaatiota. Olet pitänyt jo ainakin kaksi strategiaseminaaria Milanossa. Käytitkö kirjan lomakkeita niissä? Olemme käyttäneet lomakeita monissa strategiaseminaareissa eri puolilla maalimaa. Meidän mielestämme ne antavat hyvät raamit kokouksille ja seminaareille. u H A A S T A T T E L U Aarikka Oy on ollut noin vuoden verran jäsenenä Perheyritysten liitossa ja ollut tyytyväinen liiton tarjoamaan seminaari- ja koulutustarjontaan. Parasta antia on ollut muihin perheyrittäjiin tutustuminen, ja se, että olemme huomanneet ettemme ole perheyrittäjinä yksin, toteaa Pauliina Aarikka. Uskon, että strateginen suunnittelu tai strateginen ajattelu ja strateginen johtaminen, niinkuin me esitämme kirjassamme saa yrityksen tiedostamaan muutokset, luo enemmän joustavuutta ja mahdollisuuksia, ennemmin kuin vähentää niitä ja, mikä on erityisen tärkeää, vahvistaa yrityksen kykyä läpiviedä sen, mitä se haluaa. Pitäisikö niiden kasvaa hitaammin, vai pitäisikö niiden velkaantua paljon? Mitä ajattelet perheyrityksistä pörssissä? Uskomme, että kaiken tyyppiset perheyritykset voivat hyötyä lomakkeista. Ne rakentuvat yrityksen ominaisuuteen perheyrityksenä, ei sen kokoon tai monimutkaisuuteen. Jotkut lomakkeet ovat ehkä erityisen arvokkaita seuraavalle polvelle, koska ne auttavat oppimaan ja ymmärtämään yritystä. Jos aikaa on vähän tai jos lomakkeet ovat epämukavia, liitteenä olevat lomakkeet voidaan tarvittaessa jättää pois. Jakamattomat voitot ja oma pääoma ovat ratkaisevia kasvun ja onnistumisen tekijöitä kaikissa yrityksissä, mutta Lomakkeiden todellinen arvo ei mielestämme ole jokaisen 14 Aarikka 40 -näyttelyn näyttelyopas Lähteet: molemmille tulee luonnollinen raja vastaan, varsinkin kysymyksen tarkka vastaus, vaan ne ajatusmallit, joita ne Taideteollisuusmuseossa perheyrityksissä. Miten ne voisivat ratkaista tämän ongelman? synnyttävät. Hyvä strategia on enemmän kuin hyvä ajattele- 15 minen ja hyvät kysymykset enemmän kuin tosiasiat ja muistilistat. Professori John L. Ward

9 Mitä kokemuksia olet saanut Italiassa? Uskotko, että ne voisivat olla samanlaisia muissa maissa? Voisitko kuvitella erilaisuuksia, jotka perustuvat verolakeihin tai muihin syihin? Strateginen ajattelu muuttuu erilaisissa laki- ja strategiaympäristöissä. Ne myös muuttuvat eri kulttuureissa olevien perheiden suhteen. Kirjan voima on siinä, että se nostaa olennaisia asioita esille ja kysyy avainkysymyksiä jokaisessa ympäristössä ja jokaisessa kulttuurissa. Vastaukset tietenkin muuttuvat, joskus huomattavastikin. Mikä on yrityksen hallituksen (Board of Management) osuus prosessista kuinka sen pitäisi olla koostunut ollakseen tarpeeksi tehokas? Me olemme kirjoittaneet kokonaisen kappaleen hallituksen osuudesta rinnakkaisessa suunnitteluprosessissa. Voidakseen olla selvästi arvokas lisä prosessissa, sen täytyy sisältää useampia riippumattomia ulkopuolisia johtajia. Ja näiden ulkopuolisten ja riippumattomien johtajien tulee todellakin välittää perheen eduista ja hyvinvoinnista. Jos riippumattomat johtajat eivät pidä perheyrityksistä tai ymmärrä niiden erikoispiirteitä, prosessi kyllä varmasti antaa sen ilmi. Mielestämme prosessi on suuresti auttanut riippumattomia johtajia ymmärtämään paremmin perheyrityksiä ja heidän erityistä rooliaan perheyrityksissä. Kirjassanne on testi siitä onko perhe vai yritys etusijalla. Onko kokemuksesi mukaan perheiden asettama etusija ajan kuluessa pysyvä, vai onko siinä nähtävissä joku yleinen kehitysmalli? Mielestäni perheen tai yrityksen etusija muuttuu ja sen pitäisikin muuttua ajan myötä, mutta useimmin vain sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Esimerkiksi perustajasukupolven yrityksen etusijalle asettava asenne usein muuttuu enemmän perheen etusijalle asettavaksi sisarussukopolvessa. Mutta etusija-orientoitumisessa on perheen kulttuuri voimakkaampi tekijä kuin aika. Esimerkiksi Pohjois-Euroopan ja Lähi-Idän sekä Latinalaisen Amerikan välillä on suuria yleisiä erilaisuuksia. Mikä olisi Sinun strategia-neuvosi suomalaisille perheyrityksille? Lisätietoja ja ilmoittautumiset: AidAF Francesca Brunelli Via Bigli, 15/A - I Milano puh: tai faksi: s-posti: HUOM! Mikäli kiinnostut tapahtumasta ja päätät ilmoittautua mukaan, niin kerrothan asiasta myös Jäsenpalveluun ( ), jotta tiedämme millainen delegaatio Suomesta tilaisuuteen on menossa. FBN:n Nuoren Polven verkostoitumistapaaminen Venetsiassa Alustava ohjelma Perjantai Majoittuminen 20:00 Tervetuliaismaljat, San Clemente Palace Hotel 21:30 Siirtyminen veneellä San Marcon aukiolle (jatko-ohjelma vielä avoinna) Lauantai :00 Young Generation and the Next Challenges, San Clemente Palace Avaus: Alberto Falck, puheenvuorot: John L. Ward, Alfredo Ambrosetti 13:00 Lounas 15:00 18:30 Kiertoajelu Family Business Networkin Italian organisaatio AIdAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari) ja espanjalainen chapter kutsuvat nuoren polven perheyrittäjiä verkostoitumistapaamisen Venetsiaan Tapaamisen tarkoituksena on tarjota tilaisuus keskustella eurooppalaisia nuoren polven perheyrittäjiä koskevista yhteisistä asioista ja verkostoitua Venetsian unohtumattomissa maisemissa. AidAF:n puheenjohtajan Alberto Falckin perhe kutsuu lisäksi osallistujat illallalliselle ja tanssiaisiin, jotka pidetään lauantaina upeassa Palazzo Giustiani Recanatissa. Tapaaminen ja pävälliset ovat osallistujille maksuttomia lukuunottamatta majoittumiskuluja ja matkoja. 21:00 Päivälliset ja tanssiaiset, Palazzo Giustiani Recanati Neuvoni perustuu kovin suppeaan kokemukseen ja käsitykseen Suomesta. Jos Suomi on jokseenkin samanlainen kuin muut Pohjois-Euroopan maat, joita tunnen paremmin, suosittelisin enemmän kiinnostusta jakaa perheyrityksen innostus ja mahdollisuudet seuraavan sukupolven kanssa ja vähemmän toiveita pörssilistaantumisesta. Tiesitkö että: F.B.N. on perustanut kansainvälisen Next Generation Working Groupin 16 kehittämään verkoston Nuoren polven toimintaa ja etsimään uusia muotoja maailmanlaajuiselle toiminnalle. Lisää asiasta jatkossa PERHEYRITYS Perheyritysten liiton Nuoren polven työryhmä kaipaa kipeästi uutta verta. Mikäli täytät seuraajasukupolven laveat tunnusmerkit, eli olet kiinnostunut tapaamaan muita nuoren polven edustajia, verkostoitumaan ja vaihtamaan ajatuksia, niin liity joukkoon iloiseen ottamalla yhteyttä Jäsenpalveluun (09) tai

10 Nimi: Jean Karavokyros Titteli: Toimitusjohtaja Syntynyt: 1973 Perhesuhteet: Avoliitossa Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti 3. sukupolvi U U S I S U K U P O L V I Yrityksen nimi: Oy Halva Ab Perustettu: 1931 Toimipaikka: Helsinki Toimiala: Makeisten valmistus ja maahantuonti Liikevaihto: 11 milj. euroa Henkilöstö: 90 Päämyyntialueet: Pohjoismaat, Jean Karavokyroksen makea ja vaativa haaste Oy Halva Ab on keskisuuri suomalainen perheyritys. Yrityksen perusti Suomeen muuttanut kreikkalainen Jean Karavokyros vuonna Jean tuli 20-luvulla veljensä kanssa etsimään töitä Suomesta, koska täällä heillä oli ennestään tuttuja. Yrityksen ensimmäinen sijaintipaikka oli Meritullinkatu Kruunuhaassa, Helsingissä. Yritys muutti Helsingin vanhimpaan kivitaloon, Sederholmin taloon Aleksanterinkadulle 40-luvun alussa. Sieltä yhtiö muutti nykyiseen sijaintipaikkaansa Pitäjänmäelle 50-luvun alkupuolella. Jean on tuttu näky tehtaalla. Tässä hän on isänsä kanssa salmiakkilaatikoiden keskellä. Salmiakki onkin hänen lempikarkkinsa. Lakimiehestä toimitusjohtajaksi Yrityksen toimitusjohtajana on tämän vuoden helmikuusta lähtien toiminut 29-vuotias Jean Karavokyros, joka seuraa toimitusjohtajana isäänsä Fokionia ja isoisän veljeä Jeania. Halva yrityksenä on hänelle tullut tutuksi jo lapsuusvuosista lähtien. Isä toi kotiin karkkeja maisteltaviksi ja uutuuksia kommentoitaviksi. Halva on aina kuulunut elämääni. Olen ollut monet koulu- ja opiskeluaikojen kesät Halvalla töissä. Olen kokeillut pakkaamista ja tuotantoa, toiminut varastomiehenä ja konttorihommissa. Tunnen talon läpikotaisin. Sukulaisista vain serkku on Halvalla töissä. Jeanin pikkuveljeä kiinnostaa media-ala, joten hän ei todennäköisesti tule osallistumaan perheyrityksen jokapäiväiseen toimintaan. Sukupolvenvaihdos Halvassa on vielä omistuksen suhteen kesken. Omistuksessa ei vielä ole tapahtunut sukupolvenvaihdosta ja päätösvalta on Jeanin isällä. Suunnitelmia on laadittu tänä vuonna, mutta mitään päätöksiä ei vielä ole tehty. Juristin koulutuksen hankkinut Jean toimi Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n lakimiehenä neljä vuotta ennen siirtymistään töihin perheyritykseen. Halusin tehdä koulutustani vastaavia töitä eli toimia juristina. Aikani asianajotoimistossa oli antoisaa. Näistä vuosista takkiin tarttui analyyttisyyttä, kokonaisuuden hallintaa ja kykyä erottaa olennaiset asiat. Yritysmaailma strategioineen tuli tutuksi ja antoi paljon eväitä nykyiseen toimeeni. Näytön paikka Jean on nyt ollut Halvalla töissä kolme vuotta. Hän kypsytteli rauhassa päätöstään siirtyä perheyritykseen töihin. Nuorena minua kiinnosti, miten makeisbusiness toimii, mutta minulle ei ole alusta asti ollut selvää, että tulen jatkamaan perheyritystämme. Sain miettiä tilannetta rauhassa ja pikku hiljaa kypsyi päätös siirtyä Halvaan töihin. Perheen puolelta ei ole tullut mitään paineita jatkamisen suhteen. Pikemminkin päinvastoin minua rohkaistiin menemään muualle ja näkemään muitakin maailmoja. Itsellenikin olisi ollut mahdoton ajatus tulla tänne suoraan. Jean päätöstä vauhditti isän eläkeiän lähestyminen. Kaikille oli myös selvää, että sukupolvenvaihdos ei voi tapahtua yhdessä päivässä. Minulle oli kuitenkin tärkeää, että Halva säilyy perheyrityksenä ja siksi otin haasteen vastaan. Enkä ole katunut päätöstäni kertaakaan. Jeanin tullessa toimitusjohtajaksi hänen isänsä Fokion siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi. Suunnitelmissa oli, että isä olisi tukenut Jeania yrityksen johdossa vielä vähän aikaa, mutta suunnitelmat eivät aina toteudu. Isäni on valitettavasti sairastunut ja yhteinen aikamme jäi pariin vuoteen. On tullut hetkiä, jolloin olen kaivannut isääni tukijaksi. Toimitusjohtajuuden hyvistä ja huonoista puolista Jean toteaa: Asianajotoimistossa työskentely oli pitkälti tiimityötä. Toimitusjohtajuus sitä vastoin on välillä yksinäistä, mutta toisaalta on mahdollisuus kehittää ja päättää itse asioista. Olen mielestäni pärjännyt ainakin tähän asti hyvin. Tukea tehtäväänsä Jean on saanut myös henkilöstöltään, joka on ottanut hänet hyvin vastaan ja luottaa häneen. Henkilöstö on hyväksynyt minut hyvin ja olen päässyt hyvin sisälle yrityksen toimintaan. Pitkien työsuhteiden vuoksi monet tuntevat minut jo pikkupojasta asti. Halvan tärkeimmät arvot ovat henkilöstön hyvinvointi, tuotteiden laatu ja asiakkaiden toiveiden täyttäminen. Nämä arvot olen vahvasti sisäistänyt isältäni. Halvassa ei ole edes vaikeina aikoina koskaan irtisanottu ketään taloudellisin perustein. Kerralla oikein! Ihmisenä Jean kuvailee olevansa positiivinen, avoin, oikeudenmukainen ja tarvittaessa vaativakin. Hänen mottonsa kuuluu: Kerralla oikein! Tällä elämänasenteella Halvan tulevaisuus perheyrityksenä on varmasti turvattu. Työn vastapainoksi Jean latautuu ja rentoutuu urheilun parissa. Hänen lajeihinsa kuuluvat mm. laskettelu, squash ja sulkapallo. Musiikin kuuntelu on myös tärkeä osa hänen vapaa-aikaansa. Liiton antina sosiaalinen verkosto Perheyritysten liiton jäsenenä Halva on ollut jo muutamia vuosia. Jean on aktiivisesti osallistunut liiton tapahtumiin. Aluksi hän ei tuntenut ketään liitosta, mutta omalla aloitteellisuudellaan hän on löytänyt uusia tuttavuuksia. Sosiaalinen kanssakäyminen on minulle ollut tärkeintä toiminnassa. Olen tavannut liiton erilaisissa tilaisuuksissa samanhenkisiä ja samassa tilanteessa olevia ihmisiä ja päässyt keskustelemaan asioista, joista ei muiden kanssa voi keskustella. Yrityksen ensimmäinen tuote oli maailman ensimmäiseksi Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka makeiseksi kutsuttu, perinteinen kreikkalainen makeinen - halva. Halvan tuotannon lisäksi yritys harjoitti myös marjatuotteiden tukkukauppaa. Yritys laajensi 50-luvulta alkaen 18 tuotevalikoimaansa irtomakeisiin, pussimakeisiin, lakritsiin Nuoren polven toiminta on Jeanin mielestä tärkeää saada ja marmeladiin. Ala oli tuolloin hyvin käsityövaltaista. viriämään, koska nuoressa polvessahan on perheyritysten 19 Tänään halva on enää marginaalituote ja tuotanto on tulevaisuus. Myös edunvalvonnan pitää aina kuulua liiton pitkälle koneistettu. tehtäviin, jotta perheyritysten omistajien ääni tulee kuulluksi.

JÄSENLEHTI PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK, FINLAND. Uutta ja raikasta ajattelua 2

JÄSENLEHTI PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK, FINLAND. Uutta ja raikasta ajattelua 2 JÄSENLEHTI 4 2001 Uutta ja raikasta ajattelua 2 Pääkirjoitus Perheyritysten omistusjärjestelyt puhuttivat lokakuun seminaarissa 4 Pääministeri Paavo Lipponen liiton syyskokouksessa 6 Perheyritysten liiton

Lisätiedot

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Perheyritysten liitolle strategia 2004-2007 2

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Perheyritysten liitolle strategia 2004-2007 2 Perheyritysten liitolle strategia 2004-2007 2 PÄÄKIRJOITUS Suomi tarvitsee vastuullista omistajuutta 3 Perheyritysten liitossa muodostetaan perheyritysten tahtotila 6 Uudet hallituksen jäsenet 2004 7 AJANKOHTAISTA

Lisätiedot

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK, FINLAND

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK, FINLAND JÄSENLEHTI 2 2001 Uudet nettisivut avataan kesäkuussa 2 Pääkirjoitus FBN Maailmankokous Helsingissä 2002 11 Tulevia tapahtumia Kevätkokous ja seminaari Jyväskylässä 3 Ajankohtaista Ahlstrom: Suomen suurin

Lisätiedot

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Maarit Toivanen-Koivisto: Henkilökohtaista tilitystä 2

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Maarit Toivanen-Koivisto: Henkilökohtaista tilitystä 2 Maarit Toivanen-Koivisto: Henkilökohtaista tilitystä 2 PÄÄKIRJOITUS 14. FBN Maailmankonferenssi järjestettiin Lausannessa - Uusimmat ideat ja käytännöt perheyritysten johtamisesta 3 - Next Generationille

Lisätiedot

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2

PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK FINLAND. Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2 Liitto ehdottaa hallitukselle suomalaista omistaja-yhteistyötä 2 Pääkirjoitus Perheyrittäjät koolla Oulussa 3 Ajankohtaista Yritysverouudistus puhuttaa 5 Edunvalvonta 50 vuotiaassa Sähkö Arossa perinteenä

Lisätiedot

JÄSENLEHTI PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK, FINLAND. Tulevaisuus on käsissämme 2

JÄSENLEHTI PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK, FINLAND. Tulevaisuus on käsissämme 2 JÄSENLEHTI 2 2002 Tulevaisuus on käsissämme 2 Pääkirjoitus Veropäivässä pohdittiin verotuksen suuntaa tulevaisuudessa 3 Hyvät hallituskäytännöt -kurssilta eväitä hallitustyöskentelyyn 4 Kevätkokouksessa

Lisätiedot

JÄSENLEHTI PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK, FINLAND. Klaus Sohlberg: Maailmankokous tulee - Oletko valmis? 2

JÄSENLEHTI PERHEYRITYSTEN LIITTO RY THE FAMILY BUSINESS NETWORK, FINLAND. Klaus Sohlberg: Maailmankokous tulee - Oletko valmis? 2 JÄSENLEHTI 1 2002 Klaus Sohlberg: Maailmankokous tulee - Oletko valmis? 2 Pääkirjoitus Ensimmäinen kansallinen perheyritystutkijatapaaminen kokosi tutkijoita Haikkoon 15.-16.3.2002 3 Ajankohtaista Perheyritysten

Lisätiedot

perheyrit ys 2/2013 Perheyritysten liitto ry

perheyrit ys 2/2013 Perheyritysten liitto ry perheyrit ys 2/2013 Perheyritysten liitto ry Maarit Toivanen-Koivisto: Perheyritykset ovat kunnon yrityskansalaisia SIVU 32 Vuoden Perheyritys on Woikoski Oy SIVU 10 Verouudistus ja keinulautamalli SIVU

Lisätiedot

perheyrit ys 1/2013 Perheyritysten liitto ry

perheyrit ys 1/2013 Perheyritysten liitto ry perheyrit ys 1/2013 Perheyritysten liitto ry Hankenin uusi tutkimuskeskus keskittyy perheyrityksiin SIVU 44 Talviakatemiassa perehdytään jatkuvuuteen SIVU 12 Berner Oy sai työelämäpalkinnon SIVU 30 1 Perheyritys

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin VAIHTOASKEL-hanke onnistumisia omistajanvaihdoksiin 1.1.2013 31.12.2015 Tässä julkaisussa esitellään valtakunnallisen

Lisätiedot

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8

Lisää tilaa strategiatyölle. Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 2 / 2014 Amer Sportsin CFO Jussi Siitonen: Strategia vie, numerot seuraavat 8 Verkkokauppa.comin Samuli Seppälä: Haasteena kasvun hallinta 12 Sanoman Kim Ignatius: Kaikki

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen

EVLI. Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen. Joustavuutta. Tunnista. Sijoitus. yritysrahoitukseen. asiakkaan tarpeet. parempaan huomiseen EVLI EVLI PANKIN ASIAKASLEHTI 2/2011 MCI Joustavuutta yritysrahoitukseen Tunnista asiakkaan tarpeet Sijoitus parempaan huomiseen Ennakoivaa suunnittelua kauas tulevaisuuteen 50 ISlanti karua kauneutta

Lisätiedot

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä

Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Olemme sijoitusyhtiö, joka luo menestystarinoita omistamalla ja kehittämällä suomalaisia pk-yrityksiä Vuosikertomus 2011 Panostaja on suomalainen, vakavarainen, yrittäjyyteen perustuva sijoitusyhtiö, joka

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN KANNATTAA

OSALLISTUMINEN KANNATTAA ISMAgazine NRO 1 / 2010 VISMAN ASIAKASLEHTI Sir Richard Branson sanoo yritysjohtajille OSALLISTUMINEN KANNATTAA Tinan keittiön resepti yrittäjyyteen Finlandia-talo valitsi kumppaniksi Visman Tulevaisuuden

Lisätiedot

Ihmisen kannalta maapallo on

Ihmisen kannalta maapallo on Pääkirjoitus Ihmisen kannalta maapallo on vajaan sukupolven aikana kutistunut valtavasti. Käytössämme ovat internet, internet-puhelut, sähköpostit ja valtavat tietopankit kaikkialla ja lähes ilmaiseksi.

Lisätiedot

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 2/2012 REKRYTOI TEHOKKAASTI s. 7 s.11 Uusille urille USV ERILAISET TYÖT, ERILAISET TEKIJÄT s.21 PSYKOLOGINEN HENKILÖARVIOINTI s.6 HILJAINEN TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN s.25 EILAKAISLAN

Lisätiedot

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö

5. 2013. Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen. Teema: henkilöstö 5. 2013 Työnohjaus Työhyvinvointi Teatteri ja työelämän kehittäminen Teema: henkilöstö Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Työelämässä on huomioitava myös nuoret 6 Työnohjaaja auttaa työyhteisiöä

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen haluaa kaupungin ja seurakunnan hyvän yhteistyön jatkuvan

Anna-Kaisa Ikonen haluaa kaupungin ja seurakunnan hyvän yhteistyön jatkuvan 3 2012 Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön ajankohtaislehti Tampereella Anna-Kaisa Ikonen haluaa kaupungin ja seurakunnan hyvän yhteistyön jatkuvan Yrittäjät tärkeä lenkki yhteiskunnan rakentajina sisältö

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot

Haarahypyistä kaikki alkoi. HYVÄ KUMPPANUUS TUOTTAA TULOSTA s. 8. PANOSTUS TYÖHYVINVOINTIIN NOSTI ELÄKEIKÄÄ s. 16

Haarahypyistä kaikki alkoi. HYVÄ KUMPPANUUS TUOTTAA TULOSTA s. 8. PANOSTUS TYÖHYVINVOINTIIN NOSTI ELÄKEIKÄÄ s. 16 LEHTI ASIAKKAILLE JA SIDOSRYHMILLE 2 2014 HYVÄ KUMPPANUUS TUOTTAA TULOSTA s. 8 PANOSTUS TYÖHYVINVOINTIIN NOSTI ELÄKEIKÄÄ s. 16 KEIKKAMYYJÄN AUTTAVA PUHELIN PÄIVYSTÄÄ s. 24 STARTUP-YRITTÄJÄT IDA MÄNTY JA

Lisätiedot

Mari Kiviniemi: Suomalainen julkishallinto kestää vertailun. Jaakko ryhäsen kotona on kaikki. palkesta. TULOSSA HAUS-jcg!

Mari Kiviniemi: Suomalainen julkishallinto kestää vertailun. Jaakko ryhäsen kotona on kaikki. palkesta. TULOSSA HAUS-jcg! SANASITTIÄINEN s.2 virkamiehet ulkomailla s.8 hrd-osaaja s.10 HAUS KEHITTÄMISKESKUS OY:n ASIAKASLEHTI 3 Jaakko ryhäsen kotona on kaikki ammatillista osaamista joensuun palkesta Mari Kiviniemi: Suomalainen

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

MISTÄ MINULLE HOITAJAT?

MISTÄ MINULLE HOITAJAT? KOLUMNISTI AKI RIIHILAHTI: MITÄ JOS OTAT ITSELLESI LESI AIKAA? 31 TIIMITYÖ JA VIESTINTÄ OVAT ZENITELIN TYÖHYVINVOINNIN KIVIJALAT. 20 SAKU TUOMINEN: TUKEA YRITYKSILLE ILLE JOTKA HALUAVAT KASVAA JA TYÖLLISTÄÄ

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos

Yhdistyskompassi. Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Malin Ström. Kolmas uudistettu painos Yhdistyskompassi Malin Ström Finlandssvenska organisationsutvecklare Svenska studiecentralen (Ruotsinkielinen opintokeskus) Kolmas uudistettu painos - 1 - ISBN 951-97713-7-9 Paino: Keab-Paper, Vaasa 2003-2

Lisätiedot