Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 5/ EHYT ry kohta vuoden iässä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 5/2012 04.12.2012. EHYT ry kohta vuoden iässä"

Transkriptio

1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 5/ EHYT ry kohta vuoden iässä

2 MYÖTÄOTE / SISÄLLYS Tässä tiedotteessa: 3 Toiminnanjohtajalta 5 Järjestötoiminnan kuulumisia 6 Ehkäisevän päihdetyön viikko on ohi - työ jatkuu 7 EHYT ry:n toimintatuen hakeminen vuonna OK-Opintokeskuksen vuoden 2013 koulutukset Pohjoismaiden neuvostolta päihdepoliittinen ohjelma - EHYT ry tukee 9 Ryhmäviestintä onnistuu helposti tekstiviestillä 10 Mun elämä yhteiskunnan keskellä Päihdeneuvontapalvelu 11 Nuoret eivät luota kannabisasioissa valistajiin ja vanhempiin EPT:n materiaalitietokanta 12 Jos päihteet houkuttavat nuorta 15 Tipaton tammikuu EHYT ry osallistui pääkaupunkiseudun vapaaehtoistoiminnan messuille (kansi). RAY:n hallituksen puheenjohtaja Hannes Manninen avasi messut (yllä). MENU-messut käynnistivät vapaaehtoistoiminnan viikon. Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf Myötäote - Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote Päätoimittaja: Jiri Sironen p Työryhmä: Heta Välimäki, Mikko Vainio, Johanna Suihko, Sari Aalto-Matturi, Kalervo Koivisto, Teija Strand, Kiti Poikonen, Marjut Helin ja Leena Sipinen Julkaisija: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimitus: Myötäote / Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elimäenkatu Helsinki p Ulkoasun suunnittelu: David Lugasi ja Kalervo Koivisto Taitto: Kalervo Koivisto Kuvat: Maarit Nyqvist, Simo Miettinen Jiri Sironen, Harri Jukkala Osoitteenmuutokset: Simo Miettinen p

3 MYÖTÄOTE / PÄÄKIRJOITUS EHYT ry kohta vuoden iässä E HYT ry:n ensimmäinen toimintavuosi on lopuillaan. Vuoden aikana on rakennettu uutta vahvaa ja vaikutusvaltaista järjestöä ehkäisemään päihdehaittoja ja edistämään sitä kautta terveyttä ja hyvinvointia. Alkuvuoden aikana on tärkeää arvioida kuinka hyvin EHYT ry:lle asetetut tavoitteet ovat täyttyneet ja mihin suuntaan järjestöä on syytä kehittää. Organisaatiotarkastelu on jo käynnissä - tarkoituksena on arvioida, onko järjestöä perustettaessa rakennettuun organisaatioon tarpeen tehdä tarkennuksia. Alustavan kartoituksen perusteella pieniä muutoksia lienee tulossa mutta mihinkään laajamittaisempaan organisaatiomylläykseen ei olisi tarvetta. Aluekeskuspohdinta tosin on vielä niin alkusuoralla, että sen osalta monenlaisia toteutus- ja organisointitapoja varmasti tullaan miettimään. Organisaatiotarkastelu liittyy nimenomaan toimiston organisointiin. Luottamushallinnon rakenteisiin tai jäsenyhdistyksiin tämä tarkastelu ei ulotu. EHYT ry vähitellen harjakorkeudessa EHYT ry:n strategiatyötä on käynnistetty syksyn aikana. Tavoitteena on saada strategiatyö päätökseen ensi vuoden aikana siten, että jäsenyhdistykset voisivat keväällä 2014 sen pohjalta linjata järjestön toimintaa tuleville vuosille. Jäsenyhdistyksiä on valmisteluprosessissa tarkoitus kuulla kevään ja syksyn aikana. Rinnan strategiatyön aikana on tarkoitus dokumentoida ja arvioida läpikäyty fuusioprosessi tukemaan jatkokehitystyötä ja avuksi myös muille järjestöille, jotka vasta pohtivat fuusion mahdollisuutta. RAY:n juuri ennen joulua julkistuva avustusehdotus on erityisen merkitsevä järjestön tulevien vuosien toiminnan kannalta. EHYT ry:n rakentaminen on tämän ensimmäisen vuoden aikana edennyt jotakuinkin harjakorkeuteen, EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi toteaa, että EHYT ry:n strategiatyön tavoitteena on, että jäsenyhdistykset voisivat keväällä 2014 sen pohjalta linjata järjestön toimintaa tuleville vuosille EHYT ry:n strategiatyö on käynnistetty ja tavoitteena on saada se valmiiksi 2013, jotta jäsenyhdistykset voisivat keväällä 2014 sen pohjalta linjata järjestön toimintaa tuleville vuosille. mutta työtä on vielä jäljellä ennen kuin nähdään, minkälainen järjestö EHYT ry:stä lopulta muotoutuu. Tulevien vuosien rahoituspäätökset vaikuttavat siihen paljon. Vielä tärkeämpää on toki se, mihin suuntaan hallinto ja jäsenyhdistykset haluavat järjestöä ensi vuoden strategiaprosessissa kehittää. Voidaan sanoa, että vasta marraskuun paikkeilla on järjestössä jollain tavoin päästy rakentamisvaiheesta "normaalirytmiin". Edelleen kolmen järjestön yhdistyminen vaatii kuitenkin jatkuvasti uusia linjauksia siitä, millä tavoin EHYT ry:ssä jokin asia hoidetaan. Enimmäkseen linjaukset ovat löytyneet melko helposti. Rakennusurakan ohella järjestö on kyennyt täyttämään sitoumuksena ja hoitamaan perustyönsä suunnitelmien mukaan. Uuden järjestön toiminnassa myös yhteiskuntavaikuttaminen on ollut vahvasti työlistalla. Alkoholimainonta edelleen ratkaisematta, isot lakihankkeet edessä Marraskuun lopussa järjestöt toimittivat sosiaali- ja terveysministeriölle yhteisen näkemyksensä siitä, minkälaisia asioita hallituskaudella tehtävässä alkoholilain kokonaisuudistuksessa tulisi huomioida. EHYT koordinoi järjestöjen yhteistä valmistelua ja määritteli myös samalla omat tavoitteensa alkoholilain ja raittiustyölain uudistamiseen. Jäsenyhdistyksiltä kerättiin verkkokyselyllä näkemyksiä tuohon valmisteluun. Kyselyn perusteella jäsenkunnalla on sangen yhdensuuntaiset ajatukset alkoholilainsäädännön uudistamisesta. Keskeisenä noissa tavoitteissa nousevat esille muiden muassa kuntien mahdollisuus päättää lakia tiukemmista rajoituksista esimerkiksi alkoholin nauttimiseen julkisella paikalla. Myös ruokakaupoissa myytävien alkoholijuomien alkoholiprosentin alentaminen olisi selkeä keino alkoholin kokonaiskulutuksen alentamiseen. Alkoholimainontaa koskevan valmistelun takkuileminen ei valitettavasti lu- 3

4 MYÖTÄOTE / PÄÄKIRJOITUS paa hyvää tuleville lainsäädäntöhankkeille. Huhut kertovat, että hanketta oltaisiin lakaisemassa maton alle. On täysin käsittämätöntä, jos valmistelu, jolla on näin laaja tuki yhteiskunnassa, tyrehtyy kansainvälisen alkoholiteollisuuden häikäilemättömään edunvalvontaan. Mikäli asiaa ei saada ratkaistua erikseen, on siihen ehdottomasti palattava alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Tämä puolestaan ei tee tuosta uudistustyöstä yhtään sen helpompaa. Alkoholilain uudistuksen rinnalla liikkeelle on lähdössä myös raittiustyölain uudistaminen. Jäsenkyselyssä nousi erityisesti tavoitteeksi ehkäisevän päihdetyön resurssien vahvistaminen ja vastuiden selkeyttäminen. Yhtenä tavoitteena voisi olla, että pienemmissäkin kunnissa olisi vähintään yksi ehkäisevän päihdetyön koordinaattori vastaamassa ehkäisevän päihdetyön kehittämisestä kunnassa. Suuremmissa kunnissa tätä varten tarvittaisiin erillinen yksikkö. Strategiatyö, lainsäädäntöön vaikuttaminen ja aluekeskustyö ovat kaikki asioita, jotka tulevat olemaan esillä EHYT ry:n ja sen jäsenjärjestöjen yhteistyössä myös ensi vuonna. Vähitellen on kuitenkin aika hetkeksi hengähtää ja antaa keskittää ajatukset joulurauhaan ja läheisiin. EHYT ry toivottaa jäsenyhdistyksilleen oikein rauhallista ja hyvää joulua! Lisätietoja: Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja p EHYT ry:n keskustoimisto siirtyi keväällä Helsingin Vallilaan Elimäenkadulle, jonne voitiin yhdistää aiemmin kolmessa erillisessä toimipisteessä olleet tehtävät. Toimiston tupaantuliaisia vietettiin noin sadan osallistujan voimin. Alkoholilain uudistuksen rinnalla liikkeelle on lähdössä myös raittiustyölain uudistaminen. Jäsenkyselyssä nousi erityisesti tavoitteeksi ehkäisevän päihdetyön resurssien vahvistaminen ja vastuiden selkeyttäminen. 4

5 MYÖTÄOTE / JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestötoiminnan kuulumisia EHYT ry:n ensimmäinen toimintavuosi lähenee loppuaan, mutta toiminnassa ei loppua näy. Päinvastoin, kun EHYT ry:n nyt toista kertaa koordinoima Tipaton tammikuu starttaa heti alkuvuodesta. Järjestötoiminnan kannalta vuodenvaihteen tärkeimpiä aktiviteetteja on tulevan vuoden toiminnan suunnittelu. Tässä Myötäotteessa kerrotaan mm. EHYT ry:n toimintatuen hakemisesta vuodelle EHYT ry:n aluefoorumikierros takana Syksyn aikana on käyty aluefoorumikierrosta. Aluefoorumit toimivat EHYT ry:n ja paikallis- ja aluetoimijoiden osallisuuden, yhteistyön, tiedonkulun ja koulutuksen paikkana. Ensimmäiset aluefoorumit pidettiin Tampereella, Helsingissä, Mikkelissä, Oulussa, Turussa ja Lapualla. Aluefoorumeihin osallistui mukavasti EHYT ry:n jäsenjärjestöjen väkeä ja luottamushenkilöitä. Keskustelua käytiin mm. vaikuttamistoiminnasta, jäsenjärjestöjen tuesta ja aluekeskuksista. Aluefoorumeiden on tarkoitus olla jatkuvaa toimintaa ja parhaillaan suunnitellaan jatkoa saadun kokemuksen. Jäsenkyselyn satoa Alkoholilain kokonaisuudistuskyselyn yhteydessä EHYT ry:n jäsenjärjestöiltä kyseltiin myös järjestöjen omaan toimintaan ja järjestötukeen liittyviä kysymyksiä. Vastanneiden EHYT ry:n jäsenjärjestöjen toiminta kohdistuu melko tasaisesti eri kohderyhmiin: lapset ja nuoret 29 prosenttia, nuoret aikuiset 30 prosenttia, työikäiset 25 prosenttia ja eläkeläiset 26 prosenttia. Jäsenjärjestöjen toiminnan pääasiallinen tarkoitus oli 24 prosentilla vastanneista päihdehaittojen ehkäiseminen. Järjestöpäällikkö Jiri Sironen kertoo, että EHYT ry myöntää toimintatukea jäsenjärjestöjensä paikallistasolla tehtävään ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaan. Toimintatukea vuodelle 2013 voi nyt hakea ja hakuaika on tammikuun 2013 loppuun mennessä. Turun (yläkuva) ja Lapuan aluefoorumeissa käytiin keskustelua mm. vaikuttamistoiminnasta, jäsenjärjestöjen tuesta ja aluekeskuksista. 5

6 MYÖTÄOTE / JÄRJESTÖTOIMINTA 58 prosentilla vastanneista päihdehaittojen ehkäiseminen on tärkeä osa yhdistyksen työtä, mutta toiminnalla on muitakin tavoitteita. Yhdistyksistä 18 prosentilla toiminnan pääasiallinen tarkoitus oli joku muu kuin päihdehaittojen ehkäisy. EHYT ry:n jäsenjärjestöilleen tarjoamista tukimuodoista 36 prosenttia vastanneista piti tärkeimpänä taloudellista tukea, 23 prosenttia yhteistyötä esim. tapahtumien järjestämisessä, 21 prosenttia tiedottamista ja koulutusta ja 18 prosenttia asiantuntemuksen jakamista. Teemavuodesta toiseen Kuluvana vuonna on vietetty Euroopan aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuotta. Vuosi 2013 on nimetty Euroopan kansalaisten vuodeksi. Alkavasta teemavuodesta lisää vuoden 2013 ensimmäisessä jäsentiedotteessa. Hyvää joulun aikaa! Jo 15. kerran järjestettävä Anna lapselle raitis joulu -kampanja muistuttaa, että joulu on erityisesti lasten juhla. Lapsi kaipaa turvallisuutta sekä läsnäoloa. Aito ilo syntyy yhdessä olemisesta ja tekemisestä. Juhlatunnelman voi luoda ilman päihteitäkin. Raittiuden Ystävien koordinoimasta järjestöjen yhteistyökampanjasta löydät lisätietoja osoitteesta Elokoloissa ja kohtaamispaikoissa on joulutapahtumia ainakin seuraavasti: Jyvässeudun työttömien jouluateria Jokikievarissa ke klo Lahden Elokolo Lahden torin joulukylässä klo Hyvinkään Elokolon joululounas klo 11 Turun Elokolon joululounas to klo 11 Pirkkalan Elokolon puurojuhla to klo 12 Lahden Patoseudun toimintakeskuksen pikkujoulujuhla pe klo 12 Maaria-Jäkärlän Eloetapin joululounas pe klo 11 Tornion järjestötalon vähävaraisten jouluateria ja -juhla la klo 13 Helsingin ja Turun Elokolot ovat auki jokaisena päivänä myös joulun ja uuden vuoden ajan. Ympärivuotisesti 24 tuntia vuorokaudessa on toiminnassa myös Päihdeneuvonta-palvelu, joka tuotetaan yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa. Ehkäisevän päihdetyön viikko on ohi työ jatkuu Tipattoman tammikuun julisteita lähetetään postissa jäsenyhdistyksille, luottamushenkilöille ja kohtaamispaikoille vielä ennen joulua. Siihen saakka toivotan hyvää joulun odotusta. Kaikille muille lukijoille toivotan jo tässä vaiheessa hyvää joulun aikaa ja uutta vuotta PS. Jäsentiedote ja muut järjestötoiminnan sisällöt löytyvät aina verkosta osoitteesta Jiri Sironen, järjestöpäällikkö jiri.sironen ehyt.fi, puh Valtakunnallista Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietettiin viikolla 45. Iso kiitos kaikille menossa mukana olleille järjestöille, yhdistyksille, kunnille ja muille toimijoille! Viikkoon mahtui paljon erilaisia tapahtumia: kokemuskirjastoja, luentoja, keskustelutilaisuuksia, musiikkitapahtumia ja konsertteja, kilpailuja, päihdeinfoja ja -oppitunteja Ehkäisevä päihdetyö sai tapahtumien ja viestinnän välityksellä ansaitsemaansa näkyvyyttä ja osallistujat arvokkaita elämyksiä ja tietoa. Tämän vuoden teema oli onnellisuus. Ala onnelliseksi -kampanja haastoi jokaista meistä pohtimaan mistä koostuu oman arjen onni ja millaista on omannäköinen hyvä elämä. Monen teemaviikon ONNI-tekstiviestikisaan osallistuneen onni löytyy läheisistä ihmissuhteista, harrastuksista, turvallisuudesta, luonnosta ja arjen pienistä asioista. Teemaviikon aikana Jyvässeudun työttömät ry:n 20- vuotisjuhlissa esiintyneen räppärin Palefacen tekee onnelliseksi oma tytär ja Alkoholiohjelman kumppanuustilaisuudessa puhuneen peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin yhteistyö ja yhteenkuuluvuuden tunne. Ehkäisevän päihdetyön viikko on ohi, mutta työ päihdehaittojen ehkäisyn ja ihmisten arjen tukemisen parissa jatkuu. Ensi vuonna teemaviikolla on uusi teema, mutta oman arjen onnellisuuden vahvistaminen jatkukoon sekin! Suomen virallinen onnellisuusprofessori Markku Ojanen kehottaa nimenomaan tekemään omien tavoitteiden mukaisia asioita, sillä asenteet muuttuvat juuri tekojen myötä. Ensi vuoden Ehkäisevän päihdetyön viikon suunnittelu käynnistetään vuoden alusta. Tiedotamme suunnittelun etenemisestä hyvissä ajoin alkukeväällä Lisätietoja: Teija Strand 6

7 EHYT ry:n toimintatuen hakeminen vuonna 2013 EHYT ry myöntää toimintatukea jäsenjärjestöjensä paikallistasolla tehtävään ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaan. Toimintatukea vuodelle 2013 voi nyt hakea ja hakuaika on tammikuun 2013 loppuun mennessä. EHYT ry on varannut alustavasti vuoden 2013 budjettiinsa jäsenjärjestöjen toimintatukeen euroa. Tuen lopullinen myöntäminen on riippuvainen RAY:n avustuspäätöksestä. Palaface Jyvässeudun työttömien 20-vuotisjuhlassa. Juhlaa vietettiin Ehkäisevän päihdetyön viikon tapahtumana. Kuva: Harri Jukkala Uudistuksia toimintatuessa Toimintatuen uudistuksessa on pyritty yhtenäisten tukikriteerien muodostamiseen ja byrokratian vähentämiseen. Toimintatukea haetaan koko vuoden toimintaan, eli vaikka yhdistyksenne tarvitsisi tukea vain yhteen tapahtumaan, sitäkin haetaan toimintatukena. Myönnetyn toimintatuen voi halutessaan saada kokonaan ennakkoon. Tukikriteerit MYÖTÄOTE / JÄRJESTÖTOIMINTA Toimintatukea myönnetään ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaan, päihdehaittojen ehkäisemiseen ja terveyden edistämiseen. Tukea myönnetään pääsääntöisesti paikallisille jäsenjärjestöille, jotka eivät saa muuta valtion tukea toimintaansa. Tukikriteerinä on myös EHYT ry:n toimintasuunnitelmaa, vuoden teemaa (aikuisen vastuu) ja painopistealueita (yhteiskuntavaikuttaminen ja viestintä, aluetoiminnan vahvistaminen, vapaaehtoistoiminnan edistäminen, oman asiantuntemuksen vahvistaminen ja kumppanuudet) tukeva toiminta. Tuen tarvetta arvioitaessa kiinnitettään huomiota myös toiminnan volyymiin (kuinka moneen ihmiseen toiminta kohdistuu) sekä jäsenjärjestöjen yhteistyöhön. Tukea haetaan lomakkeella, jonka liitteenä tulee olla tuen tarkempi käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmassa kysytään myös kunkin toiminnan tavoitetta, ajankohtaa, kohderyhmää, yhteistyökumppaneita ja talousarviota. Toimintatuen hakeminen Toimintatukea haetaan hakemuslomakkeella ja käyttösuunnitelmalomakkeella, jotka postitetaan tämän Myötäotteen liitteenä jäsenyhdistyksille. Lomakkeet voi täyttää myös tietokoneella ja ne löytyvät sähköisenä osoitteesta www. ehyt.fi/jarjestotoiminta Hakuaika ja päätökset Hakuaikaa toimintatuella on saakka. EHYT ry:n hallitus tekee päätökset hakemusten perusteella helmikuussa. Päätöksistä ilmoitetaan kirjeitse yhdistyksille heti päätöksen jälkeen. Tuen saajat julkaistaan myös EHYT ry:n verkkosivuilla. Vuoden 2012 toimintaja tapahtumatuen raportoiminen Kuluvan vuoden toiminta- ja tapahtumatuen voi raportoida nyt joulukuussa tai viimeistään tammikuun 2013 loppuun mennessä. Raportin tulee sisältää sekä toiminnan että talouden kuvaus. Käyttämättä jäänyt tuki maksetaan takaisin EHYT ry:lle. Raportin lisäksi yhdistysten tulee toimittaa toimintakertomus ja tilinpäätös EHYT ry:lle vuosittain mennessä (tästä muistutetaan vielä myöhemmin). Raporttilomake löytyy sähköisenä osoitteesta jarjestotoiminta Lisätietoja toimintatuen hakemisesta ja hakukäytännöistä toimistosihteeri Marja Saavalaiselta, ja tukikriteereistä järjestöpäällikkö Jiri Siroselta, Toimintatuen haku- ja raporttilomake sekä EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelma löytyvät sähköisenä osoitteesta 7

8 MYÖTÄOTE / TIEDOTTEITA JA KUULUMISIA OK-opintokeskuksen vuoden 2013 koulutukset OK-opintokeskus kouluttaa järjestötoimijoita: kouluttajia, toiminnan suunnittelijoita, kehittäjiä ja johtajia, tiedottajia, järjestöaktiiveja ja muita. OKopintokeskuksen koulutukset ovat tarkoitettu järjestötoimijoille keskusjärjestö-, piiri- ja aluetasolla. OK-opintokeskuksen tuottamat koulutukset on jaettu kolmeen opintokokonaisuuteen: kouluttaja- ja ohjaajakoulutukseen, järjestö- ja kansalaistoimintaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan. Vuonna 2013 koulutuksen pääteemana on verkostoituminen ja verkostoissa työskenteleminen. OK-opintokeskuksen palvelut jäsenille - tilaisuudet tammikuussa 2013 OK-opintokeskus järjestää tammikuussa tilaisuuksia, joissa osallistujia perehdytetään OK-opintokeskuksen palveluihin. Tilaisuudet on tarkoitettu erityisesti järjestöjen uusille toimihenkilöille, jotka aloittavat yhteistyötä OK-opintokeskuksen kanssa. Ajat ja paikat Helsinki klo 14 ja 18, OK-opintokeskus, Paasivuorenkatu 2 A 2 Jyväskylä klo 14 ja 17, Jyväskylän kaupunginkirjaston kerhohuone 2, Vapaudenkatu Kajaani klo 11-13, Kajaanin 4H-yhdistys, Vienankatu 7 Kouvola klo 13, Marttojen koulutustila, Torikatu 6 Kuopio, klo 13 ja 17, Pohjois-Savon Martat, Haapaniemenkatu 23 Mikkeli klo 13 ja 17, Estery-talo, Otto Mannisen katu 4 Oulu klo 14 ja 16.30, OK-opintokeskus, Mäkelininkatu B 1 Pori klo 14 ja 16.30, Sokos hotelli Vaakuna, Gallen-Kallelankatu 7 Rovaniemi klo 11-13, Hotelli Oppipoika, Korkalonkatu 33 Seinäjoki klo 14 ja klo 16.30, Järjestötalo, Kauppakatu 1, 2. krs Tampere klo 14 ja 17, OK-opintokeskus, Aleksanterinkatu 21 A Turku klo 14 ja 17, OK-opintokeskus, Yliopistonkatu 24 A 14 Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. Lisätiedot: Tutustu OK-opintokeskuksen muihin koulutuksiin ja palveluihin verkkosivujen kautta, Koulutuskalenterissa on tarjolla ajantasaisin tieto koulutuksen ajankohdasta, sisällöstä, kohderyhmistä ja järjestämispaikasta. Ilmoittautua voi myös puhelimitse numeroon (09) , tai sähköpostitse, PS. EHYT ry:lle on myönnetty OK-opintokeskuksen opintojaksoja 500 tuntia vuodelle Opintojaksoja EHYT ry:n kautta hakeneille jäsenjärjestöille ilmoitetaan erikseen vuoden 2013 alussa heidän saamistaan tuntimääristä. Pohjoismaiden neuvostolta päihdepoliittinen toimintaohjelma EHYT ry antaa tukensa Pohjoismaiden neuvosto päätti kokouksessaan ryhtyä aktiivisesti edistämään toimia alkoholin ja tupakan kulutuksen vähentämiseksi. Lähtökohtana on kansanterveyden parantaminen sekä yhteiskunnallisten kustannusten vähentäminen. Ohjelma sisältää 12 konkreetista toimenpide-esitystä. Tavoitteena on mm. laatia Pohjoismaille alkoholi- ja tupakkapoliittinen strategia vuosiksi , rajoittaa alkoholin mainontaa, ottaa liikenteen promillerajaksi 0,2 sekä edistää Tupakaton Pohjola vuoteen 2040 visiota. EHYT ry lähestyi lokakuussa Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseniä ja kannusti heitä äänestämään ohjelman puolesta. Äänestystulos oli toivottu. EHYT ry pitää Pohjoismaiden neuvoston asiakirjaa merkittävänä avauksena ja iloitsee uudesta kumppanista päihdepoliittisessa vaikuttamistyössä. Jatkossa EHYT ry tulee tekemään vaikuttamistyötä ohjelman implementoimiseksi sekä kansallisesti että pohjoismaisten päihdejärjestöjen verkoston Nordanin (www.nordan.org) kautta. Vaikuttamismahdollisuudet ovat hyvät, sillä EHYT ry:n kohtaavan työn ja koordinaation johtaja Kristiina Hannula on valittu Suomen edustajaksi Nordanin hallitukseen alkaen. EHYT ry 8

9 MYÖTÄOTE / TIEDOTTEITA JA KUULUMISIA Ryhmäviestintä onnistuu helposti tekstiviestillä Järjestöissä ja yhdistyksissä, joissa on paljon jäseniä, sisäinen viestintä vaatii oman työsarkansa. Tekstiviestitiedottaminen on saanut suosiota useissa järjestöissä. Sähköpostiin tulee helposti paljon mainoksia ja tärkeät tiedotteet voivat jäädä lukematta. Myös tilanteissa, joissa sähköpostilla on hankala viestiä, tekstiviesti yleensä toimii. Tällainen tilanne saattaa tulla vastaan esimerkiksi muuton yhteydessä. Ryhmäviestintää tekstiviestillä käytettiin EHYT ry:ssäkin viime keväänä ja se tavoitti henkilöstön, jotka eivät olleet tietokoneen ääressä. Mobiiliapu-palvelun tekstiviestijärjestelmää on käytetty ryhmätiedottamisessa myös Walkers-Hubu-bussiprojektissa. Työntekijät ovat luoneet kahdenlaisia ryhmiä, ryhmäviesti -ryhmiä ja vertaistuki -ryhmiä. Toiminta-alueen nuorista on muodostettu ryhmäviesti-ryhmä, jonka jäsenet voivat vastaanottaa viestejä maksutta ja liittyä ryhmään nimettöminä. Heille on lähetetty ennen jokaista toimintailtaa viesti, jossa on kerrottu moneltako kahvilaksi muutetun bussin ovet aukeavat ja missä. Nuorten ryhmään on jokaisella alueella kuulunut noin nuorta. Alueen nuorten kanssa ammatikseen toimivista työntekijöistä, kuten nuorisotyöntekijöistä, sosiaalityöntekijöistä ja kirjastohenkilöstöstä, on muodostettu vertaistuki-ryhmä, jonka on mahdollista vastaanottamisen ohella myös lähettää itse viestejä. Toimijoita on nuorten lailla tiedotettu bussin illan suunnitelmista ennen jokaista toimintailtaa. Tämän lisäksi toimijat ovat voineet parantaa keskinäistä yhteistyötään kertomalla muille toimijoille omista, nuoriin liittyvistä havainnoistaan tai tapahtumistaan. Jokaisella alueella Toimijoiden ryhmään on kuulunut noin 8 12 henkilöä. Mobiiliapu-järjestelmää on käytetty myös koulutuksissa palautteen keräämisessä tekstiviestikyselyn avulla. Kyselyn tarkoituksena on kannustaa, toimia hyvinvointikyselynä ja jälkihoidon työkaluna. EHYT ry:ssä tekstiviestikyselyllä on voinut osallistua myös Ehkäisevän päihdetyön viikon onnellisuus-kyselyyn. Jos haluat kokeilla miten palvelu toimii ja saada puhelimeesi mietelauseen, lähetä viesti ILO numeroon Saat paluuviestinä päivänpiristeen. Viesti on ilmainen. Yhteydenotot: Iina Järvi, hankepäällikkö, , Lisätietoa: 9

10 MYÖTÄOTE / TIEDOTTEITA JA KUULUMISIA MUN ELÄMÄ YHTEISKUNNAN KESKELLÄ Ammattilainen.fi NUORI2013-tapahtumassa Jyväskylässä Aikuistuvan nuoren odotetaan löytävän oma juttunsa, minuutensa ja samalla asemoivan itsensä erilaisiin yhteisöihin, perheeseen, kouluun, harrastuksiin, yhteiskuntaan. Nuoret vastuutetaan itsenäisiksi ja aktiivisiksi toimijoiksi. Samalla heitä ohjataan yhteiskunnan moninaisin toimin. Mikä merkitys sillä on, että nuori onnistuu luomaan yksilöllisen elämänpolkunsa? Miten nuorisotyö voi tukea nuorta tässä yhdessä oppilaitosten kanssa? Tätä pohditaan EHYT ry:n AMIS-työn suunnittelemassa ohjelmaosuudessa, jonka otsikkona on Mun elämä yhteiskunnan keskellä. Tilaisuus järjestetään ke kello Puhujina näyttelijä Antti Reini, neuvotteleva virkamies Jaana Walldén (OKM) ja projektipäällikkö Merit Lindén (EHYT ry). Lisäksi kuullaan kommenttipuheenvuorot ammatillisen oppilaitoksen ja nuorisotyön työntekijöiltä. NUORI2013 -tapahtuma järjestetään Jyväskylän Paviljongissa Järjestäjinä toimivat neljä nuorisotoimialan päätoimijaa: Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi, Suomen ev. lut. kirkko (Kasvatus ja perheasiat), Valtakunnallinen työpajayhdistys ja Nuorisotutkimusseura /aloitus/ Tervetuloa tapaamaan EHYT ry:n AMIS-työn tiimiä ohjelmaosuuteen ja messuosastolle. Lisätietoja: AMIS Arjen Ammattilaiset, projektipäällikkö Merit Lindén, merit.linden(a)ehyt.fi, p Valtakunnallinen päihdeneuvontapalvelu RAY:n rahoittama Valtakunnallinen päihdeneuvontapalvelu tuotetaan yhteistyössä Helsingin Diakonissalaitoksen ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa. Uusittu päihdeneuvontapalvelu löytyy nyt myös osoitteesta Puhelinneuvonta on tarkoitettu päihteitä käyttäville ihmiselle ja heidän omaisilleen sekä päihteiden käyttäjiä työssään kohtaaville ammattilaisille. Päihdeneuvontapuhelimeen vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Päihdeneuvontapalvelu antaa tietoa ja tukea alkoholija huumausaineasioissa, asianmukaisen avun saamiseksi paikallisen palveluverkoston puitteissa. Palvelu on maksuton, anonyymi ja palvelee ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä. 10

11 MYÖTÄOTE / TIEDOTTEITA JA KUULUMISIA Nuoret eivät luota kannabisasioissa valistajiin tai vanhempiin Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n verkkokyselyyn vastanneet nuoret luottavat kannabistietoudessa tutkimuksiin (61 prosenttia), nettiin (52 prosenttia) ja omiin kokemuksiin (49 prosenttia). Puolet kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että nuoret eivät saa ajantasaista tietoa kannabiksesta. Epäluotettavimmiksi tietolähteiksi nuoret nimesivät vanhemmat (15 prosenttia), valistajat (13 prosenttia) ja kouluhenkilöstön (14 prosenttia). Poliisiin ja lakiin luottaa vastaajista 36 prosenttia, joista suurin osa on tyttöjä. - Vanhemmilla voi olla hyvin kielteiset asenteet kannabikseen, joten heille ei haluta kertoa asiasta. Nuoret ovat usein sitä mieltä, että suurin riski kannabiksesta on käytöstä kiinni jääminen ja siitä aiheutuvat seuraamukset. Netistä haetaan tietoa tukemaan omaa ja kavereiden näkemystä. Asiallinen valistus pohjautuu tutkittuun tietoon, kommentoi tutkija Jussi Perälä, EHYT ry:stä Nuorten asenteet lieventyneet Nuorten asenteet kannabista kohtaan ovat lieventyneet. 60 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että kannabiksen käytön eikä kasvattamisen omaan käyttöön pitäisi olla rangaistavaa. Poikia ja tyttöjä oli tässä vastaajaryhmässä täsmälleen sama määrä. Kysely toteutettiin osana EHYT ry:n Elämä On Parasta Huumetta -yhteisön teemaviikkoa, joka järjestettiin IRC-Galleria -sivustolla lokakuussa. Nimettömänä täytettyyn kyselyyn vastasi 853 nuorta, joista tyttöjä 53 prosenttia ja poikia 47 prosenttia. Lisätietoja: Ilmo Jokinen, EHYT ry, Internet- ja mobiilityön yksikön päällikkö puh Ehkäisevän päihdetyön Ehkäisevän päihdetyön materiaalitietokanta materiaalitietokanta Tietopankki käytännön työn tueksi Tietopankki Ehkäisevä päihdetyö käytännön EHYT työn ry:n tueksi ylläpitämä Ehkäisevän Ehkäisevä päihdetyön päihdetyö materiaalitietokanta EHYT ry:n ylläpitämä sisältää ajantasaisen Ehkäisevän päihdetyön kokoelman materiaalitietokanta tarjolla olevista ehkäisevän sisältää ajantasaisen päihdetyön kokoelman aineistoista, tarjolla kuten olevista oppaista, ehkäisevän esitteistä, julisteista päihdetyön ja aineistoista, sähköisistä kuten opetusmateriaaleista. oppaista, esitteistä, Tietokanta julisteista palvelee ja sähköisistä erityisesti opetusmateriaaleista. käytännön työn tekijää. Tietokanta palvelee erityisesti Materiaalitietokannassa käytännön työn tekijää. voi tehdä hakuja esimerkiksi aihealueittain, kohderyhmittäin ja avoimella Materiaalitietokannassa voi tehdä hakuja esimerkiksi aihealueittain, kohderyhmittäin ja avoimella sanahaulla. Tietokannassa esitellyt aineistot tilataan suoraan tuottajilta. Tilausohjeet ja tarkemmat yhteystiedot löytyvät aina kunkin aineiston kohdalta. sanahaulla. Tietokannassa esitellyt aineistot tilataan suoraan tuottajilta. Tilausohjeet ja tarkemmat yhteystiedot Pidetään löytyvät tietokanta aina kunkin yhdessä aineiston ajan tasalla kohdalta. Materiaalitietokanta on uudistettu tänä vuonna. Jatkossa sen päivittäminen on aineiston tuottajille aikai- Pidetään tietokanta yhdessä ajan tasalla Materiaalitietokanta sempaa helpompaa. on Tuottajat uudistettu voivat tänä lisätä vuonna. tietokantaan sen tiedot päivittäminen uusista aineistoistaan on aineiston itse tuottajille sähköisellä aikai- Jatkosssempaa lomakkeella. helpompaa. Ohjeet Tuottajat tarvittavat voivat salasanat lisätä voi tietokantaan sähköpostitse tiedot uusista osoitteesta aineistoistaan itse sähköisellä pyytää lomakkeella. Ohjeet ja tarvittavat salasanat voi pyytää sähköpostitse > Tutustu tietokantaan! osoitteesta > Tutustu tietokantaan! Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry koordinoi ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteistoimintaa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry koordinoi ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestöjen yhteistoimintaa. 11

12 MYÖTÄOTE / TIEDOTTEITA JA KUULUMISIA Jos päihteet houkuttavat nuorta -seminaari: Selvityksiä ja laadullista tietoa nuorten juomisesta eri kouluasteilla M ielenterveysmessujen yhteydessä Helsingin Wanhassa Satamassa järjesti EHYT ry Jos päihteet houkuttavat -seminaarin, jonka avasi EHYT ry:n kohtaavan työn ja koordinaation johtaja Kristiina Hannula. Hän muistutti, että aikuisten vastuulla on huolehtia lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. - EHYT ry:n vuoden 2013 Aikuisen vastuu -teeman kautta lähestytään EHYT ry:n perusviestiä Jokainen meistä rakentaa suomalaista päihdekulttuuria päivittäisillä valinnoillaan. Aikuisen vastuu - teema korostaa aikuisten ja heidän valintojensa merkitystä ei vain kuluttajina vaan ammattilaisina, opettajina, vanhempina, esimiehinä, virkamiehinä ja päätöksentekijöinä. Hannula kertoi, että yksi tapa toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi olisi rajoittaa alkoholimainontaa. - Se ei suinkaan ole ainoa syy nuorten juomiseen, mutta tutkimusten mukaan alkoholimainonta aikaistaa ja lisää nuorten juomista. Nuorena aloitettu juominen puolestaan altistaa päihdeongelmille aikuisiässä. Kansainvälinen tutkimusnäyttö alkoholimainonnan vaikutuksista on vahva, ei kiistanalainen kuten mainoksista hyötyvät haluavat uskotella, tarkensi Hannula Peruskoululaisten käsityksiä päihteistä: Hubu-menetelmällä kerättyä tietoa Vanhempi kouluttaja Anne Ahlefelt EHYT ry:stä kertoi, että etenkin nuorilla, mutta myös aikuisilla, on yleensä se harhaluulo, että kaikki käyttävät päihteitä tai että ainakin suurin osa käyttää. - Todellisuus on kuitenkin se, että suurin osa peruskoululaisista ei käytä päihteitä. Tämä on tärkeää muistaa, kun puhutaan nuorten päihteiden käytöstä, riippumatta siitä kenen kanssa puhutaan, sanoi Ahlefelt. Hän muistutti, että päihteistä pitää puhua nuorten kanssa mahdollisimman paljon ja mahdollisimman monipuolisesti. Aikuisten vastuulla on se, että tietoa on tarpeeksi saatavilla ja keskustellaan asiasta. - Nuorta ei pidä jättää yksin kysymystensä, pohdintojensa ja valintojensa kanssa. Nuoret tarvitsevat meitä aikuisia ja toivovat selkeitä viestejä ja rajoja sekä aikaa. Antakaamme juuri näitä heille, tähdensi Ahlefelt. Hubu-menetelmällä saatujen tietojen perusteella peruskoululaisten käsitykset päihteistä ovat usein aika ristiriitaisia. Aikuisten antamat esimerkit ja viestit ovat myös välillä hyvin hämmentäviä ja kaiken tämän keskellä nuoren pitäisi osata tehdä oikeita päätöksiä. Tupakointiin nuoret suhtautuvat aikaisempaa kielteisemmin ja yhä harvempi nuori aloittaa tupakoinnin. Tupakoinnin suhteen aikuisten esimerkit ja viestit ovat tukeneet yhteiskunnallista keskustelua ja tiukempaa lainsäädäntöä. Sen sijaan viestit nuuskan suhteen eivät ole kovin selkeitä. - Nuuskan käyttö on lisääntynyt. Nuoret kokevat nuuskan käytön terveellisemmäksi kuin savukkeiden polttamisen eikä heillä aina ole täysin selvää se, että nuuskan käyttö esimerkiksi kouluissa tai vapaa-ajalla olisi heiltä kielletty. Tutkimusten mukaan alkoholin käyttö on polarisoitunut. Yhä useampi nuori on raitis, mutta toisessa ääripäässä joukko lisääntyy. - Alkoholin käyttö on sosiaalista ja päihtymys tuo yleensä mukanaan jotain hauskaa, mutta samalla tehdään tyhmyyksiä, otetaan turhia riskejä ja kadutaan omia tekemisiä, sanoi Ahlefelt. Kannabis puhuttaa sekä nuoria että aikuisia. Moni nuori tuntee jonkun, joka on kannabista kokeillut tai käyttänyt. - Suurin osa peruskoululaisista tietää mistä kannabista saisi, jos sitä haluaisi. Suuri ongelma on se, että kannabikseen liittyvä tieto on suurella osalla hyvin puutteellista, totesi Ahlefelt. Lukiolaisten suhtautuminen päihteiden käyttöön: laadullisen selvityksen tuloksia EHYT ry:n Lukio-hanketta toteuttava projektikoordinaattori Eeva Kolttola kertoi, että hanke täydentää järjestön toisen asteen oppilaitoksissa tehtävää työtä. Hanke alkoi vuonna 2012 kartoituksella, jossa laadullisen selvityksen avulla tutkittiin lukiolaisten ja heidän opettajiensa suhtautumista päihteiden käyttöön. Kolttolan mukaan käsiteltävät teemat olivat lukion juhlat eli vanhojen tanssit ja penkkarit, kannabis sekä raittius. Lisäksi ryhmissä keskusteltiin kouluilla annetusta päihdekasvatuksesta. Selvityksen mukaan opiskelijat pitivät vanhojen tansseja arvokkaana juhlana, johon humaltuminen ei sovi. He erottivat toisistaan kouluilla järjestettävän tilaisuuden ja myöhemmin seuraavat jatkot, joilla juhlimista ja juomista taas pidettiin omana asiana. Penkkarit nähtiin erilaisena juhlana; koulun loppumisrituaalina, johon alkoholinkäyttö kuuluu. Lukiolaisten mielestä myös se, että tässä vaiheessa valtaosa opiskelijoista on täysi-ikäisiä, oikeuttaa heidät päättämään omasta alkoholinkäytöstään. Kolttola kertoi, että lukiolaiset kokivat kannabiksen käytön yleistyneen ja arkipäiväistyneen. -Mahdollisina syinä mainittiin muun muassa halpa hinta ja helppo saatavuus. Suhtautuminen käyttöön ja käyttäjiin vaikuttaa vaihtelevan sen mukaan, kerrotaanko lähipiirissä olevan käyttökokemuksia vai ei. Ne, jotka eivät henkilökohtaisesti tunne käyttäjiä, suhtautuvat kannabikseen kielteisemmin tai ainakin kokevat asian vieraaksi. Valtaosa aineiston opiskelijoista näkee yleisen suhtau- 12

13 MYÖTÄOTE / TIEDOTTEITA JA KUULUMISIA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry osallistui Mielenterveysmessuille omalla osastolla, jossa esittelemässä ovat Teresa Tenkanen (oik.) ja Marjut Helin. tumisen muuttuneen hyväksyvämmäksi, vaikka tekee itse silti selvän eron kannabiksen ja alkoholin käytön välille. Ryhmäkeskusteluissa käsiteltiin myös juomattomuutta. Tämän teeman kohdalla nuorten käsitykset jakautuivat hieman samaan tapaan kuin kannabiksen käytönkin kohdalla: vanhat ja läheiset ystävät mahtuvat illanviettoporukkaan, vaikka eivät joisikaan. Uuden tuttavuuden voi olla selvin päin vaikea päästä mukaan porukkaan, jossa muut juovat. Opiskelijaryhmissä oli muutamia nuoria, jotka eivät kertomansa mukaan käyttäneet päihteitä. Kolttola kertoi myös, että opettajaryhmät keskustelivat lukion juhlakulttuurista ja kannabiksesta sekä koulun aikuisten vastuusta opiskelijoiden päihteiden käytön suhteen. Vastuukysymyksen yhteydessä käsiteltiin tuttua problematiikkaa: koulun ja kodin rooli, yksilön vastuu itsestään, täysi-ikäisyyden saavuttamisen vaikutus vastuuasioihin. Sosiaalisuuden jano Nuorten juomisen motiivit ja koetut haitat AMIS-työn erityissuunnittelija Antti Maunu pohti seminaarissa syitä nuorten alkoholinkäyttöön. - Nuoret kokevat juomisen intensiivisenä ja palkitsevana yhdessäolona. Negatiivista sosiaalista painetta nuoret kokevat juomiseen liittyen verrattain harvoin, vaan yhteiseen hauskanpitoon pyritään yleensä omasta halusta. Juomisen syyt ovat siis sosiaalisia ja emotionaalisia -juominen on sosiaalisuuden janoa. Maunun mukaan huonoissa juomiskokemuksissa ryhmät hajoavat, tulee riitaa ja hauskanpito muuttuu kaaokseksi. - Pahan juomisen seuraukset voivat myös ulottua itse juomistilanteen ulkopuolelle sekä hajottaa turvallista arkea ja sen puitteita. Esimerkiksi epäonnistuneet kotibileet voivat tärvellä kotiympäristön ja luottamukselliset suhteet vanhempiin. Maunu kertoi, että nuoret eivät koe juomisen haittoja terveydellisinä, vaikka päihdekasvattajat usein vetoavatkin terveysargumentteihin. Nuorten maailmassa juomisen riskit eivät tarkoita aivosolujen tuhoutumista tai maksavaurioita, vaan joutumista vaarallisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja suhteisiin. Se, että arjen tukipilareiden pettäminen koetaan vakavana juomiseen liittyvänä riskinä, purkaa toista päihdekasvatuksessa yleistä myyttiä. Nuorten juomisen tarkoitus ei ole uhmata tai vastustaa vanhempia, koulua tai muuta yhteiskuntaa. Juomalla kyllä halutaan omaehtoisia ja vanhemmista vapaita kokemuksia, mutta sellainen juominen, joka uhkaa perusturvallista arkea, on vaarallista myös nuorten omissa mielikuvissa. 13

14 MYÖTÄOTE / TIEDOTTEITA JA KUULUMISIA Miksi nuoret sitten juovat niin usein ja innolla, vaikka he ymmärtävät myös juomisen haittoja? Maunun mukaan syy löytyy suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan lähihistoriasta. Suomi on muuttunut 1950-luvun agraaristen pienyhteisöjen maasta 2000-luvun palvelu-, palkkatyö- ja kilpailukyky-yhteiskunnaksi. Samalla ovat muuttuneet suomalaisten sosiaaliset tavat ja ihanteet. Siinä, missä isovanhempien aikaan jokapäiväinen kasvuympäristö antoi kaikille sosiaalisen paikan ja suuntaviivat kasvamiselle, luvun nuorten täytyy aktiivisesti luoda oma paikkansa ja suhteet toisiin ihmisiin omilla valinnoillaan. - Ollaan siirrytty valmiiksi annetusta sosiaalisuudesta itse tehtävään sosiaalisuuteen, sanoi Maunu ja muistutti, että tässä tilanteessa etenkin nuoret ja nuoret aikuiset ovat ottaneet uusiokäyttöön satavuotisen kulttuurisen tekniikan. Humalajuominen on ainakin luvulta ollut Suomessa lupa irtautua arjen harmaudesta, ja perinteisesti tämä on tehty yhdessä hullutellen. Juominen on vanhakantainen rituaali, jolla voi helposti luoda sosiaalisia suhteita ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Maunu kertoi, että tämä on syy, miksi juomisesta on tullut viime vuosikymmeninä niin houkutteleva harrastus: Se auttaa tuottamaan sosiaalisuutta tilanteessa, jossa sosiaalisuuden luominen on joskus hyvinkin vaikeaa. Tästä syystä alkoholille annetaan helposti anteeksi myös sen haittavaikutuksia. Maunu totesi, että ehkäisevän päihdetyön tekijöille tämä yhtälö asettaa selkeän haasteen, mutta myös toimintakentän. - Juomisen ja sosiaalisuuden liitto pitää ottaa vakavasti eikä päihdekasvatusta saa ulkoistaa yksinomaan päihdekasvattajille. Kaikkien aikuisten vastuulla on huolehtia, että nuoret saavat turvallisia sosiaalisia kokemuksia. Jos vastuu sysätään nuorille itselleen, he valitsevat helpon mutta hataran tien kaljakasseille ja tupakkapaikoille. - Sosiaalisuuden jano on halua ryhmäytyä päihteiden äärellä, mutta jos nuoret kokevat kuuluvansa porukkaan ja maailmaan ilmankin, tämä jano heikkenee, tähdensi Maunu. Nuorten liikenneturvallisuus ja päihteet EHYT ry:n kohtaavan työn päällikkö Tuomas Rouvila kertoi esityksessään, että rattijuopumusonnettomuuksissa kuolee ja loukkaantuu eniten nuoria ihmisiä. Nuoret vuotiaat ovat selkeästi suurin riskiryhmä rattijuopumukselle. - Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa osallisista rattijuopoista 32 prosenttia oli vuonna 2009 alle 25-vuotiaita, totesi Rouvila ja muistutti, että alkoholin vaikutuksen alaisena ajamiseen yhdistyy usein myös ylinopeus. - Alkoholin kulutuksen kasvu lisää syrjäytyneiden ja alkoholisoituneiden määrää väestössä sekä rattijuopumusten määrää. Rattijuopumusta ja sen aiheuttamia turvallisuusuhkia voidaan ehkäistä muun muassa yleisen alkoholipolitiikan keinoin, esimerkiksi alkoholin verotusta ja saatavuutta sääntelemällä. Vaikuttavia keinoja voisivat Rouvilan mukaan olla myös promillerajan lasku 0,2 promilleen ja alkoholin ostoikärajan nostaminen 20 ikävuoteen. - Alkoholin kokonaiskulutuksen pieneneminen vähentää rattijuopumuksia ja alkoholin kulutuksen muutokset vaikuttavat erityisesti nuoriin voimakkaammin kuin muihin ikäryhmiin. - Lasten ja nuorten alkoholinkulutukseen voidaan tutkitusti vaikuttaa kieltämällä lapsiin ja nuoriin kohdistuva alkoholimainonta sekä sellainen mainonta, jolla annetaan kuva alkoholin sosiaalista ja seksuaalista menestystä lisäävistä vaikutuksista. Rouvila kertoi, että EHYT ry:n koulutyössä luokkatilanteissa käytetyllä Hubu-menetelmällä on kerätty tietoa myös nuorten päihtyneenä ajamisesta kysymyksellä: Oletko ajanut moottoriajoneuvoa humalassa tai ollut humalaisen kyydissä? (kuva/taulukko) - 24 prosenttia oppilaista ilmoittaa ajaneensa tai olleensa humalaisen kyydissä. Kouluttajiemme kokemuksen mukaan suhtautuminen mopolla ajoon humalassa tai humalaisen kyydissä olemiseen on melko kevyttä, asiaa ei pidetä kovin vakavana. Perusteluina ovat yleisesti huonot julkiset liikenneyhteydet tai se, että esimerkiksi bileistä on pakko ajaa kotiin mopolla, muuten jäisi kiinni vanhemmille alkoholinkäytöstä. Poliisille kiinnijäämisriskiä humalassa ajamisesta nuoret pitävät melko pienenä, selvitti Rouvila oppilailta saatua tietoa. Oletko ajanut moottoriajoneuvoa humalassa tai ollut humalaisen kyydissä? n % 1. EN KERRAN ALLE 4 KERTAA USEAMMIN

15 MYÖTÄOTE / TIEDOTTEITA JA KUULUMISIA Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Pelaaminen on yleinen harrastus ja ajanviettotapa, lähes kaikki kouluikäiset pelaavat tietokone- ja konsolipelejä ainakin satunnaisesti, kertoi seminaarissa projektipäällikkö Inka Silvennoinen, EHYT ry:n Pelitaito-projektista. Digitaalisesta pelaamisesta on tullut hänen mukaansa merkittävä osa lasten ja nuorten media- ja populaarikulttuuria. - Lapsille ja nuorille pelit ovat luonteva ympäristö etsiä uusia haasteita, testata omia rajoja, leikitellä erilaisilla rooleilla ja saada uudenlaisia sosiaalisia kokemuksia. Peleillä on tutkitusti monia positiivisia vaikutuksia esimerkiksi kielelliseen kehitykseen, avaruudelliseen hahmottamiseen sekä silmä-käsikoordinaatioon. Ikäkehitykselle oikein valitut pelit kohtuullisesti pelattuna voivat parhaimmillaan tukea lapsen ja nuoren kehitystä ja oppimista, totesi Silvennoinen pelaamisen hyödyistä. Samalla hän muistutti, että pelien logiikkaan ja elinehtoihin kuuluvat koukuttavuus ja kyky temmata pelaaja mukaansa. - Pelit pitävät otteessaan jatkuvilla uusilla haasteilla, tunnehuipuilla ja sosiaalisuudellaan. Liiallinen peleihin uppoutuminen saattaa kuitenkin sekoittaa vuorokausirytmin ja heikentää nuoren hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä syrjäyttää nuoren sosiaalisista suhteista, harrastuksista ja koulunkäynnistä, varoitteli Silvennoinen. Hän käsitteli esityksessään nuorten suhdetta pelaamiseen sekä sitä kuinka pelaaminen mahdollisesti nuoreen vaikuttaa. Mitkä ovat pelaamisen hyödyt ja haitat? Mitkä ovat digitaalisen pelaamisen koukut? Milloin pelaaminen muuttuu ongelmalliseksi? Miten ongelmapelaamisen voi tunnistaa ja kuinka siihen voi puuttua? Tipaton tammikuu on selvää säästöä ja paljon muuta T ipaton tammikuu on vanha suomalainen perinne, joka haastaa meidät pysähtymään ja pohtimaan omia alkoholinkäyttötottumuksiamme. Iltakaljat, ihan vaan lasi viiniä, pari saunalonkeroa, yömyssy. On helppo sanoa, että hallitsen juomistani, mutta onko asia todella niin? Joskus tapajuominen saa ihmisestä yliotteen huomaamatta. Tipaton tammikuu antaa helpon ja motivoivan mahdollisuuden testata itseään ja omaa alkoholin käyttöään. Kuukauden tipaton on hyvä lähtökohta, mutta joillekin meistä haastetta riittää jo tipattomassa viikonlopussa. Tärkeintä on itsensä haastaminen ja oman alkoholin käytön arviointi. Päihdealan toimijat ovat perinteisesti kannustaneet kansalaisia tipattomalle. EHYT ry koordinoi jo toista vuotta Tipattoman tammikuun viestintätoimia. Vuonna 2013 katseet käännetään euroihin. Oletko koskaan tullut laskeneeksi kuinka paljon rahaa tavan vuoksi otettuun alkoholiin kuluu rahaa kuukaudessa tai vuodessa? Tipattoman tammikuun verkkosivuilta(www.tipatontammikuu.fi) löytyy laskuri, jonne voi syöttää tiedot henkilökohtaisesta alkoholin kulutuksesta. Laskuri laskee paljonko poltat rahaa alkoholiin kuukaudessa tai vuositasolla sekä antaa ehdotuksia siitä, mitä muuta olisit voinut hankkia vastaavalla summalla. Tammikuussa Tipattoman sivuilta voi ladata myös EHYT ry:n tuottaman puhelinsovelluksen Ottomitan. Sovellus laskee promillemäärän, arvioi sen alenemisaikataulun ja tuottaa pidemmän aikavälin käytön perusteella käyttäjälle arvion hänen alkoholinkäyttötottumuksistaan. Eurojen lisäksi tipattomalle ryhtyminen säästää maksaa ja koko elimistöä (terveysvaikutukset), aikaa (perhe, harrastukset) ja miksei vaivaakin. Verkkosivuilta löytyy edelleen suosittu osio, jossa kuka tahansa voi jakaa vinkkejä tipattomuuteen ja kertoa omista kokemuksistaan. Osana viestintätoimia EHYT ry tuottaa myös Tipaton tammikuun -julisteen esimerkiksi julkisten tilojen ilmoitustauluille kiinnitettäväksi. Varma eurobonus Tee päätös ja kokeile sinäkin tammikuussa minkälaista elämä on ilman alkoholia. Vastineeksi saat terveyttä, hyvinvointia ja varman eurobonuksen. Pienikin tipaton on kuin pistäisi rahaa pankkiin. Lisätietoa 15

16

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012

Ajankohtaista päihdepolitiikasta. Kristiina Hannula 24.3.2012 Ajankohtaista päihdepolitiikasta Kristiina Hannula 24.3.2012 2 Kansanterveysjärjestöjen ja alkoholielinkeinon suhde Terveyden edistämisen keskuksen Päihde-ja mielenterveysfoorumin nimeämä työryhmä pohti

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Mistä kyse ja miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 26.3.2014, Rovaniemi Kehittämispäällikkö Jaana Markkula Alkoholiohjelma, Terveyden

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ: Hyvät Käytännöt Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan toimijoille LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ:

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnassa Tuula Sundman osastopäällikkö EHYT ry ELÄMÄNILOA JA HYVINVOINTIA Ilman päihdeja pelihaittoja JOKAINEN MEISTÄ RAKENTAA SUOMALAISTA PÄIHDEKULTTUURIA

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen

Päihdekyselyn koonti. Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Päihdekyselyn koonti Minna Iivonen Susanna Vilamaa Heidi Virtanen Pohjatietoa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 102 henkilöä Kyselyyn vastasi LÄHI14S, DILO13S, DINU13S, LAPE14S, LANU15K,DIL13S, NUVAV14S Kysely

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön

Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ohjeistus eettisen keskustelun korttien käyttöön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Lukio-hankkeen tekemässä selvityksessä Lukiolaiset ja päihteet laadullinen selvitys opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä

Lisätiedot

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi.

ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS. Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. ONNISTUNUT ALKOHOLIPOLITIIKKA ON SUOMELLE MAHDOLLISUUS Lukuja ja tietoa kulttuurin muuttamisen tueksi. KYSYMYS ON MEISTÄ KAIKISTA Alkoholin sääntelyä vastustetaan usein sillä perusteella, ettei ole oikein

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN JUOMISEN IHANTEET JA TODELLISUUS. Antti Maunu

OPISKELIJOIDEN JUOMISEN IHANTEET JA TODELLISUUS. Antti Maunu OPISKELIJOIDEN JUOMISEN IHANTEET JA TODELLISUUS Antti Maunu Antti Maunu Helsingin yliopisto, sosiologia VTM 2002, väitöskirja yökerhoista nuorten kaupunkilaisaikuisten sosiaalisena areenana suuren muuton

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy Helsinki Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy Helsinki 23.5.2013 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen

Lisätiedot

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Tervetuloa Esittäytymiskierros Ajankohtaista ja vaikuttamistoiminta Jäsenpalvelut ja -yhteistyö Rahapeliyhtiöiden fuusio Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 5.6.2014, Mikkeli Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Sari Ilvonen Porin kaupunki,

Lisätiedot

Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013

Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013 Pelaaminen osana elämänhallintaa - Viekö nuori peliä vai peli nuorta? Helsinki 10.10.2013 Positiiviset vaikutukset Negatiiviset vaikutukset/ Liiallinen pelaaminen Negatiiviset vaikutukset/ Pelaamisen vaikutukset

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön

11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska. Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön 11/10/2011 Satu Tallgren Arja Puska Vanhempien innostaminen ehkäisevään päihdetyöhön Sisältö Yhteisöllisyydestä ja sen muutoksesta Vanhemmat päihdekasvattajina Käytännön esimerkkejä Päihde- ja mielenterveyspäivät

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO

Taustaa VANHEMPAINILTARUNKO VANHEMPAINILTA Valintojen stoori -menetelmän läpi käyneiden oppilaiden huoltajille järjestetään Valintojen stoori - viikon aikana vanhempainilta, jossa heillä on mahdollisuus tutustua Valintojen stooriin

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa?

Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Pakka-toimintamallin esittely Miksi Pakka kannattaa? Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! -road show 8.5.2014, Turku Seutukoordinaattori, YTM Susanna Leimio Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Pakka

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä?

Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Miten teet laadukasta ehkäisevää päihdetyötä? Tampere 19.4.2016 Ylitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.4.2016 1 EPT:n laatukäsikirja ehkäisevän työn tukena EPT laatukäsikirja

Lisätiedot

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606)

,6 % 44,6 % 0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 % Kaikki (KA:3.18, Hajonta:2.43) (Vastauksia:606) 1 (6) KENELLÄ ON VASTUU NUORILLE ANNETTAVASTA PÄIHDEKASVATUKSESTA Selvitys yläkouluikäisten nuorten vanhempien ajatuksista koskien nuorille suunnattua päihdekasvatusta ja nuorten päihteidenkäyttöä Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

aluetyö palvelut kuntoutus menetelmät internet tuki lobbaus alkoholilaki politiikka ept-laki tieto addiktiot mielikuvat kulttuuri kokemus

aluetyö palvelut kuntoutus menetelmät internet tuki lobbaus alkoholilaki politiikka ept-laki tieto addiktiot mielikuvat kulttuuri kokemus palvelut kuntoutus menetelmät internet tuki tupakka digipelaaminen rahapelaaminen KANNABIS seksi alkoholi identiteetti nuoret sote lobbaus alkoholilaki politiikka ept-laki bileet työelämä turvallisuus

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Järjestö edistää tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki

Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, Helsinki Pelihaittojen ehkäisy THL Rundi 2013 12.9.2013 Esityksen sisältö Rahapelaaminen Suomessa Suomalainen rahapelaaminen lukuina Ongelmallinen rahapelaaminen Pelihaittojen ehkäisy Rahapelaaminen Suomessa Rahapelaaminen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015

Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Päihdeasenteet Hämeenlinnan seudulla v. 2015 Taustatiedot: 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Ikä * 0-15 v. 15-17 v. 18-30 v. 31-45 v. 46-60 v. yli 60 v. Ympäristö 3. Käytetäänkö Hämeenlinnassa ja seutukunnissa

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin

Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Pelaaminen haltuun johdatus digitaalisen pelaamisen kulttuuriin Mikko Meriläinen mikko.merilainen@ehyt.fi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Elimäenkatu 27, 4.krs, 00510 Helsinki www.ehyt.fi www.pelitaito.fi

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset

007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset 007(40) lupa kasvattaa kyselyn tulokset Siltamäki Suutarila-Töyrynummi-alueella toteutettiin loka-marraskuussa 2007 kysely pohjaksi alueen lapsille ja nuorille laadittaville yhteisille pelisäännöille.

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja viestinnän välineitä haittojen ehkäisy tilaisuuteen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Heli Heimala, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0357/9. Tarkistus. Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0357/9. Tarkistus. Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta 27.4.2015 B8-0357/9 9 25 kohta 25. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimia nuorten suojelemiseksi alkoholin aiheuttamilta haitoilta, erityisesti nostamalla nykyisiä alkoholin käytön ikärajoja vähintään

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Tampere kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 19.4.2016 Markkula 1 Yhteenveto STM:n tervehdys: Ehkäisevää työtä

Lisätiedot

Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus

Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus Nuoret aikuiset, päihteet ja ehkäisevä päihdetyö -tutkimus Mistä tutkimuksessa on kyse? Tutkimus kartoittaa nuorten aikuisten ajatuksia päihteistä ja ehkäisevästä päihdetyöstä. Tutkimustulokset antavat

Lisätiedot

MYÖTÄOTE. EHYT ry:n valtuuston. ensimmäinen kokous 24.3.2012. www.ehyt.fi. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 2/2012 30.03.

MYÖTÄOTE. EHYT ry:n valtuuston. ensimmäinen kokous 24.3.2012. www.ehyt.fi. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 2/2012 30.03. MYÖTÄOTE www.ehyt.fi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n jäsentiedote 2/2012 30.03.2012 EHYT ry:n valtuuston ensimmäinen kokous 24.3.2012 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Haapaniemenkatu 14, 2. krs, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015

Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhdistystoiminnan ilta 3.3.2015 Yhteisökoordinaattori Soile-Maria Linnemäki / Yhdistysverkosto Pj. Jonna Marttinen / Kinnarin koulun vanhempainkerho Pj. Terttu Kanninen / Luodaan Yhdessä ry OTA KORTTI

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012

NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE. Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 NUORISOPALVELUT HUOLELLA-HANKE Tiina-Liisa Vehkalahti 4.10.2012 Nuorisopalvelut - tuottaa palveluja lasten, nuorten, perheiden ja viranomaisten tarpeiden pohjalta - arvot oppiminen, osallisuus ja ennakointi

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin esittely

Pakka-toimintamallin esittely Pakka-toimintamallin esittely Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Road Show 6.11.2014 Tampere ylitarkastaja Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Irmeli Tamminen Pakka yhteisöllistä

Lisätiedot

Miten ehkäisevä päihdetyö, turvallinen arki ja ammattioppilaitos sopivat samaan lauseeseen? Yhteisöllisyyttä käytännössä.

Miten ehkäisevä päihdetyö, turvallinen arki ja ammattioppilaitos sopivat samaan lauseeseen? Yhteisöllisyyttä käytännössä. Miten ehkäisevä päihdetyö, turvallinen arki ja ammattioppilaitos sopivat samaan lauseeseen? Yhteisöllisyyttä käytännössä., projektipäällikkö AMIS Arjen Ammattilaiset, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Perustehtävät

Lisätiedot

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua Lasten ja nuorten mahdollisuus hyvään kasvuun on perusta kansan hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa! THL: Lapsi kasvaa kunnassa 16.10.2012

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa Alustavia tuloksia kartoituksesta

Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa Alustavia tuloksia kartoituksesta Ehkäisevän päihdetyön rakenteet Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa Alustavia tuloksia kartoituksesta 30.1.2014 Heli Heimala Aluekoordinaattori Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut,oikeusturva

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 26.4.2016 Markkula 1 Lounais-Suomen avin avaus: Parhaimmat menetelmät

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella

Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Katsaus päihdetilanteeseen Länsi- ja Sisä-Suomen alueella Päihteet, tupakka ja rahapelit -seminaari Jyväskylä 12.9.2013 Irmeli Tamminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto aluekoordinaattori Irmeli

Lisätiedot

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA.

MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. MIKSEI SE VAAN VOI LOPETTAA? JOS SE RAKASTAA MUA, NIIN MIKSEI SE VAAN LOPETA. Esitys käsittelee alkoholismia ja toimintahäiriöisen perheen dynamiikkaa. Se tuo näkyviin ne tunteet, joita lapsi joutuu piilottelemaan

Lisätiedot

Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014

Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014 Tunnetko työpaikkasi päihdekulttuurin? Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry HENRY Foorumi 4.11.2014 Sananen meistä HUUGO-ohjelman tavoitteena päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta

Lisätiedot

ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere

ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere Pakka-toimintamalli ROAD SHOW - moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! 6.11.2014 Tampere ylitarkastaja Irmeli Tamminen Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, elinkeinovalvontayksikkö, alkoholiohjelma

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA

KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA KOKEMUKSIA TIE SELVÄKSI -MALLISTA Tie selväksi toimintamallin tausta Neljän ministeriön (LVM, OM, SM ja STM) liikenneturvallisuuspaketti vuonna 2007: Järjestetään kokeilu, jossa pyritään puuttumaan välittömästi

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli käytännössä

Pakka-toimintamalli käytännössä Pakka-toimintamalli käytännössä ROAD SHOW moniammatilliset toimintamallit tutuiksi 26.11.2014, Oulu Ylitarkastaja Raija Fors Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012

Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 1 Lasten ja nuorten pelaaminen Lastensuojelun Keskusliitto 7.2.2012 2 Pelitaito-projekti (2010-2014) Tavoitteena on lasten ja nuorten liikapelaamisen ja pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisy Pelaamisella

Lisätiedot

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa

Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa Monitoimijaisena yhteistyönä alueen lasten ja nuorten kanssa toimivien eri ammattiryhmien, kolmannen sektorin tahojen sekä nuorten kanssa 1 Aluksi esittäytymiskierros ja nimilista kiertämään Valintojen

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Jyväskylän seudulla

Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Jyväskylän seudulla Pakka-toimintamallin mahdollisuudet ehkäisevässä päihdetyössä Jyväskylän seudulla Ehkäisevän päihdetyön, terveyden edistämisen ja väkivallan kuntayhdyshenkilöiden verkostopäivä 13.10.2016 Jyväskylä Irmeli

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen

Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Ongelmallisesti pelaavan nuoren auttaminen Lahti 9.4.2014 11.4.2014 Minna Kesänen 1 Rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen Rahapelaaminen viittaa kaikkeen sellaiseen pelaamiseen, jossa voitto tai tappio

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään?

Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Lainsäädäntö ja ohjelmatyö päihdehaittojen ehkäisyn tukena Mistä tähän on tultu ja minne tästä mennään? Ismo Tuominen 11/2014 PM Kataisen hallitusohjelma Jatketaan valtakunnallista alkoholiohjelmaa, jonka

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle

Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle Lainsäädännön reunaehdot ehkäisevälle päihdetyölle - Päihteiden aiheuttamia haittoja tulee perustuslainkin mukaan ehkäistä - Olemme saaneet työkalupakkiin uusia lakeja - Pakkiin tulee lisää vielä työkaluja

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Komeustiedon kerääminen sähköiseen. hyvinvointikertomukseen. Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä

Komeustiedon kerääminen sähköiseen. hyvinvointikertomukseen. Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä Komeustiedon kerääminen sähköiseen hyvinvointikertomukseen Hyvinvoinnin yhteistyöryhmä 30.10.2015 Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija, SOSTE Maarit Niva, asiantuntija, Oulun kaupunki Sähköinen hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille

Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille Päivän ohjelma 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9.00 Virittäytyminen päivään Tervetuloa Ajankohtaisia asioita omannäköinen elämä kehitysvammaisille ihmisille 9.45 Muuttajanpolku kohti omannäköistä kotia

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle

Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Tuoksuuko työpaikallanne alkoholiongelma? Työkaluja työyhteisön päihdeongelmien varalle Antti Hytti, aikuistyön päällikkö, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Uudista ja Uudistu 26.9.2013 Tietoiskun rakenne Päihteet

Lisätiedot

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hiljattain julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n kouluterveyskysely 2009 kertoo aiempaa uupuneemmista nuorista. Lukiolaiset kärsivät niin päivittäisestä väsymyksestä

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa

Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Lapin nuoret tilastoissa ja tutkimuksissa Projektipäällikkö Heli Niemi heli.niemi@ely-keskus.fi p. 040-672 2330 Lapin ELY-keskus, Heli Niemi 10.11.2011 1 Esityksen tarkoitus Virittäytymistä yhteiseen työskentelyyn

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää Tavoitteena nuorten hyvinvointi sekä järjestö-kaupunki yhteistyö Tolokkua elämää toimintamallin avulla vahvistetaan ja lisätään työpajoilla

Lisätiedot

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille

Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Kysely päihdeasioista kaupungin asukkaille Terveyden edistämisen yksikön ehkäisevä päihdetyö ja Länsi 2013- hanke toteuttivat touko-kesäkuussa yli 18-vuotiaille asukkaille ja kaupungin työntekijöille webropol

Lisätiedot