VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNALLINEN TYÖKOKOUS Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus PL Jyväskylän yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNALLINEN TYÖKOKOUS Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto www.koske.jyu."

Transkriptio

1 1 (8) VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL- Aika klo Paikka Lehtiniemen vanhainkodin juhlasali, osoite: Seiponniementie 7, Keuruu Osallistujat Vanhustyön avopalveluista vastaavat sosiaalialan ammattilaiset kunnista ja järjestöistä 19 hlöä OHJELMA 8.30 Aamukahvia ja kuulumiskierros Perustietoa Keuruusta ja ajankohtaisia kuulumisia Keuruun vanhustyön johtaja Tuija Koivisto Keuruulla on n asukasta, yli 75-vuotiaita 10,5 %. Lukuisat järvet rikkovat kuntaa ja tuovat haasteensa esim. kotihoidon järjestämiselle. Multian kanssa terveydenhuollon kuntayhtymä ( jossa n.180 hlöä työssä). Paras-hankkeen mukaiset uudistukset ovat vielä vaiheessa, kuten monissa muissakin kunnissa. Sairaanhoitopiirin Juurikkaniemen sairaala työllistää n.100 henkilöä. Asiakkaita vanhustyössä kuukausittain n Vakituista henkilökuntaa 120. Kotihoidossa 300 vanhus ja vammaistaloutta kuukausittain. Kotihoidossa 46 työntekijää ja 3 ohjaajaa. Päivätoiminnassa n. 130 asiakasta viikottain Lehtiniemen, Metsätähden (Haapamäellä) sekä Pihlajavedellä päiväkeskus pienimuotoisemmin. Ateriakuljetukset ulkoistettu (n.100 asiakasta). Omaishoidon tukea maksetaan n. 60 hoitajalle. Keuruulla palveluasuminen on pääosin kunnallista. Ei ole vielä tehostettua palveluasumista. (tulossa elokuusta 2008 alkaen). Palveluasumispaikkoja eri kokoisissa palvelukodeissa. Ykstyisiltä palvelukodeilta ostetaan muutamia paikkoja. Lehtiniemen vanhainkodissa on 83 paikkaa. Kolme osastoa: Pitkäaikasihoitoa, dementiahoitoa, intervallihoitoa, Hoivaosasto aloittanut 2008 tk:n yhteydessä. Keuruun vanhusten palvelurakenteen tunnuslukuja Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotiaista 14 % Pitkäaikaishoitopaikkoja 7 %:lle yli 75-vuotiaista Omaishoidon tukea saa 5 % yli 75-vuotiaista VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

2 2 (8) Tulevat haasteet: Vanhustyön kehittämishankkeet HYPI Paikallisten yksityisten yritysten ja julkisen toimijan yhteistyönä Hyvinvointistrategia, laatukäsikirjat, tuotteistus, kotihoidon kilpailutus. Jyväskylän verkostokaupungin ja keurusseudun kuntien hanke ( ), jossa oma osahanke kotihoidossa Liikuntaa erityisesti sinulle , jonka myötä saatiin erityisliikunnan ohjaaja seutukunnalle. Kotihoidon vakiinnuttaminen yhdistyneenä hankkeen jälkeenkin Geriatrisen pitkäaikaishoidon kehittäminen Palvelusetelin kehittäminen. Palvelutarpeen kasvua pyritään kanavoimaan yksityisille palveluntuottajille Vanhusväestön määrällinen ja suhteellinen osuus kasvaa vuoteen 2030 Henkilöstön saatavuus Kotihoidon lakikokeilu Keurusseudulla ( ). Terveydenhuollon kuntayhtymän ja Keuruun kaupungin toiminnat yhdistetty Kotihoi doksi. Osana kehittämishanketta oma projektipäällikkö 10 kk työssä. Teki perusselvityksen, kotihoidon prosessikuvaukset, mukana muodostamassa tiimejä, Osaamiskartoituksen luomisessa tehtiin iso työ. Kaikille kotihoidon työntekijöille on laadittu osaamiskortit, joita täydennetään koulutuksen myötä. Täydennyskoulutusta on henkilöstölle tarjottu runsaasti viime aikoina. Tiimit aloittivat toimintansa 10/2006. Terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstön käytöstä henkilöstönvuokraus järjestelmä (6 hlöä). Kotihoidossa 3 lähiesimiestä, joista yhdellä sairaanhoitajan koulutus. 5 tiimiä ja maantieteellistä toiminta-aluetta. Asiakkaiden tyytyväisyyttä mitattu kokeilun alussa. Vanhukset ovat kysyttäessä tyytyväisiä palveluihin. Asiakkaalle ei ole merkitystä organisaatiolla, mikä työntekijän taustalla on. Yllättäen esille nousi se, että asiakkaat kokivat ettei heitä kannusteta riittävästi omatoimisuuteen. Johtamisen laatua myös tutkittu. Muutoksissa odotetaan vahvaa johtamista. Toisaalta kotihoidolle on annettu vapautta toimia itseohjautuvasti. Mikä olisi paras malli kotihoidon esimiestyöhön? VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

3 3 (8) Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä: henkilövuokraussopimus on ollut haaste. Henkilöstö olisi tarkoituksenmukaista saada saman organisaation alle. Lääkäriyhteistyö sujunut vaihtelevasti. Ongelmana kotihoitoon liikenevän lääkärityövoiman pula. Pegasos kotihoito-ohjelma otettu käyttöön Prsessikuvauksia tehty. kotipalvelun ohjaaja Helena Isojärvi kertoi Jokaisessa tiimissä 1 sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Lähihoitajien työpanoksen hyödyntäminen ja monipuolistaminen ollut tavoitteena. Monet kouluttautuneet työn ohessa. lähihoitajiksi. Vanhamuotoisen kodinhoitajakoulutuksen suorittaneitakin työntekijöitä vielä on. Ajankäyttöä on tutkailtu. Pegasoksen myötä on kirjaamiseen ja tilastointiin käytetty aika lisääntynyt. Esimerkki tiimityöstä kotihoidossa tiimivastaava hoitaja Kirsi Verlin sekä kotihoidon ohjaaja sairaanhoitaja Anu Lius pohtivat tiimityötä ja kertoivat käytännön kokemuksia. Määritelmän mukaan tiimissä toimitaan yhteisen päämäärän suuntaan. Esimerkkinä keskustan tiimin. Kotihoito tekee töitä kolmivuorossa, paitsi sairaanhoitaja. Kokemukset tiimityöstä ovat hyvin myönteisiä ja työntekijät ovat ilman muuta sitä mieltä, että kokeilun aikana muodostetulla mallilla halutaan jatkaa. Erityisen tyytyväisiä ollaan sairaanhoitajan tuomasta tuesta arkityölle. Hukka-aikaa menee kotisairaanhoitajien ja lääkärien yhteistyön huonoon järjestelyyn. Esim. kotihoidon tiimin alueella työssä kolme eri lääkäriä, joiden kanssa käydään kolme kertaa viikossa läpi kotihoidon asiakkaita. Sähköisesti ei ole vielä saatu käytännössä konsultaatiota pelaamaan. Tiimivastaaviksi valittiin tehtävään sopivat. Kaikissa tiimeissä ei vastaava ole sairaanhoitaja. Tiimivastaava mm. pitää yhteyttä omaisten suuntaan, koordinoi asioita ja tiimin asiakas- ja työntekijätilannetta. Hän pyrkii vetämään avoimen ja keskustelevan hengen mukaan tiimiä. Tiimivastaavat tekevät myös asiakastyötä, joskus on vaikeaa kun puhelin soi paljon ja asioita joudutaan hoitamaan toisten asiakkaiden kotona. Tiimivastaavalla ei ole esimiesvastuuta, vaan koordinaattorin rooli. Työ on hektistä ja tilanteet muuttuvat päivittäin. NOVAn vaikutus kuntien perustyöhön Potilaat kotiutuvat erikoissairaanhoidosta huomattavasti aiempaa vikkelämmin Keskustelussa todettiin, että tk:n osastolla on ylipaikoilla hoidettavia, mutta kotihoidossa ei niinkään ole näkynyt. Keuruulle on tullut nopeita kotiutuksia joko keskussairaalasta tai vuodeosastolta. Laukaassa on terveyskeskuksessa lisätty resursseja Novan takia. Jyväskyläläisten kokemus on, että asiakkaita tullut kotiin ilman taustatietoja. Osa oli liian huonokuntoisia ja heitä jouduttiin laittamaan takaisin. Nyt systeemi on alkanut sujumaan paremmin, tieto alkanut kulkea. Asiakkaalle turha kulkeminen edestakaisin on ikävää. Kyllön VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

4 4 (8) terveyskeskussairaala ja Palokan tk- sairaala ovat olleet kovilla. Asiakkaita on paljon ylipaikoilla. Nova on tuonut paljon potilaiden edestakaista kuljetusta! Mitä sitten tuo Paras-hanke? Vaikuttavuutta ja taloudellisuutta vaikea arvioida, kun asiakasmäärät kasvavat koko ajan. Maantieteelliset Etäisyydet arkityössä eivät tule muuttumaan. Kuntien rajoja ylittävää yhteistyötä palvelutarjonnassa voisi lisätä. Keskinen kysymys: Millä osaamisella tulevaisuudessa kotihoidon pärjätään? Kotihoidon prosessikuvauksen hyödyt ja muita kokemuksia Kotosa-hankkeesta Wiitaunionin kotihoidon johtaja Marja Laurila Esitys on muistion liitteenä. Kotosa hanke= Kotipalvelu ja kotihoito osana kunnan palvelujärjestelmää, Viitasaarelaisten tehtävänä oli hankkeessa kuvata prosessina kotihoidon asiakkaaksi tuleminen. Marja Laurila piti hankkeeseen osallistumista antoisana ja hyvänä verkostoitumisen muotona eri puolilta maata tulevien kollegoiden kesken. Tästä projektista on jäänyt asioita elämään. Hanke toteutettiin Wiitaunionin yhteistyökuvioiden luomisen kanssa käsi kädessä, jolloin hankkeet tukivat toisiaan. Työn alla on monia prosessikuvauksi. On kuvattu mm. omaishoidon tuen myöntämisen prosessia, päiväkeskusasiakkaaksi tulemisen prosessia jne. Toimivat tarpeellisina työkaluina työssä. Asiakaslähtöinen kotihoito Opas ikääntyneiden kotihoidon laatuun Stakesin tuoreen julkaisun esittelyä ja kommentointia (toim.reija Heinola: Stakes oppaita nro 70/2007). Käytännönläheinen opas, jossa asiaa laadusta, prosesseista, yhteistyömuo doista, johtamisesta, mittareista Palvelusetelin käyttö kotihoidossa Maaliskuun 2008 alusta voimaan tullut muutos ja sen vaikutuksia ja Jyväskylän kaupungin kokemuksia kertoi avopalveluohjaaja Anne Lauren Diaesitys on muistion liitteenä Vuodesta 2004 lähtien Jyväskylässä palveluseteli ollut käytössä. Jykesin Mareena Löfgren on ollut yhteydessä yrittäjiin. Smartum oy, kansallinen setelipaino yritys, on tuottanut setelin. Tämän jälkeen viranomaispäätösten tekeminen (numerointi, leimaaminen jne.) on jäänyt kotipalvelutyöntekijöiltä pois. VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

5 5 (8) Jyväskylän kaupungissa käytössä on 20 euron seteli. Kunta maksaa setelien tilaamisesta 20 euroa/erä (määrästä riippumatta). Jokaisesta 20 euron setelistä yritys maksaa 2 euroa Smartumille. Maaliskuussa 2008 aloitettu pilotti. Yrittäjät haettu avoimella haulla. Kaikki halukkaat yrittäjät pääsivät mukaan yhteensä 23 (yrittäjiä ei ole 58, kuten KSML virheellisesti kirjoitti ). Vähemmän ja tilapäisesti apua tarvitsevat pyritään ohjaamaan palvelusetelin piiriin, myös tilapäinen kotisairaanhoito mukaan lukien. Omaishoidon tuessa käytetään vapaapäiviin tai osana omaishoidontukea (jolloin alentaa hoitopalkkiota). Tilapäiseen hoitoon myönnetään enimmillään 3 viikon alalle. Setelillä ei tuoda lisäpalveluita. Vaan helpotetaan niitä, joita kunta on tarjonnut ennenkin. n 500 kpl omaishoidon tukeen ja 500 kotihoitoon myönnetty. Jykes ylläpitää rekisteriä yrittäjistä: Keskustelua palvelusetelin käytännöistä Keskusteltiin yrittäjän valinnasta. Asiakkaat kysyvät usein vinkkiä sopivasta/ hyvästä yrittäjästä. Vaikka viranhaltija ei saa suositella ketään yritystä, ei käytännössä apua tarvitsevia jätetä kuitenkaan yksin pähkälemään. Asiakkaan tulisi olla henkisesti kykenevä huolehtimaan asioistaan. Keuruulla palvelusetelin käyttötarkoitus on säännöllinen kotihoito ja kotisairaanhoito. Juridisesti nämä on hyvä pitää erillään (vastuut ja valitusreitit). Keruulla käytetään palveluseteliä runsaasti. yrittäjiä on kymmenkunta. Ei kilpailuteta. Tietyillä kriteereillä pääsee listoille. Tulosidonnainen systeemin. Keskimäärin 14 euroa/ seteli. Asian esittäminen asiakkaalle ymmärrettävästi ja yksinkertaisesti on tärkeää! Lounastauko Kaste Keski-Suomessa Kosken suunnittelija Raili Haaki kertoi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman ( ) viimeisimpiä suunnitelmia Esitys on muistion liitteenä. Keskustelua Vanhustyön kehittämisen suuntaviivoja pidettiin oikeaan osuvina Yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa pidettiin erityisen tarpeellisina. Jatkossa Kaste-ohjelman kehittämistoimia pyritään konkretisoimaan ja tullaan myös etsimään yhteistyökumppaneita ja pilottialueita asioiden eteenpäin viemiselle. Kunnissa on hyvä pohtia, mitä asioita tullaan joka tapauksessa kehittämään, mitkä prosessit tarvitsisivat vielä lisäresurssia tuekseen. Tällaisia voitaisiin kytkeä osaksi laajaa Kaste-ohjelman van- VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

6 6 (8) hustyön kehittämiskokonaisuutta. Kaste ohjelman hankeraha koostuu edellisen ohjelmakauden tavoin siten, että 75 % valtionavustuksena ja loput 25% tulee löytyä kuntarahoituksena. Vanhustyön kokonaisuudella tullaan näillä näkymin hakemaan rahoitusta vuodesta 2009 alkaen. Suunnitelmia konkretisoidaan syksyn 2008 aikana. Tutustuttiin Lehtiniemen vanhainkotiin ja mm. dementiaosaston viehättävään puutarhaan Päiväkahvia Läheisneuvonpitomenetelmän (LNP) soveltaminen vanhustyöhön Sirpa Hyytiäinen Läheisneuvonpidon koollekutsuja (tällä hetkellä Jyväskylän maalais kunnan sosiaalityöntekijä) esitteli menetelmän pääasioita ja keskusteltiin sen mahdolli suuksista vanhustyön työvälineenä. Läheisneuvonpitomenetelmä on saanut alkunsa Uudessa-Seelannissa ja lastensuojelutyössä. Keskeistä on asiakkaiden oman yhteisön, sukulaisten ja läheisten merkityksen esiin nostaminen. Läheisneuvonpidossa korostetaan yhteisen asiantuntijuuden, kunnioituksen ja vastuun periaatetta. Keski-Suomessa menetelmää on opiskeltu ja otettu käyttöön mm. hankkeen toimesta (Läheisneuvonpitomenetelmän käyttöönotto Keski-Suomessa hanke , lisätietoja ja loppuraportti löytyvät Kosken kotisivuilta, julkaisut, raportteja nro 6/2007). Hankkeen aikana koulutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia koollekutsujiksi. Menetelmästä on käytännössä hyviä kokemuksia, toistaiseksi lastensuojelutyössä. Koollekutsujapankkia pidetään yllä Kosken toimesta. Sovelluksia on Suomessa kokeiltu myös mielenterveystyön puolella. Vanhustyön puolella ei menetelmää tiettävästi ole vielä kokeiltu, mutta se saattaisi hyvinkin sopia tälle saralle. Mentelmää valaistiin esimerkki - Ainon avulla. Kriisit ja muutokset ovat sopivia LNP:n aloittamisen paikkoja. Läheisiä voivat olla paitsi sukulaiset myös muut tärkeät kylän miehet. Läheisneuvonpidon Vaiheet: (1)Yhteinen päätös, (2) sopimus, (3) LNP kokous, (4) seurantakokous Aloitteen voivat tehdä esim. Ainon läheiset, joilla on jokin huoli Ainon arjen sujumisen suhteen (aloitteen tekijä voi olla myös esim. sosiaalityöntekijä tai kotipalvelutyöntekijä). Ainoon otetaan yhteyttä, kerrotaan läheisneuvonpitomenetelmästä ja kysytään olisiko hän kiinnostunut kokeilemaan. Työntekijä ottaa koulutettuun koollekutsujaan yhteyttä. Koollekutsuja koordinoi yhteydenottoja eri osapuoliin ja tapaamisten järjestelyjä. Ensiksi koollekutsuja ja Aino pohtivat, keitä hänen läheisensä ovat; ketkä ainakin tulee ottaa mukaan (esim. lapset ja naapuri, muita sukulaisia, ). Kopalveluohjaajan (lastensuojelutyössä Sosiaalityöntekijän) tehtävänä on laatia oikeat kysymykset, joilla huolenaiheet voidaan purkaa. Kysymykset ovat muotoa: Kuka huolehtii tietyistä asioista (pihanhoito, lääkärissäkäynnit, seuranpito, ). Koollekutsuja voi pyytää tarvittavat lausunnot omalääkäriltä, kotisairaanhoitajalta tms. VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

7 7 (8) Moni omainen haluaisi tehdä enemmän läheisensä hyväksi, mutta ei haluaisi ottaa yksin vastuuta kaikesta. Tähän kaikkien läheisten yhteinen kokoontuminen (=läheisneuvonpidon istunto) on hyvä ratkaisu. Aino valitsee omista läheisistään yhden avustajan eli luottohenkilön, jonka tehtävänä on pitää koko porukan keskustelu raiteillaan (ettei mennä sukuriitoihin, perintöselkkauksiin tms. sivupoluille). Läheisneuvonpitokokous: (lastensuojelutyössä voi olla useankin tunnin kestoinen). Koollekutsuja kertoo mistä on kysymys ja esittelee kaikki läsnäolijat. Mahdolliset lausuntojen antajat kertovat oman käsityksensä Ainon tilanteesta. Mukana voi olla joku asiantuntija esim. kertomassa miten tietty diagnoosi vaikuttaa arkielämään. Sitten valitaan läheisistä puheenjohtaja ja sihteeri. Kun koollekutsuja ja ammattilaiset poistuvat paikalta, läheiset käyvät keskenään läpi kotipalveluohjaajan laatimia kysymyksiä. Koollekutsuja ja avopalveluohjaaja kutsutaan takaisin, kun sopimusluonnos on valmis. Avopalveluohjaaja tarkistaa vielä onko sopimuksessa aukkoja, vaikuttaako se käytännössä toimivalta. Suunnitelma lyödään lukkoon, kun se kaikkien mielestä hyvä. Seurantakokouksen ajankohta on syytä sopia. Kokouksia voi olla useampiakin. Keskusteltiin menetelmän soveltamisesta vanhustyöhön Omaiset ovat usein jo jakaneet tehtäviä ja auttavat minkä voivat, mutta naapureiden pyytäminen apuun on vieraampi asia ja monesti uusi kynnys ylitettäväksi. Kunnan apua pyydetään useinkin siitä syystä, että omaiset ovat uupuneita eikä naapureita haluta vaivata. Joskus tilanne on sellainenkin, että Aino on jo uuvuttanut naapurinsa ja läheisensä. Silloin ei LNP:a voisi ehkä soveltaa. Hoito- ja palvelusuunnitelmissa jo nykyisellään kootaan asioita ja mietitään rooleja sekä sovitaan seurannasta. Menetelmästä voisi soveltaa ainakin osia esim. päihdeongelmista tai monisyisistä ongelmista kärsivien vanhusten osalta. Koollekutsumisen valmistelutyö tehdään LNP:ssä hyvin huolellisesti. Tästä voisi olla hyötyä tilanteisiin, joissa sekalainen sisarusparvi tuo huoltaan vanhemmistaan, mutta käytännössä asioista huolehtiminen kaatuu yhden tyttären harteille. Jos joku on kiinnostunut kokeilemaan menetelmää tai kuulemaan siitä lisää, ottakaa yhteyttä Koskeen. Raili Haakin kautta löytyy oikeat henkilöt. Internetin kautta myös löytyy runsaasti tietoa läheisneuvonpitomenetelmästä. Yhteisvastuullisuus vanhustenhuollossa Keskusteltiin siitä, että tulevaisuudessa yhteisvastuullisuus tulee nousemaan suurempaan rooliin, kun viralliset käsiparit eivät yksinkertaisesti riitä. Ajattelutapamme on laajasti saatava kääntymään yksilöllisyydestä yhteisöllisyyteen. Tällainen kulttuurimuutos on kuitenkin iso asia. Vapaaehtoistyötä ja yhteisöllisyyttä on elossa toki erityisesti maaseudulla. Muualta muuttaneiden alueille sen saaminen on haaste. Tässä tarvitaan hyviä kokemuksia ja uudet keinot läheisten osallistamiseksi ovat tervetulleita. Tosin ilman asiakkaan tahtoa ei omaisia kuitenkaan voi pyytää mukaan. VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

8 8 (8) Seuraava työkokous Päätettiin järjestää Laukaassa Alustavasti ehdotettiin seuraavia teemoja: lähiesimiestyön haasteet: Tess-asiat, mahdolliset ajankohtaiset lakimuutokset, asiakasmaksulaki ja tietysti Laukaan toimintojen esittelyä. Työkokousta suunnittelevat Laukaan työntekijät yhdessä Kosken Raili Haakin kanssa Tiedoksi: Lääninhallitus järjestää Tampereella LAATUA VANHUSTYÖHÖN seminaarin, jonka teemana ovat laatusuositukset ja lääkehoito. Tarkempi ohjelma liitteenä. (HUOM: Alustavana tietona tullut lääninhallituksen järjestämä tilaisuus ei toteudu, vaan se korvataan tällä 6.5. tilaisuudella. ) Työkokouksen päätös Muistion kirjasi Raili Haaki VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä 30.11.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu hanke (Asiakas-tuottajamalli) riitta.pylvanen@jykes.fi Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Lohja - forum 29.4.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu - hanke Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin kehittämisen ensimmäinen vaihe

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Palveluseteli ja klemmari kuntapalveluja markkinamekanismilla Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän

Lisätiedot

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä

Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä Palvelusetelin kehittäminen Jyväskylässä y Palveluseteli-iltapäivä, Lahti 31.5.2010 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö, Astu - hanke Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö, Jykes Oy Palvelusetelin kehittämisen

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen Keski- Suomessa Raili Haaki 25.11.2009 Perustietoa Koskesta Lakisääteistä toimintaa, Laki voimaan v.2002 Koske on maakunnallinen organisaatio, verkosto ja koordinaattori

Lisätiedot

Seudullinen elinkeinoyhtiö toimijoiden yhteistyön rakentamisessa -esimerkkinä Jykes Oy:n palvelusetelin kehitystyö

Seudullinen elinkeinoyhtiö toimijoiden yhteistyön rakentamisessa -esimerkkinä Jykes Oy:n palvelusetelin kehitystyö Seudullinen elinkeinoyhtiö toimijoiden yhteistyön rakentamisessa -esimerkkinä Jykes Oy:n palvelusetelin kehitystyö Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija Smartum Oy Palvelusetelin käytännön toteutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013 Palveluseteli valinnan välineenä Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa Rauhankatu 11, Vaasa Johtaja Viveca Salminen Kotipalveluohjaaja Nina Koskela Kolme kotia

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke

Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Kuva- ja äänivälitteinen palvelu ikääntyneiden kotona asumisen tukena Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa - Pieni piiri-hanke Anna-Liisa Niemelä Erityissuunnittelija, FT Kehittämisen ja toiminnan

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella

OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS. Maanantaina Klo Äänekoskella OMA TUPA, OMA LUPA HANKKEEN PALVELUOHJAUKSEN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI TYÖRYHMÄN V KOKOUS Maanantaina 10.2.2014 Klo 12-16 Äänekoskella Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Edellisen kokouksen muistio 3.

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Kaupunki ja vanhaintuki Kotipalveluohjaajat Kodinhoitajat Kotiavustajat Lähihoitajat Kotipalvelun asiakkaat Vanhusten

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö

Kuntapalveluja markkinamekanismilla. Riitta Pylvänen palvelupäällikkö Kuntapalveluja markkinamekanismilla Riitta Pylvänen palvelupäällikkö 4.12.2013 Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä on riittävän suuri

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

kokemuksia palvelusetelistä

kokemuksia palvelusetelistä Päijäthämäläisiä kokemuksia palvelusetelistä 31.5.2010 Pirjo Nieminen toiminnanjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen i i l kehitys ry Palveluneuvontaa ikääntyville Taustaa Lahden seudun palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluintegraation merkitys erikoissairaanhoidon potilaan näkökulmasta projektijohtaja Jorma Teittinen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Palvelurakenneselvityksen loppuseminaari,

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN KOKOUS

VANHUSPALVELUIDEN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) N KOKOUS Aika Ti 13.9.2011 KLO 9-12 Paikka Jamk/Hyvi Puistokatu 35, Jyväskylä, 1 krs, tila B112 Osallistujat Sarja, Pertti Jyväskylän vanhusneuvosto Eskola, Päivi pj X Avoin yliopisto Haaki, Raili

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli. Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.

Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli. Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum. Palvelusetelin käytännön toteutuksen yhteistyömalli Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.fi Smartum kumppanikunnat Jyväskylän kaupunki ja seudun kunnat 2008 lähtien

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen

Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Oikeus arvokkaaseen elämään ja vanhenemiseen Perusoikeudet/ ihmisoikeus Yhdenvertaisuus direktiivi (syrjimättömyys) STM vastaa toimivuudesta Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Vanhuspalvelulaki (luonnoskierrosvaiheessa

Lisätiedot

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki

Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa. Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Sähköiseen palvelusetelijärjestelmään siirtyminen Rovaniemen kaupungissa Markus Hemmilä, toimialajohtaja, Rovaniemen kaupunki Palvelusetelistä hyötyä Rovaniemelle Seteliä käytetty jo 10 v ajan vanhuspalveluissa

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Kotihoidon palvelusetelit

Kotihoidon palvelusetelit Kotihoidon palvelusetelit Tuetun kotona asumisen palveluseteli Tilapäisen kotihoidon palveluseteli TILAPÄISEN KOTIHOIDON PALVELUSETELI Tilapäisen kotihoidon palveluseteliä myönnetään kotihoidon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Jyväskylän palvelusetelitoiminta

Jyväskylän palvelusetelitoiminta Jyväskylän palvelusetelitoiminta 31.3.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KEMI - KOTI KAUPUNGISSA V. 2012 asukkaita 22 257; 75 vuotta täyttäneitä 10,3 %. Koko maassa 8,3 %. Maapinta-ala 95 m²; rajalta rajalle 20 km. Kotona ja kodinomaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

ESH:n palveluseteli Kuusamossa. Jonkun on oltava ensimmäinen

ESH:n palveluseteli Kuusamossa. Jonkun on oltava ensimmäinen ESH:n palveluseteli Kuusamossa Jonkun on oltava ensimmäinen Palvelusetelin soveltuvuus ja tavoitteet Palvelut tuotteistettuja Palvelujen hinnoista ja laadusta on sekä kunnalla että asiakkaalla riittävästi

Lisätiedot

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy

PALVELU- SETELI. Aalto Hoivapalvelut Oy PALVELU- SETELI Mikä on palveluseteli? Kunta tai kuntayhtymä ei välttämättä tuota itse kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluja vaan voi toimia yhteistyössä yksityisten palveluyritysten kanssa. Palveluseteli

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä

Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä Kokemuksia Jyväskylän palvelusetelistä 3.5.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 31.12.2011 Jykesin hallinnoima Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN

TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN TAKAISIN KOTIIN HUOSTASSAPIDON LOPETTAMINEN Työpaja 9, Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät 16. 17.9.2009 Tanja Vanttaja 0800270 Metropolia ammattikorkeakoulu Sofianlehdonkatu 5 Sosiaaliala Sosionomiopiskelijat

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI

MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI 30.11.2010 Heli Peltola Miset Oy Puh. 044 7945824 Heli.peltola@miset.fi MIKKELIN SEUDUN PALVELUSETELI Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Puumala, Ristiina Palvelusetelijärjestelmän

Lisätiedot

VANHUSEMPATIAA & ASIOIDEN HOITOA

VANHUSEMPATIAA & ASIOIDEN HOITOA VANHUSEMPATIAA & ASIOIDEN HOITOA - Ikääntyneiden näkemyksiä vastuutyöntekijyydestä Sari Mutka Helsingin yliopisto Sosiaalityön käytäntötutkimus Helmikuu 2015 Tutkimustehtävä: Miten vastuutyöntekijä voi

Lisätiedot

Palveluseteli vanhuspalveluissa

Palveluseteli vanhuspalveluissa Palveluseteli vanhuspalveluissa PALVELUSETELI VANHUSPALVELUISSA Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Asiakas voi hankkia palvelusetelillä hänelle

Lisätiedot

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan. Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Jyväskylän esimerkki rohkeasti kokeilemaan Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Jyväskylän kaupunki Markkinoiden hyödyntäminen / hyvinvointipalvelut osa elinkeinopolitiikkaa Jyväskylän näkökulma Jyväskylässä

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

7.11.2008. Lapsen eduksi, perheen parhaaksi Jyväskylän seudun Perhe-hankkeen ja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön juhlaseminaari

7.11.2008. Lapsen eduksi, perheen parhaaksi Jyväskylän seudun Perhe-hankkeen ja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön juhlaseminaari Lapsen eduksi, perheen parhaaksi Jyväskylän seudun Perhe-hankkeen ja Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikön juhlaseminaari Tilaisuuden materiaalit osoitteessa www.koskeverkko.fi -> Tapahtumat ja

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

1. Tausta... 1. 1.1 Yleistä... 1. 1.2 Pohjois-Savon maakunta ja Pohjois-Savon liitto... 1. 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1

1. Tausta... 1. 1.1 Yleistä... 1. 1.2 Pohjois-Savon maakunta ja Pohjois-Savon liitto... 1. 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1 0 Sisältö: Tiivistelmä 1. Tausta... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 PohjoisSavon maakunta ja PohjoisSavon liitto... 1 1.3 Palveluseteli Suomessa... 1 2. Palvelusetelien käyttötilanne PohjoisSavossa... 3 2.1

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012. Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen

HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012. Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen HALOO huomaako kukaan? seminaari 18.12.2012 Kehrä II Monitoimijainen yhteistyö perheen, lastensuojelun ja yhteiskumppanin kanssa Tiina Muukkonen 12/2012 1 Monitoimijainen yhteistyö Monitoimijaista lastensuojelun

Lisätiedot

Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012

Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012 Vanhusten perhehoito osaksi palveluvalikkoa 16.5.2012 Perhehoitoselvitys Välisuomen Ikäkasteen Pekka hankkeen osana tehtiin perhehoitoselvitys. Perhehoitoselvityksessä kartoitetaan ja kuvataan valtakunnallisen

Lisätiedot

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä)

Muistio. Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Muistio 1(5) Asiakasraati Aika Keskiviikko 25.2.2016 kello 16.00 18.00 Paikka Osallistujat Päivystyksen johto-huone (Sisäänkäynti päivystyksestä) Seppo Ranta, asiakasraadin puheenjohtaja, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Slow-go ja Helsingin kotihoito

Slow-go ja Helsingin kotihoito Slow-go ja Helsingin kotihoito Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, Lupaava-hanke Helsingin terveyskeskus Strategiayksikkö Esityksen rakenne Helsingin kotihoidon esittely Lupaava-hanke kotihoidossa Kotona

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN HYVINVOINTIA - ikääntyvien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hattulassa ja Janakkalassa Minna Heikkilä, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja:

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 23.5.2011 klo 13-15.30 Paikka Sovatek, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Hannu Koivisto Kari Lahti Maritta

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander

Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012. Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille tammi-helmikuussa 2012 Erityisasiantuntija Anu Nemlander Palvelusetelikysely kunnille Uusi palvelusetelilainsäädäntö astui voimaan 1.8.2009 ja sitä sovelletaan kuntien järjestämiin

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA

OMAINEN PALVELUPROSESSISSA OMAINEN PALVELUPROSESSISSA ESIMERKKEJÄ TAMPEREEN KAUPUNGIN KOTIHOIDOSTA 1 KOTIHOITO TAMPEREELLA Alueet: Yksityiset: Mediverkko 2 lähipalvelualuetta Palvelutähti 1 lähipalvelualuetta Pihlajalinna 3 aluetta

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010

VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Raportti 1 (2) 1882/05.01.05.07/2010 22.06.2010 VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN VALVONTA Valviran kysely palvelua tuottaville yksiköille maalis-huhtikuussa 2010 Valviran ja Aluehallintovirastojen

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015

Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen. Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen Satakunnan vanhusneuvosto 3.12.2015 Yhteisvoimin kotona - hanke Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan?

SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan? SOSIAALIHUOLTOLAISTA TUKEA KOTIIN VIETÄVIIN PALVELUIHIN Viestejä valvontakentältä Mitä epäkohtia toiminnasta nousee ja miten niihin puututaan? Sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

omaishoidon tueksi Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito Perhehoito Lapissa uusia mahdollisuuksia omaishoidon tueksi Sirkka Nissi Onnela, aluevastaava, Omaishoitajat ja Läheiset liitto Omaishoitajan vapaan järjestämisen haasteita, näkökulmia Omaishoito perhehoito

Lisätiedot

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy

PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu. Heli Peltola Posintra Oy PALVELUSETELI Porvoon seutu ja Loviisan seutu Heli Peltola Posintra Oy Palvelusetelien käyttöönoton valmistelu Seudullinen palvelusetelityöryhmä valmisteli vuoden ajan (2011) palvelusetelien käyttöönottoa.

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE

Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Köyliön kunta OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE Omaishoidontuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (2005/937). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN

VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN 1 (6) VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUN LINEN 11.11.2008 Aika 11.11.2008 klo 9.00-15.30 Paikka Laukaan kunnanvirasto (Laukaantie 14) ja Palvelutalo Sarahovi (Laukaantie 6) Osallistujat Vanhustyön avopalveluista

Lisätiedot

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista

Asiakkaan palveluseteliopas Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakkaan palveluseteliopas 2016-2017 Tilapäisen ja Säännöllisen kotihoidon palveluista Asiakasopas/Palveluseteli 1 (4) Mikä palveluseteli on? Palveluseteli on vaihtoehtoinen tapa järjestää sosiaali- ja

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930

Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito. Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotona paras Heinolan kaupunki/ Heinolan kotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Rauhankatu 3 18100 Heinola puh. (03) 84 930 Kotihoidon organisaatio: Kotihoidon johtaja Marjatta Lahti kotihoidon ohjaaja Tuija

Lisätiedot

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa Hannele Peräkoski, Taina Heikkinen Projektityöntekijä Sairaanhoitaja Tikkurilan sosiaali ja terveyskeskus 27.3.2007 TOIMINTA ALUEEN HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet Väestön ikääntyminen, palvelut ja tarvittavat investoinnit Kansalainen, kuntalainen, asiakas Vanhusten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, eräissä kunnissa yli 64 vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2015 loppuun

Lisätiedot