Edellä esitetyn toiminta-ajatuksen ja vision käytännön toteutus edellyttää kaupungin toiminnassa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edellä esitetyn toiminta-ajatuksen ja vision käytännön toteutus edellyttää kaupungin toiminnassa:"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ Toiminta-ajatus Visio Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen käytännössä ELINKEINOPOLITIIKAN LÄHTÖKOHDAT ELINKEINOPOLITTIKAN TOTEUTUS Yhteistyö ja verkostoituminen... 4 Kunta- ja seutuyhteistyö... 4 Valtionhallinto- ja maakuntatason yhteydet... 4 Kansainvälinen yhteistyö... 5 Yritys- ja yrittäjäjärjestöyhteistyö... 5 Tiedotus... 5 Muu sidosryhmäyhteistyö... 5 Palkitseminen ja muu huomioiminen Elinkeinoelämän kehittäminen... 6 Yritysilmasto... 6 Hanketyöt, projektit ja innovaatiopolitiikka... 6 Tontti- ja toimitilapolitiikka... 6 Kuntamarkkinointi... 6 Koulutus ja yrittäjyyskasvatus... 7 Työvoiman saatavuus Elinkeinopolitiikan resurssit... 7 Yrityspalvelut... 7 Budjetti... 8 Käytännön päätöksenteko elinkeinoasioissa... 8 Elinkeino-ohjelmatyön ylläpito ja tiedostus Palvelut ja julkiset hankinnat... 8 Palvelut... 8 Hankinnat Elinkeinotuet... 9 Yrityslainojen takaukset ja avustukset... 9 Yritysten kehittämishankkeiden rahoitus Alkutuotannon kehittäminen YHTEENVETO

3 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ Haapaveden kaupunki on aktiivinen elinkeinopolitiikan toimija, joka sekä itsenäisesti että verkostoyhteyksiä hyödyntäen edistää elinkeinojen ja yritysten toimintaedellytyksiä alueellaan. 1.1 Toiminta-ajatus Haapaveden kaupunki ottaa toimintansa suunnittelussa ja suunnitelmien toteutuksessa huomioon elinkeinoelämän tarpeet siten, että se on laaja-alaisesti mukana elinkeinoelämän kehittämisessä keskeisenä tavoitteena korkean työllisyysasteen saavuttaminen ja ylläpitäminen. 1.2 Visio Visio vuodelle 2016 on, että Haapaveden kaupunki on arvostettu, luotettava ja aktiivinen kumppani alueensa yrityksille ja yrittäjille. Edelleen kaupungin päämääränä on olla kilpailukykyinen ja vetovoimainen yritysten sijoittautumis- ja niiden työntekijöiden sekä heidän perheidensä asuinpaikkakunta. 1.3 Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen käytännössä Edellä esitetyn toiminta-ajatuksen ja vision käytännön toteutus edellyttää kaupungin toiminnassa: - yrittäjyyden edistämistä ja elinkeinoelämän tarpeiden tunnistamista - avointa ja luottamuksellista yritysilmapiiriä - paikallisten yritysten hyödyntämistä kaupungin vastuulla olevassa palvelutuotannossa - yritysten tasapuolista kohtelua esimerkiksi kaupungin tekemissä hankinnoissa - palvelumarkkinoiden tuntemusta ja kehittämistä - yhteistyötä yrittäjien ja paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa - yritysvaikutusten arvioinnin käyttämistä kaupungin päätöksenteossa 2 ELINKEINOPOLITIIKAN LÄHTÖKOHDAT Kaupungin elinkeinopolitiikkaa ohjaavat alla olevat Haapaveden kaupunginvaltuuston vahvistaman Strategia 2015 asiakirjan elinkeinopoliittiset linjaukset. Haapaveden kaupunki kehittää aktiivisesti kaupungin elinkeinoelämää. Keinoina käytetään mm: - maanhankintaa ja ennakoivaa kaavoitusta (luku3.2.elinkeinoelämän kehittäminen/tontti- ja toimitilapolitiikka) - yritysneuvontaa - projektitoimintaa esim. koulutus- ja yrityshautomopalveluissa - toimitilajärjestelyjä, ja - kaupungin markkinointia. Elinkeinoelämän toimijoiden välistä työnjakoa täsmennetään mm. vahvistamalla Haapaveden Teknologiakylä Oy:n roolia toimitilajärjestelyissä. 3

4 Tavoitteena on perustaa Oulun Eteläisen alueelle alueellinen elinkeinoyhtiö. Tarvittaessa asiassa edetään vaiheittain pienemmällä kuntaryhmällä. Yhtiön toiminnassa varmistetaan riittävät paikallistason elinkeinoneuvontapalvelut. Elinkeinopolitiikan käytännön toteuttamiseen varataan rahoitusta ja varaudutaan myös sen edellyttämien investointien rahoitukseen. Poikkeuksellisen suurissa hankkeissa osarahoituksena voidaan käyttää ns. Repo-rahojen pääomaa. Elinkeinopolitiikan tarkemmaksi linjaamiseksi laaditaan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma yhdessä paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa. Elinkeinopoliittisen ohjelma tehtävänä on täydentää ja syventää edellä mainittuja kaupungin strategia-asiakirjassa asetettuja elinkeinopoliittisia linjauksia. 3 ELINKEINOPOLITTIKAN TOTEUTUS Haapaveden kaupunki toteuttaa elinkeinopolitiikkaa yhteistyön ja verkostoitumisen, elinkeinoelämän kehittämisen sekä elinkeinopalveluiden riittävän resursoinnin keinoin. Kaupunki järjestää palvelutuotantonsa ja elinkeinoelämää tukevat toimet tarkoituksenmukaisella tavalla. 3.1 Yhteistyö ja verkostoituminen Kunta- ja seutuyhteistyö Haapaveden kaupunki kuuluu Haapaveden-Siikalatvan seutukuntaan, jonka muita jäseniä ovat Siikalatvan ja Pyhännän kunnat. Haapavesi toimii Sosiaali- ja terveyspiiri Helmin sekä Ympäristöpalvelut Helmin isäntäkuntana, joiden toimialue kattaa eräiltä osin myös Oulaisten kaupungin ja Vihannin kunnan. Kaupunki on jäsenenä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:ssa. Haapaveden kaupunkikonserniin kuuluu Haapaveden Teknologiakylä Oy, jonka tehtäviä ovat EUhankkeiden hallinnointi, yritysten toimintaedellytysten yleinen edistäminen ja kehittäminen, yritysten uusperustannan edistäminen sekä yritysten toimitilojen rakennuttaminen ja vuokraaminen. Haapavesi on kuntana sekä oman seutukuntansa puitteissa aktiivinen yhteistyökumppani Oulun Eteläisen muiden seutukuntien Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnan kanssa. Seutukuntien välisen yhteistyön perimmäisenä tavoitteena on Strategia 2015 asiakirjan mukaisesti Oulun Eteläisen alueen seutukunnat kattavan elinkeinoyhtiön perustaminen. Edelleen Haapaveden tavoitteena on Oulun Eteläinen seutukunta ja sote-piiri. Hallituksen päättämä kuntarakenneuudistus saattaa merkitä muutoksia olemassa oleviin ja suunniteltuihin hallintorakenteisiin. Valtionhallinto- ja maakuntatason yhteydet Haapaveden tavoitteena on pitää tiiviisti yhteyttä kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita edistäviin valtionhallinnon ja maakuntatason yksiköihin ja toimijoihin. Päävastuu tästä yhteydenpitotehtävästä on kaupungin luottamusmies- ja virkamiesjohdolla. Tavoitteena on myös laaja-alaisesti hyödyntää kaupungin luontaiset yhteydet valtakunnallisiin toimija- ja päättäjätahoihin. 4

5 Kansainvälinen yhteistyö Haapaveden ystävyyskuntia ovat Belomorsk Venäjällä, Älvsby Ruotsissa sekä Ridala Virossa. Ystävyyskuntayhteistyön keskeinen osa-alue on yritysyhteyksien kehittäminen ja edistäminen. Haapavesi hallinnoi ulkoministeriön rahoittamaa Bagamoyo kulttuuriyhteistyöhanketta. Hankkeen ulkomainen partneri on Bagamoyon kaupunki Tansaniassa. Hankkeen toteutusaika päättyy vuoden 2012 lopussa. Haapaveden Teknologiakylä Oy:n hallinnoimien EU-hankkeiden keskeisenä tavoitteena on hankkeissa mukana olevien yritysten kansainvälisten yhteyksien luominen ja edistäminen. Yritys- ja yrittäjäjärjestöyhteistyö Suomen Yrittäjät ry:n Elinkeinopoliittinen mittaristo 2012 tutkimuksen mukaan Haapavesi on Pohjois-Pohjanmaan yrittäjä- ja yritysmyönteisin kunta. Haapaveden kaupungin tavoite on yritystasolla olla ennakoiva sekä palvelutarpeiden ja tukitoimien osalta valmistautunut yhteistyökumppani. Paikallisen yrittäjäyhdistyksen johdon sekä kaupungin luottamus- ja virkamiesjohdon kesken järjestetään vuosittain yhdestä kahteen tapaamista, joiden aiheina on tietojen vaihto molempien osapuolten ajankohtaisista asioista sekä yhteistoiminnan suunnittelu ja toteutuksesta päättäminen. Kaupungin luottamusmies- ja virkamiesjohto on jatkuvasti valmis erilaisiin yhteistyöhankkeisiin yrittäjäjärjestöjen ja yksittäisten yritysten kanssa. Haapaveden kaupunki ja Haapaveden Yrittäjät ry järjestävät vuosittain uusille yrittäjille tarkoitetun tapaamis- ja keskustelutilaisuuden. Haapaveden Teknologia Oy on paikallisen yrittäjäyhdistyksen jäsen. Tiedotus Haapaveden kaupungin tiedotustoiminnan kanavia ovat internetsivut, sähköposti, tiedotustilaisuudet, lehtihaastattelut, mainonta sekä jatkossa myös nettiblogin ja face book sivuston kautta tapahtuva kaupunkilaisille, yrityksille ja muille sidosryhmille suunnattu tiedottaminen. Muu sidosryhmäyhteistyö Keskeinen sidosryhmätaho ovat ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitokset, kaupungissa toimivat toisen asteen koulutusyksiköt sekä lähialueen ammattikorkeakoulut ja Oulun yliopisto. Haapaveden Teknologiakylä Oy:n yhteistyötahoja ovat muut Pohjois-Pohjanmaan teknologia- ja yrityspuistot. Palkitseminen ja muu huomioiminen Ohjelmakaudella luodaan ja vakiinnutetaan kaupungin vuotuinen Nuori Yrittäjä palkitsemisjärjestelmä. Yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssa jatketaan Vuoden Yrittäjä palkinnon jakamista. 5

6 Selvitetään yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssa edellytykset ja tarve vuosittaisen paikallisen Yritysidea -kilpailun järjestämiselle. Kaupunki huomioi paikkakunnan uudet aloittavat yritykset, yritysten merkkipäivät sekä muut yksittäisen yrityksen toiminnan merkittävät tapahtumat. 3.2 Elinkeinoelämän kehittäminen Yritysilmasto Yritysilmaston kehitystä seurataan Suomen Yrittäjien joka toinen vuosi julkaiseman Elinkeinopoliittinen mittaristo tutkimuksen avulla. Yritysilmaston kehittymiseen vaikutetaan kaupungin päätöksenteon avoimuudella elinkeinoelämää koskevissa asioissa. Merkittävissä kaavoitus-, rakentamis- ja muissa hankintoja koskevissa päätöksissä suoritetaan yritysvaikutusten arviointi. Hanketyöt, projektit ja innovaatiopolitiikka Lähtökohtaisesti kaupunkikonserniin kuuluva Haapaveden Teknologiakylä Oy toteuttaa ja hallinnoi kaupungin elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämiseksi perustettuja EU-rahoitteisia hankkeita. Teknologiakylä ja kaupunki ovat mukana myös seutukuntarajat ylittävässä hankeyhteistyössä. Tontti- ja toimitilapolitiikka Kaupungilla on tällä hetkellä riittävä varanto yritysten toimitilarakentamiseen tarkoitettuja kaavoitettuja tontteja. Yritystoiminnan kehitystrendejä seurataan aktiivisesti ja kaupunki reagoi odotettavissa oleviin maanhankinta- ja kaavoitustarpeisiin riittävän ajoissa. Kaupungin työkaluna yritysten toimitilojen rakentamisessa ja vuokraamisessa käytetään Haapaveden Teknologiakylä Oy:tä. Lisäksi kaupunki varaa talousohjelmassa ja suunnitelmassa vuotuisen määrärahan elinkeinopoliittisten investointien toteuttamiseen. Tonttien ja toimitilojen myymisestä ja vuokraamisesta päättää kaupunginhallitus. Markkinoinnissa käytetään ilmoittelua mediassa, kaupungin internet sivuja sekä kaupungin facebook sivustoa. Kiinteistöverotusta koskevassa päätöksenteossa kaupunki noudattaa elinkeinoelämän osalta maltillista linjaa. Kuntamarkkinointi Kaupungin graafinen ilme on uudistettu 2009 vastaamaan Srategia 2015 asiakirjassa asetettuja tavoitteita ja linjauksia. Ohjelmakauden keskeisenä tavoitteena on keskustaajaman ulkoisen ilmeen muuttaminen kaupunkimaiseen suuntaan. Tätä tavoitetta palvelevat ohjelmakauden aikana toteutuvat kaupan ja asuntojen rakentamisinvestoinnit ydinkeskustassa. 6

7 Koulutus ja yrittäjyyskasvatus Kaupunki on jäsenenä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUssa, joka toteuttaa Haapavedellä monipuolista ammatillista (toisen asteen) koulutusta. PSK-Aikuisopisto kehittää ja järjestää työelämän tarpeista lähtevää korkeatasoista ja käytännönläheistä aikuiskoulutusta ja näyttötutkintoja sekä muita työelämän kehittämispalveluja. Haapaveden Opiston joissakin koulutusohjelmissa yrittäjyyskasvatus ja työelämälähtöisyys on osana koulutusohjelma. Paikallinen yrittäjäyhdistys toimii aktiivisesti jäsenkuntansa yrittäjyysedellytysten kehittäjänä järjestämällä säännöllisesti koulutusta ja valmennusta erilaisten yrittäjyyteen liittyvien teemojen puitteissa. Työvoiman saatavuus Osaavan työvoiman saatavuus on paikkakunnan yritysten ja elinkeinojen kriittinen menestystekijä. Kaupungin intressissä on olla tältä osin aktiivinen toimija pitämällä säännöllisesti yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon ja oppilaitoksiin sekä informoida tiedossa olevista yritystoiminnan kehityssuunnista ja niiden edellyttämistä työvoimatarpeista. 3.3 Elinkeinopolitiikan resurssit Yrityspalvelut Kaupungin elinkeinopolitiikan toteutuksen päävastuu on kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla. Tehtävässä avustaa kaupungin elinkeinojohtaja, joka vastaa päätettyjen toimenpiteiden toteutuksesta, yhteydenpidosta yritystoiminnan eri intressitahoihin ja yksittäisiin yrityksiin sekä informoi kaupunginjohtajaa ja kaupunginhallitusta tietoon tulleista elinkeinoelämän tarpeista, jotka edellyttävät kaupungilta toimenpiteitä. Elinkeinojohtaja on myös Haapaveden Teknologiakylä Oy:n toimitusjohtaja. Teknologiakylän toteuttamien ja hallinnoimien hankkeiden henkilöstö hoitaa hankesuunnitelmien mukaista yhteydenpitotehtävää kunkin hankkeen kohderyhmänä oleviin yrityksiin päin. Kaupungin elinkeinotoimi on yhteistyössä Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän elinkeinopalveluiden kanssa muun muassa tietojen vaihdon ja yhteisten EU-hankkeiden puitteissa. Elinkeinotoimi hoitaa yhteydenpito- ja yhteistyötehtävää myös naapuriseutukuntiin ja Oulun Eteläiseen päin samalla tavoin tietojen vaihdon ja yhteisten EU-hankkeiden puitteissa. Strategia 2015 asiakirjan elinkeinopoliittisissa linjauksissa kaupunki on asettanut tavoitteeksi perustaa Oulun Eteläisen alueelle alueellinen elinkeinoyhtiö, jonka toteutuksessa voidaan edetä myös koko aluetta pienemmän kuntaryhmän puitteissa. Yhtiön toiminnassa varmistetaan riittävät paikallistason elinkeinopalvelut. 7

8 Budjetti Kaupungin markkinointiin ja elinkeinopolitiikan toteutukseen käytetään vuositasolla noin euroa. Edellä mainittu kaupungin talousarvioon sisältyvä rahamäärä on pysynyt usean vuoden ajan suurin piirtein samalla tasolla. Teknologiakylän hallinnoimien hankkeiden kustannusarviot ja rahoitus päätetään hankekohtaisesti hankesuunnitelmissa. Käytännön päätöksenteko elinkeinoasioissa Elinkeinopolitiikan toteutuksesta vastaavat taloussuunnitelman ja kaupungin hallintosäännön mukaisella tavalla kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja elinkeinojohtaja. Elinkeinotoimen ja Teknologiakylän hallinnoimien hankkeiden asiakkaiden palautetta kerätään joka neljäs vuosi toteutettavien asiakastyytyväisyysmittausten sekä joka toinen vuosi toteutettavan Suomen Yrittäjät ry:n Elinkeinopolitiikan mittaristo tutkimuksen avulla. Elinkeinotoimen henkilöstö ja Teknologiakylän hankehenkilöstö osallistuvat oman ammattitaitonsa kehittämiseen liittyviin koulutuksiin. Elinkeino-ohjelmatyön ylläpito ja tiedostus Elinkeino-ohjelmatyön ylläpidon vastuuhenkilöitä ovat kaupunginjohtaja ja elinkeinojohtaja. Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetään vaalikausittain ja aina, kun esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuvat olennaiset muutokset sitä edellyttävät. Elinkeinopoliittisen ohjelman laadinnassa ovat mukana paikallinen yrittäjäyhdistys, yksittäiset yritykset ja kaupungin strategiatyöryhmä. Ohjelman vahvistaa kaupunginhallitus. Elinkeinopoliittinen ohjelma julkaistaan kaupungin internet sivustolla. Tämän lisäksi ohjelmasta voidaan kertoa paikallislehdissä julkaistavissa haastatteluissa ja lehtien toimitusten tekemissä artikkeleissa. Myös paikallisen yrittäjäyhdistyksen jäsentiedotusta käytetään ohjelman tiedostuskanavana. 3.4 Palvelut ja julkiset hankinnat Palvelut Strategia 2015 asiakirjan kohdassa Palvelustrategia todetaan: Haapaveden kaupungin tavoitteena on järjestää kaupunkilaisille laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti. Palveluiden järjestämisessä ollaan avoimet erilaisille järjestämistavoille ja tapauskohtaisesti harkitaan, mikä on paras ja sopivin järjestämistapa. Kukin lautakunta tarkastelee oman toimialansa palvelut, niiden nykyisen järjestämistavan ja analysoi, onko löydettävissä sellaisia toimintatapojen muutoksia, jotka olisivat nykyistä tapaa parempia. Samalla määritellään palveluiden taso ja määrä. 8

9 Palvelutuotannon järjestämistä ohjaa tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus siten, että käytetyn palvelutuotantomallin panos-tuotos suhde on mahdollisimman hyvä. Palvelusetelijärjestelmä on käytössä Sote-piiri Helmin joidenkin palveluiden osalta sekä päivähoidossa (yksityisen hoidon kuntalisä). Erityisen hyvin se on toiminut päivähoidossa edesauttaen yksityisen päiväkodin syntymistä. Järjestelmää laajennetaan alueille, joilla sen käyttö on tarkoituksenmukaista ja parantaa palvelutuotannon tehokkuutta. Hankinnat Haapaveden kaupungin hankinnat suoritetaan kaupungin voimassa olevan yleisen hankintaohjeen mukaisesti. Hankinnoissa pyritään hankintalain sallimissa rajoissa painottamaan hankintojen suorittamista pk-yrityksiltä. Siinä tapauksessa, että omalla paikkakunnalla toimii yrityksiä, joilla on kyky ja valmius toimittaa hankinnan kohteena oleva tavara tai palvelu, kaupunki pyytää hankinnan kohteesta tarjouksen tällaisilta yrityksiltä. Hankintoja suorittavien kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden hankintaosaamista kehitetään ja parannetaan koulutuksen keinoin. 3.5 Elinkeinotuet Yrityslainojen takaukset ja avustukset Haapaveden kaupunki ei myönnä kaupunkikonserniin kuulumattomille yrityksille avustusta tai lainoitusta eikä myöskään takaa niiden rahoituslaitoksilta tai muista lähteistä ottamia lainoja. Yritysten kehittämishankkeiden rahoitus Haapaveden kaupunki ei rahoita yritysten kehittämishankkeita. EU:n osaksi rahoittamissa hankkeissa, joissa hankepäätös edellyttää kuntarahoitusosuutta, voidaan olla rahoittajana mukana, jos sen katsotaan palvelevan välittömästi tai välillisesti kaupungin etua. 3.6 Alkutuotannon kehittäminen Maa- ja metsätalous muodostavat noin 15 % Haapaveden kaupungin elinkeinoista. Toimialan työllistävä vaikutus on merkittävä maatiloilla ja metsätaloudessa sekä erityisesti elintarvike- ja puutuotealan yrityksissä ja energiantuotannossa. Haapaveden kaupunki edistää toimialan myönteistä kehittymistä seuraavin keinoin: 1. tuottamalla toimivat ja joustavat maatalousyrittäjien lomituspalvelut Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien sekä Vihannin kunnan maatalousyrittäjille 2. järjestämällä tehokkaat ja asiantuntevat viljelijätukihallinnon palvelut Haapaveden kaupungissa sekä Siikalatvan, Vihannin, Pyhännän ja Vaalan kunnissa 3. parantamalla elintarviketeollisuuden erityisesti Valio Oy:n Haapaveden tehtaan toimintaedellytyksiä 9

10 4. kehittämällä lähi- ja luomuruuan tuotantoa ja palveluketjuja; Haapaveden Ammattiopisto kehittää Noran yksikköä mm. lähi- ja luomuruuan alueelliseksi tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi 5. edistämällä metsätalouden toimintaedellytyksiä mm. kannustamalla tilakokoa kasvattavia tilusjärjestelyjä 6. edistämällä puun ja turpeen energiakäyttöä sekä maatilojen bioenergiaratkaisuja 7. hoitamalla kaupungin omistamia metsiä vastuullisesti ja hyödyntämällä metsien tarjoamat työllistämismahdollisuudet 4. YHTEENVETO Haapaveden kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma kattaa vaalikauden mittaisen ajanjakson. Ohjelma ja sen ajantasaisuus tarkistetaan vaalikausittain ja aina silloin, kun olosuhteissa tapahtuu muutos, joka edellyttää tarkistamista. Ohjelma perustuu kaupungin Strategia 2015 asiakirjassa oleviin elinkeinopoliittisiin linjauksiin, joita on tässä ohjelmassa täsmennetty. Elinkeinopoliittinen ohjelma käsitellään sen valmistuttua kaupungin strategiatyöryhmässä, jolta saadun palautteen mukaisesti ohjelmaa tarvittaessa muutetaan ja tarkistetaan. Ohjelman vahvistamisesta noudatettavaksi päättää kaupunginhallitus. 10

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020 Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite Sisältö 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt v 2015-2020 1.1 Kaupungin Visio 2. Toimintaympäristö ja sen kehittäminen 2.1 Liikenneyhteydet ja sijainti 2.2 Tontti-

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET, Kempeleen kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset sivu 1(7) SISÄLTÖ Kunnan elinkeinopolitiikan lähtökohdat... 3 Kempele-sopimus... 3 Kunnan tehtävä elinkeinojen

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ylitornio. Kuntaraportti

Ylitornio. Kuntaraportti Ylitornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Joensuu. Kuntaraportti

Joensuu. Kuntaraportti Joensuu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinävesi. Kuntaraportti

Heinävesi. Kuntaraportti Heinävesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Iisalmi. Kuntaraportti

Iisalmi. Kuntaraportti Iisalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tornio. Kuntaraportti

Tornio. Kuntaraportti Tornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Kemi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16

UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 hyväksytty kh 7.10. 2013 kv 28.10. 2013 UURAISTEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2013-16 UURAISTEN KUNNAN VISIO 2016 Luonnollisen kasvun Uurainen - Aktiivisten ihmisten

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Järvenpää. Kuntaraportti

Järvenpää. Kuntaraportti Järvenpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA kvalt 12/2006

ORIVEDEN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA kvalt 12/2006 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA kvalt 12/2006 1 Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä 1.1 Toiminta-ajatus Kaupungin elinkeinotoimen tehtävä on turvata ja kehittää elinkeinoelämän

Lisätiedot

Turku. Kuntaraportti

Turku. Kuntaraportti Turku Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Salo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kaarina. Kuntaraportti

Kaarina. Kuntaraportti Kaarina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Koski Tl. Kuntaraportti

Koski Tl. Kuntaraportti Koski Tl Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Uusikaupunki. Kuntaraportti

Uusikaupunki. Kuntaraportti Uusikaupunki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä

Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Case Uusikaupunki Muutos pakon edessä Kauhava 10.10.2013 Yhteysjohtaja Kristiina Salo Uudenkaupungin kaupunki Uusikaupunki Perustettu 1617 Asukasmäärä 15 499 31.12.2011 Kesämökkejä 3873 Työvoima 6 652

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma

Rautavaaran kunta Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma 27.8.2009 Toiminta-ajatus Rautavaaran kunta, Rautavaaran Yrittäjät Ry ja MTK Rautavaara Visio edistävät ja tukevat paikallista yrittäjyyttä. Kunnan alueella kehitetään aktiivisesti

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot

Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Yhteenveto Painopiste Tavoite Toimenpide-ehdotus Mittari Vastuutahot Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen Tunnistetaan entistä enemmän kunnassa jo toimivien yritysten tarpeet. Tonttien luovutuksessa pyritään

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Nurmes. Kuntaraportti

Nurmes. Kuntaraportti Nurmes Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kiuruvesi. Kuntaraportti

Kiuruvesi. Kuntaraportti Kiuruvesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

Karstula. Kuntaraportti

Karstula. Kuntaraportti Karstula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Urjala. Kuntaraportti

Urjala. Kuntaraportti Urjala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ruovesi. Kuntaraportti

Ruovesi. Kuntaraportti Ruovesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Page 1

Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Page 1 Keskustelut osa 1 Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut 12.5.2015 Page 1 (alku)keskustelut osa 1_Elinvoimatoimijoiden roolit ja vastuut Yrityspuisto Oy Toiminta tulisi olla muutakin kuin kiinteistöjen

Lisätiedot

Vihti. Kuntaraportti

Vihti. Kuntaraportti Vihti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/ Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso Kh 01.09.2014 200 Kv 06.10.2014 31 1 VISIO 2020 Toholampi on olemassa joko itsenäisenä kuntana tai isomman kunnan osana. Kuntatalous on vahva ja kilpailukykyiset peruspalvelut

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Forssa. Kuntaraportti

Forssa. Kuntaraportti Forssa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 energiatoimisto perustettu henkilöstö toiminnan organisointi liikevaihto, kulurakenne rahoituksen lähteet palveluita kohderyhmät Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 22.10.2012 31.12.2013 OPH:n rahoittama hanke Hankekoodi J322 Hanketta koordinoi KAO, Kainuun ammattiopisto KSAK, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAKK,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 Rantasalmen elinkeino-ohjelma 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Kärkitoimialat Maa- ja metsätalous, matkailu, metalli, mekaaninen puunjalostus

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014

OSAKASSOPIMUS. Luonnos 1 26.3.2014 OSAKASSOPIMUS Luonnos 1 26.3.2014 Sisällys 1. Sopijapuolet... 2 2. Osakassopimuksen tarkoitus ja omistajatahto... 2 3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät... 3 4. Osakkeenomistajien keskinäiset suhteet... 3 5.

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

Salla. Kuntaraportti

Salla. Kuntaraportti Salla Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Rovaniemi. Kuntaraportti

Rovaniemi. Kuntaraportti Rovaniemi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tampere. Kuntaraportti

Tampere. Kuntaraportti Tampere Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Virrat. Kuntaraportti

Virrat. Kuntaraportti Virrat Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja

Teolliset symbioosit. Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Teolliset symbioosit Haminassa 23.09.2015 Matti Filppu Kaupunkikehitysjohtaja Kaupunkikehityksen toiminta - ajatus Pidämme huolta kaupunkielämän perusedellytyksistä tavoitteena elinvoimainen, kehittyvä,

Lisätiedot

Ilmajoki. Kuntaraportti

Ilmajoki. Kuntaraportti Ilmajoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauhajoki. Kuntaraportti

Kauhajoki. Kuntaraportti Kauhajoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014

Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014 Hyvän ikääntymisen kehittämisympäristö Sonectus 1.1.2012-31.5.2014 Hankkeen toimijat Hallinnoi Oulun seudun ammattikorkeakoulu, terveyalan Oulaisten yksikkö Osatoteuttajina: Kalajoen SoTe yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot