Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta AIKA klo 17:00-18:34 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA 94 HELENA BOJANGILLE 47 HEINÄVEDEN KUNNAN MIELENTERVEYSSTRATEGIA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMIKUU-HUHTIKUU /PERUSTURVAN TOIMIALA 49 PERUSTURVAN KATESIIRTO- JA 98 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄN 99 NIMEÄMINEN VALTUUSTOKAUDEKSI VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA SITOUMUS MEDIATRIN SUUN TERVEYDENHUOLLON 105 OSION KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIIN 54 OSALLISTUMINEN TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 106 -HANKKEESEEN 55 MÄÄRÄRAHA-ANOMUS HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄN 108 HANKINTAA VARTEN 56 ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPAVELUJEN 109 TUOTTAMISESTA 57 PÄIHDETYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT RYHMÄKODIN KALUSTEHANKINTA ILMOITUSASIAT 114

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KOKOUSAIKA klo 17:00-18:34 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Puustinen Osmo 17:00-17:50 puheenjohtaja Vihma Matti 17:00-18:34 varapuheenjohtaja Laurikainen Mika 17:00-18:34 jäsen Räsänen Martti A. 17:00-18:34 jäsen Simelius Ulla-Maija 17:00-18:34 jäsen Suhonen Maija 17:00-18:34 varajäsen POISSA Ruotsalainen Anu jäsen Hokka Mervi varajäsen Vauhkonen Anna jäsen Gustafsson Auvo khall pj Paatero Ilkka khall edustaja Tilus Riitta A. kunnanjohtaja MUU Malmstedt Anneli 17:00-18:34 perusturvajohtaja, esittelijä Rönkkö Mariitta 17:00-18:34 pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Vuorossa Matti Vihma ja Martti Räsänen Valittiin Matti Vihma ja Martti Räsänen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Osmo Puustinen Matti Vihma Mariitta Rönkkö Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Matti Vihma Aika ja paikka: Kunnanvirastossa :00 Mika Laurikainen 46, Martti Räsänen

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta PALKATTOMAN TYÖLOMAN MYÖNTÄMINEN LÄHIHOITAJA HELENA BOJANGILLE PETU 46 Valmistelija kotihoidon johtaja Minna Laurio, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , Palveluasunnot/ryhmäkodin lähihoitaja Helena Bojang anoo perusturvalautakunnalle osoittamassaan kirjeessä palkatonta työlomaa väliselle ajalle. Vastaava sairaanhoitaja Virve Mikkonen lähiesimiehenä puoltaa Helena Bojangin palkatonta työlomaa, mikäli hänen tilalleen saadaan palkattua pätevä sijainen. Perusturvalautakunta myöntää lähihoitaja Helena Bojangille palkatonta työlomaa , mikäli hänen tilalleen saadaan palkattua pätevä sijainen. Merkitään pöytäkirjaan, että Matti Vihma poistui esteellisenä (toimeksiantosuhdejäävi) kouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mika Laurikainen. Jakelu kotihoidon johtaja Bojang Helena

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta HEINÄVEDEN KUNNAN MIELENTERVEYSSTRATEGIA / /2013 PETU 47 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Mielenterveystyötä tehdään laajasti kuntien perus- ja erityispalveluissa. Lainsäädäntö antaa vastuun palveluiden järjestämisestä kunnille, joiden tehtävänä on järjestää palvelut siten ja siinä laajuudessa, että ne vastaavat kunnassa esiintyvää tarvetta. Mielenterveysstrategioiden laadinnan tärketyttä on korostettu monissa kansallisissa linjauksissa ja suosituksissa. Valtakunnallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelassa "Mieli 2009" (STM 2009) linjataan mielenterveys- ja päihdetyön tulevaisuuden keskeiset periaatteet ja painotukset vuoteen Ko. suunnitellmassa ehdotetaan, että kunnat laativat mielenterveys- ja päihdestrategian, joka kattaa mielentervettä ja päihteettömyyttä edistävän ja mielenterveysongelmia ja päihdehaittoja ehkäisevän työn sekä hoitoa koskevat linjaukset. Heinäveden kunnan mielenterveysstrategia 2013 on valmistunut moniammattillisen työryhmän työnä liitettäväksi osaksi Heinäveden päihdestrategiaa, joka on päivitetty edellä mainitun työryhmän toimesta. Strategia liitteenä no 1. Perusturvalautakunta hyväksyy Heinäveden kunnan mielenterveysstrategian 2013 liitettäväksi kunnan päihdestrategiaan. Jakelu päihdetyöryhmä

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMIKUU-HUHTIKUU 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA 47/ /2013 PETU 48 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija kotihoidon johtaja Minna Laurio, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpanohjeiden mukaan tulostavoitteiden (sanalliset ja tunnusluvut) sekä talouden kehittymisestä toimialapäälliköt raportoivat valtuustolle osastotasolla 03 tiliryhmittäin tuloslaskelman muodossa kolme kertaa vuodessa eli tilanteiden ja sekä mukaan. Toteutumaraporteissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio. Raportti tilanteesta on toimitettava kirjanpitoon mennessä. Perusturvan toimintatuotot ovat euroa eli 34,8 %, toimintakulut euroa eli 31,6 % ja toimintakate euroa eli 31,2 %. Ohjeellinen käyttö on 33,33 %. Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakatteet osastotasolla 03: Osasto Tuotot % Kulut % Kate % Sosiaalityö , , ,9 Kotihoito , , ,7 Avohuolto , , ,6 Vuodeosasto , , ,2 Erikoissair.hoito , ,5 Hammashuolto , , ,9 Hall. ja talous , ,9 Yhteensä , , ,2 Kirjanpidosta tulostettavat toteutumat osastotasolla 04 tulee saattaa tiedoksi perusturvalautakunnalle vähintään kuusi kertaa vuodesa. Tammi-maaliskuun talousarvion toteutumat saatettiin tiedoksi edellisessä kokouksessa Toimintatuotot, toimintakulut ja toimintakatteet osastotasolla 04: Osasto Tuotot % Kulut % Kate % Toimeentu lotuki , , ,4 Elatusturva ,4 441,40 100, ,4

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Päihdehuolto , , ,1 Vammaispalv , ,3 Kehitysvammah , , ,4 Lastensuojelu , , ,2 Kotipalv. ja ksh , , ,0 Päiväkeskus , , ,9 Kotona asumin , , ,6 Palv.as. ja ryko , , ,2 Vast.ottopalv , , ,5 Täyd. palv , , ,0 Vuodeosasto , , ,2 Erikoissair.hoito , ,5 Hammashuolto , , ,9 Hall. ja talous , ,9 Perusturvalautakunta 1. merkitsee tiedokseen perusturvan 1-4 talousarvion toteutuman osastotasolla 04 esityslistan liitteen no 2 mukaisesti. 2. raportoi kunnanhallitukselle/-valtuustolle osastotasolla 03 perusturvan tulostavoitteiden ja talouden kehittymisestä esityslistan liitteen no 3 (käyttötalous ja investoinnit) mukaisesti Jakelu kunnanhallitus/-valtuusto kirjanpito

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta PERUSTURVAN KATESIIRTO- JA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET / /2013 PETU 49 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan käyttötalouden katesiirtoesitykset ja lisämäärärahaesitykset käsitellään kunnanhallituksessa/lautakunnissa huhtikuun ja heinäkuun toteutumien yhteydessä. Seuraavassa huhtikuun raportoinnin perusteella perusturvan katesiirto- ja lisämäärärahaesitykset: Vastaanottopalveluissa, kustannuspaikka lääkärit, on varauduttu asiakaspalveluiden ostoissa 2,5 ostopalvelulääkäriin. Kun maaliskuussa saatiin täytettyä yksi terveyskeskuslääkärin virka osa-aikaisena, on 0,5 ostopalvelulääkäristä luovuttu. Näin ollen asiakaspalveluiden ostoista voidaan siirtää euroa henkilöstökuluihin. Täydentävissä palveluissa, kustannuspaikka veteraanikuntoutus, rintamaveteraanien kuntoutukseen ja rintamaveteraaneille kotiin vietäviin palveluihin saadaan valtiokonttorin ilmoituksen mukaan euroa talousarviossa arvioitua enemmän määrärahaa. Kotihoidossa, kustannuspaikka kotipalvelu, sotainvalidien palveluihin saadaan euroa talousarviossa arvioitua enemmän määrärahaa. Katesiirtoesitykset esityslistan liite no 4 ja lisämäärärahaesitykset esityslistan liite no 5. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukslle/-valtuustolle esityslistan liitteiden not 4 ja 5 mukaiset katesiirrot ja lisämäärärahaesitykset. Jakelu kunnanhallitus/-valtuusto kirjanpito

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VALTUUSTOKAUDEKSI PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain 497/ :n mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä. Kunnat voivat sopia, että niillä on yhteinen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän toiminnasta ja kokoonpanosta on tiedotettava kunnan asukkaille ja muille viranomaisille sekä kuntoutusta järrjestäville yhteisöille. Edellisellä valtuustokaudella yhteistyöryhmään on kuulunut terveydenhuollon, sosiaalihuollon, kansaneläkelaitoksen ja työ- ja elinkeinotoimiston edustajat. Terveydenhuollon edustaja on toiminut yhteistyöryhmän koollekutsujana. Hallintosäännön 17 6-kohdan mukaan kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän asettaa perusturvalautakunta. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta asettaa kuntoutustyöryhmän valtuustokaudelle ja 1. nimeää tervedenhuollon edustajaksi suostumuksensa mukaisesti lääkäri Esa Silvennoisen, joka toimii ryhmän koollekutsujana sekä sosiaalihuollon edustajaksi sosiaalityöntekijä Martti Leppäsen 2. pyytää Kelan Etelä-Savon vakuutuspiiriä ja Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimistoa nimeämään yhteistyöryhmään omat edustajansa. PETU 50 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kelan Etelä-Savon vakuutuspiiri ja Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimisto ovat nimenneet edustajansa kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään valtuustokaudelle : Kelan Etelä-Savon vakuutuspiiri - edustaja on asiakasihteeri Seija Kähärä Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimisto - edustaja kuntoutuspalvelujen asiantuntija Anja Pakarinen.

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen Kelan Etelä- Savon vakuutuspiirin ja Savonlinnan työ- ja elinkeinotoimiston nimeämät edustajat kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmään. Hyväksyttiin yksismielisesti päätösehdotus.

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Kunnanhallitus antoi vuonna 2001 valtuustoaloitteen pohjalta perusturvalautakunnan harkittavaksi vanhusneuvoston asettamisen. Perusturvalautakunta on asettanut toimikaudkseen vanhusneuvoston eli vuosina , ja Edustajan ja heidän varahenkilönsä ovat vanhusneuvostoon nimenneet Heinäveden Eläkeliitto, Eläkkeensaajat ja Eläkeläiset ry, sotiemme veteraanijärjestöt, Heinäveden seurakunta, sivistystoimi ja tekninen toimiala. Perusturvan toimialan edustaja on toiminut neuvoston sihteerinä. Vanhusneuvosto ei ole kuntalain 17 :n tarkoittama toimielin. Vanhusneuvoston toimintasäännön, jonka perusturvalautakunta on vahvistanut, mukaan vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon voimaan tulevan vanhuspalvelulain 7 :n mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 :ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja 6 :ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan sunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, tervyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta. Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta päättää 1. asettaa vanhusneuvoston toimikaudekseen pyytää esitystä yhdestä edustajasta ja hänen varahenkilöstään seuraavilta toimijoilta Heinäveden Eläkeliitto ry, Heinäveden Eläkkeensaajat ry, Heinäveden Eläkeläiset ry, Heinäveden Kristilliset Eläkeläiser ry, Heinäveden seurakunta, sivistystoimen toimiala ja teknisen toimen toimiala 3. nimetä perusturvan toimialan edustajaksi muisti- ja virikeohjaajan ja kotihoidon johtajan, joka toimii neuvoston sihteerinä ja koollekutsujana.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta PETU 51 Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Yhdistykset, Heinäveden seurakunta, sivistystoimi ja tekninen toimi ovat nimenneet edustajansa vanhusneuvostoon: Eläkeliiton Heinäveden yhdistys ry - varsinainen edustaja Sakari Tolvanen, varahenkilö Irja Sallinen Heinäveden Eläkkeensaajat ry - varsinainen edustaja Kaarina Juuti, varahenkilö Terttu Eronen Heinäveden kristilliset eläkeläiset ry - edustaja Rauno Pelkonen Heinäveden seurakunta - varsinainen edustaja Anne-Maria Issakainen, varahenkilö Esko Pitkänen Sivistyslautakunta - edustaja Maarika Kasonen Tekninen lautakunta - varsinainen edustaja Lassi Asikainen, varahenkilö Torsti Kinnunen Perusturvalautakunta 1. merkitsee tiedoksi eri toimijoiden nimeämät vanhusneuvoston edustajat 2. jättää vanhusneuvoston tehtäväksi valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja keskuudestaan

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA / /2013 PETU 52 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Heinäveden kunta ostaa Joensuun kaupugilta sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut, joiden jäjrestämisvastuu on säädetty kuntien tehtäväksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000, 24 ) ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992, 11 ) perusteella. Joensuun kaupunki tuotti ko. palvelut vuonna 2012 yhteensä neljälletoista kunnalle, joiden asukasmäärä oli vuoden lopussa asukasta. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävänä on edellä mainittujen lakien mukaan neuvoa asiakas- ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä, tiedottaa asiakkaiden ja potilaiden oikeuksista sekä toimia muutoinkin asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien edistämiseksi. Lisäksi sosiaaliasiamiehellä on velvollisuus seurata asiakkaiden ja potilaiden aseman ja oikeuksien kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle. Tätä seuranta- ja selvityksenantovelvollisuutta potilasasiamiehellä ei toistaiseksi ole. Selvityksen mukaan sosiaalipalveluja koskevat yhteydenottoja vuoden 2012 aikana Heinävedeltä kertyi 31, joista asiakkailta 15, asiakkaan omaiselta/edustajalta 6 ja sosialihuollon työntekijöiltä 10. Perusterveydenhuoltoa koskevia yhteydenottoja oli yhteensä 14, joista potilailta 9, potilaan omaiselta/edustajalta 2 ja terveydenhuollon työntekijöiltä 3. Yhteydenotot olivat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna sosiaalipalveluissa kahdellatoista ja terveydenhuollossa kahdella. Sosiaalipalvelujen yhteydenottojen syyt liittyivät lukumääräisesti tarkasteltuna suuurimmaksi osaksi päätöksiin ja sopimukseen, palvelujen toteuttamiseen tai asiakasmaksuihin. Terveydenhuollossa yhteydenottojen syyt liiityivät pääosin potilasvahinkoon/ -epäilyyn, hoitoon pääsyyn tai hoidon toteuttamiseen. Sosiaaliasiamiesten toimenpiteet yhteydenottojen johdosta olivat neuvonnan lisäksi oikeusturvaneuvonta ja selvittäminen/sovittelu ja terveydenhuollossa edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi muistutusneuvonta. Sosiaali- ja potilasasiamiesten selvitys sisältää myöskin kuntakyselyn tulokset aihealueista, jotka asiamiesten työssä ovat vuoden 2012 aikana nousseet esille ja jotka ovat ajankohtaisia asiakkaiden ja potilaiden oikeusturvan ja palvelujen toteutumisen kannalta. Sosiaali- ja potilasasiamiehet toivovat, että kunnissa kiinnitettäisin huomiota asiakkaille laadittujen soveltamisohjeiden löydettävyyteen kuntien internetsivuilta päätöksenteon avoimuuden lisäämiseksi. Asiakkaat kaipaavat erityisesti kokonaisvaltaista paneutumista ja ohjausta tilanteeseensa sekä mielipiteensä huomioimista. Asiakkaat odottavat saavansa lainmukaisia ja sisällöllisesti ymmärrettäviä selkeitä päätöksiä ja

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta suunnitelmia lakisääteisissä määräajoissa. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys esityslistan liitteenä no 6. Perusturvalautakunta 1. merkitsee sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen toimintavuodelta 2012 tietoonsa saatetuksi 2. antaa esimiesten tehtäväksi käsitellä selvitys työyksiköissä tarpeellisessa laajuudessa 3. esittää, että kunnanhallitus käsittelisi selvityksen erillisenä asiana. Jakelu kunnanhallitus perusturvan esimiehet

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta SITOUMUS MEDIATRIN SUUN TERVEYDENHUOLLON OSION KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIIN 55/ /2013 PETU 53 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy pyytää kunnista/kuntayhtymistä kirjallista sitoumusta osallistumisesta Mediatrin suun terveydenhuollon osion ( MediOralin) käyttöönottoprojektiin. Projektin kustannuksista on laadittu erillinen kustannustenjakotaulukko. Kunnissa voidaan varata määräraha projektille vuoden 2014 budjettiin sekä vuodelle 2013, mikäli kunta niin haluaa. Heinäveden kunnan kustannukset ovat vuonna 2014 yhteensä ,22, vuonna 2015 kustannukset ,65, vuosina ,82/vuosi ja vuodesta 2019 lukien 4.279,53 vuodessa. Projektissa uuden Mediatrin suun terveydenhuollonosion käyttöönotto alkaa kunnissa , mutta Kiteellä uuden osion käyttöönotto alkaa pilottina jo Kuntatoimijoita pyydetään myöskin nimeämään edustajat projektille perustettavaan ohjausryhmään sekä projektiryhmään. Projektiryhmän edustaja toimii myöskin osion pääkäyttäjänä. Perusturvalautakunta päättää 1. osallistua Mediatrin suun terveydenhuollon osion (MedOralin) käyttöönottoprojktiin, mikäli kustannukset eivät merkittävästi nouse ilmoitetuista 2. nimetä projektin ohjausryhmään terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäisen ja projektiryhmään hammashoitaja Sari Juutin 3. esittää vuoden 2014 investointeihin varattavaksi euron määrärahan. Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Osmo Puustinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo Jakelu PKTTK Oy

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta OSALLISTUMINEN TERVEEMPI ITÄ-SUOMI -HANKKEESEEN 56/13.01/2013 PETU 54 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Itä-Suomen kolme sairaanhoitopiiriä (PSSHP,PPSSK,ESSHP) pyrkivät vahvistamaan alueen kuntien ja kunnallisten palvelujen sairauksia ehkäisevää ja tervettä edistävää toimintaa Terveempi Itä-Suomi -hankkeella, johon sosiaali- ja terveysministeriö myönsi rahoitusta 1,5 miljoonaa euroa. Kokonaisbudjetti on 2 miljoonaa. Hanke toteutetaan ja hankkeen hallinnoinnista vastaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Kuntavastinrahan (25 %) sairaanhoitopiirit hoitavat kaikkien kuntien puolesta. Hankkeen valmistelu ja koordinaatiovastuu on sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköillä. Alueellista hanketyötä koordinoivat yhteinen hankejohtaja sekä jokaisen sairaanhoitopiirin alueella toimivat kaksi hankekoordinaattoria. Hankkeessa kehitetään sekä perusterveydenhuollon hallintorajat ylittäviä että kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä toteutettavia toimintamalleja, jotka ovat riippumattomia organisaatioissa tapahtuvista rakennemuutoksista. Toiminnoilla pyritään vastaamaan paremmin kansalaisten palvelutarpeisiin sekä vahvistamaan eri väestöryhmien osallisuutta ja omahoitoa. Hankkeella vastataan kunnista nousseeseen tarpeeseen lisätä alueellista suunnitelmallisutta, osaamista ja uusia toimintatapoja sairauksia ehkäisevään työhön sekä terveyden edistämiseen sekä valmentaa kansalaisia kansallisesti kehitteillä olevien sähköisten palveluratkaisujen käyttöön. Hankekoordinaattori ja hanketyöntekijä PKSSK:sta kävi esittelemässä hanketta Heinävedellä ja perusturvan toimialan mietittäväksi jäi, mitkä tulisivat olemaan Heinäveden painopistealueet hankkeessa. Hankkeeseen on pyydetty nimeämään yhdyshenkilö käytännön toimenpiteiden osalta. Hankesuunnitelma liitteenä no 7. Perusturvalautakunta päätää, että 1. Heinäveden kunta lähtee mukaan Terveempi Itä-Suomi -hankkeeseen 2. yhdyshenkilön nimeää perusturvajohtaja ja painopistealueet esimiehet työyhteisöjensä kanssa. Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtajana toimi tästä pykälästi alkaen varapuheenjohtaja Matti Vihma.

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Merkitään pöytäkirjaan, että pöytäkirjantarkastajana tästä pykälästä alkaen toimi Mika Laurikainen.

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta MÄÄRÄRAHA-ANOMUS HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄN HANKINTAA VARTEN 57/02.02/2013 PETU 55 Valmistelija terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Nykyisen vuodeosastolla käytössä olevan hoitajakutsujärjestelmän varaosat ja huolto taataan saakka. Osassa huoneista järjestelmä toimii vielä pienin puuttein, muutamissa se on rikki. Varaosia ei terveyskeskuksessa enää ole. Niitä on mahdollista saada puretuista laitteista, mutta ilman toimintatakuuta. Hoivakotiin, palveluasuntoihin ja ryhmäkotiin jo hankittu hoitajakutsujärjestelmä ei kaikilta osin vastaa nykyaikaisen vuodeosaston hoitajakutsujärjestelmälle asetettuja vaatimuksia. Vuodeosaston toiminnan muutos, mitä tulee potilaiden hoitoisuuteen, mahdollistaisi sen, että jo käytössä olevaa hoitajakutsujärjestelmää voitaisi laajentaa. Alustavat arviot hoitajakutsujärjestelmien verottomista hankintahinnoista vaihtelevat eurosta euroon. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle, että se myöntäisi hoitajakutsujärjestelmän hankintaa varten euron määrarahan perusturvan investointeihin. Hyväksyttiin yksimielisesti päätöehdotus. Jakelu kunnanhallitus/-valtuusto

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta ILMOITUS YKSITYISTEN SOSIAALIPAVELUJEN TUOTTAMISESTA 58/05.00/2013 PETU 56 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Care Componet Oy / Suomen Perhehoitopalvelut on jättänyt lautakunnalle yksityisestä soviaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisen ilmoituksen aloittaakseen vahvasti tuetun perhehoidon tuottamisen Heinäveden kunnan alueella. Suomen Perhehoitopalvelut tuottaa vahvasti tuettua perhehoitoa lapsille ja nuorille. Perheet saavat PRIDE-valmennuksen ja oman sosiaalityöntekijän tuen koko sijaishuollon ajaksi. Palveluun ohjaudutaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja palvelu tuotetaan ostopalveluna. Toimijan tavoitteena on vakiinnuttaaa toimintaa Itä-Suomen ja Keski-Suomen alueella sekä vahvistaa yhteistyötä kuntien kanssa. Tavoitteena on myös lyhytaikaisen kriisiluonteisen perhehoidon käynnistäminen. Ilmoituksen liitteenä on toimintasuunnitelma, jäljennös kauppareksiteriotteesta ja yhtiöjärjestyksestä, jäjennökset vastuuhenkilön tutkinto-/työtodistuksista ja henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste. Asiakirjat nähtävillä kokouksessa. Yksityisen palveluntuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on mainittava vastaavat tiedot kuin lupahakemuksessa (laki yksityisitä sosiaalipalveluista 922/2011, 11 ). Kunnan toimielimen on viipymättä annettava aluehallintovirastolle edellä mainitun lain 11 ja 12 :n nojalla saamansa tiedot lukuun ottamatta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista, jotka tuottavat ainoastaan sosiaalihuoltolain 17 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja taikka yksityistä perhepäivähoitoa (13 ). Perusturvajohtaja Perusturvalautakunta 1. merkitsee Care Component Oy/Suomen Perhehoitopalvelujen ilmoituksen yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta tietoonsa saatetuksi 2. esittää aluehallintovirastolle, että Care Componet Oy/Suomen Perhehoitopalvelut merkitään yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteriin, koska palvelutoiminta täyttää yksityisista sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset.

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta Jakelu Care Component Oy aluehallintovirasto

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta PÄIHDETYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN PETU 57 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunta on nimennyt valtuustokausittain moniammatillisen päihdetyöryhmän, jossa eri ammattikuntien edustajat ovat tuoneet työryhmän yhteiseen työskentelyyn omaan työhönsä ja asiantuntemukseensa liittyvän näkemyksen päihdetyöstä Heinäveden kunnassa. Työryhmä on laatinut mm. päihdetyön strategian, ehkäisevän päihdetyön strategian ja yhteisiä toimintamalleja päihdehaittojen ehkäisyyn ja puuttumiseen. Työryhmä laati myöskin mielenterveysstrategian liitettäväksi päihdetyön strategiaan. Valtakunnallisessa Alkoholiohjelmassa, jonka työrukkasena toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, painotetaan kunnissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä. Kunnan peruspalvelut muodostavat ehkäisevän päihdetyön perustan ja suuri osa työstä tapahtuu peruspalveluissa. Poikkihallinnollinen yhteistyö ajanmukaisen tiedon, osaamisen ja menetelmien hyödyntämisessä on tärkeää. Perusturvalautakunta päättää 1. nimetä moniammatillisen päihdetyöryhmän 2. antaa työryhmän tehtäväksi laadittujen strategioiden ja toimintamallien päivittämisen ja mahdollisen yhdistämisen painopisteenä ehkäisevä päihdetyö 3. nimeää työryhmän jäseniksi perusturvan toimialalta sosiaalityöntekijä Riitta Pakarisen, sairaanhoitaja Erja Kokon, mielenterveyshoitaja Hilkka Ihalaisen, terveydenhoitaja Paula Kotilaisen ja palveluohjaaja Virpi Eklundin 4. pyytää sivistyslautakuntaa, seurakuntaa ja Koulupuistoa nimeämään oman edustajansa. Jakelu Pakarinen Riitta Kokko Erja Ihalainen Hilkka Kotilainen Paula Eklund Virpi Heinäveden seurakunta Koulupuisto ry sivistyslautakunta

21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT PETU 58 Valmistelija toimistosihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , Perusturvalautakunnalle on saapunut seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat, joiden asialistat/päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä no 8: kotihoidon johtajan ja vastaavan sairaanhoitajan päätösluettelot Pöytäkirjat ovat nähtävissä perusturvalautakunnan asiakirjoissa. Perusturvalautakunta päättää, että se ei ota viranhaltijapäätöksiä käsiteltävikseen. Jakelu ao. viranhaltijat

22 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta RYHMÄKODIN KALUSTEHANKINTA PETU 59 Valmistelija kotihoidon johtaja Minna Laurio, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Talousarvioon vuoden 2013 investointeihin esitettiin ryhmäkodin ja palveluasuntojen remonttien valmistumisen jälkeen kalustehankintoihin varattavaksi euroa (alv 0 %). Valtuusto on kokouksessaan karsinut investointia niin, että kyseisten yksiköiden kalustamiseen varattiin yhteensä euroa. Ryhmäkodin ja palveluasuntojen kalusteet ovat huonokuntoiset ja epäkäytännölliset vanhimpien kalusteiden ollessa Raaminmäen vanhainkodin ajalta, eivätkä näin ollen sovellu ergonomialtaan ikääntyneiden tarpeisiin. Ryhmäkoti on otettu väistötiloiksi käyttöön huhtikuussa 2013 palveluasuntojen remontin ajaksi. Ryhmäkodin kalustehankinnasta on pyydetty tarjoukset kolmelta eri kalustetoimittajalta (Martela, Isku ja Kinnarps) huhtikuussa Kalusteiden on sovelluttava ikääntyneiden ja muiden erityisryhmien käyttöön. Tarjouspyynnössä hankintayksikkö on pidättänyt itsellään oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista sekä oikeuden hyväksyä osatarjouksen. Tarjouksensa ovat määräaikaan mennessä jättäneet Martela ja Isku. Tarjousten vertailu on suoritettu oheisen liitteen mukaisesti (liite 1) Perusturvalautakunta päättää hankkia ryhmäkodin kalusteet Martelasta ja Iskusta oheisen esityksen (liite 2) mukaisesti osatarjouksina. Kalustehankintojen yhteishinta on (alv 0 %). Loput ryhmäkodin kalusteista/tekstiilit hankitaan erillishankintana. Palveluasuntojen/päiväkeskuksen kalustehankinnat toteutetaan syksyllä 2013, kun palveluasuntojen remontti on valmistunut. Jakelu Isku Martela kotihoidon johtaja

23 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Perusturvalautakunta ILMOITUSASIAT PETU 60 Perusturvalautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto; Ilmoitus ja päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta / Mental Power ky. 2. Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto; Ilmoitus ja päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamisesta / Konneveden Sairaankuljetus Oy. 3. Aluehallintovirasto, Itä-Suomi, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue: päätös sosiaali- ja terveydenhuollon perustamishankkeen lopullisesta valtionavustuksesta Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi ja toimeenpantaviksi.

24 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 48-53, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 46, 54, 58-59, 60 HLL 5 ;n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit ta malla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät: 46, 54, 58-59, 60 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: HEINÄVEDEN KUNNAN PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Fax. (017) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYNNYSARVOT ALITTAVISSA HANKINNOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayk sikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayk siköl le han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoi tetun oikaisu vaatimuk sen. Oikai sua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tar joaja tai osallistumishake muksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun pää tös välittömästi vai kuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikai suvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon han kintayksi kön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katso taan saaneen han kintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksi antoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käy tettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi detään viestin lähettä mispäivää, jollei asiassa esitetä luo tettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toi mimattomuudesta tai vastaavas ta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vas taanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas taanottajalle, vastaanotta jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto kat so taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tie doksisaantitodistukseen merkittynä aikana.kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytä kirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikai sua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakir jat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankinta yksikön hallussa. Pykälät: Toimitusosoite: HEINÄVEDEN KUNTA, PERUSTURVALAUTAKUNTA Kermanrannantie 7, HEINÄVESI Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kir jallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kun nallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KUOPION HALLINTO-OIKEUS PUIJONKATU 29 A, 2. KRS, KUOPIO PL 1744, KUOPIO puh (vaihde) Fax

25 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO MAAHERRANKATU 16 PL 50, MIKKELI Fax Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: KTM/Markkinaoikeus EROTTAJANKATU 1-3, 5 krs. PL 118, HELSINKI Fax (09) Pykälät: Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi to distet tuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimi tettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lä hettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehti vät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toi mittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-HEINÄKUU 143 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA 77 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET

Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI-HEINÄKUU 143 2013/PERUSTURVAN TOIMIALA 77 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 141 Perusturvalautakunta 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 17:34-18:31 PAIKKA Valamon luostari, Ravintola Trapesan kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 TALOUSARVION

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VANHUSNEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VANHUSNEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Vanhusneuvosto 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 09:00-11:00 PAIKKA Hoivakoti, Sairaalantie 4 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 VANHUSNEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 81 KULTTUURIPALKINTO 2014 132 82 TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2014 OSASTOTASOLLA

Otsikko Sivu 81 KULTTUURIPALKINTO 2014 132 82 TALOUSARVION TOTEUMA 31.10.2014 OSASTOTASOLLA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 130 Sivistyslautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 18:10-19:25 PAIKKA Monitoimitalo, Kenttätie 6 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KULTTUURIPALKINTO 2014 132 82 TALOUSARVION

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESITYS VUODEN 2012 TA-

Otsikko Sivu 69 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESITYS VUODEN 2012 TA- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 134 Perusturvalautakunta 09.11.2011 AIKA 09.11.2011 klo 17:00-21:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 12 LISÄMÄÅRÄRAHA HEINÄVEDEN HOIVAKODIN HENKILÖS-

Otsikko Sivu 12 LISÄMÄÅRÄRAHA HEINÄVEDEN HOIVAKODIN HENKILÖS- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 19 Perusturvalautakunta 27.02.2012 AIKA 27.02.2012 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 LISÄMÄÅRÄRAHA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vammaisneuvosto 04.05.2015 AIKA 17:00-19:05 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot