Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA 94 HELENA BOJANGILLE 47 HEINÄVEDEN KUNNAN MIELENTERVEYSSTRATEGIA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMIKUU-HUHTIKUU /PERUSTURVAN TOIMIALA 49 PERUSTURVAN KATESIIRTO- JA 98 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄN 99 NIMEÄMINEN VALTUUSTOKAUDEKSI VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA SITOUMUS MEDIATRIN SUUN TERVEYDENHUOLLON 105 OSION KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIIN 54 OSALLISTUMINEN TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 106 -HANKKEESEEN 55 MÄÄRÄRAHA-ANOMUS HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄN 108 HANKINTAA VARTEN 56 ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPAVELUJEN 109 TUOTTAMISESTA 57 PÄIHDETYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT RYHMÄKODIN KALUSTEHANKINTA ILMOITUSASIAT 114

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KOKOUSAIKA klo 17:00-18:34 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Puustinen Osmo 17:00-17:50 puheenjohtaja Vihma Matti 17:00-18:34 varapuheenjohtaja Laurikainen Mika 17:00-18:34 jäsen Räsänen Martti A. 17:00-18:34 jäsen Simelius Ulla-Maija 17:00-18:34 jäsen Suhonen Maija 17:00-18:34 varajäsen POISSA Ruotsalainen Anu jäsen Hokka Mervi varajäsen Vauhkonen Anna jäsen Gustafsson Auvo khall pj Paatero Ilkka khall edustaja Tilus Riitta A. kunnanjohtaja MUU Malmstedt Anneli 17:00-18:34 perusturvajohtaja, esittelijä Rönkkö Mariitta 17:00-18:34 pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Vuorossa Matti Vihma ja Martti Räsänen Valittiin Matti Vihma ja Martti Räsänen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Puustinen Matti Vihma Mariitta Rönkkö Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Matti Vihma Aika ja paikka: Kunnanvirastossa :00 Mika Laurikainen 46, Martti Räsänen

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HELENA BOJANGILLE PETU 46 Valmistelija kotihoidon johtaja Minna Laurio, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , Palveluasunnot/ryhmäkodin lähihoitaja Helena Bojang anoo perusturvalautakunnalle osoittamassaan kirjeessä palkatonta työlomaa väliselle ajalle. Vastaava sairaanhoitaja Virve Mikkonen lähiesimiehenä puoltaa Helena Bojangin palkatonta työlomaa, mikäli hänen tilalleen saadaan palkattua pätevä sijainen. Perusturvalautakunta myöntää lähihoitaja Helena Bojangille palkatonta työlomaa , mikäli hänen tilalleen saadaan palkattua pätevä sijainen. Merkitään pöytäkirjaan, että Matti Vihma poistui esteellisenä (toimeksiantosuhdejäävi) kouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mika Laurikainen. Jakelu kotihoidon johtaja Bojang Helena

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta HEINÄVEDEN KUNNAN MIELENTERVEYSSTRATEGIA / /2013 PETU 47 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Mielenterveystyötä tehdään laajasti kuntien perus- ja erityispalveluissa. Lainsäädäntö antaa vastuun palveluiden järjestämisestä kunnille, joiden tehtävänä on järjestää palvelut siten ja siinä laajuudessa, että ne vastaavat kunnassa esiintyvää tarvetta. Mielenterveysstrategioiden laadinnan tärketyttä on korostettu monissa kansallisissa linjauksissa ja suosituksissa. Valtakunnallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelassa "Mieli 2009" (STM 2009) linjataan mielenterveys- ja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen Ko. suunnitellmassa ehdotetaan, että kunnat laativat mielenterveys- ja päihdestrategian, joka kattaa mielentervettä ja päihteettömyyttä edistävän ja mielenterveysongelmia ja päihdehaittoja ehkäisevän työn sekä hoitoa koskevat linjaukset. Heinäveden kunnan mielenterveysstrategia 2013 on valmistunut moniammattillisen työryhmän työnä liitettäväksi osaksi Heinäveden päihdestrategiaa, joka on päivitetty edellä mainitun työryhmän toimesta. Strategia liitteenä no 1. Perusturvalautakunta hyväksyy Heinäveden kunnan mielenterveysstrategian 2013 liitettäväksi kunnan päihdestrategiaan. Jakelu päihdetyöryhmä

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMIKUU-HUHTIKUU 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA 47/ /2013 PETU 48 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija kotihoidon johtaja Minna Laurio, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpanohjeiden mukaan tulostavoitteiden (sanalliset ja tunnusluvut) sekä talouden kehittymisestä toimialapäälliköt raportoivat valtuustolle osastotasolla 03 tiliryhmittäin tuloslaskelman muodossa kolme kertaa vuodessa eli tilanteiden ja sekä mukaan. Toteutumaraporteissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio. Raportti tilanteesta on toimitettava kirjanpitoon mennessä. Perusturvan toimintatuotot ovat euroa eli 34,8 %, toimintakulut euroa eli 31,6 % ja toimintakate euroa eli 31,2 %. Ohjeellinen käyttö on 33,33 %. Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakatteet osastotasolla 03: Osasto Tuotot % Kulut % Kate % Sosiaalityö , , ,9 Kotihoito , , ,7 Avohuolto , , ,6 Vuodeosasto , , ,2 Erikoissair.hoito , ,5 Hammashuolto , , ,9 Hall. ja talous , ,9 Yhteensä , , ,2 Kirjanpidosta tulostettavat toteutumat osastotasolla 04 tulee saattaa tiedoksi perusturvalautakunnalle vähintään kuusi kertaa vuodesa. Tammi-maaliskuun talousarvion toteutumat saatettiin tiedoksi edellisessä kokouksessa Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakatteet osastotasolla 04: Osasto Tuotot % Kulut % Kate % Toimeentu lotuki , , ,4 Elatusturva ,4 441,40 100, ,4

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Päihdehuolto , , ,1 Vammaispalv , ,3 Kehitysvammah , , ,4 Lastensuojelu , , ,2 Kotipalv. ja ksh , , ,0 Päiväkeskus , , ,9 Kotona asumin , , ,6 Palv.as. ja ryko , , ,2 Vast.ottopalv , , ,5 Täyd. palv , , ,0 Vuodeosasto , , ,2 Erikoissair.hoito , ,5 Hammashuolto , , ,9 Hall. ja talous , ,9 Perusturvalautakunta 1. merkitsee tiedokseen perusturvan 1-4 talousarvion toteutuman osastotasolla 04 esityslistan liitteen no 2 mukaisesti. 2. raportoi kunnanhallitukselle/-valtuustolle osastotasolla 03 perusturvan tulostavoitteiden ja talouden kehittymisestä esityslistan liitteen no 3 (käyttötalous ja investoinnit) mukaisesti Jakelu kunnanhallitus/-valtuusto kirjanpito

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta PERUSTURVAN KATESIIRTO- JA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET / /2013 PETU 49 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttötalouden katesiirtoesitykset ja lisämäärärahaesitykset käsitellään kunnanhallituksessa/lautakunnissa huhtikuun ja heinäkuun toteutumien yhteydessä. Seuraavassa huhtikuun raportoinnin perusteella perusturvan katesiirto- ja lisämäärärahaesitykset: Vastaanottopalveluissa, kustannuspaikka lääkärit, on varauduttu asiakaspalveluiden ostoissa 2,5 ostopalvelulääkäriin. Kun maaliskuussa saatiin täytettyä yksi terveyskeskuslääkärin virka osa-aikaisena, on 0,5 ostopalvelulääkäristä luovuttu. Näin ollen asiakaspalveluiden ostoista voidaan siirtää euroa henkilöstökuluihin. Täydentävissä palveluissa, kustannuspaikka veteraanikuntoutus, rintamaveteraanien kuntoutukseen ja rintamaveteraaneille kotiin vietäviin palveluihin saadaan valtiokonttorin ilmoituksen mukaan euroa talousarviossa arvioitua enemmän määrärahaa. Kotihoidossa, kustannuspaikka kotipalvelu, sotainvalidien palveluihin saadaan euroa talousarviossa arvioitua enemmän määrärahaa. Katesiirtoesitykset esityslistan liite no 4 ja lisämäärärahaesitykset esityslistan liite no 5. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukslle/-valtuustolle esityslistan liitteiden not 4 ja 5 mukaiset katesiirrot ja lisämäärärahaesitykset. Jakelu kunnanhallitus/-valtuusto kirjanpito

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VALTUUSTOKAUDEKSI PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain 497/ :n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kunnat voivat sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta on tiedotettava kunnan asukkaille ja muille viranomaisille sekä kuntoutusta järrjestäville yhteisöille. Edellisellä valtuustokaudella yhteistyöryhmään on kuulunut terveydenhuollon, sosiaalihuollon, kansaneläkelaitoksen ja työ- ja elinkeinotoimiston edustajat. Terveydenhuollon edustaja on toiminut yhteistyöryhmän koollekutsujana. Hallintosäännön 17 6-kohdan mukaan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän asettaa perusturvalautakunta. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta asettaa kuntoutustyöryhmän valtuustokaudelle ja 1. nimeää tervedenhuollon edustajaksi suostumuksensa mukaisesti lääkäri Esa Silvennoisen, joka toimii ryhmän koollekutsujana sekä sosiaalihuollon edustajaksi sosiaalityöntekijä Martti Leppäsen 2. pyytää Kelan Etelä-Savon vakuutuspiiriä ja Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimistoa nimeämään yhteistyöryhmään omat edustajansa. PETU 50 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kelan Etelä-Savon vakuutuspiiri ja Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimisto ovat nimenneet edustajansa kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään valtuustokaudelle : Kelan Etelä-Savon vakuutuspiiri - edustaja on asiakasihteeri Seija Kähärä Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimisto - edustaja kuntoutuspalvelujen asiantuntija Anja Pakarinen.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen Kelan Etelä- Savon vakuutuspiirin ja Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimiston nimeämät edustajat kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään. Hyväksyttiin yksismielisesti päätösehdotus.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallitus antoi vuonna 2001 valtuustoaloitteen pohjalta perusturvalautakunnan harkittavaksi vanhusneuvoston asettamisen. Perusturvalautakunta on asettanut toimikaudkseen vanhusneuvoston eli vuosina , ja Edustajan ja heidän varahenkilönsä ovat vanhusneuvostoon nimenneet Heinäveden Eläkeliitto, Eläkkeensaajat ja Eläkeläiset ry, sotiemme veteraanijärjestöt, Heinäveden seurakunta, sivistystoimi ja tekninen toimiala. Perusturvan toimialan edustaja on toiminut neuvoston sihteerinä. Vanhusneuvosto ei ole kuntalain 17 :n tarkoittama toimielin. Vanhusneuvoston toimintasäännön, jonka perusturvalautakunta on vahvistanut, mukaan vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon voimaan tulevan vanhuspalvelulain 7 :n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 :ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 :ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan sunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, tervyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää 1. asettaa vanhusneuvoston toimikaudekseen pyytää esitystä yhdestä edustajasta ja hänen varahenkilöstään seuraavilta toimijoilta Heinäveden Eläkeliitto ry, Heinäveden Eläkkeensaajat ry, Heinäveden Eläkeläiset ry, Heinäveden Kristilliset Eläkeläiser ry, Heinäveden seurakunta, sivistystoimen toimiala ja teknisen toimen toimiala 3. nimetä perusturvan toimialan edustajaksi muisti- ja virikeohjaajan ja kotihoidon johtajan, joka toimii neuvoston sihteerinä ja koollekutsujana.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta PETU 51 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Yhdistykset, Heinäveden seurakunta, sivistystoimi ja tekninen toimi ovat nimenneet edustajansa vanhusneuvostoon: Eläkeliiton Heinäveden yhdistys ry - varsinainen edustaja Sakari Tolvanen, varahenkilö Irja Sallinen Heinäveden Eläkkeensaajat ry - varsinainen edustaja Kaarina Juuti, varahenkilö Terttu Eronen Heinäveden kristilliset eläkeläiset ry - edustaja Rauno Pelkonen Heinäveden seurakunta - varsinainen edustaja Anne-Maria Issakainen, varahenkilö Esko Pitkänen Sivistyslautakunta - edustaja Maarika Kasonen Tekninen lautakunta - varsinainen edustaja Lassi Asikainen, varahenkilö Torsti Kinnunen Perusturvalautakunta 1. merkitsee tiedoksi eri toimijoiden nimeämät vanhusneuvoston edustajat 2. jättää vanhusneuvoston tehtäväksi valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja keskuudestaan

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA / /2013 PETU 52 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunta ostaa Joensuun kaupugilta sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut, joiden jäjrestämisvastuu on säädetty kuntien tehtäväksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000, 24 ) ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992, 11 ) perusteella. Joensuun kaupunki tuotti ko. palvelut vuonna 2012 yhteensä neljälletoista kunnalle, joiden asukasmäärä oli vuoden lopussa asukasta. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävänä on edellä mainittujen lakien mukaan neuvoa asiakas- ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista sekä toimia muutoinkin asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien edistämiseksi. Lisäksi sosiaaliasiamiehellä on velvollisuus seurata asiakkaiden ja potilaiden aseman ja oikeuksien kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle. Tätä seuranta- ja selvityksenantovelvollisuutta potilasasiamiehellä ei toistaiseksi ole. Selvityksen mukaan sosiaalipalveluja koskevat yhteydenottoja vuoden 2012 aikana Heinävedeltä kertyi 31, joista asiakkailta 15, asiakkaan omaiselta/edustajalta 6 ja sosialihuollon työntekijöiltä 10. Perusterveydenhuoltoa koskevia yhteydenottoja oli yhteensä 14, joista potilailta 9, potilaan omaiselta/edustajalta 2 ja terveydenhuollon työntekijöiltä 3. Yhteydenotot olivat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna sosiaalipalveluissa kahdellatoista ja terveydenhuollossa kahdella. Sosiaalipalvelujen yhteydenottojen syyt liittyivät lukumääräisesti tarkasteltuna suuurimmaksi osaksi päätöksiin ja sopimukseen, palvelujen toteuttamiseen tai asiakasmaksuihin. Terveydenhuollossa yhteydenottojen syyt liiityivät pääosin potilasvahinkoon/ -epäilyyn, hoitoon pääsyyn tai hoidon toteuttamiseen. Sosiaaliasiamiesten toimenpiteet yhteydenottojen johdosta olivat neuvonnan lisäksi oikeusturvaneuvonta ja selvittäminen/sovittelu ja terveydenhuollossa edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi muistutusneuvonta. Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys sisältää myöskin kuntakyselyn tulokset aihealueista, jotka asiamiesten työssä ovat vuoden 2012 aikana nousseet esille ja jotka ovat ajankohtaisia asiakkaiden ja potilaiden oikeusturvan ja palvelujen toteutumisen kannalta. Sosiaali- ja potilasasiamiehet toivovat, että kunnissa kiinnitettäisin huomiota asiakkaille laadittujen soveltamisohjeiden löydettävyyteen kuntien internetsivuilta päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi. Asiakkaat kaipaavat erityisesti kokonaisvaltaista paneutumista ja ohjausta tilanteeseensa sekä mielipiteensä huomioimista. Asiakkaat odottavat saavansa lainmukaisia ja sisällöllisesti ymmärrettäviä selkeitä päätöksiä ja

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta suunnitelmia lakisääteisissä määräajoissa. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys esityslistan liitteenä no 6. Perusturvalautakunta 1. merkitsee sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen toimintavuodelta 2012 tietoonsa saatetuksi 2. antaa esimiesten tehtäväksi käsitellä selvitys työyksiköissä tarpeellisessa laajuudessa 3. esittää, että kunnanhallitus käsittelisi selvityksen erillisenä asiana. Jakelu kunnanhallitus perusturvan esimiehet

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta SITOUMUS MEDIATRIN SUUN TERVEYDENHUOLLON OSION KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIIN 55/ /2013 PETU 53 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy pyytää kunnista/kuntayhtymistä kirjallista sitoumusta osallistumisesta Mediatrin suun terveydenhuollon osion ( MediOralin) käyttöönottoprojektiin. Projektin kustannuksista on laadittu erillinen kustannustenjakotaulukko. Kunnissa voidaan varata määräraha projektille vuoden 2014 budjettiin sekä vuodelle 2013, mikäli kunta niin haluaa. Heinäveden kunnan kustannukset ovat vuonna 2014 yhteensä ,22, vuonna 2015 kustannukset ,65, vuosina ,82/vuosi ja vuodesta 2019 lukien 4.279,53 vuodessa. Projektissa uuden Mediatrin suun terveydenhuollonosion käyttöönotto alkaa kunnissa , mutta Kiteellä uuden osion käyttöönotto alkaa pilottina jo Kuntatoimijoita pyydetään myöskin nimeämään edustajat projektille perustettavaan ohjausryhmään sekä projektiryhmään. Projektiryhmän edustaja toimii myöskin osion pääkäyttäjänä. Perusturvalautakunta päättää 1. osallistua Mediatrin suun terveydenhuollon osion (MedOralin) käyttöönottoprojktiin, mikäli kustannukset eivät merkittävästi nouse ilmoitetuista 2. nimetä projektin ohjausryhmään terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäisen ja projektiryhmään hammashoitaja Sari Juutin 3. esittää vuoden 2014 investointeihin varattavaksi euron määrärahan. Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Osmo Puustinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Jakelu PKTTK Oy

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta OSALLISTUMINEN TERVEEMPI ITÄ-SUOMI -HANKKEESEEN 56/13.01/2013 PETU 54 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Itä-Suomen kolme sairaanhoitopiiriä (PSSHP,PPSSK,ESSHP) pyrkivät vahvistamaan alueen kuntien ja kunnallisten palvelujen sairauksia ehkäisevää ja tervettä edistävää toimintaa Terveempi Itä-Suomi -hankkeella, johon sosiaali- ja terveysministeriö myönsi rahoitusta 1,5 miljoonaa euroa. Kokonaisbudjetti on 2 miljoonaa. Hanke toteutetaan ja hankkeen hallinnoinnista vastaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Kuntavastinrahan (25 %) sairaanhoitopiirit hoitavat kaikkien kuntien puolesta. Hankkeen valmistelu ja koordinaatiovastuu on sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköillä. Alueellista hanketyötä koordinoivat yhteinen hankejohtaja sekä jokaisen sairaanhoitopiirin alueella toimivat kaksi hankekoordinaattoria. Hankkeessa kehitetään sekä perusterveydenhuollon hallintorajat ylittäviä että kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä toteutettavia toimintamalleja, jotka ovat riippumattomia organisaatioissa tapahtuvista rakennemuutoksista. Toiminnoilla pyritään vastaamaan paremmin kansalaisten palvelutarpeisiin sekä vahvistamaan eri väestöryhmien osallisuutta ja omahoitoa. Hankkeella vastataan kunnista nousseeseen tarpeeseen lisätä alueellista suunnitelmallisutta, osaamista ja uusia toimintatapoja sairauksia ehkäisevään työhön sekä terveyden edistämiseen sekä valmentaa kansalaisia kansallisesti kehitteillä olevien sähköisten palveluratkaisujen käyttöön. Hankekoordinaattori ja hanketyöntekijä PKSSK:sta kävi esittelemässä hanketta Heinävedellä ja perusturvan toimialan mietittäväksi jäi, mitkä tulisivat olemaan Heinäveden painopistealueet hankkeessa. Hankkeeseen on pyydetty nimeämään yhdyshenkilö käytännön toimenpiteiden osalta. Hankesuunnitelma liitteenä no 7. Perusturvalautakunta päätää, että 1. Heinäveden kunta lähtee mukaan Terveempi Itä-Suomi -hankkeeseen 2. yhdyshenkilön nimeää perusturvajohtaja ja painopistealueet esimiehet työyhteisöjensä kanssa. Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtajana toimi tästä pykälästi alkaen varapuheenjohtaja Matti Vihma.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Merkitään pöytäkirjaan, että pöytäkirjantarkastajana tästä pykälästä alkaen toimi Mika Laurikainen.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta MÄÄRÄRAHA-ANOMUS HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄN HANKINTAA VARTEN 57/02.02/2013 PETU 55 Valmistelija terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Nykyisen vuodeosastolla käytössä olevan hoitajakutsujärjestelmän varaosat ja huolto taataan saakka. Osassa huoneista järjestelmä toimii vielä pienin puuttein, muutamissa se on rikki. Varaosia ei terveyskeskuksessa enää ole. Niitä on mahdollista saada puretuista laitteista, mutta ilman toimintatakuuta. Hoivakotiin, palveluasuntoihin ja ryhmäkotiin jo hankittu hoitajakutsujärjestelmä ei kaikilta osin vastaa nykyaikaisen vuodeosaston hoitajakutsujärjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Vuodeosaston toiminnan muutos, mitä tulee potilaiden hoitoisuuteen, mahdollistaisi sen, että jo käytössä olevaa hoitajakutsujärjestelmää voitaisi laajentaa. Alustavat arviot hoitajakutsujärjestelmien verottomista hankintahinnoista vaihtelevat eurosta euroon. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle, että se myöntäisi hoitajakutsujärjestelmän hankintaa varten euron määrarahan perusturvan investointeihin. Hyväksyttiin yksimielisesti päätöehdotus. Jakelu kunnanhallitus/-valtuusto

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPAVELUJEN TUOTTAMISESTA 58/05.00/2013 PETU 56 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Care Componet Oy / Suomen Perhehoitopalvelut on jättänyt lautakunnalle yksityisestä soviaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen ilmoituksen aloittaakseen vahvasti tuetun perhehoidon tuottamisen Heinäveden kunnan alueella. Suomen Perhehoitopalvelut tuottaa vahvasti tuettua perhehoitoa lapsille ja nuorille. Perheet saavat PRIDE-valmennuksen ja oman sosiaalityöntekijän tuen koko sijaishuollon ajaksi. Palveluun ohjaudutaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja palvelu tuotetaan ostopalveluna. Toimijan tavoitteena on vakiinnuttaaa toimintaa Itä-Suomen ja Keski-Suomen alueella sekä vahvistaa yhteistyötä kuntien kanssa. Tavoitteena on myös lyhytaikaisen kriisiluonteisen perhehoidon käynnistäminen. Ilmoituksen liitteenä on toimintasuunnitelma, jäljennös kauppareksiteriotteesta ja yhtiöjärjestyksestä, jäjennökset vastuuhenkilön tutkinto-/työtodistuksista ja henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste. Asiakirjat nähtävillä kokouksessa. Yksityisen palveluntuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa (laki yksityisitä sosiaalipalveluista 922/2011, 11 ). Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle edellä mainitun lain 11 ja 12 :n nojalla saamansa tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä perhepäivähoitoa (13 ). Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta 1. merkitsee Care Component Oy/Suomen Perhehoitopalvelujen ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta tietoonsa saatetuksi 2. esittää aluehallintovirastolle, että Care Componet Oy/Suomen Perhehoitopalvelut merkitään yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin, koska palvelutoiminta täyttää yksityisista sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset.

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Jakelu Care Component Oy aluehallintovirasto

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta PÄIHDETYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN PETU 57 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunta on nimennyt valtuustokausittain moniammatillisen päihdetyöryhmän, jossa eri ammattikuntien edustajat ovat tuoneet työryhmän yhteiseen työskentelyyn omaan työhönsä ja asiantuntemukseensa liittyvän näkemyksen päihdetyöstä Heinäveden kunnassa. Työryhmä on laatinut mm. päihdetyön strategian, ehkäisevän päihdetyön strategian ja yhteisiä toimintamalleja päihdehaittojen ehkäisyyn ja puuttumiseen. Työryhmä laati myöskin mielenterveysstrategian liitettäväksi päihdetyön strategiaan. Valtakunnallisessa Alkoholiohjelmassa, jonka työrukkasena toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, painotetaan kunnissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä. Kunnan peruspalvelut muodostavat ehkäisevän päihdetyön perustan ja suuri osa työstä tapahtuu peruspalveluissa. Poikkihallinnollinen yhteistyö ajanmukaisen tiedon, osaamisen ja menetelmien hyödyntämisessä on tärkeää. Perusturvalautakunta päättää 1. nimetä moniammatillisen päihdetyöryhmän 2. antaa työryhmän tehtäväksi laadittujen strategioiden ja toimintamallien päivittämisen ja mahdollisen yhdistämisen painopisteenä ehkäisevä päihdetyö 3. nimeää työryhmän jäseniksi perusturvan toimialalta sosiaalityöntekijä Riitta Pakarisen, sairaanhoitaja Erja Kokon, mielenterveyshoitaja Hilkka Ihalaisen, terveydenhoitaja Paula Kotilaisen ja palveluohjaaja Virpi Eklundin 4. pyytää sivistyslautakuntaa, seurakuntaa ja Koulupuistoa nimeämään oman edustajansa. Jakelu Pakarinen Riitta Kokko Erja Ihalainen Hilkka Kotilainen Paula Eklund Virpi Heinäveden seurakunta Koulupuisto ry sivistyslautakunta

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT PETU 58 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä no 8: kotihoidon johtajan ja vastaavan sairaanhoitajan päätösluettelot Pöytäkirjat ovat nähtävissä perusturvalautakunnan asiakirjoissa. Perusturvalautakunta päättää, että se ei ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltävikseen. Jakelu ao. viranhaltijat

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta RYHMÄKODIN KALUSTEHANKINTA PETU 59 Valmistelija kotihoidon johtaja Minna Laurio, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Talousarvioon vuoden 2013 investointeihin esitettiin ryhmäkodin ja palveluasuntojen remonttien valmistumisen jälkeen kalustehankintoihin varattavaksi euroa (alv 0 %). Valtuusto on kokouksessaan karsinut investointia niin, että kyseisten yksiköiden kalustamiseen varattiin yhteensä euroa. Ryhmäkodin ja palveluasuntojen kalusteet ovat huonokuntoiset ja epäkäytännölliset vanhimpien kalusteiden ollessa Raaminmäen vanhainkodin ajalta, eivätkä näin ollen sovellu ergonomialtaan ikääntyneiden tarpeisiin. Ryhmäkoti on otettu väistötiloiksi käyttöön huhtikuussa 2013 palveluasuntojen remontin ajaksi. Ryhmäkodin kalustehankinnasta on pyydetty tarjoukset kolmelta eri kalustetoimittajalta (Martela, Isku ja Kinnarps) huhtikuussa Kalusteiden on sovelluttava ikääntyneiden ja muiden erityisryhmien käyttöön. Tarjouspyynnössä hankintayksikkö on pidättänyt itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista sekä oikeuden hyväksyä osatarjouksen. Tarjouksensa ovat määräaikaan mennessä jättäneet Martela ja Isku. Tarjousten vertailu on suoritettu oheisen liitteen mukaisesti (liite 1) Perusturvalautakunta päättää hankkia ryhmäkodin kalusteet Martelasta ja Iskusta oheisen esityksen (liite 2) mukaisesti osatarjouksina. Kalustehankintojen yhteishinta on (alv 0 %). Loput ryhmäkodin kalusteista/tekstiilit hankitaan erillishankintana. Palveluasuntojen/päiväkeskuksen kalustehankinnat toteutetaan syksyllä 2013, kun palveluasuntojen remontti on valmistunut. Jakelu Isku Martela kotihoidon johtaja

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU 60 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto; Ilmoitus ja päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta / Mental Power ky. 2. Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto; Ilmoitus ja päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta / Konneveden Sairaankuljetus Oy. 3. Aluehallintovirasto, Itä-Suomi, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue: päätös sosiaali- ja terveydenhuollon perustamishankkeen lopullisesta valtionavustuksesta Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi.

24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 48-53, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 46, 54, 58-59, 60 HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 46, 54, 58-59, 60 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS PUIJONKATU 29 A, 2. KRS, KUOPIO PL 1744, KUOPIO puh (vaihde) Fax

25 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI-

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN- 28 NAN ALAISET TOIMINNAT 15 VAHVISTUSTA VAILLA OLEVAT TOIMINTAKULUJEN YLI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 26 Perusturvalautakunta 21.03.2012 AIKA 21.03.2012 klo 17:00-20:07 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS/PERUSTURVALAUTAKUN-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN

Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ALOITTAMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 105 Perusturvalautakunta 22.10.2014 AIKA 22.10.2014 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINTA 107 63 IKÄIHMISTEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN

Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET, KOOLLE 3 KUTSUMINEN JA ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Perusturvalautakunta 19.02.2014 AIKA 19.02.2014 klo 17:40-19:30 PAIKKA Päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN

Otsikko Sivu 26 OHJEET HOITOTARVIKKEIDEN- JA VÄLINEIDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Perusturvalautakunta 23.04.2014 AIKA 23.04.2014 klo 17:00-18:15 PAIKKA Palvelukeskus, päiväkeskuksen kokous- ja monitoimitila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 OHJEET

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 65 Perusturvalautakunta 11.06.2015 AIKA 11.06.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Heinäveden kunnanvirsto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38

Lisätiedot

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT

Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi. Otsikko Sivu 81 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 137 Perusturvalautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 17:00-18:25 PAIKKA Heinäveden kunnanvirasto, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ-

Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄ/SIPRA MIKKO- 168 SEN VALTUUSTOALOITE 99 OMASSA KODISSAAN TYÖSKENTELEVIEN PERHEPÄIVÄ- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 166 Perusturvalautakunta 25.10.2010 AIKA 25.10.2010 klo 17:00-21:10 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 LASTEN KOTIHOIDON

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN

Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA 2013 558 282 MIKKO KEINOSEN VALTUUSTOALOITE HEINÄVEDEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2012 556 Kunnanhallitus 03.12.2012 AIKA 03.12.2012 klo 17:00-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 281 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ

Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Tarkastuslautakunta 04.02.2013 AIKA 04.02.2013 klo 10:00-13:05 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA

Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO PIETARISEN VALITUS JA 39 TOIMENPIDEVAATIMUS 21 ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PYYTÄÄ LAUSUNTOA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 37 Tekninen lautakunta 27.05.2014 AIKA 27.05.2014 klo 17:00-18:02 PAIKKA Kunnanvirastotalo kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 TAINA JA UNTO

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot