VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNALLINEN TYÖKOKOUS Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus PL Jyväskylän yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNALLINEN TYÖKOKOUS Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto www.koske.jyu."

Transkriptio

1 1 (8) VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL- Aika klo Paikka Lehtiniemen vanhainkodin juhlasali, osoite: Seiponniementie 7, Keuruu Osallistujat Vanhustyön avopalveluista vastaavat sosiaalialan ammattilaiset kunnista ja järjestöistä 19 hlöä OHJELMA 8.30 Aamukahvia ja kuulumiskierros Perustietoa Keuruusta ja ajankohtaisia kuulumisia Keuruun vanhustyön johtaja Tuija Koivisto Keuruulla on n asukasta, yli 75-vuotiaita 10,5 %. Lukuisat järvet rikkovat kuntaa ja tuovat haasteensa esim. kotihoidon järjestämiselle. Multian kanssa terveydenhuollon kuntayhtymä ( jossa n.180 hlöä työssä). Paras-hankkeen mukaiset uudistukset ovat vielä vaiheessa, kuten monissa muissakin kunnissa. Sairaanhoitopiirin Juurikkaniemen sairaala työllistää n.100 henkilöä. Asiakkaita vanhustyössä kuukausittain n Vakituista henkilökuntaa 120. Kotihoidossa 300 vanhus ja vammaistaloutta kuukausittain. Kotihoidossa 46 työntekijää ja 3 ohjaajaa. Päivätoiminnassa n. 130 asiakasta viikottain Lehtiniemen, Metsätähden (Haapamäellä) sekä Pihlajavedellä päiväkeskus pienimuotoisemmin. Ateriakuljetukset ulkoistettu (n.100 asiakasta). Omaishoidon tukea maksetaan n. 60 hoitajalle. Keuruulla palveluasuminen on pääosin kunnallista. Ei ole vielä tehostettua palveluasumista. (tulossa elokuusta 2008 alkaen). Palveluasumispaikkoja eri kokoisissa palvelukodeissa. Ykstyisiltä palvelukodeilta ostetaan muutamia paikkoja. Lehtiniemen vanhainkodissa on 83 paikkaa. Kolme osastoa: Pitkäaikasihoitoa, dementiahoitoa, intervallihoitoa, Hoivaosasto aloittanut 2008 tk:n yhteydessä. Keuruun vanhusten palvelurakenteen tunnuslukuja Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotiaista 14 % Pitkäaikaishoitopaikkoja 7 %:lle yli 75-vuotiaista Omaishoidon tukea saa 5 % yli 75-vuotiaista VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

2 2 (8) Tulevat haasteet: Vanhustyön kehittämishankkeet HYPI Paikallisten yksityisten yritysten ja julkisen toimijan yhteistyönä Hyvinvointistrategia, laatukäsikirjat, tuotteistus, kotihoidon kilpailutus. Jyväskylän verkostokaupungin ja keurusseudun kuntien hanke ( ), jossa oma osahanke kotihoidossa Liikuntaa erityisesti sinulle , jonka myötä saatiin erityisliikunnan ohjaaja seutukunnalle. Kotihoidon vakiinnuttaminen yhdistyneenä hankkeen jälkeenkin Geriatrisen pitkäaikaishoidon kehittäminen Palvelusetelin kehittäminen. Palvelutarpeen kasvua pyritään kanavoimaan yksityisille palveluntuottajille Vanhusväestön määrällinen ja suhteellinen osuus kasvaa vuoteen 2030 Henkilöstön saatavuus Kotihoidon lakikokeilu Keurusseudulla ( ). Terveydenhuollon kuntayhtymän ja Keuruun kaupungin toiminnat yhdistetty Kotihoi doksi. Osana kehittämishanketta oma projektipäällikkö 10 kk työssä. Teki perusselvityksen, kotihoidon prosessikuvaukset, mukana muodostamassa tiimejä, Osaamiskartoituksen luomisessa tehtiin iso työ. Kaikille kotihoidon työntekijöille on laadittu osaamiskortit, joita täydennetään koulutuksen myötä. Täydennyskoulutusta on henkilöstölle tarjottu runsaasti viime aikoina. Tiimit aloittivat toimintansa 10/2006. Terveydenhuollon kuntayhtymän henkilöstön käytöstä henkilöstönvuokraus järjestelmä (6 hlöä). Kotihoidossa 3 lähiesimiestä, joista yhdellä sairaanhoitajan koulutus. 5 tiimiä ja maantieteellistä toiminta-aluetta. Asiakkaiden tyytyväisyyttä mitattu kokeilun alussa. Vanhukset ovat kysyttäessä tyytyväisiä palveluihin. Asiakkaalle ei ole merkitystä organisaatiolla, mikä työntekijän taustalla on. Yllättäen esille nousi se, että asiakkaat kokivat ettei heitä kannusteta riittävästi omatoimisuuteen. Johtamisen laatua myös tutkittu. Muutoksissa odotetaan vahvaa johtamista. Toisaalta kotihoidolle on annettu vapautta toimia itseohjautuvasti. Mikä olisi paras malli kotihoidon esimiestyöhön? VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

3 3 (8) Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä: henkilövuokraussopimus on ollut haaste. Henkilöstö olisi tarkoituksenmukaista saada saman organisaation alle. Lääkäriyhteistyö sujunut vaihtelevasti. Ongelmana kotihoitoon liikenevän lääkärityövoiman pula. Pegasos kotihoito-ohjelma otettu käyttöön Prsessikuvauksia tehty. kotipalvelun ohjaaja Helena Isojärvi kertoi Jokaisessa tiimissä 1 sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Lähihoitajien työpanoksen hyödyntäminen ja monipuolistaminen ollut tavoitteena. Monet kouluttautuneet työn ohessa. lähihoitajiksi. Vanhamuotoisen kodinhoitajakoulutuksen suorittaneitakin työntekijöitä vielä on. Ajankäyttöä on tutkailtu. Pegasoksen myötä on kirjaamiseen ja tilastointiin käytetty aika lisääntynyt. Esimerkki tiimityöstä kotihoidossa tiimivastaava hoitaja Kirsi Verlin sekä kotihoidon ohjaaja sairaanhoitaja Anu Lius pohtivat tiimityötä ja kertoivat käytännön kokemuksia. Määritelmän mukaan tiimissä toimitaan yhteisen päämäärän suuntaan. Esimerkkinä keskustan tiimin. Kotihoito tekee töitä kolmivuorossa, paitsi sairaanhoitaja. Kokemukset tiimityöstä ovat hyvin myönteisiä ja työntekijät ovat ilman muuta sitä mieltä, että kokeilun aikana muodostetulla mallilla halutaan jatkaa. Erityisen tyytyväisiä ollaan sairaanhoitajan tuomasta tuesta arkityölle. Hukka-aikaa menee kotisairaanhoitajien ja lääkärien yhteistyön huonoon järjestelyyn. Esim. kotihoidon tiimin alueella työssä kolme eri lääkäriä, joiden kanssa käydään kolme kertaa viikossa läpi kotihoidon asiakkaita. Sähköisesti ei ole vielä saatu käytännössä konsultaatiota pelaamaan. Tiimivastaaviksi valittiin tehtävään sopivat. Kaikissa tiimeissä ei vastaava ole sairaanhoitaja. Tiimivastaava mm. pitää yhteyttä omaisten suuntaan, koordinoi asioita ja tiimin asiakas- ja työntekijätilannetta. Hän pyrkii vetämään avoimen ja keskustelevan hengen mukaan tiimiä. Tiimivastaavat tekevät myös asiakastyötä, joskus on vaikeaa kun puhelin soi paljon ja asioita joudutaan hoitamaan toisten asiakkaiden kotona. Tiimivastaavalla ei ole esimiesvastuuta, vaan koordinaattorin rooli. Työ on hektistä ja tilanteet muuttuvat päivittäin. NOVAn vaikutus kuntien perustyöhön Potilaat kotiutuvat erikoissairaanhoidosta huomattavasti aiempaa vikkelämmin Keskustelussa todettiin, että tk:n osastolla on ylipaikoilla hoidettavia, mutta kotihoidossa ei niinkään ole näkynyt. Keuruulle on tullut nopeita kotiutuksia joko keskussairaalasta tai vuodeosastolta. Laukaassa on terveyskeskuksessa lisätty resursseja Novan takia. Jyväskyläläisten kokemus on, että asiakkaita tullut kotiin ilman taustatietoja. Osa oli liian huonokuntoisia ja heitä jouduttiin laittamaan takaisin. Nyt systeemi on alkanut sujumaan paremmin, tieto alkanut kulkea. Asiakkaalle turha kulkeminen edestakaisin on ikävää. Kyllön VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

4 4 (8) terveyskeskussairaala ja Palokan tk- sairaala ovat olleet kovilla. Asiakkaita on paljon ylipaikoilla. Nova on tuonut paljon potilaiden edestakaista kuljetusta! Mitä sitten tuo Paras-hanke? Vaikuttavuutta ja taloudellisuutta vaikea arvioida, kun asiakasmäärät kasvavat koko ajan. Maantieteelliset Etäisyydet arkityössä eivät tule muuttumaan. Kuntien rajoja ylittävää yhteistyötä palvelutarjonnassa voisi lisätä. Keskinen kysymys: Millä osaamisella tulevaisuudessa kotihoidon pärjätään? Kotihoidon prosessikuvauksen hyödyt ja muita kokemuksia Kotosa-hankkeesta Wiitaunionin kotihoidon johtaja Marja Laurila Esitys on muistion liitteenä. Kotosa hanke= Kotipalvelu ja kotihoito osana kunnan palvelujärjestelmää, Viitasaarelaisten tehtävänä oli hankkeessa kuvata prosessina kotihoidon asiakkaaksi tuleminen. Marja Laurila piti hankkeeseen osallistumista antoisana ja hyvänä verkostoitumisen muotona eri puolilta maata tulevien kollegoiden kesken. Tästä projektista on jäänyt asioita elämään. Hanke toteutettiin Wiitaunionin yhteistyökuvioiden luomisen kanssa käsi kädessä, jolloin hankkeet tukivat toisiaan. Työn alla on monia prosessikuvauksi. On kuvattu mm. omaishoidon tuen myöntämisen prosessia, päiväkeskusasiakkaaksi tulemisen prosessia jne. Toimivat tarpeellisina työkaluina työssä. Asiakaslähtöinen kotihoito Opas ikääntyneiden kotihoidon laatuun Stakesin tuoreen julkaisun esittelyä ja kommentointia (toim.reija Heinola: Stakes oppaita nro 70/2007). Käytännönläheinen opas, jossa asiaa laadusta, prosesseista, yhteistyömuo doista, johtamisesta, mittareista Palvelusetelin käyttö kotihoidossa Maaliskuun 2008 alusta voimaan tullut muutos ja sen vaikutuksia ja Jyväskylän kaupungin kokemuksia kertoi avopalveluohjaaja Anne Lauren Diaesitys on muistion liitteenä Vuodesta 2004 lähtien Jyväskylässä palveluseteli ollut käytössä. Jykesin Mareena Löfgren on ollut yhteydessä yrittäjiin. Smartum oy, kansallinen setelipaino yritys, on tuottanut setelin. Tämän jälkeen viranomaispäätösten tekeminen (numerointi, leimaaminen jne.) on jäänyt kotipalvelutyöntekijöiltä pois. VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

5 5 (8) Jyväskylän kaupungissa käytössä on 20 euron seteli. Kunta maksaa setelien tilaamisesta 20 euroa/erä (määrästä riippumatta). Jokaisesta 20 euron setelistä yritys maksaa 2 euroa Smartumille. Maaliskuussa 2008 aloitettu pilotti. Yrittäjät haettu avoimella haulla. Kaikki halukkaat yrittäjät pääsivät mukaan yhteensä 23 (yrittäjiä ei ole 58, kuten KSML virheellisesti kirjoitti ). Vähemmän ja tilapäisesti apua tarvitsevat pyritään ohjaamaan palvelusetelin piiriin, myös tilapäinen kotisairaanhoito mukaan lukien. Omaishoidon tuessa käytetään vapaapäiviin tai osana omaishoidontukea (jolloin alentaa hoitopalkkiota). Tilapäiseen hoitoon myönnetään enimmillään 3 viikon alalle. Setelillä ei tuoda lisäpalveluita. Vaan helpotetaan niitä, joita kunta on tarjonnut ennenkin. n 500 kpl omaishoidon tukeen ja 500 kotihoitoon myönnetty. Jykes ylläpitää rekisteriä yrittäjistä: Keskustelua palvelusetelin käytännöistä Keskusteltiin yrittäjän valinnasta. Asiakkaat kysyvät usein vinkkiä sopivasta/ hyvästä yrittäjästä. Vaikka viranhaltija ei saa suositella ketään yritystä, ei käytännössä apua tarvitsevia jätetä kuitenkaan yksin pähkälemään. Asiakkaan tulisi olla henkisesti kykenevä huolehtimaan asioistaan. Keuruulla palvelusetelin käyttötarkoitus on säännöllinen kotihoito ja kotisairaanhoito. Juridisesti nämä on hyvä pitää erillään (vastuut ja valitusreitit). Keruulla käytetään palveluseteliä runsaasti. yrittäjiä on kymmenkunta. Ei kilpailuteta. Tietyillä kriteereillä pääsee listoille. Tulosidonnainen systeemin. Keskimäärin 14 euroa/ seteli. Asian esittäminen asiakkaalle ymmärrettävästi ja yksinkertaisesti on tärkeää! Lounastauko Kaste Keski-Suomessa Kosken suunnittelija Raili Haaki kertoi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman ( ) viimeisimpiä suunnitelmia Esitys on muistion liitteenä. Keskustelua Vanhustyön kehittämisen suuntaviivoja pidettiin oikeaan osuvina Yhteistyötä ja yhteistä kehittämistä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa pidettiin erityisen tarpeellisina. Jatkossa Kaste-ohjelman kehittämistoimia pyritään konkretisoimaan ja tullaan myös etsimään yhteistyökumppaneita ja pilottialueita asioiden eteenpäin viemiselle. Kunnissa on hyvä pohtia, mitä asioita tullaan joka tapauksessa kehittämään, mitkä prosessit tarvitsisivat vielä lisäresurssia tuekseen. Tällaisia voitaisiin kytkeä osaksi laajaa Kaste-ohjelman van- VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

6 6 (8) hustyön kehittämiskokonaisuutta. Kaste ohjelman hankeraha koostuu edellisen ohjelmakauden tavoin siten, että 75 % valtionavustuksena ja loput 25% tulee löytyä kuntarahoituksena. Vanhustyön kokonaisuudella tullaan näillä näkymin hakemaan rahoitusta vuodesta 2009 alkaen. Suunnitelmia konkretisoidaan syksyn 2008 aikana. Tutustuttiin Lehtiniemen vanhainkotiin ja mm. dementiaosaston viehättävään puutarhaan Päiväkahvia Läheisneuvonpitomenetelmän (LNP) soveltaminen vanhustyöhön Sirpa Hyytiäinen Läheisneuvonpidon koollekutsuja (tällä hetkellä Jyväskylän maalais kunnan sosiaalityöntekijä) esitteli menetelmän pääasioita ja keskusteltiin sen mahdolli suuksista vanhustyön työvälineenä. Läheisneuvonpitomenetelmä on saanut alkunsa Uudessa-Seelannissa ja lastensuojelutyössä. Keskeistä on asiakkaiden oman yhteisön, sukulaisten ja läheisten merkityksen esiin nostaminen. Läheisneuvonpidossa korostetaan yhteisen asiantuntijuuden, kunnioituksen ja vastuun periaatetta. Keski-Suomessa menetelmää on opiskeltu ja otettu käyttöön mm. hankkeen toimesta (Läheisneuvonpitomenetelmän käyttöönotto Keski-Suomessa hanke , lisätietoja ja loppuraportti löytyvät Kosken kotisivuilta, julkaisut, raportteja nro 6/2007). Hankkeen aikana koulutettiin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia koollekutsujiksi. Menetelmästä on käytännössä hyviä kokemuksia, toistaiseksi lastensuojelutyössä. Koollekutsujapankkia pidetään yllä Kosken toimesta. Sovelluksia on Suomessa kokeiltu myös mielenterveystyön puolella. Vanhustyön puolella ei menetelmää tiettävästi ole vielä kokeiltu, mutta se saattaisi hyvinkin sopia tälle saralle. Mentelmää valaistiin esimerkki - Ainon avulla. Kriisit ja muutokset ovat sopivia LNP:n aloittamisen paikkoja. Läheisiä voivat olla paitsi sukulaiset myös muut tärkeät kylän miehet. Läheisneuvonpidon Vaiheet: (1)Yhteinen päätös, (2) sopimus, (3) LNP kokous, (4) seurantakokous Aloitteen voivat tehdä esim. Ainon läheiset, joilla on jokin huoli Ainon arjen sujumisen suhteen (aloitteen tekijä voi olla myös esim. sosiaalityöntekijä tai kotipalvelutyöntekijä). Ainoon otetaan yhteyttä, kerrotaan läheisneuvonpitomenetelmästä ja kysytään olisiko hän kiinnostunut kokeilemaan. Työntekijä ottaa koulutettuun koollekutsujaan yhteyttä. Koollekutsuja koordinoi yhteydenottoja eri osapuoliin ja tapaamisten järjestelyjä. Ensiksi koollekutsuja ja Aino pohtivat, keitä hänen läheisensä ovat; ketkä ainakin tulee ottaa mukaan (esim. lapset ja naapuri, muita sukulaisia, ). Kopalveluohjaajan (lastensuojelutyössä Sosiaalityöntekijän) tehtävänä on laatia oikeat kysymykset, joilla huolenaiheet voidaan purkaa. Kysymykset ovat muotoa: Kuka huolehtii tietyistä asioista (pihanhoito, lääkärissäkäynnit, seuranpito, ). Koollekutsuja voi pyytää tarvittavat lausunnot omalääkäriltä, kotisairaanhoitajalta tms. VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

7 7 (8) Moni omainen haluaisi tehdä enemmän läheisensä hyväksi, mutta ei haluaisi ottaa yksin vastuuta kaikesta. Tähän kaikkien läheisten yhteinen kokoontuminen (=läheisneuvonpidon istunto) on hyvä ratkaisu. Aino valitsee omista läheisistään yhden avustajan eli luottohenkilön, jonka tehtävänä on pitää koko porukan keskustelu raiteillaan (ettei mennä sukuriitoihin, perintöselkkauksiin tms. sivupoluille). Läheisneuvonpitokokous: (lastensuojelutyössä voi olla useankin tunnin kestoinen). Koollekutsuja kertoo mistä on kysymys ja esittelee kaikki läsnäolijat. Mahdolliset lausuntojen antajat kertovat oman käsityksensä Ainon tilanteesta. Mukana voi olla joku asiantuntija esim. kertomassa miten tietty diagnoosi vaikuttaa arkielämään. Sitten valitaan läheisistä puheenjohtaja ja sihteeri. Kun koollekutsuja ja ammattilaiset poistuvat paikalta, läheiset käyvät keskenään läpi kotipalveluohjaajan laatimia kysymyksiä. Koollekutsuja ja avopalveluohjaaja kutsutaan takaisin, kun sopimusluonnos on valmis. Avopalveluohjaaja tarkistaa vielä onko sopimuksessa aukkoja, vaikuttaako se käytännössä toimivalta. Suunnitelma lyödään lukkoon, kun se kaikkien mielestä hyvä. Seurantakokouksen ajankohta on syytä sopia. Kokouksia voi olla useampiakin. Keskusteltiin menetelmän soveltamisesta vanhustyöhön Omaiset ovat usein jo jakaneet tehtäviä ja auttavat minkä voivat, mutta naapureiden pyytäminen apuun on vieraampi asia ja monesti uusi kynnys ylitettäväksi. Kunnan apua pyydetään useinkin siitä syystä, että omaiset ovat uupuneita eikä naapureita haluta vaivata. Joskus tilanne on sellainenkin, että Aino on jo uuvuttanut naapurinsa ja läheisensä. Silloin ei LNP:a voisi ehkä soveltaa. Hoito- ja palvelusuunnitelmissa jo nykyisellään kootaan asioita ja mietitään rooleja sekä sovitaan seurannasta. Menetelmästä voisi soveltaa ainakin osia esim. päihdeongelmista tai monisyisistä ongelmista kärsivien vanhusten osalta. Koollekutsumisen valmistelutyö tehdään LNP:ssä hyvin huolellisesti. Tästä voisi olla hyötyä tilanteisiin, joissa sekalainen sisarusparvi tuo huoltaan vanhemmistaan, mutta käytännössä asioista huolehtiminen kaatuu yhden tyttären harteille. Jos joku on kiinnostunut kokeilemaan menetelmää tai kuulemaan siitä lisää, ottakaa yhteyttä Koskeen. Raili Haakin kautta löytyy oikeat henkilöt. Internetin kautta myös löytyy runsaasti tietoa läheisneuvonpitomenetelmästä. Yhteisvastuullisuus vanhustenhuollossa Keskusteltiin siitä, että tulevaisuudessa yhteisvastuullisuus tulee nousemaan suurempaan rooliin, kun viralliset käsiparit eivät yksinkertaisesti riitä. Ajattelutapamme on laajasti saatava kääntymään yksilöllisyydestä yhteisöllisyyteen. Tällainen kulttuurimuutos on kuitenkin iso asia. Vapaaehtoistyötä ja yhteisöllisyyttä on elossa toki erityisesti maaseudulla. Muualta muuttaneiden alueille sen saaminen on haaste. Tässä tarvitaan hyviä kokemuksia ja uudet keinot läheisten osallistamiseksi ovat tervetulleita. Tosin ilman asiakkaan tahtoa ei omaisia kuitenkaan voi pyytää mukaan. VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

8 8 (8) Seuraava työkokous Päätettiin järjestää Laukaassa Alustavasti ehdotettiin seuraavia teemoja: lähiesimiestyön haasteet: Tess-asiat, mahdolliset ajankohtaiset lakimuutokset, asiakasmaksulaki ja tietysti Laukaan toimintojen esittelyä. Työkokousta suunnittelevat Laukaan työntekijät yhdessä Kosken Raili Haakin kanssa Tiedoksi: Lääninhallitus järjestää Tampereella LAATUA VANHUSTYÖHÖN seminaarin, jonka teemana ovat laatusuositukset ja lääkehoito. Tarkempi ohjelma liitteenä. (HUOM: Alustavana tietona tullut lääninhallituksen järjestämä tilaisuus ei toteudu, vaan se korvataan tällä 6.5. tilaisuudella. ) Työkokouksen päätös Muistion kirjasi Raili Haaki VANHUSTYÖN AVOPALVELUOHJAAJIEN MAAKUNNAL

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 JJR-KUNNAT Perusturva Rantasalmi Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 121/1.12.2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2 1 TAUSTAA 4 2 IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Kotiutushoitajien haastattelut perusterveydenhuollossa 26.11.2014

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti Vatupassi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...1 2 SODANKYLÄN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE...2 2.1 Hankkeen tavoitteet...2 2.2 Tavoitteiden toteuttamiskeinot...2 3 PILOTIN

Lisätiedot

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas

S a t u A a l t o Satu Marjakangas. Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas Kehittyvät vanhuspalvelut julkaisuja 2/2008 Ikääntymisen resurssikeskusopas S a t u A a l t o Satu Marjakangas Ikääntymisen resurssikeskusopas

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

PERHEET VAHVEMMIKSI HANKE

PERHEET VAHVEMMIKSI HANKE PERHEET VAHVEMMIKSI HANKE Mun näkökohdat otettiin tosi hyvin huomioon. Selkeyttä, voimaantumista ja uusia avauksia moniasiakkaiden tukemisessa ja palvelujen tarjoamisessa Tuija Nieminen-Kurki 1 Julkaisija:

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

Miten kunnissa arvioidaan vanhusten palvelutarve? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Kuulluksi tuleminen on perusoikeus myös päihdeasiakkaalle

Miten kunnissa arvioidaan vanhusten palvelutarve? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Kuulluksi tuleminen on perusoikeus myös päihdeasiakkaalle 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 7 2006 Kuulluksi tuleminen on perusoikeus myös päihdeasiakkaalle Tampere avaa tietä yksityistämiselle Hissi on vanhuksille ovi ulkomaailmaan Arki ei suju. Tarvitaanko

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn KOUVOLAN TOIMINNALLISEN OSAKOKONAISUUDEN LOPPURAPORTTI Laatijat: Tommi Reiman ja Jaana Venäläinen 2 Kannen kuva otettu

Lisätiedot

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa

Eksote. Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta. Erossa lapsi on tärkein. Nuorten TaidePaja. Tuttu hoitaja auttaa Eksote Syyskuu 2012 Julkinen tiedote Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin lehtisinulle Nuorten TaidePaja Palveluasuminen korvaa osan laitoshoidosta Tuttu hoitaja auttaa Palvelusetelillä valinnan vapautta

Lisätiedot

Teema: koulutus ja rekrytointi

Teema: koulutus ja rekrytointi 1. 2010 Sosiaalialan koulutuksen haasteet Työntekijät yrittäjinä Työhyvinvointi Teema: koulutus ja rekrytointi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Sosiaalialan kehitys haastaa koulutuksen 6

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous

Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous 5. 2009 Talousosaaminen ja kolmas sektori Voitto verottajasta Palvelutalon tarkan talouden reseptit Tässä numerossa teemana vanhustenhuollon talous Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Pohjoismainen

Lisätiedot

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti

Salla Nyholm 90980 Tampereen yliopisto Porin yksikkö/sosiaalityö Kehittämistyön käytäntö Loppuraportti Kehittämistyön käytäntö loppuraportti Toimintakykyisenä ikääntyminen osahankkeessa toteutettavan kotiuttamisen internet -pohjaisen SAS -sovellusohjelman suunnitteluvaiheen ja käyttökokeilun tuki- ja arviointitehtävä.

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA

Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA Kaarinan kaupunki IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN HOITOPOLKU KAARINASSA SISÄLTÖ JOHDANTO...1 1. MITÄ ON MIELENTERVEYS...1 2. IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSASIAKKAAN PALVELUT...2 2.1. IKÄÄNTYNEEN MIELENTERVEYSONGELMISTA

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp PTK 84/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 PTK 84/2009 vp 84. TIISTAINA 29. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01 1) Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen Vlikysymys Valtioneuvoston

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli

luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli luonnos ver 2.5 27.11.2012 Marko Raitanen etunimi.sukunimi@saimia.fi Työnimi: Ikäihmisen asiantuntemus -toimintamalli Kysy, älä oleta. Edistä kuulemisen kulttuuria. Päättäjän tehtävä on varmistaa, että

Lisätiedot