Edellä esitetyn toiminta-ajatuksen ja vision käytännön toteutus edellyttää kaupungin toiminnassa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edellä esitetyn toiminta-ajatuksen ja vision käytännön toteutus edellyttää kaupungin toiminnassa:"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ Toiminta-ajatus Visio Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen käytännössä ELINKEINOPOLITIIKAN LÄHTÖKOHDAT ELINKEINOPOLITTIKAN TOTEUTUS Yhteistyö ja verkostoituminen... 4 Kunta- ja seutuyhteistyö... 4 Valtionhallinto- ja maakuntatason yhteydet... 4 Kansainvälinen yhteistyö... 5 Yritys- ja yrittäjäjärjestöyhteistyö... 5 Tiedotus... 5 Muu sidosryhmäyhteistyö... 5 Palkitseminen ja muu huomioiminen Elinkeinoelämän kehittäminen... 6 Yritysilmasto... 6 Hanketyöt, projektit ja innovaatiopolitiikka... 6 Tontti- ja toimitilapolitiikka... 6 Kuntamarkkinointi... 6 Koulutus ja yrittäjyyskasvatus... 7 Työvoiman saatavuus Elinkeinopolitiikan resurssit... 7 Yrityspalvelut... 7 Budjetti... 8 Käytännön päätöksenteko elinkeinoasioissa... 8 Elinkeino-ohjelmatyön ylläpito ja tiedostus Palvelut ja julkiset hankinnat... 8 Palvelut... 8 Hankinnat Elinkeinotuet... 9 Yrityslainojen takaukset ja avustukset... 9 Yritysten kehittämishankkeiden rahoitus Alkutuotannon kehittäminen YHTEENVETO

3 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ Haapaveden kaupunki on aktiivinen elinkeinopolitiikan toimija, joka sekä itsenäisesti että verkostoyhteyksiä hyödyntäen edistää elinkeinojen ja yritysten toimintaedellytyksiä alueellaan. 1.1 Toiminta-ajatus Haapaveden kaupunki ottaa toimintansa suunnittelussa ja suunnitelmien toteutuksessa huomioon elinkeinoelämän tarpeet siten, että se on laaja-alaisesti mukana elinkeinoelämän kehittämisessä keskeisenä tavoitteena korkean työllisyysasteen saavuttaminen ja ylläpitäminen. 1.2 Visio Visio vuodelle 2016 on, että Haapaveden kaupunki on arvostettu, luotettava ja aktiivinen kumppani alueensa yrityksille ja yrittäjille. Edelleen kaupungin päämääränä on olla kilpailukykyinen ja vetovoimainen yritysten sijoittautumis- ja niiden työntekijöiden sekä heidän perheidensä asuinpaikkakunta. 1.3 Toiminta-ajatuksen ja vision toteuttaminen käytännössä Edellä esitetyn toiminta-ajatuksen ja vision käytännön toteutus edellyttää kaupungin toiminnassa: - yrittäjyyden edistämistä ja elinkeinoelämän tarpeiden tunnistamista - avointa ja luottamuksellista yritysilmapiiriä - paikallisten yritysten hyödyntämistä kaupungin vastuulla olevassa palvelutuotannossa - yritysten tasapuolista kohtelua esimerkiksi kaupungin tekemissä hankinnoissa - palvelumarkkinoiden tuntemusta ja kehittämistä - yhteistyötä yrittäjien ja paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa - yritysvaikutusten arvioinnin käyttämistä kaupungin päätöksenteossa 2 ELINKEINOPOLITIIKAN LÄHTÖKOHDAT Kaupungin elinkeinopolitiikkaa ohjaavat alla olevat Haapaveden kaupunginvaltuuston vahvistaman Strategia 2015 asiakirjan elinkeinopoliittiset linjaukset. Haapaveden kaupunki kehittää aktiivisesti kaupungin elinkeinoelämää. Keinoina käytetään mm: - maanhankintaa ja ennakoivaa kaavoitusta (luku3.2.elinkeinoelämän kehittäminen/tontti- ja toimitilapolitiikka) - yritysneuvontaa - projektitoimintaa esim. koulutus- ja yrityshautomopalveluissa - toimitilajärjestelyjä, ja - kaupungin markkinointia. Elinkeinoelämän toimijoiden välistä työnjakoa täsmennetään mm. vahvistamalla Haapaveden Teknologiakylä Oy:n roolia toimitilajärjestelyissä. 3

4 Tavoitteena on perustaa Oulun Eteläisen alueelle alueellinen elinkeinoyhtiö. Tarvittaessa asiassa edetään vaiheittain pienemmällä kuntaryhmällä. Yhtiön toiminnassa varmistetaan riittävät paikallistason elinkeinoneuvontapalvelut. Elinkeinopolitiikan käytännön toteuttamiseen varataan rahoitusta ja varaudutaan myös sen edellyttämien investointien rahoitukseen. Poikkeuksellisen suurissa hankkeissa osarahoituksena voidaan käyttää ns. Repo-rahojen pääomaa. Elinkeinopolitiikan tarkemmaksi linjaamiseksi laaditaan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma yhdessä paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestön kanssa. Elinkeinopoliittisen ohjelma tehtävänä on täydentää ja syventää edellä mainittuja kaupungin strategia-asiakirjassa asetettuja elinkeinopoliittisia linjauksia. 3 ELINKEINOPOLITTIKAN TOTEUTUS Haapaveden kaupunki toteuttaa elinkeinopolitiikkaa yhteistyön ja verkostoitumisen, elinkeinoelämän kehittämisen sekä elinkeinopalveluiden riittävän resursoinnin keinoin. Kaupunki järjestää palvelutuotantonsa ja elinkeinoelämää tukevat toimet tarkoituksenmukaisella tavalla. 3.1 Yhteistyö ja verkostoituminen Kunta- ja seutuyhteistyö Haapaveden kaupunki kuuluu Haapaveden-Siikalatvan seutukuntaan, jonka muita jäseniä ovat Siikalatvan ja Pyhännän kunnat. Haapavesi toimii Sosiaali- ja terveyspiiri Helmin sekä Ympäristöpalvelut Helmin isäntäkuntana, joiden toimialue kattaa eräiltä osin myös Oulaisten kaupungin ja Vihannin kunnan. Kaupunki on jäsenenä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU:ssa. Haapaveden kaupunkikonserniin kuuluu Haapaveden Teknologiakylä Oy, jonka tehtäviä ovat EUhankkeiden hallinnointi, yritysten toimintaedellytysten yleinen edistäminen ja kehittäminen, yritysten uusperustannan edistäminen sekä yritysten toimitilojen rakennuttaminen ja vuokraaminen. Haapavesi on kuntana sekä oman seutukuntansa puitteissa aktiivinen yhteistyökumppani Oulun Eteläisen muiden seutukuntien Nivala-Haapajärven ja Ylivieskan seutukunnan kanssa. Seutukuntien välisen yhteistyön perimmäisenä tavoitteena on Strategia 2015 asiakirjan mukaisesti Oulun Eteläisen alueen seutukunnat kattavan elinkeinoyhtiön perustaminen. Edelleen Haapaveden tavoitteena on Oulun Eteläinen seutukunta ja sote-piiri. Hallituksen päättämä kuntarakenneuudistus saattaa merkitä muutoksia olemassa oleviin ja suunniteltuihin hallintorakenteisiin. Valtionhallinto- ja maakuntatason yhteydet Haapaveden tavoitteena on pitää tiiviisti yhteyttä kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita edistäviin valtionhallinnon ja maakuntatason yksiköihin ja toimijoihin. Päävastuu tästä yhteydenpitotehtävästä on kaupungin luottamusmies- ja virkamiesjohdolla. Tavoitteena on myös laaja-alaisesti hyödyntää kaupungin luontaiset yhteydet valtakunnallisiin toimija- ja päättäjätahoihin. 4

5 Kansainvälinen yhteistyö Haapaveden ystävyyskuntia ovat Belomorsk Venäjällä, Älvsby Ruotsissa sekä Ridala Virossa. Ystävyyskuntayhteistyön keskeinen osa-alue on yritysyhteyksien kehittäminen ja edistäminen. Haapavesi hallinnoi ulkoministeriön rahoittamaa Bagamoyo kulttuuriyhteistyöhanketta. Hankkeen ulkomainen partneri on Bagamoyon kaupunki Tansaniassa. Hankkeen toteutusaika päättyy vuoden 2012 lopussa. Haapaveden Teknologiakylä Oy:n hallinnoimien EU-hankkeiden keskeisenä tavoitteena on hankkeissa mukana olevien yritysten kansainvälisten yhteyksien luominen ja edistäminen. Yritys- ja yrittäjäjärjestöyhteistyö Suomen Yrittäjät ry:n Elinkeinopoliittinen mittaristo 2012 tutkimuksen mukaan Haapavesi on Pohjois-Pohjanmaan yrittäjä- ja yritysmyönteisin kunta. Haapaveden kaupungin tavoite on yritystasolla olla ennakoiva sekä palvelutarpeiden ja tukitoimien osalta valmistautunut yhteistyökumppani. Paikallisen yrittäjäyhdistyksen johdon sekä kaupungin luottamus- ja virkamiesjohdon kesken järjestetään vuosittain yhdestä kahteen tapaamista, joiden aiheina on tietojen vaihto molempien osapuolten ajankohtaisista asioista sekä yhteistoiminnan suunnittelu ja toteutuksesta päättäminen. Kaupungin luottamusmies- ja virkamiesjohto on jatkuvasti valmis erilaisiin yhteistyöhankkeisiin yrittäjäjärjestöjen ja yksittäisten yritysten kanssa. Haapaveden kaupunki ja Haapaveden Yrittäjät ry järjestävät vuosittain uusille yrittäjille tarkoitetun tapaamis- ja keskustelutilaisuuden. Haapaveden Teknologia Oy on paikallisen yrittäjäyhdistyksen jäsen. Tiedotus Haapaveden kaupungin tiedotustoiminnan kanavia ovat internetsivut, sähköposti, tiedotustilaisuudet, lehtihaastattelut, mainonta sekä jatkossa myös nettiblogin ja face book sivuston kautta tapahtuva kaupunkilaisille, yrityksille ja muille sidosryhmille suunnattu tiedottaminen. Muu sidosryhmäyhteistyö Keskeinen sidosryhmätaho ovat ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitokset, kaupungissa toimivat toisen asteen koulutusyksiköt sekä lähialueen ammattikorkeakoulut ja Oulun yliopisto. Haapaveden Teknologiakylä Oy:n yhteistyötahoja ovat muut Pohjois-Pohjanmaan teknologia- ja yrityspuistot. Palkitseminen ja muu huomioiminen Ohjelmakaudella luodaan ja vakiinnutetaan kaupungin vuotuinen Nuori Yrittäjä palkitsemisjärjestelmä. Yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssa jatketaan Vuoden Yrittäjä palkinnon jakamista. 5

6 Selvitetään yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssa edellytykset ja tarve vuosittaisen paikallisen Yritysidea -kilpailun järjestämiselle. Kaupunki huomioi paikkakunnan uudet aloittavat yritykset, yritysten merkkipäivät sekä muut yksittäisen yrityksen toiminnan merkittävät tapahtumat. 3.2 Elinkeinoelämän kehittäminen Yritysilmasto Yritysilmaston kehitystä seurataan Suomen Yrittäjien joka toinen vuosi julkaiseman Elinkeinopoliittinen mittaristo tutkimuksen avulla. Yritysilmaston kehittymiseen vaikutetaan kaupungin päätöksenteon avoimuudella elinkeinoelämää koskevissa asioissa. Merkittävissä kaavoitus-, rakentamis- ja muissa hankintoja koskevissa päätöksissä suoritetaan yritysvaikutusten arviointi. Hanketyöt, projektit ja innovaatiopolitiikka Lähtökohtaisesti kaupunkikonserniin kuuluva Haapaveden Teknologiakylä Oy toteuttaa ja hallinnoi kaupungin elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämiseksi perustettuja EU-rahoitteisia hankkeita. Teknologiakylä ja kaupunki ovat mukana myös seutukuntarajat ylittävässä hankeyhteistyössä. Tontti- ja toimitilapolitiikka Kaupungilla on tällä hetkellä riittävä varanto yritysten toimitilarakentamiseen tarkoitettuja kaavoitettuja tontteja. Yritystoiminnan kehitystrendejä seurataan aktiivisesti ja kaupunki reagoi odotettavissa oleviin maanhankinta- ja kaavoitustarpeisiin riittävän ajoissa. Kaupungin työkaluna yritysten toimitilojen rakentamisessa ja vuokraamisessa käytetään Haapaveden Teknologiakylä Oy:tä. Lisäksi kaupunki varaa talousohjelmassa ja suunnitelmassa vuotuisen määrärahan elinkeinopoliittisten investointien toteuttamiseen. Tonttien ja toimitilojen myymisestä ja vuokraamisesta päättää kaupunginhallitus. Markkinoinnissa käytetään ilmoittelua mediassa, kaupungin internet sivuja sekä kaupungin facebook sivustoa. Kiinteistöverotusta koskevassa päätöksenteossa kaupunki noudattaa elinkeinoelämän osalta maltillista linjaa. Kuntamarkkinointi Kaupungin graafinen ilme on uudistettu 2009 vastaamaan Srategia 2015 asiakirjassa asetettuja tavoitteita ja linjauksia. Ohjelmakauden keskeisenä tavoitteena on keskustaajaman ulkoisen ilmeen muuttaminen kaupunkimaiseen suuntaan. Tätä tavoitetta palvelevat ohjelmakauden aikana toteutuvat kaupan ja asuntojen rakentamisinvestoinnit ydinkeskustassa. 6

7 Koulutus ja yrittäjyyskasvatus Kaupunki on jäsenenä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDUssa, joka toteuttaa Haapavedellä monipuolista ammatillista (toisen asteen) koulutusta. PSK-Aikuisopisto kehittää ja järjestää työelämän tarpeista lähtevää korkeatasoista ja käytännönläheistä aikuiskoulutusta ja näyttötutkintoja sekä muita työelämän kehittämispalveluja. Haapaveden Opiston joissakin koulutusohjelmissa yrittäjyyskasvatus ja työelämälähtöisyys on osana koulutusohjelma. Paikallinen yrittäjäyhdistys toimii aktiivisesti jäsenkuntansa yrittäjyysedellytysten kehittäjänä järjestämällä säännöllisesti koulutusta ja valmennusta erilaisten yrittäjyyteen liittyvien teemojen puitteissa. Työvoiman saatavuus Osaavan työvoiman saatavuus on paikkakunnan yritysten ja elinkeinojen kriittinen menestystekijä. Kaupungin intressissä on olla tältä osin aktiivinen toimija pitämällä säännöllisesti yhteyttä paikalliseen TE-toimistoon ja oppilaitoksiin sekä informoida tiedossa olevista yritystoiminnan kehityssuunnista ja niiden edellyttämistä työvoimatarpeista. 3.3 Elinkeinopolitiikan resurssit Yrityspalvelut Kaupungin elinkeinopolitiikan toteutuksen päävastuu on kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla. Tehtävässä avustaa kaupungin elinkeinojohtaja, joka vastaa päätettyjen toimenpiteiden toteutuksesta, yhteydenpidosta yritystoiminnan eri intressitahoihin ja yksittäisiin yrityksiin sekä informoi kaupunginjohtajaa ja kaupunginhallitusta tietoon tulleista elinkeinoelämän tarpeista, jotka edellyttävät kaupungilta toimenpiteitä. Elinkeinojohtaja on myös Haapaveden Teknologiakylä Oy:n toimitusjohtaja. Teknologiakylän toteuttamien ja hallinnoimien hankkeiden henkilöstö hoitaa hankesuunnitelmien mukaista yhteydenpitotehtävää kunkin hankkeen kohderyhmänä oleviin yrityksiin päin. Kaupungin elinkeinotoimi on yhteistyössä Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymän elinkeinopalveluiden kanssa muun muassa tietojen vaihdon ja yhteisten EU-hankkeiden puitteissa. Elinkeinotoimi hoitaa yhteydenpito- ja yhteistyötehtävää myös naapuriseutukuntiin ja Oulun Eteläiseen päin samalla tavoin tietojen vaihdon ja yhteisten EU-hankkeiden puitteissa. Strategia 2015 asiakirjan elinkeinopoliittisissa linjauksissa kaupunki on asettanut tavoitteeksi perustaa Oulun Eteläisen alueelle alueellinen elinkeinoyhtiö, jonka toteutuksessa voidaan edetä myös koko aluetta pienemmän kuntaryhmän puitteissa. Yhtiön toiminnassa varmistetaan riittävät paikallistason elinkeinopalvelut. 7

8 Budjetti Kaupungin markkinointiin ja elinkeinopolitiikan toteutukseen käytetään vuositasolla noin euroa. Edellä mainittu kaupungin talousarvioon sisältyvä rahamäärä on pysynyt usean vuoden ajan suurin piirtein samalla tasolla. Teknologiakylän hallinnoimien hankkeiden kustannusarviot ja rahoitus päätetään hankekohtaisesti hankesuunnitelmissa. Käytännön päätöksenteko elinkeinoasioissa Elinkeinopolitiikan toteutuksesta vastaavat taloussuunnitelman ja kaupungin hallintosäännön mukaisella tavalla kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja elinkeinojohtaja. Elinkeinotoimen ja Teknologiakylän hallinnoimien hankkeiden asiakkaiden palautetta kerätään joka neljäs vuosi toteutettavien asiakastyytyväisyysmittausten sekä joka toinen vuosi toteutettavan Suomen Yrittäjät ry:n Elinkeinopolitiikan mittaristo tutkimuksen avulla. Elinkeinotoimen henkilöstö ja Teknologiakylän hankehenkilöstö osallistuvat oman ammattitaitonsa kehittämiseen liittyviin koulutuksiin. Elinkeino-ohjelmatyön ylläpito ja tiedostus Elinkeino-ohjelmatyön ylläpidon vastuuhenkilöitä ovat kaupunginjohtaja ja elinkeinojohtaja. Elinkeinopoliittinen ohjelma päivitetään vaalikausittain ja aina, kun esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuvat olennaiset muutokset sitä edellyttävät. Elinkeinopoliittisen ohjelman laadinnassa ovat mukana paikallinen yrittäjäyhdistys, yksittäiset yritykset ja kaupungin strategiatyöryhmä. Ohjelman vahvistaa kaupunginhallitus. Elinkeinopoliittinen ohjelma julkaistaan kaupungin internet sivustolla. Tämän lisäksi ohjelmasta voidaan kertoa paikallislehdissä julkaistavissa haastatteluissa ja lehtien toimitusten tekemissä artikkeleissa. Myös paikallisen yrittäjäyhdistyksen jäsentiedotusta käytetään ohjelman tiedostuskanavana. 3.4 Palvelut ja julkiset hankinnat Palvelut Strategia 2015 asiakirjan kohdassa Palvelustrategia todetaan: Haapaveden kaupungin tavoitteena on järjestää kaupunkilaisille laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti. Palveluiden järjestämisessä ollaan avoimet erilaisille järjestämistavoille ja tapauskohtaisesti harkitaan, mikä on paras ja sopivin järjestämistapa. Kukin lautakunta tarkastelee oman toimialansa palvelut, niiden nykyisen järjestämistavan ja analysoi, onko löydettävissä sellaisia toimintatapojen muutoksia, jotka olisivat nykyistä tapaa parempia. Samalla määritellään palveluiden taso ja määrä. 8

9 Palvelutuotannon järjestämistä ohjaa tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus siten, että käytetyn palvelutuotantomallin panos-tuotos suhde on mahdollisimman hyvä. Palvelusetelijärjestelmä on käytössä Sote-piiri Helmin joidenkin palveluiden osalta sekä päivähoidossa (yksityisen hoidon kuntalisä). Erityisen hyvin se on toiminut päivähoidossa edesauttaen yksityisen päiväkodin syntymistä. Järjestelmää laajennetaan alueille, joilla sen käyttö on tarkoituksenmukaista ja parantaa palvelutuotannon tehokkuutta. Hankinnat Haapaveden kaupungin hankinnat suoritetaan kaupungin voimassa olevan yleisen hankintaohjeen mukaisesti. Hankinnoissa pyritään hankintalain sallimissa rajoissa painottamaan hankintojen suorittamista pk-yrityksiltä. Siinä tapauksessa, että omalla paikkakunnalla toimii yrityksiä, joilla on kyky ja valmius toimittaa hankinnan kohteena oleva tavara tai palvelu, kaupunki pyytää hankinnan kohteesta tarjouksen tällaisilta yrityksiltä. Hankintoja suorittavien kaupungin palveluksessa olevien henkilöiden hankintaosaamista kehitetään ja parannetaan koulutuksen keinoin. 3.5 Elinkeinotuet Yrityslainojen takaukset ja avustukset Haapaveden kaupunki ei myönnä kaupunkikonserniin kuulumattomille yrityksille avustusta tai lainoitusta eikä myöskään takaa niiden rahoituslaitoksilta tai muista lähteistä ottamia lainoja. Yritysten kehittämishankkeiden rahoitus Haapaveden kaupunki ei rahoita yritysten kehittämishankkeita. EU:n osaksi rahoittamissa hankkeissa, joissa hankepäätös edellyttää kuntarahoitusosuutta, voidaan olla rahoittajana mukana, jos sen katsotaan palvelevan välittömästi tai välillisesti kaupungin etua. 3.6 Alkutuotannon kehittäminen Maa- ja metsätalous muodostavat noin 15 % Haapaveden kaupungin elinkeinoista. Toimialan työllistävä vaikutus on merkittävä maatiloilla ja metsätaloudessa sekä erityisesti elintarvike- ja puutuotealan yrityksissä ja energiantuotannossa. Haapaveden kaupunki edistää toimialan myönteistä kehittymistä seuraavin keinoin: 1. tuottamalla toimivat ja joustavat maatalousyrittäjien lomituspalvelut Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien sekä Vihannin kunnan maatalousyrittäjille 2. järjestämällä tehokkaat ja asiantuntevat viljelijätukihallinnon palvelut Haapaveden kaupungissa sekä Siikalatvan, Vihannin, Pyhännän ja Vaalan kunnissa 3. parantamalla elintarviketeollisuuden erityisesti Valio Oy:n Haapaveden tehtaan toimintaedellytyksiä 9

10 4. kehittämällä lähi- ja luomuruuan tuotantoa ja palveluketjuja; Haapaveden Ammattiopisto kehittää Noran yksikköä mm. lähi- ja luomuruuan alueelliseksi tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi 5. edistämällä metsätalouden toimintaedellytyksiä mm. kannustamalla tilakokoa kasvattavia tilusjärjestelyjä 6. edistämällä puun ja turpeen energiakäyttöä sekä maatilojen bioenergiaratkaisuja 7. hoitamalla kaupungin omistamia metsiä vastuullisesti ja hyödyntämällä metsien tarjoamat työllistämismahdollisuudet 4. YHTEENVETO Haapaveden kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma kattaa vaalikauden mittaisen ajanjakson. Ohjelma ja sen ajantasaisuus tarkistetaan vaalikausittain ja aina silloin, kun olosuhteissa tapahtuu muutos, joka edellyttää tarkistamista. Ohjelma perustuu kaupungin Strategia 2015 asiakirjassa oleviin elinkeinopoliittisiin linjauksiin, joita on tässä ohjelmassa täsmennetty. Elinkeinopoliittinen ohjelma käsitellään sen valmistuttua kaupungin strategiatyöryhmässä, jolta saadun palautteen mukaisesti ohjelmaa tarvittaessa muutetaan ja tarkistetaan. Ohjelman vahvistamisesta noudatettavaksi päättää kaupunginhallitus. 10

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA LIITE KHALL 19.10.2009 313 LIITE KVALT 26.10.2009 84 ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 1. Lähtökohtia...3 1.1. Muut strategiat ja ohjelmat...3 1.2. Seudullinen elinkeinoyhtiö...3 2. Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Oulaisten kaupunki ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 26.2.2014 12 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä.. 1 1.1. Johdanto. 1 1.2. Toiminta-ajatus..

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010

KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 KAARINAN KAUPUNGIN ELINKEINO-OHJELMA 2010 2016 Kaupunginvaltuusto 30.8.2010 Johdanto... 1 1 KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio... 2 1.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA Liite nro 67 14.4.2015 Khall 165 HAUSJÄRVEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Kunnanhallitus 14.4.2015 Kunnanvaltuusto 28.4.2015 HAUSJÄRVEN ELINKEINO-OHJELMA 2015 Hausjärven elinkeino-ohjelma 2015 on laadittu

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016

MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 1 MYNÄMÄEN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2014-2016 kv 3.3.2014 19 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO...3 2. KUNNAN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ...4 2.1 Toiminta-ajatus...4 2.2 Visio...4 2.3 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet

Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet Ähtärin kaupunki Elinkeino-ohjelman 2010 perustelut ja liitteet 1 Johdanto Suomalainen yhteiskunta ja kuntasektori ovat kasvavien haasteiden edessä. Taloudellinen taantuma, sitä seuraava työttömyys, väestön

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA

ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA KIIKOISTEN KUNNAN ELINKEINO- JA ASUNTOPOLIITTINEN STRATEGIA Marras-/joulukuu 2006 Kunnanvaltuusto 18.12.2006 65, voimassa 01.01.2007 lukien Kiikoisten kunnan elinkeino- ja asuntopoliittinen strategia 2

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi

Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi Kunnanhallitus 16.1.2012 4 Valtuusto 8.2.2012 8 Nurmijärven kunnan Elinkeinopoliittinen ohjelma 2012 2015 www.nurmijarvi.fi 1. Johdanto 3 1.1 Elinkeinopoliittisen ohjelman tarkoitus, tavoitteet ja laadinta...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet

VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016. Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet VEDOS ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013-2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet 1 ELINKEINOELÄMÄN OHJELMA 2013 2016 Kemiönsaaren kunnan elinkeinopoliittiset toimintaperiaatteet Tämä

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet

Elinkeinolautakunta 3/2014. Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50. Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone. Saapuvilla olleet jäsenet Elinkeinolautakunta 3/2014 Kokousaika Tiistai 30.9.2014 klo 19.00-20.50 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Pentti Malmila Marko Lähdekorpi Markus

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET

KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET KEMPELEEN KUNNAN ELINKEINOPOLIITTISET LINJAUKSET, Kempeleen kunnan elinkeinopoliittiset linjaukset sivu 1(7) SISÄLTÖ Kunnan elinkeinopolitiikan lähtökohdat... 3 Kempele-sopimus... 3 Kunnan tehtävä elinkeinojen

Lisätiedot

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017

Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma 2015-2017 KV hyväksynyt 15.12.2014 64 Sisällysluettelo 1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 2 2. Toimintaympäristö ja sen muutostekijät... 2 2.1 Elinkeinorakenne...

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2014-2020

Elinkeinostrategia 2014-2020 Elinkeinostrategia 2014-2020 LAUKAAN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. NELIKENTTÄANALYYSI LAUKAASTA YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ... 3 3. KUNNAN HARJOITTAMA ELINKEINOPOLITIIKKA SEKÄ YRITTÄJIEN

Lisätiedot

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA

KITEEN ELINKEINO-OHJELMA KITEEN ELINKEINO-OHJELMA 2010-2014 VISIO 2014: Kiteellä on hyvä yrittää KH 28.3.2011 76 KITEEN KAUPUNKI Sisältö Taustaa... 2 Alkusanat... 3 Kiteen elinkeinopolitiikassa on tärkeää eli elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia

Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia Luonnos 12.6.2013 Kokemäen kaupungin elinkeinostrategia 1. Kaupungin tehtävä elinkeinopolitiikan edistäjänä... 3 2. Nykytilan kuvaus... 3 2.1 Väestörakenne... Virhe.

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Elinkeinostrategia 2015. Kunnanvaltuusto 27.1.2011 / Kunnanhallitus 11.1.2011 / 5

Elinkeinostrategia 2015. Kunnanvaltuusto 27.1.2011 / Kunnanhallitus 11.1.2011 / 5 Elinkeinostrategia 2015 Kunnanvaltuusto 27.1.2011 / Kunnanhallitus 11.1.2011 / 5 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 16.12.2010 MUHOKSEN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA 2015 1 Kunnan tehtävä elinkeinopolitiikan

Lisätiedot

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA

KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Lähde: Sisäasiainministeriö/Genimap KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIA Kaupunginvaltuusto 17.12.2007 Kuopion kaupunki Yrityspalvelu SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. KUOPION SEUDUN ELINKEINOSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT...2

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012

TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012 1 TUUSNIEMEN KUNTA ELINKEINO - OHJELMA 2009-2012 Tuusniemen kunnanvaltuusto 26.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUUSNIEMEN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS 3 1.1 Elinkeinopolitiikan tavoitetila...3 1.2 Toiminta-ajatuksen

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot