kunnallisiin palveluihin Kahdeksan kymmenestä tyytyväisiä KULUTTAJAN N o 2/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kunnallisiin palveluihin Kahdeksan kymmenestä tyytyväisiä KULUTTAJAN N o 2/2012"

Transkriptio

1 N o 2/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry Kahdeksan kymmenestä tyytyväisiä kunnallisiin palveluihin Sokeripalat pysäyttivät lapsimessuilla. Ilmoittaudu jäsenseminaariin. Videohaaste; osallistu!

2 Kuluttajaliiton toimisto on suljettuna välisen ajan. Hyvää kesää! Pääkirjoitus Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry nyt myös Facebookissa Nappo 2 12 sisällys 04 Kahdeksan kymmenestä tyytyväisiä kunnallisiin palveluihin 05 Gallup: Mistä säästäisit mistä et? 07 Internationella dagen för konsumenträttigheter 08 Arki eläkkeellä 09 Videohaaste 10 Sokeripalat pysäyttivät lapsimessuilla 12 Kuluttajaliiton pihakutsut 16 Työpöydän ääressä 17 Napakat 18 Kunnallisten terveyspalvelujen haasteet 20 Kuluttaja on kuningas 21 Kulutusjuhla nostaa esiin kuluttajien nettivoimaa 22 Kuluttajaliitto ottaa kantaa 24 Vastaus - ja liittymislomake 24 Pintaa syvemmältä 4 PÄÄTOIMITTAJA Juha Beurling KANNEN KUVA Soile Kallio TAITTO Rohkea Ruusu Oy VUOSIKERTA 15 e PAINOSMÄÄRÄ 5000 kpl, ISSN: PAINOPAIKKA Lönnberg Print&Promo, Helsinki 2012 Seuraava lehti ilmestyy Aineistot tulee jättää mennessä. Kuluttajan Napon tekstisisältöä saa vapaasti kopioida, levittää, näyttää ja esittää seuraavilla ehdoilla: 1) Kirjoittaja on ilmoitettava sillä tavoin, kuin se on ilmoitettu kirjoituksen yhteydessä. Lisäksi lähteenä on mainittava Kuluttajan Nappo -lehti. (Esimerkiksi: N.N., Kuluttajan Nappo 3/2007.) 2) Kirjoituksia saa muunnella (esimerkiksi lyhentää) sillä edellytyksellä, että tekstin asiasisältö ei muutu. Muu käyttö on sallittua tekijänoikeuslainsäädännön sallimassa laajuudessa. Uuusia näköaloja kuluttajapolitiikkaan Viime syksynä kuluttaja-asioista vastaava ministeri Lauri Ihalainen asetti työryhmän valmistelemaan kuluttajapoliittista ohjelmaa vuosille Saatesanoissaan ministeri toivoi ryhmältä uusia ajatuksia ja avauksia oli tullut aika katsoa asioita raikkaasti. Näin myös tapahtui: vastavalmistuneessa uuden kuluttajapoliittisen ohjelman luonnoksessa kuluttaja- ja kilpailuasioiden hallintoa ollaan uudistamassa perusteellisesti. Esityksen mukaan Kuluttaja- ja Kilpailuvirastot yhdistetään. Tavoitteena on synnyttää vahva kuluttaja- ja kilpailuasioita edistävä ja valvova virasto. Miksi Kuluttaja- ja Kilpailuvirastot halutaan nyt yhdistää ja liittyykö yhdistämiseen riskejä? Toimiva ja terve kilpailu on kuluttajan etu. Valitettavasti kilpailu ei kuitenkaan aina toimi, mistä esimerkkinä on eurooppalaisittain poikkeuksellisen keskittynyt päivittäistavarakaupamme rakenne, jossa K- ja S-ryhmillä on erittäin suuri markkinaosuus. Kilpailu- ja kuluttajaviraston osaamisen kokoamisella yhteen toivotaan saatavan aikaiseksi toimintaa, joka pitkällä aikavälillä edistää suomalaisen kuluttajan asemaa. Kuluttajaliitto on ottanut kantaa myös virastojen yhdistymiseen liittyviin riskeihin. Ensinnäkin kuluttaja- ja kilpailuasiat tulee pitää erillisinä kokonaisuuksina uudessa virastossa, jotta kuluttaja-asiat eivät jää kilpailuasioiden varjoon. Myös Kuluttaja-asiamiehen itsenäinen ja riippumaton asema on turvattava. Suomalaisen kuluttajahallinnon rakennetta pohdittaessa ei saa myöskään unohtaa kuluttajaliikkeen roolia kuluttajapolitiikassa. Ministeri Ihalainen onkin tehnyt päätöksen, jonka mukaan Hallitus edistää kuluttajaliikkeen roolin vahvistumista kuluttajapolitiikassa. Maaliskuun 2013 loppuun mennessä arvioidaan kuluttajahallinnon ja kuluttajaliikkeen yhteistyömuodot ja työnjako muiden kuin viranomaistehtävien osalta. Käytännössä pääsemme keskustelemaan siitä, mitkä asiat sopisivat luontevasti kansalaisjärjestöjen ja mitkä viranomaisen hoidettaviksi. Esimerkkiä voimme katsoa esimerkiksi Ruotsista, missä kuluttajainformaation jakaminen on annettu huomattavasti Suomea suuremmalta osalta sisarjärjestöllemme Sveriges Konsumenter rf:lle. Tärkeintä tehtävien jakoa selvitettäessä on kuitenkin pidettävä kirkkaana mielessä, mikä on parasta kuluttajille. Lopuksi toivotan kaikille lehtemme lukijoille antoisaa kesää! Samalla muistutan, että ilmoittautuminen liiton aktiivien syksyn päätapahtumaan eli jäsenseminaariin on alkanut. (lisää sivulla 15) Juha Beurling Pääsihteeri JULKAISIJA Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry, Malminrinne 1 B, HELSINKI puhelin (09) , 2 3

3 Kuntaliiton Arttu-selvityksen mukaan suomalaiset arvostavat eniten kunnallisista palveluista kirjastoa. Kärkipäässä ovat myös äitiys- ja neuvolapalvelut. Emmi Halstin laskettu aika on toukokuun lopulla. Taustalla Vallilan kirjasto Helsingissä. Yli vastaajan kuntalaiskysely Arttu todistaa Kahdeksan kymmenestä tyytyväisiä kunnallisiin palveluihin gallup Vaikea tehdä leikkauslistaa Kunnalliset palvelut ovat paljolti lakisääteisiä, siis eduskunnan päättämiä. Niitä myös arvostetaan. Mutta mitä tehdä, jos rahat eivät yksinkertaisesti riitä? Kuluttajan Nappo kävi kysymässä ihmisiltä Helsingin Hakaniemen torilla. Tukena vastaajilla oli Kuntaliiton laatima lista kunnallisista palveluista. Gallup-kyselyllä haluttiin selvittää: Mistä he säästäisivät jos olisi aivan pakko? Kysyimme myös: Mistä ei pidä missään oloissa säästää? Kahdeksan kymmenestä kuntalaisesta ilmoitti Kuntaliiton kuntalaiskyselyssä olevansa tyytyväinen kunnallisiin palveluihin. Uuteen kuntalaiskyselyyn vastasi 2011 lopulla kuntalaista 40:ssä ARTTU-arviointitutkimusohjelmaan osallistuvasta kunnasta. teksti jaakko takalainen kuvat niilo takalainen Kuntalaiset pitävät kunnallisia palveluja tärkeinä ja hyvin hoidettuina sekä kokevat niiden saavutettavuuden vähintään keskinkertaiseksi. Yleinen tyytyväisyys kätkee kuitenkin alleen paikoin suuriakin mielipide-eroja. Palveluihin tyytyväisten osuus vaihtelee sosiaalipalvelujen 54 prosentista sivistyspalvelujen 84 prosenttiin. Tyytyväisyys on pysynyt hyvinkin muuttumattomana edelliseen kyselyyn eli syksyyn 2008 verrattuna. Kuntalaiskyselyn toteuttaja Marianne Pekola-Sjöblomin mukaan arviot palveluista vaihtelevat sen mukaan onko vastaajalla omakohtaista viimeaikaista kokemusta palvelusta vai arvioiko hän palvelua toisen käden tiedon tai mielikuvien mukaan. Palvelua käyttäneet ovat yleensä tyytyväisempiä kuin ne, joilta puuttuu omakohtaista kokemusta palvelun käytöstä. Yksittäisistä palveluista parhaiten hoidettuina pidetään kirjastopalveluja, kansalais- ja työväenopistoja, jätehuoltoa, äitiys- ja lastenneuvoloita ja kierrätystoimintaa. Kärkipäähän mahtuvat myös liikunta-, urheilu- ym. vapaa-aikapalvelut, esiopetus sekä peruskoulun alaluokat. Useimmat parhaiksi koetuista palveluista mahtuvat myös parhaiten saavutettavissa olevien palvelujen listalle. Kierrätystoiminnan ja liikuntapalvelujen sijaan parhaiten saavutettavia palveluita ovat myös peruskoulun yläkoulut ja lukiot. Heikompia arvioita vastaajilta saavat lapsiperheiden kotipalvelu, joukkoliikennepalvelut, vanhusten laitoshoito sekä mielenterveyspalvelut. Huonoiten saavutettavissa olevien palvelujen listalle mahtuvat näiden lisäksi myös mm. hammashoito ja terveyskeskuksen lääkärivastaanotto. Muun muassa vanhustenhuoltoa, hammashoitoa sekä terveyskeskuksen lääkäri- ja terveydenhoitajan vastaanottoa koskevat arviot ovat laskeneet syksystä 2008, Pekola Sjöblom vertaa tuloksia aiempaan kuntalaiskyselyyn. Kuntakohtaisessa vertailussa tyytyväisyyteen vaikuttivat erityisesti työttömyysaste, huoltosuhde ja lainakanta. Tyytyväisyys on sitä suurempaa, mitä alhaisempi työttömyysaste ja huoltosuhde sekä mitä pienempi lainakanta asukasta kohti kunnassa on. Toisin sanoen, kuntalaiset ovat sitä tyytyväisempiä palveluihin mitä vakaampi kunnan tilanne on. Kyselyyn oli valittu kaikenlaisia maamme kuntia Halsuasta Lappeenrannan ja Sodankylän kautta Äänekoskelle. Lisätietoja kuntalaiskyselystä ja luettelo tutkimuskunnista löytyy Kuntaliiton sivuilta: Sirkka Palmu, Helsinki - Jos olisi aivan pakko, kai oikea kohde olisi hallinto ja toiminnan tukipalvelut. Hallinnosta voisi leikata, vaikka päätösten valmistelua pitäisi saada nykyistä nopeammaksi ja sujuvammaksi. - Lasten päivähoidosta ja vanhuspalveluista ei saa leikata. Myös palvelutalot tekevät tärkeää ennaltaehkäisevää työtä, sanoo Palmu, joka käy Kinaporin palvelukeskuksessa Kotoryhmässä auttamassa vanhoja maahanmuuttajia kotoutumisessa, esimerkiksi lukemaan oppimisessa. Laura Helin, Helsinki - Jostain sellaisesta voisi pakon edessä leikata, joka ei ole aivan välttämätöntä ihmisten elämälle. Kai sellaisia olisivat kulttuuripalvelut, orkesterit ja ehkä museot. - Lapsipalveluista, kuten neuvolapalveluista (Helin nyökkää vaunuissa olevaan kahdeksankuiseen Viljamiin), joita mekin käytämme. Eikä vanhusten palveluistakaan voi leikata, mieluummin taiteesta, kun sitä on jo aivan tarpeeksi. Jukka Salmi, Hyvinkää - Pakkotilanteessa voisi tehdä pienen leikkauksen, joka ei suurta talousongelmaa ratkaise: ottaisin pois subjektiivisen päivähoito-oikeuden niiltä, joilla on pienempi lapsi kotona. - Lakisääteisiä peruspalveluja ei voi leikata. Eli pallo on eduskunnalla. Oikeasti riittäisi, kun palasimme 5 vuoden takaiselle tasolle kuntapalveluissa. Toisaalta ehkä me parempiosaiset voisimme maksaa nykyistä enemmän veroja, toteaa Salmi, joka työskentelee yrittäjänä Hakaniemessä mutta vaikuttaa Hyvinkään kaupunginvaltuustossa. 4 5

4 Internationella dagen Ewnni Lappela, Helsinki - Miksi ei voi välttää leikkauksia ja tehdä säästöjä muualta kuin palveluista? kysyy opiskelija Lappela. - Terveyspalvelut ovat tällä hetkellä aivan pielessä Helsingissä. Huomasin sen, kun olen niihin juuri joutunut turvautumaan. Eli ei säästöjä ainakaan terveydenhuollosta. Pekka Ruuskanen, Helsinki Kommentteja Facebook sivustolta: - Ei mistään vaikka olisi kuinka pakko. Olen 75-vuotias ja tiedän, että kuntapalvelut on kamppailun työn tulos. Poliitikot ja päättäjät ovat vääntäneet kättä ja tehneet kompromisseja. Ei sitä työtä pidä romuttaa äkillisillä leikkauksilla. - Autan Kinaporin palvelukeskuksessa vanhusten puu- ja metallityöpajassa. Siellä on niin tasokas opetus, että jokaisesta tulee osaava timpuri. Kaupunginkirjastot Kirjastot saavat kiitosta + runsas valikoima niin sidottuja kuin nidottujakin opuksia - sunnuntaiaukioloja voisi ehkä laajentaa ja ulottaa kesään ynnä muuta kosketeltavaa aineistoa + pääsy kuvitteelliseen maailmaan ja maailmanlaajuiseen tietoverkkoon lukuisilta kirjaston asiakastietokoneilta + erittäin asiantunteva ja aulis henkilökunta, joka neuvoo ja kannustaa myös ATK-tolvanaa + riittävähköt aukioloajat + mahdollisuus päästä Internetiin myös omalta kannettavalta koneelta kirjastosta käsin + erilaiset kirjaston järjestämät tapahtumat (opastus tietokoneen käytössä, yhteislaulutilaisuudet, satutuokiot lapsille Henkilökunnan riittävyydestä kirjastossa huolehdittava se on tärkeä voimavara ja tiedon lähde, jota ei Internetin ihmemaa korvaa!!!!! Ehkä tässä on kaikki... tai sitten ei... Terveydenhuolto takkuilee Tuli MS-tautiin uusi piirre. Keskussairaalassa ei ole antaa aikoja seuraavaan kolmeen kuukauteen. Terveyskeskuksessa ei ole antaa aikoja, kun ajat on jo menneet eikä lääkärit ole tehneet uusia työvuorolistoja. Että ei voi oikein antaa palautetta palveluista, kun harvemmin niihin pääse. Heidi Korva, Espoo - Jos olisi aivan pakko leikata, kai minä valitsisin sellaisia palveluita, joita en itse paljonkaan käytä. Ehkä kirjastosta voisi leikata, vaikka meillä Kilossa käy kirjastoautokin. - Terveydenhuollosta, sairailta ja vanhuksilta ei voi leikata. Ja mielenterveystyöstä tai vastaavasta ei saa leikata. Ehkä taiteen lisäksi liikuntatoimesta voisi vähän leikata. plussat ja miinukset Hammashoitoa Turussa Sattuipa n. 15 vuotta sitten. Pointti on, että minkäänlaista kuluttajansuojaa ei ole kunnallisissa palveluissa. Itse asiassa soitin silloin kuluttaja-asiamiehelle, ja hän totesi, ettei kuluttajansuojalaki koske tapausta, koska palvelun tuottaja oli kunnallinen laitos. Ja joka tapauksessa, vaikka olisi ollut yksityinenkin laitos, minun olisi pitänyt antaa hammaslääkärille mahdollisuus korjata tekemänsä virhe. Hammaslääkäri päätti hioa purentaani muiden hoitotoimenpiteiden jatkoksi. Tuloksena oli järkyttävä, työkyvyttömyyden aiheuttava päänsärky. Kun pyysin uutta aikaa, jotta tilanne korjattaisiin, sellaista ei ollut saatavilla. Jouduin menemään yksityiselle hoidattamaan ongelman, ja laskun maksoin tietysti minä. Kostnaderna för internationella kontoöverföringar bör vara skäliga. Text Kaisa Pannimaa-Pätsi Oversättning Synnöve Skogster Bild Shutterstock Den internationella konsumentorganisationen, Consumers International w(ci) föreslår att alla länder förbinder sig vid det mål som fastställdes på G8 mötet 2009, dvs. att överföringskostnaderna för pengar som skickas till u-länderna sänks till högst fem procent senast år I Finland kan kostnaderna för kontoöverföringar stiga upp till 41 procent, om avsändaren också betalar mottaga- rens kostnader. De organisationer som är med i den finska kommittén föreslår att de parter som förmedlar penningöverföringar till u-länderna sänker kostnaderna enligt CI:s förslag. Världsomfattande skickar gästarbetare och invandrare hem till u-länderna ca 244 euro årligen. Dessa pengar används av miljontals familjer till mat, boende och utbildning. Många konsumenter som skickar pengar till sina hemländer betalar höga kostnader för överföring av pengarna. Oftast debiteras över 10 procent, och i vissa fall över 20 procent. Sammanlagt uppgår kostnaderna för kontoöverföringarna till många miljarder euro årligen. Världsbanken uppskattar att en fem procents sänkning i överföringskostnaderna kan betyda en besparing på 11 miljarder euro årligen för gästarbetare och invandrare samt deras familjer. Förutom konsumenträttigheter har detta också att göra med social rättvisa. Internationella dagen för konsumenträttigheter Den Internationella dagen för konsumenträttigheter firas årligen den Det internationella temat i år är: Våra pengar, våra rättigheter (Our money, our rights). En viktig del av detta är kostnaderna av penningöverföringar till u-länder. Temat för dagen för konsumenträttigheter varierar årligen. Konsumentens grundrättigheter som CI fastslagit är rätten att bli informerad, rätten till trygghet, rätten till konsumentutbildning, rätten att välja som konsument, rätten till hälsosam och ren miljö, rätten till konsumentskydd och rätten att höras och påverka. Temat för 2012 är ekonomisk trygghet. Till kommittén för den Internationella dagen för konsumenträttigheter hör följande organisationer: Kuluttajaliitto Konsumentförbundet, Kotitalousopettajien liitto Hushållslärarnas förbund, Synskadades Centralförbund, Marttaliitto, Finlands svenska Marthaförbund, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus och TTS (Arbetseffektivitetsföreningen). 6 7

5 Turussa järjestetyssä Arki eläkkeellä -tilaisuudessa virisi monipuolinen keskustelu eläkkeelle siirtymiseen liittyvistä haasteista sekä erilaisista arjen selviytymiskeinoista. Arki eläkkeellä tilaisuuksissa oltiin eläkeläisten asialla Arki eläkkeellä -tilaisuuksissa käytiin läpi, mitä kaikkea eläkkeelle siirtyminen käytännössä merkitsee, mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon, ja miten siihen voi varautua etukäteen. Kuluttajaliiton järjestämällä Arki eläkkeellä luentoja keskustelutilaisuuskiertueella vierailtiin kuluneen vuoden aikana ympäri kotimaata puhumassa eläkkeelle siirtymisestä ja sen vaikutuksesta omaan talouteen. TEKSTI paula pessi kuvat Elina Manninen Kuluttajaliiton paikallisyhdistykset osallistuivat aktiivisella otteella tilaisuuksien järjestämiseen ja kokosivat mukaansa usein myös paikallisten eläkejärjestöjen väkeä. Eläkkeelle jääminen on iso muutos elämässä ja tuo vaikutuksia myös ajankäyttöön ja taloudenpitoon. Arki eläkkeellä -tilaisuuksissa käytiin läpi mitä kaikkea eläkkeelle siirtyminen käytännössä merkitsee, mitä kaikkea kannattaa ottaa huomioon ja miten siihen voi varautua etukäteen. Käsiteltäviä aiheita olivat muun muassa Arki eläkkeellä -tilaisuudet, talouden suunnittelu, asunnon vaihtaminen tai remontointi, ennakkoperintö, lahjaveroasiat ja eläkeläisen oikeudet kuluttajana ja jopa varsinaiset eläkeläisiin kohdistuvat huijausyritykset. Arki eläkkeellä -tilaisuudet ovat tältä erää päättyneet mutta samalla on syntynyt uusia ideoita, ajatuksia ja tarpeita tulevaisuudelle sekä jatkolle saman aiheen parissa. Antaa Jorma Pesosen itse kertoa kuulumiset kentältä seuraavaksi! Arki eläkkeellä -kiertueen asiantuntija Jorma Pesonen, miten tilaisuudet mielestäsi sujuivat? Mielestäni hienosti! Väkeä oli keskimäärin paikalla n. 25 henkeä. Toki joihinkin tilaisuuksiin olisi enemmänkin mahtunut. Olisin toivonut paikalle enemmän lähiaikoina eläkkeelle siirtyviä, koska olin valmistellut esitykseni pitkälti tätä kohderyhmää silmällä pitäen. Paikalliset kokousjärjestelyt olivat huolella hoidetut ja tekniikan kanssa ei ollut suurempia ongelmia. Siispä kaunis kiitos järjestäjille! Mitkä olivat suosituimmat keskustelunaiheet? Aika asetti omat rajoituksensa keskustelulle. Keskustelua herätti viime aikoina paljon julkisuuttakin saanut suomalainen työeläkejärjestelmä ja huolta kannettiin sen kestävyydestä. Työeläkeindeksin laskentatavoista, eläketulojen verotuksesta sekä yleensä eläkkeensaajien edunvalvonnasta keskusteltiin vilkkaasti. Esitettiin toivomuksia, että olisin käsitellyt yksityiskohtaisemmin varallisuuden hallintaan ja jäämistöoikeuteen liittyviä kysymyksiä kuten verotuskohtelua, lahjoja, ennakkoperintöä, hallintaoikeutta, testamenttia jne. Nämä ovat kuitenkin hyvin henkilökohtaisia ja yksittäisiä kysymyksiä, joita ei voi yleisötilaisuudessa käsitellä muutoin kuin hyvin yleisellä tasolla. Miltä tuntui palata kentälle, olethan työurasi aikana toiminut pitkään myös järjestömaailmassa? Tosi upealta! Oli todella hienoa tavata järjestöväkeä ja erityisesti suomalaisen kuluttajaliikkeen veteraaneja pitkästä aikaa. 8 9

6 Lapset kokosivat Napposen magneettitaululle päivän aterioita. Tuote sokeripaloja (á 2,6g) pillimehu (sis lisättyä sokeria) 2dl 7 lasten jogurtti 125g 4 lasten viili 200g 7 maitovanukas 120g 7 lasten lähdevesipohjainen janojuoma 0,33l 7 tikkari 1 kpl 4 täytekeksit 3kpl 12 limsapullo 0,5l 20 makeispussi 200g 42 SOKERIPALAT PYSÄYTTIVÄT Lapsimessuilla suklaalevy 200g 32 hyvinvointijuoma 0,5l 17 tehojuoma shotti 100g 3,5 Kuluttajaliitto osallistui jälleen huhtikuun lopulla pidetyille Lapsimessuille, jotka vuosittain keräävät yli kävijää Helsingin Messukeskukseen. teksti Annikka Marniemi kuvat Elina Manninen Aikaisempien vuosien tapaan osastolla oli elintarviketeema, tällä kertaa Teta terveellisiä ja taloudellisia arjen ruokavalintoja -hankkeen tiimoilta. Kuluttajaliiton osaston vetonaulaksi oli koottu sokeripalanäyttely, joka havainnollistaa erilaisten elintarvikkeiden sokeripitoisuuksia. Näyttely koostui yli kahdestakymmenestä tuotteesta, joiden todellista sokeripitoisuutta on pakkausten perusteella vaikea mieltää. Tuotteet olivat jogurtteja, juomia, keksejä, rusi- noita, makeisia, muroja ja jäätelöitä. Isot sokerikasat näyttelypöydällä pysäyttivät hyvin ohikulkijoita. Messukävijöitä hätkähdyttivät erityisesti lapsille suunnattujen peruselintarvikkeiden kuten jogurttien ja juomien korkeat sokeripitoisuudet. Sokeripalanäyttelyn myötä Kuluttajaliitto toivoo kuluttajille parempia valmiuksia tehdä tietoisia valintoja ruokakaupassa. Elintarviketeollisuuden Kuluttajaliitto haastaa tuomaan markkinoille erityisesti lapsille suunnattuja vähäsokerisempia peruselintarvikkeita. Lapsille oli osastolla oma pisteensä, joskin lähes kaikki lapset kävivät myös hämmästelemässä suuria sokeripitoisuuksia tai kyselemässä saisiko näyttelyn tuotteet syödä. Lastenpisteellä ruoka-aiheisten magneettien avulla lapsi kokosi päivän ruuat Kultsi Napposen magneettitaululle. Pisteelle avuksi saatu Jenni opasti lapsia lisäämään kasviksia, hedelmiä tai marjoja jokaiselle aterialle. 10

7 Kaunis kevätsää suosi Kuluttajaliiton pihakutsuja Kuluttajaliiton perinteinen kevättapaaminen vietettiin toukokuussa liiton sisäpihalla kauniin mutta hieman tuulisen sään vallitessa. teksti Jaakko Takalainen KUVAT Jaakko Takalainen 1. Kuluttajaliiton sisäpihalle oli toukokuussa Eurooppa-päivänä kokoontunut joukko kuluttaja-aktiiveja. He seurasivat silmä tarkkana Vuoden 2011 kuluttajatekopalkinnon jakamista. 1 Ylen asiaohjelmat palkittiin vuoden 2011 kuluttajateosta Paitsi leppoisaa kuluttaja-aktiivien yhdessäoloa tarjolla oli myös asiaa: tilaisuudessa palkittiin Vuoden kuluttajateko Tänä vuonna palkinnon sai Ylen asiaohjelmat. Kuluttajaliiton puheenjohtaja kansanedustaja Riitta Myller tähdensi puheessaan kuluttajanäkökulman esille tuontia kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Siitä hän pääsikin luontevasti Vuoden 2011 Kuluttajateko -palkinnon jakamiseen. Ylen asiaohjelmien kakkosmies tuottaja Juha Virtanen kävi pokkaamassa palkinnon. Palkinnon perusteissa todettiin, että Ylen asiaohjelmat on jo vuosien ajan nostanut kuluttajien kannalta mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita keskeiseen asemaan sekä televisio- että radio-ohjelmissaan. Ylen asiaohjelmissa on monipuolisesti nostettu esiin kuluttajanäkökulmaa. Ylen kuluttajaohjelmien keihäänkärki on Kuningaskuluttaja. Myös MOT:ssa, A-talkissa ja Päivän peilissä kuluttajanäkökulma on keskeinen. Yllättikö palkinto, Juha Virtanen? - Jos sanoisin ei, se olisi ylimielisyyttä. Jos sanoisin kyllä, se olisi epärehellisyyttä. Olemme panostaneet kuluttajanäkökulmaan vuosia, joten palkinto oli aika lailla ennustettavissa, Virtanen toteaa. Hän tähdentää sitä, että kuluttajanäkökulma ei tule esille pelkästään vakio-kuluttajaohjelmissa, vaan kaikissa ohjelmissa. Esimerkiksi tällaisesta läpäisyperiaatteesta hän mainitsee Radio Suomessa olleen Taloyhtiöillan, joissa ihmiset saivat kysyä asunto-osakeyhtiön hallinnan kiemuroista. 2. Kuluttajaliiton puheenjohtaja Riitta Myller tähdentää puheessaan kuluttajanäkökulman esille tuontia kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. 3. Vuoden 2011 Kuluttajateko -palkinnon vastaanotti tuottaja Juha Virtanen (vas) Ylen asiaohjelmista. Palkintoa, kunniakirjaa ja kukkia ojentamassa pääsihteeri Juha Beurling ja puheenjohtaja Riitta Myller. 4. Kansanedustajat Sauli Ahvenjärvi (vas), Riitta Myller ja eduskunnan varapuhemies Pekka Ravi pohtivat kuluttajaliikkeen haasteita Kuluttajaliiton kevättapaamisessa

8 Kansanedustaja Sauli Ahvenjärvi (kd.) Raumalta korosti kuluttajan oikeutta turvallisiin tuotteisiin ja palveluihin. Kaunis kevätsää suosi Kuluttajaliiton pihajuhlia... Pitkän linjan kuluttajanäkemyksiä Paikalle kevätjuhlaan oli ehtinyt myös Kuluttajaliiton pitkäaikainen pääsihteeri Sinikka Turunen. Videohaaste kuvaa vinkkisi ruokahävikin vähentämiseen! teksti annikka marniemi Puolueetonta vertailua oltava tarjolla Paikalle oli saapunut myös joukko kansanedustajia. Eduskunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja joensuulainen Pekka Ravi (kok.) oli tyytyväinen Ylen asiaohjelmien palkitsemiseen. Mies on myös Ylen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. Mitkä ovat tärkeitä kuluttaja-asioita? - Kuluttajavalistusta on oltava tarjolla, erilaisten vaihtoehtojen puolueetonta vertailua. Vain testauksen ja tulosten julkaisun kautta voimme saada aikaan parannuksia tuotteisiin ja kuluttajan asemaan, Ravi toteaa. - Ihmisten kiinnostus kuluttaja-asioihin on lisääntynyt, mikä näkyy internetissä. Itse seuraan enemmän painettuja julkaisuja, vaikka uusi tablettitietokoneeni auttaa löytämään asioita myös netistä. - Kuluttajilla täytyy olla tietoa niin paljon, että osto-odotukset täyttyvät. Aina tietokaan ei auta. Esimerkiksi tämä (ottaa esille kotimaisen älypuhelimen mallia E7) on ollut täydellinen pettymys. Tällaisia tuotteita ei saisi päästää markkinoille, Ahvenjärvi toteaa. Lupaukset on pidettävä Espoolainen kansanedustaja Kari Uotila (vas.) tähdentää, että kuluttajan täytyy olla varma, mitä tuotteeseen tai palveluun sisältyvä lupaus tarkoittaa. Ennen kansanedustajuutta hän toimi mm. Masa-Yardsin Helsingin telakan pääluottamusmiehenä. - Kuluttajalainsäädännön tehtävä on suojella ihmisiä vääristymiltä, huijauksilta ja huonoilta palveluilta. Äärimmillään se on kuluttajien hengen ja terveyden suojelua. Siinä valvontatyössä Kuluttajaliitolla on keskeinen rooli, toteaa Uotila. Vuoden 2011 alussa eläköitynyt Turunen kertoo edelleen työskentelevänsä EU:n alaisen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n johtokunnassa, mutta on pian jättämässä senkin paikan. Saammeko pitkän linjan kuluttaja-aktiivin näkemyksen, mitkä ovat tärkeitä kuluttaja-asioita? - Tärkeitä ovat kaikki ympäristöön, ihmisten elinmahdollisuuksiin ja vastuulliseen kuluttamiseen ja elämiseen liittyvät asiat. Elämän jatkuminen koko maapallolla on kiinni myös kuluttajien jokapäiväisistä päätöksistä, Turunen sanoo. Hän myöntää, ettei kestävien arjen kulutusvalintojen tekeminen ole helppoa. Kuluttajaliikkeen on autettava tässä ihmisiä. Liikkeen on myös ajettava kuluttajien etuja erilaisissa sopimusasioissa ja niistä seuraavissa velvoitteissa. - Ei tavallinen ihminen voi olla kaikkien alojen ja sopimusmenettelyjen asiantuntija. Kuluttajaliikkeen on annettava ääni ihmisten oikeutetuille vaatimuksille, summaa Turunen. Kuva: Paula Pessi Jokainen suomalainen heittää syömäkelpoista ruokaa pois keskimäärin 23 kiloa vuodessa. Lähes puolet tästä ruuasta ei ole pilaantunut, vaan se on heitetty pois muista syistä: ruokaa on valmistettu liian suuria annoksia, ruokaa on jäänyt lautastähteeksi tai sitä ei vain enää huvita syödä (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus). Ruokahävikin vähentäminen on teemana myös Kuluttajaliiton Teta -hankkeessa, joka terveellisyyden ohella opastaa myös taloudelliseen ruuanlait- Jäsenseminaari opitaan toisiltamme. Perjantaina 23. marraskuuta kello , Malminrinne 1 B, 7. krs Osallistujat saavat tärkeää tietoa hyvästä hallintotavasta, taitoja kehittää paikallisjärjestön toimintaa ja tietoa siitä miten toimia sosiaalisessa mediassa. Ilmoittaudu sähköpostitse tai puhelimitse perjantaihin mennessä. Seminaari on jäsenille maksuton ja matkakulut maksetaan julkisen kulkuneuvon mukaan. toon. Ostettujen ruoka-aineiden tarkka käyttäminen on taloudellisen ruuanlaiton lähtökohta. Teta -hankkeen julkaisussa eli Arkiruuan tuunausoppaassa annetaan konkreettisia vinkkejä ruuan poisheittämisen vähentämiseksi. Viestien tehostamiseksi Kuluttajaliitto on avannut Facebook -sivun nimellä Älä heitä ruokaa pois. Sivuille kootaan videoita, joissa konkreettisesti näytetään miten pienillä valinnoilla ja teoilla saadaan ruoka-aineet hyödynnettyä poisheittämisen sijaan. Kuluttajaliitto haastaa kaikki hyviä ruokahävikkiä vähentäviä kikkoja omaavat kuluttajat kuvaamaan vinkkinsä ja lisäämään nauhoitteet Kuluttajaliiton Älä heitä ruokaa pois -facebook -sivuille. Nauhoitteiden tulisi olla tiiviitä, korkeintaan parin minuutin pituisia. Jos sinulla on hyviä vinkkejä, mutta videointimahdollisuus puuttuu tai jos nauhoitteesi on pidempi, ota yhteyttä kuluttajaliitto.fi Tervetuloa vuoden merkittävimpään jäsentapaamiseen!

9 velujakaan. Kunnallisten terveyspalvelujen haasteet Päivystyksessä on tuntien odottelu. Jos potilaan tila ei edellytä kiireellistä hoitoa, lähetetään hänet kotiin. teksti Martti Mikkonen KUVA shutterstock Kunnalla on vastuu terveyspalveluista Mitä sanoo voimaan tullut perustuslaki? Sen 19 :n mukaan, että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Terveyspalveluiden järjestämisvelvollisuudesta säädellään myös erikoissairaahoitolaissa, kansanterveyslaissa, hoitotakuulainsäädännössä sekä voimaan tulleessa terveydenhoitolaissa. Terveyspalvelujen järjestäminen on sälytetty näissä kuntien vastuulle. Ongelma on, miten saada terveyspalvelut toimimaan. Emme elä enää nostalgisella kunnanlääkäriaikakaudella. Miten asiat ovat tällä hetkellä? Miksi mikään ei toimi? Kaikki sujuu hienosti! Ääripään ilmaukset kuvaavat yksittäisiä kokemuksia eivätkä kerro koko totuutta. Kuitenkin oltaneen yksimielisiä siitä, että julkiset terveyspalvelut kokonaisuutena ovat monien muutosten ja haasteiden kourissa. Voidaan puhua jopa kriisistä, joka on vaarassa syvetä ja jopa rapauttaa hyvinvointiyhteiskuntaamme. Presidentti Koiviston sanoin tarttis tehrä jotain. Hoitoon pääsy usein pullonkaula Potilaiden kertoman mukaan vaikeus ilmenee usein jo hoitoon pääsyssä. Ambulanssi ei suostu ottamaan potilasta kyytiinsä tai kuljettaa hänet sairaalasta toiseen kun ei kuulu meille. Päivystyksessä on tuntien odottelu. Jos potilaan tila ei edellytä kiireellistä hoitoa, lähetetään hänet kotiin. Hoitotakuun mukaisessa hoitojonossa leikkausta odotellessa vierähtää kuukausi poikineen eikä hoito aina toteudu lain määräajassa. Jos onnistuu pääsemään ns. hoitoputkeen yliopistollisen sairaalan erikoissairaanhoitoon, hoito on yleensä ammattitaitoista ja korkeatasoista. Kunta voi tuottaa itse terveyspalvelut tai ostaa ne ostopalveluina Perinteisesti julkiset terveyspalvelut ovat olleet kuntien tai kuntayhtymien itsensä tuottamia työntekijöiden ollessa näiden palkkalistoilla. Toisena vaihtoehtona on ollut ostaa yksityissairaalasta ostopalveluina vaikkapa tekonivel- tai silmäleikkauksia. Viime vuosien uutuus ovat olleet lääkärifirmojen tarjoamat lääkäri- ja päivystyspalvelut. Usein näistä käytetään termiä keikkalääkärifirma. Julkisen sektorin toimintaan ostetaan siis lisäapua yksityisen terveydenhoidon puolelta. Kunnallista terveydenhoitoa helpottavat myös työterveyshuolto ja kansalaisten itsensä ostamat terveyspalvelut, joita Kela osittain korvaa. Helsingin Sanomissa oli lähes sivun juttu otsakkeella Lääkärifirmoille kovaa arvostelua. Siinä kerrotaan suuresta tyytymättömyydestä firmojen toimintaan, kiistoista ja riitaisuuksista. Kalliiksi näyttävät tulevan kunnille ja veronmaksajille lääkärifirmatkin. Haastetta siis riittää yhteistyön kehittämisessä ja ehkä vaatii lainsäädännön täsmentämistä. Lääkäripulaa on monilla paikkakunnilla - hoitajapula tulevaisuuden uhka Mediassa on usein uutisia siitä, että jossain syrjäseutukunnassa lääkärivirkoja on jäänyt täyttämättä kun hakijoita ei ole ollut. Kunta joutuu tällöin miettimään tekeekö se ostopalvelusopimuksen yksityisen lääkärifirman kanssa vai yrittääkö houkutella lääkäreitä huippupalkoilla vai löytyykö yhteistyötä naapurikunnan kanssa. Tulevaisuudessa uhkana on myös hoitajapula eikä sitä ratkaista tuomalla maahan ulkomailta muutamia kymmeniä hoitajia. Väestön ikääntyminen Eläkkeensaajia on 1,3 milj. ja heidän suhteellinen osuutensa väestöstä kasvaa vauhdikkaasti. Eläkeläinen ei enää kuulu työterveyshuoltoon, vaan jää julkisten palvelujen varaan. Palveluja voi toki ostaa myös yksityissektorilta. Koska keskimääräinen bruttoeläke on 1.400/ kk pakottaa rahakukkaro usein seniorin julkisen sektorin leikkausjonoon Buranaa syömään, sillä yksityissairaalassa tehtävä leikkaus maksaa kymppitonneja. Muutokset kuntarakenteessa Vielä ei ole tietoa miten valtakunnan hallituksen ajama kuntarakenneuudistus toteutuu. Liitoskunnille terveyspalvelujen järjestäminen tuo päänvaivaa. Esimerkistä käy Helsingin Sanomien uutisanalyysi : Siuntion sairaat pulassa. Terveydenhuolto kriisiytyy länsirannikolla, koska Siuntio jaarittelee kuntaliitoksesta. Sotkun häviäjiä ovat kuntalaiset. Lopuksi Terveydenhuollon tärkeä haaste on raha tai pikemminkin sen niukkuus. Ei ole odotettavissa rahasampoa, josta valuisi entistä enemmän verovaroja terveyspalveluihin. Uudet hoitomuodot ja sairaalalaitteet ovat hintavia, usein epätyydyttävästi toimivat tietojärjestelmät kalliita ja vanhojen sairaalarakennusten saneeraamiset nielevät valtavia summia. Mihin on varaa? Yhtälö on haasteellinen. Kuluttajaliiton tehtävä on tuoda kuluttajien ja potilaiden näkökohdat ja toiveet selkeästi esiin haasteita ratkottaessa. Tosiasia on, että nimenomaan potilas on terveydenhuollon keskiössä: jos ei olisi potilaita, ei tarvittaisi terveyspal

10 työpöydän ääressä teksti reija aalto kuva soile kallio Kuluttajaliiton verkkosivujen ilme uudistui Kuluttajaliiton toimihenkilöitä esittelevä sarja Työpöydän ääressä jatkuu. Esittelyvuorossa on liiton hallintopäällikkö Reija Aalto. Kuluttajaliiton kotisivut saivat uuden ilmeen helmikuussa. Värimaailma raikastui ja sivujen rakennetta kevennettiin. Samalla sivuille saatiin uusia, toivottuja toimintoja kuten RSS-syöte, jonka avulla liiton tapahtumista kiinnostuneet voivat tilata uutissyötteen suoraan omaan uutisvirtaansa. Milloin ja miksi päädyit Kuluttajaliittoon töihin? Hain keväällä 1988 silloisen Suomen Kuluttajaliiton avoinna olevaa taloussihteerin tehtävää ja minut valittiin. Olin tuolloin saanut jatko-opintoni päätökseen ja halusin työpaikkaan, jossa yhteiskunta ja sen asiat ovat oikeasti läsnä ja jopa muutettavissa parempaan suuntaan meille ihmisille. Millainen on tyypillinen työpäiväsi vai onko sellaista? Kansalaisjärjestössä, jossa on jatkuva pula resursseista eli henkilöstöstä ja rahasta, ei ole tyypillistä työpäivää ellei sitten tyypillisenä pidetä juuri tätä työskentelyä täysillä. Useimmat meistä osallistuvat varsin moniin tehtäviin liiton vuositavoitteiden toteuttamiseksi, niin minäkin. Itselläni kuitenkin päävastuuna on avustaa liiton pääsihteeriä hallinnon ja talouden hoidossa. Mikä on työsi parasta antia? Itselleni parasta antia liiton toiminnassa on se, että olen saanut osallistua sellaisten asioiden edistämiseen, jotka ovat sopineet myös omaan arvomaailmaani. Raha ja hallinto eivät tehtävinä ole kaikkein kiitollisimpia, mutta kun ne voi asettaa liiton yhteiskunnallisen tehtävän tukemisen välttämättömyyksiksi, on motivaatio niiden parissa ahertamisessa riittävä ja haasteellinen. Tehtäviini kuului aiemmin myös liiton järjestötyöhön osallistuminen, jossa sain tavata monia aktiivisia vapaaehtoistoimijoita kuluttaja-asioissa. Tätä toiminta-aluetta nykyisessä työssäni kaipaan, lähinnä ihmisiä siellä. Mikä on omiaan aiheuttamaan harmaita hiuksia Ilman muuta resurssipula tekee sen. Rahaa puuttuu ja sen myötä tekijöitä. Rahoituksen hankinta kuluttajatoimintaan on aina ollut vaikeaa, joskus jopa ylivoimaista. Kansalaisten tuloksellinen kuluttajatoiminta tarvitsee suunnitelmallisuutta ja asiantuntemusta. Tämä on varsin haastavaa olosuhteissa, joissa taloudellinen resurssi on tiedossa vuodeksi eteenpäin. Mitkä asiat ovat mielestäsi Kuluttajaliiton keskeisiä tehtäviä? Tärkein tehtävä on kuluttajien edunvalvonta. Jotta edunvalvonta on vaikuttavaa ja kattavaa, on sen taakse koottava kansalaiset. Tähän tarvitaan laajaa kuluttajaliikettä, joka koostuu liiton ja sen kuluttajayhdistysten lisäksi muista yhteiskunnassa vaikuttavista kuluttajatahoista. Lisäksi on huolehdittava siitä, että kuluttajan oikeuksien suojakeinot toimivat riittävän tehokkaasti ja nopeasti. Esimerkiksi nykyinen kuluttajariitalautakunta on ruuhkautunut ja sen vuoksi liian hidas. Facebook-kampanja Samaan aikaan uusien sivujen julkaisun yhteydessä toteutettiin myös Facebookkampanja, jonka aikana liiton Facebook-profiilissa pystyi ehdottamaan Vuoden Kuluttajateko -palkinnon saajaa ja samalla osallistua arvontaan, jossa palkintona oli matkalahjakortti. 500 euron arvoisen matkalahjakortin voitti Lasse Vilander. Palkinto on toimitettu voittajalle ja Kuluttajaliitto onnittelee onnekasta voittajaa! Testaa tietosi uudessa Ostospuntari-visassa! Verkkokaupan suosio kasvaa vauhdilla ja yhä useampi tekee ja maksaa ostoksensa netissä. Verkko-ostoksilla ja mobiilimaailmassa on kuitenkin hyvä muistaa muutama pelisääntö, joiden avulla voi välttyä ikäviltä yllätyksiltä. Uudelta Ostospuntaritietosivustolta löytyy hyödyllistä tietoa muun muassa verkkokaupan pelisäännöistä, puhelin- ja viestintäkulujen hallinnasta, turvallisesta maksamisesta maksukortilla, internetissä ja matkapuhelimella sekä järkevän maksutavan valinnasta luottomarkkinoilla. Sivuilla myös verkkomaksajan ja verkkopankin käyttäjän muistilistat sekä Ostopuntari-monivalintavisa, jolla jokainen voi testata omat taitonsa! Visa ja uusi Ostospuntari tietosivusto osoitteessa

11 Puheenjohtajan palsta Kulutusjuhla nostaa esiin kuluttajien nettivoimaa Kuluttaja on kuningas Lankeaako kirpputorilla liian helposti halpoihin heräteostoihin? Kuinka sujui junalipun vaihtaminen? Vastattiinko nettipalautteeseen surkeasti? teksti Mari Koistinen KuvA Sami Lukkarinen Riitta Myller Puheenjohtaja Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry K uluttajaliitto piti Eurooppapäivänä perinteisen kevätjuhlan. Kuten tässä lehdessä aikaisemmin on kerrottu, paikalla oli runsaasti kuluttaja-asioissa ansioitunutta väkeä ja hyviä yhteistyökumppaneitamme. Minulle uutena puheenjohtajana juhla tarjosi hyvän tilaisuuden tutustua työmme kannalta tärkeisiin ihmisiin. Eurooppa-päivä oli otollinen päivä Kuluttajaliiton kevätjuhlalle, onhan yhä useampi kuluttaja-asia tärkeä, kaikkia eurooppalaisia yhdessä koskeva asia. EU:n perussopimuksen tavoite on turvata mahdollisimman hyvä kuluttajansuojan taso kaikille eurooppalaisille. Yhteiseksi eurooppalaiseksi asiaksi kuluttaja-asiat tekee se, että meidän on turvattava kuluttajien asema EU:n sisämarkkinoilla. Kun tuote tehdään yhdessä maassa, kuluttajansuojalla on varmistettava, että tuotetta voidaan käyttää koko EU:n alueella ja tarvittaessa reklamaatiot saadaan vietyä oikeaan osoitteeseen ja kuluttajan oikeudet turvataan koko sisämarkkinaalueella. Kevätjuhlan yksi keskeinen aihe oli Vuoden kuluttajateko 2011 palkinnon myöntäminen. Puheenjohtajana pidin tärkeänä, että palkinto myönnettiin taholle, joka on erityisen paljon tehnyt työtä ymmärrettävän kuluttajainformaation hyväksi. Informaatiota maailmaan mahtuu ja informaatioähkystäkin puhutaan. Tästä syystä oikeaaikaisen ja selkeän informaation tarve on suuri. Nykyään internet on kova sana. Informaatiota kaipaavia pyydetään kääntymään eri www-sivujen puoleen. Kaikilla ei kuitenkaan ole edellytyksiä tukeutua nettiin ja Kuluttajaliitossa tämä varsin hyvin ymmärretään. Niinpä palkintomme kohdistui perinteisempään viestimeen eli Yleisradioon ja sen asiaohjelmille. Palkinnon perusteluissa todettiin muun muassa, että YLE on yksi keskeinen tietokanava kaikkialla Suomessa ja myös vanhemmilla kuluttajilla on televisio ja radio. Perusteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että ei pelkästään Kuningaskuluttajaohjelma ja muut suorat kuluttajaohjelmat käsittele kuluttajia kiinnostavia asioita, vaan kuluttajainformaatio on ollut monesti niin sanottuna punaisena lankana useissa asiaohjelmissa ja jopa dokumenteissa. Onkin hyvä pitää mielessä, että kuluttaja on kuningas esimerkiksi monissa asumiseen, talouteen ja laajemmin kestävään kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Kotikutoisena kansallisena asiana tapetilla on vahvasti koko kevään ajan ollut kilpailu- ja kuluttajavirastojen yhdistyminen. Kuluttajaliikkeelle on luonnollisesti tärkeintä se, että kuluttaja-asiat tulevat turvatuiksi organisaatiouudistuksessa. Kuluttajaliitto lausui omassa kannanotossaan huolensa uudistuksen vaikutuksesta kuluttaja-asiamiehen asemaan. Liitto piti tärkeänä, että asiamies olisi itsenäinen ja riippumaton. Tällä hetkellä kuluttaja-asiamies toimii myös kuluttajaviraston johtajana. Kuluttajaasiamiehen paikkaa tulevassa organisaatiossa ei ole vielä päätetty. Paras tilanne olisi, että kuluttaja-asiamiehelle annettaisiin itsenäinen ja riippumaton asema tulevan yhteisen linjaorganisaation ulkopuolella. Muun muassa tällaisia aiheita Kulutusjuhla nostaa esiin nettisivullaan, Facebookissa ja Twitterissä. Kulutusjuhla on vuonna 2008 perustettu yhdistys, joka on liittynyt Kuluttajaliiton paikallisyhdistykseksi toukokuussa. Aloitin kuluttamista käsittelevän blogin vuonna Seuraavana vuonna blogi muutti nimensä Kulutusjuhlaksi. Samalla mukaan liittyi muita kirjoittajia. Pari vuotta myöhemmin toimintaa haluttiin vakauttaa, jolloin perustettiin yhdistys. Kulutusjuhla on tarjonnut mahdollisuuden kehua, kommentoida, purnata ja kysyä mielipiteitä. Tärkeä osa sivuston sisältöä on aina ollut se, että olemme lainanneet muiden nettikirjoittajien kulutuskokemuksia. Esimerkiksi jonkun mielestä kaupan kassan tapa laittaa pakasteet erilliseen pikkupussiin on ärsyttävä, kun taas toinen ottaa pussit mielellään tuotteiden suojaksi. Toisaalta helposti nousee keskustelu vaikkapa siitä, kuinka paljon rahaa henkeä kohti on tarpeeksi. Nykyisin Kulutusjuhla toimii aktiivisesti myös Facebookissa ja Twitterissä. Niissä molemmissa mm. linkataan ajankohtaisiin kulutusta käsitteleviin uutisiin. Kulutusjuhlan keskustelut ovat aina säilyneet hyvätasoisina. Kaikki nettikeskustelu ei todellakaan ole vain epämääräistä tai provosoivaa huutelua. Usein sanotaan, että netissä jaetaan lähinnä kielteistä palautetta. Varmasti vaaka kokonaisuudessaan kallistuu negatiivisten kommenttien puolelle, sillä ärtymyksen hetkellä nettiin älähdetään helposti. Silti monet jaksavat myös kehua ja kiittää. Yrityksille asti palautetta ei välttämättä kerrota, vaan tärkeämmiksi koetaan se, että kokemus jaetaan omalle nettipiirille. Nykykuluttajien kommentit leviävät netin ansiosta helposti laajemmalle kuin aiemmat kahvipöytäkeskustelut. Myös yritykset ovat kiinnostuneita siitä, mitä tuotteista ja palveluista puhutaan. Kulutusjuhla on tarjonnut myös yrityksille mahdollisuuden kommentoida heistä käytyä keskustelua. Kuluttajaekonomisti, nettiaktiivi Mari Koistinen on Kulutusjuhla-sivuston ja samannimisen yhdistyksen perustajia. Omassa kulutuksessaan hänelle tärkeitä aiheita ovat mm. ruoka, lähipalvelut, kulttuuri ja polkupyöräily

12 Lue liiton muut ajan- Kuluttajaliitto ottaa kantaa Palautetta Kuluttajan Naposta Pyysimme lukijoitamme antamaan palautetta maaliskuun Kuluttajan Napon numerosta. Mielenkiintoisimpana kirjoituksena pidettiin Pienin askelin terveempään tulevaisuuteen sivuilla 4 5. Arvoimme kaikkien vastanneiden kesken Finnkinon elokuvalippupaketin. Sen voitti Sari Jumpponen Kellokoskelta. Parhaimmat onnittelut! Palkinto on postitettu voittajalle. Kiitos kaikille palautteen lähettäneille! hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry N o 1/2012 Pienin askelin terveempään tulevaisuuteen Fleksitarismista pysyvä ruokatrendi? Lapsesi kemikaalikuorma. Sävel Plus-palvelu. 1. Mikä oli tämän lehden paras juttu? 2. Mikä ei kiinnostanut? Lähetä tämä kuponki yhteystiedoillasi varustettuna, tai anna palautetta osoitteeseen Kaikkien mennessä vastanneiden kesken arvotaan Finnkinon elokuvalippupaketti. vastaus 1. vastaus 2. nimi osoite postinumero sähköpostiosoite postitoimipaikka Kuluttajaliitto ry Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry Vastauslähetys Tunnus Helsinki Vastaanottaja maksaa postimaksun Kuluttajaliitto tiedottaa : kohtaiset kannanotot Kohtuuhintaiset peruspankkipalvelut kuuluvat kaikille LIITYN JÄSENEKSI / OSOITTEENMUUTOS Medlemsansökan / adressförändring Vastaanottaja maksaa postimaksun Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry ja ry luovuttivat Kohtuuhintaiset peruspankkipalvelut kuuluvat kaikille -adressin eduskuntaryhmille. Järjestöt olivat keränneet adressiin allekirjoittajaa. Järjestöt vaativat, että pankkiasioinnin peruspalveluista perittäisiin pienituloisilta talouksilta kohtuulliset tai alennetut maksut. Erityisesti pienituloisissa eläkeläistalouksissa usein käytettyjen pankkipalvelujen, kuten tilisiirtojen ja käteisnostojen maksut rasittavat taloutta ja heikentävät osaltaan myös toimeentuloa. - Pienituloisille talouksille sekä muille pankkien asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta tai kykyä hyödyntää sähköiseen asiointiin vaadittavaa informaatioteknologiaa, tulee taata peruspankkipalvelut kotitalouden tulotasoon nähden kohtuullisella tai alennetulla hinnalla. Myös henkilökohtaisesti suunnattua neuvontaa iäkkäämmille asiakkaille parhaiten soveltuvien ja edullisempien palveluiden sekä maksutapojen ja -välineiden käytöstä tulee lisätä. Lisäksi pankkipalvelujen konttoriverkostot ovat harventuneet, palveluja ja henkilökuntaa on vähennetty ja useiden konttorien aukioloaikoja lyhennetty, kertoo Kuluttajaliiton puheenjohtaja Riitta Myller. Järjestöt vetosivat, että Eduskunta tekisi kaikkensa sen eteen, että maamme kansalaiset saisivat henkilökohtaista pankkipalvelua läheltä kotiaan niitä tarvitessaan ja ettei köyhiä ja ikäihmisiä hinnoiteltaisi pois pankkitiskeiltä tulevaisuudessa. nimi / namn Haluan liittyä Kuluttajaliiton suorajäseneksi. Jäsenmaksu 40 e / vuosi. Jag vill bli medlem i Konsumentförbundet. Medlemsavgiften är 40 e / år. Haluan liittyä Kuluttajaliiton paikallisyhdistyksen jäseneksi. Saat tiedot sinua lähinnä olevasta kuluttajayhdistyksestä postittamalla tämän kortin tai soittamalla (09) Jag vill bli medlem i Konsumentförbundets lokalförening. Information om lokala föreningar nära dig får du genom att returnera detta kort eller genom att ringa (09) Olen jo jäsen, mutta osoitetietoni muuttuvat. Jag är redan medlem, men adressuppgifterna ändras. osoite / address postinumero / postnummer sähköpostiosoite / e-post postitoimipaikka / postort Haluan tilata Kuluttajan Nappo -lehden vuosikerran hintaan 15 e Kuluttajaliitto ry Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry Vastauslähetys Tunnus Helsinki 22 23

13 Pintaa syvemmältä Mika Niikko Kansanedustaja Mika Niikko teksti Juha beurling Kuvaile itseäsi kuluttajana Ostan tuotteita enimmäkseen tarpeen mukaan. Siitä poikkeuksellinen mies olen, että esimerkiksi autokuumetta meidän perheessä ei esiinny minulla. Onko jokin kuluttamiseen liittyvä asia jäänyt myönteisellä tavalla mieleesi? Rikkumaton, hymyilevä ja asiantunteva asiakaspalvelu ilman pakkomyyntiä jää mieleeni aina ehkä siksi, että tätä kokonaisuutta ei kovin paljon kohtaa. Myönteinen kokemus oli huomata sähkötoimittajien kilpailuttamisessa, että sain tuuli- ja vesisähköllä tuotetun sähkön edullisemmin kuin perinteisesti tuotetun sähkön. Millaista on hyvä asiakaspalvelu? Lähtökohtana hyvälle asiakaspalvelulle on henkilökohtainen, asiansa osaava asiakaspalvelu ja aito, rikkumaton huomio. Asiakaspalvelussa tulisi pyrkiä tyydyttämään asiakkaan tarve, koska hyvä asiakaspalvelu on paras käyntikortti yrityksestä ja päinvastoin. Kuinka tärkeää kotimaisuus on valintoja tehdessä? Kotimaisen tuotteiden suosinta on tärkeää kansantalouden ja työllisyyden kannalta. Kotimaisuuden merkitystä kuluttajille ei mielestäni ole täysin onnistuttu markkinoimaan/vakuuttamaan, koska kotimaisuus ei aina ole yhtä kuin kalliimpi tuote tai huonompi laatu. Vertailetko hintoja? Varsinkin suuremmissa hankinnoissa vertailen hintaa, laatua ja valmistusmaata huolella. Pienemmissä hankinnoissa vertailen esimerkiksi kilohintaa ja sisältöä. Hintoja vertaillessa täytyy muistaa että halvin ei ole sama kuin paras ostopäätös eikä tosin kalleinkaan tuote takaa vielä mitään vaan kokonaisuus ratkaisee. Kerro jokin vinkki, suositus tai idea lukijoillemme? Kotimaisen, luomu- tai eettisesti tuotetun tuotteen ostaminen on paras ympäristö- ja eläinsuojelun toimenpide, jonka yksittäinen kuluttaja voi tehdä. Jos jokainen meistä esimerkiksi ostaisi ja vaatisi lattialla kasvatettujen kanojen munia häkkikanamunien sijaan, tuottajat muuttaisivat tuotantotapojaan eikä hintaeroja tuotantovasta riippumatta juuri olisi. Sama periaate toimisi myös lähi- ja luomuruuan kohdalla. Osallistu sinäkin eettiseen kuluttamiseen pienten arkisten valintojen kautta.

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012

kolme teemaa Kuluttajaparlamentin KULUTTAJAN N o 4/2012 N o 4/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajaparlamentin kolme teemaa Joulukaupan pelisäännöt. Kuluttajaliikkeen yhdistymisestä kaksi vuotta.

Lisätiedot

tiedot turvassa Kuluttajan KULUTTAJAN N o 3/2012 Jäsenseminaari. Televisio mullistuu. Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet 2012.

tiedot turvassa Kuluttajan KULUTTAJAN N o 3/2012 Jäsenseminaari. Televisio mullistuu. Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet 2012. N o 3/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kuluttajan tiedot turvassa Jäsenseminaari. Televisio mullistuu. Kuluttajaliiton kuntavaalitavoitteet 2012.

Lisätiedot

Mikä kuluttajaparlamentti? KULUTTAJAN. N o 4/2013. Yhdessä ja erikseen kuluttajan asialla. Valitus, joka ei mennyt kuin unelma.

Mikä kuluttajaparlamentti? KULUTTAJAN. N o 4/2013. Yhdessä ja erikseen kuluttajan asialla. Valitus, joka ei mennyt kuin unelma. N o 4/2013 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Mikä kuluttajaparlamentti? Valtakunnallisesti merkittävien järjestöjen vaikuttamisfoorumi. Yhdessä ja erikseen

Lisätiedot

Eettisempi kesä! Eettisyys on täyttä elämää kesäkuumallakin! KULUTTAJAN. N o 2/2011

Eettisempi kesä! Eettisyys on täyttä elämää kesäkuumallakin! KULUTTAJAN. N o 2/2011 N o 2/2011 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Eettisempi kesä! Eettisyys on täyttä elämää kesäkuumallakin! Ei nämä nykyajan laitteet kestä! Mikä on muuttunut

Lisätiedot

tulevaisuuteen Pienin askelin terveempään KULUTTAJAN N o 1/2012 Fleksitarismista pysyvä ruokasuuntaus? Lapsesi kemikaalikuorma. Sävel Plus -palvelu.

tulevaisuuteen Pienin askelin terveempään KULUTTAJAN N o 1/2012 Fleksitarismista pysyvä ruokasuuntaus? Lapsesi kemikaalikuorma. Sävel Plus -palvelu. N o 1/2012 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Pienin askelin terveempään tulevaisuuteen Fleksitarismista pysyvä ruokasuuntaus? Lapsesi kemikaalikuorma.

Lisätiedot

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria

Vaikuta. kaavoitukseen! sivut 4 8 KULUTTAJAN N 0 4/2009. Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria N 0 4/2009 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Vaikuta kaavoitukseen! sivut 4 8 Ruoan hinta laski / Internetin mainokset häiritsevät nuoria Pääkirjoitus

Lisätiedot

Kauppa keskittyy. Broileri. Kova kilpailu ahdistaa yrittäjiä KULUTTAJAN. matkaa tilalta ruokapöytään. N o 3/2011

Kauppa keskittyy. Broileri. Kova kilpailu ahdistaa yrittäjiä KULUTTAJAN. matkaa tilalta ruokapöytään. N o 3/2011 N o 3/2011 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Kauppa keskittyy Kova kilpailu ahdistaa yrittäjiä Broileri matkaa tilalta ruokapöytään Autoilija, oletko

Lisätiedot

asuminen Teemana KULUTTAJAN N o 3/2010 Liittokokous lähestyy / Sadonkorjuun kasviksia lautasille

asuminen Teemana KULUTTAJAN N o 3/2010 Liittokokous lähestyy / Sadonkorjuun kasviksia lautasille N o 3/2010 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Teemana asuminen Liittokokous lähestyy / Sadonkorjuun kasviksia lautasille Pääkirjoitus Nappo 3 10

Lisätiedot

Haastava bussiliikenne Bussiliikenteen vapautuminen aloittaa joukkoliikennemarkkinoiden vallankumouksen. KULUTTAJAN. N o 1/2013

Haastava bussiliikenne Bussiliikenteen vapautuminen aloittaa joukkoliikennemarkkinoiden vallankumouksen. KULUTTAJAN. N o 1/2013 N o 1/2013 hinta: 4 euroa KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry www.kuluttajaliitto.fi Haastava bussiliikenne Bussiliikenteen vapautuminen aloittaa joukkoliikennemarkkinoiden vallankumouksen.

Lisätiedot

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA!

napp Kuluttajan 4/ 2007 sivut 4 6 Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! 4/ 2007 Kuluttajan napp Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija www.kuluttajaliitto.fi Hinta: 4 euroa LELUTURVALLISUUS EI OLE LEIKIN ASIA! sivut 4 6 Ostajalla on iso vastuu Elintarviketurvallisuus Suomessa

Lisätiedot

10 megan. Kuluttajaparlamentti KULUTTAJAN. nettiyhteys peruspalveluksi. Kuluttajan asialla. N o 2/2014

10 megan. Kuluttajaparlamentti KULUTTAJAN. nettiyhteys peruspalveluksi. Kuluttajan asialla. N o 2/2014 N o 2/2014 KULUTTAJAN Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry 10 megan 3 nettiyhteys peruspalveluksi 15.3. Kansainvälinen kuluttajien oikeuksien päivä Kuluttajaparlamentti Kuluttajan asialla 6 Kuluttajaliitto

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia?

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia? VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 4-2011 työajan vaikea hallinta downshifting selviytymisen strategia? Tutkija bisnesmiehen puvussa Jäsenkysely 2011 tätä mieltä liitosta Yhteiskuntatieteilijä

Lisätiedot

KULUTTAJAN 2 /2008. Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija. sivut 24 25 MISTÄ KENKÄ PURISTAA? www.kuluttajaliitto.fi

KULUTTAJAN 2 /2008. Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija. sivut 24 25 MISTÄ KENKÄ PURISTAA? www.kuluttajaliitto.fi KULUTTAJAN hinta: 4 euroa Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija 2 /2008 www.kuluttajaliitto.fi MISTÄ KENKÄ PURISTAA? sivut 24 25 Kuluttajaministeri Tarja Cronbergin haastattelu Hankalat pakkaukset

Lisätiedot

Yhteen kasvaneet. » Sijaisperhe on lasten koti, ei lastenkoti. s.14 RAY:N TOIMITUS- JOHTAJA VAIHTUU 8 TEHDÄÄN YHDESSÄ ENEMMÄN! 24

Yhteen kasvaneet. » Sijaisperhe on lasten koti, ei lastenkoti. s.14 RAY:N TOIMITUS- JOHTAJA VAIHTUU 8 TEHDÄÄN YHDESSÄ ENEMMÄN! 24 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI RAY:N TOIMITUS- JOHTAJA VAIHTUU 8 TEHDÄÄN YHDESSÄ ENEMMÄN! 24 1 2012 Yhteen kasvaneet» Sijaisperhe on lasten koti, ei lastenkoti. s.14 HYVÄN TEKIJÄ teksti tuija holttinen kuva

Lisätiedot

2 / 2009. Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija. sivut 4 5. Kuntien elintarvikevalvonta asiantuntevaa MTK:n puheenjohtaja kotimaisen ruoan asialla

2 / 2009. Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija. sivut 4 5. Kuntien elintarvikevalvonta asiantuntevaa MTK:n puheenjohtaja kotimaisen ruoan asialla hinta: 4 euroa Suomen Kuluttajaliitto arjen asiantuntija 2 / 2009 www.kuluttajaliitto.fi lehmätkin nauttivat kesästä sivut 4 5 Kuntien elintarvikevalvonta asiantuntevaa MTK:n puheenjohtaja kotimaisen ruoan

Lisätiedot

Lähellä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 2/2009 TEEMANA RAHA JA TALOUS OMAISHOITOPERHEESSÄ

Lähellä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 2/2009 TEEMANA RAHA JA TALOUS OMAISHOITOPERHEESSÄ Lähellä LEHTI OMAISHOITAJILLE JA LÄHEISILLE 2/2009 TEEMANA RAHA JA TALOUS OMAISHOITOPERHEESSÄ SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS 2 / 2009 Omaishoito on suhdanteista riippumatonta - Erkki Liikanen. 4 12 Euroopan ytimessä

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Kansalaisten palveluseteli

Kansalaisten palveluseteli Kansalaisten palveluseteli Selvitys kansalaisten osallistumisesta palvelusetelin kehittämiseen syksystä 2009 kesään 2010 Eija Seppänen, Fountain Park Oy Päiväys 11.8.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille. medianeuvola. Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen

Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille. medianeuvola. Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 2 2009 Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille medianeuvola Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen Neuvola

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous

Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous 5. 2009 Talousosaaminen ja kolmas sektori Voitto verottajasta Palvelutalon tarkan talouden reseptit Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Pohjoismainen

Lisätiedot

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE!

Tapaturma- ja sairausinvalidien liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! liiton sosiaalinen uudistuslehti 1/2009 VALOA JA RAHAA KANSALLE! Tässä numerossa teemana terveys liiton valtuusto kokoontui 15. maaliskuuta Vähäjärven lomakodissa Hämeenlinnan Hauholla. Kokousväki keskusteli

Lisätiedot

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4.

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4. SAMI PIKKUAHO ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN KOLME ASKELTA PAREMPAAN ARKEEN: Tärkeimpänä lapset, nuoret ja perheet ikääntyviä unohtamatta Yrittäjyyden edellytyksiä ja lisää työpaikkoja Kestävät arvot yhteiskunnan

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot

Senioriopettaja. Nro 2/2015 20.3.2015. Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke

Senioriopettaja. Nro 2/2015 20.3.2015. Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke Senioriopettaja Nro 2/2015 20.3.2015 Puolueet vaalitentissä Piirtoja OSJ:n edunvalvonnasta Täl puol jokke ja tois puol jokke VEO1502_01.indd 1 17.2.2015 19:19:43 Senioriopettaja Nro 2/2015 20.3.2015 Päätoimittaja/toimitussihteeri

Lisätiedot