Edellä esitetyn toiminta-ajatuksen ja vision käytännön toteutus edellyttää kaupungin toiminnassa:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edellä esitetyn toiminta-ajatuksen ja vision käytännön toteutus edellyttää kaupungin toiminnassa:"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ Toiminta-ajatus Visio Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen käytännössä ELINKEINOPOLITIIKAN LÄHTÖKOHDAT ELINKEINOPOLITTIKAN TOTEUTUS Yhteistyö ja verkostoituminen... 4 Kunta- ja seutuyhteistyö... 4 Valtionhallinto- ja maakuntatason yhteydet... 4 Kansainvälinen yhteistyö... 5 Yritys- ja yrittäjäjärjestöyhteistyö... 5 Tiedotus... 5 Muu sidosryhmäyhteistyö... 5 Palkitseminen ja muu huomioiminen Elinkeinoelämän kehittäminen... 6 Yritysilmasto... 6 Hanketyöt, projektit ja innovaatiopolitiikka... 6 Tontti- ja toimitilapolitiikka... 6 Kuntamarkkinointi... 6 Koulutus ja yrittäjyyskasvatus... 7 Työvoiman saatavuus Elinkeinopolitiikan resurssit... 7 Yrityspalvelut... 7 Budjetti... 8 Käytännön päätöksenteko elinkeinoasioissa... 8 Elinkeino-ohjelmatyön ylläpito ja tiedostus Palvelut ja julkiset hankinnat... 8 Palvelut... 8 Hankinnat Elinkeinotuet... 9 Yrityslainojen takaukset ja avustukset... 9 Yritysten kehittämishankkeiden rahoitus Alkutuotannon kehittäminen YHTEENVETO

3 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ Haapaveden kaupunki on aktiivinen elinkeinopolitiikan toimija, joka sekä itsenäisesti että verkostoyhteyksiä hyödyntäen edistää elinkeinojen ja yritysten toimintaedellytyksiä alueellaan. 1.1 Toiminta-ajatus Haapaveden kaupunki ottaa toimintansa suunnittelussa ja suunnitelmien toteutuksessa huomioon elinkeinoelämän tarpeet siten, että se on laaja-alaisesti mukana elinkeinoelämän kehittämisessä keskeisenä tavoitteena korkean työllisyysasteen saavuttaminen ja ylläpitäminen. 1.2 Visio Visio vuodelle 2016 on, että Haapaveden kaupunki on arvostettu, luotettava ja aktiivinen kumppani alueensa yrityksille ja yrittäjille. Edelleen kaupungin päämääränä on olla kilpailukykyinen ja vetovoimainen yritysten sijoittautumis- ja niiden työntekijöiden sekä heidän perheidensä asuinpaikkakunta. 1.3 Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen käytännössä Edellä esitetyn toiminta-ajatuksen ja vision käytännön toteutus edellyttää kaupungin toiminnassa: - yrittäjyyden edistämistä ja elinkeinoelämän tarpeiden tunnistamista - avointa ja luottamuksellista yritysilmapiiriä - paikallisten yritysten hyödyntämistä kaupungin vastuulla olevassa palvelutuotannossa - yritysten tasapuolista kohtelua esimerkiksi kaupungin tekemissä hankinnoissa - palvelumarkkinoiden tuntemusta ja kehittämistä - yhteistyötä yrittäjien ja paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa - yritysvaikutusten arvioinnin käyttämistä kaupungin päätöksenteossa 2 ELINKEINOPOLITIIKAN LÄHTÖKOHDAT Kaupungin elinkeinopolitiikkaa ohjaavat alla olevat Haapaveden kaupunginvaltuuston vahvistaman Strategia 2015 asiakirjan elinkeinopoliittiset linjaukset. Haapaveden kaupunki kehittää aktiivisesti kaupungin elinkeinoelämää. Keinoina käytetään mm: - maanhankintaa ja ennakoivaa kaavoitusta (luku3.2.elinkeinoelämän kehittäminen/tontti- ja toimitilapolitiikka) - yritysneuvontaa - projektitoimintaa esim. koulutus- ja yrityshautomopalveluissa - toimitilajärjestelyjä, ja - kaupungin markkinointia. Elinkeinoelämän toimijoiden välistä työnjakoa täsmennetään mm. vahvistamalla Haapaveden Teknologiakylä Oy:n roolia toimitilajärjestelyissä. 3

4 Tavoitteena on perustaa Oulun Eteläisen alueelle alueellinen elinkeinoyhtiö. Tarvittaessa asiassa edetään vaiheittain pienemmällä kuntaryhmällä. Yhtiön toiminnassa varmistetaan riittävät paikallistason elinkeinoneuvontapalvelut. Elinkeinopolitiikan käytännön toteuttamiseen varataan rahoitusta ja varaudutaan myös sen edellyttämien investointien rahoitukseen. Poikkeuksellisen suurissa hankkeissa osarahoituksena voidaan käyttää ns. Repo-rahojen pääomaa. Elinkeinopolitiikan tarkemmaksi linjaamiseksi laaditaan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma yhdessä paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa. Elinkeinopoliittisen ohjelma tehtävänä on täydentää ja syventää edellä mainittuja kaupungin strategia-asiakirjassa asetettuja elinkeinopoliittisia linjauksia. 3 ELINKEINOPOLITTIKAN TOTEUTUS Haapaveden kaupunki toteuttaa elinkeinopolitiikkaa yhteistyön ja verkostoitumisen, elinkeinoelämän kehittämisen sekä elinkeinopalveluiden riittävän resursoinnin keinoin. Kaupunki järjestää palvelutuotantonsa ja elinkeinoelämää tukevat toimet tarkoituksenmukaisella tavalla. 3.1 Yhteistyö ja verkostoituminen Kunta- ja seutuyhteistyö Haapaveden kaupunki kuuluu Haapaveden-Siikalatvan seutukuntaan, jonka muita jäseniä ovat Siikalatvan ja Pyhännän kunnat. Haapavesi toimii Sosiaali- ja terveyspiiri Helmin sekä Ympäristöpalvelut Helmin isäntäkuntana, joiden toimialue kattaa eräiltä osin myös Oulaisten kaupungin ja Vihannin kunnan. Kaupunki on jäsenenä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:ssa. Haapaveden kaupunkikonserniin kuuluu Haapaveden Teknologiakylä Oy, jonka tehtäviä ovat EUhankkeiden hallinnointi, yritysten toimintaedellytysten yleinen edistäminen ja kehittäminen, yritysten uusperustannan edistäminen sekä yritysten toimitilojen rakennuttaminen ja vuokraaminen. Haapavesi on kuntana sekä oman seutukuntansa puitteissa aktiivinen yhteistyökumppani Oulun Eteläisen muiden seutukuntien Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnan kanssa. Seutukuntien välisen yhteistyön perimmäisenä tavoitteena on Strategia 2015 asiakirjan mukaisesti Oulun Eteläisen alueen seutukunnat kattavan elinkeinoyhtiön perustaminen. Edelleen Haapaveden tavoitteena on Oulun Eteläinen seutukunta ja sote-piiri. Hallituksen päättämä kuntarakenneuudistus saattaa merkitä muutoksia olemassa oleviin ja suunniteltuihin hallintorakenteisiin. Valtionhallinto- ja maakuntatason yhteydet Haapaveden tavoitteena on pitää tiiviisti yhteyttä kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita edistäviin valtionhallinnon ja maakuntatason yksiköihin ja toimijoihin. Päävastuu tästä yhteydenpitotehtävästä on kaupungin luottamusmies- ja virkamiesjohdolla. Tavoitteena on myös laaja-alaisesti hyödyntää kaupungin luontaiset yhteydet valtakunnallisiin toimija- ja päättäjätahoihin. 4

5 Kansainvälinen yhteistyö Haapaveden ystävyyskuntia ovat Belomorsk Venäjällä, Älvsby Ruotsissa sekä Ridala Virossa. Ystävyyskuntayhteistyön keskeinen osa-alue on yritysyhteyksien kehittäminen ja edistäminen. Haapavesi hallinnoi ulkoministeriön rahoittamaa Bagamoyo kulttuuriyhteistyöhanketta. Hankkeen ulkomainen partneri on Bagamoyon kaupunki Tansaniassa. Hankkeen toteutusaika päättyy vuoden 2012 lopussa. Haapaveden Teknologiakylä Oy:n hallinnoimien EU-hankkeiden keskeisenä tavoitteena on hankkeissa mukana olevien yritysten kansainvälisten yhteyksien luominen ja edistäminen. Yritys- ja yrittäjäjärjestöyhteistyö Suomen Yrittäjät ry:n Elinkeinopoliittinen mittaristo 2012 tutkimuksen mukaan Haapavesi on Pohjois-Pohjanmaan yrittäjä- ja yritysmyönteisin kunta. Haapaveden kaupungin tavoite on yritystasolla olla ennakoiva sekä palvelutarpeiden ja tukitoimien osalta valmistautunut yhteistyökumppani. Paikallisen yrittäjäyhdistyksen johdon sekä kaupungin luottamus- ja virkamiesjohdon kesken järjestetään vuosittain yhdestä kahteen tapaamista, joiden aiheina on tietojen vaihto molempien osapuolten ajankohtaisista asioista sekä yhteistoiminnan suunnittelu ja toteutuksesta päättäminen. Kaupungin luottamusmies- ja virkamiesjohto on jatkuvasti valmis erilaisiin yhteistyöhankkeisiin yrittäjäjärjestöjen ja yksittäisten yritysten kanssa. Haapaveden kaupunki ja Haapaveden Yrittäjät ry järjestävät vuosittain uusille yrittäjille tarkoitetun tapaamis- ja keskustelutilaisuuden. Haapaveden Teknologia Oy on paikallisen yrittäjäyhdistyksen jäsen. Tiedotus Haapaveden kaupungin tiedotustoiminnan kanavia ovat internetsivut, sähköposti, tiedotustilaisuudet, lehtihaastattelut, mainonta sekä jatkossa myös nettiblogin ja face book sivuston kautta tapahtuva kaupunkilaisille, yrityksille ja muille sidosryhmille suunnattu tiedottaminen. Muu sidosryhmäyhteistyö Keskeinen sidosryhmätaho ovat ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitokset, kaupungissa toimivat toisen asteen koulutusyksiköt sekä lähialueen ammattikorkeakoulut ja Oulun yliopisto. Haapaveden Teknologiakylä Oy:n yhteistyötahoja ovat muut Pohjois-Pohjanmaan teknologia- ja yrityspuistot. Palkitseminen ja muu huomioiminen Ohjelmakaudella luodaan ja vakiinnutetaan kaupungin vuotuinen Nuori Yrittäjä palkitsemisjärjestelmä. Yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssa jatketaan Vuoden Yrittäjä palkinnon jakamista. 5

6 Selvitetään yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssa edellytykset ja tarve vuosittaisen paikallisen Yritysidea -kilpailun järjestämiselle. Kaupunki huomioi paikkakunnan uudet aloittavat yritykset, yritysten merkkipäivät sekä muut yksittäisen yrityksen toiminnan merkittävät tapahtumat. 3.2 Elinkeinoelämän kehittäminen Yritysilmasto Yritysilmaston kehitystä seurataan Suomen Yrittäjien joka toinen vuosi julkaiseman Elinkeinopoliittinen mittaristo tutkimuksen avulla. Yritysilmaston kehittymiseen vaikutetaan kaupungin päätöksenteon avoimuudella elinkeinoelämää koskevissa asioissa. Merkittävissä kaavoitus-, rakentamis- ja muissa hankintoja koskevissa päätöksissä suoritetaan yritysvaikutusten arviointi. Hanketyöt, projektit ja innovaatiopolitiikka Lähtökohtaisesti kaupunkikonserniin kuuluva Haapaveden Teknologiakylä Oy toteuttaa ja hallinnoi kaupungin elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämiseksi perustettuja EU-rahoitteisia hankkeita. Teknologiakylä ja kaupunki ovat mukana myös seutukuntarajat ylittävässä hankeyhteistyössä. Tontti- ja toimitilapolitiikka Kaupungilla on tällä hetkellä riittävä varanto yritysten toimitilarakentamiseen tarkoitettuja kaavoitettuja tontteja. Yritystoiminnan kehitystrendejä seurataan aktiivisesti ja kaupunki reagoi odotettavissa oleviin maanhankinta- ja kaavoitustarpeisiin riittävän ajoissa. Kaupungin työkaluna yritysten toimitilojen rakentamisessa ja vuokraamisessa käytetään Haapaveden Teknologiakylä Oy:tä. Lisäksi kaupunki varaa talousohjelmassa ja suunnitelmassa vuotuisen määrärahan elinkeinopoliittisten investointien toteuttamiseen. Tonttien ja toimitilojen myymisestä ja vuokraamisesta päättää kaupunginhallitus. Markkinoinnissa käytetään ilmoittelua mediassa, kaupungin internet sivuja sekä kaupungin facebook sivustoa. Kiinteistöverotusta koskevassa päätöksenteossa kaupunki noudattaa elinkeinoelämän osalta maltillista linjaa. Kuntamarkkinointi Kaupungin graafinen ilme on uudistettu 2009 vastaamaan Srategia 2015 asiakirjassa asetettuja tavoitteita ja linjauksia. Ohjelmakauden keskeisenä tavoitteena on keskustaajaman ulkoisen ilmeen muuttaminen kaupunkimaiseen suuntaan. Tätä tavoitetta palvelevat ohjelmakauden aikana toteutuvat kaupan ja asuntojen rakentamisinvestoinnit ydinkeskustassa. 6

7 Koulutus ja yrittäjyyskasvatus Kaupunki on jäsenenä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUssa, joka toteuttaa Haapavedellä monipuolista ammatillista (toisen asteen) koulutusta. PSK-Aikuisopisto kehittää ja järjestää työelämän tarpeista lähtevää korkeatasoista ja käytännönläheistä aikuiskoulutusta ja näyttötutkintoja sekä muita työelämän kehittämispalveluja. Haapaveden Opiston joissakin koulutusohjelmissa yrittäjyyskasvatus ja työelämälähtöisyys on osana koulutusohjelma. Paikallinen yrittäjäyhdistys toimii aktiivisesti jäsenkuntansa yrittäjyysedellytysten kehittäjänä järjestämällä säännöllisesti koulutusta ja valmennusta erilaisten yrittäjyyteen liittyvien teemojen puitteissa. Työvoiman saatavuus Osaavan työvoiman saatavuus on paikkakunnan yritysten ja elinkeinojen kriittinen menestystekijä. Kaupungin intressissä on olla tältä osin aktiivinen toimija pitämällä säännöllisesti yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon ja oppilaitoksiin sekä informoida tiedossa olevista yritystoiminnan kehityssuunnista ja niiden edellyttämistä työvoimatarpeista. 3.3 Elinkeinopolitiikan resurssit Yrityspalvelut Kaupungin elinkeinopolitiikan toteutuksen päävastuu on kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla. Tehtävässä avustaa kaupungin elinkeinojohtaja, joka vastaa päätettyjen toimenpiteiden toteutuksesta, yhteydenpidosta yritystoiminnan eri intressitahoihin ja yksittäisiin yrityksiin sekä informoi kaupunginjohtajaa ja kaupunginhallitusta tietoon tulleista elinkeinoelämän tarpeista, jotka edellyttävät kaupungilta toimenpiteitä. Elinkeinojohtaja on myös Haapaveden Teknologiakylä Oy:n toimitusjohtaja. Teknologiakylän toteuttamien ja hallinnoimien hankkeiden henkilöstö hoitaa hankesuunnitelmien mukaista yhteydenpitotehtävää kunkin hankkeen kohderyhmänä oleviin yrityksiin päin. Kaupungin elinkeinotoimi on yhteistyössä Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän elinkeinopalveluiden kanssa muun muassa tietojen vaihdon ja yhteisten EU-hankkeiden puitteissa. Elinkeinotoimi hoitaa yhteydenpito- ja yhteistyötehtävää myös naapuriseutukuntiin ja Oulun Eteläiseen päin samalla tavoin tietojen vaihdon ja yhteisten EU-hankkeiden puitteissa. Strategia 2015 asiakirjan elinkeinopoliittisissa linjauksissa kaupunki on asettanut tavoitteeksi perustaa Oulun Eteläisen alueelle alueellinen elinkeinoyhtiö, jonka toteutuksessa voidaan edetä myös koko aluetta pienemmän kuntaryhmän puitteissa. Yhtiön toiminnassa varmistetaan riittävät paikallistason elinkeinopalvelut. 7

8 Budjetti Kaupungin markkinointiin ja elinkeinopolitiikan toteutukseen käytetään vuositasolla noin euroa. Edellä mainittu kaupungin talousarvioon sisältyvä rahamäärä on pysynyt usean vuoden ajan suurin piirtein samalla tasolla. Teknologiakylän hallinnoimien hankkeiden kustannusarviot ja rahoitus päätetään hankekohtaisesti hankesuunnitelmissa. Käytännön päätöksenteko elinkeinoasioissa Elinkeinopolitiikan toteutuksesta vastaavat taloussuunnitelman ja kaupungin hallintosäännön mukaisella tavalla kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja elinkeinojohtaja. Elinkeinotoimen ja Teknologiakylän hallinnoimien hankkeiden asiakkaiden palautetta kerätään joka neljäs vuosi toteutettavien asiakastyytyväisyysmittausten sekä joka toinen vuosi toteutettavan Suomen Yrittäjät ry:n Elinkeinopolitiikan mittaristo tutkimuksen avulla. Elinkeinotoimen henkilöstö ja Teknologiakylän hankehenkilöstö osallistuvat oman ammattitaitonsa kehittämiseen liittyviin koulutuksiin. Elinkeino-ohjelmatyön ylläpito ja tiedostus Elinkeino-ohjelmatyön ylläpidon vastuuhenkilöitä ovat kaupunginjohtaja ja elinkeinojohtaja. Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetään vaalikausittain ja aina, kun esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuvat olennaiset muutokset sitä edellyttävät. Elinkeinopoliittisen ohjelman laadinnassa ovat mukana paikallinen yrittäjäyhdistys, yksittäiset yritykset ja kaupungin strategiatyöryhmä. Ohjelman vahvistaa kaupunginhallitus. Elinkeinopoliittinen ohjelma julkaistaan kaupungin internet sivustolla. Tämän lisäksi ohjelmasta voidaan kertoa paikallislehdissä julkaistavissa haastatteluissa ja lehtien toimitusten tekemissä artikkeleissa. Myös paikallisen yrittäjäyhdistyksen jäsentiedotusta käytetään ohjelman tiedostuskanavana. 3.4 Palvelut ja julkiset hankinnat Palvelut Strategia 2015 asiakirjan kohdassa Palvelustrategia todetaan: Haapaveden kaupungin tavoitteena on järjestää kaupunkilaisille laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti. Palveluiden järjestämisessä ollaan avoimet erilaisille järjestämistavoille ja tapauskohtaisesti harkitaan, mikä on paras ja sopivin järjestämistapa. Kukin lautakunta tarkastelee oman toimialansa palvelut, niiden nykyisen järjestämistavan ja analysoi, onko löydettävissä sellaisia toimintatapojen muutoksia, jotka olisivat nykyistä tapaa parempia. Samalla määritellään palveluiden taso ja määrä. 8

9 Palvelutuotannon järjestämistä ohjaa tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus siten, että käytetyn palvelutuotantomallin panos-tuotos suhde on mahdollisimman hyvä. Palvelusetelijärjestelmä on käytössä Sote-piiri Helmin joidenkin palveluiden osalta sekä päivähoidossa (yksityisen hoidon kuntalisä). Erityisen hyvin se on toiminut päivähoidossa edesauttaen yksityisen päiväkodin syntymistä. Järjestelmää laajennetaan alueille, joilla sen käyttö on tarkoituksenmukaista ja parantaa palvelutuotannon tehokkuutta. Hankinnat Haapaveden kaupungin hankinnat suoritetaan kaupungin voimassa olevan yleisen hankintaohjeen mukaisesti. Hankinnoissa pyritään hankintalain sallimissa rajoissa painottamaan hankintojen suorittamista pk-yrityksiltä. Siinä tapauksessa, että omalla paikkakunnalla toimii yrityksiä, joilla on kyky ja valmius toimittaa hankinnan kohteena oleva tavara tai palvelu, kaupunki pyytää hankinnan kohteesta tarjouksen tällaisilta yrityksiltä. Hankintoja suorittavien kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden hankintaosaamista kehitetään ja parannetaan koulutuksen keinoin. 3.5 Elinkeinotuet Yrityslainojen takaukset ja avustukset Haapaveden kaupunki ei myönnä kaupunkikonserniin kuulumattomille yrityksille avustusta tai lainoitusta eikä myöskään takaa niiden rahoituslaitoksilta tai muista lähteistä ottamia lainoja. Yritysten kehittämishankkeiden rahoitus Haapaveden kaupunki ei rahoita yritysten kehittämishankkeita. EU:n osaksi rahoittamissa hankkeissa, joissa hankepäätös edellyttää kuntarahoitusosuutta, voidaan olla rahoittajana mukana, jos sen katsotaan palvelevan välittömästi tai välillisesti kaupungin etua. 3.6 Alkutuotannon kehittäminen Maa- ja metsätalous muodostavat noin 15 % Haapaveden kaupungin elinkeinoista. Toimialan työllistävä vaikutus on merkittävä maatiloilla ja metsätaloudessa sekä erityisesti elintarvike- ja puutuotealan yrityksissä ja energiantuotannossa. Haapaveden kaupunki edistää toimialan myönteistä kehittymistä seuraavin keinoin: 1. tuottamalla toimivat ja joustavat maatalousyrittäjien lomituspalvelut Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien sekä Vihannin kunnan maatalousyrittäjille 2. järjestämällä tehokkaat ja asiantuntevat viljelijätukihallinnon palvelut Haapaveden kaupungissa sekä Siikalatvan, Vihannin, Pyhännän ja Vaalan kunnissa 3. parantamalla elintarviketeollisuuden erityisesti Valio Oy:n Haapaveden tehtaan toimintaedellytyksiä 9

10 4. kehittämällä lähi- ja luomuruuan tuotantoa ja palveluketjuja; Haapaveden Ammattiopisto kehittää Noran yksikköä mm. lähi- ja luomuruuan alueelliseksi tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi 5. edistämällä metsätalouden toimintaedellytyksiä mm. kannustamalla tilakokoa kasvattavia tilusjärjestelyjä 6. edistämällä puun ja turpeen energiakäyttöä sekä maatilojen bioenergiaratkaisuja 7. hoitamalla kaupungin omistamia metsiä vastuullisesti ja hyödyntämällä metsien tarjoamat työllistämismahdollisuudet 4. YHTEENVETO Haapaveden kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma kattaa vaalikauden mittaisen ajanjakson. Ohjelma ja sen ajantasaisuus tarkistetaan vaalikausittain ja aina silloin, kun olosuhteissa tapahtuu muutos, joka edellyttää tarkistamista. Ohjelma perustuu kaupungin Strategia 2015 asiakirjassa oleviin elinkeinopoliittisiin linjauksiin, joita on tässä ohjelmassa täsmennetty. Elinkeinopoliittinen ohjelma käsitellään sen valmistuttua kaupungin strategiatyöryhmässä, jolta saadun palautteen mukaisesti ohjelmaa tarvittaessa muutetaan ja tarkistetaan. Ohjelman vahvistamisesta noudatettavaksi päättää kaupunginhallitus. 10

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Liminka. Kuntaraportti

Liminka. Kuntaraportti Liminka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

Kempele. Kuntaraportti

Kempele. Kuntaraportti Kempele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Muhos. Kuntaraportti

Muhos. Kuntaraportti Muhos Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Utajärvi. Kuntaraportti

Utajärvi. Kuntaraportti Utajärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020

Sisältö. Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite. 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt vuosille 2015-2020 Elinkeino-ohjelman 2015-2020 liite Sisältö 1. Kaupungin elinkeinopolitiikan pelisäännöt v 2015-2020 1.1 Kaupungin Visio 2. Toimintaympäristö ja sen kehittäminen 2.1 Liikenneyhteydet ja sijainti 2.2 Tontti-

Lisätiedot

Raahe. Kuntaraportti

Raahe. Kuntaraportti Raahe Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Taivalkoski. Kuntaraportti

Taivalkoski. Kuntaraportti Taivalkoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ylivieska. Kuntaraportti

Ylivieska. Kuntaraportti Ylivieska Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Toholampi. Kuntaraportti

Toholampi. Kuntaraportti Toholampi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vöyri. Kuntaraportti

Vöyri. Kuntaraportti Vöyri Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Humppila. Kuntaraportti

Humppila. Kuntaraportti Humppila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mustasaari. Kuntaraportti

Mustasaari. Kuntaraportti Mustasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Puumala. Kuntaraportti

Puumala. Kuntaraportti Puumala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rantasalmi. Kuntaraportti

Rantasalmi. Kuntaraportti Rantasalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kankaanpää. Kuntaraportti

Kankaanpää. Kuntaraportti Kankaanpää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ulvila. Kuntaraportti

Ulvila. Kuntaraportti Ulvila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Säkylä. Kuntaraportti

Säkylä. Kuntaraportti Säkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kokemäki. Kuntaraportti

Kokemäki. Kuntaraportti Kokemäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Laukaa. Kuntaraportti

Laukaa. Kuntaraportti Laukaa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat.

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Kannonkoski. Kannonkoski. Mannerheimintie 76 A PL 999, 00101 Helsinki 09 229 221 toimisto@yrittajat. Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 KANNONKOSKI... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ranua. Ranua. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 RANUA... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Tervo. Kuntaraportti

Tervo. Kuntaraportti Tervo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Leppävirta. Kuntaraportti

Leppävirta. Kuntaraportti Leppävirta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Keitele. Kuntaraportti

Keitele. Kuntaraportti Keitele Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sonkajärvi. Kuntaraportti

Sonkajärvi. Kuntaraportti Sonkajärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tammela. Kuntaraportti

Tammela. Kuntaraportti Tammela Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kolari. Kuntaraportti

Kolari. Kuntaraportti Kolari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kemijärvi. Kuntaraportti

Kemijärvi. Kuntaraportti Kemijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pietarsaari. Kuntaraportti

Pietarsaari. Kuntaraportti Pietarsaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauniainen. Kuntaraportti

Kauniainen. Kuntaraportti Kauniainen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pirkkala. Kuntaraportti

Pirkkala. Kuntaraportti Pirkkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesilahti. Kuntaraportti

Vesilahti. Kuntaraportti Vesilahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kerava. Kuntaraportti

Kerava. Kuntaraportti Kerava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Inkoo. Kuntaraportti

Inkoo. Kuntaraportti Inkoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pukkila. Kuntaraportti

Pukkila. Kuntaraportti Pukkila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Outokumpu. Kuntaraportti

Outokumpu. Kuntaraportti Outokumpu Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pyhtää. Kuntaraportti

Pyhtää. Kuntaraportti Pyhtää Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Naantali. Kuntaraportti

Naantali. Kuntaraportti Naantali Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Somero. Kuntaraportti

Somero. Kuntaraportti Somero Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kustavi. Kuntaraportti

Kustavi. Kuntaraportti Kustavi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mynämäki. Kuntaraportti

Mynämäki. Kuntaraportti Mynämäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki

Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 Ylitornio. Ylitornio. Mannerheimintie 76 A PL 999, Helsinki Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 1 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 2 Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 SISÄLLYS ELINKEINOPOLIITTINEN MITTARISTO 2014 YLITORNIO... 3 KUNTIEN ELINVOIMA JA YRITTÄJYYS

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntaraportti

Vimpeli. Kuntaraportti Vimpeli Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Huittinen. Kuntaraportti

Huittinen. Kuntaraportti Huittinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Loppi. Kuntaraportti

Loppi. Kuntaraportti Loppi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Janakkala. Kuntaraportti

Janakkala. Kuntaraportti Janakkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hausjärvi. Kuntaraportti

Hausjärvi. Kuntaraportti Hausjärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ruokolahti. Kuntaraportti

Ruokolahti. Kuntaraportti Ruokolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET, Kempeleen kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset sivu 1(7) SISÄLTÖ Kunnan elinkeinopolitiikan lähtökohdat... 3 Kempele-sopimus... 3 Kunnan tehtävä elinkeinojen

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Viitasaari. Kuntaraportti

Viitasaari. Kuntaraportti Viitasaari Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Luhanka. Kuntaraportti

Luhanka. Kuntaraportti Luhanka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lapinlahti. Kuntaraportti

Lapinlahti. Kuntaraportti Lapinlahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suonenjoki. Kuntaraportti

Suonenjoki. Kuntaraportti Suonenjoki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Pielavesi. Kuntaraportti

Pielavesi. Kuntaraportti Pielavesi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kärkölä. Kuntaraportti

Kärkölä. Kuntaraportti Kärkölä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ylitornio. Kuntaraportti

Ylitornio. Kuntaraportti Ylitornio Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kannus. Kuntaraportti

Kannus. Kuntaraportti Kannus Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016

Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Mäntsälän kunnan elinkeino-ohjelma 2014-2016 Sisällys 1. Valtuuston hyväksymä taloussuunnitelma 2014 2016... 4 2. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Espoo. Kuntaraportti

Espoo. Kuntaraportti Espoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sipoo. Kuntaraportti

Sipoo. Kuntaraportti Sipoo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kitee. Kuntaraportti

Kitee. Kuntaraportti Kitee Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ilomantsi. Kuntaraportti

Ilomantsi. Kuntaraportti Ilomantsi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sulkava. Kuntaraportti

Sulkava. Kuntaraportti Sulkava Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kotka. Kuntaraportti

Kotka. Kuntaraportti Kotka Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Elinvoimainen Ylivieska 2021

Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021 Elinvoimainen Ylivieska 2021- kaupunkistrategia Ylivieskan kaupunkistrategia perustuu Ylivieskan asemaan alueensa kasvavana keskuksena. Kaupunki edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kajaani. Kuntaraportti

Kajaani. Kuntaraportti Kajaani Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Imatra. Kuntaraportti

Imatra. Kuntaraportti Imatra Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Siilinjärvi. Kuntaraportti

Siilinjärvi. Kuntaraportti Siilinjärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rautalampi. Kuntaraportti

Rautalampi. Kuntaraportti Rautalampi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Vesanto. Kuntaraportti

Vesanto. Kuntaraportti Vesanto Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hämeenlinna. Kuntaraportti

Hämeenlinna. Kuntaraportti Hämeenlinna Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Enontekiö. Kuntaraportti

Enontekiö. Kuntaraportti Enontekiö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Riihimäki. Kuntaraportti

Riihimäki. Kuntaraportti Riihimäki Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Nokia. Kuntaraportti

Nokia. Kuntaraportti Nokia Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lempäälä. Kuntaraportti

Lempäälä. Kuntaraportti Lempäälä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ylöjärvi. Kuntaraportti

Ylöjärvi. Kuntaraportti Ylöjärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot